Puls parkietu - rynek akcji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Puls parkietu - rynek akcji 2012-04-16"

Transkrypt

1 Indeksy WIG WIG20 mwig40 swig80 Obrót (mpln) Wybrane dane zamknięcia Wolumen Otwarte pozycje BSE 30 (INDIE) Zamknięcie [pkt.] dzienna tyg. [t/t] ,7-0,94% - 1,12% 2 249,9-1,26% -0,32% -0,59% 2 472,8-0,07% 0,88% -0,16% ,5-0,46% 0,48% 0,19% Zamknięcie KOSPI 100 (KOREA Płd.) ROPA (USD za baryłkę) EUR CHF USD EUR/USD DAX (NIEMCY) DIJA (USA) EUROSTOXX 50 (EU) ISE 100 (TURCJA) MERVAL (ARGENTYNA) SHANGHAI A-SHARE (CHINY) SHANGHAI B-SHARE (CHINY) Waluta Indeks BOVESPA (BRAZYLIA) BUX (WĘGRY) CAC 40 (FRANCJA) FTSE 100 (GB) MSCI EM NASDAQ COMPOSITE (USA) PX (CZECHY) RTS (ROSJA) S&P 500 (USA) Indeks NIKKEI225 (JAPONIA) HANG SENG (HONG KONG) Surowiec Źródło: Bloomberg 541,7-20,16% - 12,47% tyg ,27% -0,44% ,09% 7,41% ,18% -1,87% [pkt.] ,6-1,51% -0,58% ,4-2,75% -1,83% 3 189,1-2,47% -1,54% 6 583,9-2,36% -1,43% ,6-1,05% -0,11% 2 291,5-2,58% -1,66% 5 651,8-1,03% -0,09% ,6-0,50% 0,44% 2 502,1-2,36% -1,43% 1 026,5 0,16% 1,11% 3 011,3-1,45% -0,51% 930,7-0,99% -0,05% 1 603,2-0,59% 0,35% 1 370,3-1,25% -0,31% [pkt.] 8: ,6-1,74% -0,80% ,0-0,58% 0,36% ,0 0,03% 0,98% Surowce - kursy zamknięcia Waluty - kurs na godzinę [PLN] GPW - Indeksy GPW - FW20 dzienna Indeksy zagraniczne - kursy zamknięcia Indeksy zagraniczne - kurs na godzinę: MIEDŹ (USD za tonę) ZŁOTO (USD za uncję) 2 001,0-0,88% 0,06% 2 469,7-0,05% 0,90% 240,9-0,35% 0,59% [%] 102,2-0,62% 0,32% 8125,0-0,18% 0,77% 1666,5-0,12% 0,83% 08:22 [PLN] [%] 4,1988-0,0005 0,31% 1,26% 3,4931-0,0007 0,36% 1,31% 3,2243-0,0005 0,74% 1,70% 1,3022 0,0000-0,43% 0,52% SK-200 WIG SK-45 SK-15 February March April SK-15 SP500 SK-45 SK-200 February March April Futures EuroStoxx50 Futures CAC40 Futures DAX Futures S&P500 Futures DJIA Futures NASDAQ Futures Źródło: Bloomberg Kontrakty terminowe - kurs na godzinę: [pkt.] 2 222,0-0,13% 3 186,0-0,14% 6 570,0-0,12% 1 363,3-0,07% ,0-0,05% 2 688,3-0,07% x100 8: relatywna do fwig20 1,14% 1,14% 1,16% 1,21% 1,23% 1,21%

2 INFORMACJA DNIA USA INFORMACJA DNIA USA BANKI GPW (GPW) PZU (PZU) KRUK (KRU) PELION (PEL) Minister finansów USA Timothy Geithner powiedział, że wysoki deficyt i dług publiczny nie grożą USA takim kryzysem jak w Grecji i zaapelował do Kongresu o mniej konfrontacyjną postawę w debacie na temat ewentualnego kolejnego podwyższenia limitu zadłużenia. W poniedziałek, 16 kwietnia, przed rozpoczęciem sesji na amerykaoskiej giełdzie,wynik finansowy za 1Q 12 opublikuje Citigroup i Mattel. - Rynek szacuje, że spółka Citigroup mogła w raportowanym kwartale zarobid 1 USD na akcję (EPS) tj. dokładnie tyle samo co w analogicznym kwartale roku ubiegłego. Przychody wyniosły wg prognoz 19,81 mld USD czyli niewiele więcej niż przed rokiem, kiedy wynosiły 19,73 mld USD. - Spółka Mattel mogła zarobid 0,07 USD na akcję (EPS), więcej niż osiągnięte w 1Q 11 roku 0,05 USD zysku na akcję. Szacowane przychody spółki wzrosły w 1Q 12 o 3,9% do 988,62 mln USD w stosunku poziomu z 1Q 11, kiedy wynosiły 951,9 mln USD. Andrzej Jakubiak, przewodniczący KNF: Jeśli chodzi o rozwój rynku kapitałowego, chcemy wykorzystad efekty synergii, wynikające z zakresu kompetencji KNF. Nie ukrywamy, że z naszego punktu widzenia jest istotne - jeżeli chodzi o banki, które są już dzisiaj na giełdzie - aby utrzymany został free float na poziomie do 25 proc. Nasza idea jest taka, żeby częścią strategicznego myślenia inwestorów o Polsce było to, aby międzynarodowe grupy wprowadzały swoje podmioty zależne na warszawską giełdę. Tego oczekujemy od wszystkich równo. W tym tygodniu rozmawialiśmy z Rabobankiem - powiedzieliśmy, że oczekujemy tego, aby utrzymano free float na poziomie 25 proc. Pytaliśmy się Talanxa i odpowiedziano, że są gotowi rozważyd dual-listing. Mam nadzieję, że jeżeli powiedzie się oferta we Frankfurcie, to będzie on notowany także w Warszawie. Jeśli chodzi o Raiffeisen Bank - sprawa jest o wiele bardziej posunięta. Decyzja w sprawie przejęcia Polbanku zostanie wydana w najbliższym czasie. Jeżeli jest możliwośd równoległego notowania akcji Santandera np. w Meksyku, Buenos Aires, w Londynie, to skoro Santander chce mied trzeci bank co do wielkości w Polsce i deklaruje, że traktuje rynek polski jako strategiczny, to nic nie stoi na przeszkodzie, by zadebiutował również na GPW. Komentarz DM Banku BPS Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji nowych, dużych spółek zwiększa bazę do intensyfikacji obrotów na GPW. Notowania spółek matek, tak jak np. UniCredit, jak do tej pory nie wzbudziło zainteresowania inwestorów, chod nie przesądza to o braku zainteresowania akcjami np. Santander-a (większościowego akcjonariusza BZ WBK). Z punktu widzenia inwestorów globalnych w przypadku spółek notowanych na więcej niż jednej giełdzie istotnymi aspektami dot. wyboru miejsca transakcji są zapewne niezawodnośd i wydajnośd systemu transakcyjnego, koszty transakcji oraz kwestie prawno-podatkowe. W przypadku spółek córek np. Raiffeisen Bank Polska (będącego w trakcie przejęcia Polbanku) upublicznienie akcji spółki byłoby wsparciem dla obrotów na GPW oraz zwiększałoby znaczenie GPW w regionie jako centrum finansowego. Informacja krótkim okresie neutralna, jednakże w średnim i dłuższym terminie powinna wspierad wyniki GPW oraz wpływad na wiarygodnośd branży finansowo-ubezpieczeniowej. (S. Kozłowski). Minister Skarbu, Mikołaj Budzanowski w kwestii propozycji 20,30 PLN dywidendy: propozycja zarządu PZU jest zbliżona do naszych oczekiwao. Komentarz DM Banku BPS Jak pisaliśmy w piątkowym komentarzu proponowana przez zarząd ubezpieczyciela dywidenda może zostad zwiększona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, czyli głównie głosami MSP. Ponadto 20,30 PLN dywidendy na akcję to blisko 75% zysku netto za 2011 r. i jest propozycją zgodną z zaleceniami KNF, tj. propozycja zarządu jest bliska maksymalnemu zalecanemu przez nadzór poziomowi. (S. Kozłowski). Spółka pozyskała poprzez emisję obligacji serii N1 kwotę 50,0 mln PLN. Komentarz DM Banku BPS Informacja neutralna. (S. Kozłowski) W projektach uchwał na WZ Pelionu, zwołane na 9 maja, znalazł się zapis o decyzji w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za 2011 r. w wysokości 1,50 PLN na akcję. Zgodnie z projektami uchwał proponowanym dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 24 maja, zaś dniem wypłaty dywidendy 5 czerwca. Komentarz DM Banku BPS W 2011 roku Pelion wypracował 99,26 mln PLN zysku netto, co oznacz, iż na dywidendę przeznaczonych zostanie 18,5% zysku za 2011 rok, a stopa dywidendy względem piątkowego kursu wyniesie 4,4%. Z zysku za 2010 r. Pelion wypłacił 1,23 PLN na akcję. (M. Stebakow)

3 mln PLN Puls parkietu - rynek akcji ORBIS (ORB) GINO ROSSI (GRI) NFI EMF (EMF) W 2011 roku grupa Wojas miała 145,2 mln PLN przychodów (+12,5% r/r). Średnia skonsolidowana marża brutto w 2011 r. wyniosła 43,4% w stosunku do 40,2% w 2010 r. EBIT wzrósł do 10 mln PLN (+ 65,2% r/r), a zysk netto wyniósł 4,65 mln PLN i był zbliżony do wyniku netto rok wcześniej Zm. % Przychody ze sprzedaży 145,2 129,1 12,5 Zysk brutto ze sprzedaży 63,0 51,8 21,6 Zysk netto ze sprzedaży 9,8 5,7 70,6 EBIT 10,0 6,1 65,2 EBITDA 15,6 10,0 56,2 Zysk netto 4,7 4,6 0,1 Marża ZBzS 43,4% 40,2% 8,1 Marża ZNzS 6,7% 4,4% 51,7 Marża EBIT 6,9% 4,7% 46,8 % Marża EBITDA 10,7% 7,7% 38,8 Marża netto 3,2% 3,6% -11,0 PLN EPS 0,37 0,37 0,1 Komentarz DM Banku BPS W wynikach na uwagę zasługuje wzrost przychodów, przy jednoczesnym wzroście marży brutto oraz EBIT. Na wzrost skonsolidowanej marży brutto wpływ miał większy udział sprzedaży detalicznej w stosunku do całej sprzedaży. Wzrost wyniku na działalności operacyjnej wynika głównie z uzyskiwanej lepszej efektywności na podstawowym poziomie (wzrost marży brutto o 21,6%) przy mniejszym wzroście kosztów sprzedaży tj. 18,9% r/r, spadku kosztów ogólnego zarządu o 3,4% r/r oraz utrzymania się podobnego co w zeszłym roku per salda na pozostałej działalności operacyjnej. W komentarzu do sprawozdania rocznego spółka podała, że w tym roku zakłada kontynuację pozytywnych tendencji na podstawowej działalności operacyjnej. "Zakłada się kilkunastoprocentowy wzrost przychodów ze sprzedaży przy nieznacznym wzroście skonsolidowanej marży brutto. Pozytywne efekty powinna przynosid dalsza rozbudowa detalicznej sieci sprzedaży, wprowadzenia ujednoliconego wystroju, ekspozycji oraz standardów obsługi klienta w sklepach czy też aktywnych działao na rzecz promocji marki Wojas. W zakresie produkcji obuwia oczekuje się poprawy efektywności w wyniku zakooczenia rozbudowy zakładu produkcyjnego i wymiany części parku maszynowego na bardziej nowoczesny (maszyny szwalnicze, wtryskarka, plotery)". Wojas podał, że zamierza otworzyd w tym roku 7-10 sklepów własnych, a tegoroczne nakłady inwestycyjne nie przekroczą 3,5 mln PLN, z czego nowe otwarcia pochłoną niecałe 3 mln PLN. W 2011 roku otwarto 18 salonów, likwidując 2. Na koniec 2011 roku Wojas posiadał 130 sklepów, z czego 121 w kraju, a 9 na Słowacji. 129 punktów to sklepy własne, jeden sklep funkcjonuje w oparciu o umowę franczyzową."wraz z rozwojem sieci handlowej emitent planuje również stopniowe wygaszanie współpracy z innymi dystrybutorami obuwia na terenie całego kraju. Docelowo cała krajowa sprzedaż obuwia marki Wojas będzie prowadzona wyłącznie w sklepach firmowych. Poza tym emitent zamierza brad udział w przetargach na dostawy obuwia specjalnego dla wojska oraz innych odbiorców (segment przetargi krajowe)". Spółka podała, że będzie rozwijad sprzedaż do odbiorców hurtowych zagranicznych, głównie na rynki wschodniej Europy. Rozważa dynamiczniejsze wejście na rynki wschodnie poprzez budowę sieci franczyzowej, jak również nie wyklucza przejęd sprzedawców i producentów obuwia, działających w innym segmencie rynkowym. (M. Stebakow) Spółka Gino Rossi informuje, iż złożyła do KNF wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego, przygotowanego w związku z emisją z prawem poboru akcji serii H. W styczniu NWZ Gino Rossi upoważniło zarząd do podwyższenia kapitału w drodze emisji do 15,92 mln akcji serii H z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. (M. Stebakow) Zarząd NFI Empik Media & Fashion informuje, że zmianie uległ termin publikacji rozszerzonego raportu rocznego jednostkowego i skonsolidowanego za 2011 rok, który zostanie przekazany do wiadomości publicznej w dniu 27 kwietnia 2012 roku (tj. piątek).

4 NEW WORLD RESOURCES (NWR) PATENTUS (PAT) Spółka podała szacunkowe dane dotyczące wolumenu wydobycia, sprzedaży oraz cen zbytu. Produkcja węgla energetycznego oraz koksującego w 1Q 12 wyniosła 2.389kt, natomiast sprzedaż wyniosła odpowiednio 1.290kt oraz 999kt. Zgodnie z poprzednim ogłoszeniem, średnia uzgodniona cena sprzedaży węgla energetycznego na kalendarzowy rok 2012 wynosi 74 euro za tonę, czyli jest o 11% wyższa, niż średnia zrealizowana cena w 2011 r.średnia uzgodniona cena dla węgla koksującego, włączając węgiel koksujący typu PCI, który ma zostad dostarczony w drugim kwartale 2012 r., wynosi 130 euro za tonę i jest o 8% niższa od ceny zrealizowanej w pierwszym kwartale, co jest zgodne z podobnymi zmianami światowych cen węgla koksującego ustalanych na drugi kwartał NWR podtrzymuje swoje cele produkcyjne i sprzedażowe na rok Zgodnie z poprzednim ogłoszeniem, Spółka oczekuje, że wyprodukuje pomiędzy 10,8Mt a 11Mt węgla i 700kt koksu. NWR oczekuje, że zewnętrzna sprzedaż osiągnie pomiędzy 10,25Mt a 10,5Mt węgla, podzielonych w przybliżeniu na 52% węgla energetycznego i 48% węgla koksującego, włączając węgiel koksujący typu PCI. NWR dalej oczekuje sprzedaży koksu w 2012 r. na poziomie ok. 600kt. (Ł. Koped) W okresie od 10 stycznia do 13 kwietnia br. spółka Patentus zawarła z Kompanią Węglową umowy oraz zamówienia na łączną wartośd 11,6 mln PLN netto. Komentarz DM Banku BPS Informacja pozytywna. Można sądzid, że grupa sukcesywnie pozyskuje kontrakty z największym producentem węgla w Polsce. W 2011 roku grupie udało się wypracowad ok. 97,6 mln PLN przychodów oraz 3,9 mln PLN zysku netto (ROS=4%). Głównymi odbiorcami Patentusa były JSW (41,5 mln PLN) oraz Kompania Węglowa (24,7 mln PLN). Podsumowana wartośd kontraktów z KW od początku roku do połowy kwietnia br. stanowi blisko 47% wielkości zeszłorocznych zamówieo z tym odbiorcą, co może byd w naszej opinii dobrym prognostykiem przyszłych wyników grupy. (P/E= 16,1, P/BV=0,8).(Ł. Koped)

5 KALENDARIUM Dane makro: Konsensus Poprzednio r. 11:00 Strefa Euro - Bilans handlu zagranicznego -7,6 mld EUR! 14:30 USA - Wyniki sprzedaży detalicznej 0,4% m/m 1,1% m/m! 14:30 USA - Indeks NY Empire State 18,2 20,2 15:00 USA - Napływ kapitałów netto do USA 18,8 mld USD 16:00 USA - Indeks rynku nieruchomości - NAHB :00 USA - Zapasy niesprzedanych towarów 0,7% m/m 0,7% m/m Wydarzenia w spółkach: r. GTC - WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011 oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, z zachowaniem prawa poboru. TVN - Dzieo ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję. ANTI - Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok. BARLINEK - Dzieo ustalenia prawa poboru akcji serii M. MCLOGIC - Wypłata dywidendy 2,50 zł na akcję. NEUCA - WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych. NOWAGALA - WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011 oraz wyrażenia zgody na zakup akcji własnych w celu ich umorzenia i przeznaczenia środków na sfinansowanie wykupu akcji własnych. QUERCUS - Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku SEKO - NWZA ws. powołania członka RN. NYSE: Citigroup C.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku. Mattel MAT.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.

6 Banki na GPW BGŻ 71, ,1 35,0 17,2 4,7 4,3 6,2 1,2 1,1 1,1 0,0 0,0 0,0 BZ WBK 231, ,0 13,3 11,6 17,9 17,0 18,3 2,4 2,1 1,9 3,8 4,0 5,3 BRE BANK 285, ,2 11,9 11,0 14,5 11,8 12,0 1,5 1,3 1,2 2,1 2,7 3,2 BPH 41, ,2 10,6 4,9 4,5 5,4 0,7 0,7 0, GETIN HOLDING 2, ,4 2,7 3,0 21,4 8,2 12,2 0,3 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 HANDLOWY 78, ,5 13,7 12,7 10,9 11,4 11,5 1,6 1,5 1,5 5,4 5,9 7,2 ING BSK 82, ,1 12,0 10,7 14,9 13,3 13,4 1,7 1,5 1,4 1,9 2,6 3,5 KREDYT BANK 14, ,7 16,2 14,1 11,0 8,3 9,0 1,2 1,2 1,1 1,8 0,0 1,4 MILLENNIUM 4, ,1 11,7 10,6 10,8 9,3 10,2 1,2 1,1 1,0 1,0 1,9 3,8 PEKAO 145, ,3 12,9 11,9 13,9 13,4 14,0 1,8 1,7 1,6 4,2 5,4 6,2 PKO BP 33, ,1 10,7 9,8 17,2 16,4 16,3 1,8 1,7 1,5 4,1 4,3 4,9 Mediana ,89 12,90 10,96 13,94 11,39 11,96 1,50 1,34 1,23 1,97 2,67 3,66 Inwestorzy polskich banków BCP 0, #N/A N/A 8,5 3,7-28,1 1,9 3,8 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 3,6 CITIGROUP 33, ,7 8,3 7,2 6,6 6,6 7,3 0,5 0,5 0,5 0,1 0,5 1,4 COMMERZBANK 1, ,5 6,2 5,0 4,6 6,2 7,2 0,4 0,4 0,4 0,0 0,9 2,7 ING GROEP 5, ,1 4,3 4,0 12,1 10,1 10,0 0,5 0,4 0,4 0,0 2,0 5,6 KBC GROEP 14, ,5 4,2 3,2 6,0 13,8 14,3 0,5 0,5 0,4 1,8 2,0 3,4 UNICREDIT 3, ,5 5,7-5,7 3,8 5,1 0,2 0,3 0,3 0,2 3,7 5,9 SANTANDER 4, ,9 7,0 5,8 9,7 9,2 10,5 0,6 0,6 0,6 11,9 11,3 11,3 Mediana ,88 6,97 4,98 6,03 6,63 7,26 0,46 0,43 0,40 0,09 2,00 3,64 Banki - zagranica DEUTSCHE BANK 33, ,1 6,8 6,0 9,0 8,6 9,2 0,6 0,6 0,5 2,2 2,4 2,9 ERSTE GROUP 15, ,8 7,1 5,3-5,4 7,7 9,4 0,6 0,5 0,5 0,0 2,5 3,9 KOMERCI BANKA 3 595, ,5 10,5 9,8 15,1 16,0 16,3 1,7 1,6 1,5 5,7 6,7 7,2 OTP 3 375, ,5 6,6 5,1 7,4 10,3 11,6 0,7 0,6 0,6 2,7 5,9 9,1 TURKIYE GARANTI 6, ,6 9,3 8,3 17,7 16,4 16,6 1,6 1,4 1,3 2,0 2,0 2,5 TURKIYE HALK 12, ,8 7,3 6,7 25,3 21,8 20,8 1,8 1,5 1,3 2,5 2,6 3,0 Mediana ,0 7,2 6,4 12,0 13,2 13,9 1,1 1,0 0,9 2,4 2,5 3,5 Energetyka na GPW CEZ 775, ,1 9,6 9,5 17,9 18,6 17,3 1,8 1,7 1,6 5,9 6,0 6,0 ENEA 16, ,4 8,9 10,6 7,4 7,3 5,9 0,7 0,7 0,6 2,9 3,3 2,9 PGE 18, ,6 8,2 9,0 13,5 9,9 8,7 0,8 0,8 0,8 5,6 5,9 5,1 TPE 5, ,2 7,7 11,3 8,1 7,0 4,4 0,6 0,5 0,5 0,0 4,2 3,2 Mediana ,00 8,56 10,06 10,82 8,59 7,33 0,76 0,73 0,70 4,26 5,08 4,14 Energetyka - zagranica E.ON 16, ,5 11,8 9,3 6,0 7,1 8,9 0,8 0,8 0,8 6,0 6,6 6,7 EDF 16, ,5 8,0 7,7 10,7 11,5 11,5 0,9 0,9 0,8 7,3 7,5 7,8 EDP 2, ,9 6,9 6,9 13,6 13,1 12,2 1,0 0,9 0,8 9,1 9,3 9,4 ENDESA 13, ,7 6,8 6,6 11,9 11,0 10,5 0,8 0,7 0,7 7,5 6,5 6,7 ENEL 2, ,6 6,6 6,5 10,8 8,9 8,6 0,6 0,6 0,5 10,7 6,5 6,7 GDF 17, ,0 10,9 10,1 6,2 5,6 6,1 0,6 0,6 0,6 8,5 8,5 8,6 IBERDROLA 3, ,7 7,8 7,6 9,2 8,5 8,5 0,7 0,6 0,6 8,7 8,5 8,6 RWE 34, ,0 8,2 8,5 14,5 15,4 14,4 1,1 1,2 1,2 6,0 6,0 6,1 TERNA 2, ,8 13,8 13,3 14,9 14,7 15,1 2,1 2,0 2,0 7,4 6,8 6,8 Mediana ,97 7,99 7,68 10,80 11,02 10,45 0,81 0,85 0,82 7,47 6,81 6,81 Źródło: Bloomberg

7 Dom Maklerski Banku BPS SA ul. Płocka 11 / Warszawa, tel.: , fax.: Biuro Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego: Sobiesław Kozłowski, MPW instytucje finansowe, strategia tel.: (22) Kamil Artyszuk deweloperzy, obligacje tel.: (22) Łukasz Koped przemysł elektromaszynowy, górnictwo tel.: (22) Marcin Stebakow, MPW handel, przemysł spożywczy tel.: (22) Analitycy techniczni: Mariusz Truchan, MPW, Doradca Inwestycyjny tel.: (58) Jacek Borawski Wyjaśnienia dotyczące stosowanej terminologii fachowej i wskaźników: Departament Operacji: Katarzyna Patora-Koped, MPW tel.: (22) Bogdan Dzimira, MPW, Doradca Inwestycyjny Tel.: (22) Grzegorz Kołcz, MPW Tel.: (22) Jan Woźniak, MPW tel.: (22) Artur Kobos, MPW Tel.: (22) Grzegorz Górski, MPW tel.: (22) Bartosz Szaniawski tel.: (22) Bartosz Walczak tel.: (22) Dług netto suma zobowiązao oprocentowanych pomniejszona o środki pieniężne i ich ekwiwalenty EBIT wynik na działalności operacyjnej EBITDA wynik działalności operacyjnej przed potrąceniem salda na działalności finansowej, opodatkowaniem i amortyzacją. EV (wartośd ekonomiczna; EV= MC + dług netto) suma kapitalizacji i długu netto Marża brutto na sprzedaży relacja zysku brutto na sprzedaży do przychodów ze sprzedaży Marża EBIT (EBIT/Przychody ze sprzedaży) relacja zysk z działalności operacyjnej do przychodów ze sprzedaży Marża EBITDA (EBITDA/Przychody ze sprzedaży) relacja EBITDA do przychodów ze sprzedaży ROS (zysk netto/przychody ze sprzedaży) rentownośd sprzedaży ROA (zysk netto/aktywa) rentownośd aktywów ROE (zysk netto/kapitał własny) rentownośd kapitału własnego EBIT/EV iloraz zysku z działalności operacyjnej i wartości ekonomicznej (suma kapitalizacji i długu netto) MC/EBIT iloraz kapitalizacji (iloczyn kursu akcji i liczby akcji) oraz zysku z działalności operacyjnej MC/S iloraz kapitalizacji (liczba wyemitowanych akcji razy kurs akcji) i przychodów ze sprzedaży P/E (Cena/Zysk) relacja kurs akcji do rocznego zysku netto przypadający na akcję P/BV (Cena/Wartośd Księgowa) relacja kursu akcji do wartości księgowej przypadającą na akcję P/CF *Cena/(zysk netto + amortyzacja)+ relacja kursu akcji do sumy przypadającego na akcję zysku netto i amortyzacji Stopa dywidendy (DY) dywidenda na akcję podzielona przez kurs akcji Wskaźnik wypłaty dywidendy (D/E) relacja dywidenda przypadająca na akcję do zysk na akcję Wskaźnik pokrycia dywidendy (E/D) relacja zysku na akcję do dywidendy na akcję Puls parkietu wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów według stanu na dzieo sporządzenia niniejszego opracowania. Materiał został sporządzony z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności i dokładności. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy Placu Powstaoców Warszawy 1. Informacje zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 19 października 2005 r. Nr 206, poz. 1715). DM Banku BPS SA nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz zwartych w nim zaleceo, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowao celem publikacji, bez pisemnej zgody DM Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U nr 24 poz. 83 z późn. zm.). Jest prawdopodobne, iż DM Banku BPS S.A. świadczył, świadczy lub będzie świadczył usługi na rzecz przedsiębiorców i innych podmiotów wymienionych w niniejszym opracowaniu. DM Banku BPS S.A., jego akcjonariusze i pracownicy mogą posiadad długie lub krótkie pozycje w akcjach emitentów lub innych instrumentach finansowych powiązanych z akcjami emitentów wymienionych w opracowaniu.

Puls parkietu - rynek akcji 2011-12-29

Puls parkietu - rynek akcji 2011-12-29 Indeksy WIG WIG20 mwig40 swig80 Obrót (mpln) Wy brane dane zamknięcia Wolumen Otwarte pozy cje S&P 500 (USA) Indeks Zamknięcie [pkt.] NIKKEI225 (JAPONIA) HANG SENG (HONG KONG) BSE 30 (INDIE) KOSPI 100

Bardziej szczegółowo

Puls parkietu - rynek akcji 2010-10-14

Puls parkietu - rynek akcji 2010-10-14 Indeksy 20 m40 s80 Obrót (mpln) Wy brane dane zamknięcia Wolumen Otwarte pozy cje Indeks Zamknięcie [pkt.] BOVESPA (BRAZYLIA) BUX (WĘGRY) CAC 40 (FRANCJA) DAX (NIEMCY) DIJA (USA) EUROSTOXX 50 (EU) FTSE

Bardziej szczegółowo

Puls parkietu - rynek akcji 2010-10-19

Puls parkietu - rynek akcji 2010-10-19 Indeksy 20 m40 s80 Obrót (mpln) Wy brane dane zamknięcia Wolumen Otwarte pozy cje Indeks Zamknięcie [pkt.] BOVESPA (BRAZYLIA) BUX (WĘGRY) CAC 40 (FRANCJA) DAX (NIEMCY) DIJA (USA) EUROSTOXX 50 (EU) FTSE

Bardziej szczegółowo

Puls parkietu - rynek akcji 2011-08-01

Puls parkietu - rynek akcji 2011-08-01 WIG SK-15 50500 50000 49500 49000 48500 SK-45 48000 47500 47000 SK-200 46500 46000 45500 45000 15000 10000 x100 Mar Apr May Jun Jul Aug SP500 1380 1370 SK-15 1360 1350 1340 1330 1320 1310 1300 SK-45 1290

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Orange Polska - ZWZ ws. wypłaty dywidendy. Nadchodzące wydarzenia:

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Orange Polska - ZWZ ws. wypłaty dywidendy. Nadchodzące wydarzenia: Czwartek 09.04.2015 Indeksy GPW WIG otw. 54 557,85 0,1% WIG zam. 54 647,10 0,3% obrót (tys. PLN) 653 726,00 60,1% WIG 20 otw. 2 422,16 0,1% WIG 20 zam. 2 424,82 0,2% FW20 otw. 2 399,00-0,2% FW20 zam. 2

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Nadchodzące wydarzenia: CI Games: prawdopodobny test oporów

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Nadchodzące wydarzenia: CI Games: prawdopodobny test oporów Czwartek 18.09.2014 Indeksy GPW WIG otw. 54 868,80 0,4% WIG zam. 55 153,79 0,9% obrót (tys. PLN) 480 816,00-31,1% WIG 20 otw. 2 509,74 0,5% WIG 20 zam. 2 515,27 0,7% FW20 otw. 2 508,00 0,3% FW20 zam. 2

Bardziej szczegółowo

SEKTOR BANKOWY 04 marca 2015 r.

SEKTOR BANKOWY 04 marca 2015 r. SEKTOR BANKOWY Czekając na 2H 15 PKO BP PKO Cena bieżąca [PLN] 32,2 Wycena końcowa [PLN] 36,7 Potencjał 14,1% Kapitalizacja [mln PLN] 40 250,0 Free float 68,6% Bank Pekao PEO Cena bieżąca [PLN] 184,1 Wycena

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Nadchodzące wydarzenia: USD/PLN: kontynuacja trendu wzrostowego. 11 18 25 1 September. 8 15 22 29 6 October

Najważniejsze informacje: Nadchodzące wydarzenia: USD/PLN: kontynuacja trendu wzrostowego. 11 18 25 1 September. 8 15 22 29 6 October 7 14 21 28 4 August 11 18 25 1 September 8 15 22 29 6 October 13 20 27 3 November Mid-term Oscillator 10 17 24 1 December 8 15 22 29 5 2015 12 19 26 2 February 9 16 23 2 March 9 16 23 30 April 105 100

Bardziej szczegółowo

Tydzień na rynkach. Rynek polski. Rynki zagraniczne. 06 10 grudnia

Tydzień na rynkach. Rynek polski. Rynki zagraniczne. 06 10 grudnia Tydzień na rynkach 06 10 grudnia Rynek polski W czwartek WIG20 wykreślił nowy lokalny szczyt na poziomie 2782 punktów, wybijając się na najwyższy poziom od półtora roku. Zabrakło jednak siły do kontynuacji

Bardziej szczegółowo

Strategia obligacyjna

Strategia obligacyjna Podsumowanie ostatniej strategii W ciągu 24 dni wartość portfela wzrosła o 0,01%. Wsparciem dla wyniku była przede wszystkim wypłata odsetek. Negatywny wpływ wywarła zmiana cen netto. Spadła cena prawie

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny 10 lutego 2010 Rynek akcji Polska Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities Departament Analiz: M. Marczak (22 6974738); M. JeŜewska (22 6974737) K. Kliszcz (22 697 47 06) P. Grzybowski (22 6974717) M.

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN Data sporządzenia: 1 grudnia 2014 Raport analityczny CUBE.ITG S.A. AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN W kontekście obserwowanego w ostatnich tygodniach spadku kursu CUBE.ITG uważamy, iż w chwili obecnej

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY piątek, 21 sierpnia 2015

BIULETYN PORANNY piątek, 21 sierpnia 2015 KONTRAKTY TERMINOWE NA WIG20 Wyniki sesji: czwartek, 20 sierpnia 2015 Wartość zmiana System: Kurs otwarcia 2 181 29 1,35% Aktualna pozycja krótka, sygnał otwarcia długiej - 2203 Kurs zamknięcia 2 197 13

Bardziej szczegółowo

P/OP P/BV MC/S EV/EBITDA

P/OP P/BV MC/S EV/EBITDA poniedziałek, 5 września 2011 Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych Informatyka MACROLOGIC Rekordowa sprzedaż Grupa Macrologic, która w ubiegłym roku negatywnie odczuła skutki przedłużającej się dekoniunktury

Bardziej szczegółowo

UNIWHEELS. czwartek, 16 kwietnia 2015 komentarz specjalny. Przemysł samochodowy, Niemcy. Przewagi konkurencyjne. Strategia

UNIWHEELS. czwartek, 16 kwietnia 2015 komentarz specjalny. Przemysł samochodowy, Niemcy. Przewagi konkurencyjne. Strategia czwartek, 16 kwietnia 2015 komentarz specjalny Przemysł samochodowy, Niemcy Spółka uważa, że Grupa jest jednym z wiodących dostawców felg aluminiowych do samochodów osobowych w Europie oraz jednym z kilku

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny 10 maja 2011 Rynek akcji Polska Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities Departament Analiz: M. Marczak (22 6974738); I. Rokicka (22 6974737) K. Kliszcz (22 697 47 06) P. Grzybowski (22 6974717) M. Stokłosa

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY wtorek, 21 kwietnia 2015

BIULETYN PORANNY wtorek, 21 kwietnia 2015 KONTRAKTY TERMINOWE NA WIG20 BIULETYN PORANNY Wyniki sesji: poniedziałek, 20 kwietnia 2015 Wartość zmiana System: Kurs otwarcia 2 455-22 -0,89% Aktualna pozycja długa, sygnał otwarcia krótkiej- 2406 Kurs

Bardziej szczegółowo

Tydzień na rynkach. Rynek polski. Rynki zagraniczne. 27 czerwca 1 lipca

Tydzień na rynkach. Rynek polski. Rynki zagraniczne. 27 czerwca 1 lipca Tydzień na rynkach 27 czerwca 1 lipca Rynek polski Wcześniejsza siła rodzimego rynku odeszła w niepamięć i nasz parkiet drugi tydzień z rzędu zachowywał się niezmiernie słabo względem zachodnich indeksów.

Bardziej szczegółowo

Komentarz specjalny. Komputronik

Komentarz specjalny. Komputronik 18 czerwca 27 Dystrybucja sprzętu IT Polska Komputronik BRE Bank Securities Kamil Kliszcz (48 22) 697 47 6 Kamil.Kliszcz@dibre.com.pl Doskonały moment na rozwój Komputronik jest jednym z wiodących dystrybutorów

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny 17 marca 2008 Rynek akcji Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities Polska Departament Analiz: M.Marczak (22 6974738); P. Janik (22 6974740); M.Jeżewska (22 6974737); K. Kliszcz (22 697 47 06); K. Żak

Bardziej szczegółowo

PGF. Akumuluj 67,00 zł. Raport analityczny

PGF. Akumuluj 67,00 zł. Raport analityczny SEKTOR: DYSTR. FARMACEUTYKÓW GPW: REUTERS: MDIC.WA BLOOMBERG: PW 18.06.2008 DOM MAKLERSKI PKO BP Raport analityczny Akumuluj 67,00 zł 125 100 75 Dane podstaw ow e cena rynkow a (zł) 60,00 kurs docelow

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Luty 2015 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Luty 2015 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Luty 2015 r. I. DLA AKCJONARIUSZY... 3 LIST PREZESA ZARZĄDU...3 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ...5 I. 1 I.

Bardziej szczegółowo

BIULETYN PORANNY piątek, 26 kwietnia 2013

BIULETYN PORANNY piątek, 26 kwietnia 2013 KONTRAKTY TERMINOWE NA WIG20 Wyniki sesji: czwartek, 25 kwietnia 2013 Wartość zmiana System: Kurs otwarcia 2 287 20 0,88% Aktualna pozycja krótka, sygnał otwarcia długiej- 2310 Kurs zamknięcia 2 282 1

Bardziej szczegółowo

Powyższa tabela podsumowuje najważniejsze cechy charakteryzujące wyselekcjonowane przez Raiffeisen Brokers ciekawe obligacje.

Powyższa tabela podsumowuje najważniejsze cechy charakteryzujące wyselekcjonowane przez Raiffeisen Brokers ciekawe obligacje. 1. Podsumowanie wybranych obligacji Spółka Obligacja Nominał Ostatni kurs YTM Oprocentowanie Wartość obrotu w sierpniu 213 r. (tys. PLN) Wartość emisji (mln PLN) 1 Bank Spółdzielczy w Skierniewicach BSS418

Bardziej szczegółowo

BIULETYN TYGODNIOWY 30 MAJA 2014

BIULETYN TYGODNIOWY 30 MAJA 2014 GPW Cena zamknięcia Zmiana % Największe spadki* Cena zamknięcia Zmiana % Największe wzrosty* BAKALLAND 2,47 36,46% KDM SHIPPING 8,52-22,47% PCGUARD 1,18 22,92% TRAKCJA SA 1,08-10,74% STALPROFI 17,29 21,59%

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje:

Najważniejsze informacje: Poniedziałek 09.05.2011 Indeksy GPW WIG otw. 49 203,0-0,1% WIG zam. 49 321,5 0,1% obrót (tys. PLN) 1 260 661 8,2% WIG 20 otw. 2 856,4-0,1% WIG 20 zam. 2 867,2 0,3% FW20M11 otw. 2 853,0 0,0% FW20M11 zam.

Bardziej szczegółowo

Dziennik. 10 sierpia 2015 r. Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Nadchodzące wydarzenia:

Dziennik. 10 sierpia 2015 r. Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Nadchodzące wydarzenia: Najważniejsze informacje: - MSP negocjowało w piątek z należącymi do SP spółkami ich zaangażowanie w Nową KW Tauron - Zmiany w radzie nadzorczej Enea - Ograniczenie produkcji o ok. 400 MW z powodu upałów

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Synthos: test oporu. 12 19 26 2 February. 9 16 23 2 March

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Synthos: test oporu. 12 19 26 2 February. 9 16 23 2 March 8 15 22 29 5 2015 12 19 26 2 February 9 16 23 2 March Mid-term Oscillator 9 16 23 30 April 7 13 20 27 4 May 11 18 25 1 June 8 15 105 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0-5 Dziennik

Bardziej szczegółowo

2010 2011 2012P 2013P 2014P 2015P

2010 2011 2012P 2013P 2014P 2015P TRZYMAJ (POPRZEDNIO REDUKUJ) WYCENA 36.6 PLN 18 PAŹDZIERNIK 212 Po umiarkowanym wzroście założeń dla spółki w segmencie rynek finansowy na lata 213 214 oraz uwzględnieniu wpływów z handlu gazem, podnosimy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Luty 2015 r. I. DLA AKCJONARIUSZY... 3 LIST PREZESA ZARZĄDU...3 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ...5

Bardziej szczegółowo