Załącznik dotyczący opcji usług (SOA) Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla systemu Linux zainstalowanego na klastrach komputerowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik dotyczący opcji usług (SOA) Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla systemu Linux zainstalowanego na klastrach komputerowych"

Transkrypt

1 Załącznik dotyczący opcji usług (SOA) Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla systemu Linux zainstalowanego na klastrach Niniejszy Załącznik dotyczący opcji usług (SOA) określa opcjonalne usługi wybrane przez klienta w Załączniku do odpowiedniej Umowy o zakresie usług i dostaw IBM (SOW). Niniejszy załącznik SOA podlega warunkom określonym w odpowiedniej umowie SOW. 1 Zakres Usługi Firma IBM będzie wykonywał czynności opisane w niniejszym załączniku SOA (zwane dalej Usługą ) na: 1. Programach Objętych ETS wymienionych na liście Grup Wsparcia Technicznego ETS ETS4 Linux Clusters, zainstalowany na maszynach objętych ETS, określonych przez dostawcę produktu; a. Programach Objętych ETS wymienionych na liście Grup Wsparcia Technicznego ETS ETS4 Linux Clusters, i/lub 2. Maszynach DAS, wymienionych na liście Grup Wsparcia Technicznego ETS ETS v 4 Linux Cluster, kiedy wybrana jest opcją Storage Service w odpowiednim załączniku. 2 Definicje Poza definicjami podanymi w dziale Definicje określonej umowy SOW stosuje się następujące terminy: Urządzenia DAS urządzenia typu Direct Attached Storage stanowiące część Urządzeń Objętych ETS i podłączone do serwerów określonych, jako Urządzenia Objęte ETS. Direct Attached Storage (DAS) urządzenie pamięci masowej podłączone bezpośrednio do serwera, bez pośredniczącej sieci Storage Area Network (SAN) lub urządzeń typu Network Attached Storage (NAS). Klasa serwerów (SC) kategoria cenowa oparta na następujących seriach systemów IBM System x, IBM Blade Systems lub IBM Power Systems określonych jako Urządzenia Objęte ETS: SC1=do 2; SC2=do 4; SC3=do 8; SC4=do 12; SC5: do 20; SC6: do 30; SC7: do 40. Zarządzanie Wydajnością (Performance Management - PM) opcja dodatkowa w ramach usługi Rozszerzonego Wsparcia Technicznego 3 Wymagania techniczne Usługa wymaga, aby Urządzenia Objęte ETS były na gwarancji lub były objęte Umową Wsparcia Podstawowego w ramach odpowiedniej umowy SOW lub odrębnej obowiązującej umowy. W przypadku niespełnienia Wymagań Technicznych firma IBM jest zwolniona z obowiązku świadczenia Usługi lub jakiejkolwiek części Usługi wymagającej ich spełnienia. Agent Gromadzenia Danych PM powinien być zainstalowany lub aktywny na każdej objętej obsługą Partycji Logicznej Urządzenia (Urządzeń) Objętego (Objętych) ETS w celu umożliwienia świadczenia Usług IBM dotyczących Zarządzania Wydajnością. 4 Obowiązki firmy IBM Poza obowiązkami wymienionymi w odpowiedniej umowie SOW firma IBM przyjmuje następujące obowiązki: Str. 1 / 5

2 4.1 Zdalne Wsparcie dla Oprogramowania Firma IBM zapewni klientowi zdalne wsparcie (za pośrednictwem Centrum Wsparcia dla Oprogramowania IBM) na prośbę klienta dotyczącą: 1. podstawowej, krótkoterminowej instalacji, użytkowania i konfiguracji; 2. poprawek, sterowników lub oprogramowania układowego; 3. pytań dotyczących problemów związanych z kodem dla programów objętych ETS, które nie są zawarte w podstawowej umowie o wsparciu 4. zgodności i interoperatywości produktów; 5. publikacji IBM na temat Programów Objętych ETS; 6. omówienia informacji diagnostycznych w celu ustalenia przyczyny problemu i 7. dla znanych defektów, dostępnych informacji o czynnościach naprawczych i poprawkach do systemu do otrzymania, których Klient jest uprawniony zgodnie z warunkami licencji IBM W przypadku zgłoszenia problemu związanego z programami nieobjętymi obsługą IBM, firma IBM pomoże w ustaleniu problemu i uzyska informacje na temat przywracania od dostawcy, jeśli będą dostępne. W przypadku znanych usterek, firma IBM zapewni informacje o usługach naprawczych oraz poprawki do oprogramowania jeśli takie informacje lub poprawki będą dostępne i jeśli firma IBM będzie upoważniona, aby je przekazać klientowi. W przypadku wykrycia przez IBM nowej (nieznanej) usterki, firma IBM zgłosi ją odpowiedniemu dostawcy i przedstawi podjęte działania. Na tym etapie wsparcie oferowane przez firmę IBM zostanie uznane za zakończone. Rozwiązanie tego rodzaju problemów pozostaje wyłączną odpowiedzialnością dostawcy. 4.2 Proaktywne Usługi Utrzymania W ramach kwartalnych telekonferencji prowadzonych z Głównym Przedstawicielem ds. Technicznych, Zespół Zdalnej Obsługi przedstawi: 1. stan zgłaszanych problemów i zastosowane plany działania; 2. informacje o aktualizacjach mikrooprogramowania i oprogramowania układowego, które mogą dotyczyć należących do klienta Urządzeń Objętych ETS; 3. ostrzeżenia o znanych problemach mogących wpłynąć na należące do klienta Urządzenia i Programy Objęte ETS oraz informacje o poprawkach lub czynnościach mogących potencjalnie zapobiec tym problemom; 4. na prośbę klienta informacje o nowych edycjach lub aktualizacjach do nowej wersji dotyczących należących do klienta Programów Objętych ETS; 5. informacje terminach końca okresu obsługi należących do klienta Programów Objętych ETS; 6. wskazówki i techniki związane z należącymi do klienta Urządzeniami i Programami Objętymi ETS. 4.3 Rozszerzone Wsparcie Techniczne w przypadku Aktualizacji Systemów Operacyjnych do Nowych Wersji Firma IBM zapewni klientowi dostęp do centrów pomocy zdalnej przez okres maksimum dwudziestu czterech (24) kolejnych godzin na każdy Roczny Okres Obsługi ( Okres Wsparcia Rozszerzonego ) w celu świadczenia pomocy odnośnie problemów powstałych podczas aktualizacji do nowych wersji Systemów Operacyjnych Linux stanowiących część Programów Objętych ETS. Okres Rozszerzonego Wsparcia musi być zaplanowany i uzgodniony z dwutygodniowym (2- tygodniowym) wyprzedzeniem między Zespołem Zdalnej Obsługi a Głównym Przedstawicielem ds. Technicznych. Str. 2 / 5

3 Zespół Zdalnej Obsługi poinformuje klienta o sposobie kontaktowania się z firmą IBM podczas Okresu Rozszerzonego Wsparcia co najmniej dwa (2) dni przed rozpoczęciem Rozszerzonego Wsparcia dla usługi Aktualizacji Systemu Operacyjnego do Nowej Wersji. W trakcie Okresu Rozszerzonego Wsparcia firma IBM podejmie ekonomicznie zasadne starania, by telefonicznie odpowiedzieć na zgłoszenia dotyczące Aktualizacji Systemu Operacyjnego do Nowej Wersji w ciągu trzydziestu (30) minut w ramach uzgodnionego okresu. Początkowa reakcja firmy IBM może prowadzić do technicznego rozwiązania problemu lub stanowić podstawę do ustalenia konieczności wykonania ewentualnych dodatkowych działań przez IBM. Rozszerzone Wsparcie dla Aktualizacji Systemów Operacyjnych do Nowych Wersji nie obejmuje instalacji ani czynności aktualizacyjnych, które leżą w wyłącznej gestii klienta. 5 Usługi opcjonalne 5.1 Kontrola Stanu Systemu Opcjonalnie, zgodnie z wyborem dokonanym w odpowiednim Załączniku, firma IBM przeprowadzi do czterech (4) Kontroli Stanu Systemu na wybranej liczbie Urządzeń Objętych ETS. Kontrola Stanu Systemu obejmuje następujące czynności: 1. sprawdzenie przestrzeni na dysku dostępnej dla systemu plików; 2. kontrola Programów Objętych ETS obejmująca: a. jądro systemu, b. aplikacje, c. dostęp do systemu plików, d. główne parametry jądra systemu Dane wymagane do przeprowadzenia Kontroli Stanu Systemu zostaną zgromadzone zdalnie lub w Określonej(-ych) Lokalizacji(-ach) u klienta, zależnie od potrzeb oraz zgodnie z ustaleniami klienta z Zespołem Zdalnej Obsługi. Po zakończeniu czynności związanych z Kontrolą Stanu Systemu, Zespół Zdalnej Obsługi przeanalizuje zebrane dane i przedstawi klientowi wyniki oraz wszelkie dodatkowe zalecenia, które mogą dotyczyć optymalizacji Urządzeń Objętych ETS i Systemów Operacyjnych Linux objętych tą opcją Kontroli Stanu Systemu, w pierwszym z zaplanowanych Raportów Przeglądowych ETS. Opłatę za Kontrolę Stanu Systemu oblicza się na podstawie Klasy Serwerów oraz liczby przeprowadzonych Kontroli Stanu Systemu wybranej na każdy Roczny Okres Obsługi. Klasa Serwerów i wybrana liczba Kontroli Stanu Systemu na każdy Roczny Okres Obsługi są określone w odpowiednim Załączniku. Opłata za Kontrolę Stanu Systemu zostanie zmodyfikowana przez firmę IBM każdorazowo, gdy klient wystosuje do firmy IBM pisemny wniosek o dodanie kolejnych Urządzeń Objętych ETS do Usługi, a wniosek ten będzie skutkował zmianą Klasy Serwerów Klienta. W przypadku zakupu Usługi od Partnera Biznesowego IBM, należy ustalić, czy w wysokości opłaty zostaną wprowadzone jakiekolwiek zmiany. Kontrola Stanu Systemu nie obejmuje pomocy w przypadku ani w formie: 1. opracowania i rozwoju aplikacji; 2. użytkowania przez klienta Programów w środowisku operacyjnym innym niż określone; 3. usług doradczych; 4. analizy wydajności. Str. 3 / 5

4 5.2 Opcja Obsługi Pamięci Masowych Opcjonalnie, zgodnie z wyborem dokonanym w odpowiednim Załączniku, firma IBM wykona wymienione niżej czynności na Urządzeniach DAS w liczbie określonej przez klienta: 1. pomoc zdalna w odpowiedzi na pytania klienta odnośnie podstawowej, krótkoterminowej instalacji, użytkowania i konfiguracji; 2. ostrzeżenia z wyprzedzeniem o znanych problemach mogących wpłynąć na należące do klienta Urządzenia DAS oraz informacje o poprawkach lub czynnościach mogących potencjalnie zapobiec tym problemom; 3. następujące czynności w ramach Proaktywnych Usług Utrzymania określonych w niniejszym załączniku SOA: a. stan zgłaszanych problemów i zastosowanych planów działania; b. alerty techniczne i zalecenia, które mogą dotyczyć Urządzeń DAS; c. ważne informacje związane z poziomem utrzymania Urządzeń DAS; d. informacje o planowanych datach zakończenia okresu obsługi należących do klienta Urządzeń DAS. Opłatę za Opcję Obsługi Pamięci Masowych oblicza się na podstawie liczby Urządzeń DAS. Opłata ta zostanie zmodyfikowana przez firmę IBM każdorazowo, gdy klient wystosuje do firmy IBM pisemny wniosek o dodanie nowych Urządzeń DAS do Usługi objętej Opcją Obsługi Pamięci Masowych. W przypadku zakupu Usługi od Partnera Biznesowego IBM, należy ustalić, czy w wysokości opłaty zostaną wprowadzone jakiekolwiek zmiany. 5.3 Usługi IBM dotyczące Zarządzania Wydajnością W przypadku Urządzeń Objętych ETS z wdrożoną funkcjonalnością Partycji Logicznej, Usługa IBM dotycząca Zarządzania Wydajnością będzie świadczona względem systemu operacyjnego uruchomianego na głównej partycji. Opcjonalnie, zgodnie z wyborem dokonanym w odpowiednim Załączniku, zakres usług może być rozszerzony o obsługę dodatkowej(-ych) Partycji Logicznej(-ych). Liczba dodatkowych Partycji Logicznych zostanie określona w odpowiednim Załączniku i podana przez Głównego Przedstawiciela ds. Technicznych klienta podczas wstępnej rozmowy lub kolejnych telekonferencji. Odnośnie obsługiwanych Partycji Logicznych firma IBM: 1. będzie gromadzić dane o Urządzeniach Objętych ETS i Systemie Operacyjnym Linux stanowiącym część Programów Objętych ETS; 2. zapewni pomoc i porady na temat obsługi narzędzi Agenta Gromadzącego Dane PM w Urządzeniach Objętych ETS i Partycjach Logicznych; 3. dostarczy adres internetowy w celu zapewnienia klientowi bezpiecznego dostępu do szczegółowych informacji o funkcjonowaniu i wydajności Urządzenia (Urządzeń) Objętego (Objętych) ETS należącego (należących) do klienta. Odpowiednie raporty klient może uzyskać na żądanie w ramach regularnych telekonferencji między Zespołem Zdalnej Obsługi a Głównym Przedstawicielem ds. Technicznych; 4. pomoże klientowi w interpretacji raportów dotyczących zarządzania wydajnością (PM); 5. na prośbę klienta pomoże w określeniu czynności wymaganych w celu rozwiązania rozpoznanych problemów z funkcjonowaniem. Str. 4 / 5

5 6 Obowiązki klienta 6.1 Udostępnianie danych firmie IBM Klient wyraża zgodę na wykorzystanie przez IBM danych zebranych za pomocą Agenta Gromadzenia Danych PM w ramach działalności firmy IBM w celu rozpoznania problemów lub udzielenia klientowi pomocy w przypadku problemów związanych z funkcjonowaniem i wydajnością. Klient zostanie powiadomiony o bieżących lub przewidywanych ograniczeniach w dostępnie do zasobów. Ponadto klient wyraża zgodę na przesyłanie danych dotyczących wydajności do wszelkich oddziałów/przedsiębiorstw IBM z siedzibą w dowolnym kraju, będącym lub niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej. 6.2 Udostępnianie danych Partnerom Biznesowym IBM Klient wyraża zgodę na udostępnianie przez firmę IBM, w razie potrzeby, danych klienta Partnerom Biznesowym IBM w celu informowania ich o wymaganiach klienta dotyczących wydajności i funkcjonowania oraz w celu umożliwienia im świadczenia usług na wyższym poziomie. 6.3 Dodatkowe obowiązki Poza obowiązkami określonymi w odpowiedniej umowie SOW klient zobowiązuje się: aktywować, zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od IBM, Agenta Serwisowego IBM i Agenta Gromadzącego Dane PM na odpowiedniej(-ich) Partycji(-ach) Logicznej(-ych) Urządzenia Objętego (Urządzeń Objętych) ETS; jeśli w odpowiednim Załączniku wybrano Opcję Obsługi Pamięci Masowych, klient zobowiązuje się przedstawić Zespołowi Zdalnej Obsługi listę typów urządzeń i numerów seryjnych Urządzeń DAS objętych Usługą. Str. 5 / 5

Specyfikacje. Tabela 1. Cechy usługi. Sposób realizacji usługi. Dostęp do zasobów technicznych. Analiza i rozwiązywanie

Specyfikacje. Tabela 1. Cechy usługi. Sposób realizacji usługi. Dostęp do zasobów technicznych. Analiza i rozwiązywanie Arkusz danych Usługi wsparcia dotyczące Usługi Care Pack i usługi kontraktowe, część pakietu HP Care Korzyści z usługi Dostęp do zasobów technicznych HP w celu rozwiązywania problemów Potencjalne obniżenie

Bardziej szczegółowo

Usługi doradcze IT firmy Dell IT Opis usług

Usługi doradcze IT firmy Dell IT Opis usług firmy Dell IT Opis usług 1. WPROWADZENIE DO UMOWY DOTYCZĄCEJ ŚWIADCZENIA USŁUG : jest to zestaw usług mających na celu skrócenie przestojów i zapewnienie pomocy w zakresie optymalizacji środowiska IT poprzez

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług Aktywna obsługa serwisowa

Warunki świadczenia usług Aktywna obsługa serwisowa Omówienie usługi Niniejsza umowa ( Umowa lub Warunki świadczenia usług ) została zawarta między klientem ( Klient ) i jednostką organizacyjną firmy Dell wskazaną na fakturze wystawionej Klientowi ( firma

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług serwisowych

Warunki świadczenia usług serwisowych OP/PP/027/2010 Załącznik nr 3 do SIWZ / nr 1 do Umowy Warunki świadczenia usług serwisowych Stosowane w niniejszym dokumencie określenie Klient lub Licencjobiorca odnosi się do Zamawiającego, a określenie

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług Pakiet usług ProSupport for End User

Warunki świadczenia usług Pakiet usług ProSupport for End User Omówienie usługi Dell ma przyjemność poinformować o wprowadzeniu pakietu usług ProSupport for End User ( Usługi lub Usług ) obejmującego wybrane serwery, systemy pamięci masowej, komputery stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Opis usługi Usługi Dell System Track

Opis usługi Usługi Dell System Track Omówienie warunków i postanowień Opis usługi Usługi Dell System Track Niniejsza umowa ( Umowa lub Opis usługi ) została zawarta między klientem ( Klient lub Użytkownik ) i jednostką organizacyjną firmy

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług Usługi RAS (Remote Advisory Service)

Warunki świadczenia usług Usługi RAS (Remote Advisory Service) Omówienie usług Dell ma przyjemność poinformować o wprowadzeniu usług RAS (Remote Advisory Services, RAS) ( Usługa lub Usługi ) w zakresie zgodnym z treścią niniejszego dokumentu ( Warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług Usługa wymiany baterii zamkniętych

Warunki świadczenia usług Usługa wymiany baterii zamkniętych Warunki świadczenia usług Usługa wymiany baterii zamkniętych Omówienie usługi Usługa wymiany baterii zamkniętych ( Usługa ) umożliwia wymianę baterii ze względu na pewne problemy z wydajnością, jeśli gwarancja

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usługi Usługa On-site Diagnosis

Warunki świadczenia usługi Usługa On-site Diagnosis Omówienie usługi Dell z przyjemnością przedstawia usługę On-site Diagnosis (zwaną dalej Usługą ) zgodną z niniejszym dokumentem (zwanym dalej Warunkami świadczenia usługi ). Wprowadza ona opcjonalne czynności

Bardziej szczegółowo

Abonament na Produkty i Usługi Autodesk

Abonament na Produkty i Usługi Autodesk Abonament na Produkty i Usługi Autodesk Autodesk Warunki Abonamentu Abonent nabywa Abonament na określonych poniżej warunkach ( Umowa ). Każdy Abonament wykupiony przez Abonenta obecnie lub w przyszłości

Bardziej szczegółowo

Usługa Operational Visibility Service

Usługa Operational Visibility Service Usługa Operational Visibility Service Numery katalogowe: MSO-TR0-30 do 499 kontrakt 36-miesięczny MSO-TR1-30 do 999 kontrakt 36-miesięczny MSO-TR2-30 do 1499 kontrakt 36-miesięczny MSO-TR3-30 do 1999 kontrakt

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ nr PP/2013/DT/43 UMOWA NR

Załącznik nr 1 do SIWZ nr PP/2013/DT/43 UMOWA NR Wzór Umowy - PROJEKT Umowa licencyjna oraz serwisowa na usługi SAP Enterprise Support Załącznik nr 1 do SIWZ nr PP/2013/DT/43 UMOWA NR Świadczenie usług serwisowych SAP Enterprise Support (ES) dla systemów

Bardziej szczegółowo

Usługi Wsparcia Technicznego IBM

Usługi Wsparcia Technicznego IBM Global Technology Services Usługi Wsparcia Technicznego IBM Maintenance and Technical Support Services Wprowadzenie Szanowni Państwo! Z przyjemnością prezentujemy Państwu nowe usługi wsparcia dla infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług Usługa Proactive Maintenance

Warunki świadczenia usług Usługa Proactive Maintenance Omówienie usługi Dell ma przyjemność poinformować o wprowadzeniu usługi Proactive Maintenance ( Usługa ) w zakresie zgodnym z treścią niniejszego dokumentu ( Warunki świadczenia usług ). umożliwia klientom

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług

Warunki świadczenia usług Warunki świadczenia usług Zdalne wdrażanie uproszczonego rozwiązania firmy Dell w zakresie wirtualizacji komputerów Wprowadzenie Firma Dell z przyjemnością oferuje Zdalne wdrażanie uproszczonego rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Umowa Passport Advantage

Międzynarodowa Umowa Passport Advantage Międzynarodowa Umowa Passport Advantage Niniejsza Międzynarodowa Umowa IBM Passport Advantage (zwana dalej Umową ) określa zasady zawierania transakcji, w ramach których Klient nabywa Produkty Objęte Umową.

Bardziej szczegółowo

Opis usługi. Usługa zdalnego doradztwa. Wprowadzenie do umowy dotyczącej świadczenia usług. Zakres umowy dotyczącej świadczenia usług

Opis usługi. Usługa zdalnego doradztwa. Wprowadzenie do umowy dotyczącej świadczenia usług. Zakres umowy dotyczącej świadczenia usług Opis usługi Usługa zdalnego doradztwa Wprowadzenie do umowy dotyczącej świadczenia usług Usługi zdalnego doradztwa ( RCS ) umożliwiają udzielenie zdalnej pomocy przy wykonaniu określonych zadań związanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/271/50/14; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Opiekę serwisową SAP wraz z usługami

Bardziej szczegółowo

Opis usługi. Zdalna usługa doradztwa. Wprowadzenie do umowy o świadczeniu usług. Zakres umowy o świadczeniu usług. Dostępne zdalne usługa doradztwa

Opis usługi. Zdalna usługa doradztwa. Wprowadzenie do umowy o świadczeniu usług. Zakres umowy o świadczeniu usług. Dostępne zdalne usługa doradztwa Opis usługi Zdalna usługa doradztwa Wprowadzenie do umowy o świadczeniu usług Zdalne usługi doradztwa (Remote Advisory Services RAS ) zapewniają zdalną pomoc podczas wykonywania niektórych zadań związanych

Bardziej szczegółowo

Usługa instalacji i uruchamiania oprogramowania HP 3PAR 7000

Usługa instalacji i uruchamiania oprogramowania HP 3PAR 7000 Dane techniczne Usługa instalacji i uruchamiania Usługi HP Care Pack Zalety usługi Możliwość skoncentrowania się zespołu IT na jego głównych zadaniach i priorytetach Skrócenie czasu wdrażania oraz zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

Zasady świadczenia usług asysty technicznej do Sprzętu i Systemów Oracle Obowiązują od 29 kwietnia 2015

Zasady świadczenia usług asysty technicznej do Sprzętu i Systemów Oracle Obowiązują od 29 kwietnia 2015 Zasady świadczenia usług asysty technicznej do Sprzętu i Systemów Oracle Obowiązują od 29 kwietnia 2015 Spis treści 1. Informacje Ogólne 2. Warunki Świadczenia Usług Asysty Technicznej 3. Bezterminowa

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa Systemu Telefonii VoIP w Placówkach Oświatowych Gminy Wrocław - PROJEKT. Projekt Umowa nr...

Rozbudowa Systemu Telefonii VoIP w Placówkach Oświatowych Gminy Wrocław - PROJEKT. Projekt Umowa nr... Projekt Umowa nr... Załącznik nr 6 do ogłoszenia o zamówieniu zawarta w dniu... we Wrocławiu pomiędzy: zwaną w dalszej treści Umowy Zamawiającym a zwaną w dalszej treści Umowy Wykonawcą, W wyniku przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

Globalna ograniczona gwarancja i wsparcie techniczne HP

Globalna ograniczona gwarancja i wsparcie techniczne HP Globalna ograniczona gwarancja i wsparcie techniczne HP Ograniczona gwarancja na sprz t HP Okres ograniczonej gwarancji Okres ograniczonej gwarancji dla tego produktu firmy HP jest wymieniony na etykiecie

Bardziej szczegółowo

1. Klient zobowiązuje się zapewnić środowisko, które spełnia określone wymagania dotyczące Maszyny.

1. Klient zobowiązuje się zapewnić środowisko, które spełnia określone wymagania dotyczące Maszyny. Międzynarodowy biuletyn informacyjny dla Klientów Instalowanie Maszyn IBM Celem niniejszego biuletynu jest objaśnienie warunków przedstawionych przez IBM oraz opisanie globalnych praktyk stosowanych przez

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usługi

Warunki świadczenia usługi Warunki świadczenia usługi Usługa zdalnego doradztwa Wprowadzenie do umowy dotyczącej świadczenia usług Usługi zdalnego doradztwa ( RCS ) umożliwiają udzielenie zdalnej pomocy przy wykonaniu określonych

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. z siedzibą w.., REGON NIP,

UMOWA nr. z siedzibą w.., REGON NIP, Wzór umowy Załącznik nr 19 do SIWZ UMOWA nr zawarta w dniu r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa, zwaną

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr WZÓR UMOWA Nr Załącznik nr 5 do SIWZ NA ZBUDOWANIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZA- RZĄDZANIA UCZELNIĄ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego UWM w Olsztynie Zawarta

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ Załącznik nr 4 do SiWZ WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ I. Warunki ogólne 1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji

Bardziej szczegółowo

Część IV SIWZ wzór umowy

Część IV SIWZ wzór umowy Część IV SIWZ wzór umowy UMOWA Na dostawę i wdrożenie w PSE S.A. informatycznego Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów zawarta w dniu., w Konstancinie - Jeziornie, pomiędzy: Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo