1. TERMIN DATE do to

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. TERMIN DATE 2014-07-24 do 2014-10-23 2014-07-24 to 2014-10-23"

Transkrypt

1 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 48/14 (ENR 5) Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: LOTY ZDALNIE STEROWANEGO STATKU POWIETRZNEGO (RPA) Obowiązuje od / Effective from Obowiązuje do / Effective to 23 OCT 2014 REMOTELY - PILOTED AIRCRAFT (RPA) FLIGHTS 1. TERMIN DATE do to REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW (EA EA 137) FLIGHT RESTRICTION AREAS (EA EA 137) Rejony wyznaczone na potrzeby lotów zdalnie sterowanych statków powietrznych. Loty innych statków powietrznych możliwe po uzyskaniu zgody organizatora lotów. EA 136 EA 136 Granice poziome: Lateral limits: N E N E N E N E N E Granice pionowe: The areas designated for the remotely - piloted aircraft flights. Flights of other aircraft possible after obtaining permission from the flights organizer N E N E N E N E N E Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: 2800 ft AMSL Upper limit: 2800 ft AMSL EA 137 EA 137 Granice poziome: Lateral limits: N E N E N E N E N E Granice pionowe: N E N E N E N E N E Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: 2800 ft AMSL Upper limit: 2800 ft AMSL 3. WŁADZE ODPOWIEDZIALNE ZA ORGANIZACJĘ AUTHORITIES RESPONSIBLE FOR ORGANIZATION Jednostka Wojskowa 3940 Radosław Popko Tel. kom.: Military Unit 3940 Radosław Popko Mobile: INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION 4.1 Rejony ograniczeń lotów wydzielone są z przestrzeni odpowiedzialności służby FIS KRAKÓW (EA 136 zlokalizowany jest w ATZ EPGL) i posiadają priorytet w stosunku do innych elastycznych struktur przestrzeni powietrznej (z wyłączeniem ćwiczeń wojskowych i lotów na potrzeby wykładania szczepionki). 4.2 Rejony ograniczeń lotów podlegają procedurze zamawiania i aktywacji przez organizatora zgodnie z AIP Polska ENR pkt 4 oraz pkt W czasie aktywności rejonu EA 136 dopuszcza się aktywność ATZ EPGL. Flight restriction areas are designated within the airspace under responsibility of KRAKÓW FIS (EA 136 is locateted at ATZ EPGL) and have prority over other flexible airspace structures (including military exercises and flights for the purposes of dropping vaccine). Flight restriction areas will be ordered and activated by the organiser in accordance with AIP Poland ENR 2.2.3, point 4 and 5.1. During the activity of EA 136, activity of EPGL ATZ may be allowed. SUP 48/14

2 STRONA 1-2 PAGE 1-2 LOTY ZDALNIE STEROWANEGO STATKU POWIETRZNEGO (RPA) REMOTELY - PILOTED AIRCRAFT (RPA) FLIGHTS 4.4 Podczas wykonywania lotów w EA 136 operator zdalnie sterowanego statku powietrznego ma obowiązek utrzymywania stałej łączności radiowej na częstotliwości lotniska GLIWICE (EPGL) 122,300 MHz. 4.5 Zamiar wykorzystania EA 136 organizator lotów będzie uzgadniał z Szefem Wyszkolenia Aeroklubu Gliwickiego w przeddzień planowanych lotów. 4.6 Operator zdalnie sterowanego statku powietrznego wykonujący loty w rejonach ograniczeń lotów EA ma obowiązek utrzymywać odległość 500 ft od górnej oraz bocznej granicy wyznaczonych rejonów. 4.7 Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności rejonów ograniczeń lotów będą dostępne w AMC Polska, tel.: , During the performance of flights within EA 136, the operator of the remotely-piloted aircraft is obliged to maintain constant radio communication on the GLIWICE (EPGL) aerodrome frequency MHz. The organizer of flights shall agree on the intention of using EA 136 with Chief Instructor of the Gliwicki Aero Club a day before the planned flights. The operator of the remotely-piloted aircraft performing flights within the flight restriction areas EAs is obliged to maintain 500 ft distance from the upper and lateral limits of the designated areas. Detailed information on the real activity time of flight restriction areas will be available at AMC Poland, phone: , KONIEC - - END - SUP 48/14

3

4 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: SKOKI SPADOCHRONOWE - GRĄDY (EPGY) PARACHUTE JUMPS - GRĄDY (EPGY) SUP 49/14 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from Obowiązuje do / Effective to 15 OCT TERMIN DATE do to CZAS (UTC) TIME (UTC) SAT, SUN: SS MON - FRI: SS SAT, SUN: SS MON - FRI: SS 3. REJON OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREA Rejon wyznaczony na potrzeby zabezpieczenia skoków spadochronowych. Wlot do rejonu możliwy po uzyskaniu zgody organizatora skoków. EA 138 EA 138 Granice poziome: Lateral limits: Koło o promieniu 7 km i środku w punkcie: 52 51'00"N '28"E Granice pionowe: The area designated for the security of parachute jumps. Entry into the area possible after obtaining permission from the jumps organizer. Circle of 7 km radius centred on point: 52 51'00"N '28"E Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 145 Upper limit: FL ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA RADIO COMMUNICATION Znak wywoławczy: GRĄDY RADIO Call sign: GRĄDY RADIO Częstotliwość: 126,925 MHz Frequency: MHz 5. ORGANIZATOR SKOKÓW SPADOCHRONOWYCH ORGANIZER OF PARACHUTE JUMPS Szkoła spadochronowa Omega Tel. kom.: Omega parachute school Mobile: INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION 6.1 Rejon EA 138 wydzielony jest z przestrzeni odpowiedzialności służb ACC WARSZAWA oraz FIS OLSZTYN. 6.2 Loty w strefie TSA 02D mogą być wykonywane zgodnie z zasadami opublikowanymi w AIP Polska ENR pkt W czasie aktywności rejonu EA 138 strefa TRA 64 jest niedostępna. Rejon EA 138 nie posiada priorytetu w stosunku do ćwiczeń lotnictwa wojskowego. 6.4 Loty w rejonie EA 138 będą wykonywane przez użytkownika zgodnie z przepisami dla lotów VFR z prędkościami zapewniającymi możliwość zauważenia innego ruchu lub przeszkody (z prędkością nie większą niż 250 kt IAS), w czasie wystarczającym aby uniknąć kolizji z ruchem poza strefą. Operacje należy wykonywać z dala od przydzielonych granic strefy, bez ich naruszania. 6.5 Rejon EA 138 podlega procedurze zamawiania i aktywacji przez organizatora skoków zgodnie z AIP Polska ENR pkt 4 oraz pkt Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności rejonu EA 138 będą dostępne w AMC Polska, tel.: The flight restriction area EA 138 is designated within the airspace under responsibility of WARSZAWA ACC and OLSZTYN FIS. Flights within TSA 02D may be performed in accordance with the procedures published in AIP Poland ENR point 7.7. During the activity of the EA 138 TRA 64 is not available. EA 138 has not priority over air force exercices. Flights within EA 138 will be performed under VFR at speeds ensuring a possibility of noticing other traffic or obstacle (at speeds not greater than 250 kt IAS) in time sufficient to avoid a collision with the traffic outside the area. The operations will be performed away from the assigned area boundaries, without infringing them. EA 138 will be ordered and activated by the organiser in accordance with AIP Poland ENR 2.2.3, point 4 and 5.1. Detailed information on the real activity time of EA 138 will be available at AMC Poland, phone: KONIEC - - END - SUP 49/14

5 2 2

6

7 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 50/14 (ENR 5) Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: 13. MIĘDZYNARODOWE SZYBOWCOWE MISTRZOSTWA POLSKI W KLASIE KLUB - GRUDZIĄDZ (EPGI) Obowiązuje od / Effective from 27 JUL 2014 Obowiązuje do / Effective to 10 AUG th INTERNATIONAL GLIDING CHAPIONSHIPS IN THE CLUB CLASS - GRUDZIĄDZ (EPGI) 1. TERMIN DATE do to CZAS (UTC) TIME (UTC) SS SS 3. REJON LOTÓW SZYBOWCÓW GLIDING AREA Granice poziome: Lateral limits: '00"N '00"E '09"N '55"E '00"N '00"E '00"N '00"E '00"N '00"E '00"N '00"E Granice pionowe: '00"N '00"E '09"N '55"E '00"N '00"E '00"N '00"E '00"N '00"E '00"N '00"E Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 Uwaga: rejon lotów nie podlega rezerwacji w AMC Polska. Note: the flying area is not subject to ordering in AMC Poland. 4. REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW (EA EA 134) W TMA GDAŃSK FLIGHT RESTRICTION AREAS (EA EA 134) IN GDAŃSK TMA Rejony wyznaczone na potrzeby zabezpieczenia lotów szybowców. Wlot do rejonów możliwy po uzyskaniu zgody organizatora mistrzostw. EA 133 EA 133 Granice poziome: Lateral limits: '43"N '37"E '20"N '32"E '47"N '00"E '43"N '19"E '28"N '16"E '43"N '37"E Granice pionowe: The areas designated for the security of gliding. Entry into the areas possible after obtaining permission from the championship organizer '43"N '37"E '20"N '32"E '47"N '00"E '43"N '19"E '28"N '16"E '43"N '37"E Vertical limits: Dolna granica: 6500 ft AMSL Lower limit: 6500 ft AMSL Górna granica: FL 85 Upper limit: FL 85 EA 134 EA 134 Granice poziome: Lateral limits: '43"N '37"E '28"N '16"E '27"N '56"E '05"N '27"E '43"N '37"E '43"N '37"E '28"N '16"E '27"N '56"E '05"N '27"E '43"N '37"E SUP 50/14 27 JUL 2014

8 STRONA 1-2 PAGE MIĘDZYNARODOWE SZYBOWCOWE MISTRZOSTWA POLSKI W KLASIE KLUB - GRUDZIĄDZ (EPGI) 13th INTERNATIONAL GLIDING CHAPIONSHIPS IN THE CLUB CLASS - GRUDZIĄDZ (EPGI) Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: 4500 ft AMSL Lower limit: 4500 ft AMSL Górna granica: FL 85 Upper limit: FL ORGANIZATOR MISTRZOSTW ORGANIZER OF CHAMPIONSHIPS Aeroklub Nadwiślański Tel.: Faks: Aero Club Nadwiślański Phone: Fax: INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION 6.1 Rejony EA podlegają procedurze zamawiania i aktywacji zgodnie z AIP Polska ENR pkt 4 oraz pkt Załogi szybowców wykonujących loty w ramach mistrzostw mają obowiązek omijania TMA, CTR, MATZ, EP D, EP P oraz rejonów ograniczeń lotów. 6.3 Rejony EA wydzielone są z przestrzeni odpowiedzialności służb APP GDAŃSK. Wykorzystanie EA organizator ma obowiązek uzgodnić nie później niż na jedną godzinę przed rozpoczęciem lotów z kontrolerem APP GDAŃSK, tel.: Loty w rejonach EA będą wykonywane przez użytkownika zgodnie z przepisami dla lotów VFR z prędkościami zapewniającymi możliwość zauważenia innego ruchu lub przeszkody (z prędkością nie większą niż 250 kt IAS), w czasie wystarczającym aby uniknąć kolizji z ruchem poza strefą. Operacje należy wykonywać z dala od przydzielonych granic strefy, bez ich naruszania. 6.5 AMC Polska ograniczy dostępność stref TSA, TFR oraz tras MRT w przedziale wysokości GND-FL 95 w rejonie lotów szybowców. 6.6 Szczegółowe informacje dotyczące lotów szybowców oraz rzeczywistego czasu aktywności rejonów EA będą dostępne w AMC Polska tel.: EAs will be ordered and activated in accordance with AIP Poland ENR 2.2.3, point 4 and 5.2. Crews of gliders participating in the championships are to avoid TMA, CTR, MATZ, EP D, EP P and flight restriction areas (EAs). EAs designated within the airspace under responsibility of GDAŃSK APP. The organizer of championships is obliged to coordinate the use of EAs not later than one hour prior to the commencement of flights with GDAŃSK APP controller, phone: Flights within of EAs will be performed by aircraft under VFR at speeds ensuring a possibility of noticing other traffic or obstacle (at speeds not greater than 250 kt IAS) in time sufficient to avoid a collision with the traffic outside the area. The operations will be performed away from the assigned area boundaries, without infringing them. AMC Poland will limit the availability of TSA, TFR areas and MRT routes between GND-FL 95 within the gliding area. Detailed information on glider flights and the activity of EAs will be available at AMC Poland, phone: KONIEC - - END - 27 JUL 2014 SUP 50/14

9

10 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: SKOKI SPADOCHRONOWE - SUWAŁKI (EPSU) SUP 51/14 (ENR 5) PARACHUTE JUMPS - SUWAŁKI (EPSU) Obowiązuje od / Effective from Obowiązuje do / Effective to 15 OCT TERMIN DATE do to CZAS (UTC) TIME (UTC) SR - SS SR - SS 3. REJON OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREA Rejon wyznaczony na potrzeby zabezpieczenia skoków spadochronowych. Wlot do rejonu możliwy po uzyskaniu zgody organizatora skoków. EA 143 EA 143 Granice poziome: Lateral limits: Koło o promieniu 10 km i środku w punkcie: 54 01'30"N '30"E Granice pionowe: The area designated for the security of parachute jumps. Entry into the area possible after obtaining permission from the jumps organizer. Circle of 10 km radius centred on point: 54 01'30"N '30"E Vertical limits: Dolna granica: 5500 ft AMSL Lower limit: 5500 ft AMSL Górna granica: FL 145 Upper limit: FL 145 oraz ATZ SUWAŁKI (EPSU). and SUWAŁKI ATZ (EPSU). 4. ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA RADIO COMMUNICATION Znak wywoławczy: SUWAŁKI RADIO Call sign: SUWAŁKI RADIO Częstotliwość: 122,800 MHz Frequency: MHz 5. ORGANIZATOR SKOKÓW SPADOCHRONOWYCH ORGANIZER OF PARACHUTE JUMPS Suwalska Szkoła Lotnicza Tel. kom.: Suwalska Szkoła Lotnicza Mobile: INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION 6.1 Rejon EA 143 wydzielony jest z przestrzeni odpowiedzialności służb ACC WARSZAWA oraz FIS OLSZTYN. 6.2 Rejon EA 143 nie posiada priorytetu w stosunku do ćwiczeń lotnictwa cywilnego. 6.3 Loty w rejonie EA 143 będą wykonywane przez użytkownika zgodnie z przepisami dla lotów VFR z prędkościami zapewniającymi możliwość zauważenia innego ruchu lub przeszkody (z prędkością nie większą niż 250 kt IAS), w czasie wystarczającym aby uniknąć kolizji z ruchem poza strefą. Operacje należy wykonywać z dala od przydzielonych granic strefy, bez ich naruszania. 6.4 Rejon EA 143 podlega procedurze zamawiania i aktywacji przez organizatora skoków zgodnie z AIP Polska ENR pkt 4 oraz pkt Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności rejonu EA 143 będą dostępne w AMC Polska, tel.: The flight restriction area EA 143 is designated within the airspace under responsibility of WARSZAWA ACC and OLSZTYN FIS. EA 143 has not priority over air force exercices. Flights within of EA 143 will be performed by aircraft under VFR at speeds ensuring a possibility of noticing other traffic or obstacle (at speeds not greater than 250 kt IAS) in time sufficient to avoid a collision with the traffic outside the area. The operations will be performed away from the assigned area boundaries, without infringing them. EA 143 will be ordered and activated by the organiser in accordance with AIP Poland ENR 2.2.3, point 4 and 5.1. Detailed information on the real activity time of EA 143 will be available at AMC Poland, phone: KONIEC - - END - SUP 51/14

11

12

13 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 52/14 (ENR 5) Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: SKOKI SPADOCHRONOWE - KAZIMIERZ BISKUPI (EPKB) Obowiązuje od / Effective from Obowiązuje do / Effective to 15 OCT 2014 PARACHUTE JUMPS - KAZIMIERZ BISKUPI (EPKB) 1. TERMIN DATE do to CZAS (UTC) TIME (UTC) Zgodnie z Planem Użytkowania Przestrzeni Powietrznej (AUP) According to the Airspace Use Plan (AUP). 3. REJON OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREA Rejon wyznaczony na potrzeby zabezpieczenia skoków spadochronowych. Wlot do rejonu możliwy po uzyskaniu zgody organizatora skoków. EA 141 EA 141 Granice poziome: Lateral limits: Koło o promieniu 4 NM i środku w punkcie: 52 19'09"N '01"E Granice pionowe: The area designated for the security of parachute jumps. Entry into the area possible after obtaining permission from the jumps organizer. Circle of 4 NM radius centred on point: 52 19'09"N '01"E Vertical limits: Dolna granica: FL 95 Lower limit: FL 95 Górna granica: FL 145 Upper limit: FL 145 oraz MATZ POWIDZ (EPPW), ATZ KAZIMIERZ BISKUPI (EPKB). and POWIDZ (EPPW) MATZ, KAZIMIERZ BISKUPI (EPKB) ATZ. 5. ORGANIZATOR SKOKÓW SPADOCHRONOWYCH ORGANIZER OF PARACHUTE JUMPS Sky Camp Sp. z o. o. Tel. kom.: Sky Camp Sp. z o. o. Mobile: INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION 6.1 Rejon EA 141 wydzielony jest z przestrzeni odpowiedzialności służb ACC WARSZAWA. 6.2 Loty w strefie TSA 08E mogą być wykonywane zgodnie z zasadami opublikowanymi w AIP Polska ENR pkt Rejon EA 141 nie posiada priorytetu w stosunku do TRA 50, EA 27 oraz ćwiczeń lotnictwa wojskowego. 6.4 Loty oraz skoki spadochronowe w MATZ EPPW mogą być realizowane po uzyskaniu zgody TWR POWIDZ (EPPW). 6.5 Loty w rejonie EA 141 będą wykonywane przez użytkownika zgodnie z przepisami dla lotów VFR z prędkościami zapewniającymi możliwość zauważenia innego ruchu lub przeszkody (z prędkością nie większą niż 250 kt IAS), w czasie wystarczającym aby uniknąć kolizji z ruchem poza strefą. Operacje będą wykonywane z dala od przydzielonych granic strefy, bez ich naruszania. 6.6 Rejon EA 141 podlega procedurze zamawiania i aktywacji przez organizatora skoków zgodnie z AIP Polska ENR pkt 4 oraz pkt Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności rejonu EA 141 będą dostępne w AMC Polska tel.: Area EA 141 is designated within the airspace under responsibility of WARSZAWA ACC. Flights within TSA 08D may be performed in accordance with the procedures published in AIP Poland ENR point 7.7. EA 141 has not priority over TRA 50, EA 27 and air force exercices. Flights and jumps are possibile only after obtaining permission from POWIDZ TWR (EPPW). Flights within of EA 141 will be performed by aircraft under VFR at speeds ensuring a possibility of noticing other traffic or obstacle (at speeds not greater than 250 kt IAS) in time sufficient to avoid a collision with the traffic outside the area. The operations will be performed away from the assigned area boundaries, without infringing them. EA 141 will be ordered and activated by the organiser in accordance with AIP Poland ENR 2.2.3, point 4 and 5.1. Detailed information on the real activity time of EA 141 will be available at AMC Poland, phone: KONIEC - - END - SUP 52/14

14

15

16 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 53/14 (AD 2 EPLL) Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: WYZNACZENIE TRAWIASTEJ PŁYTY POSTOJOWEJ ORAZ POWIETRZNEJ DROGI KOŁOWANIA NA LOTNISKU ŁÓDŹ-LUBLINEK (EPLL) 1. W części południowo-wschodniej lotniska, w pobliżu trawiastej drogi startowej 07R/25L, wyznaczono trawiastą płytę postojową. Płyta przeznaczona jest dla stałych użytkowników lotniska ruchu general aviation. Wyznaczona za pomocą niebieskich chorągiewek. Odpowiedzialność za kołowanie i utrzymanie należytej separacji pomiędzy statkami powietrznymi ponoszą użytkownicy. 2. W części północno-wschodniej lotniska wyznaczono powietrzną TWY S łączącą TWY A z bazą Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego po lądowaniu wykonują podlot TWY A, następnie powietrzną TWY S do Bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego filii Łódź. Obowiązuje od / Effective from Obowiązuje do / Effective to 22 JUL 2015 EST DESIGNATION OF GRASS APN AND AIR TWY AT ŁÓDŹ- LUBLINEK (EPLL) AERODROME In the south-eastern part of the aerodrome, near the grass RWY 07R/25L, grass APN has been designated. The APN is intended for use by the aerodrome regular general aviation users. It is delineated by blue flags. Responsibility for the taxiing and maintaining proper separation between aircraft shall be held by the users. In the north-eastern part of the aerodrome air TWY S has been established linking TWY A with the Medical Air Rescue base. Helicopters of the Medical Air Rescue conduct air taxiing along TWY A, then along air TWY S to the Medical Air Rescue base in Łódź. Patrz: mapa na odwrocie. See: chart overleaf. - KONIEC - - END - SUP 53/14

17 STRONA 2 PAGE 2 SUP 53/14

18 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE AIP AIRAC AMDT 152 Obowiązuje od / Effective from 1) ZAWARTOŚĆ ZMIANY: 1) AMENDMENT CONTENTS: GEN: GEN: - aktualizacja danych teleadresowych władz związanych z Graniczną Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną; - contact details of authorities concerned with the Border Sanitary and Epidemiological Station updated; - aktualizacja wykazu wskaźników lokalizacji; - list of location indicators updated; - aktualizacja wykazu dostępnych map lotniczych; - list of aeronautical charts available updated; - aktualizacja map: Sektory AIRMET, Regiony nastawiania wysokościomierzy; - charts updated: AIRMET sectors, Altimeter setting regions; - zmiany edytorskie. - editorial changes. ENR: ENR: - aktualizacja informacji o przeszkodach lotniczych: Łódź; - information on the following aeronautical obstacles updated: Łódź; - wycofanie informacji o przeszkodach lotniczych: Rogów Górowski; - information on the following aeronautical obstacles widhdrawn: Rogów Górowski; - wprowadzenie informacji o nowych przeszkodach lotniczych: Chojny, Niechłonin, Stary Chwalim; - information on new aeronautical obstacles introduced: Chojny, Niechłonin, Stary Chwalim; - aktualizacja mapy obszaru kontrolowanego lotniska - ICAO (Drogi tranzytowe): TMA GDAŃSK; - Area Chart - ICAO (Transit Routes) updated: TMA GDAŃSK; - zmiany edytorskie. - editorial changes. AD: AD: - aktualizacja wykazu lotnisk i lądowisk; - list of aerodromes and airfields updated; - aktualizacja informacji o lokalizacji i oświetleniu wskaźnika kierunku lądowania i anemometru dla lotnisk: BYDGOSZCZ/Szwederowo (EPBY), Gdańsk im. Lecha Wałęsy (EPGD), KRAKÓW/Balice (EPKK), KATOWICE/Pyrzowice (EPKT), ŁÓDŹ - LUBLINEK (EPLL), SZCZECIN/Goleniów (EPSC), Chopina w Warszawie (EPWA); - aktualizacja informacji o służbach celnych i paszportowych oraz handlingu dla lotniska LUBLIN (EPLB); - wprowadzenie trawiastej APN, aktualizacja wykazu przeszkód oraz zmiana zapisów dotyczących procedur dla śmigłowców dla lotniska ŁÓDŹ - LUBLINEK (EPLL); - aktualizacja map procedur SID, podejść instrumentalnych oraz tras dolotowych i odlotowych VFR dla lotniska ŁÓDŹ - LUBLINEK (EPLL); - aktualizacja informacji o APN, TWY, lokalnych przepisach ruchu oraz procedurach ograniczenia hałasu dla lotniska Chopina w Warszawie (EPWA); - aktualizacja map lotniska oraz wprowadzenie mapy dotyczącej APN wojskowej dla lotniska Chopina w Warszawie (EPWA); - zmiany edytorskie. - editorial changes. 2) USUNĄĆ NASTĘPUJĄCE STRONY REMOVE THE FOLLOWING PAGES Ciąg dalszy na następnej stronie Continued on next page - information on LDI and anemometer location and lights updated for the following aerodromes updated: BYDGOSZCZ/Szwederowo (EPBY), Gdańsk im. Lecha Wałęsy (EPGD), KRAKÓW/Balice (EPKK), KATOWICE/Pyrzowice (EPKT), ŁÓDŹ - LUBLINEK (EPLL), SZCZECIN/Goleniów (EPSC), Warsaw Chopin Airport (EPWA); - information on customs and immigration and handling services at LUBLIN (EPLB) aerodrome updated; - a grass APN introduced, the list of aeronautical obstacles and records on helicopter procedures at ŁÓDŹ - LUBLINEK (EPLL) aerodrome updated; - SIDs charts, Instrument Approach Charts and VFR Arrival and Departure Routes chart for ŁÓDŹ - LUBLINEK (EPLL) aerodrome updated; - information on APNs, TWYs, local traffic regulations and noise abatement procedures at Warsaw Chopin Airport (EPWA) updated; - Aerodrome Chart updated and chart related to military APN at Warsaw Chopin Airport (EPWA) introduced; 2) WŁĄCZYĆ NASTĘPUJĄCE STRONY INSERT THE FOLLOWING PAGES GEN GEN GEN MAY GEN GEN JUN GEN GEN JUN GEN GEN JUN GEN GEN JUN GEN GEN JUN GEN GEN JUN GEN GEN JUN GEN

19 STRONA 2 ZMIANA AIRAC nr 152 PAGE 2 AIRAC AMENDMENT No ) USUNĄĆ NASTĘPUJĄCE STRONY REMOVE THE FOLLOWING PAGES 2) WŁĄCZYĆ NASTĘPUJĄCE STRONY INSERT THE FOLLOWING PAGES GEN JUN GEN GEN JUN GEN GEN JUN GEN GEN JUN GEN GEN JUN GEN GEN JUN GEN GEN GEN MAR GEN GEN MAY GEN GEN MAY GEN GEN MAY GEN GEN MAY GEN GEN MAY GEN GEN JUN GEN GEN JUN GEN GEN JUN GEN GEN JUN GEN GEN JUN GEN GEN JUN GEN GEN MAY GEN GEN MAY GEN ENR ENR ENR OCT ENR ENR JUN ENR ENR JUN ENR ENR JUN ENR ENR JUN ENR ENR JUN ENR ENR JUN ENR ENR JUN ENR ENR JUN ENR ENR JUN ENR ENR JUN ENR ENR JUN ENR ENR JUN ENR ENR JUN ENR ENR JUN ENR ENR JUN ENR ENR JUN ENR ENR JUN ENR ENR JUN ENR ENR JUN ENR ENR JUN ENR ENR JUN ENR ENR JUN ENR ENR JUN ENR ENR APR ENR AD AD AD MAY AD AD MAY AD AD MAY AD AD 2 EPBY MAY AD 2 EPBY AD 2 EPGD DEC AD 2 EPGD AD 2 EPGD APR AD 2 EPGD AD 2 EPGD MAR AD 2 EPGD Ciąg dalszy na następnej stronie Continued on next page

20 ZMIANA AIRAC nr 152 STRONA 3 AIRAC AMENDMENT No. 152 PAGE 3 2) USUNĄĆ NASTĘPUJĄCE STRONY REMOVE THE FOLLOWING PAGES 2) WŁĄCZYĆ NASTĘPUJĄCE STRONY INSERT THE FOLLOWING PAGES AD 2 EPGD MAR AD 2 EPGD AD 2 EPGD MAR AD 2 EPGD AD 2 EPGD MAR AD 2 EPGD AD 2 EPGD MAR AD 2 EPGD AD 2 EPGD NOV AD 2 EPGD AD 2 EPGD FEB AD 2 EPGD AD 2 EPGD MAY AD 2 EPGD AD 2 EPGD MAY AD 2 EPGD AD 2 EPGD MAY AD 2 EPGD AD 2 EPGD MAY AD 2 EPGD AD 2 EPGD MAY AD 2 EPGD AD 2 EPGD MAY AD 2 EPGD AD 2 EPKK FEB AD 2 EPKK AD 2 EPKT MAY AD 2 EPKT AD 2 EPLB APR AD 2 EPLB AD 2 EPLB MAY AD 2 EPLB AD 2 EPLB MAY AD 2 EPLB AD 2 EPLB JUN AD 2 EPLB AD 2 EPLB JUN AD 2 EPLB AD 2 EPLB JAN AD 2 EPLB AD 2 EPLB SEP AD 2 EPLB AD 2 EPLB FEB AD 2 EPLB AD 2 EPLB FEB AD 2 EPLB AD 2 EPLL APR AD 2 EPLL AD 2 EPLL SEP AD 2 EPLL AD 2 EPLL MAR AD 2 EPLL AD 2 EPLL APR AD 2 EPLL AD 2 EPLL MAY AD 2 EPLL AD 2 EPLL MAY AD 2 EPLL AD 2 EPLL MAY AD 2 EPLL AD 2 EPLL MAY AD 2 EPLL AD 2 EPLL MAY AD 2 EPLL AD 2 EPLL MAY AD 2 EPLL AD 2 EPLL MAY AD 2 EPLL AD 2 EPLL FEB AD 2 EPLL AD 2 EPLL APR AD 2 EPLL AD 2 EPLL APR AD 2 EPLL AD 2 EPLL MAY AD 2 EPLL AD 2 EPLL MAY AD 2 EPLL AD 2 EPLL MAY AD 2 EPLL AD 2 EPLL MAY AD 2 EPLL AD 2 EPLL JUN AD 2 EPLL AD 2 EPLL JUN AD 2 EPLL AD 2 EPLL JUN AD 2 EPLL AD 2 EPPO MAY AD 2 EPPO AD 2 EPPO APR AD 2 EPPO AD 2 EPPO APR AD 2 EPPO AD 2 EPPO JUN AD 2 EPPO AD 2 EPPO MAR AD 2 EPPO AD 2 EPPO MAY AD 2 EPPO AD 2 EPPO APR AD 2 EPPO AD 2 EPPO FEB AD 2 EPPO AD 2 EPPO FEB AD 2 EPPO AD 2 EPPO FEB AD 2 EPPO AD 2 EPPO APR AD 2 EPPO AD 2 EPPO APR AD 2 EPPO Ciąg dalszy na następnej stronie Continued on next page

21 STRONA 4 ZMIANA AIRAC nr 152 PAGE 4 AIRAC AMENDMENT No ) USUNĄĆ NASTĘPUJĄCE STRONY REMOVE THE FOLLOWING PAGES AD 2 EPPO APR AD 2 EPPO AD 2 EPPO APR AD 2 EPPO AD 2 EPPO APR AD 2 EPPO AD 2 EPSC MAY AD 2 EPSC AD 2 EPWA MAY AD 2 EPWA AD 2 EPWA MAY AD 2 EPWA AD 2 EPWA MAY AD 2 EPWA AD 2 EPWA MAY AD 2 EPWA AD 2 EPWA MAY AD 2 EPWA AD 2 EPWA MAY AD 2 EPWA AD 2 EPWA MAY AD 2 EPWA AD 2 EPWA MAY AD 2 EPWA AD 2 EPWA APR AD 2 EPWA AD 2 EPWA APR AD 2 EPWA AD 2 EPWA MAY AD 2 EPWA AD 2 EPWA MAY AD 2 EPWA AD 2 EPWA MAY AD 2 EPWA AD 2 EPWA MAY AD 2 EPWA AD 2 EPWA MAY AD 2 EPWA AD 2 EPWA MAY AD 2 EPWA AD 2 EPWA MAY AD 2 EPWA AD 2 EPWA MAY AD 2 EPWA AD 2 EPWA MAY AD 2 EPWA AD 2 EPWA MAY AD 2 EPWA AD 2 EPWA MAY AD 2 EPWA AD 2 EPWA MAY AD 2 EPWA AD 2 EPWA MAY AD 2 EPWA AD 2 EPWA MAY AD 2 EPWA AD 2 EPWA MAY AD 2 EPWA AD 2 EPWA MAY AD 2 EPWA AD 2 EPWA MAY AD 2 EPWA AD 2 EPWA MAY AD 2 EPWA AD 2 EPWA MAY AD 2 EPWA AD 2 EPWA JUL AD 2 EPWA AD 2 EPWA JUL AD 2 EPWA AD 2 EPWA JUL AD 2 EPWA AD 2 EPWA JUL AD 2 EPWA AD 2 EPWA JAN AD 2 EPWA AD 2 EPWA ) NASTĘPUJĄCE NOTAM SĄ WPROWADZONE DO AIP POLSKA TĄ ZMIANĄ: N1490/14, N1649/14, P2284/14. 4) NASTĘPUJĄCE SUPLEMENTY SĄ NINIEJSZYM SKASOWANE: PATRZ GEN ) AIC POZOSTAJĄCE W MOCY: 03/11, 04/12, 03/13, 04/13, 05/13, 01/14, 02/14, 03/14, 04/14. 3) THE FOLLOWING NOTAM ARE INCORPORATED INTO WITH THIS AMENDMENT: D1490/14, D1649/14, A2284/14. 4) THE FOLLOWING SUPPLEMENTS ARE HEREBY CANCELLED: SEE GEN ) THE AIC REMAINING IN FORCE: 03/11, 04/12, 03/13, 04/13, 05/13, 01/14, 02/14, 03/14, 04/14. 6) POPRAWKI RĘCZNE: PATRZ GEN ) HAND AMENDMENTS: SEE GEN ) ZAZNACZYĆ WPROWADZENIE ZMIANY NA STRONACH GEN ) RECORD THE ENTRY OF THE AMENDMENT ON PAGES GEN 0.2. Zmiana powinna być przechowywana w sekcji AIRAC od chwili otrzymania do. 2) WŁĄCZYĆ NASTĘPUJĄCE STRONY INSERT THE FOLLOWING PAGES Amendment should be stored in the AIRAC section from the date of receipt until. - KONIEC - - END -

22 AIP POLSKA GEN GEN 0.3 WYKAZ SUPLEMENTÓW DO AIP RECORD OF AIP SUPPLEMENTS Nr/Rok No/Year 16/13 46/13 62/13 85/13 86/13 89/13 04/14 06/14 09/14 10/14 12/14 13/14 14/14 15/14 16/14 18/14 22/14 23/14 25/14 26/14 29/14 33/14 36/14 Temat Subject Planowane inwestycje na lotnisku Chopina w Warszawie (EPWA) w latach Planned investments at Warsaw Chopin Airport (EPWA) between Lądowanie statków powietrznych kodu A na kierunku RWY 07L na lotnisku ŁÓDŹ/ Lublinek (EPLL) Landing of code A aircraft at RWY 07L at ŁÓDŹ/Lublinek (EPLL) aerodrome Zmiana wysokości powierzchni ograniczających wysokość zabudowy w rejonie lotniska ŁÓDŹ/Lublinek (EPLL) Change of the altitude of obstacle limitation surfaces within the area of ŁÓDŹ/ Lublinek aerodrome (EPLL) Zmiany na polu ruchu naziemnego na lotnisku GDAŃSK im. Lecha Wałęsy (EPGD) Changes to movement area at GDAŃSK Lech Walesa aerodrome (EPGD) Zmiany na polu ruchu naziemnego na lotnisku GDAŃSK im. Lecha Wałęsy (EPGD) Changes to movement area at GDAŃSK Lech Walesa aerodrome (EPGD) Ograniczenia w dostępności lotniska KRAKÓW/Balice (EPKK) Limitations in the availability of KRAKÓW/Balice aerodrome (EPKK) Czasowe zamknięcie RWY 09/27 na lotnisku KATOWICE/Pyrzowice (EPKT) RWY 09/27 at KATOWICE/Pyrzowice aerodrome (EPKT) temporarily closed Prace budowlane na lotnisku KATOWICE/Pyrzowice (EPKT) Construction works at KATOWICE/Pyrzowice (EPKT) aerodrome Możliwość wcześniejszego wykorzystania warunkowych dróg lotniczych kategorii 1 (CDR 1) w 2014 roku Early access to category 1 conditional routes (CDR 1) in 2014 Zmiany oznakowania na płycie postojowej nr 1 na lotnisku LUBLIN (EPLB) Change of marking on APN 1 at LUBLIN (EPLB) aerodrome Loty testowe Test flights Niemieckie zawody szybowcowe German gliding competition Zmiana organizacji ruchu statków powietrznych na płycie postojowej lotniska KRAKÓW/Balice (EPKK) Change of apron layout at KRAKÓW/Balice aerodrome (EPKK) Roboty budowlane prowadzone w polu ruchu naziemnego lotniska KRAKÓW/ Balice (EPKK) Construction works within the movement area of KRAKÓW/Balice (EPKK) aerodrome Nowe specyfikacje nawigacyjne (APV BARO-VNAV, SBAS APV I) dla instrumentalnych podejść do lądowania New navigation specifications (APV BARO-VNAV, SBAS APV I) for instrument approaches Skoki spadochronowe - POWIDZ (EPPW) Parachute jumps - POWIDZ (EPPW) Loty szybowcowe Aeroklubu Śląskiego i Gliwickiego Glider flights of Gliwicki and Śląski Aero Clubs Loty taktyczne F-16 Tactical F-16 flights Zmiana parametrów pola naziemnego ruchu lotniczego na lotnisku BYDGOSZCZ/ Szwederowo (EPBY) Change of movement area parameters at BYDGOSZCZ/Szwederowo aerodrome (EPBY) Zmiana parametrów APN 4 na lotnisku WROCŁAW/Strachowice (EPWR) Change of APN 4 parameters at WROCŁAW/Strachowice aerodrome (EPWR) Prace budowlane na lotnisku SZCZECIN/Goleniów (EPSC) Construction works at SZCZECIN/Goleniów aerodrome (EPSC) Skoki spadochronowe - KIKITY (EPKI) Parachute jumps - KIKITY (EPKI) Skoki spadochronowe - KRĘPA k/słupska (EPSR) Parachute jumps - KRĘPA k/słupska (EPSR) Rozdział Chapter Ważny od Valid from Ważny do Valid to AD 2 EPWA 04 APR DEC 2014 EST AD 2 EPLL 30 MAY SEP 2014 EST AD 2 EPLL 25 JUL SEP 2014 EST AD 2 EPGD 14 NOV NOV 2014 EST AD 2 EPGD 14 NOV NOV 2014 EST AD 2 EPKK 14 NOV DEC 2014 EST AD 2 EPKT 06 MAR DEC 2014 AD 2 EPKT 06 MAR JUN 2015 EST ENR 3 04 APR OCT 2014 AD 2 EPLB 03 APR APR 2015 EST ENR 5 03 APR JUL 2014 EST ENR 5 23 APR AUG 2014 AD 2 EPKK 03 APR DEC 2014 AD 2 EPKK 03 APR DEC 2014 AD 2 EPKT 03 APR JUN 2014 EST ENR 5 05 MAY SEP 2014 ENR 5 01 MAY AUG 2014 EST ENR 5 06 MAY JUL 2014 AD 2 EPBY 01 MAY MAR 2015 EST AD 2 EPWR 01 MAY SEP 2014 EST AD 2 EPSC 29 MAY JUN 2015 EST ENR 5 29 MAY AUG 2014 ENR 5 31 MAY AUG 2014 AIRAC AMDT 152

23 GEN AIP POLSKA Nr/Rok No/Year 37/14 39/14 41/14 43/14 44/14 47/14 48/14 49/14 50/14 51/14 52/14 53/14 Temat Subject Wprowadzenie rejonu ograniczeń lotów w przestrzeni klasy G w rejonie lotniska RADOM (EPRA) Introduction of flight restriction area within class G airspace in the RADOM (EPRA) aerodrome area Loty zdalnie sterowanego statku powietrznego (RPA) Remotely piloted aircraft (RPA) flights A) Zawody Szybowcowe o Puchar A. Makarenki B) Słowackie Mistrzostwa Szybowcowe A) A. Makarenko Memorial Gliding Competition B) Slovak Gliding Championships A) 33. Szybowcowe Mistrzostwa Świata - LESZNO B) Międzynarodowe Zawody Szybowcowe LESZNO CUP A) 33 rd World Gliding Championships - LESZNO B) International Gliding Competition - 'LESZNO CUP Skoki spadochronowe Parachute jumps Planowane prace budowlane na lotnisku Gdańsk im. Lecha Wałęsy (EPGD) Construction works to be carried out at Gdańsk Lech Walesa (EPGD) aerodrome Loty zdalnie sterowanego statku powietrznego (RPA) Remotely - piloted aircraft (RPA) flights Skoki spadochronowe - GRĄDY (EPGY) Parachute jumps - GRĄDY (EPGY) 13. Międzynarodowe Szybowcowe Mistrzostwa Polski w klasie Klub - GRUDZIĄDZ (EPGI) 13th International Gliding Chapionships in the Club class - GRUDZIĄDZ (EPGI) Skoki spadochronowe - SUWAŁKI (EPSU) Parachute jumps - SUWAŁKI (EPSU) Skoki spadochronowe - KAZIMIERZ BISKUPI (EPKB) Parachute jumps - KAZIMIERZ BISKUPI (EPKB) Wyznaczenie trawiastej płyty postojowej oraz powietrznej drogi kołowania na lotnisku ŁÓDŹ-LUBLINEK (EPLL) Designation of grass APN and air TWY at ŁÓDŹ-LUBLINEK (EPLL) aerodrome Rozdział Chapter Ważny od Valid from Ważny do Valid to ENR 5 19 JUN SEP 2014 ENR 5 29 MAY AUG 2014 EST ENR 5 02 JUL AUG 2014 ENR 5 19 JUL AUG 2014 ENR 5 01 JUL SEP 2014 AD 2 EPGD 01 SEP JUN 2015 ENR 5 23 OCT 2014 ENR 5 15 OCT 2014 ENR 5 27 JUL AUG 2014 ENR 5 15 OCT 2014 ENR 5 15 OCT 2014 AD 2 EPLL 22 JUL 2015 EST AIRAC AMDT 152

24 AIP POLSKA GEN GEN 0.4 WYKAZ KONTROLNY STRON AIP CHECKLIST OF AIP PAGES UWAGA REMARK STRONA/PAGE numery stron zapisane drukiem wytłuszczonym są wprowadzone zmianą AIRAC. page numbers printed in bold are introduced by an AIRAC Amendment. DATA/DATE GEN GEN JUN GEN SEP GEN JUN GEN FEB GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN JUN GEN NOV GEN MAR GEN GEN AUG GEN SEP GEN SEP GEN SEP GEN SEP GEN SEP GEN SEP GEN SEP GEN FEB GEN MAR GEN MAR GEN MAR GEN JUN GEN FEB GEN MAY GEN MAY GEN MAY GEN APR GEN APR GEN APR GEN APR GEN APR GEN JUN GEN FEB GEN APR GEN JUL GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB STRONA/PAGE DATA/DATE GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN APR GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN MAY GEN JUN GEN MAY GEN JUN GEN JUN GEN JAN GEN JUN GEN JUN GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN MAY GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN MAY GEN MAY GEN MAY GEN MAY GEN MAY GEN MAY GEN MAY GEN MAY GEN MAY GEN MAY GEN MAY GEN FEB GEN JUN GEN JUN GEN GEN GEN GEN GEN GEN JUN GEN JUN GEN JUN GEN DEC GEN DEC AIRAC AMDT 152

25 GEN AIP POLSKA STRONA/PAGE DATA/DATE GEN APR GEN APR GEN APR GEN FEB GEN FEB GEN JUN GEN JUN GEN JUN GEN JUN GEN JUN GEN JUN GEN JUL GEN JUL GEN JUN GEN JUN GEN JUN GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN FEB GEN OCT GEN MAY GEN MAY GEN OCT GEN MAY GEN MAY GEN FEB GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN GEN GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN JUN GEN JUN GEN MAR GEN JUL GEN SEP GEN SEP GEN SEP GEN JUL GEN APR GEN FEB GEN FEB GEN APR GEN APR GEN APR GEN APR GEN APR GEN APR GEN MAR GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB STRONA/PAGE DATA/DATE GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN SEP GEN SEP GEN SEP GEN SEP GEN SEP GEN MAY GEN MAY GEN MAY GEN MAY GEN MAY GEN MAY GEN MAY GEN FEB GEN MAY GEN MAY GEN MAY GEN MAY GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN APR GEN APR GEN APR GEN APR GEN APR GEN APR GEN APR GEN APR GEN APR GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN MAR GEN AUG GEN AUG GEN AUG GEN AUG GEN AUG GEN AUG GEN AUG AIRAC AMDT 152

26 AIP POLSKA STRONA/PAGE DATA/DATE GEN AUG GEN AUG GEN AUG GEN AUG GEN AUG GEN AUG GEN AUG GEN AUG GEN AUG GEN AUG GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN NOV GEN NOV GEN NOV GEN NOV GEN NOV GEN NOV GEN NOV GEN APR GEN APR GEN APR GEN APR GEN APR GEN APR GEN APR GEN APR ENR ENR AUG ENR MAY ENR MAR ENR JUN ENR JUN ENR JUL ENR OCT ENR OCT ENR NOV ENR NOV ENR JUL ENR JUL ENR JUL ENR MAY ENR APR ENR APR ENR APR ENR MAY ENR MAY ENR MAY ENR MAY ENR JUL ENR MAY ENR MAY ENR MAY ENR NOV ENR NOV ENR NOV ENR MAY ENR MAY STRONA/PAGE DATA/DATE ENR MAY ENR MAY ENR MAY ENR MAY ENR MAY ENR FEB ENR NOV ENR MAR ENR MAY ENR MAY ENR MAY ENR MAY ENR JUL ENR MAY ENR JUL ENR JUL ENR MAY ENR JUL ENR FEB ENR FEB ENR DEC ENR DEC ENR DEC ENR DEC ENR JUL ENR JUL ENR JUL ENR SEP ENR AUG ENR MAR ENR MAR ENR MAR ENR MAR ENR MAR ENR MAR ENR AUG ENR AUG ENR MAR ENR MAR ENR MAR ENR MAR ENR MAR ENR MAR ENR MAY ENR AUG ENR AUG ENR NOV ENR NOV ENR NOV ENR NOV ENR NOV ENR NOV ENR AUG ENR MAR ENR MAR ENR MAR ENR JUN ENR MAY ENR MAY ENR FEB ENR FEB ENR MAY GEN AIRAC AMDT 152

'11"N '08"E '57"N '21"E '57"N '21"E '47"N '14"E

'11N '08E '57N '21E '57N '21E '47N '14E POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE (ENR 5) 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax:

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY 1. DATES 2013-07-22 do 2013-08-10 2013-07-22 until 2013-08-10 2. 53 21'10"N 015 25'38"E 3. 54 04'52"N 017 02'01"E

1. TERMINY 1. DATES 2013-07-22 do 2013-08-10 2013-07-22 until 2013-08-10 2. 53 21'10N 015 25'38E 3. 54 04'52N 017 02'01E OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN 1. DATE 2012-07-20 do 2012-07-29 2012-07-20 to 2012-07-29. Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95

1. TERMIN 1. DATE 2012-07-20 do 2012-07-29 2012-07-20 to 2012-07-29. Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN 1. DATE 2013-08-14 do 2013-08-25 2013-08-14 to 2013-08-25. Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95

1. TERMIN 1. DATE 2013-08-14 do 2013-08-25 2013-08-14 to 2013-08-25. Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 16/13 (AD 2 EPWA)

SUP 16/13 (AD 2 EPWA) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

2. TERMINY ZAPASOWE (UTC) 2. ALTERNATIVE DATES (UTC) 2012-04-05: 0700-1100 2012-07-05: 0700-1100 2012-10-04: 0700-1100 2012-12-06: 0800-1200

2. TERMINY ZAPASOWE (UTC) 2. ALTERNATIVE DATES (UTC) 2012-04-05: 0700-1100 2012-07-05: 0700-1100 2012-10-04: 0700-1100 2012-12-06: 0800-1200 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE 2015-12-10 do 2016-03-02 2015-12-10 to 2016-03-02

1. TERMIN DATE 2015-12-10 do 2016-03-02 2015-12-10 to 2016-03-02 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

DATA DOSTARCZENIA DANYCH DO ZMIANY AIRAC/ SUPLEMENTU DEADLINE FOR AIRAC AMENDMENT/SUPPLEMENT

DATA DOSTARCZENIA DANYCH DO ZMIANY AIRAC/ SUPLEMENTU DEADLINE FOR AIRAC AMENDMENT/SUPPLEMENT HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF AIRSPACE CLASSIFICATION BELOW FL 195 THROUGHOUT ECAC

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1 : Planowane granice strefy TRA 27.

Rysunek 1 : Planowane granice strefy TRA 27. KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT KOREKTY GRANIC ISTNIEJĄCYCH ATZ, WPROWADZENIA STREF TRA NA POTRZEBY PROWADZENIA DZIAŁAŃ W RAMACH SZKOLEŃ LOTNICZYCH ORAZ SKOKÓW SPADOCHRONOWYCH W REJONIE FIR EPWW. 1. CEL

Bardziej szczegółowo

VFR SUP 64/14 (AD 4 EPKT)) Obowiązuje od / Effective from 18 SEP 2014 Obowiązuje do / Effective to 30 JUN 2015 EST

VFR SUP 64/14 (AD 4 EPKT)) Obowiązuje od / Effective from 18 SEP 2014 Obowiązuje do / Effective to 30 JUN 2015 EST POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

SUP 03/13 (AD 2 EPKT)

SUP 03/13 (AD 2 EPKT) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE 2014-08-21 do 2014-11-12 2014-08-21 to 2014-11-12. Planowany czas aktywności: SR - 2200. Planned time of activity: SR - 2200.

1. TERMIN DATE 2014-08-21 do 2014-11-12 2014-08-21 to 2014-11-12. Planowany czas aktywności: SR - 2200. Planned time of activity: SR - 2200. OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 01/12 (AD 2 EPKT)

SUP 01/12 (AD 2 EPKT) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 09/12 (AD 2 EPKT)

SUP 09/12 (AD 2 EPKT) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

3. REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREAS. Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 285 Upper limit: FL 285

3. REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREAS. Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 285 Upper limit: FL 285 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date AIP POLSKA GEN 3.2-1 08 JAN 2015 GEN 3.2 MAPY LOTNICZE AERONAUTICAL CHARTS 1. SŁUŻBA ODPOWIEDZIALNA ZA WYDAWANIE MAP LOTNICZYCH Mapy lotnicze na potrzeby żeglugi powietrznej w FIR WARSZAWA wydaje Polska

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do pisma APZX-630-27/ /12

Załącznik nr 1 do pisma APZX-630-27/ /12 Załącznik nr 1 do pisma APZX-630-27/ /12 SUPLEMENT NR../12 (ENR) Obowiązuje od 12-05-15 Obowiązuje do 12-07-15 1. ZAWARTOŚĆ SUPLEMENTU SUPPLEMENT No../12 (ENR) Effective from 12-05-15 Effective to 12-07-15

Bardziej szczegółowo

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION.

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION. AIP VFR POLAND VFR R 3.1-1 VFR R 3.1 DELEGACJA SŁUŻB ATS DELEGATION OF ATS 1. DELEGACJA SŁUŻB ATS - CTR HERINGSDORF 1. DELEGATION OF ATS - HERINGSDORF CTR Linia łącząca następujące punkty/the line 53 55

Bardziej szczegółowo

EETNYNYX KCOSXHJP ZBZZSAXX EBZZSAEP EGZZSAEP EVRAYNYS LEMDYOYX LFZZNTEP LKZZSDEP OKNOYNYX UUUUYNYX EKZZSAEP ENZZSEXX KDZZNAXX LKZZSAEP LZZZSCEP

EETNYNYX KCOSXHJP ZBZZSAXX EBZZSAEP EGZZSAEP EVRAYNYS LEMDYOYX LFZZNTEP LKZZSDEP OKNOYNYX UUUUYNYX EKZZSAEP ENZZSEXX KDZZNAXX LKZZSAEP LZZZSCEP HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. SEASONAL SNOW PLAN FOR THE WINTER SEASON 2012/2013WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF

Bardziej szczegółowo

EETNYNYX KCOSXHJP ZBZZSAXX EBZZSAEP EGZZSAEP EVRAYNYS LEMDYOYX LFZZNTEP LKZZSDEP OKNOYNYX UUUUYNYX EKZZSAEP ENZZSEXX KDZZNAXX LKZZSAEP LZZZSCEP

EETNYNYX KCOSXHJP ZBZZSAXX EBZZSAEP EGZZSAEP EVRAYNYS LEMDYOYX LFZZNTEP LKZZSDEP OKNOYNYX UUUUYNYX EKZZSAEP ENZZSEXX KDZZNAXX LKZZSAEP LZZZSCEP HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. SEASONAL SNOW PLAN FOR THE WINTER SEASON 2011/2012WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF

Bardziej szczegółowo

DOWÓDZTWO OPERACYJNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH SZEFOSTWO OBRONY POWIETRZNEJ

DOWÓDZTWO OPERACYJNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH SZEFOSTWO OBRONY POWIETRZNEJ Rejony Ograniczeń Lotów podczas Szczytu NATO Podstawa prawna do wprowadzenia Rejonów Ograniczeń Lotów Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 9 października 2003 r. w sprawie ograniczeń lotów na czas

Bardziej szczegółowo

SUP 29/14 (AD 2 EPSC)

SUP 29/14 (AD 2 EPSC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 03/14 (AD 2 EPLL)

SUP 03/14 (AD 2 EPLL) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

DATY PUBLIKACJI CYKLU AIRAC W 2012 ROKU AIRAC CYCLE PUBLICATION DATES IN 2012 DATA DOSTARCZENIA DANYCH DO ZMIANY AIRAC/ SUPLEMENTU

DATY PUBLIKACJI CYKLU AIRAC W 2012 ROKU AIRAC CYCLE PUBLICATION DATES IN 2012 DATA DOSTARCZENIA DANYCH DO ZMIANY AIRAC/ SUPLEMENTU HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF AIRSPACE CLASSIFICATION BELOW FL 195 THROUGHOUT ECAC

Bardziej szczegółowo

Podział Przestrzeni Powietrznej

Podział Przestrzeni Powietrznej SZKOLENIE TEORETYCZNE KANDYDATÓW NA UCZNIÓW PILOTOW ( Teoretyczny Kurs Szybowcowy TKS ) Podział Przestrzeni Powietrznej Aeroklub Bielsko-Bialski Przemysław Ochal 1. Stosowane dokumenty Aneks 11 ICAO do

Bardziej szczegółowo

SUP 06/12 (AD 2) 01 JUN 2012 08 JUL 2012

SUP 06/12 (AD 2) 01 JUN 2012 08 JUL 2012 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 60/12 (AD 2 EPRZ)

SUP 60/12 (AD 2 EPRZ) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

VFR SUP 04/12 (VFR AD 4 EPKM) Obowiązuje od / Effective from 03 MAY 2012 Obowiązuje do / Effective to 02 MAY 2013 EST

VFR SUP 04/12 (VFR AD 4 EPKM) Obowiązuje od / Effective from 03 MAY 2012 Obowiązuje do / Effective to 02 MAY 2013 EST POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

DATY PUBLIKACJI CYKLU AIRAC W ROKU 2017 AIRAC CYCLE PUBLICATION DATES IN 2017

DATY PUBLIKACJI CYKLU AIRAC W ROKU 2017 AIRAC CYCLE PUBLICATION DATES IN 2017 HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF AIRSPACE CLASSIFICATION BELOW FL 195 THROUGHOUT ECAC

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. 1. Opis projektu stan obecny i zakres proponowanych zmian.

Załącznik 1. 1. Opis projektu stan obecny i zakres proponowanych zmian. Załącznik 1 1. Opis projektu stan obecny i zakres proponowanych zmian. W chwili obecnej dolna granica sektora A LTMA EPKK oraz sektora A EPKT wynosi 560m (1837ft) AMSL. Ze względu na zróżnicowanie ukształtowanie

Bardziej szczegółowo

VFR ENR 2.2 STREFY RUCHU LOTNISKOWEGO (ATZ) AERODROME TRAFFIC ZONES (ATZ)

VFR ENR 2.2 STREFY RUCHU LOTNISKOWEGO (ATZ) AERODROME TRAFFIC ZONES (ATZ) POLSKA AGCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ AIRAC AMDT 071 Oznaczenie Designator Granice poziome Lateral limits VFR R 2.2 STREFY RUCHU LOTNISKOWEGO () AERODROME TRAFFIC ZONES () Granice pionowe (AMSL) Vertical limits

Bardziej szczegółowo

2. ZAKRES PROPONOWANYCH ZMIAN:

2. ZAKRES PROPONOWANYCH ZMIAN: KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT REORGANIZACJI STRUKTUR PRZESTRZENI POWIETRZNEJ W REJONIE LOTNISKA RADOM-SADKÓW W ZWIĄZKU Z UTWORZENIEM NOWEGO CYWILNEGO PORTU LOTNICZEGO RADOM 1. CEL Celem przedmiotowej zmiany

Bardziej szczegółowo

SUP 18/15 (AD 2 EPPO)

SUP 18/15 (AD 2 EPPO) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 17/15 (AD 2 EPBY)

SUP 17/15 (AD 2 EPBY) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

EPWR - WROCŁAW/Strachowice

EPWR - WROCŁAW/Strachowice AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPWR 1-1 AIRAC effective date 03 APR 2014 EPWR AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPWR AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPOD - DAJTKI k/olsztyna

EPOD - DAJTKI k/olsztyna AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPOD 1-1 AIRAC effective date 08 JAN 2015 EPOD AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPOD AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY NASTAWIANIA WYSOKOŚCIOMIERZA ALTIMETER SETTING PROCEDURES

PROCEDURY NASTAWIANIA WYSOKOŚCIOMIERZA ALTIMETER SETTING PROCEDURES AIP VFR POLAND VFR ENR 1.4-1 VFR ENR 1.4 PROCEDURY NASTAWIANIA WYSOKOŚCIOMIERZA ALTIMETER SETTING PROCEDURES 1. WSTĘP 1. INTRODUCTION 1.1 Procedury nastawiania wysokościomierza stosowane w FIR WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

EPRZ - RZESZÓW/Jasionka

EPRZ - RZESZÓW/Jasionka AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPRZ 1-1 AIRAC effective date 12 NOV 2015 EPRZ AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPRZ AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

Zmiany w przestrzeni powietrznej w rejonie lotniska Wrocław/Starachowice, TMA Poznań:

Zmiany w przestrzeni powietrznej w rejonie lotniska Wrocław/Starachowice, TMA Poznań: Zmiany w przestrzeni powietrznej w rejonie lotniska Wrocław/Starachowice, TMA Poznań: Wprowadzenie rejonu kontrolowanego węzła lotnisk TMA Poznań Zmiana nazwy obecnej przestrzeni TMA Poznań na TMA Poznań

Bardziej szczegółowo

EPZG - ZIELONA GÓRA/Babimost

EPZG - ZIELONA GÓRA/Babimost AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPZG 1-1 AIRAC effective date 11 DEC 2014 EPZG AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPZG AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPGD - GDAŃSK im. Lecha Wałęsy

EPGD - GDAŃSK im. Lecha Wałęsy AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPGD 1-1 AIRAC effective date 20 AUG 2015 EPGD AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPGD AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

- modyfikacja północnych granic obecnego sektora TMA Warszawa A wynika z potrzeby zabezpieczenia procedur dolotowych i odlotowego do/z EPMO;

- modyfikacja północnych granic obecnego sektora TMA Warszawa A wynika z potrzeby zabezpieczenia procedur dolotowych i odlotowego do/z EPMO; Projekt reorganizacji przestrzeni powietrznej w rejonie Warszawa w związku z uruchomieniem operacyjnym oraz wdrożeniem procedur SID/STAR dla lotniska Warszawa Modlin TERMIN WEJŚIA ZMIANY W ŻYIE AIRA 28.06.2012

Bardziej szczegółowo

( po uwzględnienie uwag/opinii w ramach konsultacji społecznych)

( po uwzględnienie uwag/opinii w ramach konsultacji społecznych) WERSJA OSTATECZNA PROJEKTU OKRESLENIA STANDARDÓW DOTYCZĄCYCH PUBLIKOWANIA INFORMACJI LOTNICZYCH O POKAZACH PIROTECHNICZNYCH, WYPUSZCZENIACH LAMPIONÓW ORAZ BALONÓW W FIR WARSZAWA ( po uwzględnienie uwag/opinii

Bardziej szczegółowo

EPMO - WARSZAWA/MODLIN

EPMO - WARSZAWA/MODLIN AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPMO 1-1 AIRAC effective date 23 JUL 2015 EPMO AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPMO AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

SUP 06/15 (AD 2 EPKK)

SUP 06/15 (AD 2 EPKK) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA INCYDENTU LOTNICZEGO

RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA INCYDENTU LOTNICZEGO Warszawa, dnia 18 marca 2015 roku Nr ewidencyjny zdarzenia lotniczego 1336/14 RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA INCYDENTU LOTNICZEGO 1. Data i czas lokalny zaistnienia incydentu: 9 sierpnia 2014 r. godz.14:50 LMT.

Bardziej szczegółowo

EPKT - KATOWICE/Pyrzowice

EPKT - KATOWICE/Pyrzowice AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPKT 1-1 AIRAC effective date 28 MAY 2015 EPKT AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPKT AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) 4. Uwagi Remarks Dyżurny Operacyjny Portu:

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) 4. Uwagi Remarks Dyżurny Operacyjny Portu: AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPLB 1-1 AIRAC effective date 28 MAY 2015 EPLB AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPLB AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

SUP 10/13 (AD 2 EPKK)

SUP 10/13 (AD 2 EPKK) OGRAICZI DOSTÊPOŒCI LOTISKA KRAKÓW/BALIC Z POWODU PRAC RMOTOWYCH A RWY 07/2 LIMITD AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALIC ARODROM DU TO OVRHAUL WORKS O RWY 07/2 STROA 1-1 PAG 1-1 POLSKA AGCJA ŻGLUGI POWITRZJ POLISH

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY WYKONYWANIA LOTÓW Z WIDOCZNOŚCIĄ VISUAL FLIGHT RULES

PRZEPISY WYKONYWANIA LOTÓW Z WIDOCZNOŚCIĄ VISUAL FLIGHT RULES AIP VFR POLAND VFR ENR 1.2-1 23 JUL 2015 VFR ENR 1.2 PRZEPISY WYKONYWANIA LOTÓW Z WIDOCZNOŚCIĄ VISUAL FLIGHT RULES 1. PRZEPISY OGÓLNE 1. GENERAL RULES 1.1 W FIR Warszawa przyjmuje się że: 1.1 Within the

Bardziej szczegółowo

EPGI - LISIE KĄTY k/grudziądza

EPGI - LISIE KĄTY k/grudziądza AIP VFR POLAND VFR_AD 4 EPGI 1-1 AIRAC effective date 31 MAY 2012 EPGI AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPGI - LISIE KĄTY k/grudziądza EPGI AD 4.2 DANE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPERACYJNA

INSTRUKCJA OPERACYJNA Marius Olech ul. Jantarowa 5 80-341 Gdańsk (nazwa zarządzającego lądowiskiem) ZATWIERDZAM... (Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego) INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA GOŁUBIE Gdańsk maj 2012 KARTA UZGODNIEŃ

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja dotycząca wykonywania lotów w rejonie TMA i CTR Lublin

Dokumentacja dotycząca wykonywania lotów w rejonie TMA i CTR Lublin Dokumentacja dotycząca wykonywania lotów w rejonie TMA i CTR Lublin Wykaz dokumentów Porozumienia i operacyjne INOP TWR Lublin AIP Polska Porozumienia operacyjne: Porozumienie o współpracy operacyjnej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ LOTNISK/LĄDOWISK ORAZ LOTNISK DLA ŚMIGŁOWCÓW INDEX TO AERODROMES/AIRFIELDS AND HELIPORTS

WYKAZ LOTNISK/LĄDOWISK ORAZ LOTNISK DLA ŚMIGŁOWCÓW INDEX TO AERODROMES/AIRFIELDS AND HELIPORTS AIP VFR POLAND VFR AD 1-1 VFR AD 1 WYKAZ LOTNISK/LĄDOWISK ORAZ LOTNISK DLA ŚMIGŁOWCÓW INDEX TO AERODROMES/AIRFIELDS AND HELIPORTS EPBA EPBC EPBK EPBO EPBY EPCD EPEL EPGD EPGI EPGL EPGO EPGY EPIN EPIW EPJG

Bardziej szczegółowo

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) 4. Uwagi Remarks Telefony:

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) 4. Uwagi Remarks Telefony: AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPKK 1-1 AIRAC effective date 25 JUN 2015 EPKK AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPKK AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące Dziennik Ustaw Nr 106 8969 Poz. 678 678 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące Na podstawie art. 119 ust.

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ DOTYCZĄCY ELEMENTÓW PRZESTRZENI POWIETRZNEJ ORAZ PROCEDUR RUCHU LOTNICZEGO

KWESTIONARIUSZ DOTYCZĄCY ELEMENTÓW PRZESTRZENI POWIETRZNEJ ORAZ PROCEDUR RUCHU LOTNICZEGO KWESTIONARIUSZ DOTYCZĄCY ELEMENTÓW PRZESTRZENI POWIETRZNEJ ORAZ PROCEDUR RUCHU LOTNICZEGO I DANE RESPONDENTA ( * WYMAGANE) IMIĘ NAZWISKO KTL AOPA Poland OPERATOR/PILOT* PILOT STANOWISKO TYP STATKU POWIETRZNEGO*

Bardziej szczegółowo

SŁUŻBY ŁĄCZNOŚCI COMMUNICATION SERVICES

SŁUŻBY ŁĄCZNOŚCI COMMUNICATION SERVICES AIP POLSKA GEN 3.4-1 18 OCT 2012 GEN 3.4 SŁUŻBY ŁĄCZNOŚCI COMMUNICATION SERVICES 1. WŁADZE ODPOWIEDZIALNE 1. RESPONSIBLE AUTHORITIES Polska Agencja Żeglugi Powietrznej jest odpowiedzialna za zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

PODSUMOWANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PODSUMOWANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKT WPROWADZENIA STREF TRA DLA LOTÓW BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH WYKONYWANYCH POZA ZASIĘGIEM WZROKU OPERATORA (BVLOS) PRZEZ STRAŻ GRANICZNĄ (planowany termin

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Modele latające o masie startowej nie większej niż 25 kg, używane wyłącznie w. operacjach w zasięgu widzialności wzrokowej.

Załącznik nr 6. Modele latające o masie startowej nie większej niż 25 kg, używane wyłącznie w. operacjach w zasięgu widzialności wzrokowej. Załącznik nr 6 Modele latające o masie startowej nie większej niż 25 kg, używane wyłącznie w operacjach w zasięgu widzialności wzrokowej Spis treści 1.1. Przepisy niniejszego załącznika stosuje się do

Bardziej szczegółowo

NAWIGACJA GNSS MAPY PROCEDUR RNAV GNSS. Warszawa, 2015 r.

NAWIGACJA GNSS MAPY PROCEDUR RNAV GNSS. Warszawa, 2015 r. NAWIGACJA GNSS MAPY PROCEDUR RNAV GNSS Warszawa, 2015 r. PROCEDURY RNAV GNSS Procedury podejścia RNAV GNSS do minimów LNAV dla większości lotnisk kontrolowanych zostały wdrożone operacyjnie zgodnie z cyklem

Bardziej szczegółowo

EPBY - BYDGOSZCZ/Szwederowo

EPBY - BYDGOSZCZ/Szwederowo AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPBY 1-1 AIRAC effective date 08 JAN 2015 EPBY AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPBY AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

SŁUŻBA METEOROLOGICZNA METEOROLOGICAL SERVICES

SŁUŻBA METEOROLOGICZNA METEOROLOGICAL SERVICES AIP POLSKA GEN 3.5-1 28 MAY 2015 GEN 3.5 SŁUŻBA METEOROLOGICZNA METEOROLOGICAL SERVICES 1. SŁUŻBA ODPOWIEDZIALNA 1. RESPONSIBLE SERVICE 1.1 Służba meteorologiczna dla potrzeb lotnictwa cywilnego jest zapewniana

Bardziej szczegółowo

Zmiany w przestrzeni powietrznej w rejonie lotniska Szczecin Goleniów

Zmiany w przestrzeni powietrznej w rejonie lotniska Szczecin Goleniów Zmiany w przestrzeni powietrznej w rejonie lotniska Szczecin Goleniów Zmiana granic CTR Szczecin 53 45'57''N 014 54'46''E 53 33'42''N 015 11'42''E Dalej łuk o promieniu 11km i środku w punkcie 53 29'30''N

Bardziej szczegółowo

AEROKLUB CZĘSTOCHOWSKI

AEROKLUB CZĘSTOCHOWSKI AEROKLUB CZĘSTOCHOWSKI INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA RUDNIKI CZĘSTOCHOWA 02.01.2007 ROK 1. Dane operacyjno techniczne: 1.1. Punkt odniesienia środek lądowiska ARP 262 m AMSL. 1.2. Współrzędne geograficzne

Bardziej szczegółowo

STREFY ZAKAZANE, OGRANICZONE I NIEBEZPIECZNE PROHIBITED, RESTRICTED AND DANGER AREAS

STREFY ZAKAZANE, OGRANICZONE I NIEBEZPIECZNE PROHIBITED, RESTRICTED AND DANGER AREAS AIP POLSKA ENR 5.1-1 17 OCT 2013 ENR 5.1 STREFY ZAKAZANE, OGRANICZONE I NIEBEZPIECZNE PROHIBITED, RESTRICTED AND DANGER AREAS 1. DEFINICJE 1. DEFINITIONS 1.1 Każda przestrzeń powietrzna, w której może

Bardziej szczegółowo

Nawigacyjne zabezpieczenie lotnisk cywilnych, rozwiązania konwencjonalne i satelitarne

Nawigacyjne zabezpieczenie lotnisk cywilnych, rozwiązania konwencjonalne i satelitarne Nawigacyjne zabezpieczenie lotnisk cywilnych, rozwiązania konwencjonalne i satelitarne Ruch lotniczy w 2011 r. i prognozy na kolejne lata. Nałęczów, 24.02.2012 r. Zagadnienia 1. Nawigacyjne zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

STREFY ZAKAZANE, OGRANICZONE I NIEBEZPIECZNE PROHIBITED, RESTRICTED AND DANGER AREAS

STREFY ZAKAZANE, OGRANICZONE I NIEBEZPIECZNE PROHIBITED, RESTRICTED AND DANGER AREAS AIP VFR POLAND VFR ENR 2.1-1 VFR ENR 2.1 STREFY ZAKAZANE, OGRANICZONE I NIEBEZPIECZNE PROHIBITED, RESTRICTED AND DANGER AREAS 1. DEFINICJE 1. DEFINITIONS 1.1 Każda przestrzeń powietrzna, w której może

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date 3.1 SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 3.1 AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date 3.1 SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 3.1 AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE AIP POLSKA GEN 3.1-1 GEN 3. SŁUŻBY SERVICES 3.1 SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 3.1 AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE 1. ORGANIZACJA SŁUŻBY INFORMACJI LOTNICZEJ 1. ORGANIZATION OF AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE

Bardziej szczegółowo

EPBC - WARSZAWA-BABICE

EPBC - WARSZAWA-BABICE AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPBC 1-1 AIRAC effective date 03 APR 2014 EPBC AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPBC AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

Konsultacje dla użytkowników przestrzeni powietrznej Warka 23-24 czerwca 2015r. Aeroklub Polski

Konsultacje dla użytkowników przestrzeni powietrznej Warka 23-24 czerwca 2015r. Aeroklub Polski Konsultacje dla użytkowników przestrzeni powietrznej Warka 23-24 czerwca 2015r. Aeroklub Polski Latanie to nasza pasja Wychowujemy podniebnych mistrzów WSTĘP SCHEMAT ORGANIZACYJNY DYSCYPLINY AEROKLUB POLSKI

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPNOŚĆ I WARUNKI WYKORZYSTANIA LOTNISK/LOTNISK DLA ŚMIGŁOWCÓW AERODROME/HELIPORT AVAILABILITY AND CONDITIONS OF USE

DOSTĘPNOŚĆ I WARUNKI WYKORZYSTANIA LOTNISK/LOTNISK DLA ŚMIGŁOWCÓW AERODROME/HELIPORT AVAILABILITY AND CONDITIONS OF USE MIL AIP POLAND MIL AD 1.1-1 10 DEC 2015 MIL AD 1.1 DOSTĘPNOŚĆ I WARUNKI WYKORZYSTANIA LOTNISK/LOTNISK DLA ŚMIGŁOWCÓW AERODROME/HELIPORT AVAILABILITY AND CONDITIONS OF USE 1. UDZIELANIE ZEZWOLEŃ NA LĄDO-

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA

INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA Egz. Nr 2 INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA KRĘPA k/słupska - EPSR WOJEWÓDZTWO: POMORSKIE POWIAT: SŁUPSK GMINA: SŁUPSK Strona 1 / 23 Spis treści STRONA Spis treści 2 Karta uzgodnień i karta podpisów 3-4 Tabela

Bardziej szczegółowo

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) 4. Uwagi Remarks TWR: +48-61-847-2337 (telefaks)

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) 4. Uwagi Remarks TWR: +48-61-847-2337 (telefaks) AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPPO 1-1 AIRAC effective date 03 APR 2014 EPPO AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPPO AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za 2007 Ruch lotniczy w FIR Warszawa

RAPORT ROCZNY za 2007 Ruch lotniczy w FIR Warszawa RAPORT ROCZNY za 27 Ruch lotniczy w FIR Warszawa (STATYSTYKI I PROGNOZY) [STAT/ASM/7] Biuro Zarządzania Przestrzenią Powietrzną i Przygotowania Operacyjnego Ośrodek Planowania Strategicznego (APZ) Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

Rozwój Lotnisk w Małopolsce stymulatorem dalszego rozwoju Małopolski korzyści i utrudnienia

Rozwój Lotnisk w Małopolsce stymulatorem dalszego rozwoju Małopolski korzyści i utrudnienia Rozwój Lotnisk w Małopolsce stymulatorem dalszego rozwoju Małopolski korzyści i utrudnienia Kierunki rozwoju lotnisk w Polsce zarządzanie przestrzenią powietrzną bezpieczeństwo żeglugi powietrznej. Kraków,

Bardziej szczegółowo

POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY BIULETYN

POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY BIULETYN POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY BIULETYN BULLETIN 2007 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Przepisy i procedury 1.2. Odprawa 1.3. Biuletyny Informacji Przed Lotem 1.4.Czas stosowany w organach

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej Polish Air Navigation Services Agency. Ośrodek Planowania Strategicznego (ASM1)

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej Polish Air Navigation Services Agency. Ośrodek Planowania Strategicznego (ASM1) Ośrodek Planowania Strategicznego (ASM1) Polska Agencja Żeglugi Powietrznej KOMITET DS. PRZESTRZENI POWIETRZNEJ Komitet Zarządzania Przestrzenią Powietrzną ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGAN DORADCZY MINISTRA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 lutego 2015 r. Poz. 273 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 26 lutego 2015 r. Poz. 273 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 lutego 2015 r. Poz. 273 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT ZMIANY GRANIC CTR/TMA Łódź/Lublinek

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT ZMIANY GRANIC CTR/TMA Łódź/Lublinek KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT ZMIANY GRANIC CTR/TMA Łódź/Lublinek 1. CEL Celem przedmiotowej zmiany jest dostosowanie przestrzeni kontrolowanej w rejonie lotniska Łódź/Lublinek pod kątem wprowadzenia nowych

Bardziej szczegółowo

EPWA - CHOPINA W WARSZAWIE

EPWA - CHOPINA W WARSZAWIE AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPWA 1-1 AIRAC effective date 03 APR 2014 EPWA AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPWA AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

Proces konsultacji społecznych w kontekście projektowania zmian w strukturze przestrzeni powietrznej w FIR Warszawa. Warszawa, 23.05.2014 r.

Proces konsultacji społecznych w kontekście projektowania zmian w strukturze przestrzeni powietrznej w FIR Warszawa. Warszawa, 23.05.2014 r. Proces konsultacji społecznych w kontekście projektowania zmian w strukturze przestrzeni powietrznej w FIR Warszawa Warszawa, 23.05.2014 r. Zarządzanie polską przestrzenia powietrzną ASM1 Przestrzeń powietrzną

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH Dot. incydentu nr: 984/14 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH Po rozpatrzeniu w dniu 28 stycznia 2015 roku, przedstawionych przez organ zarządzania przestrzenią powietrzną informacji

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS

SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS BIULETYN VFR STRONA 1 PAGE 1 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Przepisy i procedury 1.2. Odprawa 1.3. Biuletyny Informacji Przed Lotem 1.4. Czas stosowany w organach zarządzania ruchem

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie przygotowań Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej do Mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012

Podsumowanie przygotowań Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej do Mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012 Podsumowanie przygotowań Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej do Mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012 Cele PAŻP i zrealizowane zadania w ramach EURO 2012 Nadrzędnym celem realizowanych w PAŻP zadań

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA GOTARTOWICE k/rybnika - EPRG

INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA GOTARTOWICE k/rybnika - EPRG 2.4.1. Utrzymanie nawierzchni sztucznych NIE DOTYCZY 2.4.2. Utrzymanie systemu odwadniania BRAK 2.5. Usuwanie unieruchomionych statków powietrznych Usuwanie statków powietrznych do 5700 kg. (MTOW) 2.6.

Bardziej szczegółowo

ZASADA LOKALNA EPPO-1

ZASADA LOKALNA EPPO-1 ZASADA LOKALNA EPPO-1 Procedury dla Operacji w Porze Nocy na Lotnisku Poznań Ławica (poza godzinami pracy Koordynatora Rozkładów Lotów) I. Wprowadzenie. 1. Niniejszy dokument określa procedury zarządzania

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie przepustowości lotnisk w czasie EURO 2012 TM oraz wypracowanie jednolitej metodologii określania przepustowości lotnisk w Polsce

Podsumowanie przepustowości lotnisk w czasie EURO 2012 TM oraz wypracowanie jednolitej metodologii określania przepustowości lotnisk w Polsce Podsumowanie przepustowości lotnisk w czasie EURO 2012 TM oraz wypracowanie jednolitej metodologii określania przepustowości lotnisk w Polsce Poznań, 17.09.2012 r. PAŻP / PANSA Agencja jest państwową osobą

Bardziej szczegółowo

KARTA UZGODNIEŃ INSTRUKCJI OPERACYJNEJ LĄDOWISKA PIŁA. Uzgadniający Opinia Data i podpis Uwagi

KARTA UZGODNIEŃ INSTRUKCJI OPERACYJNEJ LĄDOWISKA PIŁA. Uzgadniający Opinia Data i podpis Uwagi KARTA UZGODNIEŃ INSTRUKCJI OPERACYJNEJ LĄDOWISKA PIŁA Uzgadniający Opinia Data i podpis Uwagi Polska Agencja Żeglugi Powietrznej ZMIANA 00 PIŁA 15.11.2011 STRONA 1/19 REJESTR ZMIAN W INSTRUKCJI OPERACYJNEJ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPERACYJNA

INSTRUKCJA OPERACYJNA Aeroklub Ziemi Jarosławskiej Rynek 6, 37-500 Jarosław tel: +48-793-744-784, +48-692-776-207 fax: +48-17-783-4621 KRS: 0000281817 NIP: 7922178721 REGON: 180237001 konto nr: 40 1500 1634 1216 3005 1357 0000

Bardziej szczegółowo

PAŻP / PANSA. Wizja i Misja PAŻP

PAŻP / PANSA. Wizja i Misja PAŻP PAŻP / PANSA Agencja jest państwową osobą prawną powołaną od 01.04.2007 na bazie ustawy określającej zadania, której działalność finansowana jest z opłat użytkowników przestrzeni powietrznej. PAŻP podlega

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

Bezzałogowe statki powietrzne w Polsce podstawy prawne. Zespół ds. bezzałogowych statków powietrznych Urząd Lotnictwa Cywilnego

Bezzałogowe statki powietrzne w Polsce podstawy prawne. Zespół ds. bezzałogowych statków powietrznych Urząd Lotnictwa Cywilnego Bezzałogowe statki powietrzne w Polsce podstawy prawne Zespół ds. bezzałogowych statków powietrznych Urząd Lotnictwa Cywilnego Bezzałogowe statki powietrzne Przepisy krajowe Prawo lotnicze Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za 2008 Ruch lotniczy w FIR Warszawa

RAPORT ROCZNY za 2008 Ruch lotniczy w FIR Warszawa RAPORT ROCZNY za 2008 Ruch lotniczy w FIR Warszawa [STAT/ASM/08] Biuro Zarządzania Przestrzenią Powietrzną i Przygotowania Operacyjnego Ośrodek Planowania Strategicznego (APZ) Oznaczenie klasyfikacyjne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA KONOPNICA

INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA KONOPNICA Dondziak Wiesław 98-313 Konopnica ul.kasztanowa7/2 INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA KONOPNICA Konopnica 07.03.2013r. Strona 1 z 10 DANE OPERACYJNO-TECHNICZNE 1.1.Punkt odniesienia lądowiska: środek lądowiska

Bardziej szczegółowo

EPZG - ZIELONA GÓRA/Babimost

EPZG - ZIELONA GÓRA/Babimost AIP POLSKA AD 2 EPZG 1-1 11 DEC 2014 EPZG AD 2.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPZG - ZIELONA GÓRA/Babimost EPZG AD 2.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA GRĄDY. Rozdział I DANE TECHNICZNO OPERACYJNE LĄDOWISKA - (EPGY)

INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA GRĄDY. Rozdział I DANE TECHNICZNO OPERACYJNE LĄDOWISKA - (EPGY) Rozdział I DANE TECHNICZNO OPERACYJNE LĄDOWISKA - (EPGY) 1. POŁOŻENIE I PRZEZNACZENIE LĄDOWISKA: Lądowisko Grądy położone jest pod TSA 02 sektor D, którego granice pionowe wynoszą od GND do FL660. Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPNT 1-1. 2. Odległość, kierunek od miasta Direction and distance from city

AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPNT 1-1. 2. Odległość, kierunek od miasta Direction and distance from city AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPNT 1-1 AIRAC effective date 08 MAR 2012 EPNT AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPNT - NOWY TARG EPNT AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za 2013 Ruch lotniczy w FIR Warszawa

RAPORT ROCZNY za 2013 Ruch lotniczy w FIR Warszawa RAPORT ROCZNY za 213 Ruch lotniczy w FIR Warszawa [STAT/ASM/13] Dział Strategii i Stosunków Zewnętrznych Zespół Statystyk i Prognoz RL (AEE) Oznaczenie klasyfikacyjne : STAT/ASM/PL Wersja dokumentu : 1.

Bardziej szczegółowo