VFR SUP 56/16 (VFR ENR) Obowiązuje od / Effective from 13 JUN 2016 Obowiązuje do / Effective to 17 JUN 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "VFR SUP 56/16 (VFR ENR) Obowiązuje od / Effective from 13 JUN 2016 Obowiązuje do / Effective to 17 JUN 2016"

Transkrypt

1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE VFR SUP 56/16 (VFR ENR) Obowiązuje od / Effective from 13 JUN 2016 Obowiązuje do / Effective to 17 JUN 2016 SKOKI SPADOCHRONOWE - MSZANA DOLNA, NIEDZICA PARACHUTE JUMPS - MSZANA DOLNA, NIEDZICA 1. TERMIN DATES do to CZAS (UTC) TIME (UTC) Zgodnie z Planem Użytkowania Przestrzeni According to the Airspace Use Plan (AUP). Powietrznej (AUP). Planowana aktywność rejonu: do : Planned activity time of the area: to : REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREAS Rejony lotów wyznaczone na potrzeby skoków spadochronowych. Wlot do rejonów możliwy tylko po uzgodnieniu z organizatorem. The flight areas are designated for parachute jumps. Entry into the areas is possible only by arrangement with the organiser. EA 33 - MSZANA DOLNA Koło o promieniu 5 km i środku w punkcie o wspołrzędnych: 49 41'15"N '24"E EA 33 - MSZANA DOLNA A circle of 5 km radius centred at: 49 41'15"N '24"E Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 135 Upper limit: FL 135 EA 34 - NIEDZICA EA 34 - NIEDZICA Koło o promieniu 5 km i środku w punkcie A circle of 5 km radius centred at: o współrzędnych: 49 26'02"N '24"E 49 26'02"N '24"E Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 135 Upper limit: FL 135 Uwaga: z wyłączeniem EP R15. Note: excluding EP R15. VFR SUP 56/16

2 STRONA 2 PAGE 2 4. ORGANIZATOR SKOKÓW SPADOCHRONOWYCH PARACHUTE JUMPS ORGANISER Jednostka Wojskowa 4724 Military Unit 4724 Tel. kom.: Mobile: INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION 5.1 Rejony ograniczeń lotów wydzielone są z przestrzeni odpowiedzialności służb FIS KRAKÓW i APP KRAKÓW. 5.2 Lotnisko startu i lądowania: EPKK. Typ statku powietrznego: C 295 M. 5.3 Loty w rejonach ograniczeń lotów EA powinny być wykonywane przez użytkownika zgodnie z przepisami dla lotów VFR z prędkościami zapewniającymi możliwość zauważenia innego ruchu lub przeszkody (z prędkością nie większą niż 250 kt IAS), w czasie wystarczającym aby uniknąć kolizji z ruchem poza strefą. Operacje należy wykonywać z dala od przydzielonych granic strefy, bez ich naruszania. 5.4 Rejony ograniczeń lotów podlegają procedurze zamawiania i aktywacji zgodnie z AIP VFR ENR 2.7 pkt 4 oraz pkt 5.2. przez organizatora skoków. 5.5 W czasie aktywności EA 34 loty w strefie TRA 01 mogą być wykonywane zgodnie z zasadami opublikowanymi w AIP VFR ENR 2.6 pkt Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności rejonów ograniczeń lotów będą dostępne w AMC Polska, tel.: The flight restriction areas are segregated within the area of responsibility of KRAKÓW FIS and KRAKÓW APP. Departure and landing aerodrome: EPKK. Aircraft type: C 295 M. Flights within the flight restriction areas EA shall be conducted by the user under VFR at speeds not greater than 250 kt IAS giving adequate opportunity to observe other traffic or any obstacles in time to avoid a collision with traffic outside the area. Flight operations shall be carried out away from the assigned boundaries and without infringing them. The flight restriction areas are to be requested and activated by the organiser of jumps according to the procedure described in VFR AIP ENR 2.7 points 4 and 5.2. During activity time of EA 34 flights within TRA 01 may be conducted according to the procedures specified in VFR AIP ENR 2.6 point 7.7. Detailed information on the real activity times of the flight restriction areas will be available from AMC Poland, phone: Patrz: mapa. See: chart. - KONIEC - - END - VFR SUP 56/16

3

4 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE VFR SUP 57/16 (VFR ENR) Obowiązuje od / Effective from 30 MAY 2016 Obowiązuje do / Effective to 03 JUN 2016 SKOKI SPADOCHRONOWE - ZALEW SULEJOWSKI PARACHUTE JUMPS - SULEJOWSKI RESERVOIR 1. TERMIN DATES do to CZAS (UTC) TIME (UTC) Zgodnie z Planem Użytkowania Przestrzeni According to the Airspace Use Plan (AUP). Powietrznej (AUP). Planowany czas aktywności rejonu ograniczeń lotów: : : : (termin zapasowy) : (termin zapasowy) : (termin zapasowy) Planned activity time of flight restriction area: : : : (alternative) : (alternative) : (alternative) 3. REJON OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREA Rejon ograniczeń lotów wyznaczony na potrzeby skoków spadochronowych. Wlot do rejonu możliwy tylko po uzgodnieniu z organizatorem. EA 75 EA 75 Koło o promieniu 5,5 km i środku w punkcie o współrzędnych: 51 26'45"N '03"E The flight restriction area is designated for parachute jumps. Entry into the area is possible only by arrangement with the organiser. A circle of 5.5 km radius centred at point: 51 26'45"N '03"E Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: 5000 ft AMSL Upper limit: 5000 ft AMSL oraz MATZ EPTM D, E. and MATZ EPTM D, E. 4. ORGANIZATOR ORGANISER Jednostka Wojskowa 4389 Military Unit 4389 Tel. kom.: Mobile: INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION 5.1 Rejon ograniczeń lotów EA 75 wydzielony jest z przestrzeni odpowiedzialności służby FIS WARSZAWA. The flight restriction area EA 75 is segregated within the area of responsibility of WARSZAWA FIS. VFR SUP 57/16

5 STRONA 2 PAGE Lotnisko startu i lądowania: EPTM. Typ statku powietrznego: W Loty w rejonach ograniczeń lotów powinny być wykonywane przez użytkownika zgodnie z przepisami dla lotów VFR z prędkościami zapewniającymi możliwość zauważenia innego ruchu lub przeszkody (z prędkością nie większą niż 250 kt IAS), w czasie wystarczającym aby uniknąć kolizji z ruchem poza strefą. Operacje należy wykonywać z dala od przydzielonych granic strefy, bez ich naruszania. 5.4 Rejon ograniczeń lotów podlega procedurze zamawiania i aktywacji przez MIL ARO EPTM zgodnie z AIP VFR ENR 2.7 pkt. 4 oraz pkt Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności rejonów ograniczeń lotów będą dostępne w AMC Polska, tel.: Departure and landing aerodrome: EPTM. Aircraft type: W 3. Flights within the flight restriction areas at speeds not greater than 250 kt IAS shall be conducted by the user under VFR at speeds giving adequate opportunity to observe other traffic or any obstacles in time to avoid a collision with traffic outside the area. Flight operations shall be carried out away from the assigned boundaries and without infringing them. The flight restriction areas are to be requested and activated by the MIL ARO EPTM according to the VFR AIP ENR 2.7 points 4 and 5.1. Detailed information on the real activity times of the flight restriction areas will be available from AMC Poland, phone: Patrz: mapa. See: chart. - KONIEC - - END - VFR SUP 57/16

6

7 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE VFR SUP 58/16 (VFR ENR) Obowiązuje od / Effective from 17 JUN 2016 Obowiązuje do / Effective to 17 JUN 2016 ĆWICZENIE WOJSKOWE - JW 4026 MILITARY EXERCISE - MILITARY UNIT TERMIN DATE CZAS (UTC) TIME (UTC) Zgodnie z Planem Użytkowania Przestrzeni According to the Airspace Use Plan (AUP). Powietrznej (AUP). Planowana aktywność rejonu: : Planned activity time of the area: : REJON OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREAS Rejon lotów wyznaczony na potrzeby statków powietrznych uczestniczących w ćwiczeniu. The flying area is designated only for aircraft participating in the exercise. EA 79 EA 79 Koło o promieniu 10 km i środku w punkcie o A circle of 10 km radius centred at: wspołrzędnych: 54 46'00"N '00"E 54 46'00"N '00"E Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 145 Upper limit: FL 145 oraz EP TSA 16 A, B zgodnie z AIP Polska. and EP TSA 16 A, B according to AIP Poland. 4. ORGANIZATOR ĆWICZENIA EXERCISE ORGANISER Jednostka Wojskowa 4026 Military Unit 4026 Tel. kom.: Mobile: INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION 5.1 Rejon ograniczeń lotów EA 79 wydzielony jest z przestrzeni odpowiedzialności służb APP GDAŃSK i FIS GDAŃSK. 5.2 Lotnisko operacyjne: EPOK. Typ statku powietrznego: CV 22. The flight restriction area EA 79 is segregated within the area of responsibility of GDAŃSK APP and GDAŃSK FIS. Operational aerodrome: EPOK. Aircraft type: CV 22. VFR SUP 58/16

8 STRONA 2 PAGE Loty w rejonie ograniczeń lotów powinny być wykonywane przez użytkownika zgodnie z przepisami dla lotów VFR z prędkościami zapewniającymi możliwość zauważenia innego ruchu lub przeszkody (z prędkością nie większą niż 250 kt IAS), w czasie wystarczającym aby uniknąć kolizji z ruchem poza strefą. Operacje należy wykonywać z dala od przydzielonych granic strefy, bez ich naruszania. 5.4 Rejony ograniczeń lotów podlegają procedurze zamawiania i aktywacji przez organizatora zgodnie z AIP VFR ENR 2.7 pkt. 4 oraz pkt Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności rejonu ograniczeń lotów będą dostępne w AMC Polska, tel.: Flights within the flight restriction area shall be conducted by the user under VFR at speeds not greater than 250 kt IAS giving adequate opportunity to observe other traffic or any obstacles in time to avoid a collision with traffic outside the area. Flight operations shall be carried out away from the assigned boundaries and without infringing them. The flight restriction area is to be requested and activated by the organiser according to the procedure described in VFR AIP ENR 2.7 points 4 and 5.2. Detailed information on the real activity times of the flight restriction area will be available from AMC Poland, phone: Patrz: mapa. See: chart. - KONIEC - - END - VFR SUP 58/16

9

10 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE VFR SUP 59/16 (VFR ENR) Obowiązuje od / Effective from 16 JUN 2016 Obowiązuje do / Effective to 19 JUN 2016 X PIKNIK SZYBOWCOWY "LESZNO. ROZWIŃ SKRZYDŁA!" 10TH LESZNO INTERNATIONAL AIR PICNIC "LESZNO. SPREAD YOUR WINGS!" 1. TERMINY DATES : (ATZ EPLS - trening); : (ATZ EPLS - trening); : (EA 73 - pokazy); : (EA 73 - pokazy) : (EPLS ATZ - training); : (EPLS ATZ - training); : (EA 73 - air show); : (EA 73 - air show). 2. PLANOWANY CZAS AKTYWNOŚCI (UTC) PLANNED TIME OF ACTIVITY (UTC) Zgodnie z Planem Użytkowania Przestrzeni According to the Airspace Use Plan (AUP). Powietrznej (AUP). 3. REJON OGRANICZEŃ LOTÓW (EA 73) FLIGHT RESTRICTION AREA (EA 73) Rejon wyznaczony na potrzeby pikniku. Wlot do rejonu możliwy tylko po uzgodnieniu z organizatorem. Kolo o promieniu 15 km i środku w punkcie o wspołrzędnych: 51"50'06"N 016"31'19"E dolna granica: GND górna granica: 5500 ft AMSL The area has been designated for the purposes of the air picnic. Entry into the area is possible only by arrangement with the organiser. A circle having a radius of 15 km and centred on: 51"50'06"N 016"31'19"E Lower limit: Upper limit: GND 5500 ft AMSL 4. ORGANIZATOR PIKNIKU ORGANISER OF THE PICNIC Miasto Leszno Tel. kom.: City of Leszno Mobile: INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION 5.1 Rejon EA 73 jest wydzielony z przestrzeni odpowiedzialności służb FIS POZNAŃ. EA 73 is segregated within the area of responsibility of POZNAŃ FIS. VFR SUP 59/16

11 STRONA 2 PAGE Loty w rejonie EA 73 powinny być wykonywane zgodnie z przepisami dla lotów VFR z prędkościami zapewniającymi możliwość zauważenia innego ruchu lub przeszkody (z prędkością nie większą niż 250 kt las), w czasie wystarczającym, aby uniknąć kolizji z ruchem poza strefą. Operacje należy wykonywać z dala od przydzielonych granic strefy, bez ich naruszania. Załogi statków powietrznych wykonujących loty w rejonie ograniczeń z prędkością większą niż 250 kt las są zobowiązane do utrzymywania buforów wewnętrznych: 3,5 NM w poziomie 500 ft od górnej granicy rejonu. 5.3 Strefa ATZ EPLS została objęta priorytetem na potrzeby lotów w ramach pikniku szybowcowego. Wlot do ATZ oraz EA 73 możliwy tylko po uzyskaniu zgody pisemnej od organizatora pikniku, tel. kom.: , na minimum 48 godzin przed planowanym przylotem. 5.4 EA 73 podlega procedurze zamawiania i aktywacji przez organizatora pikniku zgodnie z AIP VFR, VFR ENR 2.7 pkt 4 oraz W czasie aktywności EA 73 strefa ATZ EPLS nie może być aktywowana. Loty w strefie TSA 07 C mogą być wykonywane zgodnie z zasadami opublikowanymi w AIP VFR, VFR ENR 2.6 pkt Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności rejonu EA 73 będą dostępne w AMC Polska, tel.: Flights within EA 73 should be conducted under VFR at speeds giving adequate opportunity to observe other traffic and any obstacles (not more than 250 kt IAS) in time to avoid a collision with traffic outside the area. Flight operations should be carried out clear of the assigned boundaries of the area and without infringing them. The crews of aircraft performing flights within EA 73 at speeds greater than 250 kt IAS are obliged to maintain separation from the area limits: 3.5 NM horizontally, 500 ft vertically from the upper limit of the area. The EPLS ATZ has been given priority for the purposes of air picnic flights. Entry into the ATZ is possible after written consent of the organiser of the picnic, mobile: , at least 48 hours in advance of the planned arrival. EA 73 is subject to the ordering and activation procedure by the organiser in accordance with AIP VFR, ENR 2.7 point 4 and point 5.1. During the activity of EA 73 the EPLS ATZ can be activated. Flights within TSA 07 C can be conducted in accordance with the rules published in AIP VFR, VFR ENR 2.6 pkt Detailed information on the real activity time of EA 73 will be avilable from AMC Poland, phone: Patrz: mapa. See: chart. - KONIEC - - END - VFR SUP 59/16

12

13 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE VFR SUP 60/16 (VFR ENR) Obowiązuje od / Effective from 26 MAY 2016 Obowiązuje do / Effective to 17 AUG 2016 TANKOWANIE W POWIETRZU AIR REFUELLING 1. TERMIN DATE do to CZAS (UTC) TIME (UTC) Zgodnie z Planem Użytkowania Przestrzeni According to the Airspace Use Plan (AUP). Powietrznej (AUP). 3. REJON OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREA Loty w rejonie ograniczeń lotów mogą wykonywać tylko statki powietrzne biorące udział w tankowaniu. EA 85 EA '12"N '22"E '43"N '02"E '27"N '15"E '58"N '56"E '12"N '22"E Dolna granica: 4500 ft AMSL Górna granica: 6500 ft AMSL Flights within the flight restriction areas may be performed only by aircraft participating in the air refuelling '12"N '22"E '43"N '02"E '27"N '15"E '58"N '56"E '12"N '22"E Lower limit: Upper limit: 4500 ft AMSL 6500 ft AMSL 4. WŁADZE ODPOWIEDZIALNE ZA ORGANIZACJĘ RESPONSIBLE AUTHORITIES 3. Skrzydło Lotnictwa Transportowego Tel.: rd Transport Air Wing Phone: INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION 5.1 Rejon ograniczeń lotów wydzielony jest z przestrzeni odpowiedzialności służby FIS OLSZTYN. 5.2 Rejon ograniczeń lotów podlega procedurze zamawiania i aktywacji zgodnie z AIP VFR, VFR ENR 2.7 pkt 4 oraz 5.1 przez MIL ARO EPPW. 5.3 Podczas aktywności EA 85, TSA 02 F i G mogą być aktywne od górnej granicy EA. The flight restriction area is segregated within the area of responsibility of OLSZTYN FIS. The flight restriction area is subject to the ordering and activation procedure in accordance with AIP VFR, VFR ENR 2.7 point 4 and point 5.1 by the EPPW MIL ARO. During the EA 85 activity, a TSA 02 F and G can be activated from the upper limit of the EA. 5.4 Priorytet posiada ćwiczenie wojskowe Anakonda 16. Military exercise "Anakonda 16" has priority. VFR SUP 60/16

14 STRONA 2 PAGE Loty w rejonie ograniczeń lotów powinny być wykonywane zgodnie z przepisami dla lotów VFR zprędkościami zapewniającymi możliwość zauważenia innego ruchu lub przeszkody (z prędkością nie większą niż 250 kt las), w czasie wystarczającym, aby uniknąć kolizji z ruchem poza strefą. Operacje należy wykonywać z dala od przydzielonych granic strefy, bez ich naruszania. 5.6 Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności rejonu ograniczeń lotów będą dostępne w AMC Polska, tel.: Flights within the flight restriction area should be conducted under VFR at speeds giving adequate opportunity to observe other traffic and any obstacles (not more than 250 kt IAS) in time to avoid a collision with traffic outside the area. Flight operations should be carried out clear of the assigned boundaries of the area and without infringing them. Detailed information on the real activity time of the flight restriction area will be avilable from AMC Poland, phone: Patrz: mapa. See: chart. - KONIEC - - END - VFR SUP 60/16

15

16 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE VFR SUP 61/16 (VFR ENR) Obowiązuje od / Effective from 14 JUN 2016 Obowiązuje do / Effective to 16 JUN 2016 MIĘDZYNARODOWE ĆWICZENIE "BALTOPS 16" "BALTOPS 16" INTERNATIONAL EXERCISE 1. TERMIN DATE do to CZAS (UTC) TIME (UTC) Zgodnie z Planem Użytkowania Przestrzeni According to the Airspace Use Plan (AUP). Powietrznej (AUP). 3. REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW (EA 68-72) FLIGHT RESTRICTION AREAS (EA 68-72) Loty w rejonie ograniczeń lotów mogą wykonywać tylko statki powietrzne biorące udział w ćwiczeniu. EA 68 EA '00"N '00"E '00"N '06"E '17"N '38"E '35"N '02"E '13"N '15"E '00"N '00"E Flights within the flight restriction area may be performed only by aircraft participating in the exercise '00"N '00"E '00"N '06"E '17"N '38"E '35"N '02"E '13"N '15"E '00"N '00"E Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 145 Upper limit: FL 145 Uwaga: z wyłączeniem MATZ EPDA. Note: excluding EPDA MATZ. Godziny aktywności: patrz punkt 7.2. Activity time: see point 7.2. EA 69 EA '12"N '24"E '00"N '04"E '30"N '20"E '43"N '36"E '38"N '11"E '12"N '24"E '12"N '24"E '00"N '04"E '30"N '20"E '43"N '36"E '38"N '11"E '12"N '24"E Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 145 Upper limit: FL 145 Godziny aktywności: patrz punkt 7.2. Activity time: see point 7.2. VFR SUP 61/16

17 STRONA 2 PAGE 2 EA 70 EA '55"N '53"E '38"N '11"E '55"N '03"E '35"N '02"E '41"N '01"E '55"N '53"E '55"N '53"E '38"N '11"E '55"N '03"E '35"N '02"E '41"N '01"E '55"N '53"E Dolna granica: 2000 ft AMSL Lower limit: 2000 ft AMSL Górna granica: 3500 ft AMSL Upper limit: 3500 ft AMSL Godziny aktywności: patrz punkt 7.2. Activity time: see point 7.2. EA 71 EA '13"N '15"E '35"N '02"E '55"N '03"E '13"N '15"E '13"N '15"E '35"N '02"E '55"N '03"E '13"N '15"E Dolna granica: 2000 ft AMSL Lower limit: 2000 ft AMSL Górna granica: FL 145 Upper limit: FL 145 Godziny aktywności: patrz punkt 7.2. Activity time: see point 7.2. EA 72 EA '00"N '00"E '00"N '04"E '00"N '00"E '30"N '15"E '56"N '40"E '29"N '34"E '00"N '00"E '00"N '00"E '00"N '04"E '00"N '00"E '30"N '15"E '56"N '40"E '29"N '34"E '00"N '00"E Dolna granica: FL 155 Lower limit: FL 155 Górna granica: FL 195 Upper limit: FL 195 Godziny aktywności: patrz punkt 7.2. Activity time: see point REJONY DZIAŁAŃ NIEBEZPIECZNYCH NAD WODAMI OTWARTYMI Ćwiczenia wojskowe zlokalizowane w przestrzeni powietrznej nad wodami otwartymi w rejonach oznaczonych jako Baltops 01-04, w których będzie prowadzona wojskowa działalność niebezpieczna dla lotnictwa cywilnego. Cywilne służby ATS niedostępne. AREAS OF DANGEROUS ACTIVITIES OVER OPEN WATERS Military exercises are located within airspace over open waters in the area marked as Baltops 01-04, whithin which military dangerous activities for civil aviation are to be carried out. Civil ATS not available. VFR SUP 61/16

18 STRONA 3 PAGE 3 Baltops 01 Baltops '00"N '00"E '01"N '10"E '00"N '41"E '00"N '04"E '12"N '24"E '30"N '40"E '00"N '00"E '00"N '00"E '01"N '10"E '00"N '41"E '00"N '04"E '12"N '24"E '30"N '40"E '00"N '00"E Dolna granica: 500 ft AMSL Lower limit: 500 ft AMSL Górna granica: FL 195 Upper limit: FL 195 Godziny aktywności: patrz punkt 7.2. Activity time: see point 7.2. Baltops 02 Baltops '00"N '06"E '00"N '00"E '00"N '00"E '30"N '00"E '00"N '06"E '00"N '06"E '00"N '00"E '00"N '00"E '30"N '00"E '00"N '06"E Dolna granica: 500 ft AMSL Lower limit: 500 ft AMSL Górna granica: FL 195 Upper limit: FL 195 Godziny aktywności: patrz punkt 7.2. Activity time: see point 7.2. Baltops 03 Baltops '00"N '00"E '24"N '53"E '01"N '10"E '00"N '00"E '00"N '00"E '24"N '53"E '01"N '10"E '00"N '00"E Dolna granica: FL 95 Lower limit: FL 95 Górna granica: FL 195 Upper limit: FL 195 Godziny aktywności: patrz punkt 7.2. Activity time: see point 7.2. Baltops 04 Baltops '00"N '00"E '24"N '53"E '01"N '10"E '00"N '00"E '00"N '00"E '24"N '53"E '01"N '10"E '00"N '00"E Dolna granica: 500 ft AMSL Lower limit: 500 ft AMSL Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 Godziny aktywności: patrz punkt 7.2. Activity time: see point 7.2. VFR SUP 61/16

19 STRONA 4 PAGE 4 oraz TSA 14 A, B, C, TSA 16 A, B, TSA D303, TSA D304, TSA D305, EP D48, EP D53 zgodnie z AIP Polska. Za bezpieczeństwo i dowodzenie działaniami w tych rejonach odpowiada organ dowodzenia Sił Morskich STRIKFORNATO/AWACS. and TSA 14 A, B, C, TSA 16 A, B, TSA D303, TSA D304, TSA D305, EP D48, EP D53 according to AIP Poland. STRIKFORNATO/AWACS Naval Forces command authority is responsible for the security and command of the activities within the areas. 5. ORGANIZATOR ĆWICZENIA EXERCISE ORGANIZER Dowództwo Morskich Sił Uderzeniowych NATO (STRIKFORNATO) Lizbona Portugalia Tel.: Punkt kontaktowy Dowództwa Generalnego RSZ RP: Inspektorat Marynarki Wojennej DG RSZ Tel.: Command of Naval Striking Forces NATO (STRIKFORNATO) Lizbon Portugal Phone: Contact point of the General Command of Branches of the Polish Armed Forces (DG RSZ): Navy Inspectorate of DG RSZ Phone: ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA RADIO COMMUNICATION 6.1 Załogi wykonujące loty powyżej FL 95 poza rejonami ograniczeń lotów (EA) i rejonami działań niebezpiecznych (Baltops) będą utrzymywać łączność radiową z odpowiednimi sektorami kontroli obszaru OAT/ACC WARSZAWA na częstotliwościach opublikowanych w MIL AIP Polska ENR Załogi wykonujące loty poniżej FL 95 w przestrzeni powietrznej klasy G poza rejonami (EA, Baltops) będą utrzymywać łączność radiową z sektorem FIS: FIS GDAŃSK: Znak wywoławczy: GDAŃSK INFORMACJA Częstotliwość: 127,150 MHz Crews conducting flights above FL 95 outside the flight restriction areas (EAs) and dangerous activity areas (Baltops) will maintain radio communication with respective OAT/WARSZAWA ACC sectors on frequencies published in MIL AIP Poland ENR Crews conducting flights below FL 95 within class G airspace outside the areas (EAs, Baltops) will maintain radio communication with the FIS sector: GDAŃSK FIS: Call sign: Frequency: 7. INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION 7.1 Rejony EA oraz Baltops wydzielone są z przestrzeni odpowiedzialności służb FIS GDAŃSK, APP GDAŃSK oraz ACC WARSZAWA. 7.2 Zbiorcze terminy aktywności rejonów EA i Baltops będą opublikowane w NOTAM. 7.3 Przeloty samolotów do rejonów (EA, Baltops) będą wykonywane po trasach wymienionych w planach lotu (FPL). 7.4 Załogi statków powietrznych wykonujących loty w rejonach (EA) z prędkością większą niż 250 kt IAS zobowiązane są do utrzymywania buforów wewnętrznych: 3,5 NM w poziomie, 500 ft w pionie. GDAŃSK INFORMATION MHz The areas EAs and Baltops are designated from the area of responsibility of GDAŃSK FIS, GDAŃSK APP and WARSZAWA ACC. The overall times of activities of EAs and Baltops will be published by NOTAM. Overflights of aeroplanes to the areas (EAs, Baltops) will be conducted along the routes specified in flight plans (FPLs). Crews of aircraft conducting flights within the EAs at speeds greater than 250 kt IAS are obliged to maintain inner buffers: 3.5 NM horizontally and 500 ft vertically. VFR SUP 61/16

20 STRONA 5 PAGE Załogi statków powietrznych wykonujących loty w ramach ćwiczenia mają obowiązek omijania aktywnych stref niebezpiecznych (EP D) nie wykorzystywanych podczas ćwiczenia oraz stref zakazanych (EP P) i ograniczonych (EP R). 7.6 Plany lotów statków powietrznych uczestniczących w ćwiczeniu będą zawierały dopisek BALTOPS Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności rejonów EA będą dostępne w AMC Polska, tel.: Patrz: mapa. Crews of aircraft conducting flights for the exercise shall avoid active danger areas (EP D) not used during the exercise as well as prohibited (EP P) and restricted (EP R) areas. Flight plans of aircraft participating in the exercise will contain the remark BALTOPS 16. Detailed information on the real activity time of the EAs will be available from AMC Poland, phone: See: chart. - KONIEC - - END - VFR SUP 61/16

21

22 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE VFR SUP 62/16 (VFR ENR) Obowiązuje od / Effective from 27 MAY 2016 Obowiązuje do / Effective to 17 AUG 2016 LOTY BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZ- NYCH (UAV) WYKONYWANE POZA ZASIĘGIEM WZROKU OPERATORA (BVLOS) - SZCZAWNICA FLIGHTS OF UNMANNED AERIAL VEHICLES (UAVs) CONDUCTED BEYOND VISUAL LINE OF SIGHT (BVLOS) - SZCZAWNICA 1. TERMIN DATE do to CZAS (UTC) TIME (UTC) Zgodnie z Planem Użytkowania Przestrzeni According to the Airspace Use Plan (AUP). Powietrznej (AUP). 3. REJON OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREA Rejon ograniczeń lotów wydzielony dla zabezpieczenia lotów bezzałogowych statków powietrznych (UAV) wykonywanych poza zasięgiem wzroku operatora (BVLOS). Wlot do rejonu możliwy w przerwach między operacjami, tylko po uzyskaniu zgody od organizatora lotów. EA 76 EA '59"N '24"E '56"N '36"E '13"N '50"E '30"N '20"E '59"N '24"E The flight restriction area is segregated for securing flights of unmanned aerial vehicles (UAVs) conducted beyond visual line of sight (BVLOS). Entry into the area is possible during intervals between the flights, only after obtaining permission from the flights organiser '59"N '24"E '56"N '36"E '13"N '50"E '30"N '20"E '59"N '24"E Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: 5000 ft AMSL Upper limit: 5000 ft AMSL 4. WŁADZE ODPOWIEDZIALNE ZA ORGANIZACJĘ AUTHORITIES RESPONSIBLE FOR ORGANIZATION JW 3940 Military Unit 3940 Tel.: Tel. kom.: Phone: Mobile: INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION 5.1 Rejon ograniczeń lotów wydzielony jest w przestrzeni odpowiedzialności służby FIS KRAKÓW. The flight restriction area is segregated within the area of responsibility of KRAKÓW FIS. VFR SUP 62/16

23 STRONA 2 PAGE Rejon ograniczeń lotów podlega procedurze zamawiania i aktywacji przez organizatora lotów zgodnie z AIP VFR, VFR ENR 2.7 pkt 4 oraz pkt Loty w rejonie ograniczeń lotów będą wykonywane z prędkością mniejszą niż 250 kt IAS, a operator UAV wykonujący loty w rejonie ograniczeń lotów ma obowiązek utrzymywać odległość 500 ft od górnej granicy rejonu oraz 500 m bufora poziomego wewnątrz rejonu. 5.4 Miejsce startu i lądowania znajduje się w obrębie granic rejonu ograniczeń lotów. 5.5 Priorytet posiadają ćwiczenia wojskowe oraz loty na wykładanie szczepionki i zabiegi agrolotnicze (rejon ograniczeń lotów EA 76 nie może być aktywowany w przypadku kolizyjności z ww. przedsięwzięciami). 5.6 Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności rejonu ograniczeń lotów będą dostępne w AMC Polska, tel The flight restriction area is subject to the ordering and activation procedure by the organiser of flights in accordance with AIP VFR, VFR ENR 2.7 point 4 and point 5.1. Flights within the flight restriction area will be carried out at speeds not greater than 250 kt IAS and the operator of the unmanned aerial vehicle carrying out flights within the flight restriction area is obliged to maintain a distance of 500 ft from the upper limit of the area and 500 m of inner buffer within the area. Takeoff and landing site is located within boudaries of the flight restriction area. Military exercises, flights for vaccine dropping and agricultural tasks have priority (the flight restriction area EA 76 may not be activated in the case of being in collision with the above-mentioned activities.) Detailed information on the real activity time of the flight restriction area will be available from AMC Poland, phone Patrz: mapa. See: chart. - KONIEC - - END - VFR SUP 62/16

24

25 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE VFR SUP 63/16 (VFR ENR) Obowiązuje od / Effective from 11 JUN 2016 Obowiązuje do / Effective to 25 JUN 2016 VI WIOSENNY OBÓZ PRZELOTOWY - LUBIN th SPRING EN-ROUTE FLIGHT TRAINING CAMP - LUBIN TERMIN DATES do to CZAS (UTC) TIME (UTC) SS SS 3. REJON INTENSYWNYCH LOTÓW SZYBOWCÓW INTENSIVE GLIDING AREA '13"N '59"E '27"N '46"E '16"N '23"E '51"N '39"E '42"N '13"E '37"N '03"E '46"N '53"E '26"N '35"E '13"N '59"E '13"N '59"E '27"N '46"E '16"N '23"E '51"N '39"E '42"N '13"E '37"N '03"E '46"N '53"E '26"N '35"E '13"N '59"E Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 Uwaga: Rejon lotów nie podlega rezerwacji w AMC Polska. Note: The gliding area is not subject to ordering in AMC Poland. 4. ORGANIZATOR LOTÓW ORGANISER OF GLIDER FLIGHTS Aeroklub Zagłębia Miedziowego Tel. kom.: Faks: Aero Club of Copper Mining Region Mobile: Fax: INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION 5.1 Załogi szybowców wykonujących loty w ramach zawodów mają obowiązek omijania TMA, MATZ, EP D, rejonów ograniczeń lotów (EA) oraz stref skoków spadochronowych opublikowanych w NOTAM. Crews of gliders participating in the competition are to avoid the TMA, MATZ, EP D areas, flight restriction areas (EA) and published parachute jumping areas during their activity. VFR SUP 63/16

26 STRONA 2 PAGE AMC Polska ograniczy dostępność stref TSA (w godz SS w przedziale wysokości GND - FL 95) kolizyjnych z rejonem intensywnych lotów szybowców (z wyłączeniem terminów realizacji ćwiczeń ANAKONDA-16 oraz SWIFT RESPONSE-16 ). 5.3 Szczegółowe informacje dotyczące lotów szybowców będą dostępne w AMC Polska, tel.: AMC Poland will restrict the availability of TSAs ( SS ) from GND to FL 95 within the intensive gliding area (excluding times of execution of ANAKONDA-16 and SWIFT RESPONSE-16 exercises). Detailed information on the glider flights will be available from AMC Poland, phone: Patrz: mapa. See: chart. - KONIEC - - END - VFR SUP 63/16

27

28 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE VFR SUP 64/16 (VFR ENR) Obowiązuje od / Effective from 15 JUN 2016 Obowiązuje do / Effective to 16 JUN 2016 LOTY NA POTRZEBY ĆWICZENIA OPL FLIGHTS FOR THE PURPOSES OF AIR DEFENCE EXERCISE 1. TERMINY I CZAS (UTC) DATES AND TIME (UTC) : (EA 74, TSA 12 A, B, C) : (EA 74) : oraz (EA 74, TSA 12 A, B, C) Zgodnie z Planem Użytkowania Przestrzeni Powietrznej (AUP) : (EA 74, TSA 12 A, B, C) : (EA 74) : and (EA 74, TSA 12 A, B, C) According to the Airspace Use Plan (AUP). 2. REJON OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREA Rejon wyznaczony na potrzeby lotów wojskowych statków powietrznych. Rejon niedostępny dla cywilnych użytkowników przestrzeni powietrznej. EA 74 EA '27"N '24"E '04"N '18"E '41"N '23"E '17"N '20"E '32"N '53"E '38"N '22"E '48"N '07"E '13"N '15"E '27"N '24"E The area designated for the purposes of military aircraft flights. The area is not available for civil airspace users '27"N '24"E '04"N '18"E '41"N '23"E '17"N '20"E '32"N '53"E '38"N '22"E '48"N '07"E '13"N '15"E '27"N '24"E Dolna granica: 1000 ft AMSL Lower limit: 1000 ft AMSL Górna granica: 6500 ft AMSL Upper limit: 6500 ft AMSL oraz TSA 12 A, B, C - zgodnie z AIP Polska. and TSA 12 A, B, C - according to the AIP Poland. 3. ORGANIZATOR ĆWICZENIA ORGANISER OF THE EXERCISE 1. Skrzydło Lotnictwa Taktycznego Tel. kom.: st Tactical Air Wing Mobile: INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION 4.1 Rejon ograniczeń lotów wydzielony jest w przestrzeni odpowiedzialności służby FIS GDAŃSK. The flight restriction area is segregated within the area of responsibility of GDAŃSK FIS. VFR SUP 64/16

29 STRONA 2 PAGE Przeloty statków powietrznych do rejonu ograniczeń lotów będą wykonywane na podstawie planu lotu (FPL). 4.3 Załogi statków powietrznych wykonujących loty w rejonie ograniczeń z prędkością większą niż 250 kt IAS są zobowiązane do utrzymywania buforów wewnętrznych: 3,5 NM w poziomie, 500 ft w pionie. 4.4 Załogi statków powietrznych wykonujących loty w ramach ćwiczenia mają obowiązek omijania aktywnych stref niebezpiecznych (EP D) nie wykorzystywanych podczas ćwiczenia. 4.5 Rejon ograniczeń lotów EA 74 posiada priorytet w stosunku do TRA 67 oraz tras MRT. 4.6 Rejon EA 74 podlega procedurze zamawiania i aktywacji przez MIL ARO EPSN zgodnie z AIP VFR, VFR ENR 2.7 pkt 4 oraz pkt Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności rejonu ograniczeń lotów będą dostępne w AMC Polska, tel Flights of aircraft to the flight restriction area will be carried out according to the flight plan (FPL). Crews of aircraft performing flights within the flight restriction area at speeds greater than 250 kt IAS are obliged to maintain a separation from the area limits: 3.5 NM horizontally, 500 ft vertically. Crews of aircraft participating in the exercise are to avoid danger areas (EP D) not used during the exercise. The flight restriction area EA 74 shall have priority over TRA 67 and MRTs. EA 74 is subject to the ordering and activation procedure in accordance with AIP VFR, VFR ENR 2.7 point 4 and point 5.1 by EPSN MIL ARO. Detailed information on the real activity time of the flight restriction area will be available from AMC Poland, phone Patrz: mapa. See: chart. - KONIEC - - END - VFR SUP 64/16

30

31 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE VFR SUP 65/16 (VFR ENR) Obowiązuje od / Effective from 26 MAY 2016 Obowiązuje do / Effective to 17 AUG 2016 LOTY BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZ- NYCH (UAV) WYKONYWANE POZA ZASIĘGIEM WZROKU OPERATORA (BVLOS) - WIŚNIOWA K/ MYŚLENIC FLIGHTS OF MILITARY UNMANNED AERIAL VEHICLES (UAVs) CONDUCTED BEYOND VISUAL LINE OF SIGHT (BVLOS) - WIŚNIOWA NEAR MYŚLENICE 1. TERMIN DATES do to CZAS TIME Zgodnie z Planem Użytkowania Przestrzeni According to the Airspace Use Plan (AUP). Powietrznej (AUP). 3. REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREAS Rejony ograniczeń lotów wydzielone na potrzeby lotów wojskowych bezzałogowych statków powietrznych (UAV) wykonywanych poza zasięgiem wzroku operatora (BVLOS). Wlot do rejonów możliwy w przerwach między lotami po uzgodnieniu z organizatorem. EA 285 EA '00"N '00"E '20"N '00"E '50"N '40"E '00"N '00"E '00"N '00"E The flight restrction areas are segregated for securing flights of unmanned aerial vehicles (UAVs) conducted beyond visual line of sight (BVLOS). Entry into the areas is possible during intervals between the flights, after obtaining permission from the organiser '00"N '00"E '20"N '00"E '50"N '40"E '00"N '00"E '00"N '00"E Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: 3500 ft AMSL Upper limit: 3500 ft AMSL EA 286 EA '00"N '00"E '50"N '40"E '00"N '40"E '00"N '00"E '00"N '00"E '00"N '00"E '50"N '40"E '00"N '40"E '00"N '00"E '00"N '00"E Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: 6500 ft AMSL Upper limit: 6500 ft AMSL VFR SUP 65/16

32 STRONA 2 PAGE 2 4. WŁADZE ODPOWIEDZIALNE ZA ORGANIZACJĘ AUTHORITIES RESPONSIBLE FOR ORGANISATION JW 4724 Military Unit 4724 Tel. kom.: Mobile: INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION 5.1 Rejony ograniczeń lotów wydzielone są w przestrzeni odpowiedzialności służby FIS KRAKÓW. 5.2 Rejony ograniczeń lotów podlegają procedurze zamawiania i aktywacji przez organizatora lotów zgodnie z AIP VFR ENR 2.7 pkt 4 oraz pkt Loty w rejonach ograniczeń lotów będą wykonywane z prędkością mniejszą niż 250 kt IAS, a operator bezzałogowego statku powietrznego wykonujący loty w rejonach ograniczeń lotów ma obowiązek utrzymywać odległość 500 ft od górnej granicy oraz 500 m bufora poziomego wewnątrz rejonów. 5.4 Priorytet posiadają ćwiczenia wojskowe oraz loty na wykładanie szczepionki i zabiegi agrolotnicze (rejony ograniczeń lotów EA 285 i EA 286 nie mogą być aktywowane w przypadku kolizyjności z ww. przedsięwzięciami). 5.5 Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności rejonów ograniczeń lotów będą dostępne w AMC Polska, tel.: The flight restriction areas are segregated within the area of responsibility of KRAKÓW FIS. The flight restriction areas are subject to the ordering and activation procedure by the organiser of flights in accordance with AIP VFR ENR 2.7 point 4 and point 5.1. Flights within EAs should be conducted at speed not less than 250 kt IAS and the operator of the unmanned aerial vehicle carrying out flights within a flight restriction areas is obliged to maintain a distance of 500 ft from the upper limit of the area and 500 m of the inner buffer within the areas. Military exercises, vaccine dropping flights and agricultural flights have priority (EA 285 and EA 286 cannot be activated if they conflict with the activities mentioned above). Detailed information on the real activity time of the flight restriction areas will be available from AMC Poland, phone: Patrz: mapa. See: chart. - KONIEC - - END - VFR SUP 65/16

33

34 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE VFR SUP 66/16 (VFR ENR) Obowiązuje od / Effective from 26 MAY 2016 Obowiązuje do / Effective to 17 AUG 2016 LOTY BEZZAŁOGOWEGO STATKU POWIETRZ- NEGO (UAV) WYKONYWANE POZA ZASIĘGIEM WZROKU OPERATORA (BVLOS) - FIS GDAŃSK FLIGHTS OF UNMANNED AERIAL VEHIICLE (UAV) CONDUCTED BEYOND VISUAL LINE OF SIGHT (BVLOS) - GDAŃSK FIS 1. TERMIN DATES do to REJON OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREA Rejon ograniczeń lotów wydzielony dla zabezpieczenia lotów bezzałogowego statku powietrznego. Wlot do rejonu innych statków powietrznych możliwy w przerwach między operacjami, tylko po uzyskaniu zgody od organizatora. EA 47 EA '28"N '53"E '03"N '55"E '44"N '56"E '20"N '34"E '28"N '56"E '28"N '53"E The flight restrction area is segregated for securing flights of unmanned aerial vehicle. Entry into the area is possible during intervals between the flights, only after obtaining permission from the organiser '28"N '53"E '03"N '55"E '44"N '56"E '20"N '34"E '28"N '56"E '28"N '53"E Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: 1700 ft AMSL Upper limit: 1700 ft AMSL 3. WŁADZE ODPOWIEDZIALNE ZA ORGANIZACJĘ AUTHORITIES RESPONSIBLE FOR ORGANISATION Michał Ołowski Michał Ołowski Tel. kom.: Mobile: INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION 4.1 Rejon ograniczeń lotów wydzielony jest w przestrzeni odpowiedzialności służby FIS GDAŃSK. 4.2 Rejon ograniczeń lotów podlega procedurze zamawiania i aktywacji przez organizatora lotów zgodnie z AIP VFR ENR 2.7 pkt 4 oraz pkt 5.1. The flight restriction area is segregated within the area of responsibility of GDAŃSK FIS. The flight restriction area is subject to the ordering and activation procedure by the organiser of flights in accordance with AIP VFR ENR 2.7 point 4 and point 5.1. VFR SUP 66/16

35 STRONA 2 PAGE Statki powietrzne wykonujące loty w EA 47 będą wyposażone w funkcję Fail-Safe/RTH, która uruchamia się samoczynnie w przypadku nieprawidłowości w locie lub może być włączona w każdej fazie lotu przez operatora/instruktora nadzorującego szkolenie. System Fail-Safe jest funkcją systemu sterowania bezzałogowym statkiem powietrznym, reagującą automatycznie w przypadku utraty sygnału radiowego z nadajnika zdalnego sterowania, umożliwiającą wykonanie automatycznego lądowania awaryjnego lub innych zaprogramowanych czynności mających na celu bezpieczne zakończenie lotu lub zminimalizowanie negatywnych skutków zaistniałej awarii. Procedury zachowania statku powietrznego po utracie łączności z operatorem muszą być zaprogramowane w taki sposób, żeby w żadnym przypadku lot nie naruszył buforów od granic poziomych i pionowych określonych dla tego rejonu Operator lub instruktor nadzorujący szkolenie będzie planował loty RPA z uwzględnieniem nieprzekraczalnych granic rejonu pomniejszonych o bufor bezpieczeństwa wynoszący: bufor poziomy: 500 m oraz bufor pionowy: 500 ft Operator lub instruktor nadzorujący szkolenie będzie w sposób ciągły monitorował lokalizację RPA za pomocą aplikacji służącej do planowania lotu (będzie posiadał podgląd - dane na temat aktualnej wysokości wykonywania lotu, odległości od miejsca startu oraz stanu naładowania akumulatorów zasilających RPA) Użytkownik strefy zapewnia łączność telefoniczną służącą zapewnieniu skutecznego i niezwłocznego kontaktu pomiędzy służbami AMC/ATS a osobą bezpośrednio odpowiadającą za wykonywanie lotów w strefie (operatorami RPA/ instruktorem nadzorującym szkolenie), która będzie dostępna przez cały czas aktywności rejonu Na żądanie służb AMC/ATS operator zobowiązuje się do jak najszybszego opuszczenia strefy przez RPA. 4.4 Rejon EA 47 nie posiada priorytetu do ćwiczeń wojskowych. 4.5 Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności rejonu ograniczeń lotów będą dostępne w AMC Polska, tel.: Aircraft flying within EA 47 will be fitted with a fail-safe/ RTH system activated automatically in the event of any malfunction during flight and able to be switched off in each phase of flight by the operator/training supervisor. The fail-safe system is a function of the UAV control system triggered automatically on loss of signal, allowing for an automatic emergency landing or other programmed actions carried out in order to ensure a safe termination of flight or minimise the negative impact of a failure. The procedures for manoeuvres to be flown on loss of signal shall be programmed in such a manner that the flight does not infringe the lateral and vertical buffers defined for EA 47. The operator or training supervisor will plan RPA flights taking into account the "do-not-cross" boundaries reduced by a safety buffer of: lateral buffer: 500 m and vertical buffer: 500 ft. The operator or training supervisor will be continuously monitoring the position of the RPA using a flight planning application (providing display with data on the actual flying height, distance from the launch point and battery charge status). The EA operator provides telephone communication for effective and immediate contact between AMC/ATS and the person responsible for flights carried out within the area (RPA operators/training supervisor) who will be available during the period of EA 47 activity. On request by AMC/ATC the operator is obliged to make the RPA leave EA 47 as quickly as possible. The EA 47 has no priority over military exercises. Detailed information on the real activity time of the flight restriction area will be available from AMC Poland, phone: Patrz: mapa. See: chart. - KONIEC - - END - VFR SUP 66/16

36

37 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE VFR SUP 67/16 (VFR ENR) Obowiązuje od / Effective from 11 JUN 2016 Obowiązuje do / Effective to 11 JUN 2016 PIKNIK LOTNICZY - OBORNIKI OBORNIKI - AIR PICNIC 1. TERMIN DATE CZAS (UTC) TIME (UTC) Zgodnie z Planem Użytkowania Przestrzeni According to the Airspace Use Plan (AUP). Powietrznej (AUP). Planowany czas aktywności rejonów ograniczeń lotów: : Planned activity time of flight restriction areas: : REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREAS Rejony wyznaczone na potrzeby pikniku lotniczego. Wlot do rejonów możliwy tylko po uzgodnieniu z organizatorem. EA 95 EA N E N E N E N E N E The exercises areas are segregated for the air picnic infrastructure. Entry into the areas is possible only after obtaining permission from the organiser N E N E N E N E N E Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 EA 96 EA N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E Z wyłączeniem strefy EP D21. Excluding EP D21. Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: 6500 ft AMSL Upper limit: 6500 ft AMSL VFR SUP 67/16

38 STRONA 2 PAGE 2 4. ORGANIZATOR POKAZÓW AIR SHOW ORGANISER Obornickie Stowarzyszenie Lotnicze Klub Sportowy Tel.: Oborniki Aviation Association - Sports Club Phone: INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION 5.1 Rejony ograniczeń lotów EA 95 i EA 96 wydzielone są z przestrzeni odpowiedzialności FIS POZNAŃ. 5.2 Rejony ograniczeń lotów EA 95 i EA 96 podlegają procedurze zamawiania i aktywacji przez Obornickie Stowarzyszenie Lotnicze Klub Sportowy zgodnie z AIP VFR ENR 2.7 pkt 4 oraz pkt Loty w rejonach EA 95 i EA 96 powinny być wykonywane przez użytkownika zgodnie z przepisami dla lotów VFR z prędkościami zapewniającymi możliwość zauważenia innego ruchu lub przeszkody (z prędkością nie większą niż 250 kt IAS), w czasie wystarczającym aby uniknąć kolizji z ruchem poza strefą. Operacje należy wykonywać z dala od przydzielonych granic strefy, bez ich naruszania. 5.4 Szczegółowe informacje dotyczące lotów szybowców będą dostępne w AMC Polska, tel.: The EA 95 and EA 96 are segregated within the area of responsibility of POZNAŃ FIS. The flight restriction areas EA 95 and EA 96 are subject to the ordering and activation procedure by Oborniki Aviation Association - Sports Club in accordance with AIP VFR ENR 2.7 point 4 and point 5.2. Flights within the flight restriction areas EA 95 and EA 96 should be conducted by the user under VFR at speeds giving adequate opportunity to observe other traffic and any obstacles (not more than 250 kt IAS) in time to avoid a collision with traffic outside the area. Flight operations will be carried out clear of the assigned boundaries of the area and without infringing them. Detailed information on the gliding will be available from AMC Poland, phone: Patrz: mapa. See: chart. - KONIEC - - END - VFR SUP 67/16

39

40 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: POKAZY LOTNICZE - PRUSZCZ GDAŃSKI (EPPR) POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE VFR SUP 68/16 (VFR ENR) Obowiązuje od / Effective from 04 JUN 2016 Obowiązuje do / Effective to 04 JUN 2016 PRUSZCZ GDAŃSKI (EPPR) AIR SHOW 1. TERMIN DATES CZAS (UTC) TIME (UTC) Zgodnie z Planem Użytkowania Przestrzeni According to the Airspace Use Plan (AUP). Powietrznej (AUP). Planowana aktywność rejonów ograniczeń lotów: : oraz Planned activity time of the flight restriction areas: : and REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREAS Rejony ograniczeń lotów wydzielone na potrzeby pokazów lotniczych. Wlot do rejonów możliwy po uzgodnieniu z organizatorem. EA 43 EA 43 Koło o promieniu 5 km i środku w punkcie o wspołrzędnych: 54º14 53 N 018º40 16 E The flight restriction areas are segregated for the air show. Entry into the areas is possible after consultation with the organiser. A circle of 5 km radius centred at: 54º14 53 N 018º40 16 E Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: 3300 ft AMSL Upper limit: 3300 ft AMSL EA 86 EA 86 Koło o promieniu 12 km i środku w punkcie o wspołrzędnych: 54º14 53 N 018º40 16 E A circle of 12 km radius centred at: 54º14 53 N 018º40 16 E Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: 6600 ft AMSL Upper limit: 6600 ft AMSL z wyłączeniem EP P15. excluding EP P ORGANIZATOR POKAZÓW LOTNICZYCH ORGANISER OF THE AIR SHOW Dowódca JW 1300 Military Unit 1300 Commander Tel.kom.: Mobile: VFR SUP 68/16

41 STRONA 2 PAGE 2 5. ORGANIZACJA RUCHU LOTNICZEGO ORGANISATION OF AIR TRAFFIC 5.1 Rejony EA 43 i EA 86 wydzielone są z przestrzeni odpowiedzialności służb TWR GDAŃSK, APP GDAŃSK i TWR EPPR. 5.2 Rejony ograniczeń lotów EA 43 i EA 86 podlegają procedurze zamawiania przez MIL ARO EPPR i aktywacji przez TWR EPPR zgodnie z AIP VFR ENR 2.7 pkt 4 oraz pkt Aktywacja rejonów EA 43 i EA 86 będzie koordynowana w czasie rzeczywistym z uwzględnieniem operacji lotniczych na lotnisku EPGD. Rejony będą aktywowane tylko na czas niezbędny do wykonania pokazów lotniczych. 5.4 W czasie aktywności rejonów EA 43 i EA 86, TRA 44 jest niedostępna. 5.5 Loty w rejonie ograniczeń lotów EA 43 powinny być wykonywane z dala od przydzielonych granic rejonu, bez ich naruszania. 5.6 Loty w rejonie ograniczeń lotów EA 86 wykonywane z prędkością większą niż 250 kt IAS powinny być wykonywane z zachowaniem odległości 3,5 NM od granic bocznych i 500 ft od górnej granicy rejonu. 5.7 Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności rejonów ograniczeń lotów będą dostępne w AMC Polska (ASM-3), tel.: The EA 43 and EA 86 are segregated within the airspace of responsibility of: GDAŃSK TWR, GDAŃSK APP and EPPR TWR. The flight restriction areas are to be requested and activated by the EPPR MIL ARO and activated by the EPPR TWR according to the procedure described in VFR AIP ENR 2.7 points 4 and 5.2. The EA 43 and EA 86 activity will be coordinated in real time considering air operations at EPGD. The areas will be activated only for the duration necessary for the air show. EP TRA 44 is unavailable during activity of the flight restriction areas EA 43 and EA 86. Flights within the flight restriction area EA 43 shall be carried out away from the assigned boundaries and without infringing them. Flights within the flight restriction area EA 86 carried out at speeds not greater than 250 kt IAS shall be conducted and mantaining a distance of 3.5 NM from lateral buffer and 500 ft from the upper limit of the area. Detailed information on the real activity times of the flight restriction areas will be available from AMC Poland (ASM-3), phone: Patrz: mapa. See: chart. - KONIEC - - END - VFR SUP 68/16

42

43 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE VFR SUP 69/16 (VFR ENR) Obowiązuje od / Effective from 06 JUN 2016 Obowiązuje do / Effective to 17 JUN 2016 ĆWICZENIE WOJSKOWE ANAKONDA 16 ANAKONDA 16 MILITARY EXERCISE 1. TERMIN DATES do to CZAS (UTC) TIME (UTC) Zgodnie z Planem Użytkowania Przestrzeni According to the Airspace Use Plan (AUP). Powietrznej (AUP). 3. REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW (EA 200 EA 237) FLIGHT RESTRICTION AREAS (EA 200 EA 237) Loty w rejonach ograniczeń lotów mogą wykonywać tylko statki powietrzne biorące udział w ćwiczeniu. Wyjątek stanowi pkt EA 200 EA N E N E N E N E N E Flights within the flight restriction areas may be carried out only by exercise aircraft except in the cases described in point N E N E N E N E N E Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 285 Upper limit: FL 285 EA 201 EA N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 365 Upper limit: FL 365 z wyłączeniem TMA OLSZTYN MAZURY. excluding OLSZTYN MAZURY TMA. VFR SUP 69/16

44 STRONA 2 PAGE 2 EA 202 EA N E N E N E N E N E N E N E N E VFR SUP 69/ N E N E N E N E N E N E N E N E Dolna granica: GND/2000 ft AMSL Lower limit: GND/2000 ft AMSL Górna granica: FL 365 Upper limit: FL 365 z wyłączeniem TMA, CTR i ATZ OLSZTYN MAZURY. excluding OLSZTYN MAZURY TMA, CTR and ATZ. Uwaga: EA 202 może być aktywna od dolnej granicy: GND lub 2000 ft AMSL. EA 203 EA N E N E N E N E N E N E N E Note: EA 202 may be active from the lower limit: GND or 2000 ft AMSL N E N E N E N E N E N E N E Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 185 Upper limit: FL 185 Planowane terminy aktywności EA 200, 201, 202 i 203: w godz oraz w godz oraz w godz oraz w godz oraz w godz w godz oraz w godz oraz w godz oraz w godz oraz EA 204 EA N E N E N E N E N E N E Planned dates of activity of EAs 200, 201, 201 and 203: between 0800 and 1100, 1400 and between 0800 and 1000, 1530 and between 0930 and 1300, 1330 and between 0730 and 1030, 1130 and between 1130 and between 0730 and 1000, 1130 and between 1500 and 1730, 2000 and between 1500 and 1730, 2000 and between 1330 and 1530, 2030 and N E N E N E N E N E N E

45 STRONA 3 PAGE 3 Dolna granica: FL 245 Lower limit: FL 245 Górna granica: FL 325 Upper limit: FL 325 EA 205 EA N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E Dolna granica: FL 135 Lower limit: FL 135 Górna granica: FL 325 Upper limit: FL 325 EA 206 EA N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E Dolna granica: FL 135 Lower limit: FL 135 Górna granica: FL 325 Upper limit: FL 325 EA 207 EA N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E Dolna granica: FL 135 Lower limit: FL 135 Górna granica: FL 325 Upper limit: FL 325 Planowane terminy aktywności EA 204, 205, 206 i 207: Planned dates of activity of EAs 204, 205, 206 and 207: VFR SUP 69/16

46 STRONA 4 PAGE w godz oraz w godz oraz w godz oraz w godz oraz w godz oraz w godz w godz w godz oraz between 0800 and 1100, 1400 and between 0800 and 1000, 1530 and between 0930 and 1300, 1330 and between 0730 and 1030, 1130 and between 0730 and 1000, 1130 and between 1500 and between 1500 and between 1330 and 1530, 2030 and 2300 EA 208 EA N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 175 Upper limit: FL 175 Planowane terminy aktywności: Planned dates of activity: w godz oraz w godz oraz w godz oraz w godz w godz EA 209 EA N E N E N E N E N E N E N E between 0915 and 1130, 1330 and between 0915 and 1130, 1430 and between 0800 and 1130, 1430 and between 0330 and between 0900 and N E N E N E N E N E N E N E Dolna granica: 2500 ft AMSL Lower limit: 2500 ft AMSL Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 VFR SUP 69/16

47 STRONA 5 PAGE 5 EA 210 EA N E N E N E N E N E N E N E VFR SUP 69/ N E N E N E N E N E N E N E Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL165 Upper limit: FL 165 Planowane terminy aktywności EA 209 i 210: Planned dates of activity of EAs 209 and 210: w godz w godz w godz w godz w godz w godz w godz w godz EA 211 EA N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E between 0930 and between 0330 and between 1630 and between 0830 and between 0830 and between 0900 and between 0900 and between 0900 and N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 195 Upper limit: FL 195 Planowane terminy aktywności: Planned dates of activity: w godz oraz w godz oraz w godz oraz EA 212 EA N E N E N E N E N E between 0630 and 1030, 1230 and between 0630 and 1030, 1230 and between 0630 and 1030, 1230 and N E N E N E N E N E

48 STRONA 6 PAGE 6 Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 EA 213 EA N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 125 Upper limit: FL 125 EA 214 EA N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E Dolna granica: 2000 ft AMSL Lower limit: 2000 ft AMSL Górna granica: FL 125 Upper limit: FL 125 Planowane terminy aktywności EA 212, 213 i 214: Planned dates of activity of EAs 212, 213 and 214: w godz w godz w godz w godz w godz w godz w godz w godz between 0730 and between 0730 and between 0600 and between 0600 and between 0730 and between 0730 and between 0730 and between 0730 and 1630 VFR SUP 69/16

49 STRONA 7 PAGE 7 EA 215 EA N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 125 Upper limit: FL 125 EA 216 EA N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 245 Upper limit: FL 245 EA 217 EA N E N E N E N E N E N E N E N E Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 EA 218 EA N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E VFR SUP 69/16

50 STRONA 8 PAGE 8 Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: 6500 ft AMSL Upper limit: 6500 ft AMSL Planowane terminy aktywności EA 215, 216, 217 i 218: w godz w godz w godz w godz w godz w godz w godz oraz w godz w godz w godz w godz Planned dates of activity of EAs 215, 216, 217 and 218: between 0530 and between 0530 and between 0530 and between 0530 and between 0530 and between 0530 and between 0730 and 1100, 1300 and between 0730 and between 0730 and between 0730 and between 0730 and 1500 EA 219 EA 219 Koło o promieniu 10 km i środku w punkcie o A circle having a radius of 10 km and centred on: współrzędnych: 52 19'22 N '37 E 52 19'22 N '37 E Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 115 Upper limit: FL 115 Planowane terminy aktywności: Planned dates of activity: w godz w godz w godz w godz between 1945 and between 1945 and between 1945 and between 0500 and 0700 EA 220 EA 220 Koło o promieniu 10 km i środku w punkcie o A circle having a radius of 10 km and centred on: współrzędnych: 54 07'25 N '29 E 54 07'25 N '29 E Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: 3500 ft AMSL Upper limit: 3500 ft AMSL Planowany termin aktywności: Planned date of activity: od godz do godz between hrs and hrs EA 221 EA 221 Koło o promieniu 20 km i środku w punkcie o A circle having a radius of 20 km and centred on: współrzędnych: 54 07'25 N '29 E 54 07'25 N '29 E VFR SUP 69/16

51 STRONA 9 PAGE 9 Dolna granica: 3500 ft AMSL Lower limit: 3500 ft AMSL Górna granica: FL 165 Upper limit: FL 165 Planowane terminy aktywności: Planned dates of activity: w godz w godz EA 222 EA N E N E N E N E N E N E between 1930 and between 0001 and N E N E N E N E N E N E Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 85 Upper limit: FL 85 Planowany termin aktywności: Planned dates of activity: od godz do godz between hrs and hrs. EA 223 EA 223 Koło o promieniu 15 km i środku w punkcie o A circle having a radius of 15 km and centred on: współrzędnych: 53 41'46 N '21 E 53 41'46 N '21 E Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: 3500 ft AMSL Upper limit: 3500 ft AMSL Planowany termin aktywności: Planned dates of activity: od godz do godz between hrs and hrs. EA 224 EA 224 Koło o promieniu 10 km i środku w punkcie o A circle having a radius of 15 km and centred on: współrzędnych: 53 31'27 N '25 E 53 31'27 N '25 E Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: 3500 ft AMSL Upper limit: 3500 ft AMSL Planowany termin aktywności: Planned dates of activity: od godz do godz between hrs and hrs. VFR SUP 69/16

52 STRONA 10 PAGE 10 EA 225 EA N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 185 Upper limit: FL 185 Planowany termin aktywności: Planned dates of activity: do każdego dnia na okres dwóch godzin zamawia Centrum Operacji Powietrznych Dowództwo Komponentu Powietrznego (COP DKP). From to ; EA 225 to be ordered daily by the Air Operations Centre Air Component Command (COP DKP). EA 226 EA 226 Koło o promieniu 10 km i środku w punkcie A circle having a radius of 10 km and centred on: owspółrzędnych: 53 18'30 N '34 E 53 18'30 N '34 E Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: 2000 ft AMSL Upper limit: 2000 ft AMSL Planowany termin aktywności: Planned dates of activity: od godz do godz between hrs and hrs. EA 227 EA 227 Koło o promieniu 10 km i środku w punkcie A circle having a radius of 10 km and centred on: owspółrzędnych: 53 28'38 N '57 E 53 28'38 N '57 E Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: 2000 ft AMSL Upper limit: 2000 ft AMSL Planowany termin aktywności: Planned dates of activity: od godz do godz between hrs and hrs. VFR SUP 69/16

53 STRONA 11 PAGE 11 EA 228 EA N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 245 Upper limit: FL 245 EA 229 EA N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 145 Upper limit: FL 145 Planowany termin aktywności EA 228 i 229: Planned date of activity of EAs 228 and 229: w godz between 1200 and 1400 hrs Podczas aktywności EA 228 i 229 dopuszcza się aktywność EP D53 i EP D24 do FL 285. During the activity of EAs 228 and 229, EP D53 and EP D24 may be activated up to FL 285. EA 230 EA 230 Koło o promieniu 15 km i środku w punkcie o A circle having a radius of 15 km and centred on: współrzędnych: 54 02'48 N '36 E 54 02'48 N '36 E Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 115 Upper limit: FL 115 VFR SUP 69/16

54 STRONA 12 PAGE 12 Planowane terminy aktywności: w godz w godz w godz w godz w godz Planned dates of activity: between 0930 and between 1945 and between 1945 and between 1945 and between 0500 and 0700 EA 231 EA N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: 1700 ft AMSL Upper limit: 1700 ft AMSL EA 232 EA N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: 3000 ft AMSL Upper limit: 3000 ft AMSL Planowany termin aktywności EA 231 i 232: Planned dates of activity of EAs 231 and 232: godz do godz between hrs and hrs EA 233 EA 233 Koło o promieniu 15 km i środku w punkcie o A circle having a radius of 15 km and centred on: współrzędnych: 53 21'27 N '06 E 53 21'27 N '06 E Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: 3300 ft AMSL Upper limit: 3300 ft AMSL z wyłączeniem TMA BYDGOSZCZ. excluding BYDGOSZCZ TMA. VFR SUP 69/16

55 EA 234 EA 234 Koło o promieniu 25 km i środku w punkcie A circle having a radius of 15 km and centred on: owspółrzędnych: 53 21'27 N '06 E 53 21'27 N '06 E Dolna granica: FL 145 Lower limit: FL 145 Górna granica: FL 175 Upper limit: FL 175 Planowane terminy aktywności EA 233 i 234: Planned dates of activity of EAs 233 and 234: w godz w godz w godz w godz between 0600 and between 0845 and between 0600 and between 0945 and 1100 EA 235 CTR EPKK EA 235 EPKK CTR Koło o promieniu 3 km i środku w punkcie A circle having a radius of 15 km and centred on: owspółrzędnych: 50 04'16,75 N '25,67 E 50 04'16.75 N '25.67 E Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: 2000 ft AMSL Upper limit: 2000 ft AMSL EA 236 CTR EPKK EA 236 EPKK CTR Koło o promieniu 3 km i środku w punkcie A circle having a radius of 15 km and centred on: owspółrzędnych: 50 05'54,10 N '15,68 E 50 05'54.10 N '15.68 E Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: 2000 ft AMSL Upper limit: 2000 ft AMSL STRONA 13 PAGE 13 W rejonach ograniczeń lotów EA 235 i EA 236 obowiązuje całkowity zakaz wykonywania lotów zwyłączeniem: - lotów komunikacyjnych rozkładowych i nierozkładowych czarterowych; - lotów o statusie HEAD, STATE, HOSP, FFR; - lotów na hasło GARDA; - lotów lotnictwa państwowego; - lotów ratowniczych. Within EAs 235 and 236, flights are prohibited except for: - scheduled and non-scheduled charter flights; - HEAD, STATE, HOSP, FFR flights; - GARDA flights; - flights by state aircraft; - rescue flights. Planowany termin aktywności EA 235 i 236: Planned dates of activity of EAs 235 and 236: godz do godz between hrs and hrs. VFR SUP 69/16

56 STRONA 14 PAGE 14 EA 235 i 236 nie podlegają zamawianiu w AMC Polska. Odpowiednią informację o zakazie lotów należy umieścić w AUP. Strefę należy aktywować zgodnie z podanym terminem. EAs 235 and 236 are not subject to ordering from AMC Poland. Adequate information shall be published in the AUP. The area is to be activated in accordance with the published dates. EA 237 FIS WARSZAWA (Rembertów) EA 237 WARSZAWA FIS (Rembertów) Koło o promieniu 3 km i środku w punkcie A circle having a radius of 15 km and centred on: owspółrzędnych: 52 16'02,3 N '23,88 E 52 16'02,3 N '23,88 E Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: 2000 ft AMSL Upper limit: 2000 ft AMSL W rejonie ograniczeń lotów EA 237 obowiązuje Within EA 237, flights are prohibited except for: całkowity zakaz wykonywania lotów z wyłączeniem: - lotów o statusie HEAD, STATE, HOSP, FFR; - lotów na hasło GARDA; - lotów lotnictwa państwowego; - lotów ratowniczych. - HEAD, STATE, HOSP, FFR flights; - GARDA flights; - flights by state aircraft; - rescue flights. Planowany termin aktywności EA 237: Planned dates of activity of EA 237: godz do godz between hrs and hrs. EA 237 nie podlega zamawianiu w AMC Polska. Odpowiednią informację należy umieścić w AUP. Strefę należy aktywować zgodnie z podanym terminem. EA 237 is not subject to ordering from AMC Poland. Adequate information shall be published in the AUP. The area is to be activated in accordance with the published date. Ponadto przyznano priorytet na wykorzystanie: TSA 01 A, B, C Zgodnie z AIP Polska. TSA 01 A, C do FL 285; TSA 01B może być aktywowane w granicach 3500 ft AMSL FL 285 w godz. aktywności EA Planowane terminy aktywności: w godz w godz oraz w godz oraz w godz w godz w godz oraz w godz oraz w godz oraz Additionally, priority for use has been assigned to: TSA 01 A, B, C In accordance with AIP Poland. TSA 01 A, C up to FL 285; TSA 01B may be activated within the limits 3500 ft AMSL FL 285 during the activity of EAs Planned dates of activity: between 1400 and between 0730 and 1030, 1230 and between 0730 and 1030, 1230 and between 0900 and between 0730 and between 0730 and 1030, 1230 and between 0730 and 1030, 1230 and between 1000 and 1300, 1600 and 1800 VFR SUP 69/16

57 STRONA 15 PAGE 15 TSA 04 G i TSA 05 D, E, F, G Granice poziome i pionowe zgodnie z AIP Polska. Planowane terminy aktywności: w godz w godz w godz w godz w godz w godz w godz w godz TRA 05 A, B, C Granice poziome zgodnie z AIP Polska. TRA 05 A może być aktywne od 1700 ft AMSL, TRA 05 B i C zgodnie z AIP Polska. Planowane terminy aktywności: w godz w godz w godz w godz w godz w godz w godz w godz TSA 04 G and TSA 05 D, E, F, G Lateral and vertical limits in accordance with AIP Poland. Planned dates of activity: between 0730 and between 0730 and between 0600 and between 0600 and between 0730 and between 0730 and between 0730 and between 0730 and 1630 TRA 05 A, B, C Lateral and vertical limits in accordance with AIP Poland. TRA 05 A may be activated from 1700 ft AMSL, TRA 05 B and C in accordance with AIP Poland. Planned dates of activity: between 0730 and between 0730 and between 0600 and between 0600 and between 0730 and between 0730 and between 0730 and between 0730 and 1630 TSA 06 A, B, C, D, E TSA 06 A, B, C, D, E Granice poziome i pionowe zgodnie z AIP Polska. Lateral and vertical limits in accordance with AIP Poland. Planowany termin aktywności: Planned date of activity: w godz between 0730 and 0900 TSA 08 A, B, C, D, E, F, G Granice poziome i pionowe zgodnie z AIP Polska. Planowane terminy aktywności: w godz oraz w godz oraz w godz oraz w godz oraz w godz oraz w godz w godz w godz oraz TSA 08 A, B, C, D, E, F, G Lateral and vertical limits in accordance with AIP Poland. Planned dates of activity: between 0800 and 1100, 1400 and between 0800 and 1000, 1530 and between 0930 and 1300, 1330 and between 0730 and 1030, 1130 and between 0730 and 1000, 1130 and between 1500 and between 1500 and between 1330 and 1530, 2030 and 2300 VFR SUP 69/16

58 STRONA 16 PAGE 16 TSA 09 A, B, C, D Granice poziome i pionowe zgodnie z AIP Polska. Planowane terminy aktywności: w godz w godz oraz i w godz w godz w godz w godz w godz oraz w godz oraz w godz w godz w godz TSA 12 A, B, C Granice poziome i pionowe zgodnie z AIP Polska. Planowane terminy aktywności: w godz w godz z TSA EP D w godz TSA 09 A, B, C, D Lateral and vertical limits in accordance with AIP Poland. Planned dates of activity: between 1400 and between 0001 and 0200, 0530 and 1530, 2000 and between 0530 and between 0530 and between 0530 and between 0530 and between 0800 and 1100, 1300 and between 0830 and 1500, 2000 and between 0830 and between 0600 and between 0600 and 1500 TSA 12 A, B, C Lateral and vertical limits in accordance with AIP Poland. Planned dates of activity: between 1930 and between 0900 and 1100 along with TSA EP D between 0001 and 0300 TSA 14 A, B, C oraz TSA D 303 i TSA D 304 TSA 14 A, B, C; TSA D 303 and TSA D 304 Granice poziome i pionowe zgodnie z AIP Polska. Lateral and vertical limits in accordance with AIP Poland. Planowane terminy aktywności: Planned dates of activity: w godz w godz w godz w godz w godz w godz w godz between 1400 and between 1230 and between 0630 and between 0630 and between 0630 and between 0730 and between 0730 and 1400 TSA 16 A, B, C, D, E i EP D 305 TSA 16 A, B, C, D, E and EP D 305 Granice poziome i pionowe zgodnie z AIP Polska. Lateral and vertical limits in accordance with AIP Poland. Planowane terminy aktywności: Planned dates of activity: w godz mogą być aktywne do wysokości FL w godz w godz oraz i UTC w godz between 0800 and 2000 may be activated up to FL between 0800 and between 0800 and 1000, 1200 and 1400, 1830 and between 0930 and 1330 VFR SUP 69/16

59 STRONA 17 PAGE 17 Ponadto w terminie będą wykorzystywane TSA 02 A, B, C, D, F (aktywowana od wysokości 2500 ft AMSL), TSA 04, TSA 05, TSA 07, TSA 08, TRA 05. Dodatkowa aktywność stref TSA, TRA zamawiana będzie przez Centrum Operacji Powietrznych Dowództwo Komponentu Powietrznego (COP DKP). Ponadto w ćwiczeniu wykorzystywane będą strefy niebezpieczne: EP D 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 48, 53, 54 i 57. EP TSA D 301, 302, 303, 304, WŁADZE ODPOWIEDZIALNE ZA ORGANIZACJĘ ĆWICZENIA 4.1 Organizator ćwiczenia Dowództwo Operacyjne RSZ RP Tel. kom.: Koordynator ćwiczenia Połączone Centrum Koordynacji Przestrzeni Powietrznej (PCKPP) przy Centrum Operacji Powietrznych Dowództwo Komponentu Powietrznego (COP DKP) Tel.: Additionally, during the period , TSA 02, A, B, C, D, F (activated up to 2500 ft AMSL), TSA 04, TSA 05, TSA 07, TSA 08, TRA 05 will be used. Additional activity of the TSAs and TRAs will be requested by the Air Operations Centre Air Component Command (COP DKP). Additionally, danger areas will be used during the exercise: EP D 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 48, 53, 54 and 57. EP TSA D 301, 302, 303, 304, 305. AUTHORITIES RESPONSIBLE FOR THE ORGANISATION OF THE EXERCISE Exercise organiser Operational Command of Branches of the Polish Armed Forces Mobile: Exercise coordinator Joint Airspace Coordination Centre at the Air Operations Centre Air Component Command Tel.: ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA RADIO COMMUNICATION 5.1 Załogi wykonujące loty powyżej FL 95 poza rejonami EA będą utrzymywać łączność radiową z odpowiednimi sektorami OAT/ACC zgodnie z MIL AIP Polska. 5.2 Załogi wykonujące loty w wydzielonych rejonach lotów (EA, TSA, EP D) będą utrzymywać łączność radiową z odpowiednim terytorialnie organem dowodzenia Polskich Sił Powietrznych. Aircraft crews conducting flights above FL 95 outside the EAs will maintain radio communication with relevant OAT/ACC sectors in accordance with MIL AIP Poland. Crews conducting flights within the designated flying areas (EAs, TSAs, EP D areas) will maintain radio communication with the appropriate command post of the Polish Air Forces. 6. ORGANIZACJA RUCHU LOTNICZEGO ROUTING OF AIR TRAFFIC 6.1 W dniu w godz UTC podczas realizacji planowanego ćwiczenia (aktywność EA 228) następujące restrykcje RAD są czasowo zawieszane: EP2022, EP2080, EP2097, EP2147, EP Podczas aktywności EA 228 następujące rejony EA nie mogą być aktywowane: EA 215, EA 216, EA 217, EA W trakcie aktywności rejonów EA wystąpią ograniczenia w dostępności stałych dróg lotniczych. On between 1130 and 1400 hrs UTC, when the planned exercised will be carried out (EA 228 activity), the following RAD restrictions will be temporarily suspended: EP2022, EP2080, EP2097, EP2147, EP2100. During the activity of EA 228 the following EAs cannot be activated: EA 215, EA 216, EA 217, EA 218. During the activity of the EAs the availability of the permanent airways will be limited. VFR SUP 69/16

60 STRONA 18 PAGE Rejony EA wydzielone są z przestrzeni odpowiedzialności służb: ACC WARSZAWA, APP GDAŃSK, APP POZNAŃ, CTR EPKK ORAZ FIS GDAŃSK, FIS OLSZTYN, FIS KRAKÓW i FIS POZNAŃ. 6.5 Rejony EA podlegają zamawianiu i aktywacji w AMC Polska zgodnie z AIP Polska ENR pkt 4 oraz pkt 5.1/5.2 przez Centrum Operacji Powietrznych Dowództwo Komponentu Powietrznego (COP DKP), tel.: Rejony EA kolizyjne ze sobą oraz z TSA mogą być aktywne jednocześnie. Za koordynację lotów w EA kolizyjnych ze sobą oraz z TSA odpowiada koordynator ćwiczenia. 6.7 Rejony EA kolizyjne z MATZ EPMI, EPSN i EPDA mogą być aktywne jednocześnie z MATZ wspólne wykorzystanie ww. rejonów nie wymaga dalszych uzgodnień przez AMC Polska. 6.8 W trakcie ćwiczenia planowana jest realizacja misji tankowania w powietrzu w rejonach EA 205, EA 206 i EA Podczas realizacji ćwiczenia będą realizowane epizody: Renegade, Sarex i Kaper Ograniczenia (aktywne rejony EA, godziny oraz wysokości) będą obowiązywały zgodnie z opublikowanym Planem Użytkowania Przestrzeni Powietrznej (AUP) Plany lotów załóg biorących udział w ćwiczeniu będą zawierały dopisek ANAKONDA Loty w rejonach EA z prędkością nie większą niż 250 kt IAS powinny być wykonywane przez użytkownika zgodnie z przepisami dla lotów VFR z prędkościami zapewniającymi możliwość zauważenia innego ruchu lub przeszkody w czasie wystarczającym, aby uniknąć kolizji z ruchem poza rejonem. Operacje należy wykonywać z dala od przydzielonych granic strefy, bez ich naruszania Załogi statków powietrznych wykonujących loty w rejonach EA z prędkością powyżej 250 kt IAS mają obowiązek utrzymywać odległość 500 ft od górnej i dolnej granicy w przedziale wysokości GND FL 285 i 1500 ft powyżej poziomu lotu FL 285 oraz 3,5 NM bufora poziomego wewnątrz rejonów Loty bezzałogowych statków powietrznych (UAV) w rejonach ograniczeń lotów będą wykonywane zprędkością mniejszą niż 250 kt IAS, a operator UAV wykonujący loty w rejonie EA ma obowiązek utrzymywać odległość 500 ft od górnej granicy rejonu oraz 500 m bufora poziomego wewnątrz rejonu. The EAs are segregated within the areas of responsibility of: WARSZAWA ACC, GDAŃSK APP, POZNAŃ APP, EPKK CTR, GDAŃSK FIS, OLSZTYN FIS, KRAKÓW FIS, POZNAN FIS. The EAs are to be requested and activated in AMC Poland in accordance with AIP Poland ENR points 4 and 5.1/5.2 by the Air Operations Centre Air Component Command, phone: EAs in conflict with one another and with TSAs may be active at the same time. The coordination of flights within EAs in conflict with one another and with TSAs is the responsibility of the exercise coordinator. EAs in conflict with the MATZs of EPMI, EPSN and EPDA may be active simultaneously with the MATZs. A shared use of the above mentioned areas does not require further arrangements with AMC Poland. During the exercise an air-to-air refuelling mission is planned within the areas EA 205, EA 206 and EA 207. During the exercise, the operations Renegade, Sarex and Kaper will be carried out. The restrictions (active EAs, times of activity and levels) will be in force in accordance with the published Airspace Use Plan (AUP). Flight plans of the exercise participants will contain the remark ANAKONDA 16. Flights within the EAs at speeds not grater than 250 kt IAS should be conducted by the user under VFR at speeds giving adequate opportunity to observe other traffic and any obstacles in time to avoid a collision with traffic outside the area. Flight operations should be carried out clear of the assigned boundaries of the areas and without infringing them. Crews of aircraft conducting flights within the EAs at speeds greater than 250 kt IAS are obliged to maintain a distance of 500 ft from the upper and lower limits of the areas between GND and FL 289, 1500 ft above FL 285 and a horizontal buffer of 3.5 NM within the areas. Flights of unamnned aerial vehicles (UAV) within the EAs will be carried out at speeds below 250 kt IAS. An UAV operator performing flights within an EA is obliged to maintain a distance of 500 ft from the upper limit of the area and a horizontal buffer of 500 m within the area. VFR SUP 69/16

61 STRONA 19 PAGE Załogi statków powietrznych uczestniczących w ćwiczeniu mają obowiązek omijania aktywnych stref niebezpiecznych (EP D) nie wykorzystywanych podczas ćwiczenia oraz stref zakazanych (EP P) i ograniczonych (EP R) Rejon EA 204 będzie wykorzystywany wyłącznie do wykonywania przelotów grup samolotów w obydwie strony pomiędzy rejonem EA 202 a rejonami EA 205, EA 206 i EA Rejony ograniczeń lotów wydzielone na potrzeby ćwiczenia ANAKONDA 16 posiadają priorytet w stosunku do innych struktur przestrzeni powietrznej (TSA, TRA, TFR, MRT, EP D, ATZ, EA i Military Air Refueling Area) Podczas aktywności rejonów EA wydzielonych na potrzeby ćwiczenia ANAKONDA 16 nie mogą być aktywowane TRA 50, 51, 52, 53 oraz EA Wlot w rejony EA statków powietrznych służb porządku publicznego oraz o statusie HEAD, HOSP, SAR, EMER, FFR oraz loty ratownicze i na hasło GARDA należy koordynować z Dyżurną Służbą Operacyjną JW 4191, tel.: / Loty samolotu AWACS mogą być wykonywane tylko w strefie PL 1. Crews of aircraft participating in the exercise are obliged to avoid active danger (EP D) areas not used during the exercise, prohibited (EP P) and restricted areas (EP R). EA 204 will be used only for transit of groups of aircraft in both directions between EA 202 and EA 205, EA 206 and EA 207. The EAs segregated for the purposes of the ANAKONDA 16 exercise have priority over other airspace structures (TSAs, TRAs, TFRs, MRTs, EP D areas, ATZs, EAs and Military Air Refuelling Area). During the activity of the EAs segregated for the purposes of the ANAKONDA 16 exercise the following areas cannot be activated: TRAs 50, 51, 52, 53 and EA 100. Entry into the EAs by aircraft of public order services, HEAD, HOSP, SAR, EMER, FFR flights, rescue flights and GARDA flights are to be coordinated with the Duty Operational Service of Military Unit No. 4191, phone: /202. Flights by the AWACS aeroplane may be carried out only within the PL 1 area. 7. INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności rejonów ograniczeń lotów będą dostępne w AMC Polska (ASM-3), tel.: Detailed information on the real activity times of the EAs will be available from AMC Poland (ASM-3), phone: Patrz: mapa. See: chart. - KONIEC - - END - VFR SUP 69/16

62

63 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: ĆWICZENIE WOJSKOWE SWIFT RESPONSE 16 POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE VFR SUP 70/16 (VFR ENR) Obowiązuje od / Effective from 06 JUN 2016 Obowiązuje do / Effective to 10 JUN 2016 SWIFT RESPONSE 16 MILITARY EXERCISE 1. TERMIN DATES do to CZAS (UTC) TIME (UTC) Zgodnie z Planem Użytkowania Przestrzeni According to the Airspace Use Plan (AUP). Powietrznej (AUP). 3. REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREAS Loty w rejonach ograniczeń lotów mogą wykonywać tylko statki powietrzne biorące udział w ćwiczeniu. Wyjątek stanowi pkt VFR SUP 70/16 Flights within flight restrction areas may be conducted only by aircraft participating in the exercise. The exemption is mentioned in point EA 80 EA 80 Koło o promieniu 55 km i środku w punkcie o A circle of 55 km radius and centred at point: współrzędnych: 52 56'07 N '52 E 52 56'07 N '52 E Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 z wyłączeniem TMA BYDGOSZCZ i CTR EPBY. excluding BYDGOSZCZ TMA and EPBY CTR. Planowane terminy aktywności: : : (termin zapasowy) EA 81 EA 81 Koło o promieniu 34 km i środku w punkcie o współrzędnych: 52 56'07 N '52 E Planned time of activity: : : (alternative) A circle of 34 km radius and centred at point: 52 56'07 N '52 E Dolna granica: 2000 ft AMSL Lower limit: 2000 ft AMSL Górna granica: FL 185 Upper limit: FL 185 z wyłączeniem TMA BYDGOSZCZ. excluding BYDGOSZCZ TMA. Planowane terminy aktywności: : oraz : oraz (dzień zapasowy dla ). Planned time of activity: : and : (alternative for ).

64 STRONA 2 PAGE 2 Jeżeli loty odbędą się, to w dniu planowana aktywność EA 81 możliwa tylko w godz If the flights will take place on , on the planned activity of EA 81 is possible only between 0700 and EA 82 EA 82 Koło o promieniu 34 km i środku w punkcie o współrzędnych: 52 56'07 N '52 E A circle of 34 km radius and centred at point: 52 56'07 N '52 E Dolna granica: 4500 ft AMSL Lower limit: 4500 ft AMSL Górna granica: FL 155 Upper limit: FL 155 z wyłączeniem TMA BYDGOSZCZ. excluding BYDGOSZCZ TMA. Planowane terminy aktywności: : : : Planned time of activity: : : : EA 83 EA 83 Koło o promieniu 20 km i środku w punkcie o współrzędnych: 52 56'07 N '52 E A circle of 20 km radius and centred at point: 52 56'07 N '52 E Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 145 Upper limit: FL 145 z wyłączeniem TMA BYDGOSZCZ. excluding BYDGOSZCZ TMA. Planowane terminy aktywności: : / granice pionowe: 3000 ft AMSL - FL : / granice pionowe: 2000 ft AMSL - FL : / granice pionowe: GND - FL 95 Planned time of activity: : / vertical limits: 3000 ft AMSL - FL : / vertical limits: 2000 ft AMSL - FL : / vertical limits: GND - FL 95 EA 84 EA 84 Koło o promieniu 20 km i środku w punkcie o A circle of 20 km radius and centred at point: współrzędnych: 53 19'09 N '33 E 53 19'09 N '33 E Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 145 Upper limit: FL 145 z wyłączeniem TMA BYDGOSZCZ i CTR EPBY. excluding BYDGOSZCZ TMA and EPBY CTR. Planowany termin aktywności: : Planned time of activity: : VFR SUP 70/16

65 STRONA 3 PAGE 3 EA 90 EA 90 Koło o promieniu 30 km i środku w punkcie o współrzędnych: 53 24'53 N '55 E A circle of 30 km radius and centred at point: 53 24'53 N '55 E Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 z wyłączeniem TMA SZCZECIN. excluding SZCZECIN TMA. Planowany termin aktywności: : Planned time of activity: : EA 91 EA 91 Koło o promieniu 30 km i środku w punkcie o współrzędnych: 53 47'44N '30 E A circle of 30 km radius and centred at point: 53 47'44N '30 E Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 W przypadku aktywności EA 228 w dniu , EA 91 może być aktywo-wana tylko do 1700 ft AMSL Planowane terminy aktywności: : : (dzień zapasowy) EA 92 EA 92 Koło o promieniu 30 km i środku w punkcie o współrzędnych: 53 47'44 N '30 E Upper limit: FL095 In case of EA 228 activity on the EA 91 may be activated only to 1700 ft AMSL Planned time of activity: : : (alternative) A circle of 30 km radius and centred at point: 53 47'44 N '30 E Dolna granica: 4500 ft AMSL Lower limit: 4500 ft AMSL Górna granica: FL 145 Upper limit: FL 145 Planowane terminy aktywności: : : : : Planned time of activity: : : : : Ponadto w ćwiczeniu wykorzystywane będą strefy niebezpieczne: EP D24 i EP D33. Additionally EP D24 and EP D33 will be used for this exercise. VFR SUP 70/16

66 STRONA 4 PAGE 4 4. WŁADZE ODPOWIEDZIALNE ZA ORGANIZACJĘ AUTHORITIES RESPONSIBLE FOR ORGANISATION 4.1 Organizator ćwiczenia: Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych RP Tel.: Koordynator ćwiczenia SWIFT RESPONSE 16 z ćwiczeniem ANAKONDA 16 : Połączone Centrum Koordynacji Przestrzeni Powietrznej (PCKPP) przy Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwie Komponentu Powietrznego (COP - DKP) Tel.: Exercise Organiser: General Command of the Polish Armed Forces Phone: SWIFT RESPONSE 16 and ANAKONDA 16 exercise coordinator: Joint Airspace Coordination Airspace (PCKPP) at the Air Operations Centre - Air Component Command (COP-DKP) Phone: ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA RADIO COMMUNICATION 5.1 Załogi wykonujące loty powyżej FL 95 poza rejonami ograniczeń lotów (EA) będą utrzymywać łączność radiową z odpowiednimi sektorami OAT/ACC zgodnie z MIL AIP Polska. 5.2 Załogi wykonujące loty w wydzielonych rejonach lotów (EA) będą utrzymywać łączność radiową z odpowiednim terytorialnie organem dowodzenia Polskich Sił Powietrznych. Aircraft crews conducting flights above FL 95 outside the EAs will maintain radio communication with relevant area control sectors (ACC/OAT) in accordance with MIL AIP Poland. Crews conducting flights within the designated exercise areas will maintain radio communication with the appropriate command post of the Polish Air Forces. 6. ORGANIZACJA RUCHU LOTNICZEGO AIR TRAFFIC ORGANISATION 6.1 W trakcie aktywności rejonów ograniczeń lotów wystąpią ograniczenia w dostępności stałych dróg lotniczych. 6.2 Ograniczenia będą obowiązywały zgodnie z opublikowanym Planem Użytkowania Przestrzeni Powietrznej (AUP). 6.3 Rejony ograniczeń lotów (EA) wydzielone są z przestrzeni odpowiedzialności służb: ACC WARSZAWA, APP GDAŃSK, FIS GDAŃSK, FIS OLSZTYN, FIS WARSZAWA i FIS POZNAŃ. 6.4 Rejony ograniczeń lotów podlegają zamawianiu i aktywacji w AMC Polska zgodnie z AIP VFR ENR 2.7 pkt 4 oraz pkt. 5.1/5.2 przez Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwo Komponentu Powietrznego, tel.: Plany lotów załóg biorących udział w ćwiczeniu będą zawierały dopisek SWIFT RESPONSE Ćwiczenie SWIFT RESPONSE 16 posiada priorytet w stosunku do ćwiczenia ANAKONDA 16. Uwaga: Rejon EA 228 wydzielony na potrzeby ćwiczenia ANAKONDA 16 w dniu może być aktywny jednocześnie z EA 91 wydzielonym dla ćwiczenia SWIFT RESPONSE 16. EA 91 może być aktywowane w granicach pionowych: GND ft AMSL. During the flight restriction areas acivity the routes availability will be restricted. The restrictions shall be applied according to the Airspace Use Plan (AUP). The flight restriction areas are segregated within the area of responsibility of WARSZAWA ACC, GDAŃSK APP, GDAŃSK FIS, OLSZTYN FIS, WARSZAWA FIS and POZNAŃ FIS. The flight restriction areas are subject to the ordering and activation procedure within AMC Poland in accordance with VFR AIP ENR 2.7 point 4 and points 5.1/5.2 by the Air Operations Centre - Air Component Command, phone: Flight plans of crews participating in the exercise will contain the remark SWIFT RESPONSE 16. SWIFT RESPONSE 16 exercise has a priority over ANAKONDA 16. Note: EA 228 segregated for ANAKONDA 16 exercise on may be active simultaneously with EA 91 segregated for SWIFT RESPONSE 16 exercise.ea 91 may be activated between GND ft AMSL. VFR SUP 70/16

67 STRONA 5 PAGE Załogi statków powietrznych wykonujących loty w rejonach ograniczeń lotów z prędkością nie większą niż 250 kt IAS powinny być wykonywane przez użytkownika zgodnie z przepisami dla lotów VFR z prędkościami zapewniającymi możliwość zauważenia innego ruchu lub przeszkody w czasie wystarczającym, aby uniknąć kolizji z ruchem poza rejonem. Operacje należy wykonywać z dala od przydzielonych granic strefy, bez ich naruszania. 6.8 Załogi statków powietrznych wykonujących loty w rejonach ograniczeń lotów (EA) z prędkością powyżej 250 kt IAS mają obowiązek utrzymywać odległość 500 ft od górnej i dolnej granicy oraz 3,5 NM bufora poziomego wewnątrz rejonów. 6.9 Załogi statków powietrznych uczestniczących w ćwiczeniu mają obowiązek omijania aktywnych stref niebezpiecznych (EP D) nie wykorzystywanych podczas ćwiczenia oraz stref zakazanych (EP P) i ograniczonych (EP R) Rejony ograniczeń lotów wydzielone na potrzeby ćwiczenia SWIFT RESPONSE 16 posiadają priorytet w stosunku do innych struktur przestrzeni powietrznej (TSA, TRA, TFR, MRT, EP D, ATZ i EA) Wlot w rejony ograniczeń lotów statków powietrznych służb porządku publicznego na hasło GARDA, loty o statusie HEAD, HOSP, SAR, FFR oraz loty ratownicze należy koordynować z Dyżurną Służbą Operacyjną JW 4191, tel.: , Rejony ograniczeń lotów oraz MATZ EPMI i EPSN mogą funkcjonować jednocześnie. Wspólne wykorzystanie ww. rejonów nie wymaga dalszych uzgodnień przez AMC Polska. Flight crews conducting flights within the flight restriction areas should be conducted by the user under VFR at speeds giving adequate opportunity to observe other traffic and any obstacles (not more than 250 kt IAS) in time to avoid a collision with traffic outside the area. Flight operations will be carried out clear of the assigned boundaries of the area and without infringing them. Crews of aircraft performing flights within the EAs at speeds greater than 250 kt IAS are obliged to maintain separation from the area limits: 500 ft vertically from the upper and lower limit of area, 3.5 NM horizontally from the limits within the EAs. Aircraft crews participating in the exercise are to avoid active danger areas (EP D) not used during the exercise, as well as prohibited (EP P) and restricted (EP R) areas. Flight restriction areas (EAs) designated for the purposes of the SWIFT RESPONSE 16 exercise have priority over other airspace structures (TSA, TRAs, TFRs, MRTs, EP D, ATZs and EAs). Entry of GARDA flights conducted for public order enforcement as well as HEAD, HOSP, SAR, FFR and rescue flights are to be coordinated with the Senior Duty Officer of the Military Unit 4191, phone: , The EAs, EPMI MATZ and EPSN MATZ may coexist. Sharing of areas mentioned above does not required further arrangements with Poland AMC. 7. INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION 7.1 Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności konkretnego EA będą dostępne w AMC Polska, tel.: Detailed information on the real activity time of each individual EA will be available from AMC Poland, phone: Patrz: mapy. See: chart. - KONIEC - - END - VFR SUP 70/16

68

69 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE VFR SUP 71/16 (VFR AD 4 EPKT) Obowiązuje od / Effective from 26 MAY 2016 Obowiązuje do / Effective to 30 SEP 2018 EST PRACE BUDOWLANE NA LOTNISKU KATOWICE - PYRZOWICE (EPKT) CONSTRUCTION WORKS AT KATOWICE - PYRZOWICE (EPKT) AERODROME 1. ZADANIE 1 TASK 1 Budowa autostrady A1 po zachodniej stronie lotniska (w rejonie podejścia do RWY 09) Harmonogram prac Construction of the A1 motorway west of the aerodrome (within the area of RWY 09 approach). Schedule of works Termin rozpoczęcia: rozpoczęte Date of commencement: in progress Termin zakończenia: EST Date of completion: EST Ograniczenia i utrudnienia Limitations and obstructions Prace budowlane będą prowadzone przy użyciu sprzętu budowlanego o wysokości do 17 ft AGL. Teren prowadzonych robót będzie oznakowany. W trakcie budowy wystąpią czasowe utrudnienia/ograniczenia dla ruchu lotniczego związane z: - pracą sprzętu (dźwigi, pompy do betonu) o wysokości powyżej 17 ft AGL. 2. ZADANIE 2 TASK 2 Dostosowanie infrastruktury lotniska do operacji lotniczych CAT II. Harmonogram prac The construction works will be carried out using construction equipment up to 17 ft AGL. The area of works will be marked. During construction obstructions/limitations for air traffic are expected due to: - working equipment (cranes, concrete pumps) with a height above 17 ft AGL. Adjusting aerodrome infrastructure to CAT II operations. Schedule of works Termin rozpoczęcia: rozpoczęte Date of commencement: in progress Termin zakończenia: EST Date of completion: EST Prace związane z zadaniem obejmują cztery kolejno Works related to the task involve four following phases: następujące po sobie fazy. FAZA 1 PHASE 1 rozpoczęte EST in progress EST Z powodu prac budowlanych TWY: N, U, A, D, H1, H3, H4 i H5, a od EST TWY: F i S będą niedostępne dla ruchu lotniczego. Due to construction works TWYs: N, U, A, D, H1, H3, H4 and H5 and from EST - TWYs: F and S will be unavailable for air traffic. FAZA 2 PHASE EST EST EST EST Z powodu prac budowlanych TWY: L, H2, B, odcinek TWY E3 między TWY B a stanowiskiem postojowym 23 oraz stanowiska postojowe na APN 1 będą niedostępne dla ruchu lotniczego. Due to construction works TWYs: L, H2, B, section of TWY E3 between TWY B and stand no. 23 as well as stands no on APN 1 are not available for air traffic. VFR SUP 71/16

70 STRONA 2 PAGE 2 FAZA 3 PHASE EST EST EST EST Z powodu prac budowlanych odcinek TWY E3 między stanowiskami postojowymi 21 a 22 oraz stanowiska postojowe na APN 1 będą niedostępne dla ruchu lotniczego. Due to construction works section of TWY E3 between stands no. 21 and 22 as well as stands no on APN 1 are not available for air traffic. FAZA 4 PHASE EST EST EST EST Z powodu prac budowlanych TWY: E2, E3 między stanowiskami postojowymi 16 a 20 oraz stanowiska postojowe na APN 1 będą niedostępne dla ruchu lotniczego. Due to construction works TWYs: E2, E3 between stands no. 16 and 20 as well as stands no on APN 1 are not available for air traffic. Zakres prac Scope of works - budowa TWY: H1, H2, H3, H4, H5 oraz APN dla samolotów GA, - construction of TWYs H1, H2, H3, H4 and H5 as well as apron for General Aviation aircraft, - rozbudowa TWY A, - extension of TWY A, - remonty APN 1 na stanowiskach 16-20, - renovation of APN 1 on stands no , - rozbudowa systemu świetlnych pomocy nawigacyjnych na TWY B, E1, E2, E3 oraz na stanowiskach postojowych 12-15, 21-23, 27 i 29 na APN 1. - extension of air navigation lighting system on TWYs B, E1, E2, E3 and on stands 12-15, 21-23, 27 and 29 on APN 1. Ograniczenia i utrudnienia Prace budowlane będą prowadzone przy użyciu sprzętu budowlanego o wysokości do 17 ft AGL i okresowo będą koordynowane z ruchem statków powietrznych. Teren robót na granicy z czynnymi płaszczyznami operacyjnymi będzie oznakowany zgodnie z wymaganiami Załącznika 14 ICAO, tom 1. W trakcie budowy wystąpią czasowe utrudnienia/ ograniczenia dla ruchu lotniczego związane z: - zmianą organizacji ruchu w obrębie pola naziemnego ruchu lotniczego, - ograniczeniem dostępności stanowisk postojowych na APN 1, - ograniczeniem dostępności świetlnych pomocy nawigacyjnych, - pracą sprzętu (dźwigi, pompy do betonu) o wysokości powyżej 17 ft AGL. Limitations and obstructions The construction works will be carried out using construction equipment up to 17 ft AGL and will be periodically coordinated with the movement of the aircraft. The construction site at the limit of active operational surfaces will be marked in accordance with ICAO Annex 14, Vol. 1. During the construction works, temporary obstructions/ limitations for air traffic are expected related to: - change to the traffic movement within the air traffic movement area, - limitations to the availability of stands on APN 1, - limitations to the availability of lighting air navigation aids, - working equipment (cranes, concrete pumps) with a height above 17 ft AGL. 3. INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION Szczegółowe informacje na temat ograniczeń i ich wpływu na operacje lotnicze będą publikowane w NOTAM. Detailed information on the limitations and their impact on flight operations will be published by NOTAM. VFR SUP 71/16

71 Dodatkowe informacje można uzyskać u Dyżurnego Operacyjnego Portu: STRONA 3 PAGE 3 Additional information can be obtained from the Airport Duty Officer: Telefon: Phone: Tel. kom.: Mobile: Faks: Fax: Patrz: mapa. See: chart. Niniejszy suplement zastępuje Suplement 155/15. This Supplement replaces Supplement 155/15. - KONIEC - - END - VFR SUP 71/16

72 STRONA 4 PAGE 4 NOT TO SCALE VFR SUP 71/16

MIL SUP 24/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 08 JUN 2015 Obowiązuje do / Effective to 19 JUN 2015

MIL SUP 24/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 08 JUN 2015 Obowiązuje do / Effective to 19 JUN 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 21/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 08 JUN 2015 Obowiązuje do / Effective to 19 JUN 2015

MIL SUP 21/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 08 JUN 2015 Obowiązuje do / Effective to 19 JUN 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE do to CZAS (UTC) TIME (UTC)

1. TERMIN DATE do to CZAS (UTC) TIME (UTC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 60/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 11 AUG 2016 Obowiązuje do / Effective to 15 AUG 2016

MIL SUP 60/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 11 AUG 2016 Obowiązuje do / Effective to 15 AUG 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE Od do From to CZAS (UTC) TIME (UTC)

1. TERMIN DATE Od do From to CZAS (UTC) TIME (UTC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY DATES do to CZAS (UTC) TIME (UTC)

1. TERMINY DATES do to CZAS (UTC) TIME (UTC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY 1. DATES do to

1. TERMINY 1. DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

'11"N '08"E '57"N '21"E '57"N '21"E '47"N '14"E

'11N '08E '57N '21E '57N '21E '47N '14E POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE (ENR 5) 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax:

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY 1. DATES do to

1. TERMINY 1. DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 33/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 JUN 2016 Obowiązuje do / Effective to 17 JUN 2016

MIL SUP 33/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 JUN 2016 Obowiązuje do / Effective to 17 JUN 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 16/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 MAY 2015 Obowiązuje do / Effective to 26 JUN 2015

MIL SUP 16/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 MAY 2015 Obowiązuje do / Effective to 26 JUN 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 86/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 OCT 2016 Obowiązuje do / Effective to 03 JAN 2017

MIL SUP 86/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 OCT 2016 Obowiązuje do / Effective to 03 JAN 2017 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATES do to

1. TERMIN DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE WOJSKOWE USTKA (EP D53) MILITARY EXERCISE USTKA (EP D53)

ĆWICZENIE WOJSKOWE USTKA (EP D53) MILITARY EXERCISE USTKA (EP D53) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 54/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 07 SEP 2015 Obowiązuje do / Effective to 18 SEP 2015

MIL SUP 54/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 07 SEP 2015 Obowiązuje do / Effective to 18 SEP 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 26/14 (MIL ENR 5)

MIL SUP 26/14 (MIL ENR 5) STRONA -1 PAGE - 1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE 02-147 Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE do to

1. TERMIN DATE do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

VFR SUP 37/11 (VFR ENR) Obowiązuje od / Effective from 01 SEP 2011 Obowiązuje do / Effective to 29 NOV 2011 EST

VFR SUP 37/11 (VFR ENR) Obowiązuje od / Effective from 01 SEP 2011 Obowiązuje do / Effective to 29 NOV 2011 EST POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 37/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 23 JUL 2015 Obowiązuje do / Effective to 14 OCT 2015

MIL SUP 37/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 23 JUL 2015 Obowiązuje do / Effective to 14 OCT 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 07/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 03 APR 2015 Obowiązuje do / Effective to 01 JUL 2015

MIL SUP 07/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 03 APR 2015 Obowiązuje do / Effective to 01 JUL 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

STAŁE TRASY LOTNICTWA WOJSKOWEGO (MRT) MILITARY ROUTES (MRT)

STAŁE TRASY LOTNICTWA WOJSKOWEGO (MRT) MILITARY ROUTES (MRT) AIP VFR POLAND VFR ENR 2.4-1 VFR ENR 2.4 STAŁE TRASY LOTNICTWA WOJSKOWEGO (MRT) MILITARY ROUTES (MRT) 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. GENERAL 1.1 Konkretne przebiegi tras MRT wyznaczane są według punktów sieci

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 24/14 (MIL ENR 5)

MIL SUP 24/14 (MIL ENR 5) STRONA -1 PAGE - 1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE 02-147 Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 57/15 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 17 SEP 2015 Obowiązuje do / Effective to 11 DEC 2015

MIL SUP 57/15 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 17 SEP 2015 Obowiązuje do / Effective to 11 DEC 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATES do to

1. TERMIN DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 03/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 10 FEB 2016 Obowiązuje do / Effective to 10 FEB 2016

MIL SUP 03/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 10 FEB 2016 Obowiązuje do / Effective to 10 FEB 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 45/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 07 JUL 2016 Obowiązuje do / Effective to 10 JUL 2016

MIL SUP 45/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 07 JUL 2016 Obowiązuje do / Effective to 10 JUL 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 05/17 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 02 FEB 2017 Obowiązuje do / Effective to 04 FEB 2017

MIL SUP 05/17 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 02 FEB 2017 Obowiązuje do / Effective to 04 FEB 2017 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATES do to

1. TERMIN DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

AIC 02/17 17 AUG 2017 USE OF THE APPROPRIATE SNOWTAM FORM STOSOWANIE WŁAŚCIWEGO FORMULARZA SNOWTAM

AIC 02/17 17 AUG 2017 USE OF THE APPROPRIATE SNOWTAM FORM STOSOWANIE WŁAŚCIWEGO FORMULARZA SNOWTAM HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF AIRSPACE CLASSIFICATION BELOW FL 195 THROUGHOUT ECAC

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWE TRASY LOTÓW (MRT) NA MAŁYCH WYSOKOŚCIACH LOW FLYING MILITARY TRAINING ROUTES (MRT)

WOJSKOWE TRASY LOTÓW (MRT) NA MAŁYCH WYSOKOŚCIACH LOW FLYING MILITARY TRAINING ROUTES (MRT) MIL AIP POLAND MIL ENR 5.2.5-1 MIL ENR 5.2.5 WOJSKOWE TRASY LOTÓW (MRT) NA MAŁYCH WYSOKOŚCIACH LOW FLYING MILITARY TRAINING ROUTES (MRT) 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. GENERAL Konkretne przebiegi tras MRT wyznaczane

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATES do to

1. TERMIN DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY DATES do to do to CZAS (UTC) TIME (UTC)

1. TERMINY DATES do to do to CZAS (UTC) TIME (UTC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

3. REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREAS. Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 285 Upper limit: FL 285

3. REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREAS. Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 285 Upper limit: FL 285 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 59/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 25 JUL 2016 Obowiązuje do / Effective to 01 AUG 2016

MIL SUP 59/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 25 JUL 2016 Obowiązuje do / Effective to 01 AUG 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN 1. DATE 2012-07-20 do 2012-07-29 2012-07-20 to 2012-07-29. Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95

1. TERMIN 1. DATE 2012-07-20 do 2012-07-29 2012-07-20 to 2012-07-29. Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE 2014-07-24 do 2014-10-23 2014-07-24 to 2014-10-23

1. TERMIN DATE 2014-07-24 do 2014-10-23 2014-07-24 to 2014-10-23 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 45/15 (AD 2 EPGD)

SUP 45/15 (AD 2 EPGD) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1.CEL I UZASADNIENIE:

1.CEL I UZASADNIENIE: KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT WPROWADZENIA STREF TRA DLA LOTÓW BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH WYKONYWANYCH POZA ZASIĘGIEM WZROKU OPERATORA (BVLOS) W PRZESTRZENI NIEKONTROLOWANEJ 1.CEL I UZASADNIENIE:

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY 1. DATES 2013-07-22 do 2013-08-10 2013-07-22 until 2013-08-10 2. 53 21'10"N 015 25'38"E 3. 54 04'52"N 017 02'01"E

1. TERMINY 1. DATES 2013-07-22 do 2013-08-10 2013-07-22 until 2013-08-10 2. 53 21'10N 015 25'38E 3. 54 04'52N 017 02'01E OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION.

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION. AIP VFR POLAND VFR ENR 3.1-1 VFR ENR 3.1 DELEGACJA SŁUŻB ATS DELEGATION OF ATS 1. DELEGACJA SŁUŻB ATS - CTR HERINGSDORF 1. DELEGATION OF ATS - HERINGSDORF CTR Linia łącząca następujące punkty/the line

Bardziej szczegółowo

Aeroklub Krainy Jezior Lotnisko Kętrzyn Wilamowo Kętrzyn Tel.: Phone: Faks: ,

Aeroklub Krainy Jezior Lotnisko Kętrzyn Wilamowo Kętrzyn Tel.: Phone: Faks: , AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPKE 1-1 AIRAC effective date 03 APR 2014 EPKE AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPKE AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION.

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION. AIP VFR POLAND VFR R 3.1-1 VFR R 3.1 DELEGACJA SŁUŻB ATS DELEGATION OF ATS 1. DELEGACJA SŁUŻB ATS - CTR HERINGSDORF 1. DELEGATION OF ATS - HERINGSDORF CTR Linia łącząca następujące punkty/the line 53 55

Bardziej szczegółowo

SUP 85/16 (AD 2 EPGD)

SUP 85/16 (AD 2 EPGD) POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 85/16 (AD 2 EPGD) 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

2. TERMINY ZAPASOWE (UTC) 2. ALTERNATIVE DATES (UTC) 2012-04-05: 0700-1100 2012-07-05: 0700-1100 2012-10-04: 0700-1100 2012-12-06: 0800-1200

2. TERMINY ZAPASOWE (UTC) 2. ALTERNATIVE DATES (UTC) 2012-04-05: 0700-1100 2012-07-05: 0700-1100 2012-10-04: 0700-1100 2012-12-06: 0800-1200 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do pisma APZX-630-27/ /12

Załącznik nr 1 do pisma APZX-630-27/ /12 Załącznik nr 1 do pisma APZX-630-27/ /12 SUPLEMENT NR../12 (ENR) Obowiązuje od 12-05-15 Obowiązuje do 12-07-15 1. ZAWARTOŚĆ SUPLEMENTU SUPPLEMENT No../12 (ENR) Effective from 12-05-15 Effective to 12-07-15

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date AIP POLSKA R 2.2.2-1 20 JUL 2017 R 2.2.2 STREFY CZASOWO WYDZIELONE (TSA), STREFY CZASOWO REZERWOWANE (TRA), TRASY DOLOTOWE DO STREF (TFR) ORAZ REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW (EA) TEMPORARY SEGREGATED AREAS (TSAs),

Bardziej szczegółowo

SUP 32/15 (AD 2 EPPO)

SUP 32/15 (AD 2 EPPO) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1 : Planowane granice strefy TRA 27.

Rysunek 1 : Planowane granice strefy TRA 27. KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT KOREKTY GRANIC ISTNIEJĄCYCH ATZ, WPROWADZENIA STREF TRA NA POTRZEBY PROWADZENIA DZIAŁAŃ W RAMACH SZKOLEŃ LOTNICZYCH ORAZ SKOKÓW SPADOCHRONOWYCH W REJONIE FIR EPWW. 1. CEL

Bardziej szczegółowo

DOWÓDZTWO OPERACYJNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH SZEFOSTWO OBRONY POWIETRZNEJ

DOWÓDZTWO OPERACYJNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH SZEFOSTWO OBRONY POWIETRZNEJ Rejony Ograniczeń Lotów podczas Szczytu NATO Podstawa prawna do wprowadzenia Rejonów Ograniczeń Lotów Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 9 października 2003 r. w sprawie ograniczeń lotów na czas

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 03/12 (MIL ENR 5)

MIL SUP 03/12 (MIL ENR 5) STRONA -1 PAGE - 1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE 02-147 Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

SUP 131/17 (AD 2 EPRZ)

SUP 131/17 (AD 2 EPRZ) POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 131/17 (AD 2 EPRZ) 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATES do to Planowany czas aktywności: Planned times of activity:

1. TERMIN DATES do to Planowany czas aktywności: Planned times of activity: OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROLOWANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR

PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROLOWANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR AIP POLSKA ENR 2.2.1-1 ENR 2.2.1 PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR 1. SEKTORY KONTROLI OBSZARU 1. AREA CONTROL SECTORS Obszar kontrolowany

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 41/14 (AD 4 EPLY)

MIL SUP 41/14 (AD 4 EPLY) STRONA -1 PAGE - 1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE 02-147 Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

LOTY NA POTRZEBY TRENINGU OPL - GAMBIT 16 FLIGHTS FOR THE PURPOSES OF AIR DEFENCE TRAINING - GAMBIT 16

LOTY NA POTRZEBY TRENINGU OPL - GAMBIT 16 FLIGHTS FOR THE PURPOSES OF AIR DEFENCE TRAINING - GAMBIT 16 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROLOWANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR

PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROLOWANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR AIP POLSKA ENR 2.2.1-1 ENR 2.2.1 PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR 1. SEKTORY KONTROLI OBSZARU 1. AREA CONTROL SECTORS Obszar kontrolowany

Bardziej szczegółowo

SUP 29/14 (AD 2 EPSC)

SUP 29/14 (AD 2 EPSC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

Koordynacja lotów bezzałogowych statków powietrznych z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej

Koordynacja lotów bezzałogowych statków powietrznych z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej Bezpieczeństwo użytkowania Bezzałogowych Systemów Latających Koordynacja lotów bezzałogowych statków powietrznych z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej Wybrane zagadnienia Prezentujący: Maciej Włodarczyk

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Odpowiedzialność

Rozdział 3 Odpowiedzialność ZAŁĄCZNIK Nr 61 Modele latające oraz bezzałogowebezzałogowe statki powietrzne o maksymalnej masie startowej (MTOM) nie większej niż 25150 kg, używane wyłącznie w operacjach w zasięgu wzrokuwidoczności

Bardziej szczegółowo

ZNAKI UMOWNE NA MAPACH W AIP VFR AIP VFR CHART SYMBOLS

ZNAKI UMOWNE NA MAPACH W AIP VFR AIP VFR CHART SYMBOLS AIP VFR POLAND VFR GEN 2.2-1 VFR GEN 2.2 ZNAKI UMOWNE NA MAPACH W AIP VFR AIP VFR CHART SYMBOLS Lotnisko międzynarodowe International aerodrome Lotnisko cywilne/ - z utwardzoną drogą startową Civil aerodrome/

Bardziej szczegółowo

SUP 09/12 (AD 2 EPKT)

SUP 09/12 (AD 2 EPKT) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR)

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPIN 1-1 AIRAC effective date 02 MAR 2017 EPIN AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPIN AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

SUP 16/13 (AD 2 EPWA)

SUP 16/13 (AD 2 EPWA) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

PODSUMOWANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PODSUMOWANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKT WPROWADZENIA STREF TRA DLA LOTÓW BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH WYKONYWANYCH POZA ZASIĘGIEM WZROKU OPERATORA (BVLOS) PRZEZ STRAŻ GRANICZNĄ (planowany termin

Bardziej szczegółowo

SUP 29/14 (AD 2 EPSC)

SUP 29/14 (AD 2 EPSC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE 2014-08-21 do 2014-11-12 2014-08-21 to 2014-11-12. Planowany czas aktywności: SR - 2200. Planned time of activity: SR - 2200.

1. TERMIN DATE 2014-08-21 do 2014-11-12 2014-08-21 to 2014-11-12. Planowany czas aktywności: SR - 2200. Planned time of activity: SR - 2200. OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

EPCD - Depułtycze Królewskie

EPCD - Depułtycze Królewskie AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPCD 1-1 AIRAC effective date 07 DEC 2017 EPCD AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPCD AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie lotów przez BSL w polskiej przestrzeni powietrznej

Wykonywanie lotów przez BSL w polskiej przestrzeni powietrznej Wykonywanie lotów przez BSL w polskiej przestrzeni powietrznej Warszawa, 18.03.2013 r. Łukasz Godlewski Ośrodek Planowania Strategicznego Cele strategiczne PAŻP: 1. Utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPNOŚĆ I WARUNKI WYKORZYSTANIA LOTNISK/LOTNISK DLA ŚMIGŁOWCÓW AERODROME/HELIPORT AVAILABILITY AND CONDITIONS OF USE

DOSTĘPNOŚĆ I WARUNKI WYKORZYSTANIA LOTNISK/LOTNISK DLA ŚMIGŁOWCÓW AERODROME/HELIPORT AVAILABILITY AND CONDITIONS OF USE MIL AIP POLAND MIL AD 1.1-1 10 DEC 2015 MIL AD 1.1 DOSTĘPNOŚĆ I WARUNKI WYKORZYSTANIA LOTNISK/LOTNISK DLA ŚMIGŁOWCÓW AERODROME/HELIPORT AVAILABILITY AND CONDITIONS OF USE 1. UDZIELANIE ZEZWOLEŃ NA LĄDO-

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Modele latające o masie startowej nie większej niż 25 kg, używane wyłącznie w. operacjach w zasięgu widzialności wzrokowej.

Załącznik nr 6. Modele latające o masie startowej nie większej niż 25 kg, używane wyłącznie w. operacjach w zasięgu widzialności wzrokowej. Załącznik nr 6 Modele latające o masie startowej nie większej niż 25 kg, używane wyłącznie w operacjach w zasięgu widzialności wzrokowej Spis treści 1.1. Przepisy niniejszego załącznika stosuje się do

Bardziej szczegółowo

Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95

Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE 2015-12-10 do 2016-03-02 2015-12-10 to 2016-03-02

1. TERMIN DATE 2015-12-10 do 2016-03-02 2015-12-10 to 2016-03-02 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ DOTYCZĄCY ELEMENTÓW PRZESTRZENI POWIETRZNEJ ORAZ PROCEDUR RUCHU LOTNICZEGO

KWESTIONARIUSZ DOTYCZĄCY ELEMENTÓW PRZESTRZENI POWIETRZNEJ ORAZ PROCEDUR RUCHU LOTNICZEGO KWESTIONARIUSZ DOTYCZĄCY ELEMENTÓW PRZESTRZENI POWIETRZNEJ ORAZ PROCEDUR RUCHU LOTNICZEGO I DANE RESPONDENTA ( * WYMAGANE) IMIĘ NAZWISKO OPERATOR/PILOT* STANOWISKO TYP STATKU POWIETRZNEGO* TELEFON/FAX.

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. 1. Opis projektu stan obecny i zakres proponowanych zmian.

Załącznik 1. 1. Opis projektu stan obecny i zakres proponowanych zmian. Załącznik 1 1. Opis projektu stan obecny i zakres proponowanych zmian. W chwili obecnej dolna granica sektora A LTMA EPKK oraz sektora A EPKT wynosi 560m (1837ft) AMSL. Ze względu na zróżnicowanie ukształtowanie

Bardziej szczegółowo

SUP 16/14 (AD 2 EPKT)

SUP 16/14 (AD 2 EPKT) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO HAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

Podział Przestrzeni Powietrznej

Podział Przestrzeni Powietrznej SZKOLENIE TEORETYCZNE KANDYDATÓW NA UCZNIÓW PILOTOW ( Teoretyczny Kurs Szybowcowy TKS ) Podział Przestrzeni Powietrznej Aeroklub Bielsko-Bialski Przemysław Ochal 1. Stosowane dokumenty Aneks 11 ICAO do

Bardziej szczegółowo

STREFY ZAKAZANE, OGRANICZONE I NIEBEZPIECZNE PROHIBITED, RESTRICTED AND DANGER AREAS

STREFY ZAKAZANE, OGRANICZONE I NIEBEZPIECZNE PROHIBITED, RESTRICTED AND DANGER AREAS AIP VFR POLAND VFR ENR 2.1-1 VFR ENR 2.1 STREFY ZAKAZANE, OGRANICZONE I NIEBEZPIECZNE PROHIBITED, RESTRICTED AND DANGER AREAS 1. DEFINICJE 1. DEFINITIONS 1.1 Każda przestrzeń powietrzna, w której może

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN 1. DATE 2013-08-14 do 2013-08-25 2013-08-14 to 2013-08-25. Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95

1. TERMIN 1. DATE 2013-08-14 do 2013-08-25 2013-08-14 to 2013-08-25. Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

STREFY ZAKAZANE, OGRANICZONE I NIEBEZPIECZNE PROHIBITED, RESTRICTED AND DANGER AREAS

STREFY ZAKAZANE, OGRANICZONE I NIEBEZPIECZNE PROHIBITED, RESTRICTED AND DANGER AREAS AIP VFR POLAND VFR ENR 2.1-1 VFR ENR 2.1 STREFY ZAKAZANE, OGRANICZONE I NIEBEZPIECZNE PROHIBITED, RESTRICTED AND DANGER AREAS 1. DEFINICJE 1. DEFINITIONS 1.1 Każda przestrzeń powietrzna, w której może

Bardziej szczegółowo

VFR SUP 64/14 (AD 4 EPKT)) Obowiązuje od / Effective from 18 SEP 2014 Obowiązuje do / Effective to 30 JUN 2015 EST

VFR SUP 64/14 (AD 4 EPKT)) Obowiązuje od / Effective from 18 SEP 2014 Obowiązuje do / Effective to 30 JUN 2015 EST POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZEŃ POWIETRZNA SŁUŻB RUCHU LOTNICZEGO AIR TRAFFIC SERVICES AIRSPACE

PRZESTRZEŃ POWIETRZNA SŁUŻB RUCHU LOTNICZEGO AIR TRAFFIC SERVICES AIRSPACE MIL AIP POLAND MIL ENR 2.1-1 31 MAR 2016 MIL ENR 2. PRZESTRZEŃ POWIETRZNA SŁUŻB RUCHU LOTNICZEGO AIR TRAFFIC S MIL ENR 2.1 FIR, UIR, TMA i CTA FIR, UIR, TMA and CTA 1. REJON INFORMACJI POWIETRZNEJ WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKT WPROWADZENIA STREF CZASOWO REZERWOWANYCH (TRA) NA LOTY BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH WYKONYWANYCH W WARUNKACH BVLOS Każda z planowanych stref funkcjonuje lub

Bardziej szczegółowo

EPKA - MASŁÓW k/kielc

EPKA - MASŁÓW k/kielc AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPKA 1-1 AIRAC effective date 07 DEC 2017 EPKA AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPKA AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 lutego 2015 r. Poz. 273 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 26 lutego 2015 r. Poz. 273 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 lutego 2015 r. Poz. 273 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

STREFY ZAKAZANE, OGRANICZONE I NIEBEZPIECZNE PROHIBITED, RESTRICTED AND DANGER AREAS

STREFY ZAKAZANE, OGRANICZONE I NIEBEZPIECZNE PROHIBITED, RESTRICTED AND DANGER AREAS AIP POLSKA ENR 5.1-1 17 OCT 2013 ENR 5.1 STREFY ZAKAZANE, OGRANICZONE I NIEBEZPIECZNE PROHIBITED, RESTRICTED AND DANGER AREAS 1. DEFINICJE 1. DEFINITIONS 1.1 Każda przestrzeń powietrzna, w której może

Bardziej szczegółowo

SUP 06/15 (AD 2 EPKK)

SUP 06/15 (AD 2 EPKK) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące Dziennik Ustaw Nr 106 8969 Poz. 678 678 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące Na podstawie art. 119 ust.

Bardziej szczegółowo

2. ZAKRES PROPONOWANYCH ZMIAN:

2. ZAKRES PROPONOWANYCH ZMIAN: KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT REORGANIZACJI STRUKTUR PRZESTRZENI POWIETRZNEJ W REJONIE LOTNISKA RADOM-SADKÓW W ZWIĄZKU Z UTWORZENIEM NOWEGO CYWILNEGO PORTU LOTNICZEGO RADOM 1. CEL Celem przedmiotowej zmiany

Bardziej szczegółowo

Lotniczego Rzeszów - Jasionka Trzebownisko Tel.:

Lotniczego Rzeszów - Jasionka Trzebownisko Tel.: AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPRJ 1-1 AIRAC effective date 26 JUN 2014 EPRJ AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPRJ AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

SUP 81/16 (AD 2 EPLB)

SUP 81/16 (AD 2 EPLB) POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 81/16 (AD 2 EPLB) 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

EPOD - DAJTKI k/olsztyna

EPOD - DAJTKI k/olsztyna AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPOD 1-1 AIRAC effective date 08 JAN 2015 EPOD AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPOD AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

FIR, UIR, TMA and CTA

FIR, UIR, TMA and CTA AIP POLSKA ENR 2.1-1 10 DEC 2015 ENR 2.1 FIR, UIR, TMA i CTA FIR, UIR, TMA and CTA 1. REJON INFORMACJI POWIETRZNEJ WARSZAWA 1. WARSZAWA FLIGHT INFORMATION REGION Granicę poziomą FIR WARSZAWA wyznacza linia

Bardziej szczegółowo

DATY PUBLIKACJI CYKLU AIRAC W ROKU 2017 AIRAC CYCLE PUBLICATION DATES IN 2017

DATY PUBLIKACJI CYKLU AIRAC W ROKU 2017 AIRAC CYCLE PUBLICATION DATES IN 2017 HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF AIRSPACE CLASSIFICATION BELOW FL 195 THROUGHOUT ECAC

Bardziej szczegółowo

Bezzałogowe statki powietrzne w Polsce podstawy prawne. Zespół ds. bezzałogowych statków powietrznych Urząd Lotnictwa Cywilnego

Bezzałogowe statki powietrzne w Polsce podstawy prawne. Zespół ds. bezzałogowych statków powietrznych Urząd Lotnictwa Cywilnego Bezzałogowe statki powietrzne w Polsce podstawy prawne Zespół ds. bezzałogowych statków powietrznych Urząd Lotnictwa Cywilnego Bezzałogowe statki powietrzne Przepisy krajowe Prawo lotnicze Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 marca 2014 r. Poz. 351 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 19 marca 2014 r. Poz. 351 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 18 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 marca 2014 r. Poz. 351 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

FIR, UIR, TMA and CTA

FIR, UIR, TMA and CTA AIP POLSKA ENR 2.1-1 10 DEC 2015 ENR 2.1 FIR, UIR, TMA i CTA FIR, UIR, TMA and CTA 1. REJON INFORMACJI POWIETRZNEJ WARSZAWA 1. WARSZAWA FLIGHT INFORMATION REGION Granicę poziomą FIR WARSZAWA wyznacza linia

Bardziej szczegółowo

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) 4. Uwagi Remarks Zarządzający:

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) 4. Uwagi Remarks Zarządzający: AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPKR 1-1 AIRAC effective date 03 APR 2014 EPKR AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPKR AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPRZ - RZESZÓW/Jasionka

EPRZ - RZESZÓW/Jasionka AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPRZ 1-1 AIRAC effective date 12 NOV 2015 EPRZ AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPRZ AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

Likwidacja strefy ruchu lotniskowego Świdnik ATZ EPSW 1. Wprowadzenie strefy kontrolowanej lotniska Lublin CTR EPLB.

Likwidacja strefy ruchu lotniskowego Świdnik ATZ EPSW 1. Wprowadzenie strefy kontrolowanej lotniska Lublin CTR EPLB. Załącznik 1 Lublin Likwidacja strefy ruchu lotniskowego Świdnik ATZ EPSW 1. Wprowadzenie strefy kontrolowanej lotniska Lublin CTR EPLB Oznaczenie przestrzeni powietrznej oraz współrzędne geograficzne jej

Bardziej szczegółowo

Sterowanie i zarządzanie w transporcie

Sterowanie i zarządzanie w transporcie Definicje zarządzania Sterowanie i zarządzanie w transporcie Ruch lotniczy Wykład 1 Dr inż. Anna Kwasiborska J. Zieleniewski traktuje "zarządzanie jako szczególnego rodzaju kierowanie, występujące wówczas,

Bardziej szczegółowo