Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r"

Transkrypt

1 Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok Plan wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 600,00 0,00 0,00 600, Izby rolnicze 600,00 600,00 0,00 0,00 600, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 600,00 600,00 0,00 0,00 600, Transport i łączność , ,00 0,00 0, , Drogi publiczne gminne , ,00 0,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0,00 0, , Pozostała działalność , ,00 0,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 4 000, ,00 0,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0,00 0, , Zakup usług remontowych , ,00 0,00 0, , Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0, , Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0, , , Zakłady gospodarki mieszkaniowej , ,00 0,00 0, , Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego , ,00 0,00 0, , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,00 0,00 0, , Zakup usług remontowych , ,00 0,00 0, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 0, , , Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, ,00 0,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, ,00 0,00 0, , Zakup usług remontowych 500,00 500,00 0,00 0,00 500, Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0, , Różne opłaty i składki 1 000, ,00 0,00 0, , Podatek od towarów i usług (VAT) , ,00 0,00 0, , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 000, ,00 0,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0, , , Pozostała działalność , ,00 0,00 0, , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , ,00 0,00 0, ,00 1

2 710 Działalność usługowa , ,00 0,00 0, , Plany zagospodarowania przestrzennego , ,00 0,00 0, , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 1 000, ,00 0,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, ,00 0,00 0, , Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0, , Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,00 0,00 0, , Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0, , Cmentarze 3 000, ,00 0,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 200,00 0,00 0,00 200, Zakup usług pozostałych 2 800, ,00 0,00 0, , Informatyka , ,00 0,00 0, , Pozostała działalność , ,00 0,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0,00 0, , Administracja publiczna , ,00 0,00 0, , Urzędy wojewódzkie , ,00 0,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000, ,00 0,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 5 600, ,00 0,00 0, , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 100,00 100,00 0,00 0,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0,00 0, , Zakup energii 1 250, ,00 0,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 300,00 300,00 0,00 0,00 300, Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 0,00 600,00 0,00 0,00 600, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 600,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 1 000, ,00 0,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 017, ,00 0,00 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 500, ,00 0,00 0, , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 0,00 0, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 0,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0,00 0, , Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 0, ,00 0,00 0, ,00 2

3 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 0,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 200, ,00 0,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0,00 0, , Składki na Fundusz Pracy , ,00 0,00 0, , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 000, ,00 0,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 1 500, ,00 0,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0,00 0, , Zakup energii , ,00 0,00 0, , Zakup usług remontowych 2 000, ,00 0,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 2 000, ,00 0,00 0, , Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0, , Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 0,00 0,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej , ,00 0,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 4 500, ,00 0,00 0, , Różne opłaty i składki 2 000, ,00 0,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 0,00 0, , Podatek od towarów i usług (VAT) , ,00 0,00 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 000, ,00 0,00 0, , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0,00 0, , Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0, , Pozostała działalność , ,00 0,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0,00 0, , Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0, , Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 0, ,00 0,00 0, , Różne opłaty i składki , ,00 0,00 0, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 350, ,00 0,00 0, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 350, ,00 0,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 340,00 340,00 0,00 0,00 340, Składki na Fundusz Pracy 50,00 50,00 0,00 0,00 50, Wynagrodzenia bezosobowe 1 960, ,00 0,00 0, ,00 3

4 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 0,00 0, , Komendy powiatowe Policji , ,00 0,00 0, , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy , ,00 0,00 0, , Ochotnicze straże pożarne , ,00 0,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 150,00 150,00 0,00 0,00 150, Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 000, ,00 0,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 420,00 420,00 0,00 0,00 420, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 460, ,00 0,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 220,00 220,00 0,00 0,00 220, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0,00 0, , Zakup energii 6 000, ,00 0,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 2 000, ,00 0,00 0, , Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0, , Różne opłaty i składki 1 120, ,00 0,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 400,00 400,00 0,00 0,00 400, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 535, ,00 0,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0,00 0, , Obrona cywilna , ,00 0,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0,00 0, , Zakup energii 1 000, ,00 0,00 0, , Zakup usług pozostałych 3 000, ,00 0,00 0, , Pozostała działalność , ,00 0,00 0, , Zakup usług pozostałych 0, ,00 0,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0,00 0, , Obsługa długu publicznego , ,00 0,00 0, , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0,00 0, , Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,00 0,00 0, , Różne rozliczenia , ,00 0,00 0, , Rezerwy ogólne i celowe , ,00 0,00 0, , Rezerwy , ,00 0,00 0, , Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 0,00 0, , Oświata i wychowanie , , , , , Szkoły podstawowe , , ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 650, ,00 0,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 0, ,00 4

5 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy , , ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0, , Zakup środków żywności , ,00 0,00 0, , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 9 750, , ,00 0, , Zakup energii , , ,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 5 970, ,00-100,00 0, , Zakup usług pozostałych , , ,00 0, , Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4 270, ,00-200,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 5 450,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 3 280, ,00 0,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 140, ,00 0,00 0, , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 360, ,00 0,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy , , ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 830, ,00-380,00 0, , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 050, ,00-550,00 0,00 500, Zakup energii 4 070, ,00-160,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 870,00 870,00 0,00 0,00 870, Zakup usług pozostałych 3 790, ,00 0,00 0, , Zakup usług dostępu do sieci Internet 300,00 0,00 0,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 0,00 960,00 0,00 0,00 960, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 660,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 350,00 350,00 0,00 0,00 350, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 0, , Przedszkola , , ,00 0, , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 400, ,00 0,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0,00 0, ,00 5

6 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 392,00 392,00 0,00 0,00 392, Składki na Fundusz Pracy , ,00 0,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 58,00 58,00 0,00 0,00 58, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 7 800, ,00 0,00 0, , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 050, ,00 0,00 0, , Zakup energii , ,00 0,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 3 000, ,00 0,00 0, , Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0, , Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 200, ,00 0,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 0,00 0,00 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 0,00 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 300, ,00 0,00 0, , Inne formy wychowania przedszkolnego , , ,00 0, , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 0,00 0, , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , ,00 0, , Gimnazja , , ,00 0, , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,00 0,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 480, ,00 0,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 170, ,00 0,00 0, , Składki na Fundusz Pracy , , ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 460,00 460,00 0,00 0,00 460, Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, ,00 0,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0,00 0, , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 180, ,00 0,00 0, , Zakup energii , ,00 0,00 0, ,00 6

7 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 250, ,00 0,00 0, , Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0, , Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0, , Zakup usług dostępu do sieci Internet 450,00 0,00 0,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 800, ,00 0,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 400,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 720,00 720,00 0,00 0,00 720, Różne opłaty i składki 80,00 80,00 0,00 0,00 80, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 0,00 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 220, ,00 0,00 0, , Dowożenie uczniów do szkół , ,00 0,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 000, ,00 0,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 500,00 500,00 0,00 0,00 500, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0,00 0, , Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0, , Dokształcania i doskonalenia nauczycieli , ,00 0,00 0, , Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0, , Podróże służbowe krajowe 7 750, ,00 0,00 0, ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 0,00 0,00 0, , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 0,00 0,00 0, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 0,00 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 0, , , Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 380,00 380, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0,00 0,00 0,00 800,00 800, Zakup energii 0,00 0,00 0,00 160,00 160, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 0,00 0, , ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 0,00 0,00 0, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 0,00 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 0, , , Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0, , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0,00 0,00 0, , , Zakup energii 0,00 0,00 0, , , Zakup usług zdrowotnych 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 7

8 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0, , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 0,00 0,00 0,00 200,00 200, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 0,00 0, , , Pozostała działalność , ,00 0,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 000, ,00 0,00 0, , Inne formy pomocy dla uczniów , ,00 0,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 5 500, ,00 0,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, ,00 0,00 0, , Zakup usług remontowych , ,00 0,00 0, , Zakup usług pozostałych 500, ,00 0,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0,00 0, , Ochrona zdrowia , ,00 0,00 200, , Programy polityki zdrowotnej 6 230, ,00 0,00 0, , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 730,00 730,00 0,00 0,00 730, Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, ,00 0,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 0,00 0,00 500, Zakup usług pozostałych 3 000, ,00 0,00 0, , Zwalczanie narkomanii , ,00 0,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000, ,00 0,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 170,00 170,00 0,00 0,00 170, Zakup środków żywności 850,00 850,00 0,00 0,00 850, Zakup usług pozostałych 1 000, ,00 0,00 0, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,00 0,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 500, ,00 0,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0,00 0, , Zakup środków żywności , ,00 0,00 0, , Zakup energii 2 000, ,00 0,00 0, , Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 0, ,00 0,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 1 200, ,00 0,00 0, , Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 200,00 200, Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 0,00 0,00 150,00 150,00 8

9 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 7,00 7, Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00 43,00 43, Pomoc społeczna , , , , , Domy pomocy społecznej , ,00 0,00 0, , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0,00 0, , Rodziny zastępcze , ,00 0,00 0, , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0,00 0, , Wspieranie rodziny , ,00 0,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 555, ,00 0,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 500,00 500,00 0,00 0,00 500, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,00 0,00 520, , , ,00 0,00 20, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 600,00 0,00 0,00 600, Świadczenia społeczne , ,00 0,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 994, ,00 0,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 2 899, ,00 0,00 0, , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3 600, ,00 0,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 4 589, ,00 0,00 0, , Zakup energii 2 000, ,00 0,00 0, , Zakup usług remontowych 500,00 500,00 0,00 0,00 500, Zakup usług zdrowotnych 300,00 300,00 0,00 0,00 300, Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0, , Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 0, ,00 0,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 300,00 300,00 0,00 0,00 300, Różne opłaty i składki 600,00 600,00 0,00 0,00 600, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282, ,00 0,00 0, , Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 500, ,00 0,00 500, , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500,00 500,00 0,00 0,00 500, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000, ,00 0,00 0, ,00 9

10 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektore świadczenia z pmocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ , ,00 0,00 0, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,00 0,00 0, , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne , ,00 0,00 640, , Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0,00 0,00 640,00 640, Świadczenia społeczne , ,00 0,00 0, , Dodatki mieszkaniowe , ,00 0,00 0, , Świadczenia społeczne , ,00 0,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 18,00 0,00 0,00 18, Zasiłki stałe , ,00 0,00 0, , Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,00 0,00 0, , Świadczenia społeczne , ,00 0,00 0, , Ośrodki pomocy społecznej , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000, ,00 0,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, , , Składki na Fundusz Pracy , ,00 0,00 619, , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 0,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 2 672, ,00 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0,00 0, , Zakup energii , ,00 0,00 0, , Zakup usług remontowych 370,00 370,00 0,00 0,00 370, Zakup usług zdrowotnych 600,00 600,00 0,00 0,00 600, Zakup usług pozostałych , , ,00 0, , Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 212,00 0,00 0,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 800, ,00 0,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 700,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 563,00 563,00 0,00 0,00 563, Różne opłaty i składki 965,00 965,00 0, , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 0,00 0, , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 057, ,00 0,00 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 229, ,00 0,00 0, , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 0,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 110, ,00 0,00 0, ,00 10

11 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 9 609, ,00 0,00 0, , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 0,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 1 300, ,00 0,00 0, , Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 0,00 0, , Pozostała działalność , , ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 320,00 320,00 0,00 0,00 320, Świadczenia społeczne , ,00 0,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 176, ,00 0,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00-519,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 1 690, ,00-73,00 0, , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 400, ,00 0,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 8 353, ,00 0,00 0, , Zakup środków żywności , ,00 0,00 0, , Zakup energii 3 300, ,00 0,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 500,00 500,00 0,00 0,00 500, Zakup usług pozostałych 4 500, ,00 0,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188, ,00 0,00 0, , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 0,00 0, , Żłobki , ,00 0,00 0, , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,00 0,00 0, , Pozostała działalność 2 000, ,00 0,00 0, , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2 000, ,00 0,00 0, , Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00-250,00 0, , Świetlice szkolne , ,00-250,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 450,00 450,00 0,00 0,00 450, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 7 404, ,00 0,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 5 750, ,00 0,00 0, ,00 11

12 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 950,00 950,00-250,00 0,00 700, Zakup energii 2 690, ,00 0,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 670,00 670,00 0,00 0,00 670, Zakup usług pozostałych 2 730, ,00 0,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 0,00 180,00 0,00 0,00 180, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 180,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 340,00 340,00 0,00 0,00 340, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 0,00 0, , Pomoc materialna dla uczniów , ,00 0,00 0, , Stypendia dla uczniów , ,00 0,00 0, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,00 0, , Gospodarka odpadami , ,00 0,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000, ,00 0,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 900, ,00 0,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 2 000, ,00 0,00 0, , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 200,00 200,00 0,00 0,00 200, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, ,00 0,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 200,00 200,00 0,00 0,00 200, Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0, , Podróże służbowe krajowe 2 000, ,00 0,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 500, ,00 0,00 0, , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3 000, ,00 0,00 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000, ,00 0,00 0, , Oczyszczanie miast i wsi , ,00 0,00 0, , Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0, , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,00 0,00 0, , Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0, , Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,00 0,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 9 000, ,00 0,00 0, , Zakup energii , ,00 0,00 0, , Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0, , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,00 0,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, ,00 0,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, ,00 0,00 0, ,00 12

13 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0,00 0, , Pozostała działalność , , ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 200, ,00 0,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 750, ,00 0,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 3 500, ,00 0,00 0, , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 800,00 800,00 0,00 0,00 800, Wynagrodzenia bezosobowe 0, ,00 0,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0,00 0, , Zakup energii , ,00 0,00 0, , Zakup usług remontowych , ,00 0,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 300,00 300,00 0,00 0,00 300, Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 881, ,00 0,00 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 200, ,00 0,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 000, ,00 0,00 0, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 0,00 0, , Pozostałe zadania w zakresie kultury , ,00 0,00 0, , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,00 0,00 0, , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 0,00 0, , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 0,00 0, , Biblioteki , ,00 0,00 0, , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 0,00 0, , Kultura fizyczna i sport , ,00 0,00 0, , Instytucje kultury fizycznej , ,00 0,00 0, , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 200, ,00 0,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0,00 0, ,00 13

14 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,00 0,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0,00 0, , Zakup energii , ,00 0,00 0, , Zakup usług remontowych , ,00 0,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 350,00 350,00 0,00 0,00 350, Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0, , Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 050,00 0,00 0,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 300, ,00 0,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 3 500, ,00 0,00 0, , Różne opłaty i składki 800,00 800,00 0,00 0,00 800, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 0,00 0, , Podatek od nieruchomości , ,00 0,00 0, , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 250,00 250,00 0,00 0,00 250, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 750, ,00 0,00 0, , Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 0, ,00 0,00 0, , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 0, ,00 0,00 0, ,00 Razem , , , , ,00 14

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29-12-2014 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2014- wydatków Dział Rozdział Paragraf 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/218/2013 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 10.01.21013 r. PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 955,84 600,00 8,6200 01030 Izby rolnicze 600,00 600,00 100,0000

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/282/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20.12.2017r. Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 324,00 01030 Izby rolnicze 20 824,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia...

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 511,12 01030 Izby rolnicze 511,12 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013 Załącznik nr. 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2012 Plan roku 2013 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 Załącznik Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 500,00 01030 Izby rolnicze 21 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z 11.05.2016. Zmiany w planie wydatków dla Gminy Stęszew na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0 0, 0 0, 0 0, 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,,

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 113/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2015 r. Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów związane zadania 10 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 16 grudnia 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 050 000,00 01008 Melioracje wodne 25 000,00

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 307 300,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 64.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Wydatki Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Z tego zadania na o 2 i 010 Rolnictwo i łowiectwo 204 400,00 204

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 150,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 63 700,00

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZEDU I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZEDU I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZEDU I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2015/RF Wójta Gminy Krośnice z 15.01.2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2018 rok

Plan wydatków na 2018 rok Załącznik nr 2 Plan wydatków na 2018 rok Dz Rozdz Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 9.811.059 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 9.743.059 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 352 300,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00 WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Pakosław z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 29 584,00 01008 Melioracje wodne 22 116,00 4300 Zakup usług pozostałych

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

zal_2_wydatki_2017 z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące

zal_2_wydatki_2017 z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące zal 0 związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 00 00 00 00 0 Składki

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 215/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15.12.2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 21

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PIONKI za okres od do

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PIONKI za okres od do PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PIONKI za okres od 01.01.2018 do Tabela Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Pionki Nr 20/2019 z dnia 14.03.2019 r. 01010 01030 2850 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/216 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 216 roku wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych 1 Rolnictwo i łowiectwo 116411,25

Bardziej szczegółowo

zal_2_wydatki_2017_zmiana

zal_2_wydatki_2017_zmiana zal 0_zmiana związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 00 00 00 00 0

Bardziej szczegółowo

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44 Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 515 068,97 621 138,73 13,76% 01008 Melioracje wodne 25 000,00 17 705,00 70,82% 4300 Zakup

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2018 rok

Wydatki budżetu na 2018 rok Wydatki budżetu na 2018 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV.354.2017 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 035

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo ZAŁĄCZNIK NR 9 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 248

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 24/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 23

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 00 00 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 00 00 00 00 0 Zakup

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok Załącznik nr do uchwały budżetowej na 0 rok Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 Melioracje wodne 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00 Wydatki Budżetu Gminy w zł. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Wykonanie wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo 511 465,66 509 971,20 99,71% 01008 Melioracje wodne 75 432,29 75 353,83 99,90% 4210 Zakup materiałów

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2017 rok

Plan wydatków na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Mircu Nr XXX/198/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. Plan wydatków na 2017 rok związane zadania na na akcji i udziałów oraz wniesienie środków, wkładów do o spółek prawa

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok

Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 111 130,00 01009 Spółki wodne 150,00 4430 Różne opłaty

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka Nr IV/6/2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka Nr IV/6/2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku Załącznik Nr do Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka Nr IV//0 z dnia stycznia 0 roku związane zadania 0 na art. ust. pkt i 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0,00 0,00 0 0 00 0 00 000 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK Dział Rozdział Grupa Paragrafów Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 500,00 01030 Izby rolnicze 11

Bardziej szczegółowo

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy Miłoradz na rok 2018 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z finansowane z

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 38/2014 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 31 marca 2014 roku 2013 r. w w w 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 10 Rolnictwo i łowiectwo 467 835,39 458 345,83 97,97% 4 475,00 0,00 1008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 213 800,00 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok Plan wydatków budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 13 Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Rady Gminy Stare Miasto Nr z dnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2015 rok PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 650 116,00

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 329/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 19.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 23

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 608 890,00 01008 Melioracje wodne 10 000,00 4300 Zakup usług

Bardziej szczegółowo

Budżet - wydatki na 2015 rok

Budżet - wydatki na 2015 rok Budżet - wydatki na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/15/2015 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 stycznia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 48 000,00 01009 Spółki

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2016r. zał. nr 2 do URG Nr XVI /101/2015 z dn. 30 grudnia 2015 r.

Wydatki budżetu na 2016r. zał. nr 2 do URG Nr XVI /101/2015 z dn. 30 grudnia 2015 r. budżetu na 0r. zał. nr do URG Nr XVI /0/0 z dn. 0 grudnia 0 r. Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 0 0 0 00 0 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 26 400,00 01008

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r.

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01030 Izby rolnicze 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze roku 2017

Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze roku 2017 Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze roku 2017 % 7:6 Udział % Wykonanie za I Wykonanie za Klasyfikacja budżetowa Plan po zmianach w Wyszczególnienie półrocze roku I półrocze roku

Bardziej szczegółowo

, , , ,51 95, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,74 44,08

, , , ,51 95, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,74 44,08 Wykonanie budżetu Gminy Brańszczyk za 2012 roku - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan w zł. Wykonanie wydatków bieżących w zł. Wykonanie wydatków majątkowych w zł. Wykonanie wydatków ogółem w zł.

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetowe na 2017 rok

Wydatki budżetowe na 2017 rok Wydatki budżetowe na 2017 rok Wydatki na 2017 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 89 080,00 89 080,00 0,00 01008 Melioracje wodne 84 000,00 84 000,00

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok.

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok. Załącznik nr 2 Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok. Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 162 564,08 155 051,18 95,38 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2019 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / / Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 437 500,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2017

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2017 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2017 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/166/2016 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017

Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017 Tabela Nr budżetu Gminy Stanisławów na rok 0 związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0 0 00 0 00 000 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu na rok 2015

Plan wydatków budżetu na rok 2015 Plan wydatków budżetu na rok 2015 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 364 500,00

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/176/2016 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 28 grudnia 2016r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R. związane zadania na na akcji i udziałów oraz

Bardziej szczegółowo

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 2 Tabela nr 2 do Zarządzenia Nr 68/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 29 sierpnia 2018r. Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r. Załącznik Nr 2 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 174 395,39 3 239 692,57 01008 Melioracje wodne 10 00 10 00

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość wydatki na 31.10.2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 537 584,19 01008 Melioracje wodne 51 783,20 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przebiegu wykonania wydatków budżetu gminy na dzień r.

Sprawozdanie z przebiegu wykonania wydatków budżetu gminy na dzień r. Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 33/2013 Wójta Gminy Niemce z dnia 25 marca 2013 r. Sprawozdanie z przebiegu wykonania wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2013 r. Lp. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan

Bardziej szczegółowo

Treść Plan Wykonanie. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,90 99, Izby rolnicze , ,50 97,88

Treść Plan Wykonanie. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,90 99, Izby rolnicze , ,50 97,88 Dzia ł Rozdzia ł WYDATKI BUDŻETU GMINY PRZESMYKI W 2015 ROKU Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 502.677,60 498.487,90 99,17 01030 Izby rolnicze 17.530,00 17.157,50 97,88 % 2850 Wpłaty gmin

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500, Izby rolnicze 1 500,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500, Izby rolnicze 1 500,00 Zał.2. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500,00 01030 Izby rolnicze 1 500,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2014 Załącznik Nr 2 do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK. Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej. Plan po zmianach

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK. Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej. Plan po zmianach Załącznik nr 3 WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK w złotych 010 Rolnictwo i łowiectwo 200,00 200,00 141,13 70,57 100,00 01030 Izby rolnicze 200,00 200,00 141,13 70,57 100,00 Wpłaty gmin na rzecz

Bardziej szczegółowo

Realizacja wydatków budżetu gminy za 2014 r.

Realizacja wydatków budżetu gminy za 2014 r. WÓJT GMINY ŁAŃCUT 37-100 Łańcut ul. Mickiewicza 2 a Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 r. Realizacja wydatków budżetu gminy za 2014 r. ip Dział, Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 457/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28.12.2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 31 650,00

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r.

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r. Zał.nr 2 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Poniec za rok 2015 Plan i wykonanie wydatków Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 801 871,21 772 912,87 96,39% 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 162/2016 Burmistrza Mieszkowic z dnia 4 stycznia 2016 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Realizacja wydatków budżetu gminy za 2013 r.

Realizacja wydatków budżetu gminy za 2013 r. WÓJT G M I N Y ŁAŃCUT 37-100 Łańcut Ul. Mickiewicza 2 a Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 r. Realizacja wydatków budżetu gminy za 2013 r. Lp. Dział, Wyszczególnienie Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XXXIV/285/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XXXIV/285/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. Załącznik Nr do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XXXIV//0 z dnia grudnia 0 r. związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 00 00 00 00 000

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie za 2016 r.

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2015R. Dz Rozdz Wyszczególnienie po zmianach na wydatków na

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2015R. Dz Rozdz Wyszczególnienie po zmianach na wydatków na PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2015R. Plan wydatków Wykonanie Dz Rozdz Wyszczególnienie po zmianach na 31.12.2015 wydatków na 31.12.2015 1 2 3 4 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 863 60 367 012,44

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. Załącznik nr 2 do Uchwały nr.../2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia... 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017 Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017 załącznik nr 5 do uchwały nr XX/138/2016 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 19 grudnia 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r. Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej nr.../.../2018 z dnia... grudnia 2018 r. Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 126 451,60 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2016

Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2016 Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2016 Udział % Klasyfikacja budżetowa Wykonanie za rok Plan po zmianach Wykonanie w Wyszczególnienie % 7:6 2015 na 2016 rok za rok 2016 wydatkach Dz.

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 30.06.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 593 568,40 01030 Izby rolnicze 8 354,00 01036 2850 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 078,00 5 4 478,00 01030 Izby rolnicze 6 740,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 rok

Plan wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 rok Plan wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 rok Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr III/11/10 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 29.12.2010r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 332 058,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo