Opis usługi. Zdalna usługa doradztwa. Wprowadzenie do umowy o świadczeniu usług. Zakres umowy o świadczeniu usług. Dostępne zdalne usługa doradztwa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis usługi. Zdalna usługa doradztwa. Wprowadzenie do umowy o świadczeniu usług. Zakres umowy o świadczeniu usług. Dostępne zdalne usługa doradztwa"

Transkrypt

1 Opis usługi Zdalna usługa doradztwa Wprowadzenie do umowy o świadczeniu usług Zdalne usługi doradztwa (Remote Advisory Services RAS ) zapewniają zdalną pomoc podczas wykonywania niektórych zadań związanych z infrastrukturą IT ( Usługa lub Usługi ). Wszystkie zadania RAS objęte niniejszą Umową o świadczenie usług są szczegółowo opisane w poniższym rozdziale Zakres usług. Usługi są dostarczane zdalnie, dlatego też wszelkie zlecenia usług, które wymagają wizyty w siedzibie klienta, są uznawane za wykraczające poza zakres niniejszej umowy Opisu usług i mogą wymagać dodatkowych opłat. Niniejsza umowa Opis usługi ( Opis usługi ) zostaje zawarta między klientem ( Klient ) oraz podmiotem Dell wskazanym na fakturze zakupu niniejszej Usługi. Niniejsza Usługa podlega odrębnej umowie głównej podpisanej z Klientem przez firmę Dell, która wyraźnie zatwierdza zakup Zdalnych usługi doradztwa lub, w przypadku braku takiej umowy, podlega Warunkom umowy handlowej Dell lub Głównej umowie dot. usług dla klienta, w zależności od lokalizacji Klienta, które można uzyskać pod adresem lub w przypadku klientów spoza Stanów Zjednoczonych pod adresem i usługa ta jest włączona w całości przez odniesienie w niniejszym dokumencie oraz dostępna w postaci wydruku na żądanie od firmy Dell. Strony potwierdzają zapoznanie się z warunkami i wyrażają na nie zgodę. Składając zamówienie na Usługi, korzystając z usług lub powiązanego oprogramowania bądź klikając/zaznaczając przycisk/pole Wyrażam zgodę w witrynie Dell.com związany z zakupionym oprogramowaniem lub dostępny w interfejsie oprogramowania, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszej umowy Opis usług. W przypadku zawierania niniejszej umowy Opis usług w imieniu spółki lub innej osoby prawnej użytkownik oświadcza, że jest upoważniony do zawarcia umowy w imieniu danej jednostki. W takiej sytuacji określenie Klient odnosi się do danej jednostki. Zakres umowy o świadczeniu usług Zadania RAS objęte niniejszą umową Opis usługi obejmują pomoc zdalną dotyczącą określonych zagadnień, trwającą przez okres określony na fakturze Klienta. Usługi można zakupić w pakiecie godzinowym lub rocznym. Jeśli wykonanie zadania godzinowego przekracza określony czas, Klient może być odpowiedzialny za uzyskanie dodatkowych zdarzeń RAS za każdy dodatkowy okres (lub jego części). Dostępne zdalne usługa doradztwa Wirtualizacja Microsoft Exchange Opis oferty usług* Konsultacje w zakresie tematów związanych z oprogramowaniem, w tym: instalacja, konfiguracja i zalecenia dotyczące najlepszego wykorzystania rozwiązań. Konsultacje w zakresie tematów związanych z oprogramowaniem, w tym: instalacja, konfiguracja i zalecenia dotyczące najlepszego wykorzystania rozwiązań. Zakres produktów VMWare ESX 3.x i nowsze, Microsoft Hyper-V, Xen-Server Microsoft Exchange 2003 i nowsze

2 Zarządzanie systemami Tworzenie kopii zapasowych, odzyskiwanie danych i archiwizacja (Backup, Recovery, and Archiving ( BURA )) Technologie pamięci masowych Konsultacje zdalne w zakresie tematów związanych z aplikacjami służącymi do zarządzania systemami, w tym: instalacja, konfiguracja i zalecenia dotyczące najlepszego wykorzystania rozwiązań. Konsultacje w zakresie tematów związanych ze sprzętem Dell służącym do tworzenia kopii zapasowych, odzyskiwania danych i archiwizacji, w tym: instalacja, konfiguracja i zalecenia dotyczące najlepszego wykorzystania rozwiązań. Pomoc zdalna dot. konfiguracji lub najlepszego wykorzystania rozwiązań takich jak: pojedyncza macierz serii Dell EMC Clariion, macierz serii Dell Equallogic PS, półki dyskowe (DAE), aktualizacje oprogramowania firmware przełączników FC, rozszerzenia sieci FC (fabric expansion), aktualizacje oprogramowania sieci SAN na poziomie hosta, rozszerzenia hosta do Dell EMC SAN, Navisphere Express do Navisphere Manager w urządzeniach SAN serii AX, instalacja serwera klastrów Microsoft, instalacja Dell EMC Navisphere Quality of Service Manager (NQM) i wdrożenie protokołu Dell EMC Lightweight Directory Access Protocol (LDAP). Altiris (Dell Management Console, Dell Client Manager, Dell Deployment Solution), Dell OpenManage, Dell Proactive Systems Management, Microsoft SQL Server 2005 lub nowszy, Microsoft Small Business Server 2003 lub nowszy Backup Exec, CommVault Simpana Zobacz sekcję Technologia przechowywania danych w rozdziale Zakres usług Bramy i bezpieczeństwo sieci Ogólne konsultacje zdalne w zakresie instalacji, konfiguracji i zaleceń dotyczących najlepszego wykorzystania rozwiązań przekazywane przez certyfikowanego Eksperta firmy Dell ds. korporacyjnych, dysponującego doświadczeniem i/lub certyfikatem znanym w branży. Niniejsza usługa RAS może obejmować pomoc zdalną dotyczącą następujących zagadnień: Ponowna konfiguracja/instalacja przełącznika Konfiguracja drzewa połączeń Konfiguracja IP Sec VPN Konfiguracja tłumaczenia adresów sieciowych Konfiguracja uniwersalnych rozwiązań zarządzania zagrożeniami (Universal threat management (UTM)) Konfiguracja zapory sieciowej Konfiguracja zasad i bezpieczeństwa Dell PowerConnect, bramy PowerConnect - J, bramy Juniper Networks, karty NIC serwerów Dell PowerEdge, i karty FCoE HBAs/adaptery sieciowe Converged Network Adapter. Dodatkowe dostępne produkty sieciowe obsługiwane są zgodnie z umową z firmą Dell.

3 Sieci bezprzewodowe Zapewnianie dostępu do sieci Ogólne konsultacje zdalne w zakresie instalacji, konfiguracji i zaleceń dotyczących najlepszego wykorzystania rozwiązań przekazywane przez certyfikowanego Eksperta firmy Dell ds. korporacyjnych, dysponującego doświadczeniem i/lub certyfikatem znanym w branży. Niniejsza usługa RAS może obejmować pomoc zdalną dotyczącą następujących zagadnień: Instalacja, konfiguracja, ponowna instalacja kontrolera PowerConnect, przełącznika lub bezprzewodowego punktu dostępowego Konfiguracja VLAN Konfiguracja IP Sec VPN Konfiguracja tłumaczenia adresów sieciowych Konfiguracja zapory sieciowej Konfiguracja zabezpieczeń Przekierowanie punktu dostępowego Konfiguracja rozwiązań mobilnych Ogólne konsultacje zdalne w zakresie instalacji, konfiguracji i zaleceń dotyczących najlepszego wykorzystania rozwiązań przekazywane przez certyfikowanego Eksperta firmy Dell ds. korporacyjnych, dysponującego doświadczeniem i/lub certyfikatem znanym w branży. Niniejsza usługa RAS obejmuje pomoc zdalną dotyczącą następujących zagadnień: Instalacja, ponowna konfiguracja/instalacja przełącznika Konfiguracja VLAN Konfiguracja POE i VOIP Konfiguracja monitorowania sieciowego Konfiguracja drzewa połączeń Konfiguracja trasowania Konfiguracja zabezpieczeń sieci zarządzania AAA Kontrolery i punkty dostępowe Dell PowerConnect, PowerConnect W, kontrolery sieciowe i punkty dostępowe Aruba, bezprzewodowe karty sieciowe. Dodatkowe dostępne produkty sieciowe obsługiwane są zgodnie z umową z firmą Dell. Dell PowerConnect, przełączniki PowerConnect (autonomiczne i serwer Blade), przełączniki PowerConnect CBS 3xxx, przełączniki PowerConnect B, przełączniki PowerConnect J, przełączniki Brocade, przełączniki Juniper, Cisco Catalyst i Nexus, karty NIC serwerów Dell PowerEdge, i karty FCoE HBAs/adaptery sieciowe Converged Network Adapter. Dodatkowe dostępne produkty sieciowe obsługiwane są zgodnie z umową z firmą Dell.

4 Sieci MPLS/warstwa główna Sieci magazynowania (SAN) Ogólne konsultacje w zakresie instalacji, konfiguracji i zaleceń dotyczących najlepszego wykorzystania rozwiązań przekazywane przez certyfikowanego Eksperta firmy Dell ds. korporacyjnych, dysponującego doświadczeniem i/lub certyfikatem znanym w branży. Niniejsza usługa RAS może obejmować pomoc zdalną dotyczącą następujących zagadnień: Instalacja, ponowna konfiguracja/instalacja przełącznika Konfiguracja VLAN Konfiguracja monitorowania sieciowego Konfiguracja drzewa połączeń Konfiguracja trasowania Konfiguracja zabezpieczeń sieci zarządzania AAA Konfiguracja MPLS Konfiguracja IPv6 Ogólne konsultacje zdalne w zakresie instalacji, konfiguracji i zaleceń dotyczących najlepszego wykorzystania rozwiązań przekazywane przez certyfikowanego Eksperta firmy Dell ds. korporacyjnych, dysponującego doświadczeniem i/lub certyfikatem znanym w branży. Niniejsza usługa RAS może obejmować pomoc zdalną dotyczącą następujących zagadnień: Ponowna konfiguracja/instalacja przełącznika Konfiguracja VLAN Konfiguracja monitorowania sieciowego Konfiguracja przełącznika iscsi Konfiguracja przełącznika Fiber Channel Konfiguracja Fiber Channel over Ethernet Dell PowerConnect, routery PowerConnect B, routery PowerConnect J, routery Brocade, routery Juniper, karty NIC serwerów Dell PowerEdge, i karty FCoE HBAs/adaptery sieciowe Converged Network Adapter. Dodatkowe dostępne produkty sieciowe obsługiwane są zgodnie z umową z firmą Dell. Uwaga: Wszystkie produkty Dell PowerConnect aktualnie dostępne na rynku są obsługiwane w momencie zakupu. Produkty Dell PowerConnect, Cisco, Brocade i Juniper niedostępne na rynku są obsługiwane przez firmę Dell według uznania. Dell PowerConnect, przełączniki PowerConnect (autonomiczne i serwer Blade), przełączniki PowerConnect B, przełączniki PowerConnect J, przełączniki Brocade, przełączniki Juniper, Cisco Catalyst i Nexus, karty NIC serwerów Dell PowerEdge, kontrolery FC HBA, i karty FCoE HBAs/adaptery sieciowe Converged Network Adapter. Dodatkowe dostępne produkty sieciowe obsługiwane są zgodnie z umową z firmą Dell. * Inne zadania mogą być zapewniane w ramach niniejszej umowy Opis usług i są one regulowane przez warunki sprzedaży. Więcej informacji na temat zdalnych usług doradczych można znaleźć pod adresem: Informacje na temat kontaktu z firmą Dell w celu zaplanowania świadczenia usług Przedstawiciel firmy Dell zwykle kontaktuje się z Klientem w ciągu jednego dnia roboczego od daty wystawienia faktury, aby zaplanować wykonanie niniejszej Usługi, zapewniając co najmniej trzy dni robocze na rozpoczęcie realizacji Usługi, w oparciu o wspólnie uzgodnione dostępności zasobów. Niniejsza Usługa zostanie wykonana w godzinach pracy (8:00-21:00 czasu lokalnego klienta) od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni wolnych, chyba że inne ustalenia zostały zatwierdzone przez kierownika projektu. Wszystkie komputery muszą być skonfigurowane do zaplanowanej daty realizacji Usługi. Usługa nie obejmuje:

5 Świadczenia usług ani działań w siedzibie klienta. Zaawansowanej pomocy technicznej w przypadku nieobsługiwanego oprogramowania. Konsultacji dot. sprzętu, których nie można zapewnić zdalnie. Tworzenia dostosowanych skryptów. Ponownej kompilacji jąder. Działań związanych z gwarancją obsługiwanych za pomocą oddzielnych umów świadczenia usług. Zapewnienia dodatkowych licencji na sprzęt lub oprogramowanie. Produktów, w przypadku których sprzedawca zaprzestał świadczenia pomocy technicznej i aktualizacji oprogramowania. Czynności innych niż wymienione w niniejszej umowie Opis usług. Obowiązki Klienta Konfiguracja/oprogramowanie/kopia zapasowa danych. Na Kliencie spoczywa obowiązek wykonania pełnej kopii zapasowej wszystkich danych, oprogramowania i programów w zakresie Produktów objętych pomocą techniczną przed rozpoczęciem świadczenia Usług przez firmę Dell. FIRMA DELL NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA STRATY LUB ODTWARZANIE DANYCH LUB PROGRAMÓW ANI UTRATĘ MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW LUB SIECI. Ustawienia zabezpieczeń sieciowych i wymagania. Na Kliencie spoczywa obowiązek przedstawienia wszystkich wymagań, parametrów i informacji niezbędnych firmie Dell do zapewnienia odpowiedniej pomoc w zakresie konfiguracji i wdrażania wszystkich ustawień zabezpieczeń tych urządzeń. Firma Dell będzie wprowadzać ustawienia tylko zgodnie z zaleceniami klienta, po uzyskaniu jego zgody. FIRMA DELL NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NARUSZENIE BEZPIECZEŃSTWA, KRADZIEŻ DANYCH ANI UTRATĘ MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW, APLIKACJI LUB SIECI. Należy zapewnić żądaną, minimalną konfigurację sprzętu i oprogramowania (dodatki Service Pack/jądro, system BIOS itd.). Klient nie może ujawniać numeru zamówienia otrzymanego od firmy Dell dotyczącego niniejszych Usług. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialności za nieupoważnione wykorzystanie umowy ani numeru zamówienia Klienta. Klient oświadcza i gwarantuje, że uzyskał zgodę Klienta i firmy Dell do zapewniania dostępu do wszystkich elementów sprzętu i oprogramowania, w tym przechowywanych danych oraz do korzystania z nich w zakresie świadczenia niniejszych Usług. Jeśli Klient nie dysponuje jeszcze tego typu zgodą, należy ją uzyskać na koszt własny przed przesłaniem do firmy Dell zapytania o wykonywanie niniejszych Usług. Klient musi dostarczyć i posiadać ważne licencje na wszystkie komponenty sprzętowe i programowe. Klient musi zapewnić wystarczający czas na zakończenie wykonywania usługi w całości. Ogólnie usługi te nie wymagają zapewniania przestojów działania systemu, jednak mogą one wymagać wdrożenia podczas okresu serwisowego. Identyfikator siedziby Klienta musi być zarejestrowany w witrynie internetowej EMC Powerlink w przypadku wszystkich czynności wymagających oprogramowania EMC. Klient jest odpowiedzialny za wszystkie fizyczne instalacje sprzętu lub zmiany, które są niezbędne do zdalnego świadczenia Usługi. Klient musi dysponować ważną umową pomocy technicznej dla sprzętu (np. ProSupport dla przedsiębiorstwa ( ProSupport for Your Enterprise )) na wszystkich odnośnych systemach. Klient musi zapewnić dostęp do osoby kontaktowej współpracującej z firmą Dell za pośrednictwem sesji internetowych przy minimalnej szybkość połączenia 1 Mb/s. Klient jest odpowiedzialny za instalacje sprzętu i inne zadania w siedzibie wymagane w celu zdalnego świadczenia Usługi. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialności za usterki sprzętu lub oprogramowania, które mogą wystąpić podczas świadczenia Zdalnych usług doradztwa. Klient jest odpowiedzialny za utrzymanie odpowiedniej umowy pomocy technicznej z firmą Dell lub innym dostawcą na wypadek wystąpienia usterki/powstania wymogu naprawy. UWAGA: jeżeli Klient nie zastosuje się do obowiązków i postanowień wymienionych w niniejszej umowie Opis usługi, firma Dell nie jest zobligowana do świadczenia Usługi. Zakres usług

6 Przechowywanie danych. Pomoc dla Klienta jest udzielana w odniesieniu do jednego z poniższych procesów. W ramach Usługi jest świadczona pomoc dotycząca JEDNEGO z następujących procesów: Uaktualnienie oprogramowania Flare w pojedynczej macierzy Dell EMC serii AX (wymaga oprogramowania Flare R22 lub nowszego). Pomoc zdalna w przypadku aktualizacji oprogramowania Flare w pojedynczej macierzy Dell EMC serii CX lub CX3 Dodanie jednej półki dyskowej DAE Dell EMC do macierzy Dell EMC albo EMC serii CX-3 lub CX- 4 (wymaga oprogramowania Flare R16 lub nowszego). Uaktualnienie oprogramowania firmware na maksymalnie 2 przełącznikach Fibre Channel Dell EMC (wymaga oprogramowania Flare R16 lub nowszego). Dodanie maksymalnie 2 przełączników Fibre Channel Dell EMC do istniejącej sieci Fabric (nie obejmuje uaktualnienia oprogramowania firmware). Uaktualnienie oprogramowania związanego z siecią SAN na maksymalnie 2 hostach z oprogramowaniem VMware ESX albo systemami Microsoft Windows, Red Hat Linux, Novell NetWare lub SUSE. Uaktualnienie oprogramowania związanego z siecią SAN na jednym hoście IBM AIX, HP-UX lub Sun Solaris. Dołączenie hosta do macierzy Dell EMC serii CX3 lub CX-4. Uaktualnienie oprogramowania Navisphere Express do Navisphere w macierzach Dell EMC serii AX. Instalacja klastra serwerów firmy Microsoft na maksymalnie czterech węzłach. Instalacja oprogramowania NQM Dell EMC (wymaga oprogramowania Flare R24 lub nowszego). Implementacja protokołu LDAP Dell EMC (wymaga oprogramowania Flare R24 lub nowszego). Uaktualnienie Dell Equallogic FW. Instalacja Dell Equallogic SAN HQ. Uaktualnienie oprogramowania związanego z SAN na hostach dołączonych do SAN. Konfiguracja replikacji Dell Equallogic (nie uwzględnia tunelu sieciowego dla komunikacji iscsi typu site to site). Konfiguracja Dell Equallogic ASM/SNAP. Uaktualnienie oprogramowania Dell Equallogic Host Integration Tool Kit (HIT Kit) Inne działania wzajemnie uzgodnione przez firmę Dell i Klienta. Zadania RAS związane z sieciami pamięci masowej są dostępne tylko dla obsługiwanych rozwiązań Dell EMC SAN: CX-3 i CX-4. Inne informacje dodatkowe Konsultacje godzinowe. Firma Dell postara się możliwie najlepiej odpowiedzieć na pytania związane z określoną dziedziną specjalizacji w odpowiednim czasie i zgodnie ze swoimi kompetencjami. Jeśli odpowiedź na pytanie nie zostanie udzielona lub jeśli problem wykracza poza zakres wiedzy przydzielonego konsultanta, firma Dell może wyznaczyć innego konsultanta, który będzie mógł udzielić dalszej pomocy. W takim wypadku należy wziąć pod uwagę, że czas przeznaczony na udzielenie odpowiedzi na pytanie należy odpowiednio skorygować, tak aby Klient uzyskał pomoc we właściwym zakresie. Ograniczenia dot. pomocy technicznej. Firma Dell nie odpowiada za brak realizacji Usług i opóźnienia w ich realizacji powstałe z przyczyn od niej niezależnych. Usługa jest świadczona wyłącznie dla użytkowników, dla których opracowano produkty pomocy technicznej. Usuwanie wirusów/oprogramowania spyware. Klient potwierdza, że instalacja, zmiana lub usunięcie niektórych programów antywirusowych i antyspyware może niekorzystnie wpływać na działanie niektórych programów. Ponadto instalacja, modyfikacja lub usunięcie takich programów może być ograniczona przez pewne licencje oprogramowania. Na Kliencie spoczywa obowiązek sprawdzenia takich licencji oraz skonsultowania faktu, że wpływ na takie licencje lub wydajność systemu są akceptowalne dla Klienta. Firma Dell dostarcza wszelkich starań w odniesieniu do usuwania wirusów/programów spyware, ale nie gwarantuje pełnego powodzenia we wszystkich

7 sytuacjach. Klient potwierdza również, że niniejsze Usługi nie gwarantują, że dodatkowe oprogramowanie spyware ani wirusy ponownie nie znajdą się na systemie Klienta po zastosowaniu Usług. Okres ważności. Usługi są świadczone na rzecz Klienta w okresie podanym na fakturze lub w okresie ważności odpowiednich zgłoszeń serwisowych w zależności od tego, który termin upłynie pierwszy. Anulowanie. Firma Dell może wypowiedzieć umowę na świadczenie niniejszej Usługi w dowolnym momencie jej obowiązywania z dowolnego poniższego powodu: klient nie zapłacił łącznej ceny za niniejszą Usługę na warunkach podanych na fakturze; Klient błędnie przedstawił fakty firmie Dell lub pośrednikom działającym w jej imieniu; Klient odmówił współpracy z technikiem serwisowym albo formułował pod jego adresem groźby; Klient wielokrotnie wykorzystał Usługę w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem; Klient złamał postanowienia określone w niniejszych warunkach świadczenia usług lub w inny sposób nie przestrzegał ich. W przypadku odstąpienia od umowy na świadczenie niniejszej Usługi przez firmę Dell klientowi zostanie przesłane pisemne zawiadomienie o odstąpieniu od świadczenia usług na adres wpisany w naszym systemie. Zawiadomienie będzie zawierało informację o przyczynie wypowiedzenia oraz dacie jego wejścia w życie, która nie może przypadać wcześniej niż trzydzieści (30) dni po wysłaniu zawiadomienia przez firmę Dell, chyba że lokalne ustawodawstwo wprowadza inne postanowienia dotyczące zawiadomień obowiązujących dla wszystkich umów. Klientowi przysługuje zwrot wszelkich zapłaconych kwot z tytułu świadczenia Usługi w wysokości proporcjonalnej do pozostałego okresu świadczenia. Wysokość zwrotu jest ustalana przez firmę Dell na podstawie ilości pozostałego czasu i/lub liczby zgłoszeń serwisowych. Klient nie może zrezygnować z Usługi z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez stosowane prawo stanowe/krajowe/prawo prowincji, które nie mogą zostać zmienione w drodze porozumienia. Tylko dla Klientów brazylijskich: jeżeli Klient anuluje świadczenie niniejszej Usługi przed jej zakończeniem bez podania żadnej przyczyny, jest zobligowany do zapłacenia firmie Dell 50% wartości, która byłaby wymagana przez firmę Dell na koniec zakontraktowanych usług jako kary, oprócz kwoty już należnej. Niezbywalność. Usługi są niezbywalne. Klient nie może korzystać z Usług w powiązaniu z biurami usługowymi lub innymi umowami dystrybucji lub współużytkowania, w imieniu jakichkolwiek innych firm lub w odniesieniu do jakiegokolwiek oprogramowania lub sprzętu, którego nie jest bezpośrednim właścicielem. Autoryzacja/rezerwacja dostępu zdalnego. Przez zakup i akceptację Usług Klient udziela firmie Dell i/lub jej wyznaczonym przedstawicielom zezwolenia na zdalny dostęp do odpowiednich systemów. Firma Dell zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania usługi, jeśli uzna, że zadanie nie może zostać wykonane zdalnie. Odpowiedzialność stron ŻADNA ZE STRON NIE ODPOWIADA ZA SZKODY PRZYPADKOWE, POŚREDNIE, KARNE, SZCZEGÓLNE LUB WTÓRNE, WYNIKAJĄCE Z LUB W ZWIĄZKU Z NINIEJSZĄ UMOWĄ LUB USŁUGAMI, PRODUKTAMI LUB OPROGRAMOWANIEM DOSTARCZANYMI PRZEZ FIRMĘ DELL. ŻADNA ZE STRON NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NASTĘPUJĄCE BEZPOŚREDNIE LUB POŚREDNIE: (A) UTRATY DOCHODÓW, PRZYCHODÓW, ZYSKÓW LUB OSZCZĘDNOŚCI, (B) UTRATY LUB USZKODZENIA DANYCH LUB OPROGRAMOWANIA, UTRATY MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA SYSTEMÓW LUB SIECI BĄDŹ ODZYSKANIA TYCHŻE, (C) UTRATY SZANS BIZNESOWYCH, (D) PRZERWANIA DZIAŁALNOŚCI LUB PRZESTOJE, (E) UTRATY RENOMY LUB REPUTACJI, LUB (F) BRAKI DOSTĘPNOŚCI USŁUG, PRODUKTÓW LUB OPROGRAMOWANIA BĄDŹ NIEMOŻNOŚCI STOSOWANIA ZASTĘPCZYCH USŁUG, PRODUKTÓW LUB OPROGRAMOWANIA. a) Całkowita odpowiedzialność firmy Dell za wszelkie roszczenia wynikające z lub w związku z niniejszymi Usługami (dot. również dostarczonego oprogramowania) w dowolnym roku obowiązywania umowy nie może przekroczyć łącznej kwoty wypłaconej przez Klienta w trakcie ubiegłego roku obowiązywania umowy Opis usługi. b) Powyższe ograniczenia, wyłączenia i zastrzeżenia mają zastosowanie, niezależnie od tego czy roszczenie o takie odszkodowanie jest oparte na umowie, gwarancji, ścisłej odpowiedzialności, zaniedbaniu, czynie niedozwolonym lub w inny sposób w odniesieniu do dowolnego roszczenia. Jeśli obowiązujące prawo zabrania stosowania jakiegokolwiek ograniczenia przedstawionego w niniejszym dokumencie, strony uzgadniają, że takie ograniczenie zostanie automatycznie zmodyfikowane, ale tylko w takim zakresie, aby zezwolić na ograniczenie w możliwie najszerszym zakresie w ramach tego prawa. Strony postanawiają, że ograniczenia odpowiedzialności przewidziane w niniejszym dokumencie obejmują uzgodniony przydział ryzyka stanowiący w części wynagrodzenie za sprzedaż produktów, oprogramowania i usług Dell Klientowi; takie ograniczenia mają zastosowanie bez względu na jakiekolwiek istotne wady związane z ograniczoną formą kompensaty, nawet jeżeli strona została powiadomiona o możliwości takich zobowiązań. Dodatkowe warunki. Każde zdarzenie RAS podlega odpowiedniej umowie Opis usługi, a tym samym podlega ograniczeniom (określonym w odpowiednich sekcjach każdej umowy Opis usługi: Przegląd usług, Usługa nie

8 obejmuje i Obowiązki Klienta ) oraz przeglądowi czynności (określonych w sekcji Najważniejsze etapy usługi dostępnej w każdej umowie Opis usługi) i innym warunkom określonym w każdej umowie Opis usługi. PowerEdge, PowerVault, PowerConnect, OptiPlex, Precision, Latitude, stanowią znaki towarowe Dell, Inc. Cisco Catalyst i Cisco Nexus stanowią zarejestrowane znaki towarowe Cisco Systems, Inc. Brocade stanowi zarejestrowany znak handlowy Brocade Communication Systems, Inc. Juniper stanowi zarejestrowany znak handlowy Juniper Networks, Inc. Aruba stanowi zarejestrowany znak handlowy Aruba Networks, Inc. VMware stanowi zarejestrowany znak handlowy VMware, Inc. Microsoft stanowi zarejestrowany znak handlowy Microsoft Corporation. Red Hat stanowi zarejestrowany znak handlowy Red Hat, Inc. Linux stanowi zarejestrowany znak handlowy Linus Torvalds. Novell, NetWare i SUSE stanowią zarejestrowane znaki handlowe Novell, Inc. IBM i AIX stanowią zarejestrowane znaki handlowe International Business Machines Corporation. Sun i Solaris stanowią znaki handlowe lub zarejestrowane znaki handlowe Sun Microsystems, Inc. Backup Exec i Norton AntiVirus stanowią znaki handlowe Symantec Corporation. CommVault Galaxy stanowi znak handlowy CommVault Systems, Inc. EMC, CLARiiON i Navisphere stanowią zarejestrowane znaki handlowy EMC, Corp.

Warunki świadczenia usług

Warunki świadczenia usług Warunki świadczenia usług Usługa zdalnego doradztwa Wprowadzenie do umowy dotyczącej świadczenia usług Usługi zdalnego doradztwa ( RAS ) umożliwiają udzielenie zdalnej pomocy przy wykonaniu określonych

Bardziej szczegółowo

Opis usługi. Usługa zdalnego doradztwa. Wprowadzenie do umowy dotyczącej świadczenia usług. Zakres umowy dotyczącej świadczenia usług

Opis usługi. Usługa zdalnego doradztwa. Wprowadzenie do umowy dotyczącej świadczenia usług. Zakres umowy dotyczącej świadczenia usług Opis usługi Usługa zdalnego doradztwa Wprowadzenie do umowy dotyczącej świadczenia usług Usługi zdalnego doradztwa ( RCS ) umożliwiają udzielenie zdalnej pomocy przy wykonaniu określonych zadań związanych

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usługi

Warunki świadczenia usługi Warunki świadczenia usługi Usługa zdalnego doradztwa Wprowadzenie do umowy dotyczącej świadczenia usług Usługi zdalnego doradztwa ( RCS ) umożliwiają udzielenie zdalnej pomocy przy wykonaniu określonych

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług Usługi RAS (Remote Advisory Service)

Warunki świadczenia usług Usługi RAS (Remote Advisory Service) Omówienie usług Dell ma przyjemność poinformować o wprowadzeniu usług RAS (Remote Advisory Services, RAS) ( Usługa lub Usługi ) w zakresie zgodnym z treścią niniejszego dokumentu ( Warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług Usługa Proactive Maintenance

Warunki świadczenia usług Usługa Proactive Maintenance Omówienie usługi Dell ma przyjemność poinformować o wprowadzeniu usługi Proactive Maintenance ( Usługa ) w zakresie zgodnym z treścią niniejszego dokumentu ( Warunki świadczenia usług ). umożliwia klientom

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usługi Usługa On-site Diagnosis

Warunki świadczenia usługi Usługa On-site Diagnosis Omówienie usługi Dell z przyjemnością przedstawia usługę On-site Diagnosis (zwaną dalej Usługą ) zgodną z niniejszym dokumentem (zwanym dalej Warunkami świadczenia usługi ). Wprowadza ona opcjonalne czynności

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług Aktywna obsługa serwisowa

Warunki świadczenia usług Aktywna obsługa serwisowa Omówienie usługi Niniejsza umowa ( Umowa lub Warunki świadczenia usług ) została zawarta między klientem ( Klient ) i jednostką organizacyjną firmy Dell wskazaną na fakturze wystawionej Klientowi ( firma

Bardziej szczegółowo

Usługa instalacji i uruchomienia środowiska operacyjnego HP Matrix dla serwera ProLiant

Usługa instalacji i uruchomienia środowiska operacyjnego HP Matrix dla serwera ProLiant Usługa instalacji i uruchomienia środowiska operacyjnego HP Matrix dla serwera ProLiant Usługi firmy HP Dane techniczne Usługa instalacji i uruchomienia środowiska operacyjnego HP Matrix dla serwera ProLiant

Bardziej szczegółowo

Załącznik dotyczący opcji usług (SOA) Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla systemu Linux zainstalowanego na klastrach komputerowych

Załącznik dotyczący opcji usług (SOA) Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla systemu Linux zainstalowanego na klastrach komputerowych Załącznik dotyczący opcji usług (SOA) Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla systemu Linux zainstalowanego na klastrach Niniejszy Załącznik dotyczący opcji usług (SOA) określa opcjonalne usługi wybrane przez

Bardziej szczegółowo

Usługi doradcze IT firmy Dell IT Opis usług

Usługi doradcze IT firmy Dell IT Opis usług firmy Dell IT Opis usług 1. WPROWADZENIE DO UMOWY DOTYCZĄCEJ ŚWIADCZENIA USŁUG : jest to zestaw usług mających na celu skrócenie przestojów i zapewnienie pomocy w zakresie optymalizacji środowiska IT poprzez

Bardziej szczegółowo

4. Obowiązki firmy IBM Poza obowiązkami wymienionymi w odpowiedniej umowie SOW firma IBM przyjmuje następujące obowiązki:

4. Obowiązki firmy IBM Poza obowiązkami wymienionymi w odpowiedniej umowie SOW firma IBM przyjmuje następujące obowiązki: Załącznik dotyczący Opcji Usług nabywanych od Partnera Handlowego IBM Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla systemu Linux zainstalowanego na sprzęcie IBM Power Systems Niniejszy Załącznik dotyczący opcji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ znak sprawy: 20/DI/PN/2015 1. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany

Bardziej szczegółowo

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Spis treści Wstęp... ix 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Składniki systemu Windows SBS 2008... 1 Windows Server 2008 Standard... 2 Exchange Server 2007 Standard...

Bardziej szczegółowo

SYMANTEC TO SYMANTEC TO KOPIE ZAPASOWE. ODZYSKIWANIE DANYCH.

SYMANTEC TO SYMANTEC TO KOPIE ZAPASOWE. ODZYSKIWANIE DANYCH. SYMANTEC TO KOPIE ZAPASOWE. Firma Symantec oferuje szybkie i skuteczne kompleksowe rozwiązania do ochrony danych i systemów w środowiskach wirtualnych i fizycznych. SYMANTEC TO ODZYSKIWANIE DANYCH. Wirtualizacja

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług

Warunki świadczenia usług Warunki świadczenia usług Zdalne wdrażanie kopii zapasowej PowerVault DL firmy Dell na urządzeniu dyskowym Wprowadzenie do umowy dotyczącej świadczenia usług Usługa polega na zdalnej konfiguracji kopii

Bardziej szczegółowo

Załacznik do Opcji Serwisowej nabywanej od Partnera Handlowego IBM Rozszerzenie serwisu produktu AIX 5.3

Załacznik do Opcji Serwisowej nabywanej od Partnera Handlowego IBM Rozszerzenie serwisu produktu AIX 5.3 Załacznik do Opcji Serwisowej nabywanej od Partnera Handlowego IBM Rozszerzenie serwisu produktu AIX 5.3 1. Zakres usługi W ramach niniejszego Zakresu Prac IBM będzie świadczyć dla Maszyn Objętych Umową

Bardziej szczegółowo

Zdalne wdrożenie macierzy pamięci masowej Dell Compellent

Zdalne wdrożenie macierzy pamięci masowej Dell Compellent Opis usługi Zdalne wdrożenie macierzy pamięci masowej Dell Compellent Wprowadzenie do Umowy serwisowej Niniejsza Usługa obejmuje zdalne wdrożenie jednego środowiska macierzy pamięci masowej Dell Compellent

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG W ZAKRESIE OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG W ZAKRESIE OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG W ZAKRESIE OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ zawarta w dniu. pomiędzy. z siedziba w. reprezentowanym przez.- zwanym dalej Użytkownikiem; a Marcinem Łożyńskim prowadzącym działalność gospodarcza

Bardziej szczegółowo

Polska-Radom: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 044-075674. Wstępne ogłoszenie informacyjne. Dostawy

Polska-Radom: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 044-075674. Wstępne ogłoszenie informacyjne. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:75674-2015:text:pl:html Polska-Radom: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 044-075674 Wstępne ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Zakres Prac związanych ze wsparciem dotyczącym używania systemu i5/os oraz jego znanych defektów

Zakres Prac związanych ze wsparciem dotyczącym używania systemu i5/os oraz jego znanych defektów Zakres Prac związanych ze wsparciem dotyczącym używania systemu i5/os oraz jego znanych defektów Niniejszy Zakres Prac określa Usługę opcjonalną wybraną przez Klienta w Zestawieniu dołączonym do powiązanego

Bardziej szczegółowo

Implementing HP Rack and Tower & HP BladeSystem Server Solutions

Implementing HP Rack and Tower & HP BladeSystem Server Solutions Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: U8476S Implementing HP Rack and Tower & HP BladeSystem Server Solutions Dni: 5 Opis: Adresaci szkolenia Cel szkolenia Osoby przygotowujące się do egzaminu: HP0-S35 i HP0-S34

Bardziej szczegółowo

WAKACYJNA AKADEMIA TECHNICZNA

WAKACYJNA AKADEMIA TECHNICZNA WAKACYJNA AKADEMIA TECHNICZNA CYKL JEDNODNIOWYCH SZKOLEŃ PRZEZNACZONYCH DLA ADMINISTRATORÓW SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, INFORMATYKÓW ORAZ OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA ROZWÓJ IT W BANKU. SZKOLENIA ORGANIZOWANE

Bardziej szczegółowo

Dell Compellent SAN Health Check

Dell Compellent SAN Health Check Dell Compellent SAN Health Check Wprowadzenie Firma Dell świadczy usługę Dell Compellent SAN Health Check ( Usługa(i) ) zgodnie z niniejszymi Warunkami świadczenia usług ( Warunki świadczenia usług ).

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami

Bardziej szczegółowo

Instalacja dodatkowego kontrolera w istniejącej macierzy pamięci masowej Dell Compellent

Instalacja dodatkowego kontrolera w istniejącej macierzy pamięci masowej Dell Compellent Opis usługi Instalacja dodatkowego kontrolera w istniejącej macierzy pamięci masowej Dell Compellent Wprowadzenie do Umowy serwisowej Niniejsza Usługa obejmuje instalację jednego kontrolera pamięci masowej

Bardziej szczegółowo

GOOGLE MAPY BUSINESS VIEW UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG FOTOGRAFICZNYCH

GOOGLE MAPY BUSINESS VIEW UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG FOTOGRAFICZNYCH DOSTAWCA USŁUG FOTOGRAFICZNYCH: Adres: E-mail: Telefon: NAZWA FIRMY: Adres firmy: E-mail: Telefon: Data wizyty: Godzina wizyty: Usługodawca i Firma mogą uzgodnić, że Zdjęcia będą robione w różnych lokalizacjach

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia System Administracji (System SA) usługi wsparcia i utrzymania systemu Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku ul. Medyczna 19 09-400 Płock www.wszplock.pl

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku ul. Medyczna 19 09-400 Płock www.wszplock.pl Wojewódzki Szpital Zespolony Apteka Szpitalna, tel /024/ 364 62 18 fax/024/ 364 63 72 REG.000650070; NIP 774-24-11-908 AS-2910-8(28/ZP/14)-14(1) Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu Płock, dnia

Bardziej szczegółowo

Symantec Backup Exec System Recovery 7.0 Server Edition. Odtwarzanie systemu Windows w ciągu najwyżej kilkudziesięciu minut nie godzin czy dni

Symantec Backup Exec System Recovery 7.0 Server Edition. Odtwarzanie systemu Windows w ciągu najwyżej kilkudziesięciu minut nie godzin czy dni GŁÓWNE ZALETY Odtwarzanie systemu Windows w ciągu najwyżej kilkudziesięciu minut nie godzin czy dni Firma Symantec wielokrotnie publicznie udowadniała, że dzięki oprogramowaniu Backup Exec System Recovery

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do pisma znak..- BPSP-230-52-MMK/13 z dnia 20 sierpnia 2013r.

Załącznik nr 1 do pisma znak..- BPSP-230-52-MMK/13 z dnia 20 sierpnia 2013r. Załącznik nr 1 do pisma znak..- BPSP-230-52-MMK/13 z dnia 20 sierpnia 2013r. Pytanie nr 18 Jakie rozwiązanie w istniejącej infrastrukturze jest wykorzystywane do szyfrowania danych? Odpowiedź nr 18 W istniejącej

Bardziej szczegółowo

BUSINESS VIEW W MAPACH GOOGLE UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG FOTOGRAFICZNYCH

BUSINESS VIEW W MAPACH GOOGLE UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG FOTOGRAFICZNYCH DOSTAWCA USŁUG FOTOGRAFICZNYCH: Adres: E-mail: Telefon: NAZWA FIRMY: Adres firmy: E-mail: Telefon: Data wizyty: Godzina wizyty: Usługodawca i Firma mogą uzgodnić, że Zdjęcia będą robione w różnych lokalizacjach

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Wykonawcą z siedzibą w.., wpisanym do... NIP

zwanym dalej Wykonawcą z siedzibą w.., wpisanym do... NIP Załącznik Nr 7 Umowa zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa - Ministerstwem Spraw Wewnętrznych zwanym dalej Zamawiającym z siedzibą w Warszawie 02-591, przy ul. Stefana Batorego 5,

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Symantec Backup Exec 2012

Symantec Backup Exec 2012 Lepsze tworzenie kopii zapasowych dla wszystkich Tworzenie kopii zapasowych i odtwarzanie systemu po awarii Opis Program to zintegrowany produkt, który chroni środowiska wirtualne i fizyczne, upraszcza

Bardziej szczegółowo

Opis Usługi. Zdalne wdrożenie macierzy Dell EqualLogic. Wprowadzenie do umowy dotyczącej Usługi

Opis Usługi. Zdalne wdrożenie macierzy Dell EqualLogic. Wprowadzenie do umowy dotyczącej Usługi Opis Usługi Zdalne wdrożenie macierzy Dell EqualLogic Wprowadzenie do umowy dotyczącej Usługi Niniejsza usługa ( Usługa lub Usługi ) polega na zdalnym wstępnym wdrożeniu jednej macierzy pamięci masowej

Bardziej szczegółowo

Globalne i Pełne Wsparcie Mikrokodu

Globalne i Pełne Wsparcie Mikrokodu Zakres Prac dotyczący świadczenia Usług Niniejszy Zakres Prac (zwany dalej Zakresem Prac ) obowiązuje w relacjach między Klientem (nazywanym dalej Klientem ) i wskazanym niżej podmiotem IBM (nazywanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR SKO Nr 342/ /2014

UMOWA NR SKO Nr 342/ /2014 UMOWA NR SKO Nr 342/ /2014 na kompleksową usługę informatyczną w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Bielsku-Białej ul. 3 Maja 1 Wzór Załącznik Nr 5 zawarta w dniu pomiędzy Samorządowym Kolegium Odwoławczym

Bardziej szczegółowo

Symantec Backup Exec 2012 V-Ray Edition

Symantec Backup Exec 2012 V-Ray Edition Lepsze tworzenie kopii zapasowych dla wszystkich Broszura informacyjna: Archiwizacja Wprowadzenie Oprogramowanie jest przeznaczone dla klientów, którzy w pełni lub w znacznej części zwirtualizowali system

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR..

WZÓR UMOWY UMOWA NR.. WZÓR UMOWY UMOWA NR.. zawarta w dniu. 2015 r. pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP 209-00-01-440, REGON

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików

Bardziej szczegółowo

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych.

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 Serwery przetwarzania danych 1.1 Serwery dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 1.2 Konsola zarządzająca serwerami dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 1. konsoli

Bardziej szczegółowo

2. Wykonawca w terminie 14 dni licząc od dnia podpisania Umowy, dostarczy Zamawiającemu dokument potwierdzający zakup.

2. Wykonawca w terminie 14 dni licząc od dnia podpisania Umowy, dostarczy Zamawiającemu dokument potwierdzający zakup. OP-IV.272.82.2014.LK (Projekt) UMOWA Załącznik nr 3 do SIWZ zawarta w dniu... w Lublinie pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin, NIP 712-290-45-45, REGON 431028631,

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE I SPECYFIKACJA USŁUG

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE I SPECYFIKACJA USŁUG Załącznik nr 2a do SIWZ ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE I SPECYFIKACJA USŁUG a SPIS TREŚCI 1. STRUKTURA SPRZĘTOWA.... 3 1.1. Lokalizacja węzeł lokalny 1:5... 4 1.2. Lokalizacja węzeł centralny... 5 1.3. Współdziałanie

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania HPE Storage jak zapewnić pełne bezpieczeństwo Twoich danych?

Rozwiązania HPE Storage jak zapewnić pełne bezpieczeństwo Twoich danych? Rozwiązania HPE Storage jak zapewnić pełne bezpieczeństwo Twoich danych? Marek Kozicki, Storage Solutions Architect, HPE 19 maja 2016 r. Przed czym powinniśmy zabezpieczyć nasze dane? Architektura sprzętowo-programowa

Bardziej szczegółowo

CENNIK OPROGRAMOWANIE MEDIATOR/TERMINAL/TERMINAL GUI

CENNIK OPROGRAMOWANIE MEDIATOR/TERMINAL/TERMINAL GUI OTC Spółka Akcyjna ul. Chełmońskiego 248, 31-348 KRAKÓW tel. 12 626 36 36, fax 12 626 36 38 e-mail: office@otc.pl http://www.otc.pl CENNIK 01 stycznia 2014 Wszystkie ceny podane są w złotych. Do podanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Licencja na użytkowanie systemu Muso CMS

Załącznik nr 3. Licencja na użytkowanie systemu Muso CMS www.muso.pl www.musocms.com Załącznik nr 3 Licencja na użytkowanie systemu Muso CMS 4 Marzec 2009r Licencjodawca oświadcza, że całość praw autorskich, jak również prawo do udzielania licencji na korzystanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych (SOA) Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla sieci SAN i pamięci masowej (Wsparcie Urządzeń i Środowiska)

Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych (SOA) Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla sieci SAN i pamięci masowej (Wsparcie Urządzeń i Środowiska) Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych (SOA) Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla sieci SAN i pamięci masowej (Wsparcie Urządzeń i Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych zawiera opis usług opcjonalnych wskazanych

Bardziej szczegółowo

Opis usługi Usługa niszczenia danych

Opis usługi Usługa niszczenia danych Opis usługi Usługa niszczenia danych Omówienie usługi Firma Dell z przyjemnością udostępnia usługę niszczenia danych ( Usługa lub Usługi ) dla wybranych produktów ( Objęte produkty zdefiniowane poniżej)

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU Al. Marcinkowskiego 32 61-745 Poznań tel. 61 85 66 004 fax. 61 85 66 087 e-mail: sekr.dyr@poznan.so.gov.pl Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. ZP-226-6/13 Wszyscy wykonawcy

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług

Warunki świadczenia usług Warunki świadczenia usług Zdalna konfiguracja urządzenia KACE K1000 firmy Dell, Dział pomocy technicznej Wprowadzenie do umowy dotyczącej świadczenia usług Ta usługa obejmuje przeprowadzenie zdalnej konfiguracji

Bardziej szczegółowo

Projekt: Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP

Projekt: Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Projekt Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt: Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Opis

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sieciowych systemów operacyjnych. Moduł 1

Wprowadzenie do sieciowych systemów operacyjnych. Moduł 1 Wprowadzenie do sieciowych systemów operacyjnych Moduł 1 Sieciowy system operacyjny Sieciowy system operacyjny (ang. Network Operating System) jest to rodzaj systemu operacyjnego pozwalającego na pracę

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług

Warunki świadczenia usług Warunki świadczenia usług Wdrożenie rozwiązania Dell vstart Compellent Wprowadzenie do umowy dotyczącej świadczenia usług Niniejsza Usługa dotyczy wdrożenia u Klienta pojedynczego rozwiązania Dell vstart

Bardziej szczegółowo

CENNIK OPROGRAMOWANIE MEDIATOR/TERMINAL/TERMINAL GUI

CENNIK OPROGRAMOWANIE MEDIATOR/TERMINAL/TERMINAL GUI OTC Spółka Akcyjna ul. Chełmońskiego 248, 31-348 KRAKÓW tel. (012) 626 36 36, fax (012) 626 36 38 e-mail: office@otc.pl http://www.otc.pl CENNIK 01 maja 2010 Wszystkie ceny podane są w złotych. Do podanych

Bardziej szczegółowo

UWAGA: Zainstalowanie Programu oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na Warunki Licencyjne - bez zastrzeżeń. WARUNKI LICENCYJNE OPROGRAMOWANIA

UWAGA: Zainstalowanie Programu oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na Warunki Licencyjne - bez zastrzeżeń. WARUNKI LICENCYJNE OPROGRAMOWANIA UWAGA: Zainstalowanie Programu oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na Warunki Licencyjne - bez zastrzeżeń. WARUNKI LICENCYJNE OPROGRAMOWANIA Niniejsze oprogramowanie komputerowe [Program] oraz materiały

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne umowy

Postanowienia ogólne umowy Postanowienia ogólne umowy zawarta w dniu.. pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Bogusław Bajoński Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP: 209-00-01-440,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../...

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... Załącznik nr 5 do SIWZ zawartej w trybie art.... ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn.

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. 1 Przedmiot umowy

Umowa Nr. 1 Przedmiot umowy Umowa Nr. Zawarta w dniu.2016 roku w Warszawie pomiędzy: Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, NIP: 525-22-83-365, REGON: 015608709, reprezentowanym przez: Wojciecha

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług Pakiet usług ProSupport for End User

Warunki świadczenia usług Pakiet usług ProSupport for End User Omówienie usługi Dell ma przyjemność poinformować o wprowadzeniu pakietu usług ProSupport for End User ( Usługi lub Usług ) obejmującego wybrane serwery, systemy pamięci masowej, komputery stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Zakres i stan zaawansowania prac dotyczących dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektów BW i EA.

Zakres i stan zaawansowania prac dotyczących dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektów BW i EA. Zakres i stan zaawansowania prac dotyczących dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektów BW i EA. Artur Maksymiuk Departament Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

CENNIK OPROGRAMOWANIE MEDIATOR/TERMINAL

CENNIK OPROGRAMOWANIE MEDIATOR/TERMINAL OTC Spółka Akcyjna ul. Chełmońskiego 248, 31-348 KRAKÓW tel. (012) 626 36 36, fax (012) 626 36 38 e-mail: office@otc.pl http://www.otc.pl CENNIK 01 lipca 2009 Wszystkie ceny podane są w złotych. Do podanych

Bardziej szczegółowo

Narzędzia umożliwiające tworzenie scentralizowanej polityki prowadzenia backupów. Paweł Płoskonka IS2, P2

Narzędzia umożliwiające tworzenie scentralizowanej polityki prowadzenia backupów. Paweł Płoskonka IS2, P2 Narzędzia umożliwiające tworzenie scentralizowanej polityki prowadzenia backupów Paweł Płoskonka IS2, P2 Kopia bezpieczeństwa (ang. Backup copy) w informatyce dane, które mają służyć do odtworzenia oryginalnych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik komunikacji sieciowej Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro

Podręcznik komunikacji sieciowej Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro b Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro Numer katalogowy dokumentu: 177922-243 Wrzesień 2001 W tym podręczniku zawarte są definicje i instrukcje dotyczące korzystania z funkcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy 1 Główne komponenty Program Acronis vmprotect 6.0 zawiera następujące główne komponenty: Acronis vmprotect Windows Agent (oprogramowanie instalowane na komputerze

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL Przewodnik irprint Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacja Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

InfoCloud24 Usługowe Centrum Danych

InfoCloud24 Usługowe Centrum Danych InfoCloud24 Usługowe Centrum Danych Tomasz Laszuk Michał Makowski Tomasz Ciesielski Prezes Zarządu Dyrektor Techniczny Inżynier Systemowy Nie jestem geniuszem, ale miejscami jestem niezły, więc trzymam

Bardziej szczegółowo

Software RAID funkcje dostarcza zaimplementowane oprogramowanie, bez wykorzystania z dedykowanych kontrolerów.

Software RAID funkcje dostarcza zaimplementowane oprogramowanie, bez wykorzystania z dedykowanych kontrolerów. Jakub Młynarczyk Software RAID funkcje dostarcza zaimplementowane oprogramowanie, bez wykorzystania z dedykowanych kontrolerów. Hardware RAID polega na zastosowaniu odpowiednich kontrolerów do których

Bardziej szczegółowo

Projekt: MS i CISCO dla Śląska

Projekt: MS i CISCO dla Śląska Projekt: MS i CISCO dla Śląska Ścieżki szkoleniowe planowane do realizacji w projekcie Administracja i planowanie systemów Katowice, październik 2012 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu... pomiędzy ANNĘ TREPKA

UMOWA NR... zawarta w dniu... pomiędzy ANNĘ TREPKA UMOWA NR... zawarta w dniu... pomiędzy załącznik nr 5E do specyfikacji MIEJSKIM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH, z siedzibą w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 17, reprezentowanym przez: DYREKTORA

Bardziej szczegółowo

Portfolio produktowe DELL w zastosowaniach systemów GIS

Portfolio produktowe DELL w zastosowaniach systemów GIS Portfolio produktowe DELL w zastosowaniach systemów GIS Gigoń Piotr ITPUNKT SP. Z O.O. 14.12.2012, Cieszyn 10 minut to z pewnością za mało więc na pewno nie będzie o wszystkim 2 IT Punkt Dell Premier Partner

Bardziej szczegółowo

SIWZ nr OP /10 Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. 1. Przedmiot umowy

SIWZ nr OP /10 Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. 1. Przedmiot umowy 1. Przedmiot umowy 1. W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się: 1) doprowadzić do uzyskania przez Zamawiającego licencji na oprogramowanie komputerowe (system poczty elektronicznej i systemy operacyjne),

Bardziej szczegółowo

oprogramowania HP StoreOnce Recovery Manager Central.

oprogramowania HP StoreOnce Recovery Manager Central. Dane techniczne Usługa instalacji i rozruchu oprogramowania HP StoreOnce Recovery Manager Central Usługi HP Zalety usługi Ułatwienie zespołowi informatycznemu skoncentrowania się na jego głównych zadaniach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wytworzenie i wprowadzenie na rynek platformy zarządzania systemami chmur obliczeniowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wytworzenie i wprowadzenie na rynek platformy zarządzania systemami chmur obliczeniowych ZAPYTANIE OFERTOWE Dostarczenie systemu macierzy dyskowej w/g specyfikacji do celów badawczych dla K2 Internet S.A. na potrzeby realizacji etapu I projektu realizowanego w ramach działania 1.4 PO IG oraz

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług wsparcia technicznego dla platformy sprzętowo-systemowej : Usługi wsparcia technicznego świadczone będą na sprzęcie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../07 (zwana dalej Umowa )

UMOWA Nr.../07 (zwana dalej Umowa ) UMOWA Nr.../07 (zwana dalej Umowa ) zawarta na podstawie art. 4 p. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych dnia... r. w Warszawie pomiędzy: Starostwem Powiatu/ Urzędem Miasta/ Urzędem Gminy.. z siedzibą w..,

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy

Istotne Postanowienia Umowy Istotne Postanowienia Umowy 1 Cel umowy Celem umowy jest zapewnienie Zamawiającemu wsparcia do oprogramowania VMware vsphere i vcenter (zwanego dalej oprogramowaniem). 2 Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy wymieniony w 1 przez okres:

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy wymieniony w 1 przez okres: 1. 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług serwisowych, konserwacji i wsparcia technicznego dla czterech macierzy dyskowych HP StorageWorks P9500 oraz dwóch serwerów HP DL160 G6 zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZTM.KZP.3410-18/14. Postanowienia ogólne umowy

Znak sprawy: ZTM.KZP.3410-18/14. Postanowienia ogólne umowy Postanowienia ogólne umowy zawarta w dniu.. pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Bogusław Bajoński Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP: 209-00-01-440,

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING IT _. 01.2012 _ wersja 1.3. Odbiorca Klient Biznesowy

OUTSOURCING IT _. 01.2012 _ wersja 1.3. Odbiorca Klient Biznesowy OUTSOURCING IT _ 01.2012 _ wersja 1.3 Odbiorca Klient Biznesowy Strona2 SPIS TREŚCI 1 Wstęp... 3 1.1 1.2 1.3 1.4 Najważniejsze korzyści wynikające z umowy stałej opieki serwisowej:... 3 Zakres prac administracyjnych...

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne oferty Usługi zarządzania pocztą e-mail firmy Dell Ochrona poczty e-mail

Dane techniczne oferty Usługi zarządzania pocztą e-mail firmy Dell Ochrona poczty e-mail Przegląd usług Dane techniczne oferty Usługi zarządzania pocztą e-mail firmy Dell Ochrona poczty e-mail Ochrona poczty e-mail w ramach usług zarządzania pocztą e-mail (EMS) udostępnia rozwiązania, które

Bardziej szczegółowo

PREMIUM BIZNES. 1000 1540zł 110zł za 1 Mb/s Na czas nieokreślony Od 9 14 Mbit/s

PREMIUM BIZNES. 1000 1540zł 110zł za 1 Mb/s Na czas nieokreślony Od 9 14 Mbit/s Internet dla klientów biznesowych: PREMIUM BIZNES PAKIET Umowa Prędkość Internetu Prędkość Intranetu Opłata aktywacyjna Instalacja WiFi, oparta o klienckie urządzenie radiowe 5GHz (opcja) Instalacja ethernet,

Bardziej szczegółowo

Przełączanie i Trasowanie w Sieciach Komputerowych

Przełączanie i Trasowanie w Sieciach Komputerowych Przełączanie i Trasowanie w Sieciach Komputerowych Przedmiot Zaawansowane trasowanie IP: Usługi trasowania; modele wdrażania Wdrożenie protokołu Enhanced Interior Gateway Routing Protocol Wdrożenie protokołu

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa ZP/ /2015

WZÓR UMOWY. Umowa ZP/ /2015 Umowa ZP/ /2015 ZAŁĄCZNIK NR 4 NR SPR. CK 8/2015 zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY NR DUI/./U/2016/MP/D (zwana dalej Umową )

UMOWA DOSTAWY NR DUI/./U/2016/MP/D (zwana dalej Umową ) UMOWA DOSTAWY NR DUI/./U/2016/MP/D (zwana dalej Umową ) Zawarta w dniu.2016r. pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim, z siedzibą we 50-137 Wrocławiu przy pl. Uniwersyteckim 1, NIP:896-000-54-08, REGON 000001301,

Bardziej szczegółowo

Wymagania systemowe dla Qlik Sense. Qlik Sense 3.1 Copyright QlikTech International AB. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wymagania systemowe dla Qlik Sense. Qlik Sense 3.1 Copyright QlikTech International AB. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wymagania systemowe dla Qlik Sense Qlik Sense 3.1 Copyright 1993-2016 QlikTech International AB. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright 1993-2016 QlikTech International AB. Wszelkie prawa zastrzeżone. Qlik,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji Licencji AdRem NetCrunch 6

Instrukcja Instalacji Licencji AdRem NetCrunch 6 Instrukcja Instalacji Licencji AdRem NetCrunch 6 2010 AdRem Software, sp. z o.o. Niniejszy dokument został opracowany przez firmę AdRem Software i przedstawia poglądy oraz opinie firmy AdRem Software dotyczące

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa oraz wdrożenie usług katalogowych Active Directory wraz z zakupem licencji oprogramowania oraz modernizacją serwera na potrzeby ww usługi

Bardziej szczegółowo

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141 Załącznik nr 1 do SIWZ DZ-2501/200/14 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141 Parametry Minimalne wymagania Oferowane

Bardziej szczegółowo

Modele wdrożeniowe infrastruktury technicznej projektu EA w samorządach województwa mazowieckiego

Modele wdrożeniowe infrastruktury technicznej projektu EA w samorządach województwa mazowieckiego Modele wdrożeniowe infrastruktury technicznej projektu EA w samorządach województwa mazowieckiego Paweł Tabęcki Departament Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Klienta w zakresie Pamięci Masowej

Wsparcie Klienta w zakresie Pamięci Masowej Zakres Prac dotyczący świadczenia Usług nabywanych od Partnera Handlowego IBM Niniejszy Zakres Prac (zwany dalej Zakresem Prac ) obowiązuje w relacjach między Klientem (zwanym dalej Klientem ) i podmiotem

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Standard zgodnie Warszawa, dnia 5.2014 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZ9ŚCI Nr V/ 09052014 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania IU/72/V-53/ZO/PN/DOS/SS/2014 WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

Wymagania systemowe. Dla przedsiębiorstw i średnich firm

Wymagania systemowe. Dla przedsiębiorstw i średnich firm Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym dokumencie oraz w opisanych w nim produktach.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 wzór umowy. UMOWA nr

Załącznik nr 7 wzór umowy. UMOWA nr Załącznik nr 7 wzór umowy UMOWA nr Zawarta w dniu... r. pomiędzy: Instytutem Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk ul. Tuwima 10, 10-747 Olsztyn NIP: 739-05-04-515 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/ /2016 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą System do backupu urządzeń sieciowych (zwany dalej: Systemem

Bardziej szczegółowo

UMOWA 2016 /.. / OI (Wzór umowy)

UMOWA 2016 /.. / OI (Wzór umowy) Załącznik nr 1 UMOWA 2016 /.. / OI (Wzór umowy) zawarta w dniu...02.2016 w Katowicach pomiędzy: Sądem Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, 40-040 Katowice, NIP 954-25-84-048, Regon 240598856,

Bardziej szczegółowo

Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia pn.

Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia pn. Załącznik Nr 4 do SIWZ Załącznik Nr 3 do SIWZ Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia pn. Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu w Gminie Miechów Zadanie

Bardziej szczegółowo