Opis usługi. Zdalna usługa doradztwa. Wprowadzenie do umowy o świadczeniu usług. Zakres umowy o świadczeniu usług. Dostępne zdalne usługa doradztwa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis usługi. Zdalna usługa doradztwa. Wprowadzenie do umowy o świadczeniu usług. Zakres umowy o świadczeniu usług. Dostępne zdalne usługa doradztwa"

Transkrypt

1 Opis usługi Zdalna usługa doradztwa Wprowadzenie do umowy o świadczeniu usług Zdalne usługi doradztwa (Remote Advisory Services RAS ) zapewniają zdalną pomoc podczas wykonywania niektórych zadań związanych z infrastrukturą IT ( Usługa lub Usługi ). Wszystkie zadania RAS objęte niniejszą Umową o świadczenie usług są szczegółowo opisane w poniższym rozdziale Zakres usług. Usługi są dostarczane zdalnie, dlatego też wszelkie zlecenia usług, które wymagają wizyty w siedzibie klienta, są uznawane za wykraczające poza zakres niniejszej umowy Opisu usług i mogą wymagać dodatkowych opłat. Niniejsza umowa Opis usługi ( Opis usługi ) zostaje zawarta między klientem ( Klient ) oraz podmiotem Dell wskazanym na fakturze zakupu niniejszej Usługi. Niniejsza Usługa podlega odrębnej umowie głównej podpisanej z Klientem przez firmę Dell, która wyraźnie zatwierdza zakup Zdalnych usługi doradztwa lub, w przypadku braku takiej umowy, podlega Warunkom umowy handlowej Dell lub Głównej umowie dot. usług dla klienta, w zależności od lokalizacji Klienta, które można uzyskać pod adresem lub w przypadku klientów spoza Stanów Zjednoczonych pod adresem i usługa ta jest włączona w całości przez odniesienie w niniejszym dokumencie oraz dostępna w postaci wydruku na żądanie od firmy Dell. Strony potwierdzają zapoznanie się z warunkami i wyrażają na nie zgodę. Składając zamówienie na Usługi, korzystając z usług lub powiązanego oprogramowania bądź klikając/zaznaczając przycisk/pole Wyrażam zgodę w witrynie Dell.com związany z zakupionym oprogramowaniem lub dostępny w interfejsie oprogramowania, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszej umowy Opis usług. W przypadku zawierania niniejszej umowy Opis usług w imieniu spółki lub innej osoby prawnej użytkownik oświadcza, że jest upoważniony do zawarcia umowy w imieniu danej jednostki. W takiej sytuacji określenie Klient odnosi się do danej jednostki. Zakres umowy o świadczeniu usług Zadania RAS objęte niniejszą umową Opis usługi obejmują pomoc zdalną dotyczącą określonych zagadnień, trwającą przez okres określony na fakturze Klienta. Usługi można zakupić w pakiecie godzinowym lub rocznym. Jeśli wykonanie zadania godzinowego przekracza określony czas, Klient może być odpowiedzialny za uzyskanie dodatkowych zdarzeń RAS za każdy dodatkowy okres (lub jego części). Dostępne zdalne usługa doradztwa Wirtualizacja Microsoft Exchange Opis oferty usług* Konsultacje w zakresie tematów związanych z oprogramowaniem, w tym: instalacja, konfiguracja i zalecenia dotyczące najlepszego wykorzystania rozwiązań. Konsultacje w zakresie tematów związanych z oprogramowaniem, w tym: instalacja, konfiguracja i zalecenia dotyczące najlepszego wykorzystania rozwiązań. Zakres produktów VMWare ESX 3.x i nowsze, Microsoft Hyper-V, Xen-Server Microsoft Exchange 2003 i nowsze

2 Zarządzanie systemami Tworzenie kopii zapasowych, odzyskiwanie danych i archiwizacja (Backup, Recovery, and Archiving ( BURA )) Technologie pamięci masowych Konsultacje zdalne w zakresie tematów związanych z aplikacjami służącymi do zarządzania systemami, w tym: instalacja, konfiguracja i zalecenia dotyczące najlepszego wykorzystania rozwiązań. Konsultacje w zakresie tematów związanych ze sprzętem Dell służącym do tworzenia kopii zapasowych, odzyskiwania danych i archiwizacji, w tym: instalacja, konfiguracja i zalecenia dotyczące najlepszego wykorzystania rozwiązań. Pomoc zdalna dot. konfiguracji lub najlepszego wykorzystania rozwiązań takich jak: pojedyncza macierz serii Dell EMC Clariion, macierz serii Dell Equallogic PS, półki dyskowe (DAE), aktualizacje oprogramowania firmware przełączników FC, rozszerzenia sieci FC (fabric expansion), aktualizacje oprogramowania sieci SAN na poziomie hosta, rozszerzenia hosta do Dell EMC SAN, Navisphere Express do Navisphere Manager w urządzeniach SAN serii AX, instalacja serwera klastrów Microsoft, instalacja Dell EMC Navisphere Quality of Service Manager (NQM) i wdrożenie protokołu Dell EMC Lightweight Directory Access Protocol (LDAP). Altiris (Dell Management Console, Dell Client Manager, Dell Deployment Solution), Dell OpenManage, Dell Proactive Systems Management, Microsoft SQL Server 2005 lub nowszy, Microsoft Small Business Server 2003 lub nowszy Backup Exec, CommVault Simpana Zobacz sekcję Technologia przechowywania danych w rozdziale Zakres usług Bramy i bezpieczeństwo sieci Ogólne konsultacje zdalne w zakresie instalacji, konfiguracji i zaleceń dotyczących najlepszego wykorzystania rozwiązań przekazywane przez certyfikowanego Eksperta firmy Dell ds. korporacyjnych, dysponującego doświadczeniem i/lub certyfikatem znanym w branży. Niniejsza usługa RAS może obejmować pomoc zdalną dotyczącą następujących zagadnień: Ponowna konfiguracja/instalacja przełącznika Konfiguracja drzewa połączeń Konfiguracja IP Sec VPN Konfiguracja tłumaczenia adresów sieciowych Konfiguracja uniwersalnych rozwiązań zarządzania zagrożeniami (Universal threat management (UTM)) Konfiguracja zapory sieciowej Konfiguracja zasad i bezpieczeństwa Dell PowerConnect, bramy PowerConnect - J, bramy Juniper Networks, karty NIC serwerów Dell PowerEdge, i karty FCoE HBAs/adaptery sieciowe Converged Network Adapter. Dodatkowe dostępne produkty sieciowe obsługiwane są zgodnie z umową z firmą Dell.

3 Sieci bezprzewodowe Zapewnianie dostępu do sieci Ogólne konsultacje zdalne w zakresie instalacji, konfiguracji i zaleceń dotyczących najlepszego wykorzystania rozwiązań przekazywane przez certyfikowanego Eksperta firmy Dell ds. korporacyjnych, dysponującego doświadczeniem i/lub certyfikatem znanym w branży. Niniejsza usługa RAS może obejmować pomoc zdalną dotyczącą następujących zagadnień: Instalacja, konfiguracja, ponowna instalacja kontrolera PowerConnect, przełącznika lub bezprzewodowego punktu dostępowego Konfiguracja VLAN Konfiguracja IP Sec VPN Konfiguracja tłumaczenia adresów sieciowych Konfiguracja zapory sieciowej Konfiguracja zabezpieczeń Przekierowanie punktu dostępowego Konfiguracja rozwiązań mobilnych Ogólne konsultacje zdalne w zakresie instalacji, konfiguracji i zaleceń dotyczących najlepszego wykorzystania rozwiązań przekazywane przez certyfikowanego Eksperta firmy Dell ds. korporacyjnych, dysponującego doświadczeniem i/lub certyfikatem znanym w branży. Niniejsza usługa RAS obejmuje pomoc zdalną dotyczącą następujących zagadnień: Instalacja, ponowna konfiguracja/instalacja przełącznika Konfiguracja VLAN Konfiguracja POE i VOIP Konfiguracja monitorowania sieciowego Konfiguracja drzewa połączeń Konfiguracja trasowania Konfiguracja zabezpieczeń sieci zarządzania AAA Kontrolery i punkty dostępowe Dell PowerConnect, PowerConnect W, kontrolery sieciowe i punkty dostępowe Aruba, bezprzewodowe karty sieciowe. Dodatkowe dostępne produkty sieciowe obsługiwane są zgodnie z umową z firmą Dell. Dell PowerConnect, przełączniki PowerConnect (autonomiczne i serwer Blade), przełączniki PowerConnect CBS 3xxx, przełączniki PowerConnect B, przełączniki PowerConnect J, przełączniki Brocade, przełączniki Juniper, Cisco Catalyst i Nexus, karty NIC serwerów Dell PowerEdge, i karty FCoE HBAs/adaptery sieciowe Converged Network Adapter. Dodatkowe dostępne produkty sieciowe obsługiwane są zgodnie z umową z firmą Dell.

4 Sieci MPLS/warstwa główna Sieci magazynowania (SAN) Ogólne konsultacje w zakresie instalacji, konfiguracji i zaleceń dotyczących najlepszego wykorzystania rozwiązań przekazywane przez certyfikowanego Eksperta firmy Dell ds. korporacyjnych, dysponującego doświadczeniem i/lub certyfikatem znanym w branży. Niniejsza usługa RAS może obejmować pomoc zdalną dotyczącą następujących zagadnień: Instalacja, ponowna konfiguracja/instalacja przełącznika Konfiguracja VLAN Konfiguracja monitorowania sieciowego Konfiguracja drzewa połączeń Konfiguracja trasowania Konfiguracja zabezpieczeń sieci zarządzania AAA Konfiguracja MPLS Konfiguracja IPv6 Ogólne konsultacje zdalne w zakresie instalacji, konfiguracji i zaleceń dotyczących najlepszego wykorzystania rozwiązań przekazywane przez certyfikowanego Eksperta firmy Dell ds. korporacyjnych, dysponującego doświadczeniem i/lub certyfikatem znanym w branży. Niniejsza usługa RAS może obejmować pomoc zdalną dotyczącą następujących zagadnień: Ponowna konfiguracja/instalacja przełącznika Konfiguracja VLAN Konfiguracja monitorowania sieciowego Konfiguracja przełącznika iscsi Konfiguracja przełącznika Fiber Channel Konfiguracja Fiber Channel over Ethernet Dell PowerConnect, routery PowerConnect B, routery PowerConnect J, routery Brocade, routery Juniper, karty NIC serwerów Dell PowerEdge, i karty FCoE HBAs/adaptery sieciowe Converged Network Adapter. Dodatkowe dostępne produkty sieciowe obsługiwane są zgodnie z umową z firmą Dell. Uwaga: Wszystkie produkty Dell PowerConnect aktualnie dostępne na rynku są obsługiwane w momencie zakupu. Produkty Dell PowerConnect, Cisco, Brocade i Juniper niedostępne na rynku są obsługiwane przez firmę Dell według uznania. Dell PowerConnect, przełączniki PowerConnect (autonomiczne i serwer Blade), przełączniki PowerConnect B, przełączniki PowerConnect J, przełączniki Brocade, przełączniki Juniper, Cisco Catalyst i Nexus, karty NIC serwerów Dell PowerEdge, kontrolery FC HBA, i karty FCoE HBAs/adaptery sieciowe Converged Network Adapter. Dodatkowe dostępne produkty sieciowe obsługiwane są zgodnie z umową z firmą Dell. * Inne zadania mogą być zapewniane w ramach niniejszej umowy Opis usług i są one regulowane przez warunki sprzedaży. Więcej informacji na temat zdalnych usług doradczych można znaleźć pod adresem: Informacje na temat kontaktu z firmą Dell w celu zaplanowania świadczenia usług Przedstawiciel firmy Dell zwykle kontaktuje się z Klientem w ciągu jednego dnia roboczego od daty wystawienia faktury, aby zaplanować wykonanie niniejszej Usługi, zapewniając co najmniej trzy dni robocze na rozpoczęcie realizacji Usługi, w oparciu o wspólnie uzgodnione dostępności zasobów. Niniejsza Usługa zostanie wykonana w godzinach pracy (8:00-21:00 czasu lokalnego klienta) od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni wolnych, chyba że inne ustalenia zostały zatwierdzone przez kierownika projektu. Wszystkie komputery muszą być skonfigurowane do zaplanowanej daty realizacji Usługi. Usługa nie obejmuje:

5 Świadczenia usług ani działań w siedzibie klienta. Zaawansowanej pomocy technicznej w przypadku nieobsługiwanego oprogramowania. Konsultacji dot. sprzętu, których nie można zapewnić zdalnie. Tworzenia dostosowanych skryptów. Ponownej kompilacji jąder. Działań związanych z gwarancją obsługiwanych za pomocą oddzielnych umów świadczenia usług. Zapewnienia dodatkowych licencji na sprzęt lub oprogramowanie. Produktów, w przypadku których sprzedawca zaprzestał świadczenia pomocy technicznej i aktualizacji oprogramowania. Czynności innych niż wymienione w niniejszej umowie Opis usług. Obowiązki Klienta Konfiguracja/oprogramowanie/kopia zapasowa danych. Na Kliencie spoczywa obowiązek wykonania pełnej kopii zapasowej wszystkich danych, oprogramowania i programów w zakresie Produktów objętych pomocą techniczną przed rozpoczęciem świadczenia Usług przez firmę Dell. FIRMA DELL NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA STRATY LUB ODTWARZANIE DANYCH LUB PROGRAMÓW ANI UTRATĘ MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW LUB SIECI. Ustawienia zabezpieczeń sieciowych i wymagania. Na Kliencie spoczywa obowiązek przedstawienia wszystkich wymagań, parametrów i informacji niezbędnych firmie Dell do zapewnienia odpowiedniej pomoc w zakresie konfiguracji i wdrażania wszystkich ustawień zabezpieczeń tych urządzeń. Firma Dell będzie wprowadzać ustawienia tylko zgodnie z zaleceniami klienta, po uzyskaniu jego zgody. FIRMA DELL NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NARUSZENIE BEZPIECZEŃSTWA, KRADZIEŻ DANYCH ANI UTRATĘ MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW, APLIKACJI LUB SIECI. Należy zapewnić żądaną, minimalną konfigurację sprzętu i oprogramowania (dodatki Service Pack/jądro, system BIOS itd.). Klient nie może ujawniać numeru zamówienia otrzymanego od firmy Dell dotyczącego niniejszych Usług. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialności za nieupoważnione wykorzystanie umowy ani numeru zamówienia Klienta. Klient oświadcza i gwarantuje, że uzyskał zgodę Klienta i firmy Dell do zapewniania dostępu do wszystkich elementów sprzętu i oprogramowania, w tym przechowywanych danych oraz do korzystania z nich w zakresie świadczenia niniejszych Usług. Jeśli Klient nie dysponuje jeszcze tego typu zgodą, należy ją uzyskać na koszt własny przed przesłaniem do firmy Dell zapytania o wykonywanie niniejszych Usług. Klient musi dostarczyć i posiadać ważne licencje na wszystkie komponenty sprzętowe i programowe. Klient musi zapewnić wystarczający czas na zakończenie wykonywania usługi w całości. Ogólnie usługi te nie wymagają zapewniania przestojów działania systemu, jednak mogą one wymagać wdrożenia podczas okresu serwisowego. Identyfikator siedziby Klienta musi być zarejestrowany w witrynie internetowej EMC Powerlink w przypadku wszystkich czynności wymagających oprogramowania EMC. Klient jest odpowiedzialny za wszystkie fizyczne instalacje sprzętu lub zmiany, które są niezbędne do zdalnego świadczenia Usługi. Klient musi dysponować ważną umową pomocy technicznej dla sprzętu (np. ProSupport dla przedsiębiorstwa ( ProSupport for Your Enterprise )) na wszystkich odnośnych systemach. Klient musi zapewnić dostęp do osoby kontaktowej współpracującej z firmą Dell za pośrednictwem sesji internetowych przy minimalnej szybkość połączenia 1 Mb/s. Klient jest odpowiedzialny za instalacje sprzętu i inne zadania w siedzibie wymagane w celu zdalnego świadczenia Usługi. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialności za usterki sprzętu lub oprogramowania, które mogą wystąpić podczas świadczenia Zdalnych usług doradztwa. Klient jest odpowiedzialny za utrzymanie odpowiedniej umowy pomocy technicznej z firmą Dell lub innym dostawcą na wypadek wystąpienia usterki/powstania wymogu naprawy. UWAGA: jeżeli Klient nie zastosuje się do obowiązków i postanowień wymienionych w niniejszej umowie Opis usługi, firma Dell nie jest zobligowana do świadczenia Usługi. Zakres usług

6 Przechowywanie danych. Pomoc dla Klienta jest udzielana w odniesieniu do jednego z poniższych procesów. W ramach Usługi jest świadczona pomoc dotycząca JEDNEGO z następujących procesów: Uaktualnienie oprogramowania Flare w pojedynczej macierzy Dell EMC serii AX (wymaga oprogramowania Flare R22 lub nowszego). Pomoc zdalna w przypadku aktualizacji oprogramowania Flare w pojedynczej macierzy Dell EMC serii CX lub CX3 Dodanie jednej półki dyskowej DAE Dell EMC do macierzy Dell EMC albo EMC serii CX-3 lub CX- 4 (wymaga oprogramowania Flare R16 lub nowszego). Uaktualnienie oprogramowania firmware na maksymalnie 2 przełącznikach Fibre Channel Dell EMC (wymaga oprogramowania Flare R16 lub nowszego). Dodanie maksymalnie 2 przełączników Fibre Channel Dell EMC do istniejącej sieci Fabric (nie obejmuje uaktualnienia oprogramowania firmware). Uaktualnienie oprogramowania związanego z siecią SAN na maksymalnie 2 hostach z oprogramowaniem VMware ESX albo systemami Microsoft Windows, Red Hat Linux, Novell NetWare lub SUSE. Uaktualnienie oprogramowania związanego z siecią SAN na jednym hoście IBM AIX, HP-UX lub Sun Solaris. Dołączenie hosta do macierzy Dell EMC serii CX3 lub CX-4. Uaktualnienie oprogramowania Navisphere Express do Navisphere w macierzach Dell EMC serii AX. Instalacja klastra serwerów firmy Microsoft na maksymalnie czterech węzłach. Instalacja oprogramowania NQM Dell EMC (wymaga oprogramowania Flare R24 lub nowszego). Implementacja protokołu LDAP Dell EMC (wymaga oprogramowania Flare R24 lub nowszego). Uaktualnienie Dell Equallogic FW. Instalacja Dell Equallogic SAN HQ. Uaktualnienie oprogramowania związanego z SAN na hostach dołączonych do SAN. Konfiguracja replikacji Dell Equallogic (nie uwzględnia tunelu sieciowego dla komunikacji iscsi typu site to site). Konfiguracja Dell Equallogic ASM/SNAP. Uaktualnienie oprogramowania Dell Equallogic Host Integration Tool Kit (HIT Kit) Inne działania wzajemnie uzgodnione przez firmę Dell i Klienta. Zadania RAS związane z sieciami pamięci masowej są dostępne tylko dla obsługiwanych rozwiązań Dell EMC SAN: CX-3 i CX-4. Inne informacje dodatkowe Konsultacje godzinowe. Firma Dell postara się możliwie najlepiej odpowiedzieć na pytania związane z określoną dziedziną specjalizacji w odpowiednim czasie i zgodnie ze swoimi kompetencjami. Jeśli odpowiedź na pytanie nie zostanie udzielona lub jeśli problem wykracza poza zakres wiedzy przydzielonego konsultanta, firma Dell może wyznaczyć innego konsultanta, który będzie mógł udzielić dalszej pomocy. W takim wypadku należy wziąć pod uwagę, że czas przeznaczony na udzielenie odpowiedzi na pytanie należy odpowiednio skorygować, tak aby Klient uzyskał pomoc we właściwym zakresie. Ograniczenia dot. pomocy technicznej. Firma Dell nie odpowiada za brak realizacji Usług i opóźnienia w ich realizacji powstałe z przyczyn od niej niezależnych. Usługa jest świadczona wyłącznie dla użytkowników, dla których opracowano produkty pomocy technicznej. Usuwanie wirusów/oprogramowania spyware. Klient potwierdza, że instalacja, zmiana lub usunięcie niektórych programów antywirusowych i antyspyware może niekorzystnie wpływać na działanie niektórych programów. Ponadto instalacja, modyfikacja lub usunięcie takich programów może być ograniczona przez pewne licencje oprogramowania. Na Kliencie spoczywa obowiązek sprawdzenia takich licencji oraz skonsultowania faktu, że wpływ na takie licencje lub wydajność systemu są akceptowalne dla Klienta. Firma Dell dostarcza wszelkich starań w odniesieniu do usuwania wirusów/programów spyware, ale nie gwarantuje pełnego powodzenia we wszystkich

7 sytuacjach. Klient potwierdza również, że niniejsze Usługi nie gwarantują, że dodatkowe oprogramowanie spyware ani wirusy ponownie nie znajdą się na systemie Klienta po zastosowaniu Usług. Okres ważności. Usługi są świadczone na rzecz Klienta w okresie podanym na fakturze lub w okresie ważności odpowiednich zgłoszeń serwisowych w zależności od tego, który termin upłynie pierwszy. Anulowanie. Firma Dell może wypowiedzieć umowę na świadczenie niniejszej Usługi w dowolnym momencie jej obowiązywania z dowolnego poniższego powodu: klient nie zapłacił łącznej ceny za niniejszą Usługę na warunkach podanych na fakturze; Klient błędnie przedstawił fakty firmie Dell lub pośrednikom działającym w jej imieniu; Klient odmówił współpracy z technikiem serwisowym albo formułował pod jego adresem groźby; Klient wielokrotnie wykorzystał Usługę w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem; Klient złamał postanowienia określone w niniejszych warunkach świadczenia usług lub w inny sposób nie przestrzegał ich. W przypadku odstąpienia od umowy na świadczenie niniejszej Usługi przez firmę Dell klientowi zostanie przesłane pisemne zawiadomienie o odstąpieniu od świadczenia usług na adres wpisany w naszym systemie. Zawiadomienie będzie zawierało informację o przyczynie wypowiedzenia oraz dacie jego wejścia w życie, która nie może przypadać wcześniej niż trzydzieści (30) dni po wysłaniu zawiadomienia przez firmę Dell, chyba że lokalne ustawodawstwo wprowadza inne postanowienia dotyczące zawiadomień obowiązujących dla wszystkich umów. Klientowi przysługuje zwrot wszelkich zapłaconych kwot z tytułu świadczenia Usługi w wysokości proporcjonalnej do pozostałego okresu świadczenia. Wysokość zwrotu jest ustalana przez firmę Dell na podstawie ilości pozostałego czasu i/lub liczby zgłoszeń serwisowych. Klient nie może zrezygnować z Usługi z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez stosowane prawo stanowe/krajowe/prawo prowincji, które nie mogą zostać zmienione w drodze porozumienia. Tylko dla Klientów brazylijskich: jeżeli Klient anuluje świadczenie niniejszej Usługi przed jej zakończeniem bez podania żadnej przyczyny, jest zobligowany do zapłacenia firmie Dell 50% wartości, która byłaby wymagana przez firmę Dell na koniec zakontraktowanych usług jako kary, oprócz kwoty już należnej. Niezbywalność. Usługi są niezbywalne. Klient nie może korzystać z Usług w powiązaniu z biurami usługowymi lub innymi umowami dystrybucji lub współużytkowania, w imieniu jakichkolwiek innych firm lub w odniesieniu do jakiegokolwiek oprogramowania lub sprzętu, którego nie jest bezpośrednim właścicielem. Autoryzacja/rezerwacja dostępu zdalnego. Przez zakup i akceptację Usług Klient udziela firmie Dell i/lub jej wyznaczonym przedstawicielom zezwolenia na zdalny dostęp do odpowiednich systemów. Firma Dell zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania usługi, jeśli uzna, że zadanie nie może zostać wykonane zdalnie. Odpowiedzialność stron ŻADNA ZE STRON NIE ODPOWIADA ZA SZKODY PRZYPADKOWE, POŚREDNIE, KARNE, SZCZEGÓLNE LUB WTÓRNE, WYNIKAJĄCE Z LUB W ZWIĄZKU Z NINIEJSZĄ UMOWĄ LUB USŁUGAMI, PRODUKTAMI LUB OPROGRAMOWANIEM DOSTARCZANYMI PRZEZ FIRMĘ DELL. ŻADNA ZE STRON NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NASTĘPUJĄCE BEZPOŚREDNIE LUB POŚREDNIE: (A) UTRATY DOCHODÓW, PRZYCHODÓW, ZYSKÓW LUB OSZCZĘDNOŚCI, (B) UTRATY LUB USZKODZENIA DANYCH LUB OPROGRAMOWANIA, UTRATY MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA SYSTEMÓW LUB SIECI BĄDŹ ODZYSKANIA TYCHŻE, (C) UTRATY SZANS BIZNESOWYCH, (D) PRZERWANIA DZIAŁALNOŚCI LUB PRZESTOJE, (E) UTRATY RENOMY LUB REPUTACJI, LUB (F) BRAKI DOSTĘPNOŚCI USŁUG, PRODUKTÓW LUB OPROGRAMOWANIA BĄDŹ NIEMOŻNOŚCI STOSOWANIA ZASTĘPCZYCH USŁUG, PRODUKTÓW LUB OPROGRAMOWANIA. a) Całkowita odpowiedzialność firmy Dell za wszelkie roszczenia wynikające z lub w związku z niniejszymi Usługami (dot. również dostarczonego oprogramowania) w dowolnym roku obowiązywania umowy nie może przekroczyć łącznej kwoty wypłaconej przez Klienta w trakcie ubiegłego roku obowiązywania umowy Opis usługi. b) Powyższe ograniczenia, wyłączenia i zastrzeżenia mają zastosowanie, niezależnie od tego czy roszczenie o takie odszkodowanie jest oparte na umowie, gwarancji, ścisłej odpowiedzialności, zaniedbaniu, czynie niedozwolonym lub w inny sposób w odniesieniu do dowolnego roszczenia. Jeśli obowiązujące prawo zabrania stosowania jakiegokolwiek ograniczenia przedstawionego w niniejszym dokumencie, strony uzgadniają, że takie ograniczenie zostanie automatycznie zmodyfikowane, ale tylko w takim zakresie, aby zezwolić na ograniczenie w możliwie najszerszym zakresie w ramach tego prawa. Strony postanawiają, że ograniczenia odpowiedzialności przewidziane w niniejszym dokumencie obejmują uzgodniony przydział ryzyka stanowiący w części wynagrodzenie za sprzedaż produktów, oprogramowania i usług Dell Klientowi; takie ograniczenia mają zastosowanie bez względu na jakiekolwiek istotne wady związane z ograniczoną formą kompensaty, nawet jeżeli strona została powiadomiona o możliwości takich zobowiązań. Dodatkowe warunki. Każde zdarzenie RAS podlega odpowiedniej umowie Opis usługi, a tym samym podlega ograniczeniom (określonym w odpowiednich sekcjach każdej umowy Opis usługi: Przegląd usług, Usługa nie

8 obejmuje i Obowiązki Klienta ) oraz przeglądowi czynności (określonych w sekcji Najważniejsze etapy usługi dostępnej w każdej umowie Opis usługi) i innym warunkom określonym w każdej umowie Opis usługi. PowerEdge, PowerVault, PowerConnect, OptiPlex, Precision, Latitude, stanowią znaki towarowe Dell, Inc. Cisco Catalyst i Cisco Nexus stanowią zarejestrowane znaki towarowe Cisco Systems, Inc. Brocade stanowi zarejestrowany znak handlowy Brocade Communication Systems, Inc. Juniper stanowi zarejestrowany znak handlowy Juniper Networks, Inc. Aruba stanowi zarejestrowany znak handlowy Aruba Networks, Inc. VMware stanowi zarejestrowany znak handlowy VMware, Inc. Microsoft stanowi zarejestrowany znak handlowy Microsoft Corporation. Red Hat stanowi zarejestrowany znak handlowy Red Hat, Inc. Linux stanowi zarejestrowany znak handlowy Linus Torvalds. Novell, NetWare i SUSE stanowią zarejestrowane znaki handlowe Novell, Inc. IBM i AIX stanowią zarejestrowane znaki handlowe International Business Machines Corporation. Sun i Solaris stanowią znaki handlowe lub zarejestrowane znaki handlowe Sun Microsystems, Inc. Backup Exec i Norton AntiVirus stanowią znaki handlowe Symantec Corporation. CommVault Galaxy stanowi znak handlowy CommVault Systems, Inc. EMC, CLARiiON i Navisphere stanowią zarejestrowane znaki handlowy EMC, Corp.

Warunki świadczenia usługi

Warunki świadczenia usługi Warunki świadczenia usługi Usługa zdalnego doradztwa Wprowadzenie do umowy dotyczącej świadczenia usług Usługi zdalnego doradztwa ( RCS ) umożliwiają udzielenie zdalnej pomocy przy wykonaniu określonych

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług Usługi RAS (Remote Advisory Service)

Warunki świadczenia usług Usługi RAS (Remote Advisory Service) Omówienie usług Dell ma przyjemność poinformować o wprowadzeniu usług RAS (Remote Advisory Services, RAS) ( Usługa lub Usługi ) w zakresie zgodnym z treścią niniejszego dokumentu ( Warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług Usługa Proactive Maintenance

Warunki świadczenia usług Usługa Proactive Maintenance Omówienie usługi Dell ma przyjemność poinformować o wprowadzeniu usługi Proactive Maintenance ( Usługa ) w zakresie zgodnym z treścią niniejszego dokumentu ( Warunki świadczenia usług ). umożliwia klientom

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług Aktywna obsługa serwisowa

Warunki świadczenia usług Aktywna obsługa serwisowa Omówienie usługi Niniejsza umowa ( Umowa lub Warunki świadczenia usług ) została zawarta między klientem ( Klient ) i jednostką organizacyjną firmy Dell wskazaną na fakturze wystawionej Klientowi ( firma

Bardziej szczegółowo

Usługi doradcze IT firmy Dell IT Opis usług

Usługi doradcze IT firmy Dell IT Opis usług firmy Dell IT Opis usług 1. WPROWADZENIE DO UMOWY DOTYCZĄCEJ ŚWIADCZENIA USŁUG : jest to zestaw usług mających na celu skrócenie przestojów i zapewnienie pomocy w zakresie optymalizacji środowiska IT poprzez

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usługi Usługa On-site Diagnosis

Warunki świadczenia usługi Usługa On-site Diagnosis Omówienie usługi Dell z przyjemnością przedstawia usługę On-site Diagnosis (zwaną dalej Usługą ) zgodną z niniejszym dokumentem (zwanym dalej Warunkami świadczenia usługi ). Wprowadza ona opcjonalne czynności

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług Usługa wymiany baterii zamkniętych

Warunki świadczenia usług Usługa wymiany baterii zamkniętych Warunki świadczenia usług Usługa wymiany baterii zamkniętych Omówienie usługi Usługa wymiany baterii zamkniętych ( Usługa ) umożliwia wymianę baterii ze względu na pewne problemy z wydajnością, jeśli gwarancja

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług

Warunki świadczenia usług Warunki świadczenia usług Zdalne wdrażanie uproszczonego rozwiązania firmy Dell w zakresie wirtualizacji komputerów Wprowadzenie Firma Dell z przyjemnością oferuje Zdalne wdrażanie uproszczonego rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Opis usługi Usługi Dell System Track

Opis usługi Usługi Dell System Track Omówienie warunków i postanowień Opis usługi Usługi Dell System Track Niniejsza umowa ( Umowa lub Opis usługi ) została zawarta między klientem ( Klient lub Użytkownik ) i jednostką organizacyjną firmy

Bardziej szczegółowo

PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ.

PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ. NetIQ Sentinel TM Log Manager 1.2 Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ. INSTALUJĄC OPROGRAMOWANIE, POBIERAJĄC JE LUB UŻYWAJĄC GO W INNY SPOSÓB, UŻYTKOWNIK

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Umowa Passport Advantage

Międzynarodowa Umowa Passport Advantage Międzynarodowa Umowa Passport Advantage Niniejsza Międzynarodowa Umowa IBM Passport Advantage (zwana dalej Umową ) określa zasady zawierania transakcji, w ramach których Klient nabywa Produkty Objęte Umową.

Bardziej szczegółowo

Usługi logistyczne firmy Dell są oferowane przez firmę Dell dla Obsługiwanych produktów i obejmują, między innymi:

Usługi logistyczne firmy Dell są oferowane przez firmę Dell dla Obsługiwanych produktów i obejmują, między innymi: Opis usługi Usługi logistyczne firmy Dell Wprowadzenie Usługi logistyczne firmy Dell (zwane pojedynczo Usługą lub Usługą logistyczną oraz łącznie Usługami lub Usługami logistycznymi ) to szeroka oferta

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ nr PP/2013/DT/43 UMOWA NR

Załącznik nr 1 do SIWZ nr PP/2013/DT/43 UMOWA NR Wzór Umowy - PROJEKT Umowa licencyjna oraz serwisowa na usługi SAP Enterprise Support Załącznik nr 1 do SIWZ nr PP/2013/DT/43 UMOWA NR Świadczenie usług serwisowych SAP Enterprise Support (ES) dla systemów

Bardziej szczegółowo

Warunki Ogólne Teleroute. wersja 1.0 - styczeń 2009

Warunki Ogólne Teleroute. wersja 1.0 - styczeń 2009 Warunki Ogólne Teleroute 1 wersja 1.0 - styczeń 2009 Warunki Teleroute 2 Dziękujemy, że podjęliście Państwo decyzję o dołączeniu do grona klientów Teleroute. Teleroute oferuje różnorodne produkty i usługi

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 Niniejsze postanowienia licencyjne ( umowa ) stanowią umowę między spółką Microsoft Corporation

Bardziej szczegółowo

Usługa instalacji i uruchamiania oprogramowania HP 3PAR 7000

Usługa instalacji i uruchamiania oprogramowania HP 3PAR 7000 Dane techniczne Usługa instalacji i uruchamiania Usługi HP Care Pack Zalety usługi Możliwość skoncentrowania się zespołu IT na jego głównych zadaniach i priorytetach Skrócenie czasu wdrażania oraz zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

Procedura odbioru i sprawdzenia technicznego składników majątku PSE S.A. UMOWA nr NA WYKONANIE ZADANIA: ROZBUDOWA SKONSOLIDOWANEGO SYSTEMU BACKUPU

Procedura odbioru i sprawdzenia technicznego składników majątku PSE S.A. UMOWA nr NA WYKONANIE ZADANIA: ROZBUDOWA SKONSOLIDOWANEGO SYSTEMU BACKUPU Załącznik nr 3 - WZÓR - UMOWA nr NA WYKONANIE ZADANIA: ROZBUDOWA SKONSOLIDOWANEGO SYSTEMU BACKUPU Dnia... roku w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: spółką Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółką Akcyjną

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO DOTYCZĄCA PRODUKTÓW FIRMY STORAGECRAFT

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO DOTYCZĄCA PRODUKTÓW FIRMY STORAGECRAFT UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO DOTYCZĄCA PRODUKTÓW FIRMY STORAGECRAFT Niniejsza umowa licencyjna (zwana dalej Umową ) stanowi prawną i egzekwowalną umowę pomiędzy Użytkownikiem i firmą StorageCraft

Bardziej szczegółowo

Warunki i postanowienia dotyczące gwarancji ochrony antywirusowej firmy Norton

Warunki i postanowienia dotyczące gwarancji ochrony antywirusowej firmy Norton Warunki i postanowienia dotyczące gwarancji ochrony antywirusowej firmy Norton PONIŻSZE WARUNKI I POSTANOWIENIA ( WARUNKI ) STANOWIĄ WIĄŻĄCĄ UMOWĘ PRAWNĄ POMIĘDZY FIRMĄ SYMANTEC CORPORATION I/LUB JEJ SPÓŁKAMI

Bardziej szczegółowo

Globalna ograniczona gwarancja i wsparcie techniczne HP

Globalna ograniczona gwarancja i wsparcie techniczne HP Globalna ograniczona gwarancja i wsparcie techniczne HP Ograniczona gwarancja na sprz t HP Okres ograniczonej gwarancji Okres ograniczonej gwarancji dla tego produktu firmy HP jest wymieniony na etykiecie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG W CHMURZE ORACLE

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG W CHMURZE ORACLE UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG W CHMURZE ORACLE Niniejsza Umowa o Świadczenie Usług w Chmurze Oracle (zwana dalej Umową ) zawarta zostaje pomiędzy Oracle Polska Sp. z o.o. ( Oracle ) i osobą fizyczną lub prawną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... (Wzór) na dostawę nowoczesnej infrastruktury serwerowej i oprogramowania zawarta w dniu.w Warszawie

UMOWA NR... (Wzór) na dostawę nowoczesnej infrastruktury serwerowej i oprogramowania zawarta w dniu.w Warszawie Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR... (Wzór) na dostawę nowoczesnej infrastruktury serwerowej i oprogramowania zawarta w dniu.w Warszawie pomiędzy: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

SUSE Linux Enterprise Software Development Kit 11 SP3 Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy SUSE

SUSE Linux Enterprise Software Development Kit 11 SP3 Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy SUSE SUSE Linux Enterprise Software Development Kit 11 SP3 Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy SUSE PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ. ZAKUP, INSTALACJA I/LUB UŻYCIE NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU USŁUG INŻYNIERYJNYCH ABB OWZ ABB/ USŁUGI INŻYNIERYJNE (STANDARD 2015-1)

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU USŁUG INŻYNIERYJNYCH ABB OWZ ABB/ USŁUGI INŻYNIERYJNE (STANDARD 2015-1) OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU USŁUG INŻYNIERYJNYCH ABB OWZ ABB/ USŁUGI INŻYNIERYJNE (STANDARD 2015-1) SPIS TREŚCI 1. DEFINICJE I INTERPRETACJA 2. ZASTOSOWANIE WARUNKÓW 3. OBOWIĄZKI PODWYKONAWCY 4. BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG

WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG Spot Capital Markets Limited Niniejsza umowa z Klientem wraz z wszelkimi załącznikami i dokumentami towarzyszącymi oraz ewentualnymi zmianami w przyszłości (zwana dalej Umową

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Instytutu Pamięci Narodowej KŚZpNP Oddział w Poznaniu. Poznań, kwiecień 2015 r.

Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Instytutu Pamięci Narodowej KŚZpNP Oddział w Poznaniu. Poznań, kwiecień 2015 r. NR SPRAWY: OIPo - 2800-2(1)/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości zamówienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE 1. Pojęcia niezdefiniowane w 1, a zdefiniowane w Ustawie, użyte zostały w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku. pomiędzy

Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku. pomiędzy Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim z siedzibą: 80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1 A reprezentowanym przez Rektora UG prof. dr hab. Bernarda Lammka

Bardziej szczegółowo

WERSJA DLA REGIONU EUROPY, BLISKIEGO WSCHODU I AFRYKI (EMEA) Opis usługi: Dell Backup and Recovery Cloud Storage

WERSJA DLA REGIONU EUROPY, BLISKIEGO WSCHODU I AFRYKI (EMEA) Opis usługi: Dell Backup and Recovery Cloud Storage WERSJA DLA REGIONU EUROPY, BLISKIEGO WSCHODU I AFRYKI (EMEA) Opis usługi: Dell Backup and Recovery Cloud Storage Regulamin usługi. Firma Dell ma przyjemność świadczyć Usługę Dell Backup and Recovery Cloud

Bardziej szczegółowo