PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I TERMINY REALIZACJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I TERMINY REALIZACJI"

Transkrypt

1 Superhost.pl Sp. z o.o. Al. Zwycięstwa 96/ Gdynia zwana dalej Zamawiającym Gdynia, dn r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup projektu informatycznego w ramach Działania 8.2. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka prowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, (z późn. zm.). Tytuł projektu: Rozszerzenie współpracy Superhost.pl z partnerami poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu wymiany danych. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I TERMINY REALIZACJI I ETAP a) Zakup projektu informatycznego integrującego kanały komunikacji, wymianę danych między SuperHost.pl, a Partnerami szkielet systemu Założenia: Zaprojektowanie silnika będącego rdzeniem aplikacji. Silnik aplikacji to centralna baza danych w technologii SQL, pracująca w bezpiecznym trybie replikacji bazy danych typu master-master, w oparciu o tabele ISAM (Indexed Sequential Access Method), w połączeniu z aplikacją, bezpośrednio komunikującą się z bazą. Aplikacja będąca silnikiem systemu powinna być wykonana w technologii klastrowej, tj. uruchomiona w 2 niezależnych instancjach na dwóch niezależnych serwerach fizycznych, każda w pełni funkcjonalna i obie pracujące na tej samej bazie danych. Preferowane będzie zastosowanie technologii klastrowej LVS (Linux Virtual Server) oraz pływających adresów sieciowych. Wymagany język programistyczny to PHP, system ma zostać docelowo uruchomiony na serwerach klasy PC wyposażonych w system operacyjny LINUX. Zastosowanie technologii klastrowej o wysokiej dostępności, oraz replikacji w trybie master-master pozwoli na pełne uniezależnienie się od awarii pojedynczego serwera tj. każdy element systemu pracuje w replikowanych wzajemnie parach. Dodatkowo zasoby dyskowe zawierające kluczowe dane plikowe muszą być replikowane w trybie online (technologia DRBD - Distributed Redundant Block Device). Zadaniem silnika systemu jest przechowywanie danych, pobieranie danych z modułów, przetwarzanie

2 tych danych, wykonywanie zadań zlecanych przez moduły, pośrednictwo w komunikacji międzymodułowej, zarządzanie kopiami bezpieczeństwa. Zaprogramowanie pierwszej wersji silnika systemu. Wykonanie aplikacji 'silnik' zgodnie z przygotowanym projektem. Uruchomienie pierwszej wersji silnika systemu. Instalacja i konfiguracja serwerów zgodnie z projektem. Testowanie pierwszej wersji silnika. Przeprowadzenie gruntownych testów, w tym wydajnościowych silnika aplikacji. Zaprojektowany zgodnie z zasadami ergonomii interfejs www dla użytkownika końcowego o następujących funkcjonalnościach (strona główna, formularz rejestracji/złożenia zamówienia, logowanie, panel administracyjny zarządzanie płatnościami, zarządzanie usługami, raportowanie), pobieranie faktur, sposób zapisu i wymiany dokumentów zgodny z EDI w standardzie EDIFACT (ang. Electronic Data Interchange). Wewnętrzny panel administracyjny do zarządzania klientami i usługami (zarządzanie płatnościami, zarządzanie użytkownikami, zarządzanie promocjami i ofertami, zarządzanie modułem Partnerskim, moduł windykacyjny). Zaprojektowanie szkieletów modułów. Wykonanie projektu modułów: 1. Moduł dla Partnerów moduł umożliwiający raportowanie dla Partnerów (m.in. wyniki sprzedażowe, statystyki i charakterystyka sprzedaży, przeterminowanych płatności, konfiguracja danych,obsługa klienta, dane teleadresowe). 2. Moduł API (ang. Application Programming Interface) wdrożenie standardów komunikacji między aplikacjami. Składać się będzie z zestawu funkcji, który umożliwiać będzie dołączanie Partnerów. Dane generowane będą w formacie XML lub XML-RPC. API komunikuje się w formacie XML-RPC. Do API ma zostać przygotowana pełna i wyczerpująca dokumentacja. 3. Moduł kopii zapasowych wymagany system kopii zapasowych musi być wielopoziomowy, powinien zawsze utrzymywać pełną kopię baz danych oraz systemów plikowych z każdego miesiąca i z każdego dnia ostatniego tygodnia z dostępnością online, dane zgrupowane za pomocą narzędzia TAR (Tape Archiver) i skompresowane przy pomocy GZIP. 4. Moduł monitoringu aplikacji wszystkie podsystemy, zarówno do komunikacji wewnętrznej jak i zewnętrznej, bazy danych i interfejsy, oraz parametry pracy każdego z fizycznych serwerów muszą być w pełni monitorowane, z pełną historią parametrów pracy w formie wykresów. 5. Moduł wsparcia technicznego aplikacja do komunikacji z klientem, powinna posiadać następujące funkcjonalności: możliwość składania zapytań, możliwość śledzenia historii zgłoszenia, zamykanie, otwieranie, zmiany statusów zgłoszeń,

3 dodawanie i usuwanie wirtualnych konsultantów, raportowanie wydajności konsultantów. b) Zakup projektu informatycznego integrującego kanały komunikacji, wymianę danych między SuperHost.pl, a Partnerami wersja testowa prace nad silnikiem poprawki wynikłe z przeprowadzonych testów w etapie pierwszym, prace dostosowawcze do współpracy z modułami wykonawczymi; zaprogramowanie (wykonanie) modułów zgodnie ze specyfikacją z etapu pierwszego; testowanie modułów testy funkcjonalności, wydajności; testowanie komunikacji modułów z silnikiem; testowanie przebiegu procesów od początku do końca tj. zlecenie wykonania przez moduł do silnika, wykonanie przez silnik, komunikacja zwrotna z silnika, zakończenie procesu; testy wymiany danych pomiędzy SuperHost.pl, a Partnerami; uruchomienie testowej wersji aplikacji z wszystkimi modułami; kontrola i testy platformy sprzętowej testy wysokiej dostępności, symulacje awarii, testowe odtwarzanie danych z kopii zapasowych, symulacje zakłóceń w pracy sieci i komunikacji z Partnerami, testy przeciążeniowe serwerów; wdrożenie i integracja podpisu elektronicznego zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o podpisie elektronicznym. II Etap Ostatni etap projektu obejmie produkcyjne uruchomienie nowego systemu B2B. Na tym etapie zostaną wprowadzone bieżące poprawki wynikłe z testów z poprzedniego etapu rozwoju aplikacji, oraz ostateczne testy funkcjonalności i wydajnościowe. Dokładnie zostanie sprawdzona poprawność komunikacji i automatyzacji procesów zachodzących między Partnerami. Platforma osiągnie pełną funkcjonalność, wydajność, zostaną wyeliminowane wszelkie wcześniejszy błędy i rozpocznie się efektywna współpraca pomiędzy SuperHost.pl, a Partnerami. Dodatkowe informacje: a) Planuje się zautomatyzować cztery procesy biznesowe: zamówienia rozliczenia wymiana danych o klientach zgłoszenia serwisowe

4 b) W ramach projektu planowane jest wdrożenie podpisu elektronicznego, który będzie obejmował dwa procesy biznesowe: zamówienia rozliczenia c) Elektroniczna Wymiana Danych obejmie wszystkie procesy biznesowe zachodzące pomiędzy Partnerami projektu zamówienia rozliczenia wymiana danych o klientach zgłoszenia serwisowe Nowy system B2B obejmie cztery przedsiębiorstwa (SuperHost.pl oraz trzech Partnerów). WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE OFERTY Oferta powinna mieć formę pisemną. Oferta powinna zawierać: Ofertę cenową sporządzoną do zapytania ofertowego z uwzględnieniem wszystkich wymagań ofertowych. Zostanie wybrany jeden wykonawca dla wszystkich trzech etapów. W ofercie należy podać cenę netto i brutto. Usługi będące przedmiotem oferty powinny być wyceniane w złotych polskich (PLN). Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych. Oferta powinna być ważna do r Złożona oferta powinna zawierać: nazwę i adres oferenta, datę sporządzenia, termin ważności oferty, cenę całkowitą netto i brutto, termin płatności, warunki płatności. Wypełniony załącznik nr 1

5 Termin realizacji prac: zgodnie z harmonogramem (Załącznik nr 1) Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową oraz powinna być podpisana przez oferenta z dołączonym Załącznikiem nr 1. Oferty prosimy składać do dnia: r. (do godz. 15), osobiście w siedzibie firmy, listownie, faxem bądź na adres mail: Oferty dostarczone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryterium ceny (100%). Z wyrazami szacunku, Aleksander Mach Prezes Zarządu

6 Złącznik nr 1 Data rozpoczęcia Data zakończenia realizacji Zadanie Etap 1: Projektu informatyczny integrujący kanały komunikacji, wymianę danych między wnioskodawcą, a Partnerami szkielet systemu Projekt informatyczny integrujący kanały komunikacji, wymianę danych między SuperHost.pl, a Partnerami wersja testowa Wartość netto w PLN Wartość brutto w PLN Etap 2: 0,00 0,00 Projekt informatyczny integrujący kanały komunikacji, wymianę danych między SuperHost.pl, a Partnerami wersja finalna SUMA 0,00 0,00

Kielce, dn. 28.07.2014 MICRON Sp. z o.o. Ul. Silniczna 15/1 25 515 Kielce ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014/PARP/POIG

Kielce, dn. 28.07.2014 MICRON Sp. z o.o. Ul. Silniczna 15/1 25 515 Kielce ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014/PARP/POIG Kielce, dn. 28.07.2014 MICRON Sp. z o.o. Ul. Silniczna 15/1 25 515 Kielce ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014/PARP/POIG W związku z realizacją projektu Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B automatyzującego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Toruń, dnia 12.09.2014r. COPYCOM Sp. z o.o. ul. Żółkiewskiego 37/41 87-100 Toruń ZAPYTANIE OFERTOWE Firma COPYCOM Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup poniższych elementów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych zachodzącymi między Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych zachodzącymi między Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi Wrocław, 28 sierpnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE KIEZA MARCIN MARCIN KIEZA PRO - CHEMIA PPH z siedzibą w Marcinkowicach przy ulicy Letnia 8a (55-200, Oława I) realizując projekt pt. Wdrożenie systemu B2B

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 Strzałków, 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Bydgoszcz, 13 lutego 2014 r. Zaproszenie do składania ofert [Zapytanie ofertowe nr 1/VERTICA/ 8.2 POIG/2014/OPROGRAMOWANIE] W związku z realizacją projektu nr UDA- POIG.08.02.00-04-023/13-00 pt. Budowa

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych)

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych) Pamiątkowo, dnia 09.12.2013 r. Zapytanie ofertowe na: I. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci: a. systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej 100rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej 100rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia Lublin, dnia 12.02.2013 Zapytanie ofertowe 1/02/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: M.S. DRAWEX Sp. z o.o. Ul. Magnoliowa 4 20-143 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Budowa platformy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu dla projektu WND POIG.08.02.00-10-060/14 pn. Wdrażanie systemu wymiany informacji klasy B2B usprawniającego współpracę partnerów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Skierniewice, dnia 04.02.104 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Mariusz Ciucias COPY SERWIS ul. Jagiellońska 15 96-100 Skierniewice II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Firma Lobo pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG.

Firma Lobo pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG. Warszawa, 03.03.2014 LOBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA AL. NIEPODLEGŁOŚCI 151 LOK 9, 02-555 WARSZAWA NIP 951 233 40 22 REGON 142843056 KRS 0000379784 Firma Lobo pragnie poinformować,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany Lublin, 11.06.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: JS Sp. z o.o. ul. Smoluchowskiego 1 20-474 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Wiśniowa Góra, 08.08.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 na wykonanie analizy przedwdrożeniowej Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu:

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu: Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie systemu B2B do realizacji procesów biznesowych Zamawiający: Okres realizacji: 01.12.2013 30.06.2015

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Warszawa, 01.01.2014 Nr Sprawy: 01/01/LEOS/POIG/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i technicznych, wartości niematerialnych i prawnych, nowych środków

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Karolina Boboli Doradztwo ul. Obozowa 88 lok. 2 01-434 Warszawa tax@karolinaboboli.eu www.karolinaboboli.eu ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Warszawa, 01.01.2014 Nr Sprawy: 01/EKSPERT/POIG/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i technicznych, wartości niematerialnych i prawnych, nowych środków

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Europrojekt Gdańsk Spółka Akcyjna Gdańsk 02 lipca 2013 roku ul. Nadwiślańska 55 80-680 Gdańsk Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8.2/1/2014 NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8.2/1/2014 NA: Łódź, 25-02-2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8.2/1/2014 NA: Zakup usług doradczych i eksperckich: Zakup analizy przedwdrożeniowej Zakup wartości niematerialnych i prawnych: Zakup licencji na oprogramowanie platformy

Bardziej szczegółowo

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej systemu ERP 120rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia systemu B2B.

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej systemu ERP 120rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia systemu B2B. Lubicz, dnia 16.10.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: HYDROSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Lipnowska 88 87-162 Lubicz II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Automatyzacja

Bardziej szczegółowo

Toruń 04.12.2013. Zapytanie ofertowe

Toruń 04.12.2013. Zapytanie ofertowe Toruń 04.12.2013 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu B2B do zautomatyzowania procesów biznesowych obsługi usług transportowych firmy Jarkpol Jarosław Górski Sp.j." współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany z udziałem środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej POIG 8.2

Projekt realizowany z udziałem środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej POIG 8.2 Grupa Polska Stal S.A. ul. Ujastek 7 31-752 Kraków Kraków, 03.06.2013 r. Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu: 1. Sprzętu komputerowego, 2. Licencji oprogramowania komputerowego, 3. Szkoleń specjalistycznych,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis wymagań do stworzenia szczegółowej specyfikacji technicznej systemu SZSTS

Szczegółowy opis wymagań do stworzenia szczegółowej specyfikacji technicznej systemu SZSTS Szczegółowy opis wymagań do stworzenia szczegółowej specyfikacji technicznej systemu SZSTS Spis treści Opis projektu... 1 1. Posiadane systemy teleinformatyczne... 1 2. Wymagania dotyczące szczegółowej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Olchowiec, dnia 06.08.2014 r. Zapytanie ofertowe na: 1. Zakup wartości niematerialnych i prawnych w postaci systemu informatycznego typu B2B wraz z dostępem do baz danych dla 10 pracowników; 2. Zakup nowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/UE/2013 z dnia 25.02.2013 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

JTW SP. Z OO. Zapytanie ofertowe. Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej

JTW SP. Z OO. Zapytanie ofertowe. Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej JTW SP. Z OO Zapytanie ofertowe Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej Strona 1 z 8 Spis treści 1. Klauzula poufności... 3 2. Wskazówki

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Poznań, 17 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 na realizację projektu pt. Opracowanie i wdrożenie systemu B2B regulującego i porządkującego procesy zachodzące pomiędzy ARDE-HAUS Sp. z o.o. z siecią

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE Nowa Telefonia Sp. o.o. ul. Foksal 18 00-372 Warszawa NIP: 701-029-37-11 REGON: 142888946 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie dedykowanej, innowacyjnej platformy B2B oraz dostawę sprzętu niezbędnego

Bardziej szczegółowo

Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693

Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693 Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693 Warszaw, dnia 18.03.2015 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12.11.2012. Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: IOW TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. ul.

Warszawa, dnia 12.11.2012. Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: IOW TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. ul. Warszawa, dnia 12.11.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: IOW TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Zwoleńska 17 04-761 Warszawa II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo