1) ZAWARTOŚĆ ZMIANY: 1) AMENDMENT CONTENTS:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1) ZAWARTOŚĆ ZMIANY: 1) AMENDMENT CONTENTS:"

Transkrypt

1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE AIP AIRAC AMDT 155 Obowiązuje od / Effective from 1) ZAWARTOŚĆ ZMIANY: 1) AMENDMENT CONTENTS: GEN: GEN: - usunięcie adresu SITA dla Urzędu Lotnictwa Cywilnego; - SITA address for Civil Aviation Authority withdrawn; - aktualizacja informacji na temat różnic pomiędzy przepisami polskimi, a standardami, zalecanymi praktykami i procedurami ICAO - Załącznik 7; - information on differences between the national rules and ICAO standards, recommended practices and procedures - Annex 7 updated; - aktualizacja informacji na temat różnic pomiędzy przepisami polskimi, a standardami, zalecanymi praktykami i procedurami ICAO - Załącznik 13; - information on differences between the national rules and ICAO standards, recommended practices and procedures - Annex 13 updated; - aktualizacja wykazu dostępnych map lotniczych; - list of aeronautical charts available updated; - aktualizacja mapy Regiony nastawiania wysokościomierzy; - Altimeter setting regions chart updated; - zmiany edytorskie. - editorial changes. ENR: ENR: - zmiana granic poziomych sektorów A, B i D TMA SZCZECIN; - lateral limits of A, B and D sectors within SZCZECIN TMA changed; - zmiana granic poziomych EP TSA 13C; - EP TSA 13C lateral limits changed; - wycofanie informacji o przeszkodzie lotniczej Babiak; - information on Babiak aeronautical obstacle withdrawn; - aktualizacja informacji o przeszkodach lotniczych: Włynkówko, Wyszków; - information on the following aeronautical obstacles updated: Włynkówko, Wyszków; - wprowadzenie informacji o nowych przeszkodach lotniczych: Gawłowice, Kłodzin, Koźmin Wielkopolski, Myślino, Pełczyce, Starorypin Prywatny, Świerże Górne, Tokarzew, Trzebiełuch, Wartkowo; - information on new aeronautical obstacles introduced: Gawłowice, Kłodzin, Koźmin Wielkopolski, Myślino, Pełczyce, Starorypin Prywatny, Świerże Górne, Tokarzew, Trzebiełuch, Wartkowo; - aktualizacja mapy tras lotniczych ICAO - drogi RNAV; - Enroute Chart - ICAO RNAV Routes updated; - aktualizacja mapy sektorów ACC - drogi nawigacji obszarowej; - ACC Sectors - RNAV Routes chart updated; - aktualizacja mapy stref czasowo wydzielonych (TSA)/stref czasowo rezerwowanych (TRA)/tras dolotowych do stref (TFR); - Temporary Segregated Areas (TSA)/Temporary Reserved Areas (TRA)/Feeding Routes (TFR) chart updated; - zmiany edytorskie. - editorial changes. AD: AD: - wprowadzenie rozdziału grupowanie lotnisk; - Grouping of Aerodromes chapter introduced; - aktualizacja wykazu statusów certyfikacji lotnisk; - list of aerodrome certification statuses updated; - aktualizacja numerów telefonów dla TWR na lotnisku WARSZAWA/ Modlin (EPMO); - telephone numbers for TWR at WARSZAWA/Modlin (EPMO) updated; - zmiana granic poziomych CTR SZCZECIN/Goleniów; - SZCZECIN/Goleniów CTR lateral limits changed; - wprowadzenie nowej procedury podejścia do lądowania dla lotniska - new approach procedure for SZCZECIN/Goleniów (EPSC) SZCZECIN/Goleniów (EPSC); aerodrome introduced; - aktualizacja informacji o lotnisku Chopina w Warszawie (EPWA); - information on Warsaw Chopin Airport (EPWA) updated; - zmiany edytorskie. - editorial changes. 2) USUNĄĆ NASTĘPUJĄCE STRONY REMOVE THE FOLLOWING PAGES 2) WŁĄCZYĆ NASTĘPUJĄCE STRONY INSERT THE FOLLOWING PAGES GEN GEN GEN SEP GEN GEN SEP GEN GEN SEP GEN GEN SEP GEN GEN SEP GEN GEN SEP GEN GEN SEP GEN GEN SEP GEN GEN SEP GEN GEN SEP GEN GEN SEP GEN GEN SEP GEN Ciąg dalszy na następnej stronie Continued on next page

2 STRONA 2 ZMIANA AIRAC nr 155 PAGE 2 AIRAC AMENDMENT No ) USUNĄĆ NASTĘPUJĄCE STRONY REMOVE THE FOLLOWING PAGES 2) WŁĄCZYĆ NASTĘPUJĄCE STRONY INSERT THE FOLLOWING PAGES GEN SEP GEN GEN SEP GEN GEN MAR GEN GEN JUL GEN GEN FEB GEN GEN FEB GEN GEN GEN JUL GEN GEN JUL GEN GEN SEP GEN GEN SEP GEN GEN SEP GEN GEN SEP GEN GEN SEP GEN GEN MAY GEN GEN MAY GEN GEN JUL GEN ENR ENR ENR MAR ENR ENR MAY ENR ENR SEP ENR ENR SEP ENR ENR SEP ENR ENR SEP ENR ENR SEP ENR ENR SEP ENR ENR SEP ENR ENR SEP ENR ENR SEP ENR ENR SEP ENR ENR SEP ENR ENR SEP ENR ENR SEP ENR ENR SEP ENR ENR SEP ENR ENR SEP ENR ENR SEP ENR ENR SEP ENR ENR SEP ENR ENR SEP ENR ENR SEP ENR ENR SEP ENR ENR SEP ENR ENR SEP ENR ENR SEP ENR ENR SEP ENR ENR SEP ENR ENR SEP ENR ENR SEP ENR ENR SEP ENR ENR SEP ENR ENR SEP ENR ENR SEP ENR ENR SEP ENR Ciąg dalszy na następnej stronie Continued on next page

3 ZMIANA AIRAC nr 155 STRONA 3 AIRAC AMENDMENT No. 155 PAGE 3 2) USUNĄĆ NASTĘPUJĄCE STRONY REMOVE THE FOLLOWING PAGES ENR SEP ENR ENR SEP ENR ENR SEP ENR ENR ENR SEP ENR ENR APR ENR AD AD AD FEB AD AD AD MAY AD AD 2 EPBY FEB AD 2 EPBY AD 2 EPKT SEP AD 2 EPKT AD 2 EPMO AUG AD 2 EPMO AD 2 EPSC JUL AD 2 EPSC AD 2 EPSC SEP AD 2 EPSC AD 2 EPSC SEP AD 2 EPSC AD 2 EPSC SEP AD 2 EPSC AD 2 EPSC AD 2 EPSC AD 2 EPSC SEP AD 2 EPSC AD 2 EPWA JUL AD 2 EPWA AD 2 EPWA JUL AD 2 EPWA AD 2 EPWA JUL AD 2 EPWA AD 2 EPWA JUL AD 2 EPWA AD 2 EPZG SEP AD 2 EPZG AD 2 EPZG SEP AD 2 EPZG ) NASTĘPUJĄCE NOTAM SĄ WPROWADZONE DO AIP POLSKA TĄ ZMIANĄ: N2704/14, N2782/14, N2821/14, N2841/14, N2863/14, N2920/14, N2929/14, N2948/14, N3168/14, U2024/14, U2418/14, U2469/14, U2481/14 4) NASTĘPUJĄCE SUPLEMENTY SĄ NINIEJSZYM SKASOWANE: PATRZ GEN ) AIC POZOSTAJĄCE W MOCY: 03/11, 04/12, 03/13, 04/13, 05/13, 01/14, 02/14, 03/14, 04/14. 3) THE FOLLOWING NOTAM ARE INCORPORATED INTO WITH THIS AMENDMENT: D2704/14, D2782/14, D2821/14, D2841/14, D2863/14, D2920/14, D2929/14, D2948/14, D3168/14, E2024/14, E2418/14, E2469/14, E2481/14 4) THE FOLLOWING SUPPLEMENTS ARE HEREBY CANCELLED: SEE GEN ) THE AIC REMAINING IN FORCE: 03/11, 04/12, 03/13, 04/13, 05/13, 01/14, 02/14, 03/14, 04/14. 6) POPRAWKI RĘCZNE: PATRZ GEN ) HAND AMENDMENTS: SEE GEN ) ZAZNACZYĆ WPROWADZENIE ZMIANY NA STRONACH GEN ) RECORD THE ENTRY OF THE AMENDMENT ON PAGES GEN 0.2. Zmiana powinna być przechowywana w sekcji AIRAC od chwili otrzymania do. 2) WŁĄCZYĆ NASTĘPUJĄCE STRONY INSERT THE FOLLOWING PAGES Amendment should be stored in the AIRAC section from the date of receipt until. - KONIEC - - END -

4 STRONA WOLNA INTENTIONALLY LEFT BLANK

5 AIP POLSKA GEN GEN 0.3 WYKAZ SUPLEMENTÓW DO AIP RECORD OF AIP SUPPLEMENTS Nr/Rok No/Year 16/13 46/13 62/13 85/13 86/13 89/13 04/14 09/14 10/14 16/14 22/14 25/14 29/14 39/14 48/14 53/14 54/14 56/14 57/14 61/14 63/14 64/14 65/14 Temat Subject Planowane inwestycje na lotnisku Chopina w Warszawie (EPWA) w latach Planned investments at Warsaw Chopin Airport (EPWA) between Lądowanie statków powietrznych kodu A na kierunku RWY 07L na lotnisku ŁÓDŹ/ Lublinek (EPLL) Landing of code A aircraft at RWY 07L at ŁÓDŹ/Lublinek (EPLL) aerodrome Zmiana wysokości powierzchni ograniczających wysokość zabudowy w rejonie lotniska ŁÓDŹ/Lublinek (EPLL) Change of the altitude of obstacle limitation surfaces within the area of ŁÓDŹ/ Lublinek aerodrome (EPLL) Zmiany na polu ruchu naziemnego na lotnisku GDAŃSK im. Lecha Wałęsy (EPGD) Changes to movement area at GDAŃSK Lech Walesa aerodrome (EPGD) Zmiany na polu ruchu naziemnego na lotnisku GDAŃSK im. Lecha Wałęsy (EPGD) Changes to movement area at GDAŃSK Lech Walesa aerodrome (EPGD) Ograniczenia w dostępności lotniska KRAKÓW/Balice (EPKK) Limitations in the availability of KRAKÓW/Balice aerodrome (EPKK) Czasowe zamknięcie RWY 09/27 na lotnisku KATOWICE/Pyrzowice (EPKT) RWY 09/27 at KATOWICE/Pyrzowice aerodrome (EPKT) temporarily closed Możliwość wcześniejszego wykorzystania warunkowych dróg lotniczych kategorii 1 (CDR 1) w 2014 roku Early access to category 1 conditional routes (CDR 1) in 2014 Zmiany oznakowania na płycie postojowej nr 1 na lotnisku LUBLIN (EPLB) Change of marking on APN 1 at LUBLIN (EPLB) aerodrome Nowe specyfikacje nawigacyjne (APV BARO-VNAV, SBAS APV I) dla instrumentalnych podejść do lądowania New navigation specifications (APV BARO-VNAV, SBAS APV I) for instrument approaches Loty szybowcowe Aeroklubu Śląskiego i Gliwickiego Glider flights of Gliwicki and Śląski Aero Clubs Zmiana parametrów pola naziemnego ruchu lotniczego na lotnisku BYDGOSZCZ/ Szwederowo (EPBY) Change of movement area parameters at BYDGOSZCZ/Szwederowo aerodrome (EPBY) Prace budowlane na lotnisku SZCZECIN/Goleniów (EPSC) Construction works at SZCZECIN/Goleniów aerodrome (EPSC) Loty zdalnie sterowanego statku powietrznego (RPA) Remotely piloted aircraft (RPA) flights Loty zdalnie sterowanego statku powietrznego (RPA) Remotely - piloted aircraft (RPA) flights Wyznaczenie trawiastej płyty postojowej oraz powietrznej drogi kołowania na lotnisku ŁÓDŹ-LUBLINEK (EPLL) Designation of grass APN and air TWY at ŁÓDŹ-LUBLINEK (EPLL) aerodrome Skoki spadochronowe - KIKITY (EPKI) Parachute jumps - KIKITY (EPKI) Skoki spadochronowe - KRĘPA k/słupska (EPSR) Parachute jumps - KRĘPA k/słupska (EPSR) Prace budowlane prowadzone w polu ruchu naziemnego lotniska KRAKÓW/Balice (EPKK) Construction works within the movement area of KRAKÓW/Balice (EPKK) aerodrome Loty zdalnie sterowanego statku powietrznego (RPA) Flights of a remotely piloted aircraft (RPA) Loty na potrzeby 3. Flotylli Okrętów Flights for the purposes of the 3rd Flotilla of Ships Prace budowlane na lotnisku KATOWICE/Pyrzowice (EPKT) Construction works at KATOWICE/Pyrzowice (EPKT) aerodrome Rejon ograniczeń lotów EA 17 Flight restriction area EA 17 Rozdział Chapter Ważny od Valid from Ważny do Valid to AD 2 EPWA 04 APR DEC 2014 EST AD 2 EPLL 30 MAY SEP 2014 EST AD 2 EPLL 25 JUL SEP 2014 EST AD 2 EPGD 14 NOV NOV 2014 EST AD 2 EPGD 14 NOV NOV 2014 EST AD 2 EPKK 14 NOV DEC 2014 EST AD 2 EPKT 06 MAR DEC 2014 ENR 3 04 APR OCT 2014 AD 2 EPLB 03 APR APR 2015 EST AD 2 EPKT 03 APR JUN 2014 EST ENR 5 01 MAY AUG 2014 EST AD 2 EPBY 01 MAY MAR 2015 EST AD 2 EPSC 29 MAY JUN 2015 EST ENR 5 29 MAY AUG 2014 EST ENR 5 24 JUL OCT 2014 AD 2 EPLL 24 JUL JUL 2015 EST ENR 5 21 AUG NOV 2014 ENR 5 23 AUG OCT 2014 AD 2 EPKK 21 AUG DEC 2015 EST ENR 5 19 SEP DEC 2014 ENR 5 18 SEP NOV 2014 AD 2 EPKT 18 SEP JUN 2015 EST ENR 5 18 SEP DEC 2014 EST AIRAC AMDT 155

6 GEN AIP POLSKA Nr/Rok No/Year 66/14 67/14 68/14 69/14 70/14 71/14 Czasowe zamknięcie RWY 09/27 na lotnisku KATOWICE/Pyrzowice (EPKT) RWY 09/27 at KATOWICE/Pyrzowice aerodrome (EPKT) temporarily closed Zmiana parametrów APN 4 na lotnisku WROCŁAW/Strachowice (EPWR) Change of APN 4 parameters at WROCŁAW/Strachowice (EPWR) aerodrome Skoki spadochronowe - KAZIMIERZ BISKUPI (EPKB) Parachute jumps - KAZIMIERZ BISKUPI (EPKB) Skoki spadochronowe - GRĄDY (EPGY) Parachute jumps - GRĄDY (EPGY) Temat Subject Planowane prace budowlane na lotnisku Gdańsk im. Lecha Wałęsy (EPGD) Construction works to be carried out at Gdańsk Lech Walesa (EPGD) aerodrome Ograniczenia w instrumentalnych procedurach lotu dla lotniska Gdańsk im. Lecha Wałęsy (EPGD) Restrictions on instrument flight procedures for Gdańsk Lech Walesa (EPGD) aerodrome Rozdział Chapter Ważny od Valid from Ważny do Valid to AD 2 EPKT 27 JUN 2015 AD 2 EPWR 28 FEB 2015 ENR 5 30 NOV 2014 ENR 5 30 NOV 2014 AD 2 EPGD 14 JUN 2015 EST AD 2 EPGD 14 JUN 2015 EST AIRAC AMDT 155

7 AIP POLSKA GEN GEN 0.4 WYKAZ KONTROLNY STRON AIP CHECKLIST OF AIP PAGES UWAGA REMARK STRONA/PAGE numery stron zapisane drukiem wytłuszczonym są wprowadzone zmianą AIRAC. page numbers printed in bold are introduced by an AIRAC Amendment. DATA/DATE GEN GEN JUN GEN SEP GEN JUN GEN FEB GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN GEN JUN GEN NOV GEN GEN GEN AUG GEN SEP GEN SEP GEN SEP GEN SEP GEN SEP GEN SEP GEN SEP GEN FEB GEN AUG GEN AUG GEN AUG GEN AUG GEN AUG GEN AUG GEN AUG GEN AUG GEN AUG GEN MAY GEN MAY GEN MAY GEN APR GEN APR GEN APR GEN APR GEN APR GEN JUN GEN FEB GEN APR GEN JUL GEN FEB STRONA/PAGE DATA/DATE GEN FEB GEN FEB GEN GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN GEN GEN FEB GEN FEB GEN APR GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN MAY GEN JUN GEN MAY GEN JUN GEN JUN GEN JAN GEN JUN GEN JUN GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN MAY GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN MAY GEN MAY GEN MAY GEN MAY GEN MAY GEN MAY GEN MAY GEN MAY GEN MAY GEN MAY GEN MAY GEN FEB GEN JUN GEN JUN GEN JUL GEN GEN JUL GEN GEN JUL GEN SEP AIRAC AMDT 155

8 GEN AIP POLSKA STRONA/PAGE DATA/DATE GEN SEP GEN SEP GEN DEC GEN DEC GEN APR GEN APR GEN APR GEN FEB GEN FEB GEN AUG GEN AUG GEN AUG GEN AUG GEN AUG GEN JUN GEN JUL GEN JUL GEN JUN GEN JUN GEN JUN GEN GEN SEP GEN GEN GEN GEN GEN FEB GEN OCT GEN GEN GEN OCT GEN MAY GEN MAY GEN FEB GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN JUL GEN GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN JAN GEN JUN GEN JUN GEN MAR GEN JUL GEN SEP GEN SEP GEN SEP GEN JUL GEN APR GEN FEB GEN FEB GEN APR GEN APR GEN APR GEN APR GEN APR GEN APR GEN MAR STRONA/PAGE DATA/DATE GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN FEB GEN SEP GEN SEP GEN SEP GEN SEP GEN SEP GEN SEP GEN MAY GEN MAY GEN MAY GEN MAY GEN MAY GEN MAY GEN MAY GEN FEB GEN MAY GEN MAY GEN MAY GEN MAY GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN APR GEN APR GEN APR GEN APR GEN APR GEN APR GEN APR GEN APR GEN APR GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN MAR GEN AUG GEN AUG AIRAC AMDT 155

9 AIP POLSKA STRONA/PAGE DATA/DATE GEN AUG GEN AUG GEN AUG GEN AUG GEN AUG GEN AUG GEN AUG GEN AUG GEN AUG GEN AUG GEN AUG GEN AUG GEN AUG GEN AUG GEN AUG GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN OCT GEN NOV GEN NOV GEN NOV GEN NOV GEN NOV GEN NOV GEN NOV GEN APR GEN APR GEN APR GEN APR GEN APR GEN APR GEN APR GEN APR ENR ENR AUG ENR MAY ENR MAR ENR JUN ENR JUN ENR JUL ENR OCT ENR OCT ENR NOV ENR NOV ENR JUL ENR JUL ENR JUL ENR MAY ENR APR ENR APR ENR APR ENR MAY ENR MAY ENR MAY ENR MAY ENR JUL ENR MAY ENR MAY ENR MAY STRONA/PAGE DATA/DATE ENR NOV ENR NOV ENR NOV ENR MAY ENR MAY ENR MAY ENR MAY ENR MAY ENR MAY ENR MAY ENR AUG ENR NOV ENR MAR ENR MAY ENR MAY ENR MAY ENR MAY ENR JUL ENR MAY ENR JUL ENR JUL ENR MAY ENR JUL ENR FEB ENR FEB ENR DEC ENR DEC ENR DEC ENR DEC ENR JUL ENR JUL ENR JUL ENR SEP ENR AUG ENR MAR ENR MAR ENR MAR ENR MAR ENR MAR ENR MAR ENR AUG ENR AUG ENR MAR ENR MAR ENR MAR ENR ENR MAR ENR MAR ENR MAY ENR AUG ENR AUG ENR NOV ENR NOV ENR NOV ENR NOV ENR NOV ENR NOV ENR AUG ENR MAR ENR MAR ENR MAR ENR JUN GEN AIRAC AMDT 155

10 GEN AIP POLSKA STRONA/PAGE DATA/DATE ENR MAY ENR MAY ENR FEB ENR FEB ENR MAY ENR APR ENR APR ENR APR ENR MAY ENR MAY ENR MAY ENR ENR APR ENR APR ENR APR ENR APR ENR APR ENR APR ENR JUN ENR JUN ENR AUG ENR AUG ENR JUL ENR APR ENR APR ENR APR ENR APR ENR APR ENR JUL ENR JUL ENR MAY ENR MAY ENR AUG ENR JUL ENR AUG ENR AUG ENR JUL ENR AUG ENR JUL ENR JUL ENR APR ENR JAN ENR FEB ENR FEB ENR L FEB ENR L FEB ENR L FEB ENR L FEB ENR L FEB ENR L FEB ENR L FEB ENR L FEB ENR L FEB ENR L FEB ENR L JUN ENR L JUN ENR L APR ENR L FEB ENR L FEB ENR L FEB ENR L FEB STRONA/PAGE DATA/DATE ENR L JUN ENR L FEB ENR L APR ENR L FEB ENR L FEB ENR L JUN ENR L JUN ENR L FEB ENR L FEB ENR L FEB ENR L FEB ENR L FEB ENR L JUN ENR M FEB ENR M FEB ENR M FEB ENR M FEB ENR M FEB ENR M FEB ENR M FEB ENR M FEB ENR M FEB ENR M FEB ENR M JUN ENR M APR ENR M FEB ENR M JUN ENR M JUN ENR M JUN ENR M FEB ENR M FEB ENR N FEB ENR N JUN ENR N JUN ENR N JUN ENR N JUN ENR N FEB ENR N FEB ENR N FEB ENR N FEB ENR N FEB ENR N FEB ENR N APR ENR N FEB ENR N FEB ENR N JUN ENR N JUN ENR P APR ENR P APR ENR P FEB ENR P FEB ENR P FEB ENR P FEB ENR P FEB ENR P JUN ENR P APR ENR P APR ENR P MAY ENR P MAY ENR Q JUN ENR Q FEB AIRAC AMDT 155

11 AIP POLSKA STRONA/PAGE DATA/DATE ENR Q FEB ENR Q FEB ENR T FEB ENR T FEB ENR T FEB ENR T FEB ENR T FEB ENR T FEB ENR T FEB ENR T JUN ENR T FEB ENR T FEB ENR T FEB ENR T FEB ENR T FEB ENR T FEB ENR T FEB ENR T JUN ENR T FEB ENR T FEB ENR T FEB ENR T FEB ENR T FEB ENR T FEB ENR T FEB ENR Y FEB ENR Y FEB ENR Y FEB ENR Y FEB ENR Z FEB ENR Z FEB ENR Z FEB ENR Z FEB ENR Z FEB ENR Z FEB ENR Z FEB ENR Z FEB ENR Z FEB ENR Z MAY ENR Z FEB ENR Z JUN ENR Z FEB ENR Z FEB ENR Z FEB ENR Z FEB ENR Z FEB ENR Z FEB ENR Z FEB ENR JUL ENR JUL ENR JUN ENR JUL ENR AUG ENR SEP ENR SEP ENR SEP ENR JUL ENR APR ENR MAY ENR APR ENR JUN ENR SEP STRONA/PAGE DATA/DATE ENR SEP ENR SEP ENR SEP ENR SEP ENR SEP ENR SEP ENR SEP ENR SEP ENR SEP ENR JUL ENR JUL ENR OCT ENR OCT ENR APR ENR MAY ENR MAY ENR MAY ENR MAY ENR MAY ENR MAY ENR MAY ENR MAY ENR MAY ENR MAY ENR MAY ENR MAY ENR JUL ENR MAY ENR JUL ENR JAN ENR APR ENR MAY ENR MAY ENR MAY ENR AUG ENR MAR ENR MAR ENR SEP ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR GEN AIRAC AMDT 155

12 GEN AIP POLSKA STRONA/PAGE DATA/DATE ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR ENR MAY ENR MAY ENR MAY ENR MAY ENR MAY ENR MAY ENR MAY ENR MAY ENR MAY ENR JUN ENR JUN ENR JUN ENR JUN ENR JUN ENR OCT ENR JUN ENR ENR SEP ENR MAR ENR APR ENR SEP ENR MAY ENR MAY ENR MAY ENR APR ENR FEB ENR ENR SEP ENR JUN ENR FEB ENR SEP AD AD JUN AD AD AUG AD JUN AD JAN AD AUG AD AUG AD AUG AD AUG AD JUL AD SEP AD SEP AD AD STRONA/PAGE DATA/DATE AD 2 EPBY MAY AD 2 EPBY FEB AD 2 EPBY MAY AD 2 EPBY MAY AD 2 EPBY MAY AD 2 EPBY MAY AD 2 EPBY MAY AD 2 EPBY JUL AD 2 EPBY FEB AD 2 EPBY MAY AD 2 EPBY MAY AD 2 EPBY MAY AD 2 EPBY MAY AD 2 EPBY MAY AD 2 EPBY MAY AD 2 EPBY OCT AD 2 EPBY OCT AD 2 EPBY OCT AD 2 EPBY OCT AD 2 EPBY OCT AD 2 EPBY OCT AD 2 EPBY MAR AD 2 EPBY OCT AD 2 EPBY OCT AD 2 EPBY OCT AD 2 EPBY OCT AD 2 EPBY OCT AD 2 EPBY OCT AD 2 EPBY JUN AD 2 EPBY OCT AD 2 EPBY JUN AD 2 EPBY OCT AD 2 EPBY OCT AD 2 EPBY OCT AD 2 EPBY OCT AD 2 EPBY MAY AD 2 EPBY JUN AD 2 EPBY MAY AD 2 EPBY JUN AD 2 EPBY OCT AD 2 EPBY OCT AD 2 EPBY OCT AD 2 EPBY AD 2 EPGD JUL AD 2 EPGD JUL AD 2 EPGD SEP AD 2 EPGD JUL AD 2 EPGD JUL AD 2 EPGD JUL AD 2 EPGD JUL AD 2 EPGD JUL AD 2 EPGD AUG AD 2 EPGD JUL AD 2 EPGD JUL AD 2 EPGD JUL AD 2 EPGD JUL AD 2 EPGD JUL AD 2 EPGD JUL AD 2 EPGD AUG AD 2 EPGD AUG AIRAC AMDT 155

13 AIP POLSKA STRONA/PAGE DATA/DATE AD 2 EPGD AUG AD 2 EPGD MAY AD 2 EPGD MAY AD 2 EPGD AUG AD 2 EPGD MAY AD 2 EPGD AUG AD 2 EPGD FEB AD 2 EPGD DEC AD 2 EPGD FEB AD 2 EPGD DEC AD 2 EPGD FEB AD 2 EPGD FEB AD 2 EPGD JUN AD 2 EPGD DEC AD 2 EPGD JUN AD 2 EPGD DEC AD 2 EPGD JUN AD 2 EPGD MAY AD 2 EPGD JUN AD 2 EPGD MAY AD 2 EPGD JUN AD 2 EPKK APR AD 2 EPKK AUG AD 2 EPKK JUN AD 2 EPKK JUN AD 2 EPKK JUL AD 2 EPKK JUL AD 2 EPKK JUL AD 2 EPKK NOV AD 2 EPKK JAN AD 2 EPKK JUL AD 2 EPKK AUG AD 2 EPKK FEB AD 2 EPKK NOV AD 2 EPKK MAY AD 2 EPKK MAY AD 2 EPKK MAY AD 2 EPKK MAY AD 2 EPKK MAY AD 2 EPKK MAY AD 2 EPKK APR AD 2 EPKK JUN AD 2 EPKK JUN AD 2 EPKK JUN AD 2 EPKK JUN AD 2 EPKK FEB AD 2 EPKK JUN AD 2 EPKK JUN AD 2 EPKK JUN AD 2 EPKK JUN AD 2 EPKK JUN AD 2 EPKK JAN AD 2 EPKK JAN AD 2 EPKK JAN AD 2 EPKK JAN AD 2 EPKK JAN AD 2 EPKK JAN AD 2 EPKK JAN AD 2 EPKK JAN AD 2 EPKK JAN AD 2 EPKK JAN STRONA/PAGE DATA/DATE AD 2 EPKK JAN AD 2 EPKK APR AD 2 EPKK JAN AD 2 EPKK JAN AD 2 EPKK APR AD 2 EPKK JAN AD 2 EPKK APR AD 2 EPKT SEP AD 2 EPKT SEP AD 2 EPKT SEP AD 2 EPKT SEP AD 2 EPKT SEP AD 2 EPKT AD 2 EPKT SEP AD 2 EPKT SEP AD 2 EPKT SEP AD 2 EPKT SEP AD 2 EPKT SEP AD 2 EPKT SEP AD 2 EPKT SEP AD 2 EPKT SEP AD 2 EPKT SEP AD 2 EPKT SEP AD 2 EPKT SEP AD 2 EPKT SEP AD 2 EPKT JUN AD 2 EPKT JUN AD 2 EPKT JUN AD 2 EPKT JUN AD 2 EPKT JUN AD 2 EPKT JUN AD 2 EPKT JAN AD 2 EPKT JAN AD 2 EPKT JAN AD 2 EPKT JAN AD 2 EPKT JAN AD 2 EPKT JAN AD 2 EPKT JUN AD 2 EPKT JAN AD 2 EPKT JUN AD 2 EPKT JAN AD 2 EPKT JUN AD 2 EPKT JAN AD 2 EPKT JAN AD 2 EPKT JAN AD 2 EPKT JUN AD 2 EPKT SEP AD 2 EPKT JAN AD 2 EPKT JAN AD 2 EPKT JAN AD 2 EPKT JAN AD 2 EPKT SEP AD 2 EPLB JUL AD 2 EPLB JUL AD 2 EPLB JUL AD 2 EPLB JUL AD 2 EPLB AUG AD 2 EPLB JUL AD 2 EPLB AUG AD 2 EPLB JUL GEN AIRAC AMDT 155

14 GEN AIP POLSKA STRONA/PAGE DATA/DATE AD 2 EPLB JUL AD 2 EPLB NOV AD 2 EPLB NOV AD 2 EPLB MAY AD 2 EPLB MAY AD 2 EPLB APR AD 2 EPLB OCT AD 2 EPLB APR AD 2 EPLB OCT AD 2 EPLB JUN AD 2 EPLB MAY AD 2 EPLB JUN AD 2 EPLB MAY AD 2 EPLB JUN AD 2 EPLB MAY AD 2 EPLB JUN AD 2 EPLB AUG AD 2 EPLB APR AD 2 EPLL JUL AD 2 EPLL JUL AD 2 EPLL JUL AD 2 EPLL JUL AD 2 EPLL JUL AD 2 EPLL JUL AD 2 EPLL JUL AD 2 EPLL JUL AD 2 EPLL JUL AD 2 EPLL AUG AD 2 EPLL JUL AD 2 EPLL JUL AD 2 EPLL JUL AD 2 EPLL JUL AD 2 EPLL JUL AD 2 EPLL JUL AD 2 EPLL MAR AD 2 EPLL MAY AD 2 EPLL JUL AD 2 EPLL MAY AD 2 EPLL JUL AD 2 EPLL MAY AD 2 EPLL MAR AD 2 EPLL JUL AD 2 EPLL MAY AD 2 EPLL JUL AD 2 EPLL MAY AD 2 EPLL JUL AD 2 EPMO AD 2 EPMO SEP AD 2 EPMO AUG AD 2 EPMO AUG AD 2 EPMO AUG AD 2 EPMO AUG AD 2 EPMO AUG AD 2 EPMO AUG AD 2 EPMO AUG AD 2 EPMO AUG AD 2 EPMO SEP AD 2 EPMO AUG AD 2 EPMO AUG STRONA/PAGE DATA/DATE AD 2 EPMO AUG AD 2 EPMO SEP AD 2 EPMO APR AD 2 EPMO APR AD 2 EPMO APR AD 2 EPMO SEP AD 2 EPMO MAY AD 2 EPMO MAY AD 2 EPMO MAY AD 2 EPMO MAY AD 2 EPMO MAY AD 2 EPMO MAY AD 2 EPMO SEP AD 2 EPMO MAY AD 2 EPMO MAY AD 2 EPMO MAY AD 2 EPMO MAY AD 2 EPMO MAY AD 2 EPMO MAY AD 2 EPMO SEP AD 2 EPMO FEB AD 2 EPMO FEB AD 2 EPMO FEB AD 2 EPMO FEB AD 2 EPMO FEB AD 2 EPMO FEB AD 2 EPMO FEB AD 2 EPMO SEP AD 2 EPMO SEP AD 2 EPMO SEP AD 2 EPMO SEP AD 2 EPMO SEP AD 2 EPMO SEP AD 2 EPMO SEP AD 2 EPMO SEP AD 2 EPMO MAY AD 2 EPMO MAY AD 2 EPMO MAY AD 2 EPMO MAY AD 2 EPMO SEP AD 2 EPMO MAY AD 2 EPMO MAY AD 2 EPMO MAY AD 2 EPMO MAY AD 2 EPMO SEP AD 2 EPMO MAY AD 2 EPMO MAY AD 2 EPMO MAY AD 2 EPMO MAY AD 2 EPMO SEP AD 2 EPMO MAY AD 2 EPMO MAY AD 2 EPMO MAY AD 2 EPMO MAY AD 2 EPMO SEP AD 2 EPMO MAY AD 2 EPMO MAY AD 2 EPMO MAY AD 2 EPMO MAY AD 2 EPMO SEP AD 2 EPMO MAY AIRAC AMDT 155

15 AIP POLSKA STRONA/PAGE DATA/DATE AD 2 EPMO MAY AD 2 EPMO MAY AD 2 EPMO MAY AD 2 EPMO APR AD 2 EPMO FEB AD 2 EPMO JUN AD 2 EPMO MAY AD 2 EPMO JUN AD 2 EPMO MAY AD 2 EPMO APR AD 2 EPMO FEB AD 2 EPMO FEB AD 2 EPMO JUN AD 2 EPMO FEB AD 2 EPMO FEB AD 2 EPMO APR AD 2 EPMO MAY AD 2 EPPO JUL AD 2 EPPO JUL AD 2 EPPO SEP AD 2 EPPO SEP AD 2 EPPO JUL AD 2 EPPO AUG AD 2 EPPO JUL AD 2 EPPO AUG AD 2 EPPO JUL AD 2 EPPO JUL AD 2 EPPO JUL AD 2 EPPO JUL AD 2 EPPO JUL AD 2 EPPO JUL AD 2 EPPO JUL AD 2 EPPO APR AD 2 EPPO JUN AD 2 EPPO JAN AD 2 EPPO JAN AD 2 EPPO JAN AD 2 EPPO JAN AD 2 EPPO AUG AD 2 EPPO JAN AD 2 EPPO AUG AD 2 EPPO JAN AD 2 EPPO AUG AD 2 EPPO JAN AD 2 EPPO AUG AD 2 EPPO JAN AD 2 EPPO SEP AD 2 EPPO JAN AD 2 EPPO AUG AD 2 EPPO AUG AD 2 EPPO AUG AD 2 EPPO AUG AD 2 EPPO AUG AD 2 EPRA AUG AD 2 EPRA AUG AD 2 EPRA AUG AD 2 EPRA AUG AD 2 EPRA AUG AD 2 EPRA AUG AD 2 EPRA AUG STRONA/PAGE DATA/DATE AD 2 EPRA AUG AD 2 EPRA AUG AD 2 EPRA AUG AD 2 EPRA AUG AD 2 EPRA AUG AD 2 EPRA AUG AD 2 EPRA AUG AD 2 EPRA AUG AD 2 EPRA AUG AD 2 EPRA AUG AD 2 RPRA AUG AD 2 EPRZ AUG AD 2 EPRZ AUG AD 2 EPRZ AUG AD 2 EPRZ AUG AD 2 EPRZ AUG AD 2 EPRZ AUG AD 2 EPRZ AUG AD 2 EPRZ AUG AD 2 EPRZ AUG AD 2 EPRZ AUG AD 2 EPRZ AUG AD 2 EPRZ NOV AD 2 EPRZ NOV AD 2 EPRZ JAN AD 2 EPRZ JAN AD 2 EPRZ JUN AD 2 EPRZ JUN AD 2 EPRZ MAR AD 2 EPRZ JAN AD 2 EPRZ JAN AD 2 EPRZ JAN AD 2 EPRZ JAN AD 2 EPRZ JAN AD 2 EPRZ JAN AD 2 EPRZ JAN AD 2 EPRZ JAN AD 2 EPRZ JAN AD 2 EPRZ JAN AD 2 EPRZ JUN AD 2 EPRZ JAN AD 2 EPRZ JUN AD 2 EPRZ JAN AD 2 EPRZ JUN AD 2 EPRZ SEP AD 2 EPRZ JUN AD 2 EPRZ SEP AD 2 EPRZ OCT AD 2 EPSC MAY AD 2 EPSC MAY AD 2 EPSC MAY AD 2 EPSC MAY AD 2 EPSC MAY AD 2 EPSC MAY AD 2 EPSC AD 2 EPSC AD 2 EPSC AD 2 EPSC MAR AD 2 EPSC MAR AD 2 EPSC GEN AIRAC AMDT 155

16 GEN AIP POLSKA STRONA/PAGE DATA/DATE AD 2 EPSC MAY AD 2 EPSC MAY AD 2 EPSC MAY AD 2 EPSC MAY AD 2 EPSC AD 2 EPSC AD 2 EPSC MAY AD 2 EPSC MAY AD 2 EPSC MAY AD 2 EPSC FEB AD 2 EPSC AD 2 EPWA APR AD 2 EPWA MAY AD 2 EPWA MAY AD 2 EPWA JUL AD 2 EPWA AD 2 EPWA AUG AD 2 EPWA JUL AD 2 EPWA JUL AD 2 EPWA JUL AD 2 EPWA JUL AD 2 EPWA JUL AD 2 EPWA AUG AD 2 EPWA JUL AD 2 EPWA JUL AD 2 EPWA JUL AD 2 EPWA JUL AD 2 EPWA JUL AD 2 EPWA JUL AD 2 EPWA JUL AD 2 EPWA JUL AD 2 EPWA AD 2 EPWA AD 2 EPWA AD 2 EPWA JUL AD 2 EPWA JUL AD 2 EPWA JUL AD 2 EPWA JUL AD 2 EPWA JUL AD 2 EPWA JUL AD 2 EPWA SEP AD 2 EPWA SEP AD 2 EPWA JUL AD 2 EPWA JUL AD 2 EPWA JUL AD 2 EPWA JUL AD 2 EPWA JUL AD 2 EPWA JUL AD 2 EPWA JUL AD 2 EPWA JAN AD 2 EPWA JUL AD 2 EPWA JUL AD 2 EPWA JUL AD 2 EPWA SEP AD 2 EPWA SEP AD 2 EPWA SEP AD 2 EPWA SEP AD 2 EPWA SEP AD 2 EPWA SEP AD 2 EPWA SEP AD 2 EPWA SEP STRONA/PAGE DATA/DATE AD 2 EPWA SEP AD 2 EPWA SEP AD 2 EPWA SEP AD 2 EPWA SEP AD 2 EPWA SEP AD 2 EPWA SEP AD 2 EPWA SEP AD 2 EPWA SEP AD 2 EPWA JUN AD 2 EPWA MAY AD 2 EPWA MAY AD 2 EPWA MAY AD 2 EPWA MAY AD 2 EPWA SEP AD 2 EPWA MAY AD 2 EPWA MAY AD 2 EPWA MAY AD 2 EPWA MAY AD 2 EPWA SEP AD 2 EPWA MAY AD 2 EPWA MAY AD 2 EPWA MAY AD 2 EPWA MAY AD 2 EPWA SEP AD 2 EPWA MAY AD 2 EPWA MAY AD 2 EPWA MAY AD 2 EPWA MAY AD 2 EPWA APR AD 2 EPWA SEP AD 2 EPWA APR AD 2 EPWA NOV AD 2 EPWA APR AD 2 EPWA SEP AD 2 EPWA JUN AD 2 EPWA SEP AD 2 EPWA JUN AD 2 EPWA SEP AD 2 EPWA APR AD 2 EPWA SEP AD 2 EPWA APR AD 2 EPWA SEP AD 2 EPWA FEB AD 2 EPWA JUN AD 2 EPWA SEP AD 2 EPWA MAY AD 2 EPWA JUN AD 2 EPWA SEP AD 2 EPWA MAY AD 2 EPWA APR AD 2 EPWA SEP AD 2 EPWA NOV AD 2 EPWA APR AD 2 EPWA APR AD 2 EPWR MAY AD 2 EPWR FEB AD 2 EPWR FEB AD 2 EPWR OCT AD 2 EPWR FEB AD 2 EPWR APR AIRAC AMDT 155

17 AIP POLSKA STRONA/PAGE DATA/DATE AD 2 EPWR JAN AD 2 EPWR JAN AD 2 EPWR AUG AD 2 EPWR AUG AD 2 EPWR DEC AD 2 EPWR NOV AD 2 EPWR NOV AD 2 EPWR NOV AD 2 EPWR NOV AD 2 EPWR NOV AD 2 EPWR AUG AD 2 EPWR AUG AD 2 EPWR NOV AD 2 EPWR AUG AD 2 EPWR MAY AD 2 EPWR OCT AD 2 EPWR OCT AD 2 EPWR MAY AD 2 EPWR MAY AD 2 EPWR JAN AD 2 EPWR JAN AD 2 EPWR JAN AD 2 EPWR JAN AD 2 EPWR JAN AD 2 EPWR JAN AD 2 EPWR JAN AD 2 EPWR JAN AD 2 EPWR DEC AD 2 EPWR DEC AD 2 EPWR DEC AD 2 EPWR DEC AD 2 EPWR JAN AD 2 EPWR JAN AD 2 EPWR JAN AD 2 EPWR JAN AD 2 EPWR JAN AD 2 EPWR JAN AD 2 EPWR JAN AD 2 EPWR JAN AD 2 EPWR JAN AD 2 EPWR JAN AD 2 EPWR JAN AD 2 EPWR JAN AD 2 EPWR APR STRONA/PAGE DATA/DATE AD 2 EPZG JUL AD 2 EPZG APR AD 2 EPZG APR AD 2 EPZG JUN AD 2 EPZG MAY AD 2 EPZG AUG GEN AD 2 EPZG AUG AD 2 EPZG AUG AD 2 EPZG AUG AD 2 EPZG AUG AD 2 EPZG AUG AD 2 EPZG AUG AD 2 EPZG AUG AD 2 EPZG AD 2 EPZG AD 2 EPZG SEP AD 2 EPZG MAR AD 2 EPZG JUN AD 2 EPZG MAY AD 2 EPZG MAY AD 2 EPZG SEP AD 2 EPZG SEP AD 2 EPZG FEB AIRAC AMDT 155

Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95

Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE 2014-07-24 do 2014-10-23 2014-07-24 to 2014-10-23

1. TERMIN DATE 2014-07-24 do 2014-10-23 2014-07-24 to 2014-10-23 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 16/13 (AD 2 EPWA)

SUP 16/13 (AD 2 EPWA) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN 1. DATE 2013-08-14 do 2013-08-25 2013-08-14 to 2013-08-25. Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95

1. TERMIN 1. DATE 2013-08-14 do 2013-08-25 2013-08-14 to 2013-08-25. Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY DATES do to CZAS (UTC) TIME (UTC)

1. TERMINY DATES do to CZAS (UTC) TIME (UTC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 03/13 (AD 2 EPKT)

SUP 03/13 (AD 2 EPKT) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

EETNYNYX KCOSXHJP ZBZZSAXX EBZZSAEP EGZZSAEP EVRAYNYS LEMDYOYX LFZZNTEP LKZZSDEP OKNOYNYX UUUUYNYX EKZZSAEP ENZZSEXX KDZZNAXX LKZZSAEP LZZZSCEP

EETNYNYX KCOSXHJP ZBZZSAXX EBZZSAEP EGZZSAEP EVRAYNYS LEMDYOYX LFZZNTEP LKZZSDEP OKNOYNYX UUUUYNYX EKZZSAEP ENZZSEXX KDZZNAXX LKZZSAEP LZZZSCEP HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. SEASONAL SNOW PLAN FOR THE WINTER SEASON 2012/2013WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF

Bardziej szczegółowo

SUP 85/16 (AD 2 EPGD)

SUP 85/16 (AD 2 EPGD) POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 85/16 (AD 2 EPGD) 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

2. TERMINY ZAPASOWE (UTC) 2. ALTERNATIVE DATES (UTC) 2012-04-05: 0700-1100 2012-07-05: 0700-1100 2012-10-04: 0700-1100 2012-12-06: 0800-1200

2. TERMINY ZAPASOWE (UTC) 2. ALTERNATIVE DATES (UTC) 2012-04-05: 0700-1100 2012-07-05: 0700-1100 2012-10-04: 0700-1100 2012-12-06: 0800-1200 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date AIP POLSKA GEN 3.2-1 08 JAN 2015 GEN 3.2 MAPY LOTNICZE AERONAUTICAL CHARTS 1. SŁUŻBA ODPOWIEDZIALNA ZA WYDAWANIE MAP LOTNICZYCH Mapy lotnicze na potrzeby żeglugi powietrznej w FIR WARSZAWA wydaje Polska

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 21/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 08 JUN 2015 Obowiązuje do / Effective to 19 JUN 2015

MIL SUP 21/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 08 JUN 2015 Obowiązuje do / Effective to 19 JUN 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

DATA DOSTARCZENIA DANYCH DO ZMIANY AIRAC/ SUPLEMENTU DEADLINE FOR AIRAC AMENDMENT/SUPPLEMENT

DATA DOSTARCZENIA DANYCH DO ZMIANY AIRAC/ SUPLEMENTU DEADLINE FOR AIRAC AMENDMENT/SUPPLEMENT HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF AIRSPACE CLASSIFICATION BELOW FL 195 THROUGHOUT ECAC

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 07/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 03 APR 2015 Obowiązuje do / Effective to 01 JUL 2015

MIL SUP 07/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 03 APR 2015 Obowiązuje do / Effective to 01 JUL 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 41/14 (AD 4 EPLY)

MIL SUP 41/14 (AD 4 EPLY) STRONA -1 PAGE - 1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE 02-147 Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY 1. DATES do to

1. TERMINY 1. DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

LOTY NA POTRZEBY TRENINGU OPL - GAMBIT 16 FLIGHTS FOR THE PURPOSES OF AIR DEFENCE TRAINING - GAMBIT 16

LOTY NA POTRZEBY TRENINGU OPL - GAMBIT 16 FLIGHTS FOR THE PURPOSES OF AIR DEFENCE TRAINING - GAMBIT 16 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

EETNYNYX KCOSXHJP ZBZZSAXX EBZZSAEP EGZZSAEP EVRAYNYS LEMDYOYX LFZZNTEP LKZZSDEP OKNOYNYX UUUUYNYX EKZZSAEP ENZZSEXX KDZZNAXX LKZZSAEP LZZZSCEP

EETNYNYX KCOSXHJP ZBZZSAXX EBZZSAEP EGZZSAEP EVRAYNYS LEMDYOYX LFZZNTEP LKZZSDEP OKNOYNYX UUUUYNYX EKZZSAEP ENZZSEXX KDZZNAXX LKZZSAEP LZZZSCEP HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. SEASONAL SNOW PLAN FOR THE WINTER SEASON 2011/2012WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE 2015-12-10 do 2016-03-02 2015-12-10 to 2016-03-02

1. TERMIN DATE 2015-12-10 do 2016-03-02 2015-12-10 to 2016-03-02 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 57/15 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 17 SEP 2015 Obowiązuje do / Effective to 11 DEC 2015

MIL SUP 57/15 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 17 SEP 2015 Obowiązuje do / Effective to 11 DEC 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

SUP 16/14 (AD 2 EPKT)

SUP 16/14 (AD 2 EPKT) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO HAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date AIP POLSKA GEN 3.2-1 08 JAN 2015 GEN 3.2 MAPY LOTNICZE AERONAUTICAL CHARTS 1. SŁUŻBA ODPOWIEDZIALNA ZA WYDAWANIE MAP LOTNICZYCH Mapy lotnicze na potrzeby żeglugi powietrznej w FIR WARSZAWA wydaje Polska

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY 1. DATES 2013-07-22 do 2013-08-10 2013-07-22 until 2013-08-10 2. 53 21'10"N 015 25'38"E 3. 54 04'52"N 017 02'01"E

1. TERMINY 1. DATES 2013-07-22 do 2013-08-10 2013-07-22 until 2013-08-10 2. 53 21'10N 015 25'38E 3. 54 04'52N 017 02'01E OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 01/12 (AD 2 EPKT)

SUP 01/12 (AD 2 EPKT) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 60/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 11 AUG 2016 Obowiązuje do / Effective to 15 AUG 2016

MIL SUP 60/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 11 AUG 2016 Obowiązuje do / Effective to 15 AUG 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 03/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 10 FEB 2016 Obowiązuje do / Effective to 10 FEB 2016

MIL SUP 03/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 10 FEB 2016 Obowiązuje do / Effective to 10 FEB 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

DATY PUBLIKACJI CYKLU AIRAC W 2012 ROKU AIRAC CYCLE PUBLICATION DATES IN 2012 DATA DOSTARCZENIA DANYCH DO ZMIANY AIRAC/ SUPLEMENTU

DATY PUBLIKACJI CYKLU AIRAC W 2012 ROKU AIRAC CYCLE PUBLICATION DATES IN 2012 DATA DOSTARCZENIA DANYCH DO ZMIANY AIRAC/ SUPLEMENTU HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF AIRSPACE CLASSIFICATION BELOW FL 195 THROUGHOUT ECAC

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE WOJSKOWE USTKA (EP D53) MILITARY EXERCISE USTKA (EP D53)

ĆWICZENIE WOJSKOWE USTKA (EP D53) MILITARY EXERCISE USTKA (EP D53) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 86/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 OCT 2016 Obowiązuje do / Effective to 03 JAN 2017

MIL SUP 86/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 OCT 2016 Obowiązuje do / Effective to 03 JAN 2017 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

SUP 03/14 (AD 2 EPLL)

SUP 03/14 (AD 2 EPLL) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

'11"N '08"E '57"N '21"E '57"N '21"E '47"N '14"E

'11N '08E '57N '21E '57N '21E '47N '14E POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE (ENR 5) 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax:

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATES do to Planowany czas aktywności: Planned times of activity:

1. TERMIN DATES do to Planowany czas aktywności: Planned times of activity: OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY 1. DATES do to

1. TERMINY 1. DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

EETNYNYX EYVNYOYX ZBZZNAXX EBZZSAEP EGZZSAEP EVRAYNYS LEMDYOYX LFZZNTEP LKZZSDEP OKNOYNYX UUUUYNYX EKZZSAEP KCOSXHJP LSZZSAEP UKKRYNYX EBZZSAEP

EETNYNYX EYVNYOYX ZBZZNAXX EBZZSAEP EGZZSAEP EVRAYNYS LEMDYOYX LFZZNTEP LKZZSDEP OKNOYNYX UUUUYNYX EKZZSAEP KCOSXHJP LSZZSAEP UKKRYNYX EBZZSAEP HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. SEASONAL SNOW PLAN FOR THE WINTER SEASON 2015/2016WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ DOTYCZĄCY ELEMENTÓW PRZESTRZENI POWIETRZNEJ ORAZ PROCEDUR RUCHU LOTNICZEGO

KWESTIONARIUSZ DOTYCZĄCY ELEMENTÓW PRZESTRZENI POWIETRZNEJ ORAZ PROCEDUR RUCHU LOTNICZEGO KWESTIONARIUSZ DOTYCZĄCY ELEMENTÓW PRZESTRZENI POWIETRZNEJ ORAZ PROCEDUR RUCHU LOTNICZEGO I DANE RESPONDENTA ( * WYMAGANE) IMIĘ NAZWISKO OPERATOR/PILOT* STANOWISKO TYP STATKU POWIETRZNEGO* TELEFON/FAX.

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 03/12 (MIL ENR 5)

MIL SUP 03/12 (MIL ENR 5) STRONA -1 PAGE - 1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE 02-147 Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

SUP 60/12 (AD 2 EPRZ)

SUP 60/12 (AD 2 EPRZ) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

VFR SUP 37/11 (VFR ENR) Obowiązuje od / Effective from 01 SEP 2011 Obowiązuje do / Effective to 29 NOV 2011 EST

VFR SUP 37/11 (VFR ENR) Obowiązuje od / Effective from 01 SEP 2011 Obowiązuje do / Effective to 29 NOV 2011 EST POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 05/17 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 02 FEB 2017 Obowiązuje do / Effective to 04 FEB 2017

MIL SUP 05/17 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 02 FEB 2017 Obowiązuje do / Effective to 04 FEB 2017 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

VFR SUP 64/14 (AD 4 EPKT)) Obowiązuje od / Effective from 18 SEP 2014 Obowiązuje do / Effective to 30 JUN 2015 EST

VFR SUP 64/14 (AD 4 EPKT)) Obowiązuje od / Effective from 18 SEP 2014 Obowiązuje do / Effective to 30 JUN 2015 EST POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE do to

1. TERMIN DATE do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE do to CZAS (UTC) TIME (UTC)

1. TERMIN DATE do to CZAS (UTC) TIME (UTC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 54/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 07 SEP 2015 Obowiązuje do / Effective to 18 SEP 2015

MIL SUP 54/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 07 SEP 2015 Obowiązuje do / Effective to 18 SEP 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATES do to

1. TERMIN DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY DATES do to do to CZAS (UTC) TIME (UTC)

1. TERMINY DATES do to do to CZAS (UTC) TIME (UTC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOSTĘPNYCH MAP LOTNICZYCH LIST OF AERONAUTICAL CHARTS AVAILABLE

WYKAZ DOSTĘPNYCH MAP LOTNICZYCH LIST OF AERONAUTICAL CHARTS AVAILABLE AIP VFR POLAND VFR GEN 1.6-1 02 FEB 2017 VFR GEN 1.6 WYKAZ DOSTĘPNYCH MAP LOTNICZYCH LIST OF CHARTS AVAILABLE TITLE OF AND SCALE Aerodrome Chart ADC 1:10 000 ALEKSANDROWICE k/bielska Białej VFR AD 4 EPBA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE Od do From to CZAS (UTC) TIME (UTC)

1. TERMIN DATE Od do From to CZAS (UTC) TIME (UTC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET

WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET AIP POLSKA GEN 2.7-1 31 MAR 2016 GEN 2.7 WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET OBLICZANIE CZASÓW WSCHODU I ZACHODU SŁOŃCA 1. Tabele wschodu i zachodu słońca dla lotniska EPWA oraz tabela poprawek zostały

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 16/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 MAY 2015 Obowiązuje do / Effective to 26 JUN 2015

MIL SUP 16/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 MAY 2015 Obowiązuje do / Effective to 26 JUN 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 24/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 08 JUN 2015 Obowiązuje do / Effective to 19 JUN 2015

MIL SUP 24/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 08 JUN 2015 Obowiązuje do / Effective to 19 JUN 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

SUP 29/14 (AD 2 EPSC)

SUP 29/14 (AD 2 EPSC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET

WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET AIP POLSKA GEN 2.7-1 30 MAR 2017 GEN 2.7 WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET OBLICZANIE CZASÓW WSCHODU I ZACHODU SŁOŃCA 1. Tabele wschodu i zachodu słońca dla lotniska EPWA oraz tabela poprawek zostały

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROLOWANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR

PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROLOWANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR AIP POLSKA ENR 2.2.1-1 ENR 2.2.1 PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR 1. SEKTORY KONTROLI OBSZARU 1. AREA CONTROL SECTORS Obszar kontrolowany

Bardziej szczegółowo

Aeroklub Krainy Jezior Lotnisko Kętrzyn Wilamowo Kętrzyn Tel.: Phone: Faks: ,

Aeroklub Krainy Jezior Lotnisko Kętrzyn Wilamowo Kętrzyn Tel.: Phone: Faks: , AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPKE 1-1 AIRAC effective date 03 APR 2014 EPKE AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPKE AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

VFR SUP 04/12 (VFR AD 4 EPKM) Obowiązuje od / Effective from 03 MAY 2012 Obowiązuje do / Effective to 02 MAY 2013 EST

VFR SUP 04/12 (VFR AD 4 EPKM) Obowiązuje od / Effective from 03 MAY 2012 Obowiązuje do / Effective to 02 MAY 2013 EST POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN 1. DATE 2012-07-20 do 2012-07-29 2012-07-20 to 2012-07-29. Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95

1. TERMIN 1. DATE 2012-07-20 do 2012-07-29 2012-07-20 to 2012-07-29. Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

PODEJŚCIA DO LĄDOWANIA APV SBAS NA LOTNISKACH W FIR WARSZAWA

PODEJŚCIA DO LĄDOWANIA APV SBAS NA LOTNISKACH W FIR WARSZAWA PODEJŚCIA DO LĄDOWANIA APV SBAS NA LOTNISKACH W FIR WARSZAWA PIOTR CZEŚNIK piotr.czesnik@pansa.pl Kierownik Działu Projektowania Procedur i Analizy Przeszkód Lotniczych RYS HISTORYCZNY WDROŻEŃ PROCEDUR

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATES do to

1. TERMIN DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 45/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 07 JUL 2016 Obowiązuje do / Effective to 10 JUL 2016

MIL SUP 45/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 07 JUL 2016 Obowiązuje do / Effective to 10 JUL 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 59/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 25 JUL 2016 Obowiązuje do / Effective to 01 AUG 2016

MIL SUP 59/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 25 JUL 2016 Obowiązuje do / Effective to 01 AUG 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET

WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET AIP VFR POLAND VFR GEN 3.2-1 VFR GEN 3.2 WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET OBLICZANIE CZASÓW WSCHODU I ZACHODU SŁOŃCA 1. Tabele wschodu i zachodu słońca dla lotniska EPWA oraz tabela poprawek zostały

Bardziej szczegółowo

SUP 06/12 (AD 2) 01 JUN 2012 08 JUL 2012

SUP 06/12 (AD 2) 01 JUN 2012 08 JUL 2012 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION.

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION. AIP VFR POLAND VFR ENR 3.1-1 VFR ENR 3.1 DELEGACJA SŁUŻB ATS DELEGATION OF ATS 1. DELEGACJA SŁUŻB ATS - CTR HERINGSDORF 1. DELEGATION OF ATS - HERINGSDORF CTR Linia łącząca następujące punkty/the line

Bardziej szczegółowo

WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET

WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET AIP VFR POLAND VFR GEN 3.2-1 VFR GEN 3.2 WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA SUNRISE / SUNSET OBLICZANIE CZASÓW WSCHODU I ZACHODU SŁOŃCA 1. Tabele wschodu i zachodu słońca dla lotniska EPWA oraz tabela poprawek zostały

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROLOWANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR

PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROLOWANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR AIP POLSKA ENR 2.2.1-1 ENR 2.2.1 PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR 1. SEKTORY KONTROLI OBSZARU 1. AREA CONTROL SECTORS Obszar kontrolowany

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 33/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 JUN 2016 Obowiązuje do / Effective to 17 JUN 2016

MIL SUP 33/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 JUN 2016 Obowiązuje do / Effective to 17 JUN 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 37/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 23 JUL 2015 Obowiązuje do / Effective to 14 OCT 2015

MIL SUP 37/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 23 JUL 2015 Obowiązuje do / Effective to 14 OCT 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

TABLES LIST OF FIS SECTORS TRANSCEIVERS POSITIONS AND FREQUENCIES LIST OF FIS SECTORS BOUNDARY POINTS FIS SECTORS

TABLES LIST OF FIS SECTORS TRANSCEIVERS POSITIONS AND FREQUENCIES LIST OF FIS SECTORS BOUNDARY POINTS FIS SECTORS AIP VFR POLAND VFR GEN 4.1.1-1 VFR GEN 4.1.1 TABELE TABLES TABELA 1 TABELA 2 TABELA 3 TABELA 4 WYKAZ MIEJSC POSADOWIENIA RADIOSTACJI I CZĘSTOTLIWOŚCI SEKTORÓW SŁUŻBY INFORMACJI POWIETRZNEJ (FIS) WYKAZ

Bardziej szczegółowo

DATY PUBLIKACJI CYKLU AIRAC W ROKU 2017 AIRAC CYCLE PUBLICATION DATES IN 2017

DATY PUBLIKACJI CYKLU AIRAC W ROKU 2017 AIRAC CYCLE PUBLICATION DATES IN 2017 HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF AIRSPACE CLASSIFICATION BELOW FL 195 THROUGHOUT ECAC

Bardziej szczegółowo

INNE DZIAŁANIA O CHARAKTERZE NIEBEZPIECZNYM I INNE POTENCJALNE ZAGROŻENIA OTHER ACTIVITIES OF A DANGEROUS NATURE AND OTHER POTENTIAL HAZARDS

INNE DZIAŁANIA O CHARAKTERZE NIEBEZPIECZNYM I INNE POTENCJALNE ZAGROŻENIA OTHER ACTIVITIES OF A DANGEROUS NATURE AND OTHER POTENTIAL HAZARDS AIP POLSKA AIRAC effective date ENR 5.3-1 29 JUL 2010 ENR 5.3 INNE DZIAŁANIA O CHARAKTERZE NIEBEZPIECZNYM I INNE POTENCJALNE ZAGROŻENIA OTHER ACTIVITIES OF A DANGEROUS NATURE AND OTHER POTENTIAL HAZARDS

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATES do to

1. TERMIN DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 06/15 (AD 2 EPKK)

SUP 06/15 (AD 2 EPKK) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

Komunikacja Regionalna

Komunikacja Regionalna Spotkane z cyklu Aviation Breakfast PwC Polska, Portal PRTL.pl oraz BBSG. Komunikacja Regionalna Krzysztof Banaszek Warszawa, 07.12.2011 r. W1 W3 W5 W7 W9 W11 W13 W15 W17 W19 W21 W23 W25 W27 W29 W31 W33

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 24/14 (MIL ENR 5)

MIL SUP 24/14 (MIL ENR 5) STRONA -1 PAGE - 1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE 02-147 Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE 2014-08-21 do 2014-11-12 2014-08-21 to 2014-11-12. Planowany czas aktywności: SR - 2200. Planned time of activity: SR - 2200.

1. TERMIN DATE 2014-08-21 do 2014-11-12 2014-08-21 to 2014-11-12. Planowany czas aktywności: SR - 2200. Planned time of activity: SR - 2200. OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATES do to

1. TERMIN DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 131/17 (AD 2 EPRZ)

SUP 131/17 (AD 2 EPRZ) POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 131/17 (AD 2 EPRZ) 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE, PRZEKAZANIE I PUBLIKACJA W AIP INFORMACJI AIS DOT

PRZYGOTOWANIE, PRZEKAZANIE I PUBLIKACJA W AIP INFORMACJI AIS DOT PRZYGOTOWANIE, PRZEKAZANIE I PUBLIKACJA W AIP INFORMACJI AIS DOT. MAŁYCH LOTNISK ORAZ WYMOGI DOTYCZĄCE OPERATÓW PRZESZKÓD NIEZBĘDNYCH DLA PRAWIDŁOWYCH PUBLIKACJI AIS/AIM ORAZ OPRACOWANIA PROCEDUR PODEJŚCIA

Bardziej szczegółowo

SUP 57/14 (AD 2 EPKK)

SUP 57/14 (AD 2 EPKK) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY NASTAWIANIA WYSOKOŚCIOMIERZA ALTIMETER SETTING PROCEDURES

PROCEDURY NASTAWIANIA WYSOKOŚCIOMIERZA ALTIMETER SETTING PROCEDURES AIP VFR POLAND VFR ENR 1.4-1 VFR ENR 1.4 PROCEDURY NASTAWIANIA WYSOKOŚCIOMIERZA ALTIMETER SETTING PROCEDURES 1. WSTĘP 1. INTRODUCTION 1.1 Procedury nastawiania wysokościomierza stosowane w FIR WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

3. REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREAS. Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 285 Upper limit: FL 285

3. REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREAS. Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 285 Upper limit: FL 285 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION.

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION. AIP VFR POLAND VFR R 3.1-1 VFR R 3.1 DELEGACJA SŁUŻB ATS DELEGATION OF ATS 1. DELEGACJA SŁUŻB ATS - CTR HERINGSDORF 1. DELEGATION OF ATS - HERINGSDORF CTR Linia łącząca następujące punkty/the line 53 55

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1 : Planowane granice strefy TRA 27.

Rysunek 1 : Planowane granice strefy TRA 27. KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT KOREKTY GRANIC ISTNIEJĄCYCH ATZ, WPROWADZENIA STREF TRA NA POTRZEBY PROWADZENIA DZIAŁAŃ W RAMACH SZKOLEŃ LOTNICZYCH ORAZ SKOKÓW SPADOCHRONOWYCH W REJONIE FIR EPWW. 1. CEL

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do pisma APZX-630-27/ /12

Załącznik nr 1 do pisma APZX-630-27/ /12 Załącznik nr 1 do pisma APZX-630-27/ /12 SUPLEMENT NR../12 (ENR) Obowiązuje od 12-05-15 Obowiązuje do 12-07-15 1. ZAWARTOŚĆ SUPLEMENTU SUPPLEMENT No../12 (ENR) Effective from 12-05-15 Effective to 12-07-15

Bardziej szczegółowo

SUP 45/15 (AD 2 EPGD)

SUP 45/15 (AD 2 EPGD) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

WYKAZ LOTNISK/LĄDOWISK ORAZ LOTNISK DLA ŚMIGŁOWCÓW INDEX TO AERODROMES/AIRFIELDS AND HELIPORTS

WYKAZ LOTNISK/LĄDOWISK ORAZ LOTNISK DLA ŚMIGŁOWCÓW INDEX TO AERODROMES/AIRFIELDS AND HELIPORTS AIP VFR POLAND VFR AD 1-1 VFR AD 1 WYKAZ LOTNISK/LĄDOWISK ORAZ LOTNISK DLA ŚMIGŁOWCÓW INDEX TO AERODROMES/AIRFIELDS AND HELIPORTS EPBA EPBC EPBK EPBO EPBY EPCD EPEL EPGD EPGI EPGL EPGO EPGY EPIN EPIW EPJG

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY NASTAWIANIA WYSOKOŚCIOMIERZA ALTIMETER SETTING PROCEDURES

PROCEDURY NASTAWIANIA WYSOKOŚCIOMIERZA ALTIMETER SETTING PROCEDURES AIP VFR POLAND VFR ENR 1.4-1 VFR ENR 1.4 PROCEDURY NASTAWIANIA WYSOKOŚCIOMIERZA ALTIMETER SETTING PROCEDURES 1. WSTĘP 1. INTRODUCTION 1.1 Procedury nastawiania wysokościomierza stosowane w FIR WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

SUP 70/14 (AD 2 EPGD)

SUP 70/14 (AD 2 EPGD) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SŁUŻBY ŁĄCZNOŚCI COMMUNICATION SERVICES

SŁUŻBY ŁĄCZNOŚCI COMMUNICATION SERVICES AIP POLSKA GEN 3.4-1 18 OCT 2012 GEN 3.4 SŁUŻBY ŁĄCZNOŚCI COMMUNICATION SERVICES 1. WŁADZE ODPOWIEDZIALNE 1. RESPONSIBLE AUTHORITIES Polska Agencja Żeglugi Powietrznej jest odpowiedzialna za zarządzanie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ LOTNISK/LĄDOWISK ORAZ LOTNISK DLA ŚMIGŁOWCÓW INDEX TO AERODROMES/AIRFIELDS AND HELIPORTS

WYKAZ LOTNISK/LĄDOWISK ORAZ LOTNISK DLA ŚMIGŁOWCÓW INDEX TO AERODROMES/AIRFIELDS AND HELIPORTS AIP VFR POLAND VFR AD 1-1 VFR AD 1 WYKAZ LOTNISK/LĄDOWISK ORAZ LOTNISK DLA ŚMIGŁOWCÓW INDEX TO AERODROMES/AIRFIELDS AND HELIPORTS EPBA EPBC EPBK EPBO EPBY EPCD EPEL EPGD EPGE EPGI EPGL EPGO EPGY EPIN EPIW

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 26/14 (MIL ENR 5)

MIL SUP 26/14 (MIL ENR 5) STRONA -1 PAGE - 1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE 02-147 Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date 3.1 SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 3.1 AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date 3.1 SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 3.1 AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE AIP POLSKA GEN 3.1-1 GEN 3. SŁUŻBY SERVICES 3.1 SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 3.1 AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE 1. ORGANIZACJA SŁUŻBY INFORMACJI LOTNICZEJ 1. ORGANIZATION OF AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE

Bardziej szczegółowo

SUP 32/15 (AD 2 EPPO)

SUP 32/15 (AD 2 EPPO) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 81/16 (AD 2 EPLB)

SUP 81/16 (AD 2 EPLB) POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 81/16 (AD 2 EPLB) 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

Przyszłość transportu lotniczego

Przyszłość transportu lotniczego Przyszłość transportu lotniczego Gość specjalny: Cezary Grabarczyk, Minister, Ministerstwo Infrastruktury, Polska Paneliści: Dagmar Grossmann, Założyciel, Central Europe Private Aviation (CEPA), Czechy

Bardziej szczegółowo

STAŁE TRASY LOTNICTWA WOJSKOWEGO (MRT) MILITARY ROUTES (MRT)

STAŁE TRASY LOTNICTWA WOJSKOWEGO (MRT) MILITARY ROUTES (MRT) AIP VFR POLAND VFR ENR 2.4-1 VFR ENR 2.4 STAŁE TRASY LOTNICTWA WOJSKOWEGO (MRT) MILITARY ROUTES (MRT) 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. GENERAL 1.1 Konkretne przebiegi tras MRT wyznaczane są według punktów sieci

Bardziej szczegółowo

Rozwój Lotnisk w Małopolsce stymulatorem dalszego rozwoju Małopolski korzyści i utrudnienia

Rozwój Lotnisk w Małopolsce stymulatorem dalszego rozwoju Małopolski korzyści i utrudnienia Rozwój Lotnisk w Małopolsce stymulatorem dalszego rozwoju Małopolski korzyści i utrudnienia Kierunki rozwoju lotnisk w Polsce zarządzanie przestrzenią powietrzną bezpieczeństwo żeglugi powietrznej. Kraków,

Bardziej szczegółowo

AIC 02/17 17 AUG 2017 USE OF THE APPROPRIATE SNOWTAM FORM STOSOWANIE WŁAŚCIWEGO FORMULARZA SNOWTAM

AIC 02/17 17 AUG 2017 USE OF THE APPROPRIATE SNOWTAM FORM STOSOWANIE WŁAŚCIWEGO FORMULARZA SNOWTAM HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF AIRSPACE CLASSIFICATION BELOW FL 195 THROUGHOUT ECAC

Bardziej szczegółowo

LOTNISKO Rozwój infrastruktury PAŻP na tle ruchu lotniczego w 2010 i perspektywy na kolejne lata

LOTNISKO Rozwój infrastruktury PAŻP na tle ruchu lotniczego w 2010 i perspektywy na kolejne lata LOTNISKO 2011 Rozwój infrastruktury PAŻP na tle ruchu lotniczego w 2010 i perspektywy na kolejne lata Krzysztof Banaszek Prezes PAŻP Warszawa, 16.02.2011 r. Zagadnienia 1. Misja / Wizja PAŻP. 2. Operacje

Bardziej szczegółowo

SUP 06/15 (AD 2 EPKK)

SUP 06/15 (AD 2 EPKK) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SŁUŻBA METEOROLOGICZNA METEOROLOGICAL SERVICES

SŁUŻBA METEOROLOGICZNA METEOROLOGICAL SERVICES AIP POLSKA GEN 3.5-1 28 MAY 2015 GEN 3.5 SŁUŻBA METEOROLOGICZNA METEOROLOGICAL SERVICES 1. SŁUŻBA ODPOWIEDZIALNA 1. RESPONSIBLE SERVICE 1.1 Służba meteorologiczna dla potrzeb lotnictwa cywilnego jest zapewniana

Bardziej szczegółowo