SUP 03/13 (AD 2 EPKT)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SUP 03/13 (AD 2 EPKT)"

Transkrypt

1 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 03/13 (AD 2 EPKT) Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: CZASOWE ZAMKNIĘCIE RWY 09/27 NA LOTNISKU KATOWICE/PYRZOWICE (EPKT) Obowiązuje od / Effective from Obowiązuje do / Effective to 22 DEC 2013 RWY 09/27 AT KATOWICE/PYRZOWICE AERODROME (EPKT) TEMPORARILY CLOSED Z powodu prac remontowych, RWY 09/27 na lotnisku KATOWICE/ Pyrzowice (EPKT) będzie okresowo zamknięta. Due to overhaul works, RWY 09/27 at KATOWICE/Pyrzowice aerodrome (EPKT) will be temporarily closed. 1. TERMIN 1. DATES do to do to w każdą noc ze środy na czwartek, z czwartku na piątek, z piątku na sobotę oraz z soboty na niedzielę. - every Wednesday/Thursday, Thursday/Friday, Friday/Saturday and Saturday/Sunday night. 2. CZAS (UTC) 2. TIME (UTC) ( ) ( ). Uwaga: Note: Decyzję o otwarciu lotniska w wymienionym czasie może wydawać Dyżurny Operacyjny Portu (H24): Decisions to open the aerodrome during the periods specified above may be taken by the Airport Duty Officer (H24): Tel.: Phone: Faks: Fax: Niniejszy suplement zastępuje Suplement 57/12. This Supplement replaces Supplement 57/12. - KONIEC - - END - SUP 03/13

2 STRONA WOLNA INTENTIONALLY LEFT BLANK

3 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 04/13 (AD 2 EPLL) Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: CZASOWE ZAMKNIĘCIE RWY 07L/25R NA LOTNISKU ŁÓDŹ/LUBLINEK (EPLL) Obowiązuje od / Effective from Obowiązuje do / Effective to 16 OCT 2013 RWY 07L/25R AT ŁÓDŹ/LUBLINEK AERODROME (EPLL) TEMPORARILY CLOSED W związku z trzecim etapem prac remontowych, RWY 07L/25R na lotnisku ŁÓDŹ/Lublinek (EPLL) będzie zamknięta. Due to the third phase of the overhaul works, RWY 07L/25R at ŁÓDŹ/Lublinek aerodrome (EPLL) will be closed. TERMIN DATE do to Operacje lotnicze dostępne z wykorzystaniem trawiastej drogi startowej (RWY 07R/25L). Aircraft operations shall be carried out with the use of the grass RWY 07R/25L. - KONIEC - - END - SUP 04/13

4 STRONA WOLNA INTENTIONALLY LEFT BLANK

5 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 05/13 (AD 2 EPWR) Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: WPROWADZENIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO PŁASZCZYZNY DO ZAWRACANIA DLA SAMOLOTÓW NA RWY NA LOTNISKU WROCŁAW/STRACHOWICE (EPWR) Obowiązuje od / Effective from Obowiązuje do / Effective to 30 APR 2013 EST INTRODUCTION OF RUNWAY TURN PAD MARKING FOR AEROPLANES AT WROCŁAW/STRACHOWICE AERODROME (EPWR) Na lotnisku WROCŁAW/Strachowice (EPWR) w pobliżu THR 11 wprowadzono do użytkowania oznakowanie poziome płaszczyzny do zawracania dla ACFT o kodzie referencyjnym E. Wymiary i oznakowanie zgodne z wymogami ICAO. Patrz: mapa na odwrocie. At WROCŁAW/Strachowice aerodrome (EPWR) a runway turn pad for ACFT of reference code E has been introduced near THR 11. Dimensions and markings in accordance with ICAO requirements. See: chart overleaf. Niniejszy suplement zastępuje Suplement 56/11. This Supplement replaces Supplement 56/11. - KONIEC - - END - SUP 05/13

6 LOC LOC SUP 05/13

7 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: WPROWADZENIE PROCEDUR PUSH-BACK NA APN NR 1 NA LOTNISKU WROCŁAW/STRACHOWICE (EPWR) SUP 06/13 (AD 2 EPWR) Obowiązuje od / Effective from Obowiązuje do / Effective to 30 APR 2013 EST INTRODUCTION OF PUSH-BACK PROCEDURES ON APN NO. 1 AT WROCŁAW/STRACHOWICE AERODROME (EPWR) NUMER STANOWISKA/ PARKING POSITION SZEROKOŚĆ/ LATITUDE WSPÓŁRZĘDNE/COORDINATES DŁUGOŚĆ/ LONGITUDE PUNKT SPRAWDZANIA WYSOKOŚCIOMIERZY/ ACL AND ELEVATION N E N E Stanowiska 1 i 2 - procedura wypychania dla następujących typów statków powietrznych: - CRJ-100/200/700/850/900; - Dash 8-Q400; - Boeing 737; - Airbus 318/319/320/321; - Embraer 170/190; - MD 80/90; - Boeing 757; - ATR 42/72. Instrukcje ruchu naziemnego wydawane są przez TWR WROCŁAW (częstotliwość 120,250 MHz). Uruchomienie silników napędowych statku powietrznego, kołowanie, holowanie i wypychanie statków powietrznych może odbywać się tylko na łączności i po uzyskaniu zgody od TWR WROCŁAW. Wprowadzenie lub wyprowadzenie statku powietrznego na stanowisko postojowe może odbywać się za pomocą oznakowanego samochodu Follow Me oraz znaków i sygnałów wydawanych przez koordynatora ruchu naziemnego. W przypadku gdy zaplanowane ustawienie statku powietrznego lub procedura wkołowywania lub wykołowywania jest niezgodna z oznaczeniami poziomymi, zawsze odbywa się ona według wskazań i pod nadzorem koordynatora ruchu naziemnego. Kontroler TWR wydaje załodze statku powietrznego zgodę na wykonanie operacji push-back lub wykołowywania ze stanowiska postojowego jedynie według instrukcji koordynatora ruchu naziemnego. Koordynator ruchu naziemnego może przerwać lub zabronić wykonywania manewru, jeżeli zagrożone jest bezpieczeństwo lub wymaga tego sytuacja na płycie postojowej. Wszelkie odstępstwa od procedury wypychania wyłącznie za zgodą Dyżurnego Operacyjnego Portu: Tel.: Faks: Patrz: mapa na odwrocie. When using stands No. 1 and 2, the following aircraft types are subject to the push-back procedure: - CRJ-100/200/700/850/900; - Dash 8-Q400; - Boeing 737; - Airbus 318/319/320/321; - Embraer 170/190; - MD 80/90; - Boeing 757; - ATR 42/72. Ground movement instructions are issued by WROCŁAW TWR (frequency MHz). Start-up, taxiing, haulage and push-back can take place only with established communications and with the prior approval of WROCŁAW TWR. Taxiing in/out can take place only by following a properly marked Follow Me vehicle and signals given by the marshaller. When the planned position or taxiing in/out procedure is inconsistent with horizontal markings, it shall be carried out according to signals and with the marshaller s assistance. The TWR controller shall issue clearance to the aircraft for carrying out push-back from the parking position, only according to the marshaller s instruction. The marshaller shall be authorized to interrupt or forbid a manoeuvre if there are any issues involving safety or a general situation in the parking zone requires him to do so. Prior permission from the Airport Duty Officer is required for any exception to the push-back procedure: Phone: Fax: See: chart overleaf. Niniejszy suplement zastępuje Suplement 58/11. This Supplement replaces Supplement 58/11. - KONIEC - - END - SUP 06/13

8 2 2 SUP 06/13

9 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 07/13 (AD 2 EPWR) Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: Obowiązuje od / Effective from Obowiązuje do / Effective to 30 APR 2013 EST ZMIANY PARAMETRÓW POLA RUCHU NAZIEMNEGO LOTNISKA WROCŁAW/ STRACHOWICE (EPWR) CHANGES OF PARAMETERS OF MOVEMENT AREA AT WROCŁAW/STRACHOWICE AERODROME (EPWR) 1. ODDANIE DO UŻYTKOWANIA DRÓG KOŁOWANIA 1. OPENING OF TWYs Drogi kołowania D1, E1, E2 oraz APN NR 4 dopuszczone do użytkowania przez statki powietrzne o bazie kół do 18 metrów i rozstawie kół głównego podwozia do 8 metrów. Kołowanie statków powietrznych możliwe jest tylko w asyście "Follow Me". Drogi kołowania E3, E4, D4 spełniają wymagania dla samolotów kodu B. Taxiways D1, E1, E2 and APN No. 4 are permitted to be used by aircraft with a wheel base less than 18 m and wheel track less than 8 m. Aircraft taxiing available only with the Follow Me assistance. TWYs E3, E4, D4 meet the requirements for aircraft code B. Parametry TWY D1: Parameters of TWY D1: Nawierzchnia: CONC/ASPH Surface: CONC/ASPH Szerokość: 14 m TWY width: 14 m Nośność: PCN 75/R/A/W/T Strength: PCN 75/R/A/W/T Pobocza utwardzone: TAK Paved shoulders: YES Oznakowanie poziome: TAK Markings: YES Oznakowanie pionowe: TAK (niepodświetlane) Signs: YES (not lighted) Oświetlenie nawigacyjne: TAK (lampy krawędziowe) Navigation lighting: YES (edge LGT) Parametry TWY D4: Parameters of TWY D4: Nawierzchnia: CONC/ASPH Surface: CONC/ASPH Szerokość: 12 m TWY width: 12 m Nośność: PCN 42/F/A/X/T Strength: PCN 42/F/A/X/T Pobocza utwardzone: TAK Paved shoulders: YES Oznakowanie poziome: TAK Markings: YES Oznakowanie pionowe: TAK (niepodświetlane) Signs: YES (not lighted) Oświetlenie nawigacyjne: NIE Navigation lighting: NO Procedura kołowania: tylko w dzień Taxiing procedure: only during the day Parametry TWY E1: Parameters of TWY E1: Nawierzchnia: CONC/ASPH Surface: CONC/ASPH Szerokość: 14 m TWY width: 14 m Nośność: PCN 42/F/A/X/T Strength: PCN 42/F/A/X/T Pobocza utwardzone: TAK Paved shoulders: YES Oznakowanie poziome: TAK Markings: YES Oznakowanie pionowe: TAK (niepodświetlane) Signs: YES (not lighted) Oświetlenie nawigacyjne: TAK (lampy krawędziowe) Navigation lighting: YES (edge LGT) Parametry TWY E2: Parameters of TWY E2: Nawierzchnia: CONC/ASPH Surface: CONC/ASPH Szerokość: 14 m TWY width: 14 m Nośność: PCN 42/F/A/X/T Strength: PCN 42/F/A/X/T Pobocza utwardzone: TAK Paved shoulders: YES Oznakowanie poziome: TAK Markings: YES SUP 07/13

10 STRONA 1-2 PAGE 1-2 ZMIANY PARAMETRÓW POLA RUCHU NAZIEMNEGO LOTNISKA WROCŁAW/STRACHOWICE (EPWR) CHANGES OF PARAMETERS OF MOVEMENT AREA AT WROCŁAW/STRACHOWICE AERODROME (EPWR) Oznakowanie pionowe: TAK (niepodświetlane) Signs: YES (not lighted) Oświetlenie nawigacyjne: TAK (lampy krawędziowe) Navigation lighting: YES (edge LGT) Parametry TWY E3: Parameters of TWY E3: Nawierzchnia: CONC/ASPH Surface: CONC/ASPH Szerokość: 14 m TWY width: 14 m Nośność: PCN 42/F/A/X/T Strength: PCN 42/F/A/X/T Pobocza utwardzone: TAK Paved shoulders: YES Oznakowanie poziome: TAK Markings: YES Oznakowanie pionowe: TAK (niepodświetlane) Signs: YES (not lighted) Oświetlenie nawigacyjne: NIE Navigation lighting: NO Procedura kołowania: tylko w dzień Taxiing procedure: only during the day Parametry TWY E4: Parameters of TWY E4: Nawierzchnia: CONC/ASPH Surface: CONC/ASPH Szerokość: 14 m TWY width: 14 m Nośność: PCN 42/F/A/X/T Strength: PCN 42/F/A/X/T Pobocza utwardzone: TAK Paved shoulders: YES Oznakowanie poziome: TAK Markings: YES Oznakowanie pionowe: TAK (niepodświetlane) Signs: YES (not lighted) Oświetlenie nawigacyjne: NIE Navigation lighting: NO Procedura kołowania: tylko w dzień Taxiing procedure: only during the day 2. ODDANIE DO UŻYTKOWANIA PŁYTY POSTOJOWEJ NR 4 2. OPENING OF APN NO Na APN nr 4 oddane do użytku zostają następujące stanowiska 2.1 The following aircraft stands will be opened for use on APN No. 4: postojowe: NUMER STANOWISKA/ PARKING POSITION SZEROKOŚĆ/ LATITUDE WSPÓŁRZĘDNE/COORDINATES DŁUGOŚĆ/ LONGITUDE PUNKT SPRAWDZANIA WYSOKOŚCIOMIERZY/ ACL AND ELEVATION LITERA KODU STATKU POWIETRZNEGO/ AIRCRAFT CODE LETTER N E B N E B N E B N E B N E B N E B N E B 2.2 Wkołowywanie i wykołowywanie statków powietrznych na/z APN nr 4 możliwe jest tylko w asyście Follow Me. 2.3 Służba Follow Me prowadzi nadzór nad bezpieczeństwem ruchu statków powietrznych na APN nr 4. Uwaga: Transport załóg z/na APN nr 4 jest obowiązkowy. 2.4 W przypadku gdy zaplanowane ustawienie statku powietrznego lub procedura wkołowywania lub wykołowywania jest niezgodna z oznaczeniami poziomymi, zawsze odbywa się ona według wskazań i pod nadzorem koordynatora ruchu naziemnego. 3. UŻYTKOWANIE PŁYTY POSTOJOWEJ NR 3 3. USAGE OF APN NO Decyzję dotyczącą skierowania statku powietrznego na APN nr 3 podejmuje Dyżurny Operacyjny Portu w porozumieniu z koordynatorem ruchu naziemnego oraz kontrolerem ruchu lotniczego. 3.2 Wszystkie manewry statków powietrznych na APN nr 3 mogą być wykonywane wyłącznie pod nadzorem koordynatora ruchu naziemnego. 2.2 Aircraft taxiing in/out of APN No. 4 is possible only with the Follow Me assistance. 2.3 The Follow Me assistance is in charge of the safety of aircraft movement on APN No. 4. Note: Crew transport to/from APN No. 4 is obligatory. 2.4 When the planned position or taxiing in/out procedure is inconsistent with the surface markings, it shall be carried out under marshalling guidance and control. 3.1 Decision of directing the aircraft to APN No. 3 is made by the Airport Duty Officer in agreement with the marshaller and air traffic controller. 3.2 All aircraft manoeuvres on APN No. 3 may be performed only under supervision of the marshaller. 4. INFORMACJE DODATKOWE 4. ADDITIONAL INFORMATION Informacji dodatkowych na temat prowadzonych prac oraz ewentualnych ograniczeń udziela Dyżurny Operacyjny Portu: Tel.: Additional information on the works and possible constraints is available from the Airport Duty Officer: Phone: Patrz: mapa na odwrocie. See: chart overleaf. Niniejszy suplement zastępuje Suplement 29/12. This Supplement replaces Supplement 29/12. - KONIEC - - END - SUP 07/13

11 3 3 LOC SUP 07/13

12 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: ZMIANA PARAMETRÓW POLA NAZIEMNEGO RUCHU LOTNICZEGO NA LOTNISKU WROCŁAW/ STRACHOWICE (EPWR) SUP 08/13 (AD 2 EPWR) Obowiązuje od / Effective from Obowiązuje do / Effective to 30 APR 2013 EST CHANGE OF MOVEMENT AREA PARAMETERS AT WROCŁAW/STRACHOWICE AERODROME (EPWR) 1. UŻYTKOWANIE APN 2, TWY B1 oraz TWY B2 1. USE OF APN 2, TWY B1 and TWY B2 1.1 Parametry TWY B1 i TWY B2 1.1 Parameters of TWY B1 and TWY B2 Nawierzchnia: asfaltobeton Surface: CONC/ASPH Szerokość: 38 m TWY width: 38 m Nośność: PCN 60 Strength: PCN 60 Pobocza utwardzone: TAK Paved shoulders: YES Oznakowanie poziome: TAK Markings: YES Oznakowanie pionowe: TAK (podświetlane) Signs: YES (lighted) Oświetlenie nawigacyjne: TAK Navigation lighting: YES Układ stanowisk postojowych na APN 2 (patrz mapa). The parking configuration on APN 2 (see chart). Parametry czterech stanowisk dla statków powietrznych kategorii D oraz trzynastu stanowisk dla statków powietrznych kategorii C podano w tabeli poniżej: The parameters of four category D aircraft stands and thirteen category C aircraft stands are given in the table below: WSPÓŁRZĘDNE/COORDINATES SZEROKOŚĆ/ DŁUGOŚĆ/ LATITUDE LONGITUDE N E C - B N E C - B N E C - B N E C - B N E C - B N E C - B N E C - B N E D - B N E C - B N E D - B N E C - B N E C - B N E C - B N E D - B N E C - B N E D - B N E C - B737 NUMER STANOWISKA/PARKING POSITION LITERA KODU STATKU POWIETRZNEGO/ AIRCRAFT CODE LETTER 2. PROCEDURY NA APN 2 2. APN 2 PROCEDURES Obowiązują następujące procedury/ograniczenia na stanowiskach The following procedures/limitations are in force on parking stands: postojowych: Stanowiska 1-18: obowiązuje procedura wypychania. Stands 1-18: push-back is mandatory. SUP 08/13

13 STRONA 1-2 PAGE 1-2 ZMIANA PARAMETRÓW POLA NAZIEMNEGO RUCHU LOTNICZEGO NA LOTNISKU WROCŁAW/STRACHOWICE (EPWR) CHANGE OF MOVEMENT AREA PARAMETERS AT WROCŁAW/STRACHOWICE AERODROME (EPWR) W przypadku gdy zaplanowane ustawienie statku powietrznego lub procedura wkołowywania lub wykołowywania jest niezgodna z oznaczeniami poziomymi, zawsze odbywa się ona według wskazań i pod nadzorem koordynatora ruchu naziemnego. Stanowiska 8-12: dopuszcza się wycofywanie na silnikach statków powietrznych nie większych niż AT72 pod nadzorem koordynatora ruchu naziemnego. Postój na stanowiskach 9 oraz 11: według wskazań świetlnego systemu dokowania lub według poleceń koordynatora ruchu naziemnego. Sygnały przekazywane przez koordynatora ruchu naziemnego muszą być traktowane przez pilota, jako nadrzędne w stosunku do informacji przekazywanych przez świetlny system dokowania. Parkowanie na pozostałych stanowiskach według poleceń koordynatora ruchu naziemnego. Instrukcje ruchu naziemnego wydawane są przez WROCŁAW TWR. Uruchomienie silników napędowych statku powietrznego, kołowanie, holowanie i wypychanie statków powietrznych może się odbywać tylko na łączności i po uzyskaniu zgody od WROCŁAW TWR. Wprowadzenie lub wyprowadzenie statku powietrznego na stanowiska postojowe może odbywać się według wskazań świetlnego systemu dokowania, za pomocą oznakowanego samochodu Follow Me oraz znaków i sygnałów wydawanych przez koordynatora ruchu naziemnego. Koordynator ruchu naziemnego może przerwać lub zabronić wykonywania manewru, jeżeli zagrożone jest bezpieczeństwo lub wymaga tego sytuacja na płycie postojowej. Służba Follow Me prowadzi nadzór nad bezpieczeństwem ruchu statków powietrznych na APN 2. Wszystkie manewry statków powietrznych na APN 2 mogą być wykonywane wyłącznie pod nadzorem koordynatora ruchu naziemnego. When the planned position or taxiing in/out procedure is inconsistent with the markings, it shall be carried out under marshalling guidance. Stands 8-12: aircraft not greater than AT72 may be reversed under own power following the marshaller s instructions. Parking on stands 9 and 11: according to indications of the docking guidance system or marshaller s instructions. Signals given to the pilot by the marshaller have to be considered by the crew as superior in relation to indications presented by the docking guidance system. Parking on the remaining stands according to the marshaller s instructions. Ground movement instructions are issued by WROCŁAW TWR. Start-up, taxiing, towing and push-back can take place only with established communications and with the prior approval of WROCŁAW TWR. Taxiing in/out can take place according to indications of the docking guidance system, by following a properly marked Follow Me vehicle and signals given by the marshaller. The marshaller shall be authorized to interrupt or forbid a manoeuvre if there are any issues involving safety or a general situation in the parking zone requires him to do so. The Follow Me assistance is in charge of safety of aircraft movement on APN 2. All aircraft manoeuvres on APN 2 may be performed only under marshalling guidance. 3. ZMIANA NUMERACJI STANOWISK NA APN 1 3. RENUMBERING OF STANDS ON APN 1 Stanowisko nr 1 zmiana na nr 21 Stanowisko nr 2 zmiana na nr 22 Stanowisko nr 3 zmiana na nr 23 Stanowisko nr 4 zmiana na nr 24 Stanowisko nr 5 zmiana na nr 25 Stanowisko nr 6 zmiana na nr 26 Stand No. 1 renumbered 21 Stand No. 2 renumbered 22 Stand No. 3 renumbered 23 Stand No. 4 renumbered 24 Stand No. 5 renumbered 25 Stand No. 6 renumbered INFORMACJE DODATKOWE 4. ADDITIONAL INFORMATION Informacji dodatkowych udziela Dyżurny Operacyjny Portu Lotniczego: Addiotional information is available from the Airport Duty Officer. Godziny pracy: H24 Working hours: H24 Tel.: Phone: Faks: Fax: Patrz: mapa na odwrocie. See: chart overleaf. Niniejszy suplement zastępuje Suplement 63/12. This Supplement replaces Supplement 63/12. - KONIEC - - END - SUP 08/13

14 SUP 08/13

15 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 09/13 (AD 2 EPLL) Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: PRZESZKODA LOTNICZA W REJONIE LOTNISKA ŁÓDŹ/LUBLINEK (EPLL) Obowiązuje od / Effective from Obowiązuje do / Effective to 31 DEC 2013 EST AERONAUTICAL OBSTACLE IN THE VICINITY OF ŁÓDŹ/LUBLINEK AERODROME (EPLL) Maszt w strefie podejścia do RWY 25. Mast erected within the RWY 25 approach area. Lokalizacja: 139 m S od przedłużonej linii centralnej RWY 1600 m E od RWY 25 Location: 139 m S of the extended RWY centre line 1600 m E of the RWY 25 HGT/ELEV: 39,7 m AGL / 222,9 m AMSL HGT/ELEV: 39.7 m AGL / m AMSL Współrzędne posadowienia (WGS-84): ,1 N ,8 E Coordinates (WGS-84): N E Patrz: mapa na odwrocie. See: chart overleaf. - KONIEC - - END - SUP 09/13

16 SUP 09/13

17 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE AIP AIRAC AMDT 133 Obowiązuje od / Effective from 1) ZAWARTOŚĆ ZMIANY: 1) AMENDMENT CONTENTS: GEN: GEN: - aktualizacja wykazu wskaźników lokalizacji; - update of the list of location indicators; - aktualizacja wykazu dostępnych map lotniczych; - update of the list of aeronautical charts available; - zmiany edytorskie. - editorial changes. ENR: ENR: - aktualizacja informacji o strefach TSA 04, 05, 16, 38; - update of the information on TSAs 04, 05, 16, 38; - wprowadzenie nowych przeszkód lotniczych: Dobiesław, Kowalewice, Krupy, Lichnowy, Raciąż, Stary Jarosław, Sińczyca, Szczawnica/Góra Przehyba, Wiekowo, Witkowo; - introduction of the new air navigation obstacles: Dobiesław, Kowalewice, Krupy, Lichnowy, Raciąż, Stary Jarosław, Sińczyca, Szczawnica/Góra Przehyba, Wiekowo, Witkowo; - wycofanie przeszkód lotniczych: Będzin/Grodziec, Bychawa, Katowice, Popowo Stare; - withdrawal of the air navigation obstacles: Będzin/Grodziec, Bychawa, Katowice, Popowo Stare; - aktualizacja wykazu przeszkód lotniczych: Linowo, Nowiny, Opole/Brzezie, Tychy; - update of the list of air navigation obstacles: Linowo, Nowiny, Opole/Brzezie, Tychy; - zmiany edytorskie. - editorial changes. AD: AD: - wprowadzenie informacji o certyfikacji lotnisk: WARSZAWA/Modlin (EPMO), ZIELONA GÓRA/Babimost (EPZG); - aktualizacja informacji o lotniskach: BYDGOSZCZ/Szwederowo (EPBY), ŁÓDŹ/Lublinek (EPLL), WARSZAWA/Modlin (EPMO), ZIELONA GÓRA/Babimost (EPZG); - aktualizacja Mapy podejścia z widocznością - ICAO dla lotnisk: KATOWICE/Pyrzowice (EPKT), LUBLIN (EPLB), WARSZAWA/Modlin (EPMO); - zmiany edytorskie. - editorial changes. - introduction of information on aerodrome certification: WARSZAWA/Modlin (EPMO), ZIELONA GÓRA/Babimost (EPZG); - update of information on the following aerodromes: BYDGOSZCZ/Szwederowo (EPBY), ŁÓDŹ/Lublinek (EPLL), WARSZAWA/Modlin (EPMO), ZIELONA GÓRA/Babimost (EPZG); - update of Visual Approach Chart - ICAO for the following aerodromes: KATOWICE/Pyrzowice (EPKT), LUBLIN (EPLB), WARSZAWA/Modlin (EPMO); 2) USUNĄĆ NASTĘPUJĄCE STRONY REMOVE THE FOLLOWING PAGES 2) WŁĄCZYĆ NASTĘPUJĄCE STRONY INSERT THE FOLLOWING PAGES GEN JAN 2013 GEN GEN JAN 2013 GEN GEN JAN 2013 GEN GEN JAN 2013 GEN GEN JAN 2013 GEN GEN JAN 2013 GEN GEN JAN 2013 GEN GEN JAN 2013 GEN GEN JAN 2013 GEN GEN JAN 2013 GEN GEN JAN 2013 GEN GEN DEC 2012 GEN GEN JAN 2013 GEN GEN NOV 2012 GEN GEN NOV 2012 GEN GEN NOV 2012 GEN Ciąg dalszy na następnej stronie Continued on next page

18 STRONA 2 ZMIANA AIRAC nr 133 PAGE 2 AIRAC AMENDMENT No ) USUNĄĆ NASTĘPUJĄCE STRONY REMOVE THE FOLLOWING PAGES 2) WŁĄCZYĆ NASTĘPUJĄCE STRONY INSERT THE FOLLOWING PAGES GEN NOV 2012 GEN GEN JUN 2011 GEN GEN NOV 2012 GEN GEN NOV 2012 GEN GEN NOV 2012 GEN GEN JAN 2013 GEN GEN JAN 2013 GEN ENR DEC 2012 ENR ENR JAN 2012 ENR ENR NOV 2012 ENR ENR NOV 2012 ENR ENR NOV 2012 ENR ENR NOV 2012 ENR ENR JAN 2013 ENR ENR JAN 2013 ENR ENR JAN 2013 ENR ENR JAN 2013 ENR ENR JAN 2013 ENR ENR JAN 2013 ENR ENR JAN 2013 ENR ENR JAN 2013 ENR ENR JAN 2013 ENR ENR JAN 2013 ENR ENR JAN 2013 ENR ENR JAN 2013 ENR ENR JAN 2013 ENR ENR JAN 2013 ENR ENR JAN 2013 ENR ENR JAN 2013 ENR ENR JAN 2013 ENR ENR JAN 2013 ENR ENR JAN 2013 ENR ENR JAN 2013 ENR ENR JAN 2013 ENR ENR JAN 2013 ENR ENR JAN 2013 ENR ENR JAN 2013 ENR ENR JAN 2013 ENR ENR JAN 2013 ENR ENR JAN 2013 ENR ENR JAN 2013 ENR ENR JAN 2013 ENR ENR AD JUN 2012 AD AD AUG 2012 AD AD 2 EPBY OCT 2012 AD 2 EPBY 1-2 AD 2 EPBY JAN 2013 AD 2 EPBY 1-9 AD 2 EPGD MAY 2012 AD 2 EPGD 1-6 AD 2 EPKT JAN 2013 AD 2 EPKT Ciąg dalszy na następnej stronie Continued on next page

19 ZMIANA AIRAC nr 133 STRONA 3 AIRAC AMENDMENT No. 133 PAGE 3 2) USUNĄĆ NASTĘPUJĄCE STRONY REMOVE THE FOLLOWING PAGES 2) WŁĄCZYĆ NASTĘPUJĄCE STRONY INSERT THE FOLLOWING PAGES AD 2 EPLB NOV 2012 AD 2 EPLB AD 2 EPLL DEC 2012 AD 2 EPLL 1-2 AD 2 EPLL JUN 2012 AD 2 EPLL 1-3 AD 2 EPLL JUL 2012 AD 2 EPLL 1-4 AD 2 EPLL JUN 2012 AD 2 EPLL 1-12 AD 2 EPMO JAN 2013 AD 2 EPMO 1-4 AD 2 EPMO DEC 2012 AD 2 EPMO 1-6 AD 2 EPMO JAN 2013 AD 2 EPMO AD 2 EPPO DEC 2012 AD 2 EPPO 1-5 AD 2 EPZG JUN 2012 AD 2 EPZG 1-1 AD 2 EPZG FEB 2012 AD 2 EPZG 1-2 AD 2 EPZG JUN 2012 AD 2 EPZG 1-3 AD 2 EPZG OCT 2012 AD 2 EPZG 1-4 AD 2 EPZG JUL 2012 AD 2 EPZG 1-5 AD 2 EPZG FEB 2012 AD 2 EPZG 1-6 AD 2 EPZG JUL 2012 AD 2 EPZG 1-7 AD 2 EPZG FEB 2012 AD 2 EPZG 1-8 AD 2 EPZG JUN 2012 AD 2 EPZG 1-9 AD 2 EPZG ) NASTĘPUJĄCE NOTAM SĄ WPROWADZONE DO AIP POLSKA TĄ ZMIANĄ: M7563/12, M8085/12, N6074/12, N6234/12, N6243/12, N6261/12, N6279/12, N6359/12, N6362/12, N6373/12, N6374/12, N6406/12, N6427/12, N6511/12, P6120/12, P6143/12. 4) NASTĘPUJĄCE SUPLEMENTY SĄ NINIEJSZYM SKASOWANE: PATRZ GEN ) AIC POZOSTAJĄCE W MOCY: 02/08, 03/10, 04/10, 03/11, 03/12, 04/12, 05/12, 01/13, 02/13. 3) THE FOLLOWING NOTAM ARE INCORPORATED INTO WITH THIS AMENDMENT: A6120/12, A6143/12, C7563/12, C8085/12, D6074/12, D6234/12, D6243/12, D6261/12, D6279/12, D6359/12, D6362/12, D6373/12, D6374/12, D6406/12, D6427/12, D6511/12. 4) THE FOLLOWING SUPPLEMENTS ARE HEREBY CANCELLED: SEE GEN ) THE AIC REMAINING IN FORCE: 02/08, 03/10, 04/10, 03/11, 03/12, 04/12, 05/12, 01/13, 02/13. 6) POPRAWKI RĘCZNE: PATRZ GEN ) HAND AMENDMENTS: SEE GEN ) ZAZNACZYĆ WPROWADZENIE ZMIANY NA STRONIE GEN ) RECORD THE ENTRY OF THE AMENDMENT ON PAGE GEN UWAGA Zmiana powinna być przechowywana w sekcji AIRAC od chwili otrzymania do. REMARK This Amendment should be stored in the AIRAC section from the date of receipt until. - KONIEC - - END -

20 STRONA WOLNA INTENTIONALLY LEFT BLANK

21 AIP POLSKA GEN GEN 0.3 WYKAZ SUPLEMENTÓW DO AIP RECORD OF AIP SUPPLEMENTS Nr/Rok No/Year 49/10 16/12 22/12 43/12 50/12 53/12 60/12 62/12 64/12 65/12 01/13 02/13 03/13 04/13 05/13 06/13 07/13 08/13 09/13 Temat Subject Prace budowlane na lotnisku SZCZECIN/Goleniów (EPSC) Construction works at SZCZECIN/Goleniów aerodrome (EPSC) Budowa bazy śmigłowcowej służby ratownictwa medycznego SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe na lotnisku POZNAŃ/Ławica (EPPO) Construction of a base for helicopter medical service (Polish Medical Air Rescue) at POZNAŃ/Ławica aerodrome (EPPO) Zmiana parametrów pola naziemnego ruchu lotniczego na lotnisku BYDGOSZCZ/ Szwederowo (EPBY) Change to the parameters of the movement area at BYDGOSZCZ/Szwederowo aerodrome (EPBY) Wsparte radarem podejście z prostej dla RWY 07 na lotnisku KRAKÓW/Balice (EPKK) Radar supported straight-in approach for RWY 07 at KRAKÓW/Balice aerodrome (EPKK) Posadowienie nowego urządzenia radionawigacyjnego (DVOR/DME) na lotnisku KRAKÓW/Balice (EPKK) Erection of new radio navigation facility (DVOR/DME) at KRAKÓW/Balice aerodrome (EPKK) Prace budowlane na lotnisku SZCZECIN/Goleniów (EPSC) Construction works at SZCZECIN/Goleniów aerodrome (EPSC) Prace budowlane na lotnisku RZESZÓW/Jasionka (EPRZ) Construction works at RZESZÓW/Jasionka aerodrome (EPRZ) Rozbudowa infrastruktury lotniskowej na lotnisku KATOWICE/Pyrzowice (EPKT) Expansion of infrastructure at KATOWICE/Pyrzowice aerodrome (EPKT) Odladzanie statków powietrznych na lotnisku WROCŁAW/Strachowice (EPWR) Aircraft de-icing at WROCŁAW/Strachowice aerodrome (EPWR) Budowa bazy śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe Construction of helicopter Emergency Medical Service base of the Polish Medical Air Rescue Rejony szybowcowych lotów falowych Wave gliding areas Planowane inwestycje na lotnisku Chopina w Warszawie (EPWA) w latach Planned investments at Warsaw Chopin Airport (EPWA) between Czasowe zamknięcie RWY 09/27 na lotnisku KATOWICE/Pyrzowice (EPKT) RWY 09/27 at KATOWICE/Pyrzowice aerodrome (EPKT) temporarily closed Czasowe zamknięcie RWY 07L/25R na lotnisku ŁÓDŹ/Lublinek (EPLL) RWY 07L/25R at ŁÓDŹ/Lublinek aerodrome (EPLL) temporarily closed Wprowadzenie oznakowania poziomego płaszczyzny do zawracania dla samolotów na RWY na lotnisku WROCŁAW/Strachowice (EPWR) Introduction of runway turn pad marking for aeroplanes at WROCŁAW/Strachowice aerodrome (EPWR) Wprowadzenie procedur push-back na APN NR 1 na lotnisku WROCŁAW/ Strachowice (EPWR) Introduction of push-back procedures on APN No. 1 at WROCŁAW/Strachowice aerodrome (EPWR) Zmiany parametrów pola ruchu naziemnego lotniska WROCŁAW/Strachowice (EPWR) Changes of parameters of movement area at WROCŁAW/Strachowice aerodrome (EPWR) Zmiana parametrów pola naziemnego ruchu lotniczego na lotnisku WROCŁAW/ Strachowice (EPWR) Change of movement area parameters at WROCŁAW/Strachowice aerodrome (EPWR) Przeszkoda lotnicza w rejonie lotniska ŁÓDŹ/Lublinek (EPLL) Aeronautical obstacle in the vicinity of ŁÓDŹ/Lublinek aerodrome (EPLL) Rozdział Chapter Ważny od Valid from Ważny do Valid to AD 2 EPSC 26 AUG SEP 2012 EST AD 2 EPPO 02 MAY DEC 2012 EST AD 2 EPBY 01 JUN JUN 2013 EST AD 2 EPKK 28 JUN JAN 2013 EST AD 2 EPKK 23 AUG DEC 2013 EST AD 2 EPSC 20 SEP SEP 2014 EST AD 2 EPRZ 18 OCT JUL 2013 EST AD 2 EPKT 15 NOV JUN 2013 EST AD 2 EPWR 13 DEC JUN 2013 EST AD 2 EPWR 13 DEC JUN 2013 EST ENR 5 10 JAN MAY 2013 EST AD 2 EPWA 10 JAN DEC 2014 EST AD 2 EPKT 22 DEC 2013 AD 2 EPLL 16 OCT 2013 AD 2 EPWR 30 APR 2013 EST AD 2 EPWR 30 APR 2013 EST AD 2 EPWR 30 APR 2013 EST AD 2 EPWR 30 APR 2013 EST AD 2 EPLL 31 DEC 2013 EST AIRAC AMDT 133

22 STRONA WOLNA INTENTIONALLY LEFT BLANK

23 AIP POLSKA GEN GEN 0.4 WYKAZ KONTROLNY STRON AIP CHECKLIST OF AIP PAGES UWAGA REMARK STRONA/PAGE numery stron zapisane drukiem wytłuszczonym są wprowadzone zmianą AIRAC. page numbers printed in bold are introduced by an AIRAC Amendment. DATA/DATE GEN GEN SEP GEN SEP GEN JUN GEN FEB GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN AUG GEN NOV GEN MAR GEN MAR GEN AUG GEN JUN GEN SEP GEN JUN GEN JUN GEN JUN GEN JUN GEN JUN GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN NOV GEN NOV GEN NOV GEN NOV GEN NOV GEN FEB GEN FEB GEN APR GEN JUL GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB STRONA/PAGE DATA/DATE GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN APR GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN MAY GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN JUN GEN JUN GEN JUN GEN JUN GEN JUN GEN JUN GEN JUN GEN JUN GEN JUN GEN JUN GEN JUN GEN JUN GEN JUN GEN JUN GEN JUN GEN JUN GEN JUN GEN JUN GEN JUN GEN JUN GEN DEC GEN JUN GEN JUN GEN JUN GEN MAY GEN FEB GEN MAY GEN GEN GEN GEN GEN DEC GEN DEC GEN NOV GEN DEC GEN DEC GEN APR GEN APR GEN APR GEN FEB AIRAC AMDT 133

24 GEN AIP POLSKA STRONA/PAGE DATA/DATE GEN FEB GEN FEB GEN GEN GEN GEN GEN JUL GEN JUL GEN JUN GEN JUN GEN SEP GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN GEN GEN FEB GEN OCT GEN MAY GEN MAY GEN OCT GEN OCT GEN MAY GEN FEB GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN DEC GEN DEC GEN OCT GEN APR GEN DEC GEN DEC GEN DEC GEN NOV GEN NOV GEN APR GEN FEB GEN APR GEN JUN GEN APR GEN APR GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN MAR GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB STRONA/PAGE DATA/DATE GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN NOV GEN NOV GEN NOV GEN NOV GEN NOV GEN NOV GEN NOV GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN NOV GEN NOV GEN NOV GEN NOV GEN NOV GEN NOV GEN NOV GEN NOV GEN NOV AIRAC AMDT 133

25 AIP POLSKA STRONA/PAGE DATA/DATE GEN NOV GEN NOV GEN NOV GEN APR GEN APR GEN APR GEN APR GEN JUN GEN JUN GEN JUN GEN JUN ENR ENR AUG ENR NOV ENR NOV ENR JUL ENR JUL ENR MAY ENR AUG ENR AUG ENR NOV ENR NOV ENR JUL ENR JUL ENR JUL ENR MAY ENR MAY ENR MAY ENR NOV ENR JUL ENR JUL ENR JUL ENR JUL ENR JUL ENR OCT ENR OCT ENR NOV ENR NOV ENR NOV ENR ENR JAN ENR NOV ENR NOV ENR NOV ENR NOV ENR NOV ENR ENR NOV ENR NOV ENR MAY ENR MAY ENR MAY ENR MAY ENR JUL ENR MAY ENR JUL ENR JUL ENR JUL ENR JUL ENR JUL ENR JUL STRONA/PAGE DATA/DATE ENR DEC ENR DEC ENR DEC ENR DEC ENR JUL ENR JUL ENR JUL ENR SEP ENR AUG ENR OCT ENR MAY ENR MAY ENR MAR ENR DEC ENR DEC ENR NOV ENR NOV ENR NOV ENR NOV ENR NOV ENR NOV ENR NOV ENR NOV ENR NOV ENR NOV ENR NOV ENR NOV ENR NOV ENR NOV ENR NOV ENR AUG ENR MAR ENR MAR ENR MAR ENR OCT ENR DEC ENR MAY ENR MAY ENR FEB ENR FEB ENR JUN ENR NOV ENR NOV ENR ENR NOV ENR NOV ENR NOV ENR NOV ENR ENR ENR NOV ENR MAY ENR MAY ENR MAY ENR MAY ENR MAY ENR DEC ENR DEC ENR DEC ENR JAN ENR DEC ENR JAN GEN AIRAC AMDT 133

26 GEN AIP POLSKA STRONA/PAGE DATA/DATE ENR DEC ENR DEC ENR NOV ENR NOV ENR NOV ENR NOV ENR AUG ENR AUG ENR AUG ENR AUG ENR AUG ENR AUG ENR AUG ENR AUG ENR JUL ENR APR ENR JAN ENR DEC ENR L MAR ENR L NOV ENR L NOV ENR L MAR ENR L NOV ENR L MAY ENR L MAR ENR L MAR ENR L NOV ENR L DEC ENR L DEC ENR L NOV ENR L NOV ENR L NOV ENR L MAR ENR L MAR ENR L DEC ENR L MAR ENR L MAR ENR L NOV ENR L MAY ENR L NOV ENR L NOV ENR L MAY ENR L MAR ENR L MAY ENR L MAY ENR L MAR ENR L MAY ENR L MAY ENR L MAY ENR M MAR ENR M MAR ENR M MAR ENR M MAY ENR M NOV ENR M NOV ENR M MAY ENR M MAR ENR M APR ENR M MAR ENR M APR ENR M NOV STRONA/PAGE DATA/DATE ENR M NOV ENR M MAY ENR M MAY ENR M MAR ENR M MAR ENR M MAY ENR N NOV ENR N MAY ENR N MAY ENR N DEC ENR N DEC ENR N DEC ENR N NOV ENR N MAY ENR N MAR ENR N MAY ENR N MAY ENR N NOV ENR N APR ENR N MAY ENR N NOV ENR N MAY ENR P MAY ENR P MAR ENR P MAY ENR P NOV ENR P NOV ENR P MAY ENR P SEP ENR P NOV ENR P MAR ENR P NOV ENR P MAR ENR Q SEP ENR Q MAY ENR Q MAR ENR Q MAR ENR T NOV ENR T NOV ENR T MAY ENR T NOV ENR T NOV ENR T NOV ENR T NOV ENR T NOV ENR T NOV ENR T MAR ENR T NOV ENR T MAR ENR T MAR ENR T MAR ENR T MAR ENR T NOV ENR T NOV ENR T JUN ENR T MAR ENR T NOV ENR Y MAR ENR Y MAR ENR Y NOV ENR Y MAY AIRAC AMDT 133

27 AIP POLSKA STRONA/PAGE DATA/DATE ENR Z MAR ENR Z MAR ENR Z MAY ENR Z MAR ENR Z MAY ENR Z MAY ENR Z MAR ENR Z MAR ENR Z SEP ENR Z MAR ENR Z MAR ENR Z MAR ENR Z MAR ENR Z MAR ENR Z MAR ENR Z MAR ENR Z NOV ENR Z NOV ENR JUL ENR JUL ENR APR ENR JUL ENR MAY ENR DEC ENR JUL ENR JUL ENR DEC ENR NOV ENR DEC ENR DEC ENR DEC ENR DEC ENR DEC ENR DEC ENR DEC ENR DEC ENR DEC ENR JUL ENR JUL ENR MAY ENR MAY ENR AUG ENR MAY ENR MAY ENR MAY ENR MAY ENR MAY ENR MAY ENR MAY ENR MAY ENR MAY ENR JUN ENR JUN ENR MAY ENR JUL ENR MAY ENR JUL ENR JAN ENR JUL ENR NOV ENR MAY ENR STRONA/PAGE DATA/DATE ENR ENR ENR JAN ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR JUL ENR JUL ENR NOV ENR JUL ENR DEC ENR DEC ENR DEC ENR NOV ENR DEC ENR MAY ENR MAY ENR MAY ENR NOV ENR AUG ENR MAY ENR MAY ENR JUN AD AD JUN AD NOV AD NOV AD JUN AD JAN AD NOV AD NOV AD JUN AD JUN AD JUN AD AD NOV GEN AIRAC AMDT 133

EETNYNYX KCOSXHJP ZBZZSAXX EBZZSAEP EGZZSAEP EVRAYNYS LEMDYOYX LFZZNTEP LKZZSDEP OKNOYNYX UUUUYNYX EKZZSAEP ENZZSEXX KDZZNAXX LKZZSAEP LZZZSCEP

EETNYNYX KCOSXHJP ZBZZSAXX EBZZSAEP EGZZSAEP EVRAYNYS LEMDYOYX LFZZNTEP LKZZSDEP OKNOYNYX UUUUYNYX EKZZSAEP ENZZSEXX KDZZNAXX LKZZSAEP LZZZSCEP HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. SEASONAL SNOW PLAN FOR THE WINTER SEASON 2011/2012WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF

Bardziej szczegółowo

SUP 16/13 (AD 2 EPWA)

SUP 16/13 (AD 2 EPWA) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

EETNYNYX KCOSXHJP ZBZZSAXX EBZZSAEP EGZZSAEP EVRAYNYS LEMDYOYX LFZZNTEP LKZZSDEP OKNOYNYX UUUUYNYX EKZZSAEP ENZZSEXX KDZZNAXX LKZZSAEP LZZZSCEP

EETNYNYX KCOSXHJP ZBZZSAXX EBZZSAEP EGZZSAEP EVRAYNYS LEMDYOYX LFZZNTEP LKZZSDEP OKNOYNYX UUUUYNYX EKZZSAEP ENZZSEXX KDZZNAXX LKZZSAEP LZZZSCEP HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. SEASONAL SNOW PLAN FOR THE WINTER SEASON 2012/2013WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF

Bardziej szczegółowo

1) ZAWARTOŚĆ ZMIANY: 1) AMENDMENT CONTENTS:

1) ZAWARTOŚĆ ZMIANY: 1) AMENDMENT CONTENTS: POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

VFR SUP 64/14 (AD 4 EPKT)) Obowiązuje od / Effective from 18 SEP 2014 Obowiązuje do / Effective to 30 JUN 2015 EST

VFR SUP 64/14 (AD 4 EPKT)) Obowiązuje od / Effective from 18 SEP 2014 Obowiązuje do / Effective to 30 JUN 2015 EST POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

SUP 29/14 (AD 2 EPSC)

SUP 29/14 (AD 2 EPSC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY DATES do to CZAS (UTC) TIME (UTC)

1. TERMINY DATES do to CZAS (UTC) TIME (UTC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY 1. DATES do to

1. TERMINY 1. DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 21/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 08 JUN 2015 Obowiązuje do / Effective to 19 JUN 2015

MIL SUP 21/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 08 JUN 2015 Obowiązuje do / Effective to 19 JUN 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

SUP 85/16 (AD 2 EPGD)

SUP 85/16 (AD 2 EPGD) POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 85/16 (AD 2 EPGD) 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY 1. DATES do to

1. TERMINY 1. DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 01/12 (AD 2 EPKT)

SUP 01/12 (AD 2 EPKT) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE 2015-12-10 do 2016-03-02 2015-12-10 to 2016-03-02

1. TERMIN DATE 2015-12-10 do 2016-03-02 2015-12-10 to 2016-03-02 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 60/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 11 AUG 2016 Obowiązuje do / Effective to 15 AUG 2016

MIL SUP 60/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 11 AUG 2016 Obowiązuje do / Effective to 15 AUG 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

2. TERMINY ZAPASOWE (UTC) 2. ALTERNATIVE DATES (UTC) 2012-04-05: 0700-1100 2012-07-05: 0700-1100 2012-10-04: 0700-1100 2012-12-06: 0800-1200

2. TERMINY ZAPASOWE (UTC) 2. ALTERNATIVE DATES (UTC) 2012-04-05: 0700-1100 2012-07-05: 0700-1100 2012-10-04: 0700-1100 2012-12-06: 0800-1200 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE 2014-07-24 do 2014-10-23 2014-07-24 to 2014-10-23

1. TERMIN DATE 2014-07-24 do 2014-10-23 2014-07-24 to 2014-10-23 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95

Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 16/14 (AD 2 EPKT)

SUP 16/14 (AD 2 EPKT) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO HAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 18/15 (AD 2 EPPO)

SUP 18/15 (AD 2 EPPO) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE WOJSKOWE USTKA (EP D53) MILITARY EXERCISE USTKA (EP D53)

ĆWICZENIE WOJSKOWE USTKA (EP D53) MILITARY EXERCISE USTKA (EP D53) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 131/17 (AD 2 EPRZ)

SUP 131/17 (AD 2 EPRZ) POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 131/17 (AD 2 EPRZ) 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

DATA DOSTARCZENIA DANYCH DO ZMIANY AIRAC/ SUPLEMENTU DEADLINE FOR AIRAC AMENDMENT/SUPPLEMENT

DATA DOSTARCZENIA DANYCH DO ZMIANY AIRAC/ SUPLEMENTU DEADLINE FOR AIRAC AMENDMENT/SUPPLEMENT HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF AIRSPACE CLASSIFICATION BELOW FL 195 THROUGHOUT ECAC

Bardziej szczegółowo

VFR SUP 37/11 (VFR ENR) Obowiązuje od / Effective from 01 SEP 2011 Obowiązuje do / Effective to 29 NOV 2011 EST

VFR SUP 37/11 (VFR ENR) Obowiązuje od / Effective from 01 SEP 2011 Obowiązuje do / Effective to 29 NOV 2011 EST POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

'11"N '08"E '57"N '21"E '57"N '21"E '47"N '14"E

'11N '08E '57N '21E '57N '21E '47N '14E POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE (ENR 5) 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax:

Bardziej szczegółowo

SUP 57/14 (AD 2 EPKK)

SUP 57/14 (AD 2 EPKK) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE do to

1. TERMIN DATE do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN 1. DATE 2013-08-14 do 2013-08-25 2013-08-14 to 2013-08-25. Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95

1. TERMIN 1. DATE 2013-08-14 do 2013-08-25 2013-08-14 to 2013-08-25. Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY 1. DATES 2013-07-22 do 2013-08-10 2013-07-22 until 2013-08-10 2. 53 21'10"N 015 25'38"E 3. 54 04'52"N 017 02'01"E

1. TERMINY 1. DATES 2013-07-22 do 2013-08-10 2013-07-22 until 2013-08-10 2. 53 21'10N 015 25'38E 3. 54 04'52N 017 02'01E OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 86/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 OCT 2016 Obowiązuje do / Effective to 03 JAN 2017

MIL SUP 86/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 OCT 2016 Obowiązuje do / Effective to 03 JAN 2017 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

Aeroklub Krainy Jezior Lotnisko Kętrzyn Wilamowo Kętrzyn Tel.: Phone: Faks: ,

Aeroklub Krainy Jezior Lotnisko Kętrzyn Wilamowo Kętrzyn Tel.: Phone: Faks: , AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPKE 1-1 AIRAC effective date 03 APR 2014 EPKE AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPKE AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE do to CZAS (UTC) TIME (UTC)

1. TERMIN DATE do to CZAS (UTC) TIME (UTC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE WOJSKOWE - RAMSTEIN GUARD 2016 MILITARY EXERCISE - RAMSTEIN GUARD TERMINY DATES do to

ĆWICZENIE WOJSKOWE - RAMSTEIN GUARD 2016 MILITARY EXERCISE - RAMSTEIN GUARD TERMINY DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 70/14 (AD 2 EPGD)

SUP 70/14 (AD 2 EPGD) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE Od do From to CZAS (UTC) TIME (UTC)

1. TERMIN DATE Od do From to CZAS (UTC) TIME (UTC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET

WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET AIP POLSKA GEN 2.7-1 30 MAR 2017 GEN 2.7 WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET OBLICZANIE CZASÓW WSCHODU I ZACHODU SŁOŃCA 1. Tabele wschodu i zachodu słońca dla lotniska EPWA oraz tabela poprawek zostały

Bardziej szczegółowo

WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET

WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET AIP POLSKA GEN 2.7-1 31 MAR 2016 GEN 2.7 WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET OBLICZANIE CZASÓW WSCHODU I ZACHODU SŁOŃCA 1. Tabele wschodu i zachodu słońca dla lotniska EPWA oraz tabela poprawek zostały

Bardziej szczegółowo

DATY PUBLIKACJI CYKLU AIRAC W 2012 ROKU AIRAC CYCLE PUBLICATION DATES IN 2012 DATA DOSTARCZENIA DANYCH DO ZMIANY AIRAC/ SUPLEMENTU

DATY PUBLIKACJI CYKLU AIRAC W 2012 ROKU AIRAC CYCLE PUBLICATION DATES IN 2012 DATA DOSTARCZENIA DANYCH DO ZMIANY AIRAC/ SUPLEMENTU HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF AIRSPACE CLASSIFICATION BELOW FL 195 THROUGHOUT ECAC

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 07/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 03 APR 2015 Obowiązuje do / Effective to 01 JUL 2015

MIL SUP 07/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 03 APR 2015 Obowiązuje do / Effective to 01 JUL 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET

WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET GEN 2.7-1 29 MAR 2018 GEN 2.7 WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET OBLICZANIE CZASÓW WSCHODU I ZACHODU SŁOŃCA 1. Tabele wschodu i zachodu słońca dla lotniska EPWA oraz tabela poprawek zostały opracowane

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 16/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 MAY 2015 Obowiązuje do / Effective to 26 JUN 2015

MIL SUP 16/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 MAY 2015 Obowiązuje do / Effective to 26 JUN 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 54/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 07 SEP 2015 Obowiązuje do / Effective to 18 SEP 2015

MIL SUP 54/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 07 SEP 2015 Obowiązuje do / Effective to 18 SEP 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 41/14 (AD 4 EPLY)

MIL SUP 41/14 (AD 4 EPLY) STRONA -1 PAGE - 1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE 02-147 Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

Aeroklub Krainy Jezior Lotnisko Kętrzyn Wilamowo Kętrzyn Tel.: Phone: Faks: ,

Aeroklub Krainy Jezior Lotnisko Kętrzyn Wilamowo Kętrzyn Tel.: Phone: Faks: , AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPKE 1-1 AIRAC effective date 07 DEC 2017 EPKE AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPKE AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

SUP 81/16 (AD 2 EPLB)

SUP 81/16 (AD 2 EPLB) POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 81/16 (AD 2 EPLB) 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

SUP 06/15 (AD 2 EPKK)

SUP 06/15 (AD 2 EPKK) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 24/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 08 JUN 2015 Obowiązuje do / Effective to 19 JUN 2015

MIL SUP 24/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 08 JUN 2015 Obowiązuje do / Effective to 19 JUN 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

STAŁE TRASY LOTNICTWA WOJSKOWEGO (MRT) MILITARY ROUTES (MRT)

STAŁE TRASY LOTNICTWA WOJSKOWEGO (MRT) MILITARY ROUTES (MRT) AIP VFR POLAND VFR ENR 2.4-1 VFR ENR 2.4 STAŁE TRASY LOTNICTWA WOJSKOWEGO (MRT) MILITARY ROUTES (MRT) 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. GENERAL 1.1 Konkretne przebiegi tras MRT wyznaczane są według punktów sieci

Bardziej szczegółowo

SUP 03/14 (AD 2 EPLL)

SUP 03/14 (AD 2 EPLL) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROLOWANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR

PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROLOWANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR AIP POLSKA ENR 2.2.1-1 ENR 2.2.1 PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR 1. SEKTORY KONTROLI OBSZARU 1. AREA CONTROL SECTORS Obszar kontrolowany

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date AIP POLSKA GEN 3.2-1 08 JAN 2015 GEN 3.2 MAPY LOTNICZE AERONAUTICAL CHARTS 1. SŁUŻBA ODPOWIEDZIALNA ZA WYDAWANIE MAP LOTNICZYCH Mapy lotnicze na potrzeby żeglugi powietrznej w FIR WARSZAWA wydaje Polska

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATES do to Planowany czas aktywności: Planned times of activity:

1. TERMIN DATES do to Planowany czas aktywności: Planned times of activity: OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATES do to

1. TERMIN DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET

WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET AIP VFR POLAND VFR GEN 3.2-1 VFR GEN 3.2 WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET OBLICZANIE CZASÓW WSCHODU I ZACHODU SŁOŃCA 1. Tabele wschodu i zachodu słońca dla lotniska EPWA oraz tabela poprawek zostały

Bardziej szczegółowo

WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET

WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET AIP VFR POLAND VFR GEN 3.2-1 VFR GEN 3.2 WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET OBLICZANIE CZASÓW WSCHODU I ZACHODU SŁOŃCA 1. Tabele wschodu i zachodu słońca dla lotniska EPWA oraz tabela poprawek zostały

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 57/15 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 17 SEP 2015 Obowiązuje do / Effective to 11 DEC 2015

MIL SUP 57/15 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 17 SEP 2015 Obowiązuje do / Effective to 11 DEC 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

SUP 60/12 (AD 2 EPRZ)

SUP 60/12 (AD 2 EPRZ) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET

WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET MIL GEN 2.7-1 MIL GEN 2.7 WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET OBLICZANIE CZASÓW WSCHODU I ZACHODU SŁOŃCA 1. Tabele wschodu i zachodu słońca dla lotniska EPWA oraz tabela poprawek zostały opracowane

Bardziej szczegółowo

SUP 09/12 (AD 2 EPKT)

SUP 09/12 (AD 2 EPKT) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

VFR SUP 04/12 (VFR AD 4 EPKM) Obowiązuje od / Effective from 03 MAY 2012 Obowiązuje do / Effective to 02 MAY 2013 EST

VFR SUP 04/12 (VFR AD 4 EPKM) Obowiązuje od / Effective from 03 MAY 2012 Obowiązuje do / Effective to 02 MAY 2013 EST POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 26/14 (MIL ENR 5)

MIL SUP 26/14 (MIL ENR 5) STRONA -1 PAGE - 1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE 02-147 Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 03/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 10 FEB 2016 Obowiązuje do / Effective to 10 FEB 2016

MIL SUP 03/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 10 FEB 2016 Obowiązuje do / Effective to 10 FEB 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION.

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION. AIP VFR POLAND VFR ENR 3.1-1 VFR ENR 3.1 DELEGACJA SŁUŻB ATS DELEGATION OF ATS 1. DELEGACJA SŁUŻB ATS - CTR HERINGSDORF 1. DELEGATION OF ATS - HERINGSDORF CTR Linia łącząca następujące punkty/the line

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROLOWANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR

PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROLOWANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR AIP POLSKA ENR 2.2.1-1 ENR 2.2.1 PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR 1. SEKTORY KONTROLI OBSZARU 1. AREA CONTROL SECTORS Obszar kontrolowany

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY DATE do to

1. TERMINY DATE do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

LOTY NA POTRZEBY TRENINGU OPL - GAMBIT 16 FLIGHTS FOR THE PURPOSES OF AIR DEFENCE TRAINING - GAMBIT 16

LOTY NA POTRZEBY TRENINGU OPL - GAMBIT 16 FLIGHTS FOR THE PURPOSES OF AIR DEFENCE TRAINING - GAMBIT 16 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATES do to

1. TERMIN DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 17/15 (AD 2 EPBY)

SUP 17/15 (AD 2 EPBY) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 06/12 (AD 2) 01 JUN 2012 08 JUL 2012

SUP 06/12 (AD 2) 01 JUN 2012 08 JUL 2012 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do pisma APZX-630-27/ /12

Załącznik nr 1 do pisma APZX-630-27/ /12 Załącznik nr 1 do pisma APZX-630-27/ /12 SUPLEMENT NR../12 (ENR) Obowiązuje od 12-05-15 Obowiązuje do 12-07-15 1. ZAWARTOŚĆ SUPLEMENTU SUPPLEMENT No../12 (ENR) Effective from 12-05-15 Effective to 12-07-15

Bardziej szczegółowo

4. Uwagi Remarks Lotnisko użytku publicznego - o ograniczonej certyfikacji (patrz VFR AD 1.1).

4. Uwagi Remarks Lotnisko użytku publicznego - o ograniczonej certyfikacji (patrz VFR AD 1.1). AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPML 1-1 AIRAC effective date 07 DEC 2017 EPML AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPML AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja na AIRAC 212 (28 MAR 2019) Trasowe pomoce nawigacyjne ENR 4.1. Strona 1 LP. DANE LOTNICZE LOKALIZACJIA DANYCH W AIP

Aktualizacja na AIRAC 212 (28 MAR 2019) Trasowe pomoce nawigacyjne ENR 4.1. Strona 1 LP. DANE LOTNICZE LOKALIZACJIA DANYCH W AIP Lista danych niespełniających wymogów Rozporządzenia Komisji (UE) NR 73/2010 z dnia 26 stycznia 2010 r. ustanawiającego wymagania dotyczące jakości danych i informacji lotniczych dla jednolitej europejskiej

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ DOTYCZĄCY ELEMENTÓW PRZESTRZENI POWIETRZNEJ ORAZ PROCEDUR RUCHU LOTNICZEGO

KWESTIONARIUSZ DOTYCZĄCY ELEMENTÓW PRZESTRZENI POWIETRZNEJ ORAZ PROCEDUR RUCHU LOTNICZEGO KWESTIONARIUSZ DOTYCZĄCY ELEMENTÓW PRZESTRZENI POWIETRZNEJ ORAZ PROCEDUR RUCHU LOTNICZEGO I DANE RESPONDENTA ( * WYMAGANE) IMIĘ NAZWISKO OPERATOR/PILOT* STANOWISKO TYP STATKU POWIETRZNEGO* TELEFON/FAX.

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date AIP POLSKA GEN 3.2-1 08 JAN 2015 GEN 3.2 MAPY LOTNICZE AERONAUTICAL CHARTS 1. SŁUŻBA ODPOWIEDZIALNA ZA WYDAWANIE MAP LOTNICZYCH Mapy lotnicze na potrzeby żeglugi powietrznej w FIR WARSZAWA wydaje Polska

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY DATES do to do to CZAS (UTC) TIME (UTC)

1. TERMINY DATES do to do to CZAS (UTC) TIME (UTC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION.

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION. AIP VFR POLAND VFR R 3.1-1 VFR R 3.1 DELEGACJA SŁUŻB ATS DELEGATION OF ATS 1. DELEGACJA SŁUŻB ATS - CTR HERINGSDORF 1. DELEGATION OF ATS - HERINGSDORF CTR Linia łącząca następujące punkty/the line 53 55

Bardziej szczegółowo

INNE DZIAŁANIA O CHARAKTERZE NIEBEZPIECZNYM I INNE POTENCJALNE ZAGROŻENIA OTHER ACTIVITIES OF A DANGEROUS NATURE AND OTHER POTENTIAL HAZARDS

INNE DZIAŁANIA O CHARAKTERZE NIEBEZPIECZNYM I INNE POTENCJALNE ZAGROŻENIA OTHER ACTIVITIES OF A DANGEROUS NATURE AND OTHER POTENTIAL HAZARDS AIP POLSKA AIRAC effective date ENR 5.3-1 29 JUL 2010 ENR 5.3 INNE DZIAŁANIA O CHARAKTERZE NIEBEZPIECZNYM I INNE POTENCJALNE ZAGROŻENIA OTHER ACTIVITIES OF A DANGEROUS NATURE AND OTHER POTENTIAL HAZARDS

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 05/17 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 02 FEB 2017 Obowiązuje do / Effective to 04 FEB 2017

MIL SUP 05/17 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 02 FEB 2017 Obowiązuje do / Effective to 04 FEB 2017 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN 1. DATE 2012-07-20 do 2012-07-29 2012-07-20 to 2012-07-29. Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95

1. TERMIN 1. DATE 2012-07-20 do 2012-07-29 2012-07-20 to 2012-07-29. Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 45/15 (AD 2 EPGD)

SUP 45/15 (AD 2 EPGD) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR)

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPIN 1-1 AIRAC effective date 02 MAR 2017 EPIN AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPIN AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 03/12 (MIL ENR 5)

MIL SUP 03/12 (MIL ENR 5) STRONA -1 PAGE - 1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE 02-147 Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 24/14 (MIL ENR 5)

MIL SUP 24/14 (MIL ENR 5) STRONA -1 PAGE - 1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE 02-147 Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWE TRASY LOTÓW (MRT) NA MAŁYCH WYSOKOŚCIACH LOW FLYING MILITARY TRAINING ROUTES (MRT)

WOJSKOWE TRASY LOTÓW (MRT) NA MAŁYCH WYSOKOŚCIACH LOW FLYING MILITARY TRAINING ROUTES (MRT) MIL AIP POLAND MIL ENR 5.2.5-1 MIL ENR 5.2.5 WOJSKOWE TRASY LOTÓW (MRT) NA MAŁYCH WYSOKOŚCIACH LOW FLYING MILITARY TRAINING ROUTES (MRT) 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. GENERAL Konkretne przebiegi tras MRT wyznaczane

Bardziej szczegółowo

3. REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREAS. Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 285 Upper limit: FL 285

3. REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREAS. Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 285 Upper limit: FL 285 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

EPGI - LISIE KĄTY k/grudziądza

EPGI - LISIE KĄTY k/grudziądza AIP VFR POLAND VFR_AD 4 EPGI 1-1 AIRAC effective date 31 MAY 2012 EPGI AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME EPGI - LISIE KĄTY k/grudziądza EPGI AD 4.2 DANE

Bardziej szczegółowo

DANE DO SUPLEMENTU AIP

DANE DO SUPLEMENTU AIP DANE DO SUPLEMENTU AIP Obowiązuje: od 30-04-2015 PLANOWANE PRACE BUDOWLANE NA LOTNISKU do 31-10-2015 EST POZNAN LAWICA Na terenie lotniska będą prowadzone prace polegające na renowacji nawierzchni, budowie

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 33/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 JUN 2016 Obowiązuje do / Effective to 17 JUN 2016

MIL SUP 33/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 JUN 2016 Obowiązuje do / Effective to 17 JUN 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 59/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 25 JUL 2016 Obowiązuje do / Effective to 01 AUG 2016

MIL SUP 59/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 25 JUL 2016 Obowiązuje do / Effective to 01 AUG 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

EETNYNYX EYVNYOYX ZBZZNAXX EBZZSAEP EGZZSAEP EVRAYNYS LEMDYOYX LFZZNTEP LKZZSDEP OKNOYNYX UUUUYNYX EKZZSAEP KCOSXHJP LSZZSAEP UKKRYNYX EBZZSAEP

EETNYNYX EYVNYOYX ZBZZNAXX EBZZSAEP EGZZSAEP EVRAYNYS LEMDYOYX LFZZNTEP LKZZSDEP OKNOYNYX UUUUYNYX EKZZSAEP KCOSXHJP LSZZSAEP UKKRYNYX EBZZSAEP HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. SEASONAL SNOW PLAN FOR THE WINTER SEASON 2015/2016WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 45/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 07 JUL 2016 Obowiązuje do / Effective to 10 JUL 2016

MIL SUP 45/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 07 JUL 2016 Obowiązuje do / Effective to 10 JUL 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE 2014-08-21 do 2014-11-12 2014-08-21 to 2014-11-12. Planowany czas aktywności: SR - 2200. Planned time of activity: SR - 2200.

1. TERMIN DATE 2014-08-21 do 2014-11-12 2014-08-21 to 2014-11-12. Planowany czas aktywności: SR - 2200. Planned time of activity: SR - 2200. OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 06/15 (AD 2 EPKK)

SUP 06/15 (AD 2 EPKK) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

ZNAKI UMOWNE NA MAPACH W AIP VFR AIP VFR CHART SYMBOLS

ZNAKI UMOWNE NA MAPACH W AIP VFR AIP VFR CHART SYMBOLS AIP VFR POLAND VFR GEN 2.2-1 VFR GEN 2.2 ZNAKI UMOWNE NA MAPACH W AIP VFR AIP VFR CHART SYMBOLS Lotnisko międzynarodowe International aerodrome Lotnisko cywilne/ - z utwardzoną drogą startową Civil aerodrome/

Bardziej szczegółowo

EPKA - MASŁÓW k/kielc

EPKA - MASŁÓW k/kielc AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPKA 1-1 AIRAC effective date 07 DEC 2017 EPKA AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPKA AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPCD - Depułtycze Królewskie

EPCD - Depułtycze Królewskie AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPCD 1-1 AIRAC effective date 07 DEC 2017 EPCD AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPCD AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATES do to

1. TERMIN DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY NASTAWIANIA WYSOKOŚCIOMIERZA ALTIMETER SETTING PROCEDURES

PROCEDURY NASTAWIANIA WYSOKOŚCIOMIERZA ALTIMETER SETTING PROCEDURES AIP POLSKA ENR 1.7-1 26 APR 2018 ENR 1.7 PROCEDURY NASTAWIANIA WYSOKOŚCIOMIERZA ALTIMETER SETTING PROCEDURES 1. WSTĘP 1. INTRODUCTION 1.1 Procedury nastawiania wysokościomierza stosowane w FIR WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY NASTAWIANIA WYSOKOŚCIOMIERZA ALTIMETER SETTING PROCEDURES

PROCEDURY NASTAWIANIA WYSOKOŚCIOMIERZA ALTIMETER SETTING PROCEDURES AIP VFR POLAND VFR ENR 1.4-1 VFR ENR 1.4 PROCEDURY NASTAWIANIA WYSOKOŚCIOMIERZA ALTIMETER SETTING PROCEDURES 1. WSTĘP 1. INTRODUCTION 1.1 Procedury nastawiania wysokościomierza stosowane w FIR WARSZAWA

Bardziej szczegółowo