N ( µ, σ ). Wyznacz estymatory parametrów µ i. Y które są niezależnymi zmiennymi losowymi.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "N ( µ, σ ). Wyznacz estymatory parametrów µ i. Y które są niezależnymi zmiennymi losowymi."

Transkrypt

1 3 Metody estymacj N ( µ, σ ) Wyzacz estymatory parametrów µ 3 Populacja geerala ma rozład ormaly mometów wyorzystując perwszy momet zwyły drug momet cetraly z prób σ metodą 3 Zmea losowa ma rozład geometryczy z parametrem : P ( = ) = ( ), dla = 0,,, Wyzacz metodą mometów (ależy wyorzystać średą z próby) estymator parametru 33 Populacja geerala ma rozład o fucj gęstośc xe x = dla x 0 Wylosowao - elemetową próbę prostą otrzymao średą z próby rówą 0,5 Zaleźć putową oceę parametru za pomocą metody mometów 34 Nech, będze próbą prostą z rozładu wyładczego z parametrem Medaa z próby wyos 00l Zaleźć estymator parametru metodą watyl 35 Nech, będze próbą prostą z rozładu o gęstośc x x [0,] = 0 x [0,], gdze > 0 a) wyzacz metodą mometów estymator parametru wyorzystując perwszy momet zwyły; b) wyzacz metodą ajwęszej warogodośc estymator parametru polcz jego wartość oczewaą Czy uzysay estymator jest eobcążoy? (, ) będze próbą losową z rozładu Possoa z parametrem 36 Nech Wyzacz estymator ajwęszej warogodośc parametru Czy jest o estymatorem eobcążoym? Jaa jest waracja tego estymatora? 37 Nech, będą ezależym zmeym losowym z tego samego rozładu o gęstośc 5 4 x 4 x e = dla x (0, + ) Wyzaczyć estymator ajwęszej warogodośc parametru, wyzacz jego wartość oczewaą oraz warację 38 Nech, będą ezależym zmeym losowym o tym samym rozładze jedostajym a przedzale [0, ], gdze jest ezaym parametrem (0, ) a) Wyzacz stałą a ta aby estymator a T (, ) = = był estymatorem eobcążoym parametru Wyzacz warację tego estymatora b) Wyzacz estymator ajwęszej warogodośc parametru Czy jest to estymator eobcążoy? 39 Dyspoujemy obserwacjam,, oraz Y,,, Y tóre są ezależym zmeym losowym Każda ze zmeych ma rozład wyładczy z parametrem, atomast ażda ze zmeych rozład wyładczy z parametrem Wyzacz estymator ajwęszej warogodośc parametru oparty a wszystch obserwacjach m Y ma 30 Pauje przeoae, że lczba T (całych) lat bezawaryjej pracy sprzedaej pral ma rozład t geometryczy: P( T = t) = ( ), gdze t = 0,, Obserwowao przez dwa lata próbę 400 prale wy były astępujące: Czas bezawaryjej pracy Lczba prale 0 lat 30 ro 40 lub węcej 40

2 Oblcz estymator ajwęszej warogodośc parametru,,, będą ezależym zmeym losowym z rozładu 3 Nech ozacza dystrybuatę empryczą a) Oblczyć wartość oczewaą warację F ˆ (0) b) Wyzaczyć rozład graczy dla ( Fˆ (0) ) N (0, ) Nech F ˆ ( t ) 3 Populacja geerala ma rozład ormaly ajwęszej warogodośc Czy uzysae estymatory są eobcążoe? N ( µ, σ ) Wyzacz estymatory parametrów µ σ metodą 33 Nech, będą ezależym zmeym losowym o tym samym rozładze jedostajym a przedzale [, + ], gdze jest ezaym parametrem Wyzacz estymator ajwęszej warogodośc parametru 34 Nech, będze próbą prostą z rozładu wyładczego z parametrem Zapropouj eobcążoy estymator wyrażea e Praca domowa: 3 Nech, będze próbą prostą z rozładu beta B( α, β ) o gęstośc = x ( x) Γ ( + β ) α β Γ( α ) Γ( β ) dla x [0,] Wyzacz estymatory parametrów α β metodą mometów, orzystając z dwóch perwszych mometów zwyłych w rozładze beta 3 Nech, będze próbą prostą z rozładu gamma ( α, β ) parametrów α β, wyorzystując średej waracj tego rozładu Γ Wyzacz estymatory metodą mometów 33 Nech, będze próbą prostą z rozładu Possoa z ezaym parametrem metodą mometów parametrów Czy steje tylo jede ta estymator? 34 Nech, będze próbą prostą z rozładu gęstośc xe x ajwęszej warogodośc parametru, polcz jego wartość oczewaą oraz warację Wyzacz estymatory = dla x 0 Wyzacz estymator 35 Nech, będą ezależym zmeym losowym z tego samego rozładu o gęstośc 3 x x e = dla x (0, + ) Wyzaczyć estymator ajwęszej warogodośc parametru, wyzacz jego wartość oczewaą oraz warację 36 Nech,,, będą ezależym zmeym losowym o tym samym rozładze jedostajym a przedzale [0,] Nech F ˆ ( t ) ozacza dystrybuatę empryczą Oblczyć wartość oczewaą warację F ˆ ( ) 4 37 Wyoujemy ezależe dośwadczea, z prawdopodobeństwem sucesu w ażdym dośwadczeu, dopó e zaobserwujemy sucesów ( jest ustaloą lczbą) Wyzacz estymator ajwęszej warogodośc parametru 38 Nech, będze próbą prostą z rozładu wyładczego z parametrem Czy statystya jest eobcążoym estymatorem wyrażea? T = ( )

3 39 Nech, będze próbą prostą z rozładu Possoa z parametrem Zapropouj eobcążoy estymator wyrażea e 30* Nech, będze próbą prostą z rozładu o dystrybuace F a) Poazać, że ( ˆ P F( t) = ) = ( F( t)) ( F( t)) dla = 0,,,, b) Poazać, że dystrybuata gęstość zmeej losowej : wyoszą odpowedo P( : t) = ( F( t)) ( F ( t)) = f ( t) = f ( t)( F( t)) ( F( t)) : c) Załóżmy, że, [0,] Na podstawe wyu z podputu b) poazać, że : ~ Beta(, + ) są ezależym zmeym losowym z rozładu jedostajego a przedzale 3* Nech,, 9 będze próbą losową z rozładu oraz 9 = ( ) 8 = S µ wyrażea σ? S S = Czy statystya S N ( µ, σ ) Nech 9 9 = =, T = jest estymatorem eobcążoym dla 3* Nech L( ) będze fucją cągła, tóra ma perwszą drugą pochodą cągłą dla ( a, b) ( a, b R; w szczególośc może to być esończoość) Poadto załadamy, że lm L( ) lm L( ) a b L( ) > 0 dla ażdego ( a, b) Poazać, że ˆ ( a, b) jest masmum dla L( ), gdy jest masmum dla l L( ) są sończoe oraz wtedy tylo wtedy, 33* Zmea losowa ma rozład geometryczy z parametrem : P ( = ) = ( ), dla = 0,,, Oblcz wartość oczewaą zmeej losowej Przydate faty defcje Def (dystrybuata emprycza) Nech, będze próbą prostą z rozładu o dystrybuace F Statystyę azywamy dystrybuatą empryczą ˆ ( ) = Ι ( ) = F t t Def (statystya estymator) będze próbą z rozładu o dystrybuace F, gdze Θ Statystyą azywamy dowolą Nech, fucję wetora losowego (, ), tóra e jest fucją, czyl T = T (,, ) Estymatorem ezaego parametru azywamy dowolą statystyę T (,, ) o wartoścach w Θ, czyl T (,, ) : R Θ Def 3 (Estymator eobcążoy) ˆ = ˆ(,, ) będze estymatorem parametru uzysaym a podstawe próby, E ˆ(,, ) = Nech Powemy, że estymator ˆ jest eobcążoy, jeśl Metoda mometów Metoda mometów polega a przyrówau mometów rozładu teoretyczego (tóre zależą od ezaych parametrów) do odpowedch mometów empryczych Powstałe w te sposób rówaa rozwązujemy ze względu a ezae parametry Oczywśce ależy ułożyć tyle rówań, le jest szacowaych parametrów 3

4 Przyład Nech, będze próbą z rozładu wyładczego o ezaym parametrze Poeważ jest tylo jede ezay parametr węc wystarczy am tylo jedo rówae Posłużymy sę perwszym mometem zwyłym Nasze rówae przyjmuje węc postać = EY, gdze Y ~ Exp( ) Poeważ EY =, to estymator uzysay metodą mometów wyos ˆ = Metoda watyl Metoda watyl jest aalogcza do metody mometów polega a przyrówau watyl empryczych (wyzaczoe a podstawe prób) do teoretyczych Metoda ajwęszej warogodośc będze próbą z rozładu zmeej losowej zależącego od parametru R Nech, Przez p ozaczamy gęstość zmeej losowej, w przypadu, gdy jest oa cągłą zmeą losową lub fucję prawdopodobeństwa, jeśl jest dysretą zmeą losową Fucję warogodośc defujemy w astępujący sposób: L( ) = f (,, ), gdze f (,, ) jest łączą gęstoścą wetora losowego (, ) Estymator ajwęszej warogodośc parametru a podstawe próby losowej,, to tae ˆ = ˆ(,, ) dla tórego fucja warogodośc przyjmuje masmum, czyl: L( ˆ ) = sup L( ) W pratyce ˆ jest wyzaczae w oparcu o astępujący fat, tóry zacze upraszcza oblczea rachuowe: fucja L( ) osąga masmum w tych samych putach co fucja l L( ) Przyład Nech, będze próbą prostą z rozładu wyładczego o ezaym parametrze, gdze > 0 Metodą ajwęszej warogodośc wyzaczymy estymator parametru Zaczyamy od zdefowaa fucj warogodośc: L( ) f (,, ) f ( ) f ( ) ( e ) e = = = = = = Sorzystalśmy z założea, że zmee losowe, są ezależe rozład łączy rówa sę loczyow rozładów brzegowych Następe sorzystamy z fatu, że L( ) osąga masmum w tym samym puce co l L( ) Czyl zadae sprowadza sę do zalezea masmum fucj: = l( ) = l L( ) = l[ e ] = l = W tym celu lczymy pochodą fucj l( ) przyrówujemy ją do zera: ˆ l ( ) = = 0 = = Pozostaje uzasadć, ż rzeczywśce jest to masmum Moża to zrobć a dwa sposoby Perwszy polega a polczeu drugej pochodej sprawdzeu, że l ( ) l ( ) ( ) 0, l ( ˆ ) < 0 = = < bo > 0 jao średa arytmetycza z lczb dodatch ( pochodzą z rozładu wyładczego, tóry jest oreśloy a R + ) Poadto L( ) jest fucją cągła, L (0) = 0, lm L( ) 0, = co ozacza, że zalezoe masmum loale jest masmum globalym Moża też proścej: L( ) jest fucją cągła, L (0) = 0, lm L( ) = 0 oraz L( ) > 0 dla R + mus steć ta put R, Θ + Czyl w tórym fucja L( ) przyjmuje masmum globale Puty podejrzae to puty w tórych zeruje sę perwsza pochoda fucj l( ), a poeważ w aszym zadau jest tylo jede ta put, to mus być o masmum globalym! Warto podreślć, że metoda ajwęszej warogodośc bardzo łatwo uogóla sę a przypade welowymarowy (tz szacujemy wetor ezaych parametrów - R ) Rozwązae tego typu zadaa 4

5 sprowadza sę do przyrówaa do zera pochodych cząstowych logarytmu fucj warogodośc: l( ) = 0 dla j =,,, j Jeżel celem aszej aalzy jest wyzaczee estymatora ajwęszej warogodośc (ENW) dla g( ), gdze g ENW ( g( )) = g( ˆ ), gdze ˆ = ENW ( ) jest pewą zaą fucją, to 5

RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA Zajęcia wyrównawcze AJD w Częstochowie; 2009/2010. Irena Fidytek

RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA Zajęcia wyrównawcze AJD w Częstochowie; 2009/2010. Irena Fidytek RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA Zajęca wyrówawcze AJD w Częstochowe; 2009/200 Irea Fdyte PODSTAWOWE WIADOMOŚCI Z KOMBINATORYKI Nech X { x x x } =, 2, będze daym zborem -elemetowym Z elemetów tego zboru a róże

Bardziej szczegółowo

Podstawy matematyki finansowej i ubezpieczeniowej

Podstawy matematyki finansowej i ubezpieczeniowej Podstawy matematy fasowej ubezpeczeowej oreślea, wzory, przyłady, zadaa z rozwązaam KIELCE 2 SPIS TREŚCI WSTEP... 7 STOPA ZWROTU...... 9 2 RACHUNEK CZASU W MATEMATYCE FINANSOWEJ. 0 2. DOKŁADNA LICZBA DNI

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zadanie statystyki. Statystyczna interpretacja wyników eksperymentu. Zalety statystyki II. Zalety statystyki

Podstawowe zadanie statystyki. Statystyczna interpretacja wyników eksperymentu. Zalety statystyki II. Zalety statystyki tatystycza terpretacja wyków eksperymetu Małgorzata Jakubowska Katedra Chem Aaltyczej Wydzał IŜyer Materałowej Ceramk AGH Podstawowe zadae statystyk tatystyka to uwersale łatwo dostępe arzędze, które pomaga

Bardziej szczegółowo

PRZEDZIAŁOWE METODY ROZWIĄZYWANIA ALGEBRAICZNYCH RÓWNAŃ NIELINIOWYCH MECHANIKI KONSTRUKCJI

PRZEDZIAŁOWE METODY ROZWIĄZYWANIA ALGEBRAICZNYCH RÓWNAŃ NIELINIOWYCH MECHANIKI KONSTRUKCJI Adrzej POWNUK *) PRZEDZIAŁOWE METODY ROZWIĄZYWANIA ALGEBRAICZNYCH RÓWNAŃ NIELINIOWYCH MECHANIKI KONSTRUKCJI. Wprowadzee Mechaka lowa staow jak dotąd podstawowy obszar zateresowań żyerskch. Isteje jedak

Bardziej szczegółowo

Kazimierz Myślecki. Metoda elementów brzegowych w statyce dźwigarów powierzchniowych

Kazimierz Myślecki. Metoda elementów brzegowych w statyce dźwigarów powierzchniowych Kazmerz Myśleck Metoda elemetów brzegowych w statyce dźwgarów powerzchowych Ofcya Wydawcza Poltechk Wrocławskej Wrocław 4 Recezec Potr KONDERLA Ryszard SYGULSKI Opracowae redakcyje Aleksadra WAWRZYNKOWSKA

Bardziej szczegółowo

Szeregi czasowe, modele DL i ADL, przyczynowość, integracja

Szeregi czasowe, modele DL i ADL, przyczynowość, integracja Szereg czasowe, modele DL ADL, rzyczyowość, egracja Szereg czasowy, o cąg realzacj zmeej losowej, owedzmy y, w kolejych okresach czasu: { y } T, co rówoważe możemy zasać: = 1 y = { y1, y,..., y T }. Najogólej

Bardziej szczegółowo

PŁASKA GEOMETRIA MAS. Środek ciężkości figury płaskiej

PŁASKA GEOMETRIA MAS. Środek ciężkości figury płaskiej PŁAKA GEOMETRIA MA Środek cężkośc fgury płaskej Mometam statyczym M x M y fgury płaskej względem os x lub y (rys. 7.1) azywamy gracę algebraczej sumy loczyów elemetarych pól d przez ch odległośc od os,

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wyników pomiarów

Opracowanie wyników pomiarów Opracowae wków pomarów Praca w laboratorum fzczm polega a wkoau pomarów, ch terpretacj wcagęcem wosków. Ab dojść do właścwch wosków aleŝ szczególą uwagę zwrócć a poprawość wkoaa pomarów mmalzacj błędów

Bardziej szczegółowo

Metody numeryczne w przykładach

Metody numeryczne w przykładach Metody umerycze w przyłdch Podręcz Poltech Lubels Poltech Lubels Wydzł Eletrotech Iformty ul. Ndbystrzyc 38A -68 Lubl Bet Pńczy Edyt Łus J Sor Teres Guz Metody umerycze w przyłdch Poltech Lubels Lubl Recezet:

Bardziej szczegółowo

Teraz wiesz i inwestujesz ANALIZA TECHNICZNA WPROWADZENIE

Teraz wiesz i inwestujesz ANALIZA TECHNICZNA WPROWADZENIE Teraz wesz westujesz ANALIZA TECHNICZNA WPROWADZENIE Natura ryków fasowych od początków swego stea przycąga ogromą lczbę westorów, których adrzędym celem jest odesee sukcesu westycyjego przez pomaŝae zawestowaych

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE DWÓCH ZMIENNYCH

FUNKCJE DWÓCH ZMIENNYCH FUNKCJE DWÓCH MIENNYCH De. JeŜel kaŝdemu puktow (, ) ze zoru E płaszczz XY przporządkujem pewą lczę rzeczwstą z, to mówm, Ŝe a zorze E określoa została ukcja z (, ). Gd zór E e jest wraźe poda, sprawdzam

Bardziej szczegółowo

( ) O k k k. A k. P k. r k. M O r 1. -P n W. P 1 P k. Rys. 3.21. Redukcja dowolnego przestrzennego układu sił

( ) O k k k. A k. P k. r k. M O r 1. -P n W. P 1 P k. Rys. 3.21. Redukcja dowolnego przestrzennego układu sił 3.7.. Reducja dowolego uładu sił do sił i par sił Dowolm uładem sił będiem awać uład sił o liiach diałaia dowolie romiescoch w prestrei. tm pucie ajmiem się sprowadeiem (reducją) taiego uładu sił do ajprostsej

Bardziej szczegółowo

P = 27, 8 27, 9 27 ). Przechodząc do granicy otrzymamy lim P(Y n > Y n+1 ) = P(Z 1 0 > Z 2 X 2 X 1 = 0)π 0 + P(Z 1 1 > Z 2 X 2 X 1 = 1)π 1 +

P = 27, 8 27, 9 27 ). Przechodząc do granicy otrzymamy lim P(Y n > Y n+1 ) = P(Z 1 0 > Z 2 X 2 X 1 = 0)π 0 + P(Z 1 1 > Z 2 X 2 X 1 = 1)π 1 + Zadaia róże W tym rozdziale zajdują się zadaia ietypowe, często dotyczące łańcuchów Markowa oraz własości zmieych losowych. Pojawią się także zadaia z estymacji Bayesowskiej.. (Eg 8/) Rozważamy łańcuch

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYBRANYCH METOD OCENY SYSTEMÓW BONUS-MALUS

ANALIZA WYBRANYCH METOD OCENY SYSTEMÓW BONUS-MALUS Anna Jędrzychowska Unwersytet Ekonomczny we Wrocławu Wydzał Zarządzana, Informatyk Fnansów Katedra Ubezpeczeń anna.jedrzychowska@ue.wroc.pl Ewa Poprawska Unwersytet Ekonomczny we Wrocławu Wydzał Zarządzana,

Bardziej szczegółowo

Jarosław Wróblewski Analiza Matematyczna 1A, zima 2012/13. Ciągi.

Jarosław Wróblewski Analiza Matematyczna 1A, zima 2012/13. Ciągi. Jarosław Wróblewski Aaliza Matematycza 1A, zima 2012/13 Ciągi. Ćwiczeia 5.11.2012: zad. 140-173 Kolokwium r 5, 6.11.2012: materiał z zad. 1-173 Ćwiczeia 12.11.2012: zad. 174-190 13.11.2012: zajęcia czwartkowe

Bardziej szczegółowo

Wykład 11. a, b G a b = b a,

Wykład 11. a, b G a b = b a, Wykład 11 Grupy Grupą azywamy strukturę algebraiczą złożoą z iepustego zbioru G i działaia biarego które spełia własości: (i) Działaie jest łącze czyli a b c G a (b c) = (a b) c. (ii) Działaie posiada

Bardziej szczegółowo

1. Powtórzenie: określenie i przykłady grup

1. Powtórzenie: określenie i przykłady grup 1. Powtórzeie: określeie i przykłady grup Defiicja 1. Zbiór G z określoym a im działaiem dwuargumetowym azywamy grupą, gdy: G1. x,y,z G (x y) z = x (y z); G2. e G x G e x = x e = x; G3. x G x 1 G x x 1

Bardziej szczegółowo

Hipotezy o istotności oszacowao parametrów zmiennych objaśniających ˆ ) ˆ

Hipotezy o istotności oszacowao parametrów zmiennych objaśniających ˆ ) ˆ WERYFIKACJA HIPOTEZY O ISTOTNOŚCI OCEN PARAMETRÓW STRUKTURALNYCH MODELU Hpoezy o sonośc oszacowao paramerów zmennych objaśnających Tesowane sonośc paramerów zmennych objaśnających sprowadza sę do nasępującego

Bardziej szczegółowo

7. Wykład VII: Warunki Kuhna-Tuckera

7. Wykład VII: Warunki Kuhna-Tuckera Wocech Grega, Metody Optymalzac 7 Wykład VII: Warunk Kuhna-Tuckera 7 Warunk koneczne stnena ekstremum Rozważane est zadane z ogranczenam nerównoścowym w postac: mn F( x ) x X X o F( x ), o { R x : h n

Bardziej szczegółowo

Podstawowe cechy podzielności liczb.

Podstawowe cechy podzielności liczb. Mariusz Kawecki, Notatki do lekcji Cechy podzielości liczb Podstawowe cechy podzielości liczb. Pamiętamy z gimazjum, że istieją reguły, przy pomocy których łatwo sprawdzić, czy kokreta liczba dzieli się

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania zadań z ksiąŝki pt. Podstawy matematyki ubezpieczeń na Ŝycie T.Rolskiego, B.Błaszczyszyna (dodatkowo teoria)

Rozwiązania zadań z ksiąŝki pt. Podstawy matematyki ubezpieczeń na Ŝycie T.Rolskiego, B.Błaszczyszyna (dodatkowo teoria) Jab Grabow jabgrabow@oczaf Rozwązaa zaań z ąŝ Poawy aeay bezeczeń a Ŝyce TRoego, BBłazczyzya oaowo eora Raor echczy r 8 Kaery Sayy Wrocław 8 Coyrgh by Jab Grabow a Dearae of Sac Wrocław 8 S reśc Rozzał

Bardziej szczegółowo

Wpływ wartości likwidacyjnej aktywów firmy na oprocentowanie kredytu bankowego wyniki badań polskich spółek giełdowych

Wpływ wartości likwidacyjnej aktywów firmy na oprocentowanie kredytu bankowego wyniki badań polskich spółek giełdowych Bank Kredyt 44 (2), 2013, 207 236 www.bankkredyt.nbp.pl www.bankandcred.nbp.pl Wpływ wartośc lkwdacyjnej aktywów frmy na oprocentowane kredytu bankowego wynk badań polskch spółek gełdowych Andrzej Palńsk*

Bardziej szczegółowo

O podzielności liczb

O podzielności liczb Spis treści: I. Rys historyczy... 2 II. Podzielość liczb całkowitych... 4 1. Podzielość... 4 2. Dzieleie liczb całkowitych... 5 3. Największy wspóly dzielik i ajmiejsza wspóla wielokrotość dwóch liczb

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE ODDZIAŁ W POZNANIU Zarządzaie fiasami DR LESZEK CZAPIEWSKI - POZNAŃ - WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE Pieiądze posiadają określoą wartość. Wartość w diu dzisiejszym omialej

Bardziej szczegółowo

Dyskryminacja cenowa poprzez sprzedaż pakietową

Dyskryminacja cenowa poprzez sprzedaż pakietową Mateusz MOKROGULSKI * Dyskrymnacja cenowa poprzez sprzedaż paketową Wstęp Dyskrymnacja cenowa jest obecne pojęcem heterogencznym a jej różne przejawy są prezentowane przy zastosowanu welu model mkroekonomcznych.

Bardziej szczegółowo

Problem plecakowy (KNAPSACK PROBLEM).

Problem plecakowy (KNAPSACK PROBLEM). Problem plecakowy (KNAPSACK PROBLEM). Zagadnene optymalzac zwane problemem plecakowym swą nazwę wzęło z analog do sytuac praktyczne podobne do problemu pakowana plecaka. Chodz o to, by zapakować maksymalne

Bardziej szczegółowo

Zasada indukcji matematycznej. Dowody indukcyjne.

Zasada indukcji matematycznej. Dowody indukcyjne. Zasada idukcji matematyczej Dowody idukcyje Z zasadą idukcji matematyczej i dowodami idukcyjymi sytuacja jest ajczęściej taka, że podaje się w szkole treść zasady idukcji matematyczej, a astępie omawia,

Bardziej szczegółowo

13. 13. BELKI CIĄGŁE STATYCZNIE NIEWYZNACZALNE

13. 13. BELKI CIĄGŁE STATYCZNIE NIEWYZNACZALNE Część 3. BELKI CIĄGŁE STATYCZNIE NIEWYZNACZALNE 3. 3. BELKI CIĄGŁE STATYCZNIE NIEWYZNACZALNE 3.. Metoda trzech momentów Rozwiązanie wieloprzęsłowych bele statycznie niewyznaczalnych można ułatwić w znaczącym

Bardziej szczegółowo

Zofia MIECHOWICZ, Zielona Góra. v 1. v 2

Zofia MIECHOWICZ, Zielona Góra. v 1. v 2 Jest to zapis odczytu wygłoszonego na XLVIII Szole atematyi Poglądowej, Sojarzenia i analogie, Otwoc Śródborów, styczeń 22. W przestrzeni Zofia IECHOWICZ, Zielona Góra Naturalna analogia? Nie mylił się,

Bardziej szczegółowo

3.1. ODZIAŁYWANIE DŹWIĘKÓW NA CZŁOWIEKA I OTOCZENIE

3.1. ODZIAŁYWANIE DŹWIĘKÓW NA CZŁOWIEKA I OTOCZENIE 3. KRYTERIA OCENY HAŁASU I DRGAŃ Hałas to każdy dźwęk nepożądany, przeszkadzający, nezależne od jego natury, kontekstu znaczena. Podobne rzecz sę ma z drganam. Oba te zjawska oddzałują nekorzystne na człoweka

Bardziej szczegółowo