1. TERMINY 1. DATES do until '10"N '38"E '52"N '01"E

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. TERMINY 1. DATES 2013-07-22 do 2013-08-10 2013-07-22 until 2013-08-10 2. 53 21'10"N 015 25'38"E 3. 54 04'52"N 017 02'01"E"

Transkrypt

1 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 47/13 (ENR 5) Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: 8. SZYBOWCOWE MISTRZOSTWA ŚWIATA JUNIORÓW Obowiązuje od / Effective from 22 JUL 2013 Obowiązuje do / Effective to 10 AUG th FAI JUNIOR WORLD GLIDING CHAMPIONSHIPS 1. TERMINY 1. DATES do until CZAS (UTC) 2. TIME (UTC) Planowany czas lotów: codziennie w godzinach SS. Planned time of flights: daily between SS. 3. REJON LOTÓW SZYBOWCÓW 3. GLIDING AREA Granice poziome (WGS-84): Lateral limits (WGS-84): '46"N '40"E '46"N '40"E '10"N '38"E '10"N '38"E '52"N '01"E '52"N '01"E '35"N '31"E '35"N '31"E '44"N '53"E '44"N '53"E '18"N '05"E '18"N '05"E '38"N '25"E '38"N '25"E '55"N '55"E '55"N '55"E '00"N '00"E '00"N '00"E '00"N '00"E '00"N '00"E '26"N '44"E '26"N '44"E '00"N '22"E '00"N '22"E dalej na północ wzdłuż granicy polskiej do punktu: then northbound along the Polish border to the point: '46"N '40"E '46"N '40"E Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 Uwaga: rejon lotów nie podlega rezerwacji w AMC Polska. Note: the flying area is not subject to ordering in AMC Poland. 4. REJON LOTÓW SZYBOWCÓW W TMA POZNAŃ NORTH 4. GLIDING AREA WITHIN POZNAŃ NORTH TMA EA 18 EA 18 Granice poziome (WGS-84): Lateral limits (WGS-84): '22"N '50"E '37"N '29"E '28"N '32"E '33"N '16"E '59"N '46"E '49"N '00"E '28"N '47"E '22"N '50"E Granice pionowe: '22"N '50"E '37"N '29"E '28"N '32"E '33"N '16"E '59"N '46"E '49"N '00"E '28"N '47"E '22"N '50"E Vertical limits: Dolna granica: 3500 ft AMSL Lower limit: 3500 ft AMSL Górna granica: 6500 ft AMSL Upper limit: 6500 ft AMSL Czas: zgodnie z publikacją w AUP (w przedziale UTC). Time: according to the Airspace Use Plan (AUP) (between UTC). SUP 47/13 22 JUL 2013

2 STRONA 1-2 PAGE SZYBOWCOWE MISTRZOSTWA ŚWIATA JUNIORÓW 8th FAI JUNIOR WORLD GLIDING CHAMPIONSHIPS 5. REJON LOTÓW SZYBOWCÓW W TMA POZNAŃ SOUTH 5. GLIDING AREA WITHIN POZNAŃ SOUTH TMA EA 19 EA 19 Granice poziome (WGS-84): Lateral limits (WGS-84): '53"N '24"E '53"N '24"E '11"N '56"E '11"N '56"E '44"N '26"E '44"N '26"E '17"N '08"E '17"N '08"E '13"N '17"E '13"N '17"E '09"N '13"E '09"N '13"E '35"N '44"E '35"N '44"E '53"N '24"E '53"N '24"E Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: 6500 ft AMSL Lower limit: 6500 ft AMSL Górna granica: FL 85 Upper limit: FL 85 Czas: zgodnie z publikacją w AUP (w przedziale UTC). Time: according to the Airspace Use Plan (AUP) (between UTC). 6. WŁADZE ODPOWIEDZIALNE ZA ORGANIZACJĘ 6. AUTHORITIES RESPONSIBLE FOR ORGANIZATION Centralna Szkoła Szybowcowa - Leszno Tel.: Tel. kom.: Faks: Centralna Szkoła Szybowcowa - Leszno Phone: Mobile: Fax: INFORMACJE DODATKOWE 7. ADDITIONAL INFORMATION 7.1 Wykorzystanie rejonów EA organizator mistrzostw ma obowiązek uzgodnić nie później niż jedną godzinę przed rozpoczęciem lotów z kontrolerem APP EPPO, tel.: Rejony lotów EA będą zamawiane i aktywowane w AMC Polska (faks: , przez organizatora zgodnie z procedurami zamawiania elementów przestrzeni powietrznej opublikowanymi w AIP Polska - ENR Załogi szybowców wykonujących loty w ramach mistrzostw mają obowiązek omijania TMA, CTR, CTA, MATZ, EP D, EP P, EA, rejonów tymczasowej rezerwacji przestrzeni powietrznej oraz stref skoków spadochronowych (patrz NOTAM). 7.4 W rejonach lotów występować będzie wzmożona aktywność lotów szybowców wykonywanych zgodnie z przepisami VFR. W rejonach EA nie stosuje się buforów wewnętrznych. 7.5 Podczas lotów szybowców AMC Polska ograniczy dostępność stref TSA oraz tras TFR w przedziale wysokości GND FL 95 oraz tras MRT w rejonie lotów szybowców. 7.6 Szczegółowe informacje dotyczące lotów szybowców oraz rzeczywistego czasu aktywności rejonów EA będą dostępne w AMC Polska, tel.: The organizer of championships is obliged to coordinate the use of EAs not later than one hour prior to the commencement of flights with EPPO APP controller, phone: The EAs will be ordered by the organizer in AMC Poland (fax: , in accordance with the procedures for ordering airspace elements published in AIP Poland - ENR Crews of gliders participating in the championships are to avoid TMA, CTR, CTA, MATZ, EP D, EP P, EA, temporary airspace reservation areas and parachute jumping areas (see NOTAMs). 7.4 High intensity of glider flights conducted under VFR is expected in the flying areas. No inner buffers are used within EAs AMC Poland will limit the availability of TSAs, TFRs between GND FL 95 and MRT routes within the gliding areas during the glider flights. 7.6 Detailed information on glider flights and the activity of EAs will be available at AMC Poland, phone: KONIEC - - END - 22 JUL 2013 SUP 47/13

3

4 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 48/13 (ENR 5) Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: SZYBOWCOWE MISTRZOSTWA EUROPY - EPOM Obowiązuje od / Effective from 29 JUN 2013 Obowiązuje do / Effective to 20 JUL 2013 EUROPEAN GLIDING CHAMPIONSHIPS - EPOM 1. TERMINY 1. DATES do until CZAS (UTC) 2. TIME (UTC) Planowany czas lotów: codziennie w godzinach SS. Planned time of flights: daily between SS. 3. REJON LOTÓW SZYBOWCÓW 3. GLIDING AREA Granice poziome (WGS-84): Lateral limits (WGS-84): '30"N '00"E '30"N '00"E '08"N '31"E '08"N '31"E '00"N '00"E '00"N '00"E '00"N '00"E '00"N '00"E '00"N '00"E '00"N '00"E dalej na północ wzdłuż granicy polskiej do punktu: then northbound along the Polish border to the point: '30"N '00"E '30"N '00"E Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 Uwaga: rejon lotów nie podlega rezerwacji w AMC Polska. Note: the flying area is not subject to ordering in AMC Poland. 4. REJON LOTÓW SZYBOWCÓW W TMA POZNAŃ NORTH 4. GLIDING AREA WITHIN POZNAŃ NORTH TMA EA 18 EA 18 Granice poziome (WGS-84): Lateral limits (WGS-84): '22"N '50"E '37"N '29"E '28"N '32"E '33"N '16"E '59"N '46"E '49"N '00"E '28"N '47"E '22"N '50"E Granice pionowe: '22"N '50"E '37"N '29"E '28"N '32"E '33"N '16"E '59"N '46"E '49"N '00"E '28"N '47"E '22"N '50"E Vertical limits: Dolna granica: 3500 ft AMSL Lower limit: 3500 ft AMSL Górna granica: 6500 ft AMSL Upper limit: 6500 ft AMSL Czas: zgodnie z publikacją w AUP (w przedziale UTC). Time: according to the Airspace Use Plan (AUP) (between UTC). SUP 48/13 29 JUN 2013

5 STRONA 1-2 PAGE 1-2 SZYBOWCOWE MISTRZOSTWA EUROPY - EPOM EUROPEAN GLIDING CHAMPIONSHIPS - EPOM 5. REJON LOTÓW SZYBOWCÓW W TMA POZNAŃ SOUTH 5. GLIDING AREA WITHIN POZNAŃ SOUTH TMA EA 19 EA 19 Granice poziome (WGS-84): Lateral limits (WGS-84): '53"N '24"E '53"N '24"E '11"N '56"E '11"N '56"E '44"N '26"E '44"N '26"E '17"N '08"E '17"N '08"E '13"N '17"E '13"N '17"E '09"N '13"E '09"N '13"E '35"N '44"E '35"N '44"E '53"N '24"E '53"N '24"E Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: 6500 ft AMSL Lower limit: 6500 ft AMSL Górna granica: FL 85 Upper limit: FL 85 Czas: zgodnie z publikacją w AUP (w przedziale UTC). Time: according to the Airspace Use Plan (AUP) (between UTC). 6. WŁADZE ODPOWIEDZIALNE ZA ORGANIZACJĘ 6. AUTHORITIES RESPONSIBLE FOR ORGANIZATION Aeroklub Ostrowski Tel.: Tel. kom.: Ostrowski Aeroclub Phone: Mobile: INFORMACJE DODATKOWE 7. ADDITIONAL INFORMATION 7.1 Wykorzystanie rejonów EA organizator mistrzostw ma obowiązek uzgodnić nie później niż jedną godzinę przed rozpoczęciem lotów z kontrolerem APP EPPO, tel.: Rejony lotów EA będą zamawiane i aktywowane w AMC Polska (faks: , przez organizatora zgodnie z procedurami zamawiania elementów przestrzeni powietrznej opublikowanymi w AIP Polska - ENR Załogi szybowców wykonujących loty w ramach mistrzostw mają obowiązek omijania TMA, CTR, CTA, MATZ, EP D, EP P, EA, rejonów tymczasowej rezerwacji przestrzeni powietrznej oraz stref skoków spadochronowych (patrz NOTAM). 7.4 W rejonach lotów występować będzie wzmożona aktywność lotów szybowców wykonywanych zgodnie z przepisami VFR. W rejonach EA nie stosuje się buforów wewnętrznych. 7.5 AMC Polska ograniczy dostępność stref TSA oraz tras MRT w przedziale wysokości GND FL 95 w rejonie lotów szybowców. 7.6 Szczegółowe informacje dotyczące lotów szybowców oraz rzeczywistego czasu aktywności rejonów EA będą dostępne w AMC Polska, tel.: The organizer of championships is obliged to coordinate the use of EAs not later than one hour prior to the commencement of flights with EPPO APP controller, phone: The EAs will be ordered by the organizer in AMC Poland (fax: , in accordance with the procedures for ordering airspace elements published in AIP Poland - ENR Crews of gliders participating in the championships are to avoid TMA, CTR, CTA, MATZ, EP D, EP P, EA, temporary airspace reservation areas and parachute jumping areas (see NOTAMs). 7.4 High intensity of glider flights conducted under VFR is expected in the flying area. No inner buffers are used within EAs AMC Poland will limit the availability of TSA areas and MRT routes between GND FL 95 within the gliding areas. 7.6 Detailed information on glider flights and the activity of EAs will be available at AMC Poland, phone: KONIEC - - END - 29 JUN 2013 SUP 48/13

6

7 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 49/13 (ENR 5) Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: Obowiązuje od / Effective from 01 JUL 2013 Obowiązuje do / Effective to 30 SEP 2013 SKOKI SPADOCHRONOWE PARACHUTE JUMPS 1. TERMIN 1. DATE do to CZAS (UTC) 2. TIME (UTC) Zgodnie z Planem Użytkowania Przestrzeni Powietrznej (AUP). According to the Airspace Use Plan (AUP). 3. REJON SKOKÓW SPADOCHRONOWYCH 3. PARACHUTE JUMPING AREA EA 78 EA 78 Granice poziome (WGS-84): Koło o promieniu 5 km i środku w punkcie o współrzędnych: 53º58 05 N 020º50 44 E Granice pionowe: Lateral limits (WGS-84): Circle of 5 km radius centred at point: 53º58 05 N 020º50 44 E Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 145 Upper limit: FL 145 Planowany czas aktywności (UTC): SS. Planned time of activity (UTC): SS. 4. WŁADZE ODPOWIEDZIALNE ZA ORGANIZACJĘ 4. AUTHORITIES RESPONSIBLE FOR ORGANIZATION Pyrlandia Boogie Anna Beneturska Giebnia 25, Pakość Olgierd Stankiewicz Tel. kom.: Faks: Pyrlandia Boogie Anna Beneturska Giebnia 25, Pakość Olgierd Stankiewicz Mobile: Fax: INFORMACJE DODATKOWE 5. ADDITIONAL INFORMATION 5.1 Rejon EA 78 będzie zamiawiany w AMC Polska przez organizatora. 5.1 The EA 78 will be ordered by the organizer in AMC Poland. 5.2 Rejon EA 78 posiada priorytet w stosunku do innych struktur 5.2 The EA 78 has priority over other airspace structures. przestrzeni powietrznej. 5.3 W rejonie EA 78 nie stosuje się buforów wewnętrznych. 5.3 No inner buffers are used within EA Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności rejonu EA 78 będą dostępne w AMC Polska, tel.: , Detailed information on the activity of EA 78 will be available from AMC Poland, phone: , KONIEC - - END - SUP 49/13 01 JUL 2013

8

9

10 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: SKOKI SPADOCHRONOWE PARACHUTE JUMPS SUP 50/13 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 01 JUL 2013 Obowiązuje do / Effective to 30 SEP TERMIN 1. DATE do to CZAS (UTC) 2. TIME (UTC) Zgodnie z Planem Użytkowania Przestrzeni Powietrznej (AUP). According to the Airspace Use Plan (AUP). 3. REJON SKOKÓW SPADOCHRONOWYCH 3. PARACHUTE JUMPING AREA EA 77 EA 77 Granice poziome (WGS-84): Koło o promieniu 7 km i środku w punkcie o współrzędnych: 54º12 00 N 015º41 00 E Granice pionowe: Lateral limits (WGS-84): Circle of 7 km radius centred at point: 54º12 00 N 015º41 00 E Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 145 Upper limit: FL 145 Planowany czas aktywności (UTC): SS. Planned time of activity (UTC): SS. 4. WŁADZE ODPOWIEDZIALNE ZA ORGANIZACJĘ 4. AUTHORITIES RESPONSIBLE FOR ORGANIZATION Piotr Niewiarowski LOTNISKO BAGICZ Sp. z o.o Ustronie Morskie Tel.: Faks: Tel. kom.: Piotr Niewiarowski LOTNISKO BAGICZ Sp. z o.o Ustronie Morskie Phone: Fax: Mobile: INFORMACJE DODATKOWE 5. ADDITIONAL INFORMATION 5.1 W dniu r. priorytet posiada trening systemu OPL Marynarki Wojennej. 5.1 On priority is assigned to the training of the Navy Air Defence System. 5.2 Rejon EA 77 będzie zamiawiany w AMC Polska przez organizatora. 5.2 The EA 77 will be ordered by the organizer in AMC Poland. 5.3 Rejon EA 77 posiada priorytet w stosunku do innych struktur 5.3 The EA 77 has priority over other airspace structures. przestrzeni powietrznej. 5.4 W rejonie EA 77 nie stosuje się buforów wewnętrznych. 5.4 No inner buffers are used within EA Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności rejonu EA 77 będą dostępne w AMC Polska, tel.: , Detailed information on the activity of EA 77 will be available from AMC Poland, phone: , KONIEC - - END - SUP 50/13 01 JUL 2013

11

12

13 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 51/13 (ENR 5) Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: IX MAŁOPOLSKI PIKNIK LOTNICZY - KRAKÓW 9th MAŁOPOLSKI AIR PICNIC - KRAKÓW Obowiązuje od / Effective from 29 JUN 2013 Obowiązuje do / Effective to 30 JUN TERMIN 1. DATE do to CZAS (UTC) 2. TIME (UTC) Zgodnie z Planem Użytkowania Przestrzeni Powietrznej (AUP). According to the Airspace Use Plan (AUP). 3. REJON LOTÓW 3. FLYING AREA EA 72 EA 72 Granice poziome (WGS-84): Lateral limits (WGS-84): N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: 1200 ft AMSL Upper limit: 1200 ft AMSL Planowane terminy aktywności EA 72 (UTC): : ; : Planned schedule of activity of EA 72 (UTC): : ; : PUNKTY DOLOTOWE/ODLOTOWE ORAZ OCZEKIWANIA NA WLOT DO EA 72 W LOTACH VFR: SIERRA: 49 59'00"N '00"E LIMA: 50 08'11"N '52"E ECHO: 50 02'31"N '52"E OSKAR: 50 12'00"N '00"E Wysokość lotu nie wyżej niż 1200 ft AMSL. 4. ARRIVAL/DEPARTURE AND HOLDING POINTS FOR EA 72 ENTRY IN VFR FLIGHTS: SIERRA: 49 59'00"N '00"E LIMA: 50 08'11"N '52"E ECHO: 50 02'31"N '52"E OSKAR: 50 12'00"N '00"E Flight altitude - not higher than 1200 ft AMSL. 5. WŁADZE ODPOWIEDZIALNE ZA ORGANIZACJĘ 5. AUTHORITIES RESPONSIBLE FOR ORGANIZATION MUZEUM LOTNICTWA POLSKIEGO - KRAKÓW Al. Jana Pawła II KRAKÓW Tel./faks: MUZEUM LOTNICTWA POLSKIEGO - KRAKÓW Al. Jana Pawła II KRAKÓW Phone/fax: INFORMACJE DODATKOWE 6. ADDITIONAL INFORMATION 6.1 Rejon lotów EA 72 zamawiany będzie w AMC Polska (faks: ) przez organizatora pikniku lotniczego do godziny 1000 UTC w przeddzień wykonywania lotów. 6.1 EA 72 will be ordered by the Air Picnic organizer in AMC Poland (fax: ) until 1000 UTC of the day preceding the day of flights. 6.2 Czas aktywności EA 72 zgodnie z publikacją w AUP. 6.2 EA 72 activity time according to the Airspace Use Plan (AUP). 6.3 W rejonie EA 72 występować będzie wzmożona aktywność lotów 6.3 High intensity of aircraft flights is expected in EA 72. statków powietrznych. SUP 51/13 29 JUN 2013

14 STRONA 1-2 PAGE 1-2 IX MAŁOPOLSKI PIKNIK LOTNICZY - KRAKÓW 9th MAŁOPOLSKI AIR PICNIC - KRAKÓW 6.4 Przed wlotem do rejonu EA 72 załoga wykonująca lot VFR powinna nawiązać łączność radiową z TWR KRAKÓW na częstotliwości 123,250 (MHz), nie później niż nad punktami: SIERRA, OSCAR, LIMA, ECHO. 6.5 Loty w ramach pikniku lotniczego w CTR EPKK należy wykonywać zgodnie z przepisami obowiązującymi w przestrzeni powietrznej klasy C. 6.6 Szczegółowe informacje dotyczące lotów szybowców oraz rzeczywistego czasu aktywności rejonu EA 72 będą dostępne w AMC Polska, tel.: Before entering EA 72 crew conducting a VFR flight shall establish radio contact with the KRAKÓW TWR, frequency (MHz), not later than overhead points: SIERRA, OSCAR, LIMA, ECHO. 6.5 Flights conducted as part of the Air Picnic within EPKK CTR shall be carried out according to the airspace Class C rules. 6.6 Detailed information on glider flights and activity of EA 72 will be available at AMC Poland, phone: KONIEC - - END - 29 JUN 2013 SUP 51/13

15

16 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: SKOKI SPADOCHRONOWE - GRYŹLINY (EPGY) SUP 52/13 (ENR 5) PARACHUTE JUMPS - GRYŹLINY (EPGY) Obowiązuje od / Effective from Obowiązuje do / Effective to 18 SEP TERMIN 1. DATE do to CZAS (UTC) 2. TIME (UTC) Zgodnie z Planem Użytkowania Przestrzeni Powietrznej (AUP). According to the Airspace Use Plan (AUP). 3. REJON SKOKÓW SPADOCHRONOWYCH 3. PARACHUTE JUMPING AREA EA 57 EA 57 Granice poziome (WGS-84): Koło o promieniu 7 km i środku w punkcie: 52 51'00"N '28"E. Granice pionowe: Lateral limits (WGS-84): Circle of 7 km radius centred on point: 52 51'00"N '28"E. Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 145 Upper limit: FL 145 Planowany czas aktywności (UTC): Planned time of activity (UTC): SAT, SUN: 0600 SS; SAT, SUN: 0600 SS; MON - FRI: 0900 SS. MON - FRI: 0900 SS. 4. ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA 4. RADIO COMMUNICATION Częstotliwość: 126,925 MHz Frequency: MHz Znak wywoławczy: GRĄDY RADIO Call sign: GRĄDY RADIO 5. ORGANIZATOR SKOKÓW SPADOCHRONOWYCH 5. ORGANIZER OF PARACHUTE JUMPING Szkoła spadochronowa Omega Tel. kom.: Omega parachute school Mobile phone: INFORMACJE DODATKOWE 6. ADDITIONAL INFORMATION 6.1 Statki powietrzne wykonujące loty w EP TSA 02 D są zobowiązane do utrzymania odległości od granic EA 57 zgodnie z procedurami opublikowanymi w AIP Polska ENR W rejonie EA 57 nie stosuje się buforów wewnętrznych. 6.2 W czasie aktywności rejonu EA 57 strefa EP TRA 64 jest niedostępna. 6.3 Rejon skoków spadochronowych EA 57 będzie zamawiany w AMC Polska (faks: ) przez organizatora skoków zgodnie z procedurami zamawiania elementów przestrzeni powietrznej opublikowanymi w AIP Polska ENR Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności rejonu skoków EA 57 będą dostępne w AMC Polska tel.: Aircraft conducting flights within EP TSA 02 D are obliged to maintain distance from the limits of EA 57 in accordance with the procedures published in AIP Poland ENR No inner buffers are used within EA The EP TRA 64 is unavailable during activity of EA Parachute jumping area EA 57 will be ordered by the organizer of parachute jumping in AMC Poland (fax: ) in accordance with procedures for ordering airspace elements published in AIP Poland - ENR Detailed information on the activity of the jumping area EA 57 will be available from AMC Poland, phone: KONIEC - - END - SUP 52/13

17

18

19 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: SKOKI SPADOCHRONOWE "JASTARNIA 2013" SUP 53/13 (ENR 5) "JASTARNIA 2013" PARACHUTE JUMPS Obowiązuje od / Effective from 08 JUL 2013 Obowiązuje do / Effective to 06 SEP TERMINY 1. DATES do do do do do do to to to to to to CZAS (UTC) 2. TIME (UTC) Zgodnie z Planem Użytkowania Przestrzeni Powietrznej (AUP). According to the Airspace Use Plan (AUP). 3. REJON SKOKÓW SPADOCHRONOWYCH 3. PARACHUTE JUMPING AREA EA 82 EA 82 Granice poziome (WGS-84): Lateral limits (WGS-84): '55"N '20"E '45"N '46"E '08"N '02"E '30"N '00"E '55"N '20"E Granice pionowe: '55"N '20"E '45"N '46"E '08"N '02"E '30"N '00"E '55"N '20"E Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: 4500 ft AMSL Upper limit: 4500 ft AMSL EA 83 EA 83 Granice poziome (WGS-84): Lateral limits (WGS-84): '45"N '46"E '30"N '07"E '18"N '04"E '08"N '02"E '45"N '46"E Granice pionowe: '45"N '46"E '30"N '07"E '18"N '04"E '08"N '02"E '45"N '46"E Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA 4. RADIO COMMUNICATION Znak wywoławczy: JASTARNIA RADIO Call sign: JASTARNIA RADIO Częstotliwość: 125,550 MHz Frequency: MHz 5. ORGANIZATOR SKOKÓW SPADOCHRONOWYCH 5. ORGANIZER OF PARACHUTE JUMPING SKY CAMP Sp. z o.o Poznań ul. Wojskowa 10/15 Tel. kom.: E mail: SKY CAMP Sp. z o.o Poznań ul. Wojskowa 10/15 Mobile phone: E mail: SUP 53/13 08 JUL 2013

20 STRONA 1-2 PAGE 1-2 SKOKI SPADOCHRONOWE "JASTARNIA 2013" "JASTARNIA 2013" PARACHUTE JUMPS 6. INFORMACJE DODATKOWE 6. ADDITIONAL INFORMATION 6.1 Planowany czas aktywności (UTC): SS. 6.1 Planned time of activity (UTC): SS. 6.2 Rejony skoków spadochronowych (EA) są dostępne wyłącznie dla statków powietrznych wykonujących loty VFR z prędkością nie większą niż 250 kt IAS w celu zabezpieczenia skoków spadochronowych. 6.2 Parachute jumping areas (EA) are available only to aircraft performing VFR flights at a speed no greater than 250 kt IAS for the protection of the jumps. 6.3 W rejonach EA 82 i EA 83 nie stosuje się buforów wewnętrznych. 6.3 No inner buffers are used within EA 82 and EA Rejony EA 82 i EA 83 będą zamawiane przez organizatora w AMC 6.4 EA 82 and EA 83 will be ordered by the organizer in AMC Poland. Polska. 6.5 Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności rejonów EA 82 i EA 83 będą dostępne w AMC Polska tel.: , Detailed information on the activity of the EA 82 and EA 83 will be available at AMC Poland, phone: , KONIEC - - END - 08 JUL 2013 SUP 53/13

21

22 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 54/13 (AD 2 EPPO) Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: Obowiązuje od / Effective from Obowiązuje do / Effective to 31 OCT 2013 EST PRACE MODERNIZACYJNE NA LOTNISKU POZNAŃ/ ŁAWICA (EPPO) MODERNIZATION WORKS AT POZNAŃ/ŁAWICA AERODROME (EPPO) ZADANIE 1: KONSTRUKCJA TYMCZASOWA TERMINALA PASAŻERSKIEGO TASK 1: TEMPORARY STRUCTURE WITHIN THE PASSENGER TERMINAL 1. Przewidywany termin zakończenia: EST 1. Expected date of completion: EST 2. Zakres prac: 2. Scope of works: Zadanie obejmuje przebudowę istniejącego budynku terminala pasażerskiego. W ramach prac przebudowie ulega część hali odlotów. Dla pasażerów oczekujących na odlot zostanie przygotowana tymczasowa konstrukcja o wymiarach 15 m x 60 m przy północnej ścianie budynku terminala, wychodząca na płytę postojową. The task involves reconstruction of the existing passenger terminal. As part of the works, a part of the departure terminal will be reconstructed. A temporary structure with the dimensions of 15 m x 60 m by the north wall of the passenger terminal, reaching the APN will be prepared for departing passengers. Umiejscowienie konstrukcji tymczasowej przedstawia załączona mapa. Location of the temporary structure is depicted on the attached chart. 3. Ograniczenia i utrudnienia: 3. Limitations and obstructions: W okresie prowadzenia robót stanowisko postojowe nr 17/17L wyłączone z użytkowania. Przewiduje się zmianę organizacji ruchu statków powietrznych w pobliżu konstrukcji tymczasowej. During the works aircraft stand no. 17/17L will be out of use. Organization of air traffic within the area of the temporary structure is expected to be changed. Szczegółowe informacje zostaną opublikowane w NOTAM. Detailed information will be published by NOTAM. INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION Informacji dodatkowych na temat prowadzonych prac udziela Dyżurny Operacyjny Portu (H24). For additional information on the conducted works, contact the Airport Duty Officer (H24). Tel.: Phone: Faks: Fax: KONIEC - - END - SUP 54/13

23 Temporary construction SUP 54/13

24 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 55/13 (AD 2 EPBY) Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: RESA DLA LOTNISKA BYDGOSZCZ/SZWEDEROWO (EPBY) Obowiązuje od / Effective from RESA FOR BYDGOSZCZ/SZWEDEROWO AERODROME (EPBY) Obowiązuje do / Effective to 31 DEC 2013 EST Na lotnisku BYDGOSZCZ/Szwederowo (EPBY) wyznaczono strefę bezpieczeństwa końca drogi startowej (RESA). Wymiary (m): 240x120. Nawierzchnia: trawiasta. At BYDGOSZCZ/Szwederowo aerodrome (EPBY) the runway end safety area (RESA) has been designated. Dimensions (m): 240x120. Surface: grass. Patrz: mapa na odwrocie. See: chart overleaf. - KONIEC - - END - SUP 55/13

25 SUP 55/13

26 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 56/13 (AD 2 EPKK) Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: Obowiązuje od / Effective from Obowiązuje do / Effective to 30 OCT 2013 EST OGRANICZENIA W DOSTĘPNOŚCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE (EPKK) LIMITATIONS IN THE AVAILABILITY OF KRAKÓW/ BALICE AERODROME (EPKK) 1. W związku z prowadzonymi na lotnisku KRAKÓW/Balice (EPKK) pracami budowlanymi (szczegółowe informacje zawarte w SUP 18/13 AD 2 EPKK), wprowadzone zostają ograniczenia w dostępności lotniska KRAKÓW/Balice (EPKK) dla lotów nierozkładowych. 1. In relation to the construction works carried out at KRAKÓW/Balice aerodrome (EPKK) (detailed information included in SUP 18/13 AD 2 EPKK), limitations on the availability of the aerodrome are introduced for non-scheduled flights. 2. Uzyskiwanie zgody na lądowanie i parkowanie 2. Obtaining permission for landing and parking W przypadku lotów nierozkładowych konieczne jest uzyskanie od Dyżurnego Operacyjnego Portu Lotniczego zgody na lądowanie i parkowanie. In case of non-scheduled flights, it is necessary to obtain permission for landing and parking from the Airport Duty Officer. Wniosek musi zawierać następujące informacje: An application shall include the following information: - planowana data i godzina lądowania (ETA) na lotnisku EPKK, - planned date and time of arrival (ETA) at EPKK aerodrome, - planowana data i godzina startu (ETD) z lotniska EPKK, - planned date and time of departure (ETD) from EPKK aerodrome, - typ statku powietrznego oraz wymagana dla tego typu kategoria ratowniczo-gaśnicza wg ICAO, - aircraft type and the type requirements for the ICAO category for fire fighting, - znak wywoławczy oraz numery rejsów, - call sign and flight number, - kod ICAO lub IATA lotniska startu, - ICAO or IATA code for the departure aerodrome, - kod ICAO lub IATA lotniska docelowego. - ICAO or IATA code for the destination aerodrome. Wnioski: Applications: - należy składać co najmniej 24 godziny przed ETA, - shall be submitted at least 24 hours in advance of ETA, - zawierające niekompletne informacje nie będą rozpatrywane, - including incomplete information will not be accepted, - składane bez zachowania wymaganego wyprzedzenia czasowego - that were not submitted well in advance, may not be accepted, mogą zostać odrzucone, - należy kierować na adres - shall be submitted at: Odpowiedzi będą udzielane przez Dyżurnego Operacyjnego Portu Lotniczego wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej nie później niż 12 godzin przed ETA. Replies will be given by the Airport Duty Officer only via not later than 12 hours in advance of ETA. 3. Ograniczenie czasu postoju 3. Limitations to the parking time W przypadku wszystkich lotów nierozkładowych maksymalny planowany czas postoju ograniczony do 4 godzin. Wydłużenie czasu postoju możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody od Dyżurnego Operacyjnego Portu Lotniczego. Wniosek o wydłużenie czasu postoju należy składać łącznie z wnioskiem, o którym mowa w punkcie 2. In case of all non-schedule flights, the maximum planned parking time shall be limited to 4 hours. Extension of the parking time is possible only after obtaining permission from the Aiport Duty Officer. An application for extension of the parking time shall be submitted together with the application referred to in point 2. SUP 56/13

27 STRONA 1-2 PAGE 1-2 OGRANICZENIA W DOSTĘPNOŚCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE (EPKK) LIMITATIONS IN THE AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME (EPKK) 4. Odstępstwa 4. Exemptions Uzyskanie zgody, o której mowa w punkcie 2 nie jest wymagane dla: - statków powietrznych lotnictwa wojskowego i państwowego parkujących na wojskowych płaszczyznach postojowych, Obtaining permission referred to in point 2 is not required for: - military and state aircraft parking at military APNs, - lotów ratowniczych, - rescue flights, - zagrożonych statków powietrznych lądujących w trybie awaryjnym, - aircraft at risk making an emergency landing, - lotów szkoleniowych, jeżeli nie jest planowany postój na cywilnych - training flights, providing parking at civil APNs is not planned. płaszczyznach postojowych. 5. Ograniczenie odpowiedzialności Zarządzającego lotniskiem 5. Limitation of liability of the AD Administration Nieprzestrzeganie zapisów punktów 2-3 może skutkować brakiem dostępnego miejsca postojowego oraz wynikającymi z tego opóźnieniami, a także innymi utrudnieniami dla przewoźnika oraz jego klientów, za które Zarządzający lotniskiem nie ponosi odpowiedzialności. Unavailability of a free parking stand resulting in delays and obstructions to the carrier and its clients, for which AD Administration shall not bear responsibility, may arise as an effect of non-compliance with the provisions specified in points Informacje dodatkowe 6. Additional information Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące ograniczeń w dostępności lotniska, bądź ich wcześniejszego zniesienia, będą publikowane w NOTAM. Szczegółowych informacji udziela Dyżurny Operacyjny Portu Lotniczego (H24): Any additional information on the limitations in the aerodrome availability or their removal will be published by NOTAM. For detailed information, contact the Airport Duty Officer (H24): Telefon: Phone: KONIEC - - END - SUP 56/13

28 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE AIP AIRAC AMDT 138 Obowiązuje od / Effective from 1) ZAWARTOŚĆ ZMIANY: 1) AMENDMENT CONTENTS: GEN: GEN: - informacja o wykazie danych krytycznych publikowanych - information on crtical data published not in compliance with niezgodnie z dokumentem 73/2010; document 73/2010; - aktualizacja wykazu znaków umownych do map; - update of the list of chart symbols; - aktualizacja skorowidza arkusza Lotniczej Mapy Polski - ICAO 1: ; - update of the sheet index to the Aeronautical Chart of Poland - ICAO 1: ; - aktualizacja wykazu dostępnych map lotniczych; - update of the list of aeronautical charts available; - aktualizacja zapisów dotyczących służb meteorologicznych; - update of the information on meteorological services; - zmiany edytorskie. - editorial changes. ENR: ENR: - zmiana kierunku drogi T270; - change of the direction of AWY T270; - aktualizacja wykazu rejonów działalności lotniczej; - update of the index of areas of aerial activities; - wprowadzenie nowych przeszkód lotniczych: Bielsko Biała, Głuszyna, Grzmiąca, Iłża, Jadwisin, Krajewice Małe, Krosino, Łęczno, Oborzany, Skoczykłody, Subkowy, Taczalin, Wróblew, Złochowice; - introduction of the new air navigation obstacles: Bielsko Biała, Głuszyna, Grzmiąca, Iłża, Jadwisin, Krajewice Małe, Krosino, Łęczno, Oborzany, Skoczykłody, Subkowy, Taczalin, Wróblew, Złochowice; - aktualizacja wykazu przeszkód lotniczych: Białogard/Sławoborze, Dobrów, Gdańsk, Gliwice, Łosień, Marszewo, Nosalin, Paproć; - update of the list of air navigation obstacles: Białogard/Sławoborze, Dobrów, Gdańsk, Gliwice, Łosień, Marszewo, Nosalin, Paproć; - zmiany edytorskie. - editorial changes. AD: AD: - aktualizacja informacji o lotniskach: BYDGOSZCZ/Szwederowo (EPBY), GDAŃSK im. Lecha Wałęsy (EPGD), KRAKÓW/Balice (EPKK), LUBLIN (EPLB), WARSZAWA/Modlin (EPMO), POZNAŃ/Ławica (EPPO), Chopina w Warszawie (EPWA); - update of the information on the following aerodromes: BYDGOSZCZ/Szwederowo (EPBY), GDAŃSK Lech Walesa (EPGD), KRAKÓW/Balice (EPKK), LUBLIN (EPLB), WARSZAWA/Modlin (EPMO), POZNAŃ/Ławica (EPPO), Warsaw Chopin Airport (EPWA); - aktualizacja Mapy lotniska - ICAO dla lotniska KRAKÓW/Balice (EPKK); - update of the Aerodrome Chart - ICAO for KRAKÓW/Balice aerodrome (EPKK); - aktualizacja Mapy przeszkód lotniskowych - ICAO Typ A dla lotniska KRAKÓW/Balice (EPKK); - update of the Aerodrome Obstacle Chart - ICAO Type A for KRAKÓW/Balice aerodrome (EPKK); - aktualizacja Mapy parkowania/dokowania statków powietrznych - ICAO dla lotniska KRAKÓW/Balice (EPKK); - update of the Aircraft Parking/Docking Chart - ICAO for KRAKÓW/ Balice aerodrome (EPKK); - aktualizacja Mapy punktów krytycznych dla lotniska KRAKÓW/ Balice (EPKK); - update of the Hot Spots Chart for KRAKÓW/Balice aerodrome (EPKK); - aktualizacja map Tras dolotowych i odlotowych VFR do lotniska WROCŁAW/Strachowice (EPWR); - update of the VFR Arrival and Transit Routes Charts for WROCŁAW/Strachowice aerodrome (EPWR); - aktualizacja Map operacyjnych do lotów z widocznością dla lotnisk: GDAŃSK im. Lecha Wałęsy (EPGD), KRAKÓW/Balice (EPKK), KATOWICE/Pyrzowwice (EPKT), POZNAŃ/Ławica (EPPO), ZIELONA GÓRA/Babimost (EPZG); - zmiany edytorskie. - editorial changes. - update of the Visual Operation Charts for the following aerodromes: GDAŃSK Lech Walesa (EPGD), KRAKÓW/Balice (EPKK), KATOWICE/Pyrzowwice (EPKT), POZNAŃ/Ławica (EPPO), ZIELONA GÓRA/Babimost (EPZG); 2) USUNĄĆ NASTĘPUJĄCE STRONY REMOVE THE FOLLOWING PAGES 2) WŁĄCZYĆ NASTĘPUJĄCE STRONY INSERT THE FOLLOWING PAGES GEN GEN GEN MAY GEN GEN MAY GEN GEN MAY GEN Ciąg dalszy na następnej stronie Continued on next page

29 STRONA 2 ZMIANA AIRAC nr 138 PAGE 2 AIRAC AMENDMENT No ) USUNĄĆ NASTĘPUJĄCE STRONY REMOVE THE FOLLOWING PAGES 2) WŁĄCZYĆ NASTĘPUJĄCE STRONY INSERT THE FOLLOWING PAGES GEN MAY GEN GEN MAY GEN GEN MAY GEN GEN MAY GEN GEN MAY GEN GEN MAY GEN GEN MAY GEN GEN MAY GEN GEN MAY GEN GEN MAY GEN GEN MAY GEN JAN GEN GEN FEB GEN GEN FEB GEN GEN FEB GEN GEN GEN MAR GEN GEN MAR GEN GEN MAY GEN GEN GEN SEP GEN GEN MAY GEN GEN MAY GEN GEN MAY GEN GEN MAY GEN GEN MAR GEN GEN MAR GEN GEN MAR GEN GEN MAR GEN GEN MAR GEN GEN MAR GEN GEN MAR GEN ENR ENR ENR T MAY ENR T ENR MAY ENR ENR MAY ENR ENR MAY ENR ENR MAY ENR ENR MAY ENR ENR MAY ENR ENR MAY ENR ENR MAY ENR ENR MAY ENR ENR MAY ENR ENR MAY ENR ENR MAY ENR ENR MAY ENR ENR MAY ENR ENR MAY ENR ENR MAY ENR ENR MAY ENR ENR MAY ENR ENR MAY ENR Ciąg dalszy na następnej stronie Continued on next page

30 ZMIANA AIRAC nr 138 STRONA 3 AIRAC AMENDMENT No. 138 PAGE 3 2) USUNĄĆ NASTĘPUJĄCE STRONY REMOVE THE FOLLOWING PAGES ENR MAY ENR ENR MAY ENR ENR MAY ENR ENR MAY ENR ENR MAY ENR ENR MAY ENR ENR MAY ENR ENR MAY ENR ENR MAY ENR ENR MAY ENR ENR MAY ENR ENR MAY ENR ENR MAY ENR ENR MAY ENR ENR MAY ENR ENR MAY ENR ENR ENR MAY ENR ENR MAY ENR AD AD AD MAY AD AD 2 EPBY MAY AD 2 EPBY AD 2 EPBY MAY AD 2 EPBY AD 2 EPBY MAY AD 2 EPBY AD 2 EPGD MAY AD 2 EPGD AD 2 EPGD MAY AD 2 EPGD AD 2 EPGD MAY AD 2 EPGD AD 2 EPGD MAY AD 2 EPGD AD 2 EPGD MAY AD 2 EPGD AD 2 EPGD JUN AD 2 EPGD AD 2 EPGD APR AD 2 EPGD AD 2 EPGD MAY AD 2 EPGD AD 2 EPGD APR AD 2 EPGD AD 2 EPGD APR AD 2 EPGD AD 2 EPGD AD 2 EPGD MAY AD 2 EPGD AD 2 EPKK MAY AD 2 EPKK AD 2 EPKK MAR AD 2 EPKK AD 2 EPKK MAR AD 2 EPKK AD 2 EPKK MAY AD 2 EPKK AD 2 EPKK MAY AD 2 EPKK AD 2 EPKK MAY AD 2 EPKK AD 2 EPKK MAY AD 2 EPKK AD 2 EPKK MAY AD 2 EPKK AD 2 EPKK MAY AD 2 EPKK AD 2 EPKK APR AD 2 EPKK AD 2 EPKK APR AD 2 EPKK AD 2 EPKK MAY AD 2 EPKK AD 2 EPKK APR AD 2 EPKK AD 2 EPKK MAY AD 2 EPKK AD 2 EPKK MAY AD 2 EPKK AD 2 EPKK MAY AD 2 EPKK AD 2 EPKK AD 2 EPKK AUG AD 2 EPKK Ciąg dalszy na następnej stronie Continued on next page 2) WŁĄCZYĆ NASTĘPUJĄCE STRONY INSERT THE FOLLOWING PAGES

31 STRONA 4 ZMIANA AIRAC nr 138 PAGE 4 AIRAC AMENDMENT No ) USUNĄĆ NASTĘPUJĄCE STRONY REMOVE THE FOLLOWING PAGES 2) WŁĄCZYĆ NASTĘPUJĄCE STRONY INSERT THE FOLLOWING PAGES AD 2 EPKK AUG AD 2 EPKK AD 2 EPKK AUG AD 2 EPKK AD 2 EPKK JUL AD 2 EPKK AD 2 EPKK MAY AD 2 EPKK AD 2 EPKT MAY AD 2 EPKT AD 2 EPLB MAY AD 2 EPLB AD 2 EPLB MAY AD 2 EPLB AD 2 EPLB MAY AD 2 EPLB AD 2 EPLB MAY AD 2 EPLB AD 2 EPLB MAY AD 2 EPLB AD 2 EPLB MAY AD 2 EPLB AD 2 EPLB MAY AD 2 EPLB AD 2 EPMO MAY AD 2 EPMO AD 2 EPMO MAY AD 2 EPMO AD 2 EPMO MAY AD 2 EPMO AD 2 EPMO MAY AD 2 EPMO AD 2 EPMO MAY AD 2 EPMO AD 2 EPMO DEC AD 2 EPMO AD 2 EPMO MAY AD 2 EPMO AD 2 EPMO MAY AD 2 EPMO AD 2 EPMO MAY AD 2 EPMO AD 2 EPMO MAY AD 2 EPMO AD 2 EPMO APR AD 2 EPMO AD 2 EPMO APR AD 2 EPMO AD 2 EPMO AD 2 EPPO MAY AD 2 EPPO AD 2 EPPO MAY AD 2 EPPO AD 2 EPPO MAY AD 2 EPPO AD 2 EPWA MAY AD 2 EPWA AD 2 EPWA MAY AD 2 EPWA AD 2 EPWA MAY AD 2 EPWA AD 2 EPWA MAY AD 2 EPWA AD 2 EPWA MAY AD 2 EPWA AD 2 EPWA MAY AD 2 EPWA AD 2 EPWR MAY AD 2 EPWR AD 2 EPZG MAY AD 2 EPZG ) NASTĘPUJĄCE NOTAM SĄ WPROWADZONE DO AIP POLSKA TĄ ZMIANĄ: P2904/13, P2906/13, P2907/13, M3116/13, N1060/13, N1061/13, N1187/13, N1191/13, N1192/13, N1211/13, N1241/13, N1242/13, N1243/13, N1244/13, N1245/13, N1471/13, N1496/13, N1499/13, N1631/13. 4) NASTĘPUJĄCE SUPLEMENTY SĄ NINIEJSZYM SKASOWANE: PATRZ GEN ) AIC POZOSTAJĄCE W MOCY: 02/08, 03/10, 04/10, 03/11, 04/12, 05/12, 01/13, 02/13, 03/13. 3) THE FOLLOWING NOTAM ARE INCORPORATED INTO WITH THIS AMENDMENT: A2904/13, A2906/13, A2907/13, C3116/13, D1060/13, D1061/13, D1187/13, D1191/13, D1192/13, D1211/13, D1241/13, D1242/13, D1243/13, D1244/13, D1245/13, D1471/13, D1496/13, D1499/13, D1631/13. 4) THE FOLLOWING SUPPLEMENTS ARE HEREBY CANCELLED: SEE GEN ) THE AIC REMAINING IN FORCE: 02/08, 03/10, 04/10, 03/11, 04/12, 05/12, 01/13, 02/13, 03/13. 6) POPRAWKI RĘCZNE: PATRZ GEN ) HAND AMENDMENTS: SEE GEN ) ZAZNACZYĆ WPROWADZENIE ZMIANY NA STRONIE GEN ) RECORD THE ENTRY OF THE AMENDMENT ON PAGE GEN UWAGA Zmiana powinna być przechowywana w sekcji AIRAC od chwili otrzymania do. REMARK This Amendment should be stored in the AIRAC section from the date of receipt until. - KONIEC - - END -

1. TERMIN DATE 2014-07-24 do 2014-10-23 2014-07-24 to 2014-10-23

1. TERMIN DATE 2014-07-24 do 2014-10-23 2014-07-24 to 2014-10-23 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 16/13 (AD 2 EPWA)

SUP 16/13 (AD 2 EPWA) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

2. TERMINY ZAPASOWE (UTC) 2. ALTERNATIVE DATES (UTC) 2012-04-05: 0700-1100 2012-07-05: 0700-1100 2012-10-04: 0700-1100 2012-12-06: 0800-1200

2. TERMINY ZAPASOWE (UTC) 2. ALTERNATIVE DATES (UTC) 2012-04-05: 0700-1100 2012-07-05: 0700-1100 2012-10-04: 0700-1100 2012-12-06: 0800-1200 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date AIP POLSKA GEN 3.2-1 08 JAN 2015 GEN 3.2 MAPY LOTNICZE AERONAUTICAL CHARTS 1. SŁUŻBA ODPOWIEDZIALNA ZA WYDAWANIE MAP LOTNICZYCH Mapy lotnicze na potrzeby żeglugi powietrznej w FIR WARSZAWA wydaje Polska

Bardziej szczegółowo

SUP 09/12 (AD 2 EPKT)

SUP 09/12 (AD 2 EPKT) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 03/13 (AD 2 EPKT)

SUP 03/13 (AD 2 EPKT) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 01/12 (AD 2 EPKT)

SUP 01/12 (AD 2 EPKT) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

EETNYNYX KCOSXHJP ZBZZSAXX EBZZSAEP EGZZSAEP EVRAYNYS LEMDYOYX LFZZNTEP LKZZSDEP OKNOYNYX UUUUYNYX EKZZSAEP ENZZSEXX KDZZNAXX LKZZSAEP LZZZSCEP

EETNYNYX KCOSXHJP ZBZZSAXX EBZZSAEP EGZZSAEP EVRAYNYS LEMDYOYX LFZZNTEP LKZZSDEP OKNOYNYX UUUUYNYX EKZZSAEP ENZZSEXX KDZZNAXX LKZZSAEP LZZZSCEP HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. SEASONAL SNOW PLAN FOR THE WINTER SEASON 2011/2012WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF

Bardziej szczegółowo

SUP 18/15 (AD 2 EPPO)

SUP 18/15 (AD 2 EPPO) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 06/12 (AD 2) 01 JUN 2012 08 JUL 2012

SUP 06/12 (AD 2) 01 JUN 2012 08 JUL 2012 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

EPZG - ZIELONA GÓRA/Babimost

EPZG - ZIELONA GÓRA/Babimost AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPZG 1-1 AIRAC effective date 11 DEC 2014 EPZG AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPZG AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPGD - GDAŃSK im. Lecha Wałęsy

EPGD - GDAŃSK im. Lecha Wałęsy AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPGD 1-1 AIRAC effective date 20 AUG 2015 EPGD AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPGD AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPWR - WROCŁAW/Strachowice

EPWR - WROCŁAW/Strachowice AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPWR 1-1 AIRAC effective date 03 APR 2014 EPWR AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPWR AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

SUP 60/12 (AD 2 EPRZ)

SUP 60/12 (AD 2 EPRZ) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

Podział Przestrzeni Powietrznej

Podział Przestrzeni Powietrznej SZKOLENIE TEORETYCZNE KANDYDATÓW NA UCZNIÓW PILOTOW ( Teoretyczny Kurs Szybowcowy TKS ) Podział Przestrzeni Powietrznej Aeroklub Bielsko-Bialski Przemysław Ochal 1. Stosowane dokumenty Aneks 11 ICAO do

Bardziej szczegółowo

VFR SUP 04/12 (VFR AD 4 EPKM) Obowiązuje od / Effective from 03 MAY 2012 Obowiązuje do / Effective to 02 MAY 2013 EST

VFR SUP 04/12 (VFR AD 4 EPKM) Obowiązuje od / Effective from 03 MAY 2012 Obowiązuje do / Effective to 02 MAY 2013 EST POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) 4. Uwagi Remarks Dyżurny Operacyjny Portu:

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) 4. Uwagi Remarks Dyżurny Operacyjny Portu: AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPLB 1-1 AIRAC effective date 28 MAY 2015 EPLB AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPLB AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

SUP 10/13 (AD 2 EPKK)

SUP 10/13 (AD 2 EPKK) OGRAICZI DOSTÊPOŒCI LOTISKA KRAKÓW/BALIC Z POWODU PRAC RMOTOWYCH A RWY 07/2 LIMITD AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALIC ARODROM DU TO OVRHAUL WORKS O RWY 07/2 STROA 1-1 PAG 1-1 POLSKA AGCJA ŻGLUGI POWITRZJ POLISH

Bardziej szczegółowo

EPMO - WARSZAWA/MODLIN

EPMO - WARSZAWA/MODLIN AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPMO 1-1 AIRAC effective date 23 JUL 2015 EPMO AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPMO AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY WYKONYWANIA LOTÓW Z WIDOCZNOŚCIĄ VISUAL FLIGHT RULES

PRZEPISY WYKONYWANIA LOTÓW Z WIDOCZNOŚCIĄ VISUAL FLIGHT RULES AIP VFR POLAND VFR ENR 1.2-1 23 JUL 2015 VFR ENR 1.2 PRZEPISY WYKONYWANIA LOTÓW Z WIDOCZNOŚCIĄ VISUAL FLIGHT RULES 1. PRZEPISY OGÓLNE 1. GENERAL RULES 1.1 W FIR Warszawa przyjmuje się że: 1.1 Within the

Bardziej szczegółowo

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) 4. Uwagi Remarks Telefony:

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) 4. Uwagi Remarks Telefony: AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPKK 1-1 AIRAC effective date 25 JUN 2015 EPKK AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPKK AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date 3.1 SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 3.1 AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date 3.1 SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 3.1 AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE AIP POLSKA GEN 3.1-1 GEN 3. SŁUŻBY SERVICES 3.1 SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 3.1 AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE 1. ORGANIZACJA SŁUŻBY INFORMACJI LOTNICZEJ 1. ORGANIZATION OF AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE

Bardziej szczegółowo

Zmiany w przestrzeni powietrznej w rejonie lotniska Szczecin Goleniów

Zmiany w przestrzeni powietrznej w rejonie lotniska Szczecin Goleniów Zmiany w przestrzeni powietrznej w rejonie lotniska Szczecin Goleniów Zmiana granic CTR Szczecin 53 45'57''N 014 54'46''E 53 33'42''N 015 11'42''E Dalej łuk o promieniu 11km i środku w punkcie 53 29'30''N

Bardziej szczegółowo

EPKT - KATOWICE/Pyrzowice

EPKT - KATOWICE/Pyrzowice AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPKT 1-1 AIRAC effective date 28 MAY 2015 EPKT AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPKT AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPBY - BYDGOSZCZ/Szwederowo

EPBY - BYDGOSZCZ/Szwederowo AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPBY 1-1 AIRAC effective date 08 JAN 2015 EPBY AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPBY AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

AEROKLUB CZĘSTOCHOWSKI

AEROKLUB CZĘSTOCHOWSKI AEROKLUB CZĘSTOCHOWSKI INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA RUDNIKI CZĘSTOCHOWA 02.01.2007 ROK 1. Dane operacyjno techniczne: 1.1. Punkt odniesienia środek lądowiska ARP 262 m AMSL. 1.2. Współrzędne geograficzne

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA INCYDENTU LOTNICZEGO

RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA INCYDENTU LOTNICZEGO Warszawa, dnia 18 marca 2015 roku Nr ewidencyjny zdarzenia lotniczego 1336/14 RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA INCYDENTU LOTNICZEGO 1. Data i czas lokalny zaistnienia incydentu: 9 sierpnia 2014 r. godz.14:50 LMT.

Bardziej szczegółowo

EPGI - LISIE KĄTY k/grudziądza

EPGI - LISIE KĄTY k/grudziądza AIP VFR POLAND VFR_AD 4 EPGI 1-1 AIRAC effective date 31 MAY 2012 EPGI AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPGI - LISIE KĄTY k/grudziądza EPGI AD 4.2 DANE

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące Dziennik Ustaw Nr 106 8969 Poz. 678 678 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące Na podstawie art. 119 ust.

Bardziej szczegółowo

EPBC - WARSZAWA-BABICE

EPBC - WARSZAWA-BABICE AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPBC 1-1 AIRAC effective date 03 APR 2014 EPBC AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPBC AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

ZASADA LOKALNA EPPO-1

ZASADA LOKALNA EPPO-1 ZASADA LOKALNA EPPO-1 Procedury dla Operacji w Porze Nocy na Lotnisku Poznań Ławica (poza godzinami pracy Koordynatora Rozkładów Lotów) I. Wprowadzenie. 1. Niniejszy dokument określa procedury zarządzania

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ DOTYCZĄCY ELEMENTÓW PRZESTRZENI POWIETRZNEJ ORAZ PROCEDUR RUCHU LOTNICZEGO

KWESTIONARIUSZ DOTYCZĄCY ELEMENTÓW PRZESTRZENI POWIETRZNEJ ORAZ PROCEDUR RUCHU LOTNICZEGO KWESTIONARIUSZ DOTYCZĄCY ELEMENTÓW PRZESTRZENI POWIETRZNEJ ORAZ PROCEDUR RUCHU LOTNICZEGO I DANE RESPONDENTA ( * WYMAGANE) IMIĘ NAZWISKO KTL AOPA Poland OPERATOR/PILOT* PILOT STANOWISKO TYP STATKU POWIETRZNEGO*

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za 2007 Ruch lotniczy w FIR Warszawa

RAPORT ROCZNY za 2007 Ruch lotniczy w FIR Warszawa RAPORT ROCZNY za 27 Ruch lotniczy w FIR Warszawa (STATYSTYKI I PROGNOZY) [STAT/ASM/7] Biuro Zarządzania Przestrzenią Powietrzną i Przygotowania Operacyjnego Ośrodek Planowania Strategicznego (APZ) Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

Przygotowania Polskich Portów Lotniczych do UEFA EURO 2012 TM. Tytuł prezentacji Tomasz SZYMCZAK Krajowy Koordynator ds. lotnisk

Przygotowania Polskich Portów Lotniczych do UEFA EURO 2012 TM. Tytuł prezentacji Tomasz SZYMCZAK Krajowy Koordynator ds. lotnisk Przygotowania Polskich Portów Lotniczych do UEFA EURO 2012 TM Tytuł prezentacji Tytuł prezentacji Tomasz SZYMCZAK Krajowy Koordynator ds. lotnisk Miejscowość, Miejscowość, DD DD MM MM RRRR RRRR Podmiotowy

Bardziej szczegółowo

KARTA UZGODNIEŃ INSTRUKCJI OPERACYJNEJ LĄDOWISKA PIŁA. Uzgadniający Opinia Data i podpis Uwagi

KARTA UZGODNIEŃ INSTRUKCJI OPERACYJNEJ LĄDOWISKA PIŁA. Uzgadniający Opinia Data i podpis Uwagi KARTA UZGODNIEŃ INSTRUKCJI OPERACYJNEJ LĄDOWISKA PIŁA Uzgadniający Opinia Data i podpis Uwagi Polska Agencja Żeglugi Powietrznej ZMIANA 00 PIŁA 15.11.2011 STRONA 1/19 REJESTR ZMIAN W INSTRUKCJI OPERACYJNEJ

Bardziej szczegółowo

Konsultacje dla użytkowników przestrzeni powietrznej Warka 23-24 czerwca 2015r. Aeroklub Polski

Konsultacje dla użytkowników przestrzeni powietrznej Warka 23-24 czerwca 2015r. Aeroklub Polski Konsultacje dla użytkowników przestrzeni powietrznej Warka 23-24 czerwca 2015r. Aeroklub Polski Latanie to nasza pasja Wychowujemy podniebnych mistrzów WSTĘP SCHEMAT ORGANIZACYJNY DYSCYPLINY AEROKLUB POLSKI

Bardziej szczegółowo

POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY BIULETYN

POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY BIULETYN POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY BIULETYN BULLETIN 2007 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Przepisy i procedury 1.2. Odprawa 1.3. Biuletyny Informacji Przed Lotem 1.4.Czas stosowany w organach

Bardziej szczegółowo

Rozwój Lotnisk w Małopolsce stymulatorem dalszego rozwoju Małopolski korzyści i utrudnienia

Rozwój Lotnisk w Małopolsce stymulatorem dalszego rozwoju Małopolski korzyści i utrudnienia Rozwój Lotnisk w Małopolsce stymulatorem dalszego rozwoju Małopolski korzyści i utrudnienia Kierunki rozwoju lotnisk w Polsce zarządzanie przestrzenią powietrzną bezpieczeństwo żeglugi powietrznej. Kraków,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ LOTNISK/LĄDOWISK ORAZ LOTNISK DLA ŚMIGŁOWCÓW INDEX TO AERODROMES/AIRFIELDS AND HELIPORTS

WYKAZ LOTNISK/LĄDOWISK ORAZ LOTNISK DLA ŚMIGŁOWCÓW INDEX TO AERODROMES/AIRFIELDS AND HELIPORTS AIP VFR POLAND VFR AD 1-1 VFR AD 1 WYKAZ LOTNISK/LĄDOWISK ORAZ LOTNISK DLA ŚMIGŁOWCÓW INDEX TO AERODROMES/AIRFIELDS AND HELIPORTS EPBA EPBC EPBK EPBO EPBY EPCD EPEL EPGD EPGI EPGL EPGO EPGY EPIN EPIW EPJG

Bardziej szczegółowo

EPWA - CHOPINA W WARSZAWIE

EPWA - CHOPINA W WARSZAWIE AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPWA 1-1 AIRAC effective date 03 APR 2014 EPWA AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPWA AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA NIEGOWONICZKI

INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA NIEGOWONICZKI Wojciech Gawroński, ul. Starzyńskiego 14, 41-215 Sosnowiec tel. +48 535 560 220; e-mail: wogaw@poczta.onet.pl Egzemplarz nr... INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA Położenie lądowiska: Gmina: Łazy Powiat: Zawiercie

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPERACYJNA

INSTRUKCJA OPERACYJNA Aeroklub Ziemi Jarosławskiej Rynek 6, 37-500 Jarosław tel: +48-793-744-784, +48-692-776-207 fax: +48-17-783-4621 KRS: 0000281817 NIP: 7922178721 REGON: 180237001 konto nr: 40 1500 1634 1216 3005 1357 0000

Bardziej szczegółowo

GEN 4.2 OPŁATY NAWIGACYJNE AIR NAVIGATION CHARGES

GEN 4.2 OPŁATY NAWIGACYJNE AIR NAVIGATION CHARGES AIP POLSKA AIP POLAND GEN 4.2-1 GEN 4.2 OPŁATY NAWIGACYJNE AIR NAVIGATION CHARGES 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 1.1. Opłaty nawigacyjne pobiera się za świadczenie usług nawigacyjnych w przestrzeni

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE - PROJEKT 1

KONSULTACJE SPOŁECZNE - PROJEKT 1 KONSULTACJE SPOŁECZNE - PROJEKT 1 OKREŚLENIE STANDARDÓW DOTYCZĄCYCH PUBLIKOWANIA INFORMACJI LOTNICZYCH O POKAZACH PIROTECHNICZNYCH, WYPUSZCZENIACH LAMPIONÓW ORAZ BALONÓW W FIR WARSZAWA 1. CEL Celem projektu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH Dot. incydentu nr: 984/14 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH Po rozpatrzeniu w dniu 28 stycznia 2015 roku, przedstawionych przez organ zarządzania przestrzenią powietrzną informacji

Bardziej szczegółowo

DANE GEOGRAFICZNE I ZARZĄDZAJĄCY LOTNISKIEM 2. AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA

DANE GEOGRAFICZNE I ZARZĄDZAJĄCY LOTNISKIEM 2. AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA 1. AD 2 STALOWA WOLA/Turbia (EPST) DANE GEOGRAFICZNE I ZARZĄDZAJĄCY LOTNISKIEM 2. AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA 1. ARP współrzędne WGS84 i lokalizacja ARP WGS84 coordinates and site at

Bardziej szczegółowo

DANE GEOGRAFICZNE I ZARZĄDZAJĄCY LOTNISKIEM 2. AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA

DANE GEOGRAFICZNE I ZARZĄDZAJĄCY LOTNISKIEM 2. AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA AIP POLSKA 1. AD RADOM (EPRA) DANE GEOGRAFICZNE I ZARZĄDZAJĄCY LOTNISKIEM 2. AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA 1. ARP współrzędne WGS84 i lokalizacja ARP WGS84 coordinates and site at AD 2.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA

INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA Egz. Nr 2 INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA KRĘPA k/słupska - EPSR WOJEWÓDZTWO: POMORSKIE POWIAT: SŁUPSK GMINA: SŁUPSK Strona 1 / 23 Spis treści STRONA Spis treści 2 Karta uzgodnień i karta podpisów 3-4 Tabela

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

EPZG - ZIELONA GÓRA/Babimost

EPZG - ZIELONA GÓRA/Babimost AIP POLSKA AD 2 EPZG 1-1 11 DEC 2014 EPZG AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPZG - ZIELONA GÓRA/Babimost EPZG AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE

Bardziej szczegółowo

płk rez. pil. mgr inż. Wojciech STEPIEŃ Dział Operacyjnych Spraw Wojskowych, PAŻP

płk rez. pil. mgr inż. Wojciech STEPIEŃ Dział Operacyjnych Spraw Wojskowych, PAŻP Loty bezzałogowych statków powietrznych (BSP) w polskiej przestrzeni powietrznej stan prawny i kierunki prac w PAŻP. płk rez. pil. mgr inż. Wojciech STEPIEŃ Dział Operacyjnych Spraw Wojskowych, PAŻP POZNAŃ

Bardziej szczegółowo

1) KALENDARIUM ZAWODÓW:

1) KALENDARIUM ZAWODÓW: 1) KALENDARIUM ZAWODÓW: Time Schedule: Początek przyjmowania zgłoszeń: 01.12. 2014 Start of Entries submissions: Koniec przyjmowania zgłoszeń: 03.05. 2015 End of Entries submissions: Data opłacenia wpisowego:

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PRZEPISÓW KRAJOWYCH ORAZ MIĘDZYNARODOWYCH POROZUMIEŃ I KONWENCJI SUMMARY OF NATIONAL REGULATIONS AND INTERNATIONAL AGREEMENTS/CONVENTIONS

ZESTAWIENIE PRZEPISÓW KRAJOWYCH ORAZ MIĘDZYNARODOWYCH POROZUMIEŃ I KONWENCJI SUMMARY OF NATIONAL REGULATIONS AND INTERNATIONAL AGREEMENTS/CONVENTIONS AIP POLSKA GEN 1.6-1 GEN 1.6 ZESTAWIENIE PRZEPISÓW KRAJOWYCH ORAZ MIĘDZYNARODOWYCH POROZUMIEŃ I KONWENCJI SUMMARY OF NATIONAL REGULATIONS AND INTERNATIONAL AGREEMENTS/CONVENTIONS 1. PRZEPISY KRAJOWE 1.

Bardziej szczegółowo

ZASADA LOKALNA EPWA-1 PROCEDURY DLA OPERACJI W PORZE NOCY ORAZ DLA LOTÓW AD HOC NA LOTNISKU CHOPINA W WARSZAWIE

ZASADA LOKALNA EPWA-1 PROCEDURY DLA OPERACJI W PORZE NOCY ORAZ DLA LOTÓW AD HOC NA LOTNISKU CHOPINA W WARSZAWIE ZASADA LOKALNA EPWA-1 PROCEDURY DLA OPERACJI W PORZE NOCY ORAZ DLA LOTÓW AD HOC NA LOTNISKU CHOPINA W WARSZAWIE (POZA GODZINAMI PRACY KOORDYNATORA ROZKŁADÓW LOTÓW) I. Wprowadzenie. 1. Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa oprogramowania komputerowego umożliwiającego tworzenie opracowań statystycznych obrazujących gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa Miejscowość

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date AIP POLSKA GEN 4.1.5-1 GEN 4.1.5 LOTNISKO LUBLIN LUBLIN AERODROME 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 1. GENERAL PROVISIONS AND DEFINITIONS 1.1 Opłaty lotniskowe pobiera się za wykonywanie usług związanych

Bardziej szczegółowo

03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Zmiana satelity dostarczającego sygnał Animal Planet HD. Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD

03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Zmiana satelity dostarczającego sygnał Animal Planet HD. Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD 03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Dear Sirs, Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD We refer to the Affiliation Agreement with a Commencement Date of 01/11/2009 between ( DCEL / we ) and you,

Bardziej szczegółowo

URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO. Warszawa, dnia 31 sierpnia 2006 r. Nr 7

URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO. Warszawa, dnia 31 sierpnia 2006 r. Nr 7 DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO Warszawa, dnia 31 sierpnia 2006 r. Nr 7 TREŚĆ: Poz. ZARZĄDZENIE 28 Nr 10 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie trybu postępowania

Bardziej szczegółowo

Nawigacyjne zabezpieczenie lotnisk cywilnych, rozwiązania konwencjonalne i satelitarne

Nawigacyjne zabezpieczenie lotnisk cywilnych, rozwiązania konwencjonalne i satelitarne Nawigacyjne zabezpieczenie lotnisk cywilnych, rozwiązania konwencjonalne i satelitarne Ruch lotniczy w 2011 r. i prognozy na kolejne lata. Nałęczów, 24.02.2012 r. Zagadnienia 1. Nawigacyjne zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

PRZYLOT, TRANZYT I ODLOT STATKÓW POWIETRZNYCH ENTRY, TRANSIT AND DEPARTURE OF AIRCRAFT

PRZYLOT, TRANZYT I ODLOT STATKÓW POWIETRZNYCH ENTRY, TRANSIT AND DEPARTURE OF AIRCRAFT AIP POLSKA GEN 1.2-1 26 AUG 2010 GEN 1.2 PRZYLOT, TRANZYT I ODLOT STATKÓW POWIETRZNYCH ENTRY, TRANSIT AND DEPARTURE OF AIRCRAFT 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. GENERAL 1.1 Krajowe przepisy i praktyki dotyczące

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

ODSTĘPSTWA OD NORM, ZALECANYCH METOD POSTĘPOWANIA I PROCEDUR ICAO DIFFERENCES FROM ICAO STANDARDS, RECOMMENDED PRACTICES AND PROCEDURES

ODSTĘPSTWA OD NORM, ZALECANYCH METOD POSTĘPOWANIA I PROCEDUR ICAO DIFFERENCES FROM ICAO STANDARDS, RECOMMENDED PRACTICES AND PROCEDURES AIP POLSKA GEN 1.7-1 27 JUN 2013 GEN 1.7 ODSTĘPSTWA OD NORM, ZALECANYCH METOD POSTĘPOWANIA I PROCEDUR ICAO DIFFERENCES FROM ICAO STANDARDS, RECOMMENDED PRACTICES AND PROCEDURES 1. W rozdziale tym zawarty

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne WZA w dniu 28 października 2014 roku

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne WZA w dniu 28 października 2014 roku Serwisy Zamknięte GPW https://4brokernet.gpw.pl/4bn_prd/index.php/pl/,danainfo=.alpedp9hu2vjr19nr43r8... Strona 1 z 3 2014-10-28 Serwisy Zamknięte GPW ktg@eurosystem.com.pl ktg@eurosystem.com.pl (Emitenci)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA. GOTARTOWICE k/rybnika EPRG

INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA. GOTARTOWICE k/rybnika EPRG Egz. Nr 4 INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA GOTARTOWICE k/rybnika EPRG WOJEWÓDZTWO : POWIAT : GMINA : ŚLĄSKIE RYBNIK RYBNIK Listopad 2013 Wydanie I Strona 1 z 20 Spis treści STRONA Spis treści 2 Karta uzgodnień

Bardziej szczegółowo

PAŻP wobec wyzwań UEFA EURO 2012

PAŻP wobec wyzwań UEFA EURO 2012 PAŻP wobec wyzwań UEFA EURO 2012 Jarosław Niewiński Warszawa, 10.12.2010 UEFA EURO 2012 z perspektywy PAŻP q Przewidywany tymczasowy ponadplanowy wzrost ruchu lotniczego w FIR EPWW q Peak hours q Dodatkowo

Bardziej szczegółowo

Proces konsultacji społecznych w kontekście projektowania zmian w strukturze przestrzeni powietrznej w FIR Warszawa. Warszawa, 23.05.2014 r.

Proces konsultacji społecznych w kontekście projektowania zmian w strukturze przestrzeni powietrznej w FIR Warszawa. Warszawa, 23.05.2014 r. Proces konsultacji społecznych w kontekście projektowania zmian w strukturze przestrzeni powietrznej w FIR Warszawa Warszawa, 23.05.2014 r. Zarządzanie polską przestrzenia powietrzną ASM1 Przestrzeń powietrzną

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH. Poważny incydent. zdarzenie nr: 982/14. statek powietrzny: samolot Bombardier CRJ-700, D-ACPJ

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH. Poważny incydent. zdarzenie nr: 982/14. statek powietrzny: samolot Bombardier CRJ-700, D-ACPJ PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH RAPORT WSTĘPNY v. 01 Poważny incydent zdarzenie nr: 982/14 statek powietrzny: samolot Bombardier CRJ-700, D-ACPJ 05 lipca 2014 Katowice-Pyrzowice (EPKT) Sformułowania

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

EPKK - KRAKÓW/Balice

EPKK - KRAKÓW/Balice AIP POLSKA AD 2 EPKK-1 EPKK AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPKK - KRAKÓW/Balice EPKK AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME GEOGRAPHICAL

Bardziej szczegółowo

PAŻP wobec wyzwań EURO 2012 na tle ruchu lotniczego w latach 2007/2008/2009

PAŻP wobec wyzwań EURO 2012 na tle ruchu lotniczego w latach 2007/2008/2009 PAŻP wobec wyzwań EURO 2012 na tle ruchu lotniczego w latach 2007/2008/2009 Zagadnienia 1. EURO 2012 z perspektywy PAŻP, 2. Obszary działań PAŻP w kontekście EURO 2012, 3. Cele PAŻP w kontekście EURO 2012,

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date EPLB AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPLB - LUBLIN

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date EPLB AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPLB - LUBLIN AIP POLSKA AD 2 EPLB 1-1 28 MAY 2015 EPLB AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPLB - LUBLIN EPLB AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 stycznia 2013 r. Poz. 77 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 11 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 17 stycznia 2013 r. Poz. 77 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 11 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 stycznia 2013 r. Poz. 77 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie przekazywania

Bardziej szczegółowo

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service)

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) 1. The owner of the website Ilona B. Miles is Success Solutions LLC, Sonaty Street 6/1108, 02-744 Warsaw, Tax Identification Number: 5213689531,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INWESTYCYJNA PAśP W ROZWÓJ SYSTEMÓW NAWIGACYJNYCH W PORTACH REGIONALNYCH

STRATEGIA INWESTYCYJNA PAśP W ROZWÓJ SYSTEMÓW NAWIGACYJNYCH W PORTACH REGIONALNYCH STRATEGIA INWESTYCYJNA PAśP W ROZWÓJ SYSTEMÓW NAWIGACYJNYCH W PORTACH REGIONALNYCH Konferencja Aktywność samorządów kluczem do rozwoju regionalnych portów lotniczych w Polsce Warszawa, 27-28 październik

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za 2008 Ruch lotniczy w FIR Warszawa

RAPORT ROCZNY za 2008 Ruch lotniczy w FIR Warszawa RAPORT ROCZNY za 2008 Ruch lotniczy w FIR Warszawa [STAT/ASM/08] Biuro Zarządzania Przestrzenią Powietrzną i Przygotowania Operacyjnego Ośrodek Planowania Strategicznego (APZ) Oznaczenie klasyfikacyjne

Bardziej szczegółowo

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA Atrakcyjne tereny inwestycyjne znajdują się przy ul. Leśnej w Bytomiu, w bezpośrednim sąsiedztwie Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Przeznaczona do sprzedaży uzbrojona

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 460. z dnia 9 kwietnia 2013 r.

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 460. z dnia 9 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 460 1) z dnia 9 kwietnia 2013 r. 2) - 1) 2) poz. 1003, Nr 171, poz. 1016, Nr 222, poz. 1326 i Nr 227, poz. 1367. - - - -

Bardziej szczegółowo

OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z LOTNISKA/HELIPORTU AERODROME/HELIPORT CHARGES

OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z LOTNISKA/HELIPORTU AERODROME/HELIPORT CHARGES AIP POLSKA GEN 4.1-1 11 FEB 2010 GEN 4.1 OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z LOTNISKA/HELIPORTU AERODROME/HELIPORT CHARGES AIRAC AMDT 094 STRONA WOLNA INTENTIONALLY LEFT BLANK AIP POLSKA GEN 4.1.1-1 11 FEB 2010 GEN

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH EN 14899-2:2006 0086 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 1. Rodzaj produktu: Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Fibremesh 650 S 02 14 05 05 100 0 000081 2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date AIP POLSKA AD 2 EPRZ 1-1 EPRZ AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPRZ - RZESZÓW/Jasionka EPRZ AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 31 OGŁOSZENIE Nr 11 PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie opłat lotniskowych na lotnisku

Bardziej szczegółowo

Poland Tenders. Przebudowa budynku OSP Nowym Lublińcu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską z zapleczem. Nazwa. Miejscowość.

Poland Tenders. Przebudowa budynku OSP Nowym Lublińcu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską z zapleczem. Nazwa. Miejscowość. Poland Tenders Nazwa Przebudowa budynku OSP Nowym Lublińcu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską z zapleczem Miejscowość Cieszanów Numer ogłoszenia 154129 Data zamieszczenia 2011-06-01 Typ ogłoszenia Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 lutego 2012 r. Poz. 24

Warszawa, dnia 13 lutego 2012 r. Poz. 24 Warszawa, dnia 13 lutego 2012 r. Poz. 24 Dowództwo Sił Powietrznych DECYZJA Nr 19/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia do użytku w lotnictwie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY POLAND TENDER Złotów: Usługi kominiarskie wykonywane w budynkach administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie Numer ogłoszenia: 422442-2009; data zamieszczenia: 09.12.2009 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE I ROZWIĄZANIA STOSOWANE W WOJSKOWEJ SŁUŻBIE RUCHU LOTNICZEGO. płk Paweł BRATKOWSKI

TECHNOLOGIE I ROZWIĄZANIA STOSOWANE W WOJSKOWEJ SŁUŻBIE RUCHU LOTNICZEGO. płk Paweł BRATKOWSKI TECHNOLOGIE I ROZWIĄZANIA STOSOWANE W WOJSKOWEJ SŁUŻBIE RUCHU LOTNICZEGO płk Paweł BRATKOWSKI SINGLE EUROPEAN SKY Inicjatywa Single European Sky (SES) docelowo ma doprowadzić do utworzenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z LOTNISKA/HELIPORTU AERODROME/HELIPORT CHARGES

OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z LOTNISKA/HELIPORTU AERODROME/HELIPORT CHARGES AIP POLSKA GEN 4.1-1 11 FEB 2010 GEN 4.1 OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z LOTNISKA/HELIPORTU AERODROME/HELIPORT CHARGES AIRAC AMDT 094 STRONA WOLNA INTENTIONALLY LEFT BLANK AIP POLSKA GEN 4.1.1-1 08 JAN 2015 GEN

Bardziej szczegółowo

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Poniżej znajdziesz wskazówki, które mogą okazać się przydatne podczas wypełnienia zgłoszenia koniecznego do odzyskania części zapłaty za zakupione w promocji

Bardziej szczegółowo

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD)

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 29 August 2013 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) ENV 782 MAR 119 MI 708 ONU 86 CODEC 1921 INST 459 PARLNAT 214 COVER NOTE from: Polish Senate date

Bardziej szczegółowo

GEN 4.1 - EPBY TARYFA OPŁAT LOTNISKA BYDGOSZCZ/SZWEDEROWO TARIFF OF CHARGES OF BYDGOSZCZ/SZWEDEROWO AERODROME GEN 4.1 OPŁATY LOTNISKOWE

GEN 4.1 - EPBY TARYFA OPŁAT LOTNISKA BYDGOSZCZ/SZWEDEROWO TARIFF OF CHARGES OF BYDGOSZCZ/SZWEDEROWO AERODROME GEN 4.1 OPŁATY LOTNISKOWE AIP POLSKA GEN 4.1 EPBY-1 GEN 4.1 - EPBY TARYFA OPŁAT LOTNISKA BYDGOSZCZ/SZWEDEROWO TARIFF OF CHARGES OF BYDGOSZCZ/SZWEDEROWO AERODROME GEN 4.1 OPŁATY LOTNISKOWE 1. DEFINICJE Dla celów niniejszej taryfy

Bardziej szczegółowo

EPBY - BYDGOSZCZ/Szwederowo

EPBY - BYDGOSZCZ/Szwederowo AIP POLSKA AD 2 EPBY 1-1 28 MAY 2015 EPBY AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPBY - BYDGOSZCZ/Szwederowo EPBY AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE

Bardziej szczegółowo