Operatory odległości (część 2) obliczanie map kosztów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Operatory odległości (część 2) obliczanie map kosztów"

Transkrypt

1 Operatry dległści (część 2) bliczanie map ksztów Celem zajęć jest zapznanie się ze spsbem twrzenia mapy ksztów raz wyznaczeni mapy czasu pdróży d centrum miasta. Wykrzystane t zstanie d rzwinięcia analizy lkalizacji stancji (przejście z warunków dległści na warunki związane z czasem dtarcia). Dane d ćwiczenia Mapy rastrwe: mu_k - mapa użytkwania terenu klic Krakwa raz paleta tej samej nazwie, centrum - mapa przedstawiająca lkalizacje ścisłeg centrum Krakwa (bszaru zamknięteg Plantami), uczelnie_k - mapa przedstawiająca lkalizacje biektów czterech uczelni krakwskich: AGH, AR, AWF, UJ drgi_k - mapa sieci dróg Zapznanie się z danymi: wyświetlić mapę użytkwania terenu klic Krakwa raz na jej tle mapę dróg. Zapznanie się z kategriami dróg. Warunki wstępne Warunki analizy: chcemy wyselekcjnwać bszary ptencjalnych stancji, krzystnej lkalizacji; warunek 1: stancja ma się znajdwać w strefie czaswej maks. 10 min. dtarcia d centrum Stareg Miasta; warunek 2: stancja ma się znajdwać w strefie czaswej maks. 5 min. dtarcia d jednej z Uczelni; Operatry dległści - mapy tarcia, mapy ksztów Pniższe ćwiczenie pkazuje w jaki spsób wykrzystać narzędzia GIS d wyznaczenia mapy czasu pdróży. Prędkść przemieszczania się, a c za tym idzie czas pdróży, w dużym stpniu zależy d terenu, p jakim trzeba się pruszać. Pdróżwanie p drgach jest wygdniejsze i szybsze niż p bezdrżach. Czas pdróży mżna prównać d inwestycji - im szybciej dstaniemy się d centrum miasta, tym mniejsze kszty pniesiemy (w myśl zasady czas t pieniądz ). Kszt całej inwestycji (czyli pdróży) będzie zależeć, p jakim terenie będziemy się pruszać. Jeżeli będą t drgi, t kszt (czas pdróży) będzie najmniejszy, jeżeli będą t bezdrża, t kszt będzie większy. Czas pdróży jest przykładem wykrzystania map tarcia/ksztów. Inne zastswanie t np. prjektwanie przebiegu nwych inwestycji liniwych, gdzie mżliwe jest wyznaczeni ich przebiegu w terenie najtańszeg wg zdefiniwanych prze użytkwnika kryteriów. W systemach GIS bliczanie mapy ksztów należy rzpcząć d wyznaczenia mapy ksztów jednstkwych (wag, wartści tarciam, map tarcia). Jeżeli załżymy, że maksymalna prędkść pdróżwania w mieście wynsi 30km/h i taką prędkść mżemy uzyskać tylk na drgach, t dla dróg kszt jednstkwy będzie wynsił 1. Jest t wartść minimalna (bazwa). Jeżeli uznamy, że pza głównymi drgami, na terenach zabudwanych prędkść pruszania wynsi 15km/h, t kszt będzie dwa razy większy i będzie wynsić 2, itd. Ujemna wartść, lub wartść niekreślna (? ) ksztów jednstkwych znacza, że na danym terenie nie mżna się przemieszczać (bariera, np. rzeka).

2 Krk 1 pracwanie mapy tarcia Krzystając z pniższej tabeli należy kreślić kszty jednstkwe dla różnych terenów z mapy użytkwania. Mżna używać wartści ujemnych dla punktów, przez które nie da się pruszać. Przy wypełnianiu tabeli należy przyjąć gólną zasadę, że kszt bazwy t 30km/h (tarcie=1), a ruch pieszy jest wielkrtnie niższy, np. 3 km/h (tarcie=10). Wystarczy, jak przyjmie się dla wszystkich dróg przejezdnych dla aut wartści = 1, pzstałe zstaną wyeliminwane z analizy pprzez przypisanie im wartści niekreślnej (? ). Dla użytkwania (czyli w praktyce pza drgami) należy przyjąć wszędzie wartści = 10, z wyjątkiem bariery wód (=? ). Warstwa tematyczna Prędkść Kszt jednstkwy Drgi dr_plne? drugrzedne inne1? inne2? kraj_ul_wj_i_ii_bw krajwe bwdnica ul_i_bw ul_ii_bw ulice 30km/h 2.0 ulice_wj 60km/h 1.0 wjewdzkie Użytkwanie terenu cmentarze grunty rne 10.0 grunty rne, laki lub zarsla 10.0 laki i uzytki zielne las iglasty las lisciasty las mieszany ltnisk twarte biekty sprtwe parki i sady pgrzeliska tereny eksplatacji surwcw tereny kmunikacyjne iprzemyslwe tereny wjskwe wdy -1.0 zabudwa miejska zabudwa niekreslna zabudwa specjalnym przeznaczeniu zabudwa pdmiejska zabudwa rekreacyjna zabudwa wiejska Przypisanie na nwych mapach wartści tarcia, zamiast stswania atrybutów w pstaci nazw (np. przypisanie kategrii ulice wartści tarcia =1), przeprwadza się pprzez tabele atrybutwe: utwrzyć tabele atrybutwe (ddzielnie dla tarcia związaneg z drgami, ddzielnie dla użytkwania terenu), z dpwiednimi dmenami dpwiadającymi mapm, które ptem będą reklasyfikwane File Create Table; w tabelach utwrzyć klumnę z dmeną wartści (w knie tabeli: Clums Add Clum); przypisanie dpwiednim kategrim wartści współczynników; przeprwadzenie reklasyfikacji map za pmcą pcji Operatin Raster Operatin Attribute Map, wskazując dpwiednie tabele atrybutwe

3 P przeprwadzeniu pwyższych etapów uzyskuje się mapę dróg z wartściami tarcia (w najprstszej pstaci: wszystkie wybrane drgi=1, pzstały teren =?). Druga mapa pwstała z użytkwania terenu pwinna mieć różne wartści tarcia, w tym bariery w pstaci rzek wartści = -1. W najprstszej pstaci cały bszar, z wyjątkiem rzek, ma wartść = 20. Aby z dwóch pwyższych map utwrzyć jedną mapę tarcia, należy użyć algebry map. Najprstsza peracja teg typu nałżenie mapy jedna na drugą, tak, że mapa górna przykrywa piksele mapy dlnej z wyjątkiem bszarów, na których piksele maja wartść niekreslną: uruchić plecenie Operatin Raster Operatin Glue Maps; wybrać dla Number f Input Maps wartść 2 (dwie mapy nakładamy) w pierwsze ple wpisać nazwę mapy pwstałej z reklasyfikacji dróg, w drugie - z reklasyfikacji użytkwania terenu dznaczyć pcję Last Map n tp wtedy na nwej mapie pzstaną wartści tarcia z mapy użytkwania, a ddatkw pjawi się sieć dróg z przypisanymi im wartściami tarcia nadać nwej mapie nazwę tarcie

4 Krk 2 pracwanie mapy ksztów Gtwa mapa ksztów jednstkwych (inaczej: mapa tarcia) pzwli na bliczenia mapy, która będzie pkazywała czas dtarcia d centrum miasta. Uruchmić mduł Distance Calculatin. Jak mapę pkazującą teren, d któreg rzpczną się bliczenia wskaż mapę z centrum miasta, zaznacz pcję Weight Map i w nwym plu wskaż nazwę mapy ksztów jednstkwych. Narzędziem infrmacji pikselach mżesz sprawdzić wartści pikseli na gtwej mapie. W bliskiej dległści d centrum wartści będą niskie. Pruszając się p drgach, tam, gdzie tarcie przyjęt = 1 wartści na mapie będą rsły identycznie jak na mapie dległści (np. c piksel 30j = m). Tam, gdzie tarcie jest wyższe, kszt piksel d piksela będzie wzrastał wartść dległści (30m) i wartści tarcia (np. 2, wtedy wzrst wyniesie 60j = 30m x 2). Na pdstawie mapy dległści (blicznej z wykrzystaniem mapy ksztów jednstkwych) bliczyć mapę czasów dtarcia d centrum. Pdpwiedź: prędkść dla bazweg ksztu wynsi 60km/h, czyli 60000m/h, a jedna gdzina t 60 minut. Ile czasu w minutach zajmie przebycie dległści x z prędkścią 60km/h? Wykrzystując mapę czasów pdróży wyznaczyć mapę przedstawiającą 5 minutwe strefy dtarcia d centrum: strefa 1 - czas dtarcia d centrum d 0 d 5min strefa 2 - czas dtarcia d centrum d 5min d 10min strefa 3 - czas dtarcia d centrum d 10min d 15min itd. Krk 3 pracwanie wymaganych stref dtarcia d stancji Na tym etapie należy pracwać ba warunki dstępnści, tj: wyznaczyć strefę dstępu d centrum nie większa niż 10min (wyknaj t za pmcą plecenia IFF). Następnie należy przeprwadzić bliczenia czasów dtarcia d uczelni (analgicznie jak wcześniej d centrum miasta), krzystając już z przygtwanej mapy tarcia. Wykrzystując warunek lgiczny AND należy płączyć mapy stref czaswych 10min d centrum i 5 min d uczelni Wynik przedstawić na tle mapy użytkwania terenu i na tle mapy sieci dróg. IFF(kszty<1000, 1, iff(kszty<2000, 2,iff(kszty<3000,3,iff(kszty<4000,4,iff(kszty<5000,5,iff(kszty<6000,6,iff(ks zty<7000,7,iff(kszty<8000,8,iff(kszty<9000,9,10))))))))) IFF(tarcie<2500, 1, iff(tarcie<5000, 2,iff(tarcie<7500,3,iff(tarcie<10000,4,iff(tarcie<12500,5,6)))))

5 IFF(czas<2500, 1, iff(czas<5000, 2,iff(czas<7500,3,iff(czas<10000,4,iff(czas<12500,5,6)))))

1. Wprowadzenie. CERTO działa na platformie (C) Microsoft.NET 3.5 SP1.

1. Wprowadzenie. CERTO działa na platformie (C) Microsoft.NET 3.5 SP1. 1. Wprwadzenie CERTO t prgram kmputerwy d wyknywania certyfikacji energetycznej: dmów jednrdzinnych, budynków mieszkalnych, mieszkań, a także budynków i lkali pełniących różne funkcje usługwe zgdnie z

Bardziej szczegółowo

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO 6 Sigma Pdręcznik Użytkwnika SYSTHERM INFO Sp. z.., ul. Janickieg [WIEPOFAMA], 60-542 Pznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03 53, 846 20 89 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6 Zmiany funkcjnalne wprwadzne w wersji 2013.6 1 Cpyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżne Nieautryzwane rzpwszechnianie całści lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejklwiek pstaci jest zabrnine.

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 15.0. Generator Raportów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 15.0. Generator Raportów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 15.0 Generatr Raprtów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.cmarch.pl/cdn inf.cdn@cmarch.pl

Bardziej szczegółowo

GEO-INFO V Sigma. Podręcznik Użytkownika

GEO-INFO V Sigma. Podręcznik Użytkownika SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO V Sigma Pdręcznik Użytkwnika SYSTHERM INFO Sp. z.., ul. Janickieg [WIEPOFAMA], 60-542 Pznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03 53, 846 20 89 E-mail:

Bardziej szczegółowo

1 ROZPOCZYNAMY 3. 1.1 InInstalacja i aktywacja 3. 1.2 O tym podręczniku 9 2. STRONY 12. 2.1 Start 12. 2.2 Utwór 14

1 ROZPOCZYNAMY 3. 1.1 InInstalacja i aktywacja 3. 1.2 O tym podręczniku 9 2. STRONY 12. 2.1 Start 12. 2.2 Utwór 14 i SPIS TREŚCI 1 ROZPOCZYNAMY 3 1.1 InInstalacja i aktywacja 3 1.2 O tym pdręczniku 9 2. STRONY 12 2.1 Start 12 2.2 Utwór 14 2.3 Prjekt (Studi One Prfessinal) 15 2.4 Szybkie przełączanie 16 3. PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Przegląd funkcjonalności w kolejnych wersjach systemu taryfikacyjnego (3.60 4.04), opis systemu Biling-Online, opis programu Kolektor

Przegląd funkcjonalności w kolejnych wersjach systemu taryfikacyjnego (3.60 4.04), opis systemu Biling-Online, opis programu Kolektor Przegląd funkcjnalnści w klejnych wersjach systemu taryfikacyjneg (3.60 4.04), pis systemu Biling-Online, pis prgramu Klektr Katwice, 2009 Wydanie 1.0 System taryfikacyjny IBB firmy Intelix Sp. z.. nwe

Bardziej szczegółowo

7. Narzędzie Security Compliance Manager (SCM) w praktyce

7. Narzędzie Security Compliance Manager (SCM) w praktyce 7. Narzędzie Security Cmpliance Manager (SCM) w praktyce Micrsft Security Cmpliance Manager (SCM) 1 jest bezpłatnym narzędziem udstępninym przez zespół Micrsft Slutin Acceleratrs, pzwalającym na szybką

Bardziej szczegółowo

adresy IP komputerów osiągalnych poprzez usługi działające na zidentyfikowanych komputerach,

adresy IP komputerów osiągalnych poprzez usługi działające na zidentyfikowanych komputerach, Metdy i techniki reknesansu Jak już pwiedzian, pierwszym krkiem realizwanym przez ewentualneg napastnika jest zbieranie infrmacji celu przyszłeg ataku. Fazę tę mżna nazwad reknesansem. Pzwala na agresrm

Bardziej szczegółowo

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena Twrzenie kwerend - 1-1. C t jest kwerenda? Kwerendy pzwalają w różny spsób glądać, zmieniać i analizwać dane. Mżna ich również używać jak źródeł rekrdów dla frmularzy, raprtów i strn dstępu d danych. W

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy Prgram szklenia Kluczwe kmpetencje infrmatyczne na rynku pracy w ramach prjektu eurkbieta: Kbiety psługujące się technlgiami infrmatycznymi przyszłścią rynku pracy wj. łódzkieg (aktywizacja zawdwa kbiet

Bardziej szczegółowo

MES w NX 7.5. Michał Pura

MES w NX 7.5. Michał Pura MES w NX 7.5 Michał Pura 1. Startujemy Aby rzpcząć analizę wytrzymałściwą dwlnej części w NX 7.5 należy ją najpierw zamdelwać. W naszym przypadku będzie t prsty pręt średnicy D=20[mm] raz długści L=50[mm].

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux Acrnis Backup & Recvery 10 Server fr Linux Pdręcznik użytkwnika Cpyright Acrnis, Inc., 2000 2009. Wszelkie prawa zastrzeżne. Acrnis i Acrnis Secure Zne są zastrzeżnymi znakami twarwymi firmy Acrnis, Inc.

Bardziej szczegółowo

Do zarządzania kontami uŝytkowników naleŝy ich zakładanie, usuwanie, modyfikowanie, zmiana hasła oraz szereg dodatkowych czynności.

Do zarządzania kontami uŝytkowników naleŝy ich zakładanie, usuwanie, modyfikowanie, zmiana hasła oraz szereg dodatkowych czynności. Zarządzanie kntami D zarządzania kntami uŝytkwników naleŝy ich zakładanie, usuwanie, mdyfikwanie, zmiana hasła raz szereg ddatkwych czynnści. Typy lkalnych knt uŝytkwników KaŜdemu twrznemu kntu uŝytkwnika

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja

Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską raz ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach Reginalneg Prgramu Operacyjneg Wjewództwa Mazwieckieg 2007-2013 INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH IM.

Bardziej szczegółowo

elektryczne systemy grzejne rozwiązania dla każdego

elektryczne systemy grzejne rozwiązania dla każdego elektryczne systemy grzejne rzwiązania dla każdeg elektryczne systemy grzejne Spis Treści Wstęp... 1. Ogrzewanie pdłgwe pmieszczeń pmieszczeń 1.1 Infrmacje gólne...... 5 10 10 1.1.1 Kmfrt cieplny... 10

Bardziej szczegółowo

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN Załącznik nr 21 d OPZ Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN 1. DEFINICJA AKTUALNYCH POWOŁAŃ NORMATYWNYCH Zakres prjektu party jest na specyfikacjach i wymaganiach zawartych w nrmach,

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ LABORATORIUM Telekmunikacji w transprcie wewnętrznym / drgwym INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA

Bardziej szczegółowo

Microsoft Excel 2010 PL. Język VBA i makra. Akademia Excela.

Microsoft Excel 2010 PL. Język VBA i makra. Akademia Excela. Micrsft Excel 2010 PL. Język VBA i makra. Akademia Excela. Autrzy: Bill Jelen, Tracy Syrstad Zaszczędzny czas przeznacz, na c tylk zechcesz! Jak zarejestrwać makr? Jak działa mechanizm bezpieczeństwa dla

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika część I Podstawy obsługi aplikacji

Instrukcja użytkownika część I Podstawy obsługi aplikacji część I Pdstawy bsługi aplikacji wersja 5.13.1 Autrzy: Rbert Marek Jadwiga Krdek Wrcław 07.2015 Wszelkie prawa zastrzeżne. Dkument mże być reprdukwany lub przechwywany bez graniczeń tylk w całści. Żadna

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia zagadnień występujących w dotychczasowych kolokwiach zaliczeniowych DSP

Wyjaśnienia zagadnień występujących w dotychczasowych kolokwiach zaliczeniowych DSP Szanwni czytelnicy uczestnicy kursu prcesry sygnałwe. trakcie rzmów p wykładach przewijały się pytania zakres wiadmści niezbędny d spkjneg zaliczenia kursu prcesrów sygnałwych. trakcie prwadzenia jeszcze

Bardziej szczegółowo

Wymagania Edukacyjne ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

Wymagania Edukacyjne ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Wymagania Edukacyjne ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Pdstawa prgramwa Prpzycje wymagań na pszczególne ceny szklne zstały pracwane zgdnie z prgramem Infrmatyka Eurpejczyka. Prgram nauczania d zajęć kmputerwych w szkle

Bardziej szczegółowo

Warunków Spread Bettingu, w odniesieniu do spread bettingu; Warunków dla Kontraktów typu CFD i Spot w odniesieniu do kontraktów typu cfd i spot.

Warunków Spread Bettingu, w odniesieniu do spread bettingu; Warunków dla Kontraktów typu CFD i Spot w odniesieniu do kontraktów typu cfd i spot. Warunki Ogólne 1. Struktura 1.1 Uczestniczymy w kntraktach spreadbetting, kntraktach typu cfd raz spt na pdstawie: - niniejszych warunków, nazywanych Warunkami Ogólnymi. Warunki Ogólne dtyczą spread bettingu,

Bardziej szczegółowo

Nowości w Solid Edge

Nowości w Solid Edge Nwści w Slid Edge Numer publikacji MU29005 Infrmacje prawach własnści i graniczeniach praw Oprgramwanie i pwiązana dkumentacja są własnścią firmy Siemens Prduct Lifecycle Management Sftware Inc. 2012 Siemens

Bardziej szczegółowo