Warszawa, 4 wrzesień 2013r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, 4 wrzesień 2013r."

Transkrypt

1 Warszawa, 4 wrzesień 2013r. IRMAWIT Sp. z o.o. ul. Renesansowa Warszawa KRS: , NIP: , REGON: Tel Zaproszenie do składania ofert W związku z realizacją projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2, zwracamy się do Państwa z prośbą o ofertę na dostawę systemu B2B automatyzującego przepływ informacji między IRMAWIT Sp. z o.o. a kontrahentami. SPECYFIKACJA: Kompleksowa i rozszerzalna platforma integracyjna oraz zintegrowane z nią moduły kadrowo - płacowe i zarządzania biurem, które będą miały na celu usprawnienie poprzez automatyzację procesów biznesowych zachodzących w wyniku współpracy przedsiębiorstwa Wnioskodawcy z partnerami. Platforma integracyjna będzie zbudowana w oparciu o szynę danych wykorzystującą technologię XML, która umożliwi wykorzystanie protokołów EDI do połączenia systemów partnerów z systemem Wnioskodawcy, natomiast moduły w oparciu o technologię C# lub ASP firmy Microsoft. Bardzo ważne będzie przy tym wzięcie pod uwagę wszystkich danych technicznych systemów poszczególnych Partnerów tak, aby zapobiec ewentualnym ograniczeniom w prawidłowym funkcjonowaniu tego systemu i tym samym spełnianiu przez niego założonych celów. System B2B ma składa się z modułów: 1. Moduł partnerów B2B Moduł partnerów biznesowych jest jednym z podstawowych modułów planowanej platformy B2B. Obsługiwał będzie wszystkie czynności wykonywane przez partnerów w systemie. Zgodnie z najnowszymi standardami będzie on zapewniał ergonomiczny, intuicyjny i łatwy w wykorzystywaniu interfejs aplikacji B2B, który oparty będzie głównie o przeglądarkę internetową. Mechanizm bezpiecznego uwierzytelniania i autoryzacji użytkowników platformy Rozbudowany system uprawnień, oparty o grupy dostępowe Wykorzystany zostanie szyfrowany protokół komunikacji użytkownik system, zabezpieczając w ten sposób transmisję danych poprzez użycie kluczy SSL Integracja z pozostałymi modułami platformy B2B na każdej płaszczyźnie Ogólne funkcjonalności systemów CRM 2. Mechanizm szyny danych Niezbędnym element platformy integracyjnej mający zapewnić sprawny automatyczny transfer danych pomiędzy systemami partnerów i systemem Wnioskodawcy jest Szyna danych (ESB). Jako technologiczny komponent mający umożliwić zamapowanie przepływu danych pomiędzy różnymi

2 systemami zapewniając jednocześnie translację formatów i agregację lub fragmentację danych zgodnie z zaimplementowanymi algorytmami. Poza możliwością połączenia obecnie wykorzystywanych systemów Wnioskodawcy i partnerów, istotnym atutem takiego rozwiązania jest możliwość dołączania kolejnych systemów lub modyfikacji obecnych (wynikających np. z modernizacji oprogramowania po którejkolwiek ze stron) bez konieczności uruchamiania dodatkowych czasochłonnych i kosztownych projektów informatycznych. Używany w ESB język XML zapewnia wysoką elastyczność i sprawia, że infrastruktura ta jest bardziej odporna na zmiany aplikacji i procedur biznesowych. Systemy Partnerów nie będą musiały dostosowywać się do określonego formatu, a dane nie muszą być przesyłane do centralnego miejsca w celu transformacji. ESB traktuje wszystkie aplikacje jako usługi, niezależnie od tego, jak są one podłączone do szyny. Umożliwia stopniowe przechodzenie do architektury zorientowanej usługowo, przy minimalnym ryzyku i niewielkich inwestycjach przedsiębiorstwa Mechanizm logowania i autoryzacji współpracujących aplikacji Mechanizm importu i eksportu danych on-line i off-line Broker danych umożliwiający mapowanie pól pomiędzy aplikacjami i konwertowanie formatów Algorytmy weryfikujące poprawność dekretacji Mechanizm logowania i powiadamiania o błędach Funkcjonalność logowania transakcji 3. Moduł ofertowania i zamówień Moduł, którego głównym celem będzie dotarcie do Partnerów z najbardziej aktualną ofertą współpracy z Wnioskodawcą. Możliwość prezentacji Partnerom aktualnej oferty Wnioskodawcy Funkcje zamawiania konkretnej usługi (np. dodatkowego rozliczenia, bilansu finansowego, analizy finansowej itp.). Mechanizm integrujący moduł z modułem rozliczeń oraz modułem zestawień i raportów 4. Moduł zestawień i raportów Dzięki dostępowi do bazy danych systemu B2B, moduł będzie stanowił część systemu, odpowiedzialną za generowanie różnego rodzaju zestawień, raportów i analiz, które będą zamawiać partnerzy na podstawie danych poprzednio zgromadzonych. Raporty te będą przygotowane w formie zestawień z odpowiednich okresów. Partner będzie mógł je pobrać w formacie plików Word, lub.pdf. Możliwość generowania o Raportów o Analiz o Zestawień itp. Export raportu do plików Word, lub.pdf 5. Moduł rozliczeń z partnerami Moduł ten będzie wyposażony w mechanizmy umożliwiające prawidłowe przeprowadzenie rozliczeń za usługi świadczone przez Wnioskodawcę dla partnerów. Pełna lista wykonanych usług, łącznie ze szczegółowymi rozliczeniami Możliwość pobrania faktur w formacie pdf 6. Moduł terminarz z automatycznymi powiadomieniami Moduł ten będzie głównym narzędziem wykorzystywanym przez partnerów i Wnioskodawcę do organizacji pracy przez pracowników. Pozwoli na usprawnienie procesu rezerwacji terminów przez wdrożenie mechanizmów umożliwiających planowanie spotkań i zadań. Ponad to wyposażony będzie

3 w funkcjonalność automatycznego powiadamiania i przypominania o wydarzeniu w określonych odstępach czasu, która opierać się będzie głównie na powiadomieniach nie tylko owych, ale także SMS. Dodatkowym atutem będzie tutaj użycie mechanizmu EDI, dzięki któremu możliwe będzie odnotowanie konkretnych terminów wydarzeń czy zadań bezpośrednio w systemach Partnerów, co pogłębi efekt integracji współpracujących przedsiębiorstw. Moduł pozwalać też będzie na pobranie listy terminów/zadań w postaci wygenerowanej listy csv, xml, xls, umożliwiając w ten sposób późniejszą integrację platformy z innymi systemami przyszłych Partnerów. System planowania wydarzeń Możliwość definiowania/edycji/usuwania terminów Opcja definiowania typu wydarzenia (np. spotkanie z partnerem, wyjazd służbowy) Mechanizm automatycznej wysyłki powiadomień ( , sms) Możliwość integracji z innymi systemami wykorzystująca mechanizm EDI do wyświetlania konkretnych terminów Mechanizm exportu listy wydarzeń/zadań/terminów do pliku w formacie csv, xls, xml 7. Moduł urlopy i zwolnienia Moduł będzie rozszerzeniem obecnego systemu kadrowo-płacowego umożliwiający automatyczne wyliczenie dni wolnych oraz dostęp partnerów do informacji na temat wykorzystanych i pozostałych dni urlopu, liczby dni na zwolnieniu. Istotnym elementem modułu będzie możliwość rejestracji i akceptacji wniosków urlopowych w systemie kadrowo-płacowym Wnioskodawcy bezpośrednio przez pracowników Partnerów. Dzięki interfejsowi internetowemu dostęp do tego modułu będzie możliwy z dowolnej lokalizacji, a więc złożenie wniosku urlopowego będzie uproszczone do minimum a dodatkowo wniosek taki będzie przechodził szybką weryfikację i rozpatrzenie przez kierownika danego pracownika. Z punktu widzenia Wnioskodawcy, informacje, które zgromadzi ww. moduł znacząco przyczynią się do usprawnienia oferowanych usług finansowych, a dzięki automatycznej weryfikacji (np. zaległych dni urlopowych) pozwoli na uniknięcie ewentualnych pomyłek z tym związanych. Mechanizm logowania i autoryzacji pracowników partnerów Możliwość weryfikacji pozostałych dni urlopu oraz liczby dni na zwolnieniu Możliwość złożenia wniosku urlopowego i jego akceptacji drogą elektroniczną. Sposób przygotowania oferty Oferta powinna być przygotowana zgodnie z załączonym WZOREM. Termin składania ofert Termin składania ofert upływa 13 września 2013r. o godz.: 16:00. W przypadku małej liczby ofert Zamawiający może przedłużyć postępowanie o czym poinformuje oferentów biorących udział w postępowaniu. Termin ważności oferty Oferta powinna mieć ważność 30 dni. Miejsce nadesłania ofert Oferty należy przesyłać: w wersji papierowej na adres siedziby Zamawiającego: IRMAWIT Sp. z o.o., ul. Renesansowa 5, Warszawa, lub w wersji elektronicznej na adres

4 podając w temacie: Oferta [Nazwa oferenta] - dostawa systemu B2B Kryteria wyboru ofert 1. Cena maksymalnie 7 punktów 2. Termin realizacji zamówienia maksymalnie 2 punkty Pytania dotyczące postępowania ofertowego W przypadku pytań lub uwag dotyczących postępowania ofertowego należy kontaktować się z: Marcinem Staroniem, tel wew. 21,

5 WZÓR OFERTY..., dn.: r. Miejscowość, data OFERTA 1. Dane oferenta: Zarejestrowana nazwa przedsiębiorstwa: Dane adresowe: Adres Telefon kontaktowy: NIP:. Imię i nazwisko osoby/osób składających ofertę w imieniu dostawcy (wykonawcy):. 2. Nawiązując do zapytania ofertowego składamy ofertę na dostawę systemu B2B automatyzującego przepływ informacji między IRMAWIT Sp. z o.o. a kontrahentami, zgodnie ze specyfikacją umieszczoną w Zapytaniu ofertowym z dnia r. 3. Cena za wykonanie prac objętych zamówieniem (zgodnie ze specyfikacją zamówienia):. zł netto (słownie:.....) zł brutto (słownie:.) 4. Termin realizacji zamówienia: 5. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert. 6. Oświadczamy, że wycena przedmiotu umowy uwzględnia wszystkie uwarunkowania związane z realizacją zamówienia i obejmuje cały zakres rzeczowy zamówienia jest kompletna... (miejscowość, data).. (podpis/podpisy osoby/osób uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania oferenta)

Zaproszenie do składania ofert. Przedmiot zamówienia

Zaproszenie do składania ofert. Przedmiot zamówienia Warszawa, 10 stycznia 2014 r. Sentemo Sp. z o.o. ul. Konstancińska 2, 02-942 Warszawa tel. 22 395 50 45, fax 22 395 50 46 NIP: 525-245-18-74 REGON: 141770898 KRS: 0000328532 Zaproszenie do składania ofert

Bardziej szczegółowo

Firma Lobo pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG.

Firma Lobo pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG. Warszawa, 03.03.2014 LOBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA AL. NIEPODLEGŁOŚCI 151 LOK 9, 02-555 WARSZAWA NIP 951 233 40 22 REGON 142843056 KRS 0000379784 Firma Lobo pragnie poinformować,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO Jaworzno dnia 08.09.2014 r. TALMEX Sp z o.o. realizuje projekt pt.: WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH Z PARTNERAMI PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Skierniewice, dnia 04.02.104 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Mariusz Ciucias COPY SERWIS ul. Jagiellońska 15 96-100 Skierniewice II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Wiśniowa Góra, 08.08.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 na wykonanie analizy przedwdrożeniowej Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 Strzałków, 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2013 I. DANE SKŁADAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE: AUTO-REMONT-LIPERT INŻ.KRZYSZTOF LIPERT ul. Janowska 39-41 20-509 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE Lublin, 13.11.2013 W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE SPECYFIKACJA REALIZOWANEGO PRZEZ FIRMĘ SOLVEO SP. Z O.O. SYSTEMU B2B MAJĄCEGO NA CELU AUTOMATYZACJĘ PROCESÓW PRZEDSIĘBIORSTWA Z PARTNERAMI BIZNESOWYMI, REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji systemu B2B oraz systemu ERP

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji systemu B2B oraz systemu ERP Kraków, dn. 18.02.2014 r. OKPL s.c. Piotr Zieliński, Paweł Zieliński, Katarzyna Zielińska, Małgorzata Zielińska, Tomasz Cichański ul. Racławicka 58 30-017 Kraków Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 Sosnowiec, 05.06.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 na wykonanie analizy przedwdrożeniowej Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 8 Oś

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Karolina Boboli Doradztwo ul. Obozowa 88 lok. 2 01-434 Warszawa tax@karolinaboboli.eu www.karolinaboboli.eu ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 realizowany w ramach działania 8.2 Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany z udziałem środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej POIG 8.2

Projekt realizowany z udziałem środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej POIG 8.2 Grupa Polska Stal S.A. ul. Ujastek 7 31-752 Kraków Kraków, 03.06.2013 r. Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu: 1. Sprzętu komputerowego, 2. Licencji oprogramowania komputerowego, 3. Szkoleń specjalistycznych,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 001/2013. Do:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 001/2013. Do: Warszawa, 23-04-2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 001/2013 Od: Redet S.A. ul. Ciołka 16 lok. 232 01-443 Warszawa Do: Wstęp Redet S.A. w związku z realizacją projektu, który uzyskał dofinansowanie w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość.

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. SMULDERS POLSKA Sp. z o. o. ul. Piłsudskiego 23 68-100 Żagań Zapytanie ofertowe Żagań, 07.11.2013 r. W związku z realizacją projektu pn. Smulders Polska Wdrożenie systemu automatyzującego współpracę biznesową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Załącznik nr 1A POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu:

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu: Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie systemu B2B do realizacji procesów biznesowych Zamawiający: Okres realizacji: 01.12.2013 30.06.2015

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PN.: PLATFORMA WYMIANY DANYCH B2B USPRAWNIAJĄCA PROCESY BIZNESOWE POMIĘDZY FIRMĄ SAWO-MET SP. Z O.O. A PARTNERAMI HANDLOWYMI

PROJEKT PN.: PLATFORMA WYMIANY DANYCH B2B USPRAWNIAJĄCA PROCESY BIZNESOWE POMIĘDZY FIRMĄ SAWO-MET SP. Z O.O. A PARTNERAMI HANDLOWYMI ZAŁĄCZNIK NR 1 do Zapytania Ofertowego na: Dostawę i wdrożenie platformy wymiany danych B2B oraz sprzętu Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia POIG 8.2/SAWOMET SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl

Zapytanie ofertowe. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl Nowy Tomyśl, 15 listopada 2012 r. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl Zapytanie ofertowe W związku z planowaną realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Europrojekt Gdańsk Spółka Akcyjna Gdańsk 02 lipca 2013 roku ul. Nadwiślańska 55 80-680 Gdańsk Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Warszawa, 25 listopada 2013 Zaproszenie do składania ofert Benefit Solution Finanse I Ubezpieczenia Sp. z o.o. realizując Projekt Wdrożenie systemu klasy B2B integrującego zarzadzanie procesami w zakresie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. pozycjonowania strony internetowej

Zapytanie ofertowe dot. pozycjonowania strony internetowej Edotto Andrzej Lewna ul.obrzeżna 5f, lok. 57 NIP: 5833153948, Warszawa, 12.05.2014r. Zapytanie ofertowe dot. pozycjonowania strony internetowej W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA. Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA. Istotnych Warunków Zamówienia Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 50/ZP/2012 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników.

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników. Załącznik Nr 1 Dostawa obejmuje: 1. Serwerowy system operacyjny dla 100 użytkowników CPV 32425000-8 2. Motor baz danych SQL CPV 30241100-1 3. System Elektronicznego Obiegi dokumentów CPV 64216000-3, dla

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE DOTACJE NA INNOWACJE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2 Klementowice, 10 października

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kompleksowe opracowanie, dostawa sprzętu i wdrożenie systemu B2B

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kompleksowe opracowanie, dostawa sprzętu i wdrożenie systemu B2B Nowy Tomyśl, dnia 12.06.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu Wdrożenie systemu B2B automatyzującego procesy biznesowe pomiędzy Zdrovita Sp. z o.o., a jej partnerami. współfinsowanego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy UMOWA Nr: UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo