ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2014"

Transkrypt

1 Lubliniec, dnia 17 kwietnia 2014r. Schwer Fittings Sp. z o.o. Ul. Oleska Lubliniec Do ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2014 Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej w ramach Działania 8.2 " Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej osi priorytetowej 8 Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka prowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, (Dz.u. nr 68, poz. 414 z póź. zm.). Dotyczy oferty w ramach realizacji projektu: Wdrożenie systemu B2B w celu usprawnienia głównych procesów współpracy między firmą Schwer Fittings Sp. z o.o. a partnerami I. Zamawiający Schwer Fittings Sp. z o.o. Ul. Oleska Lubliniec II. Przedmiot zamówienia Schwer Fittings Sp. z o.o. zajmuje się produkcją oraz sprzedażą elementów złącznych za stali kwasoodpornej oraz zaworów do instalacji rurowych wykonanych ze stali szlachetnej. Planowany do realizacji projekt ma na celu wdrożenie nowego systemu informatycznego obsługi typu B2B w firmie Schwer Fittings Sp. z o.o., którego głównym założeniem jest usprawnienie procesów współpracy z partnerami firmy, dzięki zastąpieniu dotychczasowego systemu wymiany informacji w formie Strona 1

2 papierowej, na nowoczesny system elektroniczny, co w głównej mierze pozwoli na znaczne przyspieszenie obiegu kluczowych informacji między firmą a partnerami biznesowymi. W ramach realizacji projektu nastąpi wymiana danych z partnerami biznesowymi tj.: 1) Schwer Fittings GmbH (Niemcy), 2) Schwer Fittings Ltd. (Wielka Brytania). Wdrożony system musi być zatem kompatybilny z systemami naszych partnerów, co zapewni pełną automatyzację procesów biznesowych. Planowany termin realizacji projektu został podzielony na etapy: I etap (od teraz do 31 maj 2014r.) 1. Nabycie licencji na moduł: Moduł Magazynowy System Informatyczny 2. Wdrożenie: Moduł Magazynowy System Informatyczny 3. Nabycie licencji na moduł: Moduł Obsługi Zamówień 4. Wdrożenie: Moduł Obsługi Zamówień II etap (od 1 czerwca 2014r do 31 października 2014r.) 1. Nabycie licencji na moduł: Moduł Raportowy 2. Wdrożenie: Moduł Raportowy 3. Nabycie licencji na moduł: Moduł Zarządzania i Rozliczania Produkcji 4. Wdrożenie: Moduł Zarządzania i Rozliczania Produkcji 5. Szkolenie pracowników z wdrożonego systemu B2B Poniżej szczegółowa specyfikacja: Moduł Magazynowy System Informatyczny - Moduł pozwoli w sposób intuicyjny, w czasie rzeczywistym obserwować aktualną sytuację, wydajność, statusy, terminy i rozbieżności w stosunku do oczekiwanych wartości. Dzięki temu szybko będą mogły zostać zidentyfikowane wąskie gardła, przeciążenia i błędy, a następnie wdrożone odpowiednie środki naprawcze. W pracy z modułem wykorzystywane będą przenośne terminale z czytnikiem kodów. Z całą stanowczością można więc powiedzieć iż Moduł Magazynowy System Informatyczny jest niezwykle funkcjonalnym narzędziem pozwalającym zachować najwyższe parametry Strona 2

3 wydajnościowe i jakościowe procesów związanych z gospodarką magazynową, a tym samym usprawniającym kontakty z partnerami biznesowymi poprzez powiązanie z pozostałymi modułami, z pominięciem błędów spowodowanych czynnikiem ludzkim, dzięki analizom pokazującym jaka ilość towaru jest niezbędna do właściwej obsługi partnerów (także na podstawie raportów historycznych). Moduł Obsługi Zamówień - jest jednym z modułów wdrażanego systemu B2B, wyspecjalizowanym w zarządzaniu i sterowaniu zamówieniami przyjętymi od kontrahentów/wysłanych do kontrahenta. Zawiera funkcje, ułatwiające i przyspieszające proces realizacji zamówień, takie jak automatyczna rezerwacja towaru, przekształcanie dokumentów, automatyczne wyfakturowanie zamówień, automatyczne generowanie zamówień, itp. Moduł umożliwia automatyczny import zamówień między Partnerami (zarówno zamówień wychodzących jak i przychodzących). Moduł zapewni również automatyczne umieszczenie zamówienia w planie produkcji, oraz zwrotną informację o możliwych terminach realizacji. Moduł Raportowy - pozwoli gromadzić i przetwarzać dane, analizuje i raportuje informacje w nich zawarte, istotne przy podejmowaniu decyzji biznesowych. Dzięki wykorzystaniu niniejszego modułu firma Schwer Fittings Sp. z o.o. poza szybkim i łatwym dostępem do informacji, będzie mogła optymalizować swoją działalność, redukować koszty i podnieść efektywność raportowania i analiz, lepiej kontrolować i prognozować płynność kontaktów z biznesowymi partnerami, generować większe zyski, monitorować i optymalizować planów produkcyjnych, identyfikować i eliminować wąskie gardła, reagować na zmiany rynkowe i działania konkurencji, wykorzystywać pojawiające się szanse, a w efekcie budować przewagę konkurencyjną. Moduł Zarządzania i rozliczania produkcji - pozwala to na planowanie zleceń produkcyjnych oraz precyzyjne rozliczania i analizę wszystkich kosztów związanych z procesem produkcji moduł aktualizuje polecenia produkcyjne idealnie dostosowując ja pod kątem obecnych zobowiązań dla Partnerów (podpowiada co i kiedy musi zostać wyprodukowane by zaspokoić potrzeby partnerów). Moduł pozwoli również na prowadzenie dystrybucji za pośrednictwem platformy B2B, zaś elektroniczna wymiana dokumentów pozwoli na wymianę elektronicznych dokumentów z odbiorcami. Moduł Zarządzania i Rozliczania Produkcji jest ściśle Strona 3

4 powiązany z modułem Obsługa zamówień, dzięki czemu planowanie w pełnym zakresie odzwierciedla aktualne potrzeby kontrahentów (które mogą zostać zaspokojone w zdecydowanie krótszym czasie, bez niepotrzebnych opóźnień czy błędów) oraz moce wytwórcze Schwer Fittings Sp. z o.o. Szkolenie pracowników z wdrożonego systemu B2B. W szkoleniu będzie uczestniczyło 7 pracowników firmy. Założono, iż szkolenie dla jednej grupy pracowników firmy Schwer Fittings Sp. z o.o.i będzie trwało łącznie 16h zegarowych (2 dni po 8h). Swym merytorycznym zakresem szkolenie będzie obejmowało: Dzień I (8 godzin): - Moduł Obsługi Zamówień, - Moduł Raportowy. Dzień II (8 godzin): - Moduł Magazynowy System Informatyczny, - Moduł Zarządzania i Rozliczania Produkcji. Szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela Pan Andrzej Baran III. Składanie ofert częściowych Nie jest dopuszczane. IV. Możliwość podwykonawstwa Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia części lub całości zamówienia podwykonawcom. V. Przygotowanie oferty Oferta powinna: posiadać datę sporządzenia i datę ważności, zawierać adres lub siedzibę oferenta, zawierać nr NIP oferenta, określać cenę netto zamówienia, zawierać podpis i pieczęć oferenta, Być sporządzona na wzorze dołączony do zapytania ofertowego (załącznik nr 1). Strona 4

5 VI. Kryteria oceny ofert Zamawiający dokona wyboru ofert na podstawie porównania cen (netto) w układzie 0-1, gdzie oferta z najniższą ceną otrzyma 1 punkt, zaś oferty gorsze otrzymają 0 punktów. Kryterium cena 100%. VII. Wycofanie oferty Oferent przed data wyboru dostawcy może zmienić lub wycofać swoją ofertę. VIII. Miejsce i termin składania ofert 1. Oferta może być dostarczona za pośrednictwem: Poczty, kurierem lub osobiście w siedzibie: Ul. Oleska 34, Lubliniec 2. Wybór oferenta nastąpi w dniu 30 kwietnia br. o godzinie Oferty należy składać do dnia 29 kwietnia br. do godziny Oferty złożone po terminie wskazanym w pkt 3 nie będą rozpatrywane. IX. Kontakt w sprawie postępowania ofertowego Dodatkowych informacji dotyczących postępowania oraz przedmiotu zamówienia udziela Pan Andrzej Baran. Strona 5

6 ZAŁĄCZNIK nr 1 Dotyczy postępowania ofertowego na realizację projektu Wdrożenie systemu B2B w celu usprawnienia głównych procesów współpracy między firmą Schwer Fittings Sp. z o.o. a partnerami Dane oferenta: Nazwa/ imię i nazwisko oferenta.. Adres/ siedziba firmy: NIP:... OFERTA: Specyfikacja oferty Nabycie licencji na moduł: Moduł Magazynowy System Informatyczny Cena netto Wdrożenie: Moduł Magazynowy System Informatyczny Nabycie licencji na moduł: Moduł Obsługi Zamówień Wdrożenie: Moduł Obsługi Zamówień Nabycie licencji na moduł: Moduł Raportowy Wdrożenie: Moduł Raportowy Nabycie licencji na moduł: Moduł Zarządzania i Rozliczania Produkcji Wdrożenie: Moduł Zarządzania i Rozliczania Produkcji Szkolenie pracowników z wdrożonego systemu B2B Razem Łączna cena oferty: Dane osoby do kontaktu w sprawie oferty: Imię, nazwisko. Numer telefonu:... Strona 6

7 Adres Data sporządzenia.. Data ważności oferty:. Strona 7