SUP 18/15 (AD 2 EPPO)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SUP 18/15 (AD 2 EPPO)"

Transkrypt

1 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE (AD 2 EPPO) Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: Obowiązuje od / Effective from Obowiązuje do / Effective to 31 OCT 2015 EST PLANOWANE PRACE BUDOWLANE NA LOTNISKU POZNAŃ/ŁAWICA (EPPO) PLANNED CONSTRUCTION WORKS AT POZNAŃ/ ŁAWICA (EPPO) AERODROME Na terenie lotniska będą prowadzone prace polegające na renowacji nawierzchni, budowie i modernizacji świetlnych pomocy nawigacyjnych, kanalizacji kablowej i odwodnienia RWY i TWY N, mające wpływ na użytkowanie lotniska. RWY będzie niedostępna dla operacji lotniczych w następujących terminach (UTC): do w godzinach ; do w godzinach ; godzina 0600 do godzina 1400; do w godzinach ; do w godzinach TWY N będzie niedostępna dla operacji lotniczych w następujących terminach (UTC): godzina 0600 do godzina 1400; godzina 0600 do godzina Wykonanie prac podzielone jest na kilka etapów. 1. ETAP 1 STAGE Planowany termin rozpoczęcia prac: godzina 0600 UTC Planowany termin zakończenia prac: godzina 1400 UTC 1.2 Zakres prac: Scope of works: Renowacja pierwszej części nawierzchni RWY 10/28 na odcinku od THR RWY 10 do 290 m w stronę THR RWY 28. Within the aerodrome area, works will be carried out incorporating surface renovation, construction and modernization of navigation lights, cable ducting and drainage system for the RWY and TWY N, affecting the use of the aerodrome. The RWY will be unavailable for flight operations during the following periods (UTC): to between 2300 and 0345 hrs; to between 2300 and 0345 hrs; hrs to hrs; to between 2300 and 0345 hrs; to between 0000 and 0445 hrs; TWY N will be unavailable for flight operations during the following periods (UTC): hrs to hrs; hrs to hrs. The works are divided into stages. Planned time of commencement: hrs UTC Planned time of completion hrs UTC First portion of RWY 10/28 surface renovated over a distance of 290 m from RWY 10 THR towards RWY 28 THR. 1.3 Teren i zaplecze budowy: Construction site and maintenance base: Prace budowlane prowadzone będą w rejonie przedstawionym na załączonej mapie (Etap 1). Sprzęt i pojazdy budowlane, a także teren prowadzenia robót będą posiadać oznakowanie dzienne i/lub nocne. 1.4 Ograniczenia i utrudnienia: Limitations and difficulties Przez cały okres prowadzenia robót niedostępna dla statków powietrznych będzie część RWY 10/28 od THR RWY 10 do 500 m w stronę THR RWY 28 oraz TWY D2 od THR 10 do skrzyżowania z TWY S. Skrócone będą deklarowane długości RWY 10/28. ILS RWY 28 będzie wyłączony. Szczegółowe informacje dotyczące dostępnych procedur podejścia do lądowania będą opublikowane w oddzielnym Suplemencie. The works will be carried out within the area depicted on the attached chart (Stage 1) Equipment, construction vehicles and the works area will be provided with visual aids for day and night use. Throughout the working period, the portion of RWY 10/28 from RWY 10 THR over a distance of 500 m towards RWY 28 THR as well as the portion of TWY D2 from THR 10 to the intersection with TWY S will be unavailable. The RWY 10/28 declared distances will be shortened. The RWY 28 ILS will be switched off. Detailed information on the available approach procedures will be published in a separate Supplement. 1.5 Parametry RWY 10/28 o zredukowanej długości. Parameters of RWY 10/28 with reduced length.

2 STRONA 1-2 PAGE 1-2 PLANOWANE PRACE BUDOWLANE NA LOTNISKU POZNAŃ/ŁAWICA (EPPO) PLANNED CONSTRUCTION WORKS AT POZNAŃ/ŁAWICA (EPPO) AERODROME Charakterystyki fizyczne RWY/RWY physical characteristics: Oznaczenie RWY/NR Designations RWY/NR Wymiary RWY Dimensions of RWY Wymiary pasa drogi startowej Strip dimensions Wymiary RESA RESA dimensions Współrzędne THR (WGS-84)/ Undulacja geoidy THR THR coordinates (WGS-84)/ THR geoid undulation Poziom progu i najwyższy punkt strefy przyziemienia dla podejścia nieprecyzyjnego THR elevation and highest elevation of TDZ of nonprecision APP RWY m x 50 m 2464m x 300 m 90 m x 100 m m x 50 m 2464m x 300 m 150 m x 100 m N E '05.43''N '27.94''E Deklarowane długości/declared distances: TORA TODA ASDA LDA m 2004 m 2004 m 2004 m m 2004 m 2004 m 2004 m Światła podejścia i progu/approach and threshold lighting: Typy świateł podejścia, długość, intensywność APCH LGT type, LEN, INTST Kolor świateł progu WBAR THR LGT colour, WBAR Wizualny system podejścia Visual approach system 10 NIL THR - zielone/green PAPI 3 po lewej stronie/left 28 ALPA-ATA, cat. I 900 m SFL m THR - zielone/green WBAR - zielone/green PAPI 3 po prawej stronie/right Światła drogi startowej/runway lighting: Światła krawędziowe RWY, długość, odstępy, kolor, Intensywność REDL, LEN, spacing, colour, INTST 2000 m, 60 m FM m: białe/white FM m: żółte/yellow 2000 m, 60 m FM m: białe/white FM m: żółte/yellow Kolor świateł końcowych RWY, WBAR RENL, WBAR Czerwone/red Czerwone/red Oznakowanie RWY: RWY signage: RWY 28 - progu, tożsamości, strefy przyziemienia, punktu celowania, osi, krawędzi; RWY 10 - tymczasowo przesuniętego progu (w postaci prostopadłego do osi drogi startowej pasa o szerokości 3,60 m), osi obszaru RWY przed tymczasowo przesuniętym progiem (w postaci grotów strzałek dodanych do oznakowania osi), tożsamości, strefy przyziemienia, punktu celowania, osi, krawędzi, oznakowania płaszczyzny do zawracania na tymczasowym THR 10 wykonane dla ACFT o wielkości B RWY 28 - THR, designation, touchdown zone, aiming point, centre line, edge; RWY 10 - temporarily displaced THR (in the form of a strip 3.60 m wide perpendicular to RWY centre line), centre line of the RWY portion before temporarily displaced THR (in the form of arrow heads added to the RWY markings), designation, touchdown zone, aiming point, centre line, edge, turn pad at temporary THR 10 for ACFT of B size. 2. ETAP 2 STAGE Planowany termin rozpoczęcia prac: godzina 0600 UTC Planowany termin zakończenia prac: godzina 1400 UTC 2.2 Zakres prac: Scope of works: Renowacja drugiej części nawierzchni RWY 10/28 na odcinku od THR RWY 28 do 290 m w stronę THR RWY 10. Planned time of commencement: hrs UTC Planned time of completion hrs UTC Second portion of RWY 10/28 surface renovated over a distance of 290 m from RWY 28 THR towards RWY 10 THR. 2.3 Teren i zaplecze budowy: Construction site and maintenance base: Prace budowlane prowadzone będą w rejonie przedstawionym na załączonej mapie (Etap 2). Sprzęt i pojazdy budowlane, a także teren prowadzenia robót będą posiadać oznakowanie dzienne i/lub nocne. 2.4 Ograniczenia i utrudnienia: Limitations and difficulties: Przez cały okres prowadzenia robót niedostępna dla statków powietrznych będzie część RWY 10/28 od THR RWY 28 do 500 m w stronę THR RWY 10 oraz TWY A, TWY R i TWY N. Skrócone będą deklarowane długości RWY 10/28. ILS RWY 28 będzie wyłączony. The works will be carried out within the area depicted on the attached chart (Stage 2) Equipment, construction vehicles and the works area will be provided with visual aids for day and/or night use. Throughout the working period, the portion of RWY 10/28 from RWY 28 THR over a distance of 500 m towards RWY 10 THR as well as TWY A, TWY R and TWY N will be unavailable. The RWY 10/28 declared distances will be shortened. The RWY 28 ILS will be switched off.

3 PLANOWANE PRACE BUDOWLANE NA LOTNISKU POZNAŃ/ŁAWICA (EPPO) PLANNED CONSTRUCTION WORKS AT POZNAŃ/ŁAWICA (EPPO) AERODROME STRONA 1-3 PAGE 1-3 Szczegółowe informacje dotyczące dostępnych procedur podejścia do lądowania będą opublikowane w oddzielnym suplemencie. Detailed information on the available approach procedures will be published in a separate Supplement. 2.5 Parametry RWY 10/28 o zredukowanej długości. Parameters of RWY 10/28 with reduced length Charakterystyki fizyczne RWY/RWY physical characteristics: Oznaczenie RWY/NR Designations RWY/NR Wymiary RWY Dimensions of RWY Wymiary pasa drogi startowej Strip dimensions Wymiary RESA RESA dimensions m x 50 m 2124 m x 300 m 150 m x 100 m m x 50 m 2124 m x 300 m 240 m x 100 m Współrzędne THR (WGS- 84)/ Undulacja geoidy THR THR coordinates (WGS- 84)/ THR geoid undulation 52 25'29.85''N '21.62''E ,35 N ,54 E Poziom progu i najwyższy punkt strefy przyziemienia dla podejścia nieprecyzyjnego THR elevation and highest elevation of TDZ of nonprecision APP RWY Deklarowane długości/declared distances: TORA TODA ASDA LDA m 2004 m 2004 m 2004 m m 2004 m 2004 m 2004 m Światła podejścia i progu/approach and threshold lighting: Typy świateł podejścia, długość, intensywność APCH LGT type, LEN, INTST Kolor świateł progu WBAR THR LGT colour, WBAR Wizualny system podejścia Visual approach system 10 SALS, 420 m THR - zielone/green PAPI 3 po lewej stronie/left 28 NIL THR - zielone/green WBAR - zielone/green PAPI 3 po prawej stronie/right Światła drogi startowej/runway lighting: Światła krawędziowe RWY, długość, odstępy, kolor, Intensywność REDL, LEN, spacing, colour, INTST 2000 m, 60 m FM m: białe/white FM m: żółte/yellow 2000 m, 60 m FM m: białe/white FM m: żółte/yellow Kolor świateł końcowych RWY, WBAR RENL, WBAR Czerwone/red Czerwone/red Oznakowanie RWY: RWY signage: RWY 10 - progu, tożsamości, strefy przyziemienia, punktu celowania, osi, krawędzi; RWY 28 - tymczasowo przesuniętego progu (w postaci prostopadłego do osi drogi startowej pasa o szerokości 3,60 m), osi obszaru RWY przed tymczasowo przesuniętym progiem (w postaci grotów strzałek dodanych do oznakowania osi), tożsamości, strefy przyziemienia, punktu celowania, osi, krawędzi, oznakowania płaszczyzny do zawracania na tymczasowym THR 28 wykonane dla ACFT o wielkości B ETAP 3 STAGE Planowany termin rozpoczęcia prac: godzina 0600 UTC Planowany termin zakończenia prac: godzina 1400 UTC Dokładne terminy zamknięcia RWY 10/28 będą opublikowane w NOTAM. RWY 10 - THR, designation, touchdown zone, aiming point, centre line, edge; RWY 28 - temporarily displaced THR (in the form of a strip 3.60 m wide perpendicular to RWY centre line), centre line of the RWY portion before temporarily displaced THR (in the form of arrow heads added to the RWY markings), designation, touchdown zone, aiming point, centre line, edge, turn pad at temporary THR 28 for ACFT of B size. Planned time of commencement: hrs UTC Planned time of completion hrs UTC The actual dates of RWY 10/28 closure will be published by NOTAM. 3.2 Zakres prac: Scope of works Renowacja środkowej części nawierzchni RWY 10/28 na odcinku 1500 m. Middle portion of RWY 10/28 surface renovated over a distance of 1500 m. 3.3 Teren i zaplecze budowy: Construction site and maintenance base: Prace budowlane prowadzone będą w rejonie przedstawionym na załączonej mapie (Etap 3). Sprzęt i pojazdy budowlane, a także teren prowadzenia robót będą posiadać oznakowanie dzienne i/lub nocne. The works will be carried out within the area depicted on the attached chart (Stage 3). Equipment, construction vehicles and the works area will be provided with visual aids for day and/or night use.

4 STRONA 1-4 PAGE 1-4 PLANOWANE PRACE BUDOWLANE NA LOTNISKU POZNAŃ/ŁAWICA (EPPO) PLANNED CONSTRUCTION WORKS AT POZNAŃ/ŁAWICA (EPPO) AERODROME 3.4 Ograniczenia i utrudnienia: Limitations and difficulties: RWY będzie nieczynna dla ruchu statków powietrznych Wszelkie dane dotyczące ograniczeń i utrudnień będą publikowane za pomocą NOTAM. 4. ETAP 4 STAGE Planowany termin rozpoczęcia prac: godzina 2300 UTC Planowany termin zakończenia prac: godzina 1500 UTC Dokładne terminy zamknięcia TWY N będą opublikowane w NOTAM. 4.2 Zakres prac: Scope of works: Renowacja nawierzchni TWY N z budową poboczy, wymianą oświetlenia krawędziowego oraz modernizacją odwodnienia. The RWY will be unavailable for aircraft movements. Any details regarding limitations and difficulties will be published by NOTAM. Planned time of commencement: hrs UTC Planned time of completion hrs UTC The actual dates of TWY N closure will be published by NOTAM. Renovation of TWY N surface including construction of RWY shoulders, change of edge lighting and modernization of drainage system. 4.3 Teren i zaplecze budowy: Construction site and maintenance base: Prace budowlane prowadzone będą w rejonie przedstawionym na załączonej mapie (Etap 4). Sprzęt i pojazdy budowlane, a także teren prowadzenia robót będą posiadać oznakowanie dzienne i/lub nocne. 4.4 Ograniczenia i utrudnienia: Limitations and difficulties: Możliwe czasowe wyłączenia ILS GP. Płyty postojowe APRON 2 i APRON 3 będą czasowo niedostępne dla statków powietrznych. Wszelkie dane dotyczące ograniczeń i utrudnień będą publikowane za pomocą NOTAM. Poza wymienionymi etapami przez cały okres obowiązywania suplementu będą prowadzone prace w pasie drogi startowej. Czasowo będą wyłączane z użytkowania różne odcinki dróg kołowania prowadzących do drogi startowej. Wszelkie dane dotyczące ograniczeń i utrudnień będą publikowane za pomocą NOTAM. The works will be carried out within the area depicted on the attached chart (Stage 4). Equipment, construction vehicles and the works area will be provided with visual aids for day and/or night use. Possible unserviceability of the ILS GP. APN 2 and APN 3 will be temporarily unavailable for aircraft. Any details regarding limitations and difficulties will be published by NOTAM. Except for the above mentioned stages, works will be carried out within the RWY strip throughout the effective period of this Supplement. Different portions of the TWYs leading to the RWY will be temporarily unserviceable. Any details regarding limitations and difficulties will be published by NOTAM. 5. INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION Dodatkowe informacje można uzyskać u Dyżurnego Operacyjnego Portu: Additional information may be obtained from the Airport Duty Officer: Telefon: Phone: Faks: Fax: Patrz: mapy. See: charts. - KONIEC - - END -

5 STRONA 5 PAGE 5 PHASE 1 CHART NOT TO SCALE

6 STRONA 6 PAGE 6 PHASE 2 CHART NOT TO SCALE

7 STRONA 7 PAGE 7 PHASE 3 CHART NOT TO SCALE

8 STRONA 8 PAGE 8 PHASE 4 CHART NOT TO SCALE