1. TERMIN DATES do to

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. TERMIN DATES do to"

Transkrypt

1 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 71/16 (ENR 5) Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: Obowiązuje od / Effective from 19 AUG 2016 Obowiązuje do / Effective to 09 NOV 2016 TANKOWANIE W POWIETRZU AIR REFUELLING 1. TERMIN DATES do to CZAS (UTC) TIME (UTC) Zgodnie z Planem Użytkowania Przestrzeni Powietrznej (AUP). According to the Airspace Use Plan (AUP). 3. REJON OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREA Loty w rejonie ograniczeń lotów mogą wykonywać tylko statki powietrzne biorące udział w tankowaniu. EA 85 EA 85 Granice poziome: '12"N '22"E '43"N '02"E '27"N '15"E '58"N '56"E '12"N '22"E Flights within the flight restriction area may be performed only by aircraft participating in the refuelling. Lateral limits: '12"N '22"E '43"N '02"E '27"N '15"E '58"N '56"E '12"N '22"E Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: 4500 ft AMSL Lower limit: 4500 ft AMSL Górna granica: 6500 ft AMSL Upper limit: 6500 ft AMSL 4. WŁADZE ODPOWIEDZIALNE ZA ORGANIZACJĘ AUTHORITIES RESPONSIBLE FOR ORGANIZATION 3. Skrzydło Lotnictwa Transportowego 3rd Air Transport Wing Tel. : Phone: INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION 5.1 Rejon ograniczeń lotów jest wydzielony z przestrzeni odpowiedzialności służby FIS OLSZTYN. 5.2 Rejon ograniczeń lotów podlega procedurze zamawiania i aktywacji zgodnie z AIP Polska ENR pkt 4 oraz pkt 5.1 przez MIL ARO EPPW. 5.3 Podczas aktywności EA 85, TSA 02F i G może być aktywne od górnej granicy EA. The flight restriction area is segregated from the area of responsibility of OLSZTYN FIS. The flight restriction area is subject to the ordering and activation procedure in accordance with AIP Poland ENR points 4 and 5.1 by EPPW MIL ARO. During activity of EA 85, TSA 02F and G may be activated from the upper limit of the EA. 5.4 Priorytet posiadają ćwiczenia wojskowe. Priority is assigned to military exercises. 5.5 Loty w rejonie EA 85 będą wykonywane przez użytkownika zgodnie z przepisami dla lotów VFR z prędkościami zapewniającymi możliwość zauważenia innego ruchu lub przeszkody (z prędkością nie większą niż 250 kt IAS), w czasie wystarczającym aby uniknąć kolizji z ruchem poza rejonem. Operacje należy wykonywać z dala od przydzielonych granic rejonu, bez ich naruszania. 5.6 Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności rejonu ograniczeń lotów będą dostępne w AMC Polska (ASM-3), tel.: Flights within EA 85 will be performed by the user under VFR at speeds ensuring the ability to spot other traffic or obstacle (at speeds not greater than 250 kt IAS), within the time sufficient to avoid a collision. The operations shall be performed away from the designated area boundaries and without infringing them. Detailed information on the real activity time of the flight restriction area will be available from AMC Poland (ASM-3), phone: Patrz: mapa na odwrocie. See: chart overleaf. - KONIEC - - END - SUP 71/16 19 AUG 2016

2

3 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: SKOKI SPADOCHRONOWE NOWY TARG PARACHUTE JUMPS NOWY TARG SUP 72/16 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 23 AUG 2016 Obowiązuje do / Effective to 27 AUG TERMIN DATE do to CZAS (UTC) TIME (UTC) Zgodnie z Planem Użytkowania Przestrzeni Powietrznej (AUP). Planowany czas aktywności: : : oraz : oraz : oraz : According to the Airspace Use Plan (AUP). Planned times of activity: : : and : and : and : REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREAS Rejon wyznaczony na potrzeby skoków spadochronowych. Wlot do rejonu możliwy tylko po uzgodnieniu z organizatorem. EA 143 EA 143 Granice poziome: Lateral limits: '49"N '00"E '00"N '00"E '50"N '12"E '30"N '00"E '00"N '00"E '49"N '00"E Granice pionowe: Dolna granica: GND Górna granica: FL 225 The area is designated for parachute jumps. Entry into the area is possible only by arrangement with the organiser '49"N '00"E '00"N '00"E '50"N '12"E '30"N '00"E '00"N '00"E '49"N '00"E Vertical limits: Lower limit: GND Upper limit: FL 225 Uwaga: z wyłączeniem EP R11, 15, 19. Note: excluding EP R11, 15, 19. EA144 EA 144 Granice poziome: Lateral limits: '49"N '00"E '00"N '00"E '41"N '15"E '49"N '00"E Granice pionowe: Dolna granica: GND Górna granica: FL '49"N '00"E '00"N '00"E '41"N '15"E '49"N '00"E Vertical limits: Lower limit: GND Upper limit: FL ORGANIZATOR SKOKÓW SPADOCHRONOWYCH PARACHUTE JUMPS ORGANISER Jednostka Wojskowa 4101 Military Unit No Tel. kom.: Mobile: INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION 5.1 Rejony EA 143 i 144 wydzielone są w przestrzeni odpowiedzialności służb FIS KRAKÓW i APP KRAKÓW. 5.2 Lotnisko startu i lądowania: EPNT. Typ statku powietrznego: Skyvan. The EAs 143 and 144 are segregated within the areas of responsibility of KRAKÓW FIS and KRAKÓW APP. Aerodrome of take-off and landing: EPNT. Type of aircraft: Skyvan. SUP 72/16 23 AUG 2016

4 STRONA 1-2 PAGE Loty w rejonach EA 143 i 144 powinny być wykonywane przez użytkownika zgodnie z przepisami dla lotów VFR z prędkościami zapewniającymi możliwość zauważenia innego ruchu lub przeszkody (z prędkością nie większą niż 250 kt IAS), w czasie wystarczającym aby uniknąć kolizji z ruchem poza strefą. Operacje należy wykonywać z dala od przydzielonych granic strefy, bez ich naruszania. 5.4 Rejony ograniczeń lotów podlegają procedurze zamawiania i aktywacji zgodnie z AIP Polska ENR pkt. 4 oraz pkt przez organizatora skoków. 5.5 W czasie aktywności EA 143 i 144 loty w strefie TRA 01 oraz TRA 55 nie mogą być wykonywane. 5.6 Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności rejonów EA 143 i 144 będą dostępne w AMC Polska, tel.: Flights within the EAs 143 and 144 should be conducted by the user under VFR at speeds giving adequate opportunity to observe other traffic and any obstacles (not greatre than 250 kt IAS) in time to avoid a collision with traffic outside the area. Flight operations should be carried out away from the assigned boundaries of the areas and without infringing them. The flight restriction areas are to be requested and activated in accordance with AIP Poland ENR points 4 and 5.1 by the jumps organiser. During activity time of EAs 143 and 144 flights within TRA 01 and TRA 55 may not be conducted. Detailed information on the real activity times of the areas EAs 143 and 144 will be available from AMC Poland, phone: Patrz: mapa. See: chart. - KONIEC - - END - 23 AUG 2016 SUP 72/16

5

6 4 4

7 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 73/16 (ENR 5) Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: LOTY NA POTRZEBY 3. FLOTYLLI OKRĘTÓW Obowiązuje od / Effective from 14 SEP 2016 Obowiązuje do / Effective to 24 NOV 2016 FLIGHTS FOR THE PURPOSES OF THE 3rd FLOTILLA OF SHIPS 1. TERMINY WYKONYWANIA LOTÓW (UTC) DATES OF FLIGHTS (UTC) : (EA 06-07; TSA 14 A, B, C, TRA 21 A, C, EP D53) : (EA 06-07; TSA 14 A, B, C, TRA 21 A, C, EP D53) : (EA 06-07; TSA 14 A, B, C, TRA 21 A, C, EP D53) : (EA 06-07; TSA 14 A, B, C, TRA 21 A, C, EP D53) : (EA 06-07; TSA 14 A, B, C, TRA 21 A, C, EP D53) : (EA 06-07; TSA 14 A, B, C, TRA 21 A, C, EP D53) 2. TERMINY ZAPASOWE WYKONYWANIA LOTÓW (UTC) ALTERNATIVE DATES OF FLIGHTS (UTC) : (TSA 16 A, B, C, D, F) : (TSA 16 A, B, C, D, F) : (TSA 16 A, B, C, D, F) 3. CZAS (UTC) TIME (UTC) : (TSA 16 A, B, C, D, F) : (TSA 16 A, B, C, D, F) : (TSA 16 A, B, C, D, F) Zgodnie z Planem Użytkowania Przestrzeni Powietrznej (AUP). According to the Airspace Use Plan (AUP). 4. REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREAS Rejony wyznaczone na potrzeby lotów wojskowych statków powietrznych. The areas are designated for flights by military aircraft. Rejony niedostępne dla cywilnych użytkowników przestrzeni powietrznej. The areas are not available for civil airspace users. EA 06 EA 06 Granice poziome: Lateral limits: '31"N '58"E '35"N '02"E '46"N '36"E '27"N '23"E '02"N '34"E '31"N '58"E Granice pionowe: '31"N '58"E '35"N '02"E '46"N '36"E '27"N '23"E '02"N '34"E '31"N '58"E Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 EA 07 EA 07 Granice poziome: Lateral limits: '42"N '01"E '26"N '09"E '02"N '34"E '27"N '23"E '42"N '01"E Granice pionowe: '42"N '01"E '26"N '09"E '02"N '34"E '27"N '23"E '42"N '01"E Vertical limits: Dolna granica: 5500 ft AMSL Lower limit: 5500 ft AMSL Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 oraz and TSA 14 A, B, C; TSA 16 A, B, C, D, F; TRA 21 A, C, EP D53 zgodnie z AIP Polska. TSA 14 A, B, C; TSA 16 A, B, C, D, F; TRA 21 A, C, EP D53 according to AIP Poland. SUP 73/16 14 SEP 2016

8 STRONA 1-2 PAGE ORGANIZATOR ĆWICZENIA EXERCISE ORGANISER Dowódca 3. Flotylli Okrętów Tel. kom.: Commander of the 3rd Flotilla of Ships Mobile: INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION 6.1 Rejony EA wydzielone są z przestrzeni odpowiedzialności służby FIS GDAŃSK. 6.2 Przeloty statków powietrznych do rejonów ograniczeń będą wykonywane po trasach wymienionych w planach lotu (FPL). Lotniska operacyjne: EPSN, EPOK. 6.3 Załogi statków powietrznych wykonujących loty w rejonach ograniczeń z prędkością większą niż 250 kt IAS zobowiązane są do utrzymywania buforów wewnętrznych: 3,5 NM w poziomie, 500 ft w pionie. 6.4 Załogi statków powietrznych wykonujących loty w ramach ćwiczenia mają obowiązek omijania stref ograniczonych (EP R) oraz aktywnych stref niebezpiecznych (EP D) nie wykorzystywanych podczas ćwiczenia. Strefa EP D53 będzie aktywowana na potrzeby ćwiczenia. 6.5 Rejony EA podlegają procedurze zamawiania i aktywacji przez MIL ARO EPSN zgodnie z AIP Polska ENR pkt 4 oraz pkt Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności rejonów EA będą dostępne w AMC Polska, tel.: EAs are segregated within the area of responsibility of GDAŃSK FIS. Flights of aircraft to the restriction areas shall be conducted along routes specified in the flight plans (FPLs). Operations aerodromes: EPSN, EPOK. The crews of aircraft performing flights within the restriction areas at speeds greater than 250 kt IAS are obliged to maintain separation from the area limits: 3.5 NM horizontally, 500 ft vertically. Crews of aircraft participating in the exercise are to avoid restricted (EP R) areas and active danger areas (EP D) not used during the exercise. EP D53 will be activated for the purposes of the exercise. EAs are to be requested and activated by the EPSN MIL ARO in accordance with AIP Poland ENR points 4 and 5.1. Detailed information on the real activity time of EAs will be available from AMC Poland, phone: Patrz mapa. See chart. - KONIEC - - END - 14 SEP 2016 SUP 73/16

9

10

11 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 74/16 (ENR 5) Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: Obowiązuje od / Effective from 23 AUG 2016 Obowiązuje do / Effective to 09 SEP 2016 ĆWICZENIE WOJSKOWE USTKA (EP D53) MILITARY EXERCISE USTKA (EP D53) 1. TERMINY DATES a) do to b) do (termin zapasowy) to (alternative) 2. CZAS (UTC) TIMES (UTC) Zgodnie z Planem Użytkowania Przestrzeni Powietrznej (AUP). According to the Airspace Use Plan (AUP). Planowane godziny aktywności: i Planned activity time: and REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREAS Loty w rejonach ograniczeń lotów mogą wykonywać tylko statki powietrzne biorące udział w ćwiczeniu. EA 103 EA 103 Flights within the flight restriction areas may be performed only by aircraft participating in the exercise. Granice poziome: Lateral limits: N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: FL 95 Lower limit: FL 95 Górna granica: FL 305 Upper limit: FL 305 EA 104 EA 104 Granice poziome: Lateral limits: N E N E N E N E N E Granice pionowe: N E N E N E N E N E Vertical limits: Dolna granica: FL 125 Lower limit: FL 125 Górna granica: FL 245 Upper limit: FL 245 EA 105 EA 105 Granice poziome: Lateral limits: N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E SUP 74/16 23 AUG 2016

12 STRONA 1-2 PAGE 1-2 Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: FL 115 Lower limit: FL 115 Górna granica: FL 225 Upper limit: FL REJONY DZIAŁAŃ NIEBEZPIECZNYCH (USTKA ALFA, USTKA BRAVO) DANGER ACTIVITY AREAS (USTKA ALFA, USTKA BRAVO) a) Rejon działań niebezpiecznych Ustka Alfa Danger activity area Ustka Alfa Granice poziome: Lateral limits: N E N E N E N E Granice pionowe: N E N E N E N E Vertical limits: Dolna granica: FL 115 Lower limit: FL 115 Górna granica: FL 225 Upper limit: FL 225 b) Rejon działań niebezpiecznych Ustka Bravo Danger activity area Ustka Bravo Granice poziome: Lateral limits: N E N E N E N E N E Granice pionowe: N E N E N E N E N E Vertical limits: Dolna granica: FL 195 Lower limit: FL 195 Górna granica: FL 305 Upper limit: FL 305 oraz EP D53, EP TSA D303, EP TSA D304, EP TSA 14 A, B, C. and EP D53, EP TSA D303, EP TSA D304, EP TSA 14 A, B, C. Dodatkowo przyznano priorytet na wykorzystanie EP TSA 14 A, B, C w terminach do oraz do w godz UTC dla zabezpieczenia lotniczego rozpoznania pogody. In addition, for securing the aviation weather forecast, between to and to at UTC, a priority for use of EP TSA 14 A, B, C was given. Rejony działań niebezpiecznych (Ustka Alfa i Ustka Brawo) będą aktywne zgodnie z godzinami aktywności rejonów ograniczeń lotów (EA). Loty w rejonach działań niebezpiecznych (Ustka Alfa i Ustka Brawo) mogą wykonywać tylko statki powietrzne biorące udział w ćwiczeniu. Rejony Ustka Alfa i Ustka Bravo zostały ustanowione na potrzeby działalności niebezpiecznej, która może stanowić zagrożenie dla samolotów cywilnych. Cywilne służby ATS niedostępne. Za bezpieczeństwo i dowodzenie działaniami w tych rejonach odpowiada właściwy terytorialnie Punkt Naprowadzania lub Stanowisko Dowodzenia Centralnego Poligonu Sił Powietrznych Ustka (SD CP SP Ustka). The danger activity areas (Ustka Alfa and Ustka Brawo) will be active in accordance with the periods of activity of the flight restriction areas (EAs). Flights within the danger activity areas (Ustka Alfa and Ustka Brawo) may be conducted only by aircraft paticipating in the exercise. The Ustka Alfa and Ustka Bravo areas have been established for activities of a dangerous nature and potential hazard which may pose a threat to civil aircraft. Civil ATS not available. The responsibility for securing and commanding activities within the areas rests with the appropriate Control Post or Command Post of the Central Air Force Exercise Area Ustka (SD CP SP Ustka). 5. ORGANIZATOR ĆWICZENIA EXERCISE ORGANISER 1. Skrzydło Lotnictwa Taktycznego Tel.: , Tel. kom.: UTRZYMYWANIE ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ RADIO COMMUNICATION 6.1 Załogi statków powietrznych wykonujące loty powyżej FL 95 poza rejonami ograniczeń lotów (EA) i rejonami działań niebezpiecznych (Ustka Alfa i Ustka Bravo) będą utrzymywać łączność radiową z odpowiednimi sektorami kontroli obszaru OAT ACC WARSZAWA na częstotliwościach opublikowanych w MIL AIP ENR Załogi statków powietrznych wykonujące loty w rejonach ograniczeń lotów (EA) i w rejonach działań niebezpiecznych (Ustka Alfa i Ustka Bravo) będą utrzymywały łączność radiową z odpowiednim terytorialnie Punktem Naprowadzania lub SD CP SP Ustka. 7. ORGANIZACJA RUCHU LOTNICZEGO ROUTING OF AIR TRAFFIC 7.1 Rejony ograniczeń lotów (EA) i rejony działań niebezpiecznych (Ustka Alfa i Ustka Bravo) wydzielone są w przestrzeni odpowiedzialności służb APP GDAŃSK oraz ACC WARSZAWA. 7.2 Rejony ograniczeń lotów (EA) podlegają procedurze zamawiania i aktywacji zgodnie z AIP Polska ENR pkt 4 oraz pkt 5.2 przez MIL ARO EPSN. 1st Tactical Air Wing Phone: , Mobile: Crews conducting flights above FL 95 outside the flight restriction areas (EAs) and the danger activity areas (Ustka Alfa and Ustka Bravo) will maintain radio communication with relevant OAT WARSZAWA ACC sectors on the frequencies published in MIL AIP Poland ENR Crews conducting flights within the flight restriction areas (EAs) and the danger activity areas (Ustka Alfa and Ustka Bravo) will maintain radio communication with the appropriate Control Post or SD CP SP Ustka. The flight restriction areas (EAs) and danger activity areas (Ustka Alfa and Ustka Bravo) are segregated in the airspace of responsibility of GDAŃSK APP and WARSZAWA ACC. The flight restriction areas (EAs) are to be requested and activated by the EPSN MIL ARO according to the procedure described in AIP Poland, ENR points 4 and AUG 2016 SUP 74/16

13 STRONA 1-3 PAGE W dniach realizacji planowanego ćwiczenia pomiędzy godziną 1300 a UTC następujące restrykcje RAD są czasowo zawieszane: EP2022, EP2080, EP2097, EP2147, EP Podczas aktywności rejonów ograniczeń lotów oraz rejonów działań niebezpiecznych : a) TRA 51, 52, 53 nie mogą być aktywowane, b) TSA 02 może by ć aktywowana do FL 285, c) TSA 09 A, B mogą być aktywowane do FL 95, d) TSA 12 A, B mogą być aktywowane do FL 145, e) TSA 19 A może być aktywowana do FL W czasie aktywności rejonów ograniczeń lotów (EA) wystąpią ograniczenia w dostępności stałych dróg lotniczych. 7.6 Przeloty samolotów z lotnisk bazowania do/z rejonów ograniczeń lotów i rejonów działań niebezpiecznych (Ustka Alfa i Ustka Bravo) będą wykonywane na podstawie planu lotu (FPL). 7.7 Załogi statków powietrznych wykonujące loty w rejonach ograniczeń lotów i rejonach działań niebezpiecznych (Ustka Alfa i Ustka Bravo) będą utrzymywały odległość 500 ft od dolnej i górnej granicy rejonów w przedziale wysokości FL 95 FL 285, 1500 ft powyżej FL 285 oraz 3,5 NM bufora poziomego wewnątrz rejonów. On the days of the planned exercise between 1300 and 2200 UTC, the following RAD restrictions shall be temporarily suspended: EP2022, EP2080, EP2097, EP2147, EP2100. During EAs and dangerous activity areas: a) TRAs 51, 52, 53 may not be activated, b) TSA 02 may be activated to FL 285, c) TSAs 09 A, B may be activated to FL 95, d) TSAs 12 A, B may be activated to FL 145, e) TSAs 19 A may be activated to FL 95. During the activity of the flight restriction areas (EAs), restrictions in the availability of permanent routes will apply. Flights of aircraft from the base aerodromes to/from the flight restriction areas (EAs) and danger activity areas (Ustka Alfa and Ustka Bravo) will be carried out on the basis of the FPLs. Crews conducting flights within the flight restriction areas (EAs) and danger activity areas (Ustka Alfa and Ustka Bravo) will maintain 500 ft distance from the upper and lower limits of the areas between FL 95 and FL 285, 1500 ft above FL 285, and a horizontal buffer of 3.5 NM within the areas. 8. INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION 8.1 Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności rejonów ograniczeń lotów i rejonów działań niebezpiecznych (Ustka Alfa i Ustka Bravo) będą dostępne w AMC Polska (ASM-3), tel Detailed information on the real activity time of the flight restriction areas (EAs) and danger activity areas (Ustka Alfa and Ustka Bravo) will be available from AMC Poland (ASM-3), phone: Patrz: mapa. See: chart. - KONIEC - - END - SUP 74/16 23 AUG 2016

14

15 6

16 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: LOTY BEZZAŁOGOWEGO STATKU POWIETRZNEGO (UAV) WYKONYWANE POZA ZASIĘGIEM WZROKU OPERATORA (BVLOS) PRUSZCZ GDAŃSKI SUP 75/16 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from Obowiązuje do / Effective to 09 NOV 2016 UNMANNED AERIAL VEHICLE (UAV) FLIGHTS BELOW VISUAL LINE OF SIGHT (BVLOS) PRUSZCZ GDAŃSKI 1. TERMIN DATES do to CZAS (UTC) TIMES (UTC) Zgodnie z Planem Użytkowania Przestrzeni Powietrznej (AUP). According to the Airspace Use Plan (AUP). 3. STREFA CZASOWO REZERWOWANA (TRA 47) TEMPORARY RESERVED AREA (TRA 47) Strefa czasowo rezerwowana wydzielona na potrzeby lotów bezzałogowych statków powietrznych. Wlot do strefy możliwy w przerwach między lotami, po uzgodnieniu z organizatorem. TRA 47 TRA 47 Granice poziome: Lateral limits: N E N E N E N E N E N E Granice pionowe: Dolna granica: GND Górna granica: 1700 ft AMSL The area is segregated for securing flights of unmanned aerial vehicles. Entry into the area is possible during intervals between the flights, only by arrangement with the organiser N E N E N E N E N E N E Vertical limits Lower limit: GND Upper limit: 1700 ft AMSL 4. WŁADZE ODPOWIEDZIALNE ZA ORGANIZACJĘ AUTHORITIES RESPONSIBLE FOR ORGANISATION UASA Ośrodek Szkolenia Operatorów Dronów UASA UAV Operator Training Centre Tel. kom: Mobile: INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION 5.1 Strefa TRA 47 wydzielona jest z przestrzeni odpowiedzialności służby FIS GDAŃSK. Loty innych statków powietrznych możliwe tylko po uzyskaniu zgody od organizatora lotów, w przerwie między operacjami. 5.2 Strefa TRA 47 podlega procedurze zamawiania i aktywacji zgodnie z AIP Polska ENR pkt 4 oraz pkt 5.1 przez organizatora lotów. 5.3 Operator lub instruktor nadzorujący szkolenie będzie planował loty UAV z uwzględnieniem nieprzekraczalnych granic strefy pomniejszonych o bufor bezpieczeństwa (odpowiedni do rodzaju używanego UAV) wynoszący: - bufor poziomy: 500 m w przypadku stałopłatów oraz 150 m w przypadku wiropłatów; - bufor pionowy: 500 ft. TRA 47 is segregated within the area of responsibility of GDAŃSK FIS. Flights of other aircraft are possible only after obtaining permission from the organiser of flights during intervals between the flights. TRA 47 is to be requested and activated in accordance with AIP Poland ENR points 4 and 5.1 by the organiser. The operator or training supervisor will plan UAV flights taking into consideration the "do-not-cross" boundaries of the TRA reduced by safety buffers (adequate for the UAV type used): - lateral buffer: 500 m for fixed-wing and 150 m for rotor-wing UAVs; - horizontal buffer: 500 ft. 5.4 Miejsce startu i lądowania znajduje się w obrębie granic strefy TRA 47. The take-off and landing site is located within TRA Statki powietrzne wykonujące loty w strefie TRA 47, będą wyposażone w funkcję Failsafe/RTH, która uruchamia się samoczynnie w przypadku nieprawidłowości w locie lub może być włączona w każdej fazie lotu przez operatora/instruktora nadzorującego szkolenie. UAVs operating within TRA 47 will be fitted with a fail-safe/rth system activated automatically in the event of any malfunction during flight and able to be switched off in each phase of flight by the operator/training supervisior. SUP 75/16

17 STRONA 1-2 PAGE 1-2 System Fail-Safe funkcja systemu sterowania bezzałogowym statkiem powietrznym, reagującą automatycznie w przypadku utraty sygnału radiowego z nadajnika zdalnego sterowania, umożliwiającą wykonanie automatycznego lądowania awaryjnego lub innych zaprogramowanych czynności mających na celu bezpieczne zakończenie lotu lub zminimalizowanie negatywnych skutków zaistniałej awarii. 5.6 Operator lub instruktor nadzorujący szkolenie będzie w sposób ciągły monitorował lokalizację UAV. W przypadku utraty zdolności sterowania UAV i możliwości wylotu poza wyznaczony rejon operator niezwłocznie informuje służbę FIS GDAŃSK, tel lub lub TWR EPPR tel Użytkownik strefy zapewnia łączność telefoniczną służącą zapewnieniu skutecznego i niezwłocznego kontaktu pomiędzy służbami AMC/ATS a osobą bezpośrednio odpowiadającą za wykonywanie lotów w strefie (operatorami UAV/instruktorem nadzorującym szkolenie), która będzie dostępna przez cały czas aktywności strefy. 5.8 Na żądanie służb AMC/ATS operator zobowiązuje się do jak najszybszego zakończenia lotu w strefie przez UAV. 5.9 Priorytet posiadają ćwiczenia wojskowe oraz loty na wykładanie szczepionki i zabiegi agrolotnicze (strefa TRA 47 nie może być aktywowana w przypadku kolizyjności z ww. przedsięwzięciami) Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności strefy TRA 47 będą dostępne w AMC, Polska tel.: Patrz: mapa. The fail-safe system is a function of the UAV control system triggered automatically on loss of signal, allowing for an automatic emergency landing or other programmed actions carried out in order to ensure a safe termination of flight or minimise the negative impact of a failure. The operator or training supervisor will be continuously monitoring the position of the UAV. In the event of a loss of control of the UAV and risk of the UAV exiting the designated area, the operator shall immediately notify GDAŃSK FIS, phone or or EPPR TWR phone The TRA operator provides telephone communication for effective and immediate contact between AMC/ATS and the person responsible for flights carried out within the area (UAV operators/training supervisor) who will be available during the period of the area activity. On request by AMC/ATC the operator is obliged to terminate the UAV flight within the TRA as quickly as possible. Military exercises, flights for vaccine dropping and agricultural tasks have priority (TRA 47 may not be activated if in conflict with the above-mentioned activities). Detailed information on the actual activity time of TRA 47 will be available from AMC Poland, phone See: chart. - KONIEC - - END - SUP 75/16

18

19 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: SKOKI SPADOCHRONOWE JASTARNIA PARACHUTE JUMPS JASTARNIA SUP 76/16 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 19 AUG 2016 Obowiązuje do / Effective to 20 AUG TERMIN DATES do to CZAS (UTC) TIMES (UTC) Zgodnie z Planem Użytkowania Przestrzeni Powietrznej (AUP). According to the Airspace Use Plan (AUP). Planowany czas aktywności: Planned activity times: REJON OGRANICZEŃ LOTÓW (EA 15) FLIGHT RESTRICTION AREA (EA 15) Rejon wyznaczony na potrzeby skoków spadochronowych. Wlot do rejonu możliwy tylko po uzgodnieniu z organizatorem. EA 15 EA 15 Granice poziome: Lateral limits: 1. 54"45'20"N 018"32'41"E 2. 54"41'19"N 018"28'37"E 3. 54"36'30"N 018"40'33"E 4. 54"40'37"N 018"45'17"E 1. 54"45'20"N 018"32'41"E Granice pionowe: Dolna granica: GND Górna granica: 5000 ft AMSL The flight restriction area is segregated for the purposes of parachute jumps. Entry into the area possible only by arrangement with the orgniser "45'20"N 018"32'41"E 2. 54"41'19"N 018"28'37"E 3. 54"36'30"N 018"40'33"E 4. 54"40'37"N 018"45'17"E 1. 54"45'20"N 018"32'41"E Vertical limits Lower limit: GND Upper limit: 5000 ft AMSL 4. ORGANIZATOR SKOKÓW SPADOCHRONOWYCH ORGANISER OF PARACHUTE JUMPS Jednostka Wojskowa 4390 Tel. kom.: Military Unit No Mobile: INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION 5.1 Rejon ograniczeń lotów EA 15 wydzielony jest w przestrzeni odpowiedzialności służb FIS GDAŃSK i APP GDAŃSK. 5.2 Lotnisko startu i lądowania: Jastarnia Typ statku powietrznego: W-3 "Sokół 5.3 Loty w rejonie EA 15 powinny być wykonywane przez użytkownika zgodnie z przepisami dla lotów VFR z prędkościami zapewniającymi możliwość zauważenia innego ruchu lub przeszkody (z prędkością nie większą niż 250 kt las), w czasie wystarczającym, aby uniknąć kolizji z ruchem poza strefą. Operacje należy wykonywać z dala od przydzielonych granic strefy, bez ich naruszania. 5.4 Rejon EA 15 podlega procedurze zamawiania i aktywacji zgodnie z AIP Polska ENR pkt 4 oraz pkt 5.2 przez organizatora skoków. 5.5 W czasie aktywności rejonu EA 15 dopuszcza się aktywność TSA 16 A, B, D, F oraz MATZ EPOK A, B zgodnie z AIP Polska ENR pkt Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności rejonu EA 15 będą dostępne w AMC Polska, tel.: EA 15 is segregated within the area of responsibility of GDAŃSK FIS and GDAŃSK APP. Aerodrome of take-off and landing: Jastarnia Type of aircraft: W-3 "Sokół Flights within EA 15 are to be conducted by the user under VFR at speeds giving adequate opportunity to observe other traffic and any obstacles in time to avoid a collision with traffic outside the area (not greater than 250 kt IAS). Flight operations should be carried out away from the assigned boundaries of the areas and without infringing them. EA 15 is to be requested and activated by the organiser in accordance with AIP Poland ENR points 4 and 5.2. During the activity of EA 15, TSAs 16, A, B, D, F and the EPOK MATZ sectors A, B may be active in accordance with AIP Poland ENR point 7.7. Detailed information on the actual activity times of EA 15 are available from AMC Poland, phone: Patrz: mapa. See: chart. - KONIEC - - END - SUP 76/16 19 AUG 2016

20

21 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 77/16 (ENR 5) Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: Obowiązuje od / Effective from 25 AUG 2016 Obowiązuje do / Effective to 27 AUG 2016 POKAZY LOTNICZE - EPKS AIR SHOW - EPKS 1. TERMIN DATES do to CZAS (UTC) TIME (UTC) Zgodnie z Planem Użytkowania Przestrzeni Powietrznej (AUP). Planowane godziny aktywności rejonów ograniczeń lotów: According to the Airspace Use Plan (AUP) : : : : : : Planned times of activity of the flight restriction areas 3. REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREAS Rejony wyznaczone na potrzeby pokazów lotniczych. Wlot do rejonów możliwy tylko po uzgodnieniu z operatorem. The flight areas are designated for air show. Entry into the areas is possible only by arrangement with the organiser. EA 19 EA 19 Granice poziome: Lateral limits: Koło o promieniu 5 NM i środku w punkcie: 52 19'55"N '00"E A circle of 5 NM radius and centred at point: 52 19'55"N '00"E Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 165 Upper limit: FL 165 z wyłączeniem EP R20. excluding EP R20. EA 20 EA 20 Granice poziome: Lateral limits: Koło o promieniu 2 NM i środku w punkcie: 52 19'55"N '00"E A circle of 2 NM radius and centred at point: 52 19'55"N '00"E Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: 6000 ft AMSL Upper limit: 6000 ft AMSL 4. ORGANIZATOR POKAZÓW ORGANISER OF AIR SHOW 31 Baza Lotnictwa Taktycznego Tel. kom.: st Tactical Air Base Mobile: INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION 5.1 Rejon EA 19 wydzielony jest z przestrzeni odpowiedzialności służb TWR POZNAŃ, APP POZNAŃ, FIS POZNAŃ i TWR KRZESINY. 5.2 Rejon EA 20 wydzielony jest z przestrzeni odpowiedzialności służb TWR POZNAŃ, APP POZNAŃ i TWR KRZESINY. EA 19 is segregated within the airspace of responsibility of POZNAŃ TWR, POZNAŃ APP, POZNAŃ FIS and KRZESINY TWR. EA 20 is segregated within the airspace of responsibility of POZNAŃ TWR, POZNAŃ APP and KRZESINY TWR. 5.3 Rejony ograniczeń lotów (EA 19-20) podlegają procedurze zamawiania przez MIL ARO EPKS i aktywacji przez TWR KRZESINY zgodnie z AIP Polska ENR pkt 4 oraz pkt 5.2. The flight restriction areas (EAs EA 19-20) are to be requested by EPKS MIL ARO and activated by KRZESINY TWR according to the procedure described in AIP Poland, ENR points 4 and 5.2. SUP 77/16 25 AUG 2016

22 STRONA 1-2 PAGE Aktywacja rejonów EA będzie koordynowana w czasie rzeczywistym z uwzględnieniem operacji lotniczych na lotnisku EPPO. W czasie aktywności rejonów EA w TMA POZNAŃ będzie stosowana pełna separacja radarowa do granic EA. Rejony będą aktywowane tylko na czas niezbędny do wykonania pokazów lotniczych. Activation of the EAs will be coordinated in real time with reference to air operations at EPPO aerodrome. During the activity of the EAs within POZNAŃ TMA, full radar separation to the EAs boundaries will be used. The areas will be activated only for the time necessary to perform the air show. 5.5 W czasie aktywności rejonów EA 19-20, rejon EA 99 jest niedostępny. During the activity of the EAs 19-20, EA 99 is unavailable. 5.6 W czasie aktywności rejonu EA 19 w CTR EPPO dopuszcza się operacje odlotowe z RWY 28 zgodnie z przepisami dla lotów VFR w kierunku na punkt NOVEMBER, CHARLIE i WHISKEY. 5.7 W czasie aktywności rejonu EA 20 w CTR EPPO dopuszcza się operacje odlotowe z RWY 28 i RWY 10 zgodnie z przepisami dla lotów VFR w kierunku na punkt TANGO, NOVEMBER, CHARLIE i WHISKEY oraz operacje odlotowe z RWY 28 zgodnie z przepisami dla lotów IFR. 5.8 Loty w rejonach ograniczeń lotów (EA 19-20) załóg uczestniczących w pokazach powinny być wykonywane z dala od przydzielonych granic rejonu, bez ich naruszania. 5.9 Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności rejonów ograniczeń lotów (EA 19-20) będą dostępne w AMC Polska (ASM-3), tel.: During the activity of EA 19 within EPPO CTR, departures may be carried out from RWY 28 according to the provisions for VFR flights in the direction of NOVEMBER, CHARLIE and WHISKEY points. During the activity of EA 20 within EPPO CTR, departures may be carried out from RWY 28 and RWY 10 according to the provisions for VFR flights in the direction of TANGO, NOVEMBER, CHARLIE and WHISKEY points and departures from RWY 28 according to IFR flights. Flights within the flight restriction areas (EAs 19-20) of the crews taking part in the air show should be carried out away from the assigned area boundaries, without infringing them. Detailed information on the real activity time of EAs will be available from AMC Poland (ASM-3), phone: Patrz: mapa. See: chart. - KONIEC - - END - 25 AUG 2016 SUP 77/16

23

24

25 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 78/16 (ENR 5) Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: SKOKI SPADOCHRONOWE - RUDNIKI PARACHUTE JUMPS - RUDNIKI Obowiązuje od / Effective from Obowiązuje do / Effective to 19 AUG TERMINY DATES do to CZAS (UTC) TIME (UTC) Zgodnie z Planem Użytkowania Przestrzeni Powietrznej (AUP). Planowany czas aktywności: According to the Airspace Use Plan (AUP). Planned activity time: : oraz : and : : REJON OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREA Rejon wyznaczony na potrzeby skoków spadochronowych. Wlot do rejonu możliwy tylko po uzgodnieniu z organizatorem. EA 41 EA 41 Granice poziome: Lateral limits: '46"N '15"E '00"N '00"E '00"N '00"E '51"N '36"E '16"N '23"E '07"N '39"E '03"N '04"E '40"N '31"E '46"N '15"E Granice pionowe: The area is designated for parachute jumping. Entry into the area is possible after consultation with the organiser '46"N '15"E '00"N '00"E '00"N '00"E '51"N '36"E '16"N '23"E '07"N '39"E '03"N '04"E '40"N '31"E '46"N '15"E Vertical limits: Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 225 Upper limit: FL ORGANIZATOR SKOKÓW SPADOCHRONOWYCH ORGANISER OF PARACHUTE JUMPS Jednostka Wojskowa 4101 Military Unit 4101 Tel. kom.: Mobile: INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION 5.1 Rejon ograniczeń lotów EA 41 wydzielony jest z przestrzeni odpowiedzialności służb ACC, APP KRAKÓW, APP POZNAŃ oraz FIS KRAKÓW, FIS WARSZAWA. The flight restriction area EA 41 is segregated within the area of responsibility of KRAKÓW ACC, APP, POZNAŃ APP and KRAKÓW FIS, WARSZAWA FIS. 5.2 Lotnisko startu i lądowania: EPRU. Typ statku powietrznego: Skyvan. Aerodrome of take-off and landing: EPRU. Aircraft type: Skyvan. 5.3 Loty w rejonie EA 41 do wysokości FL 195 powinny być wykonywane przez użytkownika zgodnie z przepisami dla lotów VFR z prędkościami zapewniającymi możliwość zauważenia innego ruchu lub przeszkody (z prędkością nie większą niż 250 kt IAS), w czasie wystarczającym aby uniknąć kolizji z ruchem poza strefą. Operacje należy wykonywać z dala od przydzielonych granic strefy, bez ich naruszania. Powyżej wysokości FL 195 należy utrzymywać bufory wewnętrzne: 3,5 NM w poziomie, 500 ft od górnej granicy rejonu. 5.4 Rejon EA 41 podlega procedurze zamawiania i aktywacji zgodnie z AIP Polska ENR pkt 4 oraz pkt 5.2. Zamawia Aeroklub Częstochowski. Aktywuje organizator skoków. Flights within the flight restriction area EA 41 to FL 195 should be conducted by the user under VFR at speeds giving adequate opportunity to observe other traffic and any obstacles (not more than 250 kt IAS) in time to avoid a collision outside the area. Flight operations shall be carried out away from the assigned boundaries of the area and without infringing them. Above FL 195 inner buffers shall be maintained: 3.5 NM horizontally, 500 ft from the upper limit of the area. EA 41 is to be requested and activated according to the procedure described in AIP Poland ENR points 4 and 5.2. It is to be ordered by Częstochowski Aero Club and activated by the jumps organiser. SUP 78/16

26 STRONA 1-2 PAGE W czasie aktywności EA 41 strefy TRA 61 oraz TRA 49 nie mogą być aktywowane. 5.6 W czasie aktywności EA 41 loty w strefie TSA 06A, B, C mogą być wykonywane zgodnie z AIP Polska ENR pkt Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności rejonu EA 41 będą dostępne w AMC Polska, tel.: Patrz: mapa. During activity of EA 41, TRA 61 and TRA 49 cannot be activated. During activity of EA 41, flights within TSA 06A, B, C may be carried out according to the procedure described in AIP Poland ENR point 7.7. Detailed information on the real activity time of the EA 41 will be available from AMC Poland, phone: See: chart. - KONIEC - - END - SUP 78/16

27

28

29 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: SUP 79/16 (AD 2 EPLL) Obowiązuje od / Effective from Obowiązuje do / Effective to 31 DEC 2016 PRACE REMONTOWE NA PŁYCIE POSTOJOWEJ NA LOTNISKU ŁÓDŹ - LUBLINEK (EPLL) CONSTRUCTION WORKS IN APRON AREA AT ŁÓDŹ - LUBLINEK (EPLL) AERODROME 1. Prowadzone są prace budowlane na terenie łączącym płytę postojową 1 i 2. Prace mają na celu połączenie płyt postojowych. Do czasu opublikowania nowej organizacji ruchu na płycie postojowej, wszelkie operacje odbywają się wyłącznie zgodnie z instrukcjami koordynatora ruchu naziemnego. Costruction works are in progress in the area between APN 1 and APN 2. The purpose of the works is to connect both aprons. Until a new traffic pattern for the apron area is published, any operations shall be carried out under marshaller guidance only. 2. INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION Dyżurny Portu: Airport Duty Officer: Tel.: Phone: Patrz: mapa. See: chart. - KONIEC - - END - SUP 79/16

30 79

31 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: SUP 80/16 (AD 2 EPLL) Obowiązuje od / Effective from Obowiązuje do / Effective to 31 DEC 2016 ODDANIE DO UŻYTKU OPERACYJNEGO PAPI NA RWY 25 NA LOTNISKU ŁÓDŹ - LUBLINEK (EPLL) RWY 25 PAPI AT ŁÓDŹ - LUBLINEK (EPLL) AERODROME PUT INTO OPERATIONAL USE 1. Oddano do użytku operacyjnego wskaźnik ścieżki podejścia precyzyjnego (PAPI) na kierunku 25. Lokalizacja: 404 m po lewej stronie RWY od progu 25. PAPI: 3 left MEHT: 52 ft A precision approach path indicator (PAPI) has been put into operational use on RWY 25. Location: left of the RWY, 404 m from 25 THR. PAPI: 3 left MEHT: 52 ft 2. INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION Dyżurny Portu: Airport Duty Officer: Tel.: Phone: Patrz: mapa. See: chart. - KONIEC - - END - SUP 80/16

32 PAPI 3 80

33 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 81/16 (AD 2 EPLB) Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: WPROWADZENIE CAT II DLA ILS WRAZ Z PROCEDURAMI PODEJŚCIA DO LĄDOWANIA ORAZ LVP NA LOTNISKU LUBLIN (EPLB) Obowiązuje od / Effective from Obowiązuje do / Effective to 14 SEP 2016 EST INTRODUCTION OF ILS CAT II ALONG WITH APPROACH PROCEDURES AND LVPs AT LUBLIN (EPLB) AERODROME 1. RADIOWE POMOCE NAWIGACYJNE I LĄDOWANIA RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS Rodzaj pomocy, kat. ILS/MLS (deklinacja dla VOR/ILS/MLS) Type of aid, CAT of ILS/MLS (VOR/ILS/MLS: declination) ID Częstotliwość Frequency Godziny pracy Hours of operation Współrzędne posadowienia anteny nadawczej (WGS-84)/ Position of transmitting antenna coordinates (WGS-84) DME ELEV ILS LOC (5 E/Jan 12) ISWI MHz 51 14'13.5'' N '31.3'' E 2. OPERACJE W WARUNKACH OGRANICZONEJ WIDZIALNOŚCI (LVP) LOW VISIBILITY OPERATIONS (LVPs) --- Uwagi Remarks Zasięg zgodny z Załącznikiem 10 ICAO tom I. Range in accordance with ICAO Annex 10 Vol. I. CAT. II RWY 25 może być wykorzystywana do wykonywania operacji ILS kategorii II przez tych operatorów, których minima zostały zaakceptowane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Autoryzacji do przeprowadzania operacji ILS kategorii II nie wymaga się od operatorów zagranicznych, którzy posiadają odpowiednie świadectwa kwalifikacji wydane przez odpowiednie władze krajowe danego operatora. Warunkiem wykonywania operacji kategorii II jest sprawność niezbędnych urządzeń. RWY 25 is suitable for ILS Category II operations by those operators whose minima have been accepted by the Civil Aviation Authority. No authorisation for carrying out ILS Cat. II operations is required for foreign operators in possession of a certificate of competency issued by their national authorities. Operability of necessary facilities is a requirement to carry out Cat. II operations. 2.1 Kryteria wprowadzania oraz odwoływania LVP Criteria for the initiation and termination of LVP Faza przygotowania do LVP będzie rozpoczęta, jeżeli RVR spadnie do 800 m lub podstawa chmur obniży się do 300 ft lub mniej Wprowadzenie LVP nastąpi, gdy RVR spadnie poniżej 550 m lub podstawa chmur spadnie do 200 ft lub niżej Odwołanie LVP nastąpi, gdy RVR wzrośnie do 600 m lub więcej i podstawa chmur osiągnie 200 ft lub więcej z tendencją rosnącą. The LVP preparation phase will be commenced when the RVR falls below 800 m or the base of cloud falls to 300 ft or less. LVP operations will be commenced when the RVR falls below 550 m or the base of cloud falls to 200 ft or less. LVP will be terminated when the RVR increases to 600 m or more and the base of cloud reaches 200 ft or more and a continuing improvement is anticipated. 2.2 Opis operacji w warunkach ograniczonej widzialności (LVP) Description of Low Visibility Operations (LVP) W czasie trwania LVP stosowane będą specjalne procedury ATC. O rozpoczęciu stosowania tych procedur piloci będą informowani drogą radiową. Używana będzie następująca frazeologia: Low visibility procedures category two in operation W czasie, gdy obowiązywać będą specjalne procedury ATC, należy oczekiwać znacznie zredukowanej częstotliwości lądowań, co wynika z konieczności zwiększenia separacji podłużnej pomiędzy przylatującymi statkami powietrznymi oraz warunku kołowania w tył po pasie w TWY A dla lądujących statków powietrznych Przylatujące statki powietrzne: służba kontroli ruchu lotniczego będzie wymagała od załóg przylatujących statków powietrznych korzystania wyłącznie z następujących dróg kołowania po lądowaniu na RWY 25: TWY A. During LVP, special ATC procedures will be applied. Pilots will be informed of the commencement of these procedures by radio. The following phraseology will be used: "Low visibility procedures category two in operation". When special ATC procedures are applicable a significantly reduced landing rate should be expected due to the necessity of increased spacing between arriving aircraft and a requirement for landing aircraft to backtrack into TWY A. Arriving aircraft: ATC will require arriving aircraft to use only the following TWY after landing on RWY 25: TWY A. SUP 81/16

34 STRONA 1-2 PAGE Odlatujące statki powietrzne: w czasie LVP/LVTO, do startu będą używane RWY 25 i RWY 07. Niedozwolone jest wykonywanie startów, jeżeli RVR spadnie poniżej 350 m W czasie trwania LVP kołowanie na APRON 1 odbywa się w asyście FOLLOW ME Kołowanie po drogach kołowania wyposażonych w sprawne światła osi centralnej odbywa się bez asysty Follow Me. Na pozostałych drogach kołowania asysta Follow Me jest wymagana, jeżeli RVR spadnie poniżej 550 m Piloci zainteresowani wykonaniem podejścia według ILS kategorii II do celów szkolno-treningowych powinni podczas pierwszego nawiązania łączności z TWR EPLB użyć sformułowania Request practice Category II approach. W takiej sytuacji działanie opisane w punktach do do nie będą stosowane. Departing aircraft: during LVP/LVTO, take-offs will be carried out using RWY 25 and RWY 07. Take-offs are prohibited if the RVR is less than 350 m. During LVP, taxiing to APN 1 is performed with the marshaller's assistance. Taxiing on TWYs equipped with working centre line lights is conducted without the assistance of the FOLLOW ME. Assistance of FOLLOW ME is required on other TWYs when the RVR falls below 550 m. Pilots who wish to practice Category II ILS approaches shall use the phrase "Request practice Category II approach, on initial contact with EPLB TWR. In such circumstances measures described in items to above will not be applied. 3. Zawiesza się operacyjnie procedury: The following procedures are operationally suspended: ILS z or LOC z RWY 25 (CAT A/B) ILS z or LOC z RWY 25 (CAT A/B) ILS y or LOC y RWY 25 (CAT C/D) ILS y or LOC y RWY 25 (CAT C/D) Obowiązują następujące procedury: ILS z CAT II or LOC z RWY 25 (CAT A/B) ILS y CAT II or LOC y RWY 25 (CAT C/D) The following procedures are applicable: ILS z CAT II or LOC z RWY 25 (CAT A/B) ILS y CAT II or LOC y RWY 25 (CAT C/D) Patrz: mapy. See: charts. - KONIEC - - END - SUP 81/16

35

36

37

38

39 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE AIP AIRAC AMDT 179 Obowiązuje od / Effective from 1) ZAWARTOŚĆ ZMIANY: 1) AMENDMENT CONTENTS: GEN: GEN: - wprowadzenie informacji o wspólnym numerze telefonu i numerze faksu w biurach odpraw załóg; - information on a single telephone number and fax number for the Aerodrome Reporting Offices introduced; - aktualizacja informacji o opłatach lotniskowych na lotnisku Radom - Sadków (EPRA); - information on aerodrome charges at Radom -Sadków (EPRA) aerodrome updated; - zmiany edytorskie. - editorial changes. ENR: ENR: - aktualizacja informacji o procedurze składania planów lotu; - information on the flight plan filing procedure updated; - zmiana nazw i częstotliwości sektorów OAT; - names and frequencies of OAT sectors changed; - wprowadzenie częstotliwości zapasowej 128,325 MHz w sektorach EPWW C, D, T LOW; - secondary frequency MHz introduced within EPWW sectors C, D, T LOW; - wprowadzenie informacji o nowych przeszkodach lotniczych: Gądków Wielki, Jasionka, Korytnica, Postolin, Wierzbówka; - information on new aeronautical obstacles introduced: Gądków Wielki, Jasionka, Korytnica, Postolin, Wierzbówka; - aktualizacja informacji o przeszkodach lotniczych: Głażewo, Paprotnia, Robakowo; - information on aeronautical obstacles updated: Głażewo, Paprotnia, Robakowo; - zmiany edytorskie. - editorial changes. AD: AD: - wprowadzenie informacji o lądowisku LINOWIEC (EPLI) do wykazu lotnisk/lądowisk oraz lotnisk dla śmigłowców; - information on LINOWIEC (EPLI) airfield introduced into the index to aerodromes/airfields and heliports - aktualizacja informacji o statusie certyfikacji oraz wprowadzenie informacji o odstępstwach SC i DAAD dla lotnisk: Kraków - Balice (EPKK), Rzeszów - Jasionka (EPRZ); - information on certification status updated and information on SC and DAAD exceptions introduced for the aerodromes: Kraków - Balice (EPKK), Rzeszów - Jasionka (EPRZ); - aktualizacja informacji o lotniskach: Poznań - Ławica (EPPO) odladzanie ACFT, procedury ograniczenia hałasu, Rzeszów - Jasionka (EPRZ) możliwości usuwania unieruchomionych ACFT, Olsztyn - Mazury (EPSY) procedury kołowania, parkowania i wypychania, informacje dodatkowe, - wprowadzenie informacji o lotniskach wojskowych o infranstrukturze dostosowanej do przyjmowania cywilnych statków powietrznych: DĘBLIN (EPDE), MALBORK (EPMB), MIROSŁAWIEC (EPMI), ŚWIDWIN (EPSN); - publikacja mapy terenu dla podejścia precyzyjnego - ICAO RWY 25 dla lotniska Lublin (EPLB); - zmiany edytorskie. - editorial changes. 2) USUNĄĆ NASTĘPUJĄCE STRONY REMOVE THE FOLLOWING PAGES - information on the aerodromes updated: Poznań - Ławica (EPPO) ACFT de-icing, noise abatement procedures, Rzeszów - Jasionka (EPRZ) capability for removal of disabled ACFT, Olsztyn - Mazury (EPSY) taxiing, parking and push-back procedures, additional information, - information on military aerodromes with infrastructure adapted for accepting civil aircraft introduced: DĘBLIN (EPDE), MALBORK (EPMB), MIROSŁAWIEC (EPMI), ŚWIDWIN (EPSN); - Precision Approach Terrain Chart - ICAO for Lublin (EPLB) RWY 25 aerodrome published; 2) WŁĄCZYĆ NASTĘPUJĄCE STRONY INSERT THE FOLLOWING PAGES GEN GEN JUL GEN GEN JUL GEN GEN JUL GEN GEN JUL GEN GEN JUL GEN GEN JUL GEN GEN JUL GEN GEN JUL GEN GEN JUL GEN GEN JUL GEN GEN JUL GEN Ciąg dalszy na następnej stronie Continued on next page

ĆWICZENIE WOJSKOWE USTKA (EP D53) MILITARY EXERCISE USTKA (EP D53)

ĆWICZENIE WOJSKOWE USTKA (EP D53) MILITARY EXERCISE USTKA (EP D53) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY 1. DATES do to

1. TERMINY 1. DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 21/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 08 JUN 2015 Obowiązuje do / Effective to 19 JUN 2015

MIL SUP 21/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 08 JUN 2015 Obowiązuje do / Effective to 19 JUN 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY DATES do to CZAS (UTC) TIME (UTC)

1. TERMINY DATES do to CZAS (UTC) TIME (UTC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 60/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 11 AUG 2016 Obowiązuje do / Effective to 15 AUG 2016

MIL SUP 60/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 11 AUG 2016 Obowiązuje do / Effective to 15 AUG 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY 1. DATES do to

1. TERMINY 1. DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

'11"N '08"E '57"N '21"E '57"N '21"E '47"N '14"E

'11N '08E '57N '21E '57N '21E '47N '14E POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE (ENR 5) 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax:

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 16/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 MAY 2015 Obowiązuje do / Effective to 26 JUN 2015

MIL SUP 16/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 MAY 2015 Obowiązuje do / Effective to 26 JUN 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE do to

1. TERMIN DATE do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE do to CZAS (UTC) TIME (UTC)

1. TERMIN DATE do to CZAS (UTC) TIME (UTC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 54/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 07 SEP 2015 Obowiązuje do / Effective to 18 SEP 2015

MIL SUP 54/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 07 SEP 2015 Obowiązuje do / Effective to 18 SEP 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE Od do From to CZAS (UTC) TIME (UTC)

1. TERMIN DATE Od do From to CZAS (UTC) TIME (UTC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 24/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 08 JUN 2015 Obowiązuje do / Effective to 19 JUN 2015

MIL SUP 24/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 08 JUN 2015 Obowiązuje do / Effective to 19 JUN 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

SUP 81/16 (AD 2 EPLB)

SUP 81/16 (AD 2 EPLB) POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 81/16 (AD 2 EPLB) 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 86/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 OCT 2016 Obowiązuje do / Effective to 03 JAN 2017

MIL SUP 86/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 OCT 2016 Obowiązuje do / Effective to 03 JAN 2017 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATES do to

1. TERMIN DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 26/14 (MIL ENR 5)

MIL SUP 26/14 (MIL ENR 5) STRONA -1 PAGE - 1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE 02-147 Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 33/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 JUN 2016 Obowiązuje do / Effective to 17 JUN 2016

MIL SUP 33/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 JUN 2016 Obowiązuje do / Effective to 17 JUN 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

VFR SUP 37/11 (VFR ENR) Obowiązuje od / Effective from 01 SEP 2011 Obowiązuje do / Effective to 29 NOV 2011 EST

VFR SUP 37/11 (VFR ENR) Obowiązuje od / Effective from 01 SEP 2011 Obowiązuje do / Effective to 29 NOV 2011 EST POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 37/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 23 JUL 2015 Obowiązuje do / Effective to 14 OCT 2015

MIL SUP 37/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 23 JUL 2015 Obowiązuje do / Effective to 14 OCT 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

SUP 131/17 (AD 2 EPRZ)

SUP 131/17 (AD 2 EPRZ) POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 131/17 (AD 2 EPRZ) 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 07/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 03 APR 2015 Obowiązuje do / Effective to 01 JUL 2015

MIL SUP 07/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 03 APR 2015 Obowiązuje do / Effective to 01 JUL 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

SUP 85/16 (AD 2 EPGD)

SUP 85/16 (AD 2 EPGD) POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 85/16 (AD 2 EPGD) 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

VFR SUP 56/16 (VFR ENR) Obowiązuje od / Effective from 13 JUN 2016 Obowiązuje do / Effective to 17 JUN 2016

VFR SUP 56/16 (VFR ENR) Obowiązuje od / Effective from 13 JUN 2016 Obowiązuje do / Effective to 17 JUN 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATES do to

1. TERMIN DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 24/14 (MIL ENR 5)

MIL SUP 24/14 (MIL ENR 5) STRONA -1 PAGE - 1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE 02-147 Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

AIC 02/17 17 AUG 2017 USE OF THE APPROPRIATE SNOWTAM FORM STOSOWANIE WŁAŚCIWEGO FORMULARZA SNOWTAM

AIC 02/17 17 AUG 2017 USE OF THE APPROPRIATE SNOWTAM FORM STOSOWANIE WŁAŚCIWEGO FORMULARZA SNOWTAM HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF AIRSPACE CLASSIFICATION BELOW FL 195 THROUGHOUT ECAC

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 57/15 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 17 SEP 2015 Obowiązuje do / Effective to 11 DEC 2015

MIL SUP 57/15 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 17 SEP 2015 Obowiązuje do / Effective to 11 DEC 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

STAŁE TRASY LOTNICTWA WOJSKOWEGO (MRT) MILITARY ROUTES (MRT)

STAŁE TRASY LOTNICTWA WOJSKOWEGO (MRT) MILITARY ROUTES (MRT) AIP VFR POLAND VFR ENR 2.4-1 VFR ENR 2.4 STAŁE TRASY LOTNICTWA WOJSKOWEGO (MRT) MILITARY ROUTES (MRT) 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. GENERAL 1.1 Konkretne przebiegi tras MRT wyznaczane są według punktów sieci

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 03/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 10 FEB 2016 Obowiązuje do / Effective to 10 FEB 2016

MIL SUP 03/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 10 FEB 2016 Obowiązuje do / Effective to 10 FEB 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY DATES do to do to CZAS (UTC) TIME (UTC)

1. TERMINY DATES do to do to CZAS (UTC) TIME (UTC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 05/17 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 02 FEB 2017 Obowiązuje do / Effective to 04 FEB 2017

MIL SUP 05/17 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 02 FEB 2017 Obowiązuje do / Effective to 04 FEB 2017 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWE TRASY LOTÓW (MRT) NA MAŁYCH WYSOKOŚCIACH LOW FLYING MILITARY TRAINING ROUTES (MRT)

WOJSKOWE TRASY LOTÓW (MRT) NA MAŁYCH WYSOKOŚCIACH LOW FLYING MILITARY TRAINING ROUTES (MRT) MIL AIP POLAND MIL ENR 5.2.5-1 MIL ENR 5.2.5 WOJSKOWE TRASY LOTÓW (MRT) NA MAŁYCH WYSOKOŚCIACH LOW FLYING MILITARY TRAINING ROUTES (MRT) 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. GENERAL Konkretne przebiegi tras MRT wyznaczane

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATES do to

1. TERMIN DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 45/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 07 JUL 2016 Obowiązuje do / Effective to 10 JUL 2016

MIL SUP 45/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 07 JUL 2016 Obowiązuje do / Effective to 10 JUL 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

3. REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREAS. Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 285 Upper limit: FL 285

3. REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREAS. Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 285 Upper limit: FL 285 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE 2014-07-24 do 2014-10-23 2014-07-24 to 2014-10-23

1. TERMIN DATE 2014-07-24 do 2014-10-23 2014-07-24 to 2014-10-23 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 16/13 (AD 2 EPWA)

SUP 16/13 (AD 2 EPWA) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 59/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 25 JUL 2016 Obowiązuje do / Effective to 01 AUG 2016

MIL SUP 59/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 25 JUL 2016 Obowiązuje do / Effective to 01 AUG 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN 1. DATE 2012-07-20 do 2012-07-29 2012-07-20 to 2012-07-29. Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95

1. TERMIN 1. DATE 2012-07-20 do 2012-07-29 2012-07-20 to 2012-07-29. Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

Aeroklub Krainy Jezior Lotnisko Kętrzyn Wilamowo Kętrzyn Tel.: Phone: Faks: ,

Aeroklub Krainy Jezior Lotnisko Kętrzyn Wilamowo Kętrzyn Tel.: Phone: Faks: , AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPKE 1-1 AIRAC effective date 03 APR 2014 EPKE AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPKE AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

2. TERMINY ZAPASOWE (UTC) 2. ALTERNATIVE DATES (UTC) 2012-04-05: 0700-1100 2012-07-05: 0700-1100 2012-10-04: 0700-1100 2012-12-06: 0800-1200

2. TERMINY ZAPASOWE (UTC) 2. ALTERNATIVE DATES (UTC) 2012-04-05: 0700-1100 2012-07-05: 0700-1100 2012-10-04: 0700-1100 2012-12-06: 0800-1200 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 29/14 (AD 2 EPSC)

SUP 29/14 (AD 2 EPSC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 45/15 (AD 2 EPGD)

SUP 45/15 (AD 2 EPGD) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY 1. DATES 2013-07-22 do 2013-08-10 2013-07-22 until 2013-08-10 2. 53 21'10"N 015 25'38"E 3. 54 04'52"N 017 02'01"E

1. TERMINY 1. DATES 2013-07-22 do 2013-08-10 2013-07-22 until 2013-08-10 2. 53 21'10N 015 25'38E 3. 54 04'52N 017 02'01E OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

VFR SUP 64/14 (AD 4 EPKT)) Obowiązuje od / Effective from 18 SEP 2014 Obowiązuje do / Effective to 30 JUN 2015 EST

VFR SUP 64/14 (AD 4 EPKT)) Obowiązuje od / Effective from 18 SEP 2014 Obowiązuje do / Effective to 30 JUN 2015 EST POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION.

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION. AIP VFR POLAND VFR ENR 3.1-1 VFR ENR 3.1 DELEGACJA SŁUŻB ATS DELEGATION OF ATS 1. DELEGACJA SŁUŻB ATS - CTR HERINGSDORF 1. DELEGATION OF ATS - HERINGSDORF CTR Linia łącząca następujące punkty/the line

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATES do to Planowany czas aktywności: Planned times of activity:

1. TERMIN DATES do to Planowany czas aktywności: Planned times of activity: OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

LOTY NA POTRZEBY TRENINGU OPL - GAMBIT 16 FLIGHTS FOR THE PURPOSES OF AIR DEFENCE TRAINING - GAMBIT 16

LOTY NA POTRZEBY TRENINGU OPL - GAMBIT 16 FLIGHTS FOR THE PURPOSES OF AIR DEFENCE TRAINING - GAMBIT 16 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION.

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION. AIP VFR POLAND VFR R 3.1-1 VFR R 3.1 DELEGACJA SŁUŻB ATS DELEGATION OF ATS 1. DELEGACJA SŁUŻB ATS - CTR HERINGSDORF 1. DELEGATION OF ATS - HERINGSDORF CTR Linia łącząca następujące punkty/the line 53 55

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 41/14 (AD 4 EPLY)

MIL SUP 41/14 (AD 4 EPLY) STRONA -1 PAGE - 1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE 02-147 Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95

Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 32/15 (AD 2 EPPO)

SUP 32/15 (AD 2 EPPO) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1.CEL I UZASADNIENIE:

1.CEL I UZASADNIENIE: KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT WPROWADZENIA STREF TRA DLA LOTÓW BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH WYKONYWANYCH POZA ZASIĘGIEM WZROKU OPERATORA (BVLOS) W PRZESTRZENI NIEKONTROLOWANEJ 1.CEL I UZASADNIENIE:

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROLOWANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR

PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROLOWANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR AIP POLSKA ENR 2.2.1-1 ENR 2.2.1 PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR 1. SEKTORY KONTROLI OBSZARU 1. AREA CONTROL SECTORS Obszar kontrolowany

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE 2014-08-21 do 2014-11-12 2014-08-21 to 2014-11-12. Planowany czas aktywności: SR - 2200. Planned time of activity: SR - 2200.

1. TERMIN DATE 2014-08-21 do 2014-11-12 2014-08-21 to 2014-11-12. Planowany czas aktywności: SR - 2200. Planned time of activity: SR - 2200. OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do pisma APZX-630-27/ /12

Załącznik nr 1 do pisma APZX-630-27/ /12 Załącznik nr 1 do pisma APZX-630-27/ /12 SUPLEMENT NR../12 (ENR) Obowiązuje od 12-05-15 Obowiązuje do 12-07-15 1. ZAWARTOŚĆ SUPLEMENTU SUPPLEMENT No../12 (ENR) Effective from 12-05-15 Effective to 12-07-15

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 03/12 (MIL ENR 5)

MIL SUP 03/12 (MIL ENR 5) STRONA -1 PAGE - 1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE 02-147 Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

SUP 16/14 (AD 2 EPKT)

SUP 16/14 (AD 2 EPKT) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO HAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date AIP POLSKA R 2.2.2-1 20 JUL 2017 R 2.2.2 STREFY CZASOWO WYDZIELONE (TSA), STREFY CZASOWO REZERWOWANE (TRA), TRASY DOLOTOWE DO STREF (TFR) ORAZ REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW (EA) TEMPORARY SEGREGATED AREAS (TSAs),

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE 2015-12-10 do 2016-03-02 2015-12-10 to 2016-03-02

1. TERMIN DATE 2015-12-10 do 2016-03-02 2015-12-10 to 2016-03-02 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR)

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPIN 1-1 AIRAC effective date 02 MAR 2017 EPIN AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPIN AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1 : Planowane granice strefy TRA 27.

Rysunek 1 : Planowane granice strefy TRA 27. KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT KOREKTY GRANIC ISTNIEJĄCYCH ATZ, WPROWADZENIA STREF TRA NA POTRZEBY PROWADZENIA DZIAŁAŃ W RAMACH SZKOLEŃ LOTNICZYCH ORAZ SKOKÓW SPADOCHRONOWYCH W REJONIE FIR EPWW. 1. CEL

Bardziej szczegółowo

SUP 09/12 (AD 2 EPKT)

SUP 09/12 (AD 2 EPKT) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROLOWANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR

PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROLOWANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR AIP POLSKA ENR 2.2.1-1 ENR 2.2.1 PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR 1. SEKTORY KONTROLI OBSZARU 1. AREA CONTROL SECTORS Obszar kontrolowany

Bardziej szczegółowo

EPRZ - RZESZÓW/Jasionka

EPRZ - RZESZÓW/Jasionka AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPRZ 1-1 AIRAC effective date 12 NOV 2015 EPRZ AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPRZ AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPCD - Depułtycze Królewskie

EPCD - Depułtycze Królewskie AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPCD 1-1 AIRAC effective date 07 DEC 2017 EPCD AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPCD AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN 1. DATE 2013-08-14 do 2013-08-25 2013-08-14 to 2013-08-25. Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95

1. TERMIN 1. DATE 2013-08-14 do 2013-08-25 2013-08-14 to 2013-08-25. Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

DOWÓDZTWO OPERACYJNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH SZEFOSTWO OBRONY POWIETRZNEJ

DOWÓDZTWO OPERACYJNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH SZEFOSTWO OBRONY POWIETRZNEJ Rejony Ograniczeń Lotów podczas Szczytu NATO Podstawa prawna do wprowadzenia Rejonów Ograniczeń Lotów Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 9 października 2003 r. w sprawie ograniczeń lotów na czas

Bardziej szczegółowo

SUP 18/15 (AD 2 EPPO)

SUP 18/15 (AD 2 EPPO) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1) ZAWARTOŚĆ ZMIANY: 1) AMENDMENT CONTENTS:

1) ZAWARTOŚĆ ZMIANY: 1) AMENDMENT CONTENTS: POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

SUP 06/15 (AD 2 EPKK)

SUP 06/15 (AD 2 EPKK) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

EPKA - MASŁÓW k/kielc

EPKA - MASŁÓW k/kielc AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPKA 1-1 AIRAC effective date 07 DEC 2017 EPKA AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPKA AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

SUP 29/14 (AD 2 EPSC)

SUP 29/14 (AD 2 EPSC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 70/14 (AD 2 EPGD)

SUP 70/14 (AD 2 EPGD) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

Lotniczego Rzeszów - Jasionka Trzebownisko Tel.:

Lotniczego Rzeszów - Jasionka Trzebownisko Tel.: AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPRJ 1-1 AIRAC effective date 26 JUN 2014 EPRJ AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPRJ AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

Podział Przestrzeni Powietrznej

Podział Przestrzeni Powietrznej SZKOLENIE TEORETYCZNE KANDYDATÓW NA UCZNIÓW PILOTOW ( Teoretyczny Kurs Szybowcowy TKS ) Podział Przestrzeni Powietrznej Aeroklub Bielsko-Bialski Przemysław Ochal 1. Stosowane dokumenty Aneks 11 ICAO do

Bardziej szczegółowo

Koordynacja lotów bezzałogowych statków powietrznych z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej

Koordynacja lotów bezzałogowych statków powietrznych z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej Bezpieczeństwo użytkowania Bezzałogowych Systemów Latających Koordynacja lotów bezzałogowych statków powietrznych z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej Wybrane zagadnienia Prezentujący: Maciej Włodarczyk

Bardziej szczegółowo

DATY PUBLIKACJI CYKLU AIRAC W ROKU 2017 AIRAC CYCLE PUBLICATION DATES IN 2017

DATY PUBLIKACJI CYKLU AIRAC W ROKU 2017 AIRAC CYCLE PUBLICATION DATES IN 2017 HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF AIRSPACE CLASSIFICATION BELOW FL 195 THROUGHOUT ECAC

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ DOTYCZĄCY ELEMENTÓW PRZESTRZENI POWIETRZNEJ ORAZ PROCEDUR RUCHU LOTNICZEGO

KWESTIONARIUSZ DOTYCZĄCY ELEMENTÓW PRZESTRZENI POWIETRZNEJ ORAZ PROCEDUR RUCHU LOTNICZEGO KWESTIONARIUSZ DOTYCZĄCY ELEMENTÓW PRZESTRZENI POWIETRZNEJ ORAZ PROCEDUR RUCHU LOTNICZEGO I DANE RESPONDENTA ( * WYMAGANE) IMIĘ NAZWISKO OPERATOR/PILOT* STANOWISKO TYP STATKU POWIETRZNEGO* TELEFON/FAX.

Bardziej szczegółowo

EPZG - ZIELONA GÓRA/Babimost

EPZG - ZIELONA GÓRA/Babimost AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPZG 1-1 AIRAC effective date 11 DEC 2014 EPZG AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPZG AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

SUP 01/12 (AD 2 EPKT)

SUP 01/12 (AD 2 EPKT) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 17/15 (AD 2 EPBY)

SUP 17/15 (AD 2 EPBY) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące Dziennik Ustaw Nr 106 8969 Poz. 678 678 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące Na podstawie art. 119 ust.

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

PODSUMOWANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PODSUMOWANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKT WPROWADZENIA STREF TRA DLA LOTÓW BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH WYKONYWANYCH POZA ZASIĘGIEM WZROKU OPERATORA (BVLOS) PRZEZ STRAŻ GRANICZNĄ (planowany termin

Bardziej szczegółowo

2. ZAKRES PROPONOWANYCH ZMIAN:

2. ZAKRES PROPONOWANYCH ZMIAN: KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT REORGANIZACJI STRUKTUR PRZESTRZENI POWIETRZNEJ W REJONIE LOTNISKA RADOM-SADKÓW W ZWIĄZKU Z UTWORZENIEM NOWEGO CYWILNEGO PORTU LOTNICZEGO RADOM 1. CEL Celem przedmiotowej zmiany

Bardziej szczegółowo

DATA DOSTARCZENIA DANYCH DO ZMIANY AIRAC/ SUPLEMENTU DEADLINE FOR AIRAC AMENDMENT/SUPPLEMENT

DATA DOSTARCZENIA DANYCH DO ZMIANY AIRAC/ SUPLEMENTU DEADLINE FOR AIRAC AMENDMENT/SUPPLEMENT HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF AIRSPACE CLASSIFICATION BELOW FL 195 THROUGHOUT ECAC

Bardziej szczegółowo

ZNAKI UMOWNE NA MAPACH W AIP VFR AIP VFR CHART SYMBOLS

ZNAKI UMOWNE NA MAPACH W AIP VFR AIP VFR CHART SYMBOLS AIP VFR POLAND VFR GEN 2.2-1 VFR GEN 2.2 ZNAKI UMOWNE NA MAPACH W AIP VFR AIP VFR CHART SYMBOLS Lotnisko międzynarodowe International aerodrome Lotnisko cywilne/ - z utwardzoną drogą startową Civil aerodrome/

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPNOŚĆ I WARUNKI WYKORZYSTANIA LOTNISK/LOTNISK DLA ŚMIGŁOWCÓW AERODROME/HELIPORT AVAILABILITY AND CONDITIONS OF USE

DOSTĘPNOŚĆ I WARUNKI WYKORZYSTANIA LOTNISK/LOTNISK DLA ŚMIGŁOWCÓW AERODROME/HELIPORT AVAILABILITY AND CONDITIONS OF USE MIL AIP POLAND MIL AD 1.1-1 10 DEC 2015 MIL AD 1.1 DOSTĘPNOŚĆ I WARUNKI WYKORZYSTANIA LOTNISK/LOTNISK DLA ŚMIGŁOWCÓW AERODROME/HELIPORT AVAILABILITY AND CONDITIONS OF USE 1. UDZIELANIE ZEZWOLEŃ NA LĄDO-

Bardziej szczegółowo

EPSY - Olsztyn - Mazury

EPSY - Olsztyn - Mazury AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPSY 1-1 AIRAC effective date 07 DEC 2017 EPSY AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPSY AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPSC - SZCZECIN/Goleniów

EPSC - SZCZECIN/Goleniów AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPSC 1-1 AIRAC effective date 07 DEC 2017 EPSC AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPSC AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPZG - ZIELONA GÓRA/Babimost

EPZG - ZIELONA GÓRA/Babimost AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPZG 1-1 AIRAC effective date 02 FEB 2017 EPZG AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPZG AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPMO - WARSZAWA/MODLIN

EPMO - WARSZAWA/MODLIN AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPMO 1-1 AIRAC effective date 23 JUL 2015 EPMO AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPMO AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPSY - Olsztyn - Mazury

EPSY - Olsztyn - Mazury AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPSY 1-1 AIRAC effective date 05 JAN 2017 EPSY AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPSY AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPWR - WROCŁAW/Strachowice

EPWR - WROCŁAW/Strachowice AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPWR 1-1 AIRAC effective date 03 APR 2014 EPWR AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPWR AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPKT - KATOWICE/Pyrzowice

EPKT - KATOWICE/Pyrzowice AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPKT 1-1 AIRAC effective date 28 MAY 2015 EPKT AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPKT AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

SUP 03/13 (AD 2 EPKT)

SUP 03/13 (AD 2 EPKT) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Modele latające o masie startowej nie większej niż 25 kg, używane wyłącznie w. operacjach w zasięgu widzialności wzrokowej.

Załącznik nr 6. Modele latające o masie startowej nie większej niż 25 kg, używane wyłącznie w. operacjach w zasięgu widzialności wzrokowej. Załącznik nr 6 Modele latające o masie startowej nie większej niż 25 kg, używane wyłącznie w operacjach w zasięgu widzialności wzrokowej Spis treści 1.1. Przepisy niniejszego załącznika stosuje się do

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Odpowiedzialność

Rozdział 3 Odpowiedzialność ZAŁĄCZNIK Nr 61 Modele latające oraz bezzałogowebezzałogowe statki powietrzne o maksymalnej masie startowej (MTOM) nie większej niż 25150 kg, używane wyłącznie w operacjach w zasięgu wzrokuwidoczności

Bardziej szczegółowo

EPSY - Olsztyn - Mazury

EPSY - Olsztyn - Mazury AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPSY 1-1 AIRAC effective date 08 DEC 2016 EPSY AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPSY AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo