Projekt: MS i CISCO dla Śląska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt: MS i CISCO dla Śląska"

Transkrypt

1 Projekt: MS i CISCO dla Śląska Ścieżki szkoleniowe planowane do realizacji w projekcie Administracja i planowanie systemów Katowice, październik 2012 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Spis Treści ŚCIEŻKA: W2K8 AD - WINDOWS 2008 ACTIVE DIRECTORY... 3 ŚCIEŻKA: W2K8 VIRT - WINDOWS WIRTUALIZACJA... 6 ŚCIEŻKA: W2K8 NET - WINDOWS USŁUGI SIECIOWE... 9 ŚCIEŻKA: WIN7 - WINDOWS ŚCIEŻKA: SP2010 MICROSOFT SHAREPOINT ŚCIEŻKA: EXCH2010 MICROSOFT EXCHANGE

3 Ścieżka: W2k8 AD - Windows 2008 Active Directory 3

4 Szkolenie(a) MS Konfiguracja i rozwiązywanie problemów usług katalogowych Microsoft Windows Server 2008 Active Directory MS Konfiguracja rozwiązań dostępu i identyfikacji sieciowej z użyciem usług Active Directory Windows Server dni 5 dni Warsztat(y) Warsztat przygotowujący do egzaminu dni Egzamin Windows Server 2008 Active Directory, Configuring Opis szkoleń Szkolenie MS 6425 Konfiguracja i rozwiązywanie problemów usług katalogowych Microsoft Windows Server 2008 Active Directory Cel kursu: Celem tego szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności niezbędnych do skonfigurowania domeny Active Directory w środowisku rozproszonym, wdrożenia zasad grupy, wykonywania kopii zapasowych i przywracania danych, monitorowania i rozwiązywania problemów i zagadnień związanych z usługą Active Directory. Szkolenie to jest przeznaczone dla osób zatrudnionych lub poszukujących zatrudnienia na stanowisku administratora systemów. Oczekiwane umiejętności słuchaczy: Uczestnicy szkolenia powinni posiadać podstawową wiedzę z zakresu tworzenia kopii zapasowych i ich przywracania, doświadczenie w tworzeniu obiektów Active Directory, Uczestnicy szkolenia powinni posiadać umiejętność korzystania z anglojęzycznych materiałów. Lista omawianych tematów: Wprowadzenie do Active Directory Domain Services (AD DS) Zabezpieczanie i efektywne administrowanie Active Directory Zarządzanie użytkownikami Zarządzanie grupami Wspieranie kont komputerowych Wdrażanie infrastruktury zasad grup Zarządzanie bezpieczeństwem przedsiębiorstwa i konfurowanie z użyciem ustawień zasad grup Bezpieczna administracja 4

5 Ulepszenia bezpieczeństwa uwierzytelniania AD DS Plan monitorowania w AD DS Plan konserwacji w AD DS Rozwiązywanie problemów z usługą Active Directory, DNS i replikacją Rozwiązywanie problemów z zasadami grupy Wdrażanie infrastruktury AD DS Szkolenie MS 6426 Konfiguracja rozwiązań dostępu i identyfikacji sieciowej z użyciem usług Active Directory Windows Server 2008 Cel kursu: Celem tego szkolenia jest przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy i umiejętności potrzebnych do wdrażania rozwiązań dostępu i identyfikacji sieciowej z użyciem usług Active Directory Windows Server Szkolenie to jest dedykowane dla specjalistów IT odpowiedzialnych za integrację aplikacji i platform z Katalogiem przedsiębiorstwa oraz bezpieczeństwo usług przy rosnącym zapotrzebowaniu na dostęp przez wzrastającą liczbę użytkowników zewnętrznych, tj. klienci i partnerzy. Oczekiwane umiejętności słuchaczy: Uczestnicy szkolenia powinni posiadać wiedzę z zakresu szkoleń MS 6424 i MS 6425 z ścieżki Windows Server 2008 Uczestnicy szkolenia powinni posiadać umiejętność korzystania z anglojęzycznych materiałów. Lista omawianych tematów: Przegląd zagadnień związanych z zarządzaniem identyfikacją i dostępem Wdrażanie i zarządzanie Active Directory Certificate Services Wdrażanie i zarządzanie certyfikatami Konfigurowanie Active Directory Lightweight Directory Services Konfigurowanie Active Directory Federation Services Konfigurowanie Active Directory Rights Management Services Utrzymanie Access Management Solutions Rozwiązywanie problemów związanych z rolami usług Active Directory dla rozwiązań identyfikacji i dostępu 5

6 Ścieżka: W2k8 VIRT - Windows Wirtualizacja 6

7 Szkolenie(a) MS Implementacja i zarządzanie wirtualizacją Microsoft Server 5 dni Warsztat(y) Warsztat przygotowujący do egzaminu dzień Egzamin Windows Server 2008 R2, Server Virtualization Opis szkoleń Szkolenie MS Implementacja i zarządzanie wirtualizacją Microsoft Server Cel kursu: Celem kursu jest dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności niezbędnych do rozmieszczania i zarządzania wirtualizacją środowiska serwerowego za pomocą technologii Microsoft. Kurs zawiera szczegóły dotyczące sposobu rozmieszczania i zarządzania Hyper-V i usług zdalnych pulpitu w systemie Windows Server 2008 R2. Kurs również zawiera szczegóły dotyczące sposobu zarządzania środowiskiem wirtualizacji serwera przy użyciu produktów System Center, takich jak System Center Virtual Machine Manager (VMM) 2008, SCVMM 2008 R2, System Center Operations Manager 2007 R2, System Center Data Protection Manager 2007 R2 i System Center Configuration Manager 2007 R2.Szkolenie to jest dedykowane dla administratorów serwerów Microsoft Windows Server odpowiedzialnych za zarządzanie i implementację serwerowych technologii wirtualizacji w sieci. Ponadto szkolenie jest adresowane do systemowych architektów przedsiębiorstwa (Enterprise System Architects) planujących wykorzystanie i konsolidację zasobów serwerowych. Oczekiwane umiejętności słuchaczy: Doświadczenie w administrowaniu i zarządzania Microsoft Windows 2000 Server lub Server 2003 oraz Virtual Server 2005 lub Virtual PC. Lista omawianych tematów: Ewaluacja i planowanie wirtualizacji Instalowanie i konfigurowanie ról serwera Hyper-V Tworzenie i konfigurowanie dysków VHD i maszyn wirtualnych Integrowanie System Center Virtual Machine Manager with Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 Tworzenie i wdrażanie maszyn wirtualnych z System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 Zarządzanie maszynami wirtualnymi z Using Virtual Machine Manager 2008 Konfigurowanie i zarządzanie biblioteką VMM Konfigurowanie ról użytkowników i portalu Virtual Machine Manager Self-Service 7

8 Wdrażanie wysokiej dostepności dla wirtualizaji serwera Utrzymywanie aktualizacji oprogramowania z użyciem Offline Virtual Machine Servicing Tool Monitorowanie i raportowanie wirtualizacji z System Center Operations Manager i VMM 2008 Strategie dla tworzenia i odtwarzania kopii zapasowej infrastruktury maszyn wirtualnych Wirtualizacja pulpitów z Remote Desktop Services Rozszerzanie funkcjonalności Remote Desktop Services poza organizację 8

9 Ścieżka: W2k8 NET - Windows Usługi sieciowe 9

10 Szkolenie(a) MS Konfiguracja i rozwiązywanie problemów z infrastrukturą sieci Microsoft Windows Server dni Warsztat(y) Warsztat przygotowujący do egzaminu dzień Egzamin Windows Server 2008 Network Infrastructure, Configuring Opis szkoleń Szkolenie MS 6421 Konfiguracja i rozwiązywanie problemów z infrastrukturą sieci Microsoft Windows Server 2008 Cel kursu: Celem tego szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności niezbędnych przy konfiguracji i rozwiązywaniu problemów w sieci Windows Server Studenci nauczą się tworzyć zabezpieczone i odporne na uszkodzenia połączenia sieciowe. Szkolenie to jest przeznaczone dla osób zatrudnionych lub poszukujących zatrudnienia na stanowisku inżyniera systemów. W szkoleniu mogą wziąć udział informatycy pragnący zapoznać się z zasadami konfiguracji i zabezpieczenia sieci Windows Server Oczekiwane umiejętności słuchaczy: Uczestnicy szkolenia powinni posiadać wiedzę z zakresu podstawowej administracji systemem Windows Server 2008 Uczestnicy szkolenia powinni posiadać umiejętność korzystania z anglojęzycznych materiałów. Lista omawianych tematów: Instalowanie i konfigurowanie serwerów Konfigurowanie i zarządzanie serwerem DNS Konfigurowanie i zarządzanie serwerem WINS Konfigurowanie i zarządzanie serwerem DHCP Konfigurowanie IPv6 TCP/IP Konfigurowanie i zarządzanie usługą Routing and Remote Access. Instalowanie, konfigurowanie i rozwiązywanie problemów z Network Policy Server Konfigurowanie Network Access Protection (NAP) Konfigurowanie IPSec Monitorowanie i rozwiązywanie problemów z IPSec 10

11 Konfigurowanie i zarządzanie Distributed File System (DFS) Konfigurowanie i zarzadzanie technologiami składowania Konfigurowanie dostępności zasobów sieciowych i danych Konfigurowanie bezpieczeństwa serwera 11

12 Ścieżka: WIN7 - Windows 7 12

13 Szkolenie(a) MS Instalacja, konfiguracja klienta Windows 7 MS Windows 7, wsparcie techniczne dla komputerów stacjonarnych przedsiębiorstwa 5 dni 5 dni Warsztat(y) Warsztat przygotowujący do egzaminu dni Egzamin Windows 7, Configuring Opis szkoleń Szkolenie MS 6292 Instalacja, konfiguracja klienta Windows 7 Cel kursu: Celem kursu jest dostarczenie wiedzy związanej z instalacją i konfiguracją Windows 7. Główne zagadnienia poruszane podczas kursu to instalowanie i zabezpieczanie systemu, partycjonowanie dysków i zarządzanie wolumenami Windows 7, konfigurowanie ustawień sieciowych, tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowej, monitorowanie systemu. Ponadto podczas szkolenia uczestnik uzyskuje umiejętność obsługi narzędzi diagnostycznych, wydajnościowych, konfiguracji Windows Update, konfiguracji zdalnego dostępu oraz Remote Assistance, DirectAccess, BranchCache dla zdalnego pulpitu Oczekiwane umiejętności słuchaczy: Uczestnicy szkolenia powinni posiadać podstawową znajomość sieci Windows i posiadać umiejętność korzystania z anglojęzycznych materiałów. Lista omawianych tematów: Instalacja, aktualizacja i migracja do Windows 7 Konfigurowanie dysków i sterowników urządzeń Konfigurowanie dostępu do plików i drukarek na komputerach klienckich Windows 7 Konfigurowanie połączeń sieciowych Konfigurowanie połączeń sieci bezprzewodowych Konfigurowanie bezpieczeństwa Windows 7 Optymalizowanie i konserwowanie komputerów klienckich Windows 7 Konfigurowanie komputerów i urządzeń przenośnych oraz zdalnego dostępu w Windows 7 13

14 Szkolenie MS Windows 7, wsparcie techniczne dla komputerów stacjonarnych przedsiębiorstwa Cel kursu: Ten kurs jest przeznaczony dla doświadczonych specjalistów IT, którzy koncentrują się na szerokim zakresie administracji stacjonarnymi systemami operacyjnymi, aplikacjami pulpitu, urządzeniami mobilnymi, sieciami i kwestiami obsługi sprzętu. W pracy zawodowej, należy łączyć wiedzę techniczną przy rozwiązywaniu problemów i podejmowania decyzji, potrzebne są umiejętności i dogłębna znajomość biznesu łącznie z znajomością środowiska technicznego do rozwiązywania pojawiających się problemów. Celem tego szkolenia jest właśnie przede wszystkim dostarczenie uczestnikom umiejętności związanych z rozwiązywaniem problemów z systemem Windows 7, które mogą wystąpić na komputerach klienckich w przedsiębiorstwie. Oczekiwane umiejętności słuchaczy: Uczestnicy szkolenia powinni posiadać znajomość zagadnień szkoleń poprzedzających i posiadać umiejętność korzystania z anglojęzycznych materiałów. Lista omawianych tematów: Identyfikowanie i wdrażanie nowego oprogramowania z użyciem różnych metod instalacyjnych Rozwiązywanie problemów z konfiguracji oprogramowania Obsługa awarii oprogramowania Identyfikowanie i rozwiązywanie problemów logowania Identyfikowanie i rozwiązywanie problemów połączeń sieciowych Identyfikowanie i rozwiązywanie problemów z rozwiązywaniem nazw Identyfikowanie i rozwiązywanie problemów z drukarkami sieciowymi Identyfikowanie i rozwiązywanie problemów z wydajnością Identyfikowanie i rozwiązywanie problemów związanych z awarią sprzętu Identyfikowanie i rozwiązywanie problemów łączności bezprzewodowej Identyfikowanie i rozwiązywanie problemów dostępu zdalnego Zarządzanie synchronizacją plików Identyfikowanie i rozwiązywanie problemów z bezpieczeństwem Internet Explorer Identyfikowanie i rozwiązywanie problemów z zaporą Identyfikowanie i rozwiązywanie problemów związanych z złośliwym oprogramowaniem Identyfikowanie i rozwiązywanie problemów z szyfrowaniem Identyfikowanie i rozwiązywanie problemów z aktualizacją oprogramowania 14

15 Ścieżka: SP2010 Microsoft SharePoint

16 Szkolenie(a) MS Konfigurowanie i administrowanie Microsoft SharePoint dni Warsztat(y) Warsztat przygotowujący do egzaminu dzień Egzamin Microsoft SharePoint 2010, Configuring Opis szkoleń Szkolenie MS Konfigurowanie i administrowanie Microsoft SharePoint 2010 Cel kursu: Celem kursu jest dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności z zakresu instalacji, konfiguracji i administracji platformą SharePoint 2010 oraz z zakresu zarządzania, monitorowania witrynami i użytkownikami z użyciem SharePoint 2010.Po ukończeniu kursu uczestnicy będą mogli przygotować odpowiednio środowisko sieciowe, a następnie zainstalować SharePoint 2010, konfigurować podstawowe usługi i logiczne składniki wdrażania programu SharePoint, administrować SharePoint przy użyciu interfejsu użytkownika, wiersza polecenia i Windows PowerShell, administrować tożsamością i uwierzytelnianiem, zabezpieczać zawartość list i bibliotek, dostosowywać SharePoint 2010,konfigurować aplikacje i usługi SharePoint, skonfigurować funkcje obsługi sieci społecznych SharePoint, zarządzać wyszukiwaniami programu SharePoint, konfigurować farmy, serwery, aplikacje usługi i aplikacje internetowe, zainstalować uaktualnienia, skonfigurować i zarządzać farmą SharePoint, konfigurować wysoką dostępność i odtwarzanie, monitorować i optymalizować wydajność programu SharePoint. Oczekiwane umiejętności słuchaczy: Uczestnicy szkolenia powinni posiadać dobrą znajomość zagadnień z zakresu szkoleń poprzedzających lub równoważną wiedze i umiejętności. Uczestnicy szkolenia powinni posiadać umiejętność korzystania z anglojęzycznych materiałów. Lista omawianych tematów: Wprowadzenie do SharePoint 2010 Tworzenie intranetu z SharePoint 2010 Administrowanie i automatyzowanie SharePoint Konfigurowanie zarządzania treścią Konfigurowanie uwierzytelniania Zabezpieczanie treści 16

17 Zarządzanie dostosowywaniem SharePoint Konfigurowanie i zabezpieczanie usług i aplikacji SharePoint Profile użytkownika i sieci społecznościowe Administrowanie i konfigurowanie SharePoint Search Instalowanie i aktualizowanie do SharePoint 2010 Wdrażanie Business Continuity Monitorowanie i optymalizowanie SharePoint 17

18 Ścieżka: EXCH2010 Microsoft Exchange

19 Szkolenie(a) MS Konfigurowanie, zarządzanie i rozwiązywanie problemów z Microsoft Exchange Server dni Warsztat(y) Warsztat przygotowujący do egzaminu dzień Egzamin Microsoft Exchange Server 2010, Configuring Opis szkoleń Szkolenie MS Konfigurowanie, zarządzanie i rozwiązywanie problemów z Microsoft Exchange Server 2010 Cel kursu: Celem szkolenia jest zapewnienie wiadomości i umiejętności niezbędnych do konfiguracji i zarządzania środowiskiem Exchange Server Nie wymagana jest znajomość wcześniejszych wersji Exchange Server. Szkolenie jest dedykowane dla administratorów mających doświadczenie w zarządzaniu systemem Windows Server i usługi Active Directory lub Active Directory Domain Services (AD DS), którzy chcą poznać zagadnienia konfiguracji Exchange Server 2010 oraz zagadnienia wdrożenia serwera Exchange. Oczekiwane umiejętności słuchaczy: Znajomość zagadnień szkoleń poprzedzających Uczestnicy szkolenia powinni posiadać umiejętność korzystania z anglojęzycznych materiałów. Lista omawianych tematów: Instalowanie Microsoft Exchange Server 2010 Konfigurowanie serwerów skrzynek pocztowych Zarządzanie obiektami odbiorców Zarządzanie dostępem klienta Zarządzanie transportem wiadomości Wdrażanie bezpieczeństwa wiadomości Wdrażanie wysokiej dostępności Wdrażanie kopii zapasowej i odtwarzanie Konfigurowanie polityk wiadomości i zgodność Zabezpieczanie Microsoft Exchange Server 2010 Utrzymywanie Microsoft Exchange Server 2010 Aktualizacja z Exchange Server 2003 lub Exchange Server 2007 do Exchange Server

Projekt: Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP

Projekt: Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Projekt Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt: Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Opis

Bardziej szczegółowo

Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu

Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: MICROSOFT i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych

Bardziej szczegółowo

Projekt: Autoryzowane kompetencje podstawą rozwoju śląskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu

Projekt: Autoryzowane kompetencje podstawą rozwoju śląskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Projekt: Autoryzowane kompetencje podstawą rozwoju śląskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Gdynia, dnia 3 marca 2014r. Spis Treści SZKOLENIE: MS 20411

Bardziej szczegółowo

Spis treści Podziękowania Wprowadzenie 1 Instalacja, migracja lub uaktualnienie do systemu Windows 7 Lekcja 1: Instalacja systemu Windows 7

Spis treści Podziękowania Wprowadzenie 1 Instalacja, migracja lub uaktualnienie do systemu Windows 7 Lekcja 1: Instalacja systemu Windows 7 Spis treści Podziękowania................................................................ xiii Wprowadzenie................................................................ xv Instrukcje dotyczące przygotowania

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie Windows 8

Konfigurowanie Windows 8 Mike Halsey Andrew Bettany Egzamin 70-687 Konfigurowanie Windows 8 Przekład: Janusz Machowski APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wprowadzenie.......................................................

Bardziej szczegółowo

Red Hat Premier Partner

Red Hat Premier Partner . Red Hat Premier Partner Red Hat adresaci kursów ze ścieżki RHCE na RHEL7 Aby wybrać odpowiedni kurs dla siebie wypełnij test: Red Hat Training Skills Assessment Certyfikaty Jboss: RHCJA RHCJD RHCJD in

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest migracja poczty elektronicznej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i regionalnych zarządów gospodarki wodnej

Bardziej szczegółowo

Poradnik administratora Windows Server 2008

Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Materiał powstał przy współudziale wykładowców autoryzowanych ośrodków szkoleniowych Microsoft: ABC Data Altkom Akademia

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie: Ochrona danych Agenty i moduły programu Backup Exec 2010

Wprowadzenie: Ochrona danych Agenty i moduły programu Backup Exec 2010 Wprowadzenie Agenty i moduły programu Backup Exec 2010 umożliwiają rozszerzenie funkcjonalności tego oprogramowania oraz zastosowanie go na dodatkowych platformach. Niezależnie od tego, czy potrzebna jest

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEO WINDOWS 8.1 WRAZ Z SYSTEMU WINDOWS 8 ORAZ ZAŁĄCZNIKIEM SCM WERSJA 1.0

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEO WINDOWS 8.1 WRAZ Z SYSTEMU WINDOWS 8 ORAZ ZAŁĄCZNIKIEM SCM WERSJA 1.0 PRZEWODNIK ZABEZPIECZEO SYSTEMU WINDOWS 8 ORAZ WINDOWS 8.1 WRAZ Z ZAŁĄCZNIKIEM SCM WERSJA 1.0 Opracowanie powstało w ramach programu współpracy w obszarze bezpieczeostwa Security Cooperation Program (SCP)

Bardziej szczegółowo

Katalog usług wdrożeniowych VEGANET. Oferta handlowa

Katalog usług wdrożeniowych VEGANET. Oferta handlowa Katalog usług wdrożeniowych VEGANET Oferta handlowa - 1 - Historia Wersji Data Wersja Autor Opis 13.12.2012 0.6 Tomasz Baczyński Korekta całości dokumentu. Zmiana formy na opis dla klientów. 29.05.2012

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna: Symantec Backup Exec 12.5 for Windows Servers Standard ochrony danych w systemach Windows

Broszura informacyjna: Symantec Backup Exec 12.5 for Windows Servers Standard ochrony danych w systemach Windows Standard ochrony danych w systemach Windows Wprowadzenie Oprogramowanie Symantec Backup Exec 12.5 to rynkowy lider w dziedzinie tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych (w zakresie od serwerów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do umowy CUI/ /./.../2015. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do umowy CUI/ /./.../2015. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z wdrożeniem centralnego systemu backupu i odtwarzania, obejmująca: 1. Dostawę licencji na oprogramowanie Systemu wraz ze

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2012 Hyper-V

Windows Server 2012 Hyper-V Aidan Finn Patrick Lownds Michel Luescher Damian Flynn Windows Server 2012 Hyper-V Przewodnik po instalacji i konfiguracji systemu Przekład: Krzysztof Kapustka, Krzysztof Szkudlarek APN Promise, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync

Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync Dokument powstał w ramach współpracy w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego w postaci programu SCP (Security Cooperation Program) Spis

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows Small Business Server 2003. Przegląd funkcjonalności

Microsoft Windows Small Business Server 2003. Przegląd funkcjonalności Microsoft Windows Small Business Server 2003 Przegląd funkcjonalności Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią odzwierciedlenie poglądu firmy Microsoft Corporation na omawiane zagadnienia z

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Infrastruktura Wymaganie Globalne Normy Oznakowanie Wymagania ogólne Parametry minimalne Urządzenia muszą być fabrycznie nowe. Muszą być wyprodukowane

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz wdrożenie Systemu Zarządzania Tożsamością (Identity Management) zwanego

Bardziej szczegółowo

Wirtualizacja w praktyce.

Wirtualizacja w praktyce. Wirtualizacja w praktyce. Autor: Marek Serafin Wirtualizacja - to proste! Poznaj zalety wirtualizacji i sytuacje, w których sprawdza się ona najlepiej Naucz się instalować najpopularniejsze rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Symantec Backup Exec 2012

Symantec Backup Exec 2012 Lepsze tworzenie kopii zapasowych dla wszystkich Tworzenie kopii zapasowych i odtwarzanie systemu po awarii Opis Program to zintegrowany produkt, który chroni środowiska wirtualne i fizyczne, upraszcza

Bardziej szczegółowo

VEDIUS EDIUS. Ce n tr um S z kol e ń In fo r m at ycz nyc h. www.vedius.pl. Szkolenia. Konsulting. Usługi IT. ul. Kochanowskiego 28/1.

VEDIUS EDIUS. Ce n tr um S z kol e ń In fo r m at ycz nyc h. www.vedius.pl. Szkolenia. Konsulting. Usługi IT. ul. Kochanowskiego 28/1. VEDIUS V EDIUS C O N S U LT I N G & T R A I N I N G Ce n tr um S z kol e ń In fo r m at ycz nyc h www.vedius.pl Szkolenia Konsulting Usługi IT V ED I U S CONSULTIN G & TR A I N I N G ul. Kochanowskiego

Bardziej szczegółowo

Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym dokumencie oraz w opisanych w nim

Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym dokumencie oraz w opisanych w nim TM TREND MICRO OfficeScan Client/Server Edition 8 dla korporacji i średnich firm TM Podręcznik instalacji i wdrożenia Podręcznik instalacji i wdrożenia www.trendmicro-europe.com Kod produktu: OSPM83306/70727

Bardziej szczegółowo

SUSE Linux Enterprise Server 10

SUSE Linux Enterprise Server 10 Analiza produktu www.novell.pl SUSE Linux Enterprise Server 10 SUSE LINUX ENTERPRISE 10... 3 SUSE LINUX ENTERPRISE SERVER 10... 3 KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA... 4 WŁAŚCIWOŚCI I KORZYŚCI... 5 ZMIANY W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

SIWZ cz. II. Opis Przedmiotu Zamówienia

SIWZ cz. II. Opis Przedmiotu Zamówienia SIWZ cz. II. Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Specyfikacja zamawianego oprogramowania Nazwa Typ licencji Ilość [szt.] AirWatch Mobile Device Management. Perpetual 500 AirWatch Email Container. Perpetual 300

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja komputerów mobilnych

Konfiguracja komputerów mobilnych Konfiguracja komputerów mobilnych PAWEŁ PŁAWIAK Training and Development Manager for Microsoft Technology Compendium - Centrum Edukacyjne pawel.plawiak@compendium.pl Informacje techniczne Pomocy technicznej

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie Tematy prac obronionych do 15 lipca 2014 r.

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie Tematy prac obronionych do 15 lipca 2014 r. 1. Adaptacyjny program testowego sprawdzania wiadomości 2. Administrowanie bazą danych Oracle 10g. Przykłady i propozycje rozwiązań dla aplikacji funkcjonujących w Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowo-

Bardziej szczegółowo

Narzędzia umożliwiające tworzenie scentralizowanej polityki prowadzenia backupów Prowadzący: prof. dr hab. inż. Mikołaj Karpiński Opracowanie: Bogumił Gargula Bezpieczeństwo danych - Backup W dzisiejszych

Bardziej szczegółowo