Opis pliku XML Wersja 6.0

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis pliku XML Wersja 6.0"

Transkrypt

1 Opis pliku XML Wersja 6.0

2 Wstęp Prfesjnalny sklep internetwy Utwrzenie dkumentu XML jest dsknałym spsbem na zapewnienie imprtu i eksprtu prduktów ze sklepu lub integrację z zewnętrznym prgramwaniem. Kierując się przesłankami uzyskania maksymalnej prstty przy zachwaniu pełnej elastycznści, stwrzyliśmy system integracji sklepu sellsmart z dkumentem XML. Pniżej znajduje się pis wzrcweg dkumentu wraz z bjaśnieniami. We wzrcwym dkumencie zstały uwzględnine wszystkie pla dla celów pglądwych, natmiast jeśli dkument jest generwany bezpśredni przez sklep parametry, które mają wartści dmyślne są pmijane. Pzwala t zmniejszyć wielkść gtweg pliku i przyśpieszyć działanie imprtu/exprtu. Niektóre znaczniki zstały pwtórzne, pnieważ (w zależnści d swjeg przdka) mgą mieć inną listę parametrów lub znaczenie. 1

3 Struktura przykładweg pliku XML Prfesjnalny sklep internetwy <?xml versin="1.0"?> <shp ver="6.0"> <pages> <page id="1" psitin="0"> <name>rtv/agd</name> <files> <file href="http://sellsmart.pl/rtvagd.jpg" image="1" display="4" psitin="0" descriptin="zdjęcie" /> <file href="http://sellsmart.pl/rtv-inf.pdf" descriptin="infrmacje kategrii" /> </files> <descriptin type="shrt"> <![CDATA[<p>T jest strna zawierająca infrmacje dtyczące prduktów z kategrii RTV (Radi/Telewizja) raz AGD (Akcesria gspdarstwa dmweg)</p>]]> </descriptin> <descriptin type="full"> <![CDATA[<p>T jest strna zawierająca infrmacje dtyczące prduktów z kategrii RTV (Radi/Telewizja) raz AGD (Akcesria gspdarstwa dmweg)</p><p>a t jest jakiś dalszy tekst na strnie</p>]]> </descriptin> <ptins> <ptin name="active" value="1" /> <ptin name="prducts" value="1" /> <ptin name="rss" value="0" /> <ptin name="cmments" value="0" /> <ptin name="lgged-nly" value="0" /> <ptin name="url" value="" /> <ptin name="date" value=" :43" /> <ptin name="admin-id" value="0" /> <ptin name="subpages-shw" value="4" /> </ptins> <se> <ptin name="title" value="agd/rtv" /> <ptin name="descriptin" value="strna zawierająca infrmacje dtyczące prduktów RTV i AGD" /> <ptin name="keywrds" value="sklep, RTV, AGD" /> <ptin name="tpic" value="sklep" /> <ptin name="abstract" value="sklep - RTV i AGD" /> </se> <subpages> <page id="2"> <name>małe AGD</name> </page> <page id="3"> <name>radia samchdwe</name> </page> <page id="4"> <name>telewizry</name> </page> </subpages> </page> <page id="5" psitin="-1"> <name>plecane prdukty</name> </page> </pages> <prducts> <prduct id="1" psitin="0"> <name>telewizr LED 24&qut;</name> 2

4 Prfesjnalny sklep internetwy <pages> <page id="4" main="1" /> <page id="5" /> </pages> <price currency_dependent="1">699.99</price> <price_ld>800.00</price_ld> <vat>1</vat> <price_buy>600.00</price_buy> <time_price frm=" " t=" ">650.00</time_price> <variants> <variant uterid="123" ean=" " stck="5"> <ptins> <ptin name="active" value="1" /> <ptin name="user_discunt" value="" /> <ptin name="avail_n_stck" value="" /> <ptin name="avail_ut_f_stck" value="" /> </ptins> <price></price> <price_ld></price_ld> <time_price></time_price> <vat></vat> <attributes> <attribute name="przekątna ekranu" value="24&qut;" /> <attribute name="klr" value="czarny" /> </attributes> </variant> <variant uterid="123a" ean=" " stck="2"> <ptins> <ptin name="active" value="1" /> <ptin name="user_discunt" value="" /> <ptin name="avail_n_stck" value="" /> <ptin name="avail_ut_f_stck" value="" /> </ptins> <price>749.99</price> <price_ld>850.00</price_ld> <time_price>650.00</time_price> <vat></vat> <attributes> <attribute name="przekątna ekranu" value="24&qut;" /> <attribute name="klr" value="srebrny" /> </attributes> </variant> </variants> <descriptin type="shrt"> <![CDATA[<p>Telewizr LED 24&qut;</p>]]> </descriptin> <descriptin type="full"> <![CDATA[<p>Telewizr LED 24&qut;</p><p>Telewizr wypsażny w najnwszą technlgię dstępną na rynku - matrycę LED!</p>]]> </descriptin> <tab type="1"> <![CDATA[<p>Przekątna ekranu: <b>24 cale</b></p><p>pdświetlanie matrycy: <b>led</b></p>]]> </tab> <related type="2"> <prduct id="10" /> <prduct id="11" /> </related> 3

5 Prfesjnalny sklep internetwy <files> <file href="http://sellsmart/uplad/ap_dc- 2030m_frnt_slant_dl.jpg" image="1" display="7" psitin="0"/> </files> <ptins> <ptin name="active" value="1" /> <ptin name="date" value=" :43" /> <ptin name="avail_n_stck" value="5" /> <ptin name="avail_ut_f_stck" value="1" /> <ptin name="prducer" value="lg" /> <ptin name="weight" value="14" /> <ptin name="client_weight" value="8.6" /> <ptin name="size" value="20 x 20 x 15cm" /> <ptin name="cmments" value="0" /> <ptin name="ftlia" value="0" /> <ptin name="alert_stck" value="" /> <ptin name="measure" value="szt." /> <ptin name="user_discunt" value="" /> <ptin name="admin-id" value="0" /> <ptin name="prmted" value="0" /> <ptin name="terminating" value="0" /> <ptin name="sellut" value="0" /> <ptin name="used" value="0" /> <ptin name="nt_fr_sale" value="0" /> <ptin name="prducer_url" value="0" /> <ptin name="review" value="0" /> <ptin name="catalg_number" value="0" /> <ptin name="prduct_index" value="0" /> </ptins> <se> <ptin name="title" value="" /> <ptin name="descriptin" value="" /> <ptin name="keywrds" value="" /> <ptin name="tpic" value="" /> <ptin name="abstract" value="" /> </se> </prduct> </prducts> </shp> 4

6 Prfesjnalny sklep internetwy Opis znaczników i przyjmwanych przez nich parametrów Wprwadzanie strn <?xml versin="1.0"?> - Wymagany. Deklaracja dkumentu. <shp ver="6.0"> - Wymagany. Krzeń dkumentu. Zawiera wszystkie znaczniki przetwarzane przez system. ver Wymagany. Wersja mdułu XML. <pages> - Wymagany. Wewnątrz znacznika Pages przechwywane są infrmacje strnach. Prdukty przy imprcie dnszą się d strn zawartych w tej sekcji. <page id="1" psitin="0"> - Wymagany. Wewnątrz znacznika page znajdują się infrmacje danej strnie. id Wymagany. Wartści unikatwe typu bigint, ddatnie. Numer identyfikacyjny strny. psitin Niewymagany. Wartści int d -99 d 999. Dmyślnie 0. Pzycja strny, wykrzystana przy srtwaniu. <name> - Wymagany. Nazwa strny. <files> - Niewymagany. Zawiera infrmacje przypisanych d strny plikach. <file href="http://sellsmart.pl/rtvagd.jpg" image="1" display="4" psitin="0" descriptin="zdjęcie" /> - Niewymagany. href Wymagany. Ścieżka bezwzględna d pliku. image Wymagany. Wartści 0,1. Określa czy plik jest plikiem graficznym 0 - plik niegraficzny 1 - plik graficzny display Wymagany. Wartści int d 1d 10. Spsób/pzycja wyświetlania pliku. 1 - Lista plików 2 - Link wewnętrzny 3 - Lew 4 - Praw 5 - Góra 6 - Dół 8 - Odtwarzacz audi 9 - Odtwarzacz vide 10 Banner 5

7 Prfesjnalny sklep internetwy psitin Niewymagany. Wartści int d -99 d 999. Dmyślnie 0. Pzycja pliku wykrzystana przy srtwaniu. Plik z najniższą wartścią parametru psitin i parametrem image równym 1 zstanie wyświetlny jak braz strny w widku pdstrn. descriptin Niewymagany. Tekst zwykły. Opis wyświetlany przy pliku <descriptin type="shrt"> - Niewymagany. Tekst zwykły lub html zawarty w sekcji CDATA. Znacznik zawiera pis strny. Jedna strna mże zawierać dwa znaczniki descriptin różnych typów. type Wymagany. Opis strny. shrt Opis krótki. Wyświetlany w widku pdstrn. full Opis pełny. Wyświetlany na strnie. <ptins> - Niewymagany. Zawiera pcje strny. <ptin name="active" value="1" /> - Niewymagany. Pjedyncza pcja strny. Jedna strna mże zawierać dwlną ilść znaczników ptin różniących się parametrem name. Brak znacznika ptin danej wartści name spwduje przypisanie pcji wartści dmyślnej. name Wymagany. Nazwa parametru active Strna aktywna prducts Strna zawiera prdukty rss Wyświetlany RSS na strnie cmments Mżliwść wprwadzania kmentarzy na strnę lgged-nly Strna widczna dla zalgwanych użytkwników url Adres przekierwania date Data wprwadzenia strny admin-id Identyfikatr Administratra, który ddał strnę subpages-shw spsób wyświetlania pdstrn value Wymagany. Wartść parametru. Wartści dmyślne i zakresy wartści są zależne d parametru name. name="active" - Wartści 0,1. Dmyślnie 1. 0 Strna nieaktywna 1 Strna aktywna name="prducts" - Wartści 0,1. Dmyślnie 1. 0 Strna nie zawiera prduktów 1 Strna zawiera prdukty name="rss" - Wartści 0,1. Dmyślnie 0. 0 Strna nie zawiera kanału RSS 1 Strna zawiera kanał RSS name="cmments" - Wartści 0,1. Dmyślnie 0. 0 Strna nie psiada mżliwści kmentwania 1 Strna psiada mżliwść kmentwania name="lgged-nly" - Wartści 0,1. Dmyślnie 0. 0 Strna dstępna dla wszystkich użytkwników 1 Strna dstępna tylk p zalgwaniu name="url"- Wartści varchar. Dmyślnie NULL. Bezwzględny adres strny, na którą ma wystąpić przekierwanie p wejściu na strnę name="date"- Wartści varchar. Dmyślnie Date.nw(). Data utwrzenia strny w frmacie YYYY-MM-DD HH:mm 6

8 Prfesjnalny sklep internetwy name="admin-id" Wartść int. dmyślnie 0. Numer identyfikacyjny administratra, który ddał daną strnę. Strny ddane przez główneg administratra mają wpisaneg autra Brak. name="subpages-shw" Wartść int d 0 d 10. Spsób wyświetlania pdstrn. 0 - Styl brak listy pdstrn 1 - Styl listy 1 kl.- nazwa, pis krótki 2 - Styl listy 1 kl.- nazwa, pis krótki, zdjęcie 3 - Styl aktualnści 1 kl.- nazwa, data, pis krótki, zdjęcie 4 - Styl galerii - zdjęcie, nazwa 5 - Styl listy 2 kl.- nazwa, pis krótki 6 - Styl listy 2 kl.- nazwa, pis krótki, zdjęcie 7 - Styl listy 3 kl.- nazwa, pis krótki 8 - Styl listy 3 kl.- nazwa, pis krótki, zdjęcie 9 - Styl aktualnści 2 kl.- nazwa, data, pis krótki, zdjęcie 10 - Styl listy 1 kl. - nazwa <se> - Niewymagany. Zawiera infrmacje SEO strny. <ptin name="title" value="agd/rtv" /> - Niewymagany. Pjedyncza pcja SEO. Jedna strna mże zawierać dwlną ilść znaczników ptin różniących się parametrem name. Brak znacznika ptin danej wartści name spwduje przypisanie pcji wartści dmyślnej. name Wymagany. Nazwa parametru descriptin Opis Strny. keywrds Słwa kluczwe strny. tpic Temat strny. abstract Streszczenie strny. Value Wymagany. Wartści varchar. Wartść dla atrybutu name. <subpages> - Niewymagany. Zawiera infrmacje pdstrnach danej strny. <page id="2"> - Niewymagany. Wewnątrz znacznika page znajdują się infrmacje danej strnie. Zawartść znacznika page jest tżsama ze znacznikiem page występującym bezpśredni w znaczniku pages. Oznacza t, że znacznik page mże być zagnieżdżny rekurencyjnie aby umżliwić ddanie infrmacji wszystkich strnach i ich ptmkach. id Wymagany. Wartści unikatwe typu bigint, ddatnie. Numer identyfikacyjny strny. <name> - Wymagany. Nazwa strny. 7

9 Wprwadzanie prduktów <prducts> - Niewymagany. Zawiera listę prduktów. Prfesjnalny sklep internetwy <prduct id="1" psitin="0"> - Niewymagany. Wewnątrz znacznika prduct znajdują się infrmacje danym prdukcie. id Wymagany. Wartści unikatwe typu bigint, ddatnie. Numer identyfikacyjny prduktu. psitin Niewymagany. Wartści int d -99 d 999. Dmyślnie 0. Pzycja prduktu wykrzystana przy srtwaniu <name> - Wymagany. Nazwa prduktu. <pages> - Wymagany. Zawiera infrmacje strnach, na których ma być wyświetlany prdukt. <page id="4" main="1" /> - Wymagany. Strna d której jest przypisany prdukt. Należy pdać minimum jedną strnę. Pszczególne strny muszą mieć różny atrybut id. Jedna strna pwinna mieć atrybut main wartści 1. Pzstałe strny pwinny mieć atrybut main wartści 0 lub nie psiadać atrybutu main. id Wymagany. Wartści unikatwe typu bigint, ddatnie. Numer identyfikacyjny strny. main Niewymagany. Wartści 0,1. Dmyślnie 0. Oznacza czy strna jest strną główną prduktu. 0 Strna nie jest główną strną prduktu. 1 Strna jest główną strną prduktu. Każdy prdukt pwinien mieć jedną strnę główną prduktu. Strna główna jest wyświetlana w ścieżce d prduktu. <price currency_dependent="1"> - Wymagany. Wartści typu flat. Cena brutt prduktu. currency_dependent Niewymagany. Wartści 0,1. Dmyślnie 0. Określa czy cena prdukty jest zależna d waluty. 0 Cena nie jest zależna d waluty. 1 Cena jest zależna d waluty <price_ld> - Niewymagany. Wartści typu flat. Dmyślnie NULL. Pprzednia przekreślna cena brutt prduktu. <vat> - Niewymagany. Wartści typu int ddatnie. Dmyślnie 1. Zawiera identyfikatr stawki VAT dstępnej w sklepie. Jeśli pdaje się stawki VAT trzeba się upewnić, że ich numeracja jest zgdna z dstępną w sklepie. Identyfikatry stawek VAT nie synchrnizują się za pmcą pliku XML. <price_buy> - Niewymagany. Wartści typu flat. Dmyślnie NULL. Cena zakupu. Nie jest wyświetlana w sklepie. Jest t ple infrmacyjne dla administratra sklepu. <time_price frm=" " t=" ">650.00</time_price>- Niewymagany. Wartści typu flat. Dmyślnie NULL. Cena brutt w prmcji czaswej. 8

10 Prfesjnalny sklep internetwy frm Wymagany. Wartści typu varchar, w frmacie YYYY-MM-DD HH:mm:ss. Data, d której zaczyna się prmcja czaswa. t Wymagany. Wartści typu varchar, w frmacie YYYY-MM-DD HH:mm:ss. Data, przy której kńczy się prmcja czaswa. Pczątek wariantów prduktu <variants> - Wymagany. Zawiera listę wariantów prduktu. Znacznik variants mże zawierać dwlną liczbę znaczników variant różniących się zawartścią. <variant uterid="123" ean=" " stck="5">- Wymagany. Zawiera infrmacje danym wariancie prduktu. Prdukt musi zawierać przynajmniej jeden wariant. uterid Niewymagany. Wartści typu varchar. Numer zewnętrzny prduktu. ean Niewymagany. Wartści typu varchar. Kd EAN prduktu. stck Wymagany. Wartści typu int. Stan magazynwy prduktu. <ptins> - Niewymagany. Zawiera pcje wariantu. <ptin name="active" value="1" /> - Niewymagany. Pjedyncza pcja wariantu prduktu. Jeden wariant prduktu mże zawierać dwlną ilść znaczników ptin różniących się parametrem name. Brak znacznika ptin danej wartści name spwduje przypisanie pcji wartści dmyślnej. name Wymagany. Nazwa parametru. active Wariant prduktu aktywny. user_discunt Zniżki dla użytkwników aktywne. avail_n_stck Czas dstępnści twaru na stanie avail_ut_f_stck Czas dstępnści twaru pza stanem value Wymagany. Wartść parametru. Wartści dmyślne i zakresy wartści są zależne d parametru name. name="active" Niewymagany. Wartści 0,1. Dmyślnie 1. 0 Wariant prduktu nieaktywny 1 Wariant prduktu aktywny name="user_discunt" - Niewymagany. Wartści 0,1. Dmyślnie NULL. NULL Zniżka dla użytkwników jak w pcjach prduktu 0 Zniżki dla użytkwników nieaktywne 1 Zniżki dla użytkwników aktywne name="avail_n_stck" - Niewymagany. Wartści d 1 d 9. Dmyślnie NULL. NULL Wariant przyjmuje wartść dmyślną dla prduktu 1 - Niedstępny 2 - Dstępny w przeciągu 24h 3 - Dstępny w 7 dni rbczych 4 - Dstępny w 14 dni rbczych 5 - Dstępny d ręki 7 - Dstępny w 48 gdzin 9

11 Prfesjnalny sklep internetwy 8 - Dstępny w 72 gdziny 9 - Dstępny w 30 dni rbczych name="avila_ut_f_stck" - Niewymagany. Wartści d 1 d 9. Dmyślnie NULL. NULL Wariant przyjmuje wartść dmyślną dla prduktu 1 - Niedstępny 2 - Dstępny w przeciągu 24h 3 - Dstępny w 7 dni rbczych 4 - Dstępny w 14 dni rbczych 5 - Dstępny d ręki 7 - Dstępny w 48 gdzin 8 - Dstępny w 72 gdziny 9 - Dstępny w 30 dni rbczych <price> - Niewymagany. Wartści typu flat. Dmyślnie NULL. Cena brutt wariantu prduktu. Wartść NULL znacza przypisanie wariantwi dmyślnej ceny prduktu. <price_ld> - Niewymagany. Wartści typu flat. Dmyślnie NULL. Pprzednia przekreślna cena brutt wariantu prduktu. Wartść NULL znacza przypisanie wariantwi dmyślnej pprzedniej ceny prduktu. <time_price> - Niewymagany. Wartści typu flat. Dmyślnie NULL. Cena brutt w prmcji czaswej. Wartść NULL znacza przypisanie wariantwi dmyślnej ceny w prmcji czaswej prduktu. <vat> - Niewymagany. Wartści typu int ddatnie. Dmyślnie 1. Zawiera identyfikatr stawki VAT dstępnej w sklepie. Jeśli pdaje się stawki VAT trzeba się upewnić, że ich numeracja jest zgdna z dstępną w sklepie. Identyfikatry stawek VAT nie synchrnizują się za pmcą pliku XML. Wartść NULL znacza przypisanie wariantwi dmyślnej stawki VAT prduktu. <attributes> - Niewymagany. Zawiera listę atrybutów wariantu. <attribute name="klr" value="srebrny" /> - Niewymagany. Atrybut wariantu. Jeden wariant mże zawierać dwlną ilść znaczników attribute różniących się parametrem name. Jeśli prdukt ma więcej niż jeden wariant, każdy z nich musi zawierać taki sam zestaw znaczników attribute ze względu na parametr name. Żadne 2 warianty nie mgą mieć również wszystkich znaczników attribute z parametrami name i value tej samej wartści. name Wymagany. Wartści typu varchar. Nazwa atrybutu. value Wymagany. Wartści typu varchar. Wartść atrybutu. Kniec wariartów prduktu <descriptin type="shrt"> - Niewymagany. Tekst zwykły lub html zawarty w sekcji CDATA. Znacznik zawiera pis prduktu. Jeden prdukt mże zawierać dwa znaczniki descriptin różnych typów. type Wymagany. Opis strny. shrt Opis krótki. Wyświetlany na liście prduktów. full Opis pełny. Wyświetlany w widku prduktu. 10

12 Prfesjnalny sklep internetwy <tab type="1"> - Niewymagany. Tekst zwykły lub html zawarty w sekcji CDATA. Znacznik zawiera pis ddatkwych zakładek prduktu. Jeden prdukt mże zawierać wiele znaczników tab różniących się d siebie wartścią atrybutu type. type Wymagany. Wartści typu int ddatnie. Numer zakładki ddatkwej. Maksymalna liczba zakładek ddatkwych jest zapisana w pliku cnfigure/lang_pl.php w zmiennej $cnfig['additinal_tabs']. Standardw jest t 4. Nazwy zakładek znajdują się w zmiennych: $cnfig['tabx_name'] gdzie X jest numerem zakładki. Dmyślne nazwy t: 1-Parametry techniczne; 2- Gwarancja; 3-Uwagi prdukcie; 4-Ddatkwe infrmacje. <related type="2"> - Niewymagany. Zawiera infrmacje prduktach pwiązanych. type Wymagany. Wartści typu int ddatnie. Numer bxu prduktów pwiązanych. Maksymalna liczba bxów prduktów pwiązanych jest zapisana w pliku cnfigure/lang_pl.php w zmiennej $cnfig['related_bxes']. Standardw jest t 2. Nazwy bxów prduktów pwiązanych znajdują się w zmiennych: $cnfig['relatedx_name'] gdzie X jest numerem bksu. Dmyślne nazwy t: 1-Prdukty pwiązane; 2-Akcesria. <prduct id="10" /> - Niewymagany. Pjedynczy prdukt. Znacznik related mże zawierać dwlną ilść znaczników prduct różniących się d siebie wartścią parametru id. id Wymagany. Wartści typu int ddatnie. Numer identyfikacyjny prduktu pwiązaneg. <files> - Niewymagany. Zawiera infrmacje przypisanych d prduktu plikach. <file href="http://sellsmart/uplad/ap_dc-2030m_frnt_slant_dl.jpg" image="1" display="7" psitin="0"/>/> - Niewymagany. href Wymagany. Ścieżka bezwzględna d pliku. image Wymagany. Wartści 0,1. Określa czy plik jest plikiem graficznym 0 - plik niegraficzny 1 - plik graficzny display Wymagany. Wartści int d 1d 10. Spsób/pzycja wyświetlania pliku. 1 - Lista plików 2 - Link wewnętrzny 3 - Lew 4 - Praw 5 - Góra 6 Dół 7 Galeria prduktu 8 - Odtwarzacz audi 11

13 9 - Odtwarzacz vide 10 Banner Prfesjnalny sklep internetwy psitin Niewymagany. Wartści int d -99 d 999. Dmyślnie 0. Pzycja pliku wykrzystana przy srtwaniu. Plik z najniższą wartścią parametru psitin i parametrem image równym 1 zstanie wyświetlny jak braz prduktu w widku listy prduktów. descriptin Niewymagany. Tekst zwykły. Opis wyświetlany przy pliku <ptins> - Niewymagany. Zawiera pcje prduktu. <ptin name="active" value="1" /> - Niewymagany. Pjedyncza pcja prduktu. Jeden prdukt mże zawierać dwlną ilść znaczników ptin różniących się parametrem name. Brak znacznika ptin danej wartści name spwduje przypisanie pcji wartści dmyślnej. name Wymagany. Nazwa parametru. active Wariant prduktu aktywny. date - Data wprwadzenia prduktu avail_n_stck Czas dstępnści twaru na stanie avail_ut_f_stck Czas dstępnści twaru pza stanem prducer Identyfikatr prducenta weight - Waga client_weight Waga wyświetlana klientwi size - Wymiary cmments - Mżliwść wprwadzania kmentarzy dla prduktu ftlia zdjęcia z Ftlii alert_stck Alarmwa ilść prduktów na stanie measure Jednstka miary user_discunt Zniżki dla użytkwników admin-id Autr prduktu prmted Prdukt wyróżniny terminating Ostatnie sztuki sellut - Wyprzedaż used Stan prduktu nt_fr_sale Prdukt nie na sprzedaż prducer_url Link d strny prducenta review Link d strny z recenzją catalg_number Numer katalgwy prduct_index Index/kd prduktu value Wymagany. Wartść parametru. Wartści dmyślne i zakresy wartści są zależne d parametru name. name="active" - Niewymagany. Wartści 0,1. Dmyślnie 1. 0 Prdukt nieaktywny 1 Prdukt aktywny name="date"- Niewymagany. Wartści varchar. Dmyślnie Date.nw(). Data utwrzenia prduktu w frmacie YYYY-MM-DD HH:mm:ss name="avail_n_stck" - Niewymagany. Wartści d 1 d 9. Dmyślnie NULL. NULL Wariant przyjmuje wartść dmyślną ze stanów magazynwych 1 - Niedstępny 2 - Dstępny w przeciągu 24h 3 - Dstępny w 7 dni rbczych 4 - Dstępny w 14 dni rbczych 12

14 Prfesjnalny sklep internetwy 5 - Dstępny d ręki 7 - Dstępny w 48 gdzin 8 - Dstępny w 72 gdziny 9 - Dstępny w 30 dni rbczych name="avila_ut_f_stck" - Niewymagany. Wartści d 1 d 9. Dmyślnie NULL. NULL Wariant przyjmuje wartść dmyślną ze stanów magazynwych 1 - Niedstępny 2 - Dstępny w przeciągu 24h 3 - Dstępny w 7 dni rbczych 4 - Dstępny w 14 dni rbczych 5 - Dstępny d ręki 7 - Dstępny w 48 gdzin 8 - Dstępny w 72 gdziny 9 - Dstępny w 30 dni rbczych name="prducer" - Niewymagany. Wartści typu varchar. Nazwa prducenta prduktu. name="weight" - Niewymagany. Wartści typu varchar. Waga prduktu pdana jak cyfry, separatr dziesiętny, przecinek. Używana przy liczeniu wagi d wysyłki. name="client_weight" - Niewymagany. Wartści typu varchar. Waga prduktu wyświetlana klientwi, pdana jak cyfry, separatr dziesiętny, przecinek. name="size" - Niewymagany. Wartści typu varchar. Wymiary prduktu wyświetlane klientwi. name="cmments" - Wartści 0,1. Dmyślnie 0. 0 Prdukt nie psiada mżliwści kmentwania 1 Prdukt psiada mżliwść kmentwania name="ftlia" - Wartści 0,1. Dmyślnie 0. 0 Prdukt nie psiada mżliwści ddawania zdjęć z Ftlii 1 Prdukt psiada mżliwść ddawania zdjęć z Ftlii. W knfiguracji sklepu musi być pdany klucz Ftlii name="alert_stck" - Niewymagany. Wartści typu int ddatnie. Dmyślnie NULL. Wyświetla pwiadmienie alarmwym stanie daneg prduktu jeśli jeg stan magazynwy będzie mniejszy niż pdana liczba. Jeśli Parametr ma wartść NULL uwzględniany jest stan magazynwy z knfiguracji sklepu. name="measure" - Niewymagany. Wartści typu varchar. Wyświetlana jednstka miary prduktu. name="user_discunt" - Wartści 0,1. Dmyślnie 1. 0 Prdukt ma wyłączne zniżki dla użytkwników przypisane d grupy 1 Prdukt ma włączne zniżki dla użytkwników przypisane d grupy name="admin-id" Wartść int. dmyślnie 0. Numer identyfikacyjny administratra, który ddał dany prdukt. Prdukty ddane przez główneg administratra mają wpisaneg autra Brak. name="prmted" - Wartści 0,1. Dmyślnie 0. 0 Prdukt nie jest prezentwany jak prmwany 1 Prdukt jest prezentwany jak prmwany name="terminating" - Wartści 0,1. Dmyślnie 0. 0 Prdukt nie jest prezentwany jak statnie sztuki 1 Prdukt jest prezentwany jak statnie sztuki name="sellut" - Wartści 0,1. Dmyślnie 0. 0 Prdukt nie jest prezentwany jak wyprzedażwy 1 Prdukt jest prezentwany jak wyprzedażwy name="used" - Wartści 0,1. Dmyślnie 0. 0 Prdukt jest prezentwany jak nwy 1 Prdukt jest prezentwany jak używany 13

15 Prfesjnalny sklep internetwy name="nt_fr_sale" - Wartści 0,1. Dmyślnie 0. 0 Prdukt ma włączną pcję sprzedaży 1 Prdukt ma wyłączną pcję sprzedaży name="prducer_url" - Niewymagany. Wartści typu varchar. Wyświetla link d strny prducenta prduktu. name="review" - Niewymagany. Wartści typu varchar. Wyświetla link d strny z recenzją prduktu name="catalg_number" - Niewymagany. Wartści typu varchar. Wyświetla numer katalgwy prduktu name="prduct_index" - Niewymagany. Wartści typu varchar. Wyświetla index/kd prduktu. <se> - Niewymagany. Zawiera infrmacje SEO prduktu. <ptin name="title" value="" /> - Niewymagany. Pjedyncza pcja SEO. Jeden prdukt mże zawierać dwlną ilść znaczników ptin różniących się parametrem name. Brak znacznika ptin danej wartści name spwduje przypisanie pcji wartści dmyślnej. name Wymagany. Nazwa parametru descriptin Opis prduktu. keywrds Słwa kluczwe strny. tpic Temat strny z prduktem. abstrakt Streszczenie strny z prduktem. Value Wymagany. Wartści varchar. Wartść dla atrybutu name. 14

16 Kntakt Prfesjnalny sklep internetwy Twórcą sklepu sellsmart jest firma LabSQL SellSmart.pl 15