MIL SUP 41/14 (AD 4 EPLY)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MIL SUP 41/14 (AD 4 EPLY)"

Transkrypt

1 STRONA -1 PAGE - 1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: MIL SUP 41/14 (AD 4 EPLY) Obowiązuje od / Effective from Obowiązuje do / Effective to 09 DEC 2015 EST ZMIANA TOŻSAMOŚCI TWY ORAZ APN NA LOTNISKU ŁĘCZYCA (EPLY) CHANGE OF TWY AND APN DESIGNATION AT ŁĘCZYCA (EPLY) AERODROME Na lotnisku ŁĘCZYCA (EPLY) wprowadzono zmianę tożsamości TWY oraz APN. TWY and APN designation has been changed at ŁĘCZYCA (EPLY) aerodrome. Nawierzchnia i nośność płyty / Apron surface and strength APN A - CONC/ASPH, PCN 43 R/C/W/T APN B - CONC/ASPH, PCN 18 F/D/X/T APN C - CONC/ASPH, PCN 23 F/D/X/T APN D - CONC/ASPH Szerokość drogi kołowania, nawierzchnia i nośność / TWY width, surface and strength TWY A - 14 m, CONC/ASPH, PCN 19 F/B/X/T TWY B - 14 m, CONC/ASPH, PCN 18 F/B/X/T TWY C - 14 m, CONC/ASPH, PCN 17 F/C/X/T TWY D - 14 m, CONC/ASPH, PCN 23 F/D/X/T TWY E - 14 m, CONC/ASPH, PCN 20 F/B/X/T TWY F - 14 m, CONC/ASPH, PCN 26 F/B/X/T Patrz: mapa na odwrocie. See: chart overleaf. - KONIEC - - END - MIL SUP 41/14

2 STRONA 2 PAGE 2 F MIL SUP 41/14

3 STRONA -1 PAGE - 1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: MIL SUP 42/14 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from Obowiązuje do / Effective to 04 MAR 2015 REJON OGRANICZEŃ LOTÓW "ROL 42" FLIGHT RESTRICTION AREA ROL TERMIN DATES Ograniczenia będą obowiązywać w okresie: od (UTC) do (UTC) 2. RODZAJ OGRANICZEŃ TYPE OF RESTRICTIONS W rejonie ROL 42 obowiązuje całkowity zakaz wykonywania lotów z wyjątkami wymienionymi w pkt The restrictions will be applicable during the period: from (UTC) to (UTC) Flights within ROL 42 are completely prohibited with the exemptions mentioned in REJON OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREA 3.1 ROL 42 (Warszawa) ROL 42 (Warszawa) Granice poziome: '32"N '12"E '47"N '07"E '04"N '51"E '41"N '02"E '32"N '12"E Lateral limits: '32"N '12"E '47"N '07"E '04"N '51"E '41"N '02"E '32"N '12"E Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: 1000 ft AMSL Upper limit: 1000 ft AMSL 3.2 Loty zwolnione z ograniczeń: Flights exempted from restrictions: - loty o statusie: HEAD, STATE, HOSP, FFR; - loty Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. - flights indicated as: HEAD, STATE, HOSP, FFR; - flights of Polish Medical Air Rescue. MIL SUP 42/14 19 SEP 2014

4 STRONA 1-2 REJON OGRANICZEŃ LOTÓW "ROL 42" PAGE- 2 FLIGHT RESTRICTION AREA ROL WŁADZE ODPOWIEDZIALNE ZA OGRANICZENIA W PRZESTRZENI POWIETRZNEJ Agencja Wywiadu AUTHORITIES RESPONSIBLE FOR AIRSPACE RESTRICTIONS Foreign Intelligence Agency Tel.: Phone: Oficer Dyżurny Duty Officer Tel.: Phone: Faks: Fax: ORGANIZACJA RUCHU LOTNICZEGO AIR TRAFFIC PATTERN Doloty/odloty trasą VFR na odcinku KILO-NOVEMBER do/z lotniska Chopina w Warszawie (EPWA) oraz lotniska WARSZAWA-BABICE (EPBC) należy wykonywać z ominięciem rejonu ROL 42. Arrivals/departures via the VFR route on the section KILO-NOVEMBER from/to Warsaw Chopin Airport (EPWA) and WARSZAWA-BABICE (EPBC) aerodrome to be conducted clear of ROL 42. Patrz: mapa. See: chart. - KONIEC - - END - 19 SEP 2014 MIL SUP 42/14

5 STRONA 3 PAGE 3 MIL SUP 42/14

6 STRONA -1 PAGE - 1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: MIL SUP 43/14 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from Obowiązuje do / Effective to 31 DEC 2014 LOTY ZDALNIE STEROWANEGO STATKU POWIETRZNEGO (RPA) REMOTELY - PILOTED AIRCRAFT (RPA) FLIGHTS 1. TERMINY DATES do to REJON OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREA Rejon ograniczeń lotów wydzielony na potrzeby lotów zdalnie sterowanych wojskowych statków powietrznych. EA 56 EA 56 Granice poziome (WGS-84): Lateral limits (WGS-84): N E N E N E N E N E N E N E The flight restriction area designated for the remotely - piloted military aircraft flights N E N E N E N E N E N E N E Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: 2300 ft AMSL Upper limit: 2300 ft AMSL 3. WŁADZE ODPOWIEDZIALNE ZA ORGANIZACJĘ AUTHORITIES RESPONSIBLE FOR ORGANIZATION Jednostka Wojskowa 4101 Military Unit 4101 Wojciech Wioska Wojciech Wioska Tel. kom.: Mobile: MIL SUP 43/14

7 STRONA 1-2 PAGE- 2 LOTY ZDALNIE STEROWANEGO STATKU POWIETRZNEGO (RPA) REMOTELY - PILOTED AIRCRAFT (RPA) FLIGHTS 4. INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION 4.1 Rejon ograniczeń lotów wydzielony jest w przestrzeni odpowiedzialności służby FIS KRAKÓW i posiada priorytet w stosunku do innych elastycznych struktur przestrzeni powietrznej 4.2 Rejon ograniczeń lotów podlega procedurze zamawiania i aktywacji przez organizatora lotów zgodnie z MIL AIP Polska ENR pkt 4 oraz pkt Loty w TSA 06A mogą być wykonywane zgodnie z procedurami opublikowanymi w MIL AIP Polska - ENR pkt 7.7. The flight restriction area is designated within the airspace under responsibility of KRAKÓW FIS and has prority over other flexible airspace structures. The flight restriction area will be ordered and activated by the organiser in accordance with AIP Poland ENR 2.2.4, points 4 and 5.1. Flights within TSA 06A may be conducted in accordance with the procedures published in MIL AIP Poland - ENR 2.2.2, point Loty planowane są w godzinach UTC. Flights are planned between 0600 and 1300 UTC. 4.5 Operator zdalnie sterowanego statku powietrznego wykonujący loty w rejonie ograniczeń lotów EA 56 ma obowiązek utrzymywać odległość 500 ft od górnej oraz bocznej granicy wyznaczonego rejonu. 4.6 Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności rejonu ograniczeń lotów będą dostępne w AMC Polska, tel.: , The operator of the remotely-piloted aircraft performing flights within the flight restriction area EA 56 is obliged to maintain 500 ft distance from the upper and lateral limits of the designated area. Detailed information on the real activity time of the flight restriction area will be available at AMC Poland, phone: , Patrz: mapa. See: chart. - KONIEC - - END - MIL SUP 43/14

8 STRONA 3 PAGE 3 MIL SUP 43/14

9 STRONA -1 PAGE - 1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: MIL SUP 44/14 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from Obowiązuje do / Effective to 04 MAR 2015 REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW "ROL 23", "ROL 24" FLIGHT RESTRICTION AREAS ROL 23, ROL TERMIN DATES Ograniczenia będą obowiązywać w okresie: od (UTC) do (UTC) 2. RODZAJ OGRANICZEŃ TYPE OF RESTRICTIONS W rejonach ROL 23 oraz ROL 24 obowiązuje całkowity zakaz wykonywania lotów z wyjątkami wymienionymi w pkt The restrictions will be applicable during the period: from (UTC) to (UTC) Flights within ROL 23 and ROL 24 are completely prohibited with the exemptions mentioned in REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREAS 3.1 ROL 23 (Warszawa) ROL 23 (Warszawa) Granice poziome: Koło o promieniu 1,5 km i środku w punkcie o współrzędnych: 52 14'35"N '00"E Lateral limits: A circle with 1.5 km radius centred at: 52 14'35"N '00"E Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: 2000 ft AMSL Upper limit: 2000 ft AMSL 3.2 ROL 24 (Warszawa) ROL 24 (Warszawa) Granice poziome: Lateral limits: Koło o promieniu 1,5 km i środku w punkcie o A circle with 1.5 km radius centred at: współrzędnych: 52 12'52"N '35"E 52 12'52"N '35"E MIL SUP 44/14 19 SEP 2014

10 STRONA 1-2 REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW "ROL 23", "ROL 24" PAGE- 2 FLIGHT RESTRICTION AREAS "ROL 23", "ROL 24" Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: 2000 ft AMSL Upper limit: 2000 ft AMSL 3.3 Loty zwolnione z ograniczeń: Flights exempted from restrictions: - loty o statusie: HEAD, STATE, HOSP, FFR; - loty Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. 4. WŁADZE ODPOWIEDZIALNE ZA OGRANICZENIA W PRZESTRZENI POWIETRZNEJ Biuro Ochrony Rządu Centralne Stanowisko Kierowania BOR - flights indicated as: HEAD, STATE, HOSP, FFR; - flights of Polish Medical Air Rescue. AUTHORITIES RESPONSIBLE FOR AIRSPACE RESTRICTIONS Government Protection Bureau Operational Control Centre Tel.: /17 Phone: /17 Faks: Fax: Patrz: mapa. See: chart. - KONIEC - - END - 19 SEP 2014 MIL SUP 44/14

11 STRONA 3 PAGE 3 MIL SUP 44/14

12 STRONA -1 PAGE - 1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: MIL SUP 45/14 (AD 4 EPRA) Obowiązuje od / Effective from Obowiązuje do / Effective to 31 MAR 2015 EST PRACE BUDOWLANE NA LOTNISKU EPRA CONSTRUCTION WORKS AT EPRA AERODROME 1. BUDOWA SYSTEMU OŚWIETLENIA NAWIGACYJNEGO CONSTRUCTION OF NAVIGATION LIGHTING SYSTEM Harmonogram prac Schedule of works Termin rozpoczęcia: rozpoczęte Date of commencement: in progress Termin zakończenia: EST Date of completion: EST Zakres prac Scope of works a) Budowa: PAPI na obu kierunkach 07 i 25, świetlny system podejścia precyzyjnego w układzie ALPA-ATA na kierunku 25, uproszczony system świetlny podejścia na kierunku 07, światła krawędziowe, światła progu i Construction of: RWY 07 PAPI, RWY 25 PAPI, RWY 25 precission approach lighting system ALPA-ATA, RWY 07 simple approach lighting system, RWY edge lights, RWY threshold lights, RWY end lights, RWY guard końca RWY, światła ochronne RWY, światła lights, RWY THR identification lights, signs. identyfikacyjne progu RWY, oznakowanie pionowe. b) Budowa kanalizacji kablowej. Construction of cable ducting. Lokalizacja zaplecza budowy: północno-wschodnia część lotniska. Ograniczenia i utrudnienia Prace budowlane będą prowadzone przy użyciu sprzętu budowlanego i okresowo będą koordynowane z ruchem statków powietrznych. Teren prowadzonych robót będzie oznakowany. W trakcie budowy wystąpią czasowe utrudnienia/ograniczenia dla ruchu lotniczego. Location of the maintenance base: north-eastern part of the aerodrome. Limitations and difficulties The construction works will be carried out with the use of building equipment and will be periodically coordinated with aircraft movement. The construction site will be marked. During construction, temporary difficulties/limitations for air traffic are expected. MIL SUP 45/14

13 STRONA 1-2 PAGE- 2 PRACE BUDOWLANE NA LOTNISKU EPRA CONSTRUCTION WORKS AT EPRA AERODROME 2. INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION Szczegółowe informacje na temat ograniczeń i ich wpływu na operacje lotnicze będą publikowane w NOTAM. Dodatkowe informacje można uzyskać u Dyżurnego Operacyjnego Portu Lotniczego: Detailed information on the limitations and their impact on flight operations will be published by NOTAM. Additional information can be obtained from the Airport Duty Officer: Tel. kom.: Mobile: Tel. kom.: Mobile: Patrz: mapa. See: chart. - KONIEC - - END - MIL SUP 45/14

14 STRONA 3 PAGE 3 MIL SUP 45/14

15 AIRAC effective date 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: AFS: EPWWYNYX www: MIL AIP AIRAC AMDT 049 Obowiązuje od / Effective from 1) ZAWARTOŚĆ ZMIANY: 1) AMENDMENT CONTENTS: MIL GEN: MIL GEN: - aktualizacja wykazu dostępnych map lotniczych; - list of aeronautical charts available updated; - zmiany edytorskie. - editorial changes. MIL ENR: - aktualizacja informacji dotyczących delegacji służb ATS; MIL ENR: - zmiany edytorskie. - editorial changes. MIL AD: - aktualizacja informacji dotyczących przeszkód lotniskowych, informacji MET, MIL ATS oraz godzin pracy pomocy radio nawigacyjnych dla lotniska INOWROCŁAW (EPIR); - aktualizacja informacji o punktach VFR dla lotniska ŁASK (EPLK); - wprowadzenie adresu AFS dla MIL ARO, aktualizacja godzin pracy ATS, zmiana tożsamości TWY/APN oraz informacji MET dla lotniska ŁĘCZYCA (EPLY); - wprowadzenie nowej pomocy radionawigacyjnej DVOR/DME RAD na lotnisku RADOM (EPRA); - aktualizacja mapy operacyjnej do lotów z widocznością dla lotnisk: INOWROCŁAW (EPIR); ŁASK (EPLK); MALBORK (EPMB); PRUSZCZ GDAŃSKI (EPPR); RADOM (EPRA); - information on ATS delegation updated; MIL AD: - zmiany edytorskie. - editorial changes. - information on aerodrome obstacles, MET, MIL ATS and radio navigation aids working hours for INOWROCŁAW (EPIR) aerodrome updated; - information on VFR points updated for ŁASK (EPLK) aerodrome; - AFS address introduced for MIL ARO, ATS working hours updated, TWY/APN designation changed and MET information updated for ŁĘCZYCA (EPLY) aerodrome; - new radio navigation aid DVOR/DME RAD introduced at RADOM (EPRA) aerodrome; - Visual Operation Chart for the following aerodromes updated: INOWROCŁAW (EPIR); ŁASK (EPLK); MALBORK (EPMB); PRUSZCZ GDAŃSKI (EPPR); RADOM (EPRA); Ciąg dalszy na następnej stronie Continued on next page

16 1-2 ZMIANA AIRAC nr 049 AIRAC AMENDMENT No ) USUNĄĆ NASTĘPUJĄCE STRONY REMOVE THE FOLLOWING PAGES MIL GEN 2) WŁĄCZYĆ NASTĘPUJĄCE STRONY INSERT THE FOLLOWING PAGES MIL GEN OCT MIL GEN MIL GEN NOV MIL GEN MIL GEN NOV MIL GEN MIL GEN NOV MIL GEN MIL GEN NOV MIL GEN MIL GEN NOV MIL GEN MIL GEN NOV MIL GEN MIL GEN NOV MIL GEN MIL GEN NOV MIL GEN MIL GEN NOV MIL GEN MIL GEN NOV MIL GEN MIL GEN OCT MIL GEN MIL GEN NOV MIL GEN MIL GEN JUL MIL GEN MIL ENR MIL ENR NOV MIL ENR MIL ENR NOV MIL ENR MIL ENR NOV MIL ENR MIL ENR NOV MIL ENR MIL ENR NOV MIL ENR MIL ENR NOV MIL ENR MIL ENR NOV MIL ENR MIL ENR NOV MIL ENR MIL ENR NOV MIL ENR MIL ENR NOV MIL ENR MIL ENR NOV MIL AD MIL AD 4 EPIR AUG MIL AD 4 EPIR MIL AD 4 EPIR AUG MIL AD 4 EPIR MIL AD 4 EPIR AUG MIL AD 4 EPIR MIL AD 4 EPIR AUG MIL AD 4 EPIR MIL AD 4 EPIR AUG MIL AD 4 EPIR Ciąg dalszy na następnej stronie Continued on next page

17 ZMIANA AIRAC nr 049 AIRAC AMENDMENT No ) USUNĄĆ NASTĘPUJĄCE STRONY REMOVE THE FOLLOWING PAGES 2) WŁĄCZYĆ NASTĘPUJĄCE STRONY INSERT THE FOLLOWING PAGES MIL AD 4 EPIR MIL AD 4 EPIR FEB MIL AD 4 EPIR MIL AD 4 EPLK AUG MIL AD 4 EPLK MIL AD 4 EPLK AUG MIL AD 4 EPLK MIL AD 4 EPLK MAR MIL AD 4 EPLK MIL AD 4 EPLY AUG MIL AD 4 EPLY MIL AD 4 EPLY AUG MIL AD 4 EPLY MIL AD 4 EPLY AUG MIL AD 4 EPLY MIL AD 4 EPLY SEP MIL AD 4 EPLY MIL AD 4 EPLY AUG MIL AD 4 EPLY MIL AD 4 EPMB JUN MIL AD 4 EPMB MIL AD 4 EPPR MAY MIL AD 4 EPPR MIL AD 4 EPRA AUG MIL AD 4 EPRA MIL AD 4 EPRA AUG MIL AD 4 EPRA ) NASTĘPUJĄCE NOTAM SĄ WPROWADZONE DO MIL AIP POLSKA TĄ ZMIANĄ:. 4) NASTĘPUJĄCE SUPLEMENTY SĄ NINIEJSZYM SKASOWANE: PATRZ MIL GEN ) THE FOLLOWING NOTAM ARE INCORPORATED INTO MIL AIP POLAND WITH THIS AMENDMENT:. 4) THE FOLLOWING SUPPLEMENTS ARE HEREBY CANCELLED: SEE MIL GEN ) AIC POZOSTAJĄCE W MOCY:. 5) THE AIC REMAINING IN FORCE:. 6) POPRAWKI RĘCZNE: MIL GEN ) HAND AMENDMENTS: MIL GEN ) ZAZNACZYĆ WPROWADZENIE ZMIANY NA STRONIE MIL GEN ) RECORD THE ENTRY OF THE AMENDMENT ON PAGE MIL GEN KONIEC END

18 STRONA WOLNA INTENTIONALLY LEFT BLANK

19 MIL AIP POLAND AIRAC effective date MIL GEN MIL GEN 0.3 WYKAZ SUPLEMENTÓW DO MIL AIP RECORD OF MIL AIP SUPPLEMENTS Nr/Rok No/Year 23/14 37/14 40/14 41/14 42/14 43/14 44/14 45/14 Loty testowe Test flights Temat Subject Loty zdalnie sterowanego statku powietrznego (RPA) Flights of a remotely piloted aircraft (RPA) Rejon ograniczeń lotów EA 17 Flight restriction area EA 17 Zmiana tożsamości TWY oraz APN na lotnisku ŁĘCZYCA (EPLY) Change of TWY and APN designation at ŁĘCZYCA (EPLY) aerodrome Rejon ograniczeń lotów ROL 42 Flight restriction area ROL 42 Loty zdalnie sterowanego statku powietrznego (RPA) Remotely-piloted aircraft (RPA) flights Rejon ograniczeń lotów ROL 23, ROL 24 Flight restriction areas ROL 23, ROL 24 Prace budowlane na lotnisku EPRA Construction works at EPRA aerodrome Rozdział Chapter Ważny od Valid from Ważny do Valid to MIL ENR 5 03 APR JUL 2014 EST MIL ENR 5 19 SEP DEC 2014 MIL ENR 5 18 SEP DEC 2014 EST AD 4 EPLY 09 DEC 2015 EST MIL ENR 5 04 MAR 2015 MIL ENR 5 31 DEC 2014 MIL ENR 5 04 MAR 2015 AD 4 EPRA 31 MAR 2015 EST AIRAC AMDT 049

20 STRONA WOLNA INTENTIONALLY LEFT BLANK

21 MIL AIP POLAND MIL GEN MIL GEN 0.4 WYKAZ KONTROLNY STRON AIP CHECKLIST OF AIP PAGES UWAGA numery stron zapisane drukiem wytłuszczonym są wprowadzone zmianą AIRAC. REMARK page numbers printed in bold are introduced by an AIRAC Amendment. STRONA/PAGE DATA/DATE STRONA/PAGE DATA/DATE GEN MIL GEN MAY MIL GEN MAY MIL GEN JAN MIL GEN DEC MIL GEN JAN MIL GEN JAN MIL GEN JAN MIL GEN FEB MIL GEN JUL MIL GEN MIL GEN JUL MIL GEN MIL GEN JUL MIL GEN MIL GEN JUL MIL GEN MIL GEN JUL MIL GEN MIL GEN JAN MIL GEN MIL GEN JAN MIL GEN MIL GEN JAN MIL GEN MIL GEN JUL MIL GEN MIL GEN JUL MIL GEN MIL GEN JUL MIL GEN MIL GEN JUL MIL GEN NOV MIL GEN MAY MIL GEN NOV MIL GEN MAY MIL GEN FEB MIL GEN MAY MIL GEN FEB MIL GEN MAY MIL GEN FEB MIL GEN MAY MIL GEN JUN MIL GEN MAY MIL GEN JAN MIL GEN MAY MIL GEN JAN MIL GEN MAY MIL GEN JUN MIL GEN MAY MIL GEN JUN MIL GEN MAY MIL GEN JUN MIL GEN MAY MIL GEN JUN MIL GEN JAN MIL GEN JAN MIL GEN JAN MIL GEN JAN MIL GEN JAN MIL GEN JAN MIL GEN JAN MIL GEN JAN MIL GEN JAN MIL GEN JAN MIL GEN MAY MIL GEN JAN MIL GEN MAY MIL GEN OCT AIRAC AMDT 049

22 MIL GEN STRONA/PAGE DATA/DATE MIL GEN MAY MIL GEN OCT MIL GEN OCT MIL GEN OCT MIL GEN OCT MIL GEN JAN MIL GEN JAN MIL GEN JAN MIL GEN JAN MIL GEN JAN MIL GEN JAN MIL GEN APR MIL GEN APR MIL GEN APR MIL GEN APR MIL GEN JAN MIL GEN JAN MIL GEN JUL MIL GEN DEC MIL GEN AUG MIL GEN AUG MIL GEN OCT MIL GEN MIL GEN MIL GEN MAY MIL GEN JAN MIL GEN JAN MIL GEN APR MIL GEN MIL GEN JUL MIL GEN JAN MIL GEN JAN MIL GEN JAN MIL GEN JAN MIL GEN APR MIL GEN JAN MIL GEN JUL MIL GEN SEP MIL GEN JUL MIL GEN JUL MIL GEN JUL MIL GEN JUL AIRAC AMDT 049 MIL AIP POLAND STRONA/PAGE DATA/DATE MIL GEN JUL MIL GEN JAN ENR ENR JAN ENR MAY ENR FEB MIL ENR JAN MIL ENR JUN MIL ENR JUN MIL ENR JUN MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR JUL MIL ENR JAN MIL ENR JAN MIL ENR JAN MIL ENR JAN MIL ENR NOV MIL ENR NOV MIL ENR JAN MIL ENR JAN MIL ENR JAN MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR JAN MIL ENR JAN MIL ENR JAN MIL ENR MAY MIL ENR JAN MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR FEB MIL ENR MAY

23 MIL AIP POLAND MIL GEN STRONA/PAGE MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR OCT MIL ENR JAN MIL ENR JAN MIL ENR JAN MIL ENR JAN MIL ENR JAN MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR NOV MIL ENR JUL MIL ENR JUL MIL ENR JUL MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR NOV MIL ENR DEC MIL ENR JUL MIL ENR MAR MIL ENR MAY MIL ENR MAR MIL ENR MAR MIL ENR MAR DATA/DATE STRONA/PAGE DATA/DATE MIL ENR MAR MIL ENR MAR MIL ENR MAY MIL ENR AUG MIL ENR NOV MIL ENR NOV MIL ENR NOV MIL ENR NOV MIL ENR NOV MIL ENR NOV MIL ENR NOV MIL ENR NOV MIL ENR NOV MIL ENR NOV MIL ENR NOV MIL ENR NOV MIL ENR NOV MIL ENR MIL ENR MIL ENR MIL ENR MIL ENR MIL ENR MIL ENR MIL ENR MIL ENR MIL ENR MIL ENR MAR MIL ENR MAR MIL ENR MAR MIL ENR MAR MIL ENR MAR MIL ENR FEB MIL ENR FEB MIL ENR FEB MIL ENR FEB MIL ENR FEB MIL ENR FEB MIL ENR FEB MIL ENR FEB MIL ENR FEB MIL ENR FEB AIRAC AMDT 049

24 MIL GEN STRONA/PAGE DATA/DATE MIL ENR FEB MIL ENR NOV MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAR MIL ENR NOV MIL ENR NOV MIL ENR NOV MIL ENR NOV MIL ENR NOV MIL ENR MAY MIL ENR NOV MIL ENR MAY MIL ENR NOV MIL ENR NOV MIL ENR OCT MIL ENR APR MIL ENR APR MIL ENR NOV MIL ENR NOV MIL ENR NOV MIL ENR NOV MIL ENR APR MIL ENR APR MIL ENR APR MIL ENR NOV MIL ENR NOV MIL ENR NOV MIL ENR NOV MIL ENR NOV MIL ENR NOV MIL ENR NOV MIL ENR AUG MIL ENR NOV MIL ENR NOV MIL ENR NOV MIL ENR NOV AIRAC AMDT 049 MIL AIP POLAND STRONA/PAGE DATA/DATE MIL ENR NOV MIL ENR NOV MIL ENR NOV MIL ENR JUL MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR APR MIL ENR MAY MIL ENR APR MIL ENR AUG MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR JUL MIL ENR JUL MIL ENR JUL MIL ENR JUL MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR JAN MIL ENR JAN MIL ENR JAN MIL ENR JUL MIL ENR JAN MIL ENR JAN MIL ENR JAN MIL ENR JAN MIL ENR JUL MIL ENR JAN MIL ENR JAN MIL ENR JUL MIL ENR NOV MIL ENR NOV MIL ENR NOV MIL ENR JUN MIL ENR NOV MIL ENR MAY MIL ENR JAN MIL ENR JAN

25 MIL AIP POLAND MIL GEN STRONA/PAGE MIL ENR MAY MIL ENR NOV MIL ENR OCT MIL ENR OCT MIL ENR OCT MIL ENR APR MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR FEB MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR AUG MIL ENR AUG MIL ENR AUG MIL ENR AUG MIL ENR AUG MIL ENR AUG MIL ENR AUG MIL ENR AUG MIL ENR AUG MIL ENR AUG MIL ENR AUG MIL ENR AUG MIL ENR AUG MIL ENR AUG MIL ENR AUG DATA/DATE STRONA/PAGE DATA/DATE MIL ENR AUG MIL ENR AUG MIL ENR AUG MIL ENR MAY MIL ENR JUL MIL ENR JUL MIL ENR JUL MIL ENR JUL MIL ENR JUL MIL ENR JUL MIL ENR JAN MIL ENR MAY MIL ENR NOV MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR JAN MIL ENR JAN MIL ENR JAN MIL ENR JAN MIL ENR APR AD MIL AD JAN MIL AD MAY MIL AD MAY MIL AD JUN MIL AD JUN MIL AD JUN MIL AD JUN MIL AD JUN MIL AD AUG MIL AD MAY MIL AD 4 EPCE AUG MIL AD 4 EPCE JUN MIL AD 4 EPCE APR MIL AD 4 EPCE AUG MIL AD 4 EPCE JUL AIRAC AMDT 049

26 MIL GEN STRONA/PAGE DATA/DATE MIL AD 4 EPCE JUL MIL AD 4 EPCE AUG MIL AD 4 EPCE AUG MIL AD 4 EPCE AUG MIL AD 4 EPCE AUG MIL AD 4 EPCE JUL MIL AD 4 EPCE APR MIL AD 4 EPCE JUL MIL AD 4 EPCE AUG MIL AD 4 EPCE AUG MIL AD 4 EPCE JUL MIL AD 4 EPCE JUL MIL AD 4 EPCE JUL MIL AD 4 EPCE JUL MIL AD 4 EPCE JUL MIL AD 4 EPCE JUL MIL AD 4 EPCE JUL MIL AD 4 EPCE FEB MIL AD 4 EPDA AUG MIL AD 4 EPDA JUL MIL AD 4 EPDA JUL MIL AD 4 EPDA AUG MIL AD 4 EPDA AUG MIL AD 4 EPDA AUG MIL AD 4 EPDA AUG MIL AD 4 EPDA AUG MIL AD 4 EPDA AUG MIL AD 4 EPDA AUG MIL AD 4 EPDA DEC MIL AD 4 EPDA AUG MIL AD 4 EPDA AUG MIL AD 4 EPDA AUG MIL AD 4 EPDA DEC MIL AD 4 EPDA AUG MIL AD 4 EPDA OCT MIL AD 4 EPDA AUG MIL AD 4 EPDA AUG MIL AD 4 EPDA AUG MIL AD 4 EPDA AUG MIL AD 4 EPDA MAR MIL AD 4 EPDA MAR AIRAC AMDT 049 MIL AIP POLAND STRONA/PAGE DATA/DATE MIL AD 4 EPDA MAR MIL AD 4 EPDA MAR MIL AD 4 EPDA OCT MIL AD 4 EPDE AUG MIL AD 4 EPDE JUN MIL AD 4 EPDE MAY MIL AD 4 EPDE MAY MIL AD 4 EPDE MAY MIL AD 4 EPDE MAY MIL AD 4 EPDE AUG MIL AD 4 EPDE AUG MIL AD 4 EPDE MAY MIL AD 4 EPDE AUG MIL AD 4 EPDE AUG MIL AD 4 EPDE AUG MIL AD 4 EPDE AUG MIL AD 4 EPDE AUG MIL AD 4 EPDE AUG MIL AD 4 EPDE NOV MIL AD 4 EPDE NOV MIL AD 4 EPDE NOV MIL AD 4 EPDE NOV MIL AD 4 EPDE NOV MIL AD 4 EPDE NOV MIL AD 4 EPDE NOV MIL AD 4 EPDE NOV MIL AD 4 EPIR AUG MIL AD 4 EPIR JUN MIL AD 4 EPIR DEC MIL AD 4 EPIR AUG MIL AD 4 EPIR MIL AD 4 EPIR MIL AD 4 EPIR AUG MIL AD 4 EPIR MIL AD 4 EPIR MIL AD 4 EPIR MIL AD 4 EPIR MIL AD 4 EPIR AUG MIL AD 4 EPIR AUG MIL AD 4 EPIR NOV MIL AD 4 EPIR

27 MIL AIP POLAND MIL GEN STRONA/PAGE MIL AD 4 EPKS AUG MIL AD 4 EPKS MAY MIL AD 4 EPKS JUN MIL AD 4 EPKS MAY MIL AD 4 EPKS SEP MIL AD 4 EPKS SEP MIL AD 4 EPKS MAY MIL AD 4 EPKS AUG MIL AD 4 EPKS AUG MIL AD 4 EPKS AUG MIL AD 4 EPKS NOV MIL AD 4 EPKS AUG MIL AD 4 EPKS SEP MIL AD 4 EPKS SEP MIL AD 4 EPKS AUG MIL AD 4 EPKS AUG MIL AD 4 EPKS AUG MIL AD 4 EPKS DEC MIL AD 4 EPKS DEC MIL AD 4 EPKS DEC MIL AD 4 EPKS DEC MIL AD 4 EPKS DEC MIL AD 4 EPKS DEC MIL AD 4 EPKS AUG MIL AD 4 EPKS DEC MIL AD 4 EPKS AUG MIL AD 4 EPKS DEC MIL AD 4 EPKS DEC MIL AD 4 EPKS DEC MIL AD 4 EPKS DEC MIL AD 4 EPKS AUG MIL AD 4 EPLK AUG MIL AD 4 EPLK AUG MIL AD 4 EPLK AUG MIL AD 4 EPLK AUG MIL AD 4 EPLK AUG MIL AD 4 EPLK AUG MIL AD 4 EPLK AUG MIL AD 4 EPLK AUG MIL AD 4 EPLK AUG MIL AD 4 EPLK AUG DATA/DATE STRONA/PAGE DATA/DATE MIL AD 4 EPLK AUG MIL AD 4 EPLK MIL AD 4 EPLK MIL AD 4 EPLK AUG MIL AD 4 EPLK AUG MIL AD 4 EPLK MAR MIL AD 4 EPLK MAR MIL AD 4 EPLK MAR MIL AD 4 EPLK MAR MIL AD 4 EPLK MAR MIL AD 4 EPLK MIL AD 4 EPLY MIL AD 4 EPLY MIL AD 4 EPLY MIL AD 4 EPLY MIL AD 4 EPLY JUN MIL AD 4 EPLY MIL AD 4 EPLY AUG MIL AD 4 EPLY AUG MIL AD 4 EPLY AUG MIL AD 4 EPLY AUG MIL AD 4 EPLY AUG MIL AD 4 EPLY AUG MIL AD 4 EPLY AUG MIL AD 4 EPLY MAR MIL AD 4 EPLY MAR MIL AD 4 EPLY MAR MIL AD 4 EPLY APR MIL AD 4 EPMB AUG MIL AD 4 EPMB MAY MIL AD 4 EPMB JUN MIL AD 4 EPMB JUN MIL AD 4 EPMB AUG MIL AD 4 EPMB AUG MIL AD 4 EPMB AUG MIL AD 4 EPMB AUG MIL AD 4 EPMB AUG MIL AD 4 EPMB AUG MIL AD 4 EPMB AUG MIL AD 4 EPMB SEP AIRAC AMDT 049

28 MIL GEN STRONA/PAGE DATA/DATE MIL AD 4 EPMB AUG MIL AD 4 EPMB AUG MIL AD 4 EPMB AUG MIL AD 4 EPMB AUG MIL AD 4 EPMB NOV MIL AD 4 EPMB NOV MIL AD 4 EPMB NOV MIL AD 4 EPMB NOV MIL AD 4 EPMB NOV MIL AD 4 EPMB MIL AD 4 EPMI AUG MIL AD 4 EPMI JUL MIL AD 4 EPMI JUL MIL AD 4 EPMI AUG MIL AD 4 EPMI JUL MIL AD 4 EPMI JUL MIL AD 4 EPMI AUG MIL AD 4 EPMI AUG MIL AD 4 EPMI JUL MIL AD 4 EPMI AUG MIL AD 4 EPMI MAY MIL AD 4 EPMI MAY MIL AD 4 EPMI MAY MIL AD 4 EPMI AUG MIL AD 4 EPMI AUG MIL AD 4 EPMI OCT MIL AD 4 EPMI OCT MIL AD 4 EPMI OCT MIL AD 4 EPMI OCT MIL AD 4 EPMI MAR MIL AD 4 EPMM AUG MIL AD 4 EPMM JUN MIL AD 4 EPMM SEP MIL AD 4 EPMM AUG MIL AD 4 EPMM SEP MIL AD 4 EPMM AUG MIL AD 4 EPMM AUG MIL AD 4 EPMM AUG MIL AD 4 EPMM SEP MIL AD 4 EPMM AUG AIRAC AMDT 049 MIL AIP POLAND STRONA/PAGE DATA/DATE MIL AD 4 EPMM AUG MIL AD 4 EPMM JAN MIL AD 4 EPMM AUG MIL AD 4 EPMM AUG MIL AD 4 EPMM OCT MIL AD 4 EPMM OCT MIL AD 4 EPMM OCT MIL AD 4 EPMM OCT MIL AD 4 EPMM OCT MIL AD 4 EPMM OCT MIL AD 4 EPMM JUN MIL AD 4 EPMM JAN MIL AD 4 EPOK AUG MIL AD 4 EPOK JUN MIL AD 4 EPOK SEP MIL AD 4 EPOK MAR MIL AD 4 EPOK SEP MIL AD 4 EPOK SEP MIL AD 4 EPOK MAR MIL AD 4 EPOK AUG MIL AD 4 EPOK SEP MIL AD 4 EPOK AUG MIL AD 4 EPOK AUG MIL AD 4 EPOK OCT MIL AD 4 EPOK SEP MIL AD 4 EPOK JAN MIL AD 4 EPOK SEP MIL AD 4 EPOK JAN MIL AD 4 EPOK JAN MIL AD 4 EPOK AUG MIL AD 4 EPOK OCT MIL AD 4 EPOK OCT MIL AD 4 EPOK OCT MIL AD 4 EPOK OCT MIL AD 4 EPOK OCT MIL AD 4 EPOK MAR MIL AD 4 EPOK MAR MIL AD 4 EPOK MAR MIL AD 4 EPOK OCT MIL AD 4 EPPR AUG

29 MIL AIP POLAND MIL GEN STRONA/PAGE MIL AD 4 EPPR JAN MIL AD 4 EPPR JAN MIL AD 4 EPPR AUG MIL AD 4 EPPR OCT MIL AD 4 EPPR OCT MIL AD 4 EPPR AUG MIL AD 4 EPPR AUG MIL AD 4 EPPR OCT MIL AD 4 EPPR OCT MIL AD 4 EPPR MAR MIL AD 4 EPPR AUG MIL AD 4 EPPR APR MIL AD 4 EPPR AUG MIL AD 4 EPPR AUG MIL AD 4 EPPR JAN MIL AD 4 EPPR JAN MIL AD 4 EPPR APR MIL AD 4 EPPR MIL AD 4 EPPW SEP MIL AD 4 EPPW AUG MIL AD 4 EPPW JUN MIL AD 4 EPPW AUG MIL AD 4 EPPW AUG MIL AD 4 EPPW AUG MIL AD 4 EPPW AUG MIL AD 4 EPPW AUG MIL AD 4 EPPW AUG MIL AD 4 EPPW AUG MIL AD 4 EPPW SEP MIL AD 4 EPPW JUN MIL AD 4 EPPW AUG MIL AD 4 EPPW SEP MIL AD 4 EPPW SEP MIL AD 4 EPPW NOV MIL AD 4 EPPW NOV MIL AD 4 EPPW NOV MIL AD 4 EPPW NOV MIL AD 4 EPPW NOV MIL AD 4 EPPW NOV MIL AD 4 EPPW NOV MIL AD 4 EPPW NOV DATA/DATE STRONA/PAGE DATA/DATE MIL AD 4 EPPW NOV MIL AD 4 EPPW AUG MIL AD 4 EPPW AUG MIL AD 4 EPPW AUG MIL AD 4 EPPW SEP MIL AD 4 EPPW SEP MIL AD 4 EPPW SEP MIL AD 4 EPPW SEP MIL AD 4 EPPW SEP MIL AD 4 EPPW SEP MIL AD 4 EPPW SEP MIL AD 4 EPPW SEP MIL AD 4 EPPW SEP MIL AD 4 EPRA AUG MIL AD 4 EPRA AUG MIL AD 4 EPRA AUG MIL AD 4 EPRA AUG MIL AD 4 EPRA AUG MIL AD 4 EPRA AUG MIL AD 4 EPRA AUG MIL AD 4 EPRA AUG MIL AD 4 EPRA AUG MIL AD 4 EPRA AUG MIL AD 4 EPRA AUG MIL AD 4 EPRA AUG MIL AD 4 EPRA AUG MIL AD 4 EPRA NOV MIL AD 4 EPRA MIL AD 4 EPRA AUG MIL AD 4 EPRA AUG MIL AD 4 EPRA AUG MIL AD 4 EPRA AUG MIL AD 4 EPRA AUG MIL AD 4 EPRA AUG MIL AD 4 EPRA AUG MIL AD 4 EPRA AUG MIL AD 4 EPRA JAN MIL AD 4 EPRA MIL AD 4 EPSN AUG MIL AD 4 EPSN APR AIRAC AMDT 049

30 MIL GEN MIL AIP POLAND STRONA/PAGE DATA/DATE MIL AD 4 EPSN JUL MIL AD 4 EPSN SEP MIL AD 4 EPSN AUG MIL AD 4 EPSN JUL MIL AD 4 EPSN AUG MIL AD 4 EPSN AUG MIL AD 4 EPSN AUG MIL AD 4 EPSN JUN MIL AD 4 EPSN JUN MIL AD 4 EPSN JUL MIL AD 4 EPSN JUL MIL AD 4 EPSN JUL MIL AD 4 EPSN AUG MIL AD 4 EPSN AUG MIL AD 4 EPSN AUG MIL AD 4 EPSN AUG MIL AD 4 EPSN AUG MIL AD 4 EPSN AUG MIL AD 4 EPSN AUG MIL AD 4 EPSN OCT MIL AD 4 EPTM AUG MIL AD 4 EPTM APR MIL AD 4 EPTM APR MIL AD 4 EPTM AUG MIL AD 4 EPTM OCT MIL AD 4 EPTM AUG MIL AD 4 EPTM AUG MIL AD 4 EPTM AUG MIL AD 4 EPTM MAY MIL AD 4 EPTM APR MIL AD 4 EPTM APR MIL AD 4 EPTM AUG MIL AD 4 EPTM AUG MIL AD 4 EPTM AUG MIL AD 4 EPTM DEC MIL AD 4 EPTM DEC MIL AD 4 EPTM DEC MIL AD 4 EPTM NOV AIRAC AMDT 049

31 MIL GEN AIRAC effective date MIL AIP POLAND TYTUŁ SERII I SKALA TITLE OF SERIES AND SCALE NUMER SERII SERIES NUMBER NAZWA MAPY I/LUB NUMER CHART NAME AND/OR NUMBER DATA INFORMACJI DATE OF AERONAUTICAL INFORMATION : NDB z RWY 31 (CAT A/B/C/D/E) MIL AD 4 EPOK OCT : NDB y RWY 31 (CAT A/B/C/D/E) MIL AD 4 EPOK OCT : TACAN RWY 13 (CAT A/B/C/D/E) MIL AD 4 EPOK MAR : TACAN RWY 31 (CAT A/B/C/D/E) MIL AD 4 EPOK MAR : TACAN RWY 31 (CAT H) MIL AD 4 EPOK MAR 2014 PRUSZCZ GDAŃSKI: 1: NDB z RWY 28 (CAT A) MIL AD 4 EPPR JAN : NDB y RWY 28 (CAT A) MIL AD 4 EPPR JAN : NDB x RWY 28 (CAT A) MIL AD 4 EPPR APR 2014 POWIDZ: 1: ILS/DME RWY 28L (CAT A/B/C/D/E) MIL AD 4 EPPW SEP : ILS/TACAN RWY 28L (CAT A/B/C/D/E) MIL AD 4 EPPW SEP : NDB RWY 28L (CAT A/B/C/D/E) MIL AD 4 EPPW SEP : TACAN RWY 10L (CAT A/B/C/D/E) MIL AD 4 EPPW SEP : TACAN RWY 10R (CAT A/B/C/D/E) MIL AD 4 EPPW SEP : TACAN RWY 28L (CAT A/B/C/D/E) MIL AD 4 EPPW SEP : TACAN RWY 28R (CAT A/B/C/D/E) MIL AD 4 EPPW SEP : PAR RWY 28L (CAT A/B/C/D/E) MIL AD 4 EPPW SEP 2014 RADOM: 1: NDB RWY 25 (CAT A/B/C/D/E) MIL AD 4 EPRA JAN 2014 ŚWIDWIN: 1: ILS/DME RWY 29 (CAT A/B/C/D/E) MIL AD 4 EPSN AUG : NDB RWY 29 (CAT A/B/C/D/E) MIL AD 4 EPSN AUG : TACAN RWY 11 (CAT A/B/C/D/E) MIL AD 4 EPSN AUG : TACAN RWY 29 (CAT A/B/C/D/E) MIL AD 4 EPSN AUG 2013 TOMASZÓW MAZOWIECKI: 1: NDB RWY 29 (CAT A/B/C) MIL AD 4 EPTM DEC : PAR RWY 11 (CAT A/B/C) MIL AD 4 EPTM DEC : PAR RWY 29 (CAT A/B/C) MIL AD 4 EPTM DEC 2013 Visual Operation Chart 1: CEWICE MIL AD 4 EPCE FEB : DARŁOWO MIL AD 4 EPDA OCT : DĘBLIN MIL AD 4 EPDE NOV : INOWROCŁAW MIL AD 4 EPIR : POZNAŃ/Krzesiny MIL AD 4 EPKS AUG : ŁASK MIL AD 4 EPLK : ŁĘCZYCA MIL AD 4 EPLY APR 2014 AIRAC AMDT 049

32 MIL AIP POLAND AIRAC effective date MIL GEN TYTUŁ SERII I SKALA TITLE OF SERIES AND SCALE NUMER SERII SERIES NUMBER NAZWA MAPY I/LUB NUMER CHART NAME AND/OR NUMBER DATA INFORMACJI DATE OF AERONAUTICAL INFORMATION : MALBORK MIL AD 4 EPMB : MIROSŁAWIEC MIL AD 4 EPMI MAR : MIŃSK MAZOWIECKI MIL AD 4 EPMM JAN : GDYNIA - OKSYWIE MIL AD 4 EPOK OCT : PRUSZCZ GDAŃSKI MIL AD 4 EPPR : POWIDZ MIL AD 4 EPPW SEP : RADOM MIL AD 4 EPRA : ŚWIDWIN MIL AD 4 EPSN OCT : TOMASZÓW MAZOWIECKI MIL AD 4 EPTM NOV 2014 MAPY DODATKOWE / SUPPLEMENTARY CHARTS Lokalizacja jednostek SAR w FIR WARSZAWA/ Locations of SAR units within WARSZAWA FIR 1: MIL GEN JUL 2013 Schemat stref TRA dla lotów próbnych/ TRAs for test flights 1: MIL ENR DEC 2013 Strefy czasowo wydzielone (TSA)/ Temporary Segregated Areas (TSAs) Strefy czasowo rezerwowane (TRA)/ Temporary Reserved Areas (TRAs) Trasy dolotowe do stref (TFR)/ Feeding Routes (TFRs) 1: MIL ENR NOV 2014 Strefy ruchu lotniskowego (ATZ) Aerodrome Traffic Zones (ATZ) 1: MIL ENR JUL 2014 Punkty koordynacyjne OAT/ OAT Coordination Points 1: MIL ENR NOV 2014 Rejony wykonywania misji AWACS/ AWACS Mission Regions 1: MIL ENR JUN 2014 Strefy zakazane/prohibited Areas 1: MIL ENR MAY 2012 Strefy ograniczone/restricted Areas 1: MIL ENR MAY 2012 Strefy niebezpieczne/danger Areas 1: MIL ENR MAY 2012 AIRAC AMDT 049

33 MIL GEN AIRAC effective date MIL AIP POLAND NAZWA JEDNOSTKI UNIT NAME EPLY ŁĘCZYCA TWR EPLY ŁĘCZYCA APP EPLY ŁĘCZYCA ARO EPMB MALBORK TWR EPMB MALBORK APP EPMB MALBORK ARO EPMM MIŃSK MAZOWIECKI TWR EPMM MIŃSK MAZOWIECKI APP EPMM MIŃSK MAZOWIECKI ARO EPMI MIROSŁAWIEC TWR EPMI MIROSŁAWIEC APP EPMI MIROSŁAWIEC ARO EPOK OKSYWIE TWR EPOK OKSYWIE APP EPOK OKSYWIE ARO ADRES POCZTOWY POSTAL ADDRESS Jednostka Wojskowa Leźnica Wielka Jednostka Wojskowa 1128 ul. 17 Marca Malbork Jednostka Wojskowa Mińsk Mazowiecki Jednostka Wojskowa Mirosławiec Jednostka Wojskowa 4651 ul. Zielona Gdynia TEL./FAKS/AFS PHONE/FAX/AFS Tel./Phone: Faks/Fax: Tel./Phone: AFS: EPLYZAZM MIL APP Tel./Phone: Faks/Fax: AFS: EPLYZPZM MIL ARO Tel./Phone: Faks/Fax: AFS: EPMBZTZM MIL TWR Tel./Phone: Tel./Phone: Faks/Fax: AFS: EPMBZPZM MIL ARO Tel./Phone: Faks/Fax: AFS: EPMMZTZM MIL TWR Tel./Phone: Tel./Phone: Faks/Fax: AFS: EPMMZPZM MIL ARO Tel./Phone: Faks/Fax: AFS: EPMIZTZM MIL TWR Tel./Phone: Tel./Phone: Faks/Fax: AFS: EPMIZPZM MIL ARO Tel./Phone: Faks/Fax: Tel./Phone: O/R Tel./Phone: Faks/Fax: AFS: EPOKZPZM MIL ARO AIRAC AMDT 049

MIL SUP 21/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 08 JUN 2015 Obowiązuje do / Effective to 19 JUN 2015

MIL SUP 21/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 08 JUN 2015 Obowiązuje do / Effective to 19 JUN 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 07/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 03 APR 2015 Obowiązuje do / Effective to 01 JUL 2015

MIL SUP 07/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 03 APR 2015 Obowiązuje do / Effective to 01 JUL 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY 1. DATES do to

1. TERMINY 1. DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY 1. DATES do to

1. TERMINY 1. DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY DATES do to CZAS (UTC) TIME (UTC)

1. TERMINY DATES do to CZAS (UTC) TIME (UTC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 60/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 11 AUG 2016 Obowiązuje do / Effective to 15 AUG 2016

MIL SUP 60/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 11 AUG 2016 Obowiązuje do / Effective to 15 AUG 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 16/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 MAY 2015 Obowiązuje do / Effective to 26 JUN 2015

MIL SUP 16/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 MAY 2015 Obowiązuje do / Effective to 26 JUN 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 57/15 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 17 SEP 2015 Obowiązuje do / Effective to 11 DEC 2015

MIL SUP 57/15 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 17 SEP 2015 Obowiązuje do / Effective to 11 DEC 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 03/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 10 FEB 2016 Obowiązuje do / Effective to 10 FEB 2016

MIL SUP 03/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 10 FEB 2016 Obowiązuje do / Effective to 10 FEB 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 54/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 07 SEP 2015 Obowiązuje do / Effective to 18 SEP 2015

MIL SUP 54/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 07 SEP 2015 Obowiązuje do / Effective to 18 SEP 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 03/12 (MIL ENR 5)

MIL SUP 03/12 (MIL ENR 5) STRONA -1 PAGE - 1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE 02-147 Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE WOJSKOWE USTKA (EP D53) MILITARY EXERCISE USTKA (EP D53)

ĆWICZENIE WOJSKOWE USTKA (EP D53) MILITARY EXERCISE USTKA (EP D53) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE do to

1. TERMIN DATE do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 24/14 (MIL ENR 5)

MIL SUP 24/14 (MIL ENR 5) STRONA -1 PAGE - 1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE 02-147 Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 86/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 OCT 2016 Obowiązuje do / Effective to 03 JAN 2017

MIL SUP 86/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 OCT 2016 Obowiązuje do / Effective to 03 JAN 2017 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 26/14 (MIL ENR 5)

MIL SUP 26/14 (MIL ENR 5) STRONA -1 PAGE - 1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE 02-147 Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

'11"N '08"E '57"N '21"E '57"N '21"E '47"N '14"E

'11N '08E '57N '21E '57N '21E '47N '14E POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE (ENR 5) 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax:

Bardziej szczegółowo

1) ZAWARTOŚĆ ZMIANY: 1) AMENDMENT CONTENTS:

1) ZAWARTOŚĆ ZMIANY: 1) AMENDMENT CONTENTS: POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATES do to

1. TERMIN DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

VFR SUP 64/14 (AD 4 EPKT)) Obowiązuje od / Effective from 18 SEP 2014 Obowiązuje do / Effective to 30 JUN 2015 EST

VFR SUP 64/14 (AD 4 EPKT)) Obowiązuje od / Effective from 18 SEP 2014 Obowiązuje do / Effective to 30 JUN 2015 EST POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

SUP 16/13 (AD 2 EPWA)

SUP 16/13 (AD 2 EPWA) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 24/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 08 JUN 2015 Obowiązuje do / Effective to 19 JUN 2015

MIL SUP 24/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 08 JUN 2015 Obowiązuje do / Effective to 19 JUN 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE Od do From to CZAS (UTC) TIME (UTC)

1. TERMIN DATE Od do From to CZAS (UTC) TIME (UTC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE do to CZAS (UTC) TIME (UTC)

1. TERMIN DATE do to CZAS (UTC) TIME (UTC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

VFR SUP 37/11 (VFR ENR) Obowiązuje od / Effective from 01 SEP 2011 Obowiązuje do / Effective to 29 NOV 2011 EST

VFR SUP 37/11 (VFR ENR) Obowiązuje od / Effective from 01 SEP 2011 Obowiązuje do / Effective to 29 NOV 2011 EST POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95

Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 05/17 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 02 FEB 2017 Obowiązuje do / Effective to 04 FEB 2017

MIL SUP 05/17 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 02 FEB 2017 Obowiązuje do / Effective to 04 FEB 2017 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE 2014-07-24 do 2014-10-23 2014-07-24 to 2014-10-23

1. TERMIN DATE 2014-07-24 do 2014-10-23 2014-07-24 to 2014-10-23 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWE TRASY LOTÓW (MRT) NA MAŁYCH WYSOKOŚCIACH LOW FLYING MILITARY TRAINING ROUTES (MRT)

WOJSKOWE TRASY LOTÓW (MRT) NA MAŁYCH WYSOKOŚCIACH LOW FLYING MILITARY TRAINING ROUTES (MRT) MIL AIP POLAND MIL ENR 5.2.5-1 MIL ENR 5.2.5 WOJSKOWE TRASY LOTÓW (MRT) NA MAŁYCH WYSOKOŚCIACH LOW FLYING MILITARY TRAINING ROUTES (MRT) 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. GENERAL Konkretne przebiegi tras MRT wyznaczane

Bardziej szczegółowo

Aeroklub Krainy Jezior Lotnisko Kętrzyn Wilamowo Kętrzyn Tel.: Phone: Faks: ,

Aeroklub Krainy Jezior Lotnisko Kętrzyn Wilamowo Kętrzyn Tel.: Phone: Faks: , AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPKE 1-1 AIRAC effective date 03 APR 2014 EPKE AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPKE AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

STAŁE TRASY LOTNICTWA WOJSKOWEGO (MRT) MILITARY ROUTES (MRT)

STAŁE TRASY LOTNICTWA WOJSKOWEGO (MRT) MILITARY ROUTES (MRT) AIP VFR POLAND VFR ENR 2.4-1 VFR ENR 2.4 STAŁE TRASY LOTNICTWA WOJSKOWEGO (MRT) MILITARY ROUTES (MRT) 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. GENERAL 1.1 Konkretne przebiegi tras MRT wyznaczane są według punktów sieci

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 33/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 JUN 2016 Obowiązuje do / Effective to 17 JUN 2016

MIL SUP 33/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 JUN 2016 Obowiązuje do / Effective to 17 JUN 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 45/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 07 JUL 2016 Obowiązuje do / Effective to 10 JUL 2016

MIL SUP 45/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 07 JUL 2016 Obowiązuje do / Effective to 10 JUL 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

SUP 85/16 (AD 2 EPGD)

SUP 85/16 (AD 2 EPGD) POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 85/16 (AD 2 EPGD) 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 37/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 23 JUL 2015 Obowiązuje do / Effective to 14 OCT 2015

MIL SUP 37/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 23 JUL 2015 Obowiązuje do / Effective to 14 OCT 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

2. TERMINY ZAPASOWE (UTC) 2. ALTERNATIVE DATES (UTC) 2012-04-05: 0700-1100 2012-07-05: 0700-1100 2012-10-04: 0700-1100 2012-12-06: 0800-1200

2. TERMINY ZAPASOWE (UTC) 2. ALTERNATIVE DATES (UTC) 2012-04-05: 0700-1100 2012-07-05: 0700-1100 2012-10-04: 0700-1100 2012-12-06: 0800-1200 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 29/14 (AD 2 EPSC)

SUP 29/14 (AD 2 EPSC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATES do to Planowany czas aktywności: Planned times of activity:

1. TERMIN DATES do to Planowany czas aktywności: Planned times of activity: OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

3. REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREAS. Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 285 Upper limit: FL 285

3. REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREAS. Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 285 Upper limit: FL 285 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date AIP POLSKA GEN 3.2-1 08 JAN 2015 GEN 3.2 MAPY LOTNICZE AERONAUTICAL CHARTS 1. SŁUŻBA ODPOWIEDZIALNA ZA WYDAWANIE MAP LOTNICZYCH Mapy lotnicze na potrzeby żeglugi powietrznej w FIR WARSZAWA wydaje Polska

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATES do to

1. TERMIN DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 59/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 25 JUL 2016 Obowiązuje do / Effective to 01 AUG 2016

MIL SUP 59/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 25 JUL 2016 Obowiązuje do / Effective to 01 AUG 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE 2015-12-10 do 2016-03-02 2015-12-10 to 2016-03-02

1. TERMIN DATE 2015-12-10 do 2016-03-02 2015-12-10 to 2016-03-02 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

LOTY NA POTRZEBY TRENINGU OPL - GAMBIT 16 FLIGHTS FOR THE PURPOSES OF AIR DEFENCE TRAINING - GAMBIT 16

LOTY NA POTRZEBY TRENINGU OPL - GAMBIT 16 FLIGHTS FOR THE PURPOSES OF AIR DEFENCE TRAINING - GAMBIT 16 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

DATA DOSTARCZENIA DANYCH DO ZMIANY AIRAC/ SUPLEMENTU DEADLINE FOR AIRAC AMENDMENT/SUPPLEMENT

DATA DOSTARCZENIA DANYCH DO ZMIANY AIRAC/ SUPLEMENTU DEADLINE FOR AIRAC AMENDMENT/SUPPLEMENT HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF AIRSPACE CLASSIFICATION BELOW FL 195 THROUGHOUT ECAC

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATES do to

1. TERMIN DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY DATES do to do to CZAS (UTC) TIME (UTC)

1. TERMINY DATES do to do to CZAS (UTC) TIME (UTC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 18/15 (AD 2 EPPO)

SUP 18/15 (AD 2 EPPO) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN 1. DATE 2012-07-20 do 2012-07-29 2012-07-20 to 2012-07-29. Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95

1. TERMIN 1. DATE 2012-07-20 do 2012-07-29 2012-07-20 to 2012-07-29. Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY 1. DATES 2013-07-22 do 2013-08-10 2013-07-22 until 2013-08-10 2. 53 21'10"N 015 25'38"E 3. 54 04'52"N 017 02'01"E

1. TERMINY 1. DATES 2013-07-22 do 2013-08-10 2013-07-22 until 2013-08-10 2. 53 21'10N 015 25'38E 3. 54 04'52N 017 02'01E OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

AIC 02/17 17 AUG 2017 USE OF THE APPROPRIATE SNOWTAM FORM STOSOWANIE WŁAŚCIWEGO FORMULARZA SNOWTAM

AIC 02/17 17 AUG 2017 USE OF THE APPROPRIATE SNOWTAM FORM STOSOWANIE WŁAŚCIWEGO FORMULARZA SNOWTAM HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF AIRSPACE CLASSIFICATION BELOW FL 195 THROUGHOUT ECAC

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROLOWANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR

PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROLOWANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR AIP POLSKA ENR 2.2.1-1 ENR 2.2.1 PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR 1. SEKTORY KONTROLI OBSZARU 1. AREA CONTROL SECTORS Obszar kontrolowany

Bardziej szczegółowo

VFR SUP 56/16 (VFR ENR) Obowiązuje od / Effective from 13 JUN 2016 Obowiązuje do / Effective to 17 JUN 2016

VFR SUP 56/16 (VFR ENR) Obowiązuje od / Effective from 13 JUN 2016 Obowiązuje do / Effective to 17 JUN 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR)

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPIN 1-1 AIRAC effective date 02 MAR 2017 EPIN AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPIN AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

SUP 131/17 (AD 2 EPRZ)

SUP 131/17 (AD 2 EPRZ) POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 131/17 (AD 2 EPRZ) 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

SUP 03/13 (AD 2 EPKT)

SUP 03/13 (AD 2 EPKT) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN 1. DATE 2013-08-14 do 2013-08-25 2013-08-14 to 2013-08-25. Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95

1. TERMIN 1. DATE 2013-08-14 do 2013-08-25 2013-08-14 to 2013-08-25. Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATES do to

1. TERMIN DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION.

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION. AIP VFR POLAND VFR ENR 3.1-1 VFR ENR 3.1 DELEGACJA SŁUŻB ATS DELEGATION OF ATS 1. DELEGACJA SŁUŻB ATS - CTR HERINGSDORF 1. DELEGATION OF ATS - HERINGSDORF CTR Linia łącząca następujące punkty/the line

Bardziej szczegółowo

SUP 16/14 (AD 2 EPKT)

SUP 16/14 (AD 2 EPKT) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO HAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 45/15 (AD 2 EPGD)

SUP 45/15 (AD 2 EPGD) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do pisma APZX-630-27/ /12

Załącznik nr 1 do pisma APZX-630-27/ /12 Załącznik nr 1 do pisma APZX-630-27/ /12 SUPLEMENT NR../12 (ENR) Obowiązuje od 12-05-15 Obowiązuje do 12-07-15 1. ZAWARTOŚĆ SUPLEMENTU SUPPLEMENT No../12 (ENR) Effective from 12-05-15 Effective to 12-07-15

Bardziej szczegółowo

EPKA - MASŁÓW k/kielc

EPKA - MASŁÓW k/kielc AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPKA 1-1 AIRAC effective date 07 DEC 2017 EPKA AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPKA AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EETNYNYX KCOSXHJP ZBZZSAXX EBZZSAEP EGZZSAEP EVRAYNYS LEMDYOYX LFZZNTEP LKZZSDEP OKNOYNYX UUUUYNYX EKZZSAEP ENZZSEXX KDZZNAXX LKZZSAEP LZZZSCEP

EETNYNYX KCOSXHJP ZBZZSAXX EBZZSAEP EGZZSAEP EVRAYNYS LEMDYOYX LFZZNTEP LKZZSDEP OKNOYNYX UUUUYNYX EKZZSAEP ENZZSEXX KDZZNAXX LKZZSAEP LZZZSCEP HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. SEASONAL SNOW PLAN FOR THE WINTER SEASON 2012/2013WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROLOWANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR

PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROLOWANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR AIP POLSKA ENR 2.2.1-1 ENR 2.2.1 PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR 1. SEKTORY KONTROLI OBSZARU 1. AREA CONTROL SECTORS Obszar kontrolowany

Bardziej szczegółowo

SUP 70/14 (AD 2 EPGD)

SUP 70/14 (AD 2 EPGD) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION.

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION. AIP VFR POLAND VFR R 3.1-1 VFR R 3.1 DELEGACJA SŁUŻB ATS DELEGATION OF ATS 1. DELEGACJA SŁUŻB ATS - CTR HERINGSDORF 1. DELEGATION OF ATS - HERINGSDORF CTR Linia łącząca następujące punkty/the line 53 55

Bardziej szczegółowo

EETNYNYX KCOSXHJP ZBZZSAXX EBZZSAEP EGZZSAEP EVRAYNYS LEMDYOYX LFZZNTEP LKZZSDEP OKNOYNYX UUUUYNYX EKZZSAEP ENZZSEXX KDZZNAXX LKZZSAEP LZZZSCEP

EETNYNYX KCOSXHJP ZBZZSAXX EBZZSAEP EGZZSAEP EVRAYNYS LEMDYOYX LFZZNTEP LKZZSDEP OKNOYNYX UUUUYNYX EKZZSAEP ENZZSEXX KDZZNAXX LKZZSAEP LZZZSCEP HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. SEASONAL SNOW PLAN FOR THE WINTER SEASON 2011/2012WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date AIP POLSKA GEN 3.2-1 08 JAN 2015 GEN 3.2 MAPY LOTNICZE AERONAUTICAL CHARTS 1. SŁUŻBA ODPOWIEDZIALNA ZA WYDAWANIE MAP LOTNICZYCH Mapy lotnicze na potrzeby żeglugi powietrznej w FIR WARSZAWA wydaje Polska

Bardziej szczegółowo

SUP 09/12 (AD 2 EPKT)

SUP 09/12 (AD 2 EPKT) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

EPCD - Depułtycze Królewskie

EPCD - Depułtycze Królewskie AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPCD 1-1 AIRAC effective date 07 DEC 2017 EPCD AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPCD AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

SUP 03/14 (AD 2 EPLL)

SUP 03/14 (AD 2 EPLL) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 01/12 (AD 2 EPKT)

SUP 01/12 (AD 2 EPKT) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1.CEL I UZASADNIENIE:

1.CEL I UZASADNIENIE: KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT WPROWADZENIA STREF TRA DLA LOTÓW BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH WYKONYWANYCH POZA ZASIĘGIEM WZROKU OPERATORA (BVLOS) W PRZESTRZENI NIEKONTROLOWANEJ 1.CEL I UZASADNIENIE:

Bardziej szczegółowo

SUP 60/12 (AD 2 EPRZ)

SUP 60/12 (AD 2 EPRZ) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE 2014-08-21 do 2014-11-12 2014-08-21 to 2014-11-12. Planowany czas aktywności: SR - 2200. Planned time of activity: SR - 2200.

1. TERMIN DATE 2014-08-21 do 2014-11-12 2014-08-21 to 2014-11-12. Planowany czas aktywności: SR - 2200. Planned time of activity: SR - 2200. OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 57/14 (AD 2 EPKK)

SUP 57/14 (AD 2 EPKK) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 06/15 (AD 2 EPKK)

SUP 06/15 (AD 2 EPKK) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

DOWÓDZTWO OPERACYJNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH SZEFOSTWO OBRONY POWIETRZNEJ

DOWÓDZTWO OPERACYJNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH SZEFOSTWO OBRONY POWIETRZNEJ Rejony Ograniczeń Lotów podczas Szczytu NATO Podstawa prawna do wprowadzenia Rejonów Ograniczeń Lotów Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 9 października 2003 r. w sprawie ograniczeń lotów na czas

Bardziej szczegółowo

VFR SUP 04/12 (VFR AD 4 EPKM) Obowiązuje od / Effective from 03 MAY 2012 Obowiązuje do / Effective to 02 MAY 2013 EST

VFR SUP 04/12 (VFR AD 4 EPKM) Obowiązuje od / Effective from 03 MAY 2012 Obowiązuje do / Effective to 02 MAY 2013 EST POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET

WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET AIP POLSKA GEN 2.7-1 30 MAR 2017 GEN 2.7 WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET OBLICZANIE CZASÓW WSCHODU I ZACHODU SŁOŃCA 1. Tabele wschodu i zachodu słońca dla lotniska EPWA oraz tabela poprawek zostały

Bardziej szczegółowo

WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET

WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET AIP POLSKA GEN 2.7-1 31 MAR 2016 GEN 2.7 WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET OBLICZANIE CZASÓW WSCHODU I ZACHODU SŁOŃCA 1. Tabele wschodu i zachodu słońca dla lotniska EPWA oraz tabela poprawek zostały

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY PODEJŚCIA DO LĄDOWANIA I ODLOTU DLA LOTNISK SIŁ ZBROJNYCH RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

PROCEDURY PODEJŚCIA DO LĄDOWANIA I ODLOTU DLA LOTNISK SIŁ ZBROJNYCH RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ SZEFOSTWO SŁUŻBY RUCHU LOTNICZEGO SIŁ ZBROJNYCH RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ PROCEDURY PODEJŚCIA DO LĄDOWANIA I ODLOTU DLA LOTNISK SIŁ ZBROJNYCH RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ m, km, km/h WAŻNOŚĆ: 01 MAY 2014-25

Bardziej szczegółowo

ZNAKI UMOWNE NA MAPACH W AIP VFR AIP VFR CHART SYMBOLS

ZNAKI UMOWNE NA MAPACH W AIP VFR AIP VFR CHART SYMBOLS AIP VFR POLAND VFR GEN 2.2-1 VFR GEN 2.2 ZNAKI UMOWNE NA MAPACH W AIP VFR AIP VFR CHART SYMBOLS Lotnisko międzynarodowe International aerodrome Lotnisko cywilne/ - z utwardzoną drogą startową Civil aerodrome/

Bardziej szczegółowo

SUP 81/16 (AD 2 EPLB)

SUP 81/16 (AD 2 EPLB) POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 81/16 (AD 2 EPLB) 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

DATY PUBLIKACJI CYKLU AIRAC W 2012 ROKU AIRAC CYCLE PUBLICATION DATES IN 2012 DATA DOSTARCZENIA DANYCH DO ZMIANY AIRAC/ SUPLEMENTU

DATY PUBLIKACJI CYKLU AIRAC W 2012 ROKU AIRAC CYCLE PUBLICATION DATES IN 2012 DATA DOSTARCZENIA DANYCH DO ZMIANY AIRAC/ SUPLEMENTU HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF AIRSPACE CLASSIFICATION BELOW FL 195 THROUGHOUT ECAC

Bardziej szczegółowo

SUP 32/15 (AD 2 EPPO)

SUP 32/15 (AD 2 EPPO) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date AIP POLSKA R 2.2.2-1 20 JUL 2017 R 2.2.2 STREFY CZASOWO WYDZIELONE (TSA), STREFY CZASOWO REZERWOWANE (TRA), TRASY DOLOTOWE DO STREF (TFR) ORAZ REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW (EA) TEMPORARY SEGREGATED AREAS (TSAs),

Bardziej szczegółowo

SUP 17/15 (AD 2 EPBY)

SUP 17/15 (AD 2 EPBY) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

EPOD - DAJTKI k/olsztyna

EPOD - DAJTKI k/olsztyna AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPOD 1-1 AIRAC effective date 08 JAN 2015 EPOD AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPOD AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPRZ - RZESZÓW/Jasionka

EPRZ - RZESZÓW/Jasionka AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPRZ 1-1 AIRAC effective date 12 NOV 2015 EPRZ AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPRZ AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EETNYNYX EYVNYOYX ZBZZNAXX EBZZSAEP EGZZSAEP EVRAYNYS LEMDYOYX LFZZNTEP LKZZSDEP OKNOYNYX UUUUYNYX EKZZSAEP KCOSXHJP LSZZSAEP UKKRYNYX EBZZSAEP

EETNYNYX EYVNYOYX ZBZZNAXX EBZZSAEP EGZZSAEP EVRAYNYS LEMDYOYX LFZZNTEP LKZZSDEP OKNOYNYX UUUUYNYX EKZZSAEP KCOSXHJP LSZZSAEP UKKRYNYX EBZZSAEP HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. SEASONAL SNOW PLAN FOR THE WINTER SEASON 2015/2016WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF

Bardziej szczegółowo

MIL AIP AIRAC AMDT 044

MIL AIP AIRAC AMDT 044 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE 02-147 Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619

Bardziej szczegółowo

WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET

WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET AIP VFR POLAND VFR GEN 3.2-1 VFR GEN 3.2 WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET OBLICZANIE CZASÓW WSCHODU I ZACHODU SŁOŃCA 1. Tabele wschodu i zachodu słońca dla lotniska EPWA oraz tabela poprawek zostały

Bardziej szczegółowo

WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET

WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET AIP VFR POLAND VFR GEN 3.2-1 VFR GEN 3.2 WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET OBLICZANIE CZASÓW WSCHODU I ZACHODU SŁOŃCA 1. Tabele wschodu i zachodu słońca dla lotniska EPWA oraz tabela poprawek zostały

Bardziej szczegółowo

DATY PUBLIKACJI CYKLU AIRAC W ROKU 2017 AIRAC CYCLE PUBLICATION DATES IN 2017

DATY PUBLIKACJI CYKLU AIRAC W ROKU 2017 AIRAC CYCLE PUBLICATION DATES IN 2017 HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF AIRSPACE CLASSIFICATION BELOW FL 195 THROUGHOUT ECAC

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ DOTYCZĄCY ELEMENTÓW PRZESTRZENI POWIETRZNEJ ORAZ PROCEDUR RUCHU LOTNICZEGO

KWESTIONARIUSZ DOTYCZĄCY ELEMENTÓW PRZESTRZENI POWIETRZNEJ ORAZ PROCEDUR RUCHU LOTNICZEGO KWESTIONARIUSZ DOTYCZĄCY ELEMENTÓW PRZESTRZENI POWIETRZNEJ ORAZ PROCEDUR RUCHU LOTNICZEGO I DANE RESPONDENTA ( * WYMAGANE) IMIĘ NAZWISKO OPERATOR/PILOT* STANOWISKO TYP STATKU POWIETRZNEGO* TELEFON/FAX.

Bardziej szczegółowo

SUP 06/15 (AD 2 EPKK)

SUP 06/15 (AD 2 EPKK) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

DANE DO SUPLEMENTU AIP

DANE DO SUPLEMENTU AIP DANE DO SUPLEMENTU AIP Obowiązuje: od 30-04-2015 PLANOWANE PRACE BUDOWLANE NA LOTNISKU do 31-10-2015 EST POZNAN LAWICA Na terenie lotniska będą prowadzone prace polegające na renowacji nawierzchni, budowie

Bardziej szczegółowo

SUP 29/14 (AD 2 EPSC)

SUP 29/14 (AD 2 EPSC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo