Warunki świadczenia usług Usługa wymiany baterii zamkniętych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warunki świadczenia usług Usługa wymiany baterii zamkniętych"

Transkrypt

1 Warunki świadczenia usług Usługa wymiany baterii zamkniętych Omówienie usługi Usługa wymiany baterii zamkniętych ( Usługa ) umożliwia wymianę baterii ze względu na pewne problemy z wydajnością, jeśli gwarancja na baterię wygasła lub jeśli problem z wydajnością baterii wykracza poza zakres usług gwarancyjnych. Ta Usługa ma zastosowanie TYLKO do produktów firmy Dell zawierających baterie podstawowe, które nie zostały zaprojektowane do samodzielnej wymiany lub obsługi przez Klienta. Usługa jest dostępna tylko wtedy, gdy firma Dell ustali, że dany produkt nie podlega obsłudze na mocy gwarancji lub umowy o świadczenie usług wsparcia technicznego. Oprócz tego Usługa może nie być dostępna we wszystkich przypadkach, w związku ze wszystkimi produktami lub we wszystkich lokalizacjach. Pracownik telefonicznej pomocy technicznej firmy Dell oceni, czy bateria wymaga wymiany, i dostarczy Klientowi wycenę usługi. Firma Dell w ramach tej usługi wykona prace w domu/na miejscu u Klienta. Płatność musi zostać uiszczona na rzecz firmy Dell przed zrealizowaniem usługi i musi zostać przetworzona telefonicznie lub poprzez bezpośrednią wpłatę na konto. Nasi partnerzy z centrów serwisowych nie są uprawnieni do przyjmowania płatności. Niniejsze Warunki świadczenia usług ( Warunki ) stanowią porozumienie między Klientem ( Klient ) a oddziałem firmy Dell wskazanym na fakturze Klienta wystawionej za zakup Usługi. Usługa jest świadczona na podstawie oddzielnej umowy ramowej o świadczenie usług wsparcia technicznego zawartej między Klientem a firmą Dell, która wyraźnie dopuszcza sprzedaż przedmiotowej Usługi (zdefiniowanej w niniejszym dokumencie) lub, w przypadku braku takiej umowy, na podstawie warunków sprzedaży produktów firmy Dell mających zastosowanie do klientów komercyjnych, które można uzyskać pod adresem lub w odpowiedniej dla danego kraju witrynie lub, zależnie od lokalizacji Klienta, na podstawie standardowej Ramowej umowy o świadczenie usług między Klientem a firmą Dell (Customer Master Services Agreement CMSA ), którą można uzyskać pod adresem a która obowiązuje w całości poprzez odwołanie w niniejszym dokumencie. Wszystkie strony umowy potwierdzają przeczytanie wspomnianych wyżej warunków online i zgadzają się na ich przestrzeganie. Drukowana wersja warunków firmy Dell dotyczących sprzedaży jest również dostępna na żądanie. Klient potwierdza, że odnowienie, zmodyfikowanie, przedłużenie lub dalsze korzystanie z Usług po upłynięciu pierwotnego okresu podlega zapisom aktualnie obowiązujących Warunków świadczenia usług, które są dostępne pod adresem Znajdowanie warunków sprzedaży. Klienci ze Stanów Zjednoczonych mogą uzyskać dostęp do Warunków sprzedaży komercyjnej pod adresem Klienci spoza Stanów Zjednoczonych mogą znaleźć odpowiednie dla nich warunki sprzedaży pod adresem dell.com/terms, przechodząc do warunków właściwych dla ich kraju przy użyciu menu rozwijanego z listą krajów znajdującego się w lewym górnym rogu strony w celu wyboru kraju, w którym znajduje się produkt objęty niniejszą Usługą. Z kolei warunki świadczenia usługi mogą znaleźć w ich lokalnej witrynie lub przechodząc do warunków świadczenia usługi dla danego kraju na stronie W tej witrynie należy wybrać swój kraj i preferowany język z odpowiedniego menu rozwijanego segmentu sprzedaży firmy Dell, w którym zakupiono Usługę (małe i średnie firmy lub duże przedsiębiorstwa i sektor publiczny). Aby uzyskać pomoc dotyczącą znajdowania warunków sprzedaży lub warunków świadczenia usługi, należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Dell lub odpowiednim przedstawicielem handlowym. Znajdowanie umów o świadczenie usług. Umowy o świadczenie usług są dostępne online pod adresem W tej witrynie należy wybrać swój kraj i preferowany język z odpowiedniego menu rozwijanego segmentu sprzedaży firmy Dell, w którym zakupiono Usługę (małe I średnie firmy lub duże przedsiębiorstwa i sektor publiczny). Dokonanie wyboru spowoduje automatyczne przekierowanie do strony sieci Web z listą umów o świadczenie usług dostępnych w każdym kraju. Aby potwierdzić, jakie umowy o świadczenie usług zostały zakupione, należy sprawdzić niepowtarzalny kod towaru lub inaczej kod SKU na swojej fakturze lub potwierdzeniu zamówienia. Aby uzyskać dodatkową Strona 1 z 7

2 pomoc dotyczącą znajdowania umowy o świadczenie usług, należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Dell lub odpowiednim przedstawicielem handlowym. Akceptacja niniejszych Warunków świadczenia usług. Klient wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków świadczenia usług i umów dołączonych poprzez odwołanie w niniejszym dokumencie, składając zamówienie na Usługi, a także korzystając z Usług lub powiązanego oprogramowania lub klikając/zaznaczając przycisk/pole Zgadzam się w witrynie Dell.com w związku z zakupem lub w interfejsie oprogramowania firmy Dell. Osoba akceptująca niniejsze Warunki w imieniu firmy lub innej osoby prawnej oświadcza, że jest upoważniona do zobowiązania tego podmiotu do przestrzegania niniejszych Warunków. W takim przypadku pojęcie Klient oznacza podmiot, w imieniu którego zaakceptowano Warunki. Klienci w niektórych krajach oprócz uzyskania niniejszych Warunków świadczenia usług mogą również być zobowiązani do podpisania umowy zakupu. Użytkownicy w regionie EMEA, którzy zakupili produkty i usługi marki Dell od sprzedawcy lub dystrybutora: Jeśli Usługi zostały zakupione u zewnętrznego dystrybutora lub sprzedawcy, wszelkie umowy dotyczące sprzedaży i świadczenia Usług są zawierane między Klientem i zewnętrznym dystrybutorem lub sprzedawcą. Klient nie zawiera bezpośredniej umowy z firmą Dell w odniesieniu od sprzedaży lub świadczenia Usług mimo faktu, że firma Dell może realizować zakupioną usługę jako podwykonawca dystrybutora lub sprzedawcy. Usługa będzie świadczona zgodnie z warunkami oddzielnej umowy zawartej między Klientem I zewnętrznym dystrybutorem lub sprzedawcą, ale podlega również warunkom, definicjom, zakresowi I ograniczeniom określonym w niniejszych Warunkach świadczenia usług. Złożenie zamówienia na Usługi lub skojarzone oprogramowanie bądź kliknięcie/zaznaczenie przycisku lub pola Zgadzam się w witrynie Dell.com związanego z zakupem lub wyświetlanego w interfejsie oprogramowania Dell oznacza wyrażenie zgody na związanie się niniejszymi Warunkami świadczenia usług oraz umowami włączonymi na mocy odwołania. Osoba akceptująca niniejsze Warunki w imieniu firmy lub innej osoby prawnej oświadcza, że jest upoważniona do zobowiązania tego podmiotu do przestrzegania niniejszych Warunków. W takim przypadku pojęcie Klient oznacza podmiot, w imieniu którego zaakceptowano Warunki. Klienci kupujący bezpośrednio w firmie Dell i znajdujący się w państwie członkowskim Unii Europejskiej: Zgodnie z przepisami dotyczącymi sprzedaży na odległość Klienci będący konsumentami mogą anulować zakup w dowolnej chwili bez podania przyczyny i otrzymać zwrot opłaty pomniejszonej o wszelkie poniesione przez firmę Dell koszty odzyskania produktu lub związane z jego uszkodzeniem, które miało miejsce, kiedy produkt znajdował się w posiadaniu Klienta. W tym celu Klient musi pisemnie poinformować firmę Dell w terminie nieprzekraczającym 7 (siedmiu)* dni roboczych od dnia potwierdzenia zamówienia usługi lub przed rozpoczęciem świadczenia usługi. Niniejszy ustęp nie ma zastosowania do użytkowników I klientów biznesowych. Podmioty lub certyfikowani partnerzy zarejestrowani w programie PartnerDirect oraz autoryzowani dystrybutorzy w regionie Azji Południowo-Wschodniej i Japonii (APJ): Niniejsza Usługa jest przeznaczona do odsprzedaży przez autoryzowanych sprzedawców firmy Dell i podlega Warunkom i postanowieniom dotyczącym sprzedaży osobom fizycznym lub firmom w celu dalszej odsprzedaży, dostępnym pod adresem Zakres Usługi Po uiszczeniu przez Klienta opłaty za usługę na rzecz firmy Dell ( Opłata za wymianę baterii ) firma Dell lub jej partnerzy z centrów serwisowych wymienią podstawową baterię w kwalifikującym się do tego produkcie, o ile Klient będzie stosował się do warunków i postanowień przedstawionych w niniejszej Umowie. Usługa ma zastosowanie jedynie do tych baterii, które znajdują się w produktach z bateriami nieprzeznaczonymi do samodzielnej wymiany przez Klienta. Strona 2 z 7

3 Przed wysłaniem produktu do technika serwisowego należy wykonać kopie zapasowe danych zapisanych na dyskach twardych lub dowolnych innych urządzeniach pamięci masowej znajdujących się w produktach. Należy usunąć wszelkie informacje poufne, zastrzeżone lub dane osobowe, a także dyski twarde, które może wymontować Klient, oraz nośniki wymienne, takie jak karty SIM, dyski CD lub karty PC. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje poufne, zastrzeżone lub dane osobowe, utratę lub uszkodzenie danych ani za uszkodzenie lub utratę wymiennych dysków twardych czy nośników. W ramach tej usługi firma Dell zrealizuje usługi serwisowe na miejscu i dostarczy baterię Klientowi. Ograniczenia zakresu Usługi: Ograniczenia Usług obejmują m.in.: uszkodzenie wynikające z wypadku, nieprawidłowego użytkowania, zaniedbania, nieprzestrzegania instrukcji dotyczących prawidłowego użytkowania, konserwacji lub czyszczenia produktu, będące skutkiem niewłaściwego użytkowania produktu lub jego komponentu (w tym m.in. używania linii o nieprawidłowych napięciach, nieprawidłowych bezpieczników, niezgodnych urządzeń lub akcesoriów, niewłaściwej lub niewystarczającej wentylacji, nieprzestrzegania instrukcji użytkowania lub stosowania materiałów eksploatacyjnych niezgodnych ze specyfikacją) przez podmioty inne niż firma Dell (lub jej przedstawiciele); uszkodzenia spowodowane wystąpieniem zdarzeń losowych, takich jak na przykład uderzenie pioruna, powódź, tornado, trzęsienie ziemi czy huragan; usterki spowodowane przez czynnik zewnętrzny (pożar, powódź, wahania zasilania elektrycznego bądź klimatyzacji); ładowanie oprogramowania, konfiguracje oprogramowania lub wszelkie pliki danych; lub wszelkie powiązane problemy z siecią lub jakąkolwiek usługę związaną wyłącznie z działaniem produktu w sieci. Po awarii baterii Klienci powinni wykonać czynności wymienione poniżej: Kontakt z pomocą techniczną firmy Dell: Aby określić, czy Usługa ma zastosowanie do danego przypadku, w celu zainicjowania zgłoszenia serwisowego należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Dell. Opłaty za połączenia z linią telefonicznej pomocy technicznej firmy Dell mogą nie być naliczane według stawek za połączenia lokalne. Więcej informacji o opłatach można znaleźć w lokalnej witrynie sieci Web dell.com odpowiedniej dla danego kraju. Dane kontaktowe pomocy technicznej firmy Dell znajdują się na stronie dell.com/technical support. W prawym górnym rogu tej strony należy z odpowiedniego menu rozwijanego wybrać swój kraj, a następnie wybrać segment sprzedaży firmy Dell, w którym zakupiono Usługę (małe i średnie firmy lub duże przedsiębiorstwa i sektor publiczny). Rozwiązywanie problemów: Pracownik pomocy technicznej firmy Dell, zgodnie z warunkami obowiązującymi w danej jurysdykcji, zdiagnozuje problem opisany przez Klienta. Jeśli firma Dell określi, że bateria może zostać objęta Usługą, pracownik pomocy technicznej firmy Dell zapyta, czy Klient chce zakupić Usługę. Płatność, opłaty i koszty dodatkowe: Jeśli klient zgodzi się na zakupu Usługi, musi uiścić opłatę na rzecz firmy Dell kartą kredytową lub przelewem bankowym przed rozpoczęciem świadczenia usługi. Oprócz Opłaty za wymianę baterii mogą obowiązywać dodatkowe opłaty, jeśli po inspekcji produktu Klienta firma Dell ustali, że są uszkodzone komponenty niezwiązane z baterią i konieczna jest ich naprawa, aby można było wymienić baterię lub aby produkt działał. W takim przypadku firma Dell może powiadomić Klienta I przedstawić dodatkowe informacje o wymaganych naprawach. Jeśli uszkodzenie można naprawić, firma Dell może zaoferować Klientowi dodatkowe naprawy za opłatą i je wykonać. Jeśli Klient nie zdecyduje się na wykonanie dodatkowych napraw przez firmę Dell, zwróci ona produkt Klientowi, nie wykonując wcześniej żadnych napraw. Jeśli uszkodzenia nie można naprawić lub jeśli Klient nie zdecyduje się na wykonanie zalecanych napraw, firma Dell zwróci produkt Klientowi i naliczy opłatę wyłącznie za koszty obsługi i wysyłki do i z placówek firmy Dell zajmujących się naprawami. Strona 3 z 7

4 Poziom usług Po zdalnej diagnozie i rozwiązywaniu problemów Usługa zostanie zrealizowana na miejscu u Klienta zgodnie z następującym opisem: Naprawa na miejscu. Wysłanie technika i/lub części serwisowych do siedziby Klienta (w celu przeprowadzenia napraw i rozwiązania problemów niezbędnych w ramach serwisowania produktu objętego niniejszą Usługą). Gdy technik serwisowy o to poprosi, należy podać mu pełny adres siedziby, w której znajduje się produkt. Zarówno wykonanie usługi, jak i czas odpowiedzi zależy od pory odebrania połączenia przez firmę Dell, wykupionych opcji serwisowych, dostępności części, ograniczeń geograficznych, warunków atmosferycznych oraz warunków niniejszej Umowy. Jeśli Klient wykonał procedury opisane w niniejszej Umowie i jego problem wymaga wysłania technika serwisowego, zostanie on wysłany do siedziby Klienta w celu wykonania usługi w dniu przypadającym w Zasadniczym Okresie Konserwacji Sprzętu (Principal Period of Maintenance PPM). PPM obejmuje dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem lokalnych świąt państwowych. Jeśli połączenie z firmą Dell zostanie odebrane o godzinie wymagającej wysłania technika serwisowego do Klienta w celu realizacji usługi po godzinie 17:00 zgodnie z ustaleniami firmy Dell, technik serwisowy może dotrzeć do siedziby klienta następnego dnia roboczego. Do celów związanych z niniejszą Umową wszystkie odniesienia do czasu oznaczają czas lokalny obowiązujący u Klienta. Pomoc, którą należy zapewnić. Technik serwisowy musi uzyskać pełny dostęp do produktu oraz (bez kosztów dla firmy Dell) przestrzeń roboczą, dostęp do elektryczności oraz lokalnej linii telefonicznej. W przypadku niespełnienia tych wymagań firma Dell nie będzie zobowiązana do wykonania usługi. Nieobecność podczas wizyty serwisowej. Jeśli Klient lub jego upoważniony przedstawiciel nie będzie znajdował się na miejscu w chwili przybycia technika serwisowego, technik serwisowy nie będzie mógł zrealizować usługi odnoszącej się do produktu. Technik serwisowy pozostawi kartkę informującą Klienta o wizycie. W takim przypadku Klient może zostać obciążony dodatkową opłatą za kolejną rozmowę telefoniczną. Części i produkty zamienne. Jeśli technik prowadzący obsługę telefoniczną stwierdzi, że produkt wymaga części zamiennej lub produktu zamiennego, Klient upoważnia technika świadczącego usługę na miejscu do działania w roli agenta serwisowego, który zajmie się dostawą i zwrotem części objętych gwarancją w celu dokonania napraw na miejscu. Części i produkty Firma Dell korzysta z nowych, używanych i zregenerowanych części i produktów wytworzonych przez różnych producentów, w związku z czym części i produkty użyte do naprawy mogą być nowe, używane lub zregenerowane. Wszystkie części usunięte z produktu Klienta objętego wsparciem technicznym (zgodnie z definicją poniżej) i wszelkie oryginalne produkty, za które Klient otrzymał odpowiednio część zastępczą lub produkt zastępczy, stają się własnością firmy Dell. Klient jest zobowiązany do uiszczenia na rzecz firmy Dell opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem za wszelkie części zamienne usunięte z produktu Klienta objętego wsparciem technicznym i wszelkie oryginalne produkty, za które Klient otrzymał produkty zastępcze, a które nie zostały odpowiednio zwrócone firmie Dell przez Klienta. JEŚLI KLIENT NIE UIŚCI OPŁATY NA RZECZ FIRMY DELL ZA JAKĄKOLWIEK CZĘŚĆ LUB DOWOLNY PRODUKT, FIRMA DELL MOŻE ANULOWAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ, ZAWIESIĆ GWARANCJĘ I/LUB WSPARCIE SERWISOWE DOTYCZĄCE DOWOLNEGO PRODUKTU FIRMY DELL POSIADANEGO PRZEZ KLIENTA DO CHWILI ZAPŁACENIA STOSOWNEJ KWOTY I/LUB PODJĄĆ INNE DZIAŁANIA PRAWNE. Zawieszenie gwarancji lub usługi za brak odpowiedniego zwrotu części lub produktu nie będzie miało wpływu na datę wygaśnięcia gwarancji lub usługi, a taka gwarancja lub usługa wygaśnie zgodnie z pierwotnym terminem. Zakres gwarancji Usłudze wymiany towarzyszy roczna ograniczona gwarancja na sprzęt. Żadne z postanowień przedstawionych w niniejszych Warunkach świadczenia usług nie wpływa na jakiekolwiek prawa ustawowe ani zadośćuczynienia, które przysługują Klientowi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ani ich nie umniejsza. Aby uzyskać dodatkowe informacje o gwarancjach, należy kliknąć tutaj: Strona 4 z 7

5 Dodatkowe warunki i postanowienia 1. Produkty objęte wsparciem technicznym Ta Usługa jest dostępna do Produktów objętych wsparciem technicznym, do których należą wybrane systemy i tablety Dell OptiPlex, Latitude, Inspiron, Precision, Vostro, które zawierają baterie podstawowe niezaprojektowane do samodzielnej wymiany lub samodzielnego serwisowania przez Klienta. Lista Produktów objętych wsparciem technicznym jest regularnie uzupełniana. Najbardziej aktualne informacje o Usługach dostępnych dla posiadanych produktów firmy Dell lub innych producentów można uzyskać od przedstawiciela handlowego firmy Dell. Każdy Produkt firmy Dell objęty wsparciem technicznym jest oznaczony numerem seryjnym ( kod Service Tag ). Do każdego Produktu objętego wsparciem technicznym Klient musi zakupić osobną usługę ProSupport for Data Center. Od Klienta zgłaszającego potrzebę świadczenia Usługi w związku z konkretnymi Produktami objętymi wsparciem technicznym może być wymagane podanie kodu Service Tag Produktu objętego wsparciem technicznym. 2. Własność części zamiennych Wszystkie części firmy Dell wymontowane z Produktu objętego wsparciem technicznym i zwrócone firmie Dell stają się jej własnością. Jeśli Klient otrzyma części zamienne od firmy Dell, jest zobowiązany zapłacić firmie Dell według aktualnych stawek rynkowych za wszelkie części wymontowane z Systemu i zatrzymane dla siebie (z wyjątkiem dysków twardych z systemów objętych usługą Zachowaj swój dysk twardy). Do przeprowadzania napraw gwarancyjnych firma Dell używa nowych i regenerowanych części różnych producentów. 3. Obowiązki klienta A. Uprawnienie do udzielania dostępu. Klient oświadcza I gwarantuje, że uzyskał dla Klienta i firmy Dell zezwolenie na dostęp i korzystanie z Produktu objętego wsparciem technicznym, przechowywanych w nim danych oraz wszelkich zawartych w nim elementów sprzętu i oprogramowania w celu wykonania niniejszych Usług. Jeśli Klient nie uzyskał jeszcze stosownego zezwolenia, jego obowiązkiem jest uzyskanie go na własny koszt przed zwróceniem się do firmy Dell z prośbą o wykonanie niniejszych Usług. B. Współpraca z pracownikiem pomocy technicznej udzielającym pomocy telefonicznej i z pracownikiem serwisu wykonującym Usługę w siedzibie Klienta. Klient zgadza się współpracować z pracownikiem pomocy technicznej firmy Dell udzielającym pomocy przez telefon i z pracownikiem serwisu realizującym Usługę na miejscu; zobowiązuje się także do wykonywania ich instrukcji. Doświadczenie pokazuje, że większość problemów z systemem można rozwiązać przez telefon dzięki ścisłej współpracy między użytkownikiem i pracownikiem wsparcia technicznego bądź technikiem. C. Obowiązek przygotowania miejsca pracy dla pracownika serwisu. Jeśli w ramach realizacji Usług wymagane jest przybycie technika serwisowego do siedziby Klienta, Klient musi zapewnić technikowi serwisowemu bezpłatny, bezpieczny i wystarczający dostęp do swojej infrastruktury oraz Produktów objętych wsparciem technicznym. Dostateczny dostęp obejmuje przestronną przestrzeń roboczą, elektryczność i dostęp do lokalnej linii telefonicznej. Wymagane jest także udostępnienie technikowi serwisowemu monitora lub wyświetlacza, myszy (bądź innego urządzenia wskazującego) oraz klawiatury (bez obciążania firmy Dell jakimikolwiek kosztami), jeśli urządzenia te nie są podłączone do danego systemu. D. Zapewnienie zgodności oprogramowania I serwisowanych wersji. Klient odpowiada za zapewnienie zgodności oprogramowania i Produktów objętych wsparciem technicznym z określonymi przez firmę Dell wymaganiami minimalnymi dotyczącymi wersji oraz konfiguracji przedstawionymi na stronie Obowiązkiem Klienta jest ponadto zainstalowanie części zamiennych, poprawek oraz aktualizacji i uaktualnień oprogramowania zgodnie z wytycznymi firmy Dell, jeśli Produkty objęte wsparciem technicznym mają nadal kwalifikować się do tej Usługi. E. Kopie zapasowe danych. Przed rozpoczęciem korzystania z Usługi muszą zostać wykonane kopie zapasowe wszystkich danych i programów znajdujących się we wszystkich systemach objętych Usługą firmy Dell. FIRMA DELL NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UTRATĘ LUB ODZYSKANIE DANYCH LUB OPROGRAMOWANIA ani za niemożność korzystania z żadnych systemów, wynikłą z tej Usługi i związanych z nią czynności serwisowych albo z czynności lub niedopełnienia czynności, w tym zaniedbań, przez firmę Dell lub innego usługodawcę. F. Gwarancje firm trzecich. Świadczenie omawianych w tym dokumencie Usług może wiązać się z koniecznością uzyskania przez firmę Dell dostępu do sprzętu lub oprogramowania pochodzących od producentów innych niż firma Dell. Niektóre gwarancje producenta mogą stracić ważność, jeśli pracownik firmy Dell lub ktokolwiek inny poza producentem będzie wykonywał jakiekolwiek prace wymagające ingerencji w to oprogramowanie lub sprzęt. Obowiązkiem Klienta jest sprawdzenie, czy wykonanie Usług przez firmę Dell nie wpłynie na tego rodzaju gwarancje, a jeśli tak, czy efekt będzie do zaakceptowania przez Klienta. Firma Dell nie odpowiada za gwarancje firm trzecich ani za jakikolwiek wpływ wykonywanych przez nią usług na takie gwarancje. 4. Ważne informacje dodatkowe A. Zmiana harmonogramu. Po ustaleniu harmonogramu usługi jakiekolwiek zmiany można wprowadzić nie później niż 8 dni przed zaplanowaną datą. Jeśli Klient zmieni harmonogram świadczenia usługi na 7 lub mniej dni przed zaplanowaną datą, zostanie doliczona opłata za zmianę harmonogramu nieprzekraczająca 25% ceny Strona 5 z 7

6 usługi. Klient zgadza się, że wszelkie zmiany w harmonogramie świadczenia usługi zostaną potwierdzone na co najmniej 8 dni przed rozpoczęciem wykonywania usługi. B. Uzasadnione ekonomicznie ograniczenia zakresu Usług. Firma Dell może odmówić świadczenia Usług, jeśli uzna, że wiązałoby się to z nieuzasadnionym ryzykiem dla niej lub jej usługodawców, oraz jeśli uzna, że problem nie jest objęty zakresem Usług. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialności za żadną awarię ani przestój spowodowany czynnikami poza jej kontrolą. Usługa dotyczy wyłącznie zastosowań, do których Produkt objęty wsparciem technicznym był przewidziany. C. Usługi opcjonalne. Firma Dell może oferować sprzedaż usług opcjonalnych (serwis w miejscu zapotrzebowania, instalacja, doradztwo, zarządzana i profesjonalna pomoc techniczna, szkolenia). Dostępność tych usług zależy od lokalizacji Klienta. Usługi opcjonalne mogą wymagać zawarcia oddzielnej umowy z firmą Dell. W razie braku takiej umowy usługi opcjonalne są świadczone zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. D. Przekazanie. Firma Dell może zlecić realizację Usługi i/lub Warunków świadczenia usług uprawnionym firmom zewnętrznym. Korzystanie z zewnętrznych usługodawców nie zwalnia firmy Dell z odpowiedzialności za jej zobowiązania wynikające z niniejszych Warunków świadczenia usług. Firma Dell pozostaje odpowiedzialna za wszystkie wymagania dotyczące realizacji usług wynikające z niniejszych Warunków świadczenia usług, mimo że usługi mogą być świadczone przez podwykonawców firmy Dell. E. Anulowanie. Firma Dell może anulować tę Usługę w każdej chwili w trakcie jej wykonywania z dowolnej z następujących przyczyn: Klient nie uiścił pełnej zapłaty za Usługę zgodnie z warunkami wymienionymi w Formularzu zamówienia. Klient odmówi współpracy ze wspomagającym analitykiem, technikiem wykonującym prace na miejscu, kierownikiem ds. technicznej współpracy z Klientem. Lub Klient nie dopełnił wszystkich zobowiązań I warunków wymienionych w tych Warunkach świadczenia usług. Jeśli firma Dell anuluje niniejszą Usługę, powiadomi o tym Klienta na piśmie, wysyłając odpowiednią informację na adres wymieniony w Formularzu zamówienia Klienta. W powiadomieniu zostanie wskazana przyczyna oraz skuteczna data anulowania Usługi, nie wcześniejsza niż dziesięć (10) dni od daty wysłania powiadomienia o anulowaniu do Klienta przez firmę Dell, o ile prawo lokalne lub stanowe nie wymaga dopełnienia innych czynności, na które niniejsza Umowa nie ma wpływu. Jeśli firma Dell zaprzestanie świadczenia usługi na mocy niniejszego punktu, klientowi nie przysługuje zwrot żadnych kwot ani opłat zapłaconych lub należnych firmie Dell. F. Ograniczenia geograficzne i zmiana lokalizacji. Niniejsza Usługa zostanie wykonana w siedzibach wymienionych w Formularzu zamówienia Klienta. Usługa nie jest dostępna we wszystkich lokalizacjach geograficznych. Opcje Usług, w tym poziomy Usługi, godziny świadczenia pomocy technicznej i czas reakcji w siedzibie Klienta, różnią się w zależności od regionu geograficznego, a niektóre opcje mogą być niedostępne do nabycia w lokalizacji Klienta. Zobowiązanie firmy Dell do świadczenia Usług w zakresie Produktów objętych wsparciem technicznym, dla których zmieniła się lokalizacja geograficzna, może się wiązać z koniecznością uiszczenia dodatkowych opłat oraz kontrolą i ponowną certyfikacją przeniesionych Produktów objętych wsparciem technicznym z zastosowaniem aktualnych stawek za usługi doradztwa rozliczanych metodą robocizny i materiałów. W celu umożliwienia firmie Dell wypełnienia jej zobowiązań Klient zapewni jej przedstawicielom właściwy, bezpieczny i bezpłatny dostęp do swoich obiektów. Jeśli Klient zrezygnuje z uiszczenia takich opłat, zakres Usługi może się automatycznie zmienić i objąć kategorie dostępne w cenie nie wyższej niż kwota zapłacona przez Klienta, przy czym Klientowi nie przysługują żadne refundacje z tytułu zmniejszenia zakresu Usługi. G. Przekazanie Usługi. Z zastrzeżeniem ograniczeń sformułowanych w niniejszych Warunkach świadczenia usług Klient może przenieść posiadane prawo do korzystania z Usługi na osobę trzecią, która zakupiła wszystkie Produkty Klienta objęte wsparciem technicznym i niniejszą Umową przed upływem aktualnie obowiązującego okresu świadczenia Usługi pod warunkiem, że Klient jest pierwotnym nabywcą Produktu objętego wsparciem technicznym i tej Usługi lub Klient kupił Produkt objęty wsparciem technicznym i Usługę od ich pierwotnego właściciela (albo osoby, która nabyła Produkt objęty wsparciem technicznym i Usługę od pierwotnego właściciela) i dopełnił wszelkich procedur związanych z przeniesieniem, które są dostępne pod adresem Z przeniesieniem może się wiązać konieczność uiszczenia odpowiednich opłat. Zwracamy uwagę, że po przemieszczeniu Produktu objętego wsparciem technicznym do lokalizacji geograficznej, w której Usługa jest niedostępna w ogóle lub w cenie identycznej z ceną zapłaconą przez Klienta, Usługa może nie być dostępna dla Klienta lub utrzymanie takich samych kategorii gwarancji jak w oryginalnej lokalizacji może się wiązać z koniecznością wniesienia dodatkowych opłat. Jeśli Klient zrezygnuje z uiszczenia takich opłat, zakres Usługi może się automatycznie zmienić i objąć kategorie dostępne w cenie nie wyższej niż kwota zapłacona przez Klienta, przy czym Klientowi nie przysługują żadne refundacje z tytułu zmniejszenia zakresu Usługi. H. Ograniczenia dotyczące pomocy technicznej. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialności za żadną awarię ani przestój spowodowany czynnikami poza jej kontrolą. Usługa dotyczy wyłącznie zastosowań, do których Produkt objęty wsparciem technicznym był przewidziany. Strona 6 z 7

7 Więcej informacji na temat oferty usług firmy Dell można uzyskać u przedstawiciela handlowego lub pod adresem Dell Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Tekst niniejszego dokumentu może zawierać znaki towarowe i nazwy towarowe odnoszące się do podmiotów posiadających prawa do tych znaków i nazw lub do ich produktów. Dane techniczne są poprawne w chwili publikacji, ale zależą od dostępności produktów i w każdej chwili mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Firma Dell i jej spółki zależne nie ponoszą odpowiedzialności za błędy lub pominięcia typograficzne lub fotograficzne. Obowiązujące warunki firmy Dell dotyczące sprzedaży są dostępne w witrynie Drukowany egzemplarz warunków firmy Dell dotyczących sprzedaży jest dostępny na żądanie. ** Aby technik dotarł na miejsce w następnym dniu roboczym, zgłoszenie musi wpłynąć do centrum Dell Expert Centre nie później niż o wyznaczonej godzinie. Godzina ta zależy od kraju i przypada pomiędzy 15:30 a 17:00 czasu lokalnego (od poniedziałku do piątku). W razie stwierdzenia potrzeby interwencji po tej godzinie przybycie technika serwisowego może się opóźnić o jeden dzień roboczy. Szczegółowe informacje można uzyskać u przedstawiciela handlowego lub pracownika pomocy technicznej. PowerEdge, PowerVault, PowerConnect, Dell EMC Enterprise Storage, OptiPlex, Precision, Latitude i Vostro są znakami towarowymi firmy Dell, Inc. Aby uzyskać więcej informacji o ofercie usługowej firmy Dell, należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Dell albo odwiedzić witrynę internetową Dostępność usług zależy od kraju. Aby uzyskać więcej informacji, klienci i Partnerzy Kanałowi firmy Dell mogą skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym Dell Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Tekst niniejszego dokumentu może zawierać znaki towarowe i nazwy towarowe odnoszące się do podmiotów posiadających prawa do tych znaków i nazw lub do ich produktów. Dane techniczne są poprawne w chwili publikacji, ale zależą od dostępności produktów i w każdej chwili mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Firma Dell i jej spółki zależne nie ponoszą odpowiedzialności za błędy lub pominięcia typograficzne lub fotograficzne. Mają tu zastosowanie warunki firmy Dell dotyczące sprzedaży, które są dostępne pod adresem i na żądanie. Strona 7 z 7

Opis usługi Pogwarancyjna usługa wymiany akumulatorów (BRS)

Opis usługi Pogwarancyjna usługa wymiany akumulatorów (BRS) Opis usługi Pogwarancyjna usługa wymiany akumulatorów (BRS) Wprowadzenie Firma Dell oferuje usługi pogwarancyjnej wymiany akumulatorów ( Usługi ), świadczone zgodnie z niniejszym opisem ( Opis usługi ).

Bardziej szczegółowo

Opis usługi Usługa niszczenia danych

Opis usługi Usługa niszczenia danych Opis usługi Usługa niszczenia danych Omówienie usługi Firma Dell z przyjemnością udostępnia usługę niszczenia danych ( Usługa lub Usługi ) dla wybranych produktów ( Objęte produkty zdefiniowane poniżej)

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usługi Usługa On-site Diagnosis

Warunki świadczenia usługi Usługa On-site Diagnosis Omówienie usługi Dell z przyjemnością przedstawia usługę On-site Diagnosis (zwaną dalej Usługą ) zgodną z niniejszym dokumentem (zwanym dalej Warunkami świadczenia usługi ). Wprowadza ona opcjonalne czynności

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usługi Dell ProSupport

Warunki świadczenia usługi Dell ProSupport Warunki świadczenia usługi Dell ProSupport Wprowadzenie do umowy serwisowej Firma Dell udostępnia usługi Dell ProSupport ( Usługi ) dotyczące wybranych produktów sieciowych firmy Dell ( Produkty lub Obsługiwane

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług

Warunki świadczenia usług Warunki świadczenia usług Zdalna konfiguracja urządzenia KACE K1000 firmy Dell, Dział pomocy technicznej Wprowadzenie do umowy dotyczącej świadczenia usług Ta usługa obejmuje przeprowadzenie zdalnej konfiguracji

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług Odinstalowanie serwera, pamięci masowej lub urządzenia peryferyjnego

Warunki świadczenia usług Odinstalowanie serwera, pamięci masowej lub urządzenia peryferyjnego Warunki świadczenia usług Odinstalowanie serwera, pamięci masowej lub urządzenia peryferyjnego Kod SKU usługi Zobacz Dodatek A Omówienie usługi Usługa ta uzupełnia standardową instalację nowego produktu

Bardziej szczegółowo

Opis usługi: Podstawowe usługi w zakresie sprzętu

Opis usługi: Podstawowe usługi w zakresie sprzętu Service Description Consumer Basic Hardware Service Opis usługi: Podstawowe usługi w zakresie sprzętu System Klienta. Do celów związanych z niniejszą Umową System definiowany jest jako system firmy Dell

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usługi

Warunki świadczenia usługi Warunki świadczenia usługi Usługa Zachowaj swój dysk twardy Wprowadzenie Firma Dell z przyjemnością oferuje usługę Zachowaj swój dysk twardy ( ZSDT,lub usługa/-i ) zgodnie z niniejszymi Warunkami świadczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług Instalacja przełącznika PowerConnect

Warunki świadczenia usług Instalacja przełącznika PowerConnect Warunki świadczenia usług Instalacja przełącznika PowerConnect Kod SKU usługi Zobacz Dodatek A Omówienie usługi Usługa ta obejmuje (jeśli jest to wymagane) fizyczną instalację jednego przełącznika Ethernet

Bardziej szczegółowo

Usługa Dell Compellent Copilot Optimize Opis

Usługa Dell Compellent Copilot Optimize Opis Usługa Dell Compellent Copilot Optimize Opis Omówienie usługi Niniejszy Opis usługi ( Opis usługi ) stanowi umowę między Klientem ( Klient lub Nabywca ) a jednostką firmy Dell wymienioną na fakturze zakupu

Bardziej szczegółowo

Fabrycznie zainstalowany sprzęt obejmuje wewnętrzne karty rozszerzeń, monitory marki Dell, klawiatury, myszy, głośniki, mikrofony i stacje dokujące.

Fabrycznie zainstalowany sprzęt obejmuje wewnętrzne karty rozszerzeń, monitory marki Dell, klawiatury, myszy, głośniki, mikrofony i stacje dokujące. Opis usługi Pogwarancyjna pomoc techniczna Wprowadzenie Firma Dell oferuje usługi pogwarancyjnej pomocy technicznej ( Usługi ), świadczone zgodnie z niniejszym opisem ( Opis usługi ). Oferta, zlecenie

Bardziej szczegółowo

Dell Compellent SAN Health Check

Dell Compellent SAN Health Check Dell Compellent SAN Health Check Wprowadzenie Firma Dell świadczy usługę Dell Compellent SAN Health Check ( Usługa(i) ) zgodnie z niniejszymi Warunkami świadczenia usług ( Warunki świadczenia usług ).

Bardziej szczegółowo

Opis usługi Usługa śledzenia i odzyskiwania notebooków oraz Usługa zdalnego usuwania danych

Opis usługi Usługa śledzenia i odzyskiwania notebooków oraz Usługa zdalnego usuwania danych Opis usługi Usługa śledzenia i odzyskiwania notebooków oraz Usługa zdalnego usuwania danych Omówienie usługi Firma Dell z przyjemnością udostępnia Usługę śledzenia i odzyskiwania notebooków oraz Usługę

Bardziej szczegółowo

Informacje dla nabywcy o sposobie i warunkach świadczenia serwisu gwarancyjnego On- Site. Dotyczy wyłącznie serwerów.

Informacje dla nabywcy o sposobie i warunkach świadczenia serwisu gwarancyjnego On- Site. Dotyczy wyłącznie serwerów. I. Definicje PRODUCENT NTT System S. A. 04-351 Warszawa ul. Osowska 84 SERWIS GWARANCYJNY On-Site usuwanie usterek i przywracanie sprawności uszkodzonym urządzeniom w zakresie awarii sprzętowych, realizowane

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług Basic Hardware Service

Warunki świadczenia usług Basic Hardware Service Warunki świadczenia usług Basic Hardware Service Usługa Basic Hardware Omówienie warunków i postanowień Niniejsza umowa ( Umowa lub Warunki świadczenia usług ) jest zawarta pomiędzy klientem ( użytkownikiem

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług: Usługa Keep Your Hard Drive at Point of Need (Zachowaj swój dysk twardy w firmie)

Warunki świadczenia usług: Usługa Keep Your Hard Drive at Point of Need (Zachowaj swój dysk twardy w firmie) Dell Usługi Warunki świadczenia usług: Usługa Keep Your Hard Drive at Point of Need (Zachowaj swój dysk twardy w firmie) Usługa Your Hard Drive at Point of Need (Twój dysk twardy w firmie) Omówienie warunków

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług Basic Hardware Support

Warunki świadczenia usług Basic Hardware Support Omówienie usługi Dell świadczy usługi (zwanej dalej Usługą lub pakietem Basic ) zgodnie z niniejszym dokumentem (zwanym Warunkami świadczenia usług ) oraz poziomem usług świadczonych na miejscu i/lub za

Bardziej szczegółowo

Instalacja dodatkowego kontrolera w istniejącej macierzy pamięci masowej Dell Compellent

Instalacja dodatkowego kontrolera w istniejącej macierzy pamięci masowej Dell Compellent Opis usługi Instalacja dodatkowego kontrolera w istniejącej macierzy pamięci masowej Dell Compellent Wprowadzenie do Umowy serwisowej Niniejsza Usługa obejmuje instalację jednego kontrolera pamięci masowej

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usługi przez firmę Dell

Warunki świadczenia usługi przez firmę Dell Warunki świadczenia usługi przez firmę Dell Usługa Dell Onsite Diagnosis (diagnostyka na miejscu u klienta) Wprowadzenie Firma Dell świadczy usługę Dell Onsite Diagnosis ( Usługa(i) ) zgodnie z niniejszymi

Bardziej szczegółowo

Karta gwarancyjna. Dane produktu. Dane sprzedawcy. Adnotacje serwisu. Nazwa. Model. Numer seryjny. Nazwa firmy/imię i nazwisko.

Karta gwarancyjna. Dane produktu. Dane sprzedawcy. Adnotacje serwisu. Nazwa. Model. Numer seryjny. Nazwa firmy/imię i nazwisko. Karta gwarancyjna Karta gwarancyjna Dane produktu Nazwa Model Numer seryjny Dane sprzedawcy Nazwa firmy/imię i nazwisko Adres Podpis, pieczęć, data sprzedaży Adnotacje serwisu L.p zgłoszenia do serwisu

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług

Warunki świadczenia usług Warunki świadczenia usług Podstawowe usługi w zakresie sprzętu Wprowadzenie Firma Dell z przyjemnością zapewnia usługi w zakresie sprzętu ( Usługa(i) ) zgodnie z warunkami świadczenia usług ( Warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług Instalacja i konfiguracja portalu Remote Access Portal

Warunki świadczenia usług Instalacja i konfiguracja portalu Remote Access Portal Kod SKU usługi Zobacz Dodatek A Omówienie usługi Warunki świadczenia usług Instalacja i konfiguracja portalu Remote Access Portal Usługa ta obejmuje instalację i konfigurację portalu Dell Remote Portal

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez:

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA (WZÓR) Zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Rzeszowie, z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sokoła 13, Regon 000276386, NIP 813-026-80-24,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy UMOWA NR /./09 ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy a firmą..., z siedzibą w..., kod poczt....-...,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki polityki zakupu

Ogólne warunki polityki zakupu Ogólne warunki polityki zakupu Definicje Regulamin: Niniejszy Regulamin Sprzedaży Sprzętu (zwany dalej RSS). Fon Technology, S.L.: Firma dostarczająca lub sprzedająca produkty przez stronę internetową,

Bardziej szczegółowo

Gwarancja firmy Compaq na produkty Presario zakupione w Polsce

Gwarancja firmy Compaq na produkty Presario zakupione w Polsce 1 Gwarancja firmy Compaq na produkty Presario zakupione w Polsce Niniejszy dokument zawiera informacje na temat dostępnych usług pomocy technicznej i warunków obsługi serwisowej. Zakres gwarancji Komputery

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZSZERZONEJ OPIEKI SERWISOWEJ ( CANON ) DEFINICJE

REGULAMIN ROZSZERZONEJ OPIEKI SERWISOWEJ ( CANON ) DEFINICJE REGULAMIN ROZSZERZONEJ OPIEKI SERWISOWEJ ( CANON ) DEFINICJE Rozszerzona Opieka Serwisowa -usługa przedłużenia standardowej gwarancji, dostępna dla wybranych Produktów, świadczona na podstawie Umowy, polegająca

Bardziej szczegółowo

SIWZ nr OP /10 Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. 1. Przedmiot umowy

SIWZ nr OP /10 Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. 1. Przedmiot umowy 1. Przedmiot umowy 1. W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się: 1) doprowadzić do uzyskania przez Zamawiającego licencji na oprogramowanie komputerowe (system poczty elektronicznej i systemy operacyjne),

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług serwisowych

Regulamin świadczenia usług serwisowych Regulamin świadczenia usług serwisowych I. Postanowienia ogólne. 1. Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują pomiędzy Klientem a inaprawy Michał Januchta w Kielcach, ul.olszewskiego 6/-1.04, NIP

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../...

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... Załącznik nr 5 do SIWZ zawartej w trybie art.... ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn.

Bardziej szczegółowo

Opis usługi Usługi Dell System Track

Opis usługi Usługi Dell System Track Omówienie warunków i postanowień Opis usługi Usługi Dell System Track Niniejsza umowa ( Umowa lub Opis usługi ) została zawarta między klientem ( Klient lub Użytkownik ) i jednostką organizacyjną firmy

Bardziej szczegółowo

UMOWA o świadczenie usług serwisowych sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych nr...

UMOWA o świadczenie usług serwisowych sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych nr... UMOWA o świadczenie usług serwisowych sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych nr... zawarta w dniu... w Poznaniu, pomiędzy: Miejską Pracownią Urbanistyczną w Poznaniu, ul. Prusa 3, 60-819 Poznań,

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług

Warunki świadczenia usług Warunki świadczenia usług Podstawowe usługi w zakresie sprzętu Wprowadzenie Firma Dell ma przyjemność zapewnić usługę Basic Hardware Service (Podstawowe usługi w zakresie sprzętu) ( Usługa(i) ) zgodnie

Bardziej szczegółowo

Gwarancja produktu: konsola Xbox One

Gwarancja produktu: konsola Xbox One Gwarancja produktu: konsola Xbox One OGRANICZONA GWARANCJA Firma Microsoft Ireland Operations Limited, z siedzibą pod adresem: Blackthorn Road, Sandyford Industrial Estate; Dublin 18, Irlandia (zwana dalej

Bardziej szczegółowo

ASUS Notebook ( LOSP ) Pakiet Lokalnej Usługi Serwisowej u Klienta

ASUS Notebook ( LOSP ) Pakiet Lokalnej Usługi Serwisowej u Klienta ASUS Notebook ( LOSP ) Pakiet Lokalnej Usługi Serwisowej u Klienta Pakiet Lokalnej Usługi Serwisowej u Klienta (LOSP) Pakiet Lokalnej Usługi Serwisowej u Klienta (LOSP) zapewnia profesjonalny lokalny serwis

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług serwisowych

Regulamin świadczenia usług serwisowych Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usług serwisowych 1. Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują pomiędzy Klientem a Serwisem Komputerowym K4DATA będącym własnością firmy DMK Industry, świadczącym

Bardziej szczegółowo

Usługi doradcze IT firmy Dell IT Opis usług

Usługi doradcze IT firmy Dell IT Opis usług firmy Dell IT Opis usług 1. WPROWADZENIE DO UMOWY DOTYCZĄCEJ ŚWIADCZENIA USŁUG : jest to zestaw usług mających na celu skrócenie przestojów i zapewnienie pomocy w zakresie optymalizacji środowiska IT poprzez

Bardziej szczegółowo

Aby zamówić akumulator zamienny, skontaktuj się z obsługą klienta.

Aby zamówić akumulator zamienny, skontaktuj się z obsługą klienta. 8. Informacje ogólne Jeśli produkt nie działa poprawnie... 1. Przeczytaj ten podręcznik użytkownika lub poradnik szybkiego startu. 2. Skontaktuj się z obsługą klienta: +49 (0) 1805 938 802 w Europie E-mail:

Bardziej szczegółowo

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); Regulamin sklepu internetowego Glantier I. Definicje ogólne Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. .. ul.. NIP.., Regon, wpisaną do.pod nr..prowadzonego przez.., reprezentowanym przez:

Wzór Umowy. .. ul.. NIP.., Regon, wpisaną do.pod nr..prowadzonego przez.., reprezentowanym przez: Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór Umowy na dostawę wyposażenia audio w postaci cyfrowego stołu mikserskiego, mikrofonów do systemów bezprzewodowych i wielokabla Umowa zawarta w dniu..grudnia 2012 r. pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online

Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online 1. Cel oraz opis usługi 1.1. Celem niniejszego dokumentu jest określenie warunków korzystania w oprogramowania znajdującego się na platformie należącej

Bardziej szczegółowo

Drukarki z serii Designjet T920 i T1500 eprinter. Ograniczona gwarancja

Drukarki z serii Designjet T920 i T1500 eprinter. Ograniczona gwarancja Drukarki z serii Designjet T920 i T1500 eprinter Ograniczona gwarancja Ograniczona gwarancja firmy Hewlett-Packard Produkt HP Drukarka Oprogramowanie Głowica drukująca Wkład atramentowy Okres ograniczonej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Definicje

REGULAMIN. 1 Definicje REGULAMIN Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży prowadzonej przez intesy sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w serwisie internetowym dostępnym pod adresem www.platformaprzetargowa.eu. 1 Definicje

Bardziej szczegółowo

Warunki sprzedaży ANCA, GmbH

Warunki sprzedaży ANCA, GmbH Warunki sprzedaży ANCA, GmbH ANCAGmbHWS-0000 Spis treści 1. Definicje... 2 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Oferty... 2 4. Ceny... 2 5. Warunki płatności... 2 6. Prawo własności do towarów... 2 7. Dostawa...

Bardziej szczegółowo

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy wymieniony w 1 przez okres:

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy wymieniony w 1 przez okres: 1. 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług serwisowych, konserwacji i wsparcia technicznego dla czterech macierzy dyskowych HP StorageWorks P9500 oraz dwóch serwerów HP DL160 G6 zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Załacznik do Opcji Serwisowej nabywanej od Partnera Handlowego IBM Rozszerzenie serwisu produktu AIX 5.3

Załacznik do Opcji Serwisowej nabywanej od Partnera Handlowego IBM Rozszerzenie serwisu produktu AIX 5.3 Załacznik do Opcji Serwisowej nabywanej od Partnera Handlowego IBM Rozszerzenie serwisu produktu AIX 5.3 1. Zakres usługi W ramach niniejszego Zakresu Prac IBM będzie świadczyć dla Maszyn Objętych Umową

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY GWARANCJI

OGÓLNE ZASADY GWARANCJI OGÓLNE ZASADY GWARANCJI Firma Intemo S. A.. z siedzibą w ul. Włocławska, 88-0 Piotrków Kujawski, NIP: 9505496, REGON: 098580 zwana dalej Gwarantem, udziela gwarancji, że produkt wolny jest od wad materiału

Bardziej szczegółowo

MAKE VISIONS REAL <<

MAKE VISIONS REAL << KORBANK MEDIA CYFROWE SP. Z O.O. ul. Nabycińska 19 53 677 Wrocław T.: +71 723 43 23 F: 71 723 43 29 NIP: 897-17-21-120 REGON: 020373926 KORBANK S.A. ul. Nabycińska 19 53 677 Wrocław BIURO OBSŁUGI KLIENTA

Bardziej szczegółowo

Wyślemy Państwu kopię tego Regulaminu w formie wiadomości lub pliku PDF, jednak dla wygody mogą Państwo wydrukować Regulamin.

Wyślemy Państwu kopię tego Regulaminu w formie wiadomości  lub pliku PDF, jednak dla wygody mogą Państwo wydrukować Regulamin. Sklep w Polsce regulamin Zakres Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) odnosi się do zamówień, które Państwo jako konsument, osoba działająca poza zakresem Państwa działalności lub obowiązków zawodowych,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku WZÓR UMOWY UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIE PUBLICZNEGO NA WYKONANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH NA POTRZEBY OKREGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W KIELCACH, MAJACEGO SIEDZIBĘ W KIELCACH PRZY ALEI TYSIĄCLECIA

Bardziej szczegółowo

na podstawie dokonanego przez zamawiającego wyboru oferty wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego. 1 Przedmiot umowy

na podstawie dokonanego przez zamawiającego wyboru oferty wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA (wzór) Nr SP1/ /2013 Zawarta w dniu.. w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 1 im. Marii Konopnickiej ul. Partyzancka 15, 63-400 Ostrów Wielkopolski reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA NR PR.272..2013 zawarta w dniu... w Lesznie pomiędzy: - Miastem Leszno reprezentowanym przez: Tomasza Malepszego Prezydenta Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie, ul. Kazimierza

Bardziej szczegółowo

Przemysłowe urządzenie Designjet Z6600 Przemysłowe urządzenie fotograficzne Designjet Z6800. Ograniczona gwarancja

Przemysłowe urządzenie Designjet Z6600 Przemysłowe urządzenie fotograficzne Designjet Z6800. Ograniczona gwarancja Przemysłowe urządzenie Designjet Z6600 Przemysłowe urządzenie fotograficzne Designjet Z6800 Ograniczona gwarancja Ograniczona gwarancja firmy Hewlett-Packard Produkt HP Drukarka Oprogramowanie Okres ograniczonej

Bardziej szczegółowo

Załącznik dotyczący opcji usług (SOA) Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla systemu Linux zainstalowanego na klastrach komputerowych

Załącznik dotyczący opcji usług (SOA) Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla systemu Linux zainstalowanego na klastrach komputerowych Załącznik dotyczący opcji usług (SOA) Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla systemu Linux zainstalowanego na klastrach Niniejszy Załącznik dotyczący opcji usług (SOA) określa opcjonalne usługi wybrane przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH W dniu.. 2010 r. strony: Usługi Informatyczne WEBMARK Krzysztof Bochno z/s: ul. Kochanowskiego 3/3, 59-920 Bogatynia, NIP: 615-190-09-86, www.webmark.com.pl, poczta@webmark.com.pl,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku

REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku Regulamin określa zasady sprzedaży kosmetyków firmy Dax Cosmetics Sp. z o.o. oferowanych w sklepie internetowym sklep.dax.com.pl 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

OGRANICZONA GWARANCJA PRODUCENTA WYSTAWIONA PRZEZ FIRMĘ NOKIA DLA TELEFONÓW NOKIA Z SYSTEMEM WINDOWS PHONE

OGRANICZONA GWARANCJA PRODUCENTA WYSTAWIONA PRZEZ FIRMĘ NOKIA DLA TELEFONÓW NOKIA Z SYSTEMEM WINDOWS PHONE OGRANICZONA GWARANCJA PRODUCENTA WYSTAWIONA PRZEZ FIRMĘ NOKIA DLA TELEFONÓW NOKIA Z SYSTEMEM WINDOWS PHONE UWAGA! Niniejsza ograniczona gwarancja producenta ( gwarancja ) obowiązuje wyłącznie dla oryginalnych

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług

Warunki świadczenia usług Warunki świadczenia usług Zdalne wdrażanie kopii zapasowej PowerVault DL firmy Dell na urządzeniu dyskowym Wprowadzenie do umowy dotyczącej świadczenia usług Usługa polega na zdalnej konfiguracji kopii

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje. Tabela 1. Cechy usługi. Sposób realizacji usługi. Dostęp do zasobów technicznych. Analiza i rozwiązywanie

Specyfikacje. Tabela 1. Cechy usługi. Sposób realizacji usługi. Dostęp do zasobów technicznych. Analiza i rozwiązywanie Arkusz danych Usługi wsparcia dotyczące Usługi Care Pack i usługi kontraktowe, część pakietu HP Care Korzyści z usługi Dostęp do zasobów technicznych HP w celu rozwiązywania problemów Potencjalne obniżenie

Bardziej szczegółowo

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności:

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.VITADIET.PL INFORMACJE OGÓLNE 1. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

a... reprezentowanym przez... zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści:

a... reprezentowanym przez... zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści: WZÓR U M O W A Nr Załącznik nr 7 do SIWZ na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń drukujących zawarta w dniu... w Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim ul. Kościuszki 3 pomiędzy Zarządem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT U M O W Y. zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy :

PROJEKT U M O W Y. zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy : PROJEKT U M O W Y zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnią Miejską w Józefowie (05-420), przy ul. Skłodowskiej 5/7, NIP: 532-16-43-282, REGON:

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług Pakiet usług ProSupport for Enterprise

Warunki świadczenia usług Pakiet usług ProSupport for Enterprise Omówienie usług Dell ma przyjemność poinformować o wprowadzeniu pakietu usług ProSupport for Enterprise ( Usługi lub Usług ) obejmującego wybrane serwery, systemy pamięci masowej, komputery stacjonarne

Bardziej szczegółowo

EPSON COVERPLUS Postanowienia umowy

EPSON COVERPLUS Postanowienia umowy EPSON COVERPLUS Postanowienia umowy 1. Definicje Na potrzeby niniejszych postanowień podane poniżej terminy przyjmują następujące znaczenie: Rejestracja oznacza wykonaną na stronie rejestracji w usłudze

Bardziej szczegółowo

4. Obowiązki firmy IBM Poza obowiązkami wymienionymi w odpowiedniej umowie SOW firma IBM przyjmuje następujące obowiązki:

4. Obowiązki firmy IBM Poza obowiązkami wymienionymi w odpowiedniej umowie SOW firma IBM przyjmuje następujące obowiązki: Załącznik dotyczący Opcji Usług nabywanych od Partnera Handlowego IBM Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla systemu Linux zainstalowanego na sprzęcie IBM Power Systems Niniejszy Załącznik dotyczący opcji

Bardziej szczegółowo

Usługa w punkcie serwisowym HP z transportem w dwie strony z ochroną w razie przypadkowego uszkodzenia

Usługa w punkcie serwisowym HP z transportem w dwie strony z ochroną w razie przypadkowego uszkodzenia Usługa w punkcie serwisowym HP z transportem w dwie strony z ochroną w razie przypadkowego uszkodzenia Usługi HP Care Pack Usługa serwisowa z transportem w dwie strony to wysokiej klasy obsługa zapewniająca

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Gwarancji i Serwisowania HAKO POLSKA

Ogólne Warunki Gwarancji i Serwisowania HAKO POLSKA Ogólne Warunki Gwarancji i Serwisowania HAKO POLSKA Ważne od 01.01.2015 HAKO POLSKA Sp. z o.o. 30-392 Kraków, ul. Czerwone Maki 63 Dział Obsługi Klienta: tel.: +48 12 622 17 00 fax: +48 12 622 16 22 email:

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług Pakiet usług ProSupport for IT

Warunki świadczenia usług Pakiet usług ProSupport for IT Omówienie usługi Dell ma przyjemność poinformować o wprowadzeniu pakietu usług ProSupport for IT ( Usługa lub Usługi ) obejmującego wybrane serwery, systemy pamięci masowej, komputery stacjonarne i notebooki

Bardziej szczegółowo

Karta gwarancyjna KARTA GWARANCYJNA

Karta gwarancyjna KARTA GWARANCYJNA Karta gwarancyjna KARTA GWARANCYJNA IMEI / NUMER SERYJNY PRODUKTU MODEL NUMER DOKUMENTU SPRZEDAŻY DATA SPRZEDAŻY (rok/miesiąc/dzień) PIECZĄTKA I PODPIS SPRZEDAWCY ZAPOZNAŁEM SIĘ Z WARUNKAMI GWARANCJI:

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1: Dostawa oprogramowania dla Uniwersyteckiego Centrum Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Rzeszowskiego

Zadanie nr 1: Dostawa oprogramowania dla Uniwersyteckiego Centrum Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Rzeszowskiego ZP/UR/66/2014 Załącznik nr 3 do SIWZ PROJEKT UMOWY Dostawa oprogramowanie i fabrycznie nowego, nie używanego, stacjonarnego zestawu komputerowego, projektorów, ekranów projekcyjnych oraz dysku twardego

Bardziej szczegółowo

oraz użytkowania niezgodnie ze specyfikacją techniczną opisaną w niniejszej instrukcji. KARTA GWARANCYJNA 1. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży (zgodnie z datą na dowodzie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY dotyczący II części zamówienia

PROJEKT UMOWY dotyczący II części zamówienia Załącznik Nr 6 PROJEKT UMOWY dotyczący II części zamówienia W dniu...pomiędzy: Dolnośląskim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy ul. Oławska 14 50-313 Wrocław reprezentowanym przez: 1. Dyrektora - dr n.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: UMOWA Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: Miejskim Zarządem Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, NIP: 646-10-33-710, REGON 272068487 reprezentowanym przez: Dorotę Gnacik Dyrektora

Bardziej szczegółowo

3.1 Treść niniejszego Regulaminu ma zastosowanie do Usługi najmu świadczonej przez Wynajmującego.

3.1 Treść niniejszego Regulaminu ma zastosowanie do Usługi najmu świadczonej przez Wynajmującego. 1 Informacje o wypożyczalni Wypożyczalnia internetowa działająca pod adresem prowadzona jest przez: ASTAT Sp. z o.o z siedzibą w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 441, 60-451 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15 W dniu w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66, REGON: 000001258,

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego ABI ROSE JEWELLEY określający m.in. zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu.

Regulamin sklepu internetowego ABI ROSE JEWELLEY określający m.in. zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu. Regulamin sklepu internetowego ABI ROSE JEWELLEY określający m.in. zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu. 1 Definicje 1. Dni robocze dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Postanowienia zawarte w Regulaminie platformy sklepowej buildmall.eu stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów od r.

Regulamin zakupów od r. Regulamin zakupów od 25.12.2014 r. Regulamin zakupów w Wydawnictwie ISP PAN 1 Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Wydawnictwo ISP PAN prowadzone przez firmę "INSTYTUT STUDIÓW POLITYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GWARANCJI MONITOR LCD PRODUKTY I AKCESORIA CYFROWE. DGM POLSKA sp. z o.o.

WARUNKI GWARANCJI MONITOR LCD PRODUKTY I AKCESORIA CYFROWE. DGM POLSKA sp. z o.o. WARUNKI GWARANCJI MONITOR LCD PRODUKTY I AKCESORIA CYFROWE 1 Linia serwisowa (Polska): (+48) 834 110 000 Linia serwisowa (Hong Kong): (+852) 81 002 922 2 A. Ogólne warunki gwarancji Zasady gwarancji Wszystkie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie Systemu.

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku ul. Medyczna 19 09-400 Płock www.wszplock.pl

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku ul. Medyczna 19 09-400 Płock www.wszplock.pl Wojewódzki Szpital Zespolony Apteka Szpitalna, tel /024/ 364 62 18 fax/024/ 364 63 72 REG.000650070; NIP 774-24-11-908 AS-2910-8(28/ZP/14)-14(1) Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu Płock, dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO z dnia 11 lutego 2017

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  z dnia 11 lutego 2017 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.medikononline.pl z dnia 11 lutego 2017 Celem sklepu internetowego jest umożliwienie dostępu do szybkich i zgodnych z aktualnym stanem faktycznym informacji na temat udzielania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 (miejscowość i data) (nazwa i adres Wykonawcy) OŚWIADCZENIE o braku przynależności do grupy kapitałowej Przystępując do postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług Dell ProSupport for OEM

Warunki świadczenia usług Dell ProSupport for OEM Warunki świadczenia usług Dell ProSupport for OEM 1. OMÓWIENIE WARUNKÓW I POSTANOWIEŃ Niniejsze Warunki świadczenia usług ( Warunki świadczenia usług ) stanową porozumienie między Producentem oryginalnego

Bardziej szczegółowo

Umowa serwisowa. 1 Zakres obowiązków Serwisanta. zawarta w dniu.. pomiędzy: Firma Handlowo-Usługowa RASTAL Wojciech Miszkiewicz

Umowa serwisowa. 1 Zakres obowiązków Serwisanta. zawarta w dniu.. pomiędzy: Firma Handlowo-Usługowa RASTAL Wojciech Miszkiewicz Umowa serwisowa Umowa serwisowa zawarta w dniu.. pomiędzy: Firma Handlowo-Usługowa RASTAL Wojciech Miszkiewicz zwanym dalej Serwisantem, reprezentowanym przez: Wojciecha Miszkiewicza a:...... NIP:.. zwanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL Właścicielem sklepu internetowego LONPOS.PL jest: ul. Odrzańska 8/7, 30-408 Kraków NIP 679 249 93 65 REGON 120145725 tel. kom.: +48 604 952 332 I. Definicje Użyte

Bardziej szczegółowo

1. Sklep Lampadina, Marta Babik prowadzi sprzedaż towarów przez sieć internetową.

1. Sklep Lampadina, Marta Babik prowadzi sprzedaż towarów przez sieć internetową. Regulamin, cennik przesyłek 1. Sklep Lampadina, Marta Babik prowadzi sprzedaż towarów przez sieć internetową. Dane rejestrowe firmy: Lampadina, Marta Babik, ul. Gawota 11a/1, 02-830 Warszawa, NIP: 951-187-

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Invoobill przez Bank Spółdzielczy w Toruniu

Regulamin świadczenia usługi Invoobill przez Bank Spółdzielczy w Toruniu Regulamin świadczenia usługi Invoobill przez Bank Spółdzielczy w Toruniu Toruń, wrzesień 2015 r. Spis treści 1. Postanowienia ogólne... 2 2. Informacje podstawowe o usługodawcy... 2 3. Definicje pojęć...

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy

Istotne Postanowienia Umowy Istotne Postanowienia Umowy 1 Cel umowy Celem umowy jest zapewnienie Zamawiającemu wsparcia do oprogramowania VMware vsphere i vcenter (zwanego dalej oprogramowaniem). 2 Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług Pakiet usług ProSupport for End User

Warunki świadczenia usług Pakiet usług ProSupport for End User Omówienie usługi Dell ma przyjemność poinformować o wprowadzeniu pakietu usług ProSupport for End User ( Usługi lub Usług ) obejmującego wybrane serwery, systemy pamięci masowej, komputery stacjonarne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 62/ZP/2016

U M O W A NR 62/ZP/2016 U M O W A NR 62/ZP/2016 Wzór umowy załącznik nr 2 do SIWZ zawarta w dniu...2016 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Ogrodnictwa z/s 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 wpisanym do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług MyMobileService

Regulamin Świadczenia Usług MyMobileService Regulamin Świadczenia Usług MyMobileService MyMobileService indeks 03/2015 Regulamin Świadczenia Usług MyMobileService (dalej "Regulamin") określa warunki wykonywania usług serwisowych przez właściciela

Bardziej szczegółowo

1. Cel Celem regulaminu jest wskazanie zasad składania i rozpatrywania Reklamacji w Spółce.

1. Cel Celem regulaminu jest wskazanie zasad składania i rozpatrywania Reklamacji w Spółce. Strona 1 / 6 1. Cel Celem regulaminu jest wskazanie zasad składania i rozpatrywania Reklamacji w Spółce. 2. Zakres obowiązywania Regulamin jest wewnętrznym dokumentem Spółki i obowiązuje wszystkich Klientów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. PODSTAWOWE POJĘCIA 1 Sprzedawca RAFAŁ PRĘDOTA prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. AVIKOM RAFAŁ PRĘDOTA, pod adresem: Jaworznia 188, 26-065 Piekoszów, posługujący się numerami: NIP 959-054-01-32,

Bardziej szczegółowo

Informacja ASUS VIP. 4. Wyjątki i ograniczenia gwarancji

Informacja ASUS VIP. 4. Wyjątki i ograniczenia gwarancji Szanowny Użytkowniku, dziękujemy za zakup produktu firmy ASUS! Dokonaj rejestracji już teraz, aby stać się pełnoprawnym członkiem VIP i odnieść płynące z tego korzyści! 1. Wstąp do klubu ASUS VIP. 2. Otrzymaj

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, wyklucza jego postanowień. p Zdrowy But, zwany dalej Sklepem, prowadzi wysyłkową sprzedaż towarów za pośrednictwem serwisu Allegro.

Szanowni Państwo, wyklucza jego postanowień. p Zdrowy But, zwany dalej Sklepem, prowadzi wysyłkową sprzedaż towarów za pośrednictwem serwisu Allegro. Szanowni Państwo, Dokonanie zakupu na naszych aukcjach jest równoznaczne z akceptacją wszystkich zasad zawartych w niniejszym regulaminie. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z wyklucza jego postanowień.

Bardziej szczegółowo