Przekaz optyczny. Mikołaj Leszczuk. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Telekomunikacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przekaz optyczny. Mikołaj Leszczuk. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Telekomunikacji 2010-10-24"

Transkrypt

1 Przekaz ptyczny Mikłaj Leszczuk Wydział Elektrtechniki, Autmatyki, Infrmatyki i Elektrniki Katedra Telekmunikacji

2 Falwód służący d przesyłania prmieniwania świetlneg ŚWIATŁOWÓD

3 Ewlucja światłwdów Pierwtnie... Pstać metalwych rurek wyplerwanych ściankach Służących d przesyłania infra-red Obecnie... W frmie włókien dielektrycznych Najczęściej szklanych Z tuliną z twrzywa sztuczneg Mniejszym współczynnikiem załamania światła tuliny niż szkła

4 Zalety światłwdu jak ptyczneg medium transmisyjneg Użycie prądu elektryczneg Zniekształcenia sygnału Wytwarzanie własneg pla magnetyczneg: Brak zabezpieczenia przed niepwłanym dstępem Mżliwść pdsłuchania transmisji Użycie mdulwanej wiązki światła Brak zniekształceń Nie wytwarza własneg pla magnetyczneg: Zabezpieczenie przed dstępem Brak mżliwści pdsłuchu Transmisja d 3 Tbit/s Źródł wiązki: Laser Dida LED

5 Laser jak źródł mdulwanej wiązki światła

6 Odprnść na błędy w światłwdzie Duża dprnść na zakłócenia elektrmagnetyczne zewnętrzne Stpa błędów mniejsza niż przy najwyższych szybkściach transmisji Mała tłumiennść jednstkwa (zwykle kł 0,20db/km)

7 Inne zalety światłwdu Odległści na jakie mże być transmitwany sygnał bez ptrzeby ddatkweg wzmacniania km Żywtnść 25 lat Mżliwść równczesneg stswania wielu prtkłów (efektywny transfer)

8 Pdział światłwdów według liczby przesyłanych długści fali Wielmdwe MMF (ang. multi mde fiber) 50 i 62,5 mikrna Gradientwe Skkwe Jednmdwe SMF (ang. single mde fiber) 5 d 10 mikrna

9 ŚWIATŁOWODY WIELOMODOWE

10 Źródł: Wikipedia Schemat światłwdu wielmdweg

11 Wielmdwe światłwdy gradientwe Budwa warstwwa Każda warstwa inaczej dmieszkwana Wynik współczynnik załamania światła zmienia się w spsób ciągły Wartść maksymalna na si rdzenia Wartść minimalna na granicy z płaszczem

12 Wielmdwe światłwdy gradientwe kntynuacja... Zapewnienie dla różnych mdów (pruszających się p łukach) tej samej prędkści rzchdzenia wzdłuż kabla Fale rzchdzące się w większej dległści d śrdka pruszają się w warstwach mniejszym współczynniku załamania Wynik większa prędkść liniwa

13 Źródł: Wikipedia Przepływ strumieni świetlnych w światłwdzie wielmdwym gradientwym

14 Wiel-mdwe światłwdy skkwe Pruszanie się pszczególnych mdów skkw Odbijanie się na granicy rdzeń-płaszcz Mdy wprwadzane d rdzenia pd różnymi kątami Różna drga d przebycia Stała prędkść rzchdzenia światła w szkle km/s Różny czas przejścia prmienia przez światłwód

15 Wiel-mdwe światłwdy skkwe kntynuacja... Pwstawanie tzw. dyspersji między-mdwej Efekt pszerzenie impulsu dcierająceg na kniec światłwdu Knsekwencje graniczenie przepustwści i dległści, na jaką mgą być przesyłane sygnały

16 Źródł: Wikipedia Przepływ strumieni świetlnych w światłwdzie wielmdwym skkwym

17 ŚWIATŁOWODY JEDNOMODOWE

18 Światłwdy jednmdwe (1/2) Sygnał wytwarzany przez laser Prawie całkwity brak rzpraszania (brak dyspersji międzymdwej) Strumień danych przesyłany równlegle d si Odbiór danych na kńcu włókna w jednym mdzie (tzw. mdzie pdstawwym) Nie ma dbić

19 Światłwdy jednmdwe (2/2) Knsekwencje: Mała średnica włókna (zwykle d 5 d 10 mikrnów) Skkwy współczynnik załamania światła Zastswanie w daleksiężnej telekmunikacji światłwdwej Sygnał transmitwany bez wzmacniania na dległść d 100 km Drga technlgia wytwarzania światłwdu jednmdweg

20 7/25/2009 STRATY W ŚWIATŁOWODZIE

21 Straty w światłwdzie Wszystkie światłwdy, nawet jednmdwe nieidealne medium transmisyjne Straty w światłwdzie Tłumienie Dyspersja 7/25/2009

22 Tłumienie sygnału Tłumienie sygnału jedna z pdstawwych wad mediów transmisyjnych W światłwdzie spwdwane przez straty falwe wynikające z niedsknałści falwdu Pnadt w rzeczywistym światłwdzie występuje: Absrpcja (pchłanianie energii przez cząstki światłwdu) Rzpraszanie energii spwdwane przez: Fluktuacje gęstści materiału rdzenia, Fluktuacje współczynnika załamania, raz Wady prdukcyjne: Zgięcia, Mikrpęknięcia 7/25/2009

23 Tłumienie sygnału kntynuacja... Jedn z głównych źródeł tłumienia sygnału straty materiałwe Większść światłwdów wyknana ze szkła kwarcweg SiO2 Światł rzpraszane z pwdu fluktuacji gęstści materiału rdzenia, a ta spwdwana niedsknałścią struktury szkła 7/25/2009

24 Straty falwdwe Wynik niejednrdnści światłwdu Pwdy niejednrdnści Fluktuacje średnicy rdzenia Zgięcia włókna Nierównmiernści rzkładu współczynnika załamania w rdzeniu i płaszczu Wszelkie inne dstępstwa d gemetrii idealneg światłwdu cylindryczneg Defrmacje włókna mające duży wpływ na tłumienie światłwdu Mikr-zgięcia Makr-zgięcia 7/25/2009

25 Mikr-zgięcia Nieregularnści kształtu rdzenia i płaszcza rzłżne wzdłuż włókna Lsw Okresw Źródł pwstawania prces wytwarzania włókien Efekty w światłwdzie wiel-mdwym Mieszanie się mdów Knwersja w mdy wyciekające d płaszcza Efekty w światłwdzie jedn-mdwym Rzmycie mdu 7/25/2009

26 Makr-zgięcia Fizyczne zakrzywienie włókna światłwdweg Tłumienie dla prmieni zakrzywień większych d kilku centymetrów Pmijalnie małe Tłumienie dla prmieni zakrzywień mniejszych d kilku centymetrów Zmiana współczynnika załamania w bszarze zgięcia Twrzenie się mdów wyciekających Efekt świecenia włókna na pwierzchni 7/25/2009

27 Inne przyczyny straty mcy sygnału Przesunięcie światłwdów Rzsunięcie światłwdów Wzajemny brót światłwdów Kncentracja zanieczyszczeń metali 7/25/2009

28 Kncentracja zanieczyszczeń metali Niewielka absrpcja w zakresie pasma 0,8 1,5 µm Większa przy zanieczyszczeniach metalami Fe Cu Cr Jnów OH (zwłaszcza) Prces niedwracalny Wynikwa tłumiennść zależna d Rdzaju dmieszek Spsbu ich kncentracji Rzwiązanie wybór kien transmisyjnych celem pminięcia pasm absrpcyjnych 7/25/2009

29 Tłumienie sygnału dla czysteg szkła kwarcweg Stała materiałwa k=0,8 Tłumiennść spwdwana rzprszeniem Rayleigha dla długści fali w światłwdzie: λ=850 nm - 1,53 db/km λ=1300 nm - 0,28 db/km λ=1550 nm - 0,138 db/km Oprócz rzpraszania Rayleigha silna absrpcja związana bezpśredni z samymi własnściami szkła krzemweg SiO2: W pdczerwieni W nadfilecie Brak mżliwści użycia jeszcze dłuższych fal d transmisji 7/25/2009

30 Dyspersja Dyspersja zjawisk pszerzenia (rzmycia) impulsu w światłwdzie Przyczyna niezerwa szerkść widma przy kreślnej długści fali Szersze widm t więcej prmieni przemieszczających się w rdzeniu Różna drga d przebycia przez prmienie W knsekwencji różny czas przebycia prmienia przez włókn Pjawienie się na wyjściu szerszeg impulsu, rsnąceg wraz ze wzrstem długści światłwdu 7/25/2009

31 Dyspersja kntunuacja... Przepływnść transmisyjna włókna jest więc kreślna przez t, jak blisk siebie mżna transmitwać klejne impulsy bez ich wzajemneg nakładania się na siebie Przy zbyt bliskich impulsach nie ma spsbu ich rzpznania Dyspersja granicza długść światłwdu przez który mże być transmitwany sygnał 7/25/2009

32 Dwa rzróżniane typy dyspersji Dyspersja między-mdwa Występująca w światłwdach wiel-mdwych Dyspersja chrmatyczna Występująca w włóknach jednmdwych 7/25/2009

33 Dyspersja między-mdwa Impuls światła wiedziny przez światłwód t superpzycja wielu mdów Różne kąty dbicia d granicy rdzenia Prawie dla każdeg mdów inna długść drgi między dbirnikiem a nadajnikiem Dyspersja mdwa światłwdów skkwych >> wszystkie pzstałe dyspersje 7/25/2009

34 Dyspersja między-mdwa kntynuacja... Ddatkw duże tłumienie jednstkwe tych włókien Wyraźnie inny kształt i mniejsza amplituda dcierająceg sygnału Zniekształcenie rśnące wraz z długścią światłwdu Rzwiązanie wprwadzenie włókien gradientwych Ograniczenie dyspersji mdwej Zwiększenie pasma światłwdów wielmdwych 7/25/2009

35 Dyspersja chrmatyczna Dyspersja chrmatyczna nie występuje tutaj zjawisk dyspersji międzymdwej B światłwdy jednmdwe prpagują tylk jeden mód Uwidacznia się natmiast inny, dtychczas niewidczny rdzaj dyspersji, dyspersja chrmatyczna. Składają się na nią dwa zjawiska dyspersja: Materiałwa Falwdwa 7/25/2009

36 Dyspersja Dyspersja materiałwa pwdwana jest zmianą współczynnika załamania szkła kwarcweg w funkcji długści fali Pnieważ nie istnieje źródł światła ściśle mnchrmatyczne, gdyż każdy impuls światła składa się z grupy rzprsznych częsttliwści ptycznych rzchdzących się z różną prędkścią, dcierający p przebyciu fragmentu włókna mód charakteryzuje się rzmyciem w czaswym 7/25/2009

37 Dyspersja Dyspersja falwa częściw pwdwana jest wędrwaniem wiązki przez płaszcz światłwdu Szybkść rzchdzenia się zależy d właściwści materiałwych płaszcza 7/25/2009

38 Dyspersja Wykrzystanie w systemach światłwdwych większych długści fali przede wszystkim k nm, zamiast nm wykrzystywanych w pierwszych systemach przynsi pważne krzyści jeśli chdzi dyspersję, gdyż dyspersja materiałwa w tym bszarze długści fali jest praktycznie równa zeru. C więcej, w miarę dsknalenia prcesu prdukcji włókna, zaczęł się kazywać, że dla bardz suchych ( małej zawartści jnów OH) rdzajów szkła, mżna uzyskać dla fali 1300 nm wartści tłumiennści znacznie pniżej 3 5 db/km, jakie uzyskiwan dla 850 nm i z wielu źródeł pjawiły się dniesienia uzyskaniu dla fali 1300 nm wartści tłumiennści rzędu d 1 d 0,5 db/km. Później uzyskan dla fali 1550 nm tłumiennść rzędu 0,2 db/km. 7/25/2009

39 Dyspersja chrmatyczna Spwdwana zależnścią prędkści grupwej (współczynnika załamania) d długści fali prpagującej się we włóknie Rezultat różne składwe spektralne emitwane przez źródł, prpagwane ze zróżnicwanymi późnieniami Efekt pszerzenie bwiedni transmitwanych impulsów 7/25/2009

40 Dyspersja chrmatyczna kntynuacja... Źródł strat Występwanie dyspersji chrmatycznej: Światłwdy wiel-mdwe Światłwdy jedn-mdwe Dzięki dmieszkwaniu, w pewnych granicach, mżliwe zmienianie parametrów światłwdu, celem zmniejszenia jeg dyspersji chrmatycznej 7/25/2009

41 Literatura T.J.K. Prgram Edukacyjny Sieciach Telekmunikacyjnych Pmc Tplgie równległe [http://icis.pcz.czest.pl/materials/tplgie/] Interaktywny pdręcznik sieci kmputerwych [http://www.man.pznan.pl/~pawelw/dyplm/] Tplgie sieci [http://www.republika.pl/legecki/tplgie.html] Grafy [http://student.uci.agh.edu.pl/~wasikws/grafy/ ] Strna główna wikipedia [http://pl.wikipedia.rg/wiki/strna_g%c5%82 %C3%B3wna]

42 Literatura Interaktywny pdręcznik sieci kmputerwych, Słwnik techniki cyfrwej,

Światłowód jednomodowy Przepływ strumienia świetlnego w światłowodzie jednomodowym

Światłowód jednomodowy Przepływ strumienia świetlnego w światłowodzie jednomodowym Światłowód przeźroczysta zamknięta struktura z włókna szklanego wykorzystywana do propagacji światła jako nośnika informacji. Światłowody są także używane w celach medycznych, np. w technice endoskopowej

Bardziej szczegółowo

System wizyjny sterujący zrobotyzowanym stanowiskiem spawania wymienników ciepła

System wizyjny sterujący zrobotyzowanym stanowiskiem spawania wymienników ciepła System wizyjny sterujący zrbtyzwanym stanwiskiem spawania wymienników ciepła Pitr Fiertek 1 Streszczenie Systemy wizyjne są craz częściej stswane w różneg rdzaju zrbtyzwanych stanwiskach prdukcyjnych d

Bardziej szczegółowo

elektryczne systemy grzejne rozwiązania dla każdego

elektryczne systemy grzejne rozwiązania dla każdego elektryczne systemy grzejne rzwiązania dla każdeg elektryczne systemy grzejne Spis Treści Wstęp... 1. Ogrzewanie pdłgwe pmieszczeń pmieszczeń 1.1 Infrmacje gólne...... 5 10 10 1.1.1 Kmfrt cieplny... 10

Bardziej szczegółowo

Nowości w Solid Edge

Nowości w Solid Edge Nwści w Slid Edge Numer publikacji MU29005 Infrmacje prawach własnści i graniczeniach praw Oprgramwanie i pwiązana dkumentacja są własnścią firmy Siemens Prduct Lifecycle Management Sftware Inc. 2012 Siemens

Bardziej szczegółowo

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN Załącznik nr 21 d OPZ Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN 1. DEFINICJA AKTUALNYCH POWOŁAŃ NORMATYWNYCH Zakres prjektu party jest na specyfikacjach i wymaganiach zawartych w nrmach,

Bardziej szczegółowo

Zasoby transportowe sieci telekomunikacyjnych w wymianie handlowej

Zasoby transportowe sieci telekomunikacyjnych w wymianie handlowej Zasby transprtwe sieci telekmunikacyjnych w wymianie handlwej Józef Lubacz, Wjciech Stańczuk, email: jl@tele.pw.edu.pl, w.stanczuk@tele.pw.edu.pl Instytut Telekmunikacji, Plitechnika Warszawska Słwa kluczwe:

Bardziej szczegółowo

MES w NX 7.5. Michał Pura

MES w NX 7.5. Michał Pura MES w NX 7.5 Michał Pura 1. Startujemy Aby rzpcząć analizę wytrzymałściwą dwlnej części w NX 7.5 należy ją najpierw zamdelwać. W naszym przypadku będzie t prsty pręt średnicy D=20[mm] raz długści L=50[mm].

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE

SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE AiR 5r. Wykład 1 dr inż. Tomasz Bajorek bud.l p.28 tbajorek@prz.edu.pl tbajorek.prz.edu.pl 15 godz. wykład 30 godz. laboratorium kryteria zaliczenia LITERATURA Norris M.: Teleinformatyka,

Bardziej szczegółowo

Kolektory w domu jednorodzinnym

Kolektory w domu jednorodzinnym Pradnik dla klienta Klektry w dmu jednrdzinnym Wydanie 1 / 013 źkryteria wybru klektra słneczneg źklektr płaski, czy próżniwy? źdbór instalacji slarnej źefekty pracy instalacji slarnej źopłacalnść inwestycji

Bardziej szczegółowo

Rys. 4.1. Podstawowy system do pomiarów i analizy procesów WA

Rys. 4.1. Podstawowy system do pomiarów i analizy procesów WA 4.. PODSAWOWY SYSEM POMIAROWO-ANALIZUJĄCY Pmiary wielkści dynamicznych w mechanice i wibrakustyce są nie d wybrażenia i przeprwadzenia bez użycia metd knwersji elektrycznej i elektrnicznej [60, 6]. Znaczy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Rewizja 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Rewizja 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Rewizja 1 CPV 45314320-0 INWESTOR: Świętkrzyski Urząd Wjewódzki w Kielcach 25-516Kielce Opracwał: Tarnów, luty 2015 1.CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1.Przedmit

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia zagadnień występujących w dotychczasowych kolokwiach zaliczeniowych DSP

Wyjaśnienia zagadnień występujących w dotychczasowych kolokwiach zaliczeniowych DSP Szanwni czytelnicy uczestnicy kursu prcesry sygnałwe. trakcie rzmów p wykładach przewijały się pytania zakres wiadmści niezbędny d spkjneg zaliczenia kursu prcesrów sygnałwych. trakcie prwadzenia jeszcze

Bardziej szczegółowo

Przegląd funkcjonalności w kolejnych wersjach systemu taryfikacyjnego (3.60 4.04), opis systemu Biling-Online, opis programu Kolektor

Przegląd funkcjonalności w kolejnych wersjach systemu taryfikacyjnego (3.60 4.04), opis systemu Biling-Online, opis programu Kolektor Przegląd funkcjnalnści w klejnych wersjach systemu taryfikacyjneg (3.60 4.04), pis systemu Biling-Online, pis prgramu Klektr Katwice, 2009 Wydanie 1.0 System taryfikacyjny IBB firmy Intelix Sp. z.. nwe

Bardziej szczegółowo

Dokumenty formalno prawne: 1) Uprawnienia projektanta 2) zaświadczenie o przynaleŝności do Izby projektanta. Spis rysunków: Spis treści

Dokumenty formalno prawne: 1) Uprawnienia projektanta 2) zaświadczenie o przynaleŝności do Izby projektanta. Spis rysunków: Spis treści Prjekt zstał wyknany przez: Usługi Prjektw Wyknawcze D. W. Klassa ELK-KOMP Spółka Jawna 86-005 Białe Błta, Murwaniec, ul. Opalwa 16 www.elk-kmp.pl email: wklassa@tlen.pl tel. (52) 3248504, fax (52) 386

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków: 1E/1IT - SZAFA BD3 1E/2IT - SCHEMAT IDEOWY IT 1E/3IT - RZUT PIWNIC 1E/4IT - RZUT PARTERU 1E/5IT - RZUT PIĘTRA I 1E/6IT - RZUT PODDASZA

Spis rysunków: 1E/1IT - SZAFA BD3 1E/2IT - SCHEMAT IDEOWY IT 1E/3IT - RZUT PIWNIC 1E/4IT - RZUT PARTERU 1E/5IT - RZUT PIĘTRA I 1E/6IT - RZUT PODDASZA ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. ZAKRES PROJEKTU... 2 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOŻENIA UŻYTKOWNIKA I PRZYJĘTA ARCHITEKTURA ROZWIĄZANIA.. 2 4. INSTALACJA TELETECHNICZNA... 4 4.1 KONFIGURACJA PUNKTU LOGICZNEGO...

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

Notka biograficzna Streszczenie

Notka biograficzna Streszczenie Ntka bigraficzna Dr inż. Mariusz Trzaska jest adiunktem w Plsk-Japńskiej Wyższej Szkle Technik Kmputerwych, gdzie zajmuje się działalnścią dydaktyczną raz naukwą. Oprócz teg bierze udział w różnych prjektach

Bardziej szczegółowo

WIELOBRANŻOWA PRACOWNIA USŁUGOWO-PROJEKTOWA 63-500 OSTRZESZÓW, ul. Zamkwa 35 km. 0-607 203 608 NIP 622-185-07-28 REGON 250995503 OBIEKT: Sieć strukturalna z wypsażeniem serwerwni w budynku Urzędu Gminy

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy Prgram szklenia Kluczwe kmpetencje infrmatyczne na rynku pracy w ramach prjektu eurkbieta: Kbiety psługujące się technlgiami infrmatycznymi przyszłścią rynku pracy wj. łódzkieg (aktywizacja zawdwa kbiet

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Informatyka ekonomiczna. III. Sieci komputerowe 1. rozdz. 1 s. 17-22; rozdz. 3 s.82-87] 1. Podstawowe elementy sieci [Clark, rozdz.

Informatyka ekonomiczna. III. Sieci komputerowe 1. rozdz. 1 s. 17-22; rozdz. 3 s.82-87] 1. Podstawowe elementy sieci [Clark, rozdz. III. Sieci kmputerwe 1 Spis treści 1. Pdstawwe elementy sieci [Clark, rzdz. 8, 9] 2. Tplgia sieci LAN [Niedzielska, rzdz. 3.3] 3. Łączenie sieci 4. Internet, intranet, ekstranet 5. ZagrŜenia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. CERTO działa na platformie (C) Microsoft.NET 3.5 SP1.

1. Wprowadzenie. CERTO działa na platformie (C) Microsoft.NET 3.5 SP1. 1. Wprwadzenie CERTO t prgram kmputerwy d wyknywania certyfikacji energetycznej: dmów jednrdzinnych, budynków mieszkalnych, mieszkań, a także budynków i lkali pełniących różne funkcje usługwe zgdnie z

Bardziej szczegółowo

adresy IP komputerów osiągalnych poprzez usługi działające na zidentyfikowanych komputerach,

adresy IP komputerów osiągalnych poprzez usługi działające na zidentyfikowanych komputerach, Metdy i techniki reknesansu Jak już pwiedzian, pierwszym krkiem realizwanym przez ewentualneg napastnika jest zbieranie infrmacji celu przyszłeg ataku. Fazę tę mżna nazwad reknesansem. Pzwala na agresrm

Bardziej szczegółowo

Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja

Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską raz ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach Reginalneg Prgramu Operacyjneg Wjewództwa Mazwieckieg 2007-2013 INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH IM.

Bardziej szczegółowo

Andrzej A. Żaboklicki

Andrzej A. Żaboklicki SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO MONTAŻOWYCH ODBUDOWY ZAMKU W STOPNICY STOPNICA, UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO NR.EWID. DZIAŁKI 32/3 INSTALACJE GAZOWE Rew. A Inwestr: GMINA STOPNICA

Bardziej szczegółowo

Media transmisyjne. mgr inż. Krzysztof Szałajko

Media transmisyjne. mgr inż. Krzysztof Szałajko Media transmisyjne mgr inż. Krzysztof Szałajko 2 / 60 Media miedziane 3 / 60 Pojęcia Napięcie stosunek pracy wykonanej podczas przenoszenia ładunku elektrycznego między punktami (V) Natężenie stosunek

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY ROZKŁADU MATERIAŁU Z FIZYKI DLA KLASY III MODUŁ 4 Dział: X,XI - Fale elektromagnetyczne, optyka, elementy fizyki atomu i kosmologii.

PLAN WYNIKOWY ROZKŁADU MATERIAŁU Z FIZYKI DLA KLASY III MODUŁ 4 Dział: X,XI - Fale elektromagnetyczne, optyka, elementy fizyki atomu i kosmologii. Knteksty 1. Fale elektrmagnetyczne w telekmunikacji. 2.Światł i jeg właściwści. - c t jest fala elektrmagnetyczna - jakie są rdzaje fal - elektrmagnetycznych - jakie jest zastswanie fal elektrmagnetycznych

Bardziej szczegółowo