1. TERMIN DATES do to

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. TERMIN DATES do to"

Transkrypt

1 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 35/16 (ENR 5) Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: SKOKI SPADOCHRONOWE - MSZANA DOLNA, NIEDZICA Obowiązuje od / Effective from 13 JUN 2016 Obowiązuje do / Effective to 17 JUN 2016 PARACHUTE JUMPS - MSZANA DOLNA, NIEDZICA 1. TERMIN DATES do to CZAS (UTC) TIME (UTC) Zgodnie z Planem Użytkowania Przestrzeni Powietrznej (AUP). Planowana aktywność rejonu: do : According to the Airspace Use Plan (AUP). Planned activity time of the area: to : REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREAS Rejony lotów wyznaczone na potrzeby skoków spadochronowych. Wlot do rejonów możliwy tylko po uzgodnieniu z organizatorem. The flight areas are designated for parachute jumps. Entry into the areas is possible only by arrangement with the organiser. EA 33 - MSZANA DOLNA Granice poziome: Koło o promieniu 5 km i środku w punkcie o wspołrzędnych: 49 41'15"N '24"E EA 33 - MSZANA DOLNA Lateral limits: A circle of 5 km radius centred at: 49 41'15"N '24"E Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 135 Upper limit: FL 135 EA 34 - NIEDZICA EA 34 - NIEDZICA Granice poziome: Lateral limits: Koło o promieniu 5 km i środku w punkcie o współrzędnych: A circle of 5 km radius centred at: 49 26'02"N '24"E 49 26'02"N '24"E Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 135 Upper limit: FL 135 Uwaga: z wyłączeniem EP R15. Note: excluding EP R ORGANIZATOR SKOKÓW SPADOCHRONOWYCH PARACHUTE JUMPS ORGANISER Jednostka Wojskowa 4724 Military Unit 4724 Tel. kom.: Mobile: INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION 5.1 Rejony ograniczeń lotów wydzielone są z przestrzeni odpowiedzialności służb FIS KRAKÓW i APP KRAKÓW. The flight restriction areas are segregated within the area of responsibility of KRAKÓW FIS and KRAKÓW APP. 5.2 Lotnisko startu i lądowania: EPKK. Typ statku powietrznego: C 295 M. Departure and landing aerodrome: EPKK. Aircraft type: C 295 M. 5.3 Loty w rejonach ograniczeń lotów EA powinny być wykonywane przez użytkownika zgodnie z przepisami dla lotów VFR z prędkościami zapewniającymi możliwość zauważenia innego ruchu lub przeszkody (z prędkością nie większą niż 250 kt IAS), w czasie wystarczającym aby uniknąć kolizji z ruchem poza strefą. Operacje należy wykonywać z dala od przydzielonych granic strefy, bez ich naruszania. 5.4 Rejony ograniczeń lotów podlegają procedurze zamawiania i aktywacji zgodnie z AIP Polska ENR pkt 4 oraz pkt 5.2. przez organizatora skoków. Flights within the flight restriction areas EA shall be conducted by the user under VFR at speeds not greater than 250 kt IAS giving adequate opportunity to observe other traffic or any obstacles in time to avoid a collision with traffic outside the area. Flight operations shall be carried out away from the assigned boundaries and without infringing them. The flight restriction areas are to be requested and activated by the organiser of jumps according to the procedure described in AIP Poland, ENR points 4 and 5.2. SUP 35/16 13 JUN 2016

2 STRONA 1-2 PAGE W czasie aktywności EA 34 loty w strefie TRA 01 mogą być wykonywane zgodnie z zasadami opublikowanymi w AIP Polska ENR pkt Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności rejonów ograniczeń lotów będą dostępne w AMC Polska, tel.: During activity time of EA 34 flights within TRA 01 may be conducted according to the procedures specified in AIP Poland ENR point 7.7. Detailed information on the real activity times of the flight restriction areas will be available from AMC Poland, phone: Patrz: mapa. See: chart. - KONIEC - - END - 13 JUN 2016 SUP 35/16

3

4

5 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: SUP 36/16 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 17 JUN 2016 Obowiązuje do / Effective to 17 JUN 2016 ĆWICZENIE WOJSKOWE - JW 4026 MILITARY EXERCISE - MILITARY UNIT TERMIN DATE CZAS (UTC) TIME (UTC) Zgodnie z Planem Użytkowania Przestrzeni Powietrznej (AUP). Planowana aktywność rejonu: : According to the Airspace Use Plan (AUP). Planned activity time of the area: : REJON OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREAS Rejon lotów wyznaczony na potrzeby statków powietrznych uczestniczących The flying area is designated only for aircraft participating in the exercise. w ćwiczeniu. EA 79 EA 79 Granice poziome: Lateral limits: Koło o promieniu 10 km i środku w punkcie o wspołrzędnych: 54 46'00"N '00"E A circle of 10 km radius centred at: 54 46'00"N '00"E Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 145 Upper limit: FL 145 oraz EP TSA 16 A, B zgodnie z AIP Polska. and EP TSA 16 A, B according to AIP Poland. 4. ORGANIZATOR ĆWICZENIA EXERCISE ORGANISER Jednostka Wojskowa 4026 Military Unit 4026 Tel. kom.: Mobile: INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION 5.1 Rejon ograniczeń lotów EA 79 wydzielony jest z przestrzeni odpowiedzialności służb APP GDAŃSK i FIS GDAŃSK. The flight restriction area EA 79 is segregated within the area of responsibility of GDAŃSK APP and GDAŃSK FIS. 5.2 Lotnisko operacyjne: EPOK. Typ statku powietrznego: CV 22. Operational aerodrome: EPOK. Aircraft type: CV Loty w rejonie ograniczeń lotów powinny być wykonywane przez użytkownika Flights within the flight restriction area shall be conducted by the user under zgodnie z przepisami dla lotów VFR z prędkościami zapewniającymi VFR at speeds not greater than 250 kt IAS giving adequate opportunity to możliwość zauważenia innego ruchu lub przeszkody (z prędkością nie większą niż 250 kt IAS), w czasie wystarczającym aby uniknąć kolizji z ruchem poza strefą. Operacje należy wykonywać z dala od przydzielonych observe other traffic or any obstacles in time to avoid a collision with traffic outside the area. Flight operations shall be carried out away from the assigned boundaries and without infringing them. granic strefy, bez ich naruszania. 5.4 Rejony ograniczeń lotów podlegają procedurze zamawiania i aktywacji przez organizatora zgodnie z AIP Polska ENR pkt. 4 oraz pkt Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności rejonu ograniczeń lotów będą dostępne w AMC Polska, tel.: The flight restriction area is to be requested and activated by the organiser according to the procedure described in AIP Poland, ENR points 4 and 5.2. Detailed information on the real activity times of the flight restriction area will be available from AMC Poland, phone: Patrz: mapa. See: chart. - KONIEC - - END - SUP 36/16 17 JUN 2016

6

7 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: SUP 37/16 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 14 JUN 2016 Obowiązuje do / Effective to 16 JUN 2016 MIĘDZYNARODOWE ĆWICZENIE "BALTOPS 16" "BALTOPS 16" INTERNATIONAL EXERCISE 1. TERMIN DATE do to CZAS (UTC) TIME (UTC) Zgodnie z Planem Użytkowania Przestrzeni Powietrznej (AUP). According to the Airspace Use Plan (AUP). 3. REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW (EA 68-72) FLIGHT RESTRICTION AREAS (EA 68-72) Loty w rejonie ograniczeń lotów mogą wykonywać tylko statki powietrzne biorące udział w ćwiczeniu. EA 68 EA 68 Granice poziome: Lateral limits: '00"N '00"E '00"N '06"E '17"N '38"E '35"N '02"E '13"N '15"E '00"N '00"E Granice pionowe: Flights within the flight restriction area may be performed only by aircraft participating in the exercise '00"N '00"E '00"N '06"E '17"N '38"E '35"N '02"E '13"N '15"E '00"N '00"E Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 145 Upper limit: FL 145 Uwaga: z wyłączeniem MATZ EPDA. Note: excluding EPDA MATZ. Godziny aktywności: patrz punkt 7.2. Activity time: see point 7.2. EA 69 EA 69 Granice poziome: Lateral limits: '12"N '24"E '00"N '04"E '30"N '20"E '43"N '36"E '38"N '11"E '12"N '24"E Granice pionowe: '12"N '24"E '00"N '04"E '30"N '20"E '43"N '36"E '38"N '11"E '12"N '24"E Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 145 Upper limit: FL 145 Godziny aktywności: patrz punkt 7.2. Activity time: see point 7.2. EA 70 EA 70 Granice poziome: Lateral limits: '55"N '53"E '38"N '11"E '55"N '03"E '35"N '02"E '41"N '01"E '55"N '53"E Granice pionowe: '55"N '53"E '38"N '11"E '55"N '03"E '35"N '02"E '41"N '01"E '55"N '53"E Vertical limits: Dolna granica: 2000 ft AMSL Lower limit: 2000 ft AMSL Górna granica: 3500 ft AMSL Upper limit: 3500 ft AMSL SUP 37/16 14 JUN 2016

8 STRONA 1-2 PAGE 1-2 Godziny aktywności: patrz punkt 7.2. Activity time: see point 7.2. EA 71 EA 71 Granice poziome: Lateral limits: '13"N '15"E '35"N '02"E '55"N '03"E '13"N '15"E Granice pionowe: '13"N '15"E '35"N '02"E '55"N '03"E '13"N '15"E Vertical limits: Dolna granica: 2000 ft AMSL Lower limit: 2000 ft AMSL Górna granica: FL 145 Upper limit: FL 145 Godziny aktywności: patrz punkt 7.2. Activity time: see point 7.2. EA 72 EA 72 Granice poziome: Lateral limits: '00"N '00"E '00"N '04"E '00"N '00"E '30"N '15"E '56"N '40"E '29"N '34"E '00"N '00"E Granice pionowe: '00"N '00"E '00"N '04"E '00"N '00"E '30"N '15"E '56"N '40"E '29"N '34"E '00"N '00"E Vertical limits: Dolna granica: FL 155 Lower limit: FL 155 Górna granica: FL 195 Upper limit: FL 195 Godziny aktywności: patrz punkt 7.2. Activity time: see point REJONY DZIAŁAŃ NIEBEZPIECZNYCH NAD WODAMI OTWARTYMI AREAS OF DANGEROUS ACTIVITIES OVER OPEN WATERS Ćwiczenia wojskowe zlokalizowane w przestrzeni powietrznej nad wodami otwartymi w rejonach oznaczonych jako Baltops 01-04, w których będzie prowadzona wojskowa działalność niebezpieczna dla lotnictwa cywilnego. Cywilne służby ATS niedostępne. Baltops 01 Baltops 01 Granice poziome: Lateral limits: '00"N '00"E '01"N '10"E '00"N '41"E '00"N '04"E '12"N '24"E '30"N '40"E '00"N '00"E Granice pionowe: Military exercises are located within airspace over open waters in the area marked as Baltops 01-04, whithin which military dangerous activities for civil aviation are to be carried out. Civil ATS not available '00"N '00"E '01"N '10"E '00"N '41"E '00"N '04"E '12"N '24"E '30"N '40"E '00"N '00"E Vertical limits: Dolna granica: 500 ft AMSL Lower limit: 500 ft AMSL Górna granica: FL 195 Upper limit: FL 195 Godziny aktywności: patrz punkt 7.2. Activity time: see point 7.2. Baltops 02 Baltops 02 Granice poziome: Lateral limits: '00"N '06"E '00"N '00"E '00"N '00"E '30"N '00"E '00"N '06"E Granice pionowe: '00"N '06"E '00"N '00"E '00"N '00"E '30"N '00"E '00"N '06"E Vertical limits: Dolna granica: 500 ft AMSL Lower limit: 500 ft AMSL Górna granica: FL 195 Upper limit: FL 195 Godziny aktywności: patrz punkt 7.2. Activity time: see point 7.2. Baltops 03 Baltops 03 Granice poziome: Lateral limits: '00"N '00"E '24"N '53"E '01"N '10"E '00"N '00"E '00"N '00"E '24"N '53"E '01"N '10"E '00"N '00"E 14 JUN 2016 SUP 37/16

9 STRONA 1-3 PAGE 1-3 Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: FL 95 Lower limit: FL 95 Górna granica: FL 195 Upper limit: FL 195 Godziny aktywności: patrz punkt 7.2. Activity time: see point 7.2. Baltops 04 Baltops 04 Granice poziome: Lateral limits: '00"N '00"E '24"N '53"E '01"N '10"E '00"N '00"E Granice pionowe: '00"N '00"E '24"N '53"E '01"N '10"E '00"N '00"E Vertical limits: Dolna granica: 500 ft AMSL Lower limit: 500 ft AMSL Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 Godziny aktywności: patrz punkt 7.2. Activity time: see point 7.2. oraz TSA 14 A, B, C, TSA 16 A, B, TSA D303, TSA D304, TSA D305, EP D48, EP D53 zgodnie z AIP Polska. Za bezpieczeństwo i dowodzenie działaniami w tych rejonach odpowiada organ dowodzenia Sił Morskich STRIKFORNATO/AWACS. and TSA 14 A, B, C, TSA 16 A, B, TSA D303, TSA D304, TSA D305, EP D48, EP D53 according to AIP Poland. STRIKFORNATO/AWACS Naval Forces command authority is responsible for the security and command of the activities within the areas. 5. ORGANIZATOR ĆWICZENIA EXERCISE ORGANIZER Dowództwo Morskich Sił Uderzeniowych NATO (STRIKFORNATO) Lizbona Portugalia Tel.: Punkt kontaktowy Dowództwa Generalnego RSZ RP: Inspektorat Marynarki Wojennej DG RSZ Tel.: ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA RADIO COMMUNICATION 6.1 Załogi wykonujące loty powyżej FL 95 poza rejonami ograniczeń lotów (EA) i rejonami działań niebezpiecznych (Baltops) będą utrzymywać łączność radiową z odpowiednimi sektorami kontroli obszaru OAT/ACC WARSZAWA na częstotliwościach opublikowanych w MIL AIP Polska ENR Załogi wykonujące loty poniżej FL 95 w przestrzeni powietrznej klasy G poza rejonami (EA, Baltops) będą utrzymywać łączność radiową z sektorem FIS: FIS GDAŃSK: Znak wywoławczy: GDAŃSK INFORMACJA Częstotliwość: 127,150 MHz Command of Naval Striking Forces NATO (STRIKFORNATO) Lizbon Portugal Phone: Contact point of the General Command of Branches of the Polish Armed Forces (DG RSZ): Navy Inspectorate of DG RSZ Phone: Crews conducting flights above FL 95 outside the flight restriction areas (EAs) and dangerous activity areas (Baltops) will maintain radio communication with respective OAT/WARSZAWA ACC sectors on frequencies published in MIL AIP Poland ENR Crews conducting flights below FL 95 within class G airspace outside the areas (EAs, Baltops) will maintain radio communication with the FIS sector: GDAŃSK FIS: Call sign: Frequency: 7. INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION 7.1 Rejony EA oraz Baltops wydzielone są z przestrzeni odpowiedzialności służb FIS GDAŃSK, APP GDAŃSK oraz ACC WARSZAWA. 7.2 Zbiorcze terminy aktywności rejonów EA i Baltops będą opublikowane w NOTAM. 7.3 Przeloty samolotów do rejonów (EA, Baltops) będą wykonywane po trasach wymienionych w planach lotu (FPL). 7.4 Załogi statków powietrznych wykonujących loty w rejonach (EA) z prędkością większą niż 250 kt IAS zobowiązane są do utrzymywania buforów wewnętrznych: 3,5 NM w poziomie, 500 ft w pionie. 7.5 Załogi statków powietrznych wykonujących loty w ramach ćwiczenia mają obowiązek omijania aktywnych stref niebezpiecznych (EP D) nie wykorzystywanych podczas ćwiczenia oraz stref zakazanych (EP P) i ograniczonych (EP R). 7.6 Plany lotów statków powietrznych uczestniczących w ćwiczeniu będą zawierały dopisek BALTOPS Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności rejonów EA będą dostępne w AMC Polska, tel.: GDAŃSK INFORMATION MHz The areas EAs and Baltops are designated from the area of responsibility of GDAŃSK FIS, GDAŃSK APP and WARSZAWA ACC. The overall times of activities of EAs and Baltops will be published by NOTAM. Overflights of aeroplanes to the areas (EAs, Baltops) will be conducted along the routes specified in flight plans (FPLs). Crews of aircraft conducting flights within the EAs at speeds greater than 250 kt IAS are obliged to maintain inner buffers: 3.5 NM horizontally and 500 ft vertically. Crews of aircraft conducting flights for the exercise shall avoid active danger areas (EP D) not used during the exercise as well as prohibited (EP P) and restricted (EP R) areas. Flight plans of aircraft participating in the exercise will contain the remark BALTOPS 16. Detailed information on the real activity time of the EAs will be available from AMC Poland, phone: Patrz: mapa. See: chart. - KONIEC - - END - SUP 37/16 14 JUN 2016

10

11

12 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 38/16 (ENR 5) Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: ĆWICZENIE JCET (JOINT COMBINED EXCHANGE TRAINING) - SKOKI SPADOCHRONOWE Obowiązuje od / Effective from 06 JUN 2016 Obowiązuje do / Effective to 15 JUL 2016 JCET" EXERCISE (JOINT COMBINED EXCHANGE TRAINING) - PARACHUTE JUMPS 1. TERMINY DATES do do to to CZAS (UTC) TIME (UTC) Zgodnie z Planem Użytkowania Przestrzeni Powietrznej (AUP). According to the Airspace Use Plan (AUP). Planowany czas aktywności EA 77 i EA 78: do : do : Planned activity time of EA 77 and EA 78 areas: to : to : REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREAS EA 77 EA 77 Granice poziome: Lateral limits: Koło o promieniu 25 km i środku w punkcie o współrzędnych: 50 43'43,24"N A circle of 25 km radius and centred at point: 50 43'43.24"N '41.99"E '41,99"E Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 195 Upper limit: FL 195 Uwaga: z wyłączeniem EP P2 i EP P13 Note: excluding EP P2 and EP P13 EA 78 EA 78 Granice poziome: Lateral limits: Koło o promieniu 31,5 km i środku w punkcie o współrzędnych: A circle of 31.5 km radius and centred at point: 50 43'43.24"N '41.99"E 50 43'43,24"N '41,99"E Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: FL 195 Lower limit: FL 195 Górna granica: FL 245 Upper limit: FL ORGANIZATOR SKOKÓW JUMPS ORGANISER Jednostka Wojskowa 4101 Military Unit No Tel.: Phone: INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION 5.1 Rejony ograniczeń lotów zostały wydzielone z przestrzeni odpowiedzialności: FIS KRAKÓW, FIS POZNAŃ, APP KRAKÓW, APP POZNAŃ South i ACC WARSZAWA. 5.2 Rejony ograniczeń lotów podlegają procedurze zamawiania i aktywacji zgodnie z AIP Polska ENR pkt. 4 oraz pkt. 5.2 przez przedstawiciela JW Loty w rejonie ograniczeń lotów EA 77 powinny być wykonywane przez użytkownika zgodnie z przepisami dla lotów VFR z prędkościami zapewniającymi możliwość zauważenia innego ruchu lub przeszkody (z prędkością nie większą niż 250 kt IAS) w czasie wystarczającym aby uniknąć kolizji z ruchem poza strefą. Operacje należy wykonywać z dala od przydzielonych granic strefy, bez ich naruszania. The EAs are segregated within the area of responsibility of KRAKÓW FIS, POZNAŃ FIS, KRAKÓW APP, POZNAŃ APP South and WARSZAWA ACC. The EAs are subject to the ordering and activation procedure by Military Unit No representative in accordance with AIP Poland, ENR point 4 and point 5.2. Flights within the flight restriction area EA 77 should be conducted by the user under VFR at speeds giving adequate opportunity to observe other traffic and any obstacles (not more than 250 kt IAS) in time to avoid a collision with traffic outside the area. Flight operations will be carried out clear of the assigned boundaries of the area and without infringing them. SUP 38/16 06 JUN 2016

13 STRONA 1-2 PAGE Załoga statku powietrznego wykonującego loty w rejonie ograniczeń lotów EA 78 będzie utrzymywała odległość 500 ft od górnej granicy EA oraz 3,5 NM bufora poziomego wewnątrz rejonu. 5.5 W trakcie aktywności rejonów ograniczeń lotów EA 77 i EA 78 wystąpią ograniczenia w dostępności stałych dróg lotniczych (AWY). 5.6 Lotnisko startu i lądowania POWIDZ (EPPW). Loty statków powietrznych (C-130) do/z rejonu ograniczeń będą wykonywane na podstawie planów lotu (FPL). 5.7 Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności rejonów będą dostępne w AMC Polska, tel.: The crew of aircraft performing flights within the EA 78 at speeds greater than 250 kt IAS is obliged to maintain separation from the area limits: 3.5 NM horizontally, 500 ft vertically from the upper limit of area. During activity of EA 77 and EA 78 the routes availability will be restricted. The aerodrome for take-off and landing: POWIDZ (EPPW). Flights of aircraft (C-130) to/from the restriction areas shall be conducted based on the flight plans (FPLs). Detailed information on the real activity time of EAs will be available at AMC Poland, phone: Patrz: mapa. See: chart. - KONIEC - - END - 06 JUN 2016 SUP 38/16

14

15

16 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: SUP 39/16 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 04 JUN 2016 Obowiązuje do / Effective to 04 JUN 2016 POKAZY LOTNICZE - PRUSZCZ GDAŃSKI (EPPR) PRUSZCZ GDAŃSKI (EPPR) AIR SHOW 1. TERMIN DATES CZAS (UTC) TIME (UTC) Zgodnie z Planem Użytkowania Przestrzeni Powietrznej (AUP). Planowana aktywność rejonów ograniczeń lotów: : oraz According to the Airspace Use Plan (AUP). Planned activity time of the flight restriction areas: : and REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREAS Rejony ograniczeń lotów wydzielone na potrzeby pokazów lotniczych. Wlot do rejonów możliwy po uzgodnieniu z organizatorem. EA 43 EA 43 Granice poziome: Koło o promieniu 5 km i środku w punkcie o wspołrzędnych: 54º14 53 N 018º40 16 E Granice pionowe: The flight restriction areas are segregated for the air show. Entry into the areas is possible after consultation with the organiser. Lateral limits: A circle of 5 km radius centred at: 54º14 53 N 018º40 16 E Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: 3300 ft AMSL Upper limit: 3300 ft AMSL EA 86 EA 86 Granice poziome: Lateral limits: Koło o promieniu 12 km i środku w punkcie o wspołrzędnych: 54º14 53 N 018º40 16 E Granice pionowe: A circle of 12 km radius centred at: 54º14 53 N 018º40 16 E Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: 6600 ft AMSL Upper limit: 6600 ft AMSL z wyłączeniem EP P15. excluding EP P ORGANIZATOR POKAZÓW LOTNICZYCH ORGANISER OF THE AIR SHOW Dowódca JW 1300 Military Unit 1300 Commander Tel.kom.: Mobile: ORGANIZACJA RUCHU LOTNICZEGO ORGANISATION OF AIR TRAFFIC 5.1 Rejony EA 43 i EA 86 wydzielone są z przestrzeni odpowiedzialności służb TWR GDAŃSK, APP GDAŃSK i TWR EPPR. 5.2 Rejony ograniczeń lotów EA 43 i EA 86 podlegają procedurze zamawiania przez MIL ARO EPPR i aktywacji przez TWR EPPR zgodnie z AIP Polska ENR pkt 4 oraz pkt Aktywacja rejonów EA 43 i EA 86 będzie koordynowana w czasie rzeczywistym z uwzględnieniem operacji lotniczych na lotnisku EPGD. Rejony będą aktywowane tylko na czas niezbędny do wykonania pokazów lotniczych. The EA 43 and EA 86 are segregated within the airspace of responsibility of: GDAŃSK TWR, GDAŃSK APP and EPPR TWR. The flight restriction areas are to be requested and activated by the EPPR MIL ARO and activated by the EPPR TWR according to the procedure described in AIP Poland ENR 2.2.3, points 4 and 5.2. The EA 43 and EA 86 activity will be coordinated in real time considering air operations at EPGD. The areas will be activated only for the duration necessary for the air show. 5.4 W czasie aktywności rejonów EA 43 i EA 86, TRA 44 jest niedostępna. EP TRA 44 is unavailable during activity of the flight restriction areas EA 43 and EA Loty w rejonie ograniczeń lotów EA 43 powinny być wykonywane z dala od przydzielonych granic rejonu, bez ich naruszania. Flights within the flight restriction area EA 43 shall be carried out away from the assigned boundaries and without infringing them. SUP 39/16 04 JUN 2016

17 STRONA 1-2 PAGE Loty w rejonie ograniczeń lotów EA 86 wykonywane z prędkością większą niż 250 kt IAS powinny być wykonywane z zachowaniem odległości 3,5 NM od granic bocznych i 500 ft od górnej granicy rejonu. 5.7 Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności rejonów ograniczeń lotów będą dostępne w AMC Polska (ASM-3), tel.: Flights within the flight restriction area EA 86 carried out at speeds not greater than 250 kt IAS shall be conducted and mantaining a distance of 3.5 NM from lateral buffer and 500 ft from the upper limit of the area. Detailed information on the real activity times of the flight restriction areas will be available from AMC Poland (ASM-3), phone: KONIEC - - END - 04 JUN 2016 SUP 39/16

18

19 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 40/16 (ENR 5) Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: ĆWICZENIE WOJSKOWE ANAKONDA 16 ANAKONDA 16 MILITARY EXERCISE Obowiązuje od / Effective from 06 JUN 2016 Obowiązuje do / Effective to 17 JUN TERMINY DATES do to CZAS (UTC) TIME (UTC) Zgodnie z Planem Użytkowania Przestrzeni Powietrznej (AUP). According to the Airspace Use Plan (AUP). 3. REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW (EA 200 EA 237) FLIGHT RESTRICTION AREAS (EA 200 EA 237) Loty w rejonach ograniczeń lotów mogą wykonywać tylko statki powietrzne biorące udział w ćwiczeniu. Wyjątek stanowi pkt EA 200 EA 200 Granice poziome: Lateral limits: N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 285 Upper limit: FL 285 EA 201 EA 201 Granice poziome: Lateral limits: N E N E N E N E N E N E Granice pionowe: Flights within the flight restriction areas may be carried out only by exercise aircraft except in the cases described in point N E N E N E N E N E N E Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 365 Upper limit: FL 365 z wyłączeniem TMA OLSZTYN MAZURY. excluding OLSZTYN MAZURY TMA. EA 202 EA 202 Granice poziome: Lateral limits: N E N E N E N E N E N E N E N E Granice pionowe: N E N E N E N E N E N E N E N E Vertical limits: Dolna granica: GND/2000 ft AMSL Lower limit: GND/2000 ft AMSL Górna granica: FL 365 Upper limit: FL 365 SUP 40/16 06 JUN 2016

20 STRONA 2 PAGE 2 z wyłączeniem TMA,CTR i ATZ OLSZTYN MAZURY. Uwaga: EA 202 może być aktywna od dolnej granicy: GND lub 2000 ft AMSL. excluding OLSZTYN MAZURY TMA, CTR and ATZ. Note: EA 202 may be active from the lower limit: GND or 2000 ft AMSL. EA 203 EA 203 Granice poziome: Lateral limits: N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 185 Upper limit: FL 185 Planowane terminy aktywności EA 200, 201, 202 i 203: Planned dates of activity of EAs 200, 201, 201 and 203: w godz oraz w godz oraz w godz oraz w godz oraz w godz w godz oraz w godz oraz w godz oraz w godz oraz EA 204 EA 204 Granice poziome: Lateral limits: N E N E N E N E N E N E Granice pionowe: between 0800 and 1100, 1400 and between 0800 and 1000, 1530 and between 0930 and 1300, 1330 and between 0730 and 1030, 1130 and between 1130 and between 0730 and 1000, 1130 and between 1500 and 1730, 2000 and between 1500 and 1730, 2000 and between 1330 and 1530, 2030 and N E N E N E N E N E N E Vertical limits: Dolna granica: FL 245 Lower limit: FL 245 Górna granica: FL 325 Upper limit: FL 325 EA 205 EA 205 Granice poziome: Lateral limits: N E N E N E N E N E N E N E N E Granice pionowe: N E N E N E N E N E N E N E N E Vertical limits: Dolna granica: FL 135 Lower limit: FL 135 Górna granica: FL 325 Upper limit: FL 325 EA 206 EA 206 Granice poziome: Lateral limits: N E N E N E N E N E N E N E N E N E Granice pionowe: N E N E N E N E N E N E N E N E N E Vertical limits: Dolna granica: FL 135 Lower limit: FL 135 Górna granica: FL 325 Upper limit: FL JUN 2016 SUP 40/16

21 STRONA 3 PAGE 3 EA 207 EA 207 Granice poziome: Lateral limits: N E N E N E N E N E N E N E Granice pionowe: N E N E N E N E N E N E N E Vertical limits: Dolna granica: FL 135 Lower limit: FL 135 Górna granica: FL 325 Upper limit: FL 325 Planowane terminy aktywności EA 204, 205, 206 i 207: Planned dates of activity of EAs 204, 205, 206 and 207: w godz oraz w godz oraz w godz oraz w godz oraz w godz oraz w godz w godz w godz oraz EA 208 EA 208 Granice poziome: Lateral limits: N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E Granice pionowe: between 0800 and 1100, 1400 and between 0800 and 1000, 1530 and between 0930 and 1300, 1330 and between 0730 and 1030, 1130 and between 0730 and 1000, 1130 and between 1500 and between 1500 and between 1330 and 1530, 2030 and N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 175 Upper limit: FL 175 Planowane terminy aktywności: Planned dates of activity: w godz oraz w godz oraz w godz oraz w godz w godz EA 209 EA 209 Granice poziome: Lateral limits: N E N E N E N E N E N E N E Granice pionowe: between 0915 and 1130, 1330 and between 0915 and 1130, 1430 and between 0800 and 1130, 1430 and between 0330 and between 0900 and N E N E N E N E N E N E N E Vertical limits: Dolna granica: 2500 ft AMSL Lower limit: 2500 ft AMSL Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 EA 210 EA 210 Granice poziome: Lateral limits: N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E SUP 40/16 06 JUN 2016

22 STRONA 4 PAGE 4 06 JUN 2016 Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL165 Upper limit: FL165 Planowane terminy aktywności EA 209 i 210: Planned dates of activity of EAs 209 and 210: w godz w godz w godz w godz w godz w godz w godz w godz EA 211 EA 211 Granice poziome: Lateral limits: N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E Granice pionowe: SUP 40/ between 0930 and between 0330 and between 1630 and between 0830 and between 0830 and between 0900 and between 0900 and between 0900 and N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 195 Upper limit: FL 195 Planowane terminy aktywności: Planned dates of activity: w godz oraz w godz oraz w godz oraz EA 212 EA 212 Granice poziome: Lateral limits: N E N E N E N E N E Granice pionowe: between 0630 and 1030, 1230 and between 0630 and 1030, 1230 and between 0630 and 1030, 1230 and N E N E N E N E N E Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 EA 213 EA 213 Granice poziome: Lateral limits: N E N E N E N E N E N E N E N E N E Granice pionowe: N E N E N E N E N E N E N E N E N E Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 125 Upper limit: FL 125 EA 214 EA 214 Granice poziome: Lateral limits: N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E

23 STRONA 5 PAGE 5 Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: 2000 ft AMSL Lower limit: 2000 ft AMSL Górna granica: FL 125 Upper limit: FL 125 Planowane terminy aktywności EA 212, 213 i 214: Planned dates of activity of EAs 212, 213 and 214: w godz w godz w godz w godz w godz w godz w godz w godz EA 215 EA 215 Granice poziome: Lateral limits: N E N E N E N E N E N E N E N E Granice pionowe: between 0730 and between 0730 and between 0600 and between 0600 and between 0730 and between 0730 and between 0730 and between 0730 and N E N E N E N E N E N E N E N E Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 125 Upper limit: FL 125 EA 216 EA 216 Granice poziome: Lateral limits: N E N E N E N E N E N E N E Granice pionowe: N E N E N E N E N E N E N E Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 245 Upper limit: FL 245 EA 217 EA 217 Granice poziome: Lateral limits: N E N E N E N E Granice pionowe: N E N E N E N E Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 EA 218 EA 218 Granice poziome: Lateral limits: N E N E N E N E N E N E N E N E Granice pionowe: N E N E N E N E N E N E N E N E Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: 6500 ft AMSL Upper limit: 6500 ft AMSL SUP 40/16 06 JUN 2016

24 STRONA 6 PAGE 6 Planowane terminy aktywności EA 215, 216, 217 i 218: Planned dates of activity of EAs 215, 216, 217 and 218: w godz w godz w godz w godz w godz w godz w godz oraz w godz w godz w godz w godz EA 219 EA 219 Granice poziome: Lateral limits: Koło o promieniu 10 km i środku w punkcie o współrzędnych: 52 19'22 N '37 E Granice pionowe: between 0530 and between 0530 and between 0530 and between 0530 and between 0530 and between 0530 and between 0730 and 1100, 1300 and between 0730 and between 0730 and between 0730 and between 0730 and 1500 A circle having a radius of 10 km and centred on: 52 19'22 N '37 E Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 115 Upper limit: FL 115 Planowane terminy aktywności: Planned dates of activity: w godz w godz w godz w godz EA 220 EA 220 Granice poziome: Lateral limits: Koło o promieniu 10 km i środku w punkcie o współrzędnych: 54 07'25 N '29 E Granice pionowe: between 1945 and between 1945 and between 1945 and between 0500 and 0700 A circle having a radius of 10 km and centred on: 54 07'25 N '29 E Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: 3500 ft AMSL Upper limit: 3500 ft AMSL Planowany termin aktywności: Planned dates of activity: od godz do godz between hrs and hrs. EA 221 EA 221 Granice poziome: Lateral limits: Koło o promieniu 20 km i środku w punkcie o współrzędnych: 54 07'25 N '29 E Granice pionowe: A circle having a radius of 20 km and centred on: 54 07'25 N '29 E Vertical limits: Dolna granica: 3500 ft AMSL Lower limit: 3500 ft AMSL Górna granica: FL 165 Upper limit: FL 165 Planowane terminy aktywności: Planned dates of activity: w godz between 1930 and w godz between 0001 and 0300 EA 222 EA 222 Granice poziome: Lateral limits: N E N E N E N E N E N E Granice pionowe: N E N E N E N E N E N E Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 85 Upper limit: FL 85 Planowany termin aktywności: Planned dates of activity: od godz do godz between hrs and hrs. EA 223 EA 223 Granice poziome: Lateral limits: Koło o promieniu 15 km i środku w punkcie o współrzędnych: 53 41'46 N '21 E A circle having a radius of 15 km and centred on: 53 41'46 N '21 E 06 JUN 2016 SUP 40/16

25 STRONA 7 PAGE 7 Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: 3500 ft AMSL Upper limit: 3500 ft AMSL Planowany termin aktywności: Planned dates of activity: od godz do godz between hrs and hrs. EA 224 EA 224 Granice poziome: Lateral limits: Koło o promieniu 10 km i środku w punkcie o współrzędnych: 53 31'27 N '25 E Granice pionowe: A circle having a radius of 15 km and centred on: 53 31'27 N '25 E Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: 3500 ft AMSL Upper limit: 3500 ft AMSL Planowany termin aktywności: Planned dates of activity: od godz do godz between hrs and hrs. EA 225 EA 225 Granice poziome: Lateral limits: N E N E N E N E N E N E N E Granice pionowe: N E N E N E N E N E N E N E Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 185 Upper limit: FL 185 Planowany termin aktywności: Planned date of activity: do każdego dnia na okres dwóch godzin zamawia Centrum Operacji Powietrznych Dowództwo Komponentu Powietrznego (COP DKP). EA 226 EA 226 Granice poziome: Lateral limits: Koło o promieniu 10 km i środku w punkcie o współrzędnych: 53 18'30 N '34 E Granice pionowe: From to ; EA 225 to be ordered daily by the Air Operations Centre Air Component Command (COP DKP). A circle having a radius of 10 km and centred on: 53 18'30 N '34 E Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: 2000 ft AMSL Upper limit: 2000 ft AMSL Planowany termin aktywności: Planned date of activity: od godz do godz between hrs and hrs. EA 227 EA 227 Granice poziome: Lateral limits: Koło o promieniu 10 km i środku w punkcie o współrzędnych: 53 28'38 N '57 E Granice pionowe: A circle having a radius of 10 km and centred on: 53 28'38 N '57 E Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: 2000 ft AMSL Upper limit: 2000 ft AMSL Planowany termin aktywności: Planned dates of activity: od godz do godz between hrs and hrs. EA 228 EA 228 Granice poziome: Lateral limits: N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E SUP 40/16 06 JUN 2016

26 STRONA 8 PAGE 8 Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 245 Upper limit: FL 245 EA 229 EA 229 Granice poziome: Lateral limits: N E N E N E N E N E N E N E N E Granice pionowe: N E N E N E N E N E N E N E N E Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 145 Upper limit: FL 145 Planowany termin aktywności EA 228 i 229: Planned date of activity of EAs 228 and 229: w godz between 1200 and 1400 Podczas aktywności EA 228 i 229 dopuszcza się aktywność EP D53 i EP D24 do FL 285. EA 230 EA 230 Granice poziome: Lateral limits: Koło o promieniu 15 km i środku w punkcie o współrzędnych: 54 02'48 N '36 E Granice pionowe: During the activity of EAs 228 and 229, EP D53 and EP D24 may be activated up to FL 285. A circle having a radius of 15 km and centred on: 54 02'48 N '36 E Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 115 Upper limit: FL 115 Planowane terminy aktywności: Planned dates of activity: w godz w godz w godz w godz w godz EA 231 EA 231 Granice poziome: Lateral limits: N E N E N E N E N E N E Granice pionowe: between 0930 and between 1945 and between 1945 and between 1945 and between 0500 and N E N E N E N E N E N E Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: 1700 ft AMSL Upper limit: 1700 ft AMSL EA 232 EA 232 Granice poziome: Lateral limits: N E N E N E N E N E N E N E Granice pionowe: N E N E N E N E N E N E N E Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: 3000 ft AMSL Upper limit: 3000 ft AMSL Planowany termin aktywności EA 231 i 232: Planned dates of activity of EAs 231 and 232: godz do godz between hrs and hrs 06 JUN 2016 SUP 40/16

27 STRONA 9 PAGE 9 EA 233 EA 233 Granice poziome: Lateral limits: Koło o promieniu 15 km i środku w punkcie o współrzędnych: 53 21'27 N '06 E Granice pionowe: A circle having a radius of 15 km and centred on: 53 21'27 N '06 E Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: 3300 ft AMSL Upper limit: 3300 ft AMSL z wyłączeniem TMA BYDGOSZCZ. excluding BYDGOSZCZ TMA. EA 234 EA 234 Granice poziome: Lateral limits: Koło o promieniu 25 km i środku w punkcie o współrzędnych: 53 21'27 N '06 E Granice pionowe: A circle having a radius of 15 km and centred on: 53 21'27 N '06 E Vertical limits: Dolna granica: FL 145 Lower limit: FL 145 Górna granica: FL 175 Upper limit: FL 175 Planowane terminy aktywności EA 233 i 234: Planned dates of activity of EAs 233 and 234: w godz w godz w godz w godz between 0600 and between 0845 and between 0600 and between 0945 and 1100 EA 235 CTR EPKK EA 235 EPKK CTR Granice poziome: Lateral limits: Koło o promieniu 3 km i środku w punkcie o współrzędnych: A circle having a radius of 15 km and centred on: 50 04'16,75 N '25,67 E 50 04'16.75 N '25.67 E Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: 2000 ft AMSL Upper limit: 2000 ft AMSL EA 236 CTR EPKK EA 236 EPKK CTR Granice poziome: Lateral limits: Koło o promieniu 3 km i środku w punkcie o współrzędnych: A circle having a radius of 15 km and centred on: 50 05'54,10 N '15,68 E 50 05'54.10 N '15.68 E Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: 2000 ft AMSL Upper limit: 2000 ft AMSL W rejonach ograniczeń lotów EA 235 i EA 236 obowiązuje całkowity zakaz Within EAs 235 and 236, flights are prohibited except for: wykonywania lotów z wyłączeniem: - lotów komunikacyjnych rozkładowych i nierozkładowych - scheduled and non-scheduled charter flights; czarterowych; - lotów o statusie HEAD, STATE, HOSP, FFR; - HEAD, STATE, HOSP, FFR flights; - lotów na hasło GARDA; - GARDA flights; - lotów lotnictwa państwowego; - flights by state aircraft; - lotów ratowniczych. - rescue flights. Planowany termin aktywności EA 235 i 236: Planned dates of activity of EAs 235 and 236: godz do godz between hrs and hrs. EA 235 i 236 nie podlegają zamawianiu w AMC Polska. Odpowiednią informację o zakazie lotów należy umieścić w AUP. Strefę należy aktywować zgodnie z podanym terminem. EAs 235 and 236 are not subject to ordering from AMC Poland. Adequate information shall be published in the AUP. The area is to be activated in accordance with the published dates. EA 237 FIS WARSZAWA (Rembertów) EA 237 WARSZAWA FIS (Rembertów) Granice poziome: Lateral limits: Koło o promieniu 3 km i środku w punkcie o współrzędnych: A circle having a radius of 15 km and centred on: 52 16'02,3 N '23,88 E 52 16'02,3 N '23,88 E Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: 2000 ft AMSL Upper limit: 2000 ft AMSL W rejonie ograniczeń lotów EA 237 obowiązuje całkowity zakaz Within EA 237, flights are prohibited except for: wykonywania lotów z wyłączeniem: - lotów o statusie HEAD, STATE, HOSP, FFR; - HEAD, STATE, HOSP, FFR flights; - lotów na hasło GARDA; - GARDA flights; - lotów lotnictwa państwowego; - flights by state aircraft; - lotów ratowniczych. - rescue flights. SUP 40/16 06 JUN 2016

28 STRONA 10 PAGE 10 Planowany termin aktywności EA 237: Planned dates of activity of EA 237: godz do godz between hrs and hrs. EA 237 nie podlega zamawianiu w AMC Polska. Odpowiednią informację należy umieścić w AUP. Strefę należy aktywować zgodnie z podanym terminem. EA 237 is not subject to ordering from AMC Poland. Adequate information shall be published in the AUP. The area is to be activated in accordance with the published date. Ponadto przyznano priorytet na wykorzystanie: TSA 01 A, B, C Granice poziome: Zgodnie z AIP Polska. Granice pionowe: TSA 01 A, C do FL 285; TSA 01B może być aktywowane w granicach 3500 ft AMSL FL 285 w godz. aktywności EA Planowane terminy aktywności: w godz w godz oraz w godz oraz w godz w godz w godz oraz w godz oraz w godz oraz TSA 04 G i TSA 05 D, E, F, G Granice poziome i pionowe zgodnie z AIP Polska. Planowane terminy aktywności: w godz w godz w godz w godz w godz w godz w godz w godz TRA 05 A, B, C Granice poziome zgodnie z AIP Polska. Granice pionowe: TRA 05 A może być aktywne od 1700 ft AMSL, TRA 05 B i C zgodnie z AIP Polska. Planowane terminy aktywności: w godz w godz w godz w godz w godz w godz w godz w godz Additionally, priority for use has been assigned to: TSA 01 A, B, C Lateral limits: In accordance with AIP Poland. Vertical limits: TSA 01 A, C up to FL 285; TSA 01B may be activated within the limits 3500 ft AMSL FL 285 during the activity of EAs Planned dates of activity: between 1400 and between 0730 and 1030, 1230 and between 0730 and 1030, 1230 and between 0900 and between 0730 and between 0730 and 1030, 1230 and between 0730 and 1030, 1230 and between 1000 and 1300, 1600 and 1800 TSA 04 G and TSA 05 D, E, F, G Lateral and vertical limits in accordance with AIP Poland. Planned dates of activity: between 0730 and between 0730 and between 0600 and between 0600 and between 0730 and between 0730 and between 0730 and between 0730 and 1630 TRA 05 A, B, C Lateral and vertical limits in accordance with AIP Poland. Vertical limits: TRA 05 A may be activated from 1700 ft AMSL, TRA 05 B and C in accordance with AIP Poland. Planned dates of activity: between 0730 and between 0730 and between 0600 and between 0600 and between 0730 and between 0730 and between 0730 and between 0730 and 1630 TSA 06 A, B, C, D, E TSA 06 A, B, C, D, E Granice poziome i pionowe zgodnie z AIP Polska. Lateral and vertical limits in accordance with AIP Poland. Planowany termin aktywności: Planned date of activity: w godz between 0730 and 0900 TSA 08 A, B, C, D, E, F, G Granice poziome i pionowe zgodnie z AIP Polska. Planowane terminy aktywności: w godz oraz w godz oraz w godz oraz w godz oraz w godz oraz w godz w godz w godz oraz TSA 08 A, B, C, D, E, F, G Lateral and vertical limits in accordance with AIP Poland. Planned dates of activity: between 0800 and 1100, 1400 and between 0800 and 1000, 1530 and between 0930 and 1300, 1330 and between 0730 and 1030, 1130 and between 0730 and 1000, 1130 and between 1500 and between 1500 and between 1330 and 1530, 2030 and JUN 2016 SUP 40/16

29 STRONA 11 PAGE 11 TSA 09 A, B, C, D Granice poziome i pionowe zgodnie z AIP Polska. Planowane terminy aktywności: w godz w godz oraz i w godz w godz w godz w godz w godz oraz w godz oraz w godz w godz w godz TSA 12 A, B, C Granice poziome i pionowe zgodnie z AIP Polska. Planowane terminy aktywności: w godz w godz z TSA EP D w godz TSA 09 A, B, C, D Lateral and vertical limits in accordance with AIP Poland. Planned dates of activity: between 1400 and between 0001 and 0200, 0530 and 1530, 2000 and between 0530 and between 0530 and between 0530 and between 0530 and between 0800 and 1100, 1300 and between 0830 and 1500, 2000 and between 0830 and between 0600 and between 0600 and 1500 TSA 12 A, B, C Lateral and vertical limits in accordance with AIP Poland. Planned dates of activity: between 1930 and between 0900 and 1100 along with TSA EP D between 0001 and 0300 TSA 14 A, B, C oraz TSA D 303 i TSA D 304 TSA 14 A, B, C; TSA D 303 and TSA D 304 Granice poziome i pionowe zgodnie z AIP Polska. Lateral and vertical limits in accordance with AIP Poland. Planowane terminy aktywności: Planned dates of activity: w godz w godz w godz w godz w godz w godz w godz between 1400 and between 1230 and between 0630 and between 0630 and between 0630 and between 0730 and between 0730 and 1400 TSA 16 A, B, C, D, E i EP D 305 TSA 16 A, B, C, D, E and EP D 305 Granice poziome i pionowe zgodnie z AIP Polska. Lateral and vertical limits in accordance with AIP Poland. Planowane terminy aktywności: Planned dates of activity: w godz mogą być aktywne do wysokości FL w godz w godz oraz i UTC w godz Ponadto w terminie będą wykorzystywane TSA 02 A, B, C, D, F (aktywowana od wysokości 2500 ft AMSL), TSA 04, TSA 05, TSA 07, TSA 08, TRA 05. Dodatkowa aktywność stref TSA, TRA zamawiana będzie przez Centrum Operacji Powietrznych Dowództwo Komponentu Powietrznego (COP DKP). Ponadto w ćwiczeniu wykorzystywane będą strefy niebezpieczne: between 0800 and 2000 may be activated up to FL between 0800 and between 0800 and 1000, 1200 and 1400, 1830 and between 0930 and 1330 Additionally, during the period , TSA 02, A, B, C, D, F (activated up to 2500 ft AMSL), TSA 04, TSA 05, TSA 07, TSA 08, TRA 05 will be used. Additional activity of the TSAs and TRAs will be requested by the Air Operations Centre Air Component Command (COP DKP). Additionally, danger areas will be used during the exercise: EP D 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 48, 53, 54 i 57. EP D 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 48, 53, 54 and 57. EP TSA D 301, 302, 303, 304, 305. EP TSA D 301, 302, 303, 304, WŁADZE ODPOWIEDZIALNE ZA ORGANIZACJĘ ĆWICZENIA AUTHORITIES RESPONSIBLE FOR THE ORGANISATION OF THE EXERCISE 4.1 Organizator ćwiczenia Exercise organiser Dowództwo Operacyjne RSZ RP Tel. kom.: Koordynator ćwiczenia Exercise coordinator Połączone Centrum Koordynacji Przestrzeni Powietrznej (PCKPP) przy Centrum Operacji Powietrznych Dowództwo Komponentu Powietrznego (COP DKP) Tel.: Operational Command of Branches of the Polish Armed Forces Mobile: Joint Airspace Coordination Centre at the Air Operations Centre Air Component Command Tel.: ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA RADIO COMMUNICATION 5.1 Załogi wykonujące loty powyżej FL 95 poza rejonami EA będą utrzymywać łączność radiową z odpowiednimi sektorami OAT/ACC zgodnie z MIL AIP Polska. Aircraft crews conducting flights above FL 95 outside the EAs will maintain radio communication with relevant OAT/ACC sectors in accordance with MIL AIP Poland. SUP 40/16 06 JUN 2016

30 STRONA 12 PAGE Załogi wykonujące loty w wydzielonych rejonach lotów (EA, TSA, EP D) będą utrzymywać łączność radiową z odpowiednim terytorialnie organem dowodzenia Polskich Sił Powietrznych. Crews conducting flights within the designated flying areas (EAs, TSAs, EP D areas) will maintain radio communication with the appropriate command post of the Polish Air Forces. 6. ORGANIZACJA RUCHU LOTNICZEGO ROUTING OF AIR TRAFFIC 6.1 W dniu w godz UTC podczas realizacji planowanego ćwiczenia (aktywność EA 228) następujące restrykcje RAD są czasowo zawieszane: EP2022, EP2080, EP2097, EP2147, EP Podczas aktywności EA 228 następujące rejony EA nie mogą być aktywowane: EA 215, EA 216, EA 217, EA W trakcie aktywności rejonów EA wystąpią ograniczenia w dostępności stałych dróg lotniczych. 6.4 Rejony EA wydzielone są z przestrzeni odpowiedzialności służb: ACC WARSZAWA, APP GDAŃSK, APP POZNAŃ, CTR EPKK ORAZ FIS GDAŃSK, FIS OLSZTYN, FIS KRAKÓW I FIS POZNAŃ. 6.5 Rejony EA podlegają zamawianiu i aktywacji w AMC Polska zgodnie z AIP Polska ENR pkt 4 oraz pkt 5.1/5.2 przez Centrum Operacji Powietrznych Dowództwo Komponentu Powietrznego (COP DKP), tel.: Rejony EA kolizyjne ze sobą oraz z TSA mogą być aktywne jednocześnie. Za koordynację lotów w EA kolizyjnych ze sobą oraz z TSA odpowiada koordynator ćwiczenia. 6.7 Rejony EA kolizyjne z MATZ EPMI, EPSN i EPDA mogą być aktywne jednocześnie z MATZ wspólne wykorzystanie ww. rejonów nie wymaga dalszych uzgodnień przez AMC Polska. 6.8 W trakcie ćwiczenia planowana jest realizacja misji tankowania w powietrzu w rejonach EA 205, EA 206 i EA Podczas realizacji ćwiczenia będą realizowane epizody: Renegade, Sarex i Kaper Ograniczenia (aktywne rejony EA, godziny oraz wysokości) będą obowiązywały zgodnie z opublikowanym Planem Użytkowania Przestrzeni Powietrznej (AUP) Plany lotów załóg biorących udział w ćwiczeniu będą zawierały dopisek ANAKONDA Loty w rejonach EA z prędkością nie większą niż 250 kt IAS powinny być wykonywane przez użytkownika zgodnie z przepisami dla lotów VFR z prędkościami zapewniającymi możliwość zauważenia innego ruchu lub przeszkody w czasie wystarczającym, aby uniknąć kolizji z ruchem poza rejonem. Operacje należy wykonywać z dala od przydzielonych granic strefy, bez ich naruszania Załogi statków powietrznych wykonujących loty w rejonach EA z prędkością powyżej 250 kt IAS mają obowiązek utrzymywać odległość 500 ft od górnej i dolnej granicy w przedziale wysokości GND FL 285 i 1500 ft powyżej poziomu lotu FL 285 oraz 3,5 NM bufora poziomego wewnątrz rejonów Loty bezzałogowych statków powietrznych (UAV) w rejonach ograniczeń lotów będą wykonywane z prędkością mniejszą niż 250 kt IAS, a operator UAV wykonujący loty w rejonie EA ma obowiązek utrzymywać odległość 500 ft od górnej granicy rejonu oraz 500 m bufora poziomego wewnątrz rejonu Załogi statków powietrznych uczestniczących w ćwiczeniu mają obowiązek omijania aktywnych stref niebezpiecznych (EP D) nie wykorzystywanych podczas ćwiczenia oraz stref zakazanych (EP P) i ograniczonych (EP R) Rejon EA 204 będzie wykorzystywany wyłącznie do wykonywania przelotów grup samolotów w obydwie strony pomiędzy rejonem EA 202 a rejonami EA 205, EA 206 i EA Rejony ograniczeń lotów wydzielone na potrzeby ćwiczenia ANAKONDA 16 posiadają priorytet w stosunku do innych struktur przestrzeni powietrznej (TSA, TRA, TFR, MRT, EP D, ATZ, EA i Military Air Refueling Area) Podczas aktywności rejonów EA wydzielonych na potrzeby ćwiczenia ANAKONDA 16 nie mogą być aktywowane TRA 50, 51, 52, 53 oraz EA Wlot w rejony EA statków powietrznych służb porządku publicznego oraz o statusie HEAD, HOSP, SAR, EMER, FFR oraz loty ratownicze i na hasło GARDA należy koordynować z Dyżurną Służbą Operacyjną JW 4191, tel.: /202. On between 1130 and 1400 hrs UTC, when the planned exercised will be carried out (EA 228 activity), the following RAD restrictions will be temporarily suspended: EP2022, EP2080, EP2097, EP2147, EP2100. During the activity of EA 228 the following EAs cannot be activated: EA 215, EA 216, EA 217, EA 218. During the activity of the EAs the availability of the permanent airways will be limited. The EAs are segregated within the areas of responsibility of: Warszawa ACC, GDAŃSK APP, POZNAŃ APP, EPKK CTR, GDAŃSK FIS, OLSZTYN FIS, KRAKÓW FIS, POZNAN FIS. The EAs are to be requested and activated in AMC Poland in accordance with AIP Poland ENR points 4 and 5.1/5.2 by the Air Operations Centre Air Component Command, phone: EAs in conflict with one another and with TSAs may be active at the same time. The coordination of flights within EAs in conflict with one another and with TSAs is the responsibility of the exercise coordinator. EAs in conflict with the MATZs of EPMI, EPSN and EPDA may be active simultaneously with the MATZs. A shared use of the above mentioned areas does not require further arrangements with AMC Poland. During the exercise an air-to-air refuelling mission is planned within the areas EA 205, EA 206 and EA 207. During the exercise, the operations Renegade, Sarex and Kaper will be carried out. The restrictions (active EAs, times of activity and levels) will be in force in accordance with the published Airspace Use Plan (AUP). Flight plans of the exercise participants will contain the remark ANAKONDA 16. Flights within the EAs at speeds not grater than 250 kt IAS should be conducted by the user under VFR at speeds giving adequate opportunity to observe other traffic and any obstacles in time to avoid a collision with traffic outside the area. Flight operations should be carried out clear of the assigned boundaries of the areas and without infringing them. Crews of aircraft conducting flights within the EAs at speeds greater than 250 kt IAS are obliged to maintain a distance of 500 ft from the upper and lower limits of the areas between GND and FL 289, 1500 ft above FL 285 and a horizontal buffer of 3.5 NM within the areas. Flights of unamnned aerial vehicles (UAV) within the EAs will be carried out at speeds below 250 kt IAS. An UAV operator performing flights within an EA is obliged to maintain a distance of 500 ft from the upper limit of the area and a horizontal buffer of 500 m within the area. Crews of aircraft participating in the exercise are obliged to avoid active danger (EP D) areas not used during the exercise, prohibited (EP P) and restricted areas (EP R). EA 204 will be used only for transit of groups of aircraft in both directions between EA 202 and EA 205, EA 206 and EA 207. The EAs segregated for the purposes of the ANAKONDA 16 exercise have priority over other airspace structures (TSAs, TRAs, TFRs, MRTs, EP D areas, ATZs, EAs and Military Air Refuelling Area). During the activity of the EAs segregated for the purposes of the ANAKONDA 16 exercise the following areas cannot be activated: TRAs 50, 51, 52, 53 and EA 100. Entry into the EAs by aircraft of public order services, HEAD, HOSP, SAR, EMER, FFR flights, rescue flights and GARDA flights are to be coordinated with the Duty Operational Service of Military Unit No. 4191, phone: / Loty samolotu AWACS mogą być wykonywane tylko w strefie PL 1. Flights by the AWACS aeroplane may be carried out only within the PL 1 area. 06 JUN 2016 SUP 40/16

31 7. INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności rejonów ograniczeń lotów będą dostępne w AMC Polska (ASM-3), tel.: STRONA 13 PAGE 13 Detailed information on the real activity times of the EAs will be available from AMC Poland (ASM-3), phone: KONIEC - - END - SUP 40/16 06 JUN 2016

32

33

34 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 41/16 (ENR 5) Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: ĆWICZENIE WOJSKOWE SWIFT RESPONSE 16 SWIFT RESPONSE 16 MILITARY EXERCISE Obowiązuje od / Effective from 06 JUN 2016 Obowiązuje do / Effective to 10 JUN TERMIN DATES do to CZAS (UTC) TIME (UTC) Zgodnie z Planem Użytkowania Przestrzeni Powietrznej (AUP). According to the Airspace Use Plan (AUP). 3. REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREAS Loty w rejonach ograniczeń lotów mogą wykonywać tylko statki powietrzne biorące udział w ćwiczeniu. Wyjątek stanowi pkt Flights within flight restrction areas may be conducted only by aircraft participating in the exercise. The exemption is mentioned in point EA 80 EA 80 Granice poziome: Lateral limits: Koło o promieniu 55 km i środku w punkcie o współrzędnych: 52 56'07 N '52 E Granice pionowe: A circle of 55 km radius and centred at point: 52 56'07 N '52 E Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 z wyłączeniem TMA BYDGOSZCZ i CTR EPBY. excluding BYDGOSZCZ TMA and EPBY CTR. Planowane terminy aktywności: : : (termin zapasowy) Planned time of activity: : : (alternative) EA 81 EA 81 Granice poziome: Lateral limits: Koło o promieniu 34 km i środku w punkcie o współrzędnych: 52 56'07 N '52 E Granice pionowe: A circle of 34 km radius and centred at point: 52 56'07 N '52 E Vertical limits: Dolna granica: 2000 ft AMSL Lower limit: 2000 ft AMSL Górna granica: FL 185 Upper limit: FL 185 z wyłączeniem TMA BYDGOSZCZ. excluding BYDGOSZCZ TMA. Planowane terminy aktywności: : oraz : oraz (dzień zapasowy dla ) Jeżeli loty odbędą się, to w dniu planowana aktywność EA 81 możliwa tylko w godz Planned time of activity: : and : (alternative for ) If the flights will take place on , on the planned activity of EA 81 is possible only between 0700 and EA 82 EA 82 Granice poziome: Koło o promieniu 34 km i środku w punkcie o współrzędnych: 52 56'07 N '52 E Lateral limits: A circle of 34 km radius and centred at point: 52 56'07 N '52 E SUP 41/16

35 STRONA 1-2 PAGE 1-2 Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: 4500 ft AMSL Lower limit: 4500 ft AMSL Górna granica: FL 155 Upper limit: FL 155 z wyłączeniem TMA BYDGOSZCZ. excluding BYDGOSZCZ TMA. Planowane terminy aktywności: : : : Planned time of activity: : : : EA 83 EA 83 Granice poziome: Lateral limits: Koło o promieniu 20 km i środku w punkcie o współrzędnych: 52 56'07 N '52 E Granice pionowe: A circle of 20 km radius and centred at point: 52 56'07 N '52 E Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 145 Upper limit: FL 145 z wyłączeniem TMA BYDGOSZCZ. excluding BYDGOSZCZ TMA. Planowane terminy aktywności: : / granice pionowe: 3000 ft AMSL - FL : / granice pionowe: 2000 ft AMSL - FL : / granice pionowe: GND - FL 95 EA 84 EA 84 Granice poziome: Lateral limits: Koło o promieniu 20 km i środku w punkcie o współrzędnych: 53 19'09 N '33 E Granice pionowe: Planned time of activity: : / vertical limits: 3000 ft AMSL - FL : / vertical limits: 2000 ft AMSL - FL : / vertical limits: GND - FL 95 A circle of 20 km radius and centred at point: 53 19'09 N '33 E Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 145 Upper limit: FL 145 z wyłączeniem TMA BYDGOSZCZ i CTR EPBY. excluding BYDGOSZCZ TMA and EPBY CTR. Planowany termin aktywności: : Planned time of activity: : EA 90 EA 90 Granice poziome: Lateral limits: Koło o promieniu 30 km i środku w punkcie o współrzędnych: 53 24'53 N '55 E Granice pionowe: A circle of 30 km radius and centred at point: 53 24'53 N '55 E Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 z wyłączeniem TMA SZCZECIN. excluding SZCZECIN TMA. Planowany termin aktywności: : Planned time of activity: : EA 91 EA 91 Granice poziome: Lateral limits: Koło o promieniu 30 km i środku w punkcie o współrzędnych: 53 47'44N '30 E Granice pionowe: A circle of 30 km radius and centred at point: 53 47'44N '30 E Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 W przypadku aktywności EA 228 w dniu , EA 91 może być aktywowana tylko do 1700 ft AMSL Planowane terminy aktywności: : : (dzień zapasowy) Upper limit: FL095 In case of EA 228 activity on the EA 91 may be activated only to 1700 ft AMSL Planned time of activity: : : (alternative) SUP 41/16

36 STRONA 1-3 PAGE 1-3 EA 92 EA 92 Granice poziome: Lateral limits: Koło o promieniu 30 km i środku w punkcie o współrzędnych: 53 47'44 N '30 E Granice pionowe: A circle of 30 km radius and centred at point: 53 47'44 N '30 E Vertical limits: Dolna granica: 4500 ft AMSL Lower limit: 4500 ft AMSL Górna granica: FL 145 Upper limit: FL 145 Planowane terminy aktywności: : : : : Planned time of activity: : : : : Ponadto w ćwiczeniu wykorzystywane będą strefy niebezpieczne: EP D24 i EP D33. Additionally EP D24 and EP D33 will be used for this exercise. 4. WŁADZE ODPOWIEDZIALNE ZA ORGANIZACJĘ AUTHORITIES RESPONSIBLE FOR ORGANISATION 4.1 Organizator ćwiczenia: Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych RP Tel.CA MON: Koordynator ćwiczenia SWIFT RESPONSE 16 z ćwiczeniem ANAKONDA 16 : Połączone Centrum Koordynacji Przestrzeni Powietrznej (PCKPP) przy Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwie Komponentu Powietrznego (COP - DKP) Tel.: ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA RADIO COMMUNICATION 5.1 Załogi wykonujące loty powyżej FL 95 poza rejonami ograniczeń lotów (EA) będą utrzymywać łączność radiową z odpowiednimi sektorami OAT/ACC zgodnie z MIL AIP Polska. 5.2 Załogi wykonujące loty w wydzielonych rejonach lotów (EA) będą utrzymywać łączność radiową z odpowiednim terytorialnie organem dowodzenia Polskich Sił Powietrznych. 6. ORGANIZACJA RUCHU LOTNICZEGO AIR TRAFFIC ORGANISATION Exercise Organiser: General Command of the Polish Armed Forces Phone: SWIFT RESPONSE 16 and ANAKONDA 16 exercise coordinator: Joint Airspace Coordination Airspace (PCKPP) at the Air Operations Centre - Air Component Command (COP-DKP) Phone: Aircraft crews conducting flights above FL 95 outside the EAs will maintain radio communication with relevant area control sectors (ACC/OAT) in accordance with MIL AIP Poland. Crews conducting flights within the designated exercise areas will maintain radio communication with the appropriate command post of the Polish Air Forces. 6.1 W trakcie aktywności rejonów ograniczeń lotów wystąpią ograniczenia w dostępności stałych dróg lotniczych. 6.2 Ograniczenia będą obowiązywały zgodnie z opublikowanym Planem Użytkowania Przestrzeni Powietrznej (AUP). 6.3 Rejony ograniczeń lotów (EA) wydzielone są z przestrzeni odpowiedzialności służb: ACC WARSZAWA, APP GDAŃSK, FIS GDAŃSK, FIS OLSZTYN, FIS WARSZAWA i FIS POZNAŃ. 6.4 Rejony ograniczeń lotów podlegają zamawianiu i aktywacji w AMC Polska zgodnie z AIP Polska ENR pkt 4 oraz pkt. 5.1/5.2 przez Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwo Komponentu Powietrznego, tel.: Plany lotów załóg biorących udział w ćwiczeniu będą zawierały dopisek SWIFT RESPONSE Ćwiczenie SWIFT RESPONSE 16 posiada priorytet w stosunku do ćwiczenia ANAKONDA 16. Uwaga: Rejon EA 228 wydzielony na potrzeby ćwiczenia ANAKONDA 16 w dniu może być aktywny jednocześnie z EA 91 wydzielonym dla ćwiczenia SWIFT RESPONSE 16. EA 91 może być aktywowane w granicach pionowych: GND ft AMSL. 6.7 Załogi statków powietrznych wykonujących loty w rejonach ograniczeń lotów z prędkością nie większą niż 250 kt IAS powinny być wykonywane przez użytkownika zgodnie z przepisami dla lotów VFR z prędkościami zapewniającymi możliwość zauważenia innego ruchu lub przeszkody w czasie wystarczającym, aby uniknąć kolizji z ruchem poza rejonem. Operacje należy wykonywać z dala od przydzielonych granic strefy, bez ich naruszania. 6.8 Załogi statków powietrznych wykonujących loty w rejonach ograniczeń lotów (EA) z prędkością powyżej 250 kt IAS mają obowiązek utrzymywać odległość 500 ft od górnej i dolnej granicy oraz 3,5 NM bufora poziomego wewnątrz rejonów. During the flight restriction areas acivity the routes availability will be restricted. The restrictions shall be applied according to the Airspace Use Plan (AUP). The flight restriction areas are segregated within the area of responsibility of WARSZAWA ACC, GDAŃSK APP, GDAŃSK FIS, OLSZTYN FIS, WARSZAWA FIS and POZNAŃ FIS. The flight restriction areas are subject to the ordering and activation procedure within AMC Poland in accordance with AIP Poland, ENR point 4 and points 5.1/5.2 by the Air Operations Centre - Air Component Command, phone: Flight plans of crews participating in the exercise will contain the remark SWIFT RESPONSE 16. SWIFT RESPONSE 16 exercise has a priority over ANAKONDA 16. Note: EA 228 segregated for ANAKONDA 16 exercise on may be active simultaneously with EA 91 segregated for SWIFT RESPONSE 16 exercise.ea 91 may be activated between GND ft AMSL. Flight crews conducting flights within the flight restriction areas should be conducted by the user under VFR at speeds giving adequate opportunity to observe other traffic and any obstacles (not more than 250 kt IAS) in time to avoid a collision with traffic outside the area. Flight operations will be carried out clear of the assigned boundaries of the area and without infringing them. Crews of aircraft performing flights within the EAs at speeds greater than 250 kt IAS are obliged to maintain separation from the area limits: 500 ft vertically from the upper and lower limit of area, 3.5 NM horizontally from the limits within the EAs. SUP 41/16

37 STRONA 1-4 PAGE Załogi statków powietrznych uczestniczących w ćwiczeniu mają obowiązek omijania aktywnych stref niebezpiecznych (EP D) nie wykorzystywanych podczas ćwiczenia oraz stref zakazanych (EP P) i ograniczonych (EP R) Rejony ograniczeń lotów wydzielone na potrzeby ćwiczenia SWIFT RESPONSE 16 posiadają priorytet w stosunku do innych struktur przestrzeni powietrznej (TSA, TRA, TFR, MRT, EP D, ATZ i EA) Wlot w rejony ograniczeń lotów statków powietrznych służb porządku publicznego na hasło GARDA, loty o statusie HEAD, HOSP, SAR, FFR oraz loty ratownicze należy koordynować z Dyżurną Służbą Operacyjną JW 4191, tel.: , Rejony ograniczeń lotów oraz MATZ EPMI i EPSN mogą funkcjonować jednocześnie. Wspólne wykorzystanie ww. rejonów nie wymaga dalszych uzgodnień przez AMC Polska. Aircraft crews participating in the exercise are to avoid active danger areas (EP D) not used during the exercise, as well as prohibited (EP P) and restricted (EP R) areas. Flight restriction areas (EAs) designated for the purposes of the SWIFT RESPONSE 16 exercise have priority over other airspace structures (TSA, TRAs, TFRs, MRTs, EP D, ATZs and EAs). Entry of GARDA flights conducted for public order enforcement as well as HEAD, HOSP, SAR, FFR and rescue flights are to be coordinated with the Senior Duty Officer of the Military Unit 4191, phone: , The EAs, EPMI MATZ and EPSN MATZ may coexist. Sharing of areas mentioned above does not required further arrangements with Poland AMC. 7. INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION 7.1 Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności konkretnego EA będą dostępne w AMC Polska, tel.: Detailed information on the real activity time of each individual EA will be available from AMC Poland, phone: Patrz: mapy. See: charts. - KONIEC - - END - SUP 41/16

38

39

40 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 42/16 (AD 2 EPKT) Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: Obowiązuje od / Effective from Obowiązuje do / Effective to 30 SEP 2018 EST PRACE BUDOWLANE NA LOTNISKU KATOWICE - PYRZOWICE (EPKT) CONSTRUCTION WORKS AT KATOWICE - PYRZOWICE (EPKT) AERODROME 1. ZADANIE 1 TASK 1 Budowa autostrady A1 po zachodniej stronie lotniska (w rejonie podejścia do RWY 09). Construction of the A1 motorway west of the aerodrome (within the area of RWY 09 approach). Harmonogram prac Schedule of works Termin rozpoczęcia: rozpoczęte Date of commencement: in progress Termin zakończenia: EST Date of completion: EST Ograniczenia i utrudnienia Limitations and obstructions Prace budowlane będą prowadzone przy użyciu sprzętu budowlanego The construction works will be carried out using construction equipment up to owysokości do 17 ft AGL. Teren prowadzonych robót będzie oznakowany. 17 ft AGL. The area of works will be marked. During construction W trakcie budowy wystąpią czasowe utrudnienia/ograniczenia dla ruchu obstructions/limitations for air traffic are expected due to: lotniczego związane z: - pracą sprzętu (dźwigi, pompy do betonu) o wysokości powyżej 17 ft AGL. - working equipment (cranes, concrete pumps) with a height above 17 ft AGL. 2. ZADANIE 2 TASK 2 Dostosowanie infrastruktury lotniska do operacji lotniczych CAT II. Adjusting aerodrome infrastructure to CAT II operations. Harmonogram prac Schedule of works Termin rozpoczęcia: rozpoczęte Date of commencement: in progress Termin zakończenia: EST Date of completion: EST Prace związane z zadaniem obejmują cztery kolejno następujące po sobie Works related to the task involve four following phases: fazy. FAZA 1 PHASE 1 rozpoczęte EST in progress EST Z powodu prac budowlanych TWY: N, U, A, D, H1, H3, H4 i H5, a od EST TWY: F i S będą niedostępne dla ruchu lotniczego. Due to construction works TWYs: N, U, A, D, H1, H3, H4 and H5 and from EST - TWYs: F and S will be unavailable for air traffic. FAZA 2 PHASE EST EST EST EST Z powodu prac budowlanych TWY: L, H2, B, odcinek TWY E3 między TWY B a stanowiskiem postojowym 23 oraz stanowiska postojowe na APN 1 będą niedostępne dla ruchu lotniczego. Due to construction works TWYs: L, H2, B, section of TWY E3 between TWY B and stand no. 23 as well as stands no on APN 1 are not available for air traffic. FAZA 3 PHASE EST EST EST EST Z powodu prac budowlanych odcinek TWY E3 między stanowiskami postojowymi 21 a 22 oraz stanowiska postojowe na APN 1 będą niedostępne dla ruchu lotniczego. Due to construction works section of TWY E3 between stands no. 21 and 22 as well as stands no on APN 1 are not available for air traffic. SUP 42/16

41 STRONA 1-2 PAGE 1-2 FAZA 4 PHASE EST EST EST EST Z powodu prac budowlanych TWY: E2, E3 między stanowiskami postojowymi 16 a 20 oraz stanowiska postojowe na APN 1 będą niedostępne dla ruchu lotniczego. Due to construction works TWYs: E2, E3 between stands no. 16 and 20 as well as stands no on APN 1 are not available for air traffic. Zakres prac Scope of works - budowa TWY: H1, H2, H3, H4, H5 oraz APN dla samolotów GA, - construction of TWYs H1, H2, H3, H4 and H5 as well as apron for General Aviation aircraft, - rozbudowa TWY A, - extension of TWY A, - remonty APN 1 na stanowiskach 16-20, - renovation of APN 1 on stands no , - rozbudowa systemu świetlnych pomocy nawigacyjnych na TWY B, E1, E2, E3 oraz na stanowiskach postojowych 12-15, 21-23, 27 i 29 na APN 1. Ograniczenia i utrudnienia Prace budowlane będą prowadzone przy użyciu sprzętu budowlanego o wysokości do 17 ft AGL i okresowo będą koordynowane z ruchem statków powietrznych. Teren robót na granicy z czynnymi płaszczyznami operacyjnymi będzie oznakowany zgodnie z wymaganiami Załącznika 14 ICAO, tom 1. W trakcie budowy wystąpią czasowe utrudnienia/ograniczenia dla ruchu lotniczego związane z: - extension of air navigation lighting system on TWYs B, E1, E2, E3 and on stands 12-15, 21-23, 27 and 29 on APN 1. Limitations and obstructions The construction works will be carried out using construction equipment up to 17 ft AGL and will be periodically coordinated with the movement of the aircraft. The construction site at the limit of active operational surfaces will be marked in accordance with ICAO Annex 14, Vol. 1. During the construction works, temporary obstructions/limitations for air traffic are expected related to: - zmianą organizacji ruchu w obrębie pola naziemnego ruchu lotniczego, - change to the traffic movement within the air traffic movement area, - ograniczeniem dostępności stanowisk postojowych na APN 1, - limitations to the availability of stands on APN 1, - ograniczeniem dostępności świetlnych pomocy nawigacyjnych, - limitations to the availability of lighting air navigation aids, - pracą sprzętu (dźwigi, pompy do betonu) o wysokości powyżej 17 ft AGL. - working equipment (cranes, concrete pumps) with a height above 17 ft AGL. 3. INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION Szczegółowe informacje na temat ograniczeń i ich wpływu na operacje lotnicze będą publikowane w NOTAM. Dodatkowe informacje można uzyskać u Dyżurnego Operacyjnego Portu: Detailed information on the limitations and their impact on flight operations will be published by NOTAM. Additional information can be obtained from the Airport Duty Officer: Telefon: Phone: Tel. kom.: Mobile: Faks: Fax: Patrz: mapa. See: chart. Niniejszy suplement zastępuje Suplement 108/15. This Supplement replaces Supplement 108/15. - KONIEC - - END - SUP 42/16

42 STRONA 3 PAGE 3 NOT TO SCALE SUP 42/16

43 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 43/16 (AD 2 EPPO) Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: NOWE ELEMENTY SYSTEMU AWOS NA POLU RUCHU NAZIEMNEGO NA LOTNISKU POZNAŃ - ŁAWICA (EPPO) Obowiązuje od / Effective from 01 JUN 2016 Obowiązuje do / Effective to 30 NOV 2016 EST NEW ELEMENTS OF AWOS SYSTEM ON THE MOVEMENT AREA AT POZNAŃ - ŁAWICA (EPPO) AERODROME 1. NOWE ELEMENTY SYSTEMU AWOS NEW ELEMENTS OF AWOS SYSTEM 1.1 W polu ruchu naziemnego zainstalowano nowe elementy systemu AWOS. New elements of the AWOS system have been installed on the movement area. L.p. / No. Nr przeszkody / Obstacle No. Nazwa / Name AGL AMSL ELEV Oznakowanie (dzień/noc) / Markings/LGT WGS Ceilometr / Ceilometer MPB1 - THR nie/nie / no/no N E 2 2 Ceilometr / Ceilometer MPB2 - THR nie/nie / no/no N E 3 3 RVR tak/nie / yes/no N E 4 4 RVR tak/nie / yes/no N E 5 5 RVR tak/nie / yes/no N E 6 6 Wiatromierz / Anemometer MW tak/tak / yes/yes N E 7 7 Wiatromierz / Anemometer MW tak/tak / yes/yes N E 8 8 Wiatromierz / Anemometer MW tak/tak / yes/yes N E 2. INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION Informacji dodatkowych na temat wprowadzonych zmian udziela Dyżurny Operacyjny Portu Lotniczego. Additional information on the introduced changes can be obtained from the Airport Duty Officer. Telefon: Phone: Faks: Fax: Patrz: mapa na odwrocie. See: chart overleaf. - KONIEC - - END - SUP 43/16

44 STRONA 2 PAGE 2 MPB2 RVR3 MW3 MW2 RVR2 RVR1 MW1 MPB1 NOT TO SCALE SUP 43/16

45 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE AIP AIRAC AMDT 176 Obowiązuje od / Effective from 1) ZAWARTOŚĆ ZMIANY: 1) AMENDMENT CONTENTS: GEN: GEN: - wprowadzenie wskaźnika lokalizacji dla lądowiska MOŚCISKA BC&O (EPWM); - location indicator for the airfield MOŚCISKA BC&O (EPWM) introduced; - wycofanie informacji o radiopomocy NDB AR; - information on NDB AR withdrawn; - aktualizacja informacji o obserwacjach i komunikatach - information on meteorological observations and reports for meteorologicznych dla lotniska Rzeszów - Jasionka (EPRZ); Rzeszów - Jasionka (EPRZ) aerodrome updated; - zmiany edytorskie. - editorial changes. ENR: ENR: - aktualizacja informacji o radarze Kraków; - information on Kraków radar updated; - wprowadzenie informacji o nowych przeszkodach lotniczych: Gdańsk, Opole/Brzezie, Paprotnia, Sarnowo, Szadek; - information on new aeronautical obstacles introduced: Gdańsk, Opole/Brzezie, Paprotnia, Sarnowo, Szadek; - aktualizacja informacji o przeszkodach lotniczych: Borysławice, Gościeszowice, Lublin, Rękoraj, Rybnik, Syrkowice, Warszawa; - information on aeronautical obstacles updated: Borysławice, Gościeszowice, Lublin, Rękoraj, Rybnik, Syrkowice, Warszawa; - usunięcie informacji o przeszkodzie lotniczej: Nowy Dwór; - information on aeronautical obstacles withdrawn: Nowy Dwór; - zmiany edytorskie. - editorial changes. AD: AD: - aktualizacja informacji o lotniskach: Bydgoszcz - Szwederowo (EPBY) - pomiar hamowania; Gdańsk im. Lecha Wałęsy (EPGD) - procedura ograniczenia prędkości w TMA GDAŃSK; Katowice - Pyrzowice (EPKT) - temperatura odniesienia, procedury LVP, punkty sprawdzania VOR, procedury kołowania; Łódź - Lublinek (EPLL) - klasyfikacja nośności/nawierzchnia RWY; Poznań - Ławica (EPPO) - światła na TWY, odladzanie ACFT, procedury ograniczenia hałasu; Radom - Sadków (EPRA) - godziny pracy AFIS; Olsztyn - Mazury (EPSY) - przeszkody w otoczeniu lotniska; - aktualizacja map instrumentalnych podejść - ICAO dla lotniska Lublin (EPLB); - aktualizacja map standardowych odlotów instrumentalnych (SID) - ICAO dla lotniska Chopina w Warszawie (EPWA); - aktualizacja map dla lotów VFR dla lotnisk: Bydgoszcz - Szwederowo (EPBY), Gdańsk im. Lecha Wałęsy (EPGD), Łódź - Lublinek (EPLL), Warszawa/Modlin (EPMO), Chopina w Warszawie (EPWA); - zmiany edytorskie. - editorial changes. - information on the aerodromes updated: Bydgoszcz - Szwederowo (EPBY) - braking action; Gdańsk im. Lecha Wałęsy (EPGD) - speed reduction procedure within GDAŃSK TMA; Katowice - Pyrzowice (EPKT) - reference temperature, LVPs, VOR checkpoints, taxiing procedures; Łódź - Lublinek (EPLL) - RWY strength and surface; Poznań - Ławica (EPPO) - lights on TWYs, ACFT de-icing, noise abatement procedures; Radom - Sadków (EPRA) - AFIS operational hours; Olsztyn - Mazury (EPSY) - obstacles in the AD vicinity; - Instrument Approach Charts - ICAO for Lublin (EPLB) aerodrome updated; - Standard Departure Charts Instrument (SID) - ICAO for Warsaw Chopin Airport (EPWA) updated; - VFR charts updated for the aerodromes: Bydgoszcz - Szwederowo (EPBY), Gdansk Lech Walesa (EPGD), Łódź - Lublinek (EPLL), Warszawa/Modlin (EPMO), Warsaw Chopin Airport (EPWA); 2) USUNĄĆ NASTĘPUJĄCE STRONY REMOVE THE FOLLOWING PAGES Ciąg dalszy na następnej stronie Continued on next page 2) WŁĄCZYĆ NASTĘPUJĄCE STRONY INSERT THE FOLLOWING PAGES GEN GEN APR GEN GEN APR GEN APR GEN GEN APR GEN GEN APR GEN GEN APR GEN GEN APR GEN GEN APR GEN GEN APR GEN GEN APR GEN GEN APR GEN

46 STRONA 2 ZMIANA AIRAC nr 176 PAGE 2 AIRAC AMENDMENT No. 176 GEN APR GEN GEN APR GEN GEN APR GEN GEN APR GEN GEN APR GEN GEN APR GEN GEN APR GEN GEN APR GEN GEN APR GEN GEN APR GEN GEN APR GEN GEN APR GEN GEN APR GEN GEN APR GEN GEN APR GEN GEN APR GEN GEN MAR GEN ENR ENR JUL ENR ENR MAY ENR ENR DEC ENR ENR APR ENR ENR APR ENR ENR APR ENR ENR APR ENR ENR APR ENR ENR APR ENR ENR APR ENR ENR APR ENR ENR APR ENR ENR APR ENR ENR APR ENR ENR APR ENR ENR APR ENR ENR APR ENR ENR APR ENR ENR APR ENR ENR APR ENR ENR APR ENR ENR APR ENR ENR APR ENR ENR APR ENR ENR APR ENR ENR APR ENR ENR APR ENR ENR APR ENR ENR APR ENR ENR APR ENR ENR APR ENR ENR APR ENR ENR APR ENR ENR APR ENR ENR APR ENR ENR APR ENR ENR APR ENR ENR APR ENR Ciąg dalszy na następnej stronie Continued on next page

47 ZMIANA AIRAC nr 176 STRONA 3 AIRAC AMENDMENT No. 176 PAGE 3 ENR APR ENR ENR APR ENR ENR APR ENR ENR APR ENR ENR APR ENR ENR APR ENR ENR APR ENR ENR APR ENR ENR APR ENR ENR APR ENR ENR APR ENR ENR APR ENR ENR APR ENR ENR APR ENR ENR APR ENR ENR APR ENR ENR APR ENR ENR APR ENR AD AD APR AD AD APR AD AD MAR AD AD JAN AD AD MAR AD AD 2 EPBY APR AD 2 EPBY AD 2 EPGD APR AD 2 EPGD AD 2 EPGD APR AD 2 EPGD AD 2 EPGD APR AD 2 EPGD AD 2 EPGD APR AD 2 EPGD AD 2 EPGD APR AD 2 EPGD AD 2 EPGD JAN AD 2 EPGD AD 2 EPKK APR AD 2 EPKK AD 2 EPKK APR AD 2 EPKK AD 2 EPKT JAN AD 2 EPKT AD 2 EPKT MAR AD 2 EPKT AD 2 EPKT MAR AD 2 EPKT AD 2 EPKT MAR AD 2 EPKT AD 2 EPKT MAR AD 2 EPKT AD 2 EPKT MAR AD 2 EPKT AD 2 EPKT MAR AD 2 EPKT AD 2 EPKT MAR AD 2 EPKT AD 2 EPKT MAR AD 2 EPKT AD 2 EPLB NOV AD 2 EPLB AD 2 EPLB MAY AD 2 EPLB AD 2 EPLB MAY AD 2 EPLB AD 2 EPLB MAY AD 2 EPLB AD 2 EPLB MAY AD 2 EPLB AD 2 EPLB MAY AD 2 EPLB AD 2 EPLB MAY AD 2 EPLB AD 2 EPLB APR AD 2 EPLB AD 2 EPLL FEB AD 2 EPLL AD 2 EPLL APR AD 2 EPLL AD 2 EPMO JAN AD 2 EPMO AD 2 EPMO APR AD 2 EPMO AD 2 EPPO FEB AD 2 EPPO Ciąg dalszy na następnej stronie Continued on next page

48 STRONA 4 ZMIANA AIRAC nr 176 PAGE 4 AIRAC AMENDMENT No. 176 AD 2 EPPO FEB AD 2 EPPO AD 2 EPPO FEB AD 2 EPPO AD 2 EPPO FEB AD 2 EPPO AD 2 EPPO FEB AD 2 EPPO AD 2 EPPO FEB AD 2 EPPO AD 2 EPPO FEB AD 2 EPPO AD 2 EPPO FEB AD 2 EPPO AD 2 EPPO AD 2 EPRA JAN AD 2 EPRA AD 2 EPRA APR AD 2 EPRA AD 2 EPRA APR AD 2 EPRA AD 2 EPRA APR AD 2 EPRA AD 2 EPRA APR AD 2 EPRA AD 2 EPRA APR AD 2 EPRA AD 2 EPRA APR AD 2 EPRA AD 2 EPSY MAR AD 2 EPSY AD 2 EPSY MAR AD 2 EPSY AD 2 EPSY MAR AD 2 EPSY AD 2 EPSY MAR AD 2 EPSY AD 2 EPSY MAR AD 2 EPSY AD 2 EPSY MAR AD 2 EPSY AD 2 EPSY MAR AD 2 EPSY MAR AD 2 EPSY MAR AD 2 EPSY MAR AD 2 EPWA NOV AD 2 EPWA AD 2 EPWA NOV AD 2 EPWA AD 2 EPWA NOV AD 2 EPWA AD 2 EPWA NOV AD 2 EPWA AD 2 EPWA APR AD 2 EPWA AD 2 EPWA APR AD 2 EPWA AD 2 EPWR APR AD 2 EPWR AD 2 EPWR APR AD 2 EPWR AD 2 EPWR MAR AD 2 EPWR AD 2 EPWR DEC AD 2 EPWR AD 2 EPWR DEC AD 2 EPWR AD 2 EPWR DEC AD 2 EPWR AD 2 EPWR DEC AD 2 EPWR AD 2 EPWR DEC AD 2 EPWR ) NASTĘPUJĄCE NOTAM SĄ WPROWADZONE DO AIP POLSKA TĄ ZMIANĄ: U6739/15, P1081/16, R2063/16, N0699/16, N0721/16, N0735/16, N0814/16 N0856/16, N1446/16, U0899/16, U0903/16, U0904/16, U0906/16, U1174/16. 4) NASTĘPUJĄCE SUPLEMENTY SĄ NINIEJSZYM SKASOWANE: PATRZ GEN ) AIC POZOSTAJĄCE W MOCY: 03/11, 03/13, 04/13, 02/14, 03/14, 04/14, 02/15, 02/16. 3) THE FOLLOWING NOTAM ARE INCORPORATED INTO WITH THIS AMENDMENT: E6739/15, A1081/16, B2063/16, D0699/16, D0721/16, D0735/16, D0814/16 D0856/16, D1446/16, E0899/16, E0903/16, E0904/16, E0906/16, E1174/16. 4) THE FOLLOWING SUPPLEMENTS ARE HEREBY CANCELLED: SEE GEN ) THE AIC REMAINING IN FORCE: 03/11, 03/13, 04/13, 02/14, 03/14, 04/14, 02/15, 02/16. 6) POPRAWKI RĘCZNE: PATRZ GEN ) HAND AMENDMENTS: SEE GEN ) ZAZNACZYĆ WPROWADZENIE ZMIANY NA STRONACH GEN ) RECORD THE ENTRY OF THE AMENDMENT ON PAGES GEN 0.2. Zmiana powinna być przechowywana w sekcji AIRAC od chwili otrzymania do. Amendment should be stored in the AIRAC section from the date of receipt until. - KONIEC - - END -

49 AIP POLSKA GEN GEN 0.3 WYKAZ SUPLEMENTÓW DO AIP RECORD OF AIP SUPPLEMENTS Nr/Rok No/Year 70/15 03/16 04/16 20/16 24/16 25/16 26/16 27/16 28/16 29/16 30/16 31/16 32/16 33/16 34/16 35/16 36/16 37/16 38/16 39/16 40/16 41/16 42/16 43/16 Temat Subject Zmiany oznakowania na płycie postojowej nr 1 na lotnisku LUBLIN (EPLB) Change of marking on APN 1 at LUBLIN (EPLB) aerodrome Nowe elementy systemu AWOS na polu ruchu naziemnego na lotnisku GDAŃSK im. Lecha Wałęsy (EPGD) New elements of AWOS system on the movement area at GDAŃSK Lech Walesa (EPGD) aerodrome Ograniczenia w dostępności lotniska POZNAŃ/Ławica (EPPO) w 2016 roku Limitations in the availability of POZNAŃ/Ławica (EPPO) aerodrome in 2016 Niemieckie Zawody Szybowcowe German Gliding Competition Skoki spadochronowe - Lidzbark Warmiński Parachute jumps - Lidzbark Warmiński Loty szkoleniowe na lotnisku EPSN Training flights at EPSN aerodrome Loty bezzałogowych statków powietrznych (UAV) wykonywane poza zasięgiem wzroku operatora (BVLOS) - m. Wieliszew k. Modlina - FIS OLSZTYN Flights of unmanned aerial vehicles (UAVs) conducted beyond visual line of sight (BVLOS) - Wieliszew town near Modlin - OLSZTYN FIS Rejon ograniczeń lotów - Warszawa Flight restriction area - Warszawa Rejon ograniczeń lotów - Warszawa Flight restriction area - Warszawa Rejon ograniczeń lotów - Kiejkuty Flight restriction area - Kiejkuty Motoparalotniowy Slalomowy Puchar Świata - DUDEK CUP World Paramotor Slalom Championships - DUDEK CUP Międzynarodowe Szybowcowe Mistrzostwa Polski w klasie 15-metrowej - LESZNO International Polish Gliding Championships in 15 metre Class - LESZNO Loty bezzałogowych statków powietrznych (UAV) wykonywane poza zasięgiem wzroku operatora (BVLOS) - FIS GDAŃSK, CTR EPKT i FIS KRAKÓW Flights of unmanned aerial vehicles (UAVs) conducted beyond visual line of sight (BVLOS) - GDAŃSK FIS, EPKT CTR and KRAKÓW FIS Zmiana wymiarów RWY oraz świateł TWY na lotnisku WROCŁAW/Strachowice (EPWR) Change of RWY dimensions and TWY lighting at WROCŁAW/Strachowice (EPWR) aerodrome Pokazy lotnicze AEROFESTIWAL 2016 AEROFESTIVAL 2016 Air Show Skoki spadochronowe - Mszana Dolna, Niedzica Parachute jumps - Mszana Dolna, Niedzica Ćwiczenie wojskowe - JW 4026 Military exercise - Military Unit 4026 Międzynarodowe ćwiczenie BALTOPS 16 BALTOPS 16 international exercise Ćwiczenie JCET (Joint Combined Exchange Training) - skoki spadochronowe JCET exercise (Joint Combined Exchange Training) - parachute jumps Pokazy lotnicze - PRUSZCZ GDAŃSKI (EPPR) PRUSZCZ GDAŃSKI (EPPR) Air Show Ćwiczenie wojskowe ANAKONDA 16 ANAKONDA 16 military exercise Ćwiczenie wojskowe SWIFT RESPONSE 16 SWIFT RESPONSE 16 military exercise Prace budowlane na lotnisku KATOWICE/Pyrzowice (EPKT) Construction works at KATOWICE/Pyrzowice (EPKT) aerodrome Nowe elementy systemu AWOS na polu ruchu naziemnego na lotnisku Poznań - Ławica (EPPO) New elements of AWOS system on the movement area at Poznań - Ławica (EPPO) aerodrome Rozdział Chapter Ważny od Valid from Ważny do Valid to AD 2 EPLB 25 JUN JUN 2016 EST AD 2 EPGD 07 JAN DEC 2016 AD 2 EPPO 28 MAY MAY 2016 ENR 5 27 APR AUG 2016 ENR 5 23 MAY AUG 2016 ENR 5 28 APR JUL 2016 ENR 5 28 APR JUL 2016 ENR 5 28 APR JUL 2016 ENR 5 28 APR JUL 2016 ENR 5 28 APR JUL 2016 ENR 5 24 MAY MAY 2016 ENR 5 21 MAY JUN 2016 ENR 5 28 APR JUL 2016 AD 2 EPWR 28 APR JUL 2016 EST ENR 5 24 MAY MAY 2016 ENR 5 13 JUN JUN 2016 ENR 5 17 JUN JUN 2016 ENR 5 14 JUN JUN 2016 ENR 5 06 JUN JUL 2016 ENR 5 04 JUN JUN 2016 ENR 5 06 JUN JUN 2016 ENR 5 06 JUN JUN 2016 AD 2 EPKT 30 SEP 2018 EST AD 2 EPPO 01 JUN NOV 2016 EST AIRAC AMDT 176

50 STRONA WOLNA INTENTIONALLY LEFT BLANK

51 AIP POLSKA GEN GEN 0.4 WYKAZ KONTROLNY STRON AIP CHECKLIST OF AIP PAGES UWAGA numery stron zapisane drukiem wytłuszczonym są wprowadzone zmianą AIRAC. REMARK page numbers printed in bold are introduced by an AIRAC Amendment. STRONA/PAGE DATA/DATE STRONA/PAGE DATA/DATE GEN GEN FEB GEN JUN GEN FEB GEN APR GEN OCT GEN JUN GEN NOV GEN FEB GEN NOV GEN GEN NOV GEN GEN FEB GEN GEN FEB GEN GEN NOV GEN GEN NOV GEN GEN FEB GEN GEN OCT GEN GEN OCT GEN GEN FEB GEN GEN FEB GEN GEN APR GEN GEN FEB GEN GEN FEB GEN GEN FEB GEN DEC GEN MAY GEN MAR GEN JUN GEN APR GEN FEB GEN JAN GEN SEP GEN AUG GEN SEP GEN SEP GEN JAN GEN SEP GEN JUN GEN SEP GEN JUN GEN SEP GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN APR GEN JAN GEN APR GEN JAN GEN FEB GEN AUG GEN FEB GEN JAN GEN FEB GEN JAN GEN FEB GEN JAN GEN FEB GEN JAN GEN JUL GEN JAN GEN JUL GEN JAN GEN JUL GEN JAN GEN JUL GEN JAN GEN JUL GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN APR GEN JAN GEN APR GEN JAN GEN APR GEN JAN GEN APR GEN JAN GEN APR GEN JAN GEN JUN GEN JAN GEN FEB GEN JAN GEN NOV GEN JAN GEN NOV GEN OCT GEN NOV GEN JUN GEN OCT GEN APR GEN OCT GEN AIRAC AMDT 176

52 GEN AIP POLSKA STRONA/PAGE DATA/DATE GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN DEC GEN DEC GEN MAR GEN MAR GEN MAR GEN FEB GEN JAN GEN JUL GEN APR GEN APR GEN APR GEN APR GEN APR GEN JAN GEN JUL GEN JUN GEN JUN GEN JUN GEN GEN GEN APR GEN GEN GEN GEN APR GEN FEB GEN JAN GEN MAR GEN MAR GEN OCT GEN MAY GEN AUG GEN MAR GEN MAR GEN FEB GEN MAR GEN OCT GEN APR GEN MAR GEN GEN MAR GEN MAR GEN JUL GEN SEP GEN JUL GEN JAN GEN APR GEN MAR GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN DEC GEN DEC GEN JAN GEN JAN STRONA/PAGE DATA/DATE GEN APR GEN APR GEN APR GEN APR GEN MAR GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN SEP GEN FEB GEN FEB GEN SEP GEN FEB GEN FEB GEN MAY GEN MAY GEN MAY GEN MAY GEN MAY GEN MAY GEN MAY GEN FEB GEN MAY GEN APR GEN APR GEN APR GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN APR GEN APR GEN APR GEN APR GEN APR GEN APR GEN APR GEN APR GEN APR GEN DEC GEN DEC GEN DEC GEN DEC GEN APR GEN APR GEN APR GEN APR GEN APR AIRAC AMDT 176

53 AIP POLSKA STRONA/PAGE DATA/DATE GEN APR GEN APR GEN APR GEN APR GEN NOV GEN NOV GEN NOV GEN NOV GEN MAR GEN MAR GEN MAR GEN MAR GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN APR GEN APR GEN APR GEN MAR GEN MAR GEN APR GEN MAR GEN MAR ENR ENR AUG ENR MAR ENR MAR ENR JUN ENR AUG ENR JUL ENR JUL ENR JUL ENR NOV ENR NOV ENR NOV ENR JUL ENR STRONA/PAGE DATA/DATE ENR ENR ENR APR ENR NOV ENR NOV ENR NOV ENR JAN ENR JAN ENR JUL ENR MAY ENR MAY ENR MAY ENR NOV ENR JUN ENR JUN ENR DEC ENR DEC ENR MAR ENR MAR ENR MAR ENR MAR ENR MAR ENR JUL ENR JAN ENR MAR ENR MAY ENR JAN ENR JAN ENR JAN ENR JAN ENR JAN ENR JAN ENR JAN ENR MAY ENR JUL ENR FEB ENR FEB ENR DEC ENR DEC ENR DEC ENR DEC ENR JUL ENR JUL ENR JUL ENR SEP ENR AUG ENR DEC ENR DEC ENR JAN ENR MAR ENR OCT ENR OCT ENR JAN ENR APR ENR APR ENR MAR ENR MAR ENR MAR ENR MAR ENR MAR ENR MAR ENR MAR GEN AIRAC AMDT 176

54 GEN AIP POLSKA STRONA/PAGE DATA/DATE ENR MAR ENR MAR ENR MAR ENR MAR ENR MAR ENR MAR ENR MAR ENR MAR ENR MAR ENR AUG ENR MAR ENR MAR ENR MAR ENR MAR ENR MAY ENR MAY ENR MAY ENR MAY ENR MAY ENR MAY ENR MAY ENR MAY ENR OCT ENR JAN ENR MAY ENR JAN ENR JAN ENR APR ENR APR ENR APR ENR APR ENR APR ENR APR ENR APR ENR APR ENR APR ENR APR ENR APR ENR JUN ENR APR ENR APR ENR APR ENR APR ENR APR ENR APR ENR APR ENR APR ENR APR ENR APR ENR APR ENR APR ENR APR ENR APR ENR APR ENR APR ENR APR ENR APR ENR APR ENR APR ENR APR ENR MAR STRONA/PAGE DATA/DATE ENR JAN ENR JAN ENR JAN ENR AUG ENR JUL ENR AUG ENR AUG ENR JUL ENR AUG ENR JUL ENR MAR ENR JAN ENR MAR ENR MAR ENR L MAR ENR L MAR ENR L MAR ENR L MAR ENR L MAR ENR L MAR ENR L MAR ENR L MAR ENR L MAR ENR L MAR ENR L MAR ENR L MAR ENR L MAR ENR L MAR ENR L MAR ENR L MAR ENR L MAR ENR L MAR ENR L MAR ENR L MAR ENR L MAR ENR L MAR ENR L MAR ENR L MAR ENR L MAR ENR L MAR ENR L MAR ENR L MAR ENR L MAR ENR M MAR ENR M MAR ENR M MAR ENR M MAR ENR M MAR ENR M MAR ENR M MAR ENR M MAR ENR M MAR ENR M MAR ENR M MAR ENR M MAR ENR M MAR ENR M MAR ENR M MAR ENR M MAR ENR M MAR ENR N MAR AIRAC AMDT 176

55 AIP POLSKA STRONA/PAGE DATA/DATE ENR N MAR ENR N APR ENR N APR ENR N MAR ENR N MAR ENR N MAR ENR N MAR ENR N MAR ENR N MAR ENR N MAR ENR N MAR ENR N MAR ENR N MAR ENR N MAR ENR N MAR ENR P MAR ENR P MAR ENR P MAR ENR P MAR ENR P MAR ENR P MAR ENR P MAR ENR P MAR ENR P MAR ENR P MAR ENR Q MAR ENR Q MAR ENR Q MAR ENR Q MAR ENR Q MAR ENR Q MAR ENR T MAR ENR T MAR ENR T MAR ENR T MAR ENR T MAR ENR T MAR ENR T MAR ENR T MAR ENR T MAR ENR T MAR ENR T MAR ENR T MAR ENR T MAR ENR T MAR ENR T MAR ENR T MAR ENR T MAR ENR T MAR ENR T MAR ENR T MAR ENR T MAR ENR T MAR ENR T MAR ENR T MAR ENR T MAR ENR T MAR ENR T MAR ENR Y MAR ENR Y MAR ENR Y MAR ENR Y MAR STRONA/PAGE DATA/DATE ENR Y MAR ENR Y MAR ENR Y MAR ENR Z MAR ENR Z MAR ENR Z MAR ENR Z MAR ENR Z MAR ENR Z MAR ENR Z MAR ENR Z MAR ENR Z MAR ENR Z MAR ENR Z MAR ENR Z MAR ENR Z MAR ENR Z MAR ENR Z MAR ENR Z MAR ENR Z MAR ENR Z MAR ENR Z MAR ENR Z MAR ENR Z MAR ENR Z MAR ENR JUL ENR JUL ENR JUN ENR JUL ENR MAR ENR MAR ENR APR ENR JUL ENR FEB ENR FEB ENR FEB ENR FEB ENR FEB ENR APR ENR MAR ENR APR ENR APR ENR APR ENR APR ENR APR ENR APR ENR APR ENR APR ENR APR ENR APR ENR JUL ENR JUL ENR OCT ENR JAN ENR APR ENR MAY ENR MAY ENR JAN ENR JAN ENR JAN ENR APR ENR APR GEN AIRAC AMDT 176

56 GEN AIP POLSKA STRONA/PAGE DATA/DATE ENR MAY ENR MAY ENR MAY ENR MAY ENR JUL ENR JAN ENR JUL ENR JAN ENR APR ENR DEC ENR APR ENR APR ENR APR ENR APR ENR APR ENR APR ENR APR ENR APR ENR MAR ENR APR ENR ENR APR ENR APR ENR APR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR STRONA/PAGE DATA/DATE ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR OCT ENR APR ENR APR ENR APR ENR APR ENR APR ENR APR ENR APR ENR APR ENR APR ENR APR ENR APR ENR APR ENR APR ENR APR ENR JUN ENR JUN ENR JAN ENR JAN ENR JAN ENR MAR ENR JUN ENR APR ENR MAR ENR NOV ENR MAR ENR APR ENR MAR ENR APR ENR MAR ENR MAY ENR MAY ENR MAY ENR APR ENR APR ENR APR ENR MAR ENR NOV ENR AUG ENR APR AD AD APR AD AD AD DEC AD JAN AIRAC AMDT 176

57 AIP POLSKA STRONA/PAGE DATA/DATE AD AD AD JAN AD JAN AD OCT AD AD APR AD DEC AD MAR AD FEB AD 2 EPBY FEB AD 2 EPBY JAN AD 2 EPBY AUG AD 2 EPBY NOV AD 2 EPBY NOV AD 2 EPBY NOV AD 2 EPBY NOV AD 2 EPBY NOV AD 2 EPBY JAN AD 2 EPBY JUL AD 2 EPBY DEC AD 2 EPBY OCT AD 2 EPBY JUL AD 2 EPBY AUG AD 2 EPBY AUG AD 2 EPBY MAR AD 2 EPBY OCT AD 2 EPBY MAR AD 2 EPBY OCT AD 2 EPBY MAR AD 2 EPBY OCT AD 2 EPBY MAR AD 2 EPBY MAY AD 2 EPBY MAY AD 2 EPBY MAY AD 2 EPBY MAY AD 2 EPBY MAY AD 2 EPBY MAY AD 2 EPBY JUN AD 2 EPBY OCT AD 2 EPBY JUN AD 2 EPBY OCT AD 2 EPBY OCT AD 2 EPBY OCT AD 2 EPBY OCT AD 2 EPBY MAY AD 2 EPBY JUN AD 2 EPBY MAY AD 2 EPBY JUN AD 2 EPBY OCT AD 2 EPBY OCT AD 2 EPBY OCT AD 2 EPBY AD 2 EPGD AUG AD 2 EPGD MAR AD 2 EPGD MAR AD 2 EPGD AUG AD 2 EPGD NOV AD 2 EPGD NOV AD 2 EPGD NOV STRONA/PAGE DATA/DATE AD 2 EPGD NOV AD 2 EPGD APR AD 2 EPGD APR AD 2 EPGD APR AD 2 EPGD APR AD 2 EPGD APR AD 2 EPGD AD 2 EPGD AD 2 EPGD AD 2 EPGD AD 2 EPGD AD 2 EPGD AUG AD 2 EPGD AUG AD 2 EPGD AUG AD 2 EPGD AUG AD 2 EPGD AUG AD 2 EPGD JAN AD 2 EPGD JAN AD 2 EPGD JAN AD 2 EPGD JAN AD 2 EPGD FEB AD 2 EPGD FEB AD 2 EPGD JAN AD 2 EPGD APR AD 2 EPGD FEB AD 2 EPGD FEB AD 2 EPGD APR AD 2 EPGD FEB AD 2 EPGD FEB AD 2 EPGD FEB AD 2 EPGD MAY AD 2 EPGD MAY AD 2 EPGD JAN AD 2 EPGD JAN AD 2 EPGD MAY AD 2 EPGD MAY AD 2 EPGD MAY AD 2 EPGD MAY AD 2 EPGD MAY AD 2 EPGD DEC AD 2 EPGD JAN AD 2 EPKK NOV AD 2 EPKK DEC AD 2 EPKK DEC AD 2 EPKK DEC AD 2 EPKK NOV AD 2 EPKK NOV AD 2 EPKK NOV AD 2 EPKK NOV AD 2 EPKK MAR AD 2 EPKK MAR AD 2 EPKK MAR AD 2 EPKK MAR AD 2 EPKK MAR AD 2 EPKK MAR AD 2 EPKK MAR AD 2 EPKK MAR AD 2 EPKK MAR AD 2 EPKK MAR AD 2 EPKK MAR AD 2 EPKK MAR GEN AIRAC AMDT 176

58 GEN AIP POLSKA STRONA/PAGE DATA/DATE AD 2 EPKK MAR AD 2 EPKK DEC AD 2 EPKK DEC AD 2 EPKK DEC AD 2 EPKK JUN AD 2 EPKK FEB AD 2 EPKK APR AD 2 EPKK MAR AD 2 EPKK MAR AD 2 EPKK MAR AD 2 EPKK MAR AD 2 EPKK APR AD 2 EPKK SEP AD 2 EPKK SEP AD 2 EPKK SEP AD 2 EPKK APR AD 2 EPKK MAR AD 2 EPKK MAR AD 2 EPKK MAR AD 2 EPKK MAR AD 2 EPKK APR AD 2 EPKK MAR AD 2 EPKK MAR AD 2 EPKK MAR AD 2 EPKK MAR AD 2 EPKK MAR AD 2 EPKK OCT AD 2 EPKK MAR AD 2 EPKK OCT AD 2 EPKK MAR AD 2 EPKK OCT AD 2 EPKK OCT AD 2 EPKK APR AD 2 EPKK APR AD 2 EPKK AD 2 EPKK APR AD 2 EPKK APR AD 2 EPKK AD 2 EPKK MAR AD 2 EPKT AD 2 EPKT JAN AD 2 EPKT MAR AD 2 EPKT AD 2 EPKT MAR AD 2 EPKT MAR AD 2 EPKT MAR AD 2 EPKT MAR AD 2 EPKT MAR AD 2 EPKT AD 2 EPKT AD 2 EPKT AD 2 EPKT AD 2 EPKT AD 2 EPKT AD 2 EPKT AD 2 EPKT MAR AD 2 EPKT MAR AD 2 EPKT MAR AD 2 EPKT MAY AD 2 EPKT MAY STRONA/PAGE DATA/DATE AD 2 EPKT APR AD 2 EPKT JUL AD 2 EPKT JUL AD 2 EPKT JUL AD 2 EPKT AUG AD 2 EPKT APR AD 2 EPKT JUL AD 2 EPKT JUL AD 2 EPKT JUL AD 2 EPKT JUL AD 2 EPKT APR AD 2 EPKT MAY AD 2 EPKT JUN AD 2 EPKT JUL AD 2 EPKT JUL AD 2 EPKT APR AD 2 EPKT MAY AD 2 EPKT MAY AD 2 EPKT MAY AD 2 EPKT MAY AD 2 EPKT OCT AD 2 EPKT MAY AD 2 EPKT JAN AD 2 EPKT JAN AD 2 EPKT JAN AD 2 EPKT JAN AD 2 EPKT OCT AD 2 EPKT JUL AD 2 EPKT JUL AD 2 EPKT OCT AD 2 EPKT JUL AD 2 EPKT JUL AD 2 EPKT MAR AD 2 EPLB DEC AD 2 EPLB DEC AD 2 EPLB FEB AD 2 EPLB AD 2 EPLB MAR AD 2 EPLB JAN AD 2 EPLB NOV AD 2 EPLB JAN AD 2 EPLB DEC AD 2 EPLB DEC AD 2 EPLB JAN AD 2 EPLB NOV AD 2 EPLB MAR AD 2 EPLB NOV AD 2 EPLB MAY AD 2 EPLB AD 2 EPLB OCT AD 2 EPLB MAY AD 2 EPLB OCT AD 2 EPLB AD 2 EPLB MAY AD 2 EPLB AD 2 EPLB MAY AD 2 EPLB AD 2 EPLB MAY AD 2 EPLB AD 2 EPLB AUG AIRAC AMDT 176

59 AIP POLSKA STRONA/PAGE DATA/DATE AD 2 EPLB AD 2 EPLL NOV AD 2 EPLL MAR AD 2 EPLL MAR AD 2 EPLL NOV AD 2 EPLL JAN AD 2 EPLL JAN AD 2 EPLL JAN AD 2 EPLL JAN AD 2 EPLL AD 2 EPLL NOV AD 2 EPLL APR AD 2 EPLL NOV AD 2 EPLL NOV AD 2 EPLL APR AD 2 EPLL NOV AD 2 EPLL FEB AD 2 EPLL FEB AD 2 EPLL MAR AD 2 EPLL MAR AD 2 EPLL FEB AD 2 EPLL FEB AD 2 EPLL JUN AD 2 EPLL JUN AD 2 EPLL APR AD 2 EPLL JUN AD 2 EPLL JUN AD 2 EPLL JUN AD 2 EPLL JUN AD 2 EPLL JUN AD 2 EPLL JUN AD 2 EPLL JAN AD 2 EPLL FEB AD 2 EPLL JAN AD 2 EPLL FEB AD 2 EPLL JAN AD 2 EPLL FEB AD 2 EPLL JAN AD 2 EPLL JUN AD 2 EPLL JAN AD 2 EPLL FEB AD 2 EPLL AD 2 EPMO NOV AD 2 EPMO APR AD 2 EPMO APR AD 2 EPMO APR AD 2 EPMO JAN AD 2 EPMO MAR AD 2 EPMO NOV AD 2 EPMO JAN AD 2 EPMO JAN AD 2 EPMO JAN AD 2 EPMO JAN AD 2 EPMO JAN AD 2 EPMO APR AD 2 EPMO JAN AD 2 EPMO MAR AD 2 EPMO MAR AD 2 EPMO MAR AD 2 EPMO MAR STRONA/PAGE DATA/DATE AD 2 EPMO MAR AD 2 EPMO JUL AD 2 EPMO JAN AD 2 EPMO JAN AD 2 EPMO JAN AD 2 EPMO JAN AD 2 EPMO JAN AD 2 EPMO JAN AD 2 EPMO JAN AD 2 EPMO JAN AD 2 EPMO JAN AD 2 EPMO JAN AD 2 EPMO JAN AD 2 EPMO JAN AD 2 EPMO JAN AD 2 EPMO JAN AD 2 EPMO JAN AD 2 EPMO JAN AD 2 EPMO JAN AD 2 EPMO JAN AD 2 EPMO JAN AD 2 EPMO JAN AD 2 EPMO JAN AD 2 EPMO FEB AD 2 EPMO JAN AD 2 EPMO JAN AD 2 EPMO JAN AD 2 EPMO JAN AD 2 EPMO JAN AD 2 EPMO JAN AD 2 EPMO JAN AD 2 EPMO JAN AD 2 EPMO JAN AD 2 EPMO JAN AD 2 EPMO JAN AD 2 EPMO MAY AD 2 EPMO JAN AD 2 EPMO JAN AD 2 EPMO JAN AD 2 EPMO JAN AD 2 EPMO MAY AD 2 EPMO JAN AD 2 EPMO JAN AD 2 EPMO JAN AD 2 EPMO JAN AD 2 EPMO MAY AD 2 EPMO JAN AD 2 EPMO JAN AD 2 EPMO JAN AD 2 EPMO JAN AD 2 EPMO MAY AD 2 EPMO JAN AD 2 EPMO JAN AD 2 EPMO JAN AD 2 EPMO JAN AD 2 EPMO MAY AD 2 EPMO JAN AD 2 EPMO JAN AD 2 EPMO JAN AD 2 EPMO JAN AD 2 EPMO MAY AD 2 EPMO JAN GEN AIRAC AMDT 176

60 GEN AIP POLSKA STRONA/PAGE DATA/DATE AD 2 EPMO JAN AD 2 EPMO JAN AD 2 EPMO JAN AD 2 EPMO JAN AD 2 EPMO JAN AD 2 EPMO JAN AD 2 EPMO JAN AD 2 EPMO JAN AD 2 EPMO JAN AD 2 EPMO JAN AD 2 EPMO AD 2 EPMO JAN AD 2 EPMO AD 2 EPPO JUL AD 2 EPPO FEB AD 2 EPPO FEB AD 2 EPPO AD 2 EPPO FEB AD 2 EPPO FEB AD 2 EPPO AD 2 EPPO FEB AD 2 EPPO FEB AD 2 EPPO AD 2 EPPO AD 2 EPPO AD 2 EPPO AD 2 EPPO AD 2 EPPO AD 2 EPPO AD 2 EPPO FEB AD 2 EPPO FEB AD 2 EPPO FEB AD 2 EPPO MAR AD 2 EPPO AUG AD 2 EPPO MAR AD 2 EPPO AUG AD 2 EPPO MAR AD 2 EPPO AUG AD 2 EPPO MAR AD 2 EPPO AUG AD 2 EPPO MAR AD 2 EPPO AUG AD 2 EPPO AUG AD 2 EPPO AUG AD 2 EPPO MAR AD 2 EPPO AUG AD 2 EPPO AUG AD 2 EPPO DEC AD 2 EPPO MAR AD 2 EPPO DEC AD 2 EPPO MAR AD 2 EPRA DEC AD 2 EPRA AD 2 EPRA AD 2 EPRA AD 2 EPRA AD 2 EPRA AD 2 EPRA APR AD 2 EPRA APR STRONA/PAGE DATA/DATE AD 2 EPRA APR AD 2 EPRA APR AD 2 EPRA AD 2 EPRA APR AD 2 EPRA APR AD 2 EPRA AD 2 EPRA APR AD 2 EPRA AUG AD 2 EPRA APR AD 2 EPRA APR AD 2 EPRA APR AD 2 EPRA APR AD 2 EPRA APR AD 2 EPRA APR AD 2 EPRA FEB AD 2 EPRA APR AD 2 EPRA FEB AD 2 EPRA APR AD 2 EPRA APR AD 2 EPRA APR AD 2 EPRA AUG AD 2 EPRA MAR AD 2 EPRA APR AD 2 EPRZ APR AD 2 EPRZ APR AD 2 EPRZ APR AD 2 EPRZ APR AD 2 EPRZ APR AD 2 EPRZ APR AD 2 EPRZ APR AD 2 EPRZ APR AD 2 EPRZ APR AD 2 EPRZ APR AD 2 EPRZ APR AD 2 EPRZ APR AD 2 EPRZ APR AD 2 EPRZ APR AD 2 EPRZ APR AD 2 EPRZ APR AD 2 EPRZ APR AD 2 EPRZ APR AD 2 EPRZ APR AD 2 EPRZ APR AD 2 EPRZ APR AD 2 EPRZ APR AD 2 EPRZ APR AD 2 EPRZ APR AD 2 EPRZ APR AD 2 EPRZ APR AD 2 EPRZ APR AD 2 EPRZ APR AD 2 EPRZ APR AD 2 EPRZ APR AD 2 EPSC JAN AD 2 EPSC JAN AD 2 EPSC JAN AD 2 EPSC JAN AD 2 EPSC JAN AD 2 EPSC JAN AIRAC AMDT 176

61 AIP POLSKA STRONA/PAGE DATA/DATE AD 2 EPSC JAN AD 2 EPSC APR AD 2 EPSC APR AD 2 EPSC APR AD 2 EPSC SEP AD 2 EPSC SEP AD 2 EPSC SEP AD 2 EPSC NOV AD 2 EPSC SEP AD 2 EPSC NOV AD 2 EPSC SEP AD 2 EPSC SEP AD 2 EPSC SEP AD 2 EPSC NOV AD 2 EPSC MAY AD 2 EPSC NOV AD 2 EPSC SEP AD 2 EPSC MAR AD 2 EPSY MAR AD 2 EPSY MAR AD 2 EPSY AD 2 EPSY AD 2 EPSY AD 2 EPSY AD 2 EPSY AD 2 EPSY AD 2 EPSY JAN AD 2 EPSY JAN AD 2 EPSY MAR AD 2 EPSY MAR AD 2 EPSY MAR AD 2 EPSY MAR AD 2 EPSY MAR AD 2 EPSY MAR AD 2 EPSY MAR AD 2 EPSY MAR AD 2 EPSY MAR AD 2 EPSY JAN AD 2 EPSY MAR AD 2 EPSY APR AD 2 EPSY MAR AD 2 EPSY APR AD 2 EPSY MAR AD 2 EPWA APR AD 2 EPWA APR AD 2 EPWA APR AD 2 EPWA NOV AD 2 EPWA DEC AD 2 EPWA NOV AD 2 EPWA NOV AD 2 EPWA NOV AD 2 EPWA APR AD 2 EPWA APR AD 2 EPWA APR AD 2 EPWA MAR AD 2 EPWA MAR AD 2 EPWA MAR AD 2 EPWA APR AD 2 EPWA APR AD 2 EPWA APR STRONA/PAGE DATA/DATE AD 2 EPWA APR AD 2 EPWA APR AD 2 EPWA APR AD 2 EPWA APR AD 2 EPWA APR AD 2 EPWA APR AD 2 EPWA APR AD 2 EPWA APR AD 2 EPWA APR AD 2 EPWA APR AD 2 EPWA APR AD 2 EPWA APR AD 2 EPWA APR AD 2 EPWA APR AD 2 EPWA DEC AD 2 EPWA NOV AD 2 EPWA NOV AD 2 EPWA JUL AD 2 EPWA JUL AD 2 EPWA JUL AD 2 EPWA NOV AD 2 EPWA DEC AD 2 EPWA JUL AD 2 EPWA JUL AD 2 EPWA JUL AD 2 EPWA AD 2 EPWA DEC AD 2 EPWA DEC AD 2 EPWA DEC AD 2 EPWA AD 2 EPWA DEC AD 2 EPWA DEC AD 2 EPWA AD 2 EPWA SEP AD 2 EPWA NOV AD 2 EPWA AD 2 EPWA MAR AD 2 EPWA MAR AD 2 EPWA NOV AD 2 EPWA MAY AD 2 EPWA MAY AD 2 EPWA MAY AD 2 EPWA MAY AD 2 EPWA NOV AD 2 EPWA MAY AD 2 EPWA MAY AD 2 EPWA MAY AD 2 EPWA MAY AD 2 EPWA NOV AD 2 EPWA MAY AD 2 EPWA MAY AD 2 EPWA MAY AD 2 EPWA MAY AD 2 EPWA NOV AD 2 EPWA MAY AD 2 EPWA MAY AD 2 EPWA MAY AD 2 EPWA MAY AD 2 EPWA APR AD 2 EPWA APR AD 2 EPWA APR AD 2 EPWA APR GEN AIRAC AMDT 176

62 GEN AIP POLSKA STRONA/PAGE DATA/DATE AD 2 EPWA APR AD 2 EPWA FEB AD 2 EPWA APR AD 2 EPWA SEP AD 2 EPWA APR AD 2 EPWA SEP AD 2 EPWA APR AD 2 EPWA SEP AD 2 EPWA APR AD 2 EPWA SEP AD 2 EPWA FEB AD 2 EPWA APR AD 2 EPWA SEP AD 2 EPWA FEB AD 2 EPWA APR AD 2 EPWA SEP AD 2 EPWA FEB AD 2 EPWA APR AD 2 EPWA SEP AD 2 EPWA APR AD 2 EPWA AD 2 EPWA AD 2 EPWR APR AD 2 EPWR NOV AD 2 EPWR MAR AD 2 EPWR APR AD 2 EPWR APR AD 2 EPWR APR AD 2 EPWR APR AD 2 EPWR APR AD 2 EPWR APR AD 2 EPWR AD 2 EPWR AD 2 EPWR AD 2 EPWR AD 2 EPWR AD 2 EPWR AD 2 EPWR AD 2 EPWR AD 2 EPWR MAR AD 2 EPWR MAR AD 2 EPWR MAR AD 2 EPWR MAR AD 2 EPWR MAR AD 2 EPWR MAR AD 2 EPWR APR AD 2 EPWR APR AD 2 EPWR APR AD 2 EPWR APR AD 2 EPWR APR AD 2 EPWR APR AD 2 EPWR NOV AD 2 EPWR NOV AD 2 EPWR APR AD 2 EPWR NOV AD 2 EPWR NOV AD 2 EPWR APR AD 2 EPWR JUN AD 2 EPWR JUN AD 2 EPWR NOV STRONA/PAGE DATA/DATE AD 2 EPWR APR AD 2 EPWR JUN AD 2 EPWR JUN AD 2 EPWR NOV AD 2 EPWR APR AD 2 EPWR APR AD 2 EPWR APR AD 2 EPWR NOV AD 2 EPWR APR AD 2 EPWR NOV AD 2 EPWR APR AD 2 EPWR NOV AD 2 EPWR APR AD 2 EPWR NOV AD 2 EPWR APR AD 2 EPWR NOV AD 2 EPWR MAR AD 2 EPZG NOV AD 2 EPZG OCT AD 2 EPZG OCT AD 2 EPZG NOV AD 2 EPZG NOV AD 2 EPZG FEB AD 2 EPZG NOV AD 2 EPZG JAN AD 2 EPZG MAR AD 2 EPZG MAR AD 2 EPZG MAR AD 2 EPZG MAR AD 2 EPZG MAY AD 2 EPZG MAY AD 2 EPZG MAY AD 2 EPZG MAY AD 2 EPZG FEB AD 2 EPZG JUL AD 2 EPZG APR AD 2 EPZG APR AD 2 EPZG JUN AD 2 EPZG MAY AD 2 EPZG APR AIRAC AMDT 176

63 AIP POLSKA GEN GEN 0.5 LISTA POPRAWEK RĘCZNYCH DO AIP LIST OF HAND AMENDMENTS TO THE AIP GEN STRONA PAGE PUNKT ITEM WYKREŚLIĆ DELETE WPISAĆ INSERT NIL NIL NIL NIL NIL NR ZMIANY AMDT No. STRONA PAGE PUNKT ITEM ENR WYKREŚLIĆ DELETE WPISAĆ INSERT NR ZMIANY AMDT No. ENR AD ELEV 404 ft 406 ft AIRAC AMDT MAR 2016 AD STRONA PAGE PUNKT ITEM WYKREŚLIĆ DELETE WPISAĆ INSERT NR ZMIANY AMDT No. AD 2 EPGD Mapa/Chart ILS/LOC IGDA ILS GP/DME IGDA CH 40X - - AIRAC AMDT APR 2016 AD 2 EPGD Mapa/Chart ILS LOC - AIRAC AMDT APR 2016 AD 2 EPKK Mapa/Chart L KRA AIRAC AMDT MAR 2015 AD 2 EPKK MAG/VAR 4 E E 2014 AIRAC AMDT NOV 2014 AD 2 EPLB Mapa/Chart RWY 07 PAPI 3 PAPI 3.5 AIRAC AMDT FEB 2015 AD 2 EPLL Mapa/Chart 4 m: S (AIR TAXI ONLY FOR MEDICAL 4 m: S TWY WIDTH AIR RESCUE HELICOPTERS) AIRAC AMDT MAR 2016 AD 2 EPLL Mapa/Chart STRENGTH TWYs: B - PCN 5 R/B/X/T C - PCN 58 R/B/W/T TWYs: B - PCN 14 F/B/Y/T C - PCN 74 R/B/W/T S - NIL AIRAC AMDT MAR 2016 AD 2 EPLL Mapa/Chart STRENGTH RWY 07/25: PCN 48 F/B/X/T RWY 07/25: PCN 54 F/A/X/T AIRAC AMDT AD 2 EPLL AMA ; AIRAC AMDT OCT 2015 AD 2 EPLL AMA ; AIRAC AMDT OCT 2015 AD 2 EPLL AMA ; AIRAC AMDT OCT 2015 AD 2 EPLL AMA ; AIRAC AMDT OCT 2015 AD 2 EPMO Mapa/Chart TWY WIDTH S 14 m: S AIRAC AMDT APR 2016 AD 2 EPRA Mapa/Chart FREQ TWR MIL TWR Radom TOWER AIRAC AMDT OCT 2015 AD 2 EPRA Mapa/Chart Opis TWR/TWR description MIL TWR CIV/MIL TWR AIRAC AMDT NOV 2015 AD 2 EPRA Mapa/Chart RADOM RADOM/Sadków AIRAC AMDT JAN 2015 AD 2 EPRA MNM SECT ALT between 000 and AIRAC AMDT JUN 2015 AD 2 EPRA Mapa/Chart FREQ APP Radom TOWER AIRAC AMDT OCT 2015 AD 2 EPRA MNM SECT ALT between 000 and AIRAC AMDT JUN 2015 AD 2 EPRA Mapa/Chart APP FREQ Radom TOWER AIRAC AMDT OCT 2015 AD 2 EPRA MNM SECT ALT between 000 and AIRAC AMDT JUN 2015 AD 2 EPRA Mapa/Chart APP FREQ Radom TOWER AIRAC AMDT OCT 2015 AD 2 EPRA Mapa/Chart TWR Radom TOWER FREQ Radom INFORMATION AIRAC AMDT OCT 2015 AD 2 EPWA Mapa/Chart 03 JUN AIRAC AMDT JUL AIRAC AMDT 099 AIRAC AMDT JUL 2010 AD 2 EPWA Mapa/Chart NDB AY - AIRAC AMDT JUN 2011 AD 2 EPWA Mapa/Chart ILS RDH 49 ft ILS RDH 54 ft AIRAC AMDT NOV 2013 AD 2 EPWA Mapa/Chart 18 SEP NOV 2015 AIRAC AMDT JAN 2016 AD 2 EPZG Mapa/Chart APP FREQ AIRAC AMDT NOV 2014 AD 2 EPZG Mapa/Chart APP FREQ AIRAC AMDT NOV 2014 AD 2 EPZG Mapa/Chart APP FREQ AIRAC AMDT NOV 2014 AD 2 EPZG Mapa/Chart APP FREQ AIRAC AMDT NOV 2014 AIRAC AMDT 176

64 STRONA WOLNA INTENTIONALLY LEFT BLANK

65 AIP POLSKA GEN GEN 2.4 MIEJSCOWOŚĆ LOCATION WSKAŹNIKI LOKALIZACJI LOCATION INDICATORS OZNACZENIE INDICATOR 1 2 ALEKSANDROWICE k/bielska-białej EPBA 1) ARŁAMÓW EPAR 1) BABIĘTA EPBB 1) BAGICZ k/kołobrzegu EPKG 1) BEŁCHATÓW KAŁDUNY EPBE 1) BIAŁA PODLASKA EPBP 1) BIAŁYSTOK KRYWLANY EPBK 1) BLACHDOM PLUS MAKÓW PODHALAŃSKI EPMP 1) BLACHDOM PLUS RYBARZOWICE EPRY 1) BORSK EPBO 1) BYDGOSZCZ/Szwederowo EPBY CEWICE EPCE 2) CHRCYNNO EPNC 1) DAJTKI k/olsztyna EPOD 1) DARŁOWO EPDA 2) DEBRZNO EPDB 1) Depułtycze Królewskie EPCD 1) DĘBLIN EPDE 2) DRAWSKO POMORSKIE EPDR 1) ELBLĄG EPEL 1) GDAŃSK im. Lecha Wałęsy EPGD GDYNIA-OKSYWIE EPOK 2) GIŻE EPGE 1) GIŻYCKO-MAZURY RESIDENCE EPGM 1) GLINIANY LAS EPGN 1) GLIWICE EPGL 1) GOŁUBIE EPGB 1) GOTARTOWICE k/rybnika EPRG 1) GÓRASZKA EPGO 1) GRĄDY EPGY 1) GRYŹLINY EPGR 1) HAJNÓWKA-CZYŻE EPCH 1) INOWROCŁAW EPIN 1) INOWROCŁAW EPIR 2) IWONICZ EPIW 1) JELENIA GÓRA EPJG 1) JEŻÓW SUDECKI k/jeleniej Góry EPJS 1) KANIÓW EPKW 1) Katowice - Pyrzowice EPKT KATOWICE MUCHOWIEC EPKM 1) KAZIMIERZ BISKUPI EPKB 1) KĘTRZYN EPKE 1) KIKITY EPKI 1) KORNE EPKO 1) Koszalin - Zegrze Pomorskie EPKZ 1) MIEJSCOWOŚĆ LOCATION OZNACZENIE INDICATOR 1 2 KRAKÓW/Balice EPKK KRAKÓW/Czyżyny EPKC 1) KRASOCIN k/włoszczowy EPKL 1) KRĘPA k/słupska EPSK 1) KROSNO EPKR 1) KRUSZYN k/włocławka EPWK 1) LASZKI EPJL 1) LINOWIEC EPLI 1) LISIE KĄTY k/grudziądza EPGI 1) LUBIN EPLU 1) LUBLIN EPLB 1) ŁASK EPLK 2) ŁĘCZYCA EPLY 2) ŁOSOSINA DOLNA k/nowego Sącza EPNL 1) ŁÓDŹ - LUBLINEK EPLL MALBORK EPMB 2) MASŁÓW k/kielc EPKA 1) MICHAŁKÓW k/ostrowa Wlkp. EPOM 1) MIELEC EPML 1) MILEWO EPMX 1) MIŃSK MAZOWIECKI EPMM 2) MIROSŁAWICE EPMR 1) MIROSŁAWIEC EPMI 2) MOŚCISKA BC&O EPWM 1) MRĄGOWO EPMG 1) MYŚLIBÓRZ-GIŻYN EPMY 1) NADARZYCE EPNA 2) NOWA DĘBA EPND 1) NOWE MIASTO EPNM 1) NOWY TARG EPNT 1) Olsztyn - Mazury EPSY 1) OPOLE/Kamień Śląski EPKN 1) PIASTÓW k/radomia EPRP 1) PIŁA EPPI 1) PIŁA - MOTYLEWO EPPM 1) PIOTRKÓW TRYBUNALSKI EPPT 1) PŁOCK EPPL 1) PŁOŃSK-KĘPA EPPN 1) POBIEDNIK k/krakowa EPKP 1) POLSKA NOWA WIEŚ k/opola EPOP 1) POWIDZ EPPW 2) POZNAŃ-BEDNARY EPPB 1) POZNAŃ/Kobylnica EPPK 1) POZNAŃ/Krzesiny EPKS 2) POZNAŃ/Ławica EPPO PRUSZCZ GDAŃSKI EPPR 2) AIRAC AMDT 176

66 GEN AIP POLSKA MIEJSCOWOŚĆ LOCATION OZNACZENIE INDICATOR 1 2 PRZASNYSZ EPPZ 1) PRZYLEP k/zielonej Góry EPZP 1) PRZYWIDZ-KATARYNKI EPPD 1) RADAWIEC k/lublina EPLR 1) RADOM/Sadków EPRA 1) RUDNIKI EPRU 1) RZESZÓW EPRJ 1) Rzeszów - Jasionka EPRZ SOBIENIE EPSJ 1) STRZYŻEWICE k/leszna EPLS 1) SUWAŁKI EPSU 1) SZCZECIN DĄBIE EPSD 1) SZCZECIN/Goleniów EPSC SZYMANÓW EPWS 1) ŚMIŁOWO EPPS 1) ŚWIDNIK k/lublina EPSW 1) ŚWIDWIN EPSN 2) ŚWIEBODZICE EPWC 1) TOMASZÓW MAZOWIECKI EPTM 2) TORUŃ EPTO 1) TURBIA k/stalowej Woli EPST 1) ULIM EPGW 1) Chopina w Warszawie EPWA WARSZAWA - BABICE EPBC 1) WARSZAWA/Modlin EPMO WATOROWO EPWT 1) WICKO MORSKIE EPWI 2) WIELKIE LNISKA EPWL 1) WROCŁAW/Strachowice EPWR ZAMOŚĆ EPZA 1) ZBOROWO EPZB 1) ZIELONA GÓRA/Babimost EPZG ZPUE WŁOSZCZOWA EPWO 1) ŻAGAŃ EPZN 1) ŻAR k/żywca EPZR 1) ŻERNIKI k/poznania EPZE 1) AIRAC AMDT 176

67 AIP POLSKA GEN OZNACZENIE INDICATOR MIEJSCOWOŚĆ LOCATION 3 4 EPAR 1) ARŁAMÓW EPBA 1) ALEKSANDROWICE k/bielska-białej EPBB 1) BABIĘTA EPBC 1) WARSZAWA - BABICE EPBE 1) BEŁCHATÓW KAŁDUNY EPBK 1) BIAŁYSTOK KRYWLANY EPBO 1) BORSK EPBP 1) BIAŁA PODLASKA EPBY BYDGOSZCZ/Szwederowo EPCD 1) Depułtycze Królewskie EPCE 2) CEWICE EPCH 1) HAJNÓWKA-CZYŻE EPDA 2) DARŁOWO EPDB 1) DEBRZNO EPDE 2) DĘBLIN EPDR 1) DRAWSKO POMORSKIE EPEL 1) ELBLĄG EPGB 1) GOŁUBIE EPGD GDAŃSK im. Lecha Wałęsy EPGE 1) GIŻE EPGI 1) LISIE KĄTY k/grudziądza EPGL 1) GLIWICE EPGM 1) GIŻYCKO-MAZURY RESIDENCE EPGN 1) GLINIANY LAS EPGO 1) GÓRASZKA EPGR 1) GRYŹLINY EPGW 1) ULIM EPGY 1) GRĄDY EPIN 1) INOWROCŁAW EPIR 2) INOWROCŁAW EPIW 1) IWONICZ EPJG 1) JELENIA GÓRA EPJL 1) LASZKI EPJS 1) JEŻÓW SUDECKI k/jeleniej Góry EPKA 1) MASŁÓW k/kielc EPKB 1) KAZIMIERZ BISKUPI EPKC 1) KRAKÓW/Czyżyny EPKE 1) KĘTRZYN EPKG 1) BAGICZ k/kołobrzegu EPKI 1) KIKITY EPKK KRAKÓW/Balice EPKL 1) KRASOCIN k/włoszczowy EPKM 1) KATOWICE MUCHOWIEC EPKN 1) OPOLE/Kamień Śląski EPKO 1) KORNE EPKP 1) POBIEDNIK k/krakowa EPKR 1) KROSNO EPKS 2) POZNAŃ/Krzesiny EPKT Katowice - Pyrzowice OZNACZENIE INDICATOR MIEJSCOWOŚĆ LOCATION 3 4 EPKW 1) KANIÓW EPKZ 1) Koszalin - Zegrze Pomorskie EPLB 1) LUBLIN EPLI 1) LINOWIEC EPLK 2) ŁASK EPLL ŁÓDŹ - LUBLINEK EPLR 1) RADAWIEC k/lublina EPLS 1) STRZYŻEWICE k/leszna EPLU 1) LUBIN EPLY 2) ŁĘCZYCA EPMB 2) MALBORK EPMG 1) MRĄGOWO EPMI 2) MIROSŁAWIEC EPML 1) MIELEC EPMM 2) MIŃSK MAZOWIECKI EPMO WARSZAWA/Modlin EPMP 1) BLACHDOM PLUS MAKÓW PODHALAŃSKI EPMR 1) MIROSŁAWICE EPMX 1) MILEWO EPMY 1) MYŚLIBÓRZ-GIŻYN EPNA 2) NADARZYCE EPNC 1) CHRCYNNO EPND 1) NOWA DĘBA EPNL 1) ŁOSOSINA DOLNA k/nowego Sącza EPNM 1) NOWE MIASTO EPNT 1) NOWY TARG EPOD 1) DAJTKI k/olsztyna EPOK 2) GDYNIA-OKSYWIE EPOM 1) MICHAŁKÓW k/ostrowa Wlkp. EPOP 1) POLSKA NOWA WIEŚ k/opola EPPB 1) POZNAŃ-BEDNARY EPPD 1) PRZYWIDZ-KATARYNKI EPPI 1) PIŁA EPPK 1) POZNAŃ/Kobylnica EPPL 1) PŁOCK EPPM 1) PIŁA - MOTYLEWO EPPN 1) PŁOŃSK-KĘPA EPPO POZNAŃ/Ławica EPPR 2) PRUSZCZ GDAŃSKI EPPS 1) ŚMIŁOWO EPPT 1) PIOTRKÓW TRYBUNALSKI EPPW 2) POWIDZ EPPZ 1) PRZASNYSZ EPRA 2)1) RADOM/Sadków EPRG 1) GOTARTOWICE k/rybnika EPRJ 1) RZESZÓW EPRP 1) PIASTÓW k/radomia EPRU 1) RUDNIKI EPRY 1) BLACHDOM PLUS RYBARZOWICE AIRAC AMDT 176

68 GEN AIP POLSKA OZNACZENIE INDICATOR MIEJSCOWOŚĆ LOCATION 3 4 EPRZ Rzeszów - Jasionka EPSC SZCZECIN/Goleniów EPSD 1) SZCZECIN DĄBIE EPSJ 1) SOBIENIE EPSK 1) KRĘPA k/słupska EPSN 2) ŚWIDWIN EPST 1) TURBIA k/stalowej Woli EPSU 1) SUWAŁKI EPSW 1) ŚWIDNIK k/lublina EPSY 1) Olsztyn - Mazury EPTM 2) TOMASZÓW MAZOWIECKI EPTO 1) TORUŃ EPWA Chopina w Warszawie EPWC 1) ŚWIEBODZICE EPWI 2) WICKO MORSKIE EPWK 1) KRUSZYN k/włocławka EPWL 1) WIELKIE LNISKA EPWM 1) MOŚCISKA BC&O EPWO 1) ZPUE WŁOSZCZOWA EPWR WROCŁAW/Strachowice EPWS 1) SZYMANÓW EPWT 1) WATOROWO EPZA 1) ZAMOŚĆ EPZB 1) ZBOROWO EPZE 1) ŻERNIKI k/poznania EPZG ZIELONA GÓRA/Babimost EPZN 1) ŻAGAŃ EPZP 1) PRZYLEP k/zielonej Góry EPZR 1) ŻAR k/żywca 1) - Podany wskaźnik lokalizacji nie może być używany w łączności za pośrednictwem sieci AFTN. Na tym lotnisku brak terminali sieci AFTN./Location indicator given may not be used for communications purposes by means of AFTN network. There are no AFTN network terminals at this aerodrome. 2) - Wojskowa stacja MET./Military MET Station. AIRAC AMDT 176

69 AIP POLSKA GEN GEN 2.5 WYKAZ POMOCY RADIONAWIGACYJNYCH LIST OF RADIO NAVIGATION AIDS ZNAK IDENTYFIKACYJNY ID STACJA STATION RODZAJ URZĄDZENIA FACILITY BDG BYDGOSZCZ NDB A BIA RZESZÓW/Jasionka NDB A BYD BYDGOSZCZ/Szwederowo ILS/DME RWY 26 A BYZ BYDGOSZCZ DVOR/DME AE CHO CHOCIWEL NDB AE CMP CZEMPIŃ DVOR/DME E CZA CZAPLINEK DME E DAR DARŁOWO DVOR/DME E DRE DREZDENKO DME E GRU GRUDZIĄDZ DVOR/DME E GZD GDAŃSK DVOR/DME AE IKTO Katowice - Pyrzowice ILS/DME RWY 27 A IMDX 1) WARSZAWA/Modlin ILS/DME RWY 08 A ISWI LUBLIN ILS/DME RWY 25 A IZB IZBICA DME E IZGA ZIELONA GÓRA/Babimost ILS/DME RWY 24 A JAB JABŁONKA VOR/DME E JED JĘDRZEJÓW DME E KAK KRAKÓW BALICE DVOR/DME AE KAX KATOWICE/Pyrzowice DVOR/DME AE KMI KMIECIN DME E KRN KARNICE DME E KRW KRAKÓW/Balice ILS/DME RWY 25 A LAW POZNAŃ/Ławica DVOR/DME AE LIN LININ DME E LOD ŁÓDŹ - LUBLINEK ILS/DME RWY 25R A LOZ WIĄCZYŃ DOLNY DVOR/DME AE MOL WARSZAWA/Modlin DVOR/DME AE MRA MRĄGOWO DVOR/DME E NTA NOWY TARG DME E OKC WARSZAWA/Okęcie DVOR/DME AE OL SZCZECIN/Goleniów NDB AE OLX OLESNO DME E PCK PŁOŃSK DME E POZ POZNAŃ/Ławica ILS/DME RWY 28 A RAD 1) RADOM DVOR/DME AE RUD SKUPOWO DVOR/DME E RZE RZESZÓW DVOR/DME AE SA 1) 2) MIELEC NDB A SCZ SZCZECIN DVOR/DME AE SIE SIEDLCE DVOR/DME E SUI SŁUBICE VOR/DME E SUW SUWAŁKI DVOR/DME E SWI ŚWIDNIK DVOR/DME AE SZC SZCZECIN/Goleniów ILS/DME RWY 31 A SZY Olsztyn - Mazury ILS/DME RWY 01 A TBN GŁUCHÓW GÓRNY DME E TZE TRZEBIELINO DME E WA Warsaw Chopin Airport (RWY 33) ILS/DME RWY 33 A WAR ZABORÓWEK DVOR/DME AE WAS Warsaw Chopin Airport (RWY 11) ILS/DME RWY 11 A WCL WROCŁAW/Strachowice DVOR/DME AE WIC WICKO DME E WRO WROCŁAW/Strachowice ILS/DME RWY 29 A ZLG ZIELONA GÓRA/Babimost DVOR/DME AE OZNACZENIE PURPOSE AIRAC AMDT 176

70 GEN AIP POLSKA STACJA STATION ZNAK IDENTYFIKACYJNY ID RODZAJ URZĄDZENIA FACILITY BYDGOSZCZ BDG NDB A BYDGOSZCZ BYZ DVOR/DME AE BYDGOSZCZ/Szwederowo BYD ILS/DME RWY 26 A CHOCIWEL CHO NDB AE CZAPLINEK CZA DME E CZEMPIŃ CMP DVOR/DME E DARŁOWO DAR DVOR/DME E DREZDENKO DRE DME E GDAŃSK GZD DVOR/DME AE GŁUCHÓW GÓRNY TBN DME E GRUDZIĄDZ GRU DVOR/DME E IZBICA IZB DME E JABŁONKA JAB VOR/DME E JĘDRZEJÓW JED DME E KARNICE KRN DME E Katowice - Pyrzowice IKTO ILS/DME RWY 27 A KATOWICE/Pyrzowice KAX DVOR/DME AE KMIECIN KMI DME E KRAKÓW BALICE KAK DVOR/DME AE KRAKÓW/Balice KRW ILS/DME RWY 25 A LININ LIN DME E LUBLIN ISWI ILS/DME RWY 25 A ŁÓDŹ - LUBLINEK LOD ILS/DME RWY 25R A MIELEC SA 1) 2) NDB A MRĄGOWO MRA DVOR/DME E NOWY TARG NTA DME E OLESNO OLX DME E Olsztyn - Mazury SZY ILS/DME RWY 01 A PŁOŃSK PCK DME E POZNAŃ/Ławica LAW DVOR/DME AE POZNAŃ/Ławica POZ ILS/DME RWY 28 A RADOM RAD 1) DVOR/DME AE RZESZÓW RZE DVOR/DME AE RZESZÓW/Jasionka BIA NDB A SIEDLCE SIE DVOR/DME E SKUPOWO RUD DVOR/DME E SŁUBICE SUI VOR/DME E SUWAŁKI SUW DVOR/DME E SZCZECIN SCZ DVOR/DME AE SZCZECIN/Goleniów OL NDB AE SZCZECIN/Goleniów SZC ILS/DME RWY 31 A ŚWIDNIK SWI DVOR/DME AE TRZEBIELINO TZE DME E Warsaw Chopin Airport (RWY 11) WAS ILS/DME RWY 11 A Warsaw Chopin Airport (RWY 33) WA ILS/DME RWY 33 A WARSZAWA/Modlin IMDX 1) ILS/DME RWY 08 A WARSZAWA/Modlin MOL DVOR/DME AE WARSZAWA/Okęcie OKC DVOR/DME AE WIĄCZYŃ DOLNY LOZ DVOR/DME AE WICKO WIC DME E WROCŁAW/Strachowice WCL DVOR/DME AE WROCŁAW/Strachowice WRO ILS/DME RWY 29 A ZABORÓWEK WAR DVOR/DME AE ZIELONA GÓRA/Babimost IZGA ILS/DME RWY 24 A ZIELONA GÓRA/Babimost ZLG DVOR/DME AE OZNACZENIE PURPOSE AIRAC AMDT 176

71 AIP POLSKA GEN A - lotniskowa pomoc radionawigacyjna/aerodrome radio navigation facility. E - trasowa pomoc radionawigacyjna/en-route radio navigation facility. SYNDIS - system monitorujący cywilne pomoce radionawigacyjne/system for monitoring civil navigational devices. 1) - Urządzenia nawigacyjne NIE monitorowane przez system SYNDIS./Navigational devices NOT monitored by the SYNDIS system. 2) - Urządzenia oblatywane NIEZGODNIE z przepisami ICAO./Facilities flight-checked NOT in accordance with ICAO regulations. AIRAC AMDT 176

72 STRONA WOLNA INTENTIONALLY LEFT BLANK

73 AIP POLSKA GEN GEN WYKAZ DOSTĘPNYCH MAP LOTNICZYCH LIST OF AERONAUTICAL CHARTS AVAILABLE TYTUŁ SERII I SKALA TITLE OF SERIES AND SCALE NUMER SERII SERIES NUMBER NAZWA MAPY I/LUB NUMER CHART NAME AND/OR NUMBER DATA INFORMACJI DATE OF AERONAUTICAL INFORMATION Aerodrome Chart - ICAO ADC 1: BYDGOSZCZ/Szwederowo AD 2 EPBY AUG : GDAŃSK Lech Walesa AD 2 EPGD AUG : KRAKÓW/Balice AD 2 EPKK DEC : KATOWICE/Pyrzowice AD 2 EPKT MAR : LUBLIN AD 2 EPLB NOV : ŁÓDŹ - LUBLINEK AD 2 EPLL MAR : WARSZAWA/Modlin AD 2 EPMO MAR : POZNAŃ/Ławica AD 2 EPPO FEB : RADOM/Sadków AD 2 EPRA APR : Rzeszów - Jasionka AD 2 EPRZ APR : SZCZECIN/Goleniów AD 2 EPSC SEP : Olsztyn - Mazury AD 2 EPSY JAN : WARSAW CHOPIN AIRPORT AD 2 EPWA DEC : Wrocław - Strachowice AD 2 EPWR APR : ZIELONA GÓRA/Babimost AD 2 EPZG MAR 2015 Aerodrome Obstacle Chart - ICAO Type A AOC 1: BYDGOSZCZ/Szwederowo RWY 08/26 AD 2 EPBY AUG : GDAŃSK Lech Walesa RWY 11/29 AD 2 EPGD AUG : KRAKÓW/Balice RWY 07/25 AD 2 EPKK JUN : KATOWICE/Pyrzowice RWY 09/27 AD 2 EPKT MAY : LUBLIN RWY 07/25 AD 2 EPLB MAR : ŁÓDŹ - LUBLINEK RWY 07/25 AD 2 EPLL MAR : WARSZAWA/Modlin RWY 08/26 AD 2 EPMO MAR : POZNAŃ/Ławica RWY 10/28 AD 2 EPPO FEB : RADOM/Sadków RWY 07/25 AD 2 EPRA AUG : Rzeszów - Jasionka RWY 09/27 AD 2 EPRZ APR : SZCZECIN/Goleniów RWY 13/31 AD 2 EPSC SEP : Olsztyn - Mazury RWY 01/19 AD 2 EPSY JAN : WARSAW CHOPIN AIRPORT RWY 11/29 AD 2 EPWA DEC : WARSAW CHOPIN AIRPORT RWY 15/33 AD 2 EPWA JUL : Wrocław - Strachowice RWY 11/29 AD 2 EPWR APR : ZIELONA GÓRA/Babimost RWY 06/24 AD 2 EPZG MAR 2015 Area Chart - ICAO ARC 1: TMA BYDGOSZCZ AD 2 EPBY MAR : TMA ŁÓDŹ AD 2 EPLL APR : TMA RZESZÓW AD 2 EPRZ APR : TMA SZCZECIN AD 2 EPSC SEP 2015 Instrument Approach Chart - ICAO IAC BYDGOSZCZ/Szwederowo: 1: ILS z or LOC z RWY 26 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPBY MAY : ILS y or LOC y RWY 26 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPBY MAY : ILS x or LOC x RWY 26 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPBY MAY : VOR z RWY 08 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPBY JUN : VOR y RWY 08 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPBY JUN : VOR RWY 26 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPBY OCT : NDB z RWY 26 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPBY OCT : NDB y RWY 26 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPBY JUN : RNAV (GNSS) RWY 08 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPBY JUN : RNAV (GNSS) RWY 26 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPBY OCT 2013 GDAŃSK Lech Walesa: 1: VOR RWY 11 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPGD MAY 2015 AIRAC AMDT 176

74 GEN AIP POLSKA TYTUŁ SERII I SKALA TITLE OF SERIES AND SCALE NUMER SERII SERIES NUMBER NAZWA MAPY I/LUB NUMER CHART NAME AND/OR NUMBER DATA INFORMACJI DATE OF AERONAUTICAL INFORMATION : VOR RWY 29 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPGD JAN : RNAV (GNSS) RWY 11 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPGD MAY : RNAV (GNSS) RWY 29 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPGD MAY 2015 KRAKÓW/Balice: 1: ILS or LOC RWY 25 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPKK OCT : VOR RWY 07 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPKK OCT : VOR RWY 25 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPKK OCT : RNAV (GNSS) RWY 07 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPKK APR : RNAV (GNSS) RWY 25 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPKK APR 2016 KATOWICE/Pyrzowice: 1: ILS or LOC RWY 27 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPKT OCT : VOR RWY 09 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPKT JAN : VOR RWY 27 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPKT JAN : RNAV (GNSS) RWY 09 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPKT OCT : RNAV (GNSS) RWY 27 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPKT OCT 2015 LUBLIN: 1: ILS z or LOC z RWY 25 (CAT A/B) AD 2 EPLB : ILS y or LOC y RWY 25 (CAT C/D) AD 2 EPLB : VOR RWY 07 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPLB : VOR z RWY 25 (CAT A/B) AD 2 EPLB : VOR y RWY 25 (CAT C/D) AD 2 EPLB : RNAV GNSS RWY 07 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPLB ŁÓDŹ - LUBLINEK: 1: ILS or LOC RWY 25 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPLL JAN : VOR RWY 07 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPLL JAN : VOR RWY 25 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPLL JAN : RNAV (GNSS) RWY 07 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPLL JAN : RNAV (GNSS) RWY 25 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPLL JAN 2016 WARSZAWA/Modlin: 1: ILS CAT II or LOC RWY 08 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPMO JAN : VOR RWY 08 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPMO JAN : VOR RWY 26 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPMO JAN : RNAV (GNSS) RWY 08 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPMO JAN : RNAV (GNSS) RWY 26 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPMO JAN 2016 POZNAŃ/Ławica: 1: ILS or LOC RWY 28 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPPO MAR : VOR RWY 10 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPPO AUG : VOR RWY 28 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPPO MAR : RNAV GNSS RWY 10 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPPO AUG : RNAV GNSS RWY 28 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPPO MAR 2016 RADOM/Sadków: 1: VOR RWY 07 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPRA FEB : VOR RWY 25 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPRA FEB : NDB RWY 25 (CAT A/B/C/D/E) AD 2 EPRA APR : RNAV GNSS RWY 25 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPRA AUG 2015 Rzeszów - Jasionka: 1: VOR z RWY 09 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPRZ APR : VOR y RWY 09 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPRZ APR : VOR RWY 27 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPRZ APR : RNAV (GNSS) RWY 09 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPRZ APR : RNAV (GNSS) RWY 27 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPRZ APR 2016 AIRAC AMDT 176

75 GEN AIP POLSKA TYTUŁ SERII I SKALA TITLE OF SERIES AND SCALE NUMER SERII SERIES NUMBER NAZWA MAPY I/LUB NUMER CHART NAME AND/OR NUMBER DATA INFORMACJI DATE OF AERONAUTICAL INFORMATION Standard Departure Chart Instrument - ICAO SID Bydgoszcz - Szwederowo: 1: Bydgoszcz - Szwederowo RWY 08 AD 2 EPBY MAR : Bydgoszcz - Szwederowo RWY 26 AD 2 EPBY MAR 2016 RNAV 1 GDAŃSK Lech Walesa: 1: GDAŃSK Lech Walesa RWY 11 AD 2 EPGD JAN : GDAŃSK Lech Walesa RWY 29 AD 2 EPGD JAN 2015 RNAV 1 Kraków - Balice: 1: Kraków - Balice RWY 07 AD 2 EPKK APR : Kraków - Balice RWY 25 AD 2 EPKK APR 2016 RNAV 1 (GNSS) Katowice - Pyrzowice: 1: Katowice - Pyrzowice RWY 09 AD 2 EPKT APR : Katowice - Pyrzowice RWY 27 AD 2 EPKT APR 2016 RNP 1 (GNSS) ŁÓDŹ - LUBLINEK: 1: ŁÓDŹ - LUBLINEK RWY 07 AD 2 EPLL FEB : ŁÓDŹ - LUBLINEK RWY 25 AD 2 EPLL JUN 2015 RNAV 1 WARSZAWA/Modlin: 1: WARSZAWA/Modlin RWY 08 CHARLIE AD 2 EPMO JAN : WARSZAWA/Modlin RWY 08 FOXTROT AD 2 EPMO JAN : WARSZAWA/Modlin RWY 08 BRAVO AD 2 EPMO JAN : WARSZAWA/Modlin RWY 26 JULIETT AD 2 EPMO JAN 2016 Poznań - Ławica: 1: Poznań - Ławica RWY 10 AD 2 EPPO MAR : Poznań - Ławica RWY 28 AD 2 EPPO MAR 2016 RNP 1 RADOM/Sadków: 1: RADOM/Sadków RWY 07 AD 2 EPRA APR : RADOM/Sadków RWY 25 AD 2 EPRA APR 2015 Rzeszów - Jasionka: 1: Rzeszów - Jasionka RWY 09 AD 2 EPRZ APR : Rzeszów - Jasionka RWY 27 AD 2 EPRZ APR 2016 RNP 1 (GNSS) Olsztyn - Mazury: 1: Olsztyn - Mazury RWY 01 AD 2 EPSY MAR : Olsztyn - Mazury RWY 19 AD 2 EPSY MAR 2016 RNAV 1 Warsaw Chopin Airport: 1: WARSAW CHOPIN AIRPORT RWY 11 AD 2 EPWA : WARSAW CHOPIN AIRPORT RWY 15 AD 2 EPWA : WARSAW CHOPIN AIRPORT RWY 29 AD 2 EPWA : WARSAW CHOPIN AIRPORT RWY 33 AD 2 EPWA RNAV 1 Wrocław - Strachowice: 1: Wrocław - Strachowice RWY 11 AD 2 EPWR APR : Wrocław - Strachowice RWY 29 AD 2 EPWR APR 2016 Standard Arrival Chart Instrument - ICAO STAR Bydgoszcz - Szwederowo: 1: Bydgoszcz - Szwederowo RWY 08/26 AD 2 EPBY MAR 2016 RNAV 1 GDAŃSK Lech Walesa: 1: GDAŃSK Lech Walesa RWY 11 AD 2 EPGD JAN : GDAŃSK Lech Walesa RWY 29 AD 2 EPGD APR 2015 AIRAC AMDT 176

76 AIP POLSKA GEN RNAV 1 TYTUŁ SERII I SKALA TITLE OF SERIES AND SCALE NUMER SERII SERIES NUMBER Kraków - Balice: NAZWA MAPY I/LUB NUMER CHART NAME AND/OR NUMBER DATA INFORMACJI DATE OF AERONAUTICAL INFORMATION : Kraków - Balice RWY 07 AD 2 EPKK APR : Kraków - Balice RWY 25 AD 2 EPKK APR 2016 RNAV 1 Katowice - Pyrzowice: 1: Katowice - Pyrzowice RWY 09 AD 2 EPKT APR : Katowice - Pyrzowice RWY 27 AD 2 EPKT APR 2016 LUBLIN 1: LUBLIN RWY 07/25 AD 2 EPLB NOV 2015 RNP 1 (GNSS) ŁÓDŹ - LUBLINEK: 1: ŁÓDŹ - LUBLINEK RWY 07 AD 2 EPLL JUN : ŁÓDŹ - LUBLINEK RWY 25 AD 2 EPLL JUN 2015 RNAV 1 WARSZAWA/Modlin: 1: WARSZAWA/Modlin RWY 08 ROMEO AD 2 EPMO JAN : WARSZAWA/Modlin RWY 08 TANGO AD 2 EPMO JAN : WARSZAWA/Modlin RWY 08 SIERRA AD 2 EPMO JAN : WARSZAWA/Modlin RWY 08 WHISKEY AD 2 EPMO JAN : WARSZAWA/Modlin RWY 26 X-RAY AD 2 EPMO JAN : WARSZAWA/Modlin RWY 26 YANKEE AD 2 EPMO JAN 2016 Poznań - Ławica: 1: Poznań - Ławica RWY 10 AD 2 EPPO MAR : Poznań - Ławica RWY 28 AD 2 EPPO MAR 2016 RNP 1 RADOM: 1: RADOM/Sadków RWY 07/25 AD 2 EPRA APR 2015 RNP 1 (GNSS) Olsztyn - Mazury: 1: Olsztyn - Mazury RWY 01 AD 2 EPSY MAR : Olsztyn - Mazury RWY 19 AD 2 EPSY MAR 2016 RNAV 1 Warsaw Chopin Airport: 1: WARSAW CHOPIN AIRPORT RWY 11 AD 2 EPWA NOV : WARSAW CHOPIN AIRPORT RWY 15 AD 2 EPWA NOV : WARSAW CHOPIN AIRPORT RWY 29 AD 2 EPWA NOV : WARSAW CHOPIN AIRPORT RWY 33 AD 2 EPWA NOV 2015 RNAV 1 Wrocław - Strachowice: 1: Wrocław - Strachowice RWY 11 AD 2 EPWR APR : Wrocław - Strachowice RWY 29 AD 2 EPWR APR 2016 ZIELONA GÓRA/Babimost: 1: ZIELONA GÓRA/Babimost RWY 24 VICTOR AD 2 EPZG MAY 2013 Precision Approach Terrain Chart - ICAO PATC GDAŃSK Lech Walesa: 1: GDAŃSK Lech Walesa RWY 29 AD 2 EPGD AUG 2015 KRAKÓW/Balice: 1: KRAKÓW/Balice RWY 25 AD 2 EPKK FEB 2012 KATOWICE/Pyrzowice: 1: KATOWICE/Pyrzowice RWY 27 AD 2 EPKT MAY 2015 WARSZAWA/Modlin: 1: WARSZAWA/Modlin RWY 08 AD 2 EPMO JUL 2015 AIRAC AMDT 176

77 GEN AIP POLSKA TYTUŁ SERII I SKALA TITLE OF SERIES AND SCALE NUMER SERII SERIES NUMBER WARSAW CHOPIN AIRPORT: NAZWA MAPY I/LUB NUMER CHART NAME AND/OR NUMBER 1: WARSAW CHOPIN AIRPORT RWY 11 AD 2 EPWA JUL : WARSAW CHOPIN AIRPORT RWY 33 AD 2 EPWA JUL 2013 DATA INFORMACJI DATE OF AERONAUTICAL INFORMATION Wrocław - Strachowice: 1: Wrocław - Strachowice RWY 29 AD 2 EPWR APR 2016 Visual Approach Chart - ICAO VAC 1: WARSZAWA/Modlin RWY 26 AD 2 EPMO JAN 2016 VFR Arrival and Departure Routes 1: Bydgoszcz - Szwederowo AD 2 EPBY : Lublin AD 2 EPLB : Łódź - Lublinek AD 2 EPLL : Radom - Sadków AD 2 EPRA APR : Rzeszów - Jasionka AD 2 EPRZ APR : Warsaw Chopin Airport AD 2 EPWA : Warsaw Chopin Airport AD 2 EPWA : Wrocław - Strachowice AD 2 EPWR MAR 2016 Visual Operation Chart VOC 1: GDAŃSK Lech Walesa AD 2 EPGD : KRAKÓW/Balice AD 2 EPKK MAR : KATOWICE/Pyrzowice AD 2 EPKT MAR : Warszawa/Modlin AD 2 EPMO : POZNAŃ/Ławica AD 2 EPPO MAR : Szczecin - Goleniów AD 2 EPSC MAR : Olsztyn - Mazury AD 2 EPSY MAR : Zielona Góra - Babimost AD 2 EPZG APR 2016 MAPY DODATKOWE / SUPPLEMENTARY CHARTS Wskaźniki lokalizacji/location indicators 1: GEN APR 2016 Teren górzysty w FIR WARSZAWA/Mountainous areas within FIR WARSZAWA 1: GEN FEB 2010 Sektory AIRMET/AIRMET sectors 1: GEN OCT 2015 Regiony nastawiania wysokościomierzy/altimeter setting regions 1: GEN APR 2016 Lokalizacja jednostek SAR w FIR WARSZAWA/SAR Localization within WARSZAWA FIR 1: GEN JAN 2016 Mapa pokrycia radiolokacyjnego - maksymalny zasięg 250 NM/Radar Coverage Chart - maximum range 250 NM 1: ENR Sondy balonowe/radiosonde Balloons 1: ENR JAN 2011 Mapa stref zrzutu paliwa/fuel Dropping Areas 1: ENR APR 2013 Mapa tras lotniczych - ICAO/Enroute Chart - ICAO Drogi nawigacji obszarowej/rnav Routes 1: ENR JUN 2014 Sektory ACC/ACC Sectors Drogi nawigacji obszarowej/rnav Routes 1: ENR APR 2016 Mapa obszaru kontrolowanego lotniska - ICAO/Area Chart - ICAO 1: TMA GDAŃSK ENR MAR : TMA LUBLIN ENR NOV : TMA POZNAŃ ENR MAR : TMA WARSZAWA ENR APR : TMA KRAKÓW ENR NOV : TMA RADOM ENR APR : TMA OLSZTYN ENR MAR 2016 AIRAC AMDT 176

78 GEN AIP POLSKA 2.1 Centralne Biuro Prognoz Lotniczych pełniące funkcję Meteorologicznego Biura Nadzoru: 2.1 Central Aeronautical Forecasting Office functioning as Meteorological Watch Office: Prognoza obszarowa GAMET na sektor A1, A3, A4; GAMET area forecast for sectors A1, A3, A4; TAF FC EPLB; TAF FC EPLB; TAF FT EPBY, EPGD, EPLL, EPMO, EPSC, EPWA. TAF FT EPBY, EPGD, EPLL, EPMO, EPSC, EPWA. 2.2 Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu: 2.2 Meteorological Forecasting Office in Wrocław: Prognoza obszarowa GAMET na sektor A2; GAMET area forecast for sector A2; TAF FC EPZG; TAF FC EPZG; TAF FT EPPO, EPWR. TAF FT EPPO, EPWR. 2.3 Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie: 2.3 Central Meteorological Forecasting Office in Kraków: Prognoza obszarowa GAMET na sektor A5; GAMET area forecast for sector A5; TAF FT EPKK, EPKT, EPRZ. TAF FT EPKK, EPKT, EPRZ. 3. OBSERWACJE I KOMUNIKATY METEOROLOGICZNE 3. OBSERVATIONS AND METEOROLOGICAL INFORMATION EPBY - METAR (depesze wydawane co 30 min/h24), SPECIAL. EPBY - METAR (reports issued every 30 minutes/h24), SPECIAL. EPGD - Na lotnisku zainstalowany jest automatyczny system pomiarowy parametrów meteorologicznych AW-11; obserwacje RVR są wykonywane w okresach ograniczenia widzialności wyłącznie na życzenie kontrolera TWR. METAR (komunikaty wydawane co 30 min/h24), komunikaty lokalne MET REPORT (wydawane co 30 min/h24), SPECIAL (według kryteriów). Na lotnisku zainstalowany jest automatyczny system pomiarowy parametrów meteorologicznych AWOS. EPGD - The aerodrome is equipped with AW-11 automated weather observing system; RVR observation is made during periods of reduced visibility, only at the request of the TWR controller. METAR (reports issued every 30 minutes/h24), local reports MET REPORT (issued every 30 minutes/h24), SPECIAL (in accordance with relevant criteria). The aerodrome is equipped with AWOS automated weather observing system. EPKT - METAR (depesze wydawane co 30 min/h24), SPECIAL. EPKT - METAR (reports issued every 30 minutes/h24), SPECIAL. Na lotnisku zainstalowany jest automatyczny system pomiarowy parametrów meteorologicznych AWOS The aerodrome is equipped with AWOS automated weather observing system. EPKK - METAR (depesze wydawane co 30 min/h24), SPECIAL. EPKK - METAR (reports issued every 30 minutes/h24), SPECIAL. EPLB - EPLL - Na lotnisku zainstalowany jest automatyczny system pomiarowy parametrów meteorologicznych AWOS. METAR (komunikaty wydawane co 30 min/h24), regularne lokalne informacje meteorologiczne (wydawane co 30 min/h24), specjalne lokalne informacje meteorologiczne (według kryteriów). Na lotnisku zainstalowany jest automatyczny system pomiarowy parametrów meteorologicznych AWOS. METAR (komunikaty wydawane co 30 min/h24), komunikaty lokalne MET REPORT (wydawane co 30 min/h24), SPECIAL (według kryteriów). Na lotnisku zainstalowany jest automatyczny system pomiarowy parametrów meteorologicznych AWOS. EPLB - EPLL - The aerodrome is equipped with AWOS automated weather observing system. METAR (reports issued every 30 minutes/h24), regular local meteorological information (issued every 30 minutes/h24), special local meteorological information (in accordance with relevant criteria). The aerodrome is equipped with AWOS automated weather observing system. METAR (reports issued every 30 minutes/h24), local reports MET REPORT (issued every 30 minutes/h24), SPECIAL (in accordance with relevant criteria). The aerodrome is equipped with AWOS automated weather observing system. EPMO - METAR (depesze wydawane co 30 min/h24), SPECIAL. EPMO - METAR (reports issued every 30 minutes/h24), SPECIAL. Na lotnisku zainstalowany jest automatyczny system pomiarowy parametrów meteorologicznych AWOS. The aerodrome is equipped with AWOS automated weather observing system. EPPO - METAR (depesze wydawane co 30 min/h24), SPECIAL. EPPO - METAR (reports issued every 30 minutes/h24), SPECIAL. EPRZ - EPSC - EPWA - EPWR - Na lotnisku zainstalowany jest automatyczny system pomiarowy parametrów meteorologicznych Impulsphysik/MIDAS IV. METAR (komunikaty wydawane co 30 min/h24), komunikaty lokalne MET REPORT (wydawane co 30 min/h24), SPECIAL (według kryteriów). Na lotnisku zainstalowany jest automatyczny system pomiarowy parametrów meteorologicznych AWOS. METAR (komunikaty wydawane co 30 min/h24), komunikaty lokalne MET REPORT (wydawane co 30 min/h24), SPECIAL (według kryteriów). Na lotnisku zainstalowany jest automatyczny system pomiarowy parametrów meteorologicznych AWOS. METAR (depesze wydawane co 30 min/h24 z prognozą na lądowanie TREND), SPECIAL. Na lotnisku zainstalowany jest automatyczny system pomiarowy parametrów meteorologicznych AWOS. METAR (komunikaty wydawane co 30 min/h24), komunikaty lokalne MET REPORT (wydawane co 30 min/h24), SPECIAL (według kryteriów). Na lotnisku zainstalowany jest automatyczny system pomiarowy parametrów meteorologicznych AWOS. EPRZ - EPSC - EPWA - EPWR - The aerodrome is equipped with Impulsphysik/MIDAS IV automated weather observing system. METAR (reports issued every 30 minutes/h24), local reports MET REPORT (issued every 30 minutes/h24), SPECIAL (in accordance with relevant criteria). The aerodrome is equipped with AWOS automated weather observing system. METAR (reports issued every 30 minutes/h24), local reports MET REPORT (issued every 30 minutes/h24), SPECIAL (in accordance with relevant criteria). The aerodrome is equipped with AWOS automated weather observing system. METAR (reports issued every 30 minutes/h24 together with TREND forecast), SPECIAL. The aerodrome is equipped with AWOS automated weather observing system. METAR (reports issued every 30 minutes/h24), local reports MET REPORT (issued every 30 minutes/h24), SPECIAL (in accordance with relevant criteria). The aerodrome is equipped with AWOS automated weather observing system. AIRAC AMDT 176

79

80 AIP POLSKA ENR ENR 1.6 SŁUŻBY I PROCEDURY DOZOROWANIA ATS ATS SURVEILLANCE SERVICES AND PROCEDURES 1. WSTĘP 1. INTRODUCTION 1.1 W FIR WARSZAWA zapewniana jest radarowa służba ruchu lotniczego. 1.1 Radar Air Traffic Service is provided within the WARSZAWA FIR. 1.2 Użycie przez kontrolera ruchu lotniczego jednego z poniższych znaków wywoławczych będzie wskazówką dla pilota, że zapewniona jest służba radarowa: 1.2 The use of one of the following call signs by the air traffic controller will indicate to the pilot that radar service is provided: ACC - WARSZAWA RADAR ACC - WARSZAWA RADAR APP - WARSZAWA ZBLIŻANIE APP - WARSZAWA APPROACH WARSZAWA DIRECTOR WARSZAWA DIRECTOR GDAŃSK ZBLIŻANIE GDAŃSK APPROACH GDAŃSK DIRECTOR GDAŃSK DIRECTOR KRAKÓW ZBLIŻANIE KRAKÓW APPROACH KRAKÓW DIRECTOR KRAKÓW DIRECTOR POZNAŃ ZBLIŻANIE POZNAŃ APPROACH UWAGA REMARK Częstotliwości podane są w rozdziale AD 2. Frequencies are listed in chapter AD OBSZAR OBJĘTY SŁUŻBĄ RADAROWĄ 2. RADAR SERVICE AREA 2.1 ACC WARSZAWA posługuje się systemem wieloradarowym składającym się z następujących stacji monoimpulsowych radarów wtórnych zlokalizowanych w: 2.1 WARSZAWA ACC uses a multiradar tracking system based on the following MSSR stations located in: Poznaniu (maksymalny zasięg 250 NM) Poznań (maximum range 250 NM) Pułtusku (maksymalny zasięg 250 NM) Pułtusk (maximum range 250 NM) Warszawie (maksymalny zasięg 250 NM) Warszawa (maximum range 250 NM) Gdańsku (maksymalny zasięg 250 NM) Gdańsk (maximum range 250 NM) Katowicach (maksymalny zasięg 250 NM) 1) Katowice (maximum range 250 NM) 1) Wrocławiu (maksymalny zasięg 250 NM) Wrocław (maximum range 250 NM) Rzeszowie (maksymalny zasięg 250 NM) Rzeszów (maximum range 250 NM) Szczecinie (maksymalny zasięg 250 NM) 2) Szczecin (maximum range 250 NM) 2) Krakowie (maksymalny zasięg 205 NM) Kraków (maximum range 205 NM) Wilnie (maksymalny zasięg 200 NM) Vilnius (maximum range 200 NM) Neubrandenburgu (maksymalny zasięg 150 NM) Neubrandenburg (maximum range 150 NM) Służba radarowa pełniona jest w całym obszarze FIR WARSZAWA powyżej FL 95. Radar service is provided within the entire area of the WARSZAWA FIR above FL 95. 1) - W przypadku braku danych z radaru w Katowicach 1) - In case no data from the Katowice station is available, data wykorzystywane są dane z radaru w Krakowie (maksymalny zasięg 250 NM). provided by the Kraków station (maximum range 250 NM) will be used. 2) - W przypadku braku danych z radaru w Szczecinie 2) - In case no data from the Szczecin station is available, data wykorzystywane są dane z radaru Neubrandenburg (maksymalny zasięg 150 NM). provided by the Neubrandenburg station (maximum range 150 NM) will be used. 3. APP WARSZAWA 3. WARSZAWA APP 3.1 APP WARSZAWA posługuje się dwoma stacjami radarowymi TAR/MSSR, zlokalizowanymi na lotnisku Chopina w Warszawie TAR/MSSR (ASR-9) o zasięgu maksymalnym 60 NM/250 NM i TAR/MSSR (ASR-10) o zasięgu maksymalnym 60 NM/250 NM. 3.1 WARSZAWA APP uses two TAR/MSSR radar stations located at Warsaw Chopin Airport: TAR/MSSR (ASR-9) with a maximum range of 60 NM/250 NM and TAR/MSSR (ASR-10) with a maximum range of 60 NM/250 NM. 3.2 Służba radarowa jest pełniona w TMA WARSZAWA - H The radar service is provided within the WARSZAWA TMA - H APP GDAŃSK 4. GDAŃSK APP 4.1 APP GDAŃSK posługuje się stacją radarową TAR/MSSR o zasięgu maksymalnym 60 NM/250 NM. 4.2 Z przyczyn technicznych APP GDAŃSK nie udziela statkom powietrznym porad i informacji dotyczących omijania niebezpiecznych zjawisk pogodowych. 4.1 GDAŃSK APP uses a TAR/MSSR radar station with a maximum range of 60 NM/250 NM. 4.2 Due to technical reasons GDAŃSK APP does not provide advice and information to aircraft regarding avoidance of dangerous meteorological phenomena. 4.3 Służba radarowa jest pełniona w TMA GDAŃSK - H The radar service is provided within the GDAŃSK TMA - H24. AIRAC AMDT 176

81 ENR AIP POLSKA 5. APP KRAKÓW 5. KRAKÓW APP 5.1 APP KRAKÓW posługuje się systemem wieloradarowym składającym się z monoimpulsowych stacji radarowych zlokalizowanych w Warszawie (dwie stacje o maksymalnym zasięgu 250 NM każda), Wrocławiu (maksymalny zasięg 250 NM), Poznaniu (maksymalny zasięg 250 NM), Rzeszowie (maksymalny zasięg 250 NM), Katowicach (maksymalny zasięg 250 NM), Krakowie (maksymalny zasięg 205 NM) oraz dwóch stacji PSR zlokalizowanych w Krakowie (maksymalny zasięg 80 NM) i Katowicach (maksymalny zasięg 60 NM). 5.2 Informacje i porady dotyczące omijania niebezpiecznych zjawisk pogodowych, udzielane przez APP KRAKÓW są ograniczone do obszaru będącego w zasięgu radaru pierwotnego PSR zlokalizowanego w Katowicach (maksymalny zasięg 60 NM). 5.1 KRAKÓW APP uses a multi-radar system consisting of monopulse radar stations located in Warszawa (two stations with a maximum range of 250 NM each), Wrocław (maximum range of 250 NM), Poznań (maximum range of 250 NM), Rzeszów (maximum range of 250 NM), Katowice (maximum range of 250 NM), Kraków (maximum range of 205 NM) and two PSR stations based in Kraków (maximum range of 80 NM) and Katowice (maximum range of 60 NM). 5.2 Information and advice on the avoidance of hazardous weather phenomena, provided by KRAKÓW APP, is limited to the area covered by the PSR located in Katowice (maximum range of 60 NM). 5.3 Służba radarowa jest pełniona w TMA KRAKÓW - H The radar service is provided within the KRAKÓW TMA - H APP POZNAŃ 6. POZNAŃ APP 6.1 APP POZNAŃ posługuje się systemem wieloradarowym składającym się z monoimpulsowych stacji radarowych zlokalizowanych w Poznaniu (dwie stacje o maksymalnym zasięgu 250 NM), Wrocławiu (dwie stacje o maksymalnym zasięgu 250 NM) oraz stacji PSR zlokalizowanych w Poznaniu (maksymalny zasięg 60 NM), Wrocławiu (maksymalny zasięg 60 NM) i Krzesinach (maksymalny zasięg 60 NM). 6.2 Z przyczyn technicznych APP POZNAŃ nie podaje załogom statków powietrznych informacji o niebezpiecznych zjawiskach pogodowych. 6.1 POZNAŃ APP uses a multiradar tracking system based on the MSSR stations located in Poznań (two stations with a maximum range of 250 NM), Wrocław (two stations with a maximum range of 250 NM), and a PSRs located in Poznań (maximum range of 60 NM), Wrocław (maximum range of 60 NM) and Krzesiny (maximum range of 60 NM). 6.2 Due to technical reasons the POZNAŃ APP does not provide advice and information to aircraft regarding avoidance of dangerous meteorological phenomena. 6.3 Służba radarowa zapewniana jest w TMA POZNAŃ - H Radar service within the POZNAŃ TMA is provided - H ZASTOSOWANIE SŁUŻBY RADAROWEJ 7. PROVISION OF RADAR SERVICE 7.1 Zasady identyfikacji radarowej są zgodne z dokumentem Procedury Służb Żeglugi Powietrznej - Zarządzanie Ruchem Lotniczym (Doc 4444), część 8, punkt z wyłączeniem metody zawartej w punkcie c. 7.2 Służba radarowa zapewniona jest w przestrzeniach wymienionych w punktach 2.1, 3.2, 4.3, 5.3 oraz 6.3 w ramach zapewniania służby ruchu lotniczego. Służba radarowa obejmuje: ACC WARSZAWA odpowiada za: 7.1 The rules of the radar identification are in accordance with Procedures for Air Navigation Services - Air Traffic Management (Doc 4444), part 8, para 8.6.2, excluding the method described in point c. 7.2 Radar service is provided within airspace described in points 2.1, 3.2, 4.3, 5.3 and 6.3 within the framework of ATS provision. Radar service includes: WARSZAWA ACC is responsible for: a) separację statków powietrznych, a) separation between aircraft, b) monitorowanie ruchu lotniczego w celu udzielenia informacji o odchyleniu od nominalnego toru lotu, c) wektorowanie radarowe dla ominięcia ruchu i skrócenia przebiegu trasy, b) monitoring of the air traffic to provide information on deviation from a nominal track of flight, c) radar vectoring for avoiding the traffic and possible short-cuts, d) pomoc statkom powietrznym będącym w niebezpieczeństwie, d) help for aircraft being in distress, e) koordynowanie różnych rodzajów ruchu lotniczego, e) co-ordination of different types of air traffic, W APP dodatkowo do punktów a) - e) powyżej: In APP additionally to points a) - e) above: f) wektorowanie radarowe do miejsca, z którego może być wykonane końcowe podejście instrumentalne w oparciu o pomoce interpretowane przez pilota, albo g) wektorowanie radarowe do miejsca, z którego może być wykonane podejście z widocznością, f) radar vectoring into position from which a final instrument approach based on facilities interpreted by the pilot may be executed, or g) radar vectoring into position from which a visual approach may be executed, h) monitorowanie podejść instrumentalnych i z widocznością. h) monitoring of instrument and visual approaches. 8. SEPARACJE RADAROWE 8. RADAR SEPARATIONS 8.1 W FIR WARSZAWA stosowane są następujące separacje 8.1 The following separations are in use within the WARSZAWA FIR: radarowe: ACC WARSZAWA: WARSZAWA ACC: - 7 NM separacji poziomej dla indywidualnych statków powietrznych przy przecinaniu poziomów, mijaniu i wyprzedzaniu, APP: - 7 NM of horizontal separation for individual aircraft during level crossing, avoiding or converging, APP: - minimum poziomej separacji radarowej wynosi 5 NM, - horizontal radar separation minimum is 5 NM, - minimum separacji radarowej w warunkach turbulencji w śladzie aerodynamicznym powinno być stosowane zgodnie z dokumentem Procedury Służb Żeglugi Powietrznej - Zarządzanie Ruchem Lotniczym (Doc 4444), punkt Dodatkowo dla APP WARSZAWA: - w promieniu 30 km (16 NM) od anteny radaru minimum separacji może być zmniejszone do 3 NM. - radar separation minimum in wake turbulence conditions should be applied according to Procedures for Air Navigation Services - Air Traffic Management (Doc 4444), item Additionally in WARSZAWA APP: - within the radius of 30 km (16 NM) from radar antenna the separation minimum may be reduced to 3 NM. AIRAC AMDT 176

82 AIP POLSKA ENR Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość Latitude Długość Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Łańcut '39''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łańcut '42''N '36''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pszów '42''N '42''E Komin/Chimney Y Dębica '47''N '17''E Komin/Chimney Y Suszec '48''N '00''E Komin/Chimney Y Łańcut '49''N '14''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łańcut '55''N '51''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łańcut '55''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łańcut '57''N '40''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łańcut '59''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kraków '01''N '06''E Maszt/Mast Y Krzanowice '04''N '12''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łańcut '05''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łańcut '07''N '26''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łańcut '07''N '50''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kraków '14''N '27''E Komin/Chimney Y Kraków/Łęg '14''N '19''E Komin/Chimney Y Kraków/Łęg '14''N '24''E Komin/Chimney Y Łańcut '16''N '26''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łańcut '28''N '45''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łańcut '30''N '21''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rzeszów '37''N '58''E Pylon Y Łańcut '47''N '05''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łańcut '52''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łańcut '53''N '12''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rzeszów/Załęże '54''N '51''E Komin/Chimney Y Łańcut '03''N '24''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łańcut '05''N '04''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kraków/Nowa Huta '31''N '59''E Komin/Chimney Y Kraków/Nowa Huta '49''N '32''E Komin/Chimney Y Kraków/Nowa Huta '51''N '35''E Komin/Chimney Y Bieruń '59''N '50''E Wieża/Tower Y Bieruń '01''N '58''E Komin/Chimney Y Kietrz '37''N '15''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tychy '13''N '17''E Komin/Chimney Y Chełmek '13''N '24''E Komin/Chimney Y Pawłów '20''N '44''E Maszt/Mast Y Tychy '20''N '02''E Komin/Chimney Y Tychy '22''N '01''E Komin/Chimney Y Niedomice '25''N '59''E Komin/Chimney Y Chrzanów '14''N '36''E Komin/Chimney Y Lędziny '25''N '43''E Komin/Chimney Y Lędziny '38''N '41''E Budynek/Building Y Łaziska '53''N '07''E Komin/Chimney Y Rybnik '59''N '44''E Chłodnia kominowa/cooling tower Y Rybnik '01''N '16''E Komin/Chimney Y Rybnik '01''N '51''E Chłodnia kominowa/cooling tower Y Łaziska '02''N '58''E Komin/Chimney Y Łaziska '02''N '33''E Komin/Chimney Y Łaziska '03''N '55''E Chłodnia kominowa/cooling tower Y Łaziska '03''N '49''E Chłodnia kominowa/cooling tower Y Łaziska '04''N '40''E Komin/Chimney Y Rybnik '05''N '24''E Komin/Chimney Y Rybnik '06''N '33''E Komin/Chimney Y Łaziska '07''N '52''E Chłodnia kominowa/cooling tower Y AGL AMSL LGT AIRAC AMDT 176

83 AIP POLSKA ENR Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość Latitude Długość Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Myszków '26''N '22''E Komin/Chimney Y Tyszowce '37''N '30''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tyszowce '50''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tyszowce '53''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tyszowce '59''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tyszowce '03''N '24''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Opole/Groszowice '05''N '55''E Komin/Chimney Y Tyszowce '11''N '30''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tyszowce '17''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tyszowce '23''N '27''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tyszowce '28''N '21''E Maszt/Mast Y Tyszowce '34''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tyszowce '37''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tyszowce '41''N '17''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tyszowce '01''N '15''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tyszowce '02''N '51''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Jędrzejów '22''N '55''E Wieża/Tower Y Babienica '56''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Katowice/Koszęcin '08''N '36''E Maszt/Mast Y Katowice/Koszęcin '14''N '25''E Maszt/Mast Y Sandomierz '51''N '45''E Komin/Chimney Y Antoniówka '16''N '46''E Maszt/Mast Y Ozimek '21''N '47''E Komin/Chimney Y Opole '12''N '14''E Komin/Chimney Y Bielawa '14''N '00''E Iglica/Spire N Zamość '21''N '57''E Komin/Chimney Y Koniuchy '03''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Opole/Brzezie '02''N '06''E Budynek/Building Y Opole/Brzezie '04''N '58''E Komin/Chimney Y Opole/Brzezie '04''N '04''E Budynek/Building Y Opole/Brzezie '05''N '19''E Chłodnia kominowa/cooling tower Y Opole/Brzezie '06''N '02''E Budynek/Building Y Opole/Brzezie '08''N '00''E Budynek/Building Y Opole/Brzezie '10''N '15''E Chłodnia kominowa/cooling tower Y Opole/Brzezie '13''N '03''E Pylon Y Opole/Brzezie '15''N '01''E Pylon Y Opole/Brzezie '16''N '00''E Pylon Y Opole/Brzezie '18''N '58''E Pylon Y Opole/Brzezie '23''N '53''E Chłodnia kominowa/cooling tower Y Opole/Brzezie '23''N '02''E Chłodnia kominowa/cooling tower Y Kornelówka '39''N '36''E Maszt/Mast Y Kamienna Góra '11''N '48''E Komin/Chimney Y Buszyce '17''N '28''E Maszt/Mast Y Bereść '29''N '50''E Maszt/Mast Y Częstochowa '40''N '33''E Komin/Chimney Y Częstochowa '42''N '52''E Komin/Chimney Y Częstochowa '50''N '38''E Komin/Chimney Y Nowiny '25''N '02''E Komin/Chimney Y Kostrzyca '44''N '06''E Komin/Chimney Y Częstochowa '45''N '49''E Iglica/Spire Y Karczyn '45''N '24''E Maszt/Mast Y Wałbrzych '47''N '04''E Komin/Chimney Y Wałbrzych _C '03''N '55''E Komin/Chimney Y Świdnica '28''N '30''E Iglica/Spire N AGL AMSL LGT AIRAC AMDT 176

84 ENR AIP POLSKA Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość Latitude Długość Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Częstochowa/ '49''N '49''E Maszt/Mast Y Wręczyca Wielka Zwola '20''N '10''E Maszt/Mast Y Kielce/Święty Krzyż '37''N '55''E Wieża/Tower Y Świdnica '53''N '27''E Komin/Chimney Y Wrocław/Ślęża '54''N '35''E Maszt/Mast Y Jelenia Góra '25''N '47''E Komin/Chimney Y Kielce '45''N '45''E Komin/Chimney Y Kielce '52''N '59''E Komin/Chimney Y Wierzchosławice '10''N '15''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wierzchosławice '12''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gaj Oławski '39''N '38''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kłobuck '55''N '55''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kłobuck '59''N '41''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gaj Oławski '02''N '15''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gaj Oławski '04''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gaj Oławski '05''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gaj Oławski '07''N '21''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gaj Oławski '12''N '27''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Żółkiewka '32''N '28''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Stary Zamek '33''N '39''E Maszt/Mast Y Złochowice '41''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Żółkiewka '43''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Mykanów '45''N '08''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Ożarów _Nr '47''N '41''E Komin/Chimney Y Mykanów '48''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Ożarów _Nr '49''N '33''E Komin/Chimney Y Bogatynia '46''N '34''E Maszt/Mast Y Bogatynia '51''N '42''E Komin/Chimney Y Ostrowiec '52''N '45''E Komin/Chimney Y Świętokrzyski Bogatynia '52''N '34''E Komin/Chimney Y Ostrowiec '53''N '44''E Komin/Chimney Y Świętokrzyski Ostrowiec '56''N '48''E Komin/Chimney Y Świętokrzyski Szerzawy '06''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Szerzawy '16''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Szerzawy '27''N '30''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Szerzawy '37''N '43''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Szerzawy '41''N '09''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gorzków Wieś '45''N '41''E Wieża/Tower Y Gózd '58''N '49''E Wieża/Tower Y Wrocław/Żórawina '00''N '17''E Maszt/Mast Y Boży Dar '09''N '20''E Maszt/Mast Y Rudno '17''N '32''E Maszt/Mast Y Boży Dar '17''N '13''E Maszt/Mast Y Zawady '00''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Lipie '20''N '01''E Maszt/Mast Y Konary '01''N '39''E Maszt/Mast Y Siechnice '13''N '03''E Słup energetyczny/pole Y Siechnice '16''N '58''E Komin/Chimney Y Siechnice '17''N '01''E Komin/Chimney Y Siechnice '33''N '45''E Słup energetyczny/pole Y Dziepółć '03''N '09''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kumów Plebański '15''N '50''E Maszt/Mast Y AGL AMSL LGT AIRAC AMDT 176

85 AIP POLSKA ENR Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość Latitude Długość Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Piotrków 51 03'25''N '02''E Wieża/Tower Y Borowa '28''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Koźmin '30''N '20''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Polkowskie '32''N '27''E Maszt/Mast Y Strzelce '35''N '32''E Maszt/Mast Y Koźmin '39''N '12''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Koźmin '46''N '33''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Koźmin '02''N '18''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Koźmin '04''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Koźmin '07''N '41''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Koźmin '09''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Koźmin '11''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Koźmin '21''N '52''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Koźmin '21''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Koźmin '33''N '16''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Koźmin '35''N '54''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wrocław '41''N '08''E Budynek/Building Y Czermno-Kolonia '02''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wilków '02''N '13''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korytno '13''N '37''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wilków '15''N '44''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Niwiska Górne '18''N '38''E Komin/Chimney Y Okrajszów '21''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Skarżysko Kamienna '28''N '48''E Komin/Chimney Y Wilków '29''N '51''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Masłowice '30''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wilków '46''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Ochotnik '00''N '07''E Maszt/Mast Y Wilków '00''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wrocław '22''N '29''E Komin/Chimney Y Wrocław '25''N '29''E Komin/Chimney Y Wrocław '27''N '28''E Komin/Chimney Y Działoszyn '44''N '55''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Winnica '45''N '03''E Maszt/Mast Y Działoszyn '45''N '35''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Piaski '49''N '12''E Maszt/Mast Y Pszeniczna, Pągów '00''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Działoszyn '03''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pszeniczna, Pągów '09''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pszeniczna, Pągów '10''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pszeniczna, Pągów '13''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pszeniczna, Pągów '15''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Chełm Lubelski '19''N '10''E Chłodnia kominowa/cooling tower Y Pszeniczna, Pągów '24''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pszeniczna, Pągów '24''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pszeniczna, Pągów '25''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pszeniczna, Pągów '26''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Działoszyn '26''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Taczalin '29''N '11''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Działoszyn '40''N '05''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Taczalin '41''N '36''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kozów '43''N '08''E Maszt/Mast Y Taczalin '45''N '04''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wistka '48''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Taczalin '52''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL AMSL LGT AIRAC AMDT 176

86 ENR AIP POLSKA Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość Latitude Długość Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Taczalin '55''N '25''E Elektrownie wiatrowe/wind-power Y stations Chełm '56''N '43''E Komin/Chimney Y Głuszyna '56''N '07''E Maszt/Mast Y Pszeniczna, Pągów '57''N '41''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wistka '58''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Lubań/Nowa Karczma '59''N '27''E Maszt/Mast Y Pszeniczna, Pągów '01''N '16''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pszeniczna, Pągów '10''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Taczalin '10''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Taczalin '13''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Taczalin '25''N '52''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pszeniczna, Pągów '26''N '16''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wrocław/Rędzin '26''N '37''E Pylon Y Taczalin '27''N '51''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Iłża '27''N '18''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Proszków '30''N '55''E Maszt/Mast Y Taczalin '41''N '11''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Taczalin '43''N '44''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Taczalin '43''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pszeniczna, Pągów '44''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Taczalin '49''N '44''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Iłża '51''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Iłża '52''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Taczalin '55''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Taczalin '57''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łukaszów '58''N '24''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pszeniczna, Pągów '58''N '26''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Taczalin '02''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Taczalin '04''N '44''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Iłża '05''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Taczalin '05''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łukaszów '08''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łukaszów '08''N '48''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pszeniczna, Pągów '09''N '43''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Taczalin '11''N '30''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Taczalin '11''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Iłża '13''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Iłża '15''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pszeniczna, Pągów '16''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Taczalin '17''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łukaszów '19''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łukaszów '19''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Taczalin '20''N '00''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Iłża '21''N '18''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gawłów '23''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Iłża '25''N '14''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Iłża '26''N '37''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łukaszów '30''N '11''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Iłża '30''N '21''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Iłża '31''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łukaszów '32''N '04''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Iłża '33''N '48''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Iłża '38''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łukaszów '39''N '27''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL AMSL LGT AIRAC AMDT 176

87 AIP POLSKA ENR Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość Latitude Długość Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Iłża '39''N '25''E Maszt/Mast Y Iłża '42''N '44''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Iłża '42''N '52''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Żarska Wieś '43''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łukaszów '44''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łukaszów '45''N '44''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Iłża '46''N '56''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Żarska Wieś '50''N '05''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łukaszów '51''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Iłża '52''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Iłża '52''N '56''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Żarska Wieś '53''N '38''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łukaszów '58''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Iłża '58''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Iłża '01''N '00''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Żarska Wieś '02''N '27''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Jędrzychowice '02''N '51''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łukaszów '03''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Legnica '05''N '49''E Komin/Chimney Y Jędrzychowice '06''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Żarska Wieś '07''N '09''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Żarska Wieś '10''N '27''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Żarska Wieś '13''N '51''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Żarska Wieś '15''N '09''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łukaszów '16''N '33''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Żarska Wieś '20''N '09''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łukaszów '21''N '13''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Żarska Wieś '22''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Żarska Wieś '22''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Iłża '24''N '05''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łukaszów '28''N '35''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Iłża '31''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Iłża '31''N '17''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łukaszów '33''N '15''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Iłża '33''N '26''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Iłża '42''N '09''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Iłża '45''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Iłża '55''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Suchowola '06''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Suchowola '13''N '30''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kamieńsk '22''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kamieńsk '33''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kamieńsk '33''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kamieńsk '38''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Modlikowice '47''N '33''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Modlikowice '47''N '54''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kamieńsk '47''N '05''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kamieńsk '47''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kamieńsk '50''N '27''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gorzkowice/Bujnice '50''N '26''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Modlikowice '53''N '15''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Modlikowice '53''N '36''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Lublin '57''N '28''E Komin/Chimney Y Kamieńsk '58''N '37''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Siemkowice '58''N '21''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL AMSL LGT AIRAC AMDT 176

88 ENR AIP POLSKA Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość Latitude Długość Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Gorzkowice/Bujnice '59''N '05''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Modlikowice '59''N '35''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Modlikowice '00''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Modlikowice '00''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Olewin '04''N '45''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kamieńsk '05''N '16''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Siemkowice '05''N '12''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kamieńsk '05''N '26''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Modlikowice '06''N '17''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Modlikowice '06''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Modlikowice '06''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kamieńsk '09''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gorzkowice/Bujnice '10''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kamieńsk '12''N '38''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Modlikowice '12''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Modlikowice '12''N '21''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kamieńsk '19''N '13''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kamieńsk '20''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gorzkowice/ '23''N '41''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Szczepanowice Kamieńsk '25''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gorzkowice/ '29''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Szczepanowice Gorzkowice/Żuchowice '45''N '56''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wieluń '53''N '11''E Komin/Chimney Y Legnica '07''N '26''E Komin/Chimney Y Lublin '24''N '07''E Komin/Chimney Y Jadwisin '45''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Jadwisin '48''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Jadwisin '06''N '20''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Czarnożyły '32''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Czarnożyły '38''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Stawek '51''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rogowiec _nr '58''N '26''E Komin/Chimney Y Rogowiec _nr '58''N '43''E Komin/Chimney Y Raczyn '02''N '30''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rogowiec '02''N '35''E Budynek/Building N Czarnożyły '04''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Czarnożyły '06''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rogowiec '10''N '06''E Budynek/Building Y Rogowiec _nr '11''N '18''E Chłodnia kominowa/cooling tower Y Rogowiec _nr '11''N '35''E Chłodnia kominowa/cooling tower N Rogowiec _nr '11''N '51''E Chłodnia kominowa/cooling tower Y Rogowiec _nr '17''N '18''E Chłodnia kominowa/cooling tower Y Rogowiec _nr '17''N '35''E Chłodnia kominowa/cooling tower Y Rogowiec _nr '17''N '51''E Chłodnia kominowa/cooling tower Y Rogowiec '17''N '06''E Chłodnia kominowa/cooling tower Y Raczyn '18''N '43''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Brzeg Dolny '18''N '25''E Komin/Chimney Y Czarnożyły '27''N '00''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kępno '48''N '35''E Maszt/Mast Y Czarnożyły '55''N '50''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dąbrówki Kobylańskie '57''N '37''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Donaborów '59''N '52''E Maszt/Mast Y Dąbrówki Kobylańskie '03''N '09''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Czarnożyły '09''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL AMSL LGT AIRAC AMDT 176

89 AIP POLSKA ENR Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość Latitude Długość Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Dąbrówki Kobylańskie '10''N '38''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Truszczanek '25''N '33''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Czarnożyły '28''N '05''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dęby Wolskie '01''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rusiec '07''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dęby Wolskie '13''N '26''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dęby Wolskie '32''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rusiec '35''N '00''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rusiec '36''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Mierzynów '42''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Osła '44''N '48''E Maszt/Mast Y Wincentów '06''N '36''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wincentów '12''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wincentów '19''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Różyniec '37''N '07''E Maszt/Mast Y Bogdanka/Puchaczów '47''N '31''E Komin/Chimney Y Radom '19''N '27''E Komin/Chimney Y Przysucha/Kozłowiec '31''N '20''E Maszt/Mast Y Karolin '58''N '51''E Maszt/Mast Y Lubin '31''N '51''E Komin/Chimney Y Wola Krzysztoporska '54''N '48''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wola Krzysztoporska '54''N '12''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wola Krzysztoporska '07''N '47''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wola Krzysztoporska '08''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tokarzew '51''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tokarzew '51''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tokarzew '55''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Złoczew '12''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Adamów '19''N '24''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radom '30''N '50''E Maszt/Mast Y Radom '31''N '07''E Maszt/Mast Y Bujnów '02''N '44''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Piotrków Trybunalski _C '28''N '08''E Komin/Chimney Y Radom '34''N '02''E Komin/Chimney Y Puławy '26''N '26''E Komin/Chimney Y Puławy '27''N '23''E Komin/Chimney Y Wola Sernicka '28''N '49''E Maszt/Mast Y Puławy '37''N '15''E Wieża/Tower Y Milicz 51 28'02''N '31''E Wieża/Tower Y Michów '17''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wolbórz '33''N '37''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wolbórz '46''N '27''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wolbórz '46''N '16''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wolbórz '47''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Podule '48''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Polkowice '57''N '00''E Komin/Chimney Y Michów '05''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Podcabaje '12''N '48''E Maszt/Mast Y Polkowice/Rudna '53''N '38''E Komin/Chimney Y Mokrzec '55''N '11''E Maszt/Mast Y Rękoraj '57''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rękoraj '59''N '28''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Granowiec '02''N '14''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Michów '04''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Michów '05''N '04''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL AMSL LGT AIRAC AMDT 176

90 ENR AIP POLSKA Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość Latitude Długość Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Michów '06''N '08''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Lubaniew 51 30'10''N '39''E Słup energetyczny/pole Y Bobrowniki 51 30'11''N '49''E Słup energetyczny/pole Y Regów 51 30'13''N '50''E Słup energetyczny/pole Y Gołąb 51 30'13''N '40''E Słup energetyczny/pole Y Michów '15''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Michów '19''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Michów '25''N '37''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Michów '39''N '30''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Michów '43''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Michów '56''N '36''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Michów '59''N '05''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Michów '14''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Michów '14''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Jedlińsk '23''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Michów '27''N '26''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Michów '29''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Jedlińsk '30''N '12''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Jedlińsk '31''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Jedlińsk '42''N '30''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kwiatkówka '48''N '47''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kalisz/Mikstat '56''N '39''E Maszt/Mast Y Pruszków '11''N '37''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tomaszów Mazowiecki '47''N '20''E Komin/Chimney Y Tomaszów Mazowiecki '52''N '42''E Komin/Chimney Y Sieradz '58''N '56''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tomaszów Mazowiecki '02''N '26''E Komin/Chimney Y Sieradz '08''N '55''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sieradz '08''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Włodawa '12''N '13''E Wieża/Tower N Sieradz '18''N '43''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sieradz '22''N '05''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Charłupia Wielka '44''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Górki Duże 51 33'52''N '09''E Maszt/Mast Y Tworkowizna '58''N '44''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Charłupia Wielka '11''N '38''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Charłupia Wielka '14''N '28''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tworkowizna '20''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Charłupia Wielka '33''N '11''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Charłupia Wielka '39''N '33''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Charłupia Wielka '47''N '54''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gościeszowice '52''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gościeszowice '56''N '40''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gościeszowice '03''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gościeszowice '07''N '56''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gościeszowice '10''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Raczyce '19''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dzikowice '27''N '26''E Maszt/Mast Y Raczyce '33''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gościeszowice '35''N '04''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gościeszowice '38''N '43''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gościeszowice '42''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gliśnica '42''N '51''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gliśnica '43''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sulmierzyce '47''N '38''E Maszt/Mast Y AGL AMSL LGT AIRAC AMDT 176

91 AIP POLSKA ENR Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość Latitude Długość Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Gościeszowice '53''N '12''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gościeszowice '54''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gościeszowice '54''N '11''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gościeszowice '55''N '50''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sieradz '56''N '51''E Komin/Chimney Y Kartowice '59''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zduńska Wola '59''N '05''E Komin/Chimney Y Gościeszowice '08''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gościeszowice '12''N '16''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gościeszowice '16''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Stok Polski '25''N '52''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gościeszowice '33''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gościeszowice '06''N '11''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gościeszowice '07''N '33''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gościeszowice '18''N '56''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dęblin/Ryki '22''N '08''E Maszt/Mast Y Gościeszowice '39''N '38''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zamość '40''N '47''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dalków '41''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gościeszowice '47''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dalków '48''N '16''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gościeszowice '51''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wróblew '56''N '31''E Maszt/Mast Y Kobierzycko '01''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Inczew '07''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Inczew '08''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sędzice '10''N '12''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gościeszowice '15''N '12''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Inczew '17''N '55''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Inczew '22''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dziebędów '30''N '15''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gościeszowice '36''N '09''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dziebędów '47''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sędzice '49''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sędzice '56''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Borysławice '56''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tubądzin '59''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dziebędów '00''N '52''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sędzice '02''N '47''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Borysławice '03''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sędzice '05''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Borysławice '09''N '27''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rogów Górowski '16''N '44''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kamienna-Borysławice '17''N '30''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kamienna-Borysławice '24''N '50''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Świerże Górne '26''N '44''E Słup energetyczny/pole Y Świerże Górne 51 39'29''N '00''E Słup energetyczny/pole Y Kamienna-Borysławice '33''N '28''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rogów Górowski '37''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tubądzin '41''N '56''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tubądzin '42''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Głogów '45''N '25''E Komin/Chimney Y Siecieborzyce '48''N '47''E Maszt/Mast Y Świerże Górne '49''N '55''E Komin/Chimney Y Świerże Górne '53''N '51''E Komin/Chimney Y AGL AMSL LGT AIRAC AMDT 176

92 ENR AIP POLSKA Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość Latitude Długość Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Tubądzin '54''N '26''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tubądzin '56''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Świerże Górne '56''N '37''E Komin/Chimney Y Świerże Górne '59''N '46''E Komin/Chimney Y Świerże Górne '59''N '37''E Komin/Chimney Y Antoniówka '00''N '39''E Słup energetyczny/pole Y Wójcice '00''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wójcice '01''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kamienna '02''N '47''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rybaków 51 40'02''N '54''E Słup energetyczny/pole Y Świerże Górne '04''N '39''E Komin/Chimney Y Świerże Górne '10''N '45''E Budynek/Building N Świerże Górne '11''N '44''E Budynek/Building N Świerże Górne '13''N '35''E Chłodnia kominowa/cooling tower Y Wójcice '16''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kamienna '19''N '47''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Suliszewice '21''N '00''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pabianice '21''N '06''E Komin/Chimney Y Kamienna '28''N '54''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Lubanice '55''N '54''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Głogów '58''N '47''E Komin/Chimney Y Głogów '01''N '17''E Komin/Chimney Y Głogów '08''N '14''E Komin/Chimney Y Lubanice '09''N '41''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Głogów '13''N '12''E Komin/Chimney Y Głogów '18''N '06''E Komin/Chimney Y Szadek '25''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Szadek '31''N '36''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Poniec '42''N '14''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Poniec '43''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Julianów '58''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Poniec '05''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Szadek '08''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Szadek '14''N '38''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Golinka _BO '16''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Szadek '21''N '04''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Poniec '26''N '08''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Stypułów '29''N '51''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Poniec '29''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Golinka _BO '32''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Poniec '35''N '52''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Stypułów '40''N '36''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Poniec '40''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Cisów '40''N '28''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Szadek '41''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Poniec '42''N '45''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Poniec '52''N '43''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Stypułów '53''N '20''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Krobia '54''N '28''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Krobia '56''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Raszków '00''N '37''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Krobia '01''N '50''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Poniec '04''N '34''E Maszt/Mast Y Poniec '05''N '47''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Krobia '06''N '33''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL AMSL LGT AIRAC AMDT 176

93 AIP POLSKA ENR Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość Latitude Długość Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Raszków '06''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Przyborowo '38''N '08''E Maszt/Mast Y Krobia '44''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Krobia '47''N '08''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Krobia '52''N '50''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Krobia '01''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Krobia '05''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Krobia '10''N '36''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Krobia '13''N '20''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Koluszki '22''N '40''E Komin/Chimney N Łódź/Nowe Rokicie '30''N '56''E Komin/Chimney Y Stefanów '30''N '27''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łódź/Nowe Rokicie '31''N '53''E Komin/Chimney Y Łódź/Nowe Rokicie '32''N '55''E Komin/Chimney Y Łódź/Widzew '44''N '16''E Komin/Chimney Y Łódź/Widzew '45''N '29''E Komin/Chimney Y Stefanów '45''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wichów '50''N '48''E Maszt/Mast Y Konstantynów Łódzki 51 44'50''N '00''E Komin/Chimney N Krokocice '00''N '51''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station N Dłużek '32''N '55''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sokół '53''N '15''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dłużek '10''N '48''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Babkowice-Pępowo _PE I 51 46'36''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Ścieki '37''N '09''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Ścieki '40''N '47''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Ścieki '40''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Skoczykłody '41''N '35''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Skoczykłody '43''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Ścieki '44''N '21''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kazimierz '44''N '26''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łódź/Zygry '45''N '07''E Maszt/Mast Y Ścieki '49''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Ścieki '49''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Babkowice-Pępowo _PE II 51 46'49''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Ścieki '59''N '09''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Skoczykłody '59''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Ścieki '00''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Skoczykłody '01''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Babkowice-Pępowo _PE IV 51 47'04''N '08''E Elektrownie wiatrowe/wind-power Y stations Ścieki '07''N '50''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Ścieki '10''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Skoczykłody '13''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Skoczykłody '15''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Skoczykłody '16''N '08''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Głuchów '18''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Ścieki '23''N '24''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Głuchów '23''N '52''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Głuchów '31''N '18''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Głuchów '44''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łódź/Bałuty '52''N '15''E Komin/Chimney Y Łódź '54''N '15''E Komin/Chimney Y Głuchów '57''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Skoczykłody '58''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL AMSL LGT AIRAC AMDT 176

94 ENR AIP POLSKA Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość Latitude Długość Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Głuchów '04''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Skoczykłody '04''N '15''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Skoczykłody '04''N '55''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Głuchów '08''N '16''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Skoczykłody '09''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Skoczykłody '14''N '13''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Głuchów '15''N '14''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Głuchów '27''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Głuchów '45''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowa Wieś '10''N '00''E Maszt/Mast Y Dąbcze '23''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dąbcze '26''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Staniew '57''N '33''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gzów '02''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gzów '12''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Biały Dwór '22''N '12''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gzów '25''N '44''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Koźmin Wielkopolski '25''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Biały Dwór '28''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowa Wieś '28''N '13''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zgierz 51 50'29''N '40''E Komin/Chimney Y Koźmin Wielkopolski '33''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowa Wieś '35''N '38''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Koźmin Wielkopolski '44''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gzów '05''N '52''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gzów '15''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bodzewo '15''N '45''E Maszt/Mast Y Gzów '25''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gzów '32''N '37''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gzów '35''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gzów '41''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Leszno/Zatorze 51 51'42''N '49''E Komin/Chimney Y Gzów '48''N '41''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Skęczniew '48''N '14''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Strzelce Wielkie _PIA '58''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Strzelce Wielkie _PIA '59''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Słupia '15''N '00''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Słupia '16''N '24''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Słupia '29''N '28''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Słupia '31''N '26''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wilcza '41''N '12''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Szczawin '48''N '51''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wilcza '52''N '11''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kotlin '32''N '16''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kotlin '40''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Piekarzew '43''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korzkwy '55''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Potarzyca '13''N '21''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Potarzyca '22''N '18''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Lubiatów '00''N '36''E Maszt/Mast Y Łowęcice '01''N '49''E Maszt/Mast Y Budzynek '32''N '01''E Maszt/Mast Y Skierniewice '17''N '16''E Komin/Chimney Y Ozorków '23''N '56''E Komin/Chimney Y Skierniewice '47''N '27''E Komin/Chimney Y AGL AMSL LGT AIRAC AMDT 176

95 AIP POLSKA ENR Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość Latitude Długość Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Mszczonów '11''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Mszczonów '20''N '17''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Morownica '02''N '44''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Morownica '04''N '18''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Turek '44''N '46''E Komin/Chimney Y Mięsośnia '57''N '45''E Maszt/Mast Y Bartniki 52 00'58''N '02''E Maszt/Mast Y Gizałki '30''N '04''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Mełpin '36''N '25''E Maszt/Mast Y Gizałki '39''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gizałki '44''N '44''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gizałki '56''N '24''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gizałki '01''N '00''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gizałki '10''N '43''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gizałki '19''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wieszczyczyn '23''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gizałki '27''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gizałki '33''N '30''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Cigacice '34''N '55''E Komin/Chimney Y Cigacice '34''N '00''E Komin/Chimney Y Wieszczyczyn '37''N '54''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Ostrzyce '50''N '06''E Maszt/Mast Y Gizałki '06''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gizałki '13''N '30''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gizałki '28''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gizałki '32''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gizałki '46''N '37''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gizałki '52''N '09''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gizałki '02''N '51''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gizałki '15''N '48''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Warszawa/Raszyn '22''N '02''E Maszt/Mast Y Gizałki '28''N '05''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karczew '38''N '08''E Komin/Chimney Y Kiełkowo '48''N '54''E Maszt/Mast Y Łowicz '00''N '37''E Wieża/Tower Y Poznań/Śrem '02''N '03''E Maszt/Mast Y Rakoniewice '42''N '15''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowa Wieś '09''N '14''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowa Wieś '10''N '44''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Skokum '02''N '52''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Paprotnia '26''N '24''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Środa Wielkopolska '42''N '35''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Moszna 52 10'43''N '40''E Komin/Chimney Y Środa Wielkopolska '55''N '55''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Czempiń '55''N '45''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Środa Wielkopolska '58''N '50''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zleszyn '59''N '37''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Czempiń '02''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Siedlce/Łosice '09''N '58''E Maszt/Mast Y Warszawa/Siekierki '14''N '20''E Komin/Chimney Y Warszawa/Siekierki '18''N '20''E Komin/Chimney Y Warszawa/Siekierki '28''N '22''E Komin/Chimney Y Krzyżanów '33''N '38''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Żakowice '43''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Różanowice '47''N '45''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL AMSL LGT AIRAC AMDT 176

96 ENR AIP POLSKA Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość Latitude Długość Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Żakowice '50''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Warszawa/Siekierki '54''N '56''E Słup energetyczny/pole Y Żakowice '59''N '47''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Środa Wielkopolska '00''N '37''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Różanowice '02''N '00''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Żakowice '06''N '24''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Różanowice '08''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Różanowice '12''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Różanowice '17''N '15''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Modrze '22''N '09''E Maszt/Mast Y Warszawa/Międzylesie '32''N '15''E Komin/Chimney Y Kutno '34''N '16''E Komin/Chimney Y Chojny '38''N '14''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Chojny '52''N '36''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kębłowo '58''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Chojny '00''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kębłowo '07''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Chojny '07''N '36''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Jankowice '11''N '24''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Chojny '11''N '51''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kutno '22''N '30''E Komin/Chimney Y Warszawa '29''N '29''E Budynek/Building Y Chojny '30''N '16''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Warszawa 52 13'34''N '14''E Budynek z masztem/building with mast Y Kołaczkowo '35''N '00''E Maszt/Mast Y Warszawa 52 13'37''N '06''E Budynek z masztem/building with mast Y Chojny '38''N '20''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Warszawa '40''N '17''E Budynek z masztem/building with mast Y Warszawa '46''N '48''E Budynek z masztem/building with mast Y Warszawa 52 13'47''N '11''E Budynek z masztem/building with mast Y Warszawa '53''N '08''E Budynek/Building Y Warszawa '54''N '18''E Budynek z masztem/building with mast Y Warszawa '55''N '22''E Iglica/Spire Y Warszawa '56''N '17''E Budynek z masztem/building with mast Y Warszawa '56''N '03''E Budynek/Building N Warszawa '56''N '53''E Budynek z masztem/building with mast Y Warszawa 52 13'56''N '09''E Budynek z masztem/building with mast Y Warszawa 52 13'58''N '59''E Budynek z masztem/building with mast Y Warszawa 52 14'00''N '06''E Budynek z masztem/building with mast Y Warszawa '05''N '57''E Budynek/Building N Warszawa '08''N '57''E Budynek z masztem/building with mast Y Warszawa '08''N '06''E Budynek/Building Y Warszawa '08''N '53''E Budynek/Building Y Mosina '20''N '10''E Komin/Chimney Y Warszawa '22''N '45''E Iglica/Spire Y Rządza '38''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Warszawa '39''N '08''E Budynek z masztem/building with mast Y Kowalewo-Opactwo '11''N '08''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Świebodzin '12''N '38''E Komin/Chimney Y Warszawa '16''N '03''E Budynek z masztem/building with mast Y Warszawa '17''N '48''E Budynek z masztem/building with mast Y Szczaniec '17''N '47''E Maszt/Mast Y Kowalewo-Opactwo '22''N '21''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kocewia Duża '24''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Teresin '30''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL AMSL LGT AIRAC AMDT 176

97 AIP POLSKA ENR Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość Latitude Długość Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Opalenica '31''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Opalenica '35''N '26''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Opalenica '40''N '33''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Opalenica '44''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Słocin '45''N '14''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Słocin '54''N '28''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kłodawa '56''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Warszawa/Kawęczyn '05''N '44''E Komin/Chimney Y Dębina '09''N '05''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Perna '32''N '30''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Graboszewo '36''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Miksztal '36''N '54''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Miksztal '42''N '37''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Głogowa '44''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Graboszewo '55''N '54''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Graboszewo '57''N '20''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Konin/Gosławice '01''N '10''E Komin/Chimney Y Konin/Gosławice '03''N '13''E Komin/Chimney Y Miksztal '04''N '50''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Konin/Gosławice '05''N '05''E Komin/Chimney Y Konin/Gosławice '05''N '09''E Komin/Chimney Y Rudzienko '15''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dąbrowice '23''N '11''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Paproć '38''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Paproć '40''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Warszawa/Żerań '41''N '36''E Komin/Chimney Y Warszawa/Żerań '42''N '40''E Komin/Chimney Y Warszawa/Żerań '44''N '43''E Komin/Chimney Y Dąbrowice '44''N '26''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dąbrowice '49''N '04''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Glińsk '49''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Miksztal '50''N '24''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dąbrowice '54''N '40''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Miksztal '56''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Osmolin 52 18'01''N '55''E Wieża/Tower Y Glińsk '02''N '56''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Konin/Pątnów '04''N '10''E Budynek/Building Y Konin/Pątnów '04''N '14''E Budynek/Building Y Konin/Pątnów '04''N '12''E Budynek z masztem/building with mast Y Konin/Pątnów '07''N '01''E Komin/Chimney Y Konin/Pątnów '07''N '06''E Komin/Chimney Y Konin/Pątnów '08''N '00''E Komin/Chimney Y Konin/Pątnów '08''N '07''E Komin/Chimney Y Konin/Pątnów '09''N '13''E Komin/Chimney Y Glińsk '15''N '56''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dąbrowice '29''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dąbrowice '34''N '37''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dąbrowice '42''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dąbrowice '58''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sanniki '01''N '45''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Opalenica '05''N '40''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sanniki '08''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sanniki '10''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dąbrowice '10''N '28''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dąbrowice '12''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL AMSL LGT AIRAC AMDT 176

98 ENR AIP POLSKA Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość Latitude Długość Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Opalenica '16''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Opalenica '20''N '56''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Licheń '24''N '24''E Wieża/Tower Y Licheń '25''N '30''E Iglica/Spire Y Tarchomin '27''N '12''E Słup energetyczny/pole Y Łomianki '28''N '21''E Słup energetyczny/pole Y Dąbrowice '28''N '37''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tarchomin 52 19'33''N '08''E Słup energetyczny/pole Y Łomianki 52 19'34''N '17''E Słup energetyczny/pole Y Dąbrowice '38''N '21''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Słomków '46''N '58''E Maszt/Mast Y Dąbrowice '54''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sławęcinek '57''N '18''E Maszt/Mast Y Nieświastów '37''N '47''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nieświastów '43''N '21''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Brdów '43''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nekla _EW '45''N '36''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Lwówek '46''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zielona Góra/Jemiołów '48''N '33''E Wieża/Tower Y Lwówek '48''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zielona Góra/Jemiołów '48''N '35''E Maszt/Mast Y Jóźwin '51''N '35''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kobyłka '03''N '22''E Maszt/Mast Y Jóźwin '05''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Jóźwin '05''N '36''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Lwówek '11''N '14''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nekla _EW '11''N '50''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Jóźwin '17''N '14''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Jóźwin '19''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nekla _EW '19''N '28''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Jóźwin '20''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wołomin '26''N '57''E Komin/Chimney Y Jóźwin '28''N '52''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Jóźwin '31''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Jóźwin '33''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nekla _EW '42''N '33''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rzepin '45''N '44''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rzepin '54''N '24''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rzepin '54''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rzepin '57''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Prześlice '04''N '57''E Maszt/Mast Y Rzepin '10''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Szemborowo '15''N '38''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rzepin '21''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rzepin '22''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rzepin '23''N '17''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rzepin '23''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Lubiechnia Wielka '33''N '12''E Maszt/Mast Y Rzepin '36''N '37''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rzepin '38''N '13''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rzepin '42''N '50''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rzepin '55''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rzepin '06''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bachorza '12''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rzepin '12''N '26''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL AMSL LGT AIRAC AMDT 176

99 AIP POLSKA ENR Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość Latitude Długość Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Rzepin '19''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rzepin '24''N '38''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Roztoka '31''N '00''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rzepin '31''N '16''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rzepin '38''N '47''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rzepin '44''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rzepin '46''N '08''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Turkowo 52 23'46''N '37''E Maszt/Mast Y Rzepin '54''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Konin/Żółwieniec '56''N '41''E Maszt/Mast Y Rzepin '58''N '28''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Poznań 52 24'04''N '34''E Iglica/Spire Y Poznań 52 24'04''N '33''E Budynek z masztem/building with mast Y Rzepin '05''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Brzozów '06''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rzepin '09''N '36''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Poznań '17''N '18''E Budynek z masztem/building with mast Y Rzepin '21''N '54''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rzepin '22''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rzepin '34''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kaliska '42''N '47''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Golska Huta '45''N '35''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rzepin '56''N '26''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Golice '57''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Poznań/Garbary '57''N '40''E Komin/Chimney Y Golice '04''N '00''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nieborzyn '06''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Golice '13''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Golice '15''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Golice '18''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Golice '26''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Golice '27''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowy Dwór '31''N '05''E Komin/Chimney Y Mazowiecki Golice '32''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Golice '39''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Golice '43''N '13''E Maszt/Mast Y Golice '46''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Golice '52''N '35''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Golice '55''N '17''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Golice '59''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Golice '59''N '54''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Golice '07''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Golice '10''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Golimowo '11''N '00''E Maszt/Mast Y Poznań/Karolin '11''N '19''E Komin/Chimney Y Golice '14''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Golice '27''N '48''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Duszniki '28''N '36''E Maszt/Mast Y Golice '34''N '28''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Maślaki '50''N '44''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Maślaki '57''N '12''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Drachowo '09''N '23''E Maszt/Mast Y Nieciecz Włościańska '28''N '14''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Małachowo Złych Miejsc '32''N '45''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL AMSL LGT AIRAC AMDT 176

100 ENR AIP POLSKA Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość Latitude Długość Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Poznań/Piątkowo '33''N '20''E Wieża/Tower Y Małachowo Złych '46''N '12''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Miejsc Leśniewo '18''N '53''E Maszt/Mast Y Trześniów '19''N '09''E Maszt/Mast Y Bryki '20''N '05''E Maszt/Mast Y Dzierżysław '23''N '50''E Maszt/Mast Y Bycz '22''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Głażewo '58''N '54''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Płock '40''N '33''E Komin/Chimney N Głażewo '57''N '11''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Redecz Wielki Wieś '42''N '17''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nasielsk '43''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nasielsk '44''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Ostrowite '46''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Makarki '56''N '11''E Maszt/Mast Y Nasielsk '57''N '30''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bolechowo '57''N '55''E Komin/Chimney Y Nasielsk '57''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Piotrków Kujawski '14''N '12''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Piotrków Kujawski '17''N '44''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Piotrków Kujawski '19''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gniezno '20''N '50''E Komin/Chimney Y Piotrków Kujawski '23''N '48''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Trzemeszno '50''N '55''E Komin/Chimney Y Nasielsk '07''N '17''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pasieka '51''N '51''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Niewolno '54''N '30''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Płock '55''N '01''E Pochodnia/Flare N Płock '56''N '49''E Pochodnia/Flare Y Rzadka Wola 52 34'57''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Płock '00''N '09''E Pochodnia/Flare N Płock '00''N '14''E Pochodnia/Flare N Płock '01''N '18''E Komin/Chimney Y Płock '03''N '21''E Komin/Chimney Y Płock '04''N '17''E Komin/Chimney Y Płock '06''N '17''E Komin/Chimney Y Płock '09''N '17''E Komin/Chimney Y Płock '15''N '35''E Pochodnia/Flare N Płock '18''N '03''E Pochodnia/Flare N Płock '19''N '42''E Pochodnia/Flare N Płock '23''N '07''E Pochodnia/Flare N Radziejów '26''N '50''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radziejów '36''N '40''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wydartowo '40''N '37''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wydartowo '52''N '35''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radziejów '55''N '56''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Jastrzębowo '07''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radziejów '17''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radziejów '21''N '45''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radziejów '25''N '11''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wyszków '33''N '35''E Komin/Chimney Y Radziejów '46''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radziejów '48''N '33''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radziejów '58''N '55''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL AMSL LGT AIRAC AMDT 176

101 AIP POLSKA ENR Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość Latitude Długość Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Ciółkowo '01''N '40''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radziejów '02''N '41''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radziejów '06''N '11''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Modliszewko '09''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radziejów '14''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Skibin '18''N '37''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Skibin '27''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Jeziorki '34''N '21''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radziejów '52''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kwilno '54''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radziejów '57''N '12''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radziejów '01''N '51''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radziejów '05''N '37''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radziejów '08''N '15''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radziejów '16''N '44''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Michowo '18''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Polanowice '22''N '18''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bronisław '25''N '12''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radziejów '26''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radziejów '27''N '05''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radziejów '34''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radziejów '36''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Olsza '41''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobrzyń _ '45''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radziejów '47''N '56''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radziejów '48''N '30''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Boćki '49''N '31''E Maszt/Mast Y Biskupice '49''N '51''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Olsza '50''N '14''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radziejów '51''N '09''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobrzyń _ '52''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radziejów '53''N '13''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radziejów '56''N '52''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radziejów '58''N '35''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radziejów '03''N '38''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobrzyń _ '05''N '47''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Padniewo '06''N '41''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Włocławek '07''N '56''E Komin/Chimney Y Radziejów '07''N '30''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radziejów '12''N '55''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobrzyń _ '15''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobrzyń _ '17''N '12''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radziejów '18''N '15''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radziejów '20''N '43''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobrzyń _ '27''N '33''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobrzyń _ '28''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobrzyń _ '31''N '40''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobrzyń _ '31''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wycinki '35''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Włocławek '38''N '55''E Komin/Chimney Y Dobrzyń _ '40''N '40''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Boćki '42''N '47''E Maszt/Mast Y Dobrzyń _ '48''N '21''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobrzyń _ '48''N '40''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Krześnica '54''N '53''E Maszt/Mast Y AGL AMSL LGT AIRAC AMDT 176

102 ENR AIP POLSKA Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość Latitude Długość Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Dobrzyń _ '01''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sławsk Wielki '02''N '28''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobrzyń _ '08''N '45''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sławsk Wielki '10''N '50''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobrzyń _ '11''N '12''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobrzyń _ '19''N '33''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobrzyń _ '32''N '27''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kruszwica '46''N '08''E Komin/Chimney Y Nasiegniewo '51''N '00''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Antonin '53''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nasiegniewo '56''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nasiegniewo '57''N '13''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wymysłowice '14''N '27''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kłodzin '26''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kłodzin '31''N '05''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kłodzin '36''N '38''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Orla '40''N '15''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Orla '41''N '45''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bożejewice '46''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Orla '55''N '05''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Orla '57''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Orla '59''N '28''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Niestronno '02''N '48''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Orla '09''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Orla '09''N '52''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Orla '10''N '56''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Orla '19''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Markowice '21''N '21''E Maszt/Mast Y Orla '21''N '17''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Włocławek '25''N '30''E Komin/Chimney Y Orla '29''N '52''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Orla '35''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Orla '37''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Orla '45''N '45''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Włocławek '51''N '35''E Komin/Chimney Y Orla '02''N '41''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Boleszkowice '06''N '04''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Boleszkowice '18''N '14''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Boleszkowice '22''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karczyn '33''N '11''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karczyn '34''N '55''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Boleszkowice '44''N '48''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Oborzany '48''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Oborzany '59''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Oborzany '00''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Boleszkowice '05''N '12''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Boleszkowice '14''N '00''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gorzów Wielkopolski '17''N '34''E Wieża/Tower Y Kalinowiec '17''N '13''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Boleszkowice '19''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Boleszkowice '19''N '33''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gorzów Wielkopolski 52 44'20''N '49''E Budynek z masztem/building with mast Y Boleszkowice '27''N '24''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Boleszkowice '27''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Boleszkowice '28''N '54''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL AMSL LGT AIRAC AMDT 176

103 AIP POLSKA ENR Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość Latitude Długość Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Boleszkowice '37''N '37''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Boleszkowice '40''N '13''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Lisewo Małe '41''N '13''E Maszt/Mast Y Gorzów Wielkopolski '42''N '09''E Komin/Chimney Y Boleszkowice '44''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Boleszkowice '48''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Boleszkowice '53''N '16''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Inowrocław 52 44'59''N '33''E Komin/Chimney Y Boleszkowice '00''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gorzów Wielkopolski '00''N '18''E Komin/Chimney Y Boleszkowice '03''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Baczyna '08''N '45''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Lubno '18''N '55''E Maszt/Mast Y Boleszkowice '20''N '37''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Baczyna '20''N '44''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Baczyna '28''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Baczyna '33''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Baczyna '36''N '13''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Witkowo '38''N '35''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Baczyna '41''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Miechowice '49''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowy Bógpomóż 52 45'50''N '50''E Słup energetyczny/pole Y Inowrocław '02''N '26''E Komin/Chimney Y Probostwo Dolne 52 46'10''N '48''E Słup energetyczny/pole Y Troszyn '22''N '42''E Maszt/Mast Y Gościejewo '46''N '17''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Augustowo '53''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Augustowo '55''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Augustowo '55''N '15''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gościejewo '03''N '17''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Jankowo '07''N '11''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Raciąż '13''N '20''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Krajewice Małe '28''N '24''E Maszt/Mast Y Krosin '00''N '46''E Maszt/Mast Y Warzyn '10''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Susk '15''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Susk '34''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Piastowo '52''N '16''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kamionka '07''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kamionka '12''N '40''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sierzchowo '13''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kamionka '15''N '52''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kamionka '18''N '05''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sierzchowo '20''N '24''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sierzchowo '21''N '15''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kamionka '22''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Grodkowo-Zawisze '23''N '47''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wielowieś '23''N '16''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kamionka '23''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kamionka '27''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sierzchowo '29''N '44''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kamionka '30''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sierzchowo '31''N '13''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kamionka '32''N '38''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dmochy Rodzonki '34''N '51''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL AMSL LGT AIRAC AMDT 176

104 ENR AIP POLSKA Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość Latitude Długość Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Kamionka '37''N '24''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kamionka '38''N '08''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Niewino '40''N '43''E Maszt/Mast Y Sierzchowo '45''N '13''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kamionka '47''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sarbinowo '48''N '47''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sierzchowo '52''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sarbinowo '02''N '08''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kownaty Żędowe '04''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sarbinowo '11''N '20''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bielawy '15''N '20''E Komin/Chimney Y Sławno '18''N '59''E Maszt/Mast Y Skrzetusz '22''N '16''E Maszt/Mast Y Podzamcze '23''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Glinojeck '25''N '54''E Komin/Chimney Y Białożewin '33''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sierzchowo '42''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gumowo '49''N '14''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowe Gierałty '49''N '50''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Ciechocinek '51''N '38''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Niestuszewo '54''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Borkowo '56''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Ciechocinek '59''N '16''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Ciechocinek '12''N '28''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Ciechanów '23''N '14''E Komin/Chimney Y Grędzice '37''N '56''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Ciechanów '19''N '49''E Wieża/Tower Y Średnica Jakubowięta '06''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Babiec Piaseczny '08''N '16''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Płock/Rachocin '27''N '59''E Maszt/Mast Y Maków Mazowiecki '12''N '40''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Maków Mazowiecki '19''N '17''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Czyżewo '30''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Brzeźno '33''N '33''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kargoszyn '35''N '05''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kargoszyn '41''N '40''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Czyżewo '44''N '50''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Goworowo '45''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Maków Mazowiecki '53''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Czyżewo '53''N '09''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Maków Mazowiecki '53''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Maków Mazowiecki '56''N '21''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Targonie '57''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '11''N '04''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Maków Mazowiecki '12''N '54''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '20''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '25''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Chawłodno '27''N '08''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gniewkówiec '31''N '27''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Chawłodno '32''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rybowo '34''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '36''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '38''N '37''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Chawłodno '40''N '52''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gniewkówiec '40''N '36''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL AMSL LGT AIRAC AMDT 176

105 AIP POLSKA ENR Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość Latitude Długość Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Rybowo '42''N '51''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Chawłodno '43''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Chawłodno '47''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '50''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Chawłodno '51''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gołańcz '54''N '20''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '56''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '57''N '41''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '00''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gołańcz '02''N '17''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Suraż '04''N '02''E Wieża/Tower Y Margonin _ '04''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '05''N '00''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rybowo '05''N '44''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '13''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station N Margonin _ '16''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '17''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rybowo '18''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Krzyżanki '19''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '21''N '11''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '23''N '52''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station N Margonin _ '24''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '26''N '48''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Krzyżanki '27''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rybowo '28''N '40''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '29''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station N Margonin _ '31''N '48''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tomczyce '35''N '16''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '38''N '52''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '38''N '08''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station N Margonin _ '41''N '13''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '43''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station N Margonin _ '45''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '56''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '56''N '24''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station N Margonin _ '57''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '04''N '21''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Grabowo '10''N '52''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '12''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '13''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station N Margonin _ '14''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Konary '15''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tomczyce '15''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Grabowo '18''N '47''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Konary '21''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '22''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Grabowo '24''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tomczyce '25''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '28''N '26''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station N Grabowo '29''N '43''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '29''N '18''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '31''N '51''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tomczyce '32''N '16''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dąbrówka Kujawska '33''N '21''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gołańcz '35''N '55''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL AMSL LGT AIRAC AMDT 176

106 ENR AIP POLSKA Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość Latitude Długość Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Margonin _ '36''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Grabowo '36''N '43''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '38''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '38''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dąbrówka Kujawska '38''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tomczyce '40''N '05''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gołańcz '41''N '38''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '42''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Grabowo '44''N '41''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Grabowo '45''N '17''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bogdanowo '45''N '26''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '47''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station N Konary '49''N '18''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '51''N '24''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bogdanowo '52''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '52''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Grabowo '52''N '12''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '54''N '16''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Konary '57''N '15''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bogdanowo '58''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Grabowo '00''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '02''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station N Margonin _ '02''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bogdanowo '06''N '44''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '07''N '26''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '09''N '09''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '09''N '04''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Grabowo '11''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Grabowo '11''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '14''N '17''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bogdanowo '16''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Czesławice '20''N '27''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bogdanowo '24''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '25''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '26''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Trzcińsko-Zdrój '28''N '44''E Maszt/Mast Y Czesławice '28''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Czesławice '34''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Jeziorki '35''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Czesławice '37''N '18''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '42''N '55''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Czesławice '44''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '44''N '50''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '45''N '08''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Czesławice '46''N '14''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '52''N '05''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Czesławice '54''N '09''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '56''N '20''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Jeziorki '57''N '56''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '57''N '55''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Jeziorki '05''N '51''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '08''N '47''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Margonin _ '23''N '27''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rostkowo '37''N '13''E Maszt/Mast Y Malice '09''N '47''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL AMSL LGT AIRAC AMDT 176

107 AIP POLSKA ENR Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość Latitude Długość Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Parkowo '43''N '40''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gołańcz/Chojna '47''N '25''E Maszt/Mast Y Solec Kujawski '13''N '44''E Maszt/Mast Y Solec Kujawski '21''N '33''E Maszt/Mast Y Dąbek '27''N '51''E Maszt/Mast Y Pszczółki Górne '41''N '08''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Szydłowo '46''N '11''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Żałe '52''N '52''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Żałe '00''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Szydłowo '03''N '17''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Żałe '04''N '27''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Żałe '05''N '48''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pełczyce '09''N '40''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Szydłowo '16''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wyszyny Kościelne '20''N '43''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pełczyce '24''N '52''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Toruń/Elana '25''N '01''E Komin/Chimney Y Biała '30''N '15''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Biała '35''N '30''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pełczyce '37''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wyszyny Kościelne '38''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Olszewo '47''N '16''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wyszyny Kościelne '50''N '04''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Poniatowo '50''N '05''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Toruń/Grębocin '52''N '35''E Komin/Chimney Y Poniatowo '55''N '43''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Szydłowo '57''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Poniatowo '03''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wyszyny Kościelne '07''N '14''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Granowo '08''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Szydłowo '14''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dulsk '15''N '37''E Maszt/Mast Y Granowo '16''N '52''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Ujście '17''N '24''E Komin/Chimney Y Szydłowo '18''N '26''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wyszyny Kościelne '24''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Szydłowo '30''N '55''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wyszyny Kościelne '37''N '40''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Granowo '43''N '16''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Granowo '50''N '08''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Granowo '59''N '08''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Granowo '17''N '33''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Granowo '18''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zielona '24''N '35''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Cetki '28''N '56''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kozielice '38''N '17''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zielona '40''N '04''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zielona '40''N '33''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dulsk '41''N '56''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Ławy '43''N '42''E Wieża/Tower Y Starorypin Prywatny '54''N '21''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zielona '54''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kozielice '57''N '24''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Solec Kujawski '00''N '55''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Starorypin Prywatny '00''N '54''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL AMSL LGT AIRAC AMDT 176

108 ENR AIP POLSKA Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość Latitude Długość Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Solec Kujawski '03''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zielona '03''N '30''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kozielice '08''N '41''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Starorypin Prywatny '08''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Starorypin Prywatny '09''N '41''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kozielice '11''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Żuromin '16''N '21''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Żuromin '17''N '24''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Żuromin '19''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zielona '21''N '28''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Krzęcin '26''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Krzęcin '28''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Żuromin '29''N '16''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kozielice '31''N '11''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Żuromin '32''N '51''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Krzęcin '32''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Starorypin Rządowy '33''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Krzęcin '37''N '08''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zielona '37''N '30''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Żuromin '38''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Żuromin '41''N '13''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kozielice '44''N '56''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Żuromin '45''N '50''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kozielice '52''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Żuromin '52''N '14''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Żuromin '55''N '33''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Żuromin '57''N '52''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Krzęcin '00''N '45''E Maszt/Mast Y Rozwarzyn '03''N '16''E Maszt/Mast Y Szydłówek '03''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Żuromin '05''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zielona '06''N '05''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kozielice '07''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Żuromin '08''N '21''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Ostrołęka _A 53 06'10''N '17''E Komin/Chimney Y Zielona '10''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Ostrołęka _B 53 06'14''N '41''E Komin/Chimney Y Ostrołęka '14''N '38''E Komin/Chimney Y Kozielice '14''N '21''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kozielice '15''N '18''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kozielice '19''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zielona '20''N '13''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kozielice '22''N '04''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zielona '26''N '35''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kozielice '29''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kozielice '29''N '21''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Żuromin '29''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kozielice '30''N '20''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zielona '32''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kozielice '33''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kozielice '33''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sumin '34''N '30''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rypałki Prywatne '35''N '04''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sumin '36''N '45''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zielona '37''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL AMSL LGT AIRAC AMDT 176

109 AIP POLSKA ENR Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość Latitude Długość Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Białystok '39''N '24''E Komin/Chimney Y Żuromin '40''N '30''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kozielice '41''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zielona '43''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kozielice '46''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zielona '46''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kozielice '48''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Podzamek Golubski '49''N '36''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sumin '51''N '08''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kozielice '57''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Żeńsko '57''N '13''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kozielice '00''N '26''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Żeńsko '01''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kozielice '03''N '56''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Żeńsko '10''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kozielice '26''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kozielice '35''N '12''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Lisewo '53''N '27''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bydgoszcz/Jachcice '09''N '01''E Komin/Chimney Y Podzamek Golubski '14''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowe Chrapowo '20''N '26''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowe Chrapowo '33''N '26''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Brąchnówko '37''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Białystok '53''N '11''E Komin/Chimney Y Białystok '55''N '06''E Komin/Chimney Y Dolice '11''N '46''E Maszt/Mast Y Łomża '11''N '00''E Komin/Chimney Y Piła/Rusinowo '14''N '42''E Maszt/Mast Y Karnowo '15''N '30''E Maszt/Mast Y Karnowo '29''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karnowo '37''N '44''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Niechłonin '45''N '08''E Maszt/Mast Y Różewo '19''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Falmierowo '59''N '15''E Maszt/Mast Y Głuchowo '13''N '26''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowe Czarnowo '16''N '49''E Komin/Chimney Y Głuchowo '21''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowe Czarnowo '24''N '00''E Komin/Chimney Y Nowe Czarnowo '25''N '04''E Komin/Chimney Y Grzybno '26''N '16''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kisiny '39''N '08''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Chełmża '57''N '05''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pluty 53 13'05''N '58''E Maszt/Mast Y Chełmża '09''N '55''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Parsów '11''N '05''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Chwiram '12''N '45''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Parsów '13''N '40''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowe Świerczyny '17''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Parsów '18''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Parsów '19''N '54''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Parsów '20''N '28''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Parsów '27''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowe Świerczyny '29''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Parsów '29''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Parsów '36''N '33''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL AMSL LGT AIRAC AMDT 176

110 ENR AIP POLSKA Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość Latitude Długość Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Parsów '39''N '12''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Parsów '47''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowe Świerczyny '51''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Białystok/Krynice '53''N '35''E Maszt/Mast Y Białystok/Krynice '53''N '36''E Maszt/Mast Y Parsów '00''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Parsów '00''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Parsów '01''N '51''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Augustowo '13''N '44''E Maszt/Mast Y Pierławki '26''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Niedźwiedź '46''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zegartowice '50''N '27''E Maszt/Mast Y Wałcz '55''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wałcz '01''N '15''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wałcz '07''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Skurpie '08''N '38''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Witankowo '09''N '20''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bartki '12''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Skurpie '22''N '38''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Skurpie '25''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Skurpie '35''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Skurpie '35''N '21''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Skurpie '38''N '51''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Skurpie '39''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Skurpie '53''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Trzeciewiec '00''N '26''E Maszt/Mast Y Bobrowo '02''N '08''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Skurpie '19''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Brodnica '22''N '47''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Skurpie '23''N '08''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Brodnica '27''N '27''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Skurpie '33''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Skurpie '41''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Skurpie '42''N '17''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Skurpie '48''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Skurpie '55''N '35''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Skurpie '55''N '00''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Skurpie '58''N '14''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Suchań '59''N '20''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Suchań '59''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Suchań '02''N '43''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Skurpie '03''N '50''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Skurpie '07''N '26''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bartoszewice '07''N '26''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Suchań '07''N '51''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Suchań '08''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Suchań '08''N '09''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Suchań '15''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Suchań '17''N '12''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Suchań '17''N '14''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Suchań '25''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Suchań '27''N '17''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Suchań '40''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Płużnica '42''N '48''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Płużnica '42''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL AMSL LGT AIRAC AMDT 176

111 AIP POLSKA ENR Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość Latitude Długość Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Zaskocz '05''N '55''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zaskocz '11''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Hanki '13''N '03''E Maszt/Mast Y Zaskocz '14''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kamlarki '21''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tychowo, Trzebiatów '31''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tychowo, Trzebiatów '40''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tychowo, Trzebiatów '44''N '41''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tychowo, Trzebiatów '52''N '04''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nidzica '58''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tychowo, Trzebiatów '58''N '30''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tychowo, Trzebiatów '01''N '47''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nidzica '02''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tychowo, Trzebiatów '05''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tychowo, Trzebiatów '06''N '50''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tychowo, Trzebiatów '11''N '30''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Brzozowo '13''N '05''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nidzica '16''N '26''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tychowo, Trzebiatów '18''N '54''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Brudzewice '19''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Brzozowo '22''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tychowo, Trzebiatów '24''N '30''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łopatki '27''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Brudzewice '28''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Brzozowo '31''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tychowo, Trzebiatów '31''N '52''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Brudzewice '32''N '00''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Brudzewice '37''N '12''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tychowo, Trzebiatów '38''N '30''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tychowo, Trzebiatów '44''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tychowo, Trzebiatów '51''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nidzica '58''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowa Wieś Królewska '59''N '15''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Szczecin/Kołowo '02''N '29''E Maszt/Mast Y Gawłowice '13''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Złotów '23''N '04''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gawłowice '24''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Więcbork '24''N '36''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Złotów '27''N '41''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowa Święta '30''N '35''E Maszt/Mast Y Więcbork '32''N '20''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Złotów '33''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gawłowice '35''N '48''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Złotów '36''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Witunia '42''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Złotów '42''N '40''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gawłowice '44''N '05''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gawłowice '45''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Złotów '48''N '54''E Komin/Chimney Y Witunia '48''N '50''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radzyń Chełmiński '50''N '55''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Złotów '54''N '24''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gawłowice '54''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gawłowice '57''N '24''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bągart '02''N '30''E Maszt/Mast Y AGL AMSL LGT AIRAC AMDT 176

112 ENR AIP POLSKA Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość Latitude Długość Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Gawłowice '06''N '56''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gawłowice '12''N '28''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gawłowice '16''N '48''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Szczecin '17''N '12''E Komin/Chimney N Rostki '18''N '11''E Maszt/Mast Y Radzyń Chełmiński '33''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radzyń Chełmiński '36''N '48''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Robakowo '36''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kamień '39''N '52''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gawłowice '41''N '08''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gawłowice '45''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Strzemięcin '46''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Blizienko '46''N '25''E Maszt/Mast Y Gorzuchowo '46''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Strzemięcin '50''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gawłowice '51''N '47''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gawłowice '52''N '14''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gawłowice '53''N '14''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gawłowice '00''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gawłowice '05''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rogalin '07''N '28''E Maszt/Mast Y Radzyń Chełmiński '09''N '37''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gawłowice '11''N '33''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dalewo '21''N '30''E Maszt/Mast Y Szczecin '24''N '31''E Komin/Chimney Y Gawłowice '27''N '14''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gawłowice '35''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sarnowo '36''N '04''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radzyń Chełmiński '39''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gawłowice '44''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radzyń Chełmiński '56''N '05''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Jabłonowo Pomorskie '02''N '41''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kamień '13''N '09''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radzyń Chełmiński '26''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Szczecin/Pomorzany '28''N '29''E Komin/Chimney Y Trzebiełuch '28''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Czeczewo '33''N '06''E Maszt/Mast Y Świecie 53 23'37''N '28''E Komin/Chimney Y Świecie 53 23'38''N '34''E Komin/Chimney Y Świecie 53 23'39''N '34''E Komin/Chimney Y Radzyń Chełmiński '39''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radzyń Chełmiński '51''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Waśki '17''N '45''E Maszt/Mast Y Gąsiorowo '19''N '18''E Maszt/Mast Y Linowo '24''N '09''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radzyń Chełmiński '31''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Linowo '32''N '44''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowy Dwór '36''N '15''E Maszt/Mast Y Linowo '40''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Szczecin '42''N '16''E Komin/Chimney Y Linowo '45''N '21''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radzyń Chełmiński '47''N '20''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Linowo '47''N '09''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Linowo '48''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Górzna '50''N '27''E Maszt/Mast Y AGL AMSL LGT AIRAC AMDT 176

113 AIP POLSKA ENR Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość Latitude Długość Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Linowo '53''N '09''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Linowo '55''N '55''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Linowo '55''N '17''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Linowo '56''N '44''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Linowo '56''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Linowo '02''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Linowo '02''N '44''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Linowo '03''N '05''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Linowo '04''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radzyń Chełmiński '04''N '09''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Linowo '10''N '33''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Mąkowarsko '11''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Linowo '13''N '15''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Linowo '17''N '21''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kamień '18''N '31''E Maszt/Mast Y Radzyń Chełmiński '19''N '48''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Linowo '21''N '55''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Linowo '22''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Szczecin '29''N '20''E Iglica/Spire Y Linowo '37''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Linowo '47''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Linowo '49''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Linowo '58''N '50''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Szczecin '58''N '20''E Budynek z masztem/building with mast Y Szczecin '05''N '30''E Dźwig/Crane Y Wielkie Lniska '55''N '36''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Szczecin/Warszewo '31''N '39''E Maszt/Mast Y Lisnówko '39''N '30''E Maszt/Mast Y Taszewo '44''N '45''E Maszt/Mast Y Szczepanki '22''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Targowisko '24''N '09''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Targowisko '27''N '55''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Szczepanki '44''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łasin '49''N '45''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Słupnica '09''N '13''E Maszt/Mast Y Scholastykowo '22''N '19''E Maszt/Mast Y Skolwin 53 31'28''N '43''E Słup energetyczny/pole Y Losy '28''N '04''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Inoujście 53 31'38''N '15''E Słup energetyczny/pole Y Lubawa '38''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Lubawa '49''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Jankowice '03''N '29''E Maszt/Mast Y Lubawa '04''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wydrzno '02''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Police '14''N '44''E Komin/Chimney Y Gajewko '15''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gajewko '27''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rożental '28''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rożental '32''N '24''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Rożental '37''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gajewko '38''N '27''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gajewko '43''N '50''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Police '19''N '13''E Wieża/Tower Y Police '19''N '24''E Komin/Chimney Y Police '19''N '41''E Komin/Chimney Y AGL AMSL LGT AIRAC AMDT 176

114 ENR AIP POLSKA Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość Latitude Długość Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Police '22''N '39''E Komin/Chimney Y Łomczewo '27''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Police '28''N '35''E Komin/Chimney Y Police '30''N '58''E Komin/Chimney Y Police '33''N '30''E Komin/Chimney Y Łomczewo '39''N '48''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Iława '51''N '13''E Komin/Chimney Y Bełcząc '08''N '05''E Maszt/Mast Y Pawłowo '24''N '34''E Maszt/Mast Y Łodygowo '31''N '27''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łodygowo '35''N '47''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łodygowo '37''N '17''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Jędrychowo '41''N '36''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łodygowo '42''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łodygowo '43''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łodygowo '44''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łodygowo '47''N '26''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łodygowo '52''N '54''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łodygowo '52''N '00''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łodygowo '54''N '38''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łodygowo '59''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łodygowo '03''N '12''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łodygowo '05''N '55''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Węgorzewo '12''N '18''E Maszt/Mast Y Jędrychowo '33''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kiełpin '35''N '14''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Jędrychowo '41''N '47''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kiełpin '46''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Jędrychowo '50''N '26''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Iława/Kisielice '50''N '07''E Maszt/Mast Y Rożnowo Łobeskie '52''N '52''E Maszt/Mast Y Kiełpin '57''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łodygowo '00''N '18''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łodygowo '03''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łodygowo '06''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łodygowo '12''N '35''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łodygowo '13''N '21''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łodygowo '14''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łodygowo '21''N '45''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łodygowo '29''N '56''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Lichnowy '39''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Lichnowy '45''N '15''E Maszt/Mast Y Lichnowy '50''N '40''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Brzozowo '53''N '05''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Lichnowy '01''N '41''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kisielice '04''N '12''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łodygowo '08''N '18''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łodygowo '09''N '55''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kisielice '09''N '14''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kisielice '14''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łodygowo '15''N '40''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kisielice '15''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łodygowo '18''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łodygowo '19''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łodygowo '23''N '36''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL AMSL LGT AIRAC AMDT 176

115 AIP POLSKA ENR Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość Latitude Długość Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Kisielice '27''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kisielice '31''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kisielice '39''N '18''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kisielice '39''N '27''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kisielice '44''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wracławek '45''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowy Folwark '46''N '55''E Maszt/Mast Y Kisielice '47''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wracławek '51''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wracławek '58''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kisielice '01''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kisielice '02''N '41''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kisielice '03''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wracławek '05''N '56''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wracławek '06''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wracławek '09''N '16''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kisielice '17''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kisielice '22''N '08''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kisielice '30''N '52''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kisielice '40''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kisielice '47''N '28''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kisielice '47''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kisielice '53''N '13''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kisielice '00''N '54''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Osmołowszczyzna '09''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łobżany '11''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łobżany '25''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Resko '22''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Turczyn '28''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Resko '33''N '52''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Turczyn '34''N '54''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Resko '35''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Resko '37''N '26''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Turczyn '46''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Resko '47''N '16''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Turczyn '47''N '20''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Resko '48''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łazarze '54''N '54''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Resko '57''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Resko '57''N '52''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kwidzyn '00''N '19''E Komin/Chimney Y Turczyn '00''N '28''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kołaki '02''N '24''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kołaki '03''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Resko '05''N '43''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Resko '06''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Resko '07''N '48''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Resko '07''N '33''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kołaki '08''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łazarze '11''N '51''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Resko '14''N '44''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łazarze '14''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Resko '16''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Resko '25''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Poradz '31''N '11''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL AMSL LGT AIRAC AMDT 176

116 ENR AIP POLSKA Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość Latitude Długość Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Resko '33''N '55''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Resko '33''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Resko '36''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Resko '41''N '12''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Resko '42''N '54''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Resko '49''N '52''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Resko '51''N '08''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Resko '52''N '12''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Resko '53''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Resko '53''N '50''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Resko '54''N '44''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Resko '01''N '04''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Resko '02''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Resko '04''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Resko '06''N '44''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Resko '10''N '00''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Resko '12''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Resko '16''N '08''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Resko '16''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Resko '18''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Resko '19''N '56''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kwidzyn '22''N '38''E Komin/Chimney N Resko '24''N '37''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Resko '27''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kosinowo '36''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station N Resko '19''N '43''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Resko '29''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Resko '39''N '41''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Olsztyn/Słoneczny '48''N '39''E Komin/Chimney Y Stok Resko '49''N '40''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Resko '59''N '38''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Resko '08''N '37''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Ługowina '10''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Olsztyn/Pieczewo '12''N '05''E Maszt/Mast Y Resko '19''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Stary Chwalim '49''N '15''E Maszt/Mast Y Stary Chwalim '58''N '13''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Stary Chwalim '47''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Olsztyn/Track '58''N '01''E Wieża/Tower Y Zagórze '41''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sulikowo '42''N '08''E Maszt/Mast Y Zagórze '44''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zagórze '47''N '12''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zagórze '50''N '43''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zagórze '56''N '28''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zagórze '57''N '00''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zagórze '57''N '24''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zagórze '05''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zagórze '10''N '28''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zagórze '10''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zagórze '11''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zagórze '18''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zagórze '21''N '17''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zagórze '31''N '47''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL AMSL LGT AIRAC AMDT 176

117 AIP POLSKA ENR Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość Latitude Długość Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Zagórze '34''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Ełk '00''N '29''E Komin/Chimney Y Wiejkowo '33''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pierzchowice '34''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wiejkowo '44''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wiejkowo '46''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wiejkowo '47''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wiejkowo '57''N '41''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wiejkowo '58''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wiejkowo '59''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wiejkowo '01''N '43''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wiejkowo '02''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wiejkowo '03''N '04''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wiejkowo '04''N '44''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wilczewo '06''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wiejkowo '10''N '41''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wiejkowo '11''N '21''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pierzchowice '14''N '18''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wiejkowo '15''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wiejkowo '16''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wiejkowo '17''N '43''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wiejkowo '22''N '43''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pierzchowice '28''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Grzmiąca '38''N '46''E Maszt/Mast Y Pierzchowice '43''N '17''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Cieszymowo '13''N '21''E Maszt/Mast Y Krosino '28''N '48''E Maszt/Mast Y Mrągowo '00''N '52''E Wieża/Tower Y Krasna Łąka '19''N '57''E Maszt/Mast Y Śniatowo '20''N '18''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Śniatowo '21''N '54''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Śniatowo '24''N '30''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Śniatowo '27''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Śniatowo '31''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Śniatowo '31''N '40''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Śniatowo '34''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Śniatowo '43''N '11''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Śniatowo '43''N '30''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Śniatowo '44''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Śniatowo '46''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Czechy '52''N '31''E Maszt/Mast Y Śniatowo '59''N '41''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Śniatowo '59''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Śniatowo '06''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Białogard/Sławoborze '06''N '59''E Maszt/Mast Y Śniatowo '06''N '30''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Śniatowo '09''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pelplin '12''N '36''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pelplin '18''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pelplin '30''N '09''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pelplin '31''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pelplin '42''N '33''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pelplin '43''N '15''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pelplin '45''N '37''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pelplin '48''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL AMSL LGT AIRAC AMDT 176

118 ENR AIP POLSKA Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość Latitude Długość Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Pelplin '50''N '15''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pelplin '56''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pelplin '03''N '21''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pelplin '06''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Świdry '10''N '53''E Słup energetyczny/pole N Pelplin '15''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pelplin '15''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pelplin '15''N '26''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pelplin '27''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pelplin '28''N '00''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pelplin '30''N '48''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pelplin '42''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pelplin '59''N '54''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Świnoujście '02''N '33''E Wieża/Tower Y Pelplin '08''N '21''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pelplin '11''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pelplin '13''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pelplin '19''N '09''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pelplin '32''N '06''E Komin/Chimney N Jarszewo '39''N '11''E Maszt/Mast Y Brzydowo '50''N '46''E Maszt/Mast Y Giżycko/Miłki '17''N '44''E Maszt/Mast Y Gruszewo '31''N '47''E Maszt/Mast Y Leszczyn '01''N '16''E Maszt/Mast Y Krupin '12''N '31''E Maszt/Mast Y Sarna '12''N '53''E Maszt/Mast Y Koniecwałd '50''N '09''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Retowo '54''N '35''E Maszt/Mast Y Koniecwałd '54''N '38''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Koniecwałd '06''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Koniecwałd '06''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Koniecwałd '18''N '17''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Koniecwałd '18''N '17''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wydminy '22''N '09''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wydminy '23''N '21''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Koniecwałd '24''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wydminy '29''N '12''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Koniecwałd '30''N '24''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Koniecwałd '31''N '47''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Koniecwałd '38''N '30''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Koniecwałd '43''N '11''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wartkowo '51''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radostowo '54''N '43''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Koniecwałd '56''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wartkowo '58''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radostowo '01''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wartkowo '02''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radostowo '04''N '36''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wartkowo '06''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wartkowo '10''N '43''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Radostowo '11''N '00''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wartkowo '13''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wartkowo '18''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Jasna '22''N '51''E Maszt/Mast Y Wartkowo '22''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL AMSL LGT AIRAC AMDT 176

119 AIP POLSKA ENR Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość Latitude Długość Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Bukowo '26''N '03''E Maszt/Mast Y Wartkowo '30''N '56''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wartkowo '35''N '36''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wartkowo '42''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Koszalin/Gołogóra '14''N '17''E Maszt/Mast Y Koszalin/Gołogóra '14''N '18''E Maszt/Mast Y Wartkowo '25''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wartkowo '29''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wartkowo '36''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kłodkowo '38''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wartkowo '41''N '41''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Subkowy '43''N '54''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Subkowy '49''N '09''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kłodkowo '50''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kłodkowo '01''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Subkowy '02''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Krukowo _ '05''N '48''E Komin/Chimney Y Kłodkowo '13''N '55''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Krukowo _ '17''N '41''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Subkowy '25''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Krukowo _ '29''N '48''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kościernica '35''N '54''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Subkowy '35''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '40''N '20''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '42''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '46''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Krukowo _ '47''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Myślino '50''N '52''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '51''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kościernica '52''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Myślino '57''N '33''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '57''N '05''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Krukowo _ '59''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Myślino '04''N '14''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karnice '07''N '24''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Myślino '07''N '47''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karnice '07''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '10''N '15''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Olecko '10''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Myślino '10''N '56''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '13''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Myślino '14''N '28''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karnice '16''N '13''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '18''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Olecko '20''N '41''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Myślino '20''N '09''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Myślino '24''N '18''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Myślino '27''N '50''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '28''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Myślino '34''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karnice '35''N '27''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karnice '36''N '44''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karnice '37''N '08''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '37''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karnice '38''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL AMSL LGT AIRAC AMDT 176

120 ENR AIP POLSKA Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość Latitude Długość Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Karnice '39''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '39''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '39''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karnice '40''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '41''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '41''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karnice '42''N '47''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '44''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Mołtowo _ '45''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nieżyn '45''N '02''E Maszt/Mast Y Karnice '46''N '38''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Mołtowo _ '47''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sakówko '48''N '48''E Maszt/Mast Y Karnice '49''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karnice '51''N '00''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Mołtowo _ '52''N '44''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '54''N '37''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '55''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Mołtowo _ '56''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '06''N '41''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '08''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '19''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '22''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '22''N '48''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '22''N '56''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '22''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '22''N '20''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '26''N '45''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Mołtowo '27''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '31''N '27''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '34''N '50''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Mołtowo _ '34''N '18''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Mołtowo '34''N '11''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '35''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '35''N '41''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '35''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Mołtowo _ '35''N '30''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Mołtowo '35''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '39''N '27''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Mołtowo '41''N '30''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Mołtowo '41''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Mołtowo _ '42''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '45''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '46''N '44''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '47''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '47''N '36''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Mołtowo _ '47''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Mołtowo '48''N '48''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '50''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '51''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Mołtowo _ '53''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '53''N '14''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Mołtowo '54''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '55''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '56''N '20''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL AMSL LGT AIRAC AMDT 176

121 AIP POLSKA ENR Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość Latitude Długość Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Karścino _ '58''N '54''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '00''N '44''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '03''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Mołtowo '03''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Olecko '05''N '52''E Maszt/Mast Y Karścino _ '08''N '09''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karścino _ '14''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Jarogniew '21''N '40''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Jarogniew '30''N '40''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tczew '56''N '38''E Komin/Chimney Y Bardy, Pustary '38''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bardy, Pustary '47''N '05''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bardy, Pustary '49''N '52''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bardy, Pustary '50''N '45''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Robity '53''N '12''E Maszt/Mast Y Korsze '56''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korsze '57''N '28''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bardy, Pustary '00''N '04''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karcino, Sarbia '02''N '08''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bardy, Pustary '03''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bardy, Pustary '03''N '47''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bardy, Pustary '03''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bardy, Pustary '06''N '48''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karcino, Sarbia '07''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bardy, Pustary '11''N '14''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bardy, Pustary '11''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korsze '13''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bardy, Pustary '14''N '28''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bardy, Pustary '14''N '16''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wrzosowo '15''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Suwałki '16''N '02''E Komin/Chimney Y Słupie '16''N '51''E Słup energetyczny/pole Y Bardy, Pustary '18''N '45''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karcino, Sarbia '20''N '15''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karcino, Sarbia '22''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bardy, Pustary '22''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karcino, Sarbia '22''N '44''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bardy, Pustary '23''N '35''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bardy, Pustary '25''N '44''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Syrkowice '25''N '42''E Maszt/Mast Y Korsze '26''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bardy, Pustary '27''N '12''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karcino, Sarbia '30''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bardy, Pustary '34''N '12''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dębina '36''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Roby '36''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wrzosowo '36''N '51''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karcino, Sarbia '38''N '45''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karcino, Sarbia '40''N '40''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karcino, Sarbia '41''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korsze '41''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowy Staw '43''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bardy, Pustary '43''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Roby '46''N '05''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bardy, Pustary '48''N '45''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL AMSL LGT AIRAC AMDT 176

122 ENR AIP POLSKA Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość Latitude Długość Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Stara Chmielówka '48''N '06''E Słup energetyczny/pole Y Nowy Staw '49''N '38''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowy Staw '49''N '36''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Roby '52''N '26''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dygowo '54''N '09''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korsze '56''N '20''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korsze '57''N '04''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowy Staw '59''N '04''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Roby '00''N '08''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dygowo '00''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korsze '02''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wrzosowo '03''N '00''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Mierzyn 54 07'07''N '30''E Maszt/Mast Y Nowy Staw '07''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Roby '08''N '26''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karcino, Sarbia '10''N '55''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karcino, Sarbia '11''N '41''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korsze '11''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dygowo '12''N '20''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wrzosowo '12''N '43''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korsze '15''N '26''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dygowo '19''N '41''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karcino, Sarbia '19''N '55''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wrzosowo '23''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wrzosowo '26''N '24''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karcino, Sarbia '29''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dygowo '30''N '20''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karcino, Sarbia '30''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korsze '31''N '43''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowy Staw '32''N '50''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wrzosowo '33''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karcino, Sarbia '33''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karcino, Sarbia '37''N '35''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wrzosowo '37''N '40''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dygowo '42''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karcino, Sarbia '44''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowy Staw '45''N '05''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wrzosowo '46''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korsze '49''N '24''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Stara Chmielówka '52''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dygowo '58''N '37''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowa Turówka '01''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Knipy '03''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korsze '09''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowa Turówka '11''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowy Staw '11''N '30''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Stara Chmielówka '20''N '41''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korsze '20''N '54''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korsze '20''N '21''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Stara Chmielówka '25''N '52''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowy Staw '26''N '16''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Suwałki _E '26''N '11''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korsze '28''N '30''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korsze '33''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korsze '35''N '52''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL AMSL LGT AIRAC AMDT 176

123 AIP POLSKA ENR Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość Latitude Długość Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Korsze '36''N '56''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Suwałki _E '37''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korsze '37''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korsze '37''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowy Staw '39''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Suwałki _E '41''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korsze '46''N '43''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowy Staw '50''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowy Staw '51''N '45''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowy Staw '52''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korsze '53''N '36''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korsze '55''N '41''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowy Staw '56''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Stramnica 54 09'00''N '20''E Wieża/Tower Y Taciewo '01''N '30''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Suwałki _E '02''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowy Staw '04''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowy Staw '04''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Suwałki _E '05''N '48''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korsze '05''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Mieruniszki '06''N '33''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowy Staw '07''N '52''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korsze '08''N '17''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korsze '08''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Taciewo '08''N '13''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korsze '08''N '38''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korsze '09''N '51''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korsze '09''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korsze '14''N '11''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowy Staw '15''N '47''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Suwałki _E '16''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Taciewo '17''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Suwałki _E '17''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowy Staw '18''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Suwałki _E '19''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korsze '20''N '55''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korsze '22''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korsze '22''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Suwałki _E '25''N '55''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowy Staw '27''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Suwałki _E '27''N '16''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Piecki '28''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Piecki '30''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Suwałki _E '31''N '45''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowy Staw '31''N '47''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Korsze '33''N '24''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Stramnica '34''N '21''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Stojkowo '37''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kukinia '37''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kukinia '37''N '14''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Suwałki _E '38''N '26''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Suwałki _E '38''N '04''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kukinia '39''N '48''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowy Staw '40''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowy Staw '41''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL AMSL LGT AIRAC AMDT 176

124 ENR AIP POLSKA Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość Latitude Długość Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Stramnica '41''N '50''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowy Staw '43''N '50''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Stojkowo '44''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowy Staw '44''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowy Staw '45''N '38''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Stojkowo '53''N '15''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowy Staw '55''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowy Staw '58''N '35''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowy Staw '59''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowy Staw '00''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowy Staw '10''N '38''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Suwałki _E '12''N '04''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Piecki '12''N '33''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowy Staw '13''N '24''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tymień '14''N '50''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Suwałki _E '16''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Suwałki _E '23''N '13''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowy Staw '24''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowy Staw '24''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Piecki '26''N '43''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Piecki '27''N '35''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowy Staw '29''N '33''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tymień '29''N '45''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kukinia '29''N '30''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tymień '30''N '11''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Koszalin '30''N '27''E Komin/Chimney Y Tymień '31''N '20''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Morgi '31''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Suwałki _E '33''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Suwałki _E '35''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Piecki '35''N '05''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Piecki '42''N '08''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tymień '42''N '51''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tymień '43''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Morgi '43''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Piecki '43''N '45''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wierzchominko '43''N '34''E Maszt/Mast Y Kukinia '44''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowy Staw '44''N '18''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Elbląg '48''N '09''E Komin/Chimney Y Piecki '51''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Janowo '52''N '38''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kukinia '53''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Czarnakowizna '53''N '52''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kukinia '54''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tymień '55''N '21''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kukinia '59''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kukinka '03''N '38''E Maszt/Mast Y Kukinia '04''N '48''E Maszt/Mast Y Kukinia '05''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kukinia '06''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tymień '06''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Morgi '19''N '13''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kukinia '21''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Okrągłe '24''N '05''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL AMSL LGT AIRAC AMDT 176

125 AIP POLSKA ENR Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość Latitude Długość Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Tymień '24''N '27''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Śmieciuchówka '26''N '36''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Śmieciuchówka '28''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tymień '31''N '17''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Morgi '32''N '56''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Śmieciuchówka '36''N '16''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tymień '37''N '47''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tymień '38''N '15''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tymień '40''N '37''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Koszalin '45''N '26''E Komin/Chimney Y Tymień '45''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Suwałki/Krzemieniucha '46''N '22''E Maszt/Mast Y Tymień '47''N '36''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobre '49''N '35''E Maszt/Mast Y Tymień '51''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tymień '51''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Stara Pawłówka '52''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tymień '55''N '13''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Śmieciuchówka '56''N '20''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tymień '00''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tymień '00''N '12''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tymień '01''N '17''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tymień '04''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Śmieciuchówka '06''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tymień '06''N '44''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Stara Pawłówka '06''N '15''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tymień '09''N '48''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tymień '11''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łanowicze Duże '17''N '41''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Elbląg/Jagodnik '25''N '37''E Wieża/Tower Y Łanowicze Duże '34''N '28''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sankury '32''N '52''E Słup energetyczny/pole Y Gołdap _W '10''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowotna '19''N '55''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowotna '19''N '35''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowotna '20''N '14''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowotna '22''N '17''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowotna '25''N '52''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gołdap _W '27''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station N Nowotna '31''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gołdap _W '40''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karniszewice 54 14'43''N '54''E Komin/Chimney Y Cedry Wielkie '51''N '57''E Maszt/Mast Y Nowotna '59''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gołdap _W '00''N '36''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowotna '00''N '36''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowotna '00''N '15''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowotna '00''N '09''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowotna '04''N '48''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gołdap _W '05''N '27''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowotna '05''N '36''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowotna '05''N '55''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowotna '05''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gołdap _W '07''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gołdap _W '09''N '45''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL AMSL LGT AIRAC AMDT 176

126 ENR AIP POLSKA Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość Latitude Długość Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Gołdap _W '19''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gołdap _W '23''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gołdap _W '27''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gołdap _W '27''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gołdap _W '29''N '17''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gołdap _W '35''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowotna '36''N '51''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowotna '36''N '24''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowotna '36''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowotna '37''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowotna '38''N '15''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowotna '39''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gołdap _W '41''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sulechowo '46''N '19''E Maszt/Mast Y Gołdap _W '50''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gołdap _W '53''N '56''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gorzyca '34''N '36''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gorzyca '45''N '12''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tolkowiec '48''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gorzyca '54''N '36''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tolkowiec '56''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tolkowiec '04''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tolkowiec '06''N '36''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tolkowiec '08''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tolkowiec '17''N '54''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tolkowiec '21''N '08''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tolkowiec '22''N '13''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bystra '25''N '17''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wiekowice '28''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bystra '30''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tolkowiec '34''N '50''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wiekowice '35''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bystra '36''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobiesław, Wiekowo '39''N '26''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bystra '41''N '48''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wiekowice '41''N '04''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wiekowice '42''N '11''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobiesław, Wiekowo '43''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bystra '45''N '28''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bystra '49''N '37''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wiekowice '50''N '38''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tolkowiec '51''N '37''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobiesław, Wiekowo '53''N '05''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bystra '54''N '27''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wiekowice '55''N '13''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobiesław, Wiekowo '56''N '15''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bystra '59''N '16''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wiekowice '02''N '50''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bystra '05''N '04''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karwice '06''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karwice '09''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobiesław '09''N '11''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bystra '13''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karwice '18''N '44''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bystra '18''N '27''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL AMSL LGT AIRAC AMDT 176

127 AIP POLSKA ENR Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość Latitude Długość Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Dobiesław '19''N '50''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karwice '21''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobiesław '22''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wiekowice '22''N '30''E Maszt/Mast Y Białczyn '22''N '36''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Białczyn '23''N '45''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobiesław, Wiekowo '24''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Białczyn '25''N '12''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gorzyca '25''N '16''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karwice '25''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karwice '29''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobiesław '29''N '24''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobiesław '31''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gorzyca '32''N '27''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karwice '33''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobiesław '35''N '00''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bystra '36''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobiesław, Wiekowo '36''N '00''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobiesław, Wiekowo '36''N '27''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karwice '36''N '38''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Płaszewo '40''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karwice '41''N '13''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobiesław '44''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gorzyca '46''N '24''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gorzyca '47''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Płaszewo '49''N '35''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Płaszewo '51''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gorzyca '51''N '55''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobiesław, Wiekowo '52''N '12''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gorzyca '52''N '52''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobiesław '53''N '05''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobiesław '55''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobiesław, Wiekowo '00''N '35''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobiesław '02''N '15''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gorzyca '04''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Płaszewo '04''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobiesław '04''N '48''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobiesław, Wiekowo '05''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karwice '06''N '55''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobiesław '07''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gorzyca '11''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karwice '15''N '35''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobiesław '16''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobiesław, Wiekowo '16''N '28''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Płaszewo '17''N '21''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Płaszewo '20''N '05''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Dobiesław, Wiekowo '21''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karwice '37''N '55''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karwice '39''N '38''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Płaszewo '44''N '33''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Płaszewo '47''N '52''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karwice '48''N '20''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Płaszewo '50''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Płaszewo '52''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gorzyca '00''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL AMSL LGT AIRAC AMDT 176

128 ENR AIP POLSKA Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość Latitude Długość Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Karwice '21''N '27''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gorzyca '24''N '38''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gorzyca '29''N '47''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Karwice '31''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Jeżyce '34''N '33''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gorzyca '43''N '52''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gdańsk/Rafineria '43''N '14''E Komin/Chimney Y Gdańsk/Rafineria '46''N '49''E Komin/Chimney Y Tychowo '46''N '56''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Jeżyce '48''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Jeżyce '52''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tychowo '53''N '35''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tychowo '57''N '24''E Maszt/Mast Y Tychowo '06''N '21''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Jeżyce '07''N '43''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Jeżyce '10''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Jeżyce '13''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Lulemino '13''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tychowo '16''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gdańsk '20''N '41''E Pylon Y Jeżyce '21''N '47''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Lulemino '24''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tychowo '30''N '33''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Jeżyce '33''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tychowo '33''N '18''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Lulemino '34''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Jeżyce '35''N '50''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tychowo '37''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tychowo '38''N '54''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tychowo '41''N '40''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Jeżyce '44''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tychowo '45''N '16''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Jeżyce '47''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Lulemino '49''N '28''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Lulemino '52''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Jeżyce '52''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tychowo '54''N '08''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tychowo '55''N '43''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Lulemino '58''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Lulemino '05''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tychowo '06''N '30''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Luleminko '14''N '23''E Maszt/Mast Y Lulemino '14''N '35''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Porzecze '21''N '18''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tychowo '22''N '27''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Porzecze '23''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Porzecze '27''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tychowo '27''N '48''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Porzecze '28''N '04''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Porzecze '32''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Porzecze '35''N '14''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tychowo '36''N '26''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gdańsk '40''N '33''E Komin/Chimney Y Gdańsk '41''N '30''E Komin/Chimney Y Tychowo '41''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL AMSL LGT AIRAC AMDT 176

129 AIP POLSKA ENR Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość Latitude Długość Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Tychowo '42''N '56''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gdańsk '43''N '25''E Komin/Chimney Y Porzecze '44''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gdańsk '44''N '26''E Komin/Chimney Y Tychowo '49''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Porzecze '49''N '16''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Porzecze '50''N '35''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Porzecze '50''N '56''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Porzecze '55''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zajączkowo '57''N '55''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Porzecze '57''N '37''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Tychowo '57''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Porzecze '01''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Porzecze '04''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Porzecze '04''N '09''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Stary Jarosław, '06''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sińczyca Porzecze '06''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gdańsk '08''N '48''E Dźwig/Crane Y Gdańsk '11''N '44''E Dźwig/Crane Y Zajączkowo '14''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Porzecze '14''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gdańsk '15''N '40''E Dźwig/Crane Y Zajączkowo '15''N '00''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Stary Jarosław, '18''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sińczyca Gdańsk '19''N '35''E Dźwig/Crane Y Gdańsk '22''N '31''E Dźwig/Crane Y Stary Jarosław, '24''N '11''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sińczyca Zajączkowo '26''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zajączkowo '26''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Stary Jarosław, '28''N '55''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sińczyca Runowo Sławieńskie '33''N '02''E Maszt/Mast Y Zajączkowo '35''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zajączkowo '37''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Stary Jarosław, '39''N '24''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sińczyca Stary Jarosław, '48''N '12''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sińczyca Stary Jarosław, '53''N '28''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sińczyca Stary Jarosław, '01''N '30''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sińczyca Stary Jarosław, '01''N '17''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sińczyca Stary Jarosław, '02''N '13''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sińczyca Stary Jarosław, '05''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sińczyca Stary Jarosław, '07''N '36''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sińczyca Zajączkowo '08''N '26''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Stary Jarosław, '10''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sińczyca Stary Jarosław, Sińczyca '11''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL AMSL LGT AIRAC AMDT 176

130 ENR AIP POLSKA Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość Latitude Długość Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Stary Jarosław, '18''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sińczyca Stary Jarosław, '20''N '36''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sińczyca Zajączkowo '23''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zajączkowo '26''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Stary Jarosław, '27''N '41''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sińczyca Krupy, Kowalewice '32''N '56''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zajączkowo '35''N '51''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zajączkowo '39''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zajączkowo '39''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Krupy, Kowalewice '48''N '20''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zajączkowo '48''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zajączkowo '49''N '14''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Stary Jarosław, '49''N '05''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sińczyca Zajączkowo '50''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Stary Jarosław, '51''N '36''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Sińczyca Krupy, Kowalewice '52''N '47''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zajączkowo '55''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Krupy, Kowalewice '02''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zajączkowo '03''N '43''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zajączkowo '05''N '05''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zajączkowo '15''N '51''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nosalin '16''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zajączkowo '18''N '13''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nosalin '19''N '00''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nosalin '25''N '47''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nosalin '34''N '05''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nosalin '35''N '28''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pałowo '41''N '55''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zajączkowo '44''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nosalin '48''N '38''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Krupy, Kowalewice '48''N '49''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zajączkowo '48''N '45''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pałowo '49''N '15''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pałowo '57''N '45''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zajączkowo '00''N '16''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Krupy, Kowalewice '04''N '48''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Pałowo '05''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Krupy, Kowalewice '23''N '28''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nowa Dąbrowa '35''N '51''E Maszt/Mast Y Kopań, Cisowo '39''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kopań, Cisowo '48''N '47''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kopań, Cisowo '50''N '27''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kopań, Cisowo '57''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Warblewo '58''N '18''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kopań, Cisowo '59''N '37''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kopań, Cisowo '01''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kopań, Cisowo '09''N '45''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gdańsk/Chwaszczyno '10''N '10''E Maszt/Mast Y Kopań, Cisowo '10''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Słupsk '11''N '07''E Komin/Chimney Y Kopań, Cisowo '18''N '27''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL AMSL LGT AIRAC AMDT 176

131 AIP POLSKA ENR Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość Latitude Długość Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Kopań, Cisowo '20''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kanin '32''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Darżynko '32''N '00''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Darżynko '37''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Darżynko '38''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kanin '39''N '33''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Darżynko '40''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kanin '47''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Darżyno II _EW '47''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kanin '48''N '48''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kanin '52''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Darżyno II _EW '53''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kanin '54''N '08''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kanin '59''N '00''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Darżyno II _EW '07''N '51''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Masłowice '15''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Barzowice, Drozdowo '15''N '48''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kanin '15''N '26''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Darżyno I '16''N '43''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Barzowice, Drozdowo '17''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '17''N '16''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '17''N '50''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Barzowice, Drozdowo '18''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Barzowice, Drozdowo '19''N '36''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Darżyno I '19''N '08''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Barzowice, Drozdowo '25''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Barzowice, Drozdowo '26''N '24''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Darżyno I '27''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Barzowice, Drozdowo '28''N '43''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '29''N '13''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '29''N '48''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Słupsk '48''N '52''E Komin/Chimney Y Bierkowo '07''N '30''E Maszt/Mast Y Bierkowo '09''N '54''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bierkowo '10''N '20''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '13''N '30''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '18''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Słupsk '18''N '20''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Barzowice, Drozdowo '19''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '19''N '13''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Możdżanowo '19''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Włynkówko '22''N '56''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Możdżanowo '24''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Bierkowo '24''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Barzowice, Drozdowo '25''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '26''N '37''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '29''N '04''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Możdżanowo '31''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Włynkówko '34''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '34''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '35''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '37''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Włynkówko '38''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Strzelino '39''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Możdżanowo '42''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL AMSL LGT AIRAC AMDT 176

132 ENR AIP POLSKA Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość Latitude Długość Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Marszewo '42''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '42''N '04''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Strzelino '43''N '24''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '43''N '55''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '43''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Włynkówko '46''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '50''N '41''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '51''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '52''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '55''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '57''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '57''N '43''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '57''N '50''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Możdżanowo '58''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '03''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '03''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '03''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Możdżanowo '06''N '24''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '07''N '56''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '07''N '14''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '07''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '12''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '25''N '34''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '40''N '11''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '45''N '50''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Duninówko '55''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '55''N '59''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Grapice '57''N '20''E Maszt/Mast Y Marszewo '02''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Duninówko '06''N '16''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Duninówko '12''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '13''N '33''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '14''N '43''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Duninówko '15''N '17''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '18''N '56''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gdynia A 54 31'18''N '55''E Budynek z masztem/building with mast Y Duninówko '24''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '27''N '40''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Duninówko '35''N '36''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '39''N '52''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Duninówko '50''N '47''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wrzeście '56''N '27''E Maszt/Mast Y Marszewo '02''N '40''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Duninówko '08''N '08''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Marszewo '10''N '01''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gdynia '12''N '51''E Komin/Chimney Y Gdynia '14''N '55''E Komin/Chimney Y Wilkowo Nowowiejskie '27''N '26''E Maszt/Mast Y Obliwice '02''N '35''E Maszt/Mast Y Łebień '10''N '29''E Maszt/Mast Y Wicko '05''N '28''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wicko '14''N '37''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kopaniewo '14''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kopaniewo '16''N '20''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wicko '20''N '20''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL AMSL LGT AIRAC AMDT 176

133 AIP POLSKA ENR Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość Latitude Długość Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Wicko '25''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kopaniewo '26''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kopaniewo '29''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wicko '30''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kopaniewo '30''N '04''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kopaniewo '42''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kopaniewo '45''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kopaniewo '47''N '04''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kopaniewo '48''N '14''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kopaniewo '54''N '37''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wicko '55''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wicko '56''N '21''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kopaniewo '58''N '33''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kopaniewo '01''N '00''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kopaniewo '03''N '00''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kopaniewo '06''N '11''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wicko '06''N '09''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kopaniewo '12''N '19''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wicko '17''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wicko '18''N '20''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wicko '18''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kopaniewo '19''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kopaniewo '19''N '55''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kopaniewo '21''N '27''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kopaniewo '28''N '25''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wicko '28''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wicko '28''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wicko '29''N '02''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wicko '29''N '28''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wicko '30''N '40''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wrzeście '31''N '24''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kopaniewo '34''N '58''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kopaniewo '35''N '52''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kopaniewo '36''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wicko '42''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kopaniewo '44''N '18''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wojciechowo '44''N '28''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wojciechowo '45''N '12''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kopaniewo '46''N '41''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wojciechowo '47''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wojciechowo '49''N '35''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kopaniewo '49''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kopaniewo '51''N '42''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kopaniewo '58''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wojciechowo '00''N '29''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kopaniewo '04''N '28''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wojciechowo '05''N '56''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wojciechowo '09''N '45''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wojciechowo '09''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kopaniewo '16''N '11''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Kopaniewo '26''N '51''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wojciechowo '35''N '54''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wrzeście '36''N '41''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gniewino '40''N '39''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wojciechowo '44''N '22''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y AGL AMSL LGT AIRAC AMDT 176

134 ENR AIP POLSKA Położenie Location Numer identyfikacyjny/ Identification number Szerokość Latitude Długość Longitude Rodzaj przeszkody/ Type of obstacle Ilość/ Quantity Wysokość/ Top of obstacle Wojciechowo '45''N '40''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gniewino '46''N '24''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wojciechowo '46''N '57''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gniewino '47''N '51''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wrzeście '48''N '36''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Zwarcienko '50''N '33''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wojciechowo '50''N '07''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wrzeście '52''N '15''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wrzeście '56''N '54''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wrzeście '57''N '53''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wojciechowo '00''N '08''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wrzeście '01''N '31''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Wrzeście '05''N '10''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gniewino '06''N '17''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gniewino '11''N '12''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gniewino '20''N '12''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gnieżdżewo '58''N '14''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gnieżdżewo '04''N '46''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gnieżdżewo '11''N '06''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gnieżdżewo '12''N '26''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gnieżdżewo '12''N '32''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Nadole '15''N '32''E Maszt/Mast Y Gnieżdżewo '23''N '23''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łebcz 54 44'25''N '56''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łebcz 54 44'36''N '37''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łebcz 54 44'36''N '30''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gnieżdżewo '38''N '00''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gnieżdżewo '47''N '17''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Łebcz 54 44'47''N '38''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gnieżdżewo '49''N '33''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gnieżdżewo '57''N '03''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Gnieżdżewo '59''N '26''E Elektrownia wiatrowa/wind-power station Y Lubiatowo '44''N '28''E Maszt/Mast Y AGL AMSL LGT Uwaga/Note ** - patrz GEN 2.1 ** - see GEN 2.1 Dane elektroniczne o przeszkodach lotniczych dla Strefy 1 są dostępne. Szczegóły dotyczące udostępnienia tych danych podano na stronie The Area 1 electronic obstacle data is available. Details on the data dissemination are specified at AIRAC AMDT 176

135 AIP POLSKA AD AD 0.6 SPIS TREŚCI CZĘŚCI 3 TABLE OF CONTENTS TO PART 3 CZĘŚĆ 3 - LOTNISKA (AD) PART 3 - AERODROMES (AD) AD 0.1 [NIL] WSTĘP AD 0.1 [NIL] PREFACE AD 0.2 [NIL] WYKAZ ZMIAN DO DZIAŁU AD AD 0.2 [NIL] RECORD OF AD SECTION AMENDMENTS AD 0.3 [NIL] WYKAZ SUPLEMENTÓW AD 0.3 [NIL] RECORD OF AD SECTION SUPPLEMENTS AD 0.4 [NIL] WYKAZ KONTROLNY STRON DZIAŁU AD AD 0.4 [NIL] CHECKLIST OF AD SECTION PAGES AD 0.5 [NIL] WYKAZ POPRAWEK RĘCZNYCH AD 0.5 [NIL] LIST OF HAND AMENDMENTS TO AD SECTION AD 0.6 SPIS TREŚCI CZĘŚCI 3 AD 0.6 TABLE OF CONTENTS TO PART 3 AD 1. LOTNISKA/LOTNISKA DLA ŚMIGŁOWCÓW - WSTĘP AD 1. AERODROMES/HELIPORTS - INTRODUCTION AD 1.1 DOSTĘPNOŚĆ I WARUNKI WYKORZYSTANIA LOTNISK/LOTNISK DLA ŚMIGŁOWCÓW AD 1.1 AERODROME/HELIPORT AVAILABILITY AND CONDITIONS OF USE AD 1.2 SŁUŻBY RATOWNICZE I PRZECIWPOŻAROWE ORAZ PLAN AD 1.2 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES AND SNOW PLAN ODŚNIEŻANIA AD 1.3 WYKAZ LOTNISK/LĄDOWISK ORAZ LOTNISK DLA ŚMIGŁOWCÓW AD 1.3 INDEX TO AERODROMES/AIRFIELDS AND HELIPORTS AD 1.4 GRUPOWANIE LOTNISK/LOTNISK DLA ŚMIGŁOWCÓW AD 1.4 GROUPING OF AERODROMES AND HELIPORTS AD 1.5 STATUS CERTYFIKACJI LOTNISKA AD 1.5 AERODROME CERTIFICATION STATUS AD OPIS SPRAW DOTYCZĄCYCH ZWOLNIEŃ, ODSTĘPSTW, PRZYPADKÓW RÓWNOWAŻNEGO POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA, SPECJALNYCH WARUNKÓW, W TYM OGRANICZEŃ W ODNIESIENIU DO KORZYSTANIA Z LOTNISKA AD A DESCRIPTION OF CASES INVOLVING EXEMPTIONS, DEROGATIONS, CASES OF EQUIVALENT LEVEL OF SAFETY, SPECIAL CONDITIONS, INCLUDING LIMITATIONS WITH REGARD TO THE USE OF THE AERODROME AD 2. LOTNISKA AD 2. AERODROMES BYDGOSZCZ/Szwederowo AD 2 EPBY BYDGOSZCZ/Szwederowo AD 2 EPBY GDAŃSK im. Lecha Wałęsy AD 2 EPGD GDAŃSK Lech Walesa AD 2 EPGD KRAKÓW/Balice AD 2 EPKK KRAKÓW/Balice AD 2 EPKK Katowice - Pyrzowice AD 2 EPKT Katowice - Pyrzowice AD 2 EPKT LUBLIN AD 2 EPLB LUBLIN AD 2 EPLB ŁÓDŹ - LUBLINEK AD 2 EPLL ŁÓDŹ - LUBLINEK AD 2 EPLL WARSZAWA/Modlin AD 2 EPMO WARSZAWA/Modlin AD 2 EPMO POZNAŃ/Ławica AD 2 EPPO POZNAŃ/Ławica AD 2 EPPO RADOM/Sadków AD 2 EPRA RADOM/Sadków AD 2 EPRA Rzeszów - Jasionka AD 2 EPRZ Rzeszów - Jasionka AD 2 EPRZ SZCZECIN/Goleniów AD 2 EPSC SZCZECIN/Goleniów AD 2 EPSC Olsztyn - Mazury AD 2 EPSY Olsztyn - Mazury AD 2 EPSY Chopina w Warszawie AD 2 EPWA Warsaw Chopin Airport AD 2 EPWA WROCŁAW/Strachowice AD 2 EPWR WROCŁAW/Strachowice AD 2 EPWR ZIELONA GÓRA/Babimost AD 2 EPZG ZIELONA GÓRA/Babimost AD 2 EPZG AIRAC AMDT 176

136 STRONA WOLNA INTENTIONALLY LEFT BLANK

137 AIP POLSKA AD 1-1 AD 1. LOTNISKA / LOTNISKA DLA ŚMIGŁOWCÓW - WSTĘP AERODROMES / HELIPORTS - INTRODUCTION Rozdział ten zawiera informacje o lotniskach przeznaczonych dla międzynarodowego lub krajowego ruchu lotniczego statków powietrznych i jest podzielony na 2 części. 1. Część AD 1 zawiera informacje ogólne dotyczące organizacji i funkcjonowania lotnisk: AD 1.1 stanowi zwięzły opis warunków, na jakich udostępniane są lotniska oraz związane z ich wykorzystaniem służby i urządzenia; AD 1.2 stanowi zwięzły opis przepisów i zasad regulujących ustanowienie służby ratowniczej i przeciwpożarowej oraz opis ogólnych założeń planu odśnieżania lotnisk dostępnych do użytku publicznego, na których zwykle występują opady śniegu; AD 1.3 zawiera wykaz wszystkich lotnisk i lądowisk szczegółowo przedstawionych w AIP Polska (AD 2), AIP VFR (VFR AD 4) oraz MIL AIP (MIL AD 4). Wykaz uzupełniony jest o graficzne przedstawienie ich lokalizacji. AD 1.4 NIL This chapter contains information on the aerodromes available for international or domestic aircraft operations and is divided into 2 parts. 1. Part AD 1 contains general information on the structure and organisation of the aerodromes: AD 1.1 is a brief description of the conditions under which the aerodromes and associated services and facilities are available for use; AD 1.2 is a brief description of regulations and rules determining the establishment of rescue and fire fighting services as well as general snow plan considerations for aerodromes available for public use at which snow conditions are normally liable to occur; AD 1.3 contains the list of all the aerodromes presented in detail in AIP Poland (AD 2), AIP VFR (VFR AD 4) and MIL AIP (MIL AD 4). The list is accompanied by a graphical representation of their locations. AD 1.4 NIL AD 1.5 zawiera informacje dotyczące statusu certyfikacji lotnisk. AD 1.5 contains information concerning the aerodrome certification status. 2. Część AD 2 INTERNATIONAL AERODROMES zawiera informacje o lotniskach kontrolowanych dostępnych dla międzynarodowego ruchu lotniczego. Nazwy i wskaźniki lokalizacji ICAO tych lotnisk są podane poniżej: 2. Part AD 2 INTERNATIONAL AERODROMES contains information on the controlled aerodromes available for international air traffic. The names and ICAO location indicators of these aerodromes are listed alphabetically hereunder: LOKALIZACJA KOD ICAO LOCATION ICAO CODE BYDGOSZCZ/Szwederowo EPBY BYDGOSZCZ/Szwederowo EPBY GDAŃSK im. Lecha Wałęsy EPGD GDAŃSK Lech Walesa EPGD KRAKÓW/Balice EPKK KRAKÓW/Balice EPKK Katowice - Pyrzowice EPKT Katowice - Pyrzowice EPKT LUBLIN EPLB LUBLIN EPLB ŁÓDŹ - LUBLINEK EPLL ŁÓDŹ - LUBLINEK EPLL WARSZAWA/Modlin EPMO WARSZAWA/Modlin EPMO POZNAŃ/Ławica EPPO POZNAŃ/Ławica EPPO RADOM/Sadków EPRA RADOM/Sadków EPRA Rzeszów - Jasionka EPRZ Rzeszów - Jasionka EPRZ SZCZECIN/Goleniów EPSC SZCZECIN/Goleniów EPSC Olsztyn - Mazury EPSY Olsztyn - Mazury EPSY Chopina w Warszawie EPWA Warsaw Chopin Airport EPWA WROCŁAW/Strachowice EPWR WROCŁAW/Strachowice EPWR ZIELONA GÓRA/Babimost EPZG ZIELONA GÓRA/Babimost EPZG UWAGA: W FIR WARSZAWA nie ma wydzielonych lotnisk dla śmigłowców (heliportów). REMARK: There are no separately designated heliports within the WARSZAWA FIR. AIRAC AMDT 176

138 STRONA WOLNA INTENTIONALLY LEFT BLANK

139 AIP POLSKA AD AD 1.2 SŁUŻBY RATOWNICZE I PRZECIWPOŻAROWE ORAZ PLAN ODŚNIEŻANIA RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES AND SNOW PLAN 1. LOTNISKOWA SŁUŻBA RATOWNICZO-GAŚNICZA 1. RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES 1.1 Na wszystkich lotniskach użytku publicznego przeznaczonych dla międzynarodowego transportu lotniczego działa lotniskowa służba ratowniczo-gaśnicza, wyposażona w stosowny sprzęt. 1.2 Każda lotniskowa służba ratowniczo-gaśnicza podlega miejscowemu kierownictwu portu. 1.3 Poziom ochrony zgodny jest ze wskazaniami rozdziału 9 Załącznika 14 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym - Lotniska. 1.1 Rescue and fire fighting services provided with suitable equipment operate at all public use aerodromes available for use by international commercial air transport. 1.2 Each rescue and fire fighting service is managed by local airport authority. 1.3 The level of protection is in accordance with the guidance contained in chapter 9 of the Annex 14 to the Convention on International Civil Aviation - Aerodromes. 2. UTRZYMANIE POLA NAZIEMNEGO RUCHU LOTNICZEGO 2. MAINTENANCE OF AERODROME MOVEMENT AREAS 2.1 INFORMACJE OGÓLNE 2.1 GENERAL INFORMATION Uzgodnione przez ICAO dla regionu europejskiego procedury oczyszczania pola naziemnego ruchu lotniczego stosowane są na następujących lotniskach: - BYDGOSZCZ/Szwederowo, - BYDGOSZCZ/Szwederowo, - GDAŃSK im. Lecha Wałęsy, - GDAŃSK Lech Walesa, - Katowice - Pyrzowice, - Katowice - Pyrzowice, - KRAKÓW/Balice, - KRAKÓW/Balice, - LUBLIN, - LUBLIN, - ŁÓDŹ - LUBLINEK, - ŁÓDŹ - LUBLINEK, - WARSZAWA/Modlin, - WARSZAWA/Modlin, - POZNAŃ/Ławica, - POZNAŃ/Ławica, - RADOM/Sadków, - RADOM/Sadków, - Rzeszów - Jasionka, - Rzeszów - Jasionka, - SZCZECIN/Goleniów, - SZCZECIN/Goleniów, - Olsztyn - Mazury, - Olsztyn - Mazury, - Chopina w Warszawie, - Warsaw Chopin Airport, - WROCŁAW/Strachowice, - WROCŁAW/Strachowice, - ZIELONA GÓRA/Babimost. - ZIELONA GÓRA/Babimost. 2.2 MELDUNKI ŚNIEGOWE 2.2 SNOW MESSAGES Informacje o stanie zaśnieżenia lotniska ogłaszane są oddzielną serią NOTAM jako NOTAM śniegowe (SNOWTAM), według wzoru ICAO SNOWTAM FORMAT zamieszczonego w Załączniku 15 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym - Służby Informacji Lotniczej. Informacje te można otrzymać w czasie lotu od właściwego organu kontroli ruchu lotniczego (ATC), od służby informacji lotniczej (AIS) lub Biur Odpraw Załóg. 2.3 ODPOWIEDZIALNOŚĆ 2.3 RESPONSIBILITY Kierownictwo portu odpowiedzialne jest za prowadzenie prawidłowej akcji odśnieżania i odladzania dróg startowych i nawierzchni lotniska, przeznaczonych dla naziemnego ruchu lotniczego, oraz za umożliwienie ciągłej eksploatacji lotniska w okresie zimowym. 2.4 OCZYSZCZANIE ZE ŚNIEGU 2.4 CLEARANCE OF SNOW Dla zapewnienia odpowiedniej czystości nawierzchni przeznaczonych dla statków powietrznych, śnieg usuwa się za pomocą pługu i oczyszczarki lotniskowej. W przypadku utworzenia się pryzmy śniegu usuwa się ją odśnieżarką lotniskową Do zapobiegania oblodzeniu lub w celu poprawienia współczynnika sczepności na nawierzchni przeznaczonej dla statków powietrznych stosuje się, zgodnie ze wskazaniami rozdziału 10 Załącznika 14 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym - Lotniska, sypkie lub płynne środki chemiczne stanowiące związki chemiczne na bazie: etanolu, mrówczanów lub octanów, posiadające Świadectwo Jakości i dopuszczenie do stosowania na sztucznych nawierzchniach lotniskowych. Przy temperaturze powyżej -5 C może być stosowany mocznik. 2.5 POMIAR ŚNIEGU, ROZTAJAŁEGO ŚNIEGU I POŁĄCZONEJ Z NIM STOJĄCEJ WODY Do mierzenia grubości warstwy śniegu suchego, śniegu mokrego i śniegu topniejącego na powierzchniach naziemnego ruchu lotniczego używany jest przymiar metryczny. Procedures agreed by the ICAO to be applied in the EUR Region for clearance of aerodrome movement areas from deposits are applied at the following airports: Information on snow conditions at the aerodromes are published by means of a special series of NOTAM (SNOWTAM) in conformity with the ICAO SNOWTAM FORMAT contained in Annex 15 to the Convention on International Civil Aviation - Aeronautical Information Services. This information may be obtained in flight from the appropriate ATC unit, from the AIS or from ATS Reporting Offices. The airport authority is responsible for proper snow and ice clearance on runways and on the aerodrome movement area, as well as for continuous availability of the aerodrome during winter season To provide proper cleanness of pavement designated for aircraft snow is removed by means of plough and rotary brush. In case when snow bank is formed it is removed by snowblower In accordance with the recommendations of Annex 14 to the Convention on International Civil Aviation - Aerodromes, Chapter 10, to provide anti-icing protection or increase friction coefficient on surfaces for aircraft, solid or liquid chemicals, which are ethanol, formate or acetate based compounds, are used. The chemicals must be quality certified and approved for use on aerodrome pavements. When the temperature is above -5 C, urea may be applied. 2.5 MEASUREMENT OF SNOW, SLUSH AND ASSOCIATED STANDING WATER For measurement of depth of dry snow, wet snow and slush layer on the movement areas, a metric ruler is used. AIRAC AMDT 176

140 AD AIP POLSKA Średnią grubość warstwy śniegu podaje się w milimetrach dla każdej jednej trzeciej części drogi startowej Mean depth of snow layer is reported in milimetres, for each third of the runway. 2.6 POMIAR HAMOWANIA 2.6 MEASUREMENT OF BRAKING ACTION Pomiar hamowania dokonywany jest na lotniskach: The braking action is measured at the aerodromes: Lotnisko Aerodrome Używany sprzęt Equipment used EPBY EPGD EPKT EPKK EPLB EPLL EPMO Surface Friction Tester* Bowmonk Airfield Friction Meter 2* Saab Friction Tester* Bowmonk Airfield Friction Meter 2* Saab Friction Tester* Bowmonk Airfield Friction Meter 2* Griptester* Surface Friction Tester Bowmonk Airfield Friction Meter 2* Skoda Octavia Friction Tester* Bowmonk Airfield Friction Meter 2 Skoda Octavia Friction Tester Bowmonk Airfield Friction Meter 2 Skoda Octavia Friction Tester* Bowmonk Airfield Friction Meter 2 * - W przypadku niesprawności hamowanie jest oceniane za pomocą samochodu osobowego./in case of failure braking action is estimated by car. Lotnisko Aerodrome Używany sprzęt Equipment used EPPO EPRA EPRZ EPSC EPSY EPWA EPWR EPZG VERICOM VC 3000 Runway Friction Meter Bowmonk Airfield Friction Meter 2* Bowmonk Airfield Friction Meter 2* Bowmonk Airfield Friction Meter 2* Findlay Fruine Grip Tester MK II C-type Surface Friction Tester* Saab Friction Tester* Bowmonk Airfield Friction Meter 2* Griptester* Griptester* Griptester* Griptester* * - W przypadku niesprawności hamowanie jest oceniane za pomocą samochodu osobowego./in case of failure braking action is estimated by car. 2.7 MELDUNKI O HAMOWANIU 2.7 REPORTING OF BRAKING ACTION Dla celów podawania w SNOWTAM informacji o warunkach hamowania na drogach startowych, każda droga w użyciu została podzielona na trzy części o równej długości, określane jako odcinki A, B, C. Odcinek A jest zawsze mierzony jako pierwsza z trzech części od końca drogi startowej oznaczonego mniejszym numerem W komunikatach ATIS oraz instrukcjach lądowania podawanych przez wieżę kontroli lotniska (TWR) dla statków powietrznych przed lądowaniem, odcinki te są określane jako pierwsza, druga lub trzecia część drogi startowej, widziana z kierunku lądowania For the purpose of reporting braking action in SNOWTAM, each runway in use is divided into three sections of equal length referred to as A, B and C. Section A is always the first third measured from that end of the runway with the lowest runway designation number In ATIS broadcasts and landing instructions from the aerodrome control tower (TWR), these sections will be referred to as the first, second or third part of runway seen in the direction of landing. 2.8 SKALA HAMOWANIA 2.8 SCALE OF BRAKING ACTION Informacje o hamowaniu są podawane według poniższego stopniowania: Information on braking action is reported according to the following scale: OCENIANE TARCIE NAWIERZCHNI KOD ESTIMATED SURFACE FRICTION dobre 5 good 5 średnie/dobre 4 medium/good 4 średnie 3 medium 3 średnie/złe 2 medium/poor 2 złe 1 poor 1 CODE W instrukcjach lądowania podawanych przez TWR ocena hamowania dla każdej części drogi startowej jest przekazywana tekstem otwartym. 2.9 PIERWSZEŃSTWO OCZYSZCZANIA 2.9 CLEARANCE PRIORITIES Dla oczyszczania pola naziemnego ruchu lotniczego została ustalona następująca kolejność pierwszeństwa: 1) Droga startowa w użyciu, 1) Runway in use, 2) Odpowiednie drogi kołowania, 2) Appropriate taxiways, 3) Płyta przeddworcowa, 3) Apron, 4) Pozostałe drogi startowe, 4) Other runways, 5) Pozostałe drogi kołowania, 5) Other taxiways, 6) Płyta postojowa. 6) Parking area W razie zaistnienia specjalnych okoliczności, wymieniona wyżej kolejność może ulec zmianie, z wyjątkiem drogi startowej w użyciu In landing instructions from TWR estimated braking action for each section of runway is given in plain language The following priorities have been established for the clearance of movement areas: Due to special local circumstances, the above described sequence may be changed with the exception of runway in use. AIRAC AMDT 176

141 AIP POLSKA AD AD 1.3 WYKAZ LOTNISK/LĄDOWISK ORAZ LOTNISK DLA ŚMIGŁOWCÓW INDEX TO AERODROMES/AIRFIELDS AND HELIPORTS LOTNISKO/LĄDOWISKO/LOTNISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW AERODROME/AIRFIELD/HELIPORT MIĘDZYNARODOWY - INTERNATIONAL (INTL) KRAJOWY - NATIONAL (NTL) WOJSKOWY - MILITARY (MIL) DOPUSZCZONY RUCH LOTNICZY AIR TRAFFIC ALLOWED IFR/VFR ROZKŁADOWY - SCHEDULED (S) NIEROZKŁADOWY - NON- SCHEDULED (N) PRYWATNY - PRIVATE (P) SEKCJA AIP/AIP VFR/MIL AIP AIP/AIP VFR/MIL AIP SECTION ALEKSANDROWICE k/bielska-białej (EPBA) NTL VFR N,P VFR AD 4 EPBA BAGICZ k/kołobrzegu (EPKG) NTL VFR N,P VFR AD 4 EPKG BIAŁYSTOK KRYWLANY (EPBK) NTL VFR N,P VFR AD 4 EPBK BORSK (EPBO) NTL VFR N,P VFR AD 4 EPBO BYDGOSZCZ/Szwederowo (EPBY) INTL- NTL - MIL IFR/VFR S, N,P AD 2 EPBY / VFR AD 4 EPBY CEWICE (EPCE) MIL IFR*/VFR MIL AD 4 EPCE DAJTKI k/olsztyna (EPOD) NTL VFR N,P VFR AD 4 EPOD DARŁOWO (EPDA) MIL IFR*/VFR MIL AD 4 EPDA Depułtycze Królewskie (EPCD) NTL VFR N VFR AD 4 EPCD DĘBLIN (EPDE) MIL IFR*/VFR MIL AD 4 EPDE ELBLĄG (EPEL) NTL VFR N,P VFR AD 4 EPEL GDAŃSK im. Lecha Wałęsy (EPGD) INTL- NTL - MIL IFR/VFR S, N,P AD 2 EPGD / VFR AD 4 EPGD GDYNIA-OKSYWIE (EPOK) MIL IFR*/VFR MIL AD 4 EPOK GLIWICE (EPGL) NTL VFR N,P VFR AD 4 EPGL GOTARTOWICE k/rybnika (EPRG) NTL VFR N,P VFR AD 4 EPRG GÓRASZKA (EPGO) NTL VFR N,P VFR AD 4 EPGO GRĄDY (EPGY) NTL VFR N,P VFR AD 4 EPGY INOWROCŁAW (EPIN) NTL VFR N,P VFR AD 4 EPIN INOWROCŁAW (EPIR) MIL IFR*/VFR MIL AD 4 EPIR IWONICZ (EPIW) NTL VFR N,P VFR AD 4 EPIW JELENIA GÓRA (EPJG) NTL VFR N,P VFR AD 4 EPJG KANIÓW (EPKW) NTL VFR N,P VFR AD 4 EPKW Katowice - Pyrzowice (EPKT) INTL- NTL - MIL IFR/VFR S, N,P AD 2 EPKT / VFR AD 4 EPKT KATOWICE MUCHOWIEC (EPKM) NTL VFR N,P VFR AD 4 EPKM KĘTRZYN (EPKE) NTL VFR N,P VFR AD 4 EPKE KIKITY (EPKI) NTL VFR N,P VFR AD 4 EPKI KORNE (EPKO) NTL VFR N,P VFR AD 4 EPKO Koszalin - Zegrze Pomorskie (EPKZ) NTL VFR N,P VFR AD 4 EPKZ KRAKÓW/Balice (EPKK) INTL- NTL - MIL IFR/VFR S, N,P AD 2 EPKK / VFR AD 4 EPKK KRĘPA k/słupska (EPSK) NTL VFR N,P VFR AD 4 EPSK KROSNO (EPKR) NTL VFR N,P VFR AD 4 EPKR KRUSZYN k/włocławka (EPWK) NTL VFR N,P VFR AD 4 EPWK LISIE KĄTY k/grudziądza (EPGI) NTL VFR N,P VFR AD 4 EPGI LUBIN (EPLU) NTL VFR N,P VFR AD 4 EPLU LUBLIN (EPLB) INTL- NTL - MIL IFR/VFR S, N,P AD 2 EPLB / VFR AD 4 EPLB ŁASK (EPLK) MIL IFR*/VFR MIL AD 4 EPLK ŁĘCZYCA (EPLY) MIL IFR*/VFR MIL AD 4 EPLY ŁOSOSINA DOLNA k/nowego Sącza (EPNL) NTL VFR N,P VFR AD 4 EPNL ŁÓDŹ - LUBLINEK (EPLL) INTL- NTL - MIL IFR/VFR S, N,P AD 2 EPLL / VFR AD 4 EPLL MALBORK (EPMB) MIL IFR*/VFR MIL AD 4 EPMB MASŁÓW k/kielc (EPKA) NTL VFR N,P VFR AD 4 EPKA MICHAŁKÓW k/ostrowa Wlkp. (EPOM) NTL VFR N,P VFR AD 4 EPOM MIELEC (EPML) NTL VFR N,P VFR AD 4 EPML MILEWO (EPMX) NTL VFR N,P VFR AD 4 EPMX MIŃSK MAZOWIECKI (EPMM) MIL IFR*/VFR MIL AD 4 EPMM MIROSŁAWICE (EPMR) NTL VFR N VFR AD 4 EPMR MIROSŁAWIEC (EPMI) MIL IFR*/VFR MIL AD 4 EPMI NOWY TARG (EPNT) NTL VFR N,P VFR AD 4 EPNT Olsztyn - Mazury (EPSY) INTL- NTL - MIL IFR/VFR S, N,P AD 2 EPSY / VFR AD 4 EPSY AIRAC AMDT 176

142

143 AD 2 EPGD 1-14 AIP POLSKA N E N E N E Operatorzy statków powietrznych zobowiązani są do włączania transponderów ADS-B przed przylotem/odlotem do/z lotniska GDAŃSK im. Lecha Wałęsy. Aircraft operators are required to operate ADS-B transponders before arrival at/depature from GDAŃSK Lech Walesa aerodrome PŁYNNE PODEJŚCIE DO LĄDOWANIA (CDA) CONTINUOUS DESCENT APPROACH (CDA) Płynne podejście do lądowania (CDA) jest zalecaną techniką operacji statków powietrznych, w trakcie której statek powietrzny podchodzący do lądowania zniża się z optymalnej pozycji z minimalnym ciągiem i unika lotu na stałej wysokości w zakresie zapewniającym bezpieczne operacje statków powietrznych, zgodnie z publikowanymi procedurami i instrukcjami ATC. Celem techniki CDA jest zapewnienie załogom warunków do optymalizacji profilu podejścia do lądowania statku powietrznego w celu zredukowania wpływu hałasu lotniczego na otoczenie i, w miarę możliwości, zredukowania zużycia paliwa lotniczego i emisji spalin. Technika CDA: 1) Zaplanować zniżanie tak, aby minąć 7000 ft AMSL w odległości nie większej niż 25 NM lotu od strefy przyziemienia. 2) Oczekiwać od ATC informacji o pozostałych NM lotu lub o pozycji po trzecim zakręcie na lub powyżej wysokości 7000 ft AMSL, ale nie wykonywać zakrętu do pozycji po trzecim zakręcie aż do uzyskania zezwolenia. 3) Na lub przed pozycją z wiatrem utrzymywać prędkość IAS 220 kt lub minimalną prędkość czystej konfiguracji (w zależności od tego, która jest wyższa). Przykład ATC R/T na lub powyżej 7000 ft AMSL: Continuous Descent Approach (CDA) is a recommended aircraft operating technique in which an arriving aircraft descends from an optimal position with minimum thrust and avoids level flight to the extent permitted by the safe operations of the aircraft and in compliance with published procedures and ATC instructions. The aim for a CDA is to assist pilots to optimize aircraft approach profiles in order to reduce noise impact on the ground and, where possible, reduce fuel use and atmospheric emissions. CDA technique: 1) Arrange descent to pass 7000 ft AMSL within 25 track miles to touchdown. 2) Expect track miles information or base leg information from ATC at or above 7000 ft AMSL, but do not turn on base leg until instructed. 3) At or before downwind position maintain IAS 220 kt or minimum clean speed, whichever is greater. ATC R/T example at or above 7000 ft AMSL: - 25 NM lotu do strefy przyziemienia, zniżaj się kiedy będziesz gotowy track miles to touchdown, when ready descend. - Oczekuj zakrętu do pozycji po trzecim po/przed/pomiędzy WPT. - Expect base leg after/before/between WPT. - Oczekuj pełnej procedury. - Expect full procedure. EPGD AD 2.22 PROCEDURY LOTU FLIGHT PROCEDURES STOSOWANE JEDNOSTKI MIARY APPLICABLE UNITS OF MEASUREMENT W celu usprawnienia ruchu lotniczego w rejonie kontrolowanym lotniska GDAŃSK im. Lecha Wałęsy (TMA GDAŃSK), organ kontroli ruchu lotniczego pełniący funkcję kontroli zbliżania będzie posługiwał się niemetrycznymi jednostkami miar (Non-SI), to jest: In order to facilitate air traffic within Terminal Control Area of GDAŃSK Lech Walesa aerodrome (GDAŃSK TMA) the air traffic control unit executing Approach Control function will use non-metric units of measurement as follows: a) milami morskimi (NM) przy wyrażaniu odległości w nawigacji, a) nautical miles (NM) while expressing distance in navigation, b) stopami przy wyrażaniu wysokości względnych, bezwzględnych b) feet while expressing altitudes, heights and elevations, i elewacji, c) węzłami (kt) przy wyrażaniu prędkości poziomej, c) knots (kt) while expressing horizontal speed, d) stopami na minutę przy wyrażaniu prędkości pionowej. d) feet per minute while expressing vertical speed. Jedynie na wyraźne żądanie załogi statku powietrznego zgłoszone w chwili nawiązania pierwszego kontaktu radiowego z organem ruchu lotniczego zapewniającym kontrolę zbliżania w TMA GDAŃSK, kontroler ruchu lotniczego będzie posługiwał się metrycznymi jednostkami miar (układ SI), podanymi w rozdziale GEN 2.1. The air traffic controller will use metric units of measurement (SI) published in chapter GEN 2.1 only at the request of the flight crew submitted by radio on initial contact with the unit executing Approach Control within the GDAŃSK TMA PROCEDURA OGRANICZENIA PRĘDKOŚCI W TMA GDAŃSK SPEED REDUCTION PROCEDURE FOR GDAŃSK TMA W TMA GDAŃSK obowiązuje następująca ogólna procedura ograniczenia prędkości dla statków powietrznych lądujących na lotnisku im. Lecha Wałęsy: Dla podejścia VOR RWY 29 po ustabilizowaniu na prostej ograniczyć prędkość do wartości 290 km/h (160 kt) IAS i utrzymywać tę prędkość do 7 NM DME GZD. Dla podejścia VOR RWY 11 po ustabilizowaniu na prostej ograniczyć prędkość do wartości 290 km/h (160 kt) IAS i utrzymywać tę prędkość do 4 NM DME GZD. W przypadku niemożności zredukowania prędkości według powyższej procedury załoga statku powietrznego powinna natychmiast powiadomić organ ATC. The following general speed reduction procedure is mandatory in the GDAŃSK TMA for aircraft landing at Gdańsk Lech Walesa aerodrome: When performing a VOR approach RWY 29, after establishing on a straight-in, reduce speed to 290 km/h (160 kt) IAS and maintain it until 7 NM DME GZD. When performing a VOR approach RWY 11, after establishing on a straight-in, reduce speed to 290 km/h (160 kt) IAS and maintain it until 4 NM DME GZD. In case of inability to reduce speed in accordance with the procedure described above, aircraft crew shall notify the ATC unit immediately. AIRAC AMDT 176

144 AIP POLSKA AD 2 EPGD 1-15 Procedurę ograniczenia prędkości załogi statków powietrznych winny stosować bez dodatkowego przypominania ze strony organów ATC PROCEDURY DLA LOTÓW IFR PROCEDURES FOR IFR FLIGHTS W TMA GDAŃSK zapewniana jest radarowa służba kontroli zbliżania. Minimalne wysokości bezwzględne wektorowania radarowego w TMA GDAŃSK podane są na mapie minimalnych wysokości dozorowania ATC patrz strona ENR W TMA GDAŃSK wprowadzono procedury SID i STAR według nawigacji RNAV 1 dla każdej RWY lotniska GDAŃSK im. Lecha Wałęsy. Procedury RNAV STAR obejmują również segment początkowy i pośredni procedur podejścia według wskazań przyrządów dla RWY 11 oraz 29 i kończą się w FAF/FAP (oprócz procedur podejścia VOR RWY 29 i RNAV (GNSS) RWY 29, które kończą się w IF). Procedury RNAV SID i STAR w TMA GDAŃSK zaprojektowane zostały według kryteriów dla RNAV 1. W celu wykonywania procedur bez ograniczeń wymagane jest dopuszczenie do wykonywania operacji RNAV 1. W procedurach SID RNAV 1 w TMA GDAŃSK przyjęto parametry przechylenia w zakręcie (AOB) zgodne z PANS-OPS (ICAO Doc 8168 tom II) część I, sekcja 3, rozdział 3, dodatek 3, czyli: 15 do 1000 ft nad DER ELEV, 20 powyżej 1000 ft do 3000 ft nad DER ELEV i 25 powyżej 3000 ft nad DER ELEV. Dotyczy wszystkich SID dla EPGD. Ze względu na fakt, iż znaczący odsetek statków powietrznych wykonujących operacje na lotnisku GDAŃSK im. Lecha Wałęsy nie posiada uprawnień do wykonywania operacji RNAV 1 oraz biorąc pod uwagę, że wszystkie trajektorie procedur SID i STAR RNAV 1 przebiegają powyżej MSA/MVA oraz uwzględniając, że w TMA GDAŃSK jest zapewniany monitoring radarowy w celu poprawy/usprawnienia przepływu ruchu lotniczego i odciążenia kontrolerów ruchu lotniczego, dopuszcza się aby statki powietrzne uprawnione jedynie do wykonywania operacji B-RNAV wykonywały loty zgodnie z trajektoriami procedur RNAV 1. Pozwoli to na znaczną redukcję łączności radiowo-telefonicznej. W tym zakresie obowiązują następujące warunki dodatkowe: UWAGA 1: Statki powietrzne uprawnione jedynie do wykonywania operacji B- RNAV, wyposażone w system B-RNAV bez nawigacyjnej bazy danych i/lub wymagające ręcznego wprowadzania danych trasy są wyłączone ze stosowania i wykorzystania procedur RNAV 1. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji należy ten fakt zgłosić przy pierwszym kontakcie radiowym z ATC. Dla takich statków powietrznych będzie zapewnione wektorowanie radarowe, zazwyczaj po trasie zgodnej z opublikowanymi procedurami. Takie statki powietrzne mogą również spodziewać się opóźnień lub wydłużenia trasy lotu podczas godzin szczytu ruchu lotniczego. UWAGA 2: Kontrolerzy ruchu lotniczego będą zachowywać szczególną uwagę podczas monitorowania ruchu niedopuszczonego do wykonywania operacji RNAV 1. W razie wystąpienia jakichkolwiek problemów będą stosować wektorowanie radarowe. Wszystkie procedury oczekiwania w TMA GDAŃSK wykonywane są zgodnie z instrukcjami ATC. Procedury te dostępne są również dla statków powietrznych niedopuszczonych do wykonywania operacji RNAV 1. W miarę możliwości ATC zapewniać będzie wykonanie lotu po najkrótszej bezpośredniej trasie/stosowanie skrótów, zwłaszcza poza godzinami największego natężenia ruchu. Zakręt do podejścia końcowego wykonywany jest zazwyczaj z zastosowaniem wektorowania radarowego celem przyspieszenia obsługi ruchu oraz zachowania separacji. Informacje dotyczące planowania wysokości lotu: załogi statków powietrznych powinny brać pod uwagę możliwość otrzymania zezwolenia na zniżanie zgodnie z ograniczeniami wysokości podanymi na mapach procedur STAR. Bieżące zezwolenie na zniżanie będzie podane przez ATC. W miarę możliwości należy stosować technikę CDA PROCEDURA OGÓLNA RCF PODCZAS WYKONYWANIA LOTÓW INNYCH NIŻ WEDŁUG SID LUB STAR ORAZ DLA STATKÓW POWIETRZNYCH NIEDOPUSZCZONYCH DO WYKONYWANIA OPERACJI STAR RNAV 1. Speed reduction procedure is to be applied by aircraft crews without further reminding from the ATC unit. Within the GDAŃSK TMA, radar approach control service is provided. Minimum radar vectoring altitudes within the GDAŃSK TMA are shown on the ATC Surveillance Minimum Altitude Chart see ENR Within the GDAŃSK TMA, RNAV 1 SID and STAR procedures are applicable for each RWY of GDAŃSK Lech Walesa aerodrome. The RNAV STAR procedures comprise also the initial and intermediate segments of RWY 11 and RWY 29 instrument approach procedures and terminate at FAF/FAP (excluding VOR RWY 29 and RNAV (GNSS) RWY 29 terminating at IF). The RNAV SID and STAR procedures within the GDAŃSK TMA were designed according to RNAV 1 criteria. The procedures may be flown only by aircraft approved for RNAV 1 operations. For the RNAV 1 SID procedures within the GDAŃSK TMA, the angle of bank (AOB) taken into consideration is in accordance with PANS-OPS (ICAO Doc 8168, Vol. II) Part I, Section 3, Chapter 3, Appendix 3. That is: 15 up to 1000 ft over DER ELEV, 20 above 1000 ft up to 3000 ft over DER ELEV and 25 above 3000 ft over DER ELEV. It is applicable to all SIDs for EPGD. Due to the fact that a significant percentage of aircraft operating at GDAŃSK Lech Walesa aerodrome is not approved for RNAV 1 operations, all RNAV 1 SID and STAR are above MSA/MVA, and radar monitoring is provided within the GDAŃSK TMA to enhance air traffic flows and reduce air traffic controllers' workload, aircraft approved for B-RNAV operations only are allowed to follow the trajectories of RNAV 1 procedures. This will allow for high reduction in RTF communication. The following condition apply: NOTE 1: Aircraft approved only for B-RNAV operations, equipped with B- RNAV system without navigation databases and/or requiring en-route data to be input manually are exempted from the application of RNAV 1 procedures. In such circumstances, ATC shall be advised upon first contact. Radar vectoring will be provided usually along published procedures. Such aircraft may expect delays and/or extended routing during peak hours. NOTE 2: Air traffic controllers will pay particular attention when monitoring traffic not approved for RNAV 1 operations. In the event that any problems occur, radar vectoring will be provided. All holding patterns within the GDAŃSK TMA are to be flown as instructed by ATC. These procedures are also available for aircraft not approved for RNAV 1 operations. Whenever possible, ATC will provide direct routing/shortcuts, especially during off-peak hours. The turn to final approach is usually performed with radar vectoring to expedite traffic handling and for separation. Vertical planning information: flight crews should plan for possible descent clearance in accaordance with vertical restrictions specified on the STAR charts. The current descent clearance will be issued by ATC. If possible, a CDA technique should be applied. GENERAL RCF PROCEDURE DURING FLIGHTS OTHER THAN SIDS OR STARS AND FOR AIRCRAFT NOT APPROVED FOR STAR RNAV 1 OPERATIONS. AIRAC AMDT 176

145 AD 2 EPGD 1-16 AIP POLSKA Ustawić transponder na kod Utrzymywać ostatnio przydzieloną i potwierdzoną wysokość bezwzgledną/poziom lotu. Kontynuować lot do DVOR/DME GZD. Na tym DVOR zniżyć się do wysokości bezwzglednej 4000 ft (w przypadku nieudanego podejścia utrzymywać 3000 ft), a następnie skierować się do REP UVRIK (IF) VOR RWY 11 (R 288 MAG / D 10,0 NM DVOR/DME GZD) lub do REP IPLAM (IF) ILS RWY 29 i VOR RWY 29 (R 108 MAG / D 16,0 NM DVOR/DME GZD), po czym wykonać podejście i lądowanie na najdogodniejszej RWY w zależności od kierunku wiatru i innych okoliczności (ILS, VOR RWY 29 lub VOR RWY 11). Set the transponder to Maintain the last assigned and acknowledged altitude/flight level. Proceed to DVOR/DME GZD. Over this DVOR, descend to 4000 ft AMSL (in case of missed approach, maintain 3000 ft) and then proceed to REP UVRIK (IF) VOR RWY 11 (R 288 MAG / D 10.0 NM DVOR/DME GZD) or REP IPLAM (IF) ILS RWY 29 and VOR RWY 29 (R 108 MAG / D 16.0 NM DVOR/DME GZD). Thereafter execute approach and land on the most convenient RWY depending on the wind direction and other conditions (ILS, VOR RWY 29 or VOR RWY 11) PROCEDURY DLA LOTÓW VFR PROCEDURES FOR VFR FLIGHTS WLOT DO CTR GDAŃSK LECH WALESA W LOCIE VFR GDAŃSK LECH WALESA CTR ENTRY IN VFR FLIGHT Przed wlotem w CTR EPGD (nie wyżej niż 1500 ft AMSL). Before entering EPGD CTR (not higher than 1500 ft AMSL). Załoga wykonująca lot VFR powinna nawiązać łączność radiową z TWR GDAŃSK nie później niż nad następującymi punktami: GOLF N E (falochron przy ujściu Wisły Śmiałej) INDIA N E (zachodni skraj jeziora Marchowo) MIKE N E (Opera Leśna w Sopocie) X-RAY N E (płn.-wsch. skraj jeziora Kolbudy koło m. Kolbudy) ZULU N E (płd.-zach. skraj jeziora Karczemne koło m. Kartuzy) Crew conducting VFR flight shall establish radio contact with GDAŃSK TWR not later than over the following points: GOLF N E (breakwater at the mouth of the Wisła Śmiała River) INDIA N E (western edge of Lake Marchowo) MIKE N E (Opera Leśna in Sopot town) X-RAY N E (north-eastern edge of Lake Kolbudy near Kolbudy town) ZULU N E (south-western edge of Lake Karczemne near Kartuzy town) PUNKTY I PROCEDURY OCZEKIWANIA W LOCIE VFR VFR POINTS AND HOLDING PROCEDURES Przy dużym natężeniu ruchu lotniczego statek powietrzny wykonujący lot VFR może w razie konieczności otrzymać polecenie oczekiwania nad jednym z wyznaczonych punktów: GOLF N E (falochron przy ujściu Wisły Śmiałej) INDIA N E (zachodni skraj jeziora Marchowo) MIKE N E (Opera Leśna w Sopocie) NOVEMBER N E (centrum handlowe) SIERRA N E (pałac w m. Leźno) X-RAY N E (płn.-wsch. skraj jeziora Kolbudy koło m. Kolbudy) ZULU N E (płd.-zach. skraj jeziora Karczemne koło m. Kartuzy) In case of congestion of air traffic, aircraft conducting VFR flight may also be instructed to hold at one of the following points: GOLF N E (breakwater at the mouth of the Wisła Śmiała River) INDIA N E (western edge of Lake Marchowo) MIKE N E (Opera Leśna in Sopot town) NOVEMBER N E (Shopping centre) SIERRA N E (Palace in Leźno town) LOTY SPECJALNE VFR SPECIAL VFR FLIGHTS Jeżeli pułap chmur jest niższy niż 1500 ft lub widzialność w locie jest poniżej 5 km, wykonanie lotu VFR jest dozwolone pod warunkiem uzyskania zezwolenia ATC na lot specjalny VFR w strefie kontrolowanej lotniska (CTR). Z wyjątkiem sytuacji, w których właściwy organ zezwolił na loty śmigłowców w przypadkach szczególnych takich jak loty medyczne, działania poszukiwawcze i ratunkowe oraz działania gaśnicze, obowiązują następujące warunki: X-RAY N E (north-eastern edge of Lake Kolbudy near Kolbudy town) ZULU N E (south-western edge of Lake Karczemne near Kartuzy town) If the ceiling is lower than 1500 ft or flight visibility is lower than 5 km, VFR flights may be performed, provided ATC clearance for special VFR flight in controlled zone (CTR) is obtained. Except situations when a relevant unit cleared for a helicopter flight in special cases like medical, search and rescue as well as firefighting flight, the following conditions apply: a) wyłącznie w porze dziennej, a) the flight will be performed during daytime only, b) z dala od chmur i z widocznością terenu, b) the flight will be performed clear of cloud and in visual reference to terrain, c) widzialność przy ziemi jest nie mniejsza niż 1500 m, a w przypadku śmigłowców nie mniejsza niż 800 m, c) ground visibility is not less than 1500 m, in case of helicopters not less than 800 m, d) pułap chmur nie jest niższy niż 600 ft, d) the ceiling is not less than 600 ft, e) z prędkością przyrządową (IAS) 140 kt lub mniejszą, dającą wystarczającą możliwość dostrzeżenia pozostałego ruchu i wszelkich przeszkód w celu uniknięcia kolizji. e) the flight will be performed with indicated airspeed (IAS) 140 kt or lower giving adequate opportunity to observe other traffic and any obstacles to avoid collision. AIRAC AMDT 176

146 AIP POLSKA AD 2 EPGD 1-17 Zezwolenie na wykonanie lotu jako VFR specjalny może być cofnięte, jeżeli warunki pogodowe pogorszą się na tyle, iż nie zostaną spełnione minima meteorologiczne na lot specjalny VFR. Special VFR flight clearance may be cancelled if the meteorological conditions change below the meteorological minima described above PROCEDURY DLA ŚMIGŁOWCÓW PROCEDURES FOR HELICOPTERS Śmigłowce wykonujące podejście wg wskazań przyrządów (IFR) lub podejście z widocznością (VFR) na lotnisko GDAŃSK im. Lecha Wałęsy wykonują lądowanie na drodze startowej będącej aktualnie w użyciu jako samoloty kategorii A zgodnie z dokumentem ICAO, Doc 8168 Procedury Służb Żeglugi Powietrznej - Operacje Statków Powietrznych Tom II - Opracowywanie Procedur z Widocznością i Według Wskazań Przyrządów, część I, dział 4, rozdział 1, punkt OPERACJE W WARUNKACH OGRANICZONEJ WIDZIALNOŚCI LOW VISIBILITY OPERATIONS RWY 29 pod warunkiem sprawności niezbędnych urządzeń może być wykorzystywana do wykonywania operacji kategorii II przez tych operatorów, których minima zostały zaakceptowane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Autoryzacji do przeprowadzania operacji ILS kategorii II nie wymaga się od operatorów zagranicznych, którzy posiadają odpowiednie świadectwa kwalifikacji wydane przez odpowiednie władze krajowe danego operatora. Helicopters conducting IFR or VFR approach to GDAŃSK Lech Walesa aerodrome conduct landing on runway in use as Category A aeroplanes in accordance with ICAO Doc 8168 Procedures for Air Navigation Services - Aircraft Operations Volume II - Construction of Visual and Instrument Flight Procedures, Part I, Section 4, Chapter 1, point Provided that the necessary equipment is in working order, RWY 29 is suitable for Category II operations by those operators whose minima have been accepted by the Civil Aviation Authority. No authorisation for carrying out ILS Cat. II operations is required for foreign operators in possession of a certificate of competency issued by their national authorities Kryteria wprowadzania oraz odwoływania LVP Criteria for the initiation and termination of LVP Faza przygotowania do LVP będzie rozpoczęta, jeżeli RVR spadnie do 800 m lub podstawa chmur obniży się do 300 ft lub mniej Wprowadzanie LVP nastąpi, gdy RVR spadnie poniżej 550 m lub podstawa chmur spadnie do 200 ft lub poniżej Odwołanie LVP nastąpi gdy RVR wzrośnie do 600 m lub więcej i/lub podstawa chmur osiągnie 200 ft lub więcej z tendencja rosnącą. The LVP preparation phase will be commenced when the RVR falls below 800 m or the base of cloud is at 300 ft or less. LVP operations will be commenced when the RVR falls below 550 m or the base of cloud falls at 200 ft or lower. LVP will be terminated when RVR increases to 600 m or more and/or the base of cloud reached 200 ft or more and a continuing improvement is anticipated Opis operacji w warunkach ograniczonej widzialności (LVP) Description of Low Visibility Operations (LVP) W czasie trwania LVP stosowane będą specjalne procedury ATC.O During LVP, special ATC procedures will be applied. Pilots will be informed rozpoczęciu stosowania tych procedur piloci będą informowani drogą of the commencement of these procedures by radio. The following radiową. Używana będzie następująca frazeologia Low visibility procedures category two in operation. phraseology will be used: Low visibility procedures category two in operation W czasie gdy obowiązywać będą specjalne procedury ATC należy oczekiwać znacznie zredukowanej częstotliwości lądowań, co wynika z obowiązku zwiększenia separacji podłużnej pomiędzy przylatującymi statkami powietrznymi do 10NM Od przylatujących statków powietrznych służba kontroli ruchu powietrznego będzie wymagała korzystania wyłącznie z RWY 29 oraz dróg kołowania E, G, H Dla odlatujących statków powietrznych w czasie LVP/LVTO do startu będą używane RWY 11 i RWY 29. Niedozwolone jest wykonywanie startów, jeżeli RVR spadnie poniżej 125 m Kołowanie po drogach kołowania wyposażonych w sprawne światła osi centralnej odbywa się bez asysty Follow Me. Na pozostałych drogach kołowania asysta Follow Me jest wymagana, jeżeli RVR spadnie poniżej 550m Piloci zainteresowani wykonaniem podejścia według ILS kategorii II do celów szkolno-treningowych powinni podczas pierwszego nawiązania łączności z kontrolą zbliżania użyć sformułowania Request practice Category II approach. W takiej sytuacji działanie opisane w punktach do do nie będą stosowane. When special ATC procedures are applicable a significantly reduced landing rate should be expected due to the requirement for increased (up to 10 NM) spacing between arriving aircraft. ATC will require arriving aircraft to use only RWY 29 and TWYs: E, G, H. For departing aircraft during LVP/LVTO, take-offs will be carried out using RWY 11 and RWY 29. Take-offs are prohibited if the RVR is less than 125 m. Taxiing on taxiways equipped with working centre line lights is conducted without the assistance of FOLLOW ME. Assistance of FOLLOW ME is required on other taxiways when RVR falls bellow 550 m. Pilots who wish to practice Category II ILS approaches shall use the phrase Request practice Category II approach, on initial contact with GDAŃSK APP. In such circumstances measure described in items to will not be applied. EPGD AD 2.23 INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION NIL NIL EPGD AD 2.24 MAPY DOTYCZĄCE LOTNISKA CHARTS RELATED TO THE AERODROME AD 2 EPGD Mapa lotniska - ICAO Aerodrome Chart - ICAO Mapy parkowania statków powietrznych - ICAO Aircraft Parking Charts - ICAO AD 2 EPGD PŁYTY POSTOJOWE 1, 2, 3 APRONS 1, 2, 3 AD 2 EPGD PŁYTY POSTOJOWE 5, 6, 7 APRONS 5, 6, 7 AD 2 EPGD Mapa przeszkód lotniskowych - ICAO Typ A RWY 11/29 Aerodrome Obstacle Chart - ICAO Type A RWY 11/29 AIRAC AMDT 176

147 AD 2 EPGD 1-18 AIP POLSKA Mapa terenu dla podejścia precyzyjnego - ICAO AD 2 EPGD RWY 29 RWY 29 RNAV 1 Mapy standardowych odlotów instrumentalnych (SID) - ICAO AD 2 EPGD RWY 11 RWY 11 AD 2 EPGD RWY 29 RWY 29 RNAV 1 Mapy standardowych dolotów instrumentalnych (STAR) - ICAO Precision Approach Terrain Chart - ICAO RNAV 1 Standard Departure Charts Instrument (SID) - ICAO RNAV 1 Standard Arrival Charts Instrument (STAR) - ICAO AD 2 EPGD RWY 11 RWY 11 AD 2 EPGD RWY 29 RWY 29 Mapy instrumentalnych podejść - ICAO Instrument Approach Charts - ICAO AD 2 EPGD VOR RWY 11 (CAT A/B/C/D) VOR RWY 11 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPGD VOR RWY 29 (CAT A/B/C/D) VOR RWY 29 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPGD RNAV (GNSS) RWY 11 (CAT A/B/C/D) RNAV (GNSS) RWY 11 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPGD RNAV (GNSS) RWY 29 (CAT A/B/C/D) RNAV (GNSS) RWY 29 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPGD Mapa operacyjna do lotów z widocznością Visual Operation Chart AIRAC AMDT 176

148

149 AD 2 EPKK AIP POLSKA SBAS FAS Data Block Coding Data EPKK RNAV (GNSS) RWY 07 Input Data Parameters Values Operation Type: 0 SBAS Provider: 1 Airport Identifier: EPKK Runway: 07 Runway Direction: 0 Approach Performance Designator: 0 Route Indicator: Reference Path Data Selector: 0 Reference Path Identifier: E07A LTP/FTP Latitude: N LTP/FTP Longitude: E LTP/FTP Ellipsoidal Height (metres): FPAP Latitude: N Delta FPAP Latitude (seconds): FPAP Longitude: E Delta FPAP Longitude (seconds): Threshold Crossing Height: 50.0 TCH Units Selector: 0 Glidepath Angle (degrees): 3.00 Course Width (metres): Length Offset (metres): 0 HAL (metres): 40.0 VAL (metres): 50.0 Output Data Data Block 10 0B 0B C 72 7D 15 A8 C9 7B 08 FA 1E D3 03 F4 01 2C C8 FA 4A 4D 03 0E Calculated CRC Value 4A4D030E AIRAC AMDT 176

150 AD 2 EPKK AIP POLSKA SBAS FAS Data Block Coding Data EPKK RNAV (GNSS) RWY 25 Input Data Parameters Values Operation Type: 0 SBAS Provider: 1 Airport Identifier: EPKK Runway: 25 Runway Direction: 0 Approach Performance Designator: 0 Route Indicator: Reference Path Data Selector: 0 Reference Path Identifier: E25A LTP/FTP Latitude: N LTP/FTP Longitude: E LTP/FTP Ellipsoidal Height (metres): FPAP Latitude: N Delta FPAP Latitude (seconds): FPAP Longitude: E Delta FPAP Longitude (seconds): Threshold Crossing Height: 50.0 TCH Units Selector: 0 Glidepath Angle (degrees): 3.00 Course Width (metres): Length Offset (metres): 0 HAL (metres): 40.0 VAL (metres): 50.0 Output Data Data Block 10 0B 0B EE 7D F 08 DA 1E FF FC F4 01 2C C8 FA 5E 4C C9 3E Calculated CRC Value 5E4CC93E AIRAC AMDT 176

151 AIP POLSKA AD 2 EPKT 1-1 EPKT AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPKT - Katowice - Pyrzowice EPKT AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA 1. ARP - współrzędne WGS-84 i lokalizacja ARP - WGS-84 coordinates and site at AD 50 28'27''N '48''E - na zamkniętej TWY '27''N '48''E - on closed TWY. 2. Odległość, kierunek od miasta Direction and distance from city 34 km (18.4 NM), BRG 015 GEO. 34 km (18.4 NM), BRG 015 GEO. 3. Wzniesienie lotniska/temperatura odniesienia Elevation/Reference temperature 1007 ft/25.5 C 1007 ft/25.5 C 4. Undulacja geoidy w miejscu pomiaru wzniesienia lotniska Geoid undulation at AD ELEV PSN 133 ft 133 ft 5. Deklinacja magnetyczna i jej roczna poprawka MAG VAR/Annual change 4 E (2013)/ 7'E 4 E (2013)/ 7'E 6. Zarządzający lotniskiem, adres, telefon, faks, teleks, AFS AD Administration, address, telephone, telefax, telex, AFS Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. Al. Korfantego Katowice Port Lotniczy: Katowice Airport Ożarowice ul. Wolności (faks) SITA: KTWADXH AFS: EPKTYDYX Upper Silesian Aviation Group Al. Korfantego Katowice Airport: Katowice Airport Ożarowice ul. Wolności (fax) SITA: KTWADXH AFS: EPKTYDYX Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) IFR/VFR IFR/VFR 8. Uwagi Remarks TWR (telefaks) TWR (telefax) ARO (faks) ARO (fax) Informacja lotniskowa Airport information EPKT AD 2.3 GODZINY PRACY (UTC 1) ) OPERATIONAL HOURS (UTC 1) ) 1. Zarządzający lotniskiem Aerodrome Administration H24 H24 2. Służby celne i paszportowe Customs and immigration H24 H24 3. Służby medyczne i sanitarne Health and sanitation H24 H24 4. Służba Informacji Lotniczej AIS H24 W zakresie usług świadczonych przez Biuro Odpraw Załóg. H24 In the scope of services provided by ARO. 5. Biuro Odpraw Załóg ATS Reporting Office (ARO) H24 H24 6. Biuro Meteorologiczne MET Office H24 H24 7. Służby Ruchu Lotniczego ATS H24 H24 8. Tankowanie Fuelling H24 H24 9. Obsługa Handling H24 H Ochrona Security H24 H Odladzanie De-icing H24 H24 AIRAC AMDT 176

152 AD 2 EPKT 1-4 AIP POLSKA EPKT AD 2.8 PŁYTY POSTOJOWE, DROGI KOŁOWANIA I PUNKTY KONTROLI WSKAZAŃ PRZYRZĄDÓW POKŁADOWYCH APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS/POSITIONS DATA 1. Nawierzchnia i nośność płyty Apron surface and strength APN 1 (stand 1-15) - CONC, PCN 70 R/B/W/T APN 1 (stand 16-21) - CONC, PCN 50 R/B/W/T APN 1 (stand 22-29) - CONC, PCN 70 R/B/W/T APN 2 (de-icing) (stand 70-72) - CONC, PCN 70 R/B/W/T APN 3 (cargo) (stand 86-88) - CONC, PCN 70 R/B/W/T APN 4 (GA) - CONC, PCN 46 R/B/W/T APN 6 (GA) - ASPH, PCN 41 F/B/W/T Holding bay (stand 40) - CONC, PCN 46 R/B/W/T APN 1 (stand 1-15) - CONC, PCN 70 R/B/W/T APN 1 (stand 16-21) - CONC, PCN 50 R/B/W/T APN 1 (stand 22-29) - CONC, PCN 70 R/B/W/T APN 2 (de-icing) (stand 70-72) - CONC, PCN 70 R/B/W/T APN 3 (cargo) (stand 86-88) - CONC, PCN 70 R/B/W/T APN 4 (GA) - CONC, PCN 46 R/B/W/T APN 6 (GA) - ASPH, PCN 41 F/B/W/T Holding bay (stand 40) - CONC, PCN 46 R/B/W/T 2. Szerokość drogi kołowania, nawierzchnia i nośność TWY width, surface and strength TWY "A" - 20 m, CONC, PCN 50 R/B/W/T. TWY "B" - 28 m, CONC, PCN 70 R/B/W/T. TWY "D" - 23 m, CONC, PCN 70 R/B/W/T. TWY "E0" - 23 m, CONC, PCN 70 R/B/W/T. TWY "E1" - 23 m, CONC, PCN 70 R/B/W/T. TWY "E2" - 23 m, CONC, PCN 70 R/B/W/T. TWY "E3" - 23 m, CONC, PCN 70 R/B/W/T. TWY "F" - 35 m, CONC, PCN 46 R/B/W/T. TWY "H1" - 11 m, CONC, PCN 46 R/B/W/T. TWY "H2" - 60 m, CONC, PCN 46 R/B/W/T. TWY "H3" - 23 m, ASPH, PCN 70 R/B/W/T. TWY "H4" - 23 m, ASPH, PCN 70 R/B/W/T. TWY "H5" - 23 m, ASPH, PCN 70 R/B/W/T. TWY "L" - 32 m, ASPH, PCN 70 R/B/W/T. TWY "N" - 23 m, ASPH, PCN 70 R/B/W/T. TWY "S" - 32 m, ASPH, PCN 70 R/B/W/T. TWY "T" - 28 m, ASPH, PCN 70 R/B/W/T. TWY "U" - 11 m, ASPH, PCN 41 F/B/W/T. 3. Punkt sprawdzania wysokościomierzy ACL and elevation APN 1: (stanowiska 1-5) ELEV 987 ft APN 1: (stanowiska 6-29) ELEV 984 ft APN 2: (stanowiska 70-72) ELEV 1013 ft APN 3: ELEV 1004 ft APN4 (GA): ELEV 970 ft APN6 (GA): ELEV 982 ft. TWY "A" - 20 m, CONC, PCN 50 R/B/W/T. TWY "B" - 28 m, CONC, PCN 70 R/B/W/T. TWY "D" - 23 m, CONC, PCN 70 R/B/W/T. TWY "E0" - 23 m, CONC, PCN 70 R/B/W/T. TWY "E1" - 23 m, CONC, PCN 70 R/B/W/T. TWY "E2" - 23 m, CONC, PCN 70 R/B/W/T. TWY "E3" - 23 m, CONC, PCN 70 R/B/W/T. TWY "F" - 35 m, CONC, PCN 46 R/B/W/T. TWY "H1" - 11 m, CONC, PCN 46 R/B/W/T. TWY "H2" - 60 m, CONC, PCN 46 R/B/W/T. TWY "H3" - 23 m, ASPH, PCN 70 R/B/W/T. TWY "H4" - 23 m, ASPH, PCN 70 R/B/W/T. TWY "H5" - 23 m, ASPH, PCN 70 R/B/W/T. TWY "L" - 32 m, ASPH, PCN 70 R/B/W/T. TWY "N" - 23 m, ASPH, PCN 70 R/B/W/T. TWY "S" - 32 m, ASPH, PCN 70 R/B/W/T. TWY "T" - 28 m, ASPH, PCN 70 R/B/W/T. TWY "U" - 11 m, ASPH, PCN 41 F/B/W/T. APN 1: (stand 1-5) ELEV 987 ft APN 1: (stand 6-29) ELEV 984 ft APN 2: (stand 70-72) ELEV 1013 ft APN 3: ELEV 1004 ft APN4 (GA): ELEV 970 ft APN6 (GA): ELEV 982 ft. 4. Punkty sprawdzania VOR/INS VOR/INS checkpoints VOR: - stanowisko 40 (114,800 MHz, 124, 0,50 NM); - stanowisko 70 (114,800 MHz, 106, 0,78 NM); - stanowisko 71 (114,800 MHz, 109, 0,78 NM); - stanowisko 72 (114,800 MHz, 104, 0,78 NM). INS - patrz AD 2 EPKT i Uwagi Remarks NIL NIL VOR: - stand 40 ( MHz, 124, 0.50 NM); - stand 70 ( MHz, 106, 0.78 NM); - stand 71 ( MHz, 109, 0.78 NM); - stand 72 ( MHz, 104, 0.78 NM). INS - see AD 2 EPKT and EPKT AD 2.9 SYSTEM KIEROWANIA RUCHEM NAZIEMNYM I OZNAKOWANIE SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS 1. Znaki identyfikacyjne miejsc postojowych, linie prowadzenia po drogach Use of aircraft stand identification signs, TWY guide lines and visual kołowania oraz wizualne systemy dokowania/parkowania na miejscach docking/parking guidance system of aircraft stands postojowych statków powietrznych 1. System kierowania i kontroli statków powietrznych na TWY składający się ze: - świateł osi TWY (patrz punkt ), - poprzeczek zatrzymania, - świateł ochronnych drogi startowej, - podświetlanych znaków pionowych nakazu i informacyjnych oraz oznakowania. 2. System kierowania i kontroli statków powietrznych na płytach składający się ze: - świateł osi na stanowiskach: oraz 86-88, - oznakowania tożsamości stanowisk, linii wjazdu na stanowiska, poprzeczek zatrzymania oraz linii wyjazdu, - podświetlanych pionowych znaków identyfikacyjnych stanowisk postojowych. 1. Surface movement guidance and control system of aircraft on TWY consisting of: - TWY centre line lights (see point ), - stop-bars, - runway guard lights, - illuminated mandatory and information signs and markings. 2. Surface movement guidance and control system of aircraft on aprons consisting of: - centre line lights on stands: and 86-88, - aircraft stand identification markings, lead-in, stop and lead-out line markings, - illuminated signs with parking stand numbers. AIRAC AMDT 176

153 AD 2 EPKT 1-10 AIP POLSKA 1) - patrz GEN ) - see GEN 2.1. EPKT AD 2.19 RADIOWE POMOCE NAWIGACYJNE I LĄDOWANIA RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS Rodzaj pomocy, kat. ILS/MLS (deklinacja dla VOR/ILS/MLS) Type of aid, CAT of ILS/MLS (VOR/ILS/MLS: declination) ID Częstotliwość Frequency Godziny pracy Hours of operation Współrzędne posadowienia anteny nadawczej (WGS-84)/ Position of transmitting antenna coordinates (WGS-84) DME ELEV ILS GP MHz ILS LOC ( 4 E/Jan 13) DVOR/DME ( 4 E/Nov 11) IKTO KAX MHz MHz CH95X DME IKTO CH36X H24 H24 H24 H '37.4'' N '42.8'' E 50 28'33.8'' N '20.3'' E 50 28'39.7'' N '06.4'' E 50 28'37.4'' N '42.8'' E m AMSL 300 m AMSL Uwagi Remarks Zasięg zgodny z Załącznikiem 10 ICAO tom I. Range in accordance with ICAO Annex 10 Vol. I. RDH: 52 ft GP 3.0 Zasięg zgodny z Załącznikiem 10 ICAO tom I. Range in accordance with ICAO Annex 10 Vol. I. CAT. I Deklarowany zasięg operacyjny: 100 NM (do FL400). Designated operational range: 100 NM (up to FL400). Deklarowany zasięg operacyjny: 25 NM (do FL100). Designated operational range: 25 NM (up to FL100). NIL Uwagi NIL Remarks EPKT AD 2.20 LOKALNE PRZEPISY LOTNISKOWE LOCAL AERODROME REGULATIONS PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE NA LOTNISKU KATOWICE - PYRZOWICE PROCEDURES APPLICABLE AT KATOWICE - PYRZOWICE AERODROME PROCEDURY DOTYCZĄCE KOŁOWANIA TAXIING PROCEDURES Przejęcie odpowiedzialności za kołujący statek powietrzny na wyznaczoną płytę postojową odbywa się na TWY E oraz TWY T po zgłoszeniu przez załogę kontaktu wzrokowego z dającym sygnały koordynatorem ruchu naziemnego. Dopuszcza się przejęcie odpowiedzialności w innym miejscu pola manewrowego, jeśli tak ustalono z kontrolerem KATOWICE TWR (np. w razie konieczności kołowania po RWY za samochodem FOLLOW ME ). Dyżurny Operacyjny Portu Lotniczego informuje KATOWICE TWR o możliwości wykonania bezpiecznego kołowania po odcinku TWY, niewidocznym z wieży kontroli lotniska. Z powodu braku oznakowania poziomego ustawianie statków powietrznych na części wschodniej i zachodniej APN 3 (CARGO) oraz APN 4 (GA), APN 6 (GA) tylko zgodnie z instrukcjami koordynatora ruchu naziemnego. The acceptance of responsibility over the aircraft taxiing to a designated aircraft stand takes place on TWY E and TWY T after the pilot has communicated to the air traffic controller visual contact with the marshaller. The acceptance of responsibility in other parts of the manoeuvring area is allowed if it has been coordinated with the KATOWICE TWR controller (e.g. in case of following FOLLOW ME vehicle on RWY). The Airport Duty Operational Officer advises KATOWICE TWR about the safety of taxiing on parts of a TWY normally not visible from the TWR. Due to lack of horizontal markings aircraft to be parked on east and west part of APN 3 (CARGO) and APN 4 (GA), APN 6 (GA) only with marshaller instructions ODLADZANIE STATKÓW POWIETRZNYCH AIRCRAFT DE-ICING Odladzanie statków powietrznych odbywa się na APN 2 na stanowiskach 70- Aircraft de-icing is carried out on APN 2 on stands Stanowiska do odladzania są oświetlone i dostępne H24. De-icing stands are lighted and available H24. Odladzanie/zabezpieczanie może być wykonywane przy włączonych silnikach samolotów tylko na zakresie jałowym. Procedura odladzania: - potrzebę odladzania należy zgłosić do agenta handlingowego co najmiej 25 minut przed czasem odkołowania; - kolejność odladzania jest tworzona przez agenta handlingowego w porozumieniu z Dyżurnym Operacyjnym Portu oraz TWR; - kolejka do startu tworzona jest przez TWR w porozumienu z Dyżurnym Operacyjnym Portu oraz agentem handlingowym; De-icing/anti-icing may be performed with running aircraft engines, only on idle run. De-icing procedure: - when de-icing is required, the handling agent shall be notified at least 25 minutes before the off-block time; - the order of de-icing is established by the handling agent in consultation with the Airport Duty Officer and TWR; - the departure sequence is established by TWR in consultation with the Airport Duty Officer and handlig agent; AIRAC AMDT 176

154 AIP POLSKA AD 2 EPKT w celu uruchomienia/wypchnięcia/kołowania należy skontaktować się z TWR na częstotliwości 129,250 MHz - tylko w przypadku pełnej gotowości (wszyscy pasażerowie na pokładzie, drzwi zamknięte, dyszel lub holownik podpięty, jeśli wymagany) zgodnie z kolejnością odladzania; - stanowisko do odladzania będzie przydzielane w zależności od ruchu lotniczego i typu samolotu. Za zgodą Dyżurnego Operacyjnego Portu dopuszcza się odstępstwa od procedury. - for start-up/push-back/taxiing instructions the flight crew shall contact TWR on MHz only when fully ready (all passengers on board, doors closed, tow-bar or push-back tug attached if required) in accordance with the de-icing order; - the de-icing pad shall be allocated depending on traffic situation and aircraft type. Exemptions from the procedure only with the approval of the Airport Duty Officer OGRANICZENIA W DOSTĘPNOŚCI LOTNISKA LIMITATIONS IN AERODROME AVAILABILITY 1) Ograniczenia w dostępności lotniska Katowice - Pyrzowice (EPKT) dotyczą lotów nierozkładowych oraz statków powietrznych o masie poniżej 18 t MTOW. 2) Uzyskanie zgody na lądowanie i parkowanie. W przypadku lotów nierozkładowych konieczne jest uzyskanie od Dyżurnego Operacyjnego Portu zgody na lądowanie i parkowanie. Wniosek musi zawierać następujące informacje: - planowana data i godzina lądowania (ETA) na lotnisku EPKT; - planowana data i godzina startu (ETD) z lotniska EPKT; - typ statku powietrznego oraz wymagana dla tego typu kategoria ratowniczo-gaśnicza wg ICAO; - znak wywoławczy oraz numer rejsu; - kod ICAO lub IATA lotniska startu; - kod ICAO lub IATA lotniska docelowego. Wnioski: - należy składać co najmniej 24 godziny przed ETA; - zawierające niekompletne informacje nie będą rozpatrywane; - składane bez zachowania wymaganego wyprzedzenia czasowego mogą zostać odrzucone; - należy kierować na adres Odpowiedzi będą udzielane przez Dyżurnego Operacyjnego Portu wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej nie później niż 12 godzin przed ETA. Numer zgody powinien być umieszczony w polu 18 FPL po oznaczniku RMK/. 3) Ograniczenie czasu postoju. W przypadku wszystkich lotów nierozkładowych maksymalny planowany czas postoju ograniczony do 4 godzin. Wydłużenie czasu postoju możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody od Dyżurnego Operacyjnego Portu. Wniosek o wydłużenie czasu postoju należy składać łącznie z wnioskiem, o którym mowa w punkcie 2). 4) Odstępstwa. Uzyskanie zgody, o której mowa w punkcie 2) nie jest wymagane dla: - statków powietrznych lotnictwa wojskowego i państwowego; - lotów ratowniczych; - zagrożonych statków powietrznych lądujących w trybie awaryjnym. 5) Ograniczenia odpowiedzialności Zarządzającego lotniskiem. Nieprzestrzeganie zapisów punktów 2)-3) może skutkować brakiem dostępnego miejsca postojowego oraz wynikającymi z tego opóźnieniami, a także innymi utrudnieniami dla przewoźnika oraz jego klientów, za które Zarządzający lotniskiem nie ponosi odpowiedzialności. 6) Informacje dodatkowe. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące ograniczeń w dostępności lotniska, bądź ich wcześniejszego zniesienia będą publikowane w NOTAM. Szczegółowych informacji udziela Dyżurny Operacyjny Portu (H24): Telefon: ) Limitations in the availability of Katowice - Pyrzowice aerodrome apply to non-scheduled flights and aircraft with less than 18 t MTOW. 2) Approval for landing and parking. For non-scheduled flights, an approval for landing and parking from the Airport Duty Officer is required. A request shall include the following information: - estimated date and time of arrival (ETA) at EPKT aerodrome; - estimated date and time of departure (ETD) from EPKT aerodrome; - type of aircraft and ICAO category for rescue and firefighting required for that type; - call sign and flight number; - ICAO or IATA code of departure aerodrome; - ICAO or IATA code of destination aerodrome. Requests: - shall be submitted at least 24 hours in advance of ETA; - containing incomplete data shall not be considered; - submitted without the required timing advance may be rejected; - shall be sent to: Replies shall be given by the Airport Duty Officer only by not later than 12 hours in advance of ETA. The permission number shall be inserted in Item 18 of the FPL after RMK/. 3) Limitations to parking time. For all non-scheduled flights, the maximum estimated parking time shall be limited to 4 hours. An extension of the parking time shall be subject to the approval of the Airport Duty Officer. A request to extend the parking time shall be submitted together with the request referred to in point 2). 4) Exemptions. The approval refferred to in point 2) is not required for: - military and state aircraft; - rescue flights; - aircraft in distress carrying out an emergency landing. 5) Limited liability of the Aerodrome Administration. Not complying with the provisions of points 2)-3) may result in the lack of available parking stand and delays as well as other disturbances for the carrier and his clients, for which the Aerodrome Administration shall not be held responsible. 6) Additional information. Any additional information regarding limitations in the aerodrome availability or their earlier cancellation shall be promulgated by NOTAM. Detailed information to be obtained from the Airport Duty Officer (H24): Phone: EPKT AD 2.21 PROCEDURY OGRANICZENIA HAŁASU NOISE ABATEMENT PROCEDURES Wszelkie próby silników dopuszczalne po uzyskaniu zezwolenia od Dyżurnego Operacyjnego Portu i ATC przy zachowaniu szczególnej ostrożności. All engine checks to be carried out with special caution and only with approval of the Airport Duty Officer and ATC. AIRAC AMDT 176

155 AD 2 EPKT 1-12 AIP POLSKA Próby silników wymagające wyższej mocy niż bieg jałowy dopuszczalne w miejscu wyznaczonym przez Dyżurnego Operacyjnego Portu. Engine checks requiring the use of greater power settings than idle to be carried out in a place designated by the Airport Duty Officer PŁYNNE PODEJŚCIE DO LĄDOWANIA (CDA) CONTINUOUS DESCENT APPROACH (CDA) Płynne podejście do lądowania (CDA) jest zalecaną techniką operacji statków powietrznych, w trakcie którego statek powietrzny podchodzący do lądowania zniża się z optymalnej pozycji z minimalnym ciągiem i unika lotu na stałej wysokości w zakresie zapewniającym bezpieczne operacje statków powietrznych, zgodnie z publikowanymi procedurami i instrukcjami ATC. Celem techniki CDA jest zapewnienie załogom warunków do optymalizacji profilu podejścia do lądowania statku powietrznego, aby zredukować wpływ hałasu lotniczego na ziemi i w miarę możliwości zredukować zużycie paliwa i emisje atmosferyczne. W zależności od natężenia ruchu lotniczego ATC zastosuje wektorowanie radarowe do końcowego podejścia z informacją o milach lotu do strefy przyziemienia (distance-to-go (DTG)). W trakcie wektorowania radarowego załogi statków powietrznych powinny spodziewać się zniżania poniżej FL 80 w odległości 25 NM od strefy przyziemienia. Jeżeli ATC nie poinstruuje inaczej, piloci powinni: - zredukować prędkość przyrządową IAS do max 220 kt przed rozpoczęciem zniżania z FL 80; - wykonywać podejście tak, aby zredukować wpływ hałasu lotniczego na ziemi z zachowaniem płynnego podejścia do lądowania. Continuous Descent Approach (CDA) is a recommended aircraft operating technique in which an arriving aircraft descends from an optimal position with minimum thrust and avoids level flight to the extent permitted by the safe operations of the aircraft and in compliance with published procedures and ATC instructions. The aim of a CDA is to assist pilots to optimize aircraft profiles in order to reduce noise impact on the ground and, where possible, reduce fuel use and atmospheric emissions. Depending on the air traffic congestion, ATC will use radar vectoring supplemented with information on miles remaining to the touchdown zone (distance-to-go (DTG)) for final approach. During radar vectoring, aircraft crews shall expect descent below FL 80 within 25 NM to touchdown. Unless instructed otherwise, the pilots shall: - reduce indicated airspeed (IAS) to 220 kt maximum before commencing the descent from FL 80; - perform approach so as the noise impact on the ground is reduced while continuous descent approach procedure is applied. EPKT 2.22 PROCEDURY LOTU FLIGHT PROCEDURES STOSOWANE JEDNOSTKI MIARY APPLICABILITY OF UNITS OF MEASUREMENT W celu usprawnienia ruchu lotniczego w rejonie kontrolowanym lotnisk Katowice - Pyrzowice i KRAKÓW/Balice (TMA KRAKÓW), organ kontroli ruchu In order to facilitate air traffic within the KATOWCIE/Pyrzowice and KRAKÓW/Balice Terminal Control Area (KRAKÓW TMA), the air traffic lotniczego pełniący funkcję kontroli zbliżania będzie posługiwał się control unit executing Approach Control function will use non-metric units niemetrycznymi jednostkami miar (Non-SI), to jest: of measurement (Non-SI) as follows: a) milami morskimi (NM) przy wyrażaniu odległości w nawigacji, a) nautical miles (NM) expressing distance in navigation, b) stopami przy wyrażaniu wysokości względnych, bezwzględnych i wzniesień, b) feet expressing altitudes, heights and elevations, c) węzłami (kt) przy wyrażaniu prędkości poziomej, c) knots (kt) expressing horizontal speed, d) stopami na minutę przy wyrażaniu prędkości pionowej. d) feet per minute expressing vertical speed. Jedynie na wyraźne żądanie załogi statku powietrznego zgłoszone w chwili nawiązania pierwszego kontaktu radiowego z organem ruchu lotniczego zapewniającym kontrolę zbliżania w TMA KRAKÓW, kontroler ruchu lotniczego będzie posługiwał się metrycznymi jednostkami miar (układ SI) podanymi w rozdziale GEN 2.1. The air traffic controller will use metric units of measurement (SI) published in chapter GEN 2.1 only after prior request of aircraft crew submitted by radio at the time of the first radio contact with the unit executing Approach Control within the KRAKÓW TMA NAWIĄZYWANIE ŁĄCZNOŚCI PO STARCIE ESTABLISHING COMMUNICATION AFTER TAKE-OFF Jeżeli organ kontroli lotniska nie nakaże inaczej, załogi wszystkich odlatujących statków powietrznych lecących w locie IFR powinny - tak szybko jak to możliwe - po starcie nawiązać łączność z KRAKÓW ZBLIŻANIE. Częstotliwość, na jakiej należy nawiązać łączność zostanie podana przez KATOWICE WIEŻA. Załogi startujących statków powietrznych odbywających lot VFR powinny po starcie pozostawać na częstotliwości KATOWICE WIEŻA (129,250 MHz) i oczekiwać na dalsze instrukcje. If not specified otherwise by TWR, crews of all departing aircarft performing an IFR flight shall as soon as possible after take-off establish communication with KRAKÓW APPROACH. Frequency to be used will be given by KATOWICE TOWER. Crews of departing aircraft flying under VFR shall after take-off remain on KATOWICE TOWER frequency ( MHz) and await further instructions PROCEDURA DLA LOTÓW IFR PROCEDURE FOR IFR FLIGHTS UTRATA ŁĄCZNOŚCI W LOCIE IFR RADIO COMMUNICATION FAILURE DURING IFR FLIGHT PROCEDURA DLA ODLATUJĄCYCH STATKÓW POWIETRZNYCH WYKONUJĄCYCH PROCEDURĘ SID PROCEDURE FOR OUTBOUND AIRCRAFT FLYING A SID Statki powietrzne wykonujące procedurę SID zastosują się do instrukcji opisanych na karcie danej procedury PROCEDURA DLA ODLATUJĄCYCH STATKÓW POWIETRZNYCH NIEWYKONUJĄCYCH PROCEDURY SID Ustawić transponder na kod 7600 i kontynuować lot zgodnie z ostatnim zezwoleniem ATC. Po 3 minutach wznosić się do poziomu lotu z FPL. Jeśli statek powietrzny był wektorowany radarowo, kontynuować lot przez 3 minuty zgodnie z przydzielonym kursem, a następnie bezpośrednio do najbliższego punktu FPL, wznosząc się do poziomu lotu z FPL. Aircraft flying a SID shall follow the instructions detailed on the relevant procedure chart. PROCEDURE FOR OUTBOUND AIRCRAFT NOT FLYING A SID Set the transponder to 7600 and continue following the last ATC clearance. After 3 minutes, climb to the FPL flight level. If the aircraft was radar vectored, continue for 3 minutes on the assigned heading, then proceed directly to the nearest FPL point, climbing to the FPL flight level. AIRAC AMDT 176

156 AIP POLSKA AD 2 EPKT PROCEDURA DLA PRZYLATUJĄCYCH STATKÓW POWIETRZNYCH WYKONUJĄCYCH PROCEDURĘ STAR Statki powietrzne wykonujące procedurę STAR zastosują się do instrukcji opisanych na karcie danej procedury PROCEDURA DLA PRZYLATUJĄCYCH STATKÓW POWIETRZNYCH, NIEWYKONUJĄCYCH PROCEDURY STAR Ustawić transponder na kod 7600 i kontynuować lot zgodnie z ostatnim zezwoleniem ATC. Po 3 minutach skierować statek powietrzny bezpośrednio do DVOR/DME "KAX", utrzymując ostatnio przydzielony poziom. Nad DVOR/ DME "KAX" zniżać się do wysokości bezwzględnej określonej dla IAF lub IF procedury podejścia dla wybranej RWY. Następnie skierować się do IAF lub IF wybranej procedury podejścia, wykonać podejście i lądowanie. PROCEDURE FOR INBOUND AIRCRAFT FLYING A STAR Aircraft flying a STAR shall follow the instructions detailed on the relevant procedure chart. PROCEDURE FOR INBOUND AIRCRAFT NOT FLYING A STAR PROCEDURY DLA LOTÓW VFR PROCEDURES FOR VFR FLIGHTS Wykaz punktów nawigacyjnych przy dolotach i odlotach VFR do/z CTR KATOWICE/Pyrzowice i lotach w LTMA Kraków: Set the transponder to 7600 and continue, following the last ATC clearance. After 3 minutes, proceed to the "KAX" DVOR/DME, maintaining the last assigned flight level. Overhead the "KAX" DVOR/DME, descend to the altitude specified for the IAF or IF of the approach procedure for the relevant RWY. Thereafter, proceed to the IAF or IF of the relevant approach procedure, carry out approach and land. List of VFR navigation points used for arrivals/departures to/from KATOWICE/Pyrzowice CTR and flights within KRAKÓW LTMA: BRAVO N E (BUKOWNO) BRAVO N E (BUKOWNO) CHARLIE N E (KOSZĘCIN) CHARLIE N E (KOSZĘCIN) GOLF N E (ROGOŹNIK - zbiornik wodny - wsch. kraniec) HOTEL N E (STRZEMIESZYCE - węzeł dróg S1 i 94) INDIA N E (KRZESZOWICE - kopalnia, północna część miasta) GOLF N E (ROGOŹNIK - water reservoir - eastern end) HOTEL N E (STRZEMIESZYCE - intersection of roads S1 and 94) INDIA N E (KRZESZOWICE - mine, north of the city) JULIETT N E (PORAJ - sztuczne jezioro) JULIETT N E (PORAJ - artificial lake) NOVEMBER N E (ZENDEK - kościół) punkt oczekiwania NOVEMBER N E (ZENDEK - church) holding point TANGO N E (BYTOM KARB - drogi E40 i 94) TANGO N E (BYTOM KARB - roads E40 and 94) WHISKEY N E (WOŹNIKI - skrzyżowanie) WHISKEY N E (WOŹNIKI - intersection) X-RAY N E (PYRZOWICE - węzeł dróg S1 i 913) X-RAY N E (PYRZOWICE - intersection of roads S1 and 913) Wlot do przestrzeni kontrolowanej z przestrzeni niekontrolowanej: Entry into controlled airspace from uncontrolled airspace: a) Wlot w CTR KATOWICE/Pyrzowice i w TMA KRAKÓW odbywa się w oparciu o zezwolenie wydane przez właściwy organ ATC. Zezwolenie może być przekazane przez FIS KRAKÓW; b) Jeżeli informator FIS KRAKÓW nie przekaże inaczej, załoga ma obowiązek nawiązać łączność z właściwym organem ATC przed wlotem do przestrzeni kontrolowanej. UWAGA: Doloty/odloty do/z lotniska Katowice - Pyrzowice z kierunku południowego są dostępne tylko poprzez punkty GOLF i X-RAY, z kierunku północnego tylko poprzez punkty WHISKEY i NOVEMBER, chyba, że właściwy organ ATC zezwoli inaczej Przy dużym natężeniu ruchu lotniczego statek powietrzny wykonujący lot VFR może spodziewać się oczekiwania nad następującymi punktami: X-RAY lub NOVEMBER. Procedurę oczekiwania należy wykonywać na wysokości 2000 ft AMSL, chyba że organ ATC zezwoli inaczej Start w CTR KATOWICE/Pyrzowice z miejsca innego niż lotnisko Katowice - Pyrzowice jest możliwy po uzyskaniu zezwolenia TWR KATOWICE. W przypadku braku dwukierunkowej łączności radiowej z miejsca odlotu konieczne jest uzyskanie zezwolenia drogą telefoniczną, a po starcie niezwłoczne nawiązanie łączności z TWR KATOWICE. a) Entry into the KATOWICE/Pyrzowice CTR and KRAKÓW TMA may be performed upon clearance issued by the relevant ATC unit. The clearance may be received from KRAKÓW FIS; b) If not instructed otherwise by KRAKÓW FIS, radio communication shall be established with the relevant ATC unit before entering controlled airspace. NOTE: Arrivals/departures to/from Katowice - Pyrzowice aerodrome from the south are possible only via GOLF and X-RAY points, from the north only via WHISKEY and NOVEMBER points, unless cleared otherwise by ATC. In the case of congestion of air traffic, an aircraft flying under VFR may expect holding over one of the following points: X-RAY or NOVEMBER. Holding procedure shall be conducted at an altitude not higher than 2000 ft AMSL, unless cleared otherwise by ATC. Departure within the KATOWICE/Pyrzowice CTR, from a place other than Katowice - Pyrzowice aerodrome is possible after obtaining clearance from KATOWICE TWR. If unable to establish two-way radio communication at the place of departure, it is obligatory to obtain clearance by means of telephone and after take-off radio communication with KATOWICE TWR shall be established immediately UTRATA ŁĄCZNOŚCI W LOCIE VFR RADIO COMMUNICATION FAILURE FOR VFR FLIGHTS Jeżeli nastąpi utrata łączności przed wlotem w CTR KATOWICE/Pyrzowice, wlot do CTR KATOWICE/Pyrzowice jest zabroniony Jeżeli statek powietrzny uzyskał zgodę na wlot w CTR KATOWICE/Pyrzowice i nastąpi utrata łączności w locie, należy: w czasie dolotu i podejścia od północnej strony lotniska: If radio communication fails before reaching the KATOWICE/Pyrzowice CTR, entry is forbidden. If radio communication fails in flight after obtaining clearance for entry into the KATOWICE/Pyrzowice CTR, the crew shall: when approaching from the northern side of the aerodrome: AIRAC AMDT 176

157 AD 2 EPKT 1-14 AIP POLSKA - wykonać dolot do punktu NOVEMBER poprzez punkt WHISKEY i oczekiwać na sygnały świetlne z wieży kontroli lotniska Katowice - Pyrzowice; - w czasie dolotu i oczekiwania włączyć całe dostępne oświetlenie nawigacyjne, ostrzegawcze i lądowania; - po odebraniu zielonego ciągłego sygnału wykonać jak najkrótsze podejście i lądowanie na najbardziej dogodnej pod względem warunków atmosferycznych drodze startowej; - po odebraniu czerwonego sygnału oczekiwać nad punktem NOVEMBER do czasu odebrania zielonego ciągłego sygnału i po jego odebraniu wykonać jak najkrótsze podejście i lądowanie na najbardziej dogodnej pod względem warunków atmosferycznych drodze startowej; - jeśli nie odebrano żadnego sygnału z wieży kontroli lotniska, należy oczekiwać 5 minut nad punktem NOVEMBER i wykonać jak najkrótsze podejście i lądowanie na najbardziej dogodnej pod względem warunków atmosferycznych drodze startowej; - po lądowaniu opuścić natychmiast drogę startową w dostępną drogę do kołowania i oczekiwać na samochód "FOLLOW ME". w czasie dolotu i podejścia od południowej strony lotniska: - wykonać dolot do punktu X-RAY poprzez punkt GOLF i oczekiwać na sygnały świetlne z wieży kontroli lotniska Katowice - Pyrzowice; - w czasie dolotu i oczekiwania włączyć całe dostępne oświetlenie nawigacyjne, ostrzegawcze i lądowania; - po odebraniu zielonego ciągłego sygnału wykonać jak najkrótsze podejście i lądowanie na najbardziej dogodnej pod względem warunków atmosferycznych drodze startowej; - po odebraniu czerwonego sygnału oczekiwać nad punktem X-RAY do czasu odebrania zielonego ciągłego sygnału i po jego odebraniu wykonać jak najkrótsze podejście i lądowanie na najbardziej dogodnej pod względem warunków atmosferycznych drodze startowej; - jeżeli nie odebrano żadnego sygnału z wieży kontroli lotniska należy oczekiwać 5 minut nad punktem X-RAY i wykonać jak najkrótsze podejście i lądowanie na najbardziej dogodnej pod względem warunków atmosferycznych drodze startowej; - po lądowaniu opuścić natychmiast drogę startową w dostępną drogę do kołowania i oczekiwać na samochód "FOLLOW ME" LOTY SPECJALNE VFR SPECIAL VFR FLIGHTS Jeżeli pułap chmur jest niższy niż 1500 ft lub widzialność w locie jest poniżej 5 km, wykonanie lotu VFR jest dozwolone pod warunkiem uzyskania zezwolenia ATC na lot specjalny VFR w strefie kontrolowanej lotniska (CTR). Z wyjątkiem sytuacji, w których właściwy organ zezwolił na loty śmigłowców w przypadkach szczególnych takich jak loty medyczne, działania poszukiwawcze i ratunkowe oraz działania gaśnicze, obowiązują następujące warunki: - make an approach to reach NOVEMBER point via WHISKEY point and await visual signals given from the aerodrome control tower of Katowice - Pyrzowice aerodrome; - show all aircraft navigation, warning and landing lights during arrival, and holding; - after receiving a continuous green visual signal execute the shortest possible approach and land on the most suitable runway depending on weather conditions; - after receiving a red visual signal hold over NOVEMBER point until receiving a continuous green visual signal and then execute the shortest possible approach and land on the most suitable runway depending on weather conditions; - if no signals have been received from the aerodrome control tower, hold over NOVEMBER point for 5 minutes and then execute the shortest possible approach and land on the most suitable runway depending on weather conditions; - after landing vacate the runway immediately into the available taxiway and wait for the "FOLLOW ME" car. when approaching from the southern side of the aerodrome: - make an approach to reach X-RAY point via GOLF point and await visual signals given from the aerodrome control tower of Katowice - Pyrzowice aerodrome; - show all aircraft navigation, warning and landing lights during arrival, and holding; - after receiving a continuous green visual signal execute the shortest possible approach and land on the most suitable runway depending on weather conditions; - after receiving a red visual signal hold over X-RAY point until receiving a continuous green visual signal and then execute approach as short as possible and land on the most suitable runway depending on weather conditions; - if no signals have been received from the aerodrome control tower hold over X-RAY point for 5 minutes and then execute the shortest possible approach and land on the most suitable runway depending on weather conditions; - after landing vacate the runway immediately into the available taxiway and wait for the "FOLLOW ME" car. If the ceiling is lower than 1500 ft or flight visibility is lower than 5 km, VFR flights may be performed, provided ATC clearance for special VFR flight in controlled zone (CTR) is obtained. Except situations when a relevant unit cleared for a helicopter flight in special cases like medical, search and rescue as well as firefighting flight, the following conditions apply: a) wyłącznie w porze dziennej, a) the flight will be performed during daytime only, b) z dala od chmur i z widocznością terenu, b) the flight will be performed clear of cloud and in visual reference to terrain, c) widzialność przy ziemi jest nie mniejsza niż 1500 m, a w przypadku śmigłowców nie mniejsza niż 800 m, c) ground visibility is not less than 1500 m, in case of helicopters not less than 800 m, d) pułap chmur nie jest niższy niż 600 ft, d) the ceiling is not less than 600 ft, e) z prędkością przyrządową (IAS) 140 kt lub mniejszą, dającą wystarczającą możliwość dostrzeżenia pozostałego ruchu i wszelkich przeszkód w celu uniknięcia kolizji. Zezwolenie na wykonanie lotu jako VFR specjalny może być cofnięte, jeżeli warunki pogodowe pogorszą się na tyle, iż nie zostaną spełnione minima meteorologiczne na lot specjalny VFR. e) the flight will be performed with indicated airspeed (IAS) 140 kt or lower giving adequate opportunity to observe other traffic and any obstacles to avoid collision. Special VFR flight clearance may be cancelled if the meteorological conditions change below the meteorological minima described above PROCEDURY DLA ŚMIGŁOWCÓW PROCEDURES FOR HELICOPTERS Nie ustanowiono specjalnych procedur podejścia do lądowania i odlotu dla śmigłowców. Special procedures for landing and departure of helicopters have not been established. AIRAC AMDT 176

158 AIP POLSKA AD 2 EPKT 1-15 Śmigłowce wykonujące podejście według wskazań przyrządów (IFR) lub podejście z widocznością (VFR) na lotnisko Katowice - Pyrzowice wykonują lądowanie na drodze startowej będącej aktualnie w użyciu jako samoloty kategorii A zgodnie z dokumentem ICAO Doc 8168 Procedury służb żeglugi powietrznej - Operacje statków powietrznych Tom II - Opracowywanie procedur z widocznością i według wskazań przyrządów, część I, dział 4, rozdział 1, punkt Helicopters conducting IFR or VFR approach to Katowice - Pyrzowice aerodrome perform landing on runway in use as aeroplanes of category A in accordance with ICAO Doc 8168 Procedures for Air Navigation Services - Aircraft Operations Volume II - Construction of Visual and Instrument Flight Procedures, Part I, Section 4, Chapter 1, point PROCEDURY Z OGRANICZONĄ WIDZIALNOŚCIĄ (LVP) LOW VISIBILITY PROCEDURES (LVP) Obowiązkowe prowadzenie statków powietrznych na drogach kołowania przez samochód FOLLOW ME przy widzialności poniżej 800 m i na żądanie załogi statku powietrznego lub ATC. Ograniczenia ruchu pojazdów do niezbędnego minimum i ograniczenie ruchu statków powietrznych do jednego przy RVR poniżej 550 m. W czasie obowiązywania LVP dopuszczalne są starty wyłącznie gdy RVR wynosi 350 m lub więcej. W czasie obowiązywania LVP dopuszczalne są wyłącznie operacje podejścia do lądowania i lądowania w CAT I. W czasie obowiązywania LVP załogi statków powietrznych wykonują LVTO (operacje startu w warunkach ograniczonej widzialności) zgodnie z posiadanymi świadectwami kwalifikacji wydanymi przez odpowiednie władze krajowe oraz procedurami operatora statku powietrznego. LVP odwoływane są w sytuacjach kryzysowych. Aircraft on TWYs are subject to mandatory guidance by the FOLLOW ME car at visibility below 800 m and at the request of the ACFT crew or ATC. Movement of vehicles limited to the necessary minimum and aircraft movement to one at RVR below 550 m. During LVPs, take-offs are permitted only when the RVR is 350 m or more. During LVPs approach and landings are permitted only in CAT I. During LVPs, air crews carry out Low Visibility Take-Off in accordance with the possessed certificates of competency issued by relevant state authorities and following procedures of aircraft operators. LVPs are cancelled in emergency situations. EPKT AD 2.23 INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION Przemieszczanie się po płycie postojowej lotniska (załoga i pasażerowie) tylko w asyście przedstawiciela agenta obsługi naziemnej. Parkowanie statków powietrznych zawsze z kołami zabezpieczonymi podstawkami przez członka załogi statku powietrznego lub upoważnionego pracownika agenta obsługi naziemnej. Manewrowanie statku powietrznego na płytach postojowych lotniska przy użyciu minimalnej mocy. Wszelkie odstępstwa od procedury wypychania wyłącznie za zgodą Dyżurnego Operacyjnego Portu. Przewoźnicy powinni upewnić się, czy agent obsługi na lotnisku Katowice - Pyrzowice dysponuje dyszlem holowniczym dla danego typu statku powietrznego. Jeżeli brak jest takiego dyszla na lotnisku, przewoźnik jest zobowiązany do posiadania jego na pokładzie lub stosowania uzgodnionej z agentem obsługi naziemnej procedury wypychania/przeciągania samolotu w inne miejsce. Wszystkie osoby wykonujące czynności służbowe w polu ruchu naziemnego są zobowiązane do noszenia jaskrawych górnych części wierzchniej garderoby lub kamizelek koloru tylko żółtego lub pomarańczowego, z elementami odblaskowymi. Tankowanie z pasażerami na pokładzie dopuszczalne przy podstawionych schodach do wszystkich drzwi pasażerskich i obowiązkowej asyście pojazdu straży pożarnej. Movement on the apron (crews and passengers) is authorised only when accompanied by the ground handling agent s representative. Aircraft to be parked always with wheels secured with chocks by an aircrew member or authorised ground handling agent s representative. Aircraft manoeuvres on the aprons to be carried out with minimum power. Any exceptions to the push-back procedure are possible only with the approval of the Aerodrome Duty Officer. Air carriers should ensure that the handling agent at Katowice - Pyrzowice aerodrome has a towbar for the relevant aircraft type. If there is no such tow bar available, an air carrier is obliged to have it on board or use a push-back/towing procedure agreed with the ground handling agent. All persons discharging their duties within the aerodrome movement area are obliged to wear disctinctive yellow or orange tops of their outdoor clothing or vests, with fluorescent elements. The fuelling of aircraft with passengers on board is possible with boarding steps put in position at all passenger doors and mandatory assistance of a fire-fighting vehicle. AIRAC AMDT 176

159 AD 2 EPKT 1-16 AIP POLSKA EPKT AD 2.24 MAPY DOTYCZĄCE LOTNISKA CHARTS RELATED TO THE AERODROME AD 2 EPKT Mapa lotniska - ICAO Aerodrome Chart - ICAO Mapy parkowania statków powietrznych - ICAO Aircraft Parking Charts - ICAO AD 2 EPKT PŁYTA POSTOJOWA 1 APRON 1 AD 2 EPKT PŁYTA POSTOJOWA 2, 3 APRON 2, 3 Mapa przeszkód lotniskowych - ICAO Typ A Aerodrome Obstacle Chart - ICAO Type A AD 2 EPKT RWY 09/27 RWY 09/27 AD 2 EPKT Mapa terenu dla podejścia precyzyjnego - ICAO Precision Approach Terrain Chart - ICAO RNAV 1 Mapy standardowych odlotów instrumentalnych (SID) - ICAO AD 2 EPKT RWY 09 RWY 09 AD 2 EPKT RWY 27 RWY 27 RNAV 1 Mapy standardowych dolotów instrumentalnych (STAR) - ICAO RNAV 1 Standard Departure Charts Instrument (SID) - ICAO RNAV 1 Standard Arrival Charts Instrument (STAR) - ICAO AD 2 EPKT RWY 09 RWY 09 AD 2 EPKT RWY 27 RWY 27 Mapy instrumentalnych podejść - ICAO Instrument Approach Charts - ICAO AD 2 EPKT ILS or LOC RWY 27 (CAT A/B/C/D) ILS or LOC RWY 27 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPKT VOR RWY 09 (CAT A/B/C/D) VOR RWY 09 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPKT VOR RWY 27 (CAT A/B/C/D) VOR RWY 27 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPKT RNAV (GNSS) RWY 09 (CAT A/B/C/D) RNAV (GNSS) RWY 09 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPKT RNAV (GNSS) RWY 27 (CAT A/B/C/D) RNAV (GNSS) RWY 27 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPKT Mapa operacyjna do lotów z widocznością Visual Operation Chart AIRAC AMDT 176

160 AD 2 EPLB 1-4 AIP POLSKA EPLB AD 2.10 PRZESZKODY LOTNISKOWE AERODROME OBSTACLES W strefach podejścia i startu / In approach and take-off areas RWY/Strefa RWY and Rodzaj przeszkody / Obstacle type Numer identyfikacyjny / Szerokość geograficzna / Długość geograficzna / Wysokość / Top of obstacle Oznakowanie / Oświetlenie / Area Identification Latitude Longitude AGL AMSL Markings / LGT affected number /APCH Komin elektrociepłowni z anteną/power plant chimney with antenna '56.7'' N '28.5'' E TAK/TAK, YES/YES 07/APCH Słup linii energetycznej/power line pylon '38.3'' N '26.8'' E TAK/TAK, YES/YES 07/APCH Słup linii energetycznej/power line pylon '45.1'' N '27.4'' E NIE/NIE, NO/NO 07/APCH Słup linii energetycznej/power line pylon '45.4'' N '29.4'' E TAK/TAK, YES/YES 07/APCH Słup linii energetycznej/power line pylon '53.9'' N '32.7'' E NIE/NIE, NO/NO 07/APCH Słup linii energetycznej/power line pylon '54.2'' N '30.7'' E TAK/TAK, YES/YES 07/APCH Słup linii energetycznej/power line pylon '00.9'' N '26.4'' E NIE/NIE, NO/NO 07/APCH Słup linii energetycznej/power line pylon '01.3'' N '24.4'' E TAK/TAK, YES/YES 07/APCH Słup linii energetycznej/power line pylon '08.3'' N '18.0'' E TAK/TAK, YES/YES 07/APCH Słup linii energetycznej/power line pylon '08.9'' N '19.2'' E NIE/NIE, NO/NO 07/APCH DVOR/DME/DVOR/DME '10.2'' N '07.7'' E TAK/TAK, YES/YES 07/APCH Wskaźnik kierunku wiatru - THR 07/Wind direction indicator - THR '19.7'' N '39.4'' E TAK/TAK, YES/YES NIL Uwagi NIL Remarks W kręgu nadlotniskowym i na lotnisku / In circling area and at AD Rodzaj przeszkody / Obstacle type Numer identyfikacyjny / Szerokość geograficzna / Długość geograficzna / Wysokość / Top of obstacle Oznakowanie / Oświetlenie / Identification Latitude Longitude AGL AMSL Markings / LGT number Budynek z antenami/building with antennae '52.2'' N '50.6'' E NIE/TAK, NO/YES Budynek z anteną/building with antenna '54.7'' N '52.6'' E NIE/TAK, NO/YES Słup linii energetycznej/power line pylon '03.2'' N '11.9'' E TAK/TAK, YES/YES Kościół z wieżą/church with tower '09.9'' N '59.7'' E NIE/TAK, NO/YES Słup linii energetycznej/power line pylon '13.3'' N '15.6'' E TAK/TAK, YES/YES Słup linii energetycznej/power line pylon '16.6'' N '18.7'' E TAK/TAK, YES/YES Las/Forest '18.9'' N '07.6'' E NIE/NIE, NO/NO Słup linii energetycznej/power line pylon '23.9'' N '21.5'' E TAK/TAK, YES/YES Słup linii energetycznej/power line pylon '24.5'' N '19.8'' E TAK/TAK, YES/YES Komin/Chimney '31.7'' N '27.9'' E TAK/TAK, YES/YES Słup linii energetycznej/power line pylon '36.0'' N '24.0'' E TAK/TAK, YES/YES Maszt kratowy - antena ACC/Lattice mast - ACC antenna '48.6'' N '52.4'' E TAK/TAK, YES/YES 2 znaki informacyjne/2 information signs '11.8'' N '45.7'' E NIE/NIE, NO/NO 2 skrzynki - RVR i wiatromierz - THR 07/2 boxes - RVR and anemometer - THR '13.5'' N '02.4'' E NIE/NIE, NO/NO 2 znaki informacyjne/2 information signs '13.6'' N '49.5'' E NIE/NIE, NO/NO Maszt kratowy - RVR i wiatromierz - THR 07/Lattice mast - RVR and anemometer - THR '14.0'' N '02.5'' E TAK/TAK, YES/YES Znak informacyjny/information sign '15.4'' N '52.1'' E NIE/NIE, NO/NO 4 lampy PAPI - THR 07/4 PAPI lamps - THR '19.5'' N '01.4'' E NIE/NIE, NO/NO 2 znaki informacyjne/2 information signs '20.7'' N '48.5'' E NIE/NIE, NO/NO Maszt kratowy wiatromierza/anemometer lattice mast '21.1'' N '55.6'' E TAK/TAK, YES/YES 2 znaki informacyjne/2 information signs '21.1'' N '51.6'' E NIE/NIE, NO/NO Słup linii energetycznej/power line pylon '21.2'' N '09.2'' E TAK/TAK, YES/YES 2 skrzynki - RVR i wiatromierz - ARP/2 containers - RVR and anemometer - ARP '21.3'' N '55.6'' E NIE/NIE, NO/NO Maszt kratowy - RVR i wiatromierz - ARP/Lattice mast - RVR and anemometer - ARP '21.5'' N '55.1'' E TAK/TAK, YES/YES Znak informacyjny/information sign '22.3'' N '40.2'' E NIE/NIE, NO/NO Drzewo/Tree '24.2'' N '03.0'' E NIE/NIE, NO/NO Drzewo/Tree '24.3'' N '04.0'' E NIE/NIE, NO/NO Znak informacyjny/information sign '24.3'' N '54.4'' E NIE/NIE, NO/NO Drzewo/Tree '24.8'' N '00.5'' E NIE/NIE, NO/NO Drzewo/Tree '24.9'' N '00.8'' E NIE/NIE, NO/NO 2 skrzynki - RVR i wiatromierza - THR 25/2 containers - RVR and anemometer - THR '27.2'' N '38.1'' E NIE/NIE, NO/NO AIRAC AMDT 176

161

162

163

164

165

166

167

168 AIP POLSKA AD 2 EPLL Odprawy przedstartowe Briefing and consultation provided Konsultacje telefoniczne. Telefon: Telephone consultations. Phone: Dokumentacja i stosowane języki Flight documentation/language(s) used METAR, TAF, AIRMET, SIGMET, mapy. Pl, En METAR, TAF, AIRMET, SIGMET, charts. Pl, En 7. Mapy i inne informacje dostępne przy odprawie Charts and other information available for briefing or consultation SWH, SWM, SWL SWH, SWM, SWL Wiatr/temperatura: FL 50, FL 100, FL 180, FL 240, FL 300, FL 340, FL 390, Wind/temperature: FL 50, FL 100, FL 180, FL 240, FL 300, FL 340, FL 390, FL 450, FL 530. Informacje radarowe, Zdjęcia satelitarne, System Identyfikacji Wyładowań Atmosferycznych PERUN. FL 450, FL 530. Radar data, Satellite images, PERUN Lightning Detection System. 8. Dodatkowy sprzęt zapewniający dostępność informacji Supplementary equipment available for providing information Faks, internet. Fax, internet. 9. Organy ATS, do których dostarczana jest informacja MET ATS units provided with MET information TWR TWR 10. Informacje dodatkowe (przerwy w działaniu służb itd.) Additional information (limitation of services, etc.) RVR tylko na żądanie TWR. Lotniskowa Stacja Meteorologiczna Tel.: Tel. kom.: Faks: Centralne Biuro Prognoz Lotniczych - Meteorologiczne Biuro Nadzoru Tel.: , Faks: RVR at the request of TWR only. Aeronautical Meteorological Station Phone: Mobile: Fax: Central Aeronautical Forecasting Office - Meteorological Forecasting Office Phones: , Fax: EPLL AD 2.12 FIZYCZNE CHARAKTERYSTYKI DROGI STARTOWEJ RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS Oznaczenie RWY/NR Designations RWY/NR Kierunek geograficzny/ TRUE BRG Wymiary RWY (m) Dimensions of RWY (m) Klasyfikacja nośności nawierzchni/nawierzchnia RWY i SWY/ Strength (PCN) and surface of RWY and SWY Współrzędne THR (WGS-84)/ Współrzędne końca drogi startowej Undulacja geoidy progu THR coordinates (WGS-84)/ RWY end coordinates THR geoid undulation Poziom progu i najwyższy punkt strefy przyziemienia dla podejścia precyzyjnego/nieprecyzyjnego THR elevation and highest elevation of TDZ of precision/non-precision APP RWY L GEO 2500 x 45 RWY: PCN 54 F/A/X/T. CONC/ASPH 51 42'58.40''N '19.88''E R GEO 2500 x 45 RWY: PCN 54 F/A/X/T. CONC/ASPH 51 43'25.21''N '22.75''E R GEO 700 x 175 Trawiasta/Grass NIL NIL 25L GEO 700 x 175 Trawiasta/Grass NIL NIL Oznaczenie RWY/NR Designations RWY/NR Nachylenie RWY i SWY/Slope of RWY-SWY Wymiary SWY (m) SWY dimensions (m) Wymiary CWY (m) CWY dimensions (m) Wymiary pasa drogi startowej (m) Strip dimensions (m) L Patrz/See NIL 60 x x 300 Patrz: AD 2 EPLL 2-1-1/ See: AD 2 EPLL R Patrz/See NIL 60 x x 300 Patrz: AD 2 EPLL 2-1-1/ See: AD 2 EPLL R NIL NIL NIL 760 x 185 NIL 25L NIL NIL NIL 760 x 185 NIL Uwagi Remarks Kalibracja sczepności aktualne wartości oraz sposób pomiaru są podawane w NOTAM. Friction calibration - current values and measurement method are published by NOTAM. RESA przy THR 07L: 120 x 90 m, RESA przy THR 25R: 210 x 90 m. RESA next to THR 07L: 120 x 90 m, RESA next to THR 25R: 210 x 90 m. 07L) Brak malowania na drodze startowej oznaczeń "lewy", "prawy" ("L", "R"). 07L) No "left" ("L") and "right" ("R") letters are painted on the RWY. 25R) Brak malowania na drodze startowej oznaczeń "lewy", "prawy" ("L", "R"). 25R) No "left" ("L") and "right" ("R") letters are painted on the RWY. 07R) Oznaczenia drogi startowej podane w kolumnie 1 nie są wymalowane na drogach 07R) RWY designations mentioned in column 1 are not painted on the RWYs since startowych, gdyż są to trawiaste drogi startowe. these are grass RWYs. 25L) Oznaczenia drogi startowej podane w kolumnie 1 nie są wymalowane na drogach startowych, gdyż są to trawiaste drogi startowe. OFZ 25L) RWY designations mentioned in column 1 are not painted on the RWYs since these are grass RWYs. AIRAC AMDT 176

169

170 AIP POLSKA AD 2 EPMO WARSZAWA / Modlin RNAV (GNSS) RWY 26 (CAT A/B/C/D) EPMO RNAV (GNSS) RWY 26 FROM MO927 SEQUENCE NUMBER PATH TERMINATOR WAYPOINT IDENTIFIER FLY - OVER COURSE/TRACK M ( T) DISTANCE (NM) TURN DIRECTION ALTITUDE SPEED (kt) VPA/TCH NAV SPEC 001 IF MO RNP APCH 002 TF MO (231.50) ft - - RNP APCH 003 TF FAF (261.35) ft - - RNP APCH 004 TF MO992 Y 256 (261.42) 6.04 ft /50 RNP APCH 005 CA (261.29) - ft - - RNP APCH 006 DF MO991 Y - - R 3000 ft RNP APCH EPMO RNAV (GNSS) RWY 26 FROM MO997 SEQUENCE NUMBER PATH TERMINATOR WAYPOINT IDENTIFIER FLY - OVER COURSE/TRACK M ( T) DISTANCE (NM) TURN DIRECTION ALTITUDE SPEED (kt) VPA/TCH NAV SPEC 001 IF MO ft RNP APCH 002 TF MO (273.47) ft - - RNP APCH 003 TF FAF (261.35) ft - - RNP APCH 004 TF MO992 Y 256 (261.42) 6.04 ft /50 RNP APCH 005 CA (261.29) - ft - - RNP APCH 006 DF MO991 Y - - R 3000 ft RNP APCH WAYPOINT IDENTIFIER COORDINATES MO FAF MO MO MO MO AIRAC AMDT 176

171 STRONA WOLNA INTENTIONALLY LEFT BLANK

172

173 AD 2 EPPO 1-4 AIP POLSKA EPPO AD 2.9 SYSTEM KIEROWANIA RUCHEM NAZIEMNYM I OZNAKOWANIE SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS 1. Znaki identyfikacyjne miejsc postojowych, linie prowadzenia po drogach Use of aircraft stand identification sign, TWY guide lines and visual kołowania oraz wizualne systemy dokowania/parkowania na miejscach postojowych docking/parking guidance system of aircraft stands statków powietrznych 1. System kierowania i kontroli statków powietrznych na TWY składający się z: - świateł osi TWY, - poprzeczek zatrzymania, - poprzeczek oczekiwania, - podświetlanych znaków pionowych nakazu i infomacyjnych oraz oznakowania. 2. System kierownia i kontroli statków powietrznych na płytach składa się z: - świateł wprowadzania na stanowiska: 1A, 1B, 18-20, 40-42, 40A-42A, - oznakowania tożsamości stanowisk, linii wjazdu na stanowiska, poprzeczek zatrzymania oraz linii wyjazdu. Oznakowanie poziome i podświetlane znaki pionowe z numeracją miejsc postojowych na płycie postojowej Surface movement guidance and control system of aircraft on TWY consisting of: - TWY centre line lights, - stop-bars, - clearance bars, - illuminated mandatory and information signs and markings. 2. Surface movement guidance and control system of aircraft on aprons consisting of: - aircraft stand manoeuvring guidance lights: 1A, 1B, 18-20, 40-42, 40A-42A, - aircraft stand identification markings, lead-in, stop and lead-out line markings. Markings and illuminated aircraft stand with parking stands numbers on apron Oznakowanie i światła dróg startowych oraz dróg kołowania RWY and TWY markings and lights Oznakowanie dzienne: 1. RWY: progu, strefy przyziemienia, osi, stałej odległości, oznaczenia RWY, krawędziowe. Day marking aids: 1. RWY: threshold, touchdown zone, centre line, fixed distance, RWY designators, edge. 2. TWY: osi, miejsc oczekiwania przed RWY, krawędziowe, pośrednich miejsc 2. TWYs: centre line, runway-holding positions, edge, intermediate holding oczekiwania. 3. Stanowisk postojowych. Światła: 1. RWY - patrz punkt AD EPPO TWY patrz punkt Światła ochronne RWY na TWY A, B, D2, N1, S. 4. Światła wskazania drogi kołowania szybkiego zjazdu dla TWY R i S. positions. 3. Aircraft stands. Lights: 1. RWY: See point EPPO AD TWYs: See point EPPO AD RWY guard lights: TWYs A, B, D2, N1, S. 4. TWYs R and S are equipped with rapid exit TWY indicator lights. 3. Poprzeczki zatrzymania Stop bars TWY A, B, D1, D2, S. TWYs A, B, D1, D2, S. 4. Uwagi Remarks Punkt zatrzymania na TWY A, B, D2 and S w odległości 90 m od osi centralnej RWY. Punkt zatrzymania na TWY N1 w odległości 150 m od linii centralnej RWY. Oznakowanie dzienne, żółta linia ciągła oraz podwójna linia przerywana. Holding positions on TWYs A, B, D2 and S - 90 m from RWY centre line. Holding position on TWY N1-150 m from RWY centre line. Day markings, yellow solid line and double dashed line. EPPO AD 2.10 PRZESZKODY LOTNISKOWE AERODROME OBSTACLES W strefach podejścia i startu / In approach and take-off areas RWY/Strefa RWY and Rodzaj przeszkody / Obstacle type Numer identyfikacyjny / Szerokość geograficzna / Długość geograficzna / Wysokość / Top of obstacle Oznakowanie / Oświetlenie/ Area Identification Latitude Longitude AGL AMSL Markings / LGT affected number /APCH Budynek z masztem/building with mast (1) '17.3'' N '18.3'' E TAK/TAK, YES/YES 10/APCH Antena ILS LOC/ILS LOC antenna (31) '33.0'' N '05.5'' E NIE/TAK, NO/YES NIL Uwagi NIL Remarks W kręgu nadlotniskowym i na lotnisku / In circling area and at AD Rodzaj przeszkody / Obstacle type Numer identyfikacyjny / Szerokość geograficzna / Długość geograficzna / Wysokość / Top of obstacle Oznakowanie / Oświetlenie / Identification Latitude Longitude AGL AMSL Markings / LGT number Budynek/Building (104) '51.7'' N '29.2'' E NIE/TAK, NO/YES Budynek z masztem/building with mast (4) '57.7'' N '14.6'' E TAK/TAK, YES/YES Budynek z masztem/building with mast (11) '14.4'' N '58.3'' E NIE/TAK, NO/YES Budynek/Building (6) '50.0'' N '59.0'' E NIE/TAK, NO/YES Antena ILS/GP/ILS/GP antenna (21) '11.6'' N '17.0'' E TAK/TAK, YES/YES AIRAC AMDT 176

174 AIP POLSKA AD 2 EPPO Światła krawędziowe dróg kołowania i światła linii centralnych dróg kołowania TWY edge and centre line lighting 1. Krawędziowe: TWY A, B, D1, D2, F, G, H1, H2, N1, N2, R, S. Krawędziowe - LIL. 2. Światła osi: TWY D1, D2, F, G (na wysokości stanowisk 18-20), H1, H2, R, S. Światła osi TWY A i B od RWY do poprzeczek zatrzymania. 3. Światła pośredniego miejsca oczekiwania: Na TWY: H1, H2. 4. Światła prowadzenia na stanowisko postojowe statku powietrznego: Na stanowiskach: 1A, 1B, 18-20, 40-42, 40A-42A. 1. Edge: TWYs A, B, D1, D2, F, G, H1, H2, N1, N2, R, S. Edge lights - LIL. 2. Centre line lights: TWYs D1, D2, F, G (at the level of stands 18-20), H1, H2, R, S. Centre line lights of TWYs A and B from RWY to stop bars. 3. Intermediate holding position lights: On TWYs: H1, H2. 4. Aircraft stand manoeuvring guidance lights: On stands: 1A, 1B, 18-20, 40-42, 40A-42A. 4. Zasilanie rezerwowe włącznie z czasem przełączania Secondary power supply/switch over time Zasilanie rezerwowe zgodne z wymaganiami ICAO. Secondary power supply conforms with ICAO requirements. 5. Uwagi Remarks Brak świateł krawędziowych na APN 2 i APN 3. No edge lights on APN 2 and APN 3. EPPO AD 2.16 STREFA LĄDOWANIA ŚMIGŁOWCÓW HELICOPTER LANDING AREA 1. Współrzędne geograficzne (WGS-84) TLOF lub progu FATO Undulacja geoidy Coordinates (WGS-84) of TLOF or THR of FATO Geoid undulation NIL NIL 2. Wzniesienie strefy TLOF i/lub strefy FATO TLOF and/or FATO elevation NIL NIL 3. Wymiary strefy TLOF i/lub strefy FATO, rodzaj nawierzchni, nośność oraz TLOF and FATO area dimensions, surface, strength and marking oznakowanie NIL NIL 4. Kierunki geograficzne i magnetyczne FATO True and MAG BRG of FATO NIL NIL 5. Deklarowane rozporządzalne długości Declared distances available NIL NIL 6. Światła podejścia i światła FATO Approach and FATO lighting NIL NIL 7. Uwagi Remarks Procedury dla śmigłowców: patrz punkt EPPO AD Procedures for helicopters: see point EPPO AD EPPO AD 2.17 PRZESTRZEŃ SŁUŻB RUCHU LOTNICZEGO AIR TRAFFIC SERVICES AIRSPACE Oznaczenie przestrzeni powietrznej oraz współrzędne geograficzne jej granic bocznych (WGS-84) Airspace designation and geographical coordinates of its lateral limits (WGS-84) Granice pionowe Vertical limits (AMSL) Klasyfikacja przestrzeni powietrznej Airspace classification Znak wywoławczy oraz język(i) używane przez organ ATS ATS unit call sign Languages POZNAŃ/Ławica CTR Linia łącząca następujące punkty:/the line joining the following points: 52 33'21''N '18''E 52 26'13''N '20''E 52 24'29''N '02''E 52 20'13''N '15''E 52 21'12''N '25''E 52 23'33''N '47''E 52 26'17''N '09''E 52 33'21''N '18''E 2300 ft GND [C] POZNAŃ WIEŻA ( MHz) PL POZNAŃ TOWER ( MHz) EN 5 Bezwzględna wysokość przejściowa Transition altitude 6500 ft AMSL NIL Uwagi NIL Remarks AIRAC AMDT 176

175 AD 2 EPPO 1-10 AIP POLSKA Stanowiska 1-5 na APN 1 oraz APN 3 przeznaczone są dla samolotów lotnictwa ogólnego (samoloty kodu referencyjnego A i B). APN 2 przeznaczona jest dla samolotów lotnictwa ogólnego bazujących w hangarach (samoloty kodu referencyjnego A). Z uwagi na zły stan techniczny APN 2 wyłączona z użytkowania z wyjątkiem wyznaczonej TWY prowadzącej do/z hangarów. Stands 1-5 on APN 1 and APN 3 are designated for general aviation aircraft (code A and B aircraft). APN 2 is designated for general aviation aircraft based in hangars (code A aircraft). Due to poor technical condition APN 2 is closed excluding designated TWY leading to/from hangars. Uproszczone oznakowanie poziome na APN 2 i APN 3. Simplified markings on APN 2 and APN 3. Za zabezpieczenie parkującego statku powietrznego przed działaniem siły wiatru odpowiada załoga PROCEDURA ODLOTÓW W WARUNKACH OGRANICZONEJ WIDZIALNOŚCI DLA 400 m<rvr<550 m Wyprowadzanie statku powietrznego ze stanowiska może odbywać się pod bezpośrednim nadzorem koordynatora ruchu naziemnego. Kołowanie statku powietrznego do RWY po drogach kołowania możliwe jest tylko w asyście FOLLOW ME. W godzinach ( ) UTC 1) starty odbywają się tylko z RWY 28. Po wprowadzeniu na RWY statku powietrznego pojazd FOLLOW ME przejeżdża RWY w celu sprawdzenia jej gotowości do użycia. Po opuszczeniu RWY koordynator ruchu naziemnego melduje ATC o gotowości do użycia. Ruch statków powietrznych jest ograniczony do jednej operacji w polu manewrowym z wyłączeniem operacji wypychania. 1) - patrz GEN ) - see GEN ODLADZANIE STATKÓW POWIETRZNYCH AIRCRAFT DE-ICING Odladzanie statków powietrznych kodu A, B oraz C odbywa się na stanowiskach postojowych 40 i 40A. Odladzanie statków powietrznych kodu A, B, C oraz D odbywa się na płycie do odladzania (stanowiska 1A i 1B) w godzinach ( ) UTC 1). Odladzanie statków powietrznych kodu D w godzinach ( ) UTC 1) i E dopuszczone na stanowiskach Kołowanie na stanowisko 1B możliwe przez TWY D1 i H1 lub TWY A i H1. Podczas odladzania zaleca się, aby silniki samolotów były wyłączone. Holowanie (push-back) statków powietrznych do odladzania na stanowiskach nr 40 i 40A odbywa się w asyście agenta handlingowego. Kołowanie pozostałych statków powietrznych do odladzania na stanowiskach 40 i 40A odbywa się w asyście koordynatora ruchu naziemnego. 1) - patrz GEN ) - see GEN INNE WYMAGANIA OTHER REQUIREMENTS Przemieszczanie się po płytach postojowych lotniska (załoga, pasażerowie) tylko w asyście przedstawiciela agenta obsługi naziemnej. Na APN 2 i APN 3 niekompletne oznakowanie poziome oraz oświetlenie krawędziowe, oświetlenie płyt - niespełniające standardów ICAO. The crew is responsible for the security of the parking aircraft from the effects of the strength of the wind. LOW VISIBILITY DEPARTURE PROCEDURE FOR 400 m<rvr<550 m Taxiing-out from the aircraft stand may be conducted under the direct supevision of the marshaller. Taxiing to the RWY along TWYs is possible only with FOLLOW ME assistance. Between ( ) UTC 1) take-offs are conducted only from RWY 28. After taxiing into the RWY, the FOLLOW ME vehicle checks the RWY for its readiness for use. After vacating the RWY, the marshaller informs ATC about the RWY's readiness for use. Aircraft movement is restricted to one operation within the manoeuvring area excluding push-back operations. De-icing of Code A, B, and C aircraft is carried out on parking stands 40 and 40A. De-icing of Code A, B, C and D aircraft is carried out on the deicing pad (stands 1A and 1B), between 0500 and 2100 (0400 and 2000) UTC 1). De-icing of Code D aircraft, between 2100 and 0500 (2000 and 0400) UTC 1), and Code E aircraft is allowed on stands Taxiing to stand 1B is possible via TWYs D1 and H1 or TWYs A and H1. It is advised that aircraft engines be switched off during de-icing. Aircraft push-back for de-icing on stands No. 40 and 40A is carried out with the handling agent s assistance. Other aircraft are pushed back for de-icing on stands No. 40 and 40A with marshaller assistance. Moving on aprons (aircrew, passengers) only with assistance of the handling agent. Incomplete markings and edge lighting on APN 2 and APN 3, apron lights not complying with ICAO standards. EPPO AD 2.21 PROCEDURY OGRANICZENIA HAŁASU NOISE ABATEMENT PROCEDURES PREFEROWANE ANTYHAŁASOWE DROGI STARTOWE NOISE PREFERENTIAL RUNWAYS Ze względu na ograniczenie hałasu na lotnisku POZNAŃ/Ławica ustalone jest następujące pierwszeństwo w wykorzystaniu dróg startowych: The following noise abatement runway preference system has been established for POZNAŃ/Ławica aerodrome: Doloty (tylko w godzinach ( ) UTC 1 ): Arrivals (only between 0500 and 2100 (0400 and 2000) UTC 1 ): 1. RWY 28, 2. RWY 10. Odloty (H24): 1. RWY 28, 2. RWY 10. Zmniejszenie uciążliwości hałasu nie może być czynnikiem decydującym o wyborze drogi startowej w następujących okolicznościach: a) jeżeli droga startowa nie jest czysta i sucha, to jest ujemnie oddziałuje na nią pokrycie: śniegiem, stopniałym śniegiem, lodem lub wodą albo błotem, gumą, olejem lub innymi substancjami; 1. RWY 28, 2. RWY 10. Departures (H24): 1. RWY 28, 2. RWY 10. Noise abatement should not be the determining factor in runway nomination under the following circumstances: a) if the runway is not clear and dry, i.e. it is adversely affected by snow, slush, ice, water, or mud, rubber, oil or other substances; AIRAC AMDT 176

176 AIP POLSKA AD 2 EPPO 1-11 b) przy lądowaniu w warunkach, gdy podstawa chmur jest niższa niż 800 ft nad wzniesieniem lotniska lub kiedy widzialność pozioma jest mniejsza niż 3000 m; b) for landing in conditions when the cloud base is lower than 800 ft above aerodrome elevation or when the horizontal visibility is less than 3000 m; c) dla startów, gdy widzialność jest mniejsza niż 1900 m; c) for take-off when the visibility is less than 1900 m; d) kiedy został zgłoszony lub jest prognozowany uskok wiatru albo spodziewane są burze mające wpływ na podejście lub odloty. e) gdy składowa wiatru bocznego, włączając poryw przekracza 28 km/h (15 kt) lub gdy składowa wiatru tylnego, włączając poryw przekracza 9 km/h (5 kt) dla dolotów i 18,5 km/h (10 kt) dla odlotów. Odstępstwa od powyższych zasad będą stosowane tylko w przypadkach zagrożenia, w celu skrócenia trasy dolotu. d) when wind shear has been reported or forecasted or when thunderstorms are expected to affect the approach or departure. e) when the cross-wind component, including a gust, exceeds 28 km/h (15 kt) or when the tail-wind component, including a gust, exceeds 9 km/h (5 kt) for arrivals and 18.5 km/h (10kt) for departures. The exceptions to the above rules will be applied only in cases of emergency in order to shorten the arrival route. 1) - patrz GEN ) - see GEN PROCEDURY OGRANICZENIA HAŁASU NOISE ABATEMENT PROCEDURES Operatorzy statków powietrznych wykonujący operacje lotnicze na lotnisku POZNAŃ/Ławica powinni stosować procedury ograniczenia hałasu odpowiednie dla danego typu statku powietrznego w celu zmniejszenia poziomu hałasu lotniczego w bezpośredniej okolicy lotniska. W przypadku braku procedur ograniczenia hałasu dostosowywanych do typu statku powietrznego zaleca się, aby odloty z lotniska POZNAŃ/Ławica wykonywać wg przykładowej procedury ograniczenia hałasu podczas wznoszenia w odlocie (NADP1), zgodnie z załącznikiem do rozdziału 3 ICAO Doc 8168 Procedury służb żeglugi powietrznej - Operacje statków powietrznych, tom I - Procedury lotu, część I, dział 7. W godzinach ( ) UTC 1) odloty z RWY 28 należy wykonywać następująco: odlot wzdłuż przedłużonej osi RWY do osiągnięcia odległości 1,5 NM od THR 10, następnie wykonać zakręt zgodnie z zezwoleniem służby kontroli ruchu lotniczego. Zabronione jest wykonywanie prób silników w godzinach ( ) UTC 1). W godzinach ( ) UTC 1) obowiązuje bezwzględny zakaz opuszczania o własnym napędzie przez statki powietrzne stanowisk postojowych od numeru 7 do 14, nieekranowanych przez budynek terminala pasażerskiego. Na wyżej wymienionych stanowiskach postojowych dopuszcza się jedynie opuszczenie stanowiska przez statek powietrzny przy pomocy ciągnika samolotowego (push-back) do pozycji w pełni ekranowanej terminalem, na wysokości stanowisk 16-19, gdzie dopiero może nastąpić uruchomienie silników (dotyczy także uruchamiania za pomocą air-startera). Opuszczenie stanowisk ekranowanych budynkiem terminala, tj. od 15 do 20, odbywa się wyłącznie przy pomocy ciągnika lotniskowego (push-back). Parkowanie samolotów w porze nocnej, dla których nie ma możliwości podłączenia ciągnika (push-back), dopuszczalne jest wyłącznie na stanowiskach 40 do 42. Stanowiska poniżej numeru 7 są dedykowane dla statków powietrznych General Aviation. Uruchamianie silników statków powietrznych niezwiązane z operacją startu jest dopuszczalne w koniecznych i w pełni uzasadnionych przypadkach jedynie na minimalnej mocy i tylko na stanowiskach ekranowanych, tj W przypadku lokalizacji statku powietrznego na innym stanowisku jak ekranowane, konieczna jest zmiana stanowiska przy pomocy ciągnika samolotowego (push-back). W porze nocnej ograniczyć stosowanie APU do niezbędnego minimum. Zakaz uruchamiania silników z GPU na wszystkich stanowiskach przez całą dobę. Preferowane jest opuszczanie drogi startowej drogą kołowania szybkiego zjazdu. Statki powietrzne z własnym napędem kołują po płycie postojowej z minimalna mocą silników. Czas pracy urządzeń pokładowych (w tym klimatyzacji), APU bądź korzystanie z zewnętrznych urządzeń GPU powinien być ograniczony do minimum. Odstępstwa od opisanych wyżej ograniczeń, w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Dyżurnego Operacyjnego Portu. Operators of aircraft conducting flight operations at POZNAŃ/Ławica aerodrome shall follow noise abatement procedures adequate for the specific aircraft type for the purpose of reducing noise level in areas adjacent to the aerodrome. If no noise abatement procedures adequate for the aircraft type are available, it is recommended that departures from POZNAŃ/Ławica aerodrome be performed in accordance with ICAO Noise Abatement Departure Procedure 1 (NADP 1) as specified in the Appendix to Chapter 3 of ICAO Doc 8168 Procedures for Air Navigation Services - Aircraft Operations Vol. I - Flight Procedures, Part I, Section 7. Between ( ) UTC 1) RWY 28 departures shall be performed as follows: track the extended RWY centreline until 1.5 NM from RWY 10 THR, then execute a turn as per ATC clearance. No engine tests may be carried out between ( ) UTC 1). Between 2100 and 0500 hrs UTC aircraft are totally prohibited from exiting under own power stands numbered 7-14 (not screened by the passenger terminal building). Aircraft may exit the above mentioned stands only with the use of a push-back tractor and move to a position fully screened by the terminal building on stands 16-19, where engines may be started (also with the use of an air-starter). Aircraft stands screened by the terminal building, i.e. numbered are to be exited only using a push-back tractor. Aircraft unable to be connected to a push-back tractor may park at night only on stands numbered Aircraft stands with numbers below 7 are dedicated to General Aviation aircraft. Engine start-up not related to take-off operations is allowed where it is necessary in fully justified cases only at low power settings and only on the screened stands, i.e In case an aircraft is located on a stand other than a screened one, a location change is necessary using a push-back tractor. At night, the use of an APU shall be reduced to the necessary minimum. The use of a GPU is forbidden all day and night on all aircraft stands. Leaving the RWY using a rapid exit taxiway is regarded as preferable. Powered aircraft shall taxi on the APN with minimum engine power. The working time of on-board equipment (including air conditioning), APU or the use of a GPU shall be reduced to the minimum. Exemptions from the restrictions described above are possible only in justified cases and with the approval of the Airport Duty Officer. 1) - patrz GEN ) - see GEN PŁYNNE PODEJŚCIE DO LĄDOWANIA (CDA) CONTINUOUS DESCENT APPROACH (CDA) AIRAC AMDT 176

177 AD 2 EPPO 1-12 AIP POLSKA Płynne podejście do lądowania (CDA) jest zalecaną techniką operacji statków powietrznych, w trakcie której statek powietrzny podchodzący do lądowania zniża się z optymalnej pozycji z minimalnym ciągiem i unika lotu na stałej wysokości w zakresie zapewniającym bezpieczne operacje statków powietrznych, zgodnie z publikowanymi procedurami i instrukcjami ATC. Celem techniki CDA jest zapewnienie załogom warunków do optymalizacji profilu podejścia do lądowania statku powietrznego w celu zredukowania wpływu hałasu lotniczego na otoczenie i, w miarę możliwości, zredukowania zużycia paliwa lotniczego i emisji spalin. Technika CDA: 1) Zaplanować zniżanie tak, aby minąć 7000 ft AMSL w odległości nie większej niż 25 NM lotu od strefy przyziemienia. 2) Oczekiwać od ATC informacji o pozostałych NM lotu lub o pozycji po trzecim zakręcie na lub powyżej wysokości 7000 ft AMSL, ale nie wykonywać zakrętu do pozycji po trzecim zakręcie aż do uzyskania zezwolenia. 3) Na lub przed pozycją z wiatrem utrzymywać prędkość IAS 220 kt lub minimalną prędkość czystej konfiguracji (w zależności od tego, która jest wyższa). Continuous Descent Approach (CDA) is a recommended aircraft operating technique in which an arriving aircraft descends from an optimal position with minimum thrust and avoids level flight to the extent permitted by the safe operations of the aircraft and in compliance with published procedures and ATC instructions. The aim for a CDA is to assist pilots to optimize aircraft approach profiles in order to reduce noise impact on the ground and, where possible, reduce fuel use and atmospheric emissions. CDA technique: 1) Arrange descent to pass 7000 ft AMSL within 25 track miles to touchdown. 2) Expect track miles information or base leg information from ATC at or above 7000 ft AMSL, but do not turn on base leg until instructed. 3) At or before downwind position maintain IAS 220 kt or minimum clean speed, whichever is greater. LOCAL NOISE RESTRICTIONS FOR AIRCRAFT MOVEMENTS Przykład ATC R/T na lub powyżej 7000 ft AMSL: ATC R/T example at or above 7000 ft AMSL: - 25 NM lotu do strefy przyziemienia, zniżaj się kiedy będziesz gotowy track miles to touchdown, when ready descend. - Oczekuj zakrętu do pozycji po trzecim po/przed/pomiędzy WPT. - Expect base leg after/before/between WPT. - Oczekuj pełnej procedury. - Expect full procedure LOKALNE RESTRYKCJE HAŁASOWE DOTYCZĄCE WYKONYWANIA OPERACJI W GODZINACH ( ) UTC 1) BETWEEN ( ) UTC 1) Na lotnisku POZNAŃ/Ławica obowiązują ograniczenia w wykonywaniu operacji lotniczych w godzinach ( ) UTC 1). Lotnisko od czerwca do września podlega koordynacji rozkładu lotów (patrz pkt ) Pomiędzy ( ) UTC 1) starty z RWY 10 są zezwolone tylko dla operacji wykonywanych przez statki powietrzne, których poziom hałasu mierzony w punkcie pomiarowym P2 nie przekracza 96 db SEL. Punkt pomiarowy P2 jest zlokalizowany 200 m na południe od osi podejścia na RWY 28 i 448 m na wschód od THR 28. Współrzędne geograficzne: ,94 N, ,79 E Pomiędzy ( ) UTC 1) lądowania na RWY 28 są zezwolone tylko dla operacji wykonywanych przez statki powietrzne, których poziom hałasu mierzony w punkcie pomiarowym P2 nie przekracza 86 db SEL (P2 - patrz pkt ) W godzinach ( ) UTC 1) nie zaleca się wykonywania startów z RWY Zaleca się ograniczenie stosowania odwracania ciagu przez samoloty lądujące w godzinach ( ) UTC 1). Ograniczenie to nie obowiązuje w sytuacjach awaryjnych Ograniczenia w wykonywaniu operacji w godzinach ( ) UTC 1) nie dotyczą statków powietrznych lotnictwa państwowego, lądowań awaryjnych, lotów humanitarnych oraz śmigłowców ratowniczych Zaleca się nieplanowanie operacji lotniczych rozkładowych, nierozkładowych i ad-hoc w godzianch ( ) UTC 1) W godzinach ( ) UTC 1) nie zezwala się na wykonywani operacji startu lub lądowania na samolotach AN-12 oraz AN-26. 1) - patrz GEN 2.1 1) - see GEN 2.1 EPPO AD 2.22 PROCEDURY LOTU FLIGHT PROCEDURES At POZNAŃ/Ławica aerodrome aircraft movements are restricted between ( ) UTC 1). The aerodrome is subject to flight schedule coordination during the period from June to September (see point ). Between ( ) UTC 1) take-offs from RWY 10 are permitted only for operations performed by aircraft for which noise level measured in the P2 noise measurement point does not exceed 96 db SEL. The P2 noise measurement point is located 200 m to the south of RWY 28 approach line and 448 m to the east of the THR 28. Geographical coordinates: N, E. Between ( ) UTC 1) landings on RWY 28 are permitted only for operations performed by aircraft for which noise level measured in the P2 noise measurement point does not exceed 86 db SEL (P2 - see point ). It is recommended not to perform take-offs from RWY 10 between ( ) UTC 1). Except for emergency situations, landing aircraft are recommended to reduce the application of reverse thrust between ( ) UTC 1). The restrictions on flights between ( ) UTC 1) do not apply to state aircraft, emergency landings and humanitarian flights. It is recommended to avoid planning scheduled, non-scheduled and ad-hoc aircraft movements between ( ) UTC 1). Between 2100 and 0400 hrs UTC, take-off and landing operations by AN-12 and AN-26 aircraft are not allowed. STOSOWANE JEDNOSTKI MIARY APPLICABILITY OF UNITS OF MEASUREMENT W celu usprawnienia ruchu lotniczego w rejonie kontrolowanym lotnisk In order to facilitate air traffic within the Terminal Control Area of POZNAŃ/ POZNAŃ/Ławica oraz POZNAŃ/Krzesiny (TMA POZNAŃ), organ kontroli Ławica and POZNAŃ/Krzesiny aerodromes (POZNAŃ TMA), the air traffic ruchu lotniczego zapewniający służbę kontroli zbliżania będzie posługiwał się control unit providing Approach Control service will use non-metric units of niemetrycznymi jednostkami miar (Non-SI), to jest: measurement as follows: a) milami morskimi (NM) przy wyrażaniu odległości w nawigacji, a) nautical miles (NM) while expressing distance in navigation, b) stopami przy wyrażaniu wysokości względnych, bezwzględnych b) feet while expressing altitudes, heights and elevations, i elewacji, AIRAC AMDT 176

178 AIP POLSKA AD 2 EPPO 1-13 c) węzłami (kt) przy wyrażaniu prędkości poziomej, c) knots (kt) while expressing horizontal speed, d) stopami na minutę przy wyrażaniu prędkości pionowej. d) feet per minute while expressing vertical speed. Jedynie na wyraźne żądanie załogi statku powietrznego zgłoszone w chwili nawiązania pierwszego kontaktu radiowego z organem ruchu lotniczego zapewniającym kontrolę zbliżania w TMA POZNAŃ, kontroler ruchu lotniczego będzie posługiwał się metrycznymi jednostkami miar (układ SI) podanym w rozdziale GEN PROCEDURY DLA LOTÓW VFR VFR FLIGHT PROCEDURES Wykaz punktów nawigacyjnych przy dolotach i odlotach VFR do/z CTR POZNAŃ/Ławica: The air traffic controller will use metric units of measurement (SI) published in chapter GEN 2.1. only after prior request of aircraft crew submitted by radio at the time of first radio contact with the unit executing Approach Control within the POZNAŃ TMA. List of VFR navigation points used for arrival/departure at/from the POZNAŃ/Ławica CTR: CHARLIE N E (Rokietnica - kościół) CHARLIE N E (Rokietnica - church) ECHO N E (Kijewo - skrzyżowanie drogi z ECHO N E (level crossing in Kijewo) koleją) KILO N E (Kleszczewo - magazyny) KILO N E (Kleszczewo - warehouses) MIKE N E (Mosina - zamek) MIKE N E (Mosina - castle) NOVEMBER N E (Strzeszyn - skrzyżowanie linii kolejowych) SIERRA N E (Poznań Junikowo - stacja kolejowa) NOVEMBER N E (Strzeszyn - junction of railway lines) SIERRA N E (Poznań Junikowo - railway station) TANGO N E (Koziegłowy - oczyszczalnia) TANGO N E (Koziegłowy - sewage treatment plant) WHISKEY N E (Jezioro Niepruszewskie) WHISKEY N E (Niepruszewskie lake) ZULU N E (Zaniemyśl - zamek) ZULU N E (Zaniemyśl - castle) WLOT DO CTR POZNAŃ/ŁAWICA W LOCIE VFR POZNAŃ/ŁAWICA CTR ENTRY IN VFR FLIGHT Wlot do przestrzeni kontrolowanej z przestrzeni niekontrolowanej: Entry into controlled airspace from uncontrolled airspace: a. Wlot w CTR POZNAŃ/Ławica odbywa się w oparciu o zezwolenie wydane przez POZNAŃ TOWER i przekazane przez FIS POZNAŃ; b. Jeżeli informator FIS POZNAŃ nie przekaże inaczej, załoga ma obowiązek nawiązać łączność z POZNAŃ TOWER 5 minut przed dolotem do punktów NOVEMBER lub SIERRA oraz w punkcie WHISKEY w przypadku braku uzyskania wcześniejszej zgody na wlot w MCTR/MATZ KRZESINY. c. W przypadku wykonywania dolotów do CTR POZNAŃ/Ławica przez punkty ECHO lub MIKE lub ZULU obowiązuje uzyskanie zezwolenia KRZESINY TOWER (121,025 MHz) w czasie aktywności MCTR KRZESINY lub MATZ KRZESINY. d. W przypadku wykonywania dolotu/odlotu do/z lotniska POZNAŃ/Kobylnica z/w kierunku zachodnim i aktywności poligonu EP D21 istnieje możliwość przelotu przez punkt NOVEMBER po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez POZNAŃ TOWER Start w CTR POZNAŃ/Ławica z miejsca innego niż lotnisko POZNAŃ/Ławica jest możliwy po uzyskaniu zezwolenia TWR POZNAŃ. W przypadku braku dwukierunkowej łączności radiowej z miejsca odlotu konieczne jest uzyskanie zezwolenia drogą telefoniczną. Entry into the POZNAŃ/Ławica CTR may be performed upon clearance issued by POZNAŃ TOWER and received from POZNAŃ FIS. If not instructed otherwise by the POZNAŃ FIS, radio communication with POZNAŃ TOWER shall be established 5 minutes before reaching NOVEMBER or SIERRA points and over WHISKEY point in case clearance for entry into the KRZESINY MCTR/MATZ has not been issued previously. While performing a flight to the POZNAŃ/Ławica CTR over ECHO, MIKE or ZULU points, clearance from KRZESINY TOWER ( MHz) must be obtained during the activity of KRZESINY MCTR or KRZESINY MATZ. While approaching/departing to/from POZNAŃ/Kobylnica aerodrome westbound and during the activity of EP D21 area, it is possible to overfly NOVEMBER point after obtaining clearance from POZNAŃ TOWER. Take-off from a place other than POZNAŃ/Ławica aerodrome into the POZNAŃ/Ławica CTR is possible after obtaining clearance from POZNAŃ TOWER. In case of two-way radio communication failure from the place of departure, clearance shall be obtained by means of radio PROCEDURY OCZEKIWANIA W LOCIE VFR HOLDING PROCEDURES IN VFR FLIGHTS Przy dużym natężeniu ruchu lotniczego statek powietrzny wykonujący lot VFR może spodziewać się oczekiwania nad następującymi punktami: Punkt SIERRA - dolot od punktu WHISKEY. Wykonując procedurę oczekiwania, nie przechodzić na południową stronę linii kolejowej ani na wschodnią stronę od stacji kolejowej Poznań-Junikowo. Punkt NOVEMBER - dolot od punktów TANGO lub CHARLIE. Wykonując procedurę oczekiwania, nie przechodzić na wschodnią stronę skrzyżowania linii kolejowych. Punkt WHISKEY - procedura oczekiwania wykonywana w przypadku niedostępności punktu SIERRA. W przypadku oczekiwania nad punktem WHISKEY należy wykonać procedurę tak, aby nie naruszać przestrzeni kontrolowanej CTR POZNAŃ/Ławica. In case of congestion of air traffic, VFR flight may expect holding at one of the following points: SIERRA point - inbound track from WHISKEY point. While holding, do not pass to the southern side of the railway or the estern side of the Poznań- Junikowo railway station. NOVEMBER point - inbound track from TANGO or CHARLIE points. While holding, do not pass to the eastern side of the railway junction. WHISKEY point - holding performed in case of unavailability of SIERRA point. While holding over the WHISKEY point, do not violate the controlled airspace of POZNAŃ/Ławica CTR UTRATA ŁĄCZNOŚCI W LOCIE VFR RADIO COMMUNICATION FAILURE FOR VFR FLIGHT AIRAC AMDT 176

179 AD 2 EPPO 1-14 AIP POLSKA Jeżeli utrata łączności w locie, na który został złożony plan lotu obejmujący wlot w CTR POZNAŃ/Ławica bez zamiaru lądowania na lotnisku POZNAŃ/ Ławica, nastąpi przed osiągnięciem granicy CTR POZNAŃ/Ławica, wlot do CTR jest zabroniony Jeżeli utrata łączności w locie, na który został złożony plan z zamiarem lądowania na lotnisku POZNAŃ/Ławica, nastąpi przed osiągnięciem granicy CTR POZNAŃ/Ławica lub w CTR POZNAŃ/Ławica, należy: If radio communication fails in flight with FPL filed for entry into the POZNAŃ/Ławica CTR, with destination other than POZNAŃ/Ławica aerodrome, before reaching the POZNAŃ/Ławica CTR limits, entry is forbidden. If radio communication fails in flight with destination POZNAŃ/Ławica aerodrome, before reaching, or within the POZNAŃ/Ławica CTR limits, the crew shall: a) W czasie dolotu i podejścia od północnej strony lotniska: a) When approaching from the northern side of the aerodrome: - wykonać dolot do punktu NOVEMBER i oczekiwać na sygnały świetlne z wieży kontroli lotniska POZNAŃ/Ławica; - w czasie dolotu i oczekiwania włączyć całe dostępne oświetlenie nawigacyjne; - po odebraniu zielonego sygnału wykonać jak najkrótsze podejście i lądowanie na najbardziej dogodnej pod względem warunków atmosferycznych drodze startowej; - po odebraniu czerwonego sygnału oczekiwać nad punktem NOVEMBER do czasu odebrania zielonego sygnału i po jego odebraniu wykonać jak najkrótsze podejście i lądowanie na najbardziej dogodnej pod względem warunków atmosferycznych drodze startowej; - jeżeli nie odebrano żadnego sygnału z wieży kontroli lotniska należy oczekiwać 5 minut nad punktem NOVEMBER i wykonać jak najkrótsze podejście i lądowanie na najbardziej dogodnej pod względem warunków atmosferycznych drodze startowej; - po lądowaniu opuścić natychmiast drogę startową w pierwszą możliwą drogę do kołowania i oczekiwać na samochód FOLLOW ME. - make an approach to reach NOVEMBER point and expect visual signals given from the aerodrome control tower of POZNAŃ/Ławica; - show all aircraft navigation lights during arrival, approach, and holding; - after receiving green visual signal execute the shortest possible approach and land on the most suitable runway depending on weather conditions; - after receiving a red visual signal hold over NOVEMBER point until receiving a green visual signal and then execute the shortest possible approach and land on the most suitable runway depending on weather conditions; - if no signals have been received from the aerodrome control tower, hold over NOVEMBER point for 5 minutes and then execute the shortest possible approach and land on the most suitable runway depending on weather conditions; - after landing vacate the runway immediately into the first possible taxiway and wait for the FOLLOW ME car. b) W czasie dolotu i podejścia od południowej strony lotniska: b) When approaching from the southern side of the aerodrome: - niedostępny jest punkt SIERRA; - SIERRA point is unavailable; - należy kierować się do punktu CHARLIE lub TANGO z ominięciem CTR EPPO oraz MCTR/MATZ EPKS; - następnie wykonać dolot do punktu NOVEMBER i postępować zgodnie z procedurą punktu a. Uwaga: Maksymalna wysokość oczekiwania wynosi 1000 ft AMSL, o ile służba kontroli ruchu lotniczego nie udzieli innych warunków wykonywania lotów LOTY SPECJALNE VFR SPECIAL VFR FLIGHTS Jeżeli pułap chmur jest niższy niż 1500 ft lub widzialność w locie jest poniżej 5 km, wykonanie lotu VFR jest dozwolone pod warunkiem uzyskania zezwolenia ATC na lot specjalny VFR w strefie kontrolowanej lotniska (CTR). Z wyjątkiem sytuacji, w których właściwy organ zezwolił na loty śmigłowców w przypadkach szczególnych takich jak loty medyczne, działania poszukiwawcze i ratunkowe oraz działania gaśnicze, obowiązują następujące warunki: - fly to CHARLIE or TANGO points by passing EPPO CTR and EPKS MCTR/MATZ; - make an approach to reach NOVEMBER point and follow the procedure described in a. Note: The maximum holding altitude shall be 1000 ft AMSL, unless air traffic control service instructs otherwise. If the ceiling is lower than 1500 ft or flight visibility is lower than 5 km, VFR flights may be performed, provided ATC clearance for special VFR flight in controlled zone (CTR) is obtained. Except situations when a relevant unit cleared for a helicopter flight in special cases like medical, search and rescue as well as firefighting flight, the following conditions apply: a) wyłącznie w porze dziennej, a) the flight will be performed during daytime only, b) z dala od chmur i z widocznością terenu, b) the flight will be performed clear of cloud and in visual reference to terrain, c) widzialność przy ziemi jest nie mniejsza niż 1500 m, a w przypadku śmigłowców nie mniejsza niż 800 m, c) ground visibility is not less than 1500 m, in case of helicopters not less than 800 m, d) pułap chmur nie jest niższy niż 600 ft, d) the ceiling is not less than 600 ft, e) z prędkością przyrządową (IAS) 140 kt lub mniejszą, dającą wystarczającą możliwość dostrzeżenia pozostałego ruchu i wszelkich przeszkód w celu uniknięcia kolizji. Zezwolenie na wykonanie lotu jako VFR specjalny może być cofnięte, jeżeli warunki pogodowe pogorszą się na tyle, iż nie zostaną spełnione minima meteorologiczne na lot specjalny VFR. e) the flight will be performed with indicated airspeed (IAS) 140 kt or lower giving adequate opportunity to observe other traffic and any obstacles to avoid collision. Special VFR flight clearance may be cancelled if the meteorological conditions change below the meteorological minima described above PROCEDURY DLA ŚMIGŁOWCÓW PROCEDURES FOR HELICOPTERS Śmigłowce wykonujące podejście według wskazań przyrządów (IFR) lub podejście z widocznością (VFR) na lotnisko POZNAŃ/Ławica wykonują lądowanie na drodze startowej będącej aktualnie w użyciu jako samoloty kategorii A zgodnie z dokumentem ICAO Doc 8168 Procedury Służb Żeglugi Powietrznej - Operacje Statków Powietrznych Tom II - Opracowywanie Procedur z Widocznością i Według Wskazań Przyrządów, część I, dział 4, rozdział 1, punkt Helicopters conducting IFR or VFR approach to POZNAŃ/Ławica aerodrome perform landing on runway in use as aeroplanes of category A in accordance with ICAO Doc 8168 Procedures for Air Navigation Services - Aircraft Operations Vol. II - Construction of Visual and Instrument Flight Procedures, Part I, Section 4, Chapter 1, point AIRAC AMDT 176

180 AIP POLSKA AD 2 EPPO 1-15 Śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (HEMS) do startu/po lądowaniu z/na RWY wykonują podlot z/do bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (HEMS) filii Poznań położonej w NE części lotniska Poznań/ Ławica (oznaczonej na mapie AD 2 EPPO 1-1-1) drogami TWY N1 i TWY L. W uzasadnionych przypadkach zapewnienia bezpieczeństwa ruchu lotniczego start/lądowanie śmigłowca ratowniczego o statusie HEMS może odbywać się za zgodą ATC z/na TWY L. For take-off/after landing from/on the RWY, Medical Air Rescue (HEMS) helicopters shall air taxi to/from the Poznań base of Medical Air Rescue (HEMS) located in the NE part of Poznań/Ławica aerodrome (shown on chart AD 2 EPPO 1-1-1) via TWYs N1 and L. In justified cases, for air traffic safety, a take-off/landing of a medical rescue helicopter with HEAD status may be carried out from/on TWY L with ATC approval. EPPO AD 2.23 INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION KOORDYNACJA ROZKŁADÓW LOTÓW FLIGHT SCHEDULE COORDINATION Lotnisko POZNAŃ/Ławica jest lotniskiem koordynowanym (poziom 3 wg IATA) w okresie od 01 czerwca do 30 września, w godzinach UTC Wykonanie operacji lotniczej na lotnisku POZNAŃ/Ławica wymaga wcześniejszego uzyskania slotu od koordynatora rozkładów lotów Koordynacją rozkładów lotów objęte są operacje statków powietrznych w lotach IFR oraz VFR, z wyjątkiem lotów statków powietrznych lotnictwa państwowego, lądowań awaryjnych, lotów humanitarnych oraz śmigłowców ratowniczych Airport Coordination Limited (ACL) jest powołanym koordynatorem rozkładów lotów dla lotniska POZNAŃ/Ławica. Wnioski o przydział czasu na start lub lądowanie muszą być kierowane bezpośrednio do ACL. Wnioski o przydział czasu na start lub lądowanie przez operatorów lotnictwa ogólnego muszą być przygotowane przez agenta handlingowego danego operatora lotniczego na lotnisku Poza okresem koordynacji ACL prowadzi usługę zbierania danych (poziom 1 wg IATA) dla lotniska POZNAŃ/Ławica, w związku z czym wszyscy przewoźnicy powinni przesyłać do ACL dane o planowanych operacjach z/do lotniska POZNAŃ/Ławica. Godziny pracy biura: lokalnego czasu UK, poniedziałek - piątek z wyłączeniem świąt. Telefon: WWW: acl-international.com Wnioski o przydział czasu na start lub lądowanie: SITA: LONACXH Poza godzinami pracy biura operatorzy powinni kontaktować się z zarządzającymi lotniskiem POZNAŃ/Ławica (EPPO/POZ): Telefon: Użytkownik statku powietrznego zobowiązany jest do zapoznania się z lokalnymi wytycznymi dla operacji w porze nocnej na lotnisku POZNAŃ/ Ławica (zasada lokalna EPPO-1), które są zawarte na stronie internetowej: Na terenie lotniska znajduje się transponder (bez modu C) kalibrujący radar. System TCAS może mylnie generować ostrzeżenia o ruchu. POZNAŃ/Ławica aerodrome is a coordinated aerodrome (IATA Level 3) during the period from 01 June to 30 September, between 2000 and 0400 UTC. Any flight operation requires a slot provided by the flight scheduling coordinator. The flight scheduling coordination is applicaple to IFR and VFR flights with the exception of state aircraft flights, emergency landings, humanitarian flights and rescue helicopters. Airport Coordination Limited (ACL) is the appointed flight scheduling coordinator for POZNAŃ/Ławica aerodrome. Slot requests shall be submitted directly to ACL. Slot requests of General Aviation operators shall be prepared by the handling agent of a given aircraft operator at the aerodrome. Outside the coordination period, ACL provides for data collection (IATA Level 1) for POZNAŃ/Ławica aerodrome. Therefore, all carriers shall send to ACL data on the planned operations from/to POZNAŃ/Ławica aerodrome. Office hours: UK LMT, Monday-Friday (excluding public holidays). Phone: WWW: acl-international.com Slot requests: SITA: LONACXH Outside the ACL office hours, operators shall contact the administration of POZNAŃ/Ławica (EPPO/POZ): Phone: An aircraft user is required to read the local guidelines for night operations at POZNAŃ/Ławica aerodrome (local rule EPPO-1) to be found at: A radar calibrating transponder (without mode C) is installed at the aerodrome. Thus incorrect traffic warnings may be generated by TCAS. EPPO AD 2.24 MAPY DOTYCZĄCE LOTNISKA CHARTS RELATED TO THE AERODROME AD 2 EPPO Mapa lotniska - ICAO Aerodrome Chart - ICAO AD 2 EPPO Mapa Parkowania / Dokowania Statków Powietrznych - ICAO Aircraft Parking / Docking Chart - ICAO AD 2 EPPO Mapa przeszkód lotniskowych - ICAO Typu A RWY 10/28 Aerodrome Obstacle Chart - ICAO Type A RWY 10/28 Mapy standardowych odlotów instrumentalnych (SID) - ICAO Standard Departure Charts Instrument (SID) - ICAO AD 2 EPPO RWY 10 RWY 10 AD 2 EPPO RWY 28 RWY 28 Mapy standardowych dolotów instrumentalnych (STAR) - ICAO Standard Arrival Charts Instrument (STAR) - ICAO AD 2 EPPO RWY 10 RWY 10 AD 2 EPPO RWY 28 RWY 28 AIRAC AMDT 176

181 AD 2 EPPO 1-16 AIP POLSKA Mapy instrumentalnego podejścia - ICAO Instrument Approach Charts - ICAO AD 2 EPPO ILS or LOC RWY 28 (CAT A/B/C/D) ILS or LOC RWY 28 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPPO VOR RWY 10 (CAT A/B/C/D) VOR RWY 10 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPPO VOR RWY 28 (CAT A/B/C/D) VOR RWY 28 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPPO RNAV (GNSS) RWY 10 (CAT A/B/C/D) RNAV (GNSS) RWY 10 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPPO RNAV (GNSS) RWY 28 (CAT A/B/C/D) RNAV (GNSS) RWY 28 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPPO Mapa operacyjna do lotów z widocznością Visual Operation Chart AIRAC AMDT 176

182 AD 2 EPRA 1-2 AIP POLSKA 2. Służby celne i paszportowe Customs and immigration MON MON 1430 (MON MON 1330) TUE TUE 1430 (TUE TUE 1330) WED WED 1430 (WED WED 1330) THU THU 1430 (THU THU 1330) FRI FRI 1430 (FRI FRI 1330) CIV: Planowane starty i lądowania z/do państw spoza strefy Schengen zgłaszać MON MON 1430 (MON MON 1330) TUE TUE 1430 (TUE TUE 1330) WED WED 1430 (WED WED 1330) THU THU 1430 (THU THU 1330) FRI FRI 1430 (FRI FRI 1330) CIV: Planned take-offs and landings from/in non-schengen states shall be notified zarządzającemu lotniskiem nie później niż 48 HR przed wykonaniem operacji to the AD Administration not later than 48 HR in advance of the operation. lotniczej. MIL: NIL MIL: NIL 3. Służby medyczne i sanitarne Health and sanitation CIV: 01 APR - 31 OCT ( ) 01 NOV - 31 MAR ( ) MIL: w czasie wykonywania lotów. CIV: 01 APR - 31 OCT ( ) 01 NOV - 31 MAR ( ) MIL: during flights. 4. Służba Informacji Lotniczej AIS NIL NIL 5. Biuro Odpraw Załóg ATS Reporting Office (ARO) MIL: MON MON 2100 (MON MON 2000) TUE TUE 2100 (TUE TUE 2000) WED WED 2100 (WED WED 2000) THU THU 2100 (THU THU 2000) FRI FRI 2100 (FRI FRI 2000) Z wyjątkiem świąt państwowych. CIV: NIL MIL: MON MON 2100 (MON MON 2000) TUE TUE 2100 (TUE TUE 2000) WED WED 2100 (WED WED 2000) THU THU 2100 (THU THU 2000) FRI FRI 2100 (FRI FRI 2000) Except public holidays. CIV: NIL 6. Biuro Meteorologiczne MET Office CIV: MON MON 1900 (MON MON 1800) TUE TUE 1900 (TUE TUE 1800) WED WED 1900 (WED WED 1800) THU THU 1900 (THU THU 1800) FRI FRI 1900 (FRI FRI 1800) SAT SAT 1900 (SAT SAT 1800) SUN SUN 1900 (SUN SUN 1800) MIL MET - H24 CIV: MON MON 1900 (MON MON 1800) TUE TUE 1900 (TUE TUE 1800) WED WED 1900 (WED WED 1800) THU THU 1900 (THU THU 1800) FRI FRI 1900 (FRI FRI 1800) SAT SAT 1900 (SAT SAT 1800) SUN SUN 1900 (SUN SUN 1800) MIL MET - H24 7. Służby Ruchu Lotniczego ATS CIV: AFIS - Radom INFORMACJA MON - FRI: zgodnie z AUP SAT: ( ) SUN: ( ) i ( ) TWR: TUE, WED, THU, SAT: ( ) MIL: MON, FRI: ( ) i ( ) TUE, WED, THU: ( ) i ( ) Z wyjątkiem świąt państwowych. CIV: AFIS - Radom INFORMATION MON - FRI: according to AUP SAT: ( ) SUN: ( ) and ( ) TWR: TUE, WED, THU, SAT: ( ) MIL: MON, FRI: ( ) and ( ) TUE, WED, THU: ( ) and ( ) Except public holidays. 8. Tankowanie Fuelling MIL: Wymaga uzgodnienia z JW 4938 przed przylotem. CIV: Na żądanie po uzgodnieniu 24 HR przed planowaną operacją. MIL: Consultation with Military Unit 4938 required before arrival. CIV: O/R, after consultation 24 HR in advance of the planned operation. 9. Obsługa Handling CIV: 01 APR - 31 OCT ( ) 01 NOV - 31 MAR ( ) MIL - H24 CIV: 01 APR - 31 OCT ( ) 01 NOV - 31 MAR ( ) MIL - H Ochrona Security H24 H Odladzanie De-icing MON MON 1700 (MON MON 1600) TUE TUE 1700 (TUE TUE 1600) WED WED 1800 (WED WED 1700) THU THU 1700 (THU THU 1600) FRI FRI 1700 (FRI FRI 1600) SAT SAT 1800 (SAT SAT 1700) SUN SUN 1700 (SUN SUN 1600) CIV: W innych godzinach odladzanie dostępne na żądanie po uzgodnieniu 24 HR przed planowaną operacją. MIL: NIL MON MON 1700 (MON MON 1600) TUE TUE 1700 (TUE TUE 1600) WED WED 1800 (WED WED 1700) THU THU 1700 (THU THU 1600) FRI FRI 1700 (FRI FRI 1600) SAT SAT 1800 (SAT SAT 1700) SUN SUN 1700 (SUN SUN 1600) CIV: At other times de-icing may be provided O/R after consultation, 24 HR in advance of the planned operation. MIL: NIL AIRAC AMDT 176

183 AIP POLSKA AD 2 EPRA Uwagi Remarks 1) - patrz GEN 2.1 1) - see GEN 2.1 MIL: Planowane przyloty poza godzinami pracy MIL ATS i MIL ARO zgłaszać MIL: Planned arrivals outside MIL ATS and MIL ARO working hours to be notified 48 HR przed wykonaniem. 48 HR in advance. EPRA AD 2.4 SŁUŻBY I URZĄDZENIA HANDLINGOWE HANDLING SERVICES AND FACILITIES 1. Środki załadowcze Cargo-handling facilities CIV: ciągniki lotniskowe, wózki bagażowe, taśmociągi samobieżne. MIL: NIL CIV: baggage tractors, baggage carts, self-propelled belt loaders. MIL: NIL 2. Rodzaje paliwa i oleju Fuel/Oil types MIL: F-34, CASTROL 599 CIV: JET A-1 MIL: F-34, CASTROL 599 CIV: JET A-1 3. Urządzenia do tankowania/pojemność Fuelling capacity MIL: cysterna samochodowa l, 7500 l - 2, CIV: cysterna samochodowa l - 1, przyczepa l. MIL: tank truck capacity of l, 7500 l - 2, CIV: tank truck capacity of l - 1, trailer l. 4. Urządzenia do odladzania De-icing facilities MIL: NIL CIV: "Elephant My" MIL: NIL CIV: "Elephant My" 5. Możliwość hangarowania dla przylatujących statków powietrznych Hangar space for visiting aircraft NIL NIL 6. Urządzenia naprawcze dla przylatujących statków powietrznych Repair facilities for visiting aircraft NIL NIL 7. Uwagi Remarks Agent handlingowy: Port Lotniczy Radom S.A. Tel. kom.: Faks: SITA: RDOOOXH WWW: lotnisko-radom.eu Handling Agent: Port Lotniczy Radom S.A. Mobile: Fax: SITA: RDOOOXH WWW: lotnisko-radom.eu EPRA AD 2.5 UŁATWIENIA DLA PASAŻERÓW PASSENGER FACILITIES 1. Hotele Hotels W mieście. In the city. 2. Restauracje Restaurants Restauracje w mieście. Restaurants in the city. 3. Środki transportu Transportation Komunikacja miejska, taksówki. Public transport, taxi. 4. Pomoc medyczna Medical facilities Pierwsza pomoc na lotnisku. Szpitale w mieście. First aid at the aerodrome. Hospitals in the city. 5. Usługi bankowe i pocztowe Bank and Post office Poczta, banki w mieście. Post office, banks in the city. 6. Informacja turystyczna Touristic office W mieście. In the city. 7. Uwagi Remarks NIL NIL EPRA AD 2.6 SŁUŻBA RATOWNICZA I PRZECIWPOŻAROWA RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES 1. Kategoria lotniska w zakresie ochrony przeciwpożarowej Aerodrome category for fire fighting CIV: CAT 5 ICAO (CAT 7 ICAO O/R, z wyprzedzeniem 24 HR.) CIV: CAT 5 ICAO (CAT 7 ICAO O/R, 24 HR in advance.) 2. Wyposażenie ratownicze Rescue equipment Pojazdy ratowniczo-gaśnicze - 2. Fire fighting vehicles Możliwości usuwania uszkodzonych statków powietrznych Capability for removal of disabled aircraft NIL NIL 4. Uwagi Remarks NIL NIL AIRAC AMDT 176

184 AD 2 EPRA 1-4 AIP POLSKA EPRA AD 2.7 SEZONOWA DOSTĘPNOŚĆ LOTNISKA I OCZYSZCZANIE SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING 1. Rodzaj(e) urządzeń do oczyszczania Types of clearing equipment CIV: - oczyszczarka lotniskowa - 3; - oczyszczarka kompaktowa - 1, - pług wirnikowy -1. MIL: - oczyszczarka - 2; - odśnieżarka - 1; - pług odśnieżny - 2. CIV: - runway sweeper - 3; - compact sweeper - 1, - rotor plough - 1. MIL: - sweeper - 2; - snow blower - 1; - snow plough Kolejność oczyszczania Clearance priorities CIV: RWY, TWY E, APN 1, pozostałe TWY. MIL: RWY, TWY A, E, F, APN 3, pozostałe TWY. 3. Uwagi Remarks NIL NIL CIV: RWY, TWY E, APN 1, remaining TWYs. MIL: RWY, TWY A, E, F, APN 3, remaining TWYs. EPRA AD 2.8 PŁYTY POSTOJOWE, DROGI KOŁOWANIA I PUNKTY KONTROLI WSKAZAŃ PRZYRZĄDÓW POKŁADOWYCH APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS/POSITIONS DATA 1. Nawierzchnia i nośność płyty Apron surface and strength APN 1 - CONC, PCN 84 R/C/W/T (CIV/MIL) APN 1 - CONC, PCN 84 R/C/W/T (CIV/MIL) APN 2 - CONC, PCN 14 F/B/Y/T (MIL) APN 2 - CONC, PCN 14 F/B/Y/T (MIL) APN 3 - CONC, PCN 28 R/C/X/T (MIL) APN 3 - CONC, PCN 28 R/C/X/T (MIL) APN 4 - CONC, PCN 14 R/B/Y/T (MIL) APN 4 - CONC, PCN 14 R/B/Y/T (MIL) GRASS APN - Trawiasta/Grass (Dla samolotów GA (CIV)) GRASS APN - Trawiasta/Grass (For GA ACFT (CIV)) 2. Szerokość drogi kołowania, nawierzchnia i nośność TWY width, surface and strength TWY "A" - 14 m, CONC/ASPH, PCN 68 R/C/X/T (CIV/MIL) TWY "B" - 12 m, CONC/ASPH, PCN 37 F/B/X/T (CIV/MIL) TWY "C" - 14 m, CONC/ASPH, PCN 26 F/B/X/T (CIV/MIL) TWY "C1" - 14 m, CONC/ASPH, PCN 14 F/B/W/T (MIL) TWY "D" - 12 m, CONC/ASPH, PCN 27 F/B/X/T (CIV/MIL) TWY "D1" - 12 m, CONC/ASPH, PCN 22 F/B/W/T (MIL) TWY "E" - 18 m, CONC/ASPH, PCN 75 R/D/W/T (CIV/MIL) TWY "E1" - 14 m, CONC/ASPH, PCN 40 R/D/W/T (CIV/MIL) TWY "F1" - 12 m, CONC/ASPH, PCN 53 R/C/W/T (CIV/MIL) TWY "F2" - 12 m, CONC/ASPH, PCN 83 R/C/W/T (CIV/MIL) TWY "F3" - 12 m, CONC/ASPH, PCN 65 R/B/W/T (CIV/MIL) TWY "F4" - 14 m, CONC/ASPH, PCN 65 R/C/W/T (CIV/MIL) TWY "G1" - 12 m, CONC/ASPH, PCN 18 F/B/W/T (MIL) TWY "G2" - 12 m, CONC/ASPH, PCN 18 F/B/W/T (MIL) TWY "H" - 12 m, CONC/ASPH, PCN 8 F/B/W/T (MIL) TWY "I1" - 10 m, CONC/ASPH, PCN 14 F/B/W/T (MIL) TWY "I2" - 10 m, CONC/ASPH, PCN 14 F/B/W/T (MIL) TWY "I3" - 10 m, CONC/ASPH, PCN 14 F/B/W/T (MIL) TWY "I4" - 10 m, CONC/ASPH, PCN 14 F/B/W/T (MIL) TWY "I5" - 10 m, CONC/ASPH, PCN 14 F/B/W/T (MIL) TWY "S" - 12 m, CONC/ASPH, PCN 14 F/B/Y/T (MIL) 3. Punkt sprawdzania wysokościomierzy ACL and elevation CIV: APN 1: ELEV 614 ft MIL: APN 2: ELEV 597 ft APN 3: ELEV 594 ft APN 4: ELEV 604 ft TWY "A" - 14 m, CONC/ASPH, PCN 68 R/C/X/T (CIV/MIL) TWY "B" - 12 m, CONC/ASPH, PCN 37 F/B/X/T (CIV/MIL) TWY "C" - 14 m, CONC/ASPH, PCN 26 F/B/X/T (CIV/MIL) TWY "C1" - 14 m, CONC/ASPH, PCN 14 F/B/W/T (MIL) TWY "D" - 12 m, CONC/ASPH, PCN 27 F/B/X/T (CIV/MIL) TWY "D1" - 12 m, CONC/ASPH, PCN 22 F/B/W/T (MIL) TWY "E" - 18 m, CONC/ASPH, PCN 75 R/D/W/T (CIV/MIL) TWY "E1" - 14 m, CONC/ASPH, PCN 40 R/D/W/T (CIV/MIL) TWY "F1" - 12 m, CONC/ASPH, PCN 53 R/C/W/T (CIV/MIL) TWY "F2" - 12 m, CONC/ASPH, PCN 83 R/C/W/T (CIV/MIL) TWY "F3" - 12 m, CONC/ASPH, PCN 65 R/B/W/T (CIV/MIL) TWY "F4" - 14 m, CONC/ASPH, PCN 65 R/C/W/T (CIV/MIL) TWY "G1" - 12 m, CONC/ASPH, PCN 18 F/B/W/T (MIL) TWY "G2" - 12 m, CONC/ASPH, PCN 18 F/B/W/T (MIL) TWY "H" - 12 m, CONC/ASPH, PCN 8 F/B/W/T (MIL) TWY "I1" - 10 m, CONC/ASPH, PCN 14 F/B/W/T (MIL) TWY "I2" - 10 m, CONC/ASPH, PCN 14 F/B/W/T (MIL) TWY "I3" - 10 m, CONC/ASPH, PCN 14 F/B/W/T (MIL) TWY "I4" - 10 m, CONC/ASPH, PCN 14 F/B/W/T (MIL) TWY "I5" - 10 m, CONC/ASPH, PCN 14 F/B/W/T (MIL) TWY "S" - 12 m, CONC/ASPH, PCN 14 F/B/Y/T (MIL) CIV: APN 1: ELEV 614 ft MIL: APN 2: ELEV 597 ft APN 3: ELEV 594 ft APN 4: ELEV 604 ft 4. Punkty sprawdzania VOR/INS VOR/INS checkpoints INS INS 5. Uwagi Remarks patrz AD 2 EPRA MIL: TWY B dostępna dla statków powietrznych o rozpiętości skrzydeł lub średnicy wirnika do 15 m see AD 2 EPRA MIL: TWY B available for aircraft with a wingspan or rotor diameter of up to 15 m. AIRAC AMDT 176

185 AIP POLSKA AD 2 EPRA 1-5 EPRA AD 2.9 SYSTEM KIEROWANIA RUCHEM NAZIEMNYM I OZNAKOWANIE SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS 1. Znaki identyfikacyjne miejsc postojowych, linie prowadzenia po drogach kołowania oraz wizualne systemy dokowania/parkowania na miejscach Use of aircraft stand identification signs, TWY guide lines and visual docking/parking guidance system of aircraft stands postojowych statków powietrznych Znaki poziome i pionowe. Pozioma numeracja stanowisk postojowych Markings and signs. Markings with parking stand numbers. 2. Oznakowanie i światła dróg startowych oraz dróg kołowania RWY and TWY markings and lights Oznakowanie poziome: Markings: RWY: progu, przesuniętego progu, osi, strefy przyziemienia, punktu celowania, RWY: threshold, displaced threshold, centre line, touchdown zone, aiming point, tożsamości RWY, krawędziowe. TWY: osi, miejsc oczekiwania przed drogą startową, stanowisk postojowych, krawędzi TWY E, pośrednich miejsc oczekiwania. Oznakowanie pionowe: Znaki nakazu i informacyjne. RWY designators, edge. TWY: centre line, runway holding positions, stands, TWY E edge, intermediate holding positions. Signs: Mandatory and information markings. 3. Poprzeczki zatrzymania Stop bars NIL NIL 4. Uwagi Remarks NIL NIL EPRA AD 2.10 PRZESZKODY LOTNISKOWE AERODROME OBSTACLES W strefach podejścia i startu / In approach and take-off areas RWY/Strefa RWY and Rodzaj przeszkody / Obstacle type Numer identyfikacyjny / Szerokość geograficzna / Długość geograficzna / Wysokość / Top of obstacle Oznakowanie / Oświetlenie / Area Identification Latitude Longitude AGL AMSL Markings / LGT affected number /APCH Budynek z masztem/building with mast '50.0'' N '37.4'' E NIE/TAK, NO/YES 25/APCH Antena NDB NR/NDB NR antenna (100) '37.6'' N '26.9'' E NIE/NIE, NO/NO 25/APCH Antena NDB NRA/NDB NRA antenna (101) '02.1'' N '52.4'' E NIE/NIE, NO/NO 25/APCH Maszt - Gzowice/Folwark/Mast - Gzowice/Folwark '16.8'' N '54.4'' E TAK/TAK, YES/YES 07/APCH Budynek z masztem/building with mast '16.4'' N '34.3'' E TAK/TAK, YES/YES NIL Uwagi NIL Remarks W kręgu nadlotniskowym i na lotnisku / In circling area and at AD Rodzaj przeszkody / Obstacle type Numer identyfikacyjny / Szerokość geograficzna / Długość geograficzna / Wysokość / Top of obstacle Oznakowanie / Oświetlenie / Identification Latitude Longitude AGL AMSL Markings / LGT number Kościół z wieżą/church with tower '29.0'' N '46.2'' E NIE/TAK, NO/YES Maszt wiatromierza/anemometer mast '12.8'' N '55.1'' E TAK/TAK, YES/YES Kościół z wieżą/church with tower '14.4'' N '31.0'' E NIE/TAK, NO/YES Widzialnościomierz (RVR)/RVR indicator '16.2'' N '00.5'' E NIE/NIE, NO/NO Maszt wiatromierza/anemometer mast '16.3'' N '00.8'' E TAK/TAK, YES/YES Skrzynka teletechniczna/telecommunications box '16.4'' N '00.4'' E NIE/NIE, NO/NO Skrzynka teletechniczna/telecommunications box '16.4'' N '00.6'' E NIE/NIE, NO/NO Wskaźnik kierunku wiatru/wind direction indicator '17.3'' N '00.4'' E TAK/TAK, YES/YES Skrzynka teletechniczna/telecommunications box '18.7'' N '05.5'' E NIE/NIE, NO/NO Agregat prądotwórczy/power generator '18.8'' N '05.5'' E NIE/NIE, NO/NO Agregat prądotwórczy/power generator '21.7'' N '23.2'' E NIE/NIE, NO/NO Skrzynka teletechniczna/telecommunications box '21.7'' N '23.6'' E NIE/NIE, NO/NO Skrzynka teletechniczna/telecommunications box '21.9'' N '23.5'' E NIE/NIE, NO/NO Antena RSL/RSL antenna '25.3'' N '40.4'' E NIE/TAK, NO/YES Antena RSL/RSL antenna '25.7'' N '42.3'' E NIE/TAK, NO/YES Skrzynka teletechniczna/telecommunications box '29.7'' N '20.9'' E NIE/NIE, NO/NO Maszt wiatromierza/anemometer mast '29.7'' N '21.1'' E TAK/TAK, YES/YES Widzialnościomierz (RVR)/RVR indicator '29.7'' N '21.3'' E NIE/NIE, NO/NO Skrzynka teletechniczna/telecommunications box '29.7'' N '20.9'' E NIE/NIE, NO/NO Skrzynka teletechniczna/telecommunications box '30.9'' N '18.6'' E NIE/NIE, NO/NO Wskaźnik kierunku wiatru/wind direction indicator '31.2'' N '20.8'' E TAK/TAK, YES/YES Las/Forest '37.0'' N '34.5'' E NIE/NIE, NO/NO Rząd drzew/row of trees '37.1'' N '42.9'' E NIE/NIE, NO/NO Kościół z 2 wieżami/church with 2 towers '50.1'' N '23.3'' E NIE/TAK, NO/YES Budynek z masztem/building with mast '32.7'' N '41.2'' E TAK/TAK, YES/YES AIRAC AMDT 176

186 AD 2 EPRA 1-6 AIP POLSKA W kręgu nadlotniskowym i na lotnisku / In circling area and at AD Rodzaj przeszkody / Numer Szerokość Długość Wysokość / Oznakowanie / Obstacle type identyfikacyjny / geograficzna / geograficzna / Top of obstacle Oświetlenie / Identification Latitude Longitude AGL AMSL Markings / LGT number Komin/Chimney '20.1'' N '20.4'' E TAK/TAK, YES/YES Poniższy wykaz zawiera obiekty charakterystyczne w rejonie lotniska RADOM/Sadków (EPRA). Obiekty te nie stanowią przeszkód lotniczych w otoczeniu lotniska, gdyż ich wysokość nie przekracza powierzchni ograniczających wysokość zabudowy oraz obiektów naturalnych w otoczeniu lotniska lub zlokalizowane są poza zasięgiem tych powierzchni./the data set presented below contains significant objects in the vicinity of RADOM/Sadków aerodrome (EPRA). However, these objects are not aerodrome obstacles as they do not penetrate the aerodrome obstacle limitation surfaces or are located beyond these surfaces. Wysokość / Rodzaj przeszkody / Obstacle type Szerokość geograficzna / Latitude Długość geograficzna / Longitude Oznakowanie / Oświetlenie / Markings / LGT Top of obstacle AGL AMSL Komin/Chimney 51 21'19.1'' N '26.5'' E TAK/TAK, YES/YES Maszt/Mast 51 23'02.4'' N '43.4'' E TAK/TAK, YES/YES Kościół z wieżą/church with tower 51 24'08.9'' N '39.9'' E NIE/NIE, NO/NO Budynek z masztem/building with mast 51 24'15.4'' N '35.2'' E TAK/NIE, YES/NO Kościół z wieżą/church with tower 51 24'16.5'' N '22.7'' E NIE/TAK, NO/YES Maszt/Mast 51 24'29.8'' N '50.2'' E TAK/TAK, YES/YES Maszt/Mast 51 24'30.9'' N '06.6'' E TAK/TAK, YES/YES Budynek z 3 masztami/building with 3 masts 51 24'50.5'' N '47.1'' E TAK/NIE, YES/NO Komin/Chimney 51 26'34.1'' N '01.8'' E TAK/TAK, YES/YES EPRA AD 2.11 ZAPEWNIANE INFORMACJE METEOROLOGICZNE (UTC 1) ) METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED (UTC 1) ) 1. Biuro MET Associated MET office CIV: Lotniskowe Biuro Meteorologiczne Radom Meteo Sp. z o.o. MIL: Lotniskowe Biuro Meteorologiczne CIV: Aerodrome MET Office Radom Meteo Sp. z o.o. MIL: Aerodrome MET Office 2. Godziny pracy/zastępcze biuro MET Hours of service/met Office outsie hours CIV: MON-SUN ( ) /NIL MIL: H24 / Szefostwo Służby Hydrometeorologicznej SZ RP CIV: MON-SUN ( ) /NIL MIL: H24 / Hydrometeorological Service Chiefdom of the Polish Armed Forces 3. Biuro odpowiedzialne za przygotowanie depesz TAF/Okres ważności Office responsible for TAF preparation/period of validity CIV: Biuro Prognoz Lotniczych /9 HR MIL: Lotniskowe Biuro Meteorologiczne /9 HR CIV: Aviation Forecast Office /9 HR MIL: Aerodrome MET Office /9 HR 4. Rodzaje prognoz lotniskowych/przerwy między prognozami Trend forecast/interval of issuance CIV: TAF 2) /3 HR MIL: TAF 3) /3 HR CIV: TAF 2) /3 HR MIL: TAF 3) /3 HR 5. Odprawy przedstartowe Briefing and consultation provided CIV/MIL: konsultacje osobiste CIV/MIL: personal consultations 6. Dokumentacja i stosowane języki Flight documentation/language(s) used CIV: METAR, TAF, AIRMET, SIGMET, ostrzeżenia lotniskowe, mapy/pl, EN MIL: METAR, SPECI 4), TAF, AIRMET, SIGMET, ostrzeżenia lotniskowe, mapy/pl, EN CIV: METAR, TAF, AIRMET, SIGMET, aerodrome warnings, charts/pl, EN MIL: METAR, SPECI 4), TAF, AIRMET, SIGMET, aerodrome warnings, charts/pl, EN 7. Mapy i inne informacje dostępne przy odprawie Charts and other information available for briefing or consultation CIV: O/R SWH, SWM, SWL CIV: O/R SWH, SWM, SWL Wiatr/temperatura: FL 50, FL 100, FL 180, FL 240, FL 300, FL 340, FL 390, Wind/temperature: FL 50, FL 100, FL 180, FL 240, FL 300, FL 340, FL 390, FL 450, FL 530. Dane radarowe, zdjęcia satelitarne. MIL: Mapy synoptyczne, diagram aerologiczny, zdjęcia satelitarne, radar MET, SWL. FL 450, FL 530 Radar data, satellite images. MIL: Synoptic charts, aerological diagram, satellite images, MET radar, SWL. 8. Dodatkowy sprzęt zapewniający dostępność informacji Supplementary equipment available for providing information CIV: faks, Internet MIL: NIL CIV: fax, Internet MIL: NIL 9. Organy ATS, do których dostarczana jest informacja MET ATS units provided with MET information CIV: AFIS, TWR MIL: MIL ATS CIV: AFIS, TWR MIL: MIL ATS AIRAC AMDT 176

187 AIP POLSKA AD 2 EPRA 1-11 Opis służby Service designation MIL TWR TWR AFIS Znak wywoławczy Call sign Radom WIEŻA Radom TOWER Radom WIEŻA Radom TOWER RADOM INFORMACJA RADOM INFORMATION Uwagi 1) - patrz GEN 2.1. CIV: RADOM RADIO awaryjnie dostępny w godzinach pracy AFIS. MIL PAR, MIL APP, MIL TWR - służby wojskowe, niezgodne z przepisami Załącznika 14 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, nieoperacyjne. Częstotliwość (MHz) Frequency (MHz) Godziny pracy Hours of operation UTC 1) MON MON 1159 (MON MON 1059) MON MON 2100 (MON MON 2000) TUE TUE 1059 (TUE TUE 0959) TUE TUE 2100 (TUE TUE 2000) WED WED 1059 (WED WED 0959) WED WED 2100 (WED WED 2000) THU THU 1059 (THU THU 0959) THU THU 2100 (THU THU 2000) FRI FRI 1159 (FRI FRI 1059) FRI FRI 2100 (FRI FRI 2000) TUE TUE 1500 (TUE TUE 1400) WED WED 1500 (WED WED 1400) THU THU 1500 (THU THU 1400) SAT SAT 1500 (SAT SAT 1400) SAT SAT 2100 (SAT SAT 2000) SUN SUN 1359 (SUN SUN 1259) SUN SUN 1859 (SUN SUN 1759) MON - FRI: zgodnie z AUP./MON - FRI: in accordance with the AUP. Remarks 1) - see GEN 2.1. CIV: RADOM RADIO is available if RADOM INFORMATION cannot be contacted, during AFIS working hours. MIL PAR, MIL APP, MIL TWR - military services, not in accordance with the provisions of Annex 14 to the Convention on International Civil Aviation, non-operational. EPRA AD 2.19 RADIOWE POMOCE NAWIGACYJNE I LĄDOWANIA RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS Rodzaj pomocy, kat. ILS/MLS (deklinacja dla VOR/ILS/MLS) Type of aid, CAT of ILS/MLS (VOR/ILS/MLS: declination) ID Częstotliwość Frequency Godziny pracy Hours of operation Współrzędne posadowienia anteny nadawczej (WGS-84)/ Position of transmitting antenna coordinates (WGS-84) DME ELEV DVOR/DME ( 6 E/Jan 13) RAD MHz CH85Y NDB NR khz NDB NRA khz H24 Uzgadniać z Wojskową Służbą Ruchu Lotniczego, z wyprzedzeniem 24 HR. Consult with Military Air Traffic Services, 24 HR in advance. Uzgadniać z Wojskową Służbą Ruchu Lotniczego, z wyprzedzeniem 24 HR. Consult with Military Air Traffic Services, 24 HR in advance '21.8'' N '13.5'' E 51 23'37.8'' N '29.9'' E 51 24'02.3'' N '54.8'' E 180 m AMSL Uwagi Remarks Deklarowany zasięg operacyjny: 100 NM (do FL450). Designated operational range: 100 NM (up to FL450). 1163m FM THR 25. Urządzenie wojskowe NIECERTYFIKOWANE przez cywilne władze lotnicze. 1163m FM THR 25. Military facility NOT CERTIFIED by the Civil Aviation Authority. 4065m FM THR 25. Urządzenie wojskowe NIECERTYFIKOWANE przez cywilne władze lotnicze. 4065m FM THR 25. Military facility NOT CERTIFIED by the Civil Aviation Authority. NIL Uwagi NIL Remarks EPRA AD 2.20 LOKALNE PRZEPISY LOTNISKOWE LOCAL AERODROME REGULATIONS LOTNISKO CYWILNE RADOM/SADKÓW RADOM/SADKÓW CIVIL AERODROME Samoloty o kodzie referencyjnym C mogą poruszać się po APN 1 wyłącznie zgodnie z instrukcjami podawanymi przez koordynatora ruchu naziemnego. Aircraft of reference Code C may operate on APN No. 1 only in accordance with the marshaller s instructions LOTNISKO WOJSKOWE RADOM/SADKÓW RADOM/SADKÓW MILITARY AERODROME Wnioski o zezwolenie Applications for permission AIRAC AMDT 176

188 AD 2 EPRA 1-14 AIP POLSKA Odlot powinien być wykonywany możliwie najkrótszą trasą do pierwszego wyznaczonego przez kontrolera MIL RADOM TWR punktu na trasie lotu. Przy dużym natężeniu ruchu lotniczego statek powietrzny wykonujący lot VFR lub lot specjalny VFR może otrzymać, w razie konieczności, polecenie oczekiwania nad jednym z ww. punktów. Przeloty statków powietrznych przez MATZ EPRA możliwe po uprzednim zgłoszeniu i nawiązaniu łączności z MIL RADOM TWR na częstotliwości 131,000 MHz, nie później niż 5 min przed planowanym wlotem w MATZ. UWAGA W przypadku utraty orientacji w pobliżu MATZ należy utrzymać kurs północny i wznieść się do wysokości 2000 ft AMSL z zachowaniem warunków dla lotu VFR i niezwłocznie nawiązać kontakt radiowy z WARSZAWA INFORMACJA na częstotliwości 119,450 MHz, dalej postępować zgodnie z poleceniami informatora FIS WARSZAWA. Krąg nadlotniskowy Ruch nadlotniskowy odbywa się po trasie kręgu zgodnie ze wskazówkami podanymi przez kontrolera MIL TWR. The departure should be conducted along the shortest route possible to the first point on the route designated by the MIL RADOM TWR controller In case of air traffic congestion, an aircraft executing VFR or Special VFR flight may expect, if necessary, holding at one of the above-mentioned points. Flights of aircraft through EPRA MATZ possible after prior notification and establishing radio communication with MIL RADOM TWR on MHz, not later than 5 minutes before the planned entry into the MATZ. REMARK In case of orientation loss in the vicinity of MATZ, maintain heading north, climb to 2000 ft AMSL, maintaining VFR flight conditions and contact immediately WARSZAWA INFORMATION on MHz, then follow WARSZAWA FIS controller instructions. Aerodrome traffic circuit Circling traffic is conducted along the circuit pattern in accordance with the MIL TWR controller instructions. EPRA AD 2.23 INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION LOTNISKO CYWILNE RADOM/SADKÓW RADOM/SADKÓW CIVIL AERODROME Na powierzchni drogi startowej przed THR 07 i THR 25 wprowadzono oznakowanie poziome płaszczyzny do zawracania dla samolotów. Przed lądowaniem i startem wszystkich samolotów kodu C na obu kierunkach RWY dyżurny operacyjny portu lub wyznaczony przez niego koordynator ruchu naziemnego dokonuje inspekcji RWY dla sprawdzenia występowania potencjalnych zagrożeń ze strony zwierząt. W celu ułatwienia zawracania statków powietrznych pierwsza para lamp krawędziowych przy THR 07 i THR 25 typu zagłębionego. W części północno zachodniej lotniska wyznaczono trawiastą płytę postojową dla ruchu General Aviation. Płyta wyznaczona za pomocą niebieskich chorągiewek. Odpowiedzialność za kołowanie i utrzymanie należytej separacji pomiędzy statkami powietrznymi ponoszą użytkownicy. The RWY surface before THR 07 and THR 25 is provided with a turn pad marking for aeroplanes. Before landings and take-offs of all Code C aeroplanes on both RWY 07 and RWY 25 the Duty Aerodrome Officer or a marshaller appointed by him conduct RWY check for potential hazards from animals. To facilitate a backtrack manoeuvre, the first pair of the edge lights next to THR 07 and THR 25 are inset lights. In the north-western part of the aerodrome a grass APN for General Aviation traffic has been designated. The APN is marked with blue flags. Responsibility for the taxiing and maintaining of proper separation between aircraft shall be held by the users. EPRA AD 2.24 MAPY DOTYCZĄCE LOTNISKA CHARTS RELATED TO THE AERODROME AD 2 EPRA Mapa lotniska - ICAO Aerodrome Chart - ICAO AD 2 EPRA Mapa przeszkód lotniskowych - ICAO Typ A RWY 07/25 RNP 1 Mapy standardowych odlotów instrumentalnych (SID) - ICAO AD 2 EPRA RWY 07 RWY 07 AD 2 EPRA RWY 25 RWY 25 RNP 1 Mapy standardowych dolotów instrumentalnych (STAR) - ICAO Aerodrome Obstacle Chart - ICAO Type A RWY 07/25 RNP 1 Standard Departure Charts Instrument (SID) - ICAO RNP 1 Standard Arrival Charts Instrument (STAR) - ICAO AD 2 EPRA RWY 07/25 RWY 07/25 Mapy instrumentalnego podejścia - ICAO Instrument Approach Charts - ICAO AD 2 EPRA VOR RWY 07 (CAT A/B/C/D) VOR RWY 07 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPRA VOR RWY 25 (CAT A/B/C/D) VOR RWY 25 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPRA NDB RWY 25 (CAT A/B/C/D/E) NDB RWY 25 (CAT A/B/C/D/E) AD 2 EPRA RNAV (GNSS) RWY 25 (CAT A/B/C/D) RNAV (GNSS) RWY 25 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPRA Mapa operacyjna do lotów z widocznością Visual Operation Chart AIRAC AMDT 176

189 AIP POLSKA AD 2 EPSY 1-3 EPSY AD 2.7 SEZONOWA DOSTĘPNOŚĆ LOTNISKA I OCZYSZCZANIE SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING 1. Rodzaj(e) urządzeń do oczyszczania Types of clearing equipment - oczyszczarka ciągniona - 2, - oczyszczarka/polewaczka lotniskowa - 1, - pług wirnikowy towable runway sweeper - 2, - runway sweeper/sprinkler - 1, - rotary plough Kolejność oczyszczania Clearance priorities Patrz AD 1.2, punkt 2.9. See AD 1.2, point Uwagi Remarks Warunki śniegowe i oblodzenie podawane w SNOWTAM. Ice and snow conditions promulgated by SNOWTAM. EPSY AD 2.8 PŁYTY POSTOJOWE, DROGI KOŁOWANIA I PUNKTY KONTROLI WSKAZAŃ PRZYRZĄDÓW POKŁADOWYCH APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS/POSITIONS DATA 1. Nawierzchnia i nośność płyty Apron surface and strength APN 1 - CONC, PCN 45 R/A/W/T APN 2 HELI - CONC/ASPH, PCN 35 F/B/X/T APN 1 - CONC, PCN 45 R/A/W/T APN 2 HELI - CONC/ASPH, PCN 35 F/B/X/T 2. Szerokość drogi kołowania, nawierzchnia i nośność TWY width, surface and strength TWY "B" - 26 m, CONC/ASPH, PCN 45 F/B/X/T. (dla samolotów o kodzie C) TWY "S" - 10 m, NIL TWY "B" - 26 m, CONC/ASPH, PCN 45 F/B/X/T. (reference code C aircraft) TWY "S" - 10 m, NIL 3. Punkt sprawdzania wysokościomierzy ACL and elevation APN 1: ELEV 458 ft APN 2 HELI: ELEV 463 ft APN 1: ELEV 458 ft APN 2 HELI: ELEV 463 ft 4. Punkty sprawdzania VOR/INS VOR/INS checkpoints INS INS 5. Uwagi Remarks TWY S - powietrzna TWY patrz AD 2 EPSY TWY S - air TWY see AD 2 EPSY EPSY AD 2.9 SYSTEM KIEROWANIA RUCHEM NAZIEMNYM I OZNAKOWANIE SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS 1. Znaki identyfikacyjne miejsc postojowych, linie prowadzenia po drogach kołowania oraz wizualne systemy dokowania/parkowania na miejscach postojowych statków powietrznych Oznakowanie poziome i pionowe. Use of aircraft stand identification signs, TWY guide lines and visual docking/parking guidance system of aircraft stands Markings and signs. 2. Oznakowanie i światła dróg startowych oraz dróg kołowania RWY and TWY markings and lights Oznakowanie dzienne: 1. RWY: progu, strefy przyziemienia, osi centralnej, płaszczyzny do zawracania. 2. TWY B: osi, krawędzi, miejsc oczekiwania przed drogą startową. 3. TWY S: osi, krawędzi. Światła: 1. RWY: Patrz punkt EPSY AD TWY: Patrz punkt EPSY AD Day marking: 1. RWY: THR, TDZ, centre line, turn pad. 2. TWY B: centre line, edge, runway holding positions. 3. TWY S: centre lina, edge. Lights: 1. RWY: See point EPSY AD TWY: See point EPSY AD Poprzeczki zatrzymania Stop bars NIL NIL 4. Uwagi Remarks Oświetlenie krawędziowe APN 2 HELI w fazie testów - nie do użytku operacyjnego. APN 2 HELI edge lighting in test - not for operational use. EPSY AD 2.10 PRZESZKODY LOTNISKOWE AERODROME OBSTACLES W strefach podejścia i startu / In approach and take-off areas RWY/Strefa RWY and Rodzaj przeszkody / Obstacle type Numer identyfikacyjny / Szerokość geograficzna / Długość geograficzna / Wysokość / Top of obstacle Oznakowanie / Oświetlenie / Area Identification Latitude Longitude AGL AMSL Markings / LGT affected number /APCH Las/Forest SY '53.4'' N '30.7'' E NIE/NIE, NO/NO NIL Uwagi NIL Remarks AIRAC AMDT 176

190 AD 2 EPSY 1-4 AIP POLSKA W kręgu nadlotniskowym i na lotnisku / In circling area and at AD Rodzaj przeszkody / Obstacle type Numer identyfikacyjny / Szerokość geograficzna / Długość geograficzna / Wysokość / Top of obstacle Oznakowanie / Oświetlenie / Identification Latitude Longitude AGL AMSL Markings / LGT number Maszt/Mast No data available 53 28'18.9'' N '29.8'' E TAK/TAK, YES/YES Wskaźnik kierunku wiatru/wind direction indicator SY '22.7'' N '04.6'' E TAK/TAK, YES/YES RVR/RVR SY '23.8'' N '06.2'' E TAK/NIE, YES/NO Maszt/Mast SY '23.9'' N '05.3'' E TAK/TAK, YES/YES Maszt/Mast SY '24.0'' N '05.2'' E TAK/NIE, YES/NO Płaszczyzna odbicia/reflective surface SY '25.3'' N '52.4'' E NIE/NIE, NO/NO Antena ILS GP/DME/ILS GP/DME antenna SY '27.7'' N '53.7'' E TAK/TAK, YES/YES Las/Forest SY '58.0'' N '09.1'' E NIE/NIE, NO/NO Las/Forest SY '58.7'' N '01.5'' E NIE/NIE, NO/NO Las/Forest SY '04.5'' N '05.6'' E NIE/NIE, NO/NO Maszt oświetleniowy/lighting mast SY '13.8'' N '43.0'' E TAK/TAK, YES/YES Maszt oświetleniowy/lighting mast SY '15.6'' N '44.0'' E TAK/TAK, YES/YES Maszt oświetleniowy/lighting mast SY '17.5'' N '45.1'' E TAK/TAK, YES/YES Wskaźnik kierunku wiatru/wind direction indicator SY '21.5'' N '37.5'' E TAK/TAK, YES/YES PAPI/PAPI SY '22.8'' N '34.4'' E TAK/NIE, YES/NO Las/Forest SY '25.8'' N '49.3'' E NIE/NIE, NO/NO Drzewo/Tree SY '29.8'' N '46.8'' E NIE/NIE, NO/NO Las/Forest SY '32.2'' N '32.2'' E NIE/NIE, NO/NO Las/Forest SY '32.5'' N '48.1'' E NIE/NIE, NO/NO Las/Forest SY '37.8'' N '36.3'' E NIE/NIE, NO/NO Las/Forest SY '29.7'' N '29.6'' E NIE/NIE, NO/NO Las/Forest SY '31.7'' N '21.2'' E NIE/NIE, NO/NO Maszt/Mast (21) No data available 53 33'52.0'' N '27.0'' E TAK/TAK, YES/YES Poniższy wykaz zawiera obiekty charakterystyczne w rejonie lotniska Olsztyn - Mazury (EPSY). Obiekty te nie stanowią przeszkód lotniczych w otoczeniu lotniska, gdyż ich wysokość nie przekracza powierzchni ograniczających wysokość zabudowy oraz obiektów naturalnych w otoczeniu lotniska lub zlokalizowane są poza zasięgiem tych powierzchni./the data set presented below contains significant objects in the vicinity of Olsztyn - Mazury aerodrome (EPSY). However, these objects are not aerodrome obstacles as they do not penetrate the aerodrome obstacle limitation surfaces or are located beyond these surfaces. Rodzaj przeszkody / Obstacle type Szerokość geograficzna / Długość geograficzna / Wysokość / Top of obstacle Latitude Longitude AGL AMSL Oznakowanie / Oświetlenie / Markings / LGT EPSY AD 2.11 ZAPEWNIANE INFORMACJE METEOROLOGICZNE (UTC 1) ) METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED (UTC 1) ) 1. Biuro MET Associated MET office Lotniskowa Stacja Meteorologiczna Olsztyn - Mazury. Lotniskowe Biuro Meteorologiczne Radom Meteo Sp. z o.o. Aeronautical Meteorological Station Olsztyn - Mazury. Aerodrome MET Office Radom Meteo Sp. z o.o. 2. Godziny pracy/zastępcze biuro MET Hours of service/met Office outside hours MON-SAT ( ), SUN ( ) / NIL MON-SAT ( ), SUN ( ) / NIL 3. Biuro odpowiedzialne za przygotowanie depesz TAF/Okres ważności Office responsible for TAF preparation/period of validity Centralne Biuro Prognoz Lotniczych /9 HR Central Aviation Forecast Office /9 HR 4. Rodzaje prognoz lotniskowych/przerwy między prognozami Trend forecast/interval of issuance NIL NIL 5. Odprawy przedstartowe Briefing and consultation provided Konsultacje osobiste lub telefoniczne. Personal or telephone consultation. Tel. kom.: Mobile: Dokumentacja i stosowane języki Flight documentation/language used METAR, TAF, AIRMET, SIGMET, ostrzeżenia lotniskowe, mapy. Pl, En METAR, TAF, AIRMET, SIGMET, aerodrome warnings, charts. Pl, En 7. Mapy i inne informacje dostępne przy odprawie Charts and other information available for briefing or consultation O/R SWH, SWM, SWL Wiatr/temperatura: FL 50, FL 100, FL 180, FL 240, FL 300, FL 340, FL 390, FL 450, FL 530. Dane radarowe, zdjęcia satelitarne. O/R SWH, SWM, SWL Wind/temperature: FL 50, FL 100, FL 180, FL 240, FL 300, FL 340, FL 390, FL 450, FL 530 Radar data, satellite images. 8. Dodatkowy sprzęt zapewniający dostępność informacji Supplementary equipment available for providing information Faks, Internet. Fax, Internet. 9. Organy ATS, do których dostarczana jest informacja MET ATS units provided with MET information AFIS AFIS AIRAC AMDT 176

191 AIP POLSKA AD 2 EPSY Informacje dodatkowe (przerwy w działaniu służb itd.) Additional information (limitation of services, etc.) 1) - patrz GEN 2.1 1) - see GEN 2.1 Tel.: Phone: Tel. kom.: Mobile: Faks: Fax: EPSY AD 2.12 FIZYCZNE CHARAKTERYSTYKI DROGI STARTOWEJ RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS Oznaczenie RWY/NR Designations RWY/NR Kierunek geograficzny/ TRUE BRG Wymiary RWY (m) Dimensions of RWY (m) Klasyfikacja nośności nawierzchni/nawierzchnia RWY i SWY/ Strength (PCN) and surface of RWY and SWY Współrzędne THR (WGS-84)/ Współrzędne końca drogi startowej Undulacja geoidy progu THR coordinates (WGS-84)/ RWY end coordinates THR geoid undulation Poziom progu i najwyższy punkt strefy przyziemienia dla podejścia precyzyjnego/nieprecyzyjnego THR elevation and highest elevation of TDZ of precision/non-precision APP RWY GEO 2500 x 45 RWY: PCN 45 F/B/X/T. CONC/ASPH 53 28'16.36''N '54.22''E GEO 2500 x 45 RWY: PCN 45 F/B/X/T. CONC/ASPH 53 29'33.07''N '37.17''E Oznaczenie RWY/NR Designations RWY/NR Nachylenie RWY i SWY/Slope of RWY-SWY Wymiary SWY (M) SWY dimensions (M) Wymiary CWY (m) CWY dimensions (m) Wymiary pasa drogi startowej (m) Strip dimensions (m) Patrz/See AD 2 EPSY NIL NIL 2760 x 300 NIL 19 Patrz/See AD 2 EPSY NIL NIL 2760 x 300 NIL Uwagi Remarks RESA przy THR 01 i THR 19: 240 m x 120 m. RESA next to THR 01 and THR 19: 240 m x 120 m. 01) - NIL 01) - NIL 19) - NIL 19) - NIL OFZ EPSY AD 2.13 DEKLAROWANE DŁUGOŚCI DECLARED DISTANCES RWY/NR TORA (m) TODA (m) ASDA (m) LDA (m) EPSY AD 2.14 ŚWIATŁA PODEJŚCIA I ŚWIATŁA DROGI STARTOWEJ APPROACH AND RUNWAY LIGHTING RWY ID APCH LGT THR LGT PAPI MEHT TDZ Typy świateł podejścia LEN Kolor świateł progu WBAR LEN APCH LGT type INTST THR LGT colour ALPA-ATA, cat. I 900 m LIH G G PAPI 3 left 57 NIL 19 SALS 420 m LIH G NIL PAPI 3.5 left 55 NIL RWY ID LEN Odstępy/ Spacing RCL LGT REDL RENL SWY LGT Kolor/Colour LEN Kolor/Colour Kolor/Colour LEN INTST Odstępy/ INTST Kolor/Colour Spacing NIL NIL 2500 m / 50 m FM m: W FM m: Y R NIL LIH 19 NIL NIL 2500 m / 50 m FM m: W FM m: Y LIH R NIL EPSY AD 2.15 INNE ŚWIATŁA, ZASILANIE REZERWOWE OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY 1. Lokalizacja, charakterystyka oraz godziny pracy latarni lotniskowej/latarni ABN/IBN location, characteristics and hours of operation identyfikacyjnej NIL NIL 2. Lokalizacja i oświetlenie wskaźnika kierunku lądowania i anemometru LDI location and lights/anemometer location and lights LDI: NIL / Anemometr: patrz pkt LDI: NIL / Anemometer: see point AIRAC AMDT 176

192 AD 2 EPSY 1-6 AIP POLSKA 3. Światła krawędziowe dróg kołowania i światła linii centralnych dróg kołowania TWY edge and centre line lighting Krawędziowe - TWY B. Edge - TWY B. 4. Zasilanie rezerwowe włącznie z czasem przełączania Secondary power supply/switch over time Zasilanie zgodne z wymogami ICAO. Przełączanie bezprzerwowe (0 sek.). Secondary power supply conforms with ICAO requirements. Switch-over time uninterruptible (0 sec). 5. Uwagi Remarks NIL NIL EPSY AD 2.16 STREFA LĄDOWANIA ŚMIGŁOWCÓW HELICOPTER LANDING AREA 1. Współrzędne geograficzne (WGS-84) TLOF lub progu FATO Undulacja geoidy Coordinates (WGS-84) of TLOF or THR of FATO Geoid undulation ,26 N ,18 E 99,1 ft N E 99,1 ft 2. Wzniesienie strefy TLOF i/lub strefy FATO TLOF and/or FATO elevation Wymiary strefy TLOF i/lub strefy FATO, rodzaj nawierzchni, nośność oraz TLOF and FATO area dimensions, surface, strength and marking oznakowanie 40 x 40 m ASPH/CONC PCN 35 F/B/X/T 40 x 40 m ASPH/CONC PCN 35 F/B/X/T 4. Kierunki geograficzne i magnetyczne FATO True and MAG BRG of FATO NIL NIL 5. Deklarowane rozporządzalne długości Declared distances available NIL NIL 6. Światła podejścia i światła FATO Approach and FATO lighting NIL NIL 7. Uwagi Remarks Procedury dla śmigłowców: patrz punkt Procedures for helicopters: see point EPSY AD 2.17 PRZESTRZEŃ SŁUŻB RUCHU LOTNICZEGO AIR TRAFFIC SERVICES AIRSPACE Oznaczenie przestrzeni powietrznej oraz współrzędne geograficzne jej granic bocznych (WGS-84) Airspace designation and geographical coordinates of its lateral limits (WGS-84) Granice pionowe Vertical limits (AMSL) Klasyfikacja przestrzeni powietrznej Airspace classification Znak wywoławczy oraz język(i) używane przez organ ATS ATS unit call sign Language(s) OLSZTYN/Mazury ATZ Linia łącząca następujące punkty:/the line joining the following points: 53 38'46''N '22''E 53 36'21''N '45''E 53 29'21''N '37''E 53 25'31''N '48''E 53 17'57''N '02''E 53 19'49''N '46''E 53 28'21''N '35''E 53 32'40''N '13''E 53 38'46''N '22''E Olsztyn-Mazury CTR Linia łącząca następujące punkty:/the line joining the following points: 53 38'46''N '22''E 53 36'21''N '45''E 53 29'21''N '37''E 53 25'31''N '48''E 53 17'57''N '02''E 53 19'49''N '46''E 53 28'21''N '35''E 53 32'40''N '13''E 53 38'46''N '22''E 3500 ft GND 1500 ft GND [G] [D] MAZURY INFORMACJA ( MHz) PL MAZURY INFORMATION ( MHz) EN MAZURY WIEŻA ( MHz) PL MAZURY TOWER ( MHz) EN 5 Bezwzględna wysokość przejściowa Transition altitude 6500 ft AMSL Uwagi MON-FRI ( ) UTC 1 możliwy do aktywacji tylko po uzgodnieniu z użytkownikiem wojskowym strefy TSA 02 A, B. 1) - patrz GEN 2.1. Remarks MON-FRI ( ) UTC 1 possible to be activated only after consultation with the military user of TSA 02 A, B. 1) - see GEN 2.1. AIRAC AMDT 176

193 AIP POLSKA AD 2 EPSY 1-7 EPSY AD 2.18 URZĄDZENIA ŁĄCZNOŚCI SŁUŻB RUCHU LOTNICZEGO AIR TRAFFIC SERVICES COMMUNICATION FACILITIES Opis służby Service designation Znak wywoławczy Call sign Częstotliwość Frequency (MHz) Godziny pracy Hours of operation (UTC 1) ) MAZURY WIEŻA TUE-SAT ( ) TWR MAZURY TOWER TUE-SAT ( ) SUN ( ) SUN ( ) AFIS MAZURY INFORMACJA MAZURY INFORMATION AFIS Mazury INFORMACJA - zgodnie z AUP./AFIS Mazury INFORMATION - according to AUP. 1) - patrz GEN 2.1. Uwagi 1) - see GEN 2.1. Remarks EPSY AD 2.19 RADIOWE POMOCE NAWIGACYJNE I LĄDOWANIA RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS Rodzaj pomocy, kat. ILS/MLS (deklinacja dla VOR/ILS/MLS) Type of aid, CAT of ILS/MLS (VOR/ILS/MLS: declination) ID Częstotliwość Frequency Godziny pracy Hours of operation Współrzędne posadowienia anteny nadawczej (WGS-84) Position of transmitting antenna coordinates (WGS-84) DME ELEV ILS GP MHz ILS LOC ( 5 E/Jul 15) SZY MHz DME SZY CH18X H24 H24 H '27.7'' N '53.7'' E 53 29'42.0'' N '42.2'' E 53 28'27.7'' N '53.7'' E m AMSL Uwagi Remarks Zasięg zgodny z Załącznikiem 10 ICAO tom I. Range in accordance with ICAO Annex 10 Vol. I. RDH: 53 ft GP 3.0 Zasięg zgodny z Załącznikiem 10 ICAO tom I. Range in accordance with ICAO Annex 10 Vol. I. CAT. I Deklarowany zasięg operacyjny: 44 NM ft). Designated operational range: 44 NM ft). NIL Uwagi NIL Remarks EPSY AD 2.20 LOKALNE PRZEPISY LOTNISKOWE LOCAL AERODROME REGULATIONS Załoga statku powietrznego nawiązuje łączność ze służbami ruchu lotniczego lotniska Olsztyn - Mazury w celu uzyskania informacji o dostępności stanowisk postojowych oraz zgłoszenia zamiaru tankowania po lądowaniu na lotnisku Olsztyn - Mazury. Na lotnisku obowiązuje dla pasażerów wsiadających i wysiadających wyłącznie ruch pieszy w asyście pracowników Działu Obsługi Naziemnej. Statki powietrzne mogą się poruszać po APN wyłącznie zgodnie z instrukcjami podawanymi przez koordynatora ruchu naziemnego. Przed uruchomieniem silnika/silników na stanowisku postojowym załoga statku powietrznego nawiązuje łączność ze służbami ruchu lotniczego lotniska Olsztyn - Mazury w celu uzyskania zgody na uruchomienie oraz zezwolenie na lot podając następujące dane: - znak wywoławczy statku powietrznego, - numer stanowiska postojowego, - informacje niezbędne do odbycia lotu. ODLADZANIE STATKÓW POWIETRZNYCH Odladzanie statków powietrznych odbywa się na stanowisku 3. Stanowisko jest oświetlone i dostępne w godzinach pracy lotniska Olsztyn - Mazury. Odladzanie/zabezpieczenie może być wykonywane przy włączonych silnikach samolotów tylko na zakresie jałowym. Potrzebę odladzania należy zgłosić do agenta handlingowego co najmniej 25 minut przed czasem odkołowywania. The flight crew shall establish radio contact with the ATC of Olsztyn - Mazury aerodrome to obtain details on the availability of parking stands and to notify their intention to refuel after landing at Olsztyn - Mazury aerodrome. Boarding and disembarking passengers must only move on foot and be escorted by ground handling staff. Aircraft are to move on the APN only with marshalling assistance. Before engine start-up on a parking stand, the flight crew shall establish radio contact with the ATC of Olsztyn - Mazury aerodrome to obtain clearance for start-up and flight, providing the following details: - aircraft call sign, - parking stand number, - information necessary for flight. AIRCRAFT DE-ICING Aircraft de-icing is carried out on stand 3. The stand is lighted and available during the working hours of Olsztyn - Mazury aerodrome. De-icing/anti-icing may be carried out with engines set to idle position. The need for de-icing shall be notified at least 25 minutes before the offblock time. AIRAC AMDT 176

194 AD 2 EPSY 1-8 AIP POLSKA EPSY AD 2.21 PROCEDURY OGRANICZENIA HAŁASU NOISE ABATEMENT PROCEDURES NIL NIL EPSY AD 2.22 PROCEDURY LOTU FLIGHT PROCEDURES PROCEDURY DLA LOTÓW VFR Standardowe doloty i odloty do/z lotniska Olsztyn - Mazury: Trasa B-W: od Jeziora Brajnickiego punkt BRAVO wykonywać lot w kierunku południowo-wschodnim do jeziora Sasek Mały punkt WHISKEY, następnie wykonywać lot zgodnie ze wskazówkami (pas w użyciu, sytuacja ruchowa), podanymi przez organ ATS. Trasa Z-E: od skrzyżowania dróg w m. Zieleniec punkt ZULU wykonywać lot w kierunku północno-zachodnim do 1 km na południowy-wschód od m. Szymany punkt ECHO, następnie wykonywać lot zgodnie ze wskazówkami (pas w użyciu, sytuacja ruchowa), podanymi przez organ ATS. Jeżeli informator FIS OLSZTYN nie przekaże inaczej, załoga ma obowiązek nawiązać łączność z MAZURY INFORMACJA lub MAZURY WIEŻA w punktach BRAVO, ZULU lub przed wejściem w strefę ATZ OLSZTYN/Mazury oraz CTR Olsztyn-Mazury. Ruch nadlotniskowy odbywa się po trasie kręgu zgodnie ze wskazówkami podanymi przez organ ATS. PROCEDURY DLA ŚMIGŁOWCÓW Śmigłowce wykonujące podejście z widocznością, wykonują lądowanie na drodze startowej będącej aktualnie w użyciu. Po lądowaniu następuje kołowanie/podlot do miejsca postoju wskazanego przez organ ATS. Śmigłowce wykonujące start/lądowanie z lotniska Olsztyn - Mazury wykorzystują drogę startową będącą w użyciu jako samoloty kategorii A zgodnie z wymaganiami ICAO, Doc 8168 Procedury służb żeglugi powietrznej Operacje statków powietrznych tom II Opracowanie procedur z widocznością i według przyrządów, część I, dział 4, rozdział 1, punkt PROCEDURES FOR VFR FLIGHTS Standard arrivals and departures to/from Olsztyn - Mazury: Route B-W: from Lake Brajnickie point BRAVO, fly south-east to Lake Sasek Mały point WHISKEY, then continue as instructed by the ATS unit (RWY in use, traffic situation). Route Z-E: from the road intersection in Zieleniec point ZULU, fly northwest until a distance of 1 km south-east of Szymany point ECHO, then continue as instructed by the ATS unit (RWY is use, traffic situation). Unless the FIS OLSZTYN officer instructs otherwise, the flight crew is obliged to establish radio contact with MAZURY INFORMATION or MAZURY TOWER at points BRAVO, ZULU or before entering the OLSZTYN/Mazury ATZ and Olsztyn-Mazury CTR. The aerodrome traffic is routed along a traffic circuit according to instructions given by the ATS unit. PROCEDURES FOR HELICOPTERS Helicopters carrying out a visual approach, shall land on the RWY in use. After landing, helicopters shall taxi/air taxi to the parking stand as directed by the ATS unit. Helicopters carrying out take-off/landing at/from Olsztyn - Mazury aerodrome shall use the RWY in use as Category A aircraft in accordance with the provisions of ICAO Doc 8168 Procedures for Air Navigation Services Aircraft Operations, Vol. II - Construction of Visual and Instrument Flight Procedures, Part I, Section 4, Chapter 1, Item EPSY AD 2.23 INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION NIL NIL EPSY AD 2.24 MAPY DOTYCZĄCE LOTNISKA CHARTS RELATED TO THE AERODROME AD 2 EPSY Mapa lotniska - ICAO Aerodrome Chart - ICAO AD 2 EPSY Mapa przeszkód lotniskowych - ICAO Typ A RWY 01/19 RNP 1 Mapy standardowych odlotów instrumentalnych (SID) - ICAO Aerodrome Obstacle Chart - ICAO Type A RWY 01/19 RNP 1 Standard Departure Charts Instrument (SID) - ICAO AD 2 EPSY RWY 01 RWY 01 AD 2 EPSY RWY 19 RWY 19 RNP 1 Mapy standardowych dolotów instrumentalnych (STAR) - ICAO RNP 1 Standard Arrival Charts Instrument (STAR) - ICAO AD 2 EPSY RWY 01 RWY 01 AD 2 EPSY RWY 19 RWY 19 Mapy instrumentalnych podejść - ICAO Instrument Approach Charts - ICAO AD 2 EPSY ILS or LOC RWY 01 (CAT A/B/C/D) ILS or LOC RWY 01 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPSY RNAV (GNSS) RWY 01 (CAT A/B/C/D) RNAV (GNSS) RWY 01 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPSY RNAV (GNSS) RWY 19 (CAT A/B/C/D) RNAV (GNSS) RWY 19 (CAT A/B/C/D) AD 2 EPSY Mapa operacyjna do lotów z widocznością Visual Operation Chart AIRAC AMDT 176

195

196

197

198

199

200

201 AD 2 EPWR 1-10 AIP POLSKA EPWR AD 2.19 RADIOWE POMOCE NAWIGACYJNE I LĄDOWANIA RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS Rodzaj pomocy, kat. ILS/MLS (deklinacja dla VOR/ILS/MLS) Type of aid, CAT of ILS/MLS (VOR/ILS/MLS: declination) ID Częstotliwość Frequency Godziny pracy Hours of operation Współrzędne posadowienia anteny nadawczej (WGS-84)/ Position of transmitting antenna coordinates (WGS-84) DME ELEV ILS GP MHz ILS LOC ( 3 E/Oct 05) DVOR/DME ( 4 E/Dec 11) WRO WCL MHz MHz CH53Y DME WRO CH40X H24 H24 H24 H '56.2'' N '35.1'' E 51 06'37.4'' N '38.5'' E 51 05'33.6'' N '08.2'' E 51 05'56.2'' N '35.1'' E m AMSL 120 m AMSL Uwagi Remarks Zasięg zgodny z Załącznikiem 10 ICAO tom I. Range in accordance with ICAO Annex 10 Vol. I. RDH: 50 ft GP 3.0 Zasięg zgodny z Załącznikiem 10 ICAO tom I. Range in accordance with ICAO Annex 10 Vol. I. CAT. II Deklarowany zasięg operacyjny: 80 NM (do FL400). Designated operational range: 80 NM (up to FL400). Deklarowany zasięg operacyjny: 25 NM (do FL100). Designated operational range: 25 NM (up to FL100). NIL Uwagi NIL Remarks EPWR AD 2.20 LOKALNE PRZEPISY LOTNISKOWE LOCAL AERODROME REGULATIONS PRZEPISY I PROCEDURY ATC ATC REGULATIONS AND PROCEDURES Służba ATC lotniska WROCŁAW/Strachowice w godzinach ( ) UTC 1) uruchamia stanowisko WROCŁAW DELIVERY pracujące na częstotliwości 121,800 MHz, po uprzednim umieszczeniu w komunikacie ATIS informacji o treści: WROCŁAW TWR will open the WROCŁAW DELIVERY position between ( ) UTC 1), operating on MHz, after entering the following information in ATIS: DELIVERY is operating on frequency DELIVERY is operating on frequency ) - patrz GEN ) - see GEN UZYSKIWANIE ZEZWOLENIA NA LOT RECEIVING EN-ROUTE CLEARANCE Na 10 minut przed osiągnięciem gotowości do wypychania ze stanowiska postojowego bądź uruchomienia silników załoga statku powietrznego powinna nawiązać łączność z WROCŁAW DELIVERY na częstotliwości 121,800 MHz w celu uzyskania zezwolenia na lot, podając następujące dane: 10 minutes prior to being ready for push-back or start-up, the flight crew shall contact WROCŁAW DELIVERY on MHz for ATC clearance and report the following details: - znak wywoławczy statku powietrznego, - aircraft call sign, - numer stanowiska postojowego, - parking stand number, - lotnisko przeznaczenia, - destination aerodrome, - planowany poziom przelotu (jeżeli jest inny niż w FPL), - planned cruising level (if other than in FPL), - ewentualne zmiany do planu lotu. - any changes to the flight plan. Zezwolenia są wydawane najwcześniej na 30 minut przed EOBT/CTOT. ATC clearances are issued not earlier than 30 minutes before EOBT/ CTOT WIDOCZNOŚĆ APN I TWY A2 Z TWR VISIBILITY OF APN AND TWY A2 FROM TWR APN 1 i TWY A2 są niewidoczne z TWR. APN 1 and TWY A2 are invisible from TWR. Wkołowywanie, wykołowywanie i podlot z/na APN 1 oraz kołowanie i podlot po TWY A2 pod nadzorem koordynatora ruchu naziemnego. Stanowiska postojowe 17 i 18 na APN 2 są niewidoczne z TWR. Taxiing and air-taxiing to/from the APN 1 as well as taxiing and air-taxiing along TWY A2 according to the marshaller s instructions. Stands No. 17 and 18 on APN 2 are invisible from TWR PROCEDURY RUCHU STATKÓW POWIETRZNYCH AIRCRAFT MOVEMENT PROCEDURES PROCEDURY DOTYCZĄCE KOŁOWANIA TAXIING PROCEDURES TWYs D1, E1, E2 oraz APN 4 dostępne dla statków powietrznych o bazie kół do 18 m i rozstawie kół głównego podwozia do 8 m. Kołowanie samolotów możliwe tylko w asyście pojazdu FOLLOW ME. TWYs E3, E4, D4 spełniają wymagania dla samolotów kodu B. TWYs D1, E1, E2 and APN 4 are available for aircraft with a wheel base of up to 18 m and an outer main gear wheel span of up to 8 m. Aircraft may taxi only with FOLLOW ME assistance. TWYs E3, E4, D4 meet the requirements for Code letter B aeroplanes PROCEDURY DOTYCZĄCE POSTOJU STATKÓW POWIETRZNYCH AIRCRAFT PARKING PROCEDURES Obowiązują następujące procedury/ograniczenia na płytach postojowych: Instrukcje ruchu naziemnego wydawane są przez WROCŁAW TWR. The following procedures/restrictions are applicaple on the APNs: Ground movement instructions are issued by WROCŁAW TWR. AIRAC AMDT 176

202 AIP POLSKA AD 2 EPWR 1-11 Uruchomienie silników napędowych statku powietrznego, kołowanie, holowanie i wypychanie statków powietrznych może się odbywać tylko na łączności i po uzyskaniu zgody od WROCŁAW TWR. Koordynator ruchu naziemnego prowadzi nadzór nad bezpieczeństwem ruchu statków powietrznych na płytach postoju samolotów oraz drodze kołowania TWY A2. Wszystkie manewry statków powietrznych na płytach postojowych samolotu oraz drodze kołowania TWY A2 mogą być wykonywane wyłącznie pod nadzorem koordynatora ruchu naziemnego. Wprowadzenie lub wyprowadzenie statku powietrznego na stanowiska postojowe może odbywać się według wskazań świetlnego systemu dokowania, za pomocą oznakowanego samochodu FOLLOW ME oraz znaków i sygnałów wydawanych przez koordynatora ruchu naziemnego. Koordynator ruchu naziemnego może przerwać lub zabronić wykonywania manewru, jeżeli zagrożone jest bezpieczeństwo lub wymaga tego sytuacja na APN lub TWY A2. Na stanowiskach: 1-18 oraz obowiązuje procedura wypychania dla następujących typów statków powietrznych: CRJ 100/200/700/850/900, Dash 8 Q400, Boeing 737 od 300 do 700, Airbus 318/319/320/321, Embraer 170/190, MD 80/90, Boeing /900, Boeing 757, ATR 42/72. Otrzymując instrukcje wypychania, załoga powinna przekazać personelowi odpowiedzialnemu za wypychanie kierunek ustawienia końcowego samolotu. Stanowiska 8-12: dopuszcza się wycofywania na silnikach statków powietrznych nie większych niż AT72 pod nadzorem koordynatora ruchu naziemnego. Postój na stanowiskach 9-12: według wskazań świetlnego systemu dokowania lub według poleceń koordynatora ruchu naziemnego. W przypadku, gdy zaplanowane ustawienie statku powietrznego lub procedura wkołowywania lub wykołowywania jest niezgodna z oznaczeniami poziomymi, zawsze odbywa się ona według wskazań i pod nadzorem koordynatora ruchu naziemnego. Światła wprowadzenia na stanowiska 1-6, 8-18 w użyciu w nocy, poniżej RVR 550 m lub na żądanie pilota statku powietrznego. W przypadku, gdy kołowanie statku powietrznego zgodnie ze światłami wprowadzenia na stanowiska jest niemożliwe, zawsze odbywa się ona według wskazań i pod nadzorem koordynatora ruchu naziemnego. Decyzję dotyczącą skierowania samolotu na APN 3 podejmuje dyżurny operacyjny portu w porozumieniu z Koordynatorem Ruchu Naziemnego oraz kontrolerem ruchu lotniczego. Wkołowanie i wykołowanie statków powietrznych na/z APN 3 i 4 możliwe jest tylko w asyście FOLLOW ME. Na APN 4 posadowiono dwa hangary (patrz AD 2 EPWR 1-1-1). Wypychanie/wpychanie statków powietrznych z/do hangarów może być wykonywane wyłącznie pod nadzorem koordynatora ruchu naziemnego. Wszystkie manewry statków powietrznych na APN 3 i 4 mogą być wykonywane wyłącznie pod nadzorem koordynatora ruchu naziemnego. Engine start-up, taxiing, towing and push-back may be carried out with established radio communication and following permission from WROCŁAW TWR. The marshaller supervises aircraft movements on the APNs and TWY A2. All aircraft maneouvres on the APNs and TWY A2 may be carried out only with marshalling assistance. Aircraft may enter and exit the parking stands following the instructions given by the Visual Guidance Docking System, with FOLLOW ME assistance, and according to the marshaller's instructions. The marshaller can stop or forbid a maneouvre if the safety is at risk or the situation on the APN or TWY A2 requires him to do so. On parking stands: 1-18 and a push-back procedure for the following aircraft types is applicable: CRJ-100/200/700/850/900, Dash 8-Q400, Boeing 737 from 300 to 700, Airbus 318/319/320/321, Embraer 170/190, MD 80/90, Boeing / 900, Boeing 757, ATR 42/72. When receiving the push-back instruction, the crew shall report the direction of the final aeroplane position to the personnel responsible for push-back. Stands 8-12: aircraft not greater than AT72 may exit a stand under own power with marshalling assitance. Parking on stands 9-12: according to the instructions given by the Visual Guidance Docking System or to the marshaller's instructions. In any event that the intended aircraft position or the aircraft stand entry/ exit procedure is inconsistent with the markings, the marshaller's instructions shall be followed. Lead-in lights at parking stands 1-6, 8-18 are used at night, below 550 m RVR, or at the pilot's request. In any event that taxiing according to the parking stand lead-in lights is impossible, the marshaller's instructions shall be followed. The decision on whether an aircraft will be directed to APN 3 is made by the airport duty officer in agreement with the marshaller and the air traffic controller. Aircraft may enter/exit APNs 3 and 4 only with FOLLOW ME assistance. Two hangars have been located on APN 4 (see AD 2 EPWR 1-1-1). Aircraft push-back/docking from/in the hangars may be carried out under marshalling guidance only. Any aircraft manoeuvres on APNs 3 and 4 may be carried out only with marshalling guidance PROCEDURY DOTYCZĄCE ODLADZANIA SAMOLOTÓW AIRCRAFT DE-ICING PROCEDURES Odladzanie statków powietrznych odbywa się na płycie do odladzania Aircraft are de-iced on the de-icing pad located near TWYs A1 and A2. samolotów znajdującej się obok TWYs A1 i A2. Płaszczyzna posiada oznakowanie poziome, pionowe oraz oświetlenie The de-icing pad is provided with markings, signs and lighting. płyty. Płaszczyzna spełnia wymagania dla samolotów kodu A, B, C, D. The de-icing pad meets the requirements for Code letter A, B, C, D aeroplanes. Kołowanie/ustawianie statków powietrznych do odladzania tylko w asyście FOLLOW ME. Za zgodą dyżurnego operacyjnego portu dopuszcza się odstępstwa od procedury. Po zakończeniu procedury odladzania załoga statku powietrznego musi otrzymać sygnał od personelu naziemnego o zakończeniu procedury odladzania. Po zakończeniu procedury odladzania załoga statku powietrznego postępuje zgodnie z instrukcjami kontrolera TWR/GND. Aircraft may taxi/be positioned for de-icing only with FOLLOW ME assistance. Exceptions to the procedure are allowed upon approval of the airport duty officer. Upon completion of the aircraft de-icing procedure the flight crew must obtain a signal from the ground personnel indicating that de-icing has been completed. Upon completion of the aircraft de-icing procedure the flight crew shall follow the TWR/GND instructions. Wyjątkowo dopuszcza się odladzanie samolotów na stanowiskach Aircraft de-icing is exceptionally allowed on stands AIRAC AMDT 176

203 AD 2 EPWR 1-12 AIP POLSKA AUTOMATYCZNY SYSTEM DOKOWANIA SAFEDOCK AUTOMATED DOCKING SYSTEM SAFEDOCK Stanowiska postojowe nr 9-12 zostały wyposażone w automatyczny system wprowadzania na stanowisko SAFEDOCK. SAFEDOCK śledzi poprzeczne oraz wzdłużne położenie samolotu względem osi kołowania do miejsca postoju. Informacje dotyczące położenia oraz zagrożeń w procedurze dokowania przekazywane są załogom samolotów na wyświetlaczu zainstalowanym na przedłużeniu linii centralnej kołowania wprowadzającej na stanowisko postojowe. Wyświetlacz systemu SAFEDOCK zapewnia prawidłowy odczyt komunikatów z obydwu foteli pilota. Parking stands 9-12 are equipped with the automated guidance docking system SAFEDOCK. SAFEDOCK tracks the crosswise and longitudinal aircraft position relative to the aircraft stand taxilane. Information regarding the aircraft position and risks in the docking procedure is provided to flight crews on a display located at the extended centre line of an aircraft stand taxilane. The SAFEDOCK display ensures that the message is correctly interpreted from both pilot's seats. Widok wyświetlacza widzianego z kabiny pilotów: 1. Pole alfanumeryczne 2. Pole prowadzenia wzdłuż linii centralnej 3. Pole odległości zbliżania 4. Wskaźnik linii centralnej View of the display seen from the cockpit: 1. Alphanumeric field 2. Centre line lead field 3. Approach distance field 4. Centre line indicator Procedura przechwytywania: Przesuwające się strzałki sygnalizują, że system jest aktywny i w trybie przechwytywania zbliżającego się samolotu. Należy sprawdzić, czy wyświetlany jest prawidłowy typ samolotu. Należy podążać za linią naprowadzającą. Ostrzeżenie: Pilot nie może rozpocząć procedury wkołowania na stanowisko, jeżeli system nie jest aktywny lub wyświetla się nieprawidłowy typ statku powietrznego. Docking procedure: Moving arrows indicate that the system is active and ready to dock the approaching aeroplane. It shall be checked whether the appropriate aeroplane type is displayed. The guiding line is to be followed. Warning: The pilot may not commence the docking procedure if the system is inactive or displays an inappropriate aircraft type. Procedura śledzenia: Gdy samolot zostanie wykryty przez system, przesuwające się strzałki zostają zastąpiona przez wskaźnik linii osi w kolorze żółtym. Żółta strzałka sygnalizuje pilotowi położenie od linii centralnej. Migająca czerwona strzałka wskazuje kierunek skrętu. Żółty pionowy wskaźnik pokazuje bieżącą pozycję względem linii osi. Wskaźnik podaje prawidłową pozycję oraz azymut. Tracking procedure: When the aeroplane has been detected by the system, the moving arrows are replaced by the yellow line indicator. A yellow arrow indicates to the pilot the aircrat position relative to the centre line. A flashing arrow indicates the turning direction. A yellow vertical indicator shows the current position relative to the centre line. The indicator provides the correct position and azimuth. AIRAC AMDT 176

204 AIP POLSKA Odległość zbliżania: W odległości 30 m od miejsca zatrzymania wskaźnik stopnia zbliżania przedstawia pilotowi pozostały do przebycia dystans przez wyłączanie kolejnych rzędów wskaźników LED. Wyłączenie jednego rzędu oznacza przebycie 0,5 m. Approach distance: AD 2 EPWR 1-13 At a distance of 30 m from the docking position, the approach distance indicator shows to the pilot the remaining distance by switching off succesive rows of LED indicators. Each switched-off row is equal to 0.5 m of the traversed distance. Wyśrodkowanie: Samolot znajduje się w wyświetlanej odległości od pozycji zatrzymania. Brak strzałek kierunkowych oznacza, że samolot znajduje się na linii osi. Centring: The aircraft is in the indicated distance from the docking position. No direction arrows mean that the aircraft is on the centre line. Zmniejsz prędkość: Jeżeli samolot zbliża się z większą niż akceptowana prędkością, system wyświetli komunikat SLOW, jako ostrzeżenie dla pilota. W takim przypadku pilot musi bezzwłocznie zmniejszyć prędkość kołowania samolotu. Reduce the speed: If the aeroplane is approaching with speed greater than acceptable, the system displays a SLOW message as a warning to the pilot. In that case the pilot must immediately reduce the taxiing speed. Pozycja zatrzymania: Osiągniecie przez samolot prawidłowego miejsca zatrzymania sygnalizowane jest poprzez zgaśnięcie wszystkich wskaźników LED oraz wyświetleniem w polu alfanumerycznym komunikatu STOP i dwóch czerwonych prostokątów w polu prowadzenia. Pilot musi zatrzymać samolot natychmiast po wyświetleniu komunikatu STOP. Docking position: Reaching the correct docking position is indicated to the pilot by switching off all LED indicators and displaying a STOP message in the alphanumeric field and two red rectangulars in the centre line lead field. The pilot must stop the aeroplane immediately after a STOP message has been displayed. AIRAC AMDT 176

205 AD 2 EPWR 1-14 AIP POLSKA Dokowanie zakończone: Zatrzymanie samolotu w prawidłowym miejscu sygnalizowane jest pilotowi wyświetleniem komunikatu OK w polu alfanumerycznym. Docking completed: Stopping the aeroplane in the correct position is indicated to the pilot by displaying an OK message in the alphanumeric field. Przekroczenie pozycji: Przekroczenie prawidłowej pozycji zatrzymania sygnalizowane jest komunikatem TOO FAR. Moving beyond the correct position: Moving beyond the correct position is indicated by a TOO FAR message. Zbyt wczesne zatrzymanie: Zatrzymanie samolotu przed osiągnieciem prawidłowej pozycji sygnalizowane jest komunikatem STOP OK. Stopping too early: Stopping the aircraft before reaching the correct position is indicated by a STOP OK message. AIRAC AMDT 176

206 AIP POLSKA AD 2 EPWR 1-15 WAIT: Jeżeli obiekt blokuje przestrzeń na kierunku zbliżającego się samolotu lub też wykryty samolot został utracony przed pozycją zatrzymania, wyświetlacz pokaże komunikat WAIT. Dokowanie zostanie wznowione tuż po usunięciu obiektu lub gdy system ponownie wykryje samolot. Pilot musi zatrzymać samolot, jeżeli komunikat WAIT nie został zastąpiony paskiem stopnia zbliżenia. WAIT: If the space before the approaching aeroplane is obstructed by an object or the detected aeroplane has been lost before the docking position, the display will show a WAIT message. Docking will be resumed after the object is removed or the system detects the aeroplane. The pilot must stop the aircraft unless the WAIT message is replaced by the approach distance indicator. Zwolnij (niestandardowe sytuacje): Komunikat SLOW z wyświetlanym naprzemiennie typem samolotu w polu alfanumerycznym występuje w przypadku ograniczonej widzialności (warunki atmosferyczne) lub utratą śledzenia samolotu podczas dokowania. Pilot nie może kontynuować dokowania, jeżeli komunikat nie zostanie zastąpiony paskiem stopnia zbliżania. Slow down (non-standard situations): A SLOW message shown alternately with the aeroplane type in the alphanumeric field is displayed in reduced visibility (weather conditions) or in the event of tracking loss during docking. The pilot must not continue the dodcking unless the message is replaced by the approach distance indicator. Błąd weryfikacji samolotu: Jeżeli, z jakiegokolwiek powodu, nie uda się zweryfikować samolotu na 12 metrów przed pozycją zatrzymania, wyświetli się najpierw komunikat WAIT a system podejmie drugą próbę weryfikacji. W razie niepowodzenia wyświetlony zostanie komunikat STOP oraz ID FAIL. Napisy będą wyświetlane naprzemiennie w dwóch górnych rzędach wyświetlacza. Pilot nie może kontynuować dokowania, jeżeli komunikat nie zostanie zastąpiony paskiem stopnia zbliżania. Dokończenie tej operacji odbywa się w oparciu o sygnały podawane przez koordynatora ruchu naziemnego. Aeroplane verification error: If, for any reason, the aeroplane has not been verified at a distance of 12 m from the docking position, a WAIT message will be displayed and the system will make another verification attempt. If the verification fails a STOP and ID FAIL message will be displayed. The words will be shown alternately in the two upper display rows. The pilot must not continue the docking unless the message is replaced by the approach distance indicator. The procedure will be completed with marshalling assistance. AIRAC AMDT 176

207 AD 2 EPWR 1-16 AIP POLSKA Widok zablokowany: Jeżeli obszar w kierunku zbliżającego się samolotu zostaje przysłonięty Safedock zgłosi to jako stan "Widok zablokowany". Gdy system będzie już w stanie obserwować samolot, komunikat zostanie zastąpiony przez wyświetlanie stopnia zbliżenia. Pilot nie może kontynuować dokowania, jeżeli komunikat nie zostanie zastąpiony paskiem stopnia zbliżania. Blocked view: If the view in the direction of the aeroplane is blocked, SAFEDOCK will report "View blocked". If the system is able to observe the aeroplane, the message will be replaced by the approach distance indicator. The pilot must not continue the docking unless the message is replaced by the approach distance indicator. Zatrzymanie SBU (Safety Back UP): Jeżeli w trakcie procedury dokowania wystąpi nieusuwalny błąd, wystąpi stan SBU (Safety Back Up). Wyświetlacz pokaże wtedy napis STOP SBU. Dokończenie tej operacji odbywa się w oparciu o wskazania podawane przez koordynatora ruchu naziemnego. Safety Back Up: If during the docking procedure, an uncorrectable error occurs, a safety back-up (SBU) is needed. The display will show STOP SBU. The procedure will be completed with marshalling assistance. AIRAC AMDT 176

208 AIP POLSKA AD 2 EPWR 1-17 TOO FAST: W przypadku poruszania się samolotu z nadmierną prędkością pojawi się komunikat STOP TOO FAST. Dokończenie tej operacji odbywa się w oparciu o wskazania podawane przez koordynatora ruchu naziemnego. TOO FAST: If the aeroplane is moving too fast, a STOP TOO FAST message will be displayed. The procedure will be completed with marshalling assistance. Zatrzymanie awaryjne: W przypadku stwierdzenia zagrożenia przez obsługę wyświetlony zostaje napis STOP. Pilot musi zatrzymać samolot natychmiast po wyświetleniu komunikatu STOP. Dokończenie tej operacji odbywa się w oparciu o wskazania podawane przez koordynatora ruchu naziemnego. Emergency stop: If the operating staff identifies a risk, a STOP message will be displayed. The pilot must stop the aeroplane immediately after a STOP message has been displayed. The operation will be completed with marshalling assistance. AIRAC AMDT 176

'11"N '08"E '57"N '21"E '57"N '21"E '47"N '14"E

'11N '08E '57N '21E '57N '21E '47N '14E POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE (ENR 5) 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax:

Bardziej szczegółowo

3. REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREAS. Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 285 Upper limit: FL 285

3. REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREAS. Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 285 Upper limit: FL 285 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATES do to

1. TERMIN DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE 2014-07-24 do 2014-10-23 2014-07-24 to 2014-10-23

1. TERMIN DATE 2014-07-24 do 2014-10-23 2014-07-24 to 2014-10-23 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN 1. DATE 2012-07-20 do 2012-07-29 2012-07-20 to 2012-07-29. Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95

1. TERMIN 1. DATE 2012-07-20 do 2012-07-29 2012-07-20 to 2012-07-29. Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

2. TERMINY ZAPASOWE (UTC) 2. ALTERNATIVE DATES (UTC) 2012-04-05: 0700-1100 2012-07-05: 0700-1100 2012-10-04: 0700-1100 2012-12-06: 0800-1200

2. TERMINY ZAPASOWE (UTC) 2. ALTERNATIVE DATES (UTC) 2012-04-05: 0700-1100 2012-07-05: 0700-1100 2012-10-04: 0700-1100 2012-12-06: 0800-1200 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY 1. DATES 2013-07-22 do 2013-08-10 2013-07-22 until 2013-08-10 2. 53 21'10"N 015 25'38"E 3. 54 04'52"N 017 02'01"E

1. TERMINY 1. DATES 2013-07-22 do 2013-08-10 2013-07-22 until 2013-08-10 2. 53 21'10N 015 25'38E 3. 54 04'52N 017 02'01E OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 16/13 (AD 2 EPWA)

SUP 16/13 (AD 2 EPWA) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do pisma APZX-630-27/ /12

Załącznik nr 1 do pisma APZX-630-27/ /12 Załącznik nr 1 do pisma APZX-630-27/ /12 SUPLEMENT NR../12 (ENR) Obowiązuje od 12-05-15 Obowiązuje do 12-07-15 1. ZAWARTOŚĆ SUPLEMENTU SUPPLEMENT No../12 (ENR) Effective from 12-05-15 Effective to 12-07-15

Bardziej szczegółowo

SUP 32/15 (AD 2 EPPO)

SUP 32/15 (AD 2 EPPO) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1 : Planowane granice strefy TRA 27.

Rysunek 1 : Planowane granice strefy TRA 27. KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT KOREKTY GRANIC ISTNIEJĄCYCH ATZ, WPROWADZENIA STREF TRA NA POTRZEBY PROWADZENIA DZIAŁAŃ W RAMACH SZKOLEŃ LOTNICZYCH ORAZ SKOKÓW SPADOCHRONOWYCH W REJONIE FIR EPWW. 1. CEL

Bardziej szczegółowo

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION.

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION. AIP VFR POLAND VFR R 3.1-1 VFR R 3.1 DELEGACJA SŁUŻB ATS DELEGATION OF ATS 1. DELEGACJA SŁUŻB ATS - CTR HERINGSDORF 1. DELEGATION OF ATS - HERINGSDORF CTR Linia łącząca następujące punkty/the line 53 55

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE 2014-08-21 do 2014-11-12 2014-08-21 to 2014-11-12. Planowany czas aktywności: SR - 2200. Planned time of activity: SR - 2200.

1. TERMIN DATE 2014-08-21 do 2014-11-12 2014-08-21 to 2014-11-12. Planowany czas aktywności: SR - 2200. Planned time of activity: SR - 2200. OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

DOWÓDZTWO OPERACYJNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH SZEFOSTWO OBRONY POWIETRZNEJ

DOWÓDZTWO OPERACYJNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH SZEFOSTWO OBRONY POWIETRZNEJ Rejony Ograniczeń Lotów podczas Szczytu NATO Podstawa prawna do wprowadzenia Rejonów Ograniczeń Lotów Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 9 października 2003 r. w sprawie ograniczeń lotów na czas

Bardziej szczegółowo

SUP 09/12 (AD 2 EPKT)

SUP 09/12 (AD 2 EPKT) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 29/14 (AD 2 EPSC)

SUP 29/14 (AD 2 EPSC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

VFR SUP 64/14 (AD 4 EPKT)) Obowiązuje od / Effective from 18 SEP 2014 Obowiązuje do / Effective to 30 JUN 2015 EST

VFR SUP 64/14 (AD 4 EPKT)) Obowiązuje od / Effective from 18 SEP 2014 Obowiązuje do / Effective to 30 JUN 2015 EST POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN 1. DATE 2013-08-14 do 2013-08-25 2013-08-14 to 2013-08-25. Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95

1. TERMIN 1. DATE 2013-08-14 do 2013-08-25 2013-08-14 to 2013-08-25. Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

Podział Przestrzeni Powietrznej

Podział Przestrzeni Powietrznej SZKOLENIE TEORETYCZNE KANDYDATÓW NA UCZNIÓW PILOTOW ( Teoretyczny Kurs Szybowcowy TKS ) Podział Przestrzeni Powietrznej Aeroklub Bielsko-Bialski Przemysław Ochal 1. Stosowane dokumenty Aneks 11 ICAO do

Bardziej szczegółowo

2. ZAKRES PROPONOWANYCH ZMIAN:

2. ZAKRES PROPONOWANYCH ZMIAN: KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT REORGANIZACJI STRUKTUR PRZESTRZENI POWIETRZNEJ W REJONIE LOTNISKA RADOM-SADKÓW W ZWIĄZKU Z UTWORZENIEM NOWEGO CYWILNEGO PORTU LOTNICZEGO RADOM 1. CEL Celem przedmiotowej zmiany

Bardziej szczegółowo

DATY PUBLIKACJI CYKLU AIRAC W ROKU 2017 AIRAC CYCLE PUBLICATION DATES IN 2017

DATY PUBLIKACJI CYKLU AIRAC W ROKU 2017 AIRAC CYCLE PUBLICATION DATES IN 2017 HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF AIRSPACE CLASSIFICATION BELOW FL 195 THROUGHOUT ECAC

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. 1. Opis projektu stan obecny i zakres proponowanych zmian.

Załącznik 1. 1. Opis projektu stan obecny i zakres proponowanych zmian. Załącznik 1 1. Opis projektu stan obecny i zakres proponowanych zmian. W chwili obecnej dolna granica sektora A LTMA EPKK oraz sektora A EPKT wynosi 560m (1837ft) AMSL. Ze względu na zróżnicowanie ukształtowanie

Bardziej szczegółowo

EPRZ - RZESZÓW/Jasionka

EPRZ - RZESZÓW/Jasionka AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPRZ 1-1 AIRAC effective date 12 NOV 2015 EPRZ AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPRZ AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE 2015-12-10 do 2016-03-02 2015-12-10 to 2016-03-02

1. TERMIN DATE 2015-12-10 do 2016-03-02 2015-12-10 to 2016-03-02 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 01/12 (AD 2 EPKT)

SUP 01/12 (AD 2 EPKT) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

FIR, UIR, TMA and CTA

FIR, UIR, TMA and CTA AIP POLSKA ENR 2.1-1 10 DEC 2015 ENR 2.1 FIR, UIR, TMA i CTA FIR, UIR, TMA and CTA 1. REJON INFORMACJI POWIETRZNEJ WARSZAWA 1. WARSZAWA FLIGHT INFORMATION REGION Granicę poziomą FIR WARSZAWA wyznacza linia

Bardziej szczegółowo

DATA DOSTARCZENIA DANYCH DO ZMIANY AIRAC/ SUPLEMENTU DEADLINE FOR AIRAC AMENDMENT/SUPPLEMENT

DATA DOSTARCZENIA DANYCH DO ZMIANY AIRAC/ SUPLEMENTU DEADLINE FOR AIRAC AMENDMENT/SUPPLEMENT HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF AIRSPACE CLASSIFICATION BELOW FL 195 THROUGHOUT ECAC

Bardziej szczegółowo

Zmiany w przestrzeni powietrznej w rejonie lotniska Wrocław/Starachowice, TMA Poznań:

Zmiany w przestrzeni powietrznej w rejonie lotniska Wrocław/Starachowice, TMA Poznań: Zmiany w przestrzeni powietrznej w rejonie lotniska Wrocław/Starachowice, TMA Poznań: Wprowadzenie rejonu kontrolowanego węzła lotnisk TMA Poznań Zmiana nazwy obecnej przestrzeni TMA Poznań na TMA Poznań

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 lutego 2015 r. Poz. 273 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 26 lutego 2015 r. Poz. 273 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 lutego 2015 r. Poz. 273 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Modele latające o masie startowej nie większej niż 25 kg, używane wyłącznie w. operacjach w zasięgu widzialności wzrokowej.

Załącznik nr 6. Modele latające o masie startowej nie większej niż 25 kg, używane wyłącznie w. operacjach w zasięgu widzialności wzrokowej. Załącznik nr 6 Modele latające o masie startowej nie większej niż 25 kg, używane wyłącznie w operacjach w zasięgu widzialności wzrokowej Spis treści 1.1. Przepisy niniejszego załącznika stosuje się do

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące Dziennik Ustaw Nr 106 8969 Poz. 678 678 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące Na podstawie art. 119 ust.

Bardziej szczegółowo

SUP 17/15 (AD 2 EPBY)

SUP 17/15 (AD 2 EPBY) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Odpowiedzialność

Rozdział 3 Odpowiedzialność ZAŁĄCZNIK Nr 61 Modele latające oraz bezzałogowebezzałogowe statki powietrzne o maksymalnej masie startowej (MTOM) nie większej niż 25150 kg, używane wyłącznie w operacjach w zasięgu wzrokuwidoczności

Bardziej szczegółowo

EPOD - DAJTKI k/olsztyna

EPOD - DAJTKI k/olsztyna AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPOD 1-1 AIRAC effective date 08 JAN 2015 EPOD AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPOD AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

STREFY ZAKAZANE, OGRANICZONE I NIEBEZPIECZNE PROHIBITED, RESTRICTED AND DANGER AREAS

STREFY ZAKAZANE, OGRANICZONE I NIEBEZPIECZNE PROHIBITED, RESTRICTED AND DANGER AREAS AIP VFR POLAND VFR ENR 2.1-1 VFR ENR 2.1 STREFY ZAKAZANE, OGRANICZONE I NIEBEZPIECZNE PROHIBITED, RESTRICTED AND DANGER AREAS 1. DEFINICJE 1. DEFINITIONS 1.1 Każda przestrzeń powietrzna, w której może

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

PODSUMOWANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PODSUMOWANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKT WPROWADZENIA STREF TRA DLA LOTÓW BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH WYKONYWANYCH POZA ZASIĘGIEM WZROKU OPERATORA (BVLOS) PRZEZ STRAŻ GRANICZNĄ (planowany termin

Bardziej szczegółowo

Zmiany w przestrzeni powietrznej w rejonie lotniska Szczecin Goleniów

Zmiany w przestrzeni powietrznej w rejonie lotniska Szczecin Goleniów Zmiany w przestrzeni powietrznej w rejonie lotniska Szczecin Goleniów Zmiana granic CTR Szczecin 53 45'57''N 014 54'46''E 53 33'42''N 015 11'42''E Dalej łuk o promieniu 11km i środku w punkcie 53 29'30''N

Bardziej szczegółowo

EPMO - WARSZAWA/MODLIN

EPMO - WARSZAWA/MODLIN AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPMO 1-1 AIRAC effective date 23 JUL 2015 EPMO AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPMO AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

SUP 18/15 (AD 2 EPPO)

SUP 18/15 (AD 2 EPPO) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) 4. Uwagi Remarks Zarządzający:

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) 4. Uwagi Remarks Zarządzający: AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPKR 1-1 AIRAC effective date 03 APR 2014 EPKR AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPKR AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPWR - WROCŁAW/Strachowice

EPWR - WROCŁAW/Strachowice AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPWR 1-1 AIRAC effective date 03 APR 2014 EPWR AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPWR AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPZG - ZIELONA GÓRA/Babimost

EPZG - ZIELONA GÓRA/Babimost AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPZG 1-1 AIRAC effective date 11 DEC 2014 EPZG AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPZG AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPNOŚĆ I WARUNKI WYKORZYSTANIA LOTNISK/LOTNISK DLA ŚMIGŁOWCÓW AERODROME/HELIPORT AVAILABILITY AND CONDITIONS OF USE

DOSTĘPNOŚĆ I WARUNKI WYKORZYSTANIA LOTNISK/LOTNISK DLA ŚMIGŁOWCÓW AERODROME/HELIPORT AVAILABILITY AND CONDITIONS OF USE MIL AIP POLAND MIL AD 1.1-1 10 DEC 2015 MIL AD 1.1 DOSTĘPNOŚĆ I WARUNKI WYKORZYSTANIA LOTNISK/LOTNISK DLA ŚMIGŁOWCÓW AERODROME/HELIPORT AVAILABILITY AND CONDITIONS OF USE 1. UDZIELANIE ZEZWOLEŃ NA LĄDO-

Bardziej szczegółowo

STREFY ZAKAZANE, OGRANICZONE I NIEBEZPIECZNE PROHIBITED, RESTRICTED AND DANGER AREAS

STREFY ZAKAZANE, OGRANICZONE I NIEBEZPIECZNE PROHIBITED, RESTRICTED AND DANGER AREAS AIP POLSKA ENR 5.1-1 17 OCT 2013 ENR 5.1 STREFY ZAKAZANE, OGRANICZONE I NIEBEZPIECZNE PROHIBITED, RESTRICTED AND DANGER AREAS 1. DEFINICJE 1. DEFINITIONS 1.1 Każda przestrzeń powietrzna, w której może

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja dotycząca wykonywania lotów w rejonie TMA i CTR Lublin

Dokumentacja dotycząca wykonywania lotów w rejonie TMA i CTR Lublin Dokumentacja dotycząca wykonywania lotów w rejonie TMA i CTR Lublin Wykaz dokumentów Porozumienia i operacyjne INOP TWR Lublin AIP Polska Porozumienia operacyjne: Porozumienie o współpracy operacyjnej

Bardziej szczegółowo

- modyfikacja północnych granic obecnego sektora TMA Warszawa A wynika z potrzeby zabezpieczenia procedur dolotowych i odlotowego do/z EPMO;

- modyfikacja północnych granic obecnego sektora TMA Warszawa A wynika z potrzeby zabezpieczenia procedur dolotowych i odlotowego do/z EPMO; Projekt reorganizacji przestrzeni powietrznej w rejonie Warszawa w związku z uruchomieniem operacyjnym oraz wdrożeniem procedur SID/STAR dla lotniska Warszawa Modlin TERMIN WEJŚIA ZMIANY W ŻYIE AIRA 28.06.2012

Bardziej szczegółowo

EPSY - Olsztyn - Mazury

EPSY - Olsztyn - Mazury AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPSY 1-1 AIRAC effective date 08 DEC 2016 EPSY AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPSY AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY WYKONYWANIA LOTÓW Z WIDOCZNOŚCIĄ VISUAL FLIGHT RULES

PRZEPISY WYKONYWANIA LOTÓW Z WIDOCZNOŚCIĄ VISUAL FLIGHT RULES AIP VFR POLAND VFR ENR 1.2-1 23 JUL 2015 VFR ENR 1.2 PRZEPISY WYKONYWANIA LOTÓW Z WIDOCZNOŚCIĄ VISUAL FLIGHT RULES 1. PRZEPISY OGÓLNE 1. GENERAL RULES 1.1 W FIR Warszawa przyjmuje się że: 1.1 Within the

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY NASTAWIANIA WYSOKOŚCIOMIERZA ALTIMETER SETTING PROCEDURES

PROCEDURY NASTAWIANIA WYSOKOŚCIOMIERZA ALTIMETER SETTING PROCEDURES AIP VFR POLAND VFR ENR 1.4-1 VFR ENR 1.4 PROCEDURY NASTAWIANIA WYSOKOŚCIOMIERZA ALTIMETER SETTING PROCEDURES 1. WSTĘP 1. INTRODUCTION 1.1 Procedury nastawiania wysokościomierza stosowane w FIR WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date AIP POLSKA GEN 3.2-1 08 JAN 2015 GEN 3.2 MAPY LOTNICZE AERONAUTICAL CHARTS 1. SŁUŻBA ODPOWIEDZIALNA ZA WYDAWANIE MAP LOTNICZYCH Mapy lotnicze na potrzeby żeglugi powietrznej w FIR WARSZAWA wydaje Polska

Bardziej szczegółowo

EPGD - GDAŃSK im. Lecha Wałęsy

EPGD - GDAŃSK im. Lecha Wałęsy AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPGD 1-1 AIRAC effective date 20 AUG 2015 EPGD AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPGD AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPERACYJNA

INSTRUKCJA OPERACYJNA Marius Olech ul. Jantarowa 5 80-341 Gdańsk (nazwa zarządzającego lądowiskiem) ZATWIERDZAM... (Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego) INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA GOŁUBIE Gdańsk maj 2012 KARTA UZGODNIEŃ

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA INCYDENTU LOTNICZEGO

RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA INCYDENTU LOTNICZEGO Warszawa, dnia 18 marca 2015 roku Nr ewidencyjny zdarzenia lotniczego 1336/14 RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA INCYDENTU LOTNICZEGO 1. Data i czas lokalny zaistnienia incydentu: 9 sierpnia 2014 r. godz.14:50 LMT.

Bardziej szczegółowo

VFR ENR 2.2 STREFY RUCHU LOTNISKOWEGO (ATZ) AERODROME TRAFFIC ZONES (ATZ)

VFR ENR 2.2 STREFY RUCHU LOTNISKOWEGO (ATZ) AERODROME TRAFFIC ZONES (ATZ) POLSKA AGCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ AIRAC AMDT 071 Oznaczenie Designator Granice poziome Lateral limits VFR R 2.2 STREFY RUCHU LOTNISKOWEGO () AERODROME TRAFFIC ZONES () Granice pionowe (AMSL) Vertical limits

Bardziej szczegółowo

SUP 03/13 (AD 2 EPKT)

SUP 03/13 (AD 2 EPKT) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ DOTYCZĄCY ELEMENTÓW PRZESTRZENI POWIETRZNEJ ORAZ PROCEDUR RUCHU LOTNICZEGO

KWESTIONARIUSZ DOTYCZĄCY ELEMENTÓW PRZESTRZENI POWIETRZNEJ ORAZ PROCEDUR RUCHU LOTNICZEGO KWESTIONARIUSZ DOTYCZĄCY ELEMENTÓW PRZESTRZENI POWIETRZNEJ ORAZ PROCEDUR RUCHU LOTNICZEGO I DANE RESPONDENTA ( * WYMAGANE) IMIĘ NAZWISKO KTL AOPA Poland OPERATOR/PILOT* PILOT STANOWISKO TYP STATKU POWIETRZNEGO*

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486 Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie tymczasowego zezwolenia na lot obcych statków powietrznych

Bardziej szczegółowo

Proces konsultacji społecznych w kontekście projektowania zmian w strukturze przestrzeni powietrznej w FIR Warszawa. Warszawa, 23.05.2014 r.

Proces konsultacji społecznych w kontekście projektowania zmian w strukturze przestrzeni powietrznej w FIR Warszawa. Warszawa, 23.05.2014 r. Proces konsultacji społecznych w kontekście projektowania zmian w strukturze przestrzeni powietrznej w FIR Warszawa Warszawa, 23.05.2014 r. Zarządzanie polską przestrzenia powietrzną ASM1 Przestrzeń powietrzną

Bardziej szczegółowo

SUP 06/15 (AD 2 EPKK)

SUP 06/15 (AD 2 EPKK) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH Dot. incydentu nr: 984/14 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH Po rozpatrzeniu w dniu 28 stycznia 2015 roku, przedstawionych przez organ zarządzania przestrzenią powietrzną informacji

Bardziej szczegółowo

AEROKLUB CZĘSTOCHOWSKI

AEROKLUB CZĘSTOCHOWSKI AEROKLUB CZĘSTOCHOWSKI INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA RUDNIKI CZĘSTOCHOWA 02.01.2007 ROK 1. Dane operacyjno techniczne: 1.1. Punkt odniesienia środek lądowiska ARP 262 m AMSL. 1.2. Współrzędne geograficzne

Bardziej szczegółowo

POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY BIULETYN

POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY BIULETYN POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY BIULETYN BULLETIN 2007 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Przepisy i procedury 1.2. Odprawa 1.3. Biuletyny Informacji Przed Lotem 1.4.Czas stosowany w organach

Bardziej szczegółowo

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) 4. Uwagi Remarks Telefony:

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) 4. Uwagi Remarks Telefony: AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPKK 1-1 AIRAC effective date 25 JUN 2015 EPKK AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPKK AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

SUP 03/14 (AD 2 EPLL)

SUP 03/14 (AD 2 EPLL) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

EPKT - KATOWICE/Pyrzowice

EPKT - KATOWICE/Pyrzowice AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPKT 1-1 AIRAC effective date 28 MAY 2015 EPKT AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPKT AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 24 października 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 24 października 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 251 14609 Poz. 1507 1507 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 24 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż

Bardziej szczegółowo

Konsultacje dla użytkowników przestrzeni powietrznej Warka 23-24 czerwca 2015r. Aeroklub Polski

Konsultacje dla użytkowników przestrzeni powietrznej Warka 23-24 czerwca 2015r. Aeroklub Polski Konsultacje dla użytkowników przestrzeni powietrznej Warka 23-24 czerwca 2015r. Aeroklub Polski Latanie to nasza pasja Wychowujemy podniebnych mistrzów WSTĘP SCHEMAT ORGANIZACYJNY DYSCYPLINY AEROKLUB POLSKI

Bardziej szczegółowo

EPGD - GDAŃSK im. Lecha Wałęsy

EPGD - GDAŃSK im. Lecha Wałęsy AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPGD 1-1 AIRAC effective date 18 AUG 2016 EPGD AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPGD AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) 4. Uwagi Remarks Dyżurny Operacyjny Portu:

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) 4. Uwagi Remarks Dyżurny Operacyjny Portu: AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPLB 1-1 AIRAC effective date 28 MAY 2015 EPLB AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPLB AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) 4. Uwagi Remarks TWR: +48-61-847-2337 (telefaks)

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) 4. Uwagi Remarks TWR: +48-61-847-2337 (telefaks) AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPPO 1-1 AIRAC effective date 03 APR 2014 EPPO AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPPO AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS

SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS BIULETYN VFR STRONA 1 PAGE 1 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Przepisy i procedury 1.2. Odprawa 1.3. Biuletyny Informacji Przed Lotem 1.4. Czas stosowany w organach zarządzania ruchem

Bardziej szczegółowo

STREFY NIEBEZPIECZNE DANGER AREA

STREFY NIEBEZPIECZNE DANGER AREA STREFY NIEBEZPIECZNE DANGER AREA Załącznik 1 NAZWA I GRANICE BOCZNE GÓRNA GRANICA DOLNA GRANICA RODZAJ OGRANICZEŃ LUB ZAGROŻENIA UWAGI UPPER LIMIT TYPE OF RESTRICTION REMARKS NAME AND LATER LIMITS LOWER

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH Informacja o zdarzeniu [raport] Numer ewidencyjny zdarzenia: 376/16 Rodzaj zdarzenia: INCYDENT Data zdarzenia: 8 marca 2016 r. Miejsce zdarzenia: Rodzaj, typ

Bardziej szczegółowo

DATY PUBLIKACJI CYKLU AIRAC W 2012 ROKU AIRAC CYCLE PUBLICATION DATES IN 2012 DATA DOSTARCZENIA DANYCH DO ZMIANY AIRAC/ SUPLEMENTU

DATY PUBLIKACJI CYKLU AIRAC W 2012 ROKU AIRAC CYCLE PUBLICATION DATES IN 2012 DATA DOSTARCZENIA DANYCH DO ZMIANY AIRAC/ SUPLEMENTU HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF AIRSPACE CLASSIFICATION BELOW FL 195 THROUGHOUT ECAC

Bardziej szczegółowo

EPBY - BYDGOSZCZ/Szwederowo

EPBY - BYDGOSZCZ/Szwederowo AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPBY 1-1 AIRAC effective date 08 JAN 2015 EPBY AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPBY AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

SUP 10/13 (AD 2 EPKK)

SUP 10/13 (AD 2 EPKK) OGRAICZI DOSTÊPOŒCI LOTISKA KRAKÓW/BALIC Z POWODU PRAC RMOTOWYCH A RWY 07/2 LIMITD AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALIC ARODROM DU TO OVRHAUL WORKS O RWY 07/2 STROA 1-1 PAG 1-1 POLSKA AGCJA ŻGLUGI POWITRZJ POLISH

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej Polish Air Navigation Services Agency. Ośrodek Planowania Strategicznego (ASM1)

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej Polish Air Navigation Services Agency. Ośrodek Planowania Strategicznego (ASM1) Ośrodek Planowania Strategicznego (ASM1) Polska Agencja Żeglugi Powietrznej KOMITET DS. PRZESTRZENI POWIETRZNEJ Komitet Zarządzania Przestrzenią Powietrzną ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGAN DORADCZY MINISTRA

Bardziej szczegółowo

( po uwzględnienie uwag/opinii w ramach konsultacji społecznych)

( po uwzględnienie uwag/opinii w ramach konsultacji społecznych) WERSJA OSTATECZNA PROJEKTU OKRESLENIA STANDARDÓW DOTYCZĄCYCH PUBLIKOWANIA INFORMACJI LOTNICZYCH O POKAZACH PIROTECHNICZNYCH, WYPUSZCZENIACH LAMPIONÓW ORAZ BALONÓW W FIR WARSZAWA ( po uwzględnienie uwag/opinii

Bardziej szczegółowo

SUP 06/12 (AD 2) 01 JUN 2012 08 JUL 2012

SUP 06/12 (AD 2) 01 JUN 2012 08 JUL 2012 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I B U D O W N I C T WA 1 ) z dnia. 2016 r.

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I B U D O W N I C T WA 1 ) z dnia. 2016 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt z dnia 12.01.2016 r. M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I B U D O W N I C T WA 1 ) z dnia. 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za 2007 Ruch lotniczy w FIR Warszawa

RAPORT ROCZNY za 2007 Ruch lotniczy w FIR Warszawa RAPORT ROCZNY za 27 Ruch lotniczy w FIR Warszawa (STATYSTYKI I PROGNOZY) [STAT/ASM/7] Biuro Zarządzania Przestrzenią Powietrzną i Przygotowania Operacyjnego Ośrodek Planowania Strategicznego (APZ) Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH. Informacja o zdarzeniu. Rodzaj zdarzenia: Data zdarzenia: 3 grudnia 2014 r. Miejsce zdarzenia:

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH. Informacja o zdarzeniu. Rodzaj zdarzenia: Data zdarzenia: 3 grudnia 2014 r. Miejsce zdarzenia: PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH Informacja o zdarzeniu Numer ewidencyjny zdarzenia: 2116/14 Rodzaj zdarzenia: INCYDENT Data zdarzenia: 3 grudnia 2014 r. Miejsce zdarzenia: Rodzaj, typ statku

Bardziej szczegółowo

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) 4. Uwagi Remarks Telefony:

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) 4. Uwagi Remarks Telefony: AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPKK 1-1 AIRAC effective date 18 AUG 2016 EPKK AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPKK AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

SŁUŻBY ŁĄCZNOŚCI COMMUNICATION SERVICES

SŁUŻBY ŁĄCZNOŚCI COMMUNICATION SERVICES AIP POLSKA GEN 3.4-1 18 OCT 2012 GEN 3.4 SŁUŻBY ŁĄCZNOŚCI COMMUNICATION SERVICES 1. WŁADZE ODPOWIEDZIALNE 1. RESPONSIBLE AUTHORITIES Polska Agencja Żeglugi Powietrznej jest odpowiedzialna za zarządzanie

Bardziej szczegółowo

TABLES LIST OF FIS SECTORS TRANSCEIVERS POSITIONS AND FREQUENCIES LIST OF FIS SECTORS BOUNDARY POINTS FIS SECTORS

TABLES LIST OF FIS SECTORS TRANSCEIVERS POSITIONS AND FREQUENCIES LIST OF FIS SECTORS BOUNDARY POINTS FIS SECTORS AIP VFR POLAND VFR GEN 4.1.1-1 VFR GEN 4.1.1 TABELE TABLES TABELA 1 TABELA 2 TABELA 3 TABELA 4 WYKAZ MIEJSC POSADOWIENIA RADIOSTACJI I CZĘSTOTLIWOŚCI SEKTORÓW SŁUŻBY INFORMACJI POWIETRZNEJ (FIS) WYKAZ

Bardziej szczegółowo

POSZUKIWANIE I RATOWNICTWO SEARCH AND RESCUE

POSZUKIWANIE I RATOWNICTWO SEARCH AND RESCUE AIP POLSKA GEN 3.6-1 05 MAR 2015 GEN 3.6 POSZUKIWANIE I RATOWNICTWO SEARCH AND RESCUE 1. WŁADZE/SŁUŻBY ODPOWIEDZIALNE 1. RESPONSIBLE AUTHOTITIES/SEICES Lotnicza służba poszukiwania i ratownictwa w Polsce

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY WYKONYWANIA LOTÓW Z WIDOCZNOŚCIĄVFR

PRZEPISY WYKONYWANIA LOTÓW Z WIDOCZNOŚCIĄVFR PRZEPISY WYKONYWANIA LOTÓW Z WIDOCZNOŚCIĄVFR Michał Kuran michal.kuran@ppaero.pl Tel. +48 698 007 445 ATO Tel. +48 799 CESSNA VFR należy rozumiećprzepisy dla lotów z widocznością. (Ustawa Prawo Lotnicze

Bardziej szczegółowo

EPGI - LISIE KĄTY k/grudziądza

EPGI - LISIE KĄTY k/grudziądza AIP VFR POLAND VFR_AD 4 EPGI 1-1 AIRAC effective date 31 MAY 2012 EPGI AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPGI - LISIE KĄTY k/grudziądza EPGI AD 4.2 DANE

Bardziej szczegółowo

NAWIGACJA GNSS MAPY PROCEDUR RNAV GNSS. Warszawa, 2015 r.

NAWIGACJA GNSS MAPY PROCEDUR RNAV GNSS. Warszawa, 2015 r. NAWIGACJA GNSS MAPY PROCEDUR RNAV GNSS Warszawa, 2015 r. PROCEDURY RNAV GNSS Procedury podejścia RNAV GNSS do minimów LNAV dla większości lotnisk kontrolowanych zostały wdrożone operacyjnie zgodnie z cyklem

Bardziej szczegółowo

EETNYNYX KCOSXHJP ZBZZSAXX EBZZSAEP EGZZSAEP EVRAYNYS LEMDYOYX LFZZNTEP LKZZSDEP OKNOYNYX UUUUYNYX EKZZSAEP ENZZSEXX KDZZNAXX LKZZSAEP LZZZSCEP

EETNYNYX KCOSXHJP ZBZZSAXX EBZZSAEP EGZZSAEP EVRAYNYS LEMDYOYX LFZZNTEP LKZZSDEP OKNOYNYX UUUUYNYX EKZZSAEP ENZZSEXX KDZZNAXX LKZZSAEP LZZZSCEP HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. SEASONAL SNOW PLAN FOR THE WINTER SEASON 2011/2012WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF

Bardziej szczegółowo

SŁUŻBA METEOROLOGICZNA METEOROLOGICAL SERVICES

SŁUŻBA METEOROLOGICZNA METEOROLOGICAL SERVICES AIP POLSKA GEN 3.5-1 28 MAY 2015 GEN 3.5 SŁUŻBA METEOROLOGICZNA METEOROLOGICAL SERVICES 1. SŁUŻBA ODPOWIEDZIALNA 1. RESPONSIBLE SERVICE 1.1 Służba meteorologiczna dla potrzeb lotnictwa cywilnego jest zapewniana

Bardziej szczegółowo

EPKT - Katowice - Pyrzowice

EPKT - Katowice - Pyrzowice AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPKT 1-1 AIRAC effective date 18 AUG 2016 EPKT AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPKT AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

VFR SUP 04/12 (VFR AD 4 EPKM) Obowiązuje od / Effective from 03 MAY 2012 Obowiązuje do / Effective to 02 MAY 2013 EST

VFR SUP 04/12 (VFR AD 4 EPKM) Obowiązuje od / Effective from 03 MAY 2012 Obowiązuje do / Effective to 02 MAY 2013 EST POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

STRONA TYTUŁOWA. INSTRUKCJA OPERACYJNA Innego miejsca do startów i lądowań statków powietrznych MILEWO GMINA SOCHOCIN POWIAT PŁOŃSKI

STRONA TYTUŁOWA. INSTRUKCJA OPERACYJNA Innego miejsca do startów i lądowań statków powietrznych MILEWO GMINA SOCHOCIN POWIAT PŁOŃSKI STRONA TYTUŁOWA INSTRUKCJA OPERACYJNA Innego miejsca do startów i lądowań statków powietrznych MILEWO GMINA SOCHOCIN POWIAT PŁOŃSKI WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE 2 ARKUSZ ZMIAN I POPRAWEK NUMER ZMIANY ZMIANA

Bardziej szczegółowo

ZASADA LOKALNA EPPO-1

ZASADA LOKALNA EPPO-1 ZASADA LOKALNA EPPO-1 Procedury dla Operacji w Porze Nocy na Lotnisku Poznań Ławica (poza godzinami pracy Koordynatora Rozkładów Lotów) I. Wprowadzenie. 1. Niniejszy dokument określa procedury zarządzania

Bardziej szczegółowo

NAWIGACJA GNSS PROCEDURY. Warszawa, MARZEC 2013 r.

NAWIGACJA GNSS PROCEDURY. Warszawa, MARZEC 2013 r. NAWIGACJA GNSS PROCEDURY Warszawa, MARZEC 2013 r. PROCEDURY NPA RNAV GNSS Wdrożenie nieprecyzyjnych procedur podejścia do lądowania RNAV (GNSS), planowane zgodnie z cyklem AIRAC w dniu 04.04.2013, obejmuje:

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO TRANSPORTU I BUDOWNICTWA PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH. Poważny incydent nr: 145/05

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO TRANSPORTU I BUDOWNICTWA PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH. Poważny incydent nr: 145/05 RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO TRANSPORTU I BUDOWNICTWA PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH RAPORT KOŃCOWY Poważny incydent nr: 145/05 Lądowanie na zamkniętym lotnisku wojskowym Świdwin (EPSN)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPERACYJNA

INSTRUKCJA OPERACYJNA Aeroklub Ziemi Jarosławskiej Rynek 6, 37-500 Jarosław tel: +48-793-744-784, +48-692-776-207 fax: +48-17-783-4621 KRS: 0000281817 NIP: 7922178721 REGON: 180237001 konto nr: 40 1500 1634 1216 3005 1357 0000

Bardziej szczegółowo

EPBC - WARSZAWA-BABICE

EPBC - WARSZAWA-BABICE AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPBC 1-1 AIRAC effective date 03 APR 2014 EPBC AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPBC AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

SUP 60/12 (AD 2 EPRZ)

SUP 60/12 (AD 2 EPRZ) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo