INTERPOLACJA I APROKSYMACJA FUNKCJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INTERPOLACJA I APROKSYMACJA FUNKCJI"

Transkrypt

1 Transport, studia niestacjonarne I stopnia, semestr I Instytut L-5, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska Ewa Pabisek Adam Wosatko

2 Wprowadzenie Na czym polega interpolacja? Interpolacja polega na budowaniu tzw. funkcji interpolujących ϕ(x) na podstawie zadanych wartości f (x) zapamiętanych w postaci dyskretnej. Postać dyskretną tworzą dwa zbiory liczbowe: X = {x 0, x 1,..., x n } które nazywamy węzłami interpolacji, oraz wartości pewnej funkcji interpolowanej: gdzie dla wygody zapisu f i f (x i ). F = {f 0, f 1,..., f n }

3 Wprowadzenie Warunki interpolacji f f (x) ϕ(x) x 0 x 1 x 2 x 3 x i x n x Obie funkcje: interpolowana f (x) i interpolująca ϕ(x) na zbiorze węzłów X mają dokładnie takie same wartości liczbowe. Są zatem spełnione warunki ϕ(x i ) = f (x i ), i = 0, 1,..., n na podstawie których konstruuje się funkcję interpolującą ϕ(x i ).

4 Wprowadzenie Postać ogólna wielomianu interpolacyjnego Funkcja ϕ(x i ) w przypadku ogólnym jest przedstawiana najczęściej w postaci wielomianu uogólnionego, utworzonego z odpowiednio dobranych tzw. funkcji bazowych φ i (x), i = 0, 1,..., n. ϕ(x) = a o φ 0 (x) + a 1 φ 1 (x) +... a n φ n (x) = gdzie wprowadzono oznaczenia: Φ(x) = [φ 0 (x), φ 1 (x),..., φ n (x)] baza interpolacyjna n a i φ i (x) = Φ(x) a, a = [a 0, a 1,..., a n ] T wektor współczynników (mnożników) i=0 funkcji ϕ(x) względem bazy Φ(x).

5 Wprowadzenie Sformułowanie zagadnienia interpolacji funkcji jednej zmiennej Każda baza Φ(x) ma spełniać podstawowy warunek: funkcje φ i (x), i = 0, 1,..., n muszą być liniowo niezależne, czyli gdy żadnej z nich nie da się przedstawić w postaci i 1 φ i (x) = a k φ k (x) + k=1 n k=i+1 a k φ k (x), i = 1, 2,..., n. W celu utworzenia konkretnej funkcji interpolującej ϕ(x), należy: przyjąć odpowiednią bazę Φ(x) wyznaczyć wartości liczbowe wszystkich jej współczynników a i, i = 0, 1,..., n sformułować wielomian ϕ(x i )

6 Wprowadzenie Sformułowanie zagadnienia interpolacji funkcji jednej zmiennej układ równań Wielomian ma postać: ϕ(x i ) = Φ(x i ) a = f i, i = 0, 1,..., n lub U a = f. (1) Po wprowadzeniu oznaczenia u ij = φ i (x j ), i, j = 0, 1, 2,..., n otrzymujemy: u 00 u 10 u n0 a 0 f 0 u 01 u 11 u n1 U =......, a = a 1., f = f 1 (2). u 0n u 1n u nn a n f n Ponieważ baza Φ(x) utworzona jest z funkcji liniowo niezależnych to: det(u) 0 Układ równań (1) ma jednoznaczne rozwiązanie: a = U 1 f. (3)

7 Wprowadzenie Bazy interpolacji Najczęściej stosowanymi, a zarazem najprostszymi bazami interpolacji są: a) baza jednomianowa, dla ciągłych funkcji na skończonym odcinku [a, b] Φ(x) = [ 1, x, x 2, x 3,..., x n ], b) baza trygonometryczna dla okresowych funkcji f (x) na odcinku [ π, π]. Φ(x) = [ 1/ 2, sin x, cos x,..., sin nx, cos nx ], Nie każda baza interpolacyjna nadaje się równie dobrze do rozwiązywania konkretnych zadań. Dlatego staje się niezbędne dostosowanie bazy do specyfiki rozwiązywanego problemu.

8 Wprowadzenie Przykład Zbudować uogólniony wielomian interpolacyjny o postaci ϕ(x) = a 0 + a 1 x + a 2 cos x + a 3 sin x a) Węzły interpolacji X = {x 0, x 1, x 2, x 3 } = {0, 1.5, 3, 4} b) Wartosci funkcji F = {f 0, f 1, f 2, f 3 } = {2, 3, 1, 3} c) Baza interpolacyjna Φ(x) = [1, x, cos x, sin x], Rozwiązanie Budujemy macierz U: U = 1 x 0 cos x 0 sin x 0 1 x 1 cos x 1 sin x 1 1 x 2 cos x 2 sin x 2 1 x 3 cos x 3 sin x 3 =

9 Wprowadzenie Przykład (c.d.) Otrzymujemy układ równania U a = f, którego rozwiązanie pozwala zapisać poszukiwany wielomian w postaci: ϕ(x) = Φ(x) a = [1, x, cos x, sin x]

10 Interpolacja wielomianowa (algebraiczna) Interpolacja wielomianowa (algebraiczna) 1 Ten typ interpolacji ma ograniczone zastosowanie, zwłaszcza gdy zachodzi konieczność posługiwania się wielomianami n > 10. W tym przypadku algorytm metody staje się niestabilny i wrażliwy na błędy zaokragleń. 2 Dla wielomianów stopni n > 10 w obliczeniach pojawia tzw. efekt (zjawisko) Rungego, polegający na tym, że wielomian interpolacyjny przybliża funkcję interpolowaną w sposób niejednostajny. Wielomian ten wykazuje oscylacje względem funkcji f (x) w pobliżu jego końców osiagając tym większe wartości im wyższy jest stopień n wielomianu.

11 Interpolacja wielomianowa (algebraiczna) Interpolacja wielomianowa Baza jednomianowa Przyjmujemy bazę jednomianową Φ(x) = [ 1, x, x 2, x 3,..., x n ], i budujemy wielomianową funkcję interpolującą ϕ(x) = a 0 + a 1 x + a 2 x 2 + a 3 x a n x n (4) Układ równań Ua = f przyjmuje teraz postać: 1 x 0 x0 2 x0 3 x0 n a 0 1 x 1 x1 2 x1 3 x1 n a = 1 x n xn 2 xn 3 xn n a n z którego w sposób jednoznaczny można obliczyć współczynniki a wielomianu (4). f 0 f 1. f n,

12 Interpolacja wielomianowa (algebraiczna) Przejście do bazy Lagrange a Stosowanie wzorów: a = U 1 f ϕ(x) = Φ(x) a = Φ(x) U 1 f = N(x) f, w celu zbudowania nowej bazy: N(x) Φ(x) U 1 = [ L 0 (x), L 1 (x),..., L n (x) ] w przypadku ogólnym jest niewygodne ze względu na dużą złożoność obliczeń. Dlatego też elementy tej bazy nazywanej bazą Lagrange a zostaną wygenerowane w inny sposób.

13 Interpolacja Lagrange a Interpolacja Lagrange a Przyjmujemy zatem następującą postać funkcji interpolującej stopnia n. Funkcja ta to wielomian interpolacyjny Lagrange a Jeżeli założymy, że N(x) L n (x) = f 0 L n 0(x) + f 1 L n 1(x) f n L n n(x). (5) to na podstawie (5) otrzymamy f = [ 0, 0,..., 1 i,..., 0, 0, ] T, (6) L n (x) L n i (x). (7) czyli w szczególnym przypadku funkcja interpolująca L n (x) jest identyczna z bazową L n i (x) i musi zgodnie z (6): a) zerować się we wszystkich węzłach x j dla których j i, b) przyjmować wartość jednostkową w węźle x i, czyli { L n δ ij = 1, gdy i = j, i (x j ) = δ ij, δ ij = 0, gdy i j.

14 Interpolacja Lagrange a Interpolacja Lagrange a Z powyższego wynika, że funkcja bazowa L n i (x) musi mieć postać: L n i (x j ) = C i (x x 0 ) (x x 1 )... (x x i 1 ) (x x i+1 )... (x x n ). (8) Ponieważ w węźle x i wielomian ten przyjmuje wartość równą 1 otrzymujemy C i (x i x 0 ) (x i x 1 )... (x i x i 1 ) (x i x i+1 )... (x i x n ) = 1. Stąd otrzymujemy 1 C i = (x i x 0 ) (x i x 1 )... (x i x i 1 ) (x i x i+1 )... (x i x n ). (9) Po podstawieniu do (8) i- ta funkcja bazowa Lagrange a ma postać L n i = (x x 0) (x x 1 )... (x x i 1 ) (x x i+1 )... (x x n ) (x i x 0 ) (x i x 1 )... (x i x i 1 ) (x i x i+1 )... (x i x n ) L n i = j=n j=0, j i x x j x i x j. (10)

15 Interpolacja Lagrange a Przykład 1 Interpolacja Lagrange a Zbudować wielomian interpolacyjny Lagrange a stopnia n = 2. a) Węzły interpolacji: X = {x 0, x 1, x 2 } b) Wartosci funkcji: F = {f 0, f 1, f 2 } c) Baza interpolacyjna: Φ(x) = [1, x, x 2 ] d) Wielomian interpolacyjny: ϕ(x) = a 0 + a 1 x + a 2 x 2 e) Baza Lagrange a: L 2 (x) = Φ(x) U 1 = [L 2 0 (x), L2 1 (x), L2 2 (x)] L 2 i (x) = j=2 j=0 j i f) Wielomian interpolacyjny: x x i x i x j : L 2 0(x) = (x x 1)(x x 2 ) (x 0 x 1 )(x 0 x 2 ), L 2 1(x) = (x x 0)(x x 2 ) (x 1 x 0 )(x 1 x 2 ), L 2 2(x) = (x x 0)(x x 1 ) (x 2 x 0 )(x 2 x 1 ). ϕ(x) = L 2 (x) f = f 0 L 2 0 (x) + f 1L 2 1 (x) + f 2L 2 2 (x).

16 Interpolacja Lagrange a Przykład 1 (c.d.) Interpolacja Lagrange a Wielomiany bazowe Lagrange a L 2 0 (x), L2 1 (x), L2 2 (x) wyznaczone dla x = {x 0, x 1, x 2 } = { 1, 2, 3} F = {f 0, f 1, f 2 } = {1, 4, 9 } oraz wielomian interpolacyjny Lagrange a ϕ(x) = 1 x Warto zauważyć, że dla dowolnego x zachodzi: L 2 1(x) ϕ(x) n L 2 i (x) = 1. i=1 0 L 2 2(x) L 2 0(x) W wielomianie interpolacyjnym ϕ(x) = L 2 (x) f = f 0 L 2 0 (x) + f 1L 2 1 (x) + f 2L 2 2 (x) każdy z wielomianów bazowych L i ma udział z wagą f i.

17 Interpolacja Lagrange a Przykład 2 Interpolacja Lagrange a Dla funkcji f (x) = x, w przedziale < 1, 1 > znaleźć wielomiany interpolacyjne Lagrange a stopnia n = 2, 4, 10. Rozwiązanie: 1 dla n = 2, X = { 1, 0, 1} : ϕ 2 (x) = x 2 2 dla n = 4, X = { 1, 0.5, 0.0, 0.5, 1.0} : ϕ 4 (x) = 4 3 x x 2 3 dla n = 10, X = { 1, 0.8, 0.6,..., 0.6, 0.8, 1} : ϕ 10 (x) = x x x x x 2

18 Wprowadzenie Aproksymacja funkcji Zasadnicza różnica pomiędzy interpolacją a aproksymacją Aproksymacja różni się od interpolacji funkcji tym, że dla wyznaczania współczynników wielomianu aproksymacyjnego (nie interpolacyjnego!) nie korzysta się z warunków ϕ i (x) = f i. Oznacza to, że wielomian aproksymacyjny na zbiorze X nie musi przyjmować wartości funkcji aproksymowanej.

19 Wprowadzenie Aproksymacja optymalna Stopień wielomianu aproksymacyjnego nie ma związku z liczbą elementów zbioru X, a wyznaczanie niewiadomych a i musi być realizowane inną metodą. Wybór tego sposobu decyduje o własnościach stosowanej aproksymacji, która w pewnym określonym sensie powinna być najlepsza (optymalna). Rozwiązanie problemu aproksymacji optymalnej wymaga: przyjęcia odpowiedniej bazy funkcyjnej ustalenia kryterium oceny jakości aproksymacji, które służy do jednoznacznego określenia wartości a i. Można stwierdzić, że aproksymacja funkcji f (x) za pomocą funkcji ϕ(x) jest tym lepsza, im te dwie funkcje mniej różnią się od siebie.

20 Wprowadzenie Kryterium jakości aproksymacji Jeśli funkcja f (x) określona jest tylko za pomocą skończonego zbioru jej rzędnych to wartości różnicy f (x) ϕ(x) mogą być obliczone tylko na zbiorze X i wynoszą f (x i ) ϕ(x i ), i = 1, 2,..., n. Najprostsza postać kryterium oceniającego jakość aproksymacji jest następująca n min R = min [f (x i ) ϕ(x i )] 2 (11) i=0 Wartość funkcji R jest pewną miarą odchylenia funkcji aproksymującej ϕ(x) od aproksymowanej f (x). Ten sposób postępowania nosi nazwę metody najmniejszych kwadratów.

21 Aproksymacja wielomianami algebraicznymi Aproksymacja wielomianami algebraicznymi Wielomian aproksymacyjny stopnia m = 1, 2,..., n ma postać: ϕ(x) = a 0 + a 1 x + a 2 x a m x m = m a k x k (12) W przypadku gdy m = n mamy do czynienia z interpolacją, dla której R = 0. Gdy m < n, wówczas R > 0 i odchylenie ϕ(x) od f (x) jest najmniejsze gdy R osiąga wartość minimalną. k=0 Obliczenie wartości a i polega na wykorzystaniu warunków stacjonarności funkcji R: R = 0, k = 0, 1, 2,..., m. (13) a k

22 Aproksymacja wielomianami algebraicznymi Warunki stacjonarności dla aproksymacji wielomianami Metoda najmniejszych kwadratów Warunków tych jest m + 1, a więc tyle ile niewiadomych współczynników a i ma wielomian aproksymujący. Obliczając pochodne cząstkowe funkcji R otrzymujemy 2 R a k = { n } [f (x i ) ϕ(x i )] 2 = a k i=0 n [f (x i ) ϕ(x i )] ϕ(x i ) = 0, dla k = 0, 1,..., m (14) a k i=0 Gdy podstawimy n i=0 a k ϕ(x i ) = x k i, to: [ Φ(xi ) a f (x i ) ] x k i = n { [ x k i=0 i x k+1 i n i=0 [ Φ(xi ) x k i a f (x i ) x k i ] =... x k+m ] } i a fi xi k = 0, k = 0, 1,..., m.

23 Aproksymacja wielomianami algebraicznymi Układ równań dla aproksymacji wielomianami Wprowadzając oznaczenia otrzymujemy ostatecznie s k = n i=0 x k i, t k = n i=0 f i x k i (15) [s k, s k+1,..., s k+m ] a = t k, k = 0, 1, 2,..., m (16) lub S a = t (17) gdzie: S = s 0 s 1 s 2 s m s 1 s 2 s 3 s m+1 s 2 s 3 s 4 s m s m s m+1 s m+2 s 2m, a = a 0 a 1 a 2 a m, t = t 0 t 1 t 2 t m.

24 Aproksymacja wielomianami algebraicznymi Przykład Zbudować wielomian aproksymacyjny stopnia m = 1 dla funkcji: i x π/2 π/3 π/3 π/2 f Rozwiązanie: a) Wielomian aproksymacyjny a postać ϕ(x) = a 0 + a 1 x b) Funkcja R: R = n i=0 (a 0 + a 1 x i f i ) 2 c) Układ równań S a = t ma postać: [ n n + 1 i=0 x ] [ ] i n i=0 x a0 n i i=0 x i 2 a 1 d) Po podstawieniu danych: [ ] [ a0 a 1 ] = [ = [ n i=0 f ] i n i=0 f. (18) i x i ]. (19) e) Rozwiązanie układu równań (19): a 0 = 2.5, a 1 = f) Wielomian aproksymacyjny ma postać: ϕ(x) = x.

25 Aproksymacja wielomianami algebraicznymi Przykład (c.d.) ϕ(x) = x

26 Aproksymacja wielomianami uogólnionymi Aproksymacja wielomianami uogólnionymi Załóżmy, że φ i (x), i = 0, 1,..., m jest układem funkcji bazowych. Poszukujemy wielomianu uogólnionego ϕ(x), będącego najlepszym przybliżeniem średniokwadratowym funkcji f (x) na zbiorze X, tj. funkcji: ϕ(x) = a 0 φ 0 (x) + a 1 φ 1 (x) a m φ m (x) = Współczynniki a k są tak określone aby wyrażenie było minimalne. R = m a k φ k (x). (20) k=0 n f (x i ) ϕ(x i ) 2. (21) i=0

27 Aproksymacja wielomianami uogólnionymi Warunki stacjonarności dla aproksymacji Metoda najmniejszych kwadratów Oznaczmy: Z warunków: R = n [ m 2 f (x i ) a k φ k (x i )]. (22) i=0 k=0 R a j = 0, j = 0, 1,..., m, (23) otrzymamy układ m + 1 równań liniowych z m + 1 niewiadomymi a j : R a j = n [ m f (x i ) i=0 k=0 ] a k φ k (x i ) φ j (x i ) = 0, j = 0, 1,..., m. (24)

28 Aproksymacja wielomianami uogólnionymi Układ równań dla aproksymacji W zapisie macierzowym układ (24) przyjmuje postać: gdzie D = φ 0 (x 0 ) φ 1 (x 0 )... φ m (x 0 ) φ 0 (x 1 ) φ 1 (x 1 )... φ m (x 1 ) φ 0 (x 2 ) φ 1 (x 2 )... φ m (x 2 ) φ 0 (x n ) φ 1 (x 0 )... φ m (x n ) D T D a = D T f (25), a = a 0 a 1 a 2... a m, y = Macierz współczynników układu (25) jest macierzą symetryczną i dodatnio określoną co zapewnia jednoznaczność rozwiązania. f (x 0 ) f (x 1 ) f (x 2 )... f (x n ).

29 Aproksymacja wielomianami uogólnionymi Przykład Dana jest funkcja o stabelaryzowanych rzędnych: i x π/2 π/3 π/3 π/2 f Znaleźć równanie krzywej najlepiej aproksymującej daną funkcję w sensie najmniejszych kwadratów. Przyjąć funkcje bazowe: φ 0 (x) = 3x π, φ 1(x) = cos(x). Obliczyć wartość funkcji aproksymującej w punkcie x 0 (x) = π/4.

30 Aproksymacja wielomianami uogólnionymi Przykład (c.d.) Rozwiązanie: Funkcja aproksymująca: ϕ(x) = a 0 φ 0 (x) + a 1 φ 1 (x) Korzystając z definicji błędu aproksymacji: 1 ε = [f i ϕ(x i )] 2 i=0 i warunków najlepszej aproksymacji ε a 0 = 0, ε a 1 = 0 otrzymujemy układ równań: D T Da = D T f

31 Aproksymacja wielomianami uogólnionymi Przykład (c.d.) gdzie D = φ 0 (x 0 ) φ 1 (x 0 ) φ 0 (x 1 ) φ 1 (x 1 ) φ 0 (x 2 ) φ 1 (x 2 ) φ 0 (x 3 ) φ 1 (x 3 ) D T Da = D T f a = [ a0 a 1 Po wymnożeniu otrzymujemy układ równań: [ ] [ ] [ 13/2 0 a0 39 = 0 1/2 a 1 5 Po jego rozwiązaniu mamy: a 0 = 6, a 1 = 10. Wielomian aproksymacyjny ma postać: ϕ(x) = 6φ 0 (x) + 10 φ 1 (x). ] f = ]. f 0 f 1 f 2 f 3.

32 Aproksymacja wielomianami uogólnionymi Przykład (c.d.) Wartość funkcji aproksymowanej w punkcie π/4: ϕ(π/4) = 6 φ 0 (π/4) + 10 φ 1 (π/4) ϕ(x) = 6φ 0 (x) + 10φ 1 (x) ϕ(x) = x

Matematyka stosowana i metody numeryczne

Matematyka stosowana i metody numeryczne Ewa Pabisek Adam Wosatko Piotr Pluciński Matematyka stosowana i metody numeryczne Konspekt z wykładu 8 Interpolacja Interpolacja polega na budowaniu tzw. funkcji interpolujących ϕ(x) na podstawie zadanych

Bardziej szczegółowo

Aproksymacja. funkcji: ,a 2. ,...,a m. - są funkcjami bazowymi m+1 wymiarowej podprzestrzeni liniowej X m+1

Aproksymacja. funkcji: ,a 2. ,...,a m. - są funkcjami bazowymi m+1 wymiarowej podprzestrzeni liniowej X m+1 Założenie: f(x) funkcja którą aproksymujemy X jest przestrzenią liniową Aproksymacja liniowa funkcji f(x) polega na wyznaczeniu współczynników a 0,a 1,a 2,...,a m funkcji: Gdzie: - są funkcjami bazowymi

Bardziej szczegółowo

Metody numeryczne. Sformułowanie zagadnienia interpolacji

Metody numeryczne. Sformułowanie zagadnienia interpolacji Ćwiczenia nr 4. Sformułowanie zagadnienia interpolacji Niech będą dane punkty x 0,..., x n i wartości y 0,..., y n, takie że i=0,...,n y i = f (x i )). Szukamy funkcji F (funkcji interpolującej), takiej

Bardziej szczegółowo

POD- I NADOKREŚLONE UKŁADY ALGEBRAICZNYCH RÓWNAŃ LINIOWYCH

POD- I NADOKREŚLONE UKŁADY ALGEBRAICZNYCH RÓWNAŃ LINIOWYCH POD- I NADOKREŚLONE UKŁADY ALGEBRAICZNYCH RÓWNAŃ LINIOWYCH Transport, studia I stopnia rok akademicki 2011/2012 Instytut L-5, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska Ewa Pabisek Adam Wosatko

Bardziej szczegółowo

3. Interpolacja. Interpolacja w sensie Lagrange'a (3.1) Dana jest funkcja y= f x określona i ciągła w przedziale [a ;b], która

3. Interpolacja. Interpolacja w sensie Lagrange'a (3.1) Dana jest funkcja y= f x określona i ciągła w przedziale [a ;b], która 3. Interpolacja Interpolacja w sensie Lagrange'a (3.1) Dana jest funkcja y= f x określona i ciągła w przedziale [a ;b], która przyjmuje wartości y 1, y 2,, y n, dla skończonego zbioru argumentów x 1, x

Bardziej szczegółowo

Interpolacja funkcji

Interpolacja funkcji Interpolacja funkcji Interpolacja funkcji Interpolacja funkcji Wielomianowa Splajny Lagrange a Trygonometryczna Interpolacja Newtona (wzór I ) Czebyszewa Newtona (wzór II ) ( Wielomiany Czebyszewa ) Załóżmy,

Bardziej szczegółowo

Interpolacja. Marcin Orchel. Drugi przypadek szczególny to interpolacja trygonometryczna

Interpolacja. Marcin Orchel. Drugi przypadek szczególny to interpolacja trygonometryczna Interpolacja Marcin Orchel 1 Wstęp Mamy daną funkcję φ (x; a 0,..., a n ) zależną od n + 1 parametrów a 0,..., a n. Zadanie interpolacji funkcji φ polega na określeniu parametrów a i tak aby dla n + 1

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZYWANIE RÓWNAŃ NIELINIOWYCH

ROZWIĄZYWANIE RÓWNAŃ NIELINIOWYCH Transport, studia I stopnia Instytut L-5, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska Ewa Pabisek Adam Wosatko Postać ogólna równania nieliniowego Często występującym, ważnym problemem obliczeniowym

Bardziej szczegółowo

Metody numeryczne Wykład 6

Metody numeryczne Wykład 6 Metody numeryczne Wykład 6 Dr inż. Michał Łanczont Instytut Elektrotechniki i Elektrotechnologii E419, tel. 4293, m.lanczont@pollub.pl, http://m.lanczont.pollub.pl Zakres wykładu Interpolacja o Interpolacja

Bardziej szczegółowo

Analiza numeryczna Kurs INP002009W. Wykład 8 Interpolacja wielomianowa. Karol Tarnowski A-1 p.223

Analiza numeryczna Kurs INP002009W. Wykład 8 Interpolacja wielomianowa. Karol Tarnowski A-1 p.223 Analiza numeryczna Kurs INP002009W Wykład 8 Interpolacja wielomianowa Karol Tarnowski karol.tarnowski@pwr.wroc.pl A-1 p.223 Plan wykładu Wielomian interpolujący Wzór interpolacyjny Newtona Wzór interpolacyjny

Bardziej szczegółowo

UKŁADY ALGEBRAICZNYCH RÓWNAŃ LINIOWYCH

UKŁADY ALGEBRAICZNYCH RÓWNAŃ LINIOWYCH Transport, studia niestacjonarne I stopnia, semestr I Instytut L-5, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska Ewa Pabisek Adam Wosatko Postać układu równań liniowych Układ liniowych równań algebraicznych

Bardziej szczegółowo

Obliczenia naukowe Wykład nr 6

Obliczenia naukowe Wykład nr 6 Obliczenia naukowe Wykład nr 6 Paweł Zieliński Katedra Informatyki, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska Literatura Literatura podstawowa [1] D. Kincaid, W. Cheney, Analiza

Bardziej szczegółowo

Metody numeryczne. Sformułowanie zagadnienia interpolacji

Metody numeryczne. Sformułowanie zagadnienia interpolacji Wykład nr 2 Sformułowanie zagadnienia interpolacji Niech będą dane punkty x 0,..., x n (nazywane węzłami interpolacji) i wartości w węzłach y 0,..., y n. Od węzłów żądamy spełnienia warunku x i x j dla

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Metoda bisekcji Metoda regula falsi Metoda siecznych Metoda stycznych RÓWNANIA NIELINIOWE

Wprowadzenie Metoda bisekcji Metoda regula falsi Metoda siecznych Metoda stycznych RÓWNANIA NIELINIOWE Transport, studia niestacjonarne I stopnia, semestr I Instytut L-5, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska Ewa Pabisek Adam Wosatko Postać ogólna równania nieliniowego Zazwyczaj nie można znaleźć

Bardziej szczegółowo

DOPASOWYWANIE KRZYWYCH

DOPASOWYWANIE KRZYWYCH DOPASOWYWANIE KRZYWYCH Maciej Patan Uniwersytet Zielonogórski Motywacje Przykład 1. Dane o przyroście światowej populacji są aktualizowane co każde 10 lat, celem szacowania średniego przyrostu rocznego.

Bardziej szczegółowo

Interpolacja, aproksymacja całkowanie. Interpolacja Krzywa przechodzi przez punkty kontrolne

Interpolacja, aproksymacja całkowanie. Interpolacja Krzywa przechodzi przez punkty kontrolne Interpolacja, aproksymacja całkowanie Interpolacja Krzywa przechodzi przez punkty kontrolne Aproksymacja Punkty kontrolne jedynie sterują kształtem krzywej INTERPOLACJA Zagadnienie interpolacji można sformułować

Bardziej szczegółowo

METODY NUMERYCZNE. Wykład 3. Plan. Aproksymacja Interpolacja wielomianowa Przykłady. dr hab.inż. Katarzyna Zakrzewska, prof.agh. Met.Numer.

METODY NUMERYCZNE. Wykład 3. Plan. Aproksymacja Interpolacja wielomianowa Przykłady. dr hab.inż. Katarzyna Zakrzewska, prof.agh. Met.Numer. METODY NUMERYCZNE Wykład 3. dr hab.inż. Katarzyna Zakrzewska, prof.agh Met.Numer. wykład 3 1 Plan Aproksymacja Interpolacja wielomianowa Przykłady Met.Numer. wykład 3 2 1 Aproksymacja Metody numeryczne

Bardziej szczegółowo

dr inż. Damian Słota Gliwice r. Instytut Matematyki Politechnika Śląska

dr inż. Damian Słota Gliwice r. Instytut Matematyki Politechnika Śląska Program wykładów z metod numerycznych na semestrze V stacjonarnych studiów stopnia I Podstawowe pojęcia metod numerycznych: zadanie numeryczne, algorytm. Analiza błędów: błąd bezwzględny i względny, przenoszenie

Bardziej szczegółowo

Metody Obliczeniowe w Nauce i Technice

Metody Obliczeniowe w Nauce i Technice 5. Aproksymacja Marian Bubak Department of Computer Science AGH University of Science and Technology Krakow, Poland bubak@agh.edu.pl dice.cyfronet.pl Contributors Paweł Urban Jakub Ptak Łukasz Janeczko

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY ANALIZY NUMERYCZNEJ ELEMENTY ANALIZY NUMERYCZNEJ. Egzamin pisemny zestaw 1 26 czerwca 2017 roku

ELEMENTY ANALIZY NUMERYCZNEJ ELEMENTY ANALIZY NUMERYCZNEJ. Egzamin pisemny zestaw 1 26 czerwca 2017 roku Egzamin pisemny zestaw czerwca 0 roku Imię i nazwisko:.... ( pkt.) Udowodnić, że jeśli funkcja g interpoluje funkcję f w węzłach x 0, x, K, x n, a funk- cja h interpoluje funkcję f w węzłach x, x, K, x

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane metody numeryczne

Zaawansowane metody numeryczne Wykład 7 a szeregi Fouriera (zarówno w przypadku ciągłym, jak i dyskretnym) jest szczegónym przypadkiem aproksymacji funkcjami ortogonanymi. Anaitycznie rozwiązanie zadania aproksymacji trygonometrycznej

Bardziej szczegółowo

Elementy projektowania inzynierskiego Przypomnienie systemu Mathcad

Elementy projektowania inzynierskiego Przypomnienie systemu Mathcad Elementy projektowania inzynierskiego Definicja zmiennych skalarnych a : [S] - SPACE a [T] - TAB - CTRL b - SHIFT h h. : / Wyświetlenie wartości zmiennych a a = b h. h. = Przykładowe wyrażenia

Bardziej szczegółowo

UKŁADY ALGEBRAICZNYCH RÓWNAŃ LINIOWYCH

UKŁADY ALGEBRAICZNYCH RÓWNAŃ LINIOWYCH Transport, studia I stopnia rok akademicki 2011/2012 Instytut L-5, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska Ewa Pabisek Adam Wosatko Uwagi wstępne Układ liniowych równań algebraicznych można

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY ANALIZY NUMERYCZNEJ ELEMENTY ANALIZY NUMERYCZNEJ. Egzamin pisemny zestaw 1 24 czerwca 2019 roku

ELEMENTY ANALIZY NUMERYCZNEJ ELEMENTY ANALIZY NUMERYCZNEJ. Egzamin pisemny zestaw 1 24 czerwca 2019 roku Egzamin pisemny zestaw. ( pkt.) Udowodnić, że jeśli funkcja g interpoluje funkcję f w węzłach x 0, x, K, x n, a funk- cja h interpoluje funkcję f w węzłach x, x, K, x n, to funkcja x0 x gx ( ) + [ gx (

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania. Technologie informatyczne

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania. Technologie informatyczne Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Technologie informatyczne Interpolacja metoda funkcji sklejanych Materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych

Bardziej szczegółowo

Aproksymacja funkcji a regresja symboliczna

Aproksymacja funkcji a regresja symboliczna Aproksymacja funkcji a regresja symboliczna Problem aproksymacji funkcji polega na tym, że funkcję F(x), znaną lub określoną tablicą wartości, należy zastąpić inną funkcją, f(x), zwaną funkcją aproksymującą

Bardziej szczegółowo

w analizie wyników badań eksperymentalnych, w problemach modelowania zjawisk fizycznych, w analizie obserwacji statystycznych.

w analizie wyników badań eksperymentalnych, w problemach modelowania zjawisk fizycznych, w analizie obserwacji statystycznych. Aproksymacja funkcji a regresja symboliczna Problem aproksymacji funkcji polega na tym, że funkcję F(), znaną lub określoną tablicą wartości, należy zastąpić inną funkcją, f(), zwaną funkcją aproksymującą

Bardziej szczegółowo

Metody Numeryczne Wykład 4 Wykład 5. Interpolacja wielomianowa

Metody Numeryczne Wykład 4 Wykład 5. Interpolacja wielomianowa Sformułowanie zadania interpolacji Metody Numeryczne Wykład 4 Wykład 5 Interpolacja wielomianowa Niech D R i niech F bȩdzie pewnym zbiorem funkcji f : D R. Niech x 0, x 1,..., x n bȩdzie ustalonym zbiorem

Bardziej szczegółowo

2.2 Udowodnić,żejeżelif(x)=(x x 0 )(x x 1 )...(x x p ),to[x 0,x 1,...,x n ;f]= 0dlan p.jakajestwartośćtegoilorazu,gdyn=p+1?

2.2 Udowodnić,żejeżelif(x)=(x x 0 )(x x 1 )...(x x p ),to[x 0,x 1,...,x n ;f]= 0dlan p.jakajestwartośćtegoilorazu,gdyn=p+1? 2.2 Udowodnić,żejeżelif(x)=(x x 0 )(x x 1 )...(x x p ),to[x 0,x 1,...,x n ;f]= 0dlan p.jakajestwartośćtegoilorazu,gdyn=p+1? Definicja ilorazu różnicowego: [x l,x l+1,...,x l+k ;f]= l+k l+k i=l j=l j i

Bardziej szczegółowo

Wstęp do metod numerycznych Uwarunkowanie Eliminacja Gaussa. P. F. Góra

Wstęp do metod numerycznych Uwarunkowanie Eliminacja Gaussa. P. F. Góra Wstęp do metod numerycznych Uwarunkowanie Eliminacja Gaussa P. F. Góra http://th-www.if.uj.edu.pl/zfs/gora/ 2012 Uwarunkowanie zadania numerycznego Niech ϕ : R n R m będzie pewna funkcja odpowiednio wiele

Bardziej szczegółowo

Układy równań i równania wyższych rzędów

Układy równań i równania wyższych rzędów Rozdział Układy równań i równania wyższych rzędów Układy równań różniczkowych zwyczajnych Wprowadzenie W poprzednich paragrafach zajmowaliśmy się równaniami różniczkowymi y = f(x, y), których rozwiązaniem

Bardziej szczegółowo

Matematyka stosowana i metody numeryczne

Matematyka stosowana i metody numeryczne Ewa Pabisek Adam Wosatko Piotr Pluciński Matematyka stosowana i metody numeryczne Konspekt z wykładu 6 Rozwiązywanie równań nieliniowych Rozwiązaniem lub pierwiastkiem równania f(x) = 0 lub g(x) = h(x)

Bardziej szczegółowo

Aproksymacja. j<k. L 2 p[a, b] l 2 p,n X = Lemat 1. Wielomiany ortogonalne P 0,P 1,...,P n tworza przestrzeni liniowej Π n. Dowód.

Aproksymacja. j<k. L 2 p[a, b] l 2 p,n X = Lemat 1. Wielomiany ortogonalne P 0,P 1,...,P n tworza przestrzeni liniowej Π n. Dowód. Metody numeryczne Paweł Zieliński p. 1/19 Lemat 1. Wielomiany ortogonalne P 0,P 1,...,P n tworza bazę przestrzeni liniowej Π n. Dowód. Lemat 2. Dowolny wielomian Q j stopnia j niższego od k jest prostopadły

Bardziej szczegółowo

REPREZENTACJA LICZBY, BŁĘDY, ALGORYTMY W OBLICZENIACH

REPREZENTACJA LICZBY, BŁĘDY, ALGORYTMY W OBLICZENIACH REPREZENTACJA LICZBY, BŁĘDY, ALGORYTMY W OBLICZENIACH Transport, studia niestacjonarne I stopnia, semestr I Instytut L-5, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska Adam Wosatko Ewa Pabisek Reprezentacja

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane metody numeryczne

Zaawansowane metody numeryczne Wykład 1 Zadanie Definicja 1.1. (zadanie) Zadaniem nazywamy zagadnienie znalezienia rozwiązania x spełniającego równanie F (x, d) = 0, gdzie d jest zbiorem danych (od których zależy rozwiązanie x), a F

Bardziej szczegółowo

5. Rozwiązywanie układów równań liniowych

5. Rozwiązywanie układów równań liniowych 5. Rozwiązywanie układów równań liniowych Wprowadzenie (5.1) Układ n równań z n niewiadomymi: a 11 +a 12 x 2 +...+a 1n x n =a 10, a 21 +a 22 x 2 +...+a 2n x n =a 20,..., a n1 +a n2 x 2 +...+a nn x n =a

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie równań nieliniowych

Rozwiązywanie równań nieliniowych Rozwiązywanie równań nieliniowych Marcin Orchel 1 Wstęp Przykłady wyznaczania miejsc zerowych funkcji f : f(ξ) = 0. Wyszukiwanie miejsc zerowych wielomianu n-tego stopnia. Wymiar tej przestrzeni wektorowej

Bardziej szczegółowo

Algebra liniowa. Macierze i układy równań liniowych

Algebra liniowa. Macierze i układy równań liniowych Algebra liniowa Macierze i układy równań liniowych Własności wyznaczników det I = 1, det(ab) = det A det B, det(a T ) = det A. Macierz nieosobliwa Niech A będzie macierzą kwadratową wymiaru n n. Mówimy,

Bardziej szczegółowo

Metoda Różnic Skończonych (MRS)

Metoda Różnic Skończonych (MRS) Metoda Różnic Skończonych (MRS) METODY OBLICZENIOWE Budownictwo, studia I stopnia, semestr 6 Instytut L-5, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska Ewa Pabisek () Równania różniczkowe zwyczajne

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA ELEMENTY METOD NUMERYCZNYCH.

INFORMATYKA ELEMENTY METOD NUMERYCZNYCH. INFORMATYKA ELEMENTY METOD NUMERYCZNYCH http://www.infoceram.agh.edu.pl METODY NUMERYCZNE Metody numeryczne zbiór metod rozwiązywania problemów matematycznych za pomocą operacji na liczbach. Otrzymywane

Bardziej szczegółowo

Analiza numeryczna kolokwium2a-15grudnia2005

Analiza numeryczna kolokwium2a-15grudnia2005 kolokwium2a-15grudnia2005 1.Niechf(x)=a n x n +a n 1 x n 1 +...+a 0.Jakąwartośćprzyjmujeilorazróżnicowy f[x 0,...,x n ]dladowolnychn+1paramiróżnychwęzłówx j?odpowiedźuzasadnić. 2. Pokazać, że zamiana zmiennych

Bardziej szczegółowo

x y

x y Przykłady pytań na egzamin końcowy: (Uwaga! Skreślone pytania nie obowiązują w tym roku.). Oblicz wartość interpolacji funkcjami sklejanymi (przypadek (case) a), dla danych i =[- 4 5], y i =[0 4 -]. Jaka

Bardziej szczegółowo

Egzamin z Metod Numerycznych ZSI, Grupa: A

Egzamin z Metod Numerycznych ZSI, Grupa: A Egzamin z Metod Numerycznych ZSI, 06.2005. Grupa: A Nazwisko: Imię: Numer indeksu: Ćwiczenia z: Data: Część 1. Test wyboru, max 36 pkt Zaznacz prawidziwe odpowiedzi literą T, a fałszywe N. Każda prawidłowa

Bardziej szczegółowo

METODY KOMPUTEROWE W MECHANICE

METODY KOMPUTEROWE W MECHANICE METODY KOMPUTEROWE W MECHANICE wykład dr inż. Paweł Stąpór laboratorium 15 g, projekt 15 g. dr inż. Paweł Stąpór dr inż. Sławomir Koczubiej Politechnika Świętokrzyska Wydział Zarządzania i Modelowania

Bardziej szczegółowo

Liczby zespolone. x + 2 = 0.

Liczby zespolone. x + 2 = 0. Liczby zespolone 1 Wiadomości wstępne Rozważmy równanie wielomianowe postaci x + 2 = 0. Współczynniki wielomianu stojącego po lewej stronie są liczbami całkowitymi i jedyny pierwiastek x = 2 jest liczbą

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE KWADRATOWE

PROGRAMOWANIE KWADRATOWE PROGRAMOWANIE KWADRATOWE Programowanie kwadratowe Zadanie programowania kwadratowego: Funkcja celu lub/i co najmniej jedno z ograniczeń jest funkcją kwadratową. 2 Programowanie kwadratowe Nie ma uniwersalnej

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia brzegowe dla równań eliptycznych

Zagadnienia brzegowe dla równań eliptycznych Temat 7 Zagadnienia brzegowe dla równań eliptycznych Rozważmy płaski obszar R 2 ograniczony krzywą. la równania Laplace a (Poissona) stawia się trzy podstawowe zagadnienia brzegowe. Zagadnienie irichleta

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 7. TEMATYKA: Krzywe Bézier a

Ćwiczenia nr 7. TEMATYKA: Krzywe Bézier a TEMATYKA: Krzywe Bézier a Ćwiczenia nr 7 DEFINICJE: Interpolacja: przybliżanie funkcji za pomocą innej funkcji, zwykle wielomianu, tak aby były sobie równe w zadanych punktach. Poniżej przykład interpolacji

Bardziej szczegółowo

IX. Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych. 1. Funkcja dwóch i trzech zmiennych - pojęcia podstawowe. - funkcja dwóch zmiennych,

IX. Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych. 1. Funkcja dwóch i trzech zmiennych - pojęcia podstawowe. - funkcja dwóch zmiennych, IX. Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych. 1. Funkcja dwóch i trzech zmiennych - pojęcia podstawowe. Definicja 1.1. Niech D będzie podzbiorem przestrzeni R n, n 2. Odwzorowanie f : D R nazywamy

Bardziej szczegółowo

Egzamin z Metod Numerycznych ZSI, Egzamin, Gr. A

Egzamin z Metod Numerycznych ZSI, Egzamin, Gr. A Egzamin z Metod Numerycznych ZSI, 06.2007. Egzamin, Gr. A Imię i nazwisko: Nr indeksu: Section 1. Test wyboru, max 33 pkt Zaznacz prawidziwe odpowiedzi literą T, a fałszywe N. Każda prawidłowa odpowiedź

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2016/2017

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2016/2017 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 206/207 Kierunek studiów: Budownictwo Profil:

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWY TEORETYCZNE

1. PODSTAWY TEORETYCZNE 1. PODSTAWY TEORETYCZNE 1 1. 1. PODSTAWY TEORETYCZNE 1.1. Wprowadzenie W pierwszym wykładzie przypomnimy podstawowe działania na macierzach. Niektóre z nich zostały opisane bardziej szczegółowo w innych

Bardziej szczegółowo

Interpolacja i modelowanie krzywych 2D i 3D

Interpolacja i modelowanie krzywych 2D i 3D Interpolacja i modelowanie krzywych 2D i 3D Dariusz Jacek Jakóbczak Politechnika Koszalińska Wydział Elektroniki i Informatyki Zakład Podstaw Informatyki i Zarządzania e-mail: Dariusz.Jakobczak@tu.koszalin.pl

Bardziej szczegółowo

Definicja macierzy Typy i właściwości macierzy Działania na macierzach Wyznacznik macierzy Macierz odwrotna Normy macierzy RACHUNEK MACIERZOWY

Definicja macierzy Typy i właściwości macierzy Działania na macierzach Wyznacznik macierzy Macierz odwrotna Normy macierzy RACHUNEK MACIERZOWY Transport, studia niestacjonarne I stopnia, semestr I Instytut L-5, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska Adam Wosatko Ewa Pabisek Czym jest macierz? Definicja Macierzą A nazywamy funkcję

Bardziej szczegółowo

Programowanie matematyczne

Programowanie matematyczne dr Adam Sojda Badania Operacyjne Wykład Politechnika Śląska Programowanie matematyczne Programowanie matematyczne, to problem optymalizacyjny w postaci: f ( x) max przy warunkach g( x) 0 h( x) = 0 x X

Bardziej szczegółowo

Programowanie nieliniowe. Badania operacyjne Wykład 3 Metoda Lagrange a

Programowanie nieliniowe. Badania operacyjne Wykład 3 Metoda Lagrange a Programowanie nieliniowe Badania operacyjne Wykład 3 Metoda Lagrange a Plan wykładu Przykład problemu z nieliniową funkcją celu Sformułowanie problemu programowania matematycznego Podstawowe definicje

Bardziej szczegółowo

= i Ponieważ pierwiastkami stopnia 3 z 1 są (jak łatwo wyliczyć) liczby 1, 1+i 3

= i Ponieważ pierwiastkami stopnia 3 z 1 są (jak łatwo wyliczyć) liczby 1, 1+i 3 ZESTAW I 1. Rozwiązać równanie. Pierwiastki zaznaczyć w płaszczyźnie zespolonej. z 3 8(1 + i) 3 0, Sposób 1. Korzystamy ze wzoru a 3 b 3 (a b)(a 2 + ab + b 2 ), co daje: (z 2 2i)(z 2 + 2(1 + i)z + (1 +

Bardziej szczegółowo

VII. Elementy teorii stabilności. Funkcja Lapunowa. 1. Stabilność w sensie Lapunowa.

VII. Elementy teorii stabilności. Funkcja Lapunowa. 1. Stabilność w sensie Lapunowa. VII. Elementy teorii stabilności. Funkcja Lapunowa. 1. Stabilność w sensie Lapunowa. W rozdziale tym zajmiemy się dokładniej badaniem stabilności rozwiązań równania różniczkowego. Pojęcie stabilności w

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU DO II KLASY LICEUM (ZAKRES ROZSZERZONY) A WYMAGANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ.

ROZKŁAD MATERIAŁU DO II KLASY LICEUM (ZAKRES ROZSZERZONY) A WYMAGANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ. ROZKŁAD MATERIAŁU DO II KLASY LICEUM (ZAKRES ROZSZERZONY) A WYMAGANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ. LICZBA TEMAT GODZIN LEKCYJNYCH Potęgi, pierwiastki i logarytmy (8 h) Potęgi 3 Pierwiastki 3 Potęgi o wykładnikach

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY RACHUNKU WEKTOROWEGO

PODSTAWY RACHUNKU WEKTOROWEGO Transport, studia niestacjonarne I stopnia, semestr I Instytut L-5, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska Adam Wosatko Ewa Pabisek Skalar Definicja Skalar wielkość fizyczna (lub geometryczna)

Bardziej szczegółowo

REPREZENTACJA LICZBY, BŁĘDY, ALGORYTMY W OBLICZENIACH

REPREZENTACJA LICZBY, BŁĘDY, ALGORYTMY W OBLICZENIACH REPREZENTACJA LICZBY, BŁĘDY, ALGORYTMY W OBLICZENIACH Transport, studia I stopnia rok akademicki 2012/2013 Instytut L-5, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska Adam Wosatko Ewa Pabisek Pojęcie

Bardziej szczegółowo

Wykład 5. Metoda eliminacji Gaussa

Wykład 5. Metoda eliminacji Gaussa 1 Wykład 5 Metoda eliminacji Gaussa Rozwiązywanie układów równań liniowych Układ równań liniowych może mieć dokładnie jedno rozwiązanie, nieskończenie wiele rozwiązań lub nie mieć rozwiązania. Metody dokładne

Bardziej szczegółowo

Układy równań liniowych. Krzysztof Patan

Układy równań liniowych. Krzysztof Patan Układy równań liniowych Krzysztof Patan Motywacje Zagadnienie kluczowe dla przetwarzania numerycznego Wiele innych zadań redukuje się do problemu rozwiązania układu równań liniowych, często o bardzo dużych

Bardziej szczegółowo

KADD Minimalizacja funkcji

KADD Minimalizacja funkcji Minimalizacja funkcji Poszukiwanie minimum funkcji Foma kwadratowa Metody przybliżania minimum minimalizacja Minimalizacja w n wymiarach Metody poszukiwania minimum Otaczanie minimum Podział obszaru zawierającego

Bardziej szczegółowo

1. Liczby zespolone. Jacek Jędrzejewski 2011/2012

1. Liczby zespolone. Jacek Jędrzejewski 2011/2012 1. Liczby zespolone Jacek Jędrzejewski 2011/2012 Spis treści 1 Liczby zespolone 2 1.1 Definicja liczby zespolonej.................... 2 1.2 Postać kanoniczna liczby zespolonej............... 1. Postać

Bardziej szczegółowo

Programowanie celowe #1

Programowanie celowe #1 Programowanie celowe #1 Problem programowania celowego (PC) jest przykładem problemu programowania matematycznego nieliniowego, który można skutecznie zlinearyzować, tzn. zapisać (i rozwiązać) jako problem

Bardziej szczegółowo

2. Kombinacja liniowa rozwiązań zeruje się w pewnym punkcie wtedy i tylko wtedy, gdy zeruje się w każdym punkcie.

2. Kombinacja liniowa rozwiązań zeruje się w pewnym punkcie wtedy i tylko wtedy, gdy zeruje się w każdym punkcie. Wniosek 1 Rozpatrzmy układ równań postaci: y 1 = a 11 (x)y 1 + + a 1n (x)y n y 2 = a 21 (x)y 1 + + a 2n (x)y n y n = a n1 (x)y 1 + + a nn (x)y n (1) o współczynnikach ciągłych w przedziale J 1 Rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

a 11 a a 1n a 21 a a 2n... a m1 a m2... a mn x 1 x 2... x m ...

a 11 a a 1n a 21 a a 2n... a m1 a m2... a mn x 1 x 2... x m ... Wykład 15 Układy równań liniowych Niech K będzie ciałem i niech α 1, α 2,, α n, β K. Równanie: α 1 x 1 + α 2 x 2 + + α n x n = β z niewiadomymi x 1, x 2,, x n nazywamy równaniem liniowym. Układ: a 21 x

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PROGRAMOWE I WYMAGANIA EDUKACYJNE DO TESTU PRZYROSTU KOMPETENCJI Z MATEMATYKI DLA UCZNIA KLASY II

ZAGADNIENIA PROGRAMOWE I WYMAGANIA EDUKACYJNE DO TESTU PRZYROSTU KOMPETENCJI Z MATEMATYKI DLA UCZNIA KLASY II ZAGADNIENIA PROGRAMOWE I WYMAGANIA EDUKACYJNE DO TESTU PRZYROSTU KOMPETENCJI Z MATEMATYKI DLA UCZNIA KLASY II POZIOM ROZSZERZONY Równania i nierówności z wartością bezwzględną. rozwiązuje równania i nierówności

Bardziej szczegółowo

Diagonalizacja macierzy i jej zastosowania

Diagonalizacja macierzy i jej zastosowania Diagonalizacja macierzy i jej zastosowania Mirosław Sobolewski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW 9. wykład z algebry liniowej Warszawa, grudzień 2011 Mirosław Sobolewski (UW) Warszawa, grudzień

Bardziej szczegółowo

Równania różniczkowe liniowe wyższych rzędów o stałych współcz

Równania różniczkowe liniowe wyższych rzędów o stałych współcz Równania różniczkowe liniowe wyższych rzędów o stałych współczynnikach Katedra Matematyki i Ekonomii Matematycznej SGH 12 maja 2016 Równanie liniowe n-tego rzędu Definicja Równaniem różniczkowym liniowym

Bardziej szczegółowo

Aproksymacja linią prostą. dane. X dane 0. Y dane 1. p q. line X, Y. Tablica z danymi do aproksymacji

Aproksymacja linią prostą. dane. X dane 0. Y dane 1. p q. line X, Y. Tablica z danymi do aproksymacji v. 4 aproks_prosta.xmcd Aproksymacja linią prostą Tablica z danymi do aproksymacji dane.3 3.6 3 23.6 5 27.57 4 24.26 6 6.63 8 3.4 2 5.3 48.22 3 6.33 6 7.89 4 59.8 7 84.27 9 77.69 X dane Y dane Współczynniki

Bardziej szczegółowo

Teoretyczne podstawy programowania liniowego

Teoretyczne podstawy programowania liniowego Teoretyczne podstawy programowania liniowego Elementy algebry liniowej Plan Kombinacja liniowa Definicja Kombinacja liniowa wektorów (punktów) x 1, x 2,, x k R n to wektor x R n k taki, że x = i=1 λ i

Bardziej szczegółowo

Grafika komputerowa Wykład 8 Modelowanie obiektów graficznych cz. II

Grafika komputerowa Wykład 8 Modelowanie obiektów graficznych cz. II Grafika komputerowa Wykład 8 Modelowanie obiektów graficznych cz. II Instytut Informatyki i Automatyki Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży 2 0 0 9 Spis treści Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

14a. Analiza zmiennych dyskretnych: ciągi liczbowe

14a. Analiza zmiennych dyskretnych: ciągi liczbowe 14a. Analiza zmiennych dyskretnych: ciągi liczbowe Grzegorz Kosiorowski Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie rzegorz Kosiorowski (Uniwersytet Ekonomiczny 14a. wanaliza Krakowie) zmiennych dyskretnych: ciągi

Bardziej szczegółowo

2 1 3 c c1. e 1, e 2,..., e n A= e 1 e 2...e n [ ] M. Przybycień Matematyczne Metody Fizyki I

2 1 3 c c1. e 1, e 2,..., e n A= e 1 e 2...e n [ ] M. Przybycień Matematyczne Metody Fizyki I Liniowa niezależno ność wektorów Przykład: Sprawdzić czy następujące wektory z przestrzeni 3 tworzą bazę: e e e3 3 Sprawdzamy czy te wektory są liniowo niezależne: 3 c + c + c3 0 c 0 c iei 0 c + c + 3c3

Bardziej szczegółowo

1 Równania nieliniowe

1 Równania nieliniowe 1 Równania nieliniowe 1.1 Postać ogólna równania nieliniowego Często występującym, ważnym problemem obliczeniowym jest numeryczne poszukiwanie rozwiązań równań nieliniowych, np. algebraicznych (wielomiany),

Bardziej szczegółowo

Diagonalizacja macierzy i jej zastosowania

Diagonalizacja macierzy i jej zastosowania Diagonalizacja macierzy i jej zastosowania Mirosław Sobolewski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW 9. wykład z algebry liniowej Warszawa, listopad 2012 Mirosław Sobolewski (UW) Warszawa,listopad

Bardziej szczegółowo

Funkcje wymierne. Jerzy Rutkowski. Działania dodawania i mnożenia funkcji wymiernych określa się wzorami: g h + k l g h k.

Funkcje wymierne. Jerzy Rutkowski. Działania dodawania i mnożenia funkcji wymiernych określa się wzorami: g h + k l g h k. Funkcje wymierne Jerzy Rutkowski Teoria Przypomnijmy, że przez R[x] oznaczamy zbiór wszystkich wielomianów zmiennej x i o współczynnikach rzeczywistych Definicja Funkcją wymierną jednej zmiennej nazywamy

Bardziej szczegółowo

Estymacja wektora stanu w prostym układzie elektroenergetycznym

Estymacja wektora stanu w prostym układzie elektroenergetycznym Zakład Sieci i Systemów Elektroenergetycznych LABORATORIUM INFORMATYCZNE SYSTEMY WSPOMAGANIA DYSPOZYTORÓW Estymacja wektora stanu w prostym układzie elektroenergetycznym Autorzy: dr inż. Zbigniew Zdun

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane metody numeryczne

Zaawansowane metody numeryczne Wykład 11 Ogólna postać metody iteracyjnej Definicja 11.1. (metoda iteracyjna rozwiązywania układów równań) Metodą iteracyjną rozwiązywania { układów równań liniowych nazywamy ciąg wektorów zdefiniowany

Bardziej szczegółowo

Łagodne wprowadzenie do Metody Elementów Skończonych

Łagodne wprowadzenie do Metody Elementów Skończonych Łagodne wprowadzenie do Metody Elementów Skończonych dr inż. Grzegorz DZIERŻANOWSKI dr hab. inż. Wojciech GILEWSKI Katedra Mechaniki Budowli i Zastosowań Informatyki 10 XII 2009 - część I 17 XII 2009 -

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U "Z A T W I E R D Z A M Prof. dr hab. inż. Radosław TRĘBIŃSKI dm Dziekan Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa Warszawa, dnia... S Y L A B U S P R Z E D M I O T U NAZWA PRZEDMIOTU: NUMERYCZNE METODY OBLICZENIOWE

Bardziej szczegółowo

VII. WYKRESY Wprowadzenie

VII. WYKRESY Wprowadzenie VII. WYKRESY 7.1. Wprowadzenie Wykres jest graficznym przedstawieniem (w pewnym układzie współrzędnych) zależności pomiędzy określonymi wielkościami. Ułatwia on interpretację informacji (danych) liczbowych.

Bardziej szczegółowo

Szeregi funkcyjne. Szeregi potęgowe i trygonometryczne. Katedra Matematyki Wydział Informatyki Politechnika Białostocka

Szeregi funkcyjne. Szeregi potęgowe i trygonometryczne. Katedra Matematyki Wydział Informatyki Politechnika Białostocka Szeregi funkcyjne Szeregi potęgowe i trygonometryczne Małgorzata Wyrwas Katedra Matematyki Wydział Informatyki Politechnika Białostocka Szeregi funkcyjne str. 1/36 Szereg potęgowy Szeregiem potęgowym o

Bardziej szczegółowo

Równanie przewodnictwa cieplnego (II)

Równanie przewodnictwa cieplnego (II) Wykład 5 Równanie przewodnictwa cieplnego (II) 5.1 Metoda Fouriera dla pręta ograniczonego 5.1.1 Pierwsze zagadnienie brzegowe dla pręta ograniczonego Poszukujemy rozwiązania równania przewodnictwa spełniającego

Bardziej szczegółowo

2. DZIAŁANIA NA WIELOMIANACH

2. DZIAŁANIA NA WIELOMIANACH WIELOMIANY 1. Stopieo wielomianu. Działania na wielomianach 2. Równość wielomianów. 3. Pierwiastek wielomianu. Rozkład wielomianu na czynniki 4. Równania wielomianowe. 1.STOPIEŃ WIELOMIANU Wielomian to

Bardziej szczegółowo

Lokalna odwracalność odwzorowań, odwzorowania uwikłane

Lokalna odwracalność odwzorowań, odwzorowania uwikłane Lokalna odwracalność odwzorowań, odwzorowania uwikłane Katedra Matematyki i Ekonomii Matematycznej Szkoła Główna Handlowa 17 maja 2012 Definicja Mówimy, że odwzorowanie F : X R n, gdzie X R n, jest lokalnie

Bardziej szczegółowo

6. FUNKCJE. f: X Y, y = f(x).

6. FUNKCJE. f: X Y, y = f(x). 6. FUNKCJE Niech dane będą dwa niepuste zbiory X i Y. Funkcją f odwzorowującą zbiór X w zbiór Y nazywamy przyporządkowanie każdemu elementowi X dokładnie jednego elementu y Y. Zapisujemy to następująco

Bardziej szczegółowo

1 Metody rozwiązywania równań nieliniowych. Postawienie problemu

1 Metody rozwiązywania równań nieliniowych. Postawienie problemu 1 Metody rozwiązywania równań nieliniowych. Postawienie problemu Dla danej funkcji ciągłej f znaleźć wartości x, dla których f(x) = 0. (1) 2 Przedział izolacji pierwiastka Będziemy zakładać, że równanie

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane metody numeryczne

Zaawansowane metody numeryczne Wykład 10 Rozkład LU i rozwiązywanie układów równań liniowych Niech będzie dany układ równań liniowych postaci Ax = b Załóżmy, że istnieją macierze L (trójkątna dolna) i U (trójkątna górna), takie że macierz

Bardziej szczegółowo

Matematyka I. Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna Semestr zimowy 2018/2019 Wykład 9

Matematyka I. Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna Semestr zimowy 2018/2019 Wykład 9 Matematyka I Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna Semestr zimowy 2018/2019 Wykład 9 Przykład z fizyki Rozpatrzmy szeregowe połączenie dwu elementów elektronicznych: opornika i diody półprzewodnikowej.

Bardziej szczegółowo

Lista nr 1 - Liczby zespolone

Lista nr 1 - Liczby zespolone Lista nr - Liczby zespolone Zadanie. Obliczyć: a) ( 3 i) 3 ( 6 i ) 8 c) (+ 3i) 8 (i ) 6 + 3 i + e) f*) g) ( 3 i ) 77 ( ( 3 i + ) 3i 3i h) ( + 3i) 5 ( i) 0 i) i ( 3 i ) 4 ) +... + ( 3 i ) 0 Zadanie. Przedstawić

Bardziej szczegółowo

Rachunek różniczkowy i całkowy w przestrzeniach R n

Rachunek różniczkowy i całkowy w przestrzeniach R n Rachunek różniczkowy i całkowy w przestrzeniach R n Na dzisiejszym wykładzie rozważać będziemy funkcje f : R m R n Każda taka funkcję f można przedstawić jako wektor funkcji (f 1, f 2,, f n ), gdzie każda

Bardziej szczegółowo

GAL 80 zadań z liczb zespolonych

GAL 80 zadań z liczb zespolonych GAL 80 zadań z liczb zespolonych Postać algebraiczna liczby zespolonej 1 Sprowadź wyrażenia do postaci algebraicznej: (a) ( + i)(3 i) + ( + 31)(3 + 41), (b) (4 + 3i)(5 i) ( 6i), (5 + i)(7 6i) (c), 3 +

Bardziej szczegółowo

Metody numeryczne I Równania nieliniowe

Metody numeryczne I Równania nieliniowe Metody numeryczne I Równania nieliniowe Janusz Szwabiński szwabin@ift.uni.wroc.pl Metody numeryczne I (C) 2004 Janusz Szwabiński p.1/66 Równania nieliniowe 1. Równania nieliniowe z pojedynczym pierwiastkiem

Bardziej szczegółowo

automatyka i robotyka II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

automatyka i robotyka II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014

Bardziej szczegółowo

Interpolacja. Interpolacja wykorzystująca wielomian Newtona

Interpolacja. Interpolacja wykorzystująca wielomian Newtona Interpolacja Funkcja y = f(x) jest dana w postaci dyskretnej: (1) y 1 = f(x 1 ), y 2 = f(x 2 ), y 3 = f(x 3 ), y n = f(x n ), y n +1 = f(x n +1 ), to znaczy, że w pewny przedziale x 1 ; x 2 Ú ziennej niezależnej

Bardziej szczegółowo

Elementy Analizy Numerycznej - opracowanie pytań egzaminacyjnych

Elementy Analizy Numerycznej - opracowanie pytań egzaminacyjnych Elementy Analizy Numerycznej - opracowanie pytań egzaminacyjnych baszmen, entereczek, JG, kubked, MK, PajdziuPaj Vertyk WI-INFA września 0 Spis treści Teoria. Co to znaczy, że algorytm obliczeniowy jest

Bardziej szczegółowo

Matematyka liczby zespolone. Wykład 1

Matematyka liczby zespolone. Wykład 1 Matematyka liczby zespolone Wykład 1 Siedlce 5.10.015 Liczby rzeczywiste Zbiór N ={0,1,,3,4,5, } nazywamy zbiorem Liczb naturalnych, a zbiór N + ={1,,3,4, } nazywamy zbiorem liczb naturalnych dodatnich.

Bardziej szczegółowo