DOTACJE NA INNOWACJE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOTACJE NA INNOWACJE"

Transkrypt

1 Rzeszów, r. Ogłoszenie na realizację innowacyjnego systemu automatycznego Headhuntingu do obsługi relacji B2B z partnerami K&K Selekt Zamawiający: K&K Selekt Centrum Doradztwa Personalnego Katarzyna Kordoń ul. Handlowa Rzeszów I. Przedmiot zmówienia: Przedmiotem zamówienia jest stworzenie i wdrożenie jednego systemu B2B, wspierającego procesy Headhuntingu. Wdrożony system zaspokoi potrzeby partnerów zamawiającego w zakresie wyszukiwania pracowników specjalistów z branży przemysłowej. Procesy biznesowe objęte systemem B2B: - proces automatycznej rekrutacji pracowników w oparciu o posiadaną bazę danych, - proces rekrutacji na zamówienie (zlecenie wyszukania pracownika na rynku), - proces rozliczeń. Realizacja zlecenia przypada na III etapy projektu: Etap I ( ) - Silnik systemu licencja Moduł bazodanowy systemu, będzie przechowywał wszystkie rekordy. Wykorzystując specjalnie utworzone API, moduł będzie też importował korespondencję mailową, na bieżąco przypisując kolejne maile do znajdujących się w bazie rekordów odnoszących się do pracowników. Dane z bazy danych będą pobierane i przetwarzane przez aplikację B2B. Jest to moduł integrujący wszystkie pozostałe moduły. - API do komunikacji z bazą danych Lotus licencja Technologia API pozwoli na automatyczne pobieranie korespondencji mailowej z Lotusa i przypisanie jej do rekordów w systemie B2B (do pracowników). 1

2 - Moduł podpisu elektronicznego licencja Moduł pozwala na składanie podpisów elektronicznych przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu na dokumentach przesyłanych poprzez platformę - Moduł import/export EDI licencja Moduł pozwalał będzie na translację wybranych dokumentów z i do standardu EDI. Do każdego komunikatu (typ dokumentu) powstanie specjalny szablon dokumentu XML. Taki dokument będzie mógł zostać zaimportowany przez partnera do własnego systemu. Przy stałej współpracy partner będzie mógł zautomatyzować wymianę danych między swoim systemem a systemem B2B. - Instalacja i konfiguracja systemu Etap I Realizacja zadania obejmuje następujące działania: 1. Instalacja serwerów w serwerowni, podłączenie, okablowanie. 2. Instalacja systemów operacyjnych. 3. Stworzenie i konfiguracja poszczególnych wirtualnych maszyn. 4. Instalacja i konfiguracja silnika bazy danych, modułu import/export EDI, modułu podpisu. - System operacyjny do serwera Niezbędny jest zakup systemu operacyjnego do serwera, umożliwiającego instalację środowiska wirtualnych maszyn. System operacyjny do serwera: - środowisko wirtualne dla maszyn wirtualnych - możliwość instalacji na wirtualnych maszynach serwerów Linux oraz Windows Taki jak Windows Server standard 2012 lub podobny. Etap II ( ) - Moduł zarządzania bazą CV - licencja Moduł umożliwi wprowadzanie nowych danych oraz aktualizację obecnych już wprowadzonych CV. Będzie on obejmował zarówno podstawowe dane wspólne dla wszystkich osób objętych rekrutacjami jak imię nazwisko dane kontaktowe poziom wykształcenia jak i dane wariantowe związane z wykształceniem, ukończonymi kursami i doświadczeniem zawodowym. Dane będą gromadzone w sposób umożliwiający ich późniejsze szybkie przeszukiwanie. 2

3 - Moduł rozrachunków - licencja Moduł odpowiedzialny za kalkulacje rozliczeń oraz ich późniejszy podgląd. Partner będzie w stanie sprawdzić swoje obecne saldo u wnioskodawcy, historię płatności oraz które faktury są opłacone. Będzie widział także informację o terminach płatności oraz powiadomienia o ich przekroczeniu. - Moduł fakturowania - licencja Moduł będzie umożliwiał wystawienie faktur VAT. Partnerom na podstawie wcześniejszych zleceń rekrutacyjnych. Zlecenia realizowane automatycznie będą też automatycznie fakturowane. Dokumenty te będą też automatycznie tłumaczone do standardu EDI i podpisywane przez Wnioskodawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Tak więc partner będzie mógł pobrać pdf-a FV (obraz pdf faktury), podpisanego elektronicznie pdf-a FV lub podpisaną elektronicznie FV, transponowaną do standardu EDI. Moduł w 100% wyeliminuje obieg dokumentów papierowych pomiędzy Partnerem a Wnioskodawcą. - Moduł raportowania zleceń licencja Moduł będzie umożliwiał podgląd zleceń zrealizowanych automatycznie oraz obsługę rekrutacji zleconą wnioskodawcy na podstawie zapytań ofertowych. W przypadku potrzeby wyszukania wysoce wykwalifikowanego pracownika (np. dyrektor) Partner powierzy to zadanie Wnioskodawcy i podczas rekrutacji będzie na bieżąco widział postępy rekrutacji oraz osoby zakwalifikowane. - Moduł analityki potrzeb klientów licencja Moduł będzie umożliwiał Wnioskodawcy przeglądanie działań Partnerów w module baza CV. Będzie zawierał on analizy, które umożliwią Wnioskodawcy lepsze dostosowanie się do potrzeb Partnerów, a co za tym idzie, poprawienie jakości ich obsługi. - Instalacja i konfiguracja systemu Etap II Realizacja zadania obejmuje następujące działania: 1. Instalacja i uruchomienie modułów systemu (uruchomienie funkcjonalności, za którą moduły odpowiadają): - moduł zarządzania bazą CV - moduł fakturowania - moduł rozrachunków - moduł raportowania zleceń 3

4 - moduł analityki potrzeb klientów. 2. Instalacja API do komunikacji B2B Lotus. Etap III ( ) - Moduł zleceń rekrutacji pracowników - licencja Moduł umożliwi Partnerowi zlecenie Wnioskodawcy rekrutacji oraz przeglądanie jej postępów. Zlecenie poprzedzi złożenie zapytania ofertowego, złożenie oferty oraz potwierdzenie przyjęcia oferty. Cała komunikacją będzie rejestrowana, a ponieważ obsługa systemu będzie wymagać autoryzacji po stronie partnera, każde indywidualne zlecenie będzie wiążące dla obu stron. Zlecenia będą mogły odbywać się także na podstawie danych z wcześniejszych rekrutacji (np. na podstawie poprzedniego naboru), co w znaczącym stopniu usprawni pracę Partnerom. Przeanalizowane dane historyczne wyeliminują możliwość zasugerowania nieodpowiedniego pracownika. Każdy partner będzie miał w systemie swoją historię rekrutacji, więc nie istnieje ryzyko rekrutowania pracowników już raz odrzuconych. - System automatycznej rekrutacji w oparciu o zasoby bazy pracowników - licencja Moduł umożliwi realizację prostych zleceń, bez udziału K&K Selekt. Za z góry ustaloną taryfę (uwzględniającą też indywidualne stawki, o ile partner takie ma przyznane), możliwe będzie przeszukiwanie bazy CV na podstawie zaawansowanych filtrów. Dane prezentowane będą bez danych osobowych, dzięki czemu po ich zaakceptowaniu przez Partnera naliczany będzie koszt udostępnienia. Filtrowanie będzie mogło odbywać się zarówno po prostych kryteriach takich jak wykształcenie, ilość lat doświadczenia itp., ale także po szczegółowych danych jak odbyte kursy, ilość firm, w których pracował wcześniej pracownik itp. Filtrowanie będzie można także łączyć i zapisywać w filtry domyślne dla np. rekrutacji na konkretne stanowisko. - Instalacja i konfiguracja systemu Etap III Prace wykonywane podczas trzeciego - ostatniego etapu realizacji projektu. W zakres prac wejdą: 1. Instalacja i uruchomienie modułów systemu (uruchomienie funkcjonalności, za którą moduły odpowiadają): - moduł zleceń rekrutacji pracowników - system automatycznej rekrutacji pracowników. 2. Betatesty, rekonfiguracje. 4

5 II. Rodzaj zamówienia: - Nabycie wartości niematerialnych i prawnych. - Nabycie usług informatycznych i technicznych związanych z instalacją infrastruktury technicznej i oprogramowania. III. Termin realizacji: Od r. do r. IV. Warunki udziału: Oferty wykonania dzieła mogą składać firmy, które łącznie spełnią następujące warunki: 1. Złożą ofertę przed upływem terminu składania ofert, w sposób podany w ogłoszeniu, 2. Posiadają niezbędne doświadczenie w tworzeniu oprogramowania, 3. Przedstawią konkretne oczekiwania odnośnie wynagrodzenia. V. Procedura: 1. Termin składania ofert: do r. 2. Kryteria oceny: Oczekiwane wynagrodzenie 100% VI. Informacje administracyjne: Oferty należy składać: 1. Osobiście bądź listownie na adres: K&K Selekt Centrum Doradztwa Personalnego Katarzyna Kordoń ul. Handlowa Rzeszów 2. Mailem na adres: VII. Załączniki: 1. Wzór oferty 5

6 Załącznik nr 1 - wzór oferty Rzeszów,. miejscowość, data... / pieczęć firmowa oferenta / OFERTA I. Oferta dotyczy: Ogłoszenia na realizację innowacyjnego automatycznego Headhuntingu do obsługi relacji B2B z partnerami K&K Selekt II. Specyfikacja: I. Przedmiot zmówienia: Przedmiotem zamówienia jest stworzenie i wdrożenie jednego systemu B2B, wspierającego procesy Headhuntingu. Wdrożony system zaspokoi potrzeby partnerów zamawiającego w zakresie wyszukiwania pracowników specjalistów z branży przemysłowej. Procesy biznesowe objęte systemem B2B: - proces automatycznej rekrutacji pracowników w oparciu o posiadaną bazę danych, - proces rekrutacji na zamówienie (zlecenie wyszukania pracownika na rynku), - proces rozliczeń. Realizacja zlecenia przypada na III etapy: Etap I ( ) - Silnik systemu licencja Moduł bazodanowy systemu, będzie przechowywał wszystkie rekordy. Wykorzystując specjalnie utworzone API, moduł będzie też importował korespondencję mailową, na bieżąco przypisując kolejne maile do znajdujących się w bazie rekordów odnoszących się do pracowników. Dane z bazy danych 6

7 będą pobierane i przetwarzane przez aplikację B2B. Jest to moduł integrujący wszystkie pozostałe moduły. - API do komunikacji z bazą danych Lotus licencja Technologia API pozwoli na automatyczne pobieranie korespondencji mailowej z Lotusa i przypisanie jej do rekordów w systemie B2B (do pracowników). - Moduł podpisu elektronicznego licencja Moduł pozwala na składanie podpisów elektronicznych przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu na dokumentach przesyłanych poprzez platformę - Moduł import/export EDI licencja Moduł pozwalał będzie na translację wybranych dokumentów z i do standardu EDI. Do każdego komunikatu (typ dokumentu) powstanie specjalny szablon dokumentu XML. Taki dokument będzie mógł zostać zaimportowany przez partnera do własnego systemu. Przy stałej współpracy partner będzie mógł zautomatyzować wymianę danych między swoim systemem a systemem B2B. - Instalacja i konfiguracja systemu Etap I Realizacja zadania obejmuje następujące działania: 1. Instalacja serwerów w serwerowni, podłączenie, okablowanie. 2. Instalacja systemów operacyjnych. 3. Stworzenie i konfiguracja poszczególnych wirtualnych maszyn. 4. Instalacja i konfiguracja silnika bazy danych, modułu import/export EDI, modułu podpisu. - System operacyjny do serwera Niezbędny jest zakup systemu operacyjnego do serwera, umożliwiającego instalację środowiska wirtualnych maszyn. System operacyjny do serwera: - środowisko wirtualne dla maszyn wirtualnych - możliwość instalacji na wirtualnych maszynach serwerów Linux oraz Windows Taki jak Windows Server standard 2012 lub podobny. Etap II ( ) - Moduł zarządzania bazą CV - licencja 7

8 Moduł umożliwi wprowadzanie nowych danych oraz aktualizację obecnych już wprowadzonych CV. Będzie on obejmował zarówno podstawowe dane wspólne dla wszystkich osób objętych rekrutacjami jak imię nazwisko dane kontaktowe poziom wykształcenia jak i dane wariantowe związane z wykształceniem, ukończonymi kursami i doświadczeniem zawodowym. Dane będą gromadzone w sposób umożliwiający ich późniejsze szybkie przeszukiwanie. - Moduł rozrachunków - licencja Moduł odpowiedzialny za kalkulacje rozliczeń oraz ich późniejszy podgląd. Partner będzie w stanie sprawdzić swoje obecne saldo u wnioskodawcy, historię płatności oraz które faktury są opłacone. Będzie widział także informację o terminach płatności oraz powiadomienia o ich przekroczeniu. - Moduł fakturowania - licencja Moduł będzie umożliwiał wystawienie faktur VAT. Partnerom na podstawie wcześniejszych zleceń rekrutacyjnych. Zlecenia realizowane automatycznie będą też automatycznie fakturowane. Dokumenty te będą też automatycznie tłumaczone do standardu EDI i podpisywane przez Wnioskodawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Tak więc partner będzie mógł pobrać pdf-a FV (obraz pdf faktury), podpisanego elektronicznie pdf-a FV lub podpisaną elektronicznie FV, transponowaną do standardu EDI. Moduł w 100% wyeliminuje obieg dokumentów papierowych pomiędzy Partnerem a Wnioskodawcą. - Moduł raportowania zleceń licencja Moduł będzie umożliwiał podgląd zleceń zrealizowanych automatycznie oraz obsługę rekrutacji zleconą wnioskodawcy na podstawie zapytań ofertowych. W przypadku potrzeby wyszukania wysoce wykwalifikowanego pracownika (np. dyrektor) Partner powierzy to zadanie Wnioskodawcy i podczas rekrutacji będzie na bieżąco widział postępy rekrutacji oraz osoby zakwalifikowane. - Moduł analityki potrzeb klientów licencja Moduł będzie umożliwiał Wnioskodawcy przeglądanie działań Partnerów w module baza CV. Będzie zawierał on analizy, które umożliwią Wnioskodawcy lepsze dostosowanie się do potrzeb Partnerów, a co za tym idzie, poprawienie jakości ich obsługi. - Instalacja i konfiguracja systemu Etap II Realizacja zadania obejmuje następujące działania: 8

9 1.Instalacja i uruchomienie modułów systemu (uruchomienie funkcjonalności, za którą moduły odpowiadają): - moduł zarządzania bazą CV - moduł fakturowania - moduł rozrachunków - moduł raportowania zleceń - moduł analityki potrzeb klientów. 2.Instalacja API do komunikacji B2B Lotus. Etap III ( ) - Moduł zleceń rekrutacji pracowników - licencja Moduł umożliwi Partnerowi zlecenie Wnioskodawcy rekrutacji oraz przeglądanie jej postępów. Zlecenie poprzedzi złożenie zapytania ofertowego, złożenie oferty oraz potwierdzenie przyjęcia oferty. Cała komunikacją będzie rejestrowana, a ponieważ obsługa systemu będzie wymagać autoryzacji po stronie partnera, każde indywidualne zlecenie będzie wiążące dla obu stron. Zlecenia będą mogły odbywać się także na podstawie danych z wcześniejszych rekrutacji (np. na podstawie poprzedniego naboru), co w znaczącym stopniu usprawni pracę Partnerom. Przeanalizowane dane historyczne wyeliminują możliwość zasugerowania nieodpowiedniego pracownika. Każdy partner będzie miał w systemie swoją historię rekrutacji, więc nie istnieje ryzyko rekrutowania pracowników już raz odrzuconych. - System automatycznej rekrutacji w oparciu o zasoby bazy pracowników - licencja Moduł umożliwi realizację prostych zleceń, bez udziału K&K Selekt. Za z góry ustaloną taryfę (uwzględniającą też indywidualne stawki, o ile partner takie ma przyznane), możliwe będzie przeszukiwanie bazy CV na podstawie zaawansowanych filtrów. Dane prezentowane będą bez danych osobowych, dzięki czemu po ich zaakceptowaniu przez Partnera naliczany będzie koszt udostępnienia. Filtrowanie będzie mogło odbywać się zarówno po prostych kryteriach takich jak wykształcenie, ilość lat doświadczenia itp., ale także po szczegółowych danych jak odbyte kursy, ilość firm, w których pracował wcześniej pracownik itp. Filtrowanie będzie można także łączyć i zapisywać w filtry domyślne dla np. rekrutacji na konkretne stanowisko. - Instalacja i konfiguracja systemu Etap III Prace wykonywane podczas trzeciego - ostatniego etapu realizacji projektu. W zakres prac wejdą: 9

10 1. Instalacja i uruchomienie modułów systemu (uruchomienie funkcjonalności, za którą moduły odpowiadają): - moduł zleceń rekrutacji pracowników - system automatycznej rekrutacji pracowników. 2. Betatesty, rekonfiguracje. III. Dane oferenta: Nazwa oferenta, adres, NIP, REGON: IV. Oświadczenia Oświadczam, że: Posiadam doświadczenie w realizacji projektów B2B TAK NIE Posiadam możliwości techniczne i organizacyjne do terminowego wykonania zlecenia Deklaruję możliwość prowadzenia prac i spotkań organizacyjnych również w siedzibie Zamawiającego TAK TAK NIE NIE V. Wycena oferty: Wartość zamówienia netto:. Słownie. 10

11 VI. Termin realizacji: Od r. do r. VII. Potwierdzenie spełnienia wymogów dotyczących przedmiotu zamówienia. Oświadczam, że do wykonania oferowanego przez nas zamówienia firma posiada odpowiednie zasoby oraz kwalifikacje. W przypadku przyznania firmie zamówienia zobowiązuję się do zawarcia pisemnej umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. VII. Termin ważności oferty Oferta ważna do dnia... Pieczęć i podpis oferenta 11