DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe"

Transkrypt

1 Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/ Wrocław Wrocław, dnia r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek Sp. z o.o. z partnerami biznesowymi współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego działanie 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B - firma Nitrotek Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na: Dostarczenie, konfiguracja i instalacja 1 serwera wraz z oprogramowaniem; przeprowadzenie analizy przygotowawczej, przygotowanie, wdrożenie i testowanie modułu przedsprzedaż oraz modułu dropshipping; przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń dla użytkowników i administratora nowoczesnego systemu B2B dla firmy Nitrotek Sp. z o.o. I Przedmiot Zamówienia: 1.Cel zamówienia: Kompleksowe przygotowanie i wdrożenie nowoczesnego systemu informatycznego B2B w modelu dropshippingowym, który będzie wspomagał dystrybucję towarów firmy Nitrotek poprzez elektroniczną obsługę procesów biznesowych pomiędzy firmą Nitrotek a jej partnerami w zakresie: przedsprzedaży i droppshipingu oraz kompleksowe wdrożenie użytkowników i administratora do korzystania z w/w systemu poprzez przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń. 2. Etapy Zamówienia 1) Dostarczenie, konfiguracja i instalacja 1 serwera wraz z oprogramowaniem

2 Serwer powinien obsługiwać całość procesów zachodzących pomiędzy Zamawiającym a jego partnerami oraz umożliwić szybkie przetwarzanie danych. Wykonawca dostarczy również kompletne oprogramowanie do serwera umożliwiające profesjonalną i łatwą obsługę serwera. a) Dostarczenie serwera spełniającego co najmniej następujące parametry: Procesor Intel Xeon X5650 (6-rdzeniowy, 2,66 GHz, 12 MB pamięci podręcznej L3, 95 W); Liczba procesorów: 2; Maksymalna dostępna liczba rdzeni procesora: 6; Standardowa pojemność pamięci: 12 GB; Karta sieciowa: NC375i 1GbE z 4 portami wielofunkcyjnymi; Kontroler pamięci masowej Smart Array P410i/1 GB pamięci FBWC; Gwarancja 24 miesiące. b) Dostarczenie oprogramowania serwerowego System operacyjny dla serwera z bezterminową licencją c) Konfiguracja i instalacja serwera Instalacja i skonfigurowanie serwera nastąpi w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego. 2) Przygotowanie, wdrożenie i testowanie Modułu Przedsprzedaż Celem modułu będzie usprawnienie obsługi zamówień przedsprzedażowych. Moduł będzie obsługiwał zamówienia składane na produkty niedostępne w magazynie. Zamówienia będą przyjmowana jeszcze przez dokonaniem importu towaru od producenta. Moduł będzie obsługiwał przystępowanie klientów do przedsprzedaży, automatycznie dobierał bieżące koszty zamówienia towaru na użytkownika w zależności od aktualnych warunków gospodarczych np. kurs walut. Będzie on automatycznie obliczał koszty transportu towaru, opłaty celne. Moduł będzie zawierał formę aukcji przedsprzedażowych, gdzie cena zamawianego towaru będzie niższa im wcześniej partnerzy przystąpią do przedsprzedaży. Moduł będzie zintegrowany z systemem wymiany danych. Do zadań modułu będzie należało: - obsługa przystępowania klientów do przedsprzedaży, - automatyczne dobieranie bieżących kosztów zamówienia towaru na użytkownika w zależności od aktualnych warunków gospodarczych, jak np. kurs walut, - automatyczne obliczanie kosztów transportu towaru, opłat celnych. a) Przeprowadzenie analizy przygotowawczej modułu przedsprzedaż Określenie założeń rozwoju modułu przedsprzedaż,

3 Określenie wymagań funkcjonalnych modułu, Wyspecyfikowanie funkcjonalności, Zdefiniowanie procesów, Specyfikacja przypadków użycia w formie diagramów UML, Określenie priorytetów wymagań. b) Przygotowanie modułu przedsprzedaż, implementującego następujące funkcjonalności: Obsługa zamówień na produkty niedostępne w magazynie, Przyjmowanie zamówień przedsprzedażowych, Dobór kosztów logistycznych do zamówienia przedsprzedażowego, Zintegrowanie modułu z systemem wymiany danych, Obsługa aukcji przedsprzedażowych. c) Wdrożenie modułu przedsprzedaż Instalacja Modułu Przedsprzedaż na serwerze wskazanym przez Zamawiającego, Określenie minimalnych wymagań technicznych serwera do uruchomienia Modułu Przedsprzedaż, Przygotowanie Modułu Przedsprzedaż do migracji na dowolny serwer produkcyjny w odpowiednich parametrach technicznych co najmniej takich jak serwer deweloperski, Konfiguracja modułu. d) Testowanie modułu przedsprzedaż Przeprowadzenie testów funkcjonalnych (w tym testów eksploracyjnych), Przeprowadzenie testów użyteczności (usability), Przeprowadzenie testów bezpieczeństwa, Przeprowadzenie testów graficznego interfejsu użytkownika GUI (ang. Graphical User Interface), Przeprowadzenie testów wydajności. 3) Przygotowanie, wdrożenie i testowanie Modułu Dropshipping Moduł usprawni proces sprzedaży w modelu dropshipingowym. Umożliwi on zgłaszanie towaru do magazynowania w sposób automatyczny - w sposób automatyczny będzie generowana odpowiedź dotycząca wolnych przestrzeni magazynowych, zgłoszenie zamówienia u producenta oraz przyjęcie magazynowego towaru. Dropshipping jest nowoczesnym modelem logistycznym sprzedaży przez internet polegającym na przeniesieniu procesu wysyłki towaru na dostawcę, w tym przypadku na Zamawiającego.

4 Rola partnera w tym modelu logistycznym sprowadza się do zgłoszenia zapotrzebowania na powierzchnie magazynowe, zdefiniowanie potrzebnego towaru oraz jego producenta. Celem modułu będzie usprawnienie sprzedaży w modelu dropshipingowym. Moduł ten będzie umożliwiał składanie zamówień w systemie dropshipingowym. Zamówienia składane u partnerów będą automatycznie przekazywane do firmy Nitrotek, a realizacja zamówień będzie następowała bezpośrednio na adres klienta docelowego. Moduł dropshipping będzie wymieniał dane z modułem logistycznym w celu realizacji zamówienia. a) Przeprowadzenie analizy przygotowawczej modułu dropshipping Określenie założeń rozwoju modułu dropshipping, Określenie wymagań funkcjonalnych modułu, Wyspecyfikowanie funkcjonalności, Zdefiniowanie procesów, Specyfikacja przypadków użycia w formie diagramów UML, Określenie priorytetów wymagań. b) Implementacja modułu dropshipping Obsługa zamówień dropshipingowych, Integracja z modułem logistycznym, Obsługa bezpośredniej wysyłki do klienta, Rozliczanie kosztów logistycznych w modelu dropshippingowym. c) Wdrożenie modułu dropshipping Instalacja modułu dropshipping na serwerze wskazanym przez Zamawiającego, Określenie minimalnych wymagań technicznych serwera do uruchomienia modułu dropshipping, Przygotowanie modułu dropshipping do migracji na dowolny serwer produkcyjny w odpowiednich parametrach technicznych co najmniej takich jak serwer deweloperski, Konfiguracja modułu. d) Testowanie modułu dropshipping Przeprowadzenie testów funkcjonalnych (w tym testów eksploracyjnych), Przeprowadzenie testów użyteczności (usability), Przeprowadzenie testów bezpieczeństwa, Przeprowadzenie testów graficznego interfejsu użytkownika GUI (ang. Graphical User Interface), Przeprowadzenie testów wydajności.

5 4) Zakup szkoleń specjalistycznych niezbędnych dla wdrożenia systemu B2B szkolenia dla użytkowników W ramach szkoleń dla użytkowników systemu B2B należy zorganizować: - zajęcia dotyczące tworzenia, optymalizacji i utrzymania rozwiązań bazodanowych, - zajęcia dotyczące konfiguracji i rozwiązywania problemów związanych z internetowymi usługami serwisowymi w serwerowym systemie operacyjnym, - zapoznanie z możliwościami poszczególnych modułów, obsługa modułów. Program szkolenia musi obejmować: Omówienie ogólne wdrażanego systemu B2B i jego poszczególnych modułów, zapoznanie z rozkładami menu wdrażanego systemu, Omówienie pracy ze słownikami występującymi w systemie, wprowadzanie i korzystanie z danych słownikowych, Tworzenie scenariuszy realizacji zleceń Partnerów, Potwierdzanie i korygowanie dokumentów, Aktualizacja i weryfikacja danych handlowych dotyczących oferty, Przeglądanie rozliczeń, Możliwość personalizacji interfejsu użytkownika, zakładanie i modyfikacja użytkowników, Szkolenie z kreatora raportów i tworzenia raportów złożonych, Definiowanie sprawozdań i ich składników; uruchamianie i uzgadnianie sprawozdań, Podstawowe tabele i opcje konfiguracyjne systemu, Omówienie zasad konfiguracji wymiany danych i zapoznanie się z przebiegiem procesu wymiany danych, omówienie technologii, Wyjaśnienie specyficznych pojęć i niezbędnych parametrów wymaganych do prawidłowej wymiany danych, Omówienie narzędzi kontroli poprawności wymienianych danych, Omówienie przykładowych rozwiązań konfiguracyjnych, Szkolenie z usuwania błędów powstałych podczas wymiany danych, Tworzenie przykładowych scenariuszy importu danych, Omówienie zabezpieczeń procesu importu danych, Szkolenie z zakresu świadczenia pomocy dla Partnerów przy imporcie danych (możliwe scenariusze błędów operatorów).

6 Wymiar szkolenia: Szkolenie musi być przeprowadzone w ciągu 10 dni szkoleniowych, w których ma zostać przeszkolonych 3 pracowników. 5) Zakup szkoleń specjalistycznych niezbędnych dla wdrożenia systemu B2B szkolenia dla Administratora W ramach szkoleń dla administratorów należy zorganizować: - zajęcia z implementacji i zarządzania serwerem systemu operacyjnego, - zajęcia z konfiguracji i rozwiązywania problemów serwera systemu operacyjnego, - zajęcia z obsługi menedżera centralnej maszyny wirtualnej w systemie operacyjnym. Program szkolenia musi obejmować: Omówienie ogólne wdrążanego systemu B2B, jego środowiska pracy, bazy danych, zapoznanie z rozkładami menu wdrażanego systemu, Podstawowe tabele systemu B2B, Omówienie zasad korzystania z systemu przez użytkowników i zapoznanie się z funkcjonalnością poszczególnych toolbarów, Omówienie pracy ze słownikami występującymi w systemie, wprowadzanie i korzystanie z danych słownikowych, Tworzenie i modyfikowanie szablonów, Zapoznanie się z kategoriami i typami dokumentów, które będą w obiegu, Szkolenie z kreatora raportów i tworzenia raportów złożonych, Możliwość personalizacji interfejsu użytkownika, Definiowanie sprawozdań i ich składników, Uruchamianie i uzgadnianie sprawozdań. Szkolenie musi być przeprowadzone w ciągu 10 dni szkoleniowych, w których ma zostać przeszkolonych 3 administratorów. 3. Termin realizacji Zamówienia Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy najpóźniej w terminie do dnia r. II Kryteria wyboru ofert: Nr Kryteria wyboru Ocena kryterium

7 1 DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Cmin Cena = * 100 Cena netto oferty Cr Zamawiający udzieli Zamówienia Wykonawcy, który otrzyma największą liczbę punktów. III Dodatkowe wymagania formalne: Wypełnienie formularza ofertowego stanowiącego załącznik do zapytania ofertowego oraz złożenie oświadczeń według wzoru. IV Sposób dostarczenia ofert: gdzie: Cmin cena oferty najtańszej Cr cena ofert rozpatrywanej Za pośrednictwem poczty lub osobiście do lokalizacji projektu przy ul. Krzemienieckiej 50, Wrocław Za pośrednictwem poczty na adres: V Dodatkowe Informacje Termin składania ofert upływa w dniu: r. Minimalny termin ważności ofert - 60 dni od daty wystawienia Osoba do kontaktu: Michał Łaska Mail: Tel.: Zastrzeżenia Nitrotek Sp. z o.o. nie może być pociągane do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. Podpis

I Przedmiot Zamówienia:

I Przedmiot Zamówienia: Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Wrocław, dnia 07.05.2013 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl

Zapytanie ofertowe. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl Nowy Tomyśl, 15 listopada 2012 r. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl Zapytanie ofertowe W związku z planowaną realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1 /2013

Zapytanie ofertowe nr 1 /2013 STOMILEX SP. Z O.O. ul. Budowlanych 54 45-124 Opole NIP 754 27 47 354 Opole, dnia 21.10.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1 /2013 STOMILEX Sp. z o.o. jest dynamiczną firmą, która zajmuje silną pozycję na rynku

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych zachodzącymi między Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych zachodzącymi między Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi Wrocław, 28 sierpnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE KIEZA MARCIN MARCIN KIEZA PRO - CHEMIA PPH z siedzibą w Marcinkowicach przy ulicy Letnia 8a (55-200, Oława I) realizując projekt pt. Wdrożenie systemu B2B

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość.

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. SMULDERS POLSKA Sp. z o. o. ul. Piłsudskiego 23 68-100 Żagań Zapytanie ofertowe Żagań, 07.11.2013 r. W związku z realizacją projektu pn. Smulders Polska Wdrożenie systemu automatyzującego współpracę biznesową

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu:

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu: Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie systemu B2B do realizacji procesów biznesowych Zamawiający: Okres realizacji: 01.12.2013 30.06.2015

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Toruń, dnia 12.09.2014r. COPYCOM Sp. z o.o. ul. Żółkiewskiego 37/41 87-100 Toruń ZAPYTANIE OFERTOWE Firma COPYCOM Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup poniższych elementów

Bardziej szczegółowo

Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Katowickie Przedsiębiorstwo Naprawy Maszyn Budowlanych "BUDROPOL" Spółka Jawna A. Będkowski, R. Liczberski i inni 41-253 Czeladź ul. Letnia 3

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Karolina Boboli Doradztwo ul. Obozowa 88 lok. 2 01-434 Warszawa tax@karolinaboboli.eu www.karolinaboboli.eu ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014. z dnia 1/07/2014r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014. z dnia 1/07/2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014 z dnia 1/07/2014r. w związku z realizacją projektu pt.: Optymalizacja powiązań biznesowych między firmą VARIOSTEEL Sp. z. o.o. i partnerami poprzez system informatyczny B2B

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG WDROŻENIOWYCH ORAZ SZKOLENIOWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG WDROŻENIOWYCH ORAZ SZKOLENIOWYCH DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG WDROŻENIOWYCH ORAZ SZKOLENIOWYCH Eddie Consulting Groups Eger Artur ul. Mickiewicza 14, Posada 62-530 Kazimierz Biskupi

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany Lublin, 11.06.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: JS Sp. z o.o. ul. Smoluchowskiego 1 20-474 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w

Bardziej szczegółowo

Toruń 04.12.2013. Zapytanie ofertowe

Toruń 04.12.2013. Zapytanie ofertowe Toruń 04.12.2013 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu B2B do zautomatyzowania procesów biznesowych obsługi usług transportowych firmy Jarkpol Jarosław Górski Sp.j." współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Etap 1 i 2 Planowany termin realizacji: etap 1 do 31.12.2013, etap 2 do 30.06.2014

Zapytanie ofertowe. Etap 1 i 2 Planowany termin realizacji: etap 1 do 31.12.2013, etap 2 do 30.06.2014 LA SAD Sp. z o.o. Borzęcin 10 05 620 Błędów NIP 797 202 16 19 Borzęcin, dnia 28 czerwca 2013 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. La sad Sp. z o.o. wdrożenie systemu automatyzującego

Bardziej szczegółowo

Tychy, dnia 1.10.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Tychy, dnia 1.10.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lata 2007 2013, Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 Strzałków, 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej systemu ERP 120rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia systemu B2B.

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej systemu ERP 120rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia systemu B2B. Lubicz, dnia 16.10.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: HYDROSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Lipnowska 88 87-162 Lubicz II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Automatyzacja

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 Centrofarb sp. z o.o. ul. Kolejowa 60/38 22-100 Chełm Chełm, dnia 18 kwiecień 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 1. Przedmiot zamówienia: W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków unijnych

Bardziej szczegółowo

Piekary Śląskie, 14.07.2010 r. Nomax Trading sp. z o.o. ul. Ceramiki 37 41 945 Piekary Śląskie ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na usługi doradcze o charakterze

Bardziej szczegółowo

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Lublin, dnia 10.06.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Optiner S.A. Dragany 24B 23-145 Wysokie W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie platformy B2B w celu usprawnienia komunikacji biznesowej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE WARUNKOWE 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE WARUNKOWE 1/2014 Kraków, 8 sierpnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE WARUNKOWE 1/2014 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Equimed Hołda, Lenk, Trembecki spółka jawna z siedzibą ulica Prądnicka 46 (31-202) Kraków, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012 GRUPA REKLAMOWA MULTIRADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ul. Słowiańska 55C 61-664 Poznań Poznań, dnia 25.06.2012 TEL. 801 01 01 20 FAX. 061 826 84 97 E-MAIL: reklama@multiradio.com.pl NIP: 9721100601

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych)

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych) Pamiątkowo, dnia 09.12.2013 r. Zapytanie ofertowe na: I. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci: a. systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Warszawa, 01.11.2014 Nr Sprawy: 01/01/PRANA/POIG/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i technicznych, wartości niematerialnych i prawnych, nowych środków

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE DOTACJE NA INNOWACJE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2 Klementowice, 10 października

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w wartości powyżej 14 000,00 EURO

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w wartości powyżej 14 000,00 EURO Tomaszów Mazowiecki, 01.07.2014 r. Zamawiający: PPH KELMES" ELŻBIETA SZYMAŃSKA, ANDRZEJ SZYMAŃSKI SPÓŁKA JAWNA Ul. Włókiennicza 6 97-200 Tomaszów Mazowiecki ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kompleksowe opracowanie, dostawa sprzętu i wdrożenie systemu B2B

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kompleksowe opracowanie, dostawa sprzętu i wdrożenie systemu B2B Nowy Tomyśl, dnia 12.06.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu Wdrożenie systemu B2B automatyzującego procesy biznesowe pomiędzy Zdrovita Sp. z o.o., a jej partnerami. współfinsowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Warszawa, 01.01.2014 Nr Sprawy: 01/01/LEOS/POIG/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i technicznych, wartości niematerialnych i prawnych, nowych środków

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/UE/2013 z dnia 25.02.2013 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo