PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2"

Transkrypt

1 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0, , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,, 0,00, 0, , ,00 0 Zakup usług remontowych,,, 0,00, 0,00 0 Różne opłaty i składki 0 000, , inwestycyjne budżetowych , , Izby rolnicze 000,00 000, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 000,00 000, Pozostała działalność,,, 000,00, 0,00 0 Wynagrodzenia bezosobowe 000,00 000,00 000, ,00 0 Zakup materiałów i wyposażenia 000,00 000, Zakup usług pozostałych 0 000, , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,,, 0,00, 0,00 0 Różne opłaty i składki 000,00 000, Transport i łączność 000, 0, 0,,, ,00,, 0,0 0, Lokalny transport zbiorowy 0 000, , , ,00 0 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0 000, ,00 00 Zakup usług pozostałych 0 000, , Drogi publiczne gminne, 0,,, ,00 0,00 0 0, 0 0, 0 Wynagrodzenia osobowe pracowników,0,0 0,00,0 0 Wynagrodzenia osobowe pracowników,0,0 0,00,0 0 Składki na ubezpieczenia społeczne,,,, Składki na ubezpieczenia społeczne,, 0,00, Składki na ubezpieczenia społeczne,, 0,00, 0 Składki na Fundusz Pracy,0,0,0,0 Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 Strona z

2 Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne Składki na Fundusz Pracy,, 0,00, 0 Wynagrodzenia bezosobowe 00,00 00,00 00,00 0 0,00 0 Zakup usług remontowych , , Zakup usług pozostałych , , inwestycyjne budżetowych 0 0, 0,00 0 0, 0 0, 00 Infrastruktura telekomunikacyjna,00,00,00 0,00,00 0,00 00 Zakup usług pozostałych,00,00,00 0,00,00 0,00 0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0 00, , Pozostała działalność 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0 inwestycyjne budżetowych 00, 0,00 00, 00, 00, 0,00 0 inwestycyjne budżetowych, 0,00,,, 0,00 00 Gospodarka mieszkaniowa, , ,00 0,00,00, Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0, , ,00,00 00 Zakup usług pozostałych 0 000, , Różne opłaty i składki 0 000, , Podatek od nieruchomości , , Pozostałe podatki na rzecz budżetów samorządu terytorialnego Kary i odszkodowania wypłacane na fizycznych na inwestycyjne budżetowych 00,00 00, , , ,00 0,00,00,00 00 Pozostała działalność 0 000, , Zakup usług remontowych 0 000, , Zakup usług pozostałych 0 000, , Działalność usługowa 0,00 00,00 00,00 00, ,00 0,00 0 0,00 0 0, Plany zagospodarowania przestrzennego 00,00 00,00 00,00 00, Wynagrodzenia osobowe pracowników 000,00 000,00 000, ,00 0 Składki na ubezpieczenia społeczne 000,00 000,00 000, ,00 0 Składki na Fundusz Pracy 00,00 00,00 00,00 0 0,00 0 Wynagrodzenia bezosobowe 000,00 000,00 000, ,00 00 Zakup usług pozostałych 0 000, , Strona z

3 Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 0 Pozostała działalność 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0 0 0,00 0 0, Administracja publiczna 0 0 0, ,00 0,00 00,00 0,00 000,00 00, , , ,00 0 Urzędy wojewódzkie 00,00 00,00 00,00 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników 00,00 00,00 00,00 0 0,00 00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 00,00 00,00 00,00 0 0,00 0 Składki na ubezpieczenia społeczne 000,00 000,00 000, ,00 0 Składki na Fundusz Pracy 00,00 00,00 00,00 0 0,00 0 Zakup materiałów i wyposażenia 0 00,00 00, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 000,00 000, Różne fizycznych 0 000, , Zakup materiałów i wyposażenia 000,00 000, Zakup usług pozostałych 000,00 000, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 000,00 000, Podróże służbowe krajowe 000,00 000, ,00 000, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0 00,00 00,00 00,00 000,00 00,00 000, , ,00 0 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 000, ,00 00 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 000, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0 000, , , ,00 00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0 000, , , ,00 0 Składki na ubezpieczenia społeczne 0 000, , , ,00 0 Składki na Fundusz Pracy 000,00 000,00 000, ,00 0 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 000,00 000, Wynagrodzenia bezosobowe 0 000, , , ,00 0 Zakup materiałów i wyposażenia 000,00 000, Strona z

4 Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 0 Zakup energii 000,00 000, Zakup usług remontowych 000,00 000, Zakup usług zdrowotnych 0 000, , Zakup usług pozostałych 0 000, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 000,00 000, Podróże służbowe krajowe 000,00 000, Różne opłaty i składki 0 000, , ,00 000, Podatek od towarów i usług (VAT). 00,00 00, Pozostałe odsetki 00,00 00, Kary i odszkodowania wypłacane na fizycznych Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na prawnych i innych organizacyjnych 000,00 000, ,00 000, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 000,00 000, na inwestycyjne budżetowych 000,00 000, , ,00 0 Promocja samorządu terytorialnego 0 000, , ,00 00, Składki na ubezpieczenia społeczne 00,00 00,00 00,00 0 0,00 0 Składki na Fundusz Pracy 00,00 00,00 00,00 0 0,00 0 Wynagrodzenia bezosobowe 0 000, , , ,00 0 Zakup materiałów i wyposażenia 0 00, , Zakup usług pozostałych , , ,00 000, Wspólna obsługa samorządu 0 00,00 terytorialnego 00,00 00,00 000, osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 00,00 0 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 00,00 00,00 00,00 0 0,00 00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0 00, , , ,00 0 Składki na ubezpieczenia społeczne 000,00 000,00 000, ,00 Strona z

5 Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 0 Składki na Fundusz Pracy 000,00 000,00 000, ,00 0 Wynagrodzenia bezosobowe 00,00 00,00 00,00 0 0,00 0 Zakup materiałów i wyposażenia 00,00 00, Zakup usług remontowych 000,00 000, Zakup usług zdrowotnych 00,00 00, Zakup usług pozostałych 00,00 00, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 000,00 000, Podróże służbowe krajowe 000,00 000, ,00 000, ,00 000, Pozostała działalność 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 00,00 000,00 000, , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 000, ,00 000, , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 000,00 000,00 000, ,00 0 Składki na ubezpieczenia społeczne 00,00 00,00 00,00 0 0,00 0 Składki na Fundusz Pracy 0 Wynagrodzenia bezosobowe 00,00 00,00 00,00 0 0,00 0 Zakup materiałów i wyposażenia 00,00 00, Zakup usług pozostałych 00,00 00, Różne opłaty i składki 000, ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,00,00,00,00 0,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 0,00 kontroli i ochrony prawa,00,00,00 0 Składki na ubezpieczenia społeczne,00,00,00,00 0 Składki na Fundusz Pracy 0 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 0,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 00,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 000, , ,00 Strona z

6 Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 0 Komendy wojewódzkie Policji 0 000, , Wpłaty na państwowy fundusz celowy 0 000, , Ochotnicze straże pożarne 00,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000, , ,00 0 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 000, ,00 00 Różne fizycznych , , Składki na ubezpieczenia społeczne,,,, 0 Wynagrodzenia bezosobowe,,,, 0 Zakup materiałów i wyposażenia 000,00 000, Zakup energii 00,00 00, Zakup usług remontowych 0 00, , Zakup usług zdrowotnych 00,00 00, Zakup usług pozostałych 00,00 00, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 00,00 00, Różne opłaty i składki 00,00 00, na inwestycyjne budżetowych , ,00 Straż gminna (miejska) 0,00 0,00 0,00 0, osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 000, , Różne fizycznych 00,00 0 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 000,00 000,00 000, ,00 00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 000,00 000,00 000, ,00 0 Składki na ubezpieczenia społeczne 000,00 000,00 000, ,00 0 Składki na Fundusz Pracy 000,00 000,00 000, ,00 0 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0 Zakup energii 000,00 000, Zakup usług remontowych 000,00 000, Zakup usług zdrowotnych 000,00 000, Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 Strona z

7 Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 000,00 000, Podróże służbowe krajowe 000,00 000, Różne opłaty i składki 00,00 00, ,00 000, ,00 000, Zarządzanie kryzysowe 00,00 00,00 00,00 00, Wynagrodzenia osobowe pracowników 00,00 00,00 00,00 0 0,00 0 Składki na ubezpieczenia społeczne 00,00 00,00 00,00 0 0,00 0 Składki na Fundusz Pracy 00,00 00,00 00,00 0 0,00 0 Wynagrodzenia bezosobowe 00,00 00,00 00,00 0 0,00 0 Zakup materiałów i wyposażenia 00,00 00, Pozostała działalność 0 000, , Zakup usług pozostałych 0 000, , Obsługa długu publicznego , ,00 0, ,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i ,00 pożyczek samorządu terytorialnego ,00 0, ,00 0 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,00 0, ,00 Różne rozliczenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Różne rozliczenia finansowe 0 000, , Pozostałe rozliczenia z bankami 0 000, , Rezerwy ogólne i celowe , , Rezerwy , , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin,00,00,00 0,00,00 0,00 0 Wpłaty samorządu terytorialnego do budżetu państwa,00,00,00 0,00,00 0,00 0 Oświata i wychowanie 0,,, 0 0, 0,00,00 0 0,00, 0 00, ,00 00 Szkoły podstawowe,00,00, ,00, , , ,00 0 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 0 000, ,00 00 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 00,00 0 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona z

8 Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Składki na ubezpieczenia społeczne 000,00 000,00 000, ,00 0 Składki na Fundusz Pracy 00,00 00,00 00,00 0 0,00 0 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 000,00 000, Wynagrodzenia bezosobowe 000,00 000,00 000, ,00 0 Zakup materiałów i wyposażenia 0 00, , Zakup środków dydaktycznych i książek 00,00 00, Zakup energii 000,00 000, Zakup usług remontowych 00,00 00, Zakup usług zdrowotnych 00,00 00, Zakup usług pozostałych,00,00,00 0,00,00 0,00 0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 00,00 00, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 00,00 00, Podróże służbowe krajowe 00,00 00, ,00 000, ,00 000, inwestycyjne budżetowych , ,00 00 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 0,00 0,00 00,00 000, osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 0,00 00 Wynagrodzenia osobowe pracowników,00,00,00,00 00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne,00,00,00,00 0 Składki na ubezpieczenia społeczne 00 00, , , ,00 0 Składki na Fundusz Pracy 000,00 000,00 000, ,00 0 Zakup materiałów i wyposażenia 000,00 000, Zakup środków dydaktycznych i książek 00,00 00, ,00 000, Przedszkola 0,00 0,00,00 00,00 0, ,00 00 Strona z

9 Dział Rozdział Nazwa Plan 0 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego związane zadania 0 inwestycyjne 0 000, ,00 0 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 0 000, ,00 00 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 000, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0 000, , , ,00 00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 000,00 000,00 000, ,00 0 Składki na ubezpieczenia społeczne 000,00 000,00 000, ,00 0 Składki na Fundusz Pracy 00,00 00,00 00,00 0 0,00 0 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 000,00 000, Wynagrodzenia bezosobowe 000,00 000,00 000, ,00 0 Zakup materiałów i wyposażenia 00,00 00, Zakup środków żywności 0 000, , Zakup środków dydaktycznych i książek 00,00 00, Zakup energii 000,00 000, Zakup usług remontowych 000,00 000, Zakup usług zdrowotnych 0,00 0,00 00 Zakup usług pozostałych 0 0,00 0 0, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych samorządu terytorialnego 0 000, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,00,00,00 0,00,00 0,00 0 Podróże służbowe krajowe 00,00 00, Różne opłaty i składki 00,00 00, , , ,00 000, Gimnazja 0,00 0, ,00 000,00 00, ,00 00,00 0,00 0 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 0 000, ,00 00 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 00,00 0 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 000,00 000,00 000, ,00 Strona z

10 Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0 000, , , ,00 0 Składki na ubezpieczenia społeczne 000,00 000,00 000, ,00 0 Składki na Fundusz Pracy 0 000, , , ,00 0 Wynagrodzenia bezosobowe 000,00 000,00 000, ,00 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 0 Zakup materiałów i wyposażenia 000,00 000, Zakup środków dydaktycznych i książek 0 000, ,00 0 Zakup usług remontowych 000,00 000, Zakup usług pozostałych 00,00 00, Podróże służbowe krajowe 00,00 00, ,00 000, Dowożenie uczniów do szkół 0 000, , Zakup usług pozostałych 0 000, , Licea ogólnokształcące 0,00 0,00 0,00 000,00,00 0, osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 00,00 0 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 000,00 000,00 000, ,00 00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0 000, , , ,00 0 Składki na ubezpieczenia społeczne 0 000, , , ,00 0 Składki na Fundusz Pracy 000,00 000,00 000, ,00 0 Wynagrodzenia bezosobowe 000,00 000,00 000, ,00 0 Zakup materiałów i wyposażenia 00,00 00, Zakup środków dydaktycznych i książek,00,00,00 0,00,00 0,00 0 Zakup energii 000,00 000, Zakup usług remontowych 000,00 000, Zakup usług zdrowotnych 000,00 000, Zakup usług pozostałych 00,00 00, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 000,00 000, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 000,00 000, Podróże służbowe krajowe 000,00 000, Strona 0 z

11 Dział Rozdział Nazwa Plan 00 związane zadania 0 inwestycyjne 00,00 00, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli,00,00,00 0,00,00 0,00 00 Zakup usług pozostałych,00,00,00 0,00,00 0,00 00,00,00,00 0,00,00 0,00 0 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 0 000, ,00 00,00 000,00 00, , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 0 000, ,00 00 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 00,00 0 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 000,00 000,00 000, ,00 0 Składki na ubezpieczenia społeczne 00,00 00,00 00,00 0 0,00 0 Składki na Fundusz Pracy 00,00 00,00 00,00 0 0,00 0 Zakup materiałów i wyposażenia 00,00 00, Zakup środków dydaktycznych i książek 000,00 000, Zakup energii 000,00 000, Zakup usług pozostałych 000,00 000, Realizacja zadań wymagających stosowania 00 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla,00 dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,00 0,00 0,00 0,00, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty,00,00 0,00,00 00 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0 000, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 0,00 0,00 0,00 00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne,00,00,00,00 0 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Składki na Fundusz Pracy 00,00 00,00 00,00 0 0,00 0 Zakup materiałów i wyposażenia,00,00,00 0,00,00 0,00 0 Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 0,00 0 Zakup energii,00,00,00 0,00,00 0,00 00 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona z

12 Dział Rozdział Nazwa Plan 0 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 0 00,00 związane zadania 0 inwestycyjne 0 00,00 00,00 00, osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 000, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 00,00 00,00 00,00 0 0,00 00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 000,00 000,00 000, ,00 0 Składki na ubezpieczenia społeczne 0 000, , , ,00 0 Składki na Fundusz Pracy 000,00 000,00 000, ,00 0 Wynagrodzenia bezosobowe 0 00, , , ,00 0 Zakup materiałów i wyposażenia 000,00 000, Zakup środków dydaktycznych i książek 000,00 000, Zakup energii 0 000, , Zakup usług remontowych 00,00 00, Zakup usług pozostałych 00,00 00, ,00 00, Pozostała działalność 0 0, 0 0,, 0, 0 0 0,00 0, 00 Wynagrodzenia osobowe pracowników,,,, 0 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, 0, 0,00 0, 0 Wynagrodzenia osobowe pracowników,, 0,00, 0 Składki na ubezpieczenia społeczne,00,00,00,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 0, 0, 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne,, 0,00, 0 Składki na Fundusz Pracy,00,00,00,00 Składki na Fundusz Pracy,, 0,00, Składki na Fundusz Pracy,, 0,00, Zakup materiałów i wyposażenia 00, ,00 Zakup materiałów i wyposażenia,0,0 0,00,0 Zakup środków dydaktycznych i książek 0,0 0,0 0,00 0,0 Strona z

13 Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 0,00 0 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0 Zakup usług pozostałych 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00,00,00 0,00,00 Ochrona zdrowia 000,00 000,00 000,00 00,00 00,00 0,00 Lecznictwo ambulatoryjne 000,00 000, Zakup usług zdrowotnych 000,00 000, Zwalczanie narkomanii 0 000, , Zakup materiałów i wyposażenia 0 000, , Zakup usług pozostałych 0 000, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0 000, , ,00 00, Składki na ubezpieczenia społeczne 00,00 00,00 00,00 0 0,00 0 Składki na Fundusz Pracy 000,00 000,00 000, ,00 0 Wynagrodzenia bezosobowe 000,00 000,00 000, ,00 0 Zakup materiałów i wyposażenia 000,00 000, Zakup energii 000,00 000, Zakup usług pozostałych 000,00 000, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 000,00 000, Różne opłaty i składki 00,00 00, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 00,00 00, ,00 000, Pomoc społeczna 0,00 0,00,00,00 00,00 0,00 0 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 000,00 000, Składki na ubezpieczenie zdrowotne 000,00 000, Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 000,00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 000, Strona z

14 Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 0 Świadczenia społeczne 000, , Zakup usług pozostałych 000,00 000, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych samorządu terytorialnego 0 000, , Dodatki mieszkaniowe 000, , Świadczenia społeczne 000, ,00 00 Zasiłki stałe 00,00 0 0, Świadczenia społeczne 00,00 0 0,00 0 Ośrodki pomocy społecznej 0,00 0,00 0,00 0, osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 00,00 0 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 0,00 0,00 0,00 00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne,00,00,00,00 0 Składki na ubezpieczenia społeczne,00,00,00,00 0 Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Wynagrodzenia bezosobowe 000,00 000,00 000, ,00 0 Zakup materiałów i wyposażenia 0, 0, 0, 0,00 0, 0,00 0 Zakup usług zdrowotnych 00 Zakup usług pozostałych 00,00 00, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 00,00 00, Podróże służbowe krajowe 0 000, , Różne opłaty i składki,00,00,00 0,00,00 0, , 0 0, 0 0, 0,00 0 0, 0,00 000,00 000, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 000,00 opiekuńcze 000,00 000,00 000,00 0 Składki na ubezpieczenia społeczne,00,00,00,00 0 Składki na Fundusz Pracy 0 Wynagrodzenia bezosobowe,00,00,00,00 0 Pomoc w zakresie dożywiania 0 000, , Świadczenia społeczne 0 000, , Strona z

15 Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne Edukacyjna opieka wychowawcza 00,00 00,00 00, , ,00 0,00 0 0,00 0,00 0 Świetlice szkolne 0 00, , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 00,00 0 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 000,00 000,00 000, ,00 00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 00,00 00,00 00,00 0 0,00 0 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Zakup materiałów i wyposażenia 00,00 00, ,00 00, Placówki wychowania pozaszkolnego 000,00 000,00 00,00 00, osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 00,00 0 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 000,00 000,00 000, ,00 00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 00,00 00,00 00,00 0 0,00 0 Składki na ubezpieczenia społeczne 00,00 00,00 00,00 0 0,00 0 Składki na Fundusz Pracy 00,00 00,00 00,00 0 0,00 0 Wynagrodzenia bezosobowe 0 000, , , ,00 0 Zakup materiałów i wyposażenia 0 000, , Zakup energii 000,00 000, Zakup usług zdrowotnych 00,00 00, Zakup usług pozostałych 00,00 00, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 000,00 000, Podróże służbowe krajowe 00,00 00, Różne opłaty i składki 000,00 000, ,00 000, ,00 00, Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 000,00 socjalnym 000, Stypendia dla uczniów 000, , Inne formy pomocy dla uczniów 00,00 0 0,00 0 Strona z

16 Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Zakup usług pozostałych 00,00 00, Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 000,00 motywacyjnym 00 0, Stypendia dla uczniów 000, ,00 00 Rodzina,00,00,00, 0 0, 0,00 0,00 0,00 0 Świadczenie wychowawcze 000,00 000,00,00 0,00,00 0,00 0 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 000,00 000, Świadczenia społeczne,00,00,00 0,00 00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 0,00 0,00 0,00 00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne,00,00,00,00 0 Składki na ubezpieczenia społeczne,00,00,00,00 0 Składki na Fundusz Pracy,00,00,00,00 0 Zakup materiałów i wyposażenia 0 000, , Zakup usług pozostałych,,, 0,00, 0, ,,, 0,00, 0,00 000,00 000, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 0 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 0,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0,00 00,00,00 0,00 0,00 0 Świadczenia społeczne 0,00 0,00 00 Wynagrodzenia osobowe pracowników,00,00,00,00 00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne,00,00,00,00 0 Składki na ubezpieczenia społeczne,00,00,00,00 0 Składki na Fundusz Pracy,00,00,00,00 0 Zakup materiałów i wyposażenia 000,00 000, Zakup usług pozostałych 00, 00, 00, 0,00 00, 0,00 0 Podróże służbowe krajowe 000,00 000, Podróże służbowe zagraniczne,,, 0,00, 0, ,00 000, Wspieranie rodziny 0,00 0,00 0,00,, 0,00 00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, 0, 0, 0, Strona z

17 Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne,00,00,00,00 0 Składki na ubezpieczenia społeczne,00,00,00,00 0 Składki na Fundusz Pracy,00,00,00,00 0,,, 0,00, 0,00 0 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0, osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 000, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 0,00 0,00 0,00 00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 000,00 000,00 000, ,00 0 Składki na ubezpieczenia społeczne 00,00 00,00 00,00 0 0,00 0 Składki na Fundusz Pracy 000,00 000,00 000, ,00 0 Wynagrodzenia bezosobowe 000,00 000,00 000, ,00 0 Zakup materiałów i wyposażenia 0 000, , Zakup środków żywności 000,00 000, Zakup energii 0 000, , Zakup usług remontowych 00,00 00, Zakup usług zdrowotnych 00,00 00, Zakup usług pozostałych 00,00 00, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 00,00 00, ,00 000, ,00 00, Rodziny zastępcze 000, , Świadczenia społeczne 000, , Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Świadczenia społeczne 0,00 0,00 0,00 0,00 00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,,0 0, 0 0,00, 0,00 000,00 0, 00, 00,, 0, Gospodarka ściekowa i ochrona wód, 0 0,00 0 0,00 0, , 00,, 0,00 0 Składki na ubezpieczenia społeczne 0 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Zakup energii 00,00 00, Strona z

18 Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 0 Zakup usług remontowych 00,00 00, Zakup usług pozostałych 000,00 000, Różne opłaty i składki 00,00 00, Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na prawnych i innych organizacyjnych 000,00 000, inwestycyjne budżetowych 0, 0,00 0, 0, 0 inwestycyjne budżetowych, 0,00,,, 0,00 0 inwestycyjne budżetowych, 0,00,,, 0, Gospodarka odpadami , ,00 000, , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 000, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0 00, , , ,00 00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 000,00 000,00 000, ,00 0 Składki na ubezpieczenia społeczne 000,00 000,00 000, ,00 0 Składki na Fundusz Pracy 000,00 000,00 000, ,00 0 Zakup materiałów i wyposażenia 000,00 000, Zakup usług pozostałych 0 00, , Podróże służbowe krajowe 00,00 00, ,00 00, ,00 00, Oczyszczanie miast i wsi 0 000, , Zakup materiałów i wyposażenia 0 000, , Zakup usług pozostałych 0 000, , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 000,00 000, Zakup materiałów i wyposażenia 000,00 000, Zakup usług pozostałych 000,00 000, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 0 000, , Zakup materiałów i wyposażenia 000,00 000, Zakup usług pozostałych 000,00 000, inwestycyjne budżetowych Strona z

19 Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 0 inwestycyjne budżetowych 00 Oświetlenie ulic, placów i dróg 0, 0, 0, 0,00 0, 0, , ,00 0 Zakup energii 0, 0, 0, 0,00 0, 0,00 0 Zakup usług remontowych,00,00,00 0,00,00 0,00 00 Zakup usług pozostałych 00,00 00, Różne opłaty i składki 00,00 00, inwestycyjne budżetowych , ,00 Wpływy i związane z gromadzeniem ,00 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , Zakup materiałów i wyposażenia 000,00 000, Zakup środków dydaktycznych i książek 000,00 000, Zakup usług pozostałych 000,00 000, Pozostała działalność,0,,00 00,00,00 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0,00 0 Wynagrodzenia bezosobowe 00,00 00,00 00,00 0 0,00 0 Zakup materiałów i wyposażenia 0 0,00 0 0, Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0 Różne opłaty i składki 000,00 000, Pozostałe podatki na rzecz budżetów samorządu terytorialnego,00,00,00 0,00,00 0,00 Podatek od towarów i usług (VAT). 0, 0, 0,00 0, 00 inwestycyjne budżetowych 0 inwestycyjne budżetowych 0, 0,00 0, 0, 0, 0,00 0 inwestycyjne budżetowych 00 0, 0, , 00 0, 00 0, 0,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0, ,00 00,00 000,00 00, ,00 0,00 0,00 0 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 000,00 000, , ,00 0 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 0 000, ,00 00 Zakup usług pozostałych 000,00 000, Biblioteki 0 000, ,00 0, ,00 0 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 0 000, ,00 0 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,00 0, ,00 Strona z

20 Dział Rozdział Nazwa Plan 0 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych związane zadania 0 inwestycyjne , ,00 Pozostała działalność 0, , ,00 000,00 0 0,00 0,00 0 Składki na ubezpieczenia społeczne 0 00, , , ,00 0 Składki na Fundusz Pracy 00,00 00,00 00,00 0 0,00 0 Wynagrodzenia bezosobowe 0 000, , , ,00 0 Zakup materiałów i wyposażenia 000,00 000, Zakup energii 00,00 00, Zakup usług remontowych 0 000, , Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0 Różne opłaty i składki 00 inwestycyjne budżetowych 0,00 0,00 0,00 0,00 Kultura fizyczna 0, 0,00 0,00 0 0,00 00, ,00 00,, 0, 0,00 0 Obiekty sportowe 00,00 00, Zakup materiałów i wyposażenia 00,00 00, Zakup energii 0,00 0,00 00 Zakup usług pozostałych 0 0,00 0 0, Zadania w zakresie kultury fizycznej 0, 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0, ,00 00,, 0, 0,00 0 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , ,00 0 Stypendia różne 000, , Wynagrodzenia osobowe pracowników,00,00,00,00 00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne,00,00,00,00 0 Składki na ubezpieczenia społeczne,00,00,00,00 0 Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Wynagrodzenia bezosobowe,00,00,00,00 0 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0 Zakup energii 00,00 00, Zakup usług remontowych 0 000, , Strona 0 z

21 Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 0 Zakup usług zdrowotnych 00,00 00, Zakup usług pozostałych 00,00 00, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 00,00 00, Podróże służbowe krajowe 00,00 00, Różne opłaty i składki 000,00 000, ,00 0,00 000,00 000, inwestycyjne budżetowych 0 inwestycyjne budżetowych,00 0,00,00,00,00 0,00 0 inwestycyjne budżetowych, 0,00,,, 0,00 00 na inwestycyjne budżetowych , ,00 Pozostała działalność 0 000, , Zakup usług pozostałych 0 000, , razem:, 0 0,,,0 0,,00 0,00, 0, ,00 0, 0, 0 00, 0,00 Strona z

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 00 00 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 00 00 00 00 0 Zakup

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 078,00 5 4 478,00 01030 Izby rolnicze 6 740,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok Załącznik nr do uchwały budżetowej na 0 rok Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 Melioracje wodne 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 64.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2016r. zał. nr 2 do URG Nr XVI /101/2015 z dn. 30 grudnia 2015 r.

Wydatki budżetu na 2016r. zał. nr 2 do URG Nr XVI /101/2015 z dn. 30 grudnia 2015 r. budżetu na 0r. zał. nr do URG Nr XVI /0/0 z dn. 0 grudnia 0 r. Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 0 0 0 00 0 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 162/2016 Burmistrza Mieszkowic z dnia 4 stycznia 2016 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 13 Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Rady Gminy Stare Miasto Nr z dnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2015 rok PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 650 116,00

Bardziej szczegółowo

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane `

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane ` Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/199/15 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia grudnia 2015 r. PLAN WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDZETOWEJ NA 2016 ROK Z WYSZCZE GÓLNIENIEM: WYDATKI

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 0 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan zadania na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo,00,00,00,00 00 00 0 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 budżetowych 00

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r.

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r. Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr 112.2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. WYDATKI URZĄD GMINY Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 59 352,00 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku WYDATKI Tabela Nr do Uchwały Nr V// Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia lutego 0 roku Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo, 0,,00,00 0,,00,00 00 Melioracje wodne 0,

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Wydatki budżetu Gminy Świebodzin na 2012 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 134/2015 z dnia 2015-12-29 WYDATKI Budżet na rok 2015 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 216,41 0,00 11 216,41 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 2830 zleconych do realizacji

Bardziej szczegółowo

wy 010 dotacja celowa ,00 zł) , ,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi , , ,00

wy 010 dotacja celowa ,00 zł) , ,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi , , ,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/219/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27.09.2012 r. Budżet Gminy Mosina na 2012 r. Wydatki wy Rolnictwo i łowiectwo (w tym 010 dotacja celowa 168.059,00 zł) 574 469.00-60

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016 REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016 Dział 010 020 600 01030 01041 01095 02001 60004 60014 60016 Rolnictwo i łowiectwo 300 644,40

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 429 361,00 01008 Melioracje wodne 01010

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie za 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY Piaseczno NA ROK 2012 wg klasyfikacji budżetowej (wszystkie paragrafy)

WYDATKI BUDŻETU GMINY Piaseczno NA ROK 2012 wg klasyfikacji budżetowej (wszystkie paragrafy) Załącznik nr 2a do uchwały nr 393/XVII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18.01.2012r 010 400 600 700 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01030 2850 01095 IZBY ROLNICZE WYDATKI BUDŻETU GMINY Piaseczno NA ROK 2012

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Plan na 2015r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74%

Plan na 2015r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2015r. w zł. Wykonanie za 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46%

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46% Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 646,00 1 214 525,39 80,72% 01008 Melioracje wodne 12 000,00 12 000,00 100,00% 01010

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 8/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 09 stycznia 2015 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2015 rok Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pakosław Nr... z dnia...r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 261 310,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa z budżetu na

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

, , , ,51 95, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,74 44,08

, , , ,51 95, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,74 44,08 Wykonanie budżetu Gminy Brańszczyk za 2012 roku - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan w zł. Wykonanie wydatków bieżących w zł. Wykonanie wydatków majątkowych w zł. Wykonanie wydatków ogółem w zł.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 30.06.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 593 568,40 01030 Izby rolnicze 8 354,00 01036 2850 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego WYDATKI BIEŻĄCE Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 212 134,26 211 772,88 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 60 547,20 60 547,20 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne

01008 Melioracje wodne PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 946 075,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01030 Izby rolnicze 12 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z 2850 12 800,00 podatku rolnego 600 Transport

Bardziej szczegółowo

WYDATKI - zał. Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/235/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 września 2017 roku

WYDATKI - zał. Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/235/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 września 2017 roku WYDATKI - zał. Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/235/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 września 2017 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 386 979,11-2

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r.

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 65/14 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 24 marca 2014 r. Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan na Plan na

Bardziej szczegółowo

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność Plan wydatków Gminy Czerwonak - stan na dzień 17 wrzesnia 2009 r. - zgodnie z uchwałą Rady Gm Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2015

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2015 Dział Rozdział Paragraf Wskaźnik% 6:5 Wydatki bieżące Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Tabela Nr 2 do Uchwały budżetowej RM Nr 154/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK Dział Rozdz. Nazwa Ogółem wydatki bieżące (5+8+9+10+11) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) z

Bardziej szczegółowo

Wydatki na zadania gminne

Wydatki na zadania gminne Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 3.1 Dział Wydatki razem 750 400 049 Wydatki bieżące 552 870 900 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 445 668 245 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 233 015

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr Burmistrza Halinowa z dnia 23 października 2017 roku

ZARZĄDZENIE Nr Burmistrza Halinowa z dnia 23 października 2017 roku ZARZĄDZENIE Nr 109.2017 Burmistrza Halinowa z dnia 23 października 2017 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu gminy Halinów za III kwartał 2017 roku. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Plan na Plan 2013 ZMIANA % rozdział Wyszczególnienie 29.10.2012 Razem: 75

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

z tego: Wydatki na programy finansowane z

z tego: Wydatki na programy finansowane z Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/64/2015 Rady Miejskiej w Suchaniu z 22 grudnia 2015 r. budżetu Gminy Suchań w 2016 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na 2016 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH Rolnictwo i łowiectwo 3 143, ,6% 1030 Izby rolnicze

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH Rolnictwo i łowiectwo 3 143, ,6% 1030 Izby rolnicze Dział rozdział ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie 2014 Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Plan 2015 propozycje

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Za łącznik Nr 2 do Zarz ądzenia Nr 21/04 Burmistrza Miasta Dzia łdowo z dnia 08 marca 2004 r.

Za łącznik Nr 2 do Zarz ądzenia Nr 21/04 Burmistrza Miasta Dzia łdowo z dnia 08 marca 2004 r. Za łącznik Nr 2 do Zarz ądzenia Nr 21/04 Burmistrza Miasta Dzia łdowo z dnia 08 marca 2004 r. Układ wykonawczy wydatków budżetu miasta na 2004 nrok Dział Rozdział Paragraf Opis Plan 29 756 508,00 zł Dotacje

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 146 600,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW Tabela nr 7 WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW WYDATKI OGÓŁEM 7 47 79 856 69 55 4 584 A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY ZADANIA WŁASNE 9 74 7 6 74 669 4 54 86 4 9 55 9 7 4 54 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 9

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD. z dnia 24 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD. z dnia 24 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grunwald za 2015 r. Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i art. 269

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy na rok 2011 Urząd Miasta

Plan finansowy na rok 2011 Urząd Miasta Załącznik nr 1 do projektu zarządzenia Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle Nr 104 /Fn/2011 z dnia 18 lutego 2011r. Plan finansowy na rok 2011 Urząd Miasta Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy Grębocice na rok 2014

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy Grębocice na rok 2014 ZARZĄDZENIE NR 106.2014 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy Grębocice na rok 2014 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 WÓJTA GMINY JAKUBÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. Plan po zmianach 1 2 3 4 7

Plan wydatków Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. Plan po zmianach 1 2 3 4 7 Dz. Rozdz Par. Treść Plan po zmianach 1 2 3 4 7 10 Rolnictwo i łowiectwo 7.064,00 1030 Izby rolnicze 7.064,00 1030 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskany 7.064,00 20 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE wydatków budżetowych na 2008 rok w zł Plan po

ZESTAWIENIE wydatków budżetowych na 2008 rok w zł Plan po ZESTAWIENIE wydatków na 2008 rok w zł Plan po Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 84/XIV/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28.12.2007r Przewidywane Wskaźnik zmianach uchwały wykonanie Plan % Lp. Dział

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia...... roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI GMINY

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009 r PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Klasyfikacja w złotych 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/296/2013 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE. z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXI/296/2013 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE. z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXI/296/2013 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r. Dział WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r. Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Plan pierwotny Plan po zmianach na 31.12.2015 r. Wykonanie za 12 m-cy w złotych % DOCHODY BIEŻĄCE w tym: 37 648

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych.

Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych. Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miasta Zgierza Nr VI/34/07 z dnia 22 lutego 2007 r. Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych. Dział rozdział paragraf Nazwa Przewidywane wykonanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006 WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006 710 Działalność usługowa 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie Page 1 Załącznik

Bardziej szczegółowo