Opis pliku XML Wersja 6.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis pliku XML Wersja 6.0"

Transkrypt

1 Opis pliku XML Wersja 6.0

2 Wstęp Prfesjnalny sklep internetwy Utwrzenie dkumentu XML jest dsknałym spsbem na zapewnienie imprtu i eksprtu prduktów ze sklepu lub integrację z zewnętrznym prgramwaniem. Kierując się przesłankami uzyskania maksymalnej prstty przy zachwaniu pełnej elastycznści, stwrzyliśmy system integracji sklepu sellsmart z dkumentem XML. Pniżej znajduje się pis wzrcweg dkumentu wraz z bjaśnieniami. We wzrcwym dkumencie zstały uwzględnine wszystkie pla dla celów pglądwych, natmiast jeśli dkument jest generwany bezpśredni przez sklep parametry, które mają wartści dmyślne są pmijane. Pzwala t zmniejszyć wielkść gtweg pliku i przyśpieszyć działanie imprtu/exprtu. Niektóre znaczniki zstały pwtórzne, pnieważ (w zależnści d swjeg przdka) mgą mieć inną listę parametrów lub znaczenie. 1

3 Struktura przykładweg pliku XML Prfesjnalny sklep internetwy <?xml versin="1.0"?> <shp ver="6.0"> <pages> <page id="1" psitin="0"> <name>rtv/agd</name> <files> <file href=" image="1" display="4" psitin="0" descriptin="zdjęcie" /> <file href=" descriptin="infrmacje kategrii" /> </files> <descriptin type="shrt"> <![CDATA[<p>T jest strna zawierająca infrmacje dtyczące prduktów z kategrii RTV (Radi/Telewizja) raz AGD (Akcesria gspdarstwa dmweg)</p>]]> </descriptin> <descriptin type="full"> <![CDATA[<p>T jest strna zawierająca infrmacje dtyczące prduktów z kategrii RTV (Radi/Telewizja) raz AGD (Akcesria gspdarstwa dmweg)</p><p>a t jest jakiś dalszy tekst na strnie</p>]]> </descriptin> <ptins> <ptin name="active" value="1" /> <ptin name="prducts" value="1" /> <ptin name="rss" value="0" /> <ptin name="cmments" value="0" /> <ptin name="lgged-nly" value="0" /> <ptin name="url" value="" /> <ptin name="date" value=" :43" /> <ptin name="admin-id" value="0" /> <ptin name="subpages-shw" value="4" /> </ptins> <se> <ptin name="title" value="agd/rtv" /> <ptin name="descriptin" value="strna zawierająca infrmacje dtyczące prduktów RTV i AGD" /> <ptin name="keywrds" value="sklep, RTV, AGD" /> <ptin name="tpic" value="sklep" /> <ptin name="abstract" value="sklep - RTV i AGD" /> </se> <subpages> <page id="2"> <name>małe AGD</name> </page> <page id="3"> <name>radia samchdwe</name> </page> <page id="4"> <name>telewizry</name> </page> </subpages> </page> <page id="5" psitin="-1"> <name>plecane prdukty</name> </page> </pages> <prducts> <prduct id="1" psitin="0"> <name>telewizr LED 24&qut;</name> 2

4 Prfesjnalny sklep internetwy <pages> <page id="4" main="1" /> <page id="5" /> </pages> <price currency_dependent="1">699.99</price> <price_ld>800.00</price_ld> <vat>1</vat> <price_buy>600.00</price_buy> <time_price frm=" " t=" ">650.00</time_price> <variants> <variant uterid="123" ean=" " stck="5"> <ptins> <ptin name="active" value="1" /> <ptin name="user_discunt" value="" /> <ptin name="avail_n_stck" value="" /> <ptin name="avail_ut_f_stck" value="" /> </ptins> <price></price> <price_ld></price_ld> <time_price></time_price> <vat></vat> <attributes> <attribute name="przekątna ekranu" value="24&qut;" /> <attribute name="klr" value="czarny" /> </attributes> </variant> <variant uterid="123a" ean=" " stck="2"> <ptins> <ptin name="active" value="1" /> <ptin name="user_discunt" value="" /> <ptin name="avail_n_stck" value="" /> <ptin name="avail_ut_f_stck" value="" /> </ptins> <price>749.99</price> <price_ld>850.00</price_ld> <time_price>650.00</time_price> <vat></vat> <attributes> <attribute name="przekątna ekranu" value="24&qut;" /> <attribute name="klr" value="srebrny" /> </attributes> </variant> </variants> <descriptin type="shrt"> <![CDATA[<p>Telewizr LED 24&qut;</p>]]> </descriptin> <descriptin type="full"> <![CDATA[<p>Telewizr LED 24&qut;</p><p>Telewizr wypsażny w najnwszą technlgię dstępną na rynku - matrycę LED!</p>]]> </descriptin> <tab type="1"> <![CDATA[<p>Przekątna ekranu: <b>24 cale</b></p><p>pdświetlanie matrycy: <b>led</b></p>]]> </tab> <related type="2"> <prduct id="10" /> <prduct id="11" /> </related> 3

5 Prfesjnalny sklep internetwy <files> <file href=" 2030m_frnt_slant_dl.jpg" image="1" display="7" psitin="0"/> </files> <ptins> <ptin name="active" value="1" /> <ptin name="date" value=" :43" /> <ptin name="avail_n_stck" value="5" /> <ptin name="avail_ut_f_stck" value="1" /> <ptin name="prducer" value="lg" /> <ptin name="weight" value="14" /> <ptin name="client_weight" value="8.6" /> <ptin name="size" value="20 x 20 x 15cm" /> <ptin name="cmments" value="0" /> <ptin name="ftlia" value="0" /> <ptin name="alert_stck" value="" /> <ptin name="measure" value="szt." /> <ptin name="user_discunt" value="" /> <ptin name="admin-id" value="0" /> <ptin name="prmted" value="0" /> <ptin name="terminating" value="0" /> <ptin name="sellut" value="0" /> <ptin name="used" value="0" /> <ptin name="nt_fr_sale" value="0" /> <ptin name="prducer_url" value="0" /> <ptin name="review" value="0" /> <ptin name="catalg_number" value="0" /> <ptin name="prduct_index" value="0" /> </ptins> <se> <ptin name="title" value="" /> <ptin name="descriptin" value="" /> <ptin name="keywrds" value="" /> <ptin name="tpic" value="" /> <ptin name="abstract" value="" /> </se> </prduct> </prducts> </shp> 4

6 Prfesjnalny sklep internetwy Opis znaczników i przyjmwanych przez nich parametrów Wprwadzanie strn <?xml versin="1.0"?> - Wymagany. Deklaracja dkumentu. <shp ver="6.0"> - Wymagany. Krzeń dkumentu. Zawiera wszystkie znaczniki przetwarzane przez system. ver Wymagany. Wersja mdułu XML. <pages> - Wymagany. Wewnątrz znacznika Pages przechwywane są infrmacje strnach. Prdukty przy imprcie dnszą się d strn zawartych w tej sekcji. <page id="1" psitin="0"> - Wymagany. Wewnątrz znacznika page znajdują się infrmacje danej strnie. id Wymagany. Wartści unikatwe typu bigint, ddatnie. Numer identyfikacyjny strny. psitin Niewymagany. Wartści int d -99 d 999. Dmyślnie 0. Pzycja strny, wykrzystana przy srtwaniu. <name> - Wymagany. Nazwa strny. <files> - Niewymagany. Zawiera infrmacje przypisanych d strny plikach. <file href=" image="1" display="4" psitin="0" descriptin="zdjęcie" /> - Niewymagany. href Wymagany. Ścieżka bezwzględna d pliku. image Wymagany. Wartści 0,1. Określa czy plik jest plikiem graficznym 0 - plik niegraficzny 1 - plik graficzny display Wymagany. Wartści int d 1d 10. Spsób/pzycja wyświetlania pliku. 1 - Lista plików 2 - Link wewnętrzny 3 - Lew 4 - Praw 5 - Góra 6 - Dół 8 - Odtwarzacz audi 9 - Odtwarzacz vide 10 Banner 5

7 Prfesjnalny sklep internetwy psitin Niewymagany. Wartści int d -99 d 999. Dmyślnie 0. Pzycja pliku wykrzystana przy srtwaniu. Plik z najniższą wartścią parametru psitin i parametrem image równym 1 zstanie wyświetlny jak braz strny w widku pdstrn. descriptin Niewymagany. Tekst zwykły. Opis wyświetlany przy pliku <descriptin type="shrt"> - Niewymagany. Tekst zwykły lub html zawarty w sekcji CDATA. Znacznik zawiera pis strny. Jedna strna mże zawierać dwa znaczniki descriptin różnych typów. type Wymagany. Opis strny. shrt Opis krótki. Wyświetlany w widku pdstrn. full Opis pełny. Wyświetlany na strnie. <ptins> - Niewymagany. Zawiera pcje strny. <ptin name="active" value="1" /> - Niewymagany. Pjedyncza pcja strny. Jedna strna mże zawierać dwlną ilść znaczników ptin różniących się parametrem name. Brak znacznika ptin danej wartści name spwduje przypisanie pcji wartści dmyślnej. name Wymagany. Nazwa parametru active Strna aktywna prducts Strna zawiera prdukty rss Wyświetlany RSS na strnie cmments Mżliwść wprwadzania kmentarzy na strnę lgged-nly Strna widczna dla zalgwanych użytkwników url Adres przekierwania date Data wprwadzenia strny admin-id Identyfikatr Administratra, który ddał strnę subpages-shw spsób wyświetlania pdstrn value Wymagany. Wartść parametru. Wartści dmyślne i zakresy wartści są zależne d parametru name. name="active" - Wartści 0,1. Dmyślnie 1. 0 Strna nieaktywna 1 Strna aktywna name="prducts" - Wartści 0,1. Dmyślnie 1. 0 Strna nie zawiera prduktów 1 Strna zawiera prdukty name="rss" - Wartści 0,1. Dmyślnie 0. 0 Strna nie zawiera kanału RSS 1 Strna zawiera kanał RSS name="cmments" - Wartści 0,1. Dmyślnie 0. 0 Strna nie psiada mżliwści kmentwania 1 Strna psiada mżliwść kmentwania name="lgged-nly" - Wartści 0,1. Dmyślnie 0. 0 Strna dstępna dla wszystkich użytkwników 1 Strna dstępna tylk p zalgwaniu name="url"- Wartści varchar. Dmyślnie NULL. Bezwzględny adres strny, na którą ma wystąpić przekierwanie p wejściu na strnę name="date"- Wartści varchar. Dmyślnie Date.nw(). Data utwrzenia strny w frmacie YYYY-MM-DD HH:mm 6

8 Prfesjnalny sklep internetwy name="admin-id" Wartść int. dmyślnie 0. Numer identyfikacyjny administratra, który ddał daną strnę. Strny ddane przez główneg administratra mają wpisaneg autra Brak. name="subpages-shw" Wartść int d 0 d 10. Spsób wyświetlania pdstrn. 0 - Styl brak listy pdstrn 1 - Styl listy 1 kl.- nazwa, pis krótki 2 - Styl listy 1 kl.- nazwa, pis krótki, zdjęcie 3 - Styl aktualnści 1 kl.- nazwa, data, pis krótki, zdjęcie 4 - Styl galerii - zdjęcie, nazwa 5 - Styl listy 2 kl.- nazwa, pis krótki 6 - Styl listy 2 kl.- nazwa, pis krótki, zdjęcie 7 - Styl listy 3 kl.- nazwa, pis krótki 8 - Styl listy 3 kl.- nazwa, pis krótki, zdjęcie 9 - Styl aktualnści 2 kl.- nazwa, data, pis krótki, zdjęcie 10 - Styl listy 1 kl. - nazwa <se> - Niewymagany. Zawiera infrmacje SEO strny. <ptin name="title" value="agd/rtv" /> - Niewymagany. Pjedyncza pcja SEO. Jedna strna mże zawierać dwlną ilść znaczników ptin różniących się parametrem name. Brak znacznika ptin danej wartści name spwduje przypisanie pcji wartści dmyślnej. name Wymagany. Nazwa parametru descriptin Opis Strny. keywrds Słwa kluczwe strny. tpic Temat strny. abstract Streszczenie strny. Value Wymagany. Wartści varchar. Wartść dla atrybutu name. <subpages> - Niewymagany. Zawiera infrmacje pdstrnach danej strny. <page id="2"> - Niewymagany. Wewnątrz znacznika page znajdują się infrmacje danej strnie. Zawartść znacznika page jest tżsama ze znacznikiem page występującym bezpśredni w znaczniku pages. Oznacza t, że znacznik page mże być zagnieżdżny rekurencyjnie aby umżliwić ddanie infrmacji wszystkich strnach i ich ptmkach. id Wymagany. Wartści unikatwe typu bigint, ddatnie. Numer identyfikacyjny strny. <name> - Wymagany. Nazwa strny. 7

9 Wprwadzanie prduktów <prducts> - Niewymagany. Zawiera listę prduktów. Prfesjnalny sklep internetwy <prduct id="1" psitin="0"> - Niewymagany. Wewnątrz znacznika prduct znajdują się infrmacje danym prdukcie. id Wymagany. Wartści unikatwe typu bigint, ddatnie. Numer identyfikacyjny prduktu. psitin Niewymagany. Wartści int d -99 d 999. Dmyślnie 0. Pzycja prduktu wykrzystana przy srtwaniu <name> - Wymagany. Nazwa prduktu. <pages> - Wymagany. Zawiera infrmacje strnach, na których ma być wyświetlany prdukt. <page id="4" main="1" /> - Wymagany. Strna d której jest przypisany prdukt. Należy pdać minimum jedną strnę. Pszczególne strny muszą mieć różny atrybut id. Jedna strna pwinna mieć atrybut main wartści 1. Pzstałe strny pwinny mieć atrybut main wartści 0 lub nie psiadać atrybutu main. id Wymagany. Wartści unikatwe typu bigint, ddatnie. Numer identyfikacyjny strny. main Niewymagany. Wartści 0,1. Dmyślnie 0. Oznacza czy strna jest strną główną prduktu. 0 Strna nie jest główną strną prduktu. 1 Strna jest główną strną prduktu. Każdy prdukt pwinien mieć jedną strnę główną prduktu. Strna główna jest wyświetlana w ścieżce d prduktu. <price currency_dependent="1"> - Wymagany. Wartści typu flat. Cena brutt prduktu. currency_dependent Niewymagany. Wartści 0,1. Dmyślnie 0. Określa czy cena prdukty jest zależna d waluty. 0 Cena nie jest zależna d waluty. 1 Cena jest zależna d waluty <price_ld> - Niewymagany. Wartści typu flat. Dmyślnie NULL. Pprzednia przekreślna cena brutt prduktu. <vat> - Niewymagany. Wartści typu int ddatnie. Dmyślnie 1. Zawiera identyfikatr stawki VAT dstępnej w sklepie. Jeśli pdaje się stawki VAT trzeba się upewnić, że ich numeracja jest zgdna z dstępną w sklepie. Identyfikatry stawek VAT nie synchrnizują się za pmcą pliku XML. <price_buy> - Niewymagany. Wartści typu flat. Dmyślnie NULL. Cena zakupu. Nie jest wyświetlana w sklepie. Jest t ple infrmacyjne dla administratra sklepu. <time_price frm=" " t=" ">650.00</time_price>- Niewymagany. Wartści typu flat. Dmyślnie NULL. Cena brutt w prmcji czaswej. 8

10 Prfesjnalny sklep internetwy frm Wymagany. Wartści typu varchar, w frmacie YYYY-MM-DD HH:mm:ss. Data, d której zaczyna się prmcja czaswa. t Wymagany. Wartści typu varchar, w frmacie YYYY-MM-DD HH:mm:ss. Data, przy której kńczy się prmcja czaswa. Pczątek wariantów prduktu <variants> - Wymagany. Zawiera listę wariantów prduktu. Znacznik variants mże zawierać dwlną liczbę znaczników variant różniących się zawartścią. <variant uterid="123" ean=" " stck="5">- Wymagany. Zawiera infrmacje danym wariancie prduktu. Prdukt musi zawierać przynajmniej jeden wariant. uterid Niewymagany. Wartści typu varchar. Numer zewnętrzny prduktu. ean Niewymagany. Wartści typu varchar. Kd EAN prduktu. stck Wymagany. Wartści typu int. Stan magazynwy prduktu. <ptins> - Niewymagany. Zawiera pcje wariantu. <ptin name="active" value="1" /> - Niewymagany. Pjedyncza pcja wariantu prduktu. Jeden wariant prduktu mże zawierać dwlną ilść znaczników ptin różniących się parametrem name. Brak znacznika ptin danej wartści name spwduje przypisanie pcji wartści dmyślnej. name Wymagany. Nazwa parametru. active Wariant prduktu aktywny. user_discunt Zniżki dla użytkwników aktywne. avail_n_stck Czas dstępnści twaru na stanie avail_ut_f_stck Czas dstępnści twaru pza stanem value Wymagany. Wartść parametru. Wartści dmyślne i zakresy wartści są zależne d parametru name. name="active" Niewymagany. Wartści 0,1. Dmyślnie 1. 0 Wariant prduktu nieaktywny 1 Wariant prduktu aktywny name="user_discunt" - Niewymagany. Wartści 0,1. Dmyślnie NULL. NULL Zniżka dla użytkwników jak w pcjach prduktu 0 Zniżki dla użytkwników nieaktywne 1 Zniżki dla użytkwników aktywne name="avail_n_stck" - Niewymagany. Wartści d 1 d 9. Dmyślnie NULL. NULL Wariant przyjmuje wartść dmyślną dla prduktu 1 - Niedstępny 2 - Dstępny w przeciągu 24h 3 - Dstępny w 7 dni rbczych 4 - Dstępny w 14 dni rbczych 5 - Dstępny d ręki 7 - Dstępny w 48 gdzin 9

11 Prfesjnalny sklep internetwy 8 - Dstępny w 72 gdziny 9 - Dstępny w 30 dni rbczych name="avila_ut_f_stck" - Niewymagany. Wartści d 1 d 9. Dmyślnie NULL. NULL Wariant przyjmuje wartść dmyślną dla prduktu 1 - Niedstępny 2 - Dstępny w przeciągu 24h 3 - Dstępny w 7 dni rbczych 4 - Dstępny w 14 dni rbczych 5 - Dstępny d ręki 7 - Dstępny w 48 gdzin 8 - Dstępny w 72 gdziny 9 - Dstępny w 30 dni rbczych <price> - Niewymagany. Wartści typu flat. Dmyślnie NULL. Cena brutt wariantu prduktu. Wartść NULL znacza przypisanie wariantwi dmyślnej ceny prduktu. <price_ld> - Niewymagany. Wartści typu flat. Dmyślnie NULL. Pprzednia przekreślna cena brutt wariantu prduktu. Wartść NULL znacza przypisanie wariantwi dmyślnej pprzedniej ceny prduktu. <time_price> - Niewymagany. Wartści typu flat. Dmyślnie NULL. Cena brutt w prmcji czaswej. Wartść NULL znacza przypisanie wariantwi dmyślnej ceny w prmcji czaswej prduktu. <vat> - Niewymagany. Wartści typu int ddatnie. Dmyślnie 1. Zawiera identyfikatr stawki VAT dstępnej w sklepie. Jeśli pdaje się stawki VAT trzeba się upewnić, że ich numeracja jest zgdna z dstępną w sklepie. Identyfikatry stawek VAT nie synchrnizują się za pmcą pliku XML. Wartść NULL znacza przypisanie wariantwi dmyślnej stawki VAT prduktu. <attributes> - Niewymagany. Zawiera listę atrybutów wariantu. <attribute name="klr" value="srebrny" /> - Niewymagany. Atrybut wariantu. Jeden wariant mże zawierać dwlną ilść znaczników attribute różniących się parametrem name. Jeśli prdukt ma więcej niż jeden wariant, każdy z nich musi zawierać taki sam zestaw znaczników attribute ze względu na parametr name. Żadne 2 warianty nie mgą mieć również wszystkich znaczników attribute z parametrami name i value tej samej wartści. name Wymagany. Wartści typu varchar. Nazwa atrybutu. value Wymagany. Wartści typu varchar. Wartść atrybutu. Kniec wariartów prduktu <descriptin type="shrt"> - Niewymagany. Tekst zwykły lub html zawarty w sekcji CDATA. Znacznik zawiera pis prduktu. Jeden prdukt mże zawierać dwa znaczniki descriptin różnych typów. type Wymagany. Opis strny. shrt Opis krótki. Wyświetlany na liście prduktów. full Opis pełny. Wyświetlany w widku prduktu. 10

12 Prfesjnalny sklep internetwy <tab type="1"> - Niewymagany. Tekst zwykły lub html zawarty w sekcji CDATA. Znacznik zawiera pis ddatkwych zakładek prduktu. Jeden prdukt mże zawierać wiele znaczników tab różniących się d siebie wartścią atrybutu type. type Wymagany. Wartści typu int ddatnie. Numer zakładki ddatkwej. Maksymalna liczba zakładek ddatkwych jest zapisana w pliku cnfigure/lang_pl.php w zmiennej $cnfig['additinal_tabs']. Standardw jest t 4. Nazwy zakładek znajdują się w zmiennych: $cnfig['tabx_name'] gdzie X jest numerem zakładki. Dmyślne nazwy t: 1-Parametry techniczne; 2- Gwarancja; 3-Uwagi prdukcie; 4-Ddatkwe infrmacje. <related type="2"> - Niewymagany. Zawiera infrmacje prduktach pwiązanych. type Wymagany. Wartści typu int ddatnie. Numer bxu prduktów pwiązanych. Maksymalna liczba bxów prduktów pwiązanych jest zapisana w pliku cnfigure/lang_pl.php w zmiennej $cnfig['related_bxes']. Standardw jest t 2. Nazwy bxów prduktów pwiązanych znajdują się w zmiennych: $cnfig['relatedx_name'] gdzie X jest numerem bksu. Dmyślne nazwy t: 1-Prdukty pwiązane; 2-Akcesria. <prduct id="10" /> - Niewymagany. Pjedynczy prdukt. Znacznik related mże zawierać dwlną ilść znaczników prduct różniących się d siebie wartścią parametru id. id Wymagany. Wartści typu int ddatnie. Numer identyfikacyjny prduktu pwiązaneg. <files> - Niewymagany. Zawiera infrmacje przypisanych d prduktu plikach. <file href=" image="1" display="7" psitin="0"/>/> - Niewymagany. href Wymagany. Ścieżka bezwzględna d pliku. image Wymagany. Wartści 0,1. Określa czy plik jest plikiem graficznym 0 - plik niegraficzny 1 - plik graficzny display Wymagany. Wartści int d 1d 10. Spsób/pzycja wyświetlania pliku. 1 - Lista plików 2 - Link wewnętrzny 3 - Lew 4 - Praw 5 - Góra 6 Dół 7 Galeria prduktu 8 - Odtwarzacz audi 11

13 9 - Odtwarzacz vide 10 Banner Prfesjnalny sklep internetwy psitin Niewymagany. Wartści int d -99 d 999. Dmyślnie 0. Pzycja pliku wykrzystana przy srtwaniu. Plik z najniższą wartścią parametru psitin i parametrem image równym 1 zstanie wyświetlny jak braz prduktu w widku listy prduktów. descriptin Niewymagany. Tekst zwykły. Opis wyświetlany przy pliku <ptins> - Niewymagany. Zawiera pcje prduktu. <ptin name="active" value="1" /> - Niewymagany. Pjedyncza pcja prduktu. Jeden prdukt mże zawierać dwlną ilść znaczników ptin różniących się parametrem name. Brak znacznika ptin danej wartści name spwduje przypisanie pcji wartści dmyślnej. name Wymagany. Nazwa parametru. active Wariant prduktu aktywny. date - Data wprwadzenia prduktu avail_n_stck Czas dstępnści twaru na stanie avail_ut_f_stck Czas dstępnści twaru pza stanem prducer Identyfikatr prducenta weight - Waga client_weight Waga wyświetlana klientwi size - Wymiary cmments - Mżliwść wprwadzania kmentarzy dla prduktu ftlia zdjęcia z Ftlii alert_stck Alarmwa ilść prduktów na stanie measure Jednstka miary user_discunt Zniżki dla użytkwników admin-id Autr prduktu prmted Prdukt wyróżniny terminating Ostatnie sztuki sellut - Wyprzedaż used Stan prduktu nt_fr_sale Prdukt nie na sprzedaż prducer_url Link d strny prducenta review Link d strny z recenzją catalg_number Numer katalgwy prduct_index Index/kd prduktu value Wymagany. Wartść parametru. Wartści dmyślne i zakresy wartści są zależne d parametru name. name="active" - Niewymagany. Wartści 0,1. Dmyślnie 1. 0 Prdukt nieaktywny 1 Prdukt aktywny name="date"- Niewymagany. Wartści varchar. Dmyślnie Date.nw(). Data utwrzenia prduktu w frmacie YYYY-MM-DD HH:mm:ss name="avail_n_stck" - Niewymagany. Wartści d 1 d 9. Dmyślnie NULL. NULL Wariant przyjmuje wartść dmyślną ze stanów magazynwych 1 - Niedstępny 2 - Dstępny w przeciągu 24h 3 - Dstępny w 7 dni rbczych 4 - Dstępny w 14 dni rbczych 12

14 Prfesjnalny sklep internetwy 5 - Dstępny d ręki 7 - Dstępny w 48 gdzin 8 - Dstępny w 72 gdziny 9 - Dstępny w 30 dni rbczych name="avila_ut_f_stck" - Niewymagany. Wartści d 1 d 9. Dmyślnie NULL. NULL Wariant przyjmuje wartść dmyślną ze stanów magazynwych 1 - Niedstępny 2 - Dstępny w przeciągu 24h 3 - Dstępny w 7 dni rbczych 4 - Dstępny w 14 dni rbczych 5 - Dstępny d ręki 7 - Dstępny w 48 gdzin 8 - Dstępny w 72 gdziny 9 - Dstępny w 30 dni rbczych name="prducer" - Niewymagany. Wartści typu varchar. Nazwa prducenta prduktu. name="weight" - Niewymagany. Wartści typu varchar. Waga prduktu pdana jak cyfry, separatr dziesiętny, przecinek. Używana przy liczeniu wagi d wysyłki. name="client_weight" - Niewymagany. Wartści typu varchar. Waga prduktu wyświetlana klientwi, pdana jak cyfry, separatr dziesiętny, przecinek. name="size" - Niewymagany. Wartści typu varchar. Wymiary prduktu wyświetlane klientwi. name="cmments" - Wartści 0,1. Dmyślnie 0. 0 Prdukt nie psiada mżliwści kmentwania 1 Prdukt psiada mżliwść kmentwania name="ftlia" - Wartści 0,1. Dmyślnie 0. 0 Prdukt nie psiada mżliwści ddawania zdjęć z Ftlii 1 Prdukt psiada mżliwść ddawania zdjęć z Ftlii. W knfiguracji sklepu musi być pdany klucz Ftlii name="alert_stck" - Niewymagany. Wartści typu int ddatnie. Dmyślnie NULL. Wyświetla pwiadmienie alarmwym stanie daneg prduktu jeśli jeg stan magazynwy będzie mniejszy niż pdana liczba. Jeśli Parametr ma wartść NULL uwzględniany jest stan magazynwy z knfiguracji sklepu. name="measure" - Niewymagany. Wartści typu varchar. Wyświetlana jednstka miary prduktu. name="user_discunt" - Wartści 0,1. Dmyślnie 1. 0 Prdukt ma wyłączne zniżki dla użytkwników przypisane d grupy 1 Prdukt ma włączne zniżki dla użytkwników przypisane d grupy name="admin-id" Wartść int. dmyślnie 0. Numer identyfikacyjny administratra, który ddał dany prdukt. Prdukty ddane przez główneg administratra mają wpisaneg autra Brak. name="prmted" - Wartści 0,1. Dmyślnie 0. 0 Prdukt nie jest prezentwany jak prmwany 1 Prdukt jest prezentwany jak prmwany name="terminating" - Wartści 0,1. Dmyślnie 0. 0 Prdukt nie jest prezentwany jak statnie sztuki 1 Prdukt jest prezentwany jak statnie sztuki name="sellut" - Wartści 0,1. Dmyślnie 0. 0 Prdukt nie jest prezentwany jak wyprzedażwy 1 Prdukt jest prezentwany jak wyprzedażwy name="used" - Wartści 0,1. Dmyślnie 0. 0 Prdukt jest prezentwany jak nwy 1 Prdukt jest prezentwany jak używany 13

15 Prfesjnalny sklep internetwy name="nt_fr_sale" - Wartści 0,1. Dmyślnie 0. 0 Prdukt ma włączną pcję sprzedaży 1 Prdukt ma wyłączną pcję sprzedaży name="prducer_url" - Niewymagany. Wartści typu varchar. Wyświetla link d strny prducenta prduktu. name="review" - Niewymagany. Wartści typu varchar. Wyświetla link d strny z recenzją prduktu name="catalg_number" - Niewymagany. Wartści typu varchar. Wyświetla numer katalgwy prduktu name="prduct_index" - Niewymagany. Wartści typu varchar. Wyświetla index/kd prduktu. <se> - Niewymagany. Zawiera infrmacje SEO prduktu. <ptin name="title" value="" /> - Niewymagany. Pjedyncza pcja SEO. Jeden prdukt mże zawierać dwlną ilść znaczników ptin różniących się parametrem name. Brak znacznika ptin danej wartści name spwduje przypisanie pcji wartści dmyślnej. name Wymagany. Nazwa parametru descriptin Opis prduktu. keywrds Słwa kluczwe strny. tpic Temat strny z prduktem. abstrakt Streszczenie strny z prduktem. Value Wymagany. Wartści varchar. Wartść dla atrybutu name. 14

16 Kntakt Prfesjnalny sklep internetwy Twórcą sklepu sellsmart jest firma LabSQL SellSmart.pl 15

imię kod ulica prześlij Dzięki formularzom możliwe jest pobieranie danych, a nie tylko ich wyświetlanie.

imię kod ulica prześlij Dzięki formularzom możliwe jest pobieranie danych, a nie tylko ich wyświetlanie. Frmularze w HTML Struktura frmularza: ... imię nazwisk miejscwść kd ulica prześlij Dzięki frmularzm mżliwe jest pbieranie danych,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Sklep

Instrukcja obsługi Panelu Sklep Instrukcja bsługi Panelu Sklep Spis treści: Lgwanie Lista wnisków Filtr Stan Filtr Spsób pdpisania umwy Edycja wnisku Ustawienia sklepu Zmiana hasła Blkada hasła Stary Panel Sklep Strna 1 z 15 Lgwanie

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE Kurs DO WIT INTERNETU WSISIZ Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT

WPROWADZENIE Kurs DO WIT INTERNETU WSISIZ Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT Serwis WWW Definicja? Ogólna - zbiór infrmacji ujętych w specyficzną frmę dkumenty HTML sieć dnśników - publikwany w sieci Internet (WWW) Infrmatyczna - zbiór plików tekstwych HTML - umieszczny na serwerze

Bardziej szczegółowo

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników!

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników! Wrcław, 29.08.2012 gacad.pl stwrzyliśmy najlepsze rzwiązania d prjektwania rganizacji ruchu Dłącz d naszych zadwlnych użytkwników! GA Sygnalizacja - t najlepszy Plski prgram d prjektwania raz zarządzania

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1:.Powtórka. <head> <title>kurs HTML</title> </head> <body> <p>to jest tresc...</p> </body>

Lekcja 1:.Powtórka. <head> <title>kurs HTML</title> </head> <body> <p>to jest tresc...</p> </body> Lekcja 1:.Pwtórka I Dkument pdzielny jest na dwie sekcje - head (nagłówek) i bdy (część główna dkumentu). W nagłówku, pmiędzy znacznikami umieszcza się infrmacje, które nie są widczne na

Bardziej szczegółowo

MultiInfo SOHO. w. 1.0. Instrukcja obsługi dla administratora klienta

MultiInfo SOHO. w. 1.0. Instrukcja obsługi dla administratora klienta MultiInf SOHO w. 1.0 Instrukcja bsługi dla administratra klienta Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Lgwanie... 3 1.1.1 Lgwanie za pmcą kdów SMS... 3 1.2 Nawigacja... 6 2 Mduł Administracja... 8 2.1 Menu Knfiguracja...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OTWARTEGO SYSTEMU ANTYPLAGIATOWEGO (OSA)

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OTWARTEGO SYSTEMU ANTYPLAGIATOWEGO (OSA) INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OTWARTEGO SYSTEMU ANTYPLAGIATOWEGO (OSA) Data utwrzenia: Autr: Wersja: 2016-01-22 Krzysztf Smaga 1.2 Zawartść 1.Wstęp...3 2.Wymagania systemwe...4 3.Lgwanie d systemu...5 4.Główny

Bardziej szczegółowo

Regulamin obowiązujący do 25.12.2014:

Regulamin obowiązujący do 25.12.2014: Regulamin bwiązujący d 25.12.2014: Główna Księgarnia Naukwa Spółka Jawna, Grzegrz Stępień, Aleksandra Stępień NIP 526-010-78-84, REGON 011002789 ul. Krakwskie Przedmieście 7 00-068 Warszawa tel. 22-827-67-06

Bardziej szczegółowo

SENTE CMS zarządzanie treścią witryny internetowej

SENTE CMS zarządzanie treścią witryny internetowej Opis aplikacji zarządzanie treścią witryny internetwej SENTE Systemy Infrmatyczne Sp. z.. ul. Supińskieg 1 52-317 Wrcław tel. 071 78 47 900 e-mail: ffice@sente.pl http://www.sente.pl/ t aplikacja internetwa

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po e-sklepie

Przewodnik po e-sklepie Przewdnik p e-sklepie Prezentujemy Państwu pniżej kmplekswą instrukcję pruszania się p naszym nwym e-sklepie. >> www.pgb-plska.cm 1. Lgwanie Aby zalgwać się d sklepu prsimy wybrać link e-sklep w prawej,

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów Frte Repzytrium 1 / 6 Nwe funkcje w mdule Repzytrium Dkumentów Frte Repzytrium zmiany w wersji 2012.a 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu 2 Wysyłanie dkumentów własnych. Ustawienie współpracy z w serwisem

Bardziej szczegółowo

WITAMY NA AUKCJACH EXPLAY

WITAMY NA AUKCJACH EXPLAY Strna użytkwnika Explay (6987) Zgłś naruszenie zasad Zasady strny "O mnie" WITAMY NA AUKCJACH EXPLAY Firma MixHit Paweł Kurdziel ul. Leśna 73 32-590 Libiąż Inflinia dla kientów: 661 956 527 d 9.00-15.00

Bardziej szczegółowo

COMARCH ERP E-SKLEP...

COMARCH ERP E-SKLEP... Ultka Wersja 7.6 Spis treści COMARCH ERP E-SKLEP... 3 1 NOWOŚCI... 4 1.1 ALLEGRO - INTEGRACJA Z SERWISEM WEBAPI SANDBOX.... 4 2 ZMIANY... 5 2.1 ALLEGRO USUNIĘCIE SERWISU TESTOWEGO TESTWEBAPI.PL... 5 2.2

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści:

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Nwe funkcje w prgramie Symfnia e-dkumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Serwis www.miedzyfirmami.pl... 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu... 2 Ustawienie współpracy z biurem rachunkwym... 2 Ustawienie

Bardziej szczegółowo

COMARCH ERP E-SKLEP... 4 AKTUALIZACJA DO WERSJI 7.8... 5 USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA...

COMARCH ERP E-SKLEP... 4 AKTUALIZACJA DO WERSJI 7.8... 5 USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA... Ultka Wersja 7.8 Spis treści COMARCH ERP E-SKLEP... 4 AKTUALIZACJA DO WERSJI 7.8... 5 USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA... 6 1 NOWOŚCI... 7 1.1 ZAMÓWIENIE. TERMIN DOSTAWY I PŁATNOŚCI... 7 1.1.1 DEFINIOWANIE

Bardziej szczegółowo

Poniżej krótki opis/instrukcja modułu. Korekta podatku VAT od przeterminowanych faktur.

Poniżej krótki opis/instrukcja modułu. Korekta podatku VAT od przeterminowanych faktur. Pniżej krótki pis/instrukcja mdułu. Krekta pdatku VAT d przeterminwanych faktur. W systemie ifk w sekcji Funkcje pmcnicze zstał ddany mduł Krekta pdatku VAT d przeterminwanych faktur zgdny z zapisami ustawwymi

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Ulotka 2 v.7.2

Spis treści. Ulotka 2 v.7.2 Ultka Wersja 7.2 Spis treści 1 NOWOŚCI... 4 1.1 PRODUKTY ZBIORCZE KARTY SPINACZE... 4 1.2 JEDNOSTKI DOMYŚLNE... 7 1.3 RABAT TYPU STAŁA CENA... 9 1.4 WIELOSKLEPOWOŚĆ... 10 1.5 KOLEJNOŚĆ ATRYBUTÓW... 10

Bardziej szczegółowo

Moduł korekty podatku dochodowego

Moduł korekty podatku dochodowego Strna 1 z 5 Mduł krekty pdatku dchdweg Mdułu krekty pdatku dchdweg party jest na ustalaniu wartści ksztów uzyskania przychdu raz ksztu własneg sprzedaży d nierzlicznych faktur i zmniejszaniu ich zgdnie

Bardziej szczegółowo

Sekcja B. Okoliczności powodujące konieczność złożenia deklaracji.

Sekcja B. Okoliczności powodujące konieczność złożenia deklaracji. III. Deklaracja DJ Sekcja A. Adresat i miejsce składania deklaracji. Uwaga! Ple uzupełnine autmatycznie. Sekcja B. Oklicznści pwdujące kniecznść złżenia deklaracji. Wsekcji B, należy w jednym z dstępnych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI ELEKTRONICZNYCH ONLINE

DOKUMENTACJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI ELEKTRONICZNYCH ONLINE DOKUMENTACJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI ELEKTRONICZNYCH ONLINE Deklaracje elektrniczne nline są dstępne pd adresem internetwym https://deklaracje.mp.krakw.pl Deklaracje pwinny być wypełniane za pmcą przeglądarki

Bardziej szczegółowo

Baza Aktów Własnych Opis produktu. Zastosowanie, Wykaz funkcjonalności, Cennik. www.abcpro.pl

Baza Aktów Własnych Opis produktu. Zastosowanie, Wykaz funkcjonalności, Cennik. www.abcpro.pl Baza Aktów Własnych Opis prduktu Zastswanie, Wykaz funkcjnalnści, Cennik www.abcpr.pl Spis treści Zastswanie... 3 Wykaz pdstawwych funkcjnalnści... 4 Cennik... 5 Wymagania techniczne... 5 Szczegółwy pis

Bardziej szczegółowo

1. Objętość artykułu to maksymalnie 10 stron maszynopisu sformatowanego według wskazań. 2. Format strony A4:

1. Objętość artykułu to maksymalnie 10 stron maszynopisu sformatowanego według wskazań. 2. Format strony A4: WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW Maszynpis i wymgi frmalne 1. Objętść artykułu t maksymalnie 10 strn maszynpisu sfrmatwaneg według wskazań. 2. Frmat strny A4: Marginesy (lewy i prawy) 2,5 cm, Interlinia w tekście

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4 moduły KSIĘGA PODATKOWA

Ćwiczenie 4 moduły KSIĘGA PODATKOWA Strna 1 z 15 1. Mduł Księga Pdatkwa infrmacje gólne i cel zajęć Mduł Księga Pdatkwa bejmuje funkcjnalnie bsługę księgwą firmy, rzliczającej się na pdstawie księgi przychdów i rzchdów lub na pdstawie ewidencji

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. 1. Zamówienia należy składać za pośrednictwem strony internetowej http://e-katalog.intercars.com.pl

Dane kontaktowe. 1. Zamówienia należy składać za pośrednictwem strony internetowej http://e-katalog.intercars.com.pl Sklep Inter Cars - Regulamin dtyczący zawierania z knsumentami na dległść umów sprzedaży twarów raz świadczenia usług - bwiązujący d dnia 25 grudnia 2014 rku ma zastswanie d umów zawartych p tej dacie.

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiszowe Window-Eyes

Skróty klawiszowe Window-Eyes Skróty klawiszwe Windw-Eyes Table f Cntents 1 Parametry mwy 2 Klawisze nawigacji 3 Klawisze myszy 4 Skróty Windw-Eyes dla MS Excel 5 Skróty Windw-Eyes dla MS Wrd 6 Skróty Windw-Eyes dla MS Internet Explrer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z serwisu Geomelioportal.pl. - Strona 1/12 -

Instrukcja korzystania z serwisu Geomelioportal.pl. - Strona 1/12 - Instrukcja krzystania z serwisu Gemeliprtal.pl - Strna 1/12 - Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Słwnik pdstawwych terminów... 3 2. Wyświetlanie i wyszukiwanie danych... 4 2.1. Okn mapy... 5 2.2. Paski z menu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkwnika Prgram Cmarch ERP e-deklaracje Klasyka Wersja 1.0 Spis treści 1 INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 1.1 PRZEZNACZENIE I PODSTAWOWE FUNKCJE PROGRAMU... 3 1.2 WYMAGANIA SPRZĘTOWE PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

Skaner mks_vir dla Exchange

Skaner mks_vir dla Exchange Instrukcja bsługi prgramu Skaner mks_vir dla Exchange (wersja dkumentu 1.0) 2 sierpnia 2004 Cpyright 2003 by MKS Sp. z.. Zarówn prgram jak i instrukcja krzystają z pełnej chrny kreślnej przepisami prawa

Bardziej szczegółowo

Współpraca programów WINBUD Kosztorys i Symfonia Handel premium I Informacje ogólne

Współpraca programów WINBUD Kosztorys i Symfonia Handel premium I Informacje ogólne Współpraca prgramów WINBUD Ksztrys i Symfnia Handel premium I Infrmacje gólne Współpraca prgramów plega na wymianie infrmacji dtyczących materiałów/twarów znajdujących się w ich bazach. Kmunikacja między

Bardziej szczegółowo

Bożena Czyż-Bortowska, Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu

Bożena Czyż-Bortowska, Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu WYSZUKIWANIE PROGRAMÓW NAUCZANIA W PROGRAMIE INFORMACYJNO- WYSZUKIWAWCZYM SYSTEMU KOMPUTEROWEJ OBSŁUGI BIBLIOTEKI "SOWA" - scenariusz zajęć warsztatwych dla człnków Gruwy Satkształceniwej WUZ BP w Truniu

Bardziej szczegółowo

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena Twrzenie kwerend - 1-1. C t jest kwerenda? Kwerendy pzwalają w różny spsób glądać, zmieniać i analizwać dane. Mżna ich również używać jak źródeł rekrdów dla frmularzy, raprtów i strn dstępu d danych. W

Bardziej szczegółowo

Skrypt ogłoszeniowy NOTICE v1.2

Skrypt ogłoszeniowy NOTICE v1.2 Skrypt głszeniwy NOTICE v1.2 Created by Kamil Wyremski wyremski.pl Opis skryptu: Skrypt pzwala na stwrzenie strny z głszeniami. Dstępnych jest bardz wiele pcji knfiguracyjnych, dzięki czemu mżna dstswać

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Bielsko-Biała, 22 maja 2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Bielsko-Biała, 22 maja 2013 r. Bielsk-Biała, 22 maja 2013 r. Zakład Mechaniki Precyzyjnej AQMET Nwiński Spółka jawna Pl. Święteg Mikłaja 2 43-300 Bielsk-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planwaną realizacją prjektu wdrżenia sieci

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6 Zmiany funkcjnalne wprwadzne w wersji 2013.6 1 Cpyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżne Nieautryzwane rzpwszechnianie całści lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejklwiek pstaci jest zabrnine.

Bardziej szczegółowo

Opis szablonów globalnych AdOcean

Opis szablonów globalnych AdOcean Opis szablnów glbalnych AdOcean Standardwe szablny kreacji: Wszystkie standardwe szablny kreacji AdOcean umżliwiają ddanie zewnętrznych skryptów zliczających emisje. Wszystkie szablny pzwalające na użycie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi plusbank24

Instrukcja obsługi plusbank24 1/228 Instrukcja bsługi plusbank24 Systemu Bankwści Elektrnicznej Aplikacja Klienta - Kanał Internet Część 2 z 2 2/228 Spis treści 6. Lkaty... 6 6.1 Lista lkat... 7 6.2 Szczegóły lkaty... 8 6.3 Załóż lkatę...

Bardziej szczegółowo

Dostosowywanie zakresu subskrypcji na platformie Marketplace przez usuwanie i dodawanie licencji lub anulowanie całej subskrypcji

Dostosowywanie zakresu subskrypcji na platformie Marketplace przez usuwanie i dodawanie licencji lub anulowanie całej subskrypcji Ingram Micr Marketplace: Dstswywanie zakresu subskrypcji na platfrmie Marketplace przez usuwanie i ddawanie licencji lub anulwanie całej subskrypcji Ingram Micr Inc. Zastrzeżne infrmacje firmy Ingram Micr

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z przeglądarki jest bardzo proste i można je przedstawić w kilku etapach, które zostaną pokrótce omówione:

Korzystanie z przeglądarki jest bardzo proste i można je przedstawić w kilku etapach, które zostaną pokrótce omówione: Earth Explrer Earth Explrer jest wyszukiwarką stwrzną przez USGS (United States Gelgical Survey) przeznaczną d wyszukiwania i pbierania zdjęć satelitarnych, ltniczych raz różnych prduktów kartgraficznych.

Bardziej szczegółowo

Moduł Konsolidacji Sprawozdań wersja 5.15.3

Moduł Konsolidacji Sprawozdań wersja 5.15.3 System bsługi sprawzdawczści część VI Mduł Knslidacji Sprawzdań wersja 5.15.3 Autrzy: Rbert Marek Jadwiga Krdek Wrcław 12.2015 Wszelkie prawa zastrzeżne. Dkument mże być reprdukwany lub przechwywany bez

Bardziej szczegółowo

1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji zakupów na stronie www.sklep.energa.pl oraz relacje pomiędzy e-

1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji zakupów na stronie www.sklep.energa.pl oraz relacje pomiędzy e- Regulamin Regulamin e-sklepu z dnia 08.09.2014 r. Infrmacje gólne 1. Niniejszy Regulamin kreśla zasady realizacji zakupów na strnie www.sklep.energa.pl raz relacje pmiędzy e- Sklepem, a sbą składającą

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Internetu zajęcia 1

Wprowadzenie do Internetu zajęcia 1 Wprwadzenie d Internetu zajęcia 1 XHTML cechy Dkument HTML/XHTML jest zwykłym plikiem tekstwym, w którym znajdują się plecenia XHTML i mżna g utwrzyć przy pmcy zwykłeg edytra tekstów np. ntatnika, wprwadzając

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kieruj się na oszczędzanie

Regulamin Promocji Kieruj się na oszczędzanie Regulamin Prmcji Kieruj się na szczędzanie 1. Organizatr Prmcji Organizatrem Prmcji Kieruj się na szczędzanie jest Tyta Bank Plska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Pstępu 18B, 02-676 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

1. Opis modułów Moduły FAKTURY i HANDEL

1. Opis modułów Moduły FAKTURY i HANDEL Ćwiczenia labratryjne CDN OPT!MA Ćwiczenie 3 mduły FAKTURY I HANDEL Strna 1 z 9 1. Opis mdułów Mduły FAKTURY i HANDEL Funkcjnalnść handlwa (mduł Faktury) jest ddzielna d funkcjnalnści magazynwej (mduł

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konkurs ekologiczny dla szkół podstawowych. w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytymi bateriami

REGULAMIN. Konkurs ekologiczny dla szkół podstawowych. w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytymi bateriami REGULAMIN Knkurs eklgiczny dla szkół pdstawwych w zakresie prawidłweg pstępwania ze zużytymi bateriami I. Słwnik 1. Organizatr - REMONDIS Electrrecycling Sp. z.. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zawdzie

Bardziej szczegółowo

KASPERSKY LAB. Kaspersky Administration Kit wersja 6.0. Podręcznik administratora

KASPERSKY LAB. Kaspersky Administration Kit wersja 6.0. Podręcznik administratora KASPERSKY LAB Kaspersky Administratin Kit wersja 6.0 Pdręcznik administratra K A S P E R S K Y A D M I N I S T R A T I O N K I T W E R S J A 6. 0 Pdręcznik administratra Kaspersky Lab Ltd. Strna Internetwa:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika AP-KOLCE

Instrukcja użytkownika AP-KOLCE Instrukcja użytkwnika AP-KOLCE Spis treści 1. Wprwadzenie.... 3 2. Knfiguracja.... 4 2.1. Ustawienia p strnie dreryk.... 4 2.2. Lgwanie d systemu.... 5 2.3. Aktualizacja klejek czekujących... 7 2.4. Okn

Bardziej szczegółowo

Kadry i Płace. Moduł Płace i Kadry składa się z siedmiu działów:

Kadry i Płace. Moduł Płace i Kadry składa się z siedmiu działów: Kadry i Płace Obsługa działu kadrw-płacweg wymaga stałej aktualizacji wewnętrznych przepisów dstswanych d zmieniająceg się prawa. Przeprwadzana samdzielnie jest uciążliwa i wymaga spędzenia wielu gdzin

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Stworzenie inteligentnych narzędzi do generacji i zarządzania stron internetowych (SaaS+WEB2.0),

Zapytanie ofertowe. Stworzenie inteligentnych narzędzi do generacji i zarządzania stron internetowych (SaaS+WEB2.0), Fundusze Eurpejskie dla rzwju innwacyjnej gspdarki Chrzów, 5 listpada 2012 r. Zapytanie fertwe W związku z realizacją prjektu pn.: Stwrzenie inteligentnych narzędzi d generacji i zarządzania strn internetwych

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 15.0. Generator Raportów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 15.0. Generator Raportów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 15.0 Generatr Raprtów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.cmarch.pl/cdn inf.cdn@cmarch.pl

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 14.0. Generator Raportów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 14.0. Generator Raportów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 14.0 Generatr Raprtów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.cmarch.pl/cdn inf.cdn@cmarch.pl

Bardziej szczegółowo

Twój partner w biznesie Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Otwieranie panelu administracyjnego... 2

Twój partner w biznesie Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Otwieranie panelu administracyjnego... 2 SPIS TREŚCI Redagwanie treści 1. Otwieranie panelu administracyjneg..... 2 2. Ddawanie i usuwanie zakładek w menu.. 3 3. Edycja zawartści zakładki.... 5 4. Wstawianie zdjęć.... 8 5. Wstawianie plików....

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania Ocena zgdnści Analiza zagrżeń Oznaczenie CE Ocena ryzyka Rzwiązanie prgramwe dla znakwania safexpert.luc.pl www.luc.pl W celu wybru najbardziej dpwiednich mdułów prgramu Safexpert plecamy zapznad się z

Bardziej szczegółowo

Editorial System. System przetwarzania prac naukowych online. Opis możliwości aplikacji. Copyright by Bentus. www.editorialsystem.com.

Editorial System. System przetwarzania prac naukowych online. Opis możliwości aplikacji. Copyright by Bentus. www.editorialsystem.com. Editrial System System przetwarzania prac naukwych nline Opis mżliwści aplikacji Cpyright by Bentus www.editrialsystem.cm Strna 1 z 18 Editrial System jest aplikacją internetwą wspmagającą prces pzyskiwania,

Bardziej szczegółowo

PL www.planitfusion.pl

PL www.planitfusion.pl www.planitfusin.pl PL 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI 3 2. WYMAGANIA SPRZĘTOWE 5 3. INSTALACJA KLUCZA SPRZĘTOWEGO 6 4. MENU INSTALACYJNE PŁYTY CD 7 Opis menu instalacyjneg 7 Menu Instalacja 7 Składniki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkownika Płockiej Platformy Teleinformatycznej E - Urząd

Instrukcja dla użytkownika Płockiej Platformy Teleinformatycznej E - Urząd Instrukcja dla użytkwnika Płckiej Platfrmy Teleinfrmatycznej E - Urząd Instrukcja dla użytkwnika Strna 1 z 24 Spis treści Rejestrwanie nweg użytkwnika...3 Lgwanie na platfrmę E-urząd...6 Złżenie wnisku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi plusbank24

Instrukcja obsługi plusbank24 Instrukcja bsługi plusbank24 Systemu Bankwści Elektrnicznej Aplikacja Klienta - Kanał SMS Spis treści Przedmwa... Błąd! Nie zdefiniwan zakładki. Infrmacje pdręczniku... 3 1 Krzystanie z plusbank24 przez

Bardziej szczegółowo

Świadectwa. Wersja 6.7

Świadectwa. Wersja 6.7 Wersja 6.7 WSTĘP... 5 WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 6 POMOC TECHNICZNA... 6 INSTALACJA PROGRAMU... 7 URUCHOMIENIE PROGRAMU... 11 OKNO GŁÓWNE PROGRAMU... 12 KARTOTEKI GŁÓWNE... 12 PRZYCISKI NAWIGACYJNE... 14 KLAWISZE

Bardziej szczegółowo

COMARCH ERP E-SKLEP... 4 AKTUALIZACJA DO WERSJI 7.7... 5 USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA...

COMARCH ERP E-SKLEP... 4 AKTUALIZACJA DO WERSJI 7.7... 5 USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA... Ultka Wersja 7.7 Spis treści COMARCH ERP E-SKLEP... 4 AKTUALIZACJA DO WERSJI 7.7... 5 USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA... 6 1 NOWOŚCI... 7 1.1 TREŚCI INFORMACJI FORMALNYCH ORAZ NIEFORMALNYCH... 7 1.2 NOWY PLUGIN

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 5 Zend Framework: lista zadań

Laboratorium 5 Zend Framework: lista zadań Technlgie prgramwania systemów internetwych Labratrium 5 Labratrium 5 Zend Framewrk: lista zadań Twrzenie prjektu aplikacja: prsta lista zadań Celem ćwiczenia jest przygtwanie prstej aplikacji wyświetlającej

Bardziej szczegółowo

Znane problemy Autodesk Revit Architecture 2010

Znane problemy Autodesk Revit Architecture 2010 AUTODESK REVIT ARCHITECTURE 2010 Znane prblemy Autdesk Revit Architecture 2010 InfCenter Szukanie pmcy przy użyciu panelu InfCenter mże pwdwać wyświetlanie trafień pchdzących z przeszukiwania bazy wiedzy

Bardziej szczegółowo

Jak założyć blog na platformie blogów CEO w 3 krokach

Jak założyć blog na platformie blogów CEO w 3 krokach Pstępuj według instrukcji. Jak załżyć blg na platfrmie blgów CEO w 3 krkach Krk 1 rejestracja w Serwisie CEO Czy masz knt w serwisie CEO? Jeśli tak przejdź d krku 2. Jeśli nie zarejestruj się tutaj (tu

Bardziej szczegółowo

Poprawiono wyświetlanie się informacji o nowych wiadomościach w przypadku, gdy wiadomość została przeczytana.

Poprawiono wyświetlanie się informacji o nowych wiadomościach w przypadku, gdy wiadomość została przeczytana. Zmiany w prgramie Uczniwie Optivum NET+ w wersji 14.01.0000 (2014-03-18) Strna startwa Kafelek Sprawdziany ddan mżliwść wyświetlania pisu zakresu materiału z jakieg ma dbyć się sprawdzian lub kartkówka.

Bardziej szczegółowo

Lista zmian Sello. Wersja 1.18.3. Wersja 1.18.2. Wersja 1.18.1

Lista zmian Sello. Wersja 1.18.3. Wersja 1.18.2. Wersja 1.18.1 Lista zmian Sell Wersja 1.18.3 Wersja 1.18.3 przeprwadza aktualizację bazy z wersji 1.18.2.. alecamy wyknać archiwizację bazy przed rzpczęciem instalacji. Uwaga! W wersji 1.18.3 zakradł się błąd, który

Bardziej szczegółowo

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO 6 Sigma Pdręcznik Użytkwnika SYSTHERM INFO Sp. z.., ul. Janickieg [WIEPOFAMA], 60-542 Pznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03 53, 846 20 89 E-mail:

Bardziej szczegółowo

LAMP LED 6 x REBEL IP 68

LAMP LED 6 x REBEL IP 68 PX 3 LAMP LED x REBEL IP 8 INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI. Opis gólny.... Warunki bezpieczeństwa... 3. Infrmacje na temat wersji... 3 4. Opis mdelu... 4 5. Schemat pdłączenia... 5. Wymiary... 7 7. Dane

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Uprzejmie infrmujemy, że z dniem 25 grudnia 2014 r. zmianie ulega Regulamin księgarni internetwej Wydawnictwa Czelej raz prtalu Magazynu Stmatlgiczneg. Prsimy zapznanie się ze zmianami. Regulamin bwiązujący

Bardziej szczegółowo

CERTO program komputerowy zgodny z wytycznymi programu dopłat z NFOŚiGW do budownictwa energooszczędnego

CERTO program komputerowy zgodny z wytycznymi programu dopłat z NFOŚiGW do budownictwa energooszczędnego CERTO prgram kmputerwy zgdny z wytycznymi prgramu dpłat z NFOŚiGW d budwnictwa energszczędneg W związku z wejściem w życie Prgramu Prirytetweg (w skrócie: PP) Efektywne wykrzystanie energii Dpłaty d kredytów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INWENTARYZACJA Spis treści 1. Wstęp...2 2. Arkusze spisu z natury...2 2.1. Arkusz spisu z natury bez stanów ewidencyjnych...2 2.2. Arkusz spisu z natury bez stanów ewidencyjnych (wzór 2)...4 2.3. Arkusz

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja przeglądarki Internet Explorer 6.0 i instalacja komponentu w środowisku systemów Windows

Konfiguracja przeglądarki Internet Explorer 6.0 i instalacja komponentu w środowisku systemów Windows Knfiguracja przeglądarki Internet Explrer 6.0 i instalacja kmpnentu w śrdwisku systemów Windws Jak sknfigurwać przeglądarkę Internet Explrer 6.0? Krzystając z menu wybieramy Narzędzia, a następnie Opcje

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.chpin.edu.pl Warszawa: Rzbiórka kmina, tarasów, ścian i schdów zewnętrznych budynku Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Oferta towary umieszczone na stronie internetowej www.ksiegarnia.pwn.pl i oznaczone jako dostępne;

Oferta towary umieszczone na stronie internetowej www.ksiegarnia.pwn.pl i oznaczone jako dostępne; REGULAMIN SKLEPU OBOWIĄZUJĄCY DO 24 GRUDNIA 2014 Sklep internetwy Księgarnia Internetwa PWN, funkcjnujący pd adresem internetwym: http://ksiegarnia.pwn.pl/ prwadzny jest przez Ravel spółkę z graniczną

Bardziej szczegółowo

Wstęp. 2. Definicje. 3. Warunki zawarcia umowy

Wstęp. 2. Definicje. 3. Warunki zawarcia umowy Wstęp 1.1. Niniejszy regulamin kreśla gólne warunki krzystania z usługi internetwej funkcjnującej pd adresem wiem.c, świadcznej przez Usługdawcę na rzecz Nadawców i Odbirców infrmacji. 2. Definicje 2.1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pomocnicza do przygotowania sprawozdania LE ITS

Instrukcja pomocnicza do przygotowania sprawozdania LE ITS System bsługi sprawzdawczści Instrukcja pmcnicza d przygtwania sprawzdania LE ITS wersja 5.13.1 Autrzy: Jadwiga Krdek Wrcław 07.2015 Wszelkie prawa zastrzeżne. Dkument mże być reprdukwany lub przechwywany

Bardziej szczegółowo

ZLECENIA. .. str.23 1. AKCJE I OBLIGACJE... ... str.2 ... ... ... ... ... ... str.11 2. INSTRUMENTY POCHODNE... ... ... ... ... ... str.13 3. INNE...

ZLECENIA. .. str.23 1. AKCJE I OBLIGACJE... ... str.2 ... ... ... ... ... ... str.11 2. INSTRUMENTY POCHODNE... ... ... ... ... ... str.13 3. INNE... ZLECENIA 1. AKCJE I OBLIGACJE...... str.2 2. INSTRUMENTY POCHODNE......... str.11 3. INNE............ str.13 4. KRÓTKA SPRZEDAŻ......... str.15 5. WYKONANIE JEDNOSTEK INDEKSOWYCH... str.18 6. ZLECENIA

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Ginekologiczno-Położniczy "INFLANCKA" Samodzielny Publiczny

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Ginekologiczno-Położniczy INFLANCKA Samodzielny Publiczny Warszawa: Dstawa drbneg sprzętu medyczneg w pdziale na 7 pakietów d magazynu gólneg Szpitala Numer głszenia: 80061-2011; data zamieszczenia: 10.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

Wstęp do MS ACCESS. 1. Wprowadzenie

Wstęp do MS ACCESS. 1. Wprowadzenie Wstęp d MS ACCESS 1. Wprwadzenie System MS ACCESS jest t prgramwanie przeznaczne d twrzenia i uŝytkwania aplikacji z bazą danych. Przez aplikację rzumie się tu gtwe d uŝycia prgramwanie uŝyteczne w knkretnym

Bardziej szczegółowo

Kliknij przycisk Start > Panel sterowania > Konta użytkowników > Poczta (w widoku

Kliknij przycisk Start > Panel sterowania > Konta użytkowników > Poczta (w widoku 1. Zamknij prgram Outlk 2007, jeśli jest twarty. 2. W Panelu sterwania kliknij iknę Pczta. W systemie Windws XP Kliknij przycisk Start > Panel sterwania > Knta użytkwników > Pczta (w widku klasycznym kliknij

Bardziej szczegółowo

Znane problemy Autodesk Revit Structure 2010

Znane problemy Autodesk Revit Structure 2010 AUTODESK REVIT STRUCTURE 2010 Znane prblemy Autdesk Revit Structure 2010 Wstążka Przeciągnięcie wielu paneli wstążki d niezależnych kien ruchmych mże spwdwać awarię prgramwania Autdesk Revit Structure

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Pstępwanie udzielenie zamówienia publiczneg na sprzedaż, szklenie, dstawę, mntaż

Bardziej szczegółowo

GEO-INFO V Sigma. Podręcznik Użytkownika

GEO-INFO V Sigma. Podręcznik Użytkownika SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO V Sigma Pdręcznik Użytkwnika SYSTHERM INFO Sp. z.., ul. Janickieg [WIEPOFAMA], 60-542 Pznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03 53, 846 20 89 E-mail:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 d Zaprszenia d składania fert z dn. 17 maja 2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ETAP 1 ANALIZY PRZYGOTOWAWCZE I ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWE d 1 czerwca d 31 sierpnia 2012 I. Przeprwadzenie

Bardziej szczegółowo

WIZYTÓWKI FIRMOWE WIZYTÓWKA STANDARD WIZYTÓWKA MINI

WIZYTÓWKI FIRMOWE WIZYTÓWKA STANDARD WIZYTÓWKA MINI AGENCJA Reklamw-Marketingwa MODERNLIGHT ul. Mdrzewiwa 10 37-464 Stalwa Wla tel.: 502 164 328 SERWISY WWW WIZYTÓWKI FIRMOWE Wizytówka WWW jest pdstawwą usługą internetwą w naszej fercie. W ramach usługi

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykowanego dla drukarni wielkoformatowych

ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykowanego dla drukarni wielkoformatowych ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykwaneg dla drukarni wielkfrmatwych Gliwice, dnia 15.11.2013 r. Zwracam się z prśbą przedstawienie ferty dstawę raz wdrżenie infrmatyczneg systemu wspmagająceg zarządzanie

Bardziej szczegółowo

WYPOSAŻENIE. Dokumentacja eksploatacyjna

WYPOSAŻENIE. Dokumentacja eksploatacyjna WYPOSAŻENIE Dkumentacja eksplatacyjna Wprwadzenie... 3 1 Rejestracja danych... 4 1.1 Wypsażenie... 4 2 Pdgląd... 8 2.1 Przeglądanie wg użytkwników... 8 2.2 Przeglądanie wg miejsc... 8 3 Słwniki... 9 3.1

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA WYMIENNIKÓW CIEPŁA - PAROWNIKÓW

DOSTAWA WYMIENNIKÓW CIEPŁA - PAROWNIKÓW Plitechnika Krakwska im. Tadeusza Kściuszki Umieszczn na tablicy głszeń Zamawiająceg raz strnie internetwej p przekazaniu głszenia d BZP w dniu 07-05- 2015 numerze 106082-2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dstawy

Bardziej szczegółowo

Opis i specyfikacja interfejsu SI WCPR do wybranych systemów zewnętrznych

Opis i specyfikacja interfejsu SI WCPR do wybranych systemów zewnętrznych Załącznik nr 1 d OPZ Opis i specyfikacja interfejsu SI WCPR d wybranych systemów zewnętrznych Spis treści 1. OPIS I SPECYFIKACJA INTERFEJSU DO SYSTEMÓW DZIEDZINOWYCH... 2 1.1. Integracja z systemami dziedzinwymi...

Bardziej szczegółowo

GEO-INFO V Delta 2010

GEO-INFO V Delta 2010 SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO V Prgram GEO-INFO V Delta 2010 PRZEGLĄDARKA SYSTHERM INFO Sp. z.., ul. Janickieg [WIEPOFAMA], 60-542 Pznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03 53,

Bardziej szczegółowo

o o o o o o o o o Wersja 7.2.1-10/09/2015

o o o o o o o o o Wersja 7.2.1-10/09/2015 Wersja 7.2.1-10/09/2015 Ddan nwą wersję deklaracji elektrnicznych VAT-7(15), VAT-27(1) raz VAT-27K(1) publikwanych przez Ministerstw Finansów. Kmunikat ministerstwa w tej sprawie znajduje się pd tym adresem.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.wrclaw.pl Wrcław: Dstawy żywnści na ptrzeby kmórek rganizacyjnych Miejskieg Ośrdka Pmcy Spłecznej

Bardziej szczegółowo

"Pies" P i e s \0. Prawidłowy zapis wymaga wykorzystania funkcji strcpy() z pliku nagłówkowego string.h: char txt[10]; strcpy(txt, Pies );

Pies P i e s \0. Prawidłowy zapis wymaga wykorzystania funkcji strcpy() z pliku nagłówkowego string.h: char txt[10]; strcpy(txt, Pies ); Łańcuchy znaków MATERIAŁY POMOCNICZE NR 7 DO PRACOWNII Z PRZEMIOTU INFORMATYKA 1 Łańcuch znaków (napis, stała napiswa) jest t ciąg złŝny z zera lub większej liczby znaków zawartych między znakami cudzysłwu,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie1. Zakładanie nowego okresu obrachunkowego. Ćwiczenie2. Ustalanie parametrów firmy moduł księgowy

Ćwiczenie1. Zakładanie nowego okresu obrachunkowego. Ćwiczenie2. Ustalanie parametrów firmy moduł księgowy Ćwiczenie 4 Mduł KSIĘGA HANDLOWA Strna 1 z 16 1. Mduł Księga Handlwa infrmacje gólne i cel zajęć Mduł Księga Handlwa t system kmputerwy pzwalający na prwadzenie ksiąg rachunkwych zgdnie z wymgami ustawy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI STUDENCKIEJ

INFORMACJA o ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI STUDENCKIEJ dla studentów przyjętych na pierwszy rk studiów w rku akademickim 2008/2009 1 INFORMACJA ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI STUDENCKIEJ dla studentów przyjętych na pierwszy rk studiów w rku akademickim 2008/2009

Bardziej szczegółowo

1. Oprogramowanie dla systemu Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2 PKCS #11 Middleware umożliwiające wsparcie dla:

1. Oprogramowanie dla systemu Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2 PKCS #11 Middleware umożliwiające wsparcie dla: Załącznik Nr 1 d SIWZ 1. Oprgramwanie dla systemu Windws Server 2008 R2, Windws Server 2012 R2 PKCS #11 Middleware umżliwiające wsparcie dla: Micrsft Crypt-API, Micrsft CNG and PKCS #11 Middleware Secure

Bardziej szczegółowo

Regulamin LITERIA.pl

Regulamin LITERIA.pl Regulamin LITERIA.pl Kisk internetwy, działający pd adresem www.literia.pl [dalej: Kisk], należy d Ringier Axel Springer Plska Sp. z.. z siedzibą w Warszawie, ul. Dmaniewska 52, kd pcztwy 02-672, zarejestrwaną

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Esri Geoportal Server w wersji 1.2.4

Instrukcja instalacji Esri Geoportal Server w wersji 1.2.4 Instrukcja instalacji Esri Geprtal Server w wersji 1.2.4 Wprwadzenie Dkument ten jest instrukcją pdstawwej instalacji narzędzia Esri Geprtal Server w wersji 1.2.4. P instalacji mżliwa jest także ddatkwa

Bardziej szczegółowo

SMiS INSTRUKCJA OBSŁUGI. ZABEZPIECZEŃ SERII mzaz SYSTEM MONITORINGU I STEROWANIA

SMiS INSTRUKCJA OBSŁUGI. ZABEZPIECZEŃ SERII mzaz SYSTEM MONITORINGU I STEROWANIA SMiS SYSTEM MONITORINGU I STEROWANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI ZABEZPIECZEŃ SERII mzaz SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 5 2. OBSŁUGA ZABEZPIECZEŃ ZA POMOCĄ KOMPUTERA PC... 5 2.1. INFORMACJE OGÓLNE... 5 2.2. OPCJA OPIS...

Bardziej szczegółowo

Opis zmian w Rewizorze GT wersja 1.15

Opis zmian w Rewizorze GT wersja 1.15 Opis zmian w Rewizrze GT wersja 1.15 PniŜej wypisan alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.15 Rewizra GT. Zmiany płatne - wyróŝnine czcinką pgrubiną - są umieszczne na pczątku listy. Ddan mŝliwść kreślenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kompleksowa obsługa transportu dzieł sztuki Numer ogłoszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Kompleksowa obsługa transportu dzieł sztuki Numer ogłoszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: Kmplekswa bsługa transprtu dzieł sztuki Numer głszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO 6 Sigma Pdręcznik Użytkwnika SYSTHERM INFO Sp. z.., ul. Janickieg [WIEPOFAMA], 60-542 Pznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03 53, 846 20 89 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza w zakresie oszacowania kosztów zaprojektowania i wykonania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt towarzyszących

Ekspertyza w zakresie oszacowania kosztów zaprojektowania i wykonania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt towarzyszących Ekspertyza w zakresie szacwania ksztów zaprjektwania i wyknania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt twarzyszących nfinity Sp. z.. 27.10.2014 r. 1. Cele wdrżenia Celem wdrżenia systemu jest utwrzenie

Bardziej szczegółowo