MIL SUP 24/14 (MIL ENR 5)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MIL SUP 24/14 (MIL ENR 5)"

Transkrypt

1 STRONA -1 PAGE - 1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: MIL SUP 24/14 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 06 MAY 2014 Obowiązuje do / Effective to 07 JUL 2014 LOTY BEZZAŁOGOWEGO STATKU POWIETRZNEGO UNMANNED AERIAL VEHICLE FLIGHTS 1. TERMINY 1. DATES do to CZAS (UTC) 2. TIME (UTC) Zgodnie z Planem Użytkowania Przestrzeni According to the Airspace Use Plan (AUP). Powietrznej (AUP). 3. REJON LOTÓW 3. FLYING AREA EA 02 EA 02 Granice poziome (WGS-84): Lateral limits (WGS-84): 1. 53º25 11 N 015º27 09 E 2. 53º24 58,8 N 015º35 53,2 E 3. 53º19 58,8 N 015º34 53,2 E 4. 53º16 58,8 N 015º37 23,2 E 5. 53º19 12 N 015º43 41 E 6. 53º16 00 N 015º47 30 E 7. 53º06 00 N 015º20 00 E 8. 53º19 54 N 015º12 10 E 1. 53º25 11 N 015º27 09 E 1. 53º25 11 N 015º27 09 E 2. 53º N 015º E 3. 53º N 015º E 4. 53º N 015º E 5. 53º19 12 N 015º43 41 E 6. 53º16 00 N 015º47 30 E 7. 53º06 00 N 015º20 00 E 8. 53º19 54 N 015º12 10 E 1. 53º25 11 N 015º27 09 E Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: 3500 ft AMSL Upper limit: 3500 ft AMSL MIL SUP 24/14 06 MAY 2014

2 STRONA 1-2 PAGE- 2 LOTY BEZZAŁOGOWEGO STATKU POWIETRZNEGO UNMANNED AERIAL VEHICLE FLIGHTS Rzeczywisty zakres aktywnych wysokości podany będzie w AUP. The real range of active levels will be provided in the AUP. 4. ORGANIZATOR LOTÓW 4. ORGANIZER OF FLIGHTS Jednostka Wojskowa nr 1300 Tel. kom.: Military Unit No Mobile: ORGANIZACJA RUCHU LOTNICZEGO 5. ORGANIZATION OF AIR TRAFFIC 5.1 Rejon lotów (EA 02) jest wydzielony w przestrzeni odpowiedzialności FIS GDAŃSK. 5.2 Statki powietrzne wykonujące loty w EA 02 będą utrzymywać odległość 500 ft od górnej granicy EA oraz 0,3 NM bufora poziomego wewnątrz rejonu EA. 5.3 Priorytet posiadają ćwiczenia wojskowe, trasy MRT oraz loty na wykładanie szczepionki. 5.4 Rejon lotów (EA 02) podlega procedurze zamawiania i aktywacji zgodnie z AIP Polska, ENR przez MIL ARO EPMI. 5.5 Podczas aktywności EA 02 TFR 10 dostępny od wysokości 5000 ft AMSL. 5.6 Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności rejonu EA 02 będą dostępne w AMC Polska, tel.: , The flying area (EA 02) is located within the area of responsibility of GDAŃSK FIS. 5.2 Aircraft conducting flights within EA 02 will maintain 500 ft distance from the upper limit of the EA and 0.3 NM horizontal distance from the border of the EA. 5.3 Priority is assigned to the MIL exercises, MRT routes and flights dropping vaccine. 5.4 The flying area (EA 02) is requested and activated according to the procedure described in AIP Poland, ENR by EPMI MIL ARO. 5.5 During the activity of EA 02, TFR 10 is available up to 5000 ft AMSL. 5.6 Detailed information on the real activity time of EA 02 will be available at AMC Poland, phone: , KONIEC - - END - 06 MAY 2014 MIL SUP 24/14

3

4 STRONA -1 PAGE - 1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: MIL SUP 25/14 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 05 MAY 2014 Obowiązuje do / Effective to 12 SEP 2014 SKOKI SPADOCHRONOWE POWIDZ (EPPW) PARACHUTE JUMPS POWIDZ (EPPW) 1. TERMINY 1. DATES od do od do od do od do from until from until from until from until CZAS (UTC) 2. TIME (UTC) Rzeczywisty czas aktywności zgodnie z Planem Użytkowania Przestrzeni Powietrznej (AUP). Real activity time according to the Airspace Use Plan (AUP). 3. REJON SKOKÓW 3. PARACHUTING AREA EA 27 EA 27 Granice poziome (WGS-84): Lateral limits (WGS-84): '06"N '35"E '39"N '25"E '12"N '12"E '32"N '11"E '44"N '00"E '06"N '35"E Granice pionowe: Maksymalne możliwe do aktywowania granice pionowe: Dolna granica: FL 95 Lower limit: FL 95 Górna granica: FL 145 Upper limit: FL '06"N '35"E '39"N '25"E '12"N '12"E '32"N '11"E '44"N '00"E '06"N '35"E Vertical limits: Maximum vertical limits possible to be activated: MIL SUP 25/14 05 MAY 2014

5 STRONA 1-2 PAGE- 2 SKOKI SPADOCHRONOWE POWIDZ (EPPW) PARACHUTE JUMPS POWIDZ (EPPW) Rzeczywisty zakres aktywnych wysokości podany będzie w AUP. The real range of active levels will be provided in the AUP. Planowany czas aktywności: Planned activity time: oraz MATZ EPPW sektor A, C. and EPPW MATZ sector A, C. 4. WŁADZE ODPOWIEDZIALNE ZA ORGANIZACJĘ 4. AUTHORITIES RESPONSIBLE FOR ORGANIZATION Jednostka Wojskowa 4210 Tel.: Military Unit 4210 Phone: INFORMACJE DODATKOWE 5. ADDITIONAL INFORMATION 5.1 Rejon EA 27 wydzielony jest w przestrzeni odpowiedzialności służb APP POZNAŃ oraz ACC WARSZAWA. 5.2 Rejon EA 27 podlega procedurze zamawiania i aktywacji zgodnie z MIL AIP Polska ENR przez MIL ARO EPPW. 5.3 Loty w rejonie EA 27 będą wykonywane zgodnie z przepisami dla lotów VFR z prędkością nie większą niż 250 kt IAS z dala od wyznaczonych granic rejonu, bez ich naruszenia. 5.4 Rejon EA 27 nie posiada priorytetu w stosunku do strefy TRA Loty w strefie TSA 08E mogą być wykonywane zgodnie z zasadami opublikowanymi w MIL AIP Polska ENR Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności rejonu EA 27 będą dostępne w AMC Polska (ASM-3), tel.: ; The flying area (EA 27) is located within the area of responsibility of POZNAŃ APP and WARSZAWA ACC. 5.2 The flying area (EA 27) is to be requested and activated according to the procedure described in MIL AIP Poland, ENR by the MIL EPPW ARO. 5.3 Flights within EA 27 will be carried out under VFR at speeds not greater than 250 kt IAS, away from the designated boundaries of the area and without infringing them. 5.4 Priority is not assigned to EA 27 in relation to TRA Flights within TSA 08E may be carried out in accordance with the provisions published in MIL AIP Poland ENR Detailed information on the real activity time of EA 27 will be available from AMC Poland (ASM-3), phone: ; KONIEC - - END - 05 MAY 2014 MIL SUP 25/14

6

7

8 STRONA -1 PAGE - 1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: MIL SUP 26/14 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 12 MAY 2014 Obowiązuje do / Effective to 15 MAY 2014 "RAMSTEIN GUARD-14" "RAMSTEIN GUARD-14" 1. TERMINY 1. DATES A) B) C) D) A) B) C) D) CZAS (UTC) 2. TIME (UTC) Rzeczywisty czas aktywności zgodnie z Planem Użytkowania Przestrzeni Powietrznej (AUP). Planowane godziny aktywności rejonów: A) : ; B) : oraz ; C) : oraz ; D) : oraz REJONY ĆWICZENIA 3. EXERCISE AREAS EA 30 EA 30 Granice poziome (WGS-84): Lateral limits (WGS-84): N E N E N E N E N E N E N E N E Real activity time according to the Airspace Use Plan (AUP). Planned hours of activity of the areas: A) : ; B) : and ; C) : and ; D) : and N E N E N E N E N E N E N E N E MIL SUP 26/14 12 MAY 2014

9 STRONA 1-2 PAGE- 2 "RAMSTEIN GUARD-14" "RAMSTEIN GUARD-14" Maksymalne możliwe do aktywowania granice Maximum vertical limits possible to be activated: pionowe: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 195 Upper limit: FL 195 UWAGA: z wyłączeniem EP R17. NOTE: excluding EP R17. Planowane godziny aktywności rejonu: Planned schedule of activity of the area: : ; : oraz ; : oraz ; : oraz Rzeczywisty zakres aktywnych wysokości podany będzie w AUP : ; : and ; : and ; : and EA 31 EA 31 Granice poziome (WGS-84): Lateral limits (WGS-84): N E N E N E N E N E N E N E The real range of active levels will be provided in the AUP N E N E N E N E N E N E N E Maksymalne możliwe do aktywowania granice pionowe: Dolna granica: 3000 ft AMSL Górna granica: FL 195 UWAGA: z wyłączeniem MATZ EPDA. Planowane godziny aktywności rejonu: : ; : oraz ; : oraz ; : oraz Rzeczywisty zakres aktywnych wysokości podany będzie w AUP. Maximum vertical limits possible to be activated: Lower limit: 3000 ft AMSL Upper limit: FL 195 NOTE: excluding EPDA MATZ. Planned schedule of activity of the area: : ; : and ; : and ; : and The real range of active levels will be provided in the AUP. EA 32 EA 32 Granice poziome (WGS-84): Lateral limits (WGS-84): N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E 12 MAY 2014 MIL SUP 26/14

10 "RAMSTEIN GUARD-14" "RAMSTEIN GUARD-14" STRONA -3 PAGE - 3 Maksymalne możliwe do aktywowania granice pionowe: Dolna granica: 3000 ft AMSL Górna granica: FL 175 Planowane godziny aktywności rejonu: : ; : oraz ; : oraz ; : oraz Rzeczywisty zakres aktywnych wysokości podany będzie w AUP. Maximum vertical limits possible to be activated: Lower limit: 3000 ft AMSL Upper limit: FL 175 Planned schedule of activity of the area: : ; : and ; : and ; : and The real range of active levels will be provided in the AUP. EA 33 EA 33 Granice poziome (WGS-84): Lateral limits (WGS-84): N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E Maksymalne możliwe do aktywowania granice Maximum vertical limits possible to be activated: pionowe: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 215 Upper limit: FL 215 UWAGA: z wyłączeniem MATZ EPSN. NOTE: excluding EPSN MATZ. Planowane godziny aktywności rejonu: Planned schedule of activity of the area: : ; : oraz ; : oraz ; : oraz Rzeczywisty zakres aktywnych wysokości podany będzie w AUP : ; : and ; : and ; : and EA 34 EA 34 Granice poziome (WGS-84): Lateral limits (WGS-84): N E N E N E N E N E N E The real range of active levels will be provided in the AUP N E N E N E N E N E N E Maksymalne możliwe do aktywowania granice pionowe: Dolna granica: 3000 ft AMSL Górna granica: FL 215 Maximum vertical limits possible to be activated: Lower limit: 3000 ft AMSL Upper limit: FL 215 MIL SUP 26/14 12 MAY 2014

11 STRONA 1-4 PAGE- 4 "RAMSTEIN GUARD-14" "RAMSTEIN GUARD-14" UWAGA: z wyłączeniem MATZ EPSN oraz MATZ EPMI. Planowane godziny aktywności rejonu: : ; : oraz ; : oraz ; : oraz Rzeczywisty zakres aktywnych wysokości podany będzie w AUP. NOTE: excluding EPSN MATZ and EPMI MATZ. Planned schedule of activity of the area: : ; : and ; : and ; : and The real range of active levels will be provided in the AUP. EA 35 EA 35 Granice poziome (WGS-84): Lateral limits (WGS-84): N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E Maksymalne możliwe do aktywowania granice pionowe: Dolna granica: GND Górna granica: FL 245 UWAGA: z wyłączeniem MATZ EPSN oraz MATZ EPMI. Planowane godziny aktywności rejonu: : ; : oraz ; : oraz ; : oraz Rzeczywisty zakres aktywnych wysokości podany będzie w AUP. Maximum vertical limits possible to be activated: Lower limit: GND Upper limit: FL 245 NOTE: excluding EPSN MATZ and EPMI MATZ. Planned schedule of activity of the area: : ; : and ; : and ; : and The real range of active levels will be provided in the AUP. EA 36 EA 36 Granice poziome (WGS-84): Lateral limits (WGS-84): '44 N '15 E '55 N '01 E '28 N '12 E '53 N '08 E '35 N '20 E '50 N '50 E '44 N '15 E '44 N '15 E '55 N '01 E '28 N '12 E '53 N '08 E '35 N '20 E '50 N '50 E '44 N '15 E Maksymalne możliwe do aktywowania granice pionowe: Dolna granica: GND Górna granica: FL 145 UWAGA: z wyłączeniem CTR/TMA ZIELONA GÓRA. Maximum vertical limits possible to be activated: Lower limit: GND Upper limit: FL 145 NOTE: excluding ZIELONA GÓRA CTR/TMA. 12 MAY 2014 MIL SUP 26/14

12 "RAMSTEIN GUARD-14" "RAMSTEIN GUARD-14" STRONA -5 PAGE - 5 Planowane godziny aktywności rejonu: : ; : oraz ; : oraz Rzeczywisty zakres aktywnych wysokości podany będzie w AUP. oraz TSA 10 A - granice pionowe i poziome zgodnie z AIP Polska; Planowane godziny aktywności rejonu: : ; : ; : oraz TSA 14 B, C - granice pionowe i poziome zgodnie z AIP Polska; Planowane godziny aktywności rejonu: : ; : oraz ; : oraz ; : oraz TSA D303 - granice pionowe i poziome zgodnie z AIP Polska; Planowane godziny aktywności rejonu: : ; : oraz ; : oraz ; : oraz TSA D304 - granice pionowe i poziome zgodnie z AIP Polska; Planowane godziny aktywności rejonu: : ; : oraz ; : oraz ; : oraz ; Planned schedule of activity of the area: : ; : and ; : and The real range of active levels will be provided in the AUP. and TSA 10 A - lateral and vertical limits according to the AIP Poland; Planned schedule of activity of the area: : ; : ; : and TSA 14 B, C - lateral and vertical limits according to the AIP Poland; Planned schedule of activity of the area: : ; : and ; : and ; : and TSA D303 - lateral and vertical limits according to the AIP Poland; Planned schedule of activity of the area: : ; : and ; : and ; : and TSA D304 - lateral and vertical limits according to the AIP Poland; Planned schedule of activity of the area: : ; : and ; : and ; : and oraz: EP D24, EP D27, EP D37, EP D53 - nie wyżej niż górna granica rejonów EA, w których się znajdują. 4. WŁADZE ODPOWIEDZIALNE ZA ORGANIZACJĘ ĆWICZENIA 4.1 Organizator ćwiczenia: Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwo Komponentu Powietrznego (COP - DKP) and: EP D24, EP D27, EP D37, EP D53 - not higher than the upper limit of the EAs in which they are located. 4. AUTHORITIES RESPONSIBLE FOR ORGANIZATION OF THE EXERCISE 4.1 Exercise Organizer: Air Operations Centre - Air Component Command MIL SUP 26/14 12 MAY 2014

13 STRONA 1-6 PAGE- 6 "RAMSTEIN GUARD-14" "RAMSTEIN GUARD-14" Kontakt: Pion Planowania Operacji: Tel.: Faks: Pion Działań Bieżących: Tel.: Faks: Contact: Operations Planning Department: Phone: Fax: Operations Department: Phone: Fax: UTRZYMYWANIE ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ 5. RADIO COMMUNICATION 5.1 Załogi wykonujące loty powyżej FL 95 poza rejonami ćwiczenia EA będą utrzymywać łączność radiową z odpowiednimi sektorami OAT/ACC na częstotliwościach opublikowanych w MIL AIP Polska ENR Załogi wykonujące loty w wydzielonych rejonach EA, TSA, EP D będą utrzymywać łączność radiową z odpowiednim terytorialnie organem dowodzenia Polskich Sił Powietrznych. 5.1 Crews conducting flights above FL 95 outside the EAs will maintain radio communication with respective OAT/ACC sectors on frequencies published in MIL AIP Poland ENR Crews conducting flights within EA, TSA, EP D areas will maintain radio communication with an appropriate command post of the Polish Air Forces. 6. ORGANIZACJA RUCHU LOTNICZEGO 6. ORGANIZATION OF AIR TRAFFIC 6.1 Rejony EA wydzielone są z przestrzeni odpowiedzialności służb FIS POZNAŃ, FIS GDAŃSK, TMA POZNAŃ, TMA GDAŃSK oraz CTA, i posiadają priorytet w stosunku do innych struktur przestrzeni powietrznej. 6.2 Przeloty samolotów z lotnisk bazowania do rejonów ćwiczenia EA i z powrotem będą wykonywane zgodnie z planami lotu (FPL). 6.3 Załogi statków powietrznych uczestniczących w ćwiczeniu mają obowiązek omijania aktywnych stref niebezpiecznych (EP D) nie wykorzystywanych podczas ćwiczenia oraz stref zakazanych (EP P) i ograniczonych (EP R). 6.4 Ograniczenia (aktywne rejony EA, godziny oraz wysokości) będą obowiązywały zgodnie z opublikowanym Planem Użytkowania Przestrzeni Powietrznej (AUP). 6.5 Plany lotów załóg biorących udział w ćwiczeniu będą zawierały dopisek "RAMSTEIN GUARD-14". 6.6 Załogi statków powietrznych wykonujących loty w rejonach EA wydzielonych na potrzeby ćwiczenia "RAMSTEIN GUARD-14" będą utrzymywały odległość 500 ft od górnej i dolnej granicy EA oraz 3,5 NM bufora poziomego wewnątrz rejonów. 6.1 The EAs are located within the area of responsibility of POZNAŃ FIS, GDAŃSK FIS, POZNAŃ TMA, GDAŃSK TMA and CTA and have a priority over other airspace structures. 6.2 Flights from the base aerodromes to the exercise areas (EA) and back will be conducted according to flight plans (FPLs). 6.3 Crews participating in the exercise are to avoid active danger areas (EP D) not used during the exercise, as well as prohibited (EP P) and restricted (EP R) areas. 6.4 Restrictions (active EAs, times and altitudes) will be in force according to the published Airspace Use Plan (AUP). 6.5 Flight plans of crews participating in the exercise will contain remark "RAMSTEIN GUARD-14". 6.6 Crews of the aircraft conducting flights within the EAs dedicated to the "RAMSTEIN GUARD-14" exercise will maintain 500 ft distance from the lower/upper limit of the EAs and 3.5 NM horizontal separation from the common border of the EAs. 12 MAY 2014 MIL SUP 26/14

14 "RAMSTEIN GUARD-14" "RAMSTEIN GUARD-14" STRONA -7 PAGE Wloty statków powietrznych służb porządku publicznego na hasło GARDA oraz o statusie HOSP, SAR, EMER w rejony EA wydzielone dla ćwiczenia "RAMSTEIN GUARD-14" należy koordynować z Dyżurną Służbą Operacyjną Centrum Operacji Powietrznych, tel.: Rejony ćwiczenia podlegają procedurze zamawiania i aktywacji zgodnie z MIL AIP Polska ENR Entrance of flights conducted for public order enforcement GARDA and HOSP, SAR, EMER flights to EAs designated for the "RAMSTEIN GUARD-14" exercise is to be coordinated with Senior Duty Officer of Air Operation Centre, phone: The exercise areas will be ordered according to MIL AIP Poland, ENR INFORMACJE DODATKOWE 7. ADDITIONAL INFORMATION 7.1 Podczas ćwiczenia "RAMSTEIN GUARD-14" będzie prowadzona walka radioelektroniczna. W przypadku wystąpienia zakłóceń w pracy cywilnych systemów infrastruktury lotniczej i nawigacyjnej należy natychmiast powiadomić Dyżurnego Służby Operacyjnej COP-DKP, tel.: lub W przypadku konieczności użycia dla potrzeb ćwiczenia RAMSTEIN GUARD-14 dodatkowych elementów przestrzeni powietrznej poniżej FL 95 (EA, MRT) nie opisanych w niniejszym Suplemencie, wydawane będą NOTAM z wyprzedzeniem nie mniejszym niż 7 dni roboczych. NOTAM będą zawierały (w polu E) odniesienie do niniejszego Suplementu. 7.3 Rejony lotów będą zamawiane w ASM-2 oraz będą podlegać aktywacji/dezaktywacji w ASM-3 przez COP- DKP. 7.4 Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności rejonów ćwiczenia będą dostępne w AMC Polska (ASM-3), tel.: During "RAMSTEIN GUARD-14" exercise electronic warfare will be conducted. In case of any radiocommunication and navigation jamming, immediately contact Senior Duty Officer of Air Operation Centre, phone: or In case additional airspace elements above FL 95 (EAs, MRTs) not described within this Supplement would be needed for the purpose of the "RAMSTEIN GUARD-14" exercise, NOTAM will be issued not less than 7 working days in advance. The NOTAM will contain reference to this Supplement in field E. 7.3 The flying areas will be ordered in ASM-2 and shall be activated/deactivated by Air Operation Centre in ASM Detailed information on the activity of the exercise areas will be available at AMC Poland (ASM-3), phone: KONIEC - - END - MIL SUP 26/14 12 MAY 2014

15

16

17 STRONA -1 PAGE - 1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: MIL SUP 27/14 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 20 MAY 2014 Obowiązuje do / Effective to 22 MAY 2014 ĆWICZENIE WOJSKOWE - USTKA (EP D53) USTKA (EP D53) MILITARY EXERCISE 1. TERMINY 1. DATES do to CZAS (UTC) 2. TIME (UTC) Zgodnie z Planem Użytkowania Przestrzeni Powietrznej (AUP). Planowane godziny aktywności rejonów lotów (EA, EP TSA D, TSA i EP D): codziennie w godzinach i REJONY LOTÓW 3. FLYING AREAS According to the Airspace Use Plan (AUP). EA 40 EA 40 Granice poziome (WGS-84): Lateral limits (WGS-84): 1. 54º40 45 N 016º16 57 E 2. 54º50 20 N 016º55 50 E 3. 54º43 13 N 017º43 09 E 4. 54º33 00 N 017º45 00 E 5. 54º24 00 N 017º36 00 E 6. 54º19 40 N 017º07 00 E 7. 54º30 00 N 016º28 00 E 1. 54º40 45 N 016º16 57 E Planned activity time of the flying areas (EAs, EP TSA D, TSAs and EP D): daily between and º40 45 N 016º16 57 E 2. 54º50 20 N 016º55 50 E 3. 54º43 13 N 017º43 09 E 4. 54º33 00 N 017º45 00 E 5. 54º24 00 N 017º36 00 E 6. 54º19 40 N 017º07 00 E 7. 54º30 00 N 016º28 00 E 1. 54º40 45 N 016º16 57 E Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: FL 95 Lower limit: FL 95 Górna granica: FL 305 Upper limit: FL 305 MIL SUP 27/14 20 MAY 2014

18 STRONA 1-2 PAGE- 2 ĆWICZENIE WOJSKOWE - USTKA (EP D53) USTKA (EP D53) MILITARY EXERCISE EA 41 EA 41 Granice poziome (WGS-84): Lateral limits (WGS-84): 1. 54º19 40 N 017º07 00 E 2. 54º24 00 N 017º36 00 E 3. 54º13 00 N 017º53 00 E 4. 54º05 00 N 017º41 00 E 1. 54º19 40 N 017º07 00 E 1. 54º19 40 N 017º07 00 E 2. 54º24 00 N 017º36 00 E 3. 54º13 00 N 017º53 00 E 4. 54º05 00 N 017º41 00 E 1. 54º19 40 N 017º07 00 E Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: FL 125 Lower limit: FL 125 Górna granica: FL 245 Upper limit: FL 245 EA 42 EA 42 Granice poziome (WGS-84): Lateral limits (WGS-84): 1. 54º40 45 N 016º16 57 E 2. 54º30 00 N 016º28 00 E 3. 54º19 40 N 017º07 00 E 4. 54º13 00 N 016º43 00 E 5. 54º30 57 N 016º02 07 E 1. 54º40 45 N 016º16 57 E 1. 54º40 45 N 016º16 57 E 2. 54º30 00 N 016º28 00 E 3. 54º19 40 N 017º07 00 E 4. 54º13 00 N 016º43 00 E 5. 54º30 57 N 016º02 07 E 1. 54º40 45 N 016º16 57 E Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: FL 115 Lower limit: FL 115 Górna granica: FL 225 Upper limit: FL 225 EP TSA D109 Granice poziome (WGS-84): 1. 54º30 57 N 016º02 07 E 2. 54º45 50 N 016º11 40 E 3. 54º40 45 N 016º16 57 E 1. 54º30 57 N 016º02 07 E EP TSA D109 Lateral limits (WGS-84): 1. 54º30 57 N 016º02 07 E 2. 54º45 50 N 016º11 40 E 3. 54º40 45 N 016º16 57 E 1. 54º30 57 N 016º02 07 E Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: FL 115 Lower limit: FL 115 Górna granica: FL 225 Upper limit: FL 225 EP TSA D110 Granice poziome (WGS-84): 1. 54º45 50 N 016º11 40 E 2. 54º52 45 N 016º42 20 E 3. 54º50 20 N 016º55 50 E 4. 54º40 45 N 016º16 57 E 1. 54º45 50 N 016º11 40 E EP TSA D110 Lateral limits (WGS-84): 1. 54º45 50 N 016º11 40 E 2. 54º52 45 N 016º42 20 E 3. 54º50 20 N 016º55 50 E 4. 54º40 45 N 016º16 57 E 1. 54º45 50 N 016º11 40 E Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: FL 195 Lower limit: FL 195 Górna granica: FL 305 Upper limit: FL MAY 2014 MIL SUP 27/14

19 ĆWICZENIE WOJSKOWE - USTKA (EP D53) USTKA (EP D53) MILITARY EXERCISE STRONA -3 PAGE - 3 oraz EP D53, EP TSA D 303, EP TSA D 304 oraz EP TSA 14 A, B, C. and EP D53, EP TSA D 303, EP TSA D 304 and EP TSA 14 A, B, C. 4. ORGANIZATOR ĆWICZENIA 4. EXERCISE ORGANIZER 1. Skrzydło Lotnictwa Taktycznego 1st Tactical Air Wing Tel. kom.: Mobile: UTRZYMYWANIE ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ 5. RADIO COMMUNICATION 5.1 Załogi wykonujące loty powyżej FL 95 poza rejonami lotów (EA, EP TSA, EP TSA D i EP D) będą utrzymywać łączność radiową z odpowiednimi sektorami kontroli obszaru OAT/ACC WARSZAWA na częstotliwościach opublikowanych w MIL AIP Polska ENR Załogi statków powietrznych wykonujące loty w wydzielonych rejonach lotów (EA, EP TSA, EP TSA D i EP D) będą utrzymywać łączność radiową z odpowiednim terytorialnie organem dowodzenia Sił Powietrznych. 5.1 Crews conducting flights above FL 95 outside the flying areas (EAs, EP TSAs, EP TSA D and EP D) will maintain radio communication with relevant OAT/ WARSZAWA ACC sectors on the frequencies published in MIL AIP Poland ENR Crews conducting flights within the designated areas (EAs, EP TSA, EP TSA D, EP D) will maintain radio communication with the appropriate command post of the Air Force. 6. ORGANIZACJA RUCHU LOTNICZEGO 6. ORGANIZATION OF AIR TRAFFIC 6.1 Rejony lotów wydzielone są z przestrzeni odpowiedzialności służb APP GDAŃSK oraz kontroli obszaru GAT/ACC WARSZAWA i OAT/ACC WARSZAWA. 6.2 Lotniska operacyjne dla samolotów uczestniczących w ćwiczeniu: ŚWIDWIN (EPSN), MIROSŁAWIEC (EPMI) i MIŃSK MAZOWIECKI (EPMM). 6.3 Przeloty samolotów z lotnisk bazowania do/z rejonów lotów będą wykonywane na podstawie planu lotu (FPL). 6.4 Załogi statków powietrznych wykonujących loty w rejonach lotów (EA, EP TSA D, EP TSA i EP D) będą utrzymywały odległość 500 ft od dolnej i górnej granicy rejonów lotów w przedziale wysokości FL FL 285, 1500 ft powyżej FL 285 oraz 3,5 NM bufora poziomego wewnątrz rejonów. 6.5 Lotniska zapasowe: 6.5 Alternate aerodromes: - dla lotów z lotniska EPMM - lotniska EPSN i EPMI, 6.1 The flying areas are designated from the area of responsibility of GDAŃSK APP and GAT/ WARSZAWA ACC and OAT/WARSZAWA ACC. 6.2 Operational aerodromes for aircraft taking part in the exercise: ŚWIDWIN (EPSN), MIROSŁAWIEC (EPMI) and MIŃSK MAZOWIECKI (EPMM). 6.3 Flights of aircraft from base aerodromes to/from the exercise areas (EAs) will be carried out on the basis of FPLs. 6.4 Crews conducting flights within the flying areas (EAs, EP TSA D, EP TSAs and EP D) will maintain 500 ft distance from the upper and lower limits of the flying areas between FL 115 and FL 285, 1500 ft above FL 285, and 3.5 NM laterally within the EAs. - for flights from EPMM aerodrome - EPSN and EPMI aerodromes, - dla lotów z lotniska EPSN - lotnisko EPMI, - for flights from EPSN aerodrome - EPMI aerodrome, - dla lotów z lotniska EPMI - lotnisko EPSN. - for flights from EPMI aerodrome - EPSN aerodrome. 7. INFORMACJE DODATKOWE 7. ADDITIONAL INFORMATION MIL SUP 27/14 20 MAY 2014

20 STRONA 1-4 PAGE- 4 ĆWICZENIE WOJSKOWE - USTKA (EP D53) USTKA (EP D53) MILITARY EXERCISE 7.1 Rejony ćwiczenia podlegają procedurze zamawiania i aktywacji zgodnie z MIL AIP Polska ENR przez MIL ARO EPSN. 7.2 Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności rejonów lotów będą dostępne w AMC Polska (ASM-3), tel.: The exercise areas will be ordered by the EPSN MIL ARO according to the procedure described in MIL AIP Poland, ENR Detailed information on the real activity time of the flying areas will be available at AMC Poland (ASM-3), phone: KONIEC - - END - 20 MAY 2014 MIL SUP 27/14

21

22

23 STRONA -1 PAGE - 1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: MIL SUP 28/14 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 06 MAY 2014 Obowiązuje do / Effective to 30 JUL 2014 LOTY TAKTYCZNE F-16 TACTICAL F-16 FLIGHTS 1. TERMINY 1. DATES do to TERMINY 2. DATES , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CZAS (UTC) 3. TIME (UTC) Zgodnie z Planem Użytkowania Przestrzeni According to the Airspace Use Plan (AUP). Powietrznej (AUP). Planowane godziny aktywności rejonów: Planned activity hours of the areas: REJONY ĆWICZENIA 4. EXERCISE AREAS EA 07 EA 07 Granice poziome (WGS-84): Lateral limits (WGS-84): N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: 1300 ft AMSL Lower limit: 1300 ft AMSL Górna granica: FL 165 Upper limit: FL 165 Uwaga: z wyłączeniem EP R30. Note: excluding EP R30. MIL SUP 28/14 06 MAY 2014

24 STRONA 1-2 PAGE- 2 LOTY TAKTYCZNE F-16 TACTICAL F-16 FLIGHTS EA 08 EA 08 Granice poziome (WGS-84): Lateral limits (WGS-84): N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E Granice pionowe: Dolna granica: 1300 ft AMSL Górna granica: FL 175 Uwaga: z wyłączeniem MATZ EPSN oraz TSA 10A, B; TSA 12 A, B, C - zgodnie z AIP Polska. 5. WŁADZE ODPOWIEDZIALNE ZA ORGANIZACJĘ ĆWICZENIA 5.1 ORGANIZATOR LOTÓW 2. Skrzydło Lotnictwa Taktycznego Tel.: (CT MON) 5.2 Rejony ćwiczenia będą zamawiane w AMC Polska przez organizatora zgodnie z procedurami zamawiania elementów przestrzeni powietrznej opublikowanymi w MIL AIP Polska - ENR Vertical limits: Lower limit: 1300 ft AMSL Upper limit: FL 175 Note: excluding EPSN MATZ and TSA 10A, B; TSA 12 A, B, C - according to AIP Poland. 5. AUTHORITIES RESPONSIBLE FOR ORGANIZATION OF THE EXERCISE 5.1 ORGANISER OF FLIGHTS 2nd Tactical Air Force Wing Phone: The exercise areas will be ordered from AMC Poland by the organiser according to the procedure of ordering airspace elements described in MIL AIP Poland - ENR UTRZYMYWANIE ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ 6. RADIO COMMUNICATION 6.1 Załogi statków powietrznych wykonujących loty powyżej FL 95 poza rejonami ćwiczenia EA będą utrzymywać łączność radiową z odpowiednimi sektorami OAT/ACC na częstotliwościach opublikowanych w MIL AIP ENR Załogi wykonujące loty w wydzielonych rejonach EA, TSA będą utrzymywać łączność radiową z odpowiednim terytorialnie organem dowodzenia Polskich Sił Powietrznych. 6.1 Crews of aircraft conducting flights above FL 95 outside the EAs will maintain radio communication with relevant OAT/ACC sectors on the frequencies published in MIL AIP ENR Crews conducting flights within the segregated EA, TSA areas will maintain radio communication with the appropriate command post of the Polish Air Forces. 7. ORGANIZACJA RUCHU LOTNICZEGO 7. ORGANIZATION OF AIR TRAFFIC 7.1 Przeloty samolotów z lotnisk bazowania do rejonów ćwiczenia EA i z powrotem będą wykonywane zgodnie z planami lotu (FPL). 7.2 Załogi statków powietrznych uczestniczących w ćwiczeniu mają obowiązek omijania aktywnych stref niebezpiecznych (EP D) nie wykorzystywanych podczas ćwiczenia oraz stref zakazanych (EP P) i ograniczonych (EP R). 7.1 Flights from aerodromes to the EAs and vice versa will be conducted according to flight plans (FPLs). 7.2 Crews participating in the exercise are to avoid active danger areas (EP D) not used during the exercise, as well as prohibited (EP P) and restricted (EP R) areas. 06 MAY 2014 MIL SUP 28/14

25 LOTY TAKTYCZNE F-16 TACTICAL F-16 FLIGHTS STRONA -3 PAGE Ograniczenia (aktywne rejony EA, godziny oraz wysokości) będą obowiązywały zgodnie z opublikowanym Planem Użytkowania Przestrzeni Powietrznej (AUP). 7.4 Plany lotów załóg biorących udział w ćwiczeniu będą zawierały dopisek AIDEWS. 7.5 Załogi statków powietrznych wykonujących loty w rejonach EA będą utrzymywały odległość 500 ft od górnej i dolnej granicy EA oraz 3,5 NM bufora poziomego wewnątrz rejonów. 7.6 Wloty statków powietrznych służb porządku publicznego na hasło GARDA oraz o statusie HOSP, SAR, EMER w rejony EA należy koordynować z Dyżurną Służbą Operacyjną Centrum Operacji Powietrznych, tel.: Rejon EA 07 oraz TSA 10 będą rezerwowane i aktywowane przez MIL ARO EPLK. 7.8 Rejon EA 08 oraz TSA 12 podlegają rezerwacji i aktywacji przez MIL ARO EPKS. 7.3 Restrictions (active EAs, times and altitudes) will be in force according to the published Airspace Use Plan (AUP). 7.4 Flight plans of crews participating in the exercises will contain the remark AIDEWS. 7.5 Crews of the aircraft conducting flights within the EAs will maintain 500 ft vertical distance from the upper and lower limits of the exercise areas and 3.5 NM laterally within the EAs. 7.6 Entry of GARDA flights conducted for public order enforcement, as well as HOSP, SAR, EMER flights to the EAs is to be coordinated with the Senior Duty Officer of the Air Operation Centre, phone: EA 07 and TSA 10 will be ordered and activated by the EPLK MIL ARO. 7.8 EA 08 and TSA 12 will be ordered and activated by the EPKS MIL ARO. 8. INFORMACJE DODATKOWE 8. ADDITIONAL INFORMATION 8.1 Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności rejonów ćwiczenia będą dostępne w AMC Polska (ASM-3), tel.: Detailed information on the real activity times of the exercise areas will be available from AMC Poland (ASM-3), phone: KONIEC - - END - MIL SUP 28/14 06 MAY 2014

26

27

28 STRONA -1 PAGE - 1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: MIL SUP 29/14 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 05 MAY 2014 Obowiązuje do / Effective to 11 MAY 2014 POKAZY LOTNICZE NA LOTNISKU MIŃSK MAZOWIECKI (EPMM) AIR SHOW AT MIŃSK MAZOWIECKI AERODROME (EPMM) 1. TERMINY 1. DATES do to A) od do trening do pokazów lotniczych A) from to air show training B) od do pokazy lotnicze B) from to air show 2. CZAS (UTC) 2. TIME (UTC) Zgodnie z Planem Użytkowania Przestrzeni According to the Airspace Use Plan (AUP). Powietrznej (AUP). 3. REJONY LOTÓW 3. FLYING AREAS EA 43 EA 43 Granice poziome (WGS-84): Lateral limits (WGS-84): '00"N '43"E '40"N '47"E '49"N '00"E '58"N '34"E '39"N '34"E '00"N '41"E '00"N '15"E '00"N '43"E '00"N '43"E '40"N '47"E '49"N '00"E '58"N '34"E '39"N '34"E '00"N '41"E '00"N '15"E '00"N '43"E Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 MIL SUP 29/14 05 MAY 2014

29 STRONA 1-2 PAGE- 2 POKAZY LOTNICZE NA LOTNISKU MIŃSK MAZOWIECKI (EPMM) AIR SHOW AT MIŃSK MAZOWIECKI AERODROME (EPMM) Planowane terminy aktywności: Planned schedule of activity: do : zgodnie z AUP to : according to the AUP do : to : EA 44 EA 44 Granice poziome (WGS-84): Lateral limits (WGS-84): '49"N '00"E '02"N '38"E '37"N '13"E '44"N '33"E '55"N '53"E '58"N '34"E '49"N '00"E '49"N '00"E '02"N '38"E '37"N '13"E '44"N '33"E '55"N '53"E '58"N '34"E '49"N '00"E Granice pionowe: Dolna granica: 3000 ft AMSL Górna granica: FL 95 Vertical limits: Lower limit: 3000 ft AMSL Upper limit: FL 95 Planowane terminy aktywności: Planned schedule of activity: do : zgodnie z AUP to : according to the AUP do : to : EA 45 EA 45 Granice poziome (WGS-84): Lateral limits (WGS-84): '51"N '43"E '00"N '08"E '56"N '29"E '31"N '04"E '00"N '15"E '51"N '43"E '51"N '43"E '00"N '08"E '56"N '29"E '31"N '04"E '00"N '15"E '51"N '43"E Granice pionowe: Dolna granica: 2000 ft AMSL Górna granica: 3000 ft AMSL Vertical limits: Lower limit: 2000 ft AMSL Upper limit: 3000 ft AMSL Planowane terminy aktywności: Planned schedule of activity: do : zgodnie z AUP to : according to the AUP do : to : EA 46 EA 46 Granice poziome (WGS-84): Lateral limits (WGS-84): '46"N '25"E '58"N '56"E '49"N '49"E '45"N '45"E '17"N '28"E '46"N '25"E '46"N '25"E '58"N '56"E '49"N '49"E '45"N '45"E '17"N '28"E '46"N '25"E 05 MAY 2014 MIL SUP 29/14

30 POKAZY LOTNICZE NA LOTNISKU MIŃSK MAZOWIECKI (EPMM) AIR SHOW AT MIŃSK MAZOWIECKI AERODROME (EPMM) STRONA -3 PAGE - 3 Granice pionowe: Dolna granica: GND Górna granica: 2300 ft AMSL Planowany termin aktywności: do : zgodnie z AUP na czas przelotu formacji GROT Vertical limits: Lower limit: Upper limit: GND 2300 ft AMSL Planned schedule of activity: to : according to the AUP during the flight of GROT unit EA 47 EA 47 Granice poziome (WGS-84): Lateral limits (WGS-84): '17"N '28"E '45"N '45"E '49"N '49"E '02"N '38"E '49"N '00"E '40"N '47"E '08"N '10"E '17"N '28"E '17"N '28"E '45"N '45"E '49"N '49"E '02"N '38"E '49"N '00"E '40"N '47"E '08"N '10"E '17"N '28"E Granice pionowe: Dolna granica: GND Górna granica: FL 95 Planowany termin aktywności: do : zgodnie z AUP na czas przelotu formacji GROT Vertical limits: Lower limit: GND Upper limit: FL 95 Planned schedule of activity: to : according to the AUP during the flight of GROT unit oraz and TSA 02E. TSA 02E. Granice poziome i pionowe: zgodnie z AIP Polska Lateral and vertical limits: according to AIP Poland Planowane terminy aktywności: Planned schedule of activity: do : zgodnie z AUP na czas przelotu formacji GROT to : according to the AUP during the flight of GROT unit 4. ORGANIZATOR POKAZÓW 4. AIR SHOW ORGANIZER 4.1 Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych Kierownik Lotów: Tel.: General Command of Branches of Armed Forces Flights supervisor: Phone: UTRZYMYWANIE ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ 5. RADIO COMMUNICATION 5.1 Załogi statków powietrznych wykonujące loty w rejonach (EA 43, EA 44 i EA 45) będą utrzymywać łączność radiową z Kierownikiem Pokazów a w EA 46 i EA 47 oraz TSA 02 E z odpowiednim terytorialnie Punktem naprowadzania (PN). 5.1 Crews conducting flights within EA 43, EA 44 and EA 45 will maintain radio communication with the flights supervisor, whereas during flights within EA 46, EA 47 and TSA 02E - with a relevant control post (CP). MIL SUP 29/14 05 MAY 2014

31 STRONA 1-4 PAGE- 4 POKAZY LOTNICZE NA LOTNISKU MIŃSK MAZOWIECKI (EPMM) AIR SHOW AT MIŃSK MAZOWIECKI AERODROME (EPMM) 6. ORGANIZACJA RUCHU LOTNICZEGO 6. ORGANIZATION OF AIR TRAFFIC 6.1 Rejony lotów wydzielone są z przestrzeni odpowiedzialności służb APP WARSZAWA i FIS WARSZAWA. 6.2 Organizator pokazów ma obowiązek w dniu realizacji treningu do pokazów lotniczych uzgadniać czas aktywności rejonów lotów (EA) w terminie do z SEN APP WARSZAWA, tel.: lub Przeloty statków powietrznych biorących udział w pokazach lotniczych z lotnisk bazowania do/z rejonów lotów będą wykonywane na podstawie (FPL). 6.4 Załogi statków powietrznych wykonujące loty w rejonach EA wydzielonych na potrzeby pokazów lotniczych z prędkością większą niż 250 kt IAS będą utrzymywały odległość 500 ft od górnej i dolnej granicy EA oraz 3,5 NM bufora poziomego wewnątrz rejonów. 6.5 Podczas aktywności rejonów lotów (EA, TSA) nie będzie aktywny MATZ EPMM. 6.6 Wszystkie przyloty do lotniska EPMM statków powietrznych nie biorących udziału w pokazach lotniczych podczas aktywności rejonów lotów należy uzgadniać bezpośrednio przed startem z Kierownikiem Pokazów, tel.: Rejony lotów posiadają priorytet w stosunku do TSA 38 i MRT The flying areas are designated from WARSZAWA APP and WARSZAWA FIS areas of responsibilty. 6.2 The air show organizer is obliged to consult the activity time of the flying areas (EAs) on the day of the air show training, within the period from to , with APP WARSZAWA SEN contoller, phone: or Flights of aircraft taking part in the air show from the base aerodromes to/from the flying areas will be carried out on the basis of FPLs. 6.4 Crews conducting flights within the EAs designated for the purposes of the air show, performing flights at speeds greater than 250 kt IAS, will maintain 500 ft vertical distance from the upper and lower limits of the EAs and 3.5 NM horizontal distance from the common borders of the EAs. 6.5 During the activity of the flying areas (EAs, TSAs) EPMM MATZ will be inactive. 6.6 All arrivals at EPMM aerodrome of aircraft not taking part in the air show during the activity of the flying areas shall be consulted immediately before the takeoff with the flights supervisor, phone: Priority over TSA 38 and MRT 1 is assigned to the flying areas. 7. INFORMACJE DODATKOWE 7. ADDITIONAL INFORMATION 7.1 Rejony lotów (EA) podlegają procedurze zamawiania i aktywacji zgodnie z MIL AIP Polska ENR przez MIL ARO EPMM. 7.2 Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności rejonów lotów będą dostępne w AMC Polska (ASM-3), tel.: The flying areas (EAs) are to be ordered by the EPMM MIL ARO according to the procedure described in MIL AIP Poland ENR Detailed information on the real activity time of the flying areas will be available at AMC Poland (ASM-3), phone: KONIEC - - END - 05 MAY 2014 MIL SUP 29/14

32

33

34 AIRAC effective date 01 MAY POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: AFS: EPWWYNYX www: MIL AIP AIRAC AMDT 041 Obowiązuje od / Effective from 01 MAY ) ZAWARTOŚĆ ZMIANY: 1) AMENDMENT CONTENTS: MIL GEN: MIL GEN: - aktualizacja wykazu dostępnych map lotniczych, - update of the list of aeronautical charts available, - zmiany edytorskie. - editorial changes. MIL ENR: - aktualizacja informacji dotyczących procedur zamawiania elementów przestrzeni powietrznej, - aktualizacja wykazu punktów koordynacyjnych OAT, MIL ENR: - zmiany edytorskie. - editorial changes. MIL AD: - aktualizacja informacji o lotniskach: DĘBLIN (EPDE), POZNAŃ/Krzesiny (EPKS), MALBORK (EPMB), MIROSŁAWIEC (EPMI), RADOM (EPRA), - aktualizacja mapy operacyjnej do lotów z widocznością dla lotniska TOMASZÓW MAZOWIECKI (EPTM), - update of information on procedures for requesting airspace elements, - update of the list of OAT coordination points, MIL AD: - zmiany edytorskie. - editorial changes. - update of information on the following aerodromes: DĘBLIN (EPDE), POZNAŃ/Krzesiny (EPKS), MALBORK (EPMB), MIROSŁAWIEC (EPMI), RADOM (EPRA), - update of the Visual Operation Chart for TOMASZÓW MAZOWIECKI (EPTM) aerodrome, 2) USUNĄĆ NASTĘPUJĄCE STRONY REMOVE THE FOLLOWING PAGES 2) WŁĄCZYĆ NASTĘPUJĄCE STRONY INSERT THE FOLLOWING PAGES MIL GEN MIL GEN APR MIL GEN MAY MIL GEN MAY MIL GEN APR MIL GEN MAY Ciąg dalszy na następnej stronie Continued on next page

35 1-2 ZMIANA AIRAC nr 041 AIRAC AMENDMENT No ) USUNĄĆ NASTĘPUJĄCE STRONY REMOVE THE FOLLOWING PAGES 2) WŁĄCZYĆ NASTĘPUJĄCE STRONY INSERT THE FOLLOWING PAGES MIL GEN APR MIL GEN MAY MIL GEN APR MIL GEN MAY MIL GEN APR MIL GEN MAY MIL GEN APR MIL GEN MAY MIL GEN APR MIL GEN MAY MIL GEN APR MIL GEN MAY MIL GEN APR MIL GEN MAY MIL GEN APR MIL GEN MAY MIL GEN APR MIL GEN MAY MIL GEN MAR MIL GEN MAY MIL GEN MAR MIL GEN MAY MIL GEN MAR MIL GEN MAY MIL GEN APR MIL GEN MAY MIL ENR MIL ENR JUL MIL ENR MAY MIL ENR JUL MIL ENR MAY MIL ENR JUL MIL ENR MAY MIL ENR MAY MIL ENR FEB MIL ENR MAY MIL ENR JAN MIL ENR MAY MIL AD MIL AD JUL MIL AD MAY MIL AD 4 EPDE MAY MIL AD 4 EPDE MAY MIL AD 4 EPDE FEB MIL AD 4 EPDE MAY MIL AD 4 EPDE AUG MIL AD 4 EPDE MAY MIL AD 4 EPDE SEP MIL AD 4 EPDE MAY MIL AD 4 EPDE AUG MIL AD 4 EPDE MAY MIL AD 4 EPDE JAN MIL AD 4 EPDE MAY MIL AD 4 EPDE MAR MIL AD 4 EPDE MAY MIL AD 4 EPDE MAY MIL AD 4 EPDE MAY MIL AD 4 EPDE FEB MIL AD 4 EPDE MAY MIL AD 4 EPDE FEB MIL AD 4 EPDE MAY MIL AD 4 EPDE FEB MIL AD 4 EPDE MAY MIL AD 4 EPDE FEB MIL AD 4 EPDE MAY Ciąg dalszy na następnej stronie Continued on next page

1. TERMINY 1. DATES do to

1. TERMINY 1. DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY 1. DATES do to

1. TERMINY 1. DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 26/14 (MIL ENR 5)

MIL SUP 26/14 (MIL ENR 5) STRONA -1 PAGE - 1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE 02-147 Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 21/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 08 JUN 2015 Obowiązuje do / Effective to 19 JUN 2015

MIL SUP 21/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 08 JUN 2015 Obowiązuje do / Effective to 19 JUN 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 16/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 MAY 2015 Obowiązuje do / Effective to 26 JUN 2015

MIL SUP 16/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 MAY 2015 Obowiązuje do / Effective to 26 JUN 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 60/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 11 AUG 2016 Obowiązuje do / Effective to 15 AUG 2016

MIL SUP 60/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 11 AUG 2016 Obowiązuje do / Effective to 15 AUG 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY DATES do to CZAS (UTC) TIME (UTC)

1. TERMINY DATES do to CZAS (UTC) TIME (UTC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 54/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 07 SEP 2015 Obowiązuje do / Effective to 18 SEP 2015

MIL SUP 54/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 07 SEP 2015 Obowiązuje do / Effective to 18 SEP 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE do to

1. TERMIN DATE do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE WOJSKOWE USTKA (EP D53) MILITARY EXERCISE USTKA (EP D53)

ĆWICZENIE WOJSKOWE USTKA (EP D53) MILITARY EXERCISE USTKA (EP D53) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 24/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 08 JUN 2015 Obowiązuje do / Effective to 19 JUN 2015

MIL SUP 24/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 08 JUN 2015 Obowiązuje do / Effective to 19 JUN 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE do to CZAS (UTC) TIME (UTC)

1. TERMIN DATE do to CZAS (UTC) TIME (UTC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE Od do From to CZAS (UTC) TIME (UTC)

1. TERMIN DATE Od do From to CZAS (UTC) TIME (UTC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 07/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 03 APR 2015 Obowiązuje do / Effective to 01 JUL 2015

MIL SUP 07/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 03 APR 2015 Obowiązuje do / Effective to 01 JUL 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATES do to

1. TERMIN DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 86/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 OCT 2016 Obowiązuje do / Effective to 03 JAN 2017

MIL SUP 86/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 OCT 2016 Obowiązuje do / Effective to 03 JAN 2017 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

'11"N '08"E '57"N '21"E '57"N '21"E '47"N '14"E

'11N '08E '57N '21E '57N '21E '47N '14E POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE (ENR 5) 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax:

Bardziej szczegółowo

VFR SUP 37/11 (VFR ENR) Obowiązuje od / Effective from 01 SEP 2011 Obowiązuje do / Effective to 29 NOV 2011 EST

VFR SUP 37/11 (VFR ENR) Obowiązuje od / Effective from 01 SEP 2011 Obowiązuje do / Effective to 29 NOV 2011 EST POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 33/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 JUN 2016 Obowiązuje do / Effective to 17 JUN 2016

MIL SUP 33/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 JUN 2016 Obowiązuje do / Effective to 17 JUN 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 03/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 10 FEB 2016 Obowiązuje do / Effective to 10 FEB 2016

MIL SUP 03/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 10 FEB 2016 Obowiązuje do / Effective to 10 FEB 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 57/15 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 17 SEP 2015 Obowiązuje do / Effective to 11 DEC 2015

MIL SUP 57/15 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 17 SEP 2015 Obowiązuje do / Effective to 11 DEC 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 37/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 23 JUL 2015 Obowiązuje do / Effective to 14 OCT 2015

MIL SUP 37/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 23 JUL 2015 Obowiązuje do / Effective to 14 OCT 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

STAŁE TRASY LOTNICTWA WOJSKOWEGO (MRT) MILITARY ROUTES (MRT)

STAŁE TRASY LOTNICTWA WOJSKOWEGO (MRT) MILITARY ROUTES (MRT) AIP VFR POLAND VFR ENR 2.4-1 VFR ENR 2.4 STAŁE TRASY LOTNICTWA WOJSKOWEGO (MRT) MILITARY ROUTES (MRT) 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. GENERAL 1.1 Konkretne przebiegi tras MRT wyznaczane są według punktów sieci

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWE TRASY LOTÓW (MRT) NA MAŁYCH WYSOKOŚCIACH LOW FLYING MILITARY TRAINING ROUTES (MRT)

WOJSKOWE TRASY LOTÓW (MRT) NA MAŁYCH WYSOKOŚCIACH LOW FLYING MILITARY TRAINING ROUTES (MRT) MIL AIP POLAND MIL ENR 5.2.5-1 MIL ENR 5.2.5 WOJSKOWE TRASY LOTÓW (MRT) NA MAŁYCH WYSOKOŚCIACH LOW FLYING MILITARY TRAINING ROUTES (MRT) 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. GENERAL Konkretne przebiegi tras MRT wyznaczane

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 03/12 (MIL ENR 5)

MIL SUP 03/12 (MIL ENR 5) STRONA -1 PAGE - 1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE 02-147 Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATES do to

1. TERMIN DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 45/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 07 JUL 2016 Obowiązuje do / Effective to 10 JUL 2016

MIL SUP 45/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 07 JUL 2016 Obowiązuje do / Effective to 10 JUL 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 05/17 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 02 FEB 2017 Obowiązuje do / Effective to 04 FEB 2017

MIL SUP 05/17 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 02 FEB 2017 Obowiązuje do / Effective to 04 FEB 2017 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

VFR SUP 56/16 (VFR ENR) Obowiązuje od / Effective from 13 JUN 2016 Obowiązuje do / Effective to 17 JUN 2016

VFR SUP 56/16 (VFR ENR) Obowiązuje od / Effective from 13 JUN 2016 Obowiązuje do / Effective to 17 JUN 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

2. TERMINY ZAPASOWE (UTC) 2. ALTERNATIVE DATES (UTC) 2012-04-05: 0700-1100 2012-07-05: 0700-1100 2012-10-04: 0700-1100 2012-12-06: 0800-1200

2. TERMINY ZAPASOWE (UTC) 2. ALTERNATIVE DATES (UTC) 2012-04-05: 0700-1100 2012-07-05: 0700-1100 2012-10-04: 0700-1100 2012-12-06: 0800-1200 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 41/14 (AD 4 EPLY)

MIL SUP 41/14 (AD 4 EPLY) STRONA -1 PAGE - 1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE 02-147 Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

AIC 02/17 17 AUG 2017 USE OF THE APPROPRIATE SNOWTAM FORM STOSOWANIE WŁAŚCIWEGO FORMULARZA SNOWTAM

AIC 02/17 17 AUG 2017 USE OF THE APPROPRIATE SNOWTAM FORM STOSOWANIE WŁAŚCIWEGO FORMULARZA SNOWTAM HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF AIRSPACE CLASSIFICATION BELOW FL 195 THROUGHOUT ECAC

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY DATES do to do to CZAS (UTC) TIME (UTC)

1. TERMINY DATES do to do to CZAS (UTC) TIME (UTC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATES do to

1. TERMIN DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

3. REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREAS. Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 285 Upper limit: FL 285

3. REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREAS. Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 285 Upper limit: FL 285 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATES do to

1. TERMIN DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 59/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 25 JUL 2016 Obowiązuje do / Effective to 01 AUG 2016

MIL SUP 59/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 25 JUL 2016 Obowiązuje do / Effective to 01 AUG 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE 2014-07-24 do 2014-10-23 2014-07-24 to 2014-10-23

1. TERMIN DATE 2014-07-24 do 2014-10-23 2014-07-24 to 2014-10-23 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY 1. DATES 2013-07-22 do 2013-08-10 2013-07-22 until 2013-08-10 2. 53 21'10"N 015 25'38"E 3. 54 04'52"N 017 02'01"E

1. TERMINY 1. DATES 2013-07-22 do 2013-08-10 2013-07-22 until 2013-08-10 2. 53 21'10N 015 25'38E 3. 54 04'52N 017 02'01E OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN 1. DATE 2012-07-20 do 2012-07-29 2012-07-20 to 2012-07-29. Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95

1. TERMIN 1. DATE 2012-07-20 do 2012-07-29 2012-07-20 to 2012-07-29. Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATES do to Planowany czas aktywności: Planned times of activity:

1. TERMIN DATES do to Planowany czas aktywności: Planned times of activity: OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROLOWANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR

PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROLOWANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR AIP POLSKA ENR 2.2.1-1 ENR 2.2.1 PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR 1. SEKTORY KONTROLI OBSZARU 1. AREA CONTROL SECTORS Obszar kontrolowany

Bardziej szczegółowo

Aeroklub Krainy Jezior Lotnisko Kętrzyn Wilamowo Kętrzyn Tel.: Phone: Faks: ,

Aeroklub Krainy Jezior Lotnisko Kętrzyn Wilamowo Kętrzyn Tel.: Phone: Faks: , AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPKE 1-1 AIRAC effective date 03 APR 2014 EPKE AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPKE AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do pisma APZX-630-27/ /12

Załącznik nr 1 do pisma APZX-630-27/ /12 Załącznik nr 1 do pisma APZX-630-27/ /12 SUPLEMENT NR../12 (ENR) Obowiązuje od 12-05-15 Obowiązuje do 12-07-15 1. ZAWARTOŚĆ SUPLEMENTU SUPPLEMENT No../12 (ENR) Effective from 12-05-15 Effective to 12-07-15

Bardziej szczegółowo

DOWÓDZTWO OPERACYJNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH SZEFOSTWO OBRONY POWIETRZNEJ

DOWÓDZTWO OPERACYJNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH SZEFOSTWO OBRONY POWIETRZNEJ Rejony Ograniczeń Lotów podczas Szczytu NATO Podstawa prawna do wprowadzenia Rejonów Ograniczeń Lotów Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 9 października 2003 r. w sprawie ograniczeń lotów na czas

Bardziej szczegółowo

SUP 45/15 (AD 2 EPGD)

SUP 45/15 (AD 2 EPGD) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95

Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 85/16 (AD 2 EPGD)

SUP 85/16 (AD 2 EPGD) POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 85/16 (AD 2 EPGD) 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION.

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION. AIP VFR POLAND VFR ENR 3.1-1 VFR ENR 3.1 DELEGACJA SŁUŻB ATS DELEGATION OF ATS 1. DELEGACJA SŁUŻB ATS - CTR HERINGSDORF 1. DELEGATION OF ATS - HERINGSDORF CTR Linia łącząca następujące punkty/the line

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROLOWANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR

PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROLOWANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR AIP POLSKA ENR 2.2.1-1 ENR 2.2.1 PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR 1. SEKTORY KONTROLI OBSZARU 1. AREA CONTROL SECTORS Obszar kontrolowany

Bardziej szczegółowo

1.CEL I UZASADNIENIE:

1.CEL I UZASADNIENIE: KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT WPROWADZENIA STREF TRA DLA LOTÓW BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH WYKONYWANYCH POZA ZASIĘGIEM WZROKU OPERATORA (BVLOS) W PRZESTRZENI NIEKONTROLOWANEJ 1.CEL I UZASADNIENIE:

Bardziej szczegółowo

SUP 16/13 (AD 2 EPWA)

SUP 16/13 (AD 2 EPWA) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date AIP POLSKA R 2.2.2-1 20 JUL 2017 R 2.2.2 STREFY CZASOWO WYDZIELONE (TSA), STREFY CZASOWO REZERWOWANE (TRA), TRASY DOLOTOWE DO STREF (TFR) ORAZ REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW (EA) TEMPORARY SEGREGATED AREAS (TSAs),

Bardziej szczegółowo

SUP 32/15 (AD 2 EPPO)

SUP 32/15 (AD 2 EPPO) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION.

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION. AIP VFR POLAND VFR R 3.1-1 VFR R 3.1 DELEGACJA SŁUŻB ATS DELEGATION OF ATS 1. DELEGACJA SŁUŻB ATS - CTR HERINGSDORF 1. DELEGATION OF ATS - HERINGSDORF CTR Linia łącząca następujące punkty/the line 53 55

Bardziej szczegółowo

LOTY NA POTRZEBY TRENINGU OPL - GAMBIT 16 FLIGHTS FOR THE PURPOSES OF AIR DEFENCE TRAINING - GAMBIT 16

LOTY NA POTRZEBY TRENINGU OPL - GAMBIT 16 FLIGHTS FOR THE PURPOSES OF AIR DEFENCE TRAINING - GAMBIT 16 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR)

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPIN 1-1 AIRAC effective date 02 MAR 2017 EPIN AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPIN AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN 1. DATE 2013-08-14 do 2013-08-25 2013-08-14 to 2013-08-25. Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95

1. TERMIN 1. DATE 2013-08-14 do 2013-08-25 2013-08-14 to 2013-08-25. Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1) ZAWARTOŚĆ ZMIANY: 1) AMENDMENT CONTENTS:

1) ZAWARTOŚĆ ZMIANY: 1) AMENDMENT CONTENTS: POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

SUP 29/14 (AD 2 EPSC)

SUP 29/14 (AD 2 EPSC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE 2014-08-21 do 2014-11-12 2014-08-21 to 2014-11-12. Planowany czas aktywności: SR - 2200. Planned time of activity: SR - 2200.

1. TERMIN DATE 2014-08-21 do 2014-11-12 2014-08-21 to 2014-11-12. Planowany czas aktywności: SR - 2200. Planned time of activity: SR - 2200. OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

EPCD - Depułtycze Królewskie

EPCD - Depułtycze Królewskie AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPCD 1-1 AIRAC effective date 07 DEC 2017 EPCD AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPCD AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

SUP 09/12 (AD 2 EPKT)

SUP 09/12 (AD 2 EPKT) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 131/17 (AD 2 EPRZ)

SUP 131/17 (AD 2 EPRZ) POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 131/17 (AD 2 EPRZ) 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

DATY PUBLIKACJI CYKLU AIRAC W ROKU 2017 AIRAC CYCLE PUBLICATION DATES IN 2017

DATY PUBLIKACJI CYKLU AIRAC W ROKU 2017 AIRAC CYCLE PUBLICATION DATES IN 2017 HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF AIRSPACE CLASSIFICATION BELOW FL 195 THROUGHOUT ECAC

Bardziej szczegółowo

SUP 29/14 (AD 2 EPSC)

SUP 29/14 (AD 2 EPSC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

Podział Przestrzeni Powietrznej

Podział Przestrzeni Powietrznej SZKOLENIE TEORETYCZNE KANDYDATÓW NA UCZNIÓW PILOTOW ( Teoretyczny Kurs Szybowcowy TKS ) Podział Przestrzeni Powietrznej Aeroklub Bielsko-Bialski Przemysław Ochal 1. Stosowane dokumenty Aneks 11 ICAO do

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ DOTYCZĄCY ELEMENTÓW PRZESTRZENI POWIETRZNEJ ORAZ PROCEDUR RUCHU LOTNICZEGO

KWESTIONARIUSZ DOTYCZĄCY ELEMENTÓW PRZESTRZENI POWIETRZNEJ ORAZ PROCEDUR RUCHU LOTNICZEGO KWESTIONARIUSZ DOTYCZĄCY ELEMENTÓW PRZESTRZENI POWIETRZNEJ ORAZ PROCEDUR RUCHU LOTNICZEGO I DANE RESPONDENTA ( * WYMAGANE) IMIĘ NAZWISKO OPERATOR/PILOT* STANOWISKO TYP STATKU POWIETRZNEGO* TELEFON/FAX.

Bardziej szczegółowo

DATA DOSTARCZENIA DANYCH DO ZMIANY AIRAC/ SUPLEMENTU DEADLINE FOR AIRAC AMENDMENT/SUPPLEMENT

DATA DOSTARCZENIA DANYCH DO ZMIANY AIRAC/ SUPLEMENTU DEADLINE FOR AIRAC AMENDMENT/SUPPLEMENT HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF AIRSPACE CLASSIFICATION BELOW FL 195 THROUGHOUT ECAC

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE 2015-12-10 do 2016-03-02 2015-12-10 to 2016-03-02

1. TERMIN DATE 2015-12-10 do 2016-03-02 2015-12-10 to 2016-03-02 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

Koordynacja lotów bezzałogowych statków powietrznych z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej

Koordynacja lotów bezzałogowych statków powietrznych z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej Bezpieczeństwo użytkowania Bezzałogowych Systemów Latających Koordynacja lotów bezzałogowych statków powietrznych z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej Wybrane zagadnienia Prezentujący: Maciej Włodarczyk

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1 : Planowane granice strefy TRA 27.

Rysunek 1 : Planowane granice strefy TRA 27. KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT KOREKTY GRANIC ISTNIEJĄCYCH ATZ, WPROWADZENIA STREF TRA NA POTRZEBY PROWADZENIA DZIAŁAŃ W RAMACH SZKOLEŃ LOTNICZYCH ORAZ SKOKÓW SPADOCHRONOWYCH W REJONIE FIR EPWW. 1. CEL

Bardziej szczegółowo

SUP 16/14 (AD 2 EPKT)

SUP 16/14 (AD 2 EPKT) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO HAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 marca 2014 r. Poz. 351 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 19 marca 2014 r. Poz. 351 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 18 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 marca 2014 r. Poz. 351 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

VFR SUP 64/14 (AD 4 EPKT)) Obowiązuje od / Effective from 18 SEP 2014 Obowiązuje do / Effective to 30 JUN 2015 EST

VFR SUP 64/14 (AD 4 EPKT)) Obowiązuje od / Effective from 18 SEP 2014 Obowiązuje do / Effective to 30 JUN 2015 EST POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date AIP POLSKA GEN 3.2-1 08 JAN 2015 GEN 3.2 MAPY LOTNICZE AERONAUTICAL CHARTS 1. SŁUŻBA ODPOWIEDZIALNA ZA WYDAWANIE MAP LOTNICZYCH Mapy lotnicze na potrzeby żeglugi powietrznej w FIR WARSZAWA wydaje Polska

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące Dziennik Ustaw Nr 106 8969 Poz. 678 678 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące Na podstawie art. 119 ust.

Bardziej szczegółowo

EPKA - MASŁÓW k/kielc

EPKA - MASŁÓW k/kielc AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPKA 1-1 AIRAC effective date 07 DEC 2017 EPKA AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPKA AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

SUP 06/15 (AD 2 EPKK)

SUP 06/15 (AD 2 EPKK) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date AIP POLSKA GEN 3.2-1 08 JAN 2015 GEN 3.2 MAPY LOTNICZE AERONAUTICAL CHARTS 1. SŁUŻBA ODPOWIEDZIALNA ZA WYDAWANIE MAP LOTNICZYCH Mapy lotnicze na potrzeby żeglugi powietrznej w FIR WARSZAWA wydaje Polska

Bardziej szczegółowo

ZNAKI UMOWNE NA MAPACH W AIP VFR AIP VFR CHART SYMBOLS

ZNAKI UMOWNE NA MAPACH W AIP VFR AIP VFR CHART SYMBOLS AIP VFR POLAND VFR GEN 2.2-1 VFR GEN 2.2 ZNAKI UMOWNE NA MAPACH W AIP VFR AIP VFR CHART SYMBOLS Lotnisko międzynarodowe International aerodrome Lotnisko cywilne/ - z utwardzoną drogą startową Civil aerodrome/

Bardziej szczegółowo

EETNYNYX EYVNYOYX ZBZZNAXX EBZZSAEP EGZZSAEP EVRAYNYS LEMDYOYX LFZZNTEP LKZZSDEP OKNOYNYX UUUUYNYX EKZZSAEP KCOSXHJP LSZZSAEP UKKRYNYX EBZZSAEP

EETNYNYX EYVNYOYX ZBZZNAXX EBZZSAEP EGZZSAEP EVRAYNYS LEMDYOYX LFZZNTEP LKZZSDEP OKNOYNYX UUUUYNYX EKZZSAEP KCOSXHJP LSZZSAEP UKKRYNYX EBZZSAEP HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. SEASONAL SNOW PLAN FOR THE WINTER SEASON 2015/2016WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZEŃ POWIETRZNA SŁUŻB RUCHU LOTNICZEGO AIR TRAFFIC SERVICES AIRSPACE

PRZESTRZEŃ POWIETRZNA SŁUŻB RUCHU LOTNICZEGO AIR TRAFFIC SERVICES AIRSPACE MIL AIP POLAND MIL ENR 2.1-1 31 MAR 2016 MIL ENR 2. PRZESTRZEŃ POWIETRZNA SŁUŻB RUCHU LOTNICZEGO AIR TRAFFIC S MIL ENR 2.1 FIR, UIR, TMA i CTA FIR, UIR, TMA and CTA 1. REJON INFORMACJI POWIETRZNEJ WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Sterowanie i zarządzanie w transporcie

Sterowanie i zarządzanie w transporcie Definicje zarządzania Sterowanie i zarządzanie w transporcie Ruch lotniczy Wykład 1 Dr inż. Anna Kwasiborska J. Zieleniewski traktuje "zarządzanie jako szczególnego rodzaju kierowanie, występujące wówczas,

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie lotów przez BSL w polskiej przestrzeni powietrznej

Wykonywanie lotów przez BSL w polskiej przestrzeni powietrznej Wykonywanie lotów przez BSL w polskiej przestrzeni powietrznej Warszawa, 18.03.2013 r. Łukasz Godlewski Ośrodek Planowania Strategicznego Cele strategiczne PAŻP: 1. Utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

PODSUMOWANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PODSUMOWANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKT WPROWADZENIA STREF TRA DLA LOTÓW BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH WYKONYWANYCH POZA ZASIĘGIEM WZROKU OPERATORA (BVLOS) PRZEZ STRAŻ GRANICZNĄ (planowany termin

Bardziej szczegółowo

VFR ENR 2.2 STREFY RUCHU LOTNISKOWEGO (ATZ) AERODROME TRAFFIC ZONES (ATZ)

VFR ENR 2.2 STREFY RUCHU LOTNISKOWEGO (ATZ) AERODROME TRAFFIC ZONES (ATZ) POLSKA AGCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ AIRAC AMDT 071 Oznaczenie Designator Granice poziome Lateral limits VFR R 2.2 STREFY RUCHU LOTNISKOWEGO () AERODROME TRAFFIC ZONES () Granice pionowe (AMSL) Vertical limits

Bardziej szczegółowo

2. ZAKRES PROPONOWANYCH ZMIAN:

2. ZAKRES PROPONOWANYCH ZMIAN: KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT REORGANIZACJI STRUKTUR PRZESTRZENI POWIETRZNEJ W REJONIE LOTNISKA RADOM-SADKÓW W ZWIĄZKU Z UTWORZENIEM NOWEGO CYWILNEGO PORTU LOTNICZEGO RADOM 1. CEL Celem przedmiotowej zmiany

Bardziej szczegółowo

MIL AIP POLAND AIRAC effective date

MIL AIP POLAND AIRAC effective date MIL ENR 1.10-1 29 MAY 2014 MIL ENR 1.10 PLANOWANIE LOTÓW FLIGHT PLANNING 1. PLANOWANIE LOTÓW IFR W FIR WARSZAWA 1.1 WPROWADZENIE 1.1 INTRODUCTION 1.1.1 W rozdziale tym zawarte są zasady planowania lotów

Bardziej szczegółowo

AIP VFR POLAND AIRAC effective date ELASTYCZNE UŻYTKOWANIE PRZESTRZENI POWIETRZNEJ THE FLEXIBLE USE OF AIRSPACE

AIP VFR POLAND AIRAC effective date ELASTYCZNE UŻYTKOWANIE PRZESTRZENI POWIETRZNEJ THE FLEXIBLE USE OF AIRSPACE AIP VFR POLAND VFR ENR 2.7-1 VFR ENR 2.7 ELASTYCZNE UŻYTKOWANIE PRZESTRZENI POWIETRZNEJ THE FLEXIBLE USE OF AIRSPACE 1. WSTĘP 1. INTRODUCTION Koncepcja FUA opiera się na zasadzie, że przestrzeń powietrzna

Bardziej szczegółowo

ELASTYCZNE UŻYTKOWANIE PRZESTRZENI POWIETRZNEJ THE FLEXIBLE USE OF AIRSPACE

ELASTYCZNE UŻYTKOWANIE PRZESTRZENI POWIETRZNEJ THE FLEXIBLE USE OF AIRSPACE AIP POLSKA ENR 2.2.3-1 05 MAR 2015 ENR 2.2.3 ELASTYCZNE UŻYTKOWANIE PRZESTRZENI POWIETRZNEJ THE FLEXIBLE USE OF AIRSPACE 1. WSTĘP 1. INTRODUCTION Koncepcja FUA opiera się na zasadzie, że przestrzeń powietrzna

Bardziej szczegółowo

SUP 01/12 (AD 2 EPKT)

SUP 01/12 (AD 2 EPKT) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

FIR, UIR, TMA and CTA

FIR, UIR, TMA and CTA AIP POLSKA ENR 2.1-1 10 DEC 2015 ENR 2.1 FIR, UIR, TMA i CTA FIR, UIR, TMA and CTA 1. REJON INFORMACJI POWIETRZNEJ WARSZAWA 1. WARSZAWA FLIGHT INFORMATION REGION Granicę poziomą FIR WARSZAWA wyznacza linia

Bardziej szczegółowo

STREFY ZAKAZANE, OGRANICZONE I NIEBEZPIECZNE PROHIBITED, RESTRICTED AND DANGER AREAS

STREFY ZAKAZANE, OGRANICZONE I NIEBEZPIECZNE PROHIBITED, RESTRICTED AND DANGER AREAS AIP POLSKA ENR 5.1-1 17 OCT 2013 ENR 5.1 STREFY ZAKAZANE, OGRANICZONE I NIEBEZPIECZNE PROHIBITED, RESTRICTED AND DANGER AREAS 1. DEFINICJE 1. DEFINITIONS 1.1 Każda przestrzeń powietrzna, w której może

Bardziej szczegółowo

FIR, UIR, TMA and CTA

FIR, UIR, TMA and CTA AIP POLSKA ENR 2.1-1 10 DEC 2015 ENR 2.1 FIR, UIR, TMA i CTA FIR, UIR, TMA and CTA 1. REJON INFORMACJI POWIETRZNEJ WARSZAWA 1. WARSZAWA FLIGHT INFORMATION REGION Granicę poziomą FIR WARSZAWA wyznacza linia

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPNOŚĆ I WARUNKI WYKORZYSTANIA LOTNISK/LOTNISK DLA ŚMIGŁOWCÓW AERODROME/HELIPORT AVAILABILITY AND CONDITIONS OF USE

DOSTĘPNOŚĆ I WARUNKI WYKORZYSTANIA LOTNISK/LOTNISK DLA ŚMIGŁOWCÓW AERODROME/HELIPORT AVAILABILITY AND CONDITIONS OF USE MIL AIP POLAND MIL AD 1.1-1 10 DEC 2015 MIL AD 1.1 DOSTĘPNOŚĆ I WARUNKI WYKORZYSTANIA LOTNISK/LOTNISK DLA ŚMIGŁOWCÓW AERODROME/HELIPORT AVAILABILITY AND CONDITIONS OF USE 1. UDZIELANIE ZEZWOLEŃ NA LĄDO-

Bardziej szczegółowo

STREFY ZAKAZANE, OGRANICZONE I NIEBEZPIECZNE PROHIBITED, RESTRICTED AND DANGER AREAS

STREFY ZAKAZANE, OGRANICZONE I NIEBEZPIECZNE PROHIBITED, RESTRICTED AND DANGER AREAS AIP VFR POLAND VFR ENR 2.1-1 VFR ENR 2.1 STREFY ZAKAZANE, OGRANICZONE I NIEBEZPIECZNE PROHIBITED, RESTRICTED AND DANGER AREAS 1. DEFINICJE 1. DEFINITIONS 1.1 Każda przestrzeń powietrzna, w której może

Bardziej szczegółowo

STREFY ZAKAZANE, OGRANICZONE I NIEBEZPIECZNE PROHIBITED, RESTRICTED AND DANGER AREAS

STREFY ZAKAZANE, OGRANICZONE I NIEBEZPIECZNE PROHIBITED, RESTRICTED AND DANGER AREAS AIP VFR POLAND VFR ENR 2.1-1 VFR ENR 2.1 STREFY ZAKAZANE, OGRANICZONE I NIEBEZPIECZNE PROHIBITED, RESTRICTED AND DANGER AREAS 1. DEFINICJE 1. DEFINITIONS 1.1 Każda przestrzeń powietrzna, w której może

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT REORGANIZACJI PRZESTRZENI W REJONIE LOTNISKA EPMB

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT REORGANIZACJI PRZESTRZENI W REJONIE LOTNISKA EPMB KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT REORGANIZACJI PRZESTRZENI W REJONIE LOTNISKA EPMB 1. CEL Celem przedmiotowej zmiany reorganizacji przestrzeni w rejonie lotniska EPMB są : - dostosowanie struktury MATZ do

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja dotycząca wykonywania lotów w rejonie TMA i CTR Lublin

Dokumentacja dotycząca wykonywania lotów w rejonie TMA i CTR Lublin Dokumentacja dotycząca wykonywania lotów w rejonie TMA i CTR Lublin Wykaz dokumentów Porozumienia i operacyjne INOP TWR Lublin AIP Polska Porozumienia operacyjne: Porozumienie o współpracy operacyjnej

Bardziej szczegółowo