Puls parkietu - rynek akcji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Puls parkietu - rynek akcji 2011-12-29"

Transkrypt

1 Indeksy WIG WIG20 mwig40 swig80 Obrót (mpln) Wy brane dane zamknięcia Wolumen Otwarte pozy cje S&P 500 (USA) Indeks Zamknięcie [pkt.] NIKKEI225 (JAPONIA) HANG SENG (HONG KONG) BSE 30 (INDIE) KOSPI 100 (KOREA Płd.) SHANGHAI A-SHARE (CHINY) Źródło: Bloomberg dzienna do WIG ty g. [t/t] ,9-0,75% - -0,62% 2 148,0-1,17% -0,42% -0,39% 2 160,4 0,15% 0,91% 0,59% 8 450,6 0,38% 1,14% 1,80% 504,5 35,29% - -25,52% Zamknięcie dzienna ty g ,19% -0,32% ,53% -60,23% ,77% -1,68% [pkt.] Indeksy zagraniczne - kurs na godzinę: SHANGHAI B-SHARE (CHINY) ROPA (USD za bary łkę) Waluta EUR CHF USD EUR/USD Indeks BOVESPA (BRAZYLIA) BUX (WĘGRY) CAC 40 (FRANCJA) DAX (NIEMCY) DIJA (USA) EUROSTOXX 50 (EU) FTSE 100 (GB) ISE 100 (TURCJA) MERVAL (ARGENTYNA) MSCI EM NASDAQ COMPOSITE (USA) PX (CZECHY) RTS (ROSJA) Surowiec MIEDŹ (USD za tonę) ZŁOTO (USD za uncję) [PLN] GPW - Indeksy GPW - FW20 Indeksy zagraniczne - kursy zamknięcia ,8-2,54% -1,80% ,0-1,01% -0,26% 3 071,1-1,03% -0,28% 5 771,3-2,01% -1,27% ,4-1,14% -0,39% 2 255,0-1,54% -0,80% 5 507,4-0,10% 0,65% ,2-1,92% -1,18% 2 426,0-1,28% -0,53% 913,1-1,21% -0,46% 2 590,0-1,34% -0,59% 905,1-0,14% 0,61% 1 376,1-0,44% 0,31% 1 249,6-1,25% -0,50% [pkt.] 8: ,9-0,29% 0,46% ,0-0,41% 0,34% ,1-0,16% 0,60% 1 790,9-0,05% 0,71% 2 277,8 0,20% 0,96% 213,0 0,18% 0,93% Surowce - kursy zamknięcia Waluty - kurs na godzinę [%] 99,5 0,18% 0,94% 7532,0-1,09% -0,34% 1571,0-2,21% -1,47% 08:15 [PLN] [%] 4,3952-0,0025-0,16% 0,59% 3,6045-0,0035-0,13% 0,63% 3,3971-0,0037-0,13% 0,63% 1,2937 0,0009-0,03% 0,72% SK-15 October November December SK-15 Futures EuroStoxx50 Futures CAC40 Futures DAX Futures S&P500 Futures DJIA Futures NASDAQ Futures WIG SP500 SK-45 SK-200 Kontrakty terminowe [pkt.] SK-200 SK-45 October Novem ber Decem ber - kurs na godzinę: 8:15 relaty wna do f WIG ,00 0,09% 1,29% 3 084,50 0,47% 1,68% 5 798,50 0,14% 1,34% 1 249,50 0,40% 1,61% ,00 0,36% 1,56% 2 268,25 0,39% 1,59% x

2 INFORMACJA DNIA WŁOCHY INFORMACJA DNIA POLSKA WARTA BYTOM POL-AQUA ENERGA, PGE Włochy sprzedały półroczne bony o wartości 9 mld EUR. Stosunek popytu do podaży wyniósł 1,69, a średnia rentownośd 3,25%. Na poprzedniej aukcji (z listopada) relacja popytu do podaży ukształtowała się na poziomie 1,47, a rentownośd 6,50%. Z kolei na przetargu obligacji sprzedano zerokuponowe papiery wartościowe (za 1,73 mld EUR) z terminem zapadalności na koniec września 2013 r. Średnia rentownośd wyniosła 4,85%, a relacja popytu do podaży 2,24. Dziś odbędzie się kolejny przetarg obligacji. Wiceminister finansów uważa, że nie ma zagrożenia aby w tym roku dług publiczny przekroczył relację 55% PKB. Zdaniem Artura Olecha, prezesa polskiego oddziału Generali, Towarzystwo Ubezpieczeo i Reasekuracji Warta jest atrakcyjnym aktywem, które "warte jest tego, aby się nad nim pochylid. Nie jest jakąś tajemnicą, że Warta jest bardzo atrakcyjnym aktywem, jednym z niewielu tak dużych w tym regionie Europy, które ma ciągle duże perspektywy wzrostu, wartym tego aby się nad nim pochylid, wartym grzechu" Komentarz DM Banku BPS Potencjalna transakcja sprzedaży TUiR Warta byłaby naturalnym odniesieniem dla inwestorów do wyceny PZU. Warto zaznaczyd, iż PZU zebrało po trzech kwartałach br. 11,4 mld PLN składki przypisanej brutto, natomiast grupa Warta blisko 3,5 mld PLN (TUiR=1,7 mld PLN, TUnŻ=1,9 mld PLN). Ponieważ Warta prowadzi ponad 3 krotnie niższą skalę działalności to należy oczekiwad dyskonta z tego tytułu wobec PZU. Aktualnie PZU notowane jest z prognozowanym na koniec 2011 r. P/BV=2,1. (S. Kozłowski). W związku z osłabieniem złotego (czynsze i import towarów rozliczane w euro), mniejszą od zakładanej dynamiką przyrostu sieci detalicznej i zmniejszeniem sprzedaży na rynku hurtowym odzieżowy Bytom odwołał prognozy wyników finansowych na lata Za odwołaniem prognoz przemawiało też przesunięcie zamówieo instytucjonalnych na rok 2012 i ograniczenie zleceo przerobowych przez klientów zagranicznych w związku ze światowym kryzysem gospodarczym. W opinii zarządu w obecnej chwili nie jest możliwe wystarczająco precyzyjne określenie szacunków wyników finansowych grupy kapitałowej Bytom na lata , w związku z czym nie jest możliwe zaktualizowanie poprzednio opublikowanych prognoz na te lata". W prognozie na 2011 rok zakładano powiększenie sieci handlowej o mkw, tymczasem w tym roku otwartych zostało 19 nowych sklepów o powierzchni mkw. Jednocześnie spółka zlikwidowała siedem punktów handlowych o powierzchni 925 mkw, w związku z czym w ciągu roku powierzchnia handlowa netto wzrosła o mkw. Komentarz DM Banku BPS Według wcześniejszych szacunków w 2011 roku przychody miały sięgnąd 71,7 mln PLN, zaś w latach odpowiednio: 102,7 mln PLN, 121,1 mln PLN i 131,2 mln PLN w roku 2014 roku. Odnośnie zysku netto prognozy na 2011 roku mówiły o osiągnięciu zysk netto w wysokości 0,5 mln PLN, który w 2012 roku wynieśd miał 3,6 mln PLN, w 2013 roku 7,9 mln PLN i w 2014 roku 13,0 mln PLN. (M. Stebakow) Konsorcjum z udziałem Pol-Aquy (partner, z udziałem 51%) podpisało umowę na budowę trzeciego odcinka drogi ekspresowej S8 z Wieruszowa do Walichnowy. Odcinek ten jest o długości 13,1 km. Wartośd kontraktu wynosi 189,8 mln PLN netto. Rozpoczęcie prac ma nastąpid najpóźniej 14 dni od daty uzyskania prawd dostępu do placu budowy. Zakooczenie prac ma nastąpid 22 miesiące licząc od daty rozpoczęcia prac. Komentarz DM Banku BPS Spółka już pod koniec sierpnia informowała, że GDDKiA wybrała tą ofertę za najkorzystniejszą. Z tego względu informacja ta jest neutralna, gdyż inwestorzy wliczyli to w cenę akcji. (K. Artyszuk) Odwołanie, jakie złożyło PGE od decyzji UOKiK zakazującej połączenia z Energą, wciąż nie zostało rozpatrzone. Komentarz DM Banku BPS We wrześniu 2010r. resort skarbu podpisał z PGE umowę o sprzedaży akcji Energii. Za pakiet 84,19 % akcji spółki miała zapłacid 7,53 mld PLN. Przypomnijmy, że w połowie stycznia UOKiK nie zgodził się na to przejęcie. Zdaniem urzędu, planowana transakcja doprowadziłaby do istotnego ograniczenia konkurencji na rynku energii elektrycznej. PGE odwołała się pod koniec stycznia br. od tej decyzji. Urząd z kolei przekazał w połowie lutego odwołanie PGE od zakazu połączenia z Energą do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Taki bieg sprawy może świadczyd, że nie powinniśmy w najbliższym czasie spodziewad się finalizacji zakupu Energii przez PGE. (Ł. Koped)

3 LW BOGDANKA POL-AQUA VISTULA GROUP MISPOL Zarząd spółki poinformował, że w dniu wczorajszym został złożony wniosek o wprowadzenie akcji pracowniczych do obrotu na GPW. Łączna liczba akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 5 PLN każda, wynosi ok. 3,208 mln sztuk. Zaproponowana data rejestracji i wprowadzenia to 4 stycznia 2012r. Komentarz DM Banku BPS Łączna liczba akcji, która będzie w obrocie giełdowym po wprowadzeniu akcji objętych wnioskiem, wyniesie ok. 33,98 mln sztuk. W dniu 9 grudnia br. skooczył się dwuletni lock-up na akcje pracownicze. Pracownicy kopalni otrzymali bezpłatnie aż 3,243 mln akcji Bogdanki, czyli ok. 10% kapitału. Jednakże w związku z wymogami związanymi z zatwierdzeniem prospektu, w obrocie giełdowym będą mogły znaleźd się dopiero w styczniu. Uważamy, że tak duża liczba darmowych akcji może w początkowych okresach niekorzystnie działad na notowania walorów Bogdanki. Niemniej jednak oczekiwane dobre wyniki spółki za 2011 rok powinny w dłuższym horyzoncie czasowym zniwelowad negatywny wpływ wprowadzenia nowych akcji do obrotu. (Ł. Koped) ALTUS TFI w wyniku transakcji przeprowadzonych 21 grudnia zwiększyło zaangażowanie w P.R.I. Pol-Aqua i posiada akcji stanowiących 10,75% w ogólnej liczbie głosów na WZA. Zarząd Vistula Group podał do publicznej wiadomości, iż w dniu 28 grudnia 2011 roku spółka dokonała przydziału obligacji serii B (zapisy zakooczyły się dzieo wcześniej). Spółka zaoferowała 500 obligacji o łącznej wartości nominalnej 50 mln PLN, które zostały objęte i opłacone w całości. Próg emisji wynosił 300 obligacji. Zarząd MISPOL informuje, iż powziął informację o podpisaniu w dniu 28 grudnia 2011 r. przez swoją spółkę zależną QUINFOOD Sp. z o.o. z siedzibą w Grodnie, Republika Białorusi umowy z OOO FAVORYT z siedzibą w Moskwie (Federacja Rosyjska), której przedmiotem jest określenie zasad i warunków współpracy w zakresie zakupu surowca mięsnego przez QUINFOOD od FAVORYT. Umowa została zawarta na czas określony od dnia jej podpisania do dnia 31 grudnia 2012 roku. Szacunkowa wartośd umowy w okresie obowiązywania wynosi 150 mln RUB (co stanowi równowartośd 15,9 mln PLN).

4 KALENDARIUM Dane makro: Konsensus Poprzednio r. 14:30 USA - Wnioski o zasiłki dla bezrobotnych 15:45 USA - Indeks Chicago PMI 16:00 USA - Indeks podpisanych umów kupna domów Niemcy - Inflacja HICP 375 tys. 61,0 pkt. 1,9% m/m 2,3% r/r 364 tys. 62,6 pkt. 10,4% m/m 2,8% r/r Wydarzenia w spółkach: r. Budostal-5 - NWZ ws. prywatnej emisji do akcji serii F bez prawa poboru; DTP - debiut spółki na rynku New Connect; Elstar Oils - ostatni dzieo przyjmowania zapisów na akcje w wezwaniu Koninklijke Bunge B.V.; Pronox Technology SA w upadłości układowej - NWZ w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M z wyłączeniem prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych serii M z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki, a także w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii U do obrotu na rynku regulowanym na GPW;

5 Kapitalizacja P/E ROE [%] P/BV Banki na GPW BGŻ 46, ,6 15,0 11,6 4,7 5,1 6,0 0,8 0,7 0,7 0,0 0,0 0,0 BZ WBK 218, ,3 12,3 11,1 17,7 16,7 17,9 2,2 2,1 1,9 4,2 4,6 5,5 BRE BANK 242, ,9 10,4 9,0 13,9 12,4 12,7 1,3 1,2 1,1 2,6 3,4 4,2 BPH 31, ,1 6,5 4,9 5,8 7,6 0,5 0,5 0, GETIN HOLDING 7, ,6 8,5 6,4 20,8 11,1 12,5 0,9 0,8 0,7 0,0 0,0 0,0 HANDLOWY 67, ,6 11,6 10,6 10,6 11,6 12,2 1,4 1,3 1,3 8,1 7,8 8,7 ING BSK 77, ,3 10,8 9,8 14,9 14,2 14,3 1,6 1,4 1,3 2,6 3,5 4,2 KREDYT BANK 9, ,5 8,2 9,2 12,8 10,4 10,3 0,9 0,8 0,8 4,4 3,2 4,7 MILLENNIUM 3, ,9 9,8 8,6 10,8 10,3 10,3 0,9 0,9 0,8 2,7 3,2 4,7 PEKAO 146, ,4 12,9 11,7 13,8 14,0 14,8 1,8 1,7 1,7 5,2 5,9 6,7 PKO BP 32, ,6 10,1 9,0 17,6 17,3 17,8 1,8 1,7 1,5 4,7 4,7 5,7 Mediana ,93 10,35 9,15 13,84 11,64 12,51 1,28 1,18 1,07 3,46 3,44 4,68 Inwestorzy polskich banków Kapitalizacja BCP 0, ,5 5,6 3,3 2,8 2,7 4,0 0,1 0,1 0,1 3,1 3,1 7,8 CITIGROUP 26, ,7 6,0 5,2 6,8 7,1 7,6 0,4 0,4 0,4 0,1 1,2 2,9 COMMERZBANK 1, ,7 4,4 3,4 3,1 6,3 8,0 0,3 0,3 0,3 0,0 1,2 3,5 ING GROEP 5, ,8 4,1 3,8 13,3 10,6 10,7 0,5 0,4 0,4 0,0 4,0 7,0 KBC GROEP 9, ,9 2,1 1,9 7,5 13,7 13,9 0,3 0,3 0,3 3,6 5,9 8,0 UNICREDIT 6, ,8 3,3-5,0 4,1 5,6 0,2 0,2 0,2 0,1 6,1 11,0 SANTANDER 5, ,7 6,5 5,9 10,1 10,6 11,1 0,7 0,6 0,6 10,4 10,0 10,3 Mediana ,57 4,82 3,35 6,79 7,10 8,04 0,32 0,29 0,26 0,11 4,01 7,75 Kapitalizacja P/E ROE [%] P/BV Banki - zagranica DEUTSCHE BANK 28, ,9 5,6 4,9 9,0 9,1 9,5 0,5 0,5 0,4 2,7 2,8 3,2 ERSTE GROUP 13, ,1 5,9 4,3-3,1 8,0 10,3 0,5 0,5 0,4 0,0 3,2 5,0 KOMERCI BANKA 3 283, ,9 9,5 8,8 15,5 16,8 17,2 1,6 1,5 1,4 6,6 7,5 8,4 OTP 3 300, ,8 6,1 4,7 8,5 11,0 12,5 0,6 0,6 0,5 3,4 5,5 7,9 TURKIYE GARANTI 5, ,1 7,8 6,8 17,9 16,0 16,6 1,4 1,2 1,1 2,3 2,4 3,2 TURKIYE HALK 9, ,3 6,2 5,5 24,4 21,3 20,2 1,4 1,2 1,0 3,2 3,6 4,2 Mediana ,9 6,2 5,2 12,3 13,5 14,6 1,0 0,9 0,8 2,9 3,4 4,6 Energetyka na GPW Kapitalizacja P/E ROE [%] P/BV P/E ROE [%] P/BV CEZ 780, ,1 9,4 9,2 18,2 18,6 17,3 1,8 1,6 1,5 5,9 6,1 6,4 ENEA 18, ,0 10,1 10,4 7,1 7,5 6,4 0,8 0,7 0,7 2,5 2,9 2,8 PGE 20, ,6 8,8 9,9 13,0 10,5 9,0 0,9 0,9 0,8 4,9 5,4 4,7 TPE 5, ,6 7,6 10,8 8,7 8,5 4,9 0,6 0,6 0,6 0,0 4,0 2,8 Mediana ,38 9,10 10,13 10,82 9,47 7,71 0,86 0,81 0,78 3,72 4,69 3,77 Energetyka - Kapitalizacja P/E ROE [%] P/BV zagranica E.ON 16, ,1 9,8 8,8 5,5 7,9 8,3 0,8 0,7 0,7 6,2 6,7 6,9 EDF 18, ,0 8,6 8,2 10,7 12,0 12,1 1,0 1,0 0,9 6,4 6,7 7,1 EDP 2, ,9 7,9 7,8 13,7 12,7 12,4 1,0 1,0 1,0 7,8 8,2 8,5 ENDESA 15, ,7 7,4 7,3 11,9 11,7 11,3 0,9 0,8 0,8 6,6 6,8 6,8 ENEL 3, ,9 6,7 6,6 11,1 11,0 11,0 0,7 0,7 0,7 8,7 9,0 9,2 GDF 20, ,0 10,9 9,9 6,5 6,4 6,9 0,7 0,7 0,7 7,6 7,9 8,1 IBERDROLA 4, ,4 9,0 8,6 9,2 9,3 9,4 0,8 0,8 0,8 7,0 7,3 7,7 RWE 26, ,3 6,2 7,2 14,6 14,6 11,7 0,9 0,8 0,8 8,0 8,0 7,2 TERNA 2, ,5 13,5 13,1 14,9 13,8 14,2 1,9 1,9 1,9 8,0 7,4 7,3 Mediana ,45 8,64 8,24 11,14 11,67 11,27 0,88 0,83 0,79 7,64 7,39 7,27 Źródło: Bloomberg

6 Dom Maklerski Banku BPS SA ul. Płocka 11 / Warszawa, tel.: , fax.: Biuro Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego: Sobiesław Kozłowski, MPW instytucje finansowe tel.: (22) Kamil Artyszuk deweloperzy tel.: (22) Łukasz Koped przemysł elektromaszynowy, górnictwo tel.: (22) Marcin Stebakow, MPW handel tel.: (22) Departament Operacji: Katarzyna Patora-Koped, makler papierów wartościowych tel.: (22) Bogdan Dzimira, makler papierów wartościowych Tel.: (22) Grzegorz Kołcz, makler papierów wartościowych Tel.: (22) Jan Woźniak, makler papierów wartościowych tel.: (22) Artur Kobos, makler papierów wartościowych Tel.: (22) Grzegorz Górski, makler papierów wartościowych tel.: (22) Bartosz Szaniawski tel.: (22) Wyjaśnienia dotyczące stosowanej terminologii fachowej i wskaźników: Dług netto suma zobowiązań oprocentowanych pomniejszona o środki pieniężne i ich ekwiwalenty EBIT wynik na działalności operacyjnej EBITDA wynik działalności operacyjnej przed potrąceniem salda na działalności finansowej, opodatkowaniem i amortyzacją. EV (wartość ekonomiczna; EV= MC + dług netto) suma kapitalizacji i długu netto Marża brutto na sprzedaży relacja zysku brutto na sprzedaży do przychodów ze sprzedaży Marża EBIT (EBIT/Przychody ze sprzedaży) relacja zysk z działalności operacyjnej do przychodów ze sprzedaży Marża EBITDA (EBITDA/Przychody ze sprzedaży) relacja EBITDA do przychodów ze sprzedaży ROS (zysk netto/przychody ze sprzedaży) rentowność sprzedaży ROA (zysk netto/aktywa) rentowność aktywów ROE (zysk netto/kapitał własny) rentowność kapitału własnego EBIT/EV iloraz zysku z działalności operacyjnej i wartości ekonomicznej (suma kapitalizacji i długu netto) MC/EBIT iloraz kapitalizacji (iloczyn kursu akcji i liczby akcji) oraz zysku z działalności operacyjnej MC/S iloraz kapitalizacji (liczba wyemitowanych akcji razy kurs akcji) i przychodów ze sprzedaży P/E (Cena/Zysk) relacja kurs akcji do rocznego zysku netto przypadający na akcję P/BV (Cena/Wartość Księgowa) relacja kursu akcji do wartości księgowej przypadającą na akcję P/CF [Cena/(zysk netto + amortyzacja)] relacja kursu akcji do sumy przypadającego na akcję zysku netto i amortyzacji Stopa dywidendy (DY) dywidenda na akcję podzielona przez kurs akcji Wskaźnik wypłaty dywidendy (D/E) relacja dywidenda przypadająca na akcję do zysk na akcję Wskaźnik pokrycia dywidendy (E/D) relacja zysku na akcję do dywidendy na akcję Puls parkietu wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów według stanu na dzień sporządzenia niniejszego opracowania. Materiał został sporządzony z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności i dokładności. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy Placu Powstańców Warszawy 1. Informacje zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 19 października 2005 r. Nr 206, poz. 1715). DM Banku BPS SA nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz zwartych w nim zaleceń, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody DM Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U nr 24 poz. 83 z późn. zm.). Jest prawdopodobne, iż DM Banku BPS S.A. świadczył, świadczy lub będzie świadczył usługi na rzecz przedsiębiorców i innych podmiotów wymienionych w niniejszym opracowaniu. DM Banku BPS S.A., jego akcjonariusze i pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje w akcjach emitentów lub innych instrumentach finansowych powiązanych z akcjami emitentów wymienionych w opracowaniu. DM Banku BPS S.A. pełni funkcję animatora emitenta dla następujących spółek: B3System, EMC Instytut Medyczny, Gant i Remak. DM Banku BPS S.A. pełni funkcję animatora rynku dla następujących spółek: Alterco, EMC Instytut Medyczny, Gant, KGHM, Polnord, Remak.

Puls parkietu - rynek akcji 2010-10-14

Puls parkietu - rynek akcji 2010-10-14 Indeksy 20 m40 s80 Obrót (mpln) Wy brane dane zamknięcia Wolumen Otwarte pozy cje Indeks Zamknięcie [pkt.] BOVESPA (BRAZYLIA) BUX (WĘGRY) CAC 40 (FRANCJA) DAX (NIEMCY) DIJA (USA) EUROSTOXX 50 (EU) FTSE

Bardziej szczegółowo

Puls parkietu - rynek akcji 2010-10-19

Puls parkietu - rynek akcji 2010-10-19 Indeksy 20 m40 s80 Obrót (mpln) Wy brane dane zamknięcia Wolumen Otwarte pozy cje Indeks Zamknięcie [pkt.] BOVESPA (BRAZYLIA) BUX (WĘGRY) CAC 40 (FRANCJA) DAX (NIEMCY) DIJA (USA) EUROSTOXX 50 (EU) FTSE

Bardziej szczegółowo

Puls parkietu - rynek akcji 2011-08-01

Puls parkietu - rynek akcji 2011-08-01 WIG SK-15 50500 50000 49500 49000 48500 SK-45 48000 47500 47000 SK-200 46500 46000 45500 45000 15000 10000 x100 Mar Apr May Jun Jul Aug SP500 1380 1370 SK-15 1360 1350 1340 1330 1320 1310 1300 SK-45 1290

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Nadchodzące wydarzenia: CI Games: prawdopodobny test oporów

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Nadchodzące wydarzenia: CI Games: prawdopodobny test oporów Czwartek 18.09.2014 Indeksy GPW WIG otw. 54 868,80 0,4% WIG zam. 55 153,79 0,9% obrót (tys. PLN) 480 816,00-31,1% WIG 20 otw. 2 509,74 0,5% WIG 20 zam. 2 515,27 0,7% FW20 otw. 2 508,00 0,3% FW20 zam. 2

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny 10 lutego 2010 Rynek akcji Polska Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities Departament Analiz: M. Marczak (22 6974738); M. JeŜewska (22 6974737) K. Kliszcz (22 697 47 06) P. Grzybowski (22 6974717) M.

Bardziej szczegółowo

SEKTOR BANKOWY 04 marca 2015 r.

SEKTOR BANKOWY 04 marca 2015 r. SEKTOR BANKOWY Czekając na 2H 15 PKO BP PKO Cena bieżąca [PLN] 32,2 Wycena końcowa [PLN] 36,7 Potencjał 14,1% Kapitalizacja [mln PLN] 40 250,0 Free float 68,6% Bank Pekao PEO Cena bieżąca [PLN] 184,1 Wycena

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Nadchodzące wydarzenia: USD/PLN: kontynuacja trendu wzrostowego. 11 18 25 1 September. 8 15 22 29 6 October

Najważniejsze informacje: Nadchodzące wydarzenia: USD/PLN: kontynuacja trendu wzrostowego. 11 18 25 1 September. 8 15 22 29 6 October 7 14 21 28 4 August 11 18 25 1 September 8 15 22 29 6 October 13 20 27 3 November Mid-term Oscillator 10 17 24 1 December 8 15 22 29 5 2015 12 19 26 2 February 9 16 23 2 March 9 16 23 30 April 105 100

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny 17 marca 2008 Rynek akcji Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities Polska Departament Analiz: M.Marczak (22 6974738); P. Janik (22 6974740); M.Jeżewska (22 6974737); K. Kliszcz (22 697 47 06); K. Żak

Bardziej szczegółowo

Tydzień na rynkach. Rynek polski. Rynki zagraniczne. 27 czerwca 1 lipca

Tydzień na rynkach. Rynek polski. Rynki zagraniczne. 27 czerwca 1 lipca Tydzień na rynkach 27 czerwca 1 lipca Rynek polski Wcześniejsza siła rodzimego rynku odeszła w niepamięć i nasz parkiet drugi tydzień z rzędu zachowywał się niezmiernie słabo względem zachodnich indeksów.

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Orange Polska - ZWZ ws. wypłaty dywidendy. Nadchodzące wydarzenia:

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Orange Polska - ZWZ ws. wypłaty dywidendy. Nadchodzące wydarzenia: Czwartek 09.04.2015 Indeksy GPW WIG otw. 54 557,85 0,1% WIG zam. 54 647,10 0,3% obrót (tys. PLN) 653 726,00 60,1% WIG 20 otw. 2 422,16 0,1% WIG 20 zam. 2 424,82 0,2% FW20 otw. 2 399,00-0,2% FW20 zam. 2

Bardziej szczegółowo

Tydzień na rynkach. Rynek polski. Rynki zagraniczne. 06 10 grudnia

Tydzień na rynkach. Rynek polski. Rynki zagraniczne. 06 10 grudnia Tydzień na rynkach 06 10 grudnia Rynek polski W czwartek WIG20 wykreślił nowy lokalny szczyt na poziomie 2782 punktów, wybijając się na najwyższy poziom od półtora roku. Zabrakło jednak siły do kontynuacji

Bardziej szczegółowo

Strategia obligacyjna

Strategia obligacyjna Podsumowanie ostatniej strategii W ciągu 24 dni wartość portfela wzrosła o 0,01%. Wsparciem dla wyniku była przede wszystkim wypłata odsetek. Negatywny wpływ wywarła zmiana cen netto. Spadła cena prawie

Bardziej szczegółowo

UNIWHEELS. czwartek, 16 kwietnia 2015 komentarz specjalny. Przemysł samochodowy, Niemcy. Przewagi konkurencyjne. Strategia

UNIWHEELS. czwartek, 16 kwietnia 2015 komentarz specjalny. Przemysł samochodowy, Niemcy. Przewagi konkurencyjne. Strategia czwartek, 16 kwietnia 2015 komentarz specjalny Przemysł samochodowy, Niemcy Spółka uważa, że Grupa jest jednym z wiodących dostawców felg aluminiowych do samochodów osobowych w Europie oraz jednym z kilku

Bardziej szczegółowo

wrz-09 lip-10 Oprocentowanie w bieżącym ok. odsetkowym

wrz-09 lip-10 Oprocentowanie w bieżącym ok. odsetkowym Raport Poranny, 22 piernika 28 r. 2 listopad 211 r. Udany debiut PBS121. Rosną obroty na rynku. Październik przerwał krótką serię miesięcy, w których obroty na rynku Catalyst malały. Jednocześnie porównując

Bardziej szczegółowo

2010 2011 2012P 2013P 2014P 2015P

2010 2011 2012P 2013P 2014P 2015P TRZYMAJ (POPRZEDNIO REDUKUJ) WYCENA 36.6 PLN 18 PAŹDZIERNIK 212 Po umiarkowanym wzroście założeń dla spółki w segmencie rynek finansowy na lata 213 214 oraz uwzględnieniu wpływów z handlu gazem, podnosimy

Bardziej szczegółowo

obroty PLN/USDm Wygrani/Przegrani Bogdanka 108.50 1.78% Asseco Poland 49.10-3.06% PGNiG 4.14 1.22% GTC 17.63-6.17% Prognozy makro

obroty PLN/USDm Wygrani/Przegrani Bogdanka 108.50 1.78% Asseco Poland 49.10-3.06% PGNiG 4.14 1.22% GTC 17.63-6.17% Prognozy makro Raport dzienny 18 maja 211 GłÄwne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm 16 3 WIG2 2 86-1.41% -2.3% 15.4% 721/26 WIG 48 286-1.34% -2.1% 16.2% 968/349 swig8 12 327-1.29% -2.5%

Bardziej szczegółowo

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 10 marca 2015 5 stron. Altus TFI UOKiK wyraził zgodę na przejęcie TFI Skok przez Altus TFI.

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 10 marca 2015 5 stron. Altus TFI UOKiK wyraził zgodę na przejęcie TFI Skok przez Altus TFI. Biuletyn Dzienny 5 stron Informacje ze Spółek Altus TFI UOKiK wyraził zgodę na przejęcie TFI Skok przez Altus TFI. CAM Media Spółka zależna Nextbike podpisała kontrakt na uruchomienie miejskiej wypożyczalni

Bardziej szczegółowo

Powyższa tabela podsumowuje najważniejsze cechy charakteryzujące wyselekcjonowane przez Raiffeisen Brokers ciekawe obligacje.

Powyższa tabela podsumowuje najważniejsze cechy charakteryzujące wyselekcjonowane przez Raiffeisen Brokers ciekawe obligacje. 1. Podsumowanie wybranych obligacji Spółka Obligacja Nominał Ostatni kurs YTM Oprocentowanie Wartość obrotu w sierpniu 213 r. (tys. PLN) Wartość emisji (mln PLN) 1 Bank Spółdzielczy w Skierniewicach BSS418

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja raportu. Ulma

Aktualizacja raportu. Ulma 31 października 2007 Aktualizacja raportu BRE Bank Securities Budownictwo Polska Ulma BAUA.WA; ULM.PW Trzymaj (Podtrzymana) Cena bieżąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót (3 mies.)

Bardziej szczegółowo

PBG. Trzymaj. Budownictwo. BRE Bank Securities. Cena docelowa 201,6 PLN. Aktualizacja raportu. BRE Bank Securities

PBG. Trzymaj. Budownictwo. BRE Bank Securities. Cena docelowa 201,6 PLN. Aktualizacja raportu. BRE Bank Securities 13 maja 2009 BRE Bank Securities Aktualizacja raportu Nazwa BRE Bank Securities Budownictwo Polska G.WA;.PW Trzymaj (Podtrzymana) Cena bieżąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót

Bardziej szczegółowo

Polnord wzrost kursu uzasadniony fundamentami

Polnord wzrost kursu uzasadniony fundamentami piątek, 5 czerwca 2015 komentarz specjalny Polnord wzrost kursu uzasadniony fundamentami Cena bieżąca: 9,90 PLN PND PW; PNDP.WA Deweloperzy, Polska Opracowanie: Piotr Zybała +48 22 438 24 04 Pod koniec

Bardziej szczegółowo

2011 2012 2013P 2014P 2015P 2016P

2011 2012 2013P 2014P 2015P 2016P KUPUJ WYCENA 21.14 PLN 27 LISTOPAD 213 Po kilku trudnych dla spółki kwartałach dostrzegamy pierwsze sygnały, że Pragma Faktoring wchodzi na ścieżkę odbudowy wyników. Pozytywnie oceniamy też widoczny już

Bardziej szczegółowo

Wierzytelności w cenie

Wierzytelności w cenie MAŁE I ŚREDNIE MAŁE I ŚREDNIE SPÓŁKI SPÓŁKI Aktualizacja raportu Kruk Kredyt Inkaso Wierzytelności w cenie 21.4.2015 Od początku roku kursy akcji zarówno Kruka, jak i Kredyt Inkaso zachowywały się znacznie

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN Data sporządzenia: 1 grudnia 2014 Raport analityczny CUBE.ITG S.A. AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN W kontekście obserwowanego w ostatnich tygodniach spadku kursu CUBE.ITG uważamy, iż w chwili obecnej

Bardziej szczegółowo

Gino Rossi GRI.PW; GINO.WA

Gino Rossi GRI.PW; GINO.WA 18 listopada 2009 Handel Polska Gino Rossi GRI.PW; GINO.WA BRE Bank Securities Łukasz Dynysiuk (48 22) 697 47 36 lukasz.dynysiuk@dibre.com.pl Obecna cena: 2,41 PLN Nowe otwarcie Spółka jest dystrybutorem

Bardziej szczegółowo

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 67,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 67,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ WYCENA 67,9 PLN 11 LIPCA 2006 Wartość godziwą jednej akcji Relpolu ustaliliśmy na poziomie 67,9 PLN i odpowiada ona naszej cenie docelowej w perspektywie 6 miesięcy. Na tej podstawie wydajemy

Bardziej szczegółowo

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN AKUMULUJ Od czasu wydania poprzedniej rekomendacji kurs Relpolu wzrósł o 15% przekraczając cenę docelową ustaloną przez nas na poziomie 67,9 PLN. W związku z aktualizacją wyceny porównawczej podtrzymujemy

Bardziej szczegółowo

DT Partners. Wyższa wycena wsparta dywidendą. Aktualizacja raportu. Cena docelowa: PLN 6.3 15.04.2013 EQUITY RESEARCH PARTNER

DT Partners. Wyższa wycena wsparta dywidendą. Aktualizacja raportu. Cena docelowa: PLN 6.3 15.04.2013 EQUITY RESEARCH PARTNER EQUITY RESEARCH PARTNER Aktualizacja raportu DT Partners Obrót Wierzytelnościami Polska Cena docelowa: PLN 6.3 Wyższa wycena wsparta dywidendą. Pozostawiamy prognozy zysku netto na 2015 r. oraz 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Dom Development. Trzymaj. Sektor deweloperski RAPORT

Dom Development. Trzymaj. Sektor deweloperski RAPORT RAPORT Dom Development Sektor deweloperski Trzymaj Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 46,35 Cena docelowa (PLN) 47,35 Min 52 tyg (PLN) 38,64 Max 52 tyg (PLN) 51,63 Kapitalizacja (mln PLN) 1 148,1 EV (mln

Bardziej szczegółowo

DT Partners. Rosnące dyskonto pomimo dobrych wyników za 2014 r. Aktualizacja raportu. Cena docelowa: PLN 6.1 15.04.2013 EQUITY RESEARCH PARTNER

DT Partners. Rosnące dyskonto pomimo dobrych wyników za 2014 r. Aktualizacja raportu. Cena docelowa: PLN 6.1 15.04.2013 EQUITY RESEARCH PARTNER EQUITY RESEARCH PARTNER Aktualizacja raportu DT Partners Obrót Wierzytelnościami Polska Cena docelowa: PLN 6.1 Obniżamy prognozy zysku netto o 4% w 2015 r. oraz o 3% w 2016 r. Pozostawiamy 12M cenę docelową

Bardziej szczegółowo