Temat: Konfiguracja ekranu. Konfiguracja kart dźwiękowych. Konfiguracja napędów CD i CD-RW.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2012-01-02 Temat: Konfiguracja ekranu. Konfiguracja kart dźwiękowych. Konfiguracja napędów CD i CD-RW."

Transkrypt

1 Temat: Knfiguracja ekranu. Knfiguracja kart dźwiękwych. Knfiguracja napędów CD i CD-RW. 1. Knfiguracja ekranu. Użytkwnicy Windws pwinni zwrócić szczególną uwagę na prawidłwe ustawienie częsttliwści dświeżania ekranu wartść teg parametru kreśla, ile razy na sekundę zstanie dświeżna (pnwnie wyświetlna) zawartść całeg ekranu. Zasada jest prsta: im więcej, tym lepiej, z jednym tylk zastrzeżeniem próba zmuszenia mnitra d pracy z częsttliwścią z pza jeg zakresu mżliwści skńczy się wyświetleniem pzimych linii (mieliśmy szczęście, p 15 sekundach, ile nie naciśniemy klawisza OK autmatycznie zstanie przywrócna pprzednia wartść) alb uszkdzeniem mnitra. Nwsze mnitry pzwalają na ustawienie częsttliwści dświeżania większej niż 85 Hz dla praktycznie każdej rzdzielczści ekranu. Ustawienie częsttliwści dświeżania na 100 Hz lub więcej gwarantuje nam uzyskanie stabilneg, nie migcąceg brazu niezależnie d teg, c będziemy wyświetlać na ekranie mnitra. Rysunek 1. Częsttliwść dświeżania ustawia się na zakładce Mnitr Ćwiczenie : Zmiana ustawień mnitra Aby zmienić rzdzielczść ekranu, głębie klrów i częsttliwść dświeżania pinweg mnitra: 1. Ustaw kursr myszki na dwlnym, pustym fragmencie pulpitu. 2. Naciśnij prawy przycisk myszki. 3. Wybierz i kliknij z menu pdręczneg pcję Właściwści. 4. Zstanie wyświetlne kn Właściwści: Ekran. Wybierz pcję Ustawienia. 5. Zmień rzdzielczść ekranu raz jakść klrów na takie, które gwarantują kmfrtwą pracę z kmputerem.

2 6. Wybierz pcję Zaawanswane. Zstanie wyświetlne kn właściwści karty grafiki raz mnitra. 7. Wybierz pcję Mnitr i ustaw częsttliwść dświeżania ekranu na maksymalną dpuszczalną dla twjeg mnitra przy danej rzdzielczści ekranu. 8. Naciśnij przycisk OK. Kmputer zastsuje nwe ustawienia częsttliwści dświeżania mnitra i zstanie wyświetlne z pytaniem, czy zastswać nwe ustawienia. Jeżeli w ciągu 15 sekund nwe ustawienie nie zstaną ptwierdzne, kmputer przywróci pprzednie. Naciśnij przycisk Tak. 9. Naciśnij pnwnie przycisk OK. Kmputer zastsuje nwe ustawienia rzdzielczść ekranu raz jakść klrów i zstanie wyświetlne z pytaniem, czy zastswać nwe ustawienia. Jeżeli w ciągu 15 sekund nwe ustawienie nie zstaną ptwierdzne, kmputer przywróci pprzednie. Naciśnij przycisk Tak. Rysunek 2. Zmiana parametrów wyświetlania Zadanie: Przedstaw w pstaci zrzutów ekranu metdę knfiguracji ekranu.

3 2. Knfiguracja kart dźwiękwych. Zintegrwane karty dźwiękwe włączamy i wyłączamy w systemie BIOS, np.: Integrated Perypherials => Onbadr Devices => AC 97 Device => Enabled (włączne) lub Desabled (wyłączne). W systemie peracyjnym Windws knfiguracji urządzeń dźwiękwych dknujemy pprzez Panel sterwania => System => Sprzęt => Menedżer urządzeń => Urządzenia dźwięku, wide i gier => parametry karty dźwiękwej. Większść standardwych kart dźwiękwych pracuje w standardzie AC 97. W celu uzyskania pełnej mżliwści karty dźwiękwej należy zainstalwać w systemie prgramwanie prducenta urządzenia. Zadanie: 1. Zapznaj się z knfiguracją karty dźwiękwej przy stanwisku kmputerwym w szklnej pracwni (udkumentuj w pstaci printscreen). 2. Dknaj diagnzy pprawnści funkcjnwania karty dźwiękwej za pmcą prgramu dxdiag.exe(udkumentuj w pstaci printscreen). 3. Knfiguracja napędów CD i CD-RW. W jaki spsób pprawnie pdłączyć nagrywarkę IDE d kmputera. Zacznijmy d terii związanej z kntrlerem IDE. Otóż każdy kntrler zazwyczaj składa się z dwóch kanałów - PRIMARY raz SECONDARY, a d każdeg z nich mżemy pdłączyć dwa urządzenia pracujące jak - MASTER i SLAVE. Innymi słwy d typweg kntrlera mntwaneg na płytach głównych mżemy pdłączyć maksymalnie 4 urządzenia IDE. Oczywiście nwczesne płyty główne psiadają ddatkwe kntrlery. Dzięki temu liczba urządzeń IDE wzrasta d 8 a w przypadku niektórych płyt głównych nawet d 12. Psiadacze starszych płyt głównych mgą dkupić kntrler na karcie PCI dzięki czemu d kmputerów również będą mgli pdłączyć ddatkwe urządzenia. Kszt takiej karty scyluje w granicach kilkudziesięciu złtych. Interfejs IDE psiada niestety parę graniczeń, które wykluczają g z zastswań prfesjnalnych. Największą z nich jest graniczenie w transmisji danych, która na jednym kanale nie mże dbywać się równlegle. Czyli jeżeli macie pdpięte d jedneg kanału (na jednej taśmie mówiąc dsłwnie) kntrlera dwa urządzenia np. nagrywarkę i CD-ROM i chcecie jedncześnie nagrać płytę w lcie (n the fly) t w przypadku takim transfer danych dbywa się naprzemiennie pmiędzy kntrlerem, a jednym z pdłącznych d nieg urządzeń. Naprzemiennie, czyli gdy jedn urządzenie przesyła dane drugie czeka aż pierwsze prześle swją prcje danych. W praktyce bniża t znacząc transfer danych, dlateg też nie zaleca się pdpinania na jednej taśmie dwóch urządzeń z których jedn (CD-ROM) będzie źródłem danych dla drugieg (nagrywarki). W pniższym pisie będziemy bazwać na knfiguracji 4 urządzeń IDE - 2 dyski twarde raz nagrywarka i napęd CD-ROM/DVD-ROM. Dzięki temu pstaram się pkazać rzwiązania dla większści przypadków z jakimi mamy d czynienia.

4 Wariant najlepszy chdź nie zawsze realny Dyski twarde pdpinamy d sbneg kntrlera, najlepiej jak MASTER na sbnych kanałach. Natmiast wszystkie pzstałe urządzenia pdłączamy d drugieg kntrlera IDE. Każde z urządzeń w miarę mżliwści ustawiamy jak MASTER. W praktyce będzie t wyglądał mniej więcej tak: KONTROLER 1 I kanał II kanał KONTROLER 2 I kanał II kanał Master - dysk twardy zawierający system, Master - drugi dysk twardy, Master - nagrywarka, Master - napęd CD/DVD-ROM, Zaletą teg rzwiązania jest maksymalna wydajnść całeg zestawu i wszystkich urządzeń IDE pnieważ nie mamy tutaj d czynienia z sytuacją w której wlniejszy napęd granicza inne urządzenia pdłączne d teg sameg kanału. Wariant rzsądny - chdź nie najlepszy W przypadku gdy dyspnujemy jedynie starą płytą główna i dwma kanałami t nasze cztery urządzenia mżemy pdłączyć w następujący spsób. I kanał II kanał Master - dysk twardy zawierający system, Slave - napęd CD/DVD-ROM, Master - nagrywarka, Slave - drugi dysk twardy. Rzwiązanie t jest zptymalizwane dla wydajneg i bezprblemweg zapisu płyt CD jednak psiada pewne wady. Otóż, na każdym kanale szybkść urządzeń zrówna się z najwlniejszym na kanale. W przypadku pierwszeg kanału załóżmy, że dysk pracuje jak UDMA 100 a napęd CD jak UDMA 33 t w takiej knfiguracji szybkść dysku zstanie graniczna d UDMA 33 c będzie skutkwał pewnym spadkiem wydajnści. Zaletą teg rzwiązania jest bezprblemwe kpiwanie płyt "w lcie". Jeżeli spadek wydajnści jest zauważalny t pzstaje dkupienie ddatkweg kntrlera IDE na karcie PCI (np. Prmise lub HPT) i pdłączenie d nieg dysków twardych. Natmiast nagrywarkę i CD należy wpiąć d kntrlera zintegrwaneg z płytą główną. Innymi słwy kłania się pierwsza pisana knfiguracja. Uwagi Opisane pwyżej knfiguracje mim zdaniem są najlepsze dla kmputerów na których nagrywamy płyty CDR/CDRW. Oczywiście każdy z Was mże sam pdłączyć napędy tak jak mu się t pdba jednak nie zawsze uzyska ptymalne parametry pracy. Wart wspmnieć tym że niektóre urządzenia nie chcą ze sbą współpracwać a c za tym idzie prpzycję mgą kazać się nie przydatne. W takim przypadku należy peksperymentwać pamiętając przy tym, że jeżeli pdłączy się dwa urządzenia różnej prędkści pracy d jedneg kanały t szybsze urządzenie dpasuje się d teg wlniejszeg a c za tym idzie będzie mniej wydajne.

5 W miarę mżliwści nie pdłączajcie starych dysków na stałe d kmputera w którym znajdują się inne wydajniejsze dyski lub napędy IDE. Jeżeli musicie t zrbić t starajcie się tak dbrać knfigurację aby stary dysk był pdłączny jak sam d kanału a przynajmniej nie znajdwał się na jednym kablu z systemwym dyskiem twardym. Dzięki temu nie będziecie spwalniać pracy systemu. Zalecamy jednak by takie dyski pdpinać jedynie kazjnalnie na czas zgrania danych. Unikaj również pdpinania napędu CD/DVD-ROM raz nagrywarki na jednym kanale gdyż mże t być przyczyną prblemów przy twrzeniu kpii płyt 1:1. Chdzi t, że magistrala IDE psiada pewne graniczenia w myśl których transfer danych nie mże dbywa się równcześnie. Dlateg wymaga się by napędy które mają pracwać w tym samym czasie (nagrywarka i CD-ROM) były pdłączne d różnych kanałów dzięki czemu mijamy graniczenia. Na kniec jeszcze jedna uwagą związana z pdłączaniem napędów IDE. Nigdy nie należy używać pcji Cable Select gdyż mże t Wam przysprzyć wielu prblemów, a zapanwanie nad układem urządzeń wbrew pzrm nie będzie takie łatwe. 4. W jaki spsób wyłączyć autstart Wyłączenie autstartu w systemie MS Windws XP nie jest tak prste jak t ma miejsce np. w Windws 98. Wyknanie tej czynnści wymaga d użytkwnika znajmści systemu i specjalnych narzędzi które są dść głębk ukryte. D zupełneg wyłączenia autstartu dla wszystkich napędów CD-ROM i CD-RW w systemie służy narzędzie gpedit.msc. Wystarczy kliknąć przycisk Start a następnie Uruchm, ptem wpisać gpedit.msc i kliknąć przycisk OK. W nw twartym knie wybieramy: Knfiguracja kmputera/szablny administracyjne/system. Następnie w prawej części musimy dszukać pcję Wyłącz funkcję Autdtwarzanie i dwa razy kliknąć w nią lewym przyciskiem myszki. W zakładce Ustawienia wybieramy pcję Włączne tak jak t zaznaczyłem na pwyższym rysunku. Innym spsbem na wyłączenia autstartu płyty CD jest zestaw narzędzi nazwie PwerTys który mżna pbrać ze strny firmy Micrsft. W skład teg pakietu wchdzi narzędzie nazwie TweakUI za pmcą któreg mżna wyłączyć autstart. P uruchmieniu teg narzędzia wystarczy przejść d pcji My Cmputer i rzwinąć gałąź. Na liście pwinna pjawić się pcja nazwie Autplay - ją również należy rzwinąć.

6 Na liście pwinny pjawić się następujące pzycje Drives, Types raz Handlers. Teraz pzstaje kliknąć w pcję Drives i dznaczyć na liście literki napędów dla których chcemy wyłączyć autdtwarzanie. Następnie klikamy w pcję Types i wyłączamy pcje które pjawią się p prawej strnie. Jak włączyć/wyłączyć DMA Niemal każdy pczątkujący użytkwnik systemu MS Windws XP ma prblemy z dszukaniem dpwiednieg kna w którym mżna kntrlwać stan DMA. Zakładam, że skr interesuje Was jak kntrlwać DMA t dsknale wiecie d czeg n służy dlateg d razu przejdę d pisu jak włączyć lub wyłączyć tę pcję. Klikamy w przycisk Start a następnie Panel sterwania. Uruchamiamy pcję System. W nw twartym knie przechdzimy d zakładki Sprzęt i klikamy przycisk Menadżer urządzeń. P twarciu klejneg kna wybieramy pcję Kntrlery IDE ATA/ATAPI i rzwijamy tą gałąź drzewa. Na liście pwinny pjawić się następujące pzycje Pdstawwy kanał IDE raz Pmcniczy kanał IDE. W zależnści d teg dla któreg urządzenia chcemy włączyć/wyłączyć DMA wybieramy dpwiedni kanał i klikamy w nieg dwa razy lewym przyciskiem myszy.

7 Następnie w nw twartym knie przechdzimy d zakładki Ustawienia zaawanswane. W zakładce tej znajdują się dwie identyczne sekcje dpwiedzialne za kntrlę ustawień urządzeń Master (Urządzenie główne) i Slave (Urządzenie pdrzędne). Teraz pzstaje z listy w plu Bieżący tryb transferu wybrać pcję DMA jeżeli dstępne w celu włączenia DMA lub Tylk PIO by wyłączyć DMA dla daneg urządzenia. P wprwadzeniu zmian musimy przeładwać kmputer by dnisły ne skutek. Mje prgramy nie widzą nagrywarki - ASPI Jeżeli p instalacji systemu masz prblem ze swim prgramwaniem d zapisu płyt CD, gdyż nie widzi n nagrywarki lub CD-ROMu t znacza t, że masz prblem z ASPI. Dmyślnie p instalacji systemu ASPI nie jest pprawnie zainstalwane i niestety wymagane jest jeg ręczne dinstalwanie. Odpwiednie pliki mżna pbrać z naszeg serwera FTP. Z pdanej lkalizacji musisz pbrać następujące pliki Adaptec ASPI 4.7 i ASPI Check. Ewentualnie zamiast Adaptec ASPI 4.7 mżesz spróbwać użyć FrceASPI v1.7. Sama instalacja granicza się d rzpakwania archiwum Adaptec ASPI 4.7 lub FrceASPI v1.7 i uruchmienia dpwiednieg prgramu instalacyjneg. W przypadku Adaptec ASPI będzie t aspiinstall.exe, natmiast dla FrceASPI uruchamiamy installaspi.bat. P zainstalwaniu sterwników musimy przeładwać kmputer. Gdy kmputer pnwnie się uruchmi wart za pmcą ASPI Check sprawdzić czy nasze sterwniki są pprawnie zainstalwane. Prblem z nagrywaniem płyt za pmcą Ner z knta użytkwnika Jeżeli masz prblem z uruchmieniem nagrywania płyt CD za pmcą Ner Burning ROM dla użytkwników kmputera którzy nie psiadają uprawnień administratra zapznaj się z tym artykułem. Znajdziesz tam dkładny pis pstępwania wraz z niezbędnymi plikami. W jaki spsób wyłączyć wbudwane prgramwanie d zapisu płyt CDR/CDRW MS Windws XP zstał rzbudwany specjalne prgramwanie za pmcą któreg mżemy nagrywać płyty CD. Jeżeli nie używasz teg prgramu a swje płyty nagrywasz np. za pmcą Ner, t kniecznie musisz wyłączyć ten system gdyż mże być n pwdem wielu prblemów. Wyłączenie systemweg prgramwania d zapisu płyty CD granicza się d twarcia Mój kmputer lub Eksplratra Windws i dszukania ikny napędu nagrywarki. Następnie musimy kliknąć prawym przyciskiem myszy w tę ikną i wybrać pcję Właściwści. W nw twartym knie przechdzimy d zakładki Nagrywanie. Teraz pzstaje jedynie wyłączenie pcji Włącz nagrywanie dysku CD na tej stacji. P zatwierdzeniu tej czynnści wart przeładwać system. Optymalizacja systemu d pracy Na kniec zstawiłem kilka uwag, które mgą kazać się pmcą w celu pprawy wydajnści całeg systemu. Pierwszą i najważniejszą zmianą jest ptymalizacja pracy systemu tak by uruchmine prgramy działały mżliwie najwydajniej. W tym celu twieramy Panel Sterwania i wybieramy pcję System. Następnie przechdzimy d zakładki Zaawanswane i w sekcji Wydajnść klikamy przycisk Ustawienia.

8 Opcje które zaznaczyłem na pwyższym rysunku w bu przypadkach pwinny być ustawine na Prgramy. Dzięki temu system będzie zptymalizwany d pracy jak stacja rbcza. Jeżeli zainstalwałeś MS Windws XP na starszych maszynach które psiadają stsunkw mał pamięci peracyjnej t wart wyłączyć nwy interfejs nazwie LUNA. Dzięki temu będzie mżna w widczny spsób przyśpieszyć wydajnść całeg systemu. W celu wyłączenia LUNY twieramy Panel Sterwania i klikamy dwa razy w iknę nazwie Ekran. P twarciu nweg kna przechdzimy d zakładki Kmpzycje i w plu Kmpzycje z listy wybieramy pcję Klasyczny Windws. P zatwierdzeniu nwych ustawień za pmcą przycisku OK interfejs systemu zstanie zmieniny na bardziej wydajny.

9 5. Knfiguracja pcji DVD. Urządzenia i pcje DVD Płyty DVD umżliwiają równczesne dczytywanie wielu strumieni danych cyfrwych w celu dtwarzania aplikacji multimedialnych i pełnmetrażwych filmów. Pjemnść DVD Aktualnie minimalna pjemnść DVD wynsi 4,7 GB. Dane mgą być umieszczne na bu strnach płyty, a każda strna mże zawierać więcej niż jedną warstwę (na przykład warstwę złtą płżną na warstwie srebrnej). Różne warstwy są dczytywane przy różnej mcy laserwej. Wykrzystując wszystkie mżliwści mżna zwiększyć bjętść płyty DVD d 17 GB. Zastswanie napędów DVD Napędy DVD mają wiele zastswań. Zaprjektwan je w celu dtwarzania filmów, jednak grmna pjemnść DVD wykrzystywana jest także na inne spsby, na przykład: Płyty DVD stanwią eknmiczną metdę przechwywania dużych ilści danych. W przyszłści urządzenia zapisu DVD udstępnią jeszcze większy asrtyment mżliwści. Pnieważ kmputery mgą dstarczać brazów lepszej jakści niż standardwe telewizry, płyta DVD dtwarzana na kmputerze z systemem Windws XP feruje lepszą jakść niż standardwe dtwarzacze wide typu DVD. System Windws XP wspiera następujące frmaty DVD: DVD-Vide Płyta zawierająca pełnmetrażwe filmy d dtwarzania przy użyciu napędu DVD-ROM kmputera lub dmweg dtwarzacza wide typu DVD. DVD-ROM Płyta zawierająca aplikację lub dane d dczytania przez napęd DVD-ROM kmputera. Dwustrnna, dwuwarstwwa płyta DVD-ROM mże zawierać 17 GB danych. DVD-WO Płyta umżliwiająca jednrazwe nagranie (pdbnie jak frmat CD-R). Wykrzystanie DVD-WO wymaga ddatkweg prgramwania. DVD-RAM Płyta umżliwiająca wielkrtne nagrywanie, pdbnie jak dyski MO (magnet-ptyczne). Wykrzystanie DVD-RAM wymaga ddatkweg prgramwania. Wymagania sprzętu Odtwarzanie wide z DVD wymaga napędu DVD raz dekdera (sprzętwej karty dekdującej, dekdera prgramweg lub ich kmbinacji). Napędy DVD dczytują także standardwe płyty CD. Filmy DVD zapisane są w frmacie MPEG-2 (Mving Pictures Experts Grup). Pnieważ dczytywanie i wyświetlanie pełnekranwych brazów wide w czasie rzeczywistym wymaga dużej szybkści transmisji, system DVD musi psiadać dekder. System Windws XP wspiera następujące karty dekdujące i napędy DVD: Tshiba Tecra 760, 780, 8000 lub Prtege 7010/7020, Tshiba Infinia Quadrant (Cinemaster) 1.2 i 3.0 (ale nie 2.0), Dell seria XPS System musi zawierać także kartę wide wspierającą ekran graficzny, c najmniej 800 x 600 x 16 bitów na piksel (BPP) z VPE (Vide Prt Extensins). Więcej infrmacji instalacji i knfiguracji urządzeń DVD znajduje się w Pmcy systemu Windws XP Prfessinal. Wymagania prgramwania Technlgia DVD bejmuje kilka kmpnentów prgramwych: MPEG-2, AC-3 (strumienie dźwiękwe), pdbraz, dwa sterwniki klas (ROM i WDM), system plikwy UDF, Micrsft DirectShw, Micrsft DirectDraw raz klucz szyfrwy zabezpieczający prawa autrskie.

Skaner mks_vir dla Exchange

Skaner mks_vir dla Exchange Instrukcja bsługi prgramu Skaner mks_vir dla Exchange (wersja dkumentu 1.0) 2 sierpnia 2004 Cpyright 2003 by MKS Sp. z.. Zarówn prgram jak i instrukcja krzystają z pełnej chrny kreślnej przepisami prawa

Bardziej szczegółowo

Kliknij przycisk Start > Panel sterowania > Konta użytkowników > Poczta (w widoku

Kliknij przycisk Start > Panel sterowania > Konta użytkowników > Poczta (w widoku 1. Zamknij prgram Outlk 2007, jeśli jest twarty. 2. W Panelu sterwania kliknij iknę Pczta. W systemie Windws XP Kliknij przycisk Start > Panel sterwania > Knta użytkwników > Pczta (w widku klasycznym kliknij

Bardziej szczegółowo

Proces instalacji drukarki przebiega podobnie jak proces instalowania sterowników dowolnego, innego urządzenia w komputerze.

Proces instalacji drukarki przebiega podobnie jak proces instalowania sterowników dowolnego, innego urządzenia w komputerze. W terminlgii firmy Micrsft drukarka jest biektem lgicznym, a nie fizycznym urządzeniem. Tak więc drukarkę twrzy się pprzez sknfigurwanie zestawu sterwników w systemie Windws XP. Natmiast drukarka urządzenie

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania Ocena zgdnści Analiza zagrżeń Oznaczenie CE Ocena ryzyka Rzwiązanie prgramwe dla znakwania safexpert.luc.pl www.luc.pl W celu wybru najbardziej dpwiednich mdułów prgramu Safexpert plecamy zapznad się z

Bardziej szczegółowo

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników!

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników! Wrcław, 29.08.2012 gacad.pl stwrzyliśmy najlepsze rzwiązania d prjektwania rganizacji ruchu Dłącz d naszych zadwlnych użytkwników! GA Sygnalizacja - t najlepszy Plski prgram d prjektwania raz zarządzania

Bardziej szczegółowo

PL www.planitfusion.pl

PL www.planitfusion.pl www.planitfusin.pl PL 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI 3 2. WYMAGANIA SPRZĘTOWE 5 3. INSTALACJA KLUCZA SPRZĘTOWEGO 6 4. MENU INSTALACYJNE PŁYTY CD 7 Opis menu instalacyjneg 7 Menu Instalacja 7 Składniki

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja przeglądarki Internet Explorer 6.0 i instalacja komponentu w środowisku systemów Windows

Konfiguracja przeglądarki Internet Explorer 6.0 i instalacja komponentu w środowisku systemów Windows Knfiguracja przeglądarki Internet Explrer 6.0 i instalacja kmpnentu w śrdwisku systemów Windws Jak sknfigurwać przeglądarkę Internet Explrer 6.0? Krzystając z menu wybieramy Narzędzia, a następnie Opcje

Bardziej szczegółowo

Wykrywanie i usuwanie uszkodzeń w sieci

Wykrywanie i usuwanie uszkodzeń w sieci Wykrywanie i usuwanie uszkdzeń w sieci Aby sieć działała pprawnie, knieczne jest: wyknanie kablwania pprawne zmntwanie i pdłączenie sprzętu zainstalwanie i sknfigurwanie prgramwania Dpier gdy wszystkie

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiszowe Window-Eyes

Skróty klawiszowe Window-Eyes Skróty klawiszwe Windw-Eyes Table f Cntents 1 Parametry mwy 2 Klawisze nawigacji 3 Klawisze myszy 4 Skróty Windw-Eyes dla MS Excel 5 Skróty Windw-Eyes dla MS Wrd 6 Skróty Windw-Eyes dla MS Internet Explrer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Adapter OBD v2. Wersja oprogramowania: NEVO DiegoG Pełna zgodność z Adapterem OBD v2 2.0B

Instrukcja obsługi. Adapter OBD v2. Wersja oprogramowania: NEVO DiegoG Pełna zgodność z Adapterem OBD v2 2.0B Instrukcja bsługi Adapter OBD v2 Wersja prgramwania: NEVO-4.0.4.0 DiegG3-3.0.8.0 Pełna zgdnść z Adapterem OBD v2 2.0B Strna 2 z 7 1 Opis Adapter OBD v2 umżliwia kmunikację ze sterwnikiem benzynwym wykrzystując

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Rysowanie krzyżówek z wykorzystaniem programu komputerowego Microsoft Word.

TEMAT: Rysowanie krzyżówek z wykorzystaniem programu komputerowego Microsoft Word. Scenariusz lekcji infrmatyki TEMAT: Ryswanie krzyżówek z wykrzystaniem prgramu kmputerweg Micrsft Wrd. Opracwała: Marta Radwańska C uczeń pwinien już umieć? - uruchmićśrdwisk Windws; - uruchmić prgram

Bardziej szczegółowo

Do zarządzania kontami uŝytkowników naleŝy ich zakładanie, usuwanie, modyfikowanie, zmiana hasła oraz szereg dodatkowych czynności.

Do zarządzania kontami uŝytkowników naleŝy ich zakładanie, usuwanie, modyfikowanie, zmiana hasła oraz szereg dodatkowych czynności. Zarządzanie kntami D zarządzania kntami uŝytkwników naleŝy ich zakładanie, usuwanie, mdyfikwanie, zmiana hasła raz szereg ddatkwych czynnści. Typy lkalnych knt uŝytkwników KaŜdemu twrznemu kntu uŝytkwnika

Bardziej szczegółowo

Writer edytor tekstowy.

Writer edytor tekstowy. Writer edytr tekstwy. Uruchmienie prgramu następuje z pzimu menu Start : Ekran pwitalny prgramu Writer: Ćwiczenie 1: Dstswywanie śrdwiska pracy Prszę zapznać się z wyglądem widku startweg. W celu uzyskania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z serwisu Geomelioportal.pl. - Strona 1/12 -

Instrukcja korzystania z serwisu Geomelioportal.pl. - Strona 1/12 - Instrukcja krzystania z serwisu Gemeliprtal.pl - Strna 1/12 - Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Słwnik pdstawwych terminów... 3 2. Wyświetlanie i wyszukiwanie danych... 4 2.1. Okn mapy... 5 2.2. Paski z menu

Bardziej szczegółowo

Moduł Konsolidacji Sprawozdań wersja 5.15.3

Moduł Konsolidacji Sprawozdań wersja 5.15.3 System bsługi sprawzdawczści część VI Mduł Knslidacji Sprawzdań wersja 5.15.3 Autrzy: Rbert Marek Jadwiga Krdek Wrcław 12.2015 Wszelkie prawa zastrzeżne. Dkument mże być reprdukwany lub przechwywany bez

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system obsługi przedsiębiorstwa. Migracja do Firebird 2.x

Zintegrowany system obsługi przedsiębiorstwa. Migracja do Firebird 2.x Zintegrwany system bsługi przedsiębirstwa Migracja d Firebird 2.x Wersja 01.00 z dnia 02.12.2008 Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp.... 3 II. Przejście z Firebird 1.5.x na Firebird 2.x... 3 III. Zalecana

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści:

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Nwe funkcje w prgramie Symfnia e-dkumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Serwis www.miedzyfirmami.pl... 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu... 2 Ustawienie współpracy z biurem rachunkwym... 2 Ustawienie

Bardziej szczegółowo

10 i zarządzania komputerem (74) o 3.3.1. Konfigurowanie zasad buforowania zapisu na dysku SSD przy użyciu konsoli CompMgmt.msc (74) o 3.3.2.

10 i zarządzania komputerem (74) o 3.3.1. Konfigurowanie zasad buforowania zapisu na dysku SSD przy użyciu konsoli CompMgmt.msc (74) o 3.3.2. Spis treści Wstęp (9) Rzdział 1. Wprwadzenie d systemu Windws 10 (11) 1.1. Windws 10 - nwy rzdział w histrii systemów Micrsftu (12) 1.1.1. Jeden uniwersalny system dla wielu różnych urządzeń (12) 1.1.2.

Bardziej szczegółowo

KASPERSKY LAB. Kaspersky Administration Kit wersja 6.0. Podręcznik administratora

KASPERSKY LAB. Kaspersky Administration Kit wersja 6.0. Podręcznik administratora KASPERSKY LAB Kaspersky Administratin Kit wersja 6.0 Pdręcznik administratra K A S P E R S K Y A D M I N I S T R A T I O N K I T W E R S J A 6. 0 Pdręcznik administratra Kaspersky Lab Ltd. Strna Internetwa:

Bardziej szczegółowo

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena Twrzenie kwerend - 1-1. C t jest kwerenda? Kwerendy pzwalają w różny spsób glądać, zmieniać i analizwać dane. Mżna ich również używać jak źródeł rekrdów dla frmularzy, raprtów i strn dstępu d danych. W

Bardziej szczegółowo

COMARCH ERP E-SKLEP...

COMARCH ERP E-SKLEP... Ultka Wersja 7.6 Spis treści COMARCH ERP E-SKLEP... 3 1 NOWOŚCI... 4 1.1 ALLEGRO - INTEGRACJA Z SERWISEM WEBAPI SANDBOX.... 4 2 ZMIANY... 5 2.1 ALLEGRO USUNIĘCIE SERWISU TESTOWEGO TESTWEBAPI.PL... 5 2.2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OTWARTEGO SYSTEMU ANTYPLAGIATOWEGO (OSA)

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OTWARTEGO SYSTEMU ANTYPLAGIATOWEGO (OSA) INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OTWARTEGO SYSTEMU ANTYPLAGIATOWEGO (OSA) Data utwrzenia: Autr: Wersja: 2016-01-22 Krzysztf Smaga 1.2 Zawartść 1.Wstęp...3 2.Wymagania systemwe...4 3.Lgwanie d systemu...5 4.Główny

Bardziej szczegółowo

Jak założyć blog na platformie blogów CEO w 3 krokach

Jak założyć blog na platformie blogów CEO w 3 krokach Pstępuj według instrukcji. Jak załżyć blg na platfrmie blgów CEO w 3 krkach Krk 1 rejestracja w Serwisie CEO Czy masz knt w serwisie CEO? Jeśli tak przejdź d krku 2. Jeśli nie zarejestruj się tutaj (tu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkwnika Prgram Cmarch ERP e-deklaracje Klasyka Wersja 1.0 Spis treści 1 INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 1.1 PRZEZNACZENIE I PODSTAWOWE FUNKCJE PROGRAMU... 3 1.2 WYMAGANIA SPRZĘTOWE PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po e-sklepie

Przewodnik po e-sklepie Przewdnik p e-sklepie Prezentujemy Państwu pniżej kmplekswą instrukcję pruszania się p naszym nwym e-sklepie. >> www.pgb-plska.cm 1. Lgwanie Aby zalgwać się d sklepu prsimy wybrać link e-sklep w prawej,

Bardziej szczegółowo

Opis i specyfikacja interfejsu SI WCPR do wybranych systemów zewnętrznych

Opis i specyfikacja interfejsu SI WCPR do wybranych systemów zewnętrznych Załącznik nr 1 d OPZ Opis i specyfikacja interfejsu SI WCPR d wybranych systemów zewnętrznych Spis treści 1. OPIS I SPECYFIKACJA INTERFEJSU DO SYSTEMÓW DZIEDZINOWYCH... 2 1.1. Integracja z systemami dziedzinwymi...

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów Frte Repzytrium 1 / 6 Nwe funkcje w mdule Repzytrium Dkumentów Frte Repzytrium zmiany w wersji 2012.a 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu 2 Wysyłanie dkumentów własnych. Ustawienie współpracy z w serwisem

Bardziej szczegółowo

Przestrzeń papier / model

Przestrzeń papier / model Przestrzeń papier / mdel AutCAD działa alb w przestrzeni (bszarze) mdelu alb bszarze papieru. Obszar mdelu wykrzystujemy d pracy rysunkwej i prjektwej, twrzenia rysunków 2D lub mdeli 3D. Obszar papieru

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ dla klasy 1ia Dział I. Mntaż raz mdernizacja kmputerów sbistych Rk szklny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdwiak Uczeń trzymuje

Bardziej szczegółowo

SterownikI wentylatora kominkowego Ekofan

SterownikI wentylatora kominkowego Ekofan SterwnikI wentylatra kminkweg Ekfan DC DC PLUS KARTA TECHNICZNO -EKSPLOATACYJNA STEROWNIKÓW DC / DC PLUS 1. Ogólna charakterystyka sterwników Sterwniki DC raz DC PLUS przeznaczne są d sterwania wentylatrami

Bardziej szczegółowo

ciowy z kategorii Health 2.0 dla Benhauer

ciowy z kategorii Health 2.0 dla Benhauer 1 Największy serwis spłeczn ecznściwy ciwy z kategrii Health 2.0 dla Benhauer Benhauer jest dynamicznie rzwijającą się spółką działająca na plskim i zagranicznym rynku usług internetwych. Załżycielem i

Bardziej szczegółowo

Baza Aktów Własnych Opis produktu. Zastosowanie, Wykaz funkcjonalności, Cennik. www.abcpro.pl

Baza Aktów Własnych Opis produktu. Zastosowanie, Wykaz funkcjonalności, Cennik. www.abcpro.pl Baza Aktów Własnych Opis prduktu Zastswanie, Wykaz funkcjnalnści, Cennik www.abcpr.pl Spis treści Zastswanie... 3 Wykaz pdstawwych funkcjnalnści... 4 Cennik... 5 Wymagania techniczne... 5 Szczegółwy pis

Bardziej szczegółowo

imię kod ulica prześlij Dzięki formularzom możliwe jest pobieranie danych, a nie tylko ich wyświetlanie.

imię kod ulica prześlij Dzięki formularzom możliwe jest pobieranie danych, a nie tylko ich wyświetlanie. Frmularze w HTML Struktura frmularza: ... imię nazwisk miejscwść kd ulica prześlij Dzięki frmularzm mżliwe jest pbieranie danych,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkownika Płockiej Platformy Teleinformatycznej E - Urząd

Instrukcja dla użytkownika Płockiej Platformy Teleinformatycznej E - Urząd Instrukcja dla użytkwnika Płckiej Platfrmy Teleinfrmatycznej E - Urząd Instrukcja dla użytkwnika Strna 1 z 24 Spis treści Rejestrwanie nweg użytkwnika...3 Lgwanie na platfrmę E-urząd...6 Złżenie wnisku

Bardziej szczegółowo

Dostosowywanie zakresu subskrypcji na platformie Marketplace przez usuwanie i dodawanie licencji lub anulowanie całej subskrypcji

Dostosowywanie zakresu subskrypcji na platformie Marketplace przez usuwanie i dodawanie licencji lub anulowanie całej subskrypcji Ingram Micr Marketplace: Dstswywanie zakresu subskrypcji na platfrmie Marketplace przez usuwanie i ddawanie licencji lub anulwanie całej subskrypcji Ingram Micr Inc. Zastrzeżne infrmacje firmy Ingram Micr

Bardziej szczegółowo

SMiS INSTRUKCJA OBSŁUGI. ZABEZPIECZEŃ SERII mzaz SYSTEM MONITORINGU I STEROWANIA

SMiS INSTRUKCJA OBSŁUGI. ZABEZPIECZEŃ SERII mzaz SYSTEM MONITORINGU I STEROWANIA SMiS SYSTEM MONITORINGU I STEROWANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI ZABEZPIECZEŃ SERII mzaz SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 5 2. OBSŁUGA ZABEZPIECZEŃ ZA POMOCĄ KOMPUTERA PC... 5 2.1. INFORMACJE OGÓLNE... 5 2.2. OPCJA OPIS...

Bardziej szczegółowo

Programowanie warstwy klienta w aplikacji Java EE

Programowanie warstwy klienta w aplikacji Java EE Prgramwanie warstwy klienta w aplikacji Java EE Katedra Mikrelektrniki i Technik Infrmatycznych Plitechniki Łódzkiej ul. Wólczanska 221/223 budynek B18, 90-924 Łódź mgr inż. Rbert Ritter 1. Wprwadzenie

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/01_02/D Pracwnia internetwa w każdej szkle (edycja Jesień 2007) Opiekun pracwni internetwej cz. 1 (D1) Dmyślnie dstępne knta w pracwni i ich właściwści Z jakich knt mgą krzystać użytkwnicy

Bardziej szczegółowo

Świadectwa. Wersja 6.7

Świadectwa. Wersja 6.7 Wersja 6.7 WSTĘP... 5 WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 6 POMOC TECHNICZNA... 6 INSTALACJA PROGRAMU... 7 URUCHOMIENIE PROGRAMU... 11 OKNO GŁÓWNE PROGRAMU... 12 KARTOTEKI GŁÓWNE... 12 PRZYCISKI NAWIGACYJNE... 14 KLAWISZE

Bardziej szczegółowo

Współpraca programów WINBUD Kosztorys i Symfonia Handel premium I Informacje ogólne

Współpraca programów WINBUD Kosztorys i Symfonia Handel premium I Informacje ogólne Współpraca prgramów WINBUD Ksztrys i Symfnia Handel premium I Infrmacje gólne Współpraca prgramów plega na wymianie infrmacji dtyczących materiałów/twarów znajdujących się w ich bazach. Kmunikacja między

Bardziej szczegółowo

O co w tym chodzi? 1 motywować siebie

O co w tym chodzi? 1 motywować siebie 1 mtywwać siebie O c w tym chdzi? Czy pmyślałeś już sbie: T mi się przecież nie mże przydać! lub T jest dla mnie p prstu za trudne! alb Dziś nie mam żadnej chty d nauki!? Jeśli tak, t zapewne walczyłeś

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dotycząca modernizacji przepompowni ścieków należącej do oczyszczalni ścieków w Podrzeczu.

Specyfikacja dotycząca modernizacji przepompowni ścieków należącej do oczyszczalni ścieków w Podrzeczu. Specyfikacja dtycząca mdernizacji przepmpwni ścieków należącej d czyszczalni ścieków w Pdrzeczu. 1. Przepmpwnia ścieków PS Gimnazjum. Brzezna P1 1. Demntaż istniejących klan stpwych Szt.2 2. Mntaż nwy

Bardziej szczegółowo

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki Pracownia Bez Barier - opis wyposażenia

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki Pracownia Bez Barier - opis wyposażenia Warszawska Wyższa Szkła Infrmatyki Pracwnia Bez Barier - pis wypsażenia Przeznaczenie: W Warszawskiej Wyższej Szkle Infrmatyki zstała twarta nwczesna pracwnia kmputerwa, dstswana d ptrzeb sób niedwidzących

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ LABORATORIUM Telekmunikacji w transprcie wewnętrznym / drgwym INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI ELEKTRONICZNYCH ONLINE

DOKUMENTACJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI ELEKTRONICZNYCH ONLINE DOKUMENTACJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI ELEKTRONICZNYCH ONLINE Deklaracje elektrniczne nline są dstępne pd adresem internetwym https://deklaracje.mp.krakw.pl Deklaracje pwinny być wypełniane za pmcą przeglądarki

Bardziej szczegółowo

Opis pliku XML Wersja 6.0

Opis pliku XML Wersja 6.0 Opis pliku XML Wersja 6.0 Wstęp Prfesjnalny sklep internetwy Utwrzenie dkumentu XML jest dsknałym spsbem na zapewnienie imprtu i eksprtu prduktów ze sklepu lub integrację z zewnętrznym prgramwaniem. Kierując

Bardziej szczegółowo

MultiInfo SOHO. w. 1.0. Instrukcja obsługi dla administratora klienta

MultiInfo SOHO. w. 1.0. Instrukcja obsługi dla administratora klienta MultiInf SOHO w. 1.0 Instrukcja bsługi dla administratra klienta Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Lgwanie... 3 1.1.1 Lgwanie za pmcą kdów SMS... 3 1.2 Nawigacja... 6 2 Mduł Administracja... 8 2.1 Menu Knfiguracja...

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA TECHNICZNE

ZAŁOŻENIA TECHNICZNE ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 /2011 / CRM Załącznik nr 5 ZAŁOŻENIA TECHNICZNE POUFNE Łódź, 30.07.2011 RTS Widzew Łódź S.A. Wszelkie prawa zastrzeżne. SPIS TREŚCI INFORMACJE OGÓLNE... 3 INFRASTRUKTURA SERWEROWA...

Bardziej szczegółowo

Standardy proceduralne i dokumentacyjne

Standardy proceduralne i dokumentacyjne śrdwiska T CPD MF Standardy prceduralne i dkumentacyjne dentyfikatr Rdzaj S.PR.OP.SR Standard prcedur peracyjnych dla serwerów. nfrastrukturalne Serwerów Wszystkie Prceduralny V Dkument pisuje standard

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła. Podział pomp ciepła. Ogólnie możemy je podzielić: ze wzgledu na sposób podnoszenia ciśnienia i tym samym temperatury czynnika roboczego

Pompy ciepła. Podział pomp ciepła. Ogólnie możemy je podzielić: ze wzgledu na sposób podnoszenia ciśnienia i tym samym temperatury czynnika roboczego Pmpy ciepła W naszym klimacie bardz isttną gałęzią energetyki jest energetyka cieplna czyli grzewanie. W miesiącach letnich kwestia ta jest mniej isttna, jednak z nadejściem jesieni jej znaczenie rśnie.

Bardziej szczegółowo

Znane problemy Autodesk Revit Structure 2010

Znane problemy Autodesk Revit Structure 2010 AUTODESK REVIT STRUCTURE 2010 Znane prblemy Autdesk Revit Structure 2010 Wstążka Przeciągnięcie wielu paneli wstążki d niezależnych kien ruchmych mże spwdwać awarię prgramwania Autdesk Revit Structure

Bardziej szczegółowo

Poniżej krótki opis/instrukcja modułu. Korekta podatku VAT od przeterminowanych faktur.

Poniżej krótki opis/instrukcja modułu. Korekta podatku VAT od przeterminowanych faktur. Pniżej krótki pis/instrukcja mdułu. Krekta pdatku VAT d przeterminwanych faktur. W systemie ifk w sekcji Funkcje pmcnicze zstał ddany mduł Krekta pdatku VAT d przeterminwanych faktur zgdny z zapisami ustawwymi

Bardziej szczegółowo

Informatyka Europejczyka. Program nauczania do zajęć komputerowych w szkole podstawowej, kl. 4-6.

Informatyka Europejczyka. Program nauczania do zajęć komputerowych w szkole podstawowej, kl. 4-6. Infrmatyka Eurpejczyka. Prgram nauczania d zajęć kmputerwych w szkle pdstawwej, kl. 4-6. Danuta Kiałka Prgram nauczania d zajęć kmputerwych w szkle pdstawwej, kl. 4-6. Strna 1 6. i ich cenianie W spsób

Bardziej szczegółowo

Znane problemy Autodesk Revit Architecture 2010

Znane problemy Autodesk Revit Architecture 2010 AUTODESK REVIT ARCHITECTURE 2010 Znane prblemy Autdesk Revit Architecture 2010 InfCenter Szukanie pmcy przy użyciu panelu InfCenter mże pwdwać wyświetlanie trafień pchdzących z przeszukiwania bazy wiedzy

Bardziej szczegółowo

Opis szablonów globalnych AdOcean

Opis szablonów globalnych AdOcean Opis szablnów glbalnych AdOcean Standardwe szablny kreacji: Wszystkie standardwe szablny kreacji AdOcean umżliwiają ddanie zewnętrznych skryptów zliczających emisje. Wszystkie szablny pzwalające na użycie

Bardziej szczegółowo

amjam 2015 Regulamin

amjam 2015 Regulamin 0 amjam, zwany dalej wydarzeniem, t GameJam dla sób prfesjnalnie zajmujących się twrzeniem gier kmputerwych. Pwstał z inicjatywy i rganizwany jest przez studi Artifex Mundi, zwane dalej rganizatrem. 1

Bardziej szczegółowo

Tablica komunikacyjna LED McCrypt

Tablica komunikacyjna LED McCrypt Tablica kmunikacyjna LED McCrypt Instrukcja bsługi Nr prduktu: 591275 Wersja 02/12 1. Przeznaczenie Ta elektrniczna tablica przewijająca wiadmści przyciąga wzrk w każdej sytuacji. Mżesz utwrzyć własny

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja pracy w magazynie tylko na bazie standardowo zakodowanych informacji!

Automatyzacja pracy w magazynie tylko na bazie standardowo zakodowanych informacji! Pitr Frąckwiak 1 Instytut Lgistyki i Magazynwania GS1 Plska Autmatyzacja pracy w magazynie tylk na bazie standardw zakdwanych infrmacji! W rzeczywistści magazynwej zachdzi szczególne zaptrzebwanie na rzetelne

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętchłwicach sp. z.. ul. Chrzwska 38, 41-605 Świętchłwice tel. 032/245 50 41 d 5, tel/fax: 032/245 34 40 Sąd Rejnwy Katwice-Wschód Wydział VIII Gspdarczy KRS Nr KRS: 0000426290

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny , 2010 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja Windows do pracy w sieci

Konfiguracja Windows do pracy w sieci Knfiguracja Windws d pracy w sieci Aby kmputer mógł współpracwać z innymi urządzeniami w sieci kmputerwej, musi psiadać dpwiednie składniki sprzętwe raz prgramwe. Składnikiem sprzętwym najczęściej jest

Bardziej szczegółowo

Popcorn Hour A400/A410

Popcorn Hour A400/A410 Ppcrn Hur A400/A410 Sieciwy dtwarzacz multimedialny Netwrked Media Jukebx Skrócna instrukcja Szybki start www.ppcrn-hur.pl Spis treści 1. Wprwadzenie... 1 1.1. Wersja... 1 1.2. Warunki bezpieczneg użytkwania...

Bardziej szczegółowo

Parametryzacja modeli części w Technologii Synchronicznej

Parametryzacja modeli części w Technologii Synchronicznej Parametryzacja mdeli części w Technlgii Synchrnicznej Pdczas statniej wizyty u klienta zetknąłem się z pinią, że mdelwanie synchrniczne "dstaje" d sekwencyjneg z uwagi na brak parametrycznści. Bez najmniejszych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Sklep

Instrukcja obsługi Panelu Sklep Instrukcja bsługi Panelu Sklep Spis treści: Lgwanie Lista wnisków Filtr Stan Filtr Spsób pdpisania umwy Edycja wnisku Ustawienia sklepu Zmiana hasła Blkada hasła Stary Panel Sklep Strna 1 z 15 Lgwanie

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja Szybki start

Skrócona instrukcja Szybki start Ppcrn Hur C300 / A300 Sieciwy dtwarzacz multimedialny Netwrked Media Jukebx Skrócna instrukcja Szybki start www.humanmedia.pl Spis treści 1. Wprwadzenie... 1 1.1. Wersja... 1 1.2. Warunki bezpieczneg użytkwania...

Bardziej szczegółowo

Temat: System plików NTFS. Wady i zalety. Master File Table

Temat: System plików NTFS. Wady i zalety. Master File Table Temat: System plików NTFS. Wady i zalety. Master File Table Klastry na dysku mają przyprządkwane klejne numery pcząwszy d 0 (Lgical Cluster Numbers - LCN). Klastry każdeg strumienia danych są pdbnie pnumerwane

Bardziej szczegółowo

MEGAANALIZA. Instrukcja korzystania z raportów Megaanalizy

MEGAANALIZA. Instrukcja korzystania z raportów Megaanalizy MEGAANALIZA Instrukcja krzystania z raprtów Megaanalizy Wymagania: Micrsft Excel 97 alb nwszy. Uruchmine makra (jak włączyć makra? - kliknij) Użyte skróty: CH cena, p której Knsultant kupuje ksmetyki GO

Bardziej szczegółowo

Sekcja B. Okoliczności powodujące konieczność złożenia deklaracji.

Sekcja B. Okoliczności powodujące konieczność złożenia deklaracji. III. Deklaracja DJ Sekcja A. Adresat i miejsce składania deklaracji. Uwaga! Ple uzupełnine autmatycznie. Sekcja B. Oklicznści pwdujące kniecznść złżenia deklaracji. Wsekcji B, należy w jednym z dstępnych

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. 1. Zamówienia należy składać za pośrednictwem strony internetowej http://e-katalog.intercars.com.pl

Dane kontaktowe. 1. Zamówienia należy składać za pośrednictwem strony internetowej http://e-katalog.intercars.com.pl Sklep Inter Cars - Regulamin dtyczący zawierania z knsumentami na dległść umów sprzedaży twarów raz świadczenia usług - bwiązujący d dnia 25 grudnia 2014 rku ma zastswanie d umów zawartych p tej dacie.

Bardziej szczegółowo

Parametry techniczne oferowanego sprzętu, oprogramowania i usług:

Parametry techniczne oferowanego sprzętu, oprogramowania i usług: Zał. nr 9 Parametry techniczne ferwaneg sprzętu, prgramwania i usług: Lp. Nazwa Typ Minimalne wymagania 1. Zestaw typu A Jednstka centralna Typ Zastswanie Wydajnść Pamięć peracyjna RAM Parametry pamieci

Bardziej szczegółowo

RAPORT Analizy Finansowej Rozliczenia JGP Instrukcja obsługi

RAPORT Analizy Finansowej Rozliczenia JGP Instrukcja obsługi RAPORT Analizy Finanswej Rzliczenia JGP Instrukcja bsługi CmpuGrup Medical Plska Sp. z.. (dawniej UHC Sp. z..), ul. D Dysa 9, 20-149 Lublin, T +48 81 444 20 15, F +48 81 444 20 18, www.cmpugrup.pl - 2

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Stworzenie inteligentnych narzędzi do generacji i zarządzania stron internetowych (SaaS+WEB2.0),

Zapytanie ofertowe. Stworzenie inteligentnych narzędzi do generacji i zarządzania stron internetowych (SaaS+WEB2.0), Fundusze Eurpejskie dla rzwju innwacyjnej gspdarki Chrzów, 5 listpada 2012 r. Zapytanie fertwe W związku z realizacją prjektu pn.: Stwrzenie inteligentnych narzędzi d generacji i zarządzania strn internetwych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI STUDENCKIEJ

INFORMACJA o ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI STUDENCKIEJ dla studentów przyjętych na pierwszy rk studiów w rku akademickim 2008/2009 1 INFORMACJA ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI STUDENCKIEJ dla studentów przyjętych na pierwszy rk studiów w rku akademickim 2008/2009

Bardziej szczegółowo

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching Rdzaj szklenia niefrmalneg: Caching 1. Cele szklenia Celem szklenia jest pdwyższanie pzimu kmpetencji pracwników w zakresie przezwyciężania prblemów i barier pjawiających się na drdze d realizacji braneg

Bardziej szczegółowo

SENTE CMS zarządzanie treścią witryny internetowej

SENTE CMS zarządzanie treścią witryny internetowej Opis aplikacji zarządzanie treścią witryny internetwej SENTE Systemy Infrmatyczne Sp. z.. ul. Supińskieg 1 52-317 Wrcław tel. 071 78 47 900 e-mail: ffice@sente.pl http://www.sente.pl/ t aplikacja internetwa

Bardziej szczegółowo

WENTYLATOR KOMINKOWY TERMINAL

WENTYLATOR KOMINKOWY TERMINAL WENTYLATOR KOMINKOWY TERMINAL KARTA TECHNICZNO -EKSPLOATACYJNA WENTYLATORÓW KOMINKOWYCH TYPU TERMINAL 1. Ogólna charakterystyka wentylatra Wentylatr Terminal jest przeznaczny d zwiększenia efektywnści

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM OBRÓBKI SKRAWANIEM

LABORATORIUM OBRÓBKI SKRAWANIEM AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA w Bielsku-Białej Katedra Technlgii Maszyn i Autmatyzacji Ćwiczenie wyknan: dnia:... Wyknał:... Wydział:... Kierunek:... Rk akadem.:... Semestr:... Ćwiczenie zaliczn: dnia:

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z przeglądarki jest bardzo proste i można je przedstawić w kilku etapach, które zostaną pokrótce omówione:

Korzystanie z przeglądarki jest bardzo proste i można je przedstawić w kilku etapach, które zostaną pokrótce omówione: Earth Explrer Earth Explrer jest wyszukiwarką stwrzną przez USGS (United States Gelgical Survey) przeznaczną d wyszukiwania i pbierania zdjęć satelitarnych, ltniczych raz różnych prduktów kartgraficznych.

Bardziej szczegółowo

1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji zakupów na stronie www.sklep.energa.pl oraz relacje pomiędzy e-

1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji zakupów na stronie www.sklep.energa.pl oraz relacje pomiędzy e- Regulamin Regulamin e-sklepu z dnia 08.09.2014 r. Infrmacje gólne 1. Niniejszy Regulamin kreśla zasady realizacji zakupów na strnie www.sklep.energa.pl raz relacje pmiędzy e- Sklepem, a sbą składającą

Bardziej szczegółowo

Informatyka Systemów Autonomicznych

Informatyka Systemów Autonomicznych Infrmatyka Systemów Autnmicznych Uczenie maszynwe: uczenie z nauczycielem i bez nauczyciela. Kamil Małysz Spis treści I. Wstęp...3 II. Pczątki uczenia maszynweg...3 III. Zastswania w praktyce...4 IV. Metdy

Bardziej szczegółowo

ToshibaEdit - oprogramowanie PC do edycji listy kanałów telewizyjnych

ToshibaEdit - oprogramowanie PC do edycji listy kanałów telewizyjnych TshibaEdit - prgramwanie PC d edycji listy kanałów telewizyjnych Spis treści: 1. Przed rzpczęciem pracy 2. Instalacja 3. Kpiwanie listy kanałów z telewizra na nśnik pamięci USB 4. Ładwanie i edycja listy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SYSTEMY OPERACYJNE. dla klasy 2iA. skonfigurować ustawienia. personalne użytkowników w. zabezpieczające system

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SYSTEMY OPERACYJNE. dla klasy 2iA. skonfigurować ustawienia. personalne użytkowników w. zabezpieczające system WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SYSTEMY OPERACYJNE dla klasy 2iA Dział Knfiguracja systemów peracyjnych Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli ptrafi: Zdefiniwać ustawienia systemie Windws

Bardziej szczegółowo

Laboratorium: Instalacja, konfiguracja oraz podział na partycje drugiego dysku twardego

Laboratorium: Instalacja, konfiguracja oraz podział na partycje drugiego dysku twardego 11.4.5 Laboratorium: Instalacja, konfiguracja oraz podział na partycje drugiego dysku twardego Wprowadzenie Wydrukuj i wykonaj to laboratorium. W tym laboratorium, zmienisz kolejność rozruchu systemu,

Bardziej szczegółowo

AgroColumbus unikalny system oświetlenia kurników

AgroColumbus unikalny system oświetlenia kurników AgrClumbus unikalny system świetlenia kurników COLUMBUS ul. J.H. Dąbrwskieg 227, 60-574 Pznań Kim jesteśmy? Firmą specjalizującą się w sterwaniu świetleniem. Naszą ambicją jest ptymalizacja świetlenia

Bardziej szczegółowo

QuarkXpress skład i publikacja operacje podstawowe

QuarkXpress skład i publikacja operacje podstawowe QuarkXpress skład i publikacja peracje pdstawwe Opis szklenia: Szklenie QuarkXpress przeznaczne dla sób chcących zapznać się ze światem składu DTP, Grafików, prjektantów, specjalistów d spraw reklamy,

Bardziej szczegółowo

e Policja w służbie społeczeństw u województwa śląskiego DZIAŁANIE 2. 2. ROZW ÓJ ELEKTRONICZN YCH USŁUG PUBLICZNYCH

e Policja w służbie społeczeństw u województwa śląskiego DZIAŁANIE 2. 2. ROZW ÓJ ELEKTRONICZN YCH USŁUG PUBLICZNYCH e Plicja w służbie spłeczeństw u wjewództwa śląskieg Załącznik nr 2 d głszenia DZIAŁANIE 2. 2. ROZW ÓJ ELEKTRONICZN YCH USŁUG PUBLICZNYCH PRIORYTET II. SPOŁECZEŃSTW O INFORMACYJNE REGIONALNEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Esri Geoportal Server w wersji 1.2.4

Instrukcja instalacji Esri Geoportal Server w wersji 1.2.4 Instrukcja instalacji Esri Geprtal Server w wersji 1.2.4 Wprwadzenie Dkument ten jest instrukcją pdstawwej instalacji narzędzia Esri Geprtal Server w wersji 1.2.4. P instalacji mżliwa jest także ddatkwa

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6 Zmiany funkcjnalne wprwadzne w wersji 2013.6 1 Cpyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżne Nieautryzwane rzpwszechnianie całści lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejklwiek pstaci jest zabrnine.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik uŝytkownika

Podręcznik uŝytkownika Pdręcznik uŝytkwnika Pdręcznik uŝytkwnika 2004 2007 embeds sp. z.. All rights reserved. śaden fragment niniejszej dkumentacji nie mŝe być w jakiklwiek spsób pwielany lub przetwarzany (tłumaczny, przekształcany

Bardziej szczegółowo

Bożena Czyż-Bortowska, Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu

Bożena Czyż-Bortowska, Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu WYSZUKIWANIE PROGRAMÓW NAUCZANIA W PROGRAMIE INFORMACYJNO- WYSZUKIWAWCZYM SYSTEMU KOMPUTEROWEJ OBSŁUGI BIBLIOTEKI "SOWA" - scenariusz zajęć warsztatwych dla człnków Gruwy Satkształceniwej WUZ BP w Truniu

Bardziej szczegółowo

GEO-INFO V Delta 2010

GEO-INFO V Delta 2010 SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO V Prgram GEO-INFO V Delta 2010 PRZEGLĄDARKA SYSTHERM INFO Sp. z.., ul. Janickieg [WIEPOFAMA], 60-542 Pznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03 53,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.polin.pl/pl/ogloszenia-przetargi-praca

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.polin.pl/pl/ogloszenia-przetargi-praca Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.plin.pl/pl/glszenia-przetargi-praca Warszawa: Przeprjektwanie, wyknanie, zainstalwanie, uruchmienie

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 14.0. Generator Raportów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 14.0. Generator Raportów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 14.0 Generatr Raprtów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.cmarch.pl/cdn inf.cdn@cmarch.pl

Bardziej szczegółowo

Numer zadania. Opis przedmiotu zamówienia. /oprogramowania nazwa, model, typ, parametry techniczne, inne. Dostawa komputerów.

Numer zadania. Opis przedmiotu zamówienia. /oprogramowania nazwa, model, typ, parametry techniczne, inne. Dostawa komputerów. Numer zadania Zadanie 1 Przedmit zamówienia Dstawa kmputerów a/ Stacjnarny zestaw kmputerwy sztuk 4 Opis przedmitu zamówienia Typ: Kmputer stacjnarny. W fercie wymagane jest pdanie mdelu, symblu raz prducenta

Bardziej szczegółowo

Sugerowany sposób rozwiązania problemów. Istnieje kilka sposobów umieszczania wykresów w raportach i formularzach.

Sugerowany sposób rozwiązania problemów. Istnieje kilka sposobów umieszczania wykresów w raportach i formularzach. MS Access - TDane b. Sugerwany spsób rzwiązania prblemów. Pmc dla TDane - ćwiczenie 26. Istnieje kilka spsbów umieszczania wykresów w raprtach i frmularzach. A. B. Przygtuj kwerendę (lub wykrzystaj kwerendę

Bardziej szczegółowo

1 ROZPOCZYNAMY 3. 1.1 InInstalacja i aktywacja 3. 1.2 O tym podręczniku 9 2. STRONY 12. 2.1 Start 12. 2.2 Utwór 14

1 ROZPOCZYNAMY 3. 1.1 InInstalacja i aktywacja 3. 1.2 O tym podręczniku 9 2. STRONY 12. 2.1 Start 12. 2.2 Utwór 14 i SPIS TREŚCI 1 ROZPOCZYNAMY 3 1.1 InInstalacja i aktywacja 3 1.2 O tym pdręczniku 9 2. STRONY 12 2.1 Start 12 2.2 Utwór 14 2.3 Prjekt (Studi One Prfessinal) 15 2.4 Szybkie przełączanie 16 3. PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Znane problemy Ogólne (z programu Autodesk Revit Structure 2009 i poprzednie wydania)

Znane problemy Ogólne (z programu Autodesk Revit Structure 2009 i poprzednie wydania) AUTODESK REVIT STRUCTURE Znane prblemy Ogólne (z prgramu Autdesk Revit Structure 2009 i pprzednie wydania) Dstswanie zakńczenia ławy fundamentwej Właściwść ławy fundamentwej Nie dziel przy punktach wstawienia

Bardziej szczegółowo

RGB16- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 16mm) Oferta ważna od 01.01.2012r.

RGB16- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 16mm) Oferta ważna od 01.01.2012r. TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 16mm) Oferta ważna d 01.01.2012r. Oferujemy telebimy w technlgii did LED (didy SMD super jasne, szerkim kącie świecenia / OUTDOOR LONG LIFE). Wyświetlacz służy

Bardziej szczegółowo

RGB25- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 25mm) Oferta ważna od 01.01.2012r.

RGB25- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 25mm) Oferta ważna od 01.01.2012r. RGB25- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 25mm) Oferta ważna d 01.01.2012r. Oferujemy telebimy w technlgii did LED (didy LED super jasne, szerkim kącie świecenia / OUTDOOR LONG LIFE). Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo