MIL SUP 33/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 JUN 2016 Obowiązuje do / Effective to 17 JUN 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MIL SUP 33/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 JUN 2016 Obowiązuje do / Effective to 17 JUN 2016"

Transkrypt

1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: SKOKI SPADOCHRONOWE - MSZANA DOLNA, NIEDZICA POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE MIL SUP 33/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 JUN 2016 Obowiązuje do / Effective to 17 JUN 2016 PARACHUTE JUMPS - MSZANA DOLNA, NIEDZICA 1. TERMIN DATES do to CZAS (UTC) TIME (UTC) Zgodnie z Planem Użytkowania Przestrzeni According to the Airspace Use Plan (AUP). Powietrznej (AUP). Planowana aktywność rejonu: do : Planned activity time of the area: to : REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREAS Rejony lotów wyznaczone na potrzeby skoków spadochronowych. Wlot do rejonów możliwy tylko po uzgodnieniu z organizatorem. The flight areas are designated for parachute jumps. Entry into the areas is possible only by arrangement with the organiser. EA 33 - MSZANA DOLNA Koło o promieniu 5 km i środku w punkcie o wspołrzędnych: 49 41'15"N '24"E EA 33 - MSZANA DOLNA A circle of 5 km radius centred at: 49 41'15"N '24"E Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 135 Upper limit: FL 135 EA 34 - NIEDZICA EA 34 - NIEDZICA Koło o promieniu 5 km i środku w punkcie A circle of 5 km radius centred at: o współrzędnych: 49 26'02"N '24"E 49 26'02"N '24"E Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 135 Upper limit: FL 135 Uwaga: z wyłączeniem EP R15. Note: excluding EP R ORGANIZATOR SKOKÓW SPADOCHRONOWYCH PARACHUTE JUMPS ORGANISER Jednostka Wojskowa 4724 Military Unit 4724 Tel. kom.: Mobile: MIL SUP 33/16

2 STRONA 2 PAGE 2 5. INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION 5.1 Rejony ograniczeń lotów wydzielone są z przestrzeni odpowiedzialności służb FIS KRAKÓW i APP KRAKÓW. 5.2 Lotnisko startu i lądowania: EPKK. Typ statku powietrznego: C 295 M. 5.3 Loty w rejonach ograniczeń lotów EA powinny być wykonywane przez użytkownika zgodnie z przepisami dla lotów VFR z prędkościami zapewniającymi możliwość zauważenia innego ruchu lub przeszkody (z prędkością nie większą niż 250 kt IAS), w czasie wystarczającym aby uniknąć kolizji z ruchem poza strefą. Operacje należy wykonywać z dala od przydzielonych granic strefy, bez ich naruszania. 5.4 Rejony ograniczeń lotów podlegają procedurze zamawiania i aktywacji zgodnie z AIP MIL ENR pkt 4 oraz pkt 5.2. przez organizatora skoków. 5.5 W czasie aktywności EA 34 loty w strefie TRA 01 mogą być wykonywane zgodnie z zasadami opublikowanymi w AIP VFR ENR pkt Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności rejonów ograniczeń lotów będą dostępne w AMC Polska, tel.: The flight restriction areas are segregated within the area of responsibility of KRAKÓW FIS and KRAKÓW APP. Departure and landing aerodrome: EPKK. Aircraft type: C 295 M. Flights within the flight restriction areas EA shall be conducted by the user under VFR at speeds not greater than 250 kt IAS giving adequate opportunity to observe other traffic or any obstacles in time to avoid a collision with traffic outside the area. Flight operations shall be carried out away from the assigned boundaries and without infringing them. The flight restriction areas are to be requested and activated by the organiser of jumps according to the procedure described in MIL AIP ENR points 4 and 5.2. During activity time of EA 34 flights within TRA 01 may be conducted according to the procedures specified in VFR AIP ENR point 7.7. Detailed information on the real activity times of the flight restriction areas will be available from AMC Poland, phone: Patrz: mapa. See: chart. - KONIEC - - END - MIL SUP 33/16

3

4

5 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE MIL SUP 34/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 30 MAY 2016 Obowiązuje do / Effective to 03 JUN 2016 SKOKI SPADOCHRONOWE - ZALEW SULEJOWSKI PARACHUTE JUMPS - SULEJOWSKI RESERVOIR 1. TERMIN DATES do to CZAS (UTC) TIME (UTC) Zgodnie z Planem Użytkowania Przestrzeni According to the Airspace Use Plan (AUP). Powietrznej (AUP). Planowany czas aktywności rejonu ograniczeń lotów: : : : (termin zapasowy) : (termin zapasowy) : (termin zapasowy) Planned activity time of flight restriction area: : : : (alternative) : (alternative) : (alternative) 3. REJON OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREA Rejon ograniczeń lotów wyznaczony na potrzeby skoków spadochronowych. Wlot do rejonu możliwy tylko po uzgodnieniu z organizatorem. The flight restriction area is designated for parachute jumps. Entry into the area is possible only by arrangement with the organiser. EA 75 EA 75 Koło o promieniu 5,5 km i środku w punkcie o A circle of 5.5 km radius centred at point: współrzędnych: 51 26'45"N '03"E 51 26'45"N '03"E Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: 5000 ft AMSL Upper limit: 5000 ft AMSL oraz MATZ EPTM D, E. and MATZ EPTM D, E. 4. ORGANIZATOR ORGANISER Jednostka Wojskowa 4389 Military Unit 4389 Tel. kom.: Mobile: MIL SUP 34/16

6 STRONA 2 PAGE 2 5. INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION 5.1 Rejon ograniczeń lotów EA 75 wydzielony jest z przestrzeni odpowiedzialności służby FIS WARSZAWA. 5.2 Lotnisko startu i lądowania: EPTM. Typ statku powietrznego: W Loty w rejonach ograniczeń lotów powinny być wykonywane przez użytkownika zgodnie z przepisami dla lotów VFR z prędkościami zapewniającymi możliwość zauważenia innego ruchu lub przeszkody (z prędkością nie większą niż 250 kt IAS), w czasie wystarczającym aby uniknąć kolizji z ruchem poza strefą. Operacje należy wykonywać z dala od przydzielonych granic strefy, bez ich naruszania. 5.4 Rejon ograniczeń lotów podlega procedurze zamawiania i aktywacji przez MIL ARO EPTM zgodnie z AIP MIL ENR pkt. 4 oraz pkt Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności rejonów ograniczeń lotów będą dostępne w AMC Polska, tel.: The flight restriction area EA 75 is segregated within the area of responsibility of WARSZAWA FIS. Departure and landing aerodrome: EPTM. Aircraft type: W 3. Flights within the flight restriction areas at speeds not greater than 250 kt IAS shall be conducted by the user under VFR at speeds giving adequate opportunity to observe other traffic or any obstacles in time to avoid a collision with traffic outside the area. Flight operations shall be carried out away from the assigned boundaries and without infringing them. The flight restriction areas are to be requested and activated by the MIL ARO EPTM according to the MIL AIP ENR points 4 and 5.1. Detailed information on the real activity times of the flight restriction areas will be available from AMC Poland, phone: Patrz: mapa. See: chart. - KONIEC - - END - MIL SUP 34/16

7

8 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE MIL SUP 35/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 17 JUN 2016 Obowiązuje do / Effective to 17 JUN 2016 ĆWICZENIE WOJSKOWE - JW 4026 MILITARY EXERCISE - MILITARY UNIT TERMIN DATE CZAS (UTC) TIME (UTC) Zgodnie z Planem Użytkowania Przestrzeni According to the Airspace Use Plan (AUP). Powietrznej (AUP). Planowana aktywność rejonu: : Planned activity time of the area: : REJON OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREAS Rejon lotów wyznaczony na potrzeby statków powietrznych uczestniczących w ćwiczeniu. The flying area is designated only for aircraft participating in the exercise. EA 79 EA 79 Koło o promieniu 10 km i środku w punkcie o A circle of 10 km radius centred at: wspołrzędnych: 54 46'00"N '00"E 54 46'00"N '00"E Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 145 Upper limit: FL 145 oraz EP TSA 16 A, B zgodnie z AIP Polska. and EP TSA 16 A, B according to AIP Poland. 4. ORGANIZATOR ĆWICZENIA EXERCISE ORGANISER Jednostka Wojskowa 4026 Military Unit 4026 Tel. kom.: Mobile: INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION 5.1 Rejon ograniczeń lotów EA 79 wydzielony jest z przestrzeni odpowiedzialności służb APP GDAŃSK i FIS GDAŃSK. 5.2 Lotnisko operacyjne: EPOK. Typ statku powietrznego: CV 22. The flight restriction area EA 79 is segregated within the area of responsibility of GDAŃSK APP and GDAŃSK FIS. Operational aerodrome: EPOK. Aircraft type: CV 22. MIL SUP 35/16

9 STRONA 2 PAGE Loty w rejonie ograniczeń lotów powinny być wykonywane przez użytkownika zgodnie z przepisami dla lotów VFR z prędkościami zapewniającymi możliwość zauważenia innego ruchu lub przeszkody (z prędkością nie większą niż 250 kt IAS), w czasie wystarczającym aby uniknąć kolizji z ruchem poza strefą. Operacje należy wykonywać z dala od przydzielonych granic strefy, bez ich naruszania. 5.4 Rejony ograniczeń lotów podlegają procedurze zamawiania i aktywacji przez organizatora zgodnie z AIP MIL ENR pkt. 4 oraz pkt Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności rejonu ograniczeń lotów będą dostępne w AMC Polska, tel.: Flights within the flight restriction area shall be conducted by the user under VFR at speeds not greater than 250 kt IAS giving adequate opportunity to observe other traffic or any obstacles in time to avoid a collision with traffic outside the area. Flight operations shall be carried out away from the assigned boundaries and without infringing them. The flight restriction area is to be requested and activated by the organiser according to the procedure described in MIL AIP ENR points 4 and 5.2. Detailed information on the real activity times of the flight restriction area will be available from AMC Poland, phone: Patrz: mapa. See: chart. - KONIEC - - END - MIL SUP 35/16

10

11

12 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE MIL SUP 36/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 26 MAY 2016 Obowiązuje do / Effective to 17 AUG 2016 TANKOWANIE W POWIETRZU AIR REFUELLING 1. TERMIN DATE do to CZAS (UTC) TIME (UTC) Zgodnie z Planem Użytkowania Przestrzeni According to the Airspace Use Plan (AUP). Powietrznej (AUP). 3. REJON OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREA Loty w rejonie ograniczeń lotów mogą wykonywać tylko statki powietrzne biorące udział w tankowaniu. EA 85 EA '12"N '22"E '43"N '02"E '27"N '15"E '58"N '56"E '12"N '22"E Dolna granica: 4500 ft AMSL Górna granica: 6500 ft AMSL Flights within the flight restriction areas may be performed only by aircraft participating in the air refuelling '12"N '22"E '43"N '02"E '27"N '15"E '58"N '56"E '12"N '22"E Lower limit: Upper limit: 4500 ft AMSL 6500 ft AMSL 4. WŁADZE ODPOWIEDZIALNE ZA ORGANIZACJĘ RESPONSIBLE AUTHORITIES 3. Skrzydło Lotnictwa Transportowego Tel.: rd Transport Air Wing Phone: INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION 5.1 Rejon ograniczeń lotów wydzielony jest z przestrzeni odpowiedzialności służby FIS OLSZTYN. 5.2 Rejon ograniczeń lotów podlega procedurze zamawiania i aktywacji zgodnie z MIL AIP, MIL ENR pkt 4 oraz 5.1 przez MIL ARO EPPW. 5.3 Podczas aktywności EA 85, TSA 02 F i G mogą być aktywne od górnej granicy EA. The flight restriction area is segregated within the area of responsibility of OLSZTYN FIS. The flight restriction area is subject to the ordering and activation procedure in accordance with MIL AIP, MIL ENR point 4 and point 5.1 by the EPPW MIL ARO. During the EA 85 activity, a TSA 02 F and G can be activated from the upper limit of the EA. 5.4 Priorytet posiada ćwiczenie wojskowe Anakonda 16. Military exercise "Anakonda 16" has priority. MIL SUP 36/16

13 STRONA 2 PAGE Loty w rejonie ograniczeń lotów powinny być wykonywane zgodnie z przepisami dla lotów VFR zprędkościami zapewniającymi możliwość zauważenia innego ruchu lub przeszkody (z prędkością nie większą niż 250 kt las), w czasie wystarczającym, aby uniknąć kolizji z ruchem poza strefą. Operacje należy wykonywać z dala od przydzielonych granic strefy, bez ich naruszania. 5.6 Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności rejonu ograniczeń lotów będą dostępne w AMC Polska, tel.: Flights within the flight restriction area should be conducted under VFR at speeds giving adequate opportunity to observe other traffic and any obstacles (not more than 250 kt IAS) in time to avoid a collision with traffic outside the area. Flight operations should be carried out clear of the assigned boundaries of the area and without infringing them. Detailed information on the real activity time of the flight restriction area will be avilable from AMC Poland, phone: Patrz: mapa. See: chart. - KONIEC - - END - MIL SUP 36/16

14

15 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE MIL SUP 37/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 14 JUN 2016 Obowiązuje do / Effective to 16 JUN 2016 MIĘDZYNARODOWE ĆWICZENIE "BALTOPS 16" "BALTOPS 16" INTERNATIONAL EXERCISE 1. TERMIN DATE do to CZAS (UTC) TIME (UTC) Zgodnie z Planem Użytkowania Przestrzeni According to the Airspace Use Plan (AUP). Powietrznej (AUP). 3. REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW (EA 68-72) FLIGHT RESTRICTION AREAS (EA 68-72) Loty w rejonie ograniczeń lotów mogą wykonywać tylko statki powietrzne biorące udział w ćwiczeniu. EA 68 EA '00"N '00"E '00"N '06"E '17"N '38"E '35"N '02"E '13"N '15"E '00"N '00"E Flights within the flight restriction area may be performed only by aircraft participating in the exercise '00"N '00"E '00"N '06"E '17"N '38"E '35"N '02"E '13"N '15"E '00"N '00"E Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 145 Upper limit: FL 145 Uwaga: z wyłączeniem MATZ EPDA. Note: excluding EPDA MATZ. Godziny aktywności: patrz punkt 7.2. Activity time: see point 7.2. EA 69 EA '12"N '24"E '00"N '04"E '30"N '20"E '43"N '36"E '38"N '11"E '12"N '24"E '12"N '24"E '00"N '04"E '30"N '20"E '43"N '36"E '38"N '11"E '12"N '24"E Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 145 Upper limit: FL 145 Godziny aktywności: patrz punkt 7.2. Activity time: see point 7.2. MIL SUP 37/16

16 STRONA 2 PAGE 2 EA 70 EA '55"N '53"E '38"N '11"E '55"N '03"E '35"N '02"E '41"N '01"E '55"N '53"E '55"N '53"E '38"N '11"E '55"N '03"E '35"N '02"E '41"N '01"E '55"N '53"E Dolna granica: 2000 ft AMSL Lower limit: 2000 ft AMSL Górna granica: 3500 ft AMSL Upper limit: 3500 ft AMSL Godziny aktywności: patrz punkt 7.2. Activity time: see point 7.2. EA 71 EA '13"N '15"E '35"N '02"E '55"N '03"E '13"N '15"E '13"N '15"E '35"N '02"E '55"N '03"E '13"N '15"E Dolna granica: 2000 ft AMSL Lower limit: 2000 ft AMSL Górna granica: FL 145 Upper limit: FL 145 Godziny aktywności: patrz punkt 7.2. Activity time: see point 7.2. EA 72 EA '00"N '00"E '00"N '04"E '00"N '00"E '30"N '15"E '56"N '40"E '29"N '34"E '00"N '00"E '00"N '00"E '00"N '04"E '00"N '00"E '30"N '15"E '56"N '40"E '29"N '34"E '00"N '00"E Dolna granica: FL 155 Lower limit: FL 155 Górna granica: FL 195 Upper limit: FL 195 Godziny aktywności: patrz punkt 7.2. Activity time: see point REJONY DZIAŁAŃ NIEBEZPIECZNYCH NAD WODAMI OTWARTYMI Ćwiczenia wojskowe zlokalizowane w przestrzeni powietrznej nad wodami otwartymi w rejonach oznaczonych jako Baltops 01-04, w których będzie prowadzona wojskowa działalność niebezpieczna dla lotnictwa cywilnego. Cywilne służby ATS niedostępne. AREAS OF DANGEROUS ACTIVITIES OVER OPEN WATERS Military exercises are located within airspace over open waters in the area marked as Baltops 01-04, whithin which military dangerous activities for civil aviation are to be carried out. Civil ATS not available. MIL SUP 37/16

17 STRONA 3 PAGE 3 Baltops 01 Baltops '00"N '00"E '01"N '10"E '00"N '41"E '00"N '04"E '12"N '24"E '30"N '40"E '00"N '00"E '00"N '00"E '01"N '10"E '00"N '41"E '00"N '04"E '12"N '24"E '30"N '40"E '00"N '00"E Dolna granica: 500 ft AMSL Lower limit: 500 ft AMSL Górna granica: FL 195 Upper limit: FL 195 Godziny aktywności: patrz punkt 7.2. Activity time: see point 7.2. Baltops 02 Baltops '00"N '06"E '00"N '00"E '00"N '00"E '30"N '00"E '00"N '06"E '00"N '06"E '00"N '00"E '00"N '00"E '30"N '00"E '00"N '06"E Dolna granica: 500 ft AMSL Lower limit: 500 ft AMSL Górna granica: FL 195 Upper limit: FL 195 Godziny aktywności: patrz punkt 7.2. Activity time: see point 7.2. Baltops 03 Baltops '00"N '00"E '24"N '53"E '01"N '10"E '00"N '00"E '00"N '00"E '24"N '53"E '01"N '10"E '00"N '00"E Dolna granica: FL 95 Lower limit: FL 95 Górna granica: FL 195 Upper limit: FL 195 Godziny aktywności: patrz punkt 7.2. Activity time: see point 7.2. Baltops 04 Baltops '00"N '00"E '24"N '53"E '01"N '10"E '00"N '00"E '00"N '00"E '24"N '53"E '01"N '10"E '00"N '00"E Dolna granica: 500 ft AMSL Lower limit: 500 ft AMSL Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 Godziny aktywności: patrz punkt 7.2. Activity time: see point 7.2. MIL SUP 37/16

18 STRONA 4 PAGE 4 oraz TSA 14 A, B, C, TSA 16 A, B, TSA D303, TSA D304, TSA D305, EP D48, EP D53 zgodnie z AIP Polska. Za bezpieczeństwo i dowodzenie działaniami w tych rejonach odpowiada organ dowodzenia Sił Morskich STRIKFORNATO/AWACS. and TSA 14 A, B, C, TSA 16 A, B, TSA D303, TSA D304, TSA D305, EP D48, EP D53 according to AIP Poland. STRIKFORNATO/AWACS Naval Forces command authority is responsible for the security and command of the activities within the areas. 5. ORGANIZATOR ĆWICZENIA EXERCISE ORGANIZER Dowództwo Morskich Sił Uderzeniowych NATO (STRIKFORNATO) Lizbona Portugalia Tel.: Punkt kontaktowy Dowództwa Generalnego RSZ RP: Inspektorat Marynarki Wojennej DG RSZ Tel.: Command of Naval Striking Forces NATO (STRIKFORNATO) Lizbon Portugal Phone: Contact point of the General Command of Branches of the Polish Armed Forces (DG RSZ): Navy Inspectorate of DG RSZ Phone: ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA RADIO COMMUNICATION 6.1 Załogi wykonujące loty powyżej FL 95 poza rejonami ograniczeń lotów (EA) i rejonami działań niebezpiecznych (Baltops) będą utrzymywać łączność radiową z odpowiednimi sektorami kontroli obszaru OAT/ACC WARSZAWA na częstotliwościach opublikowanych w MIL AIP Polska ENR Załogi wykonujące loty poniżej FL 95 w przestrzeni powietrznej klasy G poza rejonami (EA, Baltops) będą utrzymywać łączność radiową z sektorem FIS: FIS GDAŃSK: Znak wywoławczy: GDAŃSK INFORMACJA Częstotliwość: 127,150 MHz Crews conducting flights above FL 95 outside the flight restriction areas (EAs) and dangerous activity areas (Baltops) will maintain radio communication with respective OAT/WARSZAWA ACC sectors on frequencies published in MIL AIP Poland ENR Crews conducting flights below FL 95 within class G airspace outside the areas (EAs, Baltops) will maintain radio communication with the FIS sector: GDAŃSK FIS: Call sign: Frequency: 7. INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION 7.1 Rejony EA oraz Baltops wydzielone są z przestrzeni odpowiedzialności służb FIS GDAŃSK, APP GDAŃSK oraz ACC WARSZAWA. 7.2 Zbiorcze terminy aktywności rejonów EA i Baltops będą opublikowane w NOTAM. 7.3 Przeloty samolotów do rejonów (EA, Baltops) będą wykonywane po trasach wymienionych w planach lotu (FPL). 7.4 Załogi statków powietrznych wykonujących loty w rejonach (EA) z prędkością większą niż 250 kt IAS zobowiązane są do utrzymywania buforów wewnętrznych: 3,5 NM w poziomie, 500 ft w pionie. GDAŃSK INFORMATION MHz The areas EAs and Baltops are designated from the area of responsibility of GDAŃSK FIS, GDAŃSK APP and WARSZAWA ACC. The overall times of activities of EAs and Baltops will be published by NOTAM. Overflights of aeroplanes to the areas (EAs, Baltops) will be conducted along the routes specified in flight plans (FPLs). Crews of aircraft conducting flights within the EAs at speeds greater than 250 kt IAS are obliged to maintain inner buffers: 3.5 NM horizontally and 500 ft vertically. MIL SUP 37/16

19 STRONA 5 PAGE Załogi statków powietrznych wykonujących loty w ramach ćwiczenia mają obowiązek omijania aktywnych stref niebezpiecznych (EP D) nie wykorzystywanych podczas ćwiczenia oraz stref zakazanych (EP P) i ograniczonych (EP R). 7.6 Plany lotów statków powietrznych uczestniczących w ćwiczeniu będą zawierały dopisek BALTOPS Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności rejonów EA będą dostępne w AMC Polska, tel.: Patrz: mapa. Crews of aircraft conducting flights for the exercise shall avoid active danger areas (EP D) not used during the exercise as well as prohibited (EP P) and restricted (EP R) areas. Flight plans of aircraft participating in the exercise will contain the remark BALTOPS 16. Detailed information on the real activity time of the EAs will be available from AMC Poland, phone: See: chart. - KONIEC - - END - MIL SUP 37/16

20

21

22 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE MIL SUP 38/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 27 MAY 2016 Obowiązuje do / Effective to 17 AUG 2016 LOTY BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZ- NYCH (UAV) WYKONYWANE POZA ZASIĘGIEM WZROKU OPERATORA (BVLOS) - SZCZAWNICA FLIGHTS OF UNMANNED AERIAL VEHICLES (UAVs) CONDUCTED BEYOND VISUAL LINE OF SIGHT (BVLOS) - SZCZAWNICA 1. TERMIN DATE do to CZAS (UTC) TIME (UTC) Zgodnie z Planem Użytkowania Przestrzeni According to the Airspace Use Plan (AUP). Powietrznej (AUP). 3. REJON OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREA Rejon ograniczeń lotów wydzielony dla zabezpieczenia lotów bezzałogowych statków powietrznych (UAV) wykonywanych poza zasięgiem wzroku operatora (BVLOS). Wlot do rejonu możliwy w przerwach między operacjami, tylko po uzyskaniu zgody od organizatora lotów. EA 76 EA '59"N '24"E '56"N '36"E '13"N '50"E '30"N '20"E '59"N '24"E The flight restriction area is segregated for securing flights of unmanned aerial vehicles (UAVs) conducted beyond visual line of sight (BVLOS). Entry into the area is possible during intervals between the flights, only after obtaining permission from the flights organiser '59"N '24"E '56"N '36"E '13"N '50"E '30"N '20"E '59"N '24"E Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: 5000 ft AMSL Upper limit: 5000 ft AMSL 4. WŁADZE ODPOWIEDZIALNE ZA ORGANIZACJĘ AUTHORITIES RESPONSIBLE FOR ORGANIZATION JW 3940 Military Unit 3940 Tel.: Tel. kom.: Phone: Mobile: INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION 5.1 Rejon ograniczeń lotów wydzielony jest w przestrzeni odpowiedzialności służby FIS KRAKÓW. The flight restriction area is segregated within the area of responsibility of KRAKÓW FIS. MIL SUP 38/16

23 STRONA 2 PAGE Rejon ograniczeń lotów podlega procedurze zamawiania i aktywacji przez organizatora lotów zgodnie z MIL AIP, MIL ENR pkt 4 oraz Loty w rejonie ograniczeń lotów będą wykonywane z prędkością mniejszą niż 250 kt IAS, a operator UAV wykonujący loty w rejonie ograniczeń lotów ma obowiązek utrzymywać odległość 500 ft od górnej granicy rejonu oraz 500 m bufora poziomego wewnątrz rejonu. 5.4 Miejsce startu i lądowania znajduje się w obrębie granic rejonu ograniczeń lotów. 5.5 Priorytet posiadają ćwiczenia wojskowe oraz loty na wykładanie szczepionki i zabiegi agrolotnicze (rejon ograniczeń lotów EA 76 nie może być aktywowany w przypadku kolizyjności z ww. przedsięwzięciami). 5.6 Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności rejonu ograniczeń lotów będą dostępne w AMC Polska, tel The flight restriction area is subject to the ordering and activation procedure by the organiser of flights in accordance with MIL AIP, MIL ENR point 4 and point 5.1. Flights within the flight restriction area will be carried out at speeds not greater than 250 kt IAS and the operator of the unmanned aerial vehicle carrying out flights within the flight restriction area is obliged to maintain a distance of 500 ft from the upper limit of the area and 500 m of inner buffer within the area. Takeoff and landing site is located within boudaries of the flight restriction area. Military exercises, flights for vaccine dropping and agricultural tasks have priority (the flight restriction area EA 76 may not be activated in the case of being in collision with the above-mentioned activities.) Detailed information on the real activity time of the flight restriction area will be available from AMC Poland, phone Patrz: mapa. See: chart. - KONIEC - - END - MIL SUP 38/16

24

25 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: ĆWICZENIE JCET (JOINT COMBINED EXCHANGE TRAINING) -SKOKI SPADOCHRONOWE POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE MIL SUP 39/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 06 JUN 2016 Obowiązuje do / Effective to 15 JUL 2016 JCET" EXERCISE (JOINT COMBINED EXCHANGE TRAINING) - PARACHUTE JUMPS 1. TERMINY DATES do do to to CZAS (UTC) TIME (UTC) Zgodnie z Planem Użytkowania Przestrzeni According to the Airspace Use Plan (AUP). Powietrznej (AUP). Planowany czas aktywności EA 77 i EA 78: do : do : Planned activity time of EA 77 and EA 78 areas: to : to : REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREAS EA 77 EA 77 Koło o promieniu 25 km i środku w punkcie o współrzędnych: 50 43'43,24"N '41,99"E A circle of 25 km radius and centred at point: 50 43'43.24"N '41.99"E Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 195 Upper limit: FL 195 Uwaga: z wyłączeniem EP P2 i EP P13 Note: excluding EP P2 and EP P13 EA 78 EA 78 Koło o promieniu 31,5 km i środku w punkcie o współrzędnych: 50 43'43,24"N '41,99"E A circle of 31.5 km radius and centred at point: 50 43'43.24"N '41.99"E Dolna granica: FL 195 Lower limit: FL 195 Górna granica: FL 245 Upper limit: FL ORGANIZATOR SKOKÓW JUMPS ORGANISER Jednostka Wojskowa 4101 Military Unit No Tel.: Phone: MIL SUP 39/16

26 STRONA 2 PAGE 2 5. INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION 5.1 Rejony ograniczeń lotów zostały wydzielone z przestrzeni odpowiedzialności: FIS KRAKÓW, FIS POZNAŃ, APP KRAKÓW, APP POZNAŃ South i ACC WARSZAWA. 5.2 Rejony ograniczeń lotów podlegają procedurze zamawiania i aktywacji zgodnie z AIP MIL ENR pkt. 4 oraz pkt. 5.2 przez przedstawiciela JW Loty w rejonie ograniczeń lotów EA 77 powinny być wykonywane przez użytkownika zgodnie z przepisami dla lotów VFR z prędkościami zapewniającymi możliwość zauważenia innego ruchu lub przeszkody (z prędkością nie większą niż 250 kt IAS) w czasie wystarczającym aby uniknąć kolizji z ruchem poza strefą. Operacje należy wykonywać z dala od przydzielonych granic strefy, bez ich naruszania. 5.4 Załoga statku powietrznego wykonującego loty w rejonie ograniczeń lotów EA 78 będzie utrzymywała odległość 500 ft od górnej granicy EA oraz 3,5 NM bufora poziomego wewnątrz rejonu. 5.5 W trakcie aktywności rejonów ograniczeń lotów EA 77 i EA 78 wystąpią ograniczenia w dostępności stałych dróg lotniczych (AWY). 5.6 Lotnisko startu i lądowania POWIDZ (EPPW). Loty statków powietrznych (C-130) do/z rejonu ograniczeń będą wykonywane na podstawie planów lotu (FPL). 5.7 Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności rejonów będą dostępne w AMC Polska, tel.: The EAs are segregated within the area of responsibility of KRAKÓW FIS, POZNAŃ FIS, KRAKÓW APP, POZNAŃ APP South and WARSZAWA ACC. The EAs are subject to the ordering and activation procedure by Military Unit No representative in accordance with MIL AIP ENR point 4 and point 5.2. Flights within the flight restriction area EA 77 should be conducted by the user under VFR at speeds giving adequate opportunity to observe other traffic and any obstacles (not more than 250 kt IAS) in time to avoid a collision with traffic outside the area. Flight operations will be carried out clear of the assigned boundaries of the area and without infringing them. The crew of aircraft performing flights within the EA 78 at speeds greater than 250 kt IAS is obliged to maintain separation from the area limits: 3.5 NM horizontally, 500 ft vertically from the upper limit of area. During activity of EA 77 and EA 78 the routes availability will be restricted. The aerodrome for take-off and landing: POWIDZ (EPPW). Flights of aircraft (C-130) to/from the restriction areas shall be conducted based on the flight plans (FPLs). Detailed information on the real activity time of EAs will be available at AMC Poland, phone: Patrz: mapa. See: chart. - KONIEC - - END - MIL SUP 39/16

27

28

29 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE MIL SUP 40/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 15 JUN 2016 Obowiązuje do / Effective to 16 JUN 2016 LOTY NA POTRZEBY ĆWICZENIA OPL FLIGHTS FOR THE PURPOSES OF AIR DEFENCE EXERCISE 1. TERMINY I CZAS (UTC) DATES AND TIME (UTC) : (EA 74, TSA 12 A, B, C) : (EA 74) : oraz (EA 74, TSA 12 A, B, C) Zgodnie z Planem Użytkowania Przestrzeni Powietrznej (AUP) : (EA 74, TSA 12 A, B, C) : (EA 74) : and (EA 74, TSA 12 A, B, C) According to the Airspace Use Plan (AUP). 2. REJON OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREA Rejon wyznaczony na potrzeby lotów wojskowych statków powietrznych. Rejon niedostępny dla cywilnych użytkowników przestrzeni powietrznej. EA 74 EA '27"N '24"E '04"N '18"E '41"N '23"E '17"N '20"E '32"N '53"E '38"N '22"E '48"N '07"E '13"N '15"E '27"N '24"E The area designated for the purposes of military aircraft flights. The area is not available for civil airspace users '27"N '24"E '04"N '18"E '41"N '23"E '17"N '20"E '32"N '53"E '38"N '22"E '48"N '07"E '13"N '15"E '27"N '24"E Dolna granica: 1000 ft AMSL Lower limit: 1000 ft AMSL Górna granica: 6500 ft AMSL Upper limit: 6500 ft AMSL oraz TSA 12 A, B, C - zgodnie z AIP Polska. and TSA 12 A, B, C - according to the AIP Poland. 3. ORGANIZATOR ĆWICZENIA ORGANISER OF THE EXERCISE 1. Skrzydło Lotnictwa Taktycznego Tel. kom.: st Tactical Air Wing Mobile: INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION 4.1 Rejon ograniczeń lotów wydzielony jest w przestrzeni odpowiedzialności służby FIS GDAŃSK. The flight restriction area is segregated within the area of responsibility of GDAŃSK FIS. MIL SUP 40/16

30 STRONA 2 PAGE Przeloty statków powietrznych do rejonu ograniczeń lotów będą wykonywane na podstawie planu lotu (FPL). 4.3 Załogi statków powietrznych wykonujących loty w rejonie ograniczeń z prędkością większą niż 250 kt IAS są zobowiązane do utrzymywania buforów wewnętrznych: 3,5 NM w poziomie, 500 ft w pionie. 4.4 Załogi statków powietrznych wykonujących loty w ramach ćwiczenia mają obowiązek omijania aktywnych stref niebezpiecznych (EP D) nie wykorzystywanych podczas ćwiczenia. 4.5 Rejon ograniczeń lotów EA 74 posiada priorytet w stosunku do TRA 67 oraz tras MRT. 4.6 Rejon EA 74 podlega procedurze zamawiania i aktywacji przez MIL ARO EPSN zgodnie z MIL AIP, MIL ENR pkt 4 oraz pkt Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności rejonu ograniczeń lotów będą dostępne w AMC Polska, tel Flights of aircraft to the flight restriction area will be carried out according to the flight plan (FPL). Crews of aircraft performing flights within the flight restriction area at speeds greater than 250 kt IAS are obliged to maintain a separation from the area limits: 3.5 NM horizontally, 500 ft vertically. Crews of aircraft participating in the exercise are to avoid danger areas (EP D) not used during the exercise. The flight restriction area EA 74 shall have priority over TRA 67 and MRTs. EA 74 is subject to the ordering and activation procedure in accordance with MIL AIP, MIL ENR point 4 and point 5.1 by EPSN MIL ARO. Detailed information on the real activity time of the flight restriction area will be available from AMC Poland, phone Patrz: mapa. See: chart. - KONIEC - - END - MIL SUP 40/16

31

32

33 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: LOTY BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZ- NYCH (UAV) WYKONYWANE POZA ZASIĘGIEM WZROKU OPERATORA (BVLOS) - WIŚNIOWA K/ MYŚLENIC POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE MIL SUP 41/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 26 MAY 2016 Obowiązuje do / Effective to 17 AUG 2016 FLIGHTS OF MILITARY UNMANNED AERIAL VEHICLES (UAVs) CONDUCTED BEYOND VISUAL LINE OF SIGHT (BVLOS) - WIŚNIOWA NEAR MYŚLENICE 1. TERMIN DATES do to CZAS TIME Zgodnie z Planem Użytkowania Przestrzeni According to the Airspace Use Plan (AUP). Powietrznej (AUP). 3. REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREAS Rejony ograniczeń lotów wydzielone na potrzeby lotów wojskowych bezzałogowych statków powietrznych (UAV) wykonywanych poza zasięgiem wzroku operatora (BVLOS). Wlot do rejonów możliwy w przerwach między lotami po uzgodnieniu z organizatorem. EA 285 EA '00"N '00"E '20"N '00"E '50"N '40"E '00"N '00"E '00"N '00"E The flight restrction areas are segregated for securing flights of unmanned aerial vehicles (UAVs) conducted beyond visual line of sight (BVLOS). Entry into the areas is possible during intervals between the flights, after obtaining permission from the organiser '00"N '00"E '20"N '00"E '50"N '40"E '00"N '00"E '00"N '00"E Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: 3500 ft AMSL Upper limit: 3500 ft AMSL EA 286 EA '00"N '00"E '50"N '40"E '00"N '40"E '00"N '00"E '00"N '00"E '00"N '00"E '50"N '40"E '00"N '40"E '00"N '00"E '00"N '00"E Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: 6500 ft AMSL Upper limit: 6500 ft AMSL MIL SUP 41/16

34 STRONA 2 PAGE 2 4. WŁADZE ODPOWIEDZIALNE ZA ORGANIZACJĘ AUTHORITIES RESPONSIBLE FOR ORGANISATION JW 4724 Military Unit 4724 Tel. kom.: Mobile: INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION 5.1 Rejony ograniczeń lotów wydzielone są w przestrzeni odpowiedzialności służby FIS KRAKÓW. 5.2 Rejony ograniczeń lotów podlegają procedurze zamawiania i aktywacji przez organizatora lotów zgodnie z AIP MIL ENR pkt 4 oraz pkt Loty w rejonach ograniczeń lotów będą wykonywane z prędkością mniejszą niż 250 kt IAS, a operator bezzałogowego statku powietrznego wykonujący loty w rejonach ograniczeń lotów ma obowiązek utrzymywać odległość 500 ft od górnej granicy oraz 500 m bufora poziomego wewnątrz rejonów. 5.4 Priorytet posiadają ćwiczenia wojskowe oraz loty na wykładanie szczepionki i zabiegi agrolotnicze (rejony ograniczeń lotów EA 285 i EA 286 nie mogą być aktywowane w przypadku kolizyjności z ww. przedsięwzięciami). 5.5 Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności rejonów ograniczeń lotów będą dostępne w AMC Polska, tel.: The flight restriction areas are segregated within the area of responsibility of KRAKÓW FIS. The flight restriction areas are subject to the ordering and activation procedure by the organiser of flights in accordance with MIL AIP ENR point 4 and point 5.1. Flights within EAs should be conducted at speed not less than 250 kt IAS and the operator of the unmanned aerial vehicle carrying out flights within a flight restriction areas is obliged to maintain a distance of 500 ft from the upper limit of the area and 500 m of the inner buffer within the areas. Military exercises, vaccine dropping flights and agricultural flights have priority (EA 285 and EA 286 cannot be activated if they conflict with the activities mentioned above). Detailed information on the real activity time of the flight restriction areas will be available from AMC Poland, phone: Patrz: mapa. See: chart. - KONIEC - - END - MIL SUP 41/16

35

36 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: POKAZY LOTNICZE - PRUSZCZ GDAŃSKI (EPPR) POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE MIL SUP 42/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 04 JUN 2016 Obowiązuje do / Effective to 04 JUN 2016 PRUSZCZ GDAŃSKI (EPPR) AIR SHOW 1. TERMIN DATES CZAS (UTC) TIME (UTC) Zgodnie z Planem Użytkowania Przestrzeni According to the Airspace Use Plan (AUP). Powietrznej (AUP). Planowana aktywność rejonów ograniczeń lotów: : oraz Planned activity time of the flight restriction areas: : and REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREAS Rejony ograniczeń lotów wydzielone na potrzeby pokazów lotniczych. Wlot do rejonów możliwy po uzgodnieniu z organizatorem. EA 43 EA 43 Koło o promieniu 5 km i środku w punkcie o wspołrzędnych: 54º14 53 N 018º40 16 E The flight restriction areas are segregated for the air show. Entry into the areas is possible after consultation with the organiser. A circle of 5 km radius centred at: 54º14 53 N 018º40 16 E Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: 3300 ft AMSL Upper limit: 3300 ft AMSL EA 86 EA 86 Koło o promieniu 12 km i środku w punkcie o wspołrzędnych: 54º14 53 N 018º40 16 E A circle of 12 km radius centred at: 54º14 53 N 018º40 16 E Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: 6600 ft AMSL Upper limit: 6600 ft AMSL z wyłączeniem EP P15. excluding EP P ORGANIZATOR POKAZÓW LOTNICZYCH ORGANISER OF THE AIR SHOW Dowódca JW 1300 Military Unit 1300 Commander Tel.kom.: Mobile: MIL SUP 42/16

37 STRONA 2 PAGE 2 5. ORGANIZACJA RUCHU LOTNICZEGO ORGANISATION OF AIR TRAFFIC 5.1 Rejony EA 43 i EA 86 wydzielone są z przestrzeni odpowiedzialności służb TWR GDAŃSK, APP GDAŃSK i TWR EPPR. 5.2 Rejony ograniczeń lotów EA 43 i EA 86 podlegają procedurze zamawiania przez MIL ARO EPPR i aktywacji przez TWR EPPR zgodnie z AIP MIL ENR pkt 4 oraz pkt Aktywacja rejonów EA 43 i EA 86 będzie koordynowana w czasie rzeczywistym z uwzględnieniem operacji lotniczych na lotnisku EPGD. Rejony będą aktywowane tylko na czas niezbędny do wykonania pokazów lotniczych. 5.4 W czasie aktywności rejonów EA 43 i EA 86, TRA 44 jest niedostępna. 5.5 Loty w rejonie ograniczeń lotów EA 43 powinny być wykonywane z dala od przydzielonych granic rejonu, bez ich naruszania. 5.6 Loty w rejonie ograniczeń lotów EA 86 wykonywane z prędkością większą niż 250 kt IAS powinny być wykonywane z zachowaniem odległości 3,5 NM od granic bocznych i 500 ft od górnej granicy rejonu. 5.7 Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności rejonów ograniczeń lotów będą dostępne w AMC Polska (ASM-3), tel.: The EA 43 and EA 86 are segregated within the airspace of responsibility of: GDAŃSK TWR, GDAŃSK APP and EPPR TWR. The flight restriction areas are to be requested and activated by the EPPR MIL ARO and activated by the EPPR TWR according to the procedure described in MIL AIP ENR points 4 and 5.2. The EA 43 and EA 86 activity will be coordinated in real time considering air operations at EPGD. The areas will be activated only for the duration necessary for the air show. EP TRA 44 is unavailable during activity of the flight restriction areas EA 43 and EA 86. Flights within the flight restriction area EA 43 shall be carried out away from the assigned boundaries and without infringing them. Flights within the flight restriction area EA 86 carried out at speeds not greater than 250 kt IAS shall be conducted and mantaining a distance of 3.5 NM from lateral buffer and 500 ft from the upper limit of the area. Detailed information on the real activity times of the flight restriction areas will be available from AMC Poland (ASM-3), phone: Patrz: mapa. See: chart. - KONIEC - - END - MIL SUP 42/16

38

39 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: ĆWICZENIE WOJSKOWE ANAKONDA 16 POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE MIL SUP 43/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 06 JUN 2016 Obowiązuje do / Effective to 17 JUN 2016 ANAKONDA 16 MILITARY EXERCISE 1. TERMIN DATES do to CZAS (UTC) TIME (UTC) Zgodnie z Planem Użytkowania Przestrzeni According to the Airspace Use Plan (AUP). Powietrznej (AUP). 3. REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW (EA 200 EA 237) FLIGHT RESTRICTION AREAS (EA 200 EA 237) Loty w rejonach ograniczeń lotów mogą wykonywać tylko statki powietrzne biorące udział w ćwiczeniu. Wyjątek stanowi pkt EA 200 EA N E N E N E N E N E Flights within the flight restriction areas may be carried out only by exercise aircraft except in the cases described in point N E N E N E N E N E Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 285 Upper limit: FL 285 EA 201 EA N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 365 Upper limit: FL 365 z wyłączeniem TMA OLSZTYN MAZURY. excluding OLSZTYN MAZURY TMA. MIL SUP 43/16

40 STRONA 2 PAGE 2 EA 202 EA N E N E N E N E N E N E N E N E MIL SUP 43/ N E N E N E N E N E N E N E N E Dolna granica: GND/2000 ft AMSL Lower limit: GND/2000 ft AMSL Górna granica: FL 365 Upper limit: FL 365 z wyłączeniem TMA, CTR i ATZ OLSZTYN MAZURY. excluding OLSZTYN MAZURY TMA, CTR and ATZ. Uwaga: EA 202 może być aktywna od dolnej granicy: GND lub 2000 ft AMSL. EA 203 EA N E N E N E N E N E N E N E Note: EA 202 may be active from the lower limit: GND or 2000 ft AMSL N E N E N E N E N E N E N E Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 185 Upper limit: FL 185 Planowane terminy aktywności EA 200, 201, 202 i 203: w godz oraz w godz oraz w godz oraz w godz oraz w godz w godz oraz w godz oraz w godz oraz w godz oraz EA 204 EA N E N E N E N E N E N E Planned dates of activity of EAs 200, 201, 201 and 203: between 0800 and 1100, 1400 and between 0800 and 1000, 1530 and between 0930 and 1300, 1330 and between 0730 and 1030, 1130 and between 1130 and between 0730 and 1000, 1130 and between 1500 and 1730, 2000 and between 1500 and 1730, 2000 and between 1330 and 1530, 2030 and N E N E N E N E N E N E

41 STRONA 3 PAGE 3 Dolna granica: FL 245 Lower limit: FL 245 Górna granica: FL 325 Upper limit: FL 325 EA 205 EA N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E Dolna granica: FL 135 Lower limit: FL 135 Górna granica: FL 325 Upper limit: FL 325 EA 206 EA N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E Dolna granica: FL 135 Lower limit: FL 135 Górna granica: FL 325 Upper limit: FL 325 EA 207 EA N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E Dolna granica: FL 135 Lower limit: FL 135 Górna granica: FL 325 Upper limit: FL 325 Planowane terminy aktywności EA 204, 205, 206 i 207: Planned dates of activity of EAs 204, 205, 206 and 207: MIL SUP 43/16

'11"N '08"E '57"N '21"E '57"N '21"E '47"N '14"E

'11N '08E '57N '21E '57N '21E '47N '14E POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE (ENR 5) 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax:

Bardziej szczegółowo

3. REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREAS. Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 285 Upper limit: FL 285

3. REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREAS. Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 285 Upper limit: FL 285 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATES do to

1. TERMIN DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE 2014-07-24 do 2014-10-23 2014-07-24 to 2014-10-23

1. TERMIN DATE 2014-07-24 do 2014-10-23 2014-07-24 to 2014-10-23 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN 1. DATE 2012-07-20 do 2012-07-29 2012-07-20 to 2012-07-29. Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95

1. TERMIN 1. DATE 2012-07-20 do 2012-07-29 2012-07-20 to 2012-07-29. Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do pisma APZX-630-27/ /12

Załącznik nr 1 do pisma APZX-630-27/ /12 Załącznik nr 1 do pisma APZX-630-27/ /12 SUPLEMENT NR../12 (ENR) Obowiązuje od 12-05-15 Obowiązuje do 12-07-15 1. ZAWARTOŚĆ SUPLEMENTU SUPPLEMENT No../12 (ENR) Effective from 12-05-15 Effective to 12-07-15

Bardziej szczegółowo

2. TERMINY ZAPASOWE (UTC) 2. ALTERNATIVE DATES (UTC) 2012-04-05: 0700-1100 2012-07-05: 0700-1100 2012-10-04: 0700-1100 2012-12-06: 0800-1200

2. TERMINY ZAPASOWE (UTC) 2. ALTERNATIVE DATES (UTC) 2012-04-05: 0700-1100 2012-07-05: 0700-1100 2012-10-04: 0700-1100 2012-12-06: 0800-1200 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY 1. DATES 2013-07-22 do 2013-08-10 2013-07-22 until 2013-08-10 2. 53 21'10"N 015 25'38"E 3. 54 04'52"N 017 02'01"E

1. TERMINY 1. DATES 2013-07-22 do 2013-08-10 2013-07-22 until 2013-08-10 2. 53 21'10N 015 25'38E 3. 54 04'52N 017 02'01E OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION.

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION. AIP VFR POLAND VFR R 3.1-1 VFR R 3.1 DELEGACJA SŁUŻB ATS DELEGATION OF ATS 1. DELEGACJA SŁUŻB ATS - CTR HERINGSDORF 1. DELEGATION OF ATS - HERINGSDORF CTR Linia łącząca następujące punkty/the line 53 55

Bardziej szczegółowo

SUP 32/15 (AD 2 EPPO)

SUP 32/15 (AD 2 EPPO) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1 : Planowane granice strefy TRA 27.

Rysunek 1 : Planowane granice strefy TRA 27. KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT KOREKTY GRANIC ISTNIEJĄCYCH ATZ, WPROWADZENIA STREF TRA NA POTRZEBY PROWADZENIA DZIAŁAŃ W RAMACH SZKOLEŃ LOTNICZYCH ORAZ SKOKÓW SPADOCHRONOWYCH W REJONIE FIR EPWW. 1. CEL

Bardziej szczegółowo

DOWÓDZTWO OPERACYJNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH SZEFOSTWO OBRONY POWIETRZNEJ

DOWÓDZTWO OPERACYJNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH SZEFOSTWO OBRONY POWIETRZNEJ Rejony Ograniczeń Lotów podczas Szczytu NATO Podstawa prawna do wprowadzenia Rejonów Ograniczeń Lotów Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 9 października 2003 r. w sprawie ograniczeń lotów na czas

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE 2014-08-21 do 2014-11-12 2014-08-21 to 2014-11-12. Planowany czas aktywności: SR - 2200. Planned time of activity: SR - 2200.

1. TERMIN DATE 2014-08-21 do 2014-11-12 2014-08-21 to 2014-11-12. Planowany czas aktywności: SR - 2200. Planned time of activity: SR - 2200. OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 16/13 (AD 2 EPWA)

SUP 16/13 (AD 2 EPWA) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 29/14 (AD 2 EPSC)

SUP 29/14 (AD 2 EPSC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE 2015-12-10 do 2016-03-02 2015-12-10 to 2016-03-02

1. TERMIN DATE 2015-12-10 do 2016-03-02 2015-12-10 to 2016-03-02 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 09/12 (AD 2 EPKT)

SUP 09/12 (AD 2 EPKT) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Modele latające o masie startowej nie większej niż 25 kg, używane wyłącznie w. operacjach w zasięgu widzialności wzrokowej.

Załącznik nr 6. Modele latające o masie startowej nie większej niż 25 kg, używane wyłącznie w. operacjach w zasięgu widzialności wzrokowej. Załącznik nr 6 Modele latające o masie startowej nie większej niż 25 kg, używane wyłącznie w operacjach w zasięgu widzialności wzrokowej Spis treści 1.1. Przepisy niniejszego załącznika stosuje się do

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Odpowiedzialność

Rozdział 3 Odpowiedzialność ZAŁĄCZNIK Nr 61 Modele latające oraz bezzałogowebezzałogowe statki powietrzne o maksymalnej masie startowej (MTOM) nie większej niż 25150 kg, używane wyłącznie w operacjach w zasięgu wzrokuwidoczności

Bardziej szczegółowo

Podział Przestrzeni Powietrznej

Podział Przestrzeni Powietrznej SZKOLENIE TEORETYCZNE KANDYDATÓW NA UCZNIÓW PILOTOW ( Teoretyczny Kurs Szybowcowy TKS ) Podział Przestrzeni Powietrznej Aeroklub Bielsko-Bialski Przemysław Ochal 1. Stosowane dokumenty Aneks 11 ICAO do

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

PODSUMOWANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PODSUMOWANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKT WPROWADZENIA STREF TRA DLA LOTÓW BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH WYKONYWANYCH POZA ZASIĘGIEM WZROKU OPERATORA (BVLOS) PRZEZ STRAŻ GRANICZNĄ (planowany termin

Bardziej szczegółowo

VFR SUP 64/14 (AD 4 EPKT)) Obowiązuje od / Effective from 18 SEP 2014 Obowiązuje do / Effective to 30 JUN 2015 EST

VFR SUP 64/14 (AD 4 EPKT)) Obowiązuje od / Effective from 18 SEP 2014 Obowiązuje do / Effective to 30 JUN 2015 EST POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

DATY PUBLIKACJI CYKLU AIRAC W ROKU 2017 AIRAC CYCLE PUBLICATION DATES IN 2017

DATY PUBLIKACJI CYKLU AIRAC W ROKU 2017 AIRAC CYCLE PUBLICATION DATES IN 2017 HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF AIRSPACE CLASSIFICATION BELOW FL 195 THROUGHOUT ECAC

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN 1. DATE 2013-08-14 do 2013-08-25 2013-08-14 to 2013-08-25. Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95

1. TERMIN 1. DATE 2013-08-14 do 2013-08-25 2013-08-14 to 2013-08-25. Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. 1. Opis projektu stan obecny i zakres proponowanych zmian.

Załącznik 1. 1. Opis projektu stan obecny i zakres proponowanych zmian. Załącznik 1 1. Opis projektu stan obecny i zakres proponowanych zmian. W chwili obecnej dolna granica sektora A LTMA EPKK oraz sektora A EPKT wynosi 560m (1837ft) AMSL. Ze względu na zróżnicowanie ukształtowanie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące Dziennik Ustaw Nr 106 8969 Poz. 678 678 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące Na podstawie art. 119 ust.

Bardziej szczegółowo

2. ZAKRES PROPONOWANYCH ZMIAN:

2. ZAKRES PROPONOWANYCH ZMIAN: KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT REORGANIZACJI STRUKTUR PRZESTRZENI POWIETRZNEJ W REJONIE LOTNISKA RADOM-SADKÓW W ZWIĄZKU Z UTWORZENIEM NOWEGO CYWILNEGO PORTU LOTNICZEGO RADOM 1. CEL Celem przedmiotowej zmiany

Bardziej szczegółowo

EPRZ - RZESZÓW/Jasionka

EPRZ - RZESZÓW/Jasionka AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPRZ 1-1 AIRAC effective date 12 NOV 2015 EPRZ AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPRZ AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

STREFY ZAKAZANE, OGRANICZONE I NIEBEZPIECZNE PROHIBITED, RESTRICTED AND DANGER AREAS

STREFY ZAKAZANE, OGRANICZONE I NIEBEZPIECZNE PROHIBITED, RESTRICTED AND DANGER AREAS AIP VFR POLAND VFR ENR 2.1-1 VFR ENR 2.1 STREFY ZAKAZANE, OGRANICZONE I NIEBEZPIECZNE PROHIBITED, RESTRICTED AND DANGER AREAS 1. DEFINICJE 1. DEFINITIONS 1.1 Każda przestrzeń powietrzna, w której może

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 lutego 2015 r. Poz. 273 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 26 lutego 2015 r. Poz. 273 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 lutego 2015 r. Poz. 273 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

FIR, UIR, TMA and CTA

FIR, UIR, TMA and CTA AIP POLSKA ENR 2.1-1 10 DEC 2015 ENR 2.1 FIR, UIR, TMA i CTA FIR, UIR, TMA and CTA 1. REJON INFORMACJI POWIETRZNEJ WARSZAWA 1. WARSZAWA FLIGHT INFORMATION REGION Granicę poziomą FIR WARSZAWA wyznacza linia

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPNOŚĆ I WARUNKI WYKORZYSTANIA LOTNISK/LOTNISK DLA ŚMIGŁOWCÓW AERODROME/HELIPORT AVAILABILITY AND CONDITIONS OF USE

DOSTĘPNOŚĆ I WARUNKI WYKORZYSTANIA LOTNISK/LOTNISK DLA ŚMIGŁOWCÓW AERODROME/HELIPORT AVAILABILITY AND CONDITIONS OF USE MIL AIP POLAND MIL AD 1.1-1 10 DEC 2015 MIL AD 1.1 DOSTĘPNOŚĆ I WARUNKI WYKORZYSTANIA LOTNISK/LOTNISK DLA ŚMIGŁOWCÓW AERODROME/HELIPORT AVAILABILITY AND CONDITIONS OF USE 1. UDZIELANIE ZEZWOLEŃ NA LĄDO-

Bardziej szczegółowo

SUP 01/12 (AD 2 EPKT)

SUP 01/12 (AD 2 EPKT) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

STREFY ZAKAZANE, OGRANICZONE I NIEBEZPIECZNE PROHIBITED, RESTRICTED AND DANGER AREAS

STREFY ZAKAZANE, OGRANICZONE I NIEBEZPIECZNE PROHIBITED, RESTRICTED AND DANGER AREAS AIP POLSKA ENR 5.1-1 17 OCT 2013 ENR 5.1 STREFY ZAKAZANE, OGRANICZONE I NIEBEZPIECZNE PROHIBITED, RESTRICTED AND DANGER AREAS 1. DEFINICJE 1. DEFINITIONS 1.1 Każda przestrzeń powietrzna, w której może

Bardziej szczegółowo

DATA DOSTARCZENIA DANYCH DO ZMIANY AIRAC/ SUPLEMENTU DEADLINE FOR AIRAC AMENDMENT/SUPPLEMENT

DATA DOSTARCZENIA DANYCH DO ZMIANY AIRAC/ SUPLEMENTU DEADLINE FOR AIRAC AMENDMENT/SUPPLEMENT HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF AIRSPACE CLASSIFICATION BELOW FL 195 THROUGHOUT ECAC

Bardziej szczegółowo

EPMO - WARSZAWA/MODLIN

EPMO - WARSZAWA/MODLIN AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPMO 1-1 AIRAC effective date 23 JUL 2015 EPMO AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPMO AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPZG - ZIELONA GÓRA/Babimost

EPZG - ZIELONA GÓRA/Babimost AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPZG 1-1 AIRAC effective date 11 DEC 2014 EPZG AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPZG AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPOD - DAJTKI k/olsztyna

EPOD - DAJTKI k/olsztyna AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPOD 1-1 AIRAC effective date 08 JAN 2015 EPOD AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPOD AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

Bezzałogowe statki powietrzne w Polsce podstawy prawne. Zespół ds. bezzałogowych statków powietrznych Urząd Lotnictwa Cywilnego

Bezzałogowe statki powietrzne w Polsce podstawy prawne. Zespół ds. bezzałogowych statków powietrznych Urząd Lotnictwa Cywilnego Bezzałogowe statki powietrzne w Polsce podstawy prawne Zespół ds. bezzałogowych statków powietrznych Urząd Lotnictwa Cywilnego Bezzałogowe statki powietrzne Przepisy krajowe Prawo lotnicze Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Zmiany w przestrzeni powietrznej w rejonie lotniska Wrocław/Starachowice, TMA Poznań:

Zmiany w przestrzeni powietrznej w rejonie lotniska Wrocław/Starachowice, TMA Poznań: Zmiany w przestrzeni powietrznej w rejonie lotniska Wrocław/Starachowice, TMA Poznań: Wprowadzenie rejonu kontrolowanego węzła lotnisk TMA Poznań Zmiana nazwy obecnej przestrzeni TMA Poznań na TMA Poznań

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY WYKONYWANIA LOTÓW Z WIDOCZNOŚCIĄ VISUAL FLIGHT RULES

PRZEPISY WYKONYWANIA LOTÓW Z WIDOCZNOŚCIĄ VISUAL FLIGHT RULES AIP VFR POLAND VFR ENR 1.2-1 23 JUL 2015 VFR ENR 1.2 PRZEPISY WYKONYWANIA LOTÓW Z WIDOCZNOŚCIĄ VISUAL FLIGHT RULES 1. PRZEPISY OGÓLNE 1. GENERAL RULES 1.1 W FIR Warszawa przyjmuje się że: 1.1 Within the

Bardziej szczegółowo

EPWR - WROCŁAW/Strachowice

EPWR - WROCŁAW/Strachowice AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPWR 1-1 AIRAC effective date 03 APR 2014 EPWR AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPWR AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) 4. Uwagi Remarks Zarządzający:

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) 4. Uwagi Remarks Zarządzający: AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPKR 1-1 AIRAC effective date 03 APR 2014 EPKR AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPKR AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPSY - Olsztyn - Mazury

EPSY - Olsztyn - Mazury AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPSY 1-1 AIRAC effective date 08 DEC 2016 EPSY AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPSY AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date AIP POLSKA GEN 3.2-1 08 JAN 2015 GEN 3.2 MAPY LOTNICZE AERONAUTICAL CHARTS 1. SŁUŻBA ODPOWIEDZIALNA ZA WYDAWANIE MAP LOTNICZYCH Mapy lotnicze na potrzeby żeglugi powietrznej w FIR WARSZAWA wydaje Polska

Bardziej szczegółowo

SUP 17/15 (AD 2 EPBY)

SUP 17/15 (AD 2 EPBY) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja dotycząca wykonywania lotów w rejonie TMA i CTR Lublin

Dokumentacja dotycząca wykonywania lotów w rejonie TMA i CTR Lublin Dokumentacja dotycząca wykonywania lotów w rejonie TMA i CTR Lublin Wykaz dokumentów Porozumienia i operacyjne INOP TWR Lublin AIP Polska Porozumienia operacyjne: Porozumienie o współpracy operacyjnej

Bardziej szczegółowo

EPGD - GDAŃSK im. Lecha Wałęsy

EPGD - GDAŃSK im. Lecha Wałęsy AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPGD 1-1 AIRAC effective date 20 AUG 2015 EPGD AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPGD AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

Zmiany w przestrzeni powietrznej w rejonie lotniska Szczecin Goleniów

Zmiany w przestrzeni powietrznej w rejonie lotniska Szczecin Goleniów Zmiany w przestrzeni powietrznej w rejonie lotniska Szczecin Goleniów Zmiana granic CTR Szczecin 53 45'57''N 014 54'46''E 53 33'42''N 015 11'42''E Dalej łuk o promieniu 11km i środku w punkcie 53 29'30''N

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486 Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie tymczasowego zezwolenia na lot obcych statków powietrznych

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA INCYDENTU LOTNICZEGO

RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA INCYDENTU LOTNICZEGO Warszawa, dnia 18 marca 2015 roku Nr ewidencyjny zdarzenia lotniczego 1336/14 RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA INCYDENTU LOTNICZEGO 1. Data i czas lokalny zaistnienia incydentu: 9 sierpnia 2014 r. godz.14:50 LMT.

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I B U D O W N I C T WA 1 ) z dnia. 2016 r.

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I B U D O W N I C T WA 1 ) z dnia. 2016 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt z dnia 12.01.2016 r. M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I B U D O W N I C T WA 1 ) z dnia. 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPERACYJNA

INSTRUKCJA OPERACYJNA Marius Olech ul. Jantarowa 5 80-341 Gdańsk (nazwa zarządzającego lądowiskiem) ZATWIERDZAM... (Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego) INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA GOŁUBIE Gdańsk maj 2012 KARTA UZGODNIEŃ

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej Polish Air Navigation Services Agency. Ośrodek Planowania Strategicznego (ASM1)

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej Polish Air Navigation Services Agency. Ośrodek Planowania Strategicznego (ASM1) Ośrodek Planowania Strategicznego (ASM1) Polska Agencja Żeglugi Powietrznej KOMITET DS. PRZESTRZENI POWIETRZNEJ Komitet Zarządzania Przestrzenią Powietrzną ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGAN DORADCZY MINISTRA

Bardziej szczegółowo

AEROKLUB CZĘSTOCHOWSKI

AEROKLUB CZĘSTOCHOWSKI AEROKLUB CZĘSTOCHOWSKI INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA RUDNIKI CZĘSTOCHOWA 02.01.2007 ROK 1. Dane operacyjno techniczne: 1.1. Punkt odniesienia środek lądowiska ARP 262 m AMSL. 1.2. Współrzędne geograficzne

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH Informacja o zdarzeniu [raport] Numer ewidencyjny zdarzenia: 376/16 Rodzaj zdarzenia: INCYDENT Data zdarzenia: 8 marca 2016 r. Miejsce zdarzenia: Rodzaj, typ

Bardziej szczegółowo

POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY BIULETYN

POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY BIULETYN POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY BIULETYN BULLETIN 2007 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Przepisy i procedury 1.2. Odprawa 1.3. Biuletyny Informacji Przed Lotem 1.4.Czas stosowany w organach

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY NASTAWIANIA WYSOKOŚCIOMIERZA ALTIMETER SETTING PROCEDURES

PROCEDURY NASTAWIANIA WYSOKOŚCIOMIERZA ALTIMETER SETTING PROCEDURES AIP VFR POLAND VFR ENR 1.4-1 VFR ENR 1.4 PROCEDURY NASTAWIANIA WYSOKOŚCIOMIERZA ALTIMETER SETTING PROCEDURES 1. WSTĘP 1. INTRODUCTION 1.1 Procedury nastawiania wysokościomierza stosowane w FIR WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

SUP 18/15 (AD 2 EPPO)

SUP 18/15 (AD 2 EPPO) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ DOTYCZĄCY ELEMENTÓW PRZESTRZENI POWIETRZNEJ ORAZ PROCEDUR RUCHU LOTNICZEGO

KWESTIONARIUSZ DOTYCZĄCY ELEMENTÓW PRZESTRZENI POWIETRZNEJ ORAZ PROCEDUR RUCHU LOTNICZEGO KWESTIONARIUSZ DOTYCZĄCY ELEMENTÓW PRZESTRZENI POWIETRZNEJ ORAZ PROCEDUR RUCHU LOTNICZEGO I DANE RESPONDENTA ( * WYMAGANE) IMIĘ NAZWISKO KTL AOPA Poland OPERATOR/PILOT* PILOT STANOWISKO TYP STATKU POWIETRZNEGO*

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH Dot. incydentu nr: 984/14 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH Po rozpatrzeniu w dniu 28 stycznia 2015 roku, przedstawionych przez organ zarządzania przestrzenią powietrzną informacji

Bardziej szczegółowo

- modyfikacja północnych granic obecnego sektora TMA Warszawa A wynika z potrzeby zabezpieczenia procedur dolotowych i odlotowego do/z EPMO;

- modyfikacja północnych granic obecnego sektora TMA Warszawa A wynika z potrzeby zabezpieczenia procedur dolotowych i odlotowego do/z EPMO; Projekt reorganizacji przestrzeni powietrznej w rejonie Warszawa w związku z uruchomieniem operacyjnym oraz wdrożeniem procedur SID/STAR dla lotniska Warszawa Modlin TERMIN WEJŚIA ZMIANY W ŻYIE AIRA 28.06.2012

Bardziej szczegółowo

EPKT - KATOWICE/Pyrzowice

EPKT - KATOWICE/Pyrzowice AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPKT 1-1 AIRAC effective date 28 MAY 2015 EPKT AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPKT AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) 4. Uwagi Remarks Telefony:

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) 4. Uwagi Remarks Telefony: AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPKK 1-1 AIRAC effective date 25 JUN 2015 EPKK AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPKK AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS

SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS BIULETYN VFR STRONA 1 PAGE 1 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Przepisy i procedury 1.2. Odprawa 1.3. Biuletyny Informacji Przed Lotem 1.4. Czas stosowany w organach zarządzania ruchem

Bardziej szczegółowo

VFR ENR 2.2 STREFY RUCHU LOTNISKOWEGO (ATZ) AERODROME TRAFFIC ZONES (ATZ)

VFR ENR 2.2 STREFY RUCHU LOTNISKOWEGO (ATZ) AERODROME TRAFFIC ZONES (ATZ) POLSKA AGCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ AIRAC AMDT 071 Oznaczenie Designator Granice poziome Lateral limits VFR R 2.2 STREFY RUCHU LOTNISKOWEGO () AERODROME TRAFFIC ZONES () Granice pionowe (AMSL) Vertical limits

Bardziej szczegółowo

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) 4. Uwagi Remarks Dyżurny Operacyjny Portu:

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) 4. Uwagi Remarks Dyżurny Operacyjny Portu: AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPLB 1-1 AIRAC effective date 28 MAY 2015 EPLB AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPLB AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 24 października 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 24 października 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 251 14609 Poz. 1507 1507 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 24 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż

Bardziej szczegółowo

EPGD - GDAŃSK im. Lecha Wałęsy

EPGD - GDAŃSK im. Lecha Wałęsy AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPGD 1-1 AIRAC effective date 18 AUG 2016 EPGD AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPGD AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

Proces konsultacji społecznych w kontekście projektowania zmian w strukturze przestrzeni powietrznej w FIR Warszawa. Warszawa, 23.05.2014 r.

Proces konsultacji społecznych w kontekście projektowania zmian w strukturze przestrzeni powietrznej w FIR Warszawa. Warszawa, 23.05.2014 r. Proces konsultacji społecznych w kontekście projektowania zmian w strukturze przestrzeni powietrznej w FIR Warszawa Warszawa, 23.05.2014 r. Zarządzanie polską przestrzenia powietrzną ASM1 Przestrzeń powietrzną

Bardziej szczegółowo

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) 4. Uwagi Remarks TWR: +48-61-847-2337 (telefaks)

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) 4. Uwagi Remarks TWR: +48-61-847-2337 (telefaks) AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPPO 1-1 AIRAC effective date 03 APR 2014 EPPO AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPPO AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

SUP 06/15 (AD 2 EPKK)

SUP 06/15 (AD 2 EPKK) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

Konsultacje dla użytkowników przestrzeni powietrznej Warka 23-24 czerwca 2015r. Aeroklub Polski

Konsultacje dla użytkowników przestrzeni powietrznej Warka 23-24 czerwca 2015r. Aeroklub Polski Konsultacje dla użytkowników przestrzeni powietrznej Warka 23-24 czerwca 2015r. Aeroklub Polski Latanie to nasza pasja Wychowujemy podniebnych mistrzów WSTĘP SCHEMAT ORGANIZACYJNY DYSCYPLINY AEROKLUB POLSKI

Bardziej szczegółowo

EPBY - BYDGOSZCZ/Szwederowo

EPBY - BYDGOSZCZ/Szwederowo AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPBY 1-1 AIRAC effective date 08 JAN 2015 EPBY AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPBY AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za 2007 Ruch lotniczy w FIR Warszawa

RAPORT ROCZNY za 2007 Ruch lotniczy w FIR Warszawa RAPORT ROCZNY za 27 Ruch lotniczy w FIR Warszawa (STATYSTYKI I PROGNOZY) [STAT/ASM/7] Biuro Zarządzania Przestrzenią Powietrzną i Przygotowania Operacyjnego Ośrodek Planowania Strategicznego (APZ) Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

SUP 03/13 (AD 2 EPKT)

SUP 03/13 (AD 2 EPKT) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

EPKT - Katowice - Pyrzowice

EPKT - Katowice - Pyrzowice AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPKT 1-1 AIRAC effective date 18 AUG 2016 EPKT AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPKT AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

DATY PUBLIKACJI CYKLU AIRAC W 2012 ROKU AIRAC CYCLE PUBLICATION DATES IN 2012 DATA DOSTARCZENIA DANYCH DO ZMIANY AIRAC/ SUPLEMENTU

DATY PUBLIKACJI CYKLU AIRAC W 2012 ROKU AIRAC CYCLE PUBLICATION DATES IN 2012 DATA DOSTARCZENIA DANYCH DO ZMIANY AIRAC/ SUPLEMENTU HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF AIRSPACE CLASSIFICATION BELOW FL 195 THROUGHOUT ECAC

Bardziej szczegółowo

SUP 03/14 (AD 2 EPLL)

SUP 03/14 (AD 2 EPLL) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

( po uwzględnienie uwag/opinii w ramach konsultacji społecznych)

( po uwzględnienie uwag/opinii w ramach konsultacji społecznych) WERSJA OSTATECZNA PROJEKTU OKRESLENIA STANDARDÓW DOTYCZĄCYCH PUBLIKOWANIA INFORMACJI LOTNICZYCH O POKAZACH PIROTECHNICZNYCH, WYPUSZCZENIACH LAMPIONÓW ORAZ BALONÓW W FIR WARSZAWA ( po uwzględnienie uwag/opinii

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 950 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 17 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 950 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 17 lipca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 950 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 17 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie lotów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPERACYJNA

INSTRUKCJA OPERACYJNA Aeroklub Ziemi Jarosławskiej Rynek 6, 37-500 Jarosław tel: +48-793-744-784, +48-692-776-207 fax: +48-17-783-4621 KRS: 0000281817 NIP: 7922178721 REGON: 180237001 konto nr: 40 1500 1634 1216 3005 1357 0000

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH. Informacja o zdarzeniu. Rodzaj zdarzenia: Data zdarzenia: 3 grudnia 2014 r. Miejsce zdarzenia:

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH. Informacja o zdarzeniu. Rodzaj zdarzenia: Data zdarzenia: 3 grudnia 2014 r. Miejsce zdarzenia: PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH Informacja o zdarzeniu Numer ewidencyjny zdarzenia: 2116/14 Rodzaj zdarzenia: INCYDENT Data zdarzenia: 3 grudnia 2014 r. Miejsce zdarzenia: Rodzaj, typ statku

Bardziej szczegółowo

SUP 10/13 (AD 2 EPKK)

SUP 10/13 (AD 2 EPKK) OGRAICZI DOSTÊPOŒCI LOTISKA KRAKÓW/BALIC Z POWODU PRAC RMOTOWYCH A RWY 07/2 LIMITD AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALIC ARODROM DU TO OVRHAUL WORKS O RWY 07/2 STROA 1-1 PAG 1-1 POLSKA AGCJA ŻGLUGI POWITRZJ POLISH

Bardziej szczegółowo

STRONA TYTUŁOWA. INSTRUKCJA OPERACYJNA Innego miejsca do startów i lądowań statków powietrznych MILEWO GMINA SOCHOCIN POWIAT PŁOŃSKI

STRONA TYTUŁOWA. INSTRUKCJA OPERACYJNA Innego miejsca do startów i lądowań statków powietrznych MILEWO GMINA SOCHOCIN POWIAT PŁOŃSKI STRONA TYTUŁOWA INSTRUKCJA OPERACYJNA Innego miejsca do startów i lądowań statków powietrznych MILEWO GMINA SOCHOCIN POWIAT PŁOŃSKI WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE 2 ARKUSZ ZMIAN I POPRAWEK NUMER ZMIANY ZMIANA

Bardziej szczegółowo

STREFY NIEBEZPIECZNE DANGER AREA

STREFY NIEBEZPIECZNE DANGER AREA STREFY NIEBEZPIECZNE DANGER AREA Załącznik 1 NAZWA I GRANICE BOCZNE GÓRNA GRANICA DOLNA GRANICA RODZAJ OGRANICZEŃ LUB ZAGROŻENIA UWAGI UPPER LIMIT TYPE OF RESTRICTION REMARKS NAME AND LATER LIMITS LOWER

Bardziej szczegółowo

POSZUKIWANIE I RATOWNICTWO SEARCH AND RESCUE

POSZUKIWANIE I RATOWNICTWO SEARCH AND RESCUE AIP POLSKA GEN 3.6-1 05 MAR 2015 GEN 3.6 POSZUKIWANIE I RATOWNICTWO SEARCH AND RESCUE 1. WŁADZE/SŁUŻBY ODPOWIEDZIALNE 1. RESPONSIBLE AUTHOTITIES/SEICES Lotnicza służba poszukiwania i ratownictwa w Polsce

Bardziej szczegółowo

SŁUŻBY ŁĄCZNOŚCI COMMUNICATION SERVICES

SŁUŻBY ŁĄCZNOŚCI COMMUNICATION SERVICES AIP POLSKA GEN 3.4-1 18 OCT 2012 GEN 3.4 SŁUŻBY ŁĄCZNOŚCI COMMUNICATION SERVICES 1. WŁADZE ODPOWIEDZIALNE 1. RESPONSIBLE AUTHORITIES Polska Agencja Żeglugi Powietrznej jest odpowiedzialna za zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY WYKONYWANIA LOTÓW Z WIDOCZNOŚCIĄVFR

PRZEPISY WYKONYWANIA LOTÓW Z WIDOCZNOŚCIĄVFR PRZEPISY WYKONYWANIA LOTÓW Z WIDOCZNOŚCIĄVFR Michał Kuran michal.kuran@ppaero.pl Tel. +48 698 007 445 ATO Tel. +48 799 CESSNA VFR należy rozumiećprzepisy dla lotów z widocznością. (Ustawa Prawo Lotnicze

Bardziej szczegółowo

TABLES LIST OF FIS SECTORS TRANSCEIVERS POSITIONS AND FREQUENCIES LIST OF FIS SECTORS BOUNDARY POINTS FIS SECTORS

TABLES LIST OF FIS SECTORS TRANSCEIVERS POSITIONS AND FREQUENCIES LIST OF FIS SECTORS BOUNDARY POINTS FIS SECTORS AIP VFR POLAND VFR GEN 4.1.1-1 VFR GEN 4.1.1 TABELE TABLES TABELA 1 TABELA 2 TABELA 3 TABELA 4 WYKAZ MIEJSC POSADOWIENIA RADIOSTACJI I CZĘSTOTLIWOŚCI SEKTORÓW SŁUŻBY INFORMACJI POWIETRZNEJ (FIS) WYKAZ

Bardziej szczegółowo

EPGI - LISIE KĄTY k/grudziądza

EPGI - LISIE KĄTY k/grudziądza AIP VFR POLAND VFR_AD 4 EPGI 1-1 AIRAC effective date 31 MAY 2012 EPGI AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPGI - LISIE KĄTY k/grudziądza EPGI AD 4.2 DANE

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) 4. Uwagi Remarks Telefony:

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) 4. Uwagi Remarks Telefony: AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPKK 1-1 AIRAC effective date 18 AUG 2016 EPKK AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPKK AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO TRANSPORTU I BUDOWNICTWA PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH. Poważny incydent nr: 145/05

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO TRANSPORTU I BUDOWNICTWA PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH. Poważny incydent nr: 145/05 RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO TRANSPORTU I BUDOWNICTWA PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH RAPORT KOŃCOWY Poważny incydent nr: 145/05 Lądowanie na zamkniętym lotnisku wojskowym Świdwin (EPSN)

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 25 PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia zmian struktury przestrzeni powietrznej

DECYZJA Nr 25 PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia zmian struktury przestrzeni powietrznej Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 5 185 Poz. 126 126 DECYZJA Nr 25 PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia zmian struktury powietrznej Na podstawie art. 21 ust. 2

Bardziej szczegółowo

SŁUŻBA METEOROLOGICZNA METEOROLOGICAL SERVICES

SŁUŻBA METEOROLOGICZNA METEOROLOGICAL SERVICES AIP POLSKA GEN 3.5-1 28 MAY 2015 GEN 3.5 SŁUŻBA METEOROLOGICZNA METEOROLOGICAL SERVICES 1. SŁUŻBA ODPOWIEDZIALNA 1. RESPONSIBLE SERVICE 1.1 Służba meteorologiczna dla potrzeb lotnictwa cywilnego jest zapewniana

Bardziej szczegółowo

ZASADA LOKALNA EPPO-1

ZASADA LOKALNA EPPO-1 ZASADA LOKALNA EPPO-1 Procedury dla Operacji w Porze Nocy na Lotnisku Poznań Ławica (poza godzinami pracy Koordynatora Rozkładów Lotów) I. Wprowadzenie. 1. Niniejszy dokument określa procedury zarządzania

Bardziej szczegółowo

SUP 60/12 (AD 2 EPRZ)

SUP 60/12 (AD 2 EPRZ) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 06/12 (AD 2) 01 JUN 2012 08 JUL 2012

SUP 06/12 (AD 2) 01 JUN 2012 08 JUL 2012 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 363/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 grudnia 2013 r.

DECYZJA Nr 363/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 3 grudnia 2013 r. Warszawa, dnia 3 grudnia 2013 r. Poz. 326 Szefostwo Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP DECYZJA Nr 363/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia do użytku Instrukcji

Bardziej szczegółowo