Wrocław, dn P4 Solutions Sp. z o.o. Ul. Braniborska 2/ Wrocław ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/PARP/POIG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wrocław, dn. 16.03.2015 P4 Solutions Sp. z o.o. Ul. Braniborska 2/10 53 680 Wrocław ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/PARP/POIG"

Transkrypt

1 Strona1 Wrocław, dn P4 Solutions Sp. z o.o. Ul. Braniborska 2/ Wrocław ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/PARP/POIG W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu B2B automatyzującego komunikację pomiędzy P4 Solutions sp. z o.o. a jego partnerami biznesowymi dofinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B (umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG /14-00) firma P4 Solutions Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wykonanie pozostałych prac informatycznych w celu stworzenia dedykowanego systemu B2B. OPIS PROJEKTU Przedmiotem inwestycji jest wdrożenie innowacyjnego systemu B2B umożliwiającego automatyczną wymianę danych pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami. Zastosowane rozwiązania informatyczne umożliwią realizację procesów biznesowych w formie elektronicznej poprzez wymianę informacji handlowej pomiędzy systemami informatycznymi współpracujących przedsiębiorstw. Realizacja inwestycji pozwoli na automatyzacje następujących procesów biznesowych: 1. wsparcia sprzedaży, 2. ofertowania, 3. reklamacji, 4. fakturowania, 5. zakupów, Platforma B2B będzie stanowiła miejsce automatycznej wymiany danych pomiędzy Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi. Realizacja projektu zakłada również implementację Elektronicznej Wymiany Danych, która dotyczy przesyłania dokumentów elektronicznych zamiast tradycyjnych dokumentów papierowych tworzonych według uzgodnionego standardu. W tym celu wykorzystany zostanie XML jako rozszerzenie EDI.

2 Strona2 I. PRZEDMIOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO Przedmiotem zamówienia jest nabycie wartości niematerialnych i prawnych modułów systemu oraz dokończenie wykonania modułów systemu. Wykonane prace zostały wykonane w technologii magento framework, która opiera się na zend frameword (platforma aplikacyjna do budowy aplikacji internetowych opartych na wzorcu Model- View-Controller (MVC). Poniżej zostanie przedstawiona specyfikacja prac wykonanych oraz prac do wykonania. System będzie się składał się z następujących modułów 1. Modułu zarządzania grupami produktów moduł ma umożliwiać partnerowi logowanie do systemu, gdzie będzie mógł wybrać towary, którymi jest zainteresowany. System na poziomie wyboru będzie wskazywał poziom rabatu, jaki klient może uzyskać w zależności od ilości zamawianego produktu. Poziom warunków handlowych będzie naliczany automatycznie dla danego Partnera; opracowanie projektu graficznego; implementacja (prace programistyczne); Moduł ten zostanie przygotowany w trzech częściach: Część I zakres prac: tworzenie grup klientów z podziałem na B2B, indywidualni; opracowanie procesu logowania zależnego od grupy klientów. Część II zakres prac: tworzenie profilu klienta; zarządzanie grupami użytkowników; dostęp do oferty. Część III zakres prac: tworzenie programu partnerskiego; zarządzanie i sterowanie programem partnerskim; opracowanie katalogu nagród; zarządzanie promocjami. W ramach dotychczasowych prac wykonano wszystkie prace informatyczne związane z tym modułem. Ilość rbh Ilość rbh Ilość rbh Ilość rbh 1. Moduł zarządzania grupami produktów część I Tworzenie grup klientów z podziałem na B2B, indywidualnych Opracowanie procesu logowania zależnego od grupy klientów

3 Strona3 2. Moduł zarządzania grupami produktów - część II tworzenie profilu klienta zarządzanie grupami użytkowników dostęp do oferty Moduł zarządzania grupami produktów - część III tworzenie programu partnerskiego zarządzanie i sterowanie programem partnerskim opracowanie katalogu nagród zarządzanie promocjami Modułu kosztorysowania moduł będzie posiadał zaawansowany panel do wyliczenia zużycia i kosztów materiałów budowlanych potrzebnych do przeprowadzenia remontu czy budowy. Moduł ma umożliwić wdrożenie zaawansowanej usługi elektronicznej automatycznego przetwarzania danych lub w formule Software-as-a-Service świadczonej przez Zamawiającego na rzecz Partnerów. opracowanie projektu graficznego; implementacja (prace programistyczne); Moduł ten zostanie przygotowany w pięciu częściach: Część I zakres prac: tworzenie dostępu do instrukcji i filmów z zasobów sklepu internetowego; tworzenie dokumentów związanych z kredytami na podstawie zdefiniowanych szablonów; Część II zakres prac: tworzenie kosztorysu; Część III zakres prac: szacowanie kosztów prac na podstawie danych portalu; tworzenie kosztorysu; Część IV zakres prac: aktualizowanie danych z zewnętrznych źródeł danych statystycznych; tworzenie kosztorysu; Część V zakres prac: prowadzenie kontroli nad budżetem; tworzenie terminarza prac. kosztorysowania część I, część II i część III. Ilość rbh Ilość rbh Ilość rbh Ilość rbh

4 Strona4 1. Moduł kosztorysowania - część I Tworzenie dostępu do instrukcji i filmów z zasobów sklepu internetowego Tworzenie dokumentów związanych z kredytami na podstawie zdefiniowanych szablonów Moduł kosztorysowania - część II Tworzenie kosztorysu Moduł kosztorysowania - część III Tworzenie kosztorysu Szacowanie kosztów prac na podstawie portalu W ramach niniejszego zapytania ofertowego należy wykonać następujące części modułu kosztorysowania: Część IV zakres prac: aktualizowanie danych z zewnętrznych źródeł danych statystycznych; tworzenie kosztorysu; Część V zakres prac: prowadzenie kontroli nad budżetem; tworzenie terminarza prac. 3. Modułu ofertowania za pomocą modułu parter będzie miał dwie możliwości przygotowania oferty: Dodając z poziomu portalu (po zalogowaniu się) dodania interesującej go listy produktów do koszyka i zamiast zakupu zapisanie owego koszyka jako ofertę; Dodając wyszukane produkty wprost do listy oferty produktowej. Lista produktów dodana do oferty będzie mogła być edytowalna z poziomu klienta z możliwością dodani do niej marży jaką chce uzyskać klient, dodania dodatkowych informacji takich jak koszt transportu, robocizny, itp. Tak przygotowaną ofertę klient będzie mógł zapisać w bazie, wydrukować i zaprezentować inwestorowi. Oferta w systemie będzie edytowalna. opracowanie projektu graficznego; implementacja (prace programistyczne); Moduł ten zostanie przygotowany w trzech częściach: Część I zakres prac: tworzenie ofert na podstawie asortymentu sklepu, kosztorysów; przekształcanie ofert historycznych na nowe; personalizacja szablonu ofert; chat klienta z administracją portalu powiązany z ofertą;

5 Strona5 Część II zakres prac: sugerowanie produktów na podstawie konfiguracji upsell / crossel zdefiniowanej w sklepie dla bieżącej oferty; chat klienta z administracją portalu powiązany z ofertą; Część III zakres prac: tworzenie ofert na podstawie zamówienia; tworzenie kopii roboczej w trakcie pracy nad ofertą; statusy ofert zależne od procesów realizacji; eksport ofert do plików pdf, html; powiadomienia o terminach ofert, cen, promocji; chat klienta z administracją portalu powiązany z ofertą. ofertowania część I, część II. ilość rbh ilość rbh ilość rbh ilość rbh 1. Moduł ofertowania - część I tworzenie ofert na podstawie asortymentu sklepu, kosztorysów przekształcanie ofert historycznych na nowe personalizacja szablonu ofert chat klienta z administracją portalu powiązany z ofertą Moduł ofertowania - część II sugerowanie produktów na podstawie konfiguracji upsell/crossel zdefiniowanej w sklepie dla bieżącej oferty chat klienta z administracją portalu powiązany z ofertą W ramach niniejszego zapytania ofertowego należy wykonać następujące części modułu ofertowania: Część III zakres prac: tworzenie ofert na podstawie zamówienia; tworzenie kopii roboczej w trakcie pracy nad ofertą; statusy ofert zależne od procesów realizacji; eksport ofert do plików pdf, html; powiadomienia o terminach ofert, cen, promocji; chat klienta z administracją portalu powiązany z ofertą. 4. Modułu fakturowania moduł ma za zadanie wystawiać fakturę po zrealizowanym zamówieniu i wysyłanie informacji automatycznej za pomocą do Partnera, że faktura została wystawiona i jest do pobrania z systemu. Klient w module fakturowania będzie mógł

6 Strona6 przeglądać wszystkie faktury, generować je w formacie PDF oraz eksportować do plik EXCEL. Za pomocą modułu będą generowane przypomnienia o terminie zapłaty dla faktur z odroczonym terminem płatności. opracowanie projektu graficznego; implementacja (prace programistyczne); Moduł ten zostanie przygotowany w dwóch częściach: Część I zakres prac: fakturowanie klient -> klient ostateczny; historia faktur, eksport, płatności filtrowanie, dokonanie płatności; personalizowanie szablonu faktur; Część II zakres prac: powiadomienia o terminach płatności; tworzenie widoków faktur, korekt, proform na podstawie zdefiniowanego szablonu oraz danych podanych przez klienta (wizualizacja faktury na podstawie programu księgowego klienta); podgląd salda klienta; tworzenie widoków faktur na podstawie ofert. fakturowania część I, część II. ilość rbh ilość rbh ilość rbh ilość rbh 1. Moduł fakturowania - część I historia faktur, eksport, płatności filtrowanie, dokonanie płatności; personalizowanie szablonu faktur; Moduł fakturowania - część II powiadomienie o terminach płatności tworzenie widoku faktur, korekt, proform na podstawie zdefiniowanego szablonu oraz danych podanych przez Klienta (wizualizacja druku faktury) podgląd salda Klienta tworzenie widoków faktur na podstawie ofert Modułu wsparcia sprzedaży Partner będzie rejestrował się do programu partnerskiego wyłącznie poprzez serwis www przy rejestracji konta lub na późniejszym etapie użytkowania. Punkty będą naliczane za zakup towarów kwalifikowalnych i naliczane automatycznie przy każdej transakcji. Zebrane punkty będą widoczne w panelu klienta w zakładce moje konto,

7 Strona7 wraz z informacją jakie nagrody są możliwe do odebrania przez klienta dzięki zebranym punktom. opracowanie projektu graficznego; implementacja (prace programistyczne); Moduł ten zostanie przygotowany w czterech częściach: Część I zakres prac: formularz wniosków dotyczący kredytów kupieckich; formularze zmian warunków kredytów kupieckich; Część II zakres prac: kredyty kupieckie; podgląd stanu kredytu kupieckiego (saldo); system przeliczania punktów na wartości monetarne; Część III zakres prac: spersonalizowane warunki handlowe; indywidulane przedłużanie promocji globalnych dla danego klienta; Część IV zakres prac: zarządzanie programem partnerskim; prognozowanie punktów. wsparcia sprzedaży część I, część II. ilość rbh ilość rbh ilość rbh ilość rbh 1. Moduł wsparcia sprzedaży - część I formularz wniosków dotyczący kredytów kupieckich; formularze zmian warunków kredytów kupieckich; Moduł wsparcia sprzedaży - część II kredyty kupieckie podgląd stanu kredytu kupieckiego (saldo) system przeliczania punktów na wartości monetarne W ramach niniejszego zapytania ofertowego należy wykonać następujące części modułu wsparcia sprzedaży: Część III zakres prac: spersonalizowane warunki handlowe; indywidulane przedłużanie promocji globalnych dla danego klienta; Część IV zakres prac: zarządzanie programem partnerskim; prognozowanie punktów.

8 Strona8 6. Modułu modyfikacji procesu zamówienia za pomocą modułu klient będzie mógł dokonać modyfikacji złożonych zamówień. ; opracowanie projektu graficznego; implementacja (prace programistyczne); Moduł ten zostanie przygotowany w trzech częściach: Część I zakres prac: dostęp do historii zamówień; weryfikacja cen zamówienia z aktualnymi cenami; tworzenie zamówienia - klient indywidualny; tworzenie zamówienia na podstawie faktur klienta własnego; Część II zakres prac: podział oferty na zamówienia częściowe; zamówienia cykliczne. Część III zakres prac: tworzenie zamówień na podstawie ofert, kosztorysów, poprzednich zamówień. modyfikacji procesu zamówienia część I. 1. Nabycie modułu modyfikacji procesu zamówienia - część I ilość rbh ilość rbh ilość rbh ilość rbh dostęp do historii zamówień weryfikacja cen zamówienia z aktualnymi cenami tworzenie zamówienia - klient indywidualny tworzenie zamówienia na podstawie faktur klienta własnego W ramach niniejszego zapytania ofertowego należy wykonać następujące części modułu modyfikacji procesu zamówienia: Część II zakres prac: podział oferty na zamówienia częściowe; zamówienia cykliczne. Część III zakres prac: tworzenie zamówień na podstawie ofert, kosztorysów, poprzednich zamówień. 7. Modułu reklamacji moduł ten umożliwiał będzie Partnerowi dodanie reklamacji po uprzednim zalogowaniu się na swoim koncie. Złożenie reklamacji nastąpi poprzez wypełnienie dynamicznego formularza zawierającego wszystkie dane niezbędne do jej

9 Strona9 rozpatrzenia. Informacja mailowa o przyjęciu reklamacji będzie trafiać do klienta oraz administratora. Administrator sytemu będzie mógł zmieniać status reklamacji o czym klient powiadamiany będzie mailowo. Na każdym kroku będzie możliwość wybrania sposobu rozpatrzenia reklamacji jak i dodawania własnych komentarzy do korespondencji reklamacyjnej. opracowanie projektu graficznego; implementacja (prace programistyczne); Moduł ten zostanie przygotowany w trzech częściach: Część I zakres prac: tworzenie formularza składania reklamacji; Część II zakres prac: panel obsługi reklamacji; obsługa reklamacji ze strony administratora portalu; udostępnienia zasobów plików jako załączniki (formularze); definiowanie typów reklamacji; rozbudowanie formularza reklamacji. Część III zakres prac: rozpatrywanie reklamacji; zmiany statusów; udzielanie pytań i odpowiedzi; zamykanie procesu reklamacji. reklamacji część I. ilość rbh ilość rbh ilość rbh ilość rbh 1. Nabycie modułu reklamacji - część I tworzenie formularza składania reklamacji W ramach niniejszego zapytania ofertowego należy wykonać następujące części modułu reklamacji: Część II zakres prac: panel obsługi reklamacji; obsługa reklamacji ze strony administratora portalu; udostępnienia zasobów plików jako załączniki (formularze); definiowanie typów reklamacji; rozbudowanie formularza reklamacji. Część III zakres prac: rozpatrywanie reklamacji; zmiany statusów; udzielanie pytań i odpowiedzi; zamykanie procesu reklamacji. W zakresie nabycia usług informatycznych wykonano prace związane z integracją systemu Wnioskodawcy z systemem B2B. Prace integracyjne były podzielone na trzy części:

10 Strona10 Część I zakres prac: weryfikacja zasad działania platformy; rozpoznanie możliwości integracji; przedstawienie możliwych rozwiązań integracji; Część II zakres prac: integracja produktów, cech, zestawów cech; Część III zakres prac: integracja faktur, zamówień, klientów; WYMAGANIA DOTYCZĄCE TECHNOLOGII INFORMARMATYCZNYCH: Portal B2B oraz wszystkie jego moduły zostaną stworzone przy użyciu technologii magento framework oparty na zend framework (platforma aplikacyjna do budowy aplikacji internetowych opartych na wzorcu Model-View-Controller (MVC). Portal będzie tworzony przy wykorzystaniu języków PHP oraz JavaScript. Pozostałe technologie wykorzystywane przy budowie systemu to: HTML, jquery, CSS, AJAX, XML. Moduły portalu pisane będą w środowiskach programistycznych, takich jak: PhpStorm, NetBeans. II. TERMINY WYKONYWANIA PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO Okres wykonywania prac 01/04/ /06/ /07/ /09/2015 Przedmiot zapytania ofertowego Nabycie modułu reklamacji część II Nabycie modułu wsparcia sprzedaży część III Nabycie modułu kosztorysowania część IV Nabycie modułu ofertowania część III Nabycie modułu modyfikacji procesu zamówienia część II Nabycie modułu reklamacji część III Nabycie modułu wsparcia sprzedaży część IV Nabycie modułu kosztorysowania część V Nabycie modułu modyfikacji procesu zamówienia część III III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY Oferta powinna być wypełniona zgodnie z formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz podpisana przez osobę upoważnioną. IV. TERMINY, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT Ofertę należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia r. do godz (decyduje data i godzina wpływu do przedsiębiorstwa) Oferta powinna być dostarczona osobiście lub przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera na adres Ul. Braniborska 2/10, Wrocław bądź mailem na adres

11 Strona11 V. KRYTERIA WYBORU OFERTY 1. Oferowana cena 100% Razem 100% Zostanie wybrany oferent, który przedstawi ofertę o najniższej cenie. VI. CZYNNOŚCI FORMALNE SPOSÓB UDZIELANIA INFORMACJI I WYJAŚNIEŃ Szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela Pan Tomasz Jankowski: VII. ROZSTRZYGNIĘCIE/WYBÓR OFERTY Rozstrzygnięcie procesu wyboru oferty odbędzie się w terminie do 5 dni od daty zakończenia terminu składania ofert. VIII. CZYNNOŚCI FORMALNE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY Zamawiający wskaże termin oraz miejsce podpisania umowy z Wykonawcą, którego oferta została wybrana. Brane pod uwagę będą jedynie oferty wypełnione na wzorze formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Ponadto w dokumencie muszą być uzupełnione wszystkie wykropkowane pola. Z poważaniem..

Kielce, dn. 28.07.2014 MICRON Sp. z o.o. Ul. Silniczna 15/1 25 515 Kielce ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014/PARP/POIG

Kielce, dn. 28.07.2014 MICRON Sp. z o.o. Ul. Silniczna 15/1 25 515 Kielce ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014/PARP/POIG Kielce, dn. 28.07.2014 MICRON Sp. z o.o. Ul. Silniczna 15/1 25 515 Kielce ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014/PARP/POIG W związku z realizacją projektu Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B automatyzującego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji systemu B2B oraz systemu ERP

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji systemu B2B oraz systemu ERP Kraków, dn. 18.02.2014 r. OKPL s.c. Piotr Zieliński, Paweł Zieliński, Katarzyna Zielińska, Małgorzata Zielińska, Tomasz Cichański ul. Racławicka 58 30-017 Kraków Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość Witaszyce 11 lipca 2014 Polwos Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Witaszyce 63-200 Ul. Zatorze 18 Gmina: Jarocin Zapytanie ofertowe W związku z realizacją Projektu Wdrożenie systemu B2B będącego podstawą

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/UE/2013 z dnia 25.02.2013 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 Kraków, 7 stycznia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Centrum Motocyklowe Rider Rożek Dyrlaga spółka jawna z siedzibą ulica Kamieńskiego 53 (30-644) Kraków, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 Strzałków, 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

ELWAT ELEKTROMECHANICZNA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW WE WROCŁAWIU Ul. Hubska 96/100 50-502 Wrocław

ELWAT ELEKTROMECHANICZNA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW WE WROCŁAWIU Ul. Hubska 96/100 50-502 Wrocław Wrocław, dnia 02.12.2013 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: ELWAT ELEKTROMECHANICZNA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW WE WROCŁAWIU Ul. Hubska 96/100 50-502 Wrocław II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Zakup licencji oprogramowania klasy ERP oraz usług mających na celu wdrożenie oprogramowania

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Zakup licencji oprogramowania klasy ERP oraz usług mających na celu wdrożenie oprogramowania OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Zakup licencji oprogramowania klasy ERP oraz usług mających na celu wdrożenie oprogramowania Zamawiający: Tytuł Projektu: Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Wiśniowa Góra, 08.08.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 na wykonanie analizy przedwdrożeniowej Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Toruń, dnia 12.09.2014r. COPYCOM Sp. z o.o. ul. Żółkiewskiego 37/41 87-100 Toruń ZAPYTANIE OFERTOWE Firma COPYCOM Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup poniższych elementów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG/8.2/RTM/2014. na potrzeby realizacji projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG/8.2/RTM/2014. na potrzeby realizacji projektu pt.: Poznań, dn. 17.04.2014 r. Real Time Media SP.Z O.O. ul. Ptasia 10, 60-319 Poznań ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG/8.2/RTM/2014 na potrzeby realizacji projektu pt.: Wdrożenie informatycznej platformy współpracy

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Skierniewice, dnia 04.02.104 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Mariusz Ciucias COPY SERWIS ul. Jagiellońska 15 96-100 Skierniewice II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 Sosnowiec, 05.06.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 na wykonanie analizy przedwdrożeniowej Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 8 Oś

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Bydgoszcz, 13 lutego 2014 r. Zaproszenie do składania ofert [Zapytanie ofertowe nr 1/VERTICA/ 8.2 POIG/2014/OPROGRAMOWANIE] W związku z realizacją projektu nr UDA- POIG.08.02.00-04-023/13-00 pt. Budowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Dotyczy wyłonienia dostawcy wartości niematerialnej i prawnej oraz szkoleń specjalistycznych w ramach projektu Wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B dla integracji i automatyzacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO1/2013 Warszawa, dnia 19.11.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO1/2013 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-232/13-00 w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12.11.2012. Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: IOW TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. ul.

Warszawa, dnia 12.11.2012. Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: IOW TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. ul. Warszawa, dnia 12.11.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: IOW TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Zwoleńska 17 04-761 Warszawa II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. I. Zamawiający. II. Opis przedmiotu zamówienia

Zapytanie ofertowe. I. Zamawiający. II. Opis przedmiotu zamówienia Warszawa, 18.11.2013 Gras Savoye Polska Sp. z o.o. Ul. Domaniewska 34a 02-672 Warszawa tel.: (022) 318 81 00 fax: (022) 318 81 01 e-mail: gsp@grassavoye.pl http://www.grassavoye.pl/ Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX Częstochowa, dnia 03 lutego 2014 r. Zapytanie ofertowe na Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX (dotyczy: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego nr ITMO/KAR/01/2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego nr ITMO/KAR/01/2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego nr ITMO/KAR/01/2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-350/14-00 w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Lublin, dnia 10.06.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Optiner S.A. Dragany 24B 23-145 Wysokie W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie platformy B2B w celu usprawnienia komunikacji biznesowej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG Wrocław, 06.08.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG DOTYCZY ZAPROJEKTOWANIA, STWORZENIA I WDROŻENIA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO INTEGRUJĄCEGO ZARZĄDZANIE PROCESAMI BIZNESOWYMI POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM I

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu dla projektu WND POIG.08.02.00-10-060/14 pn. Wdrażanie systemu wymiany informacji klasy B2B usprawniającego współpracę partnerów biznesowych

Bardziej szczegółowo

MERA METAL SPÓŁKA AKCYJNA ul. Poezji 19 04-994 Warszawa

MERA METAL SPÓŁKA AKCYJNA ul. Poezji 19 04-994 Warszawa Warszawa, dnia 31.01.2014 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: MERA METAL SPÓŁKA AKCYJNA ul. Poezji 19 04-994 Warszawa II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrażanie systemu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Grupa Producentów Owoców i Warzyw Gospodarstwo Ogrodnicze T. Mularski sp. z o.o. z siedzibą w Różankach, ul. Gorzowska 2, 66 415 Kłodawa Różanki, 06.12.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI DORADCZE. Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI DORADCZE. Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Poznań, dnia 06-02-2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI DORADCZE Zapytanie dotyczy realizowanego projektu w ramach: Działania 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Karolina Boboli Doradztwo ul. Obozowa 88 lok. 2 01-434 Warszawa tax@karolinaboboli.eu www.karolinaboboli.eu ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki ZAPYTANIE OFERTOWE

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki ZAPYTANIE OFERTOWE Rzeszów, 04.07.2014r. Podkarpacka Kancelaria Rachunkowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Akacjowa 47 35-113 Rzeszów Email: krystian.sieminski@pkr.rzeszow.pl http://www.pkr.rzeszow.pl/ Tel: 698548769

Bardziej szczegółowo

Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693

Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693 Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693 Warszaw, dnia 18.03.2015 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na:

Bardziej szczegółowo