ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r."

Transkrypt

1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 grudnia 2013r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu B2B pozwalającego na automatyzację procesów biznesowych z dostawcami oraz partnerami realizującymi programy lojalnościowe 1. Zamawiający realizowanego przez: MPL VERBUM SPÓŁKA AKCYJNA w ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ogłasza się nabór ofert na: MPL Verbum SA tel fax realizację zadań wchodzących w skład projektu, obejmujących dostawy, usługi i szkolenia 2. Sposób uzyskania szczegółowych informacji dot. zamówienia Osoba do kontaktu: Marcin Katański tel fax Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja projektu informatycznego B2B opierającego się na dedykowanym systemie informatycznym, umożliwiającym automatyzację wymiany informacji handlowych i automatyzację procesów biznesowych realizowanych pomiędzy Zamawiającym, a podmiotami współpracującymi dostawcami nagród przekazywanych dalej beneficjentom partnerów. Ze względu na konieczność zapewnienia pełnego bezpieczeństwa systemu, wymagany jest opis proponowanego systemu, z którego jednoznacznie będzie wynikać, że propozycja Oferenta obejmuje system dedykowany, a nie opierający się na gotowych rozwiązaniach typu open source

2 dostosowanych tylko do potrzeb zamawiającego. System B2B, który planuje wdrożyć Zamawiający, opiera się na wdrożeniu rozwiązań informatycznych mających na celu automatyzację następujących procesów biznesowych występujących pomiędzy partnerami projektu: 1. Proces ofertowania (wyeliminowanie papierowego obiegu dokumentów) 2. Proces obsługi programów lojalnościowych (wyeliminowanie papierowego obiegu dokumentów) 3. Proces zakupu nagród na potrzeby programów lojalnościowych 4. Proces magazynowo logistyczny 5. Proces raportowania (wyeliminowanie papierowego obiegu dokumentów) Wymagania techniczne planowanego do wdrożenia systemu B2B: język/technologia: JAVA 5 z wykorzystaniem Struts Framework baza danych: PostgreSQL dostęp do większości danych z poziomu JSP Wykorzystanie bibliotek znaczników, które umożliwią w prosty sposób pobieranie informacji z bazy danych oraz odpowiednie ich przetwarzanie i formatowanie. Pełna konfiguracja systemu w XML z dostępem do większości opcji z poziomu panelu administracyjnego SaaS Modułowa budowa umożliwiająca proste tworzenie nowych pluginów lub dostosowywanie już istniejących do specyficznych potrzeb konkretnego projektu Duża grupa standardowych akcji umożliwiających rozszerzanie systemu o dodatkowe funkcjonalności Dostęp do panelu administracyjnego wyłącznie przez SSL Monitorowanie systemu poprzez wielopoziomowe logowanie zdarzeń. Mechanizm integracji opierać się ma na przesyłaniu plików XML, CSV lub na bezpośrednim wpięciu aplikacji w bazę danych. Na styku bazy danych a systemu wymagana jest implementacja autorskiego narzędzia służącego do integracji danych. Realizacja projektu ma charakter złożony, wybrany w ramach postępowania Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć następujące elementy projektu: A) Dostawa wartości niematerialnych i prawnych Moduł zarządzania bazą nagród (1szt.) Moduł monitoringu procesów Moduł zarządzania bazą zamówień Moduł automatycznego tworzenia i optymalizacji koszyków zakupowych Moduł zarządzania dostawcami Moduł zarządzania beneficjentami Moduł zarządzania programami w formule SaaS Moduł zarządzania magazynami B) Analizy przygotowawcze i usługi doradcze Zakup analizy przygotowawczej dla systemu informatycznego B2B (1szt.). Stworzenie projektu technicznego i funkcjonalnego planowanego do wdrożenia systemu B2B (1szt.).

3 C) Usługi informatyczne i techniczne związane z instalacją infrastruktury technicznej i oprogramowania Integracja z aplikacją do naliczania punktów (1szt.) Zakup usługi instalacyjnej obejmującej konfigurację i uruchomienie systemu w środowisku docelowym, migrację danych, integrację formatów plików dla potrzeb elektronicznej wymiany dokumentów, integracja z systemami dostawców nagród (1szt.) D) Przeprowadzenie szkolenia Szkolenie w zakresie korzystania z systemu B2B dla wszystkich użytkowników po stronie Wnioskodawcy (10dni szkoleniowych)(1szt.) E) Promocja projektu Zakup tablicy promocyjnej POIG (1szt.) Terminy wykonania zamówienia: Projekt będzie realizowany w ramach trzech etapów* zgodnie z poniższą tabelą: I etap 01/01/ /05/2014 II etap 01/06/ /10/2014 III etap 01/11/ /02/2015 Moduł zarządzania bazą nagród (1szt.) Stworzenie projektu technicznego i funkcjonalnego planowanego do wdrożenia systemu B2B(1szt.) Zakup analizy przygotowawczej dla systemu informatycznego B2B - (1szt.) Moduł zarządzania bazą zamówień (1szt.) Moduł automatycznego tworzenia i optymalizacji koszyków zakupowych (1szt.) Moduł zarządzania dostawcami (1szt.) Moduł zarządzania beneficjentami (1szt.) Moduł monitoringu procesów (1szt.) Moduł zarządzania programami w formule SaaS (1szt.) Moduł zarządzania magazynami (1szt.) Integracja z aplikacją do naliczania punktów(1szt.) Zakup usługi instalacyjnej obejmującej konfigurację i uruchomienie systemu w środowisku docelowym, migrację danych, integrację formatów plików dla potrzeb elektronicznej wymiany dokumentów, integracja z systemami dostawców nagród (1szt.) Szkolenie w zakresie korzystania z systemu B2B dla wszystkich użytkowników po stronie Wnioskodawcy (10dni szkoleniowych)(1szt.) Zakup tablicy promocyjnej POIG (1szt.) *Uwaga termin realizacji etapów oraz poszczególnych zadań mają charakter orientacyjny i może ulec przesunięciu ze względu na możliwe zmiany w ramach czasowych projektu. 4. Kryteria oceny ofert 4.1 Kryterium dopuszczające Opis proponowanego systemu informatycznego musi jednoznacznie wskazywać, że propozycja oferenta opierać się będzie na systemie dedykowanym bez wykorzystania rozwiązań typu open source.

4 Złożone oferty przez ofertodawców będą dopuszczone do dalszej oceny, tylko i wyłącznie w przypadku, jeżeli propozycja systemu informatycznego obejmować będzie system w pełni dedykowany. 4.2 Kryteria oceny ofert dopuszczonych do dalszej oceny LP KRYTERIUM MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY 1. Cena 50 punktów 2. Doświadczenie firmy na rynku 30 punktów 4. RAZEM Doświadczenie w realizacji projektów informatycznych w 20 punktów zakresie e-commerce 100 pkt Liczba punktów oferty = (najniższa cena netto ogółem spośród ofert / cena netto ogółem oferty ocenianej) x 50 punktów Doświadczenie firmy na rynku będzie oceniane na podstawie wpisu oferenta do KRS (pozycja Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym ) lub CEiDG (pozycja Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej ). Punktacja zostanie przydzielona według przedziałów: 0-4 lata 5 punktów 5-8 lat 10 punktów 9-12 lat 20 punktów 13 lat i więcej lat 30 punktów Datą właściwą do przydzielania punktacji w ramach kryterium będzie data złożenia oferty. Doświadczenie w realizacji projektów informatycznych w zakresie e- commerce będzie oceniane na podstawie załączonych referencji. Punktacja zostanie przydzielona według przedziałów: 0 referencji 0 punktów 1-3 referencji 5 punktów 4-6 referencji 8 punktów 7-9 referencji - 12 punktów 10 i więcej referencji 20 punktów 5. Miejsce i termin składania ofert Siedziba firmy: MPL Verbum SA

5 Oferty zgodne ze wzorem przedstawionym w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania w formie pisemnej należy składać osobiście lub drogą pocztową w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia (do 03/01/2014). O terminowości złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do MPL Verbum SA. 6. Pozostałe informacje Złożenie oferty jest jednoznaczne z tym, że oferent zapoznał się z warunkami ogłoszenia oraz jest związany ofertą do końca terminu jej ważności. Oferent jest zobowiązany do podpisania umowy w wypadku wyboru jego oferty w wyniku niniejszego postępowania. Wybór dostawców nastąpi w oparciu o najbardziej korzystne ekonomicznie oferty, z zachowaniem zasad jawności, przejrzystości i uczciwej konkurencji. Nie dopuszcza się składania ofert cząstkowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania. Oferta powinna zostać złożona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Dodatkowe wymagania formalne: data wystawienia oferty okres ważności oferty nie mniej niż 30 dni podpis wystawcy oferty wartości netto, brutto i VAT określone w PLN pieczątka firmowa

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/UE/2013 z dnia 25.02.2013 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POIG 8.2/2012. Zapytanie dotyczy:

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POIG 8.2/2012. Zapytanie dotyczy: ZAKUP I WDROŻENIE NOWOCZESNEGO SYSTEMU ELEKTRONICZNEJ WYMIANY DANYCH SZANSĄ NA DALSZY DYNAMICZNY ROZWÓJ FIRMY PRO CANDLE ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POIG 8.2/2012 Zapytanie dotyczy: - Zakupu usług doradczych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. System powinien zawierać moduły i funkcje obejmujące takie obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa, jak:

ZAPYTANIE OFERTOWE. System powinien zawierać moduły i funkcje obejmujące takie obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa, jak: ZAPYTANIE OFERTOWE w związku z realizacją projektu pn. "Wdrożenie innowacyjnego systemu usprawniającego realizację procesów biznesowych pomiędzy firmą FAROUK SYSTEMS POLSKA, a partnerami biznesowymi firmy."

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr F/01/POIG 8.2/2014 w związku z realizacją projektu Budowa systemu do elektronicznej walidacji faktur

ZAPYTANIE OFERTOWE nr F/01/POIG 8.2/2014 w związku z realizacją projektu Budowa systemu do elektronicznej walidacji faktur ZAPYTANIE OFERTOWE nr F/01/POIG 8.2/2014 w związku z realizacją projektu Budowa systemu do elektronicznej walidacji faktur przez BPC - Online Sp. z o.o. W ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Nr ZO/ /2013

Zapytanie ofertowe Nr ZO/ /2013 Katowice, dnia 23.12.2013 r. Zamawiający: Secus Asset Management S.A. ul. Paderewskiego 32c 40-282 Katowice Tel. +48 32 352 00 13 Fax +48 32 352 00 14 Adres e-mail: kontakt@secus.pl Strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE Starowa Góra, dnia 21.06.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Integracja systemów informatycznych przedsiębiorstwa i Partnerów celem standaryzacji i automatyzacji wymiany informacji

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012 GRUPA REKLAMOWA MULTIRADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ul. Słowiańska 55C 61-664 Poznań Poznań, dnia 25.06.2012 TEL. 801 01 01 20 FAX. 061 826 84 97 E-MAIL: reklama@multiradio.com.pl NIP: 9721100601

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Grupa Producentów Owoców i Warzyw Gospodarstwo Ogrodnicze T. Mularski sp. z o.o. z siedzibą w Różankach, ul. Gorzowska 2, 66 415 Kłodawa Różanki, 06.12.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG/8.2/RTM/2014. na potrzeby realizacji projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG/8.2/RTM/2014. na potrzeby realizacji projektu pt.: Poznań, dn. 17.04.2014 r. Real Time Media SP.Z O.O. ul. Ptasia 10, 60-319 Poznań ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG/8.2/RTM/2014 na potrzeby realizacji projektu pt.: Wdrożenie informatycznej platformy współpracy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/04/2013

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/04/2013 Złotokłos, dnia 25.11.2013 r. Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/04/2013 Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest opracowanie i wdrożenie dedykowanego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2014

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2014 Zamawiający: Kielce 2014-07-01 FPD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ul. Częstochowska 19 25-647 Kielce KRS 0000339502 NIP 6572837794 REGON 260335667 Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2014 W związku

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 Kraków, 7 stycznia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Centrum Motocyklowe Rider Rożek Dyrlaga spółka jawna z siedzibą ulica Kamieńskiego 53 (30-644) Kraków, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Dotyczy wyłonienia dostawcy usługi doradczej w ramach projektu Wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B dla integracji i automatyzacji procesów biznesowych 1.1 ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Warszawa, 25 stycznia 2013 r. Zamawiający (beneficjent): econet OpenFunding Sp. z o. o. ul. Niemcewicza 26 lok. U8 02-306 Warszawa

Zapytanie ofertowe. Warszawa, 25 stycznia 2013 r. Zamawiający (beneficjent): econet OpenFunding Sp. z o. o. ul. Niemcewicza 26 lok. U8 02-306 Warszawa Warszawa, 25 stycznia 2013 r. Zapytanie ofertowe Zamawiający (beneficjent): econet OpenFunding Sp. z o. o. ul. Niemcewicza 26 lok. U8 02-306 Warszawa Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotacje na Innowacje

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotacje na Innowacje Kościelna Wieś, dnia 19.06.2012 r. Nr Sprawy: 01/06/PAKOS/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia stanowi: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie działań przygotowawczych

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POIG 8.2/2014

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POIG 8.2/2014 Grupa GRAM Sp. z o.o. ul. Sarmacka 5K/3; 02-972 Warszawa tel./faks. +48 22 243 14 78 www.grupagram.pl Numer projektu: UDA-POIG.08.02.00-14-016/14-00 Warszawa, dnia 30.09.2014 zaprasza do składania ofert

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014. z dnia 1/07/2014r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014. z dnia 1/07/2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014 z dnia 1/07/2014r. w związku z realizacją projektu pt.: Optymalizacja powiązań biznesowych między firmą VARIOSTEEL Sp. z. o.o. i partnerami poprzez system informatyczny B2B

Bardziej szczegółowo

Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Katowickie Przedsiębiorstwo Naprawy Maszyn Budowlanych "BUDROPOL" Spółka Jawna A. Będkowski, R. Liczberski i inni 41-253 Czeladź ul. Letnia 3

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Dotyczy wyłonienia dostawcy wartości niematerialnej i prawnej oraz szkoleń specjalistycznych w ramach projektu Wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B dla integracji i automatyzacji

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Zielona Góra, dnia 24 lutego 2014r. Zamawiający: Kancelaria Finansowa Dariusz Orzechowski ul. Bohaterów Westerplatte 11 65-034 Zielona Góra Tel. 601 805 960 Fax.: 68 363 61 22 www.czyszczeniebik.pl Zapytanie

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 20.01.2014 Zapytanie ofertowe Z dnia 20.01.2014 o realizację zadań w ramach projektu pt.: Innowacyjny system B2B w modelu odbiorcaproducent-dostawca. realizowanego w ramach działania 8.2 Programu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr B2B/001/ 2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr B2B/001/ 2014 Wrocław, dnia 04.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr B2B/001/ 2014 W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu B2B o nazwie Platforma Realizacji Transakcji Rekrutacyjnych Recrutiva celem automatyzacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Wiśniowa Góra, 08.08.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 na wykonanie analizy przedwdrożeniowej Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 Centrofarb sp. z o.o. ul. Kolejowa 60/38 22-100 Chełm Chełm, dnia 18 kwiecień 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 1. Przedmiot zamówienia: W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków unijnych

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 8. osi priorytetowej. Społeczeństwo informacyjne

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG Wrocław, 06.08.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG DOTYCZY ZAPROJEKTOWANIA, STWORZENIA I WDROŻENIA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO INTEGRUJĄCEGO ZARZĄDZANIE PROCESAMI BIZNESOWYMI POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM I

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 TECH-SERWIS Rafał Zajączkowski Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MTC Ul. Czarnieckiego 9a 61-538 Poznań Poznań, dnia 15-05-2013r TEL. 61 8 659952 FAX. 61 8 666424 E-MAIL: tech@techserwis.pl NIP: 778-132-30-19

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu:

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu: Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie systemu B2B do realizacji procesów biznesowych Zamawiający: Okres realizacji: 01.12.2013 30.06.2015

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr F/01/POIG 8.2/2015 w związku z realizacją projektu Budowa systemu do elektronicznej walidacji faktur

ZAPYTANIE OFERTOWE nr F/01/POIG 8.2/2015 w związku z realizacją projektu Budowa systemu do elektronicznej walidacji faktur ZAPYTANIE OFERTOWE nr F/01/POIG 8.2/2015 w związku z realizacją projektu Budowa systemu do elektronicznej walidacji faktur przez BPC - Online Sp. z o.o. W ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Skawina 7 listopada 2014

Zapytanie ofertowe. Skawina 7 listopada 2014 Skawina 7 listopada 2014 Zapytanie ofertowe Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu pt. Elektroniczna wymiana informacji pomiędzy partnerami w biznesie szansą na rozwój firmy HAUTEC Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo