1 ROZPOCZYNAMY InInstalacja i aktywacja O tym podręczniku 9 2. STRONY Start Utwór 14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 ROZPOCZYNAMY 3. 1.1 InInstalacja i aktywacja 3. 1.2 O tym podręczniku 9 2. STRONY 12. 2.1 Start 12. 2.2 Utwór 14"

Transkrypt

1 i

2 SPIS TREŚCI 1 ROZPOCZYNAMY InInstalacja i aktywacja O tym pdręczniku 9 2. STRONY Start Utwór Prjekt (Studi One Prfessinal) Szybkie przełączanie PODSTAWY Niedestruktywna edycja raz Cfnij/Pwtórz Silnik miksujący wyskiej precyzji Autmatyczna kmpensacja późnienia Patrz mam, bez MIDI! Przeciągnij i upuść Cntrl Link KONFIGURACJA Wymagania systemwe Knfiguracja urządzenia audi Knfiguracja wejść/wyjść audi Knfiguracja urządzeń MIDI Zarządzanie zawartścią Twrzenie nweg utwru Opcje zaawanswane 35 ii

3 5 NAGRYWANIE Ścieżki audi Ścieżki instrumentów Aktywacja nagrywania Metrnm Nagrywanie w pętli na ścieżkach audi Tryby nagrywania ścieżki instrumentu Warstwy ścieżki Frmat nagrywania audi Twrzenie dbreg miksu dla mnitringu Sub-miksy i mnitring z zerwą latencją Nagrywanie audi z efektami 60 6 EDYCJA Obiekty Narzędzia myszki w widku aranżacji Siatka Pdstawwe działania edycyjne Pętle audi i pętle muzyczne Grupy edycji Rzciąganie Składanie Wykrywanie i edycja transjentów Przekształcanie ścieżki Efekty biektu Edycja biektu w edytrze Krekta wyskści dźwięku z Meldyne 97 iii

4 6.14 Plecenia edycji Histria i cfanie Nawigacja z pwiększeniem Sugestie dtyczące edycji PRZEGLĄDARKA Karty i wyszukiwanie w przeglądarce Imprt plików pprzez przeglądarkę Pula Plecenia dtyczące plików i flderów Instrumenty i efekty audi Sund Sety Przeglądanie zawartści utwru i prjektu Imprt plików prjektów innych prgramów ARANŻACJA Szybkie pwielanie biektów Pwielanie ścieżek Ścieżka tempa Metrum Generwanie audi Ddawanie czasu d aranżacji Usuwanie czasu z aranżacji Ścieżki flderów Lista ścieżek MIKSOWANIE Knsleta 123 iv

5 9.2 Drga sygnału Grupy Mierniki Autmatyczna kmpensacja późnienia wtyczek Manualne ustawienie późnienia ścieżki audi Ścieżka markerów Zapętlenie pdczas mikswania Pełny miks Eksprt częściweg miksu z utwru Sugestie dtyczące mikswania AUTOMATYKA Czym jest autmatyka? Autmatyka ścieżki Edycja bwiedni autmatyki Tryby autmatyki Autmatyka partii instrumentu CONTROL LINK Czym jest Cntrl Link? Knfiguracja urządzeń zdalnych Mapwanie urządzenia Praca z Cntrl Link Mapwanie glbalne i z wyróżnieniem Autmatyka z pmcą sprzętwych kntrlerów MASTERING Twrzenie nweg prjektu 175 v

6 12.2 Ddawanie utwrów i plików audi Sekwencja utwrów Edycja utwrów Użycie efektów insertwych Rack sumy Mierniki Publikwanie prjektu Integracja utwrów z prjektem WBUDOWANE EFEKTY Mikr-widki wbudwanych efektów Opcje wbudwanych efektów pmiarwych Pmiary, analiza i generwanie sygnału Delay Distrtin Dynamika Mastering Mikswanie Mdulacja Pgłsy Pipeline (Studi One Prfessinal) WBUDOWANE INSTRUMENTY WIRTUALNE SampleOne Impact Presence Mjit 252 vi

7 15 ODTWARZANIE I SYNCHRONIZACJA WIDEO Interfejs dtwarzacza wide Obsługiwane frmaty wide Imprt wide Synchrnizacja z wide Różnice między platfrmami ROZSZERZENIA Klient SundClud (Studi One Prfessinal) 259 vii

8 WSTĘP Dziękujemy za zakup prgramu PreSnus Studi One i witamy w Pdręczniku użytkwnika Studi One! Studi One jest nwatrskim i kmplekswym prgramem przeznacznym d twrzenia i prdukcji muzycznej pd Mac OS X i Windws pzwalającym na łatwą, efektywną i intuicyjną pracę pcząwszy d nagrywania audi i pracy z sekwencjami MIDI, pprzez mikswanie, mastering, aż p dystrybucję. Wersja 2 ddaje szerki zakres nwych funkcji, ulepszeń i nwych technlgii. Wszystkie infrmacje w tym pdręczniku dtyczą plskjęzycznej wersji, prócz instalacji prgramu i rejestracji knta, pnieważ t musi być wyknane przed pbraniem i instalacją plskieg pakietu językweg. Aby zainstalwać plski pakiet językwy należy na strnie Sng lub Prject, twarteg prgramu Studi One wybrać kartę Files z dlneg paska kart panelu przeglądarki Studi One, a ptem kartę Servers na górnym pasku kart przeglądarki. Następnie dwa razy kliknij pzycję Exchange, która pjawiła się w przeglądarce, aby się zalgwać na serwer Exchange. P autmatycznym zalgwaniu należy rzwinąć węzeł nazwie Extensins, zaznaczyć pzycję Studi One Plish Language Pack i kliknąć przycisk Install widczny w dlnej części przeglądarki. Pdczas prcesu instalacji należy ptwierdzić instalację, a p zakńczeniu instalacji trzeba zrestartwać Studi One, c wymagane jest przy instalacji wszystkich rzszerzeń Studi One. P pnwnym uruchmieniu prgramu (któreg interfejs wciąż jest w języku angielskim) należy przejść d menu Studi One/Language, wybrać język plski i pnwnie zrestartwać prgram, aby wprwadzić zmianę języka interfejsu. Mżna też pbrać plik plskieg pakietu językweg pprzez zalgwanie się na strnie PreSnus Studi One w przeglądarce internetwej, a następnie zainstalwać g manualnie 1

9 pprzez pdwójne kliknięcie pbraneg pakietu. Szczegółwe infrmacje na temat instalacji plskieg pakietu językweg są zawarte w sbnym dkumencie PDF dstępnym u plskieg dystrybutra Studi One lub pprzez frum PreSnusa. Wszystkie zapytania, prśby i raprty błędów dtyczące plskiej wersji językwej prgramu i pdręcznika prszę kierwać na adres Zachęcamy Cię d przesyłania nam wszelkich pytań i sugestii dtyczących prgramu. Nasze frum jest znakmitym źródłem i miejscem d wymiany infrmacji Studi One. Dla użytkwników z USA jesteśmy także siągalni pprzez adres lub telefn pmiędzy gdziną 9 i 17 czasu U.S. Central Time (GMT 05:00). W celu uzyskania pmcy technicznej użytkwnicy z innych krajów pwinni się kntaktwać się ich lkalnymi dystrybutrami a. PreSnus zbwiązuje się d ciągłeg ulepszania teg prduktu i jesteśmy wdzięczni za wszelkie sugestie. Wierzymy, że najlepszą metdą siągnięcia sukcesu jest słuchanie naszych prawdziwych ekspertów: naszych cennych klientów. Dceniamy t że wsparłeś nas pprzez zakup teg prgramu. 2

10 1 Rzpczynamy 1.1 Instalacja i aktywacja Instalacja Studi One mże zstać zainstalwany z dysku lub z pbraneg pakietu instalatra. Jeżeli psiadasz fizyczny pakiet z dyskami instalacyjnymi, t p prstu włóż pierwszą płytę d napędu DVD w kmputerze. Jeżeli zakupiłeś Studi One nline, t trzymasz dnśniki d pbrania plików w u. Kliknij na dnśnik dpwiedni dla Twjeg systemu peracyjneg i pbierz plik instalatra. P jeg pbraniu kliknij g dwa razy, a następnie pstępuj zgdnie z wyświetlanymi instrukcjami. Wyknaj tą samą prcedurę dla pbranej wersji dem. Zauważ, że dla Windws istnieją sbne instalatry dla wersji x86 (32-bity) i x64 (64-bity). Dla Mac OS X jest dstępny tylk jeden instalatr. P instalacji mżesz wybrać w menu preferencji prgramu czy uruchmić Studi One jak prgram 32-bitwy lub 64-bitwy. Najaktualniejsze instrukcje aktywacji są dstępne na Windws Jeżeli uruchmiłeś instalatr pd Windws, t kreatr przeprwadzi Cię przez cały prces instalacji. W trakcji instalacji musisz zaakceptwać umwę licencyjną (PreSnus Studi One End User License Agreement) klikając przycisk I Agree, wybrać lkalizację instalacji Studi One i kliknąć przycisk Install. Cała peracja nie pwinna zając więcej niż kilka minut. Mac OS X Jeżeli uruchmiłeś instalatr pd OS X, t zstanie zamntwany braz dysku (dmg), a następnie zstanie twarte kn aplikacji Studi One. Przeciągnij aplikację Studi One d flderu aplikacji, a Studi One zstanie skpiwany i zainstalwany. P tej peracji uzyskasz dstęp d Studi One w Twim flderze aplikacji w pdbny spsób jak d innych aplikacji na OS X. Zalecamy Ci przeciągnięcie Studi One d Twjeg panelu dcka w celu uzyskania szybkieg dstępu d prgramu. 3

11 1.1.2 Aktywacja Gdy pierwszy raz uruchamiasz Studi One, t będziesz mógł wybrać jedną z trzech pcji: Run the Free Versin ( Uruchm darmwą wersję w wersji plskiej) Try the Dem Versin ( Wypróbuj wersję dem w wersji plskiej) Activate r Upgrade ( Aktywuj lub zaktualizuj w wersji plskiej) Studi One Free Studi One Free jest funkcjnalnie graniczną wersją Studi One, którą mżna uruchmić bez rejestracji i utwrzenia knta użytkwnika. Kliknij Run the free versin (lub Uruchm darmwą wersję w wersji plskjęzycznej), a Studi One zstanie natychmiast uruchmine. Odwiedź aby pznać listę graniczeń tej wersji i prównać z innymi wersjami. 4

12 Studi One Dem Jeżeli nigdy wcześniej nie pracwałeś z Studi One, t sugerujemy Ci uruchmienie wersji dem. Dem jest zasadnicz identyczne z Studi One Prfessinal. Daje Ci t spsbnść wypróbwania wszystkieg c feruje Studi One i i mżliwść sprawdzenia czy Twój system jest kmpatybilny z Studi One. Aby uruchmić dem: 1. Kliknij Try the dem versin ( Wypróbuj wersję dem ) w dialgu aktywacji. 2. Kliknij Create New Accunt ( Utwórz nwe knt ) i wprwadź Twje dane. 3. Aktywuj knt kilknięciem dnśnika w u weryfikacyjnym. 4. Kliknij Activate Online ( Aktywacja nline ), wprwadź Twją nazwę użytkwnika i hasł, a ptem kliknij Aktywuj c uruchmi dem. Jeżeli Twój kmputer nie jest nline, t przeczytaj sekcję Aktywacja ffline. Mżesz także uruchmić Studi One Free, alb aktywwać wersję Artist lub Prducer i później wypróbwać wersję dem. W przypadku gdy nie aktywwałeś licencji, t p zakńczeniu kresu próbneg Studi One zstanie uruchminy jak niegraniczna czasw wersja Free. Jeżeli przed uruchmieniem wersji dem, aktywwałeś wersję Artist lub Prducer, t Studi One wróci d tej aktywwanej wersji p zakńczeniu kresu próbneg Pierwsza aktywacja Jeżeli psiadasz klucz prduktu Studi One Artist, Prducer lub Prfessinal, t mżesz aktywwać Studi One z pmcą teg klucza. 1. Kliknij Activate r Upgrade ( Aktywuj lub zaktualizuj ) w dialgu aktywacji. 2. Jeżeli jeszcze nie masz knta, t kliknij Create New Accunt ( Utwórz nwe knt ) i wprwadź Twje dane. Musisz ptem aktywwać knt kliknięciem dnśnika w u weryfikacyjnym. 3. Kliknij Activate Online ( Aktywacja nline ), wprwadź Twją nazwę użytkwnika, hasł i klucz prduktu, a ptem kliknij Aktywuj c uruchmi wersję, którą aktywwałeś (Studi One Artist, Prducer lub Prfessinal). Jeżeli Twój kmputer nie jest nline, t przeczytaj sekcję Aktywacja ffline Aktywacja zarejestrwaneg prduktu Jeżeli wcześniej aktywwałeś Studi One i ptrzebujesz pnwnie g aktywwać (z pwdu instalacji nweg OS, zmiany prfilu sprzętweg itp.): 1. Kliknij Aktywuj lub zaktualizuj w dialgu aktywacji. 2. Kliknij Aktywacja nline, wprwadź Twją nazwę użytkwnika, hasł i klucz prduktu, a ptem kliknij Aktywuj. P kliknięciu przycisku Odśwież pjawi się lista z 5

13 zarejestrwanymi kluczami prduktów, której mżesz wybrać klucz licencyjny. Jeżeli Twój kmputer nie jest nline, t przeczytaj sekcję Aktywacja ffline. 3. Studi One zstanie uruchminy w wersji, którą aktywwałeś (Studi One Artist, Prducer lub Prfessinal) Aktualizacja istniejącej instalacji Jeżeli wcześniej aktywwałeś Studi One Artist lub Prducer i psiadasz klucz aktualizacji prduktu z Studi One Artist na Prducer, Artist na Prfessinal lub Prducer na Prfessinal, t mżesz zaktualizwać Twją wersję z pmcą teg klucza. 1. Przejdź d menu Studi One/Aktywacja Studi One (OS X: Plik>Aktywacja Studi One. 2. Kliknij na dnśnik Aktywuj lub zaktualizuj. 3. Kliknij na dnśnik Aktywacja nline (lub przeczytaj sekcję Aktywacja ffline, jeżeli kmputer nie jest nline), a ptem wprwadź Twją nazwę użytkwnika, hasł i klucz prduktu. Zaznacz pcję Zakupiłem uaktualnienie Studi One i kliknij przycisk Aktywuj. Studi One uruchmi ptem wersję, którą aktywwałeś (Studi One Prducer lub Prfessinal) Aktywacja ffline Utwrzenie knta użytkwnika Jeżeli Twój kmputer nie jest pdłączny d Internetu, t przejdź na kmputer pdłączny d Internetu i twórz strnę: Na strnie rejestracji kliknij dnśnik Create New Accunt, wypełnij frmularz i kliknij Submit. Z PreSnus Registratin zstanie autmatycznie wysłany na adres, który pdałeś w zamówieniu celem weryfikacji adresu . Upewnij się czy pdałeś pprawny adres i czy przypadkiem d PreSnusa nie zstanie usunięty przez Twój filtr antyspamwy lub inne prgramwanie. Kliknij na dnśnik zawarty w tym u, aby aktywwać knt. Jeżeli nie debrałeś a w ciągu kilku minut p naciśnięciu przycisku Submit, t prawdpdbnie trafił d flderu spamu lub zstała autmatycznie usunięty przez Twjeg klienta pczty. W takim przypadku skntaktuj się z nami pprzez aby manualnie aktywwać Twje knt. Aktywacja Studi One Gdy już utwrzyłeś i aktywwałeś knt, t mżesz już aktywwać Twją kpię Studi One. Jeżeli teg jeszcze nie zrbiłeś, t uruchm Studi One i twórz Studi One/Aktywacja Studi One (jeżeli nie aktywwałeś jeszcze Studi One, t te kn zstanie twarte autmatycznie). Kliknij na dnśnik Aktywuj lub zaktualizuj, a następnie kliknij dnśnik Aktywacja ffline w knie Aktywacja Studi One i skpiuj kd aktywacyjne widczny w 3 krku instrukcji. Przejdź ptem na kmputer płączny z Internetem, twórz strnę i zalguj się na Twje knt. Kliknij tutaj dnśnik 6

14 Sftware Registratin i wprwadź kd prduktu wydrukwany na pakwaniu lud dstarczny em d Ciebie. Kliknij na Submit, c przeniesie Cię d Twjej listy z prgramwaniem, gdzie zbaczysz swją wersję Studi One. Następnie kliknij dnśnik Activate widczny bk Twjej wersji Studi One i wprwadź kd aktywacyjny pdany w knie aktywacji ffline. Zbaczysz tutaj także listę z nazwami kmputerów, pzwalającą Ci na śledzenie Twich pięciu dstępnych aktywacji. P aktywacji mżesz pbrać tutaj swój plik licencji użytkwnika. Zapisz ten plik na zewnętrznym nśniku (CD, pamięć USB itp.), a następnie przenieś g na kmputer z zainstalwanym Studi One. Ptem wybierz w knie Aktywacji ffline ścieżkę d pliku licencji lub p prstu przeciągnij g d teg kna, aby aktywwać Studi One Instalacja zawartści Wraz z Studi One trzymujesz mnóstw pętli audi i instrumentów, które są zrganizwane w Sund Sety, a także przykładwe utwry i samuczki wide. Liczba Sund Setów dstępnych d instalacji zależy d zainstalwanej wersji Studi One (Artist, Prducer lub Prfessinal). Aby zainstalwać Sund Sety i przykładwe utwry/samuczki, uruchm Studi One i twórz menu Studi One/Instalacja Studi One. Mżesz zainstalwać zawartść alb z DVD, alb bezpśredni z knta użytkwnika, jeżeli jesteś płączny z Internetem. Oczywiście, mżesz zainstalwać tą zawartść wtedy kiedy będziesz chciał, pprzez menu Studi One. Dmyślnie, każdy pakiet dłączny d Twjej wersji Studi One będzie zaznaczny d instalacji. Mżesz je zainstalwać w dwlnej, pżądanej lkalizacji na Twim kmputerze (wiele sób wybiera d przechwywania plików audi dysk bez zainstalwaneg systemu peracyjneg). Jeżeli instalujesz zawartść z dysków, t zstaniesz pprszny pdczas instalacji włżenie wymaganeg DVD. P instalacji, znajdziesz tę zawartść w karcie Brzmienia przeglądarki dstępnej na strnie Utwór. Przykłady i samuczki będą dstępne pprzez strnę Start. Zestawy ustawień instrumentów będą widczne w przeglądarce w karcie Instrumenty pd ich instrumentami. 7

15 Instalacja dłącznych prduktów innych prducentów Jesteśmy partnerami innych prducentów prgramwania, t jest Tntrack, Native Instruments i Celemny dzięki czemu masz mżliwść używania znakmitych wtyczek instrumentów i efektów. Pniższy krótki pis przeprwadzi Cię przez prces instalacji i aktywacji każdeg pakietu. Instalacja teg prgramwania jest relatywnie prsta. Otwórz menu Studi One/Instalacja Studi One i kliknij na kartę Inni prducenci. W zależnści d psiadanej aktywwanej wersji Studi One pwinieneś zbaczyć: Native Instruments Kmplete Players (Artist) lub Kmplete Elements (Prducer i Prfessinal) Celemny Meldyne Trial (Artist i Prducer) lub Meldyne Essential (Prfessinal) Zauważ, że bk każdeg pakietu znajduje się numer seryjny i przycisk Kpiuj, a numery te są wymagane d autryzacji zainstalwanych wtyczek. Aby zainstalwać wtyczki, kliknij przycisk strzałki widczny z lewej strny nazwy wtyczki. Uruchmi t instalatra wtyczki. Wyknaj uważnie wszystkie instrukcje wyświetlane przez prgram instalatra. P zakńczeniu instalacji wtyczek, zrestartuj Studi One, aby mógł n znaleźć wtyczki. Przy pierwszym twarciu wtyczek, musisz je autryzwać. Autryzacja Native Instruments Kmplete Elements/Players: D autryzacji użyj NI Service Center instalwaneg wraz z tym pakietem. NI Service Center pwinien twrzyć się autmatycznie przy pierwszej próbie twarcia dwlnej wtyczki z pakietu, ale mże być uruchminy także jak samdzielny prgram. Musisz utwrzyć knt użytkwnika NI, jeżeli g jeszcze nie psiadasz. Następnie wprwadź numery seryjne dla każdej wtyczki. Twój numer seryjny jest widczny w dialgu instalacyjnym Studi One bk pakietu Native Instruments. Celemny Meldyne Trial/Essential: Aby autryzwać Meldyne, wczytaj wtyczkę d kanału na strnie Utwór, c pwinn twrzyć kn Meldyne Licensr. Jeżeli używasz Studi One Artist lub Prducer, t kliknij Activate Trial Mde, aby aktywwać nline Twją wersję próbną. Pdczas kresu próbneg musisz być płączny z Internetem za każdym razem gdy uruchamiasz Meldyne. Jeżeli używasz Studi One Prfessinal, kliknij Enter Serial Number i pdążaj za instrukcjami, aby aktywwać Meldyne Essential. 8

16 1.2 O tym pdręczniku Wersje Dstępne są trzy wersje Studi One 2: Artist, Prducer i Prfessinal. Studi One używa pjedynczeg instalatra dla wszystkich wersji i klucz prduktu, którym aktywujesz Studi One determinuje jaka wersja zstanie uruchmina. Pniżej pisane są pdstawwe różnice pmiędzy tymi trzema wersjami. Ten pdręcznik mże dnsić się d funkcji niedstępnych w Twjej wersji, wiec prsimy Cię zapznanie się z mżliwściami psiadanej wersji. Studi One Artist Niegraniczna liczba ścieżek audi i MIDI raz jednczesnych wejść nagrywania Przeglądarka zawartści z kartami użytkwnika i funkcją wyszukiwania Zaawanswane funkcje edycyjne, w tym składanie ujęć (cmping), wykrywanie i edycja transjentów, krekta wyskści dźwięku (wersja próbna Meldyne) itd.. 25 własnych efektów i 4 wirtualne instrumenty Native Instruments Kmplete Players Integracja funkcji PreSnus Exchange z przeglądarką Studi One Prducer Psiada wszystkie funkcje i zawartść wersji Artist Ddaje bsługę ReWire raz VST i AU innych prducentów Native Instruments Kmplete Elements Studi One Prfessinal Psiada wszystkie funkcje i zawartść wersji Artist raz Prducer Ddaje strnę Prjekt z zintegrwanymi funkcjami masteringu Ddaje w pełni licencjnwaną wersję Meldyne Essential (krekta wyskści) Ddaje bsługę SundClud Ddaje dtwarzanie i synchrnizację wide Ddaje efekty Grve Delay, Multiband Dynamics, OpenAIR, Pipeline i IR Maker Wszystkie zrzuty ekranwe w tym pdręczniku są wyknane w wersji pd Windws. 9

17 1.2.2 Panel infrmacyjny Panel infrmacji dstępny pprzez iknę pytajnika na górnym pasku narzędzi strn Utwór i Prjekt wyświetla wszelkie mżliwe działania dla wybraneg narzędzia myszki, a także mżliwe mdyfikatry z ich działaniami. Pmże Ci t dkryć funkcje prgramu i dstarcza kntekstwą pmc. Jeżeli najedziesz myszką na dwlne narzędzie, przycisk lub kn w Studi One, t p kilku sekundach t pjawi się dymek z pdpwiedzią zawierającą nazwę funkcji, przycisku lub kna Klawisze skrótów Wiele peracji w Studi One ma przypisane klawisze skrótów, których mżna używać zamiast pruszania się pprzez menu z pmcą myszki. Niektóre plecenia używają także klawiszy mdyfikatrów, które mgą się różnić w zależnści d systemu peracyjneg. W tym pdręczniku klawisze skrótów używające mdyfikatrów systemu Windws będą wyświetlane przed mdyfikatrami dla OSX, t jest: [klawisz mdyfikatra Windws]/[klawisz mdyfikatra]+[klawisz]. Na przykład: [Ctrl]/[Cmd]-[C] znacza naciśnij [Ctrl]+C w Windws i naciśnij [Cmd]+C w Mac OS X. Tam gdzie nie ma różnicy pmiędzy klawiszami w wersjach pd Windws, t pkazany zstanie tylk jeden klawisz. Na przykład: [F3]. Opcje prgramu w wersji pd Windws znajdują się w menu Studi One pdczas gdy dla wersji pd Mac OS X znajdują się w menu Preferencje. W takich przypadkach lkalizacja w Windws będzie pdana jak pierwsza, a pd Maca jak druga w [nawiasach kwadratwych]. Pełna lista klawiszy skrótów jest zawsze dstępna pprzez menu Studi One/Klawisze skrótów i mże zstać wyświetlna w pstaci dkumentu HTML, który zstanie twarty w przeglądarce Klawisze skrótów innych prgramów DAW Jeżeli przechdzisz d Studi One z inneg prgramu DAW, t być mże używanie skrótów d których się już przyzwyczaiłeś pzwli Ci na łatwiejsze przejście z inneg prgramwania. W knie Studi One/Klawisze skrótów znajdziesz rzwijane menu nazywające się Schemat mapwania klawiatury. Są tutaj dstępne mapy klawiatur kilku znanych prgramów DAW, a p wybraniu jedneg z nich, Studi One użyję pdstawwych skrótów z teg prgramu DAW. Oczywiście mżesz później dstswać skróty d Twich ptrzeb. Pprzez t menu mżesz także wyeksprtwać skróty d kilku typów plików, celem przeglądania w zewnętrznym prgramach. 10

18 1.2.5 Mapwanie własnych klawiszy skrótów Pprzez menu Studi One/Klawisze skrótów mżesz mdyfikwać istniejące klawisze skrótów, a także ddawać skróty d funkcji, które ich dmyślnie nie mają. Aby zmienić istniejący klawisz skrótu pwinieneś: Znaleźć funkcję, dla której chcesz zmienić klawisz skrótu, pprzez wpisanie jej nazwy w plu wyszukiwania. P znalezieniu funkcji, zaznacz ją na liście widcznej z lewej strny. Kliknij na ple Wprwadź klawisz i naciśnij klawisz lub ich kmbinację na klawiaturze kmputera, a zstanie ne wyświetlne w tym plu. Kliknij Przypisz, aby przypisać skrót d wybranej funkcji. Jeżeli klawisz skrótu, który próbujesz przypisać jest już w użyciu, t jeg bieżące przypisanie zstanie wyświetlne pniżej pla Wprwadź klawisz wraz z dnśnikiem d tej funkcji, więc mżesz łatw zmienić skrót dla tej funkcji. Kliknij na ple Schemat mapwania klawiatury, aby wybrać jedną z pniższych pcji: Imprtuj: Wybierz, aby zaimprtwać schemat mapwania klawiatury. Eksprtuj: Wybierz, aby wyeksprtwać schemat mapwania klawiatury. Eksprtuj jak tekst: Wybierz, aby wyeksprtwać schemat mapwania klawiatury d pliku tekstweg w celu stwrzenia krótkieg przewdnika p Twich skrótach.. Kmpletna lista klawiszy jest dstępna przez plecenie Pmc/Klawisze skrótów, które generuje dkument HTML z bieżąc sknfigurwanymi skrótami i twrzy g w przeglądarce internetwej Funkcje menu Wiele funkcji jest dstępnych pprzez hierarchiczne menu. W przypadku gdy nawigacja pprzez menu znajduje się w tym pdręczniku, t pjawia się na w następujący spsób: menu/wpis menu/ /funkcja. 11

19 2. Strny Studi One jest kmpletnym śrdwiskiem d prdukcji muzycznej, składającym się z trzech głównych strn: Start, Utwór i Prjekt (tylk Studi One Prfessinal). Każda strna jest tak zaprjektwana, aby pmóc Ci wyknywać kreślne zadania i są ne wszystkie dstępne przez cały czas. W tym rzdziale przedyskutujemy gólny układ interfejsu każdej ze strn. Aby uzyskać szczegółwe infrmacje rzeczach wspmnianych tutaj skrzystaj z indeksu. 2.1 Start P uruchmieniu Studi One, dmyślnie jest twierana strna Start. Na tej strnie mżesz zarządzać dkumentami, sknfigurwać urządzenia, a także są dstępne infrmacje prfilu artysty, newsy raz przykłady i samuczki. Następująca sekcja zawiera krótki pis strny Start Zadania W górnej części strny Start dstępne są trzy pcje: Utwórz nwy utwór, Utwórz nwy prjekt i Otwórz istniejący dkument. Utwór jest miejscem gdzie mżesz nagrywać, edytwać, aranżwać i mikswać muzykę. Prjekt jest miejscem gdzie wyknuje się mastering, czyli aranżuje się i miksuje wiele utwrów w si czasu. Utwry są dstępne na strnie Utwór, a prjekty na strnie Prjekt. 12

20 2.1.2 Ostatni twierane pliki, Utwry, Prjekty Karta statni twieranych plików zawiera dnśniki d statni twieranych dkumentów. Kliknij jeden z tych dnśników, aby szybk twrzyć pwiązany z nim utwór lub prjekt. Najechanie myszką na lewą strnę dwlneg dkumentu z listy spwduje pjawienie się ikny przypinania, której kliknięcie spwduje przypięcie dkumentu d listy statni twieranych plików, aż d mmentu jeg dpięcia. Menu pdręczne [kliknięcie prawym przyciskiem/cntrl] daje dstęp zapisanych wersji dkumentu lub usunięcia g z listy. Listy utwrów i prjektów pkazują wszystkie utwry i prjekty dstępne w lkalizacji zapisu użytkwnika Knfiguracja Ta sekcja wyświetla nazwę używaneg urządzenia audi i zawiera dnśniki d kien knfiguracji urządzenia audi raz urządzeń zewnętrznych, a także d sprawdzania aktualizacji i infrmacji dtyczących Studi One Sknfiguruj urządzenie audi Studi One autmatycznie wybiera urządzenie audi (np. interfejs audi) używane dla wejść i wyjść audi z listy urządzeń zainstalwanych na Twim kmputerze. Aby wybrać inne urządzenie, kliknij na dnśnik Sknfiguruj urządzenie audi twierający kartę knfiguracji audi w knie dialgwym pcji. Szczegółwe infrmacje dtyczące ustawień urządzenia audi znajdziesz w sekcji Knfiguracja urządzenia audi rzdziału Knfiguracja Urządzenia zdalne: klawiatury, instrument i kntrlery DAW Studi One mże wysyłać i dbierać muzyczne dane d i z dwlnych urządzeń MIDI pdłącznych d kmputera. Aby używać urządzenia MIDI, Studi One wymaga pdania tylk kilku rzeczy dtyczących teg urządzenia. Więcej szczegółów dtyczących teg zagadnienia znajdziesz w sekcji Knfiguracja urządzeń MIDI w rzdziale Knfiguracja Sprawdź aktualizacje Od czasu d czasu PreSnus publikuje aktualizacje Studi One zawierające pprawki i nwe funkcje. Aby manualnie sprawdzić aktualizacje, kliknij na dnśnik Sprawdź aktualizacje. Zstanie wtedy wyświetlny numer Twjej wersji, jak również numer statniej dstępnej wersji. Jeżeli dstępna jest nwsza wersja Studi One, t zstanie wyświetlny także dnśnik pbierania. 13

21 2.1.7 O Studi One Kliknij na dnśnik O Studi One, aby zbaczyć infrmacje licencji i wersji, a także infrmacje autrach Studi One Prfil artysty Tutaj mżesz kreślić meta-dane używane w tagach Twich utwrów, włączając w t braz, nazwę artysty, gatunek i adres strny internetwej. Aby ddać braz d infrmacji artyście, wystarczy g przeciągnąć g z dwlnej lkalizacji na kmputerze d ikny brazu. Ddatkw, wprwadzenie tutaj tych danych, zaszczędzi Ci wysiłku przy wypełnianiu tych samych danych w każdym utwrze Newsy Wyświetlane w Studi One aktualnści są dstarczane bezpśredni z PreSnusa. Ten kanał newsów zawiera użyteczne infrmacje dtyczące Studi One i jest autmatyczne aktualizwany gdy kmputer jest pdłączny d Internetu Przykłady i samuczki Zainstalwane przykładwe utwry i samuczki są widczne są na liście karty Przykładów i mgą zstać uruchamiane pprzez kliknięcie nazwy na liście. Użycie tych utwrów demnstracyjnych pzwli ci sprawdzić różne aspekty pracy z Studi One. 2.2 Utwór Przy twrzeniu nweg utwru lub przy twieraniu istniejąceg, zstaniesz przeniesiny na strnę Utwór. Ta strna zawiera wszystkie niezbędne narzędzia ptrzebne d nagrywania, edycji, aranżwania i mikswania wielu ścieżek audi. 14

22 2.2.1 Praca ze strną Utwór Strna utwru jest kmpletnym, wielśladwym śrdwiskiem prdukcji audi partym na jednym knie interfejsu. Mżesz tutaj nagrywać, edytwać i aranżwać dwlną liczbę ścieżek audi raz instrumentów, a także używać dwlnej liczby wewnętrznych i zewnętrznych efektów raz instrumentów, a praktycznie każdy parametr mże zstać zautmatyzwany. Zintegrwana przeglądarka pzwala na szybki imprt audi, plików z danymi muzycznymi, wtyczek efektów i wirtualnych instrumentów VST/AU. Pliki audi mgą zstać autmatycznie rzciągnięte w czasie, aby je dpaswać d używaneg tempa. Wirtualne instrumenty mgą zstać przeciągnięte z przeglądarki d utwru z natychmiastwym ustawieniem wszystkich parametrów pzwalając na szybką pracę w przypływie inspiracji. 2.3 Prjekt (Studi One Prfessinal) Przy twrzeniu nweg prjektu lub przy twieraniu istniejąceg zstaniesz przeniesiny na strnę Prjekt. Ta strna zawiera wszystkie niezbędne narzędzia d masteringu i publikacji audi Praca ze strną Prjekt Strna Prjekt zawiera rzwiązania masteringwe zintegrwane z Studi One Prfessinal. Tutaj mżesz nagrać materiał w standardzie Red Bk jak CD Audi, utwrzyć wyskiej jakści albumy MP3, dyski i brazy w standardzie DDP. Utwry i pliki audi są zaaranżwane jak sekwencja utwrów w ciągłej linii czasu. Mżesz użyć efektów na pjedynczych utwrach, jak również na ścieżce sumy, aby siągnąć dźwiękwą spójnść prjektu. Zintegrwana przeglądarka pzwala szybki i łatwy imprt utwrów, plików audi i efektów. 15

23 Wyskiej jakści mierniki, w tym mierniki spektrum, Peak/RMS, i fazy są widczne przez cały czas, c pzwala Ci kntrlwać z precyzyjnie c dzieje się w Twim prjekcie. Jak już wspminaliśmy, utwry mgą być imprtwane bezpśredni d prjektu bez ptrzeby eksprtu miksu. P imprcie utwru d prjektu, mżesz zawsze wrócić i zmienić miks utwru, przy czym prjekt zstanie autmatycznie zaktualizwany. Więcej infrmacji strnie Prjekt znajdziesz w rzdziale Mastering. 2.4 Szybkie przełączanie W Studi One Prfessinal mżesz jedncześnie mieć twartych wiele utwrów i prjektów i szybk je przełączać. Najszybszym spsbem przełączenia się pmiędzy twartym utwrem i prjektem jest naciśnięcie [Ctrl]+[Tab] i przytrzymanie [Ctrl] na klawiaturze. Wyświetli t listę wszystkich twartych dkumentów. Pdczas przytrzymania [Ctrl] naciśnij [Tab], aby przewijać twarte dkumenty. Aby zbaczyć pżądany dkument zwlnij [Ctrl] gdy zstanie n wybrany. 16

24 3. Pdstawy W pniższym rzdziale przedstawine są najważniejsze, fundamentalne aspekty na bazie których zaprjektwan Studi One. Zaznajmienie się z tymi zagadnieniami pmże Ci lepiej zrzumieć działanie Studi One. 3.1 Niedestruktywna edycja raz Cfnij/Pwtórz Prawie wszystkie działania edycyjne mgą zstać cfnięte i pwtórzne. Funkcja ta nie ma żadnych graniczeń dtyczących liczby cfniętych lub pnwinych działań, nawet jeżeli te były już cfnięte. Dla każdeg działania, które nie mże zstać cfnięte lub pwtórzne, wyświetlane są dpwiednie kmunikaty weryfikujące wyknywane działanie. Nawet zmiany dtyczące knslety i wtyczek mgą zstać skutecznie cfnięte z pmcą ksza knslety. Mżesz więc swbdnie eksperymentwać nie bawiając się utraty czegklwiek. Tak naprawdę, t naciskanie przycisków mże być najszybszym spsbem uczenia się i mże również przynieść wyniki niesiągalne w inny spsób! 3.2 Silnik miksujący wyskiej precy zji Studi One jest wypsażny w nwatrski silnik miksujący wyskiej precyzji. Silnik miksujący jest maszyną liczącą ptrafiącą matematycznie sumwać wiele źródeł cyfrweg audi. Studi One psługuje się zmiennprzecinkwym a 32/64-bitwym silnikiem działającym w trybie mieszanym. Oznacza t, że silnik audi mże w lcie, autmatycznie się przełączyć z 32- bitwej pjedynczej precyzji d 64-bitwej pdwójnej precyzji, c zależy d mżliwści wtyczek (efekty VST/AU itp.) wstawinych d łańcucha sygnału. W menu Studi One/Opcje/Knfiguracja audi (Mac OS X: Preferencje/Opcje/Knfiguracja audi) ustaw precyzję peracji na pdwójną (64-bity), aby włączyć 64-bitwe przetwarzanie. Inaczej wszystkie peracje będą wyknywane w pjedynczej precyzji (32-bity). Studi One przetwarza tak audi, jak na t pzwala współczesna technlgia, c zapewni Ci najwyższą mżliwą jakść audi. 3.3 Autmatyczna kmpensacja późnienia Studi One autmatycznie kmpensuje czas późnienia pwstająceg pdczas przetwarzania wtyczek VST i AU. Oszczędzi Ci t ddatkwej pracy przy manualnym wyrównywaniu ścieżek w celu usunięcia późnienia, a wszystkie ścieżki będą perfekcyjnie zsynchrnizwane, bez względu na liczbę uruchminych wtyczek efektów. Jeżeli nie chcesz, aby Studi One autmatycznie kmpenswał późnienie, t musisz zaznaczyć pcję Ignruj latencję wtyczek w menu Transprt. Więcej infrmacji na ten temat znajdziesz w sekcji Autmatyczna kmpensacja późnienia wtyczek rzdziału Mikswanie. 17

25 3.4 Patrz mam, bez MIDI! Specyfikacja Musical Instrument Digital Interface (MIDI) pwstała Mim że wspmaga na muzyków d pnad 25 lat, t jednak ma wiele graniczeń. Jak na irnię, elastyczna i łatwa w użyciu integracja bsługi urządzeń MIDI w Studi One jest w dla większści funkcji zaimplementwana bez użycia MIDI. Na przykład, rzdzielczść autmatyki parametrów wirtualnych instrumentów w Studi One jest z reguły znacznie wyższa d wartści rzdzielczści dzwlnej przez specyfikację MIDI dla autmatyki kmunikatów kntrlnych (128 krków). System Cntrl Link działa także na wydrębnieniu MIDI z naszych wewnętrznych prcesów. MIDI ewluuje i są rzwijane nwe standardy, a Studi One pzstaje twarte na wszystkie ptencjalne innwacje w przyszłści. 3.5 Przeciągnij i upuść Wiele funkcji Studi One ma zintegrwaną bsługę przeciągnij i upuść. Oznacza t, że biekty mgą być przeciągnięte d różnych lkalizacji i na inne biekty w celu wyknania pewnych zadań. Na przykład, p znalezieniu dpwiednieg efektu w przeglądarce, mżesz g stamtąd przeciągnąć na ścieżkę, aby zastswać g jak efekt insertwy dla tej ścieżki. Mżesz później skpiwać ten efekt z wszystkimi ustawieniami na inną ścieżkę, przeciągając g p prstu na tą ścieżkę. Mżesz przeciągnąć wirtualny instrument z przeglądarki d pusteg miejsca w widku aranżacji, aby utwrzyć nwą ścieżkę dla teg wirtualneg instrumentu. Mżesz także przeciągnąć wirtualny instrument na istniejącą ścieżkę, aby zastąpić istniejący instrument. Te i wiele innych funkcji z bsługą przeciągnij i upuść pzwlą Ci pracwać bardz szybk, bez zatrzymywania się na przechdzenie pprzez wielstpniwe menu lub innych rzpraszających peracji. Niech twój umysł zstanie uwlniny d takich rzeczy i zajmie się twórczym działaniem! 3.6 Cntrl Link Używanie sprzętwych urządzeń MIDI d kntrlwania parametrów prgramwania wymaga głębkiej wiedzy na temat architektury MIDI i mnóstw cierpliwści. Studi One zmienił t wszystk dzięki systemwi Cntrl Link, najbardziej intuicyjnemu z dstępnych systemów mapwania MIDI. Z pmcą niewielkiej liczby ustawień knfiguracyjnych, mżesz siągnąć pełną kntrlę nad prgramwaniem i zewnętrznym wypsażeniem. Wystarczy pruszyć sprzętwym i prgramwym kntrlerem (np. gałką lub suwakiem), aby je z sbą pwiązać, a następnie ustalić t płączenie jednym kliknięciem i wyknać w kilka sekund t c kiedyś wymagał całeg ppłudnia. Pnadt dwa tryby mapwania (glbalny i urządzenia) ddają d systemu Cntrl Link wyjątkwą elastycznść. Więcej infrmacji tym systemie znajdziesz w rzdziale Cntrl Link. 18

26 4. Knfiguracja Ten rzdział zawiera infrmacje wymaganiach systemwych raz knfiguracji sprzętu i prgramwania. Wiedza wynikająca z tych infrmacji mże być przydatna przy rzpczęciu pracy z Studi One. 4.1 Wymagania systemwe Pniżej znajdują wymagania systemwe ptrzebne d uruchmienia Studi One. MAC OS X lub wyższy Minimalne wymagania Prcesr Intel Cre Du 2 GB RAM Zalecane wymagania Prcesr Intel Cre 2 Du, Intel Xen lub lepszy 4 GB RAM WINDOWS XP, VISTA, 7 (32- lub 64-bity) Minimalne wymagania Prcesr Intel Cre Du lub AMD Athln X2 2 GB RAM Zalecane wymagania Prcesr Intel Cre 2 Quad, AMD Athln X4 lub lepszy 4 GB RAM POZOSTAŁE WYMAGANIA Płączenie internetwe (Nie jest wymagane d pracy, ale jest wymagane d aktywacji) Napęd DVD-ROM Mnitr rzdzielczści nie mniejszej niż 1280x768 pikseli 20 GB dstępneg miejsca na dysku twardym 19

27 4.2 Knfiguracja urządzenia audi Studi One autmatycznie wybiera urządzenie audi z listy urządzeń zainstalwanych na kmputerze d bsługi wejść i wyjść. Aby wybrać inne urządzenie przejdź d Studi przejdź d One/Opcje/Knfiguracja audi (Mac OS X: Preferencje/Opcje/Knfiguracja audi). Musisz wyknać następujące krki, aby sknfigurwać Twje urządzenie audi d użycia z Studi One: 1 Wybierz urządzenie audi z rzwijaneg menu w menu Studi One/Opcje/Knfiguracja audi (Mac OS X: Preferencje//Opcje/Knfiguracja audi). 2 Jeżeli chcesz zmienić ustawienia wybraneg urządzenia, kliknij na przycisk Panel kntrlny za plem listy wybru urządzenia i wprwadź zmiany w panelu kntrlnym urządzenia. 3 Jeżeli używasz urządzenia Cre Audi, t zbaczysz ustawienie rzmiaru bufru urządzenia, które ma bezpśredni wpływ na wydajnść urządzenia audi. Mżesz zwiększyć lub zmniejszyć rzmiar bufru za pmcą pzimeg suwaka. Właściwe ustawienie urządzenia zależy d teg w jaki spsób używasz Studi One. Więcej infrmacji na ten temat mżesz znaleźć w sekcji Maksymalizacja wydajnści kmputera rzdziału Mikswanie. 4 W wersji pd Windws, bufr wewnętrzny mże zstać ustawiny na wartść bufru urządzenia i zablkwany pprzez zaznaczenie pcji Zablkuj (jest dmyślnie zaznaczna). Bufr wewnętrzny jest bufrem prgramu, a jeg rzmiar ma bezpśredni wpływ na wydajnść urządzenia audi. Więcej infrmacji na ten temat mżesz znaleźć w sekcji Maksymalizacja wydajnści kmputera rzdziału Mikswanie. P dznaczeniu w/w pcji, mżesz wybrać rzmiar bufru wewnętrzneg z pmcą rzwijaneg menu. Jeżeli nie jesteś pewny c d najlepszych ustawień, t pzstaw zablkwany bufr wewnętrzny. 20

28 W przypadku sprzętwych platfrm efektów i wirtualnych instrumentów takich jak TC Electrnic PwerCre alb kart Universal Audi UAD, zablkwanie bufru wewnętrzneg ma krytyczne znaczenie. 5 Dmyślnie Studi One używa pjedynczej precyzji (32-bity) przetwarzania. Mżesz także wybrać pdwójną precyzję (64-bity) z rzwijaneg menu precyzji peracji. 6 Jeżeli twój kmputer psiada wiele prcesrów lub rdzeni, t pcja Tryb wielprcesrwy jest dmyślnie zaznaczna. Zalecamy pzstawienie ustawienia dmyślneg, chyba że naptkałeś prblemy z wydajnścią. 7 P ustawieniu pwyższych pcji, w dlnej części kna knfiguracji audi zbaczysz infrmacje dtyczące wejściwej i wyjściwej latencji, częsttliwści próbkwania i rzdzielczści Obsługiwane urządzenia Studi One bsługuje praktycznie wszystkie urządzenia audi, w tym ASIO, Cre Audi (Mac OS X), Direct Sund (Windws XP) i WASAPI (Windws Vista/7). Urządzenia WASAPI na Windws Vista/7 mgą pracwać w trybie współdzielnym i trybie wyłącznści. W trybie wyłącznści mżesz uzyskać niższą latencję, ale inne aplikacje (takie jak Windws Media Player) nie mgą w tym samym czasie używać urządzenia audi. Mżesz sknfigurwać Twje urządzenie audi pprzez Menadżera urządzeń i Dźwięki w Panelu sterwania Mnitr wydajnści Pdczas knfigurwania urządzenia audi a w szczególnści przy kreślaniu bufru wewnętrzneg i bufru urządzenia raz przy wybrze precyzji peracji pwinieneś wziąć pd uwagę wydajnść Twjeg kmputera. Otwórz Mnitr wydajnści pprzez menu Widk, lub klikając na słw Wydajnść w panelu transprtu. Ten mnitr wyświetla gólne, bieżące użycie CPU i dysku, a także wykrzystanie CPU przez pszczególne instrumenty raz autmatykę. Gdy wartści zawierają się w górnych zakresach mierników, t być mże pwinieneś zmienić ustawienia urządzenia audi lub wprwadzić zmiany w utwrze alb prjekcie, aby uniknąć zniekształceń dźwięku lub mżliwej niestabilnści. Częst bniża się wielkść bufru wewnętrzneg lub urządzenia, aby uzyskać niską latencję mnitringu, a ptem przy mikswaniu zwiększa się tę wartść, aby dać jak więcej mcy CPU wtyczkm efektów. Jeżeli naptkałeś prblemy pdczas używania wtyczek instrumentów lub efektów z własną bsługą wielu prcesrów (np. NI Kntakt, FL Studi), t zalecamy wyłączenie tej bsługi we wtyczkach. W tym przypadku Studi One będzie zarządzał użyciem prcesrów. 21

29 4.3 Knfiguracja wejść/wyjść audi Czym są prgramwe kanały wejś ć/wyjść? W większści prgramów nagrywających, ścieżki audi używają bezpśredni kanałów sprzętwych urządzeń audi. Studi One psiada prgramwą warstwę kanałów wejść/wyjść pmiędzy kanałami twjeg interfejsu audi, a ścieżkami. Ta knfiguracja ma wiele zalet w stsunku d tradycyjnej metdy. Na przykład, pwiedzmy, że nagrałeś utwór w Twim studi używając wielkanałweg interfejsu, a ptem zanisłeś g d studia przyjaciela z innym interfejsem audi. Aby skrygwać kanały wejściwe/wyjściwe wystarczy pdłączyć interfejs. Gdy wrócisz d Twjeg studia, t autmatycznie zstanie przywrócna ryginalna knfiguracja wejść/wyjść. Mżesz zrbić t sam, jeżeli masz utwór na Twim laptpie z wbudwanym urządzeniem audi. Jest t mżliwe, pnieważ Studi One zapisuje knfigurację wejść/wyjść w utwrze, dzięki czemu Twój utwór jest naprawdę przenśny i nie padnie p zmianie urządzeń audi Dialg knfiguracji wejść/wyjść audi Każda ścieżka w utwrze dbiera sygnał ze źródłweg wejścia i jest płączna z wyjściem. Te wejścia i wyjścia każdej ścieżki są zdeterminwane przez knfigurację prgramwych kanałów wejściwych/wyjściwych ustawinych w knie knfiguracji wejść/wyjść audi. Aby zbaczyć t kn i ustawić dmyślną knfigurację dla wszystkich nwych utwrów, kliknij Utwórz nwy utwór na strnie startwej i przejdź d Utwór/Knfiguracja utwru/wejścia i Wyjścia audi. Knfiguracja wejść i wyjść audi jest wyknywana dla każdeg utwru, więc każdy utwór mże używać drębnej knfiguracji wejść i wyjść audi. Mżesz jednakże utwrzyć dmyślną knfigurację używaną we wszystkich nwych utwrach c zstał pisane w sekcji Dmyślna knfiguracja wejść i wyjść audi. W knie Wejścia i Wyjścia audi znajdziesz dwie karty: jedną dla knfiguracji wejść i jedną dla knfiguracji wyjść. W każdej z kart matryca płączeń pkazuje bieżącą knfigurację, z pinwymi klumnami fizycznych kanałów urządzenia audi i pzimymi wierszami utwrznych prgramwych kanałów wejść i wyjść. Prgramwe kanały są dstępne w pszczególnych ścieżkach Studi One jak wejścia i wyjścia sygnału. 22

30 4.3.3 Ddawanie i usuwanie kanałów wejść/wyjść Kliknij przycisk Ddaj (Mn) lub Ddaj (Stere), aby ddać kanał wejściwy lub wyjściwy, w zależnści d teg którą przeglądasz kartę. Gdy ddawany jest nwy kanał, t dmyślnie następne sprzętwe wejście lub wyjście zstanie przypisane d nweg kanału. Aby usunąć kanał, kliknij na kanał aby g zaznaczyć, a następnie kliknij przycisk Usuń. Aby zmienić nazwę kanału, kliknij dwa razy nazwę kanału, wprwadź nwą nazwę i naciśnij Enter. W celu wprwadzenia zmian naciśnij przycisk Zastsuj przed zamknięciem kna knfiguracji Przypisywanie sprzętwych wejść/wyjść d kanałów prgramwych Sprzętwe wejścia i wyjścia są przypisywane d kanałów prgramwych wejść/wyjść w matrycy płączeń, która w wizualny spsób przedstawia płączenia. Kanały prgramwe (mn i stere) są widczne w pzimym wierszu, a sprzętwe wejścia i wyjścia są widczne w pinwych klumnach. Punkty, w których przecinają się wiersze i klumny reprezentują ptencjalne płączenia pmiędzy sprzętwymi i prgramwymi wejściami/wyjściami. Dmyślnie, Studi One twrzy trzy kanały wejściwe: jeden stere i dwa mn. Te kanały są nazwane Wejście L+R (stere), Wejście L (mn) i Wejście R (mn). Dmyślnie, kanał wejściwy stere płączny jest z pierwszą parą wejść stere wybraneg urządzenia audi. Dwa kanały mn są płączne z tą samą parą wejść urządzenia audi. Kanał wyjściwy t Suma i jest płączny pierwszą parą wyjść stere wybraneg urządzenia audi. Aby płączyć prgramwe kanały wejścia/wyjścia z prgramwymi wejściami/wyjściami, kliknij kwadracik w punkcie przecięcia pżądaneg sprzętweg wejścia/wyjścia z prgramwym kanałem wejścia/wyjścia. Pjawi się tam klrwy kwadrat z etykietą M, L lub R, w zależnści czy płączenie jest mn (M), prawym alb lewym kanałem stere (L lub R). Płączenia wejść/wyjść audi mgą zstać w dwlnej chwili zmienine, ale raczej rzadk występuje ptrzeba takich zmian pdczas pracy nad utwrem. Jednakże, w takim wypadku trzeba pamiętać, że zmiany płączeń wpłyną na wszystkie przypisane ścieżki, mgą przełączyć wejścia ścieżek audi, zmienić sprzętwe wyjście sumy itp. P lewej strnie kanałów wejść/wyjść widczne są małe mierniki pzimu sygnału, c mże pmóc Ci sprawdzić, czy wyknałeś właściwe płączenia Dmyślna knfiguracja wejść i wyjść audi Zalecamy utwrzenie dmyślnej knfiguracji wejść/wyjść używanej jak punkt startwy we wszystkich nwych utwrach. Pzwli Ci t na natychmiastwą pracę przy minimalnej wstępnej knfiguracji. 23

31 Aby t zrbić, utwórz i dpwiedni pnazywaj prgramwe kanały wejść/wyjść dla wszystkich najczęściej używanych wejść i wyjść urządzenia. Ptem kliknij przycisk Jak dmyślne i ptwierdź ustawienie bieżącej knfiguracji jak dmyślnej dla wszystkich nwych utwrów Kanał dtwarzacza Odtwarzacz w przeglądarce i knie imprtu używa sbneg kanału d dsłuchiwania audi. Mżesz użyć dwlneg wyjściweg kanału stere zamiast główneg wyjścia, czyli sumy, d dsłuchiwania dźwięków. 4.4 Knfiguracja urządzeń MIDI Wszystkie sprzętwe urządzenia MIDI są kreślane w Studi One jak urządzenia zdalne. Urządzenia te są pdzielne na trzy typy, t jest klawiatury, instrumenty i kntrlery DAW. Każdy typ urządzeń funkcjnuje w pdbny spsób i mżna je ddać pprzez jedn kn dialgwe. Mżesz je twrzyć pprzez menu Studi One/Opcje/Urządzenia zdalne/ddaj urządzenie (Mac OS X: Preferencje/Opcje/Urządzenia zdalne/ddaj urządzenie) Knfiguracja klawiatur MIDI Klawiatura MIDI t sprzętwe urządzenie MIDI używane przede wszystkim d grania na innych urządzeniach MIDI, wirtualnych, prgramwych instrumentach, ich kntrlwania, a także zmiany parametrów prgramwania. W Studi One te urządzenia są kreślne jak klawiatury. Aby używać klawiatury, sprzęt najpierw musi zstać sknfigurwany. Gdy t zrbisz, klawiatura będzie zawsze dstępna d użycia w Studi One. 24

32 Aby sknfigurwać klawiaturę, twórz menu Studi One/Opcje/Urządzenia zdalne (Mac OS X: Preferencje/Opcje/Urządzenia zdalne) i wyknaj następujące krki: 1. W knie Opcje/Urządzenia zdalne kliknij przycisk Ddaj. 2. W knie Ddaj urządzenie wybierz Twje urządzenie z listy predefiniwanych urządzeń lub wybierz pzycję Nwa klawiatura, jeśli Twje urządzenie nie znajduje się na liście. Jeżeli wybrałeś pzycję Nwa klawiatura, t mżesz również wprwadzić nazwę urządzenia i prducenta w stswnych plach, c mże ułatwić Ci pracę z Twją klawiaturą. 3. Określ kanał MIDI, który będzie używany d kmunikacji z klawiaturą. Dmyślnie zaznaczne są wszystkie kanały. Jeżeli nie jesteś pewien jaki wybrać kanał, t pzstaw dmyślne ustawienie. 4. Zaznacz pcję Pdziel na kanały MIDI, jeżeli chcesz utwrzyć ddzielne ścieżki wejściwe dla każdeg kanału MIDI klawiatury. 5. Określ urządzenia, przez które klawiatura będzie wysyłała i dbierała dane d/z Studi One. Aby t zrbić wybierz nazwę sterwnika urządzenia z rzwijanych menu Odbieraj z i Wysyłaj d. 6. Mżesz też ustawić tą klawiaturę jak dmyślne wejście wirtualnych instrumentów pprzez zaznaczenie stswnej pcji w knie knfiguracji. Jeżeli używasz tylk jednej klawiatury z Studi One, t pwinieneś zaznaczyć tą pcję. 7. Twja klawiatura jest już gtwa d użycia w Studi One. Kliknij Ddaj urządzenie zdalne w panelu urządzeń zdalnych miksera, aby szybk sknfigurwać nwą klawiaturę lub inne urządzenie zdalne. 25

33 4.4.2 Knfiguracja zdalnych instrumentów sprzętwych Zdalny instrument w Studi One, t zewnętrzny, sprzętwy syntezatr MIDI, stacja rbcza audi lub inne zewnętrzne urządzenie, które ptrafi generwać lub manipulwać dźwiękiem. Zewnętrzne instrumenty są sknfigurwane glbalnie, więc są dstępne we wszystkich utwrach. Aby sknfigurwać instrument, twórz Studi One/Opcje/Urządzenia zdalne (Mac OS X: Preferencje/Opcje/Urządzenia zdalne) i wyknaj następujące krki: 1. W knie Opcje/Urządzenia zdalne kliknij przycisk Ddaj. 2. W przeglądarce z lewej strny wybierz Twje urządzenie z predefiniwanej listy urządzeń. Wybierz pzycję Nwy instrument, jeśli Twje urządzenie nie znajduje się na liście. Jeżeli wybrałeś pzycję Nwy instrument, t mżesz również wprwadzić nazwę urządzenia i prducenta w stswnych plach, c mże ułatwić Ci pracę z Twim instrumentem. 3. Określ kanał MIDI, który będzie używany d kmunikacji z klawiaturą. Dmyślnie wybrany jest 1. Jeżeli nie jesteś pewien jaki wybrać kanał, t pzstaw dmyślne ustawienie. 4. Określ urządzenia, przez które Studi One będzie wysyłał i dbierał dane MIDI. Aby t zrbić, wybierz nazwę urządzenia z rzwijanych menu Odbieraj z (pcjnalnie) i Wysyłaj d. Najprawdpdbniej Twój instrument nie jest płączny bezpśredni z kmputerem. W takim przypadku instrument musi być fizycznie płączny d Twjeg kmputera pprzez inne urządzenie MIDI (takie jak interfejs MIDI), a w menu wspmnianych pwyżej wybierasz nazwę jeg sterwnika. 26

34 5. Mżesz wybrać, czy wysyłać kmunikaty MIDI Clck d instrumentu i/lub użyć MIDI Clck Start, pprzez zaznaczenie stswnych pcji. Pwinieneś wysyłać MIDI Clck d Twjeg Instrumentu, jeżeli ten ma wbudwany sekwencer lub kmpnenty (takie jak LFO) wymagające synchrnizacji z Studi One. Włączenie pcji MIDI Clck Start spwduje wysyłania kmunikatów MIDI Clck Start d instrumentu. 6. Mżesz także wybrać, czy wysyłać kmunikaty MIDI Time Cde d teg instrumentu, a w knie Utwór/Knfiguracja utwru/ogólne skrygwać różnice czaswe i zsynchrnizwać Studi One z zewnętrznymi urządzeniami. Teraz Twój zewnętrzny instrument jest dstępny d użycia w dwlnym utwrze. Przed użyciem sprawdź czy ścieżka instrumentu jest płączna z tym instrumentem, a właściwe ścieżki audi zstały ddane i sknfigurwane. Przeczytaj Mnitring zewnętrznych instrumentów, aby dwiedzieć się więcej na ten temat. Jeżeli Twój zewnętrzny instrument jest także kntrlerem (stacja rbcza), t musisz g sknfigurwać dwa razy. Najpierw ustawiasz g jak zewnętrzny instrument bez ustawiania pcji Odbieraj z, a ptem jak klawiaturę bez ustawiania pcji Wysyłaj d. Pzwala t na użycie sekcji klawiatury-kntrlera stacji rbczej jak źródła (wejścia) ścieżek instrumentów, a sekcji syntezatra jak zewnętrzneg instrumentu Knfiguracja kntrlerów DAW Kntrler DAW (cntrl surface) w Studi One jest sprzętem pzwalającym kntrlwać funkcje transprtu, tłumiki i inne wyspecjalizwane kntrlki. Kntrlery DAW mgą bezpśredni używać MIDI lub specjalnych prtkłów kntrlnych np. Mackie Cntrl. 27

35 Aby sknfigurwać kntrler DAW, wyknaj następujące krki: 1. W knie Opcje/Urządzenia zdalne kliknij przycisk Ddaj. 2. Wybierz Twje urządzenie z listy predefiniwanych urządzeń lub wybierz pzycję Nwy kntrler DAW, jeżeli Twje urządzenie nie znajduje się na liście. Jeżeli wybrałeś pzycję Nwy kntrler DAW, t mżesz również wprwadzić nazwę urządzenia i prducenta w stswnych plach, c mże ułatwić Ci pracę z Twim kntrlerem. 3. Określ urządzenia, przez które kntrler DAW będzie wysyłał i dbierał dane d/z Studi One. Aby t zrbić wybierz nazwę sterwnika urządzenia z z rzwijanych menu Odbieraj z i Wysyłaj d. 4. Nie ptrzebujesz ustawiać kanałów MIDI, jeżeli kntrler DAW używa alternatywnych prtkłów, takich jak Mackie Cntrl d kmunikacji z Studi One. 5. Twój kntrler DAW jest już gtwy d użycia w Studi One Grupwanie kntrlerów DAW Jeżeli używasz wielu kntrlerów DAW ze zmtryzwanymi tłumikami, t mżesz pgrupwać banki tłumików, w taki spsób, że kanały knslety Studi One będą rzmieszczne w kntrlerach w dpwiednim prządku. Aby dstswać rzmieszczenie, t p ddaniu kntrlerów kliknij przycisk Grupa w knie Studi One/Opcje/Urządzenia zdalne. Wszystkie niepgrupwane kntrlery będą widczne w karcie nazwie Bez grupy. Aby umieścić kntrler w grupie, wybierz kartę grupy, a następnie przeciągnij tam kntrler. Aby dstswać prządek zgrupwanych kntrlerów, przeciągaj je w praw lub lew. Kanały w knslecie zstaną uprządkwane z lewej d prawej zgdnie z układem kntrlerów. 28

36 Mżna utwrzyć d czterech grup, c pzwala na sklnwanie kanałów w wielu kntrlerach. Mże t być użyteczne, jeżeli masz kilka pmieszczeń w studi, w których używasz kntrlerów DAW (np. rm A, rm B lub cntrl rm i live rm). Tylk predefiniwane i bsługiwane kntrlery DAW będą dstępne tutaj. Urządzeń zdefiniwanych przez użytkwnika nie mżna pgrupwać Użycie klawiatury kmputerwej jak klawiatury MIDI Mżesz użyć zwykłej klawiatury kmputerwej QWERTY jak klawiatury MIDI d grania na wirtualnych instrumentach i nagrywania muzyki w Studi One. Jednakże, musisz najpierw ddać ją jak nwe urządzenie wybierając Qwerty Keybard z flderu PreSnus w knie Studi One/Opcje/Urządzenia zdalne/ddaj urządzenie. Gdy już ddałeś klawiaturę QWERTY jak klawiaturę MIDI, t mżesz twrzyć jej interfejs klikając dwa razy na jej nazwie w panelu Zdalne knslety. Każda ścieżka instrumentu z włącznym nagrywaniem dbiera sygnał z klawiatury QWERTY. Twja klawiatura wysyła dane d ścieżek instrumentów, tylk wtedy gdy urządzenie klawiatury QWERTY jest twarte Użycie PreSnus FaderPrt Jeżeli pdłączysz PreSnus FaderPrt d kmputera z zainstalwanym Mac OS X, Micrsft Windws Vista lub 7, t Studi One rzpzna g autmatycznie i sknfiguruje d pracy. P prstu twórz jakiś utwór lub prjekt i mżesz natychmiast używać FaderPrta. Jeżeli masz Windws XP, t wybierz FaderPrta z listy urządzeń w knie Urządzenia zdalne/ddaj urządzenie, a następnie pstępuj zgdnie z instrukcją dtyczącą kntrlerów DAW, aby ustawić Twój FaderPrt Płącz pnwnie urządzenia W większści prgramów, gdy urządzenie MIDI zstanie rzłączne pdczas pracy prgramu, t trzeba zrestartwać prgram lub przestanie n działać. W dróżnieniu d teg, przy uruchminym Studi One z twartym utwrem lub prjektem, urządzenie MIDI mże zstać dłączne bez restartu Studi One. W takim przypadku twórz Studi One/Opcje/Urządzenia zdalne (Mac OS X: Preferencje/Opcje/Urządzenia zdalne) i kliknij przycisk Płącz pnwnie, widczny w dlnej 29

37 części kna. Ptem pdłącz Twje urządzenie i kliknij OK, a urządzenie pwinn zacząć pprawnie pracwać w Studi One. Jeżeli urządzenie zewnętrzne nie jest becne przy starcie Studi One na przykład, gdy jesteś w trasie i nie zabrałeś ze sbą całeg sprzętu prgram będzie wciąż działał nrmalnie. Jednak zbaczysz strzeżenie dtyczące tej sytuacji. Jeżeli częst zmieniasz knfigurację sprzętu, t być mże wygdne będzie wyłączenie teg kmunikatu pprzez dznaczenie pcji Pwiadm mnie, jeżeli przy uruchamianiu Studi One urządzenia nie będą dstępne. Później, jeżeli uruchmisz Studi One gdy urządzenie jest pdłączne d kmputera, Studi One rzpzna autmatycznie t urządzenie i mże być używane tak jak przedtem, bez ddatkwej knfiguracji. 4.5 Zarządzanie zawartścią Zarządzanie zawartścią i plikami mże stać się niepręczne w przypadku prgramwania DAW ze względu na dużą liczbę typów zawartści, np. pętli, kncepcji utwrów, indywidualnych ścieżek itd. W Studi One musisz tylk wskazać raz lkalizację, p czym wszystkie lkalizacje zstaną zapamiętane. Dwlna zawartść, którą utwrzyłeś z Studi One będzie zarządzana w pdbny spsób. Zawartść w Studi One jest przechwywana w wyraźnie kreślnych kategriach. Pniższe sekcje pisują metdy zarządzania Twją zawartścią pprzez dialg Studi One/Opcje/Lkalizacje (Mac OS X: Preferencje/Opcje/Lkalizacje) Dane użytkwnika Dwlna zawartść, którą utwrzyłeś w Studi One jest autmatycznie zapisywana w kreślnej przez ciebie lkalizacji. Dtyczy t utwrów, prjektów, zestawów (presetów) efektów i wszystkich plików zawierających się w tych kategriach. Dane są zrganizwane w lgiczny spsób i są zapisywane w jednym miejscu, c ułatwia np. twrzenie kpii zapaswych. Pdczas twrzenia nweg utwru lub prjektu dmyślną lkalizacją zapisu jest flder danych użytkwnika (User Data). Generalnie zalecamy używanie tej lkalizacji, jednak mżesz kreślić także inną lkalizację utwru lub prjektu. Mżna także zaznaczyć pcję aut-zapisu, c spwduje autmatyczne zapisywanie twarteg dkumentu w kreślnym czasie. W przypadku gdy zapisywany utwór używa plików spza flderu mediów utwru, t zstaniesz zapytany skpiwanie tych zewnętrznych plików d flderu Media Typy plików Wszystkie bsługiwane rzszerzenia plików są widczne na liście w knie Studi One/Opcje/Lkalizacje/Typy plików. Tylk te typy plików będą widczne w przeglądarce. 30

38 Mżesz ddać nwe rzszerzenie klikając przycisk Ddaj, a w nw twartym knie mżesz wybrać iknę, wprwadzić nazwę rzszerzenia i pis typu pliku. Nwe rzszerzenie będzie widczne jak kategria Pliki użytkwnika i mże zstać usunięte z pmcą przycisku Usuń Sund Sety Wstępnie sknfigurwane pakiety pętli i sampli są dłączne d Studi One. Karta przeglądarki nazwie Sund Sety pzwli Ci szybk i łatw znaleźć tą zawartść. Pakiety te zawierają infrmacje dstawcy, wyświetlane p zaznaczeniu pakietu w przeglądarce. Kliknij w przeglądarce na dnśnik strny dstawcy, aby uzyskać więcej infrmacji Bibliteka instrumentów D Studi One jest dłączny wirtualny instrument nazwie Presence wykrzystujący własne brzmienia i sundfnty (SF2 i SFZ). Sundfnty zawierają sample (próbki), które mgą zstać resyntezwane z różnymi pzimami wyskści i dynamiki. Dzięki biblitece instrumentów mżesz w przeglądać brzmienia w Presence, które będą widczne jak zestawy (presets). Aby ddać sundfnty d bibliteki, kliknij w Studi One/Opcje/Lkalizacje/Bibliteka instrumentów [Mac OS X: Preferencje/Opcje/Lkalizacje/Bibliteka instrumentów] przycisk Ddaj i kreśl lkalizację plików, a ptem kliknij OK. Mżesz kreślić wiele lkalizacji. Więcej infrmacji instrumencie Presence znajdziesz w sekcji Presence rzdziału Wbudwane instrumenty wirtualne Lkalizacja wtyczek Przy pierwszym uruchmieniu Studi One większść wtyczek zstanie autmatycznie wykryta i będzie natychmiast gtwa d użycia. Jeżeli Studi One nie ptrafi znaleźć pewnych wtyczek, t mżesz łatw je ddać. Aby ddać brakujące wtyczki VST d Studi One, twórz Studi One/Opcje/Lkalizacje/Wtyczki VST (Mac OS X: Preferencje/Opcje/Lkalizacje/Wtyczki VST) i kliknij przycisk Ddaj, a ptem kreśl lkalizację i kliknij OK. Mżesz także przeciągnąć tutaj dwlny flder z Eksplratra/Szukacza. Studi One przeskanuje te lkalizacje przy starcie w pszukiwaniu nwych wtyczek. Jeżeli jest taka ptrzeba, t mżesz ddać więcej lkalizacji. Wtyczki AU, VST 3 i prgramy z bsługą ReWire mają swje własne ścieżki w OS, które nie mgą zstać ustawine manualnie Niedziałające wtyczki Jeżeli nie udał się pprawnie uruchmić wtyczki pdczas skanwania przy starcie Studi One, t pjawi się infrmacja tym na liście kmunikatów uruchamiania raz kmunikat z strzeżeniem. Jeżeli się t pwtórzy na przykład, wtyczka nie zstała pprawnie 31

39 autryzwana lub nie ma klucza ilk t Studi One umieści wtyczkę na czarnej liście i będzie ją ignrwał. Aby zresetwać czarną listę i wymusić na Studi One pnwne przeskanwanie brakujących wtyczek, przejdź d Studi One/Opcje/Lkalizacje/Wtyczki VST (Mac OS X: Preferencje/Opcje/Lkalizacje/Wtyczki VST) i kliknij Resetuj czarną listę. Jeżeli prblem pwdujący niezadziałanie wtyczki pdczas skanwania zstał rzwiązany, t wtyczka będzie d teg mmentu dstępna Obsługa VST Studi One Prducer i Prfessinal bsługuje VST 2.4 (w tym hierarchiczną strukturę parametrów VSTXML) i VST Twrzenie nweg utwru Utwór jest miejscem gdzie nagrywasz, edytujesz, aranżujesz i miksujesz muzykę. Mżesz utwrzyć nwy utwór w następujący spsób: Na strnie Start kliknij dnśnik Nwy utwór. Przejdź d menu Plik i kliknij Nwy utwór. Naciśnij [Ctrl]/[Cmd]+[N] na klawiaturze. Kliknij przycisk Utwór jeżeli jesteś na strnie Prjekt, a nie jest twarty żaden utwór. Nazwa nweg utwru zstanie nadana na bazie daty (rk-miesiąć-dzień) i nazwy dstępnej w prfilu artysty Szablny utwrów Z lewej strny kna wyświetlaneg pdczas inicjacji nweg utwru znajdziesz predefiniwane szablny utwrów, stwrzne aby pmóc Ci szybk zacząć pracę z różnymi zadaniami nagrywania. Szablny mgą zawierać knkretne knfiguracje wejść/wyjść i ścieżek, efekty i wirtualne instrumenty raz inne ustawienia. Dmyślnie zaznaczny jest szabln Pusty utwór, który 32

40 utwrzy całkwicie pusty utwór bez ścieżek i knfiguracją wejść/wyjść tylk z wejściami i wyjściami stere Twrzenie nwych szablnów Jeżeli częst używasz takiej samej knfiguracji utwru, t przydatne byłby utwrzenie z niej nweg szablnu. Aby t zrbić utwórz nwy, pusty utwór. Następnie sknfiguruj wejścia, wyjścia, wszystkie ścieżki, efekty, instrumenty itd. wymagane w twim szablnie. Ptem w menu Plik wybierz Zapisz jak szabln. Wprwadź tytuł, pis i jeżeli chcesz, t wybierz iknę dla szablnu, a ptem kliknij OK. Mżesz także przeciągnąć braz na braz ikny z Eksplratra/Szukacza, aby użyć teg brazu. Dkładny stan zapisaneg utwru będzie dstępny teraz jak szabln w dialgu twrzenia nweg utwru Tytuł i lkalizacja Tytuł utwru będzie również nazwą pliku (Tytuł.sng) i nazwą dmyślneg flderu zawierająceg dane używane w utwrze. Dmyślnie, wszystkie nwe utwry i ich dane będą zapisywane w lkalizacji danych użytkwnika, którą mżesz ustawić w Studi One/Opcje/Lkalizacje/Dane użytkwnika (Mac OS X: Preferencje/Opcje/Lkalizacje/Dane użytkwnika ). Jeżeli chcesz, t mżesz wybrać inną lkalizację utwru klikając przycisk Częsttliwść Częsttliwść kreśla częsttliwść z którą próbkwany jest analgwy sygnał audi pdczas knwersji na sygnał cyfrwy. Najpwszechniejszym ustawieniem jest standard CD audi: 44.1 khz, c znacza 44,100 sampli (próbek) na sekundę. Częsttliwść próbkwania w Studi One pwinna się zgadzać z bieżącą częsttliwścią Twjeg interfejsu audi, a zmiana teg ustawienia pwinna spwdwać zmianę częsttliwści Twjeg urządzenia. Jeżeli częsttliwść nie będzie się zgadzała, t Studi One przebróbkuje wszystkie pliki audi, aby były zgdne z częsttliwścią interfejsu, ale mże spwdwać t prblemy z wydajnścią i z teg pwdu pwinn się teg unikać. Studi One mże nagrywać z dwlną częsttliwścią ferwana przez interfejsy audi. Nie wszystkie urządzenia pzwalają na zmianę częsttliwści sprzętu przez prgramwanie innych prducentów. Właściwa częsttliwść pwinna być ustawina przed utwrzeniem nweg utwru. Rzmiar pliku zależy d częsttliwści i rzdzielczści. Im większa częsttliwść i rzdzielczść, tym większy rzmiar wyjściweg pliku audi. 33

41 4.6.5 Rzdzielczść Rzdzielczść kreśla głębkść bitów cyfrweg audi i ma wpływ na zakres dynamiki audi. Standard CD audi ma 16 bitwą rzdzielczść, która daje dynamikę w zakresie kł 96 db. Oznacza t, że w audi jakści CD, różnica pmiędzy najcichszym i najgłśniejszym dźwiękiem wynsi 96 db. Najppularniejsze ustawienie rzdzielczści w prfesjnalnym nagrywaniu t 24 bity, c w przybliżeniu daje 144 db. Studi One mże nagrywać audi z 16, 24 lub 32 bitwą (zmiannprzecinkwą) rzdzielczścią. Jaką wybierzesz rzdzielczść, jest sprawą Twich preferencji. Jeżeli nie jesteś beznany z tą tematyką, t spróbuj peksperymentwać z nagrywaniem w każdej rzdzielczści i prównaj wyniki Frmat czasu i długść utwru Frmat czasu nweg utwru kreśla spsób wyświetlania linii czasu. Frmat czasu mże zstać zmieniny w dwlnej chwili. Masz d wybru następujące mżliwści: Sekundy: Linia czasu jest wyrażna w gdzinach: minutach :sekundach: milisekundach. Sample: Linia czasu jest wyrażna w samplach. Takty: Linia czasu jest wyrażna w taktach i bitach. Klatki: Linia czasu jest wyrażna w klatkach Rzciąganie Przy twrzeniu nweg utwru mżesz wybrać, czy używać autmatyczneg rzciągania w czasie imprtwaneg pliku audi zawierająceg infrmacje tempie, aby dpaswać audi d bieżąceg tempa utwru. Jest t zalecane, aby uniknąć późniejszeg manualneg rzciągania lub ustawiania ścieżek w trybie rzciągania. Jednakże, jeżeli nie chcesz pracwać z funkcją rzciągania w czasie i nie chcesz aby cklwiek przypadkw zstał rzciągnięte w Twim utwrze, t wyłącz tą pcję. Tylk ścieżki z zakdwaną infrmacją tempie będą rzciągane autmatycznie z tą pcją. Studi One zapamiętuje infrmacje tempie ustawine w inspektrze pliku audi Dmyślny utwór lub prjekt W dialgu Studi One/Opcje/Ogólne mżesz wybrać, czy Studi One będzie p uruchmieniu twierał dmyślny utwór lub prjekt. Aby ustawić jaki utwór lub prjekt będzie twierany w takim przypadku, zapisz g pd nazwą default, w flderach Sngs lub Prjects znajdujących się w lkalizacji danych użytkwnikach ustawinej w Opcje/Lkalizacje. 34

42 4.7 Opcje zaawanswane Studi One feruje wiele mżliwści dstswania śrdwiska pracy. Pniżej pisane pcje są dstępne pprzez pszczególne karty w Studi One/Opcje/Zaawanswane Edycja Kliknij kartę Edycja, aby uzyskać dstęp d pniżej pisanych pcji Narzędzia Opcja Nakładaj kursr na kn edytra jest dmyślnie zaznaczna. Opcja ta zapbiega migtaniu kursra linii czasu w systemach Windws Vista and 7, ale mże pwdwać prblemy w zarządzaniu knami. Jeżeli naptkałeś takie prblemy, t wyłącz tą pcję. Opcja Wyświetlaj linie współrzędnych kursra dla narzędzi jest dmyślnie zaznaczna. Włączenie pwduje wyświetlanie dużych, przecinających się pinwych i pzimych linii współrzędnych kursra w widku aranżacji, c mże być pmcne przy kreśleniu dkładnej pzycji różnych narzędzi myszki. Opcja Przenś kursr p kliknięciu w puste miejsca dmyślnie nie jest zaznaczna. Zaznaczenie, pwduje przenszenie kursra linii czasu d miejsca kliknięcia, nawet gdy t miejsce jest puste lub nie ma w nim biektów Wygląd biektu Opcja Nie pkazuj nazw biektów usuwa etykiety nazw z biektów w widku aranżacji. Opcja ma charakter tylk estetyczny i nie zmienia żadnych funkcji. Opcja Półprzezrczyste biekty (z widczną siatką) dmyślnie nie jest zaznaczna. P zaznaczeniu, siatki linii czasu w widku aranżacji i edytrze będzie widczna w tle pprzez biekty. Widczna siatka mże być pmcna w różnych zadaniach edycji. Opcja Wyrównaj linie bwiedni autmatyki ddaje bsługę anti-aliasingu (usuwanie zniekształceń) z grafik linii bwiedni autmatyki, wygładzając i upraszczając ich wygląd. Opcja ta ma tylk wpływ na wygląd bwiedni i nie wpływa na zachwanie bwiedni Autmatyka Kliknij kartę Autmatyka, aby uzyskać dstęp d pniżej pisanych pcji. Opcja Autmatyka jest przypisana d biektów jest dmyślnie zaznaczna. Oznacza t, że bwiednie autmatyki są przypięte d biektów i kiedy przeniesiesz biekt, t przeniesina zstanie również autmatyka. 35

43 Opcja Wyłącz edycję biektów pd bwiedniami autmatyki jest dmyślnie zaznaczna. P zaznaczeniu biekty stają się niedstępne dla narzędzi myszki pdczas przeglądania bwiedni autmatyki, c mże zapbiec przypadkwej edycji biektów pdczas edytwania autmatyki. Opcja Autmatycznie ddawaj bwiednie dla wszystkich prusznych parametrów dmyślnie nie jest zaznaczna. Zaznacz tą pcję, jeżeli chcesz autmatycznie ddawać bwiednie autmatyki dla dwlneg parametru pruszneg przez kntrler (znacza t, że parametr pwinien być w trybie Tuch i sprzętwa kntrlka pwinna być przypisana d teg parametru pprzez Cntrl Link ). Opcja Dmyślne bwiednie dla nwych ścieżek audi pzwala Ci kreślić czy bwiednie dla głśnści, panramy i wyciszenia będą autmatycznie ddawane d wszystkich nwych ścieżek. Głśnść i panrama są dmyślnie zaznaczne, a wyciszenie nie Audi Kliknij kartę Audi, aby uzyskać dstęp d pniżej pisanych pcji Opcja Odtwarzaj nakładające się biekty dmyślnie nie jest zaznaczna. P zaznaczeniu usłyszysz miks biektów, w przypadku gdy te się nakładają. Jeżeli preferujesz dsłuchiwanie pjedynczych biektów z wycisznymi pzstałymi nakładającymi się biektami, t pzstaw tą pcję niezaznaczną. Opcja Użyj niebufrwaneg dstępu d plików audi dmyślnie nie jest zaznaczna. Opcja ta wyłącza bufrwanie wyknywane przez system peracyjny pdczas dczytu z pliku. System peracyjny przy bufrwaniu z reguły dczytuje więcej danych niż jest t wymagane przez prgram, c mże mieć negatywny wpływ na wydajnść dtwarzania, szczególnie na wlniejszych kmputerach. Zalecamy jednak pzstawienie tej pcji niezaznacznej, chyba że natknąłeś się na prblemy techniczne. Opcja Użyj pamięci pdręcznej dla rzciąganych plików audi jest dmyślnie zaznaczna. Opcja ta jest szczegółw pisana w sekcji Użycie pamięci pdręcznej przy rzciąganiu rzdziału Rzciąganie. Opcja Zapisuj infrmacje tempie d plików audi jest dmyślnie zaznaczna. P zaznaczeniu, pcja ta dłącza znaczniki czasu d plików audi nagrywanych w Studi One. Temp utwru w pzycji nagrywania będzie zapisywane z plikiem, c ułatwi autmatyczne rzciąganie w czasie. Jeżeli inna aplikacja ma prblemy z dczytem plików audi z Studi One, t spróbuj wyłączyć tą pcję. Opcja Użyj ditheringu dla urządzeń audi i eksprtu plików audi jest dmyślnie zaznaczna, c znacza, że d sygnału audi zstanie zastswany trójkątny dithering (bez kształtwania szumu) gdy rzdzielczść sygnału audi jest redukwana d niższej rzdzielczści przez urządzenie lub pdczas eksprtu. Wyłącz tą pcję, jeżeli chcesz używać rzwiązań innych prducentów, takich jak insertwy efekt limitera z preferwaną charakterystyką ditheringu na sumie. 36

44 Zaznacz pcję Aktualizuj pliki masteringu w czasie rzeczywistym, aby mieć pewnść, że plik masteringu jest przetwarzany w czasie rzeczywistym pdczas aktualizacji kreślneg utwru. Jest t niezbędne gdy utwrze są używane pewne urządzenia takie jak zewnętrzne instrumenty, c jest wymagane by znalazły się ne w miksie. Opcja Zatrzymuj dtwarzanie p twarciu pcji jest dmyślnie zaznaczna. Zatrzymuje na dtwarzanie utwru lub prjektu gdy zstanie twarte kn Studi One/Opcje (Mac OS X: Preferencje/Opcje). Zapbiega t natychmiastwym wpływwi zmieninych pcji na dtwarzane dźwięki. Opcja Udstępnij urządzenie audi w tle dmyślnie nie jest zaznaczna. P zaznaczeniu bieżąc używane urządzenie audi będzie dstępne dla innych prgramów p minimalizacji Studi One. Opcja Przetwarzaj audi w trybie bezpiecznym dmyślnie nie jest zaznaczna. P zaznaczeniu zadania audi trzymują większe pasm przetwarzania, ale zwiększa t latencję. Opcja ta mże być użyteczna przy kmputerach niskiej mcy lub gdy występują prblemy z wydajnścią. Opcja Ignruj sygnatury czasu urządzenia audi dmyślnie nie jest zaznaczna. P zaznaczeniu, d generwania sygnatur czasu używany jest zegar systemwy, a sygnatury czasu urządzenia audi są ignrwane. Opcja ta mże być użyteczna gdy występują prblemy z timingiem urządzenia audi MIDI Opcje Filtruj kmunikaty AftertuchFilter Aftertuch i Filtruj kmunikaty Prgram Change dmyślnie nie są zaznaczne. Mgą być używane d filtrwania lub usuwania tych kmunikatów przychdzących z urządzenia MIDI. Opcja Synchrnizuj MIDI Timecde z aktywną pętlą jest dmyślnie zaznaczna i utrzymuje synchrnizację MIDI Time Cde z aktywną pętlą w utwrze lub prjekcie. P dznaczeniu, MIDI Time Cde będzie działał linearnie gdy ustawina jest pętla w transprcie Studi One. Opcja Odtwarzaj długie, trwające już nuty jest dmyślnie zaznaczna. P zaznaczeniu, nuty trwające już w punkcie startu dtwarzania na linii czasu, ale rzpczynające się przed nim będą również dtwarzane. Na przykład, jeżeli nuta syntezatra rzpczyna się w 1 takcie, kńczy w 8, a dtwarzanie rzpczyna się w takcie 4, t nuta będzie dtwarzana d taktu 4 tak jakby dtwarzanie rzpczynał się w 1 takcie. P dznaczeniu pcji, nuta nie będzie dtwarzana. Opcja Przytnij długie nuty na kńcu partii dmyślnie nie jest zaznaczna. Oznacza t, że nuty będą przycięte na kńcu partii, w innym przypadku nuty będą przekraczały kniec partii. Opcja ta skutecznie umieszcza nte-ff na kńcu partii. Przesunięcie nagrywania pzwala na wprwadzenie w milisekundach czasu przesunięcia nagrywania w aranżacji, aby skmpenswać latencję sterwnika/urządzenia. 37

45 Windws MIDI (te pcje pjawiają się w Studi One uruchminym pd Windwsem): Opcja Ukryj emulwane prty DirectMusic jest dmyślnie zaznaczna i eliminuje ptencjalnie zbędne prty MIDI w Studi One Opcja Użyj starszej wersji MIDI zamiast DirectMusic dmyślnie nie jest zaznaczna. P zaznaczeniu Studi One będzie ignrwał urządzenia MIDI DirectMusic, a dstęp d urządzeń MIDI będzie dbywał się pprzez starszą implementację MIDI. Opcja Ignruj sygnatury czasu MIDI MTS (użyj zegara systemweg) dmyślnie nie jest zaznaczna, ale mże być pmcna przy prblemach timingiem, np. przy nietrzymaniu tempa lub gólnym przesunięciem Urządzenia Opcja Synchrnizuj edytr urządzenia z wybranym kanałem i jest dmyślnie zaznaczna i pwduję autmatyczną zmianę widcznych urządzeń, takich jak wirtualne efekty lub instrumenty, p wybraniu inneg kanału. Jeżeli chcesz autmatycznie włączać mnitring ścieżki audi lub instrumentu p włączeniu nagrywania na tej ścieżce, t zaznacz pcje Autmatyczny mnitring p włączeniu nagrywania na ścieżce audi i Autmatyczny mnitring p włączeniu nagrywania na ścieżce instrumentu. Jeżeli chcesz wyciszyć dtwarzanie p włączeniu mnitringu ścieżki audi, t zaznacz pcję Mnitring ścieżek audi wycisza dtwarzanie (styl taśmy). Opcja Tryb tłumików jest dmyślnie ustawina na tryb Dtyk, c znacza, że musisz kliknąć kntrlkę tłumika, aby pruszyć tłumikiem w knslecie. Wybierz tryb Skk, jeżeli chcesz aby kliknięcie dwlneg punktu w panelu tłumika pwdwał skk tłumika d tej pzycji Usługi Mżesz w Studi One włączyć lub wyłączyć kreślne usługi lub mduły uruchamiające pewne funkcje. Czasami wyłączenie usług mże być pmcne przy rzwiązywaniu prblemów, np. jeżeli przypuszczamy, że urządzenie ReWire generuje prblemy, t mżesz wyłączyć usługę ReWire i sprawdzić czy t rzwiązał prblem. Mże t pmóc naszemu teamwi pmcy technicznej szybk znaleźć i rzwiązać specyficzny prblem występujący na Twim kmputerze i zidentyfikwać ptencjalne błędy w prgramie. Wszystkie usługi są dmyślnie włączne. Aby wyłączyć kreślna usługę, kliknij kartę Usługi w knie Studi One/Opcje/Zaawanswane, a ptem przycisk ptwierdzenia z uwagą nakazującą strżnść. Następnie wybierz usługę z listy i kliknij przycisk Wyłącz. Aby wprwadzić zmiany musisz zrestartwać Studi One. Jeżeli chcesz włączyć wyłączną usługę, t pstępuj z pdaną pwyżej instrukcją i kliknij przycisk Włącz. Aby wprwadzić zmiany musisz zrestartwać Studi One. 38

46 5 Nagrywanie Ten rzdział zawiera infrmacje nagrywaniu w Studi One, w tym nagrywaniu ścieżek audi i instrumentów, trybach i frmatach nagrywania, a także prady dtyczące nagrywania. 5.1 Ścieżki audi Zanim rzpczniesz nagrywanie musisz ddać c najmniej jedną ścieżkę, na której będziesz nagrywać. Studi One ma dwa pdstawwe typy ścieżek d nagrywania: ścieżki audi i ścieżki instrumentów Twrzenie ścieżki audi W celu utwrzenia ścieżki audi należy twrzyć kn ddawania ścieżek pprzez menu Ścieżka/Ddaj ścieżki lub nacisnąć [T]. W tym knie dstępne są następujące pcje: 39 Nazwa: Kliknij tutaj i wprwadź nazwę nwej ścieżki. Liczba: Wybierz liczbę twrznych ścieżek. Frmat: Wybierz tryb mn lub stere ścieżki audi. Zestaw: Wybierz wstępnie ddany d ścieżki łańcuch FX. Klr: Wybierz klr. Aut-Klr: Zaznacz, jeżeli chcesz wybrać autmatycznie klry dla ścieżek. P sknfigurwaniu tych pcji kliknij OK, a ścieżki pjawią się w widku aranżacji. Kliknij Ścieżka/Ddaj ścieżkę audi (mn lub stere), aby szybk ddać ścieżkę bez teg kna. Kliknij [prawym przyciskiem]/[cntrl] w puste miejsce klumny ścieżek i wybierz Ddaj ścieżki dla wszystkich wejść, aby szybk ddać ścieżki dla wszystkich wejść audi. Alternatywnie, kliknij [prawym przyciskiem]/[cntrl] w puste miejsce klumny ścieżek i wybierz Ddaj ścieżkę audi (mn) lub Ddaj ścieżkę audi (stere), aby szybk ddać ścieżkę.

47 5.1.2 Używanie i twrzenie zestawów W Studi One mżesz zapisać ustawienia łańcucha wtyczek efektwych jak łańcuch FX, c umżliwia szybkie przywłanie kmplekswej knfiguracji efektów na wybraną ścieżkę. Przy twrzeniu ścieżki mżesz wybrać dwlny zestaw (preset) łańcucha FX, zarówn fabryczny jak i utwrzny przez użytkwnika. Więcej infrmacji znajdziesz w sekcji Łańcuchy FX rzdziału Mikswanie Knfiguracja ścieżki audi Ta sekcja pisuje edytwalne parametry ścieżki audi Wybór wejść/wyjść Kanały wejścia/wyjścia ścieżki audi mgą być wybrane w trzech różnych miejscach: klumnie ścieżek, knslecie i inspektrze ścieżki. Wybór kanału wejściweg w klumnie ścieżek: Ustaw rzmiar ścieżki w widku aranżacji na średni lub większy, aby uzyskać dstęp d pla listy wybru kanału wejściweg ścieżki. Kliknij ple pniżej pzimeg tłumika ścieżki, aby wybrać jeden z sknfigurwanych kanałów wejściwych. Wybór kanału wejściweg i wyjściweg w knslecie: Otwórz kn knslety, klikając przycisk Mikser lub naciskając [F3] na klawiaturze i sprawdź czy zaznaczne są wszystkie kanały i audi w panelu banków. Kliknij na ple pwyżej tłumika i kntrlek panramy, aby wybrać wejście i/lub kanał wyjściwy. Ple listy wybru kanału wejściweg jest u góry, a wyjściweg pniżej. Wybór kanału wejściweg i wyjściweg w inspektrze: Otwórz kn inspektra, klikając przycisk inspektra w klumnie ścieżek lub naciskając [F4] na klawiaturze. W bszarze kanałów kna inspektra znajdziesz pla list wybru trybu kanału (mn lub stere) raz kanałów wejścia i wyjścia. kliknij na ple wejścia lub wyjścia, aby wybrać kanał. Dla ścieżek stere mżesz wybrać zarówn kanały wejściwe mn jak i stere, pdczas gdy dla ścieżek mn mżesz wybrać kanały wejściwe mn. 40

48 Tryb tempa Ustawienie trybu tempa, dstępne w inspektrze, ma wpływ na t w jaki spsób są bsługiwane biekty audi na ścieżce. Dstępne są trzy tryby tempa: Ignruj. Temp utwru nie ma wpływu na biekty audi. Temp utwru. Pzycje startwe biektów audi na wybranej ścieżce audi będą dpaswane d tempa utwru, więc biekty pzstaną zsynchrnizwane z pzycją taktów (taktów i bitów). Długść biektu nie ulega zmianie. Rzciąganie. Jeżeli plik utwru zawiera infrmacje tempie, t zmiany tempa spwdują dynamiczne rzciągnięcie biektów audi i pczątek raz kniec biektu pzstaną w synchrnizacji d taktów (taktów i bitów). Natmiast długść i wewnętrzny timing biektu zstaną zmienine w trakcie peracji rzciągania, ale wyskść audi pzstanie niezmienina. Jeżeli pdczas twrzenia nweg utwru zstanie zaznaczna pcja Rzciągaj pliki audi d tempa utwru, t rzciąganie będzie dmyślnym trybem tempa dla wszystkich nwych ścieżek audi Włączenie gtwści d nagrywania na ścieżce audi Aby nagrać ścieżkę audi, musisz najpierw włączyć gtwść nagrywania. Aby t zrbić, pwinieneś kliknąć przycisk Nagrywaj w klumnie ścieżek lub wybrać ścieżkę i nacisnąć [R] na klawiaturze. Mżesz także zaznaczyć wiele ścieżek i włączyć nagrywanie dla nich wszystkich. Przycisk Nagrywaj zmieni klr na czerwny p uaktywnieniu, a miernik pzimu zacznie się pruszać w górę i dół, jeżeli na wybranym kanale wejściwym pjawi się sygnał audi. 41

49 Jeżeli naciśniesz i przytrzymasz [Alt]/[Optin] na klawiaturze, a ptem klikniesz przycisk Nagrywaj, t włączysz gtwść nagrywania dla zaznacznej ścieżki i wyłączysz dla wszystkich pzstałych. W knie pcji znajdziesz ustawienie Włącz nagrywanie i mnitring p zaznaczeniu ścieżki audi. Zaznaczenie tej pcji autmatycznie włącza gtwść nagrywania i mnitring statni zaznacznej ścieżki w widku aranżacji. P włączeniu gtwści nagrywania na mierniku pzimu sygnału wyjściweg ścieżki audi w widku aranżacji pjawi się wskaźnik przesteru. Jeżeli na wejściu pjawi się przester, t pwinieneś dstswać wzmcnienie/pzim sygnału na Twim interfejsie audi, pnieważ jeżeli przy nagrywaniu pjawią się zniekształcenia, t nie będziesz już ich mógł później skrygwać. P włączeniu gtwści nagrywania mżesz już rzpcząć nagrywanie. Więcej infrmacji na ten temat znajdziesz w sekcji Aktywacja nagrywania Mnitring prgramwy Aby mnitrwać (dsłuchiwać) na żyw wejście audi ścieżki audi w Studi One, kliknij przycisk Mnitr. Przycisk zmieni klr na niebieski i pwinieneś usłyszeć dźwięki z wejścia audi raz zbaczyć ich pzim na mierniku ścieżki. Mżesz także nacisnąć i przytrzymać [Alt]/[Optin] na klawiaturze, a ptem kliknąć przycisk Mnitr, c włącza mnitring wybranej ścieżki i jedncześnie wyłącza g dla wszystkich pzstałych ścieżek. Czasami pmcne mgłby być wybrażenie sbie drgi sygnału, aby zrzumieć c się dzieje. Na przykład, jeżeli słuchasz gitary pdłącznej d 1 kanału interfejsu audi, t wtedy Studi One dbiera sygnał gitary na 1 sprzętwym wejściu. Przy knfigurwaniu wejść/wyjść audi utwrzyłeś mnfniczny kanał wejściwy z 1 wejściem sprzętwym jak źródłem, a Twja ścieżka ma ten kanał ustawiny jak wejście. Wyjściem tej ścieżki audi najprawdpdbniej będzie suma, która jest kanałem stere. Kanał wyjściwy wysyła wyznaczną parę wyjść d Twjeg interfejsu audi, który przypuszczalnie jest płączny z głśnikami mnitrów lub słuchawkami. Przy dsłuchiwaniu audi pchdząceg z mikrfnu, unikaj ustawienia głśników w pbliżu mikrfnu. Inaczej, mżesz dprwadzić d sprzężenia, które mże szybk wygenerwać bardz głśny pzim audi i spwdwać uszkdzenie słuchu raz głśników Mnitring sprzętwy Niektóre interfejsy audi mają mżliwść bezpśrednieg mnitringu sprzętwych wejść i wyjść, a funkcja ta jest kreślana częst hardware mnitring lub zer-latency mnitring. Jeżeli używamy interfejsu takieg typu, t zalecamy Ci mnitrwać wejścia audi z pmcą sprzętu zamiast przez prgramwanie. Pzwli Ci t minąć prblemy będące wynikiem latencji, takich jak słyszalne późnienie pdczas nagrywania lub prblemy z rytmem. 42

50 5.1.5 Ustawienia pzimów wejściwych Ustawienie dbreg pzimu sygnału wejściweg ma decydujące znaczenie dla dbreg nagrania. Zaczyna się t d interfejsu audi. Jeżeli pzim wejść interfejsu audi jest za niski, t późniejsze zwiększenie pzimu w Studi One, aby t zrekmpenswać, mże spwdwać zwiększenie pzimu szumu w sygnale. Jeżeli z klei pzim jest za wyski, mże t spwdwać pwstanie zniekształceń (przesterów), których później nie będzie mżna już skrygwać. Dlateg pwinieneś ustawić wzmcnienie sygnału wejściweg tak wysk jak t jest mżliwe, bez przeciążenia wejścia. Zazwyczaj interfejsy audi mają wskaźniki przesterów dla każdeg z wejść, c mże Ci pmóc w wykrywaniu przesterów. Tak dług jak sygnały wejściwe na interfejsie audi lub ścieżce nagranej w Studi One nie są przesterwane, mżesz dpaswać pzimy nagraneg materiału p wyknaniu nagrania. Najlepszym spsbem wizualneg mnitrwania pzimów wejściwych w Studi One, jest widk kanałów wejściwych w knslecie, dstępny p kliknięciu karty Wejścia w knslecie. 5.2 Ścieżki instrumentów Na ścieżkach instrumentów nagrywane są, ryswane i edytwane dane muzyczne wyknania. Dane te zazwyczaj pchdzą z klawiatury używanej d grania na wirtualnych instrumentach lub sprzętwych mdułach brzmieniwych. Dane wyknania nie są danymi audi, a źródłami audi są wirtualne instrumenty lub sprzętwe mduły brzmieniwe. W Studi One kntrlery MIDI kreślane są jak klawiatury. Jeżeli jeszcze nie sknfigurwałeś klawiatury, t przeczytaj sekcję Knfiguracja urządzeń MIDI rzdziału Knfiguracja Twrzenie ścieżki instrumentu W celu utwrzenia ścieżki instrumentu należy twrzyć kn ddawania ścieżek pprzez menu Ścieżka/Ddaj ścieżki lub nacisnąć [T]. W tym knie dstępne są następujące pcje: Nazwa. kliknij tutaj i wprwadź nazwę nwej ścieżki. Liczba. Wybierz liczbę twrznych ścieżek. Frmat. Jak frmat ustaw Instrument. Klr. Wybierz klr. 43

51 Aut-Klr. Zaznacz, jeżeli chcesz wybrać autmatycznie klry dla ścieżek. P sknfigurwaniu tych pcji kliknij OK, a ścieżki pjawią się w widku aranżacji. Pamiętaj, że ścieżki instrumentów nie pjawiają się bezpśredni w knslecie, jeżeli nie mają wyjść audi. Instrumenty generujące dźwięki są reprezentwane w knslecie przez kanały instrumentów. Alternatywnie, kliknij [prawym przyciskiem]/[cntrl] w puste miejsce klumny ścieżek w widku aranżacji i wybierz Ddaj ścieżkę instrumentu z menu pdręczneg, aby szybk (bez ddatkwych ustawień) ddać ścieżkę instrumentu Knfiguracja ścieżki instrumentu Ścieżka instrumentu w Studi One mże tylk dbierać dane wejściwe tylk z klawiatury, która wcześniej zstała sknfigurwana jak urządzenie zdalne. Jeżeli jeszcze nie sknfigurwałeś klawiatury t przeczytaj sekcję Knfiguracja urządzeń MIDI rzdziału Knfiguracja. Jeżeli Twja klawiatura jest ustawina jak dmyślne wejście dla ścieżek instrumentów, t wszystkie ścieżki instrumentów będą używały dmyślnie tej klawiatury. Ścieżka instrumentu mże zarządzać wirtualnym instrumentem sknfigurwanym w utwrze lub zewnętrznym instrumentem. Wejścia i wyjścia ścieżki instrumentu mgą zstać ustawine w jednym z dwóch miejsc: Wybór wejścia lub wyjścia ścieżki instrumentu w klumnie ścieżki: Ustaw rzmiar ścieżki w widku aranżacji na średni lub większy, aby uzyskać dstęp d pla listy wybru wejścia bieżącej ścieżki instrumentu. Na ścieżce instrumentu dstępne są dwa pla rzwijanych list. Kliknij dlne ple, aby wybrać sknfigurwaną klawiaturę lub inne urządzenie wejściwe. W górnym mżesz wybrać wyjście, czyli wcześniej sknfigurwany wirtualny lub zewnętrzny instrument. Wybór wejścia lub wyjścia ścieżki instrumentu w inspektrze: Otwórz panel inspektra, klikając przycisk inspektra pwyżej klumny ścieżek lub naciskając [F4] na klawiaturze. Kliknij ple listy wybru wejścia lub wyjścia, aby wybrać sknfigurwaną klawiaturę lub zmienić wcześniej sknfigurwany wirtualny lub zewnętrzny instrument. Naciśnij [F11], aby twrzyć edytr instrumentu dla wybranej ścieżki instrumentu. 44

52 Mżesz także wybrać pcję Wszystkie wejścia, łączącej wszystkie zdefiniwane klawiatury jak wejście ścieżki instrumentu. Jeżeli nie ustawiłeś żadnej klawiatury jak dmyślneg wejścia, t nwe ścieżki instrumentów będą autmatycznie używały tej pcji. Opcja ta jest zawsze dstępna, nawet jeżeli nie zdefiniwałeś żadneg urządzenia. Jednakże, aby ścieżka instrumentu dbierała dane MIDI, musisz najpierw sknfigurwać Twje urządzenie MIDI (np. klawiaturę) w knie urządzeń zdalnych jak klawiaturę Knfiguracja wirtualneg instrumentu Studi One Prducer i Prfessinal bsługuje wirtualne instrumenty VST i AU, aplikacje ReWire i natywne instrumenty Studi One. Różnice pmiędzy tymi typami są niewidczne dla użytkwników Studi One, pnieważ są ne bsługiwane w ten sam spsób. Aby używać wirtualnych instrumentów VST lub AU, musisz być pewny, że Studi One wie gdzie są ne są zainstalwane. Przeczytaj sekcję Lkalizacja wtyczek w rzdziale Knfiguracja, aby uzyskać więcej infrmacji na temat lkalizacji wtyczek Ddawanie wirtualneg instrumentu z przeglądarki Jeżeli chcesz ddać wbudwany wirtualny instrument, VST, AU lub ReWire d Twjeg utwru, twórz przeglądarkę i kliknij kartę Instrumenty, aby zbaczyć listę instrumentów. Ptem wyknaj jedną z następujących peracji: Kliknij i przeciągnij wirtualny instrument d pusteg miejsca w widku aranżacji, aby jedncześnie ddać instrument d utwru i utwrzyć dla nieg ścieżkę instrumentu. Ścieżka instrumentu trzymuję nazwę wirtualneg instrumentu. Kliknij i przeciągnij wirtualny instrument na istniejącą ścieżkę instrumentu, aby zastąpić bieżący instrument. Kliknij i przeciągnij wirtualny instrument d panelu instrumentów w knslecie. Aby kntrlwać ten instrument i grać na nim, musisz skjarzyć instrument ze ścieżką instrumentu, wybierając g jak wyjście ścieżki. Wirtualny instrument jest już sknfigurwany i gtwy d grania i będzie miał c najmniej jeden kanał audi w mikserze. P ddaniu wirtualneg instrumentu d utwru, sprawdź czy ścieżka instrumentu jest z nim płączna, aby mżna był na nim grać Knfiguracja wielu wyjść dla wirtualneg instrumentu Wiele wirtualnych instrumentów ma mżliwść wysyłania audi na więcej niż jeden kanał. W Studi One tylk pierwsze lub pierwsza para wyjść jest dmyślnie aktywna. 45

53 Aby uaktywnić inne mżliwe kanały wyjściwe wirtualneg instrumentu: Otwórz knsletę naciskając [F3] na klawiaturze, ptem twórz panel instrumentów (dmyślnie twarty) klikając przycisk Instr. p lewej strnie knslety. Kliknij wirtualny instrument w panelu instrumentów, c rzwinie listę aktywacji kanałów wyjściwych. Kliknij na ple wybru bk nazwy wyjścia wirtualneg instrumentu, aby je uaktywnić. Każdy aktywny kanał wirtualneg instrumentu trzyma dedykwany kanał audi w knslecie. Mżesz także uaktywnić kanały wyjściwe wirtualneg instrumentu w knie wtyczki. Jeżeli wtyczka wirtualneg feruje wiele kanałów wyjściwych, t w górnej części kna wtyczki pjawi się przycisk CH. Kliknij ten przycisk, aby zbaczyć i ewentualnie uaktywnić dstępne wyjścia Knfiguracja aplikacji ReWire Aplikacje ReWire są knfigurwane w pdbny spsób d wirtualnych instrumentów. Aplikacje ReWire rzpznane przez Studi One Prfessinal lub Prducer będą widczne w karcie instrumentów przeglądarki razem z wirtualnymi instrumentami. Mżesz przeciągnąć aplikację tak jak instrument, a Studi One ma specjalny biekt reprezentujący aplikację ReWire. Okn interfejsu ReWire jest pdbne d kna wirtualnych instrumentów. Są tam jednak dwie specjalne kntrlki, tj. Otwórz aplikację i Zamknij aplikację, które twierają większść aplikacji, więc nie musisz puszczać Studi One, aby t zrbić. 46

54 Jeżeli kliknięcie dnśnika Otwórz aplikację nie twrzy aplikacji ReWire, t mże t znaczać, że Twja aplikacja ReWire nie bsługuje tej funkcji i musisz manualnie ją uruchmić. Aplikacja pwinna uruchmić się w trybie ReWire slave. Zaznaczenie pcji Zezwalaj na zmiany tempa/metrum w knie interfejsu ReWire zezwala aplikacji ReWire na zmiany tempa i metrum w Studi One. Aby uniemżliwić te zmiany wyłącz tą pcję Włączenie gtwści d nagrywania na ścieżce instrumentu Aby nagrać wyknanie na ścieżkę instrumentu, musisz najpierw włączyć gtwść d nagrywania. Aby t zrbić, kliknij przycisk Nagrywaj, który pwinien zmienić klr na czerwny. Zauważ, że p włączeniu gtwści nagrywania zstanie autmatycznie włączny mnitring ścieżki. Mżesz zmienić t zachwanie w knie Studi One/Opcje/Zaawanswane/Urządzenia. Jeżeli pjawią się dane muzyczne z klawiatury wybranej dla ścieżki, t wskaźnik pzimu ścieżki instrumentu zacznie się pruszać w górę i dół stswnie d dbieranych danych. P włączeniu gtwści nagrywania mżesz już rzpcząć nagrywanie. Więcej infrmacji na ten temat znajdziesz w sekcji Aktywacja nagrywania Mnitring ścieżki instrumentu Ścieżka instrumentu nagrywa i wysyła dane muzyczne (nuty, itp.), a nie sygnał audi. Sygnał audi jest generwany przez wirtualny lub zewnętrzny instrument, z którym płączna jest ścieżka instrumentu. Pniżej znajdziesz infrmacje, w jaki spsób realizwany jest mnitring wyjść audi wirtualnych i zewnętrznych instrumentów Mnitring wirtualneg instrumentu Zazwyczaj wirtualne instrumenty wczytują dmyślne brzmienie, jednak pwinieneś sprawdzić czy wirtualny instrument jest pprawnie sknfigurwany. Kliknij przycisk Mnitr na ścieżce z wyjściem pdłącznym d wirtualneg instrumentu, któreg chcesz psłuchać. Przycisk p uaktywnieniu pwinien zmienić klr na niebieski. Mżesz teraz zagrać na klawiaturze, którą wybrałeś jak wejście ścieżki instrumentu i pwinieneś zbaczyć zmiany pzimu na mierniku raz usłyszeć audi generwane przez wirtualny instrument, c upewni Cię, że instrument jest pprawnie sknfigurwany, a dpwiednie kanały audi nie są wyciszne w knslecie. 47

55 Jeżeli masz zaznaczną pcję Włącz nagrywanie i mnitring p zaznaczeniu ścieżki instrumentu w pcjach, t p wybraniu dwlnej ścieżki instrumentu zstanie na niej włączna gtwść d nagrywania i mnitring z jednczesnym wyłączeniem tych funkcji na wszystkich innych ścieżkach instrumentów Mnitring zewnętrzneg instrumentu Jeżeli chcesz nagrywać ze sprzętweg wyjścia audi zewnętrzneg instrumentu wraz z mnitrwaniem, t c najmniej jedna ścieżka audi pwinna dbierać sygnał z wyjścia instrumentu. Oznacza t, że zewnętrzny instrument musi być fizycznie płączny z wejściami interfejsu audi. Mnitring zewnętrzneg instrumentu wymaga następujących ustawień: Wyjście ścieżki instrumentu jest pdłączne d zewnętrzneg instrumentu, aby instrument mógł dbierać dane MIDI ze Studi One. Włączny jest mnitring ścieżki instrumentu. C najmniej jedna ścieżka audi pwinna być sknfigurwana tak, aby używać kanałów wejściwych płącznych z wyjściami audi zewnętrzneg instrumentu. Włączny jest mnitring ścieżek audi. Jeśli będziesz pstępwać zgdnie z tymi wskazówkami, t będziesz w stanie grać na klawiaturze, zbaczyć zmiany pzimu sygnału na ścieżce instrumentu. Zbaczysz również zmiany miernika sygnału na ścieżkach audi i usłyszysz na żyw Twój instrument. 5.3 Aktywacja nagrywania Jeżeli już utwrzyłeś pżądane ścieżki, sknfigurwałeś je, ustawiłeś w stanie gtwści d nagrywania, t następnym krkiem jest nagrywanie. Pniższe sekcje pkazują kilka metd aktywacji nagrywania, każda przeznaczny d inneg celu Manualnie Manualna aktywacja jest pdstawwą metdą nagrywania. Nagrywanie rzpcznie się d bieżącej pzycji kursra dtwarzania i będzie trwał d mmentu manualneg zatrzymania nagrywania. Aby rzpcząć nagrywanie, kliknij przycisk Nagrywaj w panelu transprtu lub naciśnij [NumPad*] na klawiaturze. Przycisk nagrywania zmieni klr na czerwny, kursr dtwarzania zacznie się przesuwać z lewej d prawej, a nwe biekty będą nagrywane na wszystkich ścieżkach z włączną gtwścią d nagrywania. Nagrywanie będzie trwał d mmentu manualneg zatrzymania. 48

56 5.3.2 Naliczanie Nagrywanie z zaznaczną pcją naliczania, pzwala Ci kreślić liczbę taktów dtwarzanych przed rzpczęciem nagrywania. Na przykład, jeżeli chcesz nagrać część wkalną, t wkalista pwinien mieć jakieś dniesienie d materiału i usłyszeć fragment przed rzpczęciem śpiewania, a gitarzysta nagrywający slówkę pwinien usłyszeć muzykę pprzedzającą partię slwą. Naliczanie (pre-rll) pzwala Ci kreślić liczbę taktów, które usłyszysz przed autmatycznym rzpczęciem nagrywania, c pzwli Ci zaszczędzić kłptliweg usuwania miejsca znajdująceg się przed nagraną częścią. Wyknaj następujące krki, aby użyć naliczania: Kliknij przycisk Naliczanie w transprcie lub naciśnij [O] na klawiaturze, aby włączyć naliczanie. Kliknij przycisk Knfiguracja metrnmu, aby twrzyć kn knfiguracji metrnmu. Otwórz kn knfiguracji metrnmu i wprwadź liczbę taktów dtwarzanych przed rzpczęciem nagrywania w plu Takty dliczania. Ustaw kursr dtwarzania w pzycji na linii czasu, w której chciałbyś rzpcząć nagrywanie. Kliknij przycisk Nagrywaj w transprcie lub naciśnij [NumPad *], aby zacząć nagrywanie. Odtwarzanie rzpcznie się wcześniej, kreślną liczbę taktów przed ustawiną pzycją kursra. Nagrywanie rzpcznie się autmatycznie w wybranej pzycji. Przycisk nagrywania zmieni klr na czerwny, kursr dalej będzie się przesuwał z lewej d prawej, a na ścieżkach z włączną gtwścią nagrywania pjawią się nwe biekty. Nagrywanie będzie trwał, aż d jeg manualneg zatrzymania pprzez naciśnięcie [spacji] na klawiaturze lub kliknięcie przycisku Stp w transprcie Aut Punch Czasami najlepszym rzwiązaniem jest zautmatyzwanie punktów rzpczęcia i zakńczenia nagrywania. Na przykład, jeżeli chcesz nagrać tylk kreślną frazę partii wkalnej, t mżesz autmatycznie je rzpcząć i zakńczyć w kreślnych punktach. Ta metda jest pwszechnie nazywana punching in and ut, a nwy biekt audi jest kreślany jak punch-in. 49

57 W Studi One mżesz siągnąć t za pmcą funkcji Aut Punch. Wyknaj następujące krki, aby użyć funkcji Aut Punch: Ustaw lewy lkatr na linijce linii czasu w widku aranżacji w pzycji, d której chciałbyś rzpcząć nagrywanie (punch in). Ustaw prawy lkatr na linijce linii czasu w widku aranżacji w pzycji, na której chciałbyś zakńczyć nagrywanie (punch ut). Kliknij przycisk Aut Punch w transprcie lub naciśnij [I] (litera i ) na klawiaturze. Z włączną gtwścią nagrywania, rzpcznij nagrywanie w dwlnym punkcie przed pzycją leweg lkatra. Rzpcznie się dtwarzanie, w punkcie leweg lkatra autmatycznie uaktywni się nagrywanie. Przycisk nagrywania zmieni klr na czerwny, kursr dalej będzie się przesuwał z lewej d prawej, a na ścieżkach z włączną gtwścią nagrywania pjawią się nwe biekty. Nagrywanie zakńczy się autmatycznie przy pzycji leweg lkatra. Jednak dtwarzanie będzie kntynuwane aż d mmentu jeg manualneg zatrzymania pprzez naciśnięcie [spacji] na klawiaturze lub kliknięcie przycisku Stp w transprcie. Jeżeli używasz funkcji Aut-Punch w Studi One aby nagrywać Twje wstawki, t między nw nagranymi biektami audi i istniejącymi biektami autmatycznie zstanie zastswana funkcja przejścia, więc przechdzenie pmiędzy starym i nwym biektem audi nie będzie słyszalna. Czas przejścia będzie bardz krótki i niesłyszalny, ale czywiście mżesz g edytwać manualnie. 5.4 Metrnm Metrnm generuje słyszalne kliknięcia lub inne dźwięki zgdnie z kreślnym tempem, dając muzykm dniesienie rytmiczne pdczas nagrywania. Metrnm mże być szczególnie pmcny przy nagrywaniu perkusji i innych rytmicznych ścieżek, a edycja i prces aranżacji będzie znacznie prstszy gdy nagrane audi jest zgdne z metrum. Metrnm w Studi One mże zstać włączny/wyłączny glbalnie jak również dla pszczególnych wyjść sprzętwych w knslecie, w tym sumy jak i wyjść pmcniczych Manualne włączenie/wyłączenie metrnmu Przycisk metrnmu znajduje sie p lewej strnie tłumika i miernika sumy w panelu transprtu. Kliknij przycisk metrnmu lub naciśnij [C] na klawiaturze, aby glbalnie włączyć lub wyłączyć metrnm. Dmyślnie metrnm jest wyłączny. 50

58 Kanały wyjściwe w knslecie także psiadają przyciski bsługi metrnmu i suwaki pzimu widczne pwyżej miernika kanału. Pzwala Ci t wybrać kanały na których będzie słyszalny metrnm, a na których nie, raz pzim głśnści Knfiguracja zachwania metrnmu Klikając przycisk Knfiguracja metrnmu umieszczny w transprcie za przyciskiem Metrnm twrzysz kn knfiguracji metrnmu, w którym mżesz zmienić dźwięk metrnmu i ustawienia dliczania. W ustawieniach Dźwięki kliku mżesz wybrać sample kliku i akcentu, a także ich pzimy. Akcent zawsze jest na akcentwanej lub pierwszej części taktu. Mżesz wybrać jeden z kilku dmyślnych sampli klików i akcentów, w tym Click, Clave, Rim Sht i Tamburine. Dmyślnie, pzim akcentu jest wyższy d pzimu kliku, pnieważ większść muzyków lubi mieć uwypuklną akcentwaną część taktu c pmaga w utrzymaniu rytmu. Mżesz użyć także metrnmu ze zdwjnym tempem. Na przykład ósemkwe kliknięcia zamiast ćwierćnutwych umżliwiają dkładniejszy pdział taktu. Pzwli Ci t zachwać rytm przy wlniejszym tempach lub ułatwić wyknawcy przejście przez skmplikwany rytm. Zaznacz pcje Pdwójne temp, aby włączyć t zachwanie Pdczas dtwarzania Opcja Pdczas dtwarzania w knfiguracji metrnmu pzwala Ci włączyć/wyłączyć metrnm także pdczas dtwarzania. Wyłączenie tej pcji pzstawia włączny metrnm w transprcie przy nagrywaniu, więc usłyszysz dźwięki metrnmu gdy nagrywasz. Jednak gdy będziesz tylk dtwarzał nagrany materiał t metrnm będzie wyłączny. Opcja ta jest dmyślnie włączna i musisz ją dznaczyć, jeżeli chcesz wyłączyć metrnm przy dtwarzaniu Tylk pdczas dliczania Przy nagrywaniu z włączną pcją Tylk pdczas dliczania, przed rzpczęciem nagrywania zstanie dtwrzna kreślna liczba taktów aż d siągnięcia bieżąca pzycja kursra. Zstał t przedyskutwane w sekcji Naliczanie teg rzdziału. Ustawienie liczby taktów dliczania jest dstępne w knie knfiguracji metrnmu. Jest tu też dstępna pcja Tylk pdczas dliczania, które dmyślnie nie jest zaznaczna. Z zaznaczną pcją Tylk pdczas dliczania, metrnm dstarczy tradycyjneg dliczania przed rzpczęciem nagrywania i nie będzie słyszalny p taktach dliczania. 51

59 5.4.5 Własne dźwięki metrnmu Mżesz użyć dwlnej próbki audi w metrnmie. Aby ddać swje sample d kna knfiguracji metrnmu, twórz lkalizacje danych użytkwnika, kreślną w Opcje/Lkalizacje i skpiuj/wklej pliki audi WAV, AIFF lub MP3 d flderu Clicks. P ddaniu pliku audi d flderu Clicks, plik stanie się dstępny jak wybór kliku i akcentu w knie knfiguracji metrnmu. 5.5 Nagrywanie w pętli na ścieżkach audi Czasami pmcne jest zapętlenie kreślnej sekcji pdczas nagrywania w celu przechwycenia wielu wyknań lub ujęć teg sameg muzyczneg fragmentu. W Studi One, nazywa się t nagrywaniem w pętli. Wyknaj następujące krki, aby uruchmić nagrywanie w pętli: Ustaw lewy i prawy lkatr na linijce linii czasu na pczątku i kńcu bszaru, który chcesz nagrać. Kliknij przycisk Pętla w panelu transprtu lub naciśnij [/NumPad] na klawiaturze, aby włączyć zapętlenie. Aktywuj nagrywanie manualnie, przez naliczanie lub Aut Punch. Gdy kursr dtwarzania siągnie punkt praweg lkatra, t zstanie n przeniesiny d pzycji leweg lkatra. Nagrywanie będzie trwał, aż d jeg manualneg zatrzymania pprzez naciśnięcie [spacji] na klawiaturze lub kliknięcie przycisku Stp w transprcie. Pdczas nagrywania w pętli twrznych mże być wiele ujęć. Każde ujęcie reprezentuje jedne przejście nagrywania przez zapętlny regin. Jeżeli włączna jest pcja Nagrywaj ujęcia d warstw w panelu nagrywania dstępnym pprzez menu Widk lub naciśnięcie [Shift]+[Alt]+[R] na klawiaturze, t ujęcia będą autmatycznie umieszczane w ddzielnych warstwach, które zstaną rzwinięte p zatrzymaniu nagrywania. Więcej infrmacji znajdziesz w sekcji Składanie (Cmping) rzdziału Edycja Wybieranie ujęć biektu audi Gdy biekt audi psiada ujęcia, t w widku aranżacji w dlnym lewym rgu biektu pjawi sie ikna ujęcia. 52

60 Dmyślnie, widczne jest statni nagrane ujęcie. Aby wybrać inne ujęcie, wybierz je z pnumerwanej listy w menu pdręczneg biektu audi. Ujęcia są edytwane tak, jak by były jednym biektem audi i na przykład pszerzenie ujęcia dłączy d nieg zawartść z innych ujęć teg sameg biektu audi. Mżliwe jest także pdzielenie biektu audi zawierająceg wiele ujęć, a następnie wybranie różnych ujęć dla każdej części ryginalneg biektu. Na przykład, nagrałeś trzy ujęcia wkalu i mżesz pdzielić na frazy biekt audi, a ptem dla każdej frazy wybrać najlepsze z trzech ujęć Rzpakwywanie ujęć Gdy biekt audi ma c najmniej dwa ujęcia, t mżesz rzpakwać pszczególne ujęcia d ddzielnych biektów na nwych ścieżkach, nwych lub istniejących warstw. Aby t zrbić wybierz Rzpakuj ujęcia z menu pdręczneg. Wybierz Rzpakuj ujęcia na ścieżki, aby umieścić każde ujęcie w dpwiednim czasie na nwej ścieżce. Zauważ, że ustawienia pczątkwej ścieżki nie są kpiwane na nwe ścieżki. Wybierz Rzpakuj ujęcia d nwych warstw, aby umieścić każde ujęcie w nwej warstwie. Jest t z reguły rbine przy składaniu, które zstał przedyskutwanym w sekcji Składanie rzdziału Edycja. Wybierz Rzpakuj ujęcia d istniejących warstw, jeżeli chcesz rzpakwać ujęcia d istniejących warstw Ustawienie i przeniesienie pętli W klawiszach dstępu mżesz znaleźć kilka pleceń pmcnych przy nagrywaniu w pętli, które nie mają przypisanych dmyślnych klawiszy. Plecenia Ustaw pczątek pętli i Ustaw kniec pętli pzwalają Ci umieścić lewy i prawy lkatr w bieżącej pzycji kursra. Te same plecenia mgą być pmcne przy użyciu funkcji Aut Punch. Plecenia Przenieś pętle d przdu i Przenieś pętle d tyłu przeniesie zakres pętli długść zakresu d przdu lub d tyłu. Na przykład, jeżeli masz 8 taktów w pętli, t plecenie Przenieś pętle d przdu przeniesie pętle d przdu 8 taktów. 5.6 Tryby nagrywania ścieżki instrumentu Dstępnych jest kilka trybów nagrywania ścieżki instrumentu. Aby przełączyć się pmiędzy tymi trybami, przejdź d menu Widk i wybierz Panel nagrywania lub naciśnij [Shift]+[Alt]+[R] na klawiaturze. W tym panelu mżesz włączyć tryb nakładania lub zastępwania, a także włączyć nagrywanie w pętli d ujęć lub miksu. Pniższe sekcje pisują pszczególne tryby nagrywania ścieżki instrumentu. 53

61 5.6.1 Tryby nakładania i zastępwania w nagrywaniu W trybie nakładania nw nagrany materiał jest nakładany lub ddawany d istniejąceg materiału. Pdczas nagrywania będziesz słyszał dtwarzane, wcześniej nagrane biekty, wraz z bieżąc nagrywanym materiałem, pd warunkiem, że mnitrujesz ścieżkę instrumentu. W trybie zastępwania, nagrywanie na istniejącej partii spwduje nagranie materiału jak nweg biektu, który zastąpi fragmenty ryginalneg biektu. Pdczas nagrywania nie usłyszysz pprzedni nagraneg biektu, pnieważ w tym trybie istniejący materiał jest zastępwany pdczas nagrywania Nagrywanie ujęć i miksu w pętli Jeżeli pdczas nagrywania w panelu transprtu jest włączna pętla, t tryb nagrywania zmieni się d alb d nagrywania ujęć lub miksu, w zależnści d wybru dknaneg w panelu nagrywania. Te tryby są funkcjnalnie pdbne d trybu nakładania i zastępwania. Gdy zaznaczna jest pcja Nagrywanie w pętli d ujęć, t każde przejście przez regin pętli nagrywa nwe ujęcie d nwej, pjedynczej partii instrumentu. P zatrzymaniu nagrywania każde ujęcie będzie dstępne pprzez pnumerwaną listę w menu pdręcznym partii instrumentu. Tylk jedne ujęcie mże zstać wybrane w tym samym czasie. Ujęcia z partii ścieżki instrumentu mgą zstać rzpakwane na nwe ścieżki instrumentów, pdbnie jak ujęcia biektów audi, c jest pisane w sekcji Rzpakwanie ujęć teg rzdziału. Gdy zstał wybrany tryb nagrywania d miksu, t każde przejście zapętlneg reginu jest ddawane d istniejąceg materiału w partii instrumentu. Na przykład, jeżeli pętla ma cztery takty długści, t przy nagrywaniu perkusji mżesz nagrywać pjedyncze instrumenty perkusyjne pdczas klejnych przejść, aż d mmentu nagrania całej partii Zastępwanie nut Jeżeli w panelu nagrywania wybrana jest pcja Zastępwanie nut, t nuty grane pdczas bieżąceg przejścia nagrywania zastąpią nuty tej samej wyskści. Na przykład, jeżeli rzpcząłeś nagrywanie schematu perkusyjneg i stpa na C1 ma ddatkwe ósemkwe uderzenie na 4 akcencie taktu, t mżesz użyć funkcji, aby skaswać pprzedni nagraną nutę. Mżesz także kreślić w panelu nagrywania stałą nutę zastępwania. Zagranie wybranej wyskści nuty ustawia nagrywanie w trybie zastępwania. Póki taka nuta jest przytrzymana, zastępwanie nut jest aktywne i nuty nagrywane pdczas bieżąceg przejścia pętli będą zastępwały istniejące nuty tej samej wyskści. Mże t być wygdniejsze niż używanie myszki d przełączania trybu zastępwania nut. 54

62 5.7 Warstwy ścieżki W Studi One zarówn ścieżki audi jak i instrumentów mgą mieć pcjnalne warstwy, które mgą zstać użyte d nagrywania wielu różnych wersji na pjedynczej ścieżce. Na przykład, gdy chcesz prównać dwie wersje tekstu dla ścieżki wkalu, t mżesz nagrać dwa różne wyknania na ddzielne warstwy pjedynczej ścieżki i przełączać się miedzy nimi bez ptrzeby twrzenia drugiej ścieżki. Aby utwrzyć nwą warstwę na ścieżce, twórz inspektra, naciskając [F4] na klawiaturze i wybierz Ddaj warstwę w plu listy wybru warstwy. Nwa warstwa, t faktycznie cała nwa ścieżka z pwielnymi efektami insertwymi wysyłkami i knfiguracją wejść i wyjść. Mżesz także pwielić warstwę wybierając Pwiel warstwę w plu listy wybru warstwy, c np. pzwli Ci prównać dwie różne edycje tych samych biektów na dwóch warstwach. Warstwy są również używane w systemie składania (cmpingu) Studi One, c zstał pisane w sekcji Składanie rzdziału Edycja. 5.8 Frmat nagrywania audi Studi One nagrywa w frmacie Bradcast Wave. Jest t jedyny bsługiwany frmat,, ale za t pwszechnie używany i zawiera sygnatury czasu, które kreślają mment rzpczęcia nagrywania. Gdy nagrywany plik audi przekrczy wielkść 4 GB, t autmatycznie zstanie użyty frmat RF64 jak standardwy frmat pliku. Zalecanym systemem plików dla partycji z nagraniami jest NTFS na systemie Windws i HFS+ na systemie Mac OS X. 5.9 Twrzenie dbreg miksu dla mnitringu Pdczas nagrywania wyknania w studi pwinieneś znaleźć czas na stwrzenie dbreg miksu w mnitringu dla wyknawców. T bardz ważna rzecz, aby wyknawcy dbrze słyszeli siebie raz innych muzyków, a dbry miks w mnitringu mże być nawet inspiracją d lepszeg wyknania. Idealnie, gdy wyknawcy czują sie tak jak gdyby grali z skńcznym nagraniem. Na przykład, w wielu stylach muzycznych pwszechnie używa sie pgłsu na wkalu, dzięki czemu wkaliści są dbrze sadzeni w przestrzeni miksu. Dlateg dbrym pmysłem przy nagrywaniu jest dłączenie pgłsu d miksu w mnitringu wkalisty. W ten spsób wkal brzmi pdbnie d finalnej prdukcji. Ta metda mże być pmcna przy nagrywaniu gitar, instrumentów klawiszwych, a także innych instrumentów. Jeżeli Twój interfejs audi bsługuje sprzętwy mnitring z zerwą latencją, t użyj g jak pdstawwe źródł mnitringu, aby uniknąć późnień w dsłuchu. Ddatkw, mżesz używać wysyłek i kanałów FX w knslecie, aby stwrzyć lepsze brzmienie dsłuchu. Na przykład, d nagrywanej ścieżki audi mżesz ddać wysyłkę na kanał FX z pgłsem, płączyć kanał FX z wyjściem pmcniczym i wysłać sygnał z efektem z pwrtem d interfejsu audi, gdzie zstanie n zmikswany z suchym sygnałem bez latencji. 55

63 Przy ddawaniu efektów bazujących na czasie takich jak pgłs czy delay nie musisz się za bardz przejmwać późnieniem i latencją pwstającą przy użyciu wtyczek prgramwych ze źródłem na żyw. Kilka ddatkwych milisekund wynikających z pracy pgłsu lub delaya prawdpdbnie nie będzie słyszalne Sub-miksy i mnitring z zerwą latencją Studi One ma zaimplementwaną wszechstrnną integrację z niektórymi interfejsami audi PreSnusa. W tej sekcji przedyskutujemy zalety teg typu integracji przy twrzeniu submiksów tj. pmcniczych miksów i mnitringu z zerwą latencją Twrzenie wyjścia pmcniczeg miksu W Studi One mżna szybk i łatw utwrzyć wiele pmcniczych miksów. Sub-miks jest niezależny d główneg miksu i zazwyczaj jest używany w celu dstarczenia muzykm dsłuchu pdczas nagrywania. Na przykład, pdczas nagrywania wkali realizatr i wkalista prawdpdbnie chcą usłyszeć różne miksy. Większść wkalistów chce usłyszeć się w miksie, być mże z jakimś pgłsem aby dźwięk brzmiał bardziej naturalnie, pdczas gdy realizatr mże skupić na utrzymaniu równwagi z resztą miksu. Studi One razem z interfejsem FireStudi mże t rbić w prsty spsób. Pierwszym krkiem w zbudwaniu pmcniczeg miksu jest utwrzenie sbneg kanału wyjścia. Otwórz menu Utwór/Knfiguracja utwru/wejścia i wyjścia audi, przejdź d karty Wyjścia i ddaj nwe wyjście stere. Następnie kreśl je jak wyjście pmcniczeg miksu zaznaczając ple wybru Sub miks. Mżesz utwrzyć tyle sub-miksów ile masz wyjść stere. 56

64 Mając gtwe wyjście pmcniczeg miksu, pwinieneś zbaczyć biekt specjalnej wysyłki Sub-miks w kanałach knslety. W małym widku knslety biekty sub-miksów pjawią się w klumnie przy prawej krawędzi rzszerzneg widku kanału. W dużym widku biekty submiksów pjawią się pniżej racka wysyłek w każdym kanale. Każdy biekt sub-miksu psiada przycisk aktywacji, pzime suwaki pzimu i panramy raz przycisk Użyj pzimu i panramy kanału. Jeżeli używasz interfejsu z serii PreSnus FireStudi, t na kanałach audi z przypisanymi wejściami audi w biektach sub-miksów pjawią się przełączniki Mnitring bez latencji, która t funkcja jest pisana pniżej Mikswanie w sub-miksie Sub-miksy są zbudwane w parciu biekty sub-miksów. Dmyślnie, wartści pzimu i panramy są zablkwane i używają pzimu i panramy kanału. Oznacza t, że miks pmcniczy będzie identyczny z głównym miksem w knslecie. Zmiana pzimu lub panramy w sub-miksie dblkuje bydwa ustawienia, zezwalając na niezależną kntrlę pzimu i panramy w każdym sub-miksie i kanale. W ten spsób pzim i panrama mgą być kmpletnie różne d ich wartści w głównym miksie. W dwlnej chwili mżesz zablkwać pzim i panramę pmcniczeg miksu klikając przycisk Użyj pzimu i panramy kanału. Aby usunąć kanał z sub-miksu, p prstu wyłącz biekt sub-miksu w kanale Mnitring wejścia w sub-miksie Sub-miksy nrmalnie są używane przy nagrywaniu z mnitrwaniem jedneg lub więcej wejść. W tym miejscu funkcjnalnść sub-miksów Studi One integruje się z serią interfejsów PreSnus FireStudi dając znakmite rezultaty. 57

65 Seria interfejsów FireStudi psiadają funkcje wewnętrznych sprzętwych mikserów umżliwiających mnitring z zerwą latencją. Miksery te są łatwe w użyciu, Studi One czyni t jeszcze łatwiejszym, pzwalając na kntrlę miksera z pzimu prgramwania. Użycie tej funkcji wymaga tylk jedneg kliknięcia przycisku. Wróćmy d naszeg przykładu z nagrywaniem wkalu. Dla kmfrtu wkalisty, a także dla jakści wyknania ważne jest, aby brzmienie był jak mżliwie najbardziej naturalne i czyste. Wkaliści lubią się słyszeć dbrze z niesłyszalnym późnieniem w miksie. Ddanie trchę pgłsu dstarczy trchę klimatu i przestrzeni, więc głs nie będzie surwy i bez życia. Tak ten scenariusz mógłby wyglądać w Studi One: Ustaw wyjście sub-miksu dla wkalisty. Włącz gtwść d nagrywania i mnitring na ścieżce wkalu. Kliknij przycisk Mnitring bez latencji w biekcie sub-miksu na kanale wkalu. Włączy t mnitring bez latencji prst z interfejsu (w dróżnieniu d mnitringu prgramweg) w sub-miksie teg kanału.. Utwórz na kanale wkalu wysyłkę d kanału FX z Twim ulubinym efektem pgłsu. Wkalista usłyszy ptem realne wejście ze sprzętu, a także resztę sub-miksu wraz z pgłsem. Dpasuj pzim wkalu i innych kanałów w sub-miksie d życzeń i już jesteś gtwy d nagrywania. W kilka sekund jesteś w stanie zapewnić wkaliście dsłuch jeg głsu bez latencji, we własnym miksie i z efektami. Jedncześnie, ty mżesz słuchać kmpletnie niezależneg, główneg miksu, c pzwli Ci się skupić na realizacji pdczas gdy wkalista skupia się na wyknaniu. Zauważ, że gdy używasz mnitringu bez latencji, t nie usłyszysz efektów insertwych, pnieważ dsłuchujesz sygnał przed jeg bróbką w prgramwaniu. Jeżeli wymagany jest dsłuch z efektami insertwymi, t nie włączaj mnitringu bez latencji Suma jak sub-miks Mżliwe jest przeznaczenie sumy w knfiguracji wejść/wyjść jak sub-miksu. Jest t pmcne, jeżeli częst nagrywasz się z interfejsem FireStudi i wymagasz szybkieg dstępu d mnitringu bez latencji dla wejść audi. Gdy suma jest ustawina jak sub-miks, t w knslecie przycisk Mnitring bez latencji pjawi się na kanałach audi z przypisanymi wejściami audi pniżej przycisków Wycisz, Sl, Nagrywaj i Mnitr. Z włącznymi przyciskami Mnitring bez latencji i Mnitr usłyszysz realne wejście bez latencji prst z interfejsu FireStudi (nie przez prgramwanie). W takim przypadku nie usłyszysz efektów insertwych na kanale. Jednakże będziesz ciągle słyszał rezultaty wysyłek, b szyny i kanały FX będą działały nrmalnie. 58

66 5.11 Nagrywanie audi z efektami Niektórzy realizatrzy preferują umieszczenie efektów insertwych na kanałach wejściwych, a działanie tych efektów zstanie nagrane wraz z sygnałem audi. Na przykład mżesz umieścić kmpresr, EQ lub inny efekt na kanale wejściwym, w celu późniejszeg zaszczędzenia czasu i zasbów kmputera przy pracy z mikswaniem. Jest t łatwe d siągnięcia w Studi One. W celu lepszeg zrzumienia tych instrukcji pmcne mże być przeglądniecie rzdziału Mikswanie. Aby wstawić efekt na kanał wejściwy, twórz knsletę i kliknij na kartę Wejścia z lewej strny, c wyświetli kanały wejściwe. jeżeli używasz małeg widku w knslecie, t kliknij dwa razy na kanale wejściwym, aby twrzyć jeg rack urządzeń insertwych. Wstaw efekty d racka kanału wejściweg, a te efekty zstaną nagrane na wszystkich ścieżkach, które używają teg wejścia jak źródła. Studi One autmatycznie skmpensuje latencję spwdwaną przez efekty insertwe. Zauważ, że gdy efekty insertwe są zastswane na kanałach wejściwych i te efekty są nagrane na ścieżkach, t nie ma już spsbu ich usunięcia i zmiany nagraneg dźwięku. Aby uniknąć tej sytuacji, mżesz rzważyć umieszczenie efektów na kanałach audi nagrywanych tylk w celu mnitringu i nagranie efektów w finalnym, pełnym miksie. 59

67 6 Edycja P nagraniu, następnym krkiem prdukcji jest edycja nagraneg materiału w celu siągnięcia pżądaneg brzmienia. Rzdział ten pświęcny jest edycji i między innymi pisuje widk aranżacji, edycję w edytrach, narzędzia myszki, bwiednie biektów, grupy edycji, rzciąganie w czasie, składanie (cmping) krekcję wyskści dźwięku w Meldyne i wykrywanie raz edycję transjentów. 6.1 Obiekty Wszystkie dane muzyczne i audi istniejące na linii czasu Twjeg utwru są reprezentwane wizualnie przez biekty. Obiekty zawierające audi są nazywane biektami audi i mgą być umieszczne tylk na ścieżkach audi. Obiekty audi wyróżniają się tym, że są w nich wyświetlane kształty fal audi. Partie audi są biektami zawierającymi więcej biektów audi. Obiekty zawierające muzyczne dane np. MIDI są nazywane partiami instrumentu. Partie instrumentów wyróżniają się tym, że są w nich wyświetlane infrmacje dtyczące wyknania. Obiekty audi i partie instrumentów są gólnie kreślane w tym pdręczniku jak biekty. Edycja biektu mże mieć miejsce zarówn w widku aranżacji jak i w widku edycji (edytrze). Obiekty audi i partie instrumentów mgą być edytwane w pdbny spsób, ale każde z nich mają specjalne funkcje edycji.. Kliknij prawym przyciskiem na biekcie, aby zbaczyć menu pdręczne biektu zawierające lgicznie pgrupwane wszystkie dpwiednie działania. Na górze menu znajdziesz nazwę biektu, która mże zstać zmienina p jej pdwójnym kliknięciu. Mżesz zmienić nazwy wszystkich biektów na ścieżce przy zmianie nazwy ścieżki przytrzymując [Shift] pdczas naciskania [Enter] p wprwadzeniu nwej nazwy. Mżesz także zmienić klr biektu, klikając pasek klru znajdujący się pd nazwą i przewijając klry kółkiem myszki. 60

68 Pdstawwe działania edycyjne, a także statni wyknywane działania znajdują się pd nazwą biektu, dzięki czemu masz natychmiastwy dstęp d działań, których najprawdpdbniej będziesz chciał używać. Dstępne działania w menu pdręcznym biektu zależą d teg czy pracujesz z biektem audi czy też z partią instrumentu. Działania te mgą się też nieznacznie różnić w zależnści d psiadanej wersji Studi One Dpaswanie w czasie narzędzi i biektów Funkcja dpaswania pzwala na wyknywanie działań edycyjnych w kreślnych dcinkach czasu, takich jak takty czy bity. Na przykład dpaswanie umżliwia przearanżwanie kreślnych bitów taktu w pętli perkusyjnej zachwując timing z resztą pętli. Dpaswanie jest dmyślnie włączne i mże zstać wyłączne pprzez kliknięcie przycisku Dpaswanie. Mżesz tymczasw zawiesić dpaswanie naciskając [Shift] pdczas ruchu myszki. Jeżeli dpaswanie jest włączne, t bieżące ustawienia dpaswania będą wpływać na zachwanie narzędzi i edycji biektu pprzez przesunięcie narzędzia lub biektu d najbliższej dpuszczalnej wartści czaswej w następujący spsób: Adaptacyjnie. Jest t dmyślne ustawienie, w którym dpaswanie nastąpi d najbliższej, najmniejszej jednstki czasu na bieżącym pzimie pwiększenia linii czasu. Takty. Dpaswanie nastąpi d najbliższej linii taktwej. Kwantyzacja. Dpaswanie nastąpi d najbliższej, najmniejszej jednstki czasu bieżąceg ustawienia kwantyzacji. Klatki. Dpaswanie nastąpi d najbliższej, najmniejszej jednstki klatki. Dpaswanie ma cztery pcjnalne ustawienia, które p wybraniu będą stswały się d każdeg z pwyższych trybów: Dpasuj d kursra i pętli. Ta pcja włącza dpaswanie d kursra dtwarzania i lkatrów pętli. Dpasuj d biektów. Ta pcja włącza dpaswanie względem biektów w aranżacji. Dpasuj d siatki. Ta pcja jest użyta dmyślnie, zezwalając narzędzim i i biektm na dpaswanie d siatki. Siatka względna. Ta pcja zachwuje relacje czaswe względem siatki dla biektu, więc gdy biekt zstanie przeniesiny, t pzycja dpaswania zachwuje ryginalną pzycję względem siatki, zamiast dpaswywać się bezpśredni d siatki. 61

69 6.2 Narzędzia myszki w widku aranżacji Narzędzia myszki pzwalają na bezpśrednią interakcję z biektem z pmcą myszki. Wszystkie te działania mgą zstać cfnięte w dwlnej chwili, więc mżesz swbdnie je przetestwać. Kliknij śrdkwym przyciskiem myszki (kółk przewijania), aby wyświetlić listę narzędzi, a ptem lewym przyciskiem wybierasz pżądane narzędzie. Na pasku narzędzi widku aranżacji, w prządku z lewej d prawej strny, dstępne są następujące narzędzia myszki z pwiązanymi funkcjami Narzędzie strzałki T narzędzie jest wybrane dmyślnie. Kliknij na przycisk Narzędzie strzałki lub naciśnij [1] (pwyżej nrmalnych klawiszy QWERTY) na klawiaturze, aby wybrać narzędzie strzałki. Przytrzymanie [Ctrl]/[Cmd] na klawiaturze przy wybranym narzędziu strzałki spwduje tymczaswe przełączenie się d narzędzia zakresu. Narzędzie strzałki mże być używane d następujących celów: Przenszenie biektu Aby przenieść biekt z pmcą narzędzia strzałki, kliknij biekt i przeciągnij g w lew praw, w górę lub na dół. Przenszenie biektu w praw lub w lew przensi biekt w czasie d tyłu lub d przdu, stswnie d bieżącej linii czasu i jej pwiększenia. Jeżeli przensisz biekt w praw lub lew pza widczne kn aranżacji, naciśnij [spację] na klawiaturze, aby przyspieszyć przewijanie. Przeciągnięcie biektu d góry lub na dół przeniesie biekt na inną istniejącą ścieżkę teg sameg typu. Jeżeli biekt zstał przeciągnięty d pusteg miejsca bez istniejącej ścieżki, t Studi One utwrzy nwą ścieżkę teg sameg typu. Przy przeciąganiu biektu między ścieżkami (w górę lub w dół), pzycja biektu zstanie autmatycznie zmdyfikwana zgdnie z ustawieniami dpaswania, c ułatwi zachwanie teg sameg czasu. Aby tymczasw wyłączyć działanie dpaswania przytrzymaj [Shift] pdczas przeciągania biektu w górę lub dół Rzmiar biektu Obiekty mgą być ptraktwane jak kna w plikach audi i wyknaniu muzycznym, w których słyszysz t c widzisz. Zmiana rzmiaru jest fundamentalną techniką pzwalającą na wydłużenie lub skrócenie biektu. Jeżeli chcesz zmienić rzmiar biektu z pmcą narzędzia strzałki najedź myszką na lewą lub prawą krawędź biektu, aby pjawił się narzędzie zmiany 62

70 rzmiaru. Gdy się n pjawi, kliknij i przeciągnij krawędź biektu. Zmiana rzmiaru jest niedestrukcyjna, więc mżesz t rbić wiele razy z biektem. Rzmiary dwóch przylegających biektów mgą zstać zmienine jedncześnie bez twrzenia przerw między nimi. Aby t zrbić najedź myszką na dlny punkt krawędzi rzdzielającej dwa biekty, a zbaczysz iknę zmiany rzmiaru ze strzałkami w bydwie strny. Następnie kliknij i przeciągnij w praw lub w lew. Przytrzymanie [Alt]/[Optin] na klawiaturze pdczas zwiększania rzmiaru d prawej krawędzi biektu spwduje rzciągnięcie w czasie teg biektu. Przeczytaj sekcję Rzciąganie w czasie, aby uzyskać więcej infrmacji na ten temat Dpaswanie bwiedni głśnści biektu audi Obiekty audi są bsługiwane przez pdstawwą funkcję bwiedni głśnści, która pzwala kształtwać głśnść audi na klika spsbów. Używając bwiedni głśnści mżesz utwrzyć efekt narastania i zanikania, a także stały pzim głśnści pmiędzy narastaniem i zanikaniem. Obwiednie głśnści wprwadzają zmiany wzmcnienia d klipu audi w biekcie. Aby utwrzyć efekt narastania (fade in) lub zanikania (fade ut), kliknij na dpwiednią flagę widczną w górnym prawym lub lewym rgu biektu audi i przeciągnij ją w praw lub w lew. Dmyślnie zstanie utwrzny liniw zmieniający się efekt. Wzmcnienie i czas jeg zmiany mgą zstać również wprwadzne w inspektrze dla wybraneg biektu. Aby zmienić krzywą zmiany, kliknij na kwadracie krzywej widczneg pśrdku linii i przeciągnij g d góry lub na dół. Krzywa zanikania/narastania kreśla jak szybk będzie się zanikanie/narastanie zmieniał w czasie. Jeżeli naciśniesz i przytrzymasz [Shift] pdczas edycji, t będziesz mógł edytwać bydwie krzywe jedncześnie. Przeciąganie w górę i w dół zmienia krzywą, a w lew lub prawą zmienia długść. Mżna także przeciągnąć całe przejście (crssfade) w lew lub w praw, d góry lub na dół w celu zmiany lkalizacji i charakterystyki przejścia. Ustaw myszkę w centralnej części przejścia, a gdy pjawi się ikna rączki, t kliknij i przeciągnij przejście. Przeciągając w praw lub w lew, zmieniasz lkalizację przejścia, skracasz lub rzszerzasz biekty. Przeciągając w górę i w dół, zmieniasz kształt przejścia. Aby dpaswać całściwą głśnść biektu audi, kliknij na kwadracik głśnści w centralnej części bwiedni głśnści i przeciągnij g w górę lub w dół. Jeżeli zmieniasz bwiednię głśnści t widczne kształty fal audi zstaną zmienine stswnie d efektu. 63

71 Zaznaczanie wielu biektów Mżesz zaznaczyć wiele biektów, w celu ich jednczesnej edycji w pjedynczym działaniu. Aby zaznaczyć wiele biektów z narzędziem strzałki wyknaj jedną z następujących prcedur: Kliknij pza biektem i z wciśniętym lewym przyciskiem zaznacz bszar z biektami. Pdczas ruchu myszki pjawi się szary prstkąt zaznaczenia. Zwlnij przycisk myszki, gdy szary prstkąt bejmie wszystkie biekty, które chcesz zaznaczyć, a zbaczysz, że te biekty są zaznaczne d edycji. Kliknij na zdarzeniu, a ptem przytrzymując klawisz [Shift] na klawiaturze, klikaj na innych zdarzeniach, które chcesz zaznaczyć. Pzwala Ci t zaznaczyć zdarzenia, które nie znajdują się kł siebie Narzędzie zakresu Narzędzie zakresu jest używane d zaznaczenia zakresu, bszaru wewnątrz biektów. Kliknij przycisk Narzędzie zakresu lub naciśnij [2] na klawiaturze, aby wybrać narzędzie zakresu. Aby zaznaczyć kreślny zakres wewnątrz biektów, kliknij i z wciśniętym lewym przyciskiem przesuń myszkę, a pjawi się szary prstkąt zaznaczenia. Zwlnij przycisk myszki, gdy bszar zaznaczenia bejmie pżądany zakres wewnątrz biektu lub biektów. Zaznaczny zakres będzie teraz traktwany jak pjedynczy, sknslidwany biekt. Na przykład, mżesz użyć narzędzia zakresu, aby zaznaczyć zawartść kilku biektów audi na kliku ścieżkach w 12 takcie, a ptem użyć narzędzia strzałki i przesunąć zaznaczną zawartść d 14 taktu. Innym typwym działaniem jest usunięcie zakresu audi wewnątrz biektu, zamiast używania narzędzia dzielenia z pmcą któreg mżesz pdzielić biekt na dwie części, a następnie usunąć jedną z nich używając narzędzia strzałki. Gdy przensisz kursr myszki nad zaznacznym zakresem, t tymczasw pjawi narzędzie strzałki c ułatwia szybkie zaznaczanie i edycję. Aby zaznaczyć wiele nieciągłych zakresów wewnątrz biektów na ścieżce, przytrzymaj klawisz [Shift] pdczas użycia narzędzia zakresu. Przytrzymując [Shift] pdczas użycia narzędzia strzałki mżesz zaznaczyć całe zdarzenia. Na przykład, jeżeli pdczas użycia narzędzia strzałki naciśniesz [Ctrl], t przywłasz narzędzie zakresu. Naciśnij i przytrzymaj [Ctrl] i [Shift], aby zaznaczyć wiele zakresów, a ptem zwlnij [Ctrl] przytrzymując dalej [Shift] c zmieni narzędzie zakresu na narzędzie strzałki pzwalając na zaznaczenie całych biektów. Wszystkie zaznaczne zakresy zstaną zachwane pdczas tych zmian. Mżesz zmienić rzmiary zakresów przesuwając w praw lub lew narzędzie zakresu na krawędzi zaznaczenia. Mżesz także pdzielić biekty przy prawej lub lewej krawędzi zakresu zaznaczenia, wybierając Narzędzie dzielenia w menu Edycja lub naciskając [Ctrl]/[Cmd]+[Alt]+[X] p zaznaczeniu zakresu. 64

72 6.2.3 Narzędzie dzielenia Z pmcą teg narzędzia mżesz pdzielić jeden biekt na wiele biektów. Kliknij na przycisk Narzędzie dzielenia lub naciśnij [3] na klawiaturze, aby wybrać narzędzie dzielenia. P wybraniu narzędzia dzielenia, w pbliżu kursra myszki pjawi się pinwa i pzima linia, przecinające się w pzycji kursra myszki. Pinwa linia wskazuje dkładną pzycję w czasie narzędzia dzielenia, pdczas gdy pzima pdkreśla ścieżkę na której znajduje się biekt. Pzycja narzędzia dzielenia zależy bezpśredni d bieżących ustawień dpaswania. Klikając biekt z wybranym narzędziem dzielenia, pdzielisz biekt w tej pzycji. Dzieląc pjedynczy biekt trzymasz dwa biekty, które mgą być niezależnie edytwane. Jeżeli dzielisz wiele biektów na kliku ścieżkach, t narzędzie dzielenia działa na wszystkich zaznacznych biektach w ten sam spsób. Mżna także pdzielić zaznaczne biekty na linii kursra bez użycia narzędzia dzielenia, naciskając [Alt]+[X] na klawiaturze Narzędzie gumki Narzędzie gumki jest używane d usuwanie biektów. Kliknij przycisk Narzędzie gumki lub naciśnij [4] na klawiaturze, aby wybrać t narzędzie. Narzędzie gumki nie stsuje się d bieżąc zaznaczneg biektu i działa tylk p bezpśrednim kliknięciu biektu. Jednak, jeżeli klikniesz zaznaczny element z włącznym narzędziem gumki, t wszystkie zaznaczne elementy zstaną usunięte Narzędzie ryswania Narzędzie ryswania w widku aranżacji mże być użyte tylk d utwrzenia pustej partii instrumentu na ścieżce instrumentu. Kliknij przycisk Narzędzie ryswania lub naciśnij [5] na klawiaturze, aby wybrać narzędzie ryswania. Aby utwrzyć nwą, pustą partię instrumentu na ścieżce instrumentu z pmcą narzędzia ryswania, kliknij i przeciągnij myszkę w pustym bszarze ścieżki instrumentu. Jednrazwe kliknięcie z włącznym narzędziem ryswania, utwrzy pustą partię instrumentu długści zależnej d bieżąceg ustawienia frmatu czasu. Narzędzie ryswania zamieni się w narzędzie strzałki gdy kursr myszki zstanie przesunięty nad bszar ścieżki audi Narzędzie wyciszenia Narzędzie wyciszenia w widku aranżacji jest używane d wyciszania biektów audi i partii instrumentów. Kliknij przycisk Narzędzie wyciszenia lub naciśnij [6] na klawiaturze, aby wybrać narzędzie wyciszenia. Aby wyciszyć biekt audi lub partię instrumentu, p prstu 65

73 kliknij je z włącznym narzędziem wyciszenia. Wyciszny biekt lub partia zmieni klr na szary, a w dlnym lewym rgu pjawi się ikna m. Aby wyłączyć działanie tej funkcji na biekcie lub partii, kliknij je pnwnie z włącznym narzędziem wyciszenia. Kliknięcie biektu i przeciągnięcie myszki nad innymi biektami przy włącznym narzędziu wyciszenia, wyciszy (lub dwrtnie) wszystkie dtknięte przez myszkę biekty i partie Narzędzie Audi Bend Narzędzie Audi Bend w widku aranżacji jest używane d manipulwania, ddawania i usuwania markerów Audi Bend. Więcej infrmacji markerach znajdziesz w sekcji Wykrywanie i edycja transjentów Narzędzie słuchania Przy włącznym narzędziu słuchania, kliknij w widku aranżacji na biekcie audi lub partii instrumentu i przytrzymaj przycisk myszki, aby ustawić stswną ścieżkę w trybie sl i rzpcząć dtwarzanie d pzycji kliknięcia. Odtwarzanie będzie kntynuwane d mmentu zwlnienia przycisku myszki, p którym zstanie również wyłączny tryb sl dla ścieżki. 6.3 Siatka Siatka aranżacji składa się z pdziałki i pinwych linii przedłużnych z pdziałki i pprwadznych przez tł widku aranżacji. Siatka używa ustawineg frmatu czasu jak pdstawy wyświetlania. Mżliwe ustawienia frmatu czasu t sekundy, sample, takty i klatki, a wpływa n na zachwanie narzędzia dpaswania. Frmat czasu mże zstać zmieniny w dwlnej chwili, bez bezpśrednieg wpływu na aranżację. Prawdpdbnie najbardziej pwszechnym ustawieniem frmatu czasu są takty wyświetlające czas w muzycznym frmacie taktów i bitów. Z tym ustawieniem frmatu czasu siatka jest zdeterminwana przez ustawienia panelu kwantyzacji Panel kwantyzacji Panel kwantyzacji mże zstać twarty pprzez kliknięcie przycisku Panel kwantyzacji na pasku narzędzi lub pprzez wybranie pzycji Kwantyzacja w menu Widk/Ddatkwe widki. Panel mże zstać dłączny i umieszczny w dwlnym miejscu na ekranie. W tym panelu mżesz edytwać ustawienia kwantyzacji siatki wyświetlanej w widku aranżacji. Od lewej d prawej strny znajdziesz tutaj ustawienia wybru trybu siatki lub grve, wybru nut, grupwania nut i swingu, wartści prcentwe startu, kńca, dynamiki i zakresu raz ustawienia zarządzenia zestawami. 66

74 W trybie siatki mżesz wybrać wartść nuty pmiędzy całą nutą a sześćdziesięciczwórką i jedną z następujących metd grupwania nut: Prsta, Trila (3 nuty w miejscu 2), Kwintla (5 nut w miejscu 4) lub Septla (7 nut w miejscu 8). Te ustawienia determinują wygląd i zachwanie siatki w aranżacji. Więcej infrmacji trybie Grve panelu kwantyzacji znajdziesz w sekcji Prcentwa wartść startu jest dmyślnie ustawina na 100%, c znacza, że pczątek nuty, biektu lub transjentu będzie w pełni dpaswany d siatki przy włącznej kwantyzacji. Jest t w rzeczywistści parametr siły kwantyzacji, gdzie wartści pniżej 100% będą przensić nuty, biekty lub transjenty bliżej siatki pierając na tej wartści, zamiast bezpśredni d siatki. Prcentwa wartść kńca dtyczy tylk partii instrumentów. Funkcja ta jest pdbna d prcentwej wartści startu, ale stsuje się d kńca nut, skracając lub wydłużając skwantyzwane nuty. Prcentwa wartść dynamiki (velcity) też dtyczy tylk nut i dpaswuje dynamikę stswnie d wartści uzyskanych z grve u, jeżeli wybran ten tryb (więcej infrmacji na ten temat w sekcji 6.9.6). Prcentwa wartść zakresu ustawia względny zakres działania d linii siatki, w którym będą kwantyzwane nuty, biekty lub transjenty. Nuty, biekty lub transjenty pza tym zakresem nie będą kwantyzwane. Pnieważ zakres nie jest wyświetlany, t czasami wart użyć kwantyzacji kilka razy w celu znalezienia dpwiednieg ustawienia dająceg najlepszy wynik. Ustawienia zestawów panelu kwantyzacji, pzwalają na szybkie przełączanie pmiędzy pięcima ustawieniami panelu kwantyzacji, upraszczając tym pracę z kmplekswymi knfiguracjami kwantyzacji. Mżesz także zapisywać i wczytywać ustawienia panelu kwantyzacji w taki sam spsób jak t rbisz z zestawami efektów lub instrumentów. Pwyżej przycisku Zastsuj znajdują się dwa przyciski d zmiany trybu kwantyzacji: Kwantyzacja i Kwantyzacja na ścieżce. Dmyślnym trybem jest kwantyzacja, znaczająca działanie kwantyzacji na elementach wewnątrz zaznacznych biektów. W przypadku biektów audi, znacza t, że transjenty będą wykrywane a następnie skwantyzwane. W przypadku partii instrumentów nuty wewnątrz partii zstaną skwantyzwane. Ten tryb jest dpwiednikiem teg c się wydarzy p zaznaczeniu biektu i naciśnięciu [Q]. Jeżeli wybrałeś tryb kwantyzacji na ścieżce, t zaznaczne biekty będą kwantyzwane jak pjedyncze elementy. Na przykład, jeżeli zaznaczny biekt audi zaczyna się pmiędzy dwma ósemkami, a wartść kwantyzacji jest ustawina jest na ósemkę, t naciśnięcie przycisku Zastsuj w panelu kwantyzacji spwduje przesunięcie zawartści biektu d najbliższej nuty ósemkwej. Zauważ, że teg typu kwantyzacja mże zstać wyknana tylk pprzez naciśnięcie przycisku Zastsuj w panelu kwantyzacji, a użycie klawisza dstępu [Q] spwduje użycie dmyślneg trybu kwantyzacji. 67

75 6.4 Pdstawwe działania edycyjne Wytnij, Kpiuj, Wklej Jak w większści prgramów, Studi One bsługuje działania wytnij, kpiuj i wklej. P zaznaczeniu biektu lub jeg zakresu mżesz wyknać te zadania: Wytnij. Naciśnij [Ctrl]/[Cmd]+[X] na klawiaturze, aby wyciąć bieżące zaznaczenie. Kpiuj. Naciśnij [Ctrl]/[Cmd]+[C] na klawiaturze, aby skpiwać bieżące zaznaczenie. Wklej. P wycięciu lub skpiwaniu zaznaczenia naciśnij [Ctrl]/[Cmd]+[V] na klawiaturze, aby wkleić zaznaczenie. Obiekty zstaną wklejne na zaznacznej ścieżce przy pzycji kursra dtwarzania. Jeżeli zaznaczyłeś i skpiwałeś biekty na wielu ścieżkach, t następnie wybierz inną pzycję na linii czasu pierwszej ścieżki i wklej, a skpiwane biekty zstaną wklejne w dpwiednich ścieżkach i lkalizacjach, zaczynając d pierwszej (zaznacznej) ścieżki. Pwiedzmy, że chcesz skpiwać biekt z jedneg utwru i wkleić g d inneg utwru lub wersji, a biekt pwinien znaleźć w jeg ryginalnej pzycji na linii czasu. Mżesz t zrbić kpiując biekt, a następnie wklejając g z pmcą [Ctrl]+[Shift]+[V] Przemieszczanie audi Częst p zmianie rzmiaru biektu audi trzeba przemieścić klip audi w czasie d przdu lub d tyłu bez zmiany długści biektu i bwiedni głśnści. Działanie t nazywane w języku angielskim slip lub slipping i jest częst używane wraz z dzieleniem i sklejaniem w celu krekty timingu ścieżek rytmicznych. Na przykład, jeżeli uderzenie werbla jest pza rytmem, t mżesz pdzielić biekt i ptem przemieścić audi d właściweg czasu. Aby przemieścić biekt, wybierz narzędzie strzałki, a ptem naciśnij i przytrzymaj [Ctrl]/[Cmd]+[Alt] na klawiaturze gdy kursr myszki jest nad biektem. Pjawi się wtedy ikna przemieszczania. Kliknij i przeciągnij myszkę w praw lub w lew wzdłuż linii czasu, aby przemieścić audi wewnątrz biektu. Mżesz zaznaczyć kilka biektów audi, także na kilku ścieżkach i wyknać tą perację dla nich wszystkich d razu. P przemieszczeniu audi w biekcie wszystkie charakterystyki biektu audi, w tym rzmiar biektu, pzycja, parametry inspektra i bwiednia głśnści pzstaną niezmienine. Mżesz używać tej funkcji tak dług, jak długść klipu audi mieści się w biekcie Transpzycja i dstrajanie biektu audi Zdlnść transpzycji i dstrjenia audi daje mnóstw mżliwści przy pracy z plikami audi. Na przykład, jeżeli masz klekcję pętli klawiszwych, a pętle są w C, t spróbuj przetranspnwać te pętle d innych nut. 68

76 Transpzycja i tuning w Studi One są częścią teg sameg zbiru zaawanswanych algrytmów używanych w rzciąganiu, c zapewnia bardz wyską jakść. Aby przetranspnwać biekt audi, zaznacz g i twórz kn inspektra, klikając przycisk inspektra w klumnie ścieżek lub naciskając [F4] na klawiaturze. Ptem wprwadź wartść d -24 d +24 półtnów w plu Transpzycja. Tuning czyli dstrjenie działa pdbnie d transpzycji, ale wyskść jest zmieniana w centach, a nie w półtnach. Wprwadź wartść d -100 d +100 centów w plu Strój. Mżesz zaznaczyć dwlną liczbę biektów i przetranspnwać lub dstrić je jedncześnie Przesuwanie Funkcja ta jest alternatywą d przenszenia biektów i nut wzdłuż linii czasu za pmcą myszki. Aby przesunąć biekt lub nutę, zaznacz je i wyknaj jedn z następujących działań: Przesuń. Naciśnij [Alt]+[strzałka w praw] na klawiaturze, aby przesunąć biekt lub nutę d przdu na linii czasu bieżącą wartść dpaswania w widku aranżacji lub edytrze. Z wyłączną funkcją dpaswania, przesuwanie będzie wyknywane w milisekundach. Przesuń wstecz. Naciśnij [Alt]+[strzałka w lew] na klawiaturze, aby przesunąć biekt lub nutę d tyłu na linii czasu. Przesuń takt. Naciśnij [Ctrl]/[Cmd]+[strzałka w praw] na klawiaturze, aby przesunąć biekt lub nutę d przdu na linii czasu jeden takt. Przesuń takt wstecz. Naciśnij [Ctrl]/[Cmd]+[strzałka w lew] na klawiaturze, aby przesunąć biekt lub nutę jeden takt d tyłu na linii czasu. Mżesz jedncześnie przesunąć dwlną liczbę zaznacznych biektów lub nut. Plecenia przesuwania są także dstępne w menu Edycja/Przesuń Pwielanie Działanie pwielania w gruncie rzeczy łączy kpiwanie z wklejaniem i inteligentnie umieszcza zaznaczenie pierając się na timingu muzycznym zaznaczenia w utwrze. Naciśnij [D] na klawiaturze, aby pwielić bieżące zaznaczenie. Pwielny biekt będzie zawsze umieszczny za ryginalnym biektem. Jak w przypadku innych działań edycji, pwielanie mże być użyte z dwlną liczbą zaznacznych biektów. Mżesz użyć plecenia pwielania, aby szybk wypełnić kreślny regin w utwrze kpiami pętli pprzez zaznaczenie biektu i kilkukrtne naciskanie [D] na klawiaturze. Interesującym użyciem mże też być zaznaczenie bardz krótkieg reginu wewnątrz pętli używając 69

77 narzędzia zakresu, a następnie pwielenie g kilka razy w celu utwrzenia efektu jąkania (Stutter) ppularneg w muzyce elektrnicznej. Jeżeli chcesz pwielić biekt i przesunąć istniejący materiał w praw na linii czasu, w celu zrbienia miejsca dla pwielneg biektu, naciśnij [Alt]+[D] na klawiaturze, aby użyć funkcji pwielania i wstawiania Dzielenie na ścieżki w/g wyskści nut Czasami przydatne jest rzdzielenie partii instrumentu na nwe ścieżki według wyskści nut, t jest umieszczenie nut różnej wyskści na ddzielnych ścieżkach. Na przykład, jeżeli masz pętlę MIDI instrumentu perkusyjneg, t być mże chciałbyś mieć każdy instrument z zestawu perkusyjneg na sbnej ścieżce. Aby t zrbić, wybierz plecenie Pdziel na ścieżki w/g wyskści nut w menu pdręcznym partii instrumentu Usuwanie ciszy Jest t nrmalne, że w wyniku ciągłeg nagrywania niektóre biekty audi mgą zawierać przerwy wypełnine ciszą lub relatywnie niskim pzimem sygnału pmiędzy wyknaniami. Czasami wskazane byłby usunięcie tych przerw i zachwanie tylk pżądanych sekcji nagraneg biektu. D teg typu zadań w Studi One przeznaczna jest funkcja usuwania ciszy kntrlwana pprzez panel specjalny panel usuwania ciszy. Mżesz twrzyć ten panel, klikając przycisk Usuń ciszę na pasku narzędzi lub wybierając g w menu Widk/Ddatkwe widki. Zaznacz biekty, wybierz pżądane ustawienia i kliknij Zastsuj. Kliknij przycisk Dmyślne, aby przywrócić dmyślne ustawienia panelu. Wynik peracji usuwania ciszy jest pdbny d działania efektu bramki i przepuszcza tylk pżądany sygnał audi. Gdy zapali się mała dida za przyciskiem Zastsuj, t znaczy że już wprwadzn zmiany, ale pnwne kliknięcie Zastsuj ze zmieninymi ustawieniami, autmatycznie cfa pprzednią perację, ułatwiając znalezienie dpwiednich ustawień pprzez przeglądanie rezultatów peracji i pcjnalne pprawianie ustawień bez manualneg cfania peracji. Wszystkie zmiany zaznaczenia lub inne peracje edycji resetują ten stan i dida zgaśnie. Pniżej są pisy wszystkich ustawień: Wykrywanie. Określa spsób w jaki Studi One identyfikuje ciszę w bszarach, które chcesz pddać peracji. 70

78 Materiał. Pierwsze trzy pcje ustawiają autmatycznie prgi twarcia i zamknięcia. Duż ciszy. Wybierz przy materiale zawierającym mnóstw ciszy i pjedyncze uderzenia na przykład, czyste, typwe nagranie pjedynczeg instrumentu perkusyjneg (hat, stpa). Mał ciszy. Wybierz przy materiale w którym więcej się dzieje, ale ciągle zawierającym ciszę na przykład, pętle perkusyjne pjedynczych instrumentów lub minimal techn, talerz ride alb ścieżki werbla. Pdłga szumwa. Wybierz przy materiale, który praktycznie nie zawiera prawdziwej ciszy na przykład, zaszumine nagrania perkusji, nagrania typu verhead, miksy i pętle perkusyjne. Manualnie. Pzwala na manualne ustawienie prgu twarcia i zamknięcia. Próg twarcia. Ustaw pmiędzy -80 i 0.00 db. Płączenie prgów. Włącz, aby płączyć próg zamknięcia z prgiem twarcia. Próg zamknięcia. Ustaw pmiędzy -80 i 0.00 db. Obiekty. Ta sekcja kreśla naturę biektów p usunięciu ciszy. Minimalna długść. Określa w sekundach minimalną długść wyjściweg biektu. Czas przed. Określa w sekundach czas, który pwinien pzstać na pczątku wyjściweg biektu d kńca pprzednieg, wykryteg fragmentu ciszy. Czas p. Określa w sekundach czas, który pwinien pzstać na kńcu wyjściweg biektu d pczątku następneg, wykryteg fragmentu ciszy. Narastanie. Określa w sekundach długść linearneg narastania wprwadzneg d wyjściweg biektu. Zanikanie. Określa w sekundach długść linearneg zanikania wprwadzneg d wyjściweg biektu Partie audi Czasami wygdne jest płączenie wielu ddzielnych biektów w jeden biekt, aby je łatwiej przensić alb wyczyścić aranżację. Mżesz t siągnąć dzięki partim audi. Aby utwrzyć partię audi, zaznacz biekty audi i naciśnij [G] na klawiaturze. Dzięki temu ddzielne biekty pjawią się i będą funkcjnwać w widku aranżacji jak pjedynczy biekt, pdczas gdy w edytrze będą ciągle widczne jak ddzielne biekty. Mże t znacząc uprścić, na przykład, pwielenie chóru w aranżacji z jednczesną mżliwścią dstępu d indywidualnych biektów w celu edycji przejść i innych szczegółów. Partie audi mżna też utwrzyć za pmcą narzędzia ryswania w edytrze. Obiekty audi mgą być przeciągnięte d lub z partii audi. Partie audi bsługują współzależne kpie (shared, ghst), za wyjątkiem FX biektów, które są pwiązane z biektami. 71

79 Partia audi ma dwie pcje w inspektrze biektu: Odtwarzanie. Nrmalne, dtwarza biekty będące na wierzchu w przypadku nakładających się biektów. Nakładanie, nakładające się biekty będą mikswane, a nie przycinane przy kńcu każdeg wycinka. Sytuacja ta częst się zdarza gdy pszczególne wycinki zstały skwantyzwane, ale nie rzciągnięte. Wycinki, ta pcja jest zptymalizwane d użycia z plikami REX raz z pętlami audi i ddaje efekty krótkieg narastania/zanikania d wycinków pdczas dtwarzania. Każdy wycinek jest dtwarzany raz, a nakładające się wycinki nie będą dtwarzane. Rzciągnij biekty, rzciąga biekty wewnątrz partii audi, aby zgadzały się z tempem utwru. Aby rzwiązać partię audi, kliknij prawym przyciskiem na partii audi i wybierz Rzdziel partię audi z menu pdręczneg Opcje edycji Pniższe pcje są pwiązane z pracą pdczas edycji Wróć na pczątek p zatrzymaniu Wiele ludzi wli aby kursr p zatrzymaniu dtwarzania wrócił d pzycji, z której rzpczęł się dtwarzanie. Pzwala na szybkie dsłuchanie zmian pprzez pwtarzanie uruchamiania dtwarzania z kreślnej pzycji w linii czasu i jeg zatrzymywanie. Aby włączyć te zachwanie, zaznacz pcję Wróć na pczątek p zatrzymaniu w menu pcji. 72

80 Przenieś kursr d pzycji myszki Aby szybk przenieść kursr dtwarzania d pzycji kursra myszki, naciśnij [Ctrl]/[Cmd]+[Spacja] na klawiaturze. Jest t bardz przydatne, gdy chcesz szybk przejść d edytwaneg miejsca, w celu dsłuchania lub dalszej edycji bez klikania w linię czasu Przenś kursr d edytwanej pzycji Jeżeli chcesz aby widk aranżacji pdążał za bieżącą pzycją kursra dtwarzania, włącz autprzewijanie na pasku narzędzi lub naciśnij [F] na klawiaturze. Dzięki temu wszystkie dtwarzane biekty będą widczne. Jeżeli chcesz, aby kursr był przenszny d bieżąc edytwanej pzycji, włącz pcję Przenś kursr d edytwanej pzycji widczną za autprzewijaniem w pasku narzędzi. P włączeniu, kursr dtwarzania będzie skakał na pczątek przenszneg biektu nuty lub markera. 6.5 Pętle audi i pętle muzyczne Studi One bsługuje dwa własne frmaty plików, t jest pętle audi (.audilp) i pętle muzyczne (.musiclp), które znacząc pszerzają mżliwści twrzenia i późniejszeg pnwneg użycia materiału w Twich prdukcjach, a także współdzielenia ich z innymi użytkwnikami Studi One. Pniżej są pisane te frmaty raz ich spsby użycia Pętle audi Pętle audi są właściwie partiami audi z dłącznymi znacznikami tempa i spakwane w bezstratnej kmpresji. Aby utwrzyć pętlę audi, przeciągnij partię audi d przeglądarki plików. Zbaczysz pętlę audi w przeglądarce wraz z strzałką rzwijania, p której kliknięciu pjawi się lista wycinków zawartych w pętli audi. Frmat ten pzwala na szybkie twrzenie elastycznych pętli audi z dwlneg źródła. Na przykład, mżesz przekształcić partię nagrania perkusji na pętle w następujący spsób: Wyeksprtuj pżądany zakres szyny perkusyjnej d nwej ścieżki stere. Wykryj transjenty na nwej ścieżce, w panelu Audi Bend jak Działanie wybierz Wycinki i zaznacz z pcję Scal. Przeciągnij partię audi d przeglądarki, aby wyeksprtwać pętlę audi, p czym będziesz mógł jej użyć w innych utwrach, alb udstępnić innym użytkwnikm. 73

81 6.5.2 Pętle muzyczne Pętle muzyczne zawierają wszystk c jest wymagane d dtwrzenia wyknania, w tym zestaw instrumentu, zestawy łańcuchów FX dla wyjść wirtualneg instrumentu, plik MIDI, plik audi. Pętle muzyczne mgą być przeciągnięte z przeglądarki, tak jak pliki MIDI, ale są bardziej d nich wszechstrnne, pnieważ pzwalają dtwrzyć dkładną knfigurację użytą w ryginale. Aby utwrzyć pętlę muzyczną, przeciągnij partię instrumentu d przeglądarki. Zbaczysz wtedy pdpwiedź z infrmacją czy frmat eksprtu t pętla muzyczna, czy plik MIDI. Dmyślne wybrana jest pętla muzyczna. Aby t zmienić, naciśnij [Alt]/[Optin] na klawiaturze. P eksprcie zbaczysz plik.musiclp w przeglądarce. Mżesz teraz przeciągnąć pętlę muzyczną d dwlneg utwru, aby natychmiastw dtwrzyć ryginalne wyknanie, włącznie ze ścieżką instrumentu, wczytaniem wirtualneg instrumentu i efektów na wyjściach instrumentu. Aby zbaczyć zawartść pętli muzycznej, kliknij prawym przyciskiem na pętli muzycznej i z menu pdręczneg wybierz Pkaż zawartść pakietu. Zbaczysz teraz strzałkę rzwijania, p której kliknięciu pjawi się lista elementów pisanych pwyżej. Każdy element mże zstać ddzielnie przeciągnięty, na przykład, mżesz wczytać tylk zestaw instrumentu z pętli muzycznej. Inną krzyścią jest mżliwść użycia wygenerwaneg audi instrumentu i efektów w przypadku gdy te nie są ne zainstalwane na dcelwym kmputerze. Przy twrzeniu pętli muzycznych pwinieneś pamiętać, że głśnść, panrama, wysyłki FX stswneg kanału raz skjarzne szyny nie są częścią zapisaneg zestawu lub wygenerwaneg audi. Pętle muzyczne są dsknałym i łatwym spsbem zapisu własnej bibliteki ryginalneg materiału raz spsbem udstępniania g innym bez martwienia się jakie psiadają ni instrumenty i efekty. 6.6 Grupy edycji Czasami pmcne mże być zgrupwanie wielu ścieżek razem, c pwduje, że działanie edycyjne na biekcie z jednej ścieżki w grupie zstanie również wyknane na biektach wszystkich ścieżek w grupie. Na przykład, mżesz zgrupwać wszystkie Twje ścieżki bębnów i gdy przytniesz lub przeniesiesz biekty, t zstanie zachwany timing między nimi Twrzenie grup edycji Aby utwrzyć grupę edycji, wyknaj następujące krki: Zaznacz ścieżki, które chcesz zgrupwać. 74

82 Kliknij [prawym przyciskiem]/[cntrl] na bieżąc zaznacznej ścieżce. Wybierz Zgrupuj zaznaczne ścieżki z menu pdręczneg. Wszystkie zaznaczne ścieżki staną się teraz częściami nwej grupy edycji. Grupy edycji są nazywane autmatycznie w parciu prządek w jakim zstały utwrzne, na przykład Grupa 1, Grupa 2 itd. Nazwa nwej grupy edycji będzie widczna w plu listy wybru Grupa edycji widcznym pniżej ikny typu ścieżki na wszystkich ścieżkach grupy. Mżesz zmienić nazwę grupy pprzez kliknięcie pla Grupa edycji i wybranie w menu pzycji Zmień nazwę grupy. Aby d0dać ścieżkę d istniejącej grupy edycji, kliknij ple Grupa edycji (pniżej ikny typu ścieżki) na pżądanej ścieżce w widku aranżacji. Ptem wybierz z rzwijaneg menu grupę edycji, d której chcesz ddać ścieżkę. Gdy ścieżka jest dłączna d grupy edycji, zaznaczenie ścieżki spwduje zaznaczenie wszystkich ścieżek w grupie. Edycja wyknywana na biekcie z którejś ścieżki w grupie zstanie wyknana na biektach wszystkich ścieżek w grupie. Grupy edycji w Studi One grupują również tłumiki kanałów z grupy. Ten temat jest przedyskutwany szczegółw w sekcji Grupy rzdziału Mikswanie. Mżesz także utwrzyć grupę edycji ze ścieżki flderu Rzwiązywanie grup edycji Aby rzwiązać lub rzgrupwać grupę edycji twórz menu pdręczne dwlnej ścieżki w grupie. Następnie wybierz Rzwiąż grupę (1, 2, 3 ) z menu i grupa zstanie rzwiązana. Grupwanie i rzgrupwanie mże zstać cfnięte lub pnwine tak jak większść działań użytkwnika Tymczaswe zawieszenie grupy edycji Pewne działania tak jak pruszenie tłumikiem, wyciszanie i sl mgą zstać wyknane na pjedynczych ścieżkach w grupie, bez wpływu na pzstałe ścieżki pprzez tymczaswe zawieszenie grupy. Aby t zrbić, przytrzymaj [Alt]/[Optin] pdczas wyknywania działania na ścieżce. 6.7 Rzciąganie Mżna rzciągnąć biekt audi, aby g dpaswać g d tempa inneg niż ryginalne, bez zmiany wyskści (timestretching) i przyspieszyć lub zwlnić biekt audi. Na przykład, 1 takt pętli perkusyjnej nagrany w tempie 120 bpm (bitów na minutę) mże zstać rzciągnięty, aby paswał d taktu z tempem 100 lub 140 bpm bez znaczącej zmiany wyskści dźwięku. 75

83 Rzciąganie i definiwanie tempa pliku jest niedestrukcyjne, więc zmiany mgą być cfane i pnawiane. Mżna także zmienić tryb tempa w lcie, a przełączenie na Temp utwru lub Ignruj z pcji Rzciąganie przywróci ryginalny stan rzciągniętych biektów audi na ścieżce. Jeżeli pdczas rzciągania temp zstał drastycznie zmienine ( 30 bpm lub więcej), t audi mże zstać nieznacznie zniekształcne. Mże t przynieść interesujące wyniki, ale pwinieneś pamiętać graniczeniach technlgii. W Studi One rzciąganie mże być wyknywane autmatycznie lub manualnie. Pniżej jest pis tych bydwu funkcji Manualne rzciąganie Manualne rzciąganie pzwala rzciągnąć biekt niezależnie d tempa utwru i pliku audi Aby manualnie rzciągnąć biekt audi, najedź myszką na krawędź biektu przy włącznym narzędziu strzałki i przytrzymaj [Alt]/[Optin] na klawiaturze. Pjawi się narzędzie rzciągania pzwalające Ci p kliknięciu krawędzi na przeciągnięcie jej w praw lub lew, c skróci lub wydłuży biekt. W takim przypadku zmieni się długść, w zależnści d wartści współczynnika przyspieszenia, ale wyskść pzstanie taka sama. Zmiany zstaną wprwadzne tylk w biektach zaznacznych d rzciągania. Współczynnik przyspieszenia jest funkcją rzciągania, wydłużającą lub skracającą biekt z zachwaniem wyskści dźwięku. Wartści większe d 1 skracają długść klipu, natmiast wartści mniejsze d 1 wydłużają klip. Jest n używany w przypadku gdy nie chcesz definiwać tempa ryginalneg klipu audi wpływająceg na wszystkie biekty pwiązane z tym klipem. Współczynnik przyspieszenia mże zstać wprwadzny w inspektrze biektu Autmatyczne rzciąganie Autmatyczne rzciąganie parte jest na relacji pmiędzy tempem utwru i pliku audi. Każda ścieżka audi ma ustawienie trybu tempa, które kntrluje zachwanie biektów na ścieżce w parciu temp utwru. Tryb tempa mże zstać wybrany w inspektrze ścieżki. Dstępne są następujące tryby: Ignruj. Obiekty na ścieżce są niezależne d tempa utwru i nie będą przenszne lub rzciągane autmatycznie. Temp utwru. Pzycje startwe biektów są przyczepine d siatki muzycznej. Obiekty są przenszne p zmianach tempa utwru, ale nie są rzciągane. Rzciąganie. Pzycje startwe biektów pdążają za tempem utwru, jak w trybie Temp utwru. Ddatkw biekty są rzciągane w celu ich dpaswania d tempa. 76

84 6.7.3 Infrmacje tempie pliku audi Aby autmatyczne rzciąganie działał, tak jak t zstał pisane pwyżej, Studi One musi znać ryginalne temp pliku audi. Dzięki temu prgram mże bliczyć jak rzciągnąć plik, aby dpaswać g d tempa utwru. Wiele pętli audi ma zakdwaną tą infrmację. Pliki bez infrmacji tempie nie mgą zstać rzciągnięte, nawet jeżeli tryb tempa ścieżki jest ustawiny na rzciąganie. Studi One feruje dwie metdy definiwania lub zmiany infrmacji ryginalnym tempie pliku audi. Jeżeli ryginalne temp pliku audi nie jest znane, t mżesz manualnie dpaswać biekt audi d kreślnej długści (takty, bity itp.). Aby t zrbić ustaw tryb tempa ścieżki na Rzciąganie. Najedź kursrem myszki na krawędź dcelweg biektu audi i przytrzymaj [Ctrl]+[Alt]/ [Cmmand]+[Optin] na klawiaturze, c przywła narzędzie definiwania tempa. P kliknięciu i przeciągnięciu krawędzi w praw lub lew, biekt zstanie rzciągnięty, a temp ryginalneg klipu zstanie ustawine na pdstawie muzycznej długści, d której biekt zstał rzciągnięty. Wszystkie biekty używające teg klipu zstaną zaktualizwane. Jeżeli ryginalne temp pliku audi jest znane, ale nie jest zakdwane w ryginalnym pliku, d któreg dnsi się biekt, t mżesz ustawić temp pliku w inspektrze. Kliknij ple Temp pliku, wprwadź nwą wartść tempa i naciśnij [Enter] na klawiaturze. Jeżeli tryb tempa ścieżki jest ustawiny na rzciąganie, t wprwadzenie nwej wartści tempa pliku rzciągnie wszystkie biekty w utwrze zawierające ten klip stswnie d wprwadznej wartści tempa Nabijanie tempa Mżesz użyć funkcji nabijania tempa w celu ustawienia bieżąceg tempa utwru na temp słyszalne w biektach audi. Aby t zrbić pwtarzaj klikanie w słw Temp w transprcie, za każdym razem gdy usłyszysz bit. Studi One kreśli temp biektu audi w parciu na timingu Twich kliknięć i ustawi w dpwiedni spsób temp utwru. Upewnij się, że tryb tempa biektu jest ustawiny na Ignruj, pnieważ w innym przypadku biekty będą rzciągane lub przenszne pdczas nabijania tempa, c uniemżliwi znalezienie stałeg tempa Tryby materiału rzciągania Studi One psiada kilka zptymalizwanych trybów rzciągania, które mgą pmóc Ci siągnąć lepsze wyniki z pewnymi typami materiału audi. Aby uzyskać dstęp d tych trybów, twórz inspektra naciskając [F4] na klawiaturze i kliknij ple Rzciąganie. Dstępne tryby t: Drums. Użyj teg trybu z ścieżkami perkusji, aby uzyskać najlepsze wyniki przy rzciąganiu audi perkusji. Sund. Jest t gólny tryb d użycia z dwlnym, innym typem ścieżki. 77

85 Sl. Użyj teg trybu z ścieżkami slwych instrumentów lub wkalu, aby uzyskać najlepsze wyniki. Audi Bend. Użyj teg trybu w przypadku manipulacji markerami Audi Bend na biektach audi Bufr rzciągania Opcja Użyj pamięci pdręcznej dla rzciąganych plików audi jest dmyślnie włączna. Opcja ta jest dstępna pprzez menu Studi One/Opcje/Zaawanswane/Audi (Mac: Preferencje/Opcje/Zaawanswane/Audi). Pamięć pdręczna rzciągania twrzy plik bufrwania dla plików wymagających rzciągnięcia pdczas krekty tempa, pierając się na tym c akurat jest rzciągane. Funkcja ta pprawia wydajnść Studi One, pnieważ prces rzciągania nie musi być wyknywany pdczas dtwarzania. Dzięki pamięci pdręcznej Studi One mże także użyć wyskiej jakści ustawienia rzciągania. Użycie pamięci pdręcznej wymaga pewnej ilści miejsca na dysku twardym. Jeżeli masz graniczną wielkść dstępneg miejsca na dysku twardym lub wystąpiły prblemy z wydajnścią, t wyłącz tą funkcję. Gdy pcja Użyj pamięci pdręcznej dla rzciąganych plików audi jest dznaczna, t Studi One będzie rzciągał pliki w czasie rzeczywistym, pdczas dtwarzania, gdy plik będzie dczytywany z dysku twardeg kmputera Dmyślny tryb tempa nwych ścieżek Dialg knfiguracji nweg utwru zawiera ple wybru Rzciągaj pliki audi d tempa utwru. P zaznaczeniu tej pcji, nwe ścieżki ddawane d utwru będą miały ustawiane Rzciąganie jak tryb tempa, a prgram będzie próbwał autmatycznie rzciągać imprtwane pliki audi, aby paswały d tempa utwru. W innym przypadku dmyślnym trybem tempa nwych ścieżek będzie Temp utwru. 6.8 Składanie Składanie (cmping) jest peracją łączenia wielu wyknań w jedn ciągłe wyknanie. Na przykład, mżesz kilka razy nagrywać jedną zwrtkę wkalu, ptem płączyć najlepsze części każdeg przejścia nagrania w pjedyncze, hybrydwe nagranie, które pwinn brzmieć tak jak gdyby zstał wyknane pdczas jednej ciągłej peracji. Infrmacje pwiązane ze składaniem znajdziesz w pniższych sekcjach Ujęcia i warstwy Najbardziej pdstawwy scenariusz zakłada nagrywanie wielu ujęć audi i późniejszą ich edycję. W Studi One ujęcia są twrzne pdczas nagrywania na jednej lub więcej ścieżkach z włączną pętlą. Nwe ujęcie jest twrzne za każdym razem p siągnięciu praweg lkatra i pwrcie d leweg lkatra. Aby pskładać te ujęcia razem, muszą być ne nagrywane d warstw. 78

86 Ujęcia mgą być nagrywane bezpśredni d warstw p włączeniu pcji Nagrywaj ujęcia d warstw w panelu nagrywania, twieranym kmbinacją klawiszy [Shift]+[Alt]/[Optin]+[R]. Z włączną tą pcją, wszystkie nagrane ujęcia będą umieszczane w sbnych warstwach, a warstwy zstaną wyświetlne zaraz p zatrzymaniu nagrywania. Ostatni nagrane ujęcie zstanie autmatycznie umieszczne na ścieżce. Opcja ta stsuje się także d nagrywanych w pętli partii instrumentów. W menu pdręcznym ścieżki mżesz wybrać Ddaj warstwę, aby w dwlnym mmencie ddać nwą warstwę. Mżesz d tej warstwy przeciągnąć plik audi lub MIDI, tak jakbyś przeciągał plik na ścieżkę. Daje t interesujące mżliwści kreatywneg składania, wykraczające pza zwykłe nagrywanie i edycję. Aby zmienić nazwę bieżąc zaznacznej warstwy wybierz Warstwy/Zmień nazwę warstwy w menu pdręcznym ścieżki. Warstwy są wyświetlane jak paski bezpśredni pd ścieżką, d której przynależą. Aby ukryć lub pkazać warstwy, kliknij Rzwiń warstwy w menu pdręcznym ścieżki. Warstwy mają swje własne kntrlki ścieżki, w tym przyciski sl, aktywacji, pwielania i usuwania. Kliknij przycisk Sl warstwy, aby ustawić warstwę ścieżki w trybie sl. Kliknięcie przycisku Aktywuj warstwę umieści warstwę na ścieżce, a dtychczaswa zawartść ścieżki zstanie przeniesina d nwej warstwy pd ścieżką. Przycisk Pwiel warstwę sklnuje warstwę, a Usuń warstwę usuwa ją ze ścieżki Odsłuchiwanie ujęć Pdczas składania, pmcna byłaby mżliwść szybkieg dsłuchiwania różnych ujęć, w celu kreślenia pżądanych części każdeg ujęcia. Sl warstwy umżliwia szybkie przełączanie się pmiędzy warstwami, a tylk jedna warstwa mże być ustawina jak sl w tym samym czasie. Zauważ, że sl ścieżki jest niezależne d tej funkcji, więc mżesz włączyć lub wyłączyć sl ścieżki, w zależnści d teg, czy chcesz lub nie chcesz usłyszeć składane wyknania w kntekście innych ścieżek Twjeg utwru. 79

87 Alternatywnie, mżesz użyć narzędzia słuchania, które bardz dbrze nadaje się d dsłuchiwania ujęć. P włączeniu narzędzia słuchania, mżesz p prstu kliknąć ujęcie, aby je natychmiast usłyszeć. Narzędzie słuchania ustawia ścieżkę w trybie sl Kpiwanie zakresów na ścieżkę Składanie w Studi One jest bardz prstą peracją. Przy włącznym narzędziu strzałki, najedź myszką nad warstwę, c włączy specjalne narzędzie zakresu. Kliknij myszką i przesuń ją, aby zaznaczyć zakres ujęcia. Następnie, przesuń myszkę nad zaznaczny zakres i narzędzie przełączy się z pwrtem na narzędzie strzałki. Teraz kliknij dwa razy zaznaczny zakres, c skpiuje g na ścieżkę. P skpiwaniu zakresu na ścieżkę, zstanie zmieniny jeg klr, więc będziesz wiedział skąd pchdzi materiał na ścieżce. Gdy skpiwany zakres na ścieżce nałży się na istniejący zakres, t zastanie wprwadzne przejście długści 10 ms w celu uniknięcia trzasków i innych niepżądanych artefaktów. Jeżeli składanie jest wyknywane na ścieżce przynależącej d grupy, t identyczne działania edycyjne będą wyknywane na pzstałych ścieżkach grupy. Na przykład, przy składaniu ścieżki z grupy perkusji, identyczne działania będą wyknane pprzez inne ścieżki tej grupy, także różnej liczbie warstw, a pzycje warstw pd ścieżkami determinują zachwanie edycji C dalej? P pskładaniu na ścieżce audi mżna sknslidwać ddzielne biekty audi d pjedynczeg, ciągłeg biektu. Mżesz t szybk wyknać pprzez zaznaczenie biektu audi i kliknięcie [Ctrl]+[B] na klawiaturze. Wygeneruje t nwy plik audi i biekt raz umieści przy bieżącej pzycji na ścieżce. Bardziej elastycznym spsbem siągnięcia pdbneg rezultatu jest scalenie ddzielnych biektów audi d partii audi pprzez zaznaczenie biektu audi i kliknięcie [G] na klawiaturze. 6.9 Wykrywanie i edycja transjentów Wykrywanie transjentów jest prcesem kreślającym lkalizację transjentów w materiale audi, c mże być później pdstawą edycji. Transjent mże być zdefiniwany jak krótktrwały sygnał reprezentujący nieharmniczną fazę ataku dźwięku muzyczneg lub słwa mówineg. Zawiera n wyższy pzim niekreswych kmpnentów raz wyskich częsttliwści w stsunku d harmnicznej zawartści dźwięku. Gdy spjrzysz na falę audi nagraneg uderzenia werbla, t pierwsza część uderzenia atak będzie wyglądała znacznie głśniej niż reszta sygnału. Głśniejsza część jest transjentem, a reszta sygnału jest częst nazywana gnem. Transjenty zazwyczaj wskazują na rytm w materiale muzycznym, więc gdy znane są pzycje transjentów, t mżna skwantyzwać nagrane audi lub pprawić jeg timing. Na przykład, gdy perkusista zagrał za wcześnie akcent, t mżesz t perfekcyjnie skrygwać. Właściwie, t 80

88 mżesz zmienić atmsferę wyknania, a nawet wydbyć tę atmsferę z nagraneg wyknania i wprwadzić ją d inneg. 6.9.Wykrywanie transjentów Aby w widku aranżacji wykryć transjenty w audi, zaznacz biekt audi, twórz panel Audi Bend pprzez pasek narzędzi, a ptem kliknij Analizuj w sekci detekcji. Alternatywnie, twórz menu pdręczne biektu audi i wybierz Wykryj transjenty z pdmenu Audi/Audi Bend. Oryginalny klip audi z biektu zstanie przeanalizwany, a w dlnej, lewej części biektu zstanie wyświetlna infrmacja pstępie analizy. P wykrywaniu, biekt stanie się bardziej przezrczysty, a przy każdym transjencie zstaną umieszczne niebieskie, pinwe linie markery Audi Bend. Mżesz użyć jedneg z dwóch trybów wykrywania: standardweg lub czułeg. Te tryby są dstępne przez panel Audi Bend. Więcej infrmacji znajdziesz w sekcji Jeżeli zamierzasz skwantyzwać lub pdzielić biekt audi na wycinki, t nie ptrzebujesz najpierw wykrywać transjentów, wystarczy że przejdziesz d bszaru działań w panelu Audi Bend. Wszystkie dstępne działania wykrywają transjenty Przechdzenie d transjentów Mżesz przechdzić d następnych transjentów zarówn w edytrze jak i w widku aranżacji pprzez naciskanie [Tab] na klawiaturze, nawet jeżeli transjenty nie były jeszcze analizwane w biekcie audi. Funkcja ta przensi kursr dtwarzania d następneg transjentu w biekcie lub partii. 81

89 6.9.2 Markery Audi Bend Markery Audi Bend są używane w Studi One, aby rzciągać audi wewnątrz biektów, bez ptrzeby dzielenia biektu na wiele wycinków. Są ne ddawane d biektu audi przy wykrywaniu transjentów pprzez panel Audi Bend. Przy wykrywaniu, d umieszczania markerów używany jest dmyślny próg 80%, który mże zstać zmieniny w górnej części menu pdręczneg biektu lub w inspektrze, więc markery będą umieszczane tylk przy transjentach, z którymi chcesz pracwać. Mżesz także manualnie wstawić markery Audi Bend, przed lub p peracji wykrywania transjentów. Mżesz nawet wstawiać i edytwać markery Audi Bend, gdy te są ukryte, jednak najprawdpdbniej będziesz chciał je widzieć pdczas edycji. Kliknij ple Pkaż markery Audi Bend w panelu Audi Bend lub menu pdręcznym biektu, aby pkazać lub ukryć markery Audi Bend. Jeżeli markery Audi Bend zstały wstawine w wyniku detekcji transjentów, t bardz krótki pdświetlny zakres widczny przy dpwiedni dużym pwiększeniu będzie pprzedzał marker Audi Bend. Ten zakres reprezentuje całść teg c zstał wykryte jak transjent i ma duże znaczenie gdy Studi One kwantyzuje audi w parciu markery Audi Bend. Markery Audi Bend są właściwściami klipu audi, d któreg dnsi się biekt, c znacza, że biekty dnszące się d teg sameg klipu z puli (np. pwielna pętla perkusji) będą współdzieliły te same markery i zmiany wprwadzne w nich pdczas edycji. Jeżeli chcesz w dmienny spsób przetwarzać, na przykład różne wariacje w pwielnej pętli perkusyjnej, t pwinieneś wygenerwać nwy plik audi z biektu przed edycją Edycja markerów Audi Bend Aby manualnie wstawić marker Audi Bend, włącz narzędzie Audi Bend, a ptem najedź myszką na biekt audi i kliknij w miejsce gdzie chcesz wstawić marker. Kliknij dwa razy na markerze, aby g usunąć, a wszystkie efekty wprwadzne przez marker zstaną cfnięte. Z wybranym narzędziem Audi Bend, kliknij i przeciągnij marker w praw lub lew, aby rzciągnąć lub skmpreswać audi taczające marker, a w dlnej części linii markera zstanie wyświetlna strzałka wskazująca kierunek przesuwania. Jeżeli audi zstanie rzciągnięte, t wypełnienie kształtu fali zmieni klr na czerwny, jeżeli skmpreswane, t klr zstanie zmieniny na zielny. Intensywnść klrów zależy d wielkści rzciągnięcia lub kmpresji. 82

90 Jeżeli pracujesz z markerami Audi Bend na ścieżce, t pwinieneś ustawić tryb rzciągania ścieżki na Audi Bend, aby audi był przetwarzane z właściwym algrytmem. Ten algrytm zagwarantuje, że transjenty pzstaną nienaruszne, a rzciągnięte lub skmpreswane zstaną gny lub zawartść harmniczna znajdująca się za transjentami. Aby rzciągnąć lub skmpreswać audi pprzez manipulację markerami Audi Bend, t z prawej lub lewej strny edytwaneg markera musi istnieć c najmniej jeszcze jeden marker, który będzie używany jak baza dla rzciągania lub kmpresji. Jeżeli nie ma innych markerów, t jak baza zstanie użyty pczątek lub kniec klipu audi. Na przykład, jeżeli chcesz zmienić rytmiczną frazę słwa w partii wkalnej, t przed próbą zmiany rzmiaru pwinieneś ddać markery Audi Bend z lewej i prawej strny teg słwa. Mżesz jedncześnie zaznaczyć wiele markerów d edycji z narzędziem Audi Bend, przytrzymując Shift pdczas zaznaczania markerów, a następnie je razem edytwać. Mżesz zresetwać pzycję markera i przywrócić jeg ryginalną pzycję pprzez wybranie Rezetuj marker Audi Bend z menu pdręczneg markera. Mżna także jedncześnie zresetwać wszystkie zaznaczne markery, c upraszcza przywrócenie ryginalneg timingu, jeżeli edycja przynisła niepżądane rezultaty Praca z panelem Audi Bend Pdczas pracy z markerami Audi Bend, pmcne mże być twarcie panelu Audi Bend, pnieważ mżesz tam znaleźć pdstawwe działania pwiązane z markerami Audi Bend. Aby twrzyć panel Audi Bend, kliknij przycisk Audi Bend na pasku narzędzi lub wybierz Audi Bend w menu Widk/Ddatkwe widki. Panel Audi Bend mże zstać dłączny d główneg kna i dwlnie umieszczny na ekranie. W sekcji Wykrywanie mżesz zmienić tryb wykrywania transjentów, który dmyślnie ustawiny jest na Standard. Jeżeli ten tryb nie umie dkładnie rzmieścić transjentów, tak jak ty chcesz, t zmień g na Czuły i przeanalizuj audi pnwnie. W sekcji Markery Audi Bend mżesz usunąć lub przywrócić markery Audi Bend w zaznacznym biekcie, klikając dpwiednie przyciski. Mżesz także dstswać próg czułści z pmcą suwaka. W sekcji Ścieżka mżesz ustawić tryb rzciągania ścieżki, na której znajduje się wybrany biekt raz zaznaczyć ścieżki, jeżeli ta ścieżka należy d grupy. W sekcji Działanie dmyślnym ustawieniem jest Kwantyzacja. Znajdziesz tu również suwak siły działania (w prcentach). Kliknij Zastsuj, aby skwantyzwać zaznaczny biekt. Siła jest dpwiednikiem wartści ustawienia Start w panelu kwantyzacji, dstarczając prsty spsób zmiany siły prcesu kwantyzacji. Alternatywnie, mżesz wybrać działanie Wycinki, która p wybraniu pdzieli zaznaczny biekt pierając się na markerach Audi Bend, dając różne wyniki w zależnści d wybranych 83

91 pcji. Zaznacz pcję Aut-zanikanie i narastanie, jeżeli chcesz ddać krótkie efekty zanikania i narastania d każdeg wycinka, aby uniknąć słyszalnych trzasków. Zaznacz Scal, jeżeli chcesz płączyć pwstałe wycinki w partię audi. Zaznacza pcję Kwantyzacja i ustaw jej prcentwą siłę działania, jeżeli chcesz skwantyzwać wycinki. Zauważ, że w tej peracji nie używa się rzciągania, a zamiast teg pjedynczy, ciągły biekt zstanie pdzielny na wycinki zgdnie z wykrytymi transjentami, a pwstałe wycinki zstaną skwantyzwane. Pdbnie jak w panelu usuwania ciszy za przyciskiem Zastsuj znajduje sie mała dida, której zapalenie się znacza zmiany w pcjach detekcji, markerów Audi Bend, ścieżki lub działania, a kliknięcie przycisku Zastsuj autmatycznie cfa pprzednią perację ułatwiając znalezienie dpwiednich ustawień pprzez przeglądanie rezultatów peracji panelu Audi Bend i pcjnalne pprawianie ustawień bez manualneg cfania peracji. Wszystkie zmiany zaznaczenia lub inne peracje edycji resetują ten stan i dida przestanie się świecić Kwantyzacja audi Użycie kwantyzacji w Studi One jest bardz prste. Zaznacz biekt audi i naciśnij [Q] na klawiaturze. Pdczas kwantyzacji zstaną wykryte transjenty, audi zstanie dpaswane d bieżącej siatki kwantyzacji, na markerach Audi Bend zbaczysz, czy zstały przesunięte w praw lub w lew, a kształty fal zstaną dpwiedni pklrwane, c zstał pisane w sekcji Przy kwantyzacji audi wybierz Audi Bend jak ustawienie rzciągania, c zapewni Ci najlepsze rezultaty. Te same plecenia kwantyzacji są dstępne dla audi z wykrytymi transjentami jak również dla partii instrumentów. [Q] skwantyzuje zaznaczne biekty, [Alt]/[Optin]+[Q] skwantyzuje je w 50%, a [Shift]+[Q] przywróci ryginalny timing Spójna fazw kwantyzacja wielu ścieżek Przy ustawieniu wielu mikrfnów d nagrywania teg sameg instrumentu na wielu ścieżkach, takieg jak zestaw perkusyjny, bardz ważne jest zachwanie relacji fazwych na ścieżkach, aby wielścieżkwe audi pzstał niezmienine. Mżesz pmyśleć relacjach faz jak czasie dtarcia dźwięku, np. dźwięku werbla, ze źródła d pszczególnych mikrfnów. T jak audi będzie wyrównane na ścieżkach ma decydujące znaczenie dla siągnięteg brzmienia, na przykład, gdy werbel jest przesunięty na jednej ścieżce, a na innych nie, t całściwe brzmienie werbla zstanie drastycznie zmienine. Dlateg przy kwantyzacji lub dzieleniu na wycinki ważne jest, aby wszystkie działania były wyknywane na wszystkich ścieżkach, które pwinny zachwywać relacje fazy. Mżna t kreślić mianem fazw spójnej edycji. W Studi One, wszystk c jest wymagane d jej siągnięcia, t zgrupwanie ścieżek. P zgrupwaniu ścieżek, Studi One będzie pilnwał spójnści fazwej za Ciebie. 84

92 Rzważmy na przykład scenariusz z czterema ścieżkami bębnów: stpy, werbla, leweg i praweg mikrfnu nad zestawem. Przed indywidualną edycją ścieżek, zgrupuj je, zaznaczając je i naciskając [Ctrl]/[Cmd]+[G] na klawiaturze. Jeżeli użyjesz kwantyzacji na którejś ze ścieżek w grupie, Studi One kreśli relacje fazwe pmiędzy ścieżkami i skwantyzuje lub pdzieli audi na wycinki na wszystkich ścieżkach w parciu transjenty z indywidualnych ścieżek. Na przykład, pierwszy transjent znalezin na ścieżce werbla (w zakresie uderzenia werbla) i zstanie n użyty jak pdstawa kwantyzacji na wszystkich czterech ścieżkach. Pzstałe ścieżki zachwają ich istniejące relacje faz w stsunku d skwantyzwanej ścieżki, więc zstaną skwantyzwane w spójny fazw spsób. W pwyższym scenariuszu mżesz sprawdzić c dkładnie się wydarzył pprzez pwiększenie dwlneg markera Audi Bend. Zbaczysz, że zakres markerów na ścieżkach zstał wyrównany d wspólneg pczątku partym na markerze użytym jak baza kwantyzacji. Manualna edycja markerów Audi Bend na ścieżkach grupy pdlega tym samym regułm. Mżna także wykluczyć z analizy transjentów dwlne ścieżki w grupie, więc nie będą ne używane jak punkty dniesienia w prcesie kwantyzacji i twrzenia wycinków. Gdy zaznaczne są biekty znajdujące się na jakiejś ścieżce grupy, t w sekcji ścieżki panelu Audi Bend pjawi się nazwa grupy, wraz z rzwijaną listą ścieżek grupy dstępną przez przycisk Przegląd bk pla listy wybru grupy. Aby wykluczyć ścieżki z analizy, p prstu dznacz je na tej liście. Na przykład, mżesz użyć jak bazy kwantyzacji tylk ścieżek werbla i stpy i w takim przypadku pwinieneś dznaczyć wszystkie pzstałe ścieżki z grupy, a następnie wyknać pżądane działanie w panelu Audi Bend Ekstrakcja grve ów i kwantyzacja Ekstrakcja grve ów jest wyjątkw mcną i przydatną, a jedncześnie prstą funkcją. Rzważmy scenariusz, w którym chcesz pdciągnąć słab grany bas d stpy. Aby t zrbić, twórz panel kwantyzacji i przełącz g trybu Grve. Następnie przeciągnij biekt stpy d panelu grve i skwantyzuj biekt. W tych kilku ruchach wykryjesz wszystkie niezbędne transjenty z grve u stpy i skwantyzujesz bas d teg grve u. Pdbnie, mżesz przeciągnąć partię instrumentu d teg panelu i skwantyzwać audi d teg grve u. Obiekt lub partia mgą mieć dwlną długść. Gdy wyciągasz grve z biektu audi lub partii instrumentu, siatka w widku aranżacji będzie pierała się na tym grve ie i wszystk mże być skawntyzwane d tej siatki. Funkcja ta jest wyjątkw przydatna przy czyszczeniu wyknań multi-instrumentalnych, a także d celów twórczych, takich jak ekstrakcja pętli funkwej i zastswanie jej d prstej, ósemkwej pętli bębnów. Mżesz także przeciągnąć grve na ścieżkę instrumentu, c wygeneruje serię nut, p jednej dla każdeg uderzenia w grve ie, nawet z ustawieniem pzimów dynamiki (velcity) 85

93 relatywnie d pzimu uderzeń. Pzwli Ci t na natychmiastwe utwrzenie partii wirtualneg basu dpaswaneg d wyknania perkusji. P prstu przeciągnij wyknanie perkusji d bszaru grve, ptem przeciągnij t na ścieżkę basu, a następnie zmień dstsuj nuty d schematu, który Ci dpwiada. Jeżeli chcesz, t mżesz przeciągnąć biekt audi d panelu, ptem przeciągnąć wynik na ścieżkę instrumentu, aby g dpracwać muzycznie, ptem przeciągnąć tą partię d panelu i skwantyzwać d niej ryginalne audi. Mżliwści są nieskńczne! 6.10 Przekształcanie ścieżki Przekształcanie ścieżki audi Ścieżki audi zawsze psiadają bezpśredni pwiązany z nią kanał w knslecie miksera, na którym mżesz sknfigurwać efekty insertwe. W prcesie edycji i aranżacji, czasami trzeba wygenerwać ścieżkę audi z dłącznymi rezultatami działania efektów insertwych, które stają się w takim wypadku częścią audi. Mżesz wykrzystać t w prcesie twórczym lub p prstu w celu zaszczędzenia mcy bliczeniwej prcesra pprzez usunięcie efektów. Studi One ptrafi t zrbić w niesamwicie prsty spsób, dzięki funkcji przekształcania ścieżki. Kliknij prawym przyciskiem na ścieżce audi psiadającej wstawine efekty insertwe na jej kanale audi i wybierz Przekształć na audi z wygenerwanymi efektami z menu pdręczneg. Zaznacz pcję Zachwaj stan czasu rzeczywisteg, jeżeli chcesz mieć mżliwść przekształcenia audi z pwrtem d ryginału. Określ długść gna w sekundach jeżeli na ścieżce jest delay, pgłs lub pdbny efekt, któreg działania mże trwać dłużej niż długść biektu na ścieżce. Kliknij OK, a ścieżka audi zstanie wygenerwana z efektami insertwymi. Oryginalna ścieżka zstanie zastąpina przez nwą ścieżkę takiej samej nazwie zawierającą audi z wygenerwanymi efektami. Jeżeli kreśliłeś wartść gna, t zauważysz zanikanie tej długści ddane autmatycznie d każdeg biektu ścieżki. Efekty insertwe nie zstaną wstawine na nwą ścieżkę, pnieważ te zstały wprwadzne bezpśredni d audi na ścieżce. Jeżeli zaznaczyłeś pcję Zachwaj stan czasu rzeczywisteg, t ptem będziesz mógł przekształcić wynik z pwrtem na ryginalną ścieżkę, z wstawinymi efektami na dpwiednim kanale. Mżesz t zrbić z pmcą funkcji Przekształć na audi bez wygenerwanych efektów dstępnej pprzez menu pdręczne ścieżki. Przekształcanie ścieżki zachwuje także płączenia z wyjściami i knfiguracje wysyłek ryginalnej ścieżki, dzięki czemu nie musisz manualnie ustawiać tych rzeczy. Przy przekształcaniu ścieżek generwane są zawsze 32-bitwe (zmiennprzecinkwe) pliki wave. 86

94 Przekształcanie ścieżki instrumentu Ścieżki instrumentów zawierają dane MIDI kntrlujące wirtualne instrumenty. Wyjścia wirtualnych instrumentów są płączne z (jednym lub więcej) kanałami w knslecie miksującej, na których mżesz sknfigurwać efekty insertwe, wysyłki raz płączenia wyjść dla tych kanałów. Z takim pdejściem wygenerwanie audi z ścieżek instrumentów wydawałby się trudne. Jednak Studi One upraszcza t przez przekształcenie ścieżek instrumentów na ścieżki audi w jednym krku. Kliknij prawym przyciskiem myszki na ścieżce instrumentu i wybierz Przekształć na ścieżkę audi z menu pdręczneg, c twrzy nwe kn, w którym zbaczysz kilka pcji: Wygeneruj inserty. Jeżeli chcesz wygenerwać efekty insertwe ze stswneg kanału wyjściweg wirtualneg instrumentu, zaznacz tą pcję. Jeżeli nie, t inserty zstaną ddane d nwej ścieżki audi. Zachwaj stan ścieżki instrumentu. Jeżeli chcesz zachwać mżliwść przekształcenia ścieżki audi z pwrtem d ryginalnej ścieżki instrumentu, t zaznacz tą pcję. Usuń instrument. Jeżeli chcesz usunąć wirtualny instrument p wygenerwaniu audi i utwrzenia nwej ścieżki audi, w celu zaszczędzenia mcy CPU, t zaznacz tą pcję. Ogn. Określ w sekundach wielkść gna, jeżeli dźwięk wirtualneg instrumentu wybrzmiewa pza kniec partii instrumentu. Kanał. Wybierz pżądany kanał wyjściwy wirtualneg instrumentu w plu (niektóre wirtualne instrumenty ferują więcej niż jeden kanał wyjściwy). Kliknij OK, a wszystkie partie ścieżki instrumentu zstaną przekształcne na audi i umieszczne na nwej ścieżce audi. Jeżeli kreśliłeś wartść gna, t zauważysz zanikanie tej długści ddane autmatycznie d każdeg biektu ścieżki. Knfiguracja wysyłek wyjść nwej ścieżki audi będzie identyczna z ryginalną ścieżką instrumentu. 87

95 6.11 Efekty biektu W Studi One mżna wstawić efekty insertwe bezpśredni d biektów audi, c jest alternatywą d wstawiania insertów na kanale audi ścieżki ddziałujących na wszystkie biekty ścieżki. Efekty biektu są używane głwnie w celu urzmaicenia brzmienia lub wstawienia wtyczek narzędziwych, takich jak krekcja wyskści Wstawianie efektów d biektu Aby wstawić efekt d biektu, zaznacz biekt i twórz inspektra naciskając [F4] na klawiaturze. W sekcji biektu inspektra zbaczysz kartę FX biektu i przycisk Włącz. Kliknij ten przycisk, a zstanie twarty rack urządzeń insertwych. Wstaw tutaj efekty lub łańcuch FX, tak jak w knslecie, a biekt zstanie dpwiedni przetwrzny w czasie rzeczywistym, pdczas dtwarzania. Wyjściwy dźwięk będzie brzmiał dkładnie tak jakbyś wstawił efekt na ścieżkę, będziesz mógł słyszeć inne ścieżki i zmieniać parametry efektu pdczas dsłuchiwania wyników w kntekście reszty miksu. Pnieważ efekty biektu mgą zmienić względną głśnść biektu, więc czasami knieczne mże być dpaswanie istniejących bwiedni głśnści. Jeżeli klikniesz iknę z lewej strny ustawienia gna pwyżej racka urządzeń insertwych, t bwiednie głśnści będą autmatycznie przetwarzane p efektach biektu Generwanie efektów biektu Jeżeli siągnąłeś czekiwane brzmienie dzięki efektwi biektu, t dbrym pmysłem jest wygenerwać audi w celu dciążenia CPU. Studi One dstarcza elastyczny spsób wyknania teg zadania z mżliwścią późniejszeg przywrócenia ryginalneg stanu w celu wprwadzenia zmian. Aby wygenerwać biekt audi z efektami insertwymi biektu, kliknij przycisk Wygeneruj pwyżej racka insertów FX biektu. Rack urządzeń insertwych zstanie zwinięty, a nwy biekt z wygenerwanym audi i efektami zastąpi ryginalny biekt, a przycisk Wygeneruj zastąpi przycisk Przywróć. Mżesz w dwlnej chwili kliknąć ten przycisk, aby zastąpić wygenerwany biekt ryginalnym i przywrócić wstawine efekty d ich pprzednieg stanu. Ustawienie gna widczneg pwyżej racka urządzeń insertwych pzwala Ci kreślić długść wygenerwaneg biektu przekraczającą kniec biektu audi. Ma t decydujące znaczenie d pprawneg przechwycenia wybrzmienia pgłsu, linii późniających i innych pdbnych efektów. Gdy pdan długść gna, t zstanie zastswane zanikanie głśnści na długści gna wygenerwaneg biektu, aby zapewnić dbrze brzmiący rezultat. Oczywiście ta bwiednia zanikania mże być później mdyfikwana. 88

96 Mżliwść bezprblemweg pwrtu d pprzednieg stanu jest unikalną funkcją Studi One pzwalającą na urzmaicenie aranżacji i użycie wtyczek wymagających dużej mcy CPU bez ciągłeg bciążania kmputera Edycja biektu w edytrze W wielu przypadkach działania edycyjne wymagają szczegółweg widku edytwaneg biektu. Aby wyknać te działania w widku aranżacji, musiałbyś użyć dużeg pwiększenia, które utrudniałby wgląd w całściwą strukturę utwru. Edytry pzwlą Ci uniknąć tej niedgdnści. Aby twrzyć widk edytra dla zaznaczneg biektu, kliknij przycisk Edytr, kliknij klawisz [F2] na klawiaturze lub kliknij dwa razy biekt. Obiekty audi są twierane w edytrze audi, a partie instrumentów w edytrze muzycznym. Edytr wyświetli bieżąc zaznaczny biekt w linii czasu, która jest niezależna d linii czasu w widku aranżacji. Dmyślnie, linia czasu edytra używa większeg pwiększenia niż linia czasu w widku aranżacji. Centralna pzycja wyświetlania jest parta na pzycji kliknięcia biektu w widku aranżacji, a kliknięcie nwej pzycji wyśrdkuje widk biektu w edytrze. Edytr mże zstać dłączny d sbneg, skalwalneg kna, pprzez kliknięcie przycisku Odłącz widczneg w prawym górnym rgu edytra. Mżesz wybrać inną ścieżkę d edycji z rzwijaneg menu dstępneg w lewej, górnej części edytra pd paskiem narzędzi Edytr audi Wyświetlanie w edytrze audi działa niezależnie d widku aranżacji i ma własne ustawienia linii czasu. Opcje edytra są identyczne z pcjami widku aranżacji i wpływają w ten sam spsób na narzędzia i biekty. Jednak ustawienia kwantyzacji, dpaswania i frmatu czasu nie są współdzielne z tymi z widku aranżacji, więc pzstają niezależne. Opcja Dpasuj d aktywnych punktów biektów w rzwijanym menu dpaswania edytra pzwala na dpaswanie narzędzi i biektów d takich punktów jak markery Audi Bend. Linijka skali pzimu z lewej strny kna fali mże zstać dpaswana z pmcą kliknięcia w nią i przeciągnięcia w praw lub w lew. Odpwiednie pwiększenie amplitudy mże być przydatne przy edycji audi z relatywnie niskim pzimem. W menu pdręcznym linijki mżesz wybrać czy używać skali prcentwej czy skali partej db. 89

97 Narzędzia Zdecydwana większść narzędzi z widku aranżacji jest dstępna w edytrze audi i psiada dkładnie te same funkcje Edytr muzyczny Partie instrumentów zawierają nuty, które reprezentują wyknanie muzyczne i są typem biektów. Nuty mgą być przenszne, wycinane, kpiwane, wklejane, pwielane i ryswane z pmcą narzędzi myszki, klawiszy dstępu raz pleceń menu biektu. Mżna zaznaczyć wiele nut i edytwać je razem, Pdbnie jak w przypadku innych biektów. Jeżeli chcesz szybk przeedytwać wszystkie nuty w partii lub na ścieżce, użyj [Ctrl]/[Cmd]+[A], c zaznacza wszystkie nuty pdświetlnej partii w edytrze muzycznym lub użyj [Ctrl]/[Cmd]+[Shift]+[A] aby zaznaczyć wszystkie nuty na ścieżce Frmat czasu, kwantyzacja i skala Edytr muzyczny psiada swje własne ustawienia, pdbne d tych w edytrze audi. Kwantyzacja wpływa na pzime dpaswanie w czasie, ale edytr muzyczne bsługuje też dpaswanie d skali (pinwe wartści nut). Ustawienia skali pzwalają na dpaswanie kreślnych nut d różnych skal muzycznych. Ustaw skalę, wybierając pczątkwą nutę i skalę muzyczną w dpwiednich plach. Nuty zawierające się w wybranej skali zstaną znaczne na jednktawwej klawiaturze widcznej pniżej pla listy wybru skali Narzędzie strzałki Narzędzie strzałki w edytrze muzycznym (używane d edycji nut) działa zasadnicz w ten sam spsób jak narzędzie strzałki w widku aranżacji (używane d edycji biektów). Mżna zaznaczyć wiele nut i edytwać je razem, w taki sam spsób jak biekty. Aby przenieść nutę z pmcą narzędzia strzałki, kliknij butę i przeciągnij ją w lew, praw, w górę lub w dół. Przeciągnięcie nuty w lew lub w praw przeniesie ją w czasie d przdu lub d tyłu, dpwiedni d bieżąceg ustawienia frmatu czasu i pwiększenia edytra. Przeciągnięcie nuty w górę lub w dół przetranspnuje (zmieni wyskść) nutę. Interwał transpzycji mże zstać kreślny z pmcą pinwej klawiatury widcznej z lewej strny edytra muzyczneg. Aby zmienić długść nuty z pmcą narzędzia strzałki, najedź myszką na prawa krawędź nuty, a gdy pjawił się narzędzie zmiany rzmiaru, kliknij myszką krawędź i przeciągnij ją w praw lub w lew. Pdbnie jak biekty peracja ta jest niedestrukcyjna, więc mżesz zmieniać długść wiele razy. Przy zmianie długści wielu zaznacznych nut z pmcą narzędzia strzałki w edytrze muzycznym, mżliwe są dwa ddatkwe zachwania dzięki mdyfikatrm. W wyniku przytrzymania [Ctrl]/[Cmd] pdczas zmiany długści, wszystkie zaznaczne nuty zstaną 90

98 dpaswane d tej samej długści muzycznej c kliknięta nuta. W wyniku przytrzymania [Alt]/[Optin] pzycje Nte Off (kńce) wszystkich zaznacznych nut zstaną dpaswane d wartści Nte Off klikniętej nuty. Aby pwielić zaznaczne nuty z pmcą narzędzia strzałki, przytrzymaj [Alt]/[Optin] na klawiaturze, kliknij zaznaczenie i przeciągnij je w lew lub w praw. Zwlnij przycisk myszki p siągnięciu pżądanej pzycji, a zaznaczenie zstanie pwielne w tej pzycji. Aby tymczasw przełączyć się d narzędzia ryswania, naciśnij i przytrzymaj [Ctrl] Narzędzie dzielenia Narzędzie dzielenia w edytrze muzycznym dzieli nutę na dwie ddzielne nuty. Bezpśrednie kliknięcie nuty pdzieli ją w tej pzycji, a przy zaznaczeniu wielu nut, narzędzie pdzieli wszystkie zaznaczne nuty. Przytrzymanie [Alt] pdczas kliknięcia przy wybranym narzędziu dzielenia pdzieli zaznaczne nuty, a także pdzieli partię na dwie sbne partie Narzędzie ryswania Narzędzie ryswania w edytrze muzycznym jest używane d ryswania nut w partii instrumentu. Narzędzie ryswania dpaswuje ryswane nuty d kreślnych pinwych i pzimych pzycji w pierając się na ustawieniach skali i kwantyzacji. Gdy przy wybranym narzędziu ryswania przesuniesz kursr myszki nad edytr muzyczny, t wartść nuty dla bieżącej pzycji kursra zstanie wyróżnina na wyświetlanej klawiaturze. Klawiatura edytra muzyczneg mże zstać przełączna d mapy perkusji pprzez kliknięcie przycisku pwyżej klawiatury. Mapa perkusji usuwa wirtualną klawiaturę c daje więcej miejsca dla pzim wyświetlanych nazw instrumentów w każdej pinwej pzycji nuty. Nazwy przypisane d wyskści nut mgą być edytwane kliknięciem przycisku Edytuj nazwy nut, c twiera kn dialgwe gdzie mżesz wprwadzić swje nazwy, raz zapisać mapę z pmcą przycisku Zapisz zestaw. Mżesz ją później wczytać z listy zestawów (wstępnie zdefiniwana jest mapa perkusji General MIDI). Aby naryswać nutę z pmcą narzędzie ryswania, p prstu kliknij myszką w pżądanej pzycji. Jeżeli klikniesz raz, nwa nuta będzie miała długść równą bieżącej wartści ustawienia kwantyzacji. Jeżeli klikniesz i przeciągniesz myszkę w praw, mżesz ustawić dwlną pżądaną długść. Najeżdżając myszką na krawędź nuty przy włącznym narzędziu ryswania mżesz zmienić długść istniejącej nuty, tak jak narzędziem strzałki. Aby usunąć nutę, kliknij ją przy włącznym narzędziu ryswania. Aby edytwać dynamikę (velcity) nuty pdczas ryswania przeciągnij myszkę d góry lub na dół. Aby edytwać dynamikę istniejącej nuty, t przy włącznym narzędziu strzałki, naciśnij i przytrzymaj [Alt]/[Optin] na klawiaturze, a następnie kliknij nutę przeciągnij myszkę d góry lub na dół. 91

99 Mżesz także edytwać wartści dynamiki nut w pasku partii autmatyki edytra muzyczneg, c zstał przedyskutwane szczegółw w sekcji Autmatyka partii instrumentu rzdziału Autmatyka. Naciśnij i przytrzymaj [Alt] na klawiaturze przy włącznym narzędziu ryswania, aby przełączyć się d trybu ryswania linii. W tym trybie mżesz naryswać linię nut w edytrze muzycznym lub naryswać linie bwiedni autmatyki, c zstał pisane w następnych rzdziałach pdręcznika. Aby chwilw przełączyć się d narzędzia strzałki z narzędzia ryswania, przytrzymaj [Ctrl]/[Cmd] na klawiaturze Narzędzie gumki Narzędzie gumki w edytrze muzycznym służy d usuwania nut. Z wybranym narzędziem gumki, kliknij na nucie, aby ją usunąć Narzędzie wyciszenia Narzędzie wyciszenia działa w edytrze muzycznym w taki sam spsób jak w widku aranżacji. Z włącznym narzędziem wyciszenia, kliknij na nucie, aby ją wyciszyć lub wyłączyć jej wyciszenie. Mżesz kliknąć i przesunąć myszkę nad dwlną liczbą nut, aby je wszystkie wyciszyć w jednym ruchu Wycinanie, kpiwanie, wklejanie i pwielanie nut Mżesz wycinać, kpiwać, wklejać i pwielać nuty dkładnie w ten sam spsób jak mżesz t rbić z biektami w widku aranżacji, c zstał pisane w sekcji Pdstawwe działania edycyjne teg rzdziału. Mżesz także wycinać lub kpiwać nuty, a ptem wklejać bezpśredni w widku aranżacji na ścieżkę instrumentu Transpzycja nut, partii instrumentów i ścieżek Transpzycja nut lub zmiana wyskści grupy nut pdany interwał jest jednym z pdstawwych działań edycyjnych wykrzystującym mżliwści i elastycznść danych muzycznych. Mżna w dwlnej chwili przetranspnwać nuty, partię instrumentu lub całą zawartść ścieżki. Aby przetranspnwać nutę lub grupę nut w partii instrumentu, twórz edytr muzyczny, kliknij dwa razy pżądaną partię i wyknaj następujące czynnści: Zaznacz nuty, które chcesz przetranspnwać. Wybierz pzycję Transpzycja z pdmenu Funkcje muzyczne. 92

100 Wybierz jeden z zestawów transpzycji lub użyj pzimeg suwaka, aby ustawić w półtnach wartść transpzycji dla zaznacznych nut. Wartści ddatnie przenszą nuty w górę, ujemne przenszą je w dół. Aby przetranspnwać partie instrumentu: W widku aranżacji zaznacz partię instrumentu, którą chcesz przetranspnwać. Wybierz pzycję Transpzycja z menu Obiekt. Wybierz jeden z zestawów transpzycji lub użyj pzimeg suwaka, aby ustawić w półtnach wartść transpzycji dla zaznacznych nut. Wartści ddatnie przenszą nuty w górę, ujemne przenszą je w dół. Przy transpzycji nut lub partii, nuty zstaną przeniesine graficznie, aby pkazać zmianę. W takim przypadku, wyświetlane nuty są nutami, które słyszysz. Aby przetranspnwać całą zawartść ścieżki instrumentu: Zaznacz ścieżkę instrumentu, którą chcesz przetranspnwać. Otwórz inspektra naciskając [F4] na klawiaturze. Wprwadź wartść transpzycji w półtnach d pla Transpzycja. Przy transpzycji ścieżki pprzez inspektra, transpzycja nie zstanie dzwierciedlna graficznie. Pzycje nut w partiach pzstaną niezmienine. W takim przypadku, wyświetlane nuty mgą nie być nutami, które słyszysz. Parametr ten wpływa również na nuty, które słyszysz pdczas gry na klawiaturze Kwantyzacja partii instrumentów Kwantyzacja partii instrumentów pzwala na wyrównanie nut w czasie, aby były bardziej zgdne z pdanym pdziałem muzycznym lub innym ustawieniem siatki. W praktyce, kwantyzacja jest zazwyczaj używana d uprządkwania muzyczneg timingu, aby był n zgdny z Twimi czekiwaniami, chciaż mżna też twórcz użyć tej funkcji. Rezultaty kwantyzacji są zdeterminwane przez ustawienia kwantyzacji w panelu kwantyzacji. Panel kwantyzacji pzwala na precyzyjne dstswanie wszystkich ustawień kwantyzacji. Przejdź d sekcji 6.3.1, aby uzyskać więcej infrmacji. Mżna także wyekstrahwać grve z partii instrumentu przez przeciągniecie g d sekcji Grve w panelu kwantyzacji, dkładnie tak jak w przypadku biektów audi. Partie instrumentów lub biekty audi zstaną skwantyzwane d wyekstrahwaneg grve u. Aby włączyć kwantyzację nut pdczas nagrywania, zaznacz pcję Kwantyzacja wejścia w panelu nagrywania. Kwantyzacja wejścia mże zstać cfnięta, jeżeli chcesz użyć ryginalneg wyknania. 93

101 Mżesz pdzielić pjedynczą nutę na wiele nut pierając się na bieżących ustawieniach kwantyzacji. Zaznacz pżądaną liczbę i wybierz Pdziel według siatki z pdmenu Funkcje muzyczne. Nuty zstaną pdzielne w parciu ich pzycje względem linii, a pdział nastąpi tylk d następnej linii taktwej d czasu pczątku nuty. Mżna użyć funkcji pdziału biektu także dla całych partii instrumentów i biektów audi. 94

102 Kwantyzacja i przywracanie timingu Aby skwantyzwać zawartść partii instrumentu, zaznacz partię w widku aranżacji i naciśnij [Q] na klawiaturze lub wybierz Kwantyzacja w menu Funkcje muzyczne. Aby skwantyzwać pszczególne nuty, zaznacz nuty w edytrze muzycznym i zastsuj kwantyzacje w spsób pisany pwyżej. Alternatywnie, w przypadku gdy zmienin wartść kwantyzacji przy włączne pcji autmatycznej kwantyzacji, t wszystkie zaznaczne nuty zstaną autmatycznie skwantyzwane z użyciem nwej wartści kwantyzacji. Pnadt, mżesz kwantyzwać kńce nut i dpaswać czas Nte Off zaznacznych nut, pprzez wybranie pcji Kwantyzacja kńca w menu Funkcje muzyczne. Aby przywrócić ryginalny timing partii instrumentów lub nut, naciśnij [Shift]+Q na klawiaturze lub wybierz Przywróć timing w menu Funkcje muzyczne Zamrżenie kwantyzacji Czasami przydatne mże być trwałe wprwadzenie kwantyzacji, c spwduje, że przy pnwnej kwantyzacji, jej bazą będą bieżąc skwantyzwane pzycje, a nie ryginalne pzycje nut. Aby t zrbić, zaznacz nuty i wybierz Zamrź kwantyzację w menu Funkcje muzyczne. W takim przypadku nie będziesz już mógł przywrócić timingu tych nut, a skwantyzwane pzycje staną sie pzycjami ryginałów Humanizacja Pełna kwantyzacja każdej nuty perfekcyjnie i precyzyjnie dpasuje rytm, ale będzie n brzmiał nienaturalnie i mechanicznie. Funkcja humanizacji zmienia w nieznaczny spsób czasy pczątków, kńców nut raz wartści dynamiki w parciu reguły mdelwane na typwych schematach ludzkich wyknań. Wprwadza t tyle wariacji, że materiał zaczyna brzmieć jakby zstał wyknany przez ludzi. Aby użyć tej funkcji, zaznacz nuty i wybierz Humanizacja w menu Edycja/Funkcje muzyczne. Zauważ, że dkładne wyniki nie mgą być kntrlwane bezpśredni. Mżesz także wybrać pcję nazwie Mniejsza humanizacja zmieniającą nuty w pdbny spsób, ale z mniejszym efektem działania Inspektr edytra muzyczneg P zaznaczeniu nuty, z lewej strny edytra pjawi się inspektr z widcznymi parametrami startu i kńca nuty, jej wyskści, dynamiki (velcity) raz statusu wyciszenia (mute). Każdy z tych parametrów mże być edytwany bezpśredni w inspektrze. Przy edycji w inspektrze, zmiany będą wprwadzne d wszystkich zaznacznych nut. 95

103 Najprstszą metdą edycji pzycji startwej i kńcwej nuty, wyskści i dynamiki jest umieszczenie kursra myszki na parametrze i przewinięcie kółkiem myszki w górę lub na dół. Innym spsbem zmiany dynamiki jest kliknięcie i pzime przeciągnięcie suwaka dynamiki w edytrze muzycznym. Gdy zwlnisz przycisk myszki, nwa wartść dynamiki zstanie zastswana d wszystkich zaznacznych nut Edycja muzyczna wielu ścieżek Mżna zbaczyć i edytwać więcej niż jedną ścieżkę w tym samym czasie w edytrze muzycznym. Aby szybk zbaczyć więcej niż jedną ścieżkę w edytrze, przytrzymaj Shift i w widku aranżacji zaznacz partie instrumentów na różnych ścieżkach. Mżesz później w ten sam spsób ddać następne partie. Kliknij dwa razy na dwlnej partii w widku aranżacji, aby przywrócić standardwy widk wyświetlić tylk ścieżkę tej partii w edytrze. Autmatycznie zmieni t również pinwe i pzime pwiększenie, aby pkazać nuty na ścieżce w mżliwie największym pwiększeniu. Edytr muzyczny ma także swją własną listę ścieżek twieraną z pmcą przycisku Lista ścieżek z lewej strny paska narzędzi edytra muzyczneg. Klikając na mały przycisk Pkaż / Ukryj widczny p lewej strnie nazwy ścieżki na liście ścieżek, mżesz ukryć lub pkazać w edytrze zawartść ścieżek i ustawić gtwść d edycji klikając przycisk z ikną łówka widczny z prawej strny nazwy ścieżki. Jeżeli ścieżka jest widczna, ale gtwść d edycji jest wyłączna, t nuty z tej ścieżki będą widczne, ale nie mgą być edytwane, pzwalając Ci na ich przeglądanie jak dnśników bez bawy ich przypadkwą zmianę. Gdy wyświetlanych jest wiele partii, t nuty z pszczególnych partii są pklrwane klrami ich ścieżek i będą dsłuchiwane nrmalnie pprzez ich ścieżki. Zaznaczne nuty będą wyświetlane w klrze czerwnym. Jeżeli wyświetlanych jest wiele partii t mżna przenieść nuty z jednej partii d drugiej pprzez plecenie Przenieś nuty dstępne w menu pdręcznym. Usunie n nuty z ryginalnej partii, znacznej na liście przenszenia nut d zaznacznej partii. Kliknij przycisk Synchrnizuj wybór ścieżek z knem aranżacji widczny bk przycisku listy ścieżek, aby zsynchrnizwać wybór ścieżek widku aranżacji z wybrem ścieżek w edytrze. 96

104 Odtwarzanie i przycinanie długich nut W Studi One/Opcje/Zaawanswane/MIDI znajdziesz dwie pcje: Odtwarzaj długie, trwające już nuty i Przytnij długie nuty na kńcu partii. Opcja Odtwarzaj długie, trwające już nuty pwinna być zaznaczna, jeżeli chcesz aby Studi One t dtwarzał długie nuty, nawet gdy dtwarzanie rzpczęł się za pzycją Nte On nuty. Jest t bardz przydatne przy pracy z długimi, syntetycznymi partiami typu drne/burdn, na przykład, rzpczynającymi się w 1 takcie i trwającymi przez całą resztę utwru. Opcja Przytnij długie nuty na kńcu partii pwinna być zaznaczna, jeżeli chcesz zatrzymać dtwarzanie, gdy partia instrumentu kńczy się przed pzycją Nte Off nuty Krekta wyskści dźwięku z Meldyne Studi One używa unikalneg rzwiązania krekty wyskści, t jest pełnej integracji z Celemny Meldyne, wielkrtnie nagradzanym, kmercyjnym prgramem d krekcji wyskści. Rzwiązanie t jest parte na nwej, wspólnie pracwanej technlgii i jest tylk dstępne w Studi One. Z Studi One Prfessinal użytkwnik trzymuje w pełni licencjnwaną wersję Meldyne Essential, pdczas gdy z Studi One Prducer i Studi One Artist wersję próbną Meldyne. Jeżeli psiadasz swją własną wersję Meldyne, t pwinna być na zaktualizwana d 1.3 lub nwszej, aby bsługa integracji działała w Studi One. Więcej szczegółwych infrmacji dtyczących używania Meldyne znajdziesz w dkumentacji Meldyne i materiałach nline, takich jak demnstracje wide FAQ na strnie Edycja z Meldyne Dwlny biekt audi mże być edytwany z Meldyne. Aby t zrbić, zaznacz biekt i naciśnij [Ctrl]/[Cmd]+[M] na klawiaturze lub wybierz Edytuj z Meldyne w menu pdręcznym biektu. Meldyne zstanie wstawiny d racka urządzeń FX biektu, a edytr Meldyne zstanie twarty w tej samym miejscu c edytr audi lub edytr muzyczny. 97

105 Obiekt audi zstanie autmatycznie zanalizwany, zstaną wyświetlne wykryte nuty i będą ne gtwe d edycji. Widk edycji Meldyne mże zstać zmaksymalizwany lub dłączny w taki sam spsób jak edytr audi lub edytr muzyczny. Gdy efekt Meldyne biektu jest aktywny (c znacza, że FX biektu nie zstał wygenerwane), t pdwójne kliknięcie biektu twrzy widk edycji Meldyne. Aby przełączyć się d edytra audi, naciśnij [F2] na klawiaturze lub kliknij przycisk Edytr. Gdy z Meldyne edytwana jest partia audi, a także biekt audi z wykrytymi markerami Audi Bend, t biekt zstanie najpierw sknslidwany d ciągłeg, pjedynczeg pliku wave Praca w trybie czasu rzeczywisteg i wygenerwanie efektu Tak jak inne FX biektu, Meldyne dmyślnie uruchamiana jest w trybie czasu rzeczywisteg. Pzwala t na natychmiastwe przesłuchiwanie edytwaneg materiału razem z resztą miksu. Jednak p zakńczeniu edycji zalecamy wygenerwanie efektu z audi w celu zaszczędzenia mcy prcesra. Aby t zrbić, kliknij przycisk Wygeneruj dla racka urządzeń FX biektu w inspektrze biektu audi. Jak w przypadku innych FX biektów, stan przed wygenerwaniem zstanie zapisany, c pzwala na przywrócenie d teg stanu w celu dalszej edycji. Meldyne mże zstać także usunięte z biektu audi pprzez usunięcie g z racka urządzeń FX biektu, ale w takim wypadku utracisz wyniki edycji Przeciąganie audi na ścieżkę instrumentu 98

106 Gdy biekt audi jest edytwany z Meldyne, t nuty utwrzne w wyniku analizy pjawią się na falach audi jak pętle muzyczne. Mżliwe jest wtedy przeciągnięcie biektu audi na pasek ścieżki instrumentu w widku aranżacji, aby wyekstrahwać tutaj nuty, c w rezultacie da partię audi perfekcyjnie zgdną z wyknaniem audi. Nuty i dynamika partii instrumentu pchdzą z analizy i edycji w Meldyne. Umżliwia t na przykład zaśpiewanie meldii i przeciągnięcie jej na ścieżkę wirtualneg instrumentu. Mżesz także zastąpić lub urzmaicić wirtualnym instrumentem brzmienie akustyczneg instrumentu. Te i wiele innych mżliwści mże dać Ci pjedyncza peracja przeciągnij i upuść Usuwanie Meldyne Meldyne mże zstać łatw usunięte z biektu audi z pmcą plecenia Audi/Usuń Meldyne lub [Ctrl]/[Cmd]+[Alt]/[Optin]+M. Usunie t urządzenie i przywróci biekt audi d stanu sprzed przetwarzaniem w Meldyne Plecenia edycji Pdstawwe plecenia edycj i muzycznej Pdczas edycji w edytrze muzycznym, kilka pleceń jest zazwyczaj częściej używanych d innych. W celu szybkieg dstępu d nich umieściliśmy te plecenia w sbnym menu nazwie Działanie ulkwanym na pasku narzędzi edytra na praw d ikn narzędzi. Kliknij na przycisk Działanie, aby twrzyć t menu, a następnie wybierz plecenie, z którym chcesz edytwać zaznaczne nuty w edytrze muzycznym Histria i cfanie Okn histrii dstępne pprzez menu Edycja/Histria, umżliwia Ci przeglądanie i przechdzenie praktycznie pprzez każdy krk edycji wyknany d mmentu twarcia dkumentu. Kliknij na peracje z listy, aby natychmiastwą przywrócić stan dkumentu d punktu, w którym wyknana zstała ta peracja. Histria jest czyszczna pdczas zamykania dkumentu, ale pzstaje nietknięta przy jeg zapisywaniu. 99

107 6.16 Nawigacja z pwiększeniem Przy edycji lub aranżwaniu utwru, pwiększanie i pmniejszanie w linii czasu jest przydatną funkcją, zarówn w edytrze jak i w widku aranżacji. Krzystanie z klawiszy skrótów zamiast krzystania z myszki mże ułatwić i przyspieszyć pracę z funkcją pwiększania. Następujące klawisze skrótów są związane z funkcjami pwiększania: Pwiększenie pzime Pwiększ [E] Pmniejsz [W] Pwiększenie pinwe Pwiększ (pinw) [Shift]+[E] Pmniejsz (pinw) [Shift]+[W] Inne plecenia pwiększenia Pwiększ pętlę [Shift]+[L] Pwiększ zaznaczenie (pzim i pinw) [Shift]+[S] Pwiększ zaznaczenie (pzim) [Alt]+[S] Pełne pmniejszenie [Alt]+[Z] (ustawia najmniejsze mżliwe pmniejszenie w pzimie) Mżna także ustawić klawisze skrótów dla wyskści ścieżek w knie klawiszy skrótów Histria pwiększania Ostatnie stany pzimeg i pinweg pwiększenia w aranżacji lub edytrze są zapamiętywane w histrii pwiększania. Mżesz wrócić d pprzednieg stanu z pmcą Cfnij pwiększenie [Alt]+[W] lub przejść d przdu z pleceniem Pwtórz pwiększenie [Alt]+[E] Przełączanie pwiększenia Mżesz się szybk przełączyć pmiędzy dwma stanami pwiększenia dzięki pleceniu Przełącz pwiększenie [Z]. T plecenie zastępuje bieżące pwiększenie zapisanym ustawieniem pwiększenia. Bieżący stan zstanie zapisany, a d pamięci przywrócny pprzedni stan. Pnwne naciśnięcie [Z] przywróci z pwrtem ryginalny stan. Plecenie Zapisz stan pwiększenia [Shift]+[Z] zapisuje bieżący stan pwiększenia, ale ich nie przełącza. Mżesz później przywłać ten zapisany stan pwiększenia przez plecenie Przełącz pwiększenie [Z]. 100

108 6.17 Sugestie dtyczące edycji Dkładne i czyste działania edycyjne Wyniki prcesu edycji ptrafią być bezwzględne. Małe niedkładnści przy dzieleniu, przenszeniu lub wyknywaniu innych peracji na nagranym audi mgą dprwadzić d niepżądanych słyszalnych wyników, a nawet zniekształceń. Pniżej pisaliśmy klika zalecanych, gólnych wskazówek dtyczących edycji Odsłuchiwanie w trakcie edycji Przesłuchiwanie wyników w trakcie edycji zaszczędzi Ci czasu i nieptrzebnych frustracji. Na przykład, przy usuwaniu niepżądanych dźwięków między słwami w partii wkalnej, aż krci aby wyknać tą perację tylk w parciu graficzną reprezentację fal dźwiękwych w edytrze. Czasami t działa, ale nawet przy wizualnej edycji dbrym pmysłem jest zapętlenie edytwaneg fragmentu i przesłuchiwanie zmian, c da Ci pewnść, że nie usunąłeś ważnych partii wkalu. Jeżeli chcesz szybk i precyzyjnie zapętlić kreślne zaznaczenie, wybierz narzędzie zakresu, a ptem naciśnij [Shift]+[P] na klawiaturze, aby ustawić lewy i prawy lkatr z bu strn zakresu. Następnie kliknij przycisk Pętla w transprcie lub naciśnij [Num Pad/] na klawiaturze, c zapętli dtwarzanie zaznaczneg bszaru. Mżesz także użyć narzędzia słuchania, aby szybk dsłuchać w trybie sl dwlny element aranżacji Usuwanie słyszalnych zniekształceń Włżyliśmy mnóstw wysiłku, aby maksymalnie uprścić prces edycji w Studi One i uniknąć uciążliwych i skmplikwanych zadań. Na przykład, zastswaliśmy autmatyczne narastanie/zanikanie dla nagrywania typu punch-in, aby mieć pewnść, że nwe audi gładk zmiksuje się z istniejącym materiałem. Jednakże, w niektórych przypadkach nie da się uniknąć słyszalnych zniekształceń. Zniekształcenia, takie jak trzaski lub krótktrwałe szumy, zazwyczaj pjawiają się na pczątku lub kńcu pdzielneg lub przycięteg biektu audi. Gdy t się zdarzy, użyj bwiedni narastania/zanikania dstępnej dla każdeg biektu audi, zastsuj krótki efekt narastania lub zanikania i peksperymentuj aż d mmentu gdy przestaniesz słyszeć zniekształcenia. 101

109 7 Przeglądarka Wszechstrnna przeglądarka pzwala na szybkie przeglądanie wirtualnych instrumentów, efektów i różnych typów plików na Twim kmputerze, w tym plików audi i plików z danymi muzycznymi. Przeglądarka działa pdbnie jak eksplratr w Windws lub szukacz w Mac OS X, ale pzwala też na przeglądanie plików i katalgów w spsób dstępny tylk w Studi One. Pliki audi i z danymi muzycznymi, a także wirtualne instrumenty i wtyczki efektów mgą być przeciągane d utwru lub prjektu. 7.1 Karty i wyszukiwanie w przeglądarce Przeglądarka jest pdzielna na pięć kart, t jest Instrumenty, Efekty, Brzmienia, Pliki i Pula rganizujących zawartść. Karta startwa daje Ci dstęp d wszystkich pzstałych kart. Wszystkie wtyczki instrumentów i efektów, w tym wbudwane i innych prducentów, są widczne w kartach Instrumenty i Efekty. Cała zawartść Sund Setów Studi One jest widczna w karcie Brzmienia. Karta Pliki daje Ci bezpśredni dstęp d systemu plików kmputera, a Pula pzwala na szybki dstęp wszystkich plików pwiązanych z bieżącym utwrem. Mżliwe jest przeszukiwanie zawartści dwlnej karty z uwzględnieniem wszystkich lkalizacji, które mże zawierać karta. Kliknięcie ikny Szukaj w górnym prawym rgu przeglądarki twiera ple tekstwe wyszukiwania i pkazuje przeszukiwaną lkalizację. Wprwadzanie tekstu d pla rzpcznie natychmiastwe wyszukiwanie i w przeglądarce wyświetlane będą tylk wyniki zgdne z wprwadzanym tekstem. 102

110 P znalezieniu wyników, mżesz bezpśredni użyć znaleziną zawartść. Mżesz także pprzez menu pdręczne wyświetlić kntekst lub twrzyć plik w eksplratrze/szukaczu w celu szybkieg dstępu d całej zawartści z tej samej lkalizacji. Przeglądarka dgrywa kluczwą rlę w rganizacji pracy w Studi One, więc pwinieneś się zaznajmić ze wszystkimi funkcjami, która na feruje. 7.2 Imprt plików pprzez przeglądarkę Pprzez przeglądarkę mżna zaimprtwać d utwru lub prjektu kilka typów plików w tym WAV (BWF i RF64), AIFF, REX, Apple Lps (CAF tylk na Mac OS X), Ogg Vrbis, FLAC i MP3 audi, a także Standard MIDI Files i czywiście pętle audi raz pętle muzyczne Studi One Obsługa plików audi w przeglądarce Otwórz przeglądarkę klikając przycisk Przeglądaj lub naciskając [F5] na klawiaturze, a ptem kliknij przycisk Pliki na dle przeglądarki, aby zbaczyć pliki i lkalizacje na Twim kmputerze. Mżesz także nacisnąć [F9] na klawiaturze, aby d razu twrzyć przeglądarkę plików. Dmyślnie przeglądarka plików wyświetla pięć flderów: Pulpit. Zawiera pliki i fldery na Twim pulpicie. Dkumenty. Jest t dmyślny flder dkumentów na Twim kmputerze (Windws i Mac OS X). Zawartść. Jest t flder zawartści kreślny w Studi One/Opcje/Lkalizacje/Dane użytkwnika (Mac OS X: Preferencje/Opcje/Lkalizacje/Dane użytkwnika) zawierający wszystkie utwry, prjekty, zestawy i inne pliki Studi One. Ta lkalizacja w przeglądarce nazywa się Studi One. Wluminy. Ten flder zawiera wszystkie lkalizacje zapisu plików na Twim kmputerze, takie jak napęd C: w systemie Windws. Serwery. Ten flder zawiera lkalizacje serwerów sprzężnych z Studi One, takich jak SundClud (w Studi One Prfessinal). Aby twrzyć i przeglądać zawartść flderu, p prstu g kliknij, tak jak t się rbi w eksplratrze Windws lub szukaczu Mac OS X. Pdczas przeglądania plików pętli audi raz plików REX, zbaczysz strzałki, które rzwijają zawartść z wycinkami pliku REX. Mżesz przeciągnąć d utwru zarówn sam plik jak i jeg pszczególne wycinki. Zdarza się, że pliki, które ddałeś lub przenisłeś na kmputerze w czasie gdy Studi One był twarte, nie będą widczne w przeglądarce. Jeżeli Cię t sptkał, t twórz menu pdręczne przeglądarki i wybierz pzycje Odśwież, aby przeładwać widki lkalizacji zapisu na Twim kmputerze. 103

111 7.2.2 Odtwarzanie plików audi w przeglądarce Gdy zaznaczysz w przeglądarce plik audi, t w dlnej części przeglądarki pjawi się dtwarzacz z kntrlkami transprtu i infrmacjami zaznacznym pliku. Aby rzpcząć dtwarzanie, kliknij dwa razy w przeglądarce zaznaczny plik lub kliknij przycisk Odtwarzaj w dtwarzaczu. Odtwarzanie w przeglądarce jest niezależne d dtwarzania utwru, więc pzycja kursra w widku aranżacji nie będzie się zmieniała pdczas przeglądania plików. Odtwarzacz przeglądarki ma swój własny wskaźnik dtwarzania, przesuwający się z lewej strny na prawą pdczas dtwarzania, wskazując na bieżącą pzycję w zaznacznym pliku. Mżesz kliknąć ten wskaźnik i przeciągnąć g w praw lub lew, aby zmienić pzycję dtwarzania. Suwak głśnści kntrluje pzim dtwarzania dtwarzacza. Odtwarzanie mże zstać zsynchrnizwane z dtwarzaniem utwru, c pzwala na dsłuchiwanie plików razem z utwrem. Kliknij przycisk Odtwarzaj w tempie utwru, aby zsynchrnizwać dtwarzanie z tempem bieżąceg utwru. Opcja ta jest dmyślnie włączna. Jeżeli znane jest temp bieżąc zaznaczneg pliku, a pcja Odtwarzaj w tempie utwru jest włączna, t plik zstanie rzciągnięty w lcie, aby jeg temp zgadzał się z tempem utwru. Aby przesłuchać plik razem utwrem, rzpcznij najpierw dtwarzanie utwru, a ptem zaznacz plik i dtwórz g. Aby zapętlić dtwarzanie zaznaczneg pliku, kliknij przycisk pętli dtwarzacza. Opcja ta jest dmyślnie włączna. Zapętlenie dtwarzania ułatwia przesłuchiwanie zaznaczneg pliku w kntekście Twjeg utwru. Najprstszym spsbem dsłuchiwania wielu pętli audi z pjedynczeg flderu, na przykład bibliteki pętli, jest ustawienie leweg i praweg lkatra na zakresie utwru, d któreg chcesz zaimprtwać pętlę, a ptem włączenie dtwarzania w pętli na panelu transprtu. Następnie włącz w przeglądarce dtwarzanie pierwszej pętli, a ptem użyj klawiszy strzałek w górę i w dół na klawiaturze, aby rzpcząć dtwarzanie następnej pętli w flderze Imprt pliku audi d utwru Imprt pliku z przeglądarki d utwru jest wyjątkw prsty i wymaga tylk kliknięcia g myszką i przeciągnięcia d widku aranżacji w utwrze. Gdy plik zstanie przeciągnięty d pusteg miejsca, t zstanie utwrzna ścieżka audi, mn lub stere, a plik zstanie na niej umieszczny jak nwy biekt audi w pzycji, d której g przeciągnąłeś. Gdy plik zstanie przeciągnięty na istniejącą ścieżkę audi, t plik zstanie na niej umieszczny jak nwy biekt 104

112 audi w pzycji, d której g przeciągnąłeś. Jeżeli imprtujesz plik sterefniczny na ścieżkę mn, t utwrzny biekt będzie sterefniczny, ale wyjście będzie mnfniczne, pnieważ ścieżka jest mn. Jeżeli imprtujesz plik mnfniczny na ścieżkę stere, t wyjściem będzie pdwójne mn, czyli dkładnie ten sam sygnał będzie dstępny w bydwu kanałach. Mżesz też przeciągnąć wiele plików z przeglądarki jednym ruchem myszki, c maksymalnie upraszcza prces transferu nagrań wyknanych w innym prgramwaniu DAW. W przypadku wirtualnych instrumentów z bsługą imprtu plików audi za pmcą funkcji przeciągnij i upuść (np. samplerów perkusyjnych), mżesz przeciągnąć pliki audi z przeglądarki bezpśredni d tych instrumentów, c wczyta pliki audi. Pprzez menu pdręczne plików audi dstępne jest plecenie Wyślij d SampleOne, które t wczytuje d razu plik audi jak próbkę (sample) d wbudwaneg, wirtualneg instrumentu SampleOne. Jeżeli zrbisz t z pętlą audi lub plikiem REX, t wycinki z teg pliku zstaną autmatycznie zmapwane wzdłuż klawiatury (d 96 wycinków) Autmatyczna knwersja z MP3 na WAV Przy imprcie plików MP3 lub pdbnych, wyknywana jest autmatyczna knwersja pliku d frmatu WAV. Jest t rbine, aby zapewnić wyską jakść dtwarzania raz aby prdukcję uczynić bardziej jednlitą i spójną. Plik WAV utwrzny pdczas knwersji zstanie zapisany w flderze Media utwru, d któreg zstał zaimprtwany, a jeg nazwa będzie identyczna z ryginalnym plikiem, ale z rzszerzeniem.wav. Nwutwrzny plik WAV file będzie miał częsttliwść i rzdzielczść utwru ustawine w menu Utwór/knfiguracja utwru Operacje przeglądarki na plikach audi Pliki audi mgą być przetwarzane bezpśredni w przeglądarce z pmcą menu pdręczneg, a dstępne peracje zstały pisane pniżej. Zauważ, że we wszystkich przypadkach ryginalny plik pzstaje niezmieniny. Mżesz zaznaczyć kilka plików teg sameg frmatu i przetwrzyć je wszystkie za jednym razem. Pdział dwukanałweg pliku stere na dwa drębne pliki mn. Scalanie mnfnicznych plików audi L/R d pjedynczeg pliku stere. Zaznacz dwa pliki mn, ptem wybierz Scal d pliku stere w menu pdręcznym. Knwersja pliku w innym frmacie niż Wave na plik Wave. Mże t być użyte d knslidacji plików używających wycinków, takich jak pętle audi i REX, a wycinki zstaną wygenerwane z ich ryginalnym tempem. Knwersja pliku audi d pętli audi. 105

113 7.2.6 Imprt pliku MIDI d utwru Aby zaimprtwać plik MIDI pprzez przeglądarkę, przejdź d pżądaneg pliku (tak jak t rbisz z plikami audi), kliknij g i przeciągnij d Twjeg utwru. Gdy plik MIDI zstanie przeciągnięty d pusteg miejsca w widku aranżacji, t zstanie utwrzna nwa ścieżka instrumentu, a plik zstanie na niej umieszczny w pzycji, d której g przeciągnąłeś. Gdy plik zstanie przeciągnięty na istniejącą ścieżkę MIDI, t plik zstanie na niej umieszczny jak nwa partia instrumentu w pzycji, d której g przeciągnąłeś. Niektóre pliki MIDI mgą zawierać więcej niż jedną partię MIDI w sekwencji. W takim przypadku przy pliku zbaczysz strzałkę rzwijającą listę z partiami, które mżesz sbn przeciągnąć d utwru. Jeżeli przeciągniesz cały plik z wielma partiami, t będą ne widczne pdczas przeciągania. Jeżeli chcesz dsłuchać przeciągniętą partię na nwej ścieżce instrumentu, t ta musi być płączna z wirtualnym lub zewnętrznym, zdalnym instrumentem. Przejdź d sekcji Mnitring ścieżki instrumentu w rzdziale Nagrywanie, aby uzyskać więcej infrmacji. Mżesz także przeciągnąć plik MIDI bezpśredni d wirtualnych instrumentów, które bsługują imprt MIDI pprzez funkcję przeciągnij i upuść Odtwarzanie plików MIDI w przeglądarce Gdy zaznaczysz w przeglądarce plik audi, t będziesz mógł dtwrzyć te plik przez dwlny wirtualny instrument w utwrze. Aby t zrbić, zaznacz plik MIDI, a ptem wybierz ścieżkę instrumentu, która pjawi się w dtwarzaczu przeglądarki jak wybrany kanał. Teraz gdy rzpczniesz dtwarzanie, t plik MIDI będzie dtwarzany przez wirtualny instrument płączny z tą ścieżką instrumentu. Mżesz przełączać ścieżki w lcie, aby szybk dsłuchać partię z różnymi instrumentami Eksprt d pliku MIDI Aby wyeksprtwać partię instrumentu d pliku MIDI, t z menu pdręczneg partii wybierz Eksprtuj partie d pliku MIDI. Wybierz nazwę pliku, jeg lkalizację i kliknij OK. Zstanie utwrzny Standard MIDI File (SMF) z rzszerzeniem.mid. Mżesz wyeksprtwać wiele partii instrumentów d pjedynczeg pliku. Aby t zrbić, zaznacz pżądane partie i użyj tych samych krków jak pwyżej. Zstanie utwrzny jeden plik 106

114 MIDI zawierający indywidualne klipy dla każdej partii w pprawnej sekwencji i wspólnym czasie startu. Mżesz także przeciągnąć partię instrumentu d wybranej lkalizacji w przeglądarce plików, aby wyeksprtwać plik MIDI d tej lkalizacji. Jeżeli przeciągniesz wiele partii za jednym razem, t zstanie zapisany jeden plik MIDI file z wielma partiami. Pliki Standard MIDI Files (SMF) wyeksprtwane przez Studi One, mgą zstać użyte praktycznie w każdej aplikacji, która bsługuje MIDI Eksprt pętli muzycznych i pętli audi Jeżeli chcesz wyeksprtwać partię instrumentu jak pętlę muzyczną, t przeciągnij ją d przeglądarki. Pprzez naciśnięcie [Alt] pdczas przeciągania nad przeglądarką mżesz zmienić frmat eksprtu Standard MIDI File (SMF). Mżesz również przeciągnąć dwlną partię audi z aranżacji d przeglądarki, aby wyeksprtwać ją jak pętlę muzyczną Łatwy dstęp d ulubinych plików Standardw, pewne grupy plików, takie jak pętle perkusyjne, są zapisywane w jednym flderze na kmputerze. Jeżeli wiesz, że będziesz ciągle używał w przeglądarce takieg flderu, t mżesz utwrzyć z nieg kartę. Dmyślnie, w górnej części przeglądarki znajdują się trzy karty nazywające się Pliki, "Studi One" i Servers. Karta Pliki daje Ci dstęp d całej zawartści kmputera, karta Studi One pkazuje Ci zawartść danych użytkwnika ustawiną w Studi One/Opcje/Lkalizacje/Dane użytkwnika, a karta serwerów pzwala Ci na dstęp d serwerów sprzężnych z Studi One. Aby utwrzyć nwą kartę dla dwlnej lkalizacji plików, przejdź d tej lkalizacji i przeciągnij ją na górny pasek. Dda t nwą kartę u góry przeglądarki plików z nawą flderu, pzwalając na bezpśredni dstęp d nieg. Mżesz także kliknąć prawym przyciskiem na lkalizacji i wybrać Utwórz nwą kartę z tej lkalizacji w menu pdręcznym. Aby zmienić nazwę karty wybierz Zmień nazwy karty w menu pdręcznym karty. Wprwadź nwą nazwę i kliknij OK. Karty, które utwrzyłeś w przeglądarce plików pjawią się we wszystkich utwrach i prjektach. Mżesz utwrzyć tyle kart, ile ptrzebujesz. Jeżeli karty nie mieszczą się na widcznym pasku kart przeglądarki, t z prawej strny paska pjawi się rzwijana lista z wszystkimi kartami dstępna za pmcą przycisku strzałki. Kliknij na ten przycisk i wybierz kartę z listy. Aby zamknąć lub usunąć karty, kliknij prawym przyciskiem na karcie i wybierz Zamknij kartę. Aby przenieś lkalizację karty jeden pzim w górę w przeglądarce plików, wybierz plecenie W górę z menu pdręczneg karty. 107

115 7.3 Pula Gdy imprtujesz plik audi lub nagrywasz ścieżkę audi, t w widku aranżacji zstanie utwrzny nwy biekt audi, a plik audi (reprezentujący ryginalny plik audi) zwany klipem pwiązany z biektem zstanie umieszczny w puli. W ten t spsób pula będzie zawierać wszystkie pliki audi, które są przypisane są d biektów audi utwru. Aby twrzyć pulę, twórz najpierw przeglądarkę, a ptem kliknij przycisk Pula. Mżesz także nacisnąć [F10] na klawiaturze, aby d razu twrzyć pulę Przeglądanie puli Pula wyświetla klipy w pstaci fal. Klipy mgą zstać psrtwane pprzez znajdujący się u góry przeglądarki pasek Srtuj w/g. Dstępne są następujące metdy srtwania: Lista. Pkazuje wszystkie klipy w prządku alfabetycznym. Ścieżka. Pkazuje klipy według ścieżek na których są lub były użyte. Typ. Pkazuje klipy według typu. Lkalizacja. Pkazuje klipy według lkalizacji na kmputerze, w których się ne znajdują. Nagrane ujęcia. Pkazuje klipy zgdnie z prządkiem nagranych ujęć w utwrze Użycie plików audi z puli Klipy audi pwiązane z dwlnym biektem Twjeg utwru są zawsze dstępne w puli, niezależnie d teg, czy biekty pwiązane z kreślnym klipem są ciągle w widku aranżacji utwru. Oznacza t, że ryginalny stan klipu, z którym pwiązany jest biekt, mże zstać szybk przywrócny pprzez wczytanie g bezpśredni z puli. W takim przypadku kliknij i przeciągnij klip lub wide z puli d widku aranżacji, tak jak t rbisz przy imprcie plików z przeglądarki. Niektóre klipy audi w puli mgą zawierać ddatkwe załączniki jest reprezentwane przez specjalną iknę: Pętle muzyczne zaimprtwane na ścieżki pkazują wyknanie muzyczne jak załączniki. Klipy audi edytwane z Meldyne pkazują wykryte nuty. Klipy audi z wygenerwanym FX biektu pkazują ryginalne biekty jak załączniki. Załączniki mgą zstać przeciągnięte ddzielnie d aranżacji lub usunięte pprzez menu pdręczne (uwaga: nie mżna cfnąć tej peracji). 108

116 7.3.3 Imprt plików audi d puli Jeżeli wiesz, że pewne pliki będą użyte w utwrze, ale nie chcesz ich teraz imprtwać bezpśredni d utwru, t mżesz p prstu zaimprtwać te pliki d puli. Później mżesz szybk zaimprtwać te pliki z puli. Jeżeli chcesz, aby kpie tych plików zstały mieszczne w flderze Media utwru, pdczas imprtu d puli, t wybierz Kpiuj zewnętrzne pliki z menu pdręczneg puli. Zagwarantuje Ci t, że wszystkie elementy Twjeg utwru znajdą się w jeg flderze. Aby zaimprtwać plik d puli, wybierz Imprtuj d puli w menu pdręcznym przeglądarki plików. Alternatywnie, mżesz p prstu przeciągnąć pliki z Eksplratra Windws Explrer lub Szukacza Mac d puli Kpiwanie zewnętrznych plików d f lderu utwru Jeżeli pętle audi i inne pliki używane w utwrze są przechwywane w wielu różnych lkalizacjach na kmputerze, t mże t utrudniać ich wyszukiwanie, szczególnie gdy pliki były przenszne lub usuwane. Rzprszenie plików mże także utrudnić twrzenie kpii zapaswych utwru i jeg zawartści w pjedynczej lkalizacji lub udstępnienie utwru Twim współpracwnikm. Aby szybk skpiwać wszystkie zewnętrzne pliki używane w utwrze d flderu Media utwru, użyj Kpiuj zewnętrzne pliki z menu pdręczneg puli. D flderu Media zstaną skpiwane tylk te pliki, które wcześniej nie istniały w flderze utwru. Przy zapisywaniu utwru zstaniesz zapytany, czy chcesz skpiwać zewnętrzne pliki, jeżeli te zstały ddane d utwru p statniej peracji zapisu Kpie zapaswe i udstępnianie utwru P tym jak wszystkie pliki zstały skpiwane d flderu utwru (Sng), mżesz utwrzyć kpię zapaswą utwru i całej jeg zawartści pprzez prste skpiwanie flderu utwru na zewnętrzny dysk twardy lub DVD. Aby udstępnić utwór innym użytkwnikm Studi One, skmpresuj flder jak np. archiwum.zip lub.sit i wyślij em. Pleganie na skmpreswanym archiwum jak frmie kpii zapaswej nie jest d kńca rzsądnym rzwiązaniem, pnieważ nie jest pewna kmpatybilnść z przyszłymi wersjami teg typu archiwum, a błędy zapisu mgą dprwadzić d teg, że archiwum będzie nieczytelne. Najlepszą metdą jest utwrzenie pliku Wave z każdej ścieżki utwru i zapisanie razem z plikiem utwru. 7.4 Plecenia dtyczące plików i flderów Pprzez menu pdręczne pliku i flderu w przeglądarce plików masz dstęp d następujących pleceń: 109

117 Ustaw jak główny flder. Ustawia flder jak główny flder bieżącej karty. Imprtuj d puli. Imprtuje pliki d puli przeglądarki. Pkaż w Eksplratrze/Szukaczu. Pkazuje plik lub flder w Eksplratrze [Szukacz na Mac OSX]. Nwy flder. Twrzy nwy flder w innym flderze. Zmień nazwę. Zmienia nazwę pliku lub flderu. Usuń. Usuwa permanentnie plik lub flder. Plecenie t umieszcza plik lub flder w kszu. Pprzez przeglądarkę mżesz także skpiwać lub przenieść plik alb flder d innej lkalizacji. Aby przenieść plik lub flder, kliknij g i przeciągnij na inny flder. Aby skpiwać plik lub flder, przytrzymaj [Ctrl]/[Cmd] pdczas przeciągania. Użyj [Alt]/[Optin]+[Up Arrw], aby pdczas przeglądania zawartści przeglądarki plików, aby zwinąć wszystkie węzły katalgów Plecenia puli Pprzez menu pdręczne pliku i flderu w przeglądarce puli masz dstęp d następujących pleceń: Zmień nazwę pliku. Zmienia nazwę bieżąceg klipu. Znajdź plik. Lkalizuje plik zaznaczneg klipu (np. wyszukiwanie brakująceg pliku). Pkaż w Eksplratrze. Otwiera lkalizacje pliku bieżąc zaznaczneg klipu w Eksplratrze Windws Explrer/Szukaczu Mac. Zaznacz na ścieżce. Zaznacza w widku aranżacji biekty pwiązane z bieżąc zaznacznym klipem. Usuń z puli. Usuwa bieżąc zaznaczny klip z puli. Plecenie nie usuwa pliku. Usuń trwale plik. Permanentnie usuwa plik pwiązany z bieżąc zaznacznym klipem. Pliki są przenszne d ksza. Knwertuj pliki. Knwertuje zaznaczne pliki w puli d częsttliwści i rzdzielczści bieżąc twarteg utwru. P wybraniu plecenia pjawi sie kn z pcjami knwersji. Nwy plik zstanie utwrzny dla każdeg zaznaczneg pliku i zstanie umieszczny w flderze Media bieżąceg utwru. Odśwież. Odświeża listę zawartści puli, aby dzwierciedlić bieżący stan utwru i kmputera. 110

118 Znajdź brakujące pliki. W przypadku brakujących plików w utwrze, c częst zdarza się p przenszeniu plików, użyj teg plecenia, aby je zlkalizwać. Usuń nieużywane pliki. Usuwa z puli pliki, które nie są bieżąc używane w utwrze. Plecenie nie usuwa plików. Pkaż flder Media w Eksplratrze. Otwiera flder Media bieżąceg utwru w Eksplratrze Windws lub Szukaczu Mac. 7.5 Instrumenty i efekty audi Dzięki przeglądarce, wyszukiwanie i użycie wirtualnych instrumentów raz efektów audi jest prste i szybkie. Pniżej znajduje sie pis związanych z tym funkcji Przeglądanie wirtualnych instrumentów Kliknij na kartę instrumentów w przeglądarce lub naciśnij [F6] na klawiaturze, aby znaleźć Twje wirtualne instrumenty Srtwanie widku instrumentów Lista wirtualnych instrumentów mże zstać psrtwana, aby pmóc Ci w ich przeglądaniu i wyszukiwaniu. U góry przeglądarki znajduje się pasek Srtuj w/g gdzie mżesz wybrać jedną z pniżej pisanych metd srtwania: Lista. Srtuje instrumenty w pstaci ciągłej listy uprządkwanej alfabetycznie. Flder. Srtuje instrumenty pierając sie na lkalizacjach flderów, w których się ne znajdują. Dstawca. Srtuje instrumenty w flderach prducentów. Kategria. Srtuje instrumenty w flderach według typu (wbudwane, ReWire, VST2, VST3, AU) Przeciąganie wirtualneg instrumentu d utwru Jeżeli już znalazłeś wirtualny instrument, który chcesz użyć w utwrze, t p prstu przeciągnij g z przeglądarki d widku aranżacji. Jeżeli przeciągniesz g d pusteg miejsca, t wirtualny instrument zstanie załadwany d racka instrumentów i utwrzna zstanie ścieżka instrumentu płączna z tym instrumentem. Nwa ścieżka będzie miała dmyślnie włączną gtwść d nagrywania i mnitring, więc mżesz d razu zacząć grać na wirtualnym instrumencie pprzez Twją dmyślną klawiaturę. Jeżeli przeciągniesz instrument na istniejącą ścieżkę instrumentu, która jest już płączna z innym wirtualnym instrumentem, t nwy instrument zastąpi pprzedni instrument. Pjawi się kmunikat ptwierdzający tą perację. 111

119 7.5.4 Zestawy ustawień instrumentów Zestawy (presets) ustawień wirtualnych instrumentów wbudwanych d Studi One w tym Impact, SampleOne i Presence mgą zstać wczytane d utwru w ten sam spsób jak instrumenty. Przeciągnij zestaw z przeglądarki, aby wczytać d utwru instrument wraz z zestawem ustawień. Alternatywnie, p twarciu instrumentu, mżesz wczytać zestaw dla teg instrumentu pprzez pdwójne kliknięcie jeg zestawu w przeglądarce lub zaznaczenie g i naciśnięcie [Enter] Przeglądanie efektów audi Kliknij kartę efektów w przeglądarce lub naciśnij [F7] na klawiaturze, aby zbaczyć efekty audi Srtwanie widku efektów audi Lista efektów audi mże zstać psrtwana, aby pmóc Ci w ich przeglądaniu i wyszukiwaniu. U góry przeglądarki znajduje się pasek Srtuj w/g gdzie mżesz wybrać jedną z pniżej pisanych metd srtwania: Lista. Srtuje efekty w pstaci ciągłej listy uprządkwanej alfabetycznie. Flder. Srtuje efekty pierając sie na lkalizacjach flderów, w których się ne znajdują. Dstawca. Srtuje efekty w flderach według dstawców. Kategria. Srtuje efekty w flderach według typu (wbudwane, VST2, VST3, AU, łańcuchy FX) Przeciąganie efektu audi d utwru Efekty audi mgą zstać przeciągnięte d utwru na klika spsbów, z nieznacznie różniącymi się wynikami. Aby wczytać efekt na istniejącą ścieżkę audi, przeciągnij g przeglądarki na tą ścieżkę w widku aranżacji. Mżesz także przeciągnąć efekt na kanał w knslecie. Jeżeli chcesz, t mżesz przeciągnąć efekt d kreślnej pzycji w racku urządzeń insertwych kanału. Aby utwrzyć nwy kanał FX w knslecie z wstępnie wczytanym efektem, przeciągnij ten efekt d pusteg miejsca w knslecie lub d wysyłki dwlneg kanału. Nwy kanał FX autmatycznie trzyma nazwę efektu. 112

120 7.5.8 Zestawy ustawień efektów audi i łańcuchy FX Zestawy (presets) ustawień efektów audi wbudwanych w Studi One mgą zstać wczytane d utwru w ten sam spsób jak efekty innych prducentów. Przeciągnij zestaw z przeglądarki aby wczytać d utwru efekt wraz z zestawem ustawień. Alternatywnie, p twarciu efektu, mżesz wczytać zestaw dla teg efektu pprzez pdwójne kliknięcie jeg zestawu w przeglądarce lub zaznaczenie g i naciśnięcie [Enter]. Łańcuchy FX mgą być wczytywane w ten sam spsób, c zstał szczegółw pisane w sekcji Łańcuchy FX rzdziału Mikswanie. Mżesz w ten spsób łatw i szybk sknfigurwać nawet bardz skmplikwany miks. 7.6 Sund Sety Pętle audi, sample i zestawy ustawień instrumentów dłączne d Studi One są spakwane d tzw. Sund Setów i mżesz je znaleźć w karcie Brzmienia przeglądarki. Sund Sety są uważnie i lgicznie zrganizwane, aby ułatwić Ci szybkie znalezienie teg c chcesz. 7.7 Przeglądanie zawartści utwru i prjektu Wykrzystanie wcześniej używaneg materiału mże być przydatne przy pracy z utwrami lub prjektami. Na przykład, jeżeli chcesz pnwnie użyć kreślneg brzmienia syntezatra, partii instrumentu lub chcesz wykrzystać ustawienia kreślneg efektu alb łańcucha efektów, t przeglądanie zawartści pprzedni zapisanych utwrów i prjektów jest najszybszym i najłatwiejszym spsbem znalezienia dpwiednieg materiału. Aby przejrzeć zawartść wcześniej utwrzneg utwru lub prjektu, twórz kartę Pliki w przeglądarce i przejdź d flderu Studi One (dmyślnie zawiera n wszystkie Twje utwry, prjekty i pwiązane z nimi pliki) lub lkalizacji, którą wybrałeś dla tych plików. Otwórz flder Sng lub Prject, aby zbaczyć plik utwru lub prjektu, a ptem kliknij na nim prawym przyciskiem myszki i wybierz Pkaż zawartść pakietu z menu pdręczneg. Przy pliku pjawi się strzałka nawigacyjna, która p kliknięciu rzwinie jeden lub dwa fldery Perfrmances i Presets w zależnści czy jest t zawartść utwru czy prjektu. Flder Perfrmances zawiera wszystkie partie instrumentów nagrane w utwrze, zapisane jak wewnętrzny typ plików.music. Flder Presets zawiera flder Channels z zapisanymi ustawieniami każdeg użyteg efektu. Flder Instruments zawiera ustawienia wirtualnych instrumentów. Kliknij pżądane elementy w przeglądarce i przeciągnij d nweg utwru lub prjektu. 7.8 Imprt plików prjektów innych prgramów Studi One mże twierać pliki prjektów niektórych innych aplikacji, w tym PreSnus Capture Sessins (.capture), Steinberg Cubase Track Archives (.xml), Steinberg Sequel Prjects (.steinberg-prject), Kristal Audi Engine Prjects (.kristal) i Open TL (.tl). Aby twrzyć któryś z tych typów prjektów w Studi One, przejdź d Plik/Otwórz i wybierz pżądany plik. 113

121 8 Aranżacja Aranżwanie pciąga za sbą zmiany w strukturze utwru w tym zmiany w rzmieszczeniu nagraneg lub zaimprtwaneg audi raz danych muzycznych, zmiany w metrum, wstawianie zmian tempa i wiele innych peracji. Rzdział ten pisuje wszystkie aspekty aranżacji w Studi One, w tym imprt plików, pracę z pętlami audi, ścieżkę tempa itd. 8.1 Szybkie pwielanie biektów Obiekty są częst kpiwane i wklejane na pewnej długści, aby szybk zbudwać aranżacje. Na przykład, chcesz 1 taktwą pętlę perkusyjną pwtarzać przez 8 taktów lub 4 taktwą frazę syntezatra pwtarzać d 12 taktu. Mżesz użyć funkcji pwielania, aby szybk skpiwać i wkleić biekt w ten spsób. Aby pwielić biekt, zaznacz g i naciśnij [D] na klawiaturze. Wyniki będą uzależnine d bieżących ustawień dpaswania i frmatu czasu w widku aranżacji. Przy wyłącznym dpaswaniu skpiwany biekt zstanie precyzyjnie umieszczny na kńcu ryginalneg biektu. Z włącznym dpaswaniem pwielny biekt przy następnej lgicznej pzycji dpaswania za ryginałem. Na przykład, biekt przybliżnej długści 1 taktu zstanie umieszczny na pczątku następneg taktu, pdczas gdy biekt długści płwy taktu zstanie umieszczny w następnej płówce taktu. Naciśnij [D] na klawiaturze kilka razy, aby zapełnić biektem ścieżkę na pżądanej długści. Jeżeli zaznaczyłeś kilka biektów, t te mgą zstać pwielne jedncześnie, w ten sam spsób jak pjedynczy biekt. Na przykład, mżesz pwielić cały śpiewany tekst i chór na 24 ścieżkach w kilka sekund. Częst pwielanie jest używane d twrzenia rbczej aranżacji w utwrze, p której wyknaniu nagrywane są unikalne partie dla każdej sekcji. Aby zrzumieć jak działa pwielanie biektów w Studi One, peksperymentuj z biektami różnej długści i różnymi ustawieniami dpaswania i frmatu czasu. 8.2 Pwielanie ścieżek Mżesz także w łatwy spsób pwielić ścieżki z biektami lub bez nich. Aby pwielić ścieżkę, zaznacz ją lub dwlny biekt na niej i wybierz Pwiel z menu Ścieżka. Pwieli t ścieżkę wraz z jej ustawieniami, w tym z insertami i wysyłkami. Jeżeli chcesz pwielić ścieżkę wraz z biektami, wybierz Pwiel z biektami z menu Ścieżka. Jeżeli pdczas pwielania jest zaznaczne kilka ścieżek, t każda z nich zstanie pwielna. Gdy chcesz zaznaczyć ścieżki wraz z ich prządkiem, zaznacz ścieżkę, przytrzymaj [Shift] i naciśnij klawisz strzałki w górę lub w dół, aby zaznaczyć sąsiadujące ścieżki. Alternatywnie, mżesz pwielić zaznaczne ścieżki przez przytrzymanie [Ctrl] na klawiaturze i przeciągnięcie tych ścieżek w klumnie ścieżek. Pdczas przeciągania w klumnie ścieżek pjawi się pzima niebieska linia i pdpwiedź z infrmacją pwielaniu. 114

122 8.3 Ścieżka tempa Wiele współczesnych nagrań brzmi mechanicznie, jak maszyna grająca muzykę. Częst jest t wynikiem pjedynczeg statyczneg tempa w nagraniu, pdczas temp w naturalnym wyknaniu ma tendencje d drbnych przesunięć. Mżesz siągnąć interesujące muzyczne wyniki pprzez urzmaicenie tempa w nagraniach. Zmiany tempa nie wpływają na mżliwść synchrnizacji nagrań z tempem, pnieważ ścieżki i wszystkie inne elementy w Studi One będą dynamicznie pdążały za zmianami tempa Wstawianie zmian tempa Aby wstawić zmianę tempa, twórz ścieżkę tempa klikając na przycisk ścieżki tempa widczny pwyżej klumny ścieżek. Następnie wybierz narzędzie ryswania w widku aranżacji. Kliknij ścieżkę tempa w pżądanej pzycji i przeciągnij ją w górę lub w dół, aby dpaswać wartść tempa w tej pzycji. Jeżeli chcesz zmienić istniejącą wartść tempa na ścieżce tempa, najedź narzędziem ryswania lub strzałki na kreślny regin tempa, kliknij g i przeciągnij wartść tempa w górę lub w dół. Mżesz także przeciągnąć pczątek reginu tempa w praw lub lew na linii czasu, aby przesunąć pzycję zamiany tempa. Ustawina wartść zmiany tempa będzie używana d kńca utwru, chyba że wstawina zstanie następna zmiana tempa. Wartść tempa w transprcie zstanie zaktualizwana w dpwiednim mmencie stswnie d każdej zmiany tempa. Jeżeli ścieżki audi są w trybie rzciągania, t biekty będą dynamicznie rzciągane w lcie przy zmianach tempa bez ptrzeby dzielenia, czy też innych peracji edycyjnych. Gdy znane jest temp biektu audi, t mżna g przeciągnąć na ścieżkę tempa, aby zdefiniwać temp dla zakresu długści biektu. Jest t bardz szybka metda dpaswania ścieżki tempa d materiału audi. 115

123 8.4 Metrum Metrum jest knwencją używaną w zachdniej ntacji muzycznej d kreślenia ilści części (bitów) w każdym takcie raz wartści nuty kreślającej jeden bit. Metrum jest zapisywane jak ułamek, gdzie licznik (górna wartść) jest równa ilści bitów w takcie, a mianwnik (dlna liczba) zwana miarą taktu jest równa wartści nuty każdeg bitu. Dmyślnie, we wszystkich nwych utwrach ustawine jest metrum 4/4. Oznaczy t, że każdy takt zawiera cztery ćwierćnuty. Aby zmienić metrum w utwrze: Kliknij w transprcie na górną lub dlną liczbę metrum i wybierz nwą wartść z rzwijaneg menu. Kliknij na marker metrum z lewej strny linijki w widku aranżacji i wybierz nwą wartść z rzwijaneg menu. Zachwanie metrnmu zależy d metrum. Akcentwane raz pzstałe bity kreślają dźwięki raz pzimy akcentu i kliku Wstawianie zmian metrum Czasami zdarza się że utwór wymaga więcej niż jedneg metrum i w takim wypadku chciałbyś wstawić zmiany metrum w różne miejsca. Aby wstawić zmianę metrum, kliknij prawym przyciskiem myszki w miejscu na linijce linii czasu, gdzie chcesz wstawić zmianę i wybierz plecenie Wstaw metrum z menu pdręczneg. Następnie wprwadź wartści metrum w knie, które się pjawi i kliknij OK, a nwe metrum zstanie wstawine w tej pzycji. Mżesz przeciągnąć marker metrum d dwlnej linii taktwej na linijce (metrum musi zmienić się z nwym taktem), c g skpiuje w t miejsce. Kliknij dwa razy na markerze i wprwadź nwe wartści metrum. Utwór mże zawierać dwlną liczbę zmian metrum, a bieżące metrum jest zawsze wyświetlane w transprcie. 116

124 8.5 Generwanie audi Generwanie audi z partii instrumentów Pdczas pracy z danymi wyknania muzyczneg, użytkwnicy częst chcą zapisać audi generwane przez zewnętrzne instrumenty MIDI lub wewnętrzne instrumenty wirtualne, a partie te pwinny być traktwane jak nrmalne ścieżki audi. Studi One feruje specjalną funkcję, aby t siągnąć. Aby szybk wygenerwać ścieżkę audi z partii instrumentu, zaznacz partię instrumentu i wybierz Wygeneruj audi z zaznaczenia z menu Obiekt lub naciśnij [Ctrl]/[Cmd]+[B] na klawiaturze. Wygeneruje t nwy biekt audi z zaznacznej partii instrumentu i umieści g na nwej ścieżce audi we właściwej pzycji linii czasu. Przy generwaniu audi, partia instrumentu zstanie wyciszna, pnieważ biekt audi zajmie jej miejsce. Partia instrumentu stanie się szara, aby t wskazać. Aby wyłączyć lub włączyć wyciszenie, zaznacz partię i naciśnij [Shift]+[M] na klawiaturze. Mżesz zaznaczyć dwlną liczbę partii instrumentów d jednczesneg generwania audi, nawet na wielu ścieżkach instrumentów. Nwa ścieżka audi zstanie utwrzna dla każdej ścieżki instrumentu, na której wygenerwan audi z partii. Jeżeli chcesz utwrzyć pjedynczy biekt audi, t pwinieneś najpierw scalić ze sbą partię instrumentu na ścieżce d pjedynczej, ciągłej partii. Aby t zrbić, zaznacz pżądaną partie, wybierz plecenie Scal biekty lub naciśnij [G] na klawiaturze Generwanie audi i knslidacja biektów Pdczas wyknywania wielu peracji edycyjnych na wielu biektach audi, aranżacja mże stać się skmplikwana i trudna d przeglądania. Na przykład, jeżeli pętla perkusyjna zstała pcięta na wiele wycinków z pwielnymi częściami, innymi usuniętymi itp., t przenszenie lub przearanżwanie biektów mże być trudne. W takim przypadku, pmcne mże kazać się wygenerwanie niektórych biektów lub nawet całej zawartści ścieżki d nweg, pjedynczeg, ciągłeg biektu audi. Aby t zrbić, zaznacz pżądane biekty audi i naciśnij [Ctrl]/[Cmd]+[B] lub wybierz Wygeneruj audi z zaznaczenia w menu Obiekt. Na każdej ścieżce z zaznacznymi biektami zstanie utwrzny nwy biekt stswnie d pzycji i zakresu zaznacznych biektów. 117

125 Na zachwanie plecenia Wygeneruj audi z zaznaczenia nie mają wpływu ustawienia głśnści ścieżki, panramy i insertów i dtyczy n tylk samych biektów audi. Z teg pwdu nie usłyszysz żadnych różnic, a plecenie t jest tylk narzędziem pprawienia rganizacji w aranżacji. Pdbnie działa przeciągnięcie biektu lub zakresu d wybranej lkalizacji w przeglądarce plików, aby wyeksprtwać plik audi d tej lkalizacji Twrzenie partii audi Mżliwe jest też wyczyszczenie aranżacji z pmcą partii audi, gdzie wiele ddzielnych biektów audi mże zstać umieszcznych w pjedynczym pakiecie w aranżacji, pdczas gdy w edytrze audi wszystkie biekty partii są ciągle dstępne ddzielnie. Aby t zrbić, naciśnij [G] na klawiaturze lub wybierz Scal biekty z pdmenu Obiekt menu pdręczneg biektu. Partia audi mże zstać także utwrzna z pmcą narzędzia ryswania w edytrze audi, a biekty mgą zstać później przeciągnięte d lub z partii, aby je ddać lub usunąć z niej. Jeżeli przeciągniesz partię audi z widku aranżacji d przeglądarki plików, t wyeksprtujesz ją jak pętlę audi. Więcej infrmacji na temat pętli audi znajdziesz w rzdziale Edycja. Aby rzwiązać partię audi, c spwduje, że ddzielne biekty audi znwu będą dstępne w widku aranżacji, wybierz Rzdziel partię audi z pdmenu Audi w menu pdręcznym. 118

126 8.6 Ddawanie czasu d aranżacji Czasami przydatne jest wstawienie pewneg zakresu ciszy d aranżacji. Aby t zrbić, wybierz narzędzie zakresu w widku aranżacji, a ptem wybierz zakres, d któreg chcesz wstawić ciszę. Następnie naciśnij [Ctrl]+[Alt]+[I] na klawiaturze. Obiekty znajdujące się w zakresie gdzie zstała wstawina cisza zstaną pdzielne, jeżeli jest t niezbędne i przesunięte w praw wzdłuż linii czasu. 8.7 Usuwanie czasu z aranżacji Usuwanie ciszy ze wszystkich ścieżek w aranżacji z jednczesnym przesunięciem wstecz materiału mże być znacznie lepszym rzwiązaniem niż pzstawienie przerw. Aby t zrbić, wybierz narzędzie zakresu i plecenie Usuń czas w menu Usuń czas w menu Edycja lub naciśnij [Ctrl]/[Cmd]+[Alt]+[D] na klawiaturze. 8.8 Ścieżki flderów Dbra rganizacja widku aranżacji ma kluczwe znaczenie przy pracy i ścieżki flderów mgą Ci w tym pmóc. Ścieżki flderów w Studi One mają również pcje grupwania i ustawiania szyn, rzszerzające funkcjnalnść ścieżek flderów na rganizacje pracy pdczas edycji i mikswania Twrzenie ścieżki flderu Przy rganizwaniu istniejących ścieżek najprstszą metdą umieszczania ścieżek w ścieżce flderu jest ich zaznaczenie w klumnie ścieżek i wybranie Spakuj d flderu z menu pdręczneg. Utwrzy t nwą ścieżkę flderu i umieści w niej zaznaczne ścieżki. Alternatywnie, mżesz przeciągnąć ścieżki d istniejącej ścieżki flderu. Mżna także utwrzyć ścieżkę flderu pprzez dialg Ddaj ścieżki, tak jak inne ścieżki. Ścieżka flderu mże zawierać audi, instrumenty, autmatykę, a nawet inne ścieżki flderów. Kliknięcie ikny flderu pkaże lub ukryje ścieżki znajdujące się w flderze. 119

127 8.8.2 Grupwanie ścieżki flderu Kliknięcie ikny Grupa na ścieżce flderu utwrzy grupę nazwie ścieżki flderu zawierającej wszystkie ścieżki ze ścieżki flderu. Niczym się t nie różni d zgrupwania ścieżek pprzez [Ctrl]/[Cmd]+G: Ścieżki będą zaznaczane razem w mikserze i widku aranżacji, a biekty na ścieżkach będą razem edytwane. Jeżeli ikna grupy jest włączna na ścieżce flderu, t pnwnie jej kliknięcie usunie grupę. Jeżeli ścieżka był już w jakieś grupie przed umieszczeniem na ścieżce flderu i włączna jest grupa dla ścieżki flderu, t p umieszczeniu na ścieżce flderu ścieżka zstania umieszczna w grupie flderu. P usunięciu z flderu, ścieżka zapamięta ustawienia grupy ścieżki flderu Obsługa szyn dla ścieżek flderów Kliknięcie pla z listą wybru szyny znajdująceg się z prawej strny kntrlek nagrywania i mnitringu ścieżki flderu, pzwala na wybór lub utwrzenie kanału szyny. Wybór jednej z istniejących szyn lub ddanie nwej przełączy wyjścia wszystkich ścieżek z ścieżki flderu na tą szynę. Jeżeli ddasz nwą szynę, t trzyma na nazwę ścieżki flderu. P wybrze szyny przeciągnięcie efektów z przeglądarki na ścieżkę flderu spwduje ddanie tych efektów d szyny. Jeżeli ścieżka flderu ma wybraną szynę, t każda ścieżka ddana d flderu zstanie płączna z ta szyną. P usunięciu ze ścieżki flderu, ścieżka zachwa szynę jak jej kanał wyjściwy. W przypadku ścieżek instrumentów ich kanały audi będą płączne z kanałem szyny ścieżki flderu. Odpwiedni kanał audi pd plami wejścia wyjścia jest jedynym widcznym w inspektrze dla ścieżki instrumentu. Jak t już wspmnian w pdręczniku wybór audi dla ścieżki instrumentu ma wyłącznie rganizacyjny charakter i pzwala Studi One pprawę rganizacji pracy. Jeżeli wirtualny instrument psiada wiele kanałów wyjściwych, t pwinieneś znaleźć czas na zrganizwanie w inspektrze płączeń pmiędzy ścieżkami instrumentów, wirtualnym instrumentem i kanałami wyjściwymi. 120

128 8.8.4Zagnieżdżanie ścieżek flderów Jeżeli ścieżki flderu są zagnieżdżne t jest, gdy jedna ścieżka flderu jest umieszczna wewnątrz innej t ustawienia grupy i szyny ciągle stsują się tylk ścieżek wewnątrz każdeg flderu. Pniżej jest przykład: Ścieżki 1-8 są na ścieżce flderu A, z włączną grupą i płącznej z szyną A. Ścieżki 9-12 są spakwane d nweg flderu B, także z włączną grupą i nwą szyną B. Ptem flder B zstanie przeciągnięty d flderu A. Jednak ścieżki z flderu B są ciągle w grupie B i są płączne z szyną B. Jedyna różnica ma charakter czyst rganizacyjny: ukrycie flderu A spwduje również ukrycie flderu B. 8.9 Lista ścieżek Lista ścieżek widku aranżacji jest twierana pprzez kliknięcie ikny Lista ścieżek w górnym lewym rgu strny utwru. Lista ścieżek daje przegląd wszystkich istniejących ścieżek. Każda ścieżka ma własną strzałkę rzwijającą listę z zależnymi ścieżkami, bwiedniami i warstwami. Wskaźniki pzimu z lewej strny nazwy każdej ścieżki pkazują pzimy pdczas dtwarzania. Aby zmienić prządek ścieżek, kliknij i przeciągnij iknę ścieżki znajdującą się przed nazwą ścieżki. Jeżeli ścieżka należy d grupy, t nazwa grupy będzie wyświetlana w klumnie Grupa listy ścieżek. Być mże będziesz musiał pszerzyć panel listy ścieżek, aby zbaczyć klumnę grupy. Tak jak w panelu banków knslety, mżesz ukryć lub pkazać z pwrtem ścieżki, klikając iknę pkazywania/ukrywania na lew d nazwy ścieżki. Kliknięcie tej ikny i przeciągnięcie kursra myszki w górę lub dół szybk ukryje lub pkaże dwlną liczbę ścieżek. Ukrycie ścieżki flderu, ukryje także wszystkie ścieżki należące d flderu. W dlnej części listy ścieżek widczne są ikny dla każdeg typu ścieżek. Kliknięcie takiej ikny ukryje lub pkaże ścieżki kreślneg typu. Lista ścieżek mże zstać zsynchrnizwana z bankami knslety, więc ukrycie lub pkazanie ścieżki na liście ścieżek pkaże lub ukryje kanały tych ścieżek w knslecie i vice versa. Aby włączyć tą synchrnizację kliknij iknę Synchrnizuj listę ścieżek z knsletą z prawej strny ikn typów ścieżek. 121

129 8.9.1 Zestawy listy ścieżek Knfiguracja ukrywania i pkazywania ścieżek mże zstać zapisana jak zestaw, umżliwiając błyskawiczne skupienie się tylk na pżądanych ścieżkach. Aby utwrzyć nwy zestaw listy ścieżek, sknfiguruj tak jak ptrzebujesz ukryte i widczne ścieżki, a ptem kliknij na iknę + pniżej ikn typów ścieżek w dlnej części listy ścieżek. P wprwadzeniu nazwy zestawu, pjawi się na w rzwijanym menu zestawów listy ścieżek. Wybranie zestawu natychmiastw przywróci jeg ustawienia ukrywania i pkazywania ścieżek. Jeżeli zamierzasz częst wracać d pracy nad tymi samymi ścieżkami, t zapisanie zestawu listy ścieżek pzwli Ci pkazać lub ukryć c chcesz z pmcą jedneg kliknięcia. 122

130 9 Mikswanie Mikswanie jest tą częścią prcesu prdukcji, gdzie ustanawia się wzajemne stsunki i równwagę głśnści, częsttliwści i dynamiki całeg nagraneg materiału, w celu siągnięcia pżądaneg i spójneg brzmienia. Rzdział ten pisuje pdstawwe aspekty mikswania w Studi One, w tym knsletę, typy kanałów, inserty i wysyłki. Infrmacje bardziej zaawanswanych zagadnieniach mikswania, takich jak autmatyka znajdziesz w późniejszych rzdziałach. 9.1 Knsleta Mikswanie w Studi One jest przede wszystkim wyknywane w knslecie. Mżesz twrzyć knsletę klikając przycisk Mikser lub naciskając [F3] na klawiaturze. Każdy kanał audi utwru jest reprezentwany przez kanał w knslecie. Ścieżki audi w widku aranżacji są bezpśredni reprezentwane w knslecie przez kanały audi, pdczas gdy ścieżki instrumentów nie mają bezpśredniej reprezentacji w knslecie. Zamiast teg, kanały instrumentów są reprezentwane przez wyjścia audi wirtualnych instrumentów. Istnieje też kilka innych typów kanałów w tym wejścia, wyjścia, szyny raz kanały FX. Zstały ne pisane pniżej. Knsleta jest dmyślnie twierana w tzw. trybie małym i pniższe pisy zakładają, że ten tryb jest włączny, a jeżeli jest inaczej, t zstał t wspmniane. Więcej infrmacji na temat trybów wyglądu znajdziesz w sekcji Alternatywne układy knslety teg rzdziału Funkcje kanału Pewne funkcje dtyczą wszystkich kanałów. Pniższe sekcje pisują te funkcje Wejście/Wyjście U góry każdeg kanału jest wyświetlane sknfigurwane wejście a tuż pd nim wyjście. Dmyślnie, wszystkie kanały mają sknfigurwane sumę jak ich wyjście. 123

131 Kanały audi pkazują wybór sprzętweg wejścia audi. Szyny i kanały FX nie wyświetlają wejścia pnieważ zazwyczaj psiadają ne wiele źródeł sygnału. Kanały instrumentów wyświetlają nazwę wirtualneg instrumentu, z któreg pchdzi sygnał. kliknij na wyświetlaną nazwę wejścia lub wyjścia, aby wybrać listę dstępnych płączeń dla kanału. Klikając na wejście instrumentu, twrzysz interfejs źródłweg instrumentu Panrama i tłumik Wszystkie kanały psiadają pzimy suwak panramy raz pinw ustawiny tłumik pniżej pól wejścia i wyjścia. Pzime przeciągnięcie suwaka panramy zmieni pzycje w plu stere. Mżna też wprwadzić numeryczną wartść panramy. Studi One używa krku -3 db przy panramwaniu kanału. W przypadku kanałów stere suwak panramy ustawia balans pzimu leweg i praweg sygnału. Kliknięcie i pinwe przeciągnięcie tłumika kntrluje pzim głśnści wyjścia kanału Wyciszenie/Sl Kanały mgą zstać wyciszne lub ustawine w trybie sl p kliknięciu przycisków Wycisz lub Sl. Mżesz także na klawiaturze nacisnąć [M] aby wyciszyć zaznaczne kanały lub [S], aby ustawić je w trybie sl. P wyciszeniu kanałów w knslecie nie usłyszysz ich. Ustawienie sl wyciszy wszystkie inne kanały, za wyjątkiem tych z ustawinym trybem sl. W tym samym czasie mże być wyciszna lub ustawina w sl dwlna ilść kanałów. Mżesz glbalnie wyłączyć sl dla wszystkich ścieżek z włącznym tym trybem, naciskając [Ctrl] na klawiaturze z jednczesnym kliknięciem przycisku Sl. Pnwne wyknanie tej peracji przywła pprzednie ustawienia sl, przywracając stan sl na kanałach, które pprzedni miały je włączne. Mże t być przydatne przy prównywaniu grup ścieżek w sl z innymi ścieżkami w miksie Tryb autmatyki Tryb autmatyki kanału jest wyświetlany na dle kanału. Dmyślnie tryb jest ustawiny na Brak. Kliknij na tym plu, aby wybrać tryb autmatyki alb ddać lub usunąć parametry autmatyki Nazwa Nazwy kanałów są widczne na dle każdeg kanału. Kliknij dwa razy na niej, aby wprwadzić nwą nazwę i naciśnij Enter, aby zmienić nazwę kanału. 124

132 9.1.7 Rzwinięcie kanału Wszystkie kanały mają przycisk Rzwiń widczny z prawej strny kanału, rzwijający dalsze mżliwści płączeń knslety. Na kanałach audi, instrumentów i szyn znajdziesz tutaj racki urządzeń insertwych i wysyłkwych, a w przypadku kanałów FX tylk rack urządzeń insertwych Typy kanałów Wejście Kanały wejściwe reprezentują sknfigurwane wejścia sprzętwe. Mgą ne być mn lub stere, w zależnści d knfiguracji sprzętweg wejścia. Kanały wejściwe mają dkładne mierniki pmagające w ustawieniu ptencjalnej bróbki w efektach sygnału wejściweg Audi Kanały audi są bezpśrednią reprezentacją ścieżek audi w widku aranżacji. Każda ścieżka audi ma w knslecie dpwiadający jej kanał audi raz współzależne przyciski gtwści nagrywania, mnitringu, sl i wyciszenia Instrument Ścieżki instrumentów z widku aranżacji nie mają bezpśrednich, dpwiadających im kanałów. Wyjściem instrumentu jest wirtualny instrument, a ten generuje dźwięk. Z teg pwdu wyjście audi wirtualneg instrumentu jest wejściem kanału instrumentu w knslecie. Wirtualny instrument mże mieć wiele wyjść, c zstał pisane w sekcji Knfiguracja wielu wyjść dla wirtualneg instrumentu rzdziału Nagrywanie, a każde z tych wyjść ma dpwiadający mu kanał w knslecie Szyna Wyjścia audi z wielu kanałów mgą być bezpśredni przesyłane d pjedynczeg kanału szyny, który zawsze jest w trybie stere. Pzwala t na utwrzenie pmcniczeg miksu, w którym kilka kanałów mże być przetwarzanych razem przed płączeniem z wyjściem sumy. Chciaż nie jest t pwszechne, t jednak mżna użyć wysyłek aby przesłać audi d kanałów szyn. Na przykład, kilka ścieżek perkusyjnych mże być płącznych d szyny perkusji, gdzie audi jest pddawane kmpresji i wyrównane w krektrze, a następnie przechdzi na sumę. Audi mże być również przesyłane d kanału FX pprzez wysyłki, aby zastswać efekt pgłsu d sygnału audi przesyłaneg z każdeg kanału d teg kanału FX. 125

133 FX Kanał FX jest używany d zastswania efektów na sygnale audi pprzez wysyłki z innych kanałów. Audi mże być przesyłane z dwlneg kanału pprzez wysyłkę d kanału FX, który mże mieć dwlną liczbę efektów wstawinych d jeg racka urządzeń insertwych. Na przykład, sygnał z kilku ścieżek syntezatrów i ścieżki gitary mże być wysyłany d kanału FX z wstawinym pgłsem, więc będą brzmiały ne jak by były w tej samej przestrzeni Wyjście Kanały wyjściwe są bezpśredni płączne z sprzętwymi wyjściami i mgą być stere lub mn, w zależnści d knfiguracji wyjść. Każdy utwór ma c najmniej jeden kanał wyjściwy stere, dmyślnie nazwane sumą. Suma jest kanałem, d któreg przesyłany jest sygnał z wszystkich innych kanałów zmikswany w knslecie. Zazwyczaj usłyszysz t wyjście przy mnitringu miksu, pnieważ jest t wyjście z któreg eksprtuje się miksy. Kanał sumy jest zawsze widczny z prawej strny knslety i nie mże zstać przeniesiny. Wyjście t jest także bsługiwane przez sterefniczny miernik Peak/RMS, a także przez pcje pmiaru K-System. Inne sknfigurwane wyjścia sprzętwe są reprezentwane w knslecie przez typ kanału nazywany pmcniczym. P twarciu panelu wyjść w knslecie, kanały pmcnicze będą widczne z jej prawe strny i z lewej strny kanału sumy. Kanał sumy i kanały pmcnicze mają bsługę metrnmu, pzwalając na niezależne włączanie/wyłączanie metrnmu i pzimu dla każdeg wyjścia sprzętweg. Zauważ, że każdy kanał stere ma przełącznik na mn, pzwalając na szybki mnitring mn, c częst używane jest w celu sprawdzenia kmpatybilnści miksu z mn Przegląd panelu knslety Knsleta psiada kilka paneli, które w razie ptrzeby mgą być twierane alb ukrywane. Panele mają różne funkcje i są dstępne pprzez klumnę nawigacyjną knslety z lewej strny knslety. 126

134 Wejścia i wyjścia Panel wejść jest dmyślnie zamknięty i mże zstać twarty lub zamknięty kliknięciem przycisku Wejścia w klumnie nawigacyjnej knslety. Panel wejść wyświetla kanały audi dla każdeg sknfigurwaneg sprzętweg wejścia audi, c zstał pisane w sekcji Typy kanałów teg rzdziału. Panel wyjść jest dmyślnie zamknięty i mże zstać twarty lub zamknięty kliknięciem przycisku Wyjścia w klumnie nawigacyjnej knslety. Panel wyjść wyświetla kanały audi dla każdeg sknfigurwaneg sprzętweg wyjścia audi Ksz Panel ksza jest dmyślnie zamknięty i mże zstać twarty lub zamknięty kliknięciem przycisku Ksz w klumnie nawigacyjnej knslety. Panel ksza wyświetla listę usuniętych 127

135 biektów knslety, w tym kanałów, wirtualnych efektów i instrumentów. Każdy biekt z listy jest dkładnie w takim stanie, w jakim zstał usunięty, c umżliwia przywrócenie pprzednich ustawień w dwlnym mmencie. Aby przywrócić biekt z ksza d jeg pprzedniej lkalizacji w knslecie, kliknij na nim prawym przyciskiem i wybierz Przywróć z menu pdręczneg. Aby trwale usunąć biekt z ksza, kliknij prawym przyciskiem na nim i wybierz Usuń z menu pdręczneg Urządzenia zdalne Panel urządzeń zdalnych jest dmyślnie zamknięty i mże zstać twarty lub zamknięty kliknięciem przycisku Zdalne w klumnie nawigacyjnej knslety. Panel urządzeń zdalnych wyświetla listę sknfigurwanych urządzeń zewnętrznych, w tym klawiatur, zewnętrznych instrumentów i kntrlerów DAW. Mżesz uzyskać dstęp i edytwać knfigurację każdeg urządzenia, klikając strzałkę przy nazwie urządzenia c rzwija menu, gdzie mżesz wybrać plecenie Edytuj, aby zmienić mapwanie parametrów urządzenia lub Knfiguracja, aby zmienić knfigurację urządzenia. Kliknij Ddaj urządzenie zdalne (ikna + ), aby ddać nwe urządzenie zewnętrzne. 128

136 Instrumenty Panel instrumentów jest dmyślnie twarty i mże zstać twarty lub zamknięty kliknięciem przycisku Instr. w klumnie nawigacyjnej knslety. Panel instrumentów wyświetla listę wszystkich bieżąc załadwanych wirtualnych instrumentów. Jeżeli żadna ścieżka instrumentu nie jest płączna z instrumentem, t będzie n wyświetlny w szarym klrze. Mżesz twrzyć interfejs wirtualneg instrumentu, klikając dwa razy na nazwie instrumentu w panelu lub wybierając plecenie Edytuj w rzwijanym menu dstępnym p kliknięciu strzałki przy nazwie wirtualneg instrumentu. Wybierając w tym samym rzwijanym menu plecenie Zapisz zestaw, mżesz zapisać bieżące ustawienia wirtualneg instrumentu jak zestaw (preset). Wybranie w menu plecenia Usuń usunie wirtualny instrument z utwru. 129

137 Banki Panel banków jest dmyślnie twarty i mże zstać twarty lub zamknięty kliknięciem przycisku Banki w klumnie nawigacyjnej knslety. Panel banków kntrluje, które kanały są widczne w knslecie, a także które kanały są dstępne dla sknfigurwanych kntrlerów DAW. Kanały pjawiające się w bankach mgą zstać pkazane lub ukryte w knslecie. Kliknij nazwę kanału na liście, aby g pkazać lub ukryć. Ukryte kanały są pdświetlne szarym klrem. Każdy typ kanału ma przypisane przyciski w dlnej części panelu banków, które p kliknięciu pkazują lub ukrywają w knslecie wszystkie kanały kreślneg typu. Banki kanałów mgą być zapisywane i przełączane w panelu, pzwalając na szybką nawigację pmiędzy kreślnymi zbirami kanałów w knslecie. kliknij przycisk + na dle panelu banków, aby zapisać bieżące ustawienia kanałów jak bank kanałów. Mżna zapisać dwlną liczbę banków i przywływać je w dwlnym utwrze. Kliknij przycisk -, aby usunąć bieżący bank kanałów knslety. Numery i pzimy kanałów mgą zstać wyświetlne na liście banków, aby pmóc zrzumieć skąd przychdzi dźwięk pdczas mikswania, bez względu na t, które kanały są widczne lub ukryte w knslecie. Aby t zrbić, wybierz Pzimy sygnału i Numery kanałów w pdmenu Widk menu pdręczneg panelu banków. 130

138 Alternatywne układy knslety Knsleta zstała zaprjektwana w taki spsób, aby spełniała ptrzeby większści użytkwników. Knsleta mże być wyświetlana w dwóch trybach: małym i dużym. Ddatkw, kanały w każdym z tych trybów mgą zstać zawężne. Knsleta mże zstać dłączna d reszty interfejsu użytkwnika. Układ knslety jest wyłącznie kwestią preferencji użytkwnika i nie ma żadneg wpływu na dźwięk, a wszystkie funkcje są dstępne zarówn w małym, dużym widku jaki i w dłącznej knslecie Tryb dużej knslety Tryb małej knslety jest trybem dmyślnym. Aby przełączyć się d trybu dużej knslety, kliknij przycisk Mały / Duży w górnej części klumny nawigacyjnej knslety. Alternatywnie, mżesz nacisnąć [Shift]+[F3] na klawiaturze, gdy twarta jest knsleta. W trybie dużej knslety, mżesz zbaczyć racki urządzeń insertwych i wysyłkwych u góry każdeg kanału, c pzwala na szybki dstęp d tych elementów. Dlna część kanału jest niec większa niż w małym widku ułatwiając przeglądanie mierników i innych elementów. Mżesz zmienić pinwą wielkść racków urządzeń insertwych i wysyłkwych, klikając i przeciągając linię rzdzielającą je. Przytrzymaj [Shift] pdczas przeciągania linii, aby zmienić rzmiar racka urządzeń tylk dla bieżąceg kanału. Przytrzymaj [Ctrl]/[Cmd] pdczas przeciągania linii, aby zmienić rzmiar wszystkich racków na wszystkich kanałów. 131

139 Tryb wąskich kanałów Zarówn dużą jak i małą knsletę mżna zawęzić pprzez przycisk Wąski / Nrmalny w górnej części klumny nawigacyjnej knslety. Tryb wąski zstał zaprjektwany, aby zmaksymalizwać liczbę widcznych kanałów w knslecie. W trybie wąskim małej knslety tłumiki kanałów są nałżne na mierniki pzimu sygnału kanałów, a przyciski Wycisz i Sl znajdują się pniżej mierników. Mżesz rzwinąć kanał, aby zbaczyć inserty i wysyłki z pmcą przycisku Rzwiń znajdująceg się na górze kanału. W trybie wąskim dużej knslety racki urządzeń insertwych i wysyłek są zastąpine przez mierniki pzimu sygnału kanałów, a wszystkie inne kntrlki są zawężne. Aby rzwinąć kanał i zbaczyć racki urządzeń insertwych i wysyłek, dwa razy kliknij na jeg mierniku pzimu. 132

140 Odłączna knsleta Knsleta mże zstać dłączna d główneg kna i umieszczna w niezależnym knie, więc mże na zstać dwlnie umiejscwina na ekranie lub drugim mnitrze kmputera. Aby dłączyć knsletę, kliknij przycisk Odłącz u góry klumny nawigacyjnej knslety. Odłączna knsleta mże być w trybie dużym lub małym, mżna zmienić rzmiary kna lub je zmaksymalizwać. Aby przyłączyć knsletę d główneg interfejsu, kliknij ten sam przycisk Odłącz u góry klumny nawigacyjnej knslety. 9.2 Drga sygnału Obróbka w efektach, w tym przetwarzanie dynamiki i mdulacji ma decydujące znaczenie przy mikswaniu. Efekty są tradycyjnie wprwadzane jak inserty i wysyłki Knfiguracja insertów Inserty są używane aby zastswać efekt bezpśredni d sygnału kanału. Efekt jest dsłwnie wstawiny d łańcucha sygnału audi wewnątrz kanału Ddawanie insertu Rack urządzeń insertwych zawiera wszystkie efekty insertwe na wybranym kanale. Aby ddać efekt insertwy d kanału, przeciągnij efekt z przeglądarki d racka kanału w knslecie lub przeciągnij g na ścieżkę alb pasek ścieżki w widku aranżacji. Pdczas przeglądania efektów audi w przeglądarce na pewn zauważysz, że niektóre z nich mają strzałki nawigacyjne. Kliknięcie tej strzałki rzwinie listę zestawów efektu. Przeciągnij zestaw d racka urządzeń insertwych kanału, aby ddać efekt z już wczytanym zestawem ustawień. Alternatywnie, mżesz kliknąć przycisk Ddaj insert u góry racka urządzeń insertwych, aby ddać d kanału efekt z rzwijaneg menu. Mżesz przeglądać listę z pmcą strzałek na klawiaturze i szybciej znaleźć efekt na liście pprzez wprwadzenie nazwy Edycja insertu Aby edytwać efekt, kliknij dwa razy na nim w racku urządzeń insertwych lub kliknij na strzałce menu i wybierz Edytuj z rzwijaneg menu. Otwrzy t interfejs użytkwnika insertu, gdzie mżesz zmienić parametry efektu. 133

141 Gdy efekty są wstawine na tym samym kanale, t wszystkie wtyczki pjawią się w kartach u góry nagłówka GUI efektu. Dzięki temu mżesz szybk i łatw przełączyć się pmiędzy efektami z teg sameg racka urządzeń insertwych. Interfejsy użytkwnika efektów innych prducentów mgą się między sbą bardz różnić. Aby uzyskać więcej infrmacji, przeczytaj dkumentację każdeg efektu. Wbudwane efekty Studi One są pisane w rzdziale Wbudwane efekty Zmiana prządku efektów Sygnał jest przetwarzany w insertach w sekwencji z góry na dół, zgdnie z tym jak efekty są wyświetlane w racku. Mżesz zmienić ten prządek, klikając insert i przeciągając g w górę, na dół lub pmiędzy inne efekty. Czasami pmcne mże być peksperymentwanie z różnymi ścieżkami sygnału, aby siągnąć jak najlepsze brzmienie lub knkretny efekt Praca z interfejsem insertów Dmyślnie, wyświetlane jest tylk jedn kn z interfejsem efektu. Utrzymuje t ekran niezaśmiecny i redukuje nawigację na ekranie d minimum. Aby szybk się przełączyć pmiędzy efektami insertwymi kanału, twórz efekt insertwy i wyknaj jedną z następujących peracji: Kliknij kartę inneg efektu u góry nagłówka GUI, aby przełączyć sie d inneg efektu na tym samym kanale. Kliknij strzałkę w dół widczną u góry z lewej strny kna efektu insertweg i wybierz interfejs inneg efektu w kanale. Wybierz Pkaż w knslecie w dlnej części teg sameg menu, aby szybk zbaczyć stswny kanał w knslecie. Przesuń myszkę nad strzałkę w dół u góry z lewej strny kna efektu insertweg lub nad karty efektów, a ptem przewiń kółkiem myszki w górę lub w dół, aby przejść sekwencyjnie pprzez interfejsy każdeg insertu na kanale. Alternatywnie, naciśnij [F11] na klawiaturze, aby twrzyć kn edytra efektu dla zaznacznej ścieżki audi, a ptem naciskaj [Ctrl]+[Page Up]/[Page Dwn], aby przechdzić przez klejne efekty racka urządzeń insertwych kanału. Klikając przycisk Zachwuj twarty edytr u góry z prawej strny kna efektu, interfejs insertu pzstanie twarty jak niezależne kn, aż d mmentu jeg zamknięcia. Gdy efekt jest przypięty d ekranu, t twarcie inneg efektu twrzy nwe kn efektu insertweg. Mżesz jedncześnie przypiąć d ekranu dwlną liczbę kien efektów. 134

142 9.2.6 Kpiwanie insertu na inny kanał Czasami przydatne mże być skpiwanie efektu z jeg bieżącymi ustawieniami na inny kanał. Aby t zrbić, kliknij na pżądanym efekcie w racku urządzeń insertwych i przeciągnij g bezpśredni na inny kanał lub d jeg racka urządzeń insertwych. Przeciągnięcie insertu d lewej lub prawej krawędzi widcznej części knslety spwduje przewinięcie knslety w praw lub w lew, c pkaże bieżąc niewidczne kanały. Mżna także kliknąć przycisk Kpiuj na nagłówku GUI wtyczki, ptem przełączyć się d innej instancji tej samej wtyczki i kliknąć Wklej, aby skpiwać ustawienia z jednej instancji d drugiej Prównywanie Przycisk Prównaj na nagłówku GUI wtyczki, pzwala na prównanie bieżących ustawień wtyczki z ustawieniami zapamiętanymi przy statnim zapisie utwru lub prjektu. Funkcja ta pzwala nie tylk na prównanie ptencjalnych zmian z istniejącymi ustawieniami, ale także na szybkie przywrócenie istniejących ustawień Pmijanie i dezaktywacja insertów Urządzenia insertwe mżna pwinąć (bypass) lub dezaktywwać. Przy dezaktywacji efekt zstanie całkwicie wyłączny nie bciążając CPU. Gdy insert jest pmijany, sygnał audi jest p prstu przekierwany dkła insertu. Pmijanie mżna zautmatyzwać, a aktywację nie. Aby pminąć efekt insertwy, kliknij przycisk Pmiń widczny u góry z lewej strny nagłówka w GUI lub wewnątrz efektu, w zależnści d efektu. Aby dezaktywwać lub wyłączyć efekt, kliknij przycisk Aktywuj widczny bk nazwy efektu w racku urządzeń insertwych. Przycisk aktywacji jest również dstępny u góry z lewej strny kna każdeg efektu. Dezaktywacja efektu zatrzymuje wszystkie prcesy z nim związane i uwalnia zasby kmputera pprzedni dedykwane temu efektwi. Aby aktywwać lub dezaktywwać wszystkie efekty w racku urządzeń insertwych, kliknij przycisk Aktywuj wszystk u góry racka urządzeń insertwych Usuwanie insertu Aby usunąć efekt insertwy z racka urządzeń insertwych, wyknaj jedną z następujących peracji: Kliknij na strzałkę menu efektu w racku urządzeń insertwych i wybierz Usuń w menu. 135

143 Kliknij na efekcie w racku urządzeń insertwych i przeciągnij g d panelu ksza knslety. Mżna jedncześnie usunąć wszystkie inserty z racka urządzeń insertwych, klikając na strzałkę menu u góry racka i wybierając Usuń wszystk. P usunięciu, efekt jest umieszczany w kszu, z któreg mże zstać w dwlnym mmencie przywrócny z jeg ryginalnym stanem Inserty sprzętwe Mżesz wstawić zewnętrzne prcesry efektów d kanałów audi w knslecie, z pmcą wtyczki Pipeline (tylk w Studi One Prfessinal). Wtyczka Pipeline jest dstępna pprzez flder PreSnus w przeglądarce efektów przy srtwaniu według flderu, dstawcy lub kategrii. Wtyczka Pipeline kieruje audi d sprzętweg prcesra, a ptem zwraca je z pwrtem z prcesra pprzez kreślne wejścia i wyjścia w interfejsie audi, pdczas gdy autmatyczna kmpensacja rzwiązuje prblemy z latencją, która pjawi się pdczas teg prcesu. Mżesz wstawić instancję Pipeline d dwlneg racka urządzeń insertwych. Jeżeli chcesz dwiedzieć się więcej Pipeline, przejdź d sekcji teg pdręcznika Knfiguracja wysyłek Wysyłki są używane d przesyłania wyjścia audi, przed lub za tłumikiem, z jedneg kanału d inneg, takieg jak kanał FX Wysyłka na kanał FX Aby jedncześnie utwrzyć nwy kanał FX i wysyłkę z istniejąceg kanału na ten kanał FX, przeciągnij efekt z przeglądarki d racka urządzeń wysyłkwych kanału. Utwrzy t wysyłkę z kanału na nwy kanał FX z wybranym efektem wczytanym d jeg racka urządzeń insertwych. Mżesz także przeciągnąć efekt audi d pusteg miejsca w knslecie, aby utwrzyć kanał FX z tym efektem wczytanym d jeg racka urządzeń insertwych. Aby w wysłać audi z dwlneg kanału d istniejąceg kanału FX, kliknij przycisk Ddaj wysyłkę w racku urządzeń wysyłkwych i wybierz kanał FX z listy. Alternatywnie, mżesz utwrzyć kanał FX, klikając prawym przyciskiem w pustym miejscu knslety lub na dwlnym kanale i wybierając Ddaj FX w menu pdręcznym. Dda t kanał FX bez insertów, które mgłyby być celem wysyłki. Kanały FX mgą mieć jak wyjście tylk kanał sumy knslety. Aby szybk zbaczyć kn efektu w racku urządzeń insertwych dcelweg kanału wysyłki, kliknij dwa razy na wysyłce. Mżesz ptem nrmalnie pracwać w knie efektu insertweg. 136

144 Pzim raz wysyłka przed i p tłumiku P ddaniu wysyłki d kanału, pjawi się na w racku urządzeń wysyłkwych teg kanału. Znajdziesz tutaj przycisk Aktywuj, pzime suwaki pzimu i panramy raz przycisk ustawienia wysyłki przed lub p tłumiku. Kliknij przycisk Aktywuj, aby aktywwać lub dezaktywwać wysyłkę. Nie ma t wpływu na dcelwy kanał wysyłki. Kliknij i przeciągnij suwak pzimu, aby dstswać pzim w zakresie d - d +10 db. Kliknij i przeciągnij suwak panramy, aby dpaswać balans źródłweg materiału kierwaneg na wysyłkę. Kliknij przycisk Przed tłumikiem, aby przełączyć wysyłkę ze źródła przed lub za tłumik. Wysyłka przed tłumikiem pzwala Ci na ustawienie pzimu wysyłki niezależneg d tłumika kanału, więc pzycja tłumika nie będzie miała wpływu na pzim wysyłki. Źródłwy sygnał wysyłki jest zawsze za insertami Kluczwanie Niektóre efekty akceptują wejście audi, które dynamicznie zmienia zachwanie efektu. Nazwy się t sidechaining w języku angielskim, a w plskim kluczwaniem i ułatwia pracę z takimi efektami jak keying, ducking i de-essing. Kluczwanie siąga się przez użycie wysyłki audi d specjalneg wejścia Sidechain w efekcie insertwym. Mżliwe jest wysłanie sygnału na wejście Sidechain w efekcie insertwym, bez względu na czy kluczwanie jest włączne lub nie w efekcie. Jednak, żeby efekt kluczwania działał, musi n być włączny w efekcie. Przykładem kluczwania jest wzbudzenie bramki (gate) przez kreślny sygnał audi. W takim przypadku, bramka będzie twierana lub zamykana dynamicznie w zależnści d pzimu sygnału audi wchdząceg na wejście kluczwania, a nie sygnału kanału gdzie bramka jest wstawina. Kilka efektów wbudwanych d Studi One bsługuje kluczwanie, w tym kmpresr i bramka. Więcej infrmacji na ten temat znajdziesz w rzdziale Wbudwane efekty Wysyłka na szynę Mżna także użyć wysyłki d przesyłania audi na kanał szyny. Jest t zrbine w taki sam spsób jak wysyłka audi na kanał FX, a jedyną różnicą jest t, że wybran kanał szyny. Mże t zstać użyte między innymi d przesyłania audi d wielu różnych miejsc, c jest wygdną metdą równległej manipulacji teg sameg dźwięku. 137

145 Kpiwanie wysyłki na inny kanał Wysyłki mgą być kpiwane z jedneg kanału na inny w taki sam spsób jak inserty. Aby t zrbić, kliknij i przeciągnij wysyłkę z racka urządzeń wysyłkwych d inneg. Utwrzy t identyczną wysyłkę na kanale Twrzenie i krzystanie z zestawów efektów U góry każdeg kna wtyczki znajduje się zbiór standardwych kntrlek. U góry z lewej bk przycisku aktywacji znajdziesz przycisk twierający menu z pcjami dtyczącymi zapisu, imprtu i eksprtu zestawów ustawień, a za nim ple z nazwą bieżąc wybraneg zestawu, które p kliknięciu rzwija listę dstępnych zestawów. Aby wybrać zestaw z listy, p prstu g kliknij. 138

146 Zapisywanie zestawu Aby zapisać zestaw zawierający bieżące ustawienia efektu, twórz menu zapisu i wybierz Zapisz zestaw. Wprwadź nazwę zestawu i kliknij OK, aby g zapisać. Aby zastąpić istniejący zestaw, wybierz Zastąp zestaw w menu. Ustawienia zestawu widczneg w plu zestawu zstaną zastąpine przez bieżące ustawienia efektu Mżesz także zapisać zestaw efektu lub instrumentu, przeciągając efekt lub instrument z knslety d przeglądarki. Jeżeli przeciągniesz g d przeglądarki plików, t zestaw zstanie zapisany w wybranej lkalizacji. Jeżeli przeciągniesz g d przeglądarki efektów lub instrumentów, t zestaw zstanie zapisany w lkalizacji danych użytkwnika (zgdnie z ustawieniem Studi One/Opcje/Lkalizacje) i będzie dstępny w rzwijanych listach zestawów przeglądarki efektów lub instrumentów Zapisywanie dmyślneg zestawu Mżna zapisać bieżące ustawienia efektu jak dmyślny zestaw teg efektu, c znacza, że przy użyciu efektu w utwrze zstaną wczytane te ustawienia. Aby zapisać zestaw jak dmyślny, wybierz Zapisz jak dmyślny zestaw w menu zapisu Użycie zestawów d stwrzenia unikalneg brzmienia System zestawów Studi One jest bardz łatwy w użyciu. Jeżeli znajdziesz trchę czasu na pdraswanie zestawów t zapisz swje spersnalizwane i unikalne zestawy w Studi One, dzięki czemu będziesz mógł stwrzyć swją własną biblitekę. Później będziesz mógł szybk znaleźć swje własne zestawy w przeglądarce, bez wgłębiania się w każdy zestaw w pszukiwaniu teg czeg chcesz Łańcuchy FX Być mże chciałbyś wstawić kreślną kmbinację efektów d kanału, na przykład, gdy regularnie używasz kmpresra, EQ i chrusa na ścieżkach wkalnych. W Studi One d teg celu używane są łańcuchy FX, w których mżesz zapisać dkładną knfigurację racka urządzeń insertwych, więc będziesz mógł d razu przywłać cały łańcuch efektów. Aby utwrzyć łańcuch FX, wyknaj następujące peracje: Sknfiguruj racka urządzeń insertwych na kanale z pżądanymi efektami i ustawieniami. Kliknij na strzałkę menu za etykietą Inserty w racku urządzeń insertwych i wybierz Zapisz łańcuch FX z menu. Wprwadź unikalną nazwę łańcucha FX i kliknij OK lub naciśnij [Enter] na klawiaturze. Alternatywnie, mżesz przeciągnąć nagłówek racka urządzeń insertwych d przeglądarki efektów, aby natychmiastw utwrzyć łańcuch FX z nazwą kanału. 139

147 Łańcuchy FX mżna znaleźć w flderze Łańcuchy FX w przeglądarce efektów audi. Aby wstawić łańcuch FX d racka urządzeń insertwych kanału, przeciągnij g z przeglądarki d kanału. Kliknij w przeglądarce efektów audi na strzałkę menu bk nazwy łańcucha, aby zbaczyć i wybrać indywidualne efekty. Mżesz ptem kliknąć na strzałkę menu bk nazwy efektu, aby zbaczyć zestaw ustawień efektu użyty w łańcuchu. Zarówn pszczególne efekty jaki zestawy mgą zstać przeciągnięte d racka urządzeń insertwych dwlneg kanału. Dstęp d łańcuchów FX mżna także uzyskać z racka urządzeń insertwych klikając na strzałkę menu u góry racka i wybierając łańcuch FX z listy. Wczyta t wybrany łańcuch d racka urządzeń insertwych Szyny Krzystanie z szyn jest bardz dbrym rzwiązaniem pdczas mikswania. Mżesz płączyć kanały bezpśredni z szynami, c pmże Ci zrganizwać miks w pewne elementy, takie jak płączenie ścieżek perkusyjnych d szyny perkusji. Wysyłki częst używane d przesyłania sygnałów z kanału na wiele szyn w celu rzdzielenia sygnału d różnych elementów miksu. Aby utwrzyć nwą szynę, kliknij prawym przyciskiem w pustym miejscu knslety i wybierz Ddaj szynę z menu pdręczneg. Mżesz także zaznaczyć dwlną liczbę kanałów, a następnie wybrać Ddaj szynę dla zaznacznych ścieżek z menu pdręczneg, aby utwrzyć nwą szynę i płączyć zaznaczne kanały z tą nwą szyną. 140

148 Mżesz ustawić szynę jak wyjście lub cel wysyłki dwlneg kanału audi lub instrumentu w knslecie. Szyna dmyślnie przesyła zsumwany sygnał na wyjście sumy, ale mże być także przekierwany d wyjść pmcniczych. Szyny mają także swje własne wysyłki, które mgą być używane w takli sam spsób jak inne wysyłki w Studi One. Mżliwe jest niegraniczne zagnieżdżanie szyn (A d B, B d C, C d D itd.). Ochrna przed sprzężeniem zwrtnym nie pzwala na takie płączenie szyn, które mże spwdwać pętlę sprzężenia (np. A d B, B d C, C d A) Wspólne sl Mżna umieścić kanały w trybie wspólneg sl (Save Sl). Gdy zstanie włączne sl na dwlnym kanale, t na wszystkich kanałach z włącznym trybem wspólneg sl również zstanie włączne sl, a wszystkie inne kanały zstaną wyciszne. Aby włączyć tryb wspólneg sl na kanale, naciśnij [Shift] i kliknij przycisk Sl kanału w knslecie. P włączeniu trybu wspólneg sl, przycisk Sl zmieni klr na zielny. Kanały FX mają dmyślnie włączne wspólne sl, pnieważ efekty mgą mieć decydujące znaczenie dla brzmienia kanałów z włącznym sl, więc gdy włączysz sl dla kanału, t prawdpdbnie będziesz chciał usłyszeć także wyjście pwiązaneg z nim kanału FX. 141

149 9.3 Grupy Jak t pisan w sekcji Grupy edycji rzdziału Edycja, mżliwe jest zgrupwanie wielu ścieżek razem, c spwduje, że jakieklwiek działanie edycyjne na biekcie ze ścieżki w grupie będzie wyknane na biektach wszystkich ścieżek w grupie. Te same grupy edycji będą wpływały na zachwanie się tłumików kanałów knslety pwiązanych ze ścieżkami w grupie Twrzenie i rzwiązywanie grupy w knslecie Aby utwrzyć grupę w knslecie, zaznacz pżądane kanały i wybierz Zgrupuj wybrane ścieżki w menu pdręcznym. Aby rzgrupwać ścieżki, kliknij prawym przyciskiem myszki na kanale z grupy i wybierz Rzwiąż grupę w menu pdręcznym. Gdy kanał jest w grupie, t pjawi się na nim ikna grupy Zachwanie się grupy w knslecie Gdy kanał znajduje się w grupie, jeg tłumik jest sprzężny z tłumikami dla wszystkich innych ścieżek grupy, więc gdy któryś z tłumików zstanie psuszny, t wszystkie inne również zstaną pruszne. Ruch pszczególnych tłumików uwzględnia relacje między nimi zachwując właściwy stsunek wartści db pmiędzy kanałami. Grupa nie wpływa na ustawienia panramy, pnieważ kanały w grupie zazwyczaj używają własnych ustawień panramy. Kntrlki sl, wyciszania włączania nagrywania i mnitringu są także sprzężne z tymi samymi kntrlkami w innych kanałach grupy. Grupa nie ma wpływu na inne elementy kanału knslety. Ścieżki instrumentów z widku aranżacji nie są bezpśredni reprezentwane w knslecie. W knslecie są widczne wyjścia audi wirtualnych instrumentów, z którymi płączne są ścieżki instrumentów. Więc ddanie w widku aranżacji ścieżek instrumentów d grupy, ma wpływ tylk na edycję tych ścieżek i nie ma wpływu na kanały instrumentów wyjść audi wirtualnych instrumentów Tymczaswe zawieszenie grupy Mżliwe jest tymczaswe zawieszenie działania grupy, na przykład wtedy gdy chcesz zmienić płżenie tłumika bez wpływu na wartści tłumików innych kanałów w grupie. Aby tymczasw zawiesić działanie grupy, przytrzymaj [Alt]/[Optin] na klawiaturze pdczas kliknięcia kntrlki tłumika, wyciszania, sl, nagrywania lub mnitringu. 9.4 Mierniki Pmiary są bardz ważną częścią prcesu prdukcji. Mierniki Studi One przedstawiają wizualnie pzimy sygnałów audi, które w przybliżeniu dpwiadają głśnści i są umieszczne w różnych punktach drgi sygnału. Mierniki wartści szczytwej (Peak meter) 142

150 znajdują się na każdym kanale knslety za wyjątkiem kanałów wyjściwych, które psiadają bardziej dkładne mierniki Peak/ RMS z pcjami pmiaru K-System Mierniki wartści szczytwej Mierniki wartści szczytwej (Peak) mierzą chwilwy pzim audi d czasu d czasu w bardz krótkich dcinkach czasu i natychmiastw wyświetlają najwyższy zmierzny pzim audi. Te mierniki pmgą Ci ustalić właściwe relacje pmiędzy pzimami różnych sygnałów audi w miksie. Wiele wtyczek efektwych również ma swje mierniki teg typu na wejściu i wyjściu, więc mżesz zbaczyć zmiany wprwadzne przez te efekty d sygnału audi. Pprzez menu pdręczne tłumika kanału mżesz dpaswać jeg ustawienia VU Hld i długści Hld. Mierniki wartści szczytwej w Studi One będą autmatycznie w trybie mn lub stere w zależnści d źródła Mierniki Peak/RMS Kanały sumy i wyjść pmcniczych są bsługiwane przez mierniki Peak/RMS, które jedncześnie pkazują pzimy wartści szczytwej i RMS. Pdczas gdy miernik wartści szczytwej pkazuje chwilwy, najwyższy pzim na wyjściu, t miernik RMS pkazuje uśredniną wartść pzimów szczytwych w kreślnym czasie. Miernik RMS wskazuje zauważalną głśnść audi, mierzną w spsób pdbny d ludzkieg ucha i z teg pwdu jest częst traktwany jak prawdziwa miara efektywnej głśnści Licznik przesterów sumy Kanał sumy psiada licznik przesterów widczny pwyżej jeg miernika Peak/RMS. Licznik zmienia klr na czerwny, gdy na sumie wystąpią przestery i pkazuje łączną liczbę przesterów, które się pjawiły. Dzięki licznikwi mżesz zapwiedz wystąpieniu przesterów w finalnym miksie stere Twjeg utwru. Licznik zstanie zresetwany p jeg kliknięciu lub p zmianie płżenia tłumika sumy Mierniki K-System Mierniki Peak/RMS w Studi One bsługują także pcje pmiarów K-System. K-System jest zintegrwanym systemem pmiarów i mnitrwania wzmcnienia przeznacznym d 143

151 standaryzacji pzimów mikswania i masteringu. Ten system pmiarów ma trzy różne skale pmiarwe nazywające K-20, K-14 i K-12. Te trzy skale pwstały w celu użycia z różnymi typami prdukcji audi, c twórca K-System, Bb Katz pisał w dkumentacji technicznej Engineering Sciety An Integrated Apprach t Metering, Mnitring, and Leveling Practices. Katz pisze (w j. angielskim): The K-20 meter is fr use with wide dynamic-range material, e.g., large theater mixes, daring hme theater mixes, audiphile music, classical (symphnic) music, hpefully future audiphile pp music mixed in 5.1, and s n. The K-14 meter is fr the vast majrity f highfidelity prductins fr the hme, e.g., hme theater and pp music (which includes the wide variety f mderately cmpressed music, frm flk music t hard rck). And the K-12 meter is fr prductins t be dedicated fr bradcast. Aby zmienić miernik na miernik K-System, wybierz dpwiednią pcję w menu pdręcznym miernika. Przy użyciu jednej z trzech skal K-System, pzim 0 VU pwinien zstać skalibrwany na 85 db SPL z Twich mnitrów, c pwinieneś przemierzyć miernikiem SPL. Na przykład, dtwarzanie fali sinusidalnej -14 dbfs w Studi One przy użyciu skali K-14 pwinn wskazać dczyt wartści 0 VU zarówn na szczytwym i średnim pzimie, a mnitry pwinny zstać tak ustawine, że pdczas słuchania miernik SPL pwinien wykazywać 85 db SPL Mierniki wydajnści systemu Dzięki mnitrwi wydajnści mżesz mnitrwać użycie zasbów systemu, c mże być nieceniną pmcą przy rzwiązywaniu prblemów z wydajnścią. Mżesz twrzyć mnitr wydajnści klikając miernik CPU w panelu transprtu lub pprzez menu Widk/Mnitr wydajnści. Mnitrwane są następujące elementy: CPU: Mierzy bieżące użycie czasu prcesra przez Studi One. Dysk: Mierzy użycie dysku, pwdwane przez zapisywanie plików pamięci pdręcznej, dczytywanie i zapisywanie plików audi itp. RAM (tylk wersja 32-bitwa): Łączna wielkść RAM użyta przez Studi One. Instrumenty: Łączne użycie CPU przez wirtualne instrumenty. Autmatyka: Łączne użycie CPU przez system autmatyki. Pamięć pdręczna: Użycie: Łączny rzmiar w bajtach bieżąceg użycia pamięci pdręcznej. Łącznie: Łączny rzmiar w bajtach pamięci pdręcznej utwru lub prjektu. Pkaż flder pamięci pdręcznej: Kliknij, aby zbaczyć flder gdzie zapisywane są pliki pamięci pdręcznej bieżąceg utwru lub prjektu. Wyczyść: Kliknij, aby usunąć pliki, które nie są bieżąc w użyciu. Pkaż urządzenia: Zaznacz tą pcję, aby zbaczyć listę wszystkich urządzeń, w tym efektów i instrumentów, wczytanych d utwru lub prjektu. Zbaczysz użycie CPU przez każde z tych urządzeń. 144

152 9.5 Autmatyczna kmpensacja późnienia wtyczek Niektóre wtyczki efektów mają pewne późnienie, czy też latencję. Przetwarzanie audi w wtyczkach zajmuje trchę czasu, c znacza, że wyjściwe audi będzie nieznacznie późnine. Specjalnie stsuje się t wtyczek prcesrów dynamiki z bsługą tzw. funkcji lkahead, takich jak wbudwany kmpresr. W Studi One, t niedłączne późnienie jest niwelwane z pmcą funkcji autmatycznej kmpensacji późnienia wtyczek stswanej na całści ścieżki audi. Nie ma żadnych ustawień działania tej funkcji, pnieważ jest na całkwicie zautmatyzwana. Synchrnizacja i timing każdeg kanału audi są autmatycznie zachwywane, bez względu na użyte przetwarzanie. Bieżący, łączny czas późnienia wtyczek jest wyświetlany z lewej strny panelu transprtu, pniżej bieżącej częsttliwści próbkwania. Jeżeli chcesz, t mżesz wyłączyć kmpensację późnienia wtyczek włącz pcję Ignruj latencję wtyczek w knie pcji. P wybraniu teg trybu, synchrnizacja kanałów audi wymaga manualnej bsługi przez dpaswanie pzycji biektów lub wprwadzeniu wartści późnienia w inspektrze ścieżki. 9.6 Manualne ustawienie późnienia ścieżki a udi Czasami niezbędne jest późnienie dtwarzania audi, aby zachwać synchrnizację z innym audi. Klasycznym przykładem jest tu nagrywanie występu na żyw, gdzie ścieżki są bezpśredni nagrywane z knslety mikserskiej, pdczas gdy mikrfny ambientwe przechwytują dźwięki z widwni, częst dalek d sceny. Bezpśredni dźwięk z miksera dciera prawie natychmiastw, pdczas gdy dźwięk ze sceny musi przebyć dłuższą drgę d mikrfnów ambientwych. Gdy sygnały zstaną zmikswane, t różnica czasu spwduje słyszalne późnienie i prblemy z fazą. Aby właściwie wyrównać nagrane audi z mikrfnów ambientwych z resztą nagraneg miksu, pwinieneś manualnie wprwadzić ujemną wartść późnienia dla nagrań ambientwych. Otwórz widk inspektra klikając jeg przycisk lub naciskając [F4] na klawiaturze. Wprwadź ddatnią lub ujemną wartść późnienia w milisekundach stswaną dla ścieżki. Aby bliczyć wartść późnienia dla mikrfnów ambientwych wyknaj pniższe peracje: Zmierz dległść pmiędzy sceną a mikrfnami ambientwymi. Pdziel tą wartść przez 343, c jest w przybliżeniu prędkścią dźwięku w metrach na sekundę (na pzimie mrza, przy ciśnieniu 1 atmsfery), Da Ci t czas, w którym dźwięk siągnie mikrfny. Na przykład, dległść 30 metrów da późnienie.0875 sekundy (30/343=0.0875) lub 87.5 milisekund. Wprwadź dla ścieżki mikrfnów ambientwych jak wartść późnienia, c usunie późnienie w nagraniu i zsynchrnizuje ścieżki z resztą miksu. 145

153 9.7 Ścieżka markerów Na pewn chcesz mieć mżliwść szybkieg przechdzenia pmiędzy różnymi bszarami utwru pdczas mikswania. W Studi One, markery są umieszczane w linii czasu na specjalnej ścieżce markerów, c upraszcza przechdzenie między nimi. Aby twrzyć ścieżkę markerów, kliknij przycisk Ścieżka markerów pwyżej klumny ścieżek w widku aranżacji. Na ścieżce markerów (w klumnie ścieżek) znajduje się przycisk frmatu czasu. Ikna nut na przycisku wskazuje, że markery są przypisane d taktów / bitów i przy zmianach tempa markery zstaną przesunięte w czasie d przdu lub tyłu, stswnie d ich pzycji muzycznych. Jeżeli klikniesz przycisk Frmat czasu, t przełączy się n na iknę zegara, c wskazuje, że pzycje markerów są przypisane d ich abslutnej pzycji w czasie i przy zmianie tempa markery nie zstaną przeniesine, pnieważ są przypisane d ich pzycji w czasie Wstawianie markerów Aby wstawić nwy marker na ścieżkę markerów pdczas dtwarzania lub jeg zatrzymaniu, kliknij przycisk Ddaj marker lub naciśnij [Insert]/[Y] na klawiaturze. Każdy klejny marker będzie dmyślnie, sekwencyjnie numerwany (1, 2, 3 ). Aby zmienić nazwę markera, kliknij g dwa razy na ścieżce markerów, wprwadź nwą nazwę i naciśnij [Enter] na klawiaturze Przechdzenie pmiędzy markerami Mżesz szybk przensić kursr dtwarzania pmiędzy markerami na ścieżce markerów. Kliknij przycisk Przejdź d pprzednieg markera w transprcie lub naciśnij [Shift]+B na klawiaturze, aby przejść d pprzednieg markera. Kliknij przycisk Przejdź d następneg markera w transprcie lub naciśnij [Shift]+N na klawiaturze, aby przejść d następneg markera. Wyknując t pdczas dtwarzania mżesz szybk prównać sekcje utwru. Przejdź d markera w menu Transprt pzwala przejść d jedneg 7 różnych markerów. 146

154 9.7.3 Markery startu i kńca utwru Pdczas twrzenia nweg utwru, mżesz kreślić długść utwru. Dmyślna długść t 5 minut lub 151 taktów z dmyślnym tempem 120 bpm. Na pczątku i kńcu teg reginu na ścieżce markerów są autmatycznie umieszczane markery startu i kńca utwru. Te markery mgą być użyte pdczas eksprtu pełneg miksu d zdefiniwania eksprtwaneg reginu na linii czasu i są dmyślnie używane pdczas prcesu aktualizacji pliku masteringu Zatrzymywanie dtwarzania z pmcą markerów Markery mgą pcjnalnie zatrzymywać dtwarzanie p dtarciu kursra dtwarzania d markera. Aby włączyć tą pcję dla dwlneg markera, t w jeg menu pdręcznym zaznacz pcję Zatrzymaj przy markerze lub zaznacz tę samą pcję w inspektrze. 9.8 Zapętlenie pdczas mikswania Zapętlenie sekcji audi (na przykład chóru) pdczas mikswania pzwli Ci skncentrwać się na kreślnym zakresie utwru bez ciągłeg zatrzymywania, przewijania i wznawiania dtwarzania. Aby szybk zapętlić sekcje audi, pwinieneś najpierw w widku aranżacji zaznaczyć zakres z pmcą narzędzia zakresu lub bezpśredni zaznaczyć biekt lub biekty z pmcą narzędzia strzałki. Ptem naciśnij [P] na klawiaturze, aby ustawić lewy i prawy lkatr na zakresie zaznaczenia. Alternatywnie, naciśnij [Shift]+[P] na klawiaturze, aby zignrwać dpaswanie pdczas ustawiania lkatrów. Następnie kliknij przycisk pętli w transprcie lub naciśnij [Num Pad /] na klawiaturze, aby zapętlić dtwarzanie pmiędzy lewym i prawym lkatrem. Mżesz manualnie ustawić lewy i prawy lkatr na pżądanym zakresie, a ptem włączyć pętle w transprcie. Aby t zrbić, przesuń kursr myszki nad linijkę linii czasu, aż pjawi się narzędzie ryswania. Następnie kliknij i przeciągnij kursr w praw, aby wyznaczyć bszar pętli (lewy i prawy lkatr). Przytrzymaj [Alt] na klawiaturze pdczas przeciągania, aby jedncześnie włączyć pętlę w transprcie. Mżesz także manualnie przesunąć lewy i prawy lkatr, przeciągając je w praw lub w lew na linijce linii czasu. 147

155 9.9 Pełny miks Najczęściej p nagraniu ścieżek utwru ptrzebujesz je zmikswać (mixdwn) w celu dystrybucji na CD, DVD lub przez Internet. Z takim DAW jak Studi One, znacza t zmikswanie materiału d sterefniczneg pliku audi Twrzenie pełneg miksu Aby utwrzyć miks (mixdwn) Twjeg utwru w Studi One, przejdź d menu Utwór/Eksprtuj pełny miks lub naciśnij [Ctrl]/[Cmd]+E na klawiaturze Lkalizacja Górna sekcja kna eksprtu pełneg miksu jest miejscem gdzie wybierasz lkalizację i nazwę pliku miksu. Kliknij przycisk..., aby wybrać lkalizację zapisu pliku. Kliknij dwa razy na plu nazwy pliku, aby wprwadzić nwą nazwę, a następnie naciśnij [Enter] Frmat W śrdkwej sekcji kna mżesz wybrać frmat eksprtwaneg pliku. Mżesz wybrać plik Wave, AIFF, Ogg Vrbis lub MP3, a ptem wybrać pżądaną rzdzielczść i częsttliwść. Jeżeli chcesz umieścić miks na standardwym CD Audi, utwórz plik Wave rzdzielczści 16 bitów i częsttliwści 44.1 khz Opcje Dlna sekcja kna eksprtu miksu zawiera kilka pcji, które wpływają na t jak zstanie utwrzny plik miksu. Mżesz ustawić zakres eksprtu jak Zawartść pętli, Pmiędzy markerami startu/kńca utwru, Pmiędzy wszystkimi markerami lub Pmiędzy wybranymi markerami. Opcja Zawartść pętli wyeksprtuje zakres utwru pmiędzy lewym i prawym lkatrem. Opcja 148

156 Pmiędzy markerami startu/kńca utwru wyeksprtuje zakres pmiędzy markerami pczątku i kńca utwru, tak jak t jest widczne na ścieżce markerów. Wybierz pcję Pmiędzy wszystkimi markerami, aby wyeksprtwać sbne pliki miksów dla zakresów pmiędzy każdym markerem. Wybierz pcję Pmiędzy wybranymi markerami, aby wyeksprtwać miks zakresu pmiędzy dwma kreślnymi markerami. Długść eksprtwaneg zakresu jest wyświetlana w plu nazwie Długść. Z rzwijanej listy wybierz wyjście, z któreg będzie twrzny miks. Dmyślnie, na liście będzie widczna tylk suma, ale jeżeli w knslecie są sknfigurwane również wyjścia pmcnicze, t będą tutaj również dstępne. Zaznacz pcję Imprtuj d ścieżki, jeżeli chcesz zaimprtwać miks d utwru jak nwą ścieżkę audi. Zaznacz pcję W czasie rzeczywistym, jeżeli chcesz wyeksprtwać miks w czasie rzeczywistym (czas peracji trwa tyle ile eksprtwany miks). Ta pcja pwinna być przydatna, jeżeli w utwrze używasz zewnętrznych instrumentów lub prcesrów, a dane MIDI i sygnał audi przechdzi przez te zewnętrzne źródła pdczas twrzenia miksu. Zaznacz pcję Zamknij p eksprcie, aby zamknąć t kn p eksprcie miksu. Zaznacz pcję Pmiń efekty sumy, aby pminąć efekty insertwe kanału sumy knslety pdczas generwania miksu. Jest t pmcne gdy używasz efektów, aby zasymulwać mastering, ale chcesz wyknać mastering w prjekcie lub przekazać t zadanie inżynierwi zajmującemu się masteringiem Meta-dane utwru Pewne frmaty plików, takie jak MP3, mgą zawierać ddatkwe infrmacje audi i są kreślane mianem meta-danych. Okn Utwór/knfiguracja utwru/ Infrmacje zawiera wiele pól danych, które mgą być wypełnine dla każdeg utwru. Pla te są używane d tagwania plików audi i mgą być wyświetlane w różnych prgramach dtwarzaczy multimedialnych. Wszystkie wyeksprtwane pliki audi mgą zawierać wprwadzne tutaj meta-dane. W dlnej części karty infrmacji, mżesz wybrać czy infrmacje te będą wyświetlane p twarciu utwru. Meta-dane mgą być przeglądane w dwlnym mmencie p wybraniu pzycji Infrmacje w menu Utwór. Wyświetlane infrmacje pkazują t c zbaczy słuchacz pdczas dtwarzania utwru w jeg dtwarzaczu. Dane mgą być czasami też pmcne w późniejszym przypminaniu pewnych aspektach prdukcji. Meta-dane wprwadzne w utwrze będą autmatycznie użyte w prjekcie masteringu p imprcie utwru. Więcej infrmacji znajdziesz w sekcji Meta-dane rzdziału Mastering. 149

157 9.10 Eksprt częściweg miksu z utwru Czasami przydatny mże być szybki eksprt d audi pszczególnych ścieżek z utwru. Na przykład, gdy chcesz, aby ktś spreparwał inny miks lub remiks utwru. Funkcja eksprtu częściweg miksu dstarcza Ci łatwą metdę siągnięcia teg celu Wybór ścieżek i kanałów Aby wyeksprtwać pszczególne ścieżki z utwru, twórz Utwór/Eksprtuj częściwy miks. P twarciu teg kna zbaczysz u góry zbaczysz dwie pcje nazywające się Ścieżki i Kanały. Lista ścieżek pkazuje ścieżki z widku aranżacji, pdczas gdy lista kanałów pkazuje kanały knslety. wyciszne ścieżki będą wyświetlane w szarym klrze na liście. Wybierz ścieżki i kanały, które chcesz wyeksprtwać, zaznaczając je na liście. Plik audi utwrzny z zaznacznej ścieżki będzie dpwiednikiem sl ścieżki lub kanału w knslecie. Plik audi będzie zawierał efekty działania insertów i wysyłek raz ustawienia tłumika i panramy ścieżki lub kanału. Jeżeli nie chcesz dłączyć insertów lub wysyłek d eksprtwaneg audi, t wyłącz je przed eksprtem Lkalizacja W górnej sekcji kna eksprtu częściweg miksu mżesz wybrać lkalizację i szabln nazwy eksprtwanych plików. Kliknij przycisk..., aby wybrać lkalizację zapisu pliku. Kliknij dwa razy na plu nazwy pliku, aby wprwadzić nwą nazwę, a następnie naciśnij [Enter]. Nazwa każdej ścieżki zstanie w trakcie eksprtu dłączna d nazwy kreślnej przez użytkwnika Frmat W śrdkwej sekcji kna mżesz wybrać frmat eksprtwanych plików. Mżesz wybrać Wave, AIFF, Ogg Vrbis lub MP3, a ptem wybrać pżądaną rzdzielczść i częsttliwść Opcje Dlna sekcja kna eksprtu częściweg miksu zawiera kilka pcji, które wpływają na t jak zstaną utwrzne pliki eksprtu. 150

158 Mżesz ustawić zakres eksprtu jak Zawartść pętli, Pmiędzy markerami startu/kńca utwru, Pmiędzy wszystkimi markerami lub Pmiędzy wybranymi markerami. Opcja Zawartść pętli wyeksprtuje zakres ścieżek pmiędzy lewym i prawym lkatrem. Opcja Pmiędzy markerami startu/kńca utwru wyeksprtuje zakres pmiędzy markerami pczątku i kńca utwru, tak jak t jest widczne na ścieżce markerów. Wybierz pcję Pmiędzy wszystkimi markerami, aby wyeksprtwać sbne pliki audi dla zakresów pmiędzy każdym markerem, ddzielnie dla każdej ścieżki, umieszczając je w dpwiednich flderach. Opcja Pmiędzy wybranymi markerami, pzwala na kreślenie zakresu pmiędzy dwma wybranymi markerami. Długść eksprtwaneg zakresu jest wyświetlana w plu nazwie Długść. Zaznacz pcję Zachwaj ścieżki mn, jeżeli chcesz wygenerwać mnfniczne pliki audi dla ścieżek mn. Jeżeli używasz sterefnicznych efektów na ścieżkach mn, t wyłączenie tej pcji pzwli Ci zachwać wyniki działania efektu. Zaznacz pcję Imprtuj d ścieżki, jeżeli chcesz zaimprtwać wyeksprtwane ścieżki d utwru jak nwe ścieżki audi. Zaznacz pcję W czasie rzeczywistym, jeżeli chcesz wyeksprtwać ścieżki w czasie rzeczywistym. Ta pcja pwinna być przydatna, jeżeli w utwrze używasz zewnętrznych instrumentów lub prcesrów, a dane MIDI i sygnał audi przechdzą przez te zewnętrzne źródła pdczas eksprtu. Zaznacz pcję Zamknij p eksprcie, aby zamknąć t kn p eksprcie ścieżek. Opcja Nakładanie, dla której mżesz również kreślić jej czas, pzwala na późniejsze łatwe utwrzenie przejść między plikami Sugestie dtyczące mikswania Przed mikswaniem Praca prdukcyjna wyknana przed mikswaniem ma wielkie znaczenie na prces mikswania, Tutaj jest kilka wskazówek, które mgą być pmcne: Zakńcz aranżwanie utwru przed próbą miksu. Ddawanie, usuwanie i przearanżwanie partii mże zmienić relacje pmiędzy wszystkimi partiami utwru, c wpływa na miks. Jeżeli jakaś część utwru jest prblematyczna, t na pewn nie będzie brzmiała w miksie. Metda pprawiania takich rzeczy w miksie ( fix it in the mix ) z reguły przynsi tylk mnóstw zmarnwaneg czasu i daje słabe wyniki. Upewnij się przed miksem, czy jesteś zadwlny z pszczególnych partii utwru. Niektóre partie utwru mgą wymagać pewnej ilści miksu i efektów, aby siągnąć pżądane brzmienie i charakter w aranżacji. W takim przypadku teg typu mikswanie mże zamienić się w mikswanie całeg utwru. Jeżeli zauważyłeś, że pracujesz na zbyt wielu ścieżkach t prawdpdbnie mikswanie kreślnej części zamienił się w mikswanie całeg utwru. 151

159 Jeżeli persnalnie nie dpwiada Ci atmsfera, brzmienie itp. przed rzpczęciem mikswania, t prawdpdbnie nie siągniesz tych subiektywnych przymitów pdczas zgrywania miksu. W takim przypadku, znajdź czas na pnwne nagranie niektórych partii, przearanżwanie utwru lub nawet zaczęcie d nwa Praca z miksem C prawda mikswanie wymaga biektywnej wiedzy na temat wielu narzędzi, t sam prces jest pewną frmą sztuki. Jeżeli pprsisz dziesięciu realizatrów zmikswanie teg sameg utwru, t prawdpdbnie każdy miks będzie brzmiał inaczej. Nie ma żadnej instrukcji mikswania krk p krku lub też mikswania według punktów pzwalającej na siągnięcie dbrych rezultatów. Pniższe luźne sugestie być mże pmgą Ci przejść przez prces mikswania Balans Mikswanie w znacznej mierze dtyczący uzyskania równwagi między różnymi elementami, aby każdy z tych elementów był dbrze słyszalny i dbrze wpaswywał się w całściwy miks. Pciąga t za sbą użycie tłumików, krektę barwy, aby nie był rywalizacji pmiędzy elementami pdbnym zakresie częsttliwści. Miks ma graniczną przestrzeń, na którą wpływa pzim energii każdej z częsttliwści w słyszalnym spektrum i relacje w plu stere. Ppularne spjrzenie na mikswanie zakłada, że percepcja dźwięku dbywa się w trójwymiarwej przestrzeni, c pzwala zwizualizwać pryncypia mikswania. Wiele różnych zmiennych wpływa na t jak umiejscawiamy dźwięk w przestrzeni, w tym częsttliwść, relacje fazwe, dbicia i względna amplituda (pzim). Tym spsbem, pdczas mikswania różne elementy mgą zstać wypzycjnwane w przestrzeni 3-D z pmcą tłumików, krektrów barwy, efektów ambientwych i panramy, aby siągnąć dpwiedni balans w całym miksie Szyny Użycie szyn mże znacząc ułatwić mikswanie dzięki twrzeniu miksów pmcniczych dla pewnych elementów. Na przykład, perkusja w wyknaniu live mże zstać nagrana na 8 lub nawet więcej sbnych kanałach. W takim przypadku, perkusja mże zstać najpierw zmikswana na ich własną szynę lub kanał stere, a ptem ten miks pmcniczy zmikswać z głównym miksem. Aby t siągnąć w Studi One, przeczytaj sekcje Szyny i Grupy w tym rzdziale. Szyny mgą być też użyte d stwrzenia gęsteg brzmienia. Na przykład, ścieżka wkalu jest wysyłana na kanał FX z wstawinym chrusem, a także na szynę gdzie wszystkie wkale są mikswane i wysyłane d pgłsu. Wszystkie te elementy są mikswane z pmcą indywidualnych tłumików i ddawane d całściweg brzmienia wkalu w miksie. Użyte w kreatywny spsób szyny mgą dać różnrdne wyniki i unikalne brzmienie. 152

160 Przygtwanie miksu pd mastering Częst miksy wysyłane d masteringu są już pddane działaniu kmpresrów, krektrów, limiterów i generalnie zgłśnine d najwyższeg mżliweg pzimu. Jest t zazwyczaj rezultatem prównania przez ludzi ich niezmasterwaneg miksu z finalnymi, pddanych masteringwi, publikwanymi utwrami. Rzeczywiście, aż krci pdczas mikswania żeby zgłśnić miks d najwyższeg mżliweg pzimu. Jednakże mikswanie pwinn kncentrwać się na siągnięciu najlepszeg balansu w miksie, a nie na zgłaśnianiu miksu, szczególnie przy prównaniu z miksem masteringu. Pdczas masteringu, mżesz zwiększyć gólną głśnść, bez wpływu na balans siągnięty pdczas mikswania. Niestety, gdy Twje miksy są tak głśne jak t tylk mżliwe, t pdczas masteringu nie będzie mżna za duż zrbić, aby zachwać siągniętą równwagę w miksie lub balans między pszczególnymi miksami/utwrami przeznacznymi na jeden album. Dlateg pdczas słuchania referencyjnych materiałów (c bardz zalecamy), spróbuj zignrwać gólną głśnść i skncentruj się na tym jak pszczególne elementy zstały zbalanswane. Unikaj używania kmpresrów/limiterów na kanale sumy Twjeg miksu Maksymalizacja mcy kmputera Jeżeli tylk dtwarzasz wcześniej nagrane ścieżki i nie nagrywasz wejść na żyw, latencja wejściwa i wyjściwa (czas ptrzebny na wejście i wyjście audi z kmputera) nie ma znaczenia. Ddatkw, autmatyczna kmpensacja późnienia w Studi One zachwuje synchrnizację pmiędzy ścieżkami pdczas dtwarzania, bez względu na wpięte wtyczki. Dlateg pdczas zgrywania miksu mżna zwiększyć rzmiar blku bufra, aby dać więcej czasu na bróbkę sygnału przed usłyszeniem audi, dzięki czemu będziesz mógł użyć więcej wtyczek. Aby dpaswać rzmiar bufra twórz menu Studi One/Opcje/Audi Setup menu (Mac OS X: Preferencje/Opcje/Audi Setup). Pd Windws, jeżeli Twój interfejs audi na t pzwala, t mżesz bezpśredni dpaswać rzmiar bufru urządzenia z pmcą pzimeg suwaka. Na Mac OS X, mżesz zmienić wielkść bufru pprzez rzwijaną listę. Jeżeli urządzenie na t nie pzwala, t mżesz zmienić tą wielkść w panelu kntrlnym urządzenia. W wersji Studi One pd Windws, bufr wewnętrzny jest dmyślnie zablkwany i jest równy wielkści bufru urządzenia. Kliknij ple Zablkuj, aby dblkwać ustawienie bufru wewnętrzneg i wybrać dpwiednią wielkść z listy dstępnych wartści. Na Mac OS X nie ma różnicy pmiędzy rzmiarem wewnętrzneg blku i blku urządzenia Generwanie i dezaktywacja wirtualnych i nstrumentów Wirtualne instrumenty mgą wymagać mnóstw zasbów kmputera, c granicza mc bliczeniwą dstępną dla innych prcesów. Dlateg czasami wart wygenerwać ścieżkę audi z wyjścia audi ścieżki instrumentu i dezaktywwać wirtualny instrument. 153

161 Najbardziej elastycznym rzwiązaniem jest przekształcenie ścieżek instrumentów na audi z wygenerwanymi efektami lub bez nich i tymczaswe usuniecie stswnych instrumentów raz efektów, c zstał pisane w rzdziale Edycja. Alternatywnie mżesz użyć pniższeg rzwiązania, aby uzyskać pdbny wynik: Zaznacz wszystkie partie na ściezkach instrumentów, z których chcesz wygenerwać audi. Wybierz Wygeneruj audi z zaznaczenia w menu Obiekt lub naciśnij [Ctrl]/ [Cmd]+[B] na klawiaturze. Z każdej partii instrumentu zstanie wygenerwany biekt audi, umieszczny w dpwiednim miejscu na nwej ścieżce audi. Kliknij iknę instrumentu na ścieżce instrumentu, c twrzy interfejs wirtualneg instrumentu i kliknij przycisk aktywacji, aby g dezaktywwać. Pwinn t uwlnić zasby kmputera pprzedni używane przez wirtualny instrument. Tą samą metdę mżna zastswać w przypadku efektów audi wymagających duż zasbów. Mżesz wyeksprtwać audi na nwą ścieżkę z pmcą menu Utwór/Eksprtuj częściwy miks, a ptem usuń ryginalną ścieżkę Przeciążenie silnika audi Kmputery mają graniczną mc bliczeniwą i mżesz znaleźć się w sytuacji, gdy system nie jest już w stanie bsługiwać wszystkich uruchminych prcesów. Jeżeli nastąpi t pdczas używania Studi One, t silnik audi Studi One zstanie przeciążny pwdując zawieszenie się prgramu. Gdy t się zdarzy i Studi One przestanie dpwiadać przez c najmniej 15 sekund, t system zstanie autmatycznie zatrzymany, a działanie urządzenia audi wstrzymane. Zbaczysz wtedy kmunikat strzeżenia infrmujący Cię c się wydarzył. Gdy zbaczysz ten kmunikat, natychmiast zapisz Twój utwór lub prjekt. P zapisie spróbuj wyłączyć niektóre wtyczki, w tym efekty audi i wirtualne instrumenty, aby zredukwać mc kmputera wymaganą d dtwarzania utwru lub prjektu. Gdy wznwisz dtwarzanie, silnik audi pwinien funkcjnwać nrmalnie. Jeżeli zbaczysz pnwnie strzeżenie, spróbuj wyłączyć klejne wtyczki. Ta funkcja zstała wymyślna p t, aby pracę z Studi One uczynić stabilną i przyjemną nawet na słabszych kmputerach. Jeżeli używasz względnie mcneg kmputera, t prawdpdbnie nigdy nie przeciążysz silnika audi. 154

162 10 Autmatyka Autmatyka ma grmne znaczenie w nwczesnym mikswaniu. Pniższy rzdział pisuje aspekty autmatyki w Studi One, w tym autmatykę ścieżek, partii, tryby i bwiednie Czym jest autmatyka? Autmatyka pzwala nagrywać zmiany wartści parametrów, a następnie Studi One mże wyknać te zmiany wartści dla Ciebie. Na przykład, mżesz nagrać zmiany pzimu na ścieżkę przechwytując ruchy tłumika, a ptem Studi One mże t dtwrzyć. Przed nadejściem ery autmatyki, mikswanie wymagał mnóstw wysiłku. Czasami brakwał rąk na knslecie miksującej, aby ruszać wszystkimi tłumikami, wyciszać, ustawiać w sl i wyknywać inne działania. Autmatyka pzwala Ci nagrać miks wyknania w spsób jaki chcesz, bez niekńcząceg się dstrajania parametrów w celu siągnięcia pżądaneg brzmienia. W Studi One, autmatyka jest nagrywana w pstaci bwiedni autmatyki, które są serią punktów danych płącznych ze sbą liniami i reprezentują zmiany wartści zautmatyzwaneg parametru Autmatyka ścieżki Prawie każdy parametr w Studi One mże zstać zautmatyzwany. Dstarcznych jest kilka metd autmatyki parametrów, w tym autmatyka ścieżek, ścieżki autmatyki i autmatyka partii. Pniższe sekcje pisują te typy autmatyki Autmatyka ścieżki Autmatyka ścieżki pzwala na zautmatyzwanie dwlneg parametru dtycząceg ścieżki audi lub instrumentu raz biektów, które ne zawierają. Autmatyka mże być pkazana pprzez kliknięcie przycisku Pkaż autmatykę widczneg u góry klumny ścieżek lub wybierając plecenie Rzwiń bwiednie w menu pdręcznym ścieżki. Obwiednie autmatyki na ścieżkach instrumentów kntrlują parametry wirtualneg instrumentu, z którym płączna jest ścieżka instrumentu. Wszystkie inne aspekty bwiedni autmatyki ścieżki instrumentu działają w taki sam spsób jak autmatyka ścieżek audi. 155

163 Obwiednie autmatyki na ścieżkach Aby zbaczyć bwiednie autmatyki nałżne na biekty ścieżki, naciśnij [A] na klawiaturze lub kliknij przycisk Pkaż autmatykę widczny u góry klumny ścieżek. P włączeniu, klumna ścieżek zmieni się i pkaże parametry autmatyki, w tym przycisk włączania / wyłączania autmatyki, nazwę bieżąc wyświetlanej bwiedni i ple wybru trybu autmatyki Kliknij na ple nazwy parametru autmatyki, które dmyślnie ustawine jest na Niewidczna, aby wybrać z listy jedną z dstępnych bwiedni autmatyki dla ścieżki ( Niewidczna znacza, że na ścieżce wyświetlane są biekty zamiast bwiedni autmatyki). Obwiednie głśnści i panramy są dstępne dmyślnie dla każdej ścieżki audi. Wybierz parametr z listy, aby zbaczyć i pcjnalnie edytwać bwiednię autmatyki lub kliknij na Ddaj / Usuń c twiera kn autmatyki Obwiednie autmatyki na paskach Aby zbaczyć wiele bwiedni autmatyki jedncześnie, każdą z nich widczną na sbnym pasku pd ścieżką, wybierz Rzwiń bwiednie w menu pdręcznym ścieżki. Alternatywnie, na liście ścieżek mżesz kliknąć na strzałkę menu i wybrać wyświetlane bwiednie ścieżki. Aby ukryć bwiednie, dznacz Rzwiń bwiednie w menu pdręcznym ścieżki. 156

164 Włączanie i wyłączanie autmatyki Obwiednie autmatyki mgą być włączne lub wyłączne w dwlnej chwili z pmcą przycisku widczneg przed plem nazwy parametru, więc mżesz zdecydwać kiedy mają ne wpływać na kntrlwany parametr. Każda bwiednia mże być włączana lub wyłączana niezależnie. Włączenie lub wyłączenie bwiedni pdczas dtwarzania daje różne wyniki, w zależnści d bieżąceg trybu autmatyki ścieżki Ddawanie bwiedni autmatyki d ścieżek D ścieżki mżna ddać dwlną liczbę bwiedni autmatyki. Najszybciej mżesz ddać bwiednię autmatyki używając pniższeg spsbu: Zmdyfikuj dwlny parametr ścieżki audi, jej insertu lub wysyłki, a parametr ten pjawi się w kienku parametru widcznym z lewej strny paska narzędzi widku aranżacji strny utwru. Kliknij iknę rączki w knie parametru i przeciągnij ją na ścieżkę, d której chcesz ddać bwiednię parametru. Jeżeli ta bwiednia już istnieje, t będzie wyświetlna jej nazwa, a nwa bwiednia nie zstanie ddana. Pniżej zstał pisany alternatywny spsób ddawania bwiedni autmatyki d ścieżki. Naciśnij [A] na klawiaturze, aby wyświetlić autmatykę. Kliknij na ple nazwy parametru w klumnie ścieżek i wybierz Ddaj / Usuń z menu, c twrzy kn autmatyki. Z lewej strny teg kna widczna jest lista z istniejącymi bwiedniami razem z przypisanymi d nich trybami i urządzeniami. Z prawej strny widczna jest lista parametrów, dla których mgą zstać ddane nwe bwiednie. Zaznacz parametr z prawej strny i kliknij przycisk Ddaj, aby utwrzyć nwą bwiednię autmatyki. Zaznacz parametr z lewej strny i kliknij Usuń, aby usunąć istniejącą autmatyki. U góry kna autmatyki znajduje się ple z listą wszystkich ścieżek utwru. P wybraniu ścieżki będziesz mógł zbaczyć i edytwać bwiednie autmatyki tej ścieżki. Mżesz tutaj także ddać ścieżkę autmatyki, klikając przycisk Ddaj ścieżkę autmatyki. 157

165 Ścieżki autmatyki Studi One bsługuje specjalny typ ścieżek dedykwanych autmatyce, które zawierają tylk bwiednie autmatyki. Ścieżka autmatyki mże zawierać bwiednie autmatyki dwlnych ścieżek i wtyczek. Aby ddać ścieżkę autmatyki, naciśnij [T] na klawiaturze, a następnie wybierz pzycję Autmatyka z rzwijanej listy. Widczna jest zawsze c najmniej jedna bwiednia, a bwiednie mgą być przeglądane bezpśredni na ścieżce lub na paskach, tak w przypadku innych ścieżek. Dstępne są tylk te parametry, których bwiednie autmatyki jeszcze nie istnieją. Jednakże, mżesz przeciągnąć bwiednie z innej ścieżki na ścieżkę autmatyki. Wszystkie inne aspekty bwiedni autmatyki na ścieżkach autmatyki działają w taki sam jak autmatyka na zwykłych ścieżkach. Mżesz używać ścieżek autmatyki d zautmatyzwania parametrów i insertów szyn, FX raz kanałów wyjściwych jak również zrganizwać ważne bwiednie autmatyki w jednym miejscu, c ułatwi dstęp d nich Edycja bwiedni autmatyki Obwiednie autmatyki mgą być edytwane bezpśredni z pmcą myszki, a także przez zewnętrzne kntrlery sprzętwe. Ta sekcja pisuje edycję bwiedni z pmcą myszki. Infrmacje na temat edycji bwiedni z pmcą zewnętrznych kntrlerów sprzętwych znajdują się w sekcji Autmatyka z pmcą kntrlerów sprzętwych rzdziału Cntrl Link. Aby rzpcząć edycję bwiedni autmatyki, najpierw należy wyświetlić autmatykę, klikając przycisk Pkaż autmatykę u góry klumny ścieżek lub wybierając Rzwiń bwiednie w menu pdręcznym ścieżki Narzędzie strzałki Edycja bwiedni myszką z pmcą narzędzia strzałki pzwala Ci na ddanie nwych punktów bwiedni, przenszenie i usuwanie istniejących punktów. Upewnij się, że wybrałeś narzędzie strzałki przed próbą wyknania pniższych peracji Ddawanie nweg punktu autmatyki Aby ddać nwy punkt d bwiedni autmatyki, przesuń myszkę nad bwiednię w pasku autmatyki, c pwinn przywłać kursr rączki. Kliknij w bwiednie, aby utwrzyć nwy punkt i przytrzymaj przycisk myszki raz przesuń ją, aby przenieść ten nwy punkt. 158

166 Przenszenie punktu autmatyki Jeżeli chcesz przenieść punkt bwiedni autmatyki z pmcą myszki, kliknij g, przytrzymaj przycisk myszki i przesuń g w pinie, aby zmienić wartść parametru, lub w pzimie, aby zmienić jeg pzycję w czasie. Pdczas przenszenia punktu zbaczysz pdpwiedź z wyświetlaną bieżącą wartścią parametru. Zakres i typ wartści zależy d zautmatyzwaneg parametru i bieżąc wyświetlanej wartści frmatu czasu w widku aranżacji. W Studi One, mżesz przeciągnąć punkt autmatyki pza inne punkty. Przenszenie punktu pza inne punkty bwiedni przeniesie je także. Oryginalne pzycje tych przeniesinych punktów zstaną przywrócne, gdy punkt który spwdwał ich ruch zstanie przeciągnięty z pwrtem przed ich ryginalne pzycje. Gdy przensisz biekty audi lub partie instrumentów, t dmyślnie znajdująca się pd nimi autmatyka również zstanie przeniesina. Aby wyłączyć tą pcje dznacz pcję Autmatyka jest przypisana d biektów w Opcje/Zaawanswane/Edycja/Narzędzia Usuwanie punktu autmatyki Aby usunąć punkt bwiedni autmatyki z pmcą narzędzia strzałki, kliknij g, a ptem naciśnij [Delete] na klawiaturze. Alternatywnie, wybierz Usuń z menu pdręczneg punktu Jednczesna edycja wielu punktów autmatyki Jedncześnie mżna edytwać dwlną liczbę punktów bwiedni autmatyki. Z włącznym narzędziem strzałki kliknij w pasek pza punktami, wyrysuj myszką prstkąt zaznaczenia bejmujący punkty, które chcesz edytwać. P ich zaznaczeniu, kliknij jeden z nich i przeciągnij, c przesunie wszystkie zaznaczne punkty. Przesunięcie punktów w pinie dpasuje relatywnie wartści parametru w stsunku przesuwaneg punktu Narzędzie ryswania Użycie narzędzia ryswania pzwala na utwrzenie wielu punktów bwiedni autmatyki pjedynczym ruchem myszki. Mżesz wybrać jeden z kilku predefiniwanych kształtów pdczas używania narzędzia ryswania lub użyć edytra przekształcania. Upewnij się, że masz włączne wyświetlanie autmatyki i wybrane narzędzie ryswania przed wyknywaniem pisanych pniżej peracji. 159

167 Ryswanie bwiedni autmatyki Aby wyryswać bwiednie z użyciem narzędzia ryswania, kliknij i przeciągnij myszkę na pasku autmatyki ścieżki. Przy pzimym ryswaniu bwiedni, punkty będą ddawane na pdstawie bieżąceg frmatu czasu. Jednak p zwlnieniu przycisku myszki, wyryswane krzywe bwiedni zstaną inteligentnie i dkładnie zakrąglne, aby siągnąć pżądany rezultat z jak najmniejszą mżliwą ilścią punktów, c mże spwdwać usunięcie nieptrzebnych punktów bwiedni. Jeżeli w widku aranżacji włączna jest funkcja dpaswania, t punkty bwiedni zstaną dpaswane d siatki. Ryswanie bwiedni nad istniejącymi punktami spwduje zastąpienie tych punktów nw wyryswanymi punktami. Operacje te mgą być cfane lub pnawiane Ryswanie z pmcą figur P wybraniu narzędzia ryswania, przewiń kółkiem myszki nad przyciskiem, aby zbaczyć kilka zdefiniwanych narzędzi figur, w tym linię, przebieg prstkątny, trójkątny, piły i sinusidalny. P wybraniu figury, kliknij na bwiedni autmatyki i przeciągnij myszką, aby wyryswać bwiednie pdanym kształcie. Jeżeli używasz narzędzia przebiegu (figury fali), t mżesz przytrzymać [Alt], aby dpaswać częsttliwść przebiegu pdczas przeciągania Przekształcanie autmatyki Mżesz także z rzwijaneg menu narzędzia ryswania wybrać narzędzie przekształcania, aby zmienić istniejącą autmatykę lub ddać nwą. P wybraniu teg narzędzia, kliknij i przeciągnij myszkę, aby utwrzyć prstkąt zaznaczenia bejmujący pżądany bszar bwiedni autmatyki, a ptem dpasuj skalę zaznacznych punktów autmatyki, klikając i przeciągając jeden z śmiu uchwytów (cztery strny i cztery rgi). T unikalne narzędzie Studi One mże zstać użyte d twrzenia schematów bwiedni autmatyki niemżliwych d utwrzenia w inny spsób. 160

168 10.4 Tryby autmatyki W Studi One, tryby autmatyki są przypisane d urządzeń na ścieżce. Efekt delay na ścieżce audi mże być w trybie Tuch, pdczas gdy głśnść, panrama i inne efekty są w innych trybach. Jest t bardz elastyczne rzwiązanie. P wybraniu Pkaż autmatykę, widczny jest też bieżący tryb autmatyki. Aby wybrać inny tryb, kliknij ple Tryb autmatyki i wybierz tryb z listy. Pniżej są pisane dstępne tryby Brak Gdy jest wybrana pcja Brak w plu trybu autmatyki, t cała autmatyka bieżąceg parametru i pwiązanych parametrów jest wyłączna. Na przykład, jeżeli bieżąc przeglądasz bwiednię ataku kmpresra wstawineg jak insert na ścieżce audi i wybrałeś Brak, t autmatyka parametrów kmpresra będzie wyłączna. Jednak bwiednie autmatyki parametrów nie przynależących d kmpresra mgą być ciągle używane w innych trybach autmatyki. Nie jest t, t sam c wyłączenie indywidualnej bwiedni autmatyki pisanej w sekcji Włączanie i wyłączanie autmatyki teg rzdziału, pnieważ przycisk włączania/wyłączania wpływa tylk na bieżąc widczną bwiednię autmatyki Read Gdy wybierzesz pcję Read w plu trybu autmatyki, t wszystkie istniejące bwiednie na ścieżce pwiązane z kreślnym urządzeniem będą w trybie dczytu i będą kntrlwać ich przypisane parametry. Tryb Read jest dmyślnie ustawiny przy ryswaniu myszką nwej bwiedni autmatyki. Naciśnij [J] na klawiaturze, aby przełączyć manualnie tryb autmatyki na Read dla zaznacznych ścieżek Tuch Gdy wybierzesz pcję Tuch w plu trybu autmatyki, t istniejące bwiednie autmatyki mgą zstać zmienine przez czułe na dtyk zewnętrzne kntrlery sprzętwe i nwa autmatyka zstanie zapisana p dtknięciu sprzętweg kntrlera, a gdy zewnętrzny kntrler nie będzie dtykany, t autmatyka będzie w stanie dczytu. Pzwala t na zapisywanie lub zastępwanie autmatyki gdy użytkwnik manipuluje kntrlerem. Studi One wznwi dczyt autmatyki gdy kntrler zstanie zwlniny. Naciśnij [K] na klawiaturze, aby przełączyć manualnie tryb autmatyki na Tuch dla zaznacznych ścieżek. 161

169 Tryb Tuch mże być także użyty z kntrlerami nieczułymi na dtyk. W takim przypadku autmatyka będzie zapisywana, jeżeli pruszysz sprzętwym kntrlerem, a dczytywana gdy nim nie pruszasz Latch Gdy wybierzesz pcję Latch w plu trybu autmatyki, t autmatyka będzie dczytywana d mmentu pruszenia kntrlera, a d teg mmentu będzie zapisywana aż d zatrzymania dtwarzania. Przy wznwieniu dtwarzania autmatyka będzie w stanie dczytu d mmentu pnwneg dtknięcia kntrlera sprzętweg Write Gdy wybierzesz pcję Write w plu trybu autmatyki, t autmatyka jest zapisywana w ciągły spsób, w parciu bieżącą pzycję kntrlera sprzętweg. Istniejąca autmatyka nie będzie dczytywana i zamiast teg będzie zastępwana przez nwą autmatykę Autmatyka partii instrumentu Unikalną funkcją Studi One jest dstęp d bwiedni autmatyki wirtualneg instrumentu bezpśredni w partii instrumentu dla takich parametrów danych muzycznych jak velcity (dynamika) czy pitch bend. Autmatyka partii instrumentu jest z nią zintegrwana, więc gdy przensisz partię, t autmatyka zstanie również przeniesina. W ten spsób, autmatyka wirtualneg instrumentu mże być zachwana z partią instrumentu. Generalnie, autmatyka partii instrumentu jest funkcjnuje w pdbna d systemu autmatyki ścieżek, ale jest przeznaczna dla partii instrumentów i wyjątkw elastycznej kntrli wirtualnych instrumentów Nagrywanie autmatyki partii Pdczas nagrywania partii instrumentu, wszystkie zmiany parametrów wirtualneg lub zdalneg instrumentu wyknane myszką lub zewnętrznym kntrlerem są nagrywane d partii jak jej autmatyka. W dwlnej chwili mżesz nagrać na żyw autmatykę d nwej lub istniejącej partii, włączając nagrywanie i manipulując kntrlkami wirtualneg instrumentu. Ścieżka instrumentu musi być płączna z wirtualnym lub zewnętrznym instrumentem, aby nagrać autmatykę partii. 162

170 Widk autmatyki partii Aby zbaczyć i edytwać autmatykę partii instrumentu, wybierz pżądaną partię i twórz widk edytra, naciskając [F2] na klawiaturze, klikając dwa razy partii instrumentu lub klikając przycisk Edytr. Pniżej edytra muzyczneg (pkazująceg nuty w wybranej partii instrumentu) zbaczysz pasek autmatyki partii. W górnej lewej części paska wyświetlane są karty parametrów z pdświetlnym parametrem bieżąc widcznym na pasku Manualne ddawanie i edycja autmatyki partii Kliknij kartę parametru, aby wybrać g d edycji i wyświetlania w pasku autmatyki partii. Dmyślnie, widczna jest Dynamika (velcity), Mdulatin, Pitch Bend i Aftertuch. Aby ddać nwą bwiednię d paska autmatyki partii, kliknij na kartę Ddaj / Usuń c twrzy kn autmatyki. T kn jest identyczne z tym pisanym w sekcji Obwiednie autmatyki na ścieżkach teg rzdziału. Alternatywnie, mżesz edytwać parametr pżądaneg instrumentu, ptem kliknąć iknę rączki w knie parametru i przeciągnąć parametr d edytra muzyczneg, c dda bwiednie autmatyki dla teg parametru d partii instrumentu. Parametry, które mżesz ddać d paska autmatyki partii bazują na parametrach wirtualneg instrumentu płączneg ze ścieżką instrumentu zawierającą zaznaczną partię. Dstępne są tylk parametry, dla których bwiednie autmatyki jeszcze nie zstały ddane. Edycja bwiedni autmatyki partii jest prawie identyczna z edycją bwiedni autmatyki ścieżek, c zstał pisane w sekcji Edycja bwiedni autmatyki teg rzdziału. Jedynym 163

171 wyjątkiem jest t, że rysując bwiednie narzędziem ryswania z wciśniętym klawiszem [Alt]/[Optin] na klawiaturze, mżesz ryswać prste linie dwlnej długści mające tylk dwa punkty. Mżliwa jest też edycja dwóch różnych parametrów w tym samym czasie na dwóch ddzielnych paskach autmatyki partii. Mżesz pkazać/ukryć bydwa paski autmatyki z pmcą dwóch przycisków bwiedni autmatyki w lewej dlnej części paska autmatyki. Każda zapisana autmatyka partii będzie dczytywana, bez względu na t, czy jest na bieżąc wyświetlana w pasku autmatyki, czy też nie. 164

172 11 Cntrl Link Studi One jest wypsażny w Cntrl Link, nwatrski system integracji zewnętrznych kntrlerów sprzętwych z wirtualnymi instrumentami, efektami i innymi parametrami. Pniższy rzdział pisuje ten system Czym jest Cntrl Link? W większści prgramów DAW mżesz używać zewnętrznych kntrlerów sprzętwych d kntrlwania parametrów prgramwania. Na przykład, mżesz przypisać kilka gałek na sprzętwym kntrlerze MIDI d prgramwych gałek efektu EQ, a pruszenie gałek na sprzętwym kntrlerze spwduje pruszenie gałek prgramwych. Jednakże w większści przypadków funkcja ta ma wiele graniczeń i jest trudna w użytkwaniu. Studi One zrewlucjnizwał integrację kntrli sprzętwej i prgramwej z pmcą systemu Cntrl Link. Ten system nie wymaga wiedzy na temat MIDI i eliminuje skmplikwane i kmplekswe mapwanie MIDI stswane w innych prgramach DAW. Cntrl Link ptrafi także mapwać parametry w parciu kntekst, więc te same kntrlki sprzętwe mgą sterwać wielma różnymi rzeczami w parciu bieżący kntekst w Studi One. W pniższych sekcjach znajdziesz pisy spsbów używania systemu Cntrl Link Knfiguracja urządzeń zdalnych Jeżeli chcesz używać zewnętrznych urządzeń sprzętwych w Studi One, t urządzenie musi być najpierw sknfigurwane, żeby Studi One mógł je rzpznać. P jednrazwej knfiguracji, zdalne urządzenie mże być używane w dwlnym utwrze. Więcej infrmacji na temat knfiguracji zewnętrznych kntrlerów znajdziesz w sekcji Knfiguracja urządzeń MIDI rzdziału Knfiguracja Mapwanie urządzenia Aby system Cntrl Link działał z Twim urządzeniem, musi zstać wyknana prgramwa mapa kntrlek sprzętwych, których chcesz używać. Mżesz wyknać tą prstą perację w następujący spsób: Otwórz knsletę, naciskając [F3] na klawiaturze, a następnie panel Urządzenia zdalne klikając przycisk Zdalne w klumnie nawigacyjnej knslety. Kliknij dwa razy na pżądanym urządzeniu w panelu urządzeń zdalnych, aby twrzyć kn mapwania kntrlek urządzenia. U góry z lewej strny teg kna kliknij przycisk MIDI Learn, aby ustawić tryb MIDI Learn. 165

173 Przy włącznym MIDI Learn, p prstu prusz kntrlką sprzętwą, aby ją zmapwać. P zmapwaniu kntrlki zbaczysz utwrzny dla niej dmyślny biekt gałki, który będzie się pruszał zgdnie z pruszaną kntrlką sprzętwą. Przy edycji mapy kntrlek dla klawiatury (włączne MIDI Learn) mżesz wybrać pprzez menu pdręczne każdej kntrlki pcję transmisji wartści. Opcja ta wysyła aktualizacje parametru dla kntrlki sprzętwej pprzez prt MIDI Out urządzenia p zmianie parametru skjarzneg z kntrlką. Pzwala t klawiaturm zdefiniwanych przez użytkwnika, psiadających prgramwalne kntrlki (niekńczące się enkdery brtwe z wskaźnikami, zmtryzwane suwaki) dzwierciedlać prawidłwy stan kntrlwaneg parametru (pcja ta jest również dstępna dla kntrlerów DAW). P zmapwaniu wszystkich ptrzebnych kntrlek, kliknij przycisk MIDI Learn, aby wyjść z trybu MIDI Learn. Teraz te zmapwane kntrlki sprzętwe urządzenia mgą zstać użyte d kntrli prawie wszystkich parametrów prgramwania, c przedyskutwane zstał pniżej w sekcji Praca z Cntrl Link. Mapy kntrlek urządzenia mają w Studi One glbalny charakter i mgą zstać użyte w każdym utwrze, więc nie musisz wielkrtnie mapwać Twjeg urządzenia. W predefiniwanych urządzeniach z kna urządzeń zdalnych nie mżna zmapwać nwych kntrlek. W przypadku tych zdefiniwanych urządzeń pwinieneś pstępwać zgdnie z instrukcjami wyświetlanymi w knie ddawania urządzenia (na przykład wybór kreślneg zestawu w urządzeniu). 166

174 Typy biektów mapwania kntrlera Przy mapwaniu kntrlki sprzętwej dmyślnie użyty zstanie biekt gałki. Ten biekt mże zstać zmieniny na inny, aby lepiej dzwierciedlać rzeczywisty typ kntrlki sprzętwej, c pzwli na łatwiejsze rzpznanie zmapwanej kntrlki. Aby zmienić biekt kntrlki, wyknaj następujące peracje: 1. Kliknij MIDI Learn, aby przejść d trybu MIDI Learn. 2. W trybie MIDI Learn, zbaczysz ple pisu pniżej każdej kntrlki, ze strzałką w dlnym lewym rgu. 3. Kliknij na strzałkę, aby twrzyć listę wybru biektów, gdzie mżesz wybrać gałkę, suwak, przycisk (włącz/wyłącz), przycisk (naciśnij/zwlnij). 4. Wybierz jeden z typów biektu, a zbaczysz zmianę grafiki dla teg biektu.. 5. P zmianie biektu kntrlki, kliknij przycisk MIDI Learn, aby wyjść z trybu MIDI Learn. Zauważ, że pmiędzy dwma typami biektów przycisków istnieje funkcjnalna różnica. Niektóre kntrlery sprzętwe wysyłają kmunikaty MIDI d Studi One, gdy przycisk jest naciśnięty lub zwlniny, a inne wysyłają kmunikaty gdy stan przycisku zmienia się z wyłączneg na włączny i dwrtnie. Musisz wiedzieć jak zachwują sie przyciski na twim kntrlerze, aby wybrać właściwy typ biektu przycisku. Użyj mnitra MIDI, aby t sprawdzić. Wybierz Mnitr MIDI w menu Widk, aby twrzyć mnitr. W knie mnitra MIDI jest wyświetla na lista wszystkich przychdzących kmunikatów MIDI wysyłanych d Studi One. Naciskaj przyciski, aby zbaczyć ich działanie, c pzwli Ci wybrać właściwy typ biektu. Zdecydwanie zalecamy wybranie biektów kntrlek wyglądających pdbnie d płącznych z nimi kntrlek sprzętwych, pnieważ pdbieństw pmiędzy prgramwym biektem i kntrlką sprzętwą mże znacząc ułatwić Ci pracę Przypisywanie pleceń d urządzenia Dwlne plecenie dstępne w Studi One mże zstać przypisane d zmapwanej kntrlki. Na przykład, mżesz zmapwać przycisk startu w transprcie d przycisku kntrlera, w celu szybkieg rzpczęcia i zatrzymania dtwarzania. Funkcja ta jest wyjątkw pmcna i pzwala na głębką persnalizację pracy z dwlnym kntrlerem. Najpierw upewnij się czy typ biektu kntrlki jest przyciskiem włącz/wyłącz lub naciśnij/zwlnij. Ptem, z menu pdręczneg kntrlki wybierz Przypisz plecenie. Wyszukaj pżądane plecenie, zaznacz je i kliknij OK. Kntrlka d tej chwili będzie transmitwać przypisane plecenie d Studi One. 167

175 11.4 Praca z Cntrl Link Ze sknfigurwaną klawiaturą i zmapwanymi jej kntrlkami, mżesz już jednym kliknięciem kntrlwać prawie każdy parametr prgramu używając d teg systemu Cntrl Link. Pniżej pisane są różne spsby używania Cntrl Link Okna parametru Z lewej strna paska narzędzi widku aranżacji w knie utwru znajdują się dwa kienka ddzielne przyciskiem. Dmyślnie te kna są puste. Lewe kn wyświetla nazwę, wartść i inne infrmacje dtyczące statni zmienianeg parametru prgramu. Prawe kn wyświetla nazwę MIDI i wartść statni zmienianej, zmapwanej kntrlki sprzętwej. Mżesz także twrzyć kna parametru w knach wtyczek. Aby t zrbić, kliknij przycisk Edytuj mapwanie u góry kna wtyczki Płączenie kntrlki sprzętwej z kntrlką prgramwą Pniżej pisany jest najszybszy spsób płączenia ze sbą kntrlki prgramwej i sprzętwej: 1. Prusz/naciśnij myszką pżądaną kntrlkę prgramwą. 2. Prusz/naciśnij pżądaną kntrlkę sprzętwą, na przykład, pkręć gałką. Ta kntrlka pwinna pjawić się w prawym knie parametru. 3. Kliknij przycisk płączenia (linku) pmiędzy knami parametru lub naciśnij [Alt]/[Optin]+[M] na klawiaturze, a przycisk pwinien się rzjaśnić. 4. Twja kntrlka sprzętwa jest teraz płączna z kntrlką prgramwą, a manipulwanie kntrlką sprzętwą spwduje zmianę stanu kntrlki prgramwej. Pniżej pisany jest drugi spsób płączenia ze sbą kntrlki prgramwej i sprzętwej: 1. Otwórz mapę kntrlek wybranej klawiatury, klikając jej nazwę w panelu urządzeń zdalnych knslety. 2. Prusz/naciśnij myszką pżądaną kntrlkę prgramwą. 3. Kliknij iknę rączki w lewym knie parametru i przeciągnij ją na pżądaną kntrlkę sprzętwą w mapie kntrlek, a ptem zwlnij przycisk myszki. 4. Twja kntrlka sprzętwa jest teraz płączna z kntrlką prgramwą, a manipulwanie kntrlką sprzętwą spwduje zmianę stanu kntrlki prgramwej. 168

176 Ostatecznie, mżesz użyć menu pdręczneg gałki lub tłumika w knslecie lub w edytrze wtyczki, aby płączyć ze sbą kntrlkę prgramwą i sprzętwą. Pniżej jest pis tej metdy: 1. Prusz/naciśnij pżądaną kntrlkę sprzętwą, na przykład, pkręć gałką. Ta kntrlka pwinna pjawić się w prawym knie parametru. 2. Wybierz z menu pdręczneg kntrlki prgramwej plecenie Przypisz X d Y, gdzie X jest parametrem prgramwym, a Y jest kntrlką sprzętwą, którą manipulujesz. 3. Twja kntrlka sprzętwa jest teraz płączna z kntrlką prgramwą, a manipulwanie kntrlką sprzętwą spwduje zmianę stanu kntrlki prgramwej Mapwanie glbalne i z wyróżnieniem Dstępne są dwa tryby mapwania sprzętwych i prgramwych kntrlek: tryb glbalny i tryb wyróżnienia Mapwanie w trybie glbalnym Przy mapwaniu glbalnym, sprzętwe i prgramwe kntrlki zachwują swje relacje, a pjedyncza kntrlka sprzętwa jest bezpśredni płączna z pjedynczą kntrlką prgramwą. Niektóre kntrlki, takie jak tłumik ścieżki, panrama i wyciszenie mgą być mapwane tylk w trybie glbalnym. Aby glbalnie zmapwać kntrlkę, upewnij się, że tryb wyróżnienia jest wyłączny. Jeżeli w knie wtyczki przycisk W trybie wyróżnienia z widczną nazwą Twjej klawiatury jest pdświetlny, t kliknij g, c wyłączy ten tryb, a kntrlka zstanie zmapwana glbalnie Mapwanie w trybie wyróżnienia Pdczas gdy jedna kntrlka prgramwa mże być manipulwana tylk przez pjedynczą kntrlkę sprzętwą, t kntrlka sprzętwa mże być płączna z dwlną liczbą kntrlek prgramwych w parciu kntekst z pmcą mapwania w trybie wyróżnienia. Na przykład, gałka na kntrlerze mże kntrlwać wartść Na przykład, ta sama gałka na kntrlerze mże kntrlwać wartść uwlnienia (release) wtyczki Gate, wartść Gain wtyczki distrtin lub inne parametry, w zależnści d teg jaka wtyczka jest w trybie wyróżnienia. Operacja mapwania z wyróżnieniem wygląda tak sam jak mapwanie glbalne, za wyjątkiem jednej różnicy, aby ją zbaczyć, twórz interfejs dwlneg wirtualneg efektu lub instrumentu. Dmyślnie, wszystkie wirtualne efekty i instrumenty twierane są w trybie wyróżnienia i przycisk W trybie wyróżnienia na pasku narzędzi kna wtyczki jest pdświetlny. Na przycisku jest wyświetlana nazwa płącznej klawiatury. Tylk jedn kn wtyczki mże być w tym sam czasie w tym trybie. Kliknij przycisk W trybie wyróżnienia, aby włączyć wyróżnienie w knie dwlnej wtyczki. 169

177 Gdy parametr zstał zmapwany w trybie wyróżnienia, ikna płączenia w knie parametru będzie różniła się d ikny przy parametrze zmapwanym glbalnie. Mapy kntrlek stsują się tylk d kna wtyczki będącej w trybie wyróżnienia. Na przykład, gałka sprzętwa mże być płączna z gałką wtyczki EQ w trybie wyróżnienia. Gdy przeniesiesz wyróżnienie na inną wtyczkę, t gałka sprzętwa przestanie ddziaływać na gałkę w EQ i mżna płączyć tę gałkę sprzętwą z inną kntrlką w nwej wyróżninej wtyczce. W ten spsób mapwanie z wyróżnieniem pzwala na wyknanie różnych map dla wtyczek z użyciem tych samych kntrlek sprzętwych. Każde mapwanie z wyróżnieniem jest zapisywane z wtyczką, więc mżna ich używać w dwlnym utwrze. Mżesz więc jednrazw utwrzyć mapy z wyróżnieniem dla każdej z Twich ulubinych wtyczek i się tym nie martwić. Oznacza t, że Twój sprzęt zawsze kntrluje wtyczkę, która bieżąc jest w trybie wyróżnienia. Niektóre parametry nie mgą zstać zmapwane w trybie wyróżnienia, w tym kntrlki ścieżek takie jak tłumik, panrama i wyciszenie Użycie Cntrl Link ze zdalnymi instrumentami Z systemem Cntrl Link mżesz kntrlwać zewnętrzny instrument sprzętwy z bsługą MIDI tak sam jak instrument prgramwy. Pierwszym krkiem teg prcesu jest ddanie Twjeg sprzętweg instrumentu jak urządzenia zdalneg zgdnie z instrukcji z sekcji Knfiguracja zdalnych instrumentów sprzętwych rzdziału Knfiguracja. P jednrazwej knfiguracji urządzenia, utwórz nwy utwór i twórz panel urządzeń zdalnych w knslecie. Kliknij dwa razy na zewnętrznym instrumencie w panelu urządzeń zdalnych, aby twrzyć mapę kntrlek teg instrumentu. Jeżeli utwrzyłeś nwy instrument (nieddany z listy predefiniwanych urządzeń), t wszystkie mżliwe plecenia Cntinuus Cntrller (MIDI CC) są aktywne i są reprezentwane przez gałki w mapie kntrlek. Jeżeli używasz predefiniwanej mapy, t widczne będą tylk dpwiednie kntrlery. Pwyżej mapy kntrlek baczysz listę wybru kanału. Dstępne będą tylk kanały, które włączyłeś przy knfiguracji instrumentu. Przy pracy z nwym instrumentem na pewn chcesz spersnalizwać jeg mapę kntrlek i włączyć tylk ptrzebne kntrlki z dpwiednimi nazwami parametrów. Aby dpaswać mapę kntrlek d swich ptrzeb, kliknij iknę klucza francuskieg, c twrzy listę kntrlek. Jak już wspmnian pwyżej, wszystkie Cntinuus Cntrller są dmyślnie włączne i są nazwane w parciu ich typwe użycie. Aby ddać lub usunąć kmunikat CC z listy, kliknij właściwe ple wybru. Aby zmienić nazwę CC, kliknij nazwę i wprwadź nwą. Pwiązane kntrlki mgą zstać zgrupwane razem w mapie kntrlek, pprzez umieszczenie ich w tym samym flderze na liście. Kliknij ple flderu dwlnej kntrlki na liście w i wprwadź nazwę, aby zgrupwać kntrlkę razem z innymi będących w tym samym flderze. 170

178 P zakńczeniu edycji mapy kntrlek instrumentu, pruszenie myszką dwlnej gałki w mapie kntrlek pwinn spwdwać zmianę płączneg parametru sprzętweg instrumentu. Parametr pjawi się w lewym knie parametru, tak jak w przypadku prgramweg, wirtualneg instrumentu. Oznacza t, że funkcje Cntrl Link dstępne dla wirtualneg instrumentu, pisane pwyżej w tym rzdziale, mgą teraz kntrlwać (także z autmatyką) Twój sprzętwy instrument. 171

179 Użycie wielu urządzeń zdalnych Jedncześnie mże być używana dwlna liczba zdalnych urządzeń. Tak dług jak urządzenie ma mapę kntrlek z rzpznanymi kntrlkami, tak dług mże być użyte z Cntrl Link. W każdym knie wtyczki, zauważysz pcje mapwania na praw d pcji autmatyki i zestawów. Tylk zdalne urządzenie wyświetlane na przycisku trybu wyróżnienia mże być użyte w trybie mapwania z wyróżnieniem. Jeżeli urządzenie nie jest tutaj wyświetlne, t mapwanie będzie w trybie glbalnym. Aby wybrać inne urządzenie, które ma zstać d mapwania z wyróżnieniem kntrlek wtyczki, kliknij na strzałkę menu i wybierz urządzenie Autmatyka z pmcą sprzętwych kntrlerów Jak wcześniej wspmnian w sekcji Edycja bwiedni autmatyki rzdziału Autmatyka, zdalne kntrlery sprzętwe mgą być używane d edycji autmatyki. Gdy zewnętrzny kntrler zstał zmapwany i kntrlki są płączne z różnymi parametrami z pmcą systemu Cntrl Link, t ruchy na sprzętwym kntrlerze, a także ruchy kntrlwanych przez nieg parametrów prgramwych mgą zstań nagrane w autmatyce. Kmbinacja autmatyki Studi One i systemu Cntrl Link daje wszechstrnną platfrmę integracji sprzętwej i prgramwej autmatyki. Pniżej znajdziesz infrmacje jak razem mgą zstać użyte te systemy Mżliwści kntrlerów sprzętwych Musisz znać mżliwści Twich kntrlerów. Na przykład, niektóre kntrlery sprzętwe ferują czułe na dtyk tłumiki i gałki, a inne nie. Niektóre kntrlery mają niekńczące się enkdery brtwe, a inne mają gałki ustalnych pzycjach. Te mżliwści wpływają na t, jak sprzętwe kntrlery zstaną zintegrwane z systemami autmatyki i Cntrl Link Czułść na dtyk Różne typy autmatyki zstały pisane w sekcji Tryby autmatyki rzdziału Autmatyka. Te tryby są bezpśredni pwiązane ze specyficznymi mżliwściami kntrlerów sprzętwych. Tryb Tuch jest najlepszym trybem, jeżeli kntrlki sprzętwe są czułe na dtyk. Jednakże, mżesz używać teg trybu z kntrlkami sprzętwymi, które nie są czułe na dtyk Niekńczące się enkdery brtwe i gałki ustalnej pzycji Typy kntrlek ferwane przez kntrlery sprzętwe różnią się znacząc. Wiele kntrlerów feruje gałki zwane niekńczącymi się enkderami brtwymi. Te enkdery mgą być bracane bez kńca w bydwu kierunkach. Zwiększają ne raczej lub zmniejszają wartści 172

180 (wartści przyrstwe), zamiast wysyłania wartści abslutnych partych na ustalnych pzycjach, tak jak w przypadku gałek ustalnych pzycjach. Na przykład, jeżeli używasz czułeg na dtyk niekńcząceg się enkdera brtweg d kntrli parametru prgramweg, który ma bwiednie autmatyki na ścieżce, ustawienie ścieżki w trybie autmatyki Tuch da następujące wyniki: Dtkniecie enkdera brtweg pdczas dtwarzania rzpcznie nagrywanie autmatyki, aż d mmentu, gdy enkder przestanie być dtykany. Gdy enkder nie jest dtykany, t dczytywana będzie istniejąca autmatyka. Gdy autmatyka jest dczytywana pdczas dtwarzania, t pruszenie enkdera spwduje zapis wartści ddawanej lub dejmwanej (inkrementacji lub dekrementacji) w stsunku d bieżącej pzycji autmatyki. Więc w rzeczywistści nwa autmatyka wywdzi się z istniejącej autmatyki. Jeżeli zrbisz t sam z czułą na dtyk gałką ustalnej pzycji, t da t następujące wyniki: Dtkniecie gałki pdczas dtwarzania rzpcznie nagrywania autmatyki, aż d mmentu, gdy gałka przestanie być dtykana. Gdy gałka nie jest dtykana, t dczytywana będzie istniejąca autmatyka. Gdy autmatyka jest dczytywana pdczas dtwarzania, t pruszenie enkdera spwduje zapis d bieżącej wartści gałki partej na bezwzględnej pzycji gałki. Nwa, zapisana autmatyka więc nie wywdzi się z istniejącej autmatyki Zapisywanie autmatyki ścieżki Istnieją trzy tryby autmatyki, w których autmatyka mże być zapisywana z pmcą zdalnych kntrlek, t jest Write, Tuch i Latch. Zalecane jest zapznanie sie z tymi trybami pisanymi w sekcji Tryby autmatyki rzdziału Autmatyka. Aby zapisać autmatykę ścieżki z pmcą zewnętrznych kntrlek, płącz najpierw kntrlkę z parametrem prgramwym, c pisan w sekcji Praca z Cntrl Link teg rzdziału. Następnie, wyświetl autmatykę naciskając [A] na klawiaturze, ddaj bwiednie autmatyki pżądaneg parametru d ścieżki i włącz tryb Tuch, Latch lub Write. Na kńcu rzpcznij dtwarzanie i prusz kntrlką sprzętwą, aby zapisać autmatykę. Autmatyka mże być zapisywana z pmcą sprzętwych kntrlek tylk pdczas dtwarzania. Przy zastępwaniu istniejącej autmatyki, te trzy tryby autmatyki dają różne wyniki. Tryb Tuch pzwala na dczyt autmatyki aż d manipulacji czułej na dtyk kntrlki. Autmatyka wróci z pwrtem d stanu dczytu, gdy przestanie sie manipulwać kntrlką. 173

181 Tryb Latch pzwala na dczyt autmatyki aż d manipulacji czułej na dtyk kntrlki, p czym autmatyka jest zapisywana d mmentu zatrzymania dtwarzania. W trybie Write istniejąca autmatyka nie jest dczytywana, a autmatyka jest zapisywana przez cały czas dtwarzania. Autmatyka nie mże być zapisywana z pmcą sprzętwych kntrlek, jeżeli wybran na ścieżce tryb Read lub wyłączn autmatykę Zapisywanie autmatyki partii instrumentu Użycie zdalnych kntrlek z autmatyką partii jest pdbne d ich użycia z autmatyką ścieżek, za wyjątkiem braku trybów autmatyki. Istniejąca autmatyka partii mże być dczytywana, nadpisywana, a nwa autmatyka mże być zapisywana przy każdym nagrywaniu partii, c zstał bjaśnine w sekcji Nagrywanie autmatyki partii rzdziału Autmatyka. Autmatyka partii jest integralną częścią partii instrumentu i z teg pwdu jest zawsze dstępna. 174

182 12 Mastering Mastering prcesem preparwania i przenszenia finalneg miksu na kpię matkę (master) na bazie której wyknywana jest dystrybucja wszystkich kpii. W prcesie masteringu, źródłwy materiał jest zazwyczaj pddany krekcji, kmpresji itd. Także edycja, dpaswanie pzimów, ustawianie narastania/zanikania, redukcja szumów, pszerzenie i restauracja sygnału mgą także być wyknywane pdczas masteringu. Pszczególne utwry są układane w finalnym prządku, a prces ten nazywany jest częst w j. angielskim jak assembly lub track sequencing. Zmasterwany materiał jest ptem gtwy d pwielania na płytach winylwych, CD/DVD, dystrybucji w Internecie itp. Studi One Prfessinal psiada strnę Prjekt, zawierającą zintegrwane z Studi One kmpletne rzwiązanie masteringwe. Przed Studi One, użytkwnicy byli zależni d c najmniej dwóch ddzielnych prgramów jeden d wielśladwej prdukcji audi, a drugi d masteringu aby w pełni bsłużyć prdukcję audi. Takie rzwiązanie jest bardz nieefektywne. Strna prjektu w Studi One Prfessinal przedefiniwuje ten prces w jedn, inteligentne, prste i efektywne rzwiązanie. Na strnie prjektu, utwry mgą być masterwane i aranżwane w pjedynczej linii czasu, a ptem publikwane w wielu prfesjnalnych frmatach. Pniższy rzdział pisuje prces masteringu, rganizację pracy na strnie prjektu i t, jak utwry i prjekty są z sbą zintegrwane, w celu dstarczenia pełneg rzwiązania prdukcyjneg niedstępneg w innych DAW. Wiele funkcji strny utwru jest także dstępnych na strnie prjektu, na przykład, Cntrl Link. Z teg pwdu pwinieneś być beznany z mżliwściami strny Utwór. Pniżej znajdziesz szczegóły dtyczące tylk pracy na strnie prjektu Twrzenie nweg prjektu Aby utwrzyć nwy prjekt masteringu, wyknaj jedną z pniższych peracji. Kliknij Utwórz nwy prjekt na strnie startwej. Otwórz menu Plik/Nwy prjekt. Naciśnij [Ctrl]/[Cmd]+[Shift]+[N] na klawiaturze. Jeżeli nie jest twarty żaden prjekt, kliknij przycisk Prjekt na strnie utwru. 175

183 Knfiguracja prjektu W knie Nwy prjekt mżesz kreślić nazwę prjektu, lkalizację zapisu, a także częsttliwść próbkwania. Kliknij OK, aby utwrzyć nwy prjekt Ddawanie utwrów i plików audi Pierwszy krkiem prcesu masteringu jest umieszczenie źródłweg materiału w prjekcie Przeglądarka Tak jak strna utwru, strna prjektu psiada zintegrwana przeglądarkę, pzwalającą na przeglądanie i ddawanie d prjektu plików raz efektów audi. Naciśnij [F5] na klawiaturze lub kliknij przycisk Przeglądaj widczny w dlnym, lewym rgu interfejsu strny prjektu, aby twrzyć przeglądarkę Ddawanie utwru Dwlny utwór utwrzny w Studi One Prfessinal mże zstać ddany bezpśredni d prjektu pprzez zaimprtwanie pliku utwru d prjektu. Nie trzeba wcześniej wyknywać pełneg miksu (mixdwn) utwru, pnieważ ta peracja jest zautmatyzwana. Dmyślnie, wszystkie pliki utwrów są zapisywane w flderze Cntent/Sngs przeglądarki plików, a każdy utwór ma swój własny pdflder. Aby ddać utwór d prjektu, znajdź plik utwru w przeglądarce plików, kliknij i przeciągnij g klumny lub paska utwrów. Ddanie utwru d prjektu, umieści g w klumnie utwrów. Jeżeli nie ma pliku d masteringu, t zstaniesz zapytany utwrzenie miksu bieżąceg stanu utwru, który mże zstać wygenerwany i ddany d paska utwrów. 176

184 Gdy Studi One generuje miks ddawaneg utwru, t długść miksu będzie zdeterminwana przez markery startu i kńca utwru, ustawine na ścieżce markerów w widku aranżacji. Upewnij się, że te markery są ustawine we właściwych lkalizacjach w utwrze Ddawanie pliku audi Oczywiście mżesz ddać d prjektu dwlny plik audi w frmacie Wave, Ogg Vrbis, AIFF, REX lub MP3 przeciągając g z przeglądarki na strnę utwru, dkładnie tak jak w utwrze. Imprtwane pliki MP3 są knwertwane na frmat Wave z częsttliwścią bieżąceg prjektu Klumna utwrów Wszystkie utwry i pliki audi prjektu są widczne w klumnie utwrów w pstaci wyświetlanej nazwy utwru lub pliku audi Meta-dane U góry klumny utwrów zbaczysz trzy pla meta-danych, t jest nazwę dysku, artysty i długści. Ple długści jest autmatycznie aktualizwane w parciu łączną długść prjektu. Aby edytwać pla nazwy dysku i artysty, kliknij w nie, wprwadź tekst i ptem naciśnij Enter. Pniżej ikny typu pliku we wpisie utwru na liście klumny utwrów znajduje przycisk ze strzałą w dół. Kliknij ten przycisk, aby zbaczyć wszystkie pla meta-danych. Pla te mgą być edytwane na zasadzie utwór p utwrze, ale mżesz też zaznaczyć kilka utwrów i edytwać ich pla jedncześnie. 177

185 Meta-dane są używane przy publikwaniu Twjeg prjektu na dwlnym nśniku. Pwinieneś wypełnić te infrmacje, aby Twja prdukcja była dkładnie pisana, pdczas publikacji i dystrybucji. Przy wybrze grafiki, wielkść brazu jest graniczna d 512x512 pikseli i będzie autmatycznie skalwana d tej wielkści. Meta-dane, które zstały wypełnine na strnie utwru, będą autmatycznie zaimprtwane wraz utwrem d prjektu masteringu Pauza Bardz częst utwry na CD Audi są ddzielne krótka pauzą. Dmyślnie, wszystkie utwry ddawane d utwru mają ustawina dwusekundwą pauzę, tak jak w standardzie Red Bk. W praktyce znacza t, że d pczątku utwru ddawane są dwie sekundy ciszy. Więc mim, że utwór rzpczyna się natychmiast p kńcu pprzednieg, t jednak między nimi zstanie ddana krótka pauza. Pauza mże być ustawina na długść d 10 sekund, tak jak w standardzie Red Bk Audi CD. Timing pmiędzy utwrami jest ważną i twórczą częścią prcesu masteringu i częst różni się między prjektami. Aby zmienić ustawienie pauzy, kliknij ple pauzy we wpisie utwru na klumnie ścieżek i wprwadź wartść lub przeciągnij biekty audi na linii czasu Sekwencja utwrów Aby ustawić sekwencję utwrów w prjekcie, p prstu kliknij iknę typu pliku utwru w klumnie utwrów i przeciągnij utwór w górę lub w dół. Utwry zstaną autmatycznie przemieszczne na linii czasu paska utwrów, nie naruszając sekwencji pzstałych utwrów i ich ustawień pauzy. Większść samdzielnych prgramów masteringwych nie feruje tej funkcji Pasek utwrów i linia czasu Pasek utwrów jest miejscem, gdzie ddane utwry są reprezentwane jak biekty audi. Utwry są umieszczane naprzemian w górnej i dlnej części paska wzdłuż linii czasu. Pzwala t na nałżenie na siebie dwóch sąsiadujących utwrów. Dmyślnie, utwry są ddzielne przerwą długści zależnej d ustawienia pauzy każdeg utwru. Aby przenieść utwór wzdłuż linii czasu, kliknij g i przeciągnij w lew lub w praw. Utwór zstanie przemieszczny na linii czasu paska utwrów, nie naruszając sekwencji pzstałych utwrów. 178

186 12.4 Edycja utwrów Zmiana długści utwrów Długść utwru na pasku utwrów mże zstać zmienina z pmcą narzędzia strzałki, tak jest t pisane w sekcji Rzmiar biektu rzdziału Edycja. Relatywna sekwencja wszystkich innych utwrów w prjekcie zstanie zachwana przy zmianie długści utwru. Utwór nie mże zstać skrócny d mniej niż 10 sekund, zgdnie ze standardem Red Bk CD Edycja bwiedni głśnści Każdy utwór na pasku utwrów psiada bsługę bwiedni głśnści, która mże być edytwana w taki sam spsób jak bwiednie głśnści biektów audi, c zstał pisane w sekcji Dpaswanie bwiedni głśnści biektu audi rzdziału Edycja. Obwiednia głśnści daje Ci mżliwść utwrzenia efektu zanikania i narastania Przejścia i nakładanie się utwr ów Gdy utwór jest manualnie przenszny wzdłuż linii czasu, t mże się nałżyć w czasie na inny utwór i mżesz utwrzyć przejście między nimi ddając d jedneg zanikanie a d drugie narastanie. Aby utwrzyć przejście między nakładającymi się utwrami, naciśnij [X] na klawiaturze. Utwrzne liniwe przejście, mże być edytwane z pmcą przeciągania uchwytów efektu na każdym z utwrów. Pczątek utwru nakładająceg się w czasie na kńcówkę inneg, będzie pczątkiem nwej ścieżki na CD lub innym nśniku, bez względu na czas przejścia. 179

187 Dzielenie utwrów Aby pdzielić utwór, ustaw kursr dtwarzania w miejscu przyszłeg pdziału i naciśnij [Alt]+[X] na klawiaturze. W wyniku teg pwstaną dwa utwry, które mgą być edytwane jak każdy inny utwór, włączając w t meta-dane. Pdział utwru w prjekcie nie wpływa na mżliwść autmatycznej aktualizacji pliku masteringu utwru, wiec mżesz na przykład pdzielić nagrany kncert na kilka utwrów w prjekcie i nrmalnie edytwać źródłwy utwór na strnie Utwór. Utwry pwstałe w wyniku pdziału muszą mieć c najmniej 10 sekund długści, zgdnie ze standardem Red Bk CD Włączanie i wyłączanie utwrów Każdy utwór, mże zstać w dwlnej chwili wyłączny. Wyłączenie utwru usunie g z linii czasu, ale zachwa w klumnie utwrów z pisem Utwór jest wyłączny. Jest t pmcne gdy chcesz usunąć utwór z linii czasu prjektu, ale nie jesteś d kńca pewny, czy chcesz g kmpletnie usunąć. Aby wyłączyć utwór, zaznacz g klumnie utwrów i wybierz Wyłącz utwór w menu Prjekt. Aby włączyć utwór, zaznacz g klumnie utwrów i wybierz Włącz utwór w menu Prjekt Markery utwrów Wszystkie utwry w prjekcie autmatycznie trzymują markery utwru dłączne na pczątku biektu w linii czasu. Mżna wstawić manualnie inne markery utwrów przesuwając myszkę pmiędzy linijkę czasu i pasek utwru, aż narzędzie strzałki zamieni się w narzędzie markerów, a następnie klikając w miejsce gdzie chcesz wstawić marker. Manualnie wstawine markery mają zielny klr, pdczas gdy autmatycznie umieszczne markery są w klrze niebieskim. Markery mgą być przenszne wzdłuż linii czasu, klikając w nie i przeciągając w praw lub w lew. Markery utwrów są używane tylk przy wypalaniu CD lub eksprcie d pliku brazu lub DDP. Przy eksprcie d wydawnictwa cyfrweg, manualnie wstawine markery są ignrwane, a ddzielne pliki są generwane tylk dla rzeczywistych utwrów, widniejących w klumnie utwrów Użycie efektów insertwych Efekty insertwe mgą być użyte w prawie taki sam spsób na strnie prjektu jak na strnie utwru. Każdy utwór w prjekcie ma swój dedykwany rack urządzeń insertwych, a także gólny rack urządzeń sumy. Inserty są bsługiwane na strnie prjektu, tak jak t pisan w sekcji Knfiguracja insertów rzdziału Mikswanie, wraz z mżliwścią używania łańcuchów FX i mikr-widków wbudwanych efektów. 180

188 Rack urządzeń utwru Inserty w racku urządzeń utwru mgą używane d indywidualneg przetwarzania pszczególnych utwrów. Najpwszechniejszym użyciem jest siąganie balansu z innymi utwrami w prjekcie masteringu, więc zazwyczaj przetwarzanie w rackach insertów wpływa na utwry w pdbny spsób. Na przykład, każdy utwór wymaga indywidualnej krekcji. Tłumik utwru dstępny w racku urządzeń insertwych pzwala na regulację pzimu, przycisk Aktywuj wszystk w racku urządzeń insertwych umżliwia szybkie przełączanie się typu A/B. U góry racka urządzeń utwru znajduje się rzwijane menu dtyczące infrmacji głśnści, w której mżesz przeanalizwać głśnść utwru. Wyświetlany jest tutaj zakres dynamiki, głśnść R128, wartści szczytwe praweg i leweg kanału, RMS i pzim DC. Te infrmacje mgą Ci pmóc pdczas pdejmwania decyzji dtyczących ustawienia balansu pmiędzy utwrami prjektu Kpiwanie efektów d inneg utwru Aby szybk skpiwać dwlny efekt z jedneg racka utwru d inneg, p prstu przeciągnij g z racka urządzeń d inneg utwru w klumnie utwrów. Mżesz także zapisać cały rack urządzeń jak pjedynczy zestaw zwany łańcuchem FX, klikając strzałkę za etykietą Inserty u góry racka urządzeń i wybierając z menu plecenie Zapisz zestaw. Później mżesz przeciągnąć ten zestaw z przeglądarki efektów na dwlny utwór w prjekcie Użycie sprzętwych insertów w prjekcie W Studi One Prfessinal mżesz użyć sprzętwych insertów dzięki wtyczce Pipeline pisanej szczegółw w sekcji f teg pdręcznika. Gdy używasz Pipeline, t być mże będziesz ptrzebwał dstępu d knfiguracji wejść/wyjść (I/O) audi prjektu (dstępne pprzez menu Prjekt/Knfiguracja prjektu/wejścia i wyjścia audi), aby sknfigurwać wejścia i wyjścia używane przez Twój efekt sprzętwy. Jeżeli efekt Pipeline jest wstawiny gdzieś w prjekcie, t już nie będziesz mógł wyeksprtwać audi w trybie ffline d wypalenia CD, utwrzenia brazu dysku lub wydania cyfrweg. Zamiast teg będzie używane przetwarzanie w czasie rzeczywistym, c jest wymagane, aby dłączyć Twój sprzętwy insert d eksprtu Rack sumy Inserty w racku urządzeń sumy wpływają na wszystkie utwry w prjekcie masteringu. Limitwanie pzimu sygnału, wielpasmwe przetwarzanie dynamiki i inne pdbne efekty są pwszechnie używane, aby precyzyjnie dpracwać całściwe brzmienie prjektu.. Generalnie, pewien zakres balansu pmiędzy wszystkimi utwrami w prjekcie pwinien zstać siągnięty przed zastswaniem efektów racka sumy. 181

189 Na rack sumy składają się dwa racki, jeden działający przed tłumikiem, drugi p tłumiku, każdy z przyciskiem Aktywuj wszystk, c daje maksymalną elastycznść i mżliwść dsłuchiwania dwlneg prcesu. Jeżeli planujesz użycie wtyczki inneg prducenta z bsługą ditheringu, t umieść ten insert p tłumiku i upewnij się czy masz wyłączną pcję Użyj ditheringu dla urządzeń audi i eksprtu plików audi w menu Studi One/Opcje/Zaawanswane/Audi. Zauważ, że Studi One zawsze używa trójkątneg ditheringu bez kształtwania szumu. Tłumik kanału sumy pzwala na dpaswanie pzimu wyjścia audi (interfejs audi) prjektu, które mżesz także wybrać w racku. Pzim wyjścia ma bezpśredni wpływ na pzim sygnału dla wszystkich frmatów eksprtu. Wszystkie pary wyjść na Twim interfejsie audi są dstępne p kliknięciu bieżąc wyświetlaneg wyjścia audi w dlnej części racka Mierniki Wyskiej jakści mierniki mają decydujące znaczenia dla prcesu masteringu. Strna prjektu feruje trzy typy mierników, widcznych cały czas w prjekcie, c mże pmóc Ci w pdjęciu technicznych i twórczych decyzji pdczas pracy nad materiałem Miernik spektrum Miernik spektrum jest elastycznym narzędziem ferującym wyświetlanie w rzdzielczści ktawy, 1/3 ktawy i FFT. Miernik spektrum wyświetla standardwe pzimy szczytwe i mżna w nim wybrać krótki, średni i długi interwał czasu dla wyświetlania pzimów Peak Hld, a także wlny, średni i szybki interwał średnieg pzimu (RMS). Przy użyciu wyświetlania FFT, bk współrzędnych częsttliwści i pzimu wyświetlana jest ddatkw linia -3 db/ktawę. Ta linia reprezentuje kmpensację padania szerkści częsttliwści pasm FFT w kierunku górnej granicy spektrum, prwadzącej d zmniejszenia energii zawartści. Dbrze zbalanswany miks pwinien w przybliżeniu zachwywać nachylenie tej linii Miernik pzimu Miernik pzimu jest umiejscwiny bezpśredni pd miernikiem spektrum i ma mżliwść wyświetlania pzimów szczytwych i RMS w wyskiej rzdzielczści, a także trzy skale K- System pisane w sekcji Mierniki K-System rzdziału Mikswanie. Nigdzie dkładny pmiar pzimu nie jest tak ważny jak w fazie masteringu. T ważne, aby mieć pewnść, że pzimy wszystkich utwrów są spójne ze sbą i że sygnały nie są przesterwane. Gdy pjawią się przestery w prjekcie, zapali się czerwny wskaźnik pniżej miernika pzimu, który mże zstać zresetwany kliknięciem. 182

190 Miernik fazy Miernik fazy umieszczny z prawej strny miernika jest pmcny pdczas sprawdzania zagadnień stere i kmpatybilnści mn. Składa się n z dwóch kmpnentów, t jest gnimetru w centrum kna wtyczki i miernika krelacji na samym dle. Gnimetr wyświetla prównanie amplitudy leweg i praweg kanału w scylskpie X/Y. Pinwa linia w gnimetrze reprezentuje sygnał mn. Pzimy miernik krelacji prównuje wielkść sygnału audi w fazie i pza nią leweg i praweg kanału. Zakres parametru miernika krelacji zawiera się d +1 (sygnał mn) d -1 (sygnał mn z dwrócną fazą), a 0 wskazuje becnść całkwicie niezależnych sygnałów (prawdziwe stere) Publikwanie prjektu Gdy prjekt zstał zmasterwany, t następnym krkiem jest jeg publikwanie. Strna prjektu feruje tutaj wiele pcji, pkategriwanych w trzy główne peracje, w tym wypalanie CD Audi, utwrzenie brazu dysku, twrzenie plików audi Wypalanie CD Audi Mżesz wypalić zmasterwany prjekt w standardzie CD Audi (Red Bk) bezpśredni ze strny prjektu. Red Bk jest najszerzej stswanym technicznym standardem CD z audi i zawiera specyfikację minimalnej i maksymalnej długści ścieżek, maksymalnej liczby ścieżek i spsbu kdwania audi na CD. Pnieważ strna prjektu trzyma się teg standardu, więc na pewn Twje CD Audi będzie kmpatybilne z prawie każdym dtwarzaczem CD. Aby wypalić prjekt jak CD Audi, kliknij przycisk Wypal u góry strny prjektu. W twartym knie pcji mżesz wybrać napęd, na którym chcesz wypalić płytę, a także prędkść zapisu. Generalnie, użycie mniejszej prędkści zapisu redukuje mżliwść wystąpienia błędów Opcje wypalania Kilka pcji wypalania jest przeznacznych d zapbiegania typwym błędm wypalania CD, t jest Test zapisu, Użyj Burnprf i Użyj tymczasweg pliku brazu. Te pcje zwiększają z reguły czas ptrzebny d wypalenia, ale zapbiegają utracie czasu i pustych płyt CD. Opcja testu zapisu uruchamia testy przed próbą wypalenia CD. Burnprf jest technlgią zapbiegającą błędm nieciągłści zapełniania bufra (buffer under-run) w niektórych nagrywarkach, pwdujących przerwanie prcesu zapisu. Zaznaczenie pcji użycia tymczasweg pliku brazu, wypala braz CD utwrzny przed właściwym prcesem wypalania. Pmaga t wyeliminwać ptencjalne prblemy pwiązane z niedstateczną prędkścią udstępniania danych, pdczas zapisu CD. 183

191 Twrzenie brazu dysku Publikwanie prjektu mże wymagać utwrzenia brazu dysku. Na przykład, wysłanie prjektu d prfesjnalnej tłczni CD mże wymagać cyfrwej transmisji zawartści CD, zamiast wysyłania ptencjalnie niedsknałej kpii fizycznej. Użycie brazu dysku ułatwia również krzystanie z różnych aplikacji d wypalania CD. Istnieje wiele różnych frmatów brazów dysków, a niektóre z nich nadają się lepiej d twrzenia CD audi niż inne. Studi One używa ciągłeg pliku Wave wraz z plikiem Cue, aby siągnąć najbardziej uniwersalną bsługę. Aby utwrzyć braz dysku, kliknij przycisk Obraz u góry strny prjektu. Utwrzy t plik Cue i ciągły plik Wave z zawartścią prjektu, a pliki zstaną zapisane w flderze prjektu. Plik Cue zawiera wszystkie niezbędne infrmacje d utwrzenia ddzielnych ścieżek audi na CD z ciągłeg pliku Wave. Wiele prgramów d nagrywania CD ptrafi utwrzyć CD z pmcą wspólneg użycia Cue i CD Eksprt d DDP Obrazy DDP szybk stają się nwym standardem twrzenia brazu z masteringu i wykrzystania g w tłczeniu. Obrazy DDP zawierają pełną zawartść dysku matki wraz z infrmacjami dtyczącymi frmatu, c zapewni pełną zgdnść z dyskiem matki. Aby utwrzyć braz DDP, kliknij przycisk DDP u góry strny prjektu. Wszystkie dane brazu DDP zstaną wyeksprtwane d pjedynczeg flderu z nazwą prjektu z dłącznym sufiksem "DDP." Ten flder mżna dstarczyć d tłczni Wydanie cyfrwe Mżna też publikwać prjekt jak pjedynczy flder zawierający wszystkie utwry z ddanymi tagami dpwiednich meta-danych. Typwym rzwiązaniem jest szybkie utwrzenie albumu MP3 w pjedynczym flderze i wysłanie g na strnę internetwą lub dystrybutra nline. Ten prces jest pdbny d twrzenia miksu na strnie utwru, c zstał pisane w rzdziale Mikswanie. Kliknij przycisk Wydanie cyfrwe u góry strny prjektu. W twartym knie pcji mżesz wybrać czy chcesz utwrzyć pliki WAV, AIFF, Ogg Vrbis lub MP3 i gdzie je zapisać. Mżesz ustawić także częsttliwść i rzdzielczść (bitrate), w zależnści d frmatu. Flder, w którym zstaną zapisane wszystkie nwe pliki, będzie nazwany stswnie d pla Dysk w meta-danych prjektu u góry klumny utwrów. Nazwy utwrów z tej klumny zstaną użyte jak nazwy dla utwrznych plików. W sekcji pcji, mżesz wybrać czy d nazw zstanie ddana numeracja i nazwa artysty. Wszystkie dane tagów utwrów zstaną użyte w tagach nwych plików. Mżesz także wyknać pełny miks w czasie rzeczywistym dla wydań cyfrwych. 184

192 Integracja z SundClud (Studi One Prfessinal) PreSnus współpracuje z ppularnym serwisem internetwym SundClud, c zawcwał mżliwścią wysyłania muzyki na SundClud bezpśredni ze Studi One Płączenie z SundClud Aby publikwać muzykę na SundClud, musisz mieć knt na SundClud. Odwiedź aby utwrzyć darmwe knt. Ptem twórz Studi One/ Klient SundClud, a następnie kliknij Płącz z SundClud. Zakładamy, ze masz płączenie z Internetem, które jest niezbędne d krzystania z tej funkcji. P kliknięciu w przeglądarce internetwej zstanie twarta specjalna strna zezwalająca Studi One na płączenie z Twim kntem SundClud. Zalguj się na twje knt SundClud, kliknij Allw Access i skpiuj kd weryfikacyjny. Ptem, wklej kd weryfikacyjny d kna płączenia, wyświetlneg w Studi One i kliknij Autryzuj. Teraz Studi One jest płączny z twim kntem na SundClud Wysyłanie na SundClud P płączeniu Studi One z t SundClud, mżesz wysłać muzykę z twjeg prjektu na SundClud bezpśredni z Studi One. Aby t zrbić, utwórz wydanie cyfrwe prjektu i wybierz pcję Wyślij na SundClud w pcjach lub twórz Studi One/ Klient SundClud. Przy wybraniu wydania cyfrweg, utwry z wypełninymi neta-danymi zstaną autmatycznie ddane d kna klienta SundClud. Jeżeli twierasz klienta bezpśredni (np. pprzez menu), kliknij przycisk Ddaj utwry, aby je wybrać na kmputerze i ddać d listy. Mżesz wysyłać na SundClud dwlny utwór, dwlnej rzdzielczści i rzmiarze pliku. Mżesz jedncześnie wysłać dwlną liczbę plików, zarówn przy generwaniu wydania cyfrweg raz manualnie. P ddaniu utwrów, zaznacz utwór z listy i pcjnalnie zmień dtyczące g infrmacje w karcie Inf utwru. Jeżeli chcesz, aby utwór był dstępny dla wszystkich użytkwników SundClud, zaznacz pcję Utwór jest dstępny publicznie pd infrmacjami utwrze. Jeżeli chcesz, aby plik utwru był dstępny d pbierania i transmisji strumieniwej zaznacz dpwiednie pcje w karcie Więcej infrmacji. P zakńczeniu edycji infrmacji utwrach, kliknij przycisk Wyślij, aby wysłać pliki na SundClud. Prcentwy psęp wysyłania będzie wyświetlany w klumnie Stan na liście utwrów. Utwry pjawią się kncie SundClud p zakńczeniu wysyłania. 185

193 12.9 Integracja utwrów z prjektem Głównym zamysłem Studi One Prfessinal jest pełna integracja strny utwru i prjektu. Dzięki temu statecznie wyeliminwan przerwę pmiędzy mikswaniem i masteringiem w prcesie prdukcji. Gdy utwry zstaną umieszczne w prjekcie, t zstanie ustanwine łącze pzwalające edytwanym utwrm i prjektwi być pinfrmwanym zmianach p drugiej strnie, więc zmiany są znane bydwu strnm. Ta integracja zstała pisana w pniższych sekcjach i na pewn zmieni t twój spsób myślenia mikswaniu i masteringu Otwieranie utwru w prjekcie Pdczas masteringu częst należy wprwadzić zmiany w różnych utwrach dłącznych d prjektu, w wyniku czeg wyknywane są zmiany w miksie. Tradycyjnie, ten prces jest wyjątkw nieefektywny i ptrafi pchłnąć wiele gdzin, a nawet dni lub tygdni. Jednakże, w Studi One mżesz szybk wyknać zmiany w miksie bezpśredni z prjektu. Aby twrzyć utwór z prjektu, kliknij przycisk Edytuj utwór dstępny na wpisie utwru w klumnie utwrów. Utwór zstanie twarty na strnie utwru, gdzie będziesz mógł wprwadzić zmiany. P zakńczeniu zapisz i zamknij utwór. Gdy wrócisz d strny prjektu lub twrzysz prjekt w przyszłści, zstaniesz pprszny zaktualizwanie pliku masteringu utwru, w którym dknałeś zmian. Pniższa sekcja tytule Autmatyczna aktualizacja plików masteringu pisuje tą funkcję Autmatyczna aktualizacja plików masteringu Jedną z pdstawwych kwestii pjawiających się przy masteringu i jedncześnie jedną z najbardziej czaschłnnych jest t pytanie: Czy są t najnwsze wersje miksów? Częst zmiany w wielśladwych miksach są dpwiedzią na prblemy znalezine pdczas masteringu. P wprwadzeniu zmian, trzeba wygenerwać miksy i pnwnie wprwadzić je d prjektu masteringu. Każdy utwór mże mieć wiele rund wprwadzania zmian, c mże dprwadzić d sytuacji, w której trudn pwiedzieć z jaką wersją miksu mamy d czynienia i czy jest t wersja finalna, która pwinna trafić d prjektu masteringu. Gdy w kńcu znajdziemy właściwy miks, usuniemy stary i ddamy nwy d prjektu, t zazwyczaj musimy pprzestawiać sekwencję utwrów w prjekcie. Studi One Prfessinal rzwiązuje ten prblem z pmcą autmatycznej aktualizacji plików masteringu utwrów w prjekcie. Gdy zmienisz jakiklwiek utwór dłączny d prjektu, zstaniesz zapytany przeprwadzenie jeg aktualizacji. Jeżeli ją ptwierdzisz, t zstaną wyknane następujące peracje: Utwór zstanie autmatycznie twarty w jeg statni zapisanym stanie. Zstanie wygenerwany pełny miks (mixdwn) utwru. 186

194 Nwy plik miksu zastąpi stary plik w prjekcie. Utwór zstanie autmatycznie zamknięty. W prjekcie zstanie wyświetlny raprt wskazujący, które pliki zstały zaktualizwane i ile zajęł t czasu. Długść miksów generwanych pdczas autmatycznej aktualizacji utwrów jest zdeterminwana przez markery startu i kńca utwru widczne na ścieżce markerów w widku aranżacji. Musisz być pewny, że są ne ustawine we właściwych pzycjach w utwrze. Jeżeli aktualizacja się nie pwiedzie, sprawdź czy w utwrze nie brakuje plików lub wtyczek efektów i spróbuj pnwnie zaktualizwać utwry. W pjedynczej peracji mżna zaktualizwać dwlną liczbę plików masteringu. Dzięki temu, za każdym razem gdy twierasz prjekt, mżesz być pewien, że masz statnie wersje miksów wszystkich utwrów. Gdy plik masteringu w prjekcie nie jest aktualny, t zapali się sie czerwna dida z lewej strny nazwy utwru w klumnie utwrów, a także w lewym dlnym rgu utwru na pasku utwrów. Mżesz te pliki zaktualizwać manualnie, wybierając plecenie Zaktualizuj pliki masteringu w menu pdręcznym utwru. Gdy plik jest aktualny t zapali się zielna dida. Mżesz także manualnie zaktualizwać wszystkie pliki masteringu w pjedynczej peracji, klikając przycisk Aktualizuj znajdujący się u góry strny prjektu. Wszystkie pliki wymagające aktualizacji (pnieważ w utwrach wprwadzn zmiany), zstaną zaktualizwane w taki sam spsób jak t pisan pwyżej Ddawanie bieżąceg utwru d prjektu Aby ddać utwór, nad którym bieżąc pracujesz, d istniejąceg lub nweg prjektu, wybierz plecenie Ddaj d prjektu w menu Utwór na strnie utwru. Z listy wybierz istniejący prjekt lub Nwy prjekt. Dda t utwór d prjektu i autmatycznie wygeneruje pełny miks (mixdwn), który zstanie ddany d linii czasu prjektu Aktualizacja pliku masteringu na strnie utwru Aby zaktualizwać plik masteringu bieżąc twarteg utwru na strnie utwru, wybierz Zaktualizuj plik masteringu w menu Utwór na strnie utwru. Zaktualizuje t plik masteringu utwru, który mże być dłączny d dwlnej liczby prjektów. Gdy następnym razem twrzysz prjekt zawierający ten utwór, t autmatycznie pjawi się w nim zaktualizwany plik masteringu. 187

195 13 Wbudwane efekty Studi One psiada wyskiej jakści, 64-bitwe, wbudwane efekty audi i wirtualne instrumenty. Pniższy rzdział pisuje szczegółw wszystkie efekty audi. Wirtualne instrumenty są pisane w sbnym rzdziale. Interfejsy wbudwanych wtyczek są dstępne tylk w języku angielskim, więc w pdręczniku zstała zachwane ryginalna terminlgia Mikr-widki wbudwanych efektów Wszystkie wbudwane efekty psiadają bsługę funkcji mikr-widków, które są małymi, rzwijalnymi panelami kntrlnymi w racku urządzeń insertwych, pzwalającymi na kntrlę najważniejszych parametrów każdeg efektu. Dzięki mikr-widkm nie musisz twierać całeg interfejsu efektu i ddatkw umżliwiają ne łatwy mnitring kmpresji, bramek i innych efektów. Mikr-widki są dstępne zarówn w trybie małej i dużej knslety. Aby rzwinąć mikr-widk wbudwaneg efektu, twórz knsletę i kliknij efekt w racku urządzeń. mikr-widk rzwinie się w dół pkazując niektóre parametry efektu. Nie wszystkie parametry są dstępne w mikr-widku, znajdziesz tu tylk te najczęściej zmieniane. W widku dużej knslety zauważysz pasek przewijania z lewej strny racka urządzeń insertwych, służący d przewijania elementów racka, c pzwala na twarcie i przeglądanie dwlnej liczby mikr-widków. Aby zwinąć mikr-widk, kliknij nazwę efektu u góry mikr-widku Opcje wbudwanych efektów pmiarwych Niektóre wbudwane efekty psiadają mierniki Peak/RMS z pcjnalnym użyciem pmiarów K-System, c przedyskutwan w rzdziale Mikswanie. Mżesz wybrać pcję pmiarów K- System z menu pdręczneg miernika Peak/RMS efektu. Wizualne śledzenie różnych elementów dtwarzaneg audi pdczas mikswania i masteringu mże mieć decydujące znaczenie przy pdejmwaniu decyzji dtyczących prdukcji. Pniżej pisane efekty są dsknałymi narzędziami mnitringu audi. 188

196 13.3 Pmiary, analiza i generwanie sygnału Phase Meter Miernik fazy umieszczny z prawej strny miernika jest pmcny pdczas sprawdzania zagadnień stere i kmpatybilnści mn. Składa się n z dwóch kmpnentów, t jest gnimetru w centrum kna wtyczki i miernika krelacji na samym dle. Gnimetr wyświetla prównanie amplitudy leweg i praweg kanału na kliku siach. Linie si widczne w gnimetrze znaczają: Oś M. Sygnał mn Oś +/-S. Mn całkwicie pza fazą na jednym kanale Osie L/R. Mn na jednym kanale (lewy lub prawy) Osie M/S. Kanały z zakdwanym lub nagranym sygnałem Mid-Side (MS) Miernik krelacji pkazuje średnią wielkść sygnału audi w fazie i pza nią. Parametry miernika krelacji t: +1. Sygnał mn -1. Sygnał mn z dwrócną fazą 0. Niezależne sygnały (prawdziwe stere lub pdwójne mn) 189

197 Spectrum Meter Miernik spektrum jest pmcny przy kreśleniu zakresu częsttliwści sygnału audi. Na przykład, przypuszczasz, że pętla perkusyjna wymaga krekcji, ale mżesz nie wiedzieć, które częsttliwści pdbić i dwrtnie. W innym przykładzie, załóżmy, że w partii gitary jest irytujące sprzężenie, które chcesz usunąć, ale nie znasz jeg częsttliwści. Miernik spektrum pzwli Ci zdiagnzwać te prblemy, a także wiele innych. Miernik spektrum psada pełne mżliwści regulacji dzięki następującym parametrm dstępnych w dlnej części kna wtyczki: Channels Gdy miernik spektrum jest wstawiny na ścieżkę stere, t mżesz użyć następujących kanałów d analizy przez miernik: L. Tylk lewy kanał R. Tylk prawy kanał L+R. Suma leweg i praweg kanału L-R. Różnica pmiędzy lewym i prawym kanałem Analysis Oct-Band. Ta pcja dzieli cały zakres mierznej częsttliwści na ktawy, c jest pmcne przy kreślaniu generalneg balansu w całym spektrum częsttliwści. 3rd-Oct-Band. Ta pcja dzieli cały zakres mierznej częsttliwści na pasma szerkści 1/3 ktawy, c jest pmcne przy kreślaniu precyzyjneg balansu w całym spektrum częsttliwści. 190

198 FFT. Metda Fast Furier Transfrm lub inaczej FFT, dzieli zakres mierznej częsttliwści na wiele pasm, c jest pmcne przy kreślaniu precyzyjneg balansu kreślneg zakresu spektrum częsttliwści. P wybraniu FFT, mżesz ddatkw ustawić rzmiar kna FFT (rzmiar FFT = czas przez rzdzielczść częsttliwść). Dstępne są ustawienia 16,384; 8,192; 4,096; i 2,048. Dmyślne ustawienie t 16,384. Pnieważ pmiary FFT są pdzielne na pasma, t knkretne częsttliwści w spektrum nie są mierzne. Przy użyciu wyświetlania FFT, bk współrzędnych częsttliwści i pzimu wyświetlana jest ddatkw linia -3 db/ktawę. Ta linia reprezentuje kmpensację padania szerkści częsttliwści pasm FFT w kierunku górnej granicy spektrum, prwadzącej d zmniejszenia energii zawartści. Dbrze zbalanswany miks pwinien w przybliżeniu zachwywać nachylenie tej linii. Level Range Min. Level. Minimalna wyświetlana amplituda dla wszystkich częsttliwści. Zakres d -144 db d maksymalneg pzimu minus 6 db. Max. Level. Maksymalna wyświetlana amplituda dla wszystkich częsttliwści. Zakres d 0 db d minimalneg pzimu plus 6 db. Frequency Range Min. Freq. Minimalna wyświetlana częsttliwść. Zakres d 20 Hz d maksymalnej częsttliwści minus 10 Hz. Max. Freq. Maksymalna wyświetlana częsttliwść. Zakres d 20 khz d minimalnej częsttliwści plus 10 Hz. Wartści minimalneg i maksymalneg pzimu raz częsttliwści mżna zmienić przez wprwadzenie nwej wartści lub klikniecie wartści i przeciągnięcie myszki w górę lub w dół. 191

199 Tuner Tuner bywa nieceniny przy użyciu gitary, basu lub innych instrumentów wymagających częsteg strjenia. Tuner psiada przełącznik pmiędzy trybem wyświetlania standard/strbe i wyświetla dczyt częsttliwści raz różnicy w lewym i prawym górnym rgu. Gałka kalibracji pzwala na skalibrwanie tunera d 415 Hz d 465 Hz. Kliknij przycisk Strbe Mde, aby włączyć wyświetlanie w trybie strbskpu, w którym szybkść rtacji jest miarą różnicy wymagającą dstrjenia. Na śrdku znajduje się wskaźnik nuty ze strzałką p którejś ze strn. Jeżeli strzała znajduje się z lewej strny, t sygnał znajduje się pniżej najbliższej nuty, jeżeli wyświetlana z prawej strny, t sygnał znajduje się pwyżej najbliższej nuty. Gdy pjawią się bydwie strzałki, t znaczy, że sygnał jest perfekcyjnie nastrjny Level Meter Wtyczka Level Meter (Miernik pzimu) mże być w pzimym lub pinwym trybie wyświetlania. W mierniku pzimu dstępne następujące parametry: Cnf. Pzwala na wybór pmiedzy trybami Peak/RMS, K-20, K-14 raz K-12 i ustawienia długści RMS i Hld. Shw Crr. Włącza wyświetlanie krelacji fazy. ISM. Włącza wyświetlanie pmiarów intersampli. 192

200 Scpe Scpe dstarcza funkcje, których inżynier czekuje d cyfrweg scylskpu i pmaga rzwiązywać różne prblemy w studi, takie jak analiza przesłuchów czy pzimy szumów. Są w nim trzy kanały sygnału j jeden kanał matematyczny (D math). Każdy kanał mże pkazać lewy lub prawy sygnał kanału alb wejście kluczwania (sidechain), pdczas gdy kanał matematyczny pkazuje różnicę sygnału między kanałami (zamiast teg B i C mgą zstać dwrócne i pkazać sumę, mżna też dwrócić plaryzację). W każdym kanale mżesz ustawić skalę i ffset (przesunięcie) w siach y i x, a skala jest wyświetlana jak prcentwa wartść pełnej skali na segment (pełna skala t 1.f i jest równa 0 db.). Kanały mgą być ddzielnie włączane/wyłączane z pmcą kliknięcia litery kanału. Także czas (ś x) jest skalwalna i mżna ddać d niej wartść ffsetu. Te ustawienia dtyczą wszystkich kanałów. Mżesz używać sampli lub sekund jak jednstek, a ffset wyświetlany jest w pstaci pinwej zielnej linii. Oscylskp mże być wyzwalane przez jedn z następujących źródeł: Nrmalne. Gdy pzim sygnału na wybranym kanale sygnału (pza matematycznym) przekracza pzim prgu (ustawinym przez kntrlkę Level) we właściwym kierunku (wybranym przez przycisk Slpe). Transjenty (wybierane przez przycisk Transients ). W użyciu jest ten sam kanał audi, a kntrlki Slpe i Level wciąż mają zastswanie, ale pzim transjentów jest z reguły znacznie węższy: gdzieś pwyżej 0% i zazwyczaj kł 1.5%. Zewnętrzne sygnały. Nuty wysyłane na wejście MIDI scylskpu lub ich brak (free). 193

201 Włączenie Onesht, znacza, że następny wyzwalacz zatrzyma scylskp (wyłączenie detekcji wyzwalaczy). Oscylskp nie czyści swjeg bufra p zatrzymaniu, więc niechciany sygnał mże być wyświetlany d pjawienia się następneg wyzwalacza. Kntrlka Hld ustawia długść pkazywaneg czasu dla sygnału wyzwalacza i pdczas teg czasu, żaden inny sygnał nie wyzwli scylskpu. Ustawienie t jest wyrażane w prcentach szerkści wyświetlania i jest pkazywane wybranej jednstce czasu jak zielna pinwa linia. Wyświetlanie jest urywane przy nwym wyzwalaczu. W wyświetlaczu dstępne również linie współrzędnych (crsshair) pmiaru sygnałów z wyświetlaną infrmacją dczytu dla wybraneg kanału. Dzięki tej funkcji mżesz zmierzyć i prównać dystanse/różnice, gdzie pzimy db są pzimami rektyfikwanymi, więc mżesz prównać ddatnie i ujemne pzimy szczytwe Tne Generatr Tne Generatr mże generwać szum, sygnał zmiennej częsttliwści i inne typy sygnałów pwszechnie używanych d testwania ścieżki sygnału raz kalibracji. Częst z tą wtyczką używany jest scylskp (Scpe), aby zanalizwać sygnały na kńcu testwanej lub kalibrwanej ścieżki sygnału. W efekcie dstępne są następujące parametry: Wavefrm. Mżesz wybrać sine, saw, rectangle, pink nise i white nise. Anti-Alias. Przebieg piłkształtny i prstkątny mają dmyślnie włączną funkcję antyaliasingu, w celu zapbiegania pwstawaniu zniekształceń aliasingu. Frequency. Ustawienie częsttliwści tnu d 1 Hz d 22 khz. Mdulatin. Wbble. Włącza zmianę częsttliwści tnu z d pczątkwej ustawinej częsttliwści d kńcwej, stswnie d ustawień mdulacji. Lg Sweep. Włącza lgarytmiczną zmianę częsttliwści (zamiast linearnej). Length. Ustawia długść czasu zmiany częsttliwści d pczątkwej d kńcwej w zakresie d 10 ms d 59.9s. Phase Shift. Ustawia przesunięcie fazy pdczas czasu zmiany, d 0 d

202 Target Frequency. Kńcwa częsttliwść, d której przechdzi tn pdczas mdulacji. Off/Gated/On. Dmyślne ustawienie t Off. Ustawienie Gated włącza wyjście, gdy na klawiaturze jest zagrana nuta (ustaw wyjście ścieżki instrumentu na Tne Generatr), a On p prstu włącza wyjście. Level. Pzim sygnału wyjścia generatra tnu, d -144 db d +24 db. (Używaj z rzwagą!) 13.4 Delay Analg Delay Analg Delay emuluje jedngłwicwy taśmwy delay, z pcjnalną synchrnizacją czasu (Sync), LFO, filtrwanym pwrtem i innymi funkcjami. Mże być używany d twrzenie zniekształcnych, ech ze zmiennym późnieniem i wyskścią, a także efektów flanger/chrus Teg typu brzmienia są częst używane w technice Dub lub muzyce rckwej lat siedemdziesiątych. W Analg Delay dstępne są następujące parametry: Time. Pdstawwy czas późnienia. Sync. Opcjnalny tryb synchrnizacji w czasie. P wyłączeniu synchrnizacji prędkść jest wyrażna jak czas d 1 ms d 3s. P włączeniu synchrnizacji prędkść jest wyrażna w bitach d 4/1 d 1/64 z trilami. Speed. Factr. Mdyfikuje prędkść taśmy. Zakres d 0.5 (pdwójna długść delaya) d 2 (płwa długści delaya). Inertia. Mdyfikuje szybkść zmian w parciu Factr. Zakres d 0 d 5. LFO. Md. Mdyfikuje wpływ LFO na prędkść delaya. Zakres d -50% d 50%. 195

203 Kształt. Kształt przebiegu LFO z dstępnymi wartściami triangle, sine, sawtth i square. Sync. Opcjnalny tryb synchrnizacji szybkści LFO. P wyłączeniu, prędkść wyrażana jest jak częsttliwść d 0.01 Hz d 5 Hz. P włączeniu, prędkść wyrażana jest w bitach d 4/1 d 1/64, z trilami i przedłużnymi nutami. Zsynchrnizwane LFO i zsynchrnizwany delay z LFO wlniejszym d delaya spwdują, że mdulacja w praktyce nie będzie działała (za wyjątkiem wyskiej wartści parametru inertia). Damping. Lw Cut. Filtruje z pwrtu delaya wszystkie częsttliwści pniżej pdanej wartści. Wartść mże wynsić Off i d 20 Hz d 3.2 khz. Filtrwanie t 6 db na ktawę. High Cut. Filtruje z pwrtu delaya wszystkie częsttliwści pwyżej pdanej wartści. Wartść mże wynsić Off i d 400 Hz d 16 khz. Filtrwanie t 6 db na ktawę. Feedback. Feed. Prcentwa wartść późnineg sygnału ddana z pwrtem na wejście delaya. Zakres d 0 d 100%. Bst. Ten parametr pdbija pzim pwrtu. Width. Reguluje szerkść stere pwrtu delaya. Zakres d dwrócneg stere (ping png) d pełnej szerkści stere. Sat. Emulacja saturacji taśmy. Zakres w prcentach d 0 d 100%. Mix. Ustawia miks sygnału przetwrzneg w Analg Delay z ryginalnym, nieprzetwrznym sygnałem. Zakres d 0 d 100%. Ustawienie 100% mże zwiększyć pwrót, więc używaj z rzwagą! Beat Delay Beat Delay jest zsynchrnizwany z tempem delayem, z pcjnalnym późnieniem krzyżwym (crss-delay) i filtrwanym pwrtem. Mżna użyć teg efektu w celu ddania/zmiany nastrju 196

204 partii rytmicznych (np. ddawanie tzw. ff-bitów) lub zdublwanie partii (na przykład, ech typu slap-back). W efekcie dstępne są następujące parametry: Crss Delay. Gdy wartść nie wynsi Off (centralnie), wejście będzie wysyłane w mn d leweg lub praweg kanału, a późniny sygnał będzie wysyłany d drugieg kanału. Zakres d L 50 ms d R 50 ms. Ustawienie L 50 ms lub R 50 ms wygeneruje wyraźny efekt stere. Beats. Czas późnienia wyrażny w bitach. Zakres d 4/1 d 1/64 z trilami i przedłużnymi nutami. Offset. Dpaswuje przesunięcie w czasie d -30 d +30% wartści bitów. Feedback. Prcentwa wartść późnineg sygnału ddana z pwrtem na wejście delaya. Zakres d 0 d 99.99%. Width. Reguluje szerkść stere pwrtu delaya. Zakres d dwrócneg stere (ping png) d pełnej szerkści stere. Lw Cut. Filtruje z pwrtu delaya wszystkie częsttliwści pniżej pdanej wartści. Wartść mże wynsić d 20 Hz d 1 khz. Filtrwanie t 6 db na ktawę. High Cut. Filtruje z pwrtu delaya wszystkie częsttliwści pwyżej pdanej wartści. Wartść mże wynsić d 1 khz d 20 khz. Filtrwanie t 6 db na ktawę. Mix. Ustawia miks sygnału przetwrzneg w Beat Delay z ryginalnym, nieprzetwrznym sygnałem. Zakres d 0 d 100% Grve Delay (Studi One Pr fessinal) Grve Delay jest czter-dczepwym (fur-tap) delayem z synchrnizacją tempa, zmiennymi filtrami i ze zmienną siatką bitów. Z pmcą Grve Delay mżesz utwrzyć zsynchrnizwane z tempem schematy delaya d prstych pdziałów dczepów p dpracwane, złżne grve y lub efekty granularne. 197

205 W efekcie dstępne są następujące parametry: Wyświetlacz z siatką. Wyświetlacz z siatką (Grid Display) pkazuje bieżące wartści, pzimu, panramy, punktu dcięcia filtra i swingu dla każdeg dczepu, w parciu wybraną rzdzielczść siatki. Wartści każdeg z dczepów są w innym klrze i mgą być edytwane bezpśredni z pmcą myszki. Tap 1, 2, 3, 4. Te karty wybierają parametry dpwiednieg dczepu widczne dlnej, lewej części interfejsu efektu. Level, Pan, Cutff, Swing. Te przyciski pzwalają na edycję dpwiednich parametrów każdeg dczepu w siatce. Level. Ustawia pzim wyjściwy i timing każdeg dczepu. Pan. Ustawia panramę i timing każdeg dczepu. Cutff. Ustawia częsttliwść dcięcia filtra każdeg dczepu. Swing. Ustawia parametr Grve pzycji słabszych częściach taktów (ff-beat) pmiędzy prstymi wartściami, a wartściami z krpką, z jednczesnym dpaswaniem pzimów dczepu Tap 4 i być mże Tap 2. Pmaga uzyskać swingwe grve y. Parametry dczepów. Beats. Ustawia długść delaya bieżąc wybraneg dczepu w bitach, w zakresie d jedneg bita d dwóch taktów. Grve. Ustawia czas późnienia w prcentach względem ustawienia Beats w zakresie d Trilic (= 66.67%, statnia nuta pprzedniej trili) d Dtted (= 150%). Filter. Włącza filtr dla bieżąc wybraneg dczepu. Siatki X/Y Cut/Res. Przeciągnięcie punktu w siatce X/Y ustawia częsttliwść dcięcia i reznans filtra. Cut Md. Przeciągnięcie pzimeg suwaka ustawia względną wielkść mdulacji punktu dcięcia filtra przez mdulację. Zakres d -1 d 1. (ujemne wartści różnią się d ddatnich tylk fazą). LP, Peak, HP/BP. Przeciągnięcie punktu w siatce XY ustawia charakter filtra (ś X: d lw-pass d high-pass; ś Y: d bandpass d peak). Level. Ustawia pzim bieżąc wybraneg dczepu prcentw, w stsunku d pzimu wejścia. Zakres d 0 d 100%. Pan. Ustawia panramę bieżąc wybraneg dczepu w zakresie d L (tylk lewy) pprzez C (centralnie) d R (tylk prawy). 198

206 Odczep 4 ma ddatkwe wyjście pwrtu Feedb (bez filtra i panramy) używane zazwyczaj tylk d kntrli pwrtu. Grid. Beatlength. Ustawia pdział siatki według wartści nut w zakresie d 1/2 d 1/64. Cutff Md. Cutff Md jest LFO wpływającym na wartść dcięcia filtra każdeg dczepu, w zależnści d ustawienia Cut Md każdeg dczepu. Beats/Speed. Ustawia prędkść LFO. Zakres bitów mieści się d 4/1 d 1/64 z trilami i wariantami z krpkami. Zakres prędkści mieści się d 0.1 Hz d 30 Hz. Sync. Włącza synchrnizację Cutff Md LFO i ustawia prędkść LFO na bity (zsynchrnizwane z pzycją utwru). Mix. Dry/Wet. Ustawia miks sygnału przetwrzneg w Grve Delay z ryginalnym, nieprzetwrznym sygnałem. Zakres d 0 d 100% Distrtin Ampire XT 199

207 Ampire jest łatwą w użyciu wtyczką symulacji wzmacniacza z szerką gamą mdeli wzmacniaczy gitarwych i baswych i mdelwanych spltw klumn głśnikwych z zmiennym pzycjnwaniem mikrfnów raz z efektami pdłgwymi. Użyj teg efektu d emulacji wzmacniaczy gitarwych i baswych raz stwrzenia streg, bgateg harmnicznie brzmienia. W efekcie dstępne są następujące parametry: Amplifier (mdel wzmacniacza). Mżna wybrać charakterystykę wzmacniacza klikając bezpśredni w ple mdelu. Wybór mdelu zmienia charakterystykę przedwzmacniacza, przester wzmacniacza i wzmcnienie, różnice między kanałami A i B i zachwanie ustawień brzmienia (tne-stack). Wybór Legacy Amp z teg menu pzwala na dstęp d mdeli z Studi One 1. Input Gain. Zmiana pzimu wzmcnienia bezpśredni na wejściu Ampire mże pprawić słaby sygnał instrumentu lub ściszyć zbyt głśny sygnał. Dbry pzim wejściwy pwinien być w ptymalnym zakresie dynamiczneg przesteru Ampire. Zakres d -12 db d 24 db. Kanały A i B. Kanały A i B mają różne ustawienia siły przesteru i wzmcnienia, w zależnści d wybraneg mdelu wzmacniacza. Mżna użyć kanałów d stwrzenia dwóch różnych brzmień (np. rytm i sl, refren i zwrtka) i przełączać się między nimi. Drive. Ustawia stpień verdrive/wzmcnienia w przedwzmacniaczu w zakresie d 0 d 11. Bass, Mid, Treble, Presence. Kntrluje emulację brzmienia mdelu (wyniki zależą d wybraneg mdelu wzmacniacza). Wartść każdeg parametru mże wynsić d 0 d 10. Gain. Ustawia stpień verdrive/wzmcnienia wzmacniacza mcy w zakresie d 0 d 11. Cabinet (mdel klumny). Kliknięcie pla z nazwą klumny pzwala wybrać mdel, lub pminąć klumnę w przetwarzaniu sygnału wybierając pcję Bypassed z menu, gdy nie jest t ptrzebne. Mżesz przeciągnąć tutaj własne pliki wave dpwiedzi impulsów. Wybór Legacy Cabinet z teg menu pzwala na dstęp d zestawów z Studi One 1. Edit Mic. Kliknięcie Edit Mic dla dwlnej dłącznej klumny pzwala zmienić charakterystykę mikrfnów używanych d przechwytywania dźwięku z klumny. Mic A/B Blend. Ustawienie pzimeg suwaka pzwala siągnąć pżądany miks Mic A z Mic B, d 100% Mic A d 100% Mic B. Mic B/C Additinal Distance. Ddaje dystans d przetwarzania Mic B i Mic C w zakresie d 0 d 1 metra. 200

208 C Mix. Ustawia miks Mic C z miksem A/B d 0 d 50%. Bdy. Ustawia charakter klumny przez zmianę długści impulsu audi używanym w przetwarzaniu spltu w zakresie d 0 t 100%. Mic Mix. Ten parametr jest widczny tylk p wybraniu Legacy Cabinet. Ustawia względnu miks mikrfnwy tyłu i przdu klumny. W rzeczywistści ustawia t balans pmiędzy emulacją głśnika i klumny. Zakres d 100% przdu d 100% tyłu. Output Gain. Emulacja distrtina i wzmacniacza mże spwdwać znaczący zmiany pzimu, a użycie teg parametru pzwala ustawić nrmalny pzim sygnału. Zakres d -24 db d 12 db. Stmp Bxes. Ampire XT psiada pniżej pisane wbudwane efekty, które dmyślnie nie są włączne w ścieżkę sygnału (bypass). Przełącznik Pre/Pst ustawia efekt przed lub za wzmacniaczem. Wszystkie efekty są wstawine przed klumną za wyjątkiem Delaya i Reverbu, które mgą być wstawine przed nią lub za nią. Wszystkie efekty mgą zstać jedncześnie wyłączne przyciskiem Disable. Wah-Wah. Type Selectin Bx. Wybiera typ efektu wah-wah. Amunt. Ustawia wielkść efektu wah-wah d 0 d 100%, która jest ekwiwalentem kłysząceg się d przdu i tyłu ruchu pedała w tradycyjnym efekcie wah-wah. Tube Driver. Amunt. Ustawia wielkść efektu drive w zakresie d 0 d 11. Equalizer. Guitar/Bass. Wybiera dpwiedni styl dpaswujący zakresy częsttliwści każdeg pasma krektra graficzneg. Band Faders. Ustawienia tłumików pszczególnych pasm krektra. Mdulatin. Chrus/Flanger/Phaser. Wybiera typ mdulacji. Chrus. Delay. Ustawia delay sygnału chrusa d 2 d 20 ms. Speed. Ustawia prędkść chrusa d 0.01 d 10 Hz. Width. Ustawia szerkść chrusa d 0 d 100%. 201

209 Depth. Ustawia głębkść chrusa d 0 d 100%. Flanger. Delay. Ustawia delay sygnału flangera d.2 d 4 ms. Speed. Ustawia prędkść flangera d 0.01 t d0 10 Hz. Sync. Włącza synchrnizację prędkści flangera z tempem. Beats. Wybiera wartść bitu dla synchrnizwanej prędkści flangera. Feed. Ustawia wielkść pwrtu d 0 d 100%. Width. Ustawia szerkść LFO flangera d 0 d 100%. Depth. Ustawia głębkść flangera d 0 d 100%. Phaser. Phase. Ustawia częsttliwść phasera d 240 Hz d 8 khz. Speed. Ustawia prędkść phasera d 0.01 t d0 10 Hz. Sync. Włącza synchrnizację prędkści phasera z tempem. Beats. Wybiera wartść bitu dla synchrnizwanej prędkści phasera. Feed. Ustawia wielkść pwrtu d 0 d 100%. Width. Ustawia szerkść LFO phasera d 0 d 100%. Depth. Ustawia głębkść phasera d 0 d 100%. Pan. Speed. Ustawia prędkść panramy d 0.01 t d0 10 Hz. Sync. Włącza synchrnizację prędkści panramy z tempem. Beats. Wybiera wartść bitu dla synchrnizwanej prędkści panramy. Depth. Ustawia głębkść panramy d 0 d 100%. Treml. 202

210 Speed. Ustawia prędkść treml d 0.01 t d0 10 Hz. Sync. Włącza synchrnizację prędkści treml z tempem. Beats. Wybiera wartść bitu dla synchrnizwanej prędkści treml. Depth. Ustawia głębkść treml d 0 d 100%. Delay. Speed. Ustawia prędkść delaya d 0.01 t d0 10 Hz. Sync. Włącza synchrnizację prędkści delaya z tempem. Beats. Wybiera wartść bitu dla synchrnizwanej prędkści delaya. LC. Częsttliwść filtru górnprzepustweg d 20 Hz d 1 khz. HC. Częsttliwść filtru dlnprzepustweg d 1 khz d 20 khz. Feed. Ustawia wielkść pwrtu d 0 d 100%. Mix. Ustawia miks późnineg sygnału z ryginalnym sygnałem d 0 d 50%. Reverb. Size. Wpływa na kilka parametrów całeg rzmiaru pmieszczenia. Mżna ustawić rzmiar sygnału pgłsu d 0 t 100%, przy czym mniejsze liczby prcentwe reprezentują mniejsze pmieszczenia i krótsze gny pgłsów, a wyższe reprezentują większe pmieszczenia i dłuższe gny. Mix. Ustawia miks późnineg sygnału z ryginalnym sygnałem d 0 d 50%. LC. Częsttliwść filtru górnprzepustweg d 20 Hz d 1 khz. HC. Częsttliwść filtru dlnprzepustweg d 1 khz d 20 khz. Damp. Ustawia tłumienie sygnału pgłsu d 0 d 100%. 203

211 Red Light Distrtin Red Light Distrtin jest emulatrem analgweg distrtina z kilkma dstępnymi mdelami distrtinów. W efekcie dstępne są następujące parametry: In. Wzmcnienie (gain) wejścia distrtina w zakresie d -12 db d 24 db. Distrtin. Tylk z typami Hard i Bad Tube i reguluje punkt pracy (bias) w zakresie d 0 d Lw Freq. Filtrwane są wszystkie częsttliwści pniżej tej wartści. Zakres d 20 Hz d 5 khz, w zależnści d ustawienia High Cut. High Freq. Filtrwane są wszystkie częsttliwści pwyżej tej wartści. Zakres d 800 Hz d 16 khz. Drive. Wzmacnianie z verdrive. Zakres d 0 t 11; drive wzrasta znacznie pmiędzy 10 i 11 i daje mcn przesterwane brzmienie. Stages. Liczba stpni seryjnej kaskady verdrive w ścieżce sygnału (w tym filtrów). Z pmcą pzimeg suwaka mżna wybrać 1, 2 lub 3. Mdel. Mżna wybrać kliknięciem typ emulacji distrtina z listy. Dstępne typy t Sft Tube, Hard Tube, Bad Tube, Transistr, Fuzz lub OpAmp. Bypass. Włącza/wyłącza ścieżkę sygnałwą Red Light Distrtin. Out. Ustawia wzmcnienie wyjściwe Red Light Distrtin w zakresie d -12 db d 24 db. 204

212 13.6 Dynamika Obróbka dynamiki jest kluczwym elementem mikswania i masteringu. Studi One ma kilka wyskiej jakści prcesrów dynamiki z kmpletną kntrlą pracy. Pniżej znajdują się pdstawwe infrmacje prcesrach dynamiki, aby pmóc Ci ich używać Cmpressr Cmpressr jest w pełni funkcjnalnym prcesrem kmpresji sygnału mn/stere, partym na RMS z bsługą wewnętrzneg i zewnętrzneg kluczwania (sidechain). Użyj teg efektu, jeżeli chcesz zredukwać zakres dynamiki (piki sygnału) sygnału audi. W efekcie dstępne są następujące parametry: Rati. Ustawia współczynnik kmpresji. Zakres d 1:1 (bez kmpresji) d 20:1. Threshld. Ustawia dlny limit kmpresji. Zakres d -48 db d 0 db. Knee. Ustawia szerkść złagdzenia przejścia (szerkść dnsi się d dystansu d prgu d kńca złagdzenia przejścia) w zakresie d 0.1 db d 20 db. Lk Ahead. Włącza/wyłącza funkcję Lk Ahead długści 2 ms. Stere Link. P włączeniu, Stere Link będzie sumwał sygnały z wejścia stere d mn, w celu wykrywania gólnej siły sygnału. Wyświetlacz. Pzim wejściwy. Wyświetla pzim wejścia + RMS. Reductin. Wyświetla pzim redukcji sygnału (-60 db t +3 db) i maksymalną wartść redukcji. Najwyższa wartść jest wyświetlana d mmentu siągnięcia wyższej wartści, zmiany parametru lub kliknięcia na wyświetlanej wielkści. 205

213 Krzywa kmpresji. Kliknięcie wyświetlacza pzwala na ustawienie parametrów krzywej. Rati. Kliknięcie górneg praweg uchwytu pzwala na ustawienie współczynnika kmpresji, gdy nie jest włączne Aut-Gain. Threshld. Kliknięcie śrdkweg uchwytu pzwala na ustawienie prgu, gdy nie jest włączne Aut-Gain. Knee. Najechanie myszką na śrdkwy uchwyt i pkręcenie kółkiem myszki ustawia ten parametr, w przypadku gdy nie jest włączny Aut-Gain. Jeżeli nie masz kółka myszki, wpisz wartść lub użyj gałki Knee. Gain. Kliknięcie leweg dlneg uchwytu pzwala na ustawienie wzmcnienia, gdy nie jest włączne Aut-Gain. Aut-Gain. Gdy włączne, t kliknięcie śrdkweg uchwytu pzwala na ustawienie wszystkich parametrów. Pzim wejściwy. Wyświetla pzim wejścia + RMS. Input Gain. Osłabia lub wzmacnia sygnał na wejściu kmpresra w zakresie d -12 db d 24 db. Aut-Gain. Włączenie autmatycznie ustala pzim wejściwy 0 db również jak pzim wyjściwy (zapewnia, że pzim wejściwy 0 db da na wyjściu również 0 db). P włączeniu wzmcnienie (utput gain) mże wynsić d 0 db d 48 db. Attack. Ustawia czas ataku dynamiki w zakresie d 0.1 ms d 400 ms. Release. Ustawia czas uwlnienia (release) dynamiki w zakresie d 1 ms d 2s. Speed. Aut. Autmatycznie używa zmiennych ustawień ataku i uwlnienia w parciu zawartść sygnału. Adaptive. Autmatycznie zmienia czasy ataku i uwlnienia, w celu uniknięcia pmpwania. Daje t mniej agresywną, gładszą kmpresję. Sidechain. Włączane kliknięciem przycisku Sidechain u góry kna efektu, c zezwala innym źródłm na kntrlwanie kmpresra lub na użycie filtrów wewnętrzneg kluczwania. Wyświetlacz kanału Sidechain. Wyświetla źródł kanału kluczwania. 206

214 Internal Sidechain. Aktywuje filtry wewnętrzneg kluczwania (dla kmpresji zależnej d częsttliwści). Są t filtry 48 db. Listen Filter. Pzwala na dsłuchiwanie przefiltrwaneg sygnału kntrlneg wewnętrzneg kluczwania. Pmaga kreślić dcelwą częsttliwść sygnału przy usuwaniu sybilantów (de-essing), tłumieniu transjentów itp. LC/HC Freq. Wybór częsttliwści filtrów wewnętrzneg kluczwania. Zakres LC d Off przez 20 Hz d 16 khz; zakres HC d 20 Hz przez 16 khz d Off. Filter Type Display. Pkazuje charakterystykę filtra śrdkwzaprweg lub śrdkwprzepustweg. Swap. Zamienia częsttliwści używane przez LC i HC Expander Expander jest w pełni knfigurwalnym klasycznym ekspanderem (ekspander z redukcją) z szerkim zakresem kntrli. Psiada funkcje kluczwania, w tym filtr wewnętrzneg kluczwania ze zmiennym, dlnym i górnym punktem dcięcia. Ekspander zwiększa zakres dynamiki pprzez słabienie sygnałów niskim pzimie, pdczas gdy głśne fragmenty nie są ani słabiane ani wzmacniane. W praktyce jest t przeciwieństw kmpresra. Mżna użyć ekspandera d zmniejszenia pzimu niepżądanych szumów lub czyszczenia sygnału z innych źródeł alb przywrócenia zakresu dynamiki skmpreswaneg sygnału. W efekcie dstępne są następujące parametry: Threshld. Ustawia maksymalną amplitudę, d której będzie działać prcesr. Zakres d -60 db d 0 db. Range. Ustawia maksymalną wielkść słabienia zastswaną na sygnale. Zakres d - 72 db d 0 db. 207

215 Rati. Ustawia współczynnik działania Expandera d 1:1 d 1:20. Lk Ahead. Włącza/wyłącza funkcję Lk Ahead długści 2 ms. Attack. Ustawia czas ataku dynamiki przy zanikaniu sygnału. Zakres d 0.1 ms t 500 ms. Release. Ustawia czas uwlnienia (release) dynamiki przy narastaniu sygnału. Zakres d 50 ms d 2s. Sidechain. Włączane kliknięciem przycisku Sidechain u góry kna efektu zezwala innym źródłm na kntrlwanie Expandera. Wyświetlacz kanału Sidechain. Wyświetla źródł kanału kluczwania. Internal Sidechain. Aktywuje filtry wewnętrzneg kluczwania (dla kmpresji zależnej d częsttliwści). Są t filtry 48 db. Listen Filter. Pzwala na dsłuchiwanie przefiltrwaneg sygnału kntrlneg wewnętrzneg kluczwania. Pmaga kreślić dcelwą częsttliwść sygnału przy usuwaniu sybilantów (de-essing), tłumieniu transjentów itp. LC/HC Freq. Wybór częsttliwści filtrów wewnętrzneg kluczwania. Zakres LC d Off przez 20 Hz d 16 khz; zakres HC d 20 Hz przez 16 khz d Off. Filter Type Display. Pkazuje charakterystykę filtra śrdkwzaprweg lub śrdkwprzepustweg. Swap. Zamienia częsttliwści używane przez LC i HC Gate Gate jest bramką szumwą z kntrlą zakresu. Psiada mżliwść kluczwania (sidechain) z wewnętrznym filtrem z zmiennym dlnym i górnym punktem dcięcia. Bramkwanie jest frmą pszerzenia dźwięku, która dchudza brabiany sygnał lub wycisza jeg zawartść. Używaj bramki d usuwania niepżądaneg szumu lub sygnałów niskim pzimie. Kluczwanie pzwala na kreatywne kntrlwanie pzimu z pmcą inneg źródła. 208

216 W efekcie dstępne są następujące parametry: Threshld. Open. Ustawia próg pniżej któreg bramka jest twierana d -60 db d 0 db. Clse. Ustawia pzim zamykania bramki względem prgu. Zakres d -24 db d 24 db d wartści prgu. Range. Ustawia maksymalna wielkść redukcji w zakresie d -72 db d 0 db. Wskaźnik Reductin. Pkazuje wielkść redukcji w zakresie d -72 db d 0 db. Attack. Ustawia czas twierania bramki p siągnięciu prgu d 0.05 ms d 500 ms. Hld. Ustawia kres czasu twarcia bramki p jednrazwym bniżeniu się pzimu sygnału pniżej pzimu ustawienia prgu. Zakres wynsi d 1 ms d 1s. Release. Ustawia czas uwlnienia bramki p kresie Hld w zakresie d 50 ms d 2s. LkA (Lk Ahead). Włącza/wyłącza funkcję 2 ms Lk Ahead. Send Trigger Ntes. Włącza wysyłanie wyzwalacza p twarciu bramki, Mżna ustawić tutaj wysyłaną nutę i jej dynamikę. Ustaw Gate jak wejście ścieżki instrumentu. Sidechain. Włączane kliknięciem przycisku Sidechain u góry kna efektu, zezwala innym źródłm na kntrlwanie bramki. Wyświetlacz kanału Sidechain. Wyświetla źródł kanału kluczwania. Internal Sidechain. Aktywuje filtry wewnętrzneg kluczwania (dla kmpresji zależnej d częsttliwści). Są t filtry 48 db. Listen Filter. Pzwala na dsłuchiwanie przefiltrwaneg sygnału kntrlneg wewnętrzneg kluczwania. Pmaga kreślić dcelwą częsttliwść sygnału p usunięciu wąskieg pasma szumów. LC/HC Freq. Wybór częsttliwści filtrów wewnętrzneg kluczwania. Zakres LC d Off przez 20 Hz d 16 khz; zakres HC d 20 Hz przez 16 khz d Off. Filter Type Display. Pkazuje charakterystykę filtra śrdkwzaprweg lub śrdkwprzepustweg. Swap. Zamienia częsttliwści używane przez LC i HC. Duck (zewnętrzne kluczwanie). Odwraca kluczwanie z zewnętrzneg źródła sygnału. 209

217 Limiter Limiter jest prcesrem typu brickwall z pcjnalnym pmiarem typu K-System. Użyj, aby zapbiegać przesterm na sygnale wyjściwym lub w celu maksymalizacji sygnału dużych różnicach dynamiki. W efekcie dstępne są następujące parametry: Input. Ustawa pzim na wejściu limitera w zakresie d 0 db d 18 db. Ceiling. Ustawia limit t jest maksymalny pzim wyjścia limitera. Zakres d -12 db d 0 db. Threshld. Próg pzwala limiterwi pracwać tak jak kmpresr typu leveling amplifier. Gdy próg (Threshld) jest pniżej limitu (Ceiling), t użyte jest miękkie przejście (klan) współczynniku 1:20 pmiędzy prgiem i limitem. Ustawienie prgu jest relatywne względem limitu. Wyświetlana wartść numeryczna jest wartścią bezwzględną. Zakres d wartści Ceiling d 12 db pniżej wartści Ceiling. Release. Ustawia wielkść czasu d bniżenia pzimu wejściweg pniżej ustawienia limitu d zatrzymania działania limitera. zakres d 2 ms d 1s. Sftclip. Redukuje zniekształcenia będące wynikiem bcięcia fali i pwstania przebiegu prstkątnej charakterystyce przy przesterwaniu limitera. Metering. PkRMS. Włącza pmiar Peak/RMS. K-14, K-20, K-12. Włącza pcje pmiaru K-System. Aby uzyskać więcej infrmacji na temat tej techniki pmiarów przejdź d sekcji Mierniki K-System rzdziału Mikswanie. Reductin. Wyświetla wielkść redukcji w zakresie d -24 db d 0 db. Max. Wyświetla maksymalny siągnięty pzim redukcji w db. 210

218 13.7 Mastering Multiband Dynamics (Studi One Prfessinal) Multiband Dynamics jest kmpanderem czyli płączeniem kmpresra z ekspanderem z pięcima niezależnymi pasmami kmpresji/ekspansji, pcjnalnym, jednczesnym dpaswaniem wszystkich pasm i wielpasmwymi miernikami. Mżna g użyć d redukwania niepżądanych sygnałów, szumu w pasmach i uwypuklenia alb graniczenia instrumentów. W praktyce, ten efekt mże funkcjnwać jak dynamiczny krektr lub zstać użyty d masteringwej kmpresji kmpletneg miksu. Ten typ kmpresji jest przez wiele sób traktwany jak frma sztuki i dla pczątkujących mże być trudny w użyciu. Na pczątku zalecamy wczytywanie zestawów fabrycznych, aby nauczyć się jak Multiband Dynamics działa. W efekcie dstępne są następujące parametry: Główny wyświetlacz. Najechanie myszką na wyświetlacz spwduje wyświetlenie pnad nim infrmacją parametrze dstępnym pd myszką. Input. Pzime linie pkazują dlny (Lw) i górny (High) próg działania dynamiki. Output. Pzime linie pkazują przekształcenie dlneg i górneg prgu przez wzmcnienie i współczynnik zakresu działania (rati). Sygnał pniżej dlneg prgu na wejściu będzie miał niski pzim na wyjściu. Klry na wyjściu. Czerwny znacza słabienie, zielny wzmcnienie. Zmiany dynamiki pjawią sie tylk pmiędzy prgiem Lw/High i wzmcnieniem Lw/High. Jeżeli sygnał jest pniżej lub pwyżej tych ustawień, zastswane zstanie tylk liniwe wzmcnienie. 211

219 Pasma. L, LM, M, HM, H. Lw, Lw Mid, Mid, High Mid, High. Gałka częsttliwści. Ustawia graniczną częsttliwść pmiędzy pasmami. Pasma muszą mieć szerkść c najmniej jednej ktawy. M, S, Bypass. Przyciski wyciszenia, sl i pminięcia dla każdeg pasma. Przesunięcie granicznej częsttliwści przeniesie inne pasma gdy ich szerkść zawęzi się pniżej jednej ktawy. Edycja z pmcą autmatyki jest graniczna d jedn-ktawwych szerkści. Przesunięcie granicy d limitu częsttliwści wyłączy pasm. Mierniki. Range Lw. Jest t najniższa ptencjalna amplituda wyświetlana w miernikach pasm. Mżna p kliknięciu wybrać wartści -120 db, -80 db, -48 db, -24 db lub -12 db. Range High. Jest t najwyższa ptencjalna amplituda wyświetlana w miernikach pasm. Mżna p kliknięciu wybrać wartści +12 db, 0 db, -12 db, -24 db lub -48 db. Metering On/Off. Włącza/wyłącza pmiary dla wszystkich pasm. Edit All Relative. Włącza/wyłącza relatywną edycję ustawień dynamiki wszystkich pasm. P włączeniu, zmiana ustawień dynamiki w jednym paśmie spwduje zmianę tych samych ustawień te same wartści we wszystkich pasmach. Aut Speed. Włącza/wyłącza funkcję Aut Speed dla dynamiki na wszystkich pasmach. Ustawia adaptacyjnie czasy ataku i uwlnienia glbalnie dla wszystkich pasm. Dynamika. Kliknięcie/zaznaczenie pasma wyświetla ustawienia dynamiki teg pasma i pzwala na ich edycję. Wyświetlacz dynamiki. Przesunięcie uchwytów krzywej w wyświetlaczu zmienia ustawienia dynamiki. Prgi (Threshlds). Obróbka dynamiki nie będzie wyknywana dla sygnałów pza ustawieniami prgu i w takim wypadku zstanie zastswane tylk wzmcnienie/słabienie. Lw Threshld. Ustawia dlny limit brabianeg sygnału w zakresie d -60 db d 2x długść przejścia (knee). High Threshld. Ustawia górny limit brabianeg sygnału w zakresie d 0 db d 2x długść przejścia (knee). Rati. Ustawia współczynnik pzimu bróbki dynamiki w zakresie d 1.10 (bramka) d 20.1 (limiter). 212

220 Gain. Ustawia wzmcnienie wyjściwe w zakresie d -36 db d 36 db. Attack. Ustawia czas ataku działania dynamiki w zakresie d 1 ms d 200 ms.. Release. Ustawia czas uwlnienia działania dynamiki w zakresie d 4 ms d 200 ms. Prędkści dynamiki są tak przystswane, aby dawały prównywalną płynnść przy takim samym ustawieniu dla kmpresji i ekspansji, a ekspansja będzie minimalnie wlniejsza niż pkazywana długść Tricmp Tricmp jest trzypasmwym kmpresrem z autmatyczną kntrlą prgów i pzimów kmpresji we wszystkich trzech pasmach, kntrlą względną dlneg i górneg pasma raz mżliwścią autmatycznej kntrli ataku i uwlnienia (release). Tricmp mże zstać użyty d finalizacji miksu, lub rzjaśnienia alb wystrzenia sygnału pprzez wzbgacenie ddatkwe częsttliwści. W efekcie dstępne są następujące parametry: Miernik wejścia. Wyświetla pzim na wejściu Tricmpa. Lw. Ustawia względną wielkść kmpresji zastswaną d niższeg (Lw) pasma kmpresji z wartściami w zakresie d -5 d 5 zależnymi d ustawienia kmpresji (Cmpress). Lw Freq. Ustawia górną częsttliwść niższeg (Lw) pasma kmpresji w zakresie d 80 Hz d 480 Hz. High. Ustawia względną wielkść kmpresji zastswaną d wyższeg (High) pasma kmpresji z wartściami w zakresie d d 0.50 zależnymi d ustawienia kmpresji (Cmpress). High Freq. Ustawia dlną częsttliwść wyższeg (High) pasma kmpresji w zakresie d 800 Hz d 12 khz. 213

221 Cmpress. Ustawia względną wielkść kmpresji zastswaną d wszystkich trzech pasm. Zakres d 0 d 10. Speed. Gdy włączny jest Aut Speed, t ta pcja jedncześnie ustawia atak i uwlnienie kmpresra. Zakres wartści ataku wynsi d 0.1 ms d 10 ms; release d 3 ms d 300 ms. Aut Speed. Włącza adaptacyjne ustawienia czasu ataku i uwlnienia kmpresra pierające się na zawartści sygnału. Knee. Ustawia dystans/krzywą przejścia kmpresra w zakresie d 0 db (hard knee) d 6 db (sft knee). Sat. Emuluje saturację znaną ze wzmacniaczy lampwych. Zakres d 0 d 100% Mikswanie Wiele różnych narzędzi mże pmóc Ci siągnąć właściwy balans i utwrzyć przestrzeń dla różnych części miksu. Następujące efekty pmgą Ci ddać kunsztu d miksu dzięki precyzji i dsknałej jakści dźwięku Binaural Pan Binaural Pan jest wtyczką panramwania stere, który ptrafi ustawić panramę d mn d pdwójneg stere. Użycie Binaural Pan na ścieżce stere pzwala na dkładne ustawienie panramy i szerkści stere, a także sprawdzić zgdnść z mn przełącznikiem Mn. W efekcie dstępne są następujące parametry: Width. Ustawia szerkść stere ścieżki stere w zakresie d 0 (mn) d 200% (pdwójne stere). Mn. Przełącza ścieżkę stere na dtwarzanie w trybie mn. Pan. Ustawia balans w lewym i prawym kanale ścieżki stere w zakresie d 100% L d 100% R. Wtyczka Binaural Pan mże być używana tylk ze ścieżkami stere, Jeżeli zstanie wczytana na ścieżkę mn, t wtyczka wyświetli kmunikat MONO CHANNEL. 214

222 Dual Pan Dual Pan jest elastycznym narzędziem panramwania z kntrlą balansu wejścia, mżliwścią wybru Pan Law i niezależnym ustawianiem lewej i prawej panramy. W efekcie dstępne są następujące parametry: Input Balance. Ustawia balans sygnału wejścia stere d pełneg L d R. Pan Law. Wybiera ustawienie Pan Law. Dstępne pcje t -6 db Linear, -3 db Cnstant Pwer Sin/Cs, -3 db Cnstant Pwer Sqrt, 0 db Balance Sin/Cs i 0 db Linear. Pan. Left. Ustawia panramę leweg sygnału wejściweg d pełneg L d R. Right. Ustawia panramę praweg sygnału wejściweg d pełneg L d R. Link. Łączy ze sbą ustawienie panramy praweg i leweg kanału Mixtl Mixtl łączy w sbie kilka częst używanych narzędzi, w tym niezależne dwrócenie fazy leweg i praweg kanału, zamianę kanałów, transfrmację MS (Mid-Side) sygnałów stere. Mixtl mże rzwiązać prblemy z fazą i krelacją pprzez dwrócenie kanałów raz pzwala na transfrmację MS, aby rzkdwać sygnał nagrany w Mid-Side stere. W efekcie dstępne są następujące parametry dla ścieżek stere: Blck DC Offset. Usuwa DC Offset z sygnału audi. Invert Left. Odwraca fazę leweg kanału ścieżki stere. Invert Right. Odwraca fazę praweg kanału ścieżki stere. Swap Channels. Zamienia lewy i prawy kanał wejściwy Mixtl. Tylk ścieżki stere. 215

223 MS Transfrm. Wyknuje transfrmację na kanałach wejściwych Mid-Side. Tylk ścieżki stere. Generalnie jest t przeznaczne d rzkdwania sygnału nagraneg metdą MS lub utwrzenia sygnału MS w celu przetwrzenia brazu stere. Przy użyciu ze ścieżkami mn, Mixtl mże kntrlwać tylk dwrócenie fazy sygnału Pr EQ Pr EQ jest siedmipasmwym krektrem parametrycznym z pcjnalnym pmiarem spektrum, zmiennymi filtrami górnprzepustwym, dlnprzepustwym, niskich i wyskich częsttliwści, z pcjnalną autmatyczną krektą wzmcnienia na wyjściu. Mżesz użyć Pr EQ na dwlnej ścieżce mn lub stere, aby zastswać precyzyjną krekcję brzmienia. W efekcie dstępne są następujące parametry: 216 Wyświetlacz. Kliknięcie i przeciągnięcie uchwytów pasma częsttliwści pzwala zmienić parametry wzmcnienia (góra/dół) i częsttliwści (w lew/w praw). Jeżeli klikniesz uchwyt, t kółkiem myszki mżna zmienić Q (jeżeli nie masz kółka w myszce, kliknij pżądaną gałkę Q lun wprwadź wartść pniżej gałki). Shw Curve All/Current. Mżna wybrać All lub Current. All. Wyświetla jedncześnie krzywe wszystkich pasm i wynikwą krzywą EQ (biały klr) zastswaną na sygnale.

224 Current. Wyświetla ustawiną krzywą EQ (biały klr), a także krzywą czynnie edytwaneg pasma. Spectrum. Włącza/wyłącza pmiar spektrum wyjścia Pr EQ. Mierniki są widczne za krzywymi EQ w 1/3 ktawwych pasmach. Wyświetlanie spektrum jest ustalne d 20 Hz d 20 khz i -24 db t 24 db. High Quality. Włączenie trybu wyskiej jakści pzwala na dkładniejszą krekcję. Jest t siągnięte przez użycie pdwójneg versamplingu i wymaga więcej mcy bliczeniwej kmputera. Pasma. Kliknięcie przycisków aktywacji włącza/wyłącza pszczególne pasma. LC, HC. Filtr górnprzepustwy i dlnprzepustwy. Freq. Ustawia częsttliwści dcięcia filtrów. Slpe. Mżna wybrać wartści 6, 12, 24, 36, and 48 db nachylenia na ktawę. Ustawienie wpływa na kształt krzywej filtra. LF, HF. Filtry niskich i wyskich częsttliwści z mżliwścią wybru filtru pułkweg lub szczytweg. Q. Ustawia parametr Q pasma częsttliwści. Q = stsunek centralnej częsttliwści d szerkści pasma. Gdy centralna częsttliwść jest stała, t Q jest dwrtnie prprcjnalne d szerkści (np. wyższe Q = węższa szerkść pasma). Gain. Osłabia/wzmacnia pasm częsttliwści. Filter Mde. Mzna wybrać filtr Peaking (szczytwy) i Shelf (półkwy) z nachyleniem krzywej 6, 12 lub 24 db na ktawę. Freq. Ustawia centralną częsttliwść pasma. LMF, MF, HMF. Filtry szczytwe. Q. Ustawia wartść Q (szerkść pasma centralnej częsttliwści) pasma. Gain. Osłabia/wzmacnia pasm częsttliwści. Freq. Ustawia centralną częsttliwść pasma. Aut. Włącza/wyłącza funkcję Aut-Gain ustawiający pzim wyjścia zgdnie z ryginalnym pzimem wejściwym (0 db na wejściu daje 0 db na wyjściu ). Output Meter. Miernik Peak/RMS. Pzim RMS jest widczny jak biała pzimą linia. 217

225 Channel Strip Channel Strip czyli tr sygnałwy t trzy prcesry w jednym, w tym filtr górnprzepustwy, prcesr dynamiki i trzypasmwy krektr parametryczny. W Channel Strip mżesz pcjnalnie włączyć autmatyczną krektę wzmcnienia dla EQ, więc mc sygnału wchdząceg będzie się zgadzała z mcą sygnału wyjściweg. Mżna g używać z dwlną ścieżką mn lub stere, wymagającą pdstawwych peracji typwych dla kanałów miksera. W efekcie dstępne są następujące parametry: LC i Freq. Przycisk włącza/wyłącza filtr górnprzepustwy. Gałka Freq ustawia częsttliwść dcięcia filtra. Cmpress. Ustawia wielkść kmpresji w zakresie d Off d 100%. Jedncześnie zstanie ustawiny próg (0 db d -20 db) i współczynnik kmpresji (2:1 t 10:1). Expand. Ustawia wielkść ekspansji w zakresie d Off d 100%. Jedncześnie zstanie ustawiny próg (-64 db t -24 db) i współczynnik działania (1.5:1 t 2.5:1). Aktywna redukcja wzmcnienia jest wskazywana przez czerwną didę LED. Fast, Medium, Slw. Ustawia uśredniną prędkść RMS, wlniejsza prędkść mże zredukwać artefakty w niektórych materiałach audi. Dmyślne ustawienie t Medium, a zestawy Studi One 1 używają ustawienia Fast. Wyświetlacz. Wyświetla ustawienia filtra górnprzepustweg i krektra. Kliknięcie i przeciągnięcie uchwytów pzwala zmienić parametry wzmcnienia (góra/dół) i częsttliwści (w lew/w praw). Lw, Mid, High. Ustawia wzmcnienie i częsttliwść każdeg pasma parametryczneg EQ. Każde pasm ma stałe Q. Gain. Ustawia wzmcnienie wyjścia Channel Strip w zakresie d -12 db d 12 db. Aut. Włącza/wyłącza funkcję Aut-Gain ustawiającą pzim wyjścia zgdnie z ryginalnym pzimem wejściwym, więc 0 db na wejściu daje 0 db na wyjściu. 218

226 13.9 Mdulacja Prcesry mdulacyjne są znakmitymi narzędziami d twrzenia interesujących i innwacyjnych brzmień. Pniżej pisane są prcesry mdulacyjne dstępne w Studi One Aut Filter Aut Filter psiada bsługę dwóch filtrów z sześcima dstępnymi trybami. Punkt dcięcia raz reznans mgą być mdulwane przez LFO z standardwymi kształtami przebiegów, 16 krkwy sekwencer i bwiednie. Mżesz użyć Aut Filtra d twrzenia efektów filtrwania, d prstych filtrów aż d kmplekswych, zsynchrnizwanych z tempem rytmicznych schematów filtrwania. Dstępne są następujące parametry: Filter 1 i Filter 2. Masz d wybru 6 typów emulacji filtrów, w tym Ladder LP 12 db, 18 db i 24 db; Analg SVF 12 db i 24 db raz Digital SVF 12 db. SVF. Filtry SVF (State Variable) mgą mikswać filtr dlnprzepustwy z śrdkwprzepustwym lub śrdkwprzepustwy z górnprzepustwym. Zmiana płżenia pzimeg suwaka pniżej wybru mdelu filtra miksuje typy filtrów. FLT Spread. Ustawia wymieszanie częsttliwści dcięć 1 i 2 filtra w zakresie d -2 ktaw s 2 ktaw (dcięcie Filter 2 jest wynikiem ustawienia dcięcia i wielkści FLT Spread). Chained/Parallel. Filtry mgą być płączne seryjnie (p Filter 1 jest Filter 2; dbre d ddawania pików, twrzenia filtrów z usuniętymi pasmami itp.) i równlegle (Filter 1 i Filter 2 przetwarzają niezależnie i jedncześnie ten sam sygnał; dbre d twrzenia szerkich filtrów śrdkwprzepustwych). Drive. Ustawia verdrive pwrtu filtra w zakresie d 0 d 100%. Cutff. Ustawia częsttliwść dcięcia filtra w zakresie d 30 Hz d 16 khz. Mże być mdulwane przez bwiednię i LFO. 219

227 Ustawia wielkść mdulacji z użyciem pzimych suwaków Env i LFO w zakresie d -100% d 100%. Ujemne wartści dwracają fazę. Mdulacja LFO scyluje wkół tej wartści. Res. Ustawia reznans filtrów w zakresie d 0 d 100%. Mże być mdulwane przez bwiednię i LFO. Ustawia wielkść mdulacji z użyciem pzimych suwaków Env i LFO w zakresie d -100% d 100%. Ujemne wartści dwracają fazę. Mdulacja LFO scyluje wkół tej wartści. Envelpe Length. Ustawia czasy ataku i uwlnienia (release) bwiedni głśnści (Env) wpływając na punkt dcięcia filtra i reznans. Aut. Włącza/wyłącza autmatyczny wybór długści bwiedni. Sidechain. Kliknięcie przycisku Sidechain u góry kna efektu włącza kluczwanie dla wykrywania bwiedni (inna ścieżka kntrluje bwiednie). LFO. Kliknięcie przycisków z kształtami przebiegów pzwala wybrać przebieg trójkątny, sinusidalny, prstkątny, piły lub 16 krkwy sekwencer. LFO Speed. Mże być zsynchrnizwane z tempem lub być d nieg niezależne. Sync. Włącza/wyłącza synchrnizację LFO z tempem. Przy synchrnizacji z tempem, prędkść mże wynsić d 4/1 d 1/64, wraz z wariantami trilwymi i przedłużnymi nutami. 16-step. P wybraniu 16 krkweg sekwencera, mżesz w wyświetlaczu edytwać wartść każdeg krku. Opcja ta dzieli czas prędkści/bitów na 16 krków z każdym krkiem w zakresie d -1 d +1. Gain. Ustawia wzmcnienie wyjścia Aut Filtra w zakresie d -6 db t 6 db. Mix. Ustawia miks sygnału przetwrzneg w Aut Filtrze z ryginalnym, nieprzetwrznym sygnałem. Zakres d 0 d 100% Chrus Chrus jest cztergłswym efektem typu chrus z regulwana liczbą głsów, pcjnalną mdulacją późnienia pprzez LFO i kntrlą szerkści stere. Chrus jest częst używany na ścieżkach wkalnych, aby utwrzyć głębsze brzmienie wkalne, c z reguły lepiej 220

228 wkmpnwuje ścieżkę w całściwy miks. Z pdbnych przyczyn, czasami stsuje się chrusy na partiach gitarwych i syntezatrów. W efekcie dstępne są następujące parametry: Spacing. Ustawia późnienie głsów Chrusa. Wartść jest późnieniem pmiędzy głsami. Vices. Ustawia liczbę ddanych głsów Chrusa, Dstępne pcje t 1, 2, 3 lub 4. LFO. LFO mduluje parametr późnienia (spacing). LFO Speed. Ustawia prędkść LFO. LFO Width. Ustawia wielkść mdulacji późnienia przez LFO. Zakres wynsi d 0 d 100%. Wartść 100% będzie mdulwała spacing d 0 d 2x jeg wartści. Depth. Ustawia miks wyjścia Chrusa z nieprzetwrznym sygnałem wejściwym (dry). Zakres wynsi d 0 d 100%. Stere Width. Ustawia rzłżenie głsów Chrusa w plu stere Flanger Flanger generuje głębkie, przestrzenne, wirujące, brzmienia i efekty perkusyjne. Flanger jest częst używany na ścieżkach gitarwych w celu trzymania interesujących zmiennych brzmień i barw. Flanger mże też pmóc w twrzeniu tłustych i ciepłych brzmień. Efekt plega na pdzieleniu sygnału na dwa identyczne sygnały z ddanym krótkim, zmiennym późnieniem d jedneg sygnału, pwrtu jeg wejścia na wejście efektu w zmiennej ilści i mikswaniu przetwrzneg sygnału z nieprzetwrznym. Mżna mdulwać czas późnienia Flangera z pmcą LFO, które mże być zsynchrnizwane z tempem. W efekcie dstępne są następujące parametry: LFO. LFO jest mdulwane przez parametr Speed/Beats. LFO Width. Ustawia wielkść mdulacji późnienia (Speed) przez LFO. Zakres wynsi d 0 d 100%. Wartść 100% będzie mdulwała parametr Speed d 0 d 2x jeg wartści. Speed/Beats. Ustawia prędkść LFO. 221

229 Sync. Włącza synchrnizację LFO z tempem. Czas będzie wyrażny w bitach. Speed. Zakres d 0.01 Hz d 10 Hz. Beats. Mżna wybrać 4/1 t 1/64 z wariantami trilwymi i z krpką. Depth. Ustawia miks (wet/dry) wyjścia Chrusa. Feedback. Ustawia wielkść pwrtu wyjścia delaya na wejście efektu w zakresie d - 90% d 90%. Ujemne wartści dwracają pwrót. Delay. Ustawia czas późnienia (delaya) skpiwaneg sygnału wejściweg w zakresie d 0.25 ms d 10 ms. Depth. Ustawia miks sygnału przetwrzneg w Flangerze z ryginalnym, nieprzetwrznym sygnałem. Zakres d 0 d 100% Phaser Phaser stsuje zmienną liczbę filtrów wszechprzepustwych ustawinych w serię (jeden za drugim), razem z całściwą pętlą pwrtu na wejście. W Phaserze LFO mże mdulwać centralne częsttliwści każdeg z filtrów. Filtry wszechprzepustwe funkcjnują jak późnienia zależne d częsttliwści, więc gdy przefiltrwane wejście zstanie ddane d ryginalneg sygnału wejściweg, t pewne częsttliwści mgą zstać słabine, a inne wzmcnine w wyniku przesunięcia fazy. Phasery są pwszechnie używane na wielu typach ścieżek, w tym syntezatrów, gitar, a nawet wkalnych, aby stwrzyć charakterystyczny efekt przesunięcia częsttliwści. W efekcie dstępne są następujące parametry: LFO. Mduluje centralne częsttliwści filtrów wszechprzepustwych w zakresie ustawinym przez parametry Range Lw i Range High. Range Lw. Ustawia najniższą częsttliwść filtrów wszechprzepustwych. Zakres d 10 Hz d 8 khz lub wartści Range High. Range High. Ustawia najwyższą częsttliwść filtrów wszechprzepustwych. Zakres d 10 Hz lub wartści Range Lw d 8 khz. Speed/Beats. Ustawia prędkść LFO. 222

230 Sync. Włącza synchrnizację LFO z tempem. Czas będzie wyrażny w bitach. Speed. Zakres d 0.01 Hz d 10 Hz. Beats. Mżna wybrać 4/1 t 1/64 z wariantami trilwymi i z krpką. Feedback. Ustawia wielkść przefiltrwaneg sygnału wyjściweg wysyłaneg z pwrtem na wejście w zakresie d 0 d 95%. Stages. Ustawia liczbę stpni filtra wszechprzepustweg phasera w zakresie d 2 d 20. Spread. Ustawia miks każdeg stpnia późnienia d 0 d 100% Depth. Ustawia miks sygnału przetwrzneg w Phaserze z ryginalnym, nieprzetwrznym sygnałem. Zakres d 0 d 100% X-Trem X-Trem jest efektem treml mdulującym amplitudę z różną wielkścią i różnym stpniu w czasie. X-Trem bsługuje synchrnizację z tempem i zmienne LFO z dwma 16 krkwymi sekwencerami. Z Treml mżesz utwrzyć delikatne zmiany amplitudy zsynchrnizwane z tempem; zniekształcne, bramkwane bębny; transwe bramkwane pady; panramwane hihaty itp. W efekcie dstępne są następujące parametry: Depth. Ustawia względną wielkść maksymalnej amplitudy mdulacji w zakresie d 0 d 100%. Speed/Beats. Ustawia prędkść LFO. Sync. Włącza synchrnizację LFO z tempem. Czas będzie wyrażny w bitach. Speed. Zakres d 0.01 Hz d 10 Hz. Beats. Mżna wybrać 4/1 t 1/64 z wariantami trilwymi i z krpką. Pan/Trem. Przełącza tryb treml na (Trem) wpływający całściw na amplitudę lub dstępny dla ścieżek stere (Pan) wpływający na balans praweg i leweg kanału. 223

231 LFO Mde. Mżna wybrać przebieg trójkątny, sinusidalny, prstkątny, piły lub 16 krkwy sekwencer alb gate-sekwencer. 16 Steps. Kliknięcie wyświetlacza LFO pzwala na ustawienie każdeg krku. Pdział na krki wynika z bieżącej wartści czasu Speed/Beats, a wartść każdeg krku reprezentuje amplitudę/panramę i mże wynsić d 0/tylk lewy d 100%/tylk prawy. 16 Gates. Kliknięcie wyświetlacza LFO pzwala na twarcie/zamknięcie bramki dla każdeg krku. Pdział na krki wynika z bieżącej wartści czasu Speed/Beats. Brak wypełnienia klrem krku, znacza, że bramka jest zamknięta, natmiast jeżeli jest wypełniny klrem, t bramka jest twarta Pgłsy Efekty pgłswe (reverb) są używane prawie we wszystkich prdukcjach muzycznych dla siągnięcia różnrdnych celów. W cdziennym życiu, pgłs jest wynikiem wielu dbić dźwięku w kreślnym pmieszczeniu lub innej przestrzeni. W przestrzeni tczenia, dźwięk mże trafić d twich uszu bezpśredni i mże być także wiele razy dbity d ścian i sufitu pmieszczenia zanim pnwnie dtrze d Twich uszu. Z każdym dbiciem dźwięk jest słabszy, pnieważ jeg energia jest absrbwana przez pwierzchnie dbicia i pchłaniana przez materiał (zazwyczaj pwietrze) przez który przenszny jest dźwięk. Ten zbiór dbitych i craz słabszych dźwięków, jest tym, c my nazywamy pgłsem. Pgłs dstarcza niezbędne wybrzmienie dźwięku, zgdnie z naturą knkretnej przestrzeni. Z teg pwdu, pgłsy są pwszechnie używane w prdukcji muzycznej t stwrzenia wirtualnych przestrzeni, w których ddziałują ze sbą różne części miksu. Studi One psiada trzy wbudwane pgłsy: MixVerb, Rm Reverb i OpenAIR (Studi One Prfessinal). Pniżej znajdują się pisy tych efektów MixVerb MixVerb jest prstym i efektywnym pgłsem, szczególnie przydatnym d wstawiania g jak insert na ścieżkach mn lub stere. W MixVerb mżesz regulwać rzmiar, predelay i tłumienie (damping), a także bramkę i szerkść stere. W efekcie dstępne są następujące parametry: 224

232 Predelay. Ustawia czas predelaya w zakresie d 0 ms d 500 ms. Predelay jest czasem przed usłyszeniem pierwszeg sygnału pgłsu. Size. Ustawia względny rzmiar przestrzeni pgłsu w zakresie d 0 d 100%. Damp. Ustawia względną wielkść tłumienia (słabienie wyższych częsttliwści) sygnału pgłsu w zakresie d 0 d 100%. Gate. Wyjściwy sygnał pgłsu mże przechdzić przez bramkę. Gate. Włącza/wyłącza bramkę. Gate Thresh. Ustawia próg bramki w zakresie d -36 db d 12 db. Gate Release. Ustawia czas uwlnienia bramki w zakresie d 10 ms d 250 ms. Width. Ustawia szerkść pla stere w zakresie d 0 d 100%. Tylk dla ścieżek stere. Mix. Ustawia miks sygnału przetwrzneg w MixVerbie z ryginalnym suchym sygnałem. Zakres wartści d 0 d 100% Rm Reverb Rm Reverb jest algrytmicznym efektem symulującym pgłs pmieszczenia, w którym mżesz ustawić wewnętrzne parametry w parciu mdele wirtualnych pmieszczeń. Jest n pmyślany d użycia na wysyłkach lub jak efekt sumy. Rm Reverb bsługuje zmienne parametry i gemetrię pmieszczenia, liczby ludzi wewnątrz, wilgtnści, szrstkści pwierzchni raz psiada wybieralne mdele pmieszczeń. W efekcie dstępne są następujące parametry: 225

233 Wyświetlacz. Wyświetla całściwą charakterystykę pgłsu w autmatycznie dpaswującej się skali czasu. Pinwe linie reprezentują wczesne dbicia (early reflectins), a wypełnina klrem bwiednia przedstawia gn pgłsu. Pre. Ustawia ffset wielkści zależneg d pmieszczenia, naturalneg predelaya w zakresie d 0 ms d najwyższej wartści kreślnej przez ustawienia pmieszczenia. Length. Ustawia ffset długści gna zależneg d pmieszczenia naturalneg pgłsu. Zakres wartści zależy d bieżących ustawień pmieszczenia. Rm. Size. Ustawia gemetryczną średnią szerkść, głębkść i wyskść mdelu wirtualneg pmieszczenia w zakresie d 1m d 20m. Width. Ustawia względną szerkść w zakresie d 0.1 d 2. Height. Ustawia względną wyskść w zakresie d 0.1 d 1. Gemetry. Dist. Ustawia względną dległść pmiędzy źródłem i pzycją słuchacza w wirtualnym pmieszczeniu w zakresie d 0.1 d 1. Asy. Ustawia prawą i lewą asymetrię pmiędzy źródłem i pzycją słuchacza w zakresie d -1 (pzycja słuchacza skrajnie z prawej) d 1 (pzycja słuchacza skrajnie z lewej). Plane. Ustawia względną wyskść źródła stere i pzycji słuchacza w wirtualnym pmieszczeniu w zakresie d 0 (płwa wyskści pmieszczenia) d 1 (sufit). Rm Mdel. Wybór syntetyczneg mdelu pgłsu: Small Rm, Rm, Medium Hall i Large Hall. W, D, H Display. Wyświetla średnie wartści wymiarów pmieszczenia w parciu bieżące ustawienia pmieszczenia. Character. Ppulatin. Ustawia względną liczbę sób w wirtualnym pmieszczeniu. Zakres d 0 d 1. Wartść 0 wzmacnia basy i daje statyczny gn. Wartść 1 słabia basy i daje ruchmy gn. Dampness. Ustawia względną wilgtnść pwietrza w pmieszczeniu. Pwduje t słabienie wyższych częsttliwści sygnału pgłsu. Zakres d d

234 Reflexivity. Ustawia względną gładkść pwierzchni w wirtualnym pmieszczeniu. Zakres d 0 d 1. Wyższe wartści generują gn pgłsu przypminający ech. Reverb Mix. Ustawia miks gna pgłsu i wczesnych dbić. Zakres d 0 d 1. Wyświetlanie pgłsu uaktualni się przy zmianach, aby pkazać ten miks. Send Mix. Ustawia miks sygnału przetwrzneg w MixVerbie z ryginalnym suchym sygnałem. Zakres wartści d 0 d 100%. Perfrm/Quality. Dmyślnie wybrany jest tryb Quality. Tryb Perfrm (tryb eknmicznej wydajnści) używa mniej zasbów CPU przez wyłączenie dbić pdłgi i sufitu raz redukcji dkładnści bliczeń pgłsu. 227

235 OpenAIR (Studi One Prfessinal) OpenAIR jest bardz efektywnym pgłsem spltwym zdlnym d dstarczenia ultra realistyczneg pgłsu parteg na dpwiedziach impulsów przechwycnych w rzeczywistych przestrzeniach i z klasycznych efektów sprzętwych. W efekcie dstępne są następujące parametry: Predelay. Ddaje predelay d dpwiedzi impulsu w przypadku ddatniej wartści lub przycina istniejący predelay w dpwiedzi impulsu w przypadku ujemnej wartści. Zakres wynsi d -150 d 300 ms. Dmyślna wartść t 0 ms. Length. Przy wartściach mniejszych d długści ryginalnej dpwiedzi impulsu, zstanie przycięty kniec (pgłs zstanie skrócny). Przy większych wartściach, zakres pmiędzy ER/LR (wczesne dbicia/późne dbicia) punkt przecięcia i kniec dpwiedzi impulsu zstanie rzciągnięty w czasie. Pczątek (d punktu przecięcia ER/LR) nie zstanie rzciągnięty, więc wrażenie pmieszczenia utwrzne przez wczesne dbicia pzstanie nietknięte. Kliknięcie [Ctrl]/[Cmd] przywraca długść dpwiedzi impulsu. Wyświetlanie i wybór IR. Lg Time. Włączenie pkazuje więcej szczegółów wczesnych dbić, c ułatwia ustawienie punktu przecięcia ER/LR. Lg Level. Włączenie ułatwia przeglądanie krzywych RMS. IR Name. Ple wybru pliku. Mżna też przeciągnąć tutaj plik IR. Prev/Next. Przełącza d następneg lub pprzednieg pliku w tej samej lkalizacji c bieżący plik dpwiedzi impulsu. Reverb. Skaluje głśnść przed i p punkcie przecięcia ER/LR. Zakres d 0 d Mix. Jest t miks wet/dry, z wartścią d 0 d 100%. Envelpe. Fade-In. Narastanie dpwiedzi impulsu, d 0 ms d 2.0s. 228

236 ER/LR Crssver. Ustawia punkt przecięcia w czasie wczesnych i późnych dbić wpływający na przetwarzanie dpwiedzi impulsu. Zakres d 0 d 500 ms. Fade-Out. Zanikanie dpwiedzi impulsu, d 1 ms d długści dpwiedzi impulsu. Shrten with Stretch. P włączeniu i gdy długść jest mniejsza d ryginalnej dpwiedzi impulsu, dpwiedź impulsu nie zstanie przycięta tylk skmpreswana (timestretching) pmiędzy punktem przecięcia ER/LR i kńcem dpwiedzi impulsu (zawartść dpwiedzi impulsu przed punktem przecięcia ER/LR nie będzie rzciągnięta lub skmpreswana zachwując ryginalny charakter tych dbić mających bardz duzy wpływ na brzmienie pgłsu). Stretch with Pitch. P włączeniu, używany jest resampling zamiast rzciągania w czasie przy zmianach długści. T ustawienie dtyczy także wczesnych dbić. Prcessing. OpenAIR nie bsługuje przetwarzania prawdziweg stere (true stere), natmiast psiada funkcję wysyłania sygnału na równległy kanał (crssfeed) z ddanym późnieniem (crss-delay). Crss-Feed. Ustawia wielkść późnineg sygnału z drugieg kanału ddawaneg d leweg i praweg kanału IR, w zakresie d 0 t 100% Crss-Delay. Ustawia późnienie skrzyżwanych kanałów w zakresie d 0 d 25 ms, c działa jak dystans stere. Asymmetry. Ustawia późnienia i miks skrzyżwanych sygnałów, tak aby zasymulwać asymetryczne ustawienie nagrywania, d w pełni leweg kanału d praweg. 6 pasmwy, parametryczny EQ. Skaluje zakresy częsttliwści w dpwiedzi impulsu IR Maker 229

237 IR Maker jest wtyczką narzędziwą pzwalającą na przechwytywanie własnych dpwiedzi impulsów d użycia z OpenAIR i sekcją klumn w Ampire XT. Pniżej jest kilka gólnych wskazówek dtyczących twrzenia dpwiedzi impulsów w IR Makerze: W menu Utwór/Knfiguracja utwru/wejścia i wyjścia audi utwórz kanał wyjściwy płączny z fizycznym wyjściem na Twim interfejsie dla IR Makera. T wyjście mże być płączne z głśnikami umieszcznymi przestrzeni d przechwycenia lub z pwrtem efektu na wzmacniaczu płącznym z klumną d przechwycenia. Ptem, utwórz kanał wejściwy w menu Utwór/Knfiguracja utwru/wejścia i wyjścia audi płączny z fizycznym wejściem, z któreg IR Maker będzie dbierał wracający sygnał. Płącz d teg wejścia mikrfn lub wyjście sprzętweg prcesra. Utwórz ścieżkę audi w utwrze, ustaw jej wejścia/wyjścia na utwrzne właśnie wejścia/wyjścia i wstaw IR Maker na ścieżkę. Ważnym zagadnieniem jest latencja ścieżki sygnału. Mże być na zmienna ze względu na dległść mikrfnu d źródła lub być pżądaną częścią przechwytywaneg impulsu. Najłatwiej ją wykryć z pmcą pętli wejścia i wyjścia interfejsu. Aby t zrbić, płącz fizyczne sknfigurwane wcześniej wejścia i wyjścia bezpśredni ze sbą i kliknij Detect w sekcji Latency Cmpensatin. Jeżeli ple latencji wciąż pkazuje zer, t cś złeg jest w Twjej knfiguracji (pzimy, prty audi, mnitry, ustawienia interfejsu itp.). P wykryciu latencji ścieżki sygnału, rzłącz pętlę. Płącz wyjście z urządzeniem dbierającym/wysyłającym sygnał IR (głśnik w pmieszczeniu, pwrót efektu we wzmacniaczu itp.), a wejście d rządzenia przechwytująceg IR (mikrfn w pmieszczeniu, przed klumną wzmacniacza lub wyście urządzenia sprzętweg). Ścieżka pliku wyjściweg składa się z części bazwej (ścieżka flderu zapisywanych IR), części urządzenia (subflder klumny, przestrzeni itp.) i bazwej nazwy IR (płżenie mikrfnów). Ustaw Sweep Length (dłuższe = Wyższa rzdzielczść częsttliwści i mniej szumów). Generalnie, dla wyskiej jakści pwinn wystarczyć 60. Wartści IR Length mgą później zstać skrócne, aby zaszczędzić mcy CPU, ale pwinny być na tyle długie, aby zawierać całą dpwiedź. Dla klumn zalecamy użycie 0.1s. Krótsze wartści długści dtwarzania impulsu (Sweep) i IR są znacznie szybciej przeliczane. Nrmalizacja zapewnia maksymalną głśnść IR, ale mgą zstać zniekształcne relacje głśnści pmiędzy różnymi urządzeniami. Mżna jednak zrbić t później. Prawdpdbnie będziesz musiał kilka razy dtwarzać impuls, aby pustawiać pzimy. Pmcne przy tym mgą być mierniki kanałów w mikserze. Zaznacz ple Shw, aby twrzyć utwrzną dpwiedź impulsu w przeglądarce kmputera. Mżesz ją ptem przeciągnąć d OpenAIR lub Ampire XT i natychmiast użyć, alb przeciągnąć na nwą ścieżkę, zbaczyć IR i ewentualne g edytwać. 230

238 13.11 Pipeline (Studi One Prfessinal) Jak już wspmnian w sekcji teg pdręcznika, Pipeline pzwala na wstawienie sprzętwych prcesrów d kanałów audi w taki sam spsób jak wirtualnych efektów. Funkcję tę częst nazywa się insertem sprzętwym Knfiguracja instancji Pipeline Wstaw Pipeline na kanał, tak jak wstawiasz każdy inny efekt, przeciągnięciem z przeglądarki lub menu racka urządzeń insertwych. Pnieważ dstępne są wersje mn i stere efektu Pipeline, t pwinieneś wybrać stswną d Twjeg prcesra sprzętweg. Interfejs Pipeline psiada następujące kntrlki: Signal Scpe. Wyświetla nakładające się sygnały wysyłki i pwrtu. Label. Kliknięcie pusteg miejsca, pzwala na wprwadzenie nazwy, c mże być pmcne d łatweg identyfikwania wstawineg sprzętu. Ustawienia wysyłki: Gain. Ustawia wzmcnienie wysyłki, w celu zapbiegania występwaniu przesterów na sprzętwym insercie. Output Selectin. Wybór kanału wyjściweg, używaneg d przesyłania audi z Studi One d prcesra sprzętweg. Offset. Ustawia wartść przesunięcia (ffset) w samplach, w celu dliczenia latencji generwanej bezpśredni przez knwertery AD/DA i prcesry sprzętwe. Ustawienia pwrtu: 231

239 Gain. Ustawia wzmcnienie pwrtu, celem zapbiegania występwaniu przesterów p sprzętwym insercie. Input Selectin. Wybór kanału wejściweg, używaneg d przesyłania audi z prcesra sprzętweg d Studi One. Mix. Ustawia miks wysyłaneg i pwracająceg sygnału. Umżliwia t równległe przetwarzanie. Phase Invert. Odwraca fazę pwrtu sygnału (względem sygnału wysyłki). Z lewej i prawej strny interfejsu Pipeline znajdują się mierniki wysyłki i pwrtu z ddzielnymi wskaźnikami przesteru, c pzwala na dkładne mnitrwanie pzimów wysyłki i pwrtu Autmatyczna kmpensacja latencji Pipeline autmatycznie kmpensuje latencję pjawiającą sie na trze sygnału z Studi One przez interfejs audi i z pwrtem. Opiera się t latencję wejścia i wyjścia raprtwaną przez sterwnik interfejsu sprzętweg. Kmpensacja latencji drgi sygnału w bydwu kierunkach jest wyświetlana w milisekundach w dlnej części interfejsu Pipeline Manualny ffset Z przyczyn praktycznych, analgwe prcesry sprzętwe nie generują latencji (nie licząc latencji generwanej przez interfejs), a ich praca jest bliska prędkści światła. Jednakże, kilka innych źródeł mże wpływać na latencję sygnału, w tym latencja knwerterów DA/AD prcesra lub latencja cyfrwej bróbki sygnału (DSP). Ta latencja nie jest autmatycznie kmpenswana, c mże spwdwać nieduże późnienie sygnału, wpływając na relacje fazwe z resztą miksu. Ustaw gałkę Offset, aby skmpenswać latencję wygenerwaną przez prcesr sprzętwy. Wartść ta jest ddawana d łącznej latencji drgi sygnału w bydwie strny. Ustawienie ddatniej wartści zwiększy czas kmpensacji latencji, a ujemna zmniejszy g. Z teg wynika, że pwinieneś ustawić ddatnią wartść przy użyciu prcesrów sprzętwych. Aby pmóc w kreśleniu dpwiedniej wartści ffsetu, Pipeline psiada funkcję jednczesneg wyświetlania przebiegów wychdząceg i pwracająceg sygnału, raz funkcję pingu przepuszczającą sygnał testwy przez tr sygnału w celu kalibracji. P sknfigurwaniu płączeń audi Pipeline, pwinieneś skalibrwać ffest z pmącą funkcji pingu. Jeżeli ustawisz Twój prcesr sprzętwy w trybie Bypass, t na sygnale nie będą wyknywane żadne ddatkwe peracje, a pzimy wychdząceg i pwracająceg sygnału będą d siebie zbliżne, tak jak tylk jest mżliwe. Kliknij przycisk Ping. Wyśle t krótki dźwięk przez cały tr sygnału. Wysłany sygnał będzie wyświetlny na czerwn, a pwracający na niebiesk. 232

240 Prawdpdbnie wracający sygnał będzie nieznacznie z spóźniny w stsunku d wysyłaneg wskazując tym latencję tru sygnału. Mżesz skmpenswać ten czas z pmcą ffsetu. Mżesz g ustawić gałką lub wpisując bezpśredni ddatnią wartść, c wyrówna sygnał pwrtu d pzycji sygnału wysyłki na wyświetlaczu scylskpa. P pruszeniu gałką lub ustawieniu wartści, pnwnie zstanie wysłany ping, a scylskp zstanie zaktualizwany, c zawsze daje bieżące dane d kalibracji. Jeżeli klikniesz przycisk Difference, t zbaczysz różnice pmiędzy wychdzącym i pwracającym sygnałem. Im kształty fal będą mniejsze (z mniejszą amplitudą), tym bardziej wyrównane będą sygnały. Mżna też teg użyć d prównywania sygnałów. P ustaleniu ffsetu, pwinieneś zapisać t jak zestaw i jest t pisane w następnej sekcji. P wyłączeniu pingu, wyświetlane są sygnały wysyłki i pwrtu w czasie rzeczywistym. Z pmcą suwaka Sense, mżna tak ustawić wyświetlacz, aby był aktualizwany przy wykrytych transjentach. Na przykład, gdy chcesz zbaczyć jak zachwuje się werbel i stpa z szyny perkusji i nie chcesz widzieć całści sygnału na scylskpie, t przesuwaj suwak Sense w praw tak dług, aż zbaczysz tylk transjenty wygenerwane przez werbel i stpę Zapisywanie zestawów Pipeline P sknfigurwaniu Pipeline z Twim sprzętem, pwinieneś zapisać te ustawienia jak zestaw, aby później w każdej chwili móc przywłać g jak zestaw wirtualneg efektu. Mżna zapisać dwlną liczbę zestawów, c pzwala przywłanie knfiguracji dla dwlnej liczby prcesrów sprzętwych. Zestawy te będą widczne w przeglądarce pd efektem Pipeline, dkładnie w taki sam spsób jak zestawy wirtualnych efektów. Jeżeli utwrzyłeś nwe kanały w knfiguracji wejść i wyjść audi przy knfigurwaniu zestawu Pipeline, t kliknij Jak dmyślne przed wyjściem z teg kna. Zapewni Ci t, że wymagane wejścia i wyjścia zestawu Pipeline będą zawsze dstępne w każdym utwrze i prjekcie. Zazwyczaj ptrzebujesz użyć tylk jednej instancji Pipeline z kreślną knfiguracją wejść i wyjść. Jednak mżliwe jest wstawienie teg sameg zestawu Pipeline na wielu kanałach i w takim wypadku sygnał z każdeg kanału sumwany na kreślnym wyjściu, a zsumwany sygnał będzie wracał z prcesra jedncześnie na każdy kanał. Mże t przynieść interesujące efekty, ale zachwaj strżnść, pnieważ pzimy mgą szybk stać się za wyskie. 233

241 Pełny miks z Pipeline Gdy używasz Pipeline w utwrze, t musisz wygenerwać pełny miks (mixdwn) w czasie rzeczywistym, w celu włączenia Twjeg insertu sprzętweg d miksu. Jest t bsługiwane autmatycznie, więc p wstawieniu Pipeline d utwru lub prjektu, pełny miks zawsze będzie wyknywany w czasie rzeczywistym. 234

242 14 Wbudwane instrumenty wirtualne Studi One psiada cztery wbudwane wirtualne instrumenty: SampleOne, Impact, Presence i Mjit. Te instrumenty dstarczają slidną pdstawę d prdukcji muzycznej w dwlnym stylu. Pniższe sekcje pisują szczegółw każdy z tych instrumentów SampleOne Jest t tak zwany sample player przypminający syntezatr. Jednak, zamiast generwania dźwięku, sample player piera się na klipach audi lub samplach czyli próbkach, a ptem je dtwarza bazując na knfiguracji instrumentu. SampleOne jest prstym dtwarzaczem sampli z edytwalnym zakresem mapwania klawiatury, mżliwściami zapętlania, edytwalnymi parametrami wyskści, wzmacniacza, bwiedni filtra i LFO. Te sekcje pisują jak używać SampleOne Interfejs Główny wyświetlacz pkazuje kształt fali wybranej próbki (sampla) i pzwala na edycję zakresu dtwarzania/pętli, zakresu mapwania klawiatury (keymap), a także na pwiększenie próbki. Z prawej strny wyświetlacza znajduje się lista bieżąc wczytanych sampli, które będą przełączane jedncześnie i z teg pwdu mgą być traktwane jak warstwy sampli. Pniżej wyświetlacza dstępne są parametry wzmacniacza, filtra i LFO, które mgą być ustawine dla każdej próbki. 235

243 Ddawanie i dtwarzanie sampli Aby ddać próbkę d SampleOne, przeciągnij klip audi z przeglądarki, biekt audi lub zakres z widku aranżacji na listę sampli. Kształt fali audi pjawi się na głównym wyświetlaczu. Jeżeli przeciągasz z widku aranżacji zaznaczny zakres, t zstanie z nieg wygenerwany ddzielny plik audi, który ptem zstanie ddany d SampleOne. Jeżeli sample są w tej samej lkalizacji, t mżesz szybk wczytać inne sample z pmcą przycisków Previus i Next. Dmyślnie, zakres mapy klawiszy jest ustawiny d C0 d B5, z C3 ustawiną jak główną (rt) nutą. Z pprawnie ustawiną ścieżką instrumentu dla SampleOne i włącznym mnitringiem, naciśnij na twjej klawiaturze dwlny klawisz z zakresu mapwania klawiatury (keymap), aby dtwrzyć wczytane próbki. C3 jest dmyślnie ustawiny jak główna nuta, więc naciśnięcie klawisza C3 (śrdkwe C) na klawiaturze dtwrzy próbkę w jej ryginalnej wyskści i prędkści. Naciskanie klawiszy pwyżej C3 pdwyższy wyskść dtwarzaneg sampla, a pniżej C3 bniży jeg wyskść i prędkść dtwarzania. Jak wspmnian w sekcji 7.1.3, p ddaniu pliku REX d SampleOne z przeglądarki za pmcą plecenia Wyślij d nweg SampleOne, pszczególne wycinki z pliku REX zstaną zmapwane d mapy klawiatury (dmyślnie d C3, w zależnści d liczby wycinków), więc każdy wycinek trzyma własną nutę. Sample mgą zstać dstrjne z pmcą parametru Tune bk kntrlek bwiedni wyskści (Pitch). Najedź myszką nad parametr Tune i użyj kółka myszki, aby zmienić parametr lub kliknij i wprwadź wartść wyrażną w centach. Dmyślnie, mżna dgrywać d 32 głsów jedncześnie, c znacza, że mżesz dtwarzać 32 ddzielne nuty, zanim pierwsza grana nuta zstanie bcięta, aby umżliwić dgrywanie następnych głsów. Kliknij przycisk Mnphnic, jeżeli chcesz dtwarzać w tym samym czasie tylk jeden głs. Kliknij przycisk Glide, aby włączyć funkcję płynneg, stpniweg przechdzenia pmiędzy klejnymi nutami zamiast typweg, natychmiastweg przełączania z jednej nuty na drugą. Z pmcą gałki Glide Time mżesz ustawić względną wielkść działania tej funkcji. Ustaw wartść zakresu PB w półtnach, aby zmienić zakres kółka pitch-bend Ustawianie zakresu dtwarzania sampli Aby ustawić zakres czasu dtwarzanej próbki, najedź myszką na jej lewą lub prawą krawędź, aż pjawi się kursr rączki, a ptem przeciągnij ją w praw lub w lew. P wyzwleniu próbki, dtwarzany będzie zakres pdświetlny w niebieskim klrze. 236

244 Zapętlenie sampli Aby zapętlić dtwarzanie próbki, kliknij przycisk Lp pwyżej główneg wyświetlacza. Pwyżej kształtu próbki pjawi się zakres pętli, wskazując zapętlną sekcję próbki. Zapętlny mże zstać dwlny zakres próbki. Jeżeli zakres pętli rzpczyna się za pczątkiem zakresu dtwarzania, t próbka zacznie być dtwarzana d pzycji pczątku zakresu dtwarzania d pzycji kńca zakresu pętli, a ptem dtwarzany będzie zakres d pczątku d kńca pętli, aż d mmentu zatrzymania wyzwalacza próbki Zmiana nuty głównej i zakres mapwania klawiat ury Aby zmienić nutę główną, kliknij i przeciągnij uchwyt nuty głównej (widczny bezpśredni nad wyświetlaną klawiaturą, ustawiną dmyślnie na C3) w praw lub lew wzdłuż wyświetlnej klawiatury. Nuty wyzwalające próbkę, są znaczne niebieskim paskiem rzciągającym się na lew i praw d uchwytu nuty, na wyświetlanym zakresie mapwania klawiszy. Aby zmienić zakres nut, kliknij krawędź paska i przeciągnij g w praw lub w lew na wyświetlanym zakresie mapwania klawiszy Odtwarzanie wielu sampli D SampleOne mże zstać jednrazw wczytanych d 96 sampli, a każda próbka będzie wyświetlana na liście sampli. Zaznacz próbkę na liście, aby edytwać jej dtwarzanie, zapętlenie, zakres mapwania klawiatury, a także nutę główną i status pętli. Wszystkie wczytane sample mgą być wyzwalane jedncześnie, w zależnści d zakresu mapwania klawiatury każdej próbki. Na przykład, jeżeli nuta C3 jest ustawina d wyzwalania każdej próbki, t naciśnięcie C3 dtwrzy wszystkie sample. W ten spsób mżna siągnąć wielwarstwwe i wielbrzmieniwe (multitimbral) dtwarzanie sampli. Obwiednie wzmacniacza i filtra raz LFO mają charakter glbalny i wpływają na całe wyjście SampleOne Zastępwanie sampli Aby zastąpić próbkę w SampleOne, zaznacz ją na liście, a następnie przeciągnij dwlny klip audi z przeglądarki lub biekt audi z widku aranżacji d główneg wyświetlacza. Próbka zastąpi pprzednią na liście sampli, a pprzedni wyświetlany kształt próbki zstanie zaktualizwany, aby pkazać nwą próbkę. 237

245 Edycja bwiedni wyskści, filtra i wzmacniacza Wyjście każdeg sampla wczytaneg d SampleOne mże być mdyfikwane przez bwiednie wyskści, filtra i wzmcnienia. Włączenie przycisku Edit All pzwala na jednczesną edycję wszystkich parametrów próbki. Pniżej pisane jest użycie bwiedni. Pitch Envelpe. Mdyfikuje charakterystykę wyskści wyjścia audi. Kliknięcie przycisku włącza lub wyłącza tę funkcję. Tune. Ustawia strój próbki w zakresie d -100 centów d 100 centów. LFO. Ustawia zakres w jakim LFO wpływa na wyskść dźwięku. Zakres d d -1 ktawy d 1 ktawy. Env. Ustawia zakres w jakim bwiednia wpływa na wyskść dźwięku. Zakres d -1 ktawy d 1 ktawy. Attack. Ustawia czas ptrzebny d siągnięcia wartści bwiedni (Env) z ryginalnej wyskści próbki. Zakres d 0.98 ms d 1,024s. Decay. Ustawia czas ptrzebny d siągnięcia pzimu pdtrzymania (sustain) z maksymalnej wartści bwiedni. Zakres d 0.98 ms d 1,024s. Sustain. Ustawia pzim pdtrzymania. Zakres d -64 db d 0 db. Okres pdtrzymania trwa d mmentu zatrzymania wyzwalacza próbki. Release. Ustawia czas ptrzebny d siągnięcia ryginalnej wyskści p zatrzymaniu wyzwalacza próbki. Zakres d 0.98 ms d 1,024s. Filter Envelpe. Mdyfikuje charakterystykę częsttliwści wyjścia audi. Kliknięcie przycisku włącza lub wyłącza tę funkcję. Frequency. Ustawia częsttliwść dcięcia filtra. Zakres d 19.4 Hz d khz. Velcity. Ustawia zakres jak dystans w ktawach, w którym dynamika (velcity) nuty mże wpływać na zakres filtra (jest t użyta wartść gdy wartść dynamiki jest równa 127). Wheel. Ustawia zakres wyrażny jak dystans w ktawach, w którym kółk mdulacji klawiatury mże chwilw zmienić częsttliwść dcięcia filtra (jest t użyta wartść gdy wartść kółka mdulacji jest równa 127). LFO. Ustawia zakres w jakim LFO wpływa na częsttliwść dcięcia filtra. Wartści d -6.7 ktaw d 6.7 ktaw. Env. Ustawia zakres w jakim bwiednia wpływa na częsttliwść dcięcia filtra. Wartści d -10 ktaw d 10 ktaw. Resnance. Ustawia względny reznans filtra w zakresie d 0 d

246 Filter Type. Wybiera typ filtra. Mżna wybrać LP, BP i HP raz pmiędzy 12 i 24 db. Attack. Ustawia czas ptrzebny p wyzwleniu próbki d siągnięcia wartści częsttliwści bwiedni z wartści pczątkwej. Zakres d 0.98 ms d 101.6s. Decay. Ustawia czas ptrzebny d siągnięcia pzimu pdtrzymania (sustain) z maksymalnej wartści bwiedni. Zakres d 0.98 ms d 101.6s. Sustain. Ustawia pzim pdtrzymania, będący miksem sygnału filtrwaneg przez bwiednię z sygnałem filtrwanym przy kreślnej wartści częsttliwści. Zakres d -96 db d 0 db. Okres pdtrzymania trwa d mmentu zatrzymania wyzwalacza próbki. Release. Ustawia czas ptrzebny d siągnięcia przez filtr ryginalnej częsttliwści p zatrzymaniu wyzwalacza próbki. Zakres d 0.98 ms d 101.6s. Amplifier Envelpe. Mdyfikuje charakterystykę amplitudy wyjścia audi. Kliknięcie przycisku włącza lub wyłącza tę funkcję. Vlume. Ustawia maksymalną głśnść wyjścia audi. Zakres d - d 6 db. Velcity. Ustawia zakres w db, w którym dynamika (velcity) nuty mże wpływać na amplitudę. Zakres amplitudy mże wynsić d -144 d 0 db (jest t użyta wartść gdy wartść dynamiki jest równa 127). Wheel. Ustawia zakres w db, w którym kółk mdulacji klawiatury mże chwilw zmienić amplitudę. Zakres amplitudy mże wynsić d -144 d 0 db (jest t użyta wartść gdy wartść dynamiki jest równa 127). LFO. Ustawia zakres w jakim LFO wpływa na amplitudę. Wartści d - d 0 db. Pan. Ustawia panramę stere wyjścia audi. Zakres d pełneg L d pełneg R. Attack. Ustawia czas ptrzebny d siągnięcia pełnej głśnści d mmentu wyzwlenia próbki. Zakres d 0.98 ms d 1,024s. Decay. Ustawia czas ptrzebny d siągnięcia pzimu pdtrzymania (sustain) z maksymalnej wartści bwiedni. Zakres d 0.98 ms d 1,024s. Sustain. Ustawia pzim pdtrzymania. Zakres d -64 db d 0 db. Okres pdtrzymania trwa d mmentu zatrzymania wyzwalacza próbki. Release. Ustawia czas ptrzebny d siągnięcia pzimu - p zatrzymaniu wyzwalacza próbki. Zakres d 0.98 ms d 1,024s. 239

247 Mdulacja parametrów z LFO Różne parametry SampleOne mgą być mdulwane przez LFO. Pniżej jest krótki pis spsbów użycia LFO d mdulwania parametrów. LFO. Przycisk aktywacji włącza/wyłącza LFO. Sync/Free. Mżesz zsynchrnizwać prędkść mdulacji z tempem (zakres d 1/64T d 4 taktów), ustawić manualnie prędkść jak częsttliwść (zakres d 0.01 Hz d 500 Hz) lub zsynchrnizwać z kmunikatami nte-n wyłączając zarówn Sync jak i Free (zakres d 0.01 Hz d 500 Hz). Type. Kliknięcie przycisków z kształtami przebiegów pzwala wybrać przebieg trójkątny, sinusidalny, prstkątny i piły dla LFO. Delay. Ustawia czas pmiędzy wyzwleniem próbki a rzpczęciem działania LFO w zakresie d 0.98 ms d 18s. Wheel. Ustawia wielkść amplitudy kntrlwanej przez LFO z pmcą kółka mdulacji przy jeg maksymalnej wartści (siła LFO przy wartści md wheel równej 127) w zakresie d -144 d 0 db. 240

248 14.2 Impact Impact psiada siatkę padów, d których mgą zstać wczytywane sample i być niezależnie dtwarzane, pdbnie jak w wielu ppularnych sprzętwych samplerach perkusyjnych. Każdy pad ma swje własne kntrlki wyskści, wzmacniacza i filtra, wraz z bwiedniami. Impact psiada wiele wyjść stere i mn, które mgą zstać w elastyczny spsób przypisane d każdeg z padów Interfejs Impact jest zaaranżwany jak siatka padów 4x4 z kntrlkami dla każdeg z padów. Pniżej każdeg padu są kntrlki Sl i Mute, a także ple wybru kanału wyjściweg. Kliknij na pad, aby g zaznaczyć i zbaczyć jeg parametry umieszczne z prawej strny interfejsu. W dlnym lewym rgu wyświetlacza kształtu fali próbki znajdują się przyciski Offset Start i End ustawiające przesuniecie startu lub kńca próbki d -0.5 d 0.5s. Na praw d nich znajdują się przyciski ddawania i usuwania próbki z pada, a także przyciski Previus i Next wybierające pprzednią lub następną próbkę z tej samej lkalizacji c istniejąca próbka. Pwyżej tych kntrlek z prawej strny znajduje się kntrlka pwiększania próbki, a z lewej pasek przewijania. Kliknij kntrlkę pwiększania i przeciągnij ja myszką, aby pwiększyć lub pmniejszyć próbkę, a paska przewijania mżesz użyć d zbaczenia niewidcznej części próbki. 241

249 Ddawanie i dtwarzanie sampli Aby ddać próbkę d pada, przeciągnij klip audi z przeglądarki lub biekt audi z widku aranżacji bezpśredni d pżądaneg pada. Jeżeli przeciągasz z widku aranżacji zaznaczny zakres, t zstanie z nieg wygenerwany ddzielny plik audi, który ptem zstanie ddany d Impacta. Przeciągnięcie próbki d pada, który już zawiera inną próbkę, dmyślnie zastąpi starą próbkę. Aby wyczyścić pad z sampli, wybierz Clear Pad z menu pdręczneg pada. P ddaniu próbki d pada, mżesz ją wyzwlić klikając pad myszką lub grając na klawiaturze przypisaną d pada nutę. Każdy pad ma dwa przypisania nut widczne w dlnym prawym i lewym rgu pada. Aby zmienić przypisanie nuty, kliknij pada, a następnie ple Trigger 1st lub Trigger 2nd w dlnym lewym rgu kna Impactu i wprwadź wartść lub zagraj nutę na klawiaturze. Dla każdeg padu mżesz wybrać tryb dtwarzania w dlnym prawym rgu Impactu. Mżesz wybrać: One Sht Ply. W tym trybie wyzwlenie pada rzpcznie dtwarzanie próbki, które zstanie zatrzymane dpier p siągnięciu kńca próbki. Jeżeli pjawią się inne wyzwalacze przed kńcem próbki, t próbka będzie dtwarzana wiele razy, a każde nwe dtwarzanie będzie nakładał się na inne dtwarzane głsy. One Sht Mn. W tym trybie wyzwlenie pada rzpcznie dtwarzanie próbki, które zstanie zatrzymane dpier p siągnięciu kńca próbki lub przy klejnym wyzwleniu pada. Tggle. W tym trybie wyzwlenie pada rzpcznie dtwarzanie próbki, które zstanie zatrzymane przy klejnym wyzwleniu pada. Nte On/Off. W tym trybie wyzwalaczem dtwarzania próbki jest kmunikat nte-n, a kmunikat nte-ff ją zatrzymuje. Sync. Z prawej strny pla trybu dtwarzania znajduje się ple wybru Sync. Włącz tę pcję, jeżeli chcesz, aby dtwarzanie rzpczęł się d bitu najbliższeg czaswi wyzwalacza, zgdnie z ustawieniem kwantyzacji. W trybie sl włączanym przyciskiem Sl w dlnej części padu, usłyszysz tylk dźwięk teg pada p jeg wyzwleniu. Aby wyciszyć pad, kliknij przyciski Mute w dlnej części padu. Każdy pad ma swje własne kntrlki wyskści filtra i wzmacniacza. 242

250 Wiele warstw dynamiki Mżna ddać więcej sampli d pada i krzystając z wyzwalania różnych sampli bazująceg na dynamice (velcity). Na przykład, masz trzy różne próbki dla pjedynczeg pada werbla: delikatny, średni i głśny. Dzięki temu werbel dtwarzany przez Impact będzie brzmiał wiele bardziej realistycznie, niż w przypadku użycia pjedynczej próbki. Aby t zrbić, przytrzymaj [Shift] pdczas przeciągania próbki lub klipu d pada. Dda t nwą warstwę d padu, znaczną paskiem wykresu w wyświetlaczu próbki. Kliknij pasek i przeciągnij myszkę w praw lub w lew, aby zmienić dynamikę wyzwalającą próbkę. Zakres dynamiki bieżąc wybranej próbki będzie pdświetlny Kntrla wyskści Mżesz mdyfikwać wyskść próbki każdeg pada. Kntrlki te dstępne są w sekcji PITCH interfejsu. Obwiednia wyskści Attack. Ustawia czas ptrzebny d siągnięcia maksymalnej wartści bwiedni d mmentu wyzwlenia pada. Zakres d 0s d. Hld. Ustawia czas pdtrzymania wartści bwiedni pmiędzy atakiem i padaniem (decay). Zakres d 0s d. Decay. Ustawia czas ptrzebny d siągnięcia ryginalnej wyskści dźwięku p kresie pdtrzymania. Zakres d 0.98 ms d. Wyskść dźwięku Envelpe. Ustawia zakres dstrjenia wyskści przez bwiednię w zakresie d - 1,200 d 1,200 centów. (Dmyślna wartść t 0, znaczająca brak wpływu bwiedni na wyskść). Velcity. Ustawia wartść dstrjenia wyskści przez dynamikę (velcity) w zakresie d -1,200 d 1,200 centów (maksymalne dstrjenie przy wartści dynamiki równej 127). Trans. Ustawia transpzycję w półtnach dla wybraneg padu. Zakres d -10 t 12. Tune. Ustawia strój w centach dla wybraneg padu. Zakres d -100 d 100 centów. 243

251 Kntrla wzmacniacza Kntrlki wzmacniacza są dstępne w sekcji AMP interfejsu. Dstępne są tutaj następujące parametry: Obwiednia wzmacniacza Attack. Ustawia czas ptrzebny d siągnięcia maksymalnej amplitudy d mmentu wyzwlenia pada. Zakres d - (bez ataku, próbka startuje z maksymalną amplitudą) d 0s t. Hld. Ustawia czas pdtrzymania maksymalnej amplitudy pmiędzy atakiem i padaniem (decay). Zakres d 0s d. Decay. Ustawia czas ptrzebny d siągnięcia amplitudy - z maksymalnej amplitudy. Zakres d 0.98 ms d. Wzmacniacz Velcity. Ustawia zakres w db, w którym dynamika (velcity) nuty mże wpływać na amplitudę (maksymalna amplituda jest równa wartści 127 dynamiki nuty). Zakres amplitudy mże wynsić d - d 0 db. Pan. Ustawia panramę próbki wybraneg pada. Zakres d -1 (L) d 1 (R). Gain. Wzmacnia lub słabia amplitudę próbki przypisanej d pada w db. Zakres d - d 6 db Kntrla filtra Każdy pad ma własny, zmienny filtr pzwalający zarówn na subtelne zmiany jak i na filtrwanie mcn zmieniające brzmienie. Kntrlki filtra dstępne są w sekcji FLT interfejsu. Obwiednia filtra Attack. Ustawia czas ptrzebny d siągnięcia wartści bwiedni przez częsttliwść dcięcia filtra d mmentu wyzwlenia pada. Zakres d 0s d 10.1s. Hld. Ustawia czas pdtrzymania wartści bwiedni pmiędzy atakiem i padaniem (decay). Zakres d 0s d. Decay. Ustawia czas ptrzebny d siągnięcia ryginalnej częsttliwść dcięcia z wartści bwiedni. Zakres d 0.98 ms d. Envelpe. Ustawia zakres bwiedni filtra w ktawach kreślający jej wpływ na dcięcie filtra w zakresie d -10 d 10 (Dmyślna wartść t 0, znaczająca brak wpływu bwiedni na filtr). 244

252 Velcity. Ustawia maksymalną wartść w ktawach ddziaływania dynamiki (velcity) w zakresie d -10 d 10filtra (jest t wartść gdy wartść dynamiki jest równa 127). Cutff. Ustawia częsttliwść dcięcia filtra w zakresie d 30 Hz d 16 khz. Red. Ustawia reznans filtra w zakresie d 0 d 100. Filter Type. Wybiera typ filtra. Mżna wybrać LP (dlnprzepustwy), BP (śrdkwprzepustwy) i HP (górnprzepustwy) raz pmiędzy 12 i 24 db Grupwanie padów Pady mgą zstać zgrupwane i p wyzwleniu pada w grupie inne pady z tej grupy zstaną ściszne. Mżesz ddać pady d jednej z czterech grup w następujący spsób: Wybierz pad, który chcesz przypisać d grupy, klikając g. Kliknij ple Grup w lewym dlnym rgu i wybierz numer grupy. Pwtórz te peracje z innymi padami, które chcesz ddać d grupy. Teraz, gdy wyzwlny zstanie pad w 1 grupie, t wszystkie inne pady z tej grupy zstaną wyciszne. Na przykład, mżna użyć teg rzwiązania d ściszenia różnych sampli hi-hatów, więc kiedy zamknięty hi-hat będzie dtwarzany p twartym hi-hacie, t ten zstanie wyciszny, aby zapbiec jeg dtwarzaniu pdczas trwania dźwięku zamknięteg hi-hatu, c dda realizmu d Twjej perkusji Użycie wielu wyjść Impact psiada siem wyjść stere i siem wyjść mn i są ne dstępne dla każdeg padu. Aby zmienić płączenia wyjść, kliknij w ple wyjścia pniżej wybraneg padu i wybierz z listy dpwiedni kanał wyjściwy. Jeżeli kanał nie istnieje w knslecie, t zstanie autmatycznie d niej ddany. 245

253 14.3 Presence Presence jest wirtualnym sample-playerem, pzwalającym na używanie bardz różnrdnych brzmień. Presence używa natywneg frmatu brzmień spakwanych d Sund Setów i mże również wczytywać i dtwarzać brzmienia w frmacie SundFnt. Sund Sety zawierają szerki zakres instrumentów, takich jak frtepiany, instrumenty smyczkwe, dęte i perkusyjne. Te brzmienia mgą być kształtwane z pmcą wbudwaneg wzmacniacza, bwiedni mdulacji, filtra i efektów Używanie zestawów Sund Sety dłączne d Studi One są widczne w Presence jak zestawy. Mżesz je przeglądać klikając ple zestawów w knie wtyczki. Kliknij raz zestaw, aby g wczytać d Presence. P wczytaniu, zestaw jest d razu gtwy d grania na Twjej klawiaturze lub przez klawiaturę wyświetlaną w Presence. Presence psiada bsługę 96 głswej plifnii, c znacza, że jedncześnie mże być dtwarzanych d 96 głsów. Głs jest zazwyczaj dpwiednikiem jednej nuty, chyba że próbka jest sterefniczna, b w takim wypadku nuta używa dwóch głsów. Liczba głsów używanych w danym mmencie jest wyświetlana w górnym prawym rgu główneg wyświetlacza Ddawanie SundFntów d bibliteki W celu uzyskania bezpśrednieg dstępu d SundFntów w Presence, te muszą zstać ddane d bibliteki instrumentów Studi One, dstępnej przez menu Studi One/Opcje/Lkalizacje/Bibliteka instrumentów [Mac OS X: 246

254 Preferencje/Opcje/Lkalizacje/Bibliteka instrumentów]. Aby t zrbić, p prstu ddaj lkalizację zapisu SundFntów d bibliteki. Kliknij przycisk Ddaj w karcie bibliteki instrumentów, wyszukaj właściwą lkalizację i kliknij OK. SundFnty z tej lkalizacji zstaną ddane d listy zestawów w Presence Relatywna kntrla parametrów D generwania brzmienia pjedynczeg instrumentu mże zstać użytych wiele sampli, a zestawy mgą składać się z wielu instrumentów. Ekspresyjne brzmienie jest siągane dzięki mdyfikacji sampli wewnątrz zestawu z pmcą relatywnych kntrlek, pnieważ próbki wewnątrz zestawu mgą mieć różne ustawienia bezwzględne. Wartści parametrów kntrlek w Presence są względne w stsunku d abslutnych wartści ustawień sampli wczytaneg zestawu i są wyrażane w prcentach lub w pdbny spsób. Mże wydawać się t w terii dezrientujące, ale w praktyce te kntrlki są bardz łatwe w użyciu Kntrla filtra Filtr mże kształtwać brzmienie wyjścia audi z pmcą następujących parametrów: Cutff. Ustawia względną częsttliwść dcięcia filtra w zakresie d -100% d 100%. Resnance. Ustawia względną wielkść reznansu filtra w zakresie d -960 d 960. Filter Type. Wybiera typ filtra. Mżna wybrać LP (dlnprzepustwy), BP (śrdkwprzepustwy) i HP (górnprzepustwy) raz pmiędzy 12 i 24 db. High Quality. Włącza wyską jakść filtra. LFO. Ustawia względną wielkść mdulacji częsttliwści dcięcia filtra w zakresie d - 100% d 100%. Envelpe. Ustawia względną wielkść wpływu bwiedni na częsttliwść dcięcia filtra w zakresie d -100% d 100%. Velcity. Ustawia maksymalny zakres, w którym dynamika (velcity) nuty mże wpływać na względny zakres dcięcia filtra (jest t użyta wartść gdy wartść dynamiki jest równa 127). Zakres d -100% d 100%. 247

255 Kntrla wzmacniacza Mżna mdyfikwać charakterystykę amplitudy wyjścia audi z pmcą następujących parametrów: Vlume. Wzmacnia lub słabia względną głśnść w zakresie d -100% d 100%. Pan. Ustawia względną panramę stere wyjścia audi w zakresie d -100 (L) d 100 (R). Attack. Ustawia względny czas ptrzebny d siągnięcia pełnej głśnści d mmentu zagrania nuty. Zakres d -100% d 100%. Decay. Ustawia względny czas ptrzebny d siągnięcia pzimu pdtrzymania (sustain) z maksymalnej wartści bwiedni. Zakres d -100% d 100%. Sustain. Ustawia względny pzim pdtrzymania. Zakres d -100% d 100%. Okres pdtrzymania trwa d mmentu zatrzymania wyzwalacza/nuty. Release. Ustawia względny czas ptrzebny d siągnięcia pzimu - p zatrzymaniu wyzwalacza. Zakres d -100% d 100%. Velcity. Ustawia względną wielkść dynamiki (velcity) wpływającą na amplitudę. Zakres amplitudy mże wynsić d -100% d 100% (jest t użyta wartść gdy wartść dynamiki jest równa 127). LFO. Ustawia względną wielkść mdulacji głśnści w zakresie d -100% d 100% Kntrla wyskści i vibrat Mżesz kntrlwać wyskść dźwięku z pmcą następujących parametrów: LFO. Ustawia względną wielkść mdulacji wyskści w zakresie d -100% d 100%. Envelpe. Ustawia względną wielkść wpływu bwiedni na wyskść dźwięku w zakresie d -100% d 100%. Vibrat pzwala Ci mdyfikwać wyskść z pmcą niezależneg LFO używająceg następujących parametrów: Delay. Ustawia względną wielkść czasu d rzpczęcia działania vibrat w zakresie d -100% d 100%. Speed. Ustawia względną prędkść vibrat w zakresie d -100% d 100%. Depth. Ustawia zakres, w którym vibrat wpływa na wyskść w zakresie d 0 d

256 Kntrla mdulacji Użyj mdulacji d zmiany parametrów Presence w czasie, z pmcą tych parametrów: Attack. Ustawia względną wielkść czasu d siągnięcia pełnej wartści mdulacji przy zagranej nucie. Zakres d -100% d 100%. Decay. Ustawia względny czas ptrzebny d siągnięcia pzimu pdtrzymania (sustain) z maksymalnej wartści bwiedni. Zakres d -100% d 100%. Sustain. Ustawia względny pzim pdtrzymania. Zakres d -100% d 100%. Okres pdtrzymania trwa d mmentu zatrzymania wyzwalacza. Release. Ustawia względny czas ptrzebny d siągnięcia przez mdulację pzimu - p zatrzymaniu wyzwalacza. Zakres d -100% d 100%. Speed. Ustawia względną prędkść LFO w zakresie d -100% d 100%. Sync/Free. Mżesz zsynchrnizwać prędkść mdulacji z tempem (zakres d 1/64T d 4 taktów), ustawić manualnie prędkść jak częsttliwść (zakres d 0.01 Hz d 1k Hz) lub ustawić jak wielkść względną, nie wybierając ani Sync ani Free (zakres d - 100% d 100%). Delay. Ustawia pczątkwe późnienie bwiedni mdulacji w zakresie d -100% d 100%. Nie jest dstępny przy ustawieniu prędkści na Sync lub Free Kntrlki wyknania Presence ptrafi dtwarzać d 96 głsów jedncześnie. Następujące kntrlki wyknania są dstępne z lewej strny klawiatury Presence: Glide. Włącza/wyłącza płynne przejście d wyskści bieżąc granej nuty z wyskści statni granej nuty. Glide Time. Ustawia wielkść czasu ptrzebną d siągnięcia bieżąc granej nuty gdy włączna jest funkcja Glide. Zakres d 9 ms d 1s. Pitch Bend Wheel (PB). Ustawia wyskść w parciu zakres Pitch Bend. Zakres d -1 d 1. Pitch Bend Range. Ustawia zakres parametru pitch bend d 0 d 24 półtnów. Md Wheel (Md). Ustawia wielkść mdulacji w zakresie d 0 d 1. Mnphnic (MN). Włącza tryb mnfniczny, c pzwala być wyzwalaczem tylk jednej nucie w tym samym. 249

257 FX Presence psiada siedem wbudwanych efektów, które mgą być włączane niezależnie. Przetwrzny sygnał mże być ptem zmikswany z ryginalnym sygnałem. Pniżej są glbalne kntrlki efektów: Bypass. Pmija wszystkie efekty. Każdy efekt mże zstać pminięty niezależnie, bezpśredni w głównym wyświetlaczu Presence pprzez kliknięcie jeg nazwy. Edit FX. Kliknięcie przełącza widk d panelu FX gdzie mżna edytwać efekty. FX Mix. Ustawia glbalny miks d 0% d 100%. Dstępne są następujące efekty: Mdulatin Type. Mżna wybrać Chrus, Flanger lub Phaser. Chrus Delay. Ustawia pczątkwe późnienie chrusa w zakresie 0.01 ms d 40 ms. Speed. Ustawia prędkść chrusa d 0.1 Hz d 30 Hz. Flanger Width. Ustawia względną szerkść chrusa d 0 d 100%. Depth. Ustawia względną głębkść chrusa d 0 d 100%. Delay. Ustawia pczątkwe późnienie flangera w zakresie 0.01 ms d 10 ms. Feedback. Ustawia pwrót flangera d 0% d 99%. Speed/Beats. Ustawia prędkść flangera d 0.1 Hz d 30 Hz lub dpwiedni d 1/64T d 4 taktów. Phaser Width. Ustawia względną szerkść flangera d 0 d 100%. Depth. Ustawia względną głębkść flangera d 0 d 100%. Phase Speed. Ustawia prędkść phasera d 10 Hz d 8 khz. 250

258 Feedback. Ustawia pwrót phasera d 0% d 99%. Speed/Beats. Ustawia prędkść phasera d 0.1 Hz d 30 Hz lub dpwiedni d 1/64T d 4 taktów. Md Width. Ustawia szerkść mdulacji phasera d 0 d 100%. Depth. Ustawia względną głębkść phasera d 0 d 100%. EQ Lead/Bass. Wybiera pmiędzy dwma wariacjami siedmipasmweg graficzneg EQ. Lead. Ustawia pasma częsttliwści na 100, 200, 400, 800, 1.6k, 3.2k i 6.4 khz. Bass. Ustawia pasma częsttliwści na 50, 120, 400, 500, 800, 4.5k i 10 khz. Distrtin Pan Gate Type. Wybiera typ distrtina. Drive. Ustawia parametr drive distrtina d 0% d 100%. Speed/Beats. Ustawia prędkść panramy d 0.1 Hz d 30 Hz lub dpwiedni d 1/64T d 4 taktów. Depth. Ustawia względną głębkść panramy d 0 d 100%. Pattern. Pzwala na utwrzenie schematu pprzez klikanie pszczególnych 16 segmentów, aby twrzyć dla nich bramkę. Długść schematu jest ustawiana przez parametr Beats i jest pdzielna na te 16 równych segmentów. Stere. Włącza twrzenie schematu stere. Delay Beats. Ustawia długść schematu bramki w bitach w zakresie d 1/64T d 4 taktów. Depth. Ustawia względną głębkść bramki d 0 d 100%. Send. Włącza tryb wysyłki, gdzie sygnał jest przesyłany d delaya jak wysyłka, a nie jak insert. Beats. Ustawia schemat delaya w bitach d 1/64T d 4 taktów. 251

259 Reverb 14.4 Mjit Feedback. Ustawia pwrót delaya d 0% d 100%. Lw Cut Filter. Ustawia częsttliwść dcięcia filtra górnprzepustweg d 20 Hz d 1 khz. High Cut Filter. Ustawia częsttliwść dcięcia filtra dlnprzepustweg d 1 khz d 20 khz. Mix. Ustawia miks późnineg sygnału ze źródłwym sygnałem d 0% d 100%. Predelay. Ustawia predelay pgłsu d 0 ms d 450 ms. Size. Ustawia rzmiar pgłsu d 0% d 100%. Damp. Ustawia tłumienie pgłsu d 0% d 100%. Mix. Ustawia miks pgłsu z sygnałem źródłwym d 0% d 100%. Mjit jest prstym, mnfnicznym, subtraktywnym syntezatrem z wbudwanymi efektami, zdlnym d generwania szerkiej gamy brzmień. Przypmina n klasyczny, analgwy syntezatr i psiada scylatr niskim aliasingu i emulację filtra 24 db. Mjit mże generwać brzmienia baswe, prwadzące i efekty specjalne Interfejs Mjit składa się z sekcji scylatra (OSC), wzmacniacza (AMP), filtra (FLT) i FX, z wygdnymi i wszechstrnnymi kntrlkami Oscylatr Sekcja scylatra Mjit znajduje się u góry z lewej strny. Mżesz tutaj ustawić zawartść harmniczną źródła dźwięku. Główne kntrlki t trzy duże gałki u góry: Pitch, Wave i Width. 252

260 Pitch. Ustawia częsttliwść w zakresie d jednej ktawy pniżej granej nuty d jednej ktawy pwyżej granej nuty. Wpływa t na częsttliwść dcięcia tylk przez keytracking. Wyskść mże być mdyfikwana przez kółk pitch-bend (±2 półtny). Wave. Wybiera pmiędzy piłkształtnym przebiegiem fali, a prstkątnym (pulsacyjny). Te dwa przebiegi mają bgatą i regularną zawartść harmniczną i dlateg są ne klasycznymi źródłami syntezy subtrktywnej. Fale przebiegu piłkształtneg zawierają wszystkie harmniczne, pdczas gdy fale przebiegu prstkątneg tylk fundamentalne i nieparzyste harmniczne. Zmikswane ustawienia mgą efektywnie dpaswać pzim parzystych harmnicznych. Width. Ustawia szerkść pulsu (PW) przebiegu prstkątneg. Dpasuje t balans pmiędzy fundamentalnymi i wyższymi raz niższymi harmnicznymi. Pniżej trzech głównych kntrlek scylatra znajduje się rząd mniejszych gałek ustawiających wielkść mdulacji pszczególnych ustawień scylatra. Prędkść mdulacji jest ustawiana przez kntrlki LFO Speed znajdujące się z prawej strny tych gałek. LFO mże być zsynchrnizwane z tempem lub z dwlnie (freely) ustawinym kresem. Z pmcą mdulatrów mżesz utwrzyć brzmienia pdbne d chóralnych, smyczkwych i innych mdulwanych brzmień. Jest tam jeszcze gałka sub-scylatra, którą mżesz ustawić d 0 d 100%, aby ddać więcej niskich częsttliwści d brzmienia Wzmacniacz Pniżej sekcji scylatra znajduje się sekcja wzmacniacza. Składa się na z kntrlki Gain dpwiadającej na kmunikaty MIDI Vlume, raz kntrlki Vel mdulującej głśnść nuty w zależnści d dynamiki (key velcity). Najważniejszą częścią tej sekcji jest bwiednia ADSR ( ADSR t skrót d Attack, Decay, Sustain, Release. ). Z tymi czterema suwakami mżesz ustawić charakterystyki amplitudy w czasie. Te charakterystyki dgrywają wielką rlę w definiwaniu brzmienia. Obwiednia ADSR mże kntrlwać głśnść granej nuty raz częsttliwść dcięcia filtra. A. Ustawia czas ataku ptrzebny d siągnięcia maksymalnej amplitudy d zera (ciszy) w zakresie d 2 d 500 ms. D. Ustawia czas (decay) ptrzebny d siągnięcia pzimu pdtrzymania (sustain) z maksymalnej wartści amplitudy w zakresie d 2 ms d 1s. S. Ustawia pzim pdtrzymania (sustain) trwający d mmentu zwlnienia klawisza. Zakres d -96 db (cisza) t 0 db (pełna amplituda). R. Ustawia czas (release) ptrzebny d siągnięcia z pwrtem ciszy p zwlnieniu klawisza. Zakres d 2 ms d 2s. 253

261 Z lewej strny sekcji AMP znajduje się kntrlka Prtament. Z pmcą pla trybu Prtament, mżesz wybrać jeden z trzech trybów: N Prtament. Nuta, która zstanie zagrana pdczas grania innej nuty, wyciszy pprzednią nutę i wyzwli nwą. Legat. Nakładająca się nuta nie wyzwli nwej bwiedni, a wyskść będzie pwli zmieniała sie d wyskści nwej nuty. Retrigger. Nakładająca się nuta pnwnie wyzwli bieżącą bwiednie, rzpczynając zgłaśnianie w punkcie pnwneg wyzwlenia nuty. Tutaj także wyskść będzie pwli zmieniała sie d wyskści nwej nuty. Nte. Dynamika (velcity) nie będzie stswana w przypadku nakładających sie nut. Gałka Time ustawia prędkść parametru glide (t jest, czasu zmiany wyskści) przy używaniu prtament w zakresie d 5 ms d 1s Filtr Sekcja u góry z prawej strny Mjit wpływa na reznanswy filtr dlnprzepustwy 24 db. Res. Kntrluje reznans filtra, który wzmacnia lub ekspnuje sygnał przy częsttliwści dcięcia. Uwaga: Przy ustawinej dużej wartści reznansu filtra, filtr mże zacząć scylwać przy częsttliwści dcięcia, c generuje jeg własne dźwięki. Bądź uważny: mże zrbić się głśn! Drive. Kntrluje wielkść parametru drive d 0 d 100%. Cutff Knb. Kntrluje częsttliwść dcięcia filtra pwyżej której wszystkie częsttliwści zstaną ściszne. Zakres d 20 Hz d 16 khz. Pzstałe kntrlki wpływające na mdulację częsttliwści dcięcia. Key. Kntrluje skalwanie częsttliwści dcięcia przez graną nutę. Vel. Kntrluje przesuwanie częsttliwści dcięcia filtra w górę lub w dół przez dynamikę (velcity). Envelpe. Kntrluje jak bwiednia ADSR przesuwa częsttliwść dcięcia w górę lub w dół. LFO. Kntrluje wielkść przesunięcia częsttliwści dcięcia przez LFO filtra. LFO mże być zsynchrnizwane z tempem lub scylwać z ustawialną częsttliwścią. 254

262 FX Na dle z prawej strny znajduje się mała sekcja efektów, gdzie mżesz użyć efektu mdulacyjneg, aby żywić lub pgrubić brzmienie. Md Depth kntrluje wielkść teg efektu. Z pmcą Md Clr mżesz ustawić brzmienie d efektu przypminająceg flangera p efekt chrusa. Mdulacja używa LFO takiej samej prędkści jak LFO filtra. Ddatkw, jest tam efekt Overdrive, kntrlwany przez kntrlkę Drive. 255

263 15 Odtwarzanie i synchrnizacja wide Studi One Prfessinal psiada wbudwany dtwarzacz wide, ułatwiający twrzenie pdkładu muzyczneg d brazu dzięki synchrnizacji brazu z dtwarzaczem wide. Rzdział ten zawiera szczegóły dtyczące używania dtwarzacza wide Interfejs dtwarzacza wide Otwórz dtwarzacz wide klikając iknę dtwarzacza na paska narzędzi lub wybierając g w menu Widk. P twarciu zbaczysz czarny ekran z wyświetlnym napisem Nie wczytan filmu. Pasek narzędzi na dle zawiera następujące kntrlki dtwarzacza wide: Usuń wide. Kliknięcie usuwa bieżąc wczytane wide. Wydrębnij audi. Wydrębnia audi z wide i umieszcza je na ścieżce audi w aranżacji. Przesunięcie wide. Ustawia wartść ffsetu. Opcje wide. Mżna wybrać wyświetlanie w dmyślnym rzmiarze (ryginalnym), płwie rzmiaru lub pdwójnym rzmiarze. Odtwarzaj / Stp. Zatrzymuje i rzpczyna dtwarzanie wide niezależnie d utwru. Online. Ta pcja dmyślnie jest włączna i wymusza synchrnizację pmiędzy linią czasu utwru i pzycji dtwarzaneg wide. Wycisz. Ta pcja dmyślnie jest włączna i wycisza wyjście audi w wide. Wyłącz tą pcję, jeżeli chcesz usłyszeć audi dłączne d wide.. Rzmiar. Kliknięcie dlneg, praweg rgu pzwala dwlnie zmienić rzmiar dtwarzacza. 256

264 W górnym prawym rgu dtwarzacza znajdują sie przyciski maksymalizacji i zamknięcia kna dtwarzacza wide Obsługiwane frmaty wide QuickTime jest jedyną technlgią wide bsługiwaną przez dtwarzacz wide w Studi One. QuickTime mże dtwarzać dwlny frmat wide, gdy jeg kdek jest zainstalwany w systemie. Jeżeli dtwarzacz p imprcie wide wyświetli kmunikat Brak kdeku, t znaczy, że nie mżna znaleźć kdeka. Jeżeli jesteś użytkwnikiem Mac OS X, t zalecamy pbranie Perian, który jest kmpnentem pen surce dla QuickTime ddającym natywną bsługę dla wielu ppularnych frmatów wide, takich jak DivX i XVid. Jeżeli jesteś użytkwnikiem Windws, t użyty zstanie dwlny kdek zainstalwany w systemie. Jeżeli naptkałeś frmat wide, dla któreg nie masz zainstalwaneg kdeka, t mżesz dwiedzić resurces/cmpnents.html i pszukaj tam kdeka.. Aby sprawdzić standardwe frmaty wide bsługiwane przez QuickTime, dwiedź Imprt wide Najprstszą metdą imprtu pliku wide jest przeciągnięcie g z przeglądarki plików d widku aranżacji. Obsługiwane frmaty będą w przeglądarce znaczne ikną kawałka taśmy filmwej. Mżesz także użyć plecenia Imprtuj wide w knie dtwarzacza, aby zaimprtwać dwlny, bsługiwany plik wide. Przeciągnięcie pliku wide z przeglądarki plików d widku aranżacji, zaimprtuje g d dtwarzacza wide. Pzycja, d której przeciągnąłeś plik wide zstanie użyta d ustawienia przesunięcia (ffsetu) dtwarzania. Na przykład, jeżeli przeciągnąłeś wide d 10 sekundy w linii czasu, t przesunięcie zstanie ustawine na 10 sekund i wide nie będzie dtwarzane przed siągnięciem tej pzycji. Przytrzymaj [Ctrl]/[Cmd] pdczas przeciągania, aby tylk wydrębnić audi z wide i umieścić je w pzycji, d której przeciągnąłeś wide. Przytrzymaj [Alt] pdczas przeciągania, aby jedncześnie zaimprtwać wide d dtwarzacza raz wydrębnić audi i umieścić je na ścieżce audi Synchrnizacja z wide Odtwarzanie utwru i zaimprtwaneg wide będzie zsynchrnizwane, gdy włączny jest przycisk Online w dtwarzaczu wide. Jeżeli umieścisz kursr na linii czasu (zarówn pdczas dtwarzania p zatrzymaniu) t dtwarzanie ustawi się na dpwiedniej klatce. 257

265 Przy starcie dtwarzania, muszą zstać wstępnie wczytane pewne dane celem kreślenia różnic czasu i ustawienia synchrnizacji pmiędzy dtwarzaniem wide i dtwarzaniem utwru. Mże t spwdwać przeskk w dtwarzaniu zaraz p starcie, c jest nrmalnym zjawiskiem. Aby płynnie rzpcząć dtwarzanie, pwinieneś je zatrzymać, ustawić pzycję, a następnie pnwnie rzpcząć dtwarzanie. Jeżeli znacz częsttliwść klatek (framerate), t dbrą praktyką jest ustawienie jej w knie Utwór/Knfiguracja utwru/ogólne. Mżesz wybrać 24 fps, 25 fps, fps, dfps, 30 fps i 30 dfps. Idealnie jest, gdy wide psiada zakdwaną sygnaturę czasu, c pzwala prównanie pzycji klatki w utwrze z pzycją sygnaturą czasu w wide i ustawić precyzyjną synchrnizację Używanie pcji Przenś kursr d edytwanej pzycji z wide Pwszechnie używa się markerów, d kreślenia pzycji na linii czasu, w których dźwięk pwinien być ściśle zsynchrnizwany z wide. W sekcji 9.7 pdręcznika znajdziesz infrmacje na temat używania markerów. Przy włącznej pcji Przenś kursr d edytwanej pzycji widcznej na pasku narzędzi bk przycisku autprzewijania, pdczas ustawiania markera, bieżąca klatka wide będzie pdążała za markerem, c pzwala na precyzyjne ustawienie synchrnizacji. Pdbnie, pcja Przenś kursr d edytwanej pzycji mże być pmcna przy synchrnizwaniu biektu lub nuty z wide Różnice między platfrmami Pd Windws XP, Vista lub 7 (32-bity lub 64-bity), tylk 32-bitwa wersja Studi One mże dtwarzać wide. W mmencie pisania teg pdręcznika nie była jeszcze dstępna wersja QuickTime współpracująca z 64-bitwymi aplikacjami Windws, ale mżemy się jej spdziewać w najbliższym czasie. Pd Mac OS X, QuickTime działa bezprblemw, ale z 64-bitwą wersją Studi One w tej chwili nie mżna jeszcze wydrębnić ścieżek audi. 258

266 16. Rzszerzenia Funkcjnalnść Studi One mże zstać rzszerzna pza pdstawwe funkcje udstępniane bezpśredni przez aplikację. Pzwala t na integrację wielu nwych funkcji, w tym zewnętrznych serwisów internetwych. W tej chwili bezpśredni w Studi One jest dstępne jedn rzszerzenie klient SundClud i jest n dmyślnie instalwane. Mżesz zbaczyć zainstalwane rzszerzenia przez menu Studi One/Rzszerzenia Studi One. Więcej rzszerzeń jest w tej chwili dstępnych pprzez PreSnus Exchange (http://studine.presnus.cm/exchange), w tym rzszerzenia Exchange, Sund Set Builder i Macr Tlbar Klient SundClud (Studi One Prfessinal) T rzszerzenie pzwala na integracje z internetwym serwisem SundClud. Na strnie SundClud mżesz znaleźć taką infrmację: "Yur sunds are free t g anywhere n the Web with SundClud. Share privately t yur family, publish t scial netwrks, r embed yur sunds n yur site." Studi One umżliwia zarówn wysyłanie audi na i pbieranie z SundClud. Z uruchminym rzszerzeniem, masz dstęp d klienta SundClud bezpśredni pprzez menu Studi One/Klient SundClud. Mżesz tutaj wysyłać audi prst na SundClud, ustawiając w tym samym czasie różne pcje dtyczące SundClud. Zbaczysz także SundClud na liście serwerów w przeglądarce plików. Mżesz przeciągnąć audi z tej lkalizacji, tak jak z każdej innej lkalizacji plików, a plik zstanie pbrany i umieszczny w widku aranżacji. Mżesz g także dtwrzyć w dtwarzaczu przeglądarki. materiał audi. Na przykład, Twój partner utwrzył bity dla Ciebie bity i udstępnił Ci je bezpśredni pprzez SundClud. Mżesz przejrzeć jeg flder SundClud w węźle SundClud karty serwerów, a następnie przeciągnąć pżądany plik audi d aranżacji. W aranżacji zstanie umieszczny specjalny biekt audi i zstanie twarte kn transferów, aby pkazać pstęp pbierania. P zakńczeniu pbierania, audi pjawi się w biekcie i będziesz mógł je brabiać jak każdy inny Mżesz także przeciągnąć materiał d węzła SundClud w przeglądarce plików, aby wyeksprtwać g na SundClud. Klient SundClud Client jest pierwszym teg typu rzwiązaniem w prgramwaniu DAW, ferującym fantastyczny spsób na publikwanie audi w Internecie. Więcej rzszerzeń jest w drdze, więc sprawdzaj przyszłe aktualizacje. 259

Kliknij przycisk Start > Panel sterowania > Konta użytkowników > Poczta (w widoku

Kliknij przycisk Start > Panel sterowania > Konta użytkowników > Poczta (w widoku 1. Zamknij prgram Outlk 2007, jeśli jest twarty. 2. W Panelu sterwania kliknij iknę Pczta. W systemie Windws XP Kliknij przycisk Start > Panel sterwania > Knta użytkwników > Pczta (w widku klasycznym kliknij

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja przeglądarki Internet Explorer 6.0 i instalacja komponentu w środowisku systemów Windows

Konfiguracja przeglądarki Internet Explorer 6.0 i instalacja komponentu w środowisku systemów Windows Knfiguracja przeglądarki Internet Explrer 6.0 i instalacja kmpnentu w śrdwisku systemów Windws Jak sknfigurwać przeglądarkę Internet Explrer 6.0? Krzystając z menu wybieramy Narzędzia, a następnie Opcje

Bardziej szczegółowo

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników!

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników! Wrcław, 29.08.2012 gacad.pl stwrzyliśmy najlepsze rzwiązania d prjektwania rganizacji ruchu Dłącz d naszych zadwlnych użytkwników! GA Sygnalizacja - t najlepszy Plski prgram d prjektwania raz zarządzania

Bardziej szczegółowo

Jak założyć blog na platformie blogów CEO w 3 krokach

Jak założyć blog na platformie blogów CEO w 3 krokach Pstępuj według instrukcji. Jak załżyć blg na platfrmie blgów CEO w 3 krkach Krk 1 rejestracja w Serwisie CEO Czy masz knt w serwisie CEO? Jeśli tak przejdź d krku 2. Jeśli nie zarejestruj się tutaj (tu

Bardziej szczegółowo

Skaner mks_vir dla Exchange

Skaner mks_vir dla Exchange Instrukcja bsługi prgramu Skaner mks_vir dla Exchange (wersja dkumentu 1.0) 2 sierpnia 2004 Cpyright 2003 by MKS Sp. z.. Zarówn prgram jak i instrukcja krzystają z pełnej chrny kreślnej przepisami prawa

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiszowe Window-Eyes

Skróty klawiszowe Window-Eyes Skróty klawiszwe Windw-Eyes Table f Cntents 1 Parametry mwy 2 Klawisze nawigacji 3 Klawisze myszy 4 Skróty Windw-Eyes dla MS Excel 5 Skróty Windw-Eyes dla MS Wrd 6 Skróty Windw-Eyes dla MS Internet Explrer

Bardziej szczegółowo

PL www.planitfusion.pl

PL www.planitfusion.pl www.planitfusin.pl PL 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI 3 2. WYMAGANIA SPRZĘTOWE 5 3. INSTALACJA KLUCZA SPRZĘTOWEGO 6 4. MENU INSTALACYJNE PŁYTY CD 7 Opis menu instalacyjneg 7 Menu Instalacja 7 Składniki

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów Frte Repzytrium 1 / 6 Nwe funkcje w mdule Repzytrium Dkumentów Frte Repzytrium zmiany w wersji 2012.a 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu 2 Wysyłanie dkumentów własnych. Ustawienie współpracy z w serwisem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Sklep

Instrukcja obsługi Panelu Sklep Instrukcja bsługi Panelu Sklep Spis treści: Lgwanie Lista wnisków Filtr Stan Filtr Spsób pdpisania umwy Edycja wnisku Ustawienia sklepu Zmiana hasła Blkada hasła Stary Panel Sklep Strna 1 z 15 Lgwanie

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania Ocena zgdnści Analiza zagrżeń Oznaczenie CE Ocena ryzyka Rzwiązanie prgramwe dla znakwania safexpert.luc.pl www.luc.pl W celu wybru najbardziej dpwiednich mdułów prgramu Safexpert plecamy zapznad się z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z serwisu Geomelioportal.pl. - Strona 1/12 -

Instrukcja korzystania z serwisu Geomelioportal.pl. - Strona 1/12 - Instrukcja krzystania z serwisu Gemeliprtal.pl - Strna 1/12 - Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Słwnik pdstawwych terminów... 3 2. Wyświetlanie i wyszukiwanie danych... 4 2.1. Okn mapy... 5 2.2. Paski z menu

Bardziej szczegółowo

KASPERSKY LAB. Kaspersky Administration Kit wersja 6.0. Podręcznik administratora

KASPERSKY LAB. Kaspersky Administration Kit wersja 6.0. Podręcznik administratora KASPERSKY LAB Kaspersky Administratin Kit wersja 6.0 Pdręcznik administratra K A S P E R S K Y A D M I N I S T R A T I O N K I T W E R S J A 6. 0 Pdręcznik administratra Kaspersky Lab Ltd. Strna Internetwa:

Bardziej szczegółowo

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena Twrzenie kwerend - 1-1. C t jest kwerenda? Kwerendy pzwalają w różny spsób glądać, zmieniać i analizwać dane. Mżna ich również używać jak źródeł rekrdów dla frmularzy, raprtów i strn dstępu d danych. W

Bardziej szczegółowo

MultiInfo SOHO. w. 1.0. Instrukcja obsługi dla administratora klienta

MultiInfo SOHO. w. 1.0. Instrukcja obsługi dla administratora klienta MultiInf SOHO w. 1.0 Instrukcja bsługi dla administratra klienta Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Lgwanie... 3 1.1.1 Lgwanie za pmcą kdów SMS... 3 1.2 Nawigacja... 6 2 Mduł Administracja... 8 2.1 Menu Knfiguracja...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkownika Płockiej Platformy Teleinformatycznej E - Urząd

Instrukcja dla użytkownika Płockiej Platformy Teleinformatycznej E - Urząd Instrukcja dla użytkwnika Płckiej Platfrmy Teleinfrmatycznej E - Urząd Instrukcja dla użytkwnika Strna 1 z 24 Spis treści Rejestrwanie nweg użytkwnika...3 Lgwanie na platfrmę E-urząd...6 Złżenie wnisku

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po e-sklepie

Przewodnik po e-sklepie Przewdnik p e-sklepie Prezentujemy Państwu pniżej kmplekswą instrukcję pruszania się p naszym nwym e-sklepie. >> www.pgb-plska.cm 1. Lgwanie Aby zalgwać się d sklepu prsimy wybrać link e-sklep w prawej,

Bardziej szczegółowo

Writer edytor tekstowy.

Writer edytor tekstowy. Writer edytr tekstwy. Uruchmienie prgramu następuje z pzimu menu Start : Ekran pwitalny prgramu Writer: Ćwiczenie 1: Dstswywanie śrdwiska pracy Prszę zapznać się z wyglądem widku startweg. W celu uzyskania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkwnika Prgram Cmarch ERP e-deklaracje Klasyka Wersja 1.0 Spis treści 1 INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 1.1 PRZEZNACZENIE I PODSTAWOWE FUNKCJE PROGRAMU... 3 1.2 WYMAGANIA SPRZĘTOWE PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści:

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Nwe funkcje w prgramie Symfnia e-dkumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Serwis www.miedzyfirmami.pl... 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu... 2 Ustawienie współpracy z biurem rachunkwym... 2 Ustawienie

Bardziej szczegółowo

Przestrzeń papier / model

Przestrzeń papier / model Przestrzeń papier / mdel AutCAD działa alb w przestrzeni (bszarze) mdelu alb bszarze papieru. Obszar mdelu wykrzystujemy d pracy rysunkwej i prjektwej, twrzenia rysunków 2D lub mdeli 3D. Obszar papieru

Bardziej szczegółowo

Współpraca programów WINBUD Kosztorys i Symfonia Handel premium I Informacje ogólne

Współpraca programów WINBUD Kosztorys i Symfonia Handel premium I Informacje ogólne Współpraca prgramów WINBUD Ksztrys i Symfnia Handel premium I Infrmacje gólne Współpraca prgramów plega na wymianie infrmacji dtyczących materiałów/twarów znajdujących się w ich bazach. Kmunikacja między

Bardziej szczegółowo

COMARCH ERP E-SKLEP...

COMARCH ERP E-SKLEP... Ultka Wersja 7.6 Spis treści COMARCH ERP E-SKLEP... 3 1 NOWOŚCI... 4 1.1 ALLEGRO - INTEGRACJA Z SERWISEM WEBAPI SANDBOX.... 4 2 ZMIANY... 5 2.1 ALLEGRO USUNIĘCIE SERWISU TESTOWEGO TESTWEBAPI.PL... 5 2.2

Bardziej szczegółowo

Proces instalacji drukarki przebiega podobnie jak proces instalowania sterowników dowolnego, innego urządzenia w komputerze.

Proces instalacji drukarki przebiega podobnie jak proces instalowania sterowników dowolnego, innego urządzenia w komputerze. W terminlgii firmy Micrsft drukarka jest biektem lgicznym, a nie fizycznym urządzeniem. Tak więc drukarkę twrzy się pprzez sknfigurwanie zestawu sterwników w systemie Windws XP. Natmiast drukarka urządzenie

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system obsługi przedsiębiorstwa. Migracja do Firebird 2.x

Zintegrowany system obsługi przedsiębiorstwa. Migracja do Firebird 2.x Zintegrwany system bsługi przedsiębirstwa Migracja d Firebird 2.x Wersja 01.00 z dnia 02.12.2008 Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp.... 3 II. Przejście z Firebird 1.5.x na Firebird 2.x... 3 III. Zalecana

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OTWARTEGO SYSTEMU ANTYPLAGIATOWEGO (OSA)

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OTWARTEGO SYSTEMU ANTYPLAGIATOWEGO (OSA) INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OTWARTEGO SYSTEMU ANTYPLAGIATOWEGO (OSA) Data utwrzenia: Autr: Wersja: 2016-01-22 Krzysztf Smaga 1.2 Zawartść 1.Wstęp...3 2.Wymagania systemwe...4 3.Lgwanie d systemu...5 4.Główny

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Rysowanie krzyżówek z wykorzystaniem programu komputerowego Microsoft Word.

TEMAT: Rysowanie krzyżówek z wykorzystaniem programu komputerowego Microsoft Word. Scenariusz lekcji infrmatyki TEMAT: Ryswanie krzyżówek z wykrzystaniem prgramu kmputerweg Micrsft Wrd. Opracwała: Marta Radwańska C uczeń pwinien już umieć? - uruchmićśrdwisk Windws; - uruchmić prgram

Bardziej szczegółowo

Moduł Konsolidacji Sprawozdań wersja 5.15.3

Moduł Konsolidacji Sprawozdań wersja 5.15.3 System bsługi sprawzdawczści część VI Mduł Knslidacji Sprawzdań wersja 5.15.3 Autrzy: Rbert Marek Jadwiga Krdek Wrcław 12.2015 Wszelkie prawa zastrzeżne. Dkument mże być reprdukwany lub przechwywany bez

Bardziej szczegółowo

Do zarządzania kontami uŝytkowników naleŝy ich zakładanie, usuwanie, modyfikowanie, zmiana hasła oraz szereg dodatkowych czynności.

Do zarządzania kontami uŝytkowników naleŝy ich zakładanie, usuwanie, modyfikowanie, zmiana hasła oraz szereg dodatkowych czynności. Zarządzanie kntami D zarządzania kntami uŝytkwników naleŝy ich zakładanie, usuwanie, mdyfikwanie, zmiana hasła raz szereg ddatkwych czynnści. Typy lkalnych knt uŝytkwników KaŜdemu twrznemu kntu uŝytkwnika

Bardziej szczegółowo

Opis pliku XML Wersja 6.0

Opis pliku XML Wersja 6.0 Opis pliku XML Wersja 6.0 Wstęp Prfesjnalny sklep internetwy Utwrzenie dkumentu XML jest dsknałym spsbem na zapewnienie imprtu i eksprtu prduktów ze sklepu lub integrację z zewnętrznym prgramwaniem. Kierując

Bardziej szczegółowo

Poniżej krótki opis/instrukcja modułu. Korekta podatku VAT od przeterminowanych faktur.

Poniżej krótki opis/instrukcja modułu. Korekta podatku VAT od przeterminowanych faktur. Pniżej krótki pis/instrukcja mdułu. Krekta pdatku VAT d przeterminwanych faktur. W systemie ifk w sekcji Funkcje pmcnicze zstał ddany mduł Krekta pdatku VAT d przeterminwanych faktur zgdny z zapisami ustawwymi

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI ELEKTRONICZNYCH ONLINE

DOKUMENTACJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI ELEKTRONICZNYCH ONLINE DOKUMENTACJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI ELEKTRONICZNYCH ONLINE Deklaracje elektrniczne nline są dstępne pd adresem internetwym https://deklaracje.mp.krakw.pl Deklaracje pwinny być wypełniane za pmcą przeglądarki

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6 Zmiany funkcjnalne wprwadzne w wersji 2013.6 1 Cpyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżne Nieautryzwane rzpwszechnianie całści lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejklwiek pstaci jest zabrnine.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi plusbank24

Instrukcja obsługi plusbank24 Instrukcja bsługi plusbank24 Systemu Bankwści Elektrnicznej Aplikacja Klienta - Kanał SMS Spis treści Przedmwa... Błąd! Nie zdefiniwan zakładki. Infrmacje pdręczniku... 3 1 Krzystanie z plusbank24 przez

Bardziej szczegółowo

Absolutt Systemy Teleinformatyczne ul. MontaŜowa 7, 43-300 Bielsko-Biała tel./fax +48 33 496 06 14 www.absolutt.com.pl.

Absolutt Systemy Teleinformatyczne ul. MontaŜowa 7, 43-300 Bielsko-Biała tel./fax +48 33 496 06 14 www.absolutt.com.pl. Abslutt Systemy Teleinfrmatyczne ul. MntaŜwa 7, 43-300 Bielsk-Biała tel./fax +48 33 496 06 14 www.abslutt.cm.pl ASCENT Ivr Serwer Bielsk-Biała 2006 ASCENT IVR Serwer - pis systemu Spis treści 1 Czym jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Esri Geoportal Server w wersji 1.2.4

Instrukcja instalacji Esri Geoportal Server w wersji 1.2.4 Instrukcja instalacji Esri Geprtal Server w wersji 1.2.4 Wprwadzenie Dkument ten jest instrukcją pdstawwej instalacji narzędzia Esri Geprtal Server w wersji 1.2.4. P instalacji mżliwa jest także ddatkwa

Bardziej szczegółowo

Sugerowany sposób rozwiązania problemów. Istnieje kilka sposobów umieszczania wykresów w raportach i formularzach.

Sugerowany sposób rozwiązania problemów. Istnieje kilka sposobów umieszczania wykresów w raportach i formularzach. MS Access - TDane b. Sugerwany spsób rzwiązania prblemów. Pmc dla TDane - ćwiczenie 26. Istnieje kilka spsbów umieszczania wykresów w raprtach i frmularzach. A. B. Przygtuj kwerendę (lub wykrzystaj kwerendę

Bardziej szczegółowo

ciowy z kategorii Health 2.0 dla Benhauer

ciowy z kategorii Health 2.0 dla Benhauer 1 Największy serwis spłeczn ecznściwy ciwy z kategrii Health 2.0 dla Benhauer Benhauer jest dynamicznie rzwijającą się spółką działająca na plskim i zagranicznym rynku usług internetwych. Załżycielem i

Bardziej szczegółowo

Świadectwa. Wersja 6.7

Świadectwa. Wersja 6.7 Wersja 6.7 WSTĘP... 5 WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 6 POMOC TECHNICZNA... 6 INSTALACJA PROGRAMU... 7 URUCHOMIENIE PROGRAMU... 11 OKNO GŁÓWNE PROGRAMU... 12 KARTOTEKI GŁÓWNE... 12 PRZYCISKI NAWIGACYJNE... 14 KLAWISZE

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 14.0. Generator Raportów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 14.0. Generator Raportów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 14.0 Generatr Raprtów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.cmarch.pl/cdn inf.cdn@cmarch.pl

Bardziej szczegółowo

imię kod ulica prześlij Dzięki formularzom możliwe jest pobieranie danych, a nie tylko ich wyświetlanie.

imię kod ulica prześlij Dzięki formularzom możliwe jest pobieranie danych, a nie tylko ich wyświetlanie. Frmularze w HTML Struktura frmularza: ... imię nazwisk miejscwść kd ulica prześlij Dzięki frmularzm mżliwe jest pbieranie danych,

Bardziej szczegółowo

Opis i specyfikacja interfejsu SI WCPR do wybranych systemów zewnętrznych

Opis i specyfikacja interfejsu SI WCPR do wybranych systemów zewnętrznych Załącznik nr 1 d OPZ Opis i specyfikacja interfejsu SI WCPR d wybranych systemów zewnętrznych Spis treści 1. OPIS I SPECYFIKACJA INTERFEJSU DO SYSTEMÓW DZIEDZINOWYCH... 2 1.1. Integracja z systemami dziedzinwymi...

Bardziej szczegółowo

Znane problemy Autodesk Revit Architecture 2010

Znane problemy Autodesk Revit Architecture 2010 AUTODESK REVIT ARCHITECTURE 2010 Znane prblemy Autdesk Revit Architecture 2010 InfCenter Szukanie pmcy przy użyciu panelu InfCenter mże pwdwać wyświetlanie trafień pchdzących z przeszukiwania bazy wiedzy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi plusbank24

Instrukcja obsługi plusbank24 1/228 Instrukcja bsługi plusbank24 Systemu Bankwści Elektrnicznej Aplikacja Klienta - Kanał Internet Część 2 z 2 2/228 Spis treści 6. Lkaty... 6 6.1 Lista lkat... 7 6.2 Szczegóły lkaty... 8 6.3 Załóż lkatę...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika AP-KOLCE

Instrukcja użytkownika AP-KOLCE Instrukcja użytkwnika AP-KOLCE Spis treści 1. Wprwadzenie.... 3 2. Knfiguracja.... 4 2.1. Ustawienia p strnie dreryk.... 4 2.2. Lgwanie d systemu.... 5 2.3. Aktualizacja klejek czekujących... 7 2.4. Okn

Bardziej szczegółowo

Znane problemy Autodesk Revit Structure 2010

Znane problemy Autodesk Revit Structure 2010 AUTODESK REVIT STRUCTURE 2010 Znane prblemy Autdesk Revit Structure 2010 Wstążka Przeciągnięcie wielu paneli wstążki d niezależnych kien ruchmych mże spwdwać awarię prgramwania Autdesk Revit Structure

Bardziej szczegółowo

GEO-INFO V Delta 2010

GEO-INFO V Delta 2010 SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO V Prgram GEO-INFO V Delta 2010 PRZEGLĄDARKA SYSTHERM INFO Sp. z.., ul. Janickieg [WIEPOFAMA], 60-542 Pznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03 53,

Bardziej szczegółowo

2012-01-02 Temat: Konfiguracja ekranu. Konfiguracja kart dźwiękowych. Konfiguracja napędów CD i CD-RW.

2012-01-02 Temat: Konfiguracja ekranu. Konfiguracja kart dźwiękowych. Konfiguracja napędów CD i CD-RW. 2012-01-02 Temat: Knfiguracja ekranu. Knfiguracja kart dźwiękwych. Knfiguracja napędów CD i CD-RW. 1. Knfiguracja ekranu. Użytkwnicy Windws pwinni zwrócić szczególną uwagę na prawidłwe ustawienie częsttliwści

Bardziej szczegółowo

10 i zarządzania komputerem (74) o 3.3.1. Konfigurowanie zasad buforowania zapisu na dysku SSD przy użyciu konsoli CompMgmt.msc (74) o 3.3.2.

10 i zarządzania komputerem (74) o 3.3.1. Konfigurowanie zasad buforowania zapisu na dysku SSD przy użyciu konsoli CompMgmt.msc (74) o 3.3.2. Spis treści Wstęp (9) Rzdział 1. Wprwadzenie d systemu Windws 10 (11) 1.1. Windws 10 - nwy rzdział w histrii systemów Micrsftu (12) 1.1.1. Jeden uniwersalny system dla wielu różnych urządzeń (12) 1.1.2.

Bardziej szczegółowo

Sekcja B. Okoliczności powodujące konieczność złożenia deklaracji.

Sekcja B. Okoliczności powodujące konieczność złożenia deklaracji. III. Deklaracja DJ Sekcja A. Adresat i miejsce składania deklaracji. Uwaga! Ple uzupełnine autmatycznie. Sekcja B. Oklicznści pwdujące kniecznść złżenia deklaracji. Wsekcji B, należy w jednym z dstępnych

Bardziej szczegółowo

1. Opis modułów Moduły FAKTURY i HANDEL

1. Opis modułów Moduły FAKTURY i HANDEL Ćwiczenia labratryjne CDN OPT!MA Ćwiczenie 3 mduły FAKTURY I HANDEL Strna 1 z 9 1. Opis mdułów Mduły FAKTURY i HANDEL Funkcjnalnść handlwa (mduł Faktury) jest ddzielna d funkcjnalnści magazynwej (mduł

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 15.0. Generator Raportów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 15.0. Generator Raportów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 15.0 Generatr Raprtów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.cmarch.pl/cdn inf.cdn@cmarch.pl

Bardziej szczegółowo

o o o o o o o o o Wersja 7.2.1-10/09/2015

o o o o o o o o o Wersja 7.2.1-10/09/2015 Wersja 7.2.1-10/09/2015 Ddan nwą wersję deklaracji elektrnicznych VAT-7(15), VAT-27(1) raz VAT-27K(1) publikwanych przez Ministerstw Finansów. Kmunikat ministerstwa w tej sprawie znajduje się pd tym adresem.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4 moduły KSIĘGA PODATKOWA

Ćwiczenie 4 moduły KSIĘGA PODATKOWA Strna 1 z 15 1. Mduł Księga Pdatkwa infrmacje gólne i cel zajęć Mduł Księga Pdatkwa bejmuje funkcjnalnie bsługę księgwą firmy, rzliczającej się na pdstawie księgi przychdów i rzchdów lub na pdstawie ewidencji

Bardziej szczegółowo

SMiS INSTRUKCJA OBSŁUGI. ZABEZPIECZEŃ SERII mzaz SYSTEM MONITORINGU I STEROWANIA

SMiS INSTRUKCJA OBSŁUGI. ZABEZPIECZEŃ SERII mzaz SYSTEM MONITORINGU I STEROWANIA SMiS SYSTEM MONITORINGU I STEROWANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI ZABEZPIECZEŃ SERII mzaz SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 5 2. OBSŁUGA ZABEZPIECZEŃ ZA POMOCĄ KOMPUTERA PC... 5 2.1. INFORMACJE OGÓLNE... 5 2.2. OPCJA OPIS...

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne aplikacji LSI

Wymagania techniczne aplikacji LSI Właściciel Dkumentu: BLStream Sp. z.. Data utwrzenia 2008-04-18 Data statnieg zapisu: 2008-06-23 Autrzy: PKW, LRO BLStream Sp. z.., Plac Hłdu Pruskieg 9, 70-550 Szczecin, Plska Tel. +48 (91) 432 56 80,

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Acrnis Backup & Recvery 10 Advanced Server Pdręcznik użytkwnika Cpyright Acrnis, Inc., 2000 2009. Wszelkie prawa zastrzeżne. Acrnis i Acrnis Secure Zne są zastrzeżnymi znakami twarwymi firmy Acrnis, Inc.

Bardziej szczegółowo

Bożena Czyż-Bortowska, Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu

Bożena Czyż-Bortowska, Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu WYSZUKIWANIE PROGRAMÓW NAUCZANIA W PROGRAMIE INFORMACYJNO- WYSZUKIWAWCZYM SYSTEMU KOMPUTEROWEJ OBSŁUGI BIBLIOTEKI "SOWA" - scenariusz zajęć warsztatwych dla człnków Gruwy Satkształceniwej WUZ BP w Truniu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Stworzenie inteligentnych narzędzi do generacji i zarządzania stron internetowych (SaaS+WEB2.0),

Zapytanie ofertowe. Stworzenie inteligentnych narzędzi do generacji i zarządzania stron internetowych (SaaS+WEB2.0), Fundusze Eurpejskie dla rzwju innwacyjnej gspdarki Chrzów, 5 listpada 2012 r. Zapytanie fertwe W związku z realizacją prjektu pn.: Stwrzenie inteligentnych narzędzi d generacji i zarządzania strn internetwych

Bardziej szczegółowo

Standardy proceduralne i dokumentacyjne

Standardy proceduralne i dokumentacyjne śrdwiska T CPD MF Standardy prceduralne i dkumentacyjne dentyfikatr Rdzaj S.PR.OP.SR Standard prcedur peracyjnych dla serwerów. nfrastrukturalne Serwerów Wszystkie Prceduralny V Dkument pisuje standard

Bardziej szczegółowo

Szkolenie obejmuje także naukę języka angielskiego w stopniu umożliwiającym podstawową komunikację.

Szkolenie obejmuje także naukę języka angielskiego w stopniu umożliwiającym podstawową komunikację. O szkleniu internetwym Nwczesne narzędzia pracy OPIS I CEL SZKOLENIA Nwczesne narzędzia pracy t szklenie, na którym uczestnicy zstaną d pdstaw wprwadzeni w bsługę kmputera raz prgramów biurwych. Ddatkw

Bardziej szczegółowo

Baza Aktów Własnych Opis produktu. Zastosowanie, Wykaz funkcjonalności, Cennik. www.abcpro.pl

Baza Aktów Własnych Opis produktu. Zastosowanie, Wykaz funkcjonalności, Cennik. www.abcpro.pl Baza Aktów Własnych Opis prduktu Zastswanie, Wykaz funkcjnalnści, Cennik www.abcpr.pl Spis treści Zastswanie... 3 Wykaz pdstawwych funkcjnalnści... 4 Cennik... 5 Wymagania techniczne... 5 Szczegółwy pis

Bardziej szczegółowo

Podręcznik uŝytkownika

Podręcznik uŝytkownika Pdręcznik uŝytkwnika Pdręcznik uŝytkwnika 2004 2007 embeds sp. z.. All rights reserved. śaden fragment niniejszej dkumentacji nie mŝe być w jakiklwiek spsób pwielany lub przetwarzany (tłumaczny, przekształcany

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux Acrnis Backup & Recvery 10 Server fr Linux Pdręcznik użytkwnika Cpyright Acrnis, Inc., 2000 2009. Wszelkie prawa zastrzeżne. Acrnis i Acrnis Secure Zne są zastrzeżnymi znakami twarwymi firmy Acrnis, Inc.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 d Zaprszenia d składania fert z dn. 17 maja 2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ETAP 1 ANALIZY PRZYGOTOWAWCZE I ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWE d 1 czerwca d 31 sierpnia 2012 I. Przeprwadzenie

Bardziej szczegółowo

QuarkXpress skład i publikacja operacje podstawowe

QuarkXpress skład i publikacja operacje podstawowe QuarkXpress skład i publikacja peracje pdstawwe Opis szklenia: Szklenie QuarkXpress przeznaczne dla sób chcących zapznać się ze światem składu DTP, Grafików, prjektantów, specjalistów d spraw reklamy,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI O HIGIENIE PRACY, KOMPUTERZE, SIECIACH KOMPUTEROWYCH I INTERNECIE zna regulamin pracwni kmputerwej, zna i respektuje zasady bezpieczneg użytkwania kmputera, pisuje prawidłw

Bardziej szczegółowo

Lista zmian Sello. Wersja 1.18.3. Wersja 1.18.2. Wersja 1.18.1

Lista zmian Sello. Wersja 1.18.3. Wersja 1.18.2. Wersja 1.18.1 Lista zmian Sell Wersja 1.18.3 Wersja 1.18.3 przeprwadza aktualizację bazy z wersji 1.18.2.. alecamy wyknać archiwizację bazy przed rzpczęciem instalacji. Uwaga! W wersji 1.18.3 zakradł się błąd, który

Bardziej szczegółowo

7. Narzędzie Security Compliance Manager (SCM) w praktyce

7. Narzędzie Security Compliance Manager (SCM) w praktyce 7. Narzędzie Security Cmpliance Manager (SCM) w praktyce Micrsft Security Cmpliance Manager (SCM) 1 jest bezpłatnym narzędziem udstępninym przez zespół Micrsft Slutin Acceleratrs, pzwalającym na szybką

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA TECHNICZNE

ZAŁOŻENIA TECHNICZNE ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 /2011 / CRM Załącznik nr 5 ZAŁOŻENIA TECHNICZNE POUFNE Łódź, 30.07.2011 RTS Widzew Łódź S.A. Wszelkie prawa zastrzeżne. SPIS TREŚCI INFORMACJE OGÓLNE... 3 INFRASTRUKTURA SERWEROWA...

Bardziej szczegółowo

Wykrywanie i usuwanie uszkodzeń w sieci

Wykrywanie i usuwanie uszkodzeń w sieci Wykrywanie i usuwanie uszkdzeń w sieci Aby sieć działała pprawnie, knieczne jest: wyknanie kablwania pprawne zmntwanie i pdłączenie sprzętu zainstalwanie i sknfigurwanie prgramwania Dpier gdy wszystkie

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja drukowania recept

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja drukowania recept Prgram dla praktyki lekarskiej Instrukcja drukwania recept Cpyright Ericpl Telecm sp. z.. 2011 Spis treści Spis treści... 2 Wystawianie recept... 3 Mdyfikacja wypisanych recept... 5 Drukwanie recepty...

Bardziej szczegółowo

Obsługa Rejestracji Wydarzeń. Light Code Register

Obsługa Rejestracji Wydarzeń. Light Code Register Obsługa Rejestracji Wydarzeń Light Cde Register Wrcław 2009 ul. Szczęśliwa 38/6, 53-418 Wrcław, tel. +48 71 72v32 057, fax. +48 71 72 32 088, mail: ferta@lightcde.eu Obsługa Rejestracji Wydarzeń Rynek

Bardziej szczegółowo

SENTE CMS zarządzanie treścią witryny internetowej

SENTE CMS zarządzanie treścią witryny internetowej Opis aplikacji zarządzanie treścią witryny internetwej SENTE Systemy Infrmatyczne Sp. z.. ul. Supińskieg 1 52-317 Wrcław tel. 071 78 47 900 e-mail: ffice@sente.pl http://www.sente.pl/ t aplikacja internetwa

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie1. Zakładanie nowego okresu obrachunkowego. Ćwiczenie2. Ustalanie parametrów firmy moduł księgowy

Ćwiczenie1. Zakładanie nowego okresu obrachunkowego. Ćwiczenie2. Ustalanie parametrów firmy moduł księgowy Ćwiczenie 4 Mduł KSIĘGA HANDLOWA Strna 1 z 16 1. Mduł Księga Handlwa infrmacje gólne i cel zajęć Mduł Księga Handlwa t system kmputerwy pzwalający na prwadzenie ksiąg rachunkwych zgdnie z wymgami ustawy

Bardziej szczegółowo

ZLECENIA. .. str.23 1. AKCJE I OBLIGACJE... ... str.2 ... ... ... ... ... ... str.11 2. INSTRUMENTY POCHODNE... ... ... ... ... ... str.13 3. INNE...

ZLECENIA. .. str.23 1. AKCJE I OBLIGACJE... ... str.2 ... ... ... ... ... ... str.11 2. INSTRUMENTY POCHODNE... ... ... ... ... ... str.13 3. INNE... ZLECENIA 1. AKCJE I OBLIGACJE...... str.2 2. INSTRUMENTY POCHODNE......... str.11 3. INNE............ str.13 4. KRÓTKA SPRZEDAŻ......... str.15 5. WYKONANIE JEDNOSTEK INDEKSOWYCH... str.18 6. ZLECENIA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Bielsko-Biała, 22 maja 2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Bielsko-Biała, 22 maja 2013 r. Bielsk-Biała, 22 maja 2013 r. Zakład Mechaniki Precyzyjnej AQMET Nwiński Spółka jawna Pl. Święteg Mikłaja 2 43-300 Bielsk-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planwaną realizacją prjektu wdrżenia sieci

Bardziej szczegółowo

Editorial System. System przetwarzania prac naukowych online. Opis możliwości aplikacji. Copyright by Bentus. www.editorialsystem.com.

Editorial System. System przetwarzania prac naukowych online. Opis możliwości aplikacji. Copyright by Bentus. www.editorialsystem.com. Editrial System System przetwarzania prac naukwych nline Opis mżliwści aplikacji Cpyright by Bentus www.editrialsystem.cm Strna 1 z 18 Editrial System jest aplikacją internetwą wspmagającą prces pzyskiwania,

Bardziej szczegółowo

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching Rdzaj szklenia niefrmalneg: Caching 1. Cele szklenia Celem szklenia jest pdwyższanie pzimu kmpetencji pracwników w zakresie przezwyciężania prblemów i barier pjawiających się na drdze d realizacji braneg

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. 1.1. Włączanie / wyłączanie indykatora 2 1.2. Ważenie 2 1.3. Ważenie zero 3. .2. Kalibracja 3

INSTRUKCJA OBSŁUGI. 1.1. Włączanie / wyłączanie indykatora 2 1.2. Ważenie 2 1.3. Ważenie zero 3. .2. Kalibracja 3 INSTRUKCJA OBSŁUGI Indeks strna 1. Użytkwanie RCS PLUS 2 1.1. Włączanie / wyłączanie indykatra 2 1.2. Ważenie 2 1.3. Ważenie zer 3.2. Kalibracja 3 2.1. Kalibracja zera 3 2.2. Kalibracja zakresu 4 3. Funkcje

Bardziej szczegółowo

Tablica komunikacyjna LED McCrypt

Tablica komunikacyjna LED McCrypt Tablica kmunikacyjna LED McCrypt Instrukcja bsługi Nr prduktu: 591275 Wersja 02/12 1. Przeznaczenie Ta elektrniczna tablica przewijająca wiadmści przyciąga wzrk w każdej sytuacji. Mżesz utwrzyć własny

Bardziej szczegółowo

RGB25- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 25mm) Oferta ważna od 01.01.2012r.

RGB25- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 25mm) Oferta ważna od 01.01.2012r. RGB25- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 25mm) Oferta ważna d 01.01.2012r. Oferujemy telebimy w technlgii did LED (didy LED super jasne, szerkim kącie świecenia / OUTDOOR LONG LIFE). Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.polin.pl/pl/ogloszenia-przetargi-praca

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.polin.pl/pl/ogloszenia-przetargi-praca Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.plin.pl/pl/glszenia-przetargi-praca Warszawa: Przeprjektwanie, wyknanie, zainstalwanie, uruchmienie

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ LABORATORIUM Telekmunikacji w transprcie wewnętrznym / drgwym INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA

Bardziej szczegółowo

Operatory odległości (część 2) obliczanie map kosztów

Operatory odległości (część 2) obliczanie map kosztów Operatry dległści (część 2) bliczanie map ksztów Celem zajęć jest zapznanie się ze spsbem twrzenia mapy ksztów raz wyznaczeni mapy czasu pdróży d centrum miasta. Wykrzystane t zstanie d rzwinięcia analizy

Bardziej szczegółowo

RGB16- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 16mm) Oferta ważna od 01.01.2012r.

RGB16- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 16mm) Oferta ważna od 01.01.2012r. TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 16mm) Oferta ważna d 01.01.2012r. Oferujemy telebimy w technlgii did LED (didy SMD super jasne, szerkim kącie świecenia / OUTDOOR LONG LIFE). Wyświetlacz służy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dotycząca modernizacji przepompowni ścieków należącej do oczyszczalni ścieków w Podrzeczu.

Specyfikacja dotycząca modernizacji przepompowni ścieków należącej do oczyszczalni ścieków w Podrzeczu. Specyfikacja dtycząca mdernizacji przepmpwni ścieków należącej d czyszczalni ścieków w Pdrzeczu. 1. Przepmpwnia ścieków PS Gimnazjum. Brzezna P1 1. Demntaż istniejących klan stpwych Szt.2 2. Mntaż nwy

Bardziej szczegółowo

GEO-I FO V Państwowy Rejestr Granic

GEO-I FO V Państwowy Rejestr Granic SYSTEM I FORMACJI PRZESTRZE EJ GEO-I FO V Państwwy Rejestr Granic Pdręcznik Użytkwnika SYSTHERM INFO Sp. z.., ul. Janickieg [WIEPOFAMA], 60-542 Pznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE Kurs DO WIT INTERNETU WSISIZ Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT

WPROWADZENIE Kurs DO WIT INTERNETU WSISIZ Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT Serwis WWW Definicja? Ogólna - zbiór infrmacji ujętych w specyficzną frmę dkumenty HTML sieć dnśników - publikwany w sieci Internet (WWW) Infrmatyczna - zbiór plików tekstwych HTML - umieszczny na serwerze

Bardziej szczegółowo

Podręcznik obsługi programu. GoPal Navigator Wersja 4

Podręcznik obsługi programu. GoPal Navigator Wersja 4 Pdręcznik bsługi prgramu GPal Navigatr Wersja 4 GPal Navigatr Wersja 4 Spis treści ROZDZIAŁ 1 WPROWADZENIE... 1 Pwitanie...1 Zawartść CD/DVD...1 Wymagania systemwe...3 Knwencje instrukcji...3 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

3.12 DOKUMENTACJA. Wersja 1.0

3.12 DOKUMENTACJA. Wersja 1.0 3.12 DOKUMENTACJA Wersja 1.0 2014 Dkumentacja Kha 3.12 wersja 1.0 - KOHA.rg.pl 1 WSTĘP... 6 2 OPAC... 7 2.1 PANEL GŁÓWNY UŻYTKOWNIKA... 7 3 INTRANET... 8 3.1 PANEL GŁÓWNY... 8 3.2 UDOSTĘPNIANIE... 9 3.2.1

Bardziej szczegółowo

Poprawiono wyświetlanie się informacji o nowych wiadomościach w przypadku, gdy wiadomość została przeczytana.

Poprawiono wyświetlanie się informacji o nowych wiadomościach w przypadku, gdy wiadomość została przeczytana. Zmiany w prgramie Uczniwie Optivum NET+ w wersji 14.01.0000 (2014-03-18) Strna startwa Kafelek Sprawdziany ddan mżliwść wyświetlania pisu zakresu materiału z jakieg ma dbyć się sprawdzian lub kartkówka.

Bardziej szczegółowo

e Policja w służbie społeczeństw u województwa śląskiego DZIAŁANIE 2. 2. ROZW ÓJ ELEKTRONICZN YCH USŁUG PUBLICZNYCH

e Policja w służbie społeczeństw u województwa śląskiego DZIAŁANIE 2. 2. ROZW ÓJ ELEKTRONICZN YCH USŁUG PUBLICZNYCH e Plicja w służbie spłeczeństw u wjewództwa śląskieg Załącznik nr 2 d głszenia DZIAŁANIE 2. 2. ROZW ÓJ ELEKTRONICZN YCH USŁUG PUBLICZNYCH PRIORYTET II. SPOŁECZEŃSTW O INFORMACYJNE REGIONALNEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

RAPORT Analizy Finansowej Rozliczenia JGP Instrukcja obsługi

RAPORT Analizy Finansowej Rozliczenia JGP Instrukcja obsługi RAPORT Analizy Finanswej Rzliczenia JGP Instrukcja bsługi CmpuGrup Medical Plska Sp. z.. (dawniej UHC Sp. z..), ul. D Dysa 9, 20-149 Lublin, T +48 81 444 20 15, F +48 81 444 20 18, www.cmpugrup.pl - 2

Bardziej szczegółowo

RGB20- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 20mm) Oferta ważna od 01.01.2012r.

RGB20- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 20mm) Oferta ważna od 01.01.2012r. RGB20- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 20mm) Oferta ważna d 01.01.2012r. Oferujemy telebimy w technlgii did LED (didy LED super jasne, szerkim kącie świecenia / OUTDOOR LONG LIFE). Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO 6 Sigma Pdręcznik Użytkwnika SYSTHERM INFO Sp. z.., ul. Janickieg [WIEPOFAMA], 60-542 Pznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03 53, 846 20 89 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Regulamin obowiązujący do 25.12.2014:

Regulamin obowiązujący do 25.12.2014: Regulamin bwiązujący d 25.12.2014: Główna Księgarnia Naukwa Spółka Jawna, Grzegrz Stępień, Aleksandra Stępień NIP 526-010-78-84, REGON 011002789 ul. Krakwskie Przedmieście 7 00-068 Warszawa tel. 22-827-67-06

Bardziej szczegółowo

Podręcznik obsługi programu. GoPal Navigator Wersja 4

Podręcznik obsługi programu. GoPal Navigator Wersja 4 Pdręcznik bsługi prgramu GPal Navigatr Wersja 4 GPal Navigatr Wersja 4 Spis treści ROZDZIAŁ 1 - WPROWADZENIE... 1 Pwitanie...1 Zawartść CD/DVD...1 Wymagania systemwe...3 Knwencje instrukcji...4 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PocketBook Pro 902. Wersja oprogramowania 2.0.5

Instrukcja obsługi PocketBook Pro 902. Wersja oprogramowania 2.0.5 Instrukcja bsługi PcketBk Pr 902 Wersja prgramwania 2.0.5 SPIS TREŚCI ŚRODKI OSTROŻNOŚCI POCKETBOOK PRO 902 WYGLĄD I STEROWANIE Widk z przdu Widk z tyłu Sterwniki i wskaźniki POCKETBOOK PRO 902 DANE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. 1. Zamówienia należy składać za pośrednictwem strony internetowej http://e-katalog.intercars.com.pl

Dane kontaktowe. 1. Zamówienia należy składać za pośrednictwem strony internetowej http://e-katalog.intercars.com.pl Sklep Inter Cars - Regulamin dtyczący zawierania z knsumentami na dległść umów sprzedaży twarów raz świadczenia usług - bwiązujący d dnia 25 grudnia 2014 rku ma zastswanie d umów zawartych p tej dacie.

Bardziej szczegółowo