MIL SUP 37/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 23 JUL 2015 Obowiązuje do / Effective to 14 OCT 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MIL SUP 37/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 23 JUL 2015 Obowiązuje do / Effective to 14 OCT 2015"

Transkrypt

1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE MIL SUP 37/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 23 JUL 2015 Obowiązuje do / Effective to 14 OCT 2015 LOTY ŚMIGŁOWCÓW WOJSKOWYCH NA NISKICH WYSOKOŚCIACH (EPTM) LOW LEVEL FLIGHTS BY MILITARY HELICOPTERS (EPTM) 1. TERMIN DATES do to CZAS (UTC) TIME (UTC) Zgodnie z Planem Użytkowania Przestrzeni According to the Airspace Use Plan (AUP). Powietrznej (AUP). 3. REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW (EA 61A, EA 61B) FLIGHT RESTRICTION AREAS (EA 61A, EA 61B) EA 61A Granice poziome: Lateral limits: '22"N '46"E '17"N '24"E '13"N '07"E '40"N '56"E '00"N '35"E '50"N '40"E '22"N '46"E '22"N '46"E '17"N '24"E '13"N '07"E '40"N '56"E '00"N '35"E '50"N '40"E '22"N '46"E Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: 2100 ft AMSL* Upper limit: 2100 ft AMSL* *dostępna jedynie SS-SR. W pozostałym czasie tj. SR-SS GND-1600 ft AMSL. *available only SS-SR. At other times (SR-SS): GND-1600 ft AMSL. EA 61B Granice poziome: '18"N '04"E '32"N '11"E '27"N '23"E '13"N '07"E '40"N '56"E '06"N '11"E '35"N '29"E '24"N '22"E '18"N '04"E EA 61B Lateral limits: '18"N '04"E '32"N '11"E '27"N '23"E '13"N '07"E '40"N '56"E '06"N '11"E '35"N '29"E '24"N '22"E '18"N '04"E MIL SUP 37/15

2 STRONA 2 PAGE 2 LOTY ŚMIGŁOWCÓW WOJSKOWYCH NA NISKICH WYSOKOŚCIACH (EPTM) LOW LEVEL FLIGHTS BY MILITARY HELICOPTERS (EPTM) Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: 1600 ft AMSL* Upper limit: 1600 ft AMSL* *dostępna jedynie SS-SR. W pozostałym czasie tj. SR-SS GND-1100 ft AMSL. *available only SS-SR. At other times (SR-SS): GND-1100 ft AMSL. 4. WŁADZE ODPOWIEDZIALNE ZA ORGANIZACJĘ AUTHORITIES RESPONSIBLE FOR ORGANIZATION Jednostka Wojskowa 4392 (EPTM) Military unit 4392 (EPTM) Tel.: Phone: Częstotliwość: 128,500 MHz Frequency: MHz Znak wywoławczy: TOMASZÓW INFO Call sign: TOMASZÓW INFO 5. INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION 5.1 Rejony ograniczeń lotów EA 61A, EA 61B są wydzielone z przestrzeni odpowiedzialności służby FIS WARSZAWA oraz FIS KRAKÓW. 5.2 Rejony ograniczeń lotów EA 61A, EA 61B wyznaczone są na potrzeby zabezpieczenia niskich lotów śmigłowcowych w dzień i w nocy z wykorzystaniem urządzeń noktowizyjnych wykonywanych z lotniska EPTM. Wlot innych statków powietrznych do rejonów możliwy po uzyskaniu zgody organizatora lotów. 5.3 Loty w rejonach ograniczeń lotów EA 61A, EA 61B będą wykonywane z dala od przydzielonych granic strefy, bez ich naruszania. 5.4 Rejony ograniczeń lotów EA 61A, EA 61B podlegają procedurze zamawiania i aktywacji zgodnie z AIP MIL ENR w AMC Polska przez organizatora lotów. 5.5 Rejony ograniczeń lotów EA 61A, EA 61B są możliwe do aktywowania jedynie w przypadku, gdy pułap chmur będzie nie niższy niż 2500 ft AMSL - odpowiedzialny organizator lotów. 5.6 Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego zakresu wysokości i czasu aktywności rejonów ograniczeń lotów EA 61A, EA 61B będą dostępne w AMC Polska, tel.: The flight restriction areas EA 61A, EA 61B are segregated within the airspace of responsibility of WARSZAWA FIS and KRAKÓW FIS. The flight restriction areas EA 61A, EA 61B are designated for low helicopter flights conducted from EPTM aerodrome by day and by night using nightobservation devices. Other aircraft may enter the areas after obtaining permission from the organiser of flights. Flights within the flight restriction areas EA 61A, EA 61B will be conducted away from the assigned boundaries of the areas and without infringing them. The flight restriction areas EA 61A, EA 61B are to be requested and activated by the organiser of flights according to the MIL AIP ENR The flight restriction areas EA 61A, EA 61B may be activated only when the ceiling is less than 2500 ft AMSL (to be observed by the organiser of flights). Detailed information on the real activity time of the flight restriction areas EA 61A and EA 61B will be available from AMC Poland, phone: Patrz: mapa. See: chart. Niniejszy Suplement zastępuje Suplement 17/15. The following Supplement replaces Supplement 17/15. - KONIEC - - END - MIL SUP 37/15

3

4 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE MIL SUP 38/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 05 AUG 2015 Obowiązuje do / Effective to 09 AUG 2015 X MIĘDZYNARODOWE ZAWODY BALONOWE I XXXI BALONOWE MISTRZOSTWA POLSKI 10TH INTERNATIONAL BALLOON COMPETITION AND 31ST POLISH BALLOON CHAMPIONSHIPS 1. TERMIN DATE (UTC) do to CZAS (UTC) TIME (UTC) Zgodnie z Planem Użytkowania Przestrzeni According to the Airspace Use Plan (AUP). Powietrznej (AUP). 3. REJON OGRANICZEŃ LOTÓW (EA 09) FLIGHT RESTRICTION AREA (EA 09) Granice poziome: Lateral limits: Koło o promieniu 19 km i środku w punkcie o współrzędnych: 51 17'20"N '12"E A circle of 19 km radius centred on point: 51 17'20"N '12"E Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: 5000 ft AMSL Upper limit: 5000 ft AMSL 4. UTRZYMYWANIE ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ MAINTAINING RADIO COMMUNICATION Załogi wykonujące loty w wydzielonym rejonie ograniczeń lotów będą utrzymywać łączność radiową na częstotliwości 122,400 MHz. Crews conducting flights within the designated flight restriction area will maintain radio communication on MHz. Znak wywoławczy: RADAWIEC RADIO Call sign: RADAWIEC RADIO 5. WŁADZE ODPOWIEDZIALNE ZA ORGANIZACJĘ ĆWICZENIA Aeroklub Lubelski AUTHORITIES RESPONSIBLE FOR ORGANIZATION OF EXERCISE Lubelski Aero Club Tel. kom.: Mobile: INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION 6.1 W rejonie EA 09 odbywają się loty balonowe. Wlot innych statków powietrznych dozwolony za zgodą organizatorów zawodów. 6.2 Rejon EA 09 jest wydzielony z przestrzeni odpowiedzialności służby FIS WARSZAWA. 6.3 Rejon EA 09 podlega procedurze zamawiania i aktywacji przez organizatora lotów w AMC Polska zgodnie z MIL AIP Polska, ENR There are balloon flights within EA 09. Flights of other aircraft are possible after obtaining permission from the organisers of the competitions. EA 09 is segregated form the area of responsibility of WARSZAWA FIS. EA 09 is to be requested and activated by the organiser of flights in AMC Poland according to MIL AIP Poland, ENR MIL SUP 38/15

5 STRONA 2 PAGE 2 X MIĘDZYNARODOWE ZAWODY BALONOWE I XXXI BALONOWE MISTRZOSTWA POLSKI 10TH INTERNATIONAL BALLOON COMPETITION AND 31ST POLISH BALLOON CHAMPIONSHIPS 6.4 Loty w rejonie ograniczeń lotów odbywają się z wyłączeniem TMA LUBLIN sektor A i B oraz MATZ EPDE sektor A, C i Z. 6.5 Podczas aktywności rejonu EA 09 trasa MRT 2 nie będzie aktywna. 6.6 W czasie aktywności EA 09 loty w TSA 04G i TSA 05D mogą odbywać się zgodnie z MIL AIP Polska, ENR pkt Loty balonowe w MATZ EPDE oraz TSA 04A są możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu organizatora zawodów z kontrolerem wieży lotniska DĘBLIN (TWR EPDE). 6.8 W rejonie EA 09 nie stosuje się buforów wewnętrznych - operacje będą wykonywane z dala od przydzielonych granic strefy, bez ich naruszania. 6.9 Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego zakresu wysokości i czasu aktywności rejonu EA 09 będą dostępne w AMC Polska, tel.: Flights within the flight restriction area are carried out excluding LUBLIN TMA Sector A and B as well as EPDE MATZ Sector A, C and Z. During activity of EA 09, MRT 2 will not be activated. During activity of EA 09 flights within TSA 04G and TSA 05D may be conducted according to MIL AIP Poland, ENR pkt 7.7. Balloon flights within EPDE MATZ and TSA 04A are possible after prior consultation between the flights organiser and DĘBLIN AD TWR controller (EPDE TWR). No inner buffers are to be used within EA 09 - the operations will be conducted away from the assigned area boundaries, without infringing them. Detailed information on the real range of levels and activity time of EA 09 will be available from AMC Poland, phone: Patrz: mapa. See: chart. - KONIEC - - END - MIL SUP 38/15

6

7 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: SKOKI SPADOCHRONOWE - LIDZBARK WARMIŃSKI POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE MIL SUP 39/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 10 AUG 2015 Obowiązuje do / Effective to 09 OCT 2015 PARACHUTE JUMPS - LIDZBARK WARMIŃSKI 1. TERMIN DATES do to CZAS (UTC) TIME (UTC) Zgodnie z Planem Użytkowania Przestrzeni According to the Airspace Use Plan (AUP). Powietrznej (AUP). Planowany czas aktywności: Planned time of activity: REJON OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREA Rejon wyznaczony na potrzeby skoków spadochronowych. Wlot do rejonu możliwy tylko po uzgodnieniu z organizatorem. The area is designated for parachute jumps. Entry into the area is possible only by arrangement with the organiser. EA 147 EA 147 Granice poziome: Lateral limits: Koło o promieniu 10 km i środku w punkcie: A circle of 10 km radius and centred at point: 54 07'41"N '51"E 54 07'41"N '51"E Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 135 Upper limit: FL ORGANIZATOR SKOKÓW SPADOCHRONOWYCH ORGANISER OF PARACHUTE JUMPS Jednostka Wojskowa 2039 Tel. kom.: Military Unit 2039 Mobile: INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION 5.1 Rejon EA 147 wydzielony jest z przestrzeni odpowiedzialności służb FIS OLSZTYN i ACC WARSZAWA. 5.2 Lotniska startu i lądowania: Malbork (EPMB) i Kętrzyn (EPKE). Typy statków powietrznych: C-295M, M-28, An-2, Mi-8, Mi-17, Mi-2 i W-3. EA 147 is segregated within the airspace of responsibility of OLSZTYN FIS and WARSZAWA ACC. Departure and landing aerodromes: Malbork (EPMB) and Kętrzyn (EPKE). Types of aircraft: C-295M, M-28, An-2, Mi-8, Mi-17, Mi-2 and W-3. MIL SUP 39/15

8 STRONA 2 PAGE Loty w rejonie EA 147 powinny być wykonywane przez użytkownika zgodnie z przepisami dla lotów VFR z prędkościami zapewniającymi możliwość zauważenia innego ruchu lub przeszkody (z prędkością nie większą niż 250 kt IAS), w czasie wystarczającym aby uniknąć kolizji z ruchem poza strefą. Operacje należy wykonywać z dala od przydzielonych granic strefy, bez ich naruszania. 5.4 Rejon EA 147 podlega procedurze zamawiania i aktywacji przez organizatora skoków zgodnie z MIL AIP ENR pkt 4 oraz pkt Loty w strefie TSA 01 B, C mogą być wykonywane zgodnie z MIL AIP ENR pkt Rejon EA 147 nie posiada priorytetu w stosunku do TRA 53A i ćwiczeń lotnictwa wojskowego. 5.7 Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności rejonu EA 147 będą dostępne w AMC Polska tel.: Patrz: mapa. SKOKI SPADOCHRONOWE - LIDZBARK WARMIŃSKI PARACHUTE JUMPS - LIDZBARK WARMIŃSKI Flights within EA 147 should be conducted by the user under VFR at speeds giving adequate opportunity to observe other traffic and any obstacles (not more than 250 kt IAS) in time sufficient to avoid a collision outside the area. Flight operations shall be carried out away from the assigned boundaries of the area and without infringing them. EA 147 is to be requested and activated by the organiser of the jumps according to the procedure described in MIL AIP, ENR points 4 and 5.1. Flights within TSA 01 B, C may be performed in accordance with MIL AIP, ENR point 7.7. EA 147 has no priority over TRA 53A and air force exercises. Detailed information on the real activity time of EA 147 will be available from AMC Poland, phone: See: chart. - KONIEC - - END - MIL SUP 39/15

9

10

11 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: ĆWICZENIE WOJSKOWE - USTKA (EP D53) POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE MIL SUP 40/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 18 AUG 2015 Obowiązuje do / Effective to 04 SEP 2015 USTKA (EP D53) MILITARY EXERCISE 1. TERMINY DATES a) do to b) do to CZAS (UTC) TIME (UTC) Zgodnie z Planem Użytkowania Przestrzeni According to the Airspace Use Plan (AUP). Powietrznej (AUP). Planowane godziny aktywności: i 1900 Planned activity time: and REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREAS Loty w rejonach ograniczeń lotów mogą wykonywać tylko statki powietrzne biorące udział w ćwiczeniu. Flights within the flight restriction areas may be performed only by aircraft participating in the exercise. EA 103 EA 103 Granica pozioma: Lateral limits: N E N E N E N E N E N E N E N E Granice pionowe: N E N E N E N E N E N E N E N E Vertical limits: Dolna granica: FL 95 Lower limit: FL 95 Górna granica: FL 305 Upper limit: FL 305 EA 104 EA 104 Granice poziome: Lateral limits: N E N E N E N E N E Granice pionowe: N E N E N E N E N E Vertical limits: Dolna granica: FL 125 Lower limit: FL 125 Górna granica: FL 245 Upper limit: FL 245 MIL SUP 40/15

12 STRONA 2 ĆWICZENIE WOJSKOWE - USTKA (EP D53) PAGE 2 USTKA (EP D53) MILITARY EXERCISE EA 105 EA 105 Granice poziome: Lateral limits: N E N E N E N E N E N E Granice pionowe: N E N E N E N E N E N E Vertical limits: Dolna granica: FL 115 Lower limit: FL 115 Górna granica: FL 225 Upper limit: FL REJONY DZIAŁAŃ NIEBEZPIECZNYCH (USTKA ALFA I USTKA BRAVO) DANGER ACTIVITY AREAS (USTKA ALFA AND USTKA BRAVO) a) Rejon działań niebezpiecznych Ustka Alfa Danger activity area Ustka Alfa Granice poziome: Lateral limits: N E N E N E N E N E N E N E N E Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: FL 115 Lower limit: FL 115 Górna granica: FL 225 Upper limit: FL 225 b) Rejon działań niebezpiecznych Ustka Bravo Danger activity area Ustka Bravo Granice poziome: Lateral limits: N E N E N E N E N E Granice pionowe: N E N E N E N E N E Vertical limits: Dolna granica: FL 195 Lower limit: FL 195 Górna granica: FL 305 Upper limit: FL 305 oraz EP D53, EP TSA D303, EP TSA D304, EP TSA 14 A, B, C. and EP D53, EP TSA D303, EP TSA D304, EP TSA 14 A, B, C. Rejony działań niebezpiecznych (Ustka Alfa i Ustka Bravo) będą aktywne zgodnie z godzinami aktywności rejonów ograniczeń lotów (EA). Loty w rejonach ograniczeń lotów mogą wykonywać tylko statki powietrzne biorące udział w ćwiczeniu. Rejony Ustka Alfa i Ustka Bravo, ustanowione na potrzeby działalności niebezpiecznej, mogą stanowić zagrożenie dla samolotów cywilnych. Cywilne służby ATS niedostępne. Za bezpieczeństwo i dowodzenie działaniami w tych rejonach odpowiada odpowiedni terytorialnie Punkt Naprowadzania lub Stanowisko Dowodzenia Centralnego Poligonu Sił Powietrznych Ustka (SD CP SP Ustka). Danger activity areas (Ustka Alfa and Ustka Bravo) will be active in accordance with flight restriction areas activity time. Flights within the flight restriction areas may be performed only by aircraft participating in the exercise. Ustka Alfa and Ustka Bravo areas established for activities of a dangerous nature and potential hazard which may pose a threat to civil aircraft. Civil ATS will not be available. A relevant Control Post or Command Post of the Central Air Force Training Ground in Ustka (SD CP SP Ustka) are responsible for the security and command of the activities within the areas. MIL SUP 40/15

13 ĆWICZENIE WOJSKOWE - USTKA (EP D53) STRONA 3 USTKA (EP D53) MILITARY EXERCISE PAGE 3 5. ORGANIZATOR ĆWICZENIA EXERCISE ORGANISER 1. Skrzydło Lotnictwa Taktycznego 1st Tactical Air Wing Tel.: Phone: Tel. kom.: Mobile: UTRZYMYWANIE ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ RADIO COMMUNICATION 6.1 Załogi statków powietrznych wykonujące loty powyżej FL 95 poza rejonami ograniczeń lotów i rejonami działań niebezpiecznych (Ustka Alfa i Ustka Bravo) będą utrzymywać łączność radiową z odpowiednimi sektorami kontroli obszaru OAT ACC WARSZAWA na częstotliwościach opublikowanych w MIL AIP Polska, ENR Załogi statków powietrznych wykonujące loty w rejonach ograniczeń lotów i w rejonach działań niebezpiecznych (Ustka Alfa i Ustka Bravo) będą utrzymywały łączność radiową z odpowiednim terytorialnie Punktem Naprowadzania lub SD CP SP Ustka. Crews conducting flights above FL 95 outside the flight restriction areas (EAs) and the danger activity areas (Ustka Alfa and Ustka Bravo) will maintain radio communication with relevant OAT WARSZAWA ACC sectors on the frequencies published in MIL AIP Poland ENR Crews conducting flights within the flight restriction areas (EAs) and the danger activity areas (Ustka Alfa and Ustka Bravo) will maintain radio communication with the appropriate Control Post or SD CP SP Ustka. 7. ORGANIZACJA RUCHU LOTNICZEGO ORGANIZATION OF AIR TRAFFIC 7.1 Rejony ograniczeń lotów (EA) i rejony działań niebezpiecznych (Ustka Alfa i Ustka Bravo) wydzielone są w przestrzeni odpowiedzialności służb APP GDAŃSK oraz ACC WARSZAWA. 7.2 Przeloty samolotów z lotnisk bazowania do/z rejonów ograniczeń lotów i rejonów działań niebezpiecznych (Ustka Alfa i Ustka Bravo) będą wykonywane na podstawie planu lotu (FPL). 7.3 Załogi statków powietrznych wykonujące loty w rejonach ograniczeń lotów i rejonach działań niebezpiecznych (Ustka Alfa i Ustka Bravo) będą utrzymywały odległość 500 ft od dolnej i górnej granicy rejonów w przedziale wysokości FL 95 FL 285, 1500 ft powyżej FL 285 oraz 3,5 NM bufora poziomego wewnątrz rejonów. 7.4 Ćwiczenie USTKA (EP D53) posiada priorytet w stosunku do ćwiczenia OPL Marynarki Wojennej. The flight restriction areas (EAs) and danger activity areas (Ustka Alfa and Ustka Bravo) are segregated in the airspace of responsibility of GDAŃSK APP and WARSZAWA ACC. Flights of aircraft from the base aerodromes to/from the flight restriction areas (EAs) and danger activity areas (Ustka Alfa and Ustka Bravo) will be carried out on the basis of the FPLs. Crews conducting flights within the flight restriction areas (EAs) and danger activity areas (Ustka Alfa and Ustka Bravo) will maintain 500 ft distance from the upper and lower limits of the areas between FL 95 and FL 285, 1500 ft above FL 285, and a horizontal buffer of 3.5 NM within the areas. The exercise USTKA (EP D53) has priority over the Naval Air Defence exercise. 8. INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION 8.1 Rejony ograniczeń lotów podlegają procedurze The flight restriction areas are to be requested and zamawiania i aktywacji zgodnie z MIL AIP Polska ENR pkt 4 oraz pkt 5.2 przez MIL ARO EPSN. activated by the EPSN MIL ARO according to the procedure described in MIL AIP Poland, ENR points 4 and Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności rejonów ograniczeń lotów i rejonów działań niebezpiecznych (Ustka Alfa i Ustka Bravo) będą dostępne w AMC Polska (ASM 3) tel Detailed information on the real activity time of the flight restriction areas (EAs) and danger activity areas (Ustka Alfa and Ustka Bravo) will be available from AMC Poland (ASM-3), phone: Patrz: mapa. See: chart. - KONIEC - - END - MIL SUP 40/15

14

15

16 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE MIL SUP 41/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 17 AUG 2015 Obowiązuje do / Effective to 24 AUG 2015 AIR SHOW 2015 RADOM RADOM AIR SHOW TERMIN DATES od do from to CZAS (UTC) TIMES (UTC) Zgodnie z Planem Użytkowania Przestrzeni Powietrznej (AUP). According to the Airspace Use Plan (AUP). 3. REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREAS Rejony ograniczeń lotów wydzielone na potrzeby pokazów lotniczych. Wlot do rejonów możliwy po uzgodnieniu z koordynatorem ATS. EA 190 EA 190 Granice poziome: Lateral limits: N E N E N E N E N E N E N E N E Granice pionowe: The flight restriction areas are segregated for the air show. Entry into the areas is possible after consultation with the ATS Co-ordinator N E N E N E N E N E N E N E N E Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 125 Upper limit: FL 125 z wyłączeniem EP P1 excluding: EP P1 Planowany termin aktywności: Planned activty time: w godz SS between 0530 SS Uwaga: podczas aktywności EA 190 MATZ EPRA nie będzie aktywny. Note: during the activity of EA 190, the EPRA MATZ will not be active. MIL SUP 41/15

17 STRONA 2 AIR SHOW 2015 RADOM PAGE 2 RADOM AIR SHOW 2015 EA 191 EA 191 Granice poziome: Lateral limits: N E N E N E N E N E Granice pionowe: N E N E N E N E N E Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 125 Upper limit: FL 125 Planowany termin aktywności: Planned activty time: w godz SS between 0530 SS EA 192 EA 192 Granice poziome: Lateral limits: N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 Planowany termin aktywności: Planned activty time: w godz SS between 0530 SS EA 193 EA 193 Granice poziome: Lateral limits: N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E Granice pionowe: N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: 3500 ft AMSL Upper limit: 3500 ft AMSL Planowany termin aktywności: Planned activty time: w godz SS between 0530 SS Planowane wykorzystanie rejonu dwa razy dziennie po 1 godz. EA 193 i MATZ EPDE mogą być aktywne jednocześnie. The area is intended to be used 2 times a day for 1 hour. EA 193 and EPDE MATZ can be active at the same time. MIL SUP 41/15

18 AIR SHOW 2015 RADOM STRONA 3 RADOM AIR SHOW 2015 PAGE 3 EA 194 EA 194 Granice poziome: Lateral limits: N E N E N E N E N E Granice pionowe: N E N E N E N E N E Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: 3500 ft AMSL Upper limit: 3500 ft AMSL Planowany termin aktywności: Planned activty time: w godz SS between 0530 SS EA 194 i MATZ EPMM mogą być aktywne jednocześnie. EA 195 EA 195 Granice poziome: Lateral limits: N E N E N E N E Granice pionowe: EA 194 and EPMM MATZ can be active at the same time N E N E N E N E Vertical limits: Dolna granica: GND Dolna granica: GND Górna granica: 6500 ft AMSL Górna granica: 6500 ft AMSL Planowany termin aktywności: Planned activty time: w godz SS between 0530 SS oraz TSA 38 and TSA 38 Planowany termin aktywności: Planned activty time: w godz SS between 0530 SS 4. ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA RADIO COMMUNICATION Znak wywoławczy: RADOM WIEŻA Call sign: RADOM TOWER Częstotliwość: 131,000 MHz Frequency: MHz 5. WŁADZE ODPOWIEDZIALNE ZA ORGANIZACJĘ POKAZÓW LOTNICZYCH Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych Tel.: ; ; AUTHORISTIES RESPONSIBLE FOR THE ORGANISATION OF THE AIR SHOW Armed Forces Branches General Command Phone: ; ; Faks: Fax: Koordynator ATS ATS Co-ordinator Tel. kom.: Mobile: MIL SUP 41/15

19 STRONA 4 AIR SHOW 2015 RADOM PAGE 4 RADOM AIR SHOW ORGANIZACJA RUCHU LOTNICZEGO ORGANISATION OF AIR TRAFFIC 6.1 Rejony ograniczeń lotów wydzielone są z przestrzeni odpowiedzialności służb: FIS WARSZAWA, FIS OLSZTYN i ACC WARSZAWA. 6.2 Rejony ograniczeń lotów podlegają procedurze zamawiania i aktywacji zgodnie z MIL AIP, MIL ENR pkt 4 oraz pkt 5.1 przez ARO EPRA. 6.3 Wlot do rejonów ograniczeń lotów statków powietrznych nie biorących udziału w pokazach możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu z Koordynatorem ATS. 6.4 Załogi statków powietrznych wykonujące loty w rejonach ograniczeń lotów z prędkością większą niż 250 kt IAS będą utrzymywały odległość 500 ft od górnej granicy rejonów oraz 3,5 NM bufora poziomego wewnątrz rejonów. 6.5 Loty w rejonach ograniczeń lotów statków powietrznych z prędkością nie większą niż 250 kt IAS powinny być wykonywane przez użytkownika zgodnie z przepisami dla lotów VFR z prędkościami zapewniającymi możliwość zauważenia innego ruchu lub przeszkody w czasie wystarczającym aby uniknąć kolizji z ruchem poza strefą. Operacje należy wykonywać z dala od przydzielonych granic strefy, bez ich naruszania. 6.6 Plany lotów statków powietrznych biorących udział w pokazach będą zawierały dopisek Air Show 2015 zamiast numeru zgody dyplomatycznej. 6.7 Operacje startów i lądowań na lotnisku EPRP mogą się odbywać po wcześniejszym uzgodnieniu z Koordynatorem ATS. 6.8 Podczas aktywności rejonów ograniczeń lotów, TRA 05 oraz MRT 1 i MRT 2 nie będą aktywowane. 6.9 Podczas aktywności rejonów ograniczeń lotów (EA 190, 191, 192, 193 i 195) TSA 04 A, B, C, G nie mogą być aktywowane poniżej wysokości 2000 ft AMSL. The flight restriction areas are segregated within the airspace of responsibility of: WARSZAWA FIS, OLSZTYN FIS and WARSZAWA ACC. The flight restriction areas are to be requested and activated by the EPRA ARO according to the procedure described in MIL AIP, MIL ENR 2.2.4, points 4 and 5.1. Aircraft not participating in the air show may enter the flight restriction areas after consultation with the ATS Co-ordinator. Crews conducting flights within the flight restriction areas at speeds greater than 250 kt IAS will maintain a distance of 500 ft from the upper and lower limits of the areas and a horizontal buffer of 3.5 NM within the areas. Flights within the flight restriction areas and at speeds not greater than 250 kt IAS shall be conducted by the user under VFR at speeds giving adequate opportunity to observe other traffic or any obstacles in time to avoid a collision with traffic outside the area. Flight operations shall be carried out away from the assigned boundaries and without infringing them. Flight plans of aircraft participating in the air show will contain the remark Air Show 2015 instead of a diplomatic authorization number. Take-offs and landings at EPRP aerodrome may be conducted after consultation with the ATS Co-ordinator. During the activity of the flight restriction areas, TRA 05, MRT 1 and MRT 2 will not be activated. During the activity of the flight restriction areas (EA 190, 191, 192, 193 and 195), TSA 04, A, B, C, G cannot be activated below 2000 ft AMSL. 7. INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności rejonów ograniczeń lotów będą dostępne w AMC Polska (ASM 3), tel.: Detailed information on the real activity times of the flight restriction areas will be available from AMC Poland (ASM 3), phone: Patrz: mapa. See: chart. - KONIEC - - END - MIL SUP 41/15

20

21

22 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: MIKROLOTOWE MISTRZOSTWA EUROPY POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE MIL SUP 42/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 AUG 2015 Obowiązuje do / Effective to 21 AUG 2015 EUROPEAN MICROLIGHT CHAMPIONSHIPS 1. TERMIN DATES do to CZAS (UTC) TIME (UTC) SR SS SR SS 3. REJON INTENSYWNYCH LOTÓW MIKROLOTÓW INTENSIVE MICROLIGHT FLYING AREA Granica pozioma: Lateral limits: ,30 N ,41 E ,34 N ,80 E ,71 N ,52 E ,37 N ,50E ,48 N ,57 E ,93 N ,06 E ,30 N ,41 E Granice pionowe: MIL SUP 42/ N E N E N E N E N E N E N E Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: 2000 ft AMSL Upper limit: 2000 ft AMSL Uwaga: Rejon lotów nie podlega rezerwacji w AMC Polska. oraz ATZ EPWK Note: The area is not subject to reservation at AMC Poland. and EPWK ATZ 4. ORGANIZATOR LOTÓW ORGANISER OF FLIGHTS Aeroklub Włocławski Włocławski Aero Club Tel. kom.: , Mobile: , INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION 5.1 Załogi mikrolotów wykonujących loty w ramach mistrzostw mają obowiązek omijania MATZ, EP D, rejonów ograniczeń lotów oraz stref skoków spadochronowych opublikowanych w NOTAM. 5.2 AMC Polska ograniczy dostępność stref TSA 08 C, D, E oraz TRA 22 D, E w przedziale wysokości GND ft AMSL w rejonie intensywnych lotów mikrolotów. 5.3 Szczegółowe informacje dotyczące lotów mikrolotów będą dostępne w AMC Polska (ASM 3) tel.: Crews of microlight aircraft conducting flights for the championships are to avoid MATZs, EP D areas, flight restriction areas and parachute jumping areas published by NOTAM. AMC Poland will restrict the availability of TSA 08 C, D, E and TRA 22 D, E at altitudes between GND ft AMSL within the intensive microlight flying area. Detailed information on the microlight flights will be available from AMC Poland (ASM 3), phone: Patrz: mapa na odwrocie. See: char overleaf. - KONIEC - - END -

23

24 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE MIL SUP 43/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 27 JUN 2015 Obowiązuje do / Effective to 16 SEP 2015 LOTY BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH (UAV) WYKONYWANE POZA ZASIĘGIEM WZROKU OPERATORA (BVLOS) UNMANNED AERIAL VEHICLE (UAV) FLIGHTS CONDUCTED BEYOND VISUAL LINE OF SIGHT (BVLOS) 1. TERMIN DATE do to CZAS (UTC) TIME (UTC) Planowana aktywność rejonu ograniczeń lotów: The flight restriction area is planned to be active between 0600 and REJON OGRANICZEŃ LOTÓW (ROL 199) FLIGHT RESTRICTION AREA (ROL 199) Rejon ograniczeń lotów wydzielony na potrzeby lotów bezzałogowych statków powietrznych (B-VLOS). Wlot do rejonu możliwy w przerwach między lotami, po uzgodnieniu z organizatorem. The area is segregated for flights of unmanned aerial vehicles (B-VLOS). Entry into the region is possible during intervals between flights by agreement with the organiser. Granice poziome: Lateral limits: '00"N '50"E '00"N '50"E '40"N '10"E '40"N '10"E '43"N '25"E '43"N '25"E '09"N '59"E '09"N '59"E '57"N '11"E '57"N '11"E '56"N '48"E '56"N '48"E '00"N '50"E '00"N '50"E Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: 2300 ft AMSL Upper limit: 2300 ft AMSL 4. WŁADZE ODPOWIEDZIALNE ZA ORGANIZACJĘ AUTHORITIES RESPONSIBLE FOR ORGANIZATION Jednostka Wojskowa 4101 Military Unit 4101 Tel. kom.: Mobile: INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION 5.1 Rejon ograniczeń lotów wydzielony jest w przestrzeni odpowiedzialności służby FIS KRAKÓW. 5.2 Rejon ograniczeń lotów podlega procedurze zamawiania i aktywacji przez organizatora lotów zgodnie z AIP MIL ENR pkt 4 oraz pkt 5.1. The flight restriction area is segregated within the area of responsibility of KRAKÓW FIS. The flight restriction area is to be requested and activated by the flights organiser according to the procedure described in MIL AIP ENR 2.2.4, points 4 and 5.1. MIL SUP 43/15

25 STRONA 2 PAGE 2 LOTY BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH (UAV) WYKONYWANE POZA ZASIĘGIEM WZROKU... UNMANNED AERIAL VEHICLE (UAV) FLIGHTS CONDUCTED BEYOND VISUAL LINE OF SIGHT (BVLOS) 5.3 Loty w rejonie ograniczeń lotów ROL 199 będą wykonywane z prędkością mniejszą niż 250 kt IAS, a operator UAV wykonujący loty w rejonie ograniczeń lotów ROL199 ma obowiązek utrzymywać odległość 500 ft od górnej i dolnej granicy rejonu oraz 500 m bufora poziomego wewnątrz rejonu. 5.4 Rejon ograniczeń lotów ROL 199 nie posiada priorytetu w stosunku do innych wojskowych przedsięwzięć lotniczych oraz do lotów na wykładanie szczepionki i innych zabiegów agrolotniczych. 5.5 Loty w TSA 06A mogą być wykonywane zgodnie z procedurami opublikowanymi w AIP MIL ENR pkt Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności rejonu ograniczenia lotów ROL 199 będą dostępne w AMC Polska, tel Flights within ROL 199 will be performed at speeds not greater than 250 kt IAS and an operator of an unmanned aerial vehicle carrying out flights within the flight restriction area is obliged to maintain a distance of 500 ft from the upper limit and 500 m of inner buffer within the area. The flight restriction area ROL 199 has no priority over the other military activities and flights performed for dropping rabies vaccine and for agricultural tasks. Flights within TSA 06A may be performed in accordance with the procedures published in MIL AIP ENR point 7.7. Detailed information on the real activity time of the flight restriction area ROL 199 will be available from AMC Poland, phone Patrz: mapa. See: chart. - KONIEC - - END - MIL SUP 43/15

26

27 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE MIL SUP 44/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 24 JUL 2015 Obowiązuje do / Effective to 15 OCT 2015 SKOKI SPADOCHRONOWE - KAZIMIERZ BISKUPI (EPKB) PARACHUTE JUMPS - KAZIMIERZ BISKUPI (EPKB) 1. TERMIN DATE do to CZAS (UTC) TIME (UTC) Zgodnie z Planem Użytkowania Przestrzeni According to the Airspace Use Plan (AUP). Powietrznej (AUP). 3. REJON OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREA Rejon wyznaczony na potrzeby zabezpieczenia skoków spadochronowych. Wlot do rejonu możliwy po uzyskaniu zgody organizatora skoków. EA 119 EA 119 Granice poziome: Lateral limits: Koło o promieniu 4 NM i środku w punkcie: 52 19'09,4"N '01"E Granice pionowe: The area designated for the security of parachute jumps. Entry into the area possible after obtaining permission from the jumps organiser. Circle of 4 NM radius centred on point: 52 19'09,4"N '01"E Vertical limits: Dolna granica: FL 95 Lower limit: FL 95 Górna granica: FL 145 Upper limit: FL 145 oraz MATZ POWIDZ (EPPW), ATZ KAZIMIERZ BISKUPI (EPKB). and POWIDZ (EPPW) MATZ, KAZIMIERZ BISKUPI (EPKB) ATZ. 5. ORGANIZATOR SKOKÓW SPADOCHRONOWYCH ORGANISER OF PARACHUTE JUMPS Sky Camp Sp. z o. o. Tel. kom.: Sky Camp Sp. z o. o. Mobile: INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION 6.1 Rejon EA 119 wydzielony jest z przestrzeni odpowiedzialności służb ACC WARSZAWA. 6.2 Loty w strefie TSA 08E mogą być wykonywane zgodnie z zasadami opublikowanymi w AIP MIL ENR pkt Rejon EA 119 nie posiada priorytetu w stosunku do TRA 50, EA 112 oraz ćwiczeń lotnictwa wojskowego. 6.4 Loty oraz skoki spadochronowe w MATZ EPPW mogą być realizowane po uzyskaniu zgody TWR POWIDZ (EPPW). Area EA 119 is designated within the airspace under responsibility of WARSZAWA ACC. Flights within TSA 08E may be performed in accordance with the procedures published in MIL AIP ENR point 7.7. EA 119 has no priority over TRA 50, EA 112 and air force exercices. Flights and jumps in EPPW MATZ are possibile only after obtaining permission from POWIDZ TWR (EPPW). MIL SUP 44/15

28 STRONA 2 PAGE 2 SKOKI SPADOCHRONOWE - KAZIMIERZ BISKUPI (EPKB) PARACHUTE JUMPS - KAZIMIERZ BISKUPI (EPKB) 6.5 Loty w rejonie EA 119 będą wykonywane przez użytkownika zgodnie z przepisami dla lotów VFR z prędkościami zapewniającymi możliwość zauważenia innego ruchu lub przeszkody (z prędkością nie większą niż 250 kt IAS), w czasie wystarczającym aby uniknąć kolizji z ruchem poza rejonem. Operacje będą wykonywane z dala od przydzielonych granic rejonu, bez ich naruszania. 6.6 Rejon EA 119 podlega procedurze zamawiania i aktywacji przez organizatora skoków zgodnie z AIP MIL ENR pkt 4 oraz pkt Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności rejonu będą dostępne w AMC Polska, tel.: Flights within of EA 119 will be performed by aircraft under VFR at speeds ensuring a possibility of noticing other traffic or obstacle (at speeds not greater than 250 kt IAS) in time sufficient to avoid a collision with the traffic outside the area. The operations will be performed away from the assigned area boundaries, without infringing them. EA 119 will be ordered and activated by the organiser in accordance with MIL AIP ENR 2.2.4, points 4 and 5.1. Detailed information on the real activity time of EA will be available at AMC Poland, phone: Patrz: mapa. See: chart. - KONIEC - - END - MIL SUP 44/15

29

30

31 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE MIL SUP 45/15 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 10 AUG 2015 Obowiązuje do / Effective to 23 AUG 2015 MIĘDZYNARODOWE SZYBOWCOWE MISTRZO- STWA POLSKI JUNIORÓW LESZNO MIĘDZYNARODOWE ZAWODY SZYBOWCOWE "LESZNO CUP INTERNATIONAL POLISH JUNIOR GLIDING CHAMPIONSHIP LESZNO INTERNATIONAL GLIDING COMPETITION "LESZNO CUP" 1. TERMINY DATES do to PLANOWANY CZAS AKTYWNOŚCI (UTC) PLANNED TIME OF ACTIVITY (UTC) 0900 SS SS. Zgodnie z publikacją w AUP: UTC. According to AUP: UTC. 3. REJON INTENSYWNYCH LOTÓW SZYBOWCÓW INTENSIVE GLIDING AREA Granice poziome: Lateral limits: '46"N '40"E '10"N '38"E '52"N '01"E '35"N '31"E '44"N '53"E '18"N '05"E '38"N '25"E '55"N '55"E '00"N '00"E '00"N '00"E '26"N '44"E '00"N '22"E dalej na północ wzdłuż granicy polskiej do punktu: '46"N '40"E Granice pionowe: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 Uwaga: rejon lotów nie podlega rezerwacji w AMC Polska '46"N '40"E '10"N '38"E '52"N '01"E '35"N '31"E '44"N '53"E '18"N '05"E '38"N '25"E '55"N '55"E '00"N '00"E '00"N '00"E '26"N '44"E '00"N '22"E then northwards along the Polish border to the point: '46"N '40"E Vertical limits: Note: the flying area is not subject to ordering in AMC Poland. 4. REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW W TMA POZNAŃ NORTH (EA ) Rejony wyznaczone na potrzeby zabezpieczenia lotów szybowców. Wlot do rejonów możliwy po uzyskaniu zgody organizatora mistrzostw/zawodów. FLIGHT RESTRICTION AREAS WITHIN POZNAŃ NORTH TMA (EA ) The areas are segregated for securing glider flights. Entry into the areas is possible after obtaining permission from the championship/competition organiser. MIL SUP 45/15

32 STRONA 2 PAGE 2 MIĘDZYNARODOWE SZYBOWCOWE MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW LESZNO INTERNATIONAL POLISH JUNIOR GLIDING CHAMPIONSHIP LESZNO EA 131 EA 131 Granice poziome: Lateral limits: '22"N '50"E '37"N '29"E '28"N '32"E '33"N '16"E '59"N '46"E '49"N '00"E '28"N '47"E '22"N '50"E Granice pionowe: '22"N '50"E '37"N '29"E '28"N '32"E '33"N '16"E '59"N '46"E '49"N '00"E '28"N '47"E '22"N '50"E Vertical limits: Dolna granica: 3500 ft AMSL Lower limit: 3500 ft AMSL Górna granica: 6500 ft AMSL Upper limit: 6500 ft AMSL EA 132 EA 132 Granice poziome: Lateral limits: '48"N '54"E '14"N '09"E '27"N '51"E '31"N '31"E '48"N '54"E Granice pionowe: '48"N '54"E '14"N '09"E '27"N '51"E '31"N '31"E '48"N '54"E Vertical limits: Dolna granica: 3500 ft AMSL Lower limit: 3500 ft AMSL Górna granica: 6500 ft AMSL Upper limit: 6500 ft AMSL UWAGA: aktywny tylko w czasie realizacji operacji z RWY 28 EPPO. EA 133 EA 133 Granice poziome: Lateral limits: '22"N '50"E '28"N '47"E '49"N '00"E '59"N '46"E '33"N '16"E '17"N '55"E '02"N '00"E '43"N '44"E '05"N '21"E '22"N '50"E Granice pionowe: NOTE: active only during operations from RWY 28 at EPPO '22"N '50"E '28"N '47"E '49"N '00"E '59"N '46"E '33"N '16"E '17"N '55"E '02"N '00"E '43"N '44"E '05"N '21"E '22"N '50"E Vertical limits: Dolna granica: 6500 ft AMSL Lower limit: 6500 ft AMSL Górna granica: FL 85 Upper limit: FL 85 MIL SUP 45/15

33 MIĘDZYNARODOWE SZYBOWCOWE MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW LESZNO STRONA 3 INTERNATIONAL POLISH JUNIOR GLIDING CHAMPIONSHIP LESZNO PAGE 3 EA 134 EA 134 Granice poziome: Lateral limits: '27"N '51"E '14"N '09"E '22"N '50"E '05"N '21"E '57"N '11"E '28"N '12"E '54"N '43"E '27"N '51"E Granice pionowe: '27"N '51"E '14"N '09"E '22"N '50"E '05"N '21"E '57"N '11"E '28"N '12"E '54"N '43"E '27"N '51"E Vertical limits: Dolna granica: 6500 ft AMSL Lower limit: 6500 ft AMSL Górna granica: FL 85 Upper limit: FL 85 UWAGA: aktywny tylko w czasie realizacji operacji z RWY 28 - EPPO. NOTE: active only during operations from RWY 28 at EPPO. 5. REJON OGRANICZEŃ LOTÓW W MATZ EPPW FLIGHT RESTRICTION AREA WITHIN EPPW MATZ Rejon wyznaczony na potrzeby zabezpieczenia lotów szybowców. Wlot do rejonu możliwy po uzyskaniu zgody organizatora mistrzostw/zawodów. EA 135 EA 135 Granice poziome: Lateral limits: '45"N '46"E '16"N '22"E '19"N '54"E '48"N '00"E '45"N '46"E Granice pionowe: The area is segregated for securing glider flights. Entry into the area is possible after obtaining permission from the championship/competition organiser '45"N '46"E '16"N '22"E '19"N '54"E '48"N '00"E '45"N '46"E Vertical limits: Dolna granica: 5500 ft AMSL Lower limit: 5500 ft AMSL Górna granica: FL 75 Upper limit: FL ORGANIZATOR MISTRZOSTW I ZAWODÓW CHAMPIONSHIP AND COMPETITION ORGANISER Aeroklub Leszczyński Tel: Tel. kom.: Leszczyński Aero Club Phone: Mobile: INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION 7.1 EA 131 EA 134 wydzielone są z przestrzeni odpowiedzialności służb APP POZNAŃ. Wykorzystanie rejonów EA 131 EA 134 organizator ma obowiązek uzgodnić nie później niż na jedną godzinę przed rozpoczęciem lotów z kontrolerem APP POZNAŃ, tel.: EA 131 EA 134 are segregated within the area of responsibility of POZNAŃ APP. The organiser is obliged to coordinate the use of EA 131 EA 134 not later than one hour prior to the commencement of flights with the POZNAŃ APP controller, phone: MIL SUP 45/15

34 STRONA 4 PAGE 4 MIĘDZYNARODOWE SZYBOWCOWE MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW LESZNO INTERNATIONAL POLISH JUNIOR GLIDING CHAMPIONSHIP LESZNO 7.2 EA 135 wydzielony jest z przestrzeni odpowiedzialności służby TWR EPPW. Wykorzystanie rejonu ograniczeń EA 135 organizator ma obowiązek uzgodnić nie później niż na jedną godzinę przed rozpoczęciem lotów z kontrolerem TWR EPPW, tel.: EA 131 EA 135 podlegają procedurze zamawiania i aktywacji zgodnie z MIL AIP ENR pkt 4 oraz Loty w rejonach ograniczeń powinny być wykonywane przez użytkownika zgodnie z przepisami dla lotów VFR z prędkościami zapewniającymi możliwość zauważenia innego ruchu lub przeszkody w czasie wystarczającym, aby uniknąć kolizji z ruchem poza rejonem (nie większymi niż 250 kt IAS). Operacje należy wykonywać z dala od przydzielonych granic rejonu, bez ich naruszania. 7.5 Załogi szybowców wykonujących loty w ramach mistrzostw/zawodów mają obowiązek omijania TMA, CTR, CTA, MATZ, EP D, EP P oraz innych rejonów ograniczeń lotów. 7.6 Podczas lotów szybowców AMC Polska ograniczy dostępność stref TSA, TFR oraz tras MRT w przedziale wysokości GND FL 95 w rejonie lotów szybowców. 7.7 Szczegółowe informacje dotyczące lotów szybowców oraz rzeczywistego czasu aktywności rejonów EA będą dostępne w AMC Polska, tel.: EA 135 is segregated within the airspace of responsibility of EPPW TWR. The organiser is obliged to coordinate the use of EA 135 not later than one hour prior to the commencement of flights with the EPPW TWR controller, phone: EA 131 EA 135 are to be ordered and activated in accordance with MIL AIP ENR point 4 and 5.1. Flights within the flight restriction areas will be performed by the user under VFR at speeds giving adequate opportunity to observe other traffic or any obstacles in time to avoid a collision with traffic outside the area (not greater than 250 kt IAS). The operations will be performed away from the assigned area boundaries, without infringing them. Crews of gliders participating in the championship/ competition are to avoid TMAs, CTRs, CTA, MATZs, EP D and EP P areas and other flight restriction areas. AMC Poland will limit the availability of TSAs, TFRs and MRTs between GND FL 95 within the gliding area during glider flights. Detailed information regarding glider flights and the real time of activity of EAs will be available from AMC Poland, phone: KONIEC - - END - MIL SUP 45/15

MIL SUP 21/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 08 JUN 2015 Obowiązuje do / Effective to 19 JUN 2015

MIL SUP 21/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 08 JUN 2015 Obowiązuje do / Effective to 19 JUN 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 60/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 11 AUG 2016 Obowiązuje do / Effective to 15 AUG 2016

MIL SUP 60/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 11 AUG 2016 Obowiązuje do / Effective to 15 AUG 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY DATES do to CZAS (UTC) TIME (UTC)

1. TERMINY DATES do to CZAS (UTC) TIME (UTC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY 1. DATES do to

1. TERMINY 1. DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY 1. DATES do to

1. TERMINY 1. DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE WOJSKOWE USTKA (EP D53) MILITARY EXERCISE USTKA (EP D53)

ĆWICZENIE WOJSKOWE USTKA (EP D53) MILITARY EXERCISE USTKA (EP D53) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 24/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 08 JUN 2015 Obowiązuje do / Effective to 19 JUN 2015

MIL SUP 24/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 08 JUN 2015 Obowiązuje do / Effective to 19 JUN 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 16/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 MAY 2015 Obowiązuje do / Effective to 26 JUN 2015

MIL SUP 16/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 MAY 2015 Obowiązuje do / Effective to 26 JUN 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

'11"N '08"E '57"N '21"E '57"N '21"E '47"N '14"E

'11N '08E '57N '21E '57N '21E '47N '14E POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE (ENR 5) 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax:

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 54/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 07 SEP 2015 Obowiązuje do / Effective to 18 SEP 2015

MIL SUP 54/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 07 SEP 2015 Obowiązuje do / Effective to 18 SEP 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE do to CZAS (UTC) TIME (UTC)

1. TERMIN DATE do to CZAS (UTC) TIME (UTC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE Od do From to CZAS (UTC) TIME (UTC)

1. TERMIN DATE Od do From to CZAS (UTC) TIME (UTC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 86/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 OCT 2016 Obowiązuje do / Effective to 03 JAN 2017

MIL SUP 86/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 OCT 2016 Obowiązuje do / Effective to 03 JAN 2017 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE do to

1. TERMIN DATE do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 33/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 JUN 2016 Obowiązuje do / Effective to 17 JUN 2016

MIL SUP 33/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 JUN 2016 Obowiązuje do / Effective to 17 JUN 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATES do to

1. TERMIN DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 26/14 (MIL ENR 5)

MIL SUP 26/14 (MIL ENR 5) STRONA -1 PAGE - 1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE 02-147 Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATES do to

1. TERMIN DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 07/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 03 APR 2015 Obowiązuje do / Effective to 01 JUL 2015

MIL SUP 07/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 03 APR 2015 Obowiązuje do / Effective to 01 JUL 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

VFR SUP 37/11 (VFR ENR) Obowiązuje od / Effective from 01 SEP 2011 Obowiązuje do / Effective to 29 NOV 2011 EST

VFR SUP 37/11 (VFR ENR) Obowiązuje od / Effective from 01 SEP 2011 Obowiązuje do / Effective to 29 NOV 2011 EST POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 24/14 (MIL ENR 5)

MIL SUP 24/14 (MIL ENR 5) STRONA -1 PAGE - 1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE 02-147 Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

VFR SUP 56/16 (VFR ENR) Obowiązuje od / Effective from 13 JUN 2016 Obowiązuje do / Effective to 17 JUN 2016

VFR SUP 56/16 (VFR ENR) Obowiązuje od / Effective from 13 JUN 2016 Obowiązuje do / Effective to 17 JUN 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 57/15 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 17 SEP 2015 Obowiązuje do / Effective to 11 DEC 2015

MIL SUP 57/15 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 17 SEP 2015 Obowiązuje do / Effective to 11 DEC 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATES do to

1. TERMIN DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 03/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 10 FEB 2016 Obowiązuje do / Effective to 10 FEB 2016

MIL SUP 03/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 10 FEB 2016 Obowiązuje do / Effective to 10 FEB 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

STAŁE TRASY LOTNICTWA WOJSKOWEGO (MRT) MILITARY ROUTES (MRT)

STAŁE TRASY LOTNICTWA WOJSKOWEGO (MRT) MILITARY ROUTES (MRT) AIP VFR POLAND VFR ENR 2.4-1 VFR ENR 2.4 STAŁE TRASY LOTNICTWA WOJSKOWEGO (MRT) MILITARY ROUTES (MRT) 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. GENERAL 1.1 Konkretne przebiegi tras MRT wyznaczane są według punktów sieci

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 45/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 07 JUL 2016 Obowiązuje do / Effective to 10 JUL 2016

MIL SUP 45/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 07 JUL 2016 Obowiązuje do / Effective to 10 JUL 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

AIC 02/17 17 AUG 2017 USE OF THE APPROPRIATE SNOWTAM FORM STOSOWANIE WŁAŚCIWEGO FORMULARZA SNOWTAM

AIC 02/17 17 AUG 2017 USE OF THE APPROPRIATE SNOWTAM FORM STOSOWANIE WŁAŚCIWEGO FORMULARZA SNOWTAM HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF AIRSPACE CLASSIFICATION BELOW FL 195 THROUGHOUT ECAC

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATES do to

1. TERMIN DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 05/17 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 02 FEB 2017 Obowiązuje do / Effective to 04 FEB 2017

MIL SUP 05/17 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 02 FEB 2017 Obowiązuje do / Effective to 04 FEB 2017 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN 1. DATE 2012-07-20 do 2012-07-29 2012-07-20 to 2012-07-29. Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95

1. TERMIN 1. DATE 2012-07-20 do 2012-07-29 2012-07-20 to 2012-07-29. Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWE TRASY LOTÓW (MRT) NA MAŁYCH WYSOKOŚCIACH LOW FLYING MILITARY TRAINING ROUTES (MRT)

WOJSKOWE TRASY LOTÓW (MRT) NA MAŁYCH WYSOKOŚCIACH LOW FLYING MILITARY TRAINING ROUTES (MRT) MIL AIP POLAND MIL ENR 5.2.5-1 MIL ENR 5.2.5 WOJSKOWE TRASY LOTÓW (MRT) NA MAŁYCH WYSOKOŚCIACH LOW FLYING MILITARY TRAINING ROUTES (MRT) 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. GENERAL Konkretne przebiegi tras MRT wyznaczane

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY DATES do to do to CZAS (UTC) TIME (UTC)

1. TERMINY DATES do to do to CZAS (UTC) TIME (UTC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE 2014-07-24 do 2014-10-23 2014-07-24 to 2014-10-23

1. TERMIN DATE 2014-07-24 do 2014-10-23 2014-07-24 to 2014-10-23 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

3. REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREAS. Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 285 Upper limit: FL 285

3. REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREAS. Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 285 Upper limit: FL 285 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 59/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 25 JUL 2016 Obowiązuje do / Effective to 01 AUG 2016

MIL SUP 59/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 25 JUL 2016 Obowiązuje do / Effective to 01 AUG 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY 1. DATES 2013-07-22 do 2013-08-10 2013-07-22 until 2013-08-10 2. 53 21'10"N 015 25'38"E 3. 54 04'52"N 017 02'01"E

1. TERMINY 1. DATES 2013-07-22 do 2013-08-10 2013-07-22 until 2013-08-10 2. 53 21'10N 015 25'38E 3. 54 04'52N 017 02'01E OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION.

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION. AIP VFR POLAND VFR R 3.1-1 VFR R 3.1 DELEGACJA SŁUŻB ATS DELEGATION OF ATS 1. DELEGACJA SŁUŻB ATS - CTR HERINGSDORF 1. DELEGATION OF ATS - HERINGSDORF CTR Linia łącząca następujące punkty/the line 53 55

Bardziej szczegółowo

1.CEL I UZASADNIENIE:

1.CEL I UZASADNIENIE: KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT WPROWADZENIA STREF TRA DLA LOTÓW BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH WYKONYWANYCH POZA ZASIĘGIEM WZROKU OPERATORA (BVLOS) W PRZESTRZENI NIEKONTROLOWANEJ 1.CEL I UZASADNIENIE:

Bardziej szczegółowo

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION.

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION. AIP VFR POLAND VFR ENR 3.1-1 VFR ENR 3.1 DELEGACJA SŁUŻB ATS DELEGATION OF ATS 1. DELEGACJA SŁUŻB ATS - CTR HERINGSDORF 1. DELEGATION OF ATS - HERINGSDORF CTR Linia łącząca następujące punkty/the line

Bardziej szczegółowo

Aeroklub Krainy Jezior Lotnisko Kętrzyn Wilamowo Kętrzyn Tel.: Phone: Faks: ,

Aeroklub Krainy Jezior Lotnisko Kętrzyn Wilamowo Kętrzyn Tel.: Phone: Faks: , AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPKE 1-1 AIRAC effective date 03 APR 2014 EPKE AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPKE AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

SUP 32/15 (AD 2 EPPO)

SUP 32/15 (AD 2 EPPO) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROLOWANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR

PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROLOWANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR AIP POLSKA ENR 2.2.1-1 ENR 2.2.1 PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR 1. SEKTORY KONTROLI OBSZARU 1. AREA CONTROL SECTORS Obszar kontrolowany

Bardziej szczegółowo

2. TERMINY ZAPASOWE (UTC) 2. ALTERNATIVE DATES (UTC) 2012-04-05: 0700-1100 2012-07-05: 0700-1100 2012-10-04: 0700-1100 2012-12-06: 0800-1200

2. TERMINY ZAPASOWE (UTC) 2. ALTERNATIVE DATES (UTC) 2012-04-05: 0700-1100 2012-07-05: 0700-1100 2012-10-04: 0700-1100 2012-12-06: 0800-1200 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 45/15 (AD 2 EPGD)

SUP 45/15 (AD 2 EPGD) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 41/14 (AD 4 EPLY)

MIL SUP 41/14 (AD 4 EPLY) STRONA -1 PAGE - 1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE 02-147 Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 03/12 (MIL ENR 5)

MIL SUP 03/12 (MIL ENR 5) STRONA -1 PAGE - 1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE 02-147 Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1 : Planowane granice strefy TRA 27.

Rysunek 1 : Planowane granice strefy TRA 27. KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT KOREKTY GRANIC ISTNIEJĄCYCH ATZ, WPROWADZENIA STREF TRA NA POTRZEBY PROWADZENIA DZIAŁAŃ W RAMACH SZKOLEŃ LOTNICZYCH ORAZ SKOKÓW SPADOCHRONOWYCH W REJONIE FIR EPWW. 1. CEL

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATES do to Planowany czas aktywności: Planned times of activity:

1. TERMIN DATES do to Planowany czas aktywności: Planned times of activity: OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 85/16 (AD 2 EPGD)

SUP 85/16 (AD 2 EPGD) POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 85/16 (AD 2 EPGD) 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROLOWANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR

PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROLOWANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR AIP POLSKA ENR 2.2.1-1 ENR 2.2.1 PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR 1. SEKTORY KONTROLI OBSZARU 1. AREA CONTROL SECTORS Obszar kontrolowany

Bardziej szczegółowo

SUP 16/13 (AD 2 EPWA)

SUP 16/13 (AD 2 EPWA) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 09/12 (AD 2 EPKT)

SUP 09/12 (AD 2 EPKT) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do pisma APZX-630-27/ /12

Załącznik nr 1 do pisma APZX-630-27/ /12 Załącznik nr 1 do pisma APZX-630-27/ /12 SUPLEMENT NR../12 (ENR) Obowiązuje od 12-05-15 Obowiązuje do 12-07-15 1. ZAWARTOŚĆ SUPLEMENTU SUPPLEMENT No../12 (ENR) Effective from 12-05-15 Effective to 12-07-15

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date AIP POLSKA R 2.2.2-1 20 JUL 2017 R 2.2.2 STREFY CZASOWO WYDZIELONE (TSA), STREFY CZASOWO REZERWOWANE (TRA), TRASY DOLOTOWE DO STREF (TFR) ORAZ REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW (EA) TEMPORARY SEGREGATED AREAS (TSAs),

Bardziej szczegółowo

DOWÓDZTWO OPERACYJNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH SZEFOSTWO OBRONY POWIETRZNEJ

DOWÓDZTWO OPERACYJNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH SZEFOSTWO OBRONY POWIETRZNEJ Rejony Ograniczeń Lotów podczas Szczytu NATO Podstawa prawna do wprowadzenia Rejonów Ograniczeń Lotów Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 9 października 2003 r. w sprawie ograniczeń lotów na czas

Bardziej szczegółowo

LOTY NA POTRZEBY TRENINGU OPL - GAMBIT 16 FLIGHTS FOR THE PURPOSES OF AIR DEFENCE TRAINING - GAMBIT 16

LOTY NA POTRZEBY TRENINGU OPL - GAMBIT 16 FLIGHTS FOR THE PURPOSES OF AIR DEFENCE TRAINING - GAMBIT 16 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

Koordynacja lotów bezzałogowych statków powietrznych z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej

Koordynacja lotów bezzałogowych statków powietrznych z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej Bezpieczeństwo użytkowania Bezzałogowych Systemów Latających Koordynacja lotów bezzałogowych statków powietrznych z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej Wybrane zagadnienia Prezentujący: Maciej Włodarczyk

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE 2014-08-21 do 2014-11-12 2014-08-21 to 2014-11-12. Planowany czas aktywności: SR - 2200. Planned time of activity: SR - 2200.

1. TERMIN DATE 2014-08-21 do 2014-11-12 2014-08-21 to 2014-11-12. Planowany czas aktywności: SR - 2200. Planned time of activity: SR - 2200. OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

ZNAKI UMOWNE NA MAPACH W AIP VFR AIP VFR CHART SYMBOLS

ZNAKI UMOWNE NA MAPACH W AIP VFR AIP VFR CHART SYMBOLS AIP VFR POLAND VFR GEN 2.2-1 VFR GEN 2.2 ZNAKI UMOWNE NA MAPACH W AIP VFR AIP VFR CHART SYMBOLS Lotnisko międzynarodowe International aerodrome Lotnisko cywilne/ - z utwardzoną drogą startową Civil aerodrome/

Bardziej szczegółowo

SUP 29/14 (AD 2 EPSC)

SUP 29/14 (AD 2 EPSC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN 1. DATE 2013-08-14 do 2013-08-25 2013-08-14 to 2013-08-25. Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95

1. TERMIN 1. DATE 2013-08-14 do 2013-08-25 2013-08-14 to 2013-08-25. Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 131/17 (AD 2 EPRZ)

SUP 131/17 (AD 2 EPRZ) POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 131/17 (AD 2 EPRZ) 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

Podział Przestrzeni Powietrznej

Podział Przestrzeni Powietrznej SZKOLENIE TEORETYCZNE KANDYDATÓW NA UCZNIÓW PILOTOW ( Teoretyczny Kurs Szybowcowy TKS ) Podział Przestrzeni Powietrznej Aeroklub Bielsko-Bialski Przemysław Ochal 1. Stosowane dokumenty Aneks 11 ICAO do

Bardziej szczegółowo

Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95

Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

2. ZAKRES PROPONOWANYCH ZMIAN:

2. ZAKRES PROPONOWANYCH ZMIAN: KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT REORGANIZACJI STRUKTUR PRZESTRZENI POWIETRZNEJ W REJONIE LOTNISKA RADOM-SADKÓW W ZWIĄZKU Z UTWORZENIEM NOWEGO CYWILNEGO PORTU LOTNICZEGO RADOM 1. CEL Celem przedmiotowej zmiany

Bardziej szczegółowo

SUP 29/14 (AD 2 EPSC)

SUP 29/14 (AD 2 EPSC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE 2015-12-10 do 2016-03-02 2015-12-10 to 2016-03-02

1. TERMIN DATE 2015-12-10 do 2016-03-02 2015-12-10 to 2016-03-02 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie lotów przez BSL w polskiej przestrzeni powietrznej

Wykonywanie lotów przez BSL w polskiej przestrzeni powietrznej Wykonywanie lotów przez BSL w polskiej przestrzeni powietrznej Warszawa, 18.03.2013 r. Łukasz Godlewski Ośrodek Planowania Strategicznego Cele strategiczne PAŻP: 1. Utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ DOTYCZĄCY ELEMENTÓW PRZESTRZENI POWIETRZNEJ ORAZ PROCEDUR RUCHU LOTNICZEGO

KWESTIONARIUSZ DOTYCZĄCY ELEMENTÓW PRZESTRZENI POWIETRZNEJ ORAZ PROCEDUR RUCHU LOTNICZEGO KWESTIONARIUSZ DOTYCZĄCY ELEMENTÓW PRZESTRZENI POWIETRZNEJ ORAZ PROCEDUR RUCHU LOTNICZEGO I DANE RESPONDENTA ( * WYMAGANE) IMIĘ NAZWISKO OPERATOR/PILOT* STANOWISKO TYP STATKU POWIETRZNEGO* TELEFON/FAX.

Bardziej szczegółowo

Likwidacja strefy ruchu lotniskowego Świdnik ATZ EPSW 1. Wprowadzenie strefy kontrolowanej lotniska Lublin CTR EPLB.

Likwidacja strefy ruchu lotniskowego Świdnik ATZ EPSW 1. Wprowadzenie strefy kontrolowanej lotniska Lublin CTR EPLB. Załącznik 1 Lublin Likwidacja strefy ruchu lotniskowego Świdnik ATZ EPSW 1. Wprowadzenie strefy kontrolowanej lotniska Lublin CTR EPLB Oznaczenie przestrzeni powietrznej oraz współrzędne geograficzne jej

Bardziej szczegółowo

EPCD - Depułtycze Królewskie

EPCD - Depułtycze Królewskie AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPCD 1-1 AIRAC effective date 07 DEC 2017 EPCD AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPCD AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR)

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPIN 1-1 AIRAC effective date 02 MAR 2017 EPIN AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPIN AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

Lotniczego Rzeszów - Jasionka Trzebownisko Tel.:

Lotniczego Rzeszów - Jasionka Trzebownisko Tel.: AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPRJ 1-1 AIRAC effective date 26 JUN 2014 EPRJ AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPRJ AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

PODSUMOWANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PODSUMOWANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKT WPROWADZENIA STREF TRA DLA LOTÓW BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH WYKONYWANYCH POZA ZASIĘGIEM WZROKU OPERATORA (BVLOS) PRZEZ STRAŻ GRANICZNĄ (planowany termin

Bardziej szczegółowo

EPRZ - RZESZÓW/Jasionka

EPRZ - RZESZÓW/Jasionka AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPRZ 1-1 AIRAC effective date 12 NOV 2015 EPRZ AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPRZ AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

VFR SUP 64/14 (AD 4 EPKT)) Obowiązuje od / Effective from 18 SEP 2014 Obowiązuje do / Effective to 30 JUN 2015 EST

VFR SUP 64/14 (AD 4 EPKT)) Obowiązuje od / Effective from 18 SEP 2014 Obowiązuje do / Effective to 30 JUN 2015 EST POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT REORGANIZACJI STRUKTUR PRZESTRZENI POWIETRZNEJ W REJONIE LOTNISKA LUBLIN

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT REORGANIZACJI STRUKTUR PRZESTRZENI POWIETRZNEJ W REJONIE LOTNISKA LUBLIN KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT REORGANIZACJI STRUKTUR PRZESTRZENI POWIETRZNEJ W REJONIE LOTNISKA LUBLIN 1. CEL Powiększenie przestrzeni odpowiedzialności TWR Lublin oraz wprowadzenie nowych procedur ma

Bardziej szczegółowo

DATY PUBLIKACJI CYKLU AIRAC W ROKU 2017 AIRAC CYCLE PUBLICATION DATES IN 2017

DATY PUBLIKACJI CYKLU AIRAC W ROKU 2017 AIRAC CYCLE PUBLICATION DATES IN 2017 HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF AIRSPACE CLASSIFICATION BELOW FL 195 THROUGHOUT ECAC

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Modele latające o masie startowej nie większej niż 25 kg, używane wyłącznie w. operacjach w zasięgu widzialności wzrokowej.

Załącznik nr 6. Modele latające o masie startowej nie większej niż 25 kg, używane wyłącznie w. operacjach w zasięgu widzialności wzrokowej. Załącznik nr 6 Modele latające o masie startowej nie większej niż 25 kg, używane wyłącznie w operacjach w zasięgu widzialności wzrokowej Spis treści 1.1. Przepisy niniejszego załącznika stosuje się do

Bardziej szczegółowo

SUP 06/15 (AD 2 EPKK)

SUP 06/15 (AD 2 EPKK) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Odpowiedzialność

Rozdział 3 Odpowiedzialność ZAŁĄCZNIK Nr 61 Modele latające oraz bezzałogowebezzałogowe statki powietrzne o maksymalnej masie startowej (MTOM) nie większej niż 25150 kg, używane wyłącznie w operacjach w zasięgu wzrokuwidoczności

Bardziej szczegółowo

EPKA - MASŁÓW k/kielc

EPKA - MASŁÓW k/kielc AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPKA 1-1 AIRAC effective date 07 DEC 2017 EPKA AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPKA AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja dotycząca wykonywania lotów w rejonie TMA i CTR Lublin

Dokumentacja dotycząca wykonywania lotów w rejonie TMA i CTR Lublin Dokumentacja dotycząca wykonywania lotów w rejonie TMA i CTR Lublin Wykaz dokumentów Porozumienia i operacyjne INOP TWR Lublin AIP Polska Porozumienia operacyjne: Porozumienie o współpracy operacyjnej

Bardziej szczegółowo

SUP 16/14 (AD 2 EPKT)

SUP 16/14 (AD 2 EPKT) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO HAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. 1. Opis projektu stan obecny i zakres proponowanych zmian.

Załącznik 1. 1. Opis projektu stan obecny i zakres proponowanych zmian. Załącznik 1 1. Opis projektu stan obecny i zakres proponowanych zmian. W chwili obecnej dolna granica sektora A LTMA EPKK oraz sektora A EPKT wynosi 560m (1837ft) AMSL. Ze względu na zróżnicowanie ukształtowanie

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZEŃ POWIETRZNA SŁUŻB RUCHU LOTNICZEGO AIR TRAFFIC SERVICES AIRSPACE

PRZESTRZEŃ POWIETRZNA SŁUŻB RUCHU LOTNICZEGO AIR TRAFFIC SERVICES AIRSPACE MIL AIP POLAND MIL ENR 2.1-1 31 MAR 2016 MIL ENR 2. PRZESTRZEŃ POWIETRZNA SŁUŻB RUCHU LOTNICZEGO AIR TRAFFIC S MIL ENR 2.1 FIR, UIR, TMA i CTA FIR, UIR, TMA and CTA 1. REJON INFORMACJI POWIETRZNEJ WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

1) ZAWARTOŚĆ ZMIANY: 1) AMENDMENT CONTENTS:

1) ZAWARTOŚĆ ZMIANY: 1) AMENDMENT CONTENTS: POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

SUP 81/16 (AD 2 EPLB)

SUP 81/16 (AD 2 EPLB) POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 81/16 (AD 2 EPLB) 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

Zmiany w przestrzeni powietrznej w rejonie lotniska Wrocław/Starachowice, TMA Poznań:

Zmiany w przestrzeni powietrznej w rejonie lotniska Wrocław/Starachowice, TMA Poznań: Zmiany w przestrzeni powietrznej w rejonie lotniska Wrocław/Starachowice, TMA Poznań: Wprowadzenie rejonu kontrolowanego węzła lotnisk TMA Poznań Zmiana nazwy obecnej przestrzeni TMA Poznań na TMA Poznań

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 lutego 2015 r. Poz. 273 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 26 lutego 2015 r. Poz. 273 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 lutego 2015 r. Poz. 273 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące Dziennik Ustaw Nr 106 8969 Poz. 678 678 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące Na podstawie art. 119 ust.

Bardziej szczegółowo

FIR, UIR, TMA and CTA

FIR, UIR, TMA and CTA AIP POLSKA ENR 2.1-1 10 DEC 2015 ENR 2.1 FIR, UIR, TMA i CTA FIR, UIR, TMA and CTA 1. REJON INFORMACJI POWIETRZNEJ WARSZAWA 1. WARSZAWA FLIGHT INFORMATION REGION Granicę poziomą FIR WARSZAWA wyznacza linia

Bardziej szczegółowo

DATA DOSTARCZENIA DANYCH DO ZMIANY AIRAC/ SUPLEMENTU DEADLINE FOR AIRAC AMENDMENT/SUPPLEMENT

DATA DOSTARCZENIA DANYCH DO ZMIANY AIRAC/ SUPLEMENTU DEADLINE FOR AIRAC AMENDMENT/SUPPLEMENT HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF AIRSPACE CLASSIFICATION BELOW FL 195 THROUGHOUT ECAC

Bardziej szczegółowo

FIR, UIR, TMA and CTA

FIR, UIR, TMA and CTA AIP POLSKA ENR 2.1-1 10 DEC 2015 ENR 2.1 FIR, UIR, TMA i CTA FIR, UIR, TMA and CTA 1. REJON INFORMACJI POWIETRZNEJ WARSZAWA 1. WARSZAWA FLIGHT INFORMATION REGION Granicę poziomą FIR WARSZAWA wyznacza linia

Bardziej szczegółowo

Sterowanie i zarządzanie w transporcie

Sterowanie i zarządzanie w transporcie Definicje zarządzania Sterowanie i zarządzanie w transporcie Ruch lotniczy Wykład 1 Dr inż. Anna Kwasiborska J. Zieleniewski traktuje "zarządzanie jako szczególnego rodzaju kierowanie, występujące wówczas,

Bardziej szczegółowo

Zmiany w przestrzeni powietrznej w rejonie lotniska Szczecin Goleniów

Zmiany w przestrzeni powietrznej w rejonie lotniska Szczecin Goleniów Zmiany w przestrzeni powietrznej w rejonie lotniska Szczecin Goleniów Zmiana granic CTR Szczecin 53 45'57''N 014 54'46''E 53 33'42''N 015 11'42''E Dalej łuk o promieniu 11km i środku w punkcie 53 29'30''N

Bardziej szczegółowo

VFR ENR 2.2 STREFY RUCHU LOTNISKOWEGO (ATZ) AERODROME TRAFFIC ZONES (ATZ)

VFR ENR 2.2 STREFY RUCHU LOTNISKOWEGO (ATZ) AERODROME TRAFFIC ZONES (ATZ) POLSKA AGCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ AIRAC AMDT 071 Oznaczenie Designator Granice poziome Lateral limits VFR R 2.2 STREFY RUCHU LOTNISKOWEGO () AERODROME TRAFFIC ZONES () Granice pionowe (AMSL) Vertical limits

Bardziej szczegółowo

SUP 01/12 (AD 2 EPKT)

SUP 01/12 (AD 2 EPKT) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

EPSC - SZCZECIN/Goleniów

EPSC - SZCZECIN/Goleniów AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPSC 1-1 AIRAC effective date 07 DEC 2017 EPSC AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPSC AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo