Zapytanie ofertowe nr 1 /2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie ofertowe nr 1 /2013"

Transkrypt

1 STOMILEX SP. Z O.O. ul. Budowlanych Opole NIP Opole, dnia r. Zapytanie ofertowe nr 1 /2013 STOMILEX Sp. z o.o. jest dynamiczną firmą, która zajmuje silną pozycję na rynku międzynarodowym (prowadzi sprzedaż towarów na rynku polskim oraz eksportuje produkty na rynek Unii Europejskiej oraz do krajów Ameryki Północnej). W roku 2007 spółka została nagrodzona prestiżową nagrodą Gazele Biznesu dla najlepiej rozwijających się firm. Przedmiotem działalności firmy STOMILEX Sp. z o.o. jest kompleksowa obróbka metalu (blachy, rury i profile) oraz produkcja mieszanek gumowych, elementów gumowych i gumowometalowych. W związku z planowaną realizacją projektu pn. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2. firma STOMILEX SP. Z O.O., zaprasza do składania ofert na zakup następujących elementów projektu *: 1 ETAP ( r. ) 1. Opracowanie specyfikacji technicznej i funkcjonalnej systemu B2B musi obejmować *: Specyfikację funkcjonalną systemu B2B, Specyfikację wymagań technicznych systemu B2B, Specyfikację integracji systemu B2B, Diagramy procesów biznesowych systemu B2B, Model modułów systemu B2B. 2. Zakup licencji: Obszar Finansowo-księgowy musi obejmować *: elektroniczną wymianę danych finansowych ze współpracującymi w ramach systemu B2B przedsiębiorstwami. możliwość automatycznych rozliczeń, zestawienia wpływów i wydatków, tworzenia raportów. planowany czas realizacji rbh. 3. Wdrożenie wartości niematerialnej i prawnej: Obszar Finansowo-księgowy musi obejmować *: skonfigurowanie i zainstalowanie Obszaru Finansowo-księgowego na serwerze zamawiającego zbadanie, czy moduł współgra z pozostałymi elementami stworzonego systemu B2B. zbadanie, czy moduł współgra z całym niezbędnym otoczeniem sytemu i że jego działanie odpowiada założeniom przyjętym w opracowanym projekcie funkcjonalnym systemu B2B. planowany czas realizacji 150 rbh 4. Zakup szkoleń specjalistycznych dla użytkowników z zakresu Obszaru Finansowo-księgowego musi obejmować zakres * : zajęcia z obsługi Obszaru Finansowo-księgowego, tworzenie, optymalizacji oraz utrzymania rozwiązań bazodanowych, zajęcia z konfiguracji oraz rozwiązywania problemów związanych ze wskazanym obszarem funkcjonowania systemu B2B. planowany czas realizacji - 40 h 1 2 ETAP ( r. ) 1. Zakup licencji: Obszar Logistyczny i obsługi zamówień musi obejmować zakres * : zarządzanie i integrację kluczowych dla procesu logistyki i stanu realizacji zamówienia, danych Wnioskodawcy oraz jego partnerów, takich jak: produkty, klienci, magazyny, użytkownicy,* spójność danych oraz możliwość śledzenia zachodzących procesów,

2 zarządzanie produktami poprzez tworzenie kategorii i parametrów wspólnych dla podobnych pozycji. planowany czas realizacji 260 rbh. 2. Wdrożenie wartości niematerialnej i prawnej: Obszar Logistyczny i obsługi zamówień musi obejmować zakres * : zarządzanie i integrację kluczowych danych firmy, takich jak: produkty, klienci, magazyny, użytkownicy, spójność danych oraz możliwość śledzenia zachodzących procesów, zarządzanie produktami poprzez tworzenie kategorii i parametrów, wspólnych dla podobnych pozycji planowany czas realizacji 175 rbh. 3. Zakup licencji: Obszar Produkcja musi obejmować zakres * : automatyzacji procesu zarządzania sprzedażą i raportowanie oraz ofertowania i składania zamówień. definiowanie procesów technologicznych (przeglądanie kart technologicznych, obsługę archiwum kart technologicznych, kalkulację technicznego kosztu wytworzenia), wymianę danych dotyczących planowania i harmonogramowanie produkcji, wymianę danych dotyczących obsługi zleceń, udostępnianie i wymianę danych dotyczących magazynu, planowania sprzedaży i zaopatrzenia w surowce planowany czas realizacji 230 rbh. 4. Wdrożenie wartości niematerialnej i prawnej: Obszar Produkcja musi obejmować zakres * : skonfigurowanie i zainstalowanie modułu na serwerze Zamawiającego. zbadanie czy moduł współgra z pozostałymi elementami stworzonego systemu B2B zbadanie czy działanie modułu współgra z całym niezbędnym otoczeniem sytemu i jego działanie odpowiada założeniom przyjętym w opracowanym projekcie funkcjonalnym systemu B2B. planowany czas realizacji 150 rbh. 5. Zakup licencji: Platforma EDI musi obejmować zakres * : możliwości stworzenia dla partnerów Zamawiającego, którzy nie mają możliwości technicznych integracji wykorzystywanego systemu - platformy internetowej, która umożliwi wymianę danych w formacie EDI. Platforma będzie wykorzystywać różne standardy formatu danych (XML, EDIFACT, itd.) oferując tym samym możliwość indywidualnego dostosowania formatów do potrzeb spółki Stomilex oraz jej partnerów biznesowych. Pozyskanie licencji na platformę EDI umożliwi partnerom biznesowym Zamawiającego, którzy nie posiadają systemów informatycznych obsługujących komunikację EDI, korzystanie z rozwiązania opartego o technologię portalową. Opcja ta umożliwi tworzenie dokumentów (WZ, faktur, korekt faktur, potwierdzenia, zamówień). planowany czas realizacji 135 rbh. 6. Wdrożenie wartości niematerialnej i prawnej: Platforma EDI musi obejmować zakres * : Wdrożenie technologii elektronicznej wymiany danych w standardzie EDIFACT i/lub xml. skonfigurowanie i zainstalowanie modułu na serwerze Zamawiającego. zbadanie czy platforma współgra z pozostałymi elementami stworzonego systemu B2B zbadanie czy działanie platformy współgra z całym otoczeniem sytemu i że działanie platformy odpowiada założeniom przyjętym w opracowanym projekcie funkcjonalnym systemu B2B planowany czas realizacji 100 rbh. 7. Zakup licencji: Obszar elektronicznego obiegu dokumentów musi obejmować zakres * : wskazany moduł umożliwi elektroniczny obieg dokumentów w systemie Zamawiającego i pomiędzy partnerami z poziomu ich systemów informatycznych. Moduł będzie odpowiadał za przyporządkowanie danej informacji udostępnianej przez Wnioskodawcę lub jego partnera we właściwym elemencie systemu B2B,. Moduł elektronicznego obiegu dokumentów, ewidencjonowanie, zarządzanie oraz przekazywanie dokumentów (faktur, zamówień, umów etc.) w postaci elektronicznej oraz jego współdzielenie z określonym partnerem. możliwość podglądu pełnej historii pisma, która przedstawia wszystkie etapy jego obiegu, od rejestracji do zakończenia prac nad nim. Wysyłane pisma (oferty, umowy) do partnerów w formie elektronicznej mogą być autoryzowane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 2

3 planowany czas realizacji 66 rbh. 8. Wdrożenie wartości niematerialnej i prawnej: Obszar elektronicznego obiegu dokumentów musi obejmować zakres * : skonfigurowanie i zainstalowanie modułu na serwerze Zamawiającego. zbadanie czy moduł współgra z pozostałymi elementami stworzonego systemu B2B zbadanie czy działanie modułu współgra z całym niezbędnym otoczeniem sytemu i jego działanie odpowiada założeniom przyjętym w opracowanym projekcie funkcjonalnym systemu B2B. planowany czas realizacji 25 rbh. 9. Zakup szkoleń specjalistycznych niezbędnych do wdrożenia systemu B2B - szkolenia dla użytkowników z zakresu Obszaru Logistycznego i obsługi zamówień oraz Obszaru Produkcji musi obejmować zakres * : Omówienie wdrażanego Obszaru Logistycznego i obsługi zamówień oraz Obszaru Produkcji i ich poszczególnych funkcji, Omówienie pracy ze słownikami występującymi w modułach, wprowadzanie i korzystanie z danych słownikowych, Tworzenie scenariuszy realizacji zleceń Partnerów, Potwierdzanie i korygowanie operacji w ramach obszaru, Podstawowe tabele i opcje konfiguracyjne obszaru, Omówienie zasad konfiguracji wymiany danych i zapoznanie się z przebiegiem procesu wymiany danych, omówienie technologii, Wyjaśnienie specyficznych pojęć i niezbędnych parametrów wymaganych do prawidłowej wymiany danych, Omówienie narzędzi kontroli poprawności wymienianych danych, Omówienie przykładowych rozwiązań konfiguracyjnych, Szkolenie z usuwania błędów powstałych podczas wymiany danych, Tworzenie przykładowych scenariuszy importu danych, Omówienie zabezpieczeń procesu importu danych, Szkolenie z zakresu świadczenia pomocy dla Partnerów planowany czas realizacji 72 h 10. Zakup szkoleń specjalistycznych niezbędnych do wdrożenia systemu B2B - szkolenia dla użytkowników z zakresu Obszaru elektronicznego obiegu dokumentów oraz obsługi Platformy EDI musi obejmować zakres * : Omówienie ogólne wdrażanego Obszaru elektronicznego obiegu dokumentów oraz obsługi Platformy EDI Omówienie pracy ze słownikami występującymi w modułach, wprowadzanie i korzystanie z danych słownikowych, Tworzenie scenariuszy realizacji zleceń Partnerów, Potwierdzanie i korygowanie operacji w ramach obszaru, Podstawowe tabele i opcje konfiguracyjne obszaru, Omówienie zasad konfiguracji wymiany danych i zapoznanie się z przebiegiem procesu wymiany danych, omówienie technologii, Wyjaśnienie specyficznych pojęć i niezbędnych parametrów wymaganych do prawidłowej wymiany danych, Omówienie narzędzi kontroli poprawności wymienianych danych, Omówienie przykładowych rozwiązań konfiguracyjnych, Szkolenie z usuwania błędów powstałych podczas wymiany danych, Tworzenie przykładowych scenariuszy importu danych, Omówienie zabezpieczeń procesu importu danych, Szkolenie z zakresu świadczenia pomocy dla Partnerów w zakresie wskazanych obszarów planowany czas realizacji 16h 3 3 ETAP ( r. ) 1. Zakup licencji: Obszar controllingu musi obejmować zakres * : samodzielnego budowania struktury informacyjnej (modeli biznesowych) dla controlingu przez użytkowników systemu określanie wymiarów, struktury wymiarów, elementów, powiązań pomiędzy elementami wymiarów oraz algorytmów kalkulacji, automatycznego tworzenia przez system kostek OLAP oraz baz w MSQL na podstawie wprowadzonych modeli biznesowych, możliwości samodzielnego budowania przez użytkownika formularzy do budżetowania oraz wzorców

4 analiz i raportów uzyskiwanych w systemie z wykorzystaniem wielowymiarowej prezentacji danych, budowania wielu wersji danych w systemie, wykorzystania narzędzia do organizowania bezpiecznej pracy grupowej nad budżetem: planowania etapów oraz zadań dla osób budżetujących, zaprojektowanie kolejności zadań i ich wykonywania z powiadamianiem mailowym, dostęp do aktualnej informacji o stopniu zaawansowania procesu budżetowania oraz poszczególnych zadań, wspomagania procesu budżetowania: budżetowanie przyrostowe, budżetowanie z góry, z dołu, możliwość rozkładu danych w czasie oraz na poszczególne pozycje na podstawie zdefiniowanych wskaźników, kluczy podziałowych lub wykorzystanie danych historycznych do tworzenia budżetów, łatwego dokonywania zmian w modelach dla controllingu: łatwość korekty modelu budżetowego, proste dodawanie nowych produktów, regionów, (także w trakcie roku budżetowego), możliwość prostej zmiany struktury organizacyjnej firmy, innego układu oddziałów, grupowania produktów itp. śledzenia wykonania budżetu z automatycznym pobieraniem bieżących wyników finansowych z systemu ERP (sprzedaż, koszty, itp.), udostępnianiem wybranych fragmentów aktualnego stanu wykonania budżetu, możliwość agregacji danych do potrzeb analiz, automatyczne sygnalizowanie przekroczenia założonych granicznych wartości odchyłek od budżetu w trakcie jego realizacji, łatwego tworzenia raportów na żądanie - nawet w nietypowych przekrojach danych zintegrowanych z arkuszem kalkulacyjnym Excel. automatycznego zasilania danymi z wdrożonego systemu oraz z innych ewidencji. planowany czas realizacji 140 rbh. 2. Wdrożenie wartości niematerialnej i prawnej: Obszar controllingu musi obejmować zakres * : budżetowanie i analizę odchyleń od planowanych wartości. Wprowadzenie planowania i analizowania uzyskanych efektów współpracy z partnerami w wielowymiarowym ujęciu., mających za zadanie sprawdzenie prawidłowej pracy rozwiązania informatycznego w warunkach codziennej pracy. planowany czas realizacji 100 rbh. 3. Zakup licencji: Obszar analizy OLAP musi obejmować zakres * : zaoferowania partnerom zaawansowanej usługi elektronicznej w modelu SaaS, świadczenie usługi elektronicznej automatycznego przetwarzania dużych danych w oparciu o technologię OLAP. Kostka OLAP jest strukturą danych, która pozwala na błyskawiczną ich analizę w czasie rzeczywistym. Zaawansowana struktura pozwala na wyodrębnienie więcej niż trzech wymiarów. Tak więc partner może chcieć dokonać analizy danych finansowych w oparciu o produkt, czas, miasto, według rodzaju dochodu i kosztu i poprzez porównanie rzeczywistych danych z budżetem. Zgromadzone w systemie dane sprzedaży pozwolą na błyskawiczną analizę danych według określonych parametrów oraz ich wizualizację w postaci czytelnych raportów. wielowymiarowej analizy obszernych danych i generowanie zaawansowanych raportów sprzedażowych na potrzeby producentów oraz na potrzeby zarządcze firm. planowany czas realizacji 70 rbh 4. Wdrożenie wartości niematerialnej i prawnej: Obszar analizy OLAP musi obejmować zakres * : wdrożenie zaawansowanej usługi elektronicznej przetwarzania danych wdrożenie zaawansowanego narzędzia analizującego działalność operacyjną. Wdrożenie zakupionej licencji opartej na technologii OLAP do zastosowania wielowymiarowych analiz. planowany czas realizacji 25 rbh 5. Zakup szkoleń specjalistycznych niezbędnych do wdrożenia systemu B2B - szkolenia dla użytkowników z zakresu Obszaru Controlingu i Analizy OLAP musi obejmować zakres * : Omówienie ogólne wdrażanego Obszaru Controlingu i Analizy OLAP Omówienie pracy ze słownikami występującymi w modułach, Wprowadzanie i korzystanie z danych słownikowych. Tworzenie scenariuszy realizacji zleceń Partnerów, Potwierdzanie i korygowanie operacji w ramach obszaru, Podstawowe tabele i opcje konfiguracyjne obszaru, Omówienie zasad konfiguracji wymiany danych i zapoznanie się z przebiegiem procesu wymiany danych, omówienie technologii, Wyjaśnienie specyficznych pojęć i niezbędnych parametrów wymaganych do prawidłowej wymiany danych, Omówienie narzędzi kontroli poprawności wymienianych danych, Omówienie przykładowych rozwiązań konfiguracyjnych, 4

5 Szkolenie z usuwania błędów powstałych podczas wymiany danych, Tworzenie przykładowych scenariuszy importu danych, Omówienie zabezpieczeń procesu importu danych, Szkolenie z zakresu świadczenia pomocy dla Partnerów w zakresie wskazanych obszarów planowany czas realizacji 64 rbh. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych - rozpatrywane będą tylko oferty kompletne. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizacji poszczególnych zadań w ramach oddzielnych umów. Kryteria wyboru: 1. Kryterium obowiązkowe: a. Złożenie oferty na formularzu ofertowym b. Wypełnienie wszystkich pól oznaczonych jako obligatoryjne c. Złożenie oświadczeń na formularzu ofertowym 2. Kryteria punktowe Kryteria punktowe Znaczenie Cena netto 90% Ilość lat istnienia firmy na rynku 10 % Sposób oceny oferty w poszczególnych kryteriach: a) Punkty w ramach kryterium ceny będą przyznawane wg następującej formuły: C min A n = x 100 x 90% C r C min cena minimalna w zbiorze C r cena oferty rozpatrywanej A n ilość punktów przyznana ofercie Ocenie podlega cena łączna wszystkich elementów zapytania b) Punkty w ramach kryterium Ilość lat istnienia firmy na rynku będą przyznawane wg. następujących przedziałów: Do 5 lat włącznie 0 pkt. powyżej 5 lat do 20 lat włącznie 5 pkt. Powyżej 20 lat 10 pkt. Do oferty proszę złożyć dokument KRS albo CEIDG, pozwalający na weryfikacje powyższego kryterium Miejsce składania ofert: 1. Osobiście w siedzibie firmy Stomilex sp. z o.o. Opole ,, ul. Budowlanych Pocztą, listem poleconym na adres firmy Stomilex sp. z o.o Piastów , ul. Warszawska 49/51 3. Lub na adres mailowy : Termin dostarczania ofert upływa w dniu: Zastrzeżenia 5 Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje firmy STOMILEX SP. Z O.O.do żadnego określonego działania. Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje firmy STOMILEX SP. Z O.O.do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje firmy STOMILEX SP. Z O.O. do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty. STOMILEX SP. Z O.O. nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

6 STOMILEX SP. Z O.O. zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian całości lub części zapytania ofertowego.... Pieczęć i podpis 6

Zapytanie ofertowe. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl

Zapytanie ofertowe. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl Nowy Tomyśl, 15 listopada 2012 r. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl Zapytanie ofertowe W związku z planowaną realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość.

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. SMULDERS POLSKA Sp. z o. o. ul. Piłsudskiego 23 68-100 Żagań Zapytanie ofertowe Żagań, 07.11.2013 r. W związku z realizacją projektu pn. Smulders Polska Wdrożenie systemu automatyzującego współpracę biznesową

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 Strzałków, 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Karolina Boboli Doradztwo ul. Obozowa 88 lok. 2 01-434 Warszawa tax@karolinaboboli.eu www.karolinaboboli.eu ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu:

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu: Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie systemu B2B do realizacji procesów biznesowych Zamawiający: Okres realizacji: 01.12.2013 30.06.2015

Bardziej szczegółowo

Toruń 04.12.2013. Zapytanie ofertowe

Toruń 04.12.2013. Zapytanie ofertowe Toruń 04.12.2013 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu B2B do zautomatyzowania procesów biznesowych obsługi usług transportowych firmy Jarkpol Jarosław Górski Sp.j." współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Skierniewice, dnia 04.02.104 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Mariusz Ciucias COPY SERWIS ul. Jagiellońska 15 96-100 Skierniewice II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO Jaworzno dnia 08.09.2014 r. TALMEX Sp z o.o. realizuje projekt pt.: WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH Z PARTNERAMI PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Warszawa, 25 listopada 2013 Zaproszenie do składania ofert Benefit Solution Finanse I Ubezpieczenia Sp. z o.o. realizując Projekt Wdrożenie systemu klasy B2B integrującego zarzadzanie procesami w zakresie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Wiśniowa Góra, 08.08.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 na wykonanie analizy przedwdrożeniowej Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot zamówienia

I. Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie nrbzp.243.24.2013.ml Załącznik nr 2 do SIWZ Spis treści I. Przedmiot zamówienia II. Wymagane etapy realizacji zamówienia III. Infrastruktura techniczna i informatyczna

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 001/2013. Do:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 001/2013. Do: Warszawa, 23-04-2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 001/2013 Od: Redet S.A. ul. Ciołka 16 lok. 232 01-443 Warszawa Do: Wstęp Redet S.A. w związku z realizacją projektu, który uzyskał dofinansowanie w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 realizowany w ramach działania 8.2 Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Poznań, 17 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 na realizację projektu pt. Opracowanie i wdrożenie systemu B2B regulującego i porządkującego procesy zachodzące pomiędzy ARDE-HAUS Sp. z o.o. z siecią

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

PrintManager. Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań

PrintManager. Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań PrintManager Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań System PrintManager Wdrożenie produktu PrintManager MIS ma na celu między innymi umożliwienie precyzyjnego planowania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2013 I. DANE SKŁADAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE: AUTO-REMONT-LIPERT INŻ.KRZYSZTOF LIPERT ul. Janowska 39-41 20-509 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE Lublin, 13.11.2013 W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: A. Część nr 1. W części nr 1: Wdrożenie systemu zarządzania projektami klasy Enterprise Project Management. W części nr 2:

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/14/01 BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014 Złotokłos, dnia 31.01.2014 r. Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014 Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest aktualizacja i rozbudowa posiadanego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji systemu B2B oraz systemu ERP

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji systemu B2B oraz systemu ERP Kraków, dn. 18.02.2014 r. OKPL s.c. Piotr Zieliński, Paweł Zieliński, Katarzyna Zielińska, Małgorzata Zielińska, Tomasz Cichański ul. Racławicka 58 30-017 Kraków Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem ERP Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch ERP XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki. Zarówno nasi

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Europrojekt Gdańsk Spółka Akcyjna Gdańsk 02 lipca 2013 roku ul. Nadwiślańska 55 80-680 Gdańsk Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo

Firma Lobo pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG.

Firma Lobo pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG. Warszawa, 03.03.2014 LOBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA AL. NIEPODLEGŁOŚCI 151 LOK 9, 02-555 WARSZAWA NIP 951 233 40 22 REGON 142843056 KRS 0000379784 Firma Lobo pragnie poinformować,

Bardziej szczegółowo

Controlling wspomagany komputerowo

Controlling wspomagany komputerowo Uniwersytet Zielonogórski Paul-Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko Controlling wspomagany komputerowo z wykorzystaniem systemu ERP Zielona Góra 2005 RADA WYDAWNICZA Krzysztof Urbanowski (przewodniczący),

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. Przedmiot zamówienia

Zaproszenie do składania ofert. Przedmiot zamówienia Warszawa, 10 stycznia 2014 r. Sentemo Sp. z o.o. ul. Konstancińska 2, 02-942 Warszawa tel. 22 395 50 45, fax 22 395 50 46 NIP: 525-245-18-74 REGON: 141770898 KRS: 0000328532 Zaproszenie do składania ofert

Bardziej szczegółowo