1. Parametry falowe torów długich, pojęcie fali padającej i odbitej.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Parametry falowe torów długich, pojęcie fali padającej i odbitej."

Transkrypt

1 Pytania pdstawwe (Kszyk I) 1. Parametry falwe trów długich, pjęcie fali padającej i dbitej. Linia długa - jest t taka elektryczna linia dwuprzewdwa, której długść l jest prównywalna z długścią λ rzchdzącej się w niej fali elektrmagnetycznej (l λ/4). Taka sytuacja ma miejsce przy przesyłaniu sygnałów wielkich częsttliwściach lub impulsów prstkątnych bardz strmych zbczach. Wszelkie prądy i napięcia w linii długiej należy rzpatrywać nie tylk jak funkcje czasu, ale również płżenia. Linia długa t nieskńczny łańcuch gniw RLCG. Przykładem linii długich są m.in. kable kncentryczne, czy linia elektrenergetyczna napwietrzna wyskieg napięcia znacznej długści (954 km). Pdział linii długich: jednrdna - wszystkie parametry linii są równmiernie rzłżne wzdłuż linii. W przypadku linii niejednrdnej parametry linii są funkcją współrzędnej płżenia x (parametry zależą d miejsca, w którym badamy linię), linearna - parametry linii nie zależą d wartści prądu ani napięcia w danym punkcie linii. Oznacza t, że linia taka składa się z elementów liniwych, więc zachdzi dla niej zasada superpzycji (całkwite ple jest sumą pól źródeł) symetryczna - parametry wszystkich przewdów linii są jednakwe, bezstratna - rezystancja R przewdów i knduktancja G między przewdami jest równa 0 (jest t idealny przypadek linii długiej niesiągalny w rzeczywistści, ale w wielu przypadkach mżna załżyć R=G=0, c prwadzi d uprszczeń w bliczeniach). Linia długa jest charakteryzwana przez następujące parametry pdstawwe: R - rezystancja jednstkwa linii [Ω/m] (Ohm na metr) L - indukcyjnść jednstkwa linii [H/m] (Henr na metr) G - knduktancja jednstkwa linii [S/m] (Siemens na metr) C - pjemnść jednstkwa linii [F/m] (Fahrad na metr) Parametry falwe zależą d elektrycznych parametrów jednstkwych linii R, L, C i G raz częsttliwści prądu i napięcia: Impedancja falwa (Z 0 ) - miara pru, jaki dany śrdek przenszenia stawia pdczas rzchdzenia się fali Stała prpagacji (γ, tamwnść falwa) Stała tłumienia/tłumiennść (α) Stała fazwa/przesuwnść (β) Krzystając z równań linii długiej (zwane równaniami telegrafistów) mże pkazać, że w linii pd wpływem sygnału sinusidalneg rzchdzą się dwie fale: padająca d nadajnika d dbirnika, amplituda maleje, wyprzedzenie fazwe rśnie, dbita w przeciwną strnę, amplituda rśnie, a faza uzyskuje większe wyprzedzenie, występuje, gdy linia jest niedpaswana falw, czyli impedancja bciążenia jest różna d impedancji linii. W liniach przesyłających energię dbicia, tak na kńcu jak i na pczątku linii, są niepżądane, pnieważ bniżają ne sprawnść przesyłu - część energii, która dciera d kńca linii nie przechdzi d dbirnika, ale wraca z pwrtem d linii i jest tracna na rezystancji i knduktacji linii alb dciera d pczątku linii, pwdując tu efekt echa.

2 2. Mdulacje analgwe i cyfrwe Mdulacja samrzutna lub celwa zmiana parametrów sygnału. Mdulacje analgwe lub cyfrwe umżliwiają translację (przeniesienie) sygnału transmitwaneg w paśmie pdstawwym d graniczneg pasma w zakresie wyższych częsttliwści. Głównym celem mdulacji jest umżliwienie efektywneg przekazywania infrmacji na dległść. Ddatkwe zalety: zwiększenie dprnści przekazu na zakłócenia efektywniejsze wykrzystanie widma zabezpieczenie infrmacji przed dstępem Klasyfikacja mdulacji: analgwe - ciągły czas; ciągła amplituda, częsttliwść, faza, cyfrwe - ciągły czas; dyskretna amplituda, częsttliwść, faza (za wyjątkiem mdulacji z ciągłą fazą - CPM), impulswe - dyskretny czas i ciągła amplituda dyskretny/ciągły czas i dyskretna amplituda Mdulacje analgwe AM mdulacja amplitudy FM mdulacja częsttliwści PM mdulacja fazy Mdulacje cyfrwe Dstswane d transmisji sygnałów cyfrwych Większa dprnść na szumy, łatwiejsza multipleksacja głsu i danych, kdwania i szyfrwania. Metdy mdulacji cyfrwych w systemach bezprzewdwych Amplitude-shift keying (ASK) - typ mdulacji cyfrwej reprezentującej sygnał cyfrwy w pstaci zmieniającej się amplitudy fali nśnej. Frequency-shift keying (FSK) kluczwanie częsttliwści mdulującej falę nśną (dyskretne zmiany częsttliwści nśnej) przy stałej amplitudzie harmniczneg sygnału nśneg następuje zmiana częsttliwści: niższej dla symblu "zera lgiczneg" i wyższej dla "jedynki lgicznej" infrmacji binarnej. MFSK - kluczuje się więcej niż dwie częsttliwści, MSK - kluczwanie częsttliwści z ciągłą fazą, GMSK - mdyfikacja mdulacji MSK, impuls prstkątny zastąpiny zstał impulsem sinusidalnym GFSK (DECT, Bluetth) - fale kształcie krzywej Gaussa ("1" = ddatnie dchylenie częsttliwści, "0" = ujemne dchylenie) Phase-shift keying (PSK) reprezentacja danych dbywa się pprzez dyskretne zmiany fazy fali nśnej

3 BPSK - faza mże przyjmwać jedną z dwóch wartści przesuniętych względem siebie 180 reprezentując lgiczne "0" lub "1" DPSK różnicwa mdulacja kluczująca z przesunięciem fazy, QPSK (CDMA) - kdwanie dwubitwe na 4 rtgnalnych przesunięciach fazy, DQPSK (802.11) - różnicwa kwadraturwa mdulacja z kluczwaniem fazy, QAM - kmbinacja mdulacji ASK i PSK - dwa różne sygnały są przesyłane jedncześnie na tej samej fali nśnej, 16-QAM, 64-QAM (802.11a/g dla większych przepływnści) 256-QAM Mdulacje impulswe: mdulacja impulsw-kdwa (PCM) knwersja sygnałów analgwych na cyfrwe, reprezentacji wartści chwilwej sygnału z kreślną częstścią, zwaną częsttliwścią próbkwania. Celem zwiększenia dprnści na zakłócenia raz efektywniejszeg wykrzystania widma EM stsuje się mdulacje ze zwielkrtnianiem kanałów transmisyjnych raz z rzpraszaniem widma: Mdulacje z techniką zwielkrtniania kanałów transmisyjnych: CDMA (Cde Divisin Multiple Access) - pszczególnym użytkwnikm krzystającym z teg sameg kanału d przesyłania danych, przypisywane są sekwencje rzpraszające, dzięki którym, dbirnik jednznacznie zidentyfikuje przeznaczną dla nieg transmisję, OFDM (Orthgnal Frequency-Divisin Multiplexing) - technika plegająca na jednczesnej transmisji wielu strumieni danych na rtgnalnych częsttliwściach nśnych, każda nśna jest sbn mdulwana cyfrw, COFDM (Cded OFDM). Mdulacje z techniką rzpraszania widma (SS - spread spectrum) DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) - bezpśrednie mdulwanie nśnej sekwencją kdwą, FHSS (Frequency Hpping Spread Spectrum) - skakanie sygnału p częsttliwściach.

4 3. Mdel dniesienia ISO/OSI Mdel ISO/OSI - mdel dniesienia łączenia systemów twartych. Standard zdefiniwany przez ISO raz ITU-T pisujący strukturę kmunikacji sieciwej. Mdel ten zstał utwrzny na ptrzeby prjektwania systemów twartych - systemów składających się z wielu warstw, mgących się ze sbą kmunikwać. Mdel wyróżnia 7 warstw, z których każda jest zdefiniwana przez: - usługi i funkcje realizwane przypisane każdej z nich - prtkły kmunikacyjne - jednstki danych używane na pszczególnych pzimach. Opis warstw: 1. Warstwa fizyczna - definiuje fizyczne właściwści medium transmisyjneg i interfejsów. Zapewnia transmisję danych pmiędzy węzłami sieci. Definiuje interfejsy sieciwe i medium transmisji. Określa m.in. spsób płączenia mechaniczneg (wtyczki, złącza), elektryczneg (pzimy napięć, prądów), standard fizycznej transmisji danych. W skład jej biektów wchdzą min.: przewdy, karty sieciwe, mdemy, wzmacniaki, kncentratry. (DSL, IEEE: , , , USB, Bluetth) 2. Warstwa łącza danych - definiuje frmat danych w sieci i łącze między dwma płącznymi ze sbą węzłami. Zapewnia niezawdnść łącza danych. Definiuje mechanizmy kntrli błędów w przesyłanych ramkach lub pakietach - CRC (Cyclic Redundancy Check). W skład jej biektów wchdzą sterwniki urządzeń sieciwych, np.: sterwniki (drivery) kart sieciwych raz msty (bridge) i przełączniki (switche). (MAC, ATM, SDLC, HDLC, ARP, SLIP, Frame Relay, X.25, PPP, IEEE 802.3) 3. Warstwa sieciwa - dstarcza mechanizm nawiązywania płączeń sieciwych między dwlnymi dwma węzłami i spsby ustalania tras między nimi. Zapewnia metdy ustanawiania, utrzymywania i rzłączania płączenia sieciweg. Obsługuje błędy kmunikacji. Pnadt jest dpwiedzialna za traswanie (ruting) pakietów w sieci, czyli wyznaczenie ptymalnej trasy dla płączenia. W skład jej biektów wchdzą min.: rutery. IP(v4, v6), ICMP, IGMP, IPsec, IPX, AppleTalk) 4. Warstwa transprtwa - zapewnia (niezawdny) transfer danych między dwlnymi dwma węzłami, rzdzielając jedncześnie kanały lgiczne różnych usług. Dba klejnść pakietów trzymywanych przez dbircę. Sprawdza pprawnść (CRC) przesyłanych pakietów i w przypadku ich uszkdzenia lub zaginięcia, zapewnia ich retransmisję. (TCP, UDP, SCTP, SPX, DCCP) 5. Warstwa sesji - zarządza dialgiem między dwma systemami. Zapewnia aplikacjm na dległych kmputerach realizację wymiany danych pmiędzy nimi. Kntrluje nawiązywanie i zrywanie płączenia przez aplikację. Jest dpwiedzialna za pprawną realizację zapytania daną usługę. (NetBIOS, PPTP, SAP, L2TP) 6. Warstwa prezentacji - zarządza frmatwaniem przesyłanych danych, by były ne zrzumiałe dla aplikacji. Rzwiązuje takie prblemy jak niezgdnść reprezentacji liczb, znaków kńca wiersza, liter nardwych itp. Odpwiada także za kmpresję i szyfrwanie. (MIME, SSL, TLS, XDR) 7. Warstwa aplikacji - przygtwuje dane z aplikacji d przesłania przez sieć raz wprwadza debrane dane d aplikacji. Zajmuje się specyfikacją interfejsu, który wykrzystują aplikacje d przesyłania danych d sieci. (NNTP, SIP, DNS, FTP, HTTP, SMTP, TELNET, DHCP)

5 4. Pdstawwe pjęcia terii grafów Graf (prsty) G =(V, E) składa się ze skńczneg, niepusteg zbiru wierzchłków V i zbiru krawędzi E. Liczba krawędzi wychdzących z wierzchłka t stpień wierzchłka. Dwa wierzchłki są ze sbą incydentne, jeśli występuje między nimi krawędź. Jeśli klejne wierzchłki są incydentne, mżna mówić drdze między krańcwymi wierzchłkami. Ścieżka jest szczególnym przypadkiem drgi, w której każdy wierzchłek występuje tylk raz. Graf zerwy - zawiera wierzchłki, nie zawiera krawędzi. Pdgraf - graf uzyskany pprzez usunięcie części wierzchłków z grafu-źródła, wraz z kńczącymi się w nich krawędziami Elementy pisu grafów: dległść -> długść najkrótszej ścieżki łączącej dwa wierzchłki. cykl -> ścieżka, w której wierzchłek pczątkwy jest równcześnie kńcwym. pętla -> krawędź mająca pczątek i kniec w tym samym wierzchłku. liczba/indeks chrmatyczna -> liczba klrów ptrzebna d pklrwania wierzchłków grafu tak, aby sąsiadujące miały różny klr mst -> krawędź, p usunięciu której wzrasta liczba spójnych składwych w grafie. wierzchłek rzspajający - t c mst wierzchłek izlwany - nie ma krawędzi przyczepinych ścieżka prsta - taka ścieżka, że nie pwtarzają się w niej żadne krawędzie stpień wierzchłka - liczba przyczepinych d nieg krawędzi rzmiar grafu - liczba wierzchłków n raz liczba krawędzi m (n x m) drzew rzpinające grafu - drzew, które zawiera wszystkie wierzchłki grafu G, zaś zbiór krawędzi drzewa jest pdzbirem zbiru krawędzi grafu. Knstrukcja drzewa rzpinająceg plega na usuwaniu z grafu tych krawędzi, które należą d cykli. rząd acyklicznści grafu lub liczba cyklmetryczna - najmniejsza liczba krawędzi, jaką trzeba usunąć z grafu, aby graf stał się acykliczny (stał się drzewem) Typy grafów: nieskierwany -> każdą krawędź mżna przejść w bu mżliwych kierunkach, skierwany -> krawędzie mżna przechdzić tylk w jednym kierunku, acykliczny -> bez cykli, pełny -> graf, któreg każdy wierzchłek jest płączny bezpśredni krawędzią z każdym innym. mieszany -> mże zawierać jedncześnie krawędzie skierwane i nieskierwane, ważny -> krawędzim przypisane są wartści liczbwe, tzw. wagi, spójny -> każde dwa jeg wierzchłki mżna płączyć ścieżką, dwudzielny -> wierzchłki mżna pdzielić na dwa zbiry, tak by wierzchłki z jedneg nie sąsiadwały ze sbą, n-regularny -> każdy wierzchłek w grafie jest stpnia n, drzew -> acykliczny graf spójny, las -> graf, któreg wszystkie spójne składwe są drzewami eulerwski -> psiada drgę prstą przechdzącą przez każdą krawędź, hamiltnwski -> psiada ścieżkę prstą przechdzącą przez każdy wierzchłek, Struktury grafwe: Macierz wag - tablica 2-wymiarwa rzmiarze n n, w której wartść na przecięciu i-teg wiersza i j-tej klumny znacza wagę krawędzi (i, j). Jeśli dany graf nie zawiera krawędzi (i, j) t w dpwiadającej jej kmórce macierzy wpisujemy wartść. Macierz incydencji dla grafów skierwanych, Mi,j wynsi 1 jeśli wierzchłek i jest pczątkiem krawędzi j, lub -1 jeśli wierzchłek i jest kńcem krawędzi j. Jeśli wierzchłek nie jest ani pczątkiem ani kńcem wtedy Mi,j wynsi 0,

6 Lista krawędzi - tablica 2-wymiarwa rzmiarze m 3 (lub 3 tablice liniwe długści m), gdzie pierwsza klumna (tablica) zawiera wierzchłki pczątkwe, druga klumna (tablica) wierzchłki kńcwe, a trzecia klumna (tablica) - wagi wszystkich krawędzi grafu Płączne listy sąsiadów - struktura składająca się z tablicy n list, gdzie lista dwiązana d kmórki i-tej zawiera wszystkie krawędzie incydentne z wierzchłkiem i-tym (waga krawędzi i znaczenie wierzchłka). Algrytmy grafwe: minimalne drzew rzpinające (zachłanne, graf spójny, nieskierwany): Prima - zawsze ddajemy d drzewa krawędź najmniejszej wadze, siągalną (w przeciwieństwie d Kruskala) z jakiegś wierzchłka teg drzewa Kruskala - wybieramy krawędzie najmniejszej wadze i jeśli wybrana krawędź należy d dwóch różnych drzew należy je scalić (ddać d lasu). Krawędzie wybieramy tak dług, aż wszystkie wierzchłki będą należały d jedneg drzewa. najkrótsza ścieżka: Dijkstry wyznaczamy dległści klejnych wierzchłków d wierzchłka pczątkweg (bezpśrednie) a ptem wybieramy p klei wierzchłki najmniej ddalne i sprawdzamy, czy drga przez nie nie jest krótsza niż bezpśrednia d każdeg z wierzchłków (wagi wierzchłków musza być nieujemne). Bellmana-Frda wyznaczamy dległści klejnych wierzchłków d pczątkweg, ptem sprawdzamy każdą wychdzącą krawędź czy przez nią nie jest bliżej d jakiegś wierzchłka (graf nie zawiera cykli ujemnej wadze) cykl Eulera w grafie eulerwskim: Fluery'eg - Wybierz dwlną gałąź wychdzącą z aktualneg wierzchłka i niebędącą mstem. Jeżeli nie ma takiej mżliwści, wybierz mst; Przejdź przez wybraną gałąź usuwając ją i ewentualnie pwstałe wierzchłki izlwane; Wyznaczanie maksymalneg przepływu Frda-Fulkersna będąc w źródle, wybieramy pierwszy węzeł incydentny z nieg znwu wybieramy pierwszy incydentny, itd. Jeśli dtarliśmy d węzła niebędąceg ujściem, t cfamy się d węzła pprzedzająceg i wybieramy klejny węzeł incydentny (jeśli trzeba cfamy się więcej niż jeden węzeł). Łuki d węzłów, z których się wycfujemy (gdy nie mżna z nich siągnąć ujścia), usuwamy. Jeśli statni węzeł jest ujściem, t mamy wyznaczną drgę.

7 5. Pdstawwe techniki kryptgraficzne Kryptgrafia jest gałęzią wiedzy i badań zajmującą się utajninym zapisywaniem infrmacji; Kryptanaliza jest dziedziną wiedzy i badań zajmującą się metdami przełamywania szyfrów. kryptanaliza + kryprgrafia = kryptlgia; Szyfrwaniem nazywamy metdę utajnineg zapisywania tekstu jawneg w pstaci tekstu zaszyfrwaneg (kryptgramu, szyfrgramu); Deszyfrwaniem nazywamy prces przekształcania szyfrgramu w tekst jawny; Klucz szyfrwania - ciąg danych służących d szyfrwania wiadmści czytelnej w kryptgram za pmcą algrytmu szyfrwania. Klucz ten jest dpwiedni ustalany przez nadawcę w fazie szyfrwania. Klucz rzszyfrwujący - ciąg danych służący d rzszyfrwania kryptgramu d pstaci wiadmści czytelnej za pmcą algrytmu deszyfrwania -> klucz ten dpwiada w pewien spsób kluczwi szyfrwania wykrzystanemu w fazie szyfrwania. Metdy szyfrwania: Algrytmy symetryczne (z kluczem tajnym) dbirca i nadawca psługują się jednym tajnym kluczem, który pdawany jest na wejście algrytmu szyfrująceg i deszyfrująceg. Bezpieczeństw algrytmu bazuje na utrzymaniu klucza w ścisłej tajemnicy. Nadawca i dbirca muszą uzgdnić klucz przed wymianą infrmacji. Pdział algrytmów symetrycznych: algrytmy strumieniwe (szyfry strumieniwe) - szyfrują pjedyncze bity algrytmy blkwe (szyfry blkwe) - szyfrują całe grupy bitów - blki. Typwe wielkści przekształcanych na raz prcji danych t 64 bity i 128 bitów. Im dłuższy jest blk, tym silniejsze szyfrwanie Algrytmy: DES, IDEA, AES, stary RC2, RC4. Algrytmy asymetryczne (z kluczem publicznym) istnieje jeden klucz prywatny (tajny) raz klucz publiczny (jawny). Wykrzystują różne klucze d szyfrwania (jawny) i deszyfrwania (prywatny) raz nie mżna wyznaczyć w spsób łatwy jedneg z nich na pdstawie drugieg. Klucz prywatny mże być wykrzystywany jak pdpis elektrniczny. Algrytmy: ElGamal, RSA. Funkcja hashująca (funkcja skrótu) - jest t funkcja, która przyprządkwuje dwlnie dużej liczbie krótką, zwykle psiadającą stały rzmiar, quasi-lswą wartść, tzw. skrót niedwracalny (hash). Algrytmy: MD5, SHA Pdpisy cyfrwe - matematyczny spsób ptwierdzania autentycznści cyfrweg dkumentu. Najppularniejszym jest schemat pdpisu dkumentów cyfrwych w systemach kryptgraficznych z kluczem publicznym i jednkierunkwą funkcją skrótu - w systemie tym d ryginalnej wiadmści dłączany jest skrót dkumentu, zaszyfrwany prywatnym kluczem nadawcy. Ptwierdzenie autentycznści wiadmści jest mżliwe p dszyfrwaniu skrótu kluczem publicznym nadawcy i prównaniu g z wytwrznym skrótem debraneg dkumentu. Szyfry pdstawieniwe Szyfry przestawieniwe Szyfry mieszane (pdstawieniw-przestawieniwe) Algrytmy wymiany kluczy pzwalają na ustalenie symetryczneg klucza sesji z dbircą w jawnym kanale (np. alg. Diffieg-Hellmanna). Metdy łamania szyfrów: Atak bez tekstu jawneg (ang. cipertext-nly) Atak ze znanym tekstem jawnym Atak z wybranym tekstem jawnym Atak z adaptacyjnie wybranym tekstem jawnym Atak z wybranym szyfrgramem Algrytmy (szyfrwanie symetryczne):

8 algrytm DES (Data Encryptin Standard) pracuje na 64b danych, klucz 56b + 8b parzystści, szyfrwanie: wstępna permutacja (na pdst. tabeli transpzycji) -> pdział na lewą i prawą płwę (p 32b) -> 16 rund, każda działa na danych z pprzedniej rundu i pdkluczy generwanym z klucza główneg -> płączenie płów -> permutacja kńcwa (dwrtnść wstępnej), deszyfrwanie -> jak szyfrwanie lecz klucze brane d kńca. becnie uważany za nie dść bezpieczny algrytm 3DES (Triple DES): stsuje jedncześnie trzy klejne iteracje szyfrwania i deszyfrwania tekstu jawneg ryginalnym algrytmem DES. Każda iteracja mże używać inneg klucza 56b, c w efekcie daje klucz 168b. w praktyce najczęściej sptykany jest tryb DES-EDE (encrypt-decrypt-encrypt) z dwma kluczami (razem 112b) algrytm IDEA (Internatinal Data Encryptin Algrithm) : 64b blki danych (jak DES), klucz 128b, 64b blk dzielny na 16b pdblki, 128b klucz na 16b pdklucze, 8 iteracji (w DES jest 16, ale w IDEA 1 iteracja dpwiada 2 w DES). standard AES (Advanced Encryptin Standard) wykrzystuje algrytm Rijndeal (blki danych jak i klucz: 128/196/256, liczba iteracji w zależnści d długści klucza 10/12/14). Algrytmy szyfrwania (asymetryczne) algrytm RSA (Rivest Shamir Adleman) z '78: wykrzystuje dwie lswe wybrane liczby pierwsze (przynajmniej 100 cyfr), d szyfrwania i deszyfrwania wykrzystuje peracje ptęgwania dyskretneg, wymaga dużej liczby działań arytmetycznych, nawet d 1k razy wlniejszy d DES, złamanie klucza wymagałby znalezienia efektywnej metdy faktryzacji dużych liczb póki c takwa nie istnieje. algrytm ElGamal (ELG) '85: szyfrwanie każdrazw wymaga wybranej lsw liczby k (ten sam tekst jawny daje inne szyfrgramy), szyfrgram 2x większy d tekstu jawneg 6. Kncepcja prgramwania biektweg Prgramwanie biektwe (ang. bject-riented prgramming) paradygmat prgramwania, w którym prgramy definiuje się za pmcą biektów elementów łączących stan (czyli dane, nazywane najczęściej plami) i zachwanie (czyli prcedury, tu: metdy). Obiektwy prgram kmputerwy wyrażny jest jak zbiór takich biektów, kmunikujących się pmiędzy sbą w celu wyknywania zadań. Pdejście t różni się d tradycyjneg prgramwania prceduralneg, gdzie dane i prcedury nie są ze sbą bezpśredni związane. Prgramwanie biektwe ma ułatwić pisanie, knserwację i wielkrtne użycie prgramów lub ich fragmentów. Największym atutem prgramwania, prjektwania raz analizy biektwej jest zgdnść takieg pdejścia z rzeczywistścią mózg ludzki jest w naturalny spsób najlepiej przystswany d takieg pdejścia przy przetwarzaniu infrmacji. Cechy prgramwania biektweg: Abstrakcja Każdy biekt w systemie służy jak mdel abstrakcyjneg "wyknawcy", który mże wyknywać pracę, pisywać i zmieniać swój stan raz kmunikwać się z innymi biektami w systemie bez ujawniania, w jaki spsób zaimplementwan dane cechy. Hermetyzacja Czyli ukrywanie implementacji, enkapsulacja. Zapewnia, że biekt nie mże zmieniać stanu wewnętrzneg innych biektów w nieczekiwany spsób. Tylk własne metdy biektu są uprawnine d zmiany jeg stanu. Plimrfizm

9 Referencje i klekcje biektów mgą dtyczyć biektów różneg typu, a wywłanie metdy dla referencji spwduje zachwanie dpwiednie dla pełneg typu biektu wywływaneg. Niektóre języki udstępniają bardziej statyczne (w trakcie kmpilacji) rzwiązania plimrfizmu na przykład szablny i przeciążanie peratrów w C++. Dziedziczenie Prządkuje i wspmaga plimrfizm i enkapsulację dzięki umżliwieniu definiwania i twrzenia specjalizwanych biektów na pdstawie bardziej gólnych. Dla biektów specjalizwanych nie trzeba redefiniwać całej funkcjnalnści, lecz tylk tę, której nie ma biekt gólniejszy. 7. Kmpatybilnść elektrmagnetyczna Kmpatybilnść elektrmagnetyczna (EMC) - dziedzina nauki zajmująca się niezamierznym wytwarzaniem, prpagacją i dbirem fal elektrmagnetycznych w dniesieniu d niepżądanych efektów, jakie mgą ne pwdwać. Celem EMC jest zapewnienie harmnijneg współistnienia urządzeń i systemów w śrdwisku elektrmagnetycznym, czyli siągnięcie stanu, w którym rzpatrywany biekt w znikmym stpniu ddziałuje na śrdwisk i jest jedncześnie mał pdatny na ddziaływanie ze strny śrdwiska Kmpatybilnść elektrmagnetyczna bejmuje dwa aspekty pracy systemu: emisyjnść - pzim zakłóceń elektrmagnetycznych generwanych przez wyróżniny system nie mże zakłócać tczenia, dprnść - wyróżniny system musi być dprny na pla występujące w śrdwisku elektrmagnetycznym. Sygnał niepżądany - sygnał, który mże pgrszyć dbiór sygnału pżądaneg. Sygnał zakłócający - sygnał, który pgarsza dbiór sygnału pżądaneg. Zaburzenie elektrmagnetyczne - dwlne zjawisk elektrmagnetyczne, które mże bniżyć jakść działania urządzenia lub systemu, alb niekrzystnie wpływać na materię żywiną i nieżywiną. Zakłócenie elektrmagnetyczne - bniżenie jakści działania urządzenia, kanału transmisyjneg lub systemu przez zaburzenie elektrmagnetyczne Śrdwisk radielektryczne - śrdwisk elektrmagnetyczne graniczne d zakresu częsttliwści radiwych, gół pól elektrmagnetycznych istniejących na danym bszarze, wytwarzanych przez pracujące nadajniki radiwe. Dzieli się na: Naturalne Ple magnetyczne Ziemi Szumy atmsferyczne Szumy słneczne i ksmiczne Pla gebilgiczne wdy pdziemne i złża minerałów Sztuczne (działalnść człwieka) Transmisja infrmacji raditechnika (TV, radi, systemy bezprzewdwe, GSM), systemy sterwania NEMP (Nuclear Electrmagnetic Pulse) Zakłócenia przemysłwe (EMI) niezamierzne, efekt działania urządzeń elektrycznych i elektrnicznych Odprnść na zaburzenia elektrmagnetyczne - właściwść przyrządu, urządzenia lub systemu, charakteryzująca zdlnść d działania bez bniżenia jakści w becnści zaburzenia elektrmagnetyczneg. Wrażliwść elektrmagnetyczna - właściwść przyrządu, urządzenia lub systemu, charakteryzująca niezdlnść d działania bez bniżenia jakści w becnści zaburzenia elektrmagnetyczneg. Dpuszczalny pzim emisji - maksymalny pzim emisji zaburzeń, który nie pwinien zstać przekrczny. Pzim dprnści - maksymalny pzim kreślneg zaburzenia elektrmagnetyczneg, ddziałująceg na urządzenie, zestaw urządzeń lub system, przy którym jest n jeszcze zdlne d pracy z wymaganą jakścią. Zaburzenia przewdzne - zaburzenie rzchdzące się wzdłuż przewdów elektrycznych. Zaburzenia prmieniwane - zaburzenie wysyłane w frmie fal elektrmagnetycznych. Ziemia dniesienia - płaszczyzna przewdząca stswana w pmiarach zakłóceń, której ptencjał przyjmwany jest jak ptencjał dniesienia. Energia elektrmagnetyczna przedstaje się d taczająceg śrdwiska na skutek: prmieniwania elektrmagnetyczneg

10 przewdzenia przez przewdy zasilające, sygnałwe, łączące źrdł zakłóceń z taczającym śrdwiskiem sprzężenia pjemnściweg sprzężenia indukcyjneg Pdział zakłóceń ze względu na charakterystyki czaswe: ciągłe - zakłócenia szumwe, zakłócenia selektywne (sinsusidalne) krótktrwałe - pjedyncze impulsy, ciąg impulsów zdeterminwanych, ciąg impulsów przypadkwych Pdział zakłóceń ze względu na charakterystyki częsttliwściwe: szerkpasmwe - niepżądane emisje szerkpasmwych instalacji telekmunikacyjnych, TV kablwych, etc. wąskpasmwe - zakłócenia generwane przez kuchnie mikrfalwe, diametrie, piece indukcyjne Oddziaływania zaburzeń: bezpśrednie - impulsy z wyładwań atmsferycznych, wyładwania elektrstatyczne, stacje nadawcze, NEMP pśrednie - zaburzenia dcierające przez linie zasilające i sygnałwe Pmiary emisyjnści - badania analizujące dane urządzenie pd kątem emisyjnści: Zakłócenia przewdzne: d 30MHz, sieć sztuczna Zakłócenia prmieniwane: 30MHz - 1GHz, plign pmiarwy, kmra bezdbiciwa, cęgi absrpcyjne, TEM, GTEM Klasa A - urządzenia i systemy, których dtyczą graniczenia, c d miejsca ich użytkwania; nie pwinny być dpuszczane d pwszechneg użytku ani d wlnej sprzedaży. Klasa B - urządzenia, które ze względu na pzim emitwanych d śrdwiska zakłóceń są wlne d graniczeń w użytkwaniu i sprzedaży.

11 8. Kdwe zabezpieczenie sygnału przed błędami transmisji W trakcie przesyłania sygnału przez śrdek transmisyjny mgą pjawić się różne zakłócenia, które spwdują defrmację sygnału. Zakłócenia wywływane są na przykład przez wyładwania atmsferyczne, maszyny elektryczne, silniki spalinwe, prmieniwanie ksmiczne raz wiele innych czynników. Nie zawsze da się je wyeliminwać. Jeśli zakłócny sygnał dtrze d dbirnika, t mże być nieprawidłw dczytany. Np. 0 t 1 lub 1 t 0. Błąd pjedynczy - pjedyncze przekłamanie w debranej paczce danych Błąd seryjny - wielkrtne przekłamanie występujące na klejnych bitach w debranej paczce danych Kdwanie - prces przetwarzania infrmacji d pstaci ułatwiającej transmisję Detekcja błędu - prces pzwalający na wykrycie przekłamań Krekcja błędu - prces pzwalający na naprawienie wykryteg wcześniej błędu Dzięki zastswaniu dpwiednieg prcesu kdwania, mżna zabezpieczyć transmisję przed błędami, umżliwić ich detekcję raz krekcję p strnie dbirczej. Kdwanie takie pzwala na rzetelne przesyłanie danych z wykrzystaniem nierzetelnych kanałów kmunikacyjnych. EDC (Errr detectin cde) - spsób kdwania pzwalający na detekcję błędów: pwtórzenia - ten sam blk danych jest transmitwany kilkakrtnie bit parzystści - na kńcu transmisji umieszczany jest bit kreślający czy ilść jedynek w blku jest parzysta czy nie suma kntrlna - na kńcu blku danych umieszczana jest suma będąca wynikiem peracji mdul na danych CRC - cykliczny kd nadmiarwy - jest resztą z dzielenia paczki danych przez relatywnie krótki dzielnik, zwany generatrem lub wielmianem CRC ARQ - metda transmisji umżliwiająca krekcję błędów, p każdej paczce transmisji nadajnik czeka na dpwiedź dbirnika ptwierdzającą pprawny dbiór. Jeśli ptwierdzenie nie nadejdzie, ta sama paczka wysyłana jest pnwnie ECC (Errr crrectin cde) - spsób kdwania pzwalający na krekcję błędów / FEC - Frward errr crrectin: Kdy blkwe - p blku danych przychdzi blk detekcyjn/krygujący np. kd Haminga Kdy spltwe - pewneg rdzaju kdy krelacyjne - np. pewną grupę bitów sumuje się na różne spsby i przesyła tylk sumy Turbkdy - zapewniają wyski pzim detekcji i krekcji błędów Kdy krekcyjne są stswane w przypadku: pwtórzenie transmisji jest niemżliwe, np. dbirnik nie ma łącznści z nadajnikiem. Jak przykład mżna pdać nadajniki strumieniwe (telewizja cyfrwa, radi cyfrwe). Jeśli wystąpią zakłócenia dla pewnej grupy dbirników, t będą ne musiały same pradzić sbie z tym prblemem. pwtórzenie transmisji jest utrudnine, np. kmunikacja z próbnikiem ksmicznym znajdującym się w dużej dległści d Ziemi. Teretycznie transmisję mżna pwtórzyć, lecz mże t trwać kilka gdzin i nie ma pewnści, iż pwtórzny przekaz będzie bezbłędny z uwagi na częste zakłócenia - prmieniwanie słneczne i ksmiczne.. pwtórzenie transmisji nie usuwa błędu, np. zaryswany nśnik CD lub DVD. Pwtórne dtwrzenie ścieżki nic nie daje, pnieważ zawsze wystąpi ubytek dczytanych danych. Należy pamiętać, że wszystkie te metdy pzwalają na wykrycie i ewentualne skrygwanie błędów z kreślnym prawdpdbieństwem, w zależnści d ilści występujących błędów. Generalnie dane zabezpieczające pzwalają na wykrycie znacznie większej ilści błędów niż mżna skrygwać przy ich wykrzystaniu.

12 9. Charakterystyka systemów peracyjnych System peracyjny - prgramwanie zarządzające systemem kmputerwym, twrzące śrdwisk d uruchamiania i kntrli zadań użytkwnika. Pełni n rlę zarządcy zasbów i przydziela je pszczególnym prgramm i użytkwnikm wówczas, gdy są ne niedzwne d wyknywania ich zadań. System peracyjny t prgram sterujący, który nadzruje działanie prgramów użytkwnika, przeciwdziała błędm i zapbiega niewłaściwemu użyciu kmputera. Zadania systemu peracyjneg: Zarządzanie prcesem prces t prgram w stanie uruchminym, każdy prces wymaga przydziału pewnych zasbów, włączając w t czas prcesra, pamięć, pliki raz urządzenia wejścia/wyjścia, aby w pełni wyknać swje zadanie. System peracyjny jest dpwiedzialny w fazie zarządzania prcesami za: twrzenie i usuwanie prcesu, wstrzymywanie i przywracanie prcesu, zapewnienie mechanizmów pzwalających na synchrnizację prcesów raz kmunikację między prcesami. Zarządzanie pamięcią peracyjną pamięć t duża tablica słów lub bajtów, każda z własnym adresem, pamięć jest szybk dstępna i dzielna jest pmiędzy prcesr raz urządzenia wejścia/wyjścia. Pamięć główna jest ultnym miejscem przechwywania danych, traci swją zawartść w czasie awarii systemu. System peracyjny jest dpwiedzialny w fazie zarządzania pamięcią za: utrzymywanie infrmacji, która część pamięci jest aktualnie używana i przez kg, decydwania, który prces pwinien zstać wczytany d pamięci, jeżeli pamięć jest wlna, przydzielanie i zwalnianie pamięci. Zarządzanie plikami zazwyczaj, pliki reprezentują prgramy (źródła prgramów lub pliki wyknywalne) raz dane. System peracyjny jest dpwiedzialny w fazie zarządzania plikami za: twrzenie i kaswanie plików, twrzenie i kaswanie katalgów, wsparcie dla użytkwników kńcwych przy peracjach na plikach, mapwanie plików na nśniku danych, twrzenie kpii plików. Zarządzanie wejściem/wyjściem system wejścia/wyjścia składa się z: systemu bufrwania, interfejsu urządzeń głównych, sterwników (kntrlerów) dla specyficznych urządzeń. Zarządzenie nśnikami danych system peracyjny jest dpwiedzialny w fazie zarządzania nśnikami danych za: zarządzanie wlną pamięcią, alkacją zapisu, planwaniem dysku. Obsługa sieci Pdział systemów peracyjnych (pdstawwy): system peracyjny czasu rzeczywisteg (RTOS) systemy peracyjne czasw niedeterministyczne Pdział ze względu na spsób realizacji przełączania zadań: systemy z wywłaszczaniem zadań algrytm szeregujący (scheduler) mże wstrzymać aktualnie wyknywane zadanie (np. prces lub wątek), aby umżliwić działanie innemu systemy bez wywłaszczania. Inny rdzaj pdziału t pdział na: twarte systemy peracyjne wbudwane systemy peracyjne. Architektura systemów peracyjnych: Mnlityczna - jądr jest pjedynczym dużym prgramem Hybrydwa - część krytycznych usług systemu znajduje się w jądrze, reszta działa jak dłączane w razie ptrzeby mduły

13 Klient/serwer - aplikacje (prgramy użytkwe) pstrzegane są przez system peracyjny jak klienci dstarczających im swich usług serwerów. Klienci kmunikują się z serwerami pprzez jądr systemu, każdy serwer pracuje w własnej, wydzielnej i chrninej przestrzeni adreswej pamięci peracyjnej, dbrze dizlwany d innych prcesów. Trzy wersje klient/serwer: wszystkie aplikacje wyknywane są przez serwer a wyniki wyświetlane na ekranie klienta; serwer dstarcza danych dla aplikacji uruchamianych na kmputerze klienta; wszystkie kmputery współpracują ze sbą jak równy z równym (peer-t-peer), krzystając wzajemnie ze swich zasbów.

14 10.Charakterystyki mediów transmisyjnych Medium transmisyjne - nśnik używany d transmisji sygnałów w telekmunikacji. Jest pdstawwym elementem systemów telekmunikacyjnych. Mżliwści transmisji zależą d parametrów użyteg medium. Media transmisyjne dzielą się na: Przewdwe: Kabel symetryczny (w tym tzw. skrętka) - składa się z śmiu żył (czterech par żył). Żyły w skrętkach są ze sbą splecine parami. Większa ilść spltów na metr gwarantuje zmniejszenie szumu. Każda para skrętki psiada jedną żyłę d przenszenia napięcia, a drugą uzieminą. Pnieważ żyły w parze są splaryzwane przeciwnie w stsunku d siebie, szum pjawiający się w jednej żyle jest "znszny" przez szum z drugiej żyły na kńcu kabla dłączneg d dbirnika. Dla jeszcze większej chrny przed zakłóceniami stsuje się ekran w pstaci flii, w którą zawinięte są pary żył raz uziemienie. Impedancja typwej skrętki wynsi 100Ω, a maksymalna prędkść transmisji wynsi 1 Gbit/s. Maksymalna dległść pmiędzy urządzeniami płącznymi skrętką nie pwinna przekraczać 100 m. Wyróżnia się następujące rdzaje skrętek: nieekranwana UTP (Unshielded Twisted Pair) ekranwana STP (Shielded Twisted Pair) - cały kabel składający się z czterech par żył jest ekranwany metalwym pltem fliwana FTP (Filed Twisted Pair) - cały kabel kręcny jest na całej długści metalwą tasiemką pzstałe: SFTP, S/STP, FSTP. Kabel współsiwy (kabel kncentryczny) - składa się z dwóch przewdników - wewnętrzneg (żyły pdstawwej) i zewnętrzneg (ekranu), które są ddzielne chrnną warstwą izlacyjną (dielektrykiem). Ekran chrni przewód wewnętrzny przed zakłóceniami. Kable kncentryczne stsuje się pwszechnie d łączenia anten, d płączeń AV, w sieciach kmputerwych raz w sieciach kablwych. Kable kncentryczne dzielimy wg ich impedancji falwej: 50Ω, 75Ω, 60Ω (wycfane z prdukcji) Kabel światłwdwy (światłwód - jednmdwy, wielmdwy) - transmisja przy użyciu lasera - fale świetlne. Światłwód umżliwia prpagację światła z niewielkim tłumieniem, ze względu na zjawisk całkwiteg wewnętrzneg dbicia. Sygnał ulega niewielkiemu tłumieniu na ścianach światłwdu, dzięki czemu mżna uzyskać stsunkw duże dległści przesyłwe. Wyróżniamy światłwdy: skkwe - współczynnik załamania zmienia się skkw, następuje całkwite wewnętrzne dbicie, wprwadzne prmienie dchdzą d dbirnika w niewielkich dstępach czaswych gradientwe - współczynnik załamania zmienia się stpniw, dzięki czemu wprwadzny prmień światła ugina się, wprwadzne prmienie dchdzą d dbirnika w tym samym czasie. W światłwdach z najmniejszą stratą prpagują się fale świetlne długściach 850, 1300, 1550µm (kna transmisyjne), właśnie takie światł wykrzystuje się w telekmunikacji. Stsuje się światłwdy wielmdwe (kilka prmieni świetlnych wprwadzanych na raz) raz jednmdwe (wprwadzany pjedynczy prmień świetlny). Budwa światłwdu: włókn ptyczne, złżne z dwóch rdzajów szkła różnych współczynnikach załamania (Refractin Index) cześć śrdkwa - rdzeń (Cre), najczęściej średnicy 62,5 µm (rzadziej 50 µm) część zewnętrzną - płaszcz zewnętrzny (Cladding), średnicy 125 µm warstwa akrylwa tuba - izlacja średnicy 900 µm plt kewlarwy izlacja zewnętrzna W światłwdach występują następujące niekrzystne zjawiska: rzpraszanie, pchłanianie, niejednrdnści pwstałe w prcesie prdukcji rdzenia, chrpwatści na granicy rdzeń/płaszcz, dyspersja chrmatyczna (rzmywanie się sygnału w światłwdzie).

15 strat materiałwych - fizycznie właściwści materiału rdzenia (niedsknałść struktury), strat falwdwych - wynikają z niejednrdnści światłwdu (dkształcenia gemetryczne, nierównści w rzkładzie współczynnika załamania). Wykrzystując światłwdy mżna uzyskać transmisję bardz wyskiej przepustwści na dległściach sięgających nawet kilkadziesiąt/kilkaset kilmetrów. Kable energetyczne - transmisja sygnałów elektrycznych w żyłach jedndrutwych, z miękkiej miedzi w izlacji z PVC. Systemy PLC pracują na liniach niskieg napięcia 230V/50Hz, używane w systemach: kntrli i sterwania wypsażeniem inteligentnych dmów, mnitringu biektów, dstępu d Internetu. Wykrzystują pasm 3kHz kHz. Szybkści transmisji d 200 Mb/s. Bezprzewdwe: Fale elektrmagnetyczne (fale radiwe) - wykrzystanie zjawiska prpagacji fal elektrmagnetycznych. Fale mżna dpwiedni zmdulwać tak, aby przensiła interesującą nas infrmację. Transmisja bezprzewdwa piera się wykrzystanie fal radiwych, których zakres częsttliwści wynsi d 3kHz d 3000GHz. Fale radiwe emitwane są przez antenę nadawczą w kierunku anteny dbirczej. Zasięg działania zależy d uwarunkwań terenu, warunków atmsferycznych raz d częsttliwści pracy. Im wyższa częsttliwść fali EM, tym bardziej jest na tłumina, c wpływa na maksymalny zasięg. Systemy bezprzewdwe muszą uwzględniać szereg prblemów mgących się pjawić pdczas ich użytkwania: tłumienie sygnału pd wpływem: przeszkód, warunków atmsferycznych, prpagację wieldrgwą, zjawiska dbicia, załamania i wnikania fal EM, w przypadku systemów mbilnych szybkzmienne zaniki sygnału, kniecznść współdziałania z innymi systemami bezprzewdwymi Prmień lasera Media transmisyjne mżemy pdzielić również ze względu na rdzaj transmisji, jaki mżna w nich stswać: Simpleks - transmisja tylk w jednym kierunku Półdupleks - transmisja w bu kierunkach, ale nierównczesna Dupleks - równczesna transmisja w bu kierunkach D niepżądanych zjawisk występujących w mediach transmisyjnych należą: późnienia w transmisji sygnału zniekształcenia przesyłaneg sygnału (rzmycie impulsu, szum) przesłuchy rzpraszanie mcy, tłumienie dyspersja nieliniwść ptyczna szkła Prównanie właściwści mediów transmisyjnych: Medium transmisyjne Wady Zalety Kabel miedziany Światłwód Fale radiwe niski zasięg w stsunku d światłwdów mżliwa pdatnść na zakłócenia elektrmagnetyczne wyski kszt budwy infrastruktury utrudniny mntaż graniczny zasięg zależny d wielu czynników zewnętrznych niska pjemnść sieci bardz pdatne na zakłócenia łatwść mntażu niski kszt budwy infrastruktury dprnść na zakłócenia elektrmagnetyczne najwyższa przepustwść praktycznie niemżliwe d pdsłuchania bardz daleki zasięg brak ksztów infrastrukturalnych mżliwść natychmiastweg przyłączenia ddatkwych użytkwników

16 elektrmagnetyczne mżliwść pdsłuchu Pytania kierunkwe (Kszyk II) 1. Prtkły transmisyjne w sieciach rzległych Płączenie z siecią WAN mże zstać utwrzne w parciu następujące prtkły: ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line - asymetryczna cyfrwa linia abnencka) technika umżliwiająca szerkpasmwy asymetryczny dstęp d sieci teleinfrmatycznych a w tym d Internetu i będąca dmianą DSL. W technice tej d przesyłania danych wykrzystuje się częsttliwści większe d 25 khz, które nie są używane przy przesyłaniu głsu rzmwy telefnicznej. Asymetria plega tutaj na tym, iż przesyłanie danych z sieci d użytkwnika jest szybsze niż w drugą strnę. W standardzie tym wykrzystuje się zwykłe, miedziane kable telefniczne. Przesyłane wspólnym kablem sygnały rzmwy telefnicznej i ADSL w centrali i u użytkwnika są rzdzielane przez filtry (spliter) na sygnał telefniczny (rzmwę) i szerkpasmwą transmisję danych. ATM (Asynchrnus Transfer Mde ) szerkpasmwy standard kmunikacji, realizujący przesył pakietów pprzez łącza wirtualne. Wybór drgi (ruting) jest dknywany tylk raz, przy zestawianiu łącza. Pmiędzy stacją źródłwą a dcelwą zstaje zestawine lgiczne płączenie zwane kanałem wirtualnym VCC (ang. Virtual Channel Cnnectin). Kanały tym samym węźle dcelwym twrzą tzw. wirtualną ścieżkę VPC (ang. Virtual Path Cnnectin). Wszystkie pakiety należące d jedneg płączenia wirtualneg są wysyłane tą samą trasą. Infrmacja w tym standardzie przesyłana jest w pstaci kmórek składających się nagłówka 5 bajtów i pla infrmacyjneg: 48 bajtów. W standardzie ATM zdefiniwane są dwa pdstawwe rdzaje styków (interfejsów) UNI i NNI. UNI (ang. User Netwrk Interface) styk użytkwnika z siecią szerkpasmwą, styk umieszczny pmiędzy sprzętem użytkwnika a zakńczeniem sieci, w którym są realizwane prtkły dstępu d sieci. NNI (ang. Netwrk-t-Netwrk Interface) styk umieszczny w węźle sieci wykrzystywany d płączenia z innymi węzłami. Frame Relay - w tej technice infrmacja jest dzielna na ramki zmiennej długści. Technlgia działa w 2 pierwszych warstwach mdelu ISO/OSI i piera się na na przełączaniu pakietów. W warstwie 2 dbywa się sprawdzanie pprawnści transmisji (bez bsługi retransmisji pakietów uszkdznych). W sieci FR wyróżnia się dwie grupy urządzeń: DTE (Data Terminal Equipment) urządzenia dstępu d sieci FR, kńcwe, znajdujące się pza jej bszarem (kmputery, rutery, msty, terminale); DCE (Data Cmmunicatins Equipment) urządzenia, p strnie sieci FR, służące d synchrnizacji i przełączania usług między urządzeniami DTE (przełączniki Frame Relay) Między urządzeniami DTE płączenia są realizwane w pstaci bwdów wirtualnych: PVC (Permament Virtual Circuit) stały bwód wirtualny dpwiadający linii dzierżawinej SVC (Switched Virtual Circuit) przełączany bwód wirtualny zestawiany I rzłączany na życzenie użytkwnika. HDCL (High Level Data Link Cntrl) - jest prtkłem warstwy łącza danych mdelu OSI rientacji bitwej. HDLC bsługuje zarówn płączenia dwupunktwe, jak i wielpunktwe. Jest przezrczysty infrmacyjnie. Oferuje takie same funkcje pdstawwe jak prtkół SDLC. Pdzbiry prtkłu HDLC są stswane d sygnalizacji i kntrlwania łączy działających w sieciach ISDN, X.25 i Frame Relay. Mże działać w trybie synchrniczneg i asynchrniczneg ramkwania. Mżliwe trzy tryby transmisji: nrmalny (NRM) - wymagane jest zezwlenia d stacji nadrzędnej przed rzpczęciem transmisji, asynchrniczny (ARM) - transmisja ze stacji pdrzędnej bez zezwlenia, jeśli kanał nie jest zajęty;

17 równprawny (ABM)- tryb stswany wyłącznie między stacjami uniwersalnymi, nie wymaga zezwleń. Łącze HDLC mżna sknfigurwać jak płączenie na trzy spsby: nierównprawne, stacja nadrzędna kntrluje inne stacje i ustala ich tryb pracy, równprawne, każda ze stacji uniwersalnych steruje dwupunktwym łączem fizycznym, symetryczne, w którym każda ze stacji uniwersalnych mże stać się stacją nadrzędną lub pdrzędną, ISDN - technlgia sieci telekmunikacyjnych mająca na celu wykrzystanie infrastruktury PSTN (sieć telefniczna) d bezpśrednieg udstępnienia usług cyfrwych użytkwnikm kńcwym (bez pśrednictwa urządzeń analgwych). Płączenia ISDN zalicza się d grupy płączeń kmutwanych. Transmisja dbywa się przy wykrzystaniu kanałów lgicznych B (służących d transmisji danych klienta, przepustwść 64kb/s) raz D (d przesyłania infrmacji kntrlnych dla BRA 16 kb/s, dla PRA 64 kb/s). Istnieją dwa pdstawwe tryby dstępu: BRA (Basic Rate Acces) dstęp pdstawwy strukturze 2B + D PRA (Primary Rate Acces) dstęp piertn-grupwy strukturze 30B + D PPP (Pint t Pint Prtcl) - prtkół warstwy łącza używany przy bezpśrednich płączeniach pmiędzy dwma węzłami sieci. PPP mże być również sknfigurwany na interfejsie szeregwym asynchrnicznym i synchrnicznym. Służy również d prsteg zestawiania tuneli. Z prtkłem tym wiąże się uwierzytelnianie: PAP (Passwrd Authenticatin Prtcl) - spsób uwierzytelniania zapewniający węzłm prsty spsób zgłaszania swjej tżsamści za pmcą dwukierunkweg uzgadniania, hasła wysyłane są w pstaci zwykłeg tekstu. CHAP (Challenge Handshake Authenticatin Prtcl) - zapewnia węzłm zgłaszanie swjej tżsamści za pmcą trójfazweg uzgadniania, zapewnia chrnę przed atakami wykrzystującymi pdsłuch transmisji, wykrzystuje MD5. PPP zazwyczaj występuje w dwóch dmianach w zależnści d zastswanej enkapsulacji: PPPE (Pint-t-Pint Prtcl ver Ethernet) stsuje enkapsulację ramek PPP w ramki Ethernetu. PPPA (Pint t Pint Prtcl ver ATM) prtkół sieciwy służący d enkapsulacji ramek PPP w warstwę adaptacyjną ATM PPP twrzy dwie pdwarstwy w warstwie łącza danych w mdelu OSI: Link Cntrl Prtcl i Netwrk Cntrl Prtcl. D pierwszej pdwarstwy mżna zaliczyć np. autryzację, a druga dpwiada za kmunikację z warstwą sieciwą. SMDS (Switched Multimegabit Data Service) - publiczny szybki rdzaj usług pakietwych., ma na celu łączenie sieci LAN w sieci rzległe. Jest usługą bezpłączeniwą. Każdy pakiet zawiera całą infrmację adreswą, ptrzebną d zidentyfikwania nadawcy i adresatów. SMDS umżliwia taką plitykę, aby dstęp d sieci był zarezerwwany dla jedneg użytkwnika. Adresy mgą być selekcjnwane, a kmunikacja graniczna d wybranych użytkwników. Wewnątrz SMDS zdefiniwan cztery kluczwe rdzaje usług: grupwy serwis bezpłączeniwy glbalne adreswanie twrzenie wirtualnych sieci prywatnych mechanizm zabezpieczający użytkwników przed płaceniem za niewykrzystane zasby sieci. X.25 - jeden z najstarszych standardów sieci rzległych, wykrzystuje kmutację pakietów. Standard X.25 pisuje współpracę pmiędzy DTE (terminalem) i DCE (urządzeniem w węźle sieci). Sts X.25 składa się z prtkłów działających w warstwie sieci, łącza danych raz fizycznej i sieciwej: Warstwa fizyczna: X.21,warstwa zapewnia fizyczne płączenie między DTE i DCE, Warstwa łącza danych: LAPB, który zapewnia bezbłędną transmisję w dpwiedniej klejnści Warstwa sieciwa: PLP, wybór trasy, przeciwdziała przeciążenim sieci. Między dwma DTE mgą pwstać dwa rdzaje wirtualneg płączenia PVC(stałe) i SVC(tymczaswe, na żądanie).

18 2. Zasady działania i prjektwania sieci kmputerwych ZASADA DZIAŁANIA Sieć kmputerwa, jak sama nazwa wskazuje jest płączeniem c najmniej dwóch kmputerów. Kmputery mżna łączyć na wiele różnych spsbów, przy czym na dzień dzisiejszy dminuje kilka kreślnych technlgii. W lkalnych sieciach kmputerwych LAN są t Ethernet raz Wi-Fi. Pszczególne kmputery, zwane hstami są ze sbą płączne według tplgii sieci - czyli lgicznej struktury płączeń między nimi. Wykrzystuje się tu tplgię hierarchiczną z wykrzystaniem łącz Punkt-Punkt. Dzięki wykrzystaniu dpwiednich prtkłów kmunikacyjnych, pmiędzy kmputerami mżna przesyłać infrmacje. P dpwiednim przygtwaniu danych d wysłania pprzez system peracyjny, dane te są enkapsulwane d pstaci ramki, a następnie przetwarzane na sygnały elektryczne, radiwe bądź świetlne przy pmcy interfejsów sieciwych, które umieszczają sygnał bezpśredni w medium transmisyjnym. Interfejs sieciwy sąsiadująceg urządzenia dbirczeg w zależnści d rli sameg urządzenia, dbiera taki sygnał, przetwarza g na ramkę i przekazuje d dbircy, bądź d klejneg urządzenia sieciweg. Prjektwana sieć pwinna spełniać kilka pdstawwych załżeń Funkcjnalnść sieć musi działać prawidłw, użytkwnicy mają mieć mżliwść sprawneg krzystania z sieci Skalwalnść sieć musi mieć mżliwść w miarę łatwej rzbudwy Odpwiednść prjekt sieci pwinien maksymalnie dpwiadać becnym i przyszłym ptrzebm użytkwników sieci LAN, graniczenim danej firmy, stswanemu prgramwaniu, zasbm finanswym firmy, wymaganemu pzimwi bezpieczeństwa Adaptacyjnść sieć musi być prjektwana z uwzględnieniem nwych Mżliwść zarządzania sieć pwinna być zaprjektwana tak, aby ułatwiać zarządzanie i nadzór sieci Dkładnść prjekt sieci musi być bardz dkładnie udkumentwany, nie mże być różnic między dkumentacją, a wyknaną siecią Prjektwanie sieci kmputerwej pwinn być pdzielne na kilka etapów: Etap przygtwań wstępnych Zdefiniwanie prblemu zebranie infrmacji prjekcie, jeg celu i zakresie Inwentaryzacja zebranie infrmacji dtyczących: plany budynków wraz z instalacjami, urządzeń, kablwania, aplikacji, adresów IP, i innych zasbów, które dtyczą sieci kmputerwej, dkumentacji aktualnej sieci teleinfrmatycznej, zbadanie zasbów ludzkich dtyczących teleinfrmatyki Analiza ptrzeb użytkwnika wymagania użytkwników, szacwanie liczby punktów abnenckich i ruchu sieciweg, zestawienie usług sieciwych i aplikacji używanych w przyszłej sieci, plany rzbudwy w przyszłści Rzpznanie graniczeń - zakłócenia, nrmy, ustalenia wewnętrzne, estetyka, liczba użytkwników Etap dbru i prjektwania Określenie wymaganeg stpnia chrny systemu i spsbu zarządzania systemem zgdne z plityką bezpieczeństwa instytucji/przedsiębirstwa Wybór technlgii, medium transmisyjneg i urządzeń Opracwanie prjektu lgiczneg sieci spsób płączenia urządzeń aktywnych Opracwanie prjektu kablwania zwymiarwanie kablwania, rzmieszczenie gniazdek i punktów krswniczych, prwadzenie kabla, rzmieszczenie urządzeń w szafach krswniczych, tabele krswania Opracwanie pdłączenia d Internetu szacwanie ruchu, mżliwści pdłączenia, ddatkwe usługi, cena Opracwanie schematu adresacji IP VLANy, prywatne/publiczne IP, dynamiczne/statyczne przydzielanie Analiza bezpieczeństwa i niezawdnści sieci analiza mżliwych ataków i zagrżeń i spsób zabezpieczenia przed nimi Etap implementacji Zaplanwanie prcesu implementacji Instalacja sprzętu Przetestwanie systemu i prgramwania

19 Opracwanie dkumentacji Przeprwadzenie szklenia pracwników Etap wdrżenia Przejście d nweg systemu - etapami Czynnści rutynwe analiza pracy sieci, ewentualne usuwanie awarii, ntwanie zmian Ocena wydajnści systemu Wprwadzenie zmian w systemie na pdstawie bserwacji i pinii użytkwników

20 3. Zasada działania sieci VLAN VLAN (ang. Virtual Lcal Area Netwrk) t zbiór urządzeń sieciwych, które niezależnie d swjej fizycznej lkalizacji należą d tej samej dmeny rzgłszeniwej (wszystkie urządzenia d których dciera ramka rzgłszeniwa). Sieci VLAN knfiguruje się w urządzeniach sieciwych warstwy 2 mdelu ISO/OSI. Jedna sieć VLAN mże swym zasięgiem bejmwać wiele przełączników. Żadne ramki, nawet rzgłaszane, nie są przenszne pmiędzy różnymi sieciami VLAN w urządzeniu, c znacza całkwitą separację sieci fizycznych. Urządzenia przełączające muszą bsługiwać technlgię VLAN, natmiast interfejsy sieciwe hstów nie muszą. Dzięki wykrzystaniu sieci VLAN mżna pdzielić pjedynczą dmenę rzgłszeniwą definiwaną przez adres IP sieci i maskę pdsieci na więcej dmen. Rdzaje sieci: statyczne - skład sieci stanwi statyczny zbiór wybranych wcześniej prtów. Przynależnść daneg prtu d sieci VLAN nie mże ulec zmianie, dpóki administratr nie zmieni knfiguracji, dynamiczne - przełącznik, dpytując specjalny serwer, autmatycznie ustala, d jakiej sieci VLAN przypisać dany prt, na przykład na pdstawie nazwy użytkwnika, który rejestruje się w sieci kmputerwej. Cała pdsieć VLAN musi należeć d tej samej pdsieci IP. Aby pmiędzy przełącznikami jednym łączem przesyłać ramki z różnych sieci VLAN, należy na tym łączu zastswać multipleksację sieci VLAN (ang. VLAN trunking). Technika ta plega na ddawaniu d ramki Ethernet infrmacji sieci VLAN nadawcy. Tak zmdyfikwana ramka przesyłana jest łączami multiplekswanymi (ang. VLAN trunk) tak dług, aż dtrze d dcelweg przełącznika. Ten zaś przed przekazaniem ramki na właściwy prt usuwa z niej nadmiarwą infrmację, wprwadzną przed pierwszy przełącznik. Istnieje kilka prtkłów multipleksacji, lecz jeden z nich, zgdny z pwyższym pisem, bjęt standardem IEEE 802.1Q. Pdejście t nazywane jest etykietwaniem ramek (ang. frame tagging). D kmunikacji między VLANami używa się urządzeń warstw wyższych (np. rutery warstwy 3). Metdy twrzenia sieci VLAN: Oparte na prtach przypisanie prtu przełącznika d sieci VLAN (tylk dla jedneg przełącznika) Oparte na standardach ddanie za plem adresu źródłweg ramki Ethernet pla VID Oparte na adresach MAC Oparte na prtkłach warstwy 3 Sieci wirtualne parte na adresach IP Sieci wirtualne parte na adresie pdsieci Sieci wirtualne parte na adresach IP multicast

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników!

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników! Wrcław, 29.08.2012 gacad.pl stwrzyliśmy najlepsze rzwiązania d prjektwania rganizacji ruchu Dłącz d naszych zadwlnych użytkwników! GA Sygnalizacja - t najlepszy Plski prgram d prjektwania raz zarządzania

Bardziej szczegółowo

Statystyka - wprowadzenie

Statystyka - wprowadzenie Statystyka - wprwadzenie Obecnie pjęcia statystyka używamy aby mówić : zbirze danych liczbwych ukazujących kształtwanie się kreślneg zjawiska jak pewne charakterystyki liczbwe pwstałe ze badań nad zbirwścią

Bardziej szczegółowo

Przekaz optyczny. Mikołaj Leszczuk. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Telekomunikacji 2010-10-24

Przekaz optyczny. Mikołaj Leszczuk. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Telekomunikacji 2010-10-24 Przekaz ptyczny Mikłaj Leszczuk Wydział Elektrtechniki, Autmatyki, Infrmatyki i Elektrniki Katedra Telekmunikacji 2010-10-24 Falwód służący d przesyłania prmieniwania świetlneg ŚWIATŁOWÓD Ewlucja światłwdów

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne aplikacji LSI

Wymagania techniczne aplikacji LSI Właściciel Dkumentu: BLStream Sp. z.. Data utwrzenia 2008-04-18 Data statnieg zapisu: 2008-06-23 Autrzy: PKW, LRO BLStream Sp. z.., Plac Hłdu Pruskieg 9, 70-550 Szczecin, Plska Tel. +48 (91) 432 56 80,

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści:

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Nwe funkcje w prgramie Symfnia e-dkumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Serwis www.miedzyfirmami.pl... 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu... 2 Ustawienie współpracy z biurem rachunkwym... 2 Ustawienie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja Windows do pracy w sieci

Konfiguracja Windows do pracy w sieci Knfiguracja Windws d pracy w sieci Aby kmputer mógł współpracwać z innymi urządzeniami w sieci kmputerwej, musi psiadać dpwiednie składniki sprzętwe raz prgramwe. Składnikiem sprzętwym najczęściej jest

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ dla klasy 1ia Dział I. Mntaż raz mdernizacja kmputerów sbistych Rk szklny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdwiak Uczeń trzymuje

Bardziej szczegółowo

Bożena Czyż-Bortowska, Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu

Bożena Czyż-Bortowska, Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu WYSZUKIWANIE PROGRAMÓW NAUCZANIA W PROGRAMIE INFORMACYJNO- WYSZUKIWAWCZYM SYSTEMU KOMPUTEROWEJ OBSŁUGI BIBLIOTEKI "SOWA" - scenariusz zajęć warsztatwych dla człnków Gruwy Satkształceniwej WUZ BP w Truniu

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania Ocena zgdnści Analiza zagrżeń Oznaczenie CE Ocena ryzyka Rzwiązanie prgramwe dla znakwania safexpert.luc.pl www.luc.pl W celu wybru najbardziej dpwiednich mdułów prgramu Safexpert plecamy zapznad się z

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE. dla klasy 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE. dla klasy 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE dla klasy 2 Dział I. Pdstawy lkalnych sieci kmputerwych Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli ptrafi: zidentyfikwać pdstawwe pjęcia

Bardziej szczegółowo

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia.

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. Numer sprawy: DGA/34/10 Załącznik nr 2 d frmularza ferty Przedmit zamówienia: dstawa urządzeń sieciwych, szaf serwerwych raz kablwania dla Instytutu Łącznści Państwweg Instytutu Badawczeg w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Akademia Sieci Szerokopasmowych program szkoleń

Akademia Sieci Szerokopasmowych program szkoleń Akademia Sieci Szerkpasmwych prgram szkleń Szklenia bejmują 4 blki tematyczne, z których każdy mawiany jest w trakcie jedneg dnia: Blk tematyczny 1: Zajęcie pasa drgweg i budwa kanałów technlgicznych.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 d Zaprszenia d składania fert z dn. 17 maja 2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ETAP 1 ANALIZY PRZYGOTOWAWCZE I ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWE d 1 czerwca d 31 sierpnia 2012 I. Przeprwadzenie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów Frte Repzytrium 1 / 6 Nwe funkcje w mdule Repzytrium Dkumentów Frte Repzytrium zmiany w wersji 2012.a 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu 2 Wysyłanie dkumentów własnych. Ustawienie współpracy z w serwisem

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ LABORATORIUM Telekmunikacji w transprcie wewnętrznym / drgwym INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA

Bardziej szczegółowo

Wykrywanie i usuwanie uszkodzeń w sieci

Wykrywanie i usuwanie uszkodzeń w sieci Wykrywanie i usuwanie uszkdzeń w sieci Aby sieć działała pprawnie, knieczne jest: wyknanie kablwania pprawne zmntwanie i pdłączenie sprzętu zainstalwanie i sknfigurwanie prgramwania Dpier gdy wszystkie

Bardziej szczegółowo

e Policja w służbie społeczeństw u województwa śląskiego DZIAŁANIE 2. 2. ROZW ÓJ ELEKTRONICZN YCH USŁUG PUBLICZNYCH

e Policja w służbie społeczeństw u województwa śląskiego DZIAŁANIE 2. 2. ROZW ÓJ ELEKTRONICZN YCH USŁUG PUBLICZNYCH e Plicja w służbie spłeczeństw u wjewództwa śląskieg Załącznik nr 2 d głszenia DZIAŁANIE 2. 2. ROZW ÓJ ELEKTRONICZN YCH USŁUG PUBLICZNYCH PRIORYTET II. SPOŁECZEŃSTW O INFORMACYJNE REGIONALNEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dotycząca modernizacji przepompowni ścieków należącej do oczyszczalni ścieków w Podrzeczu.

Specyfikacja dotycząca modernizacji przepompowni ścieków należącej do oczyszczalni ścieków w Podrzeczu. Specyfikacja dtycząca mdernizacji przepmpwni ścieków należącej d czyszczalni ścieków w Pdrzeczu. 1. Przepmpwnia ścieków PS Gimnazjum. Brzezna P1 1. Demntaż istniejących klan stpwych Szt.2 2. Mntaż nwy

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Rzeszów: Świadczenie usług telekmunikacyjnych z telefnów stacjnarnych w zakresie płączeń telefnicznych lkalnych, strefwych, międzystrefwych, międzynardwych, d sieci kmórkwych raz usługi faxwe na ptrzeby

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system obsługi przedsiębiorstwa. Migracja do Firebird 2.x

Zintegrowany system obsługi przedsiębiorstwa. Migracja do Firebird 2.x Zintegrwany system bsługi przedsiębirstwa Migracja d Firebird 2.x Wersja 01.00 z dnia 02.12.2008 Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp.... 3 II. Przejście z Firebird 1.5.x na Firebird 2.x... 3 III. Zalecana

Bardziej szczegółowo

AgroColumbus unikalny system oświetlenia kurników

AgroColumbus unikalny system oświetlenia kurników AgrClumbus unikalny system świetlenia kurników COLUMBUS ul. J.H. Dąbrwskieg 227, 60-574 Pznań Kim jesteśmy? Firmą specjalizującą się w sterwaniu świetleniem. Naszą ambicją jest ptymalizacja świetlenia

Bardziej szczegółowo

PSO matematyka I gimnazjum Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

PSO matematyka I gimnazjum Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny PSO matematyka I gimnazjum Szczegółwe wymagania edukacyjne na pszczególne ceny POZIOM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K knieczny cena dpuszczająca spsób zakrąglania liczb klejnść wyknywania działań pjęcie liczb

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z serwisu Geomelioportal.pl. - Strona 1/12 -

Instrukcja korzystania z serwisu Geomelioportal.pl. - Strona 1/12 - Instrukcja krzystania z serwisu Gemeliprtal.pl - Strna 1/12 - Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Słwnik pdstawwych terminów... 3 2. Wyświetlanie i wyszukiwanie danych... 4 2.1. Okn mapy... 5 2.2. Paski z menu

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny , 2010 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Metody oceny procesu usługowego

Metody oceny procesu usługowego Wykład 9. Zarządzanie jakścią usług dr inż. Anna Dbrwlska Metdy ceny prcesu usługweg Tajemniczy klient (Mystery Shpping- MS) Audit prcesu usługweg (ang. WTA - Walk-thrugh Audit) Metdy ceny jakści usług

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Olsztyn: remnt lkali mieszkalnych znajdujących się w zasbie WAM OReg w Olsztynie, w pdziale

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI ul. Wspólna 1/3 00-529 Warszawa Zasady zarządzania interperacyjnścią schematów XML Prjekt współfinanswany Przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

Standardy proceduralne i dokumentacyjne

Standardy proceduralne i dokumentacyjne śrdwiska T CPD MF Standardy prceduralne i dkumentacyjne dentyfikatr Rdzaj S.PR.OP.SR Standard prcedur peracyjnych dla serwerów. nfrastrukturalne Serwerów Wszystkie Prceduralny V Dkument pisuje standard

Bardziej szczegółowo

Opis i specyfikacja interfejsu SI WCPR do wybranych systemów zewnętrznych

Opis i specyfikacja interfejsu SI WCPR do wybranych systemów zewnętrznych Załącznik nr 1 d OPZ Opis i specyfikacja interfejsu SI WCPR d wybranych systemów zewnętrznych Spis treści 1. OPIS I SPECYFIKACJA INTERFEJSU DO SYSTEMÓW DZIEDZINOWYCH... 2 1.1. Integracja z systemami dziedzinwymi...

Bardziej szczegółowo

CERTO program komputerowy zgodny z wytycznymi programu dopłat z NFOŚiGW do budownictwa energooszczędnego

CERTO program komputerowy zgodny z wytycznymi programu dopłat z NFOŚiGW do budownictwa energooszczędnego CERTO prgram kmputerwy zgdny z wytycznymi prgramu dpłat z NFOŚiGW d budwnictwa energszczędneg W związku z wejściem w życie Prgramu Prirytetweg (w skrócie: PP) Efektywne wykrzystanie energii Dpłaty d kredytów

Bardziej szczegółowo

Projektowanie fizyczne i logiczne struktury sieci LAN

Projektowanie fizyczne i logiczne struktury sieci LAN Prjektwanie fizyczne i lgiczne struktury sieci LAN Prces przygtwania i realizacji prjektu fizycznej raz lgicznej sieci LAN Twrzenie lkalnej sieci kmputerwej składa się z prjektwania, wdrżenia raz testwania.

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania Kontrahenta w zakresie postępowania z Informacjami Chronionymi W Orange Polska S.A.

Zobowiązania Kontrahenta w zakresie postępowania z Informacjami Chronionymi W Orange Polska S.A. Załącznik nr 1 d Umwy Zbwiązania Kntrahenta w zakresie pstępwania z Infrmacjami Chrninymi W Orange Plska S.A. 1. Kntrahent zbwiązuje się d: 1) zachwania w tajemnicy Infrmacji Chrninych, które zstały mu

Bardziej szczegółowo

RGB16- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 16mm) Oferta ważna od 01.01.2012r.

RGB16- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 16mm) Oferta ważna od 01.01.2012r. TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 16mm) Oferta ważna d 01.01.2012r. Oferujemy telebimy w technlgii did LED (didy SMD super jasne, szerkim kącie świecenia / OUTDOOR LONG LIFE). Wyświetlacz służy

Bardziej szczegółowo

LAMP LED 6 x REBEL IP 68

LAMP LED 6 x REBEL IP 68 PX 3 LAMP LED x REBEL IP 8 INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI. Opis gólny.... Warunki bezpieczeństwa... 3. Infrmacje na temat wersji... 3 4. Opis mdelu... 4 5. Schemat pdłączenia... 5. Wymiary... 7 7. Dane

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu:

KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu: Z1-PU7 WYDANIE N1 Strna 1 z 1 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmitu: SIECI KOMPUTEROWE (WARIANT: SIECI I URZĄDZENIA BEZPRZEWODOWE) 3. Karta przedmitu ważna d rku akademickieg: 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Sprawdziany praktyczne na stanowisku komputerowym, na zakończenie każdego działu. Praca na lekcji ćwiczenia wykonywane na stanowisku ucznia

Sprawdziany praktyczne na stanowisku komputerowym, na zakończenie każdego działu. Praca na lekcji ćwiczenia wykonywane na stanowisku ucznia Wiedza uczniów sprawdzana i ceniana jest pprzez: Sprawdziany praktyczne na stanwisku kmputerwym, na zakńczenie każdeg działu Sprawdziany zapwiadane są z tygdniwym wyprzedzeniem. Przed sprawdzianem przeprwadzne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI O HIGIENIE PRACY, KOMPUTERZE, SIECIACH KOMPUTEROWYCH I INTERNECIE zna regulamin pracwni kmputerwej, zna i respektuje zasady bezpieczneg użytkwania kmputera, pisuje prawidłw

Bardziej szczegółowo

MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP

MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) protokół kontroli transmisji. Pakiet najbardziej rozpowszechnionych protokołów komunikacyjnych współczesnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów sklepu internetowego fajnemeble24.pl

Regulamin zakupów sklepu internetowego fajnemeble24.pl Regulamin zakupów sklepu internetweg fajnemeble24.pl 1 Słwnik pjęć 1. Sprzedawca Magdalena Owczarek, prwadząca działalnść gspdarczą pd firmą MAXXNET MAGDALENA OWCZAREK, ul. Dbrzecka 95 / 23, 62-800 Kalisz

Bardziej szczegółowo

Komunikacja szeregowa UART:

Komunikacja szeregowa UART: Kmunikacja szeregwa UART: Serial Buses UART Universal Asynchrnus Receiver Transmitter: Standard rzwinięty już w latach 60, Prsty, uniwersalny, dbrze udkumentwany, Wlna kmunikacja: max. 1Mbit/s, P jednym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Szklenia / kursy kwalifikacyjne i zawdwe według ptrzeb dla 30 sób długtrwale

Bardziej szczegółowo

QuarkXpress skład i publikacja operacje podstawowe

QuarkXpress skład i publikacja operacje podstawowe QuarkXpress skład i publikacja peracje pdstawwe Opis szklenia: Szklenie QuarkXpress przeznaczne dla sób chcących zapznać się ze światem składu DTP, Grafików, prjektantów, specjalistów d spraw reklamy,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Stworzenie inteligentnych narzędzi do generacji i zarządzania stron internetowych (SaaS+WEB2.0),

Zapytanie ofertowe. Stworzenie inteligentnych narzędzi do generacji i zarządzania stron internetowych (SaaS+WEB2.0), Fundusze Eurpejskie dla rzwju innwacyjnej gspdarki Chrzów, 5 listpada 2012 r. Zapytanie fertwe W związku z realizacją prjektu pn.: Stwrzenie inteligentnych narzędzi d generacji i zarządzania strn internetwych

Bardziej szczegółowo

Optymalne przydzielanie adresów IP. Ograniczenia adresowania IP z podziałem na klasy

Optymalne przydzielanie adresów IP. Ograniczenia adresowania IP z podziałem na klasy Optymalne przydzielanie adresów IP Twórcy Internetu nie przewidzieli ppularnści, jaką medium t cieszyć się będzie becnie. Nie zdając sbie sprawy z długterminwych knsekwencji swich działań, przydzielili

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY ROZKŁADU MATERIAŁU Z FIZYKI DLA KLASY III MODUŁ 4 Dział: X,XI - Fale elektromagnetyczne, optyka, elementy fizyki atomu i kosmologii.

PLAN WYNIKOWY ROZKŁADU MATERIAŁU Z FIZYKI DLA KLASY III MODUŁ 4 Dział: X,XI - Fale elektromagnetyczne, optyka, elementy fizyki atomu i kosmologii. Knteksty 1. Fale elektrmagnetyczne w telekmunikacji. 2.Światł i jeg właściwści. - c t jest fala elektrmagnetyczna - jakie są rdzaje fal - elektrmagnetycznych - jakie jest zastswanie fal elektrmagnetycznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4a do SIWZ DATA CENTER

Załącznik nr 4a do SIWZ DATA CENTER Załącznik nr 4a d SIWZ DATA CENTER S t r n a 1 Zadanie 13 Data Center Tabela - Karta prduktu (wymagania Data Center) Lp. Zwartść karty Opis 1 Specyfikacja Przedmit zamówienia bejmuje zapewnienie przez

Bardziej szczegółowo

Informatyka ekonomiczna. III. Sieci komputerowe 1. rozdz. 1 s. 17-22; rozdz. 3 s.82-87] 1. Podstawowe elementy sieci [Clark, rozdz.

Informatyka ekonomiczna. III. Sieci komputerowe 1. rozdz. 1 s. 17-22; rozdz. 3 s.82-87] 1. Podstawowe elementy sieci [Clark, rozdz. III. Sieci kmputerwe 1 Spis treści 1. Pdstawwe elementy sieci [Clark, rzdz. 8, 9] 2. Tplgia sieci LAN [Niedzielska, rzdz. 3.3] 3. Łączenie sieci 4. Internet, intranet, ekstranet 5. ZagrŜenia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Wstęp. 2. Definicje. 3. Warunki zawarcia umowy

Wstęp. 2. Definicje. 3. Warunki zawarcia umowy Wstęp 1.1. Niniejszy regulamin kreśla gólne warunki krzystania z usługi internetwej funkcjnującej pd adresem wiem.c, świadcznej przez Usługdawcę na rzecz Nadawców i Odbirców infrmacji. 2. Definicje 2.1.

Bardziej szczegółowo

10 i zarządzania komputerem (74) o 3.3.1. Konfigurowanie zasad buforowania zapisu na dysku SSD przy użyciu konsoli CompMgmt.msc (74) o 3.3.2.

10 i zarządzania komputerem (74) o 3.3.1. Konfigurowanie zasad buforowania zapisu na dysku SSD przy użyciu konsoli CompMgmt.msc (74) o 3.3.2. Spis treści Wstęp (9) Rzdział 1. Wprwadzenie d systemu Windws 10 (11) 1.1. Windws 10 - nwy rzdział w histrii systemów Micrsftu (12) 1.1.1. Jeden uniwersalny system dla wielu różnych urządzeń (12) 1.1.2.

Bardziej szczegółowo

imię kod ulica prześlij Dzięki formularzom możliwe jest pobieranie danych, a nie tylko ich wyświetlanie.

imię kod ulica prześlij Dzięki formularzom możliwe jest pobieranie danych, a nie tylko ich wyświetlanie. Frmularze w HTML Struktura frmularza: ... imię nazwisk miejscwść kd ulica prześlij Dzięki frmularzm mżliwe jest pbieranie danych,

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6 Zmiany funkcjnalne wprwadzne w wersji 2013.6 1 Cpyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżne Nieautryzwane rzpwszechnianie całści lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejklwiek pstaci jest zabrnine.

Bardziej szczegółowo

Procedury i instrukcje związane z ochroną danych osobowych w szkole

Procedury i instrukcje związane z ochroną danych osobowych w szkole OPUBLIKOWANO: WRZESIEŃ 2015 Prcedury i instrukcje związane z chrną danych sbwych w szkle Opracwali: Aneta Chamczyńska-Penkala, prawnik; Łukasz Zegarek, prawnik, ekspert kancelarii prawnej Lex Artist, specjalizujący

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU przewodu grzejnego PSB typu 07-5801-XXXX

INSTRUKCJA MONTAŻU przewodu grzejnego PSB typu 07-5801-XXXX Przewód grzejny PSB typ 07-5801-XXXX INSTRUKCJA MONTAŻU przewdu grzejneg PSB typu 07-5801-XXXX Spis treści 1. Zastswanie.. str. 1 2. Dane techniczne.... str. 1 3. Zasady bezpieczeństwa..... str. 2 4. Wytyczne

Bardziej szczegółowo

Parametryzacja modeli części w Technologii Synchronicznej

Parametryzacja modeli części w Technologii Synchronicznej Parametryzacja mdeli części w Technlgii Synchrnicznej Pdczas statniej wizyty u klienta zetknąłem się z pinią, że mdelwanie synchrniczne "dstaje" d sekwencyjneg z uwagi na brak parametrycznści. Bez najmniejszych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia aplikacji internetowych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia aplikacji internetowych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016 Dział Aplikacje wyknywane p strnie klienta Wymagania edukacyjne z przedmitu Pracwnia aplikacji internetwych dla klasy 3iA Nauczyciel: Krnel Barteczk Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą

Bardziej szczegółowo

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena Twrzenie kwerend - 1-1. C t jest kwerenda? Kwerendy pzwalają w różny spsób glądać, zmieniać i analizwać dane. Mżna ich również używać jak źródeł rekrdów dla frmularzy, raprtów i strn dstępu d danych. W

Bardziej szczegółowo

Podstawy Programowania

Podstawy Programowania Pdstawy Prgramwania Michał Bujacz bujaczm@p.ldz.pl B9 Ldex 207 gdziny przyjęć: śrdy i czwartki 10:00-11:00 http://www.eletel.p.ldz.pl/bujacz/ 1 Pdział zajęć karta ECTS: http://www.prgramy.p.ldz.pl/ 40

Bardziej szczegółowo

Absolutt Systemy Teleinformatyczne ul. MontaŜowa 7, 43-300 Bielsko-Biała tel./fax +48 33 496 06 14 www.absolutt.com.pl.

Absolutt Systemy Teleinformatyczne ul. MontaŜowa 7, 43-300 Bielsko-Biała tel./fax +48 33 496 06 14 www.absolutt.com.pl. Abslutt Systemy Teleinfrmatyczne ul. MntaŜwa 7, 43-300 Bielsk-Biała tel./fax +48 33 496 06 14 www.abslutt.cm.pl ASCENT Ivr Serwer Bielsk-Biała 2006 ASCENT IVR Serwer - pis systemu Spis treści 1 Czym jest

Bardziej szczegółowo

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching Rdzaj szklenia niefrmalneg: Caching 1. Cele szklenia Celem szklenia jest pdwyższanie pzimu kmpetencji pracwników w zakresie przezwyciężania prblemów i barier pjawiających się na drdze d realizacji braneg

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Z tej instrukcji, dwiesz się jak ptymalnie wykrzystać pakwania sterylizacyjne Sterisheet, aby zagwarantwać całkwite bezpieczeństw na różnych etapach pprzez: - wybór generacji w zależnści

Bardziej szczegółowo

Współpraca programów WINBUD Kosztorys i Symfonia Handel premium I Informacje ogólne

Współpraca programów WINBUD Kosztorys i Symfonia Handel premium I Informacje ogólne Współpraca prgramów WINBUD Ksztrys i Symfnia Handel premium I Infrmacje gólne Współpraca prgramów plega na wymianie infrmacji dtyczących materiałów/twarów znajdujących się w ich bazach. Kmunikacja między

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI: I. Spsby sprawdzania siągnięć uczniów - dpwiedzi ustne, - testy sprawdzające wiadmści z wychwania kmunikacyjneg, - cena na lekcji z wyknanej pracy np. z rysunku techniczneg,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 3 d SIWZ Labratrium dnawialnych źródeł energii pis funkcjnalny: Wypsażenie labratrium dnawialnych źródeł energii umżliwia mdelwanie, prwadzenie prac badawcz-rzwjwych raz działań prmcyjn-edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

RGB25- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 25mm) Oferta ważna od 01.01.2012r.

RGB25- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 25mm) Oferta ważna od 01.01.2012r. RGB25- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 25mm) Oferta ważna d 01.01.2012r. Oferujemy telebimy w technlgii did LED (didy LED super jasne, szerkim kącie świecenia / OUTDOOR LONG LIFE). Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Skaner mks_vir dla Exchange

Skaner mks_vir dla Exchange Instrukcja bsługi prgramu Skaner mks_vir dla Exchange (wersja dkumentu 1.0) 2 sierpnia 2004 Cpyright 2003 by MKS Sp. z.. Zarówn prgram jak i instrukcja krzystają z pełnej chrny kreślnej przepisami prawa

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła. Podział pomp ciepła. Ogólnie możemy je podzielić: ze wzgledu na sposób podnoszenia ciśnienia i tym samym temperatury czynnika roboczego

Pompy ciepła. Podział pomp ciepła. Ogólnie możemy je podzielić: ze wzgledu na sposób podnoszenia ciśnienia i tym samym temperatury czynnika roboczego Pmpy ciepła W naszym klimacie bardz isttną gałęzią energetyki jest energetyka cieplna czyli grzewanie. W miesiącach letnich kwestia ta jest mniej isttna, jednak z nadejściem jesieni jej znaczenie rśnie.

Bardziej szczegółowo

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny Urząd Gminy Janów Pdlaski Urząd Gminy Janów Pdlaski, maj 2011 r. Biur Partnera prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Podstawowe układy pracy tranzystora MOS

Podstawowe układy pracy tranzystora MOS A B O A T O I U M P O D S T A W E E K T O N I K I I M E T O O G I I Pdstawwe układy pracy tranzystra MOS Ćwiczenie pracwał Bgdan Pankiewicz 4B. Wstęp Ćwiczenie umżliwia pmiar i prównanie właściwści trzech

Bardziej szczegółowo

Nawiewnik z filtrem absolutnym NAF

Nawiewnik z filtrem absolutnym NAF SMAY SP. z.. 31-587 Kraków, ul. Ciepłwnicza 29 tel. (0-12) 378 18 00 fax. (0-12) 378 18 88 www.smay.pl DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Nawiewnik z filtrem abslutnym NAF s DTR - nawiewnik z filtrem abslutnym

Bardziej szczegółowo

Poniżej krótki opis/instrukcja modułu. Korekta podatku VAT od przeterminowanych faktur.

Poniżej krótki opis/instrukcja modułu. Korekta podatku VAT od przeterminowanych faktur. Pniżej krótki pis/instrukcja mdułu. Krekta pdatku VAT d przeterminwanych faktur. W systemie ifk w sekcji Funkcje pmcnicze zstał ddany mduł Krekta pdatku VAT d przeterminwanych faktur zgdny z zapisami ustawwymi

Bardziej szczegółowo

Sugerowany sposób rozwiązania problemów. Istnieje kilka sposobów umieszczania wykresów w raportach i formularzach.

Sugerowany sposób rozwiązania problemów. Istnieje kilka sposobów umieszczania wykresów w raportach i formularzach. MS Access - TDane b. Sugerwany spsób rzwiązania prblemów. Pmc dla TDane - ćwiczenie 26. Istnieje kilka spsbów umieszczania wykresów w raprtach i frmularzach. A. B. Przygtuj kwerendę (lub wykrzystaj kwerendę

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Systemy baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Systemy baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016 Dział Twrzenie relacyjnej bazy Wymagania edukacyjne z przedmitu Systemy baz dla klasy 3iA Nauczyciel: Krnel Barteczk Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega

Bardziej szczegółowo

amjam 2015 Regulamin

amjam 2015 Regulamin 0 amjam, zwany dalej wydarzeniem, t GameJam dla sób prfesjnalnie zajmujących się twrzeniem gier kmputerwych. Pwstał z inicjatywy i rganizwany jest przez studi Artifex Mundi, zwane dalej rganizatrem. 1

Bardziej szczegółowo

Warunki usług międzynarodowych. Aktualizacja - 25 października 2015 r.

Warunki usług międzynarodowych. Aktualizacja - 25 października 2015 r. Warunki usług międzynardwych Aktualizacja - 25 października 2015 r. Niniejsze Warunki usług międzynardwych stanwią uzupełnienie Warunków świadczenia usługi Cricket Wireless raz Zasad dt. dpuszczalneg użytkwania.

Bardziej szczegółowo

SENTE CMS zarządzanie treścią witryny internetowej

SENTE CMS zarządzanie treścią witryny internetowej Opis aplikacji zarządzanie treścią witryny internetwej SENTE Systemy Infrmatyczne Sp. z.. ul. Supińskieg 1 52-317 Wrcław tel. 071 78 47 900 e-mail: ffice@sente.pl http://www.sente.pl/ t aplikacja internetwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Adapter OBD v2. Wersja oprogramowania: NEVO DiegoG Pełna zgodność z Adapterem OBD v2 2.0B

Instrukcja obsługi. Adapter OBD v2. Wersja oprogramowania: NEVO DiegoG Pełna zgodność z Adapterem OBD v2 2.0B Instrukcja bsługi Adapter OBD v2 Wersja prgramwania: NEVO-4.0.4.0 DiegG3-3.0.8.0 Pełna zgdnść z Adapterem OBD v2 2.0B Strna 2 z 7 1 Opis Adapter OBD v2 umżliwia kmunikację ze sterwnikiem benzynwym wykrzystując

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: opole.rdos.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: opole.rdos.gov.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: ple.rds.gv.pl/ Ople: Opracwanie dkumentacji przyrdniczej na ptrzeby planu chrny rezerwatu przyrdy Prądy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PFU)

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PFU) Załącznik Nr 1 d WZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PFU) PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Mdernizacja instalacji dpylania spalin z ktłów Ciepłwni Centralnej ADRES OBIEKTU: Ciepłwnia Centralna przy ul. Gałczyńskieg

Bardziej szczegółowo

01/07/2015 INSTALACJA WOD-KAN

01/07/2015 INSTALACJA WOD-KAN 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 01/07/2015 INSTALACJA WOD-KAN 2 1. WSTĘP 1.1 Przedmit Szczegółwej Specyfikacji Technicznej (SST) Przedmitem niniejszej Szczegółwej Specyfikacji Technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD

PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD Tytuł prjektu: PI EIPD nwa jakść dradztwa TEMAT INNOWACYJNY: Zwiększenie ferty istniejących instytucji działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

Baza Aktów Własnych Opis produktu. Zastosowanie, Wykaz funkcjonalności, Cennik. www.abcpro.pl

Baza Aktów Własnych Opis produktu. Zastosowanie, Wykaz funkcjonalności, Cennik. www.abcpro.pl Baza Aktów Własnych Opis prduktu Zastswanie, Wykaz funkcjnalnści, Cennik www.abcpr.pl Spis treści Zastswanie... 3 Wykaz pdstawwych funkcjnalnści... 4 Cennik... 5 Wymagania techniczne... 5 Szczegółwy pis

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności biblioteki Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu

Regulamin działalności biblioteki Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu Regulamin działalnści bibliteki Szkły Pdstawwej nr 28 im. Krnela Makuszyńskieg w Pznaniu Na pdstawie art. 67 ust. 1 Ustawy systemie światy z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. 2004 r. Nr 256, pz 2572 z późn.

Bardziej szczegółowo

Sieci neuronowe model konekcjonistyczny

Sieci neuronowe model konekcjonistyczny Sieci neurnwe mdel knekcjnistyczny Plan wykładu Mózg ludzki a kmputer Mdele knekcjnistycze Perceptrn Sieć neurnwa Sieci Hpfielda Mózg ludzki a kmputer Twój mózg t kmórek, 3 2 kilmetrów przewdów i (biliard)

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Rysowanie krzyżówek z wykorzystaniem programu komputerowego Microsoft Word.

TEMAT: Rysowanie krzyżówek z wykorzystaniem programu komputerowego Microsoft Word. Scenariusz lekcji infrmatyki TEMAT: Ryswanie krzyżówek z wykrzystaniem prgramu kmputerweg Micrsft Wrd. Opracwała: Marta Radwańska C uczeń pwinien już umieć? - uruchmićśrdwisk Windws; - uruchmić prgram

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.oswiecim.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.oswiecim.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pwiat.swiecim.pl Oświęcim: Organizacja i prwadzenie kursów: zaawanswane metdy prgramwania aplikacji

Bardziej szczegółowo

Laboratorium systemów wizualizacji informacji

Laboratorium systemów wizualizacji informacji Labratrium systemów wizualizacji infrmacji Badanie charakterystyk statycznych i dynamicznych raz pmiar przestrzenneg rzkładu kntrastu wskaźników ciekłkrystalicznych. Katedra Optelektrniki i Systemów Elektrnicznych,

Bardziej szczegółowo

Informatyka Systemów Autonomicznych

Informatyka Systemów Autonomicznych Infrmatyka Systemów Autnmicznych Uczenie maszynwe: uczenie z nauczycielem i bez nauczyciela. Kamil Małysz Spis treści I. Wstęp...3 II. Pczątki uczenia maszynweg...3 III. Zastswania w praktyce...4 IV. Metdy

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcia Działania Specyfikacja 1. Inwestycje w rozwój wspólnych lub połączonych systemów

Przedsięwzięcia Działania Specyfikacja 1. Inwestycje w rozwój wspólnych lub połączonych systemów Przedsięwzięcia Działania Specyfikacja 1. Inwestycje w rzwój wspólnych lub płącznych systemów zapbiegania, mnitrwania, reagwania i usuwania skutków zagrżeń realizacja działań systemwych, mających na celu

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Oprogramowania 2013/14. Testy integracyjne

Inżynieria Oprogramowania 2013/14. Testy integracyjne Testy integracyjne Testwanie integracyjne (integratin testing) wyknywane jest w celu wykrycia błędów w interfejsach i interakcjach pmiędzy integrwanymi mdułami i systemami (sprzęt kmputerwy, system peracyjny).

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA TECHNICZNE

ZAŁOŻENIA TECHNICZNE ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 /2011 / CRM Załącznik nr 5 ZAŁOŻENIA TECHNICZNE POUFNE Łódź, 30.07.2011 RTS Widzew Łódź S.A. Wszelkie prawa zastrzeżne. SPIS TREŚCI INFORMACJE OGÓLNE... 3 INFRASTRUKTURA SERWEROWA...

Bardziej szczegółowo

RGB20- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 20mm) Oferta ważna od 01.01.2012r.

RGB20- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 20mm) Oferta ważna od 01.01.2012r. RGB20- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 20mm) Oferta ważna d 01.01.2012r. Oferujemy telebimy w technlgii did LED (didy LED super jasne, szerkim kącie świecenia / OUTDOOR LONG LIFE). Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja pracy w magazynie tylko na bazie standardowo zakodowanych informacji!

Automatyzacja pracy w magazynie tylko na bazie standardowo zakodowanych informacji! Pitr Frąckwiak 1 Instytut Lgistyki i Magazynwania GS1 Plska Autmatyzacja pracy w magazynie tylk na bazie standardw zakdwanych infrmacji! W rzeczywistści magazynwej zachdzi szczególne zaptrzebwanie na rzetelne

Bardziej szczegółowo

KASPERSKY LAB. Kaspersky Administration Kit wersja 6.0. Podręcznik administratora

KASPERSKY LAB. Kaspersky Administration Kit wersja 6.0. Podręcznik administratora KASPERSKY LAB Kaspersky Administratin Kit wersja 6.0 Pdręcznik administratra K A S P E R S K Y A D M I N I S T R A T I O N K I T W E R S J A 6. 0 Pdręcznik administratra Kaspersky Lab Ltd. Strna Internetwa:

Bardziej szczegółowo

Wytyczne projektowe okablowania strukturalnego i sieci telefonicznej

Wytyczne projektowe okablowania strukturalnego i sieci telefonicznej BUMAR ELEKTRONIKA S.A. Wytyczne prjektwe kablwania strukturalneg i sieci telefnicznej A. Wytyczne prjektwe kablwania strukturalneg Wytyczne prjektwe dtyczą kablwania strukturalneg w remntwanym Budynku

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia

Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia Nazwa Wydziału Nazwa jednstki prwadzącej mduł Nazwa mdułu kształcenia Kd mdułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla mdułu kształcenia Wydział Matematyki i Infrmatyki Instytut Infrmatyki i Matematyki

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH

LABORATORIUM SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ LABORATORIUM SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 1 Knfiguracja

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny Urząd Gminy ZŁOTA ZŁOTA czerwiec 2011 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna Załącznik nr 2 CPV: 32.41.00.00-0 lkalna sieć kmputerwa CPV: 32.41.80.00-6 sieć radiwa I. Przedmitem zamówienia jest wyknanie sieci teleinfrmatycznej w Mediatece w budynku Akademii

Bardziej szczegółowo

zgodny ze standardem IEEE 802.3u (styk RJ45), d) routery dostarczone przez Wykonawcę muszą

zgodny ze standardem IEEE 802.3u (styk RJ45), d) routery dostarczone przez Wykonawcę muszą Białystk: Usługi transmisji danych w parciu wirtualną sieć prywatną VPN na rzecz Miejskieg Ośrdka Pmcy Rdzinie w Białymstku Numer głszenia: 324375-2010; data zamieszczenia: 16.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Czujnik Termoelektryczny

Czujnik Termoelektryczny Czujnik Termelektryczny wielpunktwy, Typ TTP- Karta katalgwa TTP-, Edycja 0 Zastswanie Zakres pmiarwy: -0.. +00 C Mnitrwanie prfilu temperatury w dużych zbirnikach Przemysł energetyczny Przemysł petrchemiczny

Bardziej szczegółowo