1. TERMIN DATES do to Planowany czas aktywności: Planned times of activity:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. TERMIN DATES do to Planowany czas aktywności: Planned times of activity:"

Transkrypt

1 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: SKOKI SPADOCHRONOWE - DOBRODZIEŃ PARACHUTE JUMPS - DOBRODZIEŃ SUP 08/17 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from Obowiązuje do / Effective to 04 FEB TERMIN DATES do to CZAS (UTC) TIMES (UTC) Zgodnie z Planem Użytkowania Przestrzeni Powietrznej (AUP). According to the Airspace Use Plan (AUP). Planowany czas aktywności: Planned times of activity: REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREAS EA 77 EA 77 Granice poziome: Koło o promieniu 25 km i środku w punkcie o wspołrzędnych 50 43'43,24"N '41,99"E. Lateral limits: Circle having a radius of 25 km centred on 50 43'43.24"N '41.99"E. Granice pionowe: Dolna granica: GND Górna granica: FL 195 Vertical limits: Lower limit: GND Upper limit: FL 195 Uwaga: z wyłączeniem EP P2 i EP P13. Note: excluding EP P2 and EP P13. EA 78 EA 78 Granice poziome: Lateral limits: Koło o promieniu 31,5 km i środku w punkcie o wspołrzędnych 50 43'43,24"N Circle having a radius of 31.5 km centred on 50 43'43.24"N '41.99"E '41,99"E. Granice pionowe: Dolna granica: FL 195 Górna granica: FL 245 Vertical limits: Lower limit: FL 195 Upper limit: FL ORGANIZATOR SKOKÓW JUMPS ORGANISER Jednostka Wojskowa 4101 Military Unit No Tel. kom.: , Mobile: , Tel.: Phone: INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION 5.1 Rejony ograniczeń lotów zostały wydzielone z przestrzeni odpowiedzialności służb: FIS KRAKÓW, FIS POZNAŃ, APP EPKK, APP POZNAŃ SOUTH i ACC WARSZAWA. 5.2 Rejony ograniczeń lotów podlegają procedurze zamawiania i aktywacji zgodnie z AIP Polska ENR pkt 4 oraz pkt 5.2 przez przedstawiciela JW Loty w rejonie ograniczeń lotów EA 77 powinny być wykonywane przez użytkownika zgodnie z przepisami dla lotów VFR z prędkościami zapewniającymi możliwość zauważenia innego ruchu lub przeszkody (z prędkością nie większą niż 250 kt IAS), w czasie wystarczającym aby uniknąć kolizji z ruchem poza strefą. Operacje należy wykonywać z dala od przydzielonych granic strefy, bez ich naruszania. The flight restriction areas are segregated within the areas of responsibility of: KRAKÓW FIS, POZNAŃ FIS, EPKK APP, POZNAŃ SOUTH APP and WARSZAWA ACC. The flight restriction areas are to be requested and activated in accordance with AIP Poland ENR points 4 and 5.2 by the representative of Military Unit No Flights within the flight restriction area EA 77 should be conducted by the user under VFR at speeds giving adequate opportunity to observe other traffic and any obstacles (not greater than 250 kt IAS) in time to avoid a collision with traffic outside the area. Flight operations should be carried out away from the assigned boundaries of the area and without infringing them. SUP 08/17

2 STRONA 1-2 PAGE Załoga statku powietrznego wykonującego loty w rejonie ograniczeń lotów EA 78 będzie utrzymywała odległość 500 ft od górnej granicy EA oraz 3,5 NM bufora poziomego wewnątrz rejonu. 5.5 W trakcie aktywności rejonów ograniczeń lotów EA 77 i EA 78 wystąpią ograniczenia w dostępności stałych dróg lotniczych. 5.6 Lotnisko startu i lądowania - POWIDZ (EPPW). Loty statków powietrznych (C-130) do/z rejonów ograniczeń będą wykonywane na podstawie planów lotu (FPL). 5.7 Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności rejonów będą dostępne w AMC Polska, tel.: Crews of aircraft performing flights within the flight restriction area EA 78 shall maintain a distance of 500 ft from the upper limit of the EA and a horizontal buffer of 3.5 NM within the area. During activity of EA 77 and EA 78 the routes availability will be restricted. The aerodrome for take-off and landing - POWIDZ (EPPW). Flights of aircraft (C-130) to/from the restriction areas shall be conducted based on the flight plans (FPLs). Detailed information on the real activity times of the areas will be available from AMC Poland, phone: Patrz: mapa. See: chart. - KONIEC - - END - SUP 08/17

3

4

5 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 09/17 (ENR 5) Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: Obowiązuje od / Effective from 03 FEB 2017 Obowiązuje do / Effective to 26 APR 2017 STRZELANIE Z HAUBICY KRAB - EA 210 KRAB HOWITZER FIRING - EA TERMINY DATES do to CZAS (UTC) TIMES (UTC) Zgodnie z Planem Użytkowania Przestrzeni Powietrznej (AUP). According to the Airspace Use Plan (AUP). 3. REJON OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREA W rejonie będą prowadzone działania niebezpieczne dla lotnictwa cywilnego z poligonu EP D25. Rejon niedostępny dla innych użytkowników przestrzeni powietrznej. EA 210 EA 210 Granice poziome: Lateral limits: N ,7 E N E N ,7 E N E N ,7 E N E ,5 N ,6 E N E N ,7 E N E N ,7 E N E Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 660 Upper limit: FL 660 Within the area danger activities for civil aviation are to be carried out from the training ground EP D25. The area is not available for other airspace users. 4. WŁADZE ODPOWIEDZIALNE ZA ORGANIZACJĘ AUTHORITIES RESPONSIBLE FOR ORGANISATION Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia Tel. kom.: Military Institute of Armament Technology Mobile: INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION 5.1 Rejon ograniczeń lotów jest wydzielony z przestrzeni odpowiedzialności służb FIS KRAKÓW oraz ACC WARSZAWA. 5.2 Rejon ograniczeń lotów podlega procedurze zamawiania i aktywacji przez organizatora zgodnie z AIP Polska ENR pkt 4 oraz pkt W czasie aktywności EA 210 strefa ATZ EPST może być aktywowana. Loty w ATZ powinny odbywać się z dala od granic EA 210. The flight restriction area is segregated within the area of responsibility of KRAKÓW FIS and WARSZAWA ACC. The flight restriction area is to be requested and activated by the organiser according to the procedure described in AIP Poland ENR points 4 and 5.1. During activity of EA 210, EPST ATZ may be activated. Flights within the ATZ shall be carried out away from the boundaries of EA W czasie aktywności EA 210 strefa EP D25 będzie aktywowana. During activity of EA 210, EP D25 area will be activated. 5.5 Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności rejonu ograniczeń lotów będą dostępne w AMC Polska, tel.: Detailed information on the real activity times of the flight restriction area will be available at AMC Poland, phone: Patrz: mapa na odwrocie. See: chart overleaf. - KONIEC - - END - SUP 09/17 03 FEB 2017

6

7

8 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 10/17 (ENR 5) Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: ĆWICZENIA WOJSKOWE M-346 MASTER W OKOLICACH BIAŁEJ PODLASKIEJ, DĘBLINA, LUBLINA I SIEDLEC Obowiązuje od / Effective from Obowiązuje do / Effective to 26 APR 2017 M-346 MASTER MILITARY EXERCISES WITHIN THE AREA OF BIAŁA PODLASKA, DĘBLIN, LUBLIN AND SIEDLCE 1. TERMIN DATE do to CZAS (UTC) TIME (UTC) Zgodnie z Planem Użytkowania Przestrzeni Powietrznej (AUP). According to the Airspace Use Plan (AUP). 3. REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREAS Loty w rejonach ograniczeń lotów mogą wykonywać tylko statki powietrzne biorące udział w ćwiczeniach. EA 51 EA 51 Granice poziome: Lateral limits: '59"N '56"E '19"N '54"E '14"N '14"E '07"N '18"E '01"N '57"E '51"N '35"E '51"N '41"E '24"N '41"E '04"N '09"E '00"N '38"E '26"N '40"E '22"N '39"E '19"N '51"E '09"N '40"E '35"N '56"E '27"N '21"E '19"N '15"E '40"N '50"E '35"N '35"E '44"N '26"E '59"N '56"E Flights within the flight restriction areas may be conducted only by aircraft participating in the exercises '59"N '56"E '19"N '54"E '14"N '14"E '07"N '18"E '01"N '57"E '51"N '35"E '51"N '41"E '24"N '41"E '04"N '09"E '00"N '38"E '26"N '40"E '22"N '39"E '19"N '51"E '09"N '40"E '35"N '56"E '27"N '21"E '19"N '15"E '40"N '50"E '35"N '35"E '44"N '26"E '59"N '56"E Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: FL 95 Lower limit: FL 95 Górna granica: FL 315 Upper limit: FL 315 SUP 10/17

9 STRONA 1-2 PAGE 1-2 EA 52 EA 52 Granice poziome: Lateral limits: '24"N '41"E '51"N '41"E '51"N '35"E '01"N '57"E '07"N '18"E '14"N '14"E '19"N '54"E '59"N '56"E '44"N '26"E '24"N '41"E '24"N '41"E '51"N '41"E '51"N '35"E '01"N '57"E '07"N '18"E '14"N '14"E '19"N '54"E '59"N '56"E '44"N '26"E '24"N '41"E Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: FL 135 Lower limit: FL 135 Górna granica: FL 315 Upper limit: FL 315 EA 53 EA 53 Granice poziome: Lateral limits: '24"N '41"E '13"N '53"E '35"N '35"E '24"N '41"E '24"N '41"E '13"N '53"E '35"N '35"E '24"N '41"E Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: FL 135 Lower limit: FL 135 Górna granica: FL 315 Upper limit: FL WŁADZE ODPOWIEDZIALNE ZA ORGANIZACJĘ AUTHORITIES RESPONSIBLE FOR ORGANISATION MIL ARO DĘBLIN Tel.: DĘBLIN MIL ARO Phone: INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION 5.1 Rejony ograniczeń lotów EA są wydzielone z przestrzeni odpowiedzialności służby ACC. 5.2 Rejony ograniczeń lotów EA podlegają procedurze zamawiania i aktywacji przez organizatora lotów zgodnie z AIP Polska ENR pkt 4 oraz pkt Załogi statków powietrznych wykonujących loty w rejonach ograniczeń lotów (EA) mają obowiązek utrzymywać 3,5 NM bufora poziomego oraz 500 ft bufora pionowego do wysokości FL 285, a powyżej ft bufora pionowego wewnątrz rejonów. 5.4 W przypadku aktywności rejonu EA 51, strefy TSA 04A, TSA 04B, TSA 04C, TSA 04D, TSA 04E, TSA 04F, TSA 04G, TSA 04H, TSA 04I mogą być aktywowane do maksymalnego poziomu FL W przypadku aktywności rejonu EA 53 strefa TSA 04I może być aktywowana do maksymalnego poziomu FL W przypadku dużego prognozowanego obciążenia ruchem cywilnym strona wojskowa otrzyma informacje od Seniora AMC o niedostępności rejonu ograniczeń lotów EA 53 min. 2 HR przed zaplanowaną aktywacją strefy. 5.7 Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności rejonów ograniczeń lotów będą dostępne w AMC Polska, tel.: The flight restriction areas EAs are segregated within the area of responsibility of ACC. The flight restriction areas EAs are to be requested and activated by the flights organiser according to the procedure described in AIP Poland, ENR points 4 and 5.2. Crews of aircraft performing flights within the flight restriction areas (EAs) are obliged to maintain a horizontal buffer of 3.5 NM, a vertical buffer of 500 ft up to FL 285, and above - a vertical buffer of 1500 ft within the areas. In case of EA 51 activity, TSA 04A, TSA 04B, TSA 04C, TSA 04D, TSA 04E, TSA 04F, TSA 04G, TSA 04H, TSA 04I may be activated up to FL 95. In case of EA 53 activity, TSA 04I may be activated up to FL 135. In case of heavy civil traffic forecasts, the military side shall obtain information from the Senior AMC officer on EA 53 unavailability at least 2 HR in advance of the planned activation of the area. Detailed information on the real activity times of the flight restriction areas will be available from AMC Poland, phone: Patrz: mapa. See: chart. - KONIEC - - END - SUP 10/17

10

11 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 11/17 (ENR 5) Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: LOTY NA POTRZEBY 3. FLOTYLLI OKRĘTÓW Obowiązuje od / Effective from 16 FEB 2017 Obowiązuje do / Effective to 27 APR 2017 FLIGHTS FOR THE PURPOSES OF THE 3rd FLOTILLA OF SHIPS 1. TERMINY WYKONYWANIA LOTÓW (UTC) DATES OF FLIGHTS (UTC) : (EA 06-07; TSA 14 A, B, C; TSA 19 A, B; TRA 21 A, C; EP D53) : (EA 06-07; TSA 14 A, B, C; TSA 19 A, B; TRA 21 A, C; EP D53) : (EA 06-07; TSA 14 A, B, C; TSA 19 A, B; TRA 21 A, C; EP D53) : (EA 06-07; TSA 14 A, B, C; TSA 19 A, B; TRA 21 A, C; EP D53) : (EA 06-07; TSA 14 A, B, C; TSA 19 A, B; TRA 21 A, C; EP D53) : (EA 06-07; TSA 14 A, B, C; TSA 19 A, B; TRA 21 A, C; EP D53) 2. TERMINY ZAPASOWE WYKONYWANIA LOTÓW (UTC) ALTERNATIVE DATES OF FLIGHTS (UTC) : (TSA 16 A, B, C, D, F) : (TSA 16 A, B, C, D, F) : (TSA 16 A, B, C, D, F) 3. CZAS (UTC) TIME (UTC) : (TSA 16 A, B, C, D, F) : (TSA 16 A, B, C, D, F) : (TSA 16 A, B, C, D, F) Zgodnie z Planem Użytkowania Przestrzeni Powietrznej (AUP). According to the Airspace Use Plan (AUP). 4. REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREAS Rejony wyznaczone na potrzeby lotów wojskowych statków powietrznych. The areas are designated for flights by military aircraft. Rejony niedostępne dla cywilnych użytkowników przestrzeni powietrznej. The areas are not available for civil airspace users. EA 06 EA 06 Granice poziome: Lateral limits: '31"N '58"E '35"N '02"E '46"N '36"E '27"N '23"E '02"N '34"E '31"N '58"E Granice pionowe: '31"N '58"E '35"N '02"E '46"N '36"E '27"N '23"E '02"N '34"E '31"N '58"E Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 EA 07 EA 07 Granice poziome: Lateral limits: '42"N '01"E '26"N '09"E '02"N '34"E '27"N '23"E '42"N '01"E Granice pionowe: '42"N '01"E '26"N '09"E '02"N '34"E '27"N '23"E '42"N '01"E Vertical limits: Dolna granica: 5500 ft AMSL Lower limit: 5500 ft AMSL Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 oraz and TSA 14 A, B, C; TSA 16 A, B, C, D, F; TSA 19 A, B; TRA 21 A, C; EP D53 zgodnie z AIP Polska. TSA 14 A, B, C; TSA 16 A, B, C, D, F; TSA 19 A, B; TRA 21 A, C; EP D53 according to AIP Poland. SUP 11/17 16 FEB 2017

12 STRONA 1-2 PAGE ORGANIZATOR ĆWICZENIA EXERCISE ORGANISER Dowódca 3. Flotylli Okrętów Tel. kom.: Commander of the 3rd Flotilla of Ships Mobile: INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION 6.1 Rejony EA wydzielone są z przestrzeni odpowiedzialności służby FIS GDAŃSK. 6.2 Przeloty statków powietrznych do rejonów ograniczeń będą wykonywane po trasach wymienionych w planach lotu (FPL). Lotniska operacyjne: EPSN, EPOK. 6.3 Załogi statków powietrznych wykonujących loty w rejonach ograniczeń z prędkością większą niż 250 kt IAS zobowiązane są do utrzymywania buforów wewnętrznych: 3,5 NM w poziomie, 500 ft w pionie. 6.4 Załogi statków powietrznych wykonujących loty w ramach ćwiczenia mają obowiązek omijania stref ograniczonych (EP R) oraz aktywnych stref niebezpiecznych (EP D) nie wykorzystywanych podczas ćwiczenia. Strefa EP D53 będzie aktywowana na potrzeby ćwiczenia. 6.5 Rejony EA podlegają procedurze zamawiania i aktywacji przez MIL ARO EPSN zgodnie z AIP Polska ENR pkt 4 oraz pkt Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności rejonów EA będą dostępne w AMC Polska, tel.: /132, EAs are segregated within the area of responsibility of GDAŃSK FIS. Flights of aircraft to the restriction areas shall be conducted along routes specified in the flight plans (FPLs). Operations aerodromes: EPSN, EPOK. The crews of aircraft performing flights within the restriction areas at speeds greater than 250 kt IAS are obliged to maintain separation from the area limits: 3.5 NM horizontally, 500 ft vertically. Crews of aircraft participating in the exercise are to avoid restricted (EP R) areas and active danger areas (EP D) not used during the exercise. EP D53 will be activated for the purposes of the exercise. EAs are to be requested and activated by the EPSN MIL ARO in accordance with AIP Poland ENR points 4 and 5.1. Detailed information on the real activity time of EAs will be available from AMC Poland, phone: /132, Patrz mapa. See chart. - KONIEC - - END - 16 FEB 2017 SUP 11/17

13

14

15 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 12/17 (ENR 5) Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: ĆWICZENIE OPL MARYNARKI WOJENNEJ Z WYKORZYS- TANIEM WOJSKOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH SU-22 Obowiązuje od / Effective from 15 FEB 2017 Obowiązuje do / Effective to 27 APR 2017 NAVAL AIR DEFENCE EXERCISE WITH THE USE OF SU-22 MILITARY AIRCRAFT 1. TERMINY DATES , , , , , , CZAS (UTC) TIME (UTC) Zgodnie z Planem Użytkowania Przestrzeni Powietrznej (AUP). According to the Airspace Use Plan (AUP). Planowany czas aktywności rejonu EA 32: Planned time of activity of EA 32: : : (zapasowy) : : (zapasowy) : : (zapasowy) : : (alternative) : : (alternative) : : (alternative) 3. REJON OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREA Rejon wyznaczony na potrzeby lotów wojskowych statków powietrznych. Rejon niedostępny dla cywilnych użytkowników przestrzeni powietrznej. EA 32 EA 32 Granice poziome: Lateral limits: '19"N '14"E '00"N '00"E '17"N '18"E '29"N '18"E '15"N '41"E '00"N '00"E '00"N '00"E '10"N '32"E '00"N '00"E '49"N '46"E '19"N '14"E Granice pionowe: The area is designated for flights by military aircraft. The area is not available for civil airspace users '19"N '14"E '00"N '00"E '17"N '18"E '29"N '18"E '15"N '41"E '00"N '00"E '00"N '00"E '10"N '32"E '00"N '00"E '49"N '46"E '19"N '14"E Vertical limits: Dolna granica: GND/SFC Lower limit: GND/SFC Górna granica: 3500 ft AMSL Upper limit: 3500 ft AMSL oraz TSA 12 B i C, TSA 13 A i B - zgodnie z AIP Polska. and TSA 12 B and C, TSA 13 A and B - according to the AIP Poland. Uwaga: z wyłączeniem EP R22. Note: excluding EP R WŁADZE ODPOWIEDZIALNE ZA ORGANIZACJĘ ĆWICZENIA AUTHORITIES RESPONSIBLE FOR ORGANISATION OF THE EXERCISE Dowódca 8. Flotylli Obrony Wybrzeża Realizatorzy: Szef OPL 8. FOW Tel.: Szef WRL 1. SLT Tel.: Commander of the 8th Coastal Defence Flotilla Execution: Head of Air Defence of the 8th Coastal Defence Flotilla Phone: Head of Air Traffic Division of the 1st Tactical Wing Phone: SUP 12/17 15 FEB 2017

16 STRONA 1-2 PAGE UTRZYMYWANIE ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ RADIO COMMUNICATION Załogi wykonujące loty w wydzielonych rejonach EA, TSA będą utrzymywać łączność radiową z odpowiednim terytorialnie organem dowodzenia Polskich Sił Powietrznych. Crews conducting flights within the EA, TSA areas will maintain radio communication with the relevant command post of the Polish Air Force. 6. ORGANIZACJA RUCHU LOTNICZEGO ORGANISATION OF AIR TRAFFIC 6.1 Rejony ćwiczenia będą zamawiane w AMC Polska przez MIL ARO EPSN zgodnie z procedurami zamawiania elementów przestrzeni powietrznej, opublikowanymi w AIP Polska - ENR pkt 4.1 oraz pkt Przeloty samolotów z lotniska bazowania (EPSN) do rejonu ograniczeń lotów i z powrotem będą wykonywane zgodnie z planami lotu (FPL). 6.3 Plany lotów załóg biorących udział w ćwiczeniu będą zawierały dopisek OPL MW. 6.4 Załogi statków powietrznych uczestniczących w ćwiczeniu mają obowiązek omijania aktywnych stref niebezpiecznych (EP D) nie wykorzystywanych podczas ćwiczenia oraz stref ograniczonych (EP R). 6.5 Rejon ograniczeń lotów (EA 32) posiada priorytet w stosunku do TRA 32. The EA 32 has a priority over TRA Załogi statków powietrznych wykonujących loty w rejonie ograniczeń lotów będą utrzymywały odległość 500 ft od górnej granicy EA oraz 3,5 NM bufora poziomego wewnątrz rejonu. 6.7 Wloty statków powietrznych służb porządku publicznego na hasło GARDA oraz o statusie HOSP, SAR, EMER w rejon EA należy koordynować z Dyżurną Służbą Operacyjną Centrum Operacji Powietrznych, tel.: INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION The exercise areas will be ordered by the EPSN MIL ARO in AMC Poland in accordance with the procedures for ordering airspace elements published in AIP Poland - ENR points 4.1 and 5.1. Flights from base aerodrome (EPSN) to the flight restriction area and back will be conducted according to flight plans (FPLs). Flight plans of crews participating in the exercise will contain the remark OPL MW. Crews participating in the exercise are to avoid active danger areas (EP D) not used during the exercise, as well as restricted (EP R) areas. Crews of aircraft conducting flights within the EA will maintain 500 ft vertical distance from the upper limit of the area and 3.5 NM lateral buffer within the area. Entry of GARDA flights conducted for public order enforcement and HOSP, SAR, EMER flights to the EA is to be coordinated with the Senior Duty Officer of the Air Operations Centre, phone: Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności rejonów ćwiczenia będą dostępne w AMC Polska (ASM-3), tel.: Detailed information on the activity of the exercise areas will be available from AMC Poland (ASM-3), phone: Patrz: mapa. See: chart. - KONIEC - - END - 15 FEB 2017 SUP 12/17

17

18

19 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 13/17 (AD 2 EPWA) Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: Obowiązuje od / Effective from Obowiązuje do / Effective to 06 JUL 2017 EST PROCEDURA "INTERSECTION TAKE-OFF" Z UŻYCIEM TWY S2 NA LOTNISKU CHOPINA W WARSZAWIE (EPWA) "INTERSECTION TAKE-OFF PROCEDURE" WITH THE USE OF TWY S2 AT WARSAW CHOPIN AIRPORT (EPWA) 1. Na lotnisku Chopina w Warszawie dopuszcza się użycie TWY S2 do startu ze skrzyżowania (intersection take-off). 2. Użycie TWY S2 jest możliwe w warunkach przeważającej widzialności nie mniejszej niż 2000m. 3. Deklarowane długości TORA, TODA i ASDA dla procedury startu ze skrzyżowania podane są w tabeli poniżej. TWY S2 may be used for an intersection take-off at Warsaw Chopin Airport. The use of TWY S2 is possible when the prevailing visibility is not less than m. The declared TORA, TODA and ASDA for the intersection take-off procedure are shown in the table below. RWY TWY TORA (m) TODA (m) ASDA (m) 15 S Niniejszy Suplement zastępuje Suplement nr 68/16. This Supplement replaces Supplement No. 68/16 - KONIEC - - END - SUP 13/17

20 STRONA WOLNA INTENTIONALLY LEFT BLANK

21 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 14/17 (AD 2 EPWA) Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: Obowiązuje od / Effective from Obowiązuje do / Effective to 28 APR 2017 EST PRACE MODERNIZACYJNE NA LOTNISKU CHOPINA W WARSZAWIE (EPWA) ZAMKNIĘCIE RWY W CELU PRZEPROWADZENIA ROWKOWANIA NAWIERZCHNI ORAZ REMONT NAWIERZCHNI SKRZYŻOWANIA RWY MODERNISATION WORKS AT WARSAW CHOPIN AIRPORT (EPWA) RWY CLOSED DUE TO SURFACE GROOVING AND RENOVATION OF SURFACE OF RWY INTERSECTION W roku 2017 planowane są następujące prace modernizacyjne na lotnisku Chopina w Warszawie: In 2017 the followig modernisation works are planned at Warsaw Chopin Airport: 1. ROWKOWANIE RWY RWY SURFACE GROOVING - Przewidywany termin rozpoczęcia prac: Planned date of commencement of works: Przewidywany termin zakończenia prac: EST. - Planned date of completion of works: EST. - Przewidywane ograniczenia: RWY niedostępna dla startów i lądowań. - Planned limitation: RWY unavailable for take-off and landing operations. - Szczegółowe informacje będą publikowane w NOTAM. - Details will be published by NOTAM. 2. REMONT NAWIERZCHNI SKRZYŻOWANIA DRÓG STARTOWYCH RENOVATION OF SURFACE OF RUNWAYS INTERSECTION - Przewidywany termin rozpoczęcia prac: Planned date of commencement of works: Przewidywany termin zakończenia prac: EST. - Planned date of completion of works: EST. - Przewidywane ograniczenia: AD CLSD w godzinach UTC. - Planned limitation: AD CLSD between UTC. - Szczegółowe informacje będą publikowane w NOTAM. - Details will be published by NOTAM. Niniejszy Suplement zastępuje Suplement 102/16. This Supplement replaces Supplement 102/16. - KONIEC - - END - SUP 14/17

22 STRONA WOLNA INTENTIONALLY LEFT BLANK

23 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 15/17 (AD 2 EPKT) Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: Obowiązuje od / Effective from Obowiązuje do / Effective to 30 SEP 2018 EST PRACE BUDOWLANE NA LOTNISKU KATOWICE - PYRZOWICE (EPKT) CONSTRUCTION WORKS AT KATOWICE - PYRZOWICE (EPKT) AERODROME 1. ZADANIE 1 TASK 1 Budowa autostrady A1 po zachodniej stronie lotniska (w rejonie podejścia do RWY 09). Harmonogram prac Construction of the A1 motorway west of the aerodrome (within the area of RWY 09 approach). Schedule of works Termin rozpoczęcia: rozpoczęte Date of commencement: in progress Termin zakończenia: EST Date of completion: EST Ograniczenia i utrudnienia Limitations and obstructions Prace budowlane będą prowadzone przy użyciu sprzętu budowlanego owysokości do 17 ft AGL. Teren prowadzonych robót będzie oznakowany. W trakcie budowy wystąpią czasowe utrudnienia/ograniczenia dla ruchu lotniczego związane z: The construction works will be carried out using construction equipment up to 17 ft AGL. The area of works will be marked. During construction obstructions/limitations for air traffic are expected due to: - pracą sprzętu (dźwigi, pompy do betonu) o wysokości powyżej 17 ft AGL. - working equipment (cranes, concrete pumps) with a height above 17 ft AGL. 2. ZADANIE 2 TASK 2 Dostosowanie infrastruktury lotniska do operacji lotniczych CAT II. Adjusting aerodrome infrastructure to CAT II operations. Harmonogram prac Schedule of works Termin rozpoczęcia: rozpoczęte Date of commencement: in progress Termin zakończenia: EST Date of completion: EST Prace związane z zadaniem obejmują cztery kolejno następujące po sobie Works related to the task involve the four following phases: fazy. FAZA 1 PHASE 1 Zakończona. Completed. FAZA 2 PHASE 2 FAZA 2.1 PHASE 2.1 rozpoczęta EST Initiated EST Z powodu prac budowlanych niedostępne dla ruchu lotniczego będą : TWY L, H2, B, odcinek TWY E3 między TWY B a stanowiskiem postojowym 29. Z powodu rozbudowy systemu świetlnych pomocy nawigacyjnych na TWY E1, E2 oraz na stanowiskach postojowych 12-15, na APN 1 mogą wystąpić ograniczenia w dostępności dla ruchu lotniczego. Prace o charakterze krótkotrwałym, okresy zamknięcia TWY i APN będą publikowane w NOTAM. Docelowe parametry TWY H2: szerokość - 23 m, ASPH, obustronnie umocnione pobocza po 18,5 m, PCN 70 F/A/W/T. Wzrokowe pomoce nawigacyjne: - światła osi TWY, - światła miejsca pośredniego oczekiwania, - podświetlane znaki pionowe, - oznakowanie poziome. Due to construction works, TWYs L, H2, B, section of TWY E3 between TWY B and stand no. 29 will be unavailable for air traffic. Due to the extension of the system of visual navigation aids on TWYs E1, E2 and stands 12-15, the availability of APN 1 to air traffic may be limited. Information on works of short duration, and TWY and APN closure periods will be published via NOTAM. Performance targets of TWY H2: width - 23 m, ASPH, strengthened 18.5 m RWY shoulders either side of the RWY, PCN 70 F/A/W/T. Visual navigation aids: - TWY centre line lights, - intermedite holding position lights, - signs (lighted), - markings. SUP 15/17

24 STRONA 1-2 PAGE 1-2 FAZA 2.2 PHASE EST EST EST EST Z powodu prac budowlanych będą niedostępne dla ruchu lotniczego: TWY B, odcinek TWY E3 między TWY B a stanowiskiem postojowym nr 27 wraz z częścią płyty postojowej APN 1 - stanowiska Z powodu rozbudowy systemu świetlnych pomocy nawigacyjnych na TWY E1, E2 oraz na stanowiskach postojowych 12-15, na APN 1 mogą wystąpić ograniczenia w dostępności dla ruchu lotniczego. Prace o charakterze krótkotrwałym, okresy zamknięcia TWY i APN będą publikowane w NOTAM. FAZA 2.3 PHASE EST EST EST EST Z powodu prac budowlanych będą niedostępne dla ruchu lotniczego: TWY U, odcinek TWY E3 między stanowiskami postojowymi 23 i 26 wraz z częścią płyty postojowej APN 1 - stanowiska oraz APN 6. Z powodu rozbudowy systemu świetlnych pomocy nawigacyjnych na TWY E1, E2 oraz na stanowiskach postojowych 12-15, na APN 1 mogą wystąpić ograniczenia w dostępności dla ruchu lotniczego. Prace o charakterze krótkotrwałym, okresy zamknięcia TWY i APN będą publikowane w NOTAM. FAZA 3 PHASE EST EST EST EST Z powodu prac budowlanych odcinek TWY E3 między stanowiskami postojowymi 21 a 22 oraz stanowiska postojowe na APN 1 będą niedostępne dla ruchu lotniczego. FAZA 4 PHASE EST EST EST EST Z powodu prac budowlanych TWY A, odcinek TWY E3 między stanowiskami postojowymi 19 a 20 oraz stanowiska postojowe na APN 1 będą niedostępne dla ruchu lotniczego. Zakres prac Scope of works - budowa TWY: H2, - construction of TWY H2, - rozbudowa systemu świetlnych pomocy nawigacyjnych na TWY B, E1, E2, E3 oraz na stanowiskach postojowych 12-15, 21-23, 27 i 29 na APN 1. Ograniczenia i utrudnienia Prace budowlane będą prowadzone przy użyciu sprzętu budowlanego o wysokości do 17 ft AGL i okresowo będą koordynowane z ruchem statków powietrznych. Teren robót na granicy z czynnymi płaszczyznami operacyjnymi będzie oznakowany zgodnie z wymaganiami CS ADR-DSN. W trakcie budowy wystąpią czasowe utrudnienia/ograniczenia dla ruchu lotniczego związane z: Due to construction works the following elements will not be available for air traffic: TWY B, section of TWY E3 between TWY B and stand no. 27 along with portion of APN No. 1 (stands 27-29). Due to the extension of the system of visual navigation aids on TWYs E1, E2 and stands 12-15, the availability of APN 1 to air traffic may be limited. Information on works of short duration, and TWY and APN closure periods will be published via NOTAM. Due to construction works the following elements will be unavailable for air traffic: TWY U, section of TWY E3 between stands No. 23 and 26 along with portion of APN No. 1 (stands 23-26) and APN No. 6. Due to the extension of the system of visual navigation aids on TWYs E1, E2 and stands 12-15, the availability of APN 1 to air traffic may be limited. Information on works of short duration, and TWY and APN closure periods will be published via NOTAM. Due to construction works, the section of TWY E3 between stands no. 21 and 22 as well as stands no on APN 1 will be unvailable for air traffic. Due to construction works, TWY A, part of TWY E3 between stands No. 19 and 20 as well as stands No on APN 1 will be unavailable for air traffic. - extension of the sytem of visual navigation aids on TWYs B, E1, E2, E3 and on stands 12-15, 21-23, 27 and 29 on APN 1. Limitations and obstructions The construction works will be carried out using construction equipment up to 17 ft AGL and will be periodically coordinated with the movement of aircraft. The construction site will be marked at the limit of active operational surfaces in accordance with CS ADR-DSN. During the construction works, temporary obstructions/limitations for air traffic will occur: - zmianą organizacji ruchu w obrębie pola naziemnego ruchu lotniczego, - change to the traffic movement within the air traffic movement area, - ograniczeniem dostępności stanowisk postojowych na APN 1, - limitations to the availability of stands on APN 1, - ograniczeniem dostępności świetlnych pomocy nawigacyjnych, - limitations to the availability of lighting air navigation aids, - pracą sprzętu (dźwigi, pompy do betonu) o wysokości powyżej 17 ft AGL. - working equipment (cranes, concrete pumps) with a height above 17 ft AGL. 3. INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION Szczegółowe informacje na temat ograniczeń i ich wpływu na operacje lotnicze będą publikowane w NOTAM. Dodatkowe informacje można uzyskać u Dyżurnego Operacyjnego Portu: Detailed information on the limitations and their impact on flight operations will be published by NOTAM. Additional information can be obtained from the Airport Duty Officer: Telefon: Phone: Tel. kom.: Mobile: Faks: Fax: Patrz: mapa. See: chart. Niniejszy suplement zastępuje Suplement 101/16. This Supplement replaces Supplement 101/16. - KONIEC - - END - SUP 15/17

25 STRONA 3 PAGE 3 TASK 1 TASK 2, PHASE 2.1 TASK 2, PHASE 2.2 TASK 2, PHASE 2.3 TASK 2, PHASE 3 TASK 2, PHASE 4 NOT TO SCALE SUP 15/17

26 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE AIP AIRAC AMDT 185 Obowiązuje od / Effective from 1) ZAWARTOŚĆ ZMIANY: 1) AMENDMENT CONTENTS: GEN: GEN: - wdrożenie operacyjne urządzenia DVOR/DME SYN; - DVOR/DME SYN put into operational use; - wprowadzenie informacji o nowej instytucji zapewniajacej służbę meteorologiczną dla potrzeb lotnictwa cywilnego; - information on a new provider of meteorological service to civil aviation introduced; - zmiana taryfy opłat lotniskowych na lotnisku Chopina w Warszawie (EPWA); - tariff of aerodrome charges at Warsaw Chopin Airport (EPWA) changed; - zmiany edytorskie. - editorial changes. ENR: ENR: - aktualizacja informacji o znaczących punktach nawigacyjnych: - information on significant points updated: wprowadzenie REP SUBIX zastępującego VOR/DME SUI REP SUBIX introduced in place of VOR/DME SUI within AWYs w drogach lotniczych L619, L867, L980, N858, N869, T710, Z225; zmiana przebiegu dróg lotniczych M857, N858; L619, L867, L980, N858, N869, T710, Z225; AWYs M857, N858 realigned; wprowadzenie BARGU, BERNU, DEMET, EVBUN, IVDIR, NORNO, points BARGU, BERNU, DEMET, EVBUN, IVDIR, NORNO, OSBOM, OTRIV, SOMVO, UMVIT, VAMPU; wycofanie AKOKA, SUBAX, VAGEP; OSBOM, OTRIV, SOMVO, UMVIT, VAMPU introduced; points AKOKA, SUBAX, VAGEP withdrawn; - aktualizacja informacji o rejonach działalności lotniczej; - information on the areas of aerial activities updated; - aktualizacja informacji o przeszkodach lotniczych: Bartki, Płock; - information on aeronautical obstacles updated: Bartki, Płock; - zmiany edytorskie. - editorial changes. AD: AD: - aktualizacja informacji o statusie certyfikacji lotniska Gdańsk im. Lecha Wałęsy (EPGD), Katowice - Pyrzowice (EPKT); - information on the certification status of the aerodromes Gdańsk Lech Walesa (EPGD) and Katowice - Pyrzowice (EPKT) updated; - wprowadzenie opisu spraw dotyczących zwolnień, odstępstw, przypadków równoważnego poziomu bezpieczeństwa, specjalnych warunków, w tym ograniczeń w odniesieniu do korzystania z lotniska Gdańsk im. Lecha Wałęsy (EPGD); - aktualizacja informacji o lotniskach: Łódź - Lublinek (EPLL) - nawierzchnia RWY 07; Poznań - Ławica (EPPO) - służby medyczne i sanitarne; Radom - Sadków (EPRA) - numery telefonów; Rzeszów - Jasionka (EPRZ) - służba DELIVERY; Szczecin - Goleniów (EPSC) - służby i urządzenia handlingowe; Zielona Góra - Babimost (EPZG) - deklinacja magnetyczna i jej roczna poprawka, godziny pracy, urządzenia do odladzania, kalibracja sczepności RWY; - wycofanie procedur instrumentalnych podejść do lądowania: PAR RWY 11 (CAT A/B/C/D/E), PAR RWY 29 (CAT A/B/C/D/E) na lotnisku POZNAŃ/Krzesiny (EPKS), PAR RWY 08 (CAT A/B/C/D/E), PAR RWY 26 (CAT A/B/C/D/E) na lotnisku Mińsk Mazowiecki (EPMM) oraz PAR RWY 28L (CAT A/B/C/D/E) na lotnisku Powidz (EPPW); - wprowadzenie procedury instrumentalnego podejścia do lądowania NDB RWY 10R (CAT A/B/C/D/E) na lotnisku Powidz (EPPW); - aktualizacja wykazu przeszkód lotniskowych na lotniskach: Radom - Sadków (EPRA), Chopina w Warszawie (EPWA); - description of cases involving exemptions, derogations, cases of equivalent level of safety, special conditions, including limitations with regard to the use of Gdańsk Lech Walesa (EPGD) aerodrome introduced; - information on the aerodromes updated: Łódź - Lublinek (EPLL) - RWY 07 surface; Poznań - Ławica (EPPO) - health and sanitation; Radom - Sadków (EPRA) - telephone numbers; Rzeszów - Jasionka (EPRZ) - clearance delivery service; Szczecin - Goleniów (EPSC) - handling services and facilities; Zielona Góra - Babimost (EPZG) - MAG VAR/annual change, operational hours, de-icing facilities, RWY friction calibration; - instrument approach procedures withdrawn: PAR RWY 11 (CAT A/B/C/D/E), PAR RWY 29 (CAT A/B/C/D/E) at POZNAŃ/Krzesiny aerodrome (EPKS), PAR RWY 08 (CAT A/B/C/D/ E), PAR RWY 26 (CAT A/B/C/D/E) at Mińsk Mazowiecki (EPMM) aerodrome and PAR RWY 28L (CAT A/B/C/D/E) at Powidz (EPPW) aerodrome; - instrument approach procedure NDB RWY 10R (CAT A/B/C/D/E) at Powidz (EPPW) aerodrome introduced; - lists of aerodrome obstacles updated for: Radom - Sadków (EPRA), Chopina w Warszawie (EPWA); - reedycja mapy lotniska - ICAO Warszawa/Modlin (EPMO); - Warszawa/Modlin (EPMO) Aerodrome Chart - ICAO reissued; - modyfikacja procedur SID RWY 11 dla lotniska Chopina - RWY 11 SIDs for Warsaw Chopin Airport (EPWA) modified; w Warszawie (EPWA); - aktualizacja mapy operacyjnej do lotów z widocznością dla lotniska Olsztyn - Mazury (EPSY); - Visual Operation Chart for Olsztyn - Mazury (EPSY) aerodrome updated; - zmiany edytorskie. - editorial changes. Ciąg dalszy na następnej stronie Continued on next page

27 STRONA 2 ZMIANA AIRAC nr 185 PAGE 2 AIRAC AMENDMENT No ) USUNĄĆ NASTĘPUJĄCE STRONY REMOVE THE FOLLOWING PAGES 2) WŁĄCZYĆ NASTĘPUJĄCE STRONY INSERT THE FOLLOWING PAGES GEN GEN JAN GEN GEN JAN GEN GEN JAN GEN GEN JAN GEN GEN JAN GEN GEN JAN GEN GEN JAN GEN GEN JAN GEN GEN JAN GEN GEN JAN GEN GEN JAN GEN GEN JAN GEN GEN JAN GEN GEN JAN GEN GEN JAN GEN GEN JAN GEN GEN JAN GEN GEN JAN GEN GEN JAN GEN GEN JAN GEN GEN DEC GEN GEN JAN GEN GEN JAN GEN GEN JAN GEN GEN DEC GEN GEN JAN GEN GEN JAN GEN GEN JAN GEN GEN DEC GEN GEN MAR GEN GEN MAY GEN GEN MAR GEN GEN MAR GEN GEN JUL GEN GEN SEP GEN GEN JUL GEN GEN FEB GEN GEN FEB GEN GEN FEB GEN GEN FEB GEN GEN FEB GEN GEN FEB GEN GEN FEB GEN GEN FEB GEN GEN FEB GEN GEN FEB GEN GEN FEB GEN GEN FEB GEN GEN FEB ENR ENR MAR ENR ENR MAR ENR ENR JUL ENR Ciąg dalszy na następnej stronie Continued on next page

28 ZMIANA AIRAC nr 185 STRONA 3 AIRAC AMENDMENT No. 185 PAGE 3 ENR FEB ENR ENR FEB ENR ENR JUL ENR ENR SEP ENR L MAR ENR L ENR L MAR ENR L ENR L MAR ENR L ENR L MAR ENR L ENR M MAR ENR M ENR N MAR ENR N ENR N MAR ENR N ENR T SEP ENR T ENR T SEP ENR T ENR Z MAR ENR Z ENR JAN ENR ENR APR ENR ENR MAR ENR ENR APR ENR ENR APR ENR ENR DEC ENR ENR APR ENR ENR APR ENR ENR SEP ENR ENR APR ENR ENR APR ENR ENR DEC ENR ENR DEC ENR ENR JAN ENR ENR JAN ENR ENR JAN ENR ENR OCT ENR ENR JUL ENR ENR JUL ENR ENR APR ENR ENR APR ENR ENR APR ENR ENR APR ENR ENR AUG ENR ENR JUL ENR ENR JUL ENR ENR JUL ENR ENR JUL ENR ENR JUL ENR ENR JUL ENR ENR JUL ENR ENR ENR JAN ENR ENR JUL ENR AD AD DEC AD AD AUG AD AD AUG AD AD JAN AD AD JAN AD Ciąg dalszy na następnej stronie Continued on next page

29 STRONA 4 ZMIANA AIRAC nr 185 PAGE 4 AIRAC AMENDMENT No. 185 AD JAN AD AD AD 2 EPKK JUL AD 2 EPKK AD 2 EPKK AUG AD 2 EPKK AD 2 EPKK APR AD 2 EPKK AD 2 EPKS JAN AD 2 EPKS AD 2 EPKS JUN AD 2 EPKS JUN AD 2 EPKS JUN AD 2 EPKS JUN AD 2 EPKT JAN AD 2 EPKT AD 2 EPLL DEC AD 2 EPLL AD 2 EPMM JUN AD 2 EPMM AD 2 EPMM JUN AD 2 EPMM JUN AD 2 EPMM JUN AD 2 EPMM JUN AD 2 EPMO MAR AD 2 EPMO AD 2 EPMO AUG AD 2 EPMO AD 2 EPMO AUG AD 2 EPMO AD 2 EPMO AUG AD 2 EPMO AD 2 EPMO AUG AD 2 EPMO AD 2 EPMO AUG AD 2 EPMO AD 2 EPMO AUG AD 2 EPMO AD 2 EPMO AUG AD 2 EPMO AD 2 EPMO AUG AD 2 EPMO AD 2 EPMO AUG AD 2 EPMO AD 2 EPMO AUG AD 2 EPMO AD 2 EPPO JAN AD 2 EPPO AD 2 EPPO JAN AD 2 EPPO AD 2 EPPW JAN AD 2 EPPW AD 2 EPPW JUN AD 2 EPPW AD 2 EPPW JUN AD 2 EPPW AD 2 EPPW AD 2 EPPW AD 2 EPPW JUN AD 2 EPPW JUN AD 2 EPRA DEC AD 2 EPRA AD 2 EPRA JAN AD 2 EPRA AD 2 EPRA JAN AD 2 EPRA AD 2 EPRA JAN AD 2 EPRA AD 2 EPRA JAN AD 2 EPRA AD 2 EPRA JAN AD 2 EPRA AD 2 EPRZ OCT AD 2 EPRZ AD 2 EPRZ OCT AD 2 EPRZ AD 2 EPRZ OCT AD 2 EPRZ AD 2 EPRZ OCT AD 2 EPRZ AD 2 EPRZ OCT AD 2 EPRZ AD 2 EPSC JUL AD 2 EPSC AD 2 EPSC JUL AD 2 EPSC AD 2 EPSC JUL AD 2 EPSC AD 2 EPSC JAN AD 2 EPSC AD 2 EPSC SEP AD 2 EPSC AD 2 EPSC SEP AD 2 EPSC AD 2 EPSC SEP AD 2 EPSC Ciąg dalszy na następnej stronie Continued on next page

MIL SUP 21/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 08 JUN 2015 Obowiązuje do / Effective to 19 JUN 2015

MIL SUP 21/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 08 JUN 2015 Obowiązuje do / Effective to 19 JUN 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY 1. DATES do to

1. TERMINY 1. DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY DATES do to CZAS (UTC) TIME (UTC)

1. TERMINY DATES do to CZAS (UTC) TIME (UTC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 60/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 11 AUG 2016 Obowiązuje do / Effective to 15 AUG 2016

MIL SUP 60/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 11 AUG 2016 Obowiązuje do / Effective to 15 AUG 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY 1. DATES do to

1. TERMINY 1. DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 16/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 MAY 2015 Obowiązuje do / Effective to 26 JUN 2015

MIL SUP 16/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 MAY 2015 Obowiązuje do / Effective to 26 JUN 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE WOJSKOWE USTKA (EP D53) MILITARY EXERCISE USTKA (EP D53)

ĆWICZENIE WOJSKOWE USTKA (EP D53) MILITARY EXERCISE USTKA (EP D53) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE do to

1. TERMIN DATE do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE do to CZAS (UTC) TIME (UTC)

1. TERMIN DATE do to CZAS (UTC) TIME (UTC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 54/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 07 SEP 2015 Obowiązuje do / Effective to 18 SEP 2015

MIL SUP 54/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 07 SEP 2015 Obowiązuje do / Effective to 18 SEP 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE Od do From to CZAS (UTC) TIME (UTC)

1. TERMIN DATE Od do From to CZAS (UTC) TIME (UTC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 24/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 08 JUN 2015 Obowiązuje do / Effective to 19 JUN 2015

MIL SUP 24/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 08 JUN 2015 Obowiązuje do / Effective to 19 JUN 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATES do to

1. TERMIN DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 26/14 (MIL ENR 5)

MIL SUP 26/14 (MIL ENR 5) STRONA -1 PAGE - 1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE 02-147 Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 86/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 OCT 2016 Obowiązuje do / Effective to 03 JAN 2017

MIL SUP 86/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 OCT 2016 Obowiązuje do / Effective to 03 JAN 2017 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

'11"N '08"E '57"N '21"E '57"N '21"E '47"N '14"E

'11N '08E '57N '21E '57N '21E '47N '14E POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE (ENR 5) 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax:

Bardziej szczegółowo

SUP 16/13 (AD 2 EPWA)

SUP 16/13 (AD 2 EPWA) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 07/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 03 APR 2015 Obowiązuje do / Effective to 01 JUL 2015

MIL SUP 07/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 03 APR 2015 Obowiązuje do / Effective to 01 JUL 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 33/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 JUN 2016 Obowiązuje do / Effective to 17 JUN 2016

MIL SUP 33/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 JUN 2016 Obowiązuje do / Effective to 17 JUN 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 05/17 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 02 FEB 2017 Obowiązuje do / Effective to 04 FEB 2017

MIL SUP 05/17 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 02 FEB 2017 Obowiązuje do / Effective to 04 FEB 2017 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 24/14 (MIL ENR 5)

MIL SUP 24/14 (MIL ENR 5) STRONA -1 PAGE - 1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE 02-147 Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 03/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 10 FEB 2016 Obowiązuje do / Effective to 10 FEB 2016

MIL SUP 03/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 10 FEB 2016 Obowiązuje do / Effective to 10 FEB 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY DATES do to do to CZAS (UTC) TIME (UTC)

1. TERMINY DATES do to do to CZAS (UTC) TIME (UTC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

VFR SUP 37/11 (VFR ENR) Obowiązuje od / Effective from 01 SEP 2011 Obowiązuje do / Effective to 29 NOV 2011 EST

VFR SUP 37/11 (VFR ENR) Obowiązuje od / Effective from 01 SEP 2011 Obowiązuje do / Effective to 29 NOV 2011 EST POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 57/15 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 17 SEP 2015 Obowiązuje do / Effective to 11 DEC 2015

MIL SUP 57/15 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 17 SEP 2015 Obowiązuje do / Effective to 11 DEC 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

VFR SUP 64/14 (AD 4 EPKT)) Obowiązuje od / Effective from 18 SEP 2014 Obowiązuje do / Effective to 30 JUN 2015 EST

VFR SUP 64/14 (AD 4 EPKT)) Obowiązuje od / Effective from 18 SEP 2014 Obowiązuje do / Effective to 30 JUN 2015 EST POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

SUP 29/14 (AD 2 EPSC)

SUP 29/14 (AD 2 EPSC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

STAŁE TRASY LOTNICTWA WOJSKOWEGO (MRT) MILITARY ROUTES (MRT)

STAŁE TRASY LOTNICTWA WOJSKOWEGO (MRT) MILITARY ROUTES (MRT) AIP VFR POLAND VFR ENR 2.4-1 VFR ENR 2.4 STAŁE TRASY LOTNICTWA WOJSKOWEGO (MRT) MILITARY ROUTES (MRT) 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. GENERAL 1.1 Konkretne przebiegi tras MRT wyznaczane są według punktów sieci

Bardziej szczegółowo

Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95

Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 37/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 23 JUL 2015 Obowiązuje do / Effective to 14 OCT 2015

MIL SUP 37/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 23 JUL 2015 Obowiązuje do / Effective to 14 OCT 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATES do to

1. TERMIN DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE 2014-07-24 do 2014-10-23 2014-07-24 to 2014-10-23

1. TERMIN DATE 2014-07-24 do 2014-10-23 2014-07-24 to 2014-10-23 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 41/14 (AD 4 EPLY)

MIL SUP 41/14 (AD 4 EPLY) STRONA -1 PAGE - 1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE 02-147 Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

1) ZAWARTOŚĆ ZMIANY: 1) AMENDMENT CONTENTS:

1) ZAWARTOŚĆ ZMIANY: 1) AMENDMENT CONTENTS: POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

2. TERMINY ZAPASOWE (UTC) 2. ALTERNATIVE DATES (UTC) 2012-04-05: 0700-1100 2012-07-05: 0700-1100 2012-10-04: 0700-1100 2012-12-06: 0800-1200

2. TERMINY ZAPASOWE (UTC) 2. ALTERNATIVE DATES (UTC) 2012-04-05: 0700-1100 2012-07-05: 0700-1100 2012-10-04: 0700-1100 2012-12-06: 0800-1200 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWE TRASY LOTÓW (MRT) NA MAŁYCH WYSOKOŚCIACH LOW FLYING MILITARY TRAINING ROUTES (MRT)

WOJSKOWE TRASY LOTÓW (MRT) NA MAŁYCH WYSOKOŚCIACH LOW FLYING MILITARY TRAINING ROUTES (MRT) MIL AIP POLAND MIL ENR 5.2.5-1 MIL ENR 5.2.5 WOJSKOWE TRASY LOTÓW (MRT) NA MAŁYCH WYSOKOŚCIACH LOW FLYING MILITARY TRAINING ROUTES (MRT) 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. GENERAL Konkretne przebiegi tras MRT wyznaczane

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 45/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 07 JUL 2016 Obowiązuje do / Effective to 10 JUL 2016

MIL SUP 45/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 07 JUL 2016 Obowiązuje do / Effective to 10 JUL 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

SUP 85/16 (AD 2 EPGD)

SUP 85/16 (AD 2 EPGD) POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 85/16 (AD 2 EPGD) 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

VFR SUP 56/16 (VFR ENR) Obowiązuje od / Effective from 13 JUN 2016 Obowiązuje do / Effective to 17 JUN 2016

VFR SUP 56/16 (VFR ENR) Obowiązuje od / Effective from 13 JUN 2016 Obowiązuje do / Effective to 17 JUN 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

AIC 02/17 17 AUG 2017 USE OF THE APPROPRIATE SNOWTAM FORM STOSOWANIE WŁAŚCIWEGO FORMULARZA SNOWTAM

AIC 02/17 17 AUG 2017 USE OF THE APPROPRIATE SNOWTAM FORM STOSOWANIE WŁAŚCIWEGO FORMULARZA SNOWTAM HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF AIRSPACE CLASSIFICATION BELOW FL 195 THROUGHOUT ECAC

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATES do to

1. TERMIN DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 59/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 25 JUL 2016 Obowiązuje do / Effective to 01 AUG 2016

MIL SUP 59/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 25 JUL 2016 Obowiązuje do / Effective to 01 AUG 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

3. REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREAS. Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 285 Upper limit: FL 285

3. REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREAS. Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 285 Upper limit: FL 285 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

LOTY NA POTRZEBY TRENINGU OPL - GAMBIT 16 FLIGHTS FOR THE PURPOSES OF AIR DEFENCE TRAINING - GAMBIT 16

LOTY NA POTRZEBY TRENINGU OPL - GAMBIT 16 FLIGHTS FOR THE PURPOSES OF AIR DEFENCE TRAINING - GAMBIT 16 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE 2015-12-10 do 2016-03-02 2015-12-10 to 2016-03-02

1. TERMIN DATE 2015-12-10 do 2016-03-02 2015-12-10 to 2016-03-02 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATES do to

1. TERMIN DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY 1. DATES 2013-07-22 do 2013-08-10 2013-07-22 until 2013-08-10 2. 53 21'10"N 015 25'38"E 3. 54 04'52"N 017 02'01"E

1. TERMINY 1. DATES 2013-07-22 do 2013-08-10 2013-07-22 until 2013-08-10 2. 53 21'10N 015 25'38E 3. 54 04'52N 017 02'01E OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 131/17 (AD 2 EPRZ)

SUP 131/17 (AD 2 EPRZ) POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 131/17 (AD 2 EPRZ) 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 03/12 (MIL ENR 5)

MIL SUP 03/12 (MIL ENR 5) STRONA -1 PAGE - 1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE 02-147 Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

SUP 45/15 (AD 2 EPGD)

SUP 45/15 (AD 2 EPGD) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN 1. DATE 2012-07-20 do 2012-07-29 2012-07-20 to 2012-07-29. Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95

1. TERMIN 1. DATE 2012-07-20 do 2012-07-29 2012-07-20 to 2012-07-29. Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN 1. DATE 2013-08-14 do 2013-08-25 2013-08-14 to 2013-08-25. Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95

1. TERMIN 1. DATE 2013-08-14 do 2013-08-25 2013-08-14 to 2013-08-25. Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do pisma APZX-630-27/ /12

Załącznik nr 1 do pisma APZX-630-27/ /12 Załącznik nr 1 do pisma APZX-630-27/ /12 SUPLEMENT NR../12 (ENR) Obowiązuje od 12-05-15 Obowiązuje do 12-07-15 1. ZAWARTOŚĆ SUPLEMENTU SUPPLEMENT No../12 (ENR) Effective from 12-05-15 Effective to 12-07-15

Bardziej szczegółowo

SUP 16/14 (AD 2 EPKT)

SUP 16/14 (AD 2 EPKT) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO HAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 03/13 (AD 2 EPKT)

SUP 03/13 (AD 2 EPKT) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 57/14 (AD 2 EPKK)

SUP 57/14 (AD 2 EPKK) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 18/15 (AD 2 EPPO)

SUP 18/15 (AD 2 EPPO) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ DOTYCZĄCY ELEMENTÓW PRZESTRZENI POWIETRZNEJ ORAZ PROCEDUR RUCHU LOTNICZEGO

KWESTIONARIUSZ DOTYCZĄCY ELEMENTÓW PRZESTRZENI POWIETRZNEJ ORAZ PROCEDUR RUCHU LOTNICZEGO KWESTIONARIUSZ DOTYCZĄCY ELEMENTÓW PRZESTRZENI POWIETRZNEJ ORAZ PROCEDUR RUCHU LOTNICZEGO I DANE RESPONDENTA ( * WYMAGANE) IMIĘ NAZWISKO OPERATOR/PILOT* STANOWISKO TYP STATKU POWIETRZNEGO* TELEFON/FAX.

Bardziej szczegółowo

Aeroklub Krainy Jezior Lotnisko Kętrzyn Wilamowo Kętrzyn Tel.: Phone: Faks: ,

Aeroklub Krainy Jezior Lotnisko Kętrzyn Wilamowo Kętrzyn Tel.: Phone: Faks: , AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPKE 1-1 AIRAC effective date 03 APR 2014 EPKE AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPKE AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

DATA DOSTARCZENIA DANYCH DO ZMIANY AIRAC/ SUPLEMENTU DEADLINE FOR AIRAC AMENDMENT/SUPPLEMENT

DATA DOSTARCZENIA DANYCH DO ZMIANY AIRAC/ SUPLEMENTU DEADLINE FOR AIRAC AMENDMENT/SUPPLEMENT HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF AIRSPACE CLASSIFICATION BELOW FL 195 THROUGHOUT ECAC

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE 2014-08-21 do 2014-11-12 2014-08-21 to 2014-11-12. Planowany czas aktywności: SR - 2200. Planned time of activity: SR - 2200.

1. TERMIN DATE 2014-08-21 do 2014-11-12 2014-08-21 to 2014-11-12. Planowany czas aktywności: SR - 2200. Planned time of activity: SR - 2200. OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 06/15 (AD 2 EPKK)

SUP 06/15 (AD 2 EPKK) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROLOWANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR

PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROLOWANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR AIP POLSKA ENR 2.2.1-1 ENR 2.2.1 PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR 1. SEKTORY KONTROLI OBSZARU 1. AREA CONTROL SECTORS Obszar kontrolowany

Bardziej szczegółowo

SUP 32/15 (AD 2 EPPO)

SUP 32/15 (AD 2 EPPO) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 70/14 (AD 2 EPGD)

SUP 70/14 (AD 2 EPGD) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 03/14 (AD 2 EPLL)

SUP 03/14 (AD 2 EPLL) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 06/15 (AD 2 EPKK)

SUP 06/15 (AD 2 EPKK) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION.

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION. AIP VFR POLAND VFR ENR 3.1-1 VFR ENR 3.1 DELEGACJA SŁUŻB ATS DELEGATION OF ATS 1. DELEGACJA SŁUŻB ATS - CTR HERINGSDORF 1. DELEGATION OF ATS - HERINGSDORF CTR Linia łącząca następujące punkty/the line

Bardziej szczegółowo

EETNYNYX KCOSXHJP ZBZZSAXX EBZZSAEP EGZZSAEP EVRAYNYS LEMDYOYX LFZZNTEP LKZZSDEP OKNOYNYX UUUUYNYX EKZZSAEP ENZZSEXX KDZZNAXX LKZZSAEP LZZZSCEP

EETNYNYX KCOSXHJP ZBZZSAXX EBZZSAEP EGZZSAEP EVRAYNYS LEMDYOYX LFZZNTEP LKZZSDEP OKNOYNYX UUUUYNYX EKZZSAEP ENZZSEXX KDZZNAXX LKZZSAEP LZZZSCEP HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. SEASONAL SNOW PLAN FOR THE WINTER SEASON 2011/2012WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date AIP POLSKA GEN 3.2-1 08 JAN 2015 GEN 3.2 MAPY LOTNICZE AERONAUTICAL CHARTS 1. SŁUŻBA ODPOWIEDZIALNA ZA WYDAWANIE MAP LOTNICZYCH Mapy lotnicze na potrzeby żeglugi powietrznej w FIR WARSZAWA wydaje Polska

Bardziej szczegółowo

DOWÓDZTWO OPERACYJNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH SZEFOSTWO OBRONY POWIETRZNEJ

DOWÓDZTWO OPERACYJNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH SZEFOSTWO OBRONY POWIETRZNEJ Rejony Ograniczeń Lotów podczas Szczytu NATO Podstawa prawna do wprowadzenia Rejonów Ograniczeń Lotów Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 9 października 2003 r. w sprawie ograniczeń lotów na czas

Bardziej szczegółowo

SUP 01/12 (AD 2 EPKT)

SUP 01/12 (AD 2 EPKT) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1 : Planowane granice strefy TRA 27.

Rysunek 1 : Planowane granice strefy TRA 27. KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT KOREKTY GRANIC ISTNIEJĄCYCH ATZ, WPROWADZENIA STREF TRA NA POTRZEBY PROWADZENIA DZIAŁAŃ W RAMACH SZKOLEŃ LOTNICZYCH ORAZ SKOKÓW SPADOCHRONOWYCH W REJONIE FIR EPWW. 1. CEL

Bardziej szczegółowo

SUP 09/12 (AD 2 EPKT)

SUP 09/12 (AD 2 EPKT) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROLOWANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR

PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROLOWANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR AIP POLSKA ENR 2.2.1-1 ENR 2.2.1 PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR 1. SEKTORY KONTROLI OBSZARU 1. AREA CONTROL SECTORS Obszar kontrolowany

Bardziej szczegółowo

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION.

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION. AIP VFR POLAND VFR R 3.1-1 VFR R 3.1 DELEGACJA SŁUŻB ATS DELEGATION OF ATS 1. DELEGACJA SŁUŻB ATS - CTR HERINGSDORF 1. DELEGATION OF ATS - HERINGSDORF CTR Linia łącząca następujące punkty/the line 53 55

Bardziej szczegółowo

DATY PUBLIKACJI CYKLU AIRAC W ROKU 2017 AIRAC CYCLE PUBLICATION DATES IN 2017

DATY PUBLIKACJI CYKLU AIRAC W ROKU 2017 AIRAC CYCLE PUBLICATION DATES IN 2017 HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF AIRSPACE CLASSIFICATION BELOW FL 195 THROUGHOUT ECAC

Bardziej szczegółowo

EETNYNYX EYVNYOYX ZBZZNAXX EBZZSAEP EGZZSAEP EVRAYNYS LEMDYOYX LFZZNTEP LKZZSDEP OKNOYNYX UUUUYNYX EKZZSAEP KCOSXHJP LSZZSAEP UKKRYNYX EBZZSAEP

EETNYNYX EYVNYOYX ZBZZNAXX EBZZSAEP EGZZSAEP EVRAYNYS LEMDYOYX LFZZNTEP LKZZSDEP OKNOYNYX UUUUYNYX EKZZSAEP KCOSXHJP LSZZSAEP UKKRYNYX EBZZSAEP HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. SEASONAL SNOW PLAN FOR THE WINTER SEASON 2015/2016WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF

Bardziej szczegółowo

EETNYNYX KCOSXHJP ZBZZSAXX EBZZSAEP EGZZSAEP EVRAYNYS LEMDYOYX LFZZNTEP LKZZSDEP OKNOYNYX UUUUYNYX EKZZSAEP ENZZSEXX KDZZNAXX LKZZSAEP LZZZSCEP

EETNYNYX KCOSXHJP ZBZZSAXX EBZZSAEP EGZZSAEP EVRAYNYS LEMDYOYX LFZZNTEP LKZZSDEP OKNOYNYX UUUUYNYX EKZZSAEP ENZZSEXX KDZZNAXX LKZZSAEP LZZZSCEP HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. SEASONAL SNOW PLAN FOR THE WINTER SEASON 2012/2013WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF

Bardziej szczegółowo

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR)

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPIN 1-1 AIRAC effective date 02 MAR 2017 EPIN AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPIN AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date AIP POLSKA GEN 3.2-1 08 JAN 2015 GEN 3.2 MAPY LOTNICZE AERONAUTICAL CHARTS 1. SŁUŻBA ODPOWIEDZIALNA ZA WYDAWANIE MAP LOTNICZYCH Mapy lotnicze na potrzeby żeglugi powietrznej w FIR WARSZAWA wydaje Polska

Bardziej szczegółowo

1.CEL I UZASADNIENIE:

1.CEL I UZASADNIENIE: KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT WPROWADZENIA STREF TRA DLA LOTÓW BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH WYKONYWANYCH POZA ZASIĘGIEM WZROKU OPERATORA (BVLOS) W PRZESTRZENI NIEKONTROLOWANEJ 1.CEL I UZASADNIENIE:

Bardziej szczegółowo

SUP 17/15 (AD 2 EPBY)

SUP 17/15 (AD 2 EPBY) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 29/14 (AD 2 EPSC)

SUP 29/14 (AD 2 EPSC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

EPCD - Depułtycze Królewskie

EPCD - Depułtycze Królewskie AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPCD 1-1 AIRAC effective date 07 DEC 2017 EPCD AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPCD AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date AIP POLSKA R 2.2.2-1 20 JUL 2017 R 2.2.2 STREFY CZASOWO WYDZIELONE (TSA), STREFY CZASOWO REZERWOWANE (TRA), TRASY DOLOTOWE DO STREF (TFR) ORAZ REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW (EA) TEMPORARY SEGREGATED AREAS (TSAs),

Bardziej szczegółowo

SUP 81/16 (AD 2 EPLB)

SUP 81/16 (AD 2 EPLB) POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 81/16 (AD 2 EPLB) 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

EPKA - MASŁÓW k/kielc

EPKA - MASŁÓW k/kielc AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPKA 1-1 AIRAC effective date 07 DEC 2017 EPKA AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPKA AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

INNE DZIAŁANIA O CHARAKTERZE NIEBEZPIECZNYM I INNE POTENCJALNE ZAGROŻENIA OTHER ACTIVITIES OF A DANGEROUS NATURE AND OTHER POTENTIAL HAZARDS

INNE DZIAŁANIA O CHARAKTERZE NIEBEZPIECZNYM I INNE POTENCJALNE ZAGROŻENIA OTHER ACTIVITIES OF A DANGEROUS NATURE AND OTHER POTENTIAL HAZARDS AIP POLSKA AIRAC effective date ENR 5.3-1 29 JUL 2010 ENR 5.3 INNE DZIAŁANIA O CHARAKTERZE NIEBEZPIECZNYM I INNE POTENCJALNE ZAGROŻENIA OTHER ACTIVITIES OF A DANGEROUS NATURE AND OTHER POTENTIAL HAZARDS

Bardziej szczegółowo

EPRZ - RZESZÓW/Jasionka

EPRZ - RZESZÓW/Jasionka AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPRZ 1-1 AIRAC effective date 12 NOV 2015 EPRZ AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPRZ AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET

WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET AIP POLSKA GEN 2.7-1 31 MAR 2016 GEN 2.7 WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET OBLICZANIE CZASÓW WSCHODU I ZACHODU SŁOŃCA 1. Tabele wschodu i zachodu słońca dla lotniska EPWA oraz tabela poprawek zostały

Bardziej szczegółowo

ZNAKI UMOWNE NA MAPACH W AIP VFR AIP VFR CHART SYMBOLS

ZNAKI UMOWNE NA MAPACH W AIP VFR AIP VFR CHART SYMBOLS AIP VFR POLAND VFR GEN 2.2-1 VFR GEN 2.2 ZNAKI UMOWNE NA MAPACH W AIP VFR AIP VFR CHART SYMBOLS Lotnisko międzynarodowe International aerodrome Lotnisko cywilne/ - z utwardzoną drogą startową Civil aerodrome/

Bardziej szczegółowo

2. ZAKRES PROPONOWANYCH ZMIAN:

2. ZAKRES PROPONOWANYCH ZMIAN: KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT REORGANIZACJI STRUKTUR PRZESTRZENI POWIETRZNEJ W REJONIE LOTNISKA RADOM-SADKÓW W ZWIĄZKU Z UTWORZENIEM NOWEGO CYWILNEGO PORTU LOTNICZEGO RADOM 1. CEL Celem przedmiotowej zmiany

Bardziej szczegółowo

WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET

WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET AIP POLSKA GEN 2.7-1 30 MAR 2017 GEN 2.7 WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET OBLICZANIE CZASÓW WSCHODU I ZACHODU SŁOŃCA 1. Tabele wschodu i zachodu słońca dla lotniska EPWA oraz tabela poprawek zostały

Bardziej szczegółowo

DATY PUBLIKACJI CYKLU AIRAC W 2012 ROKU AIRAC CYCLE PUBLICATION DATES IN 2012 DATA DOSTARCZENIA DANYCH DO ZMIANY AIRAC/ SUPLEMENTU

DATY PUBLIKACJI CYKLU AIRAC W 2012 ROKU AIRAC CYCLE PUBLICATION DATES IN 2012 DATA DOSTARCZENIA DANYCH DO ZMIANY AIRAC/ SUPLEMENTU HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF AIRSPACE CLASSIFICATION BELOW FL 195 THROUGHOUT ECAC

Bardziej szczegółowo

SUP 60/12 (AD 2 EPRZ)

SUP 60/12 (AD 2 EPRZ) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące Dziennik Ustaw Nr 106 8969 Poz. 678 678 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące Na podstawie art. 119 ust.

Bardziej szczegółowo

Koordynacja lotów bezzałogowych statków powietrznych z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej

Koordynacja lotów bezzałogowych statków powietrznych z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej Bezpieczeństwo użytkowania Bezzałogowych Systemów Latających Koordynacja lotów bezzałogowych statków powietrznych z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej Wybrane zagadnienia Prezentujący: Maciej Włodarczyk

Bardziej szczegółowo

WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET

WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET AIP VFR POLAND VFR GEN 3.2-1 VFR GEN 3.2 WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET OBLICZANIE CZASÓW WSCHODU I ZACHODU SŁOŃCA 1. Tabele wschodu i zachodu słońca dla lotniska EPWA oraz tabela poprawek zostały

Bardziej szczegółowo

Lotniczego Rzeszów - Jasionka Trzebownisko Tel.:

Lotniczego Rzeszów - Jasionka Trzebownisko Tel.: AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPRJ 1-1 AIRAC effective date 26 JUN 2014 EPRJ AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPRJ AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo