SUP 03/14 (AD 2 EPLL)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SUP 03/14 (AD 2 EPLL)"

Transkrypt

1 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 03/14 (AD 2 EPLL) Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: CZASOWE ZAMKNIĘCIE RWY 07L/25R NA LOTNISKU ŁÓDŹ - LUBLINEK (EPLL) Obowiązuje od / Effective from 05 MAY 2014 Obowiązuje do / Effective to 14 MAY 2014 RWY 07L/25R AT ŁÓDŹ - LUBLINEK AERODROME (EPLL) TEMPORARILY CLOSED Z powodu prac remontowych RWY 07L/25R na lotnisku ŁÓDŹ - LUBLINEK (EPLL) będzie okresowo zamknięta. Due to overhaul works, RWY 07L/25R at ŁÓDŹ - LUBLINEK aerodrome (EPLL) will be temporarily closed. TERMIN DATE do to Operacje lotnicze dostępne z wykorzystaniem trawiastej RWY 07R/25L. Aircraft operations possible on grass RWY 07R/25L. - KONIEC - - END - SUP 03/14 05 MAY 2014

2 STRONA WOLNA INTENTIONALLY LEFT BLANK

3 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 04/14 (AD 2 EPKT) Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: CZASOWE ZAMKNIĘCIE RWY 09/27 NA LOTNISKU KATOWICE/PYRZOWICE (EPKT) Obowiązuje od / Effective from Obowiązuje do / Effective to 21 DEC 2014 RWY 09/27 AT KATOWICE/PYRZOWICE AERODROME (EPKT) TEMPORARILY CLOSED Z powodu prac budowlanych i remontowych, RWY 09/27 na lotnisku KATOWICE/Pyrzowice (EPKT) będzie okresowo zamknięta. Due to construction and overhaul works, RWY 09/27 at KATOWICE/ Pyrzowice aerodrome (EPKT) will be temporarily closed. 1. TERMINY I CZAS (UTC) 1. DATES AND TIME (UTC) 06 MAR MAR MAR MAR MAR MAR MAR MAR MAR MAR MAR MAR MAR MAR MAR MAR MAR MAR MAR MAR MAR MAR MAR MAR MAR MAR MAR MAR MAR MAR MAR MAR MAR MAR MAR MAR MAR MAR MAR MAR MAR MAR MAR MAR MAR MAR MAR MAR MAR MAR MAR MAR MAR MAR MAR MAR MAR MAR MAR MAR MAR MAR MAR MAR MAR MAR MAR MAR MAR MAR MAR MAR MAR MAR MAR MAR MAR MAR MAR MAR MAR MAR MAR MAR TERMIN 2. DATES w każdą noc z wtorku na środę, ze środy na czwartek, z czwartku na piątek, z piątku na sobotę oraz z soboty na niedzielę CZAS (UTC) every Tuesday/Wednesday, Wednesday/Thursday, Thursday/Friday, Friday/Saturday, Saturday/Sunday night TIME (UTC) 3. TERMIN 3. DATES w każdą noc z poniedziałku na wtorek, z wtorku na środę, z czwartku na piątek oraz z piątku na sobotę CZAS (UTC) every Monday/Tuesday, Tuesday/Wednesday, Thursday/Friday, Friday/ Saturday night TIME (UTC) SUP 04/14

4 STRONA 1-2 PAGE 1-2 CZASOWE ZAMKNIĘCIE RWY 09/27 NA LOTNISKU KATOWICE/PYRZOWICE (EPKT) RWY 09/27 AT KATOWICE/PYRZOWICE AERODROME (EPKT) TEMPORARILY CLOSED 4. TERMIN 4. DATES w każdą noc ze środy na czwartek, z czwartku na piątek, z piątku na sobotę oraz z soboty na niedzielę CZAS (UTC) every Wednesday/Thursday, Thursday/Friday, Friday/Saturday, Saturday/Sunday night TIME (UTC) Uwaga: Note: Decyzję o otwarciu RWY w wymienionym czasie może wydawać Dyżurny Operacyjny Portu: Decisions to open the RWY during the periods specified above may be taken by the Airport Duty Officer: Tel.: Phone: Faks: Fax: Niniejszy suplement zastępuje Suplement 82/13. This Supplement replaces Supplement 82/13. - KONIEC - - END - SUP 04/14

5 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 05/14 (ENR 5) Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: Obowiązuje od / Effective from Obowiązuje do / Effective to 18 APR 2014 REJONY SZYBOWCOWYCH LOTÓW FALOWYCH WAVE GLIDING AREAS 1. TERMINY 1. DATES do to CZAS (UTC) 2. TIME (UTC) Zgodnie z Planem Użytkowania Przestrzeni Powietrznej (AUP). According to the Airspace Use Plan (AUP). 3. REJONY LOTÓW 3. FLYING AREAS EA 90A EA 90A Granice poziome (WGS-84): Lateral limits (WGS-84): N E N E N E ,7188 N ,1191 E następnie wzdłuż granicy FIR EPWW do punktu: ,8488 N ,6422 E N E następnie wzdłuż granicy FIR EPWW do punktu: N E Granice pionowe: N E N E N E N E then along the EPWW FIR border to the point: N E N E then along the EPWW FIR border to the point: N E Vertical limits: Dolna granica: FL 95 Lower limit: FL 95 Górna granica: FL 125 Upper limit: FL 125 EA 90B EA 90B Granice poziome (WGS-84): Lateral limits (WGS-84): N E N E N E N E ,8827 N ,8571 E N E następnie wzdłuż granicy FIR EPWW do punktu: then along the EPWW FIR border to the point: ,7188 N ,1191 E N E N E N E Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: FL 95 Lower limit: FL 95 Górna granica: FL 125 Upper limit: FL 125 EA 90C Granice poziome (WGS-84): N E N E ,7194 N ,0148 E następnie wzdłuż granicy FIR EPWW do punktu: ,8827 N ,8571 E N E EA 90C Lateral limits (WGS-84): N E N E N E then along the EPWW FIR border to the point: N E N E SUP 05/14

6 STRONA 1-2 PAGE 1-2 REJONY SZYBOWCOWYCH LOTÓW FALOWYCH WAVE GLIDING AREAS Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: FL 95 Lower limit: FL 95 Górna granica: FL 225 Upper limit: FL 225 EA 90D EA 90D Granice poziome (WGS-84): Lateral limits (WGS-84): N E N E N E N E N E N E ,4633 N ,1297 E N E następnie wzdłuż granicy FIR EPWW do punktu: then along the EPWW FIR border to the point: ,7194 N ,0148 E N E N E N E Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: FL 95 Lower limit: FL 95 Górna granica: FL 225 Upper limit: FL 225 EA 90F EA 90F Granice poziome (WGS-84): Lateral limits (WGS-84): ,9743 N ,6228 E N E ,7845 N ,1767 E N E następnie wzdłuż granicy FIR EPWW do punktu: then along the EPWW FIR border to the point: ,9743 N ,6228 E N E Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: FL 95 Lower limit: FL 95 Górna granica: FL 185 Upper limit: FL 185 EA 90G EA 90G Granice poziome (WGS-84): Lateral limits (WGS-84): N E N E N E N E ,8745 N ,0294 E N E następnie wzdłuż granicy FIR EPWW do punktu: then along the EPWW FIR border to the point: ,4633 N ,1297 E N E N E N E Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: FL 95 Lower limit: FL 95 Górna granica: FL 215 Upper limit: FL ORGANIZATOR LOTÓW 4. ORGANIZER OF FLIGHTS AEROKLUB JELENIOGÓRSKI JELENIOGÓRSKI AERO CLUB Tel.: Phone: AEROKLUB JESENIK JESENIK AERO CLUB Tel.: Phone: UTRZYMYWANIE ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ 5. RADIO COMMUNICATION 5.1 Załogi statków powietrznych wykonujących loty w rejonach EA 90A, B, C, D, F, G będą utrzymywać łączność radiową z organizatorem lotów. Organizator Aeroklub Jeleniogórski: Częstotliwość: 122,900 MHz Znak wywoławczy: JELENIA GÓRA RADIO Organizator Aeroklub Jesenik: Częstotliwość: 123,500 MHz Znak wywoławczy: JESENIK INFO 5.1 Crews conducting flights within EAs 90A, B, C, D, F, G will maintain radio communication with the organizer of flights. Organizer Jeleniogórski Aero Club: Frequency: MHz Call sign: JELENIA GÓRA RADIO Organizer Jesenik Aero Club: Frequency: Call sign: MHz JESENIK INFO 6. INFORMACJE DODATKOWE 6. ADDITIONAL INFORMATION 6.1 W przypadku wykonywania lotów powyżej wysokości przejściowej, na nastawieniu wysokościomierza na ciśnienie QNH/QFE, maksymalna wysokość lotów powinna być skalkulowana tak, aby nie przekraczała opublikowanej górnej granicy rejonu. 6.2 Załogi szybowców wykonujących loty w rejonach EA 90A, B, C, D, F, G będą utrzymywały odległość 500 ft od górnej granicy rejonów. 6.3 W rejonach EA 90A, B, C, D, F, G występować będzie wzmożona aktywność lotów szybowców. 6.1 For flights performed above the transition altitude and with the altimeter set to a QNH/QFE setting, the maximum flying altitude should be calculated so as not to exceed the published upper limit of the area. 6.2 Crews of the gliders conducting flights within EAs 90A, B, C, D, F, G will maintain 500 ft distance from the upper limits of the areas. 6.3 High intensity of glider flights is expected within EAs 90A, B, C, D, F, G. SUP 05/14

7 REJONY SZYBOWCOWYCH LOTÓW FALOWYCH WAVE GLIDING AREAS STRONA 1-3 PAGE W rejonach EA 90A, B, C, D, F, G nie dopuszcza się wykonywania lotów IFR. 6.5 Rejony lotów EA 90A, B, C, D, F, G będą zamawiane w AMC Polska (faks: ) przez organizatora lotów do godziny 1000 UTC w przeddzień wykonywania lotów, zgodnie z procedurami zamawiania elementów przestrzeni powietrznej opublikowanymi w AIP Polska ENR Użytkownik nie później niż 1 godzinę przed planowanym rozpoczęciem aktywności ma obowiązek potwierdzić lub podać nowe parametry dotyczące wykorzystania elementu przestrzeni i uzyskać zezwolenie od AMC (ASM-3). 6.7 Loty w rejonach EA 90A, B, C, D, F, G powinny być rozpoczęte w ciągu 30 minut od zgłoszonej godziny ich rozpoczęcia. W przeciwnym razie rejon lotów zostanie automatycznie dezaktywowany i organizator będzie musiał uzyskać nowe zezwolenie od AMC Polska. 6.8 AMC Polska informuje ACC PRAHA o aktywności rejonów EA 90A, B, C, D, F, G. 6.9 W dniu wykonywania lotów (w rejonach EA 90A, B, C, D, F, G) ACC PRAHA poinformuje AMC Polska o rzeczywistym czasie rozpoczęcia lub rezygnacji z lotów oraz niezwłocznie o ich zakończeniu przez Aeroklub Jesenik Jeżeli dojdzie do znaczących zmian związanych z aktywnością rejonów EA 90A, B, C, D, F, G, Aeroklub Jeleniogórski poinformuje niezwłocznie AMC Polska o zaistniałych zmianach (np. późniejszej aktywacji, wcześniejszej dezaktywacji, przerwie w wykorzystywaniu rejonów lub zmianie granic pionowych). AMC Polska przekaże te informacje do ACC PRAHA Jeżeli dojdzie do znaczących zmian związanych z aktywnością rejonów EA 90A, B, C, D, F, G, Aeroklub Jesenik poinformuje niezwłocznie ACC PRAHA o zaistniałych zmianach (np. późniejszej aktywacji, wcześniejszej dezaktywacji, przerwie w wykorzystywaniu rejonów lub zmianie granic pionowych). ACC PRAHA przekaże te informacje do AMC Polska Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności rejonów EA 90A, B, C, D, F, G będą dostępne w AMC Polska, tel.: IFR flights are prohibited within EAs 90A, B, C, D, F, G. 6.5 EAs 90A, B, C, D, F, G will be ordered by the organizer of flights in AMC Poland (fax: ) until 1000 UTC of the day preceding the day of flights in accordance with the procedures for ordering airspace elements published in AIP Poland ENR The airspace user is obliged to confirm the request or provide new details on the use of the airspace and receive permission from the AMC (ASM-3) not later than 1 hour before the intended commencement time of the activity. 6.7 The flights within EAs 90A, B, C, D, F, G shall be commenced not later than 30 minutes from the reported hour. Otherwise, the area will be deactivated automatically and the organizer will have to obtain a new clearance from AMC Poland. 6.8 AMC Poland informs PRAHA ACC about the activity of EAs 90A, B, C, D, F, G. 6.9 On the day of flights (within EAs 90A, B, C, D, F, G) PRAHA ACC informs AMC Poland on the real time of activation or cancellation of flights and immediately in case the activity of Jesenik Aero Club is terminated If there is any significant change in the activity of EAs 90A, B, C, D, F, G, the Jeleniogórski Aero Club will inform immediately AMC Poland accordingly (on e.g. later activation, earlier deactivation, breaks in the use of the areas and any change to vertical limits). AMC Poland will pass this information to PRAHA ACC If there is any significant change in the activity of EAs 90A, B, C, D, F, G, the Jesenik Aero Club will inform immediately PRAHA ACC accordingly (on e.g. later activation, earlier deactivation, breaks in the use of the areas and any change to vertical limits). PRAHA ACC will pass this information to AMC Poland Detailed information on the activity of EAs 90A, B, C, D, F, G will be available from AMC Poland, phone: Niniejszy Suplement zastępuje SUP 90/13. This Supplement replaces SUP 90/13. - KONIEC - - END - SUP 05/14

8

9 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 06/14 (AD 2 EPKT) Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: Obowiązuje od / Effective from Obowiązuje do / Effective to 30 JUN 2015 EST PRACE BUDOWLANE NA LOTNISKU KATOWICE/ PYRZOWICE (EPKT) CONSTRUCTION WORKS AT KATOWICE/ PYRZOWICE (EPKT) AERODROME 1. ZADANIE 1 1. TASK 1 Budowa nowej RWY wraz z niezbędną infrastrukturą. Construction of a new RWY and the necessary infrastructure. Harmonogram prac Schedule of works Termin rozpoczęcia: rozpoczęte Date of commencement: in progress Termin zakończenia: EST Date of completion: EST Zakres prac Scope of works a) Budowa nowej RWY 09/27: wymiary 3200 x 60 m, nawierzchnia sztywna (beton cementowy) wraz z poboczami o nawierzchni podatnej (beton asfaltowy). RWY wyposażona będzie w: ILS CAT II na kierunku 27, PAPI na kierunkach 09 i 27, świetlny system podejścia precyzyjnego kategorii II w układzie ALPA-ATA na kierunku 27, uproszczony system świetlny podejścia na kierunku 09, światła krawędziowe, światła progu i końca RWY, światła osi, światła strefy przyziemienia, światła wskazania drogi kołowania szybkiego zjazdu. b) Budowa TWY: L, M, N, R, S, T o szerokości 23 m, nawierzchnia podatna (beton asfaltowy). a) Construction of the new RWY 09/27: dimensions 3200 x 60 m, rigid pavement (concrete) with the shoulders of flexible pavement (asphalt). The RWY will be equipped with: RWY 27 CAT II ILS, RWY 09 PAPI, RWY 27 PAPI, RWY 27 precission approach CAT II lighting system ALPA-ATA, RWY 09 simple approach lighting system, RWY edge lights, RWY threshold lights, RWY end lights, RWY centre line lights, RWY touchdown zone lights, rapid exit TWY indicator lights. b) Construction of TWYs: L, M, N, R, S, T, 23 m wide, flexible pavement (asphalt). c) Budowa dróg pożarowych, patrolowych i dojazdowych. c) Construction of fire, patrol and access roads. Lokalizacja zaplecza budowy: północno-wschodnia część lotniska. Location of the maintenance base: north-eastren part of the aerodrome. Ograniczenia i utrudnienia Limitations and difficulties Prace budowlane będą prowadzone przy użyciu sprzętu budowlanego o wysokości do 25 ft AGL i okresowo będą koordynowane z ruchem statków powietrznych. Teren prowadzonych robót będzie oznakowany. W trakcie budowy wystąpią czasowe utrudnienia/ograniczenia dla ruchu lotniczego związane z: - wyłączeniem świetlnego systemu podejścia CAT I (Calvert) na kierunku 27, od do EST, - budową TWY na styku z obecną RWY, - pracą sprzętu (dźwigi, pompy do betonu) o wysokości powyżej 25 ft AGL. The construction works will be carried out with the use of building equipment up to 25 ft AGL and will be periodically coordinated with aircraft movement. The construction site will be marked. During construction, temporary difficulties/limitations for air traffic are expected in relation to: - unserviceable RWY 27 approach lighting system CAT I (Calvert) since to EST, - construction of TWYs at the junction of the current RWY, - working equipment (cranes, concrete pumps) with a height above 25 ft AGL. 2. ZADANIE 2 2. TASK 2 Przeniesienie urządzenia ILS GP na południową stronę nowej RWY 09/27. Change of the location of ILS GP to the south of the new RWY 09/27. Harmonogram prac Schedule of works Termin rozpoczęcia: Date of commencement: Termin zakończenia: EST Date of completion: EST SUP 06/14

10 STRONA 1-2 PAGE 1-2 PRACE BUDOWLANE NA LOTNISKU KATOWICE/PYRZOWICE (EPKT) CONSTRUCTION WORKS AT KATOWICE/PYRZOWICE (EPKT) AERODROME Zakres prac a) Budowa infrastruktury technicznej systemu antenowego ILS-GP, w tym masztu o wysokości 60 ft AGL, anteny monitora (near field), kontenera na urządzenia, płaszczyzny odbijającej i płyt pomiarowych. Nowa lokalizacja ILS GP: 120 m na południe od osi nowej RWY 09/27, 350 m na zachód od THR 27. b) Budowa infrastruktury technicznej RVR w strefie przyziemienia RWY 27. Lokalizacja zaplecza budowy: północno-wschodnia część lotniska. Ograniczenia i utrudnienia Prace budowlane będą prowadzone przy użyciu sprzętu budowlanego o wysokości do 25 ft AGL i okresowo będą koordynowane z ruchem statków powietrznych. W trakcie budowy wystąpią czasowe utrudnienia/ograniczenia dla ruchu lotniczego związane z: - wyłączeniem pomocy nawigacyjnej ILS GP, - wyłączeniem RVR w strefie przyziemienia RWY 27, - pracą sprzętu (dźwigi, pompy do betonu) o wysokości powyżej 25 ft AGL. Scope of works a) Construction of the technical infrastructure of the antenna system ILS- GP, including GP antenna mast height of 60 ft AGL, monitor dipole (near field), technical shelter, monitor reflection area and theodolite plates. New location ILS GP: 120 m south of the new RWY 09/27 centre line, 350 m west from THR 27. b) Construction of RVR technical infrastructure within RWY 27 touchdown zone. Location of the maintenance base: north-eastern part of the aerodrome. Limitations and difficulties The construction works will be carried out with the use of building equipment up to 25 ft AGL and will be periodically coordinated with aircraft movement. During construction, temporary difficulties/ limitations for air traffic are expected in relation to: - unserviceable ILS GP, - unserviceable RVR in RWY 27 touchdown zone, - working equipment (cranes, concrete pumps) with a height above 25 ft AGL. 3. ZADANIE 3 3. TASK 3 Budowa stanowiska odladzania/przeciwdziałania oblodzeniu Construction of an aeroplane de-icing/anti-icing facility. samolotów. Harmonogram prac Schedule of works Termin rozpoczęcia: Date of commencement: Termin zakończenia: EST Date of completion: EST Zakres prac Scope of works a) Budowa stanowiska odladzania/przeciwdziałania oblodzeniu samolotów dla dwóch samolotów kodu D (B ER) lub zamiennie jednego kodu E (B ) wraz z drogami serwisowymi i miejscem postojowym sprzętu naziemnego. b) Budowa płytowego odcinka TWY T przeznaczonego dla samolotów kodu E. Lokalizacja zaplecza budowy: południowo-wschodnia część lotniska. a) Construction of a new aeroplane de-icing/anti-icing facility for two ICAO code D aircraft (B ER) or alternatively one ICAO code E aircraft (B ), service roads and storage area for ground equipment. b) Construction of an apron section of TWY T intended for ICAO code E aircraft. Location of the maintenance base: south-eastern part of the aerodrome. Ograniczenia i utrudnienia Limitations and difficulties Prace budowlane będą prowadzone przy użyciu sprzętu budowlanego o wysokości do 25 ft AGL i okresowo będą koordynowane z ruchem statków powietrznych. Teren prowadzonych robót będzie oznakowany. W trakcie budowy wystąpią czasowe utrudnienia/ograniczenia dla ruchu lotniczego związane z: The construction works will be carried out with the use of building equipment up to 25 ft AGL and will be periodically coordinated with aircraft movement. The construction site will be marked. During construction, temporary difficulties/limitations for air traffic are expected in relation to: - budową odcinka drogi kołowania w kolizji z świetlnym system - construction of part of taxiway at the junction of the RWY 27 podejścia do RWY 27, approach lighting system, - pracą sprzętu (dźwigi, pompy do betonu) o wysokości powyżej - working equipment (cranes, concrete pumps) with a height above 25 ft AGL, 25 ft AGL, - ograniczeniem dostępności stanowisk postojowych na APN 3. - limited availability of parking on the APN ZADANIE 4 4. TASK 4 Rozbudowa terminala pasażerskiego w kierunku zachodnim. Expansion of the passenger terminal in a westerly direction. Harmonogram prac Schedule of works Termin rozpoczęcia: Date of commencement: Termin zakończenia: EST Date of completion: EST Zakres prac Scope of works Budowa terminalu przylotowego wraz z bagażownią oraz rozbudowa parkingu P1 w kierunku zachodnim od istniejącego terminala pasażerskiego B. Wymiary terminala Wysokość: 7,90 m Długość: 156,0 m Szerokość: 45,50 m Construction of the arrival terminal with the luggage storage and expansion of the P1 car park in the direction to the west of the existing passenger terminal B. Dimensions of the terminal Height: Length: Width: 7,90 m 156,0 m 45,50 m SUP 06/14

11 PRACE BUDOWLANE NA LOTNISKU KATOWICE/PYRZOWICE (EPKT) CONSTRUCTION WORKS AT KATOWICE/PYRZOWICE (EPKT) AERODROME STRONA 1-3 PAGE 1-3 Ograniczenia i utrudnienia Prace budowlane będą prowadzone przy użyciu sprzętu budowlanego o wysokości do 25 ft AGL i okresowo będą koordynowane z ruchem statków powietrznych. Teren prowadzonych robót będzie oznakowany, trwale wygrodzony. W trakcie budowy wystąpią utrudnienia/ograniczenia dla ruchu lotniczego związane z: - dostępnością stanowisk postojowych o numerach 24 do 29 na APN 1 dla statków powietrznych powyżej kodu referencyjnego C, - pracą sprzętu (dźwigi, pompy do betonu) o wysokości powyżej 25 ft AGL. Limitations and difficulties The construction works will be carried out using construction equipment up to 25 ft AGL and will be periodically coordinated with the movement of the aircraft. The area of works will be marked, permanently enclosed. During construction obstacles/restrictions for air traffic are expected associated with: - the availability of stands No. 24 to 29 on APN 1 above reference code C aircraft, - working equipment (cranes, concrete pumps) with a height above 25 ft AGL. 5. ZADANIE 5 5. TASK 5 Budowa APN CARGO wraz z TWY E0. Construction of CARGO APN with the TWY E0. Harmonogram prac Schedule of works Termin rozpoczęcia: Date of commencement: Termin zakończenia: EST Date of completion: EST Zakres prac Scope of works Budowa APN CARGO oraz TWY E0 w miejscu istniejącej APN 3. Wymiary APN: 97,0 x 137,5 m, nawierzchnia sztywna. TWY E0 przeznaczona dla samolotów kodu E, nawierzchnia sztywna, północne pobocze umocnione - nawierzchnia podatna. Ograniczenia i utrudnienia Prace budowlane będą prowadzone przy użyciu sprzętu budowlanego o wysokości do 25 ft AGL i okresowo będą koordynowane z ruchem statków powietrznych. Teren prowadzonych robót będzie oznakowany, trwale wygrodzony. W trakcie budowy wystąpią utrudnienia/ograniczenia dla ruchu lotniczego związane z: - wyłączeniem stanowisk postojowych o numerach 30 do 38 na płycie postojowej APN 3, - czasowym wyłączeniem TWY E1 i F, - pracą sprzętu (dźwigi, pompy do betonu) o wysokości powyżej 25 ft AGL. 6. INFORMACJE DODATKOWE 6. ADDITIONAL INFORMATION Szczegółowe informacje na temat ograniczeń i ich wpływu na operacje lotnicze będą publikowane w NOTAM. Dodatkowe informacje można uzyskać u Dyżurnego Operacyjnego Portu: Construction of CARGO APN and TWY E0 in place of existing APN 3. Dimensions of the APN: 97.0 x m, rigid pavement. TWY E0 designed for planes of the E code, rigid pavement, the northern strengthened shoulders - flexible pavement. Limitations and difficulties The construction works will be carried out using construction equipment up to 25 ft AGL and will be periodically coordinated with the movement of the aircraft. The area of works will be marked, permanently enclosed. During construction obstacles/restrictions for air traffic are expected associated with: - unserviceable stands No. 30 to 38 on APN 3, - temporarily unserviceable TWY E1 and F, - working equipment (cranes, concrete pumps) with a height above 25 ft AGL. Detailed information on the limitations and their impact on flight operations will be published by NOTAM. Additional information can be obtained from the Airport Duty Officer: Telefon: Phone: Tel. kom.: Mobile: Faks: Fax: Niniejszy suplement zastępuje Suplement 67/13. This Supplement replaces Supplement 67/13. - KONIEC - - END - SUP 06/14

12 4 4 TASK 4 TASK 1 TASK 2 TASK 5 TASK 3 SUP 10/13 06/14

13 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE AIP AIRAC AMDT 147 Obowiązuje od / Effective from 1) ZAWARTOŚĆ ZMIANY: 1) AMENDMENT CONTENTS: GEN: GEN: - aktualizacja nazw oraz danych teleadresowych władz związanych z międzynarodową żeglugą powietrzną; - names and contact details of authorities concerned with the facilitation of international air navigation updated; - aktualizacja wykazu wskaźników lokalizacji; - list of location indicators updated; - wprowadzenie nowych serii NOTAM E / U ; - new series E / U NOTAM introduced; - aktualizacja map: Sektory AIRMET, Regiony nastawiania wysokościomierzy; - charts updated: AIRMET sectors, Altimeter setting regions; - zmiany edytorskie. - editorial changes. ENR: ENR: - zmiana częstotliwości KRAKÓW DIRECTOR z 124,050 MHz na 126,525 MHz; - change of KRAKÓW DIRECTOR frequency from MHz into MHz; - zmiana częstotliwości rezerwowej ACC WARSZAWA z 134,925 MHz na 125,450 MHz; - change of WARSZAWA ACC secondary frequency from MHz into MHz; AD: - aktualizacja informacji o przeszkodach lotniczych: Iława, Olkusz, Poznań/Garbary, Rogów Górowski, Słupsk, Szczecin, Świerże Górne, Warszawa/Międzylesie, Wieluń, Zduńska Wola; - wycofanie informacji o przeszkodach lotniczych: Karścino, Łozienica, Sowlany, Szczeglice, Szybowice; - wprowadzenie informacji o nowych przeszkodach lotniczych: Jędrychowo, Kaliska, Lubanice, Słocin, Stary Zamek; - aktualizacja map obszaru kontrolowanego lotniska - ICAO (Drogi tranzytowe): TMA GDAŃSK, TMA LUBLIN, TMA POZNAŃ, TMA WARSZAWA; TMA GDAŃSK, TMA LUBLIN, TMA POZNAŃ, TMA WARSZAWA; - zmiany edytorskie. - editorial changes. - aktualizacja informacji o lotniskach: BYDGOSZCZ/Szwederowo (EPBY), KATOWICE/Pyrzowice (EPKT), KRAKÓW/Balice (EPKK), ŁÓDŹ - LUBLINEK (EPLL), WARSZAWA/Modlin (EPMO), ZIELONA GÓRA/Babimost (EPZG); - aktualizacja map lotnisk - ICAO: ŁÓDŹ - LUBLINEK (EPLL), SZCZECIN/Goleniów (EPSC); - aktualizacja mapy przeszkód lotniskowych - ICAO Typu A dla lotniska SZCZECIN/Goleniów (EPSC); - aktualizacja map obszaru kontrolowanego lotniska - ICAO: BYDGOSZCZ/Szwederowo (EPBY), KRAKÓW/Balice (EPKK), ŁÓDŹ - LUBLINEK (EPLL), RZESZÓW/Jasionka (EPRZ), SZCZECIN/Goleniów (EPSC); - aktualizacja mapy standardowych dolotów instrumentalnych (STAR) - ICAO dla lotniska WARSZAWA/Modlin (EPMO); - aktualizacja map instrumentalnych podejść - ICAO dla lotnisk: KRAKÓW/Balice (EPKK), POZNAŃ/Ławica (EPPO); AD: - information on the following aeronautical obstacles updated: Iława, Olkusz, Poznań/Garbary, Rogów Górowski, Słupsk, Szczecin, Świerże Górne, Warszawa/Międzylesie, Wieluń, Zduńska Wola; - information on the following aeronautical obstacles widhdrawn: Karścino, Łozienica, Sowlany, Szczeglice, Szybowice; - information on new aeronautical obstacles introduced: Jędrychowo, Kaliska, Lubanice, Słocin, Stary Zamek; - Area Charts - ICAO (Transit Routes) updated: - information on the following aerodromes updated: BYDGOSZCZ/Szwederowo (EPBY), KATOWICE/Pyrzowice (EPKT), KRAKÓW/Balice (EPKK), ŁÓDŹ - LUBLINEK (EPLL), WARSZAWA/Modlin (EPMO), ZIELONA GÓRA/Babimost (EPZG); - Aerodrome Charts - ICAO updated: ŁÓDŹ - LUBLINEK (EPLL), SZCZECIN/Goleniów (EPSC); - Aerodrome Obstacle Chart - ICAO Type A for SZCZECIN/Goleniów (EPSC) aerodrome updated; - Area Charts - ICAO for the following aerodromes updated: BYDGOSZCZ/Szwederowo (EPBY), KRAKÓW/Balice (EPKK), ŁÓDŹ - LUBLINEK (EPLL), RZESZÓW/Jasionka (EPRZ), SZCZECIN/Goleniów (EPSC); - Standard Arrival Chart Instrument (STAR) - ICAO for WARSZAWA/ Modlin (EPMO) aerodrome updated; - Instrument Approach Charts - ICAO for the following aerodromes updated: KRAKÓW/Balice (EPKK), POZNAŃ/Ławica (EPPO); Ciąg dalszy na następnej stronie Continued on next page

14 STRONA 2 ZMIANA AIRAC nr 147 PAGE 2 AIRAC AMENDMENT No aktualizacja mapy tras dolotowych i odlotowych VFR dla lotniska - VFR Arrival and Departure Routes chart for WROCŁAW/ WROCŁAW/Strachowice (EPWR); Strachowice (EPWR) aerodrome updated; - aktualizacja map operacyjnych do lotów z widocznością dla lotnisk: KRAKÓW/Balice (EPKK), KATOWICE/Pyrzowice (EPKT), WARSZAWA/Modlin (EPMO), POZNAŃ/Ławica (EPPO), SZCZECIN/Goleniów (EPSC); - Visual Operation Charts for the following aerodromes updated: KRAKÓW/Balice (EPKK), KATOWICE/Pyrzowice (EPKT), WARSZAWA/Modlin (EPMO), POZNAŃ/Ławica (EPPO), SZCZECIN/Goleniów (EPSC); - zmiany edytorskie. - editorial changes. 2) USUNĄĆ NASTĘPUJĄCE STRONY REMOVE THE FOLLOWING PAGES 2) WŁĄCZYĆ NASTĘPUJĄCE STRONY INSERT THE FOLLOWING PAGES GEN GEN GEN FEB GEN GEN FEB GEN GEN FEB GEN GEN FEB GEN GEN FEB GEN GEN FEB GEN GEN FEB GEN GEN FEB GEN GEN FEB GEN GEN FEB GEN GEN FEB GEN GEN FEB GEN GEN FEB GEN GEN SEP GEN GEN MAR GEN GEN FEB GEN GEN FEB GEN GEN FEB GEN GEN FEB GEN GEN JUL GEN GEN JUL GEN GEN JUL GEN GEN JUL GEN GEN FEB GEN GEN FEB GEN GEN FEB GEN GEN FEB GEN GEN NOV GEN GEN FEB GEN GEN JAN GEN ENR ENR ENR NOV ENR ENR APR ENR ENR NOV ENR ENR JUL ENR ENR MAY ENR ENR AUG ENR ENR MAY ENR ENR MAY ENR ENR AUG ENR ENR AUG ENR ENR MAY ENR ENR MAY ENR ENR AUG ENR Ciąg dalszy na następnej stronie Continued on next page

15 ZMIANA AIRAC nr 147 STRONA 3 AIRAC AMENDMENT No. 147 PAGE 3 2) USUNĄĆ NASTĘPUJĄCE STRONY REMOVE THE FOLLOWING PAGES 2) WŁĄCZYĆ NASTĘPUJĄCE STRONY INSERT THE FOLLOWING PAGES ENR MAY ENR ENR MAY ENR ENR FEB ENR ENR MAR ENR ENR SEP ENR ENR SEP ENR ENR JAN ENR ENR JAN ENR ENR FEB ENR ENR FEB ENR ENR FEB ENR ENR FEB ENR ENR FEB ENR ENR FEB ENR ENR FEB ENR ENR FEB ENR ENR FEB ENR ENR FEB ENR ENR FEB ENR ENR FEB ENR ENR FEB ENR ENR FEB ENR ENR FEB ENR ENR FEB ENR ENR FEB ENR ENR FEB ENR ENR FEB ENR ENR FEB ENR ENR FEB ENR ENR FEB ENR ENR FEB ENR ENR FEB ENR ENR FEB ENR ENR FEB ENR ENR FEB ENR ENR FEB ENR ENR FEB ENR ENR FEB ENR ENR FEB ENR ENR FEB ENR ENR FEB ENR ENR FEB ENR ENR FEB ENR ENR FEB ENR ENR FEB ENR ENR FEB ENR ENR MAY ENR ENR FEB ENR ENR FEB ENR AD AD AD FEB AD EPBY SEP EPBY EPBY SEP EPBY Ciąg dalszy na następnej stronie Continued on next page

16 STRONA 4 ZMIANA AIRAC nr 147 PAGE 4 AIRAC AMENDMENT No ) USUNĄĆ NASTĘPUJĄCE STRONY REMOVE THE FOLLOWING PAGES 2) WŁĄCZYĆ NASTĘPUJĄCE STRONY INSERT THE FOLLOWING PAGES EPBY OCT EPBY EPBY FEB EPBY EPGD FEB EPGD EPGD NOV EPGD EPGD FEB EPGD EPGD FEB EPGD EPGD FEB EPGD EPKK FEB EPKK EPKK MAY EPKK EPKK DEC EPKK EPKT DEC EPKT EPKT FEB EPKT EPKT DEC EPKT EPKT DEC EPKT EPKT DEC EPKT EPKT DEC EPKT EPKT DEC EPKT EPKT JAN EPKT EPLL JAN EPLL EPLL FEB EPLL EPLL FEB EPLL EPLL FEB EPLL EPLL JAN EPLL EPLL JAN EPLL EPLL FEB EPLL EPLL FEB EPLL EPLL FEB EPLL EPLL MAY EPLL EPLL FEB EPLL EPMO DEC EPMO EPMO SEP EPMO EPMO NOV EPMO EPMO DEC EPMO EPMO JAN EPMO EPMO JAN EPMO EPMO FEB EPMO EPMO FEB EPMO EPMO FEB EPMO EPMO FEB EPMO EPMO DEC EPMO EPMO DEC EPMO EPMO DEC EPMO EPMO FEB EPMO EPMO FEB EPMO EPMO FEB EPMO EPMO FEB EPMO EPMO FEB EPMO EPMO JAN EPMO EPMO FEB EPMO EPMO JAN EPMO EPMO FEB EPMO EPPO JAN EPPO EPPO JAN EPPO EPPO JAN EPPO Ciąg dalszy na następnej stronie Continued on next page

17 ZMIANA AIRAC nr 147 STRONA 5 AIRAC AMENDMENT No. 147 PAGE 5 2) USUNĄĆ NASTĘPUJĄCE STRONY REMOVE THE FOLLOWING PAGES 2) WŁĄCZYĆ NASTĘPUJĄCE STRONY INSERT THE FOLLOWING PAGES EPPO FEB EPPO EPRZ MAY EPRZ EPSC JAN EPSC EPSC JAN EPSC EPSC MAY EPSC EPSC JAN EPSC EPWA FEB EPWA EPWA FEB EPWA EPWR JAN EPWR EPWR JAN EPWR EPZG AUG EPZG EPZG JAN EPZG EPZG JAN EPZG ) NASTĘPUJĄCE NOTAM SĄ WPROWADZONE DO AIP POLSKA TĄ ZMIANĄ: P8576/13, P8736/13, P8876/13, P8948/13, P8981/13, P9186/13, P0100/14, P0102/14, N5621/13, N5793/13, N5844/13, N5867/13, N5966/13. 4) NASTĘPUJĄCE SUPLEMENTY SĄ NINIEJSZYM SKASOWANE: PATRZ GEN ) AIC POZOSTAJĄCE W MOCY: 03/11, 04/12, 02/13, 03/13, 04/13, 05/13, 01/14. 3) THE FOLLOWING NOTAM ARE INCORPORATED INTO WITH THIS AMENDMENT: A8576/13, A8736/13, A8879/13, A8948/13, A8981/13, A9186/13, A0100/14, A0102/14, D5621/13, D5793/13, D5844/13, D5867/13, D5966/13. 4) THE FOLLOWING SUPPLEMENTS ARE HEREBY CANCELLED: SEE GEN ) THE AIC REMAINING IN FORCE: 03/11, 04/12, 02/13, 03/13, 04/13, 05/13, 01/14. 6) POPRAWKI RĘCZNE: PATRZ GEN ) HAND AMENDMENTS: SEE GEN ) ZAZNACZYĆ WPROWADZENIE ZMIANY NA STRONACH GEN ) RECORD THE ENTRY OF THE AMENDMENT ON PAGES GEN 0.2. Zmiana powinna być przechowywana w sekcji AIRAC od chwili otrzymania do. Amendment should be stored in the AIRAC section from the date of receipt until. - KONIEC - - END -

18 STRONA WOLNA INTENTIONALLY LEFT BLANK

19 AIP POLSKA GEN GEN 0.3 WYKAZ SUPLEMENTÓW DO AIP RECORD OF AIP SUPPLEMENTS Nr/Rok No/Year 53/12 16/13 41/13 46/13 55/13 62/13 73/13 79/13 85/13 86/13 87/13 89/13 01/14 02/14 03/14 04/14 05/14 06/14 Temat Subject Prace budowlane na lotnisku SZCZECIN/Goleniów (EPSC) Construction works at SZCZECIN/Goleniów aerodrome (EPSC) Planowane inwestycje na lotnisku Chopina w Warszawie (EPWA) w latach Planned investments at Warsaw Chopin Airport (EPWA) between Tabele konwersji map dla lotniska ŁÓDŹ/Lublinek (EPLL) Conversion tables for ŁÓDŹ/Lublinek (EPLL) aerodrome charts Lądowanie statków powietrznych kodu A na kierunku RWY 07L na lotnisku ŁÓDŹ/ Lublinek (EPLL) Landing of code A aircraft at RWY 07L at ŁÓDŹ/Lublinek (EPLL) aerodrome RESA dla lotniska BYDGOSZCZ/Szwederowo (EPBY) RESA for BYDGOSZCZ/Szwederowo aerodrome (EPBY) Zmiana wysokości powierzchni ograniczających wysokość zabudowy w rejonie lotniska ŁÓDŹ/Lublinek (EPLL) Change of the altitude of obstacle limitation surfaces within the area of ŁÓDŹ/ Lublinek aerodrome (EPLL) Realizacja inwestycji na lotnisku KRAKÓW/Balice (EPKK) w latach Realization of investments at KRAKÓW/Balice (EPKK) aerodrome in the years Zmiana parametrów pola naziemnego ruchu lotniczego na lotnisku BYDGOSZCZ/ Szwederowo (EPBY) Change of movement area parameters at BYDGOSZCZ/Szwederowo aerodrome (EPBY) Zmiany na polu ruchu naziemnego na lotnisku GDAŃSK im. Lecha Wałęsy (EPGD) Changes to movement area at GDAŃSK Lech Walesa aerodrome (EPGD) Zmiany na polu ruchu naziemnego na lotnisku GDAŃSK im. Lecha Wałęsy (EPGD) Changes to movement area at GDAŃSK Lech Walesa aerodrome (EPGD) Zmiana organizacji ruchu statków powietrznych na płycie postojowej lotniska KRAKÓW/Balice (EPKK) Change of apron layout at KRAKÓW/Balice aerodrome (EPKK) Ograniczenia w dostępności lotniska KRAKÓW/Balice (EPKK) Limitations in the availability of KRAKÓW/Balice aerodrome (EPKK) Skoki spadochronowe - Rudniki Parachute jumps - Rudniki Loty bezzałogowego statku powietrznego Unmanned aerial vehicle flights Czasowe zamknięcie RWY 07L/25R na lotnisku ŁÓDŹ - LUBLINEK (EPLL) RWY 07L/25R at ŁÓDŹ - LUBLINEK aerodrome (EPLL) temporarily closed Czasowe zamknięcie RWY 09/27 na lotnisku KATOWICE/Pyrzowice (EPKT) RWY 09/27 at KATOWICE/PYRZOWICE aerodrome (EPKT) temporarily closed Rejony szybowcowych lotów falowych Wave gliding areas Prace budowlane na lotnisku KATOWICE/Pyrzowice (EPKT) Construction works at KATOWICE/Pyrzowice (EPKT) aerodrome Rozdział Chapter Ważny od Valid from Ważny do Valid to AD 2 EPSC 20 SEP SEP 2014 EST AD 2 EPWA 04 APR DEC 2014 EST AD 2 EPLL 30 MAY APR 2014 AD 2 EPLL 30 MAY SEP 2014 EST AD 2 EPBY 27 JUN DEC 2013 EST AD 2 EPLL 25 JUL SEP 2014 EST AD 2 EPKK 19 SEP MAY 2014 EST AD 2 EPBY 17 OCT DEC 2013 EST AD 2 EPGD 14 NOV NOV 2014 EST AD 2 EPGD 14 NOV NOV 2014 EST AD 2 EPKK 14 NOV DEC 2014 EST AD 2 EPKK 14 NOV DEC 2014 EST ENR 5 17 JAN APR 2014 ENR 5 06 FEB MAY 2014 AD 2 EPLL 05 MAY MAY 2014 AD 2 EPKT 21 DEC 2014 ENR 5 18 APR 2014 AD 2 EPKT 30 JUN 2015 EST AIRAC AMDT 147

20 STRONA WOLNA INTENTIONALLY LEFT BLANK

21 AIP POLSKA GEN GEN 0.4 WYKAZ KONTROLNY STRON AIP CHECKLIST OF AIP PAGES UWAGA REMARK STRONA/PAGE numery stron zapisane drukiem wytłuszczonym są wprowadzone zmianą AIRAC. page numbers printed in bold are introduced by an AIRAC Amendment. DATA/DATE GEN GEN SEP GEN SEP GEN JUN GEN FEB GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN JUN GEN NOV GEN GEN GEN AUG GEN SEP GEN SEP GEN SEP GEN SEP GEN SEP GEN SEP GEN SEP GEN FEB GEN MAR GEN MAR GEN MAR GEN JUN GEN FEB GEN SEP GEN SEP GEN SEP GEN FEB GEN APR GEN APR GEN APR GEN APR GEN APR GEN JUN GEN FEB GEN APR GEN JUL GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB STRONA/PAGE DATA/DATE GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN MAR GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN MAY GEN JUN GEN MAY GEN JAN GEN JUN GEN JAN GEN JUN GEN JUN GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN JUN GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN MAY GEN FEB GEN JUN GEN JUN GEN GEN GEN GEN GEN FEB GEN FEB GEN DEC GEN DEC GEN DEC GEN APR GEN APR AIRAC AMDT 147

22 GEN AIP POLSKA STRONA/PAGE DATA/DATE GEN APR GEN FEB GEN FEB GEN DEC GEN DEC GEN GEN GEN GEN GEN JUL GEN JUL GEN JUN GEN JUN GEN JUN GEN GEN GEN FEB GEN FEB GEN GEN GEN FEB GEN OCT GEN MAY GEN MAY GEN OCT GEN MAY GEN MAY GEN FEB GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN JUN GEN JUN GEN GEN GEN GEN JUL GEN SEP GEN SEP GEN SEP GEN JUL GEN APR GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN MAR GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB STRONA/PAGE DATA/DATE GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN SEP GEN SEP GEN SEP GEN SEP GEN SEP GEN MAY GEN MAY GEN MAY GEN MAY GEN MAY GEN MAY GEN MAY GEN FEB GEN MAY GEN MAY GEN MAY GEN MAY GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN MAR GEN AUG GEN AUG GEN AUG GEN AUG GEN AUG GEN AUG GEN AUG GEN AUG GEN AUG GEN AUG GEN AUG GEN AUG GEN AUG GEN AUG GEN AUG GEN AUG GEN AUG AIRAC AMDT 147

VFR SUP 64/14 (AD 4 EPKT)) Obowiązuje od / Effective from 18 SEP 2014 Obowiązuje do / Effective to 30 JUN 2015 EST

VFR SUP 64/14 (AD 4 EPKT)) Obowiązuje od / Effective from 18 SEP 2014 Obowiązuje do / Effective to 30 JUN 2015 EST POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

VFR SUP 37/11 (VFR ENR) Obowiązuje od / Effective from 01 SEP 2011 Obowiązuje do / Effective to 29 NOV 2011 EST

VFR SUP 37/11 (VFR ENR) Obowiązuje od / Effective from 01 SEP 2011 Obowiązuje do / Effective to 29 NOV 2011 EST POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY 1. DATES do to

1. TERMINY 1. DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 16/13 (AD 2 EPWA)

SUP 16/13 (AD 2 EPWA) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1) ZAWARTOŚĆ ZMIANY: 1) AMENDMENT CONTENTS:

1) ZAWARTOŚĆ ZMIANY: 1) AMENDMENT CONTENTS: POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY 1. DATES do to

1. TERMINY 1. DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 21/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 08 JUN 2015 Obowiązuje do / Effective to 19 JUN 2015

MIL SUP 21/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 08 JUN 2015 Obowiązuje do / Effective to 19 JUN 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY DATES do to CZAS (UTC) TIME (UTC)

1. TERMINY DATES do to CZAS (UTC) TIME (UTC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 86/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 OCT 2016 Obowiązuje do / Effective to 03 JAN 2017

MIL SUP 86/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 OCT 2016 Obowiązuje do / Effective to 03 JAN 2017 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 60/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 11 AUG 2016 Obowiązuje do / Effective to 15 AUG 2016

MIL SUP 60/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 11 AUG 2016 Obowiązuje do / Effective to 15 AUG 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

'11"N '08"E '57"N '21"E '57"N '21"E '47"N '14"E

'11N '08E '57N '21E '57N '21E '47N '14E POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE (ENR 5) 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax:

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 16/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 MAY 2015 Obowiązuje do / Effective to 26 JUN 2015

MIL SUP 16/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 MAY 2015 Obowiązuje do / Effective to 26 JUN 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

SUP 85/16 (AD 2 EPGD)

SUP 85/16 (AD 2 EPGD) POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 85/16 (AD 2 EPGD) 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE WOJSKOWE USTKA (EP D53) MILITARY EXERCISE USTKA (EP D53)

ĆWICZENIE WOJSKOWE USTKA (EP D53) MILITARY EXERCISE USTKA (EP D53) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE do to CZAS (UTC) TIME (UTC)

1. TERMIN DATE do to CZAS (UTC) TIME (UTC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE Od do From to CZAS (UTC) TIME (UTC)

1. TERMIN DATE Od do From to CZAS (UTC) TIME (UTC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95

Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 26/14 (MIL ENR 5)

MIL SUP 26/14 (MIL ENR 5) STRONA -1 PAGE - 1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE 02-147 Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE do to

1. TERMIN DATE do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN 1. DATE 2013-08-14 do 2013-08-25 2013-08-14 to 2013-08-25. Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95

1. TERMIN 1. DATE 2013-08-14 do 2013-08-25 2013-08-14 to 2013-08-25. Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE 2014-07-24 do 2014-10-23 2014-07-24 to 2014-10-23

1. TERMIN DATE 2014-07-24 do 2014-10-23 2014-07-24 to 2014-10-23 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 29/14 (AD 2 EPSC)

SUP 29/14 (AD 2 EPSC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

2. TERMINY ZAPASOWE (UTC) 2. ALTERNATIVE DATES (UTC) 2012-04-05: 0700-1100 2012-07-05: 0700-1100 2012-10-04: 0700-1100 2012-12-06: 0800-1200

2. TERMINY ZAPASOWE (UTC) 2. ALTERNATIVE DATES (UTC) 2012-04-05: 0700-1100 2012-07-05: 0700-1100 2012-10-04: 0700-1100 2012-12-06: 0800-1200 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 07/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 03 APR 2015 Obowiązuje do / Effective to 01 JUL 2015

MIL SUP 07/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 03 APR 2015 Obowiązuje do / Effective to 01 JUL 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 24/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 08 JUN 2015 Obowiązuje do / Effective to 19 JUN 2015

MIL SUP 24/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 08 JUN 2015 Obowiązuje do / Effective to 19 JUN 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY 1. DATES 2013-07-22 do 2013-08-10 2013-07-22 until 2013-08-10 2. 53 21'10"N 015 25'38"E 3. 54 04'52"N 017 02'01"E

1. TERMINY 1. DATES 2013-07-22 do 2013-08-10 2013-07-22 until 2013-08-10 2. 53 21'10N 015 25'38E 3. 54 04'52N 017 02'01E OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 54/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 07 SEP 2015 Obowiązuje do / Effective to 18 SEP 2015

MIL SUP 54/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 07 SEP 2015 Obowiązuje do / Effective to 18 SEP 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

SUP 03/13 (AD 2 EPKT)

SUP 03/13 (AD 2 EPKT) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE 2015-12-10 do 2016-03-02 2015-12-10 to 2016-03-02

1. TERMIN DATE 2015-12-10 do 2016-03-02 2015-12-10 to 2016-03-02 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 18/15 (AD 2 EPPO)

SUP 18/15 (AD 2 EPPO) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

Aeroklub Krainy Jezior Lotnisko Kętrzyn Wilamowo Kętrzyn Tel.: Phone: Faks: ,

Aeroklub Krainy Jezior Lotnisko Kętrzyn Wilamowo Kętrzyn Tel.: Phone: Faks: , AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPKE 1-1 AIRAC effective date 03 APR 2014 EPKE AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPKE AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EETNYNYX KCOSXHJP ZBZZSAXX EBZZSAEP EGZZSAEP EVRAYNYS LEMDYOYX LFZZNTEP LKZZSDEP OKNOYNYX UUUUYNYX EKZZSAEP ENZZSEXX KDZZNAXX LKZZSAEP LZZZSCEP

EETNYNYX KCOSXHJP ZBZZSAXX EBZZSAEP EGZZSAEP EVRAYNYS LEMDYOYX LFZZNTEP LKZZSDEP OKNOYNYX UUUUYNYX EKZZSAEP ENZZSEXX KDZZNAXX LKZZSAEP LZZZSCEP HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. SEASONAL SNOW PLAN FOR THE WINTER SEASON 2012/2013WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATES do to

1. TERMIN DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 57/15 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 17 SEP 2015 Obowiązuje do / Effective to 11 DEC 2015

MIL SUP 57/15 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 17 SEP 2015 Obowiązuje do / Effective to 11 DEC 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 41/14 (AD 4 EPLY)

MIL SUP 41/14 (AD 4 EPLY) STRONA -1 PAGE - 1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE 02-147 Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

STAŁE TRASY LOTNICTWA WOJSKOWEGO (MRT) MILITARY ROUTES (MRT)

STAŁE TRASY LOTNICTWA WOJSKOWEGO (MRT) MILITARY ROUTES (MRT) AIP VFR POLAND VFR ENR 2.4-1 VFR ENR 2.4 STAŁE TRASY LOTNICTWA WOJSKOWEGO (MRT) MILITARY ROUTES (MRT) 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. GENERAL 1.1 Konkretne przebiegi tras MRT wyznaczane są według punktów sieci

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROLOWANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR

PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROLOWANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR AIP POLSKA ENR 2.2.1-1 ENR 2.2.1 PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR 1. SEKTORY KONTROLI OBSZARU 1. AREA CONTROL SECTORS Obszar kontrolowany

Bardziej szczegółowo

DATA DOSTARCZENIA DANYCH DO ZMIANY AIRAC/ SUPLEMENTU DEADLINE FOR AIRAC AMENDMENT/SUPPLEMENT

DATA DOSTARCZENIA DANYCH DO ZMIANY AIRAC/ SUPLEMENTU DEADLINE FOR AIRAC AMENDMENT/SUPPLEMENT HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF AIRSPACE CLASSIFICATION BELOW FL 195 THROUGHOUT ECAC

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 03/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 10 FEB 2016 Obowiązuje do / Effective to 10 FEB 2016

MIL SUP 03/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 10 FEB 2016 Obowiązuje do / Effective to 10 FEB 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN 1. DATE 2012-07-20 do 2012-07-29 2012-07-20 to 2012-07-29. Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95

1. TERMIN 1. DATE 2012-07-20 do 2012-07-29 2012-07-20 to 2012-07-29. Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 16/14 (AD 2 EPKT)

SUP 16/14 (AD 2 EPKT) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO HAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATES do to Planowany czas aktywności: Planned times of activity:

1. TERMIN DATES do to Planowany czas aktywności: Planned times of activity: OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 24/14 (MIL ENR 5)

MIL SUP 24/14 (MIL ENR 5) STRONA -1 PAGE - 1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE 02-147 Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

LOTY NA POTRZEBY TRENINGU OPL - GAMBIT 16 FLIGHTS FOR THE PURPOSES OF AIR DEFENCE TRAINING - GAMBIT 16

LOTY NA POTRZEBY TRENINGU OPL - GAMBIT 16 FLIGHTS FOR THE PURPOSES OF AIR DEFENCE TRAINING - GAMBIT 16 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATES do to

1. TERMIN DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 131/17 (AD 2 EPRZ)

SUP 131/17 (AD 2 EPRZ) POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 131/17 (AD 2 EPRZ) 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

SUP 70/14 (AD 2 EPGD)

SUP 70/14 (AD 2 EPGD) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date AIP POLSKA GEN 3.2-1 08 JAN 2015 GEN 3.2 MAPY LOTNICZE AERONAUTICAL CHARTS 1. SŁUŻBA ODPOWIEDZIALNA ZA WYDAWANIE MAP LOTNICZYCH Mapy lotnicze na potrzeby żeglugi powietrznej w FIR WARSZAWA wydaje Polska

Bardziej szczegółowo

EETNYNYX KCOSXHJP ZBZZSAXX EBZZSAEP EGZZSAEP EVRAYNYS LEMDYOYX LFZZNTEP LKZZSDEP OKNOYNYX UUUUYNYX EKZZSAEP ENZZSEXX KDZZNAXX LKZZSAEP LZZZSCEP

EETNYNYX KCOSXHJP ZBZZSAXX EBZZSAEP EGZZSAEP EVRAYNYS LEMDYOYX LFZZNTEP LKZZSDEP OKNOYNYX UUUUYNYX EKZZSAEP ENZZSEXX KDZZNAXX LKZZSAEP LZZZSCEP HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. SEASONAL SNOW PLAN FOR THE WINTER SEASON 2011/2012WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF

Bardziej szczegółowo

SUP 06/15 (AD 2 EPKK)

SUP 06/15 (AD 2 EPKK) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 57/14 (AD 2 EPKK)

SUP 57/14 (AD 2 EPKK) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROLOWANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR

PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROLOWANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR AIP POLSKA ENR 2.2.1-1 ENR 2.2.1 PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR 1. SEKTORY KONTROLI OBSZARU 1. AREA CONTROL SECTORS Obszar kontrolowany

Bardziej szczegółowo

SUP 01/12 (AD 2 EPKT)

SUP 01/12 (AD 2 EPKT) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 45/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 07 JUL 2016 Obowiązuje do / Effective to 10 JUL 2016

MIL SUP 45/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 07 JUL 2016 Obowiązuje do / Effective to 10 JUL 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION.

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION. AIP VFR POLAND VFR ENR 3.1-1 VFR ENR 3.1 DELEGACJA SŁUŻB ATS DELEGATION OF ATS 1. DELEGACJA SŁUŻB ATS - CTR HERINGSDORF 1. DELEGATION OF ATS - HERINGSDORF CTR Linia łącząca następujące punkty/the line

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 37/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 23 JUL 2015 Obowiązuje do / Effective to 14 OCT 2015

MIL SUP 37/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 23 JUL 2015 Obowiązuje do / Effective to 14 OCT 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do pisma APZX-630-27/ /12

Załącznik nr 1 do pisma APZX-630-27/ /12 Załącznik nr 1 do pisma APZX-630-27/ /12 SUPLEMENT NR../12 (ENR) Obowiązuje od 12-05-15 Obowiązuje do 12-07-15 1. ZAWARTOŚĆ SUPLEMENTU SUPPLEMENT No../12 (ENR) Effective from 12-05-15 Effective to 12-07-15

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 03/12 (MIL ENR 5)

MIL SUP 03/12 (MIL ENR 5) STRONA -1 PAGE - 1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE 02-147 Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 33/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 JUN 2016 Obowiązuje do / Effective to 17 JUN 2016

MIL SUP 33/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 JUN 2016 Obowiązuje do / Effective to 17 JUN 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 05/17 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 02 FEB 2017 Obowiązuje do / Effective to 04 FEB 2017

MIL SUP 05/17 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 02 FEB 2017 Obowiązuje do / Effective to 04 FEB 2017 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION.

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION. AIP VFR POLAND VFR R 3.1-1 VFR R 3.1 DELEGACJA SŁUŻB ATS DELEGATION OF ATS 1. DELEGACJA SŁUŻB ATS - CTR HERINGSDORF 1. DELEGATION OF ATS - HERINGSDORF CTR Linia łącząca następujące punkty/the line 53 55

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY DATES do to do to CZAS (UTC) TIME (UTC)

1. TERMINY DATES do to do to CZAS (UTC) TIME (UTC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date AIP POLSKA GEN 3.2-1 08 JAN 2015 GEN 3.2 MAPY LOTNICZE AERONAUTICAL CHARTS 1. SŁUŻBA ODPOWIEDZIALNA ZA WYDAWANIE MAP LOTNICZYCH Mapy lotnicze na potrzeby żeglugi powietrznej w FIR WARSZAWA wydaje Polska

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWE TRASY LOTÓW (MRT) NA MAŁYCH WYSOKOŚCIACH LOW FLYING MILITARY TRAINING ROUTES (MRT)

WOJSKOWE TRASY LOTÓW (MRT) NA MAŁYCH WYSOKOŚCIACH LOW FLYING MILITARY TRAINING ROUTES (MRT) MIL AIP POLAND MIL ENR 5.2.5-1 MIL ENR 5.2.5 WOJSKOWE TRASY LOTÓW (MRT) NA MAŁYCH WYSOKOŚCIACH LOW FLYING MILITARY TRAINING ROUTES (MRT) 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. GENERAL Konkretne przebiegi tras MRT wyznaczane

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ DOTYCZĄCY ELEMENTÓW PRZESTRZENI POWIETRZNEJ ORAZ PROCEDUR RUCHU LOTNICZEGO

KWESTIONARIUSZ DOTYCZĄCY ELEMENTÓW PRZESTRZENI POWIETRZNEJ ORAZ PROCEDUR RUCHU LOTNICZEGO KWESTIONARIUSZ DOTYCZĄCY ELEMENTÓW PRZESTRZENI POWIETRZNEJ ORAZ PROCEDUR RUCHU LOTNICZEGO I DANE RESPONDENTA ( * WYMAGANE) IMIĘ NAZWISKO OPERATOR/PILOT* STANOWISKO TYP STATKU POWIETRZNEGO* TELEFON/FAX.

Bardziej szczegółowo

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR)

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPIN 1-1 AIRAC effective date 02 MAR 2017 EPIN AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPIN AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

DATY PUBLIKACJI CYKLU AIRAC W 2012 ROKU AIRAC CYCLE PUBLICATION DATES IN 2012 DATA DOSTARCZENIA DANYCH DO ZMIANY AIRAC/ SUPLEMENTU

DATY PUBLIKACJI CYKLU AIRAC W 2012 ROKU AIRAC CYCLE PUBLICATION DATES IN 2012 DATA DOSTARCZENIA DANYCH DO ZMIANY AIRAC/ SUPLEMENTU HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF AIRSPACE CLASSIFICATION BELOW FL 195 THROUGHOUT ECAC

Bardziej szczegółowo

TABLES LIST OF FIS SECTORS TRANSCEIVERS POSITIONS AND FREQUENCIES LIST OF FIS SECTORS BOUNDARY POINTS FIS SECTORS

TABLES LIST OF FIS SECTORS TRANSCEIVERS POSITIONS AND FREQUENCIES LIST OF FIS SECTORS BOUNDARY POINTS FIS SECTORS AIP VFR POLAND VFR GEN 4.1.1-1 VFR GEN 4.1.1 TABELE TABLES TABELA 1 TABELA 2 TABELA 3 TABELA 4 WYKAZ MIEJSC POSADOWIENIA RADIOSTACJI I CZĘSTOTLIWOŚCI SEKTORÓW SŁUŻBY INFORMACJI POWIETRZNEJ (FIS) WYKAZ

Bardziej szczegółowo

WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET

WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET AIP POLSKA GEN 2.7-1 30 MAR 2017 GEN 2.7 WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET OBLICZANIE CZASÓW WSCHODU I ZACHODU SŁOŃCA 1. Tabele wschodu i zachodu słońca dla lotniska EPWA oraz tabela poprawek zostały

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE 2014-08-21 do 2014-11-12 2014-08-21 to 2014-11-12. Planowany czas aktywności: SR - 2200. Planned time of activity: SR - 2200.

1. TERMIN DATE 2014-08-21 do 2014-11-12 2014-08-21 to 2014-11-12. Planowany czas aktywności: SR - 2200. Planned time of activity: SR - 2200. OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 59/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 25 JUL 2016 Obowiązuje do / Effective to 01 AUG 2016

MIL SUP 59/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 25 JUL 2016 Obowiązuje do / Effective to 01 AUG 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATES do to

1. TERMIN DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET

WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET AIP POLSKA GEN 2.7-1 31 MAR 2016 GEN 2.7 WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET OBLICZANIE CZASÓW WSCHODU I ZACHODU SŁOŃCA 1. Tabele wschodu i zachodu słońca dla lotniska EPWA oraz tabela poprawek zostały

Bardziej szczegółowo

SUP 09/12 (AD 2 EPKT)

SUP 09/12 (AD 2 EPKT) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 81/16 (AD 2 EPLB)

SUP 81/16 (AD 2 EPLB) POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 81/16 (AD 2 EPLB) 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

3. REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREAS. Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 285 Upper limit: FL 285

3. REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREAS. Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 285 Upper limit: FL 285 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATES do to

1. TERMIN DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 45/15 (AD 2 EPGD)

SUP 45/15 (AD 2 EPGD) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 06/15 (AD 2 EPKK)

SUP 06/15 (AD 2 EPKK) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 32/15 (AD 2 EPPO)

SUP 32/15 (AD 2 EPPO) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET

WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET AIP VFR POLAND VFR GEN 3.2-1 VFR GEN 3.2 WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET OBLICZANIE CZASÓW WSCHODU I ZACHODU SŁOŃCA 1. Tabele wschodu i zachodu słońca dla lotniska EPWA oraz tabela poprawek zostały

Bardziej szczegółowo

SUP 17/15 (AD 2 EPBY)

SUP 17/15 (AD 2 EPBY) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

ZNAKI UMOWNE NA MAPACH W AIP VFR AIP VFR CHART SYMBOLS

ZNAKI UMOWNE NA MAPACH W AIP VFR AIP VFR CHART SYMBOLS AIP VFR POLAND VFR GEN 2.2-1 VFR GEN 2.2 ZNAKI UMOWNE NA MAPACH W AIP VFR AIP VFR CHART SYMBOLS Lotnisko międzynarodowe International aerodrome Lotnisko cywilne/ - z utwardzoną drogą startową Civil aerodrome/

Bardziej szczegółowo

WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET

WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET AIP VFR POLAND VFR GEN 3.2-1 VFR GEN 3.2 WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET OBLICZANIE CZASÓW WSCHODU I ZACHODU SŁOŃCA 1. Tabele wschodu i zachodu słońca dla lotniska EPWA oraz tabela poprawek zostały

Bardziej szczegółowo

VFR SUP 56/16 (VFR ENR) Obowiązuje od / Effective from 13 JUN 2016 Obowiązuje do / Effective to 17 JUN 2016

VFR SUP 56/16 (VFR ENR) Obowiązuje od / Effective from 13 JUN 2016 Obowiązuje do / Effective to 17 JUN 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

SUP 60/12 (AD 2 EPRZ)

SUP 60/12 (AD 2 EPRZ) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 29/14 (AD 2 EPSC)

SUP 29/14 (AD 2 EPSC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

EPCD - Depułtycze Królewskie

EPCD - Depułtycze Królewskie AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPCD 1-1 AIRAC effective date 07 DEC 2017 EPCD AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPCD AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPKA - MASŁÓW k/kielc

EPKA - MASŁÓW k/kielc AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPKA 1-1 AIRAC effective date 07 DEC 2017 EPKA AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPKA AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY NASTAWIANIA WYSOKOŚCIOMIERZA ALTIMETER SETTING PROCEDURES

PROCEDURY NASTAWIANIA WYSOKOŚCIOMIERZA ALTIMETER SETTING PROCEDURES AIP VFR POLAND VFR ENR 1.4-1 VFR ENR 1.4 PROCEDURY NASTAWIANIA WYSOKOŚCIOMIERZA ALTIMETER SETTING PROCEDURES 1. WSTĘP 1. INTRODUCTION 1.1 Procedury nastawiania wysokościomierza stosowane w FIR WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Lotniczego Rzeszów - Jasionka Trzebownisko Tel.:

Lotniczego Rzeszów - Jasionka Trzebownisko Tel.: AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPRJ 1-1 AIRAC effective date 26 JUN 2014 EPRJ AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPRJ AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY NASTAWIANIA WYSOKOŚCIOMIERZA ALTIMETER SETTING PROCEDURES

PROCEDURY NASTAWIANIA WYSOKOŚCIOMIERZA ALTIMETER SETTING PROCEDURES AIP VFR POLAND VFR ENR 1.4-1 VFR ENR 1.4 PROCEDURY NASTAWIANIA WYSOKOŚCIOMIERZA ALTIMETER SETTING PROCEDURES 1. WSTĘP 1. INTRODUCTION 1.1 Procedury nastawiania wysokościomierza stosowane w FIR WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

SUP 06/12 (AD 2) 01 JUN 2012 08 JUL 2012

SUP 06/12 (AD 2) 01 JUN 2012 08 JUL 2012 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

EETNYNYX EYVNYOYX ZBZZNAXX EBZZSAEP EGZZSAEP EVRAYNYS LEMDYOYX LFZZNTEP LKZZSDEP OKNOYNYX UUUUYNYX EKZZSAEP KCOSXHJP LSZZSAEP UKKRYNYX EBZZSAEP

EETNYNYX EYVNYOYX ZBZZNAXX EBZZSAEP EGZZSAEP EVRAYNYS LEMDYOYX LFZZNTEP LKZZSDEP OKNOYNYX UUUUYNYX EKZZSAEP KCOSXHJP LSZZSAEP UKKRYNYX EBZZSAEP HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. SEASONAL SNOW PLAN FOR THE WINTER SEASON 2015/2016WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF

Bardziej szczegółowo

VFR SUP 04/12 (VFR AD 4 EPKM) Obowiązuje od / Effective from 03 MAY 2012 Obowiązuje do / Effective to 02 MAY 2013 EST

VFR SUP 04/12 (VFR AD 4 EPKM) Obowiązuje od / Effective from 03 MAY 2012 Obowiązuje do / Effective to 02 MAY 2013 EST POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

DANE DO SUPLEMENTU AIP

DANE DO SUPLEMENTU AIP DANE DO SUPLEMENTU AIP Obowiązuje: od 30-04-2015 PLANOWANE PRACE BUDOWLANE NA LOTNISKU do 31-10-2015 EST POZNAN LAWICA Na terenie lotniska będą prowadzone prace polegające na renowacji nawierzchni, budowie

Bardziej szczegółowo

AIC 02/17 17 AUG 2017 USE OF THE APPROPRIATE SNOWTAM FORM STOSOWANIE WŁAŚCIWEGO FORMULARZA SNOWTAM

AIC 02/17 17 AUG 2017 USE OF THE APPROPRIATE SNOWTAM FORM STOSOWANIE WŁAŚCIWEGO FORMULARZA SNOWTAM HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF AIRSPACE CLASSIFICATION BELOW FL 195 THROUGHOUT ECAC

Bardziej szczegółowo

EPRZ - RZESZÓW/Jasionka

EPRZ - RZESZÓW/Jasionka AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPRZ 1-1 AIRAC effective date 12 NOV 2015 EPRZ AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPRZ AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPWR - WROCŁAW/Strachowice

EPWR - WROCŁAW/Strachowice AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPWR 1-1 AIRAC effective date 03 APR 2014 EPWR AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPWR AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

DATY PUBLIKACJI CYKLU AIRAC W ROKU 2017 AIRAC CYCLE PUBLICATION DATES IN 2017

DATY PUBLIKACJI CYKLU AIRAC W ROKU 2017 AIRAC CYCLE PUBLICATION DATES IN 2017 HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF AIRSPACE CLASSIFICATION BELOW FL 195 THROUGHOUT ECAC

Bardziej szczegółowo