System CDN OPT!MA v Generator Raportów (GenRap) Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) , fax (12)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System CDN OPT!MA v. 15.0. Generator Raportów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00"

Transkrypt

1 System CDN OPT!MA v Generatr Raprtów (GenRap) Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) , fax (12) Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) Pmyśl śrdwisku zanim zdecydujesz się wydrukwać ten dkument!

2 1 Spis treści 1 SPIS TREŚCI GENERATOR RAPORTÓW W CDN OPT!MA INSTALACJA GENERATORA RAPORTÓW OBSŁUGA Z POZIOMU CDN OPT!MA TWORZENIE WYDRUKÓW FILTRY OBOWIĄZKOWE GENRAP EDYTOR GENERATORA RAPORTÓW WYGLĄD OKNA EDYTORA GENERATORA RAPORTÓW DOSTOSOWANIE WIDOKU WYDAWANIE POLECEŃ EDYCJA RAPORTU PRACA NAD RAPORTEM ZMIANA SPOSOBU WYŚWIETLANIA RAPORTU ZAKŁADKA DANE ZAKŁADKA STRUKTURA WSTAWIANIE DANYCH DO RAPORTU PARAMETRY RAPORTU WYRAŻENIA RAPORTU OPERACJE NA DANYCH W RAPORCIE JAK ZMIENIĆ WYGLĄD TEKSTU FORMATOWANIE WARUNKOWE GRAFIKA W RAPORCIE KODY KRESKOWE W RAPORCIE ZESTAWIENIE TABELA WYKRESY GOTOWY RAPORT WYDRUKI WYDRUKI SERYJNE WYDRUKI WIZYTÓWEK (ETYKIET) PRZYKŁADOWA MODYFIKACJA DOMYŚLNYCH WYDRUKÓW WYDRUK FAKTURA (GENRAP) WYDRUK LISTA PRACOWNIKÓW (GENRAP)...45 DODATEK A. OBIEKTY W PRZYJAZNYM SCHEMACIE DODATEK B. SKŁADNIA WYRAŻEŃ CDN OPT!MA, Generatr Raprtów (GenRap) v Strna 2 z 57

3 2 Generatr Raprtów w CDN OPT!MA Dla użytkwników prgramu CDN OPT!MA zstał udstępnine zintegrwane narzędzie pzwalające na twrzenie wydruków. W kilku miejscach w prgramie zstały przygtwane wydruki GenRap, które mgą być przez użytkwnika zmdyfikwane i dstswane d jeg ptrzeb w edytrze Generatr Raprtów. Mżliwe są mdyfikacje d najprstszych, czyli np. zmiana krju czcinki, zmiana klejnści wyświetlania klumn zestawień, pprzez niec bardziej skmplikwane jak np. ddawanie własnych klumn z danymi, grupwanie, uzależniania spsbu wyświetlania d wartści danych, d najbardziej ciekawych np. budwanie własnych raprtów. W systemie CDN OPT!MA Generatr Raprtów dstępny jest następujących miejscach: Słwniki. frmularz karty kntrahenta wydruk karty kntrahenta lista kntrahentów wydruk listy kntrahentów, wydruk listy dkumentów nierzlicznych kntrahenta frmularz twaru wydruk etykiet twarów w układzie tabelarycznym (70 x 37 mm) lista twarów wydruk listy twarów, wydruk etykiet twarów w układzie tabelarycznym (70 x 37 mm), raprt sprzedaży wg kdu Mduł Kasa/Bank. frmularz nty dsetkwej wydruk nta dsetkwa frmularz pnaglenia zapłaty wydruk pnaglenia zapłaty frmularz ptwierdzenia salda wydruk ptwierdzenia salda frmularz zapisu kasweg/bankweg wydruk KP, KW lista dkumentów rzliczających wydruk listy dkumentów rzliczających Mduł Faktury. frmularz faktury sprzedaży wydruk faktura sprzedaży, faktura VAT UE, faktura eksprtwa w walucie, faktura zaliczkwa, faktura zaliczkwa w walucie. frmularz faktury sprzedaży krekta wydruk faktury sprzedaży krekty ilści, wartści, stawki VAT lista faktur sprzedaży wydruk listy faktur sprzedaży frmularz paragnu wydruk paragnu lista paragnów wydruk listy paragnów frmularz faktury Pr Frma wydruk faktura Pr Frma lista faktur Pr Frma wydruk listy faktur Pr Frma frmularz faktury zakupu wydruk faktury zakupu, wydruk etykiet twarów w układzie tabelarycznym (70 x 37 mm) lista faktur zakupu wydruk listy faktur zakupu frmularz faktury wewnętrznej sprzedaży wydruk faktury wewnętrznej sprzedaży frmularz faktury wewnętrznej zakupu wydruk faktury wewnętrznej zakupu frmularz faktury wewnętrznej sprzedaży krekta wydruk krekty faktury wewnętrznej sprzedaży (krekta ilści, wartści, stawki VAT) frmularz faktury wewnętrznej zakupu krekta wydruk krekty faktury wewnętrznej zakupu (krekta ilści, wartści, stawki VAT) lista faktur wewnętrznych sprzedaży wydruk listy faktur wewnętrznych sprzedaży lista faktur wewnętrznych zakupu wydruk listy faktur wewnętrznych zakupu frmularz faktury RR wydruk faktury RR lista faktur zakupu wydruk listy faktur RR CDN OPT!MA, Generatr Raprtów (GenRap) v Strna 3 z 57

4 Mduł Handel. frmularz dkumentu Tax Free wydruk dkumentu Tax Free lista dkumentów Tax Free wydruk listy dkumentów Tax Free frmularz rezerwacji dbircy wydruk rezerwacji dbircy, wydruk ptwierdzenia rezerwacji lista rezerwacji dbircy wydruk listy rezerwacji dbircy frmularz zamówienia dstawcy wydruk zamówienia dstawcy lista zamówień dstawcy wydruk listy zamówień dstawcy lista zasbów wydruk listy zasbów, wydruk etykiet twarów w układzie tabelarycznym (70 x 37 mm), wydruk bilansu handlweg twaru, wydruk spisu z natury frmularz wydania zewnętrzneg wydruk wydania zewnętrzneg, wydruk wg dstaw pbranych na WZ frmularz wydania zewnętrzneg krekta wydruk krekty wydania zewnętrzneg (krekta ilści, krekta wartści, krekta ksztu) lista wydań zewnętrznych wydruk listy wydań zewnętrznych, wydruk rzliczenie ksztów zakupu (RKZ) frmularz przyjęcia zewnętrzneg wydruk przyjęcia zewnętrzneg (2 rdzaje), wydruk etykiet twarów w układzie tabelarycznym (70 x 37 mm), wydruk przyjętych partii dstaw frmularz przyjęcia zewnętrzneg krekta wydruk przyjęcia zewnętrzneg krekta (krekta ilści, krekta wartści, graniczna krekta wartści) lista przyjęć zewnętrznych wydruk listy przyjęć zewnętrznych frmularz rzchdu wewnętrzneg wydruk rzchdu wewnętrzneg (2 rdzaje), wydruk wg dstaw pbranych na RW frmularz przyjęcia wewnętrzneg wydruk przyjęcia wewnętrzneg (2 rdzaje), wydruk etykiet twarów w układzie tabelarycznym (70 x 37 mm), wydruk przyjętych partii dstaw frmularz przesunięcia międzymagazynweg wydruk przesunięcia międzymagazynweg lista przesunięć międzymagazynwych wydruk listy przesunięć międzymagazynwych frmularz wydania kaucji wydruk wydania kaucji frmularz wydania kaucji krekta wydruk krekty wydania kaucji (krekta ilści, krekta wartści) lista wydań kaucji wydruk listy wydań kaucji, wydruk rzliczenie ksztów zakupu (RKZ) frmularz przyjęcia kaucji wydruk przyjęcia kaucji frmularz przyjęcia kaucji krekta wydruk krekty wydania kaucji (krekta ilści, krekta wartści) lista przyjęć kaucji wydruk listy przyjęć kaucji Mduł Płace i Kadry. frmularz pracwnika wydruki: czas pracy pracwnika raz zaświadczenie zatrudnieniu lista pracwników wydruki: listy pracwników, lista zapisów histrycznych pracwnika, lista wszystkich kwalifikacji pracwnika wypłaty pracwników wydruki: lista płac szczegółwa bez czasu pracy, lista płac szczegółwa z czasem pracy, lista płac skrócna listy płac wydruki: lista płac zbircza z czasem pracy, lista płac zbircza bez czasu pracy, lista płac szczegółwa bez czasu pracy, lista płac szczegółwa z czasem pracy, lista płac skrócna frmularz listy płac kwitek wypłaty Mduł CRM. frmularz kntaktu wydruk kntaktu /zadania lista kntaktów i zadań lista kntaktów peratra, lista kntaktów peratra wg kntrahentów, lista kntaktów kntrahenta, lista kntaktów i zadań wg wątków CDN OPT!MA, Generatr Raprtów (GenRap) v Strna 4 z 57

5 Mduł Serwis frmularz zlecenia serwisweg - wydruki: przyjęcie d serwisu, przyjęcie d serwisu z pwiązanymi urządzeniami, przyjęcie d serwisu wg wyknanych czynnści raz wykrzystanych części; wydanie z serwisu lista zleceń serwiswych wydruk listy zleceń serwiswych Mduł Księgwść frmularz rejestru VAT wydruki faktury wewnętrznej, wydruk nty krygującej Mduł Obieg Dkumentów lista dkumentów wydruk listy dkumentów, wydruk listy dkumentów wg atrybutów 2.1 Instalacja Generatra Raprtów Przed krzystaniem z wydruków Generatra Raprtów knieczne jest zainstalwanie teg narzędzia. Generatr Raprtów nie jest dmyślnie instalwany łącznie z CDN OPT!MA. Należy g zainstalwać ddzielnie z płytki instalacyjnej CDN OPT!MA. Generatr Wydruków wymaga śrdwiska.net Framewrk 2.0. Śrdwisk t należy zainstalwać przed instalacją narzędzia Generatr Raprtów. Uwaga: Generatr Raprtów dstarczany z CDN OPT!MA wymaga śrdwiska.net Framewrk w wersji 2.0 W przypadku kmunikatu braku Instalatra systemu Micrsft Windws w wersji 3.0 pdczas instalacji śrdwiska.net 2.0, knieczne jest zainstalwanie Windws Installera w wersji, c najmniej 3.0 (na płycie dstępny jest składnik w wersji 3.1, patrz: Instalacja prgramu -> Instalacja mdułów ddatkwych -> Instalacja Generatra raprtów). Śrdwisk.NET Framewrk 2.0 mżna pnadt pbrać ze strny: AAB15C5E04F5 Składnik Windws Installer 3.1 jest dstępny pd adresem: de776fd4138c Aby uzyskać kilkukrtne przyspieszenie uruchamiania Generatra Raprtów należy wywłać ngen_install.bat. ngen_install.bat uruchamiany jest autmatycznie pdczas instalacji; p instalacji wyknuje się jeszcze przez kilka minut w tle. Plik dmyślnie znajduje się w katalgu C:\Prgram Files\CDN OPT!MA\GenRap\Cm\Lib. 2.2 Obsługa z pzimu CDN OPT!MA Zdefiniwane dmyślnie wydruki GenRap wyróżniają się wśród innych wspólną kńcówką nazwy: (GenRap). Realizacja wydruku GenRap z pzimu CDN OPT!MA nie różni się d realizacji pzstałych typów wydruków. CDN OPT!MA, Generatr Raprtów (GenRap) v Strna 5 z 57

6 Z miejsc, z których dstępne są wydruki mżliwa jest również ich mdyfikacja. Mżliwe jest t wybraniu przycisku znajdująceg się bk przycisku, a następnie z rzwiniętej listy należy wybrać Generatr Raprtów Pjawi się kn, w którym widczne są wszystkie raprty GenRap zdefiniwane na danej liście / frmularzu. Na liście widczna jest nazwa wydruku raz w nawiasie grupa, d której dany wydruk należy. Lista wydruków Generatra Raprtów Z pzimu kna listy wydruków Generatra Raprtów mżliwe jest wyknanie następujących peracji: - Wydruk daneg raprtu / Wybór pcji wydruku - Ddanie nweg raprtu, - Edycja istniejąceg raprtu, - Usunięcie raprtu CDN OPT!MA, Generatr Raprtów (GenRap) v Strna 6 z 57

7 - Zamknięcie kna Wybranie przycisku Ddaj Raprt, lub Edycja raprtu, wywłuje Edytr Generatra Raprtów. P mdyfikacji wydruku w Edytrze Generatra Raprtów i wybraniu pcji Zapisz należy zdecydwać, pd jaką nazwą ma być widczny wydruk w prgramie raz czy ma zstać zapisany w nwej grupie wydruków (wtedy należy pdać jej nazwę), czy w już istniejącej grupie wydruków. Okn zapisu wydruku Generatra Raprtów P zapisie wydruk będzie dstępny z pzimu CDN OPT!MA w pdbny spsób jak pzstałe wydruki. Predefiniwane wydruki są wyróżnine na liście klrem szarym, nie mżna ich usunąć z listy, a p edycji takieg wydruku prgram zaprpnuje jeg zapisanie pd inną nazwą pzstawiając ryginalny wydruk niezmieniny. 2.3 Twrzenie wydruków Od wersji 9.0 prgramu CDN OPT!MA zmieniła się metdlgia twrzenia wydruków. Wszystkie nwe wydruki pwinny być parte na parametrze Identyfikatr. Parametr ten, w zależnści d miejsca wywłania Generatra Raprtów, przyjmuje wartści z dpwiedniej tabeli (biektu). Wydruki list pwinny być parte dpwiednie biekty. Lista dstępnych biektów znajduje się w Ddatku A. Uwaga: Dla raprtów użytkwnika z CDN OPT!MA 8.x, partych na parametrze TrNID, należy w Ustawieniach wyświetlania danych przyjazneg schematu zmienić wartść na Wszystkie elementy z przyjaznymi nazwami. Ustawienia wyświetlania danych przyjazneg schematu dstępne są p naciśnięciu iknki znajdującej się na zakładce Dane. 2.4 Filtry bwiązkwe GenRap Filtry bwiązkwe GenRap pzwalają graniczyć użytkwnikm mżliwść generwania (drukwania) raprtów. Rzwiązanie t ma na celu zapewnienie maksymalneg bezpieczeństwa danych przechwywanych w bazie danych. Użytkwnik ma dstęp tylk d danych niezbędnych d stwrzenia raprtu. Jeśli twrzymy raprt Faktury mamy dstęp d biektu [Faktura sprzedaży], ale nie mamy d [Przyjęcie Zewnętrzne]. Ddatkw mżemy graniczyć dstęp d danych w ramach pszczególnych biektów. D teg służą Filtry bwiązkwe GenRap. Filtry te definiwane są w prgramie CDN OPT!MA na liście dstępnej z menu Narzędzia / Filtry bwiązkwe GenRap. CDN OPT!MA, Generatr Raprtów (GenRap) v Strna 7 z 57

8 Lista Filtrów bwiązkwych dla GenRap-a Z pzimu kna listy Filtrów bwiązkwych dla GenRap-a mżliwe jest wyknanie następujących peracji: - Ddanie nweg filtra, - Edycja istniejąceg filtra, - Usunięcie filtra - Zamknięcie kna Wybranie przycisku Ddanie filtra, Edycja filtra twiera frmularz filtra bwiązkweg. Uwaga: Filtry bwiązkwe dla GenRapa-a dstępne są tylk dla użytkwników mających status administratra w prgramie CDN OPT!MA. CDN OPT!MA, Generatr Raprtów (GenRap) v Strna 8 z 57

9 Frmularz filtra bwiązkweg Na frmularzu dstępne są pla: Filtr dla Umżliwia wybranie z listy peratrów, względem, których filtr ma być stswany. Nazwa Przyjazna dla użytkwnika nazwa filtra. Obiekt(y) Obiekt, dla któreg filtr ma być stswany. Mżliwe jest wprwadzenie kilku biektów ddzielnych przecinkiem. Filtr Wyrażenie filtrujące dane w ramach biektu. Pwyższy przykład przedstawia, w jaki spsób nałżyć filtr dla użytkwnika ADMIN, aby na generwanych przez nieg wydrukach uwzględnine były tylk Faktury sprzedaży zatwierdzne. Na wydruku listy faktur sprzedaży dkumenty anulwane raz w bufrze zstaną pminięte. Natmiast, jeśli nastąpi próba wydrukwania faktury sprzedaży, która jest anulwana lub w bufrze, wówczas wydruk będzie pusty (nie wypełni się danymi). Uwaga: Dla Obiekt(y) należy pdać bazwą nazwę biektu (tabeli), natmiast dla Filtr bazwe nazwy pól. w tych miejscach nie działają przyjazne nazwy biektów raz pól. Lista dstępnych biektów znajduje się w Ddatku A. Generatr Raprtów jest czuły na wielkść liter. Należy na t zwrócić szczególną uwagę wprwadzając dane d pól Obiekt(y), Filtr. Warunkiem zadziałania filtrów jest włączenie parametru Stsuj filtry bwiązkwe w Knfiguracji prgramu/użytkwe/parametry raz zdefiniwanie przynajmniej jedneg filtra dla aktualnie zalgwaneg użytkwnika. CDN OPT!MA, Generatr Raprtów (GenRap) v Strna 9 z 57

10 3 Edytr Generatra raprtów 3.1 Wygląd kna edytra Generatra raprtów Na samej górze kna znajduje się menu główne. Pd nim umieszczne są paski narzędzi. Raprt prezentwany jest w układzie wydruku. Na górze i p lewej strnie widczne są linijki z pdziałką centymetrwą. Na lew d raprtu zebrane są zakładki z danymi (zakładka Dane, Selekcje, Linki), z których jedna jest wysunięta na pierwszy plan. Zakładki mżna chwać i pkazywać. Na dle kna widnieje pasek stanu wyświetlający stan płączenia z bazą danych, stan aplikacji raz numer bieżącej strny i liczbę strn raprtu. 3.2 Dstswanie widku Jak schwać lub pkazać pasek narzędzi? wybierz pasek, który chcesz schwać lub pkazać z menu Widk > Paski narzędzi Jak schwać lub pkazać zakładki? wybierz z menu Widk > Zakładki Jak wysunąć zakładkę na pierwszy plan? jeśli zakładki są schwane, pkaż je kliknij na nagłówek zakładki, którą chcesz wysunąć 3.3 Wydawanie pleceń Wszystkie plecenia dstępne są z menu główneg i kntekstweg. Część z nich dstępna jest ddatkw pprzez paski narzędzi. Plecenia, których nie mżna w danej chwili wyknać, są wyszarzne. Jak wydać plecenie z menu główneg? kliknij na nagłówek menu, w którym znajduje się plecenie kliknij w rzwiniętym menu na pzycję z pleceniem, które chcesz wybrać Jak wydać plecenie z menu kntekstweg? kliknij prawym przyciskiem myszy kliknij w rzwiniętym menu na pzycję z pleceniem, które chcesz wybrać Jak wydać plecenie z paska narzędzi? kliknij na przycisk z ikną plecenia, które chcesz wybrać jeśli przycisku nie ma na pasku, wybierz z menu Widk > Paski narzędzi i pasek, w którym znajduje się plecenie Jak wydać plecenie z paska narzędzi zakładki? jeśli zakładka nie jest na pierwszym planie, wysuń ją kliknij w nagłówku zakładki na przycisk z ikną plecenia, które chcesz wybrać 3.4 Edycja raprtu Jak zaznaczyć dwlny fragment za pmcą myszy? kliknij na pczątek fragmentu, który chcesz zaznaczyć przytrzymując wciśnięty przycisk myszy, przeciągnij d kńca fragmentu CDN OPT!MA, Generatr Raprtów (GenRap) v Strna 10 z 57

11 Jak zaznaczyć dwlny fragment za pmcą klawiatury? ustaw kursr na pczątku fragmentu, który chcesz zaznaczyć przytrzymując wciśnięty klawisz Shift, przesuń kursr d kńca fragmentu za pmcą klawiszy strzałek Jak szybk zaznaczyć wyraz lub akapit? chcąc zaznaczyć wyraz kliknij na wyraz dwa razy pd rząd, a chcąc zaznaczyć akapit kliknij na dany akapit trzy razy pd rząd Jak szybk zaznaczyć ciąg spacji kliknij dwa razy pd rząd na dwlne miejsce w ciągu spacji, który chcesz zaznaczyć Jak szybk zaznaczyć pjedynczą tabulację kliknij dwa razy pd rząd na tabulację, którą chcesz zaznaczyć Jak szybk zaznaczyć akapit kliknij trzy razy pd rząd na dwlne miejsce w akapicie, który chcesz zaznaczyć Jak szybk zaznaczyć klumnę zestawienia? kliknij na zielny kwadracik nad klumną, którą chcesz zaznaczyć Jak szybk zaznaczyć kilka klumn zestawienia? Przytrzymując wciśnięty klawisz Shift kliknij na zielny kwadracik nad klumnami, które chcesz zaznaczyć Jak szybk zaznaczyć cały raprt? wybierz z menu Edycja > Zaznacz wszystk alb użyj kmbinacji klawiszy Ctrl + A Jak wyciąć fragment raprtu? zaznacz fragment raprtu, który chcesz wyciąć wybierz z paska narzędzi Standardwy alb wybierz Wytnij z menu kntekstweg alb wybierz z menu Edycja > Wytnij alb użyj skrótu klawiszweg Ctrl + X alb użyj skrótu klawiszweg Shift + Delete Wycięty fragment znika z raprtu i trafia d schwka, skąd mżna g wkleić z pwrtem d raprtu. Jak skpiwać fragment raprtu? zaznacz fragment raprtu, który chcesz skpiwać wybierz z paska narzędzi Standardwy alb wybierz Kpiuj z menu kntekstweg alb wybierz z menu Edycja > Kpiuj alb użyj skrótu klawiszweg Ctrl + C alb użyj skrótu klawiszweg Ctrl + Insert Skpiwany fragment trafia d schwka, skąd mżna g wkleić z pwrtem d raprtu. CDN OPT!MA, Generatr Raprtów (GenRap) v Strna 11 z 57

12 Jak wkleić zawartść schwka d raprtu? ustaw kursr w miejscu, gdzie chcesz wkleić zawartść schwka wybierz z paska narzędzi Standardwy alb wybierz Wklej z menu kntekstweg alb wybierz z menu Edycja > Wklej alb użyj skrótu klawiszweg Ctrl + V alb użyj skrótu klawiszweg Shift + Insert Wklejna zawartść pzstaje w schwku i mżna ją wkleić pnwnie. Jak skpiwać fragment raprtu w frmacie RTF? zaznacz fragment raprtu, który chcesz skpiwać alb wybierz z menu Edycja > Kpiuj jak RTF alb użyj skrótu klawiszweg Ctrl + Shift+ C Skpiwany fragment trafia d schwka, skąd mżna g wkleić z pwrtem d raprtu. Jak wkleić zawartść schwka w frmacie RTF d raprtu? ustaw kursr w miejscu, gdzie chcesz wkleić zawartść schwka alb wybierz z menu Edycja > Wklej specjalnie Wklejna zawartść pzstaje w schwku i mżna ją wkleić pnwnie. Jak cfnąć statni wyknaną perację? wybierz z paska narzędzi Standardwy alb wybierz z menu Edycja > Cfnij alb użyj skrótu klawiszweg Ctrl + Z Jak wyknać pnwnie cfniętą perację? wybierz z paska narzędzi Standardwy alb wybierz z menu Edycja > Pnów alb użyj skrótu klawiszweg Ctrl + Y Operacje "Cfnij" i "Pnów" są pisane w menu. 3.5 Praca nad raprtem Raprt jest frmą przedstawienia danych, czyli szablnem, który wypełnia się danymi czerpanymi z kreślneg źródła. GenRap umżliwia ciągły pdgląd danych na raprcie. Jak pracwać bez płączenia ze źródłem danych? jeśli chwilw chcesz się dłączyć d źródła danych, wybierz z menu Plik > Pracuj w trybie ffline. Mżesz płączyć się pnwnie, wybierając t sam plecenie. Jak ustalić limit czerpanych danych? limit czerpanych danych mżesz ustalić wybierając z menu Narzędzia > Limit danych. Pdaj, ile c najwyżej pzycji pbrać ze źródła danych lub dpuść ich dwlną liczbę. Jak dświeżyć dane? wybierz z menu Widk > Odśwież alb użyj klawisza F5 CDN OPT!MA, Generatr Raprtów (GenRap) v Strna 12 z 57

13 Jak znaleźć fragment tekstu? wybierz z paska narzędzi Standardwy alb wybierz z menu Edycja > Znajdź alb skrótu klawiszweg Ctrl + F Ukaże się Okn wyszukiwania, w którym mżesz kreślić: kierunek pszukiwania (w górę lub dół raprtu) czy wyszukiwanie ma bejmwać dane ze źródła danych czy wyszukiwanie ma rzróżniać wielkść liter Uwaga: Przeszukiwanie za pmcą funkcji Znajdź nie uwzględnia tekstu (danych) zawartych w nagłówku wydruku raz w nagłówku zestawienia. Jak wstawić nagłówek i stpkę d raprtu? wybierz z menu Widk > Nagłówek i stpka Jak wyjść z trybu edycji stpki i nagłówka? wybierz z menu Widk > Nagłówek i stpka alb kliknij dwukrtnie pza bszar edycji nagłówka i stpki Jak kreślić specyficzny nagłówek i stpkę dla pierwszej bądź statniej strny wybierz z menu Plik > Ustawienia strny w bszarze Nagłówek i stpka zaznacz pcję Na pierwszej strnie. Zaznaczenie pcji zezwala na kreślenie nagłówka i stpki pierwszej strny innej niż na pzstałych strnach dkumentu. w bszarze Nagłówek i stpka zaznacz pcję Na statniej strnie. Zaznaczenie pcji zezwala na kreślenie nagłówka i stpki statniej strny innej niż na pzstałych strnach dkumentu. 3.6 Zmiana spsbu wyświetlania raprtu Jak zmniejszyć lub pwiększyć raprt? wybierz prcent pwiększenia z listy Pwiększenie z paska narzędzi Widk raprtu alb wybierz z menu Widk > Pwiększenie... Jak przejść d danej strny raprtu? przejdź kursrem alb wybierz strnę z listy na pasku narzędzi Nawigacja lub wybierz pprzednią strnę za pmcą, następną strnę za pmcą alb wybierz z menu Edycja > Przejdź d > Strna... lub Pprzednia strna, lub Następna strna alb użyj skrótu klawiszweg Ctrl + G Jak pdejrzeć lub ukryć linie siatki? wybierz z paska narzędzi Widk alb wybierz z menu Widk > Linie siatki Jak pdejrzeć lub ukryć znaki specjalne? wybierz z paska narzędzi Widk alb wybierz z menu Widk > Znaki specjalne CDN OPT!MA, Generatr Raprtów (GenRap) v Strna 13 z 57

14 Jak pdejrzeć lub ukryć wyrażenia? wybierz z paska narzędzi Widk alb wybierz z menu Widk > Pstać wyrażeń Jak włączyć lub wyłączyć pdświetlanie wyrażeń? wybierz z paska narzędzi Widk alb wybierz z menu Widk > Pdświetlaj frmuły 3.7 Zakładka Dane Dane są przedstawine w zakładce Dane. W zakładce tej mgą znajdwać się: Parametry raprtu. Parametry raprtu mgą zawierać: parametry typu Tekst parametry typu Liczba parametry typu Data parametry typu Prawda/Fałsz parametry typu Zestaw danych Mje dane. Stanwią pdręczny zbiór danych, z tabel wykrzystywanych w Przyjaznym schemacie. i Zestaw danych. Zestawy danych mgą zawierać: klumny klumny parte na wyrażeniu i dwiązania d innych zestawów danych. Np. d zestawu danych Faktura sprzedaży umieszczne jest dwiązanie d listy dkumentów WZ pwiązanych z daną fakturą. Funkcje Funkcja. Funkcje mgą zawierać: parametry funkcji klumny Ustawienia wyświetlania danych Ustawienia wyświetlania danych dstępne są p wybraniu umżliwiają pracę: tylk z elementami z bieżąceg kntekstu z wszystkimi elementami z przyjaznymi nazwami z wszystkimi dstępnymi elementami z paska narzędzi zakładki Dane. Ustawienia Przyrstwe przeszukiwanie schematu danych Mżliwe jest zawężenie drzewka schematu danych pprzez przefiltrwanie nazw. CDN OPT!MA, Generatr Raprtów (GenRap) v Strna 14 z 57

15 Przeszukiwanie przyjazneg schematu. 3.8 Zakładka Struktura Struktura raprtu ułatwia nawigację p zestawieniach, wyrażeniach i parametrach użytych w raprcie. Zakładka Struktura. 3.9 Wstawianie danych d raprtu Jak łatw wstawić dane d raprtu? w zakładce Dane wybierz zestawienie, które chcesz wstawić przeciągnij dane na raprt w miejsce, gdzie chcesz je wstawić (pdczas przeciągania lewy przycisk myszy musi być wciśnięty) alb ustaw kursr w miejscu, gdzie chcesz wstawić dane i wybierz z paska narzędzi zakładki Dane alb ustaw kursr w miejscu, gdzie chcesz wstawić dane i wybierz Wstaw... z menu kntekstweg alb ustaw kursr w miejscu, gdzie chcesz wstawić dane i wybierz z menu Wstaw > Dane jeśli wstawiane zestawienie nie ma ustalnych dmyślnych klumn, wówczas pjawi się kn Klumny zestawienia danych, które pzwli wybrać klumny wstawiane d raprtu CDN OPT!MA, Generatr Raprtów (GenRap) v Strna 15 z 57

16 Dane zstaną wstawine autmatycznie w najdpwiedniejszy spsób. Jeśli istnieje kilka równie dpwiednich spsbów wstawienia danych, ukaże się kn Mapwanie, które pzwli na wstawienie danych w spsób kntrlwany. Jak w spsób kntrlwany wstawić dane d raprtu? w zakładce Dane wybierz zestawienie, które chcesz wstawić przeciągnij dane na raprt w miejsce, gdzie chcesz je wstawić (pdczas przeciągania lewy przycisk myszy musi być wciśnięty) alb ustaw kursr w miejscu, gdzie chcesz wstawić dane i wybierz z paska narzędzi zakładki Dane alb ustaw kursr w miejscu, gdzie chcesz wstawić dane i wybierz Wstaw jak... z menu kntekstweg alb ustaw kursr w miejscu, gdzie chcesz wstawić dane i wybierz z menu Wstaw > Dane jak... ukaże się kn Mapwanie wybierz spsób wstawienia danych jeśli wstawiane zestawienie nie ma ustalnych dmyślnych klumn, wówczas pjawi się kn Klumny zestawienia danych, które pzwli wybrać klumny wstawiane d raprtu Jak zaznaczyć klumny zestawienia? rzwiń zestawienie które chcesz wstawić d raprtu ustaw kursr na klumnie którą chcesz wstawić. Zaznaczna zstanie jedna klumna alb ustaw kursr na klumnie, przytrzymaj wciśnięty klawisz Shift i ustaw kursr na innej klumnie. Zaznaczne zstaną klumny znajdujące się pmiędzy pierwszą i statni wskazaną klumną. alb przytrzymaj wciśnięty klawisz Ctrl i ustaw kursr klejn na wybranych klumnach. W ten spsób mżna zaznaczyć także klumny znajdujące się w dwiązaniach zestawienia. Jak wstawić całe zestawienie? w zakładce Dane wybierz zestawienie, które chcesz wstawić alb rzwiń t zestawienie i zaznacz klumny zestawienia, które chcesz wstawić skrzystaj z łatweg wstawiania danych alb skrzystaj z kntrlwaneg wstawiania danych i w knie Mapwanie wybierz pcję Ddaj tabelę Jak wstawić pjedynczą pzycję zestawienia? Pjedynczą pzycję zestawienia mżna wstawić d raprtu tylk czyniąc ją parametrem raprtu. Mżna t zrbić na dwa spsby. Pierwszy spsób: nadaj raprtwi parametr typu pzycja zestawienia w zakładce Dane z katalgu Parametry Raprtu wybierz nadany parametr skrzystaj z łatweg wstawiania danych Drugi spsób: skrzystaj z kntrlwaneg wstawiania danych i w knie Mapwanie wybierz pcję Ddaj nwy parametr Jak wstawić dwiązane pzycje zestawienia? Wstawiając dwiązane pzycje zestawienia, mżesz wyjść z dwlneg kńca pwiązania. CDN OPT!MA, Generatr Raprtów (GenRap) v Strna 16 z 57

17 Jak wyjść d zestawienia, które jest dwiązane? w zakładce Dane wybierz zestawienie, które chcesz wstawić alb rzwiń t zestawienie i zaznacz jeg klumny, które chcesz wstawić skrzystaj z łatweg wstawiania danych alb skrzystaj z kntrlwaneg wstawiania danych i w knie Mapwanie wybierz, z czym skjarzyć dwiązanie Jak wyjść d zestawienia, d któreg jest dwiązanie? w zakładce Dane rzwiń zestawienie, z którym chcesz pwiązać pzycje jeśli chcesz wstawić pzycje pwiązane pśredni, rzwiń pwiązanie, które ma pśredniczyć - mżesz t zrbić dwlnie wiele razy zaznacz pwiązanie z zestawieniem, któreg pzycje chcesz wstawić alb rzwiń t pwiązanie i zaznacz jeg klumny, które chcesz wstawić skrzystaj z łatweg wstawiania danych 3.10 Parametry raprtu alb skrzystaj z kntrlwaneg wstawiania danych i w knie Mapwanie wybierz, z czym skjarzyć dwiązanie Jak uzależnić raprt d wartści parametrów? Raprtwi mżna nadać parametry. Każdy parametr ma swją nazwę, typ i aktualną wartść. Nadanie parametru nie musi pwdwać wstawienia g d raprtu. Ten sam parametr mżne być wykrzystany w różnych miejscach raprtu. Jak ddać d raprtu parametr typu tekst w zakładce Dane wybierz z paska narzędzi alb wybierz Ddaj parametr raprtu z menu kntekstweg ukaże się kn Nwy parametr raprtu spśród pcji Typ wybierz Tekst, a następnie wybierz przycisk Dalej wypełnij pla Nazwa i Wartść wybierz przycisk Zakńcz Jak ddać d raprtu parametr typu liczba w zakładce Dane wybierz z paska narzędzi alb wybierz Ddaj parametr raprtu z menu kntekstweg ukaże się kn Nwy parametr raprtu spśród pcji Typ wybierz Liczba, a następnie wybierz przycisk Dalej wypełnij pla Nazwa i Wartść Jeśli pdasz wartść nie będącą liczbą, w nagłówku kna pjawi się kmunikat błędzie wybierz przycisk Zakńcz Jak ddać d raprtu parametr typu data i czas w zakładce Dane wybierz z paska narzędzi alb wybierz Ddaj parametr raprtu z menu kntekstweg ukaże się kn Nwy parametr raprtu spśród pcji Typ wybierz Data, a następnie wybierz przycisk Dalej CDN OPT!MA, Generatr Raprtów (GenRap) v Strna 17 z 57

18 wypełnij pla Nazwa i Wartść, pdając datę w frmacie YYYY-MM-DD, p której p dstępie mże wystąpić czas w jednym z frmatów: HH-MM-SS lub HH-MM-SS-sss jeśli pdasz wartść niezgdną z pwyższym frmatem, w nagłówku kna pjawi się kmunikat błędzie wybierz przycisk Zakńcz Jak ddać d raprtu parametr typu prawda alb fałsz w zakładce Dane wybierz z paska narzędzi alb wybierz Ddaj parametr raprtu z menu kntekstweg ukaże się kn Nwy parametr raprtu spśród pcji Typ wybierz Prawda/Fałsz, a następnie wybierz przycisk Dalej wypełnij ple Nazwa i wybierz z listy Wartść Prawda alb Fałsz wybierz przycisk Zakńcz Jak ddać d raprtu parametr typu element zestawu danych Wartść parametru typu pzycja zestawienia kreśla się pdając identyfikatr tej pzycji. Identyfikatr jest zwykle pjedynczą liczbą, ale mże też się składać z kilku wartści ddzielnych przecinkiem. Parametr teg typu mżesz nadać na kilka spsbów. Spsób pierwszy: z zakładki Dane wybierz zestaw danych z gałęzi Mje Dane w zakładce Dane wybierz z paska narzędzi alb wybierz Ddaj parametr raprtu z menu kntekstweg ukaże się kn Nwy parametr raprtu, w którym wybrany już będzie dpwiedni typ parametru wybierz przycisk Dalej wypełnij ple Nazwa parametrwi zstanie nadana dmyślna wartść, którą mżesz zmienić wybierając przycisk Ustaw wartść wybierz przycisk Zakńcz Spsób drugi d razu ze wstawianiem: skrzystaj z kntrlwaneg wstawiania danych w knie Mapwanie wybierz pcję Jak nwy parametr Spsób trzeci: w zakładce Dane wybierz z paska narzędzi alb wybierz Ddaj parametr raprtu z menu kntekstweg ukaże się kn Nwy parametr raprtu spśród pcji Typ wybierz Element zestawu danych wybierz zestaw danych z listy zestawów danych, a następnie wybierz przycisk Dalej wypełnij ple Nazwa wybierz przycisk Ustaw wartść pdaj wartść parametru wybierając identyfikatr pzycji wybierz przycisk Zakńcz Uwaga: W przypadku, gdy pdczas twrzenia parametru nie jest znana jeg wartść mżliwy jest wybór pcji Wartść nieznana. CDN OPT!MA, Generatr Raprtów (GenRap) v Strna 18 z 57

19 Pdczas używania w raprcie parametru z nieznaną wartścią mgą wystąpić błędy pdczas generwania raprtu. Jak ddać parametr party na liście wartści w zakładce Dane wybierz z paska narzędzi alb wybierz Ddaj parametr raprtu z menu kntekstweg ukaże się kn Nwy parametr raprtu spśród pcji Typ wybierz dpwiedni typ parametru w sekcji Opcje specjalne zaznacz Lista wartści, a następnie wybierz przycisk Dalej wypełnij ple Nazwa dla każdej wartści z listy, wypełnij ple Wartść, a następnie wybierz przycisk Ddaj wybierz przycisk Zakńcz Uwaga: Opcja Lista wartści jest dstępna tylk jeśli wybranym typem parametru jest: Tekst, Liczba lub Data. Jak zmienić wartść parametru typu tekst, liczba, data i wartść lgiczna? w zakładce Dane rzwiń gałąź Parametry raprtu wybierz z listy parametr, któreg wartść chcesz zmienić z menu kntekstweg wybierz Właściwści alb użyj skrótu klawiszweg F3 wypełnij pla Nazwa i Wartść Jak zmienić wartść parametru typu pzycja zestawienia? Spsób pierwszy: na pasku narzędzi Parametry raprtu wybierz z listy parametr, któreg wartść chcesz zmienić za pmcą przycisków (pierwsza pzycja), (pprzednia pzycja), (następna pzycja) i (statnia pzycja) zmieniaj pzycje zestawienia będące wartścią parametru Spsób drugi: w zakładce Dane rzwiń gałąź Parametry raprtu wybierz z listy parametr, któreg wartść chcesz zmienić z menu kntekstweg wybierz Właściwści alb użyj skrótu klawiszweg F3 wybierz przycisk Ustaw wartść pdaj identyfikatr pzycji zestawienia, która ma się stać wartścią parametru Jak wstawić zestawienie parte na funkcji upewnij się, że w zakładce Dane widczne są funkcje wybierz funkcję, na której chcesz przeć wstawiane zestawienie skrzystaj z łatweg wstawiania danych alb skrzystaj z kntrlwaneg wstawiania danych ukaże się kn Parametry funkcji pdaj parametry funkcji CDN OPT!MA, Generatr Raprtów (GenRap) v Strna 19 z 57

20 3.11 Wyrażenia raprtu Jak wstawić wyrażenie d raprtu? ustaw kursr w miejscu, gdzie chcesz wstawić wyrażenie na pasku narzędzi Wyrażenie wypełnij ple Wyrażenie (na praw d znaku równści ). Przy wypełnianiu pla mżna psłużyć się kreatrem wyrażeń, wybierając przycisk na pasku narzędzi Wyrażenie wypełnij ple Nazwa (na lew d znaku równści). Jeśli ple nie zstanie wypełnine nazwa zstanie przypisana autmatycznie zaakceptuj wyrażenie, wybierając Wyrażenie wprwadzne za pmcą kreatra wyrażeń zstanie zaakceptwana autmatycznie Jak zmienić pstać wyrażenia? ustaw kursr na wyrażeniu, które chcesz zmienić na pasku narzędzi Wyrażenie zmień ple Wyrażenie (na praw d znaku równści). Przy zmianie wartści mżna psłużyć się kreatrem wyrażeń, wybierając przycisk mżliwa jest także zmiana Nazwy wyrażenia, edytując ple Nazwa zaakceptuj wyrażenie, wybierając Uwaga: D wyrażeń zdefiniwanych w raprcie mżna dwływać się pprzez ich nazwę 3.12 Operacje na danych w raprcie Jak łatw przemieścić dane na raprcie? zaznacz fragment raprtu z danymi, które chcesz przemieścić jeśli chcesz, aby dane ddatkw pzstały tam, skąd je bierzesz, skpiuj je i wklej w miejsce, gdzie chcesz je przemieścić w przeciwnym razie przeciągnij dane w miejsce, gdzie chcesz je przemieścić alb wytnij je i wklej w miejsce, gdzie chcesz je przemieścić Jak w spsób kntrlwany przemieścić dane na raprcie? zaznacz fragment raprtu z danymi, które chcesz przemieścić jeśli chcesz, aby dane ddatkw pzstały tam, skąd je bierzesz, skpiuj je, a w przeciwnym razie wytnij ustaw kursr w miejscu, w które chcesz przemieścić dane wybierz Wklej jak... z menu kntekstweg alb wybierz z menu Edycja > Wklej jak... Jak uniknąć błędów wynikłych ze skpiwania i wklejenia danych? wybierz z menu Narzędzia > Rzwiń wyrażenia przemieść dane Przykładw: na wydruku listy pracwników chcemy ddać średnią stawkę pracwnika. Nie interesują nas jednak stawki pszczególnych pracwników, a jedynie średnia. Ddajemy więc wyrażenie, które wyciąga średnią ze stawek. Przed usunięciem stawek pszczególnych pracwników należy rzwinąć wyrażenie. CDN OPT!MA, Generatr Raprtów (GenRap) v Strna 20 z 57

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO 6 Sigma Pdręcznik Użytkwnika SYSTHERM INFO Sp. z.., ul. Janickieg [WIEPOFAMA], 60-542 Pznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03 53, 846 20 89 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika część I Podstawy obsługi aplikacji

Instrukcja użytkownika część I Podstawy obsługi aplikacji część I Pdstawy bsługi aplikacji wersja 5.13.1 Autrzy: Rbert Marek Jadwiga Krdek Wrcław 07.2015 Wszelkie prawa zastrzeżne. Dkument mże być reprdukwany lub przechwywany bez graniczeń tylk w całści. Żadna

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6 Zmiany funkcjnalne wprwadzne w wersji 2013.6 1 Cpyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżne Nieautryzwane rzpwszechnianie całści lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejklwiek pstaci jest zabrnine.

Bardziej szczegółowo

1. Opis modułów Moduły FAKTURY i HANDEL

1. Opis modułów Moduły FAKTURY i HANDEL Ćwiczenia labratryjne CDN OPT!MA Ćwiczenie 3 mduły FAKTURY I HANDEL Strna 1 z 9 1. Opis mdułów Mduły FAKTURY i HANDEL Funkcjnalnść handlwa (mduł Faktury) jest ddzielna d funkcjnalnści magazynwej (mduł

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux Acrnis Backup & Recvery 10 Server fr Linux Pdręcznik użytkwnika Cpyright Acrnis, Inc., 2000 2009. Wszelkie prawa zastrzeżne. Acrnis i Acrnis Secure Zne są zastrzeżnymi znakami twarwymi firmy Acrnis, Inc.

Bardziej szczegółowo

Popcorn Hour A400/A410

Popcorn Hour A400/A410 Ppcrn Hur A400/A410 Sieciwy dtwarzacz multimedialny Netwrked Media Jukebx Skrócna instrukcja Szybki start www.ppcrn-hur.pl Spis treści 1. Wprwadzenie... 1 1.1. Wersja... 1 1.2. Warunki bezpieczneg użytkwania...

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Windows. Skanuj poniższy kod QR, by zobaczyć pomoc do oprogramowania SMART Notebook na smartfonie lub innym urządzeniu mobilnym.

System operacyjny Windows. Skanuj poniższy kod QR, by zobaczyć pomoc do oprogramowania SMART Notebook na smartfonie lub innym urządzeniu mobilnym. SMART Ntebk 11 System peracyjny Windws Pdręcznik użytkwnika Skanuj pniższy kd QR, by zbaczyć pmc d prramwania SMART Ntebk na smartfnie lub innym urządzeniu mbilnym. Niezwykłe stał się prste Infrmacja znakach

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy Prgram szklenia Kluczwe kmpetencje infrmatyczne na rynku pracy w ramach prjektu eurkbieta: Kbiety psługujące się technlgiami infrmatycznymi przyszłścią rynku pracy wj. łódzkieg (aktywizacja zawdwa kbiet

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. CERTO działa na platformie (C) Microsoft.NET 3.5 SP1.

1. Wprowadzenie. CERTO działa na platformie (C) Microsoft.NET 3.5 SP1. 1. Wprwadzenie CERTO t prgram kmputerwy d wyknywania certyfikacji energetycznej: dmów jednrdzinnych, budynków mieszkalnych, mieszkań, a także budynków i lkali pełniących różne funkcje usługwe zgdnie z

Bardziej szczegółowo

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena Twrzenie kwerend - 1-1. C t jest kwerenda? Kwerendy pzwalają w różny spsób glądać, zmieniać i analizwać dane. Mżna ich również używać jak źródeł rekrdów dla frmularzy, raprtów i strn dstępu d danych. W

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną. ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące zakupu prgramwania w ramach prjektu Prfesjnalny urząd kmpetentny urzędnik współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg, POKL 5.2.1 Wspólny Słwnik Zamówień (CPV):

Bardziej szczegółowo

7. Narzędzie Security Compliance Manager (SCM) w praktyce

7. Narzędzie Security Compliance Manager (SCM) w praktyce 7. Narzędzie Security Cmpliance Manager (SCM) w praktyce Micrsft Security Cmpliance Manager (SCM) 1 jest bezpłatnym narzędziem udstępninym przez zespół Micrsft Slutin Acceleratrs, pzwalającym na szybką

Bardziej szczegółowo

ZLECENIA. .. str.23 1. AKCJE I OBLIGACJE... ... str.2 ... ... ... ... ... ... str.11 2. INSTRUMENTY POCHODNE... ... ... ... ... ... str.13 3. INNE...

ZLECENIA. .. str.23 1. AKCJE I OBLIGACJE... ... str.2 ... ... ... ... ... ... str.11 2. INSTRUMENTY POCHODNE... ... ... ... ... ... str.13 3. INNE... ZLECENIA 1. AKCJE I OBLIGACJE...... str.2 2. INSTRUMENTY POCHODNE......... str.11 3. INNE............ str.13 4. KRÓTKA SPRZEDAŻ......... str.15 5. WYKONANIE JEDNOSTEK INDEKSOWYCH... str.18 6. ZLECENIA

Bardziej szczegółowo

Notka biograficzna Streszczenie

Notka biograficzna Streszczenie Ntka bigraficzna Dr inż. Mariusz Trzaska jest adiunktem w Plsk-Japńskiej Wyższej Szkle Technik Kmputerwych, gdzie zajmuje się działalnścią dydaktyczną raz naukwą. Oprócz teg bierze udział w różnych prjektach

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pomocnicza do przygotowania sprawozdania LE ITS

Instrukcja pomocnicza do przygotowania sprawozdania LE ITS System bsługi sprawzdawczści Instrukcja pmcnicza d przygtwania sprawzdania LE ITS wersja 5.13.1 Autrzy: Jadwiga Krdek Wrcław 07.2015 Wszelkie prawa zastrzeżne. Dkument mże być reprdukwany lub przechwywany

Bardziej szczegółowo

SENTE CMS zarządzanie treścią witryny internetowej

SENTE CMS zarządzanie treścią witryny internetowej Opis aplikacji zarządzanie treścią witryny internetwej SENTE Systemy Infrmatyczne Sp. z.. ul. Supińskieg 1 52-317 Wrcław tel. 071 78 47 900 e-mail: ffice@sente.pl http://www.sente.pl/ t aplikacja internetwa

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

Microsoft Excel 2010 PL. Język VBA i makra. Akademia Excela.

Microsoft Excel 2010 PL. Język VBA i makra. Akademia Excela. Micrsft Excel 2010 PL. Język VBA i makra. Akademia Excela. Autrzy: Bill Jelen, Tracy Syrstad Zaszczędzny czas przeznacz, na c tylk zechcesz! Jak zarejestrwać makr? Jak działa mechanizm bezpieczeństwa dla

Bardziej szczegółowo

MES w NX 7.5. Michał Pura

MES w NX 7.5. Michał Pura MES w NX 7.5 Michał Pura 1. Startujemy Aby rzpcząć analizę wytrzymałściwą dwlnej części w NX 7.5 należy ją najpierw zamdelwać. W naszym przypadku będzie t prsty pręt średnicy D=20[mm] raz długści L=50[mm].

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedstawine przez Wyknawcę rzwiązanie musi zakładać perspektywę rzwju cyfryzacji MZOZ raz rzwju elektrnicznych usług publicznych w ramach prjektu: Rzwój elektrnicznych

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębirstw Oczyszczania MPO Łódź Spółka z graniczną dpwiedzialnścią ul. Tkarzewskieg 2 91-842 Łódź Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia ZP/58/2013 Uzupełniający zakup i wdrżenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykowanego dla drukarni wielkoformatowych

ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykowanego dla drukarni wielkoformatowych ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykwaneg dla drukarni wielkfrmatwych Gliwice, dnia 15.11.2013 r. Zwracam się z prśbą przedstawienie ferty dstawę raz wdrżenie infrmatyczneg systemu wspmagająceg zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W SIEKIERCZYNIE Przedmitwy system ceniania z zajęć kmputerwych w klasach IV - VI Pdstawa Prawna: 1. Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkwnika Prgram Cmarch ERP e-deklaracje Klasyka Wersja 1.0 Spis treści 1 INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 1.1 PRZEZNACZENIE I PODSTAWOWE FUNKCJE PROGRAMU... 3 1.2 WYMAGANIA SPRZĘTOWE PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści ZWL/OŁM/01/2012 Załącznik nr 4 d SIWZ/nr 1 d umwy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 WYMAGANA KONCEPCJA ROZWIĄZANIA SYSTEMU PNO... 2 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/01_02/D Pracwnia internetwa w każdej szkle (edycja Jesień 2007) Opiekun pracwni internetwej cz. 1 (D1) Dmyślnie dstępne knta w pracwni i ich właściwści Z jakich knt mgą krzystać użytkwnicy

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Prjekt jest współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (GIS) W GMINIE LUBSKO

Bardziej szczegółowo