Usługi doradcze IT firmy Dell IT Opis usług

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Usługi doradcze IT firmy Dell IT Opis usług"

Transkrypt

1 firmy Dell IT Opis usług 1. WPROWADZENIE DO UMOWY DOTYCZĄCEJ ŚWIADCZENIA USŁUG : jest to zestaw usług mających na celu skrócenie przestojów i zapewnienie pomocy w zakresie optymalizacji środowiska IT poprzez raportowanie, analizy, doradztwo i aktywną konserwację ( Usługi lub Usługa ). Zestaw Usług składa się z dwóch głównych pakietów usług (pakietu Essential oraz Strategic) z dodatkowymi opcjami dotyczącymi zakupu dodatkowych wizyt w siedzibie klienta dostarczanych wraz z wybranym pakietem. IT Service Management Review (ITSMr) to dodatkowe opcjonalne usługi, które można zakupić jako zamodzielne rozwiązanie, ponieważ nie wymagają one zakupu pakietu. Usługi będą głównie dostarczane zdalnie, o ile nie zaznaczono inaczej, lub w sposób uznany za konieczny przez firmę Dell. Niniejszy Opis usług ( Opis usług lub Umowa ) jest zawierany między klientem ( Klient ) oraz podmiotem firmy Dell wskazanym na fakturze zakupu niniejszej Usługi. Niniejsza Usługa podlega regulacjom odrębnej, podpisanej przez Klienta z firmą Dell głównej umowy o świadczenie usług, która wyraźnie zezwala na sprzedaż Usług doradczych IT lub, w razie braku takowej umowy, Warunkom umowy handlowej, która jest dostępna pod adresem lub Głównej umowie dot. usług dla klienta ( CMSA ), w zależności od lokalizacji Klienta, dostępnej pod adresem lub w wersjach lokalnych Błąd! Nieprawidłowy odsyłacz typu hiperłącze., niniejszym jest ona włączona do umowy na mocy odwołania. Wersja drukowana jest dostępna od firmy Dell na żądanie. Strony uznają, że zapoznały się z takimi warunkami opublikowanymi w Internecie i zgadzają się, że są nimi związane. Niniejsza Umowa rozpoczyna się w dniu złożenia zamówienia na Usługi i trwa przez Okres świadczenia usług. Okres świadczenia usług rozpoczyna się w dniu zakupu i trwa do daty wskazanej na Formularzu zamówienia. Stawka lub cena oraz mający zastosowanie Okres świadczenia usług dla każdej usługi są wskazane w formularzu zamówienia dla klienta lub innym wspólnie uzgodnionym formularzu: fakturze, potwierdzeniu zamówienia lub zamówieniu zakupu (ogólna nazwa Formularz zamówienia ). Usługi zakupione w ramach niniejszej Umowy są przeznaczone wyłącznie na własny użytek wewnętrzny Klienta, a nie w celu odsprzedaży lub wykonywania działalności na rzecz osób trzecich. Złożenie zamówienia na Usługi lub skojarzone oprogramowanie bądź kliknięcie/zaznaczenie przycisku lub pola Wyrażam zgodę w witrynie Dell.com związanego z zakupem lub wyświetlanego w interfejsie oprogramowania Dell oznacza wyrażenie zgody na związanie się niniejszymi warunkami Opisu usług oraz umowami włączonymi na mocy odwołania. Jeżeli Klient akceptuje niniejszy Opis usług w imieniu spółki lub innej osoby prawnej, oświadcza, że ma uprawnienia do wiązania danego podmiotu niniejszymi warunkami Opisu usług, w tym przypadku określenie Klient odnosi się do takiej osoby prawnej. 2. ZAKRES USŁUG Zastosowania Procedury biznesowe Doradztwo Infrastruktura Pomoc techniczna

2 to zestaw rozwiązań zaprojektowanych w celu umożliwienia zgłaszania incydentów, planowania pomocy technicznej, zapobiegawczego określania trendów i analizowania w celu zmniejszenia przestojów w środowisku IT Klienta. Niniejszy zestaw Usług obejmujący wybrany pakiet Essential i Strategic, jak również opcje dodatkowe, jest opisany poniżej: Pakiet Essential: Wyznaczony Menedżer ds. technicznych Dell będzie zdalnie dostarczać raporty dot. trendów, analizy i zaleceń pozwalające zmniejszyć przestoje w środowisku IT Klienta. Ponadto Menedżer ds. technicznych Dell zapewni pomoc w zakresie eskalacji i wskazywania Klientowi innych zasobów firmy Dell dotyczących problemów systemowych lub będzie prowadził badania mające na celu poprawę efektywności operacyjnej. Wszelkie dodatkowe usługi lub zalecone badania są opcjonalne, regulowane poza niniejszym Opisem usług i są rozliczane osobno. Wyznaczony Menedżer ds. technicznych Dell nie będzie uczestniczyć w działaniach dot. pomocy technicznej, rozwiązywania problemów, diagnostyki, wyceniania ani sprzedaży jakichkolwiek produktów lub usług. Raporty kwartalne: ta funkcja obejmuje standardowe raporty globalne dot. incydentów i raporty śledzenia gwarancji Obsługiwanych produktów. Raporty będą wykorzystywane przez Menedżera ds. technicznych Dell w celu analizy trendów i określania możliwości wprowadzania rozwiązań zapewniających większą wydajność operacyjną środowiska Klienta. Raporty doraźne lub niestandardowe mogą być objęte dodatkowymi opłatami. o Standardowy raport dot. incydentów: obejmuje współczynnik podziału i liczbę incydentów wg produktów, komponentów, wieku systemu i daty; czas na poziomie poważności 1, 2 i 3; czas do zamknięcia trendu, wpływ biznesowy, analiza przyczyn i miesięczny współczynnik aktywności. o Raport śledzenia gwarancji: obejmuje wszystkie Obsługiwane produkty wg uprawnień, daty wygaśnięcia gwarancji na sprzęt i oprogramowanie. Raport gwarancji będzie również uwzględniał analizę pozagwarancyjną, pomocną w przypadku minimalizacji ryzyka zakończenia gwarancji krytycznych systemów. Opis podstawowych usług: te materiały są opracowywane we współpracy z Klientem i obejmują rejestrowanie informacji o rodzaju, wielkości i lokalizacji placówek Klienta, rodzaju i lokalizacji zasobów, jak również zamówień na obsługę zasobów i konfigurację zasobów. Te materiały będą aktualizowane zgodnie z potrzebami dot. zarządzania prawami gwarancyjnymi. Coroczna ocena i sprawdzenie magazynów danych i sprawności serwerów: ta analiza zawiera zalecenia dot. uaktualnień Obsługiwanych produktów, takich jak urządzenia pamięci masowej, serwery i przełączniki. Analiza obejmuje identyfikację problemów związanych ze sprzętem i oprogramowaniem, które mogą mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie środowiska. Firma Dell zapewni również porady w zakresie najlepszych konfiguracji pamięci masowych, serwerów i przełączników. Ten raport zawiera rekomendacje dot. oprogramowania sprzętowego, bios i zarządzania poprawkami oprogramowania. Ocena i badanie sprawności są przeprowadzane zdalnie i będą wymagać od Klienta zapewnienia firmie Dell dostępu do urządzeń Klienta w celu wykonania oceny. Ocena ogranicza się do zbierania informacji o konfiguracji systemu i wyraźnie wyklucza pobieranie lub śledzenie jakichkolwiek danych klienta. Należy pamiętać, że niektóre produkty, 2

3 systemy, oprogramowanie i sprzęt nie są objęte oceną. Przed rozpoczęciem procedury zostaną przekazane wszelkie inne wyłączenia. Za dodatkową opłatą firma Dell może wdrożyć rekomendowane aktualizacje i zmiany po zakupie uaktualnienia pakiet Essential, Zarządzanie konfiguracją i poprawkami. Analiza wartości w oparciu o rekomendacje Menedżera ds. technicznych Dell. Ta analiza wartości zapewnia wykaz możliwych korzyści wraz z zaleceniami opartymi na znanych danych. Jest ona ograniczona do rekomendacji Menedżera ds. technicznych Dell na żądanie Klienta. Analiza wartości może obejmować decyzje dotyczące rozszerzenia umowy najmu i umowy obsługi technicznej istniejącego sprzętu w porównaniu do zakupu nowych, bardziej wydajnych energetycznie sprzętów. W celu przygotowania analizy Klient może zostać poproszony o zapewnienie firmie Dell dostępu do dodatkowych, specyficznych dla Klienta informacji i zasobów. Należy pamiętać, że nie jest to pełna analiza Zwrotu z inwestycji i nie gwarantuje ona określonych oszczędności. Powiadomienia o niestandardowych poprawkach: te materiały będą dostarczane co miesiąc i będą zawierać łącza oraz informacje dotyczące pilnych, zalecanych i opcjonalnych poprawek i aktualizacji systemu. 6 godzin Zdalnych usług doradczych. Zdalne usługi doradcze obejmują dostęp do konsultacji telefonicznych z ekspertami w dziedzinach takich jak: wirtualizacja, technologie magazynowania danych, zarządzanie systemami, Microsoft Exchange, tworzenie kopii zapasowych, archiwizowanie oraz sieci. Ponadto usługi te mogą obejmować zadania związane ze zdalną konfiguracją i magazynowaniem danych. Szczegółowe informacje na temat Zdalnych usług doradczych zawarto w opisie tych usług; informacji udziela również Menedżer ds. technicznych Dell i lokalni przedstawiciele handlowi. Ponadto informacje można uzyskać pod regionalnymi adresami e mail: lub Dostępność może różnić się w zależności od lokalizacji. Aby zaplanować korzystanie ze Zdalnych usług doradczych lub zadać pytanie dot. przydzielonych godzin (6), należy skontaktować się z Menedżerem ds. technicznych Dell. Pakiet Essential, opcja kwartalnych wizyt w siedzibie klienta Dzięki tej opcji klient zapewnia sobie cokwartalne wizyty przedstawicieli Dell w określonej siedzibie. Wizyta może obejmować przegląd serwisowy, jak określono powyżej, wraz z uzgodnionym planem działania w celu wyeliminowania stwierdzonych problemów z obsługą. Pakiet Strategic: Wyznaczony Menedżer ds. dostarczania usług Dell (SDM) zapewnia dostarczanie raportów trendów, analiz i rekomendacji w celu zmniejszenia przestojów w środowisku IT Klienta lub zoptymalizowania wydajności. Rekomendacje przedstawiane przez Wyznaczonego przedstawiciela pomocy Dell będą dopasowywane do planu pomocy technicznej Klienta i jego strategii IT. Ponadto osoba ta zapewnia pomoc w zakresie eskalacji. Menedżer ds. dostarczania usług Dell (SDM) będzie także pomagać w zakresie wskazywania Klientowi innych zasobów firmy Dell dotyczących problemów systemowych lub będzie przeprowadzał badania mające na celu poprawę efektywności operacyjnej. 3

4 Pomoc w zakresie eskalacji jest zwykle ograniczona do sytuacji, gdy zapisy w Umowie dotyczącej poziomu usług w przypadku umowy pomocy technicznej związanej ze sprzętem nie są spełnione, istnieje incydent o poziomie poważności 1 lub doszło do incydentu, który nie został rozwiązany. Wszelkie dodatkowe usługi lub zalecone badania są opcjonalne, regulowane poza niniejszym Opisem usług i są rozliczane osobno. Wyznaczony Menedżer ds. dostarczania usług Dell (SDM) nie będzie uczestniczyć w działaniach dot. pomocy technicznej, rozwiązywania problemów, diagnostyki, wyceniania i sprzedaży jakichkolwiek produktów lub usług. Menedżer ds. dostarczania usług Dell (SDM) zapewnia większość elementów Usługi przedstawionych w niniejszym Opisie usług za pomocą poczty e mail lub drogą telefoniczną. Jednak niektóre z tych Usług będą wykonywane w trakcie wizyty w siedzibie Klienta uwzględnionej w Pakiecie Strategic lub w zakupionej z nim opcji Comiesięczna wizyta w siedzibie. Plan usług Strategic z kwartalnym przeglądem i zarządzaniem wg istotnych celów biznesowych Te materiały są opracowywane we współpracy z Klientem i obejmują indywidualne strategie IT i plany zmiany procesów biznesowych, technologii, zasobów i infrastruktury. Plan Usług strategicznych będzie poddawany przeglądowi, śledzony i korygowany co kwartał. Plan zawiera także informacje o rodzaju, wielkości i lokalizacji obiektów klienta, rodzaju i lokalizacji zasobów, jak również umów obsługi zasobów i konfiguracji zasobów. Dwie wizyty w siedzibie rocznie Wizyty te będą obejmować przegląd serwisowy i sesję planowania strategicznego. Przegląd serwisowy może obejmować takie tematy jak trendy incydentów lub problemy systemowe, jak również bieżące zarządzanie planem pomocy technicznej. Sesja strategiczna będzie dostosowywana do niestandardowych planów pomocy technicznej i rozwoju lub zmiany kluczowych celów klienta. Miesięczne raporty: obejmuje standardowy globalny raport incydentów, śledzenia gwarancji oraz raport wydajności działania przedsiębiorstwa. Raporty będą wykorzystywane przez Menedżera ds. dostarczania usług Dell (SDM) w celu analizy trendów i określania możliwości wprowadzania rozwiązań zapewniających większą wydajność operacyjną środowiska Klienta. Raporty doraźne lub niestandardowe mogą być objęte dodatkowymi opłatami. Uwaga: raporty wydajności działania przedsiębiorstwa mogą być dostępne dopiero początkiem roku o Standardowy raport dot. incydentów: obejmuje współczynnik podziału i liczbę incydentów wg produktów, komponentów, wieku systemu; czas na poziomie poważności 1, 2 i 3; czas do zamknięcia trendu, wpływ biznesowy, analizę przyczyn i miesięczny współczynnik aktywności. o Raport śledzenia gwarancji: obejmuje wszystkie Obsługiwane produkty wg uprawnień, daty wygaśnięcia gwarancji na sprzęt i oprogramowanie. Raport gwarancji będzie również uwzględniał analizę pozagwarancyjną, pomocną w przypadku minimalizacji ryzyka zakończenia gwarancji krytycznych systemów. o Raport wydajności działania przedsiębiorstwa: zawiera wskaźniki incydentów (jak opisano w sekcji zgłaszania incydentów) obejmujące porównanie pomiędzy Klientem i innymi firmami o podobnej wielkości i z podobnej branży. Dane porównawcze pochodzą z obszernej bazy danych obecnych klientów firmy Dell. Do klientów nie trafiają żadne dane poufne. Coroczna ocena i sprawdzenie magazynów danych i sprawności serwerów: ta analiza zawiera zalecenia dot. uaktualnień produktów takich jak urządzenia pamięci masowej, serwery i 4

5 przełączniki objęte umową. Analiza obejmuje identyfikację problemów związanych ze sprzętem i oprogramowaniem, które mogą mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie środowiska. Firma Dell zapewnia również porady w zakresie najlepszych konfiguracji pamięci masowych, serwerów i przełączników. Raport zostanie dostarczony w terminie trzydziestu dni; obejmuje on zalecenia dotyczące zarządzania oprogramowaniem sprzętowym, systemem BIOS i poprawkami oprogramowania. Coroczna konfiguracja urządzeń pamięci masowej i serwerów oraz zarządzanie poprawkami: ten element Pakietu Strategic obejmuje wdrożenie oceny i sprawności opisanych powyżej. Wdrożenie obejmuje tylko aktualizacje i zmiany zatwierdzone przez Klienta. Niektóre systemy operacyjne, oprogramowanie i sprzęt nie są objęte umową. Wyłączenia zostaną przekazane przed wdrożeniem. Opisane powyżej oceny, badanie sprawności i wdrożenia (obejm. coroczną konfigurację urządzeń pamięci masowej i serwerów oraz zarządzanie poprawkami) mogą być przeprowadzane zdalnie lub w siedzibie Klienta zgodnie z uznaniem firmy Dell i mogą wymagać udostępnienia firmie Dell sprzętu Klienta w celu wykonania badania. Usługi te mogą zostać zaplanowane na dowolny dzień tygodnia w dowolnym dniu w roku. Firma Dell skontaktuje się z Klientem celem zaplanowania niniejszej Usługi w ciągu sześciu miesięcy od zakupu; lub Klient może skontaktować się z Menedżerem ds. dostarczania usług Dell w celu uzyskania pomocy w zakresie zaplanowania niniejszej usługi. Analiza wartości w oparciu o rekomendacje Menedżera ds. dostarczania usług Dell (SDM). Niniejsza analiza wartości zawiera zestawienie potencjalnych korzyści opracowanych w oparciu o znane dane. Obejmuje ona tylko rekomendacje opracowane przez Menedżera ds. dostarczania usług (SDM) lub zlecone przez Klienta. Analiza wartości może obejmować decyzje dotyczące rozszerzenia umowy najmu i umowy obsługi technicznej istniejących sprzętów w porównaniu do zakupu nowych, bardziej wydajnych energetycznie sprzętów. W celu przygotowania analizy wartości firma Dell może wymagać od klienta zapewnienia dostępu do dodatkowych konkretnych informacji i zasobów. Należy pamiętać, że nie jest to pełna Analiza zwrotu z inwestycji i nie gwarantuje ona określonych oszczędności. Powiadomienia o niestandardowych poprawkach: te materiały będą dostarczane co miesiąc i będą zawierać łącza oraz informacje dotyczące pilnych, zalecanych i opcjonalnych poprawek i aktualizacji systemu. 12 godzin Zdalnej usługi doradczej: Zdalne usługi doradcze obejmują dostęp do konsultacji telefonicznych z ekspertami w dziedzinach takich jak: wirtualizacja, technologie magazynowania danych, zarządzanie systemami, Microsoft Exchange, tworzenie kopii zapasowych, archiwizowanie oraz sieci. Ponadto usługi te mogą obejmować zadania związane ze zdalną konfiguracją i magazynowaniem danych. Szczegółowe informacje na temat Zdalnych usług doradczych zawarto w opisie tych usług g; informacji udziela również Menedżer ds. dostarczania usług Dell i lokalni przedstawiciele handlowi. Ponadto informacje można uzyskać pod regionalnymi adresami e mail: lub Dostępność może różnić się w zależności od lokalizacji. Pakiet Strategic, comiesięczne wizyty w siedzibie 5

6 Ta opcja Pakietu Strategic zapewnia dodatkowe comiesięczne wizyty w wyznaczonej siedzibie Klienta. Podczas comiesięcznych wizyt w siedzibie Klienta przeglądowi mogą być poddane niestandardowe plany pomocowe, strategie IT i kluczowe cele biznesowe. Inne działania podczas wizyty mogą obejmować dyskusje i rekomendacje dot. usuwania problemów systemowych, dostarczanie analiz dot. decyzji związanych z rozszerzeniem gwarancji i inne decyzje związane z obsługą. ITSMr (IT Services Management Review), jednorazowa ocena oparta na modelu ITIL Opcja ta upoważnia klienta do otrzymania jednej oceny i jednego raportu. Wykonanie oceny skutkuje otrzymaniem wstępnej wydajności opartej na kodeksie postępowania ITIL (Information Technology Infrastructure Library), co pozwala uzyskać model CMMI (Capability Maturity Model Integration), względem którego Klient może zmierzyć wydajność przyszłych zmian procesów. Tę opcję można zakupić oddzielnie i nie wymaga ona zakupu innych Usług doradczych IT. Ocena obejmuje: Service desk, zarządzanie incydentami, zarządzanie problemami, zarządzanie zmianami, zarządzanie konfiguracją. Raport z oceny będzie zawierać rekomendacje dot. poprawy poziomu dojrzałości organizacji Klienta, co może prowadzić do ograniczania ryzyka, poprawy efektywności działania i obniżenia wskaźnika aktywności przypadku. Wszelkie późniejsze oceny będą stanowić porównania względem wcześniejszych ocen, obejmujące zakres zmian oraz zaktualizowane rekomendacje. Usługa ITSMr wygasa po 1 roku od zakupu. O ile odnośne prawa nie stanowią inaczej, klient może skorzystać z tej usługi jeden raz w ciągu 1 roku od daty zakupu ( TERMIN WAŻNOŚCI ). Oryginalna data zakupu jest zdefiniowana jako wcześniejsza z dat: wystawienia faktury za usługę lub potwierdzenia zamówienia od firmy Dell. ZAPEWNIENIE USŁUGI PRZEZ FIRMĘ DELL BĘDZIE UZNAWANE ZA SPEŁNIONE PO UPŁYWIE TERMINU WAŻNOŚCI, NAWET JEŚLI KLIENT NIE KORZYSTAŁ Z DANEJ USŁUGI. Wyłączone usługi: nie obejmują: Zdalnych ani wykonywanych na miejscu usług dot. rozwiązywania problemów technicznych. Gwarancji na sprzęt, napraw ani wymiany części. Zarządzania sprzedażą, w tym między innymi zapytań sprzedażowych ani odpowiedzi na zapytania o cenę. Zespół ds. usług globalnych nie zapewnia zarządzania eskalacją w przypadku obsługiwanych produktów w zakresie gwarancji podstawowej. nie zmieniają podstawowych zasad gwarancji w przypadku obsługiwanego produktu. Klienci, dysponujący gwarancją podstawową, kontaktujący się z Menedżerami ds. technicznych lub dostarczania usług z prośbą o pomoc w przypadku eskalacji dot. obsługiwanych produktów zostaną skierowni do odpowiedznich osób. 6

7 Wszelkich innych usług oddzielnie niewymienionych w powyższym Zakresie świadczenia usług. 3. OBSŁUGIWANE PRODUKTY są dostępne w przypadku produktów firmy Dell lub produktów innych firm posiadających aktywną Umowę pomocy technicznej Dell dot. naprawy sprzętu lub oprogramowania, w tym miedzy innymi umowy Dell Basic Hardware Service, Dell ProSupport for OEM i Dell ProSupport. Lista produktów uwzględnionych w Umowach pomocy technicznej Dell jest dostępna pod adresem Nie istnieją ograniczenia dot. Obsługiwanych produktów w kontekście Oceny ITSMr przedstawionej w niniejszym Opisie usług. 4. OPCJE ZAKUPU Dostępne opcje zakupu Usług doradczych IT obejmują: Opłatę stałą lub Według zasobu. Wybrane opcje zakupu zostaną podane na fakturze dla Klienta wystawionej przez firmę, zgodnie z poniższym opisem. Należy pamiętać, że opcje zakupu mogą się różnić. Firma Dell zaleca skonsultowanie się z lokalnym przedstawicielem handlowym. Opcja zakupu Opłata stała: ta opcja pozwala na zakup wybranego pakietu w oparciu o opłatę roczną. Opłata roczna będzie obejmować całą bazę zainstalowanych Obsługiwanych produktów. W przypadku wybrania opcji zakupu Opłata stała wybór ten zostanie określony na fakturze jako jeden z poniższych elementów, zależnie od wybranego pakietu: o Dell, Pakiet Essential Raportowanie proaktywne i analiza środowiska o Dell, Pakiet Essential Raportowanie proaktywne i analiza środowiska W wybranych krajach lub regionach w umowach o ustalonej cenie dot. Usług doradczych IT Dell są uwzględniane Limity maksymalnego uwzględnienia zasobów. Usługi nie obejmują zasobów wykraczających poza limit, o ile klient nie zakupi dodatkowej umowy o ustalonej cenie lub umowy dotyczącej zasobu. Limity mogą się różnić w zależności od kraju lub region. Aby poznać szczegóły, należy się skontaktować z lokalnym przedstawicielem handlowym. Firma Dell zastrzega sobie prawo do zmiany Limitu maksymalnego uwzględnienia zasobów bez uprzedzenia. Opcja zakupu Według zasobu: ta opcja umożliwia zakup odrębnej umowy w przypadku pojedynczych Obsługiwanych produktów. Ta opcja zakupu wymaga również aktywnej bazowej umowy ProSupport dla każdego zasobu aktualizowanego do poziomu Usług doradczych IT. Należy pamiętać, że zasoby objęte Podstawowymi umowami obsługi sprzętu nie kwalifikują się do uaktualnienia do poziomu tej Usługi. Stosowane są minimalne liczby kodów Service Tag. Szczegóły opisano w sekcji 5c. W przypadku zakupu opcji Według zasobu zostanie ona uwzględniona na fakturze jako jeden z poniższych elementów, zależnie od zakupionego pakietu i zakupu z przeznaczeniem dla systemu Dell lub systemu innej firmy: o Dell, Pakiet Essential Raportowanie proaktywne i analiza środowiska o Pakiet Essential Proaktywne raportowanie i analiza zasobu innej firmy o Pakiet Essential Proaktywne raportowanie i analiza zasobu innej firmy o Pakiet Essential Proaktywne raportowanie i analiza zasobu innej firmy 7

8 5. OBOWIĄZKI KLIENTA A. Uprawnienie do udzielania dostępu. Klient oświadcza i gwarantuje, że uzyskał dla Klienta i firmy Dell zezwolenie na dostęp i korzystanie z Obsługiwanego produktu, przechowywanych w nim danych oraz wszelkich zawartych w nim elementów sprzętu i oprogramowania w celu wykonania niniejszych Usług. Jeśli Klient nie uzyskał jeszcze takiego zezwolenia, musi je uzyskać na własny koszt, zanim zleci firmie Dell wykonanie tych Usług. B. Zarządzanie listą zasobów Jeśli Klient dokonuje zakupu niniejszej Usługi przy zastosowaniu opcji Opłata stała, Klient jest odpowiedzialny za zapewnienie aktualności listy zasobów, które będą uwzględnione w ramach niniejszej Usługi we wspólnie uzgodnionym formacie lub zobowiązuje się do zapewnienia firmie Dell dostępu w celu przeprowadzenia lokalnego lub zdalnego wykrywania zasobów przed raportowaniem dostarczenia. C. Minimalna liczba kodów Service TagJeśli Klient dokonuje zakupu niniejszej Usługi przy zastosowaniu opcji Według zasobu, Klient jest odpowiedzialny za zachowanie odpowiedniej, minimalnej liczby zasobów z aktywnymi umowami Usługa doradcza IT Dell. Jeśli klient nie zapewnia obsługi minimalnej liczby zasobów, firma Dell może zaprzestać świadczenia niniejszej usługi lub zapewnić Klientowi możliwość zakupu niniejszej Usługi z zastosowaniem opcji Opłata stała zamiast opcji Według zasobu. Wymagania minimalne odnośnie do kodów Service Tag: a., Pakiet Essential: i. Korporacja minimalna liczba kodów Service Tag (zasoby serwerowe, pamięci masowych i sieciowe z aktywnymi umowami pomocy technicznej Dell dla produktów Dell lub innych firm): 50 ogólnie ii. Klient minimalna liczba kodów Service Tag (komputery przenośne i biurkowe z aktywnymi umowami pomocy technicznej Dell dla produktów Dell lub innych firm): 1000 ogólnie LUB iii. Połączone minimalne wymagania odnośnie do liczby kodów Service Tag, gdzie 20 kodów typu Klient stanowi odpowiednik 1 kodu typu Korporacja. Za pomocą tego przelicznika można określić minimalną połączoną liczbę kodów Service Tag. Jeśli na przykład Klient dysponuje 120 zasobami korporacyjnymi, to potrzebuje jeszcze 600 kodów Service Tag typu Klient, aby zachować zgodność z wymaganymi wartościami minimalnymi. b., Pakiet Essential: i. Korporacja minimalna liczba kodów Service Tag (zasoby serwerowe, pamięci masowych i sieciowe z aktywnymi umowami pomocy technicznej Dell dla produktów Dell lub innych firm): 150 ogólnie ii. Klient minimalna liczba kodów Service Tag (komputery przenośne i biurkowe z aktywnymi umowami pomocy technicznej Dell dla produktów Dell lub innych firm): 3000 ogólnie LUB iii. Połączone minimalne wymagania odnośnie do liczby kodów Service Tag, gdzie 20 kodów typu Klient stanowi odpowiednik 1 kodu typu Korporacja. Za pomocą tego przelicznika można określić minimalną połączoną liczbę kodów Service Tag. Jeśli na 8

9 przykład Klient dysponuje 20 zasobami korporacyjnymi, to potrzebuje jeszcze 600 kodów Service Tag typu Klient, aby zachować zgodność z wymaganymi wartościami minimalnymi. D. Lista kontaktowa klienta: klient zobowiązany jest do zachowania i przekazania firmie Dell listy trzech osób kontaktowych wykwalifikowanych do otrzymywania usług i mających bezpośredni dostęp do Menedżera ds. dostarczania usług Dell za pomocą telefonu, poczty e mail oraz do obsługi wizyty w siedzibie (jeśli uwzględniono w zakupie). Lista określonych osób kontaktowych ze strony Klienta może być zmieniana lub aktualizowana w miarę potrzeb co miesiąc, kwartał lub co roku. E. Kopie zapasowe danych Przed wykonaniem Usługi przez firmę Dell należy sporządzić pełną kopię zapasową wszystkich istniejących danych i całego oprogramowania znajdującego się w systemach objętych Usługą. FIRMA DELL NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UTRATĘ LUB ODZYSKANIE DANYCH LUB OPROGRAMOWANIA ani za niemożność korzystania z żadnych systemów, wynikłą z tej Usługi i związanych z nią czynności serwisowych albo z czynności lub niedopełnienia czynności, w tym zaniedbań, przez firmę Dell lub innego usługodawcę. F. Wymagania dotyczące siedziby Klienta. W przypadku kiedy wykonanie Usług wymaga obecności w siedzibie Klienta, Klient musi zapewnić bezpłatny, bezpieczny i dostateczny dostęp do własnych obiektów i Obsługiwanych produktów. Dostateczny dostęp obejmuje przestronną przestrzeń roboczą, elektryczność i dostęp do lokalnej linii telefonicznej. 6. WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE A. Biznesowo uzasadnione ograniczenia zakresu usługi. Firma Dell może odmówić świadczenia Usług, jeśli w jej opinii z wykonaniem Usług wiąże się nieuzasadnione ryzyko dla firmy Dell lub jej usługodawców lub wykonanie Usług wymagałoby wykonania czynności wykraczających poza zakres tych Usług. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialności za żadną awarię ani przestój spowodowany czynnikami poza jej kontrolą. Usługa dotyczy wyłącznie zastosowań, do których Obsługiwany produkt był przewidziany. B. Usługi opcjonalne Firma Dell może oferować sprzedaż usług opcjonalnych (serwis w miejscu zapotrzebowania, instalacja, doradztwo, zarządzana i profesjonalna pomoc techniczna, szkolenia). Dostępność tych usług zależy od lokalizacji Klienta. Dodatkowe usługi mogą podlegać dodatkowym warunkom i/lub wymagać odrębnej umowy z firmą Dell. W razie braku takiej umowy usługi opcjonalne są świadczone zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. C. Anulowanie. Firma Dell może anulować tę Usługę w każdej chwili w trakcie jej wykonywania z dowolnej z następujących przyczyn: Klient nie uiścił pełnej zapłaty za Usługę zgodnie z warunkami wymienionymi na fakturze; Klient odmawia współpracy z analitykiem, lokalnym technikiem lub Wyznaczonym Menedżerem ds. technicznych lub dostarczania usług Dell; Klient nie zachował minimalnej liczby kodów Service Tag (dot. tylko zakupów typu Według zasobu); lub Klient nie dopełnił wszystkich zobowiązań i warunków wymienionych w tym Opisie usługi. Firma Dell poinformuje Klienta o anulowaniu Usługi na piśmie, wysyłając odpowiednią informację na adres wymieniony na fakturze przedstawionej Klientowi. W powiadomieniu zostanie wskazana 9

10 przyczyna oraz skuteczna data anulowania Usługi, nie wcześniejsza niż dziesięć (10) dni od daty wysłania powiadomienia o anulowaniu do Klienta przez firmę Dell, o ile prawo lokalne lub stanowe nie wymaga dopełnienia innych czynności, na które niniejsza Umowa nie ma wpływu. W PRZYPADKU ANULOWANIA USŁUGI PRZEZ FIRMĘ DELL ZGODNIE Z TYM PARAGRAFEM KLIENTOWI NIE PRZYSŁUGUJE ZWROT ŻADNYCH KWOT WPŁACONYCH LUB NALEŻNYCH FIRMIE DELL. D. Lokalne ograniczenia językowe i geograficzne Niniejsza usługa zostanie wykonana w siedzibie lub siedzibach wymienionych na fakturze przedstawionej Klientowi. Lokalizacja Wyznaczonego Menedżera ds. dostarczania usług Dell (SDM) zostanie określona po przybyciu w oparciu o preferowany przez Klienta zakres usług i dostępność personelu. Opcje usług, pakiety, niektóre elementy Usług mogą się różnić w zależności od położenia geograficznego i/lub być niedostępne w lokalizacji Klienta. Usługi te będą świadczone w lokalnym języku i w godzinach pracy Menedżera ds. dostarczania usług Dell (SDM). Klient może wybrać ogólną lokalizację, jednak dokładna lokalizacja może być ograniczona przez dostępność pracowników. Dodatkowe opłaty będą stosowane, jeśli klient określi wiele stref czasowych lub języków. Każda Opłata stała upoważnia klienta do otrzymania obsługi jednego dodatkowego języka i jednej towarzyszącej strefy czasowej. Lokalne godziny pracy mogą być uzależnione od regionu i kraju. Znaczne odchylenia od ograniczeń mogą wymagać niestandardowych rozwiązań. E. Przekazanie Usługi Zgodnie z ograniczeniami określonymi w niniejszym Opisie usługi Klient nie może przenieść usług na rzecz osoby trzeciej. F. Obowiązki stron: niniejsza sekcja ma zastosowanie tylko w przypadku klientów prowadzących działalność z firmą Dell w Brazylii. ŻADNA ZE STRON NIE ODPOWIADA ZA SZKODY PRZYPADKOWE, POŚREDNIE, WYMAGAJĄCE ODSZKODOWANIAI, SZCZEGÓLNE LUB WTÓRNE, WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEJ UMOWY LUB USŁUG, PRODUKTÓW BĄDŹ OPROGRAMOWANIA DOSTARCZANEGO PRZEZ FIRMĘ DELL W BRAZYLII ALBO POWSTAŁE W ZWIĄZKU Z NIMI. ŻADNA ZE STRON NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NASTĘPUJĄCE SYTUACJE, BEZPOŚREDNIE ANI POŚREDNIE: (A) UTRATĘ DOCHODÓW, PRZYCHODÓW, ZYSKÓW LUB OSZCZĘDNOŚCI; (B) UTRACONE LUB USZKODZONE DANE LUB OPROGRAMOWANIE, UTRATĘ MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA SYSTEMU( ÓW) LUB SIECI ALBO MOŻLIWOŚCI ODTWORZENIA TYCHŻE; (C) UTRATĘ OKAZJI BIZNESOWEJ; (D) PRZERWANIE DZIAŁALNOŚCI LUB PRZESTOJE; (E) UTRATĘ RENOMY LUB REPUTACJI ALBO (F) W PRZYPADKU USŁUGI, PRODUKTÓW LUB OPROGRAMOWANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA BRAK MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA LUB DOSTARCZENIA ZASTĘPCZYCH USŁUG, PRODUKTÓW BĄDŹ OPROGRAMOWANIA. a) Całkowita odpowiedzialność firmy Dell za wszelkie roszczenia wynikające z lub w związku z niniejszą Umową (w tym dowolną dostarczaną usługę, produkt lub oprogramowania) w dowolnym roku umowy nie może przekroczyć całkowitej kwoty zapłaconej przez klienta w trakcie poprzedniego roku trwania Opisu usług. b) Powyższe ograniczenia, wyłączenia i zrzeczenia mają zastosowanie niezależnie od tego, czy podstawą danego roszczenia jest umowa, gwarancja, ścisła odpowiedzialność, zaniedbanie, czyn niedozwolony, czy inne w odniesieniu do dowolnego roszczenia. Jeśli obowiązujące prawo zabrania danego ograniczenia przedstawionego w niniejszym dokumencie, strony uzgadniają, że takie ograniczenie zostanie automatycznie zmodyfikowane, ale tylko w stopniu pozwalającym, aby ograniczenie na mocy danych przepisów było dozwolone w możliwie najszerszym 10

11 zakresie. Strony postanawiają, że ograniczenia odpowiedzialności przewidziane w niniejszym dokumencie stanowią uzgodniony przydział ryzyka będący w części zobowiązaniem do sprzedaży Produktów, oprogramowania i Usług firmy Dell Klientowi; takie ograniczenia mają zastosowanie bez względu na nieosiągnięcie zasadniczego celu zastosowania wszelkich ograniczonych środków prawnych, nawet jeżeli strona została powiadomiona o możliwości zaistnienia takiej odpowiedzialności. Aby uzyskać więcej informacji o ofercie usługowej firmy Dell, należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Dell albo odwiedzić witrynę internetową Dostępność usług zależy od kraju. Aby uzyskać więcej informacji, klienci i Partnerzy Kanałowi firmy Dell mogą skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym Dell Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dell, logo DELL, OptiPlex, Latitude, Precision, Vostro, PowerEdge, PowerEdge SC, PowerVault, PowerConnect, Dell EqualLogic i Dell EMC Storage Systems stanowią znaki handlowe firmy Dell Inc. Inne znaki i nazwy handlowe mogą być używane w niniejszym dokumencie w odniesieniu do podmiotów posiadających prawa do znaków i nazw lub do ich produktów. Dane techniczne są poprawne w chwili publikacji, ale zależą od dostępności produktów i w każdej chwili mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Firma Dell i jej spółki zależne nie ponoszą odpowiedzialności za błędy lub pominięcia typograficzne lub fotograficzne. Do niniejszego dokumentu mają zastosowanie zasady i warunki sprzedaży firmy Dell, dostępne do wglądu w witrynie internetowej oraz na życzenie. 11

Usługi doradcze IT firmy Dell IT Opis usług

Usługi doradcze IT firmy Dell IT Opis usług firmy Dell IT Opis usług 1. WPROWADZENIE DO UMOWY DOTYCZĄCEJ ŚWIADCZENIA USŁUG : jest to zestaw usług mających na celu skrócenie przestojów i zapewnienie pomocy w zakresie optymalizacji środowiska IT poprzez

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje. Tabela 1. Cechy usługi. Sposób realizacji usługi. Dostęp do zasobów technicznych. Analiza i rozwiązywanie

Specyfikacje. Tabela 1. Cechy usługi. Sposób realizacji usługi. Dostęp do zasobów technicznych. Analiza i rozwiązywanie Arkusz danych Usługi wsparcia dotyczące Usługi Care Pack i usługi kontraktowe, część pakietu HP Care Korzyści z usługi Dostęp do zasobów technicznych HP w celu rozwiązywania problemów Potencjalne obniżenie

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług Usługa wymiany baterii zamkniętych

Warunki świadczenia usług Usługa wymiany baterii zamkniętych Warunki świadczenia usług Usługa wymiany baterii zamkniętych Omówienie usługi Usługa wymiany baterii zamkniętych ( Usługa ) umożliwia wymianę baterii ze względu na pewne problemy z wydajnością, jeśli gwarancja

Bardziej szczegółowo

Załącznik dotyczący opcji usług (SOA) Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla systemu Linux zainstalowanego na klastrach komputerowych

Załącznik dotyczący opcji usług (SOA) Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla systemu Linux zainstalowanego na klastrach komputerowych Załącznik dotyczący opcji usług (SOA) Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla systemu Linux zainstalowanego na klastrach Niniejszy Załącznik dotyczący opcji usług (SOA) określa opcjonalne usługi wybrane przez

Bardziej szczegółowo

Usługa Dell Compellent Copilot Optimize Opis

Usługa Dell Compellent Copilot Optimize Opis Usługa Dell Compellent Copilot Optimize Opis Omówienie usługi Niniejszy Opis usługi ( Opis usługi ) stanowi umowę między Klientem ( Klient lub Nabywca ) a jednostką firmy Dell wymienioną na fakturze zakupu

Bardziej szczegółowo

4. Obowiązki firmy IBM Poza obowiązkami wymienionymi w odpowiedniej umowie SOW firma IBM przyjmuje następujące obowiązki:

4. Obowiązki firmy IBM Poza obowiązkami wymienionymi w odpowiedniej umowie SOW firma IBM przyjmuje następujące obowiązki: Załącznik dotyczący Opcji Usług nabywanych od Partnera Handlowego IBM Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla systemu Linux zainstalowanego na sprzęcie IBM Power Systems Niniejszy Załącznik dotyczący opcji

Bardziej szczegółowo

Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych (SOA) Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla sieci SAN i pamięci masowej (Wsparcie Urządzeń i Środowiska)

Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych (SOA) Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla sieci SAN i pamięci masowej (Wsparcie Urządzeń i Środowiska) Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych (SOA) Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla sieci SAN i pamięci masowej (Wsparcie Urządzeń i Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych zawiera opis usług opcjonalnych wskazanych

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług

Warunki świadczenia usług Warunki świadczenia usług Zdalna konfiguracja urządzenia KACE K1000 firmy Dell, Dział pomocy technicznej Wprowadzenie do umowy dotyczącej świadczenia usług Ta usługa obejmuje przeprowadzenie zdalnej konfiguracji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część III Załącznik nr 1c do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy nr CSIOZ/../2015 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi serwisu sprzętu IT (wraz z wbudowanym oprogramowaniem)

Bardziej szczegółowo

Zakres Prac związanych ze wsparciem dotyczącym używania systemu i5/os oraz jego znanych defektów

Zakres Prac związanych ze wsparciem dotyczącym używania systemu i5/os oraz jego znanych defektów Zakres Prac związanych ze wsparciem dotyczącym używania systemu i5/os oraz jego znanych defektów Niniejszy Zakres Prac określa Usługę opcjonalną wybraną przez Klienta w Zestawieniu dołączonym do powiązanego

Bardziej szczegółowo

GOOGLE MAPY BUSINESS VIEW UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG FOTOGRAFICZNYCH

GOOGLE MAPY BUSINESS VIEW UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG FOTOGRAFICZNYCH DOSTAWCA USŁUG FOTOGRAFICZNYCH: Adres: E-mail: Telefon: NAZWA FIRMY: Adres firmy: E-mail: Telefon: Data wizyty: Godzina wizyty: Usługodawca i Firma mogą uzgodnić, że Zdjęcia będą robione w różnych lokalizacjach

Bardziej szczegółowo

Opis usługi Usługa niszczenia danych

Opis usługi Usługa niszczenia danych Opis usługi Usługa niszczenia danych Omówienie usługi Firma Dell z przyjemnością udostępnia usługę niszczenia danych ( Usługa lub Usługi ) dla wybranych produktów ( Objęte produkty zdefiniowane poniżej)

Bardziej szczegółowo

Umowa na usługę doradczą w zakresie optymalizacji kosztów zakupu energii elektrycznej

Umowa na usługę doradczą w zakresie optymalizacji kosztów zakupu energii elektrycznej Umowa na usługę doradczą w zakresie optymalizacji kosztów zakupu energii elektrycznej 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE i DEFINICJE 1) Niniejszy dokument określa zasady świadczenia usługi optymalizacji zakupu energii

Bardziej szczegółowo

ZAPISY OGÓLNE... 2 II. WARUNKI GWARANCJI SPRZĘTU... 4 III. WARUNKI GWARANCJI DLA OPROGRAMOWANIA... 6 IV. POZIOMY SLA...

ZAPISY OGÓLNE... 2 II. WARUNKI GWARANCJI SPRZĘTU... 4 III. WARUNKI GWARANCJI DLA OPROGRAMOWANIA... 6 IV. POZIOMY SLA... Załącznik nr 10 Warunki Gwarancji I. ZAPISY OGÓLNE... 2 II. WARUNKI GWARANCJI SPRZĘTU... 4 III. WARUNKI GWARANCJI DLA OPROGRAMOWANIA... 6 IV. POZIOMY SLA... 7 I. Zapisy ogólne 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu

Bardziej szczegółowo

Opis usługi Pogwarancyjna usługa wymiany akumulatorów (BRS)

Opis usługi Pogwarancyjna usługa wymiany akumulatorów (BRS) Opis usługi Pogwarancyjna usługa wymiany akumulatorów (BRS) Wprowadzenie Firma Dell oferuje usługi pogwarancyjnej wymiany akumulatorów ( Usługi ), świadczone zgodnie z niniejszym opisem ( Opis usługi ).

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usługi Usługa On-site Diagnosis

Warunki świadczenia usługi Usługa On-site Diagnosis Omówienie usługi Dell z przyjemnością przedstawia usługę On-site Diagnosis (zwaną dalej Usługą ) zgodną z niniejszym dokumentem (zwanym dalej Warunkami świadczenia usługi ). Wprowadza ona opcjonalne czynności

Bardziej szczegółowo

Instalacja dodatkowego kontrolera w istniejącej macierzy pamięci masowej Dell Compellent

Instalacja dodatkowego kontrolera w istniejącej macierzy pamięci masowej Dell Compellent Opis usługi Instalacja dodatkowego kontrolera w istniejącej macierzy pamięci masowej Dell Compellent Wprowadzenie do Umowy serwisowej Niniejsza Usługa obejmuje instalację jednego kontrolera pamięci masowej

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usługi

Warunki świadczenia usługi Warunki świadczenia usługi Usługa zdalnego doradztwa Wprowadzenie do umowy dotyczącej świadczenia usług Usługi zdalnego doradztwa ( RCS ) umożliwiają udzielenie zdalnej pomocy przy wykonaniu określonych

Bardziej szczegółowo

Załacznik do Opcji Serwisowej nabywanej od Partnera Handlowego IBM Rozszerzenie serwisu produktu AIX 5.3

Załacznik do Opcji Serwisowej nabywanej od Partnera Handlowego IBM Rozszerzenie serwisu produktu AIX 5.3 Załacznik do Opcji Serwisowej nabywanej od Partnera Handlowego IBM Rozszerzenie serwisu produktu AIX 5.3 1. Zakres usługi W ramach niniejszego Zakresu Prac IBM będzie świadczyć dla Maszyn Objętych Umową

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku ul. Medyczna 19 09-400 Płock www.wszplock.pl

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku ul. Medyczna 19 09-400 Płock www.wszplock.pl Wojewódzki Szpital Zespolony Apteka Szpitalna, tel /024/ 364 62 18 fax/024/ 364 63 72 REG.000650070; NIP 774-24-11-908 AS-2910-8(28/ZP/14)-14(1) Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu Płock, dnia

Bardziej szczegółowo

Gwarancja firmy Compaq na produkty Presario zakupione w Polsce

Gwarancja firmy Compaq na produkty Presario zakupione w Polsce 1 Gwarancja firmy Compaq na produkty Presario zakupione w Polsce Niniejszy dokument zawiera informacje na temat dostępnych usług pomocy technicznej i warunków obsługi serwisowej. Zakres gwarancji Komputery

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji Zamówienia

Warunki realizacji Zamówienia Warunki realizacji Zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisu pogwarancyjnego i wsparcia technicznego inżyniera dla infrastruktury sieciowej eksploatowanej w ośrodkach przetwarzania

Bardziej szczegółowo

BUSINESS VIEW W MAPACH GOOGLE UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG FOTOGRAFICZNYCH

BUSINESS VIEW W MAPACH GOOGLE UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG FOTOGRAFICZNYCH DOSTAWCA USŁUG FOTOGRAFICZNYCH: Adres: E-mail: Telefon: NAZWA FIRMY: Adres firmy: E-mail: Telefon: Data wizyty: Godzina wizyty: Usługodawca i Firma mogą uzgodnić, że Zdjęcia będą robione w różnych lokalizacjach

Bardziej szczegółowo

Globalne i Pełne Wsparcie Mikrokodu

Globalne i Pełne Wsparcie Mikrokodu Zakres Prac dotyczący świadczenia Usług Niniejszy Zakres Prac (zwany dalej Zakresem Prac ) obowiązuje w relacjach między Klientem (nazywanym dalej Klientem ) i wskazanym niżej podmiotem IBM (nazywanym

Bardziej szczegółowo

Opis usługi: Podstawowe usługi w zakresie sprzętu

Opis usługi: Podstawowe usługi w zakresie sprzętu Service Description Consumer Basic Hardware Service Opis usługi: Podstawowe usługi w zakresie sprzętu System Klienta. Do celów związanych z niniejszą Umową System definiowany jest jako system firmy Dell

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy UMOWA NR /./09 ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy a firmą..., z siedzibą w..., kod poczt....-...,

Bardziej szczegółowo

UMOWA SERWISOWA Nr.../07 Asysty Technicznej/Wsparcia Technicznego

UMOWA SERWISOWA Nr.../07 Asysty Technicznej/Wsparcia Technicznego UMOWA SERWISOWA Nr.../07 Asysty Technicznej/Wsparcia Technicznego ( Umowa ) zawarta dnia... r. w Warszawie pomiędzy: Starostwem Powiatu/ Urzędem Miasta/ Urzędem Gminy.. z siedzibą w.., ul., reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usługi Dell ProSupport

Warunki świadczenia usługi Dell ProSupport Warunki świadczenia usługi Dell ProSupport Wprowadzenie do umowy serwisowej Firma Dell udostępnia usługi Dell ProSupport ( Usługi ) dotyczące wybranych produktów sieciowych firmy Dell ( Produkty lub Obsługiwane

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami

Bardziej szczegółowo

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy wymieniony w 1 przez okres:

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy wymieniony w 1 przez okres: 1. 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług serwisowych, konserwacji i wsparcia technicznego dla czterech macierzy dyskowych HP StorageWorks P9500 oraz dwóch serwerów HP DL160 G6 zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

SIWZ nr OP /10 Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. 1. Przedmiot umowy

SIWZ nr OP /10 Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. 1. Przedmiot umowy 1. Przedmiot umowy 1. W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się: 1) doprowadzić do uzyskania przez Zamawiającego licencji na oprogramowanie komputerowe (system poczty elektronicznej i systemy operacyjne),

Bardziej szczegółowo

Rozszerzone Wsparcie Techniczne (ETS)

Rozszerzone Wsparcie Techniczne (ETS) 1. Zakres Usług IBM wykona na rzecz Klienta czynności (danej zwane globalnie Usługami ) wyszczególnione w niniejszym Zakresie Prac lub w Załącznikach dotyczących Opcji Serwisowych do niniejszego Zakresu

Bardziej szczegółowo

Informacje dla nabywcy o sposobie i warunkach świadczenia serwisu gwarancyjnego On- Site. Dotyczy wyłącznie serwerów.

Informacje dla nabywcy o sposobie i warunkach świadczenia serwisu gwarancyjnego On- Site. Dotyczy wyłącznie serwerów. I. Definicje PRODUCENT NTT System S. A. 04-351 Warszawa ul. Osowska 84 SERWIS GWARANCYJNY On-Site usuwanie usterek i przywracanie sprawności uszkodzonym urządzeniom w zakresie awarii sprzętowych, realizowane

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko zamawiającego...

Imię i nazwisko zamawiającego... Zamówienie abonamentowej aktualizacji programów na rok 2016 w firmie W przypadku aktualizowania części (nie wszystkich) posiadanych stanowisk koniecznie proszę podać numery kluczy (zabezpieczeń) aktualizowanych

Bardziej szczegółowo

Opis usługi Usługi Dell System Track

Opis usługi Usługi Dell System Track Omówienie warunków i postanowień Opis usługi Usługi Dell System Track Niniejsza umowa ( Umowa lub Opis usługi ) została zawarta między klientem ( Klient lub Użytkownik ) i jednostką organizacyjną firmy

Bardziej szczegółowo

Fabrycznie zainstalowany sprzęt obejmuje wewnętrzne karty rozszerzeń, monitory marki Dell, klawiatury, myszy, głośniki, mikrofony i stacje dokujące.

Fabrycznie zainstalowany sprzęt obejmuje wewnętrzne karty rozszerzeń, monitory marki Dell, klawiatury, myszy, głośniki, mikrofony i stacje dokujące. Opis usługi Pogwarancyjna pomoc techniczna Wprowadzenie Firma Dell oferuje usługi pogwarancyjnej pomocy technicznej ( Usługi ), świadczone zgodnie z niniejszym opisem ( Opis usługi ). Oferta, zlecenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH W dniu.. 2010 r. strony: Usługi Informatyczne WEBMARK Krzysztof Bochno z/s: ul. Kochanowskiego 3/3, 59-920 Bogatynia, NIP: 615-190-09-86, www.webmark.com.pl, poczta@webmark.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Umowa o wzajemnych obowiązkach pracodawcy i pracownika w związku z wykonywaniem telepracy

Umowa o wzajemnych obowiązkach pracodawcy i pracownika w związku z wykonywaniem telepracy Załącznik nr 7 do Porozumienia Umowa o wzajemnych obowiązkach pracodawcy i pracownika w związku z wykonywaniem telepracy Na podstawie art. 67 11 2 k.p. oraz na podstawie umowy o pracę zawartej w dniu...,

Bardziej szczegółowo

MAKE VISIONS REAL <<

MAKE VISIONS REAL << KORBANK MEDIA CYFROWE SP. Z O.O. ul. Nabycińska 19 53 677 Wrocław T.: +71 723 43 23 F: 71 723 43 29 NIP: 897-17-21-120 REGON: 020373926 KORBANK S.A. ul. Nabycińska 19 53 677 Wrocław BIURO OBSŁUGI KLIENTA

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

Umowa użytkownika. 1. Uprawnienia. 2. Logowanie do platformy szkoleń elektronicznych

Umowa użytkownika. 1. Uprawnienia. 2. Logowanie do platformy szkoleń elektronicznych Umowa użytkownika Platforma szkoleń elektronicznych firmy Olympus (https://elearning.olympuseuropa.com) to internetowe środowisko, które zostało stworzone z myślą o przeszkoleniu i podniesieniu świadomości

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

VIBcare ZDALNE MONITOROWANIE STANU MASZYN. www.ec-systems.pl

VIBcare ZDALNE MONITOROWANIE STANU MASZYN. www.ec-systems.pl VIBcare ZDALNE MONITOROWANIE STANU MASZYN www.ecsystems.pl ZDALNY NADZÓR DIAGNOSTYCZNY EC SYSTEMS WIEDZA I DOŚWIADCZENIE, KTÓRYM MOŻESZ ZAUFAĆ N owe technologie służące monitorowaniu i diagnostyce urządzeń

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usługi

Warunki świadczenia usługi Warunki świadczenia usługi Usługa Zachowaj swój dysk twardy Wprowadzenie Firma Dell z przyjemnością oferuje usługę Zachowaj swój dysk twardy ( ZSDT,lub usługa/-i ) zgodnie z niniejszymi Warunkami świadczenia

Bardziej szczegółowo

Oferta współpracy w zakresie obsługi informatycznej oprogramowania RAKS

Oferta współpracy w zakresie obsługi informatycznej oprogramowania RAKS Oferta współpracy w zakresie obsługi informatycznej oprogramowania RAKS http://www.serwisanci.com.pl biuro@serwisanci.com.pl -infolinia: 801 000 680, 22 349-99-06 1 Nie trzeba nikogo przekonywać, aby zrozumieć

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

Dell Compellent SAN Health Check

Dell Compellent SAN Health Check Dell Compellent SAN Health Check Wprowadzenie Firma Dell świadczy usługę Dell Compellent SAN Health Check ( Usługa(i) ) zgodnie z niniejszymi Warunkami świadczenia usług ( Warunki świadczenia usług ).

Bardziej szczegółowo

UMOWA O POWIERZENIE OBOWIĄZKÓW ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI ORAZ BIEŻĄCĄ OBSŁUGĘ W ZAKRESIE ZAGADNIEŃ DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

UMOWA O POWIERZENIE OBOWIĄZKÓW ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI ORAZ BIEŻĄCĄ OBSŁUGĘ W ZAKRESIE ZAGADNIEŃ DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH UMOWA O POWIERZENIE OBOWIĄZKÓW ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI ORAZ BIEŻĄCĄ OBSŁUGĘ W ZAKRESIE ZAGADNIEŃ DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH zawarta w Warszawie, dnia roku pomiędzy: z siedzibą

Bardziej szczegółowo

4 miesiące od aktywacji lub 4 miesiące od daty zakupu przy zakupie pakietu z nowym sprzętem w sklepie Seven

4 miesiące od aktywacji lub 4 miesiące od daty zakupu przy zakupie pakietu z nowym sprzętem w sklepie Seven OFERTA Szanowni Państwo, chcielibyśmy Państwa zaprosić do zapoznania się z ofertą stałej obsługi informatycznej Państwa firmy. Jesteśmy profesjonalną i stabilną firmą, posiadającą wieloletnie doświadczenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA OBSŁUGI SERWISOWEJ NR UOS-./2017

UMOWA OBSŁUGI SERWISOWEJ NR UOS-./2017 UMOWA OBSŁUGI SERWISOWEJ NR UOS-./2017 Zawarta w dniu r. pomiędzy:.. NIP.. zwanym dalej Zleceniodawcą, reprezentowanym przez:... -...... -... a ARCUS SOFT Adam Czerwonka Grodzisko Nowe 302 37-306 Grodzisko

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ Załącznik nr 6 do SIWZ WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ I. Warunki ogólne 1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług serwisowych

Regulamin świadczenia usług serwisowych Regulamin świadczenia usług serwisowych I. Postanowienia ogólne. 1. Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują pomiędzy Klientem a inaprawy Michał Januchta w Kielcach, ul.olszewskiego 6/-1.04, NIP

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ Załącznik nr 6 do SIWZ WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ I. Warunki ogólne 1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji na przedmiot Umowy i zobowiązuje

Bardziej szczegółowo

Zakres Prac dotyczący świadczenia Usług. Linia Wsparcia dla Cisco. 1. Zakres Prac. 2. Definicje dotyczące Usługi

Zakres Prac dotyczący świadczenia Usług. Linia Wsparcia dla Cisco. 1. Zakres Prac. 2. Definicje dotyczące Usługi Zakres Prac dotyczący świadczenia Usług Linia Wsparcia dla Cisco Niniejszy Zakres Prac określa Usługę opcjonalną wybraną przez Klienta w Wykazie Maszyn i/lub Wykazie Usług Serwisowych (zwanych dalej Zestawieniem)

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS Załącznik nr 3 do umowy nr 10/DI/PN/2016 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W Rozdział 1. ADMINISTROWANIE 1. Wykonawca, w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania, zobowiązuje się

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług

Warunki świadczenia usług Warunki świadczenia usług Usługa zdalnego doradztwa Wprowadzenie do umowy dotyczącej świadczenia usług Usługi zdalnego doradztwa ( RAS ) umożliwiają udzielenie zdalnej pomocy przy wykonaniu określonych

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Klienta w zakresie Pamięci Masowej

Wsparcie Klienta w zakresie Pamięci Masowej Zakres Prac dotyczący świadczenia Usług nabywanych od Partnera Handlowego IBM Niniejszy Zakres Prac (zwany dalej Zakresem Prac ) obowiązuje w relacjach między Klientem (zwanym dalej Klientem ) i podmiotem

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi

Bardziej szczegółowo

UMOWA WARUNKOWA. wpisaną do rejestru przedsiębiorców., NIP:.. REGON:, reprezentowaną przez:..., zwanym dalej Zamawiającym a

UMOWA WARUNKOWA. wpisaną do rejestru przedsiębiorców., NIP:.. REGON:, reprezentowaną przez:..., zwanym dalej Zamawiającym a Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 2/WnK/2015 UMOWA WARUNKOWA W związku z przygotowaniami do przedsięwzięcia projektowego pt... współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

1 Podstawowe obowiązki EuroBook.pl. EuroBook.pl zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, w szczególności do:

1 Podstawowe obowiązki EuroBook.pl. EuroBook.pl zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, w szczególności do: OGÓLNE WARUNKI UMOWY Przedmiot umowy. Zamawiający zleca EuroBook.pl sp. z o.o. ("EuroBook.pl"), na warunkach określonych poniżej oraz w "Zamówieniu reklamy (obowiązujące wzory umów), a także w Załącznikach

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR SKO Nr 342/ /2014

UMOWA NR SKO Nr 342/ /2014 UMOWA NR SKO Nr 342/ /2014 na kompleksową usługę informatyczną w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Bielsku-Białej ul. 3 Maja 1 Wzór Załącznik Nr 5 zawarta w dniu pomiędzy Samorządowym Kolegium Odwoławczym

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Serwis EFIX Explorer (zwany dalej Serwisem) jest prowadzony przez spółkę EFIX Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Poznań

Bardziej szczegółowo

UMOWA BPM.ZZP

UMOWA BPM.ZZP UMOWA BPM.ZZP.272.561.2015 Wzór umowy Zawarta w dniu... 2015 roku, w Nowym Sączu pomiędzy: Miastem Nowy Sącz, z siedzibą 33-300 Nowy Sącz, ul. Rynek 1 NIP: 734-350-70-21, REGON: 491893167, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Usługa instalacji i uruchomienia środowiska operacyjnego HP Matrix dla serwera ProLiant

Usługa instalacji i uruchomienia środowiska operacyjnego HP Matrix dla serwera ProLiant Usługa instalacji i uruchomienia środowiska operacyjnego HP Matrix dla serwera ProLiant Usługi firmy HP Dane techniczne Usługa instalacji i uruchomienia środowiska operacyjnego HP Matrix dla serwera ProLiant

Bardziej szczegółowo

ZAŁACZNIK NR 1D KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Poczty Elektronicznej (USPE)

ZAŁACZNIK NR 1D KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Poczty Elektronicznej (USPE) Załącznik nr 1D do Umowy z dnia.2014r. ZAŁACZNIK NR 1D KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Poczty Elektronicznej (USPE) 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUGI 1.1. CEL USŁUGI: W ramach Usługi Usługodawca zobowiązany

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../ Dostawa, montaż oraz uruchomienie systemu służącego do zarządzania pracą stanowisk i obsługą klientów.

UMOWA Nr.../ Dostawa, montaż oraz uruchomienie systemu służącego do zarządzania pracą stanowisk i obsługą klientów. Zał. nr 5 do SIWZ - wzór umowy UMOWA Nr.../ Dostawa, montaż oraz uruchomienie systemu służącego do zarządzania pracą stanowisk i obsługą klientów. Stosownie do art. 139 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

DAF MULTISUPPORT więcej niż

DAF MULTISUPPORT więcej niż DAF MULTISUPPORT więcej niż tylko naprawy i przeglądy DAF MULTISUPPORT TRUCKS PARTS FINANCE WWW.DAF.COM Usługi wspierające najlepszą ofertę biznesową Kompleksowa obsługa klienta W branży transportowej

Bardziej szczegółowo

Opis usługi Usługa śledzenia i odzyskiwania notebooków oraz Usługa zdalnego usuwania danych

Opis usługi Usługa śledzenia i odzyskiwania notebooków oraz Usługa zdalnego usuwania danych Opis usługi Usługa śledzenia i odzyskiwania notebooków oraz Usługa zdalnego usuwania danych Omówienie usługi Firma Dell z przyjemnością udostępnia Usługę śledzenia i odzyskiwania notebooków oraz Usługę

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług: Usługa Keep Your Hard Drive at Point of Need (Zachowaj swój dysk twardy w firmie)

Warunki świadczenia usług: Usługa Keep Your Hard Drive at Point of Need (Zachowaj swój dysk twardy w firmie) Dell Usługi Warunki świadczenia usług: Usługa Keep Your Hard Drive at Point of Need (Zachowaj swój dysk twardy w firmie) Usługa Your Hard Drive at Point of Need (Twój dysk twardy w firmie) Omówienie warunków

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Licencja na użytkowanie systemu Muso CMS

Załącznik nr 3. Licencja na użytkowanie systemu Muso CMS www.muso.pl www.musocms.com Załącznik nr 3 Licencja na użytkowanie systemu Muso CMS 4 Marzec 2009r Licencjodawca oświadcza, że całość praw autorskich, jak również prawo do udzielania licencji na korzystanie

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa nr. Załącznik nr 3 do SIWZ Zawarta w dniu.. w..pomiędzy:., reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a.. z siedzibą w.., przy ul..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Karta gwarancyjna. Dane produktu. Dane sprzedawcy. Adnotacje serwisu. Nazwa. Model. Numer seryjny. Nazwa firmy/imię i nazwisko.

Karta gwarancyjna. Dane produktu. Dane sprzedawcy. Adnotacje serwisu. Nazwa. Model. Numer seryjny. Nazwa firmy/imię i nazwisko. Karta gwarancyjna Karta gwarancyjna Dane produktu Nazwa Model Numer seryjny Dane sprzedawcy Nazwa firmy/imię i nazwisko Adres Podpis, pieczęć, data sprzedaży Adnotacje serwisu L.p zgłoszenia do serwisu

Bardziej szczegółowo

U M O W A N r. w wyniku zapytania ofertowego postępowania w trybie poniżej Euro

U M O W A N r. w wyniku zapytania ofertowego postępowania w trybie poniżej Euro U M O W A N r z dnia r. zawarta pomiędzy Publicznym Samodzielnym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu przy Al.W.Witosa 26 wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 14443

Bardziej szczegółowo

Można rozpatrywać dwa sposoby zapewnienia obsługi informatycznej firmy:

Można rozpatrywać dwa sposoby zapewnienia obsługi informatycznej firmy: Oferta firmy W swojej codziennej pracy pomagamy firmom w kompleksowej obsłudze informatycznej. Jesteśmy dynamicznym, młodym zespołem techników i informatyków. Nasza oferta oparta jest na sprawdzonych i

Bardziej szczegółowo

Kreator ustawień 3.0. Wydanie 1

Kreator ustawień 3.0. Wydanie 1 Kreator ustawień 3.0 Wydanie 1 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał

Bardziej szczegółowo

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl Formularz ofertowy Załącznik Nr 1... Nazwa Oferenta Do... /nazwa Zamawiającego/ Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia na : Dostawę i zakup sprzętu i oprogramowania do pracowni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU SERWISOWEGO "Saeco Premium Service" (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROGRAMU SERWISOWEGO Saeco Premium Service (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROGRAMU SERWISOWEGO "Saeco Premium Service" (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem programu serwisowego Saeco Premium Service (zwanego dalej Programem ) i administratorem

Bardziej szczegółowo

Umowa serwisowa. 1 Zakres obowiązków Serwisanta. zawarta w dniu.. pomiędzy: Firma Handlowo-Usługowa RASTAL Wojciech Miszkiewicz

Umowa serwisowa. 1 Zakres obowiązków Serwisanta. zawarta w dniu.. pomiędzy: Firma Handlowo-Usługowa RASTAL Wojciech Miszkiewicz Umowa serwisowa Umowa serwisowa zawarta w dniu.. pomiędzy: Firma Handlowo-Usługowa RASTAL Wojciech Miszkiewicz zwanym dalej Serwisantem, reprezentowanym przez: Wojciecha Miszkiewicza a:...... NIP:.. zwanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI "Kompensator dla mikroprzedsiębiorcy"

REGULAMIN PROMOCJI Kompensator dla mikroprzedsiębiorcy Załącznik do Uchwały Nr 93/2013 Zarządu BOŚ S.A. z dnia 12.03. 2013r. REGULAMIN PROMOCJI "Kompensator dla mikroprzedsiębiorcy" I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Promocji jest Bank Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług

Warunki świadczenia usług Warunki świadczenia usług Podstawowe usługi w zakresie sprzętu Wprowadzenie Firma Dell z przyjemnością zapewnia usługi w zakresie sprzętu ( Usługa(i) ) zgodnie z warunkami świadczenia usług ( Warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W SI EKSMOON

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W SI EKSMOON Załącznik nr 3 do umowy nr 31/DI/PN/2015 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W SI EKSMOON Rozdział 1. ADMINISTROWANIE 1. Wykonawca zobowiązuje się do administrowania środowiskiem produkcyjnym

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 5 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie pogwarancyjnych usług serwisowych i utrzymania w sprawności systemu central telefonicznych PABX produkcji

Bardziej szczegółowo

Ustawa ma zastosowanie do umów zawieranych przez przedsiębiorcę z konsumentami.

Ustawa ma zastosowanie do umów zawieranych przez przedsiębiorcę z konsumentami. 25 grudnia 2014 roku wchodzi w życie ustawa, której celem jest unifikacja i doprecyzowanie regulacji prawnych w obszarze zawierania umów na odległość. Ustawa w szczególności dotyczy następujących zagadnień:

Bardziej szczegółowo

Dane do konfiguracji konta klienckiego...2 Konto SIP...2 Konfiguracja dla Linksys PAP2T:...2 konfiguracje bramek za nat:...2 bez nat:...3 Klient...

Dane do konfiguracji konta klienckiego...2 Konto SIP...2 Konfiguracja dla Linksys PAP2T:...2 konfiguracje bramek za nat:...2 bez nat:...3 Klient... Dane do konfiguracji konta klienckiego...2 Konto SIP...2 Konfiguracja dla Linksys PAP2T:...2 konfiguracje bramek za nat:...2 bez nat:...3 Klient...4 Logowanie...4 Panel startowy...4 Modele PrePaid i PostPaid...5

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług Usługi RAS (Remote Advisory Service)

Warunki świadczenia usług Usługi RAS (Remote Advisory Service) Omówienie usług Dell ma przyjemność poinformować o wprowadzeniu usług RAS (Remote Advisory Services, RAS) ( Usługa lub Usługi ) w zakresie zgodnym z treścią niniejszego dokumentu ( Warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Gwarancja jakości świadczenia usług (SLA)

Gwarancja jakości świadczenia usług (SLA) Gwarancja jakości świadczenia usług (SLA) Janmedia Interactive Sp. z o.o. Data aktualizacji: 02.11.2015r. / Wersja 2015-02 1. Poziom gwarancji dostępności usług Janmedia gwarantuje dostępność usług na

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne umowy

Postanowienia ogólne umowy Postanowienia ogólne umowy zawarta w dniu.. pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Bogusław Bajoński Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP: 209-00-01-440,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO Załącznik nr 3 do Umowy nr.. z dnia r. Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO 1. Definicję pojęć: Celem opisania warunków świadczenia usług serwisowych definiuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Dostępu do Usług Płatnych

Regulamin Dostępu do Usług Płatnych Regulamin Dostępu do Usług Płatnych I. Postanowienia Ogólne 1. [Treść Regulaminu] Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usługi polegającej na odpłatnym pobieraniu materiałów filmowych, zamieszczanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.fakturasolid.no. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.fakturasolid.no. 1 Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu internetowego 1 Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zakres świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Opis usługi. Usługa zdalnego doradztwa. Wprowadzenie do umowy dotyczącej świadczenia usług. Zakres umowy dotyczącej świadczenia usług

Opis usługi. Usługa zdalnego doradztwa. Wprowadzenie do umowy dotyczącej świadczenia usług. Zakres umowy dotyczącej świadczenia usług Opis usługi Usługa zdalnego doradztwa Wprowadzenie do umowy dotyczącej świadczenia usług Usługi zdalnego doradztwa ( RCS ) umożliwiają udzielenie zdalnej pomocy przy wykonaniu określonych zadań związanych

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług Basic Hardware Service

Warunki świadczenia usług Basic Hardware Service Warunki świadczenia usług Basic Hardware Service Usługa Basic Hardware Omówienie warunków i postanowień Niniejsza umowa ( Umowa lub Warunki świadczenia usług ) jest zawarta pomiędzy klientem ( użytkownikiem

Bardziej szczegółowo

Podręcznik komunikacji sieciowej Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro

Podręcznik komunikacji sieciowej Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro b Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro Numer katalogowy dokumentu: 177922-243 Wrzesień 2001 W tym podręczniku zawarte są definicje i instrukcje dotyczące korzystania z funkcji

Bardziej szczegółowo

Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia pn.

Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia pn. Załącznik Nr 4 do SIWZ Załącznik Nr 3 do SIWZ Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia pn. Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu w Gminie Miechów Zadanie

Bardziej szczegółowo

U M O W A. Dowódcę - Głównego Księgowego -... a firmą: zwaną w treści umowy WYKONAWCĄ. została zawarta umowa następującej treści:

U M O W A. Dowódcę - Głównego Księgowego -... a firmą: zwaną w treści umowy WYKONAWCĄ. została zawarta umowa następującej treści: U M O W A Nr (PROJEKT) na stałą konserwację przeglądy okresowe i naprawy urządzeń klimatyzacyjnych wentylacyjnych w obiektach administrowanych przez Jednostkę Wojskową 2063 w kompleksie ul. Żwirki i Wigury

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne oferty Usługi zarządzania pocztą e-mail firmy Dell Ochrona poczty e-mail

Dane techniczne oferty Usługi zarządzania pocztą e-mail firmy Dell Ochrona poczty e-mail Przegląd usług Dane techniczne oferty Usługi zarządzania pocztą e-mail firmy Dell Ochrona poczty e-mail Ochrona poczty e-mail w ramach usług zarządzania pocztą e-mail (EMS) udostępnia rozwiązania, które

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PORAD DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PORAD DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA PORAD DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez PsychoCare Anna Tynkiewicz-Hinz, z siedzibą w Grudziądzu, ul. Kościelna 15-17

Bardziej szczegółowo