1. TERMIN DATE do to

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. TERMIN DATE 2015-12-10 do 2016-03-02 2015-12-10 to 2016-03-02"

Transkrypt

1 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 105/15 (ENR 5) Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: LOTY BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH (UAV) WYKONYWANE POZA ZASIĘGIEM WZROKU OPERATORA (BVLOS) - HRUBIESZÓW, BIAŁA PODLASKA, OSTROŁĘKA Obowiązuje od / Effective from Obowiązuje do / Effective to 02 MAR 2016 FLIGHTS OF UNMANNED AERIAL VEHICLES (UAV) CONDUCTED BEYOND VISUAL LINE OF SIGHT (BVLOS) - HRUBIESZÓW, BIAŁA PODLASKA, OSTROŁĘKA 1. TERMIN DATE do to CZAS (UTC) TIME (UTC) Zgodnie z Planem Użytkowania Przestrzeni Powietrznej (AUP). According to the Airspace Use Plan (AUP). 3. REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREAS Rejony ograniczeń lotów wydzielone dla zabezpieczenia lotów bezzałogowych statków powietrznych (UAV) wykonywanych poza zasięgiem wzroku operatora (BVLOS). Wlot do rejonów innych statków powietrznych możliwy w przerwach między operacjami, tylko po uzyskaniu zgody od organizatora lotów. The flight restriction areas are segregated for securing flights of unmanned aerial vehicles (UAV) conducted beyond visual line of sight (BVLOS). Entry into the areas is possible during intervals between the flights, only after obtaining permission from the flights organiser. EA 282 (Hrubieszów) Granice poziome: '48,2"N '32,8"E '24,0"N '01,1"E '31,3"N '03,9"E '39,0"N '32,7"E '16,6"N '54,1"E '48,2"N '32,8"E EA 282 (Hrubieszów) Lateral limits: '48.2"N '32.8"E '24.0"N '01.1"E '31.3"N '03.9"E '39.0"N '32.7"E '16.6"N '54.1"E '48.2"N '32.8"E Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 135 Upper limit: FL 135 Planowana aktywność rejonu ograniczeń lotów od dnia do dnia w godz UTC. Activity time of the flight restriction area from to is planned between UTC. EA 283 (Biała Podlaska) Granice poziome: '37,2"N '32,1"E '55,9"N '54,9"E '12,3"N '17,0"E '11,5"N '31,0"E '37,2"N '32,1"E EA 283 (Biała Podlaska) Lateral limits: '37.2"N '32.1"E '55.9"N '54.9"E '12.3"N '17.0"E '11.5"N '31.0"E '37.2"N '32.1"E Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 135 Upper limit: FL 135 Planowana aktywność rejonu ograniczeń lotów od dnia do dnia w godz UTC. Activity time of the flight restriction area from to is planned between UTC. SUP 105/15

2 STRONA 1-2 PAGE 1-2 LOTY BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH (UAV) WYKONYWANE POZA ZASIĘGIEM WZROKU OPERATORA (BVLOS) - HRUBIESZÓW, BIAŁA PODLASKA, OSTROŁĘKA FLIGHTS OF UNMANNED AERIAL VEHICLES (UAV) CONDUCTED BEYOND VISUAL LINE OF SIGHT (BVLOS) - HRUBIESZÓW, BIAŁA PODLASKA, OSTROŁĘKA EA 284 (Ostrołęka) Granice poziome: '34,1"N '09,9"E '05,0"N '10,4"E '52,6"N '12,7"E '39,5"N '13,1"E '34,1"N '09,9"E EA 284 (Ostrołęka) Lateral limits: '34.1"N '09.9"E '05.0"N '10.4"E '52.6"N '12.7"E '39.5"N '13.1"E '34.1"N '09.9"E Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 135 Upper limit: FL 135 Planowana aktywność rejonu ograniczeń lotów od dnia do dnia w godz UTC. Activity time of the flight restriction area from to is planned between UTC. 4. WŁADZE ODPOWIEDZIALNE ZA ORGANIZACJĘ AUTHORITIES RESPONSIBLE FOR ORGANIZATION Dywizjon Rozpoznania Powietrznego (DRP) - Mirosławiec Air Reconnaissance Squadron - Mirosławiec DRP Tel. kom.: Mobile: INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION 5.1 Rejony ograniczeń lotów wydzielone są w przestrzeni odpowiedzialności służb FIS OLSZTYN, FIS WARSZAWA oraz ACC WARSZAWA. 5.2 Rejony ograniczeń lotów podlegają procedurze zamawiania i aktywacji przez organizatora lotów zgodnie z AIP Polska ENR pkt 4 oraz pkt Loty w rejonach ograniczeń lotów EA będą wykonywane z prędkością mniejszą niż 250 kt IAS, a operator UAV wykonujący loty w rejonie ograniczeń lotów EA ma obowiązek utrzymywać odległość 500 ft od górnej i dolnej granicy rejonu oraz 500 m bufora poziomego wewnątrz rejonu. 5.4 Rejony ograniczeń lotów nie posiadają priorytetu w stosunku do innych wojskowych przedsięwzięć lotniczych oraz do lotów na wykładanie szczepionki i innych zabiegów agrolotniczych. W terminach: , oraz rejon EA 284 posiada priorytet w stosunku do lotów szkolnych 1 i 2 SLT. 5.5 Loty w TSA 02D mogą być wykonywane zgodnie z procedurami opublikowanymi w AIP Polska ENR pkt W trakcie aktywności rejonu EA 283, aktywacja strefy TSA 04A możliwa od wysokości 1800 ft AMSL. 5.7 Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności rejonów ograniczeń lotów będą dostępne w AMC Polska, tel.: The flight restriction areas are segregated within the areas of responsibility of OLSZTYN FIS, WARSZAWA FIS and WARSZAWA ACC. The flight restriction areas are subject to the ordering and activation procedure in accordance with AIP Poland ENR point 4 and point 5.1 by the flights organiser. Flights within the flight restriction areas (EAs) will be carried out at speeds not greater than 250 kt IAS and the operator of the unmanned aerial vehicle carrying out flights within the flight restriction area (EA) is obliged to maintain a distance of 500 ft from the upper and lower limit of the area and 500 m of inner buffer within the area. The flight restriction areas have no priority over other military flying activities and flights performed for dropping vaccine and for other agricultural tasks. On: , and EA 284 has priority over training flights of the 1st and 2nd Tactical Air Wings. Flights within TSA 02D may be conducted in accordance with the procedures published in AIP Poland ENR point 7.7. During the activity of EA 283, TSA 04A may be activated from 1800 ft AMSL. Detailed information on the real activity time of the EAs will be available from AMC Poland, phone: Patrz: mapa. See: chart. - KONIEC - - END - SUP 105/15

3

4

5 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 106/15 (ENR 5) Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: LOTY BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH (UAV) WYKONYWANE POZA ZASIĘGIEM WZROKU OPERATORA (BVLOS) - M. WIŚNIOWA K. MYŚLENIC Obowiązuje od / Effective from Obowiązuje do / Effective to 02 MAR 2016 FLIGHTS OF UNMANNED AERIAL VEHICLES (UAV) CONDUCTED BEYOND VISUAL LINE OF SIGHT (BVLOS) - WIŚNIOWA TOWN NEAR MYŚLENICE 1. TERMIN DATE do to CZAS (UTC) TIME (UTC) Zgodnie z Planem Użytkowania Przestrzeni Powietrznej (AUP). According to the Airspace Use Plan (AUP). 3. REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREAS Rejony ograniczeń lotów wydzielone dla zabezpieczenia lotów bezzałogowych statków powietrznych (UAV) wykonywanych poza zasięgiem wzroku operatora (B-VLOS). Wlot do rejonów innych statków powietrznych możliwy w przerwach między operacjami, tylko po uzyskaniu zgody od organizatora lotów. The flight restriction areas are segregated for securing flights of unmanned aerial vehicles (UAV) conducted beyond visual line of sight (BVLOS). Entry into the areas is possible during intervals between the flights, only after obtaining permission from the flights organiser. EA 285 EA 285 Granice poziome: Lateral limits: '00"N '00"E '20"N '00"E '50"N '40"E '00"N '00"E '00"N '00"E '00"N '00"E '20"N '00"E '50"N '40"E '00"N '00"E '00"N '00"E Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: 3500 ft AMSL Upper limit: 3500 ft AMSL EA 286 EA 286 Granice poziome: Lateral limits: '00"N '00"E '50"N '40"E '00"N '40"E '00"N '00"E '00"N '00"E '00"N '00"E '50"N '40"E '00"N '40"E '00"N '00"E '00"N '00"E Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: 6500 ft AMSL Upper limit: 6500 ft AMSL 4. WŁADZE ODPOWIEDZIALNE ZA ORGANIZACJĘ AUTHORITIES RESPONSIBLE FOR ORGANIZATION JW 4724 Military Unit 4724 Tel. kom.: Mobile: INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION 5.1 Rejony ograniczeń lotów wydzielone są w przestrzeni odpowiedzialności służby FIS KRAKÓW. The flight restriction areas are segregated within the area of responsibility of KRAKÓW FIS. SUP 106/15

6 STRONA 1-2 PAGE 1-2 LOTY BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH (UAV) WYKONYWANE POZA ZASIĘGIEM WZROKU OPERATORA (BVLOS) - M. WIŚNIOWA K. MYŚLENIC FLIGHTS OF UNMANNED AERIAL VEHICLES (UAV) CONDUCTED BEYOND VISUAL LINE OF SIGHT (BVLOS) - WIŚNIOWA TOWN NEAR MYŚLENICE 5.2 Rejony ograniczeń lotów podlegają procedurze zamawiania i aktywacji zgodnie z AIP Polska ENR pkt 4 oraz pkt 5.1 przez organizatora lotów. 5.3 Loty w rejonach ograniczeń lotów będą wykonywane z prędkością mniejszą niż 250 kt IAS, a operator UAV wykonujący loty w rejonach ograniczeń lotów EA ma obowiązek utrzymywać odległość 500 ft od górnej granicy rejonów oraz 500 m bufora poziomego wewnątrz rejonów. 5.4 Priorytet posiadają ćwiczenia wojskowe oraz loty na wykładanie szczepionki i zabiegi agrolotnicze. EA 285 i EA 286 nie mogą być aktywowane w przypadku kolizyjności z ww. przedsięwzięciami. 5.5 Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności rejonów ograniczeń lotów będą dostępne w AMC Polska, tel The flight restriction areas are subject to the ordering and activation procedure by the organiser of flights in accordance with AIP Poland ENR point 4 and point 5.1. Flights within the flight restriction areas will be carried out at speeds not greater than 250 kt IAS and the operator of the unmanned aerial vehicle carrying out flights within the flight restriction areas is obliged to maintain a distance of 500 ft from the upper limit of the areas and 500 m of inner buffer within the areas. Military exercises, flights for vaccine dropping and agricultural tasks have priority. EA 285 and EA 286 may not be activated in the case of being in collision with the above-mentioned activities. Detailed information on the real activity time of the flight restriction areas will be available from AMC Poland, phone Patrz: mapa. See: chart. - KONIEC - - END - SUP 106/15

7

8 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 107/15 (AD 2 EPWR) Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: ZMIANA WZROKOWYCH POMOCY NAWIGACYJNYCH - ŚWIATŁA PODEJŚCIA, DROGI STARTOWEJ I DRÓG KOŁOWANIA NA LOTNISKU WROCŁAW/STRACHOWICE (EPWR) Obowiązuje od / Effective from Obowiązuje do / Effective to 03 MAR 2016 EST CHANGE OF VISUAL NAVIGATION AIDS - APPROACH, RWY AND TWY LIGHTING AT WROCŁAW/STRACHOWICE (EPWR) AERODROME SYSTEM KIEROWANIA RUCHEM NAZIEMNYM I OZNAKOWANIE Znaki identyfikacyjne miejsc postojowych, linie prowadzenia po drogach kołowania oraz wizualne systemy dokowania/parkowania na miejscach postojowych statków powietrznych System kierowania i kontroli statków powietrznych na TWY składający się ze: SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS Use of aircraft stand identification signs, TWY guide lines and visual docking/parking guidance system of aircraft stands Aircraft guidance and control system on TWYs consisting of: - świateł osi TWY A1, A2, B1, B2, C, - TWYs A1, A2, B1, B2, C centre-line lights, - podświetlanych znaków pionowych informacyjnych, nakazu oraz oznakowania stanowisk, - illuminated information and mandatory instruction signs and aircraft stand markings, - poprzeczek oczekiwania przed RWY, - RWY clearance bars, - świateł pośredniego miejsca oczekiwania na TWY. - intermediate holding position lights on TWY. System kierowania i kontroli statków powietrznych na płytach składający się Aircraft guidance and control system on APNs consisting of: ze: - świateł wprowadzenia oraz linii wjazdu na stanowiska nr 1-6, 8-18, - aircraft stand manoeuvring guidance and taxilanes lights for stands no. 1-6, 8-18, - świateł wprowadzenia na stanowiska nr 21-26, - aircraft stand manoeuvring guidance lights - stands no , - oznakowania tożsamości stanowisk, linii wjazdu na stanowiska, poprzeczek zatrzymania, systemu dokowania - dla stanowisk 9 i aircraft stand identification signs, aircraft stand taxilanes, stop bars, docking system - for stands no. 9 and 11. Oznakowanie i światła dróg startowych oraz dróg kołowania Oznakowanie dzienne: RWY: progu, strefy przyziemienia, punktu celowania, osi, tożsamości RWY, krawędzi, płaszczyzny do zawracania na THR 11. TWY: osi, krawędziowe, miejsc oczekiwania przed RWY, znaki nakazu i informacyjne, miejsc pośredniego oczekiwania. RWY and TWY markings and lights Day marking: RWY: threshold, touchdown zone, aiming point, centre line, RWY designators, edge, turn pad on THR 11. TWY: centre line, edge, runway holding positions, mandatory and information signs, intermediate holding positions. Miejsca oczekiwania przed RWY na TWY A1, C i D4-62 m od krawędzi RWY (91 m od osi RWY), na TWY D1-195 m od krawędzi RWY (224 m od osi RWY). RWY holding positions on TWYs A1, C and D4-62 m from the RWY edge (91 m from RWY centre line), on TWY D1-195 m from RWY edge (224 m from RWY centre line). Światła: RWY: progu, osiowe, krawędziowe, końcowe, światła płaszczyzny do zawracania na THR 11. TWY: A1, A2, B1, B2, C : światła osi. TWY: D1, D4, E1, E2, E3, E4 : światła krawędziowe. Lights: RWY: threshold, centre line, end, THR 11 turn pad. TWYs: A1, A2, B1, B2, C : centre line. TWYs: D1, D4, E1, E2, E3, E4 : edge. SUP 107/15

9 STRONA 1-2 PAGE 1-2 ZMIANA WZROKOWYCH POMOCY NAWIGACYJNYCH - ŚWIATŁA PODEJŚCIA, DROGI STARTOWEJ I DRÓG KOŁOWANIA NA LOTNISKU WROCŁAW/STRACHOWICE (EPWR) CHANGE OF VISUAL NAVIGATION AIDS - APPROACH, RWY AND TWY LIGHTING AT WROCŁAW/STRACHOWICE (EPWR) AERODROME ŚWIATŁA PODEJŚCIA I ŚWIATŁA DROGI STARTOWEJ APPROACH AND RWY LIGHTS RWY APCH LGT THR LGT PAPI MEHT TDZ ID (ft) Typy świateł podejścia LEN Kolor świateł progu WBAR LEN APCH LGT type INTST THR LGT colour SALS 420 m / 30 m G NIL PAPI 3 LIH left 51 NIL 900 m 29 ALPA-ATA, cat. II LIH PAPI 3 SFL SFL m: cat. I G NIL left 53 NIL SFL m: cat. II RWY ID LEN Odstępy/ Spacing RCL LGT REDL RENL SWY LGT Kolor/Colour LEN Kolor/Colour LEN INTST Odstępy/ INTST Kolor/Colour Spacing m / 15 m FM m: W FM m: R/W FM m: R 2503 m / 60 m FM m: W FM m: Y LIH R NIL m / 15 m FM m: W FM m: R/W FM m: R 2503 m / 60 m FM m: W FM m: Y LIH R NIL INNE ŚWIATŁA, ZASILANIE REZERWOWE OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY 1. Krawędziowe: TWY D1, D4, E1, E2, E3, E4 - LIM/jeden stopień Edge: TWYs D1, D4, E1, E2, E3, E4 - LIM/one stage INTST; INTST; 2. Światła pośredniego miejsca oczekiwania na TWY A1, A2, B1, B2, C ; Intermediate holding position on TWYs A1, A2, B1, B2, C ; 3. Światła wykołowania z płaszczyzny do odladzania; De-icing facility exit lights; Zasilanie rezerwowe włącznie z czasem przełączania Zasilanie rezerwowe dla wszystkich świateł na lotnisku. Przełączanie bezprzerwowe (0 sek.). Secondary power supply/switch over time Secondary power supply for all lights at the aerodrome. Switch-over time uninterruptible (0 sec.). Patrz: mapa. See: chart. Niniejszy suplement zastępuje Suplement 83/15. This Supplement replaces Supplement 83/15. - KONIEC - - END - SUP 107/15

10 STRONA 3 PAGE 3 ALPA-ATA Cat. II SFL 900m NOT TO SCALE SUP 107/15

11 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 108/15 (AD 2 EPKT) Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: Obowiązuje od / Effective from Obowiązuje do / Effective to 16 OCT 2017 PRACE BUDOWLANE NA LOTNISKU KATOWICE/ PYRZOWICE (EPKT) CONSTRUCTION WORKS AT KATOWICE/PYRZOWICE (EPKT) AERODROME 1. ZADANIE 1 TASK 1 Budowa autostrady A1 po zachodniej stronie lotniska (w rejonie podejścia do RWY 09) Construction of the A1 motorway west of the aerodrome (within the area of RWY 09 approach). Harmonogram prac Schedule of works Termin rozpoczęcia: rozpoczęte Date of commencement: in progress Termin zakończenia: EST Date of completion: EST Ograniczenia i utrudnienia Limitations and obstructions Prace budowlane będą prowadzone przy użyciu sprzętu budowlanego The construction works will be carried out using construction equipment up to owysokości do 17 ft AGL. Teren prowadzonych robót będzie oznakowany. 17 ft AGL. The area of works will be marked. During construction W trakcie budowy wystapią czasowe utrudnienia/ograniczenia dla ruchu obstructions/limitations for air traffic are expected due to: lotniczego związane z: - pracą sprzętu (dźwigi, pompy do betonu) o wysokości powyżej 17 ft AGL. - working equipment (cranes, concrete pumps) with a height above 17 ft AGL. 2. ZADANIE 2 TASK 2 Dostosowanie infrastruktury lotniska do operacji lotniczych CAT II. Adjusting aerodrome infrastructure to CAT II operations. Harmonogram prac Schedule of works Termin rozpoczęcia: rozpoczęte Date of commencement: in progress Termin zakończenia: EST Date of completion: EST Prace związane z zadaniem obejmują cztery kolejno następujące po sobie Works related to the task involve four following phases: fazy. FAZA 1 PHASE 1 rozpoczęte EST in progress EST Z powodu prac budowlanych TWY: N, U, A, D, H1, H3, H4 i H5, a od EST TWY: F i S będą niedostępne dla ruchu lotniczego. Due to construction works TWYs: N, U, A, D, H1, H3, H4 and H5 and from EST - TWY: F and S will be unavailable for air traffic. FAZA 2 PHASE EST EST EST EST Z powodu prac budowlanych TWY: L, H1, H2, B, odcinek E3 między TWY B, a stanowiskiem postojowym 23 oraz stanowiska postojowe na APN 1 będą niedostępne dla ruchu lotniczego. Due to construction works TWYs: L, H1, H2, B, section of TWY E3 between TWY B and stand no. 23 as well as stands no on APN 1 are not unavailable for air traffic. FAZA 3 PHASE EST EST EST EST Z powodu prac budowlanych TWY: H1, odcinek E3 między stanowiskami postojowymi 21 a 22 oraz stanowiska postojowe na APN 1 będą niedostępne dla ruchu lotniczego. Due to construction works TWY H1, section of TWY E3 between stands no. 21 and 22 as well as stands no on APN 1 are not available for air traffic. SUP 108/15

12 STRONA 1-2 PAGE 1-2 PRACE BUDOWLANE NA LOTNISKU KATOWICE/PYRZOWICE (EPKT) CONSTRUCTION WORKS AT KATOWICE/PYRZOWICE (EPKT) AERODROME FAZA 4 PHASE EST EST EST EST Z powodu prac budowlanych TWY: H1, A odcinek E między stanowiskami postojowymi 16 a 20 oraz stanowiska postojowe na APN 1 będą niedostępne dla ruchu lotniczego. Due to construction works TWY H1, TWY A section of TWY E3 between stands no. 16 and 20 as well as stands no on APN 1 are not available for air traffic. Zakres prac Scope of works - budowa TWY: H1, H2, H3, H4, H5 oraz APN dla samolotów GA, - construction of TWY H1, H2, H3, H4 and H5 as well as apron for General Aviation aircraft, - rozbudowa TWY A, - extension of TWY A, - remonty APN 1 na stanowiskach 16-20, - renovation of APN 1 on stands no , - rozbudowa systemu świetlnych pomocy nawigacyjnych na TWY B, E3, E2, E1 oraz na stanowiskach postojowych 12-15, 21-23, 27 i 29 na APN 1. Ograniczenia i utrudnienia Prace budowlane będą prowadzone przy użyciu sprzętu budowlanego o wysokości do 17 ft AGL i okresowo będą koordynowane z ruchem statków powietrznych. Teren robót na granicy z czynnymi płaszczyznami operacyjnymi będzie oznakowany zgodnie z wymaganiami Załącznika 14 ICAO, tom 1. W trakcie budowy wystapią czasowe utrudnienia/ograniczenia dla ruchu lotniczego związane z: - extension of air navigation lighting system on TWY B, E3, E2, E1 and on stands 12-15, 21-23, 27 and 29 on APN 1, Limitations and obstructions The construction works will be carried out using construction equipment up to 17 ft AGL and will be periodically coordinated with the movement of the aircraft. The construction site at the limit of active operational surfaces will be marked in accordance with ICAO Annex 14, Vol. 1. During the construction works, temporary obstructions/limitations for air traffic are expected related to: - zmianą organizacji ruchu w obrębie pola naziemnego ruchu lotniczego, - change to the traffic movement within the air traffic movement area, - ograniczeniem dostępności stanowisk postojowych na APN 1, - limitations to the availability of stands on APN 1, - ograniczeniem dostępności świetlnych pomocy nawigacyjnych, - limitations to the availability of lighting air navigation aids, - pracą sprzętu (dźwigi, pompy do betonu) o wysokości powyżej 17 ft AGL. - working equipment (cranes, concrete pumps) with a height above 17 ft AGL. 3. INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION Szczegółowe informacje na temat ograniczeń i ich wpływu na operacje lotnicze będą publikowane w NOTAM. Dodatkowe informacje można uzyskać u Dyżurnego Operacyjnego Portu: Detailed information on the limitations and their impact on flight operations will be published by NOTAM. Additional information can be obtained from the Airport Duty Officer: Telefon: Phone: Tel. kom.: Mobile: Faks: Fax: Patrz: mapa. See: chart. Niniejszy suplement zastępuje Suplement 69/15. This Supplement replaces Supplement 69/15. - KONIEC - - END - SUP 108/15

13 STRONA 3 PAGE 3 TASK 1 TASK 2, PHASE 2 H3 TASK 2, PHASE 3 H4 TASK 2, PHASE 4 TASK 2, PHASE 1 H5 NOT TO SCALE SUP 108/15

14 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: ZMIANY W POLU MANEWROWYM NA LOTNISKU RZESZÓW/JASIONKA (EPRZ) SUP 109/15 (AD 2 EPRZ) Obowiązuje od / Effective from Obowiązuje do / Effective to 27 APR 2016 CHANGES TO MANOEUVRING AREA AT RZESZÓW/ JASIONKA (EPRZ) AERODROME ZAKRES ZMIAN SCOPE OF CHANGES 1. Oddanie do użytku nowej TWY Z Putting new TWY Z into operational use Parametry: Parameters: Długość: 400 m Length: 400 m Szerokość: 7,5 m Width: 7.5 m Nawierzchnia: CONC/ASPH Surface: CONC/ASPH Oznakowanie poziome: oś TWY, miejsce oczekiwania przed drogą startową Markings: TWY centre line, RWY waiting point TWY Z przeznaczona wyłącznie dla samolotów o kodzie A i o MTOW nie większym niż 5700 kg. Kołowanie po TWY Z wyłącznie w ciągu dnia. TWY Z is designed only for code A aircraft and weight up to 5700 kg MTOW. Taxiing along TWY Z during daylight only. 2. Zmiana parametrów świetlnego systemu podejścia na RWY 27 Change of RWY 27 approach lighting system parameters Skrócenie długości świateł podejścia do 720 m. SFL niedostępne. Approach lights shortened to 720 m. SFL unavailable. INFORMACJE DODATKOWE Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać u Dyżurnego Operacyjnego Portu: Tel: Tel. kom.: Faks: ADDITIONAL INFORMATION Additional information may be obtained from the Airport Duty Officer: Phone: Mobile: Fax: Patrz: mapa na odwrocie. See: chart overleaf. - KONIEC - - END - SUP 109/15

15 STRONA 2 PAGE 2 Z NOT TO SCALE SUP 109/15

16 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE AIP AIRAC AMDT 170 Obowiązuje od / Effective from 1) ZAWARTOŚĆ ZMIANY: 1) AMENDMENT CONTENTS: GEN: GEN: - wprowadzenie nowych wskaźników lokalizacji dla lądowisk: EPBE - new location indicators introduced for the airfields: EPBE (Bełchatów Kołduny), EPWL (Wielkie Lniska); (Bełchatów Kołduny), EPWL (Wielkie Lniska); - zmiany edytorskie. - editorial changes. ENR: ENR: - aktualizacja zapisów dotyczących planów lotu; - information on flight planning updated; - zmiana częstotliwości stref TRA 20, 44, 48; - TRA 20, 44, 48 frequencies changed, - aktualizacja drogi N858; - route N858 updated; - aktualizacja wykazu znaczących punktów nawigacyjnych; - list of significant points updated; - wprowadzenie informacji o nowych przeszkodach lotniczych: Białczyn, Biskupice, Bronisław, Duninówko/Możdżanowo, Jóźwin, Górzyna, Karnowo, Kiełpin, Knipy, Kukinia, Lichnowy, Lwówek, Ługowina, Dłużek, Maślaki, Niestronno, Orla, Poradz, Roztoka, Syrkowice, Szerzawy, Tomaszów Lubelski; - information on new aeronautical obstacles introduced: Białczyn, Biskupice, Bronisław, Duninówko/Możdżanowo, Jóźwin, Górzyna, Karnowo, Kiełpin, Knipy, Kukinia, Lichnowy, Lwówek, Ługowina, Dłużek, Maślaki, Niestronno, Orla, Poradz, Roztoka, Syrkowice, Szerzawy, Tomaszów Lubelski; - aktualizacja informacji o przeszkodach lotniczych: Bogdanowo, Chawłodno, Czesławice, Gołańcz, Grabowo, Jeziorki, Konary, Krzyżanki, Rakoniewice, Rybowo, Tomczyce, Tychowo; - usunięcie informacji o przeszkodach lotniczych: Krzywa, Parzęczew, Wilczkowo; Ciąg dalszy na następnej stronie Continued on next page - information on aeronautical obstacles updated: Bogdanowo, Chawłodno, Czesławice, Gołańcz, Grabowo, Jeziorki, Konary, Krzyżanki, Rakoniewice, Rybowo, Tomczyce, Tychowo; - information on aeronautical obstacles removed: Krzywa, Parzęczew, Wilczkowo; - aktualizacja wykazu rejonów działalności lotniczej; - list of areas of aerial activities updated; - zmiany edytorskie. - editorial changes. AD: AD: - aktualizacja informacji o lotniskach: KRAKÓW/Balice (EPKK) - parametry TWY i APN, ograniczenia w dostępności; KATOWICE/Pyrzowice (EPKT) - parametry TWY i APN, procedury LVP, odladzanie; - information on the aerodromes updated: KRAKÓW/Balice (EPKK) - TWY and APN parameters, limitations in availability; KATOWICE/Pyrzowice (EPKT) - TWY and APN parameters, LVP procedures, de-icing; RADOM/Sadków (EPRA) - godziny pracy służb, służba RADOM/Sadków (EPRA) - operational hours of services, meteorologiczna; meteorological service; - aktualizacja map lotniska - ICAO dla lotnisk KRAKÓW/Balice (EPKK), KATOWICE/Pyrzowice (EPKT) i Chopina w Warszawie (EPWA); - aktualizacja mapy Punkty Krytyczne dla lotniska KRAKÓW/Balice (EPKK); - aktualizacja map parkowania/dokowania statków powietrznych dla lotnisk KRAKÓW/Balice (EPKK), KATOWICE/Pyrzowice (EPKT); - aktualizacja mapy przeszkód lotniskowych - ICAO dla lotniska Chopina w Warszawie (EPWA); - aktualizacja map tras dolotowych i odlotowych VFR dla lotnisk BYDGOSZCZ/Szwederowo (EPBY), LUBLIN (EPLB), ŁÓDŹ- LUBLINEK (EPLL); - aktualizacja mapy operacyjnej do lotów z widocznością dla lotnisk KRAKÓW/Balice (EPKK), SZCZECIN/Goleniów (EPSC), ZIELONA GÓRA/Babimost (EPZG); - Aerodrome Charts - ICAO for KRAKÓW/Balice (EPKK), KATOWICE/Pyrzowice (EPKT) and Warsaw Chopin Airport (EPWA) updated; - Hot Spots Chart for KRAKÓW/Balice (EPKK) aerodrome updated; - Aircraft Parking/Docking Charts - ICAO for KRAKÓW/Balice (EPKK), KATOWICE/Pyrzowice (EPKT) updated; - Aerodrome Obstacle Chart - ICAO for Warsaw Chopin Airport (EPWA) updated; - VFR Arrival and Deparure Routes Charts for BYDGOSZCZ/ Szwederowo (EPBY), LUBLIN (EPLB), ŁÓDŹ-LUBLINEK (EPLL) aerodromes updated; - Visual Operation Charts for aerodromes KRAKÓW/Balice (EPKK), SZCZECIN/Goleniów (EPSC), ZIELONA GÓRA/Babimost (EPZG) updated; - zmiany edytorskie. - editorial changes. 2) USUNĄĆ NASTĘPUJĄCE STRONY REMOVE THE FOLLOWING PAGES 2) WŁĄCZYĆ NASTĘPUJĄCE STRONY INSERT THE FOLLOWING PAGES GEN GEN NOV GEN GEN NOV GEN GEN NOV GEN GEN NOV GEN GEN NOV GEN GEN NOV GEN GEN NOV GEN

17 STRONA 2 ZMIANA AIRAC nr 170 PAGE 2 AIRAC AMENDMENT No. 170 GEN NOV GEN GEN NOV GEN GEN NOV GEN GEN NOV GEN GEN NOV GEN GEN NOV GEN GEN NOV GEN GEN NOV GEN GEN NOV GEN GEN NOV GEN GEN NOV GEN GEN OCT GEN GEN OCT GEN GEN OCT GEN GEN OCT GEN GEN OCT GEN GEN DEC GEN GEN APR GEN GEN NOV GEN GEN NOV GEN GEN NOV GEN GEN NOV GEN GEN NOV GEN GEN FEB GEN GEN FEB GEN GEN NOV GEN GEN NOV GEN GEN NOV GEN GEN NOV GEN GEN NOV GEN ENR ENR NOV ENR ENR APR ENR ENR JAN ENR ENR JAN ENR ENR JAN ENR ENR JAN ENR ENR APR ENR ENR JAN ENR ENR MAR ENR ENR AUG ENR ENR OCT ENR ENR OCT ENR ENR MAY ENR ENR N FEB ENR N ENR AUG ENR ENR AUG ENR ENR NOV ENR ENR AUG ENR ENR JAN ENR ENR MAY ENR ENR AUG ENR ENR NOV ENR ENR NOV ENR ENR NOV ENR ENR NOV ENR Ciąg dalszy na następnej stronie Continued on next page

18 ZMIANA AIRAC nr 170 STRONA 3 AIRAC AMENDMENT No. 170 PAGE 3 ENR NOV ENR ENR NOV ENR ENR NOV ENR ENR NOV ENR ENR NOV ENR ENR NOV ENR ENR NOV ENR ENR NOV ENR ENR NOV ENR ENR NOV ENR ENR NOV ENR ENR NOV ENR ENR NOV ENR ENR NOV ENR ENR NOV ENR ENR NOV ENR ENR NOV ENR ENR NOV ENR ENR NOV ENR ENR NOV ENR ENR NOV ENR ENR NOV ENR ENR NOV ENR ENR NOV ENR ENR NOV ENR ENR NOV ENR ENR NOV ENR ENR NOV ENR ENR NOV ENR ENR NOV ENR ENR NOV ENR ENR NOV ENR ENR NOV ENR ENR NOV ENR ENR NOV ENR ENR NOV ENR ENR NOV ENR ENR NOV ENR ENR NOV ENR ENR NOV ENR ENR NOV ENR ENR NOV ENR ENR NOV ENR ENR ENR JUN ENR AD AD JAN AD AD JUN AD AD OCT AD AD 2 EPBY OCT AD 2 EPBY AD 2 EPGD MAY AD 2 EPGD AD 2 EPKK AUG AD 2 EPKK AD 2 EPKK JUN AD 2 EPKK AD 2 EPKK NOV AD 2 EPKK AD 2 EPKK NOV AD 2 EPKK Ciąg dalszy na następnej stronie Continued on next page

19 STRONA 4 ZMIANA AIRAC nr 170 PAGE 4 AIRAC AMENDMENT No. 170 AD 2 EPKK NOV AD 2 EPKK AD 2 EPKK NOV AD 2 EPKK AD 2 EPKK NOV AD 2 EPKK AD 2 EPKK NOV AD 2 EPKK AD 2 EPKK NOV AD 2 EPKK AD 2 EPKK NOV AD 2 EPKK AD 2 EPKK NOV AD 2 EPKK AD 2 EPKK NOV AD 2 EPKK AD 2 EPKK NOV AD 2 EPKK AD 2 EPKK NOV AD 2 EPKK AD 2 EPKK NOV AD 2 EPKK AD 2 EPKK FEB AD 2 EPKK AD 2 EPKK FEB AD 2 EPKK AD 2 EPKK FEB AD 2 EPKK AD 2 EPKK MAR AD 2 EPKK AD 2 EPKT MAY AD 2 EPKT AD 2 EPKT NOV AD 2 EPKT AD 2 EPKT NOV AD 2 EPKT AD 2 EPKT NOV AD 2 EPKT AD 2 EPKT NOV AD 2 EPKT AD 2 EPKT NOV AD 2 EPKT AD 2 EPKT MAY AD 2 EPKT AD 2 EPKT MAY AD 2 EPKT AD 2 EPKT AD 2 EPLB NOV AD 2 EPLB AD 2 EPLB NOV AD 2 EPLB AD 2 EPLB NOV AD 2 EPLB AD 2 EPLB NOV AD 2 EPLB AD 2 EPLB MAY AD 2 EPLB AD 2 EPLB NOV AD 2 EPLB AD 2 EPLB AD 2 EPLB NOV AD 2 EPLL OCT AD 2 EPLL AD 2 EPMO NOV AD 2 EPMO AD 2 EPMO SEP AD 2 EPMO AD 2 EPPO AUG AD 2 EPPO AD 2 EPPO AUG AD 2 EPPO AD 2 EPRA NOV AD 2 EPRA AD 2 EPRA NOV AD 2 EPRA AD 2 EPRA NOV AD 2 EPRA AD 2 EPRA NOV AD 2 EPRA AD 2 EPRA NOV AD 2 EPRA AD 2 EPRA NOV AD 2 EPRA AD 2 EPRA NOV AD 2 EPRA AD 2 EPRA NOV AD 2 EPRA AD 2 EPRA NOV AD 2 EPRA AD 2 EPRA NOV AD 2 EPRA AD 2 EPRA NOV AD 2 EPRA AD 2 EPRA NOV AD 2 EPRA AD 2 EPRA NOV AD 2 EPRA AD 2 EPRA NOV AD 2 EPRA AD 2 EPSC NOV AD 2 EPSC AD 2 EPWA NOV AD 2 EPWA AD 2 EPWA NOV AD 2 EPWA AD 2 EPWA NOV AD 2 EPWA Ciąg dalszy na następnej stronie Continued on next page

20 ZMIANA AIRAC nr 170 STRONA 5 AIRAC AMENDMENT No. 170 PAGE 5 AD 2 EPWA NOV AD 2 EPWA AD 2 EPWA NOV AD 2 EPWA AD 2 EPWA NOV AD 2 EPWA AD 2 EPWA NOV AD 2 EPWA AD 2 EPWA NOV AD 2 EPWA AD 2 EPWA NOV AD 2 EPWA AD 2 EPWA SEP AD 2 EPWA AD 2 EPWA SEP AD 2 EPWA AD 2 EPWA SEP AD 2 EPWA AD 2 EPWA SEP AD 2 EPWR NOV AD 2 EPWR AD 2 EPWR NOV AD 2 EPWR AD 2 EPWR NOV AD 2 EPWR AD 2 EPWR NOV AD 2 EPWR AD 2 EPWR NOV AD 2 EPWR AD 2 EPWR NOV AD 2 EPWR AD 2 EPWR NOV AD 2 EPWR AD 2 EPWR NOV AD 2 EPWR AD 2 EPWR NOV AD 2 EPWR AD 2 EPWR NOV AD 2 EPWR AD 2 EPWR NOV AD 2 EPWR AD 2 EPWR NOV AD 2 EPWR AD 2 EPWR NOV AD 2 EPWR AD 2 EPWR NOV AD 2 EPWR AD 2 EPWR NOV AD 2 EPWR AD 2 EPWR NOV AD 2 EPZG NOV AD 2 EPZG ) NASTĘPUJĄCE NOTAM SĄ WPROWADZONE DO AIP POLSKA TĄ ZMIANĄ: P1269/15, P4900/15, N3512/15, N3535/15, N3536/15, N3537/15, N3597/15, N3626/15, N3641/15, N3706/15, N3707/15, N3710/15, N3711/15, N3750/15, N3752/15, N3814/15, N3815/15, N3821/15, N3845/15, N3866/15, N3867/15, N3908/15, N3910/15, N3933/15, U5792/15. 4) NASTĘPUJĄCE SUPLEMENTY SĄ NINIEJSZYM SKASOWANE: PATRZ GEN ) AIC POZOSTAJĄCE W MOCY: 03/11, 03/13, 04/13, 02/14, 03/14, 04/14, 01/15, 02/15. 3) THE FOLLOWING NOTAM ARE INCORPORATED INTO WITH THIS AMENDMENT: A1269/15, A4900/15, D3512/15, D3535/15, D3536/15, D3537/15, D3597/15, D3626/15, D3641/15, D3706/15, D3707/15, D3710/15, D3711/15, D3750/15, D3752/15, D3814/15, D3815/15, D3821/15, D3845/15, D3866/15, D3867/15, D3908/15, D3910/15, D3933/15, E5792/15. 4) THE FOLLOWING SUPPLEMENTS ARE HEREBY CANCELLED: SEE GEN ) THE AIC REMAINING IN FORCE: 03/11, 03/13, 04/13, 02/14, 03/14, 04/14, 01/15, 02/15. 6) POPRAWKI RĘCZNE: PATRZ GEN ) HAND AMENDMENTS: SEE GEN ) ZAZNACZYĆ WPROWADZENIE ZMIANY NA STRONACH GEN ) RECORD THE ENTRY OF THE AMENDMENT ON PAGES GEN 0.2. Zmiana powinna być przechowywana w sekcji AIRAC od chwili otrzymania do. Amendment should be stored in the AIRAC section from the date of receipt until. - KONIEC - - END -

21 STRONA WOLNA INTENTIONALLY LEFT BLANK

22 AIP POLSKA GEN GEN 0.3 WYKAZ SUPLEMENTÓW DO AIP RECORD OF AIP SUPPLEMENTS Nr/Rok No/Year 74/14 06/15 18/15 19/15 32/15 41/15 46/15 67/15 70/15 92/15 93/15 95/15 97/15 102/15 103/15 104/15 105/15 106/15 107/15 108/15 Temat Subject Zmiana wysokości powierzchni ograniczających wysokość zabudowy w rejonie lotniska ŁÓDŹ-LUBLINEK (EPLL) Change of the altitude of obstacle limitation surfaces within the area of ŁÓDŹ- LUBLINEK (EPLL) aerodrome Prace budowlane prowadzone w polu ruchu naziemnego lotniska KRAKÓW/Balice (EPKK) Construction works within the movement area of KRAKÓW/Balice (EPKK) aerodrome Planowane prace budowlane na lotnisku POZNAŃ/Ławica (EPPO) Planned construction works at POZNAŃ/Ławica (EPPO) aerodrome Ograniczenia w instrumentalnych procedurach lotu dla lotniska POZNAŃ/Ławica (EPPO) Restriction on Instrument Flight Procedures for POZNAŃ/Ławica (EPPO) aerodrome Prace budowlane na lotnisku POZNAŃ/Ławica (EPPO) Construction works at POZNAŃ/Ławica (EPPO) aerodrome Zmiana parametrow APN 4 na lotnisku WROCŁAW/Strachowice (EPWR) Change of APN 4 parameters at WROCŁAW/Strachowice (EPWR) aerodrome Prace budowlane na lotnisku POZNAŃ/Ławica (EPPO) Construction works at POZNAŃ/Ławica (EPPO) aerodrome Wyznaczenie drogi kołowania w powietrzu dla śmigłowców HEMS na lotnisku WROCŁAW/Strachowice (EPWR) Air taxiway for HEMS helicopters established at WROCŁAW/Strachowice (EPWR) aerodrome Zmiany oznakowania na płycie postojowej nr 1 na lotnisku LUBLIN (EPLB) Change of marking on APN 1 at LUBLIN (EPLB) aerodrome Planowane prace budowlane na lotnisku WROCŁAW/Strachowice (EPWR) Expected construction works at WROCŁAW/Strachowice (EPWR) aerodrome Ograniczenia w instrumentalnych procedurach lotu dla lotniska WROCŁAW/ Strachowice (EPWR) Restrictions on instrument flight procedures for WROCŁAW/Strachowice (EPWR) aerodrome Prace budowlane na lotnisku ŁÓDŹ-LUBLINEK (EPLL) Construction works at ŁÓDŹ-LUBLINEK (EPLL) aerodrome Zmiana lokalizacji wieży kontroli lotniska oraz zmiana parametrów pola naziemnego ruchu lotniczego na lotnisku POZNAŃ/Ławica (EPPO) Location of the aerodrome control tower and parameters of the movement area at POZNAŃ/Ławica (EPPO) aerodrome changed Rejon ograniczeń lotów - WARSZAWA Flight restriction area - WARSZAWA Loty bezzałogowych statków powietrznych (UAV) wykonywane poza zasięgiem wzroku operatora (BVLOS) BANIOCHA koło WARSZAWY Flights of unmanned aerial vehicles (UAV) conducted below visual line of sight (BVLOS) BANIOCHA near WARSAW Rejon ograniczeń lotów - JÓZEFÓW koło WARSZAWY Flight restriction area - JÓZEFÓW near WARSAW Loty bezzałogowych statków powietrznych (UAV) wykonywane poza zasięgiem wzroku operatora (BVLOS) - Hrubieszów, Biała Podlaska, Ostrołęka Flights of unmanned aerial vehicles (UAV) conducted beyond visual line of sight (BVLOS) - Hrubieszów, Biała Podlaska, Ostrołęka Loty bezzałogowych statków powietrznych (UAV) wykonywane poza zasięgiem wzroku operatora (BVLOS) - m. Wiśniowa k. Myślenic Flights of unmanned aerial vehicles (UAV) conducted beyond visual line of sight (BVLOS) - Wiśniowa town near Myślenice Zmiana wzrokowych pomocy nawigacyjnych - światła podejścia, drogi startowej i dróg kołowania na lotnisku WROCŁAW/Strachowice (EPWR) Change of visual navigation aids - approach, RWY and TWY lighting at WROCŁAW/Strachowice (EPWR) aerodrome Prace budowlane na lotnisku KATOWICE/Pyrzowice (EPKT) Construction works at KATOWICE/Pyrzowice (EPKT) aerodrome Rozdział Chapter Ważny od Valid from Ważny do Valid to AD 2 EPLL 13 NOV NOV 2015 EST AD 2 EPKK 05 MAR DEC 2015 EST AD 2 EPPO 29 APR OCT 2015 EST AD 2 EPPO 30 APR OCT 2015 EST AD 2 EPPO 30 APR JUL 2015 EST AD 2 EPWR 30 APR OCT 2015 EST AD 2 EPPO 28 MAY SEP 2015 EST AD 2 EPWR 25 JUN OCT 2015 EST AD 2 EPLB 25 JUN JUN 2016 EST AD 2 EPWR 17 SEP NOV 2015 EST AD 2 EPWR 17 SEP NOV 2015 EST AD 2 EPLL 17 SEP APR 2016 AD 2 EPPO 15 OCT DEC 2015 EST ENR 5 12 NOV FEB 2016 ENR 5 12 NOV FEB 2016 ENR 5 12 NOV FEB 2016 ENR 5 02 MAR 2016 ENR 5 02 MAR 2016 AD 2 EPWR 03 MAR 2016 EST AD 2 EPKT 16 OCT 2017 AIRAC AMDT 170

23 GEN AIP POLSKA Nr/Rok No/Year 109/15 Temat Subject Zmiany w polu manewrowym na lotnisku RZESZÓW/Jasionka (EPRZ) Changes to manoeuvring area at RZESZÓW/Jasionka (EPRZ) aerodrome Rozdział Chapter Ważny od Valid from Ważny do Valid to AD 2 EPRZ 27 APR 2016 AIRAC AMDT 170

24 AIP POLSKA GEN GEN 0.4 WYKAZ KONTROLNY STRON AIP CHECKLIST OF AIP PAGES UWAGA REMARK STRONA/PAGE numery stron zapisane drukiem wytłuszczonym są wprowadzone zmianą AIRAC. page numbers printed in bold are introduced by an AIRAC Amendment. DATA/DATE GEN GEN JUN GEN JAN GEN JUN GEN FEB GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN JAN GEN JAN GEN AUG GEN SEP GEN SEP GEN SEP GEN SEP GEN JAN GEN APR GEN APR GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN JUL GEN JUL GEN JUL GEN JUL GEN JUL GEN JAN GEN JAN GEN APR GEN APR GEN APR GEN APR GEN APR GEN JUN GEN FEB GEN NOV GEN NOV STRONA/PAGE DATA/DATE GEN NOV GEN OCT GEN OCT GEN FEB GEN FEB GEN OCT GEN NOV GEN NOV GEN NOV GEN FEB GEN FEB GEN NOV GEN NOV GEN FEB GEN OCT GEN OCT GEN FEB GEN FEB GEN APR GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN MAY GEN JUN GEN FEB GEN SEP GEN SEP GEN JAN GEN JUN GEN JUN GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN AUG GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN OCT AIRAC AMDT 170

25 GEN AIP POLSKA STRONA/PAGE DATA/DATE GEN JUN GEN GEN GEN GEN GEN GEN NOV GEN NOV GEN JUN GEN GEN DEC GEN GEN APR GEN APR GEN FEB GEN JAN GEN JUL GEN JUL GEN NOV GEN JUL GEN JUL GEN NOV GEN JAN GEN JUL GEN JUN GEN JUN GEN JUN GEN GEN OCT GEN GEN NOV GEN GEN GEN GEN FEB GEN JAN GEN AUG GEN JAN GEN OCT GEN MAY GEN AUG GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN OCT GEN NOV GEN MAY GEN SEP GEN SEP GEN SEP GEN JUL GEN SEP GEN JUL GEN JUL GEN MAR GEN MAR GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN STRONA/PAGE DATA/DATE GEN GEN JAN GEN JAN GEN APR GEN APR GEN APR GEN APR GEN MAR GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN SEP GEN SEP GEN MAY GEN SEP GEN SEP GEN SEP GEN MAY GEN MAY GEN MAY GEN MAY GEN MAY GEN MAY GEN MAY GEN FEB GEN MAY GEN MAY GEN MAR GEN MAR GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN APR GEN APR GEN APR GEN APR GEN APR GEN APR GEN APR GEN APR GEN APR GEN GEN GEN GEN GEN GEN APR AIRAC AMDT 170

'11"N '08"E '57"N '21"E '57"N '21"E '47"N '14"E

'11N '08E '57N '21E '57N '21E '47N '14E POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE (ENR 5) 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax:

Bardziej szczegółowo

SUP 16/13 (AD 2 EPWA)

SUP 16/13 (AD 2 EPWA) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

VFR SUP 64/14 (AD 4 EPKT)) Obowiązuje od / Effective from 18 SEP 2014 Obowiązuje do / Effective to 30 JUN 2015 EST

VFR SUP 64/14 (AD 4 EPKT)) Obowiązuje od / Effective from 18 SEP 2014 Obowiązuje do / Effective to 30 JUN 2015 EST POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

SUP 18/15 (AD 2 EPPO)

SUP 18/15 (AD 2 EPPO) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE 2014-07-24 do 2014-10-23 2014-07-24 to 2014-10-23

1. TERMIN DATE 2014-07-24 do 2014-10-23 2014-07-24 to 2014-10-23 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 03/13 (AD 2 EPKT)

SUP 03/13 (AD 2 EPKT) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

2. TERMINY ZAPASOWE (UTC) 2. ALTERNATIVE DATES (UTC) 2012-04-05: 0700-1100 2012-07-05: 0700-1100 2012-10-04: 0700-1100 2012-12-06: 0800-1200

2. TERMINY ZAPASOWE (UTC) 2. ALTERNATIVE DATES (UTC) 2012-04-05: 0700-1100 2012-07-05: 0700-1100 2012-10-04: 0700-1100 2012-12-06: 0800-1200 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN 1. DATE 2013-08-14 do 2013-08-25 2013-08-14 to 2013-08-25. Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95

1. TERMIN 1. DATE 2013-08-14 do 2013-08-25 2013-08-14 to 2013-08-25. Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

EETNYNYX KCOSXHJP ZBZZSAXX EBZZSAEP EGZZSAEP EVRAYNYS LEMDYOYX LFZZNTEP LKZZSDEP OKNOYNYX UUUUYNYX EKZZSAEP ENZZSEXX KDZZNAXX LKZZSAEP LZZZSCEP

EETNYNYX KCOSXHJP ZBZZSAXX EBZZSAEP EGZZSAEP EVRAYNYS LEMDYOYX LFZZNTEP LKZZSDEP OKNOYNYX UUUUYNYX EKZZSAEP ENZZSEXX KDZZNAXX LKZZSAEP LZZZSCEP HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. SEASONAL SNOW PLAN FOR THE WINTER SEASON 2012/2013WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY 1. DATES 2013-07-22 do 2013-08-10 2013-07-22 until 2013-08-10 2. 53 21'10"N 015 25'38"E 3. 54 04'52"N 017 02'01"E

1. TERMINY 1. DATES 2013-07-22 do 2013-08-10 2013-07-22 until 2013-08-10 2. 53 21'10N 015 25'38E 3. 54 04'52N 017 02'01E OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

EETNYNYX KCOSXHJP ZBZZSAXX EBZZSAEP EGZZSAEP EVRAYNYS LEMDYOYX LFZZNTEP LKZZSDEP OKNOYNYX UUUUYNYX EKZZSAEP ENZZSEXX KDZZNAXX LKZZSAEP LZZZSCEP

EETNYNYX KCOSXHJP ZBZZSAXX EBZZSAEP EGZZSAEP EVRAYNYS LEMDYOYX LFZZNTEP LKZZSDEP OKNOYNYX UUUUYNYX EKZZSAEP ENZZSEXX KDZZNAXX LKZZSAEP LZZZSCEP HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. SEASONAL SNOW PLAN FOR THE WINTER SEASON 2011/2012WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF

Bardziej szczegółowo

DATA DOSTARCZENIA DANYCH DO ZMIANY AIRAC/ SUPLEMENTU DEADLINE FOR AIRAC AMENDMENT/SUPPLEMENT

DATA DOSTARCZENIA DANYCH DO ZMIANY AIRAC/ SUPLEMENTU DEADLINE FOR AIRAC AMENDMENT/SUPPLEMENT HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF AIRSPACE CLASSIFICATION BELOW FL 195 THROUGHOUT ECAC

Bardziej szczegółowo

DANE DO SUPLEMENTU AIP

DANE DO SUPLEMENTU AIP DANE DO SUPLEMENTU AIP Obowiązuje: od 30-04-2015 PLANOWANE PRACE BUDOWLANE NA LOTNISKU do 31-10-2015 EST POZNAN LAWICA Na terenie lotniska będą prowadzone prace polegające na renowacji nawierzchni, budowie

Bardziej szczegółowo

SUP 17/15 (AD 2 EPBY)

SUP 17/15 (AD 2 EPBY) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 03/14 (AD 2 EPLL)

SUP 03/14 (AD 2 EPLL) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 01/12 (AD 2 EPKT)

SUP 01/12 (AD 2 EPKT) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date AIP POLSKA GEN 3.2-1 08 JAN 2015 GEN 3.2 MAPY LOTNICZE AERONAUTICAL CHARTS 1. SŁUŻBA ODPOWIEDZIALNA ZA WYDAWANIE MAP LOTNICZYCH Mapy lotnicze na potrzeby żeglugi powietrznej w FIR WARSZAWA wydaje Polska

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATES do to

1. TERMIN DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN 1. DATE 2012-07-20 do 2012-07-29 2012-07-20 to 2012-07-29. Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95

1. TERMIN 1. DATE 2012-07-20 do 2012-07-29 2012-07-20 to 2012-07-29. Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 06/15 (AD 2 EPKK)

SUP 06/15 (AD 2 EPKK) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE 2014-08-21 do 2014-11-12 2014-08-21 to 2014-11-12. Planowany czas aktywności: SR - 2200. Planned time of activity: SR - 2200.

1. TERMIN DATE 2014-08-21 do 2014-11-12 2014-08-21 to 2014-11-12. Planowany czas aktywności: SR - 2200. Planned time of activity: SR - 2200. OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do pisma APZX-630-27/ /12

Załącznik nr 1 do pisma APZX-630-27/ /12 Załącznik nr 1 do pisma APZX-630-27/ /12 SUPLEMENT NR../12 (ENR) Obowiązuje od 12-05-15 Obowiązuje do 12-07-15 1. ZAWARTOŚĆ SUPLEMENTU SUPPLEMENT No../12 (ENR) Effective from 12-05-15 Effective to 12-07-15

Bardziej szczegółowo

3. REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREAS. Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 285 Upper limit: FL 285

3. REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREAS. Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 285 Upper limit: FL 285 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION.

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION. AIP VFR POLAND VFR R 3.1-1 VFR R 3.1 DELEGACJA SŁUŻB ATS DELEGATION OF ATS 1. DELEGACJA SŁUŻB ATS - CTR HERINGSDORF 1. DELEGATION OF ATS - HERINGSDORF CTR Linia łącząca następujące punkty/the line 53 55

Bardziej szczegółowo

DATY PUBLIKACJI CYKLU AIRAC W 2012 ROKU AIRAC CYCLE PUBLICATION DATES IN 2012 DATA DOSTARCZENIA DANYCH DO ZMIANY AIRAC/ SUPLEMENTU

DATY PUBLIKACJI CYKLU AIRAC W 2012 ROKU AIRAC CYCLE PUBLICATION DATES IN 2012 DATA DOSTARCZENIA DANYCH DO ZMIANY AIRAC/ SUPLEMENTU HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF AIRSPACE CLASSIFICATION BELOW FL 195 THROUGHOUT ECAC

Bardziej szczegółowo

SUP 09/12 (AD 2 EPKT)

SUP 09/12 (AD 2 EPKT) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

EPRZ - RZESZÓW/Jasionka

EPRZ - RZESZÓW/Jasionka AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPRZ 1-1 AIRAC effective date 12 NOV 2015 EPRZ AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPRZ AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

SUP 60/12 (AD 2 EPRZ)

SUP 60/12 (AD 2 EPRZ) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 29/14 (AD 2 EPSC)

SUP 29/14 (AD 2 EPSC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

DATY PUBLIKACJI CYKLU AIRAC W ROKU 2017 AIRAC CYCLE PUBLICATION DATES IN 2017

DATY PUBLIKACJI CYKLU AIRAC W ROKU 2017 AIRAC CYCLE PUBLICATION DATES IN 2017 HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF AIRSPACE CLASSIFICATION BELOW FL 195 THROUGHOUT ECAC

Bardziej szczegółowo

EPGI - LISIE KĄTY k/grudziądza

EPGI - LISIE KĄTY k/grudziądza AIP VFR POLAND VFR_AD 4 EPGI 1-1 AIRAC effective date 31 MAY 2012 EPGI AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPGI - LISIE KĄTY k/grudziądza EPGI AD 4.2 DANE

Bardziej szczegółowo

VFR SUP 04/12 (VFR AD 4 EPKM) Obowiązuje od / Effective from 03 MAY 2012 Obowiązuje do / Effective to 02 MAY 2013 EST

VFR SUP 04/12 (VFR AD 4 EPKM) Obowiązuje od / Effective from 03 MAY 2012 Obowiązuje do / Effective to 02 MAY 2013 EST POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

SUP 32/15 (AD 2 EPPO)

SUP 32/15 (AD 2 EPPO) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

EPWR - WROCŁAW/Strachowice

EPWR - WROCŁAW/Strachowice AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPWR 1-1 AIRAC effective date 03 APR 2014 EPWR AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPWR AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPLL - ŁÓDŹ/Lublinek

EPLL - ŁÓDŹ/Lublinek AIP POLSKA AD 2 EPLL-1 EPLL AD 2.1 EPLL AD 2.2 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPLL - ŁÓDŹ/Lublinek DANE GEOGRAFICZNE I ZARZĄDZAJĄCY LOTNISKIEM AERODROME GEOGRAPHICAL

Bardziej szczegółowo

SUP 06/12 (AD 2) 01 JUN 2012 08 JUL 2012

SUP 06/12 (AD 2) 01 JUN 2012 08 JUL 2012 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

EPGD - GDAŃSK im. Lecha Wałęsy

EPGD - GDAŃSK im. Lecha Wałęsy AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPGD 1-1 AIRAC effective date 20 AUG 2015 EPGD AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPGD AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

SUP 10/13 (AD 2 EPKK)

SUP 10/13 (AD 2 EPKK) OGRAICZI DOSTÊPOŒCI LOTISKA KRAKÓW/BALIC Z POWODU PRAC RMOTOWYCH A RWY 07/2 LIMITD AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALIC ARODROM DU TO OVRHAUL WORKS O RWY 07/2 STROA 1-1 PAG 1-1 POLSKA AGCJA ŻGLUGI POWITRZJ POLISH

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY NASTAWIANIA WYSOKOŚCIOMIERZA ALTIMETER SETTING PROCEDURES

PROCEDURY NASTAWIANIA WYSOKOŚCIOMIERZA ALTIMETER SETTING PROCEDURES AIP VFR POLAND VFR ENR 1.4-1 VFR ENR 1.4 PROCEDURY NASTAWIANIA WYSOKOŚCIOMIERZA ALTIMETER SETTING PROCEDURES 1. WSTĘP 1. INTRODUCTION 1.1 Procedury nastawiania wysokościomierza stosowane w FIR WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

EPZG - ZIELONA GÓRA/Babimost

EPZG - ZIELONA GÓRA/Babimost AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPZG 1-1 AIRAC effective date 11 DEC 2014 EPZG AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPZG AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPMO - WARSZAWA/MODLIN

EPMO - WARSZAWA/MODLIN AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPMO 1-1 AIRAC effective date 23 JUL 2015 EPMO AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPMO AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPOD - DAJTKI k/olsztyna

EPOD - DAJTKI k/olsztyna AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPOD 1-1 AIRAC effective date 08 JAN 2015 EPOD AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPOD AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

DOWÓDZTWO OPERACYJNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH SZEFOSTWO OBRONY POWIETRZNEJ

DOWÓDZTWO OPERACYJNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH SZEFOSTWO OBRONY POWIETRZNEJ Rejony Ograniczeń Lotów podczas Szczytu NATO Podstawa prawna do wprowadzenia Rejonów Ograniczeń Lotów Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 9 października 2003 r. w sprawie ograniczeń lotów na czas

Bardziej szczegółowo

AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPNT 1-1. 2. Odległość, kierunek od miasta Direction and distance from city

AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPNT 1-1. 2. Odległość, kierunek od miasta Direction and distance from city AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPNT 1-1 AIRAC effective date 08 MAR 2012 EPNT AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPNT - NOWY TARG EPNT AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE

Bardziej szczegółowo

DANE GEOGRAFICZNE I ZARZĄDZAJĄCY LOTNISKIEM 2. AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA

DANE GEOGRAFICZNE I ZARZĄDZAJĄCY LOTNISKIEM 2. AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA 1. AD 2 STALOWA WOLA/Turbia (EPST) DANE GEOGRAFICZNE I ZARZĄDZAJĄCY LOTNISKIEM 2. AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA 1. ARP współrzędne WGS84 i lokalizacja ARP WGS84 coordinates and site at

Bardziej szczegółowo

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) 4. Uwagi Remarks Zarządzający:

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) 4. Uwagi Remarks Zarządzający: AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPKR 1-1 AIRAC effective date 03 APR 2014 EPKR AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPKR AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

TABLES LIST OF FIS SECTORS TRANSCEIVERS POSITIONS AND FREQUENCIES LIST OF FIS SECTORS BOUNDARY POINTS FIS SECTORS

TABLES LIST OF FIS SECTORS TRANSCEIVERS POSITIONS AND FREQUENCIES LIST OF FIS SECTORS BOUNDARY POINTS FIS SECTORS AIP VFR POLAND VFR GEN 4.1.1-1 VFR GEN 4.1.1 TABELE TABLES TABELA 1 TABELA 2 TABELA 3 TABELA 4 WYKAZ MIEJSC POSADOWIENIA RADIOSTACJI I CZĘSTOTLIWOŚCI SEKTORÓW SŁUŻBY INFORMACJI POWIETRZNEJ (FIS) WYKAZ

Bardziej szczegółowo

EPSY - Olsztyn - Mazury

EPSY - Olsztyn - Mazury AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPSY 1-1 AIRAC effective date 08 DEC 2016 EPSY AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPSY AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPSY - OLSZTYN/Mazury

EPSY - OLSZTYN/Mazury AIP POLSKA AD 2 EPSY 1-1 EPSY AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPSY - OLSZTYN/Mazury cc EPSY AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1 : Planowane granice strefy TRA 27.

Rysunek 1 : Planowane granice strefy TRA 27. KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT KOREKTY GRANIC ISTNIEJĄCYCH ATZ, WPROWADZENIA STREF TRA NA POTRZEBY PROWADZENIA DZIAŁAŃ W RAMACH SZKOLEŃ LOTNICZYCH ORAZ SKOKÓW SPADOCHRONOWYCH W REJONIE FIR EPWW. 1. CEL

Bardziej szczegółowo

( po uwzględnienie uwag/opinii w ramach konsultacji społecznych)

( po uwzględnienie uwag/opinii w ramach konsultacji społecznych) WERSJA OSTATECZNA PROJEKTU OKRESLENIA STANDARDÓW DOTYCZĄCYCH PUBLIKOWANIA INFORMACJI LOTNICZYCH O POKAZACH PIROTECHNICZNYCH, WYPUSZCZENIACH LAMPIONÓW ORAZ BALONÓW W FIR WARSZAWA ( po uwzględnienie uwag/opinii

Bardziej szczegółowo

2. ZAKRES PROPONOWANYCH ZMIAN:

2. ZAKRES PROPONOWANYCH ZMIAN: KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT REORGANIZACJI STRUKTUR PRZESTRZENI POWIETRZNEJ W REJONIE LOTNISKA RADOM-SADKÓW W ZWIĄZKU Z UTWORZENIEM NOWEGO CYWILNEGO PORTU LOTNICZEGO RADOM 1. CEL Celem przedmiotowej zmiany

Bardziej szczegółowo

SŁUŻBA METEOROLOGICZNA METEOROLOGICAL SERVICES

SŁUŻBA METEOROLOGICZNA METEOROLOGICAL SERVICES AIP POLSKA GEN 3.5-1 28 MAY 2015 GEN 3.5 SŁUŻBA METEOROLOGICZNA METEOROLOGICAL SERVICES 1. SŁUŻBA ODPOWIEDZIALNA 1. RESPONSIBLE SERVICE 1.1 Służba meteorologiczna dla potrzeb lotnictwa cywilnego jest zapewniana

Bardziej szczegółowo

EPSC - SZCZECIN/Goleniów

EPSC - SZCZECIN/Goleniów AIP POLSKA AD 2 EPSC-1 EPSC AD 2.1 EPSC AD 2.2 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPSC - SZCZECIN/Goleniów DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

EPKT - KATOWICE/Pyrzowice

EPKT - KATOWICE/Pyrzowice AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPKT 1-1 AIRAC effective date 28 MAY 2015 EPKT AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPKT AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPLL - ŁÓDŹ - LUBLINEK

EPLL - ŁÓDŹ - LUBLINEK AIP POLSKA AD 2 EPLL 1-1 EPLL AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPLL - ŁÓDŹ - LUBLINEK EPLL AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. 1. Opis projektu stan obecny i zakres proponowanych zmian.

Załącznik 1. 1. Opis projektu stan obecny i zakres proponowanych zmian. Załącznik 1 1. Opis projektu stan obecny i zakres proponowanych zmian. W chwili obecnej dolna granica sektora A LTMA EPKK oraz sektora A EPKT wynosi 560m (1837ft) AMSL. Ze względu na zróżnicowanie ukształtowanie

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

PODSUMOWANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PODSUMOWANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKT WPROWADZENIA STREF TRA DLA LOTÓW BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH WYKONYWANYCH POZA ZASIĘGIEM WZROKU OPERATORA (BVLOS) PRZEZ STRAŻ GRANICZNĄ (planowany termin

Bardziej szczegółowo

DANE GEOGRAFICZNE I ZARZĄDZAJĄCY LOTNISKIEM 2. AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA

DANE GEOGRAFICZNE I ZARZĄDZAJĄCY LOTNISKIEM 2. AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA AIP POLSKA 1. AD RADOM (EPRA) DANE GEOGRAFICZNE I ZARZĄDZAJĄCY LOTNISKIEM 2. AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA 1. ARP współrzędne WGS84 i lokalizacja ARP WGS84 coordinates and site at AD 2.

Bardziej szczegółowo

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) 4. Uwagi Remarks Dyżurny Operacyjny Portu:

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) 4. Uwagi Remarks Dyżurny Operacyjny Portu: AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPLB 1-1 AIRAC effective date 28 MAY 2015 EPLB AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPLB AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date 3.1 SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 3.1 AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date 3.1 SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 3.1 AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE AIP POLSKA GEN 3.1-1 GEN 3. SŁUŻBY SERVICES 3.1 SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 3.1 AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE 1. ORGANIZACJA SŁUŻBY INFORMACJI LOTNICZEJ 1. ORGANIZATION OF AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Odpowiedzialność

Rozdział 3 Odpowiedzialność ZAŁĄCZNIK Nr 61 Modele latające oraz bezzałogowebezzałogowe statki powietrzne o maksymalnej masie startowej (MTOM) nie większej niż 25150 kg, używane wyłącznie w operacjach w zasięgu wzrokuwidoczności

Bardziej szczegółowo

EPZG - ZIELONA GÓRA/Babimost

EPZG - ZIELONA GÓRA/Babimost AIP POLSKA AD 2 EPZG 1-1 11 DEC 2014 EPZG AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPZG - ZIELONA GÓRA/Babimost EPZG AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE

Bardziej szczegółowo

STREFY ZAKAZANE, OGRANICZONE I NIEBEZPIECZNE PROHIBITED, RESTRICTED AND DANGER AREAS

STREFY ZAKAZANE, OGRANICZONE I NIEBEZPIECZNE PROHIBITED, RESTRICTED AND DANGER AREAS AIP POLSKA ENR 5.1-1 17 OCT 2013 ENR 5.1 STREFY ZAKAZANE, OGRANICZONE I NIEBEZPIECZNE PROHIBITED, RESTRICTED AND DANGER AREAS 1. DEFINICJE 1. DEFINITIONS 1.1 Każda przestrzeń powietrzna, w której może

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące Dziennik Ustaw Nr 106 8969 Poz. 678 678 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące Na podstawie art. 119 ust.

Bardziej szczegółowo

STREFY ZAKAZANE, OGRANICZONE I NIEBEZPIECZNE PROHIBITED, RESTRICTED AND DANGER AREAS

STREFY ZAKAZANE, OGRANICZONE I NIEBEZPIECZNE PROHIBITED, RESTRICTED AND DANGER AREAS AIP VFR POLAND VFR ENR 2.1-1 VFR ENR 2.1 STREFY ZAKAZANE, OGRANICZONE I NIEBEZPIECZNE PROHIBITED, RESTRICTED AND DANGER AREAS 1. DEFINICJE 1. DEFINITIONS 1.1 Każda przestrzeń powietrzna, w której może

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY WYKONYWANIA LOTÓW Z WIDOCZNOŚCIĄ VISUAL FLIGHT RULES

PRZEPISY WYKONYWANIA LOTÓW Z WIDOCZNOŚCIĄ VISUAL FLIGHT RULES AIP VFR POLAND VFR ENR 1.2-1 23 JUL 2015 VFR ENR 1.2 PRZEPISY WYKONYWANIA LOTÓW Z WIDOCZNOŚCIĄ VISUAL FLIGHT RULES 1. PRZEPISY OGÓLNE 1. GENERAL RULES 1.1 W FIR Warszawa przyjmuje się że: 1.1 Within the

Bardziej szczegółowo

EPGD - GDAŃSK im. Lecha Wałęsy

EPGD - GDAŃSK im. Lecha Wałęsy AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPGD 1-1 AIRAC effective date 18 AUG 2016 EPGD AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPGD AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

Rozwój Lotnisk w Małopolsce stymulatorem dalszego rozwoju Małopolski korzyści i utrudnienia

Rozwój Lotnisk w Małopolsce stymulatorem dalszego rozwoju Małopolski korzyści i utrudnienia Rozwój Lotnisk w Małopolsce stymulatorem dalszego rozwoju Małopolski korzyści i utrudnienia Kierunki rozwoju lotnisk w Polsce zarządzanie przestrzenią powietrzną bezpieczeństwo żeglugi powietrznej. Kraków,

Bardziej szczegółowo

SŁUŻBY ŁĄCZNOŚCI COMMUNICATION SERVICES

SŁUŻBY ŁĄCZNOŚCI COMMUNICATION SERVICES AIP POLSKA GEN 3.4-1 18 OCT 2012 GEN 3.4 SŁUŻBY ŁĄCZNOŚCI COMMUNICATION SERVICES 1. WŁADZE ODPOWIEDZIALNE 1. RESPONSIBLE AUTHORITIES Polska Agencja Żeglugi Powietrznej jest odpowiedzialna za zarządzanie

Bardziej szczegółowo

VFR ENR 2.2 STREFY RUCHU LOTNISKOWEGO (ATZ) AERODROME TRAFFIC ZONES (ATZ)

VFR ENR 2.2 STREFY RUCHU LOTNISKOWEGO (ATZ) AERODROME TRAFFIC ZONES (ATZ) POLSKA AGCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ AIRAC AMDT 071 Oznaczenie Designator Granice poziome Lateral limits VFR R 2.2 STREFY RUCHU LOTNISKOWEGO () AERODROME TRAFFIC ZONES () Granice pionowe (AMSL) Vertical limits

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date AIP POLSKA AD 2 EPRZ 1-1 EPRZ AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPRZ - RZESZÓW/Jasionka EPRZ AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Modele latające o masie startowej nie większej niż 25 kg, używane wyłącznie w. operacjach w zasięgu widzialności wzrokowej.

Załącznik nr 6. Modele latające o masie startowej nie większej niż 25 kg, używane wyłącznie w. operacjach w zasięgu widzialności wzrokowej. Załącznik nr 6 Modele latające o masie startowej nie większej niż 25 kg, używane wyłącznie w operacjach w zasięgu widzialności wzrokowej Spis treści 1.1. Przepisy niniejszego załącznika stosuje się do

Bardziej szczegółowo

Podział Przestrzeni Powietrznej

Podział Przestrzeni Powietrznej SZKOLENIE TEORETYCZNE KANDYDATÓW NA UCZNIÓW PILOTOW ( Teoretyczny Kurs Szybowcowy TKS ) Podział Przestrzeni Powietrznej Aeroklub Bielsko-Bialski Przemysław Ochal 1. Stosowane dokumenty Aneks 11 ICAO do

Bardziej szczegółowo

- modyfikacja północnych granic obecnego sektora TMA Warszawa A wynika z potrzeby zabezpieczenia procedur dolotowych i odlotowego do/z EPMO;

- modyfikacja północnych granic obecnego sektora TMA Warszawa A wynika z potrzeby zabezpieczenia procedur dolotowych i odlotowego do/z EPMO; Projekt reorganizacji przestrzeni powietrznej w rejonie Warszawa w związku z uruchomieniem operacyjnym oraz wdrożeniem procedur SID/STAR dla lotniska Warszawa Modlin TERMIN WEJŚIA ZMIANY W ŻYIE AIRA 28.06.2012

Bardziej szczegółowo

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) 4. Uwagi Remarks TWR: +48-61-847-2337 (telefaks)

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) 4. Uwagi Remarks TWR: +48-61-847-2337 (telefaks) AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPPO 1-1 AIRAC effective date 03 APR 2014 EPPO AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPPO AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPBY - BYDGOSZCZ/Szwederowo

EPBY - BYDGOSZCZ/Szwederowo AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPBY 1-1 AIRAC effective date 08 JAN 2015 EPBY AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPBY AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date AIP POLSKA AD 2 EPRZ 1-1 08 JAN 2015 EPRZ AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPRZ - RZESZÓW/Jasionka EPRZ AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date AIP POLSKA AD 2 EPRZ 1-1 08 JAN 2015 EPRZ AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPRZ - RZESZÓW/Jasionka EPRZ AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date EPLB AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPLB - LUBLIN

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date EPLB AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPLB - LUBLIN AIP POLSKA AD 2 EPLB 1-1 28 MAY 2015 EPLB AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPLB - LUBLIN EPLB AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

Walne zgromadzenie Polish Aerobatic Club

Walne zgromadzenie Polish Aerobatic Club Walne zgromadzenie Polish Aerobatic Club Podsumowanie sezonu 2012, przepustowość lotnisk komunikacyjnych, aktywność GA, zarządzanie przestrzenią powietrzną. Poznań, 17.11.2012 r. PAŻP / PANSA Agencja jest

Bardziej szczegółowo

EPKK - KRAKÓW/Balice

EPKK - KRAKÓW/Balice AIP POLSKA AD 2 EPKK-1 EPKK AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPKK - KRAKÓW/Balice EPKK AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME GEOGRAPHICAL

Bardziej szczegółowo

EPBC - WARSZAWA-BABICE

EPBC - WARSZAWA-BABICE AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPBC 1-1 AIRAC effective date 03 APR 2014 EPBC AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPBC AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

Zmiany w przestrzeni powietrznej w rejonie lotniska Wrocław/Starachowice, TMA Poznań:

Zmiany w przestrzeni powietrznej w rejonie lotniska Wrocław/Starachowice, TMA Poznań: Zmiany w przestrzeni powietrznej w rejonie lotniska Wrocław/Starachowice, TMA Poznań: Wprowadzenie rejonu kontrolowanego węzła lotnisk TMA Poznań Zmiana nazwy obecnej przestrzeni TMA Poznań na TMA Poznań

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date AIP POLSKA AD 2 EPKK 1-1 13 NOV 2014 EPKK AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPKK - KRAKÓW/Balice EPKK AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486 Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie tymczasowego zezwolenia na lot obcych statków powietrznych

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date AIP POLSKA AD 2 EPKK 1-1 13 NOV 2014 EPKK AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPKK - KRAKÓW/Balice EPKK AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA

Bardziej szczegółowo

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) 4. Uwagi Remarks Telefony:

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) 4. Uwagi Remarks Telefony: AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPKK 1-1 AIRAC effective date 25 JUN 2015 EPKK AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPKK AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ DOTYCZĄCY ELEMENTÓW PRZESTRZENI POWIETRZNEJ ORAZ PROCEDUR RUCHU LOTNICZEGO

KWESTIONARIUSZ DOTYCZĄCY ELEMENTÓW PRZESTRZENI POWIETRZNEJ ORAZ PROCEDUR RUCHU LOTNICZEGO KWESTIONARIUSZ DOTYCZĄCY ELEMENTÓW PRZESTRZENI POWIETRZNEJ ORAZ PROCEDUR RUCHU LOTNICZEGO I DANE RESPONDENTA ( * WYMAGANE) IMIĘ NAZWISKO KTL AOPA Poland OPERATOR/PILOT* PILOT STANOWISKO TYP STATKU POWIETRZNEGO*

Bardziej szczegółowo

NAWIGACJA GNSS MAPY PROCEDUR RNAV GNSS. Warszawa, 2015 r.

NAWIGACJA GNSS MAPY PROCEDUR RNAV GNSS. Warszawa, 2015 r. NAWIGACJA GNSS MAPY PROCEDUR RNAV GNSS Warszawa, 2015 r. PROCEDURY RNAV GNSS Procedury podejścia RNAV GNSS do minimów LNAV dla większości lotnisk kontrolowanych zostały wdrożone operacyjnie zgodnie z cyklem

Bardziej szczegółowo

EPKT - Katowice - Pyrzowice

EPKT - Katowice - Pyrzowice AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPKT 1-1 AIRAC effective date 18 AUG 2016 EPKT AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPKT AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPWR - WROCŁAW/Strachowice

EPWR - WROCŁAW/Strachowice AIP POLSKA AD 2 EPWR 1-1 30 MAY 2013 EPWR AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPWR - WROCŁAW/Strachowice EPWR AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA

Bardziej szczegółowo

EPSC - SZCZECIN/Goleniów

EPSC - SZCZECIN/Goleniów AIP POLSKA AD 2 EPSC 1-1 EPSC AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPSC - SZCZECIN/Goleniów EPSC AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

EPWA - CHOPINA W WARSZAWIE

EPWA - CHOPINA W WARSZAWIE AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPWA 1-1 AIRAC effective date 03 APR 2014 EPWA AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPWA AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

EPBY - BYDGOSZCZ/Szwederowo

EPBY - BYDGOSZCZ/Szwederowo AIP POLSKA AD 2 EPBY 1-1 28 MAY 2015 EPBY AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPBY - BYDGOSZCZ/Szwederowo EPBY AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE

Bardziej szczegółowo

NAWIGACJA GNSS PROCEDURY. Warszawa, MARZEC 2013 r.

NAWIGACJA GNSS PROCEDURY. Warszawa, MARZEC 2013 r. NAWIGACJA GNSS PROCEDURY Warszawa, MARZEC 2013 r. PROCEDURY NPA RNAV GNSS Wdrożenie nieprecyzyjnych procedur podejścia do lądowania RNAV (GNSS), planowane zgodnie z cyklem AIRAC w dniu 04.04.2013, obejmuje:

Bardziej szczegółowo

EPWA - Chopina w Warszawie

EPWA - Chopina w Warszawie AIP POLSKA AD 2 EPWA 1-1 EPWA AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPWA - Chopina w Warszawie EPWA AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

EPWA - CHOPINA W WARSZAWIE

EPWA - CHOPINA W WARSZAWIE AIP POLSKA AD 2 EPWA 1-1 03 APR 2014 EPWA AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPWA - CHOPINA W WARSZAWIE EPWA AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA

Bardziej szczegółowo

POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY BIULETYN

POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY BIULETYN POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY BIULETYN BULLETIN 2007 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Przepisy i procedury 1.2. Odprawa 1.3. Biuletyny Informacji Przed Lotem 1.4.Czas stosowany w organach

Bardziej szczegółowo