SUP 32/15 (AD 2 EPPO)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SUP 32/15 (AD 2 EPPO)"

Transkrypt

1 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: PRACE BUDOWLANE NA LOTNISKU POZNAŃ/ŁAWICA (EPPO) SUP 32/15 (AD 2 EPPO) Obowiązuje od / Effective from Obowiązuje do / Effective to 15 JUL 2015 EST CONSTRUCTION WORKS AT POZNAŃ/ŁAWICA (EPPO) AERODROME 1. ZAKRES PRAC SCOPE OF WORKS Budowa stanowiska do odladzania/przeciwdziałania oblodzeniu samolotów z dojazdowymi drogami kołowania dla samolotu kodu D (B ) wraz z drogą serwisową i miejscem postojowym dla sprzętu naziemnego. Construction of de-icing/anti-icing facility with TWY access roads for code D aeroplanes (B ) together with emergency access road and stand for ground equipment. 2. MIEJSCE PRAC PLACE OF WORKS Przy wschodniej krawędzi APRON 1 do skrzyżowania TWY G i TWY D1. On the eastern edge of APRON 1 up to TWY G and TWY D1. 3. HARMONOGRAM PRAC SCHEDULE OF WORKS Termin rozpoczęcia: rozpoczęte Date of commencement: in progress Termin zakończenia: EST Date of completion: EST 4. OGRANICZENIA I UTRUDNIENIA LIMITATIONS AND DIFFICULTIES Prace budowlane będą prowadzone przy użyciu sprzętu budowlanego oraz dźwigu o wysokości do 66 ft AGL. Planowane jest czasowe wyłączenie z użycia TWY A, TWY G, TWY D1. Teren prac będzie ogrodzony i oznakowany zgodnie z wymogami ICAO. Informacje o ograniczeniach i utrudnieniach będą publikowane w depeszach NOTAM. The construction works will be carried out with the use of construction equipment up to 66 ft AGL. Temporary closure of TWY A, TWY G, TWY D1 is planned. The construction site will be fenced and marked according to ICAO requirements. Any details regarding limitations and difficulties will be published by NOTAM. 5. INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION Dodatkowe informacje można uzyskać u Dyżurnego Operacyjnego Portu: Additional information may be obtained from the Airport Duty Officer: Telefon: Phone: Faks: Fax: Patrz: mapa na odwrocie. See: chart overleaf. - KONIEC - - END - SUP 32/15

2 STRONA 2 PAGE 2 CHART NOT TO SCALE SUP 32/15

3 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: TYMCZASOWE ZASADY DLA LOTNISKA CHOPINA W WARSZAWIE (EPWA/WAW) PODCZAS FINAŁU LIGI EUROPY 2014/2015 W PIŁCE NOŻNEJ SUP 33/15 (AD 2 EPWA) Obowiązuje od / Effective from 25 MAY 2015 Obowiązuje do / Effective to 28 MAY 2015 TEMPORARY RULES FOR WARSAW CHOPIN AIRPORT (EPWA/WAW) DURING 2014/2015 UEFA EUROPA LEAGUE FINAL 1. INFORMACJE OGÓLNE GENERAL Finał Ligi Europy (UEFA Europa League Final UELF 2015) odbędzie się w Warszawie w dniu r. Aby zapewnić bezpieczną i płynną obsługę ruchu lotniczego, lotnisko Chopina w Warszawie ogłasza poniżej następujące procedury, wypracowane w ścisłej współpracy z Airport Coordination Limited (ACL). UEFA Europa League Final - UELF 2015 will take place in Warsaw on 27 May In order to ensure the safe and seamless handling of air traffic, Warsaw Chopin Airport hereby announces the following procedures in close cooperation with Airport Coordination Limited (ACL). 2. CELE SUPLEMENTU OBJECTIVES Celem jest wdrożenie zestawu procedur, aby umożliwić: obsługę regularnego ruchu lotniczego, akomodację prognozowanego ruchu lotniczego podczas finału Ligi Europy w ramach określonych warunków, zapewnienie wsparcia naziemnego dla efektywnego wykorzystania istniejącej infrastruktury lotniskowej i związanych z nią usług, oraz aby poinformować wszystkich operatorów statków powietrznych nt. tymczasowych procedur, które będą stosowane na lotnisku Chopina w Warszawie. The objectives are to implement a set of procedures in order to maintain the regular traffic flow, to accommodate the planned traffic during Europa League Final within the special conditions, to grant all ground support as planned to support the efficient use of the existing airports infrastructure and related services and installations and to inform all aircraft operators about the temporary procedures applicable at Warsaw Chopin Airport. 3. PROCEDURY TYMCZASOWE TEMPORARY PROCEDURES 3.1 Informacje o ACL ACL information ACL jest powołanym koordynatorem rozkładów lotów. Wnioski o przydział czasu na start lub lądowanie muszą być kierowane bezpośrednio do ACL. Koordynator rozkładów lotów ACL, potwierdzi slot po uzgodnieniu z operatorem lotniska. Wnioski o przydział czasu na start lub lądowanie przez operatorów lotnictwa ogólnego muszą być przygotowane przez agenta obsługi naziemnej danego operatora lotniczego. Godziny pracy biura: lokalnego czasu UK, poniedziałek - piątek z wyłączeniem świąt. Telefon: Website: Wnioski o przydział czasu na start lub lądowanie: (zgłoszenie slotowe) (ogólne zapytanie) Airport Coordination Limited is the appointed slot coordinator. Slot requests for airline services must be made directly to ACL. The slot coordinator (ACL) shall confirm the slot allocation when agreed with the airport operator. Slot requests by general and business aviation operators must be made by the operator s ground handling company. Office hours: UK Local Time, Monday to Friday excluding public holidays. Phone: Website: Slot Requests (SCR messages): Dopuszczalne limity postoju Limitation of ground times Czasy postoju należy limitować w następujący sposób: - statki powietrzne kodu B maksymalnie 30 minut, - statki powietrzne kodu C maksymalnie 45 minut, - statki powietrzne kodu D maksymalnie 60 minut, - statki powietrzne kodu E maksymalnie 90 minut. Załoga powinna zostać na pokładzie statku powietrznego dla zapewnienia procedury sprawnego tankowania lub zmiany miejsca parkowania na polecenie Zarządzającego lotniskiem. (slot request) (general request) Ground times shall be limited as follows: - ICAO code B aircraft max 30 min, - ICAO code C aircraft max 45 min, - ICAO code D aircraft max 60 min, - ICAO code E aircraft max 90 min. The crew must stay on board during the ground time in order to ensure an efficient refuelling procedure and the ability to change the parking stand upon Airport Operator request. SUP 33/15 25 MAY 2015

4 STRONA 1-2 PAGE 1-2 TYMCZASOWE ZASADY DLA LOTNISKA CHOPINA W WARSZAWIE (EPWA/WAW) PODCZAS FINAŁU LIGI EUROPY 2014/2015 W PIŁCE NOŻNEJ TEMPORARY RULES FOR WARSAW CHOPIN AIRPORT (EPWA/WAW) DURING 2014/2015 UEFA EUROPA LEAGUE FINAL Ograniczenia nie dotyczą: statków powietrznych z drużynami biorącymi udział w meczu finałowym, przewoźników bazujących na lotnisku Chopina w Warszawie, lotów rozkładowych przewoźników operujących regularnie na lotnisku Chopina w Warszawie oraz lotów o statusie: HOSP, SAR, HUM, EMER oraz HEAD. We wniosku o przydział czasu na start lub lądowanie w polu SI wyraźnie należy zaznaczyć status lotu. Lot z drużyną, biorącą udział w meczu finałowym Ligi Europy to lot z piłkarzami, trenerem wraz z jego asystentami oraz innymi osobami bezpośrednio związanymi z drużyną, gdzie lot jest wykonywany z miejsca zakwaterowania drużyny do miejsca, gdzie odbędzie się mecz piłkarski i odwrotnie. Loty z VIP, sponsorami, krajową kadrą zarządzającą w danej federacji piłkarskiej, współmałżonkami nie są traktowane, jako loty z drużyną. Wykonanie lotu o statusie lot z drużyną na finał należy wyraźnie zaznaczyć we wniosku o przydział czasu na start lub lądowanie w polu SI. Zapotrzebowanie na dany lot o statusie lot z drużyną na finał powinien zostać zweryfikowany z Europejską Federacją Piłki Nożnej (UEFA). W przypadku zmiany typu statku powietrznego, przewoźnik jest zobligowany do ponownego wystąpienia o przyznanie przydziału czasu na start lub lądowanie. The limitations are not applicable to: team flights in relation to the final match, air carriers that are home based at Warsaw Chopin Airport, scheduled flights of air carriers operating scheduled flights at Warsaw Chopin Airport, and HOSP, SAR, HUM, EMER, HEAD flights. Details of such flights must be included in the SI field for the slot request. A flight with a team participating in the Europa League Final is a flight carrying players and their substitutes, the team trainer and his assistants, the team management and others directly linked to the respective team, where the flight is operating from the respective team camp to the city where the match takes place and vice versa. Flights carrying VIPs, sponsors, management of the respective national football organization, spouses and relatives of the players are not considered as team flights. Final match team flights have to be clearly marked by the requesting carrier mentioning the team name in the SI field of the slot request. Requests for final match team flights should be crosschecked with UEFA. In case of changing the type of aircraft, the aircraft operator is obliged to request a new airport slot. 3.3 Samoloty parkujące dłużej niż dopuszczalne limity postoju Aircraft parking longer than the limited ground time Wnioski o parkowanie przez czas dłuższy niż określony w pkt. 3.2 muszą być skierowane z wyprzedzeniem do koordynatora rozkładów lotów, tj. ACL. Koordynator rozkładów lotów ACL, potwierdzi slot po uzgodnieniu z operatorem lotniska. Dla samolotów związanych z finałem Ligi Europy, których czas postoju jest dłuższy niż określony w pkt. 3.2 zostanie dedykowanych 20 (liczba może ulec zmianie) stanowisk postojowych kodu C. 3.4 Loty w dniu meczu finału Ligi Europy Europa League final match flights Loty związane z finałem Ligi Europy w dniu meczu to loty, których przylot i odlot z lotniska Chopina w Warszawie ma miejsce w ramach 24 godzin wokół godziny rozpoczęcia meczu. Do takich lotów stosuje się następujące ustalenia: - operatorzy statków powietrznych są zobowiązani przygotować karty pokładowe na odlot i przesłać odpowiednie potwierdzenie do agenta obsługi naziemnej, obsługującego dany lot; - dla zapewnienia sprawnej obsługi pasażerów na odlot zaleca się, aby pasażerowie posiadali minimum bagażu rejestrowanego; - we wniosku o przyznanie czasu na start lub lądowanie w polu SI należy wyraźnie wpisać zwrot MATCH DAY i wskazać nazwę TOUR OPERATORA oraz skróconą nazwę DRUŻYNY, której kibice są przewożeni; - dla operacji odlotów z lotniska Chopina w Warszawie operatorzy są zobowiązani do posiadania slotu w porcie docelowym, gwarantujący minimalny postój na lotnisku; - sloty na lotnisku Chopina w Warszawie mogą być przyznane wyłącznie operatorom, którzy mają zapewnioną obsługę agenta obsługi naziemnej. All requests for ground times longer than the limited times specified in paragraph 3.2 must be made to the ACL slot coordinator, in advance. ACL will liaise with the relevant airport operator for approval. For aeroplanes related to Europa League final of which the duration of stay is longer than specified in point 3.2, 20 (the number may change) code C aircraft parking stands shall be dedicated. An Europa League Final Match Day is a flight which arrives to or departs from Warsaw Chopin Airport within 24 hours of the commencement of the match. The following provisions apply to such flights: - aircraft operators are obliged to issue the return boarding passes for passengers and send the passenger manifest to the designated handling operator; - it is recommended that passengers should have minimum registered baggage for departure in order to have quick departure procedure in the terminal; - MATCH DAY must be clearly marked as well as TOUR OPERATOR and abbreviated name of the TEAM of which the fans are carried must be indicated by the requesting carrier mentioning in the SI field of the slot request; - for departures from Warsaw Chopin Airport aircraft operators are obliged to have the slot cleared in the destination airport to guarantee a minimum stay in the airport; - slots at Warsaw Chopin Airport may be allocated only to those operators for which the groung handling agent services have been approved. 3.5 Lotnisko Chopina w Warszawie nie może być brane pod uwagę, jako lotnisko zapasowe w dniu meczu, tj. 27 maja 2015 r. Warsaw Chopin Airport must not be considered as alternative airport for diversion on the match day, i. e. on 27 May Zapewnienie obsługi naziemnej na lotnisku Chopina w Warszawie Provision of Ground Handling at Warsaw Chopin Airport Przewoźnicy lotniczy zobowiązani są do kontaktu z agentem obsługi naziemnej z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem przed planowanym przylotem, aby upewnić się, iż wszystkie niezbędne szczegóły związane z operacją lotniczą zostały zorganizowane i potwierdzone, w tym tankowanie. Przewoźnik zobowiązany jest do potwierdzenia posiadania przez agenta obsługi naziemnej dyszla umożliwiającego holowanie statku powietrznego. Agent obsługi naziemnej prześle potwierdzenie możliwości wykonania obsługi naziemnej, wymieniając wszystkie jej szczegóły. Wszystkie usługi zapewniane przez agentów obsługi naziemnej należy zamawiać z wyprzedzeniem. Agent obsługi naziemnej nie gwarantuje możliwości wykonania obsługi naziemnej, na którą zgłoszenie zapotrzebowania nastąpiło po przylocie do portu lotniczego oraz może odmówić wykonania takiej obsługi. Obsługa naziemna przewoźników lotniczych posiadających potwierdzenie możliwości wykonania obsługi, będzie wykonywana priorytetowo. Aircraft operators are obliged to contact with ground handling company at least one week before scheduled arrival to ensure that all necessary details for the operation are arranged and cleared including refuelling. The air carrier is obliged to confirm that the ground handling agent is in possession of a tow bar enabling aircraft towing. The ground handling company will send the confirmation of handling service with the specified details of service. All ground handling services must be ordered in advance. Ground handling agent will not guarantee any services requested after arrival at the airport and may refuse the performance of this kind of service. Aircraft operators with confirmed handling service will be given priority. 25 MAY 2015 SUP 33/15

5 TYMCZASOWE ZASADY DLA LOTNISKA CHOPINA W WARSZAWIE (EPWA/WAW) PODCZAS FINAŁU LIGI EUROPY 2014/2015 W PIŁCE NOŻNEJ TEMPORARY RULES FOR WARSAW CHOPIN AIRPORT (EPWA/WAW) DURING 2014/2015 UEFA EUROPA LEAGUE FINAL STRONA 1-3 PAGE 1-3 Zaleca się, aby wszelkie opłaty lotniskowe, koszty paliwa oraz obsługi naziemnej były regulowane przed przybyciem do portu lotniczego w formie przedpłaty stosownej do zamówionego zakresu obsługi. Korekty płatności będą dokonywane w przeciągu 21 dni od daty operacji lotniczej. Przewoźnik lotniczy, którego statek powietrzny jest zaparkowany, a załoga opuszcza go na okres dłuższy niż 60 minut, powinien zapewnić przedstawiciela posiadającego upoważnienie i wiedzę umożliwiającą zmianę stanowiska postojowego statku powietrznego w krótkim czasie. Dane kontaktowe, do ww. przedstawiciela powinny zostać dostarczone agentowi obsługi naziemnej. It is recommended that all airport, fuel and handling fees should be performed in the form of pre-payment before the arrival of the flight according to the service request. The corrections will be made after 21 days of the flight operation. Aircraft operators with parked aircraft and where crew have left the aircraft for a period greater than 60 minutes should ensure that a representative is appointed with the authority and expertise to move the aircraft at short notice. Contact details should be provided to the ground handling company. 4. INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION Statki powietrzne, które uzyskały zgodę na przedłużenie pobytu (zgodnie z pkt. 3.3) na lotnisku powyżej czasu wyszczególnionego w pkt. 3.2 będą poinstruowane przez agenta obsługi naziemnej o możliwej zmianie stanowiska postojowego na tymczasowe po zakończonym zejściu pasażerów i rozładunku statku powietrznego oraz powrocie na stanowisko postojowe, przy którym będzie realizowane wejście pasażerów i załadunek statku powietrznego. Aircraft which are granted permission to extend (according to point 3.3) their stay at the airport above the time specified in point 3.2 are instructed by ground handling agent about a possible change of parking position to a temporary stand after de-boarding and return to the boarding parking position. - KONIEC - - END - SUP 33/15 25 MAY 2015

6 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 34/15 (ENR 5) Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: SKOKI SPADOCHRONOWE - KAZIMIERZ BISKUPI (EPKB) Obowiązuje od / Effective from 01 MAY 2015 Obowiązuje do / Effective to 23 JUL 2015 PARACHUTE JUMPS - KAZIMIERZ BISKUPI (EPKB) 1. TERMIN DATES do to CZAS (UTC) TIME (UTC) Zgodnie z Planem Użytkowania Przestrzeni Powietrznej (AUP). According to the Airspace Use Plan (AUP). 3. REJON OGRANICZEŃ LOTÓW (EA 119) FLIGHT RESTRICTION AREA (EA 119) Rejon wyznaczony na potrzeby zabezpieczenia skoków spadochronowych. Wlot do rejonu możliwy po uzyskaniu zgody organizatora skoków. The area is designated for securing parachute jumps. Entry into the area is possible after obtaining permission from the organiser of the jumps. Granice poziome: Lateral limits: Koło o promieniu 4 NM i środku w punkcie: 52 19'09,4"N '01"E Circle of 4 NM radius centred on point: 52 19'09.4"N '01"E Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: FL 95 Lower limit: FL 95 Górna granica: FL 145 Upper limit: FL 145 oraz MATZ POWIDZ (EPPW), ATZ KAZIMIERZ BISKUPI (EPKB). and POWIDZ (EPPW) MATZ, KAZIMIERZ BISKUPI (EPKB) ATZ. 4. ORGANIZATOR SKOKÓW SPADOCHRONOWYCH ORGANISER OF PARACHUTE JUMPS Sky Camp Sp. z o.o. Tel. kom.: Sky Camp Sp. z o.o. Mobile: INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION 5.1 Rejon EA 119 wydzielony jest z przestrzeni odpowiedzialności służb ACC WARSZAWA. 5.2 Loty w strefie TSA 08E mogą być wykonywane zgodnie z zasadami opublikowanymi w AIP Polska ENR pkt Rejon EA 119 nie posiada priorytetu w stosunku do TRA 50, EA 112 oraz ćwiczeń lotnictwa wojskowego. 5.4 Loty oraz skoki spadochronowe w MATZ EPPW mogą być realizowane po uzyskaniu zgody TWR POWIDZ (EPPW). 5.5 Loty w rejonie ograniczeń powinny być wykonywane przez użytkownika zgodnie z przepisami dla lotów VFR z prędkościami zapewniającymi możliwość zauważenia innego ruchu lub przeszkody (z prędkością nie większą niż 250 kt IAS), w czasie wystarczającym aby uniknąć kolizji z ruchem poza strefą. Operacje będą wykonywane z dala od przydzielonych granic strefy, bez ich naruszania. 5.6 Rejon EA 119 podlega procedurze zamawiania i aktywacji przez organizatora skoków zgodnie z AIP Polska ENR pkt 4 oraz pkt Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności rejonu EA 119 będą dostępne w AMC Polska tel.: EA 119 is segregated within the airspace of responsibility of WARSZAWA ACC. Flights within TSA 08E may be performed in accordance with the procedures published in AIP Poland ENR point 7.7. EA 119 has no priority over TRA 50, EA 112 and air force exercices. Flights and parachute jumps may be carried out after obtaining permission from POWIDZ TWR (EPPW). Flights within the flight restriction area should be conducted by the user under VFR at speeds giving adequate opportunity to observe other traffic and any obstacles (not more than 250 kt IAS) in time to avoid a collision outside the area. Flight operations will be carried out away from the assigned boundaries of the area and without infringing them. EA 119 is to be requested and activated by the organiser of the jumps according to the procedure described in AIP Poland, ENR points 4 and 5.1. Detailed information on the real activity time of EA 119 will be available from AMC Poland, phone: Patrz: mapa na odwrocie. See: chart overleaf. - KONIEC - - END - SUP 34/15 01 MAY 2015

7

8

9 O40. MIĘDZYNARODOWE SZYBOWCOWE MISTRZOSTWA POLSKI W KLASIE OTWARTEJ - TURBIA (EPST)GRANI25 40TH INTERNATIONAL POLISH GLIDING CHAMPIONSHIPS IN THE OPEN CLASS - TURBIA (EPST) STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 35/15 (ENR 5) Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: MIĘDZYNARODOWE SZYBOWCOWE MISTRZOSTWA POLSKI W KLASIE OTWARTEJ - TURBIA (EPST) Obowiązuje od / Effective from 11 MAY 2015 Obowiązuje do / Effective to 24 MAY TH INTERNATIONAL POLISH GLIDING CHAMPIONSHIPS IN THE OPEN CLASS - TURBIA (EPST) 1. TERMIN 1. DATE do to CZAS (UTC) 2. TIME (UTC) SS SS 3. REJON INTENSYWNYCH LOTÓW SZYBOWCÓW 3. AREA OF INTENSIVE GLIDING Granice poziome (WGS-84): Lateral limits (WGS-84): '00"N '00"E '00"N '00"E '00"N '15"E dalej na południe wzdłuż granicy polskiej do punktu: '26"N '05"E '00"N '00"E '00"N '00"E '00"N '00"E '00"N '00"E '00"N '15"E then southbound along the Polish border to the point: '26"N '05"E '00"N '00"E '00"N '00"E Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: Lower limit: Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 Uwaga: rejon lotów nie podlega rezerwacji w AMC Polska. Note: the flying area is not subject to ordering in AMC Poland. 4. REJON LOTÓW SZYBOWCÓW W TMA RZESZÓW 4. GLIDING AREA WITHIN RZESZÓW TMA EA 121 EA 121 Granice poziome (WGS-84): Lateral limits (WGS-84): '20"N '14"E '51"N '55"E '36"N '46"E '44"N '53"E '37"N '13"E '20"N '14"E '20"N '14"E '51"N '55"E '36"N '46"E '44"N '53"E '37"N '13"E '20"N '14"E Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: 6500 ft AMSL Lower limit: 6500 ft AMSL Górna granica: FL 85 Upper limit: FL 85 Czas aktywności: zgodnie z publikacją w AUP, pomiędzy Real activity time: according to the Airspace Use Plan (AUP), between WŁADZE ODPOWIEDZIALNE ZA ORGANIZACJĘ 5. AUTHORITIES RESPONSIBLE FOR ORGANIZATION Aeroklub Stalowowolski Tel. kom.: Tel./Faks: Stalowowolski Aero Club Mobile: Phone/Fax: SUP 35/15 11 MAY 2015

10 STRONA 1-2 PAGE MIĘDZYNARODOWE SZYBOWCOWE MISTRZOSTWA POLSKI W KLASIE OTWARTEJ - TURBIA (EPST) 40TH INTERNATIONAL POLISH GLIDING CHAMPIONSHIPS IN THE OPEN CLASS - TURBIA (EPST) 6. INFORMACJE DODATKOWE 6. ADDITIONAL INFORMATION 6.1 Rejon EA 121 jest wydzielony w przestrzeni odpowiedzialności służb TWR EPRZ. Wykorzystanie rejonu organizator mistrzostw ma obowiązek uzgodnić nie później niż na jedną godzinę przed rozpoczęciem lotów z kontrolerem TWR EPRZ, tel.: , Rejon lotów EA podlega procedurze zamawiania i aktywacji przez organizatora zgodnie z AIP Polska ENR pkt. 4 oraz pkt Załogi szybowców wykonujących loty w ramach mistrzostw mają obowiązek omijania CTR, TMA, MATZ, EP D, EP P, rejonów ograniczeń lotów (EA, ROL) oraz stref skoków spadochronowych (patrz NOTAM). 6.4 Loty w rejonie ograniczeń lotów powinny być wykonywane przez użytkowanika zgodnie z przepisami dla lotów VFR z prędkościami zapewniającymi możliwość zauważenia innego ruchu lub przeszkody (z prędkością nie większą niż 250 kt IAS), w czasie wystarczającym aby uniknąć kolizji z ruchem poza strefą. Operacje należy wykonywać z dala od przydzielonych granic rejonu, bez ich naruszania. 6.5 AMC Polska ograniczy dostępność stref TSA, TRA 10 B, C oraz tras MRT w przedziale wysokości - FL 95 w rejonie intensywnych lotów szybowców. 6.6 Szczegółowe informacje dotyczące lotów szybowców oraz rzeczywistego czasu aktywności rejonu EA 121 będą dostępne w AMC Polska, tel.: EA 121 is designated in the area of responsibility of EPRZ TWR. The organiser of the championships is obliged to coordinate the use of EA not later than one hour prior to the commencement of flights with the EPRZ TWR controller, phone: , EA will be ordered and activated by the organiser in accordance with AIP Poland ENR points 4 and Crews of gliders participating in the championships are to avoid CTRs, TMAs, MATZs, EP D and EP P areas as well as flight restriction areas (EA, ROL) and parachute jumping areas (see NOTAMs). 6.4 Flights within the flight restriction area shall be performed by the user under VFR at speeds ensuring the ability to spot other traffic or obstacle (at speeds not greater than 250 kt IAS), within the time sufficient to avoid a collision. The operations shall be performed away from the designated area boundaries and without infringing them. 6.5 AMC Poland will limit the availability of TSAs, TRA 10 B, C and MRT routes between - FL 95 within the area of intensive gliding. 6.6 Detailed information on glider flights and real activity time of EA 121 will be available at AMC Poland, phone: Patrz: mapa. See:chart. - KONIEC - - END - 11 MAY 2015 SUP 35/15

11

12 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 36/15 (AD 2 EPLL) Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: PRACE BUDOWLANE NA LOTNISKU ŁÓDŹ - LUBLINEK (EPLL) Obowiązuje od / Effective from 15 OCT 2015 Obowiązuje do / Effective to 18 OCT 2015 CONSTRUCTION WORKS AT ŁÓDŹ - LUBLINEK (EPLL) AERODROME Na terenie lotniska będą prowadzone prace polegające na renowacji nawierzchni RWY 07L/25R, mające wpływ na użytkowanie lotniska. Within the aerodrome area, works will be carried out incorporating surface renovation of RWY 07L/25R, affecting the use of the aerodrome. 1. TERMIN DATE Planowane rozpoczęcie prac: Planowane zakończenie prac: ZAKRES PRAC SCOPE OF WORKS Renowacja nawierzchni RWY 07L/25R na odcinku m od THR 25R w kierunku THR 07L. Date of commencement of works: Date of completion of works: Renovation of RWY 07L/25R surface along the section m from THR 25R in the direction of THR 07L. 3. OGRANICZENIA I UTRUDNIENIA LIMITATIONS AND OBSTRUCTIONS Przez cały okres trwania prac niedostępna będzie RWY 07L/25R dla statków powietrznych. 4. INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION Wszelkie dane dotyczące ograniczeń i utrudnień będą publikowane za pomocą NOTAM. RWY 07L/25R will not be available for aircraft during the whole period of works. Any details related to limitations and obstructions will be published by NOTAM. Patrz: mapa na odwrocie. See: chart overleaf. - KONIEC - - END - SUP 36/15 15 OCT 2015

13 STRONA 2 PAGE 2 SUP 36/15

14 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 37/15 (ENR 5) Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: ĆWICZENIE SIŁ POWIETRZNYCH SŁOWACJI - STRELA Obowiązuje od / Effective from 12 MAY 2015 Obowiązuje do / Effective to 14 MAY 2015 THE SLOVAK AIR FORCE MILITARY EXERCISE - STRELA TERMIN DATE do to CZAS (UTC) TIME (UTC) Zgodnie z Planem Użytkowania Przestrzeni Powietrznej (AUP). Planowane godziny aktywności stref TSA i rejonów ograniczeń lotów (EA): : , , oraz : , , oraz : , , (termin zapasowy). According to the Airspace Use Plan (AUP). Planned activity time of the TSAs and flight restriction areas (EAs): : , , and : , , and : , , (alternative time). 3. REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW (EA EA 108) FLIGHT RESTRICTION AREAS (EA EA 108) Loty w rejonach ograniczeń lotów mogą wykonywać tylko statki powietrzne biorące udział w ćwiczeniu. EA 106 EA 106 Granice poziome: Lateral limits: 1. 54º40 45 N 016º16 57 E 2. 54º50 20 N 016º55 50 E 3. 54º43 13 N 017º43 09 E 4. 54º33 00 N 017º45 00 E 5. 54º24 00 N 017º36 00 E 6. 54º19 40 N 017º07 00 E 7. 54º30 00 N 016º28 00 E 1. 54º40 45 N 016º16 57 E Flights within the flight restriction areas may be performed by aircraft participating in the exercise only º40 45 N 016º16 57 E 2. 54º50 20 N 016º55 50 E 3. 54º43 13 N 017º43 09 E 4. 54º33 00 N 017º45 00 E 5. 54º24 00 N 017º36 00 E 6. 54º19 40 N 017º07 00 E 7. 54º30 00 N 016º28 00 E 1. 54º40 45 N 016º16 57 E Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: FL 95 Lower limit: FL 95 Górna granica: FL 305 Upper limit: FL 305 EA 107 EA 107 Granice poziome: 1. 54º19 40 N 017º07 00 E 2. 54º24 00 N 017º36 00 E 3. 54º13 00 N 017º53 00 E 4. 54º05 00 N 017º41 00 E 1. 54º19 40 N 017º07 00 E Lateral limits: 1. 54º19 40 N 017º07 00 E 2. 54º24 00 N 017º36 00 E 3. 54º13 00 N 017º53 00 E 4. 54º05 00 N 017º41 00 E 1. 54º19 40 N 017º07 00 E Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: FL 125 Lower limit: FL 125 Górna granica: FL 245 Upper limit: FL 245 SUP 37/15 12 MAY 2015

15 STRONA 1-2 PAGE 1-2 ĆWICZENIE SIŁ POWIETRZNYCH SŁOWACJI - STRELA THE SLOVAK AIR FORCE MILITARY EXERCISE - STRELA EA 108 EA 108 Granice poziome: Lateral limits: 1. 54º40 45 N 016º16 57 E 2. 54º30 00 N 016º28 00 E 3. 54º19 40 N 017º07 00 E 4. 54º13 00 N 016º43 00 E 5. 54º30 57 N 016º02 07 E 1. 54º40 45 N 016º16 57 E Granice pionowe: 1. 54º40 45 N 016º16 57 E 2. 54º30 00 N 016º28 00 E 3. 54º19 40 N 017º07 00 E 4. 54º13 00 N 016º43 00 E 5. 54º30 57 N 016º02 07 E 1. 54º40 45 N 016º16 57 E Vertical limits: Dolna granica: FL 115 Lower limit: FL 115 Górna granica: FL 225 Upper limit: FL REJONY DZIAŁAŃ NIEBEZPIECZNYCH NAD WODAMI OTWARTYMI DANGER ACTIVITY AREAS OVER OPEN WATER Ćwiczenia wojskowe zlokalizowane w przestrzeni powietrznej nad wodami otwartymi w rejonach oznaczonych jako Ustka Alfa i Ustka Bravo, w których będzie prowadzona wojskowa działalność niebezpieczna dla lotnictwa cywilnego. Cywilne służby ATS niedostępne. Military exercises located over open water airspace within the areas designated as Ustka Alfa and Ustka Bravo within which military dangerous activities for civil operations will be carried out. Civil ATS unavailable. Rejon działań niebezpiecznych - Ustka Alfa Danger activity area - Ustka Alfa Granice poziome: Lateral limits: 1. 54º30 57 N 016º02 07 E 1. 54º30 57 N 016º02 07 E 2. 54º45 50 N 016º10 00 E 2. 54º45 50 N 016º10 00 E 3. 54º40 45 N 016º16 57 E 3. 54º40 45 N 016º16 57 E 1. 54º30 57 N 016º02 07 E 1. 54º30 57 N 016º02 07 E Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: FL 115 Lower limit: FL 115 Górna granica: FL 225 Upper limit: FL 225 Rejon działań niebezpiecznych - Ustka Bravo Danger activity area - Ustka Bravo Granice poziome: Lateral limits: 1. 54º45 50 N 016º10 00 E. 54º45 50 N 016º10 00 E 2. 54º52 45 N 016º42 00 E 2. 54º52 45 N 016º42 00 E 3. 54º50 20 N 016º55 50 E 3. 54º50 20 N 016º55 50 E 4. 54º40 45 N 016º16 57 E 4. 54º40 45 N 016º16 57 E 1. 54º45 50 N 016º10 00 E 1. 54º45 50 N 016º10 00 E Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: FL 195 Lower limit: FL 195 Górna granica: FL 305 Upper limit: FL 305 oraz and EP D53, EP TSA D303, EP TSA D304 oraz EP TSA 14 A, B, C. EP D53, EP TSA D303, EP TSA D304 and EP TSA 14 A, B, C. Rejony działań niebezpiecznych (Ustka Alfa i Ustka Bravo) będą aktywne zgodnie z godzinami aktywności rejonów ograniczeń lotów (EA). Za bezpieczeństwo i dowodzenie działaniami w tych rejonach odpowiada odpowiedni terytorialnie Punkt Naprowadzania lub Stanowisko Dowodzenia Centralnego Poligonu Sił Powietrznych Ustka (SD CP SP Ustka). 5. ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA RADIO COMMUNICATION Znak wywoławczy: BABINIEC Call sign: BABINIEC Częstotliwość: 122,000 MHz Frequency: MHz The danger activity areas (Ustka Alfa and Ustka Bravo) will be active according to the activity hours of the flight restrction areas (EAs). A relevant Control Post or Command Post of the Central Air Force Training Ground in Ustka (SD CP SP Ustka) are responsible for the security and command of the activities within the areas. 6. ORGANIZATOR ĆWICZENIA EXERCISE ORGANISER Inspektorat Szkolenia DG RSZ Training Inspectorate DG RSZ Tel. kom.: Mobile: UTRZYMYWANIE ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ RADIO COMMUNICATION 7.1 Załogi wykonujące loty powyżej FL 95 poza rejonami ograniczeń lotów (EA) oraz rejonami działań niebezpiecznych (Ustka Alfa i Ustka Bravo) będą utrzymywać łączność radiową z odpowiednimi sektorami kontroli obszaru OAT/ACC WARSZAWA na częstotliwościach opublikowanych w AIP Polska ENR Crews conducting flights above FL 95 outside the flight restriction areas (EAs) and the danger activity areas (Ustka Alfa and Ustka Bravo) will maintain radio communication with relevant OAT/WARSZAWA ACC sectors on the frequencies published in AIP Poland ENR MAY 2015 SUP 37/15

16 ĆWICZENIE SIŁ POWIETRZNYCH SŁOWACJI - STRELA THE SLOVAK AIR FORCE MILITARY EXERCISE - STRELA STRONA 1-3 PAGE Załogi statków powietrznych wykonujące loty w rejonach ograniczeń lotów (EA) oraz rejonach działań niebezpiecznych (Ustka Alfa i Ustka Bravo) będą utrzymywać łączność radiową z odpowiednim terytorialnie Punktem Naprowadzania lub SD CP SP Ustka. Crews conducting flights within the flight restriction areas (EAs) and the danger activity areas (Ustka Alfa and Ustka Bravo) will maintain radio communication with the appropriate Control Post or SD CP SP Ustka. 8. ORGANIZACJA RUCHU LOTNICZEGO ORGANIZATION OF AIR TRAFFIC 8.1 Rejony ograniczeń lotów (EA) oraz rejony działań niebezpiecznych (Ustka Alfa i Ustka Bravo) wydzielone są z przestrzeni odpowiedzialności służb APP GDAŃSK oraz ACC WARSZAWA. 8.2 Lotniska operacyjne dla samolotów uczestniczących w ćwiczeniu: MALBORK (EPMB) i zapasowe ŚWIDWIN (EPSN). 8.3 Przeloty samolotów z lotnisk bazowania do/z rejonów ograniczeń lotów (EA) oraz rejonów działań niebezpiecznych (Ustka Alfa i Ustka Bravo) będą wykonywane na podstawie planu lotu (FPL). 8.4 Załogi statków powietrznych wykonujących loty w rejonach ograniczeń lotów (EA) oraz rejonach działań niebezpiecznych (Ustka Alfa i Ustka Bravo) będą utrzymywały odległość 500 ft od dolnej i górnej granicy rejonów lotów w przedziale wysokości FL 95 - FL 285, 1500 ft powyżej FL 285 oraz 3,5 NM bufora poziomego wewnątrz rejonów. The flight restriction areas (EAs) and danger activity areas (Ustka Alfa and Ustka Bravo) are designated from the area of responsibility of GDAŃSK APP and WARSZAWA ACC. Operational aerodromes for aircraft taking part in the exercise: MALBORK (EPMB) and ŚWIDWIN (EPSN) as an alternate aerodrome. Flights of aircraft from the base aerodromes to/from the flight restriction areas (EAs) and danger activity areas (Ustka Alfa and Ustka Bravo) will be carried out on the basis of the FPLs. Crews conducting flights within the flight restriction areas (EAs) and danger activity areas (Ustka Alfa and Ustka Bravo) will maintain 500 ft distance from the upper and lower limits of the flying areas between FL 95 and FL 285, 1500 ft above FL 285, and 3.5 NM laterally within the EAs. 9. INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION 9.1 Rejony ograniczeń lotów (EA) podlegają procedurze zamawiania i aktywacji zgodnie z AIP Polska ENR pkt 4 oraz pkt 5.2 przez MIL ARO EPMB. 9.2 Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności rejonów ograniczeń lotów (EA) oraz rejonów działań niebezpiecznych (Ustka Alfa i Ustka Bravo) będą dostępne w AMC Polska (ASM-3), tel.: The flight restriction areas (EAs) will be ordered by the EPMB MIL ARO according to the procedure described in AIP Poland, ENR point 4 and point 5.2. Detailed information on the real activity time of the flight restriction areas (EAs) and danger activity areas (Ustka Alfa and Ustka Bravo) will be available at AMC Poland (ASM-3), phone: Patrz: mapy. See: charts. - KONIEC - - END - SUP 37/15 12 MAY 2015

17

18

19 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 38/15 (ENR 5) Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: ZGRUPOWANIE POLIGONOWE MILITARY EXERCISE GROUPING Obowiązuje od / Effective from 13 MAY 2015 Obowiązuje do / Effective to 14 MAY TERMIN DATE do to CZAS (UTC) TIME (UTC) Planowana aktywność rejonu ograniczeń lotów w godz Planned activity of the flight restriction area: between 0900 and REJON OGRANICZEŃ LOTÓW (EA 117) FLIGHT RESTRICTION AREA (EA 117) Rejon ograniczeń lotów wydzielony na potrzeby lotów wojskowych statków powietrznych. Wlot do rejonu możliwy w przerwach między lotami, po uzgodnieniu z organizatorem. The flight restriction area is segregated for flights of military aircraft. Entry into the area is possible during breaks between flights by arrangement with the organiser. Granice poziome: '21"N '56"E '16"N '24"E '03"N '03"E '00"N '21"E '08"N '54"E '00"N '00"E '00"N '21"E '21"N '56"E Lateral limits: '21"N '56"E '16"N '24"E '03"N '03"E '00"N '21"E '08"N '54"E '00"N '00"E '00"N '21"E '21"N '56"E Granice pionowe: Vertical limits: Dolna granica: 2000 ft AMSL Lower limit: 2000 ft AMSL Górna granica: FL 245 Upper limit: FL 245 z wyłączeniem EP D27. excluding EP D WŁADZE ODPOWIEDZIALNE ZA ORGANIZACJĘ AUTHORITIES RESPONSIBLE FOR ORGANIZATION Jednostka Wojskowa Nr 4101 Tel. kom.: Military Unit No Mobile: INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION 5.1 Rejon ograniczeń lotów EA 117 wydzielony jest w przestrzeni odpowiedzialności służby FIS POZNAŃ/ACC WARSZAWA. 5.2 EA 117 podlega procedurze zamawiania i aktywacji zgodnie z AIP Polska ENR pkt 4 oraz pkt 5.1 przez organizatora lotów. 5.3 Loty w EA 117 będą wykonywane z prędkością większą niż 250 kt IAS, a załogi statków powietrznych wykonujące loty mają obowiązek utrzymywać odległość 500 ft od górnej i dolnej granicy rejonu oraz 3,5 NM bufora poziomego wewnątrz rejonu. 5.4 EA 117 posiada priorytet w stosunku do innych przedsięwzięć lotniczych oraz struktur przestrzeni powietrznej. 5.5 W przypadku złych warunków atmosferycznych górna granica pionowa EA 117 może zostać obniżona do FL Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności EA 117 będą dostępne w AMC Polska tel.: The flight restriction area EA 117 is segregated within the airspace of responsibility of POZNAŃ FIS/WARSZAWA ACC. EA 117 is to be requested and activated by the organiser of flights according to the procedure described in AIP VFR ENR 2.7, points 4 and 5.1. Flights within EA 117 will be conducted at speeds greater than 250 kt IAS. Crews conducting the flights are obliged to maintain a distance of 500 ft from the upper and lower limits of the area and a horizontal buffer of 3.5 NM within the area. EA 117 has priority over other flying activities and airspace structures. In the event of adverse weather conditions the upper limit of EA 117 may be lowered to FL 175. Detailed information on the real activity time of EA 117 will be available from AMC Poland, phone: Patrz: mapa na odwrocie. See: chart overleaf. - KONIEC - - END - SUP 38/15 13 MAY 2015

20

21

22 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: , Fax: , AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: , Fax: , AFS: EPWWYNYX www: SUP 39/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 09 MAY 2015 Obowiązuje do / Effective to 26 JUL 2015 A - WYCZYNOWY OBÓZ PRZELOTOWY - MICHAŁKÓW B-MIĘDZYNARODOWE SZYBOWCOWE MISTRZOSTWA POLSKI W KLASIE STANDARD - MICHAŁKÓW C-MIĘDZYNARODOWE ZAWODY SZYBOWCOWE OSTRÓW GLIDE - MICHAŁKÓW A - PROFESSIONAL CRUISING CAMP - MICHAŁKÓW B - INTERNATIONAL POLISH GLIDING CHAMPIONSHIPS IN THE STANDARD CLASS - MICHAŁKÓW C - INTERNATIONAL OSTRÓW GLIDE GLIDING COMPETITION - MICHAŁKÓW 1. TERMINY DATES A) do B) do C) do A) to B) to C) to PLANOWANY CZAS AKTYWNOŚCI (UTC) PLANNED TIME OF ACTIVITY (UTC) SS SS 3. REJON INTENSYWNYCH LOTÓW SZYBOWCÓW AREA OF INTENSIVE GLIDING Granice poziome: Lateral limits: '46"N '21"E '08"N '31"E '00"N '00"E '00"N '00"E '00"N '22"E dalej na północ wzdłuż granicy polskiej do punktu: '46"N '21"E Granice pionowe: Dolna granica: Lower limit: Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 Uwaga: rejon lotów nie podlega rezerwacji w AMC Polska '46"N '21"E '08"N '31"E '00"N '00"E '00"N '00"E '00"N '22"E then northbound along the Polish border to the point: '46"N '21"E Vertical limits: Note: the flying area is not subject to ordering in AMC Poland. 4. REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW W TMA POZNAŃ NORTH (EA ) FLIGHT RESTRICTION AREAS WITHIN POZNAŃ NORTH TMA (EA ) Rejony wyznaczone na potrzeby zabezpieczenia lotów szybowców. Wlot do rejonów możliwy po uzyskaniu zgody organizatora zawodów. EA 131 EA 131 Granice poziome: Lateral limits: '22"N '50"E '37"N '29"E '28"N '32"E '33"N '16"E '59"N '46"E '49"N '00"E '28"N '47"E '22"N '50"E Granice pionowe: The areas are designated for the protection of glider flights. Entry into the areas is allowed only with the approval of the organiser of the competition '22"N '50"E '37"N '29"E '28"N '32"E '33"N '16"E '59"N '46"E '49"N '00"E '28"N '47"E '22"N '50"E Vertical limits: Dolna granica: 3500 ft AMSL Lower limit: 3500 ft AMSL Górna granica: 6500 ft AMSL Upper limit: 6500 ft AMSL Czas: zgodnie z publikacją w AUP ( UTC) Time: according to AUP ( UTC) SUP 39/15 09 MAY 2015

23 STRONA 1-2 PAGE 1-2 A - WYCZYNOWY OBÓZ PRZELOTOWY MICHAŁKÓW... A - PROFESSIONAL CRUISING CAMP - MICHAŁKÓW... EA 132 EA 132 Granice poziome: Lateral limits: '48"N '54"E '14"N '09"E '27"N '51"E '31"N '31"E '48"N '54"E '48"N '54"E '14"N '09"E '27"N '51"E '31"N '31"E '48"N '54"E Dolna granica: 3500 ft AMSL Lower limit: 3500 ft AMSL Granica górna: 6500 ft AMSL Upper limit: 6500 ft AMSL Uwaga: aktywny tylko w czasie realizacji operacji z RWY 28 - EPPO. Czas: zgodnie z publikacją w AUP ( UTC) EA 133 EA 133 Granice poziome: Lateral limits: '22"N '50"E '28"N '47"E '49"N '00"E '59"N '46"E '33"N '16"E '17"N '55"E '02"N '00"E '43"N '44"E '05"N '21"E '22"N '50"E Note: active only when EPPO RWY 28 flight operations are conducted. Time: according to AUP ( UTC) '22"N '50"E '28"N '47"E '49"N '00"E '59"N '46"E '33"N '16"E '17"N '55"E '02"N '00"E '43"N '44"E '05"N '21"E '22"N '50"E Dolna granica: 6500 ft AMSL Lower limit: 6500 ft AMSL Granica górna: FL 85 Upper limit: FL 85 Czas: zgodnie z publikacją w AUP ( UTC) Time: according to AUP ( UTC) EA 134 EA 134 Granice poziome: Lateral limits: '27"N '51"E '14"N '09"E '22"N '50"E '05"N '21"E '57"N '11"E '28"N '12"E '54"N '43"E '27"N '51"E '27"N '51"E '14"N '09"E '22"N '50"E '05"N '21"E '57"N '11"E '28"N '12"E '54"N '43"E '27"N '51"E Dolna granica: 6500 ft AMSL Lower limit: 6500 ft AMSL Granica górna: FL 85 Upper limit: FL 85 Uwaga: aktywny tylko w czasie realizacji operacji z RWY 28 - EPPO. Czas: zgodnie z publikacją w AUP ( UTC) Note: active only when EPPO RWY 28 flight operations are conducted. Time: according to AUP ( UTC) 5. REJON OGRANICZEŃ LOTÓW W MATZ EPPW FLIGHT RESTRICTION AREA WITHIN EPPW MATZ EA 135 EA 135 Granice poziome: Lateral limits: '45"N '46"E '16"N '22"E '19"N '54"E '48"N '00"E '45"N '46"E Granice pionowe: '45"N '46"E '16"N '22"E '19"N '54"E '48"N '00"E '45"N '46"E Vertical limits: Dolna granica: 5500 ft AMSL Lower limit: 5500 ft AMSL Górna granica: FL 75 Upper limit: FL 75 Czas: zgodnie z publikacją w AUP ( UTC) Time: according to AUP ( UTC) 6. WŁADZE ODPOWIEDZIALNE ZA ORGANIZACJĘ AUTHORITIES RESPONSIBLE FOR ORGANIZATION Aeroklub Ostrowski Tel./faks: Tel. kom: Ostrowski Aero Club Phone/Fax: Mobile: MAY 2015 SUP 39/15

24 A - WYCZYNOWY OBÓZ PRZELOTOWY MICHAŁKÓW... A - PROFESSIONAL CRUISING CAMP - MICHAŁKÓW... STRONA 1-3 PAGE INFORMACJE DODATKOWE ADDITIONAL INFORMATION 7.1 Rejony ograniczeń lotów (EA ) wydzielone są z przestrzeni odpowiedzialności służb APP POZNAŃ. Wykorzystanie rejonów ograniczeń lotów (EA ) organizator mistrzostw ma obowiązek uzgodnić nie później niż jedną godzinę przed rozpoczęciem lotów z kontrolerem APP POZNAŃ, tel.: Rejon ograniczeń lotów (EA 135) wydzielony jest z przestrzeni odpowiedzialności służb TWR EPPW. Wykorzystanie rejonu ograniczeń lotów (EA 135) organizator mistrzostw ma obowiązek uzgodnić nie później niż jedną godzinę przed rozpoczęciem lotów z kontrolerem TWR EPPW, tel.: Rejony ograniczeń lotów EA podlegają procedurze zamawiania i aktywacji zgodnie z AIP Polska ENR pkt 4 oraz pkt Loty w rejonach ograniczeń powinny być wykonywane przez użytkownika zgodnie z przepisami dla lotów VFR z prędkościami zapewniającymi możliwość zauważenia innego ruchu lub przeszkody (z prędkością nie większą niż 250 kt IAS), w czasie wystarczającym, aby uniknąć kolizji z ruchem poza rejonem. Operacje należy wykonywać z dala od przydzielonych granic strefy, bez ich naruszania. 7.5 Załogi szybowców wykonujących loty w ramach mistrzostw/zawodów mają obowiązek omijania TMA, CTR, CTA, MATZ, EP D, EP P oraz rejonów ograniczeń lotów (EA). 7.6 Podczas lotów szybowców AMC Polska ograniczy dostępność stref TSA, TFR oraz tras MRT w przedziale wysokości - FL 95 w rejonie lotów szybowców. 7.7 Szczegółowe informacje dotyczące lotów szybowców oraz rzeczywistego czasu aktywności rejonów ograniczeń będą dostępne w AMC Polska, tel.: Flight restriction areas EA ( ) designated within the airspace under responsibility of POZNAŃ APP. The organizer of championships is obliged to coordinate the use of flight restriction area (EA ) not later than one hour prior to the commencement of flights with POZNAŃ APP controller, phone: Flight restriction area EA (135) designated within the airspace under responsibility of TWR EPPW. The organizer of championships is obliged to coordinate the use of flight restriction area (EA 135) not later than one hour prior to the commencement of flights with EPPW TWR controller, phone: Flight restriction areas EA will be ordered and activated by the organiser in accordance with AIP Poland ENR 2.2.3, points 4 and 5.2. Flights within flight restriction areas will be performed by aircraft under VFR at speeds ensuring a possibility of noticing other traffic or obstacle (at speeds not greater than 250 kt IAS) in time sufficient to avoid a collision with the traffic outside the area. The operations will be performed away from the assigned area boundaries, without infringing them. Crews of gliders participating in the championships are to avoid TMA, CTR, CTA, MATZ, EP D, EP P and other flight restriction areas (EAs). AMC Poland will limit the availability of TSA areas and MRT routes between - FL 95 within the gliding areas. Detailed information on glider flights and the activity of flight restriction area will be available at AMC Poland, phone: Patrz: mapy. See:charts. - KONIEC - - END - SUP 39/15 09 MAY 2015

1. TERMINY 1. DATES do to

1. TERMINY 1. DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY DATES do to CZAS (UTC) TIME (UTC)

1. TERMINY DATES do to CZAS (UTC) TIME (UTC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 21/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 08 JUN 2015 Obowiązuje do / Effective to 19 JUN 2015

MIL SUP 21/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 08 JUN 2015 Obowiązuje do / Effective to 19 JUN 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 60/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 11 AUG 2016 Obowiązuje do / Effective to 15 AUG 2016

MIL SUP 60/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 11 AUG 2016 Obowiązuje do / Effective to 15 AUG 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY 1. DATES do to

1. TERMINY 1. DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE WOJSKOWE USTKA (EP D53) MILITARY EXERCISE USTKA (EP D53)

ĆWICZENIE WOJSKOWE USTKA (EP D53) MILITARY EXERCISE USTKA (EP D53) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE do to CZAS (UTC) TIME (UTC)

1. TERMIN DATE do to CZAS (UTC) TIME (UTC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE Od do From to CZAS (UTC) TIME (UTC)

1. TERMIN DATE Od do From to CZAS (UTC) TIME (UTC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 24/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 08 JUN 2015 Obowiązuje do / Effective to 19 JUN 2015

MIL SUP 24/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 08 JUN 2015 Obowiązuje do / Effective to 19 JUN 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 16/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 MAY 2015 Obowiązuje do / Effective to 26 JUN 2015

MIL SUP 16/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 MAY 2015 Obowiązuje do / Effective to 26 JUN 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE do to

1. TERMIN DATE do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 86/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 OCT 2016 Obowiązuje do / Effective to 03 JAN 2017

MIL SUP 86/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 OCT 2016 Obowiązuje do / Effective to 03 JAN 2017 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 54/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 07 SEP 2015 Obowiązuje do / Effective to 18 SEP 2015

MIL SUP 54/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 07 SEP 2015 Obowiązuje do / Effective to 18 SEP 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATES do to

1. TERMIN DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 26/14 (MIL ENR 5)

MIL SUP 26/14 (MIL ENR 5) STRONA -1 PAGE - 1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE 02-147 Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

VFR SUP 37/11 (VFR ENR) Obowiązuje od / Effective from 01 SEP 2011 Obowiązuje do / Effective to 29 NOV 2011 EST

VFR SUP 37/11 (VFR ENR) Obowiązuje od / Effective from 01 SEP 2011 Obowiązuje do / Effective to 29 NOV 2011 EST POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

'11"N '08"E '57"N '21"E '57"N '21"E '47"N '14"E

'11N '08E '57N '21E '57N '21E '47N '14E POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE (ENR 5) 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax:

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 37/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 23 JUL 2015 Obowiązuje do / Effective to 14 OCT 2015

MIL SUP 37/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 23 JUL 2015 Obowiązuje do / Effective to 14 OCT 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 33/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 JUN 2016 Obowiązuje do / Effective to 17 JUN 2016

MIL SUP 33/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 13 JUN 2016 Obowiązuje do / Effective to 17 JUN 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATES do to

1. TERMIN DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 24/14 (MIL ENR 5)

MIL SUP 24/14 (MIL ENR 5) STRONA -1 PAGE - 1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE 02-147 Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

STAŁE TRASY LOTNICTWA WOJSKOWEGO (MRT) MILITARY ROUTES (MRT)

STAŁE TRASY LOTNICTWA WOJSKOWEGO (MRT) MILITARY ROUTES (MRT) AIP VFR POLAND VFR ENR 2.4-1 VFR ENR 2.4 STAŁE TRASY LOTNICTWA WOJSKOWEGO (MRT) MILITARY ROUTES (MRT) 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. GENERAL 1.1 Konkretne przebiegi tras MRT wyznaczane są według punktów sieci

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATES do to

1. TERMIN DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 07/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 03 APR 2015 Obowiązuje do / Effective to 01 JUL 2015

MIL SUP 07/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 03 APR 2015 Obowiązuje do / Effective to 01 JUL 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN 1. DATE 2012-07-20 do 2012-07-29 2012-07-20 to 2012-07-29. Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95

1. TERMIN 1. DATE 2012-07-20 do 2012-07-29 2012-07-20 to 2012-07-29. Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 16/13 (AD 2 EPWA)

SUP 16/13 (AD 2 EPWA) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 45/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 07 JUL 2016 Obowiązuje do / Effective to 10 JUL 2016

MIL SUP 45/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 07 JUL 2016 Obowiązuje do / Effective to 10 JUL 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

VFR SUP 56/16 (VFR ENR) Obowiązuje od / Effective from 13 JUN 2016 Obowiązuje do / Effective to 17 JUN 2016

VFR SUP 56/16 (VFR ENR) Obowiązuje od / Effective from 13 JUN 2016 Obowiązuje do / Effective to 17 JUN 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE 2014-07-24 do 2014-10-23 2014-07-24 to 2014-10-23

1. TERMIN DATE 2014-07-24 do 2014-10-23 2014-07-24 to 2014-10-23 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

AIC 02/17 17 AUG 2017 USE OF THE APPROPRIATE SNOWTAM FORM STOSOWANIE WŁAŚCIWEGO FORMULARZA SNOWTAM

AIC 02/17 17 AUG 2017 USE OF THE APPROPRIATE SNOWTAM FORM STOSOWANIE WŁAŚCIWEGO FORMULARZA SNOWTAM HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF AIRSPACE CLASSIFICATION BELOW FL 195 THROUGHOUT ECAC

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 57/15 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 17 SEP 2015 Obowiązuje do / Effective to 11 DEC 2015

MIL SUP 57/15 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 17 SEP 2015 Obowiązuje do / Effective to 11 DEC 2015 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY 1. DATES 2013-07-22 do 2013-08-10 2013-07-22 until 2013-08-10 2. 53 21'10"N 015 25'38"E 3. 54 04'52"N 017 02'01"E

1. TERMINY 1. DATES 2013-07-22 do 2013-08-10 2013-07-22 until 2013-08-10 2. 53 21'10N 015 25'38E 3. 54 04'52N 017 02'01E OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATES do to

1. TERMIN DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWE TRASY LOTÓW (MRT) NA MAŁYCH WYSOKOŚCIACH LOW FLYING MILITARY TRAINING ROUTES (MRT)

WOJSKOWE TRASY LOTÓW (MRT) NA MAŁYCH WYSOKOŚCIACH LOW FLYING MILITARY TRAINING ROUTES (MRT) MIL AIP POLAND MIL ENR 5.2.5-1 MIL ENR 5.2.5 WOJSKOWE TRASY LOTÓW (MRT) NA MAŁYCH WYSOKOŚCIACH LOW FLYING MILITARY TRAINING ROUTES (MRT) 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. GENERAL Konkretne przebiegi tras MRT wyznaczane

Bardziej szczegółowo

3. REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREAS. Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 285 Upper limit: FL 285

3. REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREAS. Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 285 Upper limit: FL 285 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY DATES do to do to CZAS (UTC) TIME (UTC)

1. TERMINY DATES do to do to CZAS (UTC) TIME (UTC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

VFR SUP 64/14 (AD 4 EPKT)) Obowiązuje od / Effective from 18 SEP 2014 Obowiązuje do / Effective to 30 JUN 2015 EST

VFR SUP 64/14 (AD 4 EPKT)) Obowiązuje od / Effective from 18 SEP 2014 Obowiązuje do / Effective to 30 JUN 2015 EST POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

SUP 29/14 (AD 2 EPSC)

SUP 29/14 (AD 2 EPSC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 59/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 25 JUL 2016 Obowiązuje do / Effective to 01 AUG 2016

MIL SUP 59/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 25 JUL 2016 Obowiązuje do / Effective to 01 AUG 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do pisma APZX-630-27/ /12

Załącznik nr 1 do pisma APZX-630-27/ /12 Załącznik nr 1 do pisma APZX-630-27/ /12 SUPLEMENT NR../12 (ENR) Obowiązuje od 12-05-15 Obowiązuje do 12-07-15 1. ZAWARTOŚĆ SUPLEMENTU SUPPLEMENT No../12 (ENR) Effective from 12-05-15 Effective to 12-07-15

Bardziej szczegółowo

SUP 45/15 (AD 2 EPGD)

SUP 45/15 (AD 2 EPGD) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION.

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION. AIP VFR POLAND VFR ENR 3.1-1 VFR ENR 3.1 DELEGACJA SŁUŻB ATS DELEGATION OF ATS 1. DELEGACJA SŁUŻB ATS - CTR HERINGSDORF 1. DELEGATION OF ATS - HERINGSDORF CTR Linia łącząca następujące punkty/the line

Bardziej szczegółowo

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION.

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION. AIP VFR POLAND VFR R 3.1-1 VFR R 3.1 DELEGACJA SŁUŻB ATS DELEGATION OF ATS 1. DELEGACJA SŁUŻB ATS - CTR HERINGSDORF 1. DELEGATION OF ATS - HERINGSDORF CTR Linia łącząca następujące punkty/the line 53 55

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 03/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 10 FEB 2016 Obowiązuje do / Effective to 10 FEB 2016

MIL SUP 03/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 10 FEB 2016 Obowiązuje do / Effective to 10 FEB 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

Aeroklub Krainy Jezior Lotnisko Kętrzyn Wilamowo Kętrzyn Tel.: Phone: Faks: ,

Aeroklub Krainy Jezior Lotnisko Kętrzyn Wilamowo Kętrzyn Tel.: Phone: Faks: , AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPKE 1-1 AIRAC effective date 03 APR 2014 EPKE AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPKE AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 05/17 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 02 FEB 2017 Obowiązuje do / Effective to 04 FEB 2017

MIL SUP 05/17 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 02 FEB 2017 Obowiązuje do / Effective to 04 FEB 2017 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

SUP 09/12 (AD 2 EPKT)

SUP 09/12 (AD 2 EPKT) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

2. TERMINY ZAPASOWE (UTC) 2. ALTERNATIVE DATES (UTC) 2012-04-05: 0700-1100 2012-07-05: 0700-1100 2012-10-04: 0700-1100 2012-12-06: 0800-1200

2. TERMINY ZAPASOWE (UTC) 2. ALTERNATIVE DATES (UTC) 2012-04-05: 0700-1100 2012-07-05: 0700-1100 2012-10-04: 0700-1100 2012-12-06: 0800-1200 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 85/16 (AD 2 EPGD)

SUP 85/16 (AD 2 EPGD) POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 85/16 (AD 2 EPGD) 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATES do to Planowany czas aktywności: Planned times of activity:

1. TERMIN DATES do to Planowany czas aktywności: Planned times of activity: OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 131/17 (AD 2 EPRZ)

SUP 131/17 (AD 2 EPRZ) POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 131/17 (AD 2 EPRZ) 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROLOWANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR

PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROLOWANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR AIP POLSKA ENR 2.2.1-1 ENR 2.2.1 PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR 1. SEKTORY KONTROLI OBSZARU 1. AREA CONTROL SECTORS Obszar kontrolowany

Bardziej szczegółowo

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR)

3. Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) Types of traffic permitted (IFR/VFR) AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPIN 1-1 AIRAC effective date 02 MAR 2017 EPIN AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPIN AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1 : Planowane granice strefy TRA 27.

Rysunek 1 : Planowane granice strefy TRA 27. KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT KOREKTY GRANIC ISTNIEJĄCYCH ATZ, WPROWADZENIA STREF TRA NA POTRZEBY PROWADZENIA DZIAŁAŃ W RAMACH SZKOLEŃ LOTNICZYCH ORAZ SKOKÓW SPADOCHRONOWYCH W REJONIE FIR EPWW. 1. CEL

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 41/14 (AD 4 EPLY)

MIL SUP 41/14 (AD 4 EPLY) STRONA -1 PAGE - 1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE 02-147 Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN 1. DATE 2013-08-14 do 2013-08-25 2013-08-14 to 2013-08-25. Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95

1. TERMIN 1. DATE 2013-08-14 do 2013-08-25 2013-08-14 to 2013-08-25. Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

DOWÓDZTWO OPERACYJNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH SZEFOSTWO OBRONY POWIETRZNEJ

DOWÓDZTWO OPERACYJNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH SZEFOSTWO OBRONY POWIETRZNEJ Rejony Ograniczeń Lotów podczas Szczytu NATO Podstawa prawna do wprowadzenia Rejonów Ograniczeń Lotów Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 9 października 2003 r. w sprawie ograniczeń lotów na czas

Bardziej szczegółowo

EPCD - Depułtycze Królewskie

EPCD - Depułtycze Królewskie AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPCD 1-1 AIRAC effective date 07 DEC 2017 EPCD AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPCD AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE 2014-08-21 do 2014-11-12 2014-08-21 to 2014-11-12. Planowany czas aktywności: SR - 2200. Planned time of activity: SR - 2200.

1. TERMIN DATE 2014-08-21 do 2014-11-12 2014-08-21 to 2014-11-12. Planowany czas aktywności: SR - 2200. Planned time of activity: SR - 2200. OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROLOWANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR

PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROLOWANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR AIP POLSKA ENR 2.2.1-1 ENR 2.2.1 PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR 1. SEKTORY KONTROLI OBSZARU 1. AREA CONTROL SECTORS Obszar kontrolowany

Bardziej szczegółowo

SUP 16/14 (AD 2 EPKT)

SUP 16/14 (AD 2 EPKT) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO HAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 18/15 (AD 2 EPPO)

SUP 18/15 (AD 2 EPPO) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 03/12 (MIL ENR 5)

MIL SUP 03/12 (MIL ENR 5) STRONA -1 PAGE - 1 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE 02-147 Warszawa, ul.wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

LOTY NA POTRZEBY TRENINGU OPL - GAMBIT 16 FLIGHTS FOR THE PURPOSES OF AIR DEFENCE TRAINING - GAMBIT 16

LOTY NA POTRZEBY TRENINGU OPL - GAMBIT 16 FLIGHTS FOR THE PURPOSES OF AIR DEFENCE TRAINING - GAMBIT 16 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

ZASADA LOKALNA EPPO-1

ZASADA LOKALNA EPPO-1 ZASADA LOKALNA EPPO-1 Procedury dla Operacji w Porze Nocy na Lotnisku Poznań Ławica (poza godzinami pracy Koordynatora Rozkładów Lotów) I. Wprowadzenie. 1. Niniejszy dokument określa procedury zarządzania

Bardziej szczegółowo

SUP 29/14 (AD 2 EPSC)

SUP 29/14 (AD 2 EPSC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date

AIP POLSKA AIP POLAND AIRAC effective date AIP POLSKA R 2.2.2-1 20 JUL 2017 R 2.2.2 STREFY CZASOWO WYDZIELONE (TSA), STREFY CZASOWO REZERWOWANE (TRA), TRASY DOLOTOWE DO STREF (TFR) ORAZ REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW (EA) TEMPORARY SEGREGATED AREAS (TSAs),

Bardziej szczegółowo

EPKA - MASŁÓW k/kielc

EPKA - MASŁÓW k/kielc AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPKA 1-1 AIRAC effective date 07 DEC 2017 EPKA AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPKA AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

1.CEL I UZASADNIENIE:

1.CEL I UZASADNIENIE: KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT WPROWADZENIA STREF TRA DLA LOTÓW BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH WYKONYWANYCH POZA ZASIĘGIEM WZROKU OPERATORA (BVLOS) W PRZESTRZENI NIEKONTROLOWANEJ 1.CEL I UZASADNIENIE:

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ DOTYCZĄCY ELEMENTÓW PRZESTRZENI POWIETRZNEJ ORAZ PROCEDUR RUCHU LOTNICZEGO

KWESTIONARIUSZ DOTYCZĄCY ELEMENTÓW PRZESTRZENI POWIETRZNEJ ORAZ PROCEDUR RUCHU LOTNICZEGO KWESTIONARIUSZ DOTYCZĄCY ELEMENTÓW PRZESTRZENI POWIETRZNEJ ORAZ PROCEDUR RUCHU LOTNICZEGO I DANE RESPONDENTA ( * WYMAGANE) IMIĘ NAZWISKO OPERATOR/PILOT* STANOWISKO TYP STATKU POWIETRZNEGO* TELEFON/FAX.

Bardziej szczegółowo

Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95

Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 95 Upper limit: FL 95 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 70/14 (AD 2 EPGD)

SUP 70/14 (AD 2 EPGD) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

Podział Przestrzeni Powietrznej

Podział Przestrzeni Powietrznej SZKOLENIE TEORETYCZNE KANDYDATÓW NA UCZNIÓW PILOTOW ( Teoretyczny Kurs Szybowcowy TKS ) Podział Przestrzeni Powietrznej Aeroklub Bielsko-Bialski Przemysław Ochal 1. Stosowane dokumenty Aneks 11 ICAO do

Bardziej szczegółowo

1) ZAWARTOŚĆ ZMIANY: 1) AMENDMENT CONTENTS:

1) ZAWARTOŚĆ ZMIANY: 1) AMENDMENT CONTENTS: POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

SUP 06/12 (AD 2) 01 JUN 2012 08 JUL 2012

SUP 06/12 (AD 2) 01 JUN 2012 08 JUL 2012 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

Lotniczego Rzeszów - Jasionka Trzebownisko Tel.:

Lotniczego Rzeszów - Jasionka Trzebownisko Tel.: AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPRJ 1-1 AIRAC effective date 26 JUN 2014 EPRJ AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPRJ AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

ZNAKI UMOWNE NA MAPACH W AIP VFR AIP VFR CHART SYMBOLS

ZNAKI UMOWNE NA MAPACH W AIP VFR AIP VFR CHART SYMBOLS AIP VFR POLAND VFR GEN 2.2-1 VFR GEN 2.2 ZNAKI UMOWNE NA MAPACH W AIP VFR AIP VFR CHART SYMBOLS Lotnisko międzynarodowe International aerodrome Lotnisko cywilne/ - z utwardzoną drogą startową Civil aerodrome/

Bardziej szczegółowo

2. ZAKRES PROPONOWANYCH ZMIAN:

2. ZAKRES PROPONOWANYCH ZMIAN: KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT REORGANIZACJI STRUKTUR PRZESTRZENI POWIETRZNEJ W REJONIE LOTNISKA RADOM-SADKÓW W ZWIĄZKU Z UTWORZENIEM NOWEGO CYWILNEGO PORTU LOTNICZEGO RADOM 1. CEL Celem przedmiotowej zmiany

Bardziej szczegółowo

EPRZ - RZESZÓW/Jasionka

EPRZ - RZESZÓW/Jasionka AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPRZ 1-1 AIRAC effective date 12 NOV 2015 EPRZ AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPRZ AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

SUP 06/15 (AD 2 EPKK)

SUP 06/15 (AD 2 EPKK) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 lutego 2015 r. Poz. 273 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 26 lutego 2015 r. Poz. 273 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 lutego 2015 r. Poz. 273 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

EPSY - Olsztyn - Mazury

EPSY - Olsztyn - Mazury AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPSY 1-1 AIRAC effective date 07 DEC 2017 EPSY AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPSY AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPNOŚĆ I WARUNKI WYKORZYSTANIA LOTNISK/LOTNISK DLA ŚMIGŁOWCÓW AERODROME/HELIPORT AVAILABILITY AND CONDITIONS OF USE

DOSTĘPNOŚĆ I WARUNKI WYKORZYSTANIA LOTNISK/LOTNISK DLA ŚMIGŁOWCÓW AERODROME/HELIPORT AVAILABILITY AND CONDITIONS OF USE MIL AIP POLAND MIL AD 1.1-1 10 DEC 2015 MIL AD 1.1 DOSTĘPNOŚĆ I WARUNKI WYKORZYSTANIA LOTNISK/LOTNISK DLA ŚMIGŁOWCÓW AERODROME/HELIPORT AVAILABILITY AND CONDITIONS OF USE 1. UDZIELANIE ZEZWOLEŃ NA LĄDO-

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE 2015-12-10 do 2016-03-02 2015-12-10 to 2016-03-02

1. TERMIN DATE 2015-12-10 do 2016-03-02 2015-12-10 to 2016-03-02 OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 06/15 (AD 2 EPKK)

SUP 06/15 (AD 2 EPKK) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 57/14 (AD 2 EPKK)

SUP 57/14 (AD 2 EPKK) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

SUP 81/16 (AD 2 EPLB)

SUP 81/16 (AD 2 EPLB) POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE SUP 81/16 (AD 2 EPLB) 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610,

Bardziej szczegółowo

EPSY - Olsztyn - Mazury

EPSY - Olsztyn - Mazury AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPSY 1-1 AIRAC effective date 05 JAN 2017 EPSY AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPSY AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

DATY PUBLIKACJI CYKLU AIRAC W ROKU 2017 AIRAC CYCLE PUBLICATION DATES IN 2017

DATY PUBLIKACJI CYKLU AIRAC W ROKU 2017 AIRAC CYCLE PUBLICATION DATES IN 2017 HARMONIZACJA KLASYFIKACJI PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PONIŻEJ FL 195 W PAŃSTWACH ECAC. WPROWADZENIE KLASY D PONIŻEJ FL 195 W FIR WARSZAWA HARMONISATION OF AIRSPACE CLASSIFICATION BELOW FL 195 THROUGHOUT ECAC

Bardziej szczegółowo

SUP 01/12 (AD 2 EPKT)

SUP 01/12 (AD 2 EPKT) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. 1. Opis projektu stan obecny i zakres proponowanych zmian.

Załącznik 1. 1. Opis projektu stan obecny i zakres proponowanych zmian. Załącznik 1 1. Opis projektu stan obecny i zakres proponowanych zmian. W chwili obecnej dolna granica sektora A LTMA EPKK oraz sektora A EPKT wynosi 560m (1837ft) AMSL. Ze względu na zróżnicowanie ukształtowanie

Bardziej szczegółowo

Koordynacja lotów bezzałogowych statków powietrznych z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej

Koordynacja lotów bezzałogowych statków powietrznych z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej Bezpieczeństwo użytkowania Bezzałogowych Systemów Latających Koordynacja lotów bezzałogowych statków powietrznych z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej Wybrane zagadnienia Prezentujący: Maciej Włodarczyk

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486 Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie tymczasowego zezwolenia na lot obcych statków powietrznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 marca 2014 r. Poz. 351 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 19 marca 2014 r. Poz. 351 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 18 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 marca 2014 r. Poz. 351 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

EPWR - WROCŁAW/Strachowice

EPWR - WROCŁAW/Strachowice AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPWR 1-1 AIRAC effective date 03 APR 2014 EPWR AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPWR AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

EPSY - Olsztyn - Mazury

EPSY - Olsztyn - Mazury AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPSY 1-1 AIRAC effective date 08 DEC 2016 EPSY AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPSY AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

SUP 03/13 (AD 2 EPKT)

SUP 03/13 (AD 2 EPKT) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące Dziennik Ustaw Nr 106 8969 Poz. 678 678 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące Na podstawie art. 119 ust.

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZEŃ POWIETRZNA SŁUŻB RUCHU LOTNICZEGO AIR TRAFFIC SERVICES AIRSPACE

PRZESTRZEŃ POWIETRZNA SŁUŻB RUCHU LOTNICZEGO AIR TRAFFIC SERVICES AIRSPACE MIL AIP POLAND MIL ENR 2.1-1 31 MAR 2016 MIL ENR 2. PRZESTRZEŃ POWIETRZNA SŁUŻB RUCHU LOTNICZEGO AIR TRAFFIC S MIL ENR 2.1 FIR, UIR, TMA i CTA FIR, UIR, TMA and CTA 1. REJON INFORMACJI POWIETRZNEJ WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT REORGANIZACJI STRUKTUR PRZESTRZENI POWIETRZNEJ W REJONIE LOTNISKA LUBLIN

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT REORGANIZACJI STRUKTUR PRZESTRZENI POWIETRZNEJ W REJONIE LOTNISKA LUBLIN KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT REORGANIZACJI STRUKTUR PRZESTRZENI POWIETRZNEJ W REJONIE LOTNISKA LUBLIN 1. CEL Powiększenie przestrzeni odpowiedzialności TWR Lublin oraz wprowadzenie nowych procedur ma

Bardziej szczegółowo