SMiS INSTRUKCJA OBSŁUGI. ZABEZPIECZEŃ SERII mzaz SYSTEM MONITORINGU I STEROWANIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SMiS INSTRUKCJA OBSŁUGI. ZABEZPIECZEŃ SERII mzaz SYSTEM MONITORINGU I STEROWANIA"

Transkrypt

1 SMiS SYSTEM MONITORINGU I STEROWANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI ZABEZPIECZEŃ SERII mzaz

2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP OBSŁUGA ZABEZPIECZEŃ ZA POMOCĄ KOMPUTERA PC INFORMACJE OGÓLNE OPCJA OPIS OPCJA PRACA W TRYBIE OFF-LINE OPCJA NASTAWY NASTAWY ZABEZPIECZEŃ I UKŁADÓW KONFIGURATOR ZEGAR CZASU RZECZYWISTEGO ZMIANA HASŁA DOSTĘPU OPCJA WARTOŚCI BIEŻĄCE STATUS POMIARY OPCJA REJESTRATOR REJESTRATOR ZDARZEŃ REJESTRATOR ZDARZEŃ SYSTEMOWYCH REJESTRATOR ZAKŁÓCEŃ OSTATNIE POBUDZENIE OPCJA POLECENIA STAN I STEROWANIE OPCJA TESTY TESTY FUNKCJONALNE SERWIS OPIS OPCJI DRUKOWANIE Niniejsza instrukcja bsługi zstała przygtwana na pdstawie prgramu System Mnitringu i Sterwania SMiS ver.2.01 (kmpilacja ). Ze względu na ciągły rzwój prgramwania wersje aktualne mgą dbiegać graficznie d pisanej pniżej. 2/30

3 1. Wstęp D bsługi zabezpieczeń cyfrwych, typu mzaz za pmcą kmputera PC (pracująceg indywidualnie lub w dwlnym układzie sieciwym, np. sieć Intranet/Internet, systemy nadrzędne mnitringu i sterwania itp.) przeznaczne jest prgramwanie, w pstaci aplikacji systemu MS Windws serii 2000/XP/Wista/W7, System Mnitringu i Sterwania - SMiS. Instalację, knfigurację i bsługę prgramwania SMiS przedstawin w Instrukcji bsługi System Mnitringu i Sterwania SMiS ( instalacja i knfiguracja prgramu ). W aplikacji System Mnitringu i Sterwania - SMiS stswane są między innymi i kreślenia: następujące terminy urządzenie zespół autmatyki zabezpieczeniwej, zabezpieczenie, przekaźnik lub inne urządzenie, stanwiące element składwy systemu zabezpieczeń, przystswane d współpracy w ramach aplikacji SMiS System Mnitringu i Sterwania (w niniejszej instrukcji termin urządzenie znacza zabezpieczenia serii mzaz, identyfikwalne pd względem numeru fabryczneg, lkalizacji, nazwy itp.); lkalizacja miejsce zainstalwania kreślnej grupy urządzeń, np. rzdzielnia, stacja pmp itp.; interfejs łącze kmunikacyjne (np. łącza szeregwe RS 232, RS 485) lub system kmunikacyjny (np. system nadrzędny mnitringu i sterwania, lkalna sieć kmputerwa itp.), identyfikwalny przez swją nazwę i psiadający zdefiniwane parametry kmunikacyjne. UWAGA: Obsługa zabezpieczeń typu mzaz za pmcą np. kmputera PC, wypsażneg w łącze szeregwe RS 232, jest mżliwa p zastswaniu knwertera RS232/RS485 (z autmatycznym sterwaniem kierunkiem transmisji - np. K-485/F). Knwerter nie należy d wypsażenia zabezpieczenia. 2. Obsługa zabezpieczenia za pmcą kmputera PC Infrmacje gólne Oknem głównym Systemu Mnitringu i Sterwania - SMiS jest Lista urządzeń. W knie tym dstępne są zadeklarwane wcześniej urządzenia (prcedura ddawania nweg urządzenia d listy, jeg dwzrwania, pisana zstała w instrukcji bsługi System Mnitringu i Sterwania SMiS ( instalacja i knfiguracja prgramu ) ). Wygląd takieg kna przedstawia pniższy rysunek. Zadeklarwane urządzenia w Ustawieniach kmunikacji. Rys Okn z listą zadeklarwanych urządzeń 3/30

4 W knie głównym mżemy dknać rzwinięcia zadeklarwanych wcześniej urządzeń. Rys Menu zadeklarwaneg urządzenia W rzwinięciu nazwy każdeg z urządzeń dstępny jest pis urządzenia raz wyspecyfikwane są funkcje bsługi, związane z danym urządzeniem tj. : Opis Praca w trybie OFF-line, Nastawy, Wartści bieżące, Rejestratr, Plecenia, Testy Opcja Opis Opcja ta pzwala na pdgląd danych ustawinych wcześniej w knie Ustawienia kmunikacji dla daneg urządzenia. Nie występuje tu mżliwść wprwadzania jakichklwiek zmian. Rys Elementy pcji Opis 4/30

5 2.3. Opcja - Praca w trybie OFF-line Praca w trybie OFF-line znacza, że aplikacja pracuje bez autmatyczneg pbierania infrmacji z bsługiwanych urządzeń (tylk tych, których ten typ dtyczy). Wówczas czynne są tylk funkcje kmunikacyjne, inicjwane przez peratra kmputerweg stanwiska bsługi. W brębie aplikacji dstępny jest tylk tryb ff-line z pzimu urządzenia. Obsługa daneg urządzenia dbywa się w trybie ff-line; pzstałe urządzenia, w ramach danej lkalizacji, bsługiwane są zgdnie z nastawinym trybem. Ustawienie bsługi daneg urządzenia w trybie ffline dbywa się w knie Lista urządzeń, w blku dtyczącym daneg urządzenia - Praca w trybie OFF-line (pd warunkiem, że aplikacja raz lkalizacja daneg urządzenia są ustawine d pracy w trybie n-line). Rys Ustawienie pracy w trybie OFF-line z pzimu urządzenia 2.4. Opcja Nastawy Aplikacja jest przeznaczna d bsługi cyfrwych urządzeń autmatyki zabezpieczeniwej prdukcji ZEG S.A Aplikacja jest platfrmą wspólną dla pszczególnych urządzeń jednak w zależnści d bsługiwaneg urządzenia występują pcje charakterystyczne jedynie dla teg urządzenia, w szczególnści dtyczy t pcji Nastawy zabezpieczeń i układów. Rys Elementy pcji Nastawy 5/30

6 Nastawy zabezpieczeń i układów Nastawy zabezpieczeń i układów t pcja umżliwiająca pbranie, edycję i wysłanie nastaw zabezpieczeń i układów bsługiwaneg urządzenia. Opcja ta jest dstępna w trybie n-line (praca nrmalna) raz w trybie ff-line (p wcześniejszym zaznaczeniu pcji Praca w trybie OFF-line). W przypadku wystąpienia różnic, p wybraniu pcji Nastawy zabezpieczeń i układów zgłasza się kn zawierające listę plików knfiguracji, różniących się pmiędzy pamięcią aplikacji a aktualnymi pbranymi z urządzenia. Przyciski TAK/NIE umżliwiają pbranie (bądź nie) aktualnych nastaw z zabezpieczenia. Ikna pbierania nastaw d edycji : Ikna wysyłania nastaw p edycji: Ikna Knfiguruj twiera kn Knfiguratra (brak mżliwści edycji z pzimu użytkwnika) Pełny pis patrz punkt Okn typu uruchmineg zespłu brak mżliwści edycji przez użytkwnika Ikna zamknięcia kna Ikna Drukuj- wydruk knfiguracji (pcje dstępne p naciśnięciu przycisku ): Pełny pis patrz punkt 2.9. Okn wybru pdstawweg i rezerwweg zestawu nastaw (pcje dstępne p naciśnięciu przycisku ): Tryb Synchr jeg włączenie pwduje przesłanie d urządzenia pjedynczej nastawy zaraz p jej wprwadzeniu 6/30

7 P wybraniu pcji Wyślij pjawia się kn z infrmacją zmianach w plikach nastaw z pytaniem ich akceptacje. P akceptacji zmian pjawia się kn weryfikacji uprawnień, w którym należy pdać aktualne hasł cyfrwe zabezpieczenia (hasł numeryczne z zakresu ). Hasł fabryczne uprawniające d zapisu nastaw t 0 Rys Opis menu główneg kna Nastawy; ON-line zabezpieczeń mzaz Oprócz menu główneg pisaneg pwyżej w knie Nastawy ON-line z lewej strny widczne są dwie zakładki: Opis knfiguracji i Nastawy związanych z funkcjami urządzenia, które zstały pisane pniżej. Opis knfiguracji w knie tym wyświetlana jest nazwa knfiguracji aktualnie znajdująca się w urządzeniu mzaz raz jej tekstwy pis. Nazwa knfiguracji zawarta w plu Parametr wyświetlana jest na wyświetlaczu LCD urządzenia na ekranie zgłszeniwym. Rys Zakładka Opis knfiguracji zabezpieczenia mzaz 7/30

8 Nastawy w knie tym zstaje wyświetlna aktualna lista nastaw pszczególnych funkcji wchdzących w skład daneg mzaz-a, z mżliwścią ich edycji. Jest t kn dynamiczne zależne d jeg knfiguracji. Umżliwiają ne dknanie niezależnych nastaw i edycji parametrów czterech stpni zabezpieczenia. Istnieje tu mżliwść dknania dwlnej knfiguracji zestawu funkcji spśród dstępnych w zabezpieczeniu. Funkcje są pgrupwane w grupy funkcjnalne (katalgi) takie jak np. kanały wejściwe, wartści pmiarów, sygnalizacja itd.. Mżliwść edycji edytwaneg parametru wybranej funkcji zabezpieczenia p dwukrtnym kliknięciu lewym klawiszem myszy. Spsób wyświetlania parametrów, które mają wspólną nastawę dla wszystkich 4 zestawów. Pla wycienine zawierają parametry sknfigurwane jak tylk d dczytu brak mżliwść edycji dla użytkwnika. Kliknięcie myszą na [+] pwduję wyświetlenie zawartści grupy a [-] schwanie. Rys Zakładka Nastawy Mżliwść edycji czterech zestawów nastaw. 8/30

9 Knfiguratr Okn knfiguratra umżliwia użytkwnikwi pdgląd knfiguracji wgranej d urządzenia raz granicznej edycji części knfiguracji, która zstała udstępnina przez knstruktra (mżliwść edycji tylk wyjść przekaźnikwych). Okn knfiguratra umżliwia również użytkwnikwi ddanie własnej lgiki d struktury w pstaci bramek ( dstępne funkcje lgiczne: AND ilczyn lgiczny, OR suma lgiczna, XOR - alternatywa, tz późnienie zadziałania, tp późnienie pwrtu, ti generatr impulsu ) i wykrzystanie udstępninych sygnałów lgicznych (w pstaci wejść i wyjść binarnych) d mdyfikacji struktury w zakresie udstępninym przez knstruktra. Opcja ddawania funkcji lgicznych d knfiguracji Opcja usuwania wcześniej ddanych przez użytkwnika funkcji lgicznych z knfiguracji Mżliwść wybru spsbu wyświetlania knfiguracji: wg prządku funkcji, wg klas funkcji lub wg hierarchii grup raz wg mapy adresów Grupa Wyjścia przekaźnikwe udstępnina d edycji Okn z listą funkcji wczytanej knfiguracji Rys Okn Knfiguratra z wczytaną knfiguracją mzaz-i-1116 Dla użytkwnika przewidzian mżliwść edycji knfiguracji tylk grupy Wyjścia przekaźnikwe. Na rys pkazan spsób edycji zawartści grupy WyP Wyjścia przekaźnikwe. Edytwać mżna stan wyjść przekaźników S1 d S7 raz funkcji t_imp, zmienić mżna dmyślnie przyprządkwane wyjście bramki lgicznej na dwlny inne wyjście binarne dstępne w knie wybru. Dstępną listę wybru przedstawia rys Rys Okn Knfiguratra lista wybru wyjść binarnych. 9/30

10 Pla szare znaczają że funkcje są tylk d dczytu (mżna pdglądnąć ustawienia ale nie mżna nic zmienić) P dwukrtnym kliknięciu myszą w zaznaczną linię pjawia się pniższe kn z listą dstępnych sygnałów binarnych z pdświetlnym aktualnie wybranym sygnałem. Rys Okn Knfiguratra przykład edycji stanu wyjścia. Dstępna lista sygnałów binarnych mżliwych d sknfigurwania jest zależna d knfiguracji. Dla mzaz-i jest na następująca : Bez grupy 0 stała wartść lgiczna 0 1 stała wartść lgiczna 1 Wejścia binarne ST1 Wejście sterujące ST1 -> stan wejścia ST2 Wejście sterujące ST2 -> stan wejścia mzaz-on Plecenie ustawienia urządzenia w stan ON -> stan wejścia mzaz-off Plecenie ustawienia urządzenia w stan OFF -> stan wejścia mzaz-test Plecenie ustawienia urządzenia w stan TEST -> stan wejścia Kas.ARZ Kaswanie zawartści rejestratra zdarzeń -> stan wejścia Kas.WWZ Kaswanie sygnalizacji zakłóceniwej -> stan wejścia Kas.Mdelu ciep. Kaswanie mdelu cieplneg -> stan wejścia Estymaty f_3f Wyliczenie częsttliwści z trzech przebiegów -> pmiar częsttliwści pprawny Przekaźniki I1_1_st1> Naprądwe niezależne, stpień 1 -> Wyłączenie, Zadziałanie, Pbudzenie, Pbudzenie d wejścia 1, Pbudzenie d wejścia 2, Pbudzenie d wejścia 3 I1_1_st2> Naprądwe niezależne, stpień 2 -> Wyłączenie, Zadziałanie, Pbudzenie, Pbudzenie d wejścia 1, Pbudzenie d wejścia 2, Pbudzenie d wejścia 3 I1_1_st3> Naprądwe niezależne, stpień 3 -> Wyłączenie, Zadziałanie, Pbudzenie, Pbudzenie d wejścia 1, Pbudzenie d wejścia 2, Pbudzenie d wejścia 3 I1_3> Naprądwe zależne -> Wyłączenie, Zadziałanie, Pbudzenie Ic> Naprądwe cieplne (49M) -> Wyłączenie, Zadziałanie, Pbudzenie, Blkada zadziałania 10/30

11 Lgika Isuma> Naprądwe zależne (49R) -> Wyłączenie, Zadziałanie, Pbudzenie, Pbudzenie dliczania czasu I2_1> Naprądwe niezależne -> Wyłączenie, Zadziałanie, Pbudzenie I2_2> Naprądwe zależne -> Wyłączenie, Zadziałanie, Pbudzenie I2_3> Naprądwe zależne (46G) -> Wyłączenie, Zadziałanie, Pbudzenie, Pbudzenie dliczania czasu I_1>st1 Naprądwe niezależne, stpień 1 -> Wyłączenie, Zadziałanie, Pbudzenie I_1>st2 Naprądwe niezależne, stpień 2 -> Wyłączenie, Zadziałanie, Pbudzenie I_2> Naprądwe zależne -> Wyłączenie, Zadziałanie, Pbudzenie Z1 zabezpieczenie zewnętrzne, wejście ST1 -> Wyłączenie, Zadziałanie, Pbudzenie Z2 zabezpieczenie zewnętrzne, wejście ST2 -> Wyłączenie, Zadziałanie, Pbudzenie P1 Pbudzenia część 1 -> Wyjście bramki PZ Pbudzenie zbircze -> Wyjście bramki W1 Wyłączenie część 1 -> Wyjście bramki WZ Wyłączenie zbircze -> Wyjście bramki S1 Przekaźnik S1 - BLZ -> Wyjście bramki S2 Przekaźnik S2 - WZ -> Wyjście bramki S3 Przekaźnik S3 - PZ -> Wyjście bramki S4 Przekaźnik S4 - Zwarciwe -> Wyjście bramki S5 Przekaźnik S5 - Przeciążeniwe -> Wyjście bramki S6 Przekaźnik S6 - Asymetria -> Wyjście bramki S7 Przekaźnik S7 - Ziemnzwarciwe -> Wyjście bramki pb_pkw Pbudzenie licznika PKW -> Wyjście bramki wy_pkw Zadziałanie PKW -> Wyjście bramki Z1 Zadziałanie część 1 -> Wyjście bramki ZZ Zadziałanie zbircze -> Wyjście bramki cw Ilczyn lgiczny -> Wyjście bramki Kas.WWZ Kaswanie sygnalizacji WWZ -> Wyjście bramki t_imp Minimalny czas trwania impulsu wyłącz -> Wyjście bramki WZ+ti WZ + timp -> Wyjście bramki Z_Zew Suma zadziałań zab. zewnętrznych -> Wyjście bramki L_suma Zadziałanie zbircze liczników -> Wyjście bramki tz_pkw Opóźnienie zadziałania -> Wyjście bramki MUX1 Wybór funkcji wejścia zewnętrzneg ST1 -> Wyjście nr 1,2,3,4,5,6,7,8 MUX2 Wybór funkcji wejścia zewnętrzneg ST2 -> Wyjście nr 1,2,3,4,5,6,7,8 BLOKADA Suma lgiczna wejść BL1 i BL2 -> Wyjście bramki Kas.SYG d wejść Suma lgiczna wej. kasujących -> Wyjście bramki Wyjścia binarne PKW1 Zliczanie prądu kumulwaneg wyłącznika fazy 1 -> Przekrczenie nastawinej wartści prgwej PKW2 Zliczanie prądu kumulwaneg wyłącznika fazy 2 -> Przekrczenie nastawinej wartści prgwej PKW3 Zliczanie prądu kumulwaneg wyłącznika fazy 3 -> Przekrczenie nastawinej wartści prgwej L_I1> Licznik zadziałań zabezpieczeń nadprądwych niezależnych -> Przekrczenie nastawinej wartści prgwej L_Ip> Licznik zadziałań zab. nadprądwych zależnych i cieplnych -> Przekrczenie nastawinej wartści prgwej L_I2A> Licznik zadziałań zabezpieczeń d asymetrii prądwej -> Przekrczenie nastawinej wartści prgwej 11/30

12 L_I> Licznik zadziałań zabezpieczeń ziemnzwarciwych -> Przekrczenie nastawinej wartści prgwej L_Z> Licznik zadziałań zabezpieczeń zewnętrznych -> Przekrczenie nastawinej wartści prgwej mzaz-on Przekaźnik w stanie ON -> Stan wyjścia mzaz-off Przekaźnik w stanie OFF -> Stan wyjścia mzaz-test Przekaźnik w stanie TESTY -> Stan wyjścia Na rys 2.12 przedstawin przykład ddawania własnej funkcji lgicznej (na przykładzie bramki AND) d knfiguracji. Nazwę raz pis nwej bramki mżna edytwać. Nazwa mże zawierać maksymalnie 16 znaków a pis 64 znaki. Bramki są 8 wejściwe. Jeżeli istniałaby kniecznść sknfigurwania funkcji większej liczbie wejść, należy bramki płączyć kaskadw (wyjście pierwszej bramki pdłączyć d wejścia pierwszeg następnej bramki teg sameg typu itd.). Nazwa ddanej nwej funkcji lgicznej pjawia się na liście sygnałów binarnych na kńcu grupy Lgika i mże być wykrzystana w knfiguracji. Ddanie funkcji czaswej d knfiguracji spwduje pjawienie się jej w nastawach (mżliwść nastawy czasu). Wejścia i wyjścia funkcji lgicznych mżna ustawić jak zanegwane. Ilść mżliwych d ddania funkcji lgicznych zależy d wielkści knfiguracji bazwej (fabrycznej) raz d miejsca w pamięci urządzenia lub wielkści bciążenia czasu prcesra. Ddana nwa bramka lgiczna typu AND pjawia się na kńcu listy grup. Nazwę raz pis bramki mżna edytwać p dwukrtnym kliknięciu w dpwiednie ple Mżliwść sknfigurwania śmiu sygnałów binarnych na wejścia bramki pprzez dwukrtne kliknięcie w ple p prawej strnie i wybru z kna listy sygnału. Lista dstępnych sygnałów binarnych zstała przedstawina pwyżej. Sygnał wyjścia nwej bramki AND pjawi się na liście wybru sygnałów binarnych w grupie Lgika Rys Okn Knfiguratra przykład ddawania bramki lgicznej. 12/30

13 Przykład spsbu knfiguracji wyjścia przekaźnikweg przez użytkwnika. Pniżej przedstawin spsób sknfigurwania wyjścia przekaźnikweg S1 jak zadziałanie pierwszeg stpnia zabezpieczenia nadprądweg niezależneg. 1) W knie nastaw wybieramy iknę Knfiguruj c spwduje twarcie kna knfiguratra 2) Wybieramy grupę wyjścia przekaźnikwe WyP c spwduję twarcie zawartści grupy 3) Wybieramy wyjście przekaźnikwe S1 13/30

14 4) Wybieramy pcję Wejścia 5) Wybieramy pcję Stan stan wyjścia 14/30

15 6) Klikamy dwukrtnie na pisie S1 - Wyjście bramki c pwduje twarcie kna z listą dstępnych wyjść binarnych z pdświetlnym aktualnie wybranym wyjściem 7) Klikamy na grupę Przekaźniki 8) Wybieramy pcję I1_1_st1> (Nadprądwe niezależne, stpień 1) 15/30

16 9) Następnie dwukrtnie klikamy na pcji Zadziałanie c spwduje przypisanie wybraneg sygnału d wyjścia S1 i zamkniecie kna wybru Przypisany nwy sygnał binarny d wyjścia przekaźnikweg S1 10) Zamykamy kn knfiguratra, który autmatycznie zapisze zmiany 11) Wysyłamy zmdyfikwaną knfigurację d urządzenia wybierając iknę Wyślij. Zapis knfiguracji d urządzenia wymaga pdania hasła uprawniająceg d zmiany knfiguracji (hasł fabryczne d knfiguracji t 1 ). 16/30

17 Zegar czasu rzeczywisteg Funkcja synchrnizacji czasu Zegar czasu rzeczywisteg, pzwala użytkwnikwi na sterwanie czasem wewnętrznym (wraz z datą) pszczególnych zabezpieczeń. P uruchmieniu tej funkcji twierane jest kn Czas rzeczywisty, w którym użytkwnik aby dknać zmian musi pdać cyfrwe hasł dstępu. Funkcja umżliwia użytkwnikwi dknanie następujących peracji: ustawić w panelu Czas urządzenia czas i datę, a następnie przesłać je d urządzenia przycisk Ustaw czas; zsynchrnizwać czas urządzenia z zegarem systemu kmputerweg użytkwnika przycisk Synchrnizuj z PC. Uruchamiając Zegar czasu rzeczywisteg przechdzimy d kna knfiguracji Czas rzeczywisty Opcja Odblkuj pwduje wyświetlenie kna Weryfikacja uprawnień P wcześniejszym dblkwaniu dstępne są pcje w panelu Czas urządzenia Okn dstępwe ważnych funkcji zabezpieczenia. Rys Okn Synchrnizacja czasu zabezpieczeń 17/30

18 Zmiana hasła dstępu Opcja ta pzwala użytkwnikwi na zmianę hasła dstępu d urządzeń (jest t hasł cyfrwe z zakresu , zapisane w urządzeniu), pd warunkiem znajmści dtychczasweg hasła. Użytkwnik wybiera sam pzim uprawnień spśród dstępnych tzn. 0 - Nastawy i sterwanie 1 Knfiguracja (zapis knfiguracji d urządzenia ) Rys Okn Zmiana hasła dstępu Hasł fabryczne d zmiany nastaw i sterwania t 0 Hasł fabryczne d zapisu knfiguracji t Opcja Wartści bieżące Opcja ta udstępnia użytkwnikwi mżliwść mnitrwania wartści pmiarów i wszystkich statusów zabezpieczenia. Jest platfrmą wspólną dla pszczególnych urządzeń jednak w zależnści d bsługiwaneg urządzenia występują pcje charakterystyczne jedynie dla teg urządzenia, w szczególnści dtyczy t pcji Status. Opcja ta jest dstępna tylk w trybie n-line. Rys Elementy pcji Wartści bieżące 18/30

19 Status Opcja umżliwia użytkwnikwi mnitrwanie stanu zabezpieczenia w zakresie: sygnalizacji ptycznej wewnętrznych wskaźników zadziałania WWZ (didy LED ) stanu ważniejszych funkcji, kntrlujących pracę zabezpieczenia tj. pbudzenie, zadziałanie, praca nrmalna, blkada, itp. pdgląd stanu wejść lub wyjść zewnętrznych, pdgląd wartści pszczególnych liczników (np. PKW, zadziałań). Ilść i rdzaj prezentwanych w knie funkcji zależy d knfiguracji. Opcja Wstrzymaj/Wznów umżliwiająca wybór częstści dczytu danych zabezpieczenia. Zapalne lampki sygnalizują stan zadziałania pszczególnych sygnalizacji WWZ. Zawartść kna zależy d wybranej p lewej strnie zakładki Rys Ogólne kn pcji Status Rys Przykładwy wygląd zakładki Liczniki PKW 19/30

20 Pmiary Aplikacja umżliwia, w zakresie funkcji bsługi urządzeń, pmiary bieżących wielkści elektrycznych, związanych z zabezpieczanym urządzeniem. Wartści bieżących wielkści elektrycznych wyświetlane są w knie Pmiary. Bieżące wielkści elektryczne, dtyczące zabezpieczaneg urządzenia, prezentwane są pniżej. Lista mierznych wielkści mże być wyświetlana jak (dwa rdzaje): wartści chwilwe mierznych wielkści, aktualizwane w klejnych cyklach pmiarwych (w dstępach ustawianych przez użytkwnika); wartści chwilwe mierznych wielkści, wyświetlane w układzie tabelarycznym w funkcji czasu (w dstępach czasu ustawianych przez użytkwnika). Ilść sygnałów wyświetlanych w tym trybie mże być ustawiana przez użytkwnika za pmcą menu kntekstweg, uruchamianeg prawym przyciskiem myszki gdy kursr znajduje się w bszarze kna. Opcja umżliwiająca zmianę spsbu wyświetlania pmiarów wielkści bieżących - układ pdstawwy/układ tabelaryczny Opcja zmiany częsttliwści dczytu danych z urządzenia Wstrzymaj/ Wznów dczyt Opcja zmiany wyświetlanych wielkści. Opcja twrzenia wykresów zmian wielkści mierznych. Rys Pmiary wielkści bieżących 20/30

21 Pmiary bieżące, prezentwane w trybie Lista mierznych wielkści (bydwa rdzaje), mgą być drukwane lub eksprtwane d pliku tekstweg. W celu uzyskania wydruku należy wybrać pcję Drukuj (przycisk w knie), a następnie pstępwać analgicznie jak we wszystkich funkcjach aplikacji umżliwiających wydruk (patrz punkt 2.9). Aby zapisać wyniki pmiarów d pliku, należy wybrać pcję Drukuj Exprt d pliku a następnie kreślić płżenie i nazwę pliku dcelweg. Opcje Drukuj i Exprt d pliku nie wymagają zatrzymania pmiarów. W brębie kna Wykres zmian mierznych wielkści dstępne jest menu kntekstwe (prawy przycisk myszy), umżliwiające użytkwnikwi: wybieranie wielkści prezentwanych na wykresie; generwanie wydruków (wraz z mżliwścią ustawiania parametrów wydruku); 2.6. Opcja Rejestratr Aplikacja umżliwia wizualizację zarejestrwanych zdarzeń bejmującą datę, nazwę zdarzenia itp.. Opcja rejestratr składa się z czterech następujących rejestratrów: Rejestratr zdarzeń Rejestratr zdarzeń systemwych Rejestratr zakłóceń Ostatnie pbudzenia (rejestratr statnieg pbudzenia) Rys Elementy pcji Rejestratr 21/30

22 Rejestratr zdarzeń Jest t rejestratr sygnałów dwustanwych. Aplikacja zapewnia, w zakresie funkcji bsługi rejestratra zdarzeń, autmatyczne pbieranie zapisów nwych zdarzeniach i dpisywanie ich d dziennika zdarzeń ARZ. W dzienniku zdarzeń zgrmadzne są rejestracje zdarzeń, jakie wystąpiły pmiędzy klejnymi kaswaniami. Opcja zmiany częstści dczytu danych z urządzenia Wstrzymaj/ Wznów dczyt Opcja - Pkaż pierwsze nwe zdarzenie Opcja akceptacji nwych zapisów w dzienniku zdarzeń (nw debrane zdarzenia znaczne są w dzienniku zdarzeń symblem, zaś zdarzenia zaakceptwane brak symblu). Opcja umżliwiająca wyświetlanie zdarzeń za kres: Opcja zapisz zdarzenia w pliku Opcja wczytaj zdarzenia z pliku Opcja kaswanie archiwalnych zapisów w dzienniku zdarzeń. Użytkwnik najpierw wskazuje zdarzenie lub zdarzenia kreślające typ filtrwanych zdarzeń. P naciśnięciu Filtruj w knie Rejestratr zdarzeń wyświetlane są tylk zdarzenia typu identyczneg jak wskazane zdarzenie lub zdarzenia. Rys Okn Rejestratr zdarzeń P wybraniu pcji Zapisz zdarzenia w pliku pjawia się kn z ddatkwymi pcjami wybru rys.2.16, w którym należy wybrać zakres zapisywanych zdarzeń. Rys Okn Zapisz zdarzenia 22/30

23 Przyciski umżliwiają dczyt (imprt) z pliku raz zapis (eksprt) d pliku fragmentu lub całeg dziennika zdarzeń. Zdarzenia mżna zapisać w klejnści d najstarszeg d: statnieg (wszystkie zdarzenia), wskazaneg zdarzenia włącznie, kńca wybraneg dnia. Przy zapisie zdarzeń dknuje się wybru, czy zapisywane zdarzenia mają być usunięte z dziennika zdarzeń. Opcja zapisu (eksprtu) zdarzeń jest przeznaczna d archiwizacji zdarzeń, jeżeli ich ilść wpływa negatywnie na szybkść pracy kmputera przy przeglądaniu bardz dużych ilści zdarzeń. Odczyt nie jest mżliwy gdy data pierwszeg zdarzenia jest wcześniejsza d statnieg w dzienniku bieżącym. W tym przypadku, aby dknać dczytu, knieczne jest wcześniejsze wyczyszczenie rejestratra. Zawartści dziennika zdarzeń mgą być drukwane lub eksprtwane d pliku tekstweg. Ustawianie parametrów wydruku analgicznie jak we wszystkich funkcjach aplikacji umżliwiających wydruk. Użytkwnik mże wybierać zdarzenia przeznaczne d wydruku pstępwanie zgdnie z zasadami, stswanymi w śrdwisku Windws: zaznaczanie blku zdarzeń: lewy przycisk myszy, przy wciśniętym klawiszu <Shift>; dwlny wybór pjedynczych zdarzeń: lewy przycisk myszy, przy wciśniętym klawiszu <Ctrl>; Symbl wraz z pisem znacza błąd daneg zdarzenia. Występują trzy rdzaje błędów: TimeErr błąd czasu wczytaneg zdarzenia. Pjawia się gdy wczytane zdarzenie ma datę lub gdzinę wcześniejszą d pprzednieg. Mże być t spwdwane przestawieniem zegara czasu rzeczywisteg (np.: synchrnizacja, przejście z czasu letnieg na zimwy). MSecErr błąd milisekund. Pjawia się w przypadku, gdy parametr zdarzenia kreślający milisekundę wystąpienia zdarzenia ma wartść większą niż Rejestratr zdarzeń systemwych Opcje tej aplikacji są identyczne jak pisane wyżej dla Rejestratra zdarzeń. Rejestruje n zdarzenia związane z działaniem sameg urządzenia, a wiec brak lub błąd knfiguracji, włączenie i wyłączenie napięcia zasilająceg, dstawienie urządzenia, reset urządzenia, kaswanie liczników, kaswanie rejestratrów itp. Pełna lista zdarzeń systemwych jest pisana DTR-ce Rejestratr zakłóceń Opcja ta przeznaczna jest d bsługi rejestratra zakłóceń w zakresie następujących funkcji: sprawdzanie zawartści rejestratra; pbieranie plików rejestracji na plecenie użytkwnika; uruchamianie edytra rejestracji zakłóceń RejZak (funkcja autnmiczna aplikacji) i edycja pliku rejestracji: statni dczytanej ikna ; wybranej, p rzwinięciu listy przyciskiem ; zatrzymywanie/wznawianie dczytu rejestracji (ikny: / Wstrzymaj/Wznów); ustawianie częstści dczytu w zakresie 1s 60s (dmyślnie 1s). P uruchmieniu aplikacji w knie głównym zstaje wyświetlna aktualna liczba plików rejestracji gtwych d pbrania z urządzenia (maksymalnie 4 pliki). 23/30

24 Wciśnięcie pcji - Wykres twiera statni pbrany plik rejestracji w knie edytra rejestracji zakłóceń. Naciśnięcie przycisku pwduje wyświetlenie listy pbranych plików rejestracji z bieżącej sesji, np.: a p wybraniu pliku rejestracji autmatyczne przejście d kna edytra rejestracji zakłóceń. Wciśnięcie pcji - Pbierz pbiera zaznaczny plik (lub pliki) i autmatycznie twiera w knie edytra rejestracji zakłóceń RejZak. Okn wyświetla listę plików rejestracji zarejstrwanych w urządzeniu wraz z datą rejestracji raz rzmiarem pliku. Rys Okn Rejestratra zakłóceń Ostatnie pbudzenie Opcja umżliwiająca użytkwnikwi pdgląd parametrów statnich zakłóceń zarejestrwanych przez zabezpieczenie mzaz. Czas trwania zakłócenia t czas d pbudzenia dpwiednieg zabezpieczenia d zaniku pbudzenia (prądu, napięcia lub częsttliwści) jeżeli nastąpił zadziałanie. Zakłócenie jest zapisywane d rejestratra jeżeli wystąpił zadziałanie zabezpieczenia i dpier p zaniku pbudzenia. 24/30

25 Rys Okn Rejestratra statnich pbudzeń 2.7. Opcja Plecenia W ramach tej pcji użytkwnik mże, pd warunkiem wprwadzenia aktualneg hasła, wysyłać kreślne plecenia d urządzenia. Rys Elementy pcji Plecenia Stan i sterwanie Okn pdbne d kna Wartści bieżące / Status. Opcja umżliwia użytkwnikwi pdgląd stanu wejść wirtualnych i sterujących raz stanu liczników zabezpieczenia, pdbnie jak w knie Status. Okn zależne d knfiguracji. W ramach teg kna istnieje mżliwść wyknania następujących peracji: 25/30

26 kaswanie wskaźników ptycznych na płycie człwej zabezpieczenia (didy LED i wyświetlacz LCD); kaswanie mdelu cieplneg; kaswanie bufra rejestratra zdarzeń; przełączenie urządzenia w stan TEST; ustawienie urządzenia w stan ON; ustawienie urządzenia w stan OFF; Zerwanie lub ustawianie liczników; Zerwanie lub ustawianie liczników PKW; Zerwanie lub ustawianie liczników energii. Mżliwść wysterwania wejść binarnych sterujących p kliknięciu myszą na dpwiedni przycisk i pdaniu prawidłweg hasła. Rys Okn Stan i sterwanie zakładka We.sterujące Opcja Wyślij, p pdaniu prawidłweg hasła umżliwia wysłanie zmian d urządzenia Opcja zeruje stan wszystkich liczników w knie P dwukrtnym kliknięciu lewym klawiszem myszy pjawia się mżliwść edycji stanu licznika Rys Okn Stan i sterwanie zakładka Liczniki 26/30

27 2.8. Opcja Testy Aplikacja umżliwia użytkwnikwi testwanie bsługiwanych urządzeń w pstaci testów wejść i wyjść dwustanwych. Rys Elementy pcji Testy Testy funkcjnalne. P twarciu kna Testy funkcjnalne zabezpieczenie pzstaje nadal w stanie nrmalnej pracy, a użytkwnik mże bserwwać stany wejść i wyjść. Zakładki umżliwiające przełączenie się między stanem wejść i wyjść. Pdgląd stanu did w zabezpieczeniu Mżliwść włączenia lub wyłączenia did p kliknięciu myszą na dpwiedni przycisk i pdaniu prawidłweg hasła. Rys Okn Testy funkcjnalne UWAGA!!! PODCZAS TESTÓW WEJŚCIA I WYJŚCIA ZESPÓŁ PRZESTAJE CHRONIĆ OBIEKT pprzedzenie kmunikatem. 27/30

28 Serwis. Opcja serwis służy d utwrzenia pliku serwisweg zawierająceg najważniejsze infrmacje stanie zabezpieczenia. Plik jest w pstaci zaszyfrwanej. W przypadku zapmnienia hasła dstępu d zabezpieczenia, należy utwrzyć plik serwiswy (pcja Testy Serwis ) zapisać na dysku i wysłać d prducenta w celu dczytania hasła. Plik serwiswy mżna również wykrzystać d przesłania wszystkich rejestracji jakie znajdują się w zabezpieczeniu. Przykładwa nazwa pliku serwisweg: S{ }.c2v Rys Okn Plik serwiswy 2.9. Opis pcji Drukwanie. Opcja Drukuj jest funkcją w menu Nastawy, Pmiary raz Rejestratr. Bezpśrednie wciśnięcie przycisku rzwija menu zależne d miejsca występwania pcji Drukuj. W skład menu wchdzą pdgrupy znaczne symblami d. Rys Opcja Drukuj w knie Nastawy, Pmiary i w knie Rejestratr Pdgląd wydruku - umżliwia pdgląd dkumentu przed wydrukiem. Wygląd wydruku jest ustawiany w Ustawieniach wydruku (patrz Instrukcja bsługi System Mnitringu i Sterwania SMiS ( instalacja i knfiguracja prgramu )). Drukuj kn ustawień parametrów drukarki i właściwści sameg wydruku (jakści wydruku, ustawień strny, itp.). Jest t standardwe kn pakietu Windws (patrz Instrukcja bsługi System Mnitringu i Sterwania SMiS ( instalacja i knfiguracja prgramu )). Ustawienia wydruku umżliwia twrzenie własneg szablnu prezentwaneg wydruku (patrz Instrukcja bsługi System Mnitringu i Sterwania SMiS ( instalacja i knfiguracja prgramu )). 28/30

29 Rys Ustawienia wydruku Exprt d pliku umżliwia wysłanie raprtu d pliku tekstweg (Raprt.txt) W knie wpisujemy nazwę pliku d któreg mają być zapisane dane raz lkalizację zapisu w pstaci ścieżki dstępu. Dalej zatwierdzamy przyciskiem Zapisz. Rys Zapis d pliku tekstweg Otwieranie i przeglądanie zapisaneg pliku jest mżliwe z dwlneg edytra tekstu. Plik z danymi p twarciu ma przykładwy wygląd: /30

30 Rys Przykładwy plik raprtu Uwagi na temat niniejszeg pisu należy zgłaszać na adres prducenta: KOPEX-EKO Sp. z.. ul. Fabryczna 2, Tychy tel.: , , fax: Więcej infrmacji firmie i prduktach mżna znaleźć na strnie internetwej: 30/30

Kliknij przycisk Start > Panel sterowania > Konta użytkowników > Poczta (w widoku

Kliknij przycisk Start > Panel sterowania > Konta użytkowników > Poczta (w widoku 1. Zamknij prgram Outlk 2007, jeśli jest twarty. 2. W Panelu sterwania kliknij iknę Pczta. W systemie Windws XP Kliknij przycisk Start > Panel sterwania > Knta użytkwników > Pczta (w widku klasycznym kliknij

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów Frte Repzytrium 1 / 6 Nwe funkcje w mdule Repzytrium Dkumentów Frte Repzytrium zmiany w wersji 2012.a 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu 2 Wysyłanie dkumentów własnych. Ustawienie współpracy z w serwisem

Bardziej szczegółowo

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników!

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników! Wrcław, 29.08.2012 gacad.pl stwrzyliśmy najlepsze rzwiązania d prjektwania rganizacji ruchu Dłącz d naszych zadwlnych użytkwników! GA Sygnalizacja - t najlepszy Plski prgram d prjektwania raz zarządzania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Obsługa zabezpieczenia ziemnozwarciowego RIoK ZEG-E

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Obsługa zabezpieczenia ziemnozwarciowego RIoK ZEG-E ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) 327-14-58; tel./fax (032) 327-00-32 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI System Monitoringu i Sterowania Obsługa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z serwisu Geomelioportal.pl. - Strona 1/12 -

Instrukcja korzystania z serwisu Geomelioportal.pl. - Strona 1/12 - Instrukcja krzystania z serwisu Gemeliprtal.pl - Strna 1/12 - Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Słwnik pdstawwych terminów... 3 2. Wyświetlanie i wyszukiwanie danych... 4 2.1. Okn mapy... 5 2.2. Paski z menu

Bardziej szczegółowo

Poniżej krótki opis/instrukcja modułu. Korekta podatku VAT od przeterminowanych faktur.

Poniżej krótki opis/instrukcja modułu. Korekta podatku VAT od przeterminowanych faktur. Pniżej krótki pis/instrukcja mdułu. Krekta pdatku VAT d przeterminwanych faktur. W systemie ifk w sekcji Funkcje pmcnicze zstał ddany mduł Krekta pdatku VAT d przeterminwanych faktur zgdny z zapisami ustawwymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkwnika Prgram Cmarch ERP e-deklaracje Klasyka Wersja 1.0 Spis treści 1 INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 1.1 PRZEZNACZENIE I PODSTAWOWE FUNKCJE PROGRAMU... 3 1.2 WYMAGANIA SPRZĘTOWE PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści:

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Nwe funkcje w prgramie Symfnia e-dkumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Serwis www.miedzyfirmami.pl... 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu... 2 Ustawienie współpracy z biurem rachunkwym... 2 Ustawienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkownika Płockiej Platformy Teleinformatycznej E - Urząd

Instrukcja dla użytkownika Płockiej Platformy Teleinformatycznej E - Urząd Instrukcja dla użytkwnika Płckiej Platfrmy Teleinfrmatycznej E - Urząd Instrukcja dla użytkwnika Strna 1 z 24 Spis treści Rejestrwanie nweg użytkwnika...3 Lgwanie na platfrmę E-urząd...6 Złżenie wnisku

Bardziej szczegółowo

COMARCH ERP E-SKLEP...

COMARCH ERP E-SKLEP... Ultka Wersja 7.6 Spis treści COMARCH ERP E-SKLEP... 3 1 NOWOŚCI... 4 1.1 ALLEGRO - INTEGRACJA Z SERWISEM WEBAPI SANDBOX.... 4 2 ZMIANY... 5 2.1 ALLEGRO USUNIĘCIE SERWISU TESTOWEGO TESTWEBAPI.PL... 5 2.2

Bardziej szczegółowo

Współpraca programów WINBUD Kosztorys i Symfonia Handel premium I Informacje ogólne

Współpraca programów WINBUD Kosztorys i Symfonia Handel premium I Informacje ogólne Współpraca prgramów WINBUD Ksztrys i Symfnia Handel premium I Infrmacje gólne Współpraca prgramów plega na wymianie infrmacji dtyczących materiałów/twarów znajdujących się w ich bazach. Kmunikacja między

Bardziej szczegółowo

Skaner mks_vir dla Exchange

Skaner mks_vir dla Exchange Instrukcja bsługi prgramu Skaner mks_vir dla Exchange (wersja dkumentu 1.0) 2 sierpnia 2004 Cpyright 2003 by MKS Sp. z.. Zarówn prgram jak i instrukcja krzystają z pełnej chrny kreślnej przepisami prawa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Sklep

Instrukcja obsługi Panelu Sklep Instrukcja bsługi Panelu Sklep Spis treści: Lgwanie Lista wnisków Filtr Stan Filtr Spsób pdpisania umwy Edycja wnisku Ustawienia sklepu Zmiana hasła Blkada hasła Stary Panel Sklep Strna 1 z 15 Lgwanie

Bardziej szczegółowo

MultiInfo SOHO. w. 1.0. Instrukcja obsługi dla administratora klienta

MultiInfo SOHO. w. 1.0. Instrukcja obsługi dla administratora klienta MultiInf SOHO w. 1.0 Instrukcja bsługi dla administratra klienta Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Lgwanie... 3 1.1.1 Lgwanie za pmcą kdów SMS... 3 1.2 Nawigacja... 6 2 Mduł Administracja... 8 2.1 Menu Knfiguracja...

Bardziej szczegółowo

KASPERSKY LAB. Kaspersky Administration Kit wersja 6.0. Podręcznik administratora

KASPERSKY LAB. Kaspersky Administration Kit wersja 6.0. Podręcznik administratora KASPERSKY LAB Kaspersky Administratin Kit wersja 6.0 Pdręcznik administratra K A S P E R S K Y A D M I N I S T R A T I O N K I T W E R S J A 6. 0 Pdręcznik administratra Kaspersky Lab Ltd. Strna Internetwa:

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja przeglądarki Internet Explorer 6.0 i instalacja komponentu w środowisku systemów Windows

Konfiguracja przeglądarki Internet Explorer 6.0 i instalacja komponentu w środowisku systemów Windows Knfiguracja przeglądarki Internet Explrer 6.0 i instalacja kmpnentu w śrdwisku systemów Windws Jak sknfigurwać przeglądarkę Internet Explrer 6.0? Krzystając z menu wybieramy Narzędzia, a następnie Opcje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OTWARTEGO SYSTEMU ANTYPLAGIATOWEGO (OSA)

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OTWARTEGO SYSTEMU ANTYPLAGIATOWEGO (OSA) INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OTWARTEGO SYSTEMU ANTYPLAGIATOWEGO (OSA) Data utwrzenia: Autr: Wersja: 2016-01-22 Krzysztf Smaga 1.2 Zawartść 1.Wstęp...3 2.Wymagania systemwe...4 3.Lgwanie d systemu...5 4.Główny

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Rysowanie krzyżówek z wykorzystaniem programu komputerowego Microsoft Word.

TEMAT: Rysowanie krzyżówek z wykorzystaniem programu komputerowego Microsoft Word. Scenariusz lekcji infrmatyki TEMAT: Ryswanie krzyżówek z wykrzystaniem prgramu kmputerweg Micrsft Wrd. Opracwała: Marta Radwańska C uczeń pwinien już umieć? - uruchmićśrdwisk Windws; - uruchmić prgram

Bardziej szczegółowo

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena Twrzenie kwerend - 1-1. C t jest kwerenda? Kwerendy pzwalają w różny spsób glądać, zmieniać i analizwać dane. Mżna ich również używać jak źródeł rekrdów dla frmularzy, raprtów i strn dstępu d danych. W

Bardziej szczegółowo

Writer edytor tekstowy.

Writer edytor tekstowy. Writer edytr tekstwy. Uruchmienie prgramu następuje z pzimu menu Start : Ekran pwitalny prgramu Writer: Ćwiczenie 1: Dstswywanie śrdwiska pracy Prszę zapznać się z wyglądem widku startweg. W celu uzyskania

Bardziej szczegółowo

Moduł korekty podatku dochodowego

Moduł korekty podatku dochodowego Strna 1 z 5 Mduł krekty pdatku dchdweg Mdułu krekty pdatku dchdweg party jest na ustalaniu wartści ksztów uzyskania przychdu raz ksztu własneg sprzedaży d nierzlicznych faktur i zmniejszaniu ich zgdnie

Bardziej szczegółowo

Moduł Konsolidacji Sprawozdań wersja 5.15.3

Moduł Konsolidacji Sprawozdań wersja 5.15.3 System bsługi sprawzdawczści część VI Mduł Knslidacji Sprawzdań wersja 5.15.3 Autrzy: Rbert Marek Jadwiga Krdek Wrcław 12.2015 Wszelkie prawa zastrzeżne. Dkument mże być reprdukwany lub przechwywany bez

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania Ocena zgdnści Analiza zagrżeń Oznaczenie CE Ocena ryzyka Rzwiązanie prgramwe dla znakwania safexpert.luc.pl www.luc.pl W celu wybru najbardziej dpwiednich mdułów prgramu Safexpert plecamy zapznad się z

Bardziej szczegółowo

Przestrzeń papier / model

Przestrzeń papier / model Przestrzeń papier / mdel AutCAD działa alb w przestrzeni (bszarze) mdelu alb bszarze papieru. Obszar mdelu wykrzystujemy d pracy rysunkwej i prjektwej, twrzenia rysunków 2D lub mdeli 3D. Obszar papieru

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dotycząca modernizacji przepompowni ścieków należącej do oczyszczalni ścieków w Podrzeczu.

Specyfikacja dotycząca modernizacji przepompowni ścieków należącej do oczyszczalni ścieków w Podrzeczu. Specyfikacja dtycząca mdernizacji przepmpwni ścieków należącej d czyszczalni ścieków w Pdrzeczu. 1. Przepmpwnia ścieków PS Gimnazjum. Brzezna P1 1. Demntaż istniejących klan stpwych Szt.2 2. Mntaż nwy

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4 moduły KSIĘGA PODATKOWA

Ćwiczenie 4 moduły KSIĘGA PODATKOWA Strna 1 z 15 1. Mduł Księga Pdatkwa infrmacje gólne i cel zajęć Mduł Księga Pdatkwa bejmuje funkcjnalnie bsługę księgwą firmy, rzliczającej się na pdstawie księgi przychdów i rzchdów lub na pdstawie ewidencji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja procesowa. DocuSafe Dokument. Wniosek o przekwalifikowanie ŚT na wyposażenie. Data dokumentu 04-11-2014. COM-PAN System Sp. z o.o.

Instrukcja procesowa. DocuSafe Dokument. Wniosek o przekwalifikowanie ŚT na wyposażenie. Data dokumentu 04-11-2014. COM-PAN System Sp. z o.o. Instrukcja prceswa DcuSafe Dkument Wnisek przekwalifikwanie ŚT na wypsażenie Data dkumentu 04-11-2014 Przygtwany dla Akademia Mrska w Szczecinie Autr COM-PAN System Sp. z.. 1.0 Wersja dkumentu COM-PAN

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiszowe Window-Eyes

Skróty klawiszowe Window-Eyes Skróty klawiszwe Windw-Eyes Table f Cntents 1 Parametry mwy 2 Klawisze nawigacji 3 Klawisze myszy 4 Skróty Windw-Eyes dla MS Excel 5 Skróty Windw-Eyes dla MS Wrd 6 Skróty Windw-Eyes dla MS Internet Explrer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika AP-KOLCE

Instrukcja użytkownika AP-KOLCE Instrukcja użytkwnika AP-KOLCE Spis treści 1. Wprwadzenie.... 3 2. Knfiguracja.... 4 2.1. Ustawienia p strnie dreryk.... 4 2.2. Lgwanie d systemu.... 5 2.3. Aktualizacja klejek czekujących... 7 2.4. Okn

Bardziej szczegółowo

imię kod ulica prześlij Dzięki formularzom możliwe jest pobieranie danych, a nie tylko ich wyświetlanie.

imię kod ulica prześlij Dzięki formularzom możliwe jest pobieranie danych, a nie tylko ich wyświetlanie. Frmularze w HTML Struktura frmularza: ... imię nazwisk miejscwść kd ulica prześlij Dzięki frmularzm mżliwe jest pbieranie danych,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Adapter OBD v2. Wersja oprogramowania: NEVO DiegoG Pełna zgodność z Adapterem OBD v2 2.0B

Instrukcja obsługi. Adapter OBD v2. Wersja oprogramowania: NEVO DiegoG Pełna zgodność z Adapterem OBD v2 2.0B Instrukcja bsługi Adapter OBD v2 Wersja prgramwania: NEVO-4.0.4.0 DiegG3-3.0.8.0 Pełna zgdnść z Adapterem OBD v2 2.0B Strna 2 z 7 1 Opis Adapter OBD v2 umżliwia kmunikację ze sterwnikiem benzynwym wykrzystując

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z przeglądarki jest bardzo proste i można je przedstawić w kilku etapach, które zostaną pokrótce omówione:

Korzystanie z przeglądarki jest bardzo proste i można je przedstawić w kilku etapach, które zostaną pokrótce omówione: Earth Explrer Earth Explrer jest wyszukiwarką stwrzną przez USGS (United States Gelgical Survey) przeznaczną d wyszukiwania i pbierania zdjęć satelitarnych, ltniczych raz różnych prduktów kartgraficznych.

Bardziej szczegółowo

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO 6 Sigma Pdręcznik Użytkwnika SYSTHERM INFO Sp. z.., ul. Janickieg [WIEPOFAMA], 60-542 Pznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03 53, 846 20 89 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja drukowania recept

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja drukowania recept Prgram dla praktyki lekarskiej Instrukcja drukwania recept Cpyright Ericpl Telecm sp. z.. 2011 Spis treści Spis treści... 2 Wystawianie recept... 3 Mdyfikacja wypisanych recept... 5 Drukwanie recepty...

Bardziej szczegółowo

Świadectwa. Wersja 6.7

Świadectwa. Wersja 6.7 Wersja 6.7 WSTĘP... 5 WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 6 POMOC TECHNICZNA... 6 INSTALACJA PROGRAMU... 7 URUCHOMIENIE PROGRAMU... 11 OKNO GŁÓWNE PROGRAMU... 12 KARTOTEKI GŁÓWNE... 12 PRZYCISKI NAWIGACYJNE... 14 KLAWISZE

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6 Zmiany funkcjnalne wprwadzne w wersji 2013.6 1 Cpyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżne Nieautryzwane rzpwszechnianie całści lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejklwiek pstaci jest zabrnine.

Bardziej szczegółowo

Opis i specyfikacja interfejsu SI WCPR do wybranych systemów zewnętrznych

Opis i specyfikacja interfejsu SI WCPR do wybranych systemów zewnętrznych Załącznik nr 1 d OPZ Opis i specyfikacja interfejsu SI WCPR d wybranych systemów zewnętrznych Spis treści 1. OPIS I SPECYFIKACJA INTERFEJSU DO SYSTEMÓW DZIEDZINOWYCH... 2 1.1. Integracja z systemami dziedzinwymi...

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI ELEKTRONICZNYCH ONLINE

DOKUMENTACJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI ELEKTRONICZNYCH ONLINE DOKUMENTACJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI ELEKTRONICZNYCH ONLINE Deklaracje elektrniczne nline są dstępne pd adresem internetwym https://deklaracje.mp.krakw.pl Deklaracje pwinny być wypełniane za pmcą przeglądarki

Bardziej szczegółowo

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO 6 Sigma Pdręcznik Użytkwnika SYSTHERM INFO Sp. z.., ul. Janickieg [WIEPOFAMA], 60-542 Pznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03 53, 846 20 89 E-mail:

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 14.0. Generator Raportów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 14.0. Generator Raportów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 14.0 Generatr Raprtów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.cmarch.pl/cdn inf.cdn@cmarch.pl

Bardziej szczegółowo

RGB16- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 16mm) Oferta ważna od 01.01.2012r.

RGB16- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 16mm) Oferta ważna od 01.01.2012r. TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 16mm) Oferta ważna d 01.01.2012r. Oferujemy telebimy w technlgii did LED (didy SMD super jasne, szerkim kącie świecenia / OUTDOOR LONG LIFE). Wyświetlacz służy

Bardziej szczegółowo

RGB25- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 25mm) Oferta ważna od 01.01.2012r.

RGB25- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 25mm) Oferta ważna od 01.01.2012r. RGB25- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 25mm) Oferta ważna d 01.01.2012r. Oferujemy telebimy w technlgii did LED (didy LED super jasne, szerkim kącie świecenia / OUTDOOR LONG LIFE). Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

o o o o o o o o o Wersja 7.2.1-10/09/2015

o o o o o o o o o Wersja 7.2.1-10/09/2015 Wersja 7.2.1-10/09/2015 Ddan nwą wersję deklaracji elektrnicznych VAT-7(15), VAT-27(1) raz VAT-27K(1) publikwanych przez Ministerstw Finansów. Kmunikat ministerstwa w tej sprawie znajduje się pd tym adresem.

Bardziej szczegółowo

Parametryzacja modeli części w Technologii Synchronicznej

Parametryzacja modeli części w Technologii Synchronicznej Parametryzacja mdeli części w Technlgii Synchrnicznej Pdczas statniej wizyty u klienta zetknąłem się z pinią, że mdelwanie synchrniczne "dstaje" d sekwencyjneg z uwagi na brak parametrycznści. Bez najmniejszych

Bardziej szczegółowo

10 i zarządzania komputerem (74) o 3.3.1. Konfigurowanie zasad buforowania zapisu na dysku SSD przy użyciu konsoli CompMgmt.msc (74) o 3.3.2.

10 i zarządzania komputerem (74) o 3.3.1. Konfigurowanie zasad buforowania zapisu na dysku SSD przy użyciu konsoli CompMgmt.msc (74) o 3.3.2. Spis treści Wstęp (9) Rzdział 1. Wprwadzenie d systemu Windws 10 (11) 1.1. Windws 10 - nwy rzdział w histrii systemów Micrsftu (12) 1.1.1. Jeden uniwersalny system dla wielu różnych urządzeń (12) 1.1.2.

Bardziej szczegółowo

Sekcja B. Okoliczności powodujące konieczność złożenia deklaracji.

Sekcja B. Okoliczności powodujące konieczność złożenia deklaracji. III. Deklaracja DJ Sekcja A. Adresat i miejsce składania deklaracji. Uwaga! Ple uzupełnine autmatycznie. Sekcja B. Oklicznści pwdujące kniecznść złżenia deklaracji. Wsekcji B, należy w jednym z dstępnych

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po e-sklepie

Przewodnik po e-sklepie Przewdnik p e-sklepie Prezentujemy Państwu pniżej kmplekswą instrukcję pruszania się p naszym nwym e-sklepie. >> www.pgb-plska.cm 1. Lgwanie Aby zalgwać się d sklepu prsimy wybrać link e-sklep w prawej,

Bardziej szczegółowo

Lista zmian Sello. Wersja 1.18.3. Wersja 1.18.2. Wersja 1.18.1

Lista zmian Sello. Wersja 1.18.3. Wersja 1.18.2. Wersja 1.18.1 Lista zmian Sell Wersja 1.18.3 Wersja 1.18.3 przeprwadza aktualizację bazy z wersji 1.18.2.. alecamy wyknać archiwizację bazy przed rzpczęciem instalacji. Uwaga! W wersji 1.18.3 zakradł się błąd, który

Bardziej szczegółowo

Proces instalacji drukarki przebiega podobnie jak proces instalowania sterowników dowolnego, innego urządzenia w komputerze.

Proces instalacji drukarki przebiega podobnie jak proces instalowania sterowników dowolnego, innego urządzenia w komputerze. W terminlgii firmy Micrsft drukarka jest biektem lgicznym, a nie fizycznym urządzeniem. Tak więc drukarkę twrzy się pprzez sknfigurwanie zestawu sterwników w systemie Windws XP. Natmiast drukarka urządzenie

Bardziej szczegółowo

Do zarządzania kontami uŝytkowników naleŝy ich zakładanie, usuwanie, modyfikowanie, zmiana hasła oraz szereg dodatkowych czynności.

Do zarządzania kontami uŝytkowników naleŝy ich zakładanie, usuwanie, modyfikowanie, zmiana hasła oraz szereg dodatkowych czynności. Zarządzanie kntami D zarządzania kntami uŝytkwników naleŝy ich zakładanie, usuwanie, mdyfikwanie, zmiana hasła raz szereg ddatkwych czynnści. Typy lkalnych knt uŝytkwników KaŜdemu twrznemu kntu uŝytkwnika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi plusbank24

Instrukcja obsługi plusbank24 1/228 Instrukcja bsługi plusbank24 Systemu Bankwści Elektrnicznej Aplikacja Klienta - Kanał Internet Część 2 z 2 2/228 Spis treści 6. Lkaty... 6 6.1 Lista lkat... 7 6.2 Szczegóły lkaty... 8 6.3 Załóż lkatę...

Bardziej szczegółowo

Editorial System. System przetwarzania prac naukowych online. Opis możliwości aplikacji. Copyright by Bentus. www.editorialsystem.com.

Editorial System. System przetwarzania prac naukowych online. Opis możliwości aplikacji. Copyright by Bentus. www.editorialsystem.com. Editrial System System przetwarzania prac naukwych nline Opis mżliwści aplikacji Cpyright by Bentus www.editrialsystem.cm Strna 1 z 18 Editrial System jest aplikacją internetwą wspmagającą prces pzyskiwania,

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA TECHNICZNE

ZAŁOŻENIA TECHNICZNE ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 /2011 / CRM Załącznik nr 5 ZAŁOŻENIA TECHNICZNE POUFNE Łódź, 30.07.2011 RTS Widzew Łódź S.A. Wszelkie prawa zastrzeżne. SPIS TREŚCI INFORMACJE OGÓLNE... 3 INFRASTRUKTURA SERWEROWA...

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system obsługi przedsiębiorstwa. Migracja do Firebird 2.x

Zintegrowany system obsługi przedsiębiorstwa. Migracja do Firebird 2.x Zintegrwany system bsługi przedsiębirstwa Migracja d Firebird 2.x Wersja 01.00 z dnia 02.12.2008 Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp.... 3 II. Przejście z Firebird 1.5.x na Firebird 2.x... 3 III. Zalecana

Bardziej szczegółowo

1. Opis modułów Moduły FAKTURY i HANDEL

1. Opis modułów Moduły FAKTURY i HANDEL Ćwiczenia labratryjne CDN OPT!MA Ćwiczenie 3 mduły FAKTURY I HANDEL Strna 1 z 9 1. Opis mdułów Mduły FAKTURY i HANDEL Funkcjnalnść handlwa (mduł Faktury) jest ddzielna d funkcjnalnści magazynwej (mduł

Bardziej szczegółowo

Twój partner w biznesie Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Otwieranie panelu administracyjnego... 2

Twój partner w biznesie Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Otwieranie panelu administracyjnego... 2 SPIS TREŚCI Redagwanie treści 1. Otwieranie panelu administracyjneg..... 2 2. Ddawanie i usuwanie zakładek w menu.. 3 3. Edycja zawartści zakładki.... 5 4. Wstawianie zdjęć.... 8 5. Wstawianie plików....

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne aplikacji LSI

Wymagania techniczne aplikacji LSI Właściciel Dkumentu: BLStream Sp. z.. Data utwrzenia 2008-04-18 Data statnieg zapisu: 2008-06-23 Autrzy: PKW, LRO BLStream Sp. z.., Plac Hłdu Pruskieg 9, 70-550 Szczecin, Plska Tel. +48 (91) 432 56 80,

Bardziej szczegółowo

RGB20- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 20mm) Oferta ważna od 01.01.2012r.

RGB20- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 20mm) Oferta ważna od 01.01.2012r. RGB20- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 20mm) Oferta ważna d 01.01.2012r. Oferujemy telebimy w technlgii did LED (didy LED super jasne, szerkim kącie świecenia / OUTDOOR LONG LIFE). Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

GEO-INFO V Delta 2010

GEO-INFO V Delta 2010 SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO V Prgram GEO-INFO V Delta 2010 PRZEGLĄDARKA SYSTHERM INFO Sp. z.., ul. Janickieg [WIEPOFAMA], 60-542 Pznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03 53,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 d Zaprszenia d składania fert z dn. 17 maja 2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ETAP 1 ANALIZY PRZYGOTOWAWCZE I ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWE d 1 czerwca d 31 sierpnia 2012 I. Przeprwadzenie

Bardziej szczegółowo

GEO-INFO V Sigma. Podręcznik Użytkownika

GEO-INFO V Sigma. Podręcznik Użytkownika SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO V Sigma Pdręcznik Użytkwnika SYSTHERM INFO Sp. z.., ul. Janickieg [WIEPOFAMA], 60-542 Pznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03 53, 846 20 89 E-mail:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI RT-08 REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z KOLEKTOREM SŁONECZNYM

INSTRUKCJA OBSŁUGI RT-08 REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z KOLEKTOREM SŁONECZNYM Zakład elektrniczny TATAREK Jerzy Tatarek INSTRUKCJA OBSŁUGI RT-08 RT08/2010/v.1.3 TITANIUM REGULATOR OBIEGU GRZEWCZEGO Z KOLEKTOREM SŁONECZNYM v.1.3 (21.04.09 prgram d 1v3) Regulatr steruje biegiem grzewczym

Bardziej szczegółowo

Bożena Czyż-Bortowska, Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu

Bożena Czyż-Bortowska, Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu WYSZUKIWANIE PROGRAMÓW NAUCZANIA W PROGRAMIE INFORMACYJNO- WYSZUKIWAWCZYM SYSTEMU KOMPUTEROWEJ OBSŁUGI BIBLIOTEKI "SOWA" - scenariusz zajęć warsztatwych dla człnków Gruwy Satkształceniwej WUZ BP w Truniu

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ LABORATORIUM Telekmunikacji w transprcie wewnętrznym / drgwym INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA

Bardziej szczegółowo

SENTE CMS zarządzanie treścią witryny internetowej

SENTE CMS zarządzanie treścią witryny internetowej Opis aplikacji zarządzanie treścią witryny internetwej SENTE Systemy Infrmatyczne Sp. z.. ul. Supińskieg 1 52-317 Wrcław tel. 071 78 47 900 e-mail: ffice@sente.pl http://www.sente.pl/ t aplikacja internetwa

Bardziej szczegółowo

Jak założyć blog na platformie blogów CEO w 3 krokach

Jak założyć blog na platformie blogów CEO w 3 krokach Pstępuj według instrukcji. Jak załżyć blg na platfrmie blgów CEO w 3 krkach Krk 1 rejestracja w Serwisie CEO Czy masz knt w serwisie CEO? Jeśli tak przejdź d krku 2. Jeśli nie zarejestruj się tutaj (tu

Bardziej szczegółowo

Obsługa Rejestracji Wydarzeń. Light Code Register

Obsługa Rejestracji Wydarzeń. Light Code Register Obsługa Rejestracji Wydarzeń Light Cde Register Wrcław 2009 ul. Szczęśliwa 38/6, 53-418 Wrcław, tel. +48 71 72v32 057, fax. +48 71 72 32 088, mail: ferta@lightcde.eu Obsługa Rejestracji Wydarzeń Rynek

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INWENTARYZACJA Spis treści 1. Wstęp...2 2. Arkusze spisu z natury...2 2.1. Arkusz spisu z natury bez stanów ewidencyjnych...2 2.2. Arkusz spisu z natury bez stanów ewidencyjnych (wzór 2)...4 2.3. Arkusz

Bardziej szczegółowo

Wykrywanie i usuwanie uszkodzeń w sieci

Wykrywanie i usuwanie uszkodzeń w sieci Wykrywanie i usuwanie uszkdzeń w sieci Aby sieć działała pprawnie, knieczne jest: wyknanie kablwania pprawne zmntwanie i pdłączenie sprzętu zainstalwanie i sknfigurwanie prgramwania Dpier gdy wszystkie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie1. Zakładanie nowego okresu obrachunkowego. Ćwiczenie2. Ustalanie parametrów firmy moduł księgowy

Ćwiczenie1. Zakładanie nowego okresu obrachunkowego. Ćwiczenie2. Ustalanie parametrów firmy moduł księgowy Ćwiczenie 4 Mduł KSIĘGA HANDLOWA Strna 1 z 16 1. Mduł Księga Handlwa infrmacje gólne i cel zajęć Mduł Księga Handlwa t system kmputerwy pzwalający na prwadzenie ksiąg rachunkwych zgdnie z wymgami ustawy

Bardziej szczegółowo

Tablica komunikacyjna LED McCrypt

Tablica komunikacyjna LED McCrypt Tablica kmunikacyjna LED McCrypt Instrukcja bsługi Nr prduktu: 591275 Wersja 02/12 1. Przeznaczenie Ta elektrniczna tablica przewijająca wiadmści przyciąga wzrk w każdej sytuacji. Mżesz utwrzyć własny

Bardziej szczegółowo

Baza Aktów Własnych Opis produktu. Zastosowanie, Wykaz funkcjonalności, Cennik. www.abcpro.pl

Baza Aktów Własnych Opis produktu. Zastosowanie, Wykaz funkcjonalności, Cennik. www.abcpro.pl Baza Aktów Własnych Opis prduktu Zastswanie, Wykaz funkcjnalnści, Cennik www.abcpr.pl Spis treści Zastswanie... 3 Wykaz pdstawwych funkcjnalnści... 4 Cennik... 5 Wymagania techniczne... 5 Szczegółwy pis

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Stworzenie inteligentnych narzędzi do generacji i zarządzania stron internetowych (SaaS+WEB2.0),

Zapytanie ofertowe. Stworzenie inteligentnych narzędzi do generacji i zarządzania stron internetowych (SaaS+WEB2.0), Fundusze Eurpejskie dla rzwju innwacyjnej gspdarki Chrzów, 5 listpada 2012 r. Zapytanie fertwe W związku z realizacją prjektu pn.: Stwrzenie inteligentnych narzędzi d generacji i zarządzania strn internetwych

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 15.0. Generator Raportów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 15.0. Generator Raportów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 15.0 Generatr Raprtów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.cmarch.pl/cdn inf.cdn@cmarch.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt oraz wykonanie portalu internetowego Urzędu Miasta Myszkowa (www.miastomyszkow.pl) wraz z przeniesieniem danych ze strony obecnej

Projekt oraz wykonanie portalu internetowego Urzędu Miasta Myszkowa (www.miastomyszkow.pl) wraz z przeniesieniem danych ze strony obecnej Prjekt raz wyknanie prtalu internetweg Urzędu Miasta Myszkwa (www.miastmyszkw.pl) wraz z przeniesieniem danych ze strny becnej WYMAGANIA TECHNICZNE I. Przedmit zamówienia Przedmitem pstępwania jest Prjekt

Bardziej szczegółowo

Poprawiono wyświetlanie się informacji o nowych wiadomościach w przypadku, gdy wiadomość została przeczytana.

Poprawiono wyświetlanie się informacji o nowych wiadomościach w przypadku, gdy wiadomość została przeczytana. Zmiany w prgramie Uczniwie Optivum NET+ w wersji 14.01.0000 (2014-03-18) Strna startwa Kafelek Sprawdziany ddan mżliwść wyświetlania pisu zakresu materiału z jakieg ma dbyć się sprawdzian lub kartkówka.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Bielsko-Biała, 22 maja 2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Bielsko-Biała, 22 maja 2013 r. Bielsk-Biała, 22 maja 2013 r. Zakład Mechaniki Precyzyjnej AQMET Nwiński Spółka jawna Pl. Święteg Mikłaja 2 43-300 Bielsk-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planwaną realizacją prjektu wdrżenia sieci

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg raz budżetu Fundusze Eurpejskie dla rzwju reginu łódzkieg OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Łódź, dnia 14 stycznia 2013 rku Dtyczy

Bardziej szczegółowo

ZLECENIA. .. str.23 1. AKCJE I OBLIGACJE... ... str.2 ... ... ... ... ... ... str.11 2. INSTRUMENTY POCHODNE... ... ... ... ... ... str.13 3. INNE...

ZLECENIA. .. str.23 1. AKCJE I OBLIGACJE... ... str.2 ... ... ... ... ... ... str.11 2. INSTRUMENTY POCHODNE... ... ... ... ... ... str.13 3. INNE... ZLECENIA 1. AKCJE I OBLIGACJE...... str.2 2. INSTRUMENTY POCHODNE......... str.11 3. INNE............ str.13 4. KRÓTKA SPRZEDAŻ......... str.15 5. WYKONANIE JEDNOSTEK INDEKSOWYCH... str.18 6. ZLECENIA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Sprzedaż, szklenie, dstawa, mntaż i uruchmienie w siedzibie Zamawiająceg fabrycznie

Bardziej szczegółowo

Standardy proceduralne i dokumentacyjne

Standardy proceduralne i dokumentacyjne śrdwiska T CPD MF Standardy prceduralne i dkumentacyjne dentyfikatr Rdzaj S.PR.OP.SR Standard prcedur peracyjnych dla serwerów. nfrastrukturalne Serwerów Wszystkie Prceduralny V Dkument pisuje standard

Bardziej szczegółowo

Opis pliku XML Wersja 6.0

Opis pliku XML Wersja 6.0 Opis pliku XML Wersja 6.0 Wstęp Prfesjnalny sklep internetwy Utwrzenie dkumentu XML jest dsknałym spsbem na zapewnienie imprtu i eksprtu prduktów ze sklepu lub integrację z zewnętrznym prgramwaniem. Kierując

Bardziej szczegółowo

1. Ogólny opis wymagań

1. Ogólny opis wymagań Zawartść 1. Ogólny pis wymagań... 2 2. Architektura systemu... 3 3. Dane występujące w systemie bazy wiedzy... 5 4. ETAP 1 - Wymagania Bazy wiedzy... 8 4.1 Funkcje bazy wiedzy... 8 4.2 ETAP - 1 Interfejs

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1

Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1 Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1 Do urządzenia DEC-1 dołączone jest oprogramowanie umożliwiające konfigurację urządzenia, rejestrację zdarzeń oraz wizualizację pracy urządzenia oraz poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Warunki usług międzynarodowych. Aktualizacja - 25 października 2015 r.

Warunki usług międzynarodowych. Aktualizacja - 25 października 2015 r. Warunki usług międzynardwych Aktualizacja - 25 października 2015 r. Niniejsze Warunki usług międzynardwych stanwią uzupełnienie Warunków świadczenia usługi Cricket Wireless raz Zasad dt. dpuszczalneg użytkwania.

Bardziej szczegółowo

Operatory odległości (część 2) obliczanie map kosztów

Operatory odległości (część 2) obliczanie map kosztów Operatry dległści (część 2) bliczanie map ksztów Celem zajęć jest zapznanie się ze spsbem twrzenia mapy ksztów raz wyznaczeni mapy czasu pdróży d centrum miasta. Wykrzystane t zstanie d rzwinięcia analizy

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK IMPULSÓW TYP P30O (WYKONANIE POWOGAZ DO POMIARU PRZEP YWU I OBJÊTOŒCI) INSTRUKCJA OBS UGI

PRZETWORNIK IMPULSÓW TYP P30O (WYKONANIE POWOGAZ DO POMIARU PRZEP YWU I OBJÊTOŒCI) INSTRUKCJA OBS UGI PRZETWORNIK IMPULSÓW TYP P3O (WYKONANIE POWOGAZ DO POMIARU PRZEP YWU I OBJÊTOŒCI) INSTRUKCJA OBS UGI Spis treści. Zastswanie...3 2. Zestaw przetwrnika...4 3. Wymagania pdstawwe, bezpieczeństw użytkwania...4

Bardziej szczegółowo

Opis szablonów globalnych AdOcean

Opis szablonów globalnych AdOcean Opis szablnów glbalnych AdOcean Standardwe szablny kreacji: Wszystkie standardwe szablny kreacji AdOcean umżliwiają ddanie zewnętrznych skryptów zliczających emisje. Wszystkie szablny pzwalające na użycie

Bardziej szczegółowo

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo

RT-02B MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA MIAŁOWEGO C.O. 1. Podstawowe parametry regulatora

RT-02B MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA MIAŁOWEGO C.O. 1. Podstawowe parametry regulatora MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA MIAŁOWEGO C.O. RT-02B 1. Pdstawwe parametry regulatra Zasilanie 230V/50Hz Pbór mcy bez bciążenia 10W Maksymalna mc przyłączeniwa 1260VA Temp. tczenia 040 C

Bardziej szczegółowo

RT-09 MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA Z PODAJNIKIEM

RT-09 MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA Z PODAJNIKIEM Data przyjęcia Data wyknania Pdpis UWAGI Zakład elektrniczny TATAREK Jerzy Tatarek INSTRUKCJA OBSŁUGI RT-09 MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA Z PODAJNIKIEM Prg Man + Aut Start Stp - Regulatr

Bardziej szczegółowo

MEGAANALIZA. Instrukcja korzystania z raportów Megaanalizy

MEGAANALIZA. Instrukcja korzystania z raportów Megaanalizy MEGAANALIZA Instrukcja krzystania z raprtów Megaanalizy Wymagania: Micrsft Excel 97 alb nwszy. Uruchmine makra (jak włączyć makra? - kliknij) Użyte skróty: CH cena, p której Knsultant kupuje ksmetyki GO

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE PREZENTACJI MULTIMEDIALNYCH W PROGRAMIE MICROSOFT POWERPOINT

TWORZENIE PREZENTACJI MULTIMEDIALNYCH W PROGRAMIE MICROSOFT POWERPOINT TWORZENIE PREZENTACJI MULTIMEDIALNYCH W PROGRAMIE MICROSOFT POWERPOINT Ćwiczenie 1. Twrzenie prezentacji świątecznej. POMOC Zapznaj się z paskiem narzędzi: Frmatwanie: Zapznaj się z menu prgramu PwerPint:

Bardziej szczegółowo

PL www.planitfusion.pl

PL www.planitfusion.pl www.planitfusin.pl PL 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI 3 2. WYMAGANIA SPRZĘTOWE 5 3. INSTALACJA KLUCZA SPRZĘTOWEGO 6 4. MENU INSTALACYJNE PŁYTY CD 7 Opis menu instalacyjneg 7 Menu Instalacja 7 Składniki

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zakup urządzenia naszej firmy. Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy zapoznać się z poniższymi informacjami.

Dziękujemy za zakup urządzenia naszej firmy. Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy zapoznać się z poniższymi informacjami. 1 Pdstawwe infrmacje 1.1 Śrdki bezpieczeństwa Dziękujemy za zakup urządzenia naszej firmy. Przed rzpczęciem użytkwania prsimy zapznać się z pniższymi infrmacjami. UWAGA: Symbl błyskawicy w trójkącie równbcznym,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Analizy Finansowej Rozliczenia JGP Instrukcja obsługi

RAPORT Analizy Finansowej Rozliczenia JGP Instrukcja obsługi RAPORT Analizy Finanswej Rzliczenia JGP Instrukcja bsługi CmpuGrup Medical Plska Sp. z.. (dawniej UHC Sp. z..), ul. D Dysa 9, 20-149 Lublin, T +48 81 444 20 15, F +48 81 444 20 18, www.cmpugrup.pl - 2

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dotyczący przedkładania danych

Podręcznik dotyczący przedkładania danych Pdręcznik dtyczący przedkładania danych Część 12 - Jak przygtwać i przedłżyć zgłszenie klasyfikacji i znakwania w prgramie IUCLID 2 Pdręcznik dtyczący przedkładania danych Wersja: 2.0 Wersja Zmiany 2.0

Bardziej szczegółowo

mzaz U UNIWERSALNE ZABEZPIECZENIE NAPIÊCIOWE

mzaz U UNIWERSALNE ZABEZPIECZENIE NAPIÊCIOWE mzaz U UNIWERSALNE ZABEZPIECZENIE NAPIÊCIOWE MENU WYŒWIETLACZA SPIS TREŚCI 1. STRUKTURA MENU PROGRAMU OBSŁUGI 3 2. EKRAN GŁÓWNY 4 3. MENU GŁÓWNE WYŚWIETLACZA 5 4. MENU STAN 6 4.1 STAN POMIARY (NA PRZYKŁADZIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Dstawa fabrycznie nweg samchdu sbweg wypsażneg w silnik benzynwy. Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo