oprogramowania HP StoreOnce Recovery Manager Central.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "oprogramowania HP StoreOnce Recovery Manager Central."

Transkrypt

1 Dane techniczne Usługa instalacji i rozruchu oprogramowania HP StoreOnce Recovery Manager Central Usługi HP Zalety usługi Ułatwienie zespołowi informatycznemu skoncentrowania się na jego głównych zadaniach i priorytetach Skrócenie czasu wdrażania oraz zmniejszenie negatywnego wpływu i zagrożeń środowiska pamięci masowych Pomyślne wdrożenie dzięki planowaniu i koordynacji instalacji przez firmę HP Realizacja usługi przez przeszkolonego specjalistę zgodnie z konfiguracjami zalecanymi przez HP i najlepszymi praktykami branżowymi Skuteczniejsze wykorzystanie potencjału oprogramowania HP StoreOnce Recovery Manager Central dzięki wiedzy uzyskanej od specjalisty podczas realizacji usługi u klienta Najważniejsze elementy usługi Planowanie i koordynacja usługi Wdrożenie usługi Testy weryfikujące instalację (IVT) Sesja wprowadzająco-szkoleniowa Bezproblemowy rozruch: usługa instalacji i rozruchu oprogramowania HP StoreOnce Recovery Manager Central zapewnia wdrożenie oprogramowania HP StoreOnce Recovery Manager Central z użyciem funkcji, które zaprojektowano z myślą o poprawnej instalacji w środowisku pamięci masowych i zmaksymalizowaniu zalet tego środowiska. Jako uzupełnienie nowego oprogramowania pamięci masowej HP StoreOnce Recovery Manager Central usługa instalacji i rozruchu zapewnia funkcje związane z wdrożeniem licencjonowanych produktów HP StoreOnce Recovery Manager Central. Z pomocą wyznaczonego administratora ds. pamięci masowej z działu IT specjalista HP realizujący usługę wdroży oprogramowanie HP StoreOnce Recovery Manager Central (szczegółowy opis procesu przedstawiono poniżej). Ta usługa jest dostępna tylko w obsługiwanych środowiskach. Więcej informacji na temat obsługiwanych środowisk można uzyskać, kontaktując się z firmą HP. Usługa nie obejmuje tworzenia skryptów, ale może je uwzględniać za dodatkową opłatą (utworzenie skryptów może zapewnić integrację i kompleksową automatyzację w środowisku organizacji). Elementy usługi Tabela 1. Elementy usługi Element Planowanie i koordynacja usługi Specyfikacje usługi Specjalista HP realizujący usługę zaplanuje wszystkie niezbędne czynności, między innymi określi wszelkie wymagania wstępne (zob. Warunki wykonywania usługi ) i przygotuje harmonogram realizacji usługi w uzgodnionym między HP i klientem okresie przypadającym w standardowych dniach i godzinach pracy lokalnego oddziału HP, wyłączając dni wolne od pracy w firmie HP, chyba że HP zgodzi się na odstąpienie od tych ograniczeń. Wszelkie usługi świadczone poza standardowymi godzinami pracy HP mogą podlegać dodatkowym opłatom. Specjalista realizujący usługę wykona wyszczególnione niżej czynności związane z planowaniem i koordynacją w miejscu instalacji lub zdalnie (według uznania firmy HP). Specjalista realizujący usługę wykona następujące czynności związane z planowaniem i koordynacją usługi: Komunikacja z klientem i odpowiadanie na pytania klienta dotyczące realizacji usługi. Potwierdzenie spełnienia wszystkich warunków wstępnych usługi po stronie klienta, na podstawie listy kontrolnej wymagań wstępnych. Utworzenie uzgodnionego przez obie strony harmonogramu wdrożenia. Przeprowadzenie krótkiej dyskusji mającej pomóc klientowi w określeniu celów wdrożenia oprogramowania i konfiguracji macierzy na podstawie wydajności aplikacji klienta, jego potrzeb w zakresie dostępności i układu woluminów wirtualnych. Przedstawienie klientowi najlepszych praktyk dotyczących wdrażania. Opracowanie pisemnego planu instalacji, który posłuży jako przewodnik podczas koordynowania instalacji i uruchomienia.

2 Tabela 1. Elementy usługi (ciąg dalszy) Element Wdrożenie usługi Testy weryfikujące instalację (IVT) Sesja wprowadzającoszkoleniowa Specyfikacje usługi Specjalista realizujący usługę wykona następujące czynności związane z wdrożeniem : Koordynacja planu instalacji. Potwierdzenie, że klient spełnił wszystkie warunki wstępne usługi wymienione na liście kontrolnej wymagań wstępnych, takie jak zainstalowanie i działanie wymaganej wersji oprogramowania HP Operating System. Zainstalowanie zgodnie z danymi technicznymi produktu i ograniczeniami określonymi w sekcji Ograniczenia usługi. Potwierdzenie, że klucze produktu zakupionego oprogramowania HP StoreOnce Recovery Manager Central zostały zainstalowane i są aktywne, a w razie potrzeby zainstalowanie tych kluczy. Specjalista realizujący usługę wykona czynności związane z instalacją, konfiguracją i weryfikacją, w tym: W przypadku oprogramowania opartego na macierzy integracja oprogramowania zgodnie z pisemnym planem instalacji i najlepszymi zasadami konfiguracji ustalonymi w ramach czynności związanych z planowaniem. W przypadku oprogramowania spoza macierzy wdrożenie oprogramowania na serwerze i w środowisku operacyjnym klienta, które spełniają minimalne wymagania wstępne dotyczące produktu, aktywacja oprogramowania i konfiguracja niezbędna do ustanowienia połączenia między serwerami a produktem pamięci masowej HP StoreOnce Recovery Manager Central. Specjalista realizujący usługę wykona odpowiednie testy weryfikujące instalację w celu potwierdzenia ukończenia instalacji, co obejmuje sprawdzenie następujących kwestii: Oprogramowanie HP StoreOnce Recovery Manager Central jest gotowe do użytku; w przypadku HP StoreOnce Recovery Manager Central for VMware potwierdzenie możliwości wykonania i zainstalowania odpowiednich migawek oraz dostępności maszyn wirtualnych. W dziennikach zdarzeń są rejestrowane dane. Specjalista realizujący usługę przeprowadzi sesję wprowadzającoszkoleniową trwającą do jednej (1) godziny dla każdego z poniższych produktów, dla których klient zakupił usługę. Sesja ma na celu przegląd informacji o konfiguracji i zademonstrowanie podstawowego działania zainstalowanego produktu HP StoreOnce Recovery Manager Central. Najogólniej rzecz biorąc, w trakcie sesji specjalista wykona następujące czynności: Przegląd architektury oprogramowania HP StoreOnce Recovery Manager Central. Opis podstawowego działania oprogramowania HP StoreOnce Recovery Manager Central, co w przypadku oprogramowania HP StoreOnce Recovery Manager Central Software for VMware obejmuje demonstrację planowania, wykonywania kopii zapasowych nieprodukcyjnych maszyn wirtualnych i przywracania maszyn wirtualnych. Potwierdzenie, że klient wie, jak uzyskać dostęp do odpowiedniej dokumentacji produktu. Pomoc klientowi w znalezieniu informacji umożliwiających rozwiązywanie problemów. Poinformowanie klienta, jak skontaktować się z pomocą techniczną HP. Przeprowadzenie z klientem krótkiej sesji pytań i odpowiedzi. Sesja wprowadzająco-szkoleniowa ma charakter nieformalny, zazwyczaj jest przeprowadzana przy konsoli zarządzania z wybranymi członkami personelu klienta i nie stanowi instruktażu ani nie może zastąpić szkolenia związanego z produktem. Ta sesja wprowadzająco-szkoleniowa zostanie przeprowadzona w dniu ukończenia instalacji produktu. Klient odpowiada za zapewnienie obecności odpowiednich osób na tej sesji i udostępnienie wymaganej obsługi logistycznej w celu umożliwienia HP przeprowadzenia sesji wprowadzająco-szkoleniowej. 2 Usługi technologiczne HP są wykonywane na podstawie warunków ogólnych świadczenia usług serwisowych HP dostarczonych lub wskazanych

3 Ograniczenia usługi Usługa wykonywana u klienta przeprowadzana jest w ramach jednej wizyty w jednej fizycznej lokalizacji dla jednego (1) produktu oprogramowania StoreOnce Recovery Manager Central. Z usługi są wyłączone między innymi następujące czynności: Integracja ze składnikami sprzętowymi i programowymi nieobsługiwanymi przez produkt pamięci masowej HP lub oprogramowanie HP StoreOnce Recovery Manager Central. Wdrażanie nowych wersji oprogramowania, w tym poprawek Hotfix, poprawek do oprogramowania, dodatków Service Pack lub uaktualnień z wcześniejszych wersji, w istniejącej sieci SAN, na istniejącym hoście i w istniejącym środowisku aplikacji klienta. W przypadku oprogramowania StoreOnce Recovery Manager Central przeniesienie baz danych klienta z istniejącego systemu pamięci masowej do produktu pamięci masowej HP; migracja danych jest dostępna jako osobna usługa. W przypadku oprogramowania StoreOnce Recovery Manager Central zainstalowanie systemu operacyjnego na maszynach wirtualnych, konfiguracja więcej niż jednego klastra z 2 węzłami lub więcej niż jednego niezależnego hosta z łącznie ponad 10 maszynami wirtualnymi lub aktywność w więcej niż jednej lokalizacji klienta; konfiguracja dodatkowych klastrów lub niezależnych hostów, maszyn wirtualnych lub lokalizacji jest dostępna za dodatkową opłatą. Projektowanie lub wdrażanie konfiguracji o wysokiej dostępności i innych złożonych konfiguracji, takich jak klastry hosta, z wyjątkiem klastrów hosta zgodnie z powyższymi informacjami. Projektowanie lub wdrażanie woluminów logicznych opartych na hoście i skojarzonych struktur systemu plików. Przeprojektowanie lub ponowne skonfigurowanie istniejącej macierzy na potrzeby modernizacji sprzętu lub dodatków do oprogramowania, łącznie z ponownym konfigurowaniem sprzętu. Instalacja uaktualnień produktu HP Operating System. Zmiana wersji systemu HP Operating System i oprogramowania na niższą; zmiana wersji na niższą jest ograniczona tylko do obecnie obsługiwanych wersji oprogramowania zgodnych z konfiguracją sprzętu pamięci masowej HP. Testowanie lub modelowanie wydajności. Instalacja lub konfiguracja wszelkich dodatkowych produktów, w tym (ale nie tylko) serwerów, systemów operacyjnych hosta, oprogramowania agenta hosta, oprogramowania obsługującego wiele ścieżek, kart magistrali hosta, oprogramowania sieciowego, infrastruktury sieci SAN i oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych w przedsiębiorstwie. Migrowanie istniejących danych do nowej macierzy lub do nowej konfiguracji w obrębie istniejącej macierzy. Ładowanie danych klienta oraz zarządzanie i manipulowanie nimi. Testowanie operacyjne aplikacji i rozwiązywanie problemów z łącznością, siecią, zgodnością oraz problemów niezwiązanych z produktem pamięci masowej HP. Tworzenie kopii zapasowych, odzyskiwanie i serwisowanie systemu operacyjnego, innego oprogramowania i danych. Przywracanie/odzyskiwanie utraconych danych. Inne usługi niewymienione bezpośrednio w tym dokumencie. Warunki wykonywania usługi Wykonanie usługi jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez klienta następujących wymagań wstępnych: Platformy systemów operacyjnych na komputerze klienta muszą być obsługiwane przez instalowane produkty HP StoreOnce Recovery Manager Central i z nimi zgodne. Produkty pamięci masowej HP klienta muszą być w pełni sprawne w konfiguracji i środowisku obsługiwanych przez firmę HP. Ponadto łączność musi być dostępna i sprawna. Usługi technologiczne HP są wykonywane na podstawie warunków ogólnych świadczenia usług serwisowych HP dostarczonych lub wskazanych 3

4 Klient musi zainstalować wszelkie zalecane uaktualnienia, poprawki, sterowniki urządzeń, agenty hosta lub oprogramowanie obsługujące wiele ścieżek związane z hostem, siecią SAN lub aplikacjami przed wykonaniem usługi u klienta. Klient jest odpowiedzialny za dostarczenie serwerów/stacji roboczych i udostępnienie sieci (łącznie z odpowiednim połączeniem ze środowiskiem produkcyjnym klienta) zgodnie z wymaganiami. W przypadku klient musi upewnić się, że aplikacje lub maszyny wirtualne są zainstalowane, skonfigurowane i gotowe do pracy, serwery aplikacji lub maszyny wirtualne są w obsługiwanej konfiguracji, a dane aplikacji lub maszyny wirtualne są przechowywane w pamięci masowej HP. Obowiązki klienta Klient powinien: Skontaktować się ze specjalistą HP realizującym usługę w ciągu 90 dni od daty zakupu w celu ustalenia daty wykonania usługi. W przypadkach, w których ma to zastosowanie, skoordynować ze specjalistą realizującym usługę instalację oraz konfigurację sprzętu i oprogramowania, których konserwacją zajmują się inne firmy. Zadbać o to, aby przed realizacją usługi (lub przed instalacją) zostały spełnione wszystkie wymagania wstępne wymienione w sekcji Warunki wykonywania usługi. Zrealizować listę kontrolną wymagań wstępnych otrzymaną od firmy HP i zwrócić tę listę specjaliście realizującemu usługę na co najmniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem wykonywania usługi u klienta, w razie potrzeby wraz z informacjami o konfiguracji macierzy. Wyznaczyć osobę ze swojego zespołu, która w imieniu klienta udzieli niezbędnych pozwoleń, dostarczy wymaganych informacji, zadba, aby cały sprzęt, oprogramowanie wbudowane i inne oprogramowanie potrzebne specjaliście HP realizującemu usługę były dostępne i miały odpowiednie licencje, a także będzie gotowa pomóc HP podczas wykonywania usługi. Zapewnić stałą w trakcie realizacji usługi dostępność co najmniej jednej osoby z prawami na poziomie administratora do systemów, w których ma zostać wykonana praca. Zapewnić niezbędną pomoc w zakresie administracji i sieci potrzebną do nawiązania lokalnej i zdalnej łączności z produktem pamięci masowej HP celu obsługi instalacji (w przypadkach, w których ma to zastosowanie). Zapewnić pomoc w zakresie administracji potrzebną do nawiązania kompleksowej łączności produktu pamięci masowej HP, łącznie z siecią, infrastrukturą sieci SAN i hostem. Zapewnić serwer i dostęp do sieci zgodnie z wymaganiami dodatkowego oprogramowania. Przed rozpoczęciem realizacji usługi u klienta zadbać o zainstalowanie w środowisku wszelkiego wstępnie wymaganego oprogramowania wbudowanego, systemu HP Operating System lub sterowników, łącznie z zainstalowaniem systemu operacyjnego na maszynach wirtualnych używanych do demonstrowania działania produktu HP StoreOnce Recovery Manager Central 3PAR for VMware. Udostępnić testowe/przykładowe dane używane podczas świadczenia usługi (w przypadkach, w których ma to zastosowanie). Przestrzegać warunków licencji dotyczących korzystania z dowolnego narzędzia serwisowego HP użytego do realizacji usługi lub narzędzi pomocy technicznej używanych do ciągłego monitorowania zdalnego (jeśli ma to zastosowanie). Odpowiadać za wszystkie operacje wykonywania kopii zapasowych i przywracania danych. Udostępnić odpowiedni obszar roboczy umożliwiający wykonywanie usługi, zapewniający między innymi dostęp do zewnętrznej linii telefonicznej, zasilania i wymaganych połączeń sieciowych. Zapewnić HP pełny i nieograniczony dostęp do miejsc, w których będzie wykonywana usługa. Wykonać inne uzasadnione czynności w celu umożliwienia HP rozpoznania i rozwiązania problemów, na żądanie HP. 4 Usługi technologiczne HP są wykonywane na podstawie warunków ogólnych świadczenia usług serwisowych HP dostarczonych lub wskazanych

5 Postanowienia ogóle i pozostałe wyłączenia HP zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat (zgodnie z poświęconym czasem pracy i użytymi materiałami) za wszystkie dodatkowe prace nieobjęte cennikiem usługi, jakie mogą być konieczne do spełnienia wymagań wstępnych usługi lub innych wymagań, których nie spełni klient. HP zastrzega sobie prawo do zmiany ceny usługi, jeśli klient nie zaplanuje lub nie umożliwi jej wykonania w ciągu 90 dni od daty zakupu. Zdolność HP do odpowiedniego wykonania usługi zależy od pełnej i odpowiednio szybkiej współpracy z klientem, a także od dokładności i kompletności wszystkich informacji oraz danych udostępnianych HP przez klienta. Usługa jest realizowana w godzinach pracy lokalnego oddziału HP. Realizacja usługi poza tymi godzinami jest możliwa za dodatkową opłatą. Ta usługa jest realizowana w ramach jednej, ciągłej wizyty. Jeśli dostępność zasobów klienta lub inne ograniczenia po stronie klienta opóźniają instalację lub wymagają dodatkowych wizyt poza określonym zakresem usługi, mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty. Ta usługa może zostać zrealizowana zdalnie (według uznania firmy HP). Jeśli klient chce, aby usługa została zrealizowana w jego siedzibie, mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty. Mogą mieć zastosowanie opłaty za dojazd. Należy skontaktować się w tej sprawie z lokalnym biurem HP. Z usługi są wyłączone między innymi następujące czynności: Instalacja i konfiguracja na sprzęcie, którego nie obejmuje umowa gwarancyjna ani serwisowa z HP. Instalacja i konfiguracja na sprzęcie, którego konserwacja jest objęta umową z inną firmą. Usługi, które według HP są wymagane z powodu nieautoryzowanych prób instalowania, naprawiania, konserwowania lub modyfikowania sprzętu, oprogramowania wbudowanego bądź innego oprogramowania przez pracowników innych firm. Usługi wymagane z przyczyn niezależnych od oprogramowania i sprzętu, których konserwacją zajmuje się HP. Inne usługi niewymienione bezpośrednio w tym dokumencie. Informacje o zamawianiu Aby uzyskać więcej informacji lub zamówić usługę instalacji i rozruchu oprogramowania HP StoreOnce Recovery Manager Central, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem handlowym HP i podanie następujących numerów produktów: HA124A1#5WD (U7PE6E) dla usługi instalacji i rozruchu oprogramowania HP StoreOnce Recovery Manager Central Base HA124A1#5WE (U7PE7E) dla usługi instalacji i rozruchu bazy HP StoreOnce Recovery Manager Central VMware Więcej informacji Aby uzyskać więcej informacji na temat usług HP, można skontaktować się z naszymi biurami handlowymi na całym świecie lub odwiedzić jedną z następujących witryn: Usługi pomocy technicznej HP: hp.com/services/support Usługi HP Care Pack: hp.com/services/carepack Zarejestruj się, aby otrzymywać najnowsze informacje hp.com/go/getupdated Udostępnij współpracownikom Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich udziela HP na swoje produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Żadne informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja ani zmiana warunków ani w sposób jawny, ani niejawny, ani faktyczny, ani wynikający z przepisów. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne i redakcyjne ani za pominięcia w tym dokumencie. Usługi technologiczne HP są wykonywane na podstawie warunków ogólnych świadczenia usług serwisowych HP dostarczonych lub wskazanych 4AA5-6254PLE, utworzono w lutym 2015 r. Materiał przygotowano w technologii cyfrowej HP Indigo.

Usługa instalacji i uruchamiania oprogramowania HP 3PAR 7000

Usługa instalacji i uruchamiania oprogramowania HP 3PAR 7000 Dane techniczne Usługa instalacji i uruchamiania Usługi HP Care Pack Zalety usługi Możliwość skoncentrowania się zespołu IT na jego głównych zadaniach i priorytetach Skrócenie czasu wdrażania oraz zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

Usługa ponownego równoważenia obciążeń macierzy HP 3PAR

Usługa ponownego równoważenia obciążeń macierzy HP 3PAR Dane techniczne Usługa ponownego równoważenia Usługi HP Care Pack Zalety usługi Możliwość skoncentrowania się zespołu informatycznego na jego głównych zadaniach i priorytetach Skrócenie czasu wdrażania

Bardziej szczegółowo

Usługa instalacji i uruchomienia środowiska operacyjnego HP Matrix dla serwera ProLiant

Usługa instalacji i uruchomienia środowiska operacyjnego HP Matrix dla serwera ProLiant Usługa instalacji i uruchomienia środowiska operacyjnego HP Matrix dla serwera ProLiant Usługi firmy HP Dane techniczne Usługa instalacji i uruchomienia środowiska operacyjnego HP Matrix dla serwera ProLiant

Bardziej szczegółowo

Usługa HP StoreEasy 5000 Network Storage Solution Installation and Startup

Usługa HP StoreEasy 5000 Network Storage Solution Installation and Startup Usługa HP StoreEasy 5000 Network Storage Solution Installation and Startup Usługi firmy HP Dane techniczne Usługa HP StoreEasy 5000 Network Storage Solution Installation and Startup obejmuje instalację

Bardziej szczegółowo

Usługa instalacji i rozruchu pamięci masowych z rodziny HP MSA

Usługa instalacji i rozruchu pamięci masowych z rodziny HP MSA Dane techniczne Usługa instalacji i rozruchu pamięci Usługi HP Zalety usługi Możliwość skoncentrowania się zespołu IT na jego głównych zadaniach i priorytetach Skrócenie czasu wdrażania oraz zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

Usługa instalacji i uruchamiania

Usługa instalacji i uruchamiania Dane techniczne Usługa instalacji i uruchamiania pamięci masowej HP 3PAR StoreServ 7000 Usługi HP Care Pack Zalety usługi Możliwość skoncentrowania się zespołu informatycznego na jego głównych zadaniach

Bardziej szczegółowo

Usługa wdrożenia sieci SAN HP

Usługa wdrożenia sieci SAN HP Dane techniczne Usługa wdrożenia sieci SAN HP Usługi HP Care Pack Zalety usługi Usługa obejmuje implementację przełączników pamięci masowej w środowisku sieci SAN z zachowaniem standardów jakościowych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje. Tabela 1. Cechy usługi. Sposób realizacji usługi. Dostęp do zasobów technicznych. Analiza i rozwiązywanie

Specyfikacje. Tabela 1. Cechy usługi. Sposób realizacji usługi. Dostęp do zasobów technicznych. Analiza i rozwiązywanie Arkusz danych Usługi wsparcia dotyczące Usługi Care Pack i usługi kontraktowe, część pakietu HP Care Korzyści z usługi Dostęp do zasobów technicznych HP w celu rozwiązywania problemów Potencjalne obniżenie

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Zakres Prac dotyczący świadczenia Usług Wsparcie Mikrokodu

Załącznik Zakres Prac dotyczący świadczenia Usług Wsparcie Mikrokodu Załącznik Zakres Prac dotyczący świadczenia Usług Wsparcie Mikrokodu Niniejszy Zakres Prac (zwany dalej Zakresem Prac ) obowiązuje w relacjach między Klientem i IBM jako osobą prawną określoną poniżej

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami

Bardziej szczegółowo

Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych (SOA) Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla sieci SAN i pamięci masowej (Wsparcie Urządzeń i Środowiska)

Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych (SOA) Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla sieci SAN i pamięci masowej (Wsparcie Urządzeń i Środowiska) Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych (SOA) Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla sieci SAN i pamięci masowej (Wsparcie Urządzeń i Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych zawiera opis usług opcjonalnych wskazanych

Bardziej szczegółowo

Symantec Backup Exec System Recovery 7.0 Server Edition. Odtwarzanie systemu Windows w ciągu najwyżej kilkudziesięciu minut nie godzin czy dni

Symantec Backup Exec System Recovery 7.0 Server Edition. Odtwarzanie systemu Windows w ciągu najwyżej kilkudziesięciu minut nie godzin czy dni GŁÓWNE ZALETY Odtwarzanie systemu Windows w ciągu najwyżej kilkudziesięciu minut nie godzin czy dni Firma Symantec wielokrotnie publicznie udowadniała, że dzięki oprogramowaniu Backup Exec System Recovery

Bardziej szczegółowo

Zakres prac implementacja VPLEX i ViPR dla środowiska macierzy VNX 5800

Zakres prac implementacja VPLEX i ViPR dla środowiska macierzy VNX 5800 Zakres prac implementacja VPLEX i ViPR dla środowiska macierzy VNX 5800 Autor: RWE GBS Polska Wersja: 1.0 Status: opublikowany Copyright RWE GBS. Any use or form of reproduction, in whole or part, of any

Bardziej szczegółowo

Załącznik do karty danych katalogowych usługi HP Datacenter Care Flexible Capacity Service

Załącznik do karty danych katalogowych usługi HP Datacenter Care Flexible Capacity Service Karta danych katalogowych Załącznik do karty danych katalogowych usługi HP Datacenter Care Flexible Capacity Service Specyfikacje Usługa Flexible Capacity Usługa Flexible Capacity Service model podstawowy

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Białymstoku, w dniu.. pomiędzy:

WZÓR UMOWY. Zawarta w Białymstoku, w dniu.. pomiędzy: WZÓR UMOWY Zawarta w Białymstoku, w dniu.. pomiędzy: Województwem Podlaskim, z siedzibą w Białymstoku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, w imieniu którego działa, na podstawie upoważnienia udzielonego

Bardziej szczegółowo

opis usługi korzyści najważniejsze cechy specyfikacje tabela 1. cechy usługi instalacja i uruchamianie hp

opis usługi korzyści najważniejsze cechy specyfikacje tabela 1. cechy usługi instalacja i uruchamianie hp korzyści najważniejsze cechy Opisy usługi instalacji i uruchamiania drukarek, klientów, serwerów i pamięci masowej HP Usługa instalacji i uruchamiania HP zapewnia instalację nowego produktu hp i systemu

Bardziej szczegółowo

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1 Spis treści Wstęp... xi Wymagania sprzętowe (Virtual PC)... xi Wymagania sprzętowe (fizyczne)... xii Wymagania programowe... xiii Instrukcje instalowania ćwiczeń... xiii Faza 1: Tworzenie maszyn wirtualnych...

Bardziej szczegółowo

Globalne i Pełne Wsparcie Mikrokodu

Globalne i Pełne Wsparcie Mikrokodu Zakres Prac dotyczący świadczenia Usług Niniejszy Zakres Prac (zwany dalej Zakresem Prac ) obowiązuje w relacjach między Klientem (nazywanym dalej Klientem ) i wskazanym niżej podmiotem IBM (nazywanym

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Linux

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Linux Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Linux Spis treści Rozdział 1. Przegląd......... 1 Wstęp................. 1 Wdrażanie technologii Data Access........ 1 Źródła danych

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r.

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.30 Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej

Bardziej szczegółowo

SYMANTEC TO SYMANTEC TO KOPIE ZAPASOWE. ODZYSKIWANIE DANYCH.

SYMANTEC TO SYMANTEC TO KOPIE ZAPASOWE. ODZYSKIWANIE DANYCH. SYMANTEC TO KOPIE ZAPASOWE. Firma Symantec oferuje szybkie i skuteczne kompleksowe rozwiązania do ochrony danych i systemów w środowiskach wirtualnych i fizycznych. SYMANTEC TO ODZYSKIWANIE DANYCH. Wirtualizacja

Bardziej szczegółowo

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Usługa pomocy technicznej HP dla sprzętu w miejscu instalacji

Usługa pomocy technicznej HP dla sprzętu w miejscu instalacji Dane techniczne Usługa pomocy technicznej HP dla Usługi technologiczne HP usługi kontraktowe Najważniejsze elementy usługi Zdalna diagnostyka i pomoc techniczna Pomoc techniczna dla sprzętu w miejscu instalacji

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa oraz wdrożenie usług katalogowych Active Directory wraz z zakupem licencji oprogramowania oraz modernizacją serwera na potrzeby ww usługi

Bardziej szczegółowo

Załącznik dotyczący opcji usług (SOA) Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla systemu Linux zainstalowanego na klastrach komputerowych

Załącznik dotyczący opcji usług (SOA) Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla systemu Linux zainstalowanego na klastrach komputerowych Załącznik dotyczący opcji usług (SOA) Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla systemu Linux zainstalowanego na klastrach Niniejszy Załącznik dotyczący opcji usług (SOA) określa opcjonalne usługi wybrane przez

Bardziej szczegółowo

4. Obowiązki firmy IBM Poza obowiązkami wymienionymi w odpowiedniej umowie SOW firma IBM przyjmuje następujące obowiązki:

4. Obowiązki firmy IBM Poza obowiązkami wymienionymi w odpowiedniej umowie SOW firma IBM przyjmuje następujące obowiązki: Załącznik dotyczący Opcji Usług nabywanych od Partnera Handlowego IBM Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla systemu Linux zainstalowanego na sprzęcie IBM Power Systems Niniejszy Załącznik dotyczący opcji

Bardziej szczegółowo

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych.

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 Serwery przetwarzania danych 1.1 Serwery dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 1.2 Konsola zarządzająca serwerami dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 1. konsoli

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy 1 Główne komponenty Program Acronis vmprotect 6.0 zawiera następujące główne komponenty: Acronis vmprotect Windows Agent (oprogramowanie instalowane na komputerze

Bardziej szczegółowo

System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie

System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie Firma MC Bauchemie Firma MC Bauchemie w Środzie Wielkopolskiej to wyspecjalizowany zakład produkcyjny dodatków do betonu, produktów

Bardziej szczegółowo

Sposób funkcjonowania

Sposób funkcjonowania Stratus Avance został zaprojektowany w sposób, który w przypadku wystąpienia awarii ma zminimalizować czas przestoju i zapobiec utracie danych. Jednocześnie rozwiązanie ma być tanie i łatwe w zarządzaniu.

Bardziej szczegółowo

Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych nabycie od Partnera Handlowego IBM. Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla Sieci. 1. Zakres Usług. 2.

Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych nabycie od Partnera Handlowego IBM. Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla Sieci. 1. Zakres Usług. 2. Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych nabycie od Partnera Handlowego IBM Niniejszy Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych zawiera opis usługi opcjonalnej wskazanej w Zestawieniu do odpowiedniego Zakresu

Bardziej szczegółowo

Opcje Fiery1.3 pomoc (klient)

Opcje Fiery1.3 pomoc (klient) 2015 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 28 stycznia 2015 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Avigilon Control Center 6 Uaktualnienie oprogramowania

Avigilon Control Center 6 Uaktualnienie oprogramowania Avigilon Control Center 6 Uaktualnienie oprogramowania Podczas aktualizacji do oprogramowania ACC 6, oprogramowanie i licencje wymagają aktualizacji. UWAGA: Tylko oprogramowanie ACC 5.x można uaktualnić

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY Załącznik nr 4 do Umowy Nr... z dnia...r. znak sprawy: 53/DI/PN/2010 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa www.mpips.gov.pl PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Spis treści Rozdział 1. Przegląd......... 1 Wstęp................. 1 Wdrażanie technologii Data Access........ 1 Źródła danych

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania HPE Storage jak zapewnić pełne bezpieczeństwo Twoich danych?

Rozwiązania HPE Storage jak zapewnić pełne bezpieczeństwo Twoich danych? Rozwiązania HPE Storage jak zapewnić pełne bezpieczeństwo Twoich danych? Marek Kozicki, Storage Solutions Architect, HPE 19 maja 2016 r. Przed czym powinniśmy zabezpieczyć nasze dane? Architektura sprzętowo-programowa

Bardziej szczegółowo

4 miesiące od aktywacji lub 4 miesiące od daty zakupu przy zakupie pakietu z nowym sprzętem w sklepie Seven

4 miesiące od aktywacji lub 4 miesiące od daty zakupu przy zakupie pakietu z nowym sprzętem w sklepie Seven OFERTA Szanowni Państwo, chcielibyśmy Państwa zaprosić do zapoznania się z ofertą stałej obsługi informatycznej Państwa firmy. Jesteśmy profesjonalną i stabilną firmą, posiadającą wieloletnie doświadczenie

Bardziej szczegółowo

1. Zakres modernizacji Active Directory

1. Zakres modernizacji Active Directory załącznik nr 1 do umowy 1. Zakres modernizacji Active Directory 1.1 Opracowanie szczegółowego projektu wdrożenia. Określenie fizycznych lokalizacji serwerów oraz liczby lokacji Active Directory Określenie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług wsparcia technicznego dla platformy sprzętowo-systemowej : Usługi wsparcia technicznego świadczone będą na sprzęcie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Spis treści 1 Główne komponenty... 3 2 Obsługiwane systemy operacyjne i środowiska... 4 2.1 Acronis vmprotect 8 Windows Agent... 4 2.2 Acronis vmprotect 8 Virtual

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie pytania i odpowiedzi

Licencjonowanie pytania i odpowiedzi Pytanie: Czym jest CPS? Odpowiedź: CPS to akronim od Cloud Platform Suite, pakietu obejmującego produkty Windows Server 2012 R2, System Center 2012 R2, Windows Azure Pack oraz SQL Server 2012 Standard,

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/ /2016 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą System do backupu urządzeń sieciowych (zwany dalej: Systemem

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Dni: 3. Opis: Adresaci szkolenia

Dni: 3. Opis: Adresaci szkolenia Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: H4C04S HP OneView Administration Dni: 3 Opis: Adresaci szkolenia Administratorzy systemów, inżynierowie, konsultanci, którzy projektują i wdrażają rozwiązania HP Cloud za

Bardziej szczegółowo

Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012

Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012 Edvaldo Alessandro Cardoso Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012 Poradnik praktyczny Ponad 60 przepisów do administracji i zarządzania programem Microsoft System Center Virtual Machine Manager

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel systemu... 2

Bardziej szczegółowo

Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm

Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym dokumencie oraz w opisanych w nim produktach.

Bardziej szczegółowo

Usługa w punkcie serwisowym HP z transportem w dwie strony z ochroną w razie przypadkowego uszkodzenia

Usługa w punkcie serwisowym HP z transportem w dwie strony z ochroną w razie przypadkowego uszkodzenia Usługa w punkcie serwisowym HP z transportem w dwie strony z ochroną w razie przypadkowego uszkodzenia Usługi HP Care Pack Usługa serwisowa z transportem w dwie strony to wysokiej klasy obsługa zapewniająca

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem jest rozbudowa systemu kolejkowego funkcjonującego w Urzędzie Miasta Lublina, służącego do zarządzania obsługą klientów. W ramach modernizacji

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ZP.271.1.2013 Czerwionka-Leszczyny

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia. I. Opieka nad serwerami TAK/NIE

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia. I. Opieka nad serwerami TAK/NIE Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do SIWZ I. Opieka nad serwerami TAK/NIE 1 Prace konserwacyjne przynajmniej dwa razy do roku (prócz rakcji na awarie) Całodobowy monitoring pracy

Bardziej szczegółowo

Referat pracy dyplomowej

Referat pracy dyplomowej Referat pracy dyplomowej Temat pracy: Wdrożenie intranetowej platformy zapewniającej organizację danych w dużej firmie na bazie oprogramowania Microsoft SharePoint Autor: Bartosz Lipiec Promotor: dr inż.

Bardziej szczegółowo

HP Designjet Partner Link. Instrukcje

HP Designjet Partner Link. Instrukcje HP Designjet Partner Link Instrukcje 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje prawne Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Jedyna gwarancja, jakiej

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Wymagania systemowe dla Qlik Sense. Qlik Sense June 2017 Copyright QlikTech International AB. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wymagania systemowe dla Qlik Sense. Qlik Sense June 2017 Copyright QlikTech International AB. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wymagania systemowe dla Qlik Sense Qlik Sense June 2017 Copyright 1993-2017 QlikTech International AB. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright 1993-2017 QlikTech International AB. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE I SPECYFIKACJA USŁUG

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE I SPECYFIKACJA USŁUG Załącznik nr 2a do SIWZ ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE I SPECYFIKACJA USŁUG a SPIS TREŚCI 1. STRUKTURA SPRZĘTOWA.... 3 1.1. Lokalizacja węzeł lokalny 1:5... 4 1.2. Lokalizacja węzeł centralny... 5 1.3. Współdziałanie

Bardziej szczegółowo

Usługa HP Support Plus

Usługa HP Support Plus Usługa HP Support Plus Usługi HP Care Pack Usługa HP Support Plus zapewnia kompleksowe usługi serwisowe w zakresie sprzętu i oprogramowania, umożliwiając zwiększenie dostępności infrastruktury IT. Inżynierowie

Bardziej szczegółowo

Opcje Fiery1.3 pomoc (serwer)

Opcje Fiery1.3 pomoc (serwer) 2015 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 28 stycznia 2015 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11 Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 11 Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 11 Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie Windows 8

Konfigurowanie Windows 8 Mike Halsey Andrew Bettany Egzamin 70-687 Konfigurowanie Windows 8 Przekład: Janusz Machowski APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wprowadzenie.......................................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Licencji Wersja 2013.0.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 AKTUALIZACJA SERWISU KLUCZA HASP ORAZ ZDALNEGO SERWISU KLUCZA... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA LICENCJI...

Bardziej szczegółowo

HP OfficeJet 250 Mobile All-in-One series. Instrukcja instalacji Bluetooth

HP OfficeJet 250 Mobile All-in-One series. Instrukcja instalacji Bluetooth HP OfficeJet 250 Mobile All-in-One series Instrukcja instalacji Bluetooth Informacje dotyczące praw autorskich Copyright 2017 HP Development Company, L.P Wydanie 1, 4/2017 Informacje firmy HP Company Informacje

Bardziej szczegółowo

Wymagania systemowe dla Qlik Sense. Qlik Sense 3.1 Copyright QlikTech International AB. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wymagania systemowe dla Qlik Sense. Qlik Sense 3.1 Copyright QlikTech International AB. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wymagania systemowe dla Qlik Sense Qlik Sense 3.1 Copyright 1993-2016 QlikTech International AB. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright 1993-2016 QlikTech International AB. Wszelkie prawa zastrzeżone. Qlik,

Bardziej szczegółowo

Microsoft Operations Manager 2005 Podręcznik wdrażania

Microsoft Operations Manager 2005 Podręcznik wdrażania Microsoft Operations Manager 2005 Podręcznik wdrażania Wprowadzenie do podręcznika wdrażania systemu MOM 2005 Autorzy: John Hallows, James R. Morey Kierownicy programu: Harry Sinn, Travis Wright, Lorenzo

Bardziej szczegółowo

Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2

Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2 Mitch Tulloch Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2 Poradnik szkoleniowy Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wstęp.............................................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uaktualnienia AdRem NetCrunch z wersji 5.3 do 6.x

Instrukcja uaktualnienia AdRem NetCrunch z wersji 5.3 do 6.x Instrukcja uaktualnienia AdRem NetCrunch z wersji 5.3 do 6.x 2010 AdRem Software, sp. z o.o. Niniejszy dokument został opracowany przez firmę AdRem Software i przedstawia poglądy oraz opinie firmy AdRem

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Technikum Zawód: technik informatyk

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Technikum Zawód: technik informatyk PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Technikum Zawód: technik informatyk 351203 Lp. Temat 1 Zajęcia wprowadzające. Zapoznanie z zakładem, regulaminem pracy, przepisami BHP oraz instruktaż bhp. 2 Montaż i eksploatacja

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Ełk, dn. 15.10.2013 r. DOMSET Marcin Brochacki. ul. Wojska Polskiego 43 lok. 3, 19-300 Ełk. Nip 848-172-84-22 ZAPYTANIE OFERTOWE

Ełk, dn. 15.10.2013 r. DOMSET Marcin Brochacki. ul. Wojska Polskiego 43 lok. 3, 19-300 Ełk. Nip 848-172-84-22 ZAPYTANIE OFERTOWE Ełk, dn. 15.10.2013 r. DOMSET Marcin Brochacki ul. Wojska Polskiego 43 lok. 3, 19-300 Ełk Nip 848-172-84-22 ZAPYTANIE OFERTOWE Firma DOMSET Marcin Brochacki zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych nabywanych od Partnera Handlowego IBM - Doradca Techniczny ds. Pamięci Masowej

Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych nabywanych od Partnera Handlowego IBM - Doradca Techniczny ds. Pamięci Masowej Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych nabywanych od Partnera Handlowego IBM Doradca Techniczny ds. Pamięci Masowej Niniejszy Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych zawiera opis Usług opcjonalnych wskazanych

Bardziej szczegółowo

Acronis Universal Restore

Acronis Universal Restore Acronis Universal Restore Update 4 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Spis treści 1 Czym jest narzędzie Acronis Universal Restore...3 2 Instalowanie narzędzia Acronis Universal Restore...3 3 Tworzenie nośnika startowego...3

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Czerwionka-Leszczyny 6.11.2012

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji Zamówienia

Warunki realizacji Zamówienia Warunki realizacji Zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisu pogwarancyjnego i wsparcia technicznego inżyniera dla infrastruktury sieciowej eksploatowanej w ośrodkach przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Xopero Backup Appliance

Xopero Backup Appliance Niezawodna ochrona danych w oparciu o Xopero i serwer QNAP Xopero Backup Appliance Bezpieczna kopia zapasowa, przywracanie danych oraz zarządzanie backupem na wszystkich urządzeniach w firmie, dzięki kompletnemu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I Zp 130-64/15 Załącznik Nr 1 do SIWZ (Załącznik Nr 1 do umowy) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I 1 1. Rozbudowa istniejącej platformy sprzętowej systemu teleinformatycznego poprzez dostawę

Bardziej szczegółowo

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania testerzy.pl przeprowadzają kompleksowe testowanie wydajności różnych systemów informatycznych. Testowanie wydajności to próba obciążenia serwera, bazy danych

Bardziej szczegółowo

Worry-FreeTM. Business Security Standard Edition i Advanced Edition. Wymagania systemowe. Administrator s Guide. Securing Your Journey to the Cloud

Worry-FreeTM. Business Security Standard Edition i Advanced Edition. Wymagania systemowe. Administrator s Guide. Securing Your Journey to the Cloud Worry-FreeTM Business Security Standard Edition i Advanced Edition Securing Your Journey to the Cloud Administrator s Guide Wymagania systemowe Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do CZĘŚCI II SIWZ

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do CZĘŚCI II SIWZ ZAŁĄCZNIK Nr 1 do CZĘŚCI II SIWZ WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA DLA SYSTEMÓW IT Wyciąg z Polityki Bezpieczeństwa Informacji dotyczący wymagań dla systemów informatycznych. 1 Załącznik Nr 1 do Część II SIWZ SPIS

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Standard zgodnie Warszawa, dnia 5.2014 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZ9ŚCI Nr V/ 09052014 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania IU/72/V-53/ZO/PN/DOS/SS/2014 WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

4 WEBINARIA tematyczne, gdzie każde przedstawia co innego związanego z naszym oprogramowaniem.

4 WEBINARIA tematyczne, gdzie każde przedstawia co innego związanego z naszym oprogramowaniem. TERMINY 1tydzień miesiąca WEBINARIUM Temat nr 1 2tydzień miesiąca WEBINARIUM Temat nr 2 3tydzień miesiąca WEBINARIUM Temat nr 3 4tydzień miesiąca WEBINARIUM Temat nr 4 JAK 4 WEBINARIA tematyczne, gdzie

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wsparcia REGULAMIN USŁUGI

Pakiet Wsparcia REGULAMIN USŁUGI Pakiet Wsparcia REGULAMIN USŁUGI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Pakiet Wsparcia to specjalna usługa posprzedażowa dedykowana klientom (dalej: Użytkownik lub Użytkownicy ) dokonującym zakupów w Cortland Sp.

Bardziej szczegółowo

Poradnik dotyczący licencjonowania Symantec Backup Exec 3600

Poradnik dotyczący licencjonowania Symantec Backup Exec 3600 Poradnik dotyczący licencjonowania Symantec Backup Exec 3600 Dzięki niniejszemu poradnikowi można poznać metody udzielania licencji na urządzenie Symantec Backup Exec 3600. Confidence in a connected world.

Bardziej szczegółowo

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy wymieniony w 1 przez okres:

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy wymieniony w 1 przez okres: 1. 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług serwisowych, konserwacji i wsparcia technicznego dla czterech macierzy dyskowych HP StorageWorks P9500 oraz dwóch serwerów HP DL160 G6 zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi AE/ZP-27-16/14 Załącznik B Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi Wykonywanie kopii zapasowych Oprogramowanie do archiwizacji musi współpracować z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel. +48 91 4315 363 e-mail: gbi@profipc.pl www.ctera.pl CTERA

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel. +48 91 4315 363 e-mail: gbi@profipc.pl www.ctera.pl CTERA CTERA PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA DO BACKUPU I ARCHIWIZACJI DANYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM ORAZ KORPORACJI CTERA Networks specjalizuje się w systemach do magazynowania i ochrony danych, realizowanych

Bardziej szczegółowo

Systemy macierzowe. www. qsantechnology. com

Systemy macierzowe. www. qsantechnology. com Systemy macierzowe www. qsantechnology. com Przegląd produktów Rozwiązania macierzowe QSAN Unified Storage serwer NAS i SAN w jednym Macierze dyskowe typu Unified Storage QSAN pozwalają na wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA DLA SYSTEMÓW IT Wyciąg z Polityki Bezpieczeństwa Informacji dotyczący wymagań dla systemów informatycznych. 1 Załącznik Nr 3 do Część II SIWZ Wymagania

Bardziej szczegółowo

Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm

Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym dokumencie oraz w opisanych w nim produktach.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 23.03.2015 r. W związku z realizacją przez Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie jest zakup, dostawa oprogramowania (

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie jest zakup, dostawa oprogramowania ( Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie jest zakup, dostawa oprogramowania ( 2 licencji) do tworzenia kopii zapasowych oraz ich przywracania

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA w zakresie ochrony danych osobowych w ramach serwisu zgloszenia24.pl

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA w zakresie ochrony danych osobowych w ramach serwisu zgloszenia24.pl POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA w zakresie ochrony danych osobowych w ramach serwisu zgloszenia24.pl SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 II. DEFINICJA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI... 2 III. ZAKRES STOSOWANIA...

Bardziej szczegółowo