Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia"

Transkrypt

1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ znak sprawy: 20/DI/PN/ Zamówienie jest realizowane w ramach projektu System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną bezpieczną w ramach 7 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 2. Wymagania techniczne 2.1. Ogólne wymagania techniczne oferowany sprzęt i jego komponenty muszą być: rozwiązaniami standardowymi, dostępnymi na rynku, wzajemnie kompatybilnymi i wspieranymi przez producentów; rozwiązaniami modułowymi i skalowalnymi, zapewniającymi możliwość prostej rozbudowy wydajności i funkcjonalności poprzez dodawanie kolejnych modułów lub urządzeń; zarządzane przez spójny zestaw narzędzi gwarantujących bieżące monitorowanie pracy oraz wydajność rozwiązania; oznakowane przez producenta w sposób jednoznacznie identyfikujący model, typ i numery seryjne sprzętu oraz jego komponentów podlegających rozbudowie i/lub wymianie; objęte gwarancją i serwisem producenta na okres wskazany w ofercie Wykonawcy; dostarczone wraz z kompletem nośników umożliwiających odtworzenie oprogramowania zainstalowanego na sprzęcie, a także standardową dokumentacją w formie papierowej lub elektronicznej; fabrycznie nowe, wyprodukowane zgodnie z normą jakości ISO 9001:2000 lub równoważną i pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży na terenie Unii Europejskiej, z gwarancją wydaną przez producenta i świadczoną przez jego autoryzowaną sieć serwisową na terenie Polski Koszty transportu i rozładunku sprzętu do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca Dostarczone obsługi instrukcje muszą być w j. polskim Szczegółowe wymagania techniczne Serwer typu blade liczba szt.: 1: Lp. Nazwa wymagania Opis wymagania Typ procesora Procesor w architekturze x86, dedykowany do pracy w serwerach wieloprocesorowych. 2. Wydajność serwera Oferowany model serwera musi osiągać w teście SPECint_rate2006 wynik minimum 900 punktów w konfiguracji 2 procesory. Wyniki testu dla oferowanego serwera (z wyłączeniem dysków twardych i pamięci operacyjnej) muszą być opublikowane i powszechnie dostępne w dniu składania ofert na stronie niezależnej organizacji Wynik testu musi zostać dołączony do oferty. 3. Liczba procesorów Zainstalowane 2 procesory. 1

2 4. Pamięć RAM Minimum 512 GB klasy DDR3 RDIMM. Zainstalowane moduły RAM muszą pochodzić od producenta serwera i być oznaczone jego znakiem firmowym. 5. Dyski twarde brak, możliwość instalacji 2 dysków SSD 6. Karty FC Dwuportowa karta Fibre Channel o prędkości 8Gb/s dla każdego portu. 7. Interfejsy sieciowe Dwa interfejsy sieciowe typu 1Gb Ethernet, cztery interfejsy sieciowe typu 8. Zgodność z systemami operacyjnymi 9. Zasilanie serwera Szyna sygnałowa serwera Zgodność z oprogramowaniem VMware lub oprogramowaniem równoważnym 10Gb Ethernet. Serwer oraz zainstalowany w nim osprzęt (adaptery) musi być wspierany przez Red Hat Enterprise Linux 5, 6 (wersje 32-bitowe i 64-bitowe), Windows Server 2008/2008R2, 2012/2012R2 oraz VMware vsphere. VMware vsphere 5, 5.1, and 5.5. Doprowadzone do serwera dwoma niezależnymi drogami poprzez dwa niezależne złącza w serwerze. Połączenie urządzeń wejścia/wyjścia (np. przełącznik Ethernet, przełącznik FC) z dwoma niezależnymi drogami poprzez dwa niezależne złącza w serwerze. Oferowany serwer musi być na liście zgodności (oficjalnego wsparcia) VMware vsphere 5.1, 5.5 Enterprise Plus lub oprogramowania równoważnego. 12. Opcje dodatkowe Możliwość umieszczania i poprawnej współpracy z przełącznikami w posiadanej przez Zamawiający kasecie IBM BladeCenter H KD5PDP lub KD8H1N4. Zamawiający posiada aktywne wsparcie producenta dla wskazanych kaset Licencje na oprogramowanie do wirtualizacji 1. Rodzaj licencji Licencja na oprogramowanie do wirtualizacji w najnowszej wersji zalecanej przez producenta, przeznaczona dla dostarczanego serwera, umożliwiająca bezpłatną aktualizację oprogramowania zgodnie z zasadami producenta oprogramowania przez okres 36 miesięcy. Oprogramowanie do wirtualizacji : a) musi umożliwić zarządzanie oprogramowaniem VMware vcenter Server 5; b) warstwa wirtualizacji musi być rozwiązaniem systemowym, tzn. musi być zainstalowana bezpośrednio na sprzęcie fizycznym; rozwiązanie musi być niezależne od producenta platformy sprzętowej; c) musi zapewnić możliwość obsługi wielu instancji systemów operacyjnych na jednym serwerze fizycznym i musi się charakteryzować maksymalnym możliwym stopniem konsolidacji sprzętowej; d) musi umożliwiać zastosowanie w serwerach fizycznych procesorów o dowolnej ilości rdzeni oraz zapewnić możliwość przydzielenia maszynom wirtualnym do 32 procesorów wirtualnych; e) musi wspierać następujące systemy operacyjne: Windows Server w wersji 2008 i nowszych, Suse Linux Enterprise Server w wersji 10 i nowszych, Red Hat Enterprise Linux w wersji 5 i nowszych; 2

3 f) musi umożliwiać przydzielenie większej ilości pamięci wirtualnej RAM dla maszyn wirtualnych niż fizyczne zasoby RAM serwera; g) musi posiadać centralną konsolę graficzną do zarządzania maszynami wirtualnymi usługami, w tym możliwość monitorowania wykorzystania zasobów fizycznych infrastruktury wirtualnej; h) musi zapewniać możliwość wykonywania kopii zapasowych instancji systemów operacyjnych oraz ich odtworzenia; i) musi zapewniać możliwość wykonywania kopii migawkowych instancji systemów operacyjnych na potrzeby tworzenia kopii zapasowych bez przerywania ich pracy; j) musi zapewnić możliwość klonowania systemów operacyjnych wraz z ich pełną konfiguracją i danymi; k) musi posiadać możliwość przydzielania i konfiguracji uprawnień z możliwością integracji z usługami katalogowymi Microsoft Active Directory; l) musi umożliwiać tworzenie jednorodnych wolumenów logicznych o wielkości 64TB; m) musi umożliwiać tworzenie standardowej konfiguracji dla hostów i zautomatyzowanie weryfikacji zgodności dla tych konfiguracji; n) musi pozwalać na tworzenie wirtualnych przełączników LAN, obsługę sieci VLAN oraz tworzenie grup obsługi urządzeń I/O z kanałami zapasowymi. Zarządzanie przełącznikami wirtualnymi powinno odbywać się z centralnego punktu tj. posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania VMware Center Server 5, a konfiguracja powinna być automatycznie dystrybuowana na serwery wirtualne; przełączniki wirtualne muszą mieć możliwość konfiguracji 1000 portów; o) musi mieć możliwość przenoszenia maszyn wirtualnych w czasie ich pracy pomiędzy serwerami fizycznymi; p) musi umożliwiać dodawanie i rozszerzanie dysków wirtualnych, procesorów i pamięci RAM podczas pracy wybranych systemów; q) musi umożliwiać automatyczne równoważenie obciążenia serwerów fizycznych pracujących jako platforma dla infrastruktury wirtualnej; r) musi posiadać możliwość tworzenia profili konfiguracyjnych w celu zapewnienia równoważnej konfiguracji wszystkich serwerów fizycznych Licencje na system operacyjny Windows Server lub równoważny 1. Rodzaj licencji Licencja umożliwiająca instalację systemów operacyjnych z rodziny Microsoft Windows 2008/2008R2/2012/2012R2 Server Std/Ent 32/64 bit. Dostarczona licencja ma umożliwić instalację nieograniczonej liczby maszyn wirtualnych z systemem operacyjnym Windows Server na dostarczonym serwerze. 3

4 Licencje do współpracy z HSM SafeNet Luna SA Rodzaj licencji Licencje umożliwiające podłączenie serwerów aplikacyjnych do urządzenia HSM SafeNet Luna SA 1700 w celu wymiany informacji kryptograficznych 2. Liczba licencji 3 3 Opis Zamawiający dysponuje urządzeniami HSM SafeNet Luna SA 1700 wraz z licencjami Luna SA additional client licenses Usługi instalacyjne i konfiguracyjne 1. Instalacja serwera Wykonawca zainstaluje dostarczony serwer w kasecie IBM BladeCenter H (KD5PDP lub KD8H1N4 wybór kasety zostanie dokonany przez Zamawiającego po zawarciu umowy). 2. Instalacja środowiska wirtualizacyjnego i konfiguracja środowiska sieciowego SAN 3 Konfiguracja serwerów pracy z HSM do Wykonawca: - zainstaluje i skonfiguruje środowisko wirtualne na serwerze, - skonfiguruje wirtualne przełączniki sieciowe oraz skonfiguruje połączenia do SAN w tym zasoby macierzy wskazanych przez Zamawiającego. Zamawiający dysponuje środowiskiem SAN opartym o przełączniki Brocade E (FC), Cisco Nexus 5548UP (FCoE), Cisco Nexus 400x for IBM Blade Center, IBM Virtual Fabric 10Gb Switch Module for IBM BladeCenter. - dołączy serwer do wskazanego przez Zamawiającego klastra maszyn wirtualnych VMware. Zamawiający dysponuje 2 urządzeniami typu HSM SafeNet Luna SA 1700 pracującymi w klastrze. Wykonawca wykonana stosowną konfiguruję urządzeń HSM oraz wskazanych przez Zamawiającego 4 maszyn wirtualnych do ich poprawnej współpracy. 3. Zasady dotyczące wymagań/specyfikacji dla przedmiotu zamówienia 3.1. O ile inaczej nie zaznaczono, wszelkie zapisy parametrów serwera wraz z oprogramowaniem należy odczytywać jako parametry minimalne. Użyte w treści sformułowania lub równoważne oznaczają, że Zamawiający dopuszcza rozwiązania posiadające cechy i funkcjonalność takie same lub lepsze w stosunku do określonych. Pod pojęciem rozwiązań równoważnych Zamawiający rozumie takie rozwiązania, oprogramowanie, które posiadają parametry techniczne i/lub funkcjonalne co najmniej równe do określonych w niniejszym dokumencie Zaoferowanie rozwiązania równoważnego oznacza, że będzie ono w stanie przejąć obsługę wszystkich systemów będących w posiadaniu Zamawiającego, a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wymaganą liczbę licencji równoważnych na już posiadane przez Zamawiającego serwery 35 szt. IBM BladeCenter HS23 wyposażone w 2 procesory E każdy, 3 szt. IBM BladeCenter HX5 wyposażone w 2 procesory L-7555 każdy oraz 2 szt. IBM 3550 M3 wyposażone w 2 procesory E5640 każdy, oraz gwarantuje, że dostarczony serwer, 4

5 o parametrach określonych w zamówieniu, będzie poprawnie pracował w posiadanej przez Zamawiającego kasecie IBM BladeCenter H (KD5PDP lub KD8H1N4). Oferując rozwiązanie równoważne, Wykonawca zobowiązuje się wykonać migrację systemów Zamawiającego z obecnie użytkowanych systemów operacyjnych i środowiskowych (Windows, linux, VMware) do zaoferowanego rozwiązania równoważnego, zachowując termin wykonania niniejszego zamówienia, oraz przeprowadzić instruktaż dla 4 administratorów Zamawiającego z administracji zaoferowanym rozwiązaniem równoważnym Oferując rozwiązanie równoważne Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że spełnia ono wymagania określone przez Zamawiającego. 5

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W wypadku wystąpienia w poniższym opisie wymaganych minimalnych parametrów, zastrzeżonych nazw własnych producentów lub produktów, zgodnie z art. 29 ust. 3 PZP, dopuszcza

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Microsoft Windows Server 2008 R2 Datacenter ROK

System operacyjny Microsoft Windows Server 2008 R2 Datacenter ROK Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ znak sprawy: 44/DI/PN/2012 Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa zasobów sprzętowo-programowych w serwerowni. Przedmiot zamówienia obejmuje

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy

Szczegółowy opis przedmiotu umowy Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Nr... z dnia...r. znak sprawy: 53/DI/PN/2010 Przedmiotem umowy jest konsolidacja środowiska informatycznego Zamawiającego przy pomocy technologii

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącego środowiska sprzętowego w zakresie wirtualizacji stacji roboczych. Przedsięwzięcie to jest prowadzone

Bardziej szczegółowo

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne Składana oferta musi odpowiadać warunkom nie gorszym niż określone poniżej: Oferowane produkty muszą spełniać wszystkie parametry określone w niniejszym załączniku oraz być fabrycznie nowe, oznakowane

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

3) Oferowany sprzęt w dniu składania ofert nie może być przeznaczony przez producenta do wycofania z produkcji lub ze sprzedaży,

3) Oferowany sprzęt w dniu składania ofert nie może być przeznaczony przez producenta do wycofania z produkcji lub ze sprzedaży, Załącznik nr 1b do SIWZ - zmieniony SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część 2 Przedmiot zamówienia: Dostawa i instalacja wyposażenia budynku LCK w Lublinie jak poniżej: I. Serwery, macierz dyskowa,

Bardziej szczegółowo

(kody CPV: 30230000-0 i 48000000-8)

(kody CPV: 30230000-0 i 48000000-8) Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Arkońska 45 71-470 Szczecin o g ł a s z a przetarg nieograniczony w zakresie: dostawy macierzy dyskowej (cz. I) i dostawy oprogramowania

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia

FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia Załącznik nr 5 do oferty FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Serwer Cena jednostkowa brutto Wartość brutto ilość: 2..... Obudowa Typ procesora Wydajność systemu Ilość procesorów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ.doc

Załącznik nr 1 do SIWZ.doc 1. Serwer Obudowa 1.1. Typ 1.2. procesora Obudowa o wysokości maksymalnie 2U dedykowana do zamontowania w szafie rack 19" z zestawem szyn do mocowania w szafie i wysuwania do celów serwisowych Procesory

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

5.1.1.3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

5.1.1.3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 1.1. Nazwa: Urząd Transportu Kolejowego 1.2. Adres: 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 134 1.3. Dane teleadresowe i internetowe: 1.3.1. tel.: (0 22) 749 14 00, faks: (0 22)

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1A Opis wymagań w zakresie modernizacji serwerowni:

Załącznik 1A Opis wymagań w zakresie modernizacji serwerowni: Załącznik 1A Opis wymagań w zakresie modernizacji serwerowni: 1. Dostarczony sprzęt musi być nowy i wyprodukowany nie dawniej, niż 6 miesięcy przed dostawą. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia oświadczenia

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY SPRZĘTU. Załącznik nr 4 do SIWZ

PARAMETRY SPRZĘTU. Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 4 do SIWZ PARAMETRY SPRZĘTU Miejsca dostawy, montażu, uruchomienia wdrożenia poszczególnych Zadań: a) Siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWA SPRZĘTU,OPROGRAMOWANIA ORAZ LICENCJI W RAMACH ROZBUDOWY WARSTWY SPRZĘTOWEJ SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W MIEJSKIM ZARZĄDZIE DRÓG W BIELSKU-BIAŁEJ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo

2. Prace do wykonania w ramach realizacji przedmiotu zamówienia

2. Prace do wykonania w ramach realizacji przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: OI/MP/005/2010 Załącznik Nr 3 do SIWZ/ Nr 1 do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA 1.1. podniesienie funkcjonalności oprogramowania tworzącego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie 1 Opis przedmiotu zamówienia Zakup nowych licencji IBM Tivoli Storage Manager for Database Protection, IBM Tivoli Storage Manager for SAN oraz przedłużenie wsparcia technicznego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ I UMOWY Specyfikacja techniczna urządzeń, sprzętu i oprogramowania będącego przedmiotem zamówienia

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ I UMOWY Specyfikacja techniczna urządzeń, sprzętu i oprogramowania będącego przedmiotem zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ I UMOWY Specyfikacja techniczna urządzeń, sprzętu i oprogramowania będącego przedmiotem zamówienia Zadanie nr 1 Serwer 2 szt. Właściwości techniczne Obudowa Płyta główna Procesor

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ )

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) ZAMAWIAJĄCY Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) Dostawa elementów infrastruktury sprzętowej, przedłużenia gwarancji na elementy infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie wsparcia producenta oraz rozbudowa: infrastruktury pamięci masowych EMC Clariion, oprogramowania do tworzenia kopii archiwalnych EMC Networker,

Bardziej szczegółowo

TAK TAK TAK TAK TAK TAK. - minimum jeden slot x16 generacji 3 o prędkości x16 pełnej długości i wysokości

TAK TAK TAK TAK TAK TAK. - minimum jeden slot x16 generacji 3 o prędkości x16 pełnej długości i wysokości Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 1. Serwer wirtualizacyjny np. Dell R720 Wymóg Oferowane Cena Obudowa: typu Rack o wysokości maksymalnie 2U z możliwością instalacji minimum 16 dysków 2.5" Hot Plug

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ 1) Dostawa serwerów wraz z systemami część 1, który jest załącznikiem nr 1 do SIWZ do zadania

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ 1) Dostawa serwerów wraz z systemami część 1, który jest załącznikiem nr 1 do SIWZ do zadania Strona 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ 1) Dostawa serwerów wraz z systemami część 1, który jest załącznikiem nr 1 do SIWZ do zadania Dostawa sprzętu teleinformatycznego w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Minimum 2 dodatkowe karty sieciowe Rj45 2 portowe 10/100/1000 Karty sieciowe powinny wspierać:

Minimum 2 dodatkowe karty sieciowe Rj45 2 portowe 10/100/1000 Karty sieciowe powinny wspierać: Część B SIWZ Serwer 1 szt. Parametry serwera: Serwer fabrycznie nowy; Obudowa o wysokości 1U lub 2U wraz z wysuwanymi teleskopowo szynami montaŝowymi umoŝliwiającymi instalacje w szafie Rack 19 ; Płyta

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 1 SERWERY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 1 SERWERY Załącznik nr 6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej opisanych urządzeń i licencji o parametrach technicznych i funkcjonalnych niegorszych niż wyspecyfikowane. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji

Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji Lp. 1. 1.1 AE/ZP-27-16/14 Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje systemu muszą być dostarczone, zamontowane,

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

Dostawa platformy do wirtualizacji laboratoriów komputerowych w oparciu o technologię VDI wraz z wykonaniem wszelkich czynności niezbędnych do jego

Dostawa platformy do wirtualizacji laboratoriów komputerowych w oparciu o technologię VDI wraz z wykonaniem wszelkich czynności niezbędnych do jego Dostawa platformy do wirtualizacji laboratoriów komputerowych w oparciu o technologię VDI wraz z wykonaniem wszelkich czynności niezbędnych do jego wdrożenia i uruchomienia oraz świadczeniem usług wsparcia

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY SPRZĘTU. Załącznik nr 4 do SIWZ

PARAMETRY SPRZĘTU. Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 4 do SIWZ PARAMETRY SPRZĘTU Miejsca dostawy, montażu, uruchomienia wdrożenia poszczególnych Zadań: a) Siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/132/2014 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, nie używanego serwera, sprzętu pomocniczego

Bardziej szczegółowo