ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok"

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885, zm. poz. 938, z 2014r. poz. 1646) oraz art. 13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 1113, zm. z 2013r. poz. 1646) Wójt Gminy Mielnik postanawia: 1. Przyjąć: Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2013 według którego: 1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi: zł - wykonanie: ,51zł zgodnie z załącznikiem Nr 1; 2) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi: zł - wykonanie: ,58zł zgodnie z załącznikiem Nr 2; 3) Sprawozdanie z wykonania dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 3; 4) Informacja o stanie mienia komunalnego gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4; 5) Część opisową stanowi załącznik Nr Sprawozdanie o których mowa w 1 przekazać: Radzie Gminy Mielnik i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Wójt Adam Tobota Id: 7B32D41C-88DD-4C94-A316-BB7C1E9162D1. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 310/14 Wójta Gminy Mielnik z dnia 25 marca 2014 r. ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY Rodzaj zadania: Poroz. z JST w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan 2013r. Wykonanie 2013r. % wykonania bieżące 600 Transport i łączność 48000, ,00 86, Drogi publiczne powiatowe 48000, ,00 86, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 48000, ,00 86,2 630 Turystyka 34000, ,00 38,2 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 38, Pozostała działalność 34000, ,00 38,2 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 38, Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 34000, ,00 38,2 bieżące razem: 82000, ,00 66,3 Id: 7B32D41C-88DD-4C94-A316-BB7C1E9162D1. Podpisany Strona 1

3 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 38,2 majątkowe 630 Turystyka , ,00 11,1 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 11, Pozostała działalność , ,00 11,1 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 11, Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 11,1 majątkowe razem: , ,00 11,1 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 11,1 Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan 2013r. Wykonanie 2013r. % wykonania bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 9120, ,32 105, Pozostała działalność 9120, ,32 105, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 9120, ,32 105,9 600 Transport i łączność 85400, ,67 101, Drogi publiczne gminne 85400, ,67 101,0 Id: 7B32D41C-88DD-4C94-A316-BB7C1E9162D1. Podpisany Strona 2

4 0690 Wpływy z różnych opłat 20400, ,44 104, Pozostałe odsetki 0,00 1, Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 65000, ,00 100,0 630 Turystyka 11611, ,27 100,0 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,27 100, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 11611, ,27 100,0 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,27 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 11611, ,27 100,0 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,63 100, Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 28000, ,84 98, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 28000, ,69 98, Pozostałe odsetki 0,00 137, Gospodarka gruntami i nieruchomościami 95600, ,79 101, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0, , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 95600, ,03 93, Pozostałe odsetki 0,00 669, Informatyka , ,99 81,2 Id: 7B32D41C-88DD-4C94-A316-BB7C1E9162D1. Podpisany Strona 3

5 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,99 81, Pozostała działalność , ,99 81,2 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,99 81, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,94 81, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,05 81,2 750 Administracja publiczna 30000, ,02 103, Urzędy wojewódzkie 0,00 9, Wpływy z różnych opłat 0,00 9, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 30000, ,72 103, Pozostałe odsetki 0,00 939, Wpływy z różnych dochodów 30000, ,41 100,2 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10000, ,51 162, Ochotnicze straże pożarne 10000, ,51 162, Wpływy z różnych dochodów 10000, ,51 162,5 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,30 100, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,62 99, Podatek od nieruchomości , ,00 99, Podatek rolny 783,00 793,00 101,3 Id: 7B32D41C-88DD-4C94-A316-BB7C1E9162D1. Podpisany Strona 4

6 0330 Podatek leśny , ,00 100, Podatek od środków transportowych 3252, ,00 100, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 15000, ,00 102, Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 13957, ,25 107, Wpływy z różnych opłat 0,00 26, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 676, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,80 115, Podatek od nieruchomości , ,13 115, Podatek rolny 35826, ,36 96, Podatek leśny 73143, ,01 99, Podatek od środków transportowych 12470, ,70 135, Podatek od spadków i darowizn 8500, ,00 172, Wpływy z opłaty targowej 1100, ,00 107, Wpływy z opłaty miejscowej 500,00 689,00 137, Podatek od czynności cywilnoprawnych 38000, ,00 98, Wpływy z różnych opłat 300,00 908,40 302, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500, , , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,51 93, Wpływy z opłaty skarbowej 8000, ,00 114, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 36981, ,91 102, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 82000, ,40 86, Wpływy z różnych opłat 0,00 299,20 - Id: 7B32D41C-88DD-4C94-A316-BB7C1E9162D1. Podpisany Strona 5

7 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,37 102, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 96, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,37 120,0 758 Różne rozliczenia , ,89 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, Środki na uzupełnienie dochodów gmin , ,00 100, Różne rozliczenia finansowe 43868, ,89 106, Pozostałe odsetki 18000, ,17 114, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 25868, ,72 100,0 801 Oświata i wychowanie 34458, ,90 124, Szkoły podstawowe 0,00 696, Wpływy z usług 0,00 696, Przedszkola 34458, ,30 112, Wpływy z różnych opłat 15000, ,30 127, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 19458, ,00 100, Dowożenie uczniów do szkół 0, , Wpływy z różnych dochodów 0, , Pomoc społeczna , ,65 99, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 600, ,91 321, Wpływy z różnych opłat 0,00 8,80 - Id: 7B32D41C-88DD-4C94-A316-BB7C1E9162D1. Podpisany Strona 6

8 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 600, ,11 320, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4818, ,66 94, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 4818, ,66 94, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 80513, ,42 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 80513, ,42 99, Zasiłki stałe 62361, ,66 93, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 62361, ,66 93, Ośrodki pomocy społecznej 34504, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 34504, ,00 100, Pozostała działalność , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100,0 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,15 72,6 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,15 72, Pozostała działalność , ,15 72,6 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,15 72,6 Id: 7B32D41C-88DD-4C94-A316-BB7C1E9162D1. Podpisany Strona 7

9 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,22 75, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6803, ,93 26,4 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 20299, ,00 100, Pomoc materialna dla uczniów 20299, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 10074, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 10225, ,00 100,0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11088, ,68 94, Gospodarka odpadami 7088, ,00 104, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 7088, ,00 104, Zakłady gospodarki komunalnej 0,00 338, Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego 0,00 338, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4000, ,00 67, Wpływy z różnych opłat 4000, ,00 67,8 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 68000, ,49 103, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0, , Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0, , Pozostała działalność 68000, ,00 100, Wpływy z różnych dochodów 68000, ,00 100,0 bieżące razem: , ,47 99,2 Id: 7B32D41C-88DD-4C94-A316-BB7C1E9162D1. Podpisany Strona 8

10 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,41 80,3 majątkowe 700 Gospodarka mieszkaniowa 94080, ,95 118, Gospodarka gruntami i nieruchomościami 94080, ,95 118, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 94080, ,00 100, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0, , Informatyka ,00 0,00 0,0 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 0,0 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0,00 0,0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,22 73,9 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,22 73, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,22 73,9 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,22 73,9 Id: 7B32D41C-88DD-4C94-A316-BB7C1E9162D1. Podpisany Strona 9

11 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,22 73,9 majątkowe razem: , ,17 192,7 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,22 70,2 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan 2013r. Wykonanie 2013r. % wykonania bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,65 100, Pozostała działalność , ,65 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,65 100,0 750 Administracja publiczna 57674, ,00 100, Urzędy wojewódzkie 57674, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 57674, ,00 100,0 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 500,00 500,00 100, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 500,00 500,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 500,00 500,00 100,0 852 Pomoc społeczna , ,22 97,6 Id: 7B32D41C-88DD-4C94-A316-BB7C1E9162D1. Podpisany Strona 10

12 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,02 97, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,02 97, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 1500, ,20 94, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1500, ,20 94, Pozostała działalność 5562, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5562, ,00 100,0 bieżące razem: , ,87 98,2 Ogółem: , ,51 94,1 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,63 68,6 Id: 7B32D41C-88DD-4C94-A316-BB7C1E9162D1. Podpisany Strona 11

13 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 310/14 Wójta Gminy Mielnik z dnia 25 marca 2014 r. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan 2013r. Wydatki bieżące Z tego Wydatki majątkowe Wykonanie 2013r. Wydatki Bieżące Z tego Wydatki Majątkowe w złotych % wykonania 600 Transport i łączność , ,00 0, , ,00 0,00 98, Drogi publiczne powiatowe , ,00 0, , ,00 0,00 98, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , ,00 0, , ,00 0,00 100, Zakup usług pozostałych 48000, ,00 0, , ,00 0,00 86,2 630 Turystyka , , , , , ,50 44, Pozostała działalność , , , , , ,50 44, Wynagrodzenia osobowe pracowników 25095, ,00 0, , ,00 0,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 4290, ,00 0, , ,00 0,00 100, Składki na Fundusz Pracy 615,00 615,00 0,00 615,00 615,00 0,00 100, Zakup usług pozostałych 4000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,50 0, ,50 37,4 Wydatki razem: , , , , , ,50 74,8 Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan 2013r. Wydatki bieżące Z tego Wydatki majątkowe Wykonanie 2013r. Wydatki Bieżące Z tego Wydatki Majątkowe % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 900,00 900,00 0,00 671,88 671,88 0,00 74, Izby rolnicze 900,00 900,00 0,00 671,88 671,88 0,00 74,7 Id: 7B32D41C-88DD-4C94-A316-BB7C1E9162D1. Podpisany Strona 1

14 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 900,00 900,00 0,00 671,88 671,88 0,00 74,7 600 Transport i łączność , , , , , ,50 89, Lokalny transport zbiorowy 4534, ,00 0, , ,72 0,00 100, Zakup usług pozostałych 4534, ,00 0, , ,72 0,00 100, Drogi publiczne gminne , , , , , ,50 91, Zakup materiałów i wyposażenia 13800, ,00 0, , ,67 0,00 80, Zakup usług remontowych , ,00 0, , ,63 0,00 100, Zakup usług pozostałych , ,00 0, , ,42 0,00 99, Różne opłaty i składki 35600, ,00 0, , ,67 0,00 42, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,50 0, ,50 59, Drogi wewnętrzne 30000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,0 630 Turystyka 72452, ,00 0, , ,10 0,00 62, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 69452, ,00 0, , ,10 0,00 64, Wynagrodzenia osobowe pracowników 12000, ,00 0, , ,48 0,00 31, Składki na ubezpieczenia społeczne 4100, ,00 0, , ,39 0,00 57, Składki na Fundusz Pracy 580,00 580,00 0,00 251,41 251,41 0,00 43, Wynagrodzenia bezosobowe 9000, ,00 0, , ,00 0,00 95, Wynagrodzenia bezosobowe 2719, ,00 0, , ,20 0,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 680,00 680,00 0,00 679,80 679,80 0,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 14654, ,00 0, , ,63 0,00 28, Zakup materiałów i wyposażenia 8892, ,00 0, , ,08 0,00 99, Zakup materiałów i wyposażenia 5561, ,00 0, , ,79 0,00 85, Zakup usług pozostałych 8220, ,00 0, , ,75 0,00 71, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1000, ,00 0,00 827,82 827,82 0,00 82, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 600,00 600,00 0,00 522,75 522,75 0,00 87, Różne opłaty i składki 1446, ,00 0, , ,00 0,00 100,0 Id: 7B32D41C-88DD-4C94-A316-BB7C1E9162D1. Podpisany Strona 2

15 63095 Pozostała działalność 3000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 3000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0, , ,93 0,00 91, Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 61928, ,00 0, , ,40 0,00 86, Zakup materiałów i wyposażenia 1000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii 26000, ,00 0, , ,40 0,00 87, Zakup usług remontowych 29028, ,00 0, , ,00 0,00 100, Zakup usług pozostałych 5200, ,00 0, , ,00 0,00 32, Różne opłaty i składki 700,00 700,00 0,00 480,00 480,00 0,00 68, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 0, , ,53 0,00 92, Wynagrodzenia osobowe pracowników 4814, ,00 0, , ,63 0,00 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 810,00 810,00 0,00 805,34 805,34 0,00 99, Składki na Fundusz Pracy 114,00 114,00 0,00 105,32 105,32 0,00 92, Zakup materiałów i wyposażenia 15000, ,00 0, , ,40 0,00 99, Zakup energii 16500, ,00 0, , ,14 0,00 93, Zakup usług pozostałych , ,00 0, , ,70 0,00 91, Różne opłaty i składki 3200, ,00 0, , ,00 0,00 59, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4596, ,00 0, , ,00 0,00 100,0 710 Działalność usługowa 26400, ,00 0, , ,75 0,00 57, Plany zagospodarowania przestrzennego 8400, ,00 0, , ,75 0,00 80, Wynagrodzenia bezosobowe 5400, ,00 0, , ,00 0,00 90, Zakup usług pozostałych 3000, ,00 0, , ,75 0,00 63, Opracowania geodezyjne i kartograficzne 15000, ,00 0, , ,00 0,00 55, Zakup usług pozostałych 15000, ,00 0, , ,00 0,00 55, Cmentarze 3000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 3000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 720 Informatyka , , , , ,99 0,00 65, Pozostała działalność , , , , ,99 0,00 65,4 Id: 7B32D41C-88DD-4C94-A316-BB7C1E9162D1. Podpisany Strona 3

16 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 92857, ,00 0, , ,02 0,00 22, Wynagrodzenia osobowe pracowników 16386, ,00 0, , ,28 0,00 22, Składki na ubezpieczenia społeczne 15879, ,00 0, , ,77 0,00 22, Składki na ubezpieczenia społeczne 2802, ,00 0,00 620,61 620,61 0,00 22, Składki na Fundusz Pracy 2275, ,00 0,00 397,21 397,21 0,00 17, Składki na Fundusz Pracy 401,00 401,00 0,00 70,11 70,11 0,00 17, Wynagrodzenia bezosobowe 13770, ,00 0, , ,00 0,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 2430, ,00 0, , ,00 0,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, , ,55 0,00 98, Zakup materiałów i wyposażenia 91425, ,00 0, , ,45 0,00 98, Zakup usług pozostałych 3000, ,00 0,00 925,00 925,00 0,00 30, Zakup usług pozostałych 33915, ,00 0, , ,39 0,00 73, Zakup usług pozostałych 5985, ,00 0, , ,60 0,00 73, Zakup usług dostępu do sieci Internet 21675, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet 3825, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 5185, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 915,00 915,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 56384,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,0 750 Administracja publiczna , ,00 0, , ,49 0,00 95, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 0, , ,64 0,00 97, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 0, , ,64 0,00 97, Zakup materiałów i wyposażenia 3000, ,00 0, , ,00 0,00 100, Zakup usług pozostałych 6200, ,00 0, , ,00 0,00 100, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 0, , ,11 0,00 94, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10728, ,00 0, , ,12 0,00 97, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, , ,23 0,00 95, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0, , ,54 0,00 100,0 Id: 7B32D41C-88DD-4C94-A316-BB7C1E9162D1. Podpisany Strona 4

17 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, , ,13 0,00 90, Składki na Fundusz Pracy 37300, ,00 0, , ,62 0,00 82, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, , ,34 0,00 99, Zakup energii 59500, ,00 0, , ,66 0,00 99, Zakup usług remontowych 57000, ,00 0, , ,27 0,00 93, Zakup usług zdrowotnych 3500, ,00 0, , ,00 0,00 49, Zakup usług pozostałych , ,00 0, , ,64 0,00 93, Zakup usług dostępu do sieci Internet 5200, ,00 0, , ,93 0,00 73, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 9800, ,00 0, , ,06 0,00 73,9 7500, ,00 0, , ,62 0,00 74, Podróże służbowe krajowe 6400, ,00 0, , ,33 0,00 60, Różne opłaty i składki 10694, ,00 0, , ,00 0,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34830, ,00 0, , ,00 0,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 14000, ,00 0, , ,62 0,00 86, , ,00 0, , ,26 0,00 100, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5045, ,00 0, , ,00 0,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników 2000, ,00 0, , ,00 0,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 513,00 513,00 0,00 513,00 513,00 0,00 100, Składki na Fundusz Pracy 74,00 74,00 0,00 74,00 74,00 0,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 1000, ,00 0, , ,00 0,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 1325, ,00 0, , ,71 0,00 100, Zakup usług pozostałych 1000, ,00 0,00 999,55 999,55 0,00 100, Podróże służbowe krajowe 15,00 15,00 0,00 15,00 15,00 0,00 100, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0, , ,79 0,00 92, Zakup materiałów i wyposażenia 9000, ,00 0, , ,19 0,00 44,8 Id: 7B32D41C-88DD-4C94-A316-BB7C1E9162D1. Podpisany Strona 5

18 4300 Zakup usług pozostałych 92000, ,00 0, , ,60 0,00 97, Pozostała działalność 65535, ,00 0, , ,69 0,00 98, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 9200, ,00 0, , ,00 0,00 99, Zakup materiałów i wyposażenia 5000, ,00 0, , ,81 0,00 78, Zakup usług pozostałych 46396, ,00 0, , ,47 0,00 99, Różne opłaty i składki 4939, ,00 0, , ,41 0,00 100,0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , ,92 84, Komendy powiatowe Policji 10000, ,00 0, , ,00 0,00 100, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 3000, ,00 0, , ,00 0,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 7000, ,00 0, , ,00 0,00 100, Straż Graniczna 10000, ,00 0, , ,00 0,00 100, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 10000, ,00 0, , ,00 0,00 100, Ochotnicze straże pożarne , , , , , ,92 84, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 35000, ,00 0, , ,50 0,00 97, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, , ,84 0,00 92, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7674, ,00 0, , ,62 0,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 19950, ,00 0, , ,89 0,00 93, Składki na Fundusz Pracy 2860, ,00 0, , ,54 0,00 64, Wynagrodzenia bezosobowe 4400, ,00 0, , ,00 0,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, , ,33 0,00 79, Zakup energii 54000, ,00 0, , ,79 0,00 67, Zakup usług remontowych 6000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 2800, ,00 0, , ,00 0,00 80, Zakup usług pozostałych 31526, ,00 0, , ,59 0,00 98, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 800,00 800,00 0,00 567,25 567,25 0,00 70, Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 0,00 437,72 437,72 0,00 87, Różne opłaty i składki 27500, ,00 0, , ,00 0,00 28,1 Id: 7B32D41C-88DD-4C94-A316-BB7C1E9162D1. Podpisany Strona 6

19 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6750, ,00 0, , ,00 0,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4000, ,00 0, , ,50 0,00 40, Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 1800, ,00 0, , ,75 0,00 90, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 82000,00 0, , ,92 0, ,92 99, Zarządzanie kryzysowe 8000, ,00 0, , ,90 0,00 85, Zakup materiałów i wyposażenia 2300, ,00 0, , ,41 0,00 54, Zakup usług pozostałych 5700, ,00 0, , ,49 0,00 97,7 757 Obsługa długu publicznego , ,00 0, , ,60 0,00 97, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,00 0, , ,60 0,00 97, , ,00 0, , ,60 0,00 97,3 758 Różne rozliczenia , ,00 0, , ,00 0,00 97, Rezerwy ogólne i celowe 45000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy 45000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 0, , ,00 0,00 100, Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa , ,00 0, , ,00 0,00 100,0 801 Oświata i wychowanie , ,00 0, , ,36 0,00 95, Szkoły podstawowe , ,00 0, , ,95 0,00 92, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 50940, ,00 0, , ,70 0,00 94, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, , ,40 0,00 91, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 96406, ,00 0, , ,16 0,00 97, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, , ,70 0,00 89, Składki na Fundusz Pracy 33082, ,00 0, , ,96 0,00 71, Zakup materiałów i wyposażenia 28816, ,00 0, , ,70 0,00 96, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6970, ,00 0, , ,00 0,00 100, Zakup energii , ,00 0, , ,19 0,00 96, Zakup usług remontowych 15000, ,00 0, , ,00 0,00 100,0 Id: 7B32D41C-88DD-4C94-A316-BB7C1E9162D1. Podpisany Strona 7

20 4280 Zakup usług zdrowotnych 2000, ,00 0, , ,00 0,00 83, Zakup usług pozostałych 42344, ,00 0, , ,38 0,00 97, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1756, ,00 0, , ,00 0,00 100, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 7300, ,00 0, , ,00 0,00 100, Podróże służbowe krajowe 10500, ,00 0, , ,76 0,00 99, Różne opłaty i składki 3500, ,00 0, , ,00 0,00 87, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 63000, ,00 0, , ,00 0,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1500, ,00 0, , ,00 0,00 96, Przedszkola , ,00 0, , ,33 0,00 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12256, ,00 0, , ,60 0,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, , ,25 0,00 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19240, ,00 0, , ,07 0,00 98, Składki na ubezpieczenia społeczne 48875, ,00 0, , ,80 0,00 99, Składki na Fundusz Pracy 6817, ,00 0, , ,99 0,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 7500, ,00 0, , ,41 0,00 91, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3000, ,00 0, , ,23 0,00 99, Zakup energii 18900, ,00 0, , ,40 0,00 88, Zakup usług zdrowotnych 1000, ,00 0,00 602,00 602,00 0,00 60, Zakup usług pozostałych 7200, ,00 0, , ,74 0,00 92, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 784,00 784,00 0,00 783,84 783,84 0,00 100, Podróże służbowe krajowe 1000, ,00 0, , ,00 0,00 100, Różne opłaty i składki 2500, ,00 0, , ,00 0,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13100, ,00 0, , ,00 0,00 100, Gimnazja , ,00 0, , ,35 0,00 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 32112, ,00 0, , ,34 0,00 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, , ,70 0,00 99,9 Id: 7B32D41C-88DD-4C94-A316-BB7C1E9162D1. Podpisany Strona 8

21 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 41605, ,00 0, , ,89 0,00 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 94342, ,00 0, , ,65 0,00 99, Składki na Fundusz Pracy 9946, ,00 0, , ,77 0,00 92, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27500, ,00 0, , ,00 0,00 100, Dowożenie uczniów do szkół , ,00 0, , ,73 0,00 98, Zakup materiałów i wyposażenia 45000, ,00 0, , ,00 0,00 100, Zakup usług remontowych 10000, ,00 0, , ,62 0,00 97, Zakup usług pozostałych , ,00 0, , ,11 0,00 98, Różne opłaty i składki 12985, ,00 0, , ,00 0,00 100, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 12428, ,00 0, , ,00 0,00 100, Zakup usług pozostałych 9428, ,00 0, , ,00 0,00 100, Podróże służbowe krajowe 3000, ,00 0, , ,00 0,00 100, Pozostała działalność 14800, ,00 0, , ,00 0,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 1600, ,00 0, , ,00 0,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13200, ,00 0, , ,00 0,00 100,0 851 Ochrona zdrowia , , , , , ,00 60, Zwalczanie narkomanii 1000, ,00 0, , ,00 0,00 100, Zakup usług pozostałych 1000, ,00 0, , ,00 0,00 100, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 36981, ,00 0, , ,54 0,00 92, Świadczenia społeczne 2000, ,00 0, , ,00 0,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 1500, ,00 0, , ,40 0,00 95, Wynagrodzenia bezosobowe 16000, ,00 0, , ,00 0,00 92, Zakup materiałów i wyposażenia 6000, ,00 0, , ,29 0,00 97, Zakup usług pozostałych 10981, ,00 0, , ,85 0,00 91, Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , , ,00 51, Zakup materiałów i wyposażenia 25000, ,00 0, , ,11 0,00 36, Zakup usług pozostałych 76200, ,00 0, , ,73 0,00 73,3 Id: 7B32D41C-88DD-4C94-A316-BB7C1E9162D1. Podpisany Strona 9

22 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30000,00 0, , ,00 0, ,00 10,0 852 Pomoc społeczna , ,00 0, , ,13 0,00 97, Domy pomocy społecznej 88150, ,00 0, , ,67 0,00 100, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 88150, ,00 0, , ,67 0,00 100, Rodziny zastępcze 3000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Świadczenia społeczne 3000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3000, ,00 0, , ,94 0,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 2150, ,00 0, , ,94 0,00 100, Zakup usług pozostałych 850,00 850,00 0,00 850,00 850,00 0,00 100, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4818, ,00 0, , ,66 0,00 94, Składki na ubezpieczenie zdrowotne 4818, ,00 0, , ,66 0,00 94, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 94384, ,00 0, , ,42 0,00 98, Świadczenia społeczne 94384, ,00 0, , ,42 0,00 98, Dodatki mieszkaniowe 2000, ,00 0,00 635,73 635,73 0,00 31, Świadczenia społeczne 2000, ,00 0,00 635,73 635,73 0,00 31, Zasiłki stałe 62361, ,00 0, , ,66 0,00 93, Świadczenia społeczne 62361, ,00 0, , ,66 0,00 93, Ośrodki pomocy społecznej , ,00 0, , ,25 0,00 97, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, , ,69 0,00 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14700, ,00 0, , ,97 0,00 96, Składki na ubezpieczenia społeczne 35531, ,00 0, , ,29 0,00 94, Składki na Fundusz Pracy 3127, ,00 0, , ,39 0,00 90, Zakup materiałów i wyposażenia 5500, ,00 0, , ,11 0,00 98, Zakup usług zdrowotnych 300,00 300,00 0,00 90,00 90,00 0,00 30,0 Id: 7B32D41C-88DD-4C94-A316-BB7C1E9162D1. Podpisany Strona 10

23 4300 Zakup usług pozostałych 11800, ,00 0, , ,17 0,00 95, Zakup usług dostępu do sieci Internet 300,00 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 100, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 2100, ,00 0, , ,07 0,00 74, Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 0,00 470,56 470,56 0,00 94, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5000, ,00 0, , ,00 0,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1300, ,00 0, , ,00 0,00 78, Pozostała działalność , ,00 0, , ,80 0,00 98, Świadczenia społeczne , ,00 0, , ,80 0,00 98,7 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 0, , ,21 0,00 75, Pozostała działalność , ,00 0, , ,21 0,00 75, Świadczenia społeczne 13479, ,00 0, , ,06 0,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników 27031, ,00 0, , ,14 0,00 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników 1431, ,00 0, , ,72 0,00 98, Składki na ubezpieczenia społeczne 4917, ,00 0, , ,44 0,00 98, Składki na ubezpieczenia społeczne 260,00 260,00 0,00 255,83 255,83 0,00 98, Składki na Fundusz Pracy 593,00 593,00 0,00 580,80 580,80 0,00 97, Składki na Fundusz Pracy 31,00 31,00 0,00 30,77 30,77 0,00 99, Składki na ubezpieczenie zdrowotne 3710, ,00 0, , ,39 0,00 30, Składki na ubezpieczenie zdrowotne 196,00 196,00 0,00 59,86 59,86 0,00 30, Wynagrodzenia bezosobowe 15045, ,00 0, , ,00 0,00 59, Wynagrodzenia bezosobowe 1515, ,00 0, , ,00 0,00 78, Zakup materiałów i wyposażenia 9627, ,00 0, , ,99 0,00 78, Zakup materiałów i wyposażenia 510,00 510,00 0,00 401,94 401,94 0,00 78, Zakup usług pozostałych 53228, ,00 0, , ,11 0,00 61, Zakup usług pozostałych 2819, ,00 0, , ,72 0,00 61, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 779,00 779,00 0,00 779,17 779,17 0,00 100,0 Id: 7B32D41C-88DD-4C94-A316-BB7C1E9162D1. Podpisany Strona 11

24 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 41,00 41,00 0,00 41,27 41,27 0,00 100,7 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 83299, ,00 0, , ,53 0,00 93, Pomoc materialna dla uczniów 83299, ,00 0, , ,53 0,00 93, Stypendia dla uczniów 7000, ,00 0, , ,00 0,00 100, Inne formy pomocy dla uczniów 68299, ,00 0, , ,39 0,00 91, Zakup materiałów i wyposażenia 8000, ,00 0, , ,14 0,00 99,7 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , ,57 73, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , , , ,02 72, Zakup usług pozostałych , ,00 0, , ,51 91, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 926,00 926,00 0,00 926,00 926,00 0,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,45 0, ,45 74, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,49 0, ,49 67, Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych ,00 0, , ,08 0, ,08 100, Gospodarka odpadami , ,00 0, , ,88 0,00 72, Zakup materiałów i wyposażenia 7000, ,00 0, , ,97 0,00 33, Zakup usług pozostałych , ,00 0, , ,91 0,00 73, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,00 0, , ,80 0,00 96, Zakup materiałów i wyposażenia 5000, ,00 0, , ,20 0,00 44, Zakup usług pozostałych , ,00 0, , ,60 0,00 98, Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,00 0, , ,72 0,00 95, Zakup energii , ,00 0, , ,22 0,00 98, Zakup usług pozostałych 38500, ,00 0, , ,50 0,00 80, Zakłady gospodarki komunalnej 13000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,0 Id: 7B32D41C-88DD-4C94-A316-BB7C1E9162D1. Podpisany Strona 12

25 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 13000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,0 4000, ,00 0, , ,00 0,00 67, Zakup materiałów i wyposażenia 1500, ,00 0, , ,60 0,00 100, Zakup usług pozostałych 2500, ,00 0, , ,40 0,00 48, Pozostała działalność 43700, , , , , ,55 73, Zakup materiałów i wyposażenia 10000, ,00 0, , ,24 0,00 63, Zakup usług pozostałych 21700, ,00 0, , ,80 0,00 64, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 12000,00 0, , ,55 0, ,55 96,5 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , , ,35 95, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , , , ,35 94, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 0, , ,00 0,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 9220, ,00 0, , ,40 0,00 99, Składki na Fundusz Pracy 1080, ,00 0, , ,65 0,00 99, Wynagrodzenia bezosobowe 53860, ,00 0, , ,80 0,00 99, Zakup materiałów i wyposażenia 95000, ,00 0, , ,60 0,00 96, Zakup energii 28000, ,00 0, , ,86 0,00 89, Zakup usług remontowych 50100, ,00 0, , ,20 0,00 97, Zakup usług zdrowotnych 800,00 800,00 0,00 654,00 654,00 0,00 81, Zakup usług pozostałych , ,00 0, , ,12 0,00 79, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 2000, ,00 0, , ,00 0,00 89, Różne opłaty i składki 1100, ,00 0, , ,00 0,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,35 0, ,35 64, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4000,00 0, , ,00 0, ,00 100,0 Id: 7B32D41C-88DD-4C94-A316-BB7C1E9162D1. Podpisany Strona 13

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 30.06.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 593 568,40 01030 Izby rolnicze 8 354,00 01036 2850 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 WÓJTA GMINY JAKUBÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 64.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 13 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 13 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz. 8665 ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie przedstawienia informacji

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/2016 WÓJTA GMINY PRZEROŚL. z dnia 8 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/2016 WÓJTA GMINY PRZEROŚL. z dnia 8 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 9/2016 WÓJTA GMINY PRZEROŚL z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24/15 BURMISTRZA BOJANOWA. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 24/15 BURMISTRZA BOJANOWA. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 24/15 BURMISTRZA BOJANOWA z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4, art. 61 ust. 1 i

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/24/2014 RADY GMINY DRAWSKO. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie:zmiany uchwały budżetowej gminy na 2014 rok.

UCHWAŁA NR IV/24/2014 RADY GMINY DRAWSKO. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie:zmiany uchwały budżetowej gminy na 2014 rok. UCHWAŁA NR IV/24/2014 RADY GMINY DRAWSKO z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie:zmiany uchwały budżetowej gminy na 2014 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d i i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

1. Przyjąć informację z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2014 r. zgodnie:

1. Przyjąć informację z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2014 r. zgodnie: ZARZĄDZENIE NR 543/14 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji z realizacji budżetu miasta za I r. Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego WYDATKI BIEŻĄCE Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 212 134,26 211 772,88 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 60 547,20 60 547,20 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46%

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46% Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 646,00 1 214 525,39 80,72% 01008 Melioracje wodne 12 000,00 12 000,00 100,00% 01010

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie za 2016 r.

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOCHODY ZA 2007 ROK Razem rozdział 01095 OGÓŁEM DZIAŁ 010 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku Sierpień 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 3 kwietnia 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY GRĘBÓW. z dnia 14 marca 2013 r.

Rzeszów, dnia 3 kwietnia 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY GRĘBÓW. z dnia 14 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 3 kwietnia 2013 r. Poz. 1615 ZARZĄDZENIE NR 19.2013 WÓJTA GMINY GRĘBÓW z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY TUCZNA POW. BIALSKI WOJ. LUBELSKIE

WÓJT GMINY TUCZNA POW. BIALSKI WOJ. LUBELSKIE WÓJT GMINY TUCZNA POW. BIALSKI WOJ. LUBELSKIE Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Tuczna za rok 2013, sprawozdanie gminnej instytucji kultury oraz informacja o stanie mienia komunalnego Tuczna,

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 31 marca 2014 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 1237 ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

, , , ,51 95, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,74 44,08

, , , ,51 95, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,74 44,08 Wykonanie budżetu Gminy Brańszczyk za 2012 roku - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan w zł. Wykonanie wydatków bieżących w zł. Wykonanie wydatków majątkowych w zł. Wykonanie wydatków ogółem w zł.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 11.2014 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 30 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 30 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz. 1096 ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK GMINA KRYNICA-ZDRÓJ S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK Krynica-Zdrój marzec 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES 1.01.2013

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 00 00 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 00 00 00 00 0 Zakup

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 27 marca 2012r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 27 marca 2012r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz. 1137 ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 36/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 29 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 36/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 29 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 36/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2016 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 27 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 27 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz. 7616 ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie: przedłożenia rocznego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 10 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 226/13 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 10 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 226/13 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 10 maja 2013 r. Poz. 2167 ZARZĄDZENIE NR 226/13 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok Załącznik nr do uchwały budżetowej na 0 rok Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 Melioracje wodne 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0,51 0,00 0,0% 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD. z dnia 24 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD. z dnia 24 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grunwald za 2015 r. Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i art. 269

Bardziej szczegółowo

Plan na 2015r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74%

Plan na 2015r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2015r. w zł. Wykonanie za 2015 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2016r.

Zarządzenie nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2016r. Zarządzenie nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2016r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dzierżoniów oraz planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów

Bardziej szczegółowo