MIL SUP 57/15 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 17 SEP 2015 Obowiązuje do / Effective to 11 DEC 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MIL SUP 57/15 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 17 SEP 2015 Obowiązuje do / Effective to 11 DEC 2015"

Transkrypt

1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE MIL SUP 57/15 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 17 SEP 2015 Obowiązuje do / Effective to 11 DEC 2015 LOTY WOJSKOWYCH BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH (UAV) FLIGHTS OF MILITARY UNMANNED AERIAL VEHICLES (UAV) 1. TERMIN DATE do to CZAS (UTC) TIME (UTC) Planowana aktywność: Planned activity time: Zgodnie z Planem Użytkowania Przestrzeni According to the Airspace Use Plan (AUP). Powietrznej (AUP). 3. REJON OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREA Rejon ograniczeń lotów wydzielony na potrzeby lotów wojskowych bezzałogowych statków powietrznych. Wlot do rejonu możliwy po uzgodnieniu z organizatorem w przerwach między lotami UAV. EA 111 EA 111 Granice poziome: Lateral limits: ,8 N ,2 E ,8 N ,2 E ,8 N ,2 E N E N E N E N E N E N E ,8 N ,2 E The area is segregated for security of military unmanned aerial vehicle flights. Entry into the region is possible during intervals between UAV flights by agreement with the organiser N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: 900 ft AMSL Lower limit: 900 ft AMSL Górna granica: 5000 ft AMSL Upper limit: 5000 ft AMSL 4. ORGANIZATOR LOTÓW FLIGHTS ORGANISER JW 1300 Military Unit 1300 Tel.: Phone: Tel. kom.: Mobile: MIL SUP 57/15

2 STRONA 2 PAGE 2 LOTY WOJSKOWYCH BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH (UAV) FLIGHTS OF MILITARY UNMANNED AERIAL VEHICLES (UAV) 5. INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION 5.1 Rejon ograniczeń lotów wydzielony jest z przestrzeni odpowiedzialności służby FIS GDAŃSK. 5.2 Rejon ograniczeń lotów podlega procedurze zamawiania i aktywacji zgodnie z AIP MIL ENR pkt 4 oraz pkt 5.1. przez MIL ARO EPMI. 5.3 Podczas aktywności EA 111, TFR 10 dostępny od wysokości 6500 ft AMSL. 5.4 Priorytet posiadają ćwiczenia wojskowe, trasy MRT oraz loty na wykładanie szczepionki i zabiegi agrolotnicze (rejon ograniczeń lotów EA 111 nie może być aktywowany w przypadku kolizyjności z w/w przedsięwzięciami oraz aktywnymi trasami MRT). 5.5 Operator bezzałogowego statku powietrznego wykonujący loty w rejonie ograniczeń lotów (EA 111) ma obowiązek utrzymywać odległość 500 ft od dolnej i górnej granicy oraz 500 m od bocznej granicy wyznaczonego rejonu. 5.6 Starty/lądowania będą odbywały się na lotnisku EPMI lub w strefie EP D Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności rejonu ograniczeń lotów będą dostępne w AMC Polska (ASM 3), tel.: The flight restriction area is segregated within the area of responsibility of GDAŃSK FIS. The flight restriction area is to be requested and activated by the EPMI MIL ARO according to the procedure described in MIL AIP ENR 2.2.4, points 4 and 5.1. During activity of EA 111, TFR 10 is accesible from 6500 ft AMSL. Military exercises, MRTs and flights for vaccine dropping and agricultural tasks have priority (the flight restriction area EA 111 may not be activated if it collides with the above mentioned activities and active MRTs). An operator of an unmanned aerial vehicle carrying out flights within the flight restriction area (EA 111) is obliged to maintain a distance of 500 ft from the lower and upper limit and 500 m from the lateral limit of a segregated area. Take-offs/landings will be carried out at EPMI aerodrome or within EP D24. Detailed information on the real activity time of the flight restriction area will be available from AMC Poland, phone: Patrz: mapa. See: chart. - KONIEC - - END - MIL SUP 57/15

3

4 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE MIL SUP 58/15 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 28 SEP 2015 Obowiązuje do / Effective to 02 OCT 2015 SKOKI SPADOCHRONOWE - JW 2305 PARACHUTE JUMPS - MILITARY UNIT TERMIN DATE do to CZAS (UTC) TIME (UTC) Zgodnie z Planem Użytkowania Przestrzeni Powietrznej (AUP). According to the Airspace Use Plan (AUP). Planowany czas aktywności : Planned time of activity: REJON OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREA Rejon wyznaczony na potrzeby skoków spadochronowych. Wlot do rejonu możliwy tylko po uzgodnieniu z organizatorem. EA 257 EA 257 Granice poziome: Lateral limits: Koło o promieniu 5 km i środku w punkcie o współrzędnych 52 32'10"N '06"E Granice pionowe: Area designated for parachute jumps. Entry into the area possible only when agreed with the jumps organiser. Circle of 5 km radius centred at point: 52 32'10"N '06"E Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: 3500 ft AMSL Upper limit: 3500 ft AMSL Wyrzut skoczków w MATZ EPPW. Przyznano również priorytet na wykorzystanie TRA 22A dla zabezpieczenia skoków na lotnisku EPIR. Parachute dropping within EPPW MATZ. Priority of the use of TRA 22A for the security of jumps at EPIR aerodrome nas been also given. 4. ORGANIZATOR ORGANISER Jednostka Wojskowa 2305 Tel.: Tel. kom.: Military Unit 2305 Phone: Mobile: INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION 5.1 Rejon ograniczeń lotów wydzielony jest z przestrzeni odpowiedzialności służby FIS POZNAŃ. 5.2 Rejon ograniczeń lotów i TRA 22A podlegają procedurze zamawiania i aktywacji zgodnie z AIP MIL VFR ENR pkt 4 oraz pkt 5.1 przez organizatora skoków. Flight restriction area is designated within the airspace under responsibility of POZNAŃ FIS. Flight restriction area and TRA 22A will be ordered and activated by the organiser in accordance with MIL AIP ENR 2.2.4, points 4 and 5.1. MIL SUP 58/15

5 STRONA 2 SKOKI SPADOCHRONOWE - JW 2305 PAGE 2 PARACHUTE JUMPS - MILITARY UNIT Loty w rejonie ograniczeń lotów powinny być wykonywane przez użytkownika zgodnie z przepisami dla lotów VFR z prędkościami zapewniającymi możliwość zauważenia innego ruchu lub przeszkody (z prędkością nie większą niż 250 kt IAS), w czasie wystarczającym aby uniknąć kolizji z ruchem poza strefą. Operacje należy wykonywać z dala od przydzielonych granic strefy, bez ich naruszania. 5.4 Loty w TSA 08 E i C mogą być wykonywane zgodnie z AIP MIL, ENR point 7.7. Flights within EA shall be conducted by the user under VFR at speeds giving adequate opportunity to observe other traffic and any obstacles (not more than 250 kt IAS) in time to avoid a collision with traffic outside the area. Flight operations shall be carried out away from the assigned boundaries of the area and without infringing them. Flights within TSA 08 E and C may be performed in accordance with MIL AIP ENR point Lotnisko startu i lądowania: EPIR. Departure and landing aerodrome: EPIR. 5.6 Typy statków powietrznych: Mi-24 i Mi-8. Aircraft types: Mi-24 and Mi Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności rejonów oraniczeń lotów będą dostępne w AMC Polska, tel.: Detailed information on the real activity time of the flight restriction areas will be available at AMC Poland, phone: Patrz: mapa. See: chart. - KONIEC - - END - MIL SUP 58/15

6

7 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE MIL SUP 59/15 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 17 SEP 2015 Obowiązuje do / Effective to 19 DEC 2015 REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW NA POTRZEBY ZABEZPIECZENIA LOTNISKOWEJ INFRASTRUKTURY WOJSKOWEJ FLIGHT RESTRICTION AREAS DESIGNATED FOR SECURITY OF MILITARY AERODROME INFRASTRUCTURE 1. TERMIN DATE do to CZAS (UTC) TIME (UTC) Zgodnie z Planem Użytkowania Przestrzeni According to the Airspace Use Plan (AUP). Powietrznej (AUP). 3. REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW (EA 243, ) FLIGHT RESTRICTION AREAS (EA 243, ) Rejony ograniczeń lotów wydzielone na potrzeby zabezpieczenia wojskowej infrastruktury lotniskowej. Wlot do rejonów możliwy po uzgodnieniu z zarządzającym. The flight restricion areas are segregated for security of military aerodrome infrastructure. Entry into the regions is possible by agreement with the administration. EA 243 (lotnisko EPLY) EA 243 (EPLY aerodrome) Granice poziome: Lateral limits: Koło o promieniu 3 NM ze środkiem w punkcie o współrzędnych: 52º00 18 N 019º08 38 E Circle of 3 NM radius centred at point: 52º00 18 N 019º08 38 E Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: 3500 ft AMSL Upper limit: 3500 ft AMSL EA 245 (lotnisko EPLK) Granice poziome: Koło o promieniu 3 NM ze środkiem w punkcie o współrzędnych: 51º33 06 N 019º10 45 E EA 245 (EPLK aerodrome) Lateral limits: Circle of 3 NM radius centred at point: 51º33 06 N 019º10 45 E Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: 3500 ft AMSL Upper limit: 3500 ft AMSL EA 246 (lotnisko EPMB) Granice poziome: Koło o promieniu 3 NM ze środkiem w punkcie o współrzędnych: 54º01 36 N 019º08 08 E EA 246 (EPMB aerodrome) Lateral limits: Circle of 3 NM radius centred at point: 54º01 36 N 019º08 08 E MIL SUP 59/15

8 STRONA 2 PAGE 2 REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW NA POTRZEBY ZABEZPIECZENIA LOTNISKOWEJ INFRASTRUKTURY WOJSKOWEJ FLIGHT RESTRICTION AREAS DESIGNATED FOR SECURITY OF MILITARY AERODROME INFRASTRUCTURE Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: 3500 ft AMSL Upper limit: 3500 ft AMSL EA 247 (lotnisko EPMM) EA 247 (EPMM aerodrome) Granice poziome: Lateral limits: Koło o promieniu 3 NM ze środkiem w punkcie o współrzędnych: 52º11 44 N 021º39 21 E Circle of 3 NM radius centred at point: 52º11 44 N 021º39 21 E Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: 3500 ft AMSL Upper limit: 3500 ft AMSL EA 248 (lotnisko EPMI) EA 248 (EPMI aerodrome) Granice poziome: Lateral limits: Koło o promieniu 3 NM ze środkiem w punkcie o współrzędnych: 53º23 42 N 016º04 58 E Circle of 3 NM radius centred at point: 53º23 42 N 016º04 58 E Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: 3500 ft AMSL Upper limit: 3500 ft AMSL EA 249 (lotnisko EPDA) EA 249 (EPDA aerodrome) Granice poziome: Lateral limits: Koło o promieniu 3 NM ze środkiem w punkcie o współrzędnych: 54º24 17 N 016º21 11 E Circle of 3 NM radius centred at point: 54º24 17 N 016º21 11 E Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: 3500 ft AMSL Upper limit: 3500 ft AMSL EA 250 (lotnisko EPCE) EA 250 (EPCE aerodrome) Granice poziome: Lateral limits: Koło o promieniu 3 NM ze środkiem w punkcie o współrzędnych: 54º24 58 N 017º45 48 E Circle of 3 NM radius centred at point: 54º24 58 N 017º45 48 E Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: 3500 ft AMSL Upper limit: 3500 ft AMSL EA 251 (lotnisko EPIR) EA 251 (EPIR aerodrome) Granice poziome: Lateral limits: Koło o promieniu 1 NM ze środkiem w punkcie o współrzędnych: 52º49 43 N 018º19 49 E Circle of 1 NM radius centred at point: 52º49 43 N 018º19 49 E Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: 1500 ft AMSL Upper limit: 1500 ft AMSL MIL SUP 59/15

9 REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW NA POTRZEBY ZABEZPIECZENIA LOTNISKOWEJ INFRASTRUKTURY WOJSKOWEJ STRONA 3 FLIGHT RESTRICTION AREAS DESIGNATED FOR SECURITY OF MILITARY AERODROME INFRASTRUCTURE PAGE 3 EA 252 (lotnisko EPKS) EA 252 (EPKS aerodrome) Granice poziome: Lateral limits: Koło o promieniu 1,5 NM ze środkiem w punkcie o współrzędnych: 52º19 55 N 016º58 00 E Circle of 1.5 NM radius centred at point: 52º19 55 N 016º58 00 E Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: 1600 ft AMSL Upper limit: 1600 ft AMSL z wyłączeniem CTR EPPO. excluding EPPO CTR. EA 253 (lotnisko EPTM) EA 253 (EPTM aerodrome) Granice poziome: Lateral limits: Koło o promieniu 2 NM ze środkiem w punkcie o współrzędnych: 51º35 04 N 020º05 50 E Circle of 2 NM radius centred at point: 51º35 04 N 020º05 50 E Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: 2000 ft AMSL Upper limit: 2000 ft AMSL EA 254 (lotnisko EPPR) EA 254 (EPPR aerodrome) Granice poziome: Lateral limits: Koło o promieniu 3 NM ze środkiem w punkcie o współrzędnych: 54º14 53 N 018º40 16 E Circle of 3 NM radius centred at point: 54º14 53 N 018º40 16 E Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: 1800 ft AMSL Upper limit: 1800 ft AMSL z wyłączeniem CTR EPGD. excluding EPGD CTR. EA 255 (lotnisko EPSN) EA 255 (EPSN aerodrome) Granice poziome: Lateral limits: Koło o promieniu 3 NM ze środkiem w punkcie o współrzędnych: 53º47 26 N 015º49 35 E Circle of 3 NM radius centred at point: 53º47 26 N 015º49 35 E Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: 3500 ft AMSL Upper limit: 3500 ft AMSL EA 256 (lotnisko EPDE) EA 256 (EPDE aerodrome) Granice poziome: Lateral limits: Koło o promieniu 6 NM ze środkiem w punkcie o współrzędnych: 51º33 04 N 021º53 31 E Circle of 6 NM radius centred at point: 51º33 04 N 021º53 31 E Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: 3500 ft AMSL Upper limit: 3500 ft AMSL 4. WŁADZE ODPOWIEDZIALNE ZA ORGANIZACJĘ RESPOSIBLE AUTHORITIES Szefostwo Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP Military Air Traffic Services Office of the Polish Armed Forces Tel.: Phone: MIL SUP 59/15

10 STRONA 4 PAGE 4 REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW NA POTRZEBY ZABEZPIECZENIA LOTNISKOWEJ INFRASTRUKTURY WOJSKOWEJ FLIGHT RESTRICTION AREAS DESIGNATED FOR SECURITY OF MILITARY AERODROME INFRASTRUCTURE 5. INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION 5.1 Rejony ograniczeń lotów podlegają procedurze zamawiania i aktywacji zgodnie z AIP MIL ENR pkt 4 oraz pkt 5.1. przez ARO właściwego lotniska. 5.2 Rejony ograniczeń lotów będą zamawiane i aktywowane tylko w przypadku braku aktywności właściwego MATZ. 5.3 Z ograniczeń w EA 251 wyłączone są cywilne statki powietrzne wykonujące operacje startów i lądowań na lotnisku EPIN. 5.4 Z ograniczeń w EA 254 wyłączone są loty Aeroklubu Gdańskiego. 5.5 Z ograniczeń w EA 256 wyłączone są statki powietrzne Akademickiego Ośrodka Szkolenia Lotniczego oraz Aeroklubu Orląt. 5.6 Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności rejonów ograniczeń lotów będą dostępne w AMC Polska (ASM 3), tel.: The flight restriction area is to be requested and activated by the ARO according to the procedure described in MIL AIP ENR 2.2.4, points 4 and 5.1. Flight restriction areas will be requested and activated only if a relevant MATZ is not active. Civil aircraft performing take-off and landing operations at EPIN aerodrome are exempted from restrictions applicable within EA 251. Flights of Gdański Aero Club are exempted from restrictions applicable within EA 254. Aircraft of Akademicki Ośrodek Szkolenia Lotniczego and Aeroklub Orląt are exempted from restrictions applicable within EA 256. Detailed information on the real activity time of the flight restriction areas will be available from AMC Poland, phone Patrz: mapa. See: chart. - KONIEC - - END - MIL SUP 59/15

11

12 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE MIL SUP 60/15 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 18 SEP 2015 Obowiązuje do / Effective to 07 OCT 2015 LOTY BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH (UAV) WYKONYWANE POZA ZASIĘGIEM WZROKU OPERATORA (BVLOS) UNMANNED AERIAL VEHICLE (UAV) FLIGHTS CONDUCTED BEYOND VISUAL LINE OF SIGHT (BVLOS) 1. TERMIN DATES do to REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW (EA ) FLIGHT RESTRICTION AREAS (EAs ) Rejony wydzielone dla zabezpieczenia lotów bezzałogowego statku powietrznego. Loty innych statków powietrznych możliwe tylko po uzyskaniu zgody od organizatora lotów, w przerwie między operacjami. EA 180 EA 180 Granice poziome: Lateral limits: '30"N '23"E '37"N '56"E '45"N '44"E '07"N '13"E '30"N '23"E The areas are segregated for securing unmanned aerial vehicle flights. Flights of other aircraft are possible during breaks between operations, after obtaining permission from the organiser '30"N '23"E '37"N '56"E '45"N '44"E '07"N '13"E '30"N '23"E Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: 2800 ft AMSL Upper limit: 2800 ft AMSL EA 181 EA 181 Granice poziome: Lateral limits: '29"N '53"E '36"N '22"E '40"N '39"E '33"N '28"E '29"N '53"E '29"N '53"E '36"N '22"E '40"N '39"E '33"N '28"E '29"N '53"E Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: 2800 ft AMSL Upper limit: 2800 ft AMSL MIL SUP 60/15

13 STRONA 2 LOTY BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH (UAV) (...) PAGE 2 UNMANNED AERIAL VEHICLE (UAV) FLIGHTS (...) 3. ORGANIZATOR LOTÓW ORGANISER OF FLIGHTS Jednostka Wojskowa 3940 Military Unit 3940 Tel. kom.: Mobile: INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION 4.1 EA 180 i 181 wydzielone są z przestrzeni odpowiedzialności służby FIS KRAKÓW. 4.2 EA 180 i 181 podlegają procedurze zamawiania i aktywacji przez organizatora lotów zgodnie z MIL AIP ENR pkt 4 oraz pkt Podczas aktywności EA 180 dopuscza się aktywność ATZ EPGL. 4.4 Operator bezzałogowego statku powietrznego wykonujący loty w EA 180 i 181 ma obowiązek utrzymywać odległość 500 ft od górnej granicy oraz 500 m bufora poziomego wewnątrz rejonu. 4.5 EA 180 i 181 nie posiadają priorytetu w stosunku do ćwiczeń wojskowych. 4.6 Podczas wykonywania lotów w EA 180 operator bezzałogowego statku powietrznego ma obowiązek utrzymywania stałej łączności radiowej na częstotliwości lotniska EPGL: 122,300 MHz. 4.7 Zamiar wykorzystania EA 180 organizator lotów będzie uzgadniał z Szefem Wyszkolenia Aeroklubu Gliwickiego w przeddzień planowanych lotów. 4.8 Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności EA 180 i 181 będą dostepne w AMC Polska, tel EAs 180 and 181 are segregated within the area of responsibility of KRAKOW FIS. EAs 180 and 181 are to be requested and activated according to the procedure described in MIL AIP ENR pkt 4 oraz pkt 5.1. During the activity of EA 180, the EPGL ATZ may be also active. An operator of an unmanned aerial vehicle performing flights within EAs 180 and 181 shall mainain a distance of 500 ft from the upper limit and a horizontal buffer of 500 m within the areas. EAs 180 and 181 have no priority over military aviation exercises. When conducting flights within EA 180 an unmanned aerial vehicle operator shall maintain a continuous radio contact on the EPGL aerodrome frequency: MHz. An intention to use EA 180 shall be agreed with the Gliwicki Aero Club Head of Flight Training on the day preceding the day of intended flights. Detailed information regarding the real activity time of EAs 180 and 181 will be available from AMC Poland, phone Patrz: mapa. See: chart. - KONIEC - - END - MIL SUP 60/15

14

15 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE MIL SUP 61/15 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 OCT 2015 Obowiązuje do / Effective to 14 OCT 2015 ĆWICZENIE RENEGADE / SAREX 15/II RENEGADE / SAREX 15/II EXERCISE 1. TERMIN DATE UTC (termin zasadniczy) UTC (termin zapasowy) MIL SUP 61/ UTC (primary date) UTC (alternative date) 2. REJON OGRANICZEŃ LOTÓW (EA 58) FLIGHT RESTRICTION AREA (EA 58) Rejon wyznaczony na potrzeby zabezpieczenia lotów realizowanych w ramach ćwiczenia. Wlot/wylot do/z rejonu statków powietrznych nie biorących udziału w ćwiczeniu możliwy tylko za zgodą organizatora. Granice poziome: '24"N '13"E '55"N '49"E '24"N '13"E '29"N '03"E '32"N '27"E '12"N '58"E '24"N '13"E Granice pionowe: The area is designated for security of flights realized within the scope of the exercise. Entry/exit into/from the area of aircraft not participating in the exercise is possible only with consent of the organiser. Lateral limits: '24"N '13"E '55"N '49"E '24"N '13"E '29"N '03"E '32"N '27"E '12"N '58"E '24"N '13"E Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: 2300 ft AMSL Upper limit: 2300 ft AMSL 3. ORGANIZATOR ORGANIZER Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych Operational Command of Branches of the Polish Armed Forces Tel.: Phone: Tel. kom.: Mobile: INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION 4.1 Rejon EA 58 wydzielony jest w przestrzeni odpowiedzialności służby FIS KRAKÓW. 4.2 Loty w rejonie EA 58 powinny być wykonywane przez użytkownika zgodnie z przepisami dla lotów VFR z prędkościami zapewniającymi możliwość zauważenia innego ruchu lub przeszkody (z prędkością nie większą niż 250 kt IAS), w czasie wystarczającym aby uniknąć kolizji z ruchem poza rejonem. EA 58 is designated within the airspace under responsibility of KRAKÓW FIS. Flights within the flight restriction area EA 58 should be conducted by the user under VFR at speeds giving adequate opportunity to observe other traffic and any obstacles (not more than 250 kt IAS) in time to avoid a collision with traffic outside the area.

16 STRONA 2 PAGE 2 Operacje należy wykonywać z dala od przydzielonych granic rejonu, bez ich naruszania. 4.3 Rejon ograniczeń lotów EA 58 nie podlega procedurze zamawiania. Aktywacja i dezaktywacja będzie realizowana przez organizatora ćwiczenia. 4.4 Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności rejonu EA 58 będą dostępne w AMC Polska, tel.: ĆWICZENIE RENEGADE / SAREX 15/II RENEGADE / SAREX 15/II EXERCISE Flight operations will be carried out away from the assigned boundaries of the area and without infringing them. The flight restriction area EA 58 is not subject to ordering procedure. Activation and deactivation shall be realized by the exercise organiser. Detailed information on the real activity time of EA 58 will be available at AMC Poland, phone: Patrz: mapa. See: chart. - KONIEC - - END - MIL SUP 61/15

17

18 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE MIL SUP 62/15 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 17 SEP 2015 Obowiązuje do / Effective to 30 NOV 2015 SKOKI SPADOCHRONOWE - KIKITY (EPKI) PARACHUTE JUMPS - KIKITY (EPKI) 1. TERMIN DATES do to CZAS (UTC) TIME (UTC) Zgodnie z Planem Użytkowania Przestrzeni Powietrznej (AUP). Planowany czas aktywności: SR - SS. According to the Airspace Use Plan (AUP). Planned time of activity: SR - SS. 3. REJON OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREA Rejon wyznaczony na potrzeby skoków spadochronowych. Wlot do rejonu możliwy tylko po uzgodnieniu z organizatorem. EA 101 EA 101 Granice poziome: Lateral limits: Koło o promieniu 3 NM i środku w punkcie: 53 58'05"N '44"E The area is designated for parachute jumps. Entry into the area is possible only by arrangement with the organiser. A circle of 3 NM radius and centred at point: 53 58'05"N '44"E Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: FL 95 Lower limit: FL 95 Górna granica: FL 145 Upper limit: FL ORGANIZATOR SKOKÓW SPADOCHRONOWYCH ORGANISER OF PARACHUTE JUMPS KIKITY Sp. z o.o. Tel. kom.: KIKITY Sp. z o.o. Mobile: INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION 5.1 Rejon ograniczeń lotów EA 101 wydzielony jest z przestrzeni odpowiedzialności służby ACC WARSZAWA. 5.2 Loty w rejonie ograniczeń lotów EA 101 powinny być wykonywane zgodnie z przepisami dla lotów VFR z prędkościami zapewniającymi możliwość zauważenia innego ruchu lub przeszkody (z prędkością nie większą niż 250 kt IAS), w czasie wystarczającym aby uniknąć kolizji z ruchem poza strefą. Operacje należy wykonywać z dala od przydzielonych granic strefy, bez ich naruszania. EA 101 is segregated within the airspace of responsibility of WARSZAWA ACC. Flights within EA 101 should be conducted by the user under VFR at speeds giving adequate opportunity to observe other traffic and any obstacles (not more than 250 kt IAS) in time sufficient to avoid a collision outside the area. Flight operations shall be carried out away from the assigned boundaries of the area and without infringing them. MIL SUP 62/15

19 STRONA 2 PAGE Rejon EA 101 podlega procedurze zamawiania i aktywacji przez organizatora skoków zgodnie z AIP MIL ENR pkt 4 oraz pkt Nie dopuszcza się aktywności EA 101 podczas aktywności EP TRA Rejon EA 101 nie posiada priorytetu w stosunku do ćwiczeń lotnictwa wojskowego. 5.6 Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności rejonu EA 101 będą dostępne w AMC Polska, tel.: SKOKI SPADOCHRONOWE - KIKITY (EPKI) PARACHUTE JUMPS - KIKITY (EPKI) EA 101 is to be requested and activated by the organiser of the jumps according to the procedure described in MIL AIP, ENR points 4 and 5.1. Activity of EA 101 is not allowed while EP TRA 53 is being activated. EA 101 has no priority over air force exercises. Detailed information on the real activity time of EA 101 will be available from AMC Poland, phone: Patrz: mapa. See: chart. - KONIEC - - END - MIL SUP 62/15

20

21 AIRAC effective date 17 SEP POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: AFS: EPWWYNYX www: MIL AIP AIRAC AMDT 059 Obowiązuje od / Effective from 17 SEP ) ZAWARTOŚĆ ZMIANY: 1) AMENDMENT CONTENTS: MIL GEN: MIL GEN: - aktualizacja informacji o jednostkach miar; - information on units of measurement updated; - zmiany edytorskie. - editorial changes. MIL ENR: NIL MIL ENR: NIL MIL AD: - aktualizacja mapy operacyjnej do lotów z widocznością dla lotniska DARŁOWO (EPDA); - aktualizacja map standardowych odlotów, dolotów oraz podejść instrumentalnych dla lotniska POZNAŃ/Krzesiny (EPKS); - zmiana oznakowania płyt postojowych dla lotniska ŁASK (EPLK); - wprowadzenie informacji o MEHT dla THR 26 oraz o intensywności świateł końcowych RWY 13/31 dla lotniska GDYNIA-OKSYWIE (EPOK); - zmniejszenie szerokości RWY na lotnisku PRUSZCZ GDAŃSKI (EPPR); MIL AD: - zmiany edytorskie. - editorial changes. - Visual Operation Chart for DARŁOWO (EPDA) aerodrome updated; - Standard departure, arrival and instrument approach charts for POZNAŃ/Krzesiny (EPKS) aerodrome updated; - APN designation for ŁASK (EPLK) aerodrome changed; - information on MEHT for THR 26 and RWY 13/31 end lights INTST for GDYNIA-OKSYWIE (EPOK) aerodrome introduced; - RWY width at PRUSZCZ GDAŃSKI (EPPR) aerodrome lowered; 2) USUNĄĆ NASTĘPUJĄCE STRONY REMOVE THE FOLLOWING PAGES 2) WŁĄCZYĆ NASTĘPUJĄCE STRONY INSERT THE FOLLOWING PAGES MIL GEN MIL GEN AUG MIL GEN SEP MIL GEN AUG MIL GEN SEP Ciąg dalszy na następnej stronie Continued on next page

22 1-2 ZMIANA AIRAC nr 059 AIRAC AMENDMENT No. 059 MIL GEN AUG MIL GEN SEP MIL GEN AUG MIL GEN SEP MIL GEN AUG MIL GEN SEP MIL GEN AUG MIL GEN SEP MIL GEN AUG MIL GEN SEP MIL GEN AUG MIL GEN SEP MIL GEN AUG MIL GEN SEP MIL GEN AUG MIL GEN SEP MIL GEN AUG MIL GEN SEP MIL GEN AUG MIL GEN SEP MIL GEN AUG MIL GEN SEP MIL GEN MAY MIL GEN SEP MIL GEN FEB MIL GEN SEP MIL GEN JUN MIL GEN SEP MIL GEN AUG MIL GEN SEP MIL GEN AUG MIL GEN SEP MIL GEN AUG MIL GEN SEP MIL ENR NIL 2) USUNĄĆ NASTĘPUJĄCE STRONY REMOVE THE FOLLOWING PAGES 2) WŁĄCZYĆ NASTĘPUJĄCE STRONY INSERT THE FOLLOWING PAGES MIL AD AD 4 EPDA AUG AD 4 EPDA SEP AD 4 EPKS JAN AD 4 EPKS SEP AD 4 EPKS DEC AD 4 EPKS SEP AD 4 EPKS JAN AD 4 EPKS SEP AD 4 EPKS DEC AD 4 EPKS SEP AD 4 EPKS JAN AD 4 EPKS SEP AD 4 EPKS DEC AD 4 EPKS SEP AD 4 EPKS AUG AD 4 EPKS SEP AD 4 EPKS DEC AD 4 EPKS SEP AD 4 EPKS AUG AD 4 EPKS SEP AD 4 EPKS DEC AD 4 EPKS SEP AD 4 EPKS DEC AD 4 EPKS SEP AD 4 EPKS DEC AD 4 EPKS SEP AD 4 EPKS DEC AD 4 EPKS SEP Ciąg dalszy na następnej stronie Continued on next page

23 ZMIANA AIRAC nr 059 AIRAC AMENDMENT No ) USUNĄĆ NASTĘPUJĄCE STRONY REMOVE THE FOLLOWING PAGES AD 4 EPLK JUL AD 4 EPLK SEP AD 4 EPOK JUL AD 4 EPOK SEP AD 4 EPPR AUG AD 4 EPPR SEP ) NASTĘPUJĄCE NOTAM SĄ WPROWADZONE DO MIL AIP POLSKA TĄ ZMIANĄ: NIL. 4) NASTĘPUJĄCE SUPLEMENTY SĄ NINIEJSZYM SKASOWANE: PATRZ MIL GEN ) THE FOLLOWING NOTAM ARE INCORPORATED INTO MIL AIP POLAND WITH THIS AMENDMENT: NIL. 4) THE FOLLOWING SUPPLEMENTS ARE HEREBY CANCELLED: SEE MIL GEN ) AIC POZOSTAJĄCE W MOCY: NIL. 5) THE AIC REMAINING IN FORCE: NIL. 6) POPRAWKI RĘCZNE: MIL GEN ) HAND AMENDMENTS: MIL GEN ) ZAZNACZYĆ WPROWADZENIE ZMIANY NA STRONIE MIL GEN ) WŁĄCZYĆ NASTĘPUJĄCE STRONY INSERT THE FOLLOWING PAGES 7) RECORD THE ENTRY OF THE AMENDMENT ON PAGE MIL GEN KONIEC END

24 STRONA WOLNA INTENTIONALLY LEFT BLANK

25 MIL AIP POLAND AIRAC effective date MIL GEN SEP 2015 MIL GEN 0.3 WYKAZ SUPLEMENTÓW DO MIL AIP RECORD OF MIL AIP SUPPLEMENTS Nr/Rok No/Year 27/15 31/15 37/15 39/15 43/15 44/15 46/15 47/15 48/15 49/15 52/15 53/15 54/15 55/15 57/15 58/15 59/15 Temat Subject Zmiana tożsamości TWY oraz APN na lotnisku ŁĘCZYCA (EPLY) Change of TWY and APN designation at ŁĘCZYCA (EPLY) aerodrome Loty bezzałogowego statku powietrznego (UAV) wykonywane poza zasięgiem wzroku operatora (BVLOS) Unmanned aerial vehicle flights conducted beyond visual line of sight (BVLOS) Loty śmigłowców wojskowych na niskich wysokościach (EPTM) Low level flights by military helicopters (EPTM) Skoki spadochronowe - LIDZBARK WARMIŃSKI Parachute jumps - LIDZBARK WARMIŃSKI Loty bezzałogowych statków powietrznych (UAV) wykonywane poza zasięgiem wzroku operatora (BVLOS) Unmanned aerial vehicle (UAV) flights conducted beyond visual line of sight (BVLOS) Skoki spadochronowe - KAZIMIERZ BISKUPI (EPKB) Parachute jumps - KAZIMIERZ BISKUPI (EPKB) Skoki spadochronowe - POWIDZ (EPPW) Parachute jumps - POWIDZ (EPPW) Szkolenie z wykorzystaniem wojskowych statków powietrznych Training with the use of military aircraft Skoki spadochronowe - Nowe Miasto n/pilicą Parachute jumps - Nowe Miasto nad Pilicą Loty bezzałogowego statku powietrznego (UAV) wykonywane poza zasięgiem wzroku operatora (BVLOS) Unmanned aerial vehicle flights (UAV) conducted beyond visual line of sight (BVLOS) Szkolenie 3. Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej (3 BR OP) Training of the Third Air Defence Missile Brigade (3 BR OP) Ćwiczenie OPL Marynarki Wojennej z wykorzystaniem wojskowych statków powietrznych: SU-22, MIG-29 oraz F-16 Naval Air Defence exercise with the use of military aircraft: SU-22, MIG-29 and F-16 Ćwiczenie AV-DET 15-4 AV-DET 15-4 exercise Wprowadzenie rejonu ograniczeń lotów w przestrzeni klasy G w rejonie lotniska RADOM/Sadków (EPRA) Introduction of flight restriction area within class G airspace in the RADOM/Sadków (EPRA) aerodrome area Loty wojskowych bezzałogowych statków powietrznych (UAV) Military unmanned aerial vehicle (UAV) flights Skoki spadochronowe - JW 2305 Parachute jumps - Military Unit 2305 Rejony ograniczeń lotów na potrzeby zabezpieczenia lotniskowej infrastruktury wojskowej Flight restriction areas designated for security of military aerodrome infrastructure Rozdział Chapter Ważny od Valid from Ważny do Valid to MIL AD 4 EPLY 28 MAY MAY 2016 EST MIL ENR 5 26 JUN SEP 2015 MIL ENR 5 23 JUL OCT 2015 MIL ENR 5 10 AUG OCT 2015 MIL ENR 5 24 JUL OCT 2015 MIL ENR 5 24 JUL OCT 2015 MIL ENR 5 07 SEP SEP 2015 MIL ENR 5 25 AUG OCT 2015 MIL ENR 5 20 AUG OCT 2015 MIL ENR 5 20 AUG NOV 2015 MIL ENR 5 08 SEP SEP 2015 MIL ENR 5 16 SEP OCT 2015 MIL ENR 5 07 SEP SEP 2015 MIL ENR 5 01 SEP DEC 2015 MIL ENR 5 17 SEP DEC 2015 MIL ENR 5 28 SEP OCT 2015 MIL ENR 5 17 SEP DEC 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY AIRAC AMDT 059

26 MIL GEN AIRAC effective date 17 SEP 2015 MIL AIP POLAND Nr/Rok No/Year 60/15 61/15 62/15 Temat Subject Loty bezzałogowego statku powietrznego (UAV) wykonywane poza zasięgiem wzroku operatora (BVLOS) Unmanned aerial vehicle (UAV) flights performed beyond visual line of sight (BVLOS) Ćwiczenie - RENEGADE / SAREX 15/II RENEGADE / SAREX 15/II exercise Skoki spadochronowe - KIKITY (EPKI) Parachute jumps - KIKITY (EPKI) Rozdział Chapter Ważny od Valid from Ważny do Valid to MIL ENR 5 18 SEP OCT 2015 MIL ENR 5 13 OCT OCT 2015 MIL ENR 5 17 SEP NOV 2015 AIRAC AMDT 059 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY

27 MIL AIP POLAND MIL GEN SEP 2015 MIL GEN 0.4 WYKAZ KONTROLNY STRON AIP CHECKLIST OF AIP PAGES UWAGA numery stron zapisane drukiem wytłuszczonym są wprowadzone zmianą AIRAC. REMARK page numbers printed in bold are introduced by an AIRAC Amendment. STRONA/PAGE DATA/DATE STRONA/PAGE DATA/DATE GEN MIL GEN JAN MIL GEN MAY MIL GEN JAN MIL GEN MAY MIL GEN AUG MIL GEN JAN MIL GEN JAN MIL GEN FEB MIL GEN JAN MIL GEN SEP MIL GEN JAN MIL GEN SEP MIL GEN JAN MIL GEN SEP MIL GEN JAN MIL GEN SEP MIL GEN JAN MIL GEN SEP MIL GEN JAN MIL GEN SEP MIL GEN JAN MIL GEN SEP MIL GEN JAN MIL GEN SEP MIL GEN JAN MIL GEN SEP MIL GEN JAN MIL GEN SEP MIL GEN JAN MIL GEN SEP MIL GEN JAN MIL GEN SEP MIL GEN JAN MIL GEN AUG MIL GEN JAN MIL GEN SEP MIL GEN JAN MIL GEN SEP MIL GEN JAN MIL GEN FEB MIL GEN JAN MIL GEN FEB MIL GEN JAN MIL GEN SEP MIL GEN JAN MIL GEN SEP MIL GEN JAN MIL GEN MAY MIL GEN JAN MIL GEN FEB MIL GEN JAN MIL GEN JUN MIL GEN JAN MIL GEN JUN MIL GEN JAN MIL GEN JUN MIL GEN JAN MIL GEN JUN MIL GEN JAN MIL GEN JAN MIL GEN JAN MIL GEN JAN MIL GEN JAN MIL GEN JAN MIL GEN JAN MIL GEN JAN MIL GEN JAN MIL GEN MAY POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY AIRAC AMDT 059

28 MIL GEN SEP 2015 STRONA/PAGE DATA/DATE MIL GEN MAY MIL GEN JAN MIL GEN JAN MIL GEN OCT MIL GEN OCT MIL GEN OCT MIL GEN OCT MIL GEN JAN MIL GEN JAN MIL GEN JAN MIL GEN JAN MIL GEN JAN MIL GEN JAN MIL GEN APR MIL GEN APR MIL GEN APR MIL GEN APR MIL GEN JAN MIL GEN JAN MIL GEN MAY MIL GEN APR MIL GEN APR MIL GEN SEP MIL GEN SEP MIL GEN SEP MIL GEN AUG MIL GEN APR MIL GEN MAY MIL GEN JAN MIL GEN MAR MIL GEN MAY MIL GEN MAY MIL GEN MAY MIL GEN JAN MIL GEN JAN MIL GEN JAN MIL GEN APR MIL GEN JAN MIL GEN JUL MIL GEN SEP MIL GEN MAR MIL GEN JUL AIRAC AMDT 059 MIL AIP POLAND STRONA/PAGE DATA/DATE MIL GEN JUL MIL GEN JUL MIL GEN JUL MIL GEN JAN ENR MIL ENR JAN MIL ENR MAY MIL ENR FEB MIL ENR JAN MIL ENR JUN MIL ENR JUN MIL ENR JUN MIL ENR JUL MIL ENR JUL MIL ENR JUL MIL ENR JUL MIL ENR JUL MIL ENR JUL MIL ENR JAN MIL ENR JAN MIL ENR JAN MIL ENR JAN MIL ENR NOV MIL ENR NOV MIL ENR JAN MIL ENR JAN MIL ENR JAN MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR JAN MIL ENR JAN MIL ENR JAN MIL ENR MAY MIL ENR JAN MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR FEB MIL ENR MAY MIL ENR MAY POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY

29 MIL AIP POLAND MIL GEN SEP 2015 STRONA/PAGE MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAR MIL ENR JUL MIL ENR JAN MIL ENR JAN MIL ENR JAN MIL ENR JAN MIL ENR JAN MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAR MIL ENR JUL MIL ENR JUL MIL ENR JUL MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAR MIL ENR DEC MIL ENR JUL MIL ENR MAR MIL ENR MAY MIL ENR MAR MIL ENR MAR MIL ENR MAR MIL ENR MAR POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY DATA/DATE STRONA/PAGE DATA/DATE MIL ENR MAR MIL ENR MAY MIL ENR FEB MIL ENR FEB MIL ENR NOV MIL ENR NOV MIL ENR NOV MIL ENR APR MIL ENR APR MIL ENR APR MIL ENR APR MIL ENR APR MIL ENR APR MIL ENR APR MIL ENR APR MIL ENR APR MIL ENR APR MIL ENR APR MIL ENR APR MIL ENR APR MIL ENR APR MIL ENR APR MIL ENR APR MIL ENR APR MIL ENR APR MIL ENR APR MIL ENR JUL MIL ENR JUL MIL ENR JUL MIL ENR JUL MIL ENR AUG MIL ENR AUG MIL ENR JUL MIL ENR JUL MIL ENR JUL MIL ENR JUL MIL ENR JUL MIL ENR JUL MIL ENR JUL MIL ENR JUL MIL ENR JUL MIL ENR JUL AIRAC AMDT 059

30 MIL GEN SEP 2015 STRONA/PAGE DATA/DATE MIL ENR JUL MIL ENR JUN MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAR MIL ENR APR MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR JUN MIL ENR MAY MIL ENR AUG MIL ENR AUG MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR AUG MIL ENR AUG MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY AIRAC AMDT 059 MIL AIP POLAND STRONA/PAGE DATA/DATE MIL ENR APR MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR JUN MIL ENR AUG MIL ENR JAN MIL ENR APR MIL ENR AUG MIL ENR APR MIL ENR AUG MIL ENR JUL MIL ENR MAR MIL ENR JAN MIL ENR JUL MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR JAN MIL ENR JAN MIL ENR JAN MIL ENR JUL MIL ENR JAN MIL ENR JAN MIL ENR JAN MIL ENR JAN MIL ENR JUL MIL ENR JAN MIL ENR JAN MIL ENR JUL MIL ENR JUN MIL ENR FEB MIL ENR NOV MIL ENR JUN MIL ENR NOV MIL ENR MAY MIL ENR JAN MIL ENR JAN MIL ENR MAY MIL ENR NOV MIL ENR OCT MIL ENR OCT POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY

31 MIL AIP POLAND MIL GEN SEP 2015 STRONA/PAGE MIL ENR OCT MIL ENR APR MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR APR MIL ENR FEB MIL ENR FEB MIL ENR FEB MIL ENR FEB MIL ENR FEB MIL ENR AUG MIL ENR APR MIL ENR APR MIL ENR APR MIL ENR APR MIL ENR APR MIL ENR APR MIL ENR APR MIL ENR APR MIL ENR JUL MIL ENR JUL MIL ENR JUL MIL ENR JUL MIL ENR JUL MIL ENR APR MIL ENR APR MIL ENR APR POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY DATA/DATE STRONA/PAGE DATA/DATE MIL ENR APR MIL ENR APR MIL ENR APR MIL ENR MAY MIL ENR JUL MIL ENR JUL MIL ENR JUL MIL ENR JUL MIL ENR JUL MIL ENR JUL MIL ENR JAN MIL ENR MAY MIL ENR NOV MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR JAN MIL ENR JAN MIL ENR JAN MIL ENR JAN MIL ENR APR AD MIL AD JAN MIL AD JAN MIL AD JAN MIL AD JUN MIL AD JUN MIL AD JUN MIL AD JUN MIL AD JUN MIL AD JUL MIL AD MAY MIL AD 4 EPCE MAR MIL AD 4 EPCE MAR MIL AD 4 EPCE APR MIL AD 4 EPCE AUG MIL AD 4 EPCE JUL AIRAC AMDT 059

MIL SUP 21/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 08 JUN 2015 Obowiązuje do / Effective to 19 JUN 2015

MIL SUP 21/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 08 JUN 2015 Obowiązuje do / Effective to 19 JUN 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 60/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 11 AUG 2016 Obowiązuje do / Effective to 15 AUG 2016

MIL SUP 60/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 11 AUG 2016 Obowiązuje do / Effective to 15 AUG 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY DATES do to CZAS (UTC) TIME (UTC)

1. TERMINY DATES do to CZAS (UTC) TIME (UTC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 07/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 03 APR 2015 Obowiązuje do / Effective to 01 JUL 2015

MIL SUP 07/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 03 APR 2015 Obowiązuje do / Effective to 01 JUL 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY 1. DATES do to

1. TERMINY 1. DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

'11"N '08"E '57"N '21"E '57"N '21"E '47"N '14"E

'11N '08E '57N '21E '57N '21E '47N '14E POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE (ENR 5) 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax:

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY 1. DATES do to

1. TERMINY 1. DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 16/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 MAY 2015 Obowiązuje do / Effective to 26 JUN 2015

MIL SUP 16/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 MAY 2015 Obowiązuje do / Effective to 26 JUN 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 86/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 OCT 2016 Obowiązuje do / Effective to 03 JAN 2017

MIL SUP 86/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 OCT 2016 Obowiązuje do / Effective to 03 JAN 2017 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 03/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 10 FEB 2016 Obowiązuje do / Effective to 10 FEB 2016

MIL SUP 03/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 10 FEB 2016 Obowiązuje do / Effective to 10 FEB 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 33/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 JUN 2016 Obowiązuje do / Effective to 17 JUN 2016

MIL SUP 33/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 JUN 2016 Obowiązuje do / Effective to 17 JUN 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATES do to

1. TERMIN DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 54/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 07 SEP 2015 Obowiązuje do / Effective to 18 SEP 2015

MIL SUP 54/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 07 SEP 2015 Obowiązuje do / Effective to 18 SEP 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 24/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 08 JUN 2015 Obowiązuje do / Effective to 19 JUN 2015

MIL SUP 24/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 08 JUN 2015 Obowiązuje do / Effective to 19 JUN 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE WOJSKOWE USTKA (EP D53) MILITARY EXERCISE USTKA (EP D53)

ĆWICZENIE WOJSKOWE USTKA (EP D53) MILITARY EXERCISE USTKA (EP D53) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE do to CZAS (UTC) TIME (UTC)

1. TERMIN DATE do to CZAS (UTC) TIME (UTC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE Od do From to CZAS (UTC) TIME (UTC)

1. TERMIN DATE Od do From to CZAS (UTC) TIME (UTC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE do to

1. TERMIN DATE do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 37/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 23 JUL 2015 Obowiązuje do / Effective to 14 OCT 2015

MIL SUP 37/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 23 JUL 2015 Obowiązuje do / Effective to 14 OCT 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

VFR SUP 37/11 (VFR ENR) Obowiązuje od / Effective from 01 SEP 2011 Obowiązuje do / Effective to 29 NOV 2011 EST

VFR SUP 37/11 (VFR ENR) Obowiązuje od / Effective from 01 SEP 2011 Obowiązuje do / Effective to 29 NOV 2011 EST POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 26/14 (MIL ENR 5)

MIL SUP 26/14 (MIL ENR 5) STRONA -1 PAGE - 1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE 02-147 Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 24/14 (MIL ENR 5)

MIL SUP 24/14 (MIL ENR 5) STRONA -1 PAGE - 1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE 02-147 Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 41/14 (AD 4 EPLY)

MIL SUP 41/14 (AD 4 EPLY) STRONA -1 PAGE - 1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE 02-147 Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

VFR SUP 56/16 (VFR ENR) Obowiązuje od / Effective from 13 JUN 2016 Obowiązuje do / Effective to 17 JUN 2016

VFR SUP 56/16 (VFR ENR) Obowiązuje od / Effective from 13 JUN 2016 Obowiązuje do / Effective to 17 JUN 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 05/17 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 02 FEB 2017 Obowiązuje do / Effective to 04 FEB 2017

MIL SUP 05/17 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 02 FEB 2017 Obowiązuje do / Effective to 04 FEB 2017 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

STAŁE TRASY LOTNICTWA WOJSKOWEGO (MRT) MILITARY ROUTES (MRT)

STAŁE TRASY LOTNICTWA WOJSKOWEGO (MRT) MILITARY ROUTES (MRT) AIP VFR POLAND VFR ENR 2.4-1 VFR ENR 2.4 STAŁE TRASY LOTNICTWA WOJSKOWEGO (MRT) MILITARY ROUTES (MRT) 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. GENERAL 1.1 Konkretne przebiegi tras MRT wyznaczane są według punktów sieci

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE 2014-07-24 do 2014-10-23 2014-07-24 to 2014-10-23

1. TERMIN DATE 2014-07-24 do 2014-10-23 2014-07-24 to 2014-10-23 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATES do to

1. TERMIN DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 03/12 (MIL ENR 5)

MIL SUP 03/12 (MIL ENR 5) STRONA -1 PAGE - 1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE 02-147 Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 45/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 07 JUL 2016 Obowiązuje do / Effective to 10 JUL 2016

MIL SUP 45/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 07 JUL 2016 Obowiązuje do / Effective to 10 JUL 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWE TRASY LOTÓW (MRT) NA MAŁYCH WYSOKOŚCIACH LOW FLYING MILITARY TRAINING ROUTES (MRT)

WOJSKOWE TRASY LOTÓW (MRT) NA MAŁYCH WYSOKOŚCIACH LOW FLYING MILITARY TRAINING ROUTES (MRT) MIL AIP POLAND MIL ENR 5.2.5-1 MIL ENR 5.2.5 WOJSKOWE TRASY LOTÓW (MRT) NA MAŁYCH WYSOKOŚCIACH LOW FLYING MILITARY TRAINING ROUTES (MRT) 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. GENERAL Konkretne przebiegi tras MRT wyznaczane

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY DATES do to do to CZAS (UTC) TIME (UTC)

1. TERMINY DATES do to do to CZAS (UTC) TIME (UTC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1) ZAWARTOŚĆ ZMIANY: 1) AMENDMENT CONTENTS:

1) ZAWARTOŚĆ ZMIANY: 1) AMENDMENT CONTENTS: POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATES do to

1. TERMIN DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

AIC 02/17 17 AUG 2017 USE OF THE APPROPRIATE SNOWTAM FORM STOSOWANIE WŁAŚCIWEGO FORMULARZA SNOWTAM

AIC 02/17 17 AUG 2017 USE OF THE APPROPRIATE SNOWTAM FORM STOSOWANIE WŁAŚCIWEGO FORMULARZA SNOWTAM HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF AIRSPACE CLASSIFICATION BELOW FL 195 THROUGHOUT ECAC

Bardziej szczegółowo

SUP 85/16 (AD 2 EPGD)

SUP 85/16 (AD 2 EPGD) POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 85/16 (AD 2 EPGD) 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATES do to

1. TERMIN DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

2. TERMINY ZAPASOWE (UTC) 2. ALTERNATIVE DATES (UTC) 2012-04-05: 0700-1100 2012-07-05: 0700-1100 2012-10-04: 0700-1100 2012-12-06: 0800-1200

2. TERMINY ZAPASOWE (UTC) 2. ALTERNATIVE DATES (UTC) 2012-04-05: 0700-1100 2012-07-05: 0700-1100 2012-10-04: 0700-1100 2012-12-06: 0800-1200 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95

Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

3. REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREAS. Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 285 Upper limit: FL 285

3. REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREAS. Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 285 Upper limit: FL 285 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 59/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 25 JUL 2016 Obowiązuje do / Effective to 01 AUG 2016

MIL SUP 59/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 25 JUL 2016 Obowiązuje do / Effective to 01 AUG 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

LOTY NA POTRZEBY TRENINGU OPL - GAMBIT 16 FLIGHTS FOR THE PURPOSES OF AIR DEFENCE TRAINING - GAMBIT 16

LOTY NA POTRZEBY TRENINGU OPL - GAMBIT 16 FLIGHTS FOR THE PURPOSES OF AIR DEFENCE TRAINING - GAMBIT 16 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

Aeroklub Krainy Jezior Lotnisko Kętrzyn Wilamowo Kętrzyn Tel.: Phone: Faks: ,

Aeroklub Krainy Jezior Lotnisko Kętrzyn Wilamowo Kętrzyn Tel.: Phone: Faks: , AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPKE 1-1 AIRAC effective date 03 APR 2014 EPKE AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPKE AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN 1. DATE 2012-07-20 do 2012-07-29 2012-07-20 to 2012-07-29. Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95

1. TERMIN 1. DATE 2012-07-20 do 2012-07-29 2012-07-20 to 2012-07-29. Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATES do to Planowany czas aktywności: Planned times of activity:

1. TERMIN DATES do to Planowany czas aktywności: Planned times of activity: OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE 2015-12-10 do 2016-03-02 2015-12-10 to 2016-03-02

1. TERMIN DATE 2015-12-10 do 2016-03-02 2015-12-10 to 2016-03-02 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY 1. DATES 2013-07-22 do 2013-08-10 2013-07-22 until 2013-08-10 2. 53 21'10"N 015 25'38"E 3. 54 04'52"N 017 02'01"E

1. TERMINY 1. DATES 2013-07-22 do 2013-08-10 2013-07-22 until 2013-08-10 2. 53 21'10N 015 25'38E 3. 54 04'52N 017 02'01E OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 45/15 (AD 2 EPGD)

SUP 45/15 (AD 2 EPGD) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 16/13 (AD 2 EPWA)

SUP 16/13 (AD 2 EPWA) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1 : Planowane granice strefy TRA 27.

Rysunek 1 : Planowane granice strefy TRA 27. KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT KOREKTY GRANIC ISTNIEJĄCYCH ATZ, WPROWADZENIA STREF TRA NA POTRZEBY PROWADZENIA DZIAŁAŃ W RAMACH SZKOLEŃ LOTNICZYCH ORAZ SKOKÓW SPADOCHRONOWYCH W REJONIE FIR EPWW. 1. CEL

Bardziej szczegółowo

1.CEL I UZASADNIENIE:

1.CEL I UZASADNIENIE: KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT WPROWADZENIA STREF TRA DLA LOTÓW BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH WYKONYWANYCH POZA ZASIĘGIEM WZROKU OPERATORA (BVLOS) W PRZESTRZENI NIEKONTROLOWANEJ 1.CEL I UZASADNIENIE:

Bardziej szczegółowo

SUP 29/14 (AD 2 EPSC)

SUP 29/14 (AD 2 EPSC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROLOWANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR

PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROLOWANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR AIP POLSKA ENR 2.2.1-1 ENR 2.2.1 PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR 1. SEKTORY KONTROLI OBSZARU 1. AREA CONTROL SECTORS Obszar kontrolowany

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do pisma APZX-630-27/ /12

Załącznik nr 1 do pisma APZX-630-27/ /12 Załącznik nr 1 do pisma APZX-630-27/ /12 SUPLEMENT NR../12 (ENR) Obowiązuje od 12-05-15 Obowiązuje do 12-07-15 1. ZAWARTOŚĆ SUPLEMENTU SUPPLEMENT No../12 (ENR) Effective from 12-05-15 Effective to 12-07-15

Bardziej szczegółowo

DATA DOSTARCZENIA DANYCH DO ZMIANY AIRAC/ SUPLEMENTU DEADLINE FOR AIRAC AMENDMENT/SUPPLEMENT

DATA DOSTARCZENIA DANYCH DO ZMIANY AIRAC/ SUPLEMENTU DEADLINE FOR AIRAC AMENDMENT/SUPPLEMENT HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF AIRSPACE CLASSIFICATION BELOW FL 195 THROUGHOUT ECAC

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN 1. DATE 2013-08-14 do 2013-08-25 2013-08-14 to 2013-08-25. Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95

1. TERMIN 1. DATE 2013-08-14 do 2013-08-25 2013-08-14 to 2013-08-25. Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR)

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPIN 1-1 AIRAC effective date 02 MAR 2017 EPIN AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPIN AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

SUP 131/17 (AD 2 EPRZ)

SUP 131/17 (AD 2 EPRZ) POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 131/17 (AD 2 EPRZ) 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE 2014-08-21 do 2014-11-12 2014-08-21 to 2014-11-12. Planowany czas aktywności: SR - 2200. Planned time of activity: SR - 2200.

1. TERMIN DATE 2014-08-21 do 2014-11-12 2014-08-21 to 2014-11-12. Planowany czas aktywności: SR - 2200. Planned time of activity: SR - 2200. OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 32/15 (AD 2 EPPO)

SUP 32/15 (AD 2 EPPO) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION.

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION. AIP VFR POLAND VFR ENR 3.1-1 VFR ENR 3.1 DELEGACJA SŁUŻB ATS DELEGATION OF ATS 1. DELEGACJA SŁUŻB ATS - CTR HERINGSDORF 1. DELEGATION OF ATS - HERINGSDORF CTR Linia łącząca następujące punkty/the line

Bardziej szczegółowo

DOWÓDZTWO OPERACYJNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH SZEFOSTWO OBRONY POWIETRZNEJ

DOWÓDZTWO OPERACYJNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH SZEFOSTWO OBRONY POWIETRZNEJ Rejony Ograniczeń Lotów podczas Szczytu NATO Podstawa prawna do wprowadzenia Rejonów Ograniczeń Lotów Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 9 października 2003 r. w sprawie ograniczeń lotów na czas

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date AIP POLSKA R 2.2.2-1 20 JUL 2017 R 2.2.2 STREFY CZASOWO WYDZIELONE (TSA), STREFY CZASOWO REZERWOWANE (TRA), TRASY DOLOTOWE DO STREF (TFR) ORAZ REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW (EA) TEMPORARY SEGREGATED AREAS (TSAs),

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROLOWANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR

PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROLOWANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR AIP POLSKA ENR 2.2.1-1 ENR 2.2.1 PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR 1. SEKTORY KONTROLI OBSZARU 1. AREA CONTROL SECTORS Obszar kontrolowany

Bardziej szczegółowo

EPCD - Depułtycze Królewskie

EPCD - Depułtycze Królewskie AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPCD 1-1 AIRAC effective date 07 DEC 2017 EPCD AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPCD AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPKA - MASŁÓW k/kielc

EPKA - MASŁÓW k/kielc AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPKA 1-1 AIRAC effective date 07 DEC 2017 EPKA AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPKA AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION.

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION. AIP VFR POLAND VFR R 3.1-1 VFR R 3.1 DELEGACJA SŁUŻB ATS DELEGATION OF ATS 1. DELEGACJA SŁUŻB ATS - CTR HERINGSDORF 1. DELEGATION OF ATS - HERINGSDORF CTR Linia łącząca następujące punkty/the line 53 55

Bardziej szczegółowo

SUP 29/14 (AD 2 EPSC)

SUP 29/14 (AD 2 EPSC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 16/14 (AD 2 EPKT)

SUP 16/14 (AD 2 EPKT) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO HAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

Koordynacja lotów bezzałogowych statków powietrznych z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej

Koordynacja lotów bezzałogowych statków powietrznych z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej Bezpieczeństwo użytkowania Bezzałogowych Systemów Latających Koordynacja lotów bezzałogowych statków powietrznych z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej Wybrane zagadnienia Prezentujący: Maciej Włodarczyk

Bardziej szczegółowo

VFR SUP 64/14 (AD 4 EPKT)) Obowiązuje od / Effective from 18 SEP 2014 Obowiązuje do / Effective to 30 JUN 2015 EST

VFR SUP 64/14 (AD 4 EPKT)) Obowiązuje od / Effective from 18 SEP 2014 Obowiązuje do / Effective to 30 JUN 2015 EST POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

SUP 09/12 (AD 2 EPKT)

SUP 09/12 (AD 2 EPKT) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

EETNYNYX EYVNYOYX ZBZZNAXX EBZZSAEP EGZZSAEP EVRAYNYS LEMDYOYX LFZZNTEP LKZZSDEP OKNOYNYX UUUUYNYX EKZZSAEP KCOSXHJP LSZZSAEP UKKRYNYX EBZZSAEP

EETNYNYX EYVNYOYX ZBZZNAXX EBZZSAEP EGZZSAEP EVRAYNYS LEMDYOYX LFZZNTEP LKZZSDEP OKNOYNYX UUUUYNYX EKZZSAEP KCOSXHJP LSZZSAEP UKKRYNYX EBZZSAEP HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. SEASONAL SNOW PLAN FOR THE WINTER SEASON 2015/2016WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date AIP POLSKA GEN 3.2-1 08 JAN 2015 GEN 3.2 MAPY LOTNICZE AERONAUTICAL CHARTS 1. SŁUŻBA ODPOWIEDZIALNA ZA WYDAWANIE MAP LOTNICZYCH Mapy lotnicze na potrzeby żeglugi powietrznej w FIR WARSZAWA wydaje Polska

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie lotów przez BSL w polskiej przestrzeni powietrznej

Wykonywanie lotów przez BSL w polskiej przestrzeni powietrznej Wykonywanie lotów przez BSL w polskiej przestrzeni powietrznej Warszawa, 18.03.2013 r. Łukasz Godlewski Ośrodek Planowania Strategicznego Cele strategiczne PAŻP: 1. Utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET

WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET AIP POLSKA GEN 2.7-1 30 MAR 2017 GEN 2.7 WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET OBLICZANIE CZASÓW WSCHODU I ZACHODU SŁOŃCA 1. Tabele wschodu i zachodu słońca dla lotniska EPWA oraz tabela poprawek zostały

Bardziej szczegółowo

WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET

WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET AIP POLSKA GEN 2.7-1 31 MAR 2016 GEN 2.7 WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET OBLICZANIE CZASÓW WSCHODU I ZACHODU SŁOŃCA 1. Tabele wschodu i zachodu słońca dla lotniska EPWA oraz tabela poprawek zostały

Bardziej szczegółowo

DATY PUBLIKACJI CYKLU AIRAC W ROKU 2017 AIRAC CYCLE PUBLICATION DATES IN 2017

DATY PUBLIKACJI CYKLU AIRAC W ROKU 2017 AIRAC CYCLE PUBLICATION DATES IN 2017 HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF AIRSPACE CLASSIFICATION BELOW FL 195 THROUGHOUT ECAC

Bardziej szczegółowo

SUP 06/15 (AD 2 EPKK)

SUP 06/15 (AD 2 EPKK) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 01/12 (AD 2 EPKT)

SUP 01/12 (AD 2 EPKT) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 03/13 (AD 2 EPKT)

SUP 03/13 (AD 2 EPKT) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

EPRZ - RZESZÓW/Jasionka

EPRZ - RZESZÓW/Jasionka AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPRZ 1-1 AIRAC effective date 12 NOV 2015 EPRZ AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPRZ AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date AIP POLSKA GEN 3.2-1 08 JAN 2015 GEN 3.2 MAPY LOTNICZE AERONAUTICAL CHARTS 1. SŁUŻBA ODPOWIEDZIALNA ZA WYDAWANIE MAP LOTNICZYCH Mapy lotnicze na potrzeby żeglugi powietrznej w FIR WARSZAWA wydaje Polska

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ DOTYCZĄCY ELEMENTÓW PRZESTRZENI POWIETRZNEJ ORAZ PROCEDUR RUCHU LOTNICZEGO

KWESTIONARIUSZ DOTYCZĄCY ELEMENTÓW PRZESTRZENI POWIETRZNEJ ORAZ PROCEDUR RUCHU LOTNICZEGO KWESTIONARIUSZ DOTYCZĄCY ELEMENTÓW PRZESTRZENI POWIETRZNEJ ORAZ PROCEDUR RUCHU LOTNICZEGO I DANE RESPONDENTA ( * WYMAGANE) IMIĘ NAZWISKO OPERATOR/PILOT* STANOWISKO TYP STATKU POWIETRZNEGO* TELEFON/FAX.

Bardziej szczegółowo

WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET

WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET AIP VFR POLAND VFR GEN 3.2-1 VFR GEN 3.2 WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET OBLICZANIE CZASÓW WSCHODU I ZACHODU SŁOŃCA 1. Tabele wschodu i zachodu słońca dla lotniska EPWA oraz tabela poprawek zostały

Bardziej szczegółowo

WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET

WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET AIP VFR POLAND VFR GEN 3.2-1 VFR GEN 3.2 WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET OBLICZANIE CZASÓW WSCHODU I ZACHODU SŁOŃCA 1. Tabele wschodu i zachodu słońca dla lotniska EPWA oraz tabela poprawek zostały

Bardziej szczegółowo

SUP 81/16 (AD 2 EPLB)

SUP 81/16 (AD 2 EPLB) POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 81/16 (AD 2 EPLB) 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

EPOD - DAJTKI k/olsztyna

EPOD - DAJTKI k/olsztyna AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPOD 1-1 AIRAC effective date 08 JAN 2015 EPOD AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPOD AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

PODSUMOWANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PODSUMOWANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKT WPROWADZENIA STREF TRA DLA LOTÓW BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH WYKONYWANYCH POZA ZASIĘGIEM WZROKU OPERATORA (BVLOS) PRZEZ STRAŻ GRANICZNĄ (planowany termin

Bardziej szczegółowo

ZNAKI UMOWNE NA MAPACH W AIP VFR AIP VFR CHART SYMBOLS

ZNAKI UMOWNE NA MAPACH W AIP VFR AIP VFR CHART SYMBOLS AIP VFR POLAND VFR GEN 2.2-1 VFR GEN 2.2 ZNAKI UMOWNE NA MAPACH W AIP VFR AIP VFR CHART SYMBOLS Lotnisko międzynarodowe International aerodrome Lotnisko cywilne/ - z utwardzoną drogą startową Civil aerodrome/

Bardziej szczegółowo

Podział Przestrzeni Powietrznej

Podział Przestrzeni Powietrznej SZKOLENIE TEORETYCZNE KANDYDATÓW NA UCZNIÓW PILOTOW ( Teoretyczny Kurs Szybowcowy TKS ) Podział Przestrzeni Powietrznej Aeroklub Bielsko-Bialski Przemysław Ochal 1. Stosowane dokumenty Aneks 11 ICAO do

Bardziej szczegółowo

SUP 03/14 (AD 2 EPLL)

SUP 03/14 (AD 2 EPLL) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Odpowiedzialność

Rozdział 3 Odpowiedzialność ZAŁĄCZNIK Nr 61 Modele latające oraz bezzałogowebezzałogowe statki powietrzne o maksymalnej masie startowej (MTOM) nie większej niż 25150 kg, używane wyłącznie w operacjach w zasięgu wzrokuwidoczności

Bardziej szczegółowo

VFR SUP 04/12 (VFR AD 4 EPKM) Obowiązuje od / Effective from 03 MAY 2012 Obowiązuje do / Effective to 02 MAY 2013 EST

VFR SUP 04/12 (VFR AD 4 EPKM) Obowiązuje od / Effective from 03 MAY 2012 Obowiązuje do / Effective to 02 MAY 2013 EST POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPNOŚĆ I WARUNKI WYKORZYSTANIA LOTNISK/LOTNISK DLA ŚMIGŁOWCÓW AERODROME/HELIPORT AVAILABILITY AND CONDITIONS OF USE

DOSTĘPNOŚĆ I WARUNKI WYKORZYSTANIA LOTNISK/LOTNISK DLA ŚMIGŁOWCÓW AERODROME/HELIPORT AVAILABILITY AND CONDITIONS OF USE MIL AIP POLAND MIL AD 1.1-1 10 DEC 2015 MIL AD 1.1 DOSTĘPNOŚĆ I WARUNKI WYKORZYSTANIA LOTNISK/LOTNISK DLA ŚMIGŁOWCÓW AERODROME/HELIPORT AVAILABILITY AND CONDITIONS OF USE 1. UDZIELANIE ZEZWOLEŃ NA LĄDO-

Bardziej szczegółowo

Lotniczego Rzeszów - Jasionka Trzebownisko Tel.:

Lotniczego Rzeszów - Jasionka Trzebownisko Tel.: AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPRJ 1-1 AIRAC effective date 26 JUN 2014 EPRJ AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPRJ AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

2. ZAKRES PROPONOWANYCH ZMIAN:

2. ZAKRES PROPONOWANYCH ZMIAN: KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT REORGANIZACJI STRUKTUR PRZESTRZENI POWIETRZNEJ W REJONIE LOTNISKA RADOM-SADKÓW W ZWIĄZKU Z UTWORZENIEM NOWEGO CYWILNEGO PORTU LOTNICZEGO RADOM 1. CEL Celem przedmiotowej zmiany

Bardziej szczegółowo

EETNYNYX KCOSXHJP ZBZZSAXX EBZZSAEP EGZZSAEP EVRAYNYS LEMDYOYX LFZZNTEP LKZZSDEP OKNOYNYX UUUUYNYX EKZZSAEP ENZZSEXX KDZZNAXX LKZZSAEP LZZZSCEP

EETNYNYX KCOSXHJP ZBZZSAXX EBZZSAEP EGZZSAEP EVRAYNYS LEMDYOYX LFZZNTEP LKZZSDEP OKNOYNYX UUUUYNYX EKZZSAEP ENZZSEXX KDZZNAXX LKZZSAEP LZZZSCEP HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. SEASONAL SNOW PLAN FOR THE WINTER SEASON 2012/2013WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF

Bardziej szczegółowo

DATY PUBLIKACJI CYKLU AIRAC W 2012 ROKU AIRAC CYCLE PUBLICATION DATES IN 2012 DATA DOSTARCZENIA DANYCH DO ZMIANY AIRAC/ SUPLEMENTU

DATY PUBLIKACJI CYKLU AIRAC W 2012 ROKU AIRAC CYCLE PUBLICATION DATES IN 2012 DATA DOSTARCZENIA DANYCH DO ZMIANY AIRAC/ SUPLEMENTU HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF AIRSPACE CLASSIFICATION BELOW FL 195 THROUGHOUT ECAC

Bardziej szczegółowo

SUP 18/15 (AD 2 EPPO)

SUP 18/15 (AD 2 EPPO) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo