EETNYNYX KCOSXHJP ZBZZSAXX EBZZSAEP EGZZSAEP EVRAYNYS LEMDYOYX LFZZNTEP LKZZSDEP OKNOYNYX UUUUYNYX EKZZSAEP ENZZSEXX KDZZNAXX LKZZSAEP LZZZSCEP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EETNYNYX KCOSXHJP ZBZZSAXX EBZZSAEP EGZZSAEP EVRAYNYS LEMDYOYX LFZZNTEP LKZZSDEP OKNOYNYX UUUUYNYX EKZZSAEP ENZZSEXX KDZZNAXX LKZZSAEP LZZZSCEP"

Transkrypt

1 HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. SEASONAL SNOW PLAN FOR THE WINTER SEASON 2012/2013WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF AIRSPACE CLASSIFICATION BELOW FL 195 THROUGHOUT ECAC AIRSPACE. IMPLEMENTATION OF CLASS D BELOW FL 195 IN FIR WARSZAWA STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: AIC 05/12 Obowiązuje od / Effective from PLAN OCZYSZCZANIA W SEZONIE ZIMOWYM 2012/2013 SEASONAL SNOW PLAN FOR THE WINTER SEASON 2012/ W czasie sezonu zimowego 2012/2013 informacje o śniegu, lodzie lub wodzie na polu naziemnego ruchu lotniczego będą publikowane za pomocą depesz SNOWTAM dla lotnisk: BYDGOSZCZ/ Szwederowo (EPBY), GDAŃSK im. Lecha Wałęsy (EPGD), KATOWICE/Pyrzowice (EPKT), KRAKÓW/Balice (EPKK), ŁÓDŹ/ Lublinek (EPLL), WARSZAWA/Modlin (EPMO), POZNAŃ/Ławica (EPPO), RZESZÓW/Jasionka (EPRZ), SZCZECIN/Goleniów (EPSC), Chopina w Warszawie (EPWA), WROCŁAW/Strachowice (EPWR) oraz ZIELONA GÓRA/Babimost (EPZG). 2. Informacje publikowane przez Biuro NOTAM w depeszach SNOWTAM są dostarczane do NOF przez dyżurnych portu. 3. Do planu oczyszczania wprowadzono następujące zmiany: Wprowadzono listę odbiorców SNOWTAM dla lotniska WARSZAWA/ Modlin (EPMO). 4. Sprzęt stosowany do oczyszczania oraz kolejność oczyszczania na polu naziemnego ruchu lotniczego są wymienione w AIP Polska, rozdział AD 2, punkt 2.7 opisu danego lotniska. 5. Oczyszczanie pola naziemnego ruchu lotniczego jest prowadzone w godzinach pracy danego lotniska. 6. SNOWTAM są rozsyłane siecią AFS jako NOTAM serii S bezpośrednio na adresy podane w tabeli poniżej. 1. During the winter season 2012/2013 snow, ice and standing water on aerodrome pavements will be reported by means of the SNOWTAM format for the aerodromes: BYDGOSZCZ/Szwederowo (EPBY), GDAŃSK Lech Walesa (EPGD), KATOWICE/Pyrzowice (EPKT), KRAKÓW/Balice (EPKK), ŁÓDŹ/Lublinek (EPLL), WARSZAWA/ Modlin (EPMO), POZNAŃ/Ławica (EPPO), RZESZÓW/Jasionka (EPRZ), SZCZECIN/Goleniów (EPSC), Warsaw Chopin Airport (EPWA), WROCŁAW/Strachowice (EPWR) and ZIELONA GÓRA/ Babimost (EPZG). 2. Information published by the NOTAM Office in SNOWTAM messages is provided to the NOF by Airport Duty Officers. 3. The following changes are introduced to the Snow Plan: A list of SNOWTAM recipients for WARSZAWA/Modlin aerodrome (EPMO) is introduced. 4. The equipment used for clearance and movement area clearance priorities are listed in AIP Poland, chapter AD 2, point 2.7 of the description for the aerodrome given. 5. Snow clearance is conducted during aerodrome hours of service. 6. SNOWTAMs are distributed through the AFS as NOTAMs of Series S directly to the adresses listed in the table below. WYDAWANE PRZEZ SNOWTAM FROM BYDGOSZCZ/Szwederowo EPBY GDAŃSK Lech Walesa EPGD KATOWICE/Pyrzowice EPKT KRAKÓW/Balice EPKK ŁÓDŹ/Lublinek EPLL WARSZAWA/Modlin EPMO EDDZYNYX EYVIZPZX ZBZZNAXX DTZZSDXX EFZZSDEP ESZZSAEP LDZZSLZK LKZZSAEP OBZZSNXX UUEEYOYX DTZZSDXX EHZZSNXX KCOSXHJP LIZZNAEP LSZZSAEP UKKRYNYX DTZZSDXX EFZZSDEP ESZZSAEP LBZZSAKK LFZZNTEP LKZZSDEP OKNOYNYO EKZZSAEP LOZZSAXX DTNHZPZX LIIAYNYX VMMCYNYS EETNYNYX KCOSXHJP ZBZZSAXX EBZZSAEP EGZZSAEP EVRAYNYS LEMDYOYX LKZZSDEP OKNOYNYX UUUUYNYX EDDDYFYJ EKZZSAEP KDZZNAXX LKZZSAEP LZZZSCEP ZBAAOIXX EBZZSAEP EGZZSAEP EVRAYNYS LCZZSCXX LGZZSEXX LOZZSAXX OPZZNASS ESZZSAEP UKKRYNYX EETNYNYX LEANYNYX VTBNYNYX ODBIORCA RECIPIENT EGZZSAEP KDZZNAXX EDDDYFYJ EHZZSNXX EYVNYOYX LFZZNTEP LOZZSAXX OMAEYNYX ZBAAOIXX EDDZYNYX ENZZSEXX LDZZSLZK LKZZSDEP OBZZSNXX EDDDYFYJ EHZZSNXX EYVNYOYX LDZZSLZK LHBPYNYS LSZZSAEP UKKRYNYX EKZZSAEP LDZAYNYX EDDZYNYX EKZZSAEP KCOSXHJP LGZZSEXX LSZZSAEP OPZZNASS EFZZSDEP ESZZSAEP LEMDYOYX LOZZSAXX OKNOYNYX EDDZYNYX EKZZSAEP KCOSXHJP LEMDYOYX LIZZNAEP LZZZSBEP UUEEYOYX ESZZSAEP LOZZSAXX EETNYNYX ENZZSEXX KDZZNAXX LIZZNAEP LZZZSCEP UKKRYNYX EGZZSAEP EVRAYNYS LGZZSEXX LPPPYNYX OPZZNASS EETNYNYX ENZZSEXX KDZZNAXX LEZZSAEP LKZZSAEP OBZZSNXX ZBAAOIXX KCOSXHJP LDZAYNYX LKPRNAVX EYVIZPZX LSZZSAEP EYVNYOYX RKSSAARO LDZAYNYX UBBBZPZX AIC 05/12

2 STRONA 1-2 PAGE 1-2 PLAN OCZYSZCZANIA W SEZONIE ZIMOWYM 2012/2013 SEASONAL SNOW PLAN FOR THE WINTER SEASON 2012/2013 POZNAŃ/Ławica EPPO WYDAWANE PRZEZ SNOWTAM FROM RZESZÓW/Jasionka EPRZ SZCZECIN/Goleniów EPSC Warsaw Chopin Airport EPWA WROCŁAW/Strachowice EPWR ZIELONA GÓRA/Babimost EPZG DTZZSDXX EFZZSDEP ESZZSAEP LBZZSAKK LIZZNAEP LZZZSCEP OPZZNASS DTZZSDXX EKZZSAEP KDZZNAXX LKZZSDEP OKNOYNYX DTZZSDXX EKZZSAEP KCOSXHJP LIZZNAEP OBZZSNXX DAZZSJEP EETNYNYX ENZZSEXX KCOSXHJP LDZZSLZK LIZZNAEP LSZZSAEP OKNOYNYX UUEEYOYX DTZZSDXX EHZZSNXX KCOSXHJP LGZZSEXX LZZZSCEP ZBAAOIXX DTZZNAEP LDZAYNYX EBZZSAEP EGZZSAEP EVRAYNYX LDZZSLZK LKZZSAEP LYZZSRXX UKKRYNYX EDDDYFYJ ENZZSEXX LDZZSLZK LOZZSAXX OPZZNASS EDDDYFYJ ENZZSEXX KDZZNAXX LKZZSDEP OKNOYNYX DTZZSDXX EFZZSDEP ESZZSAEP KDZZNAXX LEMDYOYX LKZZSAEP LYZZSRXX OMAEYNYX UUUUYNYX EDDDYFYJ EKZZSAEP KDZZNAXX LIZZNAEP OBZZSNXX EFZZSDEP LOZZSAXX ODBIORCA RECIPIENT EDDDYFYJ EHZZSNXX EYVNYOYX LEMDYOYX LKZZSDEP OBZZSNXX UUEEYOYX EDDZYNYX ESZZSAEP LEMDYOYX LSZZSAEP UKKRYNYX EDDZYNYX ESZZSAEP LDZZSLZK LOZZSAXX OPZZNASS EBZZSAEP EGZZSAEP EVRAYNYS LBZZSAKK LFZZNTEP LKZZSDEP LZZZSAEP OPZZNASS VTZZNTTX EDDZYNYX ENZZSEXX LDZZSLZK LKZZSAEP OKNOYNYX EGZZSAEP UKKRYNYX EDDZYNYX EKZZSAEP KCOSXHJP LGZZSEXX LOZZSAXX OKNOYNYX EGZZSAEP EVRAYNYS LGZZSEXX LZZZSCEP UUUUYNYX EGZZSAEP EVRAYNYS LEMDYOYX LSZZSAEP UKKRYNYX EDDDYFYJ EHZZSNXX EYVNYOYX LCNCYNYX LGZZSEXX LOZZSAXX OBZZSNXX RJZZNLXX ZBAAOIXX EETNYNYX ESZZSAEP LEMDYOYX LKZZSDEP OPZZNASS ESZZSAEP EETNYNYX ENZZSEXX KDZZNAXX LHBPYNYS LSZZSAEP OMAEYNYX EHZZSNXX KCOSXHJP LIZZNAEP OBZZSNXX ZBAAOIXX EHZZSNXX EYVNYOYX LGZZSEXX LZZZSCEP ZBAAOIXX EDDZYNYX EKZZSAEP HEZZSEXX LCZZSCXX LHBPYNYS LPPPYNYX OIZZSAXX UKKRYNYX EGZZSAEP EVRAYNYS LSZZSAEP LOZZSAXX UKKRYNYX KCOSXHJP Dodatkowe adresy mogą być dołączone na żądanie zgłoszone do: Additional addresses may be included on request sent to: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej Polish Air Navigation Services Agency Międzynarodowe Biuro NOTAM International NOTAM Office ul. Wieżowa 8 ul. Wieżowa Warszawa Warszawa Telefon: , Phone: , Faks: , Fax: , AFS: EPWWYNYX AFS: EPWWYNYX Niniejszy AIC zastępuje AIC 04/11. This AIC replaces AIC 04/11. ZESTAWIENIE BIULETYNÓW INFORMACJI LOTNICZEJ WAŻNYCH W DNIU : LIST OF AERONAUTICAL INFORMATION CIRCULARS BEING IN FORCE ON : 02/08, 03/10, 04/10, 03/11, 01/12, 03/12, 04/12, 05/12. 02/08, 03/10, 04/10, 03/11, 01/12, 03/12, 04/12, 05/12. - KONIEC - - END - AIC 05/12

3 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: SUP 62/12 (AD 2 EPKT) Obowiązuje od / Effective from Obowiązuje do / Effective to 19 JUN 2013 EST ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY LOTNISKOWEJ NA LOTNISKU KATOWICE/PYRZOWICE (EPKT) EXPANSION OF AERODROME INFRASTRUCTURE AT KATOWICE/PYRZOWICE AERODROME (EPKT) 1. ZMIANY PARAMETRÓW POLA RUCHU NAZIEMNEGO 1. CHANGES TO THE MOVEMENT AREA W związku z rozbudową infrastruktury lotniskowej nastapiły zmiany parametrów pola ruchu naziemnego: - poszerzono TWY D, E1 i E2; - na miejscu APN 2 oraz TWY G1, G2, G3 i G4 powstały nowe stanowiska postojowe, co spowodowało zmianę układu stanowisk na APN 1; - nowy hangar jest w użyciu. 2. PLANOWANE PRACE 2. INTENDED WORKS w okresie od EST do EST zostanie zamknięta TWY E2 oraz stanowiska nr 16, 17 i 18 (wg nowej numeracji) na APN 1. In connection with the extension of the aerodrome infrastructure, the parameters of the movement area have been changed: - TWY D, E1 and E2 widened; - new parking stands constructed, which influenced the configuration of the APN 1 stands; - new hangar put into service. In the period between EST and EST, TWY E2 and stands No. 16, 17 and 18 (after renumbering) on APN 1 will be closed. 3. WYZNACZENIE TYMCZASOWEJ TWY T 3. DESIGNATION OF TEMPORARY TWY T Wyznaczono tymczasową TWY T przez nową nawierzchnię APN 1 dostępną dla samolotów kodu C. A temporary TWY T on the new surface of APN 1 available for Code C aeroplanes has been designated. Oznakowanie poziome/pionowe: TAK Markings/signs: YES Oświetlenie nawigacyjne: NIE Navigation lighting: NO Utrzymanie zimowe TWY T będzie odbywać się bez środków Winter maintenance of TWY T will be carried out without chamicals. chemicznych. 4. ZMIANA PROCEDUR DOTYCZĄCYCH KOŁOWANIA 4. CHANGE TO TAXIING PROCEDURES Kołowanie statków powietrznych o rozpiętości skrzydeł większej niż 50 m dopuszczalne jest tylko na TWY A, B, D, E1, E3 i F. W czasie i bezpośrednio po opadzie deszczu występuje obiżony współczynnik hamowania na TWY S. Zaleca się ostrożność przy kołowaniu. Kołowanie statków powietrznych na APN 3 i TWY T w porze nocnej może odbywać się wyłącznie w asyście pojazdu FOLLOW ME. Przejęcie odpowiedzialności za kołujący statek powietrzny na wyznaczoną APN odbywa się na TWY E po zgłoszeniu przez załogę kontaktu wzrokowego z dającym sygnał koordynatorem ruchu naziemnego. Dopuszcza się przejęcie odpwiedzialności w innym miejscu pola manewrowego, jeśli tak ustalono z kontrolerem KATOWICE TWR (np. w razie konieczności kołowania po RWY za samochodem FOLLOW ME). Dyżurny Operacyjny Portu Lotniczego informuje KATOWICE TWR o możliwości wykonania bezpiecznego kołowania po odcinku TWY niewidocznym z TWR. Taxiing of aircraft with wingspans greater than 50 m is allowed only on TWYs A, B, D, E1, E3 and F. During and immediately after rainfall, a reduced friction coefficient occurs on TWY S. Caution is advised during taxiing. Taxiing of aircraft on APN 3 and TWY T at night may take place with FOLLOW ME assistance only. The responsibility for an aircraft entering the APN is transferred on TWY E after the air crew reports visual contact with the marshaller. The acceptance of responsibility may take place at another location within the manoeuvring area if so arranged with the KATOWICE TWR controller (e.g. if taxiing on the RWY behind FOLLOW ME vehicle is necessary). The Airport Duty Officer advises KATOWICE TWR about the safety of taxiing on the TWY section invisible from the TWR building. 5. PUNKTY SPRAWDZANIA WYSOKOŚCIOMIERZY I WZNIESIENIE 5. ALTIMETER CHECK LOCATIONS AND ELEVATIONS APN 1- stanowiska 1-7, wzniesienie - 301,0 m APN 1 - stanowiska 16-30, wzniesienie - 300,0 m APN 3, wzniesienie - 307,0 m APN 1- stands 1-7, elevation m APN 1 - stands 16-30, elevation m APN 3, elevation m 6. PARAMETRY FIZYCZNE DRÓG KOŁOWANIA 6. TWY PHYSICAL CHARACTERISTICS 6.1 Szerokość drogi kołowania, nawierzchnia i nośność: 6.1 TWY width, surface and strength: TWY A - 20 m, CONC, PCN 50 R/B/W/T TWY B - 28 m, CONC, PCN 70 R/B/W/T TWY A - 20 m, CONC, PCN 50 R/B/W/T TWY B - 28 m, CONC, PCN 70 R/B/W/T SUP 62/12

4 STRONA 1-2 PAGE 1-2 ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY LOTNISKOWEJ NA LOTNISKU KATOWICE/PYRZOWICE (EPKT) EXPANSION OF AERODROME INFRASTRUCTURE AT KATOWICE/PYRZOWICE AERODROME (EPKT) TWY D - 23 m, CONC, PCN 70 R/B/W/T TWY E1-23 m, CONC, PCN 70 R/B/W/T TWY E2-23 m, CONC, PCN 70 R/B/W/T TWY E3-23 m, CONC, PCN 70 R/B/W/T TWY F - 35 m, CONC, PCN 46 R/B/W/T TWY S - 50 m, CONC/ASPH, PCN 41 F/B/W/T TWY T - 15 m, CONC, PCN 70 R/B/W/T TWY D - 23 m, CONC, PCN 70 R/B/W/T TWY E1-23 m, CONC, PCN 70 R/B/W/T TWY E2-23 m, CONC, PCN 70 R/B/W/T TWY E3-23 m, CONC, PCN 70 R/B/W/T TWY F - 35 m, CONC, PCN 46 R/B/W/T TWY S - 50 m, CONC/ASPH, PCN 41 F/B/W/T TWY T - 15 m, CONC, PCN 70 R/B/W/T 6.2 Uwagi 6.2. Remarks TWY A - jednostronne pobocze utwardzone CONC/ASPH TWY A - one sided paved shoulder CONC/ASPH 3 m wide; o szerokości 3 m; TWY B i E3 - pobocza utwardzone CONC/ASPH o szerokości 10 m; TWY D - pobocza utwardzone CONC/ASPH o szerokości 10,5 m (wschodnia krawędź) oraz 13 m (zachodnia krawędź); TWY E1 i E2 - pobocza utwardzone CONC/ASPH o szerokości 10,5 m. TWY B and E3 - paved shoulders CONC/ASPH 10 m wide; TWY D - paved shoulders CONC/ASPH 10.5 m wide (eastern edge) and 13 m (western edge); TWY E1 and E2 - paved shoulders CONC/ASPH 10.5 m wide. 7. ZMIANA UKŁADU STANOWISK POSTOJOWYCH ORAZ ICH WARTOŚCI PCN Stanowisko postojowe/ Aircraft stand Szerokość geograficzna/ Latitude Dłuość geograficzna/ Longitude 7. CHANGE TO THE CONFIGURATION OF AIRCRAFT STANDS AND PCN VALUE Typ samolotu/type of aircraft Klasyfikacja nośności nawierzchni/ Strength (PCN) Rodzaj nawierzchni/ Surface type N E B734 PCN 70 R/B/W/T CONC N E B753 PCN 70 R/B/W/T CONC N E A320 PCN 70 R/B/W/T CONC N E B753 PCN 70 R/B/W/T CONC N E B734 PCN 70 R/B/W/T CONC N E A320 PCN 70 R/B/W/T CONC N E A320 PCN 70 R/B/W/T CONC N E B734 PCN 50 R/B/W/T CONC N E B734 PCN 50 R/B/W/T CONC N E B734 PCN 50 R/B/W/T CONC N E AT72 PCN 50 R/B/W/T CONC N E AT72 PCN 50 R/B/W/T CONC N E A320 PCN 50 R/B/W/T CONC N E A320 PCN 70 R/B/W/T CONC N E A320 PCN 70 R/B/W/T CONC N E A320 PCN 70 R/B/W/T CONC N E B738 PCN 70 R/B/W/T CONC N E B744 PCN 70 R/B/W/T CONC N E A320 PCN 70 R/B/W/T CONC N E B738 PCN 70 R/B/W/T CONC N E B744 PCN 70 R/B/W/T CONC N E B738 PCN 70 R/B/W/T CONC HOLDING BAY N E PCN 46 R/B/W/T CONC Apron 3 (stanowiska 30-38) - CONC, PCN 46 R/B/W/T bez zmian. Apron 3 (stands 30-38) - CONC, PCN 46 R/B/W/T no changes. 8. INFORMACJE DODATKOWE 8. ADDITIONAL INFORMATION Szczegółowe informacje na temat prowadzonych prac oraz ograniczeń na lotnisku KATOWICE/Pyrzowice będą publikowane w NOTAM. Informacji dodatkowych na temat prowadzonych prac oraz ograniczeń udziela Dyżurny Operacyjny Portu: Detailed information regarding the works and restrictions at KATOWICE/Pyrzowice aerodrome will be promulgated by NOTAM. Additional information on the works and restrictions can be obtained from the Airport Duty Officer: Godziny pracy: H24 Telefon: Tel. kom.: Faks: Working hours: H24 Phone: Mobile: Fax: Niniejszy Suplement zastępuje Suplement 51/11. This Supplement replaces Supplement 51/11. - KONIEC - - END - SUP 62/12

5 TWY T

6 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: ZMIANA PARAMETRÓW POLA NAZIEMNEGO RUCHU LOTNICZEGO NA LOTNISKU WROCŁAW/ STRACHOWICE (EPWR) SUP 63/12 (AD 2 EPWR) Obowiązuje od / Effective from Obowiązuje do / Effective to 31 JAN 2013 EST CHANGE OF MOVEMENT AREA PARAMETERS AT WROCŁAW/STRACHOWICE AERODROME (EPWR) 1. UŻYTKOWANIE APN 2, TWY B1 oraz TWY B2 1. USE OF APN 2, TWY B1 and TWY B2 1.1 Parametry TWY B1 i TWY B2 1.1 Parameters of TWY B1 and TWY B2 Nawierzchnia: asfaltobeton Surface: CONC/ASPH Szerokość: 38 m TWY width: 38 m Nośność: PCN 60 Strength: PCN 60 Pobocza utwardzone: TAK Paved shoulders: YES Oznakowanie poziome: TAK Markings: YES Oznakowanie pionowe: TAK (podświetlane) Signs: YES (lighted) Oświetlenie nawigacyjne: TAK Navigation lighting: YES Układ stanowisk postojowych na APN 2 (patrz mapa). The parking configuration on APN 2 (see chart). Parametry czterech stanowisk dla statków powietrznych kategorii D oraz trzynastu stanowisk dla statków powietrznych kategorii C podano w tabeli poniżej: The parameters of four category D aircraft stands and thirteen category C aircraft stands are given in the table below: WSPÓŁRZĘDNE/COORDINATES SZEROKOŚĆ/ DŁUGOŚĆ/ LATITUDE LONGITUDE N E C - B N E C - B N E C - B N E C - B N E C - B N E C - B N E C - B N E D - B N E C - B N E D - B N E C - B N E C - B N E C - B N E D - B N E C - B N E D - B N E C - B737 NUMER STANOWISKA/PARKING POSITION LITERA KODU STATKU POWIETRZNEGO/ AIRCRAFT CODE LETTER 2. PROCEDURY NA APN 2 2. APN 2 PROCEDURES Obowiązują następujące procedury/ograniczenia na stanowiskach The following procedures/limitations are in force on parking stands: postojowych: Stanowiska 1-18: obowiązuje procedura wypychania. Stands 1-18: push-back is mandatory. SUP 63/12 03 JUN 2010

7 STRONA 1-2 PAGE 1-2 ZMIANA PARAMETRÓW POLA NAZIEMNEGO RUCHU LOTNICZEGO NA LOTNISKU WROCŁAW/STRACHOWICE (EPWR) CHANGE OF MOVEMENT AREA PARAMETERS AT WROCŁAW/STRACHOWICE AERODROME (EPWR) W przypadku gdy zaplanowane ustawienie statku powietrznego lub procedura wkołowywania lub wykołowywania jest niezgodna z oznaczeniami poziomymi, zawsze odbywa się ona według wskazań i pod nadzorem koordynatora ruchu naziemnego. Stanowiska 8-12: dopuszcza się wycofywanie na silnikach statków powietrznych nie większych niż AT72 pod nadzorem koordynatora ruchu naziemnego. Postój na stanowiskach 9 oraz 11: według wskazań świetlnego systemu dokowania lub według poleceń koordynatora ruchu naziemnego. Sygnały przekazywane przez koordynatora ruchu naziemnego muszą być traktowane przez pilota, jako nadrzędne w stosunku do informacji przekazywanych przez świetlny system dokowania. Parkowanie na pozostałych stanowiskach według poleceń koordynatora ruchu naziemnego. Instrukcje ruchu naziemnego wydawane są przez WROCŁAW TWR. Uruchomienie silników napędowych statku powietrznego, kołowanie, holowanie i wypychanie statków powietrznych może się odbywać tylko na łączności i po uzyskaniu zgody od WROCŁAW TWR. Wprowadzenie lub wyprowadzenie statku powietrznego na stanowiska postojowe może odbywać się według wskazań świetlnego systemu dokowania, za pomocą oznakowanego samochodu Follow Me oraz znaków i sygnałów wydawanych przez koordynatora ruchu naziemnego. Koordynator ruchu naziemnego może przerwać lub zabronić wykonywania manewru, jeżeli zagrożone jest bezpieczeństwo lub wymaga tego sytuacja na płycie postojowej. Służba Follow Me prowadzi nadzór nad bezpieczeństwem ruchu statków powietrznych na APN 2. Wszystkie manewry statków powietrznych na APN 2 mogą być wykonywane wyłącznie pod nadzorem koordynatora ruchu naziemnego. When the planned position or taxiing in/out procedure is inconsistent with the markings, it shall be carried out under marshalling guidance. Stands 8-12: aircraft not greater than AT72 may be reversed under own power following the marshaller s instructions. Parking on stands 9 and 11: according to indications of the docking guidance system or marshaller s instructions. Signals given to the pilot by the marshaller have to be considered by the crew as superior in relation to indications presented by the docking guidance system. Parking on the remaining stands according to the marshaller s instructions. Ground movement instructions are issued by WROCŁAW TWR. Start-up, taxiing, towing and push-back can take place only with established communications and with the prior approval of WROCŁAW TWR. Taxiing in/out can take place according to indications of the docking guidance system, by following a properly marked Follow Me vehicle and signals given by the marshaller. The marshaller shall be authorized to interrupt or forbid a manoeuvre if there are any issues involving safety or a general situation in the parking zone requires him to do so. The Follow Me assistance is in charge of safety of aircraft movement on APN 2. All aircraft manoeuvres on APN 2 may be performed only under marshalling guidance. 3. ZMIANA NUMERACJI STANOWISK NA APN 1 3. RENUMBERING OF STANDS ON APN 1 Stanowisko nr 1 zmiana na nr 21 Stanowisko nr 2 zmiana na nr 22 Stanowisko nr 3 zmiana na nr 23 Stanowisko nr 4 zmiana na nr 24 Stanowisko nr 5 zmiana na nr 25 Stanowisko nr 6 zmiana na nr 26 Stand No. 1 renumbered 21 Stand No. 2 renumbered 22 Stand No. 3 renumbered 23 Stand No. 4 renumbered 24 Stand No. 5 renumbered 25 Stand No. 6 renumbered INFORMACJE DODATKOWE 4. ADDITIONAL INFORMATION Informacji dodatkowych udziela Dyżurny Operacyjny Portu Lotniczego: Addiotional information is available from the Airport Duty Officer. Godziny pracy: H24 Working hours: H24 Tel.: Phone: Faks: Fax: KONIEC - - END - 03 JUN 2010 SUP 63/12

8

9 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE AIP AIRAC AMDT 130 Obowiązuje od / Effective from 1) ZAWARTOŚĆ ZMIANY: 1) AMENDMENT CONTENTS: GEN: GEN: - aktualizacja wykazu dostępnych map lotniczych; - update of the list of aeronautical charts available; - aktualizacja informacji na temat publikacji NOTAM serii B; - update of information on publication of series B NOTAM; - aktualizaja wykazu wskaźników lokalizacji; - update of the list of location indicators; - aktualizacja wykazu pomocy radionawigacyjnych; - update of the list of radio navigation aids; - publikacja taryfy opłat dla lotniska LUBLIN (EPLB); - publication of the tariff for LUBLIN (EPLB) aerodrome; - zmiany edytorskie. - editorial changes. ENR: ENR: - wprowadzenie informacji o przepisach wykonywania lotów IFR w - introduction of rules on IFR flights in the EPWW FIR; FIR EPWW; - wprowadzenie klasy przestrzeni D w FIR EPWW; - introduction of airspace Class D within the EPWW FIR; - wprowadzenie informacji o zmianach w zawartości i formacie formularza planu lotu; - introduction of information on changes to the flight plan contents and format; - wprowadzenie CTR LUBLIN (EPLB); - introduction of LUBLIN (EPLB) CTR; - wprowadzenie TMA LUBLIN (EPLB); - introduction of LUBLIN (EPLB) TMA; - wprowadzenie stref czasowo wydzielonych: TSA 03 i TSA 68; - introduction of TSA 03 and TSA 68; - zmiana granic poziomych i pionowych TSA 04 i TSA 05 TRA 56; - change of lateral and vertical limits of TSA 04, TSA 05 and TRA 56; - usunięcie TRA 35; - removal of TRA 35; - aktualizacja przebiegu dróg nawigacji obszarowej; - rerouting of RNAV routes; - wprowadzenie dróg nawigacji obszarowej: T265, T266, T267, - introduction of RNAV routes: T265, T266, T267, T268, T269; T268, T269; - aktualizacja wykazu nazw kodowych oznaczników dla znaczących - update of the list of name-code designators for significant points; punktów nawigacyjnych; - wycofanie przeszkody lotniczej: Lakiele, Laszki/Wietlin Trzeci, Reńska Wieś; - withdrawal of the air navigation obstacle: Lakiele, Laszki/Wietlin Trzeci, Reńska Wieś; - aktualizacja wykazu przeszkód lotniczych: - update of the list of air navigation obstacles: Archikatedra Łódź, Bukowno, Bydgoszcz/Jachcice, Grzybno, Archikatedra Łódź, Bukowno, Bydgoszcz/Jachcice, Grzybno, Jasna, Osmołowszczyzna, Paproć, Piotrów Kujawski, Przemyśl, Radlin, Smardy Górne, Trzebinia, Zabrze, Żeńsko; Jasna, Osmołowszczyzna, Paproć, Piotrów Kujawski, Przemyśl, Radlin, Smardy Górne, Trzebinia, Zabrze, Żeńsko; - aktualizacja mapy Sektory ACC - Drogi nawigacji obszarowej; - update of ACC Sectors - RNAV Routes chart; - publikacja Mapy obszaru kontrolowanego lotniska - ICAO (Trasy - publication of Area Chart - ICAO (Transit Routes) TMA LUBLIN; Tranzytowe) TMA LUBLIN; - aktualizacja Map obszaru kontrolowanego lotniska - ICAO (Drogi tranzytowe): TMA GDAŃSK, TMA POZNAŃ, TMA WARSZAWA; - publication of Area Charts - ICAO (Transit Routes) for: TMA GDAŃSK, TMA POZNAŃ, TMA WARSZAWA; - zmiany edytorskie. - editorial changes. AD: AD: - wprowadzenie informacji o lotnisku LUBLIN (EPLB); - introduction of information on LUBLIN (EPLB) aerodrome; - publikacja map dla lotniska LUBLIN (EPLB): Mapa lotniska - ICAO, Mapa przeszkód lotniskowych - ICAO typu A, Mapa standardowych dolotów instrumentalnych (STAR) - ICAO, Mapa instrumentalnych podejść - ICAO, Mapa operacyjna do lotów z widocznością; - aktualizacja informacji o lotniskach: BYDGOSZCZ/Szwederowo (EPBY), WARSZAWA/Modlin (EPMO), POZNAŃ/Ławica (EPPO), WROCŁAW/Strachowice (EPWR); - aktualizacja Mapy Lotniska - ICAO dla lotniska Chopina w Warszawie (EPWA); - publication of charts for LUBLIN aerodrome (EPLB): Aerodrome Chart - ICAO, Aerodrome Obstacle Chart - ICAO Type A, Standard Arrival Chart (STAR) - ICAO, Instrument Approach Charts - ICAO, Visual Operation Chart; - update of information on the following aerodromes: BYDGOSZCZ/Szwederowo (EPBY), WARSZAWA/Modlin (EPMO), POZNAŃ/Ławica (EPPO), WROCŁAW/Strachowice (EPWR); - update of Aerodrome Chart - ICAO for Warsaw Chopin Airport (EPWA); Ciąg dalszy na następnej stronie Continued on next page

10 STRONA 2 ZMIANA AIRAC nr 130 PAGE 2 AIRAC AMENDMENT No aktualizacja Map parkowania i dokowania statków powietrznych - ICAO dla lotniska Chopina w Warszawie (EPWA); - update of the Aircraft Parking/Docking Charts - ICAO for Warsaw Chopin Airport (EPWA); - aktualizacja Map obszaru kontrolowanego lotniska - ICAO (Trasy dolotowe i tranzytowe): TMA KRAKÓW, TMA ŁÓDŹ, TMA RZESZÓW; - update of Area Charts - ICAO (Arrival and Transit Routes) for: TMA KRAKÓW, TMA ŁÓDŹ, TMA RZESZÓW; - aktualizacja mapy Tras dolotowych i odlotowych VFR dla lotniska BYDGOSZCZ/Szwederowo (EPBY); - update of VFR Arrival and Transit Routes Charts for BYDGOSZCZ/ Szwederowo aerodrome (EPBY); - aktualizacja Map operacyjnych do lotów z widocznością: KRAKÓW/Balice (EPKK), KATOWICE/Pyrzowice (EPKT), SZCZECIN/Goleniów (EPSC), ZIELONA GÓRA/Babimost (EPZG); - update of Visual Operation Charts for the following aerodromes: KRAKÓW/Balice (EPKK), KATOWICE/Pyrzowice (EPKT), SZCZECIN/Goleniów (EPSC), ZIELONA GÓRA/Babimost (EPZG); - zmiany edytorskie. - editorial changes. 2) USUNĄĆ NASTĘPUJĄCE STRONY REMOVE THE FOLLOWING PAGES 2) WŁĄCZYĆ NASTĘPUJĄCE STRONY INSERT THE FOLLOWING PAGES GEN OCT 2012 GEN GEN OCT 2012 GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN OCT 2012 GEN GEN OCT 2012 GEN GEN JUN 2011 GEN GEN OCT 2012 GEN GEN SEP 2012 GEN GEN OCT 2012 GEN GEN SEP 2012 GEN GEN MAY 2012 GEN GEN JUN 2012 GEN GEN JUN 2012 GEN GEN JUN 2012 GEN GEN JUN 2011 GEN GEN JUN 2011 GEN GEN OCT 2012 GEN GEN OCT 2012 GEN GEN OCT 2012 GEN GEN OCT 2012 GEN GEN SEP 2012 GEN GEN SEP 2012 GEN GEN JUN 2012 GEN GEN GEN GEN GEN Ciąg dalszy na następnej stronie Continued on next page

11 ZMIANA AIRAC nr 130 STRONA 3 AIRAC AMENDMENT No. 130 PAGE 3 2) USUNĄĆ NASTĘPUJĄCE STRONY REMOVE THE FOLLOWING PAGES GEN GEN GEN GEN OCT 2012 GEN GEN OCT 2012 GEN GEN OCT 2012 GEN GEN OCT 2012 GEN GEN OCT 2012 GEN GEN OCT GEN OCT GEN OCT 2012 GEN GEN OCT 2012 GEN GEN OCT 2012 GEN GEN OCT 2012 GEN GEN OCT 2012 GEN GEN GEN ENR MAR 2012 ENR ENR MAY 2012 ENR ENR JUN 2012 ENR ENR JUN ENR JUL 2010 ENR ENR JUN 2012 ENR ENR JUL 2010 ENR ENR JUL 2010 ENR ENR JUL 2010 ENR ENR JUL ENR JUL 2010 ENR ENR JUL 2010 ENR ENR JUL 2010 ENR ENR JAN 2012 ENR ENR AUG 2012 ENR ENR ENR ENR JUL 2010 ENR ENR ENR MAR 2012 ENR ENR MAR 2012 ENR ENR MAR 2012 ENR ENR MAY 2012 ENR ENR MAY 2012 ENR ENR JUN 2012 ENR ENR JUN 2012 ENR ENR JUN 2012 ENR ENR JUN 2012 ENR ENR JUN 2012 ENR ENR AUG 2012 ENR ENR AUG 2012 ENR ENR AUG 2012 ENR ENR SEP 2012 ENR Ciąg dalszy na następnej stronie Continued on next page 2) WŁĄCZYĆ NASTĘPUJĄCE STRONY INSERT THE FOLLOWING PAGES

12 STRONA 4 ZMIANA AIRAC nr 130 PAGE 4 AIRAC AMENDMENT No ) USUNĄĆ NASTĘPUJĄCE STRONY REMOVE THE FOLLOWING PAGES 2) WŁĄCZYĆ NASTĘPUJĄCE STRONY INSERT THE FOLLOWING PAGES ENR SEP 2012 ENR ENR SEP 2012 ENR ENR ENR SEP 2012 ENR ENR JUN 2012 ENR ENR JUN 2012 ENR ENR JUN 2012 ENR ENR JUN 2012 ENR ENR JUN 2012 ENR ENR JUN 2012 ENR ENR JUN 2012 ENR ENR JUN 2012 ENR ENR ENR JUN 2012 ENR ENR JUN 2012 ENR ENR DEC 2011 ENR ENR DEC 2011 ENR ENR DEC 2011 ENR ENR OCT 2012 ENR ENR DEC ENR APR 2012 ENR ENR L MAY 2012 ENR L23-1 ENR L SEP 2012 ENR L29-1 ENR L MAR 2012 ENR L616-1 ENR L MAY 2012 ENR L619-2 ENR L MAR 2012 ENR L621-1 ENR L MAY 2012 ENR L621-2 ENR L MAR 2012 ENR L623-1 ENR L MAR 2012 ENR L623-2 ENR L MAR 2012 ENR L730-1 ENR L SEP 2012 ENR L856-1 ENR L JUN 2012 ENR L979-1 ENR L MAY 2012 ENR L980-2 ENR L MAY 2012 ENR L981-1 ENR M MAR 2012 ENR M743-1 ENR M MAY 2012 ENR M857-1 ENR M MAY 2012 ENR M977-1 ENR M MAY 2012 ENR M984-1 ENR N MAR 2012 ENR N133-1 ENR N JUN 2012 ENR N ENR N191-2 ENR N MAY 2012 ENR N5-1 ENR N MAY 2012 ENR N869-2 ENR N MAY 2012 ENR N983-1 ENR P MAY 2012 ENR P31-1 ENR P MAY 2012 ENR P733-1 ENR P MAR 2012 ENR P851-1 ENR P MAY 2012 ENR P861-1 ENR P MAR 2012 ENR P866-1 Ciąg dalszy na następnej stronie Continued on next page

13 ZMIANA AIRAC nr 130 STRONA 5 AIRAC AMENDMENT No. 130 PAGE 5 2) USUNĄĆ NASTĘPUJĄCE STRONY REMOVE THE FOLLOWING PAGES ENR T JUN 2012 ENR T174-1 ENR T MAY 2012 ENR T ENR T ENR T ENR T ENR T ENR T269-1 ENR T MAR 2012 ENR T670-1 ENR T MAR 2012 ENR T672-1 ENR T MAR 2012 ENR T710-2 ENR T MAR 2012 ENR T714-1 ENR T SEP 2012 ENR T738-1 ENR Y MAR 2012 ENR Y210-1 ENR Z MAY 2012 ENR Z95-1 ENR Z MAR 2012 ENR Z96-1 ENR SEP 2012 ENR ENR SEP 2012 ENR ENR SEP 2012 ENR ENR SEP 2012 ENR ENR SEP 2012 ENR ENR SEP 2012 ENR ENR SEP 2012 ENR ENR SEP 2012 ENR ENR SEP 2012 ENR ENR SEP 2012 ENR ENR SEP 2012 ENR ENR OCT 2012 ENR ENR OCT 2012 ENR ENR OCT 2012 ENR ENR OCT 2012 ENR ENR OCT 2012 ENR ENR OCT 2012 ENR ENR OCT 2012 ENR ENR OCT 2012 ENR ENR OCT 2012 ENR ENR OCT 2012 ENR ENR OCT 2012 ENR ENR OCT 2012 ENR ENR OCT 2012 ENR ENR OCT 2012 ENR ENR OCT 2012 ENR ENR OCT 2012 ENR ENR OCT 2012 ENR ENR OCT 2012 ENR ENR OCT 2012 ENR ENR OCT 2012 ENR ENR OCT 2012 ENR ENR OCT 2012 ENR ENR OCT 2012 ENR ENR OCT 2012 ENR Ciąg dalszy na następnej stronie Continued on next page 2) WŁĄCZYĆ NASTĘPUJĄCE STRONY INSERT THE FOLLOWING PAGES

14 STRONA 6 ZMIANA AIRAC nr 130 PAGE 6 AIRAC AMENDMENT No ) USUNĄĆ NASTĘPUJĄCE STRONY REMOVE THE FOLLOWING PAGES 2) WŁĄCZYĆ NASTĘPUJĄCE STRONY INSERT THE FOLLOWING PAGES ENR OCT 2012 ENR ENR OCT 2012 ENR ENR OCT 2012 ENR ENR OCT 2012 ENR ENR SEP 2012 ENR ENR SEP 2012 ENR ENR ENR SEP 2012 ENR ENR SEP 2012 ENR ENR JUN 2012 ENR ENR JUN 2012 ENR AD JUN 2012 AD AD JUN 2012 AD 1-1 AD JUN 2012 AD AD JUN 2012 AD AD JUN 2012 AD AD MAY 2011 AD AD JUN 2012 AD AD 2 EPBY OCT 2012 AD 2 EPBY 1-1 AD 2 EPBY SEP 2012 AD 2 EPBY AD 2 EPKK SEP 2012 AD 2 EPKK AD 2 EPKK SEP 2012 AD 2 EPKK AD 2 EPKT SEP 2012 AD 2 EPKT AD 2 EPLB AD 2 EPLB AD 2 EPLB AD 2 EPLB AD 2 EPLB AD 2 EPLB AD 2 EPLB AD 2 EPLB AD 2 EPLB AD 2 EPLB AD 2 EPLB AD 2 EPLB AD 2 EPLB AD 2 EPLB AD 2 EPLB AD 2 EPLB AD 2 EPLB AD 2 EPLB AD 2 EPLB AD 2 EPLL MAY 2012 AD 2 EPLL AD 2 EPMO OCT 2012 AD 2 EPMO 1-11 AD 2 EPPO JUN 2012 AD 2 EPPO 1-9 AD 2 EPPO OCT 2012 AD 2 EPPO 1-10 AD 2 EPPO OCT 2012 AD 2 EPPO 1-11 AD 2 EPPO AUG 2012 AD 2 EPPO AD 2 EPPO AUG 2012 AD 2 EPPO Ciąg dalszy na następnej stronie Continued on next page

15 ZMIANA AIRAC nr 130 STRONA 7 AIRAC AMENDMENT No. 130 PAGE 7 2) USUNĄĆ NASTĘPUJĄCE STRONY REMOVE THE FOLLOWING PAGES 2) WŁĄCZYĆ NASTĘPUJĄCE STRONY INSERT THE FOLLOWING PAGES AD 2 EPPO AUG 2012 AD 2 EPPO AD 2 EPPO AUG 2012 AD 2 EPPO AD 2 EPRZ SEP 2012 AD 2 EPRZ AD 2 EPSC AUG 2012 AD 2 EPSC AD 2 EPWA MAY 2012 AD 2 EPWA AD 2 EPWA MAY 2012 AD 2 EPWA AD 2 EPWA MAY 2012 AD 2 EPWA AD 2 EPWA MAY 2012 AD 2 EPWA AD 2 EPWR SEP 2012 AD 2 EPWR 1-5 AD 2 EPWR JUN 2012 AD 2 EPWR 1-6 AD 2 EPZG JUN 2012 AD 2 EPZG AD 2 EPZG JUN 2012 AD 2 EPZG AD 2 EPZG JUN 2012 AD 2 EPZG ) NASTĘPUJĄCE NOTAM SĄ WPROWADZONE DO AIP POLSKA TĄ ZMIANĄ: M0002/11, N4046/12, N4075/12, N4111/12, N4233/12, N4266/12, N4314/12, N44316/12, N4395/12, N4456/12, N4457/12, N4504/12. 4) NASTĘPUJĄCE SUPLEMENTY SĄ NINIEJSZYM SKASOWANE: PATRZ GEN ) AIC POZOSTAJĄCE W MOCY: 02/08, 03/10, 04/10, 03/11, 01/12, 03/12, 04/12, 05/12. 3) THE FOLLOWING NOTAM ARE INCORPORATED INTO WITH THIS AMENDMENT: C0002/11, D4046/12, D4075/12, D4111/12, D4233/12, D4266/12, D4314/12, D44316/12, D4395/12, D4456/12, D4457/12, D4504/12. 4) THE FOLLOWING SUPPLEMENTS ARE HEREBY CANCELLED: SEE GEN ) THE AIC REMAINING IN FORCE: 02/08, 03/10, 04/10, 03/11, 01/12, 03/12, 04/12, 05/12. 6) POPRAWKI RĘCZNE: PATRZ GEN ) HAND AMENDMENTS: SEE GEN ) ZAZNACZYĆ WPROWADZENIE ZMIANY NA STRONIE GEN ) RECORD THE ENTRY OF THE AMENDMENT ON PAGE GEN UWAGA Zmiana powinna być przechowywana w sekcji AIRAC od chwili otrzymania do. REMARK This Amendment should be stored in the AIRAC section from the date of receipt until. - KONIEC - - END -

16 STRONA WOLNA INTENTIONALLY LEFT BLANK

17 AIP POLSKA GEN GEN 0.3 WYKAZ SUPLEMENTÓW DO AIP RECORD OF AIP SUPPLEMENTS Nr/Rok No/Year 49/10 51/11 55/11 56/11 58/11 01/12 03/12 16/12 22/12 29/12 43/12 47/12 48/12 50/12 53/12 55/12 57/12 59/12 60/12 62/12 Temat Subject Prace budowlane na lotnisku SZCZECIN/Goleniów (EPSC) Construction works at SZCZECIN/Goleniów aerodrome (EPSC) Rozbudowa infrastruktury lotniskowej na lotnisku KATOWICE/Pyrzowice (EPKT) Expansion of aerodrome infrastructure at KATOWICE/Pyrzowice aerodrome (EPKT) Wprowadzenie oznakowania poziomego płaszczyzny do zawracania dla samolotów na progu RWY 07L na lotnisku ŁÓDŹ/Lublinek (EPLL) Introduction of runway turn pad marking for aeroplanes at RWY 07L THR at ŁÓDŹ/ Lublinek aerodrome (EPLL) Wprowadzenie oznakowania poziomego płaszczyzny do zawracania dla samolotów na RWY na lotnisku WROCŁAW/Strachowice (EPWR) Introduction of runway turn pad marking for aeroplanes at WROCŁAW/Strachowice aerodrome (EPWR) Wprowadzenie procedur push-back na APN NR 1 na lotnisku WROCŁAW/ Strachowice (EPWR) Introduction of push-back procedures on APN No. 1 at WROCŁAW/Strachowice aerodrome (EPWR) Czasowe zamknięcie RWY 09/27 na lotnisku KATOWICE/Pyrzowice (EPKT) RWY 09/27 at KATOWICE/Pyrzowice aerodrome (EPKT) temporarily closed Trening systemu OPL Marynarki Wojennej Training of the Navy Air Defence System Budowa bazy śmigłowcowej służby ratownictwa medycznego SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe na lotnisku POZNAŃ/Ławica (EPPO) Construction of a base for helicopter medical service (Polish Medical Air Rescue) at POZNAŃ/Ławica aerodrome (EPPO) Zmiana parametrów pola naziemnego ruchu lotniczego na lotnisku BYDGOSZCZ/ Szwederowo (EPBY) Change to the parameters of the movement area at BYDGOSZCZ/Szwederowo aerodrome (EPBY) Zmiany parametrów pola ruchu naziemnego lotniska WROCŁAW/Strachowice (EPWR) Changes of parameters of movement area at WROCŁAW/Strachowice aerodrome (EPWR) Wsparte radarem podejście z prostej dla RWY 07 na lotnisku KRAKÓW/Balice (EPKK) Radar supported straight-in approach for RWY 07 at KRAKÓW/Balice aerodrome (EPKK) Prace budowlane na lotnisku WROCŁAW/Strachowice (EPWR) Construction works at WROCŁAW/Strachowice aerodrome (EPWR) Przeszkoda lotnicza w rejonie lotniska ŁÓDŹ/Lublinek (EPLL) Aviation obstacle in the vicinity of ŁÓDŹ/Lublinek aerodrome (EPLL) Posadowienie nowego urządzenia radionawigacyjnego (DVOR/DME) na lotnisku KRAKÓW/Balice (EPKK) Erection of new radio navigation facility (DVOR/DME) at KRAKÓW/Balice aerodrome (EPKK) Prace budowlane na lotnisku SZCZECIN/Goleniów (EPSC) Construction works at SZCZECIN/Goleniów aerodrome (EPSC) Skoki spadochronowe - WŁOCŁAWEK (EPWK) Parachute jumps - WŁOCŁAWEK (EPWK) Czasowe zamknięcie lotniska KATOWICE/Pyrzowice (EPKT) KATOWICE/Pyrzowice aerodrome (EPKT) temporarily closed Rejony szybowcowych lotów falowych Wave gliding areas Prace budowlane na lotnisku RZESZÓW/Jasionka (EPRZ) Construction works at RZESZÓW/Jasionka aerodrome (EPRZ) Rozbudowa infrastruktury lotniskowej na lotnisku KATOWICE/Pyrzowice (EPKT) Expansion of infrastructure at KATOWICE/Pyrzowice aerodrome (EPKT) Rozdział Chapter Ważny od Valid from Ważny do Valid to AD 2 EPSC 26 AUG SEP 2012 EST AD 2 EPKT 20 OCT JUN 2013 EST AD 2 EPLL 15 DEC DEC 2012 EST AD 2 EPWR 15 DEC JUN 2012 EST AD 2 EPWR 15 DEC JUN 2012 EST AD 2 EPKT 30 MAR DEC 2012 ENR 5 08 MAR DEC 2012 AD 2 EPPO 02 MAY DEC 2012 EST AD 2 EPBY 01 JUN JUN 2013 EST AD 2 EPWR 31 MAY SEP 2012 EST AD 2 EPKK 28 JUN JAN 2013 EST AD 2 EPWR 26 JUL JUN 2013 EST AD 2 EPLL 26 JUL DEC 2012 AD 2 EPKK 23 AUG DEC 2013 EST AD 2 EPSC 20 SEP SEP 2014 EST ENR 5 29 SEP 2012 AD 2 EPKT 01 MAR DEC 2013 ENR 5 20 SEP DEC 2012 EST AD 2 EPRZ 18 OCT JUL 2013 EST AD 2 EPKT 19 JUN 2013 EST AIRAC AMDT 130

18 GEN AIP POLSKA Nr/Rok No/Year 63/12 Temat Subject Zmiana parametrów pola naziemnego ruchu lotniczego na lotnisku WROCŁAW/ Strachowice (EPWR) Change of movement area parameters at WROCŁAW/Strachowice aerodrome (EPWR) Rozdział Chapter Ważny od Valid from Ważny do Valid to AD 2 EPWR 31 JAN 2013 EST AIRAC AMDT 130

19 AIP POLSKA GEN GEN 0.4 WYKAZ KONTROLNY STRON AIP CHECKLIST OF AIP PAGES UWAGA REMARK STRONA/PAGE numery stron zapisane drukiem wytłuszczonym są wprowadzone zmianą AIRAC. page numbers printed in bold are introduced by an AIRAC Amendment. DATA/DATE GEN GEN SEP GEN SEP GEN JUN GEN FEB GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN AUG GEN GEN MAR GEN MAR GEN AUG GEN JUN GEN SEP GEN JUN GEN JUN GEN JUN GEN JUN GEN JUN GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN NOV GEN NOV GEN NOV GEN NOV GEN NOV GEN FEB GEN FEB GEN APR GEN JUL GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB STRONA/PAGE DATA/DATE GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN APR GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN MAY GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN JUN GEN JUN GEN JUN GEN JUN GEN JUN GEN JUN GEN JUN GEN JUN GEN JUN GEN JUN GEN JUN GEN JUN GEN JUN GEN JUN GEN JUN GEN JUN GEN JUN GEN JUN GEN JUN GEN JUN GEN DEC GEN JUN GEN JUN GEN JUN GEN MAY GEN FEB GEN MAY GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN DEC GEN DEC GEN APR GEN APR GEN APR AIRAC AMDT 130

20 GEN AIP POLSKA STRONA/PAGE DATA/DATE GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN JUN GEN GEN GEN GEN JUL GEN JUL GEN JUN GEN JUN GEN SEP GEN GEN GEN GEN GEN GEN FEB GEN OCT GEN MAY GEN MAY GEN OCT GEN OCT GEN MAY GEN FEB GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN JUN GEN JUN GEN OCT GEN APR GEN JUN GEN JUN GEN OCT GEN GEN GEN APR GEN FEB GEN APR GEN JUN GEN APR GEN APR GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN MAR GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB STRONA/PAGE DATA/DATE GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN AIRAC AMDT 130

SUP 03/13 (AD 2 EPKT)

SUP 03/13 (AD 2 EPKT) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

EETNYNYX KCOSXHJP ZBZZSAXX EBZZSAEP EGZZSAEP EVRAYNYS LEMDYOYX LFZZNTEP LKZZSDEP OKNOYNYX UUUUYNYX EKZZSAEP ENZZSEXX KDZZNAXX LKZZSAEP LZZZSCEP

EETNYNYX KCOSXHJP ZBZZSAXX EBZZSAEP EGZZSAEP EVRAYNYS LEMDYOYX LFZZNTEP LKZZSDEP OKNOYNYX UUUUYNYX EKZZSAEP ENZZSEXX KDZZNAXX LKZZSAEP LZZZSCEP HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. SEASONAL SNOW PLAN FOR THE WINTER SEASON 2011/2012WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF

Bardziej szczegółowo

1) ZAWARTOŚĆ ZMIANY: 1) AMENDMENT CONTENTS:

1) ZAWARTOŚĆ ZMIANY: 1) AMENDMENT CONTENTS: POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

SUP 16/13 (AD 2 EPWA)

SUP 16/13 (AD 2 EPWA) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

VFR SUP 64/14 (AD 4 EPKT)) Obowiązuje od / Effective from 18 SEP 2014 Obowiązuje do / Effective to 30 JUN 2015 EST

VFR SUP 64/14 (AD 4 EPKT)) Obowiązuje od / Effective from 18 SEP 2014 Obowiązuje do / Effective to 30 JUN 2015 EST POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY DATES do to CZAS (UTC) TIME (UTC)

1. TERMINY DATES do to CZAS (UTC) TIME (UTC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 29/14 (AD 2 EPSC)

SUP 29/14 (AD 2 EPSC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 21/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 08 JUN 2015 Obowiązuje do / Effective to 19 JUN 2015

MIL SUP 21/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 08 JUN 2015 Obowiązuje do / Effective to 19 JUN 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

2. TERMINY ZAPASOWE (UTC) 2. ALTERNATIVE DATES (UTC) 2012-04-05: 0700-1100 2012-07-05: 0700-1100 2012-10-04: 0700-1100 2012-12-06: 0800-1200

2. TERMINY ZAPASOWE (UTC) 2. ALTERNATIVE DATES (UTC) 2012-04-05: 0700-1100 2012-07-05: 0700-1100 2012-10-04: 0700-1100 2012-12-06: 0800-1200 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 85/16 (AD 2 EPGD)

SUP 85/16 (AD 2 EPGD) POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 85/16 (AD 2 EPGD) 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE 2014-07-24 do 2014-10-23 2014-07-24 to 2014-10-23

1. TERMIN DATE 2014-07-24 do 2014-10-23 2014-07-24 to 2014-10-23 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN 1. DATE 2013-08-14 do 2013-08-25 2013-08-14 to 2013-08-25. Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95

1. TERMIN 1. DATE 2013-08-14 do 2013-08-25 2013-08-14 to 2013-08-25. Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95

Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

VFR SUP 37/11 (VFR ENR) Obowiązuje od / Effective from 01 SEP 2011 Obowiązuje do / Effective to 29 NOV 2011 EST

VFR SUP 37/11 (VFR ENR) Obowiązuje od / Effective from 01 SEP 2011 Obowiązuje do / Effective to 29 NOV 2011 EST POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 60/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 11 AUG 2016 Obowiązuje do / Effective to 15 AUG 2016

MIL SUP 60/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 11 AUG 2016 Obowiązuje do / Effective to 15 AUG 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

SUP 01/12 (AD 2 EPKT)

SUP 01/12 (AD 2 EPKT) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY 1. DATES do to

1. TERMINY 1. DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY 1. DATES do to

1. TERMINY 1. DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

DATA DOSTARCZENIA DANYCH DO ZMIANY AIRAC/ SUPLEMENTU DEADLINE FOR AIRAC AMENDMENT/SUPPLEMENT

DATA DOSTARCZENIA DANYCH DO ZMIANY AIRAC/ SUPLEMENTU DEADLINE FOR AIRAC AMENDMENT/SUPPLEMENT HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF AIRSPACE CLASSIFICATION BELOW FL 195 THROUGHOUT ECAC

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE 2015-12-10 do 2016-03-02 2015-12-10 to 2016-03-02

1. TERMIN DATE 2015-12-10 do 2016-03-02 2015-12-10 to 2016-03-02 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date AIP POLSKA GEN 3.2-1 08 JAN 2015 GEN 3.2 MAPY LOTNICZE AERONAUTICAL CHARTS 1. SŁUŻBA ODPOWIEDZIALNA ZA WYDAWANIE MAP LOTNICZYCH Mapy lotnicze na potrzeby żeglugi powietrznej w FIR WARSZAWA wydaje Polska

Bardziej szczegółowo

Aeroklub Krainy Jezior Lotnisko Kętrzyn Wilamowo Kętrzyn Tel.: Phone: Faks: ,

Aeroklub Krainy Jezior Lotnisko Kętrzyn Wilamowo Kętrzyn Tel.: Phone: Faks: , AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPKE 1-1 AIRAC effective date 03 APR 2014 EPKE AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPKE AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION.

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION. AIP VFR POLAND VFR ENR 3.1-1 VFR ENR 3.1 DELEGACJA SŁUŻB ATS DELEGATION OF ATS 1. DELEGACJA SŁUŻB ATS - CTR HERINGSDORF 1. DELEGATION OF ATS - HERINGSDORF CTR Linia łącząca następujące punkty/the line

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY 1. DATES 2013-07-22 do 2013-08-10 2013-07-22 until 2013-08-10 2. 53 21'10"N 015 25'38"E 3. 54 04'52"N 017 02'01"E

1. TERMINY 1. DATES 2013-07-22 do 2013-08-10 2013-07-22 until 2013-08-10 2. 53 21'10N 015 25'38E 3. 54 04'52N 017 02'01E OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROLOWANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR

PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROLOWANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR AIP POLSKA ENR 2.2.1-1 ENR 2.2.1 PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR 1. SEKTORY KONTROLI OBSZARU 1. AREA CONTROL SECTORS Obszar kontrolowany

Bardziej szczegółowo

STAŁE TRASY LOTNICTWA WOJSKOWEGO (MRT) MILITARY ROUTES (MRT)

STAŁE TRASY LOTNICTWA WOJSKOWEGO (MRT) MILITARY ROUTES (MRT) AIP VFR POLAND VFR ENR 2.4-1 VFR ENR 2.4 STAŁE TRASY LOTNICTWA WOJSKOWEGO (MRT) MILITARY ROUTES (MRT) 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. GENERAL 1.1 Konkretne przebiegi tras MRT wyznaczane są według punktów sieci

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE WOJSKOWE USTKA (EP D53) MILITARY EXERCISE USTKA (EP D53)

ĆWICZENIE WOJSKOWE USTKA (EP D53) MILITARY EXERCISE USTKA (EP D53) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE do to CZAS (UTC) TIME (UTC)

1. TERMIN DATE do to CZAS (UTC) TIME (UTC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

DATY PUBLIKACJI CYKLU AIRAC W 2012 ROKU AIRAC CYCLE PUBLICATION DATES IN 2012 DATA DOSTARCZENIA DANYCH DO ZMIANY AIRAC/ SUPLEMENTU

DATY PUBLIKACJI CYKLU AIRAC W 2012 ROKU AIRAC CYCLE PUBLICATION DATES IN 2012 DATA DOSTARCZENIA DANYCH DO ZMIANY AIRAC/ SUPLEMENTU HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF AIRSPACE CLASSIFICATION BELOW FL 195 THROUGHOUT ECAC

Bardziej szczegółowo

SUP 18/15 (AD 2 EPPO)

SUP 18/15 (AD 2 EPPO) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION.

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION. AIP VFR POLAND VFR R 3.1-1 VFR R 3.1 DELEGACJA SŁUŻB ATS DELEGATION OF ATS 1. DELEGACJA SŁUŻB ATS - CTR HERINGSDORF 1. DELEGATION OF ATS - HERINGSDORF CTR Linia łącząca następujące punkty/the line 53 55

Bardziej szczegółowo

'11"N '08"E '57"N '21"E '57"N '21"E '47"N '14"E

'11N '08E '57N '21E '57N '21E '47N '14E POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE (ENR 5) 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax:

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 07/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 03 APR 2015 Obowiązuje do / Effective to 01 JUL 2015

MIL SUP 07/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 03 APR 2015 Obowiązuje do / Effective to 01 JUL 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 86/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 OCT 2016 Obowiązuje do / Effective to 03 JAN 2017

MIL SUP 86/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 OCT 2016 Obowiązuje do / Effective to 03 JAN 2017 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE Od do From to CZAS (UTC) TIME (UTC)

1. TERMIN DATE Od do From to CZAS (UTC) TIME (UTC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 24/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 08 JUN 2015 Obowiązuje do / Effective to 19 JUN 2015

MIL SUP 24/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 08 JUN 2015 Obowiązuje do / Effective to 19 JUN 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROLOWANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR

PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROLOWANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR AIP POLSKA ENR 2.2.1-1 ENR 2.2.1 PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR 1. SEKTORY KONTROLI OBSZARU 1. AREA CONTROL SECTORS Obszar kontrolowany

Bardziej szczegółowo

SUP 16/14 (AD 2 EPKT)

SUP 16/14 (AD 2 EPKT) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO HAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 57/14 (AD 2 EPKK)

SUP 57/14 (AD 2 EPKK) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 131/17 (AD 2 EPRZ)

SUP 131/17 (AD 2 EPRZ) POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 131/17 (AD 2 EPRZ) 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE do to

1. TERMIN DATE do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 57/15 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 17 SEP 2015 Obowiązuje do / Effective to 11 DEC 2015

MIL SUP 57/15 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 17 SEP 2015 Obowiązuje do / Effective to 11 DEC 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 41/14 (AD 4 EPLY)

MIL SUP 41/14 (AD 4 EPLY) STRONA -1 PAGE - 1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE 02-147 Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET

WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET AIP POLSKA GEN 2.7-1 30 MAR 2017 GEN 2.7 WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET OBLICZANIE CZASÓW WSCHODU I ZACHODU SŁOŃCA 1. Tabele wschodu i zachodu słońca dla lotniska EPWA oraz tabela poprawek zostały

Bardziej szczegółowo

WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET

WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET AIP POLSKA GEN 2.7-1 31 MAR 2016 GEN 2.7 WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET OBLICZANIE CZASÓW WSCHODU I ZACHODU SŁOŃCA 1. Tabele wschodu i zachodu słońca dla lotniska EPWA oraz tabela poprawek zostały

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date AIP POLSKA GEN 3.2-1 08 JAN 2015 GEN 3.2 MAPY LOTNICZE AERONAUTICAL CHARTS 1. SŁUŻBA ODPOWIEDZIALNA ZA WYDAWANIE MAP LOTNICZYCH Mapy lotnicze na potrzeby żeglugi powietrznej w FIR WARSZAWA wydaje Polska

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 16/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 MAY 2015 Obowiązuje do / Effective to 26 JUN 2015

MIL SUP 16/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 MAY 2015 Obowiązuje do / Effective to 26 JUN 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATES do to

1. TERMIN DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ DOTYCZĄCY ELEMENTÓW PRZESTRZENI POWIETRZNEJ ORAZ PROCEDUR RUCHU LOTNICZEGO

KWESTIONARIUSZ DOTYCZĄCY ELEMENTÓW PRZESTRZENI POWIETRZNEJ ORAZ PROCEDUR RUCHU LOTNICZEGO KWESTIONARIUSZ DOTYCZĄCY ELEMENTÓW PRZESTRZENI POWIETRZNEJ ORAZ PROCEDUR RUCHU LOTNICZEGO I DANE RESPONDENTA ( * WYMAGANE) IMIĘ NAZWISKO OPERATOR/PILOT* STANOWISKO TYP STATKU POWIETRZNEGO* TELEFON/FAX.

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 54/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 07 SEP 2015 Obowiązuje do / Effective to 18 SEP 2015

MIL SUP 54/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 07 SEP 2015 Obowiązuje do / Effective to 18 SEP 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do pisma APZX-630-27/ /12

Załącznik nr 1 do pisma APZX-630-27/ /12 Załącznik nr 1 do pisma APZX-630-27/ /12 SUPLEMENT NR../12 (ENR) Obowiązuje od 12-05-15 Obowiązuje do 12-07-15 1. ZAWARTOŚĆ SUPLEMENTU SUPPLEMENT No../12 (ENR) Effective from 12-05-15 Effective to 12-07-15

Bardziej szczegółowo

WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET

WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET AIP VFR POLAND VFR GEN 3.2-1 VFR GEN 3.2 WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET OBLICZANIE CZASÓW WSCHODU I ZACHODU SŁOŃCA 1. Tabele wschodu i zachodu słońca dla lotniska EPWA oraz tabela poprawek zostały

Bardziej szczegółowo

WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET

WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET AIP VFR POLAND VFR GEN 3.2-1 VFR GEN 3.2 WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET OBLICZANIE CZASÓW WSCHODU I ZACHODU SŁOŃCA 1. Tabele wschodu i zachodu słońca dla lotniska EPWA oraz tabela poprawek zostały

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATES do to Planowany czas aktywności: Planned times of activity:

1. TERMIN DATES do to Planowany czas aktywności: Planned times of activity: OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 03/14 (AD 2 EPLL)

SUP 03/14 (AD 2 EPLL) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 60/12 (AD 2 EPRZ)

SUP 60/12 (AD 2 EPRZ) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 26/14 (MIL ENR 5)

MIL SUP 26/14 (MIL ENR 5) STRONA -1 PAGE - 1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE 02-147 Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 03/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 10 FEB 2016 Obowiązuje do / Effective to 10 FEB 2016

MIL SUP 03/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 10 FEB 2016 Obowiązuje do / Effective to 10 FEB 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

SUP 06/15 (AD 2 EPKK)

SUP 06/15 (AD 2 EPKK) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 70/14 (AD 2 EPGD)

SUP 70/14 (AD 2 EPGD) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

LOTY NA POTRZEBY TRENINGU OPL - GAMBIT 16 FLIGHTS FOR THE PURPOSES OF AIR DEFENCE TRAINING - GAMBIT 16

LOTY NA POTRZEBY TRENINGU OPL - GAMBIT 16 FLIGHTS FOR THE PURPOSES OF AIR DEFENCE TRAINING - GAMBIT 16 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 81/16 (AD 2 EPLB)

SUP 81/16 (AD 2 EPLB) POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 81/16 (AD 2 EPLB) 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWE TRASY LOTÓW (MRT) NA MAŁYCH WYSOKOŚCIACH LOW FLYING MILITARY TRAINING ROUTES (MRT)

WOJSKOWE TRASY LOTÓW (MRT) NA MAŁYCH WYSOKOŚCIACH LOW FLYING MILITARY TRAINING ROUTES (MRT) MIL AIP POLAND MIL ENR 5.2.5-1 MIL ENR 5.2.5 WOJSKOWE TRASY LOTÓW (MRT) NA MAŁYCH WYSOKOŚCIACH LOW FLYING MILITARY TRAINING ROUTES (MRT) 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. GENERAL Konkretne przebiegi tras MRT wyznaczane

Bardziej szczegółowo

SUP 09/12 (AD 2 EPKT)

SUP 09/12 (AD 2 EPKT) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN 1. DATE 2012-07-20 do 2012-07-29 2012-07-20 to 2012-07-29. Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95

1. TERMIN 1. DATE 2012-07-20 do 2012-07-29 2012-07-20 to 2012-07-29. Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 45/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 07 JUL 2016 Obowiązuje do / Effective to 10 JUL 2016

MIL SUP 45/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 07 JUL 2016 Obowiązuje do / Effective to 10 JUL 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 03/12 (MIL ENR 5)

MIL SUP 03/12 (MIL ENR 5) STRONA -1 PAGE - 1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE 02-147 Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

SUP 17/15 (AD 2 EPBY)

SUP 17/15 (AD 2 EPBY) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY DATES do to do to CZAS (UTC) TIME (UTC)

1. TERMINY DATES do to do to CZAS (UTC) TIME (UTC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY NASTAWIANIA WYSOKOŚCIOMIERZA ALTIMETER SETTING PROCEDURES

PROCEDURY NASTAWIANIA WYSOKOŚCIOMIERZA ALTIMETER SETTING PROCEDURES AIP VFR POLAND VFR ENR 1.4-1 VFR ENR 1.4 PROCEDURY NASTAWIANIA WYSOKOŚCIOMIERZA ALTIMETER SETTING PROCEDURES 1. WSTĘP 1. INTRODUCTION 1.1 Procedury nastawiania wysokościomierza stosowane w FIR WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 05/17 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 02 FEB 2017 Obowiązuje do / Effective to 04 FEB 2017

MIL SUP 05/17 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 02 FEB 2017 Obowiązuje do / Effective to 04 FEB 2017 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

SUP 45/15 (AD 2 EPGD)

SUP 45/15 (AD 2 EPGD) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 06/12 (AD 2) 01 JUN 2012 08 JUL 2012

SUP 06/12 (AD 2) 01 JUN 2012 08 JUL 2012 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

VFR SUP 04/12 (VFR AD 4 EPKM) Obowiązuje od / Effective from 03 MAY 2012 Obowiązuje do / Effective to 02 MAY 2013 EST

VFR SUP 04/12 (VFR AD 4 EPKM) Obowiązuje od / Effective from 03 MAY 2012 Obowiązuje do / Effective to 02 MAY 2013 EST POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATES do to

1. TERMIN DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR)

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPIN 1-1 AIRAC effective date 02 MAR 2017 EPIN AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPIN AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY NASTAWIANIA WYSOKOŚCIOMIERZA ALTIMETER SETTING PROCEDURES

PROCEDURY NASTAWIANIA WYSOKOŚCIOMIERZA ALTIMETER SETTING PROCEDURES AIP VFR POLAND VFR ENR 1.4-1 VFR ENR 1.4 PROCEDURY NASTAWIANIA WYSOKOŚCIOMIERZA ALTIMETER SETTING PROCEDURES 1. WSTĘP 1. INTRODUCTION 1.1 Procedury nastawiania wysokościomierza stosowane w FIR WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 33/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 JUN 2016 Obowiązuje do / Effective to 17 JUN 2016

MIL SUP 33/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 JUN 2016 Obowiązuje do / Effective to 17 JUN 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE 2014-08-21 do 2014-11-12 2014-08-21 to 2014-11-12. Planowany czas aktywności: SR - 2200. Planned time of activity: SR - 2200.

1. TERMIN DATE 2014-08-21 do 2014-11-12 2014-08-21 to 2014-11-12. Planowany czas aktywności: SR - 2200. Planned time of activity: SR - 2200. OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date 3.1 SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 3.1 AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date 3.1 SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 3.1 AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE AIP POLSKA GEN 3.1-1 GEN 3. SŁUŻBY SERVICES 3.1 SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 3.1 AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE 1. ORGANIZACJA SŁUŻBY INFORMACJI LOTNICZEJ 1. ORGANIZATION OF AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE

Bardziej szczegółowo

EPRZ - RZESZÓW/Jasionka

EPRZ - RZESZÓW/Jasionka AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPRZ 1-1 AIRAC effective date 12 NOV 2015 EPRZ AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPRZ AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EETNYNYX EYVNYOYX ZBZZNAXX EBZZSAEP EGZZSAEP EVRAYNYS LEMDYOYX LFZZNTEP LKZZSDEP OKNOYNYX UUUUYNYX EKZZSAEP KCOSXHJP LSZZSAEP UKKRYNYX EBZZSAEP

EETNYNYX EYVNYOYX ZBZZNAXX EBZZSAEP EGZZSAEP EVRAYNYS LEMDYOYX LFZZNTEP LKZZSDEP OKNOYNYX UUUUYNYX EKZZSAEP KCOSXHJP LSZZSAEP UKKRYNYX EBZZSAEP HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. SEASONAL SNOW PLAN FOR THE WINTER SEASON 2015/2016WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF

Bardziej szczegółowo

INNE DZIAŁANIA O CHARAKTERZE NIEBEZPIECZNYM I INNE POTENCJALNE ZAGROŻENIA OTHER ACTIVITIES OF A DANGEROUS NATURE AND OTHER POTENTIAL HAZARDS

INNE DZIAŁANIA O CHARAKTERZE NIEBEZPIECZNYM I INNE POTENCJALNE ZAGROŻENIA OTHER ACTIVITIES OF A DANGEROUS NATURE AND OTHER POTENTIAL HAZARDS AIP POLSKA AIRAC effective date ENR 5.3-1 29 JUL 2010 ENR 5.3 INNE DZIAŁANIA O CHARAKTERZE NIEBEZPIECZNYM I INNE POTENCJALNE ZAGROŻENIA OTHER ACTIVITIES OF A DANGEROUS NATURE AND OTHER POTENTIAL HAZARDS

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 24/14 (MIL ENR 5)

MIL SUP 24/14 (MIL ENR 5) STRONA -1 PAGE - 1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE 02-147 Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

SŁUŻBY ŁĄCZNOŚCI COMMUNICATION SERVICES

SŁUŻBY ŁĄCZNOŚCI COMMUNICATION SERVICES AIP POLSKA GEN 3.4-1 18 OCT 2012 GEN 3.4 SŁUŻBY ŁĄCZNOŚCI COMMUNICATION SERVICES 1. WŁADZE ODPOWIEDZIALNE 1. RESPONSIBLE AUTHORITIES Polska Agencja Żeglugi Powietrznej jest odpowiedzialna za zarządzanie

Bardziej szczegółowo

SŁUŻBA METEOROLOGICZNA METEOROLOGICAL SERVICES

SŁUŻBA METEOROLOGICZNA METEOROLOGICAL SERVICES AIP POLSKA GEN 3.5-1 28 MAY 2015 GEN 3.5 SŁUŻBA METEOROLOGICZNA METEOROLOGICAL SERVICES 1. SŁUŻBA ODPOWIEDZIALNA 1. RESPONSIBLE SERVICE 1.1 Służba meteorologiczna dla potrzeb lotnictwa cywilnego jest zapewniana

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 37/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 23 JUL 2015 Obowiązuje do / Effective to 14 OCT 2015

MIL SUP 37/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 23 JUL 2015 Obowiązuje do / Effective to 14 OCT 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

ZNAKI UMOWNE NA MAPACH W AIP VFR AIP VFR CHART SYMBOLS

ZNAKI UMOWNE NA MAPACH W AIP VFR AIP VFR CHART SYMBOLS AIP VFR POLAND VFR GEN 2.2-1 VFR GEN 2.2 ZNAKI UMOWNE NA MAPACH W AIP VFR AIP VFR CHART SYMBOLS Lotnisko międzynarodowe International aerodrome Lotnisko cywilne/ - z utwardzoną drogą startową Civil aerodrome/

Bardziej szczegółowo

( po uwzględnienie uwag/opinii w ramach konsultacji społecznych)

( po uwzględnienie uwag/opinii w ramach konsultacji społecznych) WERSJA OSTATECZNA PROJEKTU OKRESLENIA STANDARDÓW DOTYCZĄCYCH PUBLIKOWANIA INFORMACJI LOTNICZYCH O POKAZACH PIROTECHNICZNYCH, WYPUSZCZENIACH LAMPIONÓW ORAZ BALONÓW W FIR WARSZAWA ( po uwzględnienie uwag/opinii

Bardziej szczegółowo

Lotniczego Rzeszów - Jasionka Trzebownisko Tel.:

Lotniczego Rzeszów - Jasionka Trzebownisko Tel.: AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPRJ 1-1 AIRAC effective date 26 JUN 2014 EPRJ AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPRJ AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

Plan poprawy skuteczności działania oraz projekty realizowane w ramach SESAR jako narzędzia wdrażania pakietu SES II

Plan poprawy skuteczności działania oraz projekty realizowane w ramach SESAR jako narzędzia wdrażania pakietu SES II Plan poprawy skuteczności działania oraz projekty realizowane w ramach SESAR jako narzędzia wdrażania pakietu SES II Krzysztof Banaszek Prezes PAŻP Wrocław, 19-20.05.2011 r. PAŻP / PANSA Agencja jest państwową

Bardziej szczegółowo

EPCD - Depułtycze Królewskie

EPCD - Depułtycze Królewskie AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPCD 1-1 AIRAC effective date 07 DEC 2017 EPCD AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPCD AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

Przyszłość transportu lotniczego

Przyszłość transportu lotniczego Przyszłość transportu lotniczego Gość specjalny: Cezary Grabarczyk, Minister, Ministerstwo Infrastruktury, Polska Paneliści: Dagmar Grossmann, Założyciel, Central Europe Private Aviation (CEPA), Czechy

Bardziej szczegółowo

Komunikacja Regionalna

Komunikacja Regionalna Spotkane z cyklu Aviation Breakfast PwC Polska, Portal PRTL.pl oraz BBSG. Komunikacja Regionalna Krzysztof Banaszek Warszawa, 07.12.2011 r. W1 W3 W5 W7 W9 W11 W13 W15 W17 W19 W21 W23 W25 W27 W29 W31 W33

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATES do to

1. TERMIN DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

Rozwój Lotnisk w Małopolsce stymulatorem dalszego rozwoju Małopolski korzyści i utrudnienia

Rozwój Lotnisk w Małopolsce stymulatorem dalszego rozwoju Małopolski korzyści i utrudnienia Rozwój Lotnisk w Małopolsce stymulatorem dalszego rozwoju Małopolski korzyści i utrudnienia Kierunki rozwoju lotnisk w Polsce zarządzanie przestrzenią powietrzną bezpieczeństwo żeglugi powietrznej. Kraków,

Bardziej szczegółowo

EPKA - MASŁÓW k/kielc

EPKA - MASŁÓW k/kielc AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPKA 1-1 AIRAC effective date 07 DEC 2017 EPKA AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPKA AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATES do to

1. TERMIN DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

NAWIGACJA GNSS MAPY PROCEDUR RNAV GNSS. Warszawa, 2015 r.

NAWIGACJA GNSS MAPY PROCEDUR RNAV GNSS. Warszawa, 2015 r. NAWIGACJA GNSS MAPY PROCEDUR RNAV GNSS Warszawa, 2015 r. PROCEDURY RNAV GNSS Procedury podejścia RNAV GNSS do minimów LNAV dla większości lotnisk kontrolowanych zostały wdrożone operacyjnie zgodnie z cyklem

Bardziej szczegółowo

TABLES LIST OF FIS SECTORS TRANSCEIVERS POSITIONS AND FREQUENCIES LIST OF FIS SECTORS BOUNDARY POINTS FIS SECTORS

TABLES LIST OF FIS SECTORS TRANSCEIVERS POSITIONS AND FREQUENCIES LIST OF FIS SECTORS BOUNDARY POINTS FIS SECTORS AIP VFR POLAND VFR GEN 4.1.1-1 VFR GEN 4.1.1 TABELE TABLES TABELA 1 TABELA 2 TABELA 3 TABELA 4 WYKAZ MIEJSC POSADOWIENIA RADIOSTACJI I CZĘSTOTLIWOŚCI SEKTORÓW SŁUŻBY INFORMACJI POWIETRZNEJ (FIS) WYKAZ

Bardziej szczegółowo