Puls parkietu - rynek akcji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Puls parkietu - rynek akcji"

Transkrypt

1 Indeksy WIG WIG20 mwig40 swig80 Obrót (mpln) Wybrane dane zamknięcia Wolumen Otwarte pozycje Indeks Zamknięcie [pkt.] dzienna tyg. [t/t] ,8-0,41% - 0,18% 2 370,3-0,27% 0,14% -0,69% 2 759,6-1,04% -0,63% 1,70% ,2 0,17% 0,58% 2,49% Zamknięcie BOVESPA (BRAZYLIA) BUX (WĘGRY) CAC 40 (FRANCJA) DAX (NIEMCY) DIJA (USA) EUROSTOXX 50 (EU) ISE 100 (TURCJA) MERVAL (ARGENTYNA) NASDAQ COMPOSITE (USA) PX (CZECHY) MIEDŹ (USD za tonę) ZŁOTO (USD za uncję) Waluta FTSE 100 (GB) MSCI EM RTS (ROSJA) S&P 500 (USA) Źródło: Bloomberg GPW - Indeksy 778,2 48,66% - -2,05% GPW - FW20 dzienna tyg ,55% -0,84% ,92% -25,29% ,90% -1,76% Indeksy zagraniczne - kursy zamknięcia [pkt.] Indeksy zagraniczne - kurs na godzinę: Indeks NIKKEI225 (JAPONIA) HANG SENG (HONG KONG) BSE 30 (INDIE) KOSPI 100 (KOREA Płd.) SHANGHAI A-SHARE (CHINY) SHANGHAI B-SHARE (CHINY) ROPA (USD za baryłkę) EUR CHF USD EUR/USD Surowiec ,3 1,01% 1,43% ,4-0,12% 0,29% 4 036,2 0,33% 0,74% 8 472,2 0,19% 0,60% ,6 0,34% 0,75% 2 821,7-0,10% 0,31% 6 803,9 0,71% 1,12% ,8 1,14% 1,56% 3 637,8-1,01% -0,60% 1 048,1 0,00% 0,41% 3 502,1 0,16% 0,58% 985,6 0,31% 0,72% 1 437,6 0,32% 0,73% 1 669,2 0,17% 0,58% [pkt.] 8: ,2 1,85% 2,27% ,0 0,03% 0,44% ,1 0,30% 0,71% Surowce - kursy zamknięcia Waluty - kurs na godzinę [PLN] 1 970,9 0,86% 1,27% 2 408,6-0,16% 0,25% 269,4 0,03% 0,44% [%] February 95,7-0,51% -0,10% 7410,0 1,55% 1,97% 1360,8 0,44% 0,85% 08:16 [PLN] [%] 4,1819 0,0004 0,01% 0,42% 3,3366 0,0019-0,09% 0,32% 3,2383-0,0009-0,05% 0,37% 1,2911 0,0001 0,04% 0,45% WIG (46,207.43, 46,303.41, 45,825.96, 45,851.80, ) SK March SK April SK May SP500 (1,666.20, 1,674.93, 1,662.67, 1,669.16, ) March Futures EuroStoxx50 Futures CAC40 Futures DAX Futures S&P500 Futures DJIA Futures NASDAQ Futures Źródło: Bloomberg SK April Kontrakty terminowe [pkt.] SK-20 SK May - kurs na godzinę: 2 817,0 0,25% 4 016,5-0,05% 8 467,0 0,14% 1 665,5-0,03% ,0-0,04% 3 022,3-0,03% : x100 relatywna do fwig20 0,80% 0,50% 0,69% 0,52% 0,51% 0,52%

2 INFORMACJA DNIA JAPONIA CCC (CCC) CCC (CCC) Na majowym posiedzeniu Bank Japonii (BoJ) nie zmienił głównych parametrów polityki monetarnej podtrzymując zobowiązanie do przeprowadzania operacji otwartego rynku tak, żeby baza monetarna rosła o bln JPY rocznie. Zarząd CCC informuje, że w dniu 21 maja 2013 roku podjął uchwałę w sprawie przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy rekomendacji przeznaczenia całości zysku jednostkowego netto wypracowanego w 2012 roku, w wysokości ,03 PLN oraz części kapitału zapasowego, w kwocie ,97 PLN na wypłatę dywidendy. Łączna kwota dywidendy rekomendowana przez Zarząd do podziału między akcjonariuszy wynosi ,00 PLN tj. 1,60 PLN/akcję. Zarząd Spółki zarekomendował ustalenie dnia dywidendy (dzień D) na dzień 27 września 2013 roku oraz termin jej wypłaty (dzień W) na dzień 11 października 2013 roku. Komentarz DM Banku BPS Stopa dywidendy (DY) względem wczorajszego zamknięcia wyniesie 2,0%. W naszych szacunkach oczekiwaliśmy wypłacenia 2,0 PLN dywidendy na akcję, jednakże korekta zysku netto w 2012 roku względem tego co zostało zaprezentowane w sprawozdaniu po 1-4Q 12 (tj. 104,4 vs 118,1 mln PLN) sprawiła, iż dywidenda pozostanie na tym samym poziomie co rok wcześniej. Z zysku za 2011 roku spółka wypłaciła łącznie 61,44 mln PLN tj. 1,6 PLN dywidendy na akcję. (M. Stebakow) W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2013 z dnia 8 maja 2013 r. Zarząd CCC informuje, iż otrzymał w dniu 21 maja 2013 r. dokumenty z sądu rejestrowego potwierdzające dokonanie w dniu 20 maja 2013 r. rejestracji spółki zależnej CCC d.o.o. z siedzibą w Zagrzebiu, Republika Chorwacji, co pozwala na rozpoczęcie działalności operacyjnej. (M. Stebakow) EUROCASH (EUR) Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROCASH postanowiło, iż zysk netto za rok 2012 w kwocie PLN zostanie podzielony w ten sposób, że osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu 11 czerwca 2013 roku otrzymają dywidendę w wysokości 0,90 PLN na akcję. Dywidenda będzie płatna do dnia 2 lipca 2013 roku. Liczba akcji objętych dywidendą według stanu na dzień 20 maja 2013 roku wynosi akcji. Liczba akcji może ulec zwiększeniu z uwagi na obejmowanie akcji przez osoby uprawnione w ramach realizowanego przez Spółkę programu motywacyjnego. Pozostała po wypłacie dywidendy część zysku netto za rok 2012 zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki. Komentarz DM Banku BPS Tym samym stopa dywidendy (DY) względem wczorajszego zamknięcia wyniesie 1,48%. Z zysku za 2011 roku spółka wypłaciła łącznie 24,7 mln PLN tj. 0,18 PLN dywidendy na akcję. Dywidenda z zysku za 2010 rok wyniosła 0,37 PLN na akcję. (M. Stebakow) HAWE (HWE) Zarząd spółki siedzibą przekazał do publicznej wiadomości, iż w dniu 21 maja br. spółka zawarła umowę o współpracy ze spółką Exatel. Przedmiotem umowy jest określenie szczegółowych zasad współpracy związanej z projektami realizowanymi na rynku administracji publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania dofinansowania ze środków unijnych mających na celu rozwój infrastruktury teleinformatycznej na terenie Polski. Współpraca Hawe z Exatel obejmować będzie w szczególności: - rozwój współpracy międzyoperatorskiej, - wzajemne uzupełnianie infrastruktury, - wdrożenie efektywnych form udostępniania i użytkowania sieci w różnych modelach, - skoordynowane wykorzystanie potencjału i doświadczeń przy projektowaniu, budowie, modernizacji oraz utrzymaniu infrastruktury, - oraz dostarczanie i udostępnianie istniejącej infrastruktury teleinformatycznej. Komentarz DM Banku BPS W tym momencie ciężko oszacować przyszłe efekty współpracy obu firm, nie mniej jednak krok w kierunku wzajemnej współpracy dwóch dotychczas raczej konkurujących ze sobą spółek oceniamy pozytywnie. Exatel to spółka zależna PGE, która dysponuje jedną z najrozleglejszych (obok Telekomunikacji Polskiej i TK Telekom) własną siecią szkieletową. W tym obszarze swoich potencjalnych korzyści może upatrywać spółka Hawe, której nie ostatecznie nie sfinalizowała przejęcia spółki TK Telekom. Celem przyjętej przez spółkę Exatel strategii na najbliższe lata to zapewniał technologiczne zaplecze informatyczno-telekomunikacyjne PGE. Ponadto nowa strategia zakłada wejście z usługami teleinformatycznymi tam, gdzie dotychczas firmy nie było tzn. na rynek małych i średnich firm, a także podmiotów administracji publicznej. Exatel chce zatem rozwijać nowe usługi, wśród których znajdą się m.in. rozwiązania informatyczne w chmurze, wirtualne centra danych, kolokacja czy hosting. Ten obszar jest z kolei dobrze znany Hawe. W jakim stopniu oraz kiedy zobaczymy przełożenie się tej współpracy na realne wyniki Hawe uzależnione będzie od zapisów dotyczących sposobu rozliczania wspólnych projektów, a tego niestety spółka nie podaje.(ł. Kopeć)

3 KRUK (KRU) BBI ZENERIS (BBZ) ORBIS (ORB) Emisja obligacji serii P4 i R1 doszła do skutku. Przydzielono sztuk obligacji serii P4 i sztuk obligacji serii R1 o łącznej wartości nominalnej 60 mln PLN. Komentarz DM Banku BPS Oprocentowanie tych obligacji jest zmienne oparte o stawkę WIBOR 3M i powiększone o marżę 420 pb. W porównaniu do poprzednich emisji marża została obniżona o 40 pb. Istnieje możliwość podwyższenia marży o 50 pb. jeżeli wskaźnik zadłużenia (relacja zadłużenia finansowego netto do kapitałów własnych) przewyższy poziom 2,2x. W porównaniu do poprzednich emisji relacja tego wskaźnika została obniżona z 2,5x. Z danych na koniec 1Q 13 wartość wskaźnika obniżyła się i wyniosła 1,60x. (K. Artyszuk) Zgodnie z projektem uchwał na NWZA spółka zamierza wyemitować obligacje zamiennych o łącznej wartości nominalnej 80 mln PLN. Wprowadzono zmiany w uchwale, które sprowadzają się do podwyższenia wartości nominalnej każdej obligacji (z 0,10 PLN na 100 PLN) i zmiany charakteru obligacji z obligacji na okaziciela na obligacje imienne z ograniczonym prawem zbywalności (by więcej niż 149 osób nie uzyskało dostępu do emisji akcji serii F, co wymagałoby sporządzenia prospektu emisyjnego i konieczności zatwierdzenia go przez KNF). (K. Artyszuk) Zarząd Orbis informuje, że otrzymał od Amplico Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna Zawiadomienie o zwiększeniu zaangażowania w spółkę powyżej progu 5,0%. W wyniku transakcji zakupu akcji w dniu 13 maja 2013 fundusze stały się posiadaczami akcji stanowiących 5,12% kapitału i głosów na WZA. Przed zmianą fundusze posiadały akcji stanowiących 4,90% kapitału i głosów na WZA. (M. Stebakow)

4 KALENDARIUM Dane makro: r. Środa Wydarzenie Okres Prognoza Poprzednio 01:50 Japonia Bilans handlu zagranicznego (JPY) kwiecień -879,9 mld -621,1 mld -362,4 mld Eksport (r/r) kwiecień 3,8% 5,9% 1,1% Import (r/r) kwiecień 9,4% 6,7% 5,5% 10:00 Strefa Euro Bilans płatniczy marzec 10:30 Wielka Brytania Sprzedaż detaliczna (m/m) kwiecień 0,0% -0,7% Sprzedaż detaliczna (r/r) kwiecień 2,0% -0,5% 13:00 Strefa Euro Szczyt Unii Europejskiej 14:00 Polska Koniunktura w budownictwie maj -23 Koniunktura w handlu maj -8 Koniunktura w przemyśle maj -8 Koniunktura w usługach maj -6 16:00 USA Sprzedaż domów na rynku wtórnym kwiecień 16:30 USA Tygodniowa zmiana zapasów paliw tydzień 20:00 USA Protokół z posiedzenia FOMC maj Wydarzenia w spółkach r. DM WDM - koniec zapisów na akcje oferowane nieobjęte w ramach zapisów podstawowych i dodatkowych; przydział akcji oferowanych; Ciech - ZWZ spółki; PGNiG - wznowienie obrad ZWZ spółki; Budimex - dzień wypłaty 4,39 PLN dywidendy na akcję; Netia - zakończenie przyjmowania ofert sprzedaży w programie skupu akcji własnych; Eurotel - dzień ustalenia prawa do 1,6 PLN dywidendy na akcję; Centrum Nowoczesnych Technologii - ZWZ spółki; Es-system - ZWZ spółki; Dom Development - ZWZ spółki; INVESTCon - ZWZ spółki; Pozbud T&R - NWZ ws. podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji; Sonel - ZWZ spółki zdecyduje o wypłacie 0,44 PLN dywidendy na akcję; Vantage Development - ZWZ spółki; NTT System - dzień wypłaty 0,03 PLN dywidendy na akcję;

5 Banki na GPW BGŻ 48, ,7 6, ,0 0,0 - BZ WBK 272, ,5 13,4 11,3 11,4 13,0 14,5 1,9 1,7 1,6 2,9 3,5 4,3 BRE BANK 358, ,1 12,8 11,1 10,6 11,1 12,0 1,5 1,4 1,3 2,6 3,4 4,0 BPH 46, ,5 11, ,7 0, GET BANK 1, ,8 10,1 8,2 7,2 8,8 10,2 1,0 0,9 0,8 0,0 1,5 15,0 HANDLOWY 101, ,7 16,0 14,4 10,7 11,1 12,1 1,8 1,8 1,8 5,4 5,5 6,1 ING BSK 90, ,2 13,8 11,4 9,6 10,0 10,6 1,4 1,3 1,2 2,4 3,5 4,4 MILLENNIUM 5, ,3 13,6 11,4 7,8 8,4 9,2 1,2 1,1 1,0 0,9 2,2 3,3 PEKAO 159, ,7 14,5 13,0 11,4 12,2 12,6 1,8 1,7 1,7 5,1 5,3 6,0 PKO BP 33, ,4 11,6 10,1 12,9 13,6 14,4 1,6 1,5 1,4 4,3 4,6 5,5 Mediana ,5 13,1 11,3 10,6 11,1 12,0 1,5 1,4 1,3 2,6 3,5 4,9 Energetyka ENEA 13, ,3 12,7 13,9 5,3 3,6 3,3 0,5 0,5 0,5 2,9 2,7 1,8 PGE 16, ,3 11,5 10,6 7,4 6,5 6,9 0,7 0,7 0,7 6,5 4,6 4,6 TAURON PE 4, ,0 13,1 14,5 4,8 3,5 3,9 0,4 0,4 0,4 3,3 2,3 1,3 ZE PAK 28, ,8 10,4 8,3 7,3 4,4 4,0 0,4 0,4 0,4 6,2 3,8 3,1 Mediana ,6 12,1 12,3 6,3 4,0 3,9 0,5 0,5 0,5 4,8 3,3 2,5 Handel LPP 6 985, ,3 23,9 20,1 31,3 32,6 33,3 9,4 7,6 6,2 1,4 1,7 2,6 CCC 78, ,2 15,0 13,4 26,5 29,2 28,9 4,8 4,1 3,6 2,4 3,2 4,1 REDAN 1, SOLAR COMPANY 5, ,5 3,2-31,5 31,0-1,1 1, Mediana ,2 15,0 13,4 28,9 31,5 31,0 7,1 4,1 3,6 1,9 2,5 3,3 Przemysł spożywczy COLIAN 2, ,3 9,1 8,4 5,0 5,4 5,7 0,5 0,5 0,5 4,0 7,0 7,5 MIESZKO 4, ,9 7,9 8,9 9,6 9,8 1,0 0,9 0,8-2,2 3,3 WAWEL 821, ,9 14,6 13,2 20,7 20,8 21,0 3,1 2,8 2,6 2,3 4,1 6,2 ZPC OTMUCHÓW 9, ,9 9,4 7,0 8,1 9,3 9,9 0,8 0,7 0, ,9 Mediana ,9 9,3 8,2 8,5 9,5 9,9 0,9 0,8 0,7 3,1 4,1 5,0 Górnictwo na GPW BOGDANKA 118, ,0 8,4 7,7 14,3 19,8 20,0 1,7 1,5 1,4 5,4 7,8 10,9 JSW 78, ,1 12,7 9,7 6,4 8,5 10,1 1,1 1,0 0,9 2,7 2,8 3,8 KGHM 141, ,1 8,5 9,3 16,1 14,2 13,0 1,3 1,2 1,1 7,1 5,8 4,5 NWR 5, ,8-15,7-0,6 4,4 0,6 0,6 0,6 0,5 3,0 7,4 SADOVAYA 1, Mediana ,0 8,5 9,5 10,3 11,4 11,5 1,2 1,1 1,0 4,1 4,4 5,9 Maszyny górnicze BUMECH 6, FAMUR 4, ,7 12,6 11,5 14,6 11,7-2,2 2,0 1,7 3,8 2,9 2,3 KOPEX 10, ,8 7,4 5,5 3,4 2,8-0,3 0,3 0,3 0,0 7,3 8,8 PATENTUS 2, RAFAMET 14, Mediana ,7 10,0 8,5 14,6 7,2 ###### 1,2 1,1 1,0 1,9 5,1 5,6 Deweloperzy DOM DEVELOPMENT 40, ,6 19,2 18,7 6,3 5,3 5,8 1,1 1,1 1,1 9,2 3,4 3,2 GANT 1, JW. CONSTRACTION 4, ,8 9, ROBYG 1, ,3 10,6 7,8 9,2 7,4 10,2 0,8 0,8 0,9 6,9 6,2 6,2 Mediana ,8 10,6 13,3 7,8 6,3 8,0 0,9 0,9 1,0 8,0 4,8 4,7 Źródło: Bloomberg

6 Puls parkietu - rynek akcji Dom Maklerski Banku BPS SA ul. Płocka 11 / Warszawa, tel.: , fax.: Biuro Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego: Departament Operacji: Łukasz Kopeć Dyrektor Biura Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego tel.: (22) Marcin Stebakow, MPW handel, przemysł spożywczy tel.: (22) Kamil Artyszuk obligacje tel.: (22) Damian Szparaga, MPW tel.: (22) Bogdan Dzimira, MPW, Doradca Inwestycyjny tel.: (22) Jan Woźniak, MPW tel.: (22) Artur Kobos, MPW tel.: (22) Grzegorz Górski, MPW tel.: (22) Lech Kucharski, MPW tel.: (22) Bartosz Szaniawski tel.: (22) Bartosz Walczak tel.: (22) Analityk techniczny: Jacek Borawski Biuro Sprzedaży: Beata Zbrzezna, MPW tel.: (22) Wyjaśnienia dotyczące stosowanej terminologii fachowej i wskaźników: Dług netto suma zobowiązań oprocentowanych pomniejszona o środki pieniężne i ich ekwiwalenty EBIT wynik na działalności operacyjnej EBITDA wynik działalności operacyjnej przed potrąceniem salda na działalności finansowej, opodatkowaniem i amortyzacją. EV (wartość ekonomiczna; EV= MC + dług netto) suma kapitalizacji i długu netto Marża brutto na sprzedaży relacja zysku brutto na sprzedaży do przychodów ze sprzedaży Marża EBIT (EBIT/Przychody ze sprzedaży) relacja zysk z działalności operacyjnej do przychodów ze sprzedaży Marża EBITDA (EBITDA/Przychody ze sprzedaży) relacja EBITDA do przychodów ze sprzedaży ROS (zysk netto/przychody ze sprzedaży) rentowność sprzedaży ROA (zysk netto/aktywa) rentowność aktywów ROE (zysk netto/kapitał własny) rentowność kapitału własnego EBIT/EV iloraz zysku z działalności operacyjnej i wartości ekonomicznej (suma kapitalizacji i długu netto) MC/EBIT iloraz kapitalizacji (iloczyn kursu akcji i liczby akcji) oraz zysku z działalności operacyjnej MC/S iloraz kapitalizacji (liczba wyemitowanych akcji razy kurs akcji) i przychodów ze sprzedaży P/E (Cena/Zysk) relacja kurs akcji do rocznego zysku netto przypadający na akcję P/BV (Cena/Wartość Księgowa) relacja kursu akcji do wartości księgowej przypadającą na akcję P/CF [Cena/(zysk netto + amortyzacja)] relacja kursu akcji do sumy przypadającego na akcję zysku netto i amortyzacji Stopa dywidendy (DY) dywidenda na akcję podzielona przez kurs akcji Wskaźnik wypłaty dywidendy (D/E) relacja dywidenda przypadająca na akcję do zysk na akcję Wskaźnik pokrycia dywidendy (E/D) relacja zysku na akcję do dywidendy na akcję Puls parkietu wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów według stanu na dzień sporządzenia niniejszego opracowania. Materiał został sporządzony z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności i dokładności. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy Placu Powstańców Warszawy 1. Informacje zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 19 października 2005 r. Nr 206, poz. 1715). DM Banku BPS SA nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz zwartych w nim zaleceń, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody DM Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U nr 24 poz. 83 z późn. zm.). Jest prawdopodobne, iż DM Banku BPS S.A. świadczył, świadczy lub będzie świadczył usługi na rzecz przedsiębiorców i innych podmiotów wymienionych w niniejszym opracowaniu. DM Banku BPS S.A., jego akcjonariusze i pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje w akcjach emitentów lub innych instrumentach finansowych powiązanych z akcjami emitentów wymienionych w opracowaniu. DM Banku BPS S.A. pełni funkcję animatora emitenta dla następujących spółek: Alterco, B3System, EMC Instytut Medyczny, Gant, Hygienika. DM Banku BPS S.A. pełni funkcję animatora rynku dla następujących spółek: Alterco, B3System, EMC Instytut Medyczny, Gant, KGHM, Pekao, Polnord.

Puls parkietu - rynek akcji 2011-12-29

Puls parkietu - rynek akcji 2011-12-29 Indeksy WIG WIG20 mwig40 swig80 Obrót (mpln) Wy brane dane zamknięcia Wolumen Otwarte pozy cje S&P 500 (USA) Indeks Zamknięcie [pkt.] NIKKEI225 (JAPONIA) HANG SENG (HONG KONG) BSE 30 (INDIE) KOSPI 100

Bardziej szczegółowo

Puls parkietu - 2014-08-14

Puls parkietu - 2014-08-14 Indeksy WIG WIG20 mwig40 swig80 Obrót (mpln) Wybrane dane Kurs zamknięcia Wolumen Otwarte pozycje BSE 30 (INDIE) Zamknięcie [pkt.] dzienna tyg. [t/t] 50 957,5 1,06% - 0,68% 2 381,7 1,37% 0,31% 0,82% 3

Bardziej szczegółowo

Puls parkietu - rynek akcji 2012-04-16

Puls parkietu - rynek akcji 2012-04-16 Indeksy WIG WIG20 mwig40 swig80 Obrót (mpln) Wybrane dane zamknięcia Wolumen Otwarte pozycje BSE 30 (INDIE) Zamknięcie [pkt.] dzienna tyg. [t/t] 40 668,7-0,94% - 1,12% 2 249,9-1,26% -0,32% -0,59% 2 472,8-0,07%

Bardziej szczegółowo

Puls parkietu - rynek akcji 2010-10-14

Puls parkietu - rynek akcji 2010-10-14 Indeksy 20 m40 s80 Obrót (mpln) Wy brane dane zamknięcia Wolumen Otwarte pozy cje Indeks Zamknięcie [pkt.] BOVESPA (BRAZYLIA) BUX (WĘGRY) CAC 40 (FRANCJA) DAX (NIEMCY) DIJA (USA) EUROSTOXX 50 (EU) FTSE

Bardziej szczegółowo

Puls parkietu - rynek akcji 2010-10-19

Puls parkietu - rynek akcji 2010-10-19 Indeksy 20 m40 s80 Obrót (mpln) Wy brane dane zamknięcia Wolumen Otwarte pozy cje Indeks Zamknięcie [pkt.] BOVESPA (BRAZYLIA) BUX (WĘGRY) CAC 40 (FRANCJA) DAX (NIEMCY) DIJA (USA) EUROSTOXX 50 (EU) FTSE

Bardziej szczegółowo

Puls parkietu - rynek akcji 2011-08-01

Puls parkietu - rynek akcji 2011-08-01 WIG SK-15 50500 50000 49500 49000 48500 SK-45 48000 47500 47000 SK-200 46500 46000 45500 45000 15000 10000 x100 Mar Apr May Jun Jul Aug SP500 1380 1370 SK-15 1360 1350 1340 1330 1320 1310 1300 SK-45 1290

Bardziej szczegółowo

Puls parkietu - rynek akcji 2011-02-09

Puls parkietu - rynek akcji 2011-02-09 SK-15 SK-45 SK-200 WIG 48500 48000 47500 47000 46500 46000 45500 45000 44500 44000 43500 43000 42500 December 2011 February SK-15 SK-45 SP500 SK-200 Decem ber 2011 February 15000 10000 x100 1330 1320 1310

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Orange Polska - ZWZ ws. wypłaty dywidendy. Nadchodzące wydarzenia:

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Orange Polska - ZWZ ws. wypłaty dywidendy. Nadchodzące wydarzenia: Czwartek 09.04.2015 Indeksy GPW WIG otw. 54 557,85 0,1% WIG zam. 54 647,10 0,3% obrót (tys. PLN) 653 726,00 60,1% WIG 20 otw. 2 422,16 0,1% WIG 20 zam. 2 424,82 0,2% FW20 otw. 2 399,00-0,2% FW20 zam. 2

Bardziej szczegółowo

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 Dane na 19.10.2009 r. Kurs (zł) 1 470 WIG (pkt.) 39 014 Kapitalizacja (mln zł) 2 572 Free float (mln) 1 128 Free float (%) 48,43 Liczba akcji(tys.

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Orco: prawdopodobne korekcyjne odbicie

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Orco: prawdopodobne korekcyjne odbicie Środa 18.06.2014 Indeksy GPW WIG otw. 52 608,9 0,0% WIG zam. 52 944,0 0,6% obrót (tys. PLN) 679 304-21,2% WIG 20 otw. 2 448,9 0,1% WIG 20 zam. 2 464,4 0,7% FW20 otw. 2 452,0 0,1% FW20 zam. 2 465,0 0,7%

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Nadchodzące wydarzenia: USD/PLN: kontynuacja trendu wzrostowego. 11 18 25 1 September. 8 15 22 29 6 October

Najważniejsze informacje: Nadchodzące wydarzenia: USD/PLN: kontynuacja trendu wzrostowego. 11 18 25 1 September. 8 15 22 29 6 October 7 14 21 28 4 August 11 18 25 1 September 8 15 22 29 6 October 13 20 27 3 November Mid-term Oscillator 10 17 24 1 December 8 15 22 29 5 2015 12 19 26 2 February 9 16 23 2 March 9 16 23 30 April 105 100

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Nadchodzące wydarzenia: Mennica: prawdopodobny test oporu

Najważniejsze informacje: Nadchodzące wydarzenia: Mennica: prawdopodobny test oporu Środa 20.05.2015 Indeksy GPW WIG otw. 57 160,21 0,2% WIG zam. 56 968,61-0,1% obrót (tys. PLN) 544 297,00 16,5% WIG 20 otw. 2 525,73 0,1% WIG 20 zam. 2 523,35 0,0% FW20 otw. 2 507,00 0,1% FW20 zam. 2 501,00-0,1%

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Nadchodzące wydarzenia: CI Games: prawdopodobny test oporów

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Nadchodzące wydarzenia: CI Games: prawdopodobny test oporów Czwartek 18.09.2014 Indeksy GPW WIG otw. 54 868,80 0,4% WIG zam. 55 153,79 0,9% obrót (tys. PLN) 480 816,00-31,1% WIG 20 otw. 2 509,74 0,5% WIG 20 zam. 2 515,27 0,7% FW20 otw. 2 508,00 0,3% FW20 zam. 2

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Synthos: test oporu. 12 19 26 2 February. 9 16 23 2 March

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Synthos: test oporu. 12 19 26 2 February. 9 16 23 2 March 8 15 22 29 5 2015 12 19 26 2 February 9 16 23 2 March Mid-term Oscillator 9 16 23 30 April 7 13 20 27 4 May 11 18 25 1 June 8 15 105 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0-5 Dziennik

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje:

Najważniejsze informacje: Poniedziałek 07.04.2014 Indeksy GPW WIG otw. 52361,5 0,0% WIG zam. 52660,7 0,5% obrót (tys. PLN) 557638-35,3% WIG 20 otw. 2448,7 0,0% WIG 20 zam. 2471,5 0,9% FW20 otw. 2430,0 0,1% FW20 zam. 2455,0 1,2%

Bardziej szczegółowo

SEKTOR BANKOWY 04 marca 2015 r.

SEKTOR BANKOWY 04 marca 2015 r. SEKTOR BANKOWY Czekając na 2H 15 PKO BP PKO Cena bieżąca [PLN] 32,2 Wycena końcowa [PLN] 36,7 Potencjał 14,1% Kapitalizacja [mln PLN] 40 250,0 Free float 68,6% Bank Pekao PEO Cena bieżąca [PLN] 184,1 Wycena

Bardziej szczegółowo

Strategia obligacyjna

Strategia obligacyjna Podsumowanie ostatniej strategii W ciągu 24 dni wartość portfela wzrosła o 0,01%. Wsparciem dla wyniku była przede wszystkim wypłata odsetek. Negatywny wpływ wywarła zmiana cen netto. Spadła cena prawie

Bardziej szczegółowo

Dziennik. 10 sierpia 2015 r. Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Nadchodzące wydarzenia:

Dziennik. 10 sierpia 2015 r. Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Nadchodzące wydarzenia: Najważniejsze informacje: - MSP negocjowało w piątek z należącymi do SP spółkami ich zaangażowanie w Nową KW Tauron - Zmiany w radzie nadzorczej Enea - Ograniczenie produkcji o ok. 400 MW z powodu upałów

Bardziej szczegółowo

Dziennik. 03 sierpnia 2015 r. Najważniejsze informacje: Nadchodzące wydarzenia: Energa: rozpoczęcie korekty 26.0

Dziennik. 03 sierpnia 2015 r. Najważniejsze informacje: Nadchodzące wydarzenia: Energa: rozpoczęcie korekty 26.0 03 sierpnia 2015 r. Najważniejsze informacje: KGHM - Sceptyczny co do inwestycji w FIPP KGHM - MF za utrzymaniem podatku miedziowego, dopuszcza jego modyfikację Budimex - Oferta Budimeksu najtańsza na

Bardziej szczegółowo

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 5 czerwca 2015 6 stron

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 5 czerwca 2015 6 stron Biuletyn Dzienny 6 stron Informacje ze Spółek Agora Średnia dzienna sprzedaż dzienników i tabloidów w kwietniu (w egz.): April y/y Gazeta Wyborcza 184 034-5% Rzeczpospolita 57 057-3% Dziennik Gazeta Prawna

Bardziej szczegółowo

UNIWHEELS. czwartek, 16 kwietnia 2015 komentarz specjalny. Przemysł samochodowy, Niemcy. Przewagi konkurencyjne. Strategia

UNIWHEELS. czwartek, 16 kwietnia 2015 komentarz specjalny. Przemysł samochodowy, Niemcy. Przewagi konkurencyjne. Strategia czwartek, 16 kwietnia 2015 komentarz specjalny Przemysł samochodowy, Niemcy Spółka uważa, że Grupa jest jednym z wiodących dostawców felg aluminiowych do samochodów osobowych w Europie oraz jednym z kilku

Bardziej szczegółowo

1,5 -0,5 1,0 -1,0 0,5 -1,5 -2,0 0,0 -2,5 -0,5 -3,0. lis 07. lip 07

1,5 -0,5 1,0 -1,0 0,5 -1,5 -2,0 0,0 -2,5 -0,5 -3,0. lis 07. lip 07 mar 7 lip 7 lis 7 mar 8 lip 8 lis 8 mar 9 lip 9 lis 9 mar 1 lip 1 lis 1 mar 11 lis 11 mar 1 lip 1 lis 1 lip 7 lis 7 mar 8 lip 8 lis 8 mar 9 lip 9 lis 9 mar 1 lip 1 lis 1 mar 11 lis 11 mar 1 lip 1 lis 1

Bardziej szczegółowo

Tydzień na rynkach. Rynek polski. Rynki zagraniczne. 27 czerwca 1 lipca

Tydzień na rynkach. Rynek polski. Rynki zagraniczne. 27 czerwca 1 lipca Tydzień na rynkach 27 czerwca 1 lipca Rynek polski Wcześniejsza siła rodzimego rynku odeszła w niepamięć i nasz parkiet drugi tydzień z rzędu zachowywał się niezmiernie słabo względem zachodnich indeksów.

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny 10 lutego 2010 Rynek akcji Polska Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities Departament Analiz: M. Marczak (22 6974738); M. JeŜewska (22 6974737) K. Kliszcz (22 697 47 06) P. Grzybowski (22 6974717) M.

Bardziej szczegółowo

WIG - Daily 2015-06-26 Open 54072.4, Hi 54119.5, Lo 53808.9, Close 53836.4 (-0.6%) Vol 608,142,976. Feb Mar Apr May Jun WIG - Volume = 608,142,976.

WIG - Daily 2015-06-26 Open 54072.4, Hi 54119.5, Lo 53808.9, Close 53836.4 (-0.6%) Vol 608,142,976. Feb Mar Apr May Jun WIG - Volume = 608,142,976. poniedziałek, 29 czerwca 21 r. Indeksy pkt zm% 3 836, -,6 2 2 333,8 -,9 DAX 11 492,4,2 CAC4 9,2,3 FTSE1 6 73,7 -,8 BUX 21 87, 1, S&P 2 11,, DJIA 17 946,7,3 SHC 3 93,6-6,9 : wzrosty i spadki (%) IDT; -11,6

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny. 7 maja 2014. GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Raport dzienny. 7 maja 2014. GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje. Raport dzienny 7 maja 214 GłÄwne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm 6 255 WIG2 2 389 -.69% -2.6% 1.8% 45/149 WIG3 2 538 -.63% -2.5% 5.% 47/156 mwig4 3 377 -.55% -3.5% 3.5%

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Lipiec 2013. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Lipiec 2013. Rynek akcji Pełne raporty dostępne są wyłącznie dla osób posiadających rachunki w domu maklerskim DI BRE Banku S.A. Zaloguj się do StrefyBReBrokers lub załóż rachunek na www.dibre.pl 3 lipca 2013 Opracowanie cykliczne

Bardziej szczegółowo

WIG - Volume = 660,937,280.00. WIG - Composite Index = 147.49, MA13 = 167.22, MA33 = 166.70. WIG - Derivative Oscillator = -2.18

WIG - Volume = 660,937,280.00. WIG - Composite Index = 147.49, MA13 = 167.22, MA33 = 166.70. WIG - Derivative Oscillator = -2.18 Indeksy pkt zm% 54179,0 0,3 20,7 0,3 DAX 11967,4-0,3 CAC 5074,1 0,2 FTSE 6833,5 0,4 BUX 002,5 1,8 S&P500 80,6 0,7 DJIA 17880,9 0,7 SHC 3937,2 1,9 : wzrosty i spadki (%) - Daily 15-04-02 Open 545.7, Hi

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny 17 marca 2008 Rynek akcji Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities Polska Departament Analiz: M.Marczak (22 6974738); P. Janik (22 6974740); M.Jeżewska (22 6974737); K. Kliszcz (22 697 47 06); K. Żak

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN Data sporządzenia: 1 grudnia 2014 Raport analityczny CUBE.ITG S.A. AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN W kontekście obserwowanego w ostatnich tygodniach spadku kursu CUBE.ITG uważamy, iż w chwili obecnej

Bardziej szczegółowo