Specyfikacja techniczna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja techniczna"

Transkrypt

1 Specyfikacja techniczna Załącznik nr 2 CPV: lkalna sieć kmputerwa CPV: sieć radiwa I. Przedmitem zamówienia jest wyknanie sieci teleinfrmatycznej w Mediatece w budynku Akademii Sztuki w Szczecinie zlkalizwanym przy placu Orła Białeg 2. Instalwana infrastruktura umżliwiać będzie łączenie się z siecią Internet z wykrzystaniem w głównej mierze technlgii przewdwej Ethernet raz technlgii bezprzewdwej Wifi. Przeprwadzne prace pwinny zstać wyknane zgdnie z załącznymi prjektami. D przedmitu zamówienia wchdzi również knfiguracja, testy i uruchmienie sieci. II. Opis usługi mntażu i knfiguracji: 1. Rzmieszczenie punktów lgicznych (gniazdk Ethernet kat 5.e) pwinn zstać wyknane według Rys. 1 Rys. 2 Gniazda pwinny być umiejscwine przy gniazdach elektrycznych zaznacznych na prjekcie elektrycznym. 2. Wyknawca dkna mntażu i knfiguracji urządzeń sieciwych tj. switchy raz mntaży access pinta zgdnie z zaleceniami Zamawiająceg raz gólnie przyjętymi dbrymi praktykami. 3. Wyknawca pdłączy d patchpanelu istniejące kable sieciwe wychdzące z pmieszczenia 6,7,8 i dchdzące d pmieszczenia Mediateki. Jak również pdłączy kabel sieciwy pprwadzny z pmieszczenia Dziekanatu, stanwiący bezpśrednie płączenie z pzstałą siecią w budynku. 4. Zamawiający dstarczy sknfigurwaneg Access pinta, który wyknawca zamntuje zgdnie ze sztuką nad skrzynką punktem dystrybucyjnym Rys Knfiguracja bejmwać będzie takie zagadnienia jak: - adresacja sieci zgdnie z zaleceniami Zamawiająceg - implementacja VLAN- plityka bezpieczeństwa na prtach dstępwych występujących na switchu 6. Wyknawca przeprwadzi testy i przygtuje dkumentację pwyknawczą zawierającą: a. zestawienie urządzeń i ich adresów sieciwych b. prjekt lgiczny sieci c. pis knfiguracji wszystkich urządzeń sieciwych 1

2 III. Opis wymaganych aktywnych urządzeń sieciwych wchdzących w skład infrastruktury: 1. Przełącznik dstępwy sieci LAN 48 prtwy (Cisc WS-C TS-L) 2 szt. Parametry i właściwści Minimalne wymagania Rdzaj knfiguracji Stała Pamięć DRAM min. 128 MB Pamięć Flash min. 64 MB Obsługa adresów MAC min adresów Wydajnść przełączania; wydajnść przełączania c najmniej 176 Gbps raz przepustwść c najmniej 77,4 Mpps dla pakietów 64 bajtwych; przepustwść Prty c najmniej 48 prty GigabitEthernet w standardzie 10/100/1000BaseTX raz cztery prty typu SFP ze stykiem definiwanym przez SFP, GBIC lub równważne. Autmatyczne wykrywanie TAK przepltu (AutMDIX) na prtach miedzianych Obsługa sieci bsługa c najmniej 255 sieci VLAN i 4000 VLAN ID Obsługa mechanizmów dystrybucji infrmacji sieciach VLAN pmiędzy przełącznikami Obsługa prtkłów sieciwych zgdnie ze standardami: TAK IEEE 802.1D Spanning Tree Prtcl IEEE 802.1p CS Priritizatin IEEE 802.1Q VLAN IEEE 802.1s IEEE 802.1w IEEE 802.1X IEEE 802.1ab (LLDP) IEEE 802.3ad IEEE 802.3af IEEE 802.3ah (100BASE-X single/multimde fiber nly) IEEE 802.3x full duplex n 10BASE-T, 100BASE-TX, and 1000BASE-T prts IEEE BASE-T specificatin IEEE 802.3u 100BASE-TX specificatin IEEE 802.3ab 1000BASE-T specificatin IEEE 802.3z 1000BASE-X specificatin Oferwany prdukt Spełnianie minimalnych wymagań (tak/nie) 2

3 Mechanizmy związane z zapewnieniem jakści usług w sieci: Mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: 100BASE-BX (SFP) 100BASE-FX (SFP) 100BASE-LX (SFP) 1000BASE-BX (SFP) 1000BASE-SX (SFP) 1000BASE-LX/LH (SFP) 1000BASE-ZX (SFP) 1000BASE-CWDM SFP 1470 nm 1000BASE-CWDM SFP 1490 nm 1000BASE-CWDM SFP 1510 nm 1000BASE-CWDM SFP 1530 nm 1000BASE-CWDM SFP 1550 nm 1000BASE-CWDM SFP 1570 nm 1000BASE-CWDM SFP 1590 nm 1000BASE-CWDM SFP 1610 nm 10GBASE-LR (SFP+) 10GBASE-SR (SFP+) 10GBASE-LRM (SFP+) 10GBASE-CX1 (SFP+) RMON I and II standards SNMP v1, v2c, and v3 bsługa c najmniej czterech klejek sprzętwych, wyjściwych dla różneg rdzaju ruchu mechanizm autmatycznej knfiguracji prtów d bsługi VIP mżliwść graniczania pasma dstępneg na prt (rate limiting) z granulacją c 1Mbps dla ruchu wejściweg i wyjściweg dstęp d urządzenia przez knslę szeregwą, SSHv2 i SNMPv3 mżliwść autryzacji prób lgwania d urządzenia za pmcą serwerów RADIUS lub TACACS+ mżliwść blkwania ruchu pmiędzy prtami w brębie jedneg VLANu (tzw. prtected prts) z pzstawieniem mżliwści kmunikacji z prtem nadrzednym (designated prt) lub funkcjnalnść private VLAN (w ramach prtu) mnitrwanie zapytań i dpwiedzi DHCP (tzw. DHCP Snping) mżliwść twrzenia prtów mnitrujących, pzwalających na kpiwanie na prt mnitrujący ruchu z inneg dwlnie wskazaneg prtu lub sieci VLAN z lkalneg przełącznika chrna przed reknfiguracją struktury tplgii Spanning Tree spwdwana przez niepwłane i nieautryzwane urządzenie sieciwe bsługa list kntrli dstępu (ACL) z uwzględnieniem adresów MAC i IP, prtów TCP/UDP bez spadku wydajnści urządzenia min. 5 pzimów uprawnień d zarządzania urządzeniem (z mżliwścią knfiguracji zakresu 3

4 dstępnych funkcjnalnści i kmend) współpraca z systemami kntrli dstępu d sieci typu NAC, NAP itp. TAK Obsługa ruchu multicast z wykrzystaniem IGMPv3 Mżliwść uruchmienia TAK funkcji serwera DHCP Relay Agent Plik knfiguracyjny plik knfiguracyjny urządzenia mżliwy d edycji w trybie ff-line, tzn. knieczna jest mżliwść przeglądania i zmian knfiguracji w pliku tekstwym na dwlnym urządzeniu PC. P zapisaniu knfiguracji w pamięci nie ultnej pwinn być mżliwe uruchmienie urządzenia z nwa knfiguracją. Zmiany aktywnej knfiguracji muszą być widczne natychmiastw - nie dpuszcza się częściwych restartów urządzenia p dknaniu zmian mżliwść zarządzania przy pmcy bezpłatnej aplikacji graficznej dstarczanej przez prducenta Mżliwść łączenia TAK przełączników we wspólnie zarządzanie klastry Mżliwść zastswania TAK zewnętrzneg redundantneg zasilacza Mntaż mżliwść mntażu w szafie 19 Obudwa budwa wyknana z metalu 2. Mduł FlexStack (Cisc Catalyst 2960S FlexStack Mdule) 2 szt. Parametry i właściwści Minimalne wymagania Limit urządzeń 4 sztuki Przepustwść stsu 10 Gbit/s Knwergencja stsu maks. 2 sekundy Zarządzanie Pjedyńczy adres IP, SNMP, syslg Knfiguracja Pjedyńcza knfiguracja raz CLI, autmatyczny braz i aktualizacja knfiguracji Synchrnizacja Synchrnizacja Address Reslutin Prtcl (ARP), MAC adresów, Internet Grup Management Prtcl (IGMP), tabel VLANów Oferwany prdukt Spełnianie minimalnych wymagań (tak/nie) 4

5 IV. Opis wymaganych pasywnych urządzeń sieciwych wchdzących w skład infrastruktury: Nazwa Md Msaic 22,5x45mm 1xRJ45 kątwy, 568B, UTP, Pwercat 5e, Biały 76 Panel 19-calwy 48xRJ45, DG+, 568A/B, UTP, PwerCat 5e,2 U, Grafitwy 2 Kabel U/UTP PwerCat 5e, 4 pary, PVC, 305m, Żółty 3 2M Obudwa natynkwa 36 2M Ramka cztermdułwa 36 2M Supprt cztermdułwy 36 4M Obudwa natynkwa 1 4M Ramka cztermdułwa 1 4M Supprt cztermdułwy 1 Listwa kablwa 35x20 (2m) 70 Listwa kablwa 30x25 (2m) 50 Galanteria d kryt 1 Szafa wisząca 9U 1 Panel zasilający 1 Organizatr kabli pzimy 1U 2 Elementy ddatkwe ( śruby, kłki, paski itp..) 1 Cisc FlexStack 1m Stacking Cable fr Catalyst 2960-S Series lub równważny 1 Ilść V. Instalacja teleinfrmatyczna 1. Kncepcja instalacji Instalacja teleinfrmatyczna w Mediatece (Plac Orła Białeg 2) musi zstać parta na nwczesnym i jednrdnym systemie kablwania strukturalneg Mlex PN i składa się z nieekranwanych elementów kategrii 5e. Instalacja ma architekturę gwiazdy z pśrednim punktem dystrybucyjnym (PPD) pdłącznym d istniejącej infrastruktury sieciwej znajdującej się już w budynku raz punktem dstępwymi AP dla zapewnienia w całym pmieszczeniu dstępu d sieci Ethernet w spsób bezprzewdwy raz przewdwy. Punkty dystrybucyjny ma zstać zlkalizwany na w miejscu pzwalającym na umieszczenie szafy dystrybucyjnej z urządzeniami zarządzającymi całym mdułem sieci. W tym punkcie zbiegają się abnenckie kable skrętkwe kategrii 5e. dchdzące d gniazd. Gniazda RJ-45 należy zainstalwać w zespłach (PL) bez gniazd elektrycznych. 5

6 2. Punkty dystrybucyjne Sieć granicza się d jedneg punktu dystrybucyjneg PPD umieszczneg zgdnie z Rys. 1. W szafie dystrybucyjnej 9U należy umieścić urządzenia aktywne i pasywne. Dstęp d sieci ma zapewnić urządzenie AP w spsób bezprzewdwy. Punkt dystrybucyjny składa się z: 1. Pla kabli abnenckich na którym zakńczne zstaną czterparwe, nieekranwane kable skrętkwe kategrii 5e. wychdzące d gniazd. Pla zstaną wyknane za pmcą nieekranwanych paneli 48 RJ-45 kategrii 5e. 3. Kable abnenckie Jak kable abnenckie należy zastswać czterparwe, nieekranwane kable skrętkwe kategrii 5e. w słnie PCV. Kable te z jedneg kńca zstaną zakńczne na panelach RJ-45 zainstalwanych w punktach dystrybucyjnych, a z drugieg kńca na gniazdach RJ Gniazda abnenckie RJ-45 i. Knfiguracje gniazd RJ-45 - Gniazda RJ-45 mają zstać zainstalwane w knfiguracjach składających się z pdwójneg (2 RJ-45) raz pjedynczeg (4xRJ-45) gniazda RJ-45 kategrii 5e. ii. Instalacja gniazd RJ-45 - D budwy zespłów gniazd RJ-45 należy użyć pjedynczych, nieekranwanych, kątwych mdułów RJ-45 kategrii 5e. Gniazda RJ-45 należy zainstalwać w puszkach natynkwych standardu Msaic 45. iii. Pdłączanie kmputerów d instalacji - Kmputery pdłączane będą d instalacji za pmcą nieekranwanych kabli skrętkwych kategrii 5e bustrnnie zakńcznych wtykami RJ Knstrukcje nśne instalacji teleinfrmatycznej Trasy kablwe należy wyknać z wykrzystaniem kanałów kablwych PCV. Trasy należy wyknać w spsób jak najmniej wpływający na gólny wystrój biektu z wykrzystaniem pełnej galanterii prducenta kanałów kablwych PCV. pdpis i pieczęć Wyknawcy 6

7 Rys. 1 Rzmieszczenie punktów lgicznych - gniazdk Ethernet kat 5.e (parter) Rys. 2 Rzmieszczenie punktów lgicznych - gniazdk Ethernet kat 5.e (antresla) 7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Temat: Specyfikacja Techniczna Systemu Telewizji Dzrwej Inwestr Wjewództw Łódzkie Obiekt: Budynek Urzędu Marszałkwskieg Wjewództwa Łódzkieg Al. J. Piłsudskieg 90-051 Łódź Prjektant

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków: 1E/1IT - SZAFA BD3 1E/2IT - SCHEMAT IDEOWY IT 1E/3IT - RZUT PIWNIC 1E/4IT - RZUT PARTERU 1E/5IT - RZUT PIĘTRA I 1E/6IT - RZUT PODDASZA

Spis rysunków: 1E/1IT - SZAFA BD3 1E/2IT - SCHEMAT IDEOWY IT 1E/3IT - RZUT PIWNIC 1E/4IT - RZUT PARTERU 1E/5IT - RZUT PIĘTRA I 1E/6IT - RZUT PODDASZA ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. ZAKRES PROJEKTU... 2 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOŻENIA UŻYTKOWNIKA I PRZYJĘTA ARCHITEKTURA ROZWIĄZANIA.. 2 4. INSTALACJA TELETECHNICZNA... 4 4.1 KONFIGURACJA PUNKTU LOGICZNEGO...

Bardziej szczegółowo

Opisu przedmiotu zamówienia. Szczegółowe wymagania dotyczące sieci LAN

Opisu przedmiotu zamówienia. Szczegółowe wymagania dotyczące sieci LAN Załącznik nr 1. Opisu przedmitu zamówienia. Szczegółwe wymagania dtyczące sieci LAN NORMY I WYTYCZNE Pdstawą d pracwania zagadnień związanych z kablwaniem strukturalnym są nrmy kablwania strukturalneg:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/171/2014 Załącznik nr 2.1 d SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Przedmitem zamówienia jest remnt istniejącej sieci internetwej w DS LAURA i DS Filn w Rzeszwie,

Bardziej szczegółowo

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN Załącznik nr 21 d OPZ Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN 1. DEFINICJA AKTUALNYCH POWOŁAŃ NORMATYWNYCH Zakres prjektu party jest na specyfikacjach i wymaganiach zawartych w nrmach,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści ZWL/OŁM/01/2012 Załącznik nr 4 d SIWZ/nr 1 d umwy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 WYMAGANA KONCEPCJA ROZWIĄZANIA SYSTEMU PNO... 2 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

WIELOBRANŻOWA PRACOWNIA USŁUGOWO-PROJEKTOWA 63-500 OSTRZESZÓW, ul. Zamkwa 35 km. 0-607 203 608 NIP 622-185-07-28 REGON 250995503 OBIEKT: Sieć strukturalna z wypsażeniem serwerwni w budynku Urzędu Gminy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr pstępwania 65/BAF-VI/PN/11 Tryb pstępwania : Przetarg niegraniczny Przedmit: Zakup urządzeń sieciwych Zamawiający : Ministerstw Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

Wytyczne projektowe okablowania strukturalnego i sieci telefonicznej

Wytyczne projektowe okablowania strukturalnego i sieci telefonicznej BUMAR ELEKTRONIKA S.A. Wytyczne prjektwe kablwania strukturalneg i sieci telefnicznej A. Wytyczne prjektwe kablwania strukturalneg Wytyczne prjektwe dtyczą kablwania strukturalneg w remntwanym Budynku

Bardziej szczegółowo

Dokumenty formalno prawne: 1) Uprawnienia projektanta 2) zaświadczenie o przynaleŝności do Izby projektanta. Spis rysunków: Spis treści

Dokumenty formalno prawne: 1) Uprawnienia projektanta 2) zaświadczenie o przynaleŝności do Izby projektanta. Spis rysunków: Spis treści Prjekt zstał wyknany przez: Usługi Prjektw Wyknawcze D. W. Klassa ELK-KOMP Spółka Jawna 86-005 Białe Błta, Murwaniec, ul. Opalwa 16 www.elk-kmp.pl email: wklassa@tlen.pl tel. (52) 3248504, fax (52) 386

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedstawine przez Wyknawcę rzwiązanie musi zakładać perspektywę rzwju cyfryzacji MZOZ raz rzwju elektrnicznych usług publicznych w ramach prjektu: Rzwój elektrnicznych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Spis treści I. Pdstawwe parametry usługi raz Architektura WAN.... 2 II. Łącza d Internetu.... 10 III. Zarządzanie i mnitrwanie sieci WAN.... 15 IV. Pzim

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 1 Załącznik nr 1 d SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 1 Wdrżenie systemu pcztweg Exchange 2013 wraz z migracją danych raz dstarczenie licencji dstępwych d Exchange 2013, systemu peracyjneg

Bardziej szczegółowo

Część 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Część 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmitem zamówienia jest dstawa sprzętu, prgramwania narzędziweg raz usług bejmujących wdrżenie Systemu d zarządzania infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Śląskie Centrum Spłeczeństwa Infrmacyjneg Śląska Sieć Punktów Dstępu d Infrmacji (ŚSPI) Opis Przedmitu Zamówienia Maj 2011 r. Załącznik nr 6 Opis przedmitu zamówienia str. 25 Spis zawartści 1. Infrmacje

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Spis treści I. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 3 1. Wymagania techniczne... 3 2. Szczegółowe zestawienie zamawianych Urządzeń... 5 3. Szczegółowa specyfikacja zamawianych

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowy wymiar zawodu współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Nowy wymiar zawodu współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prjekt Nwy wymiar zawdu współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące dstawy sprzętu kmputerweg dla placówek światy Zapytanie realizwane jest

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PAKIET 1 specyfikacja techniczna

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PAKIET 1 specyfikacja techniczna nr pstępwania: BZP.2420.31.2013.BD Załącznik nr 5a d SIWZ I. Infrmacje gólne OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PAKIET 1 specyfikacja techniczna Przedmitem zamówienia jest: Dstawa, mntaż, pdłączenie, uruchmienie

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętchłwicach sp. z.. ul. Chrzwska 38, 41-605 Świętchłwice tel. 032/245 50 41 d 5, tel/fax: 032/245 34 40 Sąd Rejnwy Katwice-Wschód Wydział VIII Gspdarczy KRS Nr KRS: 0000426290

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa sprzętu informatycznego i akcesoriów komputerowych na potrzeby Sądu Okręgowego w Tarnowie - Prez.BG.

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa sprzętu informatycznego i akcesoriów komputerowych na potrzeby Sądu Okręgowego w Tarnowie - Prez.BG. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Prez.BG.2317-10/12 Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa sprzętu informatycznego i akcesoriów komputerowych na potrzeby Sądu Okręgowego w Tarnowie - Prez.BG.2317-10/12

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH

LABORATORIUM SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ LABORATORIUM SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 1 Knfiguracja

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Znak sprawy: SR 271.7.13 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla zamówienia pod nazwą Dostawa zestawów ćwiczeniowych (urządzeń komputerowych sieciowych) wraz ze wsparciem dla

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną. ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące zakupu prgramwania w ramach prjektu Prfesjnalny urząd kmpetentny urzędnik współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg, POKL 5.2.1 Wspólny Słwnik Zamówień (CPV):

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Prjekt jest współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (GIS) W GMINIE LUBSKO

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. na:

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. na: Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki zaprasza do

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania sprzętowe. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane TAK

Minimalne wymagania sprzętowe. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane TAK Załącznik nr4 PARAMETRY WYMAGANE 1. Szczegółowa specyfikacja techniczna proponowanego przełącznika głównego sieci LAN 1 Kpl. - parametry muszą być zgodne z poniższymi tabelami oraz Zał. nr 1 do SIWZ -

Bardziej szczegółowo

, 2. Zasilacz model 1 - 12 szt.

, 2. Zasilacz model 1 - 12 szt. ZAŁĄCZNIK NR 2 Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę serwerów i sprzętu komputerowego dla Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia

Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie cyfrowych urządzeń węzłowych do rozbudowy miejskiej

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza w zakresie oszacowania kosztów zaprojektowania i wykonania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt towarzyszących

Ekspertyza w zakresie oszacowania kosztów zaprojektowania i wykonania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt towarzyszących Ekspertyza w zakresie szacwania ksztów zaprjektwania i wyknania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt twarzyszących nfinity Sp. z.. 27.10.2014 r. 1. Cele wdrżenia Celem wdrżenia systemu jest utwrzenie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia dla części B

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia dla części B Załącznik nr 2 Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia dla części B Przedmiot zamówienia objęty niniejszym załącznikiem winien zostać objęty minimum 2 letnią gwarancją i minimum 2 letnią rękojmią

Bardziej szczegółowo