System CDN OPT!MA v Generator Raportów (GenRap) Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) , fax (12)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System CDN OPT!MA v. 15.0. Generator Raportów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00"

Transkrypt

1 System CDN OPT!MA v Generatr Raprtów (GenRap) Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) , fax (12) Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) Pmyśl śrdwisku zanim zdecydujesz się wydrukwać ten dkument!

2 1 Spis treści 1 SPIS TREŚCI GENERATOR RAPORTÓW W CDN OPT!MA INSTALACJA GENERATORA RAPORTÓW OBSŁUGA Z POZIOMU CDN OPT!MA TWORZENIE WYDRUKÓW FILTRY OBOWIĄZKOWE GENRAP EDYTOR GENERATORA RAPORTÓW WYGLĄD OKNA EDYTORA GENERATORA RAPORTÓW DOSTOSOWANIE WIDOKU WYDAWANIE POLECEŃ EDYCJA RAPORTU PRACA NAD RAPORTEM ZMIANA SPOSOBU WYŚWIETLANIA RAPORTU ZAKŁADKA DANE ZAKŁADKA STRUKTURA WSTAWIANIE DANYCH DO RAPORTU PARAMETRY RAPORTU WYRAŻENIA RAPORTU OPERACJE NA DANYCH W RAPORCIE JAK ZMIENIĆ WYGLĄD TEKSTU FORMATOWANIE WARUNKOWE GRAFIKA W RAPORCIE KODY KRESKOWE W RAPORCIE ZESTAWIENIE TABELA WYKRESY GOTOWY RAPORT WYDRUKI WYDRUKI SERYJNE WYDRUKI WIZYTÓWEK (ETYKIET) PRZYKŁADOWA MODYFIKACJA DOMYŚLNYCH WYDRUKÓW WYDRUK FAKTURA (GENRAP) WYDRUK LISTA PRACOWNIKÓW (GENRAP)...45 DODATEK A. OBIEKTY W PRZYJAZNYM SCHEMACIE DODATEK B. SKŁADNIA WYRAŻEŃ CDN OPT!MA, Generatr Raprtów (GenRap) v Strna 2 z 57

3 2 Generatr Raprtów w CDN OPT!MA Dla użytkwników prgramu CDN OPT!MA zstał udstępnine zintegrwane narzędzie pzwalające na twrzenie wydruków. W kilku miejscach w prgramie zstały przygtwane wydruki GenRap, które mgą być przez użytkwnika zmdyfikwane i dstswane d jeg ptrzeb w edytrze Generatr Raprtów. Mżliwe są mdyfikacje d najprstszych, czyli np. zmiana krju czcinki, zmiana klejnści wyświetlania klumn zestawień, pprzez niec bardziej skmplikwane jak np. ddawanie własnych klumn z danymi, grupwanie, uzależniania spsbu wyświetlania d wartści danych, d najbardziej ciekawych np. budwanie własnych raprtów. W systemie CDN OPT!MA Generatr Raprtów dstępny jest następujących miejscach: Słwniki. frmularz karty kntrahenta wydruk karty kntrahenta lista kntrahentów wydruk listy kntrahentów, wydruk listy dkumentów nierzlicznych kntrahenta frmularz twaru wydruk etykiet twarów w układzie tabelarycznym (70 x 37 mm) lista twarów wydruk listy twarów, wydruk etykiet twarów w układzie tabelarycznym (70 x 37 mm), raprt sprzedaży wg kdu Mduł Kasa/Bank. frmularz nty dsetkwej wydruk nta dsetkwa frmularz pnaglenia zapłaty wydruk pnaglenia zapłaty frmularz ptwierdzenia salda wydruk ptwierdzenia salda frmularz zapisu kasweg/bankweg wydruk KP, KW lista dkumentów rzliczających wydruk listy dkumentów rzliczających Mduł Faktury. frmularz faktury sprzedaży wydruk faktura sprzedaży, faktura VAT UE, faktura eksprtwa w walucie, faktura zaliczkwa, faktura zaliczkwa w walucie. frmularz faktury sprzedaży krekta wydruk faktury sprzedaży krekty ilści, wartści, stawki VAT lista faktur sprzedaży wydruk listy faktur sprzedaży frmularz paragnu wydruk paragnu lista paragnów wydruk listy paragnów frmularz faktury Pr Frma wydruk faktura Pr Frma lista faktur Pr Frma wydruk listy faktur Pr Frma frmularz faktury zakupu wydruk faktury zakupu, wydruk etykiet twarów w układzie tabelarycznym (70 x 37 mm) lista faktur zakupu wydruk listy faktur zakupu frmularz faktury wewnętrznej sprzedaży wydruk faktury wewnętrznej sprzedaży frmularz faktury wewnętrznej zakupu wydruk faktury wewnętrznej zakupu frmularz faktury wewnętrznej sprzedaży krekta wydruk krekty faktury wewnętrznej sprzedaży (krekta ilści, wartści, stawki VAT) frmularz faktury wewnętrznej zakupu krekta wydruk krekty faktury wewnętrznej zakupu (krekta ilści, wartści, stawki VAT) lista faktur wewnętrznych sprzedaży wydruk listy faktur wewnętrznych sprzedaży lista faktur wewnętrznych zakupu wydruk listy faktur wewnętrznych zakupu frmularz faktury RR wydruk faktury RR lista faktur zakupu wydruk listy faktur RR CDN OPT!MA, Generatr Raprtów (GenRap) v Strna 3 z 57

4 Mduł Handel. frmularz dkumentu Tax Free wydruk dkumentu Tax Free lista dkumentów Tax Free wydruk listy dkumentów Tax Free frmularz rezerwacji dbircy wydruk rezerwacji dbircy, wydruk ptwierdzenia rezerwacji lista rezerwacji dbircy wydruk listy rezerwacji dbircy frmularz zamówienia dstawcy wydruk zamówienia dstawcy lista zamówień dstawcy wydruk listy zamówień dstawcy lista zasbów wydruk listy zasbów, wydruk etykiet twarów w układzie tabelarycznym (70 x 37 mm), wydruk bilansu handlweg twaru, wydruk spisu z natury frmularz wydania zewnętrzneg wydruk wydania zewnętrzneg, wydruk wg dstaw pbranych na WZ frmularz wydania zewnętrzneg krekta wydruk krekty wydania zewnętrzneg (krekta ilści, krekta wartści, krekta ksztu) lista wydań zewnętrznych wydruk listy wydań zewnętrznych, wydruk rzliczenie ksztów zakupu (RKZ) frmularz przyjęcia zewnętrzneg wydruk przyjęcia zewnętrzneg (2 rdzaje), wydruk etykiet twarów w układzie tabelarycznym (70 x 37 mm), wydruk przyjętych partii dstaw frmularz przyjęcia zewnętrzneg krekta wydruk przyjęcia zewnętrzneg krekta (krekta ilści, krekta wartści, graniczna krekta wartści) lista przyjęć zewnętrznych wydruk listy przyjęć zewnętrznych frmularz rzchdu wewnętrzneg wydruk rzchdu wewnętrzneg (2 rdzaje), wydruk wg dstaw pbranych na RW frmularz przyjęcia wewnętrzneg wydruk przyjęcia wewnętrzneg (2 rdzaje), wydruk etykiet twarów w układzie tabelarycznym (70 x 37 mm), wydruk przyjętych partii dstaw frmularz przesunięcia międzymagazynweg wydruk przesunięcia międzymagazynweg lista przesunięć międzymagazynwych wydruk listy przesunięć międzymagazynwych frmularz wydania kaucji wydruk wydania kaucji frmularz wydania kaucji krekta wydruk krekty wydania kaucji (krekta ilści, krekta wartści) lista wydań kaucji wydruk listy wydań kaucji, wydruk rzliczenie ksztów zakupu (RKZ) frmularz przyjęcia kaucji wydruk przyjęcia kaucji frmularz przyjęcia kaucji krekta wydruk krekty wydania kaucji (krekta ilści, krekta wartści) lista przyjęć kaucji wydruk listy przyjęć kaucji Mduł Płace i Kadry. frmularz pracwnika wydruki: czas pracy pracwnika raz zaświadczenie zatrudnieniu lista pracwników wydruki: listy pracwników, lista zapisów histrycznych pracwnika, lista wszystkich kwalifikacji pracwnika wypłaty pracwników wydruki: lista płac szczegółwa bez czasu pracy, lista płac szczegółwa z czasem pracy, lista płac skrócna listy płac wydruki: lista płac zbircza z czasem pracy, lista płac zbircza bez czasu pracy, lista płac szczegółwa bez czasu pracy, lista płac szczegółwa z czasem pracy, lista płac skrócna frmularz listy płac kwitek wypłaty Mduł CRM. frmularz kntaktu wydruk kntaktu /zadania lista kntaktów i zadań lista kntaktów peratra, lista kntaktów peratra wg kntrahentów, lista kntaktów kntrahenta, lista kntaktów i zadań wg wątków CDN OPT!MA, Generatr Raprtów (GenRap) v Strna 4 z 57

5 Mduł Serwis frmularz zlecenia serwisweg - wydruki: przyjęcie d serwisu, przyjęcie d serwisu z pwiązanymi urządzeniami, przyjęcie d serwisu wg wyknanych czynnści raz wykrzystanych części; wydanie z serwisu lista zleceń serwiswych wydruk listy zleceń serwiswych Mduł Księgwść frmularz rejestru VAT wydruki faktury wewnętrznej, wydruk nty krygującej Mduł Obieg Dkumentów lista dkumentów wydruk listy dkumentów, wydruk listy dkumentów wg atrybutów 2.1 Instalacja Generatra Raprtów Przed krzystaniem z wydruków Generatra Raprtów knieczne jest zainstalwanie teg narzędzia. Generatr Raprtów nie jest dmyślnie instalwany łącznie z CDN OPT!MA. Należy g zainstalwać ddzielnie z płytki instalacyjnej CDN OPT!MA. Generatr Wydruków wymaga śrdwiska.net Framewrk 2.0. Śrdwisk t należy zainstalwać przed instalacją narzędzia Generatr Raprtów. Uwaga: Generatr Raprtów dstarczany z CDN OPT!MA wymaga śrdwiska.net Framewrk w wersji 2.0 W przypadku kmunikatu braku Instalatra systemu Micrsft Windws w wersji 3.0 pdczas instalacji śrdwiska.net 2.0, knieczne jest zainstalwanie Windws Installera w wersji, c najmniej 3.0 (na płycie dstępny jest składnik w wersji 3.1, patrz: Instalacja prgramu -> Instalacja mdułów ddatkwych -> Instalacja Generatra raprtów). Śrdwisk.NET Framewrk 2.0 mżna pnadt pbrać ze strny: AAB15C5E04F5 Składnik Windws Installer 3.1 jest dstępny pd adresem: de776fd4138c Aby uzyskać kilkukrtne przyspieszenie uruchamiania Generatra Raprtów należy wywłać ngen_install.bat. ngen_install.bat uruchamiany jest autmatycznie pdczas instalacji; p instalacji wyknuje się jeszcze przez kilka minut w tle. Plik dmyślnie znajduje się w katalgu C:\Prgram Files\CDN OPT!MA\GenRap\Cm\Lib. 2.2 Obsługa z pzimu CDN OPT!MA Zdefiniwane dmyślnie wydruki GenRap wyróżniają się wśród innych wspólną kńcówką nazwy: (GenRap). Realizacja wydruku GenRap z pzimu CDN OPT!MA nie różni się d realizacji pzstałych typów wydruków. CDN OPT!MA, Generatr Raprtów (GenRap) v Strna 5 z 57

6 Z miejsc, z których dstępne są wydruki mżliwa jest również ich mdyfikacja. Mżliwe jest t wybraniu przycisku znajdująceg się bk przycisku, a następnie z rzwiniętej listy należy wybrać Generatr Raprtów Pjawi się kn, w którym widczne są wszystkie raprty GenRap zdefiniwane na danej liście / frmularzu. Na liście widczna jest nazwa wydruku raz w nawiasie grupa, d której dany wydruk należy. Lista wydruków Generatra Raprtów Z pzimu kna listy wydruków Generatra Raprtów mżliwe jest wyknanie następujących peracji: - Wydruk daneg raprtu / Wybór pcji wydruku - Ddanie nweg raprtu, - Edycja istniejąceg raprtu, - Usunięcie raprtu CDN OPT!MA, Generatr Raprtów (GenRap) v Strna 6 z 57

7 - Zamknięcie kna Wybranie przycisku Ddaj Raprt, lub Edycja raprtu, wywłuje Edytr Generatra Raprtów. P mdyfikacji wydruku w Edytrze Generatra Raprtów i wybraniu pcji Zapisz należy zdecydwać, pd jaką nazwą ma być widczny wydruk w prgramie raz czy ma zstać zapisany w nwej grupie wydruków (wtedy należy pdać jej nazwę), czy w już istniejącej grupie wydruków. Okn zapisu wydruku Generatra Raprtów P zapisie wydruk będzie dstępny z pzimu CDN OPT!MA w pdbny spsób jak pzstałe wydruki. Predefiniwane wydruki są wyróżnine na liście klrem szarym, nie mżna ich usunąć z listy, a p edycji takieg wydruku prgram zaprpnuje jeg zapisanie pd inną nazwą pzstawiając ryginalny wydruk niezmieniny. 2.3 Twrzenie wydruków Od wersji 9.0 prgramu CDN OPT!MA zmieniła się metdlgia twrzenia wydruków. Wszystkie nwe wydruki pwinny być parte na parametrze Identyfikatr. Parametr ten, w zależnści d miejsca wywłania Generatra Raprtów, przyjmuje wartści z dpwiedniej tabeli (biektu). Wydruki list pwinny być parte dpwiednie biekty. Lista dstępnych biektów znajduje się w Ddatku A. Uwaga: Dla raprtów użytkwnika z CDN OPT!MA 8.x, partych na parametrze TrNID, należy w Ustawieniach wyświetlania danych przyjazneg schematu zmienić wartść na Wszystkie elementy z przyjaznymi nazwami. Ustawienia wyświetlania danych przyjazneg schematu dstępne są p naciśnięciu iknki znajdującej się na zakładce Dane. 2.4 Filtry bwiązkwe GenRap Filtry bwiązkwe GenRap pzwalają graniczyć użytkwnikm mżliwść generwania (drukwania) raprtów. Rzwiązanie t ma na celu zapewnienie maksymalneg bezpieczeństwa danych przechwywanych w bazie danych. Użytkwnik ma dstęp tylk d danych niezbędnych d stwrzenia raprtu. Jeśli twrzymy raprt Faktury mamy dstęp d biektu [Faktura sprzedaży], ale nie mamy d [Przyjęcie Zewnętrzne]. Ddatkw mżemy graniczyć dstęp d danych w ramach pszczególnych biektów. D teg służą Filtry bwiązkwe GenRap. Filtry te definiwane są w prgramie CDN OPT!MA na liście dstępnej z menu Narzędzia / Filtry bwiązkwe GenRap. CDN OPT!MA, Generatr Raprtów (GenRap) v Strna 7 z 57

8 Lista Filtrów bwiązkwych dla GenRap-a Z pzimu kna listy Filtrów bwiązkwych dla GenRap-a mżliwe jest wyknanie następujących peracji: - Ddanie nweg filtra, - Edycja istniejąceg filtra, - Usunięcie filtra - Zamknięcie kna Wybranie przycisku Ddanie filtra, Edycja filtra twiera frmularz filtra bwiązkweg. Uwaga: Filtry bwiązkwe dla GenRapa-a dstępne są tylk dla użytkwników mających status administratra w prgramie CDN OPT!MA. CDN OPT!MA, Generatr Raprtów (GenRap) v Strna 8 z 57

9 Frmularz filtra bwiązkweg Na frmularzu dstępne są pla: Filtr dla Umżliwia wybranie z listy peratrów, względem, których filtr ma być stswany. Nazwa Przyjazna dla użytkwnika nazwa filtra. Obiekt(y) Obiekt, dla któreg filtr ma być stswany. Mżliwe jest wprwadzenie kilku biektów ddzielnych przecinkiem. Filtr Wyrażenie filtrujące dane w ramach biektu. Pwyższy przykład przedstawia, w jaki spsób nałżyć filtr dla użytkwnika ADMIN, aby na generwanych przez nieg wydrukach uwzględnine były tylk Faktury sprzedaży zatwierdzne. Na wydruku listy faktur sprzedaży dkumenty anulwane raz w bufrze zstaną pminięte. Natmiast, jeśli nastąpi próba wydrukwania faktury sprzedaży, która jest anulwana lub w bufrze, wówczas wydruk będzie pusty (nie wypełni się danymi). Uwaga: Dla Obiekt(y) należy pdać bazwą nazwę biektu (tabeli), natmiast dla Filtr bazwe nazwy pól. w tych miejscach nie działają przyjazne nazwy biektów raz pól. Lista dstępnych biektów znajduje się w Ddatku A. Generatr Raprtów jest czuły na wielkść liter. Należy na t zwrócić szczególną uwagę wprwadzając dane d pól Obiekt(y), Filtr. Warunkiem zadziałania filtrów jest włączenie parametru Stsuj filtry bwiązkwe w Knfiguracji prgramu/użytkwe/parametry raz zdefiniwanie przynajmniej jedneg filtra dla aktualnie zalgwaneg użytkwnika. CDN OPT!MA, Generatr Raprtów (GenRap) v Strna 9 z 57

10 3 Edytr Generatra raprtów 3.1 Wygląd kna edytra Generatra raprtów Na samej górze kna znajduje się menu główne. Pd nim umieszczne są paski narzędzi. Raprt prezentwany jest w układzie wydruku. Na górze i p lewej strnie widczne są linijki z pdziałką centymetrwą. Na lew d raprtu zebrane są zakładki z danymi (zakładka Dane, Selekcje, Linki), z których jedna jest wysunięta na pierwszy plan. Zakładki mżna chwać i pkazywać. Na dle kna widnieje pasek stanu wyświetlający stan płączenia z bazą danych, stan aplikacji raz numer bieżącej strny i liczbę strn raprtu. 3.2 Dstswanie widku Jak schwać lub pkazać pasek narzędzi? wybierz pasek, który chcesz schwać lub pkazać z menu Widk > Paski narzędzi Jak schwać lub pkazać zakładki? wybierz z menu Widk > Zakładki Jak wysunąć zakładkę na pierwszy plan? jeśli zakładki są schwane, pkaż je kliknij na nagłówek zakładki, którą chcesz wysunąć 3.3 Wydawanie pleceń Wszystkie plecenia dstępne są z menu główneg i kntekstweg. Część z nich dstępna jest ddatkw pprzez paski narzędzi. Plecenia, których nie mżna w danej chwili wyknać, są wyszarzne. Jak wydać plecenie z menu główneg? kliknij na nagłówek menu, w którym znajduje się plecenie kliknij w rzwiniętym menu na pzycję z pleceniem, które chcesz wybrać Jak wydać plecenie z menu kntekstweg? kliknij prawym przyciskiem myszy kliknij w rzwiniętym menu na pzycję z pleceniem, które chcesz wybrać Jak wydać plecenie z paska narzędzi? kliknij na przycisk z ikną plecenia, które chcesz wybrać jeśli przycisku nie ma na pasku, wybierz z menu Widk > Paski narzędzi i pasek, w którym znajduje się plecenie Jak wydać plecenie z paska narzędzi zakładki? jeśli zakładka nie jest na pierwszym planie, wysuń ją kliknij w nagłówku zakładki na przycisk z ikną plecenia, które chcesz wybrać 3.4 Edycja raprtu Jak zaznaczyć dwlny fragment za pmcą myszy? kliknij na pczątek fragmentu, który chcesz zaznaczyć przytrzymując wciśnięty przycisk myszy, przeciągnij d kńca fragmentu CDN OPT!MA, Generatr Raprtów (GenRap) v Strna 10 z 57

11 Jak zaznaczyć dwlny fragment za pmcą klawiatury? ustaw kursr na pczątku fragmentu, który chcesz zaznaczyć przytrzymując wciśnięty klawisz Shift, przesuń kursr d kńca fragmentu za pmcą klawiszy strzałek Jak szybk zaznaczyć wyraz lub akapit? chcąc zaznaczyć wyraz kliknij na wyraz dwa razy pd rząd, a chcąc zaznaczyć akapit kliknij na dany akapit trzy razy pd rząd Jak szybk zaznaczyć ciąg spacji kliknij dwa razy pd rząd na dwlne miejsce w ciągu spacji, który chcesz zaznaczyć Jak szybk zaznaczyć pjedynczą tabulację kliknij dwa razy pd rząd na tabulację, którą chcesz zaznaczyć Jak szybk zaznaczyć akapit kliknij trzy razy pd rząd na dwlne miejsce w akapicie, który chcesz zaznaczyć Jak szybk zaznaczyć klumnę zestawienia? kliknij na zielny kwadracik nad klumną, którą chcesz zaznaczyć Jak szybk zaznaczyć kilka klumn zestawienia? Przytrzymując wciśnięty klawisz Shift kliknij na zielny kwadracik nad klumnami, które chcesz zaznaczyć Jak szybk zaznaczyć cały raprt? wybierz z menu Edycja > Zaznacz wszystk alb użyj kmbinacji klawiszy Ctrl + A Jak wyciąć fragment raprtu? zaznacz fragment raprtu, który chcesz wyciąć wybierz z paska narzędzi Standardwy alb wybierz Wytnij z menu kntekstweg alb wybierz z menu Edycja > Wytnij alb użyj skrótu klawiszweg Ctrl + X alb użyj skrótu klawiszweg Shift + Delete Wycięty fragment znika z raprtu i trafia d schwka, skąd mżna g wkleić z pwrtem d raprtu. Jak skpiwać fragment raprtu? zaznacz fragment raprtu, który chcesz skpiwać wybierz z paska narzędzi Standardwy alb wybierz Kpiuj z menu kntekstweg alb wybierz z menu Edycja > Kpiuj alb użyj skrótu klawiszweg Ctrl + C alb użyj skrótu klawiszweg Ctrl + Insert Skpiwany fragment trafia d schwka, skąd mżna g wkleić z pwrtem d raprtu. CDN OPT!MA, Generatr Raprtów (GenRap) v Strna 11 z 57

12 Jak wkleić zawartść schwka d raprtu? ustaw kursr w miejscu, gdzie chcesz wkleić zawartść schwka wybierz z paska narzędzi Standardwy alb wybierz Wklej z menu kntekstweg alb wybierz z menu Edycja > Wklej alb użyj skrótu klawiszweg Ctrl + V alb użyj skrótu klawiszweg Shift + Insert Wklejna zawartść pzstaje w schwku i mżna ją wkleić pnwnie. Jak skpiwać fragment raprtu w frmacie RTF? zaznacz fragment raprtu, który chcesz skpiwać alb wybierz z menu Edycja > Kpiuj jak RTF alb użyj skrótu klawiszweg Ctrl + Shift+ C Skpiwany fragment trafia d schwka, skąd mżna g wkleić z pwrtem d raprtu. Jak wkleić zawartść schwka w frmacie RTF d raprtu? ustaw kursr w miejscu, gdzie chcesz wkleić zawartść schwka alb wybierz z menu Edycja > Wklej specjalnie Wklejna zawartść pzstaje w schwku i mżna ją wkleić pnwnie. Jak cfnąć statni wyknaną perację? wybierz z paska narzędzi Standardwy alb wybierz z menu Edycja > Cfnij alb użyj skrótu klawiszweg Ctrl + Z Jak wyknać pnwnie cfniętą perację? wybierz z paska narzędzi Standardwy alb wybierz z menu Edycja > Pnów alb użyj skrótu klawiszweg Ctrl + Y Operacje "Cfnij" i "Pnów" są pisane w menu. 3.5 Praca nad raprtem Raprt jest frmą przedstawienia danych, czyli szablnem, który wypełnia się danymi czerpanymi z kreślneg źródła. GenRap umżliwia ciągły pdgląd danych na raprcie. Jak pracwać bez płączenia ze źródłem danych? jeśli chwilw chcesz się dłączyć d źródła danych, wybierz z menu Plik > Pracuj w trybie ffline. Mżesz płączyć się pnwnie, wybierając t sam plecenie. Jak ustalić limit czerpanych danych? limit czerpanych danych mżesz ustalić wybierając z menu Narzędzia > Limit danych. Pdaj, ile c najwyżej pzycji pbrać ze źródła danych lub dpuść ich dwlną liczbę. Jak dświeżyć dane? wybierz z menu Widk > Odśwież alb użyj klawisza F5 CDN OPT!MA, Generatr Raprtów (GenRap) v Strna 12 z 57

13 Jak znaleźć fragment tekstu? wybierz z paska narzędzi Standardwy alb wybierz z menu Edycja > Znajdź alb skrótu klawiszweg Ctrl + F Ukaże się Okn wyszukiwania, w którym mżesz kreślić: kierunek pszukiwania (w górę lub dół raprtu) czy wyszukiwanie ma bejmwać dane ze źródła danych czy wyszukiwanie ma rzróżniać wielkść liter Uwaga: Przeszukiwanie za pmcą funkcji Znajdź nie uwzględnia tekstu (danych) zawartych w nagłówku wydruku raz w nagłówku zestawienia. Jak wstawić nagłówek i stpkę d raprtu? wybierz z menu Widk > Nagłówek i stpka Jak wyjść z trybu edycji stpki i nagłówka? wybierz z menu Widk > Nagłówek i stpka alb kliknij dwukrtnie pza bszar edycji nagłówka i stpki Jak kreślić specyficzny nagłówek i stpkę dla pierwszej bądź statniej strny wybierz z menu Plik > Ustawienia strny w bszarze Nagłówek i stpka zaznacz pcję Na pierwszej strnie. Zaznaczenie pcji zezwala na kreślenie nagłówka i stpki pierwszej strny innej niż na pzstałych strnach dkumentu. w bszarze Nagłówek i stpka zaznacz pcję Na statniej strnie. Zaznaczenie pcji zezwala na kreślenie nagłówka i stpki statniej strny innej niż na pzstałych strnach dkumentu. 3.6 Zmiana spsbu wyświetlania raprtu Jak zmniejszyć lub pwiększyć raprt? wybierz prcent pwiększenia z listy Pwiększenie z paska narzędzi Widk raprtu alb wybierz z menu Widk > Pwiększenie... Jak przejść d danej strny raprtu? przejdź kursrem alb wybierz strnę z listy na pasku narzędzi Nawigacja lub wybierz pprzednią strnę za pmcą, następną strnę za pmcą alb wybierz z menu Edycja > Przejdź d > Strna... lub Pprzednia strna, lub Następna strna alb użyj skrótu klawiszweg Ctrl + G Jak pdejrzeć lub ukryć linie siatki? wybierz z paska narzędzi Widk alb wybierz z menu Widk > Linie siatki Jak pdejrzeć lub ukryć znaki specjalne? wybierz z paska narzędzi Widk alb wybierz z menu Widk > Znaki specjalne CDN OPT!MA, Generatr Raprtów (GenRap) v Strna 13 z 57

14 Jak pdejrzeć lub ukryć wyrażenia? wybierz z paska narzędzi Widk alb wybierz z menu Widk > Pstać wyrażeń Jak włączyć lub wyłączyć pdświetlanie wyrażeń? wybierz z paska narzędzi Widk alb wybierz z menu Widk > Pdświetlaj frmuły 3.7 Zakładka Dane Dane są przedstawine w zakładce Dane. W zakładce tej mgą znajdwać się: Parametry raprtu. Parametry raprtu mgą zawierać: parametry typu Tekst parametry typu Liczba parametry typu Data parametry typu Prawda/Fałsz parametry typu Zestaw danych Mje dane. Stanwią pdręczny zbiór danych, z tabel wykrzystywanych w Przyjaznym schemacie. i Zestaw danych. Zestawy danych mgą zawierać: klumny klumny parte na wyrażeniu i dwiązania d innych zestawów danych. Np. d zestawu danych Faktura sprzedaży umieszczne jest dwiązanie d listy dkumentów WZ pwiązanych z daną fakturą. Funkcje Funkcja. Funkcje mgą zawierać: parametry funkcji klumny Ustawienia wyświetlania danych Ustawienia wyświetlania danych dstępne są p wybraniu umżliwiają pracę: tylk z elementami z bieżąceg kntekstu z wszystkimi elementami z przyjaznymi nazwami z wszystkimi dstępnymi elementami z paska narzędzi zakładki Dane. Ustawienia Przyrstwe przeszukiwanie schematu danych Mżliwe jest zawężenie drzewka schematu danych pprzez przefiltrwanie nazw. CDN OPT!MA, Generatr Raprtów (GenRap) v Strna 14 z 57

15 Przeszukiwanie przyjazneg schematu. 3.8 Zakładka Struktura Struktura raprtu ułatwia nawigację p zestawieniach, wyrażeniach i parametrach użytych w raprcie. Zakładka Struktura. 3.9 Wstawianie danych d raprtu Jak łatw wstawić dane d raprtu? w zakładce Dane wybierz zestawienie, które chcesz wstawić przeciągnij dane na raprt w miejsce, gdzie chcesz je wstawić (pdczas przeciągania lewy przycisk myszy musi być wciśnięty) alb ustaw kursr w miejscu, gdzie chcesz wstawić dane i wybierz z paska narzędzi zakładki Dane alb ustaw kursr w miejscu, gdzie chcesz wstawić dane i wybierz Wstaw... z menu kntekstweg alb ustaw kursr w miejscu, gdzie chcesz wstawić dane i wybierz z menu Wstaw > Dane jeśli wstawiane zestawienie nie ma ustalnych dmyślnych klumn, wówczas pjawi się kn Klumny zestawienia danych, które pzwli wybrać klumny wstawiane d raprtu CDN OPT!MA, Generatr Raprtów (GenRap) v Strna 15 z 57

16 Dane zstaną wstawine autmatycznie w najdpwiedniejszy spsób. Jeśli istnieje kilka równie dpwiednich spsbów wstawienia danych, ukaże się kn Mapwanie, które pzwli na wstawienie danych w spsób kntrlwany. Jak w spsób kntrlwany wstawić dane d raprtu? w zakładce Dane wybierz zestawienie, które chcesz wstawić przeciągnij dane na raprt w miejsce, gdzie chcesz je wstawić (pdczas przeciągania lewy przycisk myszy musi być wciśnięty) alb ustaw kursr w miejscu, gdzie chcesz wstawić dane i wybierz z paska narzędzi zakładki Dane alb ustaw kursr w miejscu, gdzie chcesz wstawić dane i wybierz Wstaw jak... z menu kntekstweg alb ustaw kursr w miejscu, gdzie chcesz wstawić dane i wybierz z menu Wstaw > Dane jak... ukaże się kn Mapwanie wybierz spsób wstawienia danych jeśli wstawiane zestawienie nie ma ustalnych dmyślnych klumn, wówczas pjawi się kn Klumny zestawienia danych, które pzwli wybrać klumny wstawiane d raprtu Jak zaznaczyć klumny zestawienia? rzwiń zestawienie które chcesz wstawić d raprtu ustaw kursr na klumnie którą chcesz wstawić. Zaznaczna zstanie jedna klumna alb ustaw kursr na klumnie, przytrzymaj wciśnięty klawisz Shift i ustaw kursr na innej klumnie. Zaznaczne zstaną klumny znajdujące się pmiędzy pierwszą i statni wskazaną klumną. alb przytrzymaj wciśnięty klawisz Ctrl i ustaw kursr klejn na wybranych klumnach. W ten spsób mżna zaznaczyć także klumny znajdujące się w dwiązaniach zestawienia. Jak wstawić całe zestawienie? w zakładce Dane wybierz zestawienie, które chcesz wstawić alb rzwiń t zestawienie i zaznacz klumny zestawienia, które chcesz wstawić skrzystaj z łatweg wstawiania danych alb skrzystaj z kntrlwaneg wstawiania danych i w knie Mapwanie wybierz pcję Ddaj tabelę Jak wstawić pjedynczą pzycję zestawienia? Pjedynczą pzycję zestawienia mżna wstawić d raprtu tylk czyniąc ją parametrem raprtu. Mżna t zrbić na dwa spsby. Pierwszy spsób: nadaj raprtwi parametr typu pzycja zestawienia w zakładce Dane z katalgu Parametry Raprtu wybierz nadany parametr skrzystaj z łatweg wstawiania danych Drugi spsób: skrzystaj z kntrlwaneg wstawiania danych i w knie Mapwanie wybierz pcję Ddaj nwy parametr Jak wstawić dwiązane pzycje zestawienia? Wstawiając dwiązane pzycje zestawienia, mżesz wyjść z dwlneg kńca pwiązania. CDN OPT!MA, Generatr Raprtów (GenRap) v Strna 16 z 57

17 Jak wyjść d zestawienia, które jest dwiązane? w zakładce Dane wybierz zestawienie, które chcesz wstawić alb rzwiń t zestawienie i zaznacz jeg klumny, które chcesz wstawić skrzystaj z łatweg wstawiania danych alb skrzystaj z kntrlwaneg wstawiania danych i w knie Mapwanie wybierz, z czym skjarzyć dwiązanie Jak wyjść d zestawienia, d któreg jest dwiązanie? w zakładce Dane rzwiń zestawienie, z którym chcesz pwiązać pzycje jeśli chcesz wstawić pzycje pwiązane pśredni, rzwiń pwiązanie, które ma pśredniczyć - mżesz t zrbić dwlnie wiele razy zaznacz pwiązanie z zestawieniem, któreg pzycje chcesz wstawić alb rzwiń t pwiązanie i zaznacz jeg klumny, które chcesz wstawić skrzystaj z łatweg wstawiania danych 3.10 Parametry raprtu alb skrzystaj z kntrlwaneg wstawiania danych i w knie Mapwanie wybierz, z czym skjarzyć dwiązanie Jak uzależnić raprt d wartści parametrów? Raprtwi mżna nadać parametry. Każdy parametr ma swją nazwę, typ i aktualną wartść. Nadanie parametru nie musi pwdwać wstawienia g d raprtu. Ten sam parametr mżne być wykrzystany w różnych miejscach raprtu. Jak ddać d raprtu parametr typu tekst w zakładce Dane wybierz z paska narzędzi alb wybierz Ddaj parametr raprtu z menu kntekstweg ukaże się kn Nwy parametr raprtu spśród pcji Typ wybierz Tekst, a następnie wybierz przycisk Dalej wypełnij pla Nazwa i Wartść wybierz przycisk Zakńcz Jak ddać d raprtu parametr typu liczba w zakładce Dane wybierz z paska narzędzi alb wybierz Ddaj parametr raprtu z menu kntekstweg ukaże się kn Nwy parametr raprtu spśród pcji Typ wybierz Liczba, a następnie wybierz przycisk Dalej wypełnij pla Nazwa i Wartść Jeśli pdasz wartść nie będącą liczbą, w nagłówku kna pjawi się kmunikat błędzie wybierz przycisk Zakńcz Jak ddać d raprtu parametr typu data i czas w zakładce Dane wybierz z paska narzędzi alb wybierz Ddaj parametr raprtu z menu kntekstweg ukaże się kn Nwy parametr raprtu spśród pcji Typ wybierz Data, a następnie wybierz przycisk Dalej CDN OPT!MA, Generatr Raprtów (GenRap) v Strna 17 z 57

18 wypełnij pla Nazwa i Wartść, pdając datę w frmacie YYYY-MM-DD, p której p dstępie mże wystąpić czas w jednym z frmatów: HH-MM-SS lub HH-MM-SS-sss jeśli pdasz wartść niezgdną z pwyższym frmatem, w nagłówku kna pjawi się kmunikat błędzie wybierz przycisk Zakńcz Jak ddać d raprtu parametr typu prawda alb fałsz w zakładce Dane wybierz z paska narzędzi alb wybierz Ddaj parametr raprtu z menu kntekstweg ukaże się kn Nwy parametr raprtu spśród pcji Typ wybierz Prawda/Fałsz, a następnie wybierz przycisk Dalej wypełnij ple Nazwa i wybierz z listy Wartść Prawda alb Fałsz wybierz przycisk Zakńcz Jak ddać d raprtu parametr typu element zestawu danych Wartść parametru typu pzycja zestawienia kreśla się pdając identyfikatr tej pzycji. Identyfikatr jest zwykle pjedynczą liczbą, ale mże też się składać z kilku wartści ddzielnych przecinkiem. Parametr teg typu mżesz nadać na kilka spsbów. Spsób pierwszy: z zakładki Dane wybierz zestaw danych z gałęzi Mje Dane w zakładce Dane wybierz z paska narzędzi alb wybierz Ddaj parametr raprtu z menu kntekstweg ukaże się kn Nwy parametr raprtu, w którym wybrany już będzie dpwiedni typ parametru wybierz przycisk Dalej wypełnij ple Nazwa parametrwi zstanie nadana dmyślna wartść, którą mżesz zmienić wybierając przycisk Ustaw wartść wybierz przycisk Zakńcz Spsób drugi d razu ze wstawianiem: skrzystaj z kntrlwaneg wstawiania danych w knie Mapwanie wybierz pcję Jak nwy parametr Spsób trzeci: w zakładce Dane wybierz z paska narzędzi alb wybierz Ddaj parametr raprtu z menu kntekstweg ukaże się kn Nwy parametr raprtu spśród pcji Typ wybierz Element zestawu danych wybierz zestaw danych z listy zestawów danych, a następnie wybierz przycisk Dalej wypełnij ple Nazwa wybierz przycisk Ustaw wartść pdaj wartść parametru wybierając identyfikatr pzycji wybierz przycisk Zakńcz Uwaga: W przypadku, gdy pdczas twrzenia parametru nie jest znana jeg wartść mżliwy jest wybór pcji Wartść nieznana. CDN OPT!MA, Generatr Raprtów (GenRap) v Strna 18 z 57

19 Pdczas używania w raprcie parametru z nieznaną wartścią mgą wystąpić błędy pdczas generwania raprtu. Jak ddać parametr party na liście wartści w zakładce Dane wybierz z paska narzędzi alb wybierz Ddaj parametr raprtu z menu kntekstweg ukaże się kn Nwy parametr raprtu spśród pcji Typ wybierz dpwiedni typ parametru w sekcji Opcje specjalne zaznacz Lista wartści, a następnie wybierz przycisk Dalej wypełnij ple Nazwa dla każdej wartści z listy, wypełnij ple Wartść, a następnie wybierz przycisk Ddaj wybierz przycisk Zakńcz Uwaga: Opcja Lista wartści jest dstępna tylk jeśli wybranym typem parametru jest: Tekst, Liczba lub Data. Jak zmienić wartść parametru typu tekst, liczba, data i wartść lgiczna? w zakładce Dane rzwiń gałąź Parametry raprtu wybierz z listy parametr, któreg wartść chcesz zmienić z menu kntekstweg wybierz Właściwści alb użyj skrótu klawiszweg F3 wypełnij pla Nazwa i Wartść Jak zmienić wartść parametru typu pzycja zestawienia? Spsób pierwszy: na pasku narzędzi Parametry raprtu wybierz z listy parametr, któreg wartść chcesz zmienić za pmcą przycisków (pierwsza pzycja), (pprzednia pzycja), (następna pzycja) i (statnia pzycja) zmieniaj pzycje zestawienia będące wartścią parametru Spsób drugi: w zakładce Dane rzwiń gałąź Parametry raprtu wybierz z listy parametr, któreg wartść chcesz zmienić z menu kntekstweg wybierz Właściwści alb użyj skrótu klawiszweg F3 wybierz przycisk Ustaw wartść pdaj identyfikatr pzycji zestawienia, która ma się stać wartścią parametru Jak wstawić zestawienie parte na funkcji upewnij się, że w zakładce Dane widczne są funkcje wybierz funkcję, na której chcesz przeć wstawiane zestawienie skrzystaj z łatweg wstawiania danych alb skrzystaj z kntrlwaneg wstawiania danych ukaże się kn Parametry funkcji pdaj parametry funkcji CDN OPT!MA, Generatr Raprtów (GenRap) v Strna 19 z 57

20 3.11 Wyrażenia raprtu Jak wstawić wyrażenie d raprtu? ustaw kursr w miejscu, gdzie chcesz wstawić wyrażenie na pasku narzędzi Wyrażenie wypełnij ple Wyrażenie (na praw d znaku równści ). Przy wypełnianiu pla mżna psłużyć się kreatrem wyrażeń, wybierając przycisk na pasku narzędzi Wyrażenie wypełnij ple Nazwa (na lew d znaku równści). Jeśli ple nie zstanie wypełnine nazwa zstanie przypisana autmatycznie zaakceptuj wyrażenie, wybierając Wyrażenie wprwadzne za pmcą kreatra wyrażeń zstanie zaakceptwana autmatycznie Jak zmienić pstać wyrażenia? ustaw kursr na wyrażeniu, które chcesz zmienić na pasku narzędzi Wyrażenie zmień ple Wyrażenie (na praw d znaku równści). Przy zmianie wartści mżna psłużyć się kreatrem wyrażeń, wybierając przycisk mżliwa jest także zmiana Nazwy wyrażenia, edytując ple Nazwa zaakceptuj wyrażenie, wybierając Uwaga: D wyrażeń zdefiniwanych w raprcie mżna dwływać się pprzez ich nazwę 3.12 Operacje na danych w raprcie Jak łatw przemieścić dane na raprcie? zaznacz fragment raprtu z danymi, które chcesz przemieścić jeśli chcesz, aby dane ddatkw pzstały tam, skąd je bierzesz, skpiuj je i wklej w miejsce, gdzie chcesz je przemieścić w przeciwnym razie przeciągnij dane w miejsce, gdzie chcesz je przemieścić alb wytnij je i wklej w miejsce, gdzie chcesz je przemieścić Jak w spsób kntrlwany przemieścić dane na raprcie? zaznacz fragment raprtu z danymi, które chcesz przemieścić jeśli chcesz, aby dane ddatkw pzstały tam, skąd je bierzesz, skpiuj je, a w przeciwnym razie wytnij ustaw kursr w miejscu, w które chcesz przemieścić dane wybierz Wklej jak... z menu kntekstweg alb wybierz z menu Edycja > Wklej jak... Jak uniknąć błędów wynikłych ze skpiwania i wklejenia danych? wybierz z menu Narzędzia > Rzwiń wyrażenia przemieść dane Przykładw: na wydruku listy pracwników chcemy ddać średnią stawkę pracwnika. Nie interesują nas jednak stawki pszczególnych pracwników, a jedynie średnia. Ddajemy więc wyrażenie, które wyciąga średnią ze stawek. Przed usunięciem stawek pszczególnych pracwników należy rzwinąć wyrażenie. CDN OPT!MA, Generatr Raprtów (GenRap) v Strna 20 z 57

System CDN OPT!MA v. 14.0. Generator Raportów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 14.0. Generator Raportów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 14.0 Generatr Raprtów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.cmarch.pl/cdn inf.cdn@cmarch.pl

Bardziej szczegółowo

Writer edytor tekstowy.

Writer edytor tekstowy. Writer edytr tekstwy. Uruchmienie prgramu następuje z pzimu menu Start : Ekran pwitalny prgramu Writer: Ćwiczenie 1: Dstswywanie śrdwiska pracy Prszę zapznać się z wyglądem widku startweg. W celu uzyskania

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiszowe Window-Eyes

Skróty klawiszowe Window-Eyes Skróty klawiszwe Windw-Eyes Table f Cntents 1 Parametry mwy 2 Klawisze nawigacji 3 Klawisze myszy 4 Skróty Windw-Eyes dla MS Excel 5 Skróty Windw-Eyes dla MS Wrd 6 Skróty Windw-Eyes dla MS Internet Explrer

Bardziej szczegółowo

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników!

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników! Wrcław, 29.08.2012 gacad.pl stwrzyliśmy najlepsze rzwiązania d prjektwania rganizacji ruchu Dłącz d naszych zadwlnych użytkwników! GA Sygnalizacja - t najlepszy Plski prgram d prjektwania raz zarządzania

Bardziej szczegółowo

Sugerowany sposób rozwiązania problemów. Istnieje kilka sposobów umieszczania wykresów w raportach i formularzach.

Sugerowany sposób rozwiązania problemów. Istnieje kilka sposobów umieszczania wykresów w raportach i formularzach. MS Access - TDane b. Sugerwany spsób rzwiązania prblemów. Pmc dla TDane - ćwiczenie 26. Istnieje kilka spsbów umieszczania wykresów w raprtach i frmularzach. A. B. Przygtuj kwerendę (lub wykrzystaj kwerendę

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Rysowanie krzyżówek z wykorzystaniem programu komputerowego Microsoft Word.

TEMAT: Rysowanie krzyżówek z wykorzystaniem programu komputerowego Microsoft Word. Scenariusz lekcji infrmatyki TEMAT: Ryswanie krzyżówek z wykrzystaniem prgramu kmputerweg Micrsft Wrd. Opracwała: Marta Radwańska C uczeń pwinien już umieć? - uruchmićśrdwisk Windws; - uruchmić prgram

Bardziej szczegółowo

Kliknij przycisk Start > Panel sterowania > Konta użytkowników > Poczta (w widoku

Kliknij przycisk Start > Panel sterowania > Konta użytkowników > Poczta (w widoku 1. Zamknij prgram Outlk 2007, jeśli jest twarty. 2. W Panelu sterwania kliknij iknę Pczta. W systemie Windws XP Kliknij przycisk Start > Panel sterwania > Knta użytkwników > Pczta (w widku klasycznym kliknij

Bardziej szczegółowo

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena Twrzenie kwerend - 1-1. C t jest kwerenda? Kwerendy pzwalają w różny spsób glądać, zmieniać i analizwać dane. Mżna ich również używać jak źródeł rekrdów dla frmularzy, raprtów i strn dstępu d danych. W

Bardziej szczegółowo

Współpraca programów WINBUD Kosztorys i Symfonia Handel premium I Informacje ogólne

Współpraca programów WINBUD Kosztorys i Symfonia Handel premium I Informacje ogólne Współpraca prgramów WINBUD Ksztrys i Symfnia Handel premium I Infrmacje gólne Współpraca prgramów plega na wymianie infrmacji dtyczących materiałów/twarów znajdujących się w ich bazach. Kmunikacja między

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z serwisu Geomelioportal.pl. - Strona 1/12 -

Instrukcja korzystania z serwisu Geomelioportal.pl. - Strona 1/12 - Instrukcja krzystania z serwisu Gemeliprtal.pl - Strna 1/12 - Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Słwnik pdstawwych terminów... 3 2. Wyświetlanie i wyszukiwanie danych... 4 2.1. Okn mapy... 5 2.2. Paski z menu

Bardziej szczegółowo

Poniżej krótki opis/instrukcja modułu. Korekta podatku VAT od przeterminowanych faktur.

Poniżej krótki opis/instrukcja modułu. Korekta podatku VAT od przeterminowanych faktur. Pniżej krótki pis/instrukcja mdułu. Krekta pdatku VAT d przeterminwanych faktur. W systemie ifk w sekcji Funkcje pmcnicze zstał ddany mduł Krekta pdatku VAT d przeterminwanych faktur zgdny z zapisami ustawwymi

Bardziej szczegółowo

Moduł korekty podatku dochodowego

Moduł korekty podatku dochodowego Strna 1 z 5 Mduł krekty pdatku dchdweg Mdułu krekty pdatku dchdweg party jest na ustalaniu wartści ksztów uzyskania przychdu raz ksztu własneg sprzedaży d nierzlicznych faktur i zmniejszaniu ich zgdnie

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja drukowania recept

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja drukowania recept Prgram dla praktyki lekarskiej Instrukcja drukwania recept Cpyright Ericpl Telecm sp. z.. 2011 Spis treści Spis treści... 2 Wystawianie recept... 3 Mdyfikacja wypisanych recept... 5 Drukwanie recepty...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Sklep

Instrukcja obsługi Panelu Sklep Instrukcja bsługi Panelu Sklep Spis treści: Lgwanie Lista wnisków Filtr Stan Filtr Spsób pdpisania umwy Edycja wnisku Ustawienia sklepu Zmiana hasła Blkada hasła Stary Panel Sklep Strna 1 z 15 Lgwanie

Bardziej szczegółowo

Szkolenie obejmuje także naukę języka angielskiego w stopniu umożliwiającym podstawową komunikację.

Szkolenie obejmuje także naukę języka angielskiego w stopniu umożliwiającym podstawową komunikację. O szkleniu internetwym Nwczesne narzędzia pracy OPIS I CEL SZKOLENIA Nwczesne narzędzia pracy t szklenie, na którym uczestnicy zstaną d pdstaw wprwadzeni w bsługę kmputera raz prgramów biurwych. Ddatkw

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4 moduły KSIĘGA PODATKOWA

Ćwiczenie 4 moduły KSIĘGA PODATKOWA Strna 1 z 15 1. Mduł Księga Pdatkwa infrmacje gólne i cel zajęć Mduł Księga Pdatkwa bejmuje funkcjnalnie bsługę księgwą firmy, rzliczającej się na pdstawie księgi przychdów i rzchdów lub na pdstawie ewidencji

Bardziej szczegółowo

Jak założyć blog na platformie blogów CEO w 3 krokach

Jak założyć blog na platformie blogów CEO w 3 krokach Pstępuj według instrukcji. Jak załżyć blg na platfrmie blgów CEO w 3 krkach Krk 1 rejestracja w Serwisie CEO Czy masz knt w serwisie CEO? Jeśli tak przejdź d krku 2. Jeśli nie zarejestruj się tutaj (tu

Bardziej szczegółowo

1. Opis modułów Moduły FAKTURY i HANDEL

1. Opis modułów Moduły FAKTURY i HANDEL Ćwiczenia labratryjne CDN OPT!MA Ćwiczenie 3 mduły FAKTURY I HANDEL Strna 1 z 9 1. Opis mdułów Mduły FAKTURY i HANDEL Funkcjnalnść handlwa (mduł Faktury) jest ddzielna d funkcjnalnści magazynwej (mduł

Bardziej szczegółowo

imię kod ulica prześlij Dzięki formularzom możliwe jest pobieranie danych, a nie tylko ich wyświetlanie.

imię kod ulica prześlij Dzięki formularzom możliwe jest pobieranie danych, a nie tylko ich wyświetlanie. Frmularze w HTML Struktura frmularza: ... imię nazwisk miejscwść kd ulica prześlij Dzięki frmularzm mżliwe jest pbieranie danych,

Bardziej szczegółowo

Przestrzeń papier / model

Przestrzeń papier / model Przestrzeń papier / mdel AutCAD działa alb w przestrzeni (bszarze) mdelu alb bszarze papieru. Obszar mdelu wykrzystujemy d pracy rysunkwej i prjektwej, twrzenia rysunków 2D lub mdeli 3D. Obszar papieru

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkwnika Prgram Cmarch ERP e-deklaracje Klasyka Wersja 1.0 Spis treści 1 INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 1.1 PRZEZNACZENIE I PODSTAWOWE FUNKCJE PROGRAMU... 3 1.2 WYMAGANIA SPRZĘTOWE PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

Sekcja B. Okoliczności powodujące konieczność złożenia deklaracji.

Sekcja B. Okoliczności powodujące konieczność złożenia deklaracji. III. Deklaracja DJ Sekcja A. Adresat i miejsce składania deklaracji. Uwaga! Ple uzupełnine autmatycznie. Sekcja B. Oklicznści pwdujące kniecznść złżenia deklaracji. Wsekcji B, należy w jednym z dstępnych

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE Kurs DO WIT INTERNETU WSISIZ Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT

WPROWADZENIE Kurs DO WIT INTERNETU WSISIZ Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT Serwis WWW Definicja? Ogólna - zbiór infrmacji ujętych w specyficzną frmę dkumenty HTML sieć dnśników - publikwany w sieci Internet (WWW) Infrmatyczna - zbiór plików tekstwych HTML - umieszczny na serwerze

Bardziej szczegółowo

Poprawiono wyświetlanie się informacji o nowych wiadomościach w przypadku, gdy wiadomość została przeczytana.

Poprawiono wyświetlanie się informacji o nowych wiadomościach w przypadku, gdy wiadomość została przeczytana. Zmiany w prgramie Uczniwie Optivum NET+ w wersji 14.01.0000 (2014-03-18) Strna startwa Kafelek Sprawdziany ddan mżliwść wyświetlania pisu zakresu materiału z jakieg ma dbyć się sprawdzian lub kartkówka.

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści:

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Nwe funkcje w prgramie Symfnia e-dkumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Serwis www.miedzyfirmami.pl... 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu... 2 Ustawienie współpracy z biurem rachunkwym... 2 Ustawienie

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE PREZENTACJI MULTIMEDIALNYCH W PROGRAMIE MICROSOFT POWERPOINT

TWORZENIE PREZENTACJI MULTIMEDIALNYCH W PROGRAMIE MICROSOFT POWERPOINT TWORZENIE PREZENTACJI MULTIMEDIALNYCH W PROGRAMIE MICROSOFT POWERPOINT Ćwiczenie 1. Twrzenie prezentacji świątecznej. POMOC Zapznaj się z paskiem narzędzi: Frmatwanie: Zapznaj się z menu prgramu PwerPint:

Bardziej szczegółowo

Skaner mks_vir dla Exchange

Skaner mks_vir dla Exchange Instrukcja bsługi prgramu Skaner mks_vir dla Exchange (wersja dkumentu 1.0) 2 sierpnia 2004 Cpyright 2003 by MKS Sp. z.. Zarówn prgram jak i instrukcja krzystają z pełnej chrny kreślnej przepisami prawa

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po e-sklepie

Przewodnik po e-sklepie Przewdnik p e-sklepie Prezentujemy Państwu pniżej kmplekswą instrukcję pruszania się p naszym nwym e-sklepie. >> www.pgb-plska.cm 1. Lgwanie Aby zalgwać się d sklepu prsimy wybrać link e-sklep w prawej,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI ELEKTRONICZNYCH ONLINE

DOKUMENTACJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI ELEKTRONICZNYCH ONLINE DOKUMENTACJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI ELEKTRONICZNYCH ONLINE Deklaracje elektrniczne nline są dstępne pd adresem internetwym https://deklaracje.mp.krakw.pl Deklaracje pwinny być wypełniane za pmcą przeglądarki

Bardziej szczegółowo

MultiInfo SOHO. w. 1.0. Instrukcja obsługi dla administratora klienta

MultiInfo SOHO. w. 1.0. Instrukcja obsługi dla administratora klienta MultiInf SOHO w. 1.0 Instrukcja bsługi dla administratra klienta Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Lgwanie... 3 1.1.1 Lgwanie za pmcą kdów SMS... 3 1.2 Nawigacja... 6 2 Mduł Administracja... 8 2.1 Menu Knfiguracja...

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów Frte Repzytrium 1 / 6 Nwe funkcje w mdule Repzytrium Dkumentów Frte Repzytrium zmiany w wersji 2012.a 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu 2 Wysyłanie dkumentów własnych. Ustawienie współpracy z w serwisem

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6 Zmiany funkcjnalne wprwadzne w wersji 2013.6 1 Cpyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżne Nieautryzwane rzpwszechnianie całści lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejklwiek pstaci jest zabrnine.

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system obsługi przedsiębiorstwa. Migracja do Firebird 2.x

Zintegrowany system obsługi przedsiębiorstwa. Migracja do Firebird 2.x Zintegrwany system bsługi przedsiębirstwa Migracja d Firebird 2.x Wersja 01.00 z dnia 02.12.2008 Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp.... 3 II. Przejście z Firebird 1.5.x na Firebird 2.x... 3 III. Zalecana

Bardziej szczegółowo

SENTE CMS zarządzanie treścią witryny internetowej

SENTE CMS zarządzanie treścią witryny internetowej Opis aplikacji zarządzanie treścią witryny internetwej SENTE Systemy Infrmatyczne Sp. z.. ul. Supińskieg 1 52-317 Wrcław tel. 071 78 47 900 e-mail: ffice@sente.pl http://www.sente.pl/ t aplikacja internetwa

Bardziej szczegółowo

Moduł Konsolidacji Sprawozdań wersja 5.15.3

Moduł Konsolidacji Sprawozdań wersja 5.15.3 System bsługi sprawzdawczści część VI Mduł Knslidacji Sprawzdań wersja 5.15.3 Autrzy: Rbert Marek Jadwiga Krdek Wrcław 12.2015 Wszelkie prawa zastrzeżne. Dkument mże być reprdukwany lub przechwywany bez

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika AP-KOLCE

Instrukcja użytkownika AP-KOLCE Instrukcja użytkwnika AP-KOLCE Spis treści 1. Wprwadzenie.... 3 2. Knfiguracja.... 4 2.1. Ustawienia p strnie dreryk.... 4 2.2. Lgwanie d systemu.... 5 2.3. Aktualizacja klejek czekujących... 7 2.4. Okn

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1:.Powtórka. kurs HTML

to jest tresc...

Lekcja 1:.Powtórka. <head> <title>kurs HTML</title> </head> <body> <p>to jest tresc...</p> </body> Lekcja 1:.Pwtórka I Dkument pdzielny jest na dwie sekcje - head (nagłówek) i bdy (część główna dkumentu). W nagłówku, pmiędzy znacznikami umieszcza się infrmacje, które nie są widczne na

Bardziej szczegółowo

GEO-INFO V Delta 2010

GEO-INFO V Delta 2010 SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO V Prgram GEO-INFO V Delta 2010 PRZEGLĄDARKA SYSTHERM INFO Sp. z.., ul. Janickieg [WIEPOFAMA], 60-542 Pznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03 53,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INWENTARYZACJA Spis treści 1. Wstęp...2 2. Arkusze spisu z natury...2 2.1. Arkusz spisu z natury bez stanów ewidencyjnych...2 2.2. Arkusz spisu z natury bez stanów ewidencyjnych (wzór 2)...4 2.3. Arkusz

Bardziej szczegółowo

COMARCH ERP E-SKLEP...

COMARCH ERP E-SKLEP... Ultka Wersja 7.6 Spis treści COMARCH ERP E-SKLEP... 3 1 NOWOŚCI... 4 1.1 ALLEGRO - INTEGRACJA Z SERWISEM WEBAPI SANDBOX.... 4 2 ZMIANY... 5 2.1 ALLEGRO USUNIĘCIE SERWISU TESTOWEGO TESTWEBAPI.PL... 5 2.2

Bardziej szczegółowo

Opis pliku XML Wersja 6.0

Opis pliku XML Wersja 6.0 Opis pliku XML Wersja 6.0 Wstęp Prfesjnalny sklep internetwy Utwrzenie dkumentu XML jest dsknałym spsbem na zapewnienie imprtu i eksprtu prduktów ze sklepu lub integrację z zewnętrznym prgramwaniem. Kierując

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Generator Raportów Wersja 2013.0.1 Spis treści 1 GENERATOR RAPORTÓW W COMARCH ERP OPTIMA... 3 1.1 INSTALACJA GENERATORA RAPORTÓW... 5 1.2 OBSŁUGA Z POZIOMU COMARCH ERP OPTIMA...

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja przeglądarki Internet Explorer 6.0 i instalacja komponentu w środowisku systemów Windows

Konfiguracja przeglądarki Internet Explorer 6.0 i instalacja komponentu w środowisku systemów Windows Knfiguracja przeglądarki Internet Explrer 6.0 i instalacja kmpnentu w śrdwisku systemów Windws Jak sknfigurwać przeglądarkę Internet Explrer 6.0? Krzystając z menu wybieramy Narzędzia, a następnie Opcje

Bardziej szczegółowo

o o o o o o o o o Wersja 7.2.1-10/09/2015

o o o o o o o o o Wersja 7.2.1-10/09/2015 Wersja 7.2.1-10/09/2015 Ddan nwą wersję deklaracji elektrnicznych VAT-7(15), VAT-27(1) raz VAT-27K(1) publikwanych przez Ministerstw Finansów. Kmunikat ministerstwa w tej sprawie znajduje się pd tym adresem.

Bardziej szczegółowo

KASPERSKY LAB. Kaspersky Administration Kit wersja 6.0. Podręcznik administratora

KASPERSKY LAB. Kaspersky Administration Kit wersja 6.0. Podręcznik administratora KASPERSKY LAB Kaspersky Administratin Kit wersja 6.0 Pdręcznik administratra K A S P E R S K Y A D M I N I S T R A T I O N K I T W E R S J A 6. 0 Pdręcznik administratra Kaspersky Lab Ltd. Strna Internetwa:

Bardziej szczegółowo

ZLECENIA. .. str.23 1. AKCJE I OBLIGACJE... ... str.2 ... ... ... ... ... ... str.11 2. INSTRUMENTY POCHODNE... ... ... ... ... ... str.13 3. INNE...

ZLECENIA. .. str.23 1. AKCJE I OBLIGACJE... ... str.2 ... ... ... ... ... ... str.11 2. INSTRUMENTY POCHODNE... ... ... ... ... ... str.13 3. INNE... ZLECENIA 1. AKCJE I OBLIGACJE...... str.2 2. INSTRUMENTY POCHODNE......... str.11 3. INNE............ str.13 4. KRÓTKA SPRZEDAŻ......... str.15 5. WYKONANIE JEDNOSTEK INDEKSOWYCH... str.18 6. ZLECENIA

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Ulotka 2 v.7.2

Spis treści. Ulotka 2 v.7.2 Ultka Wersja 7.2 Spis treści 1 NOWOŚCI... 4 1.1 PRODUKTY ZBIORCZE KARTY SPINACZE... 4 1.2 JEDNOSTKI DOMYŚLNE... 7 1.3 RABAT TYPU STAŁA CENA... 9 1.4 WIELOSKLEPOWOŚĆ... 10 1.5 KOLEJNOŚĆ ATRYBUTÓW... 10

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie1. Zakładanie nowego okresu obrachunkowego. Ćwiczenie2. Ustalanie parametrów firmy moduł księgowy

Ćwiczenie1. Zakładanie nowego okresu obrachunkowego. Ćwiczenie2. Ustalanie parametrów firmy moduł księgowy Ćwiczenie 4 Mduł KSIĘGA HANDLOWA Strna 1 z 16 1. Mduł Księga Handlwa infrmacje gólne i cel zajęć Mduł Księga Handlwa t system kmputerwy pzwalający na prwadzenie ksiąg rachunkwych zgdnie z wymgami ustawy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Internetu zajęcia 2

Wprowadzenie do Internetu zajęcia 2 Wprwadzenie d Internetu zajęcia 2 Zakres tematyczny zajęć Tabele Tabele prezentacja danych. Tabele mają szerkie zastswanie na strnach WWW i umżliwiają zaawanswane frmatwanie elementów na strnie. Definicja

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI O HIGIENIE PRACY, KOMPUTERZE, SIECIACH KOMPUTEROWYCH I INTERNECIE zna regulamin pracwni kmputerwej, zna i respektuje zasady bezpieczneg użytkwania kmputera, pisuje prawidłw

Bardziej szczegółowo

Kadry i Płace. Moduł Płace i Kadry składa się z siedmiu działów:

Kadry i Płace. Moduł Płace i Kadry składa się z siedmiu działów: Kadry i Płace Obsługa działu kadrw-płacweg wymaga stałej aktualizacji wewnętrznych przepisów dstswanych d zmieniająceg się prawa. Przeprwadzana samdzielnie jest uciążliwa i wymaga spędzenia wielu gdzin

Bardziej szczegółowo

Świadectwa. Wersja 6.7

Świadectwa. Wersja 6.7 Wersja 6.7 WSTĘP... 5 WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 6 POMOC TECHNICZNA... 6 INSTALACJA PROGRAMU... 7 URUCHOMIENIE PROGRAMU... 11 OKNO GŁÓWNE PROGRAMU... 12 KARTOTEKI GŁÓWNE... 12 PRZYCISKI NAWIGACYJNE... 14 KLAWISZE

Bardziej szczegółowo

QuarkXpress skład i publikacja operacje podstawowe

QuarkXpress skład i publikacja operacje podstawowe QuarkXpress skład i publikacja peracje pdstawwe Opis szklenia: Szklenie QuarkXpress przeznaczne dla sób chcących zapznać się ze światem składu DTP, Grafików, prjektantów, specjalistów d spraw reklamy,

Bardziej szczegółowo

Opis szablonów globalnych AdOcean

Opis szablonów globalnych AdOcean Opis szablnów glbalnych AdOcean Standardwe szablny kreacji: Wszystkie standardwe szablny kreacji AdOcean umżliwiają ddanie zewnętrznych skryptów zliczających emisje. Wszystkie szablny pzwalające na użycie

Bardziej szczegółowo

Do zarządzania kontami uŝytkowników naleŝy ich zakładanie, usuwanie, modyfikowanie, zmiana hasła oraz szereg dodatkowych czynności.

Do zarządzania kontami uŝytkowników naleŝy ich zakładanie, usuwanie, modyfikowanie, zmiana hasła oraz szereg dodatkowych czynności. Zarządzanie kntami D zarządzania kntami uŝytkwników naleŝy ich zakładanie, usuwanie, mdyfikwanie, zmiana hasła raz szereg ddatkwych czynnści. Typy lkalnych knt uŝytkwników KaŜdemu twrznemu kntu uŝytkwnika

Bardziej szczegółowo

Proces instalacji drukarki przebiega podobnie jak proces instalowania sterowników dowolnego, innego urządzenia w komputerze.

Proces instalacji drukarki przebiega podobnie jak proces instalowania sterowników dowolnego, innego urządzenia w komputerze. W terminlgii firmy Micrsft drukarka jest biektem lgicznym, a nie fizycznym urządzeniem. Tak więc drukarkę twrzy się pprzez sknfigurwanie zestawu sterwników w systemie Windws XP. Natmiast drukarka urządzenie

Bardziej szczegółowo

Lista zmian Sello. Wersja 1.18.3. Wersja 1.18.2. Wersja 1.18.1

Lista zmian Sello. Wersja 1.18.3. Wersja 1.18.2. Wersja 1.18.1 Lista zmian Sell Wersja 1.18.3 Wersja 1.18.3 przeprwadza aktualizację bazy z wersji 1.18.2.. alecamy wyknać archiwizację bazy przed rzpczęciem instalacji. Uwaga! W wersji 1.18.3 zakradł się błąd, który

Bardziej szczegółowo

Opis zmian w Subiekcie GT wersja 1.18

Opis zmian w Subiekcie GT wersja 1.18 Opis zmian w Subiekcie GT wersja 1.18 PniŜej wypisan alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.18 Subiekta GT. Zmiany płatne - wyróŝnine czcinką pgrubiną - są umieszczne na pczątku listy. Ddan mŝliwść

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkownika Płockiej Platformy Teleinformatycznej E - Urząd

Instrukcja dla użytkownika Płockiej Platformy Teleinformatycznej E - Urząd Instrukcja dla użytkwnika Płckiej Platfrmy Teleinfrmatycznej E - Urząd Instrukcja dla użytkwnika Strna 1 z 24 Spis treści Rejestrwanie nweg użytkwnika...3 Lgwanie na platfrmę E-urząd...6 Złżenie wnisku

Bardziej szczegółowo

Opis zmian w Rewizorze GT wersja 1.15

Opis zmian w Rewizorze GT wersja 1.15 Opis zmian w Rewizrze GT wersja 1.15 PniŜej wypisan alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.15 Rewizra GT. Zmiany płatne - wyróŝnine czcinką pgrubiną - są umieszczne na pczątku listy. Ddan mŝliwść kreślenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Analizy Finansowej Rozliczenia JGP Instrukcja obsługi

RAPORT Analizy Finansowej Rozliczenia JGP Instrukcja obsługi RAPORT Analizy Finanswej Rzliczenia JGP Instrukcja bsługi CmpuGrup Medical Plska Sp. z.. (dawniej UHC Sp. z..), ul. D Dysa 9, 20-149 Lublin, T +48 81 444 20 15, F +48 81 444 20 18, www.cmpugrup.pl - 2

Bardziej szczegółowo

Operatory odległości (część 2) obliczanie map kosztów

Operatory odległości (część 2) obliczanie map kosztów Operatry dległści (część 2) bliczanie map ksztów Celem zajęć jest zapznanie się ze spsbem twrzenia mapy ksztów raz wyznaczeni mapy czasu pdróży d centrum miasta. Wykrzystane t zstanie d rzwinięcia analizy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OTWARTEGO SYSTEMU ANTYPLAGIATOWEGO (OSA)

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OTWARTEGO SYSTEMU ANTYPLAGIATOWEGO (OSA) INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OTWARTEGO SYSTEMU ANTYPLAGIATOWEGO (OSA) Data utwrzenia: Autr: Wersja: 2016-01-22 Krzysztf Smaga 1.2 Zawartść 1.Wstęp...3 2.Wymagania systemwe...4 3.Lgwanie d systemu...5 4.Główny

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania Ocena zgdnści Analiza zagrżeń Oznaczenie CE Ocena ryzyka Rzwiązanie prgramwe dla znakwania safexpert.luc.pl www.luc.pl W celu wybru najbardziej dpwiednich mdułów prgramu Safexpert plecamy zapznad się z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi plusbank24

Instrukcja obsługi plusbank24 1/228 Instrukcja bsługi plusbank24 Systemu Bankwści Elektrnicznej Aplikacja Klienta - Kanał Internet Część 2 z 2 2/228 Spis treści 6. Lkaty... 6 6.1 Lista lkat... 7 6.2 Szczegóły lkaty... 8 6.3 Załóż lkatę...

Bardziej szczegółowo

Bożena Czyż-Bortowska, Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu

Bożena Czyż-Bortowska, Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu WYSZUKIWANIE PROGRAMÓW NAUCZANIA W PROGRAMIE INFORMACYJNO- WYSZUKIWAWCZYM SYSTEMU KOMPUTEROWEJ OBSŁUGI BIBLIOTEKI "SOWA" - scenariusz zajęć warsztatwych dla człnków Gruwy Satkształceniwej WUZ BP w Truniu

Bardziej szczegółowo

Wstęp do MS ACCESS. 1. Wprowadzenie

Wstęp do MS ACCESS. 1. Wprowadzenie Wstęp d MS ACCESS 1. Wprwadzenie System MS ACCESS jest t prgramwanie przeznaczne d twrzenia i uŝytkwania aplikacji z bazą danych. Przez aplikację rzumie się tu gtwe d uŝycia prgramwanie uŝyteczne w knkretnym

Bardziej szczegółowo

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO 6 Sigma Pdręcznik Użytkwnika SYSTHERM INFO Sp. z.., ul. Janickieg [WIEPOFAMA], 60-542 Pznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03 53, 846 20 89 E-mail:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 d Zaprszenia d składania fert z dn. 17 maja 2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ETAP 1 ANALIZY PRZYGOTOWAWCZE I ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWE d 1 czerwca d 31 sierpnia 2012 I. Przeprwadzenie

Bardziej szczegółowo

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO 6 Sigma Pdręcznik Użytkwnika SYSTHERM INFO Sp. z.., ul. Janickieg [WIEPOFAMA], 60-542 Pznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03 53, 846 20 89 E-mail:

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ LABORATORIUM Telekmunikacji w transprcie wewnętrznym / drgwym INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA

Bardziej szczegółowo

Opis zmian w Subiekcie GT wersja 1.15

Opis zmian w Subiekcie GT wersja 1.15 Opis zmian w Subiekcie GT wersja 1.15 PniŜej wypisan alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.15 Subiekta GT. Zmiany płatne - wyróŝnine czcinką pgrubiną - są umieszczne na pczątku listy. Ddan mŝliwść

Bardziej szczegółowo

Obiekty graficzne Kształty WordArt Obrazy online Obiekty graficzne z innych plików Rozdział 3. Praca z tekstem o

Obiekty graficzne Kształty WordArt Obrazy online Obiekty graficzne z innych plików Rozdział 3. Praca z tekstem o Spis treści Rzdział 1. Zaczynamy! Uruchamiamy prgram Wrd... i c z teg wynika Obszar rbczy, czyli miejsce d pracy Otwieranie dkumentów w prgramie Wrd Twrzenie nweg dkumentu Otwieranie istniejąceg dkumentu

Bardziej szczegółowo

Opis i specyfikacja interfejsu SI WCPR do wybranych systemów zewnętrznych

Opis i specyfikacja interfejsu SI WCPR do wybranych systemów zewnętrznych Załącznik nr 1 d OPZ Opis i specyfikacja interfejsu SI WCPR d wybranych systemów zewnętrznych Spis treści 1. OPIS I SPECYFIKACJA INTERFEJSU DO SYSTEMÓW DZIEDZINOWYCH... 2 1.1. Integracja z systemami dziedzinwymi...

Bardziej szczegółowo

"Pies" P i e s \0. Prawidłowy zapis wymaga wykorzystania funkcji strcpy() z pliku nagłówkowego string.h: char txt[10]; strcpy(txt, Pies );

Pies P i e s \0. Prawidłowy zapis wymaga wykorzystania funkcji strcpy() z pliku nagłówkowego string.h: char txt[10]; strcpy(txt, Pies ); Łańcuchy znaków MATERIAŁY POMOCNICZE NR 7 DO PRACOWNII Z PRZEMIOTU INFORMATYKA 1 Łańcuch znaków (napis, stała napiswa) jest t ciąg złŝny z zera lub większej liczby znaków zawartych między znakami cudzysłwu,

Bardziej szczegółowo

CERTO program komputerowy zgodny z wytycznymi programu dopłat z NFOŚiGW do budownictwa energooszczędnego

CERTO program komputerowy zgodny z wytycznymi programu dopłat z NFOŚiGW do budownictwa energooszczędnego CERTO prgram kmputerwy zgdny z wytycznymi prgramu dpłat z NFOŚiGW d budwnictwa energszczędneg W związku z wejściem w życie Prgramu Prirytetweg (w skrócie: PP) Efektywne wykrzystanie energii Dpłaty d kredytów

Bardziej szczegółowo

WYSTAWIANIE FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚRODA Z KSIĘGOWĄ JOANNA MATUSIAK

WYSTAWIANIE FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚRODA Z KSIĘGOWĄ JOANNA MATUSIAK WYSTAWIANIE FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚRODA Z KSIĘGOWĄ JOANNA MATUSIAK WYSTAWIANIE FAKTUR WYSTAWIANIE FAKTUR Od 1 stycznia 2014 r. c d zasady fakturę należy wystawić d 15.

Bardziej szczegółowo

GEO-INFO V Sigma. Podręcznik Użytkownika

GEO-INFO V Sigma. Podręcznik Użytkownika SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO V Sigma Pdręcznik Użytkwnika SYSTHERM INFO Sp. z.., ul. Janickieg [WIEPOFAMA], 60-542 Pznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03 53, 846 20 89 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji internetowej Oświatowe wskaźniki odniesienia

Instrukcja obsługi aplikacji internetowej Oświatowe wskaźniki odniesienia Instrukcja bsługi aplikacji internetwej Oświatwe wskaźniki dniesienia Spis treści 1. Szybki start... 1 2. Opis aplikacji... 2 A. Wyszukiwanie... 2 B. Ogólne infrmacje wybranej JST... 3 C. Wskaźniki dniesienia...

Bardziej szczegółowo

GEO-I FO V Państwowy Rejestr Granic

GEO-I FO V Państwowy Rejestr Granic SYSTEM I FORMACJI PRZESTRZE EJ GEO-I FO V Państwwy Rejestr Granic Pdręcznik Użytkwnika SYSTHERM INFO Sp. z.., ul. Janickieg [WIEPOFAMA], 60-542 Pznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Stworzenie inteligentnych narzędzi do generacji i zarządzania stron internetowych (SaaS+WEB2.0),

Zapytanie ofertowe. Stworzenie inteligentnych narzędzi do generacji i zarządzania stron internetowych (SaaS+WEB2.0), Fundusze Eurpejskie dla rzwju innwacyjnej gspdarki Chrzów, 5 listpada 2012 r. Zapytanie fertwe W związku z realizacją prjektu pn.: Stwrzenie inteligentnych narzędzi d generacji i zarządzania strn internetwych

Bardziej szczegółowo

Projekt oraz wykonanie portalu internetowego Urzędu Miasta Myszkowa (www.miastomyszkow.pl) wraz z przeniesieniem danych ze strony obecnej

Projekt oraz wykonanie portalu internetowego Urzędu Miasta Myszkowa (www.miastomyszkow.pl) wraz z przeniesieniem danych ze strony obecnej Prjekt raz wyknanie prtalu internetweg Urzędu Miasta Myszkwa (www.miastmyszkw.pl) wraz z przeniesieniem danych ze strny becnej WYMAGANIA TECHNICZNE I. Przedmit zamówienia Przedmitem pstępwania jest Prjekt

Bardziej szczegółowo

Znane problemy Autodesk Revit Structure 2010

Znane problemy Autodesk Revit Structure 2010 AUTODESK REVIT STRUCTURE 2010 Znane prblemy Autdesk Revit Structure 2010 Wstążka Przeciągnięcie wielu paneli wstążki d niezależnych kien ruchmych mże spwdwać awarię prgramwania Autdesk Revit Structure

Bardziej szczegółowo

RGB25- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 25mm) Oferta ważna od 01.01.2012r.

RGB25- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 25mm) Oferta ważna od 01.01.2012r. RGB25- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 25mm) Oferta ważna d 01.01.2012r. Oferujemy telebimy w technlgii did LED (didy LED super jasne, szerkim kącie świecenia / OUTDOOR LONG LIFE). Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne aplikacji LSI

Wymagania techniczne aplikacji LSI Właściciel Dkumentu: BLStream Sp. z.. Data utwrzenia 2008-04-18 Data statnieg zapisu: 2008-06-23 Autrzy: PKW, LRO BLStream Sp. z.., Plac Hłdu Pruskieg 9, 70-550 Szczecin, Plska Tel. +48 (91) 432 56 80,

Bardziej szczegółowo

Opis zmian w Subiekcie GT wersja 1.14

Opis zmian w Subiekcie GT wersja 1.14 Opis zmian w Subiekcie GT wersja 1.14 PniŜej wypisan alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.14 Subiekta GT. Zmiany płatne - wyróŝnine czcinką pgrubiną - są umieszczne na pczątku listy. Ddan d knfiguracji

Bardziej szczegółowo

Korespondencja seryjna dla listów i seryjnych dokumentów wysyłkowych

Korespondencja seryjna dla listów i seryjnych dokumentów wysyłkowych Krespndencja seryjna dla listów i seryjnych dkumentów wysyłkwych Kreatra krespndencji seryjnej mŝna uŝywać d twrzenia krespndencji seryjnej, etykiet wysyłkwych, kpert, katalgów i rzsyłania seryjnych wiadmści

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny w klasie 5

Wymagania na poszczególne oceny w klasie 5 Wymagania na pszczególne ceny w klasie 5 I. Bezpieczne psługiwanie się kmputerem i jeg prgramwaniem dpuszczający dstateczny dbry bardz dbry celujący zna regulamin szklnej pracwni kmputerwej, wymienia pdstawwe

Bardziej szczegółowo

1. Ogólny opis wymagań

1. Ogólny opis wymagań Zawartść 1. Ogólny pis wymagań... 2 2. Architektura systemu... 3 3. Dane występujące w systemie bazy wiedzy... 5 4. ETAP 1 - Wymagania Bazy wiedzy... 8 4.1 Funkcje bazy wiedzy... 8 4.2 ETAP - 1 Interfejs

Bardziej szczegółowo

Znane problemy Autodesk Revit Architecture 2010

Znane problemy Autodesk Revit Architecture 2010 AUTODESK REVIT ARCHITECTURE 2010 Znane prblemy Autdesk Revit Architecture 2010 InfCenter Szukanie pmcy przy użyciu panelu InfCenter mże pwdwać wyświetlanie trafień pchdzących z przeszukiwania bazy wiedzy

Bardziej szczegółowo

Skrypt ogłoszeniowy NOTICE v1.2

Skrypt ogłoszeniowy NOTICE v1.2 Skrypt głszeniwy NOTICE v1.2 Created by Kamil Wyremski wyremski.pl Opis skryptu: Skrypt pzwala na stwrzenie strny z głszeniami. Dstępnych jest bardz wiele pcji knfiguracyjnych, dzięki czemu mżna dstswać

Bardziej szczegółowo

Editorial System. System przetwarzania prac naukowych online. Opis możliwości aplikacji. Copyright by Bentus. www.editorialsystem.com.

Editorial System. System przetwarzania prac naukowych online. Opis możliwości aplikacji. Copyright by Bentus. www.editorialsystem.com. Editrial System System przetwarzania prac naukwych nline Opis mżliwści aplikacji Cpyright by Bentus www.editrialsystem.cm Strna 1 z 18 Editrial System jest aplikacją internetwą wspmagającą prces pzyskiwania,

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2003 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH klasavi

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH klasavi WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH klasavi I. Bezpieczne praca z kmputerem i jeg prgramwaniem zna i stsuje zasady bezpiecznej pracy z kmputerem, zna skutki nieprawidłweg zrganizwania

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Cz. 3. Rysunki w dokumencie Obiekt Fontwork Jeżeli chcemy zamieścić w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład tytuł czy hasło promocyjne, możemy w

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1

Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1 Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1 Katarzyna Nawrot Spis treści: 1. Podstawowe pojęcia a. Arkusz kalkulacyjny b. Komórka c. Zakres komórek d. Formuła e. Pasek formuły

Bardziej szczegółowo

Statystyka - wprowadzenie

Statystyka - wprowadzenie Statystyka - wprwadzenie Obecnie pjęcia statystyka używamy aby mówić : zbirze danych liczbwych ukazujących kształtwanie się kreślneg zjawiska jak pewne charakterystyki liczbwe pwstałe ze badań nad zbirwścią

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Stosowanie stylów

Zadanie 1. Stosowanie stylów Zadanie 1. Stosowanie stylów Styl to zestaw elementów formatowania określających wygląd: tekstu atrybuty czcionki (tzw. styl znaku), akapitów np. wyrównanie tekstu, odstępy między wierszami, wcięcia, a

Bardziej szczegółowo

4.Arkusz kalkulacyjny Calc

4.Arkusz kalkulacyjny Calc 4.Arkusz kalkulacyjny Calc 4.1. Okno programu Calc Arkusz kalkulacyjny Calc jest zawarty w bezpłatnym pakiecie OpenOffice.org 2.4. Można go uruchomić, podobnie jak inne aplikacje tego środowiska, wybierając

Bardziej szczegółowo